1

OBJEKTIF

y y y y y

Memahami konsep dan pengertian globalisasi Mengetahui strategi dan cabaran menghadapi globalisasi. Mengetahui sistem globalisasi dari segi politik, budaya dan ekonomi. Mempelajari lebih mendalam lagi tentang globalisasi. Mengetahui pengubahsuaian dan respon dunia Islam terhadap globalisasi.

2

PENGENALAN

Kebanyakan diskusi tentang globalisasi tertumpu kepada isu-isu ekonomi seolah-olah dimensi globalisasi yang lain seperti globalisasi kebudayaan dan globalisasi ilmu dan maklumat tidak penting.

Tajuk ini boleh menonjolkan konsep globalisasi yang komprehensif yang lebih menepati hakikat globalisasi yang sebenarnya. Di samping itu ia boleh menegaskan bahawa semua dimensi globalisasi, bukan sekadar dimensi ekonomi adalah penting kepada masa depan masyarakat dan negara ini.

3

GLOBALISASI DAN AGAMA ISLAM

4

1.0 : Maksud Globalisasi

Globalisasi merupakan satu proses untuk meletakkan dunia di bawah satu unit yang sama tanpa dibatasi oleh sempadan dan kedudukan geografi sesebuah negara. Melalui proses ini, dunia akhirnya tidak lagi mempunyai sempadan dengan ruang udara dan langit sesebuah negara itu terbuka luas untuk dimasuki oleh pelbagai maklumat yang disalurkan menerusi pelbagai perantaraan media komunikasi seperti internet, media elektronik, dan teknologi siber. Perkembangan ini memungkinkan perhubungan di antara sesebuah negara dengan negara yang lain dan perhubungan sesama manusia dapat dilakukan dalam tempoh yang singkat. Menurut Kamus Dewan globalisasi didefinisikan sebagai fenomena yang menjadikan dunia mengecil dari segi perhubungan manusia disebabkan kepantasan perkembangan teknologi maklumat. Manakala cediakawan barat mentakrifkan globalisasi sebagai satu proses kehidupan yang serba luas dan infiniti merangkumi segala aspek kehidupan seperti politik, sosial, dan ekonomi yang boleh dirasai oleh seluruh umat manusia di dunia ini. Hal ini bermakna segala-galanya menjadi milik bersama dalam konsep dunia tanpa sempadan. Globalisasi atau Globalization dalam bahasa arab disebut dengan alKaulamah iaitu masdar daripada al-Kalam berdasarkan timbangan atau wazan faucalah yang memiliki erti alam atau dunia yang dalam bahasa arab disebut dengan al-Kalamiah. Pendapat lain mengatakan bahawa globalisasi ialah suatu proses membuka keadaan, yang pada umumnya dapat dipahami sebagai proses di mana sempadan negara-negara semakin runtuh dan seluruh buana ini semakin berubah menjadi satu unit.

Yusuf al-Qardhawi mengatakan. lebih lagi terhadap dunia timur atau dunia ketiga atau yang lebih khas lagi adalah dunia Islam. . melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.5 Dalam makalahnya yang bertajuk Khithabuna al-islami fi kasri alkaulamah Dr. Ketahuilah. yang mengertikannya sebagai keharusan untuk menguasai politik. kebudayaan. Seperti dalam firman Allah swt : Maksudnya: Dan Tiadalah Kami mengutus kamu. bahawa seperti kelihatan ada persamaan antara makna globalisasi (al-caulamah) yang dipahami dunia barat pada hari ini dengan makna globalisasi (al-c lamiah) yang dimaksudkan oleh Islam. Berbeza dengan pemahaman Barat mengenai globalisasi (al-Kaulamah) sekarang ini. sosial masyarakat ala Amerika di dunia.[5] Akan tetapi sebenarnya ada perbezaan yang besar antara keduanya. ekonomi. Bahawa setiap manusia memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dihadapan Allah swt. ketahuilah bahawa Tuhan kalian adalah satu dan nenek moyang kalian adalah satu. Erti yang dipahami oleh Islam mengenai globalisasi atau al-c lamiah adalah sesuatu yang berasaskan nilai-nilai penghormatan dan persamaan kepada seluruh manusia (al-Isr :70).[4] Maksudnya: Maha suci Allah yang telah menurunkan Al Furqaan (Al Quran) kepada hamba-Nya. Dan tiada kelebihan orang yang berkulit merah atas yang berkulit hitam juga sebaliknya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah saw ketika melaksanakan haji terakhir beliau : ³Wahai Manusia. agar Dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. kecuali hanyalah ketakwaan«´ (Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya 5/411). tiada kelebihan seorang arab kepada orang ajam juga sebaliknya.

Contohnya seperti mewarnakan rambut. Lazimnya. Fenomena globalisasi boleh dikiaskan sebagai gelombang yang melanda dunia.1 : Punca Gejala Sosial Punca utama yang mendatangkan gejala sosial adalah globalisasi dan modenasasi. Globalisasi yang diberi erti luas ini adalah suatu hakikat yang tidak dapat dipertikaikan.6 Globalisasi juga merujuk kepada perpindahan nilai. terutama sekali golongan belia. Hakikatnya globalisasi itu sudah wujud sebelum istilah globalisasi diperkenalkan lagi. terutamanya cara berfikir dan gaya bertindak dari satu daerah dunia kepada daerah dunia yang lain. Perubahan-perubahan pantas tahap nasional berlaku kerana perubahan pada arus global yang digelar globalisasi. Pembudayaan kota (cityculture) menuruti landasan Barat berlaku dengan lebih pantas dan agresif dengan adanya teknologi maklumat dan multi media sebagai kenderaan yang amat berkesan untuk melakukan agenda globalisasi. 2. kita sebagai manusia mempunyai sifat ingin tahu terhadap perkara baru dan trend. yakni bukan dari budaya ketimuran. Globalisasi tidak saja ditandai dengan dominasi ekonomi tetapi ia merentasi ke arah budaya dan pemikiran. Tidak mustahil kita akan jatuh terpengaruh dan mengikut arah aliran kebaratan. memakai anting-anting .0 : Globalisasi dan Sosial Masyarakat Islam 2.

Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antaramu. Sekiranya terjadi ketidaksefahaman antara dua kelompok orang Islam.Ukhuwah atau persaudaraan adalah sesuatu yang amat dituntut dalam Islam memandangkan ianya akan dapat mengukuhkan perpaduan sesama manusia. Dalam dunia serba moden ini. Bandingkan dengan masyarakat tradisional. dan oleh yang demikian. ishlah (atau perhubungan baik) perlukan diwujudkan. Firman Allah SWT : ´ Wahai umat manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan. oleh sebab itu. kompetitif dan tidak lagi menganggap saudara-mara atau jiran-jiran sebagai kelompok rujukan. masyarakat mementingkan prestij dan kemewahan.´ Surah Al Hujuraat : Ayat 13 Semua orang mukmin adalah bersaudara. maka al-Quran telah .7 atau tattoo bahkan sampai kepada hal-hal yang sangat teruk seperti pengambilan minuman keras dan pergaulan bebas yang boleh menjurus kepada masalah ± masalah gejala sosial yang lebih serius. dan Kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan suku puak. mereka menjadi semakin individualistik dan materialistik. Bukan saja ini berpaling daripada budaya kita sebagai orang Melayu tetapi juga daripada tuntutan agama Islam. Globalisasi bergerak seiringan dengan modenasasi. lagi Maha Mendalam Pengetahuan-Nya. bahkan adat tradisional seperti memuncang-muncang juga sudah ditinggalkan. masyarakat moden mempunyai cita-cita tinggi. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. khususnya sesama muslim. supaya kamu saling berkenalan.

3.0 : Bentuk . namun tidaksemua maklumat.Ini menjadi masalah kerana lazimnya golongan belia mudah meniru dan mengikut hal yang dilihat disekeliling mereka.maklumat itu sesuai untuk kesemua peringkat umur. 3. . Melalui internet umpamanya.2 : Internet Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) juga turut menyumbang kepada pemaparan gejala-gejala negatif selain peranannya yang begitu penting bagi kemajuan sesebuah bangsa dan negara. golongan belia mudah terdedah kepada banyak maklumat. sekaligus melarang setiap Muslim dari melakukannya. masyarakat yang berfikiran kurang sihat dengan mudahnya boleh akses kepada maklumat-maklumat yang boleh menjurus ke arah pemikiran negatif.1 : Media Massa Pengaruh modenisasi dan globalisasi in lebih terasa dan ketara dengan bantuan berbagai alat media-massa yang serba canggih. Media massa merupakan sumber maklumat yang cukup berkesan dalam penyebaran berbagai informasi. Paparan adegan-adegan negatif dari filem barat menimbulkan perasaan ingin tahu dan ingin cuba sendiri mengikut apa yang ditonton.Bentuk Manifestasi Globalisasi & Modenasasi Yang Membawa Kepada Gejala Sosial Dalam Masyarakat 3.8 memberikan contoh penyebab yang menyebabkan keretakan hubungan. Melalui teknologi yang semakin canggih ini.

dengan . Ini akan membuat anak . kuno. ibu bapa bersikap sambil lewa terhadap pendidi kan agama anakanak mereka.cara itu lebih sesuai untuk mereka dikenal (sebagai perempuan yang baik-baik). Sekiranya. Firman Allah s.4 : Cara Berpakaian Kita perhatikan pakaian sesetengah golongan muda di masa ini cukup memalukan. Cara berpakaian mereka bertentangan dengan cara pakaian budaya melayu sekali gus bertentangan dengan cara pemakaian yang digariskan Islam. Mereka takut dan terlalu ego untuk dikatakan ketinggalan zaman. masa diluangkan untuk keluarga itu terhad.w. anak-anak perempuanmu serta perempuan-perempuan yang beriman.9 3.3 : Institusi Kekeluargaan Yang Goyah Institusi kekeluargaan yang bermasalah juga boleh menimbulkan gejala sosial. ini akan menjadi satu faktor punca gejala sosial.supaya mereka melabuhkan pakaiannya bagi menutup seluruh tubuhnya (semasa mereka keluar). 3. seperti perceraian dan pergaduhan turut mempengaruhi remaja untuk terlibat dalam aktiviti-aktiviti yang tidak sihat. agama rasmi negara kita.Dan lagi. rumahtangga yang bermasalah juga. Ibu bapa seharusnya menerap dan mendidik anak-anak mereka dari kecil.t: "Wahai Nabi! Katakanlah kepada isteri-isterimu.anak kurang mendapat kasih sayang dan tidak mustahil mereka akan mencari alternatif lain untuk mengisi kegersangan kasih sayang. dan berfikiran sempit. Selain daripada itu. dengan bertambahnya komitmen ibu bapa terhadap kerjaya mereka. Mereka begitu ghairah untuk mengikut budaya asing yang dianggap moden dan maju.

yang merangkumi seluruh cara hidup manusia.. Al-Ahzab : Ayat 59 3. yamullu. Dalam bahasa Inggeris disebut culture. 162. peradaban. an¶ Am. tamadun. tamaddun. mallan dengan pengertian menjahit (pakaian).s. 130. dan dalam hubungan dengan ahlil-Kitab. Perkataan ini berasal daripada malla. dengan pengertian meletak (seperti roti dan . termasuk institusi-institusi yang diwujudkan dan juga nilai-nilai. an-Nisa¶. serta pengetahuan yang dihasilkan. al-Baqarah. Kamus Dewan memberikan definisi ³cara hidup sesuatu masyarakat. dan ditempatnya digunakan istilah µadat¶. 95. sebagaimana yang disyaratkan oleh Dr Zainal Kling. jamaknya milal digunakan dalam al-Quran dlam hubungan dengan Nabi Ibrahim a. seperti dalam Surah al-Baqarah. al-Haji. dan ingatlah Allah amat pengampun lagi amat mengasihani". ali µImran. 120.0 GLOBALISASI DAN KEBUDAYAAN ISLAM Istilah µkebudayaan¶ itu sendiri. an-Nahl. antaranya ialah millah. 135. ummah. Sudah tentu alam tabii sebagai sesuatu yang bukan buatan manusia tidak boleh dikatakan kebudayaan. kalau imtalla. istilah kebudayaan itu tidak digunakan. kemajuan (akal budi)´ iaitu merujuk kepada keseluruhan cara hidup manusa dalam semua bidang yang melibatkan akal budi dan daya usaha mereka. thaqafah.10 itu mereka tidak diganggu. hadarah dan akhirnya adab. 124. Dalam Islam. nampaknya perlulah terlebih dahulu dilibatkan µsemantic content¶ ataupun kandungan maksud-maksud yang ada dalam istilah-istilah yang digunakan dalam sejarah Islam bagi menyebut hidup kolektif Muslimin. 78. apabila dibicarakan masalah kebudayaan. Mungkin boleh menyatakan bahawa dalam zaman klasik. Kalimat millah. 123. lahir batin. termasuk alat-alat yang direkakan.

Sebagai tambahan boleh diingatkan huraian Raghib al-Isfahani (rh) dalam Mufradat al-Faz al-Quran (edisi Nadim Mar¶asyili. amalla¶ala merencanakan sesuatu (pengajaran) kepada seseorang. Milal bermakna agama. iaitu yang disyariatkan oleh Allah ke atas para hamba-Nya melalui lidah para rasul-Nya supaya dengan itu mereka mencapai kehidupan menghampirkan diri mereka dengan-Nya. kerana itu. millah pl.a. Dalam struktur yang suci demikian manusia diikat dengan teguhnya. Millahsebagaimana yang disebutkan dalan al-Quran untuk umat seperti umat Islam memaksudkan umat atau golongan manusia yang suci.w. hayat mereka diperbetulkan mengikut norma-norma tradisi. kerana maknanya ialah ketaatan. malladiperbetulkan (seperti busur panah) dalam api. Ianya tidak dihubungkan dengan Allah. pengajaran diturunkan untuk mereka melalui tanzil atau melalui rasul yang diutuskan yang mengajar mereka dan menyucikan diri mereka dan hayat mereka. didapati dalam al Quran ayat yang bermaksud: ³Ikutlah millah Ibrahim ³ dan ayat yang bermaksud ³Aku mengikuti millah datuk nenekku´. syariat. hukum. . agama. Ada juga dikatakan bahawamillah itu ialah dengan mengambil kira maksudnya sebagai sistem yang disyariatkan oleh Allah. 491-492) yang menyebutkan bahawa millah adalah seperti din.11 daging) dalam bara untuk dimasak. ertinya manusia disebut serentak dengan organisasi serta hukum dan tujuan keagaman dengan ibadatnya. dan tidak pula dengan seseorang daripada umat Nabi Muhammad s. cara beribadat. tamallala dan intalla bermakna memeluk sesuatu agama. mereka dimatangkan. Perbezaannya dengan din ialah bahawa millah tidak dihubungkan dengan yang lain selain daripada nabi atau rasul. dan din itu adalah dengan mengambil kira pihak yang mendirikannya. Di sinilah kelihatan timbulnya kebudayaan yang bersifat tradisional dan keagamaan dalam erti yang setepatnya. yang berpegang kepada agama serta mengamalkan sistem syariat serta mereka menjalankan tugas rohaniah mereka dalam hidup dan peradaban mereka. Antara pengertian yang menarik hati kita dalam memahami kedudukan kebudayaan dalam Islam ialah pengertian millah sebagai agama. cara beribadat.

ketua. ya¶ummu. Ianya adalah dari kata kerjaamma. bukan berdasarkan semata-mata kepada pemikiran sendiri serta hasil percubaan sendiri. iaitu Rasul Allah s.a. jalan besar. amman. agama. dan umat itu menjadi contoh kepada manusia. adapun kalimat iman dengan pluralnya a¶immah bermakna imam. serta i¶tamma. yang bermaksud: mengarahkan perjalanan seseorang ke arah sesuatu arah yang tertentu. keadaan hidup yang makmur dan baik. Kalimat ini memaksudkan golongan besar manusia yang dihubungkan dengan pimpinan nabi atau rasul. mereka berjalan di hadapan (dari segi hakiki dan keagamaan) di kalangan bangsa-bangsa di dunia. ummah pl. Umat Islam dipanggil umat yang terbaik dalam alQuran (ali¶Imran: 110)... ataupun seseorang yang menghimpunkan ke dalam dirinya kebaikan. baik mereka itu beriman kepadanya. atau profane.keadaan pimpinan sebagai imam. kalau i¶tamma bi bermakna meniru atau mengikut contoh seseorang. berada di hadapan sekali (tentera). pemimpin. atau golongan manusia yang dihantar kepada mereka rasul a. dalam wahyu yang diturunkan. atau kufur terhadapnya (na¶udhubillahi min dhalik).w.s.12 Suatu lagi kalimat yang biasa sangat digunakan dalam hubungan dengan Muslimin sebagai entiti bersifat kolektif ialah kalimat umat. Kalimat ini yang pluralnya ialah umam digunakan dalam al-Quran hampir 40 kali (misalnya lihat Fathu¶r-Rahman. sebagai imam. imamah: kedudukan sebagai imam dan pimpinan. mukaddas.s. bukan yang secular. oleh imam tertinggi. pengertian di dalamnya ialah bahawa umat Islam itu ialah golongan manusia yang suci. ya¶ummu. Ringkasnya umat memberi pengertian: kumpulan manusia yang berdasarkan . tanpa tujuan-tujuan atau sifat-sifat sebagai pelaksana ajaran dan syariat dari Tuhan. i¶tamma bidan ista¶amma bermakna: mengikut seseorang menjadikannya sebagai pemimpin.atau merancangkan sesuatu. perjalanan hidup umat itu adalah bersyariat. Adapun amma. hidup mereka meniru rasul s. umam: bangsa manusia.. Umat itu dengan sendirinya mempunyai sifat-sifat ma¶mum.w. imamatan bermakna: berjalan di hadapan. atau imam.a. syariat. serta ammama dan ta¶ammama. iaitu terpimpin. 31-32). mempunyai arah kehidupan yang ditentukan dalam tanzil.

kecerdasan dan kecerdikan akal. thaqafan. dan keahlian yang tinggi hasil pendidikan yang dilalui. ataupun menjadi cerdas atau cerdik. atau thuqufan. Dalam bahasa Arab klasik bermaksud: menjadi tajam akal seseorang itu. yang semuanya itu timbul dan berkembang serta disuburkan dalam acuan syariat Islamiah dan sunnah Nabi s. Ianya lebih menunjukkan pembentukan diri manusia sebagai insan dilihat dari segi akal dan budi serta disiplin dirinya sebagai makhluk rohaniah dan akliah. menjadi lebih baik daripada keadaan yang dulunya tidak begitu baik. Dalam rangka konsep umat inilah perlunya difahamkan kedudukan kebudayaan Islam serta peranannya dan ciri-cirinya dalam hidup manusia. Thaqafah pula maksudnya: membetulkan sesuatu. sebagaimana yang dibentuk oleh Islam Kebudayaan menggunakan dalam bahasa Arab dan disebut antaranya dengan itu kalimat ath-tahaqafah. Tathaqqafa bermaksud: menjadi terdidik dengan baik.w. atau di tepi-tepi semak. dan itu menjadikan umat itu kumpulan manusia yang mempunyai kedudukan yang suci. juga maksudnya mengatasi seseorang lain atau mengatasi sesuatu. kalimat thaqafah itu mengandungi maksud-maksud: ketajaman. ataupun kedudukan yang berdisiplin yang timbul daripada ushaha tarbiah yang dilaksanakan. yathqafu. tanpa dimensi yang transenden sebagaimana yang dikatakan oleh Roger Garaudy dalam bukunya Mencari Agama di Abad ke-XX. dan bukan sekular atau profane.a. atau thaqafatan. Apabila aspekaspek ini terdiri dengan baiknya dalam diri seseorang itu maka dengan . tanpa hubungan dengan ajaran Illahi. thaqafan. ath-thaqafah al-Islamiyah bermaksud keseluruhan cara hidup dan berfikir serta nilai-nilai dan sikap. atau mendidik seseorang atau menjaganya. dengan pimpinan suci. Kalimat itu datangnya daripada kata dasar thaqifa. tanpa maksud apa-apa. atau thaqufayathqafu. Ertinya dari segi bahasa. bukan sebagai kumpulankumpulan semut di pangkal-pangkal pokok. ataupun mempunyai keahlian yang tinggi dalam bidangbidang tertentu. ataupun menjadi berdisiplin.13 kepada syariat Illahi. termasuk institusi-institusi serta artifak-artifak yang membantu manusia dalam hidup.

yahduru. yang bermaksud: "Tuhan telah memberikan kepadaku pendidikan adab ± addabani ± dan Ia telah memperbaik atau menyempurnakan pendidikan adab itu terhadapku. sebagai makhluk yang theomorphic. Dengan ini maka kalimat hadar dan hadarah dalam bahasa Arab klasik bermaksud: kawasan negeri yang didiami oleh manusia dan dibangunkan kehidupan kekotaan atau kehidupan yang agak maju berbanding dengan kehidupan mereka di kalangan orang-orang Badwi. Berdasarkan kalimat-kalimat tersebut.a. terutama zaman moden ini. yang bermaksud: pergi menetap dalam kawasan negeri tempat ramai manusia yang menetap padanya. sebagaimana yang dinyatakan oleh F.w. hadaratan. Schuon.14 sendirinya aspek-aspek lain dari hidupnya terbentuk sama. Kalimat al-hadarah digunakan bagi menyebut kehidupan secara kolektif dan peradaban yang tinggi (civilization). atau kawasan pendiaman. Prof. berbeza daripada kawasan yang dipanggil badiyah. Ismail Faruqi bersetuju dengan kalimat adab itu dimaksudkan sebagai culture atau kebudayaan yang dikehendaki itu. datang ke sebuah kota. oleh kerana inilah yang menjadi paksi bagi dirnya. Dengan itu digunakan kalimat alhadarah al-Islamiah. Kalimat itu datang daripada kata dasar: hadara. maka apabila membicarakan kebudayaan Islam dibicarakan juga aspek-aspek kehidupan sosial dan nilai-nilai yang berkenaan berdasarkan kepada ajaran Islam yang timbul dan diamalkan di kalangan mereka bila dibentuk kehidupan bernegara dengan kota pertahanannya serta kehidupan kolektifnya yang tersusun." Dan adab yang dimaksudkan ini adalah adab dalam pengertian yang paling luas yang merangkumi kemampuan meletakkan sesuatu itu pada tempatnya yang sewajarnya. wilayah yang dibinakan kehidupan kekotaan di dalamnya. iaitu sifat yang timbul daripada kedlaman . tempat kediaman yang berhampiran dengan kawasan air. Dalam hubungan ini kita boleh sebutkan hadis Nabi s. suku yang besar. Antara istilah yang elok diberikan perhatian adab. Kalimat hadir bermaksud: datang.

157). dan Nabi Ibrahim a. Kalimat µIslam¶ itu sendiri bermakna µtunduk menyerah¶ dan µkesejahteraan¶. institutional. atau point of view yang tertentu.w.. Kalimat syahadat dalam Islam itu yang berbunyi la ilaha illa¶Llah Muhammadu¶r- .a. adalah µmurni¶ dan sederhana yang merupakan agama Nabi Adam a. (ali-µImran 19).s. Tentang istilah-istilah yang berkenaan ini kita akhiri pebincangan kita dengan membicarakan semantic content atau kandungan maknanya bagi istilah din.w. Fathu¶rRahman. akan menimbulkan kesan yang menyeluruh di dalam kehidupan kolektif. Peradaban Islam dan kebudayaannya. dan yang kandungan semantiknya boleh membantu kita dalam memahami beberapa ciri. Sifat yang sedemikian bila disebarkan ke dalam masyarakat dan kehidupan budaya. dan juga axiological dalam kebudayaan Islam itu sendiri. seperti Adab ad-Dunya wa¶d-Din karangan Abul-Hasan al-Mawardi rahimahullahi Taala: dan huraian tentang kehidupan beradap itu didapati dalam karangan terbesar Iman al-Ghazali rahimahullahu Taala. adalah merupakan pengembalikan kembali kepada agama fitrah yang asal yang paling pokok. Kesedaran tentang maksud adab yang menyeluruh sedemikian itu terbayang dengan nyatanya walaupun dalam tajuk kitab.15 ilmu dan disiplin sesorang itu. antaranya dalam ayat yang bermaksud: ³Sesungguhnya agama (yang diterima) di sisi Allah ialah al-Islam´. iaitu Ihya¶ µUlumi¶d-Dinnya Inilah antaranya istilah-istilah yang digunakan bagi menyebutkan identiti kolektif umat Islam. baik dari segiideational. Kalimat al-din itu sendiri terdapat lebih dari empat puluh kai digunakan dalam al-Quran. iaitu istilah yang digunakan dalam al Quran bagi menyebut Islam itu sebagai agama.a.s. sebagimana keadaannya dengan kebudayaan dan peradaban tradisional yang lain adalah berdasarkan kepada pandangan tertentu. iaitu wahyu yang ditanzilkan kepada Nabi Muhammad s. dan Islam yang datang kepada Nabi Muhammad s. (Cf. ataupun µmenjadi sama dengan Kehendak Tuhan¶.

2 Asas asas Sistem Politik Islam Asas asas sistem politik Islam ialah: .0 GLOBALISASI DAN POLITIK ISLAM 4.1 Pengertian Politik Menurut Islam Politik adalah 'ilmu pemerintahan' atau 'ilmu siyasah'. masukkanlah aku dengan cara yang baik dan keluarkanlah aku dengan cara yang baik dan berikanlah kepadaku daripada sisiMu kekuasaan yang menolong. Politik dalam Islam menjuruskan kegiatan ummah kepada usaha untuk mendukung dan melaksanakan syari'at Allah melalui sistem kenegaraan dan pemerintahan." (AL ISRA¶: 80 ) Diatas landasan ini para µulama¶ menyatakan bahawa : "Allah menghapuskan sesuatu perkara melalui kekuasaan negara apa yang tidak dihapuskan nya melalui Alquran. Pengertian ini bertepatan dengan firman Allah yang mafhumnya: "Dan katakanlah: Ya Tuhan ku. la bertujuan untuk menyimpulkan segala sudut Islam yang syumul melalui satu institusi yang mempunyai syahksiyyah untuk menerajui dan melaksanakan undangundang.16 Rasulu¶Llah memberi maksud yang paling ringkas dan padat terhadap sikap dan roh Islam itu sendiri. 4. Pengertian dan konsep politik atau siasah dalam Islam sangat berbeza dengan pengertian dan konsep yang digunakan oleh orangorang yang bukan Islam. iaitu 'ilmu tata negara'. 4.

2.1 Hakimiyyah Ilahiyyah Hakimiyyah atau memberikan kuasa pengadilan dan kedaulatan hukum tertinggi dalam sistem politik Islam hanyalah hak mutlak Allah. .2 Hakimiyyah Ilahiyyah membawa pengertian pengertian yang berikut: -Bahawasanya Allah adalah Pemelihara alam semesta yang pada hakikatnya adalah Tuhan yang menjadi Pemelihara manusia. manusia wajib ta'at kepada Nya dan ber'ibadat kepada Nya -Bahawasanya hanya Allah sahaja yang memiliki hak mengeluarkan hukum sebab Dialah satu satu Nya Pencipta -Bahawasanya hanya Allah sahaja yang memiliki hak mengeluarkan peraturan peraturan. dan di tangan Nyalah sahaja penentuan hidayah dan penentuan jalan yang selamat dan lurus.2." (A1 An'am: 57) 4. Oleh kerana itu." (A1 Qasas: 70) "Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah." (Al Furqan: 2) "Bagi Nya segaIa puji di dunia dan di akhirat dan bagi Nya segata penentuan (hukum) dan kepada Nya kamu dikembalikan. sebab Dialah satu satu Nya Pemilik -Bahawasanya hukum Allah adalah sesuatu yang benar sebab hanya Dia sahaja Yang Mengetahui hakikat segala sesuatu. Tidak mungkin ianya menjadi milik sesiapa pun selain Allah dan tidak ada sesiapa pun yang memiliki suatu bahagian daripadanya.17 4. dan tidak ada jalan lain bagi manusia kecuali patuh dan tunduk kepada sifat Ilahiyyah Nya Yang Maha Esa -Bahawasanya hak untuk menghakimi dan mengadili tidak dimiliki oleh sesiapa kecuali Allah. Firman Allah yang mafhumnya: "Dan tidak ada sekutu bagi Nya dalam kekuasaan Nya.

Kemunculan Islam dengan kelahiran Ar-Rasul s. kerana perebutan wilayah. Allah berfirman dalam surah Ali-Imran ayat 3:140 yang bermaksud : ³Dan masa (kejayaan dan kehancuran) itu Kami pergilirkan di antara manusia (agar mereka mendapat pelajaran)´. kita telah menyaksikan kebangkitan dan kejatuhan pelbagai bangsa dan tamadunnya Kita telah menyaksikan kegemilangan dan kejatuhan tamadun Mesir. akibat peperangan sesama sendiri. Parsi. 5.w. dunia berpaksikan umat Islam yang menjadi pemimpin terhadap halatuju sosio-ekonomi-politik dunia. pada abad ke-6 Masihi berkembang dengan meluas ke seluruh dunia dengan obornya dijulang oleh pemimpin demi pemimpin sehinggalah kejatuhan Khilafah Uthmaniyyah Turki pada tahun 1924. Byzantin dan Islam.18 Hakimiyyah Ilahiyyah membawa erti bahawa teras utama kepada sistem politik Islam ialah tauhid kepada Allah di segi rububiyyah dan uluhiyyah Nya. Sepanjang abad ke-6 hinggalah abad ke-15. Para rasul sendiri yang menyampaikan hukum hukum Allah dan syari'at syari'atNya kepada manusia. Kemudian.3 Risalah Jalan kehidupan para rasul diiktiraf oleh Islam sebagai sunan al huda atau jalan jalan hidayah. Yunani. 4. kerana peribadi kepimpinan . Mesopotamia.0 GLOBALISASI DAN CABARAN KE ATAS UMAT ISLAM Berdasarkan sejarah manusia.a. Rom. Jalan kehidupan mereka berlandaskan kepada segala wahyu yang diturunkan daripada Allah untuk diri mereka dan juga untuk umat umat mereka.

Sebagaimana kaum Aus dan Khazraj diadu domba oleh masyarakat Yahudi di Madinah sebelum kedatangan Islam. dan kamu menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar´ (Al-Isra¶ 17:4) . Allah berfirman : ³Sesungguhnya engkau dapati yang paling keras memusuhi orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang yang mempersekutukan Tuhan´. (Al-Maidah 5:82) ³Dan telah Kami buat keputusan untuk Bani Israel di dalam kitab: Sesungguhnya kamu akan membuat bencana di muka bumi dua kali. media dan politik di Amerika Syarikat dan Eropah mengambil alih hegemoni tersebut dan digantikan dengan Tamadun Yahudi-Zionis yang mencengkam dunia sehingga saat ini.1 Tamadun Zionis-Yahudi Abad 21 menderitai krisis kemanusiaan yang parah akibat daripada hegemoni Zionis-Yahudi yang menunggangi Amerika Syarikat untuk meneruskan agenda Zionis mencengkam dunia. Dominasi Tamadun Barat sampai ke kemuncaknya. mereka memastikan agenda pemusuhan diteruskan di samping melemahkan generasi muda dengan budaya hedonistik dan satanik. 5. apabila Gerakan Zionis dengan kekuatan ekonomi. begitulah yang sedang berlaku pada masa kini. Dengan penguasaan media cetak dan elektronik. Mereka kini mengadu domba umat Islam dan Kristian Barat dengan pelbagai cara melalui kekuatan yang ada.19 maka muncul pula Tamadun Barat Kristian yang mendominasi dunia dan menjadi paksi pada perkembangan manusia.

terdapat dua jenis reaksi yang berbeza. dari siri perbincangan yang dibuat di dalam dan di luar negara. Namun.20 5. Kashmir. (Lihat 50 facts that should change the world.2 STRATEGI MENGHADAPI CABARAN Persoalan yang selalu dibincangkan di kalangan aktivis Islam ialah bagaimana untuk menghadapi ancaman Zionis-Yahudi yang sedang mencengkam dunia Islam. Jessica Williams (2004). majoriti memilih jalan dakwah dan memperhebat gerakan penerangan mengenai Islam dengan menggunakan teknologi media yang terkini. dari kalangan generasi yang dijajah seperti Palestin. Lazimnya. Kadar kelahiran anak luar nikah di AS dan UK adalah yang tertinggi di kalangan negara maju. Setiap tahun rakyat Amerika Syarikat membelanjakan AS$10 billion untuk bahan pornografi manakala pada tahun 2003. Iraq. apatah lagi dengan pihak pemerintah. pada masa yang sama. dari kalangan yang bermastautin di Barat dan di negara yang tidak terlibat dalam peperangan. terhormat. Chechnya dan seumpamanya. Afghanistan. negara itu membelanjakan AS$396 bilion untuk melengkapkan pasukan tenteranya. purata 88 orang kanak-kanak dibuang sekolah di Amerika Syarikat kerana membawa senjata. Pertama. Setiap seorang dari tiga orang kulit hitam di Amerika Syarikat kemungkinan akan dipenjarakan kerana kesalahan jenayah. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka. Allah Ta`ala berfirman: Telah nampak kerosakan di darat dan di laut disebabkan kerana perbuatan tangan manusia. mereka pada umumnya memilih jalan perang kerana tidak diberi pilihan untuk hidup bermaruah. Mereka seboleh-bolehnya mengelakkan sebarang konfrontasi dengan mana-mana pihak. Setiap minggu. bebas dan merdeka. Kedua. agar mereka kembali (ke jalan yang benar) (Ar Rum 30:41) . tamadun Barat sedang menghadapi krisis moral dan sosial yang amat tenat. Memang sukar untuk menentukan jalan mana yang terbaik untuk umat ketika ini kerana setiap tindakan bergantung pada situasi dan kondisi.

umat Islam mempunyai peluang dan kekuatan berdasarkan perkembangan dan situasi yang ada.21 ³Sehingga mereka merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya.a. Islam terbukti berkembang dengan positif selepas Perjanjian Hudaibiyyah berbanding ketika perang sedang memuncak dan ini merupakan bukti bahawa suasana aman adalah prasyarat terhadap perkembangan dakwah yang pesat. tanpa perang. dan akibat perbuatan mereka itu adalah kerugian yang besar´(At Talaq 65:9) 5. .2. Teknologi media yang semakin canggih memungkinkan ajaran Islam dapat dicapai melalui internet dengan berkesan. Hanya setelah dua tahun Perjanjian Hudaibiyyah ditandatangani.1 Menggunakan Peluang Di sebalik cabaran dan masalah yang dihadapi. 5. Peluang ini ini mesti direbut dan digunakan untuk memartabatkan dirinya. Perang ke atas pengganas telah mengakibatkan masyarakat Barat yang berbudaya µingin tahu¶ semakin mendalami ajaran Islam sehinggakan semakin ramai yang menganut Islam. Misalnya.w. kesedaran beragama di kalangan semua penganut agama di dunia semakin meningkat akibat dasar pembangunan yang berasaskan faham sekularisme dan materialisme yang semakin global.2. Kesedaran agama ini adalah ruang terbaik untuk Islam berkembang. puluhan ribu umat Islam baik yang telah lama menganut mahupun yang baru telah berbondong-bondong memasuki Makkah dengan aman setelah bandar suci itu diserahkan kepada Ar-Rasul s. Umat Islam sendiri semakin ramai yang cuba dan berusaha untuk menghayati Islam secara menyeluruh akibat kegagalan sistem pemerintahan warisan penjajah yang dipaksakan ke atas mereka. cepat dan global.2 Mengelakkan Konfrontasi Umat Islam mestilah mengelakkan diri daripada terus berkonfrontasi dengan Barat. Pada masa yang sama kita mesti memperhebat usaha-usaha dakwah bil hal dan dialog antara agama.

Malaysia menggambarkan nasib para intelektual di dunia Islam seperti berikut: The Muslim scholar is either caught between the ignorant Mullahs threatening him with Jahannam or the corrupt rulers threatening with jail. . 5. Akibatnya maka ramailah ulama dan intelektual yang bisu. nasib ulama dan intelektual di dunia Islam amatlah memilukan sehinggakan ramai yang menjadi buruan pemerintah kerana lantang memperjuangkan kebenaran dan keadilan. dalam keghairahan berdialog. ummah akan terbela.4 Memperkasa Martabat Ulama dan Sarjana Umat Islam mesti memperkasa martabat ulama dan sarjana dengan memberi kebebasan dan hak membuat kajian. Dr Abdul Hamid Abu Sulayman. hal.2. kita perlu mengingati panduan al-Quran yang jelas menegaskan ³lakum di nukum wali ya din´ di dalam pengertian kita menghormati perbezaan aqidah masing-masing. 91-92) 5. menulis dan menyampaikan ilmu dengan bebas dan bertanggung jawab.2. Namun.22 5. maka kerajaan akan bertambah kuat.2. Sebagaimana pihak pemerintah mempunyai pelbagai keistimewaan dan kemudahan untuk memerintah. Ulama-Ulama abad 21 harus mempunyai ilmu perbandingan agama sebagai manhaj dakwah abad baru. negara menjadi menjadi aman dan damai.3 Memperhebat Dialog Antara Agama Umat Islam mestilah melahirkan pakar-pakar dalam bidang perbandingan agama ketika semua agama sedang mengalami kebangkitan masing-masing di seluruh dunia. Namun demikian. Mantan Rektor Universiti Islam Antarabangsa. pekak dan tuli dalam pengertian tidak lagi berani menegur pemerintah kerana serba ketakutan atau ditakut-takutkan. (lihat Islam under siege.5 Mengeratkan Hubungan Ulama-Umarak-Ummah Sejarah perkembangan Islam telah membuktikan bahawa apabila hubungan kesalingan antara ulama dan umarak menjadi erat dan kental. begitu juga status ulama dan intelektual harus menyamainya kerana ilmu adalah panduan hidup dan panduan beragama.

zalim dan autokratik. Sebaliknya pula. Katanya: ³ Kuasa raja dan kekuasaan sesebuah dinasti secara meluas hanya boleh ditegakkan melalui usaha sesuatu kumpulan dan perasaan kekitaan (Mukadimah. sejarah kerajaan Islam Samudera Pasai. 5.6 Menyemarakkan Semangat Kekitaan Ibn Khaldun (1332-1406) dalam kitab agungnya Mukadimah menekankan kepentingan semangat kekitaan sebagai prasyarat untuk bangun sebagai suatu bangsa yang kuat dan berpengaruh. hal.2. Perubahan demografi yang dramatik akibat ledakan pertambahan penduduk. Semangat kekitaan yang berdasarkan persaudaraan Islam (ukhuwwah Islamiyyah) semakin lumpuh. 138). Kadar penghijrahan yang besar ke dunia Barat. ummah tidak terbela. Akhbar S. Jenayah rasuah tak terbendung . Melaka dan Aceh membuktikan bahawa wujudnya kesalingan ini telah menjadikan kerajaan tersebut menjadi pusat perkembangan Islam yang paling penting dan berpengaruh pada abad 14 sehingga ke-17. Pemerintah yang lemah. Proses urbanisasi atau perbandaran yang terlalu cepat dan tidak terancang 2. 5. negara akan hancur sama ada kerana perpecahan dalaman akibat serangan luar atau ditimpa bala bencana. melepaskan geram dan marah tanpa berkemampuan untuk bertindak membela nasib umat yang menderita.23 Di Alam Melayu. sebaik sahaja ulama dan umarak bermusuhan. Pertubuhan NegaraNegara Islam (OIC) yang antara tujuannya untuk menyatukan umat. Ahmad menyatakan 10 sebab mengapa semangat kekitaan hampir lumpuh di batang tubuh umat Islam: 1. 3. Jurang miskin-kaya semakin melebar 6. telah merosot peranannya sekadar tempat meluahkan perasaan. maka pemerintahan akan lemah. dunia Islam menderitai perpecahan yang parah. 4. Akibat badai globalisasi yang melanda dunia pada hari ini.

´ (Sirah Nabawiyyah.  Kelompok ketiga ini melakukan kerjasama dengan barat dan menunjukan identitasnya. Kelompok yang bersikap positif dan secara automatik tidak bersikap anti  terhadap barat dan modenisasi. Budaya materialisme menggantikan agama dan adat resam 8. Kelompok tersebut menerima dari barat dengan menggunakan penyaranan dan melakukan pembunuhan apabila tidak sesuai dengan prinsip mereka. kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. kelompok tersebut menjadikan pemisahan antara agama dan politik atau masalah keduniaan lainnya. 9. ³Maka perhatikanlah perkataanku itu. Kitabullah dan Sunnah Nabi-Nya. Aku tinggalkan sesuatu kepada kamu. Menurut Qodri Azizy masyarakat Islam dalam menilai globalisasi tersebut terbahagi kepada tiga kelompok besar: Sikap dari golongan kaum Muslimin yang anti barat dan anti modernisme. Kelompok ini menjadikan barat sebagai kiblat dan role mode masa depan atau bahkan menjadikan barat menjadi way of life. sesungguhnya telah aku sampaikan.  Kelompok yang terpengaruh oleh modenisasi dan sekulerisasi.w.24 7. wahai manusia. ms 435).a. al-Buti.0 PENGUBAHSUAIAN DAN RESPON ISLAM Dalam menghadapi arus globalisasi ini menjadikan kita harus bersikap positif dan penuh hati-hati. . dalam Khutbah Wada¶ yang merupakan formula illahi untuk umatnya meneruskan peranan kekhalifahannya. 6. Budaya hedonistik yang subur akibat penyiaran media yang tidak terkawal Sebagai langkah awal untuk menggembalikan semula semangat kekitaan ini. Kualiti pendidikan semakin merosot. iaitu. kita menyeru semua pemimpin dunia Islam yang berpegang kepada apa yang diseru oleh baginda Ar-Rasul s. Krisis identiti yang parah antara elit dan massa 10. (Qodri Azizy: 2003). yang jika kamu pegang teguh.

   Paradigma revivalis terhadap kapitalisme global. Jika kita perlu maka kita perlu menyiapkan umat Islam untuk bersaing dalam globalisasi. Paradigma Tranformatif terhadap Kapitalisme global.25 Akibat yang ditimbulkan oleh globalisasi tersebut menyebabkan kemiskinan dan bentuk humanisasi yang meluas. disebabkan oleh ketidakadilan sistem. Globalisasi dan kapitalisme bagi mereka salah satu agenda barat dan konsep non Islami yang di paksakan untuk masyarat muslim. Sedangkan globalisasi adalah merupakan projek kapitalisme yang lain bagi golongan ini menjadikan sebab kemiskinan. Kemiskinan tidak ada sangkut pautnya dengan globalisasi dan kapitalisme. dan mengalineasi masyarakat. Mereka melihat kenapa umat Islam mundur merupakan akibat dari kebanyakan umat Islam memakai ideologi lain sebagai pijakan dasar dari pada al Quran. Manusia tidak mengetahui senario besar dari Tuhan dari perjalanan umat manusia. Maka respon umat Islam terhadap kemiskinan sesuai dengan perkembangan kapitalisme global terbagi menjadi empat paradigma umat Islam: Paradigma tradisionalisme tentang kapitalisme global. Pemikiran tradisionalisme ini tentang kapitalisme global yang menyebabkan kemiskinan adalah merupakan hakikat dan rencana Tuhan. ekonomi dan politik yang tidak adil. Paradigma modenisme terhadap kapaitalisme libral. Paradigma kaum modernis menilai tentang kemiskinan berakar pada persoalan karena ada sikap mental atau budaya ataupun teologi mereka. Mereka percaya bahawa yang menyebabkan kemiskinan rakyat. Sedangkan dalam al Quran sebagai petunjuk yang benar sebagai fungsi bermasyarakat dan Negara. Bagai mereka globalisasi  . Masalah kemiskinan dan marginalisasi tidak ada kaitannya dengan globalisasi dan neolibralisme. marginalisasi.

26 dan kapitalisme merupakan ancaman bagi orang-orang miskin. Dari ajaran tersebut menjadikan kita mampu mendialogkan antara kepentingan dunia dan akherat. . dasar motifasi dan inspirasi kebaikan dan kemajuan dunia. Kerana globalisasi untuk kepentingan dan akumulasi berbagai kapital besar untuk menghancurkan lingkungan hidup. (Mansuor Fakih: 2002). Sebagaimana dalam ajaran Islam lebih menekankan keseimbangan antara dunia dan akhirat. (Qodri Azizy: 2003). Nilai Islam menjadikan landasan. segenap budaya sosial yang mana kehidupan masyarakat bergantung.

Keburukannya perlu dihindari dan diatasi sebaik mungkin. . y Kebaikannya perlu dimakmurkan dan dimanfaatkan oleh rakyat negara ini. y Kita perlu menggunakan segala kekuatan dan kekayaan yang ada pada kita. Pengaruhnya sungguh besar dan luas sehingga ia meliputi semua bidang peradaban.27 RUMUSAN y Gelombang globalisasi kontemporari adalah yang terbesar dan terkuat pernah melanda dunia. terutamanya kekayaan dalaman (inner riches) yang terdapat dalam agama dan tradisi kita baik yang berupa kerohanian mahu pun yang berupa intelektual atau keilmuan. kita dipanggil untuk menilai buruk baik fenomena globalisasi ini dengan lebih teliti lagi. Demi menjamin proses pembinaan peradaban di negara ini di atas landasan kerohanian dan moral yang dituntut oleh Islam dan agama-agama lain berterusan tanpa banyak terjejas.

Aktiviti ekonomi tidak dliasingkan mahupun dipencilkan daripada dirnensi kehidupan lain. lstilah ini digunakan untuk hampir semua perkara yang berkaitan dengan el<0n0mi. pengagihan clan pengguna-an barangan dan perkhidmatanz Globalisasi aliran dan dasar ekonomi amat jelas 'sel<ali mempunyai kesanterhadap sistem dan l MULTAQA ULAMA SEDUNIA - budaya di dalam negara. Namun maksud harafiah globalisasi ialah menjadikannya global. Kos sara hidup akan meningkat. kita perlu memahami giobalisasi dan memberi tindak balas secara positif. Apapun.28 LAMPIRAN Peranan Wanita Islam dalam Menghadapi Cabaran Globalisasi Oleh: . Penswastaan perkhidmatan bererti perbelanjaan pengguna. peranan kecil kerajaan dan saiz belanjawan. globalisasi dilihat sebagai kuasa luaran yang datang dari barat atau negaragmaju yang boleh memberi kesan terhadap aktiviti ekonomi tempatan kita. Kemajuan dalam teknologi komunikasi makiumat internet menjadikannya mustahil bagi mana-mana negara membebaskan dirinya daripada fenomena globalisasi. Pada peringkat kebangsaan. sensitiviti. ekonorni merujuk kepada peraturan Wang dan sumber di dalarn sesebuah negara terutama dari segi pengeluaran. Dasar pasaran terbuka adalah suatu cabaran kepada ekonomi tempatan kita kecuali kita boleh menawarkan produk atau perkhidmatan yang leblh berkualiti dan infrastruktur kita pula lengkap dan pengurusan kita cekap. jika nilai saham dl pasaran jatuh dengan mendadak. Khalijah Mohd Salleh %~ Pengenalan Globalisasi adalah ungkapan yang begitu popular sekarang lni. tenaga. Walau bagaimanapun. Apakah yang dimaksudkan menjadikannya global? Siapakah yang mengglobalkan sesuatu? Penuiisan tentang ekonomi naenunjukkan bahawa terclapat beberapa perkara yang dikaitkan dengan globalisasi: pasaran bebas. Sumber utama kita ialah manusia. sosial dan budaya. kerajaan menghendaki kita menguatkan kelebihan persaingan kita demi kehidupan negara. penyusunan semula pelbagai aktiviti untuk memudahkan pelaburan yang memberi ganjaran-terhadap inisiatif individu dan peningkatan peranan sektor swasta (Forum Dasar Global. mencipta keuntungan. penswastaan pelbagai fungsi yang dahulunya ditanggung oleh kerajaan (seperti bekalan air. perubatan dan perkhidmatan pendidikan). Sama ada disedari ataupun tidak. Justeru. daripada satu kumpulan ke satu kumpulan dan daripada kerajaan kepada kerajaan bergantung pada pengertian globalisasi kepada setiap seorang daripada kita. Ketidaktentuan pasaran kewangan berupaya dengan sekelip mata menjadikan klta lebih miskin. kebimbangan dan tindak balas individu terhadap kesan giobalisasi akan berbeza daripada seorang individu kepada individu yang lain. yang pastinya setiap orang terlibat dengan globalisasi sama ada kita ambil kisah untuk memikirkan sejenak implikasinya ke atas kehidupan kita ataupun tidak. begitu juga individu. Untuk hidup. pengaruh institusi dan pasaran kewangan antarabangsa terhadap keutamaan dasar kebangsaan. Oleh hal yang demikian . Beberapa perkara asas yang perlu diiakukan ialah memastikan bahawa kita cekap dalam cara kita menguruskan hal ehwal kita dan mesti ada kualiti dalam apa juga produk yang kita hasilkan atau perkhidmatan yang kita berikan. 199811 Inilah amalan ekonomi bersifat kapitalistik-turbo yang diterima pakai pada dasarnya oleh negara maju.

Seterusnya. pasaran akan dipenuhi dengan semua jenis teknologi menggunakan ketuhar sebagai ganti kayu api untuk memasak bagi mengurangkan masa memasak sebanyak hampir 75 peratus daripada masa pernah diambil.29 itu. Tetapi pengurangan masa bagi aktiviti domestik ini tidak memberi kita lebih banyak masa untuk berehat. kita akan selamat di dunia dan di akhirat. lmpak Globaiisasi terhadap Sosial Seiring dengan globalisasi ialah penggunaan teknoiogi tinggi moden yang mempertingkatkan kecekapan.w. para pekerja dalam perbadanan multinasional atau sektor swasta diberhentikan dengan pampasan yang terhad. persekltaran dan juga diri kita sendiri. Senario ini tentu sekali akan menjadi berbeza di kaiangan wanita dari negara berstatus sosioekonomi yang lebih rendah atau di negara kurang membangun. Oleh itu harapan itu ada tetapi bagaimanakah kita melaksanakan ajaran ini? Peranan utama lelaki dan perempuan aclalah sebagai hamba dan khalifah Allah. Penswastaan perkhidmatan kesihatan dan pendidikan. dan tiada halangan kepada pengagihan produk dan perkhidmatan pada bila-bila masa dan di mana juga. Apabila situasi ekonomi jatuh. Sebagai seorang hamba kita hendaklah patuh kepada apa yang diperintahkan kepada kita dan sebagai khalifah kita adalah (vicegerent) wakil Allah. peranan yang boleh mereka mainkan dan tanggungjawab mereka. produktiviti meningkat berfipat ganda. Sifat semua aktiviti ekonomi yang berorientasikan keuntungan.µ PERANAN WANITA ISLAM DALAM MENGHADAPI CABARAN CLOBALIS/\SI' _ lain seperti -keluar bekerja. Bukan sahaja manusia mesti berilmu tetapi mereka mesti juga memuaskan. akhirnya meningkatkan kos kehidupan. Bagaimana pula selepas itu? Peranan dan Tanggungjawab Apakah peluang hidup dalam situasi kompleks yang tidak menentu ini? Sebagai orang Islam kita mélsti percaya bahawa kita boleh hidup. kreatif dan produktif. Sebaliknya kita penuhi masa kita dengan aktiviti 2 . bijak. Kita perlu menjaga keselamatan keluarga. Mesin basuh telah mengurangkan satu Iagi beban kerja fizikal daripada banyak wanita. Allah s. kertas kerja ini memberi fokus kepada cabaran yang dihadapi oleh wanita. Dengan pengenaian ringkas mengenai globaiisasi. Ia mengumpan orang ramai membeii produk ini. secara automatik akan mernbataskan akses kepada pelbagai aktiviti pendidikan dan budaya hanya kepada mereka yang kaya atau mewah. kita perfu memastikan bahawa potensi bakat sumber manusia kita cukup membangun. Barulah kita dapat mengharapkan Sumber bahan kita diuruskan dengan baik dan kita terus maju danmembangun. hanya orang yang mewah sahaja akan mendapat faedah pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. mengingatkan kita yang baginda meninggalkan kita dua perkara: al-Quran dan al-Sunnah dan sekiranya kita patuh dengan apa yang ditetapkan kepada kita oleh al-Quran dan al-Sunnah.a. Dalam keadaan iain iklan dihantarkan ke hadapan pintu yang memaklumkan orang ramai mengenai adanya produk yang sering dijual pada harga yang dikurangkan. kerajaan. Kertas kerja ini berakhir dengan impiikasi perbincangan terhadap peranan dan tanggungjawab wanita. Urusan bofeh diseiesaikan dengan Iebih pantas. masyarakat. jadi.w. bergantung sama ada kitabekerjasdi luar rumah ataupun tlclak dan mempunyai peruntukan dana yang mencukupi. keselesaan ataupun kualiti. Nabi Muhammad s. suatu contoh mudah iaiah penyerahan pizza ke depan pintu dengan hanya mendail nombor Pizza Hut. Dorongan untuk berbeianja sentiasa ada biarpun ia atas nama gaya hidup. Satu-satu faktor yang menentukan sama ada kita menerlma pakai penggunaan teknologi ini ataupun tidak.t. mungkin juga cukup untuk memenuhi keperluan kewangan keluarga untuk beberapa bulan yang berikut. menyediakan kita .

justeru. yang pada telahan saya orang Islam sudah mula mengalaminya hari ini. Dia juga mengingatkan kita kepada Hari Kiamat agar menjalani kehidupan cara Islam bagaikan menggenggam bara arang. Apa yang kita perlukan ialah supaya semua orang bekerja secara kerjasama untuk menangani cabaran ini. PERANAN WANITA ISLAM DALAM MENGHADAPI CABARAN GLOBALISASI . Cara hidup Islam cliajar di dalam al-Quran dengan prinsip asasnya dinyatakan dengan jelas dalam surah all-Fatihah . lni bukan hanya untuk kehidupan manusia tetapi untuk memblarkan kita nwengalami faedah. Kita boleh dan harus bergantung pada kuasa wanita untuk rnembantu mengekalkan komitmen negara untul§ menjadi negara perindustrian dan maju.3MULTAQA ULAMA SEDUNIA biarpun ia fizikal. Kedah dan Pahang. Kita dihina. Islam sebagai suatu cara hidup mengutamakan kebergihan dalam-setiap aspek kehiclupan . Pertama kita clikehendaki mengenali hakikat bahawa kita mempunyai Allah. kita mengambil wuduk lima kali sehari dengan penuh kesedaran bukan. Kita mesti teruskan dengan proses pembiakan (penambahan) manusia. Peranan Biologi sebagai Seorang Wanita Menurut Banci Penduduk tahun 2000. hanya membersihkan diri kita secara fizikal tetapi membersihkan jiwa kita secara sirnbolik. Daripacla Surah Azzariat (51 :56) kita diajar bahawa Allah mencipta iin untuk berkhidmat kepada Allah. Daripada Surah al-Muik (67:2) kita diingatkan yang Allah berupaya mematikan dan menghidupkan sesiapa yang clikehenclal<i~Nya supaya Dia boleh menguji siapa di kalangan kita yang terbaik dalam amalan kita. Kita memaaf dan melupakan clemi memastikan yang kita bersih dari segi émosi. Sesungguhnya ini suatu cabaran kepada orang Islam hari ini terutamanya mereka daripada generasi hari ini yang lahir apabila Malaysia berkeadaan dan berkedudukan lebih baik dari segi kebendaan berbanding keadaan dua generasi yang lalu. jalan yang dirahmati dan bukannya jalan salah ataupun jalan mereka yang sesat. oleh itu boleh diharapkan untuk -memainkan peranan bermakna apabila berhadapan dengan cabaran globalisasi. dengan cara itu bolehlah kita mengharapkan keselarasan dalam rentak tingkah laku s05ial rakyat Malaysia ke arah merealisasikan matlamat pembangunan negara.1 peratus Bumiputera. Nisbah wanita di Malaysia hampir lima puluh peratus. minat dan tentu sekali peluang kita. Kelantan. pencipla kita yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.. Dari satu segi. kecekapan. Angka ini hampir setengah daripada keseluruhan penduduk. Peranan kita sebagai khaiifah boleh dilaksanakan dengan banyak cara bergantung pada kecenderungan.urnrnul kitab.Sebagai contoh.30 dengan sumber asli de'mi untuk memenuhi keperluan kita untuk membangunkan sebuah masyarakat bertamadun. emosional. Wanita aclalah sumber manusia negara. 49 peratus wanita clan tahap urbanisasi kurang daripada 40 peratus bagi negeri Perlis. Wanita Malaysia. Bagaimanapun kita diperlngatkan bahawa kepada Allah kita akan kembali. Peranan biologi kita sebagai seorang wanita akan tetap tidak berubah. keseronokan dan rahmat menjadi seorang wanita dan menjadi seorang lbu. Malaysia bernasib balk mempunyai sebilangan wanita clengan pendidikan di peringkat ketiga (tertiary) yang meneroka ke dalam pelbagai jenis profesion dan menjawat pelbagai jenis jawatan termasuk jawatan pengurusan tinggi. dan di bahagian dunia tertentu diancam apabila kita memakai tuclung kepala ataupun memakai jubah. Raja Hari Akhirat. Allah yang kita sembah dan pertolongan-Nya kita cari. kerohanian mahupun s0sial. intelektual. Kita memohon kepada-Nya supaya memberi menunjukkan kepada kita jalan kehidupan yang lurus. penduduk Malaysia sekitar 23 juta orang dengan 65.

Paling fidak yang boieh mereka lakukan iaiah mema-stikan bahawa mereka menjadi model contbh wanita untuk anak-anak mereka terutama dalam mengekalkan hubungan suami isteri yang baik. Tambahan puia tidak semua wanita bofeh berhenti kerja tetapi semua kanak-kanak memerlukan penjagaan yang baik. Keperitan hidup dengan ibu atau bapa tunggal atau tanpa ibu bapa adaiah berpanjangan. Mungkin bagi ibu bapa masa kini untuk memainkan peranan mereka secara berkesan. ' Sungguh membimbangkan bagi kita untuk melihat pasangan muda yang bercerai hanya selepas dua tahun berkahwin. Mungkin juga Iebih baik jika pasangan ini juga diberikan kursus mengenai keibubapaan yang berkesan dan bermakna. Tentu sekali ini mempunyai sesuatu kesan tefhadap kehidupan keiuarga. . Mereka memerlukan kaunseiing dan bimbingan ketika ikatan kasih mereka masih kuat dan bukannya ketika perceraian akan berlaku. Kita perlu pastikan yang khidmat penjagaan kanakkanak terus memenuhi standard bagi pembesaran dan perkembangan awal alam kanak-kanak yang teratur. perindustrian. suami dan isteri tidak boieh mengabaikan peranan mereka sebagai ibu bapa. Penggunaan bahasa lnggeris dipromosikan secara hebat dan ini rnenjadikan penggunaan bahasa tempatan. asuhan mesra dan perneliharaan yang mereka perlukan bagi pembesaran dan perkembangan yang baik. Bagaimanapun. kita dapat mengharapkan anakanak kita membesar dan berkembang dengan baik dalam aspek Iain keperibadian mereka.31 Dengan peranan biologi itu. Pengasuh anak yang diamanahkan penjagaan anak-anak mereka oleh ibu adaiah orang yang sangat penting bagi anak-anak kita. Ku rsus mengenai perkahwinan diberikan kepada pasangan yang akan berkahwin. lni termasuklah kemasukan budaya Barat yang terdiri daripada makanan segera.3 Semoga ibu bapa muda kita akan bertindak pantas dan menyokong usaha yang diambil oleh Lembaga untuk memastikan yang institusi keluarga di Malaysia kukuh dan kanak-kanak di Malaysia gembira dan sihat sejahtera. kemesraan dan perhatian. pendidikan dan kelayakan yang lebih baik telah menarik wanita untuk menyertai tenaga keria. Dengan menyelesaikan masalah-masalah emosi itu. iaitu bahasa Malaysia kurang berfungsi. Tahap hubungan antara pasangan mesti menggambarkan kasih sayang dan hormat-menghormati antara satu sama lain. perfumbaan Formula 1 menerusi program budaya dan sukan di TV melalui satelit. Sebagai Pemeliharaan Budaya dan Persekitaran Islam Globalisasi aliran dan dasar ekonomi rnempunyai kesan terhadap sistem sosial dan budaya di dalam negara. wanitalah yang akan mengandungkan anak. Lembaga Penduduk dan Perancangan Keiuarga Malaysia (LPKM) mempunyai objektifnya mengukuhkan institusi keluarga dengan mengenai pasti faktor yang mempengaruhi dan membangunkan serta mempromosi program keluarga dan keibubapaan dengan matlamat 5 MULTAQA ULAMA SEDUNIA ' melahirkan rakyat yang benanggungjawab. Akar budaya keagamaan Bumiputera bagi gaya hidup kita akan digantikan oleh eiemen-elemen asing apabila kita méngizinkan diri kita sendiri didedahkan kepada maklumat dan pengaruh asing tersebut. Cara pasangan melayan dan berinteraksi antara satu dengan Iain boleh rnemberi kesan kepada kestabilan dan keselamatan emosi dalam diri kanakkanak kerana ciri-ciri tersebut sangat penting bagi pembangunan keperibadian normal kanakkanak itu. Jadi bagaimanakah perkara ini bbleh diselesaikan? Bagaimanakah penjagaan kanak-kanak boleh diinstitusikan? Apakah yang mesti diiakukan oleh ibu bapa untuk memastikan yang anak-anak yang mereka tinggalkan ini apabiia mereka pergi bekerja tidak dinafikan kasih sayang. Juga tidak mudah bagi wanita yang benar-benar berminat dalam kedua-dua kerjaya dan kehidupan keluarga meninggalkan salah satu daripadanya. Masyarakat cenderung mempunyai iebih banyak individu bermasalah apabiia anak-anak kecii ini rnembesar menjadi remaja dan orang dewasa. Kanak-kanak dinafikan kasih sayang ibu bapa. Bagaimanapun. Peranan ini kelihatan janggal antara satu sama iain.

Pada masa yang sama. pemiilk kedai makan membenarkan dltayangkan rancangan hlburan TV sekuat-kuatnya. Persekitaran budaya adaiah faktor penting dalam kehidupan sesiapa sahaja khususnya apabila individu itu masih di peringkat pembentukan pandangan dunia dan set niiainya sendiri. Apa yang penting kepatuhan solat akan . Pemilik kedai boleh menutupkan bunyi muzik rock yang sangat kuat itu dan memasangkan bacaan ayat suci al-Quran. Islam mematuhi batasan tingkah laku sosial antara jantina. Nilai yang disebarkan adalah kehidupan bagi yang paling iayak. Contoh amalan yang mudah ini akan mernbantu mengingatkan belia kita mengenai waktu solat mereka. " Apa yang lebih mengancam iafah kemasukan nilai bukan lsiam ke dalam masyarakat kita terutama di kalangan para belia dan kanak-kanak . Kita harus mempromosikan kepatuhan kepada cara hidup Islam. menerima pakai cara hidup berseronok bagi ke~ hidupan seperti hiburan dan sukan. Sebagai contoh. Nilai dan amalan ini sangat bertentangan dengan cara hidup Isiam yang kita terima secara tradisi. memastikan program hiburan ditutup semasa azan dan pada waktu solat. Tidak ada apa yang mengejutkan jika kita berada di kawasan awam bukan Islam. iaitu suatu cara hidup dan kod penilai perilaku adalah sebahagian daripadanya. Islam menganjurkan kefertiban daiam tingkah laku. Sebagai contoh. Kita tiada hak menghalang apa jua yang ingin dilakukan orang lain. kedai makan dan pemilik keclai Ini mempengaruhi pengunjung supaya meninggalkan kesedaran dan penghormatan mereka kepada agama mereka. kesombongan hingga kepada tingkah iaku lucah apabila cuba mengatasi orang lain. Lama-kelamaan agama tidak lagi akan mempunyai kaitan ke atas cara merekamengendalikan kehidupan mereka. Jadi kita mempunyai tanggungjawab dari segala hak untuk menyediakan cara hidup alternatif terutama bagi rnereka yang mengarnalkan tingkah Iaku yang tidak diingini kerana kejahilan. khususnya di keclai yang sangat hampir dengan masjid. kita dapati bahawa apabila azan berkumandang dan sudah masuk waktu solat. anak-anak kita akan segera dibentuk untuk mengembangkan tabiat yang sama. Ini bercentangan dengan prinsip bahawa Islam.32 Kita mungkin boleh menerima gaya berpakaian yang moden dengan syarat tidak melanggar batas syariah iaitu menutup aurat. inilah proses penyebaran norma budaya kepada anak kecil kita. ia menjadi adat bagi mereka untuk melakukan perkara yang sama apabila mereka hiciup sendiri.kehidupan bebas antara ielaki dengan perempuan yang bukan mahram seperti kebebasan menzahirkan perasaan seperti berpelukan dan berkucupan di tempat awam cara hidup yang sangat kebendaan dan (individuaiistik. Bagaimana aiam persekitaran terbina akan mempengaruhi secara tidak langsung kegiatan kita. Berallh keluar dari rumah. pada masa ini kita dapat melihat hakisan persekitaran Islam di tempat awam seperti di gedung beli-belah. Sebaik sahaja tabiat sedemikian diwujudkan di rumah. Kurangnya kepekaan mereka kepada halhal sedemikian adalah suatu tanda tidak hormat terhadap agama mereka sendiri. jika kita mematuhi secara rutin waktu soiat kita dan pembacaan al-Quran pada waktu subuh ataupun maghrib. Kita harus menghormatl dan mematuhi waktu solat kita. tetapi menjadi agak membingungkan sekiranya ia kebanyakannya dalam kawasan awam orang Islam. Hari _ini orang hampir mengatakan bahawa agarna adalah hal periloacli dan oleh itu tidak boleh dlcampuri secara umum. Mungkin juga kumpulan wanita boleh bekerjasama dengan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) untuk melakukannya. juga rnenjadi amalan baik untuk 6 PERANAN WANIT/I ISLAM DALAM MENGHADAPI CAB/IRAN GLOBALISASI memaklumkan kepada anak kita kemungkinan mereka. Daripada memperkukuhkan kepatuhan mereka terhadap tradisi Islam.menemui orang yangtidak mengama|kan norma demikian agar mereka tidak akan terkejut apabila mereka melihat amalan yang berbeza oleh orang yang datangnya dari bangsa dan agama yang sama.

Dengan membesarkan individu yang sedemikian adalah diharapkan orang Islam dapat mengatasi aspek negatif kebendaan yang dibawa melalui sistem ekonomi kapitalis. meminta pemilék keclai dan restoran melaksanakan tanggungjawab sosial mereka dengan mewujudkan persekitaran Islam bagi pengunjung Muslim.33 menghalang orang daripada melakukan perkara mungkar. kita perlulah bersikap praktikal clan bertimbang rasa. mereka boleh mernilih program pembacaan alQuran ataupun perbincangan agama. setiap daripada kita mempunyai potensi untuk menyecliakan perkhidmatan lcepada orang lain dalam peranan kita sebagai anak. Maksud perkhidmatan dalam penulisan ini diambil dalam pengertiannya yang meluas. lbu muda harus menghargai keperluan untuk menjalani pemeriksaan kehamilan secara tetap dan tidak mengguna pakai sikap laissez faire berhubung pemeriksaan perubatan. Sebagai wanita yang boleh melahirkan anak. I Wanita sebagai ejen penyebaran budaya boleh mencadangkan kepada Jabatan Hal Ehwal Agama. Malaysia mempunyai khidmat penjagaan kesihatan yang baik. Sebagai Ahli Profesional Kehidupan Keluarga Setiap orang daripada kita adalah hamba Allah dan Khalifah. ada keperluan untuk menjaga keadaan ¿zikal janin semasa mengandung dan selepas anak dilahirkan. Mereka juga mungkin tidak mengamalkan Iabiat rnakan secara sihat dan sempurna. khususnya pada waktu solat. sebagal ibu. pertama mereka mesti mempercayai bahawa pahala yang cllberikan oleh Allah kerana membuat orang lain sedar dari segi agama adalah lebih daripada keuntungan yang boleh mereka buat menerusi penyediaan perkhidmatan mereka. lnstitusi keluarga adalah tunggak pembinaan masyarakat. lbu bekerja yang pada masa sama hamil boleh dengan mudah rnenjadi tertekan. bijak dan berguna kepada rnasyarakatnya. Oleh itu. sebagai ahli sebuah intitusi dan rnasyarakat. Mereka perlukan sokongan . Amatlah bermanfaat sekiranya bengkel untuk kumpulan perniagaan diadakan agar mereka memahami dan menghargai keperluan untuk membantu program pembangunan masyarakat dalam memupul-< kesedaran keagamaan di kalangan masyarakat Islam. Oleh itu. inilah cara tidak langsung mengekalkan ciri moral cara hidup Islam. Sebagai ganti. boleh menyebabkan ibu muda rnengambil ubat sewenang-wenangnya untuk menghentikan rasa loya tanpa menyedari kemungkinan bayi mereka akan dilahirkan cacat. Jenis individu apa yang akan terbentuk pada kemudian hari adalah bergantung sebahagiannya kepada sejarah kita pada masa lalu. lni bermakna. Kita lnginkan bayi yang dilahirkan sihat. Berhubung dengan perkara ini adalah penting kaum wanita diberi pelajaran atau mempelajari sendiri mengenai pembangunan kanak-kanak dan penjagaan anak dari dalam kandungan hingga clllahirkan dan peringkat awal rnasa kanak-kanak. la termasuk prestasi kerja atau tugas untuk orang lain dalam keluarga ataupun sebaliknya. Kurangnya pengetahuan terhadap kesan pengambilan dadah pacla peringkat tiga bulan pertama kehamilan. ini dijelaskan oleh sebuah hadis yang mengatakan bahawa kerja yang paling balk yang dicipta Allah untuk manusia ialah menjacli seorang ibu atau bapa. Kita mesti mencuba melakukan sesuatu yang terbalk untuk membesarkan anak-anak kita demi menjadi insan kamil. Islam tidak menghalang membuat keuntungan tetapi menerima pakai pendekatan hedonisme untuk menggoda orang mengunjung kedai mereka 7 MULTAQA ULAMA SEDUNIA adalah tindal-(an yang meniijikkan. berilmu. iaitu orang Islam yang baik. Mungkin juga keterlaluan untuk menutup kedal ketika waktu solat tetapi tentu sekali tidak mustahil menutup program hlburan semasa azan. lnilah tanggungjawab kita. Pertama. perkhidmatan pertama kita ialah menjadi Ebu yang baik clan bertanggungjawab kepacla anak kita. Tentu sekall. Keibubapaan merupakan satu kerjaya. Bagaimanapun.

lni selaras dengan hadis yang menasihatkan kita supaya menuntut iimu dari buaian hinggalah ke liang lahad. Oleh hal yang demikian. Justeru suatu pendekatan budaya perlu diguna pakai untuk menyeiesaikan masalah itu. Berhubung dengan prestasi kita yang Febih rendah daiam bidang sains dan matematik. sekolah menengah. plhak kerajaan mungkin tidak mampu melaksanakan clasar sosial terhadap organisasi-organisasi. . perlngkat tertinggi. Penclidikan yang baik hendaklah dimulakan dari buaian seterusnya pendidikan prasekolah. juga jika kita ingin bertahan daripada kesan globalisasi. Fenomena ini be-lum diatasi dengan jayanya. Kita boleh. prestasi kita berbanding dengan bukan Islam. Terdapat masalah yang iebih asas yang belum kita atasi iagi. Menyedari kesan globalisasi. Kita memÀiki petensi tersebut.MULTAQA ULAMA SEDUNIA Rekod prestasi akademik kita perlu diperbaiki. Pandangan peribadi saya ialah bahawa ia tidak boleh diselesaikan di dalam bilik darjah. 9. Kita mungkin juga tidak akan berpuas hati hanya setakat belajar untukn lulus. Sekali Iagi pandangan peribadi saya ialah masalah ini bersifat budaya. lni bukanlah bererti kita tidak mempunyai potensi untuk melaksanakannya dengan baik. 100³ Paratus D Bumlputera lµ I Bukan Bumiputera Rajah 1: Pengagihan ahli profesional di kalangan burniputera dengan bukan bumiputera-di Malaysia. lni merupakan satu cabaran dalam budaya kerja yang mementingkan produktiviti clan keuntungan di samping membiarkan para pekerja menyelesalkan sendiri masalah keluarga dan rungutan mereka. Rajah 1 di bawah menunjukkan pengagihan golongan profesional di kalangan kumpulan Bumlputera lorang islam Melayu adalah golongan majoriti dalam kumpulan ini) dan orang bukan bumiputera. l Orang Islam di Malaysia yang majoritinya terdiri daripada orang Melayu kekurangan sumber manusia profesional yang diperlukan untuk memastikan penyertaan sama rata dalam pelbagai jenis aktiviti ekonomi. secara peribadi saya percaya ia bukanlah kerana kita kekurangan keupayaan untuk belajar tetapi . Malangnya. Pendidikan yang baik adaiah suatu keperluan jika kita ingin kekal bersaing. Pertimbangan perlu diberikan dan rnereka perlu mempunyai kemahiran mengatasi tekanan agar mereka dan mengimbangi tekanan -kerja dan keseronokan menjadi hamil. sains dan lnggeris. khususnya kaum Cina berada di paras yang lebih rendah dalam bidang matematik. Bagaimanakah kita menganggap ilmu sebagai sebuah masyarakat? Apakah nilai yang diberikan oleh keluarga dan masyarakat kita terhadap ilmu? Bagaimanakah peroiehan ilmu berbanding clengan perolehan kebendaan? Yang manakah lebih penting? Kita boleh lihat bahawa keputusan yang kita buat berhubung dengan iimu akan mempengaruhi penglibatan kita ciengan aktiviti berkaitan dengan ifmu. sekolah rendah. la bukan¥ah bererti kita tidak mempunyai potensi untuk mencapai prestasi yang baik.34 8 PERANAN WANITA ISLAM DALAM MENGHADAPI CABARAN GLOBAUSASI daripada pegawai tertinggi mereka di tempat-kerja. Pendidikan Pendidikan yang balk merupakan prasyarat untuk membangunkan sebuah masyarakat berilmu dan mencintai ilmu sepanjang hayat.. lni dapat diiihat dengan jelas sejak peringkat rendah dan jurangnya menjadi iebih luas apabila kita menaiki tangga pendidikan peringkat lebéh tinggi. kumpulan wanita mungkin terpaksa memujuk dan meyakinkan organisasi supaya bertanggungjawab secara moral clalam melindungi kebajikan generasi akan datang. khususnya cli sektor swasta dan korporat.

ini memulakan proses perkembangan bayi itu secara kognitif dan emosi. dan prinsip yang berkaitan clengan disiplin kita senoliri. Oleh itu. tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi seratus blji. kita maklum bahawa kita memerlukan seseorang yang bukan sahaja berilmu tetapi seseorang yang boleh juga ber¿kir secara kritis dan analitis. Dan Allah akan melipatgandakan pula bagi sesiapa yang dikehendakinya dan Allah amat luas kurnianya. Mereka seterusnya boleh memandu arah saat-saat interaksi untuk mereka dengan bayi ke arah meningkatkan kepekaan deria bayi tersebut terhadap tubuhnya sendiri dan dunia di sekeliiingnya. jika setiap ibu atau bapa. Berfikir merujuk kepada keadaan minda yang aktif. Pada masa yang sama al-Quran menyediakan kita dengan konsep asas. jika tidak. sebagai contoh. Idea. khususnya para ibu mesti mempunyai sedikit iimu dan rnemahami aspek praktikal hadis itu. Yang anehnya." -. ´cari|ah ilmu dari buaian hinggalah ke Iiang lahad´ tetapi apakah maksudnya dalam kehidupan sebenar? Bagaimanakah kita mencari ilmu daripada buaian? Tafsiran dan terjemahan hadis ini secara praktiknya belum kita laksanakan secara teliti.'" . Al-Quran memotivasikan seseorang itu menjadi aktif dalam semua bidang kehidupan manusla.. Kita juga perlu memastikan bahawa pengasuh kanak-kanak di rumah tumpangan terdiri daripada goiongan yang berpendidikan dan cukup cekap untuk mengasuh dan mendidik anak kecil kita semasa 10 PERANAN WANITA ISLAM DAL/\M MENGHADAPI CABARAN GLOBALISASJ zaman pembentukan alam kanak-kanak agar membesarsecara optimum. la mengekalkan kornitmen dengan menjanjikan individu dengan pahala. Kita mungkin mempelajari fakta disiplin ilmu tertentu menerusi kelas formal kita. jadi. Persoalannya apakah mekanisme yang kita ada agar kita boleh sebarkan maklumat berhubung dengan pembinaan bangsa kepada ibu bapa ini dan bagaimanakah kita dapat memastikan bahawa yang mereka bersedia mengambil bahagian daiam pembangunan projek kebangsaan sumber manusia jangka panjang ini. maka kita boleh mengharapkan yang masyarakat kita akan membesarkanuanak-anak yang mental mereka aktif dan bijak. Beginilah caranya kami melibatkan ibu bapa muda memainkan peranan mereka dalarn pembinaan bangsa bermula sejak anak mereka mula dilahirkan. Sekali lagi perkembangan kemahiran ber¿kir perlu climulakan pada awal kehiclupan. teknologi. kita tidak akan dapat melakukan apa yang diperintahkan kepada kita terutama sekali . Seterusnya kita mesti ingat bahawa terdapat sebilangan ibu bapa bekerja dengan tahap pendidikanndan profesion yang berlainan. Mempelajari dan rnemahami al-Quran menjadi lebih menarik clan menyeronokkan apabila kita mernpunyai sedikit pengetahuan asas dalam bidang pengkhususan kita sendiri. gaya hidup dan tidak kurang perubahan clalam persekitaran yang berterusan. Kemahiran sedemikian dlperlukan kerana globalisasi melibatkan perubahan idea.´ Tentu sekali perlu ada satu kepercayaan dan keyakinan berhubung kebenaran janji itu. lagi meliputi ilmu pengetahuan-Nya. memainkan peranan mereka seperti yang dijangkakan. Minda seorang kanak-kanak boleh menjadi aktif sebaik sahaja anak itu dilahirkan. Pembelajaran al-Quran menjaclikan seseorang itu dinamlk jika dla mengamalkan ajaran al-Quran. la memprornosi suatu cara hidup yang seimbang. khususnya ibu dan pengasuh anak. terdapat keperluan bagi kita untuk berupaya membuat penyesuaian yang sepaclan demi meneruskan kehidupan harian kita. ' . ' = Dalam konteks globalisasi. sesuaidengan umur mereka. kita membacahadis. Memberl reaksi kepada sentuhan kita menggambarkan minda yang sudah dirangsang. surah al-Baqarah (2:26'I) memberitahu kita: ´Bandingan orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah. Ibu bapa. adalah sama seperti seblji benih yang tumbuh menerbitkan tujuh tangkai.35 lebih kerana anak kita bermula iambat untuk belajar.

bidang ilmu khusus. membuat bekas telur untuk perkahwinan Melayu. Oleh itu wanita ini bolneh menjana aktiviti yang mendatangkan wang yang boieh membantu memperbaiki kedudukan ekonomi keiuarga dan masyarakat. Keusahawanan melibatkan pengekspioitan peluang menerusi penggunaan bahan dan bakat untuk menghasilkan sebuah produk baru ataupun rnenyediakan perkhidmatan baru. Pengetahuan pendidik mengenai psikologi manusia adalah suatu keperiuan. saiz dan warna dengan berlalunya masa. Gaya hidup kita. Apatah Iagi asas falsafah pendidikan kita iaiah penerapan nilai haius yang wujud dalam ajaran Islam. Tentu sekali kemahiran bekerja berkumpuian dan aspek emosi pembangunankeperibadian menyediakan ruang untuk memperkenalkan ajaran Islam. seorang peniaga wanita dan isteri tercinta Nabi Muhammad s.MULTAQA ULAMA SEDUNIA dilatih menggunakan ayat al-Quran apabiia rnengajar subjeklain se|ai. Kita juga perlu memahami pembentukan jiwa pelajar kita agar pendekatan kita kepada kornunikasi dan pengajaran tidak akan hanya menjadi pemindahan fakta dan maklumat tetapi pujukan motivasi ke arah sikap positif dan keseronokan terhadap pembeiajaran. Jaringan ker}a itu boleh menyediakan program latihan dan perkhidmatan bagi mereka yang memerlukan dan memperkenalkan penggunaan teknologi baru untuk memodenkan pengurusan atau perjalanan perniagaan mereka.n pengajian agama.. Sungguhpun industri itu mungkin secara keci!-kecilan. dan tidak dilupakan pakar ICT dan pengeluar program media massa. Produk ini terus be-rubah dari segi bentuk. dan membuat ska? dan sebagainya. I12 PERANAN WANITA ISLAM DALAM MENGHADAPI CABARAN GLOBALISASI Sebagai Ejen Perubahan Budaya _ . Sebagai Usahawan Wanita yang berdikari mempunyai peluang yang Iebih baik untuk hidup. Tetapi Eni tidak mencukupi. untuk dicontohi. Seiain itu terdapat sebuah hadis Iain yang menyatakan bahawa: sembilan per sepuluh daripada rezeki kita datang daripada perniagaan. \ Berhubung dengan pembinaan bangsa. _ Untuk memastikan yang perniagaan mereka maju. Bagi wanita Islam. Kita tidak ll . usahawan wanita ini perlu mewujudkan jaringan kerja untuk membantu usahawan wanita Iain. Kita ada. aktiviti kita dan cara kita rnengurus kehidupan kita terus berubah sama . pendidikan sebagai suatu cara mengembangkan keperibadian seorang peiajar adalah an"-rat mencabar. kita harus mengalakkan mereka menjadi usahawan ataupun meiibatkan diri dengan aktiviti perniagaan lain. Oleh sebab sistem pendidikan kita berorientasikan peperiksaan. Kita meiihat wanita meiakukan banyak kerja usahawan dalam industri makanan. psikologi kanak-kanak. Masalahnya ialah bagaimana kita mempraktikkan ajaran Islam di dalam bilik darjah kita. Tetapi apa yang kita perlu iakukan hari ini ialah mencari jalan dan cara menaikkan taraf program ini dengan mengintegrasikan pelbagai ilmu khusus untuk memenuhi keperluan semasa dan menyeiesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat kita.a. fokus kita terhadap pengajaran lebih merupakan penyediaan fakta dan latihan kernahiran menyelesaikan masalah. Sains dan teknoiogi terus maju mengikut masa.a. Pelaksanaan program sedemikian memerlukan tenaga manusia dengan pengkhususan yang berbeza: agama.36 apabila kita diharapkan membuat pengorbanan.w. Bagi mereka yang berupaya dan cekap. Jadi. sebagai sebuah kumpulan mereka masih boleh hidup. kita mempunyai Siti Khadijah r. Bukanlah kita tidak mempunyai program sedernikian. antara perkara Iain yang perlu diberikan perhatian sewajarnya ialah membudayakan sains dan teknoiogi.

meningkatkan ketakkulan dan diharapkan menjadi Iebih bijak. Jika seorang ibu atau pengasuh anak kecii faham maksud dan konteks ayat_ ini. Iambat laun membangunkan suatu minda yang suka menyoal. Ayat ini menyediakan kita dengan prinsip asas pembelajaran. melibatkan diri dengan mengutarakan soalan dan memberi jawapan agar mereka mendapat sebanyak mungkin ilmu pengetahuan menerusi pengalaman dan penemuan. lni akan merangsang otak untuk bertindak balas dan berinteraksi dengan persekitaran dengan cara yang terfbkus. Minda yang suka menyoai jika dibenarkan wujud. Alam juga boleh dibaca. iaitu kita terpaksa membaca. Iogik dan anaiitikai yang tentu sekali daiam kerangka tauhid. juga penting kanak-kanak itu dilatih dan digalakkan bercakap. menulis dan barulah mendapat ilmu. ikhlas menerima kete_rangan berdasarkan pernyataan yang sah dan boleh dipercayai dan meiaksanakan disipiin dan peraturan. justeru hanya dengan membaca al²Quran dan mempunyai keinginan untuk mempraktikkan apa yang dibaca. pantau dan jadiiah (orang) berilmu. kaji selidik dan pengrekodan data. akan membuat seseorang itu akhirnya membuat sesuatu yang bersifat saintifik. muia ber¿kir pada usia muda supaya menjelang masa kanak-kanak . Oleh itu.37 acia atas nama kecekapan atau kepantasan. dia boleh diharapkan untuk memainkan suatu peranan dalam membudayakan sains di kaiangan anak-anaknya. Minda yang menyoal adalah prasyarat kepada kreativiti dan inovasi. Sebagai contoh. Alam adaiah suatu sumber makiumat. sentuhan dan perbualan sebaik sahaja anak itu dilahirkan. Membudayakan sains adaiah kesan tabii menterjemah ajaran ai-Quran ke daiam kehidupan harian. memberi alasan yang munasabah. pembacaan ai-Quran secara tetap clan terjemahannya boleh mempengaruhi MULTAQA ULAMA SEDUNIA pembaca. la µtermasuk pembangunan kemahiran metakognitif dan kognitif terhadap pemikiran saintifik yang rnenekankan pemikiran sistematik. Malah zikrulfah yang mudah itu mengajar kita mengenai kaedah memperoleh ilmu. Seorang Ebu boleh memberi bayinya suatu kesan yang berpanjangan ke atas pertumbuhan pembangunan kognitif anaknya dengan merangsang anak tersebut menggunakan semua deria menerusi hubungan mala. sebaiiknya kita menguasai kehidupan kita menerusi penggunaan teknologi. Daiam Surah al-¶Afaq (96:'| -5) kita disuruh membaca dan Tuhan mengajar kita menulis dan mengajar kita ilmu yang kita tidak tahu. Sekali lagi niiai saintifik Eni jugalah nilai yang lslam anjurkan. bukan setakat memperoleh fakta sahaja. akan mernotivasikan seseorang untuk mencari ilmu. meluahkan perasaan mereka. fni bermakna kita perlu mempunyai ilmu pengetahuan yang lebih baik mengenai konsep asas sains dan teknologi dan cekap dalam hai ehwal sains itu. Kemudian sambil kita menganalisis data itu kita mendapat ilmu baru. Meskipun alam adalah salah satu daripada dua buah kitab Allah. Membudayakan bermaksud menanam niiai sainti¿k seperti rnenghormati kebenaran. Selain itu al-Quran juga memperuntukkan kita dengan asas untuk be-r¿kir secara kritikal dan anaiitikal dengan syarat kita tidak hanya membaca a|»Quran tetapi memahami makna apa yang kita baca. Alam dibaca menerusi pemantauan. yang pertama iaiah al-Quran.lihat. Budaya sains dan teknologi membawa pengertian yang Iebih Iuas. Satu perkara yang perlu kita ingat ialah untuk tidak membiarkan teknologi membentuk kehidupan kita. seperti dalam kes contoh ini. basirun alim . Sebagai contoh. al-Quran membangkitkan persoalan seperti ´adakah mereka yang berilmu sama dengan orang yang tidak berilmu?´ Soalan sedemikian dan banyak Iagi soalan yang lain yang terdapat di dalam a1-Quran mencabar nntuk berfikir. Hasil kerja sains sebenarnya menyediakan kita dengan pemahaman padu mengenai pelbagai maklumat dan ilmu abstrak yang terdapat di dalam al-Quran dan al-Sunnah. Ibu boieh menggalakkan anak mereka menerokai dan berinteraksi dengan persekitaran. samiun alim ² dengan dan jadilah (orang) berilrnu.

kita mempunyai banyak peranan untuk dimainkan dan sejauhmana kita mainkan peranan kita akan tentu sekali bergantung kepada latar belakang pendidikan kita. Kita perlu ingat bahawa niatlah yang menentukan hala tuju tindakan kita dan selagi matlamat akhir kita Allah s. lni adalah untuk menanam perasaan kebersihan. Kita mesti juga yakin yang Allah akan memberi kita taufik dan hidayah agar kesusahan dan halangan yang clatang dianggap sebagai cabaran dan kita berupaya untuk menanganinya. Mereka boleh menjadi profesional dalam pelbagai bidang profesion. kita mempelawa ibu bapa supaya menyumbang ke arah menyediakan anak kita dengan suatu permuiaan awal dan membudayakan sains daiam masyarakat. Penjagaan Alam Sekitar Satu lagi bidang lain yang mernerlukan penjagaan dan perhatian ialah penjagaan alam sekitar. Globalisasi sangatlah dikaitkan dengan hal ehwal ekonomi tetapi kesannya-melimpahi ke dimenéi kehidupan sosiobudaya. satu lagi indeks kualiti kehidupan untuk mengimbangi kehidupan kebendaan yang canggih menerusi penggunaan teknolpgi tinggi. Dalam bidang inilah peranan dan tanggungjawab wanita daiam menghadapi cabaran globalisasi dibincangkan. Oleh itu kita perlu menyemak semula secara berterusan amalan norma kita sama ada ia selari dengan perubahan yang berlaku secara global ataupun tidak. tanggungjawab yang kita pikui dan jenis sokongan yang disediakan kepada . Kita juga perlu menjaga surau kita dengan menyediakan kain sembahyang dan telekung yang bersih serta bilik yang dijaga bersih agar tidak menjejaskan imej Islam. Wanita boleh memainkan peranan mereka untuk menganjurkan gaya hidup yang bersih dan sihat.. Ahlf jawatankuasa yang menjaga biiik solat wanita perlu memastikan yang kain telekung seialu dihantar untuk dicuci. Apakah yang Diharapkan daripada kiia Sebagai Wanita Islam Pemikiran dan idea manusia be-rubah dengan rnasa seperti yang ditunjukkan oleh fenomena 14 PERANAN WANITA ISLAM DALAM MENCHADAPI CABARAN GLOBALISASJµ globalisasl. Selagi membabitkan wanita. satu perkara yang pasti tetap kekal ialah sunnahtullah. peranan dan tanggungjawab wanita sudah dibincangkan. mereka lebih bersedia untuk menghadapinya. Kitalah penjaga norma sosiobudaya kita sendiri. Keyaklnan itu diperkukuhkan oleh kepercayaan bahawa kita boleh menghadapi babaran itu dengan syarat kita memenuhi syarat yang cliperlukan. Wanita mernpunyai peranan biologi yang perlu dilaksanakan. Wanita juga pemelihara budaya Islam. Oieh hai yang dernikian. kedai makan dan kawasan di luar halaman kita sendiri. Kemajuan sains dan teknologi hanya mengubah keadaan benda yang kita ganggu. Walaupun globalisasi membawa perubahan. Mereka juga memainkan peranan sebagai usahawan. Antara perkara lain yang kita perlu Iakukan ialah mengamalkan tabiat mudah membuang sampah ke dalam tong sampah terutama sekali di kawasan awam seperti taman. Merekalah ejen perubahan budaya dan penjagaan alam sekitar. justeru terdapat keperluan bagi kita rnengingatkan diri kita sendiri secara berterusan akan sunnahtullah dan kemudian memikirkan cara perintah Allah itu boleh diterjemahkan ke daiam amalan dengan mengingati perubahan keadaan yang dibawa oleh kemajuan sains dan ¶{el<n0l0gi moden.w. Peranan asas masih lagi menjadi hamba dan khalifah Allah tetapi dalam konteks sosiobudaya globalisasi. globalisasi adalah sesuatu yang rnenakutkan tetapi kepada mereka yang faham proses globalisasi dan mengapa ia terjadi. Kita boleh menggalakkan orang ramai menderma bagi tujuan penjagaan surau itu.38 bersekolah mereka mungkin sudah mempunyai asas yang kukuh untuk membangun dan mempercepatkan pemikiran saintifik mereka. maka kemungkinan besar laluan yang kita lalui adalah jalan lurus sebenar. Bagi mereka yang tidak bersedia.t.

wanita pada keseluruhannya perlu terus mempelajari ilmu dan kemahiran baru. Pelaksanaan program ini mesti diperiuaskan ke peringkat akar umbi memandangkan inilah penduduk yang menjadi kelompok besar penduduk Musiim dan keadaan mereka menentukan keseluru han keadaan sosial ummah. _ Untuk memastikan pelaksanaan program dengan berl-<eSan. Olen itu terdapat batas tentang sumbangan kaum wanita secara individu. lni bererti kita memerlukan program. Malaysia kini lebih bersedia untuk kaedah pertubuhan dan perlaksanaan program yang lebih tersusun. Mereka yang mempunyai latihan agama boleh menyediakan input lsiam manakala pakar boleh menyediakan maklumat teknikal yang diperlukan untuk mencorak dan mengimplementasi program itu.39 kita. jabatan Agama memerlukan kepakaran darlpada 15 MULTAQA ULAMA SEDUNIA pelbagai bidang untuk membantu mencorak peian tindakan dan menentukan strategi sesuai untuk peiaksanaan. . Antara kemahiran yang perlu dibangunkan ialah kornunikasi Entra peribadi dan kernahiran komunikasi yang berkesan bagi tugas berlainan yang mereka laksanakan. jabatan Hal Ehwal Agama Malaysia boleh memainkan peranan penting untuk membantu wanita melaksanakan peranan mereka yang disemak semula untuk menghadapi cabaran globalisasi. Namun.³ Kita juga sudah meneroka kerjasama dengan pelbagai kumpulan wanita termasuk pihak masjid dan surau. TV dan akhbar akan menjadi saluran komunikasi penting seperti yang kami tunjukkan bahawa kedua-dua media ini digunakan secara meluas oleh rakyat Maiaysia. perancangan clan perlaksanaan yang tersusun yang seterusnya bergantung pada dasar. infrastruktur dana clan agensi kebangsaan untuk menjalankan program ini.

Runaway World: Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita. Jakarta: Gramedia. Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pendagogik Tranformatif untuk Indonesia. Bandung: ITB. Faridah Shahadan. Jakarta: Cubuc. Abu Hassan Shaari Mohd Nor & Rahimah Abdul Aziz. 4.un. Forum Dasar Global. r16 5.htm). 2003. Qodri.org/popin/reginaI/asiapac/malaysiz/focus-fa. Yogyakarta: Insist Press berkerjasama dengan Pustaka Pelajar. Azizy. Sosial dan Budaya. dalam ³Globalisasi Perfektif Sosialis´.Islam Sebagai Alternatuif. Chambers Encyciopaedic English Dictionary. 2002 . Khalijah Mohd Salleh. Peter. Memahami Bahasa Globalisasi. 2002. Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi. Ali Sugihardjanto dkk. 3. Yogyakarta: Insist Press berkerjasama dengan Pustaka Pelajar. 11 Mei. 2001 Marcus. Othman Omar. Giddens. 1994. 6. Melawan Globalisasi: Reinterpretasi Ajaran Islam Persiapan SDM dan Terciptanya Masyarakat Madani.Laporan diserahkan kepada Kementerian Sains dan Teknologi. (http://www.40 RUJUKAN 1. Anthoni. Memahami Globalisasi: Lexus dan Pohon Zaitun. 2. Fakih. HAR. 2002. Mansour. Thomas L. Eko Prasetyo. lawatankuasa PBB mengenai Hak Ekonomi. kata pengantar dalam ³Islam Kiri: Melawan Kapitalisme Global dari Wacana Menuju Gerakan´. Pernyataan Globalisasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Laporan mengenai Kesedaran Umum me-ngenai Sains dan Teknologi 2002. 2001 Tilaar. Jakarta: Grasindo. 2001. Friedman. 1998. 2003.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful