P. 1
Globalisasi Dalam Islam

Globalisasi Dalam Islam

|Views: 3,685|Likes:
Published by Mad Lu

More info:

Published by: Mad Lu on May 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/23/2013

pdf

text

original

1

OBJEKTIF

y y y y y

Memahami konsep dan pengertian globalisasi Mengetahui strategi dan cabaran menghadapi globalisasi. Mengetahui sistem globalisasi dari segi politik, budaya dan ekonomi. Mempelajari lebih mendalam lagi tentang globalisasi. Mengetahui pengubahsuaian dan respon dunia Islam terhadap globalisasi.

2

PENGENALAN

Kebanyakan diskusi tentang globalisasi tertumpu kepada isu-isu ekonomi seolah-olah dimensi globalisasi yang lain seperti globalisasi kebudayaan dan globalisasi ilmu dan maklumat tidak penting.

Tajuk ini boleh menonjolkan konsep globalisasi yang komprehensif yang lebih menepati hakikat globalisasi yang sebenarnya. Di samping itu ia boleh menegaskan bahawa semua dimensi globalisasi, bukan sekadar dimensi ekonomi adalah penting kepada masa depan masyarakat dan negara ini.

3

GLOBALISASI DAN AGAMA ISLAM

4

1.0 : Maksud Globalisasi

Globalisasi merupakan satu proses untuk meletakkan dunia di bawah satu unit yang sama tanpa dibatasi oleh sempadan dan kedudukan geografi sesebuah negara. Melalui proses ini, dunia akhirnya tidak lagi mempunyai sempadan dengan ruang udara dan langit sesebuah negara itu terbuka luas untuk dimasuki oleh pelbagai maklumat yang disalurkan menerusi pelbagai perantaraan media komunikasi seperti internet, media elektronik, dan teknologi siber. Perkembangan ini memungkinkan perhubungan di antara sesebuah negara dengan negara yang lain dan perhubungan sesama manusia dapat dilakukan dalam tempoh yang singkat. Menurut Kamus Dewan globalisasi didefinisikan sebagai fenomena yang menjadikan dunia mengecil dari segi perhubungan manusia disebabkan kepantasan perkembangan teknologi maklumat. Manakala cediakawan barat mentakrifkan globalisasi sebagai satu proses kehidupan yang serba luas dan infiniti merangkumi segala aspek kehidupan seperti politik, sosial, dan ekonomi yang boleh dirasai oleh seluruh umat manusia di dunia ini. Hal ini bermakna segala-galanya menjadi milik bersama dalam konsep dunia tanpa sempadan. Globalisasi atau Globalization dalam bahasa arab disebut dengan alKaulamah iaitu masdar daripada al-Kalam berdasarkan timbangan atau wazan faucalah yang memiliki erti alam atau dunia yang dalam bahasa arab disebut dengan al-Kalamiah. Pendapat lain mengatakan bahawa globalisasi ialah suatu proses membuka keadaan, yang pada umumnya dapat dipahami sebagai proses di mana sempadan negara-negara semakin runtuh dan seluruh buana ini semakin berubah menjadi satu unit.

Seperti dalam firman Allah swt : Maksudnya: Dan Tiadalah Kami mengutus kamu. melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. Erti yang dipahami oleh Islam mengenai globalisasi atau al-c lamiah adalah sesuatu yang berasaskan nilai-nilai penghormatan dan persamaan kepada seluruh manusia (al-Isr :70). ketahuilah bahawa Tuhan kalian adalah satu dan nenek moyang kalian adalah satu. agar Dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam.5 Dalam makalahnya yang bertajuk Khithabuna al-islami fi kasri alkaulamah Dr. Yusuf al-Qardhawi mengatakan.[4] Maksudnya: Maha suci Allah yang telah menurunkan Al Furqaan (Al Quran) kepada hamba-Nya. Berbeza dengan pemahaman Barat mengenai globalisasi (al-Kaulamah) sekarang ini. lebih lagi terhadap dunia timur atau dunia ketiga atau yang lebih khas lagi adalah dunia Islam. Ketahuilah. kebudayaan. tiada kelebihan seorang arab kepada orang ajam juga sebaliknya. kecuali hanyalah ketakwaan«´ (Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya 5/411). Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah saw ketika melaksanakan haji terakhir beliau : ³Wahai Manusia. Dan tiada kelebihan orang yang berkulit merah atas yang berkulit hitam juga sebaliknya. bahawa seperti kelihatan ada persamaan antara makna globalisasi (al-caulamah) yang dipahami dunia barat pada hari ini dengan makna globalisasi (al-c lamiah) yang dimaksudkan oleh Islam. Bahawa setiap manusia memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dihadapan Allah swt.[5] Akan tetapi sebenarnya ada perbezaan yang besar antara keduanya. yang mengertikannya sebagai keharusan untuk menguasai politik. sosial masyarakat ala Amerika di dunia. ekonomi. .

2.0 : Globalisasi dan Sosial Masyarakat Islam 2. terutamanya cara berfikir dan gaya bertindak dari satu daerah dunia kepada daerah dunia yang lain. Lazimnya. memakai anting-anting . Fenomena globalisasi boleh dikiaskan sebagai gelombang yang melanda dunia. terutama sekali golongan belia.1 : Punca Gejala Sosial Punca utama yang mendatangkan gejala sosial adalah globalisasi dan modenasasi. Tidak mustahil kita akan jatuh terpengaruh dan mengikut arah aliran kebaratan.6 Globalisasi juga merujuk kepada perpindahan nilai. Globalisasi tidak saja ditandai dengan dominasi ekonomi tetapi ia merentasi ke arah budaya dan pemikiran. Hakikatnya globalisasi itu sudah wujud sebelum istilah globalisasi diperkenalkan lagi. Contohnya seperti mewarnakan rambut. Pembudayaan kota (cityculture) menuruti landasan Barat berlaku dengan lebih pantas dan agresif dengan adanya teknologi maklumat dan multi media sebagai kenderaan yang amat berkesan untuk melakukan agenda globalisasi. Perubahan-perubahan pantas tahap nasional berlaku kerana perubahan pada arus global yang digelar globalisasi. kita sebagai manusia mempunyai sifat ingin tahu terhadap perkara baru dan trend. yakni bukan dari budaya ketimuran. Globalisasi yang diberi erti luas ini adalah suatu hakikat yang tidak dapat dipertikaikan.

Bukan saja ini berpaling daripada budaya kita sebagai orang Melayu tetapi juga daripada tuntutan agama Islam. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. kompetitif dan tidak lagi menganggap saudara-mara atau jiran-jiran sebagai kelompok rujukan. dan Kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan suku puak. masyarakat mementingkan prestij dan kemewahan. masyarakat moden mempunyai cita-cita tinggi. dan oleh yang demikian. oleh sebab itu. ishlah (atau perhubungan baik) perlukan diwujudkan.Ukhuwah atau persaudaraan adalah sesuatu yang amat dituntut dalam Islam memandangkan ianya akan dapat mengukuhkan perpaduan sesama manusia. Globalisasi bergerak seiringan dengan modenasasi. lagi Maha Mendalam Pengetahuan-Nya. Sekiranya terjadi ketidaksefahaman antara dua kelompok orang Islam. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antaramu. supaya kamu saling berkenalan. Dalam dunia serba moden ini. Firman Allah SWT : ´ Wahai umat manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan.´ Surah Al Hujuraat : Ayat 13 Semua orang mukmin adalah bersaudara. khususnya sesama muslim. Bandingkan dengan masyarakat tradisional.7 atau tattoo bahkan sampai kepada hal-hal yang sangat teruk seperti pengambilan minuman keras dan pergaulan bebas yang boleh menjurus kepada masalah ± masalah gejala sosial yang lebih serius. bahkan adat tradisional seperti memuncang-muncang juga sudah ditinggalkan. mereka menjadi semakin individualistik dan materialistik. maka al-Quran telah .

maklumat itu sesuai untuk kesemua peringkat umur.Bentuk Manifestasi Globalisasi & Modenasasi Yang Membawa Kepada Gejala Sosial Dalam Masyarakat 3. masyarakat yang berfikiran kurang sihat dengan mudahnya boleh akses kepada maklumat-maklumat yang boleh menjurus ke arah pemikiran negatif. Melalui internet umpamanya.Ini menjadi masalah kerana lazimnya golongan belia mudah meniru dan mengikut hal yang dilihat disekeliling mereka.2 : Internet Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) juga turut menyumbang kepada pemaparan gejala-gejala negatif selain peranannya yang begitu penting bagi kemajuan sesebuah bangsa dan negara. namun tidaksemua maklumat. Media massa merupakan sumber maklumat yang cukup berkesan dalam penyebaran berbagai informasi.1 : Media Massa Pengaruh modenisasi dan globalisasi in lebih terasa dan ketara dengan bantuan berbagai alat media-massa yang serba canggih.0 : Bentuk .8 memberikan contoh penyebab yang menyebabkan keretakan hubungan. 3. Melalui teknologi yang semakin canggih ini. Paparan adegan-adegan negatif dari filem barat menimbulkan perasaan ingin tahu dan ingin cuba sendiri mengikut apa yang ditonton. golongan belia mudah terdedah kepada banyak maklumat. sekaligus melarang setiap Muslim dari melakukannya. 3. .

Firman Allah s.w. 3.3 : Institusi Kekeluargaan Yang Goyah Institusi kekeluargaan yang bermasalah juga boleh menimbulkan gejala sosial. Cara berpakaian mereka bertentangan dengan cara pakaian budaya melayu sekali gus bertentangan dengan cara pemakaian yang digariskan Islam.9 3. agama rasmi negara kita. seperti perceraian dan pergaduhan turut mempengaruhi remaja untuk terlibat dalam aktiviti-aktiviti yang tidak sihat. ini akan menjadi satu faktor punca gejala sosial.Dan lagi. Selain daripada itu. dan berfikiran sempit. Mereka takut dan terlalu ego untuk dikatakan ketinggalan zaman. Ibu bapa seharusnya menerap dan mendidik anak-anak mereka dari kecil.dengan .anak kurang mendapat kasih sayang dan tidak mustahil mereka akan mencari alternatif lain untuk mengisi kegersangan kasih sayang. anak-anak perempuanmu serta perempuan-perempuan yang beriman. rumahtangga yang bermasalah juga. kuno. ibu bapa bersikap sambil lewa terhadap pendidi kan agama anakanak mereka. masa diluangkan untuk keluarga itu terhad. Mereka begitu ghairah untuk mengikut budaya asing yang dianggap moden dan maju.4 : Cara Berpakaian Kita perhatikan pakaian sesetengah golongan muda di masa ini cukup memalukan. dengan bertambahnya komitmen ibu bapa terhadap kerjaya mereka.cara itu lebih sesuai untuk mereka dikenal (sebagai perempuan yang baik-baik).t: "Wahai Nabi! Katakanlah kepada isteri-isterimu. Ini akan membuat anak .supaya mereka melabuhkan pakaiannya bagi menutup seluruh tubuhnya (semasa mereka keluar). Sekiranya.

antaranya ialah millah. hadarah dan akhirnya adab. Perkataan ini berasal daripada malla. apabila dibicarakan masalah kebudayaan. 162. Dalam bahasa Inggeris disebut culture. peradaban. seperti dalam Surah al-Baqarah.0 GLOBALISASI DAN KEBUDAYAAN ISLAM Istilah µkebudayaan¶ itu sendiri. Mungkin boleh menyatakan bahawa dalam zaman klasik. an-Nahl. kalau imtalla. 78. ummah. al-Baqarah. Kamus Dewan memberikan definisi ³cara hidup sesuatu masyarakat. 124. Sudah tentu alam tabii sebagai sesuatu yang bukan buatan manusia tidak boleh dikatakan kebudayaan. Kalimat millah. tamadun. tamaddun. termasuk institusi-institusi yang diwujudkan dan juga nilai-nilai. ali µImran. lahir batin. yamullu. sebagaimana yang disyaratkan oleh Dr Zainal Kling. serta pengetahuan yang dihasilkan. 95. 123. an-Nisa¶. an¶ Am. thaqafah.s. dan ingatlah Allah amat pengampun lagi amat mengasihani". 120. kemajuan (akal budi)´ iaitu merujuk kepada keseluruhan cara hidup manusa dalam semua bidang yang melibatkan akal budi dan daya usaha mereka. al-Haji. 135. dan ditempatnya digunakan istilah µadat¶. dan dalam hubungan dengan ahlil-Kitab. 130. istilah kebudayaan itu tidak digunakan. termasuk alat-alat yang direkakan. jamaknya milal digunakan dalam al-Quran dlam hubungan dengan Nabi Ibrahim a. nampaknya perlulah terlebih dahulu dilibatkan µsemantic content¶ ataupun kandungan maksud-maksud yang ada dalam istilah-istilah yang digunakan dalam sejarah Islam bagi menyebut hidup kolektif Muslimin. dengan pengertian meletak (seperti roti dan . yang merangkumi seluruh cara hidup manusia.10 itu mereka tidak diganggu. Al-Ahzab : Ayat 59 3. Dalam Islam. mallan dengan pengertian menjahit (pakaian)..

dan tidak pula dengan seseorang daripada umat Nabi Muhammad s.a. Sebagai tambahan boleh diingatkan huraian Raghib al-Isfahani (rh) dalam Mufradat al-Faz al-Quran (edisi Nadim Mar¶asyili. kerana itu. iaitu yang disyariatkan oleh Allah ke atas para hamba-Nya melalui lidah para rasul-Nya supaya dengan itu mereka mencapai kehidupan menghampirkan diri mereka dengan-Nya. agama. mereka dimatangkan. Di sinilah kelihatan timbulnya kebudayaan yang bersifat tradisional dan keagamaan dalam erti yang setepatnya. cara beribadat. Milal bermakna agama.11 daging) dalam bara untuk dimasak. . cara beribadat. ertinya manusia disebut serentak dengan organisasi serta hukum dan tujuan keagaman dengan ibadatnya. 491-492) yang menyebutkan bahawa millah adalah seperti din. millah pl.w. hayat mereka diperbetulkan mengikut norma-norma tradisi. Perbezaannya dengan din ialah bahawa millah tidak dihubungkan dengan yang lain selain daripada nabi atau rasul. hukum. Ianya tidak dihubungkan dengan Allah. kerana maknanya ialah ketaatan. pengajaran diturunkan untuk mereka melalui tanzil atau melalui rasul yang diutuskan yang mengajar mereka dan menyucikan diri mereka dan hayat mereka. yang berpegang kepada agama serta mengamalkan sistem syariat serta mereka menjalankan tugas rohaniah mereka dalam hidup dan peradaban mereka. amalla¶ala merencanakan sesuatu (pengajaran) kepada seseorang. Dalam struktur yang suci demikian manusia diikat dengan teguhnya. syariat. dan din itu adalah dengan mengambil kira pihak yang mendirikannya. Ada juga dikatakan bahawamillah itu ialah dengan mengambil kira maksudnya sebagai sistem yang disyariatkan oleh Allah. didapati dalam al Quran ayat yang bermaksud: ³Ikutlah millah Ibrahim ³ dan ayat yang bermaksud ³Aku mengikuti millah datuk nenekku´. malladiperbetulkan (seperti busur panah) dalam api. Antara pengertian yang menarik hati kita dalam memahami kedudukan kebudayaan dalam Islam ialah pengertian millah sebagai agama. tamallala dan intalla bermakna memeluk sesuatu agama. Millahsebagaimana yang disebutkan dalan al-Quran untuk umat seperti umat Islam memaksudkan umat atau golongan manusia yang suci.

atau imam. i¶tamma bidan ista¶amma bermakna: mengikut seseorang menjadikannya sebagai pemimpin. atau golongan manusia yang dihantar kepada mereka rasul a. mempunyai arah kehidupan yang ditentukan dalam tanzil. adapun kalimat iman dengan pluralnya a¶immah bermakna imam. pemimpin.keadaan pimpinan sebagai imam.w. yang bermaksud: mengarahkan perjalanan seseorang ke arah sesuatu arah yang tertentu.. hidup mereka meniru rasul s. jalan besar.s. atau kufur terhadapnya (na¶udhubillahi min dhalik). imamah: kedudukan sebagai imam dan pimpinan. Kalimat ini memaksudkan golongan besar manusia yang dihubungkan dengan pimpinan nabi atau rasul. mukaddas.a. atau profane. ummah pl. Umat itu dengan sendirinya mempunyai sifat-sifat ma¶mum. dan umat itu menjadi contoh kepada manusia. ya¶ummu. ya¶ummu. dalam wahyu yang diturunkan. agama. iaitu Rasul Allah s. bukan yang secular. Umat Islam dipanggil umat yang terbaik dalam alQuran (ali¶Imran: 110). serta ammama dan ta¶ammama. umam: bangsa manusia. syariat. bukan berdasarkan semata-mata kepada pemikiran sendiri serta hasil percubaan sendiri. Adapun amma. berada di hadapan sekali (tentera). Ringkasnya umat memberi pengertian: kumpulan manusia yang berdasarkan . Ianya adalah dari kata kerjaamma.s. sebagai imam. ketua. amman..atau merancangkan sesuatu. serta i¶tamma. 31-32). iaitu terpimpin. tanpa tujuan-tujuan atau sifat-sifat sebagai pelaksana ajaran dan syariat dari Tuhan. baik mereka itu beriman kepadanya. pengertian di dalamnya ialah bahawa umat Islam itu ialah golongan manusia yang suci.w. ataupun seseorang yang menghimpunkan ke dalam dirinya kebaikan. keadaan hidup yang makmur dan baik.12 Suatu lagi kalimat yang biasa sangat digunakan dalam hubungan dengan Muslimin sebagai entiti bersifat kolektif ialah kalimat umat. mereka berjalan di hadapan (dari segi hakiki dan keagamaan) di kalangan bangsa-bangsa di dunia.a. Kalimat ini yang pluralnya ialah umam digunakan dalam al-Quran hampir 40 kali (misalnya lihat Fathu¶r-Rahman. oleh imam tertinggi. perjalanan hidup umat itu adalah bersyariat.. kalau i¶tamma bi bermakna meniru atau mengikut contoh seseorang. imamatan bermakna: berjalan di hadapan.

yathqafu. ataupun kedudukan yang berdisiplin yang timbul daripada ushaha tarbiah yang dilaksanakan. thaqafan. Tathaqqafa bermaksud: menjadi terdidik dengan baik.w.a. dan keahlian yang tinggi hasil pendidikan yang dilalui. Dalam rangka konsep umat inilah perlunya difahamkan kedudukan kebudayaan Islam serta peranannya dan ciri-cirinya dalam hidup manusia. sebagaimana yang dibentuk oleh Islam Kebudayaan menggunakan dalam bahasa Arab dan disebut antaranya dengan itu kalimat ath-tahaqafah. atau thuqufan. juga maksudnya mengatasi seseorang lain atau mengatasi sesuatu. yang semuanya itu timbul dan berkembang serta disuburkan dalam acuan syariat Islamiah dan sunnah Nabi s. Thaqafah pula maksudnya: membetulkan sesuatu. tanpa maksud apa-apa. bukan sebagai kumpulankumpulan semut di pangkal-pangkal pokok. atau mendidik seseorang atau menjaganya. menjadi lebih baik daripada keadaan yang dulunya tidak begitu baik. termasuk institusi-institusi serta artifak-artifak yang membantu manusia dalam hidup. atau thaqufayathqafu. kecerdasan dan kecerdikan akal. Dalam bahasa Arab klasik bermaksud: menjadi tajam akal seseorang itu. Apabila aspekaspek ini terdiri dengan baiknya dalam diri seseorang itu maka dengan . thaqafan. atau thaqafatan. atau di tepi-tepi semak.13 kepada syariat Illahi. Ertinya dari segi bahasa. ath-thaqafah al-Islamiyah bermaksud keseluruhan cara hidup dan berfikir serta nilai-nilai dan sikap. tanpa hubungan dengan ajaran Illahi. dan bukan sekular atau profane. ataupun menjadi berdisiplin. dengan pimpinan suci. kalimat thaqafah itu mengandungi maksud-maksud: ketajaman. dan itu menjadikan umat itu kumpulan manusia yang mempunyai kedudukan yang suci. Kalimat itu datangnya daripada kata dasar thaqifa. tanpa dimensi yang transenden sebagaimana yang dikatakan oleh Roger Garaudy dalam bukunya Mencari Agama di Abad ke-XX. ataupun mempunyai keahlian yang tinggi dalam bidangbidang tertentu. Ianya lebih menunjukkan pembentukan diri manusia sebagai insan dilihat dari segi akal dan budi serta disiplin dirinya sebagai makhluk rohaniah dan akliah. ataupun menjadi cerdas atau cerdik.

" Dan adab yang dimaksudkan ini adalah adab dalam pengertian yang paling luas yang merangkumi kemampuan meletakkan sesuatu itu pada tempatnya yang sewajarnya. oleh kerana inilah yang menjadi paksi bagi dirnya. Kalimat al-hadarah digunakan bagi menyebut kehidupan secara kolektif dan peradaban yang tinggi (civilization). yang bermaksud: "Tuhan telah memberikan kepadaku pendidikan adab ± addabani ± dan Ia telah memperbaik atau menyempurnakan pendidikan adab itu terhadapku. sebagaimana yang dinyatakan oleh F. Berdasarkan kalimat-kalimat tersebut. Kalimat hadir bermaksud: datang. datang ke sebuah kota. Dengan itu digunakan kalimat alhadarah al-Islamiah. yang bermaksud: pergi menetap dalam kawasan negeri tempat ramai manusia yang menetap padanya.14 sendirinya aspek-aspek lain dari hidupnya terbentuk sama.a. wilayah yang dibinakan kehidupan kekotaan di dalamnya.w. Kalimat itu datang daripada kata dasar: hadara. Antara istilah yang elok diberikan perhatian adab. berbeza daripada kawasan yang dipanggil badiyah. yahduru. maka apabila membicarakan kebudayaan Islam dibicarakan juga aspek-aspek kehidupan sosial dan nilai-nilai yang berkenaan berdasarkan kepada ajaran Islam yang timbul dan diamalkan di kalangan mereka bila dibentuk kehidupan bernegara dengan kota pertahanannya serta kehidupan kolektifnya yang tersusun. Prof. atau kawasan pendiaman. suku yang besar. tempat kediaman yang berhampiran dengan kawasan air. Ismail Faruqi bersetuju dengan kalimat adab itu dimaksudkan sebagai culture atau kebudayaan yang dikehendaki itu. Dengan ini maka kalimat hadar dan hadarah dalam bahasa Arab klasik bermaksud: kawasan negeri yang didiami oleh manusia dan dibangunkan kehidupan kekotaan atau kehidupan yang agak maju berbanding dengan kehidupan mereka di kalangan orang-orang Badwi. hadaratan. terutama zaman moden ini. Schuon. Dalam hubungan ini kita boleh sebutkan hadis Nabi s. sebagai makhluk yang theomorphic. iaitu sifat yang timbul daripada kedlaman .

Sifat yang sedemikian bila disebarkan ke dalam masyarakat dan kehidupan budaya. Fathu¶rRahman. dan Islam yang datang kepada Nabi Muhammad s. iaitu wahyu yang ditanzilkan kepada Nabi Muhammad s. iaitu Ihya¶ µUlumi¶d-Dinnya Inilah antaranya istilah-istilah yang digunakan bagi menyebutkan identiti kolektif umat Islam. dan yang kandungan semantiknya boleh membantu kita dalam memahami beberapa ciri.. Kalimat µIslam¶ itu sendiri bermakna µtunduk menyerah¶ dan µkesejahteraan¶.w. dan Nabi Ibrahim a. sebagimana keadaannya dengan kebudayaan dan peradaban tradisional yang lain adalah berdasarkan kepada pandangan tertentu.w. 157). ataupun µmenjadi sama dengan Kehendak Tuhan¶.a. antaranya dalam ayat yang bermaksud: ³Sesungguhnya agama (yang diterima) di sisi Allah ialah al-Islam´. adalah µmurni¶ dan sederhana yang merupakan agama Nabi Adam a. (ali-µImran 19). Kesedaran tentang maksud adab yang menyeluruh sedemikian itu terbayang dengan nyatanya walaupun dalam tajuk kitab. Peradaban Islam dan kebudayaannya. dan juga axiological dalam kebudayaan Islam itu sendiri.a.s. (Cf. Kalimat al-din itu sendiri terdapat lebih dari empat puluh kai digunakan dalam al-Quran. Tentang istilah-istilah yang berkenaan ini kita akhiri pebincangan kita dengan membicarakan semantic content atau kandungan maknanya bagi istilah din. atau point of view yang tertentu. Kalimat syahadat dalam Islam itu yang berbunyi la ilaha illa¶Llah Muhammadu¶r- . akan menimbulkan kesan yang menyeluruh di dalam kehidupan kolektif. institutional. baik dari segiideational.s. iaitu istilah yang digunakan dalam al Quran bagi menyebut Islam itu sebagai agama. adalah merupakan pengembalikan kembali kepada agama fitrah yang asal yang paling pokok.15 ilmu dan disiplin sesorang itu. seperti Adab ad-Dunya wa¶d-Din karangan Abul-Hasan al-Mawardi rahimahullahi Taala: dan huraian tentang kehidupan beradap itu didapati dalam karangan terbesar Iman al-Ghazali rahimahullahu Taala.

iaitu 'ilmu tata negara'.0 GLOBALISASI DAN POLITIK ISLAM 4." (AL ISRA¶: 80 ) Diatas landasan ini para µulama¶ menyatakan bahawa : "Allah menghapuskan sesuatu perkara melalui kekuasaan negara apa yang tidak dihapuskan nya melalui Alquran. masukkanlah aku dengan cara yang baik dan keluarkanlah aku dengan cara yang baik dan berikanlah kepadaku daripada sisiMu kekuasaan yang menolong.16 Rasulu¶Llah memberi maksud yang paling ringkas dan padat terhadap sikap dan roh Islam itu sendiri. 4. Pengertian dan konsep politik atau siasah dalam Islam sangat berbeza dengan pengertian dan konsep yang digunakan oleh orangorang yang bukan Islam. la bertujuan untuk menyimpulkan segala sudut Islam yang syumul melalui satu institusi yang mempunyai syahksiyyah untuk menerajui dan melaksanakan undangundang.1 Pengertian Politik Menurut Islam Politik adalah 'ilmu pemerintahan' atau 'ilmu siyasah'.2 Asas asas Sistem Politik Islam Asas asas sistem politik Islam ialah: . 4. Pengertian ini bertepatan dengan firman Allah yang mafhumnya: "Dan katakanlah: Ya Tuhan ku. Politik dalam Islam menjuruskan kegiatan ummah kepada usaha untuk mendukung dan melaksanakan syari'at Allah melalui sistem kenegaraan dan pemerintahan.

" (Al Furqan: 2) "Bagi Nya segaIa puji di dunia dan di akhirat dan bagi Nya segata penentuan (hukum) dan kepada Nya kamu dikembalikan." (A1 Qasas: 70) "Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah.2 Hakimiyyah Ilahiyyah membawa pengertian pengertian yang berikut: -Bahawasanya Allah adalah Pemelihara alam semesta yang pada hakikatnya adalah Tuhan yang menjadi Pemelihara manusia." (A1 An'am: 57) 4. Oleh kerana itu. dan tidak ada jalan lain bagi manusia kecuali patuh dan tunduk kepada sifat Ilahiyyah Nya Yang Maha Esa -Bahawasanya hak untuk menghakimi dan mengadili tidak dimiliki oleh sesiapa kecuali Allah. manusia wajib ta'at kepada Nya dan ber'ibadat kepada Nya -Bahawasanya hanya Allah sahaja yang memiliki hak mengeluarkan hukum sebab Dialah satu satu Nya Pencipta -Bahawasanya hanya Allah sahaja yang memiliki hak mengeluarkan peraturan peraturan. dan di tangan Nyalah sahaja penentuan hidayah dan penentuan jalan yang selamat dan lurus.17 4. sebab Dialah satu satu Nya Pemilik -Bahawasanya hukum Allah adalah sesuatu yang benar sebab hanya Dia sahaja Yang Mengetahui hakikat segala sesuatu.2. Tidak mungkin ianya menjadi milik sesiapa pun selain Allah dan tidak ada sesiapa pun yang memiliki suatu bahagian daripadanya.1 Hakimiyyah Ilahiyyah Hakimiyyah atau memberikan kuasa pengadilan dan kedaulatan hukum tertinggi dalam sistem politik Islam hanyalah hak mutlak Allah. Firman Allah yang mafhumnya: "Dan tidak ada sekutu bagi Nya dalam kekuasaan Nya.2. .

0 GLOBALISASI DAN CABARAN KE ATAS UMAT ISLAM Berdasarkan sejarah manusia. Parsi. Kemunculan Islam dengan kelahiran Ar-Rasul s. 4.18 Hakimiyyah Ilahiyyah membawa erti bahawa teras utama kepada sistem politik Islam ialah tauhid kepada Allah di segi rububiyyah dan uluhiyyah Nya. Mesopotamia. akibat peperangan sesama sendiri. kerana perebutan wilayah. kita telah menyaksikan kebangkitan dan kejatuhan pelbagai bangsa dan tamadunnya Kita telah menyaksikan kegemilangan dan kejatuhan tamadun Mesir.w. pada abad ke-6 Masihi berkembang dengan meluas ke seluruh dunia dengan obornya dijulang oleh pemimpin demi pemimpin sehinggalah kejatuhan Khilafah Uthmaniyyah Turki pada tahun 1924. Jalan kehidupan mereka berlandaskan kepada segala wahyu yang diturunkan daripada Allah untuk diri mereka dan juga untuk umat umat mereka. Allah berfirman dalam surah Ali-Imran ayat 3:140 yang bermaksud : ³Dan masa (kejayaan dan kehancuran) itu Kami pergilirkan di antara manusia (agar mereka mendapat pelajaran)´. Para rasul sendiri yang menyampaikan hukum hukum Allah dan syari'at syari'atNya kepada manusia. Rom. Yunani. Byzantin dan Islam.3 Risalah Jalan kehidupan para rasul diiktiraf oleh Islam sebagai sunan al huda atau jalan jalan hidayah. dunia berpaksikan umat Islam yang menjadi pemimpin terhadap halatuju sosio-ekonomi-politik dunia. kerana peribadi kepimpinan . Kemudian.a. 5. Sepanjang abad ke-6 hinggalah abad ke-15.

19 maka muncul pula Tamadun Barat Kristian yang mendominasi dunia dan menjadi paksi pada perkembangan manusia. Sebagaimana kaum Aus dan Khazraj diadu domba oleh masyarakat Yahudi di Madinah sebelum kedatangan Islam. mereka memastikan agenda pemusuhan diteruskan di samping melemahkan generasi muda dengan budaya hedonistik dan satanik. 5. dan kamu menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar´ (Al-Isra¶ 17:4) . Dengan penguasaan media cetak dan elektronik. Mereka kini mengadu domba umat Islam dan Kristian Barat dengan pelbagai cara melalui kekuatan yang ada. Allah berfirman : ³Sesungguhnya engkau dapati yang paling keras memusuhi orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang yang mempersekutukan Tuhan´. begitulah yang sedang berlaku pada masa kini. (Al-Maidah 5:82) ³Dan telah Kami buat keputusan untuk Bani Israel di dalam kitab: Sesungguhnya kamu akan membuat bencana di muka bumi dua kali. Dominasi Tamadun Barat sampai ke kemuncaknya. apabila Gerakan Zionis dengan kekuatan ekonomi. media dan politik di Amerika Syarikat dan Eropah mengambil alih hegemoni tersebut dan digantikan dengan Tamadun Yahudi-Zionis yang mencengkam dunia sehingga saat ini.1 Tamadun Zionis-Yahudi Abad 21 menderitai krisis kemanusiaan yang parah akibat daripada hegemoni Zionis-Yahudi yang menunggangi Amerika Syarikat untuk meneruskan agenda Zionis mencengkam dunia.

Pertama. Chechnya dan seumpamanya. Setiap seorang dari tiga orang kulit hitam di Amerika Syarikat kemungkinan akan dipenjarakan kerana kesalahan jenayah. Lazimnya. Mereka seboleh-bolehnya mengelakkan sebarang konfrontasi dengan mana-mana pihak. pada masa yang sama. bebas dan merdeka. Kedua. terdapat dua jenis reaksi yang berbeza. Jessica Williams (2004).20 5. dari kalangan generasi yang dijajah seperti Palestin. (Lihat 50 facts that should change the world. Kadar kelahiran anak luar nikah di AS dan UK adalah yang tertinggi di kalangan negara maju. dari kalangan yang bermastautin di Barat dan di negara yang tidak terlibat dalam peperangan. negara itu membelanjakan AS$396 bilion untuk melengkapkan pasukan tenteranya. Allah Ta`ala berfirman: Telah nampak kerosakan di darat dan di laut disebabkan kerana perbuatan tangan manusia. Memang sukar untuk menentukan jalan mana yang terbaik untuk umat ketika ini kerana setiap tindakan bergantung pada situasi dan kondisi. agar mereka kembali (ke jalan yang benar) (Ar Rum 30:41) . purata 88 orang kanak-kanak dibuang sekolah di Amerika Syarikat kerana membawa senjata. dari siri perbincangan yang dibuat di dalam dan di luar negara. apatah lagi dengan pihak pemerintah. Kashmir. mereka pada umumnya memilih jalan perang kerana tidak diberi pilihan untuk hidup bermaruah. Setiap tahun rakyat Amerika Syarikat membelanjakan AS$10 billion untuk bahan pornografi manakala pada tahun 2003. terhormat. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka.2 STRATEGI MENGHADAPI CABARAN Persoalan yang selalu dibincangkan di kalangan aktivis Islam ialah bagaimana untuk menghadapi ancaman Zionis-Yahudi yang sedang mencengkam dunia Islam. Afghanistan. tamadun Barat sedang menghadapi krisis moral dan sosial yang amat tenat. majoriti memilih jalan dakwah dan memperhebat gerakan penerangan mengenai Islam dengan menggunakan teknologi media yang terkini. Iraq. Namun. Setiap minggu.

Umat Islam sendiri semakin ramai yang cuba dan berusaha untuk menghayati Islam secara menyeluruh akibat kegagalan sistem pemerintahan warisan penjajah yang dipaksakan ke atas mereka. Pada masa yang sama kita mesti memperhebat usaha-usaha dakwah bil hal dan dialog antara agama. dan akibat perbuatan mereka itu adalah kerugian yang besar´(At Talaq 65:9) 5. cepat dan global. Hanya setelah dua tahun Perjanjian Hudaibiyyah ditandatangani. umat Islam mempunyai peluang dan kekuatan berdasarkan perkembangan dan situasi yang ada. puluhan ribu umat Islam baik yang telah lama menganut mahupun yang baru telah berbondong-bondong memasuki Makkah dengan aman setelah bandar suci itu diserahkan kepada Ar-Rasul s. tanpa perang. kesedaran beragama di kalangan semua penganut agama di dunia semakin meningkat akibat dasar pembangunan yang berasaskan faham sekularisme dan materialisme yang semakin global. Islam terbukti berkembang dengan positif selepas Perjanjian Hudaibiyyah berbanding ketika perang sedang memuncak dan ini merupakan bukti bahawa suasana aman adalah prasyarat terhadap perkembangan dakwah yang pesat. Perang ke atas pengganas telah mengakibatkan masyarakat Barat yang berbudaya µingin tahu¶ semakin mendalami ajaran Islam sehinggakan semakin ramai yang menganut Islam.2. 5. Peluang ini ini mesti direbut dan digunakan untuk memartabatkan dirinya.1 Menggunakan Peluang Di sebalik cabaran dan masalah yang dihadapi. Kesedaran agama ini adalah ruang terbaik untuk Islam berkembang.a.21 ³Sehingga mereka merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya.2 Mengelakkan Konfrontasi Umat Islam mestilah mengelakkan diri daripada terus berkonfrontasi dengan Barat.w. Misalnya.2. . Teknologi media yang semakin canggih memungkinkan ajaran Islam dapat dicapai melalui internet dengan berkesan.

maka kerajaan akan bertambah kuat.4 Memperkasa Martabat Ulama dan Sarjana Umat Islam mesti memperkasa martabat ulama dan sarjana dengan memberi kebebasan dan hak membuat kajian. (lihat Islam under siege. 91-92) 5. Malaysia menggambarkan nasib para intelektual di dunia Islam seperti berikut: The Muslim scholar is either caught between the ignorant Mullahs threatening him with Jahannam or the corrupt rulers threatening with jail. Namun. pekak dan tuli dalam pengertian tidak lagi berani menegur pemerintah kerana serba ketakutan atau ditakut-takutkan. Sebagaimana pihak pemerintah mempunyai pelbagai keistimewaan dan kemudahan untuk memerintah. Ulama-Ulama abad 21 harus mempunyai ilmu perbandingan agama sebagai manhaj dakwah abad baru. begitu juga status ulama dan intelektual harus menyamainya kerana ilmu adalah panduan hidup dan panduan beragama. hal. ummah akan terbela.5 Mengeratkan Hubungan Ulama-Umarak-Ummah Sejarah perkembangan Islam telah membuktikan bahawa apabila hubungan kesalingan antara ulama dan umarak menjadi erat dan kental. dalam keghairahan berdialog. Namun demikian.22 5. .3 Memperhebat Dialog Antara Agama Umat Islam mestilah melahirkan pakar-pakar dalam bidang perbandingan agama ketika semua agama sedang mengalami kebangkitan masing-masing di seluruh dunia. menulis dan menyampaikan ilmu dengan bebas dan bertanggung jawab.2. negara menjadi menjadi aman dan damai. kita perlu mengingati panduan al-Quran yang jelas menegaskan ³lakum di nukum wali ya din´ di dalam pengertian kita menghormati perbezaan aqidah masing-masing. Akibatnya maka ramailah ulama dan intelektual yang bisu.2. nasib ulama dan intelektual di dunia Islam amatlah memilukan sehinggakan ramai yang menjadi buruan pemerintah kerana lantang memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Dr Abdul Hamid Abu Sulayman. Mantan Rektor Universiti Islam Antarabangsa.2. 5.

5. maka pemerintahan akan lemah.2. sejarah kerajaan Islam Samudera Pasai.6 Menyemarakkan Semangat Kekitaan Ibn Khaldun (1332-1406) dalam kitab agungnya Mukadimah menekankan kepentingan semangat kekitaan sebagai prasyarat untuk bangun sebagai suatu bangsa yang kuat dan berpengaruh. Melaka dan Aceh membuktikan bahawa wujudnya kesalingan ini telah menjadikan kerajaan tersebut menjadi pusat perkembangan Islam yang paling penting dan berpengaruh pada abad 14 sehingga ke-17. zalim dan autokratik. ummah tidak terbela. sebaik sahaja ulama dan umarak bermusuhan. Akhbar S. Pemerintah yang lemah. 4. 5. Semangat kekitaan yang berdasarkan persaudaraan Islam (ukhuwwah Islamiyyah) semakin lumpuh. 3. Sebaliknya pula. Proses urbanisasi atau perbandaran yang terlalu cepat dan tidak terancang 2. Pertubuhan NegaraNegara Islam (OIC) yang antara tujuannya untuk menyatukan umat. telah merosot peranannya sekadar tempat meluahkan perasaan. 138). melepaskan geram dan marah tanpa berkemampuan untuk bertindak membela nasib umat yang menderita. hal. dunia Islam menderitai perpecahan yang parah. Ahmad menyatakan 10 sebab mengapa semangat kekitaan hampir lumpuh di batang tubuh umat Islam: 1. Katanya: ³ Kuasa raja dan kekuasaan sesebuah dinasti secara meluas hanya boleh ditegakkan melalui usaha sesuatu kumpulan dan perasaan kekitaan (Mukadimah. Jurang miskin-kaya semakin melebar 6.23 Di Alam Melayu. Kadar penghijrahan yang besar ke dunia Barat. negara akan hancur sama ada kerana perpecahan dalaman akibat serangan luar atau ditimpa bala bencana. Perubahan demografi yang dramatik akibat ledakan pertambahan penduduk. Akibat badai globalisasi yang melanda dunia pada hari ini. Jenayah rasuah tak terbendung .

al-Buti. Budaya hedonistik yang subur akibat penyiaran media yang tidak terkawal Sebagai langkah awal untuk menggembalikan semula semangat kekitaan ini. 6.  Kelompok ketiga ini melakukan kerjasama dengan barat dan menunjukan identitasnya.24 7. Krisis identiti yang parah antara elit dan massa 10.a. sesungguhnya telah aku sampaikan. . Kelompok yang bersikap positif dan secara automatik tidak bersikap anti  terhadap barat dan modenisasi. iaitu. Budaya materialisme menggantikan agama dan adat resam 8.0 PENGUBAHSUAIAN DAN RESPON ISLAM Dalam menghadapi arus globalisasi ini menjadikan kita harus bersikap positif dan penuh hati-hati. Menurut Qodri Azizy masyarakat Islam dalam menilai globalisasi tersebut terbahagi kepada tiga kelompok besar: Sikap dari golongan kaum Muslimin yang anti barat dan anti modernisme. ³Maka perhatikanlah perkataanku itu. kamu tidak akan tersesat selama-lamanya.  Kelompok yang terpengaruh oleh modenisasi dan sekulerisasi. wahai manusia.w. Kualiti pendidikan semakin merosot. Kelompok ini menjadikan barat sebagai kiblat dan role mode masa depan atau bahkan menjadikan barat menjadi way of life. (Qodri Azizy: 2003). Aku tinggalkan sesuatu kepada kamu.´ (Sirah Nabawiyyah. yang jika kamu pegang teguh. Kitabullah dan Sunnah Nabi-Nya. ms 435). kelompok tersebut menjadikan pemisahan antara agama dan politik atau masalah keduniaan lainnya. kita menyeru semua pemimpin dunia Islam yang berpegang kepada apa yang diseru oleh baginda Ar-Rasul s. Kelompok tersebut menerima dari barat dengan menggunakan penyaranan dan melakukan pembunuhan apabila tidak sesuai dengan prinsip mereka. 9. dalam Khutbah Wada¶ yang merupakan formula illahi untuk umatnya meneruskan peranan kekhalifahannya.

ekonomi dan politik yang tidak adil.25 Akibat yang ditimbulkan oleh globalisasi tersebut menyebabkan kemiskinan dan bentuk humanisasi yang meluas. Globalisasi dan kapitalisme bagi mereka salah satu agenda barat dan konsep non Islami yang di paksakan untuk masyarat muslim. Jika kita perlu maka kita perlu menyiapkan umat Islam untuk bersaing dalam globalisasi. marginalisasi. Maka respon umat Islam terhadap kemiskinan sesuai dengan perkembangan kapitalisme global terbagi menjadi empat paradigma umat Islam: Paradigma tradisionalisme tentang kapitalisme global. Manusia tidak mengetahui senario besar dari Tuhan dari perjalanan umat manusia. Bagai mereka globalisasi  . Mereka melihat kenapa umat Islam mundur merupakan akibat dari kebanyakan umat Islam memakai ideologi lain sebagai pijakan dasar dari pada al Quran. Sedangkan dalam al Quran sebagai petunjuk yang benar sebagai fungsi bermasyarakat dan Negara. Paradigma kaum modernis menilai tentang kemiskinan berakar pada persoalan karena ada sikap mental atau budaya ataupun teologi mereka. Paradigma modenisme terhadap kapaitalisme libral. disebabkan oleh ketidakadilan sistem.    Paradigma revivalis terhadap kapitalisme global. Pemikiran tradisionalisme ini tentang kapitalisme global yang menyebabkan kemiskinan adalah merupakan hakikat dan rencana Tuhan. Masalah kemiskinan dan marginalisasi tidak ada kaitannya dengan globalisasi dan neolibralisme. Kemiskinan tidak ada sangkut pautnya dengan globalisasi dan kapitalisme. dan mengalineasi masyarakat. Mereka percaya bahawa yang menyebabkan kemiskinan rakyat. Paradigma Tranformatif terhadap Kapitalisme global. Sedangkan globalisasi adalah merupakan projek kapitalisme yang lain bagi golongan ini menjadikan sebab kemiskinan.

segenap budaya sosial yang mana kehidupan masyarakat bergantung. (Qodri Azizy: 2003). Sebagaimana dalam ajaran Islam lebih menekankan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Nilai Islam menjadikan landasan. Dari ajaran tersebut menjadikan kita mampu mendialogkan antara kepentingan dunia dan akherat. . Kerana globalisasi untuk kepentingan dan akumulasi berbagai kapital besar untuk menghancurkan lingkungan hidup. (Mansuor Fakih: 2002).26 dan kapitalisme merupakan ancaman bagi orang-orang miskin. dasar motifasi dan inspirasi kebaikan dan kemajuan dunia.

Pengaruhnya sungguh besar dan luas sehingga ia meliputi semua bidang peradaban.27 RUMUSAN y Gelombang globalisasi kontemporari adalah yang terbesar dan terkuat pernah melanda dunia. y Kita perlu menggunakan segala kekuatan dan kekayaan yang ada pada kita. Keburukannya perlu dihindari dan diatasi sebaik mungkin. y Kebaikannya perlu dimakmurkan dan dimanfaatkan oleh rakyat negara ini. . kita dipanggil untuk menilai buruk baik fenomena globalisasi ini dengan lebih teliti lagi. terutamanya kekayaan dalaman (inner riches) yang terdapat dalam agama dan tradisi kita baik yang berupa kerohanian mahu pun yang berupa intelektual atau keilmuan. Demi menjamin proses pembinaan peradaban di negara ini di atas landasan kerohanian dan moral yang dituntut oleh Islam dan agama-agama lain berterusan tanpa banyak terjejas.

kita perlu memahami giobalisasi dan memberi tindak balas secara positif. Penswastaan perkhidmatan bererti perbelanjaan pengguna. Walau bagaimanapun.28 LAMPIRAN Peranan Wanita Islam dalam Menghadapi Cabaran Globalisasi Oleh: . sensitiviti. pengagihan clan pengguna-an barangan dan perkhidmatanz Globalisasi aliran dan dasar ekonomi amat jelas 'sel<ali mempunyai kesanterhadap sistem dan l MULTAQA ULAMA SEDUNIA - budaya di dalam negara. sosial dan budaya. peranan kecil kerajaan dan saiz belanjawan. Sumber utama kita ialah manusia. daripada satu kumpulan ke satu kumpulan dan daripada kerajaan kepada kerajaan bergantung pada pengertian globalisasi kepada setiap seorang daripada kita. kebimbangan dan tindak balas individu terhadap kesan giobalisasi akan berbeza daripada seorang individu kepada individu yang lain. 199811 Inilah amalan ekonomi bersifat kapitalistik-turbo yang diterima pakai pada dasarnya oleh negara maju. Untuk hidup. lstilah ini digunakan untuk hampir semua perkara yang berkaitan dengan el<0n0mi. ekonorni merujuk kepada peraturan Wang dan sumber di dalarn sesebuah negara terutama dari segi pengeluaran. jika nilai saham dl pasaran jatuh dengan mendadak. Justeru. Khalijah Mohd Salleh %~ Pengenalan Globalisasi adalah ungkapan yang begitu popular sekarang lni. Kemajuan dalam teknologi komunikasi makiumat internet menjadikannya mustahil bagi mana-mana negara membebaskan dirinya daripada fenomena globalisasi. Oleh hal yang demikian . Pada peringkat kebangsaan. perubatan dan perkhidmatan pendidikan). tenaga. Sama ada disedari ataupun tidak. Namun maksud harafiah globalisasi ialah menjadikannya global. penyusunan semula pelbagai aktiviti untuk memudahkan pelaburan yang memberi ganjaran-terhadap inisiatif individu dan peningkatan peranan sektor swasta (Forum Dasar Global. begitu juga individu. Dasar pasaran terbuka adalah suatu cabaran kepada ekonomi tempatan kita kecuali kita boleh menawarkan produk atau perkhidmatan yang leblh berkualiti dan infrastruktur kita pula lengkap dan pengurusan kita cekap. kerajaan menghendaki kita menguatkan kelebihan persaingan kita demi kehidupan negara. penswastaan pelbagai fungsi yang dahulunya ditanggung oleh kerajaan (seperti bekalan air. Ketidaktentuan pasaran kewangan berupaya dengan sekelip mata menjadikan klta lebih miskin. mencipta keuntungan. Kos sara hidup akan meningkat. Beberapa perkara asas yang perlu diiakukan ialah memastikan bahawa kita cekap dalam cara kita menguruskan hal ehwal kita dan mesti ada kualiti dalam apa juga produk yang kita hasilkan atau perkhidmatan yang kita berikan. Aktiviti ekonomi tidak dliasingkan mahupun dipencilkan daripada dirnensi kehidupan lain. Apakah yang dimaksudkan menjadikannya global? Siapakah yang mengglobalkan sesuatu? Penuiisan tentang ekonomi naenunjukkan bahawa terclapat beberapa perkara yang dikaitkan dengan globalisasi: pasaran bebas. Apapun. globalisasi dilihat sebagai kuasa luaran yang datang dari barat atau negaragmaju yang boleh memberi kesan terhadap aktiviti ekonomi tempatan kita. yang pastinya setiap orang terlibat dengan globalisasi sama ada kita ambil kisah untuk memikirkan sejenak implikasinya ke atas kehidupan kita ataupun tidak. pengaruh institusi dan pasaran kewangan antarabangsa terhadap keutamaan dasar kebangsaan.

suatu contoh mudah iaiah penyerahan pizza ke depan pintu dengan hanya mendail nombor Pizza Hut. produktiviti meningkat berfipat ganda. kita perfu memastikan bahawa potensi bakat sumber manusia kita cukup membangun. Nabi Muhammad s. Sebagai seorang hamba kita hendaklah patuh kepada apa yang diperintahkan kepada kita dan sebagai khalifah kita adalah (vicegerent) wakil Allah. Allah s. Penswastaan perkhidmatan kesihatan dan pendidikan. para pekerja dalam perbadanan multinasional atau sektor swasta diberhentikan dengan pampasan yang terhad. Kertas kerja ini berakhir dengan impiikasi perbincangan terhadap peranan dan tanggungjawab wanita. dan tiada halangan kepada pengagihan produk dan perkhidmatan pada bila-bila masa dan di mana juga. masyarakat. Kita perlu menjaga keselamatan keluarga. menyediakan kita . secara automatik akan mernbataskan akses kepada pelbagai aktiviti pendidikan dan budaya hanya kepada mereka yang kaya atau mewah. Bagaimana pula selepas itu? Peranan dan Tanggungjawab Apakah peluang hidup dalam situasi kompleks yang tidak menentu ini? Sebagai orang Islam kita mélsti percaya bahawa kita boleh hidup. peranan yang boleh mereka mainkan dan tanggungjawab mereka. persekltaran dan juga diri kita sendiri. Dengan pengenaian ringkas mengenai globaiisasi. lmpak Globaiisasi terhadap Sosial Seiring dengan globalisasi ialah penggunaan teknoiogi tinggi moden yang mempertingkatkan kecekapan. bergantung sama ada kitabekerjasdi luar rumah ataupun tlclak dan mempunyai peruntukan dana yang mencukupi. Senario ini tentu sekali akan menjadi berbeza di kaiangan wanita dari negara berstatus sosioekonomi yang lebih rendah atau di negara kurang membangun. keselesaan ataupun kualiti. Dalam keadaan iain iklan dihantarkan ke hadapan pintu yang memaklumkan orang ramai mengenai adanya produk yang sering dijual pada harga yang dikurangkan.w. Apabila situasi ekonomi jatuh. kita akan selamat di dunia dan di akhirat. bijak.a. mengingatkan kita yang baginda meninggalkan kita dua perkara: al-Quran dan al-Sunnah dan sekiranya kita patuh dengan apa yang ditetapkan kepada kita oleh al-Quran dan al-Sunnah. mungkin juga cukup untuk memenuhi keperluan kewangan keluarga untuk beberapa bulan yang berikut. Tetapi pengurangan masa bagi aktiviti domestik ini tidak memberi kita lebih banyak masa untuk berehat. jadi. kerajaan. Bukan sahaja manusia mesti berilmu tetapi mereka mesti juga memuaskan. Dorongan untuk berbeianja sentiasa ada biarpun ia atas nama gaya hidup. Mesin basuh telah mengurangkan satu Iagi beban kerja fizikal daripada banyak wanita. pasaran akan dipenuhi dengan semua jenis teknologi menggunakan ketuhar sebagai ganti kayu api untuk memasak bagi mengurangkan masa memasak sebanyak hampir 75 peratus daripada masa pernah diambil. Barulah kita dapat mengharapkan Sumber bahan kita diuruskan dengan baik dan kita terus maju danmembangun. hanya orang yang mewah sahaja akan mendapat faedah pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Oleh itu harapan itu ada tetapi bagaimanakah kita melaksanakan ajaran ini? Peranan utama lelaki dan perempuan aclalah sebagai hamba dan khalifah Allah.µ PERANAN WANITA ISLAM DALAM MENGHADAPI CABARAN CLOBALIS/\SI' _ lain seperti -keluar bekerja.29 itu. Urusan bofeh diseiesaikan dengan Iebih pantas.t. Ia mengumpan orang ramai membeii produk ini. Seterusnya. kertas kerja ini memberi fokus kepada cabaran yang dihadapi oleh wanita. Sifat semua aktiviti ekonomi yang berorientasikan keuntungan.w. kreatif dan produktif. akhirnya meningkatkan kos kehidupan. Sebaliknya kita penuhi masa kita dengan aktiviti 2 . Satu-satu faktor yang menentukan sama ada kita menerlma pakai penggunaan teknologi ini ataupun tidak.

Daripada Surah al-Muik (67:2) kita diingatkan yang Allah berupaya mematikan dan menghidupkan sesiapa yang clikehenclal<i~Nya supaya Dia boleh menguji siapa di kalangan kita yang terbaik dalam amalan kita. penduduk Malaysia sekitar 23 juta orang dengan 65. Pertama kita clikehendaki mengenali hakikat bahawa kita mempunyai Allah. 49 peratus wanita clan tahap urbanisasi kurang daripada 40 peratus bagi negeri Perlis. Daripacla Surah Azzariat (51 :56) kita diajar bahawa Allah mencipta iin untuk berkhidmat kepada Allah.3MULTAQA ULAMA SEDUNIA biarpun ia fizikal. Raja Hari Akhirat. kerohanian mahupun s0sial. Kelantan..Sebagai contoh. jalan yang dirahmati dan bukannya jalan salah ataupun jalan mereka yang sesat. yang pada telahan saya orang Islam sudah mula mengalaminya hari ini. justeru. lni bukan hanya untuk kehidupan manusia tetapi untuk memblarkan kita nwengalami faedah. Angka ini hampir setengah daripada keseluruhan penduduk. hanya membersihkan diri kita secara fizikal tetapi membersihkan jiwa kita secara sirnbolik. Peranan kita sebagai khaiifah boleh dilaksanakan dengan banyak cara bergantung pada kecenderungan. pencipla kita yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. minat dan tentu sekali peluang kita.30 dengan sumber asli de'mi untuk memenuhi keperluan kita untuk membangunkan sebuah masyarakat bertamadun. oleh itu boleh diharapkan untuk -memainkan peranan bermakna apabila berhadapan dengan cabaran globalisasi. Kita dihina. dan di bahagian dunia tertentu diancam apabila kita memakai tuclung kepala ataupun memakai jubah. Kita mesti teruskan dengan proses pembiakan (penambahan) manusia. Allah yang kita sembah dan pertolongan-Nya kita cari. Kita boleh dan harus bergantung pada kuasa wanita untuk rnembantu mengekalkan komitmen negara untul§ menjadi negara perindustrian dan maju. Kita memohon kepada-Nya supaya memberi menunjukkan kepada kita jalan kehidupan yang lurus. intelektual. Apa yang kita perlukan ialah supaya semua orang bekerja secara kerjasama untuk menangani cabaran ini. Wanita Malaysia. kita mengambil wuduk lima kali sehari dengan penuh kesedaran bukan.1 peratus Bumiputera. Peranan Biologi sebagai Seorang Wanita Menurut Banci Penduduk tahun 2000. Kita memaaf dan melupakan clemi memastikan yang kita bersih dari segi émosi. Dari satu segi. Wanita aclalah sumber manusia negara. kecekapan. dengan cara itu bolehlah kita mengharapkan keselarasan dalam rentak tingkah laku s05ial rakyat Malaysia ke arah merealisasikan matlamat pembangunan negara. Nisbah wanita di Malaysia hampir lima puluh peratus. keseronokan dan rahmat menjadi seorang wanita dan menjadi seorang lbu. Dia juga mengingatkan kita kepada Hari Kiamat agar menjalani kehidupan cara Islam bagaikan menggenggam bara arang. Peranan biologi kita sebagai seorang wanita akan tetap tidak berubah. PERANAN WANITA ISLAM DALAM MENGHADAPI CABARAN GLOBALISASI . Kedah dan Pahang. Cara hidup Islam cliajar di dalam al-Quran dengan prinsip asasnya dinyatakan dengan jelas dalam surah all-Fatihah . Islam sebagai suatu cara hidup mengutamakan kebergihan dalam-setiap aspek kehiclupan . Bagaimanapun kita diperlngatkan bahawa kepada Allah kita akan kembali. Sesungguhnya ini suatu cabaran kepada orang Islam hari ini terutamanya mereka daripada generasi hari ini yang lahir apabila Malaysia berkeadaan dan berkedudukan lebih baik dari segi kebendaan berbanding keadaan dua generasi yang lalu. emosional. Malaysia bernasib balk mempunyai sebilangan wanita clengan pendidikan di peringkat ketiga (tertiary) yang meneroka ke dalam pelbagai jenis profesion dan menjawat pelbagai jenis jawatan termasuk jawatan pengurusan tinggi.urnrnul kitab.

pendidikan dan kelayakan yang lebih baik telah menarik wanita untuk menyertai tenaga keria. Juga tidak mudah bagi wanita yang benar-benar berminat dalam kedua-dua kerjaya dan kehidupan keluarga meninggalkan salah satu daripadanya. Tahap hubungan antara pasangan mesti menggambarkan kasih sayang dan hormat-menghormati antara satu sama lain.31 Dengan peranan biologi itu.3 Semoga ibu bapa muda kita akan bertindak pantas dan menyokong usaha yang diambil oleh Lembaga untuk memastikan yang institusi keluarga di Malaysia kukuh dan kanak-kanak di Malaysia gembira dan sihat sejahtera. Tambahan puia tidak semua wanita bofeh berhenti kerja tetapi semua kanak-kanak memerlukan penjagaan yang baik. Paling fidak yang boieh mereka lakukan iaiah mema-stikan bahawa mereka menjadi model contbh wanita untuk anak-anak mereka terutama dalam mengekalkan hubungan suami isteri yang baik. Bagaimanapun. ' Sungguh membimbangkan bagi kita untuk melihat pasangan muda yang bercerai hanya selepas dua tahun berkahwin. perindustrian. Peranan ini kelihatan janggal antara satu sama iain. kemesraan dan perhatian. Mereka memerlukan kaunseiing dan bimbingan ketika ikatan kasih mereka masih kuat dan bukannya ketika perceraian akan berlaku. Jadi bagaimanakah perkara ini bbleh diselesaikan? Bagaimanakah penjagaan kanak-kanak boleh diinstitusikan? Apakah yang mesti diiakukan oleh ibu bapa untuk memastikan yang anak-anak yang mereka tinggalkan ini apabiia mereka pergi bekerja tidak dinafikan kasih sayang. lni termasuklah kemasukan budaya Barat yang terdiri daripada makanan segera. Akar budaya keagamaan Bumiputera bagi gaya hidup kita akan digantikan oleh eiemen-elemen asing apabila kita méngizinkan diri kita sendiri didedahkan kepada maklumat dan pengaruh asing tersebut. kita dapat mengharapkan anakanak kita membesar dan berkembang dengan baik dalam aspek Iain keperibadian mereka. suami dan isteri tidak boieh mengabaikan peranan mereka sebagai ibu bapa. Lembaga Penduduk dan Perancangan Keiuarga Malaysia (LPKM) mempunyai objektifnya mengukuhkan institusi keluarga dengan mengenai pasti faktor yang mempengaruhi dan membangunkan serta mempromosi program keluarga dan keibubapaan dengan matlamat 5 MULTAQA ULAMA SEDUNIA ' melahirkan rakyat yang benanggungjawab. Tentu sekali ini mempunyai sesuatu kesan tefhadap kehidupan keiuarga. wanitalah yang akan mengandungkan anak. Mungkin bagi ibu bapa masa kini untuk memainkan peranan mereka secara berkesan. Dengan menyelesaikan masalah-masalah emosi itu. Cara pasangan melayan dan berinteraksi antara satu dengan Iain boleh rnemberi kesan kepada kestabilan dan keselamatan emosi dalam diri kanakkanak kerana ciri-ciri tersebut sangat penting bagi pembangunan keperibadian normal kanakkanak itu. Kita perlu pastikan yang khidmat penjagaan kanakkanak terus memenuhi standard bagi pembesaran dan perkembangan awal alam kanak-kanak yang teratur. Masyarakat cenderung mempunyai iebih banyak individu bermasalah apabiia anak-anak kecii ini rnembesar menjadi remaja dan orang dewasa. Sebagai Pemeliharaan Budaya dan Persekitaran Islam Globalisasi aliran dan dasar ekonomi rnempunyai kesan terhadap sistem sosial dan budaya di dalam negara. iaitu bahasa Malaysia kurang berfungsi. perfumbaan Formula 1 menerusi program budaya dan sukan di TV melalui satelit. Penggunaan bahasa lnggeris dipromosikan secara hebat dan ini rnenjadikan penggunaan bahasa tempatan. Keperitan hidup dengan ibu atau bapa tunggal atau tanpa ibu bapa adaiah berpanjangan. Kanak-kanak dinafikan kasih sayang ibu bapa. Pengasuh anak yang diamanahkan penjagaan anak-anak mereka oleh ibu adaiah orang yang sangat penting bagi anak-anak kita. asuhan mesra dan perneliharaan yang mereka perlukan bagi pembesaran dan perkembangan yang baik. Mungkin juga Iebih baik jika pasangan ini juga diberikan kursus mengenai keibubapaan yang berkesan dan bermakna. Ku rsus mengenai perkahwinan diberikan kepada pasangan yang akan berkahwin. Bagaimanapun. .

Mungkin juga kumpulan wanita boleh bekerjasama dengan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) untuk melakukannya. Bagaimana aiam persekitaran terbina akan mempengaruhi secara tidak langsung kegiatan kita. Sebagai contoh. ia menjadi adat bagi mereka untuk melakukan perkara yang sama apabila mereka hiciup sendiri. Sebagai contoh. Hari _ini orang hampir mengatakan bahawa agarna adalah hal periloacli dan oleh itu tidak boleh dlcampuri secara umum. inilah proses penyebaran norma budaya kepada anak kecil kita. khususnya di keclai yang sangat hampir dengan masjid. kesombongan hingga kepada tingkah iaku lucah apabila cuba mengatasi orang lain. pada masa ini kita dapat melihat hakisan persekitaran Islam di tempat awam seperti di gedung beli-belah. Kita harus menghormatl dan mematuhi waktu solat kita. Pada masa yang sama. anak-anak kita akan segera dibentuk untuk mengembangkan tabiat yang sama. memastikan program hiburan ditutup semasa azan dan pada waktu solat. kedai makan dan pemilik keclai Ini mempengaruhi pengunjung supaya meninggalkan kesedaran dan penghormatan mereka kepada agama mereka. iaitu suatu cara hidup dan kod penilai perilaku adalah sebahagian daripadanya.kehidupan bebas antara ielaki dengan perempuan yang bukan mahram seperti kebebasan menzahirkan perasaan seperti berpelukan dan berkucupan di tempat awam cara hidup yang sangat kebendaan dan (individuaiistik.menemui orang yangtidak mengama|kan norma demikian agar mereka tidak akan terkejut apabila mereka melihat amalan yang berbeza oleh orang yang datangnya dari bangsa dan agama yang sama. Islam menganjurkan kefertiban daiam tingkah laku. Sebaik sahaja tabiat sedemikian diwujudkan di rumah. jika kita mematuhi secara rutin waktu soiat kita dan pembacaan al-Quran pada waktu subuh ataupun maghrib. Persekitaran budaya adaiah faktor penting dalam kehidupan sesiapa sahaja khususnya apabila individu itu masih di peringkat pembentukan pandangan dunia dan set niiainya sendiri. Ini bercentangan dengan prinsip bahawa Islam. Nilai yang disebarkan adalah kehidupan bagi yang paling iayak. Lama-kelamaan agama tidak lagi akan mempunyai kaitan ke atas cara merekamengendalikan kehidupan mereka. " Apa yang lebih mengancam iafah kemasukan nilai bukan lsiam ke dalam masyarakat kita terutama di kalangan para belia dan kanak-kanak . Nilai dan amalan ini sangat bertentangan dengan cara hidup Isiam yang kita terima secara tradisi. tetapi menjadi agak membingungkan sekiranya ia kebanyakannya dalam kawasan awam orang Islam. Berallh keluar dari rumah. Pemilik kedai boleh menutupkan bunyi muzik rock yang sangat kuat itu dan memasangkan bacaan ayat suci al-Quran. Tidak ada apa yang mengejutkan jika kita berada di kawasan awam bukan Islam. juga rnenjadi amalan baik untuk 6 PERANAN WANIT/I ISLAM DALAM MENGHADAPI CAB/IRAN GLOBALISASI memaklumkan kepada anak kita kemungkinan mereka. Kurangnya kepekaan mereka kepada halhal sedemikian adalah suatu tanda tidak hormat terhadap agama mereka sendiri. kita dapati bahawa apabila azan berkumandang dan sudah masuk waktu solat. menerima pakai cara hidup berseronok bagi ke~ hidupan seperti hiburan dan sukan. pemiilk kedai makan membenarkan dltayangkan rancangan hlburan TV sekuat-kuatnya.32 Kita mungkin boleh menerima gaya berpakaian yang moden dengan syarat tidak melanggar batas syariah iaitu menutup aurat. Jadi kita mempunyai tanggungjawab dari segala hak untuk menyediakan cara hidup alternatif terutama bagi rnereka yang mengarnalkan tingkah Iaku yang tidak diingini kerana kejahilan. Kita harus mempromosikan kepatuhan kepada cara hidup Islam. Daripada memperkukuhkan kepatuhan mereka terhadap tradisi Islam. Kita tiada hak menghalang apa jua yang ingin dilakukan orang lain. Contoh amalan yang mudah ini akan mernbantu mengingatkan belia kita mengenai waktu solat mereka. Apa yang penting kepatuhan solat akan . Islam mematuhi batasan tingkah laku sosial antara jantina.

perkhidmatan pertama kita ialah menjadi Ebu yang baik clan bertanggungjawab kepacla anak kita. sebagai ahli sebuah intitusi dan rnasyarakat. ini dijelaskan oleh sebuah hadis yang mengatakan bahawa kerja yang paling balk yang dicipta Allah untuk manusia ialah menjacli seorang ibu atau bapa. lbu bekerja yang pada masa sama hamil boleh dengan mudah rnenjadi tertekan. Mereka juga mungkin tidak mengamalkan Iabiat rnakan secara sihat dan sempurna. Keibubapaan merupakan satu kerjaya. bijak dan berguna kepada rnasyarakatnya. Amatlah bermanfaat sekiranya bengkel untuk kumpulan perniagaan diadakan agar mereka memahami dan menghargai keperluan untuk membantu program pembangunan masyarakat dalam memupul-< kesedaran keagamaan di kalangan masyarakat Islam. Jenis individu apa yang akan terbentuk pada kemudian hari adalah bergantung sebahagiannya kepada sejarah kita pada masa lalu. Oleh itu. Islam tidak menghalang membuat keuntungan tetapi menerima pakai pendekatan hedonisme untuk menggoda orang mengunjung kedai mereka 7 MULTAQA ULAMA SEDUNIA adalah tindal-(an yang meniijikkan. Malaysia mempunyai khidmat penjagaan kesihatan yang baik. Pertama. Maksud perkhidmatan dalam penulisan ini diambil dalam pengertiannya yang meluas. Mungkin juga keterlaluan untuk menutup kedal ketika waktu solat tetapi tentu sekali tidak mustahil menutup program hlburan semasa azan. Dengan membesarkan individu yang sedemikian adalah diharapkan orang Islam dapat mengatasi aspek negatif kebendaan yang dibawa melalui sistem ekonomi kapitalis. lbu muda harus menghargai keperluan untuk menjalani pemeriksaan kehamilan secara tetap dan tidak mengguna pakai sikap laissez faire berhubung pemeriksaan perubatan. Sebagai Ahli Profesional Kehidupan Keluarga Setiap orang daripada kita adalah hamba Allah dan Khalifah. la termasuk prestasi kerja atau tugas untuk orang lain dalam keluarga ataupun sebaliknya. Oleh itu. iaitu orang Islam yang baik. Sebagai ganti. lnstitusi keluarga adalah tunggak pembinaan masyarakat. meminta pemilék keclai dan restoran melaksanakan tanggungjawab sosial mereka dengan mewujudkan persekitaran Islam bagi pengunjung Muslim. boleh menyebabkan ibu muda rnengambil ubat sewenang-wenangnya untuk menghentikan rasa loya tanpa menyedari kemungkinan bayi mereka akan dilahirkan cacat. pertama mereka mesti mempercayai bahawa pahala yang cllberikan oleh Allah kerana membuat orang lain sedar dari segi agama adalah lebih daripada keuntungan yang boleh mereka buat menerusi penyediaan perkhidmatan mereka. ada keperluan untuk menjaga keadaan ¿zikal janin semasa mengandung dan selepas anak dilahirkan. Sebagai wanita yang boleh melahirkan anak. Berhubung dengan perkara ini adalah penting kaum wanita diberi pelajaran atau mempelajari sendiri mengenai pembangunan kanak-kanak dan penjagaan anak dari dalam kandungan hingga clllahirkan dan peringkat awal rnasa kanak-kanak. inilah cara tidak langsung mengekalkan ciri moral cara hidup Islam. berilmu. I Wanita sebagai ejen penyebaran budaya boleh mencadangkan kepada Jabatan Hal Ehwal Agama. kita perlulah bersikap praktikal clan bertimbang rasa. khususnya pada waktu solat. Kita mesti mencuba melakukan sesuatu yang terbalk untuk membesarkan anak-anak kita demi menjadi insan kamil. lni bermakna.33 menghalang orang daripada melakukan perkara mungkar. setiap daripada kita mempunyai potensi untuk menyecliakan perkhidmatan lcepada orang lain dalam peranan kita sebagai anak. Kita lnginkan bayi yang dilahirkan sihat. lnilah tanggungjawab kita. Kurangnya pengetahuan terhadap kesan pengambilan dadah pacla peringkat tiga bulan pertama kehamilan. Mereka perlukan sokongan . sebagal ibu. mereka boleh mernilih program pembacaan alQuran ataupun perbincangan agama. Tentu sekall. Bagaimanapun.

la bukan¥ah bererti kita tidak mempunyai potensi untuk mencapai prestasi yang baik. Kita boleh. Penclidikan yang baik hendaklah dimulakan dari buaian seterusnya pendidikan prasekolah. 100³ Paratus D Bumlputera lµ I Bukan Bumiputera Rajah 1: Pengagihan ahli profesional di kalangan burniputera dengan bukan bumiputera-di Malaysia. prestasi kita berbanding dengan bukan Islam.MULTAQA ULAMA SEDUNIA Rekod prestasi akademik kita perlu diperbaiki. sekolah menengah. Malangnya. sains dan lnggeris. Pandangan peribadi saya ialah bahawa ia tidak boleh diselesaikan di dalam bilik darjah. lni merupakan satu cabaran dalam budaya kerja yang mementingkan produktiviti clan keuntungan di samping membiarkan para pekerja menyelesalkan sendiri masalah keluarga dan rungutan mereka. l Orang Islam di Malaysia yang majoritinya terdiri daripada orang Melayu kekurangan sumber manusia profesional yang diperlukan untuk memastikan penyertaan sama rata dalam pelbagai jenis aktiviti ekonomi. Pertimbangan perlu diberikan dan rnereka perlu mempunyai kemahiran mengatasi tekanan agar mereka dan mengimbangi tekanan -kerja dan keseronokan menjadi hamil.. Fenomena ini be-lum diatasi dengan jayanya. Berhubung dengan prestasi kita yang Febih rendah daiam bidang sains dan matematik. lni dapat diiihat dengan jelas sejak peringkat rendah dan jurangnya menjadi iebih luas apabila kita menaiki tangga pendidikan peringkat lebéh tinggi. Sekali Iagi pandangan peribadi saya ialah masalah ini bersifat budaya. Menyedari kesan globalisasi. 9. Pendidikan Pendidikan yang balk merupakan prasyarat untuk membangunkan sebuah masyarakat berilmu dan mencintai ilmu sepanjang hayat. . juga jika kita ingin bertahan daripada kesan globalisasi. Terdapat masalah yang iebih asas yang belum kita atasi iagi. Kita mungkin juga tidak akan berpuas hati hanya setakat belajar untukn lulus. khususnya cli sektor swasta dan korporat.34 8 PERANAN WANITA ISLAM DALAM MENGHADAPI CABARAN GLOBAUSASI daripada pegawai tertinggi mereka di tempat-kerja. khususnya kaum Cina berada di paras yang lebih rendah dalam bidang matematik. perlngkat tertinggi. Oleh hal yang demikian. Bagaimanakah kita menganggap ilmu sebagai sebuah masyarakat? Apakah nilai yang diberikan oleh keluarga dan masyarakat kita terhadap ilmu? Bagaimanakah peroiehan ilmu berbanding clengan perolehan kebendaan? Yang manakah lebih penting? Kita boleh lihat bahawa keputusan yang kita buat berhubung dengan iimu akan mempengaruhi penglibatan kita ciengan aktiviti berkaitan dengan ifmu. secara peribadi saya percaya ia bukanlah kerana kita kekurangan keupayaan untuk belajar tetapi . kumpulan wanita mungkin terpaksa memujuk dan meyakinkan organisasi supaya bertanggungjawab secara moral clalam melindungi kebajikan generasi akan datang. Rajah 1 di bawah menunjukkan pengagihan golongan profesional di kalangan kumpulan Bumlputera lorang islam Melayu adalah golongan majoriti dalam kumpulan ini) dan orang bukan bumiputera. Justeru suatu pendekatan budaya perlu diguna pakai untuk menyeiesaikan masalah itu. plhak kerajaan mungkin tidak mampu melaksanakan clasar sosial terhadap organisasi-organisasi. Pendidikan yang baik adaiah suatu keperluan jika kita ingin kekal bersaing. lni bukanlah bererti kita tidak mempunyai potensi untuk melaksanakannya dengan baik. Kita memÀiki petensi tersebut. lni selaras dengan hadis yang menasihatkan kita supaya menuntut iimu dari buaian hinggalah ke liang lahad. sekolah rendah.

jadi. kita maklum bahawa kita memerlukan seseorang yang bukan sahaja berilmu tetapi seseorang yang boleh juga ber¿kir secara kritis dan analitis. ' = Dalam konteks globalisasi. tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi seratus blji. ini memulakan proses perkembangan bayi itu secara kognitif dan emosi. Memberl reaksi kepada sentuhan kita menggambarkan minda yang sudah dirangsang." -. Minda seorang kanak-kanak boleh menjadi aktif sebaik sahaja anak itu dilahirkan. la mengekalkan kornitmen dengan menjanjikan individu dengan pahala. Beginilah caranya kami melibatkan ibu bapa muda memainkan peranan mereka dalarn pembinaan bangsa bermula sejak anak mereka mula dilahirkan. ' . kita membacahadis. teknologi.´ Tentu sekali perlu ada satu kepercayaan dan keyakinan berhubung kebenaran janji itu. Pada masa yang sama al-Quran menyediakan kita dengan konsep asas. Berfikir merujuk kepada keadaan minda yang aktif. memainkan peranan mereka seperti yang dijangkakan. Seterusnya kita mesti ingat bahawa terdapat sebilangan ibu bapa bekerja dengan tahap pendidikanndan profesion yang berlainan. adalah sama seperti seblji benih yang tumbuh menerbitkan tujuh tangkai. khususnya ibu dan pengasuh anak. surah al-Baqarah (2:26'I) memberitahu kita: ´Bandingan orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah. Kemahiran sedemikian dlperlukan kerana globalisasi melibatkan perubahan idea. maka kita boleh mengharapkan yang masyarakat kita akan membesarkanuanak-anak yang mental mereka aktif dan bijak.35 lebih kerana anak kita bermula iambat untuk belajar. khususnya para ibu mesti mempunyai sedikit iimu dan rnemahami aspek praktikal hadis itu. Sekali lagi perkembangan kemahiran ber¿kir perlu climulakan pada awal kehiclupan. Idea. Pembelajaran al-Quran menjaclikan seseorang itu dinamlk jika dla mengamalkan ajaran al-Quran. Mempelajari dan rnemahami al-Quran menjadi lebih menarik clan menyeronokkan apabila kita mernpunyai sedikit pengetahuan asas dalam bidang pengkhususan kita sendiri. jika setiap ibu atau bapa. lagi meliputi ilmu pengetahuan-Nya. sesuaidengan umur mereka. Dan Allah akan melipatgandakan pula bagi sesiapa yang dikehendakinya dan Allah amat luas kurnianya. Mereka seterusnya boleh memandu arah saat-saat interaksi untuk mereka dengan bayi ke arah meningkatkan kepekaan deria bayi tersebut terhadap tubuhnya sendiri dan dunia di sekeliiingnya. Persoalannya apakah mekanisme yang kita ada agar kita boleh sebarkan maklumat berhubung dengan pembinaan bangsa kepada ibu bapa ini dan bagaimanakah kita dapat memastikan bahawa yang mereka bersedia mengambil bahagian daiam pembangunan projek kebangsaan sumber manusia jangka panjang ini. Kita juga perlu memastikan bahawa pengasuh kanak-kanak di rumah tumpangan terdiri daripada goiongan yang berpendidikan dan cukup cekap untuk mengasuh dan mendidik anak kecil kita semasa 10 PERANAN WANITA ISLAM DAL/\M MENGHADAPI CABARAN GLOBALISASJ zaman pembentukan alam kanak-kanak agar membesarsecara optimum. Oleh itu. la memprornosi suatu cara hidup yang seimbang. jika tidak. kita tidak akan dapat melakukan apa yang diperintahkan kepada kita terutama sekali . ´cari|ah ilmu dari buaian hinggalah ke Iiang lahad´ tetapi apakah maksudnya dalam kehidupan sebenar? Bagaimanakah kita mencari ilmu daripada buaian? Tafsiran dan terjemahan hadis ini secara praktiknya belum kita laksanakan secara teliti..'" . Al-Quran memotivasikan seseorang itu menjadi aktif dalam semua bidang kehidupan manusla. Ibu bapa. gaya hidup dan tidak kurang perubahan clalam persekitaran yang berterusan. Kita mungkin mempelajari fakta disiplin ilmu tertentu menerusi kelas formal kita. terdapat keperluan bagi kita untuk berupaya membuat penyesuaian yang sepaclan demi meneruskan kehidupan harian kita. dan prinsip yang berkaitan clengan disiplin kita senoliri. sebagai contoh. Yang anehnya.

Oleh itu wanita ini bolneh menjana aktiviti yang mendatangkan wang yang boieh membantu memperbaiki kedudukan ekonomi keiuarga dan masyarakat. Tetapi apa yang kita perlu iakukan hari ini ialah mencari jalan dan cara menaikkan taraf program ini dengan mengintegrasikan pelbagai ilmu khusus untuk memenuhi keperluan semasa dan menyeiesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat kita. antara perkara Iain yang perlu diberikan perhatian sewajarnya ialah membudayakan sains dan teknoiogi. Sebagai Usahawan Wanita yang berdikari mempunyai peluang yang Iebih baik untuk hidup. Tetapi Eni tidak mencukupi. Jadi. dan membuat ska? dan sebagainya. bidang ilmu khusus. Gaya hidup kita. Kita tidak ll . Bukanlah kita tidak mempunyai program sedernikian.36 apabila kita diharapkan membuat pengorbanan. Kita juga perlu memahami pembentukan jiwa pelajar kita agar pendekatan kita kepada kornunikasi dan pengajaran tidak akan hanya menjadi pemindahan fakta dan maklumat tetapi pujukan motivasi ke arah sikap positif dan keseronokan terhadap pembeiajaran. kita mempunyai Siti Khadijah r. I12 PERANAN WANITA ISLAM DALAM MENGHADAPI CABARAN GLOBALISASI Sebagai Ejen Perubahan Budaya _ . usahawan wanita ini perlu mewujudkan jaringan kerja untuk membantu usahawan wanita Iain. Kita meiihat wanita meiakukan banyak kerja usahawan dalam industri makanan. fokus kita terhadap pengajaran lebih merupakan penyediaan fakta dan latihan kernahiran menyelesaikan masalah. Seiain itu terdapat sebuah hadis Iain yang menyatakan bahawa: sembilan per sepuluh daripada rezeki kita datang daripada perniagaan. kita harus mengalakkan mereka menjadi usahawan ataupun meiibatkan diri dengan aktiviti perniagaan lain. dan tidak dilupakan pakar ICT dan pengeluar program media massa. Sains dan teknoiogi terus maju mengikut masa.n pengajian agama.a. Kita ada. pendidikan sebagai suatu cara mengembangkan keperibadian seorang peiajar adalah an"-rat mencabar. Apatah Iagi asas falsafah pendidikan kita iaiah penerapan nilai haius yang wujud dalam ajaran Islam. Keusahawanan melibatkan pengekspioitan peluang menerusi penggunaan bahan dan bakat untuk menghasilkan sebuah produk baru ataupun rnenyediakan perkhidmatan baru. saiz dan warna dengan berlalunya masa. psikologi kanak-kanak. aktiviti kita dan cara kita rnengurus kehidupan kita terus berubah sama . Pengetahuan pendidik mengenai psikologi manusia adalah suatu keperiuan. Oleh sebab sistem pendidikan kita berorientasikan peperiksaan. membuat bekas telur untuk perkahwinan Melayu. Sungguhpun industri itu mungkin secara keci!-kecilan.a.. _ Untuk memastikan yang perniagaan mereka maju. Bagi wanita Islam. Jaringan ker}a itu boleh menyediakan program latihan dan perkhidmatan bagi mereka yang memerlukan dan memperkenalkan penggunaan teknologi baru untuk memodenkan pengurusan atau perjalanan perniagaan mereka. \ Berhubung dengan pembinaan bangsa.w. untuk dicontohi. Masalahnya ialah bagaimana kita mempraktikkan ajaran Islam di dalam bilik darjah kita. Tentu sekali kemahiran bekerja berkumpuian dan aspek emosi pembangunankeperibadian menyediakan ruang untuk memperkenalkan ajaran Islam.MULTAQA ULAMA SEDUNIA dilatih menggunakan ayat al-Quran apabiia rnengajar subjeklain se|ai. Bagi mereka yang berupaya dan cekap. Produk ini terus be-rubah dari segi bentuk. Pelaksanaan program sedemikian memerlukan tenaga manusia dengan pengkhususan yang berbeza: agama. sebagai sebuah kumpulan mereka masih boleh hidup. seorang peniaga wanita dan isteri tercinta Nabi Muhammad s.

Kemudian sambil kita menganalisis data itu kita mendapat ilmu baru. Minda yang suka menyoai jika dibenarkan wujud.37 acia atas nama kecekapan atau kepantasan. Meskipun alam adalah salah satu daripada dua buah kitab Allah.lihat. melibatkan diri dengan mengutarakan soalan dan memberi jawapan agar mereka mendapat sebanyak mungkin ilmu pengetahuan menerusi pengalaman dan penemuan. pantau dan jadiiah (orang) berilmu. juga penting kanak-kanak itu dilatih dan digalakkan bercakap. Selain itu al-Quran juga memperuntukkan kita dengan asas untuk be-r¿kir secara kritikal dan anaiitikal dengan syarat kita tidak hanya membaca a|»Quran tetapi memahami makna apa yang kita baca. sentuhan dan perbualan sebaik sahaja anak itu dilahirkan. al-Quran membangkitkan persoalan seperti ´adakah mereka yang berilmu sama dengan orang yang tidak berilmu?´ Soalan sedemikian dan banyak Iagi soalan yang lain yang terdapat di dalam a1-Quran mencabar nntuk berfikir. akan membuat seseorang itu akhirnya membuat sesuatu yang bersifat saintifik. Budaya sains dan teknologi membawa pengertian yang Iebih Iuas. Membudayakan bermaksud menanam niiai sainti¿k seperti rnenghormati kebenaran. samiun alim ² dengan dan jadilah (orang) berilrnu. Alam adaiah suatu sumber makiumat. Daiam Surah al-¶Afaq (96:'| -5) kita disuruh membaca dan Tuhan mengajar kita menulis dan mengajar kita ilmu yang kita tidak tahu. muia ber¿kir pada usia muda supaya menjelang masa kanak-kanak . Jika seorang ibu atau pengasuh anak kecii faham maksud dan konteks ayat_ ini. sebaiiknya kita menguasai kehidupan kita menerusi penggunaan teknologi. seperti dalam kes contoh ini. meningkatkan ketakkulan dan diharapkan menjadi Iebih bijak. kaji selidik dan pengrekodan data. Iambat laun membangunkan suatu minda yang suka menyoal. Ayat ini menyediakan kita dengan prinsip asas pembelajaran. meluahkan perasaan mereka. Sebagai contoh. justeru hanya dengan membaca al²Quran dan mempunyai keinginan untuk mempraktikkan apa yang dibaca. Malah zikrulfah yang mudah itu mengajar kita mengenai kaedah memperoleh ilmu. la µtermasuk pembangunan kemahiran metakognitif dan kognitif terhadap pemikiran saintifik yang rnenekankan pemikiran sistematik. fni bermakna kita perlu mempunyai ilmu pengetahuan yang lebih baik mengenai konsep asas sains dan teknologi dan cekap dalam hai ehwal sains itu. Sebagai contoh. akan mernotivasikan seseorang untuk mencari ilmu. pembacaan ai-Quran secara tetap clan terjemahannya boleh mempengaruhi MULTAQA ULAMA SEDUNIA pembaca. Satu perkara yang perlu kita ingat ialah untuk tidak membiarkan teknologi membentuk kehidupan kita. iaitu kita terpaksa membaca. Iogik dan anaiitikai yang tentu sekali daiam kerangka tauhid. dia boleh diharapkan untuk memainkan suatu peranan dalam membudayakan sains di kaiangan anak-anaknya. menulis dan barulah mendapat ilmu. Alam juga boleh dibaca. Oleh itu. Minda yang menyoal adalah prasyarat kepada kreativiti dan inovasi. ikhlas menerima kete_rangan berdasarkan pernyataan yang sah dan boleh dipercayai dan meiaksanakan disipiin dan peraturan. Alam dibaca menerusi pemantauan. Ibu boieh menggalakkan anak mereka menerokai dan berinteraksi dengan persekitaran. Sekali lagi niiai saintifik Eni jugalah nilai yang lslam anjurkan. Membudayakan sains adaiah kesan tabii menterjemah ajaran ai-Quran ke daiam kehidupan harian. Hasil kerja sains sebenarnya menyediakan kita dengan pemahaman padu mengenai pelbagai maklumat dan ilmu abstrak yang terdapat di dalam al-Quran dan al-Sunnah. lni akan merangsang otak untuk bertindak balas dan berinteraksi dengan persekitaran dengan cara yang terfbkus. bukan setakat memperoleh fakta sahaja. basirun alim . memberi alasan yang munasabah. yang pertama iaiah al-Quran. Seorang Ebu boleh memberi bayinya suatu kesan yang berpanjangan ke atas pertumbuhan pembangunan kognitif anaknya dengan merangsang anak tersebut menggunakan semua deria menerusi hubungan mala.

mereka lebih bersedia untuk menghadapinya. maka kemungkinan besar laluan yang kita lalui adalah jalan lurus sebenar. Kita perlu ingat bahawa niatlah yang menentukan hala tuju tindakan kita dan selagi matlamat akhir kita Allah s. Wanita juga pemelihara budaya Islam. peranan dan tanggungjawab wanita sudah dibincangkan. Ahlf jawatankuasa yang menjaga biiik solat wanita perlu memastikan yang kain telekung seialu dihantar untuk dicuci. Antara perkara lain yang kita perlu Iakukan ialah mengamalkan tabiat mudah membuang sampah ke dalam tong sampah terutama sekali di kawasan awam seperti taman. Keyaklnan itu diperkukuhkan oleh kepercayaan bahawa kita boleh menghadapi babaran itu dengan syarat kita memenuhi syarat yang cliperlukan. Wanita mernpunyai peranan biologi yang perlu dilaksanakan. justeru terdapat keperluan bagi kita rnengingatkan diri kita sendiri secara berterusan akan sunnahtullah dan kemudian memikirkan cara perintah Allah itu boleh diterjemahkan ke daiam amalan dengan mengingati perubahan keadaan yang dibawa oleh kemajuan sains dan ¶{el<n0l0gi moden. globalisasi adalah sesuatu yang rnenakutkan tetapi kepada mereka yang faham proses globalisasi dan mengapa ia terjadi. Mereka boleh menjadi profesional dalam pelbagai bidang profesion. satu perkara yang pasti tetap kekal ialah sunnahtullah. Walaupun globalisasi membawa perubahan. Bagi mereka yang tidak bersedia. Dalam bidang inilah peranan dan tanggungjawab wanita daiam menghadapi cabaran globalisasi dibincangkan. kita mempunyai banyak peranan untuk dimainkan dan sejauhmana kita mainkan peranan kita akan tentu sekali bergantung kepada latar belakang pendidikan kita. satu lagi indeks kualiti kehidupan untuk mengimbangi kehidupan kebendaan yang canggih menerusi penggunaan teknolpgi tinggi. Kita juga perlu menjaga surau kita dengan menyediakan kain sembahyang dan telekung yang bersih serta bilik yang dijaga bersih agar tidak menjejaskan imej Islam. Oleh itu kita perlu menyemak semula secara berterusan amalan norma kita sama ada ia selari dengan perubahan yang berlaku secara global ataupun tidak. Globalisasi sangatlah dikaitkan dengan hal ehwal ekonomi tetapi kesannya-melimpahi ke dimenéi kehidupan sosiobudaya. kita mempelawa ibu bapa supaya menyumbang ke arah menyediakan anak kita dengan suatu permuiaan awal dan membudayakan sains daiam masyarakat. kedai makan dan kawasan di luar halaman kita sendiri. Merekalah ejen perubahan budaya dan penjagaan alam sekitar. Penjagaan Alam Sekitar Satu lagi bidang lain yang mernerlukan penjagaan dan perhatian ialah penjagaan alam sekitar. lni adalah untuk menanam perasaan kebersihan. Kemajuan sains dan teknologi hanya mengubah keadaan benda yang kita ganggu.38 bersekolah mereka mungkin sudah mempunyai asas yang kukuh untuk membangun dan mempercepatkan pemikiran saintifik mereka. Selagi membabitkan wanita.w. Kitalah penjaga norma sosiobudaya kita sendiri. Peranan asas masih lagi menjadi hamba dan khalifah Allah tetapi dalam konteks sosiobudaya globalisasi. Kita boleh menggalakkan orang ramai menderma bagi tujuan penjagaan surau itu. Wanita boleh memainkan peranan mereka untuk menganjurkan gaya hidup yang bersih dan sihat. Mereka juga memainkan peranan sebagai usahawan.. Apakah yang Diharapkan daripada kiia Sebagai Wanita Islam Pemikiran dan idea manusia be-rubah dengan rnasa seperti yang ditunjukkan oleh fenomena 14 PERANAN WANITA ISLAM DALAM MENCHADAPI CABARAN GLOBALISASJµ globalisasl.t. Kita mesti juga yakin yang Allah akan memberi kita taufik dan hidayah agar kesusahan dan halangan yang clatang dianggap sebagai cabaran dan kita berupaya untuk menanganinya. tanggungjawab yang kita pikui dan jenis sokongan yang disediakan kepada . Oieh hai yang dernikian.

lni bererti kita memerlukan program. Malaysia kini lebih bersedia untuk kaedah pertubuhan dan perlaksanaan program yang lebih tersusun. Pelaksanaan program ini mesti diperiuaskan ke peringkat akar umbi memandangkan inilah penduduk yang menjadi kelompok besar penduduk Musiim dan keadaan mereka menentukan keseluru han keadaan sosial ummah.39 kita. TV dan akhbar akan menjadi saluran komunikasi penting seperti yang kami tunjukkan bahawa kedua-dua media ini digunakan secara meluas oleh rakyat Maiaysia. Mereka yang mempunyai latihan agama boleh menyediakan input lsiam manakala pakar boleh menyediakan maklumat teknikal yang diperlukan untuk mencorak dan mengimplementasi program itu. wanita pada keseluruhannya perlu terus mempelajari ilmu dan kemahiran baru. jabatan Hal Ehwal Agama Malaysia boleh memainkan peranan penting untuk membantu wanita melaksanakan peranan mereka yang disemak semula untuk menghadapi cabaran globalisasi. Olen itu terdapat batas tentang sumbangan kaum wanita secara individu. Namun.³ Kita juga sudah meneroka kerjasama dengan pelbagai kumpulan wanita termasuk pihak masjid dan surau. jabatan Agama memerlukan kepakaran darlpada 15 MULTAQA ULAMA SEDUNIA pelbagai bidang untuk membantu mencorak peian tindakan dan menentukan strategi sesuai untuk peiaksanaan. _ Untuk memastikan pelaksanaan program dengan berl-<eSan. infrastruktur dana clan agensi kebangsaan untuk menjalankan program ini. . perancangan clan perlaksanaan yang tersusun yang seterusnya bergantung pada dasar. Antara kemahiran yang perlu dibangunkan ialah kornunikasi Entra peribadi dan kernahiran komunikasi yang berkesan bagi tugas berlainan yang mereka laksanakan.

Laporan diserahkan kepada Kementerian Sains dan Teknologi. 3. Jakarta: Cubuc. Jakarta: Grasindo. r16 5. 1998. Azizy. kata pengantar dalam ³Islam Kiri: Melawan Kapitalisme Global dari Wacana Menuju Gerakan´. Thomas L. Friedman. (http://www. Memahami Bahasa Globalisasi.Islam Sebagai Alternatuif. Laporan mengenai Kesedaran Umum me-ngenai Sains dan Teknologi 2002. 2.40 RUJUKAN 1. Abu Hassan Shaari Mohd Nor & Rahimah Abdul Aziz. Mansour. 1994. Runaway World: Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita. Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi. 4. Ali Sugihardjanto dkk. HAR. 2002.htm). dalam ³Globalisasi Perfektif Sosialis´. 2003. Giddens. Jakarta: Gramedia. Othman Omar. Melawan Globalisasi: Reinterpretasi Ajaran Islam Persiapan SDM dan Terciptanya Masyarakat Madani. 2001. Bandung: ITB. Peter. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Pernyataan Globalisasi. Eko Prasetyo. Anthoni. 2003. 2002 . Sosial dan Budaya. 2002. Chambers Encyciopaedic English Dictionary. Forum Dasar Global. 11 Mei. Qodri. Memahami Globalisasi: Lexus dan Pohon Zaitun.org/popin/reginaI/asiapac/malaysiz/focus-fa. Yogyakarta: Insist Press berkerjasama dengan Pustaka Pelajar. Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pendagogik Tranformatif untuk Indonesia. 2001 Tilaar. Khalijah Mohd Salleh. Faridah Shahadan. 6. 2001 Marcus. Fakih. Yogyakarta: Insist Press berkerjasama dengan Pustaka Pelajar. lawatankuasa PBB mengenai Hak Ekonomi.un.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->