Carl Rogers (1902-1987) BIODATA

Carl Rogers dikenali sebagai pakar psikriatis dan pelopor mazhab humanisme. Carl Rogers telah dilahirkan pada tahun 1902 di Oak Park, Illinois, Chicago.Memandangkan beliau sudah mahir

membaca pada usia pra sekolah, beliau bermula pendidikan formal di Gred Dua. Asuhan dan didikan di rumah yang amat menekankan pada unsur agama telah menjadikan Rogers seorang yang berdikari dan berdisiplin. Beliau mula mence burkan diri dalam bidang pertanian di Universiti Wisconsin-Madison, diikuti dengan sejarah, dan seterusnya agama. Dua tahun kemudian, Rogers pun

melanjutkan pelajaran di Kolej Guru, Universiti Columbia. Beliau memperoleh Ijazah Sarjana Sastera pada tahun 1 928 dan Doktor Falsafah pada tahun 1931. Sambil

menyempurnakan tesis kedoktoran, beliau telah melibatkan diri dengankajiankajian berkaitan dengan kanak -kanak iaitu Persatuan Mencegah Keganasan Terhadap Kanak-Kanak, Rochester, New York. Pada tahun 1930, R ogers dilantik sebagai Pengarah Persatuan tersebut. Dari tahun 1940 hingga 1945, beliau memegang jawatan Profesor Psikologi di Universiti Ohio dan menubuhkan Pusat Bimbingan Kaunseling. Pada tahun 1972, beliau dikurniakan ³Hadiah Sumbangan Istimewa dalam P sikologi´ oleh Persatuan Psikologi Amerika Syarikat. Beliau meninggal dunia pada tahun 1987.

TEORI PEMBELAJARAN CARL ROGERS
i. Kefahaman tingkah laku individu hanya dapat diperolehi melalui komunikasi.
ii. Setiap individu mempunyai kecenderungandan hasrat sendiri untuk mencapai kesempurnaan kendiri. iii. Setiap individu membentuk konsep kendiri yang unik melalui sistem nilai dan kepercayaan diri yang berbeza dengan individu yang lain. iv. Tingkah laku yang ditonjolkan oleh individu adalah selaras dengan konsep kendiri dan kepercayaannya. v. Pengalaman setiap individu adalah fenomena logikal, iaitu pengalamannya hanya dialami dan difahami oleh individu itu sendiri.