KONVENSYEN KUMPULAN MENINGKAT MUTU KERJA PERINGKAT DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR KE-11 TAHUN 2009 1.

Konvensyen Kumpulan Meningkat Mutu Kerja (KMK) Peringkat Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) Ke-11 tahun 2009 telah berlangsung pada 3 Disember 2009 (Khamis) bertempat di Auditorium DBKL. 2. Sebanyak 11 Pasukan KMK dari pelbagai Jabatan/ Unit di DBKL telah menyertai Konvensyen KMK Peringkat DBKL tahun 2009 yang terdiri daripada 8 Pasukan KMK bagi Kategori Pengurusan dan 3 Pasukan KMK bagi Kategori Teknikal. Pasukan KMK yang bertanding pada Konvensyen KMK Peringkat DBKL tahun 2009 tersebut adalah seperti berikut:BIL. NAMA JABATAN/ UNIT PASUKAN i. IRIS Jabatan Ukur Bahan KATEGORI TAJUK PROJEK

Pengurusan Pengurusan Maklumat Berkaitan Projek Tidak Sistematik ii. TELUS Jabatan Pengurusan Pengurusan Tuntutan Elaun Lebih Masa Semakin Sumber Manusia Meningkat iii. PERINTIS Jabatan Pembangunan dan Pengurusan Kelewatan Maklumat Kekosongan Lot Pengurusan Peniaga Kecil Gerai Pasar Berbangunan/ Pusat Penjaja DBKL iv. VANDATTO Unit Penyenggaraan Teknikal Sistem Perpaipan Flushing Valve Kerap Bangunan Bocor v. INTEGRITI Jabatan Seni Taman dan Pengurusan Kerja-Kerja Pembersihan Yang Tidak Kawalan Pembersihan Efisyen Oleh Kontraktor Di TamanBandar Taman Awam – Kajian Kes Taman Tasik Perdana vi. EUREKA Jabatan Pelan Induk Pengurusan Kelemahan Memperolehi Data Primer Yang Efektif Dan Komprehensif Semasa Menjalankan Kajian Di Lapangan vii. G-SMART Jabatan Penilaian dan Pengurusan Sistem Penyampaian Maklumat Atau Pengurusan Harta Data Transaksi Yang Rapuh Di Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta viii. TECH-PRO Jabatan Kejuruteraan Teknikal Bilangan Kes Breakdown Kenderaan Mekanikal DBKL Akibat Kelemahan Bateri Adalah Tinggi ix. EVOLUSI Jabatan Kerja Awam Pengurusan Lubang Gali Tidak Di Baik Pulih Dengan MAMPAT Sempurna x. PRAGMATIK Jabatan Perancangan Pengurusan Kelewatan Memproses Permohonan Ekonomi dan Penyelarasan Pindah Milik Pangsapuri Menara Orkid Pembangunan Fasa 1 xi. SIHAT XII Jabatan Kesihatan Teknikal Kesukaran Mengawal Populasi Tikus Di Tempat Awam 3. Berikut adalah keputusan pemenang pada Konvensyen KMK Peringkat DBKL Ke-11 tahun 2009: BIL. ANUGERAH i. Anugerah KMK Datuk Bandar Kuala Lumpur (Kategori Pengurusan) PEMENANG Pasukan EUREKA

ii. Anugerah KMK Datuk Bandar Kuala Lumpur (Kategori Teknikal) iii. Anugerah KMK Ketua Pengarah DBKL (Kategori Pengurusan) iv. Anugerah KMK Ketua Pengarah DBKL (Kategori Teknikal) v. Anugerah KMK Timbalan Ketua Pengarah DBKL (Kategori Pengurusan) vi. Anugerah KMK Timbalan Ketua Pengarah DBKL (Kategori Teknikal) vii. Anugerah Penyelesaian Tema viii. Anugerah Persembahan Terbaik ix. Anugerah Laporan Terbaik x. Anugerah Penyampai Terbaik

Pasukan SIHAT XII Pasukan TELUS Pasukan TECH-PRO Pasukan PERINTIS Pasukan VANDATTO Pasukan VANDATTO Pasukan SIHAT XII Pasukan TELUS Puan Haizah Massuri binti Hamdin (Pasukan INTEGRITI)

4. Majlis Penutupan dan penyampaian hadiah kepada para pemenang telah disempurnakan oleh Encik Zulkifli bin Ibrahim, Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan. 5. Pasukan yang dinobatkan sebagai pemenang bagi Anugerah KMK Datuk Bandar Kuala Lumpur untuk kedua-dua kategori menerima wang tunai berjumlah RM3,000.00, trofi dan sijil penghargaan dan seterusnya akan mewakili DBK

KONVENSYEN KUMPULAN MENINGKAT MUTU KERJA (KMK) SEKTOR AWAM PERINGKAT NEGERI SABAH
1995 1996 1997 1998

TAHUN 1995
PENERIMA ANUGERAH KONVENSYEN KUMPULAN MENINGKAT MUTU KERJA (KMK) SEKTOR AWAM PERINGKAT NEGERI SABAH Kategori Pengurusan : "Masalah Sisa Makanan Pesakit Kian Meningkat" KMK CAHAYA, Hospital Keningau Kategori Teknikal : "Masalah Kesukaran Membersih Lantai Di Wad Mengikut Prosedur Standard Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) " KMK RAFFLESIA, Hospital Bukit Padang

TAHUN 1996
PENERIMA ANUGERAH KONVENSYEN KUMPULAN MENINGKAT MUTU KERJA (KMK) SEKTOR AWAM PERINGKAT NEGERI SABAH Kategori Pengurusan : " Mengatasi Kelembapan Pelupusan Barang-Barang Lucut Hak" KMK TUNAS, Jabatan Kastam Dan Eksais DiRaja Malaysia Kategori Teknikal : " Mengurangkan Masa Yang Diambil Untuk Memberi Ubat-Ubatan Kepada Pesakit Dalam (Inpatients) Dan Memperbaiki Sistem Pengendalian Ubat-Ubatan Di WadWad" KMK RAFFLESIA, Hospital Bukit Padang

TAHUN 1997
PENERIMA ANUGERAH KONVENSYEN KUMPULAN MENINGKAT MUTU KERJA (KMK) SEKTOR AWAM PERINGKAT NEGERI SABAH Kategori Pengurusan : "Kelewatan Menerima Borang Permohonan PMA Dan Lain-Lain Dokumen Di Kaunter" KMK PASPORT, Jabatan Imigresen Sabah Kategori Teknikal : "Masalah Pengambilan Dan Penghantaran Contoh Ujian Penyelidikan Patologi Tidak Teratur" KMK HIBISCUS, Hospital Kota Belud

TAHUN 1998

PENERIMA ANUGERAH KONVENSYEN KUMPULAN MENINGKAT MUTU KERJA (KMK) SEKTOR AWAM PERINGKAT NEGERI SABAH Kategori Pengurusan Jenis Anugerah : "Masalah Pemerosesan Pengambilan Pelatih Baru" KMK SAWIT, Anugerah Wira Biro Pembangunan Sumber Manusia "Pembaziran Kertas Percetakan" KMK PEKA, Anugerah Satria Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah "Mengambil Terlalu Banyak Masa Untuk Mengesan Fail Pelesen" KMK KUNCI, Anugerah Perkasa Jabatan Kastam Dan Eksais Diraja Malaysia Kategori Teknikal : " Masalah Kelambatan Pengeluaran Biji Benih Cambah Kelapa Sawit" KMK PLUMUL, Anugerah Wira, Jabatan Pertanian Sabah " Kabinet Bergerak Cum Meja Kerja" KMK PAYUNG, Anugerah Satria, Klinik Pergigian Penampang " Masalah Pencucian Tabung Uji " KMK MUTIARA PUTIH, Anugerah Perkasa Hospital Papar SIAPAKAH BOLEH MENJADI FASILITATOR KMK ?

1. Ketua-ketua Bahagian. 2. Ketua-ketua Unit. 3. Pekerja-pekerja yang dipilih oleh Jawatankuasa Pemandu.
PAKAH FAKTOR-FAKTOR YANG BOLEH MENJAYAKAN PERLAKSANAAN KMK ?

1. Sikap positif dan kesungguhan pengurusan atasan. 2. Sokongan dari semua peringkat pengurusan. 3. Fasilitator yang sesuai dan terlatih. 4. Program dianggap sebagai sebahagian daripada keseluruhan usaha-usaha Kerajaan untuk memperbaiki perkhidmatan awam. 5. Kebolehan dan sumbangan pekerja sentiasa dihargai.
PAKAH PERANAN FASILITATOR KMK ?

1. Ahli Jawatankuasa Pemandu. 2. Sebagai penghubung. 3. Melatih ketua-ketua kumpulan dan ahli-ahli kumpulan. 4. Mempastikan kejayaan perlaksanaan KMK. 5. Penasihat kumpulan.

Di sini juga saya ingin mengambil kesempatan untuk merakamkan setinggi-tinggi tahniah kepada pasukan KMK yang berjaya di Konvensyen yang telah diadakan selama dua hari ini. . Adalah jelas bahawa peranan fasilitator amat penting di dalam menentukan sesuatu KMK itu berjalan lancar dan sentiasa bergiat dalam memenuhi objektifnya. Sesungguhnya Konvensyen KMK ini merupakan acara kemuncak kepada program KMK yang diperkenalkan di sektor awam sejak tahun 1983 lagi.TAN SRI ABDUL HALIM BIN ALI Tajuk : MAJLIS PENYAMPAIAN ANUGERAH KMK SEMPENA KONVENSYEN KMK PERINGKAT KEBANGSAAN BAGI KONVENSYEN KMK PERINGKAT KEBANGSAAN Lokasi : HOTEL ALLSON KLANA RESORT. Hanya dengan komitmen dan semangat yang tinggi sahaja seseorang fasilitator itu akan dapat memajukan KMK masing-masing. Di samping itu programprogram inovasi dan penambahbaikan adalah merupakan agenda penting Perkhidmatan Awam dalam konteks cabaran semasa bagi memastikan perkhidmatan yang diberikan sentiasa berkualiti dan memenuhi kehendak pelanggan. Ini adalah kerana setiap KMK adalah merupakan pemenang di peringkat negeri masing-masing. 2. 7. penghubung dan pendorong bagi pelaksanaan projek-projek KMK di agensi masing-masing. Sebenarnya semua KMK yang menyertai Konvensyen KMK Peringkat Kebangsaan ini adalah KMK yang berjaya. SEREMBAN Tarikh : 14-07-1998 6. Fasilitator adalah merupakan penasihat.fasilitator yang telah dipilih sebagai penerima Anugerah Fasilitator tahun ini. Tuan-tuan dan Puan-puan. Saya juga ingin mengucapkan tahniah dan penghargaan kepada fasilitator. Saya amat bersyukur ke hadrat Allah Subhanahu Wataala kerana dengan izinNya sekali lagi Perkhidmatan Awam berjaya menganjurkan Konvensyen Kumpulan Meningkat Mutu Kerja (KMK) Peringkat Kebangsaan Bagi Sektor Awam serta Majlis Penyampaian Anugerah KMK dan Anugerah Inovasi Perkhidmatan Awam bagi tahun 1998.

Inovasi merupakan suatu peluang yang membolehkan anggota perkhidmatan awam serta agensi-agensi kerajaan sentiasa berfikir dan mencari cara. Penyertaan yang sebanyak itu tidak syak lagi merupakan manifestasi daripada kesedaran dan penglibatan agensi-agensi kerajaan tentang bertapa pentingnya inovasi diamalkan dalam Perkhidmatan Awam kita. Perkhidmatan Awam negara kita telah mengalami banyak perubahan serta kemajuan. 6. pula merupakan satu pengiktirafan yang diberikan oleh pihak Kerajaan untuk menggalakkan pegawai-pegawai awam membudayakan inovasi di agensi masing-masing. Sikap . sudah pasti tidak mungkin dapat ditingkatkan tanpa kerjasama daripada para pemimpin atau pengurusan pihak atasan sesuatu agensi. banyak lagi pembaharuan perlu diperkenalkan supaya Perkhidmatan Awam tidak terkongkong dengan fungsi tradisinya iaitu hanya terikat dengan peraturanperaturan dan prosedur-prosedur yang ketat. pemusatan kuasa dan keputusan dari pihak atasan sahaja. Sebenarnya ada ruang yang masih boleh diperbaiki lagi dalam mana-mana sistem perkhidmatan yang kita berikan. 5. Kesemua agenda pembaharuan dan budaya kerja cemerlang misalnya melalui KMK dan Inovasi. Pemimpin-pemimpin organisasi perlu memiliki pelbagai kualiti kepimpinan seperti kemahiran konseptual. Pemimpin adalah merupakan pemandu arah dan peneraju kepada sesebuah organisasi. Isu kepimpinan menjadi semakin kritikal kepada Perkhidmatan Awam dalam usaha untuk membawa negara ke era teknologi maklumat. meningkatkan hasil kerja dan kepuasan hati pelanggan. Ini jelas menunjukkan bahawa inovasi juga tidak ada hadnya. kepimpinan juga perlu berupaya mengimbangi isu sosial. pertama. Anugerah Inovasi Perkhidmatan Awam.cara baru dalam melaksanakan tugas seharian terutama sekali untuk memastikan kualiti perkhidmatan sentiasa dapat ditingkatkan dari semasa ke semasa. masa.3. Perkhidmatan Awam sebaliknya perlu lebih fleksibel dengan meninggalkan cara-cara lama dan mencari kaedah-kaedah alternatif yang lebih berkesan. kriteria inovasi adalah penjimatan kos operasi. 7. Kejayaan setiap perubahan ke arah kecemerlangan adalah banyak bergantung kepada daya kepimpinan. Antara lain. Cabaran yang terbesar menunggu setiap pemimpin sesuatu organisasi itu adalah sejauhmana mereka dapat menyesuaikan organisasi masing-masing dengan paradigma baru dalam persekitaran yang pesat berubah dan terbuka luas. 4. ekonomi dan politik dalam meneruskan dasar pembangunan negara. Namun demikian. Saya amat gembira kerana pada tahun ini sebanyak 136 agensi telah menyertai Anugerah Inovasi Perkhidmatan Awam dan sebanyak 7 pencalonan telah diterima untuk menyertai Anugerah Inovasi Perkhidmatan Awam bersama dengan pihak swasta. kebolehan semula jadinya dan kemahiran berhubung dalam menangani keadaan yang berlaku dipersekitaran semasa. lebih kreatif dalam merangka strategi dan program bagi merealisasikan Wawasan 2020. kemahiran teknikal. Kedua. Oleh itu KMK dan Inovasi merupakan `tool' bagi membolehkan kita menilai semula semua sistem-sistem yang ada atau mempelopori sistem `bottom up planning'. Kepimpinan hendaklah berupaya memenuhi dua tanggungjawab besar iaitu.

benar menjadi tulang belakang yang kukuh kepada Kerajaan dalam menghadapi apa jua keadaan sekalipun. 10.B.ahli KMK dan Inovasi hendaklah diamalkan dalam usaha kita memperkukuhkan nilai-nilai budaya kualiti. Oleh itu gemblengkanlah semua pengetahuan dan kebolehan ini untuk mempertingkatkan lagi keupayaan organisasi melaksanakan tugas masingmasing. dan kalau boleh dalam masa satu hari. Perdana Menteri memberi contoh di mana jika sesuatu kelulusan itu biasanya diberikan dalam tempoh satu atau dua bulan. Perdana Menteri Malaysia supaya Perkhidmatan Awam mempertingkatkan lagi mutu perkhidmatan dengan mengurangkan karenah birokrasi.proaktif serta benar-benar bersungguh yang ditunjukkan oleh ahli.B. Perkhidmatan Awam kita akan benar.B.A. Dato Seri Dr. Saya yakin dan percaya bahawa berkat usaha gigih dan komitmen ketua-ketua jabatan dan semua anggota Perkhidmatan Awam. Saya percaya di setiap organisasi itu pasti ada pelbagai anggota yang memiliki pelbagai ilmu pengetahuan. pengalaman. Mahathir bin Mohamad. termasuklah anggota Perkhidmatan Awam barulah usaha kita berkesan. kebolehan dan sebagainya. masa.A.tuan sekalian terhadap seruan Y. Impian saya ialah untuk merealisasikan Perkhidmatan Awam Malaysia yang benar-benar berwibawa dan mencapai `World Class'. 12. Tuan-tuan dan Puan-puan. 11. Dalam hal ini Y. khususnya dalam aktiviti-aktiviti yang melibatkan KMK dan inovasi. Belilah barangan tempatan dan gunalah kemudahan yang ada dalam negeri seperti bercuti dalam negeri. Demikian juga kita perlu membaharui komitmen masing-masing untuk samasama meneruskan perjuangan menegakkan Gerakan Budaya Kerja Cemerlang di Malaysia. Ini penting kerana antara strategi yang baik bagi membolehkan negara menghadapi kegawatan ekonomi ialah meningkatkan lagi kerjasama di antara sektor awam dan sektor swasta. samada pembaziran sumber. Suka juga saya menyatakan bahawa salah satu lagi strategi terbaik untuk mengatasi kegawatan ekonomi ialah dengan mengelakkan pembaziran. Keadaan ekonomi sekarang adalah luar biasa dan oleh itu memerlukan komitmen yang . Di samping itu ketua-ketua jabatan hendaklah memberi peluang kepada semua pegawai bawahannya supaya dapat mengembangkan bakat masing-masing dalam pelbagai bidang. sekarang kelulusan patut diberi dalam dua tiga hari. konsisten dan sistematik. sukacita saya menyeru kepada semua ketua-ketua jabatan supaya memimpin organisasi masing-masing sebagai satu pasukan yang padu. Dalam hal ini Y. Dalam memantapkan lagi Perkhidmatan Awam kita. tenaga ataupun wang. 9. Saya juga yakin bahawa semua anggota Perkhidmatan Awam akan sama-sama menghayati serta rela berkorban untuk menghadapi masalah kegawatan ekonomi yang dihadapi oleh negara masa kini. 8. Hanya dengan komitmen yang tinggi dan tindakan bersepadu oleh tiap-tiap rakyat. Ingin saya meminta perhatian tuan.A. mengeksport barangan melalui pelabuhan sendiri. Perdana Menteri juga mengingatkan kita supaya bekerja lebih kuat lagi dan tidak mengalah kepada cabaran yang melanda negara.

.luar biasa. dengan kalimah yang mulia assalammualaikum warahmatullah hiwabarakatuh. Tuan-tuan dan Puan-puan. Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan serta para pegawainya yang telah sudi menjadi tuan rumah kepada Konvensyen yang diadakan pada kali ini. 13. Bertambah eratnya hubungan antara tuan-tuan dan puan-puan bertambah bersepadulah Perkhidmatan Awam negara kita. Sebelum saya mengakhiri ucapan ini sekali lagi saya mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah kepada semua pasukan KMK yang telah menyertai Konvensyen ini dan kepada Jabatan-jabatan yang telah menyertai Anugerah Inovasi Perkhidmatan Awam 1998. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan terima kasih kepada Y. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada sektor swasta yang telah ikut serta bekerjasama dengan jabatan-jabatan kerajaan melaksanakan inovasi bersama. saya dengan ini menutup dengan rasminya Konvensyen Kumpulan Meningkat Mutu Kerja Kali Ke 15 Peringkat Kebangsaan Bagi Sektor Awam 1998 serta Majlis pada petang ini. 15. Adalah jelas bahawa Konvensyen KMK yang diadakan ini merupakan peluang yang terbaik bagi para peserta dan penganjur untuk mewujudkan `networking' iaitu jaringan perhubungan di antara satu sama lain. 14. Akhir kata. Di sini suka saya tegaskan sekali lagi betapa pentingnya bagi semua anggota Perkhidmatan Awam mempertingkatkan lagi perpaduan bukan sahaja dalam organisasi masing-masing malah di antara suatu organisasi dengan organisasi yang lain. Terima kasih.B. Tuan-tuan dan puan-puan. serta bertukar-tukar ide dan pengalaman. Taufek. Dato' Mohmad Shaid bin Mohd. Dengan itu meningkatlah kemampuan kita untuk menghadapi cabaran yang timbul.

. tujuan. 2008:158). Hoy dan Miskel (dalam Pretorius dan Villiers. Pertama iklim sekolah didefinisikan sebagai kepribadian suatu sekolah yang membedakan dengan sekolah lainnya. didukung dan diharapkan dalam suatu organisasi.al. mencakup berbagai norma yang kompleks. Oleh karena itu inti dari iklim sekolah adalah bagaimana kita memperlakukan satu sama lain. Pemahaman iklim sekolah sebagai suasana di tempat merujuk pada beberapa pendapat berikut. berdasarkan pola perilaku siswa. nilai dan motivasi individu yang berada pada sekolah tersebut. dan faktor lingkungan penting lainnya yang memepengaruhi sikap. gaya informal kepala sekolah. yang relatif bertahan dan dialami oleh seluruh anggota. mengerucut kepada tiga pengertian. Moos (1979:81) mendefinisikan iklim sekolah sebagai pengaturan suasana sosial atau lingkungan belajar. psikologis dan atribut institusi yang menjadikan sekolah memiliki kepribadian. harapan. Smith dan Sweetland (dalam Milner dan Khoza. kebijakan. iklim sekolah dipahami sebagai manifestasi dari kepribadian sekolah yang dapat dievaluasi dalam di sebuah kontinum dari iklim sekolah terbuka ke iklim sekolah tertutup. manajemen sekolah dan peserta didik untuk terlibat secara konstruktif dan kooperatif dengan satu sama lain. dan akan mempengaruhi sikap dan perilaku di sekolah Menurut Hoy. 2009:14) menjelaskan iklim sekolah sebagai kualitas dan karakter dari kehidupan sekolah. orang tua dan pengalaman personil sekolah tentang kehidupan sekolah yang mencerminkan norma-norma. 2008:17) menjelaskan iklim sekolah sebagai sesuatu yang intangible tetapi penting untuk sebuah organisasi dan dianalogikan dengan kepribadian seorang individu. dan prosedur serta persepsi tentang perilaku yang dihargai. nilai. praktek belajar dan mengajar. Halpin dan Croft (dalam Tubbs dan Garner. Cohen et. hubungan interpersonal. kepercayaan. Ketiga iklim sekolah didefinisikan sebagai persepsi individu terhadap kegiatan. yaitu 1) Hubungan. Namun demikian variasi definisi iklim sekolah apabila ditelaah lebih dalam. (dalam Pinkus.engertian Iklim Sekolah Litwin dan Stringer (dalam Gunbayi. 2009:33) menjelaskan iklim sekolah merujuk kepada hati dan jiwa dari sebuah sekolah. dan prosedur yang mempengaruhi pola perilaku individu dan kelompok. Moos membagi lingkungan sosial menjadi tiga kategori. kepercayaan dan kejujuran. nilai. yang menjelaskan persepsi kolektif dari perilaku rutin. Pemahaman iklim sekolah sebagai kepribadian suatu sekolah merujuk pada beberapa pendapat berikut. Kedua iklim sekolah didefinisikan sebagai suasana di tempat kerja. serta struktur organisasi. serta memberikan peluang kepada guru. praktik. 2007:1) menjelaskan iklim sekolah didefinisikan secara bervariasi oleh para ahli sebagai hasil dari persepsi subjektif terhadap sistem formal. Iklim sekolah terbuka didasarkan pada rasa hormat. Sorenson dan Goldsmith (2008:30) memandang iklim sekolah sebagai kepribadian kolektif dari sekolah.

Oleh karena itu iklim organisasi mempunyai peran fungsional untuk membentuk dan mengarahkan perilaku individu dalam organisasi. santai. konflik organisasi dan ketidakpastian. dan dukungan guru. secara sosial. keterbukaan. norma-norma dan nilai-nilai yang mendasari praktek pembelajaran dan operasi suatu sekolah. Freiberg (dalam Marshall (2002:1) menegaskan iklim sekolah dapat menjadi pengaruh positif pada kesehatan lingkungan belajar atau hambatan yang signifikan untuk belajar. Stichter (2008:45) menyimpulkan iklim sekolah didefinisikan sebagai persepsi bersama tentang apa yang sedang terjadi secara akademis. Urgensi Iklim Sekolah Uraian mengenai urgensi iklim sekolah didasarkan pada dampak yang dapat ditimbulkannya merujuk kepada berbagai hasil penelitian. 2008:158) iklim secara luas menggambarkan persepsi bersama menyangkut berbagai hal yang ada di sekeliling kita. Iklim sekolah berkaitan dengan lingkungan yang produktif dan kondusif untuk belajar siswa dengan suasana yang mengutamakan kerjasama. baik secara formal maupun informal. dan setiap gang yang ada di sekolah. dan lingkungan di sekolah secara rutin Menurut Reichers dan Schneider (dalam Milner dan Khoza. . Haynes. Pemahaman iklim sekolah sebagai persepsi individu merujuk pada beberapa pendapat berikut. Kopelman. Brief dan Guzzo (dalam Milner dan Khoza. dan prestasi siswa meningkat. (dalam Hoffman et.al. bangga. kantor. kejelasan dari aturan-aturan. 2008:40) mengemukakan iklim suatu sekolah menginformasikan mengenai atmosfir dalam kelas. 2008:158) menyatakan iklim sekolah mengacu pada sikap. Berdasarkan pendapat para ahli mengenai iklim organisasi sebagaimana dikemukakan terdahulu.al. moral fakultas. 2) Pertumbuhan pribadi atau orientasi tujuan. dan perilaku siswa. Cohen et. dan komitmen. kesetiaan. Secara sempit iklim diartikan sebagai persepsi bersama mengenai kebijakan organisasi dan prosedur pelaksanaan. dan 3) Pemeliharaan sistem dan perubahan sistem. Iklim sekolah menengah yang optimal adalah iklim sekolah yang responsif terhadap perkembangan kebutuhan setiap siswa. dapat disimpulkan iklim sekolah adalah persepsi kolektif terhadap kualitas dan karakter dari kehidupan sekolah. memperkirakan hasil. serta menilai kesesuaian kegiatan organisasi. meliputi pengembangan pribadi dan peningkatan diri semua anggota lingkungan. et. meliputi ketertiban dari lingkungan. Iklim sekolah adalah lingkungan remaja yang ramah. sosial. Keseluruhan iklim sekolah dapat ditingkatkan oleh sikap dan perilaku positif dari para siswa dan guru.. 2009:2) mendefinisikan iklim sekolah sebagai kualitas dan konsistensi interaksi interpersonal dalam masyarakat sekolah yang mempengaruhi kognitif. sopan. kepercayaan. selama tiga dekade terakhir telah terjadi pertumbuhan penelitian yang luar biasa yang membuktikan pentingnya iklim sekolah. Penelitian membuktikan bahwa iklim sekolah yang positif berdampak langsung terhadap keberhasilan sekolah seperti siswa putus sekolah rendah. dan kesungguhan dari guru dalam menegakkan aturan. 2008:158) menjelaskan persepsi bersama memungkinkan individu untuk memahami ambiguitas. dan perkembangan psikologi anak. tingkat kekerasan menurun. Iklim sekolah juga berkaitan dengan prestasi akademik. ruang fakultas.termasuk keterlibatan. berafiliasi dengan orang lain di dalam kelas. Wenzkaff (dalam Cherubini.al. Mcevoy (dalam Milner dan Khoza. (2009) menjelaskan. kepercayaan. merangsang pertumbuhan pribadi dan akademik. tenang. dan enerjik. Styron dan Nyman (2008:2) menjelaskan iklim sekolah adalah komponen penting untuk mewujudkan sekolah menengah yang efektif.

dan restrictive. Salah satunya menurut Gunbayi (2007:2) adalah Halpin & Croft (1963). yaitu disengagement. esprit dan intimacy. dan consideration. responsibility. serta’ prestasi akademis dan kemajuan sekolah secara keseluruhan. Kepala sekolah membebani guru dengan pekerjaan administratif. Iklim sekolah dapat mempengaruhi banyak orang di sekolah. Directive. Sabo dan Bliss (dalam Gunbayi (2007:2) menjabarkan 6 dimensi iklim sekolah. Seperti saling menghormati dan membantu satu sama lain baik secara pribadi maupun secara profesional. adalah perilaku kepala sekolah yang diarahkan kepada kebutuhan sosial dan prestasi kerja. thrust. Iklim sekolah di perkotaan berisiko tinggi menunjukkan bahwa lingkungan yang positif. Iklim sekolah. Marshall (2002:2) memberikan beberapa kesimpulan mengenai pentingnya iklim sekolah bagi berbagai pihak. sedangkan tiga dimensi perilaku guru yang diukur adalah collegial. Hofman. dan berupaya untuk memotivasi dengan menggunakan kritik yang konstruktif dan dengan memberikan contoh melalui kerja keras. Iklim sekolah yang positif merupakan lingkungan yang kaya. memiliki pengaruh yang kuat terhadap pendidik dan peserta didik . dan permintaan lainnya yang menggangu tanggung jawab mengajar. Empat di antaranya berfokus pada perilaku guru. Schneider pada tahun 1983 mengemukakan enam dimensi iklim organisasi. yaitu flexibility. rewards. Tahun 1996 Hoy. Committed. Dimensi Pengukuran Iklim Sekolah Banyak peneliti telah mengidentifikasi berbagai dimensi untuk mengukur iklim sekolah. yaitu aspek perilaku kepala. Iklim sekolah dapat memainkan peran penting dalam menyediakan suasana sekolah yang sehat dan positif. yaitu organizational support. iklim sekolah yang positif telah dikaitkan dengan emosi dan perilaku siswa yang bermasalah. member quality. benar-benar memperhatikan guru. untuk pertumbuhan pribadi dan keberhasilan akademis. Supportive. member conflict dan member autonomy. Misalnya. termasuk “kepercayaan. Para peneliti juga menemukan bahwa iklim sekolah yang positif memberikan perlindungan bagi anak dengan lingkungan belajar yang mendukung serta mencegah perilaku antisocial. saling mengerti kewajiban. dan budaya sadar iklim sekolah signifikan dapat membentuk kesuksesan siswa perkotaan dalam memperoleh gelar akademik. adalah perilaku kepala sekolah yang kaku. yaitu aloofness. clarity and team commitment. Empat dimensi lagi fokus pada perilaku kepala sekolah. adalah perilaku guru yang terbuka dan mendukung interaksi antara guru secara profesional. production.Merujuk kepada berbagai hasil penelitian. Kepala sekolah suka menolong. openness. supervisory style. directive. Interaksi dari berbagai sekolah dan faktor iklim kelas dapat memberikan dukungan yang memungkinkan semua anggota komunitas sekolah untuk mengajar dan belajar dengan optimal. Restrictive. adalah perilaku guru yang . Collegial. Hubungan interpersonal yang positif dan kesempatan belajar yang optimal bagi siswa di semua lingkungan demografis dapat meningkatkan prestasi dan mengurangi perilaku maladaptive. Tiga dimensi perilaku kepala sekolah yang diukur adalah supportive. dan disengaged. mendukung. adalah perilaku kepala sekolah yang membatasi pekerjaan guru daripada memfasilitasinya. Kepala sekolah terusmenerus memantau hampir semua aspek perilaku guru di sekolah. Tahun 1968 Harvard Business mengidentifikasi enam dimensi iklim sekolah. standards. committed. menghormati. dan perhatian untuk kesejahteraan lainnya. Iklim sekolah yang positif berkaitan dengan peningkatan kepuasan kerja bagi personil sekolah.’hubungan antar peserta didik. yang dikelompokkan ke dalam dua aspek. sebagai berikut. yang mengajukan delapan dimensi iklim organisasi. hindrance. dan aspek perilaku guru.

termasuk mendengarkan secara efektif. dan norma-norma umum untuk berpartisipasi dalam kehidupan sekolah bagi siswa dan keluarga. 2009:14). menunjukkan adanya dukungan untuk pengembangan pengetahuan dan keterampilan sosial dan kemasyarakatan. dan pengecualian. sindiran. Guru bekerja ekstra keras untuk memastikan keberhasilan siswa di sekolah. seperti tanggapan yang positif dan konstruktif. menunjukkan adanya sikap saling menghargai terhadap perbedaan individu pada semua tingkatan. pemecahan masalah. b) physical safety meliputi perasaan siswa dan orang tua yang merasa aman dari kerugian fisik di sekolah. meliputi kebersihan. dan daya tarik fasilitas dan sumber daya dan material yang memadai.diarahkan untuk membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan intelektual dan sosial. menunjukkan adanya kerjasama dan hubungan yang saling mempercayai antara orang tua dengan orang tua untuk mendukung siswa dalam kaitannya dengan harapan tinggi untuk sukses. dan c) social support students menunjukkan adanya jaringan hubungan untuk mendukung kegiatan akademik dan pribadi siswa. 2) teaching and learning. dan 4) institutional environment. . dorongan untuk mengambil risiko. Kategori kedua terdiri atas a) support for learning. terdiri atas a) school connectedness/engagement. dan kepedulian pribadi. dan orang tua dengan orang tua. orang tua dengan siswa. serta pembuatan keputusan yang etis. Disengaged adalah perilaku guru yang kurang fokus dan bermakna bagi kegiatan profesional. dan kesempatan untuk menunjukkan pengetahuan dan keterampilan dalam berbagai cara. rasa memiliki. keinginan untuk mendengar. refleksi dan tanggung jawab. menunjukkan adanya dukungan terhadap praktek-praktek pengajaran. Kategori pertama terdiri atas a) rules and norms. menjabarkan pengukuran iklim sekolah ke dalam 10 dimensi. yang dikelompokkan ke dalam empat kategori. dan b) social and civic learning. Kategori keempat. dan c) social and emotional security meliputi perasaan siswa yang merasa aman dari cemoohan. meliputi adanya aturan yang dikomunikasikan dengan jelas dan dilaksanakan secara konsisten. yaitu 1) safety. et. dan b) physical surroundings. yaitu antara siswa dengan siswa. tantangan akademik. meliputi ikatan positif dengan sekolah.al. (dalam Pinkus. Kategori ketiga terdiri atas: a) respect for diversity. perhatian individual. b) social support adults. 3) interpersonal relationships. ketertiban. Cohen.

Ed. keadaan situasi. pendekatan kepimpinan masa kini cenderung untuk melihat aspek kepimpinan yang mengandaikan bahawa keberkesanan kepimpinan banyak bergantung pada kesesuaian dan keselarasan personaliti. kuasa yang diperuntukkan dan sikap para pekerja. mengenal pasti faktor-faktor penting yang mampu mempengaruhi tingkah laku pemimpin mengikut situasi tertentu dan seterusnya meramalkan gaya kepimpinan yang sesuai dipraktikkan mengikut situasi itu. Pendekatan kontigensi mengandungi empat konsep iaitu sifat atau perangai seseorang pemimpin.) Teori Situasi Model Kontigensi Berbanding dengan pendekatan trait. struktur tugas. Andaian teori ini bahawa tidak terdapat satu gaya Maka pemimpin perlu kepimpinan yang baik dan sesuai untuk semua situasi.ARTIKEL PENDIDIKAN: Teori Situasi dalam Pengurusan Pendidikan Oleh: Budiman b Sahali (M. jawatan rasmi. kompetensi. . tingkah laku pemimpin dan faktor-faktor situasi seperti kedudukan pemimpin. tingkah laku pemimpin dan keberkesanan pemimpin.

. isi kandungan. bertanggungjawab dan kuasa yang ada. usia. kebergantungan sumber dan institusionalisasi. prosedur peraturan. ‘Model Kontingensi Kepimpinan yang Efektif’ menyatakan kesesuaian situasi bergantung pada tiga dimensi iaitu: i) Hubungan pemimpin dengan kakitangan berdasarkan rasa percaya dan saling menghormati. tolak ansur. ii) iii) Darjah struktur tugas yang ditentukan oleh sejauh mana tugas dijelaskan. nilai dan norma. beberapa pemboleh ubah yang mengandaikan pengaruh tingkah laku dan dilihat sebagai situasi yang menentukan sesuatu kepimpinan seperti: i) ii) Struktur Organisasi seperti saiz. suasana kumpulan. teknologi dan formalisasi. Ciri-ciri tugasan seperti jenis dan tahap kepayahan sesuatu tugas. struktur hierarki. beberapa dapatan kajian menunjukkan bahawa ia berkait rapat dengan keseluruhan apa yang terdapat di persekitaran tugas pemimpin itu sendiri. iii) Ciri-ciri subordinat seperti pendidikan. dendaan. Menurut Hoy dan Miskel (2001). keterbukaan. Fiedler (1967) melihat pengaruh situasi kepada kepimpinan sebagai suatu yang dominan dalam mempengaruhi tingkah laku dan keberkesanan kepimpinan. Kedudukan dan kuasa formal seseorang pemimpin boleh mempertimbangkan untuk pemberian sebarang bentuk ganjaran. iv) Persekitaran dalaman seperti iklim. pengalaman dan pengetahuan. v) Persekitaran luaran seperti kesulitan. kuasa yang diperuntukkan dan jangkaan prestasi. penilaian atau kenaikan pangkat. kestabilan. budaya.Dalam melihat tentang keadaan situasi. tahap penyertaan.

maka mereka akan berusaha ke arah matlamat kedua Lunenburg (1995) menjelaskan. Skala yang mengandungi 24 soalan ini mentafsir skor tinggi sebagai sesuatu yang positif dan menyenangkan manakala skor rendah menggambarkan sebaliknya. skor LPC yang tinggi membawa makna gaya . mereka mempunyai struktur motivasi yang berbeza iaitu menjadikan kejayaan tugas sebagai matlamat utama. kepimpinan. maka suatu alat ukur yang dikenali sebagai skala Least Prefered Co-worker (LPC) telah dibangunkan oleh Fiedler. pemimpin yang berorientasikan tugas akan berjaya pada situasi yang paling menyenangkan atau paling tidak menyenangkan manakala pemimpin yang berorientasikan pekerja pula lebih berjaya pada situasi yang sederhana. Menurut Lunenburg (1995). iaitu untuk mencapai suatu status dan penghormatan. Apabila keadaan tahap situasi ini dihubungkan dengan stail kepimpinan maka ia mampu menentukan kemungkinan keberkesanan sesuatu Menurut model ini. Sekiranya matlamat ini berjaya dicapai.Apabila ketiga-tiga dimensi tersebut adalah positif maka situasi dikatakan menyenangkan. pemimpin yang memperoleh LPC yang tinggi ditafsirkan sebagai mempunyai matlamat asas iaitu keinginan untuk memelihara hubungan interpersonal yang akrab dengan subordinat dan bertindak secara bertolak ansur serta banyak memberi sokongan kepada subordinat. Secara keseluruhannya alat ukur ini bertujuan untuk melihat sistem motivasi atau kecenderungan tingkah laku seseorang pemimpin. seperti penghormatan dan dan status akan dipenuhi jika tugasan hubungan disempurnakan subordinat. bukannya secara langsung melalui Keperluan berjaya dengan Maka dengan itu. Bagi mendapatkan maklumat tentang gaya kepimpinan. adalah sebaliknya bagi pemimpin yang memperoleh skor LPC yang rendah.

Definisi andaian ini adalah berkisar tentang matlamat individu subordinat . stail kepimpinan dikelaskan kepada empat iaitu gaya autoritatif. 2001). Dalam banyak buku rujukan yang ditulis oleh penulis-penulis tempatan dan luar negara. faktor-faktor yang dikaitkan dengan gaya kepimpinan ini ditafsirkan dengan pentafsiran yang agak pelbagai tetapi masih memberi maksud apa dan bagaimana cara pemimpin mempengaruhi subordinat dengan kepimpinan yang bersesuaian bagi mencapai matlamat organisasi. Teori Path-Goal menyatakan bahawa pemimpin boleh mendapat prestasi kerja kumpulan yang memuaskan jika pekerja diberitahu apa yang perlu dilakukan untuk mendapatkan ganjaran selaras dengan prestasi cemerlang mereka (Zaidatol. orientasi tugas. Dengan kepimpinan sebegini. Teori Path-Goal ini juga dikenali sebagai Teori Jalan Matlamat atau Arah Matlamat. Teori Laluan Matlamat Teori Path-Goal merupakan salah satu teori kepimpinan yang terkenal dan telah diguna pakai secara meluas di seluruh dunia. Namun dalam PathGoal. Gaya kepimpinan ini digunakan dalam situasi yang berbeza apabila elemen-elemen yang dijangkakan memberi kesan terhadap tingkah laku tugas adalah berbeza. menyokong dan penyertaan.kepimpinan yang berpusatkan pekerja manakala skor rendah bermakna gaya kepimpinan mereka lebih berpusatkan tugas. ia mempengaruhi Teori ini diasaskan bagi secara langsung tingkah laku kerja subordinat untuk bersama-sama pemimpin bagi mencapai matlamat organisasi yang dikehendaki. Jalan Matlamat ini bermaksud bahawa kepimpinan yang baik adalah dengan memberi panduan yang jelas tentang apakah matlamat yang hendak dicapai serta cara yang jelas bagaimana untuk mencapai matlamat tersebut. menyokong teori Fiedler yang telah diperkenalkan sebelum ini. Memang terdapat asas yang agak sama tentang teori ini dan teori Fiedler iaitu tentang stail/gaya kepimpinan dan kebergantungannya dengan situasi organisasi.

kekangan-kekangan.yang menjurus kepada keperluan peribadi seperti kesempurnaan kendiri. Gaya kepimpinan yang tidak sesuai dan mengelirukan akan menyebabkan subordinat mungkin akan pasif atau agresif. Ini membantu subordinat memberi tumpuan kepada prestasi kerja yang cemerlang dan menghasilkan kepuasan kerja (job satisfaction). Subordinat merupakan aset penting sesebuah organisasi yang perlu distrukturkan sebagaimana material-material lain. tidak menerima tugasan dengan hati terbuka dan menyebabkan sebahagian organisasi menjadi lemah dan tidak efektif. Pemimpin juga perlu memantau masalah-masalah dalam organisasi. kurang bermotivasi. halangan-halangan. Pemimpin bertanggungjawab dalam menjelaskan hala tuju subordinat supaya tingkah laku tugas mereka lebih terarah kepada pencapaian matlamat organisasi berbanding dengan tujuan sampingan lain. Selaku pemimpin yang inginkan tingkah laku subordinat agar menjurus kepada kejayaan organisasi. 1998). Dalam isu ini pemimpin bertanggungjawab dalam memberi dorongan. keselesaan dan darjat yang bersesuaian sebagai ganjaran hasil mutu kerja yang telah ditonjolkan oleh mereka dalam membantu mencapai matlamat organisasi. Andaian ketiga menyatakan bahawa seseorang pemimpin dianggap berkesan apabila ia boleh meningkatkan tahap penerimaan dan motivasi pekerja. Ia juga merujuk kepada tingkah laku pemimpin yang menjelaskan perkara-perkara yang perlu dilaksanakan dan dicapai oleh subordinat bagi mendapatkan ganjaran yang diperuntukkan. Andaian ini amat berguna dalam menentukan stail/gaya kepimpinan yang bersesuaian dalam mempengaruhi subordinat membantu organisasi mencapai matlamat. Andaian kedua pula menyatakan bahawa pemimpin bertindak seolah-olah membantu kakitangan mencapai kepuasan keperluan melalui prestasi yang cekap dan memuaskan. tidak terarah. Tetapi perbezaannya adalah subordinat adalah manusia yang mempunyai intuisi dan tingkah laku mereka ditentukan oleh dorongan emosi dan kognitif dalaman mereka (Zaidatol. seterusnya mengurangkan atau menghapuskan perkara-perkara tersebut agar subordinat dapat memberi seratus peratus komitmen dalam menuju ke arah pencapaian . maka subordinat perlu diberi perhatian dan tugas menguruskan subordinat perlu dijadikan tugas utama pemimpin. motivasi dan keadilan yang wajar bagi menunjukkan komitmen pemimpin dalam membantu subordinat.

kenaikan gaji. bonus. ganjaran material. Keadilan dalam memberi ganjaran amat mempengaruhi tingkah laku subordinat bagi mengulangi kejayaan atau yang lebih baik lagi. pujian lisan dan sebagainya. Beberapa keperluan pekerja yang dimaksudkan adalah seperti kemudahan kerja.matlamat organisasi. kemahiran. rencam. penghargaan. Pemimpin yang berkesan berjaya membawa organisasinya ke arah kejayaan matlamat sebagaimana yang ditetapkan. Tidak semua subordinat sedar akan keperluan ini untuk diri mereka perlu mengkaji dan mereka namun sebagai pemimpin profesional mengenal pasti keperluan-keperluan ini dan sedaya upaya menunjukkan kepada subordinat bahawa pemimpin berusaha memenuhi keperluan mereka ini. . keperluan personal seperti emolumen. Faktor pertama adalah berkaitan keperluan pekerja di mana setiap pekerja mempunyai keperluan yang berbeza antara satu sama lain. pujian. Ganjaran yang diberikan dalam bentuk perhatian. Namun berdasarkan teori ini terdapat beberapa faktor Gaya yang kepimpinan yang sesuai perlu dipraktikkan dalam kumpulan kerja yang mungkin mempengaruhi gaya kepimpinan mereka seterusnya menentukan keberkesanan tugas mereka sebagai pemimpin atau pentadbir utama. Selain itu subordinat seharusnya mendapat ganjaran yang sewajarnya sepadan dengan mutu kerja dan kecemerlangan yang dicapai. pemimpin yang cemerlang tidak akan bekerja bersendirian sebaliknya menggunakan sebaik mungkin para kakitangan bagi membawa organisasi ke arah kejayaan. sijil penghargaan. House (1971) menegaskan bahawa jika tugas seseorang subordinat atau kumpulan sudah jelas dan berjalan lancar maka pemimpin tidak wajar menambah struktur tugas kerana ia tidak akan mendapat sambutan dan tidak diterima dengan baik oleh pekerja. pangkat dan sebagainya harus selaras dan bersesuaian dengan kejayaan yang ditonjolkan kerana sikap membanding beza ganjaran yang diberikan majikan kepada kakitangan akan memberi impak terhadap hasil kerja mereka pada masa depan. Menurut House (1971). Walau apa pun gaya kepimpinan yang diamalkan bersandar pada teori ini. alatan.

Namun tidak semua sikap boleh diseragamkan dan ketekalan keseragaman juga tidak dapat ditentukan. Masalah-masalah kerja yang berbeza ini merujuk kepada kekangan atau halangan yang dihadapi pekerja dalam melaksanakan tugas mereka.Faktor kedua merujuk kepada masalah kerja subordinat yang bervariasi. Lokus kawalan merupakan tahap pengaruh dalaman atau luaran individu (internal or external reinforcement beliefs). Faktor ketiga adalah sikap individu yang berbeza-beza. mengenal pasti sikap mereka dan berusaha menyelaraskan Oleh sebab sikap serta individu mempunyai sikap dan tingkah laku yang tersendiri maka pemimpin perlu menyeragamkan disiplin mereka dengan sebaiknya. Oleh itu pemimpin perlu bertindak menyesuaikan gaya kepimpinan mereka dengan sikap subordinat tersebut sambil menggunakan pengaruh serta kuasa mereka bagi mewujudkan nilai. Oleh itu adalah wajar selaku pemimpin untuk ‘turun padang’ bersama pekerja bagi meninjau masalah kerja mereka secara lebih peribadi dan cuba membantu mengurangkan atau menghapuskan masalah tersebut. Namun hakikatnya pada tahap ini ia sudah agak terlewat dan mengganggu kelancaran organisasi. Pekerja yang mempunyai lokus kawalan dalaman yang terlalu kuat akan berasa kurang selesa dengan gaya kepimpinan arahan. sahsiah dan disiplin yang bersesuaian dengan organisasi kerja mereka. Merujuk pada isu sikap pekerja. Ini kerana mereka yang mempunyai lokus kawalan dalaman (internal LOC) yang kuat percaya bahawa . lokus kawalan (locus of control) pekerja yang menjadi sebahagian daripada faktor yang mempengaruhi gaya kepimpinan juga boleh diukur dengan menggunakan ujian personaliti tertentu sama ada yang dibangunkan oleh Julian Rotter (1966) atau lain-lain. Petunjuk kejayaan dalam sesuatu pelan operasi adalah antara instrumen yang mungkin sedikit sebanyak dapat membantu pemimpin mengenal pasti sejauh mana tahap kejayaan dan masalah kecil dan sederhana yang menyumbang kepada kegagalan.

Seterusnya situasi di mana kekurangan tugas mencabar pula akan menjadikan pekerja merasa bosan dan kurang berminat dalam pekerjaan mereka. Sekiranya subordinat kurang keyakinan diri maka gaya menyokong lebih sesuai digunakan. Kesan gaya menyokong ini dikatakan akan meningkatkan House akan keyakinan diri dalam mencapai hasil yang dikehendaki. Faktor ini akan menentukan apakah gaya yang sesuai digunakan oleh pemimpin untuk menghasilkan pencapaian yang memuaskan. Ini ada kaitan dengan perasaan kurang yakin dengan kebolehan diri. percaya dengan hasil kerja sendiri. keyakinan diri pekerja (motivasi). tidak percaya kepada nasib serta tidak mudah menyerah kalah. House (1971) pula menegaskan bahawa faktor situasi ini adalah berkaitan kesegeraan tugas. tuntutan tugas. tidak suka bergantung harap dengan orang lain. serta sukar melaksanakan kerja tanpa bantuan mereka yang lebih berkebolehan. dan keadaan ganjaran yang diperuntukkan. Pemimpin yang berorientasikan tugas lebih cenderung menetapkan sasaran kerja yang lebih tinggi untuk pekerja bawahan mereka di samping memberi sokongan dan bantuan agar penambahbaikan berlaku secara berterusan dan subordinat menjadi bertambah bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas mereka dengan lebih berkesan. Oleh itu dicadangkan gaya kepimpinan berorientasikan tugas digunakan untuk mengatasi masalah ini. Situasi tugasan yang kabur pula menjadikan kerja tidak terarah dan motivasi subordinat merosot. kejelasan tugas. percaya bahawa nasib mereka ditentukan oleh pihak lain. mencadangkan gaya kepimpinan arahan di mana kesannya menjadikan jalan ke arah matlamat organisasi dan individu lebih jelas dan terarah. banyak berharap akan kejayaan atas bantuan. Dalam menjelaskan situasi ini.banyak perkara yang dilakukan adalah berpaksi di atas kekuatan diri yang unggul. Penekanan oleh Fiedler adalah berkaitan dengan keselesaan pekerja dalam situasi iaitu sama ada situasi yang menyenangkan atau sebaliknya. Faktor empat pula adalah ciri situasi kerja yang berbeza di mana ia pernah diketengahkan oleh Fiedler sebelum ini. (1971). Dalam situasi yang mengandungi masalah . Sebaliknya mereka yang mempunyai lokus kawalan luaran (external LOC) pula lebih selesa menerima arahan daripada pemimpin.

Faktor kelima adalah tahap formalisasi tugas iaitu menerangkan bahawa keadaan formal. informal dan non-formal mempengaruhi gaya kepimpinan. Ada pemimpin yang bertindak menjelaskan matlamat organisasi semata-mata dengan beranggapan bahawa tugas subordinat adalah membawa organisasi mencapai matlamatnya semata-mata. . matlamat-matlamat strategik sehinggalah sekecil-kecil matlamat seperti pelan-pelan operasi yang berkaitan. hala tuju kerjaya. Namun ia tidak semestinya sesuai kerana penggunaan gaya kepimpinan ini mesti mengambil kira faktor-faktor lain sebagaimana yang diterangkan sebelum ini seperti keperluan pekerja. pendekatan kepimpinan gaya penyertaan dilihat lebih sesuai dan akan menghasilkan kesan di mana subordinat akan lebih berpuas hati dengan apa yang mereka terima dan alami bersama pemimpin mereka.ganjaran dan keadilan. Kedua-dua matlamat ini amat penting untuk dijelaskan dengan seadil-adilnya. peluang kenaikan pangkat. masalah individu dan situasi kerja Antara tugas utama dalam teori Path-Goal adalah menjelaskan matlamat iaitu sama ada matlamat organisasi ataupun matlamat individu pekerja. keperluan dan ganjaran mereka akan lebih jelas dan mereka berasa lebih terbela. Banyak contoh yang kita lihat di mana gaya kepimpinan direktif lebih kerap digunakan dalam situasi yang lebih formal dan sebaliknya gaya kepimpinan penyertaan lebih cenderung digunakan dalam keadaan non-formal. objektif. Menjelaskan matlamat organisasi amat penting bagi memberitahu subordinat kehendak organisasi dari segi visi. Dengan menjelaskan perkara-perkara ini kepada pekerja maka tingkah laku tugas pekerja dapat diselaraskan menjurus kepada pencapaian yang dikehendaki di samping kerja-kerja subordinat menjadi lebih terarah dan motivasi diri dalam menyelesaikan tugasan juga bertambah. ganjaranganjaran yang berpadanan dengan kejayaan mereka apabila mencapai mutu kerja yang cemerlang. sikap pekerja. misi. Ada pemimpin yang mengabaikan matlamat individu seperti skor peribadi.

Ini merupakan suatu garis panduan dari aspek perundangan agar semua matlamat itu dapat dicapai oleh subordinat dengan cara yang halal dan tidak menyalahi peraturan syarikat mahupun undang-undang negara. penghargaan. elaun tambahan dan kepuasan diri juga perlu diperjelaskan sebagai sebahagian daripada faktor motivasi kepada mereka. pangkat dan kedudukan mereka. Menurut House (1971) terdapat empat gaya kepimpinan yang boleh digunakan oleh pemimpin dalam menggerakkan organisasi mereka. di manakah saluran-saluran kenaikan pangkat yang sesuai dengan mereka dan apakah peringkat tertinggi yang boleh mereka capai dalam organisasi. Gaya kepimpinan tersebut adalah 1.Selain itu juga kedudukan subordinat dalam organisasi juga perlu dijelaskan bagi memberi gambaran ‘di mana’ mereka berada. Perkara-perkara berkaitan ganjaran seperti bonus. Sebarang hukuman atau dendaan apabila melanggarnya juga perlu ditulis dengan jelas dan dimaklumkan kepada semua kakitangan sebagai amaran kepada mereka. apakah kuasa-kuasa yang diperuntukkan oleh organisasi kepada mereka. berkira-kira tentang kejayaan dan melakukan apa yang sewajarnya mereka laksanakan mengikut peranan. pemimpin juga perlu menjelaskan syarat-syarat dan peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi oleh subordinat dalam mencapai matlamat-matlamat tersebut sama ada matlamat organisasi mahupun individu. Kepimpinan mengarah (directive) 2. apakah jawatan mereka. Kepimpinan berorientasikan pencapaian (achievement-oriented) 3. Selain daripada perkara-perkara yang disebutkan. Kepimpinan penyertaan (participative) . meningkatkan tingkah laku yang dikehendaki serta mengurangkan kadar salah laku. Pekerja akan lebih bervisi dan berkebolehan dalam membina cita-cita yang bersesuaian dengan kedudukan mereka. Ini secara langsung akan bertindak mendisiplinkan mereka. Dengan menjelaskan perkara-perkara ini pekerja akan melihat masa depan mereka sendiri. apakah skop tugas yang perlu dilaksanakan.

matlamat kerja dan sasaran peningkatan kendiri pekerja yang mencabar. Kepimpinan gaya arahan ini sesuai dipraktikkan apabila struktur tugas adalah kompleks dan pekerja dianggap sebagai kurang berpengalaman. Ini kerana dalam situasi tersebut pekerja yang kurang pengalaman akan menerima apa sahaja panduan dan arahan pemimpin demi perlaksanaan tugas yang lancar dan berjaya. Di samping itu pemimpin juga mengharapkan tahap piawai tugasan yang agak tinggi yang dianggarkan mampu dicapai pekerja bersandarkan kebolehan. Kepimpinan gaya ini juga akan diterima baik oleh kakitangan terutama dalam situasi tegang.4. Pekerja juga perlu tahu harapan pemimpin mereka serta sedaya upaya berusaha memenuhi kehendak pemimpin. Pemimpin yang mengamalkan kepimpinan berorientasi pencapaian biasanya cenderung menetapkan suatu perancangan. penuh tekanan atau kecemasan. . pemimpin dikatakan akan lebih berkesan jika mereka mempunyai pengaruh yang besar sama ada di dalam dan luar organisasi. Menurut House (1971) pemimpin yang mengamalkan gaya seperti ini biasanya mempunyai pencapaian yang cemerlang dalam karier mereka dan kecemerlangan mereka ini amat membantu dalam amalan kepimpinan mereka. penetapan masa dan menyediakan ganjaran yang wajar dengan tugasan yang dijayakan. Walau bagaimanapun ini tidak bermakna pemimpin seperti ini garang serta tidak demokratik. Sikap mereka yang suka mengarah disebut sebagai autoritatif. memberikan panduan dan bimbingan yang sesuai termasukkan menyediakan jadual tugas. Kepimpinan sokongan (supportive) Pemimpin jenis kepimpinan mengarah cenderung memberitahu subordinat tentang perkara-perkara atau tugas-tugas yang perlu dilakukan oleh mereka. Segala keputusan dibuat oleh pemimpin tanpa perlu merujuk atau berbincang terlebih dahulu dengan pekerja bawahan mereka. kemahiran dan kemampuan pekerja bagi mengelakkan kemerosotan motivasi di samping menunjukkan rasa yakin terhadap kebolehan pekerja dalam melaksanakan tugasan tersebut. Dalam kepimpinan gaya mengarah ini.

berpengetahuan luas dalam bidang mereka. mudah ditemui. Pemimpin seperti ini akan meninjau masalah subordinat mereka. Pekerja seperti ini dianggap sebagai aset yang amat berharga dalam kemajuan dan pembangunan organisasi di mana nasihat dan idea mereka diguna pakai oleh pentadbir. Gaya kepimpinan ini amat sesuai bagi situasi di mana pekerjanya kurang berkeyakinan dan penghargaan kendiri. lebih mesra dan sentiasa berbincang berkaitan tugas dan personal. . Ramai pekerja yang teraniaya akibat situasi ini sedangkan mereka memberi sumbangan yang sewajarnya kepada organisasi. situasi kerja yang agak menekankan. Sebagai ganjaran awal. Pemimpin selalu berada di barisan bawah. Pendekatan yang lebih bersifat humanistik sebegini akan mewujudkan suatu suasana kerja yang lebih tenang dan kurang tekanan. Gaya kepimpinan sokongan pula dilihat sebagai gaya yang mesra pekerja kerana pemimpin dilihat lebih rapat dengan pekerja bawahan dan interaksi yang kerap secara lebih personal. Gaya kepimpinan ini juga akan meningkatkan lagi harga diri dan keyakinan diri subordinat. mengambil berat soal kebajikan dan maruah pekerja agar pekerja berasa terbela dan dihargai.House (1971) mencadangkan gaya kepimpinan penyertaan kepada situasi di mana wujud ketidakadilan dalam pengendalian sumber manusia atau susun letak ganjaran yang tidak memuaskan. semangat kekitaan dan sayang pada organisasi akan muncul tanpa dipaksa dan menjadikan matlamat organisasi sebagai matlamat bersama yang harus dicapai dengan cemerlang. mengurangkan tekanan kerja serta memberi perasaan lebih selamat. Pendekatan ini adalah sesuai digunakan apabila orang bawahan terdiri daripada mereka yang berpengalaman. Apabila subordinat seperti ini diberi peluang menyumbangkan idea maka mereka akan merasakan bahawa mereka dihargai dan meningkatkan perasaan dipunyai dalam organisasi. Dalam hal sebegini kepimpinan penyertaan memberikan suatu harapan baru bagi mereka di mana pemimpin bersama subordinat dalam merancang matlamat secara bersama dan keputusan dibuat dengan mengambil kira pandangan mereka. membosankan dan berisiko. berkemahiran serta pakar dalam tugas masing-masing. Pemimpin yang mengamalkan gaya kepimpinan seperti ini akan menjadi lebih berkesan sekiranya mereka memiliki kemahiran interpersonal yang tinggi.

dalam adalah kepada kematangan seseorang melaksanakan tugas dipengaruhi oleh pendidikan dan pengalaman manakala kematangan psikologi pula merujuk kepada tahap motivasi yang dicerminkan oleh keperluan pencapaian dan sejauh mana keinginan menerima sesuatu tanggungjawab. Bagi Lunenburg (1995). Menurut Lunenburg (1995). Menurut Ibrahim (2000).Teori Situasi Teori situasi yang diketengahkan oleh Paul Hersey dan Kenneth Blanchard (1988) merupakan rentetan daripada idea kontinum corak kepimpinan oleh Tannenbaum dan Schmidt’s dan grid kepimpinan Blake dan Mouton. bila ia perlu dilakukan dan bagaimana tugas itu sepatutnya dilaksanakan. tingkah laku hubungan pula merupakan di mana pemimpin cuba memelihara hubungan dengan komunikasi dua hala dengan menyediakan sokongan sosioemosi. psikologi dan tingkah laku yang memudah cara. maka tindakkan yang diambil adalah . Seperti juga kedua-dua teori ini. Apabila pemimpin mengenal pasti situasi yang mereka hadapi. kunci kepada kejayaan kepimpinan situasi ini adalah dengan kejayaan memadankan gaya kepimpinan dengan situasi dan kakitangan yang sesuai. Untuk melihat faktor situasi yang mampu memberi pengaruh kepada gaya kepimpinan pemimpin maka Hersey dan Blanchard (1988) menjelaskan dua faktor kematangan Kematangan pengikut kerja iaitu kematangan merujuk kerja dan kematangan psikologi. teori situasi ini mengenal pasti dua kunci tingkah laku kepimpinan iaitu tingkah laku tugas dan tingkah laku hubungan. Tingkah laku tugas ini bermakna pemimpin berkomunikasi secara sehala dengan cara menyatakan apa yang sepatutnya dilakukan oleh subordinat. teori situasi ini mempunyai inti pati bahawa tiada suatu cara memimpin yang baik dan keberkesanan kepimpinan bergantung pada persekitaran yang berupa manusia dan keadaan. memberi arahan.

Gaya membimbing pula boleh dikatakan sebagai gaya yang lebih demokratik berbanding gaya mengarah. Segala perancangan dan keputusan dibuat sendiri oleh pemimpin dan komunikasi pula lebih bersifat sehala. keyakinan.berkaitan tingkah laku kepimpinan yang disesuaikan mengikut situasi tersebut. Walau bagaimanapun keputusan akhir masih di tangan pemimpin dan komunikasi bersifat dua hala. Biasanya pengikut mempunyai tahap motivasi yang rendah tetapi tahap kompeten yang tinggi di mana mereka mempunyai pengetahuan. gaya membimbing. Pemimpin begini akan banyak memantau dan menyelia tugasan yang telah diberikan untuk memastikan ia dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki. empat asas gaya kepimpinan yang dijadikan sebagai kunci keberkesanan kepimpinan dipadankan dengan situasi iaitu gaya mengarah. Dalam teori situasi ini. kemahiran. pengalaman dan kemahiran melakukan tugasan dan membuat keputusan yang terbaik untuk organisasi. Dalam hal ini pemimpin menjelaskan peranan kakitangan iaitu tentang bagaimana. Kakitangan diberi peluang melaksanakan tugasan secara . Gaya delegasi pula merupakan gaya kepimpinan yang dilakukan terhadap pekerja yang mempunyai kebolehan. bila dan di mana berkaitan sesuatu tugasan. Gaya menyokong merupakan gaya yang terarah untuk melihat pengikut sebagai anggota yang penting dalam organisasi. keupayaan dan motivasi yang tinggi. gaya menyokong dan gaya delegasi Gaya mengarah dikatakan berlaku apabila arahan tinggi dan sokongan rendah daripada pemimpin. Walaupun pemimpin masih banyak mengarah pengikut namun mereka mahu mendengar pendapat pengikut dan idea yang diluahkan tersebut disokong dan diberi perhatian. Kakitangan biasanya mempunyai tahap motivasi yang mencukupi tetapi tahap kemahiran dan kebolehan yang agak rendah. Biasanya gaya ini digunakan apabila kakitangan mempunyai tahap motivasi dan kebolehan yang rendah.

memelihara standard prestasi tugasan. Ketika melakukan kajian ini pengkaji-pengkaji daripada pelbagai disiplin seperti psikologi. Bagi mencapai matlamat ini mereka akan menetapkan tugasan yang terperinci. sosiologi dan ekonomi telah membangunkan dan membangunkan satu alat ukur iaitu The Leader Behavior Description Questionnaire (LBDQ) bagi tujuan menjalankan kajian kepimpinan ke atas kumpulan dan situasi organisasi yang berbeza. penyelarasan dan penjelasan tugas. membentuk saluran komunikasi. pendayautamaan struktur merupakan usaha pemimpin merancang dan menyusun kerja. dan menggalakkan prosedur yang seragam. dan menilai prestasi kerja kumpulan. Hemphill dan Coons membuat kajian mereka di Universiti Ohio State pada tahun 40-an untuk menjawab persoalan tentang apakah jenis tingkah laku yang diamalkan oleh seseorang pemimpin dan apakah kesan amalan tingkah laku ini terhadap prestasi kerja kumpulan dan kepuasan. Golongan pemimpin yang . Menurut Lunenburg (1995) pendayautamaan struktur adalah merujuk kepada gaya kepimpinan pemimpin yang lebih berfokus secara langsung hubungan kepada dengan pencapaian matlamat organisasi. Peranan kakitangan dijelaskan dan tugas distrukturkan bagi mencapai matlamat organisasi. keputusan diserahkan kepada kakitangan untuk menentukannya. menekankan tempoh akhir mesyuarat.bebas dengan kawalan dan arahan yang paling minimum. menetapkan tugasan. Menurut Reddin (1970). Hasil kajian-kajian tersebut telah mengemukakan satu senarai tingkah laku yang mengandungi dua aspek utama iaitu pendayautamaan struktur dan bertimbang rasa. melakarkan kakitangan. Pemimpin hanya berbincang masalah sehingga mencapai kata sepakat dan proses membuat Teori Tingkah Laku Teori-teori kepimpinan yang tergolong dalam teori situasi kebanyakannya merupakan lanjutan daripada kajian-kajian teori tingkah laku yang menerangkan beberapa dimensi utama tingkah laku utama pemimpin.

bekerja bersama-sama dan melihat hasil kejayaan sebagai usaha bersama. Dimensi bertimbang rasa pula merujuk kepada tingkah laku pemimpin yang memelihara kepercayaan. hubungan antara kakitangan dengan pemimpin. memelihara kemesraan dalam organisasi dan memberi sokongan kepada kakitangan sama ada dalam bentuk material. Teori LMX pernah mempengaruhi kakitangan terhadap peningkatan kualiti dan tahap kepercayaan mereka sesama sendiri dan majikan. menganggap kakitangan sebagai setaraf. merasakan bahawa wujud keadilan dan kesaksamaan dalam organisasi di samping meningkatkan etika kelakuan kakitangan. Dimensi bertimbang rasa ini merupakan dimensi yang lebih cenderung kepada tingkah laku yang berorientasikan hubungan antara majikan dengan kakitangan. kepuasan kerja. mementingkan persahabatan. kecemerlangan kumpulan. mementingkan mutu kerja serta menetapkan tarikh-tarikh akhir sesuatu tugasan. Generalisasi Teori Tingkah Laku . peningkatan kompiten pengikut dan akhirnya memberi kesan terhadap keberkesanan pemimpin tersebut. kepercayaan dan etika kelakuan. kepakaran atau psikologi. Hasilnya adalah komitmen yang tinggi di kalangan pengikut. penghormatan. mengambil perhatian kebajikan kakitangan.tinggi pendayautamaan struktur akan menetapkan tugas kakitangan. Salah satu pendapat tentang hubungan antara majikan dan kakitangan mempunyai kekuatan untuk meningkatkan kualiti dari sudut kesaksamaan. Pemimpin biasanya menunjukkan sikap ramah mesra. (Leader-Member Exchange) Stogdill (1948) dalam Pierce dan Newstrom merujuk bagaimana hubungan ini (2006) pernah menyatakan bahawa kepimpinan adalah satu hubungan. sering mengambil kira pandangan dan idea yang diluahkan oleh pekerja bawahan.

Dalam konteks sekolah. mudah diajak berbincang. pemimpin yang menunjukkan darjah kepimpinan yang tinggi ke atas kedua-dua dimensi ditafsirkan menggunakan istilah pengurusan kumpulan di mana tugasan disempurnakan dengan jaya hasil daripada komitmen kakitangan. kebajikan dan kepuasan kakitangan lantas mewujudkan suasana selesa. Hoy dan Miskel (2006). persahabatan. Darjah yang tinggi pada orientasi pengeluaran dan rendah pada orientasi pekerja pula lebih mementingkan pengeluaran dan kecekapan mengendalikan organisasi tetapi kurang menghiraukan hubungan dengan pekerja. Blake dan Mouton melalui grid pengurusannya telah mengemukakan dapatan yang menunjukkan hubungan gaya kepimpinan yang sinonim iaitu prihatin terhadap pekerja dan prihatin terhadap pengeluaran. Darjah kepimpinan yang tinggi pada orientasi pekerja dan rendah pada orientasi pengeluaran pula bermakna pemimpin lebih memberi perhatian kepada keperluan. Darjah yang sederhana pada kedua-dua dimensi dikatakan seimbang antara prestasi kerja dan kepuasan kerja. Menurut Davis dan Thomas (1989) dalam Ishak Sin (2004). meningkatkan motivasi dan keberkesanan pemimpin berbanding dengan dimensi . ketidakbergantungan dan hubungan yang saling percaya-mempercayai dan hormat-menghormati. mudah didekati. Pada grid ini. Darjah yang rendah bagi kedua-dua dimensi pula dikatakan sebagai tidak menitikberatkan pengeluaran dan tidak menghiraukan pekerja dan biasanya memberi kesan negatif terhadap pencapaian hasil dan hubungan dengan kakitangan. menjelaskan bahawa dimensi bertimbang rasa mempunyai hubungan yang kuat dengan kepuasan kerja dan kepuasan pemimpin. keberkesanan sekolah juga dilihat mempunyai hubungan dengan tingkah laku pengetua yang mementingkan tugas tetapi dalam masa yang sama mementingkan kemanusiaan. harmoni. selain daripada memberi perhatian kepada aspek kepimpinan instruksional. dan suka memberi perhatian kepada keperluan-keperluan guru. Mortimore (1995) menyatakan bahawa pengetuapengetua sekolah berkesan lazimnya seorang yang tegas dan menumpukan kepada tugas namun mereka mempunyai wawasan yang jelas dan dikongsi dengan warga sekolah. mesra. mesra dan menyenangkan.

Guru-guru kelihatan lebih bermotivasi apabila mereka mengamati pengetua mereka mengamalkan tinggi timbang rasa dan tinggi pendayautamaan struktur. Port Dickson. Kajian ini menyokong anggapan . Faktor proses pengajaran dan pembelajaran. Seramai 463 daripada 519 (89. menyokong dan orientasi kejayaan guru besar. kategori perkhidmatan. umur dan pengalaman mengajar. Manakala faktor-faktor iklim sekolah ini menunjukkan hubungan yang negatif dengan persepsi guru-guru terhadap stail kepimpinan mengarah guru besar. Beliau yang menggunakan Instrument LBDQ (Leadership Behavior Description Questionnaire) untuk mengkaji persepsi guru terhadap stail kepimpinan guru besar mendapati korelasi menunjukkan bahawa faktor-faktor iklim sekolah mempunyai perkaitan positif yang signifikan dengan persepsi guru-guru terhadap stail kepimpinan partisipatif. dan pencapaian tugas. Analisis regresi berganda stepwise menunjukkan bahawa di antara lima faktor yang disenaraikan. Dalam satu kajian lain oleh Ishak (1993) yang bertujuan untuk menentukan adakah terdapat perkaitan di antara stail kepimpinan pengetua sebagaimana yang diamati oleh guru-guru dengan tahap motivasi mereka.2%) guru yang dipilih daripada tiga puluh tiga sekolah menengah di negeri Kelantan telah mengambil bahagian dalam kajian ini. iaitu komponen pendayautamaan struktur dan komponen timbang rasa. proses pengurusan dan persekitaran menunjukkan pengaruh yang paling tinggi ke atas persepsi guru-guru terhadap stail kepimpinan partisipatif. Negeri Sembilan. menyokong dan orientasi kejayaan guru besar. Kajian yang dijalankan bertujuan untuk menentukan adakah terdapat perbezaan tahap motivasi guru mengikut jantina.pendayautamaan struktur yang lebih memberi kesan terhadap prestasi kerja kumpulan. Kalaiselvam (2001) melaksanakan kajian ke atas 92 orang guru tetap dan terlatih dari 10 buah Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil di daerah Seremban. Hasil kajian mendapati bahawa terdapat perkaitan yang bererti di antara stail kepimpinan pengetua dengan motivasi guru. Alat ukur A Questionnaire Measure of Individual Differences in Achieving Tendency (QMAT) digunakan untuk mengukur tahap motivasi guru. Alat ukur Leader Behavior Description Questionnaire (LBDQ) digunakan untuk mengukur dua dimensi kepimpinan pengetua. tiada satupun menunjukkan pengaruh yang tinggi terhadap persepsi guru-guru terhadap stail kepimpinan mengarah guru besar.

iv) Persepsi ketua terhadap keberkesanan tingkah laku pemimpin berbeza daripada persepsi pekerja. Ketua lebih cenderung menekankan aspek pendayautamaan struktur manakala para pekerja lebih kepada bertimbang rasa.umum yang menyatakan stail kepimpinan pengetua mempunyai pengaruh ke atas motivasi guru. ii) Pemimpin yang mengamalkan tingkah laku yang tinggi dalam kedua-dua dimensi merupakan pemimpin yang berkesan. Justeru itu ada kalanya terhadap berlakunya konflik dalam peranan yang dimainkan oleh pemimpin atau ketua. Halpin (1966) dalam Robiah (2003) telah membuat beberapa generalisasi untuk teori berasaskan tingkah laku ini iaitu: i) Pendayautamaan struktur dan bertimbang rasa seperti yang diukur menerusi LBDQ merupakan dimensi asas dalam tingkah laku seseorang pemimpin itu. iii) Latar belakang organisasi yang berbeza-beza memupuk stail kepimpinan yang berbeza-beza. Jadual 1 : Dimensi kepimpinan : Perbandingan antara teori. Organisasi yang dipimpin mempunyai ciri-ciri positif seperti ahli-ahli berada dalam keadaan yang harmonis. Beberapa kajian lain turut mengemukakan dimensi yang serupa tetapi dengan istilah yang berbeza. Dimensi yang berorientasi pekerja dan berorientasi pengeluaran adalah sinonim dengan gaya kepimpinan bertimbang rasa dan pendayautamaan struktur. Hoy dan Miskel (1991) dalam Robiah (2004) menunjukkan rumusan membandingkan orientasi dan istilah yang digunakan oleh pengkaji tertentu merujuk kepada kedua-dua dimensi tersebut. prosedur untuk kerja yang jelas dan organisasi bersikap terbuka kepada perubahan. .

Teori Kontingensi Fiedler dan Teori Situasi Hersey dan Blanchard merupakan lanjutan kepada pendekatan tingkah laku. . Teori-teori kepimpinan lain seperti teori-teori dalam pendekatan situasi contohnya Teori Laluan Matlamat.Ahli Teori Perhatian tugas kepada Perhatian kepada perhubungan antara individu Bernard Etzioni dan Parsons Keberkesanan Aktiviti-aktiviti instrumental Kelicinan Aktiviti-aktiviti eksprosif Cartwright Zander dan Pencapaian matlamat Pengukuhan kumpulan Getzels dan Guba Halpin Nomotetik Pendayautamaan struktur Idiografik Timbang rasa Khan Bales Brown Stogdill Orientasi pengeluaran Pemimpin tugas Orientasi sistem Pengeluaran / pendayautamaan struktur Orientasi pekerja Pemimpin sosial Orientasi individu Menerima kebebasan / menerima ketidaktentuan timbang rasa Rumusan menunjukkan bahawa gaya kepimpinan yang menyentuh dua dimensi banyak merujuk kepada perhatian kepada tugasan dan perhatian kepada hubungan individu di mana kebanyakan ahli teori menggunakan istilah yang berbeza bagi kajian mereka. Menurut Halpin (1966) dua dimensi ini merupakan dimensi asas kepada tingkah laku kepimpinan.

teori situasi 0 comments: Post a Comment Links to this post Create a Link Newer Post Older Post Home Subscribe to: Post Comments (Atom) . teori laluan matlamat.Posted by Unit Pengurusan dan Pentadbiran SK Jeram Batu at 8:42 PM Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook Share to Google Buzz Labels: artikel pendidikan. teori kontigensi.

MISI. MATLAMAT MAKLUMAT STAF CARTA ORGANISASI UNJURAN DAN PENCAPAIAN UPSR SEJARAH SKJB PAUTAN PELAWAT UPSR 2011 There was an error in this gadget .HALAMAN • • • • • • • • Utama TENTANG SKJB VISI.

MAKLUMAN TERKINI PENGUMUMAN Top of Form Bottom of Form Free Shoutbox SEMBANG-SEMBANG JOM BORAK Name Message arial 11 107 21031 14707 Shout Shout .

... BICARA UMUM: Ketam Rasaksa Ditemui di Britain BICARA UMUM: Penemuan Rangka Manusia Rasaksa Kaum. BICARA UMUM: Bob Lokman Dahulu dan Kini BICARA UMUM: Ada Apa Dengan Mimpi? BICARA ROHANI: Teguran Salam Buat Kita Semua BICARA TEKNOLOGI: Rahsia Teknologi Di Sebalik Bin....... ► February (15) ► January (15) .... BICARA ROHANI: Mengejar Sesuatu Yang Pasti Kita T..Free Shoutbox SENARAI TAJUK • ► 2011 (32) ○ ► March (2)   ○                ○  BICARA UMUM: Ketahui Hak Anda Dalam Saman Ekor BICARA ROHANI: Kisah Ahli Ibadat Berwajah Kusam BICARA MOTIVASI: Kisah Sebuah Jam BICARA TEKNOLOGI: Tips / Petua Membeli Kamera Dig... BICARA ROHANI: Tanda-Tanda Kematian Menghampiri K. SANTAI-SANTAI: Resepi Minum Petang Istimewa. BICARA MOTIVASI: Kisah Jari Kelingking Raja BICARA UMUM: Mengenal Rahsia Kelemahan Lelaki BICARA ROHANI: Kisah Mashitah Si Penyisir Rambut .. BICARA ROHANI: Peluk Islam Kerana Kebenaran Quran . BICARA UMUM: Manusia Yang Memiliki IQ Paling Ting.

BICARA ROHANI: Kenapa Dr. ARTIKEL PENDIDIKAN: Teori Laluan Matlamat (Path-G..              • ○ BICARA PARANORMAL: Benarkah Kemayan City Berhantu... BICARA ROHANI: Mengapa Saya Memeluk Islam? BICARA TEKNOLOGI: Apakah itu Android BICARA UMUM: Apa Itu Wikileaks? BICARA UMUM: Facebook Akan Ditutup Selama-Lamanya... SANTAI-SANTAI: Pemalas Yang Extreme BICARA UMUM: 20 Fakta Menarik Tentang Islam BICARA UMUM: Awas Pesona Iklan Yang Mempengaruhi .. BICARA UMUM: RTM tidak sensitif BICARA UMUM: Ajaran Kistian Ortodok ala Islam BICARA UMUM: Jenis-Jenis Kucing BICARA ICT: Laptop Pertama di Dunia BICARA ICT: Awas Virus McDonald di Facebook BICARA UMUM: Kisah Penjaga Merapi Mati Sujud BICARA PENDIDIKAN: Rumusan KSSR Dunia Sains & Tek... Ins. Ghafar KP Pelajaran baharu BICARA UMUM: 10 Pembohongan MLM ► November (14) ► October (3) .. Aafia jadi sasaran? BICARA TEKNOLOGI: Proton Inspira R3 Bakal Dilanca.. BERITA SEMASA: Abd......... BICARA ROHANI: Pertandingan Memancing Adalah Judi.... BICARA TEKNOLOGI: Apa Jadi Kalau Proton Neo dan P..... ▼ 2010 (201) ► December (6)       ○             ○ BICARA UMUM: Malas Beri Isyarat Tanda Pemandu Pem. BICARA UMUM: Demam 1 Malaysia atau Memang Tidak K. BICARA MOTIVASI: Kerang Yang Luar Biasa BICARA ROHANI: Tips Agar Diperluaskan Rezeki. BICARA UMUM: Awas Penipuan Cara Baru Guna Nama Ba.... BICARA UMUM: 9 Fakta Menarik mengenai Bill Gates BICARA PSIKOLOGI: 10 Jenis Penyakit Penghalang Ke. BICARA PSIKOLOGI: 10 Jenis Rakan Di Facebook BICARA ICT: Kes Pencuri Kredit Talian Telefon Bim... BICARA TEKNOLOGI: Proton 5 Bersaudara Pahlawan Ba.

. SANTAI-SANTAI: Oppps sori......... Simbol Bahaya Bawah Bo... BICARA ROHANI: Kelebihan Puasa Menurut Sains BICARA PSIKOLOGI: Stereotaip Terhadap Pesakit Men.. BICARA TEKNOLOGI: Membezakan Foto Asli Atau Super. BICARA PENDIDIK: Peruntukkan Langkah Berjimat Bia... .○ ○ ► September (16) ▼ August (39)                                   BICARA ROHANI: Sumpah Syaitan Kepada Si Kaya BICARA ROHANI: 10 Golongan Yang Tidak Dapat Menci......... DIY: Bil Air Tinggi? Cuba Ikut Langkah Berikut ARTIKEL PENDIDIKAN: Pengurusan Kewangan Sekolah M... BICARA ROHANI: Dialog Antara Anjing dan Lembu BICARA PSIKOLOGI: Kenapa Kanak-Kanak Suka Bantal . BICARA TEKNOLOGI: Alat Perakam Mimpi Pertama Di D. BICARA UMUM: Mengenal Kod. SANTAI-SANTAI: Segalanya Tentang Spongebob Square. SANTAI-SANTAI: Pakai lilin je la !! BICARA UMUM: Gambar Makhluk Yang Kita Selalu Maka. SANTAI-SANTAI: Perkara Menarik yang Boleh Kita Li.... SANTAI-SANTAI: Berani Berenang?? BICARA KESIHATAN: Fakta Zat dan Kesihatan Berkait....... BICARA UMUM: Pengemis Yang Menjadi Kaya Kerana Wa. BICARA TEKNOLOGI: Cara Nak Tahu Kualiti Dan Negar... BICARA UMUM: Nenek Berhasrat Sambung PHD BICARA UMUM: Kondom Khusus Untuk Kanak-Kanak 12 T...... BICARA ICT: Membongkar Password Fail Winrar BICARA ROHANI: Gambaran Seorang Gadis Bidadari Sy. ARTIKEL PENDIDIKAN: Teori Situasi dalam Pengurusa. BICARA UMUM: Kaedah Gila Untuk Pergi ke Sekolah BICARA ICT: Perisian Untuk Meramal Jantina Bakal .. BICARA UMUM: Gambar Menarik Makna Tersirat BICARA PSIKOLOGI: Ujian Personaliti Menggunakan I... BICARA ROHANI: Dialog Rasulullah dengan Iblis Lak.. BICARA PENDIDIK: Standard Guru Malaysia (SGM) SANTAI-SANTAI: Ko ni nak berjual ke berbual?? BICARA ICT: Kecanggihan dan Keistimewaan Kontrove.

BICARA ICT: Kenali Nama Domain Akhiran Laman Web ► July (29) ► June (23) ► May (33) ► April (10) ► March (17) ► February (11) CARIAN Top of Form Search powered by Bottom of Form Tokoh Paling Anda Kagumi TENTANG UNIT PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Unit Pengurusan dan Pentadbiran SK Jeram Batu 81500 Pekan Nanas. BICARA ROHANI: Kisah Seorang Pengemis Buta SANTAI-SANTAI: Teka Teki Einstein... Johor... Malaysia Merupakan unit yang dipertanggungjawabkan dalam menyebarluaskan maklumat. TAHUKAH ANDA: Apakah Suhu Yang Pernah Dicatatkan ..fungsi dan peranan sekolah kepada semua warga sekolah dan .     ○ ○ ○ ○ ○ ○ BICARA TEKNOLOGI: Gambar Proton Waja Baru (Lancer. Jawablah Kalau..

masyarakat disamping berkongsi artikel-artikel kepada semua.. sila hubungi kami di 07-6994549 En. BE POSITIVE Followe rs IKLANKAN APA SAJA DI SINI IKLAN APA SAJA Top of Form Name Message arial 11 107 22567 14707 Shout Shout .. KITA GUNA CARA YANG LEBIH BAIK!!. Budiman b Sahali (GPK 1) View my complete profile JIKA GAGAL GUNA CARA BAIK.... Sebarang pertanyaan..

Bottom of Form Free Shoutbox CARIAN KATA KUNCI • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 penyakit penghalang kejayaan (1) adi putra (1) akibat ingkarkan Allah (1) akibat televisyen (1) alam mahsyar (1) alat perakam mimpi (1) amalan mendapatkan zuriat (1) anak kreatif (1) Android (1) anugerah (1) apa itu wikileaks (1) artikel pendidikan (10) asal usul kapur barus (1) asal usul nama tempat (1) Atasi bil air tinggi (1) bahasa badan (1) baiki remote control (1) bangsa jawa (1) bantal busuk (1) bateri laptop (1) bekerja jadi ibadat (1) berita semasa (3) .

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • bicara ict (10) bicara kesihatan (3) bicara motivasi (2) BICARA PARANORMAL (1) bicara pendidik (3) bicara pendidikan (2) bicara psikologi (12) bicara psokologi (1) bicara rohani (39) bicara teknolgi (1) bicara teknologi (19) bicara umm (1) bicara umum (64) bill gates (1) blog skjb (1) Bola sepak zon 2010 (1) bongkar password winrar (1) broadband (2) buletin hem (2) buletin sekolah (5) cara mengetahui kualiti hp (1) celcom (1) cerpen (1) crocs tiruan (1) dadah (1) dasar pemalas (1) Demam 1 Malaysia (1) deodorant (1) dialog rasulullah dengan iblis (1) diari seorang wanita (1) DIY (6) domain afektif (1) domain kognitif (1) domain psikomotor (1) domain url (1) durian tahi gajah (1) .

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ETIKA (1) facebook islam (1) gaji menteri (1) gam kuat (1) gambar pemandangan (1) gambar proton waja baru (1) gambaran neraka (1) gambaran seorang bidadari (1) ganjaran guru 2010 (1) generasi guru (1) gerak mata berbohong (1) Guru KPLI (1) guru yang hebat (1) hantu (1) happy birthday (1) hari asyura 2010 (1) hari guru 2010 (1) hukum (1) hukuman gantung (1) ict (1) ilusi mata (1) Inspira R3 (1) Jawatan Hakiki (1) Jawatan KUP (1) jeli kelapa (1) jenis rakan facebook (1) jenis-jenis kucing (1) kaedah mudah darab (1) kalimah allah (1) kamal attarturk (1) kamera digital (1) kanak-kanak (1) karnival prasekolah zon pekan nanas (1) kata-kata hikmah (1) keajaiban al-quran (1) kepimpinan organisasi sekolah (1) .

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • kepimpinan transformational (1) keselamatan kanak-kanak (1) ketam rasaksa (1) khusyuk solat (1) kisah lawak (1) kisah menarik adolf hitler (1) kisah ngeri (1) kisah nyamuk (1) kisah pengemis buta (1) kisah si pencari kayu api (1) kisah tauladan (1) kod center sidebar (1) kod pada botol (1) komputer (1) kondom kanak-kanak (1) kontroversi blackberry (1) kp kpm baru (1) kristian ala islam (1) kssr sains tahun 1 (1) kunjung bantu (1) laptop (3) laptop pertama di dunia (1) laut terbelah (1) lawak (4) makan serangga (1) makhluk ngeri (1) makna kereta (1) malas tahap gaban (1) manusia paling bijak (1) manusia rasaksa (1) masalah pembelajaran (1) masjid bersinar (1) melayu malas (1) memahami mimpi (1) memperdaya (1) mendidik anak berjemaah (1) .

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • mengapa saya memeluk islam (1) mengesan kebohongan (1) mengesan superimpose (1) menulis resume (1) milatfacebook (1) modem (1) motivasi (1) mp3 (1) namewee (1) neo kacuk persona (1) nokia morph (1) pakaian tradisional (1) panggilan percuma (1) pawagam 4D (1) pelajar lemah (1) pelindung kekunci (1) pemulihan (1) pencuri kredit telefon (1) pengemis kacak (1) pengertian bulan islam (1) penggunting rambut pembunuh (1) pengurusan wang sekolah (1) penikahan pelik (1) penipuan guna nama bank negara (1) penipuan iklan (1) penjagaan kereta cara betul (1) pensil auto (1) peranan guru besar (1) perasmian blog (1) PERATURAN (1) perisian meramal jantina bayi (1) pesawat mewah sultan brunei (1) petua (1) plat nombor cantik (1) pokek (1) pokok gharqad yahudi (1) .

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • program anti dadah (1) program gigi sihat (1) protokol bendera (1) proton persona R (1) psikologi (1) puasa menurut sains (1) rahsia anak pintar (1) rahsia bulan kelahiran (1) rahsia kelemahan lelaki (1) rahsia paderi (1) rahsia tandatangan (1) ramalan (1) rawat kanser (1) rekod suhu (1) resipi chicken chop (1) resipi rahsia tom yam (1) rumah paling mahal (1) sajak (1) salam sms (2) saman ekor (1) santai-santai (22) sebar hiv (1) sekolah berkesan (1) seks oral (1) selipar dari tuala wanita (1) sgm (1) sijil (1) sistem markah untuk anak (1) sms percuma (1) solat jumaat (1) solat menurut sains (1) solat subuh (1) sotong paul (1) spongebob (1) standard guru malaysia (1) stereotaip pesakit mental (1) .

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • sungai dalam laut (1) syaitan (1) symbian (1) tahukah anda (3) tanda-tanda nak mati (1) teka-teki (1) tekek (1) teknik kawalan kelas (1) teknologi nano (3) tentang tayar (1) teori kontigensi (1) teori laluan matlamat (1) teori situasi (1) teori trait kepimpinan (1) tips elak mengantuk (1) tips jimat berbelanja (1) tips jimat elektrik (1) tips jimatkan kredit telefon bimbit (1) tips memandu malam (1) tips mendapatkan kerja (1) tokek (1) tukang gunting sultan (1) TV 3 Dimensi (1) ubat hiv (1) ubat kanser (1) Ujian bulan Februari (1) ujian personaliti corak (1) ujian personaliti imaginasi (1) usman awang (1) virus McDonald (1) wallpaper (1) wanita hampeh (1) wanita yang disayangi iblis (1) Warga baru (1) yahudi (1) zepline untuk ke sekolah (1) .

• zionis (1) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful