P. 1
Proses Pemerolehan Bahasa Pertama

Proses Pemerolehan Bahasa Pertama

|Views: 555|Likes:

More info:

Published by: Hizamir Haridan Amer on May 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/17/2013

pdf

text

original

Proses Pemerolehan Bahasa Pertama Pemerolehan bahasa atau pengambilalihan bahasa adalah proses yang berlangsung di dalam otak

kanak-kanak ketika dia memperoleh bahasa pertamanya atau bahasa ibunya. Pemerolehan bahasa biasanya dibezakan dengan pembelajaran

bahasa. Pembelajaran bahasa berkaitan dengan proses-proses yang terjadi pada waktu seorang kanak-kanak mempelajari bahasa kedua setelah dia memperoleh bahasa pertamanya. Jadi, pemerolehan bahasa berkenaan dengan bahasa pertama, sedangkan pembelajaran Bahasa berkenaan dengan bahasa kedua (Chaer, 2003:167). Selama pemerolehan bahasa pertama, Chomsky menyebutkan bahawa ada dua proses yang terjadi apabila seorang kanak-kanak memperoleh bahasa pertamanya. Proses yang dimaksudkan adalah proses kecekapan dan proses performansi. Kedua-dua proses ini merupakan dua proses yang berlainan. Kompetensi adalah proses penguasaan tata bahasa (fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik) secara tidak disedari. Kompetensi ini dibawa oleh setiap anak sejak lahir. Walaupun dibawa sejak lahir, kecekapan memerlukan pembinaan sehingga anak-anak memiliki performansi dalam berbahasa. Performansi adalah kemampuan anak menggunakan bahasa untuk berkomunikasi.Performansi terdiri dari dua proses, iaitu proses pemahaman dan proses penerbitan kalimat-kalimat.Proses pemahaman melibatkan kemampuan mengamati atau mempersepsi kalimat-kalimat yang didengar, sedangkan proses penerbitan melibatkan kemampuan menghasilkan kalimat-kalimat sendiri (Chaer 2003:167). Selanjutnya, Chomsky juga beranggapan bahawa pengguna Bahasa memahami struktur dari bahasanya yang membuat dia dapat mengkreasi kalimat-kalimat baru yang tidak terhitung jumlahnya dan membuat dia mengerti kalimat-kalimat tersebut. Jadi, kecekapan adalah pengetahuan intuitif yang dipunyai seorang individu mengenai bahasa ibunya (native languange). Intuisi linguistik ini tidak begitu saja ada, tetapi dikembangkan pada anak selaras dengan pertumbuhannya, sedangkan performansi adalah sesuatu yang dihasilkan oleh kecekapan. Hal yang patut dipertanyakan adalah bagaimana strategi si anak dalam memperoleh bahasa pertamanya dan apakah setiap anak memiliki strategi yang sama dalam memperoleh bahsa pertamanya? Berkaitan dengan hal ini, Dardjowidjojo, (2005:243244) menyebutkan bahawa pada umumnya kebanyakan ahli kini berpandangan

rakaman video. pengetahuan ini diperolehi melalui rakaman-rakaman dalam pita rakaman. itulah yang akan menyebabkan bola lampu tertentu menyala. B1 diperolehnya dalam beberapa tahap dan setiap tahap berikutnya lebih mendekati tatabahasa dari bahasa orang dewasa. Ada sementara ahli bahasa yang membahagi tahap pemerolehan bahasa ke dalam tahap pralinguistik dan linguistik. (4) tahap menyerupai telegram (telegraphic speech). 2. Chomsky mengibaratkan anak sebagai entiti yang seluruh tubuhnya telah dipasang butang dan kabel elektrik: mana yang dipicit. dalam bahasa juga terdapat konsep universal sehingga anak secara mental telah mengetahui kudrat-kudrat yang universal ini. Kesamaan ini tidak hanya dilandasi oleh biologi dan neurologi manusia yang sama. dan perasaan senang. pendirian ini disanggah oleh banyak orang yang berkata bahawa tahap pralinguistik itu tidak boleh dianggap bahasa yang permulaan kerana bunyi-bunyi seperti tangisan dan rengekan dikendalikan oleh rangsangan (stimulus) semata-mata. (3) tahap dua kata. iaitu (1) tahap pengocehan (babbling). Bahasa mana dan wujudnya seperti apa ditentukan oleh input sekitarnya. Akan tetapi. Dalam kajian-kajian yang lebih mutakhir. tahap-tahap ini sedikit banyaknya ada ciri kesemestaan dalam pelbagai bahasa di dunia. Di samping itu. tahap-tahap pemerolehan bahasa yang dibahas dalam makalah ini adalah tahap linguistik yang terdiri atas beberapa peringkat. keinginan untuk didukung. Oleh kerana itu. Menurut para ahli. 2. (2) tahap satu kata (holofrastis).1 vokalisasi Bunyi .bahawa anak di mana pun juga memperoleh bahasa pertamanya dengan memakai strategi yang sama. iaitu respons automatik anak pada rangsangan lapar. sakit. Tahap-tahap Pemerolehan Bahasa Pertama Perlu untuk diketahui adalah seorang anak tidak dengan tiba-tiba memiliki tatabahasa B1 dalam otaknya dan lengkap dengan semua kaedahnya. tetapi juga oleh pandangan mentalistik yang menyatakan bahawa anak telah dibekalkan dengan bekal takdir pada saat dilahirkan. Pengetahuan mengenai pemerolehan bahasa dan tahapnya yang paling pertama di dapat dari buku-buku harian yang disimpan oleh orang tua yang juga penyelidik ilmu psikolinguistik. Jadi. dan eksperimeneksperimen yang dirancang.

Celotehan bermula dengan konsonan dan diikuti dengan vokal. Perbezaan pendapat seperti ini boleh saja. Yang perlu diingat bahawa kemampuan anak berceloteh bergantung pada perkembangan neurologi seorang anak. papapa Mamama bababa . Dardjowidjojo (2005: 244) menyebutkan bahawa tahap celoteh berlaku sekitar umur 6 bulan. strukturnya adalah KV. Celoteh merupakan ujaran yang mengandungi suku kata tunggal seperti mu dan da. ada juga sebahagian ahli menyebutkan bahawa celoteh berlaku pada umur 8 sampai dengan 10 bulan. Tidak mustahil celotehan itu hanyalah sekadar artikulatori belaka (Djardjowidjojo. bunyi-bunyi ini belum dapat dipastikan bentuknya kerana memang belum terdengar dengan jelas. bayi mulai mengoceh (babling). Ciri lain dari celotehan adalah pada usia sekitar 8 bulan. stuktur silabel KV ini kemudian diulang sehingga muncullah struktur seperti: K1 V1 K1 V1 K1 V1 . Mar'at (2005:43) menyebutkan bahawa tahap ocehan ini terjadi pada usia antara 5 dan 6 bulan. Akan tetapi. 2005:245). Konsonan yang keluar pertama adalah konsonan.Pada umur sekitar 6 minggu. Sebahagian ahli menyebutkan bahawa bunyi yang dihasilkan oleh bayi ini adalah bunyi-bunyi prabahasa / dekur / vokalisasi Bahasa / tahap cooing. Bunyi yang dikeluarkan oleh bayi mirip dengan bunyi konsonan atau vokal. anak sudah menghasilkan vokal dan konsonan yang berbeza. Setelah tahap vokalisasi. Begitu anak melewati tempoh mengoceh.. rengekan. Pada tahap celoteh ini. Mereka juga mulai mencampur konsonan dengan vokal. mereka mula menguasai segmensegmen fonetik yang merupakan angka bangunan yang dipergunakan untuk mengucapkan perkataan. Adapun umur si bayi mengoceh tak dapat ditentukan dengan pasti. dengan demikian. Cara anak-anak cuba menguasai segmen fonetik ini adalah dengan .. Tidak hanya itu. Vokalnya adalah / a /. Mereka belajar bagaimana mengucapkan sequence of segmen. bayi mulai mengeluarkan bunyi-bunyi dalam bentuk teriakan...Yang menjadi pertanyaan adalah apakah bunyibunyi yang dihasilkan tadi merupakan bahasa?Fromkin dan Rodman (1993:395) menyebutkan bahawa bunyi tersebut tidak boleh dianggap sebagai bahasa. Orang tua mengaitkan kata papa dengan ayah dan mama dengan ibu walaupun apa yang ada di benak tidaklah kita ketahui.

Itulah sebabnya tahap ini disebut tahap satu kata satu frasa atau kalimat. biasanya anak-anak menghasilkan perkataan orang dewasa yang dimudahkan sebagai berikut: (1) menghilangkan konsonan akhir Blumen bu boot bu (2) mengurangkan kumpulan konsonan menjadi segmen tunggal: bring bin (3) menghilangkan silabel yang tidak diberi tekanan kunci ti semut emut (4) reduplikasi silabel yang sederhana pergi gigi nakal kakal Menurut beberapa hipotesis. penyederhanaan ini disebabkan oleh memory span yang terhad. Menurut teori ini anak-anak mencuba berbagai hipotesis tentang bagaimana cuba menghasilkan bunyi yang betul. Pada tahap-tahap permulaan pemerolehan bahasa. 2. yang bermaksud bahawa satu kata yang diucapkan anak itu merupakan satu . Ujaran-ujaran yang mengandungi kata-kata tunggal diucapkan anak untuk merujuk pada benda-benda yang dijumpai sehari-hari.pada usia ini pula. kepandaian artikulasi yang terhad (Mar'at 2005:46-47). Jawapannya tentu saja penting. Apakah tahap celoteh ini penting bagi si anak.2 Tahap Satu-Kata atau Holofrastis Tahap ini berlangsung ketika anak berusia antara 12 dan 18 bulan. Dalam tahap ini anak mulai meniru pola-pola intonasi kalimat yang diucapkan oleh orang dewasa. Pada tahap ini pula seorang anak mula menggunakan siri bunyi berulang-ulang untuk makna yang sama.menggunakan teori hypothesis-testing (Clark & Clark dalam Mar'at 2005:43). kemampuan perwakilan yang terhad. sang anak sudah memahami bahawa bunyi ujar berkaitan dengan makna dan mula mengucapkan katakata yang pertama. Tahap celoteh ini penting artinya karena anak mulai belajar menggunakan bunyi-bunyi ujaran yang benar dan membuang bunyi ujaran yang salah.

untuk memberi nama kepada suatu benda. ujaran si anak harus ditafsirkan sesuai dengan konteksnya. p. Mula-mula. Pada tahap ini pula anak sudah mula berfikir secara "subjek + predikat" meskipun hubungan-hubungan seperti infleksi. 2. Ujaran-ujaran yang terdiri atas dua kata mulai muncul seperti mama mam dan papa ikut. "Cat stand up table " (Kucing berdiri di atas meja). Satu frasa Tahap ini berlangsung ketika anak berusia 18-20 bulan. "What that? " (Apa itu?). Contoh dalam tahap ini diberikan oleh Fromkin dan Rodman. kata-kata itu diucapkan kanak-kanak itu kalau rangsangan ada di situ. u. Anak juga sudah mampu membentuk kalimat dan menyusun bentuk-bentuk itu dengan betul. anak mulai menghasilkan ujaran kata-ganda (multiple-word utterances) atau disebut juga ujaran telegrafis.4 Ujaran Telegrafis Pada usia 2 dan 3 tahun. "pa" bererti juga "Di mana papa?" Dan "Ma" boleh juga bermaksud "Gambar seorang wanita di majalah itu adalah mama ". "He play little tune " (dia memainkan lagu pendek). seperti "Ani mainan" yang bererti "Ani sedang bermain dengan mainan" atau kata sifat + kata benda.3 Tahap Dua-Kata. subjek + predikat boleh terdiri atas kata benda + kata benda. Menurut pendapat beberapa penyelidik bahasa anak. 2. kata-kata yang diucapkan itu terdiri dari konsonan-konsonan yang mudah disebut seperti m. k dan vokalvokal seperti a. s. tetapi sesudah lebih dari satu tahun.konsep yang lengkap. pada tahap dua kata ini. "Ma" (Saya mau mama ada di sini). kata ganti orang dan jamak belum dapat digunakan. Kalau pada tahap holofrastis ujaran yang diucapkan si anak belum tentu dapat ditentukan makna. i. kata-kata dalam tahap ini mempunyai tiga fungsi.Dalam bentuknya. "pa" (Saya mau papa ada di sini). untuk mengungkapkan suatu perasaan. Kosa kata anak berkembang dengan pesat mencapai beratus-ratus kata dan cara pengucapan kata-kata semakin serupa dengan bahasa orang dewasa. e. iaitu kata-kata itu dihubungkan dengan perilaku anak itu sendiri atau suatu keinginan untuk suatu perilaku. misalnya "mam" (Saya minta makan). Dalam fikiran kanak-kanak itu. . seperti "kotor asut" yang bermaksud "Kasut ini kotor" dan sebagainya.

Teori ini nampaknya belum dapat diterima seratus peratus oleh para ahli psikologi dan ahli psikolinguistik. Pandangan ini berasumsi bahawa anak itu harus terus menerus diperbaiki bahasanya kalau salah dan dipuji jika ujarannya itu benar. menginginkan itu). ada juga para ahli bahasa seperti Aitchison mengemukakan beberapa tahap pemerolehan bahasa anak. ertinya kalau seorang anak belajar ujaran-ujaran yang benar. Tuturan yang dihasilkan mirip dengan yang diucapkan ibunya. ia mendapat penguatan dalam bentuk pujian. ia mendapat "penguatan negatif". contohnya bagus. Tahap 2: Meraban Tahap ini berlangsung ketika usia anak mendekati enam bulan. Jika orang dewasa meminta sang anak untuk menyebutkan "He's going out". pandai. Namun. "No sit here " (Jangan duduk di sini!) Pada usia awal dan seterusnya. dll. Fromkin dan Rodman (1993:403) menyebutkan keputusan peniruan yang dilakukan oleh si anak tidak akan sama seperti yang dikehendaki oleh orang dewasa. Tahap 1: Mendengkur Tahap ini mulai berlangsung pada anak usia sekitar enam minggu. Tahap meraban merupakan latihan bagi alat-alat ucap. yang bernama Andrew. Akan tetapi. tidak baik. jika ujaran-ujarannya salah. salah. misalnya lagi. Bunyi yang dihasilkan mirip dengan vokal tetapi tidak sama dengan bunyi vokal orang dewasa. Tahap 3: Pola intonasi Anak mulai menirukan pola-pola intonasi. si anak akan melafazkan dengan "He go out ". Ada teori yang mengatakan bahawa seorang kanak-kanak dari usia awal belajar bahasa dengan cara menirukan."Andrew want that " (Saya. Yang benar ialah seorang anak membentuk peraturan-peraturan dan menyusun tata bahasa sendiri. Selain tahap pemerolehan bahasa yang disebutkan di atas. Tahap 4: Tuturan satu kata . Tidak semua kanak-kanak menunjukkan kemajuankemajuan yang sama meskipun semuanya menunjukkan kemajuan-kemajuan yang biasa. Vokal dan konsonan dihasilkan secara serentak. Ada lagi teori yang mengatakan bahawa seorang anak belajar dengan cara penguatan(reinforcement). seorang anak belajar B1-nya secara berperingkat dengan caranya sendiri.

Tahap 9: tuturan yang matang Pada tahap ini anak sudah dapat menghasilkan kalimat-kalimat seperti orang dewasa. misalnya kata kerja yang mengandungi awalan atau akhiran. Fonologi Anak menggunakan bunyi-bunyi yang telah dipelajarinya dengan bunyi-bunyi yang belum dipelajari. dan kontur bahasa yang dipelajarinya. anak sudah mampu mengendalikan intonasi. dan sebagainya. seperti pemerolehan kalimat majmuk. Tahap 8: Pembinaan yang jarang atau kompleks Anak sudah mulai berusaha menafsirkan walaupun penafsirannya dilakukan secara keliru. misalnya menggantikan bunyi / l / yang sudah dipelajari dengan bunyi / r / yang belum dipelajari. Anak juga mendapatkan kalimat dengan struktur yang rumit. Anak terus memperbaiki bahasanya sampai usia sepuluh tahun. 2. Pada usia ini anak mendapatkan sekitar lima belas kata meliputi nama orang. binatang. bila. Morfologi Pada usia 3 tahun anak sudah membentuk beberapa morfem yang menunjukkan fungsi gramatikal nomina dan verba yang digunakan. Tuturan hanya terdiri atas dua kata. mungkin berwujud pemerolehan bentuk-bentuk terbitan. siapa. Proses Perkembangan Bahasa Anak 1. . dan lain-lain. Tahap 6: infleksi kata Kata-kata yang dianggap remeh dan infleksi mula digunakan. Kesalahan gramatikal sering terjadi pada tahap ini kerana anak masih berusaha mengatakan apa yang ingin dia sampaikan. Tahap 7: Bentuk Soalan Anak mulai memperoleh kalimat tanya dengan kata tanya seperti apa. modulasi nada. Tahap 5: tuturan dua kata Umumnya pada usia dua setengah tahun anak sudah menguasai beberapa ratus kata. Dalam bahasa Indonesia yang tidak mengenal istilah infleksi.Pada akhir tempoh berceloteh.Pada umur satu tahun hingga lapan belas bulan anak mulai mengucapkan tuturan satu kata.

dan melalui penyusunan dengan cara meletakkan katakata secara bersama-sama untuk membentuk kalimat. iaitu melalui peniruan.3. Awalnya anak hanya merujuk pada tangan orang tuanya. perilaku kebahasaan sama dengan perilaku yang lain. Dengan demikian. Dia menulis buku Verbal Behavior (1957) yang digunakan sebagai rujukan bagi pengikut aliran ini. saiz. anak belajar bahasa pertamanya. itu akan akan ada reinforcement yang perilaku berubah dan inilah yang disebut belajar. melalui pengelasan morfem. dia tidak mendapat kritikan kerana sebutannya sudah benar. dan bentuk. BF Skinner adalah tokoh aliran behaviorisme. perilaku itu akan terus dikerjakan. Sudah pasti si anak akan dikritik oleh ibunya atau siapa saja yang mendengar perkataan tersebut.Ringkasnya. Menurut Skinner. 4. anak sudah mengetahui makna kata jam. perilaku sesuai. Perilaku bahasa yang berkesan adalah untuk membuat reaksi yang tepat terhadap rangsangan. Reaksi ini akan menjadi suatu kebiasaan jika reaksi tersebut dibenarkan. 4. Apabila sutu ketika si anak mengucapkan barangkali dengan tepat. Misalnya. Teori-teori tentang Pemerolehan Bahasa Pertama 4. Semantik Anak menggunakan kata-kata tertentu berdasarkan kesamaan gerak. Sintaksis Alamsyah (2007:21) menyebutkan bahawa anak-anak mengembangkan tahap gramatikal kalimat yang dihasilkan melalui beberapa peringkat. belajar merupakan hasil faktor luaran yang dikenakan kepada suatu organisma. seorang anak mengucapkan bilangkali untuk barangkali. . dikawal oleh konsekuensinya. apabila apabila tidak menguntungkan. Menurut aliran ini.Situasi seperti inilah yang dinamakan membuat reaksi yang tepat terhadap rangsangan dan merupakan hal yang pokok bagi pemerolehan bahasa pertama.1 Teori Behaviorisme Teori behaviorisme menyoroti aspek perilaku kebahasaan yang dapat diamati langsung dan hubungan antara rangsangan (stimulus) dan reaksi (response). Sebaliknya. tetapi kemudian dia memakai kata tersebut untuk semua jenis jam. ditinggalkan. Sebagai contoh. Apabila suatu usaha menyenangkan.

bahasa dapat dikuasai dalam waktu yang relatif singkat. Chomsky mengatakan bahawa teori yang berlandaskan conditioning dan reinforcement tidak bisa menjelaskan kalimat-kalimat baru yang diucapkan untuk pertama kali dan inilah yang kita lakukan tiap hari. persekitaran bahasa anak tidak dapat menyediakan data yang cukup bagi penguasaan tata bahasa yang rumit dari orang dewasa. 4. Semua kanak-kanak yang normal dapat belajar bahasa apa saja yang digunakan oleh masyarakat sekitar. bahasa adalah sesuatu yang kompleks dan rumit sehingga mustahil dapat dikuasai dalam masa yang singkat melalui "peniruan". Tentang Bahasa apa yang akan diperolehi anak bergantung pada bahasa yang digunakan oleh masyarakat sekitar.2 Teori Nativisme Chomsky merupakan penganut nativisme. Dengan kata lain. LAD tidak mendapat "makanan" sebagaimana biasanya sehingga alat ini tidak boleh mendapat bahasa pertama sebagaimana lazimnya seperti anak yang dipelihara oleh serigala (Baradja. bahasa hanya dapat dikuasai oleh manusia. Menurut aliran ini. 1990:33). Sebagai contoh. seorang anak yang dibesarkan dalam persekitaran Amerika sudah pasti Bahasa Inggeris menjadi bahasa pertamanya. Ketiga. Kedua. Pendapat Chomsky didasarkan pada beberapa andaian. . banyak kritikan terhadap genre ini. binatang tidak mungkin dapat menguasai bahasa manusia.Namun demikian. Nativisme juga percaya bahawa setiap manusia yang lahir sudah dibekali dengan suatu alat untuk memperoleh bahasa (language acquisition device. Bower dan Hilgard juga menentang aliran ini dengan mengatakan bahawa kajian terkini tidak menyokong aliran ini. Aliran behaviorisme mengatakan bahawa semua ilmu dapat dimudahkan menjadi hubungan stimulus-response. Menurutnya. Apabila diasingkan sejak lahir. perilaku berbahasa adalah sesuatu yang diturunkan (genetik). dan persekitaran mempunyai peranan kecil di dalam proses pematangan Bahasa. Pertama. Hal tersebut tidaklah benar kerana tidak semua perilaku berasal dari stimulus-response. anak ini tidak memperoleh bahasa. singkatan LAD). setiap bahasa mempunyai pola perkembangan yang sama (merupakan sesuatu yang universal).

dan khas. faktor dalaman dan luaran dalam pemerolehan bahasa pertama oleh sang anak sangat mempengaruhi. tanpa ada masukkan yang sesuai tidak mungkin anak dapat menguasai bahasa tertentu secara automatik. yang paling utama harus semua adalah perkembangan kognitif. menurut hemat penulis. Hal ini tentu saja berbeza dengan pendapat Chomsky yang menyatakan bahawa mekanisme umum dari perkembangan kognitif tidak dapat menjelaskan struktur bahasa yang kompleks. barulah pengetahuan dapat keluar dalam bentuk kemahiran berbahasa. bahasa bukanlah suatu ciri semulajadi yang berasingan. Dari lahir hingga 18 bulan. Sebenarnya. Pada akhir usia satu tahun. Benar jika ada teori yang mengatakan bahawa kemampuan berbahasa si anak telah ada sejak lahir (telah ada . Setiap anak sudah memiliki LAD sejak lahir.Tanpa LAD.3 Teori Kognitivisme Menurut teori ini. susunansusunan perkembangan kognitif menentukan urutan perkembangan bahasa (Chaer. 4. Anak hanya memahami dunia melalui indranya.Perkembangan bahasa harus berlandaskan pada perubahan yang lebih mendasar dan lebih umum di dalam kognisi. LAD juga membolehkan seorang anak dapat membezakan bunyi bahasa dan bukan bunyi bahasa.4 Teori Interaksionisme Teori interaksionisme beranggapan bahawa pemerolehan bahasa merupakan hasil interaksi antara kemampuan mental pembelajaran dan persekitaran bahasa. Namun. Cinta ini kemudian berkembang menjadi kata-kata awal yang diucapkan anak. Bahasa harus diperolehi secara semulajadi. Begitu juga dengan persekitaran berbahasa. anak sudah dapat mengerti bahawa benda memiliki sifat kekal sehingga anak mula menggunakan simbol untuk mempresentasikan benda yang tidak hadir dihadapannya. Anak hanya mengenal benda yang dilihat secara terus. Menurut teori Kognitivisme. melainkan salah satu di antara beberapa kemampuan yang berasal dari kematangan kognitif. tidak mungkin seorang anak dapat menguasai bahasa dalam masa yang singkat dan boleh menguasai sistem bahasa yang rumit. bahasa dianggap belum ada. 2003:223). Pemerolehan bahasa itu berkaitan dengan adanya interaksi antara masukkan "input" dan kemampuan dalaman yang dimiliki pembelajar. abstrak. 4. Jadi. Bahasa distrukturi oleh nalar.

Kesimpulan Pemerolehan bahasa pertama adalah proses penguasaan bahasa pertama oleh si anak. 5. Bagaimana sebenarnya proses pemerolehan bahasa pertama ini? Ada beberapa teori pemerolehan bahasa yang menjelaskan hal ini. Selama penguasaan bahasa pertama ini. Akan tetapi.. tahap dua-kata. pola intonasi. iaitu proses kecekapan dan proses performansi. pragmatik. seperti Aitchison mengemukakan beberapa tahap pemerolehan bahasa anak. nativisme. dkk. interaksionisme. iaitu adanya proses fonologi. 2006: 2-3). yang tidak dapat dilupakan adalah persekitaran juga faktor yang mempengaruhi kemampuan berbahasa si anak. . iaitu teori behaviorisme. Walaupun berlaku perbezaan dalam hal pembahagian tahap-tahap yang dilalui oleh anak saat memperoleh bahasa pertamanya.LAD). Selain tahap pemerolehan bahsa seperti yang telah disebutkan ini. Hal ini telah dibuktikan oleh berbagai penemuan seperti yang telah dilakukan oleh Howard Gardner. infleksi kata. tahap satu-kata atau holofrastis. pembahasan dalam setiap tahap pemerolehan bahasa pertama anak memiliki kesamaan. ada juga para ahli bahasa. tuturan dua kata. meraban. semantik. terdapat dua proses yang terlibat. sintaksis. Kedua-dua proses ini tentu saja diperolehi oleh anak secara tidak sedar. morfologi. Salah satu kecerdasan yang dimaksudkan adalah kecerdasan berbahasa (Campbel. bentuk tanya dan bentuk ingkar. tahap dua-kata. Kognitivisme. tuturan yang matang.Keempat teori ini mempunyai sudut pandangan yang berbeza dalam menjelaskan perihal cara kanak-kanak memperoleh bahasa pertamanya. ujaran telegrafis. Ada beberapa tahap yang dilalui oleh anak selama memperoleh bahasa pertama. Dia mengatakan bahawa sejak lahir anak telah dibekali berbagai kecerdasan. Banyak penemuan yang telah membuktikan hal ini. pembinaan yang jarang atau kompleks. Tahap yang dimaksudkan adalah vokalisasi bunyi.Tahap-tahap yang dia maksud adalah mendengkur. tuturan satu kata. jika dilihat secara cermat.

Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala. Teuku. Baradja. Teori Pembelajaran Bahasa: Materi Kuliah Program Setara D-3. Florida: Harcourt Brace Jovanovich Collage. Malang: IKIP Campbel. Kaedah Praktis Pembelajaran Berbasis Multiple Intelligences. Abdul. 1997. MF 1990. dkk. Fromkin Victoria dan Robert Rodman. 2006. Psikolinguistik: Kajian Teoretik. 1997. 2005. Psikolinguistik Suatu Pengantar. 1993. Soenjono. Pemerolehan Bahasa Kedua (Second Language Acqusition). Depok: Intuisi Press. Chaer. Mar'at.Daftar Pustaka Alamsyah. Saifuddin dan Sa'adiah. An Introduction to Language. Dardjowidjojo. 2003. Jakarta: Yayasan Obor. Psikolinguistik: Pengantar Pemahaman Bahasa Manusia. Jakarta: Rineka Cipta. Kapita Selekta Pengajaran Bahasa. . Bandung: PT Refika Aditama. Diktat Kuliah Program S-2. Samsunuwiyati. Mahmud.Banda Aceh: FKIP Unsyiah.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->