Sejarah: Tingkatan 1

Bab 6

KEMEROSOTAN MELAKA
Objektif Pengetahuan Pengukuhan

Objektif Pembelajaran
Pada akhir bab ini, murid akan dapat: 

Menerangkan faktor kemerosotan dan kejatuhan Kerajaan Melaka.

menu

Unsur patriotisme

UNSUR: Bersedia berkorban untuk bangsa dan negara TINGKAHLAKU: Amanah dalam mempertahankan negara

UNSUR: Menjana keperkasaan bangsa kita TINGKAHLAKU: Mengamalkan perpaduan bagi mengelakkan perpecahan

6.1 KEMEROSOTAN MELAKA

Kelemahan Kepimpinan

Kelemahan Askar Melaka

FAKTOR KEMEROSOTAN DAN KEJATUHAN MELAKA

Masalah Perpaduan

Kedatangan Portugis

MENU

Bendahara Tun Mutahir, pengganti Tun Perak bersikap pilih kasih

Bendahara Tun Mutahir difitnah cuba mengatasi kekayaan sultan dan dihukum bunuh oleh Sultan Mahmud Shah

KELEMAHAN KEPEMIMPINA N

Sultan Ahmad, pengganti Sultan Mahmud Syah merupakan seorang pemerintah yang tidak cekap dan lemah

Bendahara Tepok seorang yang uzur dan tepok (lumpuh)

KESAN KELEMAHAN KEPEMIMPINAN

Pentadbiran lemah Amalan rasuah dan Fitnah berleluasa

Kadar cukai tinggi Menyebabkan pedagang beralih ke Acheh, Bantam Patani dan Brunei

MENU

6.2 MASALAH PERPADUAN

Persaingan antara orang Melayu dengan orang India-Muslim untuk mendapat pengaruh

Amalan fitnah-menfitnah: Raja Mendeliar menfitnah Tun Mutahir

KEMBALI

6.3 KELEMAHAN ASKAR MELAKA

Tentera Melaka *Menggunakan senjata tradisional *Angkatan perang tidak mempunyai struktur yang lengkap

Tentera Portugis *Senjata digunakan lebih baik *Askar terlatih

KEMBALI

6.4 KEDATANGAN PORTUGIS KE MELAKA

AGAMA

FAKTOR KEDATANGAN PORTUGIS

KEMEGAHAN

KEKAYAAN

KEMBALI

PORTUGIS MENGUASAI MELAKA

TAHUN 1509

PERISTIWA * Lopez de Sequeira tiba di Melaka bersama tentera. * Disambut baik oleh Sultan Mahmud Shah. * Mendapat maklumat ±Tujuan kedatangan untuk menguasai perdagangan dan menentang agama Islam. * Menangkap beberapa tentera Portugis.

1510

* Alfonso de Albuquerque ke Melaka dengan angkatan tentera. * Menuntut pembebasan tawanan dan meminta ganti rugi. * Tuntutan ditolak oleh sultan * Alfonso de Albuquerque menyerang dan berjaya menguasai jambatan sungai Melaka. * Serangan balas tentera Melaka. Tentera Portugis terpaksa berundur * Serangan kedua Portugis dan berjaya mengalahkan tentera Melaka * Alfonso de Albuquerque Berjaya menguasai Melaka. * Sultan melarikan diri ke Muar

25 JULAI 1511

10 OGOS 1511 24 OGOS 1511

SOALAN PENGUKUHAN

1.

FAKTOR-FAKTOR KEMEROSOTAN MELAKA

KELEMAHAN KEPEMIMPINAN

MASALAH PERPADUAN

KELEMAHAN ASKAR MELAKA

KEDATANGAN PORTUGIS

SOALAN PENGUKUHAN 2. Mengapakah Bendahara Tun Mutahir tidak di sukai oleh ramai pembesar Melayu? i. ii. .. ..

3. Siapakah yang menjadi pengganti Bendahara Tun Mutahir? ..

4. Nyatakan empat pelabuhan lain yang menjadi pilihan pedagang asing selain Melaka? i. ii. iii. iv. .. .. .. ..

SOALAN PENGUKUHAN 5. Orang-orang Eropah sangat memerlukan rempah ratus yang dimonopoli oleh pedagang Islam. Nyatakan jenis rempah yang diperlukan oleh mereka? i. ii. iii. iv. v. .. ..

6. Nyatakan 3 contoh senjata yang digunakan oleh askar Melaka untuk berperang dengan Portugis? i. ii. iii. MENU .. .. ..