KONVENSYEN KUMPULAN MENINGKAT MUTU KERJA PERINGKAT DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR KE-11 TAHUN 2009 1.

Konvensyen Kumpulan Meningkat Mutu Kerja (KMK) Peringkat Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) Ke-11 tahun 2009 telah berlangsung pada 3 Disember 2009 (Khamis) bertempat di Auditorium DBKL. 2. Sebanyak 11 Pasukan KMK dari pelbagai Jabatan/ Unit di DBKL telah menyertai Konvensyen KMK Peringkat DBKL tahun 2009 yang terdiri daripada 8 Pasukan KMK bagi Kategori Pengurusan dan 3 Pasukan KMK bagi Kategori Teknikal. Pasukan KMK yang bertanding pada Konvensyen KMK Peringkat DBKL tahun 2009 tersebut adalah seperti berikut:BIL. NAMA JABATAN/ UNIT PASUKAN i. IRIS Jabatan Ukur Bahan KATEGORI TAJUK PROJEK

Pengurusan Pengurusan Maklumat Berkaitan Projek Tidak Sistematik ii. TELUS Jabatan Pengurusan Pengurusan Tuntutan Elaun Lebih Masa Semakin Sumber Manusia Meningkat iii. PERINTIS Jabatan Pembangunan dan Pengurusan Kelewatan Maklumat Kekosongan Lot Pengurusan Peniaga Kecil Gerai Pasar Berbangunan/ Pusat Penjaja DBKL iv. VANDATTO Unit Penyenggaraan Teknikal Sistem Perpaipan Flushing Valve Kerap Bangunan Bocor v. INTEGRITI Jabatan Seni Taman dan Pengurusan Kerja-Kerja Pembersihan Yang Tidak Kawalan Pembersihan Efisyen Oleh Kontraktor Di TamanBandar Taman Awam – Kajian Kes Taman Tasik Perdana vi. EUREKA Jabatan Pelan Induk Pengurusan Kelemahan Memperolehi Data Primer Yang Efektif Dan Komprehensif Semasa Menjalankan Kajian Di Lapangan vii. G-SMART Jabatan Penilaian dan Pengurusan Sistem Penyampaian Maklumat Atau Pengurusan Harta Data Transaksi Yang Rapuh Di Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta viii. TECH-PRO Jabatan Kejuruteraan Teknikal Bilangan Kes Breakdown Kenderaan Mekanikal DBKL Akibat Kelemahan Bateri Adalah Tinggi ix. EVOLUSI Jabatan Kerja Awam Pengurusan Lubang Gali Tidak Di Baik Pulih Dengan MAMPAT Sempurna x. PRAGMATIK Jabatan Perancangan Pengurusan Kelewatan Memproses Permohonan Ekonomi dan Penyelarasan Pindah Milik Pangsapuri Menara Orkid Pembangunan Fasa 1 xi. SIHAT XII Jabatan Kesihatan Teknikal Kesukaran Mengawal Populasi Tikus Di Tempat Awam 3. Berikut adalah keputusan pemenang pada Konvensyen KMK Peringkat DBKL Ke-11 tahun 2009: BIL. ANUGERAH i. Anugerah KMK Datuk Bandar Kuala Lumpur (Kategori Pengurusan) PEMENANG Pasukan EUREKA

ii. Anugerah KMK Datuk Bandar Kuala Lumpur (Kategori Teknikal) iii. Anugerah KMK Ketua Pengarah DBKL (Kategori Pengurusan) iv. Anugerah KMK Ketua Pengarah DBKL (Kategori Teknikal) v. Anugerah KMK Timbalan Ketua Pengarah DBKL (Kategori Pengurusan) vi. Anugerah KMK Timbalan Ketua Pengarah DBKL (Kategori Teknikal) vii. Anugerah Penyelesaian Tema viii. Anugerah Persembahan Terbaik ix. Anugerah Laporan Terbaik x. Anugerah Penyampai Terbaik

Pasukan SIHAT XII Pasukan TELUS Pasukan TECH-PRO Pasukan PERINTIS Pasukan VANDATTO Pasukan VANDATTO Pasukan SIHAT XII Pasukan TELUS Puan Haizah Massuri binti Hamdin (Pasukan INTEGRITI)

4. Majlis Penutupan dan penyampaian hadiah kepada para pemenang telah disempurnakan oleh Encik Zulkifli bin Ibrahim, Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan. 5. Pasukan yang dinobatkan sebagai pemenang bagi Anugerah KMK Datuk Bandar Kuala Lumpur untuk kedua-dua kategori menerima wang tunai berjumlah RM3,000.00, trofi dan sijil penghargaan dan seterusnya akan mewakili DBK

KONVENSYEN KUMPULAN MENINGKAT MUTU KERJA (KMK) SEKTOR AWAM PERINGKAT NEGERI SABAH
1995 1996 1997 1998

TAHUN 1995
PENERIMA ANUGERAH KONVENSYEN KUMPULAN MENINGKAT MUTU KERJA (KMK) SEKTOR AWAM PERINGKAT NEGERI SABAH Kategori Pengurusan : "Masalah Sisa Makanan Pesakit Kian Meningkat" KMK CAHAYA, Hospital Keningau Kategori Teknikal : "Masalah Kesukaran Membersih Lantai Di Wad Mengikut Prosedur Standard Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) " KMK RAFFLESIA, Hospital Bukit Padang

TAHUN 1996
PENERIMA ANUGERAH KONVENSYEN KUMPULAN MENINGKAT MUTU KERJA (KMK) SEKTOR AWAM PERINGKAT NEGERI SABAH Kategori Pengurusan : " Mengatasi Kelembapan Pelupusan Barang-Barang Lucut Hak" KMK TUNAS, Jabatan Kastam Dan Eksais DiRaja Malaysia Kategori Teknikal : " Mengurangkan Masa Yang Diambil Untuk Memberi Ubat-Ubatan Kepada Pesakit Dalam (Inpatients) Dan Memperbaiki Sistem Pengendalian Ubat-Ubatan Di WadWad" KMK RAFFLESIA, Hospital Bukit Padang

TAHUN 1997
PENERIMA ANUGERAH KONVENSYEN KUMPULAN MENINGKAT MUTU KERJA (KMK) SEKTOR AWAM PERINGKAT NEGERI SABAH Kategori Pengurusan : "Kelewatan Menerima Borang Permohonan PMA Dan Lain-Lain Dokumen Di Kaunter" KMK PASPORT, Jabatan Imigresen Sabah Kategori Teknikal : "Masalah Pengambilan Dan Penghantaran Contoh Ujian Penyelidikan Patologi Tidak Teratur" KMK HIBISCUS, Hospital Kota Belud

TAHUN 1998

PENERIMA ANUGERAH KONVENSYEN KUMPULAN MENINGKAT MUTU KERJA (KMK) SEKTOR AWAM PERINGKAT NEGERI SABAH Kategori Pengurusan Jenis Anugerah : "Masalah Pemerosesan Pengambilan Pelatih Baru" KMK SAWIT, Anugerah Wira Biro Pembangunan Sumber Manusia "Pembaziran Kertas Percetakan" KMK PEKA, Anugerah Satria Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah "Mengambil Terlalu Banyak Masa Untuk Mengesan Fail Pelesen" KMK KUNCI, Anugerah Perkasa Jabatan Kastam Dan Eksais Diraja Malaysia Kategori Teknikal : " Masalah Kelambatan Pengeluaran Biji Benih Cambah Kelapa Sawit" KMK PLUMUL, Anugerah Wira, Jabatan Pertanian Sabah " Kabinet Bergerak Cum Meja Kerja" KMK PAYUNG, Anugerah Satria, Klinik Pergigian Penampang " Masalah Pencucian Tabung Uji " KMK MUTIARA PUTIH, Anugerah Perkasa Hospital Papar SIAPAKAH BOLEH MENJADI FASILITATOR KMK ?

1. Ketua-ketua Bahagian. 2. Ketua-ketua Unit. 3. Pekerja-pekerja yang dipilih oleh Jawatankuasa Pemandu.
PAKAH FAKTOR-FAKTOR YANG BOLEH MENJAYAKAN PERLAKSANAAN KMK ?

1. Sikap positif dan kesungguhan pengurusan atasan. 2. Sokongan dari semua peringkat pengurusan. 3. Fasilitator yang sesuai dan terlatih. 4. Program dianggap sebagai sebahagian daripada keseluruhan usaha-usaha Kerajaan untuk memperbaiki perkhidmatan awam. 5. Kebolehan dan sumbangan pekerja sentiasa dihargai.
PAKAH PERANAN FASILITATOR KMK ?

1. Ahli Jawatankuasa Pemandu. 2. Sebagai penghubung. 3. Melatih ketua-ketua kumpulan dan ahli-ahli kumpulan. 4. Mempastikan kejayaan perlaksanaan KMK. 5. Penasihat kumpulan.

Tuan-tuan dan Puan-puan. 2.TAN SRI ABDUL HALIM BIN ALI Tajuk : MAJLIS PENYAMPAIAN ANUGERAH KMK SEMPENA KONVENSYEN KMK PERINGKAT KEBANGSAAN BAGI KONVENSYEN KMK PERINGKAT KEBANGSAAN Lokasi : HOTEL ALLSON KLANA RESORT. Fasilitator adalah merupakan penasihat. SEREMBAN Tarikh : 14-07-1998 6.fasilitator yang telah dipilih sebagai penerima Anugerah Fasilitator tahun ini. Sebenarnya semua KMK yang menyertai Konvensyen KMK Peringkat Kebangsaan ini adalah KMK yang berjaya. Saya amat bersyukur ke hadrat Allah Subhanahu Wataala kerana dengan izinNya sekali lagi Perkhidmatan Awam berjaya menganjurkan Konvensyen Kumpulan Meningkat Mutu Kerja (KMK) Peringkat Kebangsaan Bagi Sektor Awam serta Majlis Penyampaian Anugerah KMK dan Anugerah Inovasi Perkhidmatan Awam bagi tahun 1998. Di samping itu programprogram inovasi dan penambahbaikan adalah merupakan agenda penting Perkhidmatan Awam dalam konteks cabaran semasa bagi memastikan perkhidmatan yang diberikan sentiasa berkualiti dan memenuhi kehendak pelanggan. Saya juga ingin mengucapkan tahniah dan penghargaan kepada fasilitator. Di sini juga saya ingin mengambil kesempatan untuk merakamkan setinggi-tinggi tahniah kepada pasukan KMK yang berjaya di Konvensyen yang telah diadakan selama dua hari ini. Adalah jelas bahawa peranan fasilitator amat penting di dalam menentukan sesuatu KMK itu berjalan lancar dan sentiasa bergiat dalam memenuhi objektifnya. penghubung dan pendorong bagi pelaksanaan projek-projek KMK di agensi masing-masing. 7. Ini adalah kerana setiap KMK adalah merupakan pemenang di peringkat negeri masing-masing. Sesungguhnya Konvensyen KMK ini merupakan acara kemuncak kepada program KMK yang diperkenalkan di sektor awam sejak tahun 1983 lagi. . Hanya dengan komitmen dan semangat yang tinggi sahaja seseorang fasilitator itu akan dapat memajukan KMK masing-masing.

Ini jelas menunjukkan bahawa inovasi juga tidak ada hadnya. Cabaran yang terbesar menunggu setiap pemimpin sesuatu organisasi itu adalah sejauhmana mereka dapat menyesuaikan organisasi masing-masing dengan paradigma baru dalam persekitaran yang pesat berubah dan terbuka luas. Kepimpinan hendaklah berupaya memenuhi dua tanggungjawab besar iaitu. sudah pasti tidak mungkin dapat ditingkatkan tanpa kerjasama daripada para pemimpin atau pengurusan pihak atasan sesuatu agensi. pertama. pemusatan kuasa dan keputusan dari pihak atasan sahaja. Kesemua agenda pembaharuan dan budaya kerja cemerlang misalnya melalui KMK dan Inovasi. Antara lain. Isu kepimpinan menjadi semakin kritikal kepada Perkhidmatan Awam dalam usaha untuk membawa negara ke era teknologi maklumat. lebih kreatif dalam merangka strategi dan program bagi merealisasikan Wawasan 2020. banyak lagi pembaharuan perlu diperkenalkan supaya Perkhidmatan Awam tidak terkongkong dengan fungsi tradisinya iaitu hanya terikat dengan peraturanperaturan dan prosedur-prosedur yang ketat. Anugerah Inovasi Perkhidmatan Awam. Sikap . kebolehan semula jadinya dan kemahiran berhubung dalam menangani keadaan yang berlaku dipersekitaran semasa.cara baru dalam melaksanakan tugas seharian terutama sekali untuk memastikan kualiti perkhidmatan sentiasa dapat ditingkatkan dari semasa ke semasa. 6. meningkatkan hasil kerja dan kepuasan hati pelanggan. kemahiran teknikal. Penyertaan yang sebanyak itu tidak syak lagi merupakan manifestasi daripada kesedaran dan penglibatan agensi-agensi kerajaan tentang bertapa pentingnya inovasi diamalkan dalam Perkhidmatan Awam kita. Perkhidmatan Awam sebaliknya perlu lebih fleksibel dengan meninggalkan cara-cara lama dan mencari kaedah-kaedah alternatif yang lebih berkesan. Pemimpin-pemimpin organisasi perlu memiliki pelbagai kualiti kepimpinan seperti kemahiran konseptual. Oleh itu KMK dan Inovasi merupakan `tool' bagi membolehkan kita menilai semula semua sistem-sistem yang ada atau mempelopori sistem `bottom up planning'. Kejayaan setiap perubahan ke arah kecemerlangan adalah banyak bergantung kepada daya kepimpinan. kepimpinan juga perlu berupaya mengimbangi isu sosial.3. Inovasi merupakan suatu peluang yang membolehkan anggota perkhidmatan awam serta agensi-agensi kerajaan sentiasa berfikir dan mencari cara. Perkhidmatan Awam negara kita telah mengalami banyak perubahan serta kemajuan. Sebenarnya ada ruang yang masih boleh diperbaiki lagi dalam mana-mana sistem perkhidmatan yang kita berikan. 4. ekonomi dan politik dalam meneruskan dasar pembangunan negara. Namun demikian. 5. masa. Saya amat gembira kerana pada tahun ini sebanyak 136 agensi telah menyertai Anugerah Inovasi Perkhidmatan Awam dan sebanyak 7 pencalonan telah diterima untuk menyertai Anugerah Inovasi Perkhidmatan Awam bersama dengan pihak swasta. Pemimpin adalah merupakan pemandu arah dan peneraju kepada sesebuah organisasi. pula merupakan satu pengiktirafan yang diberikan oleh pihak Kerajaan untuk menggalakkan pegawai-pegawai awam membudayakan inovasi di agensi masing-masing. Kedua. 7. kriteria inovasi adalah penjimatan kos operasi.

Hanya dengan komitmen yang tinggi dan tindakan bersepadu oleh tiap-tiap rakyat. masa. pengalaman. Perdana Menteri Malaysia supaya Perkhidmatan Awam mempertingkatkan lagi mutu perkhidmatan dengan mengurangkan karenah birokrasi. Tuan-tuan dan Puan-puan. kebolehan dan sebagainya. Perdana Menteri juga mengingatkan kita supaya bekerja lebih kuat lagi dan tidak mengalah kepada cabaran yang melanda negara. Di samping itu ketua-ketua jabatan hendaklah memberi peluang kepada semua pegawai bawahannya supaya dapat mengembangkan bakat masing-masing dalam pelbagai bidang. termasuklah anggota Perkhidmatan Awam barulah usaha kita berkesan. Belilah barangan tempatan dan gunalah kemudahan yang ada dalam negeri seperti bercuti dalam negeri. Suka juga saya menyatakan bahawa salah satu lagi strategi terbaik untuk mengatasi kegawatan ekonomi ialah dengan mengelakkan pembaziran. tenaga ataupun wang.benar menjadi tulang belakang yang kukuh kepada Kerajaan dalam menghadapi apa jua keadaan sekalipun. dan kalau boleh dalam masa satu hari. Mahathir bin Mohamad. Demikian juga kita perlu membaharui komitmen masing-masing untuk samasama meneruskan perjuangan menegakkan Gerakan Budaya Kerja Cemerlang di Malaysia. Dato Seri Dr. konsisten dan sistematik. 8. 9. khususnya dalam aktiviti-aktiviti yang melibatkan KMK dan inovasi. Saya juga yakin bahawa semua anggota Perkhidmatan Awam akan sama-sama menghayati serta rela berkorban untuk menghadapi masalah kegawatan ekonomi yang dihadapi oleh negara masa kini.A.proaktif serta benar-benar bersungguh yang ditunjukkan oleh ahli. Dalam memantapkan lagi Perkhidmatan Awam kita.ahli KMK dan Inovasi hendaklah diamalkan dalam usaha kita memperkukuhkan nilai-nilai budaya kualiti. Dalam hal ini Y. Saya percaya di setiap organisasi itu pasti ada pelbagai anggota yang memiliki pelbagai ilmu pengetahuan. mengeksport barangan melalui pelabuhan sendiri. Perkhidmatan Awam kita akan benar. 12.B. Impian saya ialah untuk merealisasikan Perkhidmatan Awam Malaysia yang benar-benar berwibawa dan mencapai `World Class'. sukacita saya menyeru kepada semua ketua-ketua jabatan supaya memimpin organisasi masing-masing sebagai satu pasukan yang padu. Ingin saya meminta perhatian tuan.A. samada pembaziran sumber.B. Keadaan ekonomi sekarang adalah luar biasa dan oleh itu memerlukan komitmen yang .tuan sekalian terhadap seruan Y. Perdana Menteri memberi contoh di mana jika sesuatu kelulusan itu biasanya diberikan dalam tempoh satu atau dua bulan. sekarang kelulusan patut diberi dalam dua tiga hari. Dalam hal ini Y. Oleh itu gemblengkanlah semua pengetahuan dan kebolehan ini untuk mempertingkatkan lagi keupayaan organisasi melaksanakan tugas masingmasing.A. 10. 11. Ini penting kerana antara strategi yang baik bagi membolehkan negara menghadapi kegawatan ekonomi ialah meningkatkan lagi kerjasama di antara sektor awam dan sektor swasta. Saya yakin dan percaya bahawa berkat usaha gigih dan komitmen ketua-ketua jabatan dan semua anggota Perkhidmatan Awam.B.

13. serta bertukar-tukar ide dan pengalaman. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada sektor swasta yang telah ikut serta bekerjasama dengan jabatan-jabatan kerajaan melaksanakan inovasi bersama. saya dengan ini menutup dengan rasminya Konvensyen Kumpulan Meningkat Mutu Kerja Kali Ke 15 Peringkat Kebangsaan Bagi Sektor Awam 1998 serta Majlis pada petang ini. Dato' Mohmad Shaid bin Mohd. . Akhir kata. Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan serta para pegawainya yang telah sudi menjadi tuan rumah kepada Konvensyen yang diadakan pada kali ini. 14. Adalah jelas bahawa Konvensyen KMK yang diadakan ini merupakan peluang yang terbaik bagi para peserta dan penganjur untuk mewujudkan `networking' iaitu jaringan perhubungan di antara satu sama lain. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan terima kasih kepada Y. Tuan-tuan dan Puan-puan. Sebelum saya mengakhiri ucapan ini sekali lagi saya mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah kepada semua pasukan KMK yang telah menyertai Konvensyen ini dan kepada Jabatan-jabatan yang telah menyertai Anugerah Inovasi Perkhidmatan Awam 1998. Taufek. Di sini suka saya tegaskan sekali lagi betapa pentingnya bagi semua anggota Perkhidmatan Awam mempertingkatkan lagi perpaduan bukan sahaja dalam organisasi masing-masing malah di antara suatu organisasi dengan organisasi yang lain.B. Tuan-tuan dan puan-puan.luar biasa. dengan kalimah yang mulia assalammualaikum warahmatullah hiwabarakatuh. Dengan itu meningkatlah kemampuan kita untuk menghadapi cabaran yang timbul. Bertambah eratnya hubungan antara tuan-tuan dan puan-puan bertambah bersepadulah Perkhidmatan Awam negara kita. 15. Terima kasih.

Pemahaman iklim sekolah sebagai kepribadian suatu sekolah merujuk pada beberapa pendapat berikut. 2008:17) menjelaskan iklim sekolah sebagai sesuatu yang intangible tetapi penting untuk sebuah organisasi dan dianalogikan dengan kepribadian seorang individu. 2009:33) menjelaskan iklim sekolah merujuk kepada hati dan jiwa dari sebuah sekolah. manajemen sekolah dan peserta didik untuk terlibat secara konstruktif dan kooperatif dengan satu sama lain. Halpin dan Croft (dalam Tubbs dan Garner. gaya informal kepala sekolah. Moos (1979:81) mendefinisikan iklim sekolah sebagai pengaturan suasana sosial atau lingkungan belajar. tujuan. dan prosedur serta persepsi tentang perilaku yang dihargai. nilai. Pertama iklim sekolah didefinisikan sebagai kepribadian suatu sekolah yang membedakan dengan sekolah lainnya. Oleh karena itu inti dari iklim sekolah adalah bagaimana kita memperlakukan satu sama lain. orang tua dan pengalaman personil sekolah tentang kehidupan sekolah yang mencerminkan norma-norma. Pemahaman iklim sekolah sebagai suasana di tempat merujuk pada beberapa pendapat berikut. Moos membagi lingkungan sosial menjadi tiga kategori. 2007:1) menjelaskan iklim sekolah didefinisikan secara bervariasi oleh para ahli sebagai hasil dari persepsi subjektif terhadap sistem formal. serta struktur organisasi. Hoy dan Miskel (dalam Pretorius dan Villiers. berdasarkan pola perilaku siswa. praktek belajar dan mengajar. didukung dan diharapkan dalam suatu organisasi. Kedua iklim sekolah didefinisikan sebagai suasana di tempat kerja.al. kebijakan. yaitu 1) Hubungan. Namun demikian variasi definisi iklim sekolah apabila ditelaah lebih dalam. yang relatif bertahan dan dialami oleh seluruh anggota. 2009:14) menjelaskan iklim sekolah sebagai kualitas dan karakter dari kehidupan sekolah. harapan. (dalam Pinkus. yang menjelaskan persepsi kolektif dari perilaku rutin. Iklim sekolah terbuka didasarkan pada rasa hormat.engertian Iklim Sekolah Litwin dan Stringer (dalam Gunbayi. psikologis dan atribut institusi yang menjadikan sekolah memiliki kepribadian. mencakup berbagai norma yang kompleks. kepercayaan dan kejujuran. dan prosedur yang mempengaruhi pola perilaku individu dan kelompok. praktik. Sorenson dan Goldsmith (2008:30) memandang iklim sekolah sebagai kepribadian kolektif dari sekolah. Ketiga iklim sekolah didefinisikan sebagai persepsi individu terhadap kegiatan. 2008:158). Cohen et. nilai. serta memberikan peluang kepada guru. iklim sekolah dipahami sebagai manifestasi dari kepribadian sekolah yang dapat dievaluasi dalam di sebuah kontinum dari iklim sekolah terbuka ke iklim sekolah tertutup. . nilai dan motivasi individu yang berada pada sekolah tersebut. hubungan interpersonal. dan akan mempengaruhi sikap dan perilaku di sekolah Menurut Hoy. Smith dan Sweetland (dalam Milner dan Khoza. mengerucut kepada tiga pengertian. kepercayaan. dan faktor lingkungan penting lainnya yang memepengaruhi sikap.

