1

OBJEKTIF

y y y y y

Memahami konsep dan pengertian globalisasi Mengetahui strategi dan cabaran menghadapi globalisasi. Mengetahui sistem globalisasi dari segi politik, budaya dan ekonomi. Mempelajari lebih mendalam lagi tentang globalisasi. Mengetahui pengubahsuaian dan respon dunia Islam terhadap globalisasi.

2

PENGENALAN

Kebanyakan diskusi tentang globalisasi tertumpu kepada isu-isu ekonomi seolah-olah dimensi globalisasi yang lain seperti globalisasi kebudayaan dan globalisasi ilmu dan maklumat tidak penting.

Tajuk ini boleh menonjolkan konsep globalisasi yang komprehensif yang lebih menepati hakikat globalisasi yang sebenarnya. Di samping itu ia boleh menegaskan bahawa semua dimensi globalisasi, bukan sekadar dimensi ekonomi adalah penting kepada masa depan masyarakat dan negara ini.

3

GLOBALISASI DAN AGAMA ISLAM

4

1.0 : Maksud Globalisasi

Globalisasi merupakan satu proses untuk meletakkan dunia di bawah satu unit yang sama tanpa dibatasi oleh sempadan dan kedudukan geografi sesebuah negara. Melalui proses ini, dunia akhirnya tidak lagi mempunyai sempadan dengan ruang udara dan langit sesebuah negara itu terbuka luas untuk dimasuki oleh pelbagai maklumat yang disalurkan menerusi pelbagai perantaraan media komunikasi seperti internet, media elektronik, dan teknologi siber. Perkembangan ini memungkinkan perhubungan di antara sesebuah negara dengan negara yang lain dan perhubungan sesama manusia dapat dilakukan dalam tempoh yang singkat. Menurut Kamus Dewan globalisasi didefinisikan sebagai fenomena yang menjadikan dunia mengecil dari segi perhubungan manusia disebabkan kepantasan perkembangan teknologi maklumat. Manakala cediakawan barat mentakrifkan globalisasi sebagai satu proses kehidupan yang serba luas dan infiniti merangkumi segala aspek kehidupan seperti politik, sosial, dan ekonomi yang boleh dirasai oleh seluruh umat manusia di dunia ini. Hal ini bermakna segala-galanya menjadi milik bersama dalam konsep dunia tanpa sempadan. Globalisasi atau Globalization dalam bahasa arab disebut dengan alKaulamah iaitu masdar daripada al-Kalam berdasarkan timbangan atau wazan faucalah yang memiliki erti alam atau dunia yang dalam bahasa arab disebut dengan al-Kalamiah. Pendapat lain mengatakan bahawa globalisasi ialah suatu proses membuka keadaan, yang pada umumnya dapat dipahami sebagai proses di mana sempadan negara-negara semakin runtuh dan seluruh buana ini semakin berubah menjadi satu unit.

[4] Maksudnya: Maha suci Allah yang telah menurunkan Al Furqaan (Al Quran) kepada hamba-Nya. Erti yang dipahami oleh Islam mengenai globalisasi atau al-c lamiah adalah sesuatu yang berasaskan nilai-nilai penghormatan dan persamaan kepada seluruh manusia (al-Isr :70). kecuali hanyalah ketakwaan«´ (Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya 5/411). Ketahuilah. lebih lagi terhadap dunia timur atau dunia ketiga atau yang lebih khas lagi adalah dunia Islam. ketahuilah bahawa Tuhan kalian adalah satu dan nenek moyang kalian adalah satu. kebudayaan. bahawa seperti kelihatan ada persamaan antara makna globalisasi (al-caulamah) yang dipahami dunia barat pada hari ini dengan makna globalisasi (al-c lamiah) yang dimaksudkan oleh Islam. Bahawa setiap manusia memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dihadapan Allah swt.[5] Akan tetapi sebenarnya ada perbezaan yang besar antara keduanya. . melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. Berbeza dengan pemahaman Barat mengenai globalisasi (al-Kaulamah) sekarang ini. tiada kelebihan seorang arab kepada orang ajam juga sebaliknya.5 Dalam makalahnya yang bertajuk Khithabuna al-islami fi kasri alkaulamah Dr. Dan tiada kelebihan orang yang berkulit merah atas yang berkulit hitam juga sebaliknya. yang mengertikannya sebagai keharusan untuk menguasai politik. sosial masyarakat ala Amerika di dunia. agar Dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. ekonomi. Seperti dalam firman Allah swt : Maksudnya: Dan Tiadalah Kami mengutus kamu. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah saw ketika melaksanakan haji terakhir beliau : ³Wahai Manusia. Yusuf al-Qardhawi mengatakan.

memakai anting-anting . Contohnya seperti mewarnakan rambut. Globalisasi yang diberi erti luas ini adalah suatu hakikat yang tidak dapat dipertikaikan. Lazimnya.1 : Punca Gejala Sosial Punca utama yang mendatangkan gejala sosial adalah globalisasi dan modenasasi. terutamanya cara berfikir dan gaya bertindak dari satu daerah dunia kepada daerah dunia yang lain.6 Globalisasi juga merujuk kepada perpindahan nilai. 2. Perubahan-perubahan pantas tahap nasional berlaku kerana perubahan pada arus global yang digelar globalisasi. Globalisasi tidak saja ditandai dengan dominasi ekonomi tetapi ia merentasi ke arah budaya dan pemikiran. Tidak mustahil kita akan jatuh terpengaruh dan mengikut arah aliran kebaratan. terutama sekali golongan belia. Hakikatnya globalisasi itu sudah wujud sebelum istilah globalisasi diperkenalkan lagi. kita sebagai manusia mempunyai sifat ingin tahu terhadap perkara baru dan trend. Pembudayaan kota (cityculture) menuruti landasan Barat berlaku dengan lebih pantas dan agresif dengan adanya teknologi maklumat dan multi media sebagai kenderaan yang amat berkesan untuk melakukan agenda globalisasi.0 : Globalisasi dan Sosial Masyarakat Islam 2. Fenomena globalisasi boleh dikiaskan sebagai gelombang yang melanda dunia. yakni bukan dari budaya ketimuran.

lagi Maha Mendalam Pengetahuan-Nya. maka al-Quran telah . mereka menjadi semakin individualistik dan materialistik.7 atau tattoo bahkan sampai kepada hal-hal yang sangat teruk seperti pengambilan minuman keras dan pergaulan bebas yang boleh menjurus kepada masalah ± masalah gejala sosial yang lebih serius.´ Surah Al Hujuraat : Ayat 13 Semua orang mukmin adalah bersaudara. dan oleh yang demikian. oleh sebab itu. Bandingkan dengan masyarakat tradisional. Firman Allah SWT : ´ Wahai umat manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan.Ukhuwah atau persaudaraan adalah sesuatu yang amat dituntut dalam Islam memandangkan ianya akan dapat mengukuhkan perpaduan sesama manusia. masyarakat mementingkan prestij dan kemewahan. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antaramu. masyarakat moden mempunyai cita-cita tinggi. kompetitif dan tidak lagi menganggap saudara-mara atau jiran-jiran sebagai kelompok rujukan. bahkan adat tradisional seperti memuncang-muncang juga sudah ditinggalkan. Dalam dunia serba moden ini. dan Kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan suku puak. ishlah (atau perhubungan baik) perlukan diwujudkan. Bukan saja ini berpaling daripada budaya kita sebagai orang Melayu tetapi juga daripada tuntutan agama Islam. supaya kamu saling berkenalan. Sekiranya terjadi ketidaksefahaman antara dua kelompok orang Islam. Globalisasi bergerak seiringan dengan modenasasi. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. khususnya sesama muslim.

masyarakat yang berfikiran kurang sihat dengan mudahnya boleh akses kepada maklumat-maklumat yang boleh menjurus ke arah pemikiran negatif. 3.Ini menjadi masalah kerana lazimnya golongan belia mudah meniru dan mengikut hal yang dilihat disekeliling mereka. Media massa merupakan sumber maklumat yang cukup berkesan dalam penyebaran berbagai informasi.Bentuk Manifestasi Globalisasi & Modenasasi Yang Membawa Kepada Gejala Sosial Dalam Masyarakat 3.8 memberikan contoh penyebab yang menyebabkan keretakan hubungan. 3.0 : Bentuk . golongan belia mudah terdedah kepada banyak maklumat. Melalui teknologi yang semakin canggih ini.maklumat itu sesuai untuk kesemua peringkat umur. Melalui internet umpamanya.1 : Media Massa Pengaruh modenisasi dan globalisasi in lebih terasa dan ketara dengan bantuan berbagai alat media-massa yang serba canggih. .2 : Internet Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) juga turut menyumbang kepada pemaparan gejala-gejala negatif selain peranannya yang begitu penting bagi kemajuan sesebuah bangsa dan negara. sekaligus melarang setiap Muslim dari melakukannya. Paparan adegan-adegan negatif dari filem barat menimbulkan perasaan ingin tahu dan ingin cuba sendiri mengikut apa yang ditonton. namun tidaksemua maklumat.

Ibu bapa seharusnya menerap dan mendidik anak-anak mereka dari kecil. Selain daripada itu. dengan bertambahnya komitmen ibu bapa terhadap kerjaya mereka.dengan .t: "Wahai Nabi! Katakanlah kepada isteri-isterimu.cara itu lebih sesuai untuk mereka dikenal (sebagai perempuan yang baik-baik). ini akan menjadi satu faktor punca gejala sosial. Firman Allah s. Sekiranya. Ini akan membuat anak .4 : Cara Berpakaian Kita perhatikan pakaian sesetengah golongan muda di masa ini cukup memalukan.Dan lagi. Mereka begitu ghairah untuk mengikut budaya asing yang dianggap moden dan maju. Cara berpakaian mereka bertentangan dengan cara pakaian budaya melayu sekali gus bertentangan dengan cara pemakaian yang digariskan Islam. anak-anak perempuanmu serta perempuan-perempuan yang beriman.supaya mereka melabuhkan pakaiannya bagi menutup seluruh tubuhnya (semasa mereka keluar). seperti perceraian dan pergaduhan turut mempengaruhi remaja untuk terlibat dalam aktiviti-aktiviti yang tidak sihat. rumahtangga yang bermasalah juga. agama rasmi negara kita. masa diluangkan untuk keluarga itu terhad. dan berfikiran sempit. Mereka takut dan terlalu ego untuk dikatakan ketinggalan zaman. ibu bapa bersikap sambil lewa terhadap pendidi kan agama anakanak mereka.w.3 : Institusi Kekeluargaan Yang Goyah Institusi kekeluargaan yang bermasalah juga boleh menimbulkan gejala sosial.anak kurang mendapat kasih sayang dan tidak mustahil mereka akan mencari alternatif lain untuk mengisi kegersangan kasih sayang. 3.9 3. kuno.

dengan pengertian meletak (seperti roti dan . yang merangkumi seluruh cara hidup manusia. kalau imtalla. 162. lahir batin. kemajuan (akal budi)´ iaitu merujuk kepada keseluruhan cara hidup manusa dalam semua bidang yang melibatkan akal budi dan daya usaha mereka. termasuk institusi-institusi yang diwujudkan dan juga nilai-nilai. 78. Dalam Islam. istilah kebudayaan itu tidak digunakan. Dalam bahasa Inggeris disebut culture. dan ditempatnya digunakan istilah µadat¶.. termasuk alat-alat yang direkakan. 123.0 GLOBALISASI DAN KEBUDAYAAN ISLAM Istilah µkebudayaan¶ itu sendiri. Kamus Dewan memberikan definisi ³cara hidup sesuatu masyarakat. tamadun. Perkataan ini berasal daripada malla. seperti dalam Surah al-Baqarah. apabila dibicarakan masalah kebudayaan. Mungkin boleh menyatakan bahawa dalam zaman klasik. hadarah dan akhirnya adab. an-Nisa¶. 120. peradaban. ummah. an-Nahl. Kalimat millah. an¶ Am. dan ingatlah Allah amat pengampun lagi amat mengasihani". jamaknya milal digunakan dalam al-Quran dlam hubungan dengan Nabi Ibrahim a. al-Baqarah. mallan dengan pengertian menjahit (pakaian). 135. thaqafah. Sudah tentu alam tabii sebagai sesuatu yang bukan buatan manusia tidak boleh dikatakan kebudayaan.s.10 itu mereka tidak diganggu. al-Haji. ali µImran. serta pengetahuan yang dihasilkan. sebagaimana yang disyaratkan oleh Dr Zainal Kling. 95. nampaknya perlulah terlebih dahulu dilibatkan µsemantic content¶ ataupun kandungan maksud-maksud yang ada dalam istilah-istilah yang digunakan dalam sejarah Islam bagi menyebut hidup kolektif Muslimin. dan dalam hubungan dengan ahlil-Kitab. yamullu. Al-Ahzab : Ayat 59 3. tamaddun. 130. antaranya ialah millah. 124.

Ianya tidak dihubungkan dengan Allah. tamallala dan intalla bermakna memeluk sesuatu agama. 491-492) yang menyebutkan bahawa millah adalah seperti din. Dalam struktur yang suci demikian manusia diikat dengan teguhnya. mereka dimatangkan. syariat. millah pl. malladiperbetulkan (seperti busur panah) dalam api.w. kerana itu. kerana maknanya ialah ketaatan. Perbezaannya dengan din ialah bahawa millah tidak dihubungkan dengan yang lain selain daripada nabi atau rasul. yang berpegang kepada agama serta mengamalkan sistem syariat serta mereka menjalankan tugas rohaniah mereka dalam hidup dan peradaban mereka. didapati dalam al Quran ayat yang bermaksud: ³Ikutlah millah Ibrahim ³ dan ayat yang bermaksud ³Aku mengikuti millah datuk nenekku´. iaitu yang disyariatkan oleh Allah ke atas para hamba-Nya melalui lidah para rasul-Nya supaya dengan itu mereka mencapai kehidupan menghampirkan diri mereka dengan-Nya. cara beribadat. Di sinilah kelihatan timbulnya kebudayaan yang bersifat tradisional dan keagamaan dalam erti yang setepatnya. amalla¶ala merencanakan sesuatu (pengajaran) kepada seseorang. hukum. agama. ertinya manusia disebut serentak dengan organisasi serta hukum dan tujuan keagaman dengan ibadatnya. Antara pengertian yang menarik hati kita dalam memahami kedudukan kebudayaan dalam Islam ialah pengertian millah sebagai agama. Millahsebagaimana yang disebutkan dalan al-Quran untuk umat seperti umat Islam memaksudkan umat atau golongan manusia yang suci. Sebagai tambahan boleh diingatkan huraian Raghib al-Isfahani (rh) dalam Mufradat al-Faz al-Quran (edisi Nadim Mar¶asyili. pengajaran diturunkan untuk mereka melalui tanzil atau melalui rasul yang diutuskan yang mengajar mereka dan menyucikan diri mereka dan hayat mereka.a. hayat mereka diperbetulkan mengikut norma-norma tradisi. cara beribadat. . dan tidak pula dengan seseorang daripada umat Nabi Muhammad s.11 daging) dalam bara untuk dimasak. Ada juga dikatakan bahawamillah itu ialah dengan mengambil kira maksudnya sebagai sistem yang disyariatkan oleh Allah. Milal bermakna agama. dan din itu adalah dengan mengambil kira pihak yang mendirikannya.

Ianya adalah dari kata kerjaamma. keadaan hidup yang makmur dan baik. jalan besar. mereka berjalan di hadapan (dari segi hakiki dan keagamaan) di kalangan bangsa-bangsa di dunia.s. ummah pl. perjalanan hidup umat itu adalah bersyariat.atau merancangkan sesuatu. amman. Adapun amma. bukan yang secular. atau kufur terhadapnya (na¶udhubillahi min dhalik). tanpa tujuan-tujuan atau sifat-sifat sebagai pelaksana ajaran dan syariat dari Tuhan. iaitu terpimpin. atau golongan manusia yang dihantar kepada mereka rasul a.w. ketua. syariat. ya¶ummu. pemimpin. Ringkasnya umat memberi pengertian: kumpulan manusia yang berdasarkan . bukan berdasarkan semata-mata kepada pemikiran sendiri serta hasil percubaan sendiri. Kalimat ini memaksudkan golongan besar manusia yang dihubungkan dengan pimpinan nabi atau rasul. Umat Islam dipanggil umat yang terbaik dalam alQuran (ali¶Imran: 110). adapun kalimat iman dengan pluralnya a¶immah bermakna imam. imamah: kedudukan sebagai imam dan pimpinan. berada di hadapan sekali (tentera). dalam wahyu yang diturunkan. ataupun seseorang yang menghimpunkan ke dalam dirinya kebaikan. oleh imam tertinggi. hidup mereka meniru rasul s. iaitu Rasul Allah s. i¶tamma bidan ista¶amma bermakna: mengikut seseorang menjadikannya sebagai pemimpin. serta i¶tamma. ya¶ummu. umam: bangsa manusia. 31-32). mukaddas. Umat itu dengan sendirinya mempunyai sifat-sifat ma¶mum.w. sebagai imam. kalau i¶tamma bi bermakna meniru atau mengikut contoh seseorang.. Kalimat ini yang pluralnya ialah umam digunakan dalam al-Quran hampir 40 kali (misalnya lihat Fathu¶r-Rahman. dan umat itu menjadi contoh kepada manusia. agama. atau profane.. pengertian di dalamnya ialah bahawa umat Islam itu ialah golongan manusia yang suci.a. baik mereka itu beriman kepadanya. yang bermaksud: mengarahkan perjalanan seseorang ke arah sesuatu arah yang tertentu. atau imam. imamatan bermakna: berjalan di hadapan. serta ammama dan ta¶ammama..a. mempunyai arah kehidupan yang ditentukan dalam tanzil.keadaan pimpinan sebagai imam.12 Suatu lagi kalimat yang biasa sangat digunakan dalam hubungan dengan Muslimin sebagai entiti bersifat kolektif ialah kalimat umat.s.

termasuk institusi-institusi serta artifak-artifak yang membantu manusia dalam hidup. atau thaqufayathqafu. atau thaqafatan. atau mendidik seseorang atau menjaganya. tanpa maksud apa-apa. atau thuqufan. juga maksudnya mengatasi seseorang lain atau mengatasi sesuatu. menjadi lebih baik daripada keadaan yang dulunya tidak begitu baik. dan keahlian yang tinggi hasil pendidikan yang dilalui. thaqafan. dengan pimpinan suci. Dalam bahasa Arab klasik bermaksud: menjadi tajam akal seseorang itu. dan bukan sekular atau profane.w. ataupun kedudukan yang berdisiplin yang timbul daripada ushaha tarbiah yang dilaksanakan.a. tanpa dimensi yang transenden sebagaimana yang dikatakan oleh Roger Garaudy dalam bukunya Mencari Agama di Abad ke-XX. tanpa hubungan dengan ajaran Illahi. yang semuanya itu timbul dan berkembang serta disuburkan dalam acuan syariat Islamiah dan sunnah Nabi s. sebagaimana yang dibentuk oleh Islam Kebudayaan menggunakan dalam bahasa Arab dan disebut antaranya dengan itu kalimat ath-tahaqafah.13 kepada syariat Illahi. ataupun menjadi berdisiplin. Thaqafah pula maksudnya: membetulkan sesuatu. Dalam rangka konsep umat inilah perlunya difahamkan kedudukan kebudayaan Islam serta peranannya dan ciri-cirinya dalam hidup manusia. Ianya lebih menunjukkan pembentukan diri manusia sebagai insan dilihat dari segi akal dan budi serta disiplin dirinya sebagai makhluk rohaniah dan akliah. ataupun mempunyai keahlian yang tinggi dalam bidangbidang tertentu. Ertinya dari segi bahasa. Apabila aspekaspek ini terdiri dengan baiknya dalam diri seseorang itu maka dengan . bukan sebagai kumpulankumpulan semut di pangkal-pangkal pokok. kecerdasan dan kecerdikan akal. kalimat thaqafah itu mengandungi maksud-maksud: ketajaman. yathqafu. ath-thaqafah al-Islamiyah bermaksud keseluruhan cara hidup dan berfikir serta nilai-nilai dan sikap. ataupun menjadi cerdas atau cerdik. dan itu menjadikan umat itu kumpulan manusia yang mempunyai kedudukan yang suci. atau di tepi-tepi semak. Tathaqqafa bermaksud: menjadi terdidik dengan baik. thaqafan. Kalimat itu datangnya daripada kata dasar thaqifa.

Ismail Faruqi bersetuju dengan kalimat adab itu dimaksudkan sebagai culture atau kebudayaan yang dikehendaki itu. Dengan ini maka kalimat hadar dan hadarah dalam bahasa Arab klasik bermaksud: kawasan negeri yang didiami oleh manusia dan dibangunkan kehidupan kekotaan atau kehidupan yang agak maju berbanding dengan kehidupan mereka di kalangan orang-orang Badwi. maka apabila membicarakan kebudayaan Islam dibicarakan juga aspek-aspek kehidupan sosial dan nilai-nilai yang berkenaan berdasarkan kepada ajaran Islam yang timbul dan diamalkan di kalangan mereka bila dibentuk kehidupan bernegara dengan kota pertahanannya serta kehidupan kolektifnya yang tersusun. Kalimat hadir bermaksud: datang. yahduru. yang bermaksud: "Tuhan telah memberikan kepadaku pendidikan adab ± addabani ± dan Ia telah memperbaik atau menyempurnakan pendidikan adab itu terhadapku.w. yang bermaksud: pergi menetap dalam kawasan negeri tempat ramai manusia yang menetap padanya. Dalam hubungan ini kita boleh sebutkan hadis Nabi s. sebagai makhluk yang theomorphic. Kalimat itu datang daripada kata dasar: hadara. hadaratan. Antara istilah yang elok diberikan perhatian adab. Prof. sebagaimana yang dinyatakan oleh F. Kalimat al-hadarah digunakan bagi menyebut kehidupan secara kolektif dan peradaban yang tinggi (civilization). datang ke sebuah kota. terutama zaman moden ini." Dan adab yang dimaksudkan ini adalah adab dalam pengertian yang paling luas yang merangkumi kemampuan meletakkan sesuatu itu pada tempatnya yang sewajarnya. Schuon.14 sendirinya aspek-aspek lain dari hidupnya terbentuk sama. atau kawasan pendiaman. Dengan itu digunakan kalimat alhadarah al-Islamiah. berbeza daripada kawasan yang dipanggil badiyah. iaitu sifat yang timbul daripada kedlaman . suku yang besar. tempat kediaman yang berhampiran dengan kawasan air.a. Berdasarkan kalimat-kalimat tersebut. wilayah yang dibinakan kehidupan kekotaan di dalamnya. oleh kerana inilah yang menjadi paksi bagi dirnya.

atau point of view yang tertentu. seperti Adab ad-Dunya wa¶d-Din karangan Abul-Hasan al-Mawardi rahimahullahi Taala: dan huraian tentang kehidupan beradap itu didapati dalam karangan terbesar Iman al-Ghazali rahimahullahu Taala.s. Kalimat syahadat dalam Islam itu yang berbunyi la ilaha illa¶Llah Muhammadu¶r- . dan Nabi Ibrahim a.w. dan juga axiological dalam kebudayaan Islam itu sendiri. iaitu Ihya¶ µUlumi¶d-Dinnya Inilah antaranya istilah-istilah yang digunakan bagi menyebutkan identiti kolektif umat Islam. Kalimat al-din itu sendiri terdapat lebih dari empat puluh kai digunakan dalam al-Quran.s.w. sebagimana keadaannya dengan kebudayaan dan peradaban tradisional yang lain adalah berdasarkan kepada pandangan tertentu. antaranya dalam ayat yang bermaksud: ³Sesungguhnya agama (yang diterima) di sisi Allah ialah al-Islam´. Tentang istilah-istilah yang berkenaan ini kita akhiri pebincangan kita dengan membicarakan semantic content atau kandungan maknanya bagi istilah din. Peradaban Islam dan kebudayaannya.a. akan menimbulkan kesan yang menyeluruh di dalam kehidupan kolektif.15 ilmu dan disiplin sesorang itu. (ali-µImran 19). ataupun µmenjadi sama dengan Kehendak Tuhan¶. Kalimat µIslam¶ itu sendiri bermakna µtunduk menyerah¶ dan µkesejahteraan¶.a. Fathu¶rRahman. dan Islam yang datang kepada Nabi Muhammad s. iaitu istilah yang digunakan dalam al Quran bagi menyebut Islam itu sebagai agama. Sifat yang sedemikian bila disebarkan ke dalam masyarakat dan kehidupan budaya.. baik dari segiideational. adalah µmurni¶ dan sederhana yang merupakan agama Nabi Adam a. institutional. adalah merupakan pengembalikan kembali kepada agama fitrah yang asal yang paling pokok. iaitu wahyu yang ditanzilkan kepada Nabi Muhammad s. (Cf. Kesedaran tentang maksud adab yang menyeluruh sedemikian itu terbayang dengan nyatanya walaupun dalam tajuk kitab. 157). dan yang kandungan semantiknya boleh membantu kita dalam memahami beberapa ciri.

Politik dalam Islam menjuruskan kegiatan ummah kepada usaha untuk mendukung dan melaksanakan syari'at Allah melalui sistem kenegaraan dan pemerintahan. Pengertian dan konsep politik atau siasah dalam Islam sangat berbeza dengan pengertian dan konsep yang digunakan oleh orangorang yang bukan Islam.2 Asas asas Sistem Politik Islam Asas asas sistem politik Islam ialah: . Pengertian ini bertepatan dengan firman Allah yang mafhumnya: "Dan katakanlah: Ya Tuhan ku. la bertujuan untuk menyimpulkan segala sudut Islam yang syumul melalui satu institusi yang mempunyai syahksiyyah untuk menerajui dan melaksanakan undangundang. 4.16 Rasulu¶Llah memberi maksud yang paling ringkas dan padat terhadap sikap dan roh Islam itu sendiri.1 Pengertian Politik Menurut Islam Politik adalah 'ilmu pemerintahan' atau 'ilmu siyasah'. 4. masukkanlah aku dengan cara yang baik dan keluarkanlah aku dengan cara yang baik dan berikanlah kepadaku daripada sisiMu kekuasaan yang menolong. iaitu 'ilmu tata negara'.0 GLOBALISASI DAN POLITIK ISLAM 4." (AL ISRA¶: 80 ) Diatas landasan ini para µulama¶ menyatakan bahawa : "Allah menghapuskan sesuatu perkara melalui kekuasaan negara apa yang tidak dihapuskan nya melalui Alquran.

17 4.2." (A1 Qasas: 70) "Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah.1 Hakimiyyah Ilahiyyah Hakimiyyah atau memberikan kuasa pengadilan dan kedaulatan hukum tertinggi dalam sistem politik Islam hanyalah hak mutlak Allah.2. Tidak mungkin ianya menjadi milik sesiapa pun selain Allah dan tidak ada sesiapa pun yang memiliki suatu bahagian daripadanya. . dan tidak ada jalan lain bagi manusia kecuali patuh dan tunduk kepada sifat Ilahiyyah Nya Yang Maha Esa -Bahawasanya hak untuk menghakimi dan mengadili tidak dimiliki oleh sesiapa kecuali Allah.2 Hakimiyyah Ilahiyyah membawa pengertian pengertian yang berikut: -Bahawasanya Allah adalah Pemelihara alam semesta yang pada hakikatnya adalah Tuhan yang menjadi Pemelihara manusia. Firman Allah yang mafhumnya: "Dan tidak ada sekutu bagi Nya dalam kekuasaan Nya. dan di tangan Nyalah sahaja penentuan hidayah dan penentuan jalan yang selamat dan lurus. Oleh kerana itu." (A1 An'am: 57) 4. sebab Dialah satu satu Nya Pemilik -Bahawasanya hukum Allah adalah sesuatu yang benar sebab hanya Dia sahaja Yang Mengetahui hakikat segala sesuatu. manusia wajib ta'at kepada Nya dan ber'ibadat kepada Nya -Bahawasanya hanya Allah sahaja yang memiliki hak mengeluarkan hukum sebab Dialah satu satu Nya Pencipta -Bahawasanya hanya Allah sahaja yang memiliki hak mengeluarkan peraturan peraturan." (Al Furqan: 2) "Bagi Nya segaIa puji di dunia dan di akhirat dan bagi Nya segata penentuan (hukum) dan kepada Nya kamu dikembalikan.

akibat peperangan sesama sendiri. Allah berfirman dalam surah Ali-Imran ayat 3:140 yang bermaksud : ³Dan masa (kejayaan dan kehancuran) itu Kami pergilirkan di antara manusia (agar mereka mendapat pelajaran)´. 4. Sepanjang abad ke-6 hinggalah abad ke-15. 5. kerana perebutan wilayah. kita telah menyaksikan kebangkitan dan kejatuhan pelbagai bangsa dan tamadunnya Kita telah menyaksikan kegemilangan dan kejatuhan tamadun Mesir.18 Hakimiyyah Ilahiyyah membawa erti bahawa teras utama kepada sistem politik Islam ialah tauhid kepada Allah di segi rububiyyah dan uluhiyyah Nya. pada abad ke-6 Masihi berkembang dengan meluas ke seluruh dunia dengan obornya dijulang oleh pemimpin demi pemimpin sehinggalah kejatuhan Khilafah Uthmaniyyah Turki pada tahun 1924.a. Rom.0 GLOBALISASI DAN CABARAN KE ATAS UMAT ISLAM Berdasarkan sejarah manusia. Kemudian. dunia berpaksikan umat Islam yang menjadi pemimpin terhadap halatuju sosio-ekonomi-politik dunia.3 Risalah Jalan kehidupan para rasul diiktiraf oleh Islam sebagai sunan al huda atau jalan jalan hidayah. Kemunculan Islam dengan kelahiran Ar-Rasul s. Mesopotamia. Yunani. kerana peribadi kepimpinan . Para rasul sendiri yang menyampaikan hukum hukum Allah dan syari'at syari'atNya kepada manusia. Jalan kehidupan mereka berlandaskan kepada segala wahyu yang diturunkan daripada Allah untuk diri mereka dan juga untuk umat umat mereka. Byzantin dan Islam.w. Parsi.

media dan politik di Amerika Syarikat dan Eropah mengambil alih hegemoni tersebut dan digantikan dengan Tamadun Yahudi-Zionis yang mencengkam dunia sehingga saat ini.1 Tamadun Zionis-Yahudi Abad 21 menderitai krisis kemanusiaan yang parah akibat daripada hegemoni Zionis-Yahudi yang menunggangi Amerika Syarikat untuk meneruskan agenda Zionis mencengkam dunia. mereka memastikan agenda pemusuhan diteruskan di samping melemahkan generasi muda dengan budaya hedonistik dan satanik. Mereka kini mengadu domba umat Islam dan Kristian Barat dengan pelbagai cara melalui kekuatan yang ada. 5.19 maka muncul pula Tamadun Barat Kristian yang mendominasi dunia dan menjadi paksi pada perkembangan manusia. Dominasi Tamadun Barat sampai ke kemuncaknya. Sebagaimana kaum Aus dan Khazraj diadu domba oleh masyarakat Yahudi di Madinah sebelum kedatangan Islam. apabila Gerakan Zionis dengan kekuatan ekonomi. (Al-Maidah 5:82) ³Dan telah Kami buat keputusan untuk Bani Israel di dalam kitab: Sesungguhnya kamu akan membuat bencana di muka bumi dua kali. Dengan penguasaan media cetak dan elektronik. begitulah yang sedang berlaku pada masa kini. dan kamu menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar´ (Al-Isra¶ 17:4) . Allah berfirman : ³Sesungguhnya engkau dapati yang paling keras memusuhi orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang yang mempersekutukan Tuhan´.

Jessica Williams (2004). majoriti memilih jalan dakwah dan memperhebat gerakan penerangan mengenai Islam dengan menggunakan teknologi media yang terkini. Pertama. terdapat dua jenis reaksi yang berbeza. pada masa yang sama. apatah lagi dengan pihak pemerintah. Kashmir. dari kalangan yang bermastautin di Barat dan di negara yang tidak terlibat dalam peperangan. Namun. Setiap tahun rakyat Amerika Syarikat membelanjakan AS$10 billion untuk bahan pornografi manakala pada tahun 2003. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka. terhormat.20 5. Allah Ta`ala berfirman: Telah nampak kerosakan di darat dan di laut disebabkan kerana perbuatan tangan manusia. Kedua. Memang sukar untuk menentukan jalan mana yang terbaik untuk umat ketika ini kerana setiap tindakan bergantung pada situasi dan kondisi.2 STRATEGI MENGHADAPI CABARAN Persoalan yang selalu dibincangkan di kalangan aktivis Islam ialah bagaimana untuk menghadapi ancaman Zionis-Yahudi yang sedang mencengkam dunia Islam. agar mereka kembali (ke jalan yang benar) (Ar Rum 30:41) . Lazimnya. (Lihat 50 facts that should change the world. dari siri perbincangan yang dibuat di dalam dan di luar negara. purata 88 orang kanak-kanak dibuang sekolah di Amerika Syarikat kerana membawa senjata. dari kalangan generasi yang dijajah seperti Palestin. Setiap seorang dari tiga orang kulit hitam di Amerika Syarikat kemungkinan akan dipenjarakan kerana kesalahan jenayah. Chechnya dan seumpamanya. Setiap minggu. negara itu membelanjakan AS$396 bilion untuk melengkapkan pasukan tenteranya. tamadun Barat sedang menghadapi krisis moral dan sosial yang amat tenat. bebas dan merdeka. mereka pada umumnya memilih jalan perang kerana tidak diberi pilihan untuk hidup bermaruah. Mereka seboleh-bolehnya mengelakkan sebarang konfrontasi dengan mana-mana pihak. Kadar kelahiran anak luar nikah di AS dan UK adalah yang tertinggi di kalangan negara maju. Iraq. Afghanistan.

puluhan ribu umat Islam baik yang telah lama menganut mahupun yang baru telah berbondong-bondong memasuki Makkah dengan aman setelah bandar suci itu diserahkan kepada Ar-Rasul s. kesedaran beragama di kalangan semua penganut agama di dunia semakin meningkat akibat dasar pembangunan yang berasaskan faham sekularisme dan materialisme yang semakin global. Teknologi media yang semakin canggih memungkinkan ajaran Islam dapat dicapai melalui internet dengan berkesan. Hanya setelah dua tahun Perjanjian Hudaibiyyah ditandatangani. umat Islam mempunyai peluang dan kekuatan berdasarkan perkembangan dan situasi yang ada. . tanpa perang.a. Perang ke atas pengganas telah mengakibatkan masyarakat Barat yang berbudaya µingin tahu¶ semakin mendalami ajaran Islam sehinggakan semakin ramai yang menganut Islam. cepat dan global. Kesedaran agama ini adalah ruang terbaik untuk Islam berkembang. Pada masa yang sama kita mesti memperhebat usaha-usaha dakwah bil hal dan dialog antara agama. Peluang ini ini mesti direbut dan digunakan untuk memartabatkan dirinya.1 Menggunakan Peluang Di sebalik cabaran dan masalah yang dihadapi.2 Mengelakkan Konfrontasi Umat Islam mestilah mengelakkan diri daripada terus berkonfrontasi dengan Barat. 5.2. Misalnya. Islam terbukti berkembang dengan positif selepas Perjanjian Hudaibiyyah berbanding ketika perang sedang memuncak dan ini merupakan bukti bahawa suasana aman adalah prasyarat terhadap perkembangan dakwah yang pesat.2.21 ³Sehingga mereka merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya. Umat Islam sendiri semakin ramai yang cuba dan berusaha untuk menghayati Islam secara menyeluruh akibat kegagalan sistem pemerintahan warisan penjajah yang dipaksakan ke atas mereka.w. dan akibat perbuatan mereka itu adalah kerugian yang besar´(At Talaq 65:9) 5.

(lihat Islam under siege.2. 91-92) 5. Ulama-Ulama abad 21 harus mempunyai ilmu perbandingan agama sebagai manhaj dakwah abad baru. negara menjadi menjadi aman dan damai. maka kerajaan akan bertambah kuat. Namun.3 Memperhebat Dialog Antara Agama Umat Islam mestilah melahirkan pakar-pakar dalam bidang perbandingan agama ketika semua agama sedang mengalami kebangkitan masing-masing di seluruh dunia.4 Memperkasa Martabat Ulama dan Sarjana Umat Islam mesti memperkasa martabat ulama dan sarjana dengan memberi kebebasan dan hak membuat kajian.5 Mengeratkan Hubungan Ulama-Umarak-Ummah Sejarah perkembangan Islam telah membuktikan bahawa apabila hubungan kesalingan antara ulama dan umarak menjadi erat dan kental.22 5. hal. Akibatnya maka ramailah ulama dan intelektual yang bisu. Mantan Rektor Universiti Islam Antarabangsa. Dr Abdul Hamid Abu Sulayman. kita perlu mengingati panduan al-Quran yang jelas menegaskan ³lakum di nukum wali ya din´ di dalam pengertian kita menghormati perbezaan aqidah masing-masing. pekak dan tuli dalam pengertian tidak lagi berani menegur pemerintah kerana serba ketakutan atau ditakut-takutkan.2.2. Sebagaimana pihak pemerintah mempunyai pelbagai keistimewaan dan kemudahan untuk memerintah. dalam keghairahan berdialog. Namun demikian. Malaysia menggambarkan nasib para intelektual di dunia Islam seperti berikut: The Muslim scholar is either caught between the ignorant Mullahs threatening him with Jahannam or the corrupt rulers threatening with jail. . ummah akan terbela. 5. begitu juga status ulama dan intelektual harus menyamainya kerana ilmu adalah panduan hidup dan panduan beragama. menulis dan menyampaikan ilmu dengan bebas dan bertanggung jawab. nasib ulama dan intelektual di dunia Islam amatlah memilukan sehinggakan ramai yang menjadi buruan pemerintah kerana lantang memperjuangkan kebenaran dan keadilan.

telah merosot peranannya sekadar tempat meluahkan perasaan. sebaik sahaja ulama dan umarak bermusuhan. Perubahan demografi yang dramatik akibat ledakan pertambahan penduduk. 138). 4. 3. maka pemerintahan akan lemah. Melaka dan Aceh membuktikan bahawa wujudnya kesalingan ini telah menjadikan kerajaan tersebut menjadi pusat perkembangan Islam yang paling penting dan berpengaruh pada abad 14 sehingga ke-17. zalim dan autokratik. hal. Pertubuhan NegaraNegara Islam (OIC) yang antara tujuannya untuk menyatukan umat. Jurang miskin-kaya semakin melebar 6. Pemerintah yang lemah. Akibat badai globalisasi yang melanda dunia pada hari ini. melepaskan geram dan marah tanpa berkemampuan untuk bertindak membela nasib umat yang menderita. Ahmad menyatakan 10 sebab mengapa semangat kekitaan hampir lumpuh di batang tubuh umat Islam: 1. Sebaliknya pula.6 Menyemarakkan Semangat Kekitaan Ibn Khaldun (1332-1406) dalam kitab agungnya Mukadimah menekankan kepentingan semangat kekitaan sebagai prasyarat untuk bangun sebagai suatu bangsa yang kuat dan berpengaruh.2. Jenayah rasuah tak terbendung . sejarah kerajaan Islam Samudera Pasai. 5.23 Di Alam Melayu. Kadar penghijrahan yang besar ke dunia Barat. Katanya: ³ Kuasa raja dan kekuasaan sesebuah dinasti secara meluas hanya boleh ditegakkan melalui usaha sesuatu kumpulan dan perasaan kekitaan (Mukadimah. dunia Islam menderitai perpecahan yang parah. 5. negara akan hancur sama ada kerana perpecahan dalaman akibat serangan luar atau ditimpa bala bencana. Akhbar S. Semangat kekitaan yang berdasarkan persaudaraan Islam (ukhuwwah Islamiyyah) semakin lumpuh. Proses urbanisasi atau perbandaran yang terlalu cepat dan tidak terancang 2. ummah tidak terbela.

 Kelompok ketiga ini melakukan kerjasama dengan barat dan menunjukan identitasnya. ms 435). Kelompok tersebut menerima dari barat dengan menggunakan penyaranan dan melakukan pembunuhan apabila tidak sesuai dengan prinsip mereka. ³Maka perhatikanlah perkataanku itu. Budaya materialisme menggantikan agama dan adat resam 8. kita menyeru semua pemimpin dunia Islam yang berpegang kepada apa yang diseru oleh baginda Ar-Rasul s. Menurut Qodri Azizy masyarakat Islam dalam menilai globalisasi tersebut terbahagi kepada tiga kelompok besar: Sikap dari golongan kaum Muslimin yang anti barat dan anti modernisme. yang jika kamu pegang teguh.´ (Sirah Nabawiyyah. Kualiti pendidikan semakin merosot. iaitu. Aku tinggalkan sesuatu kepada kamu. dalam Khutbah Wada¶ yang merupakan formula illahi untuk umatnya meneruskan peranan kekhalifahannya. kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. sesungguhnya telah aku sampaikan.  Kelompok yang terpengaruh oleh modenisasi dan sekulerisasi. 6. 9. Kelompok ini menjadikan barat sebagai kiblat dan role mode masa depan atau bahkan menjadikan barat menjadi way of life. Krisis identiti yang parah antara elit dan massa 10.24 7. .0 PENGUBAHSUAIAN DAN RESPON ISLAM Dalam menghadapi arus globalisasi ini menjadikan kita harus bersikap positif dan penuh hati-hati. Budaya hedonistik yang subur akibat penyiaran media yang tidak terkawal Sebagai langkah awal untuk menggembalikan semula semangat kekitaan ini. wahai manusia. Kitabullah dan Sunnah Nabi-Nya.w. kelompok tersebut menjadikan pemisahan antara agama dan politik atau masalah keduniaan lainnya. al-Buti. (Qodri Azizy: 2003). Kelompok yang bersikap positif dan secara automatik tidak bersikap anti  terhadap barat dan modenisasi.a.

marginalisasi. ekonomi dan politik yang tidak adil. Paradigma kaum modernis menilai tentang kemiskinan berakar pada persoalan karena ada sikap mental atau budaya ataupun teologi mereka. Maka respon umat Islam terhadap kemiskinan sesuai dengan perkembangan kapitalisme global terbagi menjadi empat paradigma umat Islam: Paradigma tradisionalisme tentang kapitalisme global.    Paradigma revivalis terhadap kapitalisme global. Sedangkan dalam al Quran sebagai petunjuk yang benar sebagai fungsi bermasyarakat dan Negara. dan mengalineasi masyarakat. Manusia tidak mengetahui senario besar dari Tuhan dari perjalanan umat manusia. Paradigma modenisme terhadap kapaitalisme libral. Mereka percaya bahawa yang menyebabkan kemiskinan rakyat. disebabkan oleh ketidakadilan sistem. Masalah kemiskinan dan marginalisasi tidak ada kaitannya dengan globalisasi dan neolibralisme. Globalisasi dan kapitalisme bagi mereka salah satu agenda barat dan konsep non Islami yang di paksakan untuk masyarat muslim. Sedangkan globalisasi adalah merupakan projek kapitalisme yang lain bagi golongan ini menjadikan sebab kemiskinan. Pemikiran tradisionalisme ini tentang kapitalisme global yang menyebabkan kemiskinan adalah merupakan hakikat dan rencana Tuhan. Mereka melihat kenapa umat Islam mundur merupakan akibat dari kebanyakan umat Islam memakai ideologi lain sebagai pijakan dasar dari pada al Quran. Paradigma Tranformatif terhadap Kapitalisme global. Bagai mereka globalisasi  .25 Akibat yang ditimbulkan oleh globalisasi tersebut menyebabkan kemiskinan dan bentuk humanisasi yang meluas. Jika kita perlu maka kita perlu menyiapkan umat Islam untuk bersaing dalam globalisasi. Kemiskinan tidak ada sangkut pautnya dengan globalisasi dan kapitalisme.

(Mansuor Fakih: 2002). . Nilai Islam menjadikan landasan. dasar motifasi dan inspirasi kebaikan dan kemajuan dunia. Sebagaimana dalam ajaran Islam lebih menekankan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Kerana globalisasi untuk kepentingan dan akumulasi berbagai kapital besar untuk menghancurkan lingkungan hidup.26 dan kapitalisme merupakan ancaman bagi orang-orang miskin. Dari ajaran tersebut menjadikan kita mampu mendialogkan antara kepentingan dunia dan akherat. (Qodri Azizy: 2003). segenap budaya sosial yang mana kehidupan masyarakat bergantung.

terutamanya kekayaan dalaman (inner riches) yang terdapat dalam agama dan tradisi kita baik yang berupa kerohanian mahu pun yang berupa intelektual atau keilmuan. Keburukannya perlu dihindari dan diatasi sebaik mungkin. y Kebaikannya perlu dimakmurkan dan dimanfaatkan oleh rakyat negara ini. . Demi menjamin proses pembinaan peradaban di negara ini di atas landasan kerohanian dan moral yang dituntut oleh Islam dan agama-agama lain berterusan tanpa banyak terjejas. y Kita perlu menggunakan segala kekuatan dan kekayaan yang ada pada kita. kita dipanggil untuk menilai buruk baik fenomena globalisasi ini dengan lebih teliti lagi.27 RUMUSAN y Gelombang globalisasi kontemporari adalah yang terbesar dan terkuat pernah melanda dunia. Pengaruhnya sungguh besar dan luas sehingga ia meliputi semua bidang peradaban.

kerajaan menghendaki kita menguatkan kelebihan persaingan kita demi kehidupan negara. yang pastinya setiap orang terlibat dengan globalisasi sama ada kita ambil kisah untuk memikirkan sejenak implikasinya ke atas kehidupan kita ataupun tidak. Aktiviti ekonomi tidak dliasingkan mahupun dipencilkan daripada dirnensi kehidupan lain. sensitiviti. Sama ada disedari ataupun tidak. begitu juga individu. kebimbangan dan tindak balas individu terhadap kesan giobalisasi akan berbeza daripada seorang individu kepada individu yang lain. pengaruh institusi dan pasaran kewangan antarabangsa terhadap keutamaan dasar kebangsaan. penyusunan semula pelbagai aktiviti untuk memudahkan pelaburan yang memberi ganjaran-terhadap inisiatif individu dan peningkatan peranan sektor swasta (Forum Dasar Global. Walau bagaimanapun. sosial dan budaya. kita perlu memahami giobalisasi dan memberi tindak balas secara positif. pengagihan clan pengguna-an barangan dan perkhidmatanz Globalisasi aliran dan dasar ekonomi amat jelas 'sel<ali mempunyai kesanterhadap sistem dan l MULTAQA ULAMA SEDUNIA - budaya di dalam negara. Beberapa perkara asas yang perlu diiakukan ialah memastikan bahawa kita cekap dalam cara kita menguruskan hal ehwal kita dan mesti ada kualiti dalam apa juga produk yang kita hasilkan atau perkhidmatan yang kita berikan. Oleh hal yang demikian . Untuk hidup. ekonorni merujuk kepada peraturan Wang dan sumber di dalarn sesebuah negara terutama dari segi pengeluaran. penswastaan pelbagai fungsi yang dahulunya ditanggung oleh kerajaan (seperti bekalan air. mencipta keuntungan. lstilah ini digunakan untuk hampir semua perkara yang berkaitan dengan el<0n0mi. Penswastaan perkhidmatan bererti perbelanjaan pengguna. Justeru. Namun maksud harafiah globalisasi ialah menjadikannya global. Apakah yang dimaksudkan menjadikannya global? Siapakah yang mengglobalkan sesuatu? Penuiisan tentang ekonomi naenunjukkan bahawa terclapat beberapa perkara yang dikaitkan dengan globalisasi: pasaran bebas. Kemajuan dalam teknologi komunikasi makiumat internet menjadikannya mustahil bagi mana-mana negara membebaskan dirinya daripada fenomena globalisasi. Khalijah Mohd Salleh %~ Pengenalan Globalisasi adalah ungkapan yang begitu popular sekarang lni. Dasar pasaran terbuka adalah suatu cabaran kepada ekonomi tempatan kita kecuali kita boleh menawarkan produk atau perkhidmatan yang leblh berkualiti dan infrastruktur kita pula lengkap dan pengurusan kita cekap. tenaga. daripada satu kumpulan ke satu kumpulan dan daripada kerajaan kepada kerajaan bergantung pada pengertian globalisasi kepada setiap seorang daripada kita. Pada peringkat kebangsaan. Ketidaktentuan pasaran kewangan berupaya dengan sekelip mata menjadikan klta lebih miskin. globalisasi dilihat sebagai kuasa luaran yang datang dari barat atau negaragmaju yang boleh memberi kesan terhadap aktiviti ekonomi tempatan kita. jika nilai saham dl pasaran jatuh dengan mendadak. Kos sara hidup akan meningkat. 199811 Inilah amalan ekonomi bersifat kapitalistik-turbo yang diterima pakai pada dasarnya oleh negara maju. Apapun. peranan kecil kerajaan dan saiz belanjawan. perubatan dan perkhidmatan pendidikan). Sumber utama kita ialah manusia.28 LAMPIRAN Peranan Wanita Islam dalam Menghadapi Cabaran Globalisasi Oleh: .

suatu contoh mudah iaiah penyerahan pizza ke depan pintu dengan hanya mendail nombor Pizza Hut. Bukan sahaja manusia mesti berilmu tetapi mereka mesti juga memuaskan.µ PERANAN WANITA ISLAM DALAM MENGHADAPI CABARAN CLOBALIS/\SI' _ lain seperti -keluar bekerja. jadi. kita perfu memastikan bahawa potensi bakat sumber manusia kita cukup membangun. Senario ini tentu sekali akan menjadi berbeza di kaiangan wanita dari negara berstatus sosioekonomi yang lebih rendah atau di negara kurang membangun. kerajaan. Sebaliknya kita penuhi masa kita dengan aktiviti 2 . akhirnya meningkatkan kos kehidupan. Dorongan untuk berbeianja sentiasa ada biarpun ia atas nama gaya hidup. Dalam keadaan iain iklan dihantarkan ke hadapan pintu yang memaklumkan orang ramai mengenai adanya produk yang sering dijual pada harga yang dikurangkan. Satu-satu faktor yang menentukan sama ada kita menerlma pakai penggunaan teknologi ini ataupun tidak. Allah s. Nabi Muhammad s. Dengan pengenaian ringkas mengenai globaiisasi. peranan yang boleh mereka mainkan dan tanggungjawab mereka. kertas kerja ini memberi fokus kepada cabaran yang dihadapi oleh wanita. hanya orang yang mewah sahaja akan mendapat faedah pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. pasaran akan dipenuhi dengan semua jenis teknologi menggunakan ketuhar sebagai ganti kayu api untuk memasak bagi mengurangkan masa memasak sebanyak hampir 75 peratus daripada masa pernah diambil. dan tiada halangan kepada pengagihan produk dan perkhidmatan pada bila-bila masa dan di mana juga. mungkin juga cukup untuk memenuhi keperluan kewangan keluarga untuk beberapa bulan yang berikut. para pekerja dalam perbadanan multinasional atau sektor swasta diberhentikan dengan pampasan yang terhad. Ia mengumpan orang ramai membeii produk ini. Apabila situasi ekonomi jatuh. Bagaimana pula selepas itu? Peranan dan Tanggungjawab Apakah peluang hidup dalam situasi kompleks yang tidak menentu ini? Sebagai orang Islam kita mélsti percaya bahawa kita boleh hidup. bergantung sama ada kitabekerjasdi luar rumah ataupun tlclak dan mempunyai peruntukan dana yang mencukupi. kita akan selamat di dunia dan di akhirat. bijak.w. keselesaan ataupun kualiti. mengingatkan kita yang baginda meninggalkan kita dua perkara: al-Quran dan al-Sunnah dan sekiranya kita patuh dengan apa yang ditetapkan kepada kita oleh al-Quran dan al-Sunnah. Oleh itu harapan itu ada tetapi bagaimanakah kita melaksanakan ajaran ini? Peranan utama lelaki dan perempuan aclalah sebagai hamba dan khalifah Allah. Urusan bofeh diseiesaikan dengan Iebih pantas. secara automatik akan mernbataskan akses kepada pelbagai aktiviti pendidikan dan budaya hanya kepada mereka yang kaya atau mewah.w. Sifat semua aktiviti ekonomi yang berorientasikan keuntungan. Sebagai seorang hamba kita hendaklah patuh kepada apa yang diperintahkan kepada kita dan sebagai khalifah kita adalah (vicegerent) wakil Allah. Penswastaan perkhidmatan kesihatan dan pendidikan. Seterusnya.29 itu. Tetapi pengurangan masa bagi aktiviti domestik ini tidak memberi kita lebih banyak masa untuk berehat. lmpak Globaiisasi terhadap Sosial Seiring dengan globalisasi ialah penggunaan teknoiogi tinggi moden yang mempertingkatkan kecekapan. Barulah kita dapat mengharapkan Sumber bahan kita diuruskan dengan baik dan kita terus maju danmembangun. menyediakan kita .a. Kertas kerja ini berakhir dengan impiikasi perbincangan terhadap peranan dan tanggungjawab wanita. Kita perlu menjaga keselamatan keluarga. masyarakat. Mesin basuh telah mengurangkan satu Iagi beban kerja fizikal daripada banyak wanita.t. persekltaran dan juga diri kita sendiri. kreatif dan produktif. produktiviti meningkat berfipat ganda.

30 dengan sumber asli de'mi untuk memenuhi keperluan kita untuk membangunkan sebuah masyarakat bertamadun. kita mengambil wuduk lima kali sehari dengan penuh kesedaran bukan. Daripada Surah al-Muik (67:2) kita diingatkan yang Allah berupaya mematikan dan menghidupkan sesiapa yang clikehenclal<i~Nya supaya Dia boleh menguji siapa di kalangan kita yang terbaik dalam amalan kita. Angka ini hampir setengah daripada keseluruhan penduduk. Peranan biologi kita sebagai seorang wanita akan tetap tidak berubah. Dari satu segi. PERANAN WANITA ISLAM DALAM MENGHADAPI CABARAN GLOBALISASI . Islam sebagai suatu cara hidup mengutamakan kebergihan dalam-setiap aspek kehiclupan . Kita memaaf dan melupakan clemi memastikan yang kita bersih dari segi émosi. Raja Hari Akhirat. 49 peratus wanita clan tahap urbanisasi kurang daripada 40 peratus bagi negeri Perlis. Nisbah wanita di Malaysia hampir lima puluh peratus. jalan yang dirahmati dan bukannya jalan salah ataupun jalan mereka yang sesat. Apa yang kita perlukan ialah supaya semua orang bekerja secara kerjasama untuk menangani cabaran ini. Bagaimanapun kita diperlngatkan bahawa kepada Allah kita akan kembali. Kita memohon kepada-Nya supaya memberi menunjukkan kepada kita jalan kehidupan yang lurus. pencipla kita yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. kerohanian mahupun s0sial. kecekapan. Kita boleh dan harus bergantung pada kuasa wanita untuk rnembantu mengekalkan komitmen negara untul§ menjadi negara perindustrian dan maju. Kita mesti teruskan dengan proses pembiakan (penambahan) manusia. justeru. emosional. minat dan tentu sekali peluang kita. intelektual. oleh itu boleh diharapkan untuk -memainkan peranan bermakna apabila berhadapan dengan cabaran globalisasi. Peranan kita sebagai khaiifah boleh dilaksanakan dengan banyak cara bergantung pada kecenderungan. hanya membersihkan diri kita secara fizikal tetapi membersihkan jiwa kita secara sirnbolik. lni bukan hanya untuk kehidupan manusia tetapi untuk memblarkan kita nwengalami faedah. Pertama kita clikehendaki mengenali hakikat bahawa kita mempunyai Allah. Kedah dan Pahang. keseronokan dan rahmat menjadi seorang wanita dan menjadi seorang lbu. Wanita aclalah sumber manusia negara. Sesungguhnya ini suatu cabaran kepada orang Islam hari ini terutamanya mereka daripada generasi hari ini yang lahir apabila Malaysia berkeadaan dan berkedudukan lebih baik dari segi kebendaan berbanding keadaan dua generasi yang lalu.Sebagai contoh.. dan di bahagian dunia tertentu diancam apabila kita memakai tuclung kepala ataupun memakai jubah. Allah yang kita sembah dan pertolongan-Nya kita cari. Cara hidup Islam cliajar di dalam al-Quran dengan prinsip asasnya dinyatakan dengan jelas dalam surah all-Fatihah . dengan cara itu bolehlah kita mengharapkan keselarasan dalam rentak tingkah laku s05ial rakyat Malaysia ke arah merealisasikan matlamat pembangunan negara. Daripacla Surah Azzariat (51 :56) kita diajar bahawa Allah mencipta iin untuk berkhidmat kepada Allah.urnrnul kitab.3MULTAQA ULAMA SEDUNIA biarpun ia fizikal.1 peratus Bumiputera. Dia juga mengingatkan kita kepada Hari Kiamat agar menjalani kehidupan cara Islam bagaikan menggenggam bara arang. yang pada telahan saya orang Islam sudah mula mengalaminya hari ini. Malaysia bernasib balk mempunyai sebilangan wanita clengan pendidikan di peringkat ketiga (tertiary) yang meneroka ke dalam pelbagai jenis profesion dan menjawat pelbagai jenis jawatan termasuk jawatan pengurusan tinggi. Kita dihina. penduduk Malaysia sekitar 23 juta orang dengan 65. Peranan Biologi sebagai Seorang Wanita Menurut Banci Penduduk tahun 2000. Kelantan. Wanita Malaysia.

Mungkin bagi ibu bapa masa kini untuk memainkan peranan mereka secara berkesan. Kita perlu pastikan yang khidmat penjagaan kanakkanak terus memenuhi standard bagi pembesaran dan perkembangan awal alam kanak-kanak yang teratur. Lembaga Penduduk dan Perancangan Keiuarga Malaysia (LPKM) mempunyai objektifnya mengukuhkan institusi keluarga dengan mengenai pasti faktor yang mempengaruhi dan membangunkan serta mempromosi program keluarga dan keibubapaan dengan matlamat 5 MULTAQA ULAMA SEDUNIA ' melahirkan rakyat yang benanggungjawab. perfumbaan Formula 1 menerusi program budaya dan sukan di TV melalui satelit. Penggunaan bahasa lnggeris dipromosikan secara hebat dan ini rnenjadikan penggunaan bahasa tempatan. Akar budaya keagamaan Bumiputera bagi gaya hidup kita akan digantikan oleh eiemen-elemen asing apabila kita méngizinkan diri kita sendiri didedahkan kepada maklumat dan pengaruh asing tersebut. Ku rsus mengenai perkahwinan diberikan kepada pasangan yang akan berkahwin. suami dan isteri tidak boieh mengabaikan peranan mereka sebagai ibu bapa. Pengasuh anak yang diamanahkan penjagaan anak-anak mereka oleh ibu adaiah orang yang sangat penting bagi anak-anak kita. Paling fidak yang boieh mereka lakukan iaiah mema-stikan bahawa mereka menjadi model contbh wanita untuk anak-anak mereka terutama dalam mengekalkan hubungan suami isteri yang baik. ' Sungguh membimbangkan bagi kita untuk melihat pasangan muda yang bercerai hanya selepas dua tahun berkahwin. Bagaimanapun. Kanak-kanak dinafikan kasih sayang ibu bapa. asuhan mesra dan perneliharaan yang mereka perlukan bagi pembesaran dan perkembangan yang baik. perindustrian. pendidikan dan kelayakan yang lebih baik telah menarik wanita untuk menyertai tenaga keria.3 Semoga ibu bapa muda kita akan bertindak pantas dan menyokong usaha yang diambil oleh Lembaga untuk memastikan yang institusi keluarga di Malaysia kukuh dan kanak-kanak di Malaysia gembira dan sihat sejahtera. Sebagai Pemeliharaan Budaya dan Persekitaran Islam Globalisasi aliran dan dasar ekonomi rnempunyai kesan terhadap sistem sosial dan budaya di dalam negara. kemesraan dan perhatian. lni termasuklah kemasukan budaya Barat yang terdiri daripada makanan segera. Peranan ini kelihatan janggal antara satu sama iain. Cara pasangan melayan dan berinteraksi antara satu dengan Iain boleh rnemberi kesan kepada kestabilan dan keselamatan emosi dalam diri kanakkanak kerana ciri-ciri tersebut sangat penting bagi pembangunan keperibadian normal kanakkanak itu. kita dapat mengharapkan anakanak kita membesar dan berkembang dengan baik dalam aspek Iain keperibadian mereka.31 Dengan peranan biologi itu. wanitalah yang akan mengandungkan anak. Tambahan puia tidak semua wanita bofeh berhenti kerja tetapi semua kanak-kanak memerlukan penjagaan yang baik. Tentu sekali ini mempunyai sesuatu kesan tefhadap kehidupan keiuarga. Tahap hubungan antara pasangan mesti menggambarkan kasih sayang dan hormat-menghormati antara satu sama lain. Dengan menyelesaikan masalah-masalah emosi itu. . Jadi bagaimanakah perkara ini bbleh diselesaikan? Bagaimanakah penjagaan kanak-kanak boleh diinstitusikan? Apakah yang mesti diiakukan oleh ibu bapa untuk memastikan yang anak-anak yang mereka tinggalkan ini apabiia mereka pergi bekerja tidak dinafikan kasih sayang. Keperitan hidup dengan ibu atau bapa tunggal atau tanpa ibu bapa adaiah berpanjangan. Bagaimanapun. Juga tidak mudah bagi wanita yang benar-benar berminat dalam kedua-dua kerjaya dan kehidupan keluarga meninggalkan salah satu daripadanya. iaitu bahasa Malaysia kurang berfungsi. Masyarakat cenderung mempunyai iebih banyak individu bermasalah apabiia anak-anak kecii ini rnembesar menjadi remaja dan orang dewasa. Mereka memerlukan kaunseiing dan bimbingan ketika ikatan kasih mereka masih kuat dan bukannya ketika perceraian akan berlaku. Mungkin juga Iebih baik jika pasangan ini juga diberikan kursus mengenai keibubapaan yang berkesan dan bermakna.

iaitu suatu cara hidup dan kod penilai perilaku adalah sebahagian daripadanya. pada masa ini kita dapat melihat hakisan persekitaran Islam di tempat awam seperti di gedung beli-belah. Contoh amalan yang mudah ini akan mernbantu mengingatkan belia kita mengenai waktu solat mereka. Pada masa yang sama. menerima pakai cara hidup berseronok bagi ke~ hidupan seperti hiburan dan sukan. Kita harus mempromosikan kepatuhan kepada cara hidup Islam. Bagaimana aiam persekitaran terbina akan mempengaruhi secara tidak langsung kegiatan kita. Kita tiada hak menghalang apa jua yang ingin dilakukan orang lain. Jadi kita mempunyai tanggungjawab dari segala hak untuk menyediakan cara hidup alternatif terutama bagi rnereka yang mengarnalkan tingkah Iaku yang tidak diingini kerana kejahilan. pemiilk kedai makan membenarkan dltayangkan rancangan hlburan TV sekuat-kuatnya. kedai makan dan pemilik keclai Ini mempengaruhi pengunjung supaya meninggalkan kesedaran dan penghormatan mereka kepada agama mereka. Sebaik sahaja tabiat sedemikian diwujudkan di rumah. Islam mematuhi batasan tingkah laku sosial antara jantina. Hari _ini orang hampir mengatakan bahawa agarna adalah hal periloacli dan oleh itu tidak boleh dlcampuri secara umum. memastikan program hiburan ditutup semasa azan dan pada waktu solat. Ini bercentangan dengan prinsip bahawa Islam. Sebagai contoh. Nilai dan amalan ini sangat bertentangan dengan cara hidup Isiam yang kita terima secara tradisi. Nilai yang disebarkan adalah kehidupan bagi yang paling iayak. inilah proses penyebaran norma budaya kepada anak kecil kita. kita dapati bahawa apabila azan berkumandang dan sudah masuk waktu solat. Berallh keluar dari rumah.menemui orang yangtidak mengama|kan norma demikian agar mereka tidak akan terkejut apabila mereka melihat amalan yang berbeza oleh orang yang datangnya dari bangsa dan agama yang sama. Sebagai contoh. " Apa yang lebih mengancam iafah kemasukan nilai bukan lsiam ke dalam masyarakat kita terutama di kalangan para belia dan kanak-kanak . Persekitaran budaya adaiah faktor penting dalam kehidupan sesiapa sahaja khususnya apabila individu itu masih di peringkat pembentukan pandangan dunia dan set niiainya sendiri. Tidak ada apa yang mengejutkan jika kita berada di kawasan awam bukan Islam. Kurangnya kepekaan mereka kepada halhal sedemikian adalah suatu tanda tidak hormat terhadap agama mereka sendiri. Kita harus menghormatl dan mematuhi waktu solat kita. tetapi menjadi agak membingungkan sekiranya ia kebanyakannya dalam kawasan awam orang Islam. Mungkin juga kumpulan wanita boleh bekerjasama dengan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) untuk melakukannya. ia menjadi adat bagi mereka untuk melakukan perkara yang sama apabila mereka hiciup sendiri. Daripada memperkukuhkan kepatuhan mereka terhadap tradisi Islam. Lama-kelamaan agama tidak lagi akan mempunyai kaitan ke atas cara merekamengendalikan kehidupan mereka. juga rnenjadi amalan baik untuk 6 PERANAN WANIT/I ISLAM DALAM MENGHADAPI CAB/IRAN GLOBALISASI memaklumkan kepada anak kita kemungkinan mereka. Pemilik kedai boleh menutupkan bunyi muzik rock yang sangat kuat itu dan memasangkan bacaan ayat suci al-Quran.kehidupan bebas antara ielaki dengan perempuan yang bukan mahram seperti kebebasan menzahirkan perasaan seperti berpelukan dan berkucupan di tempat awam cara hidup yang sangat kebendaan dan (individuaiistik. jika kita mematuhi secara rutin waktu soiat kita dan pembacaan al-Quran pada waktu subuh ataupun maghrib. anak-anak kita akan segera dibentuk untuk mengembangkan tabiat yang sama. kesombongan hingga kepada tingkah iaku lucah apabila cuba mengatasi orang lain. khususnya di keclai yang sangat hampir dengan masjid. Apa yang penting kepatuhan solat akan . Islam menganjurkan kefertiban daiam tingkah laku.32 Kita mungkin boleh menerima gaya berpakaian yang moden dengan syarat tidak melanggar batas syariah iaitu menutup aurat.

Pertama. Maksud perkhidmatan dalam penulisan ini diambil dalam pengertiannya yang meluas. perkhidmatan pertama kita ialah menjadi Ebu yang baik clan bertanggungjawab kepacla anak kita. meminta pemilék keclai dan restoran melaksanakan tanggungjawab sosial mereka dengan mewujudkan persekitaran Islam bagi pengunjung Muslim. setiap daripada kita mempunyai potensi untuk menyecliakan perkhidmatan lcepada orang lain dalam peranan kita sebagai anak. lnstitusi keluarga adalah tunggak pembinaan masyarakat. Mereka perlukan sokongan . bijak dan berguna kepada rnasyarakatnya. sebagal ibu. Islam tidak menghalang membuat keuntungan tetapi menerima pakai pendekatan hedonisme untuk menggoda orang mengunjung kedai mereka 7 MULTAQA ULAMA SEDUNIA adalah tindal-(an yang meniijikkan. Jenis individu apa yang akan terbentuk pada kemudian hari adalah bergantung sebahagiannya kepada sejarah kita pada masa lalu. iaitu orang Islam yang baik. Oleh itu. la termasuk prestasi kerja atau tugas untuk orang lain dalam keluarga ataupun sebaliknya. Bagaimanapun. Keibubapaan merupakan satu kerjaya. Amatlah bermanfaat sekiranya bengkel untuk kumpulan perniagaan diadakan agar mereka memahami dan menghargai keperluan untuk membantu program pembangunan masyarakat dalam memupul-< kesedaran keagamaan di kalangan masyarakat Islam. lbu bekerja yang pada masa sama hamil boleh dengan mudah rnenjadi tertekan. lni bermakna. I Wanita sebagai ejen penyebaran budaya boleh mencadangkan kepada Jabatan Hal Ehwal Agama. Kita mesti mencuba melakukan sesuatu yang terbalk untuk membesarkan anak-anak kita demi menjadi insan kamil. Mereka juga mungkin tidak mengamalkan Iabiat rnakan secara sihat dan sempurna. kita perlulah bersikap praktikal clan bertimbang rasa. Kita lnginkan bayi yang dilahirkan sihat. Oleh itu.33 menghalang orang daripada melakukan perkara mungkar. berilmu. lnilah tanggungjawab kita. Berhubung dengan perkara ini adalah penting kaum wanita diberi pelajaran atau mempelajari sendiri mengenai pembangunan kanak-kanak dan penjagaan anak dari dalam kandungan hingga clllahirkan dan peringkat awal rnasa kanak-kanak. Tentu sekall. Malaysia mempunyai khidmat penjagaan kesihatan yang baik. Sebagai Ahli Profesional Kehidupan Keluarga Setiap orang daripada kita adalah hamba Allah dan Khalifah. Sebagai ganti. Dengan membesarkan individu yang sedemikian adalah diharapkan orang Islam dapat mengatasi aspek negatif kebendaan yang dibawa melalui sistem ekonomi kapitalis. boleh menyebabkan ibu muda rnengambil ubat sewenang-wenangnya untuk menghentikan rasa loya tanpa menyedari kemungkinan bayi mereka akan dilahirkan cacat. Kurangnya pengetahuan terhadap kesan pengambilan dadah pacla peringkat tiga bulan pertama kehamilan. ini dijelaskan oleh sebuah hadis yang mengatakan bahawa kerja yang paling balk yang dicipta Allah untuk manusia ialah menjacli seorang ibu atau bapa. mereka boleh mernilih program pembacaan alQuran ataupun perbincangan agama. pertama mereka mesti mempercayai bahawa pahala yang cllberikan oleh Allah kerana membuat orang lain sedar dari segi agama adalah lebih daripada keuntungan yang boleh mereka buat menerusi penyediaan perkhidmatan mereka. ada keperluan untuk menjaga keadaan ¿zikal janin semasa mengandung dan selepas anak dilahirkan. lbu muda harus menghargai keperluan untuk menjalani pemeriksaan kehamilan secara tetap dan tidak mengguna pakai sikap laissez faire berhubung pemeriksaan perubatan. Sebagai wanita yang boleh melahirkan anak. sebagai ahli sebuah intitusi dan rnasyarakat. Mungkin juga keterlaluan untuk menutup kedal ketika waktu solat tetapi tentu sekali tidak mustahil menutup program hlburan semasa azan. inilah cara tidak langsung mengekalkan ciri moral cara hidup Islam. khususnya pada waktu solat.

MULTAQA ULAMA SEDUNIA Rekod prestasi akademik kita perlu diperbaiki. . Menyedari kesan globalisasi. Kita boleh. Kita memÀiki petensi tersebut. lni merupakan satu cabaran dalam budaya kerja yang mementingkan produktiviti clan keuntungan di samping membiarkan para pekerja menyelesalkan sendiri masalah keluarga dan rungutan mereka. 9. kumpulan wanita mungkin terpaksa memujuk dan meyakinkan organisasi supaya bertanggungjawab secara moral clalam melindungi kebajikan generasi akan datang.. Pertimbangan perlu diberikan dan rnereka perlu mempunyai kemahiran mengatasi tekanan agar mereka dan mengimbangi tekanan -kerja dan keseronokan menjadi hamil. Kita mungkin juga tidak akan berpuas hati hanya setakat belajar untukn lulus. Rajah 1 di bawah menunjukkan pengagihan golongan profesional di kalangan kumpulan Bumlputera lorang islam Melayu adalah golongan majoriti dalam kumpulan ini) dan orang bukan bumiputera. Malangnya. perlngkat tertinggi. lni dapat diiihat dengan jelas sejak peringkat rendah dan jurangnya menjadi iebih luas apabila kita menaiki tangga pendidikan peringkat lebéh tinggi. Pendidikan yang baik adaiah suatu keperluan jika kita ingin kekal bersaing. Sekali Iagi pandangan peribadi saya ialah masalah ini bersifat budaya. sekolah rendah. Berhubung dengan prestasi kita yang Febih rendah daiam bidang sains dan matematik. secara peribadi saya percaya ia bukanlah kerana kita kekurangan keupayaan untuk belajar tetapi . l Orang Islam di Malaysia yang majoritinya terdiri daripada orang Melayu kekurangan sumber manusia profesional yang diperlukan untuk memastikan penyertaan sama rata dalam pelbagai jenis aktiviti ekonomi. juga jika kita ingin bertahan daripada kesan globalisasi. 100³ Paratus D Bumlputera lµ I Bukan Bumiputera Rajah 1: Pengagihan ahli profesional di kalangan burniputera dengan bukan bumiputera-di Malaysia. sains dan lnggeris. Fenomena ini be-lum diatasi dengan jayanya. plhak kerajaan mungkin tidak mampu melaksanakan clasar sosial terhadap organisasi-organisasi. Bagaimanakah kita menganggap ilmu sebagai sebuah masyarakat? Apakah nilai yang diberikan oleh keluarga dan masyarakat kita terhadap ilmu? Bagaimanakah peroiehan ilmu berbanding clengan perolehan kebendaan? Yang manakah lebih penting? Kita boleh lihat bahawa keputusan yang kita buat berhubung dengan iimu akan mempengaruhi penglibatan kita ciengan aktiviti berkaitan dengan ifmu. prestasi kita berbanding dengan bukan Islam. lni bukanlah bererti kita tidak mempunyai potensi untuk melaksanakannya dengan baik. Pandangan peribadi saya ialah bahawa ia tidak boleh diselesaikan di dalam bilik darjah. sekolah menengah. khususnya cli sektor swasta dan korporat. la bukan¥ah bererti kita tidak mempunyai potensi untuk mencapai prestasi yang baik. Terdapat masalah yang iebih asas yang belum kita atasi iagi. khususnya kaum Cina berada di paras yang lebih rendah dalam bidang matematik.34 8 PERANAN WANITA ISLAM DALAM MENGHADAPI CABARAN GLOBAUSASI daripada pegawai tertinggi mereka di tempat-kerja. Pendidikan Pendidikan yang balk merupakan prasyarat untuk membangunkan sebuah masyarakat berilmu dan mencintai ilmu sepanjang hayat. Oleh hal yang demikian. Penclidikan yang baik hendaklah dimulakan dari buaian seterusnya pendidikan prasekolah. lni selaras dengan hadis yang menasihatkan kita supaya menuntut iimu dari buaian hinggalah ke liang lahad. Justeru suatu pendekatan budaya perlu diguna pakai untuk menyeiesaikan masalah itu.

maka kita boleh mengharapkan yang masyarakat kita akan membesarkanuanak-anak yang mental mereka aktif dan bijak. ' . sesuaidengan umur mereka. Kita juga perlu memastikan bahawa pengasuh kanak-kanak di rumah tumpangan terdiri daripada goiongan yang berpendidikan dan cukup cekap untuk mengasuh dan mendidik anak kecil kita semasa 10 PERANAN WANITA ISLAM DAL/\M MENGHADAPI CABARAN GLOBALISASJ zaman pembentukan alam kanak-kanak agar membesarsecara optimum. gaya hidup dan tidak kurang perubahan clalam persekitaran yang berterusan." -. Minda seorang kanak-kanak boleh menjadi aktif sebaik sahaja anak itu dilahirkan. jika setiap ibu atau bapa.´ Tentu sekali perlu ada satu kepercayaan dan keyakinan berhubung kebenaran janji itu. ´cari|ah ilmu dari buaian hinggalah ke Iiang lahad´ tetapi apakah maksudnya dalam kehidupan sebenar? Bagaimanakah kita mencari ilmu daripada buaian? Tafsiran dan terjemahan hadis ini secara praktiknya belum kita laksanakan secara teliti. Kemahiran sedemikian dlperlukan kerana globalisasi melibatkan perubahan idea. Persoalannya apakah mekanisme yang kita ada agar kita boleh sebarkan maklumat berhubung dengan pembinaan bangsa kepada ibu bapa ini dan bagaimanakah kita dapat memastikan bahawa yang mereka bersedia mengambil bahagian daiam pembangunan projek kebangsaan sumber manusia jangka panjang ini. Berfikir merujuk kepada keadaan minda yang aktif. ' = Dalam konteks globalisasi. Ibu bapa. terdapat keperluan bagi kita untuk berupaya membuat penyesuaian yang sepaclan demi meneruskan kehidupan harian kita. kita membacahadis. Al-Quran memotivasikan seseorang itu menjadi aktif dalam semua bidang kehidupan manusla. kita maklum bahawa kita memerlukan seseorang yang bukan sahaja berilmu tetapi seseorang yang boleh juga ber¿kir secara kritis dan analitis. Beginilah caranya kami melibatkan ibu bapa muda memainkan peranan mereka dalarn pembinaan bangsa bermula sejak anak mereka mula dilahirkan. Oleh itu. sebagai contoh. Sekali lagi perkembangan kemahiran ber¿kir perlu climulakan pada awal kehiclupan. dan prinsip yang berkaitan clengan disiplin kita senoliri. jadi. tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi seratus blji. Idea. jika tidak. lagi meliputi ilmu pengetahuan-Nya. memainkan peranan mereka seperti yang dijangkakan. Seterusnya kita mesti ingat bahawa terdapat sebilangan ibu bapa bekerja dengan tahap pendidikanndan profesion yang berlainan. la memprornosi suatu cara hidup yang seimbang. Mereka seterusnya boleh memandu arah saat-saat interaksi untuk mereka dengan bayi ke arah meningkatkan kepekaan deria bayi tersebut terhadap tubuhnya sendiri dan dunia di sekeliiingnya. adalah sama seperti seblji benih yang tumbuh menerbitkan tujuh tangkai. la mengekalkan kornitmen dengan menjanjikan individu dengan pahala. surah al-Baqarah (2:26'I) memberitahu kita: ´Bandingan orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah. Memberl reaksi kepada sentuhan kita menggambarkan minda yang sudah dirangsang. Yang anehnya. kita tidak akan dapat melakukan apa yang diperintahkan kepada kita terutama sekali . Kita mungkin mempelajari fakta disiplin ilmu tertentu menerusi kelas formal kita. khususnya para ibu mesti mempunyai sedikit iimu dan rnemahami aspek praktikal hadis itu.. khususnya ibu dan pengasuh anak. Mempelajari dan rnemahami al-Quran menjadi lebih menarik clan menyeronokkan apabila kita mernpunyai sedikit pengetahuan asas dalam bidang pengkhususan kita sendiri. Pada masa yang sama al-Quran menyediakan kita dengan konsep asas. ini memulakan proses perkembangan bayi itu secara kognitif dan emosi. Dan Allah akan melipatgandakan pula bagi sesiapa yang dikehendakinya dan Allah amat luas kurnianya.'" .35 lebih kerana anak kita bermula iambat untuk belajar. teknologi. Pembelajaran al-Quran menjaclikan seseorang itu dinamlk jika dla mengamalkan ajaran al-Quran.

_ Untuk memastikan yang perniagaan mereka maju..a. Produk ini terus be-rubah dari segi bentuk.36 apabila kita diharapkan membuat pengorbanan. untuk dicontohi. pendidikan sebagai suatu cara mengembangkan keperibadian seorang peiajar adalah an"-rat mencabar. fokus kita terhadap pengajaran lebih merupakan penyediaan fakta dan latihan kernahiran menyelesaikan masalah. saiz dan warna dengan berlalunya masa. \ Berhubung dengan pembinaan bangsa. Apatah Iagi asas falsafah pendidikan kita iaiah penerapan nilai haius yang wujud dalam ajaran Islam. Pelaksanaan program sedemikian memerlukan tenaga manusia dengan pengkhususan yang berbeza: agama. sebagai sebuah kumpulan mereka masih boleh hidup. Kita tidak ll . dan tidak dilupakan pakar ICT dan pengeluar program media massa. membuat bekas telur untuk perkahwinan Melayu. bidang ilmu khusus. Kita ada. Tetapi apa yang kita perlu iakukan hari ini ialah mencari jalan dan cara menaikkan taraf program ini dengan mengintegrasikan pelbagai ilmu khusus untuk memenuhi keperluan semasa dan menyeiesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat kita. Bagi mereka yang berupaya dan cekap. Jadi.a. Tentu sekali kemahiran bekerja berkumpuian dan aspek emosi pembangunankeperibadian menyediakan ruang untuk memperkenalkan ajaran Islam. seorang peniaga wanita dan isteri tercinta Nabi Muhammad s. Seiain itu terdapat sebuah hadis Iain yang menyatakan bahawa: sembilan per sepuluh daripada rezeki kita datang daripada perniagaan. Kita meiihat wanita meiakukan banyak kerja usahawan dalam industri makanan. kita harus mengalakkan mereka menjadi usahawan ataupun meiibatkan diri dengan aktiviti perniagaan lain. Oleh itu wanita ini bolneh menjana aktiviti yang mendatangkan wang yang boieh membantu memperbaiki kedudukan ekonomi keiuarga dan masyarakat. Gaya hidup kita. Tetapi Eni tidak mencukupi. Masalahnya ialah bagaimana kita mempraktikkan ajaran Islam di dalam bilik darjah kita.w. Jaringan ker}a itu boleh menyediakan program latihan dan perkhidmatan bagi mereka yang memerlukan dan memperkenalkan penggunaan teknologi baru untuk memodenkan pengurusan atau perjalanan perniagaan mereka. Keusahawanan melibatkan pengekspioitan peluang menerusi penggunaan bahan dan bakat untuk menghasilkan sebuah produk baru ataupun rnenyediakan perkhidmatan baru. Oleh sebab sistem pendidikan kita berorientasikan peperiksaan. Bagi wanita Islam. usahawan wanita ini perlu mewujudkan jaringan kerja untuk membantu usahawan wanita Iain. kita mempunyai Siti Khadijah r. Pengetahuan pendidik mengenai psikologi manusia adalah suatu keperiuan. Sebagai Usahawan Wanita yang berdikari mempunyai peluang yang Iebih baik untuk hidup. Bukanlah kita tidak mempunyai program sedernikian. dan membuat ska? dan sebagainya. Kita juga perlu memahami pembentukan jiwa pelajar kita agar pendekatan kita kepada kornunikasi dan pengajaran tidak akan hanya menjadi pemindahan fakta dan maklumat tetapi pujukan motivasi ke arah sikap positif dan keseronokan terhadap pembeiajaran.n pengajian agama. I12 PERANAN WANITA ISLAM DALAM MENGHADAPI CABARAN GLOBALISASI Sebagai Ejen Perubahan Budaya _ .MULTAQA ULAMA SEDUNIA dilatih menggunakan ayat al-Quran apabiia rnengajar subjeklain se|ai. Sungguhpun industri itu mungkin secara keci!-kecilan. antara perkara Iain yang perlu diberikan perhatian sewajarnya ialah membudayakan sains dan teknoiogi. aktiviti kita dan cara kita rnengurus kehidupan kita terus berubah sama . psikologi kanak-kanak. Sains dan teknoiogi terus maju mengikut masa.

Meskipun alam adalah salah satu daripada dua buah kitab Allah. Iambat laun membangunkan suatu minda yang suka menyoal. yang pertama iaiah al-Quran. Minda yang menyoal adalah prasyarat kepada kreativiti dan inovasi. pembacaan ai-Quran secara tetap clan terjemahannya boleh mempengaruhi MULTAQA ULAMA SEDUNIA pembaca. Selain itu al-Quran juga memperuntukkan kita dengan asas untuk be-r¿kir secara kritikal dan anaiitikal dengan syarat kita tidak hanya membaca a|»Quran tetapi memahami makna apa yang kita baca. juga penting kanak-kanak itu dilatih dan digalakkan bercakap. fni bermakna kita perlu mempunyai ilmu pengetahuan yang lebih baik mengenai konsep asas sains dan teknologi dan cekap dalam hai ehwal sains itu. Ayat ini menyediakan kita dengan prinsip asas pembelajaran. Hasil kerja sains sebenarnya menyediakan kita dengan pemahaman padu mengenai pelbagai maklumat dan ilmu abstrak yang terdapat di dalam al-Quran dan al-Sunnah. muia ber¿kir pada usia muda supaya menjelang masa kanak-kanak . seperti dalam kes contoh ini. Oleh itu. melibatkan diri dengan mengutarakan soalan dan memberi jawapan agar mereka mendapat sebanyak mungkin ilmu pengetahuan menerusi pengalaman dan penemuan. Minda yang suka menyoai jika dibenarkan wujud. pantau dan jadiiah (orang) berilmu. Satu perkara yang perlu kita ingat ialah untuk tidak membiarkan teknologi membentuk kehidupan kita. Sebagai contoh. dia boleh diharapkan untuk memainkan suatu peranan dalam membudayakan sains di kaiangan anak-anaknya.37 acia atas nama kecekapan atau kepantasan. Alam juga boleh dibaca. Sekali lagi niiai saintifik Eni jugalah nilai yang lslam anjurkan. akan membuat seseorang itu akhirnya membuat sesuatu yang bersifat saintifik. meningkatkan ketakkulan dan diharapkan menjadi Iebih bijak. akan mernotivasikan seseorang untuk mencari ilmu. Alam adaiah suatu sumber makiumat. kaji selidik dan pengrekodan data. memberi alasan yang munasabah. menulis dan barulah mendapat ilmu. iaitu kita terpaksa membaca. Iogik dan anaiitikai yang tentu sekali daiam kerangka tauhid. basirun alim . Membudayakan bermaksud menanam niiai sainti¿k seperti rnenghormati kebenaran. Ibu boieh menggalakkan anak mereka menerokai dan berinteraksi dengan persekitaran. samiun alim ² dengan dan jadilah (orang) berilrnu. bukan setakat memperoleh fakta sahaja. Malah zikrulfah yang mudah itu mengajar kita mengenai kaedah memperoleh ilmu. Kemudian sambil kita menganalisis data itu kita mendapat ilmu baru. lni akan merangsang otak untuk bertindak balas dan berinteraksi dengan persekitaran dengan cara yang terfbkus. sebaiiknya kita menguasai kehidupan kita menerusi penggunaan teknologi. Jika seorang ibu atau pengasuh anak kecii faham maksud dan konteks ayat_ ini. Membudayakan sains adaiah kesan tabii menterjemah ajaran ai-Quran ke daiam kehidupan harian.lihat. ikhlas menerima kete_rangan berdasarkan pernyataan yang sah dan boleh dipercayai dan meiaksanakan disipiin dan peraturan. Seorang Ebu boleh memberi bayinya suatu kesan yang berpanjangan ke atas pertumbuhan pembangunan kognitif anaknya dengan merangsang anak tersebut menggunakan semua deria menerusi hubungan mala. sentuhan dan perbualan sebaik sahaja anak itu dilahirkan. justeru hanya dengan membaca al²Quran dan mempunyai keinginan untuk mempraktikkan apa yang dibaca. la µtermasuk pembangunan kemahiran metakognitif dan kognitif terhadap pemikiran saintifik yang rnenekankan pemikiran sistematik. al-Quran membangkitkan persoalan seperti ´adakah mereka yang berilmu sama dengan orang yang tidak berilmu?´ Soalan sedemikian dan banyak Iagi soalan yang lain yang terdapat di dalam a1-Quran mencabar nntuk berfikir. Sebagai contoh. Alam dibaca menerusi pemantauan. Budaya sains dan teknologi membawa pengertian yang Iebih Iuas. Daiam Surah al-¶Afaq (96:'| -5) kita disuruh membaca dan Tuhan mengajar kita menulis dan mengajar kita ilmu yang kita tidak tahu. meluahkan perasaan mereka.

Wanita juga pemelihara budaya Islam. globalisasi adalah sesuatu yang rnenakutkan tetapi kepada mereka yang faham proses globalisasi dan mengapa ia terjadi. peranan dan tanggungjawab wanita sudah dibincangkan. Globalisasi sangatlah dikaitkan dengan hal ehwal ekonomi tetapi kesannya-melimpahi ke dimenéi kehidupan sosiobudaya. Kitalah penjaga norma sosiobudaya kita sendiri. Mereka boleh menjadi profesional dalam pelbagai bidang profesion.w. Kita mesti juga yakin yang Allah akan memberi kita taufik dan hidayah agar kesusahan dan halangan yang clatang dianggap sebagai cabaran dan kita berupaya untuk menanganinya. tanggungjawab yang kita pikui dan jenis sokongan yang disediakan kepada . Wanita mernpunyai peranan biologi yang perlu dilaksanakan. Dalam bidang inilah peranan dan tanggungjawab wanita daiam menghadapi cabaran globalisasi dibincangkan. Kita juga perlu menjaga surau kita dengan menyediakan kain sembahyang dan telekung yang bersih serta bilik yang dijaga bersih agar tidak menjejaskan imej Islam. mereka lebih bersedia untuk menghadapinya. Wanita boleh memainkan peranan mereka untuk menganjurkan gaya hidup yang bersih dan sihat..t. justeru terdapat keperluan bagi kita rnengingatkan diri kita sendiri secara berterusan akan sunnahtullah dan kemudian memikirkan cara perintah Allah itu boleh diterjemahkan ke daiam amalan dengan mengingati perubahan keadaan yang dibawa oleh kemajuan sains dan ¶{el<n0l0gi moden. kita mempelawa ibu bapa supaya menyumbang ke arah menyediakan anak kita dengan suatu permuiaan awal dan membudayakan sains daiam masyarakat. Ahlf jawatankuasa yang menjaga biiik solat wanita perlu memastikan yang kain telekung seialu dihantar untuk dicuci. Kita boleh menggalakkan orang ramai menderma bagi tujuan penjagaan surau itu. Keyaklnan itu diperkukuhkan oleh kepercayaan bahawa kita boleh menghadapi babaran itu dengan syarat kita memenuhi syarat yang cliperlukan. Antara perkara lain yang kita perlu Iakukan ialah mengamalkan tabiat mudah membuang sampah ke dalam tong sampah terutama sekali di kawasan awam seperti taman. lni adalah untuk menanam perasaan kebersihan. Oleh itu kita perlu menyemak semula secara berterusan amalan norma kita sama ada ia selari dengan perubahan yang berlaku secara global ataupun tidak. Kemajuan sains dan teknologi hanya mengubah keadaan benda yang kita ganggu. Apakah yang Diharapkan daripada kiia Sebagai Wanita Islam Pemikiran dan idea manusia be-rubah dengan rnasa seperti yang ditunjukkan oleh fenomena 14 PERANAN WANITA ISLAM DALAM MENCHADAPI CABARAN GLOBALISASJµ globalisasl. Penjagaan Alam Sekitar Satu lagi bidang lain yang mernerlukan penjagaan dan perhatian ialah penjagaan alam sekitar. Selagi membabitkan wanita. Merekalah ejen perubahan budaya dan penjagaan alam sekitar. kedai makan dan kawasan di luar halaman kita sendiri. Mereka juga memainkan peranan sebagai usahawan. Kita perlu ingat bahawa niatlah yang menentukan hala tuju tindakan kita dan selagi matlamat akhir kita Allah s. satu perkara yang pasti tetap kekal ialah sunnahtullah. Walaupun globalisasi membawa perubahan. satu lagi indeks kualiti kehidupan untuk mengimbangi kehidupan kebendaan yang canggih menerusi penggunaan teknolpgi tinggi. Peranan asas masih lagi menjadi hamba dan khalifah Allah tetapi dalam konteks sosiobudaya globalisasi. kita mempunyai banyak peranan untuk dimainkan dan sejauhmana kita mainkan peranan kita akan tentu sekali bergantung kepada latar belakang pendidikan kita. maka kemungkinan besar laluan yang kita lalui adalah jalan lurus sebenar. Bagi mereka yang tidak bersedia.38 bersekolah mereka mungkin sudah mempunyai asas yang kukuh untuk membangun dan mempercepatkan pemikiran saintifik mereka. Oieh hai yang dernikian.

³ Kita juga sudah meneroka kerjasama dengan pelbagai kumpulan wanita termasuk pihak masjid dan surau. infrastruktur dana clan agensi kebangsaan untuk menjalankan program ini. _ Untuk memastikan pelaksanaan program dengan berl-<eSan. Antara kemahiran yang perlu dibangunkan ialah kornunikasi Entra peribadi dan kernahiran komunikasi yang berkesan bagi tugas berlainan yang mereka laksanakan. wanita pada keseluruhannya perlu terus mempelajari ilmu dan kemahiran baru. Malaysia kini lebih bersedia untuk kaedah pertubuhan dan perlaksanaan program yang lebih tersusun. perancangan clan perlaksanaan yang tersusun yang seterusnya bergantung pada dasar. Namun. TV dan akhbar akan menjadi saluran komunikasi penting seperti yang kami tunjukkan bahawa kedua-dua media ini digunakan secara meluas oleh rakyat Maiaysia. jabatan Hal Ehwal Agama Malaysia boleh memainkan peranan penting untuk membantu wanita melaksanakan peranan mereka yang disemak semula untuk menghadapi cabaran globalisasi. . Olen itu terdapat batas tentang sumbangan kaum wanita secara individu.39 kita. lni bererti kita memerlukan program. jabatan Agama memerlukan kepakaran darlpada 15 MULTAQA ULAMA SEDUNIA pelbagai bidang untuk membantu mencorak peian tindakan dan menentukan strategi sesuai untuk peiaksanaan. Pelaksanaan program ini mesti diperiuaskan ke peringkat akar umbi memandangkan inilah penduduk yang menjadi kelompok besar penduduk Musiim dan keadaan mereka menentukan keseluru han keadaan sosial ummah. Mereka yang mempunyai latihan agama boleh menyediakan input lsiam manakala pakar boleh menyediakan maklumat teknikal yang diperlukan untuk mencorak dan mengimplementasi program itu.

Bandung: ITB. Jakarta: Grasindo. 2002. Qodri. Yogyakarta: Insist Press berkerjasama dengan Pustaka Pelajar. Anthoni. 1994. 6. Friedman. Eko Prasetyo. Abu Hassan Shaari Mohd Nor & Rahimah Abdul Aziz. 2003. 3. (http://www. 2002 . Azizy. Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pendagogik Tranformatif untuk Indonesia. lawatankuasa PBB mengenai Hak Ekonomi. Sosial dan Budaya.40 RUJUKAN 1. HAR. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Yogyakarta: Insist Press berkerjasama dengan Pustaka Pelajar. Pernyataan Globalisasi. Othman Omar. Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi.org/popin/reginaI/asiapac/malaysiz/focus-fa. Peter. 2001 Tilaar.htm). 2001. Chambers Encyciopaedic English Dictionary. 11 Mei. Khalijah Mohd Salleh. Laporan mengenai Kesedaran Umum me-ngenai Sains dan Teknologi 2002. Ali Sugihardjanto dkk. Jakarta: Cubuc. Fakih.Islam Sebagai Alternatuif. Jakarta: Gramedia. r16 5. Giddens. dalam ³Globalisasi Perfektif Sosialis´. Faridah Shahadan. Memahami Globalisasi: Lexus dan Pohon Zaitun.Laporan diserahkan kepada Kementerian Sains dan Teknologi. Runaway World: Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita. Thomas L. Forum Dasar Global. 2003. 4. Mansour. Melawan Globalisasi: Reinterpretasi Ajaran Islam Persiapan SDM dan Terciptanya Masyarakat Madani. 2001 Marcus. kata pengantar dalam ³Islam Kiri: Melawan Kapitalisme Global dari Wacana Menuju Gerakan´.un. 2002. 1998. Memahami Bahasa Globalisasi. 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful