UJIAN PRA PEPERIKSAAN Kemahiran Hidup – Elektif KT Nama …………………………………………. Ting : …………………..

1.

4.

Gambar rajah di atas menunjukkan sambungan tiga mentol. Apakah nama litar tersebut? A B C D
2.

Kirakan jumlah rintangan dalam litar di atas. A B C D
5.

Litar siri Litar pintas Litar selari Litar siri-selari

30 ohm 45 ohm 55 ohm 65 ohm

Antara litar-litar berikut, yang manakah menunjukkan litar seri-selari? A B
6.

Antara litar berikut, yang manakah mempunyai satu laluan arus mengalir sahaja? A B C D Litar selari Litar siri Litar pintas Litar siri-selari

C

Antara simbol berikut, yang manakah menunjukkan voltmeter arus ulang-alik? A

D

B C

3. 7.

D Antara berikut yang manakah adalah fungsi meter pelbagai? I II III IV A B C D Menyukat rintangan. Menyukat voltan. Menyukat arus. Menguji keterusan. I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV I, II, III dan IV

Berapakah jumlah rintangan dalam litar yang ditunjukkan di atas? A B C D 3 ohm 4 ohm 5 ohm 6 ohm

A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV I Gambar rajah di atas menunjukkan papan agihan. III dan IV Sebuah voltmeter digunakan untuk menyukat voltan sebuah sel seperti ditunjukkan pada rajah di atas. III dan IV Antara perkara-perkara berikut. I. II dan IV I. Sambungan voltmeter yang salah. III dan IV I. Antara berikut yang manakah adalah fungsi utama suis utama? . III dan IV I. II Penyambung neutral digunakan untuk menyambung wayar neutral dari luar dengan pendawaian di dalam bangunan. Antara pernyataan berikut. I II III IV A B C D 12. IV Wayar hidup juga disambungkan dengan penyambung neutral untuk keselamatan pengguna. Apakah jenis meter yang sesuai digunakan pada litar di atas? A B C D 9. III Wayar neutral disambungkan dengan penyambung neutral tanpa fius. Julat voltmeter adalah terlalu tinggi. Ohmmeter harus digunakan. Julat voltmeter adalah terlalu rendah. yang manakah adalah benar tentang penyambung neutral? Penyambung neutral adalah hak milik kerajaan. II dan III I. Ammeter Voltmeter Ohmmeter Wattmeter Menyambungkan bekalan elektrik. II. II dan IV I. Kotak agihan berfius Pemutus litar bocor ke bumi Fius perkhidmatan Penyambung neutral yang Apakah kadar voltan bekalan dibekalkan ke rumah kediaman? A B C D 100-150volt 150-200volt 200-220volt 220-240volt 11. 13. Apakah nama alat yang dilabelkan tanda X? A B C D 14.8. Memutuskan bekalan elektrik. II dan III I. Mengawal arus elektrik yang berlebihan. II. Memberi perlindungan kepada perkakas elektrik. Apakah kesalahan penggunaan voltmeter tersebut? A B C D 10. yang manakah menyebabkan pemutus litar ke bumi terputus? I II III IV A B C D Litar pintas Kebocoran arus Aliran arus yang tinggi Kerosakan perkakas elektrik I.

18. Apakah yang digunakan untuk menghubungkan dan memindahkan tenaga dari satu syaf ke syaf lain? A B C D Tali sawat Takal Enjin Motor 6715 6825 6815 7715 22. utama pergerakan D sumber elektromekanikal adalah tenaga elektrik. gear taji. gear belitan. Antara berikut yang manakah pergerakan mekanikal jenis putaran? I II III IV A B Mesin jahit Basikal Kereta Mesin gerudi I dan II I dan III bukan 16. gear heliks. Antara pernyataan berikut yang manakah menerangkan mekanisme? A Sistem yang dikawal oleh komponen elektrik. 19. C Sistem yang menggunakan sumber tenaga elektrik. Pernyataan berikut adalah benar tentang sistem elektromekanikal. C II dan III D III dan IV Bacaan meter kilowat jam di atas ialah A B C D 17. Apakah unit bagi kuasa? A B C D Volt Watt Kilowat jam Ohm gear serong. Antara formula berikut yang manakah benar bagi kuasa? A B C D Kuasa = Tenaga × Masa Kuasa = Arus × Rintangan Kuasa = Voltan × Arus Kuasa = Voltan × Rintangan Gear yang ditunjukkan dalam rajah di atas adalah A B C D 23.15. B mesin basuh dan eskalator adalah contoh peralatan bersistem elektromekanikal. A B C D pintas siri-selari selari siri 20. kecuali peralatan sistem A pembinaan elektromekanikal adalah lebih kompleks berbanding dengan sistem mekanikal. B Sistem yang menggunakan komponen elektronik. 21. . C penggunaan sistem elektromekanikal mencemarkan alam sekitar kerana pengeluaran asap daripada enjin. D Sistem yang menyebabkan barangan berfungsi dan berputar. Kotak agihan berfius dipasang secara _____ ke litar-litar kecil di rumah.

IV Memerlukan pertemuan dua kehendak serentak. A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 27. A I dan II C II dan IV B I dan IV D III dan IV I II 29. Antara berikut yang manakah benar tentang sistem barter? Merupakan sistem pertukaran barang. 26. II dan III I. yang manakah adalah mudah ditubuhkan dan senang dikendalikan? A B C D Milikan tunggal Perkongsian Syarikat Sendirian Berhad Syarikat Awam Berhad Antara berikut yang manakah tidak diperkenalkan untuk menggantikan sistem barter? I II III IV A B C Kad kredit Buku simpanan Wang Mesin runcitan I. III dan IV . urus niaga tunai. Apakah faktor yang mempengaruhi manusia terhadap kemewahan hidup? 28. Pengangkutan Pendidikan Keperluan Kehendak Karen membeli sebuah televisyen dengan kredit Belian Karen akan dibayar oleh sebuah syarikat kepada penjual televisyen Pernyataan di atas berkaitan dengan A B C D sistem barter berasakan wang. IV Perniagaan terikat dengan hutang. urus niaga kredit. II dan IV I. kad kredit. Melibatkan mata wang Dollar Amerika Syarikat. III Pengunaan dokumen perniagaan menjadi rumit. apakah bentuk perniagaan yang dijalankan? A B C D 30. III dan IV A B C D 25. Antara berikut yang manakah kelemahan urus niaga kredit? I adalah Perniagaan barangan Perniagaan borong Perniagaan pembuatan Perniagaan perkhidmatan Kebanyakkan pengguna dapat membeli barang yang mahal. Antara jenis milikan perniagaan berikut. II Barang-barang dapat dijual dengan kuantiti yang banyak. Berdasarkan pernyataan di atas. D II. III Mempunyai banyak faedah antara dua pihak.24.