P. 1
PUISI MELAYU TRDSNL

PUISI MELAYU TRDSNL

|Views: 1,669|Likes:

More info:

Published by: Amihasliza Awang Mohamad on May 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/16/2012

pdf

text

original

AKADEMI PENGAJIAN MELAYU JXEA 1104 FALSAFAH DAN LOGIKA MELAYU TAJUK: PUISI MELAYU LAMA CERMINAN KETINGGIAN

AKAL BUDI NAMA : RAMIZAH BT SULAIMAN NO. MATRIK : JEA 080113 NO. K/P : 881204-06-5168 NAMA PENSYARAH : DR. AMRAN MUHAMAD PENGENALAN Puisi-puisi Melayu lama merupakan contoh terbaik yang menceritakan berkaitan akar budi Melayu yang tersembunyi di sebalik ketinggian bahasa. Puisi Melayu lama yang diolah secara berentak dan berirama dengan pemilihan kata yang memikat hati budi sehingga mudah melekat dalam ingatan, merupakan khazanah warisan Melayu sejak zaman-berzaman dalam bentuk sastera lisan seperti pepatah, pantun, gurindam dan peribahasa.1 Kerangka hati dan budi Melayu mengandungi tiga komponen utama iaitu epistemologi, pandangan alam semesta (worldview) dan komponen nilai serta akhlak. Dalam konteks epistemologi, ilmu mengikut pandangan orang Melayu ialah ilmu pencarian akal budi manusia serta ilmu ilham dan wahyu. Sementara itu, dalam aspek komponen pandangan alam semesta, masyarakat Melayu meletakkan Allah sebagai sumber panduan tertinggi dalam pemikiran dan aktiviti. Aspek komponen nilai, moral, etika, dan akhlak berkaitan erat dengan pandangan orang Melayu tentang sesuatu yang dianggap sebagai mempunyai nilai yang tinggi dari segi kebenaran, kebaikan dan keindahan.2 Dalam konteks sastera Melayu, genre puisi misalnya merupakan sebuah warisan teras hati budi masyarakat Melayu yang penuh kesantunan dan nilai-nilai luhur. Pengaruh daripada puisi tradisional menggabungkan nilai estetika bahasa dan ketinggian nilai-nilai budi serta kesantunan orang Melayu. Secara umumnya, budi didefinisikan sebagai akal atau daya fikir untuk memahami sesuatu yang konkrit atau abstrak, yang praktikal ataupun teoritikal. 1http://pen yai r.wo rdpress. com/cate gor y/puisitradisional/ 2http://pen yai r.wo rdpress. com/cate gor y/puisi- tradisional/ PANTUN BUDI CERMINAN KETINGGIAN AKAL BUDI Sutan Muda dari Lampung, Memikul cangkul dengan bajak, Singgah minum di lepau nasi; Sudah serkah tempat bergantung, Telah patah tempat berpijak, Budi yang baik tetap di hati Banyak orang di Bukit Cina, Daun nanas serak-serakan, Burung tempua di pohon saga; Zaman sekarang ringgit berguna, Emas perak jadi taruhan, Budi baik terpinggir juga. Padi bukit padi huma, Taruh mari di dalam peti, Dibawa orang ke Tanjung Jati; Budimu tuan saya terima, Sudah terlekat di dalam hati, Terpahat kukuh hingga ke mati. Buah lada lebat di pangkal, Gugur daun dengan buahnya, Dibawa dagang pergi seberang; Sungguh ringgit penuh sekapal, Budi tiada apa gunanya, Nama pun tidak disebut orang. Dari Johor ke Majapahit, Singgah berlabuh di Pulau Bangka, Ambil muatan gula dan rempah; Jika masyhur budi yang baik, Jangan pula mengada-ngada, Orang keliling jadi menyampah. (Sumber: Hamidah Adam, Batu Pahat, Johor, 2001)3 3 Majlis Peperiksaan Malaysia, 2006. Mutiara Sastera Melayu Tradisional. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. BIBLIOGRAFI BUKU Ab. Rahman Ab. Rashid, Mohd Rosli Saludin dan Zakaria Perngis, 2003.Analisis Autentik Sastera-Mutiara Sastera Melayu Tradisional. Selangor Darul Ehsan: Pearson Malaysia Sdn. Bhd. Harun Mat Piah, 1989. Puisi Melayu Tradisional:Satu Pembicaraan genre dan fungsi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Hashim Bn

Haji Musa,Ph.D. 2001. Falsafah, Logik, Teori Nilai dan Etika Melayu-Suatu Pengenalan. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya. Majlis Peperiksaan Malaysia, 2006. Mutiara Sastera Melayu Tradisional. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. LAMAN WEB Perbilangan Adat Melayu, h ttp : //p en yai r. w o r d p r es s . co m/categ o r y/p u is i- tr ad is io n a l/ Ads by Google

NAZAM Nazam ialah puisi yang berasal dari kesusasteraan Arab-Parsi. Mengikut Kamus Dewan (1994:858) Nazam ialah perkataan Arab yang bermaksud gubahan puisi seperti sajak dan syair, bernazam adalah bercerita dengan lagu, bersajak atau bersyair, manakala menazamkan bermaksud menceritakan dengan lagu atau mengubah dan menyajakkan. Kamus Dewan juga memberikan kata lain yang digunakan untuk nazam iaitu nalam. Mengikut Kamus At-tullab Arab-Melayu (1994:) nazam dalam bahasa Arab bererti merangkai, mengarang, menyusun dan mengatur. Makna ini termasuklah merangkai, mengarang dan menyusun kata-kata dalam mencipta puisi. Dalam Kamoes Bahasa Minangkabau-Bahasa Melayoe Riau, (Jakarta,1935) tidak dijumpai kata "nazam", namun dapat disamakan dengan "nalam", iaitu banalam (bernazam) ialah bertjerita dengan lagu terutama tentang agama atau yang berisi pengajaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,terbitan Balai Pustaka 1988, ditemukan kata "nalam" dan "nazam". "Nalam" adalah gubahan sajak (syair, karangan); sementara bernalam, bermaksud membaca puisi atau bercerita dengan lagu; bersajak (bersyair). Mengikut Kamus Umum Bahasa Indonesia (1984) mengatakan "nalam": gubahan sajak, syair atau karangan); "bernalam" bermakna bersajak atau bersyair; bercerita dengan lagu; "menalamkan" adalah menyajakkan; menceritakan dengan lagu. Definisi-definisi di atas menunjukkan bahawa dalam bahasa asalnya, nazam bermakna puisi secara umum. Di samping itu istilah bernazam pula digunakan bagi maksud berlagu. Di dalam hal ini istilah Nazam mengalami kedudukan yang sama dengan istilah syair dan gurindam. Ketiga-tiga perkataan itu diambil dari bahasa asing. Syair dan nazam diambil dari bahasa Arab, gurindam pula berasal dari bahasa Tamil. Ketiga-tiga perkataan ini bermaksud gubahan puisi secara umum di dalam bahasa asal masing-masing. Setelah diterima ke dalam bahasa Melayu perkataan-perkataan ini kemudian mengalami pengubahsuaian dan digunakan sebagai istilah teknikal yang merujuk kepada sesuatu jenis puisi yang mempunyai struktur, isi dan fungsi yang tersendiri. Perkataan nazam yang digunakan sebagai istilah teknik kepada suatu jenis puisi mula ditemui dalam Tajus Salatin yang dikarang oleh Bokhari al-Jauhari kira-kira dalam tahun 1603. Istilah nazam dalam konteks puisi Melayu tradisional yang diterima pada masa ini merujuk kepada sejenis puisi tradisional yang mempunyai beberapa ciri khas. Ciri-ciri utama nazam adalah seperti di bawah: 1. Gubahan puisi yang mengandungi dua baris serangkap. Dalam aspek ini ia menyerupai pantun dua kerat tetapi tidak mempunyai pembayang maksud. Kedua-dua

baris adalah maksud. 2. Skima rima Nazam ialah a-a, b-b. Namun begitu skima rima ini tidaklah terlalu rigid. Terdapat nazam yang selepas beberapa rangkap, skima rimanya menjadi agak longgar. 3. Lazimnya, tiap-tiap baris nazam terdiri daripada lima atau enam perkataan menjadikan sukukata antara sepuluh hingga dua belas. Namun begitu ada juga yang lebih daripada enam perkataan dan mempunyai hingga 20 sukukata. 4. Bilangan baris pada sesuatu nazam adalah tidak terhad. Ada nazam yang panjang hingga seribu rangkap. 5. Nazam adalah puisi yang bertemakan keagamaan seperti menceritakan tentang hukum hakam dan kisah kehidupan Nabi Muhammad saw. 6. Dari sudut gaya bahasa, terdapat banyak penggunaan perkataan Arab. 7. Ciri signifikan dalam Nazam ialah ia dimulakan dengan puji-pujian terhadap Allah dan selawat ke atas Nabi. Baris yang berupa puji-pujian dan selawat ini diulang-ulang hingga ke baris akhir. 8. Nazam biasanya disampaikan dengan lagu yang agak rancak,lazimnya diiringi paluan rebana 9. Pada masa ini nazam biasanya dinyanyikan dalam majlis-majlis berendoi dan majlis-majlis keagamaan yang lain Perkembangan Nazam di Tanah Melayu Nazam tidaklah begitu terkenal seperti pantun dan syair. Tidak banyak penyelidikan yang telah dijalankan ke atasnya. Bahkan, Vladimir Braginsky (2004:491) berpendapat bahawa hanya dua subgenre puisi tradisional yang masih subur di dalam kesusasteraan Melayu bertulis iaitu pantun dan syair. Perkembangan nazam hanya terbatas kepada beberapa buah negeri, iaitu Terengganu, Pahang dan Melaka sahaja. Mengikut sejarah, nazam dibawa ke Asia Tenggara pada abad ke 16 oleh pedagang dan alim ulama yang menyebarkan agama Islam ke Alam Melayu. Nazam, di samping syair, adalah puisi yang lahir dari kedatangan dan perkembangan kesusasteraan Islam sejak zaman Kerajaan Pasai hingga ke empayar Melayu Melaka. Mereka menggunakan nazam untuk menyampaikan ajaran Islam, mengajar hukum hakam dan kisah Nabi-nabi. Selepas kejatuhan Melaka, Aceh telah muncul sebagai pusat perkembangan dan kekuatan kesusasteraan Islam. Di sinilah lahirnya pengarang dan pujangga Melayu yang turut menghasilkan karya-karya agung. Pada peringkat awal, pengarang-pengarang Aceh telah memperkenal dan menterjemah karya-karya Arab dan Parsi ke dalam bahasa Melayu. Hal ini dituruti dengan percubaan untuk mencipta puisi dalam bahasa Melayu dengan menggunakan gaya atau metrum puisi Arab Parsi. Kegiatan ini menyuburkan perkembangan syair dan nazam. Hasil usaha pengarang-pengarang Aceh ditemui di dalam sebuah naskah pada 1296H/1879M. Di dalamnya terdapat terdapat sebuah puisi diberi jodol Aqidat al Awam. Akan nadham ini Aqidat al Awam Daripada yang wajib bagi agama sudah tamam

terjemah nadham tiada boleh disebutkan kerana gharib lagi miskin kehinaan tiada warith tiada kaum sangat terdagang memintak sedekah mana-mana negeri orang siapa-siapa yang kasih dengan sayang jangan dengki jangan benci jangan wayang kerana sebab hancur hati kedukaan tinggal negeri tinggal kampung percintaan siapa melihat salah silap minta maafkan jikalau kasih dengan insaf tuan baikkan dengan serta nahi kita loghat serta ...........semuhanya tuan angat empat ilmu tua sudah faham dengan tahqiq mana yang salah tuan ubah dengan........... jikalau tuan tiada tahu yang demikian baik tuanku mengikut yang ada dalam suratan satu huruf satu baris satu titik haram atas tuan mengubahkan bertukar balik itulah nasihat daripada hamba tuan kabul supaya di akhirat jadi senang tiada berhadul kerana hamba baharu datang tiada fasih Bahasa Melayu baik tuanku tolong fasrih. (Teuku Iskandar , 1995:438)

Karya ini merupakan puisi yang ditulis dalam dua baris serangkap dan berima di hujungnya. Pada rangkap pertama dan kedua pengarang (atau penterjemah) menyatakan usahanya untuk menterjemahkan puisi tersebut dari bahasa asing, jelasnya bahasa Arab, ke dalam Bahasa Melayu. Puisi yang sedang diterjemahkan itu diistilahkan olehnya sebagai nadham. Di samping itu terdapat sebuah puisi yang dberi tajuk Nalam (Nazam)Peraturan Alif yang disebut oleh Braginsky (2004:752). Nalam (Nazam)Peraturan Alif berkemungkinan dikarang pada abad ke 18. Rangkap pertama dimulakan dengan huruf alif, rangkap kedua dimulai dengan huruf ba, ketiga dengan sa dan seterusnya. Nazam ini mungkin diperbaharui dan menjadi Nazam Alif Ba Ta yang agak terkenal

Nazam Alif Ba Ta mengandungi 58 rangkap. khasnya tentang ketinggian ilmu dan iman.Nazam ini memperkatakan tentang kemuliaan agama Islam. Melaka.di Perak. laut yang dalam Percaya Rasul alaihissalam Suruh dirikan agama Islam (Ba) Baru hukum akal Qidam dan Baqa sedialah kekal Tak dapat lagi hendak disangkal Jika hendak faham kajilah akal (Ta) Tajamlah akal menuntut ilmu Supaya jangan kita tersemu Rajinkan belajar jangan jemu Pada yang lain jangan diramu (Sa) sabil tak billah liku bahri Ilmu pengetahuan wajib dicari Supaya menjadi lebai yang qari Banyak rahmat Allah memberi (jim) Jadikan Allah Tuhan yang Kaya Nabi Muhammad Rasul yang mulia Disuruh beriman serta percaya Suruh menyembah Tuhan yang esa (Ha) Hadis Quran buat ikutan Kasi agama serta amalkan Jangan diingkar suruhan Tuhan Jika diingkar terimalah keazaban (Kho) Khabar yang benar hendak dipercayai Segi agama jangan dicemuhi Agar hidup bahagia berseri Rahmat petunjuk Tuhan cucuri . (Aliff)Allah menjadikan kesekelian alam Langit dan bumi. rangkap kedua bermula dengan ba dan seterusnya. Rangkap pertama bermula dengan huruf alif.

iaitu puisi yang terdiri dari dua baris menepati huraian Zaaba bahawa Nazam adalah puisi yang rangkapnya dihitung dua-dua serangkap dengan skima rima a-a. Naskah awal nazam yang ditemui ditulis di dalam tulisan jawi. iaitu mengandungi lebih daripada lima perkataan dan mencapai hingga dua puluh sukukata. Ciri yang signifikan di dalam nazam ialah ia dimulai dengan puji-pujian dan pengucapan syukur terhadap Allah SWT dan selawat ke atas nabi. b-a.Gani. c-b. c-a. kedua-dua baris adalah maksud. Mohamad Shaidan. (Harun Mat Piah.1994:286). Bezanya nazam tidak mempunyai pembayang maksud. Skima rima ini tidak terlalu rigid dan boleh juga menjadi a-a. Kedua puisi yang dipetik di atas memperlihatkan ciri-ciri nazam yang dikenali pada hari ini. d-b dan d-e. b-b. Dalam hal ini ia menyerupai pantun dua kerat. Serangkap nazam tidak boleh berdiri sendiri. Ciri ini juga membezakannya daripada pantun dua kerat.2000:494-500) Struktur Nazam. Rima syair ialah a-a-a-a sementara rima nazam ialah a-a atau a-b. Sesuatu rangkap mesti dikaitkan dengan rangkap-rangkap yang lain untuk membawa satu tema utama dan tema itu adalah tema keagamaan. d-a. Pada masa sangat umum syiriknya Dengan sebab sangat banyak jahilnya Maka menunjuklah ia akan kita Dengan bujuk bagi nasihat yang nyata Tunjuk pula hingga perang dengan pedang Maka nyatalah agama putih terang .( sumber: Wahyunah Haji Abd.. Dari sudut gaya bahasa nazam banyak menggunakan perkataan yang berasal dari bahasa Arab terutama perkataan yang berkaitan dengan agama Islam. Baris nazam mungkin lebih panjang daripada syair dan pantun. Contohnya: Puji itu bagi Allah yang tunggal Yang tiada ada baginya itu misal Yang menunjuk atas wajib wujudnya Itu oleh ni kainat samuhanya Maka salatul-Llah dan salamnya Itu turun kedua atas Rasul-Nya Muhammadin yang dibangkit akan dia Dengan surah tauhid Tuhan yang sedia. Nazam juga berbeza dari syair yang kebanyakannya mengandungi empat perkataan sebaris dengan sepuluh sukukata.

yang disebutkan berturut-turut iaitu salasilah keturunannya. Syair juga pada mulanya digunakan untuk tujuan menyampaikan ajaran agama. Selain menyampaikan pengajaran agama. Dari aspek isi. remaja. puji-pujian dan penceritaan riwayat Nabi Muhammad saw. surah. Dan ini memberikan kesatuan dan ikatan seperti tali yang merangkai bait-bait atau rangkap-rangkap tersebut. nazam juga telah digunakan bagi menyampaikan nasihat dan panduan kepada pemerintah dan pemimpin. Sebahagian besar isinya membicarakan ilmu tauhid. khasnya untuk masyarakat yang tidak mahir di dalam bahasa Arab dan tidak mampu membaca kitab-kitab yang lebih tebal. cerita hikayat dan sebagainya. serta berbagai peristiwa untuk dijadikan teladan umat manusia. (sumber: Harun Mat Piah. Contoh nazam yang demikian ditemui dalam Tajus Salatin yang berbunyi: Bahawa bagi raja sekalian Hendak ada menteri demikian Yang pada suatu pekerjaan Sempurnakan segala kerajaan Menteri inilah maha tolan raja Dan peti segenap rahsianya sahaja Kerana kata raja itu katanya Esa ertinya dan dua adanya .Petikan di atas adalah dari Nazam al-Jawahir al-Samiyah. Terdapat kosa kata dari Bahasa Arab dan istilah agama seperti salatul-Llah. Rasul. Nazam berfungsi sebagai media pembelajaran agama. pemuda. tauhid. Hal ini jelas dinyatakan di dalam Nazam Mukadimah daripada kitab Tanbih al-Kusla: Telah tamat nazam ini dengan berkat Nabi kita yang dibenarkan mukjizat Aku nama nazam ini Mukadimah Bagi orang baru belajar ilmu Allah Ini bermakna dari segi isi. iaitu mengenal dan memahami sifat 20. Nazam juga menyerupai berzanji yang mengandongi doa-doa. 1977:288). nazam tidaklah seluas pantun dan syair yang meliputi seluruh bidang dan kehidupan manusia. Baris-baris yang mengandungi puji-pujian ini diulang-ulang supaya dapat memberi kesatuan tema kepada keseluruhan nazam yang disampaikan. masa kanak-kanak. Syirik dan sebagainya. hingga diangkat menjadi rasul. Di dalamnya juga mengisahkan sifat-sifat mulia yang dimiliki Nabi Muhammad. Ciri-ciri ini selaras dengan makna nazam pada asasnya iaitu merangkai misalnya merangkai mutiara atau merangkai bunga-bunga pada satu tali. Namun syair telah mengalami perubahan dan digunakan untuk menyampaikan cerita sejarah. Dari segi bentuk dan isinya menepati definisi nazam yang dihuraikan di atas.

Sebuah daripadanya terbit beberapa kali dan luas penyebaran khususnya di Terengganu. Kaum lelaki membaca nazam di surau di antara waktu maghrib dan Isyak terutama pada bulan Rabiul Awal. al-Jawahir al-Saniyyyah.Ula menceritakan riwayat hidup Rasullullah Saidina Muhammad itulah Rasul yang tinggi Zat dan sifat dan nisab dan perangai yang mulia Dan ia ituah langit yang ke atas bandingnya Dan anbia lainnya tu bawahnya ia. 1989:283). Tanbih al-Kusla lebih merupakan buku permulaan dalam ilmu fikah. Sirat al-Nabawiyyah. yang merupakan Mufti negeri Melaka tahun 1944. dan Sullammal-Taufiq. Dia iaitu matahari yang lebih cahayanya Dan anbia lainnya itu bintangnya ia Mana samakan dia oleh Rasul yang lain Pada tingginya itu dan murahnya ia Dan ialah laut yang sangat luasnya Dan ombaknya yang limpah pada alam ini ia Dan ialah awan yang menghamburkan hujan Pada daratan rata dan lautnya ia Lagi ialah angin yang dilepaskan dia Dengan tiada hingga pada alam ni ia Nazam juga menjadi kesenian yang dipraktikkan di Melaka. Nazam tersebut adalah hasil terjemahan daripada Nzam Arzal an-Nas oleh Ahmad bin Haji Abd. Mokhtasar. Nazam Kanz al. Tuk Engku Besar Terengganu juga telah mengarang beberapa buah buku agama yang ditulis dalam bentuk nazam.Ali Bachik (2004:10) perkembangan nazam di Melaka berlaku di kalangan kaum lelaki dan kaum wanita. khususnya untuk anak-anak sekolah. Kaum wanita pula . (sumber: Harun Mat Piah. Nazam yang ditemui termasuklah Tahfat al-Wildan.Raof.Maka menteri yang demikian perinya Ada keadaan raja dirinya Jika raja dapat adanya itu Dapat peti rahsianya itu. Mengikut Mohd. Mengikut Zaaba naskah nazam yang terkenal ialah kitab Kitab Kanz al. Di Melaka terdapat sebuah teks nazam berjodol Tanbih al-Kusla. Kebanyakan nazam beliau mengandungi kisah hidup Nabi Muhammad sejak baginda dilahirkan.Ula yang dikarang oleh Al-Syed Muhammad bin Syed Zainal Abidin al-Idrus yang terkenal dengan nama Tuk Engku Besar Terengganu.

iaitu dengan lebih ditinggikan dan dipanjangkan. Salami Simon (1990:56) menemui beberapa buah nazam yang ditulis dan disampaikan di dalam bahasa Jawa khasnya di daerah Sungai Besar Selangor. Lagu zikir Lagu zikir menggunakan nada yang rendah. Nazam juga dibaca dengan rentak pendek panjang dan penekanan kepada sukukata yang keempat. Nazam-nazam itu dimiliki oleh beberapa orang respondennya yang pernah belajar di pondok pengajian agama semasa mereka masih muda. diikuti dengan pendek dan rendah pada sukukata kedua. sering menggunakan nazam untuk menidurkan anak-anak dan cucu mereka. Secara umum lagu nazam boleh dibahagikan kepada dua kategori. Mereka memberi maklumat bahawa Nazam-nazam tersebut dilagukan selepas sembahyang fardhu sementara masuk waktu seterusnya. Laa /i/laa /ha/ ill /lal/Lahhh /. Baris kedua dimulakan dengan pendek dan rendah pada sukukata yang pertama dan tinggi dan panjang pada sukukata yang kedua. Lagu Nazam Lazimnya Nazam disampaikan dengan berlagu. Sukukata yang akhir setiap baris diberi penekanan. Pengulangan perkataan dan ungkapan yang terdapat pada nazam adalah sesuai untuk diserapkan ke dalam zikir . Mu/hamm /ma/durrr /Ra/sull /lul/Lahhh /. Orang-orang perempuan. Baris pertama dimulakan dengan intonasi panjang dan tinggi pada sukukata yang pertama. Melodi seperti ini boleh disebut sebagai melodi terbuka dan mudah disesuaikan dengan bilangan sukakata nazam yang tidak terhad.membaca nazam sambil menganyam tikar pada waktu malam. sesuai untuk tempat seperti surau. Ka/mi/mu/ laa /na/zam/i/ nii /de/ngan/na/ maaaa /(12 sukukata) Al/lah/yang/memm /be/ri/fa/ hamm /kan/a/ga/ ma /12 sukukata) Deng/ki/pa/ daaa /nya/sau/da/raaa /se/ke/ lian (11 sukukata) Sau/da/gar/Me/ sir /ya/Al/lah/Na/bi /Yu/sof /di/jual/kan /(15 sukukata) Lagu Nasyid Di dalam majlis-majlis keramaian nazam dilagukan dengan lagu yang lebih rancak dan nada yang lebih tinggi untuk menimbulkan kemeriahan tetapi lembut dan terkawal sesuai dengan senikata yang berunsur keagamaan Mengikut catatan Mohd . Lagu atau intonasi zikir untuk Nazam yang dibaca di surau-surau. atau setelah selesai mengaji Al-Quran. Lagu nasyid untuk nazam yang disampaikan di tempat-tempat keramaian khasnya majlis-majlis keagamaan. khasnya ibu-ibu dan nenek-nenek. Hal ini diulang pada sukukata ketiga dan keempat hingga ke akhir.

berselawat atas nabi. Ia merupakan penyertaan beramai-ramai bukan sahaja oleh pelajar-pelajar yang menyertai kumpulan nazam tetapi juga pendengar-pendengar yang kebanyakannya tidak boleh membaca atau tiada kesempatan membaca. Nazam biasanya dinyanyikan secara beramai-ramai sedangkan syair disampaikan secara solo dan memerlukan vokal yang baik. Dengan Bismillah kami mulai Alhamdulillah wassala tannabi . Di negeri Pahang dan beberapa tempat lain. Syair mempunyai bentuk melodi yang panjang. Seniman Agung P. Irama nazam lebih rancak dan temponya cepat. Kumpulan-kumpulan nazam semasa juga telah menggubah irama-irama baru yang sesuai untuk menyanyikan nazam untuk menjadikan kesenian ini lebih menarik khasnya untuk menarik minat generasi muda. pesta-pesta kebudayaan.Ramlee mempopularkan lagu Naam Sidi menjadi lagu Gambus Jodoh (dari filem Madu Tiga) dan Tolong Kami Bantu Kami (daripada filem Tiga Abdul). Jika syair merupakan persembahan yang dibawa oleh tukang syair yang dianggap mempunyai kebolehan istimewa. mendayu. Melodi syair hanya dapat dibawa dengan baik jika bilangan sukukata tidak melebihi lapan. Adab membaca mesti dimulakan dengan duduk tertib dan memberi salam dan membaca bismillah. Berbeza dari syair yang berkembang di pentas-pentas persembahan khasnya bangsawan. bernada melankolik. Perbezaan lagu nazam dan syair Lagu nazam berbeza dari syair. Lagu nazam lebih mudah dan tidak memiliki range nada yang terlalu tinggi atau terlalu rendah yang mencabar kemampuan seorang penyampai. Terdapat beberapa versi lagu yang dinyanyikan oleh kumpulan-kumpulan yang bergerak di Merlimau. dan beralun. Serkam dan Muara Sungai Duyung. lagu yang paling banyak digunakan untuk nazam ialah lagu yang dikenali sebagai Abdaubis yang berasal dari berzanji. maka nazam lebih merupakan partisipasi bersama. Orang ramai yang datang ke sesuatu majlis seringkali akan turut bernazam bersama-sama ahli kumpulan. khatam Al-Quran. Terdapat juga lagu nazam yang diserapkan ke dalam lagu-lagu oleh pencipta-pencipta lagu moden. Sehingga sekarang terdapat lagu-lagu nazam yang dinyanyikan di dalam upacara berendoi. Hal ini tidak terjadi di dalam nazam kerana iramanya boleh disesuaikan dengan panjang pendek sesuatu baris. Selain di tempat-tempat belajar. Nadanya lebih rendah dan tidak memerlukan lantunan atau ketinggian suara atau pernafasan yang baik .Ali Bachik (2004:15). Pada masa ini. Nazam boleh dinyanyikan tanpa muzik pengiring dan boleh juga diiringi dengan alat muzik percussion seperti gendang dan rebana. nazam lebih merupakan aktiviti rakyat yang dilagukan di kampung-kampung terutama di tempat-tempat belajar agama. nazam juga dinyanyikan oleh kaum wanita semasa mendodoikan anak. Contohnya. meninggi. Lagu-lagu nazam biasanya disampaikan secara beramai-ramai oleh murid-murid sekolah agama rakyat. Tujuannya untuk memudahkan pelajar-pelajar mengingati dan menghafal bahan-bahan yang dipelajari. Keharmonian irama syair akan terjejas jika bilangan sukukata tidak terkawal. Jasin. lagu ini lebih popular di Tanjung Bidara dan Tanjung Keling. acara berendoi disebut sebagai bernazam. Kumpulan nazam sekolah-sekolah ini sering pula mengambil bahagian dalam acara-acara kemasyarakatan seperti perkahwinan.

Kemaman dan Dungun. Dalam kesusasteraan Urdu. Nazam mengalami pembaharuan dan menjadi sebahagian puisi popular pada masa ini dengan adanya rakaman dan penyebaran yang luas. Perak. Fungsi dan penyebaran nazam tidaklah seluas penyebaran syair dan pantun. Beliau menemui beberapa kumpulan nazam yang aktif dalam daerah Kuala Terengganu. Sebagai rumusan dapatlah dilihat bahawa nazam disebarkan melalui beberapa cara: Secara beramai-ramai atau perseorangan oleh penuntut-penuntut sekolah agama untuk memudahkan menghafaz. Pahang dan di Parit. Besut. Selain daripada kesusasteraan Melayu.Dengan takdir Ilahi Rabbi Sampai makdud yang dicitai Seorang anak cita yang lama Sekarang kami sudah terima Seorang anak diberi nama Kami ayunkan bersama-sama Emas dan perak kami ayunkan Anak ditaruh di daam buaian Tali ayunan kami pegangkan Emas dan perak kami nyanyikan Di antara lagu yang sangat terkenal di dalam acara berendoi ialah Dendang Siti Fatimah atau Dondang Siti Fatimah. Secara beramai-ramai di masjid atau surau sambil menunggu masuk waktu sembahyang tujuannya juga untuk menghafaz seperti di atas. Aktiviti ini juga dijalankan di Ulu Tembeling. Nazam dibahagikan pula kepada nazam nasri (bahasa berirama). misalnya Sifat 20. dan nazam taweel yang bermaksud puisi panjang. Nazam juga berkembang di dalam kesusasteraan Urdu. . lazimnya mengandungi isi yang berbentuk naratif. Dalam bahasa tersebut. lagu-lagu Nazam di Terengganu lebih pelbagai ragam dan banyak variasinya sementara lagu-lagu yang didapatinya di Melaka agak monotonus. Zaman zaman ya Rasullah Zaman Nabi di Tanah Mekah Wafatnya Nabi di Madinah Meninggalkan anak Siti fatimah Mengikut Harun Mat Piah (1989:307). pengajaran atau kritikan dan sindiran. nazam merujuk kepada puisi objektif.

M. Puan. Alor Setar Kedah. Dewan Bahasa. Puisi Melayu Lama Berunsur Islam.. alangkah bagusnya kalau saya dapat menuntut ilmu nazam dari puan. Satu Pembicaraan Genre dan Fungsi.Secara berkumpulan atau koir sebagai persembahan pada majlis-majlis di sekolah-sekolah agama Secara berkumpulan di dalam majlis-majlis keramaian kenduri kahwin. 40000 Shah Alam Bermaustautin di Selangor sejak tahun 1974 Kelulusan Akademik: B. Akademi Pengajian Melayu. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies. Balai Pustaka Teuku Iskandar..Gani. 1935.A. cerpen.The Heritage of Traditional Malay Literature. 1989. Brunei: Jabatan Kesusasteraan Melayu.. 2004.A. ade simpan tak lagu-lagu nazam ni ? 12:19 AM Post a Comment Newer Post Older Post Home Subscribe to: Post Comments (Atom) About Me zurinah hassan Tarikh /tempat lahir: 13 Jun 1949. . Harun Mat Piah. Alamat Tetap: No. berkhatan. Puisi Melayu Tradisional. 2000. khatam Quran. (Universiti Putra Malaysia). Jakarta. rencana telah tersiar di akhbar dan majalah misalnya Dewan Sastera. 1988. Wahyunah Haji Abd.2. Posted by zurinah hassan at 7:32 PM 2 comments: ahmad s.1995. KualaLumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Seksyen 8. Universiti Malaya.. Doktor Falsafah. 1935. Dewan Masyarakat. Kuala Lumpur Darulfikir.Hons (Universiti Sains Malaysia). Kamus Bahasa Minangkabau-Bahasa Melayoe Riau. 1994.. Pengalaman Menulis: Karya-karya berbentuk sajak.m yusof said. 11:14 PM amthraxs said. Mastika dan lain-lain sejak tahun 1967. Jalan Pinggir. Maulidil Rasul dan sebagainya Secara berkumpulan sambil bekerja menganyam tikar dan sebagainya Secara perseorangan ibu-ibu ketika menidurkan anak Rujukan Braginsky. Kesusasteraan Klasik Melayu Sepanjang Abad. 8/1L. Universiti Brunei Darussalam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Mohamad Shaidan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta.. Hussain bin Unang. Kamus At-tullab Arab-Melayu .

berjenaka dan memberi nasihat serta untuk bersuka-suka. 2007 Gurindam. supaya Allah tidak murka. Tiap-tiap rangkap terbahagi kepada dua iaitu rangkap pembayang atau sampiran dan maksud. Contoh-contoh Gurindam: Barangsiapa meninggalkan sembahyang. Contoh-contoh Pantun: Sirih junjung sirih pinangSirih kami susun bertingkatAdat dijunjung pusaka dikenangBangsa berbudi hidup muafakat Sirih junjung sirih pinangSirih kuning diberi namaAdat dijunjung pusaka dikenangHidup berbudi muafakat bersama Sirih kuning sirih daraSirih tanya berserta cincinHidup beradat aman sejahteraBudaya lama tetap terjamin Sirih kuning diberi namaSirih tanya berserta cincinHidup berunding muafakat bersamaBangsa mulia budaya dijamin Orang Jawa turun ke dusunSinggah sejenak di pinggir kotaKami bawa sirih tersusunSudilah sepiak pembuka kata Seloka merupakan bentuk puisi Melayu Klasik. PANTUN adalah sejenis puisi tradisional masyarakat Melayu yang wujud sejak zaman berzaman. Pada orang tua jangan derhaka. Mengikut sejarah.Pantun dan Selokaskip to main | skip to sidebar Keindahan Bahasa Melayu Sunday. empat perkataan sebaris. lihatlah kepada budi dan bahasa.Pantun dan Seloka Gurindam adalah satu bentuk Puisi Melayu lama yang terdiri dari dua baris kalimat dengan irama akhir yang sama. berisikan pepetah maupun perumpamaan yang mengandung senda gurau.Keindahan Bahasa Melayu: Gurindam. Berikut dipaparkan contoh-contoh pantun empat rangkap yang meliputi tema kasih sayang. yang merupakan satu kesatuan yang utuh. Kata "seloka" diambil dari bahasa Sansekerta. masalah atau perjanjian dan baris kedua berisikan jawapannya atau akibat dari masalah atau perjanjian pada baris pertama tadi. terkadang dapat juga ditemui seloka yang ditulis lebih dari empat baris. sindiran bahkan ejekan. Hendak mengenal orang berbangsa. Biasanya ditulis empat baris memakai bentuk pantun atau syair. Pantun merupakan bentuk puisi tradisonal yang terdiri daripada empat baris serangkap. adat dan nasihat. sloka . mempunyai rima a-b-a-b dengan beberapa variasi dan pengecualian. kelak ditimpa bahaya besar. Kalau mulut tajam dan kasar. Pantun dicipta sebagai suatu bentuk pengucapan untuk menyampaikan fikiran dan perasaan terhadap seseorang ataupun mengenai sesuatu perkara di samping bertujuan untuk menyindir. pantun wujud sejak zaman masyarakat Melayu tidak tahu menulis dan membaca lagi. May 20. Baris pertama berisikan semacam soal. seperti rumah tiada bertiang. Setiap rangkap tidak dapat berdiri sendiri dan biasanya rangkap-rangkap tersebut memerlukan beberapa rangkap lain untuk melengkapkan keseluruhan idea.

as the main problems and initial work have been solved by earlier users. Persia or Arab. have named them as follows: . beginning as early as Aristotle. It was Za`ba who in his Ilmu Mengarang Melayu (first published in 1934) quite consistently found categories. based on family resemblances and common features. As social criticism was rare or hidden so was the criticism of genre. who unfortunately was classifying Malay genres from the point of influence of Indian.Contoh-contoh Seloka: Sudah bertemu kasih sayang Duduk terkurung malam siang Hingga setapak tiada renggang Tulang sendi habis berguncang A HARVEST OF GENRES Muhammad Haji Salleh The problem of genre as a literary issue has found very early critics in western literature. Malay literature has a different tradition of literary discourse. His categorisation was based on form and structure. and syair. and sometimes mixed into functions.generic ones included. While doing so he progressed over his British predecessor. It is natural to categorise. This is easy enough. when these two did not help differentiate enough. in order that one may focus better and study similar things in their own categories. seloka. But it must be said too that genres are mere guidelines to certain rules and qualities of the many forms used in literature. In early works there was only mention of the different genres of the pantun. to help students of the Malay language to know its rules of literary composition. And there is no doubt that from the point of view of the authors themselves. Raja Ali Haji in his Kitab Pengetahuan Bahasa mentioned and defined many literary words . beginning with the oral and often clouded over by a strict feudal system. But classification proper/improper came with the British colonial scholar-officer Winstedt. But he has at least one serious student. besides the hikayat and the ceritera or cerita but not discussion about them. they too approach their task of writing within the parameters of the established genres. to a certain extent. It has been discussed over time and is still being discussed by writers like Lewalski (1986) and Beebee (1995). to classify. What are the genres of Malay literature? Harun Mat Piah et al (1993) in their Kesusasteraan Tradisional Melayu.

For poetry alone Harun (1989:38-39) has found these terms 1.Qasidah 32.Perbilangan adat 10.Pantun Seloka 6.Kit`ah 27.Perbilangan 8.Peribahasa berirama 16.Sesomba 15.Nazam 25.Jampi dan mantera 21.Peribahasa berangkap 17.Seloka 5.Terasul 13.Pantun 2.Teromba 11.Tambo 12.Prosa berirama (prosa lirik) 18.Dikir (zikir) 20.Rejang 19.Syair 3.Ruba` 26.Masnawi 28.Talibun 7.Ghazal 29.Sastera Rakyat Sastera Hikayat Sastera Panji Sastera Epik Sastera Sejarah Cerita Nabi-nabi dan Tokoh-tokoh Islam Sastera Kitab Sastera Undang-undang dan Ketatanegaraan Kepustakaan Ilmu Tradisional.Kata adat 9.Teka-teki 22.Gurindam 4.Bayt 24.Berzanji 30.Endoi 23.Marhaban 31.Bahasa berirama 14.Hadrah .

But the similarities perhap stop here.) Another complicating element and division that of the oral and written. stock phrases. verse capping session. prosa berirama dan prosa lirik. what more in English. teasing and so on. In the syair sometime we find the pantuns. legends. anecdotes. the borders are unweildly and on a closer look. syair. the dialogue and the formulaic scheme of composition. two written historical works have elements of the oral in the songs. teromba. eventually Harun used only 12 as the basic forms Malay poetic expression: pantun . gurindam. nazam. in the act of narration proper genres are mixed -. teka-teki. which in effect changes the mood.Dabus 34.33.and pantun. This may be seen throughout its history. In written historical works there are pantuns. we know that these are mere generalised categories. peribahasa berangkap. where a cure is effected through poetic words and gestures. Look at the following for example: Tajuk mahkota melur bersunting . syair. seloka. genealogies. in fact even into the present.elements from various other genres are employed to enhance the effect and quality of the work. tales etc. So is the wayang kulit (puppet theatre . the art of making leather puppets. From the evidence of literary texts we know that there are the main genres like poetry. prose and drama. Thus in the oral narratives one finds poems.another unique form that defies category . dialogues. rhythm and musical quality of the syair. as they are more discernible with clear differences. talibu. So is the ritual curing ceremony of the main puteri. and to further blur categories many of the elements of both are present in the other category too. neither is it a musical. the theatrical story that has actors moving in circles or into scene. Here the division overlap with the western. However. rituals etc.Puisi-puisi sukuan. In Malay literature there are many that may not be defined or measured against the western ones. complete with songs and dance and action is a mixed genre. Thus Sulalat al-Salatin and Hikayat raja-raja Pasai. It not a stage play.as it too contains music. We do not even have words for it in the language. But it is also true that while there are generic parameters that help the author in his composition like the hikayat. The makyong. and accompanied by a whole orchestra. mantera. dikir. songs.

. eight. It has developed from the 2 line to the four. 2(R). making it a half.pantun and a half-syair: Batang seri di dalam puan Padi di dalam bermangku nila Akan berseri gerangan tuan Hati di dalam bagaikan gila Padi di dalam bermangku nila Serahi di dalam puan Hati di dalam bagaikan gila Sebab berahi kepadamu tuan Jikalau tuan mudek ke hulu Pintakan sahaya kembang kemboja Jikalau tuan mati dahulu Nantilah saya di pintu syurga Berang-berang sangat berosak hati Kerana bertemu emas pelangki. A second example is excerpted from the conclusion of the Syair Berang-berang now in the Bodlein. it will be noticed that two extra lines are added to the pantun. Kalau ada gelundi pahit Minum serbat di dalam gelas Kalau ada budi yang baik Sepanjang hidup dapat dibalas. The pantuns themselves are a great anthology of the collective creative genius. a narrative of a woman s emotions aver several days. a popular form and highly in demand. There are other forms that are based on the alif-bata-ta (the Jawi alphabet) the rejang (fortune telling through auspicious times and dates and the Pak Bongsu Membilang Malam. However. ten. but finally the form changes into the pantun. six. Berjalan tinting lusir berlari Berayun tinting tangan menari Indah bijak Laila bistari Yang bijaksana Laila jauhari.Tara mahkota berayun sunting Berkembang bunga kemunting Dung-dung uma ayun tinting. and even twenty. Oxford (MS Malay e. The preceding verses are monorhymic syair.

Siti Fatimah turun mandi Titi sampai melentuk Siti sampai berlari Aku minta putarkan hati si Anu Jantung limpanya Pulang kepada aku Lupa makan minum Lupa mandi lupa tidur Tidak lupa kepada aku Tidak lupa siang dan malam Habis kulit dengan tulang Baru lupa engkau kepada aku.The pantuns themselves are present in the mantera. mantera. The following is an exmple of the pantun in the mantera or incantation. in the songs. the many paces of the marriage ceremonies. Pucuk perena daun perena Ketiga dengan pucuk api-api Baginda Ali minta guna Siti Fatimah turun mandi. Anak itik anak ayam Terbang menyisi-nyisi langit Kecil sebesar biji bayam Mengandung bumi dengan langit Kota bumi selebar dulang Kota langit sekembang payung Duduk di tanah sekepal semula jadi Tumbuh rumput tarung temarung Alam besar diperkecil Alam kecil dihabisi Tinggal alam dalam diri Mana alam dalam diri? . in speeches. Or listen to this Balian curing incantation. the dondang sayang. Upacara Pengobatan Tradisional Masyarakat Petalangan Desa Betung. in letters and also not least in love-making. of the Petalangan (Tenas Effendi (tth):55).

Ke2) Kuala Lumpur. Thomas O 1995 The Ideology of Genre. mixed to help them give a mould for their talents and themes.(Cet. Dewan Bahasa dan Pustaka. Newton P. Dewan Bahasa dan Pustaka. Petaling Jaya. Stallneckt. Dewan Bahasa dan Pustaka. Frenz ed. University Park. Tth. For the dynamic author they may be combined and recombined. 1975 Warisan Budaya Melayu.) 1993 Kesusasteraan Melayu Tradisional. Kuala Lumpur. Jakarta. Proyek Pengembangan Media Kebangsaan. that are quite fluid. Jakarta. they inspire and please and entertain rather than bore the audience. P & K. Beebee. . Comparative Literature. Zaman Baru. Kuala Lumpur. Carbondale. Dewan Bahasa dan Pustaka. dan Horst. Ditjen Kebudayaan. Antologi Sayari Simbolik dalam Sastra Indonesia Lama. Dep. Za`ba. Mohd Taib Osman. (first published 1934) 1971 Ilmu Mengarang Melayu. Kuala Lumpur.For Malay authors it seems that genres are mere guidelines. 1973. Sutan Takdir 1971 Puisi Lama. Southern Illinois University Press. References Alisjahbana. They assist and provide alternatives rather than hinder. University of Pennsylvania Press Harun Mat Piah 1989 Puisi Melayu Tradisional: Suatu Pembicaraan Genre dan Puisi. Zalila Sharif dan Jamilah Haji Ahmad (ed.

Lompat ke: pandu arah. jenis-jenis puisi Melayu tradisional terbahagi kepada dua belas iaitu pantun. pertahanan. pengajaran ilmu pengasih. talibun (sesomba).4 Talibun 2.Wikipedia Bahasa Melayu. dapat dikatakan perkembangan puisi Melayu tradisional telah bermula secara bersama dan sezaman dengan perkembangan prosa Melayu tradisional. Za'ba.6 Peribahasa berangkap 3 Rujukan [sunting] Definisi Definisi lama puisi ialah karangan berangkap. dan melukiskan kemanisan dan kecantikan bahasa. gurindam. ensiklopedia bebasPuisi Melayu Dari Wikipedia Bahasa Melayu. Tidak dapat dipastikan tarikh sebenar sejarah mula perkembangan puisi Melayu tradisional. dan fungsi. nazam. Karangan ini terikat kepada bentuknya yang khusus dan tetap. teromba. berperanan sebagai wadah pemeliharaan adat. dan dikir (zikir)[2]. Abbas Bandung.Zuber Usman 1975 Kesusasteraan Lama Indonesia. (Cet. sama ada pada jumlah perkataan dalam baris. Pengkelasan puisi Melayu boleh dibuat berdasarkan bentuk. hiburan. Menurut sasterawan negara. [sunting] Pantun Rencana utama: Pantun Perkataan pantun dikatakan berasal daripada perkataan Bahasa Sanskrit paribhasya atau Bahasa Jawa parik yang bererti pari atau peribahasa dalam Bahasa Melayu[3]. Puisi dalam Bahasa Melayu larut dalam jiwa masyarakat Melayu tidak hanya sebagai satu hasil kesenian. puisi ialah karangan berangkap yang khas dipakai untuk melafazkan fikiran yang cantik dengan bahasa yang indah. teka teki. isi/tema. tetapi juga mengjangkau alam mistik. rima dan irama. . dan kepercayaan[1]. pembinaan sahsiah. Isi kandungan [sorok] 1 Definisi 2 Jenis-jenis puisi Melayu 2. peribahasa berangkap.2 Gurindam 2. ensiklopedia bebas. [sunting] Jenis-jenis puisi Melayu Puisi Melayu termasuk dalam golongan karya kesusasteraan bentuk bukan cerita (non-naratif). seloka.5 Mantera 2. prosa berirama (prosa lirik). syair. Berdasarkan kajian oleh ramai sarjana. jumlah baris dalam rangkap. Puisi Melayu . gelintar Banyak daripada puisi Melayu tergolong dalam genre tradisional yang muncul dalam zaman sebelum berkembangnya tradisi tulisan pencetakan. pengajaran agama.1 Pantun 2.3 Teromba 2. dan jumlah suku kata. Berdasarkan kepada pengkelasan ini. Ke5) Melaka. Ini dapat dibuktikan dengan kehadiran banyak genre puisi tradisional dalam karya hikayat dan cerita-cerita rakyat.

3) Terjemahan (Besar dari bumi. fungsi dan penyebarannya[5]. gurindam juga dikenali dengan nama Muslihat Acheh. pantun bererti kuantrain. dalam Bahasa Tagalog disebut tonton yang diucapkan dalam aturan yang tertentu[4]. Manakala dalam masyarakat Melayu pula. jumlah barisnya tidak tetap. Lagak Minang. Asal usul perkataan gurindam adalah daripada Bahasa Sankrit dan dikatakan memasuki Bahasa Melayu melalui Bahasa Tamil iaitu 'kirandum'. Pantun dapat dikelaskan berdasarkan kepada bentuk/struktur. Pemandu ramai penumpang pula tetap setia [sunting] Gurindam Rencana utama: Gurindam Gurindam terkenal dalam masyarakat Melayu terutamanya di Sumatera. dan adat pantun naratif/cerita Contoh pantun cinta dan kasih sayang: Dari Mentakab ke Sungai Mati. dan sebagainya[6]. dilereng gunung (kurunci tangkai gelap mekar . Menurut Dr. pantun bermaksud satu cerita (karangan) panjang berirama yang dinyanyikan dengan iringan muzik. .seperti madu Besar lagi cintaku bagi Tuanku (lord of the land)) Antara persamaan yang boleh dilihat adalah ia menggunakan puisi sebagai gambaran cinta. empat kerat. enam kerat. Tumpang di rumah Tok Lela. iaitu puisi yang tersusun dalam struktur empat baris serangkap. perkataan 'pantun' berasal daripada akar kata tun yang boleh dikesan dalam Bahasa Jawa iaitu tuntun. Gurindam Barus. Brandsetter pula. Contoh rangkapnya adalah:nilattinum perite vaninum uyarntanru nirinum arala vinre carar karunkor kurincip pukkontu perunte nilaikkum natanotu natpe (Tevakulattar: Kuruntokai. mempunyai jumlah silables sekata setiap baris. tinggi dari langit Dalam dari laut. Daripada pengkelasan inilah maka timbullah apa yang disebut pantun dua kerat. Struktur puisi gurindam terdapat dua: terikat dan tidak terikat. dan pecahan gambaran pada dua baris yang sama. Dalam Bahasa Sunda. Timbullah insaf di dalam hati. Di Sumatera. Singgah bermalam di Tangga Batu. Dari segi tema pula memunculkan jenis-jenis pantun seperti yang berikut: pantun kanak-kanak pantun cinta dan kasih sayang telatah dan cara hidup masyarakat pantun teka teki pantun puji-pujian/sambutan pantun nasihat.Antara penulisan klassik Tamil yang mempunyai bentuk pantun telah dikarang antara kurun ke dua hingga kurun ke lima dalam tempoh cankam. tema/isi. Bagi bentuk gurindam yang tidak terikat pula. lapan kerat. dan sebagainya. agama. Bentuk gurindam terikat terdiri daripada dua baris serangkap dengan rima akhirnya yang sama.

kok sejamban seperulangan. pengalaman pun belum jauh. teromba berbentuk bebas. enam baris. kalau begitu kedatangan saya ini. kok ibarat dasar pusaka. dua belas Muar dua belas Jempol. mati hukum Allah. kok selaman sepermainan. ibarat pergi ke huma. adapun kedatangan saya ini sama-sama faham. semenda bersemenda. Dari segi bentuk. dan hukum-hukum hidup bermasyarakat. Terdapat banyak pengertian teromba. atau dua puluh baris yang bersajak di hujungnya. adat. awak ke orang. ada yang menyatakan bahawa teromba sebagai perbilang adat. tak dek hukum tak mengambil. kok ibarat umur baru bertukar muda.manakala rima akhirnya bebas. manakala rima akhir setiap baris pula tidak sama. Teromba juga dikenali dengan nama-nama seperti terasul. diharuskan pula semenda-menyenda. undang-undang yang tetap dan kata-kata adat[7]. kok segar disiram. nilai. tambo. enam Teraci enam Gunung Pasir. kok putus kata di pangkal. Contoh teromba adalah seperti berikut: Merisik dalam adat istiadat perkahwinan Adalah saya bak kata orang. dan salasilah. pandangan memandang satu nan lain. kok darah belum setampuk pinang. duduklah pula sepelarasan. orang ke awak. dan peribahasa. Talibun disebut juga dengan nama seromba dan mempunyai . pendapatan pun belum ada. putus dengan dibagi. berapalah sukunya dua belas. iaitu bersuku-suku. duduk berperuntungan. Sesebuah teromba lazimnya mengungkapkan gagasan pemikiran yang tinggi berkenaan peraturan. kok jalan kurang pasa. Di dalam sebuah teromba disisipkan dengan beberapa jenis puisi tradisional lain. singkap daun ambil buah. [sunting] Talibun Rencana utama: Talibun Definisi umum bagi talibun menurut Kamus Dewan (2005) ialah sejenis puisi lama yang terdiri daripada empat baris. gurindam. seperti pantun. [sunting] Teromba Rencana utama: Teromba Teromba terkenal dalam masyarakat Minang yang kuat berpegang kepada adat Perpatih. pandangan pun belum banyak. Jumlah baris dalam setiap rangkapnya tidak tetap.

dan tradisi yang terdapat dalam sesebuah cerita lipur lara. kerana tidak terikat kepada jumlah baris yang sama dalam satu-satu rangkap. Seri Dangomali! Hendak kirim anak sembilan bulan. perasaan. mempunyai makna yang tersirat. tawar. Kepercayaan ini berkait rapat dengan pengaruh animisme yang diwarisi secara turun-temurun. cuca. Walau bagaimanapun. Pawang atau bomoh adalah ahli-ahli penting yang menguasai dan mengamalkan mantera. Segala inang. kerana pengucapan dalam bentuk mantera menggunakan kata-kata yang tersusun dalam bentuk rangkap. dan takal. fenomena alam. Mantera tergolong dalam kelompok puisi. seperti senjata. Keakraban masyarakat Melayu silam dengan alam sekitar mendorong kepada timbulnya kepercayaan-kepercayaan bahawa alam sekitar mempunyai pengaruh dan kuasa yang menentukan sesuatu perkara dalam kehidupan mereka. Dari situ timbullah unsur-unsur kuasa magis seperti semangat dan roh yang dianggap sebagai memberi kesan kepada sesuatu perkara yang dihajati secara langsung kepada unsur-unsur magis tersebut. segala pengasuh. Mantera boleh digolongkan sebagai sejenia puisi Melayu tradisional berbentuk bebas. Menyahut panggilan apabila dipanggil ke istana Pukul tabuh larangan Palu gong pelaung Titir canang pemanggil Yang capik datang bertongkat Yang buta beraba-raba Yang tuli leka bertanya Yang kecil terambin lintang Yang jarak tolak-tolakan Yang pendek bertinjau-tinjau Yang kurap mengekor angin Yang pekak pembakar meriam Yang buta pemghembus lesung Yang lumpuh penghalau ayam Yang pekung penjemuran Yang kurap pemikul buluh [sunting] Mantera Rencana utama: Mantera Istilah mantera berasal daripada kata mantra. perlakuan manusia. Talibun mengungkap persoalan yang berbagai bergantung kepada konteks cerita induknya. kenderaan. irama.bentuk yang hampir sama dengan prosa lirik atau prosa berirama[8]. pakaian. negeri. sembuh. Mereka membaca mantera dengan nada. atau matar. dan tekanan suara yang tertentu sesuai dengan tujuan perbomohan atau sesuatu perkara yang dihajati. dalam Bahasa Sanskrit yang bermaksud nyanyian memuja tuhan atau pemujaan penyebutan kata-kata tertentu bagi memperolehi sesuatu yang dihajatkan yang mempunyai kesamaan dengan jampi serapah. puja. Puja Padi: Seri Dangomala. manakala rima askihrnya pula tidak tetap. Lazim isi talibun berkisar kepada pelbagai perkara dan objek. bahasa yang padat puitis. mantr. talibun berbeza dengan prosa lirik dan prosa berirama kerana talibun merupakan sebahagian sahaja daripada cerita yang diambil prosa lirik. .

Yang tak kejap diperkejapkan. Peribahasa juga berfungsi sebagai alat kawalan sosial dan pemantapan sesuatu sistem sosial dalam kemasyarakatannya dan media yang mempamerkan kebijaksanaan penutur atau pewarisnya[9]. baik dalam dalam sebaris atau lebih. Peribahasa juga disebut dengan nama peribahasa berirama dan mempunyai beberapa variasi seperti bidalan. Kesimpulan yang paling mudah.Jangan beri sakit. Jangan beri ngilu dan pening. perumpamaan. menyindir atau mengkritik secara halus. Dari segi bentuk. Aspek stilistik dalam sastera untuk menemukan format ideal persembahan karya. Tidak sebagaimana pantun. Ia sentiasa berkembang untuk mengisi seluruh pemikiran masyarakatnya. salah seorang pemikir pascamoden paling provokatif pada dasarnya mewarisi idea-idea serta pandangan penulis Argentina. Jorge Luis Borges. Tinggi seperti bukit Kaf. baris-baris dalam peribahasa tidak berkaitan antara satu sama lain. jangan beri demam. Yang tak tinggi dipertinggikan. sastera sentiasa berkembang dengan mewarisi penemuan generasi sebelumnya sebagai asas penulisan atau setidak-tidaknya rujukan. Pengaruh besar Luis Borges tersebut menjadi landasan kepada penghasilan karya . kias ibarat. The Garden of Forking Path (1941) terhadap Baudrillard sangat ketara. Pengaruh karya Luis Borges. Peranan peribahasa dalam majlis-majlis rasmi mahupun dalam kehidupan seharian mereka adalah sebahagian daripada budaya Melayu yang sopan walau semasa menegur. [sunting] Peribahasa berangkap Peribahasa tergolong dalam jenis puisi warisan Melayu dan sangat banyak ditemui dalam kesusasteraan Melayu tradisional. lidah pendeta. peribahasa berangkap terbina dalam dua keratan yang sejajar. dan tamsil. Karya-karya sastera termasuk puisi dalam konteks kotemporari berkembang sejajar dengan penemuan kerangka ilmu-ilmu sosial ataupun kebudayaan. Kecil menjadi besar. pepatah-petitih. Gagasan daripada aktiviti-aktiviti kesusasteraan kotemporari turut mempengaruhi produksi gagasan-gagasan dalam pemikiran para ilmuwan. Tua menjadi muda. Yang tak sama dipersamakan. Hijau seperti air laut. Puisi Melayu lama cerminan ketinggian akal budi « Dunia Penyair ~ Himpunan Puisi Klasik Dan Moden Sepanjang ZamanDunia Penyair ~ Himpunan Puisi Klasik Dan Moden Sepanjang Zaman ~ Koleksi Puisi Klasik Dan Moden Yang Segar Sepanjang Zaman ~Rumah Pautan Laman Tentang Blog Pantun Penyair Chatroom Lirik Forum Puisi Melayu lama cerminan ketinggian akal budi Oleh Azman Ismail SESUNGGUHNYA sastera dalam semua genre sejak era Plato hingga kepada pengkritik Anthony Giddens adalah kekuatan keilmuan sesebuah bangsa. perbilangan. Jean Baudrillard.

sentiasa bermufakat. kesedaran. beradab. simpulan bahasa. Sesuatu yang kongkrit atau abstrak. Beliau berpendapat. antara dapatan kajian tersebut ialah hidup berteraskan agama Islam. Unsur lain yang turut ditekankan ialah setia kepada ketua yang adil. tolong menolong dan mengutamakan kebajikan umum. Genre puisi misalnya merupakan sebuah warisan teras hati budi masyarakat Melayu yang penuh kesantunan dan nilai-nilai luhur. kolektif dan akumulatif dalam deretan perjalanan sejarah dan perkembangan masyarakat itu. pantun. merupakan khazanah warisan Melayu sejak zaman berzaman dalam bentuk sastera lisan seperti pepatah. amanah. berbaik-baik sesama makhluk. Puisi Melayu lama yang diolah secara berentak dan berirama dengan pemilihan kata yang memikat hati budi sehingga mudah melekat dalam ingatan. tidak membuang masa. seloka. Dr. Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi. baru-baru ini. Pengaruh daripada puisi tradisional seperti nazam. pendidikan demi membentuk manusia yang berilmu. puisi-puisi Melayu lama merupakan contoh terbaik tentang akar budi Melayu yang tersembunyi di sebalik ketinggian bahasa. kesejahteraan dan kejayaan dalam masyarakat. Simulacra and Simulation (1981). Prof. Hashim berkata. Menurut Pensyarah Sastera. gurindam dan peribahasa. Pengertian paling mudah ialah budi mewakili tempat perasaan. menghormati hak dan milik. Penciptaannya oleh golongan bijak pandai Melayu secara anonimus. seloka dan nazam. berdikari. halus berbudi bahasa. yang praktikal ataupun teoritikal. syair. ketinggian akal budi Melayu pada dasarnya tidak dapat dipisahkan daripada dimensi alam. Puisi-puisi Melayu lama dengan jelas menyatakan komponen teras hati budi Melayu sebagai paksi dan panduan perlakuan kepada anggota masyarakat demi menjaga kerukunan.Bondrillard.000 tahun lalu. Begitu juga dalam konteks sastera Melayu. pengalaman-pengalaman praktikal dan ilmu warisan turun-temurun nenek moyang mereka. keyakinan dan dorongan manakala budi pula ialah akal atau daya fikir yang memahami untuk memahami sesuatu. berbudi dan bertakwa serta taat kepada ibu bapa. Memukau Ketinggian nilai cerapan terhadap unsur-unsur tersebut membolehkan karya-karya sastera Melayu tradisional mempunyai falsafah serta keupayaan akal budi yang memukau. gurindam. bersifat kasih sayang dan mensyukuri nikmat Allah. Masyarakat Melayu tradisional juga menekankan menanam budi. Hashim Musa. Sarjana-sarjana Melayu membahagikan 26 teras ketinggian akal budi Melayu berdasarkan pantun. syair dan gurindam menggabungkan antara estetika bahasa dan ketinggian nilai-nilai budi serta kesantunan orang Melayu. budaya. Kekuatan dan pegangan teguh kepada nilai-nilai akal budi tersebutlah yang menjadi inti kepada kekuatan tamadun Melayu di Nusantara sejak lebih 1. katanya ketika membentangkan kertas kerja pada seminar Antarabangsa Psikolinguistik di Putrajaya. Bagaimanapun kolonialisme dengan pelbagai unsur budaya Barat secara bertahap turut mempengaruhi nilai-nilai itu hingga kejatuhan sepenuhnya alam Melayu pada .

pengalaman dan warisan budaya menjadikan puisi-puisi Melayu lama sama sekali berbeza dengan karya-karya dalam tradisi kepenyairan Barat. Ia sama sekali berbeza dengan mana-mana karya klasik di seluruh dunia. Semuanya berpadu secara harmoni. Antaranya. banyak memperlihatkan penyimpangan tentang realiti dunia dengan alam sesudah mati. tumbuh berbatang dan bertangkai gaya. pandangan alam semester (worldview) dan komponen nilai serta akhlak atau faham nilai. Tidak ada kontradiksi yang atau bahkan dieksploitasi secara . puisi-puisi Melayu lama sebaliknya melontarkan suatu imej pendidikan dan pembinaan manusia dan kemanusiaan yang berasaskan Islam melalui epistemologi melalui pintu-pintu puitik. Dalam erti kata lain. kemahiran teknologi. Sesuai dengan nilai-nilai dalam Islam. Ia sekali gus mempengaruhi bentuk-bentuk. epistemologi. Aspek komponen nilai. Misalnya. maklumat. seni tampak dan seni persembahan Melayu juga membentuk sebahagian daripada epistemologinya. Pengetahuan yang luas Teks-teks puisi tradisional walaupun mengandungi unsur-unsur imaginatif atau fantasi. moral. etika dan akhlak pula berkaitan erat dengan pandangan orang Melayu tentang apa yang dianggap sebagai mempunyai nilai yang tinggi dari segi kebenaran. isi. Dapat disimpulkan secara umum. Hashim berkata. etika dan akhlak yang dibawa oleh Islam tersebut memberi pengaruh yang sangat besar kepada keududkan akal dan budi Melayu hingga ke hari ini. tema dan cara penyampaian genre-genre kesenian tradisional Melayu yang digabungkan dengan pemahaman lengkap tentang unsur alam dan warisan. para pengarang Melayu berjaya menemukan satu kaedah dalam puisi-puisi mereka untuk menyebarkar nilai akar dan budi tanpa mengetepikan aspek estetika. dalam konteks epistemologi. Keberadaan puisi-puisi Melayu lama sesunggunya sesuatu yang unik. namun ia tetap empiris dan rasional kerana disokong oleh pengetahuan yang luas para pengarangnya. jika puisi Divine Comedy oleh Dante Alighieri atau Goethe dalam naskhah drama Faust dikaji. meletakkan Allah sebagai sumber atau pusat panduan tertinggi dalam pemikiran serta aktiviti. keindahan sentiasa berada pada tahap tertinggi. Di taman puisi itu. Namun. Kerangka hati dan budi Melayu mengandungi tiga komponen utama iaitu epistemologi. ilmu mengikut pandangan orang Melayu ialah ilmu pencarian akal budi manusia serta ilmu ilham dan wahyu. masyarakat Melayu meletakkan segala ilmu pengetahuan. kehalusan dan kesenian dalam bentuk bahasa dan reka cipta dalam bidang seni sastera. kebaikan dan keindahan. Nilai-nilai serta makna moral tersebut dikaitkan dengan Islam yang mula menjadi inti utama kekuatan peradaban di Nusantara sejak abad ke-12. Keindahan. Kemurnian nilai. tambahnya. Sementara itu. Pandangan-pandangan itulah yang terus dipegang kukuh dalam puisi-puisi tradisional Melayu. peralatan dan prasarana kehidupan di dunia. Faktor Islam. moral. dalam aspek komponen pandangan alam semesta masyarakat Melayu boleh disimpulkan kepada enam prinsip.sejak awal abad ke-20.

Pemahaman yang mendalam terhadap Islam di kalangan pengarang-pengarang Melayu meletakkan puisi-puisi mereka tidak ada nilai hagemoni dan ancaman terhadap kebudayaan mana pun. kata-kata adat. Memang diakui.ilmiah. ghazal. puisi.hagemoni antara pengarang dan masyarakatnya. syair. perbilangan. teka-teki. bait. nazam. kesusasteraan. rejang. kemasukan pelbagai bentuk dan jenis puisi dari luar telah memperkaya puisi Melayu hingga berjumlah lebih kurang 30 jenis puisi. dabus. Setiap baris mengutarakan keharmonian dan kedamaian sejagat tanpa membezakan keturunan atau bangsa. terasul. talibun. qit ah. hadrah. seloka. endoi. perbilangan adat. peribahasa berangkap. fobia dan ketakutan kontradiksi telah berabad-abad menghantui dalam pemikiran rasional bangsa-bangsa Barat mulai daripada Aristoteles sampai Anthony Giddens. Dalam perkembangan puisi tradisional Melayu terdapat jenis-jenis seperti pantun.kesusasteraan.bahasa melayu. Terdapat dua kategori puisi dalam bahasa Melayu. mengembangkan puncak potensi kreatifnya. Puisi Melayu Tradisional « Qaryafikir AboutQaryAciptAQaryArekA Qaryafikir perihal tentang perkongsian bijak Puisi Melayu Tradisional September 21. Begitu juga dengan corak pemerintahan serta nilai-nilai tinggi mesyarakat tersebut. marhaban. tradisi <!--[if gte mso 9]> <![endif]--><!--[if gte mso 9]> <![endif]--> Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Walau bagaimana maju sekalipun sesuatu masyarakat. Hasil-hasil kesusasteraan itu merupakan dokumen maklumat penting tentang tamadun masa lampau masyarakat. Kelahiran puisi yang bersifat tempatan. berzanji. Ini kerana kebudayaan mereka dibangun dalam proses rasional tersebut yang akhirnya membuahkan puisi-puisi kolonialisme yang menyokong penjajahan terhadap bangsa Timur. dan berzanji. iaitu puisi terikat dan puisi bebas (lihat lampiran). 2008 Difailkan di bawah: artikel. Ia lahir di atas pandangan bahawa setiap kebudayaan di muka bumi ini berhak untuk hidup secara merdeka. ia masih memerlukan maklumat daripada hasil-hasil kesusasteraan lamanya. dikir@zikir. gurindam. pantun seloka. masnawi.umum qdetactive @ 9:11 am Tags: budaya. Puisi-puisi Melayu lama? Pandangannya sama sekali berbeza. Pemikiran di dalamnya disanjung dan dianggap sebagai pemberi pedoman kepada masyarakat silam. Pantun Oleh: Qamarul Arifin Abdullah . mantera. teromba. tambo. jampi. melayu. rubai.

Contohnya: Pantun Budi Bunga Cina di atas batu. seperti pantun kanak-kanak . antaranya oleh Pijnappel. Menurut Harun Mat Piah (1989). pantun nasihat. Maksudnya berdiri sendiri (kecuali pantun berkait). pantun teka-teki. Setiap pantun mempunyai rangkap-rangkap yang berlainan. Penjenisan pantun berdasarkan bentuk dan strukturnya yang tetap. kakinya diletak dalam perahu. Buah langsat kuning mencelah. Luka di hati tak dapat nak tahu. Banyak pendapat dikemukakan oleh pengkaji-pengkaji tentang asal usul istilah pantun. Pantun-pantun ini memiliki gaya bahasa dan lambang yang sesuai dengan norma dan nilai masyarakat setempat. Hoessein Djajadiningrat. Setiap serangkap dapat menyelesaikan keseluruhan idea. pantun puji-pujian atau sambutan. istilah-istilah yang merujuk kepada jenis-jenis pantun. Luka di tangan berdarah merah. antara ciri-ciri pantun ialah berskema rima a/b /a/b yang terdiri daripada dua komponen. Winsteadt dan Van Ophuijsen. dan pantun naratif atau cerita. Senduduk tidak berbuah lagi. Contohnya: <!--[if gte vml 1]> <![endif]--><!--[if !vml]--> <!--[endif]--><!--[if !mso]--><!--[endif]--> Sapu tangan berkaki merah. dan setiap rangkap membawa persoalan yang sempurna. Jatuh daunnya ke dalam ruang. persoalan dan mesej. Setiap barisnya mempunyai antara lapan hingga sepuluh suku kata yang sesuai dengan pernafasan normal. Pantun mempunyai unsur estetika alamiah yang bersifat bertentangan. pantun kasih-sayang . telatah dan cara hidup masyarakat. . Pantun sebagai milik semua lapisan masyarakat. pantun budi dan sebagainya bukanlah tergolong sebagai jenis tetapi lebih jelas sebagai pengelasan tema yang boleh berubah-ubah menurut tafsiran dan penumpuan pengkaji. mampu membawa berbagai-bagai tema. berpasangan. Bagi setiap baris pantun ada jeda di dalamnya. dan mempunyai antara empat hingga lima perkataan. <!--[if !mso]--> <!--[endif]--><!--[if !mso & !vml]--> <!--[endif]--><!--[if !vml]--> <!--[endif]--><!--[if gte vml 1]> <![endif]--><!--[if !vml]--> <!--[endif]--><!--[if gte vml 1]><![endif]--><!--[if !vml]--><!--[endif]--> pembayang maksud <!--[if !vml]--><!--[endif]--> leh itu. Terdapat juga pantun-pantun yang pembayangnya mempunyai hubungan dengan maksudnya. Wilkinson. Sebab itu. iaitu pembayang atau sampiran dan maksud. Sebab emas budi terbuang. pantun cinta dan kasih sayang. Adat dunia memang begitu.Memang tidak dapat dinafikan lagi bahawa pantun adalah satu-satunya puisi Melayu tradisional yang paling asli dan lahir di rantau Alam Melayu. Zainal Abidin Ahmad(Za ba). dan berangkapan. pantun dapat dibahagikan keada tujuh iaitu pantun kanak-kanak. dari segi tema dan isi. agama dan adat.

Sudah terpahat di dalam hati. dan mempunyai rima atau tidak. Hidup aman dikenang orang.sama ada berangkap atau tidak. Bukannya manusia iaitulah syaitan. Di situlah syaitan tempat berkuda. dan pengajaran. Padi dan nanas tanam di tanjung. Bentuk yang tidak terikat tergolong sebagai puisi bebas. Kepala keada hamba-hamba raja. tetapi pengisiannya tidak menurut puisi Sanskrit atau Tamil (Za ba: 1965). Bentuk yang terikat biasanya terdiri daripada dua baris serangkap. seperti tidak ditentukan jumlah perkataan bagi setiap baris. Itulah iblis punya penggawa. Contohnya: Ini Gurindam Fasal yang Kesembilan Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. pantun Melayu. rima akhir bagi dua baris adalah sama dan tiada had bagi jumlah keseluruhan barisnya. jumlah perkataan sebaris. jika berangkap tidak tentu jumlah baris serangkap.Sudah dapat gading bertuah. keagamaan. . Puisi jenis gurindam dirujuk kepada Gurindam Dua Belas karya Raja Ali Haji (lihat lampiran 3). 1991. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Sesebuah gurindam sarat dengan tema dan perutusan yang bersifat nasihat. Tanduk tidak berguna lagi. dan gaya bahasa tertentu. Ia merupakan pinjaman dari segi istilah saja. Kebanyakan orang yang muda-muda. Gurindam Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Walaupun ada pendapat yang mengatakan bahawa istilah Gurindam berasal daripada bahasa Sanskrit dan masuk ke bahasa Melayu menerusi bahasa tamil. Perkumpulan lelaki dengan perempuan. Budi tuan saya tak lupa. Asal budi sama dikenang. Baik bergalas baik tidak. Di situlah syaitan tempatnya manja. Budi dan emas sama dijunjung. Dalam gurindam juga kadang-kadang terdapat ciri puisi seperti asonansi. Tanam lenggundi tumbuh kelapa. Gurindam adalah puisi dua-dua baris. tetapi unsur-unsur terikatnya lebih banyak. hampir sama dengan syair dua baris atau nazam. Sumber: Zainal Abidin Bakar (penye). Buli-buli bertali benang. aliterasi. Dalam setiap dua baris itu terdapat timbal antara baris pertama dan baris kedua. Baik berbalas baik tidak. Terbit bunga pucuk mati. Tempat pipit membuat sarang. Meskipun terdapat unsur bebas dalam gurindam berkenaan. Kejahatan seorang perempuan tua. Gurindam merupakan sejenis puisi yang tidak terikat atau tiada tentu bentuknya (sama ada terikat atau tidak).

<!--[if !supportLists]--> v. Selepas itu. Syaitan tak suka membuat sahabat. Dalam perkembangan persuratan Melayu selanjutnya.Di situlah syaitan punya jamuan. (memerlukan beberapa rangkap) <!--[if !supportLists]--> ii. Menurut Harun Mat Piah(1983). <!--[endif]-->Tiga baris serangkap dengan rima a/a/b. <!--[if !supportLists]--> iii. (penye. <!--[endif]-->Empat baris serangkap dengan rima a/a/b/b. Syair Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Walaupun berasal dari Arab-Parsi namun syair Melayu tidak beracuan syair daripada tradisi Arab atau mana-mana puisi Arab-Parsi tetapi dalam bentuk dan acuan asli masyarakat Melayu (Harun Mat Piah. <!--[endif]-->Empat baris serangkap dengan rima a/a/a/a. Al-Insan al-Kamil yang dibawa oleh pengembang agama Islam ke Melaka. variasi bentuk syair ini membuktikan bahawa syair tidak terhad kepada satu bentuk sahaja walaupun bentuk empat baris serangkap. Fusus al-Hikam. Bentuk konvensional syair Melayu mengandungi empat baris serangkap dengan rima a/a/a/a. Singaura: Pustaka Melayu. d/d/d/d dan seterus nya. Menurut Harun Mat Piah (1989). seorang tokoh ulama dan pujangga melayu merupakan individu yang telah menghasilkan syair dalam bentuk yang lebih Melayu dengan cukup berkesan dan ilmiah temanya. Orang Melayu mula berkenalan dengan syair sejak zaman awal bertapaknya Islam di alam Melayu melalui pengkajian kitab yang terdapat bentuk syair seperti kitab Al-Luma . Sumber: dipetik daripada Harun Aminurrashid. <!--[endif]-->Empat baris seirama (monorhyme). Semenjak itu. Jika orang muda kuat berguru. Dalam Sulalatus Salatin Sejarah Melayu terdapat penggunaan syair. syair dalam bahasa melayu mempunyai beberapa variasi yang bergantung kepada bentuk rimanya iaitu: <!--[if !supportLists]--> i. sama ada dalam bahasa Arab mahupun bahasa Melayu. syair Melayu sudah menyimpang daripada bentuk syair Arab yang menjadi tiruannya. <!--[if !supportLists]--> vii.). <!--[endif]-->Empat baris serangkap dengan rima a/b/a/b. c/c/c/d. . Dengan syaitan jadi berseteru. 1989). <!--[if !supportLists]--> vi. Syair berbahasa Arab yang terawal ialah catatan batu nisan Sultan Malik al-Saleh (1297 M) di Pasai. <!--[endif]-->Empat baris berkait. <!--[if !supportLists]--> viii. Hamzah Fansuri. 1990 dalam Kajian Puisi Melayu. <!--[if !supportLists]--> iv. <!--[endif]-->Dua baris serangkap dengan rima a/b. <!--[endif]-->Empat baris serangkap dengan rima a/a/a/b. Adapun orang tua yang hemat. Selepas itu terdapat syair berbahasa Melayu yang pertama di batu bersurat atau prasasti Minye Tujuh (1380 m). syair terus berkembang pesat dengan bentuk yang lebih mantap dan tekal. Bentuk inilah yang paling dominan dalam masyarakat Melayu walaupun terdapat juga variasi-variasi bentuk yang lain.

Zahirnya sifat menyatakan isma. Sukar bercerai sehingga mati. Keadaan zatnya bersama-sama. endoi berfungsi untuk menyatakan rasa kesyukuran ibu bapa atas kelahiran anak sulung yang diadakan ketika upacara bercukur rambut anak yang berusia tujuh hari. Contohnya: Syair Kelebihan Ilmu: Ilmu Itu Bekalan Hidup Berkata ilmu akulah sultan. Rahim Shafie. Asal puncanya lamun didaati. syair Melayu mempunyai tujuh jenis tema yang berbentuk cerita(bukan naratif) iaitu syair romantis. puisi ini juga bertujuan untuk memberikan panduan dan pengajaran kepada masyarakat khalayaknya. Selain itu. Langkawi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Berdasarkan isi dan tema. Jahil berseru akulah syaitan.). menceritakan kisah-kisah nabi. Ilmu itu gemala sakti. Jasa berhimun ialah pengenalan. menyampaikan nasihat kepada anak-anak agar berbuat baik. Manakala syair bukan cerita ialah syair agama. Harganya tidak dapat ternilaikan. syair sejarah. dan syair kiasan. Kuasanya bersukat digunakan. Secara khususnya. Kedah keada Wahyunah Haji Abd. 2000 dalam Puisi Melayu Lama Berunsur Islam. dan memperkatakan tentang pengajaran Islam seperti rukun islam. dan kitab suci al-Quran. Sinarnya cerah cahaya sejati. di rimba dan pekan. Muhammadar Rasullullah Bismillah itu permulaan nama. Ikutlah aku merata hutan. syair panji. Antara persoalan yang disampaikan dalam puisi endoi ialah menceritakan salasilah dan riwayat hidup Rasulullah s.w. 1989). Endoi Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Endoi berasal daripada kata endul yang bermaksud buaian (Harun Mat Piah.dengan rima a/a/a/a lebih luas digunakan. Endoi merupakan tradisi lisan berbentuk perbuatan yang disambut oleh masyarakat Melayu dalam majlis keramaian seperti kenduri kahwin untuk memeriahkan suasana. Hiasan penyata polan si polan Sumber: dituturkan oleh Haji Abd. Teman berbeka suluh berjalan. Kerajaan aku darat dan lautan. di darat. Di laut. . nazam dan juga antun sebagai wadah penyampaiannya. Contohnya: Ucapan Mencukur Rambut Budak Kecil Bismillahirrahmaanirrahim Lailahaillallah. Gani dan Mohamad Shaidan (peny. Sebuah dunia belinya bukan. syair nasihat dan tema-tema lain yang berasingan. Jasa seorang ialah taulan.a. Endoi sebagai bentuk puisi tumpang menggunakan bentuk syair. berbudi bahasa dan menghormati ibu bapa. syair keagamaan.

Contohnya: Rejang Hari Bulan Tujuh hari bulan rejangnya tikus. Seratus dua puluh hari alamah namamu. Penjara besar besar besi kursani. tetapi ada pula yang berhubungan seperti syair. Penjara besar besi kursani. Ciri-ciri rejang ialah rejang terdiri daripada empat baris serangkap.) 1996 dalam Warna Sari Sastera Melayu Tradisional. Empat puluh hari nutfah namamu. ada kaitannya dengan ramalan bintang atau astrologi (Mohd. Tikus jantan masuk penjara. Kalau terkenang sifat yang bagus. Dipecahnya pula sekian alam. pengisian dalam rejang membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan agama. Bahkan kalau diteliti lebih lanjut. Yusof Md. Rahman Kaeh. Dipecahnya empat nazirnya Adam. sedangkan pantun atau syair memiliki rima yang tetap. reaksi dan kepercayaan tertentu. Sumber: Dipetik daripada Majlis Peperiksaan Malaysia (peny. Selain itu. Biasanya . buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan. Nor dan Abd. masyarakat di Nusantara ini mempunyai cara-cara yang tertentu untuk meramal hari-hari yang baik dalam sebulan. dua baris pertama merupakan pembayang dan dua baris berikutnya merupakan maksud. Cuma berbeda pada rima akhir yang tidak tetap. Istilah rejang mengikut Wilkinson. Rejang menumpang bentuk syair atau pantun. Hilanglah akal lenyap bicara. Hilanglah akal lenyap bicara. Perbuatan Maharaja Jaya Dewata. Hal ini dapat dilihat dalam puisi rejang seperti Ketika Rejang yang dikatakan ada hubungan dengan hubungannya dengan ramalan waktu manakala Rejang Ketika dikaitkan pula dengan raksi (nasib baik atau buruk mengikut perkiraan waktu). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka dan Fajar Bakti. teladan dan pengajaran. Rejang Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Rejang menumpang bentuk syair atau pantun yang menggunakan nama hari atau hari bulan berdasarkan firasat. . rejang ini hampir sama dengan pantun berkait. Biasanya. Hai segala nur-ul-khatam. 1985). Tidur berendam airnya mata. Delapan puluh hari alqah namamu.Kadim dan taat setia lama. nasihat. dua baris pertama tidak berhubungan langsung. Hari atau hari bulan dikaitkan dengan nama-nama binatang. genre ini hampir menyerupai bentuk pantun dan syair. Rahim bapamu turun ke ibumu. Tikus jantan masuk penjara. Dendaru oi apa selaku ini. Dendam oi apa selaku ini. Oleh itu.

Pada Tuhan kita datanglah asalnya. Tema dalam puisi nazam selalunya berhubung dengan persoalan keagamaan. Bukan pula macam api boleh padam. c/c. Sejenis puisi yang terikat. Penyebaran dan fungsi nazam dalam kehidupan masyarakat Melayu tidaklah seluas pantun dan syair.a. pendidikan. Nazam Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Nazam berasal daripada istilah Arab nazam yang bererti puisi.a.w. b/b. Brahim bin Ampuan Hj. berendoi dan sebagainya.t. Antara ciri-ciri khasnya ialah terdiri daripada dua baris serangkap dengan jumlah perkataan dan suku kata di dalam sebaris antara 10-12 suku kata. dan rasul-Nya Nabi Muhammad s. pendidikan. Pada umumnya nazam digunakan dalam menyampaikan ajaran Islam yang meliputi perihal Nabi Muhammad s. Dikir/Zikir Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Menurut Harun Mat Diah (1989). skema rimanya ialah a/a. Shah Alam: Marwilis Publisher. dan keilmuan. Pahit mati itu bukan macam jadam. Nyawa sampai batang leher baru tentu. Ada juga yang bertemakan nasihat. dan puisi bentuk nazam ini boleh dibawa secara berlagu seperti nasyid dan qasidah. Isinya pula menyentuh tentang hal-hal agama. dan rukun iman. Temanya selalu berhubung dengan keagamaan. 1989. Ingat-ingat hai saudara masa itu. himpunan Puisi Klasik. Ahmad Mufti Kalau sungguh kamu yakin. zikir yang bermakna puji-pujian terhadap Allah s. Jangan kamu lalai pada nafsu hati. Tidak tahu bila samaikan ajalnya.w. Pada Tuhan kita kembalilah sudahnya. dan keilmuan. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. Isinya tidak sempurna dalam dua baris. Oleh itu mari kita sama-sama. . Mesej yang terkandung dalam nazam menggambarkan fungsinya yang tersendiri antaranya menyampaikan peristiwa sejarah seperti hal-hal yang berkisar dengan perjalanan hidup atau riwayat Nabi muhammad s. Contohnya: Nazam Ajal Oleh Hj. dikir berasal daripada perkataan Arab. fikah. Yang kedua. serima (monorhyme) dan seterusnya. Kita ini akan matilah sudahnya. Bentuk puisi ini biasanya digubah oleh ulama menurut kaedah dan pertimbangan puisi Arab.D. khatam al-Quran. pelajaran tauhid. Tengah. 1999 dalam Syair Rejang. dan menyampaikan nesihat dan pendidikan. Ali Bachik (Iladam). Penyelenggaraan dan Analisis Teks Disertasi Ph. Bentuk nasyid dan zikir menjadi wadah penyebaran nazam dan biasanya disamakan dalam majlis-majlis keagamaan seperti sambutan awal Muharam.w. Sumber: dipetik daripada Md. Buat amal jangan leka jangan lena. Puas hati tidak sesalkan dirimu.a. Benar tidak bila ada amal kamu. menyamaikan pengajaran agama seperti ilmu tauhid. Maulidur Rasul. akhlak dan sebagainya..Sumber: dipetik daripada Ampuan Hj.w.

t. Selain itu. Dikir/zikir tergolong dalam kesusasteraan rakyat kerana penyebarannya dilakukan secara lisan. Allah Muhammadun sahu ya Allah. dan isinya penuh dengan puji-pujian dan kemuliaan terhadap Nabi Muhammad s. Hati rindu kepada Nabi Muhammad. Rangkap ini diulang-ulang sehingga adakalanya beberapa rangkap sebelum rangkap isi. hormat-menghormati. Hudal le ma ti habur sere ya Allah. syair. jumlah perkataan dan suku kata dalam sebaris. permainan kompang/hadrah. sama ada tentang ibadat. dikir/zikir berfungsi sebagai alat pendidikan atau didaktik iaitu mengingati khalayaknya tentang perkara-perkara yang baik dan yang perlu diikuti. Dikir/zikir juga merupakan puisi yang mengandungi isi tentang unsur-unsur agama. di samping sebagai pengawal nilai sosial dalam masyarakat seperti nilai kerjasama. majlis perkahwinan dan sebagainya. serta menjauhi perkara-perkara yang buruk atau dilarang sama ada dari aspek agama (Islam) atau nilai masyarakat. Begitu juga rangkapnya.Dalam perkembangan puisi Melayu tradisional. Cahaya bulan empat belas petunjuk yang sempurna. Sentiasalah didapat daripada yang sempurna. dikir/zikir sebagai gambaran masyarakat terutama dalam aspek kebahasaan dan nilai-nilai estetika. Allah he salli dona Allah.w. tidak tentu. Puisi ini dinamakan dikir kerana setiap ungkapan atau kata-kata maksud atau isi puisi yang dipaparkan diselang-selikan dengan kata-kata atau ungkapan puji-pujian terhadap Allah s. dan tidak terikat kepada bentuk yang tertentu. Kadang-kadang dikir/zikir mengambil bentuk-bentuk puisi yang lain seperti pantun. Dikir/zikir biasanya terdiri daripada ungkapan-ungkapan sejajar yang puitis.a. Allah humma salli Allah.a.w.w. ungkapan puji-pujian (zikir) terhadap Allah s.t.w. seperti dalam tarian dabus. Contohnya: Dikir Dabus Allah hee Allah huu ya Allah. mantera dan nazam.w.w.a. (selawat) disusun sehingga membentuk satu rangkap yang tersendiri. Allah hee Allah huu ya Allah. Hee Allah Allah wabiza aalihi. Pada permulaan puisi. Pada kasih penghulu kita Muhammad.a. mungkin mempunyai atau tidak mempunyai rangkap. pengajaran atau tentang Nabi Muhammad s. selain itu dikir/zikir sebagai alat hiburan di majlis-majlis sosial seperti majlis sambutan pembesar. dikir/zikir juga sebagai ejen penyebaran dan pemantapan nilai-nilai positif dan akhlak yang baik keada masyarakat khalayaknya. Dikir/zikir yang diucapkan atau yang dinyanyikan dalam upacara maulidur Rasul biasanya mengandungi unsur dakwah. Allah hee Allah huu ya Allah. puisi dikir/zikir bermakna puisi puji-pujian. dan ajaran-ajarannya. bertolak ansur dan sebagainya. dan upacara sambutan maulidur Rasul. Akhir sekali. Baddal hee ya maula. Jumlah baris dalam serangkap. puji-pujian. dan Nabi Muhammad s. Dari segi bentuk. dan puji-pujian terhadap Nabi Muhammad s. Berdasarkan isinya. Dikir/zikir dituturkan dalam upacara yang tertentu. . dikir/zikir merupakan puisi bebas.

Dalam puisi Melayu tradisional. Perak. c/c. b/b. Rubai Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Rubai berasal daripada sastera Parsi dan merupakan puisi tertua dalam bahasa tersebut. Dalam Kamus Umum Indonesia. jumlah barisnya terdiri daripada empat baris serangkap. nasihat. Ada sarjana mengatakan rubai berbentuk sajak yang terdiri daripada empat baris (a/a/a/a) yang selalunya bertujuan falsafah atau tasawuf serta membentuk epigram. dan sejarah. nasihat dan sejarah. menakala suku katanya ialah antara lapan hingga dua belas suku kata.Baddal hee ya maula. dan kemayhuran seseorang tokoh. Isinya dalam satu rangkap. Sebagai puisi yang bersumberkan puisi Arab-Parsi. Sumber: didokumentasikan oleh Ahmad Ali Salikin. dan seterusnya. dan Oleh sebab itu. Masnawi dalam bahasa Melayu diperkenalkan oleh Bukhari al-Jauhari menerusi karangannya Tajus Salatin. dan temanya membawa persoalan yang bersifat falsafah. terutama dalam karya agungnya Mathnawi Ma nawi. Puisi rubai diterjemah ke dalam bahasa Inggeris oleh Edward Fitzgerald (1809-1883) dan ini menjadikan rubai Omar Khayyam begitu terkenal. Daripada segi cirinya. puisi tersebut menjadi sebahagian daripada puisi warisan Islam. Contohnya: Kemuliaan Insan Peri permulaan keadaan insan. Genre puisi ini bertemakan puji-pujian tentang kehandalan. perkataan dan suku kata dalam sebaris. Tokoh yang identik dengan rubai ialah Omar Khayyam (1132). pengajaran. Budi itulah sungguh pohon ahsan. . rubai dikatakan sebagai puisi Arab empat baris. Apabila Parsi menerima Islam. Itulah ingatkan dirimu yang berirfan. agama. hai yang budiman. Puisi rubai bertujuan untuk panduan pendidikan. Rubai karya Omar Khayyam pula telah diterjemah ke bahasa Melayu oleh tokoh bahasa dari Johor iaitu Mejar Dato Muhammad Said bin Haji sulaiman (1868-1955) berdasarkan versi Inggeris yang diterjemah oleh Edward Fitzgerald. masnawi tidak popular dalam kalangan masyarakat Melayu. dan nasihat kepada khalayaknya. Masnawi Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Masnawi identik dengan penyair terkenal Parsi. kepandaian. Dengan takdir lagi dengan ihsan. Hudal le ma ti habur sere ya Allah. terdapat pengawalan pada rima akhirnya seperti a/a. Rubai dalam bahasa Melayu pertama kali diperkenal oleh Bukhari al-Jauhari dalam teks Taj al-Salatin. kekuatan. agama. Contohnya: Budi Dengarlah olehmu. Secara keseluruhannya. Lumut. Supaya mengetahui perinya ini. 1996. Allah hee Allah huu ya Allah. pola rima a/a/b/a atau a/a/a/a. masnawi berfungsi sebagai panduan. pengisian dalam rubai selalunya bertemakan falsafah. genre ini tidak berkembang. Jalaluddin al-Rumi (1207-1273 M). Walaupun begitu. Puisi ini berbentuk bebas dari aspek baris. persoalan tasawuf.

Dan segala ke sini pun adamu. Hussain(penye. c d dan seterusnya. Hai Tuhanku. b c. Berzanji bertemakan keagungan Allah dan puji-pujian terhadap Nabi Muhammad s.w. sama ada cinta sesama manusia ataupun cinta manusia terhadap Tuhan. Dan budi kurang padamu di sini. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. minimum dua baris dan tidak sampai sepuluh baris. Yang bukan berbudi itu papalah. Rima akhir sesuatu rangkap atau rawi dalam bacaan berzanji ini adalah a/a/a/a. Puisi yang berasal dari Parsi ini merupakan sejenis nyanyian dalam kalangan orang muda yang dalam percintaan. dan terdiri dariada 20 hingga 22 suku kata. Mintalah budi bagimu cahayai.a. Ghazal Ghazal bermaksud puisi bersifat cinta. Perulangan juga secara a b. Sebagai puisi tumpang. Qit ah bererti potongan. Tajus Salatin. Tema ghazal berkaitan dengan persoalan cinta. keratan atau sebahagian. Berzanji Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Pada dasarnya. Minta selamat budi sentiasa. Sumber: Khalid M. Justeru. . Sajak puisi ini terdapat pada kata yang di belakang. Berzanji biasanya dilagukan untuk majlis-majlis seperti sambutan mauludur Rasul. Sudah taju ssalatin fi lawhir. yang diulang-ulang. Jika kamu mahu menjadi kaya. sama ada dalam ejaan asalnya (jawi) mahupun dalam terjemahan bahasa Melayu. baris-barisnya terdiri dariada ayat yang panjang-panjang. Panjangnya dalam lingkungan belasan baris. Jika lain maka lain jadilah. Sungguhpun begitu. bentuknya ringkas. terdapat juga qit ah yang ditulis dalam keadaan terkawal. yakni empat baris dalam satu rangkap. Orang yang berbudi itu kayalah. Perkataannya tidak disukat banyaknya. 1996. Seribu syukur keada Tuhannya. Dan Bukhari dengan taju itu fakir. majlis perkahwinan (ucapan untuk pasangan pengantin). puisi ghazal berperanan sebagai alat komunikasi yang menyatakan cinta dan kasih sayang. Jikalau kau dapat harta alam ini. berzanji boleh didapati dalam bentuk iaitu berzanji nathar (bentuk prosa berirama) dan bentuk puisi. majlis bercukur rambut dan majlis khatam al-Quran. Pada bahagian akhir. Bahawa ke sini jua namamu. secara umumnya puisi ini berpolarimakan a/a. Karangan Bukhari al-Jauhari. Qit ah Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Qit ah mula diperkenalkan dalam bahasa Melayu melalui Tajus Salatin.). pengubahnya menyelitkan namanya sebagai peleraian (takhallus). berzanji menggunakan bentuk nazam dan syair yang dilagukan.Kerana ahsan itu puri budilah. Bukhari yang biasa. Bagaimanapun. Pada umumnya.

Dari segi bentuk. seloka biasanya mengutarakan isinya secara mengejek. tidak tentu barisnya dalam serangkap dan tidak tentu jumlah perkataan dalam sebaris. cerita Pak Pandir. sindiran atau dalam nada jenaka. Oleh sebab seloka biasanya digunakan untuk menyindir atau berkias. puisi ini berbeza antara satu sama lain. Sungguhpun begitu. Secara keseluruhan. seloka merupakan sejenis puisi bebas dari segi rangkap (sama ada berangkap atau tidak berangkap). menyindir terhadap sesuatu kelakuan sesetengah anggota masyarakat melalui peribahasa yang disusun secara sejajar untuk menghasilkan irama tersebut. Dari segi isi. khususnya tentang pemikiran dalam agama. seloka iaitu sejenis puisi yang terdiri daripada yang terdiri daripada dua baris atau dua kerat. sehingga kadang-kadang seloka sama dengan peribahasa berirama.Puisi qit ah ini diletakkan dalam kategori sajak yang separuh terikat. Seloka biasanya memerlukan beberapa baris atau rangkap untuk melengkapkan keseluruhan idea (Harun Mat Piah. Tiadalah dapat kubezakan. Jumlah perkataan dalam satu-satu baris pula tidak ditentukan dan kadang-kadang tidak seimbang. talibun atau teromba. Dengarkan olehmu Kulluman alaihi fan. seloka sama sahaja seperti puisi bebas yang lain seperti gurindam. Seloka biasanya mengandungi bahasa yang penceritaannya meleret-leret dan lanjut. Tema qit ah bersifat pemikiran dan renungan yang selalu membawa mesej yang bersifat luhur dan berfikiran tinggi (falsafah). Ehwal Insan Jika kulihat dalam tanah itu pada ehwal segala yang insan. Fungsi qit ah ialah untuk memberikan nasihat dan pengajaran. Dalam hal ini. Hal ini menyebabkan banyak orang tidak dapat memahami qit ah lalu menyebabkan puisi itu kurang digemari. Fana juga segala yang ada. Seloka Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Dari segi istilah. jika dilihat aspek isi. namun kadang-kadang ada kelainan rima pada baris yang tertentu. dan kadang-kadang mengandungi nada atau perasaan yang asyik dan berkhayal. dan tidak menterjemahkannya. tidaklah menghairankan mengapa seloka mengandungi banyak peribahasa yang selalunya disusun dengan cara yang senada atau mempunyai irama. makna qit ah sukar ditafsirkan kerana qit ah menggunakan banyak perkataan Arab secara langsung. yang setiap satunya mengandungi 16 suku kata. Walaupun begitu. seuntai seloka merujuk keada cerita jenaka yang benar-benar dikenali dalam masyarakat seperti cerita Pak Kaduk. cerita Labai Malang dan cerita Emak Si Randang. yang disusun dalam empat unit. Jika berangkap. pengenal kepada peribahasa berirama ialah nada yang dibawa olehnya. Seloka juga boleh jadi mempunyai rima atau tidak. seloka berasal daripada perkataan Sanskrit. Seloka tersebut bertujuan untuk menyindir masyarakat yang berperangai seperti watak-watak tersebut. Pada antara hamba dan sultan. 1989). . Cirinya hampir seperti syair dari segi pola rimanya. iaitu ada yang panjang dan ada yang pendek. Dalam kesusasteraan Melayu tradisional. Peribahasa berirama tidak mengandungi nada-nada ejekan atau sindiran yang sinis tetapi seloka mengandungi ejekan dan nada-nada sinis.

menyindir dan menempelak. Mohd. Talibun Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Harun Mat Piah (1989). Teromba ini ada yang berangkap dan ada yang tidak. peraturan dan undang-undang dibentuk. Secara umumnya. Taib Osman (1979) mula menamakan talibun ini sebagai ikatan puisi bebas . seloka dapat menggambarkan masyarakat yang melahirkannya iaitu masyarakat yang amat mementingkan keharmonian dan ketatasusilaan. Jumlah perkataan dan suku katanya dalam sebaris tidak tentu. mengekal norma yang tertentu di dalam masyarakat yang telah dipersetujui oleh anggota masyarakat sejak turun-temurun. Secara ringkas teromba berfungsi memberi panduan dan pendidikan tentang cara hidup atau sistem hidup bermasyarakat yang baik dan harmoni melalui adat. Berdasarkan struktur visualnya.sindir giatnya selalu tajam dan bisa seperti mengejek. membentuk dan membina satu masyarakat yang harmoni. Puisi ini dikenali juga sebagai puisi adat. iaitu gambaran bunyi seolah-olah kita mendengarnya. menempelak seseorang. kerana pembentukan teromba jelas berdasarkan kebijaksanaan dan pemikiran yang dalam dan tinggi tentang falsafah hidup masyarakatnya. Kedua-dua gambaran ini berlatarbelakangkan alam Melayu. syair. dan umumnya terdapat dalam genre lipur lara (cerita kaba) dalam kalangan masyarakat Minangkabau. dan mengandungi perasaan yang hiba dan rawan. Isinya mengandungi adat dan peraturan serta norma-norma hidup mesyarakat khususnya tentang undang-undang adat yang diamalkan dalam kehiduan sosial masyarakat yang melahirkan dan mengamalkannya. Ismail Hamid (1987) mendefinisikan talibun sebagai puisi berangkap tentang perincian sesuatu objek atau peristiwa. rubai. menggambarkan corak dan pola hidup bermasyarakat pada satu-satu masa dan zaman. Fungsinya amat bergantung kepada isinya iaitu untuk menyindir. Teromba kadangkala menggunakan juga puisi Melayu tradisional yang lain seperti pantun. Puisi seloka tidak digunakan secara meluas sebagaimana peribahasa atau teromba. dan ungkapan tradisional (peribahasa berangkap). memberi pengajaran dan panduan kepada seseorang dan sebagai alat kawalan sosial atau protes sosial. Baris-barisnya memberikan dua macam gambaran. puisi seloka digunakan untuk mengkritik sebarang perlakuan negatif anggota masyarakat tanpa menyinggung perasaan individu sasaran. juga tidak tentu. Fungsi seloka amat terbatas. peraturan dan undang-undang tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam hidup bermasyarakat. mengejek. melahirkan rasa benci terhadap sesuatu kelakuan manusia. Teromba dikatakan berasal daripada masyarakat Melayu Minangkabau. Teromba Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Teromba merupakan susunan adat yang disampaikan dalam bentuk puisi. dan gambaran objek-objek dalam situasinya masing-masing. Selain itu teromba berfungsi sebagai alat kawalan sosial terutamanya dengan adanya adat. menggambarkan corak pemikiran masyarakat yang mengamalkannya. talibun. Bersesuaian dengan sifat halus orang Melayu. Terdapat pelbagai tema talibun yang terungkap dalam cerita-cerita lipur lara . teromba tergolong sebagai puisi tidak terikat kepada perbilangan adat atau kata perbilangan. Demikian juga rima dan jedanya. Puisi ini menurut beliau merupakan puisi yang memakai kata-kata yang menimbulkan gambaran mata kerana kata-kata yang digunakan dapat menimbulkan pemikiran dan pendengaran tentang imej yang lantang dan bermakna.

memerikan keadaan dan kesibukan atau keajaiban sesuatu peristiwa dan suasana. Bahasa yang berirama ini digunakan secara meluas seperti berpidato atau semasa bergurau senda. individu sasaran akan lebih mudah menerima daripada dikritik atau dicela secara langsung. peribahasa berangkap berfungsi sebagai alat komunikasi. tetapi disusun dan dibentuk dengan keindahan terutamanya dalam penggunaan gaya bahasa. tema. Seperti puisi-puisi Melayu yang lain. dalam pustaka puisi Melayu tradisional terdapat sejumlah besar peribahasa yang wujud dalam bentuk puisi. Za ba (1966). sama ada secara formal (digunakan dalam adat istiadat tertentu) atau tidak formal (terutamanya untuk menyindir. dan fungsinya. baik dalam sebaris atau lebih. kias ibarat. perumpamaan. Kemungkinan baris-baris itu tidak berhubungan dari segi rima tetapi terjalin dalam hubungan yang seimbang. Seperti bahasa lisan yang lain. Selain tema. dan tamsil tidak tergolong dalam genre puisi kerana strukturnya bukan merupakan ungkapan atau kata-kata yang berangkap. Wilkinsin menamakan puisi tersebut sebagai runs. Namun. sikap dan kelakuan manusia. Oleh itu. peribahasa berangkap ialah ungkapan peribahasa yang terdiri sekurang-kurangnya dua keratan yang sejajar. Maksud daripada kata-kata ini ialah jika mengkritik (terutamanya menunjukkan kesalahan atau mencela) seseorang dengan menggunakan peribahasa. talibun juga boleh dikenal melalui penggunaan bahasa berulang yang menjadi lumrah dalam pembentukannya. manusia. Selain itu ia berfungsi sebagai pembebas tanggungjawab perseorangan terhadap suatu kekuasaan (Alan Dundes. perbilangan. Menurut Ismail Hamid (1987) pengulangan ini terjadi kerana talibun sangat mementingkan bahasa yang berirama yang menjadi kegemaran masyarakat terutamanya dalam kalangan masyarakat Minangkabau.Oleh: Qamarul . pepatah. Umumnya. lidah pendeta. Pengulangan ini ditambah pula dengan bentuk-bentuk pemerian yang lain sehingga terdapat pelbagai variasi dalam bentuk seperti engulangan di bahagian permulaan tetapi di bahagian akhir telah ditambah dengan ungkapan puisi yang lain.Melayu yang didasarkan kepada fungsi puisi tersebut di dalam karya atau cerita tersebut iaitu memerikan kebesaran. Peribahasa Berangkap Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Peribahasa atau ungkapan tradisional yang mempunyai subgenre seperti bidalan. kehebatan dan keagungan sesuatu tempat seperti ibu kota dan bandar. menegur atau mengkritik seseorang) dan sebagai alat pendidikan atau didaktik. yang merujuk kepada konsep pengulangan ini. 1989). Menurut Harun Mat Piah (1989). peribahasa berangkap juga boleh dikenal pasti berdasarkan ciri-ciri yang terdapat ada aspek struktur. Taib Osman (1979) menamakan puisi ini sebagai peribahasa berangkap atau peribahasa berirama. Mohd. talibun merupakan gambaran pemikiran masyarakat khalayak yang mementingkan perincian tentang sesuatu. isi. memerikan kehebatan dan kecantikan sesuatu objek seperti pakaian. teliti dan menyeluruh. Fungsi utama dan khusus talibun ialah untuk memerikan secara terperinci tentang sesuatu gambaran seperti suasana. Teknik pengulangan ini bukan sahaja wujud dalam penggunaan gaya bahasa tetapi pengulangan seluruh puisi tersebut. benda dan sifat manusia dalam bentuk yang ringkas. iaitu sebagai pembanding atau pelengkap kepada yang lain. Asas pembentukan peribahasa berangkap ialah peribahasa.

Semakin banyak mereka mewarisi puisi ini semakin tinggi sanjungan masyarakat khalayaknya dan dapat menggambarkan ketinggian status seseorang dalam masyarakatnya. Mantera juga tidak boleh dituturkan sewenang-wenangnya tanpa bersebab kerana bahasa mantera dianggap keramat dan tabu. pakaian diri. dan jumlah perkataan dalam sebaris atau urutan rimanya. jika ditanya makna bahasa tersebut tidak dapat menerangkannya. Mantera juga dijadikan pemanis. pengasih dan pembenci. mantera dipercayai dapat menimbulkan kuasa ghaib atau konotasi magis untuk tujuan perubatan seperti untuk menyembuhkan penyakit (Harun Mat Piah. Tetapi jika berdasarkan perkembangan tamadun sekarang. Tujuan mantera ialah untuk menyembuhkan penyakit dan menghalau makhluk halus yang dipercayai mendiami sesuatu tempat atau yang mengganggu kehidupan seseorang dan masyarakat. Oleh itu. Selain itu sebagai media yang mempamerkan kebijaksanaan penutur atau pewarisnya (juga melambangkan kebijaksanaan masyarakat khalayaknya). pawang atau bomoh sendiri pun. sembur. Terdapat juga penggunaan mantera dalam upacara-upacara . tawar. mantera merupakan jenis puisi bebas yang tidak terikat sama ada dari segi rangkap. Dari segi penggunaan bahasanya. mantera mungkin tidak lagi dicipta. baris. Isi mantera biasanya mengandungi kata-kata puji-pujian yang mengandungi irama dan nada yang tertentu. Mantera dapat dibahagikan keada empat jenis berdasarkan tujuan mantera tersebut diucapkan iaitu perubatan. Dari segi bentuk. Mantera juga merupakan puisi yang diwarisi daripada zaman purba yang sangat bergantung hidup dengan unsur-unsur alam. Pewarisnya yang terhad menyebabkan mereka dianggap sebagai golongan yang eksklusif dan istimewa. 1989). dan tangkal.Arifin Abdullah Fungsi yang seterusnya ialah sebagai alat kawalan sosial dan pemantapan sesuatu sistem sosial dalam masyarakatnya. tidak seperti pantun dan syair yang masih terus dicipta dan digunakan dengan meluas. seru. pengaruh Islam telah diserapkan ke dalam bentuk mantera dengan menambah nama-nama atau istilah-istilah yang ada kaitannya dengan Islam. pekerjaan dan adat istiadat. Genre ini merupakan antara puisi Melayu tradisional yang popular di kalangan masyarakat Melayu selain pantun dan syair. cuca. Walaupun mantera telah tercipta sejak zaman bahari lagi. walaupun penggunaannya lebih eksklusif. namun dengan kedatangan Islam. Mantera biasanya dicipta oleh pawang atau bomoh yang kemudiannya diturunkan kepada orang yang dipercayai dan orang yang akan menggantikan mereka dalam bidang perpawangan atau perbomohan. mantera sangat terbatas penggunaannya. Malahan. Pawang atau bomoh ini merupakan orang perantaraan antara manusia dan kuasa ghaib yang dipercayai dapat memberikan kesan kepada kehidupan masyarakat. Peribahasa berangkap terhadap dalam teromba. Oleh itu penguasaan uisi ini sekali gus dapat menunjukkan ketinggian status seseorang dalam masyarakatnya. Teromba hanya dimiliki oleh indivividu yang memegang kunci adat seperti ketua adat atau ketua lembaga. kerana mentera hanya dipunyai dan dituturkan oleh orang tertentu sahaja seperti pawang dan bomoh. uja. Apabila dituturkan. Mantera Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Mantera dikenali sebagai jampi. mantera digubah bahasa khusus dan sukar difahami oleh kebanyakan orang.

Sejenis puisi yang tidak terikat. dan mentera adat istiadat pula digunakan dalam upaca-upacara adat dan istiadat. teka-teki membawa pelbagai tema.seperti adat dan istiadat. ada juga yang menguji kecerdikan dan akal fikiran. Mantera untuk perubatan berfungsi untuk menyembuhkan penyakit. Dua buah antologi teka-teki yang terkenal ialah Teka-Teki yang diselenggara oleh O. Bagaimanapun. tidak tentu jumlah baris serangkap. alat pemantapan sesuatu sistem. secara umumnya. terdiri daripada sebaris atau beberapa baris yang berturutan. teka-teki berfungsi sebagai bahan hiburan dan pengisi masa lapang bersama keluarga atau sahabat handai. Jika berangkap. mempunyai rima atau tidak. Malah ada segelintir generasi baru sama sekali tidak mengenalinya. sama ada berangkap atau tidak. Mantera tidak boleh digunakan secara sembarangan. jumlah perkataan sebaris. beberapa genre sastera tradisi Melayu mengalami kepunahan dan cenderung dilupakan masyarakat. Tiap-tiap baris atau serangkap dapat menyatakan satu keseluruhan idea. Perwarisan mantera haruslah melalui upacara-upacara yang tertentu sesuai dengan genre mantera itu sendiri sebagai puisi yang bercorak sakral dan penuh dengan pantang larang. sesomba atau gurindam. Secara umumnya. dan norma masyarakat khalayaknya. gambaran sistem projeksi masyarakat termasuklah aspek keindahan dan alat pengesahan sesuatu institusi masyarakatnya.T. teka-teki merupakan puisi lisan yang popular. Ia hampir tidak dapat . penumpuan lebih kepada benda-benda yang paling hampir dengan kehidupan manusia sehari-hari dan alam sekeliling. mantera masih lagi menepati fungsi puisi iaitu sebagai alat pendidikan. mantera pekerjaan digunakan dalam pekerjaan supaya setiap usaha yang dilakukan dapat menghasilkan sesuatu yang lumayan.Khazanah yang perlu dipertahankan Oleh Azman Ismail BERDASARKAN hakikat. nilai. mantera pendinding berfungsi untuk melindungi khalayaknya daripada sebarang unsur jahat atau berfungsi untuk memberi keluarbiasaan dan keistimewaan kepada pengamal dan khalayaknya. Sesuai dengan fungsinya. Nur oleh Munsyi Sulaiman(1907) dan Teka-Teki Warisan oleh Inon Shaharuddin Abdul Rahman(1988). teka-teki yang tergolong dalam bentuk puisi mungkin ditemui dalam bentuk syair dan antun atau dalam ungkapan-ungkapan puitis yang lebih bebas seperti talibun. teka-teki dalam sastera tradisional terbahagi kepada dua bentuk utama iaitu prosa dan puisi. Ads by Google ARKIB : 29/10/2007 Syair Melayu . malahan dapat meningkatkan daya kreativiti kanak-kanak juga orang dewasa. Kadang-kala teka-teki membawa nada jenaka. Pencita teka-teki adalah seorang pemerhati yang peka dan seniman yang aktif. Contoh yang paling mudah dan nyata ialah syair Melayu. Teka-teki Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Berbeza dengan puisi-puisi yang lain. Dessek(1918) dan Kitab Gemala Hikmat oleh Sulaiman bin Muhammad.

dalam era yang boleh disebut pascamoden ini. Apa yang diperlu dilakukan oleh sarjana-sarjana tempatan supaya syair mampu mengekalkan fungsi atau setidak-tidaknya mampu bertahan sebagai khazanah kesenian dan akal budi Melayu dalam era globalisasi? Wajarkah kita hanya mengambil sikap tunggu dan lihat ketika beberapa genre kesenian Melayu seperti Mek Mulong. Mak Yong dan Penglipur Lara telah tersungkur dimamah modenisme dan globalisasi. lagu dan sebagainya. kebijaksanaan dan kematangan akal budi Melayu dalam mengamat. Harun Mat Piah berkata. jumlah khalayak yang meminati genre puisi ini masih terlalu kecil jika ia dibandingkan dengan hiburan popular yang jauh berkembang pesat di Malaysia dan Nusantara hari ini. Dr. Ia sama seperti genre sastera tradisional lain seperti perumpamaan bahasa dan pantun yang mencerminkan kesopanan dan kehalusan budi masyarakat Melayu tradisional. pendidikan dan pengukuhan sistem kekerabatan sebagaimana kedudukannya dalam masyarakat tradisional. Harun berpendapat. Syair kini seolah-olah kehilangan makna. syair masih dicipta. metafizik. Sebuah rangkap puisi menjelmakan pemikiran. sejarah. Perkembangan syair dalam masyarakat dan persuratan Melayu berlaku dengan pantas dan luas sama ada dari segi masa mahupun jumlah. Namun. Malah. sesuatu perlu dilakukan dengan gigih serta berkesan supaya syair terus kekal bersaing ditengah-tengah suburnya pelbagai kesenian popular. wawasan dan cita rasa masyarakat. secara umumnya. bukan hanya masyarakat Melayu tetapi juga semua warga dunia. diterbit dan dihayati dalam pelbagai majlis adat serta aktiviti seni. katanya. Dan. di samping mengekalkan ciri-ciri puisinya dari segi genre. Syair sebagai sebuah genre puisi dapat diabadikan dalam pelbagai bidang sekali gus memberi ruang untuk penyair. mendidik serta mengkritik sesuatu secara beralas dan berlapik. Sumber hiburan moden yang berasaskan teknologi digital dan sebagainya secara berleluasa mengikis nilai tradisi dan fungsi genre-genre kesenian tradisional tersebut termasuk syair. Dengan demikian wajar sekali genre ini diperluas dan diberikan nafas baru sesuai dengan matlamat. Oleh itu. fungsi dan cara penyampaiannya. sama ada sebagai hiburan. perlu ada usaha untuk mengemas dan memperkasakannya fungsi syair yang bukan sahaja sebagai sumber hiburan tetapi juga bidang falsafah.bertahan sebagai sebuah hasil seni dan khazanah keilmuan Melayu akibat pergeseran nilai yang berkembang dalam masyarakat hari ini. Beliau berkata demikian ketika membentangkan kertas kerjanya pada Seminar dan . ia menjangkau aspek sains dan teknologi. Antaranya. fungsi keagamaan. nilai-nilai moral dan akhlak. penulis. Genre puisi tersebut terus berkembang dengan pemberian pelbagai sentuhan bukan sahaja dalam aspek tema tetapi kreativiti seni. syair adalah salah sebuah daripada genre-genre puisi Melayu tradisional Nusantara yang cukup popular dan tersebar amat luas dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. pencipta atau penggunanya untuk berkreatif dengan cukup berkesan. Sarjana dan pengkaji kesusasteraan tradisional.

Sumatera Utara. kita dapat membayangkan betapa besar jumlah khalayaknya. Bagaimanapun ia hanya bersifat teoritikal seandainya tidak ada sebarang usaha untuk memperkasa dan menggilap kembali keindahan dan ketinggian ilmu serta falsafah Melayu yang terkandung dalam puisi tradisional itu. Aceh dan Kalimantan. Jika syair menjadi milik masyarakat Melayu di Malaysia. Kewujudannya bukan sahaja sebagai sumber hiburan tetapi juga falsafah dan keilmuan Melayu. pembinaan moral dan bahkan keagamaan. pengukuhan syair tradisional Melayu itu sejajar dengan falsafah dan keilmuan Masyarakat yang tetap berpijak pada akar budaya dan nilai-nilai luhur. Seminar bertema Melestarikan Syair Sebagai Warisan Bangsa tersebut dirasmikan oleh Pengarah APM. kata mereka.Bengkel Syair Melayu di Akademi Pengajian Melayu (APM). baru-baru ini. . Prof. pengukuhan syair akan mampu mencipta pemahaman masyarakat terhadap fungsi dan kandungan sastera puisi tradisional tersebut sebagai sebahagian elemen pendidikan. Beliau turut melancarkan seminar mengenai puisi Melayu tradisional. Kedua-duanya berpendapat syair adalah salah satu hasil sastera tradisional yang juga berkembang di Sumatera Utara. syair Melayu perlu diketengahkan dalam apa jua medium supaya ia sentiasa hidup. Muhammad Takari Jilin Syahrial dan Fadlin Jaafar dalam kertas kerja bersama mereka. relevan dan diterima oleh masyarakat moden hari ini. Universiti Malaya. Struktur ini memberikan kesan kepada keberadaan kesenian dan sastera seperti syair tersebut. Riau. Seperti yang diharapkan oleh Harun. Masyarakat Melayu Sumatera Utara memiliki struktur sosial yang juga digunakan di belahan dunia Melayu lainnya seperti Malaysia. Riau dan Kalimantan. Pendapat Harun turut dipersetujui oleh dua sarjana Indonesia. Dalam erti kata lain. Dalam pada itu Harun berkata. Madya Datuk Zainal Abidin Borhan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->