P. 1
PUISI MELAYU TRDSNL

PUISI MELAYU TRDSNL

|Views: 1,615|Likes:

More info:

Published by: Amihasliza Awang Mohamad on May 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/16/2012

pdf

text

original

AKADEMI PENGAJIAN MELAYU JXEA 1104 FALSAFAH DAN LOGIKA MELAYU TAJUK: PUISI MELAYU LAMA CERMINAN KETINGGIAN

AKAL BUDI NAMA : RAMIZAH BT SULAIMAN NO. MATRIK : JEA 080113 NO. K/P : 881204-06-5168 NAMA PENSYARAH : DR. AMRAN MUHAMAD PENGENALAN Puisi-puisi Melayu lama merupakan contoh terbaik yang menceritakan berkaitan akar budi Melayu yang tersembunyi di sebalik ketinggian bahasa. Puisi Melayu lama yang diolah secara berentak dan berirama dengan pemilihan kata yang memikat hati budi sehingga mudah melekat dalam ingatan, merupakan khazanah warisan Melayu sejak zaman-berzaman dalam bentuk sastera lisan seperti pepatah, pantun, gurindam dan peribahasa.1 Kerangka hati dan budi Melayu mengandungi tiga komponen utama iaitu epistemologi, pandangan alam semesta (worldview) dan komponen nilai serta akhlak. Dalam konteks epistemologi, ilmu mengikut pandangan orang Melayu ialah ilmu pencarian akal budi manusia serta ilmu ilham dan wahyu. Sementara itu, dalam aspek komponen pandangan alam semesta, masyarakat Melayu meletakkan Allah sebagai sumber panduan tertinggi dalam pemikiran dan aktiviti. Aspek komponen nilai, moral, etika, dan akhlak berkaitan erat dengan pandangan orang Melayu tentang sesuatu yang dianggap sebagai mempunyai nilai yang tinggi dari segi kebenaran, kebaikan dan keindahan.2 Dalam konteks sastera Melayu, genre puisi misalnya merupakan sebuah warisan teras hati budi masyarakat Melayu yang penuh kesantunan dan nilai-nilai luhur. Pengaruh daripada puisi tradisional menggabungkan nilai estetika bahasa dan ketinggian nilai-nilai budi serta kesantunan orang Melayu. Secara umumnya, budi didefinisikan sebagai akal atau daya fikir untuk memahami sesuatu yang konkrit atau abstrak, yang praktikal ataupun teoritikal. 1http://pen yai r.wo rdpress. com/cate gor y/puisitradisional/ 2http://pen yai r.wo rdpress. com/cate gor y/puisi- tradisional/ PANTUN BUDI CERMINAN KETINGGIAN AKAL BUDI Sutan Muda dari Lampung, Memikul cangkul dengan bajak, Singgah minum di lepau nasi; Sudah serkah tempat bergantung, Telah patah tempat berpijak, Budi yang baik tetap di hati Banyak orang di Bukit Cina, Daun nanas serak-serakan, Burung tempua di pohon saga; Zaman sekarang ringgit berguna, Emas perak jadi taruhan, Budi baik terpinggir juga. Padi bukit padi huma, Taruh mari di dalam peti, Dibawa orang ke Tanjung Jati; Budimu tuan saya terima, Sudah terlekat di dalam hati, Terpahat kukuh hingga ke mati. Buah lada lebat di pangkal, Gugur daun dengan buahnya, Dibawa dagang pergi seberang; Sungguh ringgit penuh sekapal, Budi tiada apa gunanya, Nama pun tidak disebut orang. Dari Johor ke Majapahit, Singgah berlabuh di Pulau Bangka, Ambil muatan gula dan rempah; Jika masyhur budi yang baik, Jangan pula mengada-ngada, Orang keliling jadi menyampah. (Sumber: Hamidah Adam, Batu Pahat, Johor, 2001)3 3 Majlis Peperiksaan Malaysia, 2006. Mutiara Sastera Melayu Tradisional. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. BIBLIOGRAFI BUKU Ab. Rahman Ab. Rashid, Mohd Rosli Saludin dan Zakaria Perngis, 2003.Analisis Autentik Sastera-Mutiara Sastera Melayu Tradisional. Selangor Darul Ehsan: Pearson Malaysia Sdn. Bhd. Harun Mat Piah, 1989. Puisi Melayu Tradisional:Satu Pembicaraan genre dan fungsi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Hashim Bn

Haji Musa,Ph.D. 2001. Falsafah, Logik, Teori Nilai dan Etika Melayu-Suatu Pengenalan. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya. Majlis Peperiksaan Malaysia, 2006. Mutiara Sastera Melayu Tradisional. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. LAMAN WEB Perbilangan Adat Melayu, h ttp : //p en yai r. w o r d p r es s . co m/categ o r y/p u is i- tr ad is io n a l/ Ads by Google

NAZAM Nazam ialah puisi yang berasal dari kesusasteraan Arab-Parsi. Mengikut Kamus Dewan (1994:858) Nazam ialah perkataan Arab yang bermaksud gubahan puisi seperti sajak dan syair, bernazam adalah bercerita dengan lagu, bersajak atau bersyair, manakala menazamkan bermaksud menceritakan dengan lagu atau mengubah dan menyajakkan. Kamus Dewan juga memberikan kata lain yang digunakan untuk nazam iaitu nalam. Mengikut Kamus At-tullab Arab-Melayu (1994:) nazam dalam bahasa Arab bererti merangkai, mengarang, menyusun dan mengatur. Makna ini termasuklah merangkai, mengarang dan menyusun kata-kata dalam mencipta puisi. Dalam Kamoes Bahasa Minangkabau-Bahasa Melayoe Riau, (Jakarta,1935) tidak dijumpai kata "nazam", namun dapat disamakan dengan "nalam", iaitu banalam (bernazam) ialah bertjerita dengan lagu terutama tentang agama atau yang berisi pengajaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,terbitan Balai Pustaka 1988, ditemukan kata "nalam" dan "nazam". "Nalam" adalah gubahan sajak (syair, karangan); sementara bernalam, bermaksud membaca puisi atau bercerita dengan lagu; bersajak (bersyair). Mengikut Kamus Umum Bahasa Indonesia (1984) mengatakan "nalam": gubahan sajak, syair atau karangan); "bernalam" bermakna bersajak atau bersyair; bercerita dengan lagu; "menalamkan" adalah menyajakkan; menceritakan dengan lagu. Definisi-definisi di atas menunjukkan bahawa dalam bahasa asalnya, nazam bermakna puisi secara umum. Di samping itu istilah bernazam pula digunakan bagi maksud berlagu. Di dalam hal ini istilah Nazam mengalami kedudukan yang sama dengan istilah syair dan gurindam. Ketiga-tiga perkataan itu diambil dari bahasa asing. Syair dan nazam diambil dari bahasa Arab, gurindam pula berasal dari bahasa Tamil. Ketiga-tiga perkataan ini bermaksud gubahan puisi secara umum di dalam bahasa asal masing-masing. Setelah diterima ke dalam bahasa Melayu perkataan-perkataan ini kemudian mengalami pengubahsuaian dan digunakan sebagai istilah teknikal yang merujuk kepada sesuatu jenis puisi yang mempunyai struktur, isi dan fungsi yang tersendiri. Perkataan nazam yang digunakan sebagai istilah teknik kepada suatu jenis puisi mula ditemui dalam Tajus Salatin yang dikarang oleh Bokhari al-Jauhari kira-kira dalam tahun 1603. Istilah nazam dalam konteks puisi Melayu tradisional yang diterima pada masa ini merujuk kepada sejenis puisi tradisional yang mempunyai beberapa ciri khas. Ciri-ciri utama nazam adalah seperti di bawah: 1. Gubahan puisi yang mengandungi dua baris serangkap. Dalam aspek ini ia menyerupai pantun dua kerat tetapi tidak mempunyai pembayang maksud. Kedua-dua

baris adalah maksud. 2. Skima rima Nazam ialah a-a, b-b. Namun begitu skima rima ini tidaklah terlalu rigid. Terdapat nazam yang selepas beberapa rangkap, skima rimanya menjadi agak longgar. 3. Lazimnya, tiap-tiap baris nazam terdiri daripada lima atau enam perkataan menjadikan sukukata antara sepuluh hingga dua belas. Namun begitu ada juga yang lebih daripada enam perkataan dan mempunyai hingga 20 sukukata. 4. Bilangan baris pada sesuatu nazam adalah tidak terhad. Ada nazam yang panjang hingga seribu rangkap. 5. Nazam adalah puisi yang bertemakan keagamaan seperti menceritakan tentang hukum hakam dan kisah kehidupan Nabi Muhammad saw. 6. Dari sudut gaya bahasa, terdapat banyak penggunaan perkataan Arab. 7. Ciri signifikan dalam Nazam ialah ia dimulakan dengan puji-pujian terhadap Allah dan selawat ke atas Nabi. Baris yang berupa puji-pujian dan selawat ini diulang-ulang hingga ke baris akhir. 8. Nazam biasanya disampaikan dengan lagu yang agak rancak,lazimnya diiringi paluan rebana 9. Pada masa ini nazam biasanya dinyanyikan dalam majlis-majlis berendoi dan majlis-majlis keagamaan yang lain Perkembangan Nazam di Tanah Melayu Nazam tidaklah begitu terkenal seperti pantun dan syair. Tidak banyak penyelidikan yang telah dijalankan ke atasnya. Bahkan, Vladimir Braginsky (2004:491) berpendapat bahawa hanya dua subgenre puisi tradisional yang masih subur di dalam kesusasteraan Melayu bertulis iaitu pantun dan syair. Perkembangan nazam hanya terbatas kepada beberapa buah negeri, iaitu Terengganu, Pahang dan Melaka sahaja. Mengikut sejarah, nazam dibawa ke Asia Tenggara pada abad ke 16 oleh pedagang dan alim ulama yang menyebarkan agama Islam ke Alam Melayu. Nazam, di samping syair, adalah puisi yang lahir dari kedatangan dan perkembangan kesusasteraan Islam sejak zaman Kerajaan Pasai hingga ke empayar Melayu Melaka. Mereka menggunakan nazam untuk menyampaikan ajaran Islam, mengajar hukum hakam dan kisah Nabi-nabi. Selepas kejatuhan Melaka, Aceh telah muncul sebagai pusat perkembangan dan kekuatan kesusasteraan Islam. Di sinilah lahirnya pengarang dan pujangga Melayu yang turut menghasilkan karya-karya agung. Pada peringkat awal, pengarang-pengarang Aceh telah memperkenal dan menterjemah karya-karya Arab dan Parsi ke dalam bahasa Melayu. Hal ini dituruti dengan percubaan untuk mencipta puisi dalam bahasa Melayu dengan menggunakan gaya atau metrum puisi Arab Parsi. Kegiatan ini menyuburkan perkembangan syair dan nazam. Hasil usaha pengarang-pengarang Aceh ditemui di dalam sebuah naskah pada 1296H/1879M. Di dalamnya terdapat terdapat sebuah puisi diberi jodol Aqidat al Awam. Akan nadham ini Aqidat al Awam Daripada yang wajib bagi agama sudah tamam

terjemah nadham tiada boleh disebutkan kerana gharib lagi miskin kehinaan tiada warith tiada kaum sangat terdagang memintak sedekah mana-mana negeri orang siapa-siapa yang kasih dengan sayang jangan dengki jangan benci jangan wayang kerana sebab hancur hati kedukaan tinggal negeri tinggal kampung percintaan siapa melihat salah silap minta maafkan jikalau kasih dengan insaf tuan baikkan dengan serta nahi kita loghat serta ...........semuhanya tuan angat empat ilmu tua sudah faham dengan tahqiq mana yang salah tuan ubah dengan........... jikalau tuan tiada tahu yang demikian baik tuanku mengikut yang ada dalam suratan satu huruf satu baris satu titik haram atas tuan mengubahkan bertukar balik itulah nasihat daripada hamba tuan kabul supaya di akhirat jadi senang tiada berhadul kerana hamba baharu datang tiada fasih Bahasa Melayu baik tuanku tolong fasrih. (Teuku Iskandar , 1995:438)

Karya ini merupakan puisi yang ditulis dalam dua baris serangkap dan berima di hujungnya. Pada rangkap pertama dan kedua pengarang (atau penterjemah) menyatakan usahanya untuk menterjemahkan puisi tersebut dari bahasa asing, jelasnya bahasa Arab, ke dalam Bahasa Melayu. Puisi yang sedang diterjemahkan itu diistilahkan olehnya sebagai nadham. Di samping itu terdapat sebuah puisi yang dberi tajuk Nalam (Nazam)Peraturan Alif yang disebut oleh Braginsky (2004:752). Nalam (Nazam)Peraturan Alif berkemungkinan dikarang pada abad ke 18. Rangkap pertama dimulakan dengan huruf alif, rangkap kedua dimulai dengan huruf ba, ketiga dengan sa dan seterusnya. Nazam ini mungkin diperbaharui dan menjadi Nazam Alif Ba Ta yang agak terkenal

Melaka. Nazam Alif Ba Ta mengandungi 58 rangkap. Rangkap pertama bermula dengan huruf alif. rangkap kedua bermula dengan ba dan seterusnya. khasnya tentang ketinggian ilmu dan iman.Nazam ini memperkatakan tentang kemuliaan agama Islam. laut yang dalam Percaya Rasul alaihissalam Suruh dirikan agama Islam (Ba) Baru hukum akal Qidam dan Baqa sedialah kekal Tak dapat lagi hendak disangkal Jika hendak faham kajilah akal (Ta) Tajamlah akal menuntut ilmu Supaya jangan kita tersemu Rajinkan belajar jangan jemu Pada yang lain jangan diramu (Sa) sabil tak billah liku bahri Ilmu pengetahuan wajib dicari Supaya menjadi lebai yang qari Banyak rahmat Allah memberi (jim) Jadikan Allah Tuhan yang Kaya Nabi Muhammad Rasul yang mulia Disuruh beriman serta percaya Suruh menyembah Tuhan yang esa (Ha) Hadis Quran buat ikutan Kasi agama serta amalkan Jangan diingkar suruhan Tuhan Jika diingkar terimalah keazaban (Kho) Khabar yang benar hendak dipercayai Segi agama jangan dicemuhi Agar hidup bahagia berseri Rahmat petunjuk Tuhan cucuri . (Aliff)Allah menjadikan kesekelian alam Langit dan bumi.di Perak.

2000:494-500) Struktur Nazam. kedua-dua baris adalah maksud. Mohamad Shaidan. iaitu mengandungi lebih daripada lima perkataan dan mencapai hingga dua puluh sukukata. Baris nazam mungkin lebih panjang daripada syair dan pantun. b-b. Dalam hal ini ia menyerupai pantun dua kerat. (Harun Mat Piah. Ciri ini juga membezakannya daripada pantun dua kerat. c-a. b-a. Contohnya: Puji itu bagi Allah yang tunggal Yang tiada ada baginya itu misal Yang menunjuk atas wajib wujudnya Itu oleh ni kainat samuhanya Maka salatul-Llah dan salamnya Itu turun kedua atas Rasul-Nya Muhammadin yang dibangkit akan dia Dengan surah tauhid Tuhan yang sedia. Skima rima ini tidak terlalu rigid dan boleh juga menjadi a-a. Rima syair ialah a-a-a-a sementara rima nazam ialah a-a atau a-b..( sumber: Wahyunah Haji Abd.Gani.1994:286). Kedua puisi yang dipetik di atas memperlihatkan ciri-ciri nazam yang dikenali pada hari ini. Serangkap nazam tidak boleh berdiri sendiri. Pada masa sangat umum syiriknya Dengan sebab sangat banyak jahilnya Maka menunjuklah ia akan kita Dengan bujuk bagi nasihat yang nyata Tunjuk pula hingga perang dengan pedang Maka nyatalah agama putih terang . iaitu puisi yang terdiri dari dua baris menepati huraian Zaaba bahawa Nazam adalah puisi yang rangkapnya dihitung dua-dua serangkap dengan skima rima a-a. Naskah awal nazam yang ditemui ditulis di dalam tulisan jawi. Bezanya nazam tidak mempunyai pembayang maksud. d-b dan d-e. d-a. c-b. Ciri yang signifikan di dalam nazam ialah ia dimulai dengan puji-pujian dan pengucapan syukur terhadap Allah SWT dan selawat ke atas nabi. Sesuatu rangkap mesti dikaitkan dengan rangkap-rangkap yang lain untuk membawa satu tema utama dan tema itu adalah tema keagamaan. Nazam juga berbeza dari syair yang kebanyakannya mengandungi empat perkataan sebaris dengan sepuluh sukukata. Dari sudut gaya bahasa nazam banyak menggunakan perkataan yang berasal dari bahasa Arab terutama perkataan yang berkaitan dengan agama Islam.

1977:288). serta berbagai peristiwa untuk dijadikan teladan umat manusia. Selain menyampaikan pengajaran agama. (sumber: Harun Mat Piah. Dan ini memberikan kesatuan dan ikatan seperti tali yang merangkai bait-bait atau rangkap-rangkap tersebut. Dari aspek isi. yang disebutkan berturut-turut iaitu salasilah keturunannya. remaja. Nazam juga menyerupai berzanji yang mengandongi doa-doa. Terdapat kosa kata dari Bahasa Arab dan istilah agama seperti salatul-Llah. Dari segi bentuk dan isinya menepati definisi nazam yang dihuraikan di atas. pemuda. hingga diangkat menjadi rasul. iaitu mengenal dan memahami sifat 20. Ciri-ciri ini selaras dengan makna nazam pada asasnya iaitu merangkai misalnya merangkai mutiara atau merangkai bunga-bunga pada satu tali. nazam tidaklah seluas pantun dan syair yang meliputi seluruh bidang dan kehidupan manusia.Petikan di atas adalah dari Nazam al-Jawahir al-Samiyah. Rasul. Namun syair telah mengalami perubahan dan digunakan untuk menyampaikan cerita sejarah. Di dalamnya juga mengisahkan sifat-sifat mulia yang dimiliki Nabi Muhammad. surah. Hal ini jelas dinyatakan di dalam Nazam Mukadimah daripada kitab Tanbih al-Kusla: Telah tamat nazam ini dengan berkat Nabi kita yang dibenarkan mukjizat Aku nama nazam ini Mukadimah Bagi orang baru belajar ilmu Allah Ini bermakna dari segi isi. Nazam berfungsi sebagai media pembelajaran agama. khasnya untuk masyarakat yang tidak mahir di dalam bahasa Arab dan tidak mampu membaca kitab-kitab yang lebih tebal. Baris-baris yang mengandungi puji-pujian ini diulang-ulang supaya dapat memberi kesatuan tema kepada keseluruhan nazam yang disampaikan. masa kanak-kanak. Sebahagian besar isinya membicarakan ilmu tauhid. tauhid. Syirik dan sebagainya. Contoh nazam yang demikian ditemui dalam Tajus Salatin yang berbunyi: Bahawa bagi raja sekalian Hendak ada menteri demikian Yang pada suatu pekerjaan Sempurnakan segala kerajaan Menteri inilah maha tolan raja Dan peti segenap rahsianya sahaja Kerana kata raja itu katanya Esa ertinya dan dua adanya . Syair juga pada mulanya digunakan untuk tujuan menyampaikan ajaran agama. nazam juga telah digunakan bagi menyampaikan nasihat dan panduan kepada pemerintah dan pemimpin. puji-pujian dan penceritaan riwayat Nabi Muhammad saw. cerita hikayat dan sebagainya.

Mokhtasar. Kaum lelaki membaca nazam di surau di antara waktu maghrib dan Isyak terutama pada bulan Rabiul Awal. al-Jawahir al-Saniyyyah. Mengikut Mohd. Kebanyakan nazam beliau mengandungi kisah hidup Nabi Muhammad sejak baginda dilahirkan. dan Sullammal-Taufiq. khususnya untuk anak-anak sekolah.Ali Bachik (2004:10) perkembangan nazam di Melaka berlaku di kalangan kaum lelaki dan kaum wanita.Ula yang dikarang oleh Al-Syed Muhammad bin Syed Zainal Abidin al-Idrus yang terkenal dengan nama Tuk Engku Besar Terengganu.Maka menteri yang demikian perinya Ada keadaan raja dirinya Jika raja dapat adanya itu Dapat peti rahsianya itu. (sumber: Harun Mat Piah. Tuk Engku Besar Terengganu juga telah mengarang beberapa buah buku agama yang ditulis dalam bentuk nazam.Raof. Sirat al-Nabawiyyah. Nazam yang ditemui termasuklah Tahfat al-Wildan. Dia iaitu matahari yang lebih cahayanya Dan anbia lainnya itu bintangnya ia Mana samakan dia oleh Rasul yang lain Pada tingginya itu dan murahnya ia Dan ialah laut yang sangat luasnya Dan ombaknya yang limpah pada alam ini ia Dan ialah awan yang menghamburkan hujan Pada daratan rata dan lautnya ia Lagi ialah angin yang dilepaskan dia Dengan tiada hingga pada alam ni ia Nazam juga menjadi kesenian yang dipraktikkan di Melaka. Kaum wanita pula .Ula menceritakan riwayat hidup Rasullullah Saidina Muhammad itulah Rasul yang tinggi Zat dan sifat dan nisab dan perangai yang mulia Dan ia ituah langit yang ke atas bandingnya Dan anbia lainnya tu bawahnya ia. Tanbih al-Kusla lebih merupakan buku permulaan dalam ilmu fikah. yang merupakan Mufti negeri Melaka tahun 1944. 1989:283). Di Melaka terdapat sebuah teks nazam berjodol Tanbih al-Kusla. Nazam tersebut adalah hasil terjemahan daripada Nzam Arzal an-Nas oleh Ahmad bin Haji Abd. Nazam Kanz al. Sebuah daripadanya terbit beberapa kali dan luas penyebaran khususnya di Terengganu. Mengikut Zaaba naskah nazam yang terkenal ialah kitab Kitab Kanz al.

Laa /i/laa /ha/ ill /lal/Lahhh /. Lagu atau intonasi zikir untuk Nazam yang dibaca di surau-surau. Hal ini diulang pada sukukata ketiga dan keempat hingga ke akhir. Lagu nasyid untuk nazam yang disampaikan di tempat-tempat keramaian khasnya majlis-majlis keagamaan. Mu/hamm /ma/durrr /Ra/sull /lul/Lahhh /. Sukukata yang akhir setiap baris diberi penekanan. sesuai untuk tempat seperti surau. Baris pertama dimulakan dengan intonasi panjang dan tinggi pada sukukata yang pertama. Orang-orang perempuan. khasnya ibu-ibu dan nenek-nenek.membaca nazam sambil menganyam tikar pada waktu malam. Salami Simon (1990:56) menemui beberapa buah nazam yang ditulis dan disampaikan di dalam bahasa Jawa khasnya di daerah Sungai Besar Selangor. Secara umum lagu nazam boleh dibahagikan kepada dua kategori. Lagu zikir Lagu zikir menggunakan nada yang rendah. Nazam juga dibaca dengan rentak pendek panjang dan penekanan kepada sukukata yang keempat. Baris kedua dimulakan dengan pendek dan rendah pada sukukata yang pertama dan tinggi dan panjang pada sukukata yang kedua. Lagu Nazam Lazimnya Nazam disampaikan dengan berlagu. diikuti dengan pendek dan rendah pada sukukata kedua. sering menggunakan nazam untuk menidurkan anak-anak dan cucu mereka. iaitu dengan lebih ditinggikan dan dipanjangkan. Pengulangan perkataan dan ungkapan yang terdapat pada nazam adalah sesuai untuk diserapkan ke dalam zikir . Mereka memberi maklumat bahawa Nazam-nazam tersebut dilagukan selepas sembahyang fardhu sementara masuk waktu seterusnya. Ka/mi/mu/ laa /na/zam/i/ nii /de/ngan/na/ maaaa /(12 sukukata) Al/lah/yang/memm /be/ri/fa/ hamm /kan/a/ga/ ma /12 sukukata) Deng/ki/pa/ daaa /nya/sau/da/raaa /se/ke/ lian (11 sukukata) Sau/da/gar/Me/ sir /ya/Al/lah/Na/bi /Yu/sof /di/jual/kan /(15 sukukata) Lagu Nasyid Di dalam majlis-majlis keramaian nazam dilagukan dengan lagu yang lebih rancak dan nada yang lebih tinggi untuk menimbulkan kemeriahan tetapi lembut dan terkawal sesuai dengan senikata yang berunsur keagamaan Mengikut catatan Mohd . atau setelah selesai mengaji Al-Quran. Nazam-nazam itu dimiliki oleh beberapa orang respondennya yang pernah belajar di pondok pengajian agama semasa mereka masih muda. Melodi seperti ini boleh disebut sebagai melodi terbuka dan mudah disesuaikan dengan bilangan sukakata nazam yang tidak terhad.

Dengan Bismillah kami mulai Alhamdulillah wassala tannabi . Contohnya. Di negeri Pahang dan beberapa tempat lain. Jasin. Nazam biasanya dinyanyikan secara beramai-ramai sedangkan syair disampaikan secara solo dan memerlukan vokal yang baik. Lagu-lagu nazam biasanya disampaikan secara beramai-ramai oleh murid-murid sekolah agama rakyat. mendayu. Irama nazam lebih rancak dan temponya cepat. lagu ini lebih popular di Tanjung Bidara dan Tanjung Keling. Perbezaan lagu nazam dan syair Lagu nazam berbeza dari syair. Sehingga sekarang terdapat lagu-lagu nazam yang dinyanyikan di dalam upacara berendoi. Orang ramai yang datang ke sesuatu majlis seringkali akan turut bernazam bersama-sama ahli kumpulan. Adab membaca mesti dimulakan dengan duduk tertib dan memberi salam dan membaca bismillah. acara berendoi disebut sebagai bernazam. dan beralun. berselawat atas nabi. Berbeza dari syair yang berkembang di pentas-pentas persembahan khasnya bangsawan. nazam juga dinyanyikan oleh kaum wanita semasa mendodoikan anak. Selain di tempat-tempat belajar. Kumpulan nazam sekolah-sekolah ini sering pula mengambil bahagian dalam acara-acara kemasyarakatan seperti perkahwinan. Seniman Agung P. meninggi. lagu yang paling banyak digunakan untuk nazam ialah lagu yang dikenali sebagai Abdaubis yang berasal dari berzanji.Ali Bachik (2004:15). Lagu nazam lebih mudah dan tidak memiliki range nada yang terlalu tinggi atau terlalu rendah yang mencabar kemampuan seorang penyampai. nazam lebih merupakan aktiviti rakyat yang dilagukan di kampung-kampung terutama di tempat-tempat belajar agama. Kumpulan-kumpulan nazam semasa juga telah menggubah irama-irama baru yang sesuai untuk menyanyikan nazam untuk menjadikan kesenian ini lebih menarik khasnya untuk menarik minat generasi muda. khatam Al-Quran. Keharmonian irama syair akan terjejas jika bilangan sukukata tidak terkawal. pesta-pesta kebudayaan. Hal ini tidak terjadi di dalam nazam kerana iramanya boleh disesuaikan dengan panjang pendek sesuatu baris. Terdapat beberapa versi lagu yang dinyanyikan oleh kumpulan-kumpulan yang bergerak di Merlimau. Ia merupakan penyertaan beramai-ramai bukan sahaja oleh pelajar-pelajar yang menyertai kumpulan nazam tetapi juga pendengar-pendengar yang kebanyakannya tidak boleh membaca atau tiada kesempatan membaca. maka nazam lebih merupakan partisipasi bersama. Terdapat juga lagu nazam yang diserapkan ke dalam lagu-lagu oleh pencipta-pencipta lagu moden. Pada masa ini. bernada melankolik. Jika syair merupakan persembahan yang dibawa oleh tukang syair yang dianggap mempunyai kebolehan istimewa. Nazam boleh dinyanyikan tanpa muzik pengiring dan boleh juga diiringi dengan alat muzik percussion seperti gendang dan rebana. Melodi syair hanya dapat dibawa dengan baik jika bilangan sukukata tidak melebihi lapan. Syair mempunyai bentuk melodi yang panjang. Serkam dan Muara Sungai Duyung.Ramlee mempopularkan lagu Naam Sidi menjadi lagu Gambus Jodoh (dari filem Madu Tiga) dan Tolong Kami Bantu Kami (daripada filem Tiga Abdul). Tujuannya untuk memudahkan pelajar-pelajar mengingati dan menghafal bahan-bahan yang dipelajari. Nadanya lebih rendah dan tidak memerlukan lantunan atau ketinggian suara atau pernafasan yang baik .

nazam merujuk kepada puisi objektif. Kemaman dan Dungun. Nazam juga berkembang di dalam kesusasteraan Urdu. Nazam mengalami pembaharuan dan menjadi sebahagian puisi popular pada masa ini dengan adanya rakaman dan penyebaran yang luas. . Perak. Beliau menemui beberapa kumpulan nazam yang aktif dalam daerah Kuala Terengganu. pengajaran atau kritikan dan sindiran. Pahang dan di Parit. misalnya Sifat 20. Secara beramai-ramai di masjid atau surau sambil menunggu masuk waktu sembahyang tujuannya juga untuk menghafaz seperti di atas. dan nazam taweel yang bermaksud puisi panjang. Dalam bahasa tersebut. Nazam dibahagikan pula kepada nazam nasri (bahasa berirama). Sebagai rumusan dapatlah dilihat bahawa nazam disebarkan melalui beberapa cara: Secara beramai-ramai atau perseorangan oleh penuntut-penuntut sekolah agama untuk memudahkan menghafaz. lazimnya mengandungi isi yang berbentuk naratif. Selain daripada kesusasteraan Melayu. Aktiviti ini juga dijalankan di Ulu Tembeling. lagu-lagu Nazam di Terengganu lebih pelbagai ragam dan banyak variasinya sementara lagu-lagu yang didapatinya di Melaka agak monotonus. Fungsi dan penyebaran nazam tidaklah seluas penyebaran syair dan pantun. Dalam kesusasteraan Urdu. Zaman zaman ya Rasullah Zaman Nabi di Tanah Mekah Wafatnya Nabi di Madinah Meninggalkan anak Siti fatimah Mengikut Harun Mat Piah (1989:307).Dengan takdir Ilahi Rabbi Sampai makdud yang dicitai Seorang anak cita yang lama Sekarang kami sudah terima Seorang anak diberi nama Kami ayunkan bersama-sama Emas dan perak kami ayunkan Anak ditaruh di daam buaian Tali ayunan kami pegangkan Emas dan perak kami nyanyikan Di antara lagu yang sangat terkenal di dalam acara berendoi ialah Dendang Siti Fatimah atau Dondang Siti Fatimah. Besut.

Maulidil Rasul dan sebagainya Secara berkumpulan sambil bekerja menganyam tikar dan sebagainya Secara perseorangan ibu-ibu ketika menidurkan anak Rujukan Braginsky. 1994.Secara berkumpulan atau koir sebagai persembahan pada majlis-majlis di sekolah-sekolah agama Secara berkumpulan di dalam majlis-majlis keramaian kenduri kahwin. . Singapore: Institute of Southeast Asian Studies. Puisi Melayu Lama Berunsur Islam. Mohamad Shaidan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 2004. 1935. M.. 11:14 PM amthraxs said. 40000 Shah Alam Bermaustautin di Selangor sejak tahun 1974 Kelulusan Akademik: B. Wahyunah Haji Abd. Puisi Melayu Tradisional.The Heritage of Traditional Malay Literature. Dewan Masyarakat. Alor Setar Kedah. 1988.A. alangkah bagusnya kalau saya dapat menuntut ilmu nazam dari puan. 2000. Balai Pustaka Teuku Iskandar. (Universiti Putra Malaysia). Puan.m yusof said.. 1989. Satu Pembicaraan Genre dan Fungsi. Kamus At-tullab Arab-Melayu .. Kesusasteraan Klasik Melayu Sepanjang Abad.A. khatam Quran. Universiti Brunei Darussalam. Harun Mat Piah.Hons (Universiti Sains Malaysia). KualaLumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Akademi Pengajian Melayu. Pengalaman Menulis: Karya-karya berbentuk sajak. Alamat Tetap: No... Kamus Bahasa Minangkabau-Bahasa Melayoe Riau. Jalan Pinggir. Hussain bin Unang. Jakarta. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kuala Lumpur Darulfikir.1995. 8/1L. Jakarta. Mastika dan lain-lain sejak tahun 1967. ade simpan tak lagu-lagu nazam ni ? 12:19 AM Post a Comment Newer Post Older Post Home Subscribe to: Post Comments (Atom) About Me zurinah hassan Tarikh /tempat lahir: 13 Jun 1949. berkhatan. Universiti Malaya. Brunei: Jabatan Kesusasteraan Melayu. Doktor Falsafah. Posted by zurinah hassan at 7:32 PM 2 comments: ahmad s. rencana telah tersiar di akhbar dan majalah misalnya Dewan Sastera. Dewan Bahasa. 1935. Seksyen 8.2.Gani. cerpen..

Contoh-contoh Pantun: Sirih junjung sirih pinangSirih kami susun bertingkatAdat dijunjung pusaka dikenangBangsa berbudi hidup muafakat Sirih junjung sirih pinangSirih kuning diberi namaAdat dijunjung pusaka dikenangHidup berbudi muafakat bersama Sirih kuning sirih daraSirih tanya berserta cincinHidup beradat aman sejahteraBudaya lama tetap terjamin Sirih kuning diberi namaSirih tanya berserta cincinHidup berunding muafakat bersamaBangsa mulia budaya dijamin Orang Jawa turun ke dusunSinggah sejenak di pinggir kotaKami bawa sirih tersusunSudilah sepiak pembuka kata Seloka merupakan bentuk puisi Melayu Klasik. adat dan nasihat.Pantun dan Selokaskip to main | skip to sidebar Keindahan Bahasa Melayu Sunday. berjenaka dan memberi nasihat serta untuk bersuka-suka. Pantun merupakan bentuk puisi tradisonal yang terdiri daripada empat baris serangkap.Pantun dan Seloka Gurindam adalah satu bentuk Puisi Melayu lama yang terdiri dari dua baris kalimat dengan irama akhir yang sama. sloka . terkadang dapat juga ditemui seloka yang ditulis lebih dari empat baris. Pantun dicipta sebagai suatu bentuk pengucapan untuk menyampaikan fikiran dan perasaan terhadap seseorang ataupun mengenai sesuatu perkara di samping bertujuan untuk menyindir. 2007 Gurindam. Kalau mulut tajam dan kasar. Biasanya ditulis empat baris memakai bentuk pantun atau syair. yang merupakan satu kesatuan yang utuh. Mengikut sejarah. Hendak mengenal orang berbangsa. PANTUN adalah sejenis puisi tradisional masyarakat Melayu yang wujud sejak zaman berzaman. Contoh-contoh Gurindam: Barangsiapa meninggalkan sembahyang. empat perkataan sebaris. Baris pertama berisikan semacam soal. Setiap rangkap tidak dapat berdiri sendiri dan biasanya rangkap-rangkap tersebut memerlukan beberapa rangkap lain untuk melengkapkan keseluruhan idea. supaya Allah tidak murka. masalah atau perjanjian dan baris kedua berisikan jawapannya atau akibat dari masalah atau perjanjian pada baris pertama tadi. Kata "seloka" diambil dari bahasa Sansekerta. seperti rumah tiada bertiang. berisikan pepetah maupun perumpamaan yang mengandung senda gurau.Keindahan Bahasa Melayu: Gurindam. mempunyai rima a-b-a-b dengan beberapa variasi dan pengecualian. May 20. lihatlah kepada budi dan bahasa. pantun wujud sejak zaman masyarakat Melayu tidak tahu menulis dan membaca lagi. kelak ditimpa bahaya besar. Berikut dipaparkan contoh-contoh pantun empat rangkap yang meliputi tema kasih sayang. sindiran bahkan ejekan. Tiap-tiap rangkap terbahagi kepada dua iaitu rangkap pembayang atau sampiran dan maksud. Pada orang tua jangan derhaka.

This is easy enough. His categorisation was based on form and structure. and sometimes mixed into functions. seloka. It is natural to categorise.generic ones included. As social criticism was rare or hidden so was the criticism of genre. In early works there was only mention of the different genres of the pantun. have named them as follows: . as the main problems and initial work have been solved by earlier users. besides the hikayat and the ceritera or cerita but not discussion about them. But he has at least one serious student. in order that one may focus better and study similar things in their own categories. to a certain extent. beginning as early as Aristotle. to classify. And there is no doubt that from the point of view of the authors themselves. based on family resemblances and common features. It was Za`ba who in his Ilmu Mengarang Melayu (first published in 1934) quite consistently found categories. But classification proper/improper came with the British colonial scholar-officer Winstedt. While doing so he progressed over his British predecessor.Contoh-contoh Seloka: Sudah bertemu kasih sayang Duduk terkurung malam siang Hingga setapak tiada renggang Tulang sendi habis berguncang A HARVEST OF GENRES Muhammad Haji Salleh The problem of genre as a literary issue has found very early critics in western literature. Malay literature has a different tradition of literary discourse. they too approach their task of writing within the parameters of the established genres. when these two did not help differentiate enough. to help students of the Malay language to know its rules of literary composition. Raja Ali Haji in his Kitab Pengetahuan Bahasa mentioned and defined many literary words . It has been discussed over time and is still being discussed by writers like Lewalski (1986) and Beebee (1995). and syair. What are the genres of Malay literature? Harun Mat Piah et al (1993) in their Kesusasteraan Tradisional Melayu. Persia or Arab. who unfortunately was classifying Malay genres from the point of influence of Indian. But it must be said too that genres are mere guidelines to certain rules and qualities of the many forms used in literature. beginning with the oral and often clouded over by a strict feudal system.

Ghazal 29.Talibun 7.Bahasa berirama 14.Kata adat 9. For poetry alone Harun (1989:38-39) has found these terms 1.Hadrah .Gurindam 4.Qasidah 32.Marhaban 31.Tambo 12.Jampi dan mantera 21.Teromba 11.Masnawi 28.Syair 3.Dikir (zikir) 20.Perbilangan 8.Terasul 13.Sesomba 15.Peribahasa berangkap 17.Seloka 5.Sastera Rakyat Sastera Hikayat Sastera Panji Sastera Epik Sastera Sejarah Cerita Nabi-nabi dan Tokoh-tokoh Islam Sastera Kitab Sastera Undang-undang dan Ketatanegaraan Kepustakaan Ilmu Tradisional.Nazam 25.Prosa berirama (prosa lirik) 18.Bayt 24.Rejang 19.Ruba` 26.Peribahasa berirama 16.Perbilangan adat 10.Teka-teki 22.Pantun 2.Berzanji 30.Kit`ah 27.Endoi 23.Pantun Seloka 6.

where a cure is effected through poetic words and gestures. the dialogue and the formulaic scheme of composition. prose and drama. genealogies. gurindam. syair. complete with songs and dance and action is a mixed genre. which in effect changes the mood. nazam. as they are more discernible with clear differences. the art of making leather puppets.33. However.another unique form that defies category . Look at the following for example: Tajuk mahkota melur bersunting . rituals etc. But the similarities perhap stop here. songs. two written historical works have elements of the oral in the songs. verse capping session. tales etc. rhythm and musical quality of the syair. Thus Sulalat al-Salatin and Hikayat raja-raja Pasai. prosa berirama dan prosa lirik. what more in English. eventually Harun used only 12 as the basic forms Malay poetic expression: pantun . So is the wayang kulit (puppet theatre . mantera. the borders are unweildly and on a closer look. Here the division overlap with the western. Thus in the oral narratives one finds poems. So is the ritual curing ceremony of the main puteri. teka-teki.elements from various other genres are employed to enhance the effect and quality of the work. and to further blur categories many of the elements of both are present in the other category too. The makyong. stock phrases. peribahasa berangkap. teromba. seloka. It not a stage play. This may be seen throughout its history. teasing and so on. in fact even into the present. anecdotes. neither is it a musical.and pantun. In the syair sometime we find the pantuns. the theatrical story that has actors moving in circles or into scene. syair.as it too contains music. legends. But it is also true that while there are generic parameters that help the author in his composition like the hikayat. we know that these are mere generalised categories. talibu.) Another complicating element and division that of the oral and written. In Malay literature there are many that may not be defined or measured against the western ones. From the evidence of literary texts we know that there are the main genres like poetry. dikir. dialogues. We do not even have words for it in the language.Puisi-puisi sukuan. In written historical works there are pantuns. in the act of narration proper genres are mixed -.Dabus 34. and accompanied by a whole orchestra.

A second example is excerpted from the conclusion of the Syair Berang-berang now in the Bodlein.pantun and a half-syair: Batang seri di dalam puan Padi di dalam bermangku nila Akan berseri gerangan tuan Hati di dalam bagaikan gila Padi di dalam bermangku nila Serahi di dalam puan Hati di dalam bagaikan gila Sebab berahi kepadamu tuan Jikalau tuan mudek ke hulu Pintakan sahaya kembang kemboja Jikalau tuan mati dahulu Nantilah saya di pintu syurga Berang-berang sangat berosak hati Kerana bertemu emas pelangki. Berjalan tinting lusir berlari Berayun tinting tangan menari Indah bijak Laila bistari Yang bijaksana Laila jauhari. There are other forms that are based on the alif-bata-ta (the Jawi alphabet) the rejang (fortune telling through auspicious times and dates and the Pak Bongsu Membilang Malam. The preceding verses are monorhymic syair. a popular form and highly in demand. six. eight. However. ten. 2(R). Kalau ada gelundi pahit Minum serbat di dalam gelas Kalau ada budi yang baik Sepanjang hidup dapat dibalas. a narrative of a woman s emotions aver several days.Tara mahkota berayun sunting Berkembang bunga kemunting Dung-dung uma ayun tinting. It has developed from the 2 line to the four. Oxford (MS Malay e. it will be noticed that two extra lines are added to the pantun. The pantuns themselves are a great anthology of the collective creative genius. and even twenty. . but finally the form changes into the pantun. making it a half.

Upacara Pengobatan Tradisional Masyarakat Petalangan Desa Betung. the dondang sayang. Pucuk perena daun perena Ketiga dengan pucuk api-api Baginda Ali minta guna Siti Fatimah turun mandi. Or listen to this Balian curing incantation. in the songs. Anak itik anak ayam Terbang menyisi-nyisi langit Kecil sebesar biji bayam Mengandung bumi dengan langit Kota bumi selebar dulang Kota langit sekembang payung Duduk di tanah sekepal semula jadi Tumbuh rumput tarung temarung Alam besar diperkecil Alam kecil dihabisi Tinggal alam dalam diri Mana alam dalam diri? . mantera. in speeches.The pantuns themselves are present in the mantera. of the Petalangan (Tenas Effendi (tth):55). Siti Fatimah turun mandi Titi sampai melentuk Siti sampai berlari Aku minta putarkan hati si Anu Jantung limpanya Pulang kepada aku Lupa makan minum Lupa mandi lupa tidur Tidak lupa kepada aku Tidak lupa siang dan malam Habis kulit dengan tulang Baru lupa engkau kepada aku. the many paces of the marriage ceremonies. The following is an exmple of the pantun in the mantera or incantation. in letters and also not least in love-making.

Frenz ed. Tth. Ditjen Kebudayaan. Proyek Pengembangan Media Kebangsaan. Dewan Bahasa dan Pustaka. P & K. University Park. Dewan Bahasa dan Pustaka. Dep. mixed to help them give a mould for their talents and themes. University of Pennsylvania Press Harun Mat Piah 1989 Puisi Melayu Tradisional: Suatu Pembicaraan Genre dan Puisi. Jakarta. Southern Illinois University Press. (first published 1934) 1971 Ilmu Mengarang Melayu. Newton P. Kuala Lumpur. Comparative Literature. Petaling Jaya. Ke2) Kuala Lumpur. Stallneckt. References Alisjahbana.For Malay authors it seems that genres are mere guidelines. 1975 Warisan Budaya Melayu. Kuala Lumpur. 1973. They assist and provide alternatives rather than hinder. dan Horst. they inspire and please and entertain rather than bore the audience. Za`ba. Zaman Baru. that are quite fluid.) 1993 Kesusasteraan Melayu Tradisional. . Thomas O 1995 The Ideology of Genre. For the dynamic author they may be combined and recombined. Zalila Sharif dan Jamilah Haji Ahmad (ed. Dewan Bahasa dan Pustaka. Beebee. Antologi Sayari Simbolik dalam Sastra Indonesia Lama.(Cet. Mohd Taib Osman. Jakarta. Dewan Bahasa dan Pustaka. Carbondale. Sutan Takdir 1971 Puisi Lama. Kuala Lumpur.

(Cet. gelintar Banyak daripada puisi Melayu tergolong dalam genre tradisional yang muncul dalam zaman sebelum berkembangnya tradisi tulisan pencetakan. teka teki. prosa berirama (prosa lirik).3 Teromba 2. talibun (sesomba). peribahasa berangkap.2 Gurindam 2. . Isi kandungan [sorok] 1 Definisi 2 Jenis-jenis puisi Melayu 2. Tidak dapat dipastikan tarikh sebenar sejarah mula perkembangan puisi Melayu tradisional. sama ada pada jumlah perkataan dalam baris. jumlah baris dalam rangkap. puisi ialah karangan berangkap yang khas dipakai untuk melafazkan fikiran yang cantik dengan bahasa yang indah. Za'ba. [sunting] Jenis-jenis puisi Melayu Puisi Melayu termasuk dalam golongan karya kesusasteraan bentuk bukan cerita (non-naratif).5 Mantera 2.Zuber Usman 1975 Kesusasteraan Lama Indonesia. dan dikir (zikir)[2]. Menurut sasterawan negara. teromba. ensiklopedia bebasPuisi Melayu Dari Wikipedia Bahasa Melayu. isi/tema. dan jumlah suku kata. berperanan sebagai wadah pemeliharaan adat.Wikipedia Bahasa Melayu. nazam. ensiklopedia bebas. Ini dapat dibuktikan dengan kehadiran banyak genre puisi tradisional dalam karya hikayat dan cerita-cerita rakyat. gurindam. seloka. Puisi Melayu . dan fungsi. syair. Karangan ini terikat kepada bentuknya yang khusus dan tetap. hiburan.6 Peribahasa berangkap 3 Rujukan [sunting] Definisi Definisi lama puisi ialah karangan berangkap. Pengkelasan puisi Melayu boleh dibuat berdasarkan bentuk. [sunting] Pantun Rencana utama: Pantun Perkataan pantun dikatakan berasal daripada perkataan Bahasa Sanskrit paribhasya atau Bahasa Jawa parik yang bererti pari atau peribahasa dalam Bahasa Melayu[3]. Ke5) Melaka. dapat dikatakan perkembangan puisi Melayu tradisional telah bermula secara bersama dan sezaman dengan perkembangan prosa Melayu tradisional. pengajaran agama. Abbas Bandung. pembinaan sahsiah. Lompat ke: pandu arah.4 Talibun 2. Berdasarkan kepada pengkelasan ini. Berdasarkan kajian oleh ramai sarjana. Puisi dalam Bahasa Melayu larut dalam jiwa masyarakat Melayu tidak hanya sebagai satu hasil kesenian. rima dan irama. pengajaran ilmu pengasih. dan melukiskan kemanisan dan kecantikan bahasa.1 Pantun 2. tetapi juga mengjangkau alam mistik. dan kepercayaan[1]. jenis-jenis puisi Melayu tradisional terbahagi kepada dua belas iaitu pantun. pertahanan.

pantun bererti kuantrain. lapan kerat. pantun bermaksud satu cerita (karangan) panjang berirama yang dinyanyikan dengan iringan muzik. Singgah bermalam di Tangga Batu. Bentuk gurindam terikat terdiri daripada dua baris serangkap dengan rima akhirnya yang sama. mempunyai jumlah silables sekata setiap baris. Brandsetter pula. Dalam Bahasa Sunda. Lagak Minang. Manakala dalam masyarakat Melayu pula. iaitu puisi yang tersusun dalam struktur empat baris serangkap. fungsi dan penyebarannya[5]. Tumpang di rumah Tok Lela. Pemandu ramai penumpang pula tetap setia [sunting] Gurindam Rencana utama: Gurindam Gurindam terkenal dalam masyarakat Melayu terutamanya di Sumatera. Bagi bentuk gurindam yang tidak terikat pula. Menurut Dr. empat kerat. dalam Bahasa Tagalog disebut tonton yang diucapkan dalam aturan yang tertentu[4]. 3) Terjemahan (Besar dari bumi. enam kerat. dan sebagainya[6]. . dan sebagainya. Struktur puisi gurindam terdapat dua: terikat dan tidak terikat.Antara penulisan klassik Tamil yang mempunyai bentuk pantun telah dikarang antara kurun ke dua hingga kurun ke lima dalam tempoh cankam. jumlah barisnya tidak tetap. gurindam juga dikenali dengan nama Muslihat Acheh. Asal usul perkataan gurindam adalah daripada Bahasa Sankrit dan dikatakan memasuki Bahasa Melayu melalui Bahasa Tamil iaitu 'kirandum'. tema/isi. agama. Di Sumatera. dan pecahan gambaran pada dua baris yang sama. perkataan 'pantun' berasal daripada akar kata tun yang boleh dikesan dalam Bahasa Jawa iaitu tuntun. tinggi dari langit Dalam dari laut. Dari segi tema pula memunculkan jenis-jenis pantun seperti yang berikut: pantun kanak-kanak pantun cinta dan kasih sayang telatah dan cara hidup masyarakat pantun teka teki pantun puji-pujian/sambutan pantun nasihat.seperti madu Besar lagi cintaku bagi Tuanku (lord of the land)) Antara persamaan yang boleh dilihat adalah ia menggunakan puisi sebagai gambaran cinta. dilereng gunung (kurunci tangkai gelap mekar . Timbullah insaf di dalam hati. dan adat pantun naratif/cerita Contoh pantun cinta dan kasih sayang: Dari Mentakab ke Sungai Mati. Daripada pengkelasan inilah maka timbullah apa yang disebut pantun dua kerat. Pantun dapat dikelaskan berdasarkan kepada bentuk/struktur. Contoh rangkapnya adalah:nilattinum perite vaninum uyarntanru nirinum arala vinre carar karunkor kurincip pukkontu perunte nilaikkum natanotu natpe (Tevakulattar: Kuruntokai. Gurindam Barus.

pandangan memandang satu nan lain. kok sejamban seperulangan. teromba berbentuk bebas. ada yang menyatakan bahawa teromba sebagai perbilang adat. pandangan pun belum banyak. kok jalan kurang pasa. adat. kok selaman sepermainan. Di dalam sebuah teromba disisipkan dengan beberapa jenis puisi tradisional lain. tambo. Dari segi bentuk. kok putus kata di pangkal. gurindam. Terdapat banyak pengertian teromba. diharuskan pula semenda-menyenda. pengalaman pun belum jauh. manakala rima akhir setiap baris pula tidak sama. singkap daun ambil buah. dan peribahasa. Teromba juga dikenali dengan nama-nama seperti terasul. [sunting] Talibun Rencana utama: Talibun Definisi umum bagi talibun menurut Kamus Dewan (2005) ialah sejenis puisi lama yang terdiri daripada empat baris. dan hukum-hukum hidup bermasyarakat. tak dek hukum tak mengambil. kalau begitu kedatangan saya ini. orang ke awak. ibarat pergi ke huma. duduk berperuntungan. Contoh teromba adalah seperti berikut: Merisik dalam adat istiadat perkahwinan Adalah saya bak kata orang. kok ibarat dasar pusaka. awak ke orang. [sunting] Teromba Rencana utama: Teromba Teromba terkenal dalam masyarakat Minang yang kuat berpegang kepada adat Perpatih. enam Teraci enam Gunung Pasir. mati hukum Allah. atau dua puluh baris yang bersajak di hujungnya. dan salasilah. Sesebuah teromba lazimnya mengungkapkan gagasan pemikiran yang tinggi berkenaan peraturan. semenda bersemenda. pendapatan pun belum ada. kok segar disiram. duduklah pula sepelarasan. berapalah sukunya dua belas. Talibun disebut juga dengan nama seromba dan mempunyai . kok ibarat umur baru bertukar muda. kok darah belum setampuk pinang. seperti pantun. putus dengan dibagi. dua belas Muar dua belas Jempol. undang-undang yang tetap dan kata-kata adat[7].manakala rima akhirnya bebas. adapun kedatangan saya ini sama-sama faham. Jumlah baris dalam setiap rangkapnya tidak tetap. enam baris. iaitu bersuku-suku. nilai.

Mereka membaca mantera dengan nada. fenomena alam. dan tekanan suara yang tertentu sesuai dengan tujuan perbomohan atau sesuatu perkara yang dihajati. atau matar. perlakuan manusia. mempunyai makna yang tersirat. pakaian. dan takal. mantr. kerana tidak terikat kepada jumlah baris yang sama dalam satu-satu rangkap. Dari situ timbullah unsur-unsur kuasa magis seperti semangat dan roh yang dianggap sebagai memberi kesan kepada sesuatu perkara yang dihajati secara langsung kepada unsur-unsur magis tersebut.bentuk yang hampir sama dengan prosa lirik atau prosa berirama[8]. . Seri Dangomali! Hendak kirim anak sembilan bulan. Keakraban masyarakat Melayu silam dengan alam sekitar mendorong kepada timbulnya kepercayaan-kepercayaan bahawa alam sekitar mempunyai pengaruh dan kuasa yang menentukan sesuatu perkara dalam kehidupan mereka. sembuh. Walau bagaimanapun. negeri. cuca. Segala inang. Kepercayaan ini berkait rapat dengan pengaruh animisme yang diwarisi secara turun-temurun. bahasa yang padat puitis. puja. Mantera boleh digolongkan sebagai sejenia puisi Melayu tradisional berbentuk bebas. Lazim isi talibun berkisar kepada pelbagai perkara dan objek. tawar. kenderaan. segala pengasuh. talibun berbeza dengan prosa lirik dan prosa berirama kerana talibun merupakan sebahagian sahaja daripada cerita yang diambil prosa lirik. Menyahut panggilan apabila dipanggil ke istana Pukul tabuh larangan Palu gong pelaung Titir canang pemanggil Yang capik datang bertongkat Yang buta beraba-raba Yang tuli leka bertanya Yang kecil terambin lintang Yang jarak tolak-tolakan Yang pendek bertinjau-tinjau Yang kurap mengekor angin Yang pekak pembakar meriam Yang buta pemghembus lesung Yang lumpuh penghalau ayam Yang pekung penjemuran Yang kurap pemikul buluh [sunting] Mantera Rencana utama: Mantera Istilah mantera berasal daripada kata mantra. dan tradisi yang terdapat dalam sesebuah cerita lipur lara. Pawang atau bomoh adalah ahli-ahli penting yang menguasai dan mengamalkan mantera. manakala rima askihrnya pula tidak tetap. Talibun mengungkap persoalan yang berbagai bergantung kepada konteks cerita induknya. perasaan. irama. seperti senjata. dalam Bahasa Sanskrit yang bermaksud nyanyian memuja tuhan atau pemujaan penyebutan kata-kata tertentu bagi memperolehi sesuatu yang dihajatkan yang mempunyai kesamaan dengan jampi serapah. Puja Padi: Seri Dangomala. kerana pengucapan dalam bentuk mantera menggunakan kata-kata yang tersusun dalam bentuk rangkap. Mantera tergolong dalam kelompok puisi.

Jangan beri ngilu dan pening. Peranan peribahasa dalam majlis-majlis rasmi mahupun dalam kehidupan seharian mereka adalah sebahagian daripada budaya Melayu yang sopan walau semasa menegur. menyindir atau mengkritik secara halus. perbilangan. Aspek stilistik dalam sastera untuk menemukan format ideal persembahan karya. jangan beri demam. baik dalam dalam sebaris atau lebih. Puisi Melayu lama cerminan ketinggian akal budi « Dunia Penyair ~ Himpunan Puisi Klasik Dan Moden Sepanjang ZamanDunia Penyair ~ Himpunan Puisi Klasik Dan Moden Sepanjang Zaman ~ Koleksi Puisi Klasik Dan Moden Yang Segar Sepanjang Zaman ~Rumah Pautan Laman Tentang Blog Pantun Penyair Chatroom Lirik Forum Puisi Melayu lama cerminan ketinggian akal budi Oleh Azman Ismail SESUNGGUHNYA sastera dalam semua genre sejak era Plato hingga kepada pengkritik Anthony Giddens adalah kekuatan keilmuan sesebuah bangsa. Gagasan daripada aktiviti-aktiviti kesusasteraan kotemporari turut mempengaruhi produksi gagasan-gagasan dalam pemikiran para ilmuwan. Peribahasa juga berfungsi sebagai alat kawalan sosial dan pemantapan sesuatu sistem sosial dalam kemasyarakatannya dan media yang mempamerkan kebijaksanaan penutur atau pewarisnya[9]. The Garden of Forking Path (1941) terhadap Baudrillard sangat ketara. Jean Baudrillard. Jorge Luis Borges. Dari segi bentuk. Kesimpulan yang paling mudah. lidah pendeta. Pengaruh besar Luis Borges tersebut menjadi landasan kepada penghasilan karya . Tua menjadi muda. Pengaruh karya Luis Borges. Yang tak kejap diperkejapkan. sastera sentiasa berkembang dengan mewarisi penemuan generasi sebelumnya sebagai asas penulisan atau setidak-tidaknya rujukan. pepatah-petitih.Jangan beri sakit. Yang tak tinggi dipertinggikan. Hijau seperti air laut. Tidak sebagaimana pantun. perumpamaan. dan tamsil. Ia sentiasa berkembang untuk mengisi seluruh pemikiran masyarakatnya. [sunting] Peribahasa berangkap Peribahasa tergolong dalam jenis puisi warisan Melayu dan sangat banyak ditemui dalam kesusasteraan Melayu tradisional. kias ibarat. peribahasa berangkap terbina dalam dua keratan yang sejajar. salah seorang pemikir pascamoden paling provokatif pada dasarnya mewarisi idea-idea serta pandangan penulis Argentina. Tinggi seperti bukit Kaf. Kecil menjadi besar. baris-baris dalam peribahasa tidak berkaitan antara satu sama lain. Yang tak sama dipersamakan. Peribahasa juga disebut dengan nama peribahasa berirama dan mempunyai beberapa variasi seperti bidalan. Karya-karya sastera termasuk puisi dalam konteks kotemporari berkembang sejajar dengan penemuan kerangka ilmu-ilmu sosial ataupun kebudayaan.

baru-baru ini. syair. Hashim berkata. berbaik-baik sesama makhluk. seloka. Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi. pantun. Unsur lain yang turut ditekankan ialah setia kepada ketua yang adil. Masyarakat Melayu tradisional juga menekankan menanam budi. Prof. Bagaimanapun kolonialisme dengan pelbagai unsur budaya Barat secara bertahap turut mempengaruhi nilai-nilai itu hingga kejatuhan sepenuhnya alam Melayu pada . seloka dan nazam. halus berbudi bahasa. Sesuatu yang kongkrit atau abstrak. Simulacra and Simulation (1981). Begitu juga dalam konteks sastera Melayu. pendidikan demi membentuk manusia yang berilmu. Pengertian paling mudah ialah budi mewakili tempat perasaan. Hashim Musa. Penciptaannya oleh golongan bijak pandai Melayu secara anonimus. gurindam dan peribahasa. merupakan khazanah warisan Melayu sejak zaman berzaman dalam bentuk sastera lisan seperti pepatah. amanah. antara dapatan kajian tersebut ialah hidup berteraskan agama Islam. Menurut Pensyarah Sastera.000 tahun lalu. menghormati hak dan milik. katanya ketika membentangkan kertas kerja pada seminar Antarabangsa Psikolinguistik di Putrajaya. Kekuatan dan pegangan teguh kepada nilai-nilai akal budi tersebutlah yang menjadi inti kepada kekuatan tamadun Melayu di Nusantara sejak lebih 1. yang praktikal ataupun teoritikal. Genre puisi misalnya merupakan sebuah warisan teras hati budi masyarakat Melayu yang penuh kesantunan dan nilai-nilai luhur.Bondrillard. bersifat kasih sayang dan mensyukuri nikmat Allah. puisi-puisi Melayu lama merupakan contoh terbaik tentang akar budi Melayu yang tersembunyi di sebalik ketinggian bahasa. berbudi dan bertakwa serta taat kepada ibu bapa. kesedaran. Dr. keyakinan dan dorongan manakala budi pula ialah akal atau daya fikir yang memahami untuk memahami sesuatu. tidak membuang masa. Puisi Melayu lama yang diolah secara berentak dan berirama dengan pemilihan kata yang memikat hati budi sehingga mudah melekat dalam ingatan. Beliau berpendapat. kolektif dan akumulatif dalam deretan perjalanan sejarah dan perkembangan masyarakat itu. beradab. Puisi-puisi Melayu lama dengan jelas menyatakan komponen teras hati budi Melayu sebagai paksi dan panduan perlakuan kepada anggota masyarakat demi menjaga kerukunan. kesejahteraan dan kejayaan dalam masyarakat. simpulan bahasa. tolong menolong dan mengutamakan kebajikan umum. pengalaman-pengalaman praktikal dan ilmu warisan turun-temurun nenek moyang mereka. Memukau Ketinggian nilai cerapan terhadap unsur-unsur tersebut membolehkan karya-karya sastera Melayu tradisional mempunyai falsafah serta keupayaan akal budi yang memukau. Pengaruh daripada puisi tradisional seperti nazam. ketinggian akal budi Melayu pada dasarnya tidak dapat dipisahkan daripada dimensi alam. sentiasa bermufakat. syair dan gurindam menggabungkan antara estetika bahasa dan ketinggian nilai-nilai budi serta kesantunan orang Melayu. berdikari. Sarjana-sarjana Melayu membahagikan 26 teras ketinggian akal budi Melayu berdasarkan pantun. budaya. gurindam.

tema dan cara penyampaian genre-genre kesenian tradisional Melayu yang digabungkan dengan pemahaman lengkap tentang unsur alam dan warisan. Keindahan. Dalam erti kata lain. peralatan dan prasarana kehidupan di dunia. Ia sama sekali berbeza dengan mana-mana karya klasik di seluruh dunia. jika puisi Divine Comedy oleh Dante Alighieri atau Goethe dalam naskhah drama Faust dikaji. isi. Pengetahuan yang luas Teks-teks puisi tradisional walaupun mengandungi unsur-unsur imaginatif atau fantasi. banyak memperlihatkan penyimpangan tentang realiti dunia dengan alam sesudah mati. epistemologi. puisi-puisi Melayu lama sebaliknya melontarkan suatu imej pendidikan dan pembinaan manusia dan kemanusiaan yang berasaskan Islam melalui epistemologi melalui pintu-pintu puitik. Aspek komponen nilai. keindahan sentiasa berada pada tahap tertinggi. Kemurnian nilai. Di taman puisi itu. kehalusan dan kesenian dalam bentuk bahasa dan reka cipta dalam bidang seni sastera. meletakkan Allah sebagai sumber atau pusat panduan tertinggi dalam pemikiran serta aktiviti. Namun. dalam konteks epistemologi. Keberadaan puisi-puisi Melayu lama sesunggunya sesuatu yang unik. tumbuh berbatang dan bertangkai gaya. Dapat disimpulkan secara umum. kemahiran teknologi. Kerangka hati dan budi Melayu mengandungi tiga komponen utama iaitu epistemologi. Ia sekali gus mempengaruhi bentuk-bentuk. etika dan akhlak yang dibawa oleh Islam tersebut memberi pengaruh yang sangat besar kepada keududkan akal dan budi Melayu hingga ke hari ini. Antaranya. Semuanya berpadu secara harmoni. tambahnya. Nilai-nilai serta makna moral tersebut dikaitkan dengan Islam yang mula menjadi inti utama kekuatan peradaban di Nusantara sejak abad ke-12. ilmu mengikut pandangan orang Melayu ialah ilmu pencarian akal budi manusia serta ilmu ilham dan wahyu.sejak awal abad ke-20. etika dan akhlak pula berkaitan erat dengan pandangan orang Melayu tentang apa yang dianggap sebagai mempunyai nilai yang tinggi dari segi kebenaran. pengalaman dan warisan budaya menjadikan puisi-puisi Melayu lama sama sekali berbeza dengan karya-karya dalam tradisi kepenyairan Barat. Sesuai dengan nilai-nilai dalam Islam. para pengarang Melayu berjaya menemukan satu kaedah dalam puisi-puisi mereka untuk menyebarkar nilai akar dan budi tanpa mengetepikan aspek estetika. Pandangan-pandangan itulah yang terus dipegang kukuh dalam puisi-puisi tradisional Melayu. Tidak ada kontradiksi yang atau bahkan dieksploitasi secara . seni tampak dan seni persembahan Melayu juga membentuk sebahagian daripada epistemologinya. dalam aspek komponen pandangan alam semesta masyarakat Melayu boleh disimpulkan kepada enam prinsip. moral. pandangan alam semester (worldview) dan komponen nilai serta akhlak atau faham nilai. Faktor Islam. Misalnya. masyarakat Melayu meletakkan segala ilmu pengetahuan. maklumat. Sementara itu. moral. Hashim berkata. namun ia tetap empiris dan rasional kerana disokong oleh pengetahuan yang luas para pengarangnya. kebaikan dan keindahan.

kesusasteraan. ia masih memerlukan maklumat daripada hasil-hasil kesusasteraan lamanya. teka-teki. Pemahaman yang mendalam terhadap Islam di kalangan pengarang-pengarang Melayu meletakkan puisi-puisi mereka tidak ada nilai hagemoni dan ancaman terhadap kebudayaan mana pun. berzanji. bait. jampi. rejang. ghazal. Terdapat dua kategori puisi dalam bahasa Melayu. teromba. Puisi-puisi Melayu lama? Pandangannya sama sekali berbeza. seloka. gurindam. Ia lahir di atas pandangan bahawa setiap kebudayaan di muka bumi ini berhak untuk hidup secara merdeka. Pemikiran di dalamnya disanjung dan dianggap sebagai pemberi pedoman kepada masyarakat silam. Hasil-hasil kesusasteraan itu merupakan dokumen maklumat penting tentang tamadun masa lampau masyarakat. hadrah. melayu. pantun seloka. mengembangkan puncak potensi kreatifnya. nazam. Ini kerana kebudayaan mereka dibangun dalam proses rasional tersebut yang akhirnya membuahkan puisi-puisi kolonialisme yang menyokong penjajahan terhadap bangsa Timur. iaitu puisi terikat dan puisi bebas (lihat lampiran). Dalam perkembangan puisi tradisional Melayu terdapat jenis-jenis seperti pantun.umum qdetactive @ 9:11 am Tags: budaya. 2008 Difailkan di bawah: artikel. tambo. endoi. talibun. syair. rubai. terasul. perbilangan adat. Setiap baris mengutarakan keharmonian dan kedamaian sejagat tanpa membezakan keturunan atau bangsa.bahasa melayu.ilmiah. kemasukan pelbagai bentuk dan jenis puisi dari luar telah memperkaya puisi Melayu hingga berjumlah lebih kurang 30 jenis puisi. dabus.kesusasteraan. Kelahiran puisi yang bersifat tempatan. kata-kata adat. fobia dan ketakutan kontradiksi telah berabad-abad menghantui dalam pemikiran rasional bangsa-bangsa Barat mulai daripada Aristoteles sampai Anthony Giddens. dikir@zikir.hagemoni antara pengarang dan masyarakatnya. peribahasa berangkap. dan berzanji. Puisi Melayu Tradisional « Qaryafikir AboutQaryAciptAQaryArekA Qaryafikir perihal tentang perkongsian bijak Puisi Melayu Tradisional September 21. perbilangan. Begitu juga dengan corak pemerintahan serta nilai-nilai tinggi mesyarakat tersebut. Pantun Oleh: Qamarul Arifin Abdullah . puisi. mantera. masnawi. marhaban. qit ah. tradisi <!--[if gte mso 9]> <![endif]--><!--[if gte mso 9]> <![endif]--> Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Walau bagaimana maju sekalipun sesuatu masyarakat. Memang diakui.

berpasangan. dari segi tema dan isi. dan setiap rangkap membawa persoalan yang sempurna. Maksudnya berdiri sendiri (kecuali pantun berkait). dan pantun naratif atau cerita. pantun cinta dan kasih sayang. Sebab emas budi terbuang. Setiap pantun mempunyai rangkap-rangkap yang berlainan. antaranya oleh Pijnappel. Buah langsat kuning mencelah. dan mempunyai antara empat hingga lima perkataan. mampu membawa berbagai-bagai tema. kakinya diletak dalam perahu. pantun kasih-sayang . Jatuh daunnya ke dalam ruang. Penjenisan pantun berdasarkan bentuk dan strukturnya yang tetap. Terdapat juga pantun-pantun yang pembayangnya mempunyai hubungan dengan maksudnya. pantun teka-teki. dan berangkapan. persoalan dan mesej. Pantun sebagai milik semua lapisan masyarakat.Memang tidak dapat dinafikan lagi bahawa pantun adalah satu-satunya puisi Melayu tradisional yang paling asli dan lahir di rantau Alam Melayu. pantun budi dan sebagainya bukanlah tergolong sebagai jenis tetapi lebih jelas sebagai pengelasan tema yang boleh berubah-ubah menurut tafsiran dan penumpuan pengkaji. Sebab itu. Bagi setiap baris pantun ada jeda di dalamnya. Luka di tangan berdarah merah. Contohnya: <!--[if gte vml 1]> <![endif]--><!--[if !vml]--> <!--[endif]--><!--[if !mso]--><!--[endif]--> Sapu tangan berkaki merah. <!--[if !mso]--> <!--[endif]--><!--[if !mso & !vml]--> <!--[endif]--><!--[if !vml]--> <!--[endif]--><!--[if gte vml 1]> <![endif]--><!--[if !vml]--> <!--[endif]--><!--[if gte vml 1]><![endif]--><!--[if !vml]--><!--[endif]--> pembayang maksud <!--[if !vml]--><!--[endif]--> leh itu. Setiap serangkap dapat menyelesaikan keseluruhan idea. telatah dan cara hidup masyarakat. Luka di hati tak dapat nak tahu. Banyak pendapat dikemukakan oleh pengkaji-pengkaji tentang asal usul istilah pantun. Pantun-pantun ini memiliki gaya bahasa dan lambang yang sesuai dengan norma dan nilai masyarakat setempat. antara ciri-ciri pantun ialah berskema rima a/b /a/b yang terdiri daripada dua komponen. Pantun mempunyai unsur estetika alamiah yang bersifat bertentangan. Senduduk tidak berbuah lagi. pantun puji-pujian atau sambutan. Wilkinson. agama dan adat. Zainal Abidin Ahmad(Za ba). istilah-istilah yang merujuk kepada jenis-jenis pantun. pantun dapat dibahagikan keada tujuh iaitu pantun kanak-kanak. . Menurut Harun Mat Piah (1989). Adat dunia memang begitu. seperti pantun kanak-kanak . pantun nasihat. Winsteadt dan Van Ophuijsen. iaitu pembayang atau sampiran dan maksud. Hoessein Djajadiningrat. Contohnya: Pantun Budi Bunga Cina di atas batu. Setiap barisnya mempunyai antara lapan hingga sepuluh suku kata yang sesuai dengan pernafasan normal.

Sudah dapat gading bertuah. Sesebuah gurindam sarat dengan tema dan perutusan yang bersifat nasihat. Ia merupakan pinjaman dari segi istilah saja. pantun Melayu. Puisi jenis gurindam dirujuk kepada Gurindam Dua Belas karya Raja Ali Haji (lihat lampiran 3). Hidup aman dikenang orang. Di situlah syaitan tempatnya manja. Contohnya: Ini Gurindam Fasal yang Kesembilan Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Itulah iblis punya penggawa. Tanduk tidak berguna lagi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Di situlah syaitan tempat berkuda. Budi dan emas sama dijunjung. Baik bergalas baik tidak. seperti tidak ditentukan jumlah perkataan bagi setiap baris. dan gaya bahasa tertentu. keagamaan. jumlah perkataan sebaris. 1991. Kejahatan seorang perempuan tua. Gurindam merupakan sejenis puisi yang tidak terikat atau tiada tentu bentuknya (sama ada terikat atau tidak). Bukannya manusia iaitulah syaitan. Asal budi sama dikenang. Terbit bunga pucuk mati. Bentuk yang terikat biasanya terdiri daripada dua baris serangkap. aliterasi. Meskipun terdapat unsur bebas dalam gurindam berkenaan. Baik berbalas baik tidak. Budi tuan saya tak lupa. tetapi unsur-unsur terikatnya lebih banyak. Kepala keada hamba-hamba raja. Tanam lenggundi tumbuh kelapa. Sudah terpahat di dalam hati. dan pengajaran. Dalam setiap dua baris itu terdapat timbal antara baris pertama dan baris kedua. Gurindam Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Walaupun ada pendapat yang mengatakan bahawa istilah Gurindam berasal daripada bahasa Sanskrit dan masuk ke bahasa Melayu menerusi bahasa tamil. Bentuk yang tidak terikat tergolong sebagai puisi bebas. rima akhir bagi dua baris adalah sama dan tiada had bagi jumlah keseluruhan barisnya.sama ada berangkap atau tidak. Padi dan nanas tanam di tanjung. Sumber: Zainal Abidin Bakar (penye). Gurindam adalah puisi dua-dua baris. jika berangkap tidak tentu jumlah baris serangkap. Kebanyakan orang yang muda-muda. tetapi pengisiannya tidak menurut puisi Sanskrit atau Tamil (Za ba: 1965). . hampir sama dengan syair dua baris atau nazam. Tempat pipit membuat sarang. Perkumpulan lelaki dengan perempuan. Buli-buli bertali benang. dan mempunyai rima atau tidak. Dalam gurindam juga kadang-kadang terdapat ciri puisi seperti asonansi.

<!--[endif]-->Empat baris serangkap dengan rima a/a/b/b. Adapun orang tua yang hemat. <!--[endif]-->Empat baris berkait. d/d/d/d dan seterus nya. Dalam perkembangan persuratan Melayu selanjutnya. <!--[endif]-->Dua baris serangkap dengan rima a/b. Jika orang muda kuat berguru. <!--[endif]-->Empat baris seirama (monorhyme). Selepas itu terdapat syair berbahasa Melayu yang pertama di batu bersurat atau prasasti Minye Tujuh (1380 m). <!--[if !supportLists]--> iv. Hamzah Fansuri. Semenjak itu.Di situlah syaitan punya jamuan. 1990 dalam Kajian Puisi Melayu. <!--[if !supportLists]--> v. Menurut Harun Mat Piah(1983). <!--[endif]-->Empat baris serangkap dengan rima a/b/a/b. variasi bentuk syair ini membuktikan bahawa syair tidak terhad kepada satu bentuk sahaja walaupun bentuk empat baris serangkap. seorang tokoh ulama dan pujangga melayu merupakan individu yang telah menghasilkan syair dalam bentuk yang lebih Melayu dengan cukup berkesan dan ilmiah temanya. <!--[endif]-->Empat baris serangkap dengan rima a/a/a/a. Syair berbahasa Arab yang terawal ialah catatan batu nisan Sultan Malik al-Saleh (1297 M) di Pasai. syair Melayu sudah menyimpang daripada bentuk syair Arab yang menjadi tiruannya. syair dalam bahasa melayu mempunyai beberapa variasi yang bergantung kepada bentuk rimanya iaitu: <!--[if !supportLists]--> i. (memerlukan beberapa rangkap) <!--[if !supportLists]--> ii. Syair Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Walaupun berasal dari Arab-Parsi namun syair Melayu tidak beracuan syair daripada tradisi Arab atau mana-mana puisi Arab-Parsi tetapi dalam bentuk dan acuan asli masyarakat Melayu (Harun Mat Piah. <!--[endif]-->Tiga baris serangkap dengan rima a/a/b. <!--[if !supportLists]--> iii. Selepas itu. sama ada dalam bahasa Arab mahupun bahasa Melayu. <!--[if !supportLists]--> viii. Orang Melayu mula berkenalan dengan syair sejak zaman awal bertapaknya Islam di alam Melayu melalui pengkajian kitab yang terdapat bentuk syair seperti kitab Al-Luma . Sumber: dipetik daripada Harun Aminurrashid. 1989). Menurut Harun Mat Piah (1989). (penye. Dengan syaitan jadi berseteru.). <!--[endif]-->Empat baris serangkap dengan rima a/a/a/b. c/c/c/d. Fusus al-Hikam. Bentuk inilah yang paling dominan dalam masyarakat Melayu walaupun terdapat juga variasi-variasi bentuk yang lain. Bentuk konvensional syair Melayu mengandungi empat baris serangkap dengan rima a/a/a/a. Al-Insan al-Kamil yang dibawa oleh pengembang agama Islam ke Melaka. Dalam Sulalatus Salatin Sejarah Melayu terdapat penggunaan syair. <!--[if !supportLists]--> vii. Syaitan tak suka membuat sahabat. Singaura: Pustaka Melayu. . <!--[if !supportLists]--> vi. syair terus berkembang pesat dengan bentuk yang lebih mantap dan tekal.

Endoi Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Endoi berasal daripada kata endul yang bermaksud buaian (Harun Mat Piah. syair nasihat dan tema-tema lain yang berasingan. syair Melayu mempunyai tujuh jenis tema yang berbentuk cerita(bukan naratif) iaitu syair romantis. 1989). menceritakan kisah-kisah nabi. menyampaikan nasihat kepada anak-anak agar berbuat baik.w. Zahirnya sifat menyatakan isma. Gani dan Mohamad Shaidan (peny. dan memperkatakan tentang pengajaran Islam seperti rukun islam. di darat. Manakala syair bukan cerita ialah syair agama. syair sejarah. Langkawi. Sebuah dunia belinya bukan. Contohnya: Syair Kelebihan Ilmu: Ilmu Itu Bekalan Hidup Berkata ilmu akulah sultan. Sinarnya cerah cahaya sejati. Jahil berseru akulah syaitan. Jasa berhimun ialah pengenalan. Di laut. Berdasarkan isi dan tema. endoi berfungsi untuk menyatakan rasa kesyukuran ibu bapa atas kelahiran anak sulung yang diadakan ketika upacara bercukur rambut anak yang berusia tujuh hari.a. . Rahim Shafie. Teman berbeka suluh berjalan. Muhammadar Rasullullah Bismillah itu permulaan nama. puisi ini juga bertujuan untuk memberikan panduan dan pengajaran kepada masyarakat khalayaknya. nazam dan juga antun sebagai wadah penyampaiannya. Ikutlah aku merata hutan. Endoi sebagai bentuk puisi tumpang menggunakan bentuk syair. Kedah keada Wahyunah Haji Abd. Contohnya: Ucapan Mencukur Rambut Budak Kecil Bismillahirrahmaanirrahim Lailahaillallah. Jasa seorang ialah taulan.dengan rima a/a/a/a lebih luas digunakan. Endoi merupakan tradisi lisan berbentuk perbuatan yang disambut oleh masyarakat Melayu dalam majlis keramaian seperti kenduri kahwin untuk memeriahkan suasana. Ilmu itu gemala sakti. Antara persoalan yang disampaikan dalam puisi endoi ialah menceritakan salasilah dan riwayat hidup Rasulullah s. Keadaan zatnya bersama-sama. syair panji. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Sukar bercerai sehingga mati. dan kitab suci al-Quran. syair keagamaan. 2000 dalam Puisi Melayu Lama Berunsur Islam. Selain itu. Hiasan penyata polan si polan Sumber: dituturkan oleh Haji Abd. Asal puncanya lamun didaati. Kerajaan aku darat dan lautan. dan syair kiasan. Secara khususnya.). Kuasanya bersukat digunakan. di rimba dan pekan. berbudi bahasa dan menghormati ibu bapa. Harganya tidak dapat ternilaikan.

Biasanya . Sumber: Dipetik daripada Majlis Peperiksaan Malaysia (peny. Delapan puluh hari alqah namamu. Rahman Kaeh. Biasanya. Bahkan kalau diteliti lebih lanjut. Perbuatan Maharaja Jaya Dewata. Penjara besar besar besi kursani. Tidur berendam airnya mata. rejang ini hampir sama dengan pantun berkait. Nor dan Abd. Rahim bapamu turun ke ibumu.Kadim dan taat setia lama. sedangkan pantun atau syair memiliki rima yang tetap.) 1996 dalam Warna Sari Sastera Melayu Tradisional. Contohnya: Rejang Hari Bulan Tujuh hari bulan rejangnya tikus. pengisian dalam rejang membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan agama. . dua baris pertama merupakan pembayang dan dua baris berikutnya merupakan maksud. Rejang menumpang bentuk syair atau pantun. dua baris pertama tidak berhubungan langsung. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka dan Fajar Bakti. Selain itu. Tikus jantan masuk penjara. buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan. Dendam oi apa selaku ini. Dipecahnya pula sekian alam. ada kaitannya dengan ramalan bintang atau astrologi (Mohd. nasihat. Hari atau hari bulan dikaitkan dengan nama-nama binatang. Cuma berbeda pada rima akhir yang tidak tetap. Dipecahnya empat nazirnya Adam. Hilanglah akal lenyap bicara. Yusof Md. teladan dan pengajaran. Ciri-ciri rejang ialah rejang terdiri daripada empat baris serangkap. masyarakat di Nusantara ini mempunyai cara-cara yang tertentu untuk meramal hari-hari yang baik dalam sebulan. genre ini hampir menyerupai bentuk pantun dan syair. Empat puluh hari nutfah namamu. tetapi ada pula yang berhubungan seperti syair. reaksi dan kepercayaan tertentu. Seratus dua puluh hari alamah namamu. Hal ini dapat dilihat dalam puisi rejang seperti Ketika Rejang yang dikatakan ada hubungan dengan hubungannya dengan ramalan waktu manakala Rejang Ketika dikaitkan pula dengan raksi (nasib baik atau buruk mengikut perkiraan waktu). Hai segala nur-ul-khatam. Kalau terkenang sifat yang bagus. 1985). Rejang Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Rejang menumpang bentuk syair atau pantun yang menggunakan nama hari atau hari bulan berdasarkan firasat. Hilanglah akal lenyap bicara. Tikus jantan masuk penjara. Istilah rejang mengikut Wilkinson. Penjara besar besi kursani. Oleh itu. Dendaru oi apa selaku ini.

Ingat-ingat hai saudara masa itu. dan keilmuan. serima (monorhyme) dan seterusnya. Sejenis puisi yang terikat. Benar tidak bila ada amal kamu. skema rimanya ialah a/a. 1999 dalam Syair Rejang. Pada Tuhan kita datanglah asalnya. pendidikan. Contohnya: Nazam Ajal Oleh Hj. b/b. Pada Tuhan kita kembalilah sudahnya. dan keilmuan. dan menyampaikan nesihat dan pendidikan. Bentuk puisi ini biasanya digubah oleh ulama menurut kaedah dan pertimbangan puisi Arab. akhlak dan sebagainya.a. Oleh itu mari kita sama-sama. dan rasul-Nya Nabi Muhammad s. Penyelenggaraan dan Analisis Teks Disertasi Ph. Nyawa sampai batang leher baru tentu. Shah Alam: Marwilis Publisher. Penyebaran dan fungsi nazam dalam kehidupan masyarakat Melayu tidaklah seluas pantun dan syair.w. Yang kedua. c/c. Tidak tahu bila samaikan ajalnya. 1989.a. Maulidur Rasul. Puas hati tidak sesalkan dirimu. dan puisi bentuk nazam ini boleh dibawa secara berlagu seperti nasyid dan qasidah.w. Antara ciri-ciri khasnya ialah terdiri daripada dua baris serangkap dengan jumlah perkataan dan suku kata di dalam sebaris antara 10-12 suku kata. . himpunan Puisi Klasik. dikir berasal daripada perkataan Arab. Brahim bin Ampuan Hj. Pada umumnya nazam digunakan dalam menyampaikan ajaran Islam yang meliputi perihal Nabi Muhammad s. Ahmad Mufti Kalau sungguh kamu yakin. Sumber: dipetik daripada Md. Bentuk nasyid dan zikir menjadi wadah penyebaran nazam dan biasanya disamakan dalam majlis-majlis keagamaan seperti sambutan awal Muharam. Isinya tidak sempurna dalam dua baris.D. Pahit mati itu bukan macam jadam. fikah.Sumber: dipetik daripada Ampuan Hj.. pelajaran tauhid. Bukan pula macam api boleh padam. Buat amal jangan leka jangan lena. zikir yang bermakna puji-pujian terhadap Allah s. Kita ini akan matilah sudahnya.a. Isinya pula menyentuh tentang hal-hal agama. pendidikan. Mesej yang terkandung dalam nazam menggambarkan fungsinya yang tersendiri antaranya menyampaikan peristiwa sejarah seperti hal-hal yang berkisar dengan perjalanan hidup atau riwayat Nabi muhammad s. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. Nazam Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Nazam berasal daripada istilah Arab nazam yang bererti puisi. berendoi dan sebagainya. Tengah. Dikir/Zikir Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Menurut Harun Mat Diah (1989). Ali Bachik (Iladam). Jangan kamu lalai pada nafsu hati.w. menyamaikan pengajaran agama seperti ilmu tauhid. dan rukun iman.w. khatam al-Quran. Ada juga yang bertemakan nasihat. Temanya selalu berhubung dengan keagamaan.t. Tema dalam puisi nazam selalunya berhubung dengan persoalan keagamaan.

dan ajaran-ajarannya. bertolak ansur dan sebagainya. Puisi ini dinamakan dikir kerana setiap ungkapan atau kata-kata maksud atau isi puisi yang dipaparkan diselang-selikan dengan kata-kata atau ungkapan puji-pujian terhadap Allah s. Pada permulaan puisi. Allah humma salli Allah. Dikir/zikir dituturkan dalam upacara yang tertentu. mantera dan nazam.a.w. Dari segi bentuk. dikir/zikir sebagai gambaran masyarakat terutama dalam aspek kebahasaan dan nilai-nilai estetika.w.t. dan upacara sambutan maulidur Rasul. Akhir sekali. syair. Jumlah baris dalam serangkap. Dikir/zikir yang diucapkan atau yang dinyanyikan dalam upacara maulidur Rasul biasanya mengandungi unsur dakwah. di samping sebagai pengawal nilai sosial dalam masyarakat seperti nilai kerjasama. dan Nabi Muhammad s. selain itu dikir/zikir sebagai alat hiburan di majlis-majlis sosial seperti majlis sambutan pembesar.w.w. Kadang-kadang dikir/zikir mengambil bentuk-bentuk puisi yang lain seperti pantun. pengajaran atau tentang Nabi Muhammad s. Allah hee Allah huu ya Allah. Hati rindu kepada Nabi Muhammad. Pada kasih penghulu kita Muhammad. mungkin mempunyai atau tidak mempunyai rangkap. Dikir/zikir biasanya terdiri daripada ungkapan-ungkapan sejajar yang puitis. seperti dalam tarian dabus. . (selawat) disusun sehingga membentuk satu rangkap yang tersendiri.a. Selain itu. Hudal le ma ti habur sere ya Allah.w.a.t. dikir/zikir merupakan puisi bebas. Berdasarkan isinya. tidak tentu. dikir/zikir berfungsi sebagai alat pendidikan atau didaktik iaitu mengingati khalayaknya tentang perkara-perkara yang baik dan yang perlu diikuti. dan puji-pujian terhadap Nabi Muhammad s. dan tidak terikat kepada bentuk yang tertentu. dan isinya penuh dengan puji-pujian dan kemuliaan terhadap Nabi Muhammad s. Begitu juga rangkapnya.w. Dikir/zikir tergolong dalam kesusasteraan rakyat kerana penyebarannya dilakukan secara lisan. Baddal hee ya maula. Allah he salli dona Allah. Contohnya: Dikir Dabus Allah hee Allah huu ya Allah. Allah hee Allah huu ya Allah. majlis perkahwinan dan sebagainya. ungkapan puji-pujian (zikir) terhadap Allah s. Dikir/zikir juga merupakan puisi yang mengandungi isi tentang unsur-unsur agama. hormat-menghormati. dikir/zikir juga sebagai ejen penyebaran dan pemantapan nilai-nilai positif dan akhlak yang baik keada masyarakat khalayaknya. Allah Muhammadun sahu ya Allah. puji-pujian. jumlah perkataan dan suku kata dalam sebaris. Sentiasalah didapat daripada yang sempurna. permainan kompang/hadrah. Cahaya bulan empat belas petunjuk yang sempurna. Hee Allah Allah wabiza aalihi.Dalam perkembangan puisi Melayu tradisional. Rangkap ini diulang-ulang sehingga adakalanya beberapa rangkap sebelum rangkap isi. sama ada tentang ibadat. serta menjauhi perkara-perkara yang buruk atau dilarang sama ada dari aspek agama (Islam) atau nilai masyarakat.a. puisi dikir/zikir bermakna puisi puji-pujian.

Dengan takdir lagi dengan ihsan. c/c. b/b. Allah hee Allah huu ya Allah. Masnawi dalam bahasa Melayu diperkenalkan oleh Bukhari al-Jauhari menerusi karangannya Tajus Salatin. Budi itulah sungguh pohon ahsan. persoalan tasawuf. dan nasihat kepada khalayaknya. Perak. nasihat dan sejarah. dan temanya membawa persoalan yang bersifat falsafah. Ada sarjana mengatakan rubai berbentuk sajak yang terdiri daripada empat baris (a/a/a/a) yang selalunya bertujuan falsafah atau tasawuf serta membentuk epigram. Supaya mengetahui perinya ini. pengajaran. Rubai karya Omar Khayyam pula telah diterjemah ke bahasa Melayu oleh tokoh bahasa dari Johor iaitu Mejar Dato Muhammad Said bin Haji sulaiman (1868-1955) berdasarkan versi Inggeris yang diterjemah oleh Edward Fitzgerald. pengisian dalam rubai selalunya bertemakan falsafah. Itulah ingatkan dirimu yang berirfan. Walaupun begitu. Contohnya: Budi Dengarlah olehmu. 1996. Puisi rubai bertujuan untuk panduan pendidikan. dan seterusnya. Isinya dalam satu rangkap. Sebagai puisi yang bersumberkan puisi Arab-Parsi. Secara keseluruhannya. Hudal le ma ti habur sere ya Allah. menakala suku katanya ialah antara lapan hingga dua belas suku kata. Masnawi Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Masnawi identik dengan penyair terkenal Parsi. hai yang budiman. kepandaian. kekuatan. . terutama dalam karya agungnya Mathnawi Ma nawi. Rubai dalam bahasa Melayu pertama kali diperkenal oleh Bukhari al-Jauhari dalam teks Taj al-Salatin. puisi tersebut menjadi sebahagian daripada puisi warisan Islam. Puisi ini berbentuk bebas dari aspek baris. dan kemayhuran seseorang tokoh. nasihat. Rubai Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Rubai berasal daripada sastera Parsi dan merupakan puisi tertua dalam bahasa tersebut. Apabila Parsi menerima Islam. Sumber: didokumentasikan oleh Ahmad Ali Salikin. dan sejarah. genre ini tidak berkembang. pola rima a/a/b/a atau a/a/a/a. Dalam puisi Melayu tradisional.Baddal hee ya maula. terdapat pengawalan pada rima akhirnya seperti a/a. Dalam Kamus Umum Indonesia. dan Oleh sebab itu. Puisi rubai diterjemah ke dalam bahasa Inggeris oleh Edward Fitzgerald (1809-1883) dan ini menjadikan rubai Omar Khayyam begitu terkenal. masnawi tidak popular dalam kalangan masyarakat Melayu. masnawi berfungsi sebagai panduan. Tokoh yang identik dengan rubai ialah Omar Khayyam (1132). Daripada segi cirinya. agama. agama. rubai dikatakan sebagai puisi Arab empat baris. Contohnya: Kemuliaan Insan Peri permulaan keadaan insan. jumlah barisnya terdiri daripada empat baris serangkap. Genre puisi ini bertemakan puji-pujian tentang kehandalan. Jalaluddin al-Rumi (1207-1273 M). perkataan dan suku kata dalam sebaris. Lumut.

Qit ah Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Qit ah mula diperkenalkan dalam bahasa Melayu melalui Tajus Salatin. Sajak puisi ini terdapat pada kata yang di belakang. Pada umumnya. c d dan seterusnya.). Pada bahagian akhir. bentuknya ringkas. Orang yang berbudi itu kayalah. Sumber: Khalid M. Perkataannya tidak disukat banyaknya.Kerana ahsan itu puri budilah. Seribu syukur keada Tuhannya. berzanji menggunakan bentuk nazam dan syair yang dilagukan. minimum dua baris dan tidak sampai sepuluh baris. Berzanji bertemakan keagungan Allah dan puji-pujian terhadap Nabi Muhammad s. Puisi yang berasal dari Parsi ini merupakan sejenis nyanyian dalam kalangan orang muda yang dalam percintaan. Mintalah budi bagimu cahayai. Berzanji Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Pada dasarnya. 1996. Panjangnya dalam lingkungan belasan baris. majlis perkahwinan (ucapan untuk pasangan pengantin). Bukhari yang biasa. Hai Tuhanku. Sebagai puisi tumpang. Qit ah bererti potongan. Dan Bukhari dengan taju itu fakir. majlis bercukur rambut dan majlis khatam al-Quran. Karangan Bukhari al-Jauhari. Sungguhpun begitu. . Perulangan juga secara a b. Hussain(penye. Jikalau kau dapat harta alam ini. Bahawa ke sini jua namamu. Dan segala ke sini pun adamu. dan terdiri dariada 20 hingga 22 suku kata. sama ada cinta sesama manusia ataupun cinta manusia terhadap Tuhan. Tajus Salatin. berzanji boleh didapati dalam bentuk iaitu berzanji nathar (bentuk prosa berirama) dan bentuk puisi. yakni empat baris dalam satu rangkap. pengubahnya menyelitkan namanya sebagai peleraian (takhallus). keratan atau sebahagian. baris-barisnya terdiri dariada ayat yang panjang-panjang.a. Tema ghazal berkaitan dengan persoalan cinta. secara umumnya puisi ini berpolarimakan a/a. Sudah taju ssalatin fi lawhir. Dan budi kurang padamu di sini. sama ada dalam ejaan asalnya (jawi) mahupun dalam terjemahan bahasa Melayu. puisi ghazal berperanan sebagai alat komunikasi yang menyatakan cinta dan kasih sayang.w. Rima akhir sesuatu rangkap atau rawi dalam bacaan berzanji ini adalah a/a/a/a. Berzanji biasanya dilagukan untuk majlis-majlis seperti sambutan mauludur Rasul. Justeru. b c. Yang bukan berbudi itu papalah. terdapat juga qit ah yang ditulis dalam keadaan terkawal. Ghazal Ghazal bermaksud puisi bersifat cinta. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. yang diulang-ulang. Minta selamat budi sentiasa. Jika lain maka lain jadilah. Bagaimanapun. Jika kamu mahu menjadi kaya.

seloka iaitu sejenis puisi yang terdiri daripada yang terdiri daripada dua baris atau dua kerat. puisi ini berbeza antara satu sama lain. talibun atau teromba. Jika berangkap. Tema qit ah bersifat pemikiran dan renungan yang selalu membawa mesej yang bersifat luhur dan berfikiran tinggi (falsafah). Fungsi qit ah ialah untuk memberikan nasihat dan pengajaran. yang setiap satunya mengandungi 16 suku kata. yang disusun dalam empat unit. namun kadang-kadang ada kelainan rima pada baris yang tertentu. Seloka tersebut bertujuan untuk menyindir masyarakat yang berperangai seperti watak-watak tersebut. Fana juga segala yang ada. Seloka biasanya mengandungi bahasa yang penceritaannya meleret-leret dan lanjut. jika dilihat aspek isi. Secara keseluruhan. 1989). dan kadang-kadang mengandungi nada atau perasaan yang asyik dan berkhayal. iaitu ada yang panjang dan ada yang pendek. Walaupun begitu. seuntai seloka merujuk keada cerita jenaka yang benar-benar dikenali dalam masyarakat seperti cerita Pak Kaduk. Peribahasa berirama tidak mengandungi nada-nada ejekan atau sindiran yang sinis tetapi seloka mengandungi ejekan dan nada-nada sinis. pengenal kepada peribahasa berirama ialah nada yang dibawa olehnya. Dengarkan olehmu Kulluman alaihi fan. Ehwal Insan Jika kulihat dalam tanah itu pada ehwal segala yang insan. Pada antara hamba dan sultan. Dalam kesusasteraan Melayu tradisional. makna qit ah sukar ditafsirkan kerana qit ah menggunakan banyak perkataan Arab secara langsung. seloka berasal daripada perkataan Sanskrit. dan tidak menterjemahkannya. khususnya tentang pemikiran dalam agama. Jumlah perkataan dalam satu-satu baris pula tidak ditentukan dan kadang-kadang tidak seimbang. Dalam hal ini. Dari segi bentuk. Seloka juga boleh jadi mempunyai rima atau tidak. Sungguhpun begitu. seloka sama sahaja seperti puisi bebas yang lain seperti gurindam. seloka biasanya mengutarakan isinya secara mengejek. sehingga kadang-kadang seloka sama dengan peribahasa berirama. Oleh sebab seloka biasanya digunakan untuk menyindir atau berkias. Tiadalah dapat kubezakan. tidak tentu barisnya dalam serangkap dan tidak tentu jumlah perkataan dalam sebaris. seloka merupakan sejenis puisi bebas dari segi rangkap (sama ada berangkap atau tidak berangkap). Seloka Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Dari segi istilah. menyindir terhadap sesuatu kelakuan sesetengah anggota masyarakat melalui peribahasa yang disusun secara sejajar untuk menghasilkan irama tersebut. cerita Labai Malang dan cerita Emak Si Randang. Hal ini menyebabkan banyak orang tidak dapat memahami qit ah lalu menyebabkan puisi itu kurang digemari. Seloka biasanya memerlukan beberapa baris atau rangkap untuk melengkapkan keseluruhan idea (Harun Mat Piah. cerita Pak Pandir. Dari segi isi. . Cirinya hampir seperti syair dari segi pola rimanya. tidaklah menghairankan mengapa seloka mengandungi banyak peribahasa yang selalunya disusun dengan cara yang senada atau mempunyai irama.Puisi qit ah ini diletakkan dalam kategori sajak yang separuh terikat. sindiran atau dalam nada jenaka.

Mohd. dan mengandungi perasaan yang hiba dan rawan. puisi seloka digunakan untuk mengkritik sebarang perlakuan negatif anggota masyarakat tanpa menyinggung perasaan individu sasaran. menggambarkan corak pemikiran masyarakat yang mengamalkannya. Secara umumnya. Teromba kadangkala menggunakan juga puisi Melayu tradisional yang lain seperti pantun. Teromba Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Teromba merupakan susunan adat yang disampaikan dalam bentuk puisi. Puisi seloka tidak digunakan secara meluas sebagaimana peribahasa atau teromba. kerana pembentukan teromba jelas berdasarkan kebijaksanaan dan pemikiran yang dalam dan tinggi tentang falsafah hidup masyarakatnya. Puisi ini menurut beliau merupakan puisi yang memakai kata-kata yang menimbulkan gambaran mata kerana kata-kata yang digunakan dapat menimbulkan pemikiran dan pendengaran tentang imej yang lantang dan bermakna. Talibun Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Harun Mat Piah (1989). dan ungkapan tradisional (peribahasa berangkap). membentuk dan membina satu masyarakat yang harmoni. Berdasarkan struktur visualnya. menggambarkan corak dan pola hidup bermasyarakat pada satu-satu masa dan zaman. teromba tergolong sebagai puisi tidak terikat kepada perbilangan adat atau kata perbilangan. Teromba dikatakan berasal daripada masyarakat Melayu Minangkabau. melahirkan rasa benci terhadap sesuatu kelakuan manusia. seloka dapat menggambarkan masyarakat yang melahirkannya iaitu masyarakat yang amat mementingkan keharmonian dan ketatasusilaan. Fungsinya amat bergantung kepada isinya iaitu untuk menyindir. Selain itu teromba berfungsi sebagai alat kawalan sosial terutamanya dengan adanya adat. Ismail Hamid (1987) mendefinisikan talibun sebagai puisi berangkap tentang perincian sesuatu objek atau peristiwa. Fungsi seloka amat terbatas. peraturan dan undang-undang dibentuk. iaitu gambaran bunyi seolah-olah kita mendengarnya. memberi pengajaran dan panduan kepada seseorang dan sebagai alat kawalan sosial atau protes sosial. Secara ringkas teromba berfungsi memberi panduan dan pendidikan tentang cara hidup atau sistem hidup bermasyarakat yang baik dan harmoni melalui adat. menempelak seseorang. menyindir dan menempelak. Bersesuaian dengan sifat halus orang Melayu. Puisi ini dikenali juga sebagai puisi adat. syair. dan umumnya terdapat dalam genre lipur lara (cerita kaba) dalam kalangan masyarakat Minangkabau. juga tidak tentu. Kedua-dua gambaran ini berlatarbelakangkan alam Melayu. Jumlah perkataan dan suku katanya dalam sebaris tidak tentu. Teromba ini ada yang berangkap dan ada yang tidak. rubai. Taib Osman (1979) mula menamakan talibun ini sebagai ikatan puisi bebas . mengejek.sindir giatnya selalu tajam dan bisa seperti mengejek. talibun. Baris-barisnya memberikan dua macam gambaran. Isinya mengandungi adat dan peraturan serta norma-norma hidup mesyarakat khususnya tentang undang-undang adat yang diamalkan dalam kehiduan sosial masyarakat yang melahirkan dan mengamalkannya. Demikian juga rima dan jedanya. dan gambaran objek-objek dalam situasinya masing-masing. peraturan dan undang-undang tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam hidup bermasyarakat. Terdapat pelbagai tema talibun yang terungkap dalam cerita-cerita lipur lara . mengekal norma yang tertentu di dalam masyarakat yang telah dipersetujui oleh anggota masyarakat sejak turun-temurun.

Seperti bahasa lisan yang lain. memerikan keadaan dan kesibukan atau keajaiban sesuatu peristiwa dan suasana. menegur atau mengkritik seseorang) dan sebagai alat pendidikan atau didaktik. Selain itu ia berfungsi sebagai pembebas tanggungjawab perseorangan terhadap suatu kekuasaan (Alan Dundes. Oleh itu. memerikan kehebatan dan kecantikan sesuatu objek seperti pakaian. Selain tema.Oleh: Qamarul . tema. tetapi disusun dan dibentuk dengan keindahan terutamanya dalam penggunaan gaya bahasa. baik dalam sebaris atau lebih. isi. Namun. teliti dan menyeluruh. Pengulangan ini ditambah pula dengan bentuk-bentuk pemerian yang lain sehingga terdapat pelbagai variasi dalam bentuk seperti engulangan di bahagian permulaan tetapi di bahagian akhir telah ditambah dengan ungkapan puisi yang lain. dalam pustaka puisi Melayu tradisional terdapat sejumlah besar peribahasa yang wujud dalam bentuk puisi. Seperti puisi-puisi Melayu yang lain. Peribahasa Berangkap Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Peribahasa atau ungkapan tradisional yang mempunyai subgenre seperti bidalan. talibun juga boleh dikenal melalui penggunaan bahasa berulang yang menjadi lumrah dalam pembentukannya. pepatah. Bahasa yang berirama ini digunakan secara meluas seperti berpidato atau semasa bergurau senda. Menurut Ismail Hamid (1987) pengulangan ini terjadi kerana talibun sangat mementingkan bahasa yang berirama yang menjadi kegemaran masyarakat terutamanya dalam kalangan masyarakat Minangkabau. Wilkinsin menamakan puisi tersebut sebagai runs. peribahasa berangkap ialah ungkapan peribahasa yang terdiri sekurang-kurangnya dua keratan yang sejajar. kehebatan dan keagungan sesuatu tempat seperti ibu kota dan bandar. peribahasa berangkap berfungsi sebagai alat komunikasi. Maksud daripada kata-kata ini ialah jika mengkritik (terutamanya menunjukkan kesalahan atau mencela) seseorang dengan menggunakan peribahasa. manusia. Mohd.Melayu yang didasarkan kepada fungsi puisi tersebut di dalam karya atau cerita tersebut iaitu memerikan kebesaran. talibun merupakan gambaran pemikiran masyarakat khalayak yang mementingkan perincian tentang sesuatu. Taib Osman (1979) menamakan puisi ini sebagai peribahasa berangkap atau peribahasa berirama. perbilangan. Teknik pengulangan ini bukan sahaja wujud dalam penggunaan gaya bahasa tetapi pengulangan seluruh puisi tersebut. sikap dan kelakuan manusia. dan fungsinya. Menurut Harun Mat Piah (1989). iaitu sebagai pembanding atau pelengkap kepada yang lain. Fungsi utama dan khusus talibun ialah untuk memerikan secara terperinci tentang sesuatu gambaran seperti suasana. yang merujuk kepada konsep pengulangan ini. perumpamaan. 1989). individu sasaran akan lebih mudah menerima daripada dikritik atau dicela secara langsung. lidah pendeta. Za ba (1966). Kemungkinan baris-baris itu tidak berhubungan dari segi rima tetapi terjalin dalam hubungan yang seimbang. peribahasa berangkap juga boleh dikenal pasti berdasarkan ciri-ciri yang terdapat ada aspek struktur. sama ada secara formal (digunakan dalam adat istiadat tertentu) atau tidak formal (terutamanya untuk menyindir. benda dan sifat manusia dalam bentuk yang ringkas. dan tamsil tidak tergolong dalam genre puisi kerana strukturnya bukan merupakan ungkapan atau kata-kata yang berangkap. kias ibarat. Umumnya. Asas pembentukan peribahasa berangkap ialah peribahasa.

Tujuan mantera ialah untuk menyembuhkan penyakit dan menghalau makhluk halus yang dipercayai mendiami sesuatu tempat atau yang mengganggu kehidupan seseorang dan masyarakat. Mantera Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Mantera dikenali sebagai jampi. Tetapi jika berdasarkan perkembangan tamadun sekarang. Pewarisnya yang terhad menyebabkan mereka dianggap sebagai golongan yang eksklusif dan istimewa. pengasih dan pembenci. seru. mantera dipercayai dapat menimbulkan kuasa ghaib atau konotasi magis untuk tujuan perubatan seperti untuk menyembuhkan penyakit (Harun Mat Piah. Mantera juga tidak boleh dituturkan sewenang-wenangnya tanpa bersebab kerana bahasa mantera dianggap keramat dan tabu. kerana mentera hanya dipunyai dan dituturkan oleh orang tertentu sahaja seperti pawang dan bomoh. mantera merupakan jenis puisi bebas yang tidak terikat sama ada dari segi rangkap. Oleh itu penguasaan uisi ini sekali gus dapat menunjukkan ketinggian status seseorang dalam masyarakatnya. Mantera dapat dibahagikan keada empat jenis berdasarkan tujuan mantera tersebut diucapkan iaitu perubatan. tidak seperti pantun dan syair yang masih terus dicipta dan digunakan dengan meluas. Walaupun mantera telah tercipta sejak zaman bahari lagi. namun dengan kedatangan Islam. Dari segi bentuk. Isi mantera biasanya mengandungi kata-kata puji-pujian yang mengandungi irama dan nada yang tertentu. tawar. pengaruh Islam telah diserapkan ke dalam bentuk mantera dengan menambah nama-nama atau istilah-istilah yang ada kaitannya dengan Islam. jika ditanya makna bahasa tersebut tidak dapat menerangkannya. baris. cuca. sembur. Teromba hanya dimiliki oleh indivividu yang memegang kunci adat seperti ketua adat atau ketua lembaga. pekerjaan dan adat istiadat. mantera sangat terbatas penggunaannya. Pawang atau bomoh ini merupakan orang perantaraan antara manusia dan kuasa ghaib yang dipercayai dapat memberikan kesan kepada kehidupan masyarakat. mantera digubah bahasa khusus dan sukar difahami oleh kebanyakan orang. Selain itu sebagai media yang mempamerkan kebijaksanaan penutur atau pewarisnya (juga melambangkan kebijaksanaan masyarakat khalayaknya). Apabila dituturkan. Semakin banyak mereka mewarisi puisi ini semakin tinggi sanjungan masyarakat khalayaknya dan dapat menggambarkan ketinggian status seseorang dalam masyarakatnya. Mantera juga dijadikan pemanis. mantera mungkin tidak lagi dicipta. Genre ini merupakan antara puisi Melayu tradisional yang popular di kalangan masyarakat Melayu selain pantun dan syair.Arifin Abdullah Fungsi yang seterusnya ialah sebagai alat kawalan sosial dan pemantapan sesuatu sistem sosial dalam masyarakatnya. dan jumlah perkataan dalam sebaris atau urutan rimanya. Terdapat juga penggunaan mantera dalam upacara-upacara . Oleh itu. Dari segi penggunaan bahasanya. uja. Peribahasa berangkap terhadap dalam teromba. pawang atau bomoh sendiri pun. Mantera juga merupakan puisi yang diwarisi daripada zaman purba yang sangat bergantung hidup dengan unsur-unsur alam. walaupun penggunaannya lebih eksklusif. Mantera biasanya dicipta oleh pawang atau bomoh yang kemudiannya diturunkan kepada orang yang dipercayai dan orang yang akan menggantikan mereka dalam bidang perpawangan atau perbomohan. dan tangkal. 1989). pakaian diri. Malahan.

Sesuai dengan fungsinya. Pencita teka-teki adalah seorang pemerhati yang peka dan seniman yang aktif. Contoh yang paling mudah dan nyata ialah syair Melayu. Nur oleh Munsyi Sulaiman(1907) dan Teka-Teki Warisan oleh Inon Shaharuddin Abdul Rahman(1988). gambaran sistem projeksi masyarakat termasuklah aspek keindahan dan alat pengesahan sesuatu institusi masyarakatnya. Jika berangkap. Secara umumnya. dan norma masyarakat khalayaknya. teka-teki yang tergolong dalam bentuk puisi mungkin ditemui dalam bentuk syair dan antun atau dalam ungkapan-ungkapan puitis yang lebih bebas seperti talibun. secara umumnya.seperti adat dan istiadat. Tiap-tiap baris atau serangkap dapat menyatakan satu keseluruhan idea. alat pemantapan sesuatu sistem. Teka-teki Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Berbeza dengan puisi-puisi yang lain. jumlah perkataan sebaris. Sejenis puisi yang tidak terikat. Dessek(1918) dan Kitab Gemala Hikmat oleh Sulaiman bin Muhammad. beberapa genre sastera tradisi Melayu mengalami kepunahan dan cenderung dilupakan masyarakat. sesomba atau gurindam. Mantera untuk perubatan berfungsi untuk menyembuhkan penyakit. Kadang-kala teka-teki membawa nada jenaka. sama ada berangkap atau tidak. terdiri daripada sebaris atau beberapa baris yang berturutan. penumpuan lebih kepada benda-benda yang paling hampir dengan kehidupan manusia sehari-hari dan alam sekeliling. teka-teki dalam sastera tradisional terbahagi kepada dua bentuk utama iaitu prosa dan puisi. Ads by Google ARKIB : 29/10/2007 Syair Melayu . Dua buah antologi teka-teki yang terkenal ialah Teka-Teki yang diselenggara oleh O. mantera pekerjaan digunakan dalam pekerjaan supaya setiap usaha yang dilakukan dapat menghasilkan sesuatu yang lumayan. tidak tentu jumlah baris serangkap. malahan dapat meningkatkan daya kreativiti kanak-kanak juga orang dewasa.T. mempunyai rima atau tidak. dan mentera adat istiadat pula digunakan dalam upaca-upacara adat dan istiadat. Malah ada segelintir generasi baru sama sekali tidak mengenalinya. Ia hampir tidak dapat . Perwarisan mantera haruslah melalui upacara-upacara yang tertentu sesuai dengan genre mantera itu sendiri sebagai puisi yang bercorak sakral dan penuh dengan pantang larang. Mantera tidak boleh digunakan secara sembarangan.Khazanah yang perlu dipertahankan Oleh Azman Ismail BERDASARKAN hakikat. teka-teki merupakan puisi lisan yang popular. Bagaimanapun. mantera masih lagi menepati fungsi puisi iaitu sebagai alat pendidikan. mantera pendinding berfungsi untuk melindungi khalayaknya daripada sebarang unsur jahat atau berfungsi untuk memberi keluarbiasaan dan keistimewaan kepada pengamal dan khalayaknya. teka-teki berfungsi sebagai bahan hiburan dan pengisi masa lapang bersama keluarga atau sahabat handai. nilai. ada juga yang menguji kecerdikan dan akal fikiran. teka-teki membawa pelbagai tema.

secara umumnya. bukan hanya masyarakat Melayu tetapi juga semua warga dunia. syair masih dicipta. dalam era yang boleh disebut pascamoden ini. diterbit dan dihayati dalam pelbagai majlis adat serta aktiviti seni. Namun. lagu dan sebagainya. fungsi dan cara penyampaiannya. syair adalah salah sebuah daripada genre-genre puisi Melayu tradisional Nusantara yang cukup popular dan tersebar amat luas dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Oleh itu. fungsi keagamaan. Beliau berkata demikian ketika membentangkan kertas kerjanya pada Seminar dan . Sebuah rangkap puisi menjelmakan pemikiran. ia menjangkau aspek sains dan teknologi. Syair sebagai sebuah genre puisi dapat diabadikan dalam pelbagai bidang sekali gus memberi ruang untuk penyair. penulis. pencipta atau penggunanya untuk berkreatif dengan cukup berkesan. sama ada sebagai hiburan. Harun berpendapat. kebijaksanaan dan kematangan akal budi Melayu dalam mengamat. sesuatu perlu dilakukan dengan gigih serta berkesan supaya syair terus kekal bersaing ditengah-tengah suburnya pelbagai kesenian popular. Apa yang diperlu dilakukan oleh sarjana-sarjana tempatan supaya syair mampu mengekalkan fungsi atau setidak-tidaknya mampu bertahan sebagai khazanah kesenian dan akal budi Melayu dalam era globalisasi? Wajarkah kita hanya mengambil sikap tunggu dan lihat ketika beberapa genre kesenian Melayu seperti Mek Mulong. mendidik serta mengkritik sesuatu secara beralas dan berlapik. Sumber hiburan moden yang berasaskan teknologi digital dan sebagainya secara berleluasa mengikis nilai tradisi dan fungsi genre-genre kesenian tradisional tersebut termasuk syair. katanya. perlu ada usaha untuk mengemas dan memperkasakannya fungsi syair yang bukan sahaja sebagai sumber hiburan tetapi juga bidang falsafah. Perkembangan syair dalam masyarakat dan persuratan Melayu berlaku dengan pantas dan luas sama ada dari segi masa mahupun jumlah. Malah. Ia sama seperti genre sastera tradisional lain seperti perumpamaan bahasa dan pantun yang mencerminkan kesopanan dan kehalusan budi masyarakat Melayu tradisional. Genre puisi tersebut terus berkembang dengan pemberian pelbagai sentuhan bukan sahaja dalam aspek tema tetapi kreativiti seni. Antaranya. pendidikan dan pengukuhan sistem kekerabatan sebagaimana kedudukannya dalam masyarakat tradisional. nilai-nilai moral dan akhlak. jumlah khalayak yang meminati genre puisi ini masih terlalu kecil jika ia dibandingkan dengan hiburan popular yang jauh berkembang pesat di Malaysia dan Nusantara hari ini. sejarah. Dr. metafizik. Mak Yong dan Penglipur Lara telah tersungkur dimamah modenisme dan globalisasi. wawasan dan cita rasa masyarakat. Syair kini seolah-olah kehilangan makna. Dengan demikian wajar sekali genre ini diperluas dan diberikan nafas baru sesuai dengan matlamat. Dan. Sarjana dan pengkaji kesusasteraan tradisional. di samping mengekalkan ciri-ciri puisinya dari segi genre.bertahan sebagai sebuah hasil seni dan khazanah keilmuan Melayu akibat pergeseran nilai yang berkembang dalam masyarakat hari ini. Harun Mat Piah berkata.

Kedua-duanya berpendapat syair adalah salah satu hasil sastera tradisional yang juga berkembang di Sumatera Utara. Universiti Malaya. pengukuhan syair akan mampu mencipta pemahaman masyarakat terhadap fungsi dan kandungan sastera puisi tradisional tersebut sebagai sebahagian elemen pendidikan. baru-baru ini. Beliau turut melancarkan seminar mengenai puisi Melayu tradisional. . Jika syair menjadi milik masyarakat Melayu di Malaysia. Seperti yang diharapkan oleh Harun. pembinaan moral dan bahkan keagamaan. relevan dan diterima oleh masyarakat moden hari ini. Pendapat Harun turut dipersetujui oleh dua sarjana Indonesia. Bagaimanapun ia hanya bersifat teoritikal seandainya tidak ada sebarang usaha untuk memperkasa dan menggilap kembali keindahan dan ketinggian ilmu serta falsafah Melayu yang terkandung dalam puisi tradisional itu. kita dapat membayangkan betapa besar jumlah khalayaknya. syair Melayu perlu diketengahkan dalam apa jua medium supaya ia sentiasa hidup. Sumatera Utara. Riau dan Kalimantan. Dalam erti kata lain. Masyarakat Melayu Sumatera Utara memiliki struktur sosial yang juga digunakan di belahan dunia Melayu lainnya seperti Malaysia. Riau.Bengkel Syair Melayu di Akademi Pengajian Melayu (APM). Muhammad Takari Jilin Syahrial dan Fadlin Jaafar dalam kertas kerja bersama mereka. Madya Datuk Zainal Abidin Borhan. kata mereka. Aceh dan Kalimantan. Kewujudannya bukan sahaja sebagai sumber hiburan tetapi juga falsafah dan keilmuan Melayu. Seminar bertema Melestarikan Syair Sebagai Warisan Bangsa tersebut dirasmikan oleh Pengarah APM. Struktur ini memberikan kesan kepada keberadaan kesenian dan sastera seperti syair tersebut. pengukuhan syair tradisional Melayu itu sejajar dengan falsafah dan keilmuan Masyarakat yang tetap berpijak pada akar budaya dan nilai-nilai luhur. Prof. Dalam pada itu Harun berkata.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->