1

OBJEKTIF

y y y y y

Memahami konsep dan pengertian globalisasi Mengetahui strategi dan cabaran menghadapi globalisasi. Mengetahui sistem globalisasi dari segi politik, budaya dan ekonomi. Mempelajari lebih mendalam lagi tentang globalisasi. Mengetahui pengubahsuaian dan respon dunia Islam terhadap globalisasi.

2

PENGENALAN

Kebanyakan diskusi tentang globalisasi tertumpu kepada isu-isu ekonomi seolah-olah dimensi globalisasi yang lain seperti globalisasi kebudayaan dan globalisasi ilmu dan maklumat tidak penting.

Tajuk ini boleh menonjolkan konsep globalisasi yang komprehensif yang lebih menepati hakikat globalisasi yang sebenarnya. Di samping itu ia boleh menegaskan bahawa semua dimensi globalisasi, bukan sekadar dimensi ekonomi adalah penting kepada masa depan masyarakat dan negara ini.

3

GLOBALISASI DAN AGAMA ISLAM

4

1.0 : Maksud Globalisasi

Globalisasi merupakan satu proses untuk meletakkan dunia di bawah satu unit yang sama tanpa dibatasi oleh sempadan dan kedudukan geografi sesebuah negara. Melalui proses ini, dunia akhirnya tidak lagi mempunyai sempadan dengan ruang udara dan langit sesebuah negara itu terbuka luas untuk dimasuki oleh pelbagai maklumat yang disalurkan menerusi pelbagai perantaraan media komunikasi seperti internet, media elektronik, dan teknologi siber. Perkembangan ini memungkinkan perhubungan di antara sesebuah negara dengan negara yang lain dan perhubungan sesama manusia dapat dilakukan dalam tempoh yang singkat. Menurut Kamus Dewan globalisasi didefinisikan sebagai fenomena yang menjadikan dunia mengecil dari segi perhubungan manusia disebabkan kepantasan perkembangan teknologi maklumat. Manakala cediakawan barat mentakrifkan globalisasi sebagai satu proses kehidupan yang serba luas dan infiniti merangkumi segala aspek kehidupan seperti politik, sosial, dan ekonomi yang boleh dirasai oleh seluruh umat manusia di dunia ini. Hal ini bermakna segala-galanya menjadi milik bersama dalam konsep dunia tanpa sempadan. Globalisasi atau Globalization dalam bahasa arab disebut dengan alKaulamah iaitu masdar daripada al-Kalam berdasarkan timbangan atau wazan faucalah yang memiliki erti alam atau dunia yang dalam bahasa arab disebut dengan al-Kalamiah. Pendapat lain mengatakan bahawa globalisasi ialah suatu proses membuka keadaan, yang pada umumnya dapat dipahami sebagai proses di mana sempadan negara-negara semakin runtuh dan seluruh buana ini semakin berubah menjadi satu unit.

Dan tiada kelebihan orang yang berkulit merah atas yang berkulit hitam juga sebaliknya. melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. agar Dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. yang mengertikannya sebagai keharusan untuk menguasai politik. Bahawa setiap manusia memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dihadapan Allah swt. Erti yang dipahami oleh Islam mengenai globalisasi atau al-c lamiah adalah sesuatu yang berasaskan nilai-nilai penghormatan dan persamaan kepada seluruh manusia (al-Isr :70). . Ketahuilah. tiada kelebihan seorang arab kepada orang ajam juga sebaliknya. Berbeza dengan pemahaman Barat mengenai globalisasi (al-Kaulamah) sekarang ini. ketahuilah bahawa Tuhan kalian adalah satu dan nenek moyang kalian adalah satu. Yusuf al-Qardhawi mengatakan.[5] Akan tetapi sebenarnya ada perbezaan yang besar antara keduanya. sosial masyarakat ala Amerika di dunia. kecuali hanyalah ketakwaan«´ (Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya 5/411).[4] Maksudnya: Maha suci Allah yang telah menurunkan Al Furqaan (Al Quran) kepada hamba-Nya. kebudayaan. bahawa seperti kelihatan ada persamaan antara makna globalisasi (al-caulamah) yang dipahami dunia barat pada hari ini dengan makna globalisasi (al-c lamiah) yang dimaksudkan oleh Islam. lebih lagi terhadap dunia timur atau dunia ketiga atau yang lebih khas lagi adalah dunia Islam. ekonomi. Seperti dalam firman Allah swt : Maksudnya: Dan Tiadalah Kami mengutus kamu.5 Dalam makalahnya yang bertajuk Khithabuna al-islami fi kasri alkaulamah Dr. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah saw ketika melaksanakan haji terakhir beliau : ³Wahai Manusia.

2.1 : Punca Gejala Sosial Punca utama yang mendatangkan gejala sosial adalah globalisasi dan modenasasi. terutama sekali golongan belia. terutamanya cara berfikir dan gaya bertindak dari satu daerah dunia kepada daerah dunia yang lain. Fenomena globalisasi boleh dikiaskan sebagai gelombang yang melanda dunia. kita sebagai manusia mempunyai sifat ingin tahu terhadap perkara baru dan trend. Globalisasi yang diberi erti luas ini adalah suatu hakikat yang tidak dapat dipertikaikan. Pembudayaan kota (cityculture) menuruti landasan Barat berlaku dengan lebih pantas dan agresif dengan adanya teknologi maklumat dan multi media sebagai kenderaan yang amat berkesan untuk melakukan agenda globalisasi. yakni bukan dari budaya ketimuran. Contohnya seperti mewarnakan rambut. memakai anting-anting . Globalisasi tidak saja ditandai dengan dominasi ekonomi tetapi ia merentasi ke arah budaya dan pemikiran. Lazimnya. Hakikatnya globalisasi itu sudah wujud sebelum istilah globalisasi diperkenalkan lagi.0 : Globalisasi dan Sosial Masyarakat Islam 2.6 Globalisasi juga merujuk kepada perpindahan nilai. Tidak mustahil kita akan jatuh terpengaruh dan mengikut arah aliran kebaratan. Perubahan-perubahan pantas tahap nasional berlaku kerana perubahan pada arus global yang digelar globalisasi.

Bandingkan dengan masyarakat tradisional. Dalam dunia serba moden ini. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.Ukhuwah atau persaudaraan adalah sesuatu yang amat dituntut dalam Islam memandangkan ianya akan dapat mengukuhkan perpaduan sesama manusia. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antaramu. Sekiranya terjadi ketidaksefahaman antara dua kelompok orang Islam. bahkan adat tradisional seperti memuncang-muncang juga sudah ditinggalkan. ishlah (atau perhubungan baik) perlukan diwujudkan. khususnya sesama muslim. Globalisasi bergerak seiringan dengan modenasasi. Bukan saja ini berpaling daripada budaya kita sebagai orang Melayu tetapi juga daripada tuntutan agama Islam. masyarakat mementingkan prestij dan kemewahan. supaya kamu saling berkenalan. masyarakat moden mempunyai cita-cita tinggi. maka al-Quran telah .7 atau tattoo bahkan sampai kepada hal-hal yang sangat teruk seperti pengambilan minuman keras dan pergaulan bebas yang boleh menjurus kepada masalah ± masalah gejala sosial yang lebih serius. dan oleh yang demikian. Firman Allah SWT : ´ Wahai umat manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan. kompetitif dan tidak lagi menganggap saudara-mara atau jiran-jiran sebagai kelompok rujukan.´ Surah Al Hujuraat : Ayat 13 Semua orang mukmin adalah bersaudara. dan Kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan suku puak. mereka menjadi semakin individualistik dan materialistik. lagi Maha Mendalam Pengetahuan-Nya. oleh sebab itu.

Melalui teknologi yang semakin canggih ini. 3.2 : Internet Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) juga turut menyumbang kepada pemaparan gejala-gejala negatif selain peranannya yang begitu penting bagi kemajuan sesebuah bangsa dan negara.maklumat itu sesuai untuk kesemua peringkat umur. Melalui internet umpamanya.8 memberikan contoh penyebab yang menyebabkan keretakan hubungan.Bentuk Manifestasi Globalisasi & Modenasasi Yang Membawa Kepada Gejala Sosial Dalam Masyarakat 3. sekaligus melarang setiap Muslim dari melakukannya. .1 : Media Massa Pengaruh modenisasi dan globalisasi in lebih terasa dan ketara dengan bantuan berbagai alat media-massa yang serba canggih. Media massa merupakan sumber maklumat yang cukup berkesan dalam penyebaran berbagai informasi. golongan belia mudah terdedah kepada banyak maklumat.Ini menjadi masalah kerana lazimnya golongan belia mudah meniru dan mengikut hal yang dilihat disekeliling mereka.0 : Bentuk . namun tidaksemua maklumat. masyarakat yang berfikiran kurang sihat dengan mudahnya boleh akses kepada maklumat-maklumat yang boleh menjurus ke arah pemikiran negatif. Paparan adegan-adegan negatif dari filem barat menimbulkan perasaan ingin tahu dan ingin cuba sendiri mengikut apa yang ditonton. 3.

ini akan menjadi satu faktor punca gejala sosial.dengan .3 : Institusi Kekeluargaan Yang Goyah Institusi kekeluargaan yang bermasalah juga boleh menimbulkan gejala sosial.9 3. dan berfikiran sempit.4 : Cara Berpakaian Kita perhatikan pakaian sesetengah golongan muda di masa ini cukup memalukan. anak-anak perempuanmu serta perempuan-perempuan yang beriman. masa diluangkan untuk keluarga itu terhad. 3. rumahtangga yang bermasalah juga.cara itu lebih sesuai untuk mereka dikenal (sebagai perempuan yang baik-baik). Ibu bapa seharusnya menerap dan mendidik anak-anak mereka dari kecil. Sekiranya. agama rasmi negara kita. Firman Allah s. Mereka takut dan terlalu ego untuk dikatakan ketinggalan zaman.w.Dan lagi. Selain daripada itu.supaya mereka melabuhkan pakaiannya bagi menutup seluruh tubuhnya (semasa mereka keluar). Cara berpakaian mereka bertentangan dengan cara pakaian budaya melayu sekali gus bertentangan dengan cara pemakaian yang digariskan Islam. dengan bertambahnya komitmen ibu bapa terhadap kerjaya mereka.t: "Wahai Nabi! Katakanlah kepada isteri-isterimu. Mereka begitu ghairah untuk mengikut budaya asing yang dianggap moden dan maju.anak kurang mendapat kasih sayang dan tidak mustahil mereka akan mencari alternatif lain untuk mengisi kegersangan kasih sayang. seperti perceraian dan pergaduhan turut mempengaruhi remaja untuk terlibat dalam aktiviti-aktiviti yang tidak sihat. ibu bapa bersikap sambil lewa terhadap pendidi kan agama anakanak mereka. Ini akan membuat anak . kuno.

120.s. dan ingatlah Allah amat pengampun lagi amat mengasihani".0 GLOBALISASI DAN KEBUDAYAAN ISLAM Istilah µkebudayaan¶ itu sendiri. sebagaimana yang disyaratkan oleh Dr Zainal Kling. yamullu. 95. termasuk alat-alat yang direkakan. seperti dalam Surah al-Baqarah. dengan pengertian meletak (seperti roti dan . istilah kebudayaan itu tidak digunakan. 135. Kamus Dewan memberikan definisi ³cara hidup sesuatu masyarakat. Al-Ahzab : Ayat 59 3. yang merangkumi seluruh cara hidup manusia. al-Haji. hadarah dan akhirnya adab. mallan dengan pengertian menjahit (pakaian). jamaknya milal digunakan dalam al-Quran dlam hubungan dengan Nabi Ibrahim a.. kemajuan (akal budi)´ iaitu merujuk kepada keseluruhan cara hidup manusa dalam semua bidang yang melibatkan akal budi dan daya usaha mereka. termasuk institusi-institusi yang diwujudkan dan juga nilai-nilai. antaranya ialah millah. 78. kalau imtalla. al-Baqarah. Perkataan ini berasal daripada malla. lahir batin.10 itu mereka tidak diganggu. an¶ Am. Kalimat millah. 162. Sudah tentu alam tabii sebagai sesuatu yang bukan buatan manusia tidak boleh dikatakan kebudayaan. thaqafah. nampaknya perlulah terlebih dahulu dilibatkan µsemantic content¶ ataupun kandungan maksud-maksud yang ada dalam istilah-istilah yang digunakan dalam sejarah Islam bagi menyebut hidup kolektif Muslimin. 124. an-Nahl. dan dalam hubungan dengan ahlil-Kitab. apabila dibicarakan masalah kebudayaan. Dalam Islam. Mungkin boleh menyatakan bahawa dalam zaman klasik. tamaddun. Dalam bahasa Inggeris disebut culture. ummah. 123. ali µImran. dan ditempatnya digunakan istilah µadat¶. peradaban. serta pengetahuan yang dihasilkan. 130. tamadun. an-Nisa¶.

malladiperbetulkan (seperti busur panah) dalam api. iaitu yang disyariatkan oleh Allah ke atas para hamba-Nya melalui lidah para rasul-Nya supaya dengan itu mereka mencapai kehidupan menghampirkan diri mereka dengan-Nya. amalla¶ala merencanakan sesuatu (pengajaran) kepada seseorang. Di sinilah kelihatan timbulnya kebudayaan yang bersifat tradisional dan keagamaan dalam erti yang setepatnya. Dalam struktur yang suci demikian manusia diikat dengan teguhnya. pengajaran diturunkan untuk mereka melalui tanzil atau melalui rasul yang diutuskan yang mengajar mereka dan menyucikan diri mereka dan hayat mereka. hukum. Perbezaannya dengan din ialah bahawa millah tidak dihubungkan dengan yang lain selain daripada nabi atau rasul. didapati dalam al Quran ayat yang bermaksud: ³Ikutlah millah Ibrahim ³ dan ayat yang bermaksud ³Aku mengikuti millah datuk nenekku´. cara beribadat. dan din itu adalah dengan mengambil kira pihak yang mendirikannya. agama. Ianya tidak dihubungkan dengan Allah. mereka dimatangkan. kerana itu. .a. kerana maknanya ialah ketaatan. Ada juga dikatakan bahawamillah itu ialah dengan mengambil kira maksudnya sebagai sistem yang disyariatkan oleh Allah. millah pl. Millahsebagaimana yang disebutkan dalan al-Quran untuk umat seperti umat Islam memaksudkan umat atau golongan manusia yang suci.w. 491-492) yang menyebutkan bahawa millah adalah seperti din. ertinya manusia disebut serentak dengan organisasi serta hukum dan tujuan keagaman dengan ibadatnya.11 daging) dalam bara untuk dimasak. syariat. Milal bermakna agama. dan tidak pula dengan seseorang daripada umat Nabi Muhammad s. Sebagai tambahan boleh diingatkan huraian Raghib al-Isfahani (rh) dalam Mufradat al-Faz al-Quran (edisi Nadim Mar¶asyili. cara beribadat. Antara pengertian yang menarik hati kita dalam memahami kedudukan kebudayaan dalam Islam ialah pengertian millah sebagai agama. yang berpegang kepada agama serta mengamalkan sistem syariat serta mereka menjalankan tugas rohaniah mereka dalam hidup dan peradaban mereka. hayat mereka diperbetulkan mengikut norma-norma tradisi. tamallala dan intalla bermakna memeluk sesuatu agama.

Kalimat ini yang pluralnya ialah umam digunakan dalam al-Quran hampir 40 kali (misalnya lihat Fathu¶r-Rahman. dalam wahyu yang diturunkan. ummah pl. keadaan hidup yang makmur dan baik. Umat Islam dipanggil umat yang terbaik dalam alQuran (ali¶Imran: 110). berada di hadapan sekali (tentera). amman. atau profane. ya¶ummu. ketua. iaitu terpimpin. Kalimat ini memaksudkan golongan besar manusia yang dihubungkan dengan pimpinan nabi atau rasul. perjalanan hidup umat itu adalah bersyariat.. tanpa tujuan-tujuan atau sifat-sifat sebagai pelaksana ajaran dan syariat dari Tuhan. serta ammama dan ta¶ammama. mukaddas. 31-32). baik mereka itu beriman kepadanya. bukan yang secular. atau golongan manusia yang dihantar kepada mereka rasul a.w. pengertian di dalamnya ialah bahawa umat Islam itu ialah golongan manusia yang suci. yang bermaksud: mengarahkan perjalanan seseorang ke arah sesuatu arah yang tertentu. hidup mereka meniru rasul s. ataupun seseorang yang menghimpunkan ke dalam dirinya kebaikan. Umat itu dengan sendirinya mempunyai sifat-sifat ma¶mum.atau merancangkan sesuatu. jalan besar. imamatan bermakna: berjalan di hadapan. Ringkasnya umat memberi pengertian: kumpulan manusia yang berdasarkan . pemimpin. Adapun amma. i¶tamma bidan ista¶amma bermakna: mengikut seseorang menjadikannya sebagai pemimpin.a.s. Ianya adalah dari kata kerjaamma.. kalau i¶tamma bi bermakna meniru atau mengikut contoh seseorang.w. oleh imam tertinggi. serta i¶tamma. agama. mempunyai arah kehidupan yang ditentukan dalam tanzil. adapun kalimat iman dengan pluralnya a¶immah bermakna imam.a. bukan berdasarkan semata-mata kepada pemikiran sendiri serta hasil percubaan sendiri. atau imam. sebagai imam. umam: bangsa manusia.12 Suatu lagi kalimat yang biasa sangat digunakan dalam hubungan dengan Muslimin sebagai entiti bersifat kolektif ialah kalimat umat. imamah: kedudukan sebagai imam dan pimpinan.keadaan pimpinan sebagai imam. iaitu Rasul Allah s.. dan umat itu menjadi contoh kepada manusia. atau kufur terhadapnya (na¶udhubillahi min dhalik). syariat. ya¶ummu.s. mereka berjalan di hadapan (dari segi hakiki dan keagamaan) di kalangan bangsa-bangsa di dunia.

ataupun mempunyai keahlian yang tinggi dalam bidangbidang tertentu. dengan pimpinan suci. ath-thaqafah al-Islamiyah bermaksud keseluruhan cara hidup dan berfikir serta nilai-nilai dan sikap. bukan sebagai kumpulankumpulan semut di pangkal-pangkal pokok. thaqafan. atau thaqafatan. Dalam rangka konsep umat inilah perlunya difahamkan kedudukan kebudayaan Islam serta peranannya dan ciri-cirinya dalam hidup manusia. dan itu menjadikan umat itu kumpulan manusia yang mempunyai kedudukan yang suci.w. thaqafan. dan bukan sekular atau profane.13 kepada syariat Illahi. Dalam bahasa Arab klasik bermaksud: menjadi tajam akal seseorang itu. ataupun kedudukan yang berdisiplin yang timbul daripada ushaha tarbiah yang dilaksanakan. Kalimat itu datangnya daripada kata dasar thaqifa. ataupun menjadi cerdas atau cerdik. ataupun menjadi berdisiplin. Ertinya dari segi bahasa. menjadi lebih baik daripada keadaan yang dulunya tidak begitu baik.a. yang semuanya itu timbul dan berkembang serta disuburkan dalam acuan syariat Islamiah dan sunnah Nabi s. Thaqafah pula maksudnya: membetulkan sesuatu. atau mendidik seseorang atau menjaganya. Apabila aspekaspek ini terdiri dengan baiknya dalam diri seseorang itu maka dengan . atau thaqufayathqafu. kalimat thaqafah itu mengandungi maksud-maksud: ketajaman. Tathaqqafa bermaksud: menjadi terdidik dengan baik. sebagaimana yang dibentuk oleh Islam Kebudayaan menggunakan dalam bahasa Arab dan disebut antaranya dengan itu kalimat ath-tahaqafah. termasuk institusi-institusi serta artifak-artifak yang membantu manusia dalam hidup. dan keahlian yang tinggi hasil pendidikan yang dilalui. juga maksudnya mengatasi seseorang lain atau mengatasi sesuatu. atau di tepi-tepi semak. Ianya lebih menunjukkan pembentukan diri manusia sebagai insan dilihat dari segi akal dan budi serta disiplin dirinya sebagai makhluk rohaniah dan akliah. atau thuqufan. kecerdasan dan kecerdikan akal. yathqafu. tanpa maksud apa-apa. tanpa dimensi yang transenden sebagaimana yang dikatakan oleh Roger Garaudy dalam bukunya Mencari Agama di Abad ke-XX. tanpa hubungan dengan ajaran Illahi.

Berdasarkan kalimat-kalimat tersebut. Dengan ini maka kalimat hadar dan hadarah dalam bahasa Arab klasik bermaksud: kawasan negeri yang didiami oleh manusia dan dibangunkan kehidupan kekotaan atau kehidupan yang agak maju berbanding dengan kehidupan mereka di kalangan orang-orang Badwi. Dalam hubungan ini kita boleh sebutkan hadis Nabi s. Kalimat al-hadarah digunakan bagi menyebut kehidupan secara kolektif dan peradaban yang tinggi (civilization). Kalimat itu datang daripada kata dasar: hadara. Schuon. terutama zaman moden ini. Dengan itu digunakan kalimat alhadarah al-Islamiah. maka apabila membicarakan kebudayaan Islam dibicarakan juga aspek-aspek kehidupan sosial dan nilai-nilai yang berkenaan berdasarkan kepada ajaran Islam yang timbul dan diamalkan di kalangan mereka bila dibentuk kehidupan bernegara dengan kota pertahanannya serta kehidupan kolektifnya yang tersusun." Dan adab yang dimaksudkan ini adalah adab dalam pengertian yang paling luas yang merangkumi kemampuan meletakkan sesuatu itu pada tempatnya yang sewajarnya.14 sendirinya aspek-aspek lain dari hidupnya terbentuk sama. Ismail Faruqi bersetuju dengan kalimat adab itu dimaksudkan sebagai culture atau kebudayaan yang dikehendaki itu. sebagaimana yang dinyatakan oleh F. sebagai makhluk yang theomorphic. yang bermaksud: pergi menetap dalam kawasan negeri tempat ramai manusia yang menetap padanya. Kalimat hadir bermaksud: datang. berbeza daripada kawasan yang dipanggil badiyah. yang bermaksud: "Tuhan telah memberikan kepadaku pendidikan adab ± addabani ± dan Ia telah memperbaik atau menyempurnakan pendidikan adab itu terhadapku.a. oleh kerana inilah yang menjadi paksi bagi dirnya. yahduru. tempat kediaman yang berhampiran dengan kawasan air. suku yang besar. Prof. atau kawasan pendiaman. iaitu sifat yang timbul daripada kedlaman .w. hadaratan. wilayah yang dibinakan kehidupan kekotaan di dalamnya. Antara istilah yang elok diberikan perhatian adab. datang ke sebuah kota.

Peradaban Islam dan kebudayaannya. antaranya dalam ayat yang bermaksud: ³Sesungguhnya agama (yang diterima) di sisi Allah ialah al-Islam´. Tentang istilah-istilah yang berkenaan ini kita akhiri pebincangan kita dengan membicarakan semantic content atau kandungan maknanya bagi istilah din. Kalimat syahadat dalam Islam itu yang berbunyi la ilaha illa¶Llah Muhammadu¶r- . atau point of view yang tertentu.15 ilmu dan disiplin sesorang itu. dan Nabi Ibrahim a. adalah merupakan pengembalikan kembali kepada agama fitrah yang asal yang paling pokok. institutional. 157). adalah µmurni¶ dan sederhana yang merupakan agama Nabi Adam a.. Sifat yang sedemikian bila disebarkan ke dalam masyarakat dan kehidupan budaya. ataupun µmenjadi sama dengan Kehendak Tuhan¶.w. iaitu istilah yang digunakan dalam al Quran bagi menyebut Islam itu sebagai agama.s. akan menimbulkan kesan yang menyeluruh di dalam kehidupan kolektif.a. iaitu Ihya¶ µUlumi¶d-Dinnya Inilah antaranya istilah-istilah yang digunakan bagi menyebutkan identiti kolektif umat Islam. Kalimat al-din itu sendiri terdapat lebih dari empat puluh kai digunakan dalam al-Quran. dan Islam yang datang kepada Nabi Muhammad s. baik dari segiideational. sebagimana keadaannya dengan kebudayaan dan peradaban tradisional yang lain adalah berdasarkan kepada pandangan tertentu. Fathu¶rRahman. (ali-µImran 19). seperti Adab ad-Dunya wa¶d-Din karangan Abul-Hasan al-Mawardi rahimahullahi Taala: dan huraian tentang kehidupan beradap itu didapati dalam karangan terbesar Iman al-Ghazali rahimahullahu Taala.w. Kalimat µIslam¶ itu sendiri bermakna µtunduk menyerah¶ dan µkesejahteraan¶. iaitu wahyu yang ditanzilkan kepada Nabi Muhammad s. (Cf. Kesedaran tentang maksud adab yang menyeluruh sedemikian itu terbayang dengan nyatanya walaupun dalam tajuk kitab. dan yang kandungan semantiknya boleh membantu kita dalam memahami beberapa ciri.a. dan juga axiological dalam kebudayaan Islam itu sendiri.s.

16 Rasulu¶Llah memberi maksud yang paling ringkas dan padat terhadap sikap dan roh Islam itu sendiri. Pengertian ini bertepatan dengan firman Allah yang mafhumnya: "Dan katakanlah: Ya Tuhan ku." (AL ISRA¶: 80 ) Diatas landasan ini para µulama¶ menyatakan bahawa : "Allah menghapuskan sesuatu perkara melalui kekuasaan negara apa yang tidak dihapuskan nya melalui Alquran. iaitu 'ilmu tata negara'. 4. Politik dalam Islam menjuruskan kegiatan ummah kepada usaha untuk mendukung dan melaksanakan syari'at Allah melalui sistem kenegaraan dan pemerintahan.0 GLOBALISASI DAN POLITIK ISLAM 4. la bertujuan untuk menyimpulkan segala sudut Islam yang syumul melalui satu institusi yang mempunyai syahksiyyah untuk menerajui dan melaksanakan undangundang.2 Asas asas Sistem Politik Islam Asas asas sistem politik Islam ialah: . masukkanlah aku dengan cara yang baik dan keluarkanlah aku dengan cara yang baik dan berikanlah kepadaku daripada sisiMu kekuasaan yang menolong. Pengertian dan konsep politik atau siasah dalam Islam sangat berbeza dengan pengertian dan konsep yang digunakan oleh orangorang yang bukan Islam.1 Pengertian Politik Menurut Islam Politik adalah 'ilmu pemerintahan' atau 'ilmu siyasah'. 4.

sebab Dialah satu satu Nya Pemilik -Bahawasanya hukum Allah adalah sesuatu yang benar sebab hanya Dia sahaja Yang Mengetahui hakikat segala sesuatu." (Al Furqan: 2) "Bagi Nya segaIa puji di dunia dan di akhirat dan bagi Nya segata penentuan (hukum) dan kepada Nya kamu dikembalikan. dan tidak ada jalan lain bagi manusia kecuali patuh dan tunduk kepada sifat Ilahiyyah Nya Yang Maha Esa -Bahawasanya hak untuk menghakimi dan mengadili tidak dimiliki oleh sesiapa kecuali Allah." (A1 Qasas: 70) "Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. dan di tangan Nyalah sahaja penentuan hidayah dan penentuan jalan yang selamat dan lurus.2. Firman Allah yang mafhumnya: "Dan tidak ada sekutu bagi Nya dalam kekuasaan Nya.1 Hakimiyyah Ilahiyyah Hakimiyyah atau memberikan kuasa pengadilan dan kedaulatan hukum tertinggi dalam sistem politik Islam hanyalah hak mutlak Allah. manusia wajib ta'at kepada Nya dan ber'ibadat kepada Nya -Bahawasanya hanya Allah sahaja yang memiliki hak mengeluarkan hukum sebab Dialah satu satu Nya Pencipta -Bahawasanya hanya Allah sahaja yang memiliki hak mengeluarkan peraturan peraturan.2. Tidak mungkin ianya menjadi milik sesiapa pun selain Allah dan tidak ada sesiapa pun yang memiliki suatu bahagian daripadanya.17 4." (A1 An'am: 57) 4.2 Hakimiyyah Ilahiyyah membawa pengertian pengertian yang berikut: -Bahawasanya Allah adalah Pemelihara alam semesta yang pada hakikatnya adalah Tuhan yang menjadi Pemelihara manusia. Oleh kerana itu. .

akibat peperangan sesama sendiri. kerana peribadi kepimpinan . Kemunculan Islam dengan kelahiran Ar-Rasul s. Allah berfirman dalam surah Ali-Imran ayat 3:140 yang bermaksud : ³Dan masa (kejayaan dan kehancuran) itu Kami pergilirkan di antara manusia (agar mereka mendapat pelajaran)´. Yunani.a.3 Risalah Jalan kehidupan para rasul diiktiraf oleh Islam sebagai sunan al huda atau jalan jalan hidayah. Jalan kehidupan mereka berlandaskan kepada segala wahyu yang diturunkan daripada Allah untuk diri mereka dan juga untuk umat umat mereka. Rom. dunia berpaksikan umat Islam yang menjadi pemimpin terhadap halatuju sosio-ekonomi-politik dunia.18 Hakimiyyah Ilahiyyah membawa erti bahawa teras utama kepada sistem politik Islam ialah tauhid kepada Allah di segi rububiyyah dan uluhiyyah Nya. 4. Mesopotamia. pada abad ke-6 Masihi berkembang dengan meluas ke seluruh dunia dengan obornya dijulang oleh pemimpin demi pemimpin sehinggalah kejatuhan Khilafah Uthmaniyyah Turki pada tahun 1924.0 GLOBALISASI DAN CABARAN KE ATAS UMAT ISLAM Berdasarkan sejarah manusia.w. Byzantin dan Islam. Para rasul sendiri yang menyampaikan hukum hukum Allah dan syari'at syari'atNya kepada manusia. 5. Parsi. Sepanjang abad ke-6 hinggalah abad ke-15. kerana perebutan wilayah. Kemudian. kita telah menyaksikan kebangkitan dan kejatuhan pelbagai bangsa dan tamadunnya Kita telah menyaksikan kegemilangan dan kejatuhan tamadun Mesir.

Allah berfirman : ³Sesungguhnya engkau dapati yang paling keras memusuhi orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang yang mempersekutukan Tuhan´. Dengan penguasaan media cetak dan elektronik. Dominasi Tamadun Barat sampai ke kemuncaknya. begitulah yang sedang berlaku pada masa kini. dan kamu menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar´ (Al-Isra¶ 17:4) . mereka memastikan agenda pemusuhan diteruskan di samping melemahkan generasi muda dengan budaya hedonistik dan satanik. media dan politik di Amerika Syarikat dan Eropah mengambil alih hegemoni tersebut dan digantikan dengan Tamadun Yahudi-Zionis yang mencengkam dunia sehingga saat ini. 5. apabila Gerakan Zionis dengan kekuatan ekonomi.19 maka muncul pula Tamadun Barat Kristian yang mendominasi dunia dan menjadi paksi pada perkembangan manusia. Sebagaimana kaum Aus dan Khazraj diadu domba oleh masyarakat Yahudi di Madinah sebelum kedatangan Islam. (Al-Maidah 5:82) ³Dan telah Kami buat keputusan untuk Bani Israel di dalam kitab: Sesungguhnya kamu akan membuat bencana di muka bumi dua kali. Mereka kini mengadu domba umat Islam dan Kristian Barat dengan pelbagai cara melalui kekuatan yang ada.1 Tamadun Zionis-Yahudi Abad 21 menderitai krisis kemanusiaan yang parah akibat daripada hegemoni Zionis-Yahudi yang menunggangi Amerika Syarikat untuk meneruskan agenda Zionis mencengkam dunia.

tamadun Barat sedang menghadapi krisis moral dan sosial yang amat tenat. dari kalangan yang bermastautin di Barat dan di negara yang tidak terlibat dalam peperangan. purata 88 orang kanak-kanak dibuang sekolah di Amerika Syarikat kerana membawa senjata. Mereka seboleh-bolehnya mengelakkan sebarang konfrontasi dengan mana-mana pihak.20 5. majoriti memilih jalan dakwah dan memperhebat gerakan penerangan mengenai Islam dengan menggunakan teknologi media yang terkini. Kadar kelahiran anak luar nikah di AS dan UK adalah yang tertinggi di kalangan negara maju. dari siri perbincangan yang dibuat di dalam dan di luar negara. terdapat dua jenis reaksi yang berbeza. negara itu membelanjakan AS$396 bilion untuk melengkapkan pasukan tenteranya. Setiap minggu. Afghanistan. agar mereka kembali (ke jalan yang benar) (Ar Rum 30:41) . Setiap seorang dari tiga orang kulit hitam di Amerika Syarikat kemungkinan akan dipenjarakan kerana kesalahan jenayah. Namun.2 STRATEGI MENGHADAPI CABARAN Persoalan yang selalu dibincangkan di kalangan aktivis Islam ialah bagaimana untuk menghadapi ancaman Zionis-Yahudi yang sedang mencengkam dunia Islam. Memang sukar untuk menentukan jalan mana yang terbaik untuk umat ketika ini kerana setiap tindakan bergantung pada situasi dan kondisi. pada masa yang sama. Iraq. Kedua. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka. apatah lagi dengan pihak pemerintah. terhormat. Setiap tahun rakyat Amerika Syarikat membelanjakan AS$10 billion untuk bahan pornografi manakala pada tahun 2003. Pertama. Jessica Williams (2004). Kashmir. Allah Ta`ala berfirman: Telah nampak kerosakan di darat dan di laut disebabkan kerana perbuatan tangan manusia. Chechnya dan seumpamanya. bebas dan merdeka. (Lihat 50 facts that should change the world. Lazimnya. dari kalangan generasi yang dijajah seperti Palestin. mereka pada umumnya memilih jalan perang kerana tidak diberi pilihan untuk hidup bermaruah.

tanpa perang. Perang ke atas pengganas telah mengakibatkan masyarakat Barat yang berbudaya µingin tahu¶ semakin mendalami ajaran Islam sehinggakan semakin ramai yang menganut Islam. Misalnya. Teknologi media yang semakin canggih memungkinkan ajaran Islam dapat dicapai melalui internet dengan berkesan.2. cepat dan global. umat Islam mempunyai peluang dan kekuatan berdasarkan perkembangan dan situasi yang ada. kesedaran beragama di kalangan semua penganut agama di dunia semakin meningkat akibat dasar pembangunan yang berasaskan faham sekularisme dan materialisme yang semakin global. Hanya setelah dua tahun Perjanjian Hudaibiyyah ditandatangani. Pada masa yang sama kita mesti memperhebat usaha-usaha dakwah bil hal dan dialog antara agama. Peluang ini ini mesti direbut dan digunakan untuk memartabatkan dirinya.2 Mengelakkan Konfrontasi Umat Islam mestilah mengelakkan diri daripada terus berkonfrontasi dengan Barat. 5.1 Menggunakan Peluang Di sebalik cabaran dan masalah yang dihadapi. Islam terbukti berkembang dengan positif selepas Perjanjian Hudaibiyyah berbanding ketika perang sedang memuncak dan ini merupakan bukti bahawa suasana aman adalah prasyarat terhadap perkembangan dakwah yang pesat. Umat Islam sendiri semakin ramai yang cuba dan berusaha untuk menghayati Islam secara menyeluruh akibat kegagalan sistem pemerintahan warisan penjajah yang dipaksakan ke atas mereka. dan akibat perbuatan mereka itu adalah kerugian yang besar´(At Talaq 65:9) 5. puluhan ribu umat Islam baik yang telah lama menganut mahupun yang baru telah berbondong-bondong memasuki Makkah dengan aman setelah bandar suci itu diserahkan kepada Ar-Rasul s.2.a. Kesedaran agama ini adalah ruang terbaik untuk Islam berkembang.w.21 ³Sehingga mereka merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya. .

negara menjadi menjadi aman dan damai. Mantan Rektor Universiti Islam Antarabangsa. Namun.2. Sebagaimana pihak pemerintah mempunyai pelbagai keistimewaan dan kemudahan untuk memerintah. kita perlu mengingati panduan al-Quran yang jelas menegaskan ³lakum di nukum wali ya din´ di dalam pengertian kita menghormati perbezaan aqidah masing-masing. ummah akan terbela. nasib ulama dan intelektual di dunia Islam amatlah memilukan sehinggakan ramai yang menjadi buruan pemerintah kerana lantang memperjuangkan kebenaran dan keadilan. maka kerajaan akan bertambah kuat. Dr Abdul Hamid Abu Sulayman.4 Memperkasa Martabat Ulama dan Sarjana Umat Islam mesti memperkasa martabat ulama dan sarjana dengan memberi kebebasan dan hak membuat kajian.2. . Ulama-Ulama abad 21 harus mempunyai ilmu perbandingan agama sebagai manhaj dakwah abad baru.22 5. begitu juga status ulama dan intelektual harus menyamainya kerana ilmu adalah panduan hidup dan panduan beragama. Namun demikian. 5. pekak dan tuli dalam pengertian tidak lagi berani menegur pemerintah kerana serba ketakutan atau ditakut-takutkan. menulis dan menyampaikan ilmu dengan bebas dan bertanggung jawab. Malaysia menggambarkan nasib para intelektual di dunia Islam seperti berikut: The Muslim scholar is either caught between the ignorant Mullahs threatening him with Jahannam or the corrupt rulers threatening with jail.2. (lihat Islam under siege.3 Memperhebat Dialog Antara Agama Umat Islam mestilah melahirkan pakar-pakar dalam bidang perbandingan agama ketika semua agama sedang mengalami kebangkitan masing-masing di seluruh dunia.5 Mengeratkan Hubungan Ulama-Umarak-Ummah Sejarah perkembangan Islam telah membuktikan bahawa apabila hubungan kesalingan antara ulama dan umarak menjadi erat dan kental. Akibatnya maka ramailah ulama dan intelektual yang bisu. hal. 91-92) 5. dalam keghairahan berdialog.

Akibat badai globalisasi yang melanda dunia pada hari ini. Jenayah rasuah tak terbendung . ummah tidak terbela. 3. Katanya: ³ Kuasa raja dan kekuasaan sesebuah dinasti secara meluas hanya boleh ditegakkan melalui usaha sesuatu kumpulan dan perasaan kekitaan (Mukadimah. Melaka dan Aceh membuktikan bahawa wujudnya kesalingan ini telah menjadikan kerajaan tersebut menjadi pusat perkembangan Islam yang paling penting dan berpengaruh pada abad 14 sehingga ke-17. Semangat kekitaan yang berdasarkan persaudaraan Islam (ukhuwwah Islamiyyah) semakin lumpuh. maka pemerintahan akan lemah. Kadar penghijrahan yang besar ke dunia Barat.2. zalim dan autokratik. Jurang miskin-kaya semakin melebar 6. Pemerintah yang lemah. melepaskan geram dan marah tanpa berkemampuan untuk bertindak membela nasib umat yang menderita. 4. dunia Islam menderitai perpecahan yang parah. 5. Proses urbanisasi atau perbandaran yang terlalu cepat dan tidak terancang 2. sebaik sahaja ulama dan umarak bermusuhan. hal.23 Di Alam Melayu. Akhbar S. Ahmad menyatakan 10 sebab mengapa semangat kekitaan hampir lumpuh di batang tubuh umat Islam: 1. Pertubuhan NegaraNegara Islam (OIC) yang antara tujuannya untuk menyatukan umat. Sebaliknya pula. sejarah kerajaan Islam Samudera Pasai. telah merosot peranannya sekadar tempat meluahkan perasaan.6 Menyemarakkan Semangat Kekitaan Ibn Khaldun (1332-1406) dalam kitab agungnya Mukadimah menekankan kepentingan semangat kekitaan sebagai prasyarat untuk bangun sebagai suatu bangsa yang kuat dan berpengaruh. 5. Perubahan demografi yang dramatik akibat ledakan pertambahan penduduk. negara akan hancur sama ada kerana perpecahan dalaman akibat serangan luar atau ditimpa bala bencana. 138).

9. ms 435).24 7. Menurut Qodri Azizy masyarakat Islam dalam menilai globalisasi tersebut terbahagi kepada tiga kelompok besar: Sikap dari golongan kaum Muslimin yang anti barat dan anti modernisme. Kelompok tersebut menerima dari barat dengan menggunakan penyaranan dan melakukan pembunuhan apabila tidak sesuai dengan prinsip mereka. Krisis identiti yang parah antara elit dan massa 10.a. iaitu. Budaya materialisme menggantikan agama dan adat resam 8. Kitabullah dan Sunnah Nabi-Nya. Kualiti pendidikan semakin merosot. Kelompok yang bersikap positif dan secara automatik tidak bersikap anti  terhadap barat dan modenisasi.´ (Sirah Nabawiyyah. sesungguhnya telah aku sampaikan.  Kelompok yang terpengaruh oleh modenisasi dan sekulerisasi. kita menyeru semua pemimpin dunia Islam yang berpegang kepada apa yang diseru oleh baginda Ar-Rasul s. kelompok tersebut menjadikan pemisahan antara agama dan politik atau masalah keduniaan lainnya. Aku tinggalkan sesuatu kepada kamu. (Qodri Azizy: 2003). al-Buti. kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. dalam Khutbah Wada¶ yang merupakan formula illahi untuk umatnya meneruskan peranan kekhalifahannya.w.0 PENGUBAHSUAIAN DAN RESPON ISLAM Dalam menghadapi arus globalisasi ini menjadikan kita harus bersikap positif dan penuh hati-hati. ³Maka perhatikanlah perkataanku itu. wahai manusia. Kelompok ini menjadikan barat sebagai kiblat dan role mode masa depan atau bahkan menjadikan barat menjadi way of life. Budaya hedonistik yang subur akibat penyiaran media yang tidak terkawal Sebagai langkah awal untuk menggembalikan semula semangat kekitaan ini. yang jika kamu pegang teguh.  Kelompok ketiga ini melakukan kerjasama dengan barat dan menunjukan identitasnya. . 6.

Sedangkan globalisasi adalah merupakan projek kapitalisme yang lain bagi golongan ini menjadikan sebab kemiskinan. Paradigma modenisme terhadap kapaitalisme libral.25 Akibat yang ditimbulkan oleh globalisasi tersebut menyebabkan kemiskinan dan bentuk humanisasi yang meluas. Mereka melihat kenapa umat Islam mundur merupakan akibat dari kebanyakan umat Islam memakai ideologi lain sebagai pijakan dasar dari pada al Quran. Maka respon umat Islam terhadap kemiskinan sesuai dengan perkembangan kapitalisme global terbagi menjadi empat paradigma umat Islam: Paradigma tradisionalisme tentang kapitalisme global. Paradigma kaum modernis menilai tentang kemiskinan berakar pada persoalan karena ada sikap mental atau budaya ataupun teologi mereka. marginalisasi. Pemikiran tradisionalisme ini tentang kapitalisme global yang menyebabkan kemiskinan adalah merupakan hakikat dan rencana Tuhan. Paradigma Tranformatif terhadap Kapitalisme global. disebabkan oleh ketidakadilan sistem. Globalisasi dan kapitalisme bagi mereka salah satu agenda barat dan konsep non Islami yang di paksakan untuk masyarat muslim. dan mengalineasi masyarakat. Masalah kemiskinan dan marginalisasi tidak ada kaitannya dengan globalisasi dan neolibralisme. Bagai mereka globalisasi  . Manusia tidak mengetahui senario besar dari Tuhan dari perjalanan umat manusia. Jika kita perlu maka kita perlu menyiapkan umat Islam untuk bersaing dalam globalisasi. Kemiskinan tidak ada sangkut pautnya dengan globalisasi dan kapitalisme. ekonomi dan politik yang tidak adil.    Paradigma revivalis terhadap kapitalisme global. Mereka percaya bahawa yang menyebabkan kemiskinan rakyat. Sedangkan dalam al Quran sebagai petunjuk yang benar sebagai fungsi bermasyarakat dan Negara.

segenap budaya sosial yang mana kehidupan masyarakat bergantung. Sebagaimana dalam ajaran Islam lebih menekankan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Nilai Islam menjadikan landasan.26 dan kapitalisme merupakan ancaman bagi orang-orang miskin. . dasar motifasi dan inspirasi kebaikan dan kemajuan dunia. (Mansuor Fakih: 2002). Dari ajaran tersebut menjadikan kita mampu mendialogkan antara kepentingan dunia dan akherat. (Qodri Azizy: 2003). Kerana globalisasi untuk kepentingan dan akumulasi berbagai kapital besar untuk menghancurkan lingkungan hidup.

. kita dipanggil untuk menilai buruk baik fenomena globalisasi ini dengan lebih teliti lagi. Keburukannya perlu dihindari dan diatasi sebaik mungkin. y Kebaikannya perlu dimakmurkan dan dimanfaatkan oleh rakyat negara ini. terutamanya kekayaan dalaman (inner riches) yang terdapat dalam agama dan tradisi kita baik yang berupa kerohanian mahu pun yang berupa intelektual atau keilmuan. Demi menjamin proses pembinaan peradaban di negara ini di atas landasan kerohanian dan moral yang dituntut oleh Islam dan agama-agama lain berterusan tanpa banyak terjejas. Pengaruhnya sungguh besar dan luas sehingga ia meliputi semua bidang peradaban.27 RUMUSAN y Gelombang globalisasi kontemporari adalah yang terbesar dan terkuat pernah melanda dunia. y Kita perlu menggunakan segala kekuatan dan kekayaan yang ada pada kita.

28 LAMPIRAN Peranan Wanita Islam dalam Menghadapi Cabaran Globalisasi Oleh: . Khalijah Mohd Salleh %~ Pengenalan Globalisasi adalah ungkapan yang begitu popular sekarang lni. pengaruh institusi dan pasaran kewangan antarabangsa terhadap keutamaan dasar kebangsaan. Justeru. 199811 Inilah amalan ekonomi bersifat kapitalistik-turbo yang diterima pakai pada dasarnya oleh negara maju. ekonorni merujuk kepada peraturan Wang dan sumber di dalarn sesebuah negara terutama dari segi pengeluaran. daripada satu kumpulan ke satu kumpulan dan daripada kerajaan kepada kerajaan bergantung pada pengertian globalisasi kepada setiap seorang daripada kita. Untuk hidup. begitu juga individu. peranan kecil kerajaan dan saiz belanjawan. Dasar pasaran terbuka adalah suatu cabaran kepada ekonomi tempatan kita kecuali kita boleh menawarkan produk atau perkhidmatan yang leblh berkualiti dan infrastruktur kita pula lengkap dan pengurusan kita cekap. Sumber utama kita ialah manusia. sosial dan budaya. Oleh hal yang demikian . Penswastaan perkhidmatan bererti perbelanjaan pengguna. Pada peringkat kebangsaan. Apakah yang dimaksudkan menjadikannya global? Siapakah yang mengglobalkan sesuatu? Penuiisan tentang ekonomi naenunjukkan bahawa terclapat beberapa perkara yang dikaitkan dengan globalisasi: pasaran bebas. perubatan dan perkhidmatan pendidikan). kebimbangan dan tindak balas individu terhadap kesan giobalisasi akan berbeza daripada seorang individu kepada individu yang lain. Kos sara hidup akan meningkat. Apapun. penyusunan semula pelbagai aktiviti untuk memudahkan pelaburan yang memberi ganjaran-terhadap inisiatif individu dan peningkatan peranan sektor swasta (Forum Dasar Global. Walau bagaimanapun. tenaga. Kemajuan dalam teknologi komunikasi makiumat internet menjadikannya mustahil bagi mana-mana negara membebaskan dirinya daripada fenomena globalisasi. kita perlu memahami giobalisasi dan memberi tindak balas secara positif. Aktiviti ekonomi tidak dliasingkan mahupun dipencilkan daripada dirnensi kehidupan lain. pengagihan clan pengguna-an barangan dan perkhidmatanz Globalisasi aliran dan dasar ekonomi amat jelas 'sel<ali mempunyai kesanterhadap sistem dan l MULTAQA ULAMA SEDUNIA - budaya di dalam negara. kerajaan menghendaki kita menguatkan kelebihan persaingan kita demi kehidupan negara. sensitiviti. lstilah ini digunakan untuk hampir semua perkara yang berkaitan dengan el<0n0mi. Namun maksud harafiah globalisasi ialah menjadikannya global. Sama ada disedari ataupun tidak. Beberapa perkara asas yang perlu diiakukan ialah memastikan bahawa kita cekap dalam cara kita menguruskan hal ehwal kita dan mesti ada kualiti dalam apa juga produk yang kita hasilkan atau perkhidmatan yang kita berikan. yang pastinya setiap orang terlibat dengan globalisasi sama ada kita ambil kisah untuk memikirkan sejenak implikasinya ke atas kehidupan kita ataupun tidak. jika nilai saham dl pasaran jatuh dengan mendadak. globalisasi dilihat sebagai kuasa luaran yang datang dari barat atau negaragmaju yang boleh memberi kesan terhadap aktiviti ekonomi tempatan kita. penswastaan pelbagai fungsi yang dahulunya ditanggung oleh kerajaan (seperti bekalan air. mencipta keuntungan. Ketidaktentuan pasaran kewangan berupaya dengan sekelip mata menjadikan klta lebih miskin.

produktiviti meningkat berfipat ganda. mengingatkan kita yang baginda meninggalkan kita dua perkara: al-Quran dan al-Sunnah dan sekiranya kita patuh dengan apa yang ditetapkan kepada kita oleh al-Quran dan al-Sunnah. bergantung sama ada kitabekerjasdi luar rumah ataupun tlclak dan mempunyai peruntukan dana yang mencukupi. Urusan bofeh diseiesaikan dengan Iebih pantas. Kertas kerja ini berakhir dengan impiikasi perbincangan terhadap peranan dan tanggungjawab wanita. secara automatik akan mernbataskan akses kepada pelbagai aktiviti pendidikan dan budaya hanya kepada mereka yang kaya atau mewah. Sebagai seorang hamba kita hendaklah patuh kepada apa yang diperintahkan kepada kita dan sebagai khalifah kita adalah (vicegerent) wakil Allah. Dengan pengenaian ringkas mengenai globaiisasi.a. lmpak Globaiisasi terhadap Sosial Seiring dengan globalisasi ialah penggunaan teknoiogi tinggi moden yang mempertingkatkan kecekapan. Allah s. Sifat semua aktiviti ekonomi yang berorientasikan keuntungan. Nabi Muhammad s. Apabila situasi ekonomi jatuh. kreatif dan produktif. Bagaimana pula selepas itu? Peranan dan Tanggungjawab Apakah peluang hidup dalam situasi kompleks yang tidak menentu ini? Sebagai orang Islam kita mélsti percaya bahawa kita boleh hidup.29 itu. Penswastaan perkhidmatan kesihatan dan pendidikan. Tetapi pengurangan masa bagi aktiviti domestik ini tidak memberi kita lebih banyak masa untuk berehat. persekltaran dan juga diri kita sendiri. akhirnya meningkatkan kos kehidupan.w. kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Mesin basuh telah mengurangkan satu Iagi beban kerja fizikal daripada banyak wanita. Oleh itu harapan itu ada tetapi bagaimanakah kita melaksanakan ajaran ini? Peranan utama lelaki dan perempuan aclalah sebagai hamba dan khalifah Allah. kita perfu memastikan bahawa potensi bakat sumber manusia kita cukup membangun.t. bijak. Dorongan untuk berbeianja sentiasa ada biarpun ia atas nama gaya hidup. Satu-satu faktor yang menentukan sama ada kita menerlma pakai penggunaan teknologi ini ataupun tidak. Dalam keadaan iain iklan dihantarkan ke hadapan pintu yang memaklumkan orang ramai mengenai adanya produk yang sering dijual pada harga yang dikurangkan. suatu contoh mudah iaiah penyerahan pizza ke depan pintu dengan hanya mendail nombor Pizza Hut. Senario ini tentu sekali akan menjadi berbeza di kaiangan wanita dari negara berstatus sosioekonomi yang lebih rendah atau di negara kurang membangun.µ PERANAN WANITA ISLAM DALAM MENGHADAPI CABARAN CLOBALIS/\SI' _ lain seperti -keluar bekerja. Bukan sahaja manusia mesti berilmu tetapi mereka mesti juga memuaskan. mungkin juga cukup untuk memenuhi keperluan kewangan keluarga untuk beberapa bulan yang berikut. menyediakan kita . jadi. para pekerja dalam perbadanan multinasional atau sektor swasta diberhentikan dengan pampasan yang terhad. Ia mengumpan orang ramai membeii produk ini. keselesaan ataupun kualiti. Sebaliknya kita penuhi masa kita dengan aktiviti 2 . Seterusnya.w. Kita perlu menjaga keselamatan keluarga. peranan yang boleh mereka mainkan dan tanggungjawab mereka. masyarakat. dan tiada halangan kepada pengagihan produk dan perkhidmatan pada bila-bila masa dan di mana juga. Barulah kita dapat mengharapkan Sumber bahan kita diuruskan dengan baik dan kita terus maju danmembangun. hanya orang yang mewah sahaja akan mendapat faedah pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. pasaran akan dipenuhi dengan semua jenis teknologi menggunakan ketuhar sebagai ganti kayu api untuk memasak bagi mengurangkan masa memasak sebanyak hampir 75 peratus daripada masa pernah diambil. kertas kerja ini memberi fokus kepada cabaran yang dihadapi oleh wanita. kerajaan.

minat dan tentu sekali peluang kita. Kita mesti teruskan dengan proses pembiakan (penambahan) manusia. Kita boleh dan harus bergantung pada kuasa wanita untuk rnembantu mengekalkan komitmen negara untul§ menjadi negara perindustrian dan maju. Peranan kita sebagai khaiifah boleh dilaksanakan dengan banyak cara bergantung pada kecenderungan. kerohanian mahupun s0sial. emosional. Kedah dan Pahang. Peranan Biologi sebagai Seorang Wanita Menurut Banci Penduduk tahun 2000. Pertama kita clikehendaki mengenali hakikat bahawa kita mempunyai Allah. pencipla kita yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Kita memaaf dan melupakan clemi memastikan yang kita bersih dari segi émosi. oleh itu boleh diharapkan untuk -memainkan peranan bermakna apabila berhadapan dengan cabaran globalisasi..urnrnul kitab. Daripacla Surah Azzariat (51 :56) kita diajar bahawa Allah mencipta iin untuk berkhidmat kepada Allah. PERANAN WANITA ISLAM DALAM MENGHADAPI CABARAN GLOBALISASI . Wanita Malaysia. Kelantan. Nisbah wanita di Malaysia hampir lima puluh peratus. Kita memohon kepada-Nya supaya memberi menunjukkan kepada kita jalan kehidupan yang lurus. yang pada telahan saya orang Islam sudah mula mengalaminya hari ini. Daripada Surah al-Muik (67:2) kita diingatkan yang Allah berupaya mematikan dan menghidupkan sesiapa yang clikehenclal<i~Nya supaya Dia boleh menguji siapa di kalangan kita yang terbaik dalam amalan kita. Raja Hari Akhirat. Islam sebagai suatu cara hidup mengutamakan kebergihan dalam-setiap aspek kehiclupan .1 peratus Bumiputera. lni bukan hanya untuk kehidupan manusia tetapi untuk memblarkan kita nwengalami faedah.30 dengan sumber asli de'mi untuk memenuhi keperluan kita untuk membangunkan sebuah masyarakat bertamadun. keseronokan dan rahmat menjadi seorang wanita dan menjadi seorang lbu. Cara hidup Islam cliajar di dalam al-Quran dengan prinsip asasnya dinyatakan dengan jelas dalam surah all-Fatihah . penduduk Malaysia sekitar 23 juta orang dengan 65. Sesungguhnya ini suatu cabaran kepada orang Islam hari ini terutamanya mereka daripada generasi hari ini yang lahir apabila Malaysia berkeadaan dan berkedudukan lebih baik dari segi kebendaan berbanding keadaan dua generasi yang lalu. Kita dihina. Bagaimanapun kita diperlngatkan bahawa kepada Allah kita akan kembali. justeru. kecekapan. Dari satu segi. dan di bahagian dunia tertentu diancam apabila kita memakai tuclung kepala ataupun memakai jubah. kita mengambil wuduk lima kali sehari dengan penuh kesedaran bukan. Apa yang kita perlukan ialah supaya semua orang bekerja secara kerjasama untuk menangani cabaran ini.3MULTAQA ULAMA SEDUNIA biarpun ia fizikal. dengan cara itu bolehlah kita mengharapkan keselarasan dalam rentak tingkah laku s05ial rakyat Malaysia ke arah merealisasikan matlamat pembangunan negara. Wanita aclalah sumber manusia negara. jalan yang dirahmati dan bukannya jalan salah ataupun jalan mereka yang sesat. 49 peratus wanita clan tahap urbanisasi kurang daripada 40 peratus bagi negeri Perlis. Angka ini hampir setengah daripada keseluruhan penduduk. Allah yang kita sembah dan pertolongan-Nya kita cari. Peranan biologi kita sebagai seorang wanita akan tetap tidak berubah. intelektual. Dia juga mengingatkan kita kepada Hari Kiamat agar menjalani kehidupan cara Islam bagaikan menggenggam bara arang. hanya membersihkan diri kita secara fizikal tetapi membersihkan jiwa kita secara sirnbolik.Sebagai contoh. Malaysia bernasib balk mempunyai sebilangan wanita clengan pendidikan di peringkat ketiga (tertiary) yang meneroka ke dalam pelbagai jenis profesion dan menjawat pelbagai jenis jawatan termasuk jawatan pengurusan tinggi.

Keperitan hidup dengan ibu atau bapa tunggal atau tanpa ibu bapa adaiah berpanjangan. Tambahan puia tidak semua wanita bofeh berhenti kerja tetapi semua kanak-kanak memerlukan penjagaan yang baik. Mungkin juga Iebih baik jika pasangan ini juga diberikan kursus mengenai keibubapaan yang berkesan dan bermakna. Mereka memerlukan kaunseiing dan bimbingan ketika ikatan kasih mereka masih kuat dan bukannya ketika perceraian akan berlaku. Penggunaan bahasa lnggeris dipromosikan secara hebat dan ini rnenjadikan penggunaan bahasa tempatan. kita dapat mengharapkan anakanak kita membesar dan berkembang dengan baik dalam aspek Iain keperibadian mereka. Sebagai Pemeliharaan Budaya dan Persekitaran Islam Globalisasi aliran dan dasar ekonomi rnempunyai kesan terhadap sistem sosial dan budaya di dalam negara. Masyarakat cenderung mempunyai iebih banyak individu bermasalah apabiia anak-anak kecii ini rnembesar menjadi remaja dan orang dewasa. perfumbaan Formula 1 menerusi program budaya dan sukan di TV melalui satelit. ' Sungguh membimbangkan bagi kita untuk melihat pasangan muda yang bercerai hanya selepas dua tahun berkahwin. Tentu sekali ini mempunyai sesuatu kesan tefhadap kehidupan keiuarga. Bagaimanapun. Dengan menyelesaikan masalah-masalah emosi itu. wanitalah yang akan mengandungkan anak. kemesraan dan perhatian. Kanak-kanak dinafikan kasih sayang ibu bapa.3 Semoga ibu bapa muda kita akan bertindak pantas dan menyokong usaha yang diambil oleh Lembaga untuk memastikan yang institusi keluarga di Malaysia kukuh dan kanak-kanak di Malaysia gembira dan sihat sejahtera. Juga tidak mudah bagi wanita yang benar-benar berminat dalam kedua-dua kerjaya dan kehidupan keluarga meninggalkan salah satu daripadanya. Paling fidak yang boieh mereka lakukan iaiah mema-stikan bahawa mereka menjadi model contbh wanita untuk anak-anak mereka terutama dalam mengekalkan hubungan suami isteri yang baik. suami dan isteri tidak boieh mengabaikan peranan mereka sebagai ibu bapa.31 Dengan peranan biologi itu. Peranan ini kelihatan janggal antara satu sama iain. Kita perlu pastikan yang khidmat penjagaan kanakkanak terus memenuhi standard bagi pembesaran dan perkembangan awal alam kanak-kanak yang teratur. Akar budaya keagamaan Bumiputera bagi gaya hidup kita akan digantikan oleh eiemen-elemen asing apabila kita méngizinkan diri kita sendiri didedahkan kepada maklumat dan pengaruh asing tersebut. . iaitu bahasa Malaysia kurang berfungsi. lni termasuklah kemasukan budaya Barat yang terdiri daripada makanan segera. Bagaimanapun. Lembaga Penduduk dan Perancangan Keiuarga Malaysia (LPKM) mempunyai objektifnya mengukuhkan institusi keluarga dengan mengenai pasti faktor yang mempengaruhi dan membangunkan serta mempromosi program keluarga dan keibubapaan dengan matlamat 5 MULTAQA ULAMA SEDUNIA ' melahirkan rakyat yang benanggungjawab. pendidikan dan kelayakan yang lebih baik telah menarik wanita untuk menyertai tenaga keria. Pengasuh anak yang diamanahkan penjagaan anak-anak mereka oleh ibu adaiah orang yang sangat penting bagi anak-anak kita. Jadi bagaimanakah perkara ini bbleh diselesaikan? Bagaimanakah penjagaan kanak-kanak boleh diinstitusikan? Apakah yang mesti diiakukan oleh ibu bapa untuk memastikan yang anak-anak yang mereka tinggalkan ini apabiia mereka pergi bekerja tidak dinafikan kasih sayang. Mungkin bagi ibu bapa masa kini untuk memainkan peranan mereka secara berkesan. Tahap hubungan antara pasangan mesti menggambarkan kasih sayang dan hormat-menghormati antara satu sama lain. asuhan mesra dan perneliharaan yang mereka perlukan bagi pembesaran dan perkembangan yang baik. Ku rsus mengenai perkahwinan diberikan kepada pasangan yang akan berkahwin. Cara pasangan melayan dan berinteraksi antara satu dengan Iain boleh rnemberi kesan kepada kestabilan dan keselamatan emosi dalam diri kanakkanak kerana ciri-ciri tersebut sangat penting bagi pembangunan keperibadian normal kanakkanak itu. perindustrian.

Jadi kita mempunyai tanggungjawab dari segala hak untuk menyediakan cara hidup alternatif terutama bagi rnereka yang mengarnalkan tingkah Iaku yang tidak diingini kerana kejahilan. tetapi menjadi agak membingungkan sekiranya ia kebanyakannya dalam kawasan awam orang Islam. Daripada memperkukuhkan kepatuhan mereka terhadap tradisi Islam. Kita harus mempromosikan kepatuhan kepada cara hidup Islam. Nilai dan amalan ini sangat bertentangan dengan cara hidup Isiam yang kita terima secara tradisi. kedai makan dan pemilik keclai Ini mempengaruhi pengunjung supaya meninggalkan kesedaran dan penghormatan mereka kepada agama mereka. inilah proses penyebaran norma budaya kepada anak kecil kita. kesombongan hingga kepada tingkah iaku lucah apabila cuba mengatasi orang lain. iaitu suatu cara hidup dan kod penilai perilaku adalah sebahagian daripadanya. Bagaimana aiam persekitaran terbina akan mempengaruhi secara tidak langsung kegiatan kita.kehidupan bebas antara ielaki dengan perempuan yang bukan mahram seperti kebebasan menzahirkan perasaan seperti berpelukan dan berkucupan di tempat awam cara hidup yang sangat kebendaan dan (individuaiistik. Kurangnya kepekaan mereka kepada halhal sedemikian adalah suatu tanda tidak hormat terhadap agama mereka sendiri. pada masa ini kita dapat melihat hakisan persekitaran Islam di tempat awam seperti di gedung beli-belah. anak-anak kita akan segera dibentuk untuk mengembangkan tabiat yang sama. Apa yang penting kepatuhan solat akan . khususnya di keclai yang sangat hampir dengan masjid.32 Kita mungkin boleh menerima gaya berpakaian yang moden dengan syarat tidak melanggar batas syariah iaitu menutup aurat. " Apa yang lebih mengancam iafah kemasukan nilai bukan lsiam ke dalam masyarakat kita terutama di kalangan para belia dan kanak-kanak . Tidak ada apa yang mengejutkan jika kita berada di kawasan awam bukan Islam. Sebaik sahaja tabiat sedemikian diwujudkan di rumah. pemiilk kedai makan membenarkan dltayangkan rancangan hlburan TV sekuat-kuatnya. Lama-kelamaan agama tidak lagi akan mempunyai kaitan ke atas cara merekamengendalikan kehidupan mereka. Kita harus menghormatl dan mematuhi waktu solat kita. Nilai yang disebarkan adalah kehidupan bagi yang paling iayak. jika kita mematuhi secara rutin waktu soiat kita dan pembacaan al-Quran pada waktu subuh ataupun maghrib. ia menjadi adat bagi mereka untuk melakukan perkara yang sama apabila mereka hiciup sendiri. Mungkin juga kumpulan wanita boleh bekerjasama dengan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) untuk melakukannya. juga rnenjadi amalan baik untuk 6 PERANAN WANIT/I ISLAM DALAM MENGHADAPI CAB/IRAN GLOBALISASI memaklumkan kepada anak kita kemungkinan mereka. Sebagai contoh. Berallh keluar dari rumah. Kita tiada hak menghalang apa jua yang ingin dilakukan orang lain. Pemilik kedai boleh menutupkan bunyi muzik rock yang sangat kuat itu dan memasangkan bacaan ayat suci al-Quran. Islam mematuhi batasan tingkah laku sosial antara jantina. Hari _ini orang hampir mengatakan bahawa agarna adalah hal periloacli dan oleh itu tidak boleh dlcampuri secara umum. Islam menganjurkan kefertiban daiam tingkah laku. Persekitaran budaya adaiah faktor penting dalam kehidupan sesiapa sahaja khususnya apabila individu itu masih di peringkat pembentukan pandangan dunia dan set niiainya sendiri. Ini bercentangan dengan prinsip bahawa Islam. kita dapati bahawa apabila azan berkumandang dan sudah masuk waktu solat.menemui orang yangtidak mengama|kan norma demikian agar mereka tidak akan terkejut apabila mereka melihat amalan yang berbeza oleh orang yang datangnya dari bangsa dan agama yang sama. Contoh amalan yang mudah ini akan mernbantu mengingatkan belia kita mengenai waktu solat mereka. menerima pakai cara hidup berseronok bagi ke~ hidupan seperti hiburan dan sukan. memastikan program hiburan ditutup semasa azan dan pada waktu solat. Pada masa yang sama. Sebagai contoh.

khususnya pada waktu solat. Bagaimanapun. la termasuk prestasi kerja atau tugas untuk orang lain dalam keluarga ataupun sebaliknya. ini dijelaskan oleh sebuah hadis yang mengatakan bahawa kerja yang paling balk yang dicipta Allah untuk manusia ialah menjacli seorang ibu atau bapa. sebagai ahli sebuah intitusi dan rnasyarakat. Kita lnginkan bayi yang dilahirkan sihat. Tentu sekall. Jenis individu apa yang akan terbentuk pada kemudian hari adalah bergantung sebahagiannya kepada sejarah kita pada masa lalu. meminta pemilék keclai dan restoran melaksanakan tanggungjawab sosial mereka dengan mewujudkan persekitaran Islam bagi pengunjung Muslim. lnstitusi keluarga adalah tunggak pembinaan masyarakat. Berhubung dengan perkara ini adalah penting kaum wanita diberi pelajaran atau mempelajari sendiri mengenai pembangunan kanak-kanak dan penjagaan anak dari dalam kandungan hingga clllahirkan dan peringkat awal rnasa kanak-kanak. Sebagai wanita yang boleh melahirkan anak. pertama mereka mesti mempercayai bahawa pahala yang cllberikan oleh Allah kerana membuat orang lain sedar dari segi agama adalah lebih daripada keuntungan yang boleh mereka buat menerusi penyediaan perkhidmatan mereka. berilmu. Amatlah bermanfaat sekiranya bengkel untuk kumpulan perniagaan diadakan agar mereka memahami dan menghargai keperluan untuk membantu program pembangunan masyarakat dalam memupul-< kesedaran keagamaan di kalangan masyarakat Islam. Sebagai ganti. lni bermakna. Kita mesti mencuba melakukan sesuatu yang terbalk untuk membesarkan anak-anak kita demi menjadi insan kamil. mereka boleh mernilih program pembacaan alQuran ataupun perbincangan agama. Mereka juga mungkin tidak mengamalkan Iabiat rnakan secara sihat dan sempurna. I Wanita sebagai ejen penyebaran budaya boleh mencadangkan kepada Jabatan Hal Ehwal Agama. Oleh itu. Dengan membesarkan individu yang sedemikian adalah diharapkan orang Islam dapat mengatasi aspek negatif kebendaan yang dibawa melalui sistem ekonomi kapitalis. lbu muda harus menghargai keperluan untuk menjalani pemeriksaan kehamilan secara tetap dan tidak mengguna pakai sikap laissez faire berhubung pemeriksaan perubatan. Mereka perlukan sokongan . sebagal ibu. setiap daripada kita mempunyai potensi untuk menyecliakan perkhidmatan lcepada orang lain dalam peranan kita sebagai anak. lbu bekerja yang pada masa sama hamil boleh dengan mudah rnenjadi tertekan. Sebagai Ahli Profesional Kehidupan Keluarga Setiap orang daripada kita adalah hamba Allah dan Khalifah. lnilah tanggungjawab kita. kita perlulah bersikap praktikal clan bertimbang rasa.33 menghalang orang daripada melakukan perkara mungkar. inilah cara tidak langsung mengekalkan ciri moral cara hidup Islam. Malaysia mempunyai khidmat penjagaan kesihatan yang baik. Islam tidak menghalang membuat keuntungan tetapi menerima pakai pendekatan hedonisme untuk menggoda orang mengunjung kedai mereka 7 MULTAQA ULAMA SEDUNIA adalah tindal-(an yang meniijikkan. bijak dan berguna kepada rnasyarakatnya. perkhidmatan pertama kita ialah menjadi Ebu yang baik clan bertanggungjawab kepacla anak kita. iaitu orang Islam yang baik. ada keperluan untuk menjaga keadaan ¿zikal janin semasa mengandung dan selepas anak dilahirkan. Keibubapaan merupakan satu kerjaya. Pertama. Kurangnya pengetahuan terhadap kesan pengambilan dadah pacla peringkat tiga bulan pertama kehamilan. boleh menyebabkan ibu muda rnengambil ubat sewenang-wenangnya untuk menghentikan rasa loya tanpa menyedari kemungkinan bayi mereka akan dilahirkan cacat. Mungkin juga keterlaluan untuk menutup kedal ketika waktu solat tetapi tentu sekali tidak mustahil menutup program hlburan semasa azan. Oleh itu. Maksud perkhidmatan dalam penulisan ini diambil dalam pengertiannya yang meluas.

Kita boleh. Bagaimanakah kita menganggap ilmu sebagai sebuah masyarakat? Apakah nilai yang diberikan oleh keluarga dan masyarakat kita terhadap ilmu? Bagaimanakah peroiehan ilmu berbanding clengan perolehan kebendaan? Yang manakah lebih penting? Kita boleh lihat bahawa keputusan yang kita buat berhubung dengan iimu akan mempengaruhi penglibatan kita ciengan aktiviti berkaitan dengan ifmu. lni selaras dengan hadis yang menasihatkan kita supaya menuntut iimu dari buaian hinggalah ke liang lahad. Kita memÀiki petensi tersebut. Terdapat masalah yang iebih asas yang belum kita atasi iagi. la bukan¥ah bererti kita tidak mempunyai potensi untuk mencapai prestasi yang baik. lni bukanlah bererti kita tidak mempunyai potensi untuk melaksanakannya dengan baik.34 8 PERANAN WANITA ISLAM DALAM MENGHADAPI CABARAN GLOBAUSASI daripada pegawai tertinggi mereka di tempat-kerja. Sekali Iagi pandangan peribadi saya ialah masalah ini bersifat budaya. lni dapat diiihat dengan jelas sejak peringkat rendah dan jurangnya menjadi iebih luas apabila kita menaiki tangga pendidikan peringkat lebéh tinggi. kumpulan wanita mungkin terpaksa memujuk dan meyakinkan organisasi supaya bertanggungjawab secara moral clalam melindungi kebajikan generasi akan datang. lni merupakan satu cabaran dalam budaya kerja yang mementingkan produktiviti clan keuntungan di samping membiarkan para pekerja menyelesalkan sendiri masalah keluarga dan rungutan mereka. Menyedari kesan globalisasi. Berhubung dengan prestasi kita yang Febih rendah daiam bidang sains dan matematik. Penclidikan yang baik hendaklah dimulakan dari buaian seterusnya pendidikan prasekolah. Oleh hal yang demikian. Pertimbangan perlu diberikan dan rnereka perlu mempunyai kemahiran mengatasi tekanan agar mereka dan mengimbangi tekanan -kerja dan keseronokan menjadi hamil. juga jika kita ingin bertahan daripada kesan globalisasi. plhak kerajaan mungkin tidak mampu melaksanakan clasar sosial terhadap organisasi-organisasi. prestasi kita berbanding dengan bukan Islam. Malangnya. 9. Justeru suatu pendekatan budaya perlu diguna pakai untuk menyeiesaikan masalah itu. Pendidikan yang baik adaiah suatu keperluan jika kita ingin kekal bersaing. Pandangan peribadi saya ialah bahawa ia tidak boleh diselesaikan di dalam bilik darjah. khususnya cli sektor swasta dan korporat. l Orang Islam di Malaysia yang majoritinya terdiri daripada orang Melayu kekurangan sumber manusia profesional yang diperlukan untuk memastikan penyertaan sama rata dalam pelbagai jenis aktiviti ekonomi.MULTAQA ULAMA SEDUNIA Rekod prestasi akademik kita perlu diperbaiki. perlngkat tertinggi. . 100³ Paratus D Bumlputera lµ I Bukan Bumiputera Rajah 1: Pengagihan ahli profesional di kalangan burniputera dengan bukan bumiputera-di Malaysia. Kita mungkin juga tidak akan berpuas hati hanya setakat belajar untukn lulus. Pendidikan Pendidikan yang balk merupakan prasyarat untuk membangunkan sebuah masyarakat berilmu dan mencintai ilmu sepanjang hayat. Rajah 1 di bawah menunjukkan pengagihan golongan profesional di kalangan kumpulan Bumlputera lorang islam Melayu adalah golongan majoriti dalam kumpulan ini) dan orang bukan bumiputera. sains dan lnggeris. secara peribadi saya percaya ia bukanlah kerana kita kekurangan keupayaan untuk belajar tetapi . Fenomena ini be-lum diatasi dengan jayanya.. khususnya kaum Cina berada di paras yang lebih rendah dalam bidang matematik. sekolah menengah. sekolah rendah.

Beginilah caranya kami melibatkan ibu bapa muda memainkan peranan mereka dalarn pembinaan bangsa bermula sejak anak mereka mula dilahirkan. lagi meliputi ilmu pengetahuan-Nya. kita maklum bahawa kita memerlukan seseorang yang bukan sahaja berilmu tetapi seseorang yang boleh juga ber¿kir secara kritis dan analitis. ' . Pembelajaran al-Quran menjaclikan seseorang itu dinamlk jika dla mengamalkan ajaran al-Quran. adalah sama seperti seblji benih yang tumbuh menerbitkan tujuh tangkai.´ Tentu sekali perlu ada satu kepercayaan dan keyakinan berhubung kebenaran janji itu.. Ibu bapa. sebagai contoh. Kita juga perlu memastikan bahawa pengasuh kanak-kanak di rumah tumpangan terdiri daripada goiongan yang berpendidikan dan cukup cekap untuk mengasuh dan mendidik anak kecil kita semasa 10 PERANAN WANITA ISLAM DAL/\M MENGHADAPI CABARAN GLOBALISASJ zaman pembentukan alam kanak-kanak agar membesarsecara optimum. khususnya ibu dan pengasuh anak. jika tidak. Memberl reaksi kepada sentuhan kita menggambarkan minda yang sudah dirangsang. dan prinsip yang berkaitan clengan disiplin kita senoliri. jadi. jika setiap ibu atau bapa. kita tidak akan dapat melakukan apa yang diperintahkan kepada kita terutama sekali . Mempelajari dan rnemahami al-Quran menjadi lebih menarik clan menyeronokkan apabila kita mernpunyai sedikit pengetahuan asas dalam bidang pengkhususan kita sendiri. memainkan peranan mereka seperti yang dijangkakan. Kita mungkin mempelajari fakta disiplin ilmu tertentu menerusi kelas formal kita. Minda seorang kanak-kanak boleh menjadi aktif sebaik sahaja anak itu dilahirkan.'" . Mereka seterusnya boleh memandu arah saat-saat interaksi untuk mereka dengan bayi ke arah meningkatkan kepekaan deria bayi tersebut terhadap tubuhnya sendiri dan dunia di sekeliiingnya. terdapat keperluan bagi kita untuk berupaya membuat penyesuaian yang sepaclan demi meneruskan kehidupan harian kita. Persoalannya apakah mekanisme yang kita ada agar kita boleh sebarkan maklumat berhubung dengan pembinaan bangsa kepada ibu bapa ini dan bagaimanakah kita dapat memastikan bahawa yang mereka bersedia mengambil bahagian daiam pembangunan projek kebangsaan sumber manusia jangka panjang ini. la mengekalkan kornitmen dengan menjanjikan individu dengan pahala. gaya hidup dan tidak kurang perubahan clalam persekitaran yang berterusan. Al-Quran memotivasikan seseorang itu menjadi aktif dalam semua bidang kehidupan manusla. tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi seratus blji. kita membacahadis. ini memulakan proses perkembangan bayi itu secara kognitif dan emosi. Sekali lagi perkembangan kemahiran ber¿kir perlu climulakan pada awal kehiclupan. surah al-Baqarah (2:26'I) memberitahu kita: ´Bandingan orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah. Dan Allah akan melipatgandakan pula bagi sesiapa yang dikehendakinya dan Allah amat luas kurnianya. ´cari|ah ilmu dari buaian hinggalah ke Iiang lahad´ tetapi apakah maksudnya dalam kehidupan sebenar? Bagaimanakah kita mencari ilmu daripada buaian? Tafsiran dan terjemahan hadis ini secara praktiknya belum kita laksanakan secara teliti. Seterusnya kita mesti ingat bahawa terdapat sebilangan ibu bapa bekerja dengan tahap pendidikanndan profesion yang berlainan. maka kita boleh mengharapkan yang masyarakat kita akan membesarkanuanak-anak yang mental mereka aktif dan bijak." -. Pada masa yang sama al-Quran menyediakan kita dengan konsep asas. la memprornosi suatu cara hidup yang seimbang. sesuaidengan umur mereka. Kemahiran sedemikian dlperlukan kerana globalisasi melibatkan perubahan idea. Idea. ' = Dalam konteks globalisasi. Berfikir merujuk kepada keadaan minda yang aktif.35 lebih kerana anak kita bermula iambat untuk belajar. Oleh itu. khususnya para ibu mesti mempunyai sedikit iimu dan rnemahami aspek praktikal hadis itu. Yang anehnya. teknologi.

Kita ada. Apatah Iagi asas falsafah pendidikan kita iaiah penerapan nilai haius yang wujud dalam ajaran Islam. Oleh sebab sistem pendidikan kita berorientasikan peperiksaan. Seiain itu terdapat sebuah hadis Iain yang menyatakan bahawa: sembilan per sepuluh daripada rezeki kita datang daripada perniagaan. Kita tidak ll . aktiviti kita dan cara kita rnengurus kehidupan kita terus berubah sama . Sains dan teknoiogi terus maju mengikut masa. Jaringan ker}a itu boleh menyediakan program latihan dan perkhidmatan bagi mereka yang memerlukan dan memperkenalkan penggunaan teknologi baru untuk memodenkan pengurusan atau perjalanan perniagaan mereka. I12 PERANAN WANITA ISLAM DALAM MENGHADAPI CABARAN GLOBALISASI Sebagai Ejen Perubahan Budaya _ . pendidikan sebagai suatu cara mengembangkan keperibadian seorang peiajar adalah an"-rat mencabar. fokus kita terhadap pengajaran lebih merupakan penyediaan fakta dan latihan kernahiran menyelesaikan masalah. seorang peniaga wanita dan isteri tercinta Nabi Muhammad s.. \ Berhubung dengan pembinaan bangsa. Pelaksanaan program sedemikian memerlukan tenaga manusia dengan pengkhususan yang berbeza: agama. Sungguhpun industri itu mungkin secara keci!-kecilan. untuk dicontohi. Bagi wanita Islam. _ Untuk memastikan yang perniagaan mereka maju.n pengajian agama. Oleh itu wanita ini bolneh menjana aktiviti yang mendatangkan wang yang boieh membantu memperbaiki kedudukan ekonomi keiuarga dan masyarakat. membuat bekas telur untuk perkahwinan Melayu. usahawan wanita ini perlu mewujudkan jaringan kerja untuk membantu usahawan wanita Iain. Jadi. Gaya hidup kita. kita mempunyai Siti Khadijah r. Produk ini terus be-rubah dari segi bentuk. Keusahawanan melibatkan pengekspioitan peluang menerusi penggunaan bahan dan bakat untuk menghasilkan sebuah produk baru ataupun rnenyediakan perkhidmatan baru. Pengetahuan pendidik mengenai psikologi manusia adalah suatu keperiuan. Kita meiihat wanita meiakukan banyak kerja usahawan dalam industri makanan. antara perkara Iain yang perlu diberikan perhatian sewajarnya ialah membudayakan sains dan teknoiogi.a. bidang ilmu khusus.a. Bukanlah kita tidak mempunyai program sedernikian. Masalahnya ialah bagaimana kita mempraktikkan ajaran Islam di dalam bilik darjah kita. Sebagai Usahawan Wanita yang berdikari mempunyai peluang yang Iebih baik untuk hidup. Bagi mereka yang berupaya dan cekap. sebagai sebuah kumpulan mereka masih boleh hidup. dan tidak dilupakan pakar ICT dan pengeluar program media massa.MULTAQA ULAMA SEDUNIA dilatih menggunakan ayat al-Quran apabiia rnengajar subjeklain se|ai. Tetapi Eni tidak mencukupi. saiz dan warna dengan berlalunya masa.36 apabila kita diharapkan membuat pengorbanan. Tetapi apa yang kita perlu iakukan hari ini ialah mencari jalan dan cara menaikkan taraf program ini dengan mengintegrasikan pelbagai ilmu khusus untuk memenuhi keperluan semasa dan menyeiesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat kita. Tentu sekali kemahiran bekerja berkumpuian dan aspek emosi pembangunankeperibadian menyediakan ruang untuk memperkenalkan ajaran Islam. Kita juga perlu memahami pembentukan jiwa pelajar kita agar pendekatan kita kepada kornunikasi dan pengajaran tidak akan hanya menjadi pemindahan fakta dan maklumat tetapi pujukan motivasi ke arah sikap positif dan keseronokan terhadap pembeiajaran.w. psikologi kanak-kanak. dan membuat ska? dan sebagainya. kita harus mengalakkan mereka menjadi usahawan ataupun meiibatkan diri dengan aktiviti perniagaan lain.

Alam juga boleh dibaca. Meskipun alam adalah salah satu daripada dua buah kitab Allah. Daiam Surah al-¶Afaq (96:'| -5) kita disuruh membaca dan Tuhan mengajar kita menulis dan mengajar kita ilmu yang kita tidak tahu. Iambat laun membangunkan suatu minda yang suka menyoal. kaji selidik dan pengrekodan data. bukan setakat memperoleh fakta sahaja. Kemudian sambil kita menganalisis data itu kita mendapat ilmu baru. Oleh itu. melibatkan diri dengan mengutarakan soalan dan memberi jawapan agar mereka mendapat sebanyak mungkin ilmu pengetahuan menerusi pengalaman dan penemuan. basirun alim . Ayat ini menyediakan kita dengan prinsip asas pembelajaran. memberi alasan yang munasabah. juga penting kanak-kanak itu dilatih dan digalakkan bercakap. lni akan merangsang otak untuk bertindak balas dan berinteraksi dengan persekitaran dengan cara yang terfbkus.lihat. ikhlas menerima kete_rangan berdasarkan pernyataan yang sah dan boleh dipercayai dan meiaksanakan disipiin dan peraturan. meningkatkan ketakkulan dan diharapkan menjadi Iebih bijak. Satu perkara yang perlu kita ingat ialah untuk tidak membiarkan teknologi membentuk kehidupan kita. meluahkan perasaan mereka. pembacaan ai-Quran secara tetap clan terjemahannya boleh mempengaruhi MULTAQA ULAMA SEDUNIA pembaca. Minda yang suka menyoai jika dibenarkan wujud. dia boleh diharapkan untuk memainkan suatu peranan dalam membudayakan sains di kaiangan anak-anaknya. Alam adaiah suatu sumber makiumat. sentuhan dan perbualan sebaik sahaja anak itu dilahirkan. sebaiiknya kita menguasai kehidupan kita menerusi penggunaan teknologi. Selain itu al-Quran juga memperuntukkan kita dengan asas untuk be-r¿kir secara kritikal dan anaiitikal dengan syarat kita tidak hanya membaca a|»Quran tetapi memahami makna apa yang kita baca. Minda yang menyoal adalah prasyarat kepada kreativiti dan inovasi. Jika seorang ibu atau pengasuh anak kecii faham maksud dan konteks ayat_ ini. fni bermakna kita perlu mempunyai ilmu pengetahuan yang lebih baik mengenai konsep asas sains dan teknologi dan cekap dalam hai ehwal sains itu. Alam dibaca menerusi pemantauan. muia ber¿kir pada usia muda supaya menjelang masa kanak-kanak . akan mernotivasikan seseorang untuk mencari ilmu. menulis dan barulah mendapat ilmu. Sebagai contoh. seperti dalam kes contoh ini. Malah zikrulfah yang mudah itu mengajar kita mengenai kaedah memperoleh ilmu. Hasil kerja sains sebenarnya menyediakan kita dengan pemahaman padu mengenai pelbagai maklumat dan ilmu abstrak yang terdapat di dalam al-Quran dan al-Sunnah. pantau dan jadiiah (orang) berilmu. la µtermasuk pembangunan kemahiran metakognitif dan kognitif terhadap pemikiran saintifik yang rnenekankan pemikiran sistematik. al-Quran membangkitkan persoalan seperti ´adakah mereka yang berilmu sama dengan orang yang tidak berilmu?´ Soalan sedemikian dan banyak Iagi soalan yang lain yang terdapat di dalam a1-Quran mencabar nntuk berfikir. Iogik dan anaiitikai yang tentu sekali daiam kerangka tauhid. iaitu kita terpaksa membaca. justeru hanya dengan membaca al²Quran dan mempunyai keinginan untuk mempraktikkan apa yang dibaca. Sebagai contoh. Membudayakan bermaksud menanam niiai sainti¿k seperti rnenghormati kebenaran. Membudayakan sains adaiah kesan tabii menterjemah ajaran ai-Quran ke daiam kehidupan harian. Sekali lagi niiai saintifik Eni jugalah nilai yang lslam anjurkan. akan membuat seseorang itu akhirnya membuat sesuatu yang bersifat saintifik. Budaya sains dan teknologi membawa pengertian yang Iebih Iuas. Seorang Ebu boleh memberi bayinya suatu kesan yang berpanjangan ke atas pertumbuhan pembangunan kognitif anaknya dengan merangsang anak tersebut menggunakan semua deria menerusi hubungan mala. samiun alim ² dengan dan jadilah (orang) berilrnu. Ibu boieh menggalakkan anak mereka menerokai dan berinteraksi dengan persekitaran.37 acia atas nama kecekapan atau kepantasan. yang pertama iaiah al-Quran.

Kita perlu ingat bahawa niatlah yang menentukan hala tuju tindakan kita dan selagi matlamat akhir kita Allah s. Bagi mereka yang tidak bersedia. lni adalah untuk menanam perasaan kebersihan. Wanita boleh memainkan peranan mereka untuk menganjurkan gaya hidup yang bersih dan sihat.. Kita boleh menggalakkan orang ramai menderma bagi tujuan penjagaan surau itu. Peranan asas masih lagi menjadi hamba dan khalifah Allah tetapi dalam konteks sosiobudaya globalisasi. Kita juga perlu menjaga surau kita dengan menyediakan kain sembahyang dan telekung yang bersih serta bilik yang dijaga bersih agar tidak menjejaskan imej Islam. Kemajuan sains dan teknologi hanya mengubah keadaan benda yang kita ganggu. maka kemungkinan besar laluan yang kita lalui adalah jalan lurus sebenar. mereka lebih bersedia untuk menghadapinya. satu lagi indeks kualiti kehidupan untuk mengimbangi kehidupan kebendaan yang canggih menerusi penggunaan teknolpgi tinggi. Ahlf jawatankuasa yang menjaga biiik solat wanita perlu memastikan yang kain telekung seialu dihantar untuk dicuci. globalisasi adalah sesuatu yang rnenakutkan tetapi kepada mereka yang faham proses globalisasi dan mengapa ia terjadi. Antara perkara lain yang kita perlu Iakukan ialah mengamalkan tabiat mudah membuang sampah ke dalam tong sampah terutama sekali di kawasan awam seperti taman. kedai makan dan kawasan di luar halaman kita sendiri. Kitalah penjaga norma sosiobudaya kita sendiri. justeru terdapat keperluan bagi kita rnengingatkan diri kita sendiri secara berterusan akan sunnahtullah dan kemudian memikirkan cara perintah Allah itu boleh diterjemahkan ke daiam amalan dengan mengingati perubahan keadaan yang dibawa oleh kemajuan sains dan ¶{el<n0l0gi moden. Apakah yang Diharapkan daripada kiia Sebagai Wanita Islam Pemikiran dan idea manusia be-rubah dengan rnasa seperti yang ditunjukkan oleh fenomena 14 PERANAN WANITA ISLAM DALAM MENCHADAPI CABARAN GLOBALISASJµ globalisasl. Globalisasi sangatlah dikaitkan dengan hal ehwal ekonomi tetapi kesannya-melimpahi ke dimenéi kehidupan sosiobudaya.38 bersekolah mereka mungkin sudah mempunyai asas yang kukuh untuk membangun dan mempercepatkan pemikiran saintifik mereka.t. Walaupun globalisasi membawa perubahan. Merekalah ejen perubahan budaya dan penjagaan alam sekitar. Selagi membabitkan wanita. Dalam bidang inilah peranan dan tanggungjawab wanita daiam menghadapi cabaran globalisasi dibincangkan. tanggungjawab yang kita pikui dan jenis sokongan yang disediakan kepada . Kita mesti juga yakin yang Allah akan memberi kita taufik dan hidayah agar kesusahan dan halangan yang clatang dianggap sebagai cabaran dan kita berupaya untuk menanganinya. satu perkara yang pasti tetap kekal ialah sunnahtullah. kita mempunyai banyak peranan untuk dimainkan dan sejauhmana kita mainkan peranan kita akan tentu sekali bergantung kepada latar belakang pendidikan kita. Mereka boleh menjadi profesional dalam pelbagai bidang profesion. kita mempelawa ibu bapa supaya menyumbang ke arah menyediakan anak kita dengan suatu permuiaan awal dan membudayakan sains daiam masyarakat. Penjagaan Alam Sekitar Satu lagi bidang lain yang mernerlukan penjagaan dan perhatian ialah penjagaan alam sekitar. Oieh hai yang dernikian. Keyaklnan itu diperkukuhkan oleh kepercayaan bahawa kita boleh menghadapi babaran itu dengan syarat kita memenuhi syarat yang cliperlukan.w. peranan dan tanggungjawab wanita sudah dibincangkan. Oleh itu kita perlu menyemak semula secara berterusan amalan norma kita sama ada ia selari dengan perubahan yang berlaku secara global ataupun tidak. Wanita juga pemelihara budaya Islam. Wanita mernpunyai peranan biologi yang perlu dilaksanakan. Mereka juga memainkan peranan sebagai usahawan.

39 kita. wanita pada keseluruhannya perlu terus mempelajari ilmu dan kemahiran baru. perancangan clan perlaksanaan yang tersusun yang seterusnya bergantung pada dasar. jabatan Agama memerlukan kepakaran darlpada 15 MULTAQA ULAMA SEDUNIA pelbagai bidang untuk membantu mencorak peian tindakan dan menentukan strategi sesuai untuk peiaksanaan. Pelaksanaan program ini mesti diperiuaskan ke peringkat akar umbi memandangkan inilah penduduk yang menjadi kelompok besar penduduk Musiim dan keadaan mereka menentukan keseluru han keadaan sosial ummah. Malaysia kini lebih bersedia untuk kaedah pertubuhan dan perlaksanaan program yang lebih tersusun. TV dan akhbar akan menjadi saluran komunikasi penting seperti yang kami tunjukkan bahawa kedua-dua media ini digunakan secara meluas oleh rakyat Maiaysia.³ Kita juga sudah meneroka kerjasama dengan pelbagai kumpulan wanita termasuk pihak masjid dan surau. Namun. _ Untuk memastikan pelaksanaan program dengan berl-<eSan. infrastruktur dana clan agensi kebangsaan untuk menjalankan program ini. Olen itu terdapat batas tentang sumbangan kaum wanita secara individu. . Mereka yang mempunyai latihan agama boleh menyediakan input lsiam manakala pakar boleh menyediakan maklumat teknikal yang diperlukan untuk mencorak dan mengimplementasi program itu. jabatan Hal Ehwal Agama Malaysia boleh memainkan peranan penting untuk membantu wanita melaksanakan peranan mereka yang disemak semula untuk menghadapi cabaran globalisasi. Antara kemahiran yang perlu dibangunkan ialah kornunikasi Entra peribadi dan kernahiran komunikasi yang berkesan bagi tugas berlainan yang mereka laksanakan. lni bererti kita memerlukan program.

Islam Sebagai Alternatuif. Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pendagogik Tranformatif untuk Indonesia. 1994. Chambers Encyciopaedic English Dictionary. 11 Mei. Abu Hassan Shaari Mohd Nor & Rahimah Abdul Aziz.htm). Sosial dan Budaya. 6. Faridah Shahadan. Khalijah Mohd Salleh.40 RUJUKAN 1. kata pengantar dalam ³Islam Kiri: Melawan Kapitalisme Global dari Wacana Menuju Gerakan´. Melawan Globalisasi: Reinterpretasi Ajaran Islam Persiapan SDM dan Terciptanya Masyarakat Madani. 1998. 2001 Marcus. Peter. Jakarta: Gramedia. Friedman. Bandung: ITB. Qodri. Yogyakarta: Insist Press berkerjasama dengan Pustaka Pelajar. Jakarta: Grasindo. Memahami Bahasa Globalisasi. 2002. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Azizy.org/popin/reginaI/asiapac/malaysiz/focus-fa. 2. Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi. Laporan mengenai Kesedaran Umum me-ngenai Sains dan Teknologi 2002. Jakarta: Cubuc. (http://www. 2003.Laporan diserahkan kepada Kementerian Sains dan Teknologi. Thomas L. dalam ³Globalisasi Perfektif Sosialis´. 4. Giddens. Forum Dasar Global. 2002 . 2001. HAR. Ali Sugihardjanto dkk. Pernyataan Globalisasi. Memahami Globalisasi: Lexus dan Pohon Zaitun. Eko Prasetyo. Anthoni. Mansour.un. Yogyakarta: Insist Press berkerjasama dengan Pustaka Pelajar. 2002. lawatankuasa PBB mengenai Hak Ekonomi. 2003. Fakih. Runaway World: Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita. r16 5. Othman Omar. 2001 Tilaar. 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful