P. 1
Kemahiran Komunikasi Guru New

Kemahiran Komunikasi Guru New

|Views: 342|Likes:
Published by Nurol Fatin

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Nurol Fatin on May 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/11/2013

pdf

text

original

Sections

DisediakanOleh:

NurolFatinBt Khalid

NurulAzuraBt Ariff

RoshahidaBt Salleh

DisediakanOleh:

NurolFatinBt Khalid

NurulAzuraBt Ariff

RoshahidaBt Salleh

1. Hasil Pembelajaran

2. Pengenalan

3. Komunikasi Lisan dan Bukan Lisan

4. Model komunikasi manusia

5. Model simetri newcomb

6. Modul Wilbur Schramm 1954

7. Model Welbur Schramm (1954)

8. Bahasa Tubuh

9. Mesej melalui lambang atau artifak

10. Mesej melalui muzik dan bunyi-bunyian

y Menerangkan kepentingan kemahiran

komunikasi dalam kalangan guru.

y Membandingbezakan kemahiran lisan dengan

kemahiran bukan lisan.

y Membincangkan elemen-elemen kemahiran

lisan yang perlu dikuasai oleh seseorang guru.

y Memganalisis perlakuan bukan lisan yang

diterima pakai sebagai satu amalan untuk

semua masyarakat pelbagai etnik di Malaysia.

y Menerangkan kepentingan kemahiran

komunikasi dalam kalangan guru.

y Membandingbezakan kemahiran lisan dengan

kemahiran bukan lisan.

y Membincangkan elemen-elemen kemahiran

lisan yang perlu dikuasai oleh seseorang guru.

y Memganalisis perlakuan bukan lisan yang

diterima pakai sebagai satu amalan untuk

semua masyarakat pelbagai etnik di Malaysia.

y Komunikasi berasal daripada perkataan Latin

¶communiatus· yang membawa maksud

berkongsi sesuatu.

y Definisi khusus komunikasi berdasarkan Kamus

Dewan (2005) ialah perhubungan (secara

langsung atau dengan perantaraan),

mengadakan perhubungan (berbincang,

bertukar-tukar fikiran) atau menyampaikan

maklumat.

y Komunikasi berasal daripada perkataan Latin

¶communiatus· yang membawa maksud

berkongsi sesuatu.

y Definisi khusus komunikasi berdasarkan Kamus

Dewan (2005) ialah perhubungan (secara

langsung atau dengan perantaraan),

mengadakan perhubungan (berbincang,

bertukar-tukar fikiran) atau menyampaikan

maklumat.

y Kemahiran komunikasi memainkan peranan

penting dalam memupuk komuniti penyayang.

y Komunikasi berkesan dapat dijelmakan dalam

pelbagai bentuk :

- Cara bertutur

- Penggunaan bahasa badan

- Penulisan

- Penggunaan alat-alat tertentu seperti

penggunaan komputer dan sebagainya.

y Kemahiran komunikasi memainkan peranan

penting dalam memupuk komuniti penyayang.

y Komunikasi berkesan dapat dijelmakan dalam

pelbagai bentuk :

- Cara bertutur

- Penggunaan bahasa badan

- Penulisan

- Penggunaan alat-alat tertentu seperti

penggunaan komputer dan sebagainya.

y Komunikasi yang berkesan akan menghasilkan

motivasi yang berkesan.

y Komunikasi guru adalah sangat penting dalam

bilik darjah.

y Guru haruslah menggunakan komunikasi yang

efektif supaya pembelajaran dapat mencapai
seperti yang dirancangkan.

y Guru haruslah menggunakan kecekapannya

untuk berkomunikasi agar dapat
mempengaruhi muridnya supaya bermotivasi
dalam pelajaran.

y Komunikasi yang berkesan akan menghasilkan

motivasi yang berkesan.

y Komunikasi guru adalah sangat penting dalam

bilik darjah.

y Guru haruslah menggunakan komunikasi yang

efektif supaya pembelajaran dapat mencapai
seperti yang dirancangkan.

y Guru haruslah menggunakan kecekapannya

untuk berkomunikasi agar dapat
mempengaruhi muridnya supaya bermotivasi
dalam pelajaran.

KEMAHIRAN

KOMUNIKASI GURU

KEMAHIRAN

KOMUNIKASI GURU

Lisan Dan Bukan Lisan
Lisan Dan Bukan Lisan

Laras Bahasa
Laras Bahasa

Kemahiran Lisan Guru dalam
Pembinaan Persekitaran Bilik Darjah
Mesra Budaya

Sebutan

Intonasi

Jelas dan Tersusun

y Jelas dan tepat

y Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar

y Selaras dengan konsep ´bahasa merentas

kurikulumµ.

y Penggunaan bahasa baku

y Penggunaan bahasa Inggeris yang jelas dan

tepat.

y Penggunaan bahasa ibunda masing-masing

kepada etnik lain bertujuan menyatupadukan

rakyat.

y Jelas dan tepat

y Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar

y Selaras dengan konsep ´bahasa merentas

kurikulumµ.

y Penggunaan bahasa baku

y Penggunaan bahasa Inggeris yang jelas dan

tepat.

y Penggunaan bahasa ibunda masing-masing

kepada etnik lain bertujuan menyatupadukan

rakyat.

y Penggunaan kemahiran lisan dalam kelas

pemulihan khas cacat pendengaran.

y Terdapat sebahagian murid cacat

pendengaran yang masih boleh diajar dengan

kemahiran lisan yang seterusnya didorong untuk

menguasai kemahiran membaca.

y Penggunaan kemahiran lisan dalam kelas

pemulihan khas cacat pendengaran.

y Terdapat sebahagian murid cacat

pendengaran yang masih boleh diajar dengan

kemahiran lisan yang seterusnya didorong untuk

menguasai kemahiran membaca.

y Sesuatu mesej da idea dapat difahami apabila

disampaikan dalam bentuk ayat yang jelas dan

tersusun.

y Penerangan guru perlu mengikut tahap

penguasaan bahasa murid dan latar belakang

murid.

y Pemilihan kata yang sesuai menjadi sesuatu

mesej mudah difahami.

y Penggunaan strategi tersirat tidak sesuai untuk

murid sekolah rendah.

y Sesuatu mesej da idea dapat difahami apabila

disampaikan dalam bentuk ayat yang jelas dan

tersusun.

y Penerangan guru perlu mengikut tahap

penguasaan bahasa murid dan latar belakang

murid.

y Pemilihan kata yang sesuai menjadi sesuatu

mesej mudah difahami.

y Penggunaan strategi tersirat tidak sesuai untuk

murid sekolah rendah.

y Butiran yang sama disampaikan tetapi intonasi

yang berbeza akan menerima reaksi yang
berbeza.

y Guru boleh meningkatkan keberkesanan

intonasi melalui penduan-panduan yang
berikut:-

- Bersemangat dalam sesuatu yang hendak
disampaikan

- Elak penggunaan ton suara mendatar

- Volum suara antara tinggi dan rendah mampu
memberikan kefahaman kepada murid.

y Butiran yang sama disampaikan tetapi intonasi

yang berbeza akan menerima reaksi yang
berbeza.

y Guru boleh meningkatkan keberkesanan

intonasi melalui penduan-panduan yang
berikut:-

- Bersemangat dalam sesuatu yang hendak
disampaikan

- Elak penggunaan ton suara mendatar

- Volum suara antara tinggi dan rendah mampu
memberikan kefahaman kepada murid.

y Guru harus lebih kreatif dalam membentuk

hubungan yang lebih dinamik kesannya.

y Guru yang dapat menggunakan kemahiran

komunikasi akan berjaya menghasilkan

kreativiti semasa proses P&P.

y Guru harus berjaya menggunakan pelbagai

kecekapan semasa berkomunikasi agar

mencapai matlamat pembelajaran.

y Ini juga sebagai meningkatkan mutu pelajaran.

y Guru harus lebih kreatif dalam membentuk

hubungan yang lebih dinamik kesannya.

y Guru yang dapat menggunakan kemahiran

komunikasi akan berjaya menghasilkan

kreativiti semasa proses P&P.

y Guru harus berjaya menggunakan pelbagai

kecekapan semasa berkomunikasi agar

mencapai matlamat pembelajaran.

y Ini juga sebagai meningkatkan mutu pelajaran.

y Guru haruslah menggelakkan perkara:

salah tafsir

kekeliruan

suara yang tidak jelas

bahasa badan yang tidak sesuai

komunikasi yang tertutup

tidak memberi perhatian kepada proses P&P

y Guru haruslah menggelakkan perkara:

salah tafsir

kekeliruan

suara yang tidak jelas

bahasa badan yang tidak sesuai

komunikasi yang tertutup

tidak memberi perhatian kepada proses P&P

y Kehebatan pengajaran guru bergantung

kepada:

Kejelasan suara guru

Gaya pembelajaran yang fleksibel dan tidak

bosan

Inovatif

Kreatif

Pendekatan yang sentiasa digunakan untuk

membaiki kelemahan

Penglibatan murid dalam P&P

Pengurusan masa yang berkesan

y Kehebatan pengajaran guru bergantung

kepada:

Kejelasan suara guru

Gaya pembelajaran yang fleksibel dan tidak

bosan

Inovatif

Kreatif

Pendekatan yang sentiasa digunakan untuk

membaiki kelemahan

Penglibatan murid dalam P&P

Pengurusan masa yang berkesan

y Komunikasi yang digunakan oleh guru haruslah

dapat:

Meransang minat murid untuk belajar

Meningkatkan motivasi murid

Dapat mengembangkan potensi murid

Meningkatkan keyakinan diri murid

Mewujudkan kerjasama murid, bakat

kepimpinan

y Komunikasi yang digunakan oleh guru haruslah

dapat:

Meransang minat murid untuk belajar

Meningkatkan motivasi murid

Dapat mengembangkan potensi murid

Meningkatkan keyakinan diri murid

Mewujudkan kerjasama murid, bakat

kepimpinan

y Pembelajaran murid terhasil daripada proses

pembelajaran yang aktif, latihan percubaan,

peniruan.

y Wagner (1994), memberikan definisi interaksi

sebagai tindak balas peristiwa yang

memerlukan sekurang-kurangnya dua objek

dan dua aksi.

y Interaksi berlaku apabila objek dan aksi

bertindak balas antara satu sama lain.

y Tindak balas ini menyebabkan komunikasi lisan

berlaku.

y Pembelajaran murid terhasil daripada proses

pembelajaran yang aktif, latihan percubaan,

peniruan.

y Wagner (1994), memberikan definisi interaksi

sebagai tindak balas peristiwa yang

memerlukan sekurang-kurangnya dua objek

dan dua aksi.

y Interaksi berlaku apabila objek dan aksi

bertindak balas antara satu sama lain.

y Tindak balas ini menyebabkan komunikasi lisan

berlaku.

y Oleh itu komunikasi antara guru dan murid akan

berlaku.

y Model komunikasi manusia:

y Oleh itu komunikasi antara guru dan murid akan

berlaku.

y Model komunikasi manusia:

Komunikasi

merupakan cara

yang berkesan

untuk individu

menyesuaikan

diri.

Menekankan

interaksi antara

manusia /

individu.

Mementingkan

ciri manusia yang

mana tarikan

antara dua

orang / individu

lebih ditekankan

daripada sikap

terhadap

sesuatu perkara /

objek.

X

A

B

y A = Individu

y B = Individu

y X = Maklumat

X

A

B

y A = Individu

y B = Individu

y X = Maklumat

y Model di atas jelas menunjukkan bahawa

komunikasi yang berkesan oleh seorang guru

memerlukan penglibatan interaksi dua hala.

y Kajian Flenders mendapati bahawa wujud

hubungan sehala antara guru ² murid

y Hubungan ini berlaku melalui komunikasi lisan

seperti bersyarah, mengkritik, memberi arahan

atau memberi penerangan.

y Model di atas jelas menunjukkan bahawa

komunikasi yang berkesan oleh seorang guru

memerlukan penglibatan interaksi dua hala.

y Kajian Flenders mendapati bahawa wujud

hubungan sehala antara guru ² murid

y Hubungan ini berlaku melalui komunikasi lisan

seperti bersyarah, mengkritik, memberi arahan

atau memberi penerangan.

y Apabila wujud komunikasi dua hala guru akan

lebih mudah memberi pujian, dorongan dan

sokongan.

y Verderber & Verderber (2002), komunikasi

merupakan proses untuk membina atau

berkongsi makna perbualan yang informal,

interaksi dalam kumpulan ataupun syarahan.

y Apabila wujud komunikasi dua hala guru akan

lebih mudah memberi pujian, dorongan dan

sokongan.

y Verderber & Verderber (2002), komunikasi

merupakan proses untuk membina atau

berkongsi makna perbualan yang informal,

interaksi dalam kumpulan ataupun syarahan.

y Wilbur Schramm (1954), merumuskan komunikasi

dalam pendidikan adalah seperti berikut:-

y Wilbur Schramm (1954), merumuskan komunikasi

dalam pendidikan adalah seperti berikut:-

Komunikasi
Komunikasi dalam

dalam Pengajaran
Pengajaran dan
dan

Pembelajaran
Pembelajaran

Semasa

memberi

penerangan

Semasa

memberi

penerangan

Semasa

menyoal

Semasa

menyoal

Bukan

Lisan

Bukan

Lisan

Anggukan
Anggukan

Memek muka
Memek muka

Renungan
Renungan

Gengaman tangan
Gengaman tangan

Senyuman
Senyuman

Lisan
Lisan

y Komunikasi lisan memerlukan kedua-dua pihak

memelihara aspek kesantunan dalam

komunikasi.

y Menurut Brown dan Levinson (1978), strategi

kesantunan dikembang untuk menjaga

martabat pendengar dan pihak yang terlibat.

y Antara startegi kesantunan dalam komunikasi

ialah:

- Berterus-terang

- Kesantunan positif

- Kesantunan negatif berlaku tanpa rekod

y Komunikasi lisan memerlukan kedua-dua pihak

memelihara aspek kesantunan dalam

komunikasi.

y Menurut Brown dan Levinson (1978), strategi

kesantunan dikembang untuk menjaga

martabat pendengar dan pihak yang terlibat.

y Antara startegi kesantunan dalam komunikasi

ialah:

- Berterus-terang

- Kesantunan positif

- Kesantunan negatif berlaku tanpa rekod

y Menurut Net A. Flenders komunikasi lisan

melibatkan interaksi antara guru ² murid.

y Kesenyapan juga merupakan salah satu bentuk

komunikasi tetapi bukan lisan.

y Komunikasi lisan merupakan cara yang mudah

untuk mendapatkan maklumat dan

penerimaan mesej daripada penutur.

y Penggunaan komunikasi lisan seperti pujian

dapat meningkatkan motivasi murid.

y Menurut Net A. Flenders komunikasi lisan

melibatkan interaksi antara guru ² murid.

y Kesenyapan juga merupakan salah satu bentuk

komunikasi tetapi bukan lisan.

y Komunikasi lisan merupakan cara yang mudah

untuk mendapatkan maklumat dan

penerimaan mesej daripada penutur.

y Penggunaan komunikasi lisan seperti pujian

dapat meningkatkan motivasi murid.

y Komunikasi lisan memerlukan penggunaan

teknik yang efektif.

y Ketika berkomunikasi murid perlu diingatkan

supaya memberi perhatian kepada idea dan

perasaan rakan mereka.

y Mereka disarankan supaya bersikap terbuka

dan menerima pandangan rakan mereka.

y Guru juga perlu bersifat penyayang dan ambil

berat terhadap idea yang diberikan oleh murid.

y Komunikasi lisan memerlukan penggunaan

teknik yang efektif.

y Ketika berkomunikasi murid perlu diingatkan

supaya memberi perhatian kepada idea dan

perasaan rakan mereka.

y Mereka disarankan supaya bersikap terbuka

dan menerima pandangan rakan mereka.

y Guru juga perlu bersifat penyayang dan ambil

berat terhadap idea yang diberikan oleh murid.

y Komunikasi lisan bergantung kepada kelajuan

cakap seseorang guru.

y Maklumat yang disampaikan secara laju akan

menjejaskan penerimaan murid terhadap

mesej.

y Aspek ketinggian suara pula perlu disesuaikan

dengan persektaran audiens dan bilanagan

audiens.

y Suara yang rendah akan menjelaskan

penerimaan mesej manakala suara yang terlalu

tinggi akan mengganggu emosi murid.

y Komunikasi lisan bergantung kepada kelajuan

cakap seseorang guru.

y Maklumat yang disampaikan secara laju akan

menjejaskan penerimaan murid terhadap

mesej.

y Aspek ketinggian suara pula perlu disesuaikan

dengan persektaran audiens dan bilanagan

audiens.

y Suara yang rendah akan menjelaskan

penerimaan mesej manakala suara yang terlalu

tinggi akan mengganggu emosi murid.

y Guru dan murid akan dapat memahami dan

merasai pengalaman rakan yang bertutur

sekalipun berbeza dalam aspek budaya dan

latar belakang.

y Semasa komunikasi lisan berlangsung, guru

haruslah elakkan bebelan, menilai dan

menghukum.

y Fahaman terhadap mesej adalah berbeza

y Fahaman berlaku secara spontan.

y Guru dan murid akan dapat memahami dan

merasai pengalaman rakan yang bertutur

sekalipun berbeza dalam aspek budaya dan

latar belakang.

y Semasa komunikasi lisan berlangsung, guru

haruslah elakkan bebelan, menilai dan

menghukum.

y Fahaman terhadap mesej adalah berbeza

y Fahaman berlaku secara spontan.

Sumber

(perangsang)

Destinasi

(penerima mesej)

Dekod

(mesej ditaksir)

Isyarat

(mesej)

Enkod

(Mentafsir sumber)

y Komunikasi lisan boleh disertai dengan

komunikasi bukan lisan.

y Komunikasi bukan lisan akan mengukuhkan lagi

komunikasi lisan.

y Komunikasi lisan dan komunikasi bukan lisan

akan memperlihatkan ragam manusia serta

emosi mereka.

y Mc Candle (1974) komunikasi bukan lisan

merupakan faktor penting yang membentuk

gastalt keseluruhan komunikasi.

y Komunikasi lisan boleh disertai dengan

komunikasi bukan lisan.

y Komunikasi bukan lisan akan mengukuhkan lagi

komunikasi lisan.

y Komunikasi lisan dan komunikasi bukan lisan

akan memperlihatkan ragam manusia serta

emosi mereka.

y Mc Candle (1974) komunikasi bukan lisan

merupakan faktor penting yang membentuk

gastalt keseluruhan komunikasi.

y Jika kelas bising, guru boleh dengan hanya

menggunakan komunikasi bukan lisan seperti

merenung murid tersebut.

y Melalui senyuman dan anggukan juga boleh

menyampaikan mesej kepada murid.

y Semasa berkomunikasi, guru hendaklah

menggelakkan beberapa gangguan supaya

mesej yang hendak disampaikan dapat

disampaikan dengan jelas.

y Jika kelas bising, guru boleh dengan hanya

menggunakan komunikasi bukan lisan seperti

merenung murid tersebut.

y Melalui senyuman dan anggukan juga boleh

menyampaikan mesej kepada murid.

y Semasa berkomunikasi, guru hendaklah

menggelakkan beberapa gangguan supaya

mesej yang hendak disampaikan dapat

disampaikan dengan jelas.

y Contoh gangguan luaran:

- Persekitaran yang bising, penggunaan laras

bahasa yang sukar difahami serta suasana bilik

darjah.

y Gangguan dalaman

- Unsur bias persepsi

- Pengalaman lalu

- Perbezaan budaya

y Faktor lain seperti sumber yang tidak boleh

dipercayai, kesilapan dalam alih bahasa, nilai

pertimbangan, pemikiran dan penyampai dan

penerima maklumat yang berbeza.

y Contoh gangguan luaran:

- Persekitaran yang bising, penggunaan laras

bahasa yang sukar difahami serta suasana bilik

darjah.

y Gangguan dalaman

- Unsur bias persepsi

- Pengalaman lalu

- Perbezaan budaya

y Faktor lain seperti sumber yang tidak boleh

dipercayai, kesilapan dalam alih bahasa, nilai

pertimbangan, pemikiran dan penyampai dan

penerima maklumat yang berbeza.

y Terdiri daripada gestur atau pergerakan tubuh

badan yang memberi makna atau isyarat

tetang sesuatu.

y Postur atau kedudukan tubuh badan.

y Kontak mata dan renungan.

y Ekspresi muka.

y Jarak kedudukan antara penutur dengan

pendengar.

y Sentuhan.

y Terdiri daripada gestur atau pergerakan tubuh

badan yang memberi makna atau isyarat

tetang sesuatu.

y Postur atau kedudukan tubuh badan.

y Kontak mata dan renungan.

y Ekspresi muka.

y Jarak kedudukan antara penutur dengan

pendengar.

y Sentuhan.

y Sesuatu etnik mempunyai bahasa tubuh yang

menyampaikan mesej yang berbeza-beza dan

mempunyai nilai yang berbeza-beza.

y Sekiranya tidak diwujudkan kesefahaman dan

tolenransi pasti boleh menyebabkan salah

faham.

y Memunyai 3 peranan:-

1. Membantu manusia menyampaikan mesej tanpa ujaran.

2. Menggantikan peranan bahasa verbal dalam menyampaikan

maksud dengan lebih berkesan

3. Menyampaikan emosi atau perasaan yang ada kalanya tidak

dapat diucapakan melalui kata-kata.

y Sesuatu etnik mempunyai bahasa tubuh yang

menyampaikan mesej yang berbeza-beza dan

mempunyai nilai yang berbeza-beza.

y Sekiranya tidak diwujudkan kesefahaman dan

tolenransi pasti boleh menyebabkan salah

faham.

y Memunyai 3 peranan:-

1. Membantu manusia menyampaikan mesej tanpa ujaran.

2. Menggantikan peranan bahasa verbal dalam menyampaikan

maksud dengan lebih berkesan

3. Menyampaikan emosi atau perasaan yang ada kalanya tidak

dapat diucapakan melalui kata-kata.

y Gestur atau gerakan badan juga mempunyai

tafsiran yang berbeza-beza.

y Guru perlu berhati-hati menggunakan gestur

bagi mengelakkan salah sangka murid yang

mentafsir gestur mengikut pemahan budaya

dan kelompok mereka.

y Sentuhan juga memberi makna yang

mendalam dalam kehidupan manusia.

- Sentuhan lembut² mengusap kepala, menepuk bahu

- Sentuhan kasar ² mencubit atau lain-lain (harus dielakkan)

y Gestur atau gerakan badan juga mempunyai

tafsiran yang berbeza-beza.

y Guru perlu berhati-hati menggunakan gestur

bagi mengelakkan salah sangka murid yang

mentafsir gestur mengikut pemahan budaya

dan kelompok mereka.

y Sentuhan juga memberi makna yang

mendalam dalam kehidupan manusia.

- Sentuhan lembut² mengusap kepala, menepuk bahu

- Sentuhan kasar ² mencubit atau lain-lain (harus dielakkan)

y Kontak mata memainkan peranan penting

dalam manyampaikan makna tertentu.

- Menunduk pandangan ² rasa hormat

- Menunduk pandangan ² memprotes

y Timbul kekeliruan

y Guru perlu kerap menerapkan nilai sejagat dan

nilai yang mewujudkan persamaan dan

kesepakatan.

y Perlakuan yang sesuai dengan konteks perlu

dipilih bagi mengelakkan lebih banyak

kekeliruan.

y Kontak mata memainkan peranan penting

dalam manyampaikan makna tertentu.

- Menunduk pandangan ² rasa hormat

- Menunduk pandangan ² memprotes

y Timbul kekeliruan

y Guru perlu kerap menerapkan nilai sejagat dan

nilai yang mewujudkan persamaan dan

kesepakatan.

y Perlakuan yang sesuai dengan konteks perlu

dipilih bagi mengelakkan lebih banyak

kekeliruan.

y Setiap budaya mempunyai khazanah atau

artifak sebagai warisan.

y Artifak memainkan peranan dalam

penyampaian mesej yang jelas dan diterima

dengan mudah oleh masyarakat.

y Kemahiran lisan juga berkaitan dengan

lambang.

y Sesebuah masyarakat mempunyai lambang

dan memberi makna dan maksud tersirat

y Setiap budaya mempunyai khazanah atau

artifak sebagai warisan.

y Artifak memainkan peranan dalam

penyampaian mesej yang jelas dan diterima

dengan mudah oleh masyarakat.

y Kemahiran lisan juga berkaitan dengan

lambang.

y Sesebuah masyarakat mempunyai lambang

dan memberi makna dan maksud tersirat

y Setiap guru perlu memahami makna lambang-

lambang yang digunakan dalam sesebuah

masyarakat dan etnk muridnya atau komuniti di

mana guru tersebut bertugas.

y Menggelakkan kekeliruan dan terlanggar adat

dan fahaman.

y Selain itu cara pemakaian juga menjadi kod

penting yang perlu diambil tahu oleh murid.

y Cara pemakaian guru juga haruslah bersesuai

dengan tempat mahupun keadaan.

y Setiap guru perlu memahami makna lambang-

lambang yang digunakan dalam sesebuah

masyarakat dan etnk muridnya atau komuniti di

mana guru tersebut bertugas.

y Menggelakkan kekeliruan dan terlanggar adat

dan fahaman.

y Selain itu cara pemakaian juga menjadi kod

penting yang perlu diambil tahu oleh murid.

y Cara pemakaian guru juga haruslah bersesuai

dengan tempat mahupun keadaan.

y Terdapat masyarakat atau etnik yang

menunjukkan perasaan mereka melalui nada
atau bunyi-bunyian.

y Bunyi sama ada dari suara mereka sendiri atau

peralatan muzik seperti gong ataupun
kompang.

y Situasi yang berbeza dengan bunyi yang

berbeza;

- Upacara perkahwinan Melayu (kompang)

- Upacara pengembumian (tidak riuh atau
bising)

y Terdapat masyarakat atau etnik yang

menunjukkan perasaan mereka melalui nada
atau bunyi-bunyian.

y Bunyi sama ada dari suara mereka sendiri atau

peralatan muzik seperti gong ataupun
kompang.

y Situasi yang berbeza dengan bunyi yang

berbeza;

- Upacara perkahwinan Melayu (kompang)

- Upacara pengembumian (tidak riuh atau
bising)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->