Cohen et. tenang. Mcevoy (dalam Milner dan Khoza. Stichter (2008:45) menyimpulkan iklim sekolah didefinisikan sebagai persepsi bersama tentang apa yang sedang terjadi secara akademis. tingkat kekerasan menurun. dan prestasi siswa meningkat. meliputi pengembangan pribadi dan peningkatan diri semua anggota lingkungan. dan perkembangan psikologi anak. kepercayaan. dan 3) Pemeliharaan sistem dan perubahan sistem. dan setiap gang yang ada di sekolah. Secara sempit iklim diartikan sebagai persepsi bersama mengenai kebijakan organisasi dan prosedur pelaksanaan. Styron dan Nyman (2008:2) menjelaskan iklim sekolah adalah komponen penting untuk mewujudkan sekolah menengah yang efektif. 2008:158) menjelaskan persepsi bersama memungkinkan individu untuk memahami ambiguitas.al. 2008:40) mengemukakan iklim suatu sekolah menginformasikan mengenai atmosfir dalam kelas.termasuk keterlibatan. Oleh karena itu iklim organisasi mempunyai peran fungsional untuk membentuk dan mengarahkan perilaku individu dalam organisasi. Freiberg (dalam Marshall (2002:1) menegaskan iklim sekolah dapat menjadi pengaruh positif pada kesehatan lingkungan belajar atau hambatan yang signifikan untuk belajar. memperkirakan hasil. kantor. serta menilai kesesuaian kegiatan organisasi. et. 2009:2) mendefinisikan iklim sekolah sebagai kualitas dan konsistensi interaksi interpersonal dalam masyarakat sekolah yang mempengaruhi kognitif. baik secara formal maupun informal. (2009) menjelaskan. Urgensi Iklim Sekolah Uraian mengenai urgensi iklim sekolah didasarkan pada dampak yang dapat ditimbulkannya merujuk kepada berbagai hasil penelitian. keterbukaan. Iklim sekolah juga berkaitan dengan prestasi akademik. sopan. Berdasarkan pendapat para ahli mengenai iklim organisasi sebagaimana dikemukakan terdahulu. bangga. Iklim sekolah adalah lingkungan remaja yang ramah.al. sosial. (dalam Hoffman et. Penelitian membuktikan bahwa iklim sekolah yang positif berdampak langsung terhadap keberhasilan sekolah seperti siswa putus sekolah rendah. 2008:158) iklim secara luas menggambarkan persepsi bersama menyangkut berbagai hal yang ada di sekeliling kita. berafiliasi dengan orang lain di dalam kelas. secara sosial. dan dukungan guru. . ruang fakultas. Keseluruhan iklim sekolah dapat ditingkatkan oleh sikap dan perilaku positif dari para siswa dan guru. Brief dan Guzzo (dalam Milner dan Khoza. Wenzkaff (dalam Cherubini. norma-norma dan nilai-nilai yang mendasari praktek pembelajaran dan operasi suatu sekolah. Iklim sekolah berkaitan dengan lingkungan yang produktif dan kondusif untuk belajar siswa dengan suasana yang mengutamakan kerjasama. dan lingkungan di sekolah secara rutin Menurut Reichers dan Schneider (dalam Milner dan Khoza. dan kesungguhan dari guru dalam menegakkan aturan. konflik organisasi dan ketidakpastian. santai. kesetiaan.al. selama tiga dekade terakhir telah terjadi pertumbuhan penelitian yang luar biasa yang membuktikan pentingnya iklim sekolah. moral fakultas. dan perilaku siswa. merangsang pertumbuhan pribadi dan akademik. Haynes. dan enerjik. dapat disimpulkan iklim sekolah adalah persepsi kolektif terhadap kualitas dan karakter dari kehidupan sekolah. Kopelman. Iklim sekolah menengah yang optimal adalah iklim sekolah yang responsif terhadap perkembangan kebutuhan setiap siswa. kepercayaan.. kejelasan dari aturan-aturan. Pemahaman iklim sekolah sebagai persepsi individu merujuk pada beberapa pendapat berikut. 2008:158) menyatakan iklim sekolah mengacu pada sikap. dan komitmen. 2) Pertumbuhan pribadi atau orientasi tujuan. meliputi ketertiban dari lingkungan.

dan disengaged. Kepala sekolah terusmenerus memantau hampir semua aspek perilaku guru di sekolah. clarity and team commitment. Iklim sekolah dapat mempengaruhi banyak orang di sekolah. dan berupaya untuk memotivasi dengan menggunakan kritik yang konstruktif dan dengan memberikan contoh melalui kerja keras. Dimensi Pengukuran Iklim Sekolah Banyak peneliti telah mengidentifikasi berbagai dimensi untuk mengukur iklim sekolah.Merujuk kepada berbagai hasil penelitian. benar-benar memperhatikan guru. sebagai berikut. Schneider pada tahun 1983 mengemukakan enam dimensi iklim organisasi. Marshall (2002:2) memberikan beberapa kesimpulan mengenai pentingnya iklim sekolah bagi berbagai pihak. Hubungan interpersonal yang positif dan kesempatan belajar yang optimal bagi siswa di semua lingkungan demografis dapat meningkatkan prestasi dan mengurangi perilaku maladaptive. rewards. adalah perilaku kepala sekolah yang kaku. standards. Salah satunya menurut Gunbayi (2007:2) adalah Halpin & Croft (1963). Iklim sekolah yang positif merupakan lingkungan yang kaya. Kepala sekolah membebani guru dengan pekerjaan administratif. Seperti saling menghormati dan membantu satu sama lain baik secara pribadi maupun secara profesional. Sabo dan Bliss (dalam Gunbayi (2007:2) menjabarkan 6 dimensi iklim sekolah. saling mengerti kewajiban. yang dikelompokkan ke dalam dua aspek. adalah perilaku kepala sekolah yang membatasi pekerjaan guru daripada memfasilitasinya. adalah perilaku guru yang terbuka dan mendukung interaksi antara guru secara profesional. supervisory style. dan permintaan lainnya yang menggangu tanggung jawab mengajar. yang mengajukan delapan dimensi iklim organisasi. Iklim sekolah di perkotaan berisiko tinggi menunjukkan bahwa lingkungan yang positif. yaitu disengagement. untuk pertumbuhan pribadi dan keberhasilan akademis. adalah perilaku guru yang . Para peneliti juga menemukan bahwa iklim sekolah yang positif memberikan perlindungan bagi anak dengan lingkungan belajar yang mendukung serta mencegah perilaku antisocial. hindrance. yaitu aspek perilaku kepala. responsibility. thrust. member quality. dan aspek perilaku guru. Hofman. yaitu flexibility. committed.’hubungan antar peserta didik. yaitu organizational support. Interaksi dari berbagai sekolah dan faktor iklim kelas dapat memberikan dukungan yang memungkinkan semua anggota komunitas sekolah untuk mengajar dan belajar dengan optimal. yaitu aloofness. directive. Empat di antaranya berfokus pada perilaku guru. openness. dan perhatian untuk kesejahteraan lainnya. Tahun 1968 Harvard Business mengidentifikasi enam dimensi iklim sekolah. esprit dan intimacy. Tahun 1996 Hoy. dan restrictive. Iklim sekolah dapat memainkan peran penting dalam menyediakan suasana sekolah yang sehat dan positif. Empat dimensi lagi fokus pada perilaku kepala sekolah. menghormati. Restrictive. Iklim sekolah yang positif berkaitan dengan peningkatan kepuasan kerja bagi personil sekolah. iklim sekolah yang positif telah dikaitkan dengan emosi dan perilaku siswa yang bermasalah. termasuk “kepercayaan. member conflict dan member autonomy. Misalnya. Committed. dan budaya sadar iklim sekolah signifikan dapat membentuk kesuksesan siswa perkotaan dalam memperoleh gelar akademik. serta’ prestasi akademis dan kemajuan sekolah secara keseluruhan. Kepala sekolah suka menolong. mendukung. memiliki pengaruh yang kuat terhadap pendidik dan peserta didik . Tiga dimensi perilaku kepala sekolah yang diukur adalah supportive. Iklim sekolah. Directive. Supportive. Collegial. adalah perilaku kepala sekolah yang diarahkan kepada kebutuhan sosial dan prestasi kerja. sedangkan tiga dimensi perilaku guru yang diukur adalah collegial. production. dan consideration.

3) interpersonal relationships. et. refleksi dan tanggung jawab. meliputi ikatan positif dengan sekolah. yaitu antara siswa dengan siswa. . dan b) social and civic learning. dan kesempatan untuk menunjukkan pengetahuan dan keterampilan dalam berbagai cara. dan b) physical surroundings. 2009:14). meliputi adanya aturan yang dikomunikasikan dengan jelas dan dilaksanakan secara konsisten. dan c) social support students menunjukkan adanya jaringan hubungan untuk mendukung kegiatan akademik dan pribadi siswa. meliputi kebersihan. menunjukkan adanya dukungan terhadap praktek-praktek pengajaran. Disengaged adalah perilaku guru yang kurang fokus dan bermakna bagi kegiatan profesional. menjabarkan pengukuran iklim sekolah ke dalam 10 dimensi. tantangan akademik. dorongan untuk mengambil risiko. terdiri atas a) school connectedness/engagement. Kategori ketiga terdiri atas: a) respect for diversity. rasa memiliki. yaitu 1) safety. Kategori pertama terdiri atas a) rules and norms. termasuk mendengarkan secara efektif. menunjukkan adanya dukungan untuk pengembangan pengetahuan dan keterampilan sosial dan kemasyarakatan. menunjukkan adanya kerjasama dan hubungan yang saling mempercayai antara orang tua dengan orang tua untuk mendukung siswa dalam kaitannya dengan harapan tinggi untuk sukses. dan 4) institutional environment. dan pengecualian. serta pembuatan keputusan yang etis. b) physical safety meliputi perasaan siswa dan orang tua yang merasa aman dari kerugian fisik di sekolah. dan orang tua dengan orang tua.al. dan daya tarik fasilitas dan sumber daya dan material yang memadai. yang dikelompokkan ke dalam empat kategori. menunjukkan adanya sikap saling menghargai terhadap perbedaan individu pada semua tingkatan. Kategori keempat. 2) teaching and learning. perhatian individual. dan kepedulian pribadi. seperti tanggapan yang positif dan konstruktif. sindiran. dan c) social and emotional security meliputi perasaan siswa yang merasa aman dari cemoohan. keinginan untuk mendengar. (dalam Pinkus. orang tua dengan siswa.diarahkan untuk membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan intelektual dan sosial. dan norma-norma umum untuk berpartisipasi dalam kehidupan sekolah bagi siswa dan keluarga. ketertiban. Guru bekerja ekstra keras untuk memastikan keberhasilan siswa di sekolah. Cohen. b) social support adults. pemecahan masalah. Kategori kedua terdiri atas a) support for learning.

jawatan rasmi. . struktur tugas.Ed. tingkah laku pemimpin dan keberkesanan pemimpin. mengenal pasti faktor-faktor penting yang mampu mempengaruhi tingkah laku pemimpin mengikut situasi tertentu dan seterusnya meramalkan gaya kepimpinan yang sesuai dipraktikkan mengikut situasi itu.ARTIKEL PENDIDIKAN: Teori Situasi dalam Pengurusan Pendidikan Oleh: Budiman b Sahali (M. pendekatan kepimpinan masa kini cenderung untuk melihat aspek kepimpinan yang mengandaikan bahawa keberkesanan kepimpinan banyak bergantung pada kesesuaian dan keselarasan personaliti. keadaan situasi. kuasa yang diperuntukkan dan sikap para pekerja. Pendekatan kontigensi mengandungi empat konsep iaitu sifat atau perangai seseorang pemimpin.) Teori Situasi Model Kontigensi Berbanding dengan pendekatan trait. kompetensi. Andaian teori ini bahawa tidak terdapat satu gaya Maka pemimpin perlu kepimpinan yang baik dan sesuai untuk semua situasi. tingkah laku pemimpin dan faktor-faktor situasi seperti kedudukan pemimpin.

Fiedler (1967) melihat pengaruh situasi kepada kepimpinan sebagai suatu yang dominan dalam mempengaruhi tingkah laku dan keberkesanan kepimpinan. Kedudukan dan kuasa formal seseorang pemimpin boleh mempertimbangkan untuk pemberian sebarang bentuk ganjaran. penilaian atau kenaikan pangkat. isi kandungan. v) Persekitaran luaran seperti kesulitan. suasana kumpulan. kuasa yang diperuntukkan dan jangkaan prestasi. kebergantungan sumber dan institusionalisasi.Dalam melihat tentang keadaan situasi. Ciri-ciri tugasan seperti jenis dan tahap kepayahan sesuatu tugas. struktur hierarki. keterbukaan. beberapa dapatan kajian menunjukkan bahawa ia berkait rapat dengan keseluruhan apa yang terdapat di persekitaran tugas pemimpin itu sendiri. ii) iii) Darjah struktur tugas yang ditentukan oleh sejauh mana tugas dijelaskan. budaya. bertanggungjawab dan kuasa yang ada. . dendaan. usia. ‘Model Kontingensi Kepimpinan yang Efektif’ menyatakan kesesuaian situasi bergantung pada tiga dimensi iaitu: i) Hubungan pemimpin dengan kakitangan berdasarkan rasa percaya dan saling menghormati. kestabilan. beberapa pemboleh ubah yang mengandaikan pengaruh tingkah laku dan dilihat sebagai situasi yang menentukan sesuatu kepimpinan seperti: i) ii) Struktur Organisasi seperti saiz. nilai dan norma. iii) Ciri-ciri subordinat seperti pendidikan. tolak ansur. pengalaman dan pengetahuan. prosedur peraturan. teknologi dan formalisasi. tahap penyertaan. Menurut Hoy dan Miskel (2001). iv) Persekitaran dalaman seperti iklim.

Apabila keadaan tahap situasi ini dihubungkan dengan stail kepimpinan maka ia mampu menentukan kemungkinan keberkesanan sesuatu Menurut model ini. kepimpinan. maka suatu alat ukur yang dikenali sebagai skala Least Prefered Co-worker (LPC) telah dibangunkan oleh Fiedler. mereka mempunyai struktur motivasi yang berbeza iaitu menjadikan kejayaan tugas sebagai matlamat utama. adalah sebaliknya bagi pemimpin yang memperoleh skor LPC yang rendah. bukannya secara langsung melalui Keperluan berjaya dengan Maka dengan itu. Menurut Lunenburg (1995). Sekiranya matlamat ini berjaya dicapai. pemimpin yang berorientasikan tugas akan berjaya pada situasi yang paling menyenangkan atau paling tidak menyenangkan manakala pemimpin yang berorientasikan pekerja pula lebih berjaya pada situasi yang sederhana.Apabila ketiga-tiga dimensi tersebut adalah positif maka situasi dikatakan menyenangkan. maka mereka akan berusaha ke arah matlamat kedua Lunenburg (1995) menjelaskan. Skala yang mengandungi 24 soalan ini mentafsir skor tinggi sebagai sesuatu yang positif dan menyenangkan manakala skor rendah menggambarkan sebaliknya. Bagi mendapatkan maklumat tentang gaya kepimpinan. Secara keseluruhannya alat ukur ini bertujuan untuk melihat sistem motivasi atau kecenderungan tingkah laku seseorang pemimpin. iaitu untuk mencapai suatu status dan penghormatan. pemimpin yang memperoleh LPC yang tinggi ditafsirkan sebagai mempunyai matlamat asas iaitu keinginan untuk memelihara hubungan interpersonal yang akrab dengan subordinat dan bertindak secara bertolak ansur serta banyak memberi sokongan kepada subordinat. seperti penghormatan dan dan status akan dipenuhi jika tugasan hubungan disempurnakan subordinat. skor LPC yang tinggi membawa makna gaya .

orientasi tugas. 2001). Definisi andaian ini adalah berkisar tentang matlamat individu subordinat . menyokong dan penyertaan.kepimpinan yang berpusatkan pekerja manakala skor rendah bermakna gaya kepimpinan mereka lebih berpusatkan tugas. menyokong teori Fiedler yang telah diperkenalkan sebelum ini. Memang terdapat asas yang agak sama tentang teori ini dan teori Fiedler iaitu tentang stail/gaya kepimpinan dan kebergantungannya dengan situasi organisasi. Dengan kepimpinan sebegini. stail kepimpinan dikelaskan kepada empat iaitu gaya autoritatif. Teori Path-Goal ini juga dikenali sebagai Teori Jalan Matlamat atau Arah Matlamat. Jalan Matlamat ini bermaksud bahawa kepimpinan yang baik adalah dengan memberi panduan yang jelas tentang apakah matlamat yang hendak dicapai serta cara yang jelas bagaimana untuk mencapai matlamat tersebut. Dalam banyak buku rujukan yang ditulis oleh penulis-penulis tempatan dan luar negara. Teori Laluan Matlamat Teori Path-Goal merupakan salah satu teori kepimpinan yang terkenal dan telah diguna pakai secara meluas di seluruh dunia. ia mempengaruhi Teori ini diasaskan bagi secara langsung tingkah laku kerja subordinat untuk bersama-sama pemimpin bagi mencapai matlamat organisasi yang dikehendaki. Gaya kepimpinan ini digunakan dalam situasi yang berbeza apabila elemen-elemen yang dijangkakan memberi kesan terhadap tingkah laku tugas adalah berbeza. Namun dalam PathGoal. Teori Path-Goal menyatakan bahawa pemimpin boleh mendapat prestasi kerja kumpulan yang memuaskan jika pekerja diberitahu apa yang perlu dilakukan untuk mendapatkan ganjaran selaras dengan prestasi cemerlang mereka (Zaidatol. faktor-faktor yang dikaitkan dengan gaya kepimpinan ini ditafsirkan dengan pentafsiran yang agak pelbagai tetapi masih memberi maksud apa dan bagaimana cara pemimpin mempengaruhi subordinat dengan kepimpinan yang bersesuaian bagi mencapai matlamat organisasi.

tidak terarah.yang menjurus kepada keperluan peribadi seperti kesempurnaan kendiri. kekangan-kekangan. kurang bermotivasi. Pemimpin bertanggungjawab dalam menjelaskan hala tuju subordinat supaya tingkah laku tugas mereka lebih terarah kepada pencapaian matlamat organisasi berbanding dengan tujuan sampingan lain. motivasi dan keadilan yang wajar bagi menunjukkan komitmen pemimpin dalam membantu subordinat. 1998). maka subordinat perlu diberi perhatian dan tugas menguruskan subordinat perlu dijadikan tugas utama pemimpin. Andaian ketiga menyatakan bahawa seseorang pemimpin dianggap berkesan apabila ia boleh meningkatkan tahap penerimaan dan motivasi pekerja. Tetapi perbezaannya adalah subordinat adalah manusia yang mempunyai intuisi dan tingkah laku mereka ditentukan oleh dorongan emosi dan kognitif dalaman mereka (Zaidatol. Ia juga merujuk kepada tingkah laku pemimpin yang menjelaskan perkara-perkara yang perlu dilaksanakan dan dicapai oleh subordinat bagi mendapatkan ganjaran yang diperuntukkan. Ini membantu subordinat memberi tumpuan kepada prestasi kerja yang cemerlang dan menghasilkan kepuasan kerja (job satisfaction). Andaian kedua pula menyatakan bahawa pemimpin bertindak seolah-olah membantu kakitangan mencapai kepuasan keperluan melalui prestasi yang cekap dan memuaskan. keselesaan dan darjat yang bersesuaian sebagai ganjaran hasil mutu kerja yang telah ditonjolkan oleh mereka dalam membantu mencapai matlamat organisasi. Selaku pemimpin yang inginkan tingkah laku subordinat agar menjurus kepada kejayaan organisasi. Andaian ini amat berguna dalam menentukan stail/gaya kepimpinan yang bersesuaian dalam mempengaruhi subordinat membantu organisasi mencapai matlamat. Gaya kepimpinan yang tidak sesuai dan mengelirukan akan menyebabkan subordinat mungkin akan pasif atau agresif. seterusnya mengurangkan atau menghapuskan perkara-perkara tersebut agar subordinat dapat memberi seratus peratus komitmen dalam menuju ke arah pencapaian . Pemimpin juga perlu memantau masalah-masalah dalam organisasi. Dalam isu ini pemimpin bertanggungjawab dalam memberi dorongan. halangan-halangan. Subordinat merupakan aset penting sesebuah organisasi yang perlu distrukturkan sebagaimana material-material lain. tidak menerima tugasan dengan hati terbuka dan menyebabkan sebahagian organisasi menjadi lemah dan tidak efektif.

penghargaan. Keadilan dalam memberi ganjaran amat mempengaruhi tingkah laku subordinat bagi mengulangi kejayaan atau yang lebih baik lagi. alatan. Faktor pertama adalah berkaitan keperluan pekerja di mana setiap pekerja mempunyai keperluan yang berbeza antara satu sama lain. Namun berdasarkan teori ini terdapat beberapa faktor Gaya yang kepimpinan yang sesuai perlu dipraktikkan dalam kumpulan kerja yang mungkin mempengaruhi gaya kepimpinan mereka seterusnya menentukan keberkesanan tugas mereka sebagai pemimpin atau pentadbir utama. pangkat dan sebagainya harus selaras dan bersesuaian dengan kejayaan yang ditonjolkan kerana sikap membanding beza ganjaran yang diberikan majikan kepada kakitangan akan memberi impak terhadap hasil kerja mereka pada masa depan. bonus. Tidak semua subordinat sedar akan keperluan ini untuk diri mereka perlu mengkaji dan mereka namun sebagai pemimpin profesional mengenal pasti keperluan-keperluan ini dan sedaya upaya menunjukkan kepada subordinat bahawa pemimpin berusaha memenuhi keperluan mereka ini. Ganjaran yang diberikan dalam bentuk perhatian. pujian. kemahiran. Walau apa pun gaya kepimpinan yang diamalkan bersandar pada teori ini. ganjaran material.matlamat organisasi. rencam. Menurut House (1971). Pemimpin yang berkesan berjaya membawa organisasinya ke arah kejayaan matlamat sebagaimana yang ditetapkan. Beberapa keperluan pekerja yang dimaksudkan adalah seperti kemudahan kerja. keperluan personal seperti emolumen. pemimpin yang cemerlang tidak akan bekerja bersendirian sebaliknya menggunakan sebaik mungkin para kakitangan bagi membawa organisasi ke arah kejayaan. kenaikan gaji. pujian lisan dan sebagainya. sijil penghargaan. House (1971) menegaskan bahawa jika tugas seseorang subordinat atau kumpulan sudah jelas dan berjalan lancar maka pemimpin tidak wajar menambah struktur tugas kerana ia tidak akan mendapat sambutan dan tidak diterima dengan baik oleh pekerja. . Selain itu subordinat seharusnya mendapat ganjaran yang sewajarnya sepadan dengan mutu kerja dan kecemerlangan yang dicapai.

mengenal pasti sikap mereka dan berusaha menyelaraskan Oleh sebab sikap serta individu mempunyai sikap dan tingkah laku yang tersendiri maka pemimpin perlu menyeragamkan disiplin mereka dengan sebaiknya.Faktor kedua merujuk kepada masalah kerja subordinat yang bervariasi. Namun hakikatnya pada tahap ini ia sudah agak terlewat dan mengganggu kelancaran organisasi. Oleh itu pemimpin perlu bertindak menyesuaikan gaya kepimpinan mereka dengan sikap subordinat tersebut sambil menggunakan pengaruh serta kuasa mereka bagi mewujudkan nilai. Masalah-masalah kerja yang berbeza ini merujuk kepada kekangan atau halangan yang dihadapi pekerja dalam melaksanakan tugas mereka. Faktor ketiga adalah sikap individu yang berbeza-beza. Ini kerana mereka yang mempunyai lokus kawalan dalaman (internal LOC) yang kuat percaya bahawa . Petunjuk kejayaan dalam sesuatu pelan operasi adalah antara instrumen yang mungkin sedikit sebanyak dapat membantu pemimpin mengenal pasti sejauh mana tahap kejayaan dan masalah kecil dan sederhana yang menyumbang kepada kegagalan. Merujuk pada isu sikap pekerja. Namun tidak semua sikap boleh diseragamkan dan ketekalan keseragaman juga tidak dapat ditentukan. Pekerja yang mempunyai lokus kawalan dalaman yang terlalu kuat akan berasa kurang selesa dengan gaya kepimpinan arahan. Oleh itu adalah wajar selaku pemimpin untuk ‘turun padang’ bersama pekerja bagi meninjau masalah kerja mereka secara lebih peribadi dan cuba membantu mengurangkan atau menghapuskan masalah tersebut. Lokus kawalan merupakan tahap pengaruh dalaman atau luaran individu (internal or external reinforcement beliefs). sahsiah dan disiplin yang bersesuaian dengan organisasi kerja mereka. lokus kawalan (locus of control) pekerja yang menjadi sebahagian daripada faktor yang mempengaruhi gaya kepimpinan juga boleh diukur dengan menggunakan ujian personaliti tertentu sama ada yang dibangunkan oleh Julian Rotter (1966) atau lain-lain.

mencadangkan gaya kepimpinan arahan di mana kesannya menjadikan jalan ke arah matlamat organisasi dan individu lebih jelas dan terarah. House (1971) pula menegaskan bahawa faktor situasi ini adalah berkaitan kesegeraan tugas. keyakinan diri pekerja (motivasi). serta sukar melaksanakan kerja tanpa bantuan mereka yang lebih berkebolehan. Faktor ini akan menentukan apakah gaya yang sesuai digunakan oleh pemimpin untuk menghasilkan pencapaian yang memuaskan. Faktor empat pula adalah ciri situasi kerja yang berbeza di mana ia pernah diketengahkan oleh Fiedler sebelum ini.banyak perkara yang dilakukan adalah berpaksi di atas kekuatan diri yang unggul. (1971). Sekiranya subordinat kurang keyakinan diri maka gaya menyokong lebih sesuai digunakan. Dalam menjelaskan situasi ini. Pemimpin yang berorientasikan tugas lebih cenderung menetapkan sasaran kerja yang lebih tinggi untuk pekerja bawahan mereka di samping memberi sokongan dan bantuan agar penambahbaikan berlaku secara berterusan dan subordinat menjadi bertambah bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas mereka dengan lebih berkesan. Seterusnya situasi di mana kekurangan tugas mencabar pula akan menjadikan pekerja merasa bosan dan kurang berminat dalam pekerjaan mereka. Dalam situasi yang mengandungi masalah . Penekanan oleh Fiedler adalah berkaitan dengan keselesaan pekerja dalam situasi iaitu sama ada situasi yang menyenangkan atau sebaliknya. kejelasan tugas. tuntutan tugas. tidak suka bergantung harap dengan orang lain. Kesan gaya menyokong ini dikatakan akan meningkatkan House akan keyakinan diri dalam mencapai hasil yang dikehendaki. Ini ada kaitan dengan perasaan kurang yakin dengan kebolehan diri. Sebaliknya mereka yang mempunyai lokus kawalan luaran (external LOC) pula lebih selesa menerima arahan daripada pemimpin. percaya dengan hasil kerja sendiri. banyak berharap akan kejayaan atas bantuan. dan keadaan ganjaran yang diperuntukkan. percaya bahawa nasib mereka ditentukan oleh pihak lain. tidak percaya kepada nasib serta tidak mudah menyerah kalah. Situasi tugasan yang kabur pula menjadikan kerja tidak terarah dan motivasi subordinat merosot. Oleh itu dicadangkan gaya kepimpinan berorientasikan tugas digunakan untuk mengatasi masalah ini.

Kedua-dua matlamat ini amat penting untuk dijelaskan dengan seadil-adilnya. informal dan non-formal mempengaruhi gaya kepimpinan. Ada pemimpin yang bertindak menjelaskan matlamat organisasi semata-mata dengan beranggapan bahawa tugas subordinat adalah membawa organisasi mencapai matlamatnya semata-mata. Dengan menjelaskan perkara-perkara ini kepada pekerja maka tingkah laku tugas pekerja dapat diselaraskan menjurus kepada pencapaian yang dikehendaki di samping kerja-kerja subordinat menjadi lebih terarah dan motivasi diri dalam menyelesaikan tugasan juga bertambah. matlamat-matlamat strategik sehinggalah sekecil-kecil matlamat seperti pelan-pelan operasi yang berkaitan. Faktor kelima adalah tahap formalisasi tugas iaitu menerangkan bahawa keadaan formal. misi. . ganjaranganjaran yang berpadanan dengan kejayaan mereka apabila mencapai mutu kerja yang cemerlang. Ada pemimpin yang mengabaikan matlamat individu seperti skor peribadi. Banyak contoh yang kita lihat di mana gaya kepimpinan direktif lebih kerap digunakan dalam situasi yang lebih formal dan sebaliknya gaya kepimpinan penyertaan lebih cenderung digunakan dalam keadaan non-formal. Menjelaskan matlamat organisasi amat penting bagi memberitahu subordinat kehendak organisasi dari segi visi. peluang kenaikan pangkat. pendekatan kepimpinan gaya penyertaan dilihat lebih sesuai dan akan menghasilkan kesan di mana subordinat akan lebih berpuas hati dengan apa yang mereka terima dan alami bersama pemimpin mereka. Namun ia tidak semestinya sesuai kerana penggunaan gaya kepimpinan ini mesti mengambil kira faktor-faktor lain sebagaimana yang diterangkan sebelum ini seperti keperluan pekerja. masalah individu dan situasi kerja Antara tugas utama dalam teori Path-Goal adalah menjelaskan matlamat iaitu sama ada matlamat organisasi ataupun matlamat individu pekerja. sikap pekerja. keperluan dan ganjaran mereka akan lebih jelas dan mereka berasa lebih terbela.ganjaran dan keadilan. hala tuju kerjaya. objektif.

pangkat dan kedudukan mereka. penghargaan. Selain daripada perkara-perkara yang disebutkan. Dengan menjelaskan perkara-perkara ini pekerja akan melihat masa depan mereka sendiri. Ini secara langsung akan bertindak mendisiplinkan mereka. Pekerja akan lebih bervisi dan berkebolehan dalam membina cita-cita yang bersesuaian dengan kedudukan mereka. pemimpin juga perlu menjelaskan syarat-syarat dan peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi oleh subordinat dalam mencapai matlamat-matlamat tersebut sama ada matlamat organisasi mahupun individu. Kepimpinan mengarah (directive) 2. di manakah saluran-saluran kenaikan pangkat yang sesuai dengan mereka dan apakah peringkat tertinggi yang boleh mereka capai dalam organisasi. apakah kuasa-kuasa yang diperuntukkan oleh organisasi kepada mereka. meningkatkan tingkah laku yang dikehendaki serta mengurangkan kadar salah laku. Gaya kepimpinan tersebut adalah 1.Selain itu juga kedudukan subordinat dalam organisasi juga perlu dijelaskan bagi memberi gambaran ‘di mana’ mereka berada. Menurut House (1971) terdapat empat gaya kepimpinan yang boleh digunakan oleh pemimpin dalam menggerakkan organisasi mereka. berkira-kira tentang kejayaan dan melakukan apa yang sewajarnya mereka laksanakan mengikut peranan. Kepimpinan penyertaan (participative) . apakah jawatan mereka. Perkara-perkara berkaitan ganjaran seperti bonus. Ini merupakan suatu garis panduan dari aspek perundangan agar semua matlamat itu dapat dicapai oleh subordinat dengan cara yang halal dan tidak menyalahi peraturan syarikat mahupun undang-undang negara. Kepimpinan berorientasikan pencapaian (achievement-oriented) 3. Sebarang hukuman atau dendaan apabila melanggarnya juga perlu ditulis dengan jelas dan dimaklumkan kepada semua kakitangan sebagai amaran kepada mereka. apakah skop tugas yang perlu dilaksanakan. elaun tambahan dan kepuasan diri juga perlu diperjelaskan sebagai sebahagian daripada faktor motivasi kepada mereka.

Segala keputusan dibuat oleh pemimpin tanpa perlu merujuk atau berbincang terlebih dahulu dengan pekerja bawahan mereka. Dalam kepimpinan gaya mengarah ini. Sikap mereka yang suka mengarah disebut sebagai autoritatif. penetapan masa dan menyediakan ganjaran yang wajar dengan tugasan yang dijayakan. matlamat kerja dan sasaran peningkatan kendiri pekerja yang mencabar. Kepimpinan gaya arahan ini sesuai dipraktikkan apabila struktur tugas adalah kompleks dan pekerja dianggap sebagai kurang berpengalaman. Pemimpin yang mengamalkan kepimpinan berorientasi pencapaian biasanya cenderung menetapkan suatu perancangan. Ini kerana dalam situasi tersebut pekerja yang kurang pengalaman akan menerima apa sahaja panduan dan arahan pemimpin demi perlaksanaan tugas yang lancar dan berjaya. Di samping itu pemimpin juga mengharapkan tahap piawai tugasan yang agak tinggi yang dianggarkan mampu dicapai pekerja bersandarkan kebolehan. Menurut House (1971) pemimpin yang mengamalkan gaya seperti ini biasanya mempunyai pencapaian yang cemerlang dalam karier mereka dan kecemerlangan mereka ini amat membantu dalam amalan kepimpinan mereka. penuh tekanan atau kecemasan. . pemimpin dikatakan akan lebih berkesan jika mereka mempunyai pengaruh yang besar sama ada di dalam dan luar organisasi. Walau bagaimanapun ini tidak bermakna pemimpin seperti ini garang serta tidak demokratik. kemahiran dan kemampuan pekerja bagi mengelakkan kemerosotan motivasi di samping menunjukkan rasa yakin terhadap kebolehan pekerja dalam melaksanakan tugasan tersebut. memberikan panduan dan bimbingan yang sesuai termasukkan menyediakan jadual tugas. Kepimpinan gaya ini juga akan diterima baik oleh kakitangan terutama dalam situasi tegang.4. Kepimpinan sokongan (supportive) Pemimpin jenis kepimpinan mengarah cenderung memberitahu subordinat tentang perkara-perkara atau tugas-tugas yang perlu dilakukan oleh mereka. Pekerja juga perlu tahu harapan pemimpin mereka serta sedaya upaya berusaha memenuhi kehendak pemimpin.

situasi kerja yang agak menekankan. Apabila subordinat seperti ini diberi peluang menyumbangkan idea maka mereka akan merasakan bahawa mereka dihargai dan meningkatkan perasaan dipunyai dalam organisasi. berkemahiran serta pakar dalam tugas masing-masing. mengurangkan tekanan kerja serta memberi perasaan lebih selamat. semangat kekitaan dan sayang pada organisasi akan muncul tanpa dipaksa dan menjadikan matlamat organisasi sebagai matlamat bersama yang harus dicapai dengan cemerlang. Pemimpin selalu berada di barisan bawah. mengambil berat soal kebajikan dan maruah pekerja agar pekerja berasa terbela dan dihargai. Pemimpin seperti ini akan meninjau masalah subordinat mereka.House (1971) mencadangkan gaya kepimpinan penyertaan kepada situasi di mana wujud ketidakadilan dalam pengendalian sumber manusia atau susun letak ganjaran yang tidak memuaskan. . Pendekatan ini adalah sesuai digunakan apabila orang bawahan terdiri daripada mereka yang berpengalaman. lebih mesra dan sentiasa berbincang berkaitan tugas dan personal. membosankan dan berisiko. mudah ditemui. Ramai pekerja yang teraniaya akibat situasi ini sedangkan mereka memberi sumbangan yang sewajarnya kepada organisasi. Gaya kepimpinan sokongan pula dilihat sebagai gaya yang mesra pekerja kerana pemimpin dilihat lebih rapat dengan pekerja bawahan dan interaksi yang kerap secara lebih personal. Pendekatan yang lebih bersifat humanistik sebegini akan mewujudkan suatu suasana kerja yang lebih tenang dan kurang tekanan. Gaya kepimpinan ini juga akan meningkatkan lagi harga diri dan keyakinan diri subordinat. Pekerja seperti ini dianggap sebagai aset yang amat berharga dalam kemajuan dan pembangunan organisasi di mana nasihat dan idea mereka diguna pakai oleh pentadbir. Sebagai ganjaran awal. berpengetahuan luas dalam bidang mereka. Dalam hal sebegini kepimpinan penyertaan memberikan suatu harapan baru bagi mereka di mana pemimpin bersama subordinat dalam merancang matlamat secara bersama dan keputusan dibuat dengan mengambil kira pandangan mereka. Pemimpin yang mengamalkan gaya kepimpinan seperti ini akan menjadi lebih berkesan sekiranya mereka memiliki kemahiran interpersonal yang tinggi. Gaya kepimpinan ini amat sesuai bagi situasi di mana pekerjanya kurang berkeyakinan dan penghargaan kendiri.

tingkah laku hubungan pula merupakan di mana pemimpin cuba memelihara hubungan dengan komunikasi dua hala dengan menyediakan sokongan sosioemosi. Menurut Lunenburg (1995). dalam adalah kepada kematangan seseorang melaksanakan tugas dipengaruhi oleh pendidikan dan pengalaman manakala kematangan psikologi pula merujuk kepada tahap motivasi yang dicerminkan oleh keperluan pencapaian dan sejauh mana keinginan menerima sesuatu tanggungjawab. maka tindakkan yang diambil adalah . teori situasi ini mengenal pasti dua kunci tingkah laku kepimpinan iaitu tingkah laku tugas dan tingkah laku hubungan. psikologi dan tingkah laku yang memudah cara. kunci kepada kejayaan kepimpinan situasi ini adalah dengan kejayaan memadankan gaya kepimpinan dengan situasi dan kakitangan yang sesuai. bila ia perlu dilakukan dan bagaimana tugas itu sepatutnya dilaksanakan. memberi arahan. Seperti juga kedua-dua teori ini. Menurut Ibrahim (2000).Teori Situasi Teori situasi yang diketengahkan oleh Paul Hersey dan Kenneth Blanchard (1988) merupakan rentetan daripada idea kontinum corak kepimpinan oleh Tannenbaum dan Schmidt’s dan grid kepimpinan Blake dan Mouton. Apabila pemimpin mengenal pasti situasi yang mereka hadapi. Tingkah laku tugas ini bermakna pemimpin berkomunikasi secara sehala dengan cara menyatakan apa yang sepatutnya dilakukan oleh subordinat. Untuk melihat faktor situasi yang mampu memberi pengaruh kepada gaya kepimpinan pemimpin maka Hersey dan Blanchard (1988) menjelaskan dua faktor kematangan Kematangan pengikut kerja iaitu kematangan merujuk kerja dan kematangan psikologi. teori situasi ini mempunyai inti pati bahawa tiada suatu cara memimpin yang baik dan keberkesanan kepimpinan bergantung pada persekitaran yang berupa manusia dan keadaan. Bagi Lunenburg (1995).

Biasanya gaya ini digunakan apabila kakitangan mempunyai tahap motivasi dan kebolehan yang rendah. Walau bagaimanapun keputusan akhir masih di tangan pemimpin dan komunikasi bersifat dua hala. Dalam hal ini pemimpin menjelaskan peranan kakitangan iaitu tentang bagaimana. Gaya membimbing pula boleh dikatakan sebagai gaya yang lebih demokratik berbanding gaya mengarah. Pemimpin begini akan banyak memantau dan menyelia tugasan yang telah diberikan untuk memastikan ia dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki. Kakitangan biasanya mempunyai tahap motivasi yang mencukupi tetapi tahap kemahiran dan kebolehan yang agak rendah. Biasanya pengikut mempunyai tahap motivasi yang rendah tetapi tahap kompeten yang tinggi di mana mereka mempunyai pengetahuan. pengalaman dan kemahiran melakukan tugasan dan membuat keputusan yang terbaik untuk organisasi. gaya membimbing. Dalam teori situasi ini. keupayaan dan motivasi yang tinggi. empat asas gaya kepimpinan yang dijadikan sebagai kunci keberkesanan kepimpinan dipadankan dengan situasi iaitu gaya mengarah. gaya menyokong dan gaya delegasi Gaya mengarah dikatakan berlaku apabila arahan tinggi dan sokongan rendah daripada pemimpin. Gaya delegasi pula merupakan gaya kepimpinan yang dilakukan terhadap pekerja yang mempunyai kebolehan.berkaitan tingkah laku kepimpinan yang disesuaikan mengikut situasi tersebut. Walaupun pemimpin masih banyak mengarah pengikut namun mereka mahu mendengar pendapat pengikut dan idea yang diluahkan tersebut disokong dan diberi perhatian. Kakitangan diberi peluang melaksanakan tugasan secara . keyakinan. Segala perancangan dan keputusan dibuat sendiri oleh pemimpin dan komunikasi pula lebih bersifat sehala. kemahiran. bila dan di mana berkaitan sesuatu tugasan. Gaya menyokong merupakan gaya yang terarah untuk melihat pengikut sebagai anggota yang penting dalam organisasi.

melakarkan kakitangan. Menurut Lunenburg (1995) pendayautamaan struktur adalah merujuk kepada gaya kepimpinan pemimpin yang lebih berfokus secara langsung hubungan kepada dengan pencapaian matlamat organisasi. Pemimpin hanya berbincang masalah sehingga mencapai kata sepakat dan proses membuat Teori Tingkah Laku Teori-teori kepimpinan yang tergolong dalam teori situasi kebanyakannya merupakan lanjutan daripada kajian-kajian teori tingkah laku yang menerangkan beberapa dimensi utama tingkah laku utama pemimpin. keputusan diserahkan kepada kakitangan untuk menentukannya. menetapkan tugasan. Hemphill dan Coons membuat kajian mereka di Universiti Ohio State pada tahun 40-an untuk menjawab persoalan tentang apakah jenis tingkah laku yang diamalkan oleh seseorang pemimpin dan apakah kesan amalan tingkah laku ini terhadap prestasi kerja kumpulan dan kepuasan. Peranan kakitangan dijelaskan dan tugas distrukturkan bagi mencapai matlamat organisasi. Hasil kajian-kajian tersebut telah mengemukakan satu senarai tingkah laku yang mengandungi dua aspek utama iaitu pendayautamaan struktur dan bertimbang rasa. Menurut Reddin (1970). Bagi mencapai matlamat ini mereka akan menetapkan tugasan yang terperinci. dan menggalakkan prosedur yang seragam. menekankan tempoh akhir mesyuarat. sosiologi dan ekonomi telah membangunkan dan membangunkan satu alat ukur iaitu The Leader Behavior Description Questionnaire (LBDQ) bagi tujuan menjalankan kajian kepimpinan ke atas kumpulan dan situasi organisasi yang berbeza. dan menilai prestasi kerja kumpulan. pendayautamaan struktur merupakan usaha pemimpin merancang dan menyusun kerja. membentuk saluran komunikasi.bebas dengan kawalan dan arahan yang paling minimum. penyelarasan dan penjelasan tugas. Ketika melakukan kajian ini pengkaji-pengkaji daripada pelbagai disiplin seperti psikologi. Golongan pemimpin yang . memelihara standard prestasi tugasan.

(Leader-Member Exchange) Stogdill (1948) dalam Pierce dan Newstrom merujuk bagaimana hubungan ini (2006) pernah menyatakan bahawa kepimpinan adalah satu hubungan. penghormatan. Salah satu pendapat tentang hubungan antara majikan dan kakitangan mempunyai kekuatan untuk meningkatkan kualiti dari sudut kesaksamaan. mementingkan mutu kerja serta menetapkan tarikh-tarikh akhir sesuatu tugasan. mementingkan persahabatan. Teori LMX pernah mempengaruhi kakitangan terhadap peningkatan kualiti dan tahap kepercayaan mereka sesama sendiri dan majikan. kepakaran atau psikologi. Hasilnya adalah komitmen yang tinggi di kalangan pengikut. mengambil perhatian kebajikan kakitangan. kepercayaan dan etika kelakuan. memelihara kemesraan dalam organisasi dan memberi sokongan kepada kakitangan sama ada dalam bentuk material. Dimensi bertimbang rasa pula merujuk kepada tingkah laku pemimpin yang memelihara kepercayaan. Pemimpin biasanya menunjukkan sikap ramah mesra. Dimensi bertimbang rasa ini merupakan dimensi yang lebih cenderung kepada tingkah laku yang berorientasikan hubungan antara majikan dengan kakitangan. Generalisasi Teori Tingkah Laku . sering mengambil kira pandangan dan idea yang diluahkan oleh pekerja bawahan. merasakan bahawa wujud keadilan dan kesaksamaan dalam organisasi di samping meningkatkan etika kelakuan kakitangan. menganggap kakitangan sebagai setaraf. hubungan antara kakitangan dengan pemimpin.tinggi pendayautamaan struktur akan menetapkan tugas kakitangan. kepuasan kerja. peningkatan kompiten pengikut dan akhirnya memberi kesan terhadap keberkesanan pemimpin tersebut. kecemerlangan kumpulan. bekerja bersama-sama dan melihat hasil kejayaan sebagai usaha bersama.

keberkesanan sekolah juga dilihat mempunyai hubungan dengan tingkah laku pengetua yang mementingkan tugas tetapi dalam masa yang sama mementingkan kemanusiaan. Menurut Davis dan Thomas (1989) dalam Ishak Sin (2004). Pada grid ini. mesra dan menyenangkan. persahabatan. Darjah yang tinggi pada orientasi pengeluaran dan rendah pada orientasi pekerja pula lebih mementingkan pengeluaran dan kecekapan mengendalikan organisasi tetapi kurang menghiraukan hubungan dengan pekerja.Dalam konteks sekolah. ketidakbergantungan dan hubungan yang saling percaya-mempercayai dan hormat-menghormati. Darjah yang rendah bagi kedua-dua dimensi pula dikatakan sebagai tidak menitikberatkan pengeluaran dan tidak menghiraukan pekerja dan biasanya memberi kesan negatif terhadap pencapaian hasil dan hubungan dengan kakitangan. Darjah kepimpinan yang tinggi pada orientasi pekerja dan rendah pada orientasi pengeluaran pula bermakna pemimpin lebih memberi perhatian kepada keperluan. meningkatkan motivasi dan keberkesanan pemimpin berbanding dengan dimensi . Blake dan Mouton melalui grid pengurusannya telah mengemukakan dapatan yang menunjukkan hubungan gaya kepimpinan yang sinonim iaitu prihatin terhadap pekerja dan prihatin terhadap pengeluaran. Mortimore (1995) menyatakan bahawa pengetuapengetua sekolah berkesan lazimnya seorang yang tegas dan menumpukan kepada tugas namun mereka mempunyai wawasan yang jelas dan dikongsi dengan warga sekolah. harmoni. mesra. Darjah yang sederhana pada kedua-dua dimensi dikatakan seimbang antara prestasi kerja dan kepuasan kerja. pemimpin yang menunjukkan darjah kepimpinan yang tinggi ke atas kedua-dua dimensi ditafsirkan menggunakan istilah pengurusan kumpulan di mana tugasan disempurnakan dengan jaya hasil daripada komitmen kakitangan. mudah didekati. kebajikan dan kepuasan kakitangan lantas mewujudkan suasana selesa. Hoy dan Miskel (2006). menjelaskan bahawa dimensi bertimbang rasa mempunyai hubungan yang kuat dengan kepuasan kerja dan kepuasan pemimpin. mudah diajak berbincang. dan suka memberi perhatian kepada keperluan-keperluan guru. selain daripada memberi perhatian kepada aspek kepimpinan instruksional.

Analisis regresi berganda stepwise menunjukkan bahawa di antara lima faktor yang disenaraikan.2%) guru yang dipilih daripada tiga puluh tiga sekolah menengah di negeri Kelantan telah mengambil bahagian dalam kajian ini. Dalam satu kajian lain oleh Ishak (1993) yang bertujuan untuk menentukan adakah terdapat perkaitan di antara stail kepimpinan pengetua sebagaimana yang diamati oleh guru-guru dengan tahap motivasi mereka. Kajian ini menyokong anggapan . Alat ukur Leader Behavior Description Questionnaire (LBDQ) digunakan untuk mengukur dua dimensi kepimpinan pengetua. iaitu komponen pendayautamaan struktur dan komponen timbang rasa. Faktor proses pengajaran dan pembelajaran. dan pencapaian tugas. menyokong dan orientasi kejayaan guru besar. tiada satupun menunjukkan pengaruh yang tinggi terhadap persepsi guru-guru terhadap stail kepimpinan mengarah guru besar. Beliau yang menggunakan Instrument LBDQ (Leadership Behavior Description Questionnaire) untuk mengkaji persepsi guru terhadap stail kepimpinan guru besar mendapati korelasi menunjukkan bahawa faktor-faktor iklim sekolah mempunyai perkaitan positif yang signifikan dengan persepsi guru-guru terhadap stail kepimpinan partisipatif. Hasil kajian mendapati bahawa terdapat perkaitan yang bererti di antara stail kepimpinan pengetua dengan motivasi guru. Kajian yang dijalankan bertujuan untuk menentukan adakah terdapat perbezaan tahap motivasi guru mengikut jantina. Seramai 463 daripada 519 (89. Guru-guru kelihatan lebih bermotivasi apabila mereka mengamati pengetua mereka mengamalkan tinggi timbang rasa dan tinggi pendayautamaan struktur. Kalaiselvam (2001) melaksanakan kajian ke atas 92 orang guru tetap dan terlatih dari 10 buah Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil di daerah Seremban. proses pengurusan dan persekitaran menunjukkan pengaruh yang paling tinggi ke atas persepsi guru-guru terhadap stail kepimpinan partisipatif. menyokong dan orientasi kejayaan guru besar. umur dan pengalaman mengajar. kategori perkhidmatan. Manakala faktor-faktor iklim sekolah ini menunjukkan hubungan yang negatif dengan persepsi guru-guru terhadap stail kepimpinan mengarah guru besar. Port Dickson.pendayautamaan struktur yang lebih memberi kesan terhadap prestasi kerja kumpulan. Alat ukur A Questionnaire Measure of Individual Differences in Achieving Tendency (QMAT) digunakan untuk mengukur tahap motivasi guru. Negeri Sembilan.

Organisasi yang dipimpin mempunyai ciri-ciri positif seperti ahli-ahli berada dalam keadaan yang harmonis. Hoy dan Miskel (1991) dalam Robiah (2004) menunjukkan rumusan membandingkan orientasi dan istilah yang digunakan oleh pengkaji tertentu merujuk kepada kedua-dua dimensi tersebut. Ketua lebih cenderung menekankan aspek pendayautamaan struktur manakala para pekerja lebih kepada bertimbang rasa. Beberapa kajian lain turut mengemukakan dimensi yang serupa tetapi dengan istilah yang berbeza. prosedur untuk kerja yang jelas dan organisasi bersikap terbuka kepada perubahan. iv) Persepsi ketua terhadap keberkesanan tingkah laku pemimpin berbeza daripada persepsi pekerja. ii) Pemimpin yang mengamalkan tingkah laku yang tinggi dalam kedua-dua dimensi merupakan pemimpin yang berkesan. Halpin (1966) dalam Robiah (2003) telah membuat beberapa generalisasi untuk teori berasaskan tingkah laku ini iaitu: i) Pendayautamaan struktur dan bertimbang rasa seperti yang diukur menerusi LBDQ merupakan dimensi asas dalam tingkah laku seseorang pemimpin itu. Justeru itu ada kalanya terhadap berlakunya konflik dalam peranan yang dimainkan oleh pemimpin atau ketua. . iii) Latar belakang organisasi yang berbeza-beza memupuk stail kepimpinan yang berbeza-beza.umum yang menyatakan stail kepimpinan pengetua mempunyai pengaruh ke atas motivasi guru. Jadual 1 : Dimensi kepimpinan : Perbandingan antara teori. Dimensi yang berorientasi pekerja dan berorientasi pengeluaran adalah sinonim dengan gaya kepimpinan bertimbang rasa dan pendayautamaan struktur.

Teori-teori kepimpinan lain seperti teori-teori dalam pendekatan situasi contohnya Teori Laluan Matlamat. .Ahli Teori Perhatian tugas kepada Perhatian kepada perhubungan antara individu Bernard Etzioni dan Parsons Keberkesanan Aktiviti-aktiviti instrumental Kelicinan Aktiviti-aktiviti eksprosif Cartwright Zander dan Pencapaian matlamat Pengukuhan kumpulan Getzels dan Guba Halpin Nomotetik Pendayautamaan struktur Idiografik Timbang rasa Khan Bales Brown Stogdill Orientasi pengeluaran Pemimpin tugas Orientasi sistem Pengeluaran / pendayautamaan struktur Orientasi pekerja Pemimpin sosial Orientasi individu Menerima kebebasan / menerima ketidaktentuan timbang rasa Rumusan menunjukkan bahawa gaya kepimpinan yang menyentuh dua dimensi banyak merujuk kepada perhatian kepada tugasan dan perhatian kepada hubungan individu di mana kebanyakan ahli teori menggunakan istilah yang berbeza bagi kajian mereka. Teori Kontingensi Fiedler dan Teori Situasi Hersey dan Blanchard merupakan lanjutan kepada pendekatan tingkah laku. Menurut Halpin (1966) dua dimensi ini merupakan dimensi asas kepada tingkah laku kepimpinan.

teori situasi 0 comments: Post a Comment Links to this post Create a Link Newer Post Older Post Home Subscribe to: Post Comments (Atom) .Posted by Unit Pengurusan dan Pentadbiran SK Jeram Batu at 8:42 PM Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook Share to Google Buzz Labels: artikel pendidikan. teori kontigensi. teori laluan matlamat.

HALAMAN • • • • • • • • Utama TENTANG SKJB VISI. MISI. MATLAMAT MAKLUMAT STAF CARTA ORGANISASI UNJURAN DAN PENCAPAIAN UPSR SEJARAH SKJB PAUTAN PELAWAT UPSR 2011 There was an error in this gadget .

MAKLUMAN TERKINI PENGUMUMAN Top of Form Bottom of Form Free Shoutbox SEMBANG-SEMBANG JOM BORAK Name Message arial 11 107 21031 14707 Shout Shout .

► February (15) ► January (15) ... BICARA ROHANI: Tanda-Tanda Kematian Menghampiri K.Free Shoutbox SENARAI TAJUK • ► 2011 (32) ○ ► March (2)   ○                ○  BICARA UMUM: Ketahui Hak Anda Dalam Saman Ekor BICARA ROHANI: Kisah Ahli Ibadat Berwajah Kusam BICARA MOTIVASI: Kisah Sebuah Jam BICARA TEKNOLOGI: Tips / Petua Membeli Kamera Dig. BICARA MOTIVASI: Kisah Jari Kelingking Raja BICARA UMUM: Mengenal Rahsia Kelemahan Lelaki BICARA ROHANI: Kisah Mashitah Si Penyisir Rambut .... BICARA UMUM: Manusia Yang Memiliki IQ Paling Ting... BICARA ROHANI: Peluk Islam Kerana Kebenaran Quran .... BICARA UMUM: Ketam Rasaksa Ditemui di Britain BICARA UMUM: Penemuan Rangka Manusia Rasaksa Kaum... SANTAI-SANTAI: Resepi Minum Petang Istimewa..... BICARA ROHANI: Mengejar Sesuatu Yang Pasti Kita T. BICARA UMUM: Bob Lokman Dahulu dan Kini BICARA UMUM: Ada Apa Dengan Mimpi? BICARA ROHANI: Teguran Salam Buat Kita Semua BICARA TEKNOLOGI: Rahsia Teknologi Di Sebalik Bin.

. ARTIKEL PENDIDIKAN: Teori Laluan Matlamat (Path-G. BICARA ROHANI: Kenapa Dr. BICARA UMUM: 9 Fakta Menarik mengenai Bill Gates BICARA PSIKOLOGI: 10 Jenis Penyakit Penghalang Ke. BICARA UMUM: Demam 1 Malaysia atau Memang Tidak K. ▼ 2010 (201) ► December (6)       ○             ○ BICARA UMUM: Malas Beri Isyarat Tanda Pemandu Pem.. BICARA TEKNOLOGI: Apa Jadi Kalau Proton Neo dan P... BERITA SEMASA: Abd.. BICARA UMUM: Awas Penipuan Cara Baru Guna Nama Ba..... SANTAI-SANTAI: Pemalas Yang Extreme BICARA UMUM: 20 Fakta Menarik Tentang Islam BICARA UMUM: Awas Pesona Iklan Yang Mempengaruhi ... BICARA PSIKOLOGI: 10 Jenis Rakan Di Facebook BICARA ICT: Kes Pencuri Kredit Talian Telefon Bim... Ghafar KP Pelajaran baharu BICARA UMUM: 10 Pembohongan MLM ► November (14) ► October (3) .. BICARA MOTIVASI: Kerang Yang Luar Biasa BICARA ROHANI: Tips Agar Diperluaskan Rezeki... BICARA ROHANI: Mengapa Saya Memeluk Islam? BICARA TEKNOLOGI: Apakah itu Android BICARA UMUM: Apa Itu Wikileaks? BICARA UMUM: Facebook Akan Ditutup Selama-Lamanya. BICARA ROHANI: Pertandingan Memancing Adalah Judi... Ins. BICARA TEKNOLOGI: Proton 5 Bersaudara Pahlawan Ba..              • ○ BICARA PARANORMAL: Benarkah Kemayan City Berhantu........... Aafia jadi sasaran? BICARA TEKNOLOGI: Proton Inspira R3 Bakal Dilanca. BICARA UMUM: RTM tidak sensitif BICARA UMUM: Ajaran Kistian Ortodok ala Islam BICARA UMUM: Jenis-Jenis Kucing BICARA ICT: Laptop Pertama di Dunia BICARA ICT: Awas Virus McDonald di Facebook BICARA UMUM: Kisah Penjaga Merapi Mati Sujud BICARA PENDIDIKAN: Rumusan KSSR Dunia Sains & Tek..

BICARA ROHANI: Kelebihan Puasa Menurut Sains BICARA PSIKOLOGI: Stereotaip Terhadap Pesakit Men.. BICARA ROHANI: Dialog Rasulullah dengan Iblis Lak.. BICARA UMUM: Nenek Berhasrat Sambung PHD BICARA UMUM: Kondom Khusus Untuk Kanak-Kanak 12 T.............. . SANTAI-SANTAI: Oppps sori.... ARTIKEL PENDIDIKAN: Teori Situasi dalam Pengurusa..... BICARA UMUM: Pengemis Yang Menjadi Kaya Kerana Wa... SANTAI-SANTAI: Pakai lilin je la !! BICARA UMUM: Gambar Makhluk Yang Kita Selalu Maka.○ ○ ► September (16) ▼ August (39)                                   BICARA ROHANI: Sumpah Syaitan Kepada Si Kaya BICARA ROHANI: 10 Golongan Yang Tidak Dapat Menci.. BICARA TEKNOLOGI: Membezakan Foto Asli Atau Super...... BICARA TEKNOLOGI: Alat Perakam Mimpi Pertama Di D. SANTAI-SANTAI: Segalanya Tentang Spongebob Square....... BICARA UMUM: Kaedah Gila Untuk Pergi ke Sekolah BICARA ICT: Perisian Untuk Meramal Jantina Bakal .... BICARA PENDIDIK: Standard Guru Malaysia (SGM) SANTAI-SANTAI: Ko ni nak berjual ke berbual?? BICARA ICT: Kecanggihan dan Keistimewaan Kontrove. BICARA UMUM: Mengenal Kod. BICARA PENDIDIK: Peruntukkan Langkah Berjimat Bia.. BICARA UMUM: Gambar Menarik Makna Tersirat BICARA PSIKOLOGI: Ujian Personaliti Menggunakan I. DIY: Bil Air Tinggi? Cuba Ikut Langkah Berikut ARTIKEL PENDIDIKAN: Pengurusan Kewangan Sekolah M. BICARA ICT: Membongkar Password Fail Winrar BICARA ROHANI: Gambaran Seorang Gadis Bidadari Sy.. BICARA TEKNOLOGI: Cara Nak Tahu Kualiti Dan Negar. Simbol Bahaya Bawah Bo. BICARA ROHANI: Dialog Antara Anjing dan Lembu BICARA PSIKOLOGI: Kenapa Kanak-Kanak Suka Bantal . SANTAI-SANTAI: Berani Berenang?? BICARA KESIHATAN: Fakta Zat dan Kesihatan Berkait... SANTAI-SANTAI: Perkara Menarik yang Boleh Kita Li..

Johor.     ○ ○ ○ ○ ○ ○ BICARA TEKNOLOGI: Gambar Proton Waja Baru (Lancer.. Malaysia Merupakan unit yang dipertanggungjawabkan dalam menyebarluaskan maklumat.. BICARA ROHANI: Kisah Seorang Pengemis Buta SANTAI-SANTAI: Teka Teki Einstein... BICARA ICT: Kenali Nama Domain Akhiran Laman Web ► July (29) ► June (23) ► May (33) ► April (10) ► March (17) ► February (11) CARIAN Top of Form Search powered by Bottom of Form Tokoh Paling Anda Kagumi TENTANG UNIT PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Unit Pengurusan dan Pentadbiran SK Jeram Batu 81500 Pekan Nanas.. Jawablah Kalau. TAHUKAH ANDA: Apakah Suhu Yang Pernah Dicatatkan ..fungsi dan peranan sekolah kepada semua warga sekolah dan .

sila hubungi kami di 07-6994549 En. BE POSITIVE Followe rs IKLANKAN APA SAJA DI SINI IKLAN APA SAJA Top of Form Name Message arial 11 107 22567 14707 Shout Shout .. Budiman b Sahali (GPK 1) View my complete profile JIKA GAGAL GUNA CARA BAIK. Sebarang pertanyaan. KITA GUNA CARA YANG LEBIH BAIK!!.masyarakat disamping berkongsi artikel-artikel kepada semua......

Bottom of Form Free Shoutbox CARIAN KATA KUNCI • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 penyakit penghalang kejayaan (1) adi putra (1) akibat ingkarkan Allah (1) akibat televisyen (1) alam mahsyar (1) alat perakam mimpi (1) amalan mendapatkan zuriat (1) anak kreatif (1) Android (1) anugerah (1) apa itu wikileaks (1) artikel pendidikan (10) asal usul kapur barus (1) asal usul nama tempat (1) Atasi bil air tinggi (1) bahasa badan (1) baiki remote control (1) bangsa jawa (1) bantal busuk (1) bateri laptop (1) bekerja jadi ibadat (1) berita semasa (3) .

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • bicara ict (10) bicara kesihatan (3) bicara motivasi (2) BICARA PARANORMAL (1) bicara pendidik (3) bicara pendidikan (2) bicara psikologi (12) bicara psokologi (1) bicara rohani (39) bicara teknolgi (1) bicara teknologi (19) bicara umm (1) bicara umum (64) bill gates (1) blog skjb (1) Bola sepak zon 2010 (1) bongkar password winrar (1) broadband (2) buletin hem (2) buletin sekolah (5) cara mengetahui kualiti hp (1) celcom (1) cerpen (1) crocs tiruan (1) dadah (1) dasar pemalas (1) Demam 1 Malaysia (1) deodorant (1) dialog rasulullah dengan iblis (1) diari seorang wanita (1) DIY (6) domain afektif (1) domain kognitif (1) domain psikomotor (1) domain url (1) durian tahi gajah (1) .

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ETIKA (1) facebook islam (1) gaji menteri (1) gam kuat (1) gambar pemandangan (1) gambar proton waja baru (1) gambaran neraka (1) gambaran seorang bidadari (1) ganjaran guru 2010 (1) generasi guru (1) gerak mata berbohong (1) Guru KPLI (1) guru yang hebat (1) hantu (1) happy birthday (1) hari asyura 2010 (1) hari guru 2010 (1) hukum (1) hukuman gantung (1) ict (1) ilusi mata (1) Inspira R3 (1) Jawatan Hakiki (1) Jawatan KUP (1) jeli kelapa (1) jenis rakan facebook (1) jenis-jenis kucing (1) kaedah mudah darab (1) kalimah allah (1) kamal attarturk (1) kamera digital (1) kanak-kanak (1) karnival prasekolah zon pekan nanas (1) kata-kata hikmah (1) keajaiban al-quran (1) kepimpinan organisasi sekolah (1) .

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • kepimpinan transformational (1) keselamatan kanak-kanak (1) ketam rasaksa (1) khusyuk solat (1) kisah lawak (1) kisah menarik adolf hitler (1) kisah ngeri (1) kisah nyamuk (1) kisah pengemis buta (1) kisah si pencari kayu api (1) kisah tauladan (1) kod center sidebar (1) kod pada botol (1) komputer (1) kondom kanak-kanak (1) kontroversi blackberry (1) kp kpm baru (1) kristian ala islam (1) kssr sains tahun 1 (1) kunjung bantu (1) laptop (3) laptop pertama di dunia (1) laut terbelah (1) lawak (4) makan serangga (1) makhluk ngeri (1) makna kereta (1) malas tahap gaban (1) manusia paling bijak (1) manusia rasaksa (1) masalah pembelajaran (1) masjid bersinar (1) melayu malas (1) memahami mimpi (1) memperdaya (1) mendidik anak berjemaah (1) .

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • mengapa saya memeluk islam (1) mengesan kebohongan (1) mengesan superimpose (1) menulis resume (1) milatfacebook (1) modem (1) motivasi (1) mp3 (1) namewee (1) neo kacuk persona (1) nokia morph (1) pakaian tradisional (1) panggilan percuma (1) pawagam 4D (1) pelajar lemah (1) pelindung kekunci (1) pemulihan (1) pencuri kredit telefon (1) pengemis kacak (1) pengertian bulan islam (1) penggunting rambut pembunuh (1) pengurusan wang sekolah (1) penikahan pelik (1) penipuan guna nama bank negara (1) penipuan iklan (1) penjagaan kereta cara betul (1) pensil auto (1) peranan guru besar (1) perasmian blog (1) PERATURAN (1) perisian meramal jantina bayi (1) pesawat mewah sultan brunei (1) petua (1) plat nombor cantik (1) pokek (1) pokok gharqad yahudi (1) .

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • program anti dadah (1) program gigi sihat (1) protokol bendera (1) proton persona R (1) psikologi (1) puasa menurut sains (1) rahsia anak pintar (1) rahsia bulan kelahiran (1) rahsia kelemahan lelaki (1) rahsia paderi (1) rahsia tandatangan (1) ramalan (1) rawat kanser (1) rekod suhu (1) resipi chicken chop (1) resipi rahsia tom yam (1) rumah paling mahal (1) sajak (1) salam sms (2) saman ekor (1) santai-santai (22) sebar hiv (1) sekolah berkesan (1) seks oral (1) selipar dari tuala wanita (1) sgm (1) sijil (1) sistem markah untuk anak (1) sms percuma (1) solat jumaat (1) solat menurut sains (1) solat subuh (1) sotong paul (1) spongebob (1) standard guru malaysia (1) stereotaip pesakit mental (1) .

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • sungai dalam laut (1) syaitan (1) symbian (1) tahukah anda (3) tanda-tanda nak mati (1) teka-teki (1) tekek (1) teknik kawalan kelas (1) teknologi nano (3) tentang tayar (1) teori kontigensi (1) teori laluan matlamat (1) teori situasi (1) teori trait kepimpinan (1) tips elak mengantuk (1) tips jimat berbelanja (1) tips jimat elektrik (1) tips jimatkan kredit telefon bimbit (1) tips memandu malam (1) tips mendapatkan kerja (1) tokek (1) tukang gunting sultan (1) TV 3 Dimensi (1) ubat hiv (1) ubat kanser (1) Ujian bulan Februari (1) ujian personaliti corak (1) ujian personaliti imaginasi (1) usman awang (1) virus McDonald (1) wallpaper (1) wanita hampeh (1) wanita yang disayangi iblis (1) Warga baru (1) yahudi (1) zepline untuk ke sekolah (1) .

• zionis (1) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful