1

OBJEKTIF

y y y y y

Memahami konsep dan pengertian globalisasi Mengetahui strategi dan cabaran menghadapi globalisasi. Mengetahui sistem globalisasi dari segi politik, budaya dan ekonomi. Mempelajari lebih mendalam lagi tentang globalisasi. Mengetahui pengubahsuaian dan respon dunia Islam terhadap globalisasi.

2

PENGENALAN

Kebanyakan diskusi tentang globalisasi tertumpu kepada isu-isu ekonomi seolah-olah dimensi globalisasi yang lain seperti globalisasi kebudayaan dan globalisasi ilmu dan maklumat tidak penting.

Tajuk ini boleh menonjolkan konsep globalisasi yang komprehensif yang lebih menepati hakikat globalisasi yang sebenarnya. Di samping itu ia boleh menegaskan bahawa semua dimensi globalisasi, bukan sekadar dimensi ekonomi adalah penting kepada masa depan masyarakat dan negara ini.

3

GLOBALISASI DAN AGAMA ISLAM

4

1.0 : Maksud Globalisasi

Globalisasi merupakan satu proses untuk meletakkan dunia di bawah satu unit yang sama tanpa dibatasi oleh sempadan dan kedudukan geografi sesebuah negara. Melalui proses ini, dunia akhirnya tidak lagi mempunyai sempadan dengan ruang udara dan langit sesebuah negara itu terbuka luas untuk dimasuki oleh pelbagai maklumat yang disalurkan menerusi pelbagai perantaraan media komunikasi seperti internet, media elektronik, dan teknologi siber. Perkembangan ini memungkinkan perhubungan di antara sesebuah negara dengan negara yang lain dan perhubungan sesama manusia dapat dilakukan dalam tempoh yang singkat. Menurut Kamus Dewan globalisasi didefinisikan sebagai fenomena yang menjadikan dunia mengecil dari segi perhubungan manusia disebabkan kepantasan perkembangan teknologi maklumat. Manakala cediakawan barat mentakrifkan globalisasi sebagai satu proses kehidupan yang serba luas dan infiniti merangkumi segala aspek kehidupan seperti politik, sosial, dan ekonomi yang boleh dirasai oleh seluruh umat manusia di dunia ini. Hal ini bermakna segala-galanya menjadi milik bersama dalam konsep dunia tanpa sempadan. Globalisasi atau Globalization dalam bahasa arab disebut dengan alKaulamah iaitu masdar daripada al-Kalam berdasarkan timbangan atau wazan faucalah yang memiliki erti alam atau dunia yang dalam bahasa arab disebut dengan al-Kalamiah. Pendapat lain mengatakan bahawa globalisasi ialah suatu proses membuka keadaan, yang pada umumnya dapat dipahami sebagai proses di mana sempadan negara-negara semakin runtuh dan seluruh buana ini semakin berubah menjadi satu unit.

tiada kelebihan seorang arab kepada orang ajam juga sebaliknya. ekonomi. . bahawa seperti kelihatan ada persamaan antara makna globalisasi (al-caulamah) yang dipahami dunia barat pada hari ini dengan makna globalisasi (al-c lamiah) yang dimaksudkan oleh Islam. Erti yang dipahami oleh Islam mengenai globalisasi atau al-c lamiah adalah sesuatu yang berasaskan nilai-nilai penghormatan dan persamaan kepada seluruh manusia (al-Isr :70). ketahuilah bahawa Tuhan kalian adalah satu dan nenek moyang kalian adalah satu. yang mengertikannya sebagai keharusan untuk menguasai politik. Seperti dalam firman Allah swt : Maksudnya: Dan Tiadalah Kami mengutus kamu. Ketahuilah. lebih lagi terhadap dunia timur atau dunia ketiga atau yang lebih khas lagi adalah dunia Islam. kecuali hanyalah ketakwaan«´ (Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya 5/411).5 Dalam makalahnya yang bertajuk Khithabuna al-islami fi kasri alkaulamah Dr. melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah saw ketika melaksanakan haji terakhir beliau : ³Wahai Manusia.[4] Maksudnya: Maha suci Allah yang telah menurunkan Al Furqaan (Al Quran) kepada hamba-Nya. kebudayaan. sosial masyarakat ala Amerika di dunia.[5] Akan tetapi sebenarnya ada perbezaan yang besar antara keduanya. Bahawa setiap manusia memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dihadapan Allah swt. Berbeza dengan pemahaman Barat mengenai globalisasi (al-Kaulamah) sekarang ini. Dan tiada kelebihan orang yang berkulit merah atas yang berkulit hitam juga sebaliknya. agar Dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Yusuf al-Qardhawi mengatakan.

terutamanya cara berfikir dan gaya bertindak dari satu daerah dunia kepada daerah dunia yang lain. yakni bukan dari budaya ketimuran. Tidak mustahil kita akan jatuh terpengaruh dan mengikut arah aliran kebaratan. memakai anting-anting .6 Globalisasi juga merujuk kepada perpindahan nilai. terutama sekali golongan belia. kita sebagai manusia mempunyai sifat ingin tahu terhadap perkara baru dan trend. Globalisasi yang diberi erti luas ini adalah suatu hakikat yang tidak dapat dipertikaikan. 2. Globalisasi tidak saja ditandai dengan dominasi ekonomi tetapi ia merentasi ke arah budaya dan pemikiran. Contohnya seperti mewarnakan rambut.1 : Punca Gejala Sosial Punca utama yang mendatangkan gejala sosial adalah globalisasi dan modenasasi. Perubahan-perubahan pantas tahap nasional berlaku kerana perubahan pada arus global yang digelar globalisasi. Fenomena globalisasi boleh dikiaskan sebagai gelombang yang melanda dunia. Lazimnya. Pembudayaan kota (cityculture) menuruti landasan Barat berlaku dengan lebih pantas dan agresif dengan adanya teknologi maklumat dan multi media sebagai kenderaan yang amat berkesan untuk melakukan agenda globalisasi.0 : Globalisasi dan Sosial Masyarakat Islam 2. Hakikatnya globalisasi itu sudah wujud sebelum istilah globalisasi diperkenalkan lagi.

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Globalisasi bergerak seiringan dengan modenasasi. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antaramu. khususnya sesama muslim.´ Surah Al Hujuraat : Ayat 13 Semua orang mukmin adalah bersaudara. maka al-Quran telah . lagi Maha Mendalam Pengetahuan-Nya. dan Kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan suku puak. Bandingkan dengan masyarakat tradisional. ishlah (atau perhubungan baik) perlukan diwujudkan. dan oleh yang demikian. oleh sebab itu. Firman Allah SWT : ´ Wahai umat manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan.Ukhuwah atau persaudaraan adalah sesuatu yang amat dituntut dalam Islam memandangkan ianya akan dapat mengukuhkan perpaduan sesama manusia. Sekiranya terjadi ketidaksefahaman antara dua kelompok orang Islam. Bukan saja ini berpaling daripada budaya kita sebagai orang Melayu tetapi juga daripada tuntutan agama Islam. bahkan adat tradisional seperti memuncang-muncang juga sudah ditinggalkan. kompetitif dan tidak lagi menganggap saudara-mara atau jiran-jiran sebagai kelompok rujukan. masyarakat mementingkan prestij dan kemewahan. masyarakat moden mempunyai cita-cita tinggi.7 atau tattoo bahkan sampai kepada hal-hal yang sangat teruk seperti pengambilan minuman keras dan pergaulan bebas yang boleh menjurus kepada masalah ± masalah gejala sosial yang lebih serius. supaya kamu saling berkenalan. mereka menjadi semakin individualistik dan materialistik. Dalam dunia serba moden ini.

Melalui teknologi yang semakin canggih ini. 3. namun tidaksemua maklumat.8 memberikan contoh penyebab yang menyebabkan keretakan hubungan.maklumat itu sesuai untuk kesemua peringkat umur. sekaligus melarang setiap Muslim dari melakukannya. .Ini menjadi masalah kerana lazimnya golongan belia mudah meniru dan mengikut hal yang dilihat disekeliling mereka. golongan belia mudah terdedah kepada banyak maklumat. Media massa merupakan sumber maklumat yang cukup berkesan dalam penyebaran berbagai informasi.Bentuk Manifestasi Globalisasi & Modenasasi Yang Membawa Kepada Gejala Sosial Dalam Masyarakat 3. masyarakat yang berfikiran kurang sihat dengan mudahnya boleh akses kepada maklumat-maklumat yang boleh menjurus ke arah pemikiran negatif.1 : Media Massa Pengaruh modenisasi dan globalisasi in lebih terasa dan ketara dengan bantuan berbagai alat media-massa yang serba canggih. 3. Paparan adegan-adegan negatif dari filem barat menimbulkan perasaan ingin tahu dan ingin cuba sendiri mengikut apa yang ditonton.2 : Internet Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) juga turut menyumbang kepada pemaparan gejala-gejala negatif selain peranannya yang begitu penting bagi kemajuan sesebuah bangsa dan negara. Melalui internet umpamanya.0 : Bentuk .

kuno. masa diluangkan untuk keluarga itu terhad. ini akan menjadi satu faktor punca gejala sosial. Ini akan membuat anak . Ibu bapa seharusnya menerap dan mendidik anak-anak mereka dari kecil.supaya mereka melabuhkan pakaiannya bagi menutup seluruh tubuhnya (semasa mereka keluar).4 : Cara Berpakaian Kita perhatikan pakaian sesetengah golongan muda di masa ini cukup memalukan. dengan bertambahnya komitmen ibu bapa terhadap kerjaya mereka.3 : Institusi Kekeluargaan Yang Goyah Institusi kekeluargaan yang bermasalah juga boleh menimbulkan gejala sosial. dan berfikiran sempit.9 3. rumahtangga yang bermasalah juga. seperti perceraian dan pergaduhan turut mempengaruhi remaja untuk terlibat dalam aktiviti-aktiviti yang tidak sihat. Cara berpakaian mereka bertentangan dengan cara pakaian budaya melayu sekali gus bertentangan dengan cara pemakaian yang digariskan Islam.w. ibu bapa bersikap sambil lewa terhadap pendidi kan agama anakanak mereka. 3.Dan lagi. anak-anak perempuanmu serta perempuan-perempuan yang beriman.t: "Wahai Nabi! Katakanlah kepada isteri-isterimu. agama rasmi negara kita.dengan .cara itu lebih sesuai untuk mereka dikenal (sebagai perempuan yang baik-baik). Selain daripada itu. Mereka takut dan terlalu ego untuk dikatakan ketinggalan zaman. Firman Allah s.anak kurang mendapat kasih sayang dan tidak mustahil mereka akan mencari alternatif lain untuk mengisi kegersangan kasih sayang. Mereka begitu ghairah untuk mengikut budaya asing yang dianggap moden dan maju. Sekiranya.

termasuk alat-alat yang direkakan. hadarah dan akhirnya adab. 120. 135. jamaknya milal digunakan dalam al-Quran dlam hubungan dengan Nabi Ibrahim a. 123. tamaddun. an¶ Am.s.10 itu mereka tidak diganggu. kalau imtalla. peradaban. istilah kebudayaan itu tidak digunakan. al-Baqarah. dan dalam hubungan dengan ahlil-Kitab. an-Nahl..0 GLOBALISASI DAN KEBUDAYAAN ISLAM Istilah µkebudayaan¶ itu sendiri. apabila dibicarakan masalah kebudayaan. seperti dalam Surah al-Baqarah. Kalimat millah. 95. 130. Al-Ahzab : Ayat 59 3. dan ingatlah Allah amat pengampun lagi amat mengasihani". sebagaimana yang disyaratkan oleh Dr Zainal Kling. tamadun. kemajuan (akal budi)´ iaitu merujuk kepada keseluruhan cara hidup manusa dalam semua bidang yang melibatkan akal budi dan daya usaha mereka. mallan dengan pengertian menjahit (pakaian). termasuk institusi-institusi yang diwujudkan dan juga nilai-nilai. Dalam bahasa Inggeris disebut culture. ali µImran. 162. 124. thaqafah. yang merangkumi seluruh cara hidup manusia. Sudah tentu alam tabii sebagai sesuatu yang bukan buatan manusia tidak boleh dikatakan kebudayaan. serta pengetahuan yang dihasilkan. dan ditempatnya digunakan istilah µadat¶. Perkataan ini berasal daripada malla. al-Haji. ummah. Mungkin boleh menyatakan bahawa dalam zaman klasik. Kamus Dewan memberikan definisi ³cara hidup sesuatu masyarakat. antaranya ialah millah. an-Nisa¶. Dalam Islam. dengan pengertian meletak (seperti roti dan . yamullu. lahir batin. nampaknya perlulah terlebih dahulu dilibatkan µsemantic content¶ ataupun kandungan maksud-maksud yang ada dalam istilah-istilah yang digunakan dalam sejarah Islam bagi menyebut hidup kolektif Muslimin. 78.

kerana itu. amalla¶ala merencanakan sesuatu (pengajaran) kepada seseorang. iaitu yang disyariatkan oleh Allah ke atas para hamba-Nya melalui lidah para rasul-Nya supaya dengan itu mereka mencapai kehidupan menghampirkan diri mereka dengan-Nya. Dalam struktur yang suci demikian manusia diikat dengan teguhnya.11 daging) dalam bara untuk dimasak. millah pl. Perbezaannya dengan din ialah bahawa millah tidak dihubungkan dengan yang lain selain daripada nabi atau rasul. agama. dan din itu adalah dengan mengambil kira pihak yang mendirikannya. Ianya tidak dihubungkan dengan Allah. Sebagai tambahan boleh diingatkan huraian Raghib al-Isfahani (rh) dalam Mufradat al-Faz al-Quran (edisi Nadim Mar¶asyili. 491-492) yang menyebutkan bahawa millah adalah seperti din. yang berpegang kepada agama serta mengamalkan sistem syariat serta mereka menjalankan tugas rohaniah mereka dalam hidup dan peradaban mereka. Antara pengertian yang menarik hati kita dalam memahami kedudukan kebudayaan dalam Islam ialah pengertian millah sebagai agama. dan tidak pula dengan seseorang daripada umat Nabi Muhammad s. hayat mereka diperbetulkan mengikut norma-norma tradisi. cara beribadat. Di sinilah kelihatan timbulnya kebudayaan yang bersifat tradisional dan keagamaan dalam erti yang setepatnya. Milal bermakna agama. tamallala dan intalla bermakna memeluk sesuatu agama. didapati dalam al Quran ayat yang bermaksud: ³Ikutlah millah Ibrahim ³ dan ayat yang bermaksud ³Aku mengikuti millah datuk nenekku´. cara beribadat. . Ada juga dikatakan bahawamillah itu ialah dengan mengambil kira maksudnya sebagai sistem yang disyariatkan oleh Allah. Millahsebagaimana yang disebutkan dalan al-Quran untuk umat seperti umat Islam memaksudkan umat atau golongan manusia yang suci. malladiperbetulkan (seperti busur panah) dalam api. mereka dimatangkan. syariat.a.w. hukum. pengajaran diturunkan untuk mereka melalui tanzil atau melalui rasul yang diutuskan yang mengajar mereka dan menyucikan diri mereka dan hayat mereka. ertinya manusia disebut serentak dengan organisasi serta hukum dan tujuan keagaman dengan ibadatnya. kerana maknanya ialah ketaatan.

Umat Islam dipanggil umat yang terbaik dalam alQuran (ali¶Imran: 110).s. Kalimat ini memaksudkan golongan besar manusia yang dihubungkan dengan pimpinan nabi atau rasul.12 Suatu lagi kalimat yang biasa sangat digunakan dalam hubungan dengan Muslimin sebagai entiti bersifat kolektif ialah kalimat umat. ketua. bukan yang secular. Ringkasnya umat memberi pengertian: kumpulan manusia yang berdasarkan . serta ammama dan ta¶ammama. atau imam. Umat itu dengan sendirinya mempunyai sifat-sifat ma¶mum. yang bermaksud: mengarahkan perjalanan seseorang ke arah sesuatu arah yang tertentu. ummah pl.a. i¶tamma bidan ista¶amma bermakna: mengikut seseorang menjadikannya sebagai pemimpin. ataupun seseorang yang menghimpunkan ke dalam dirinya kebaikan.atau merancangkan sesuatu. bukan berdasarkan semata-mata kepada pemikiran sendiri serta hasil percubaan sendiri. dalam wahyu yang diturunkan. oleh imam tertinggi. baik mereka itu beriman kepadanya. Kalimat ini yang pluralnya ialah umam digunakan dalam al-Quran hampir 40 kali (misalnya lihat Fathu¶r-Rahman. adapun kalimat iman dengan pluralnya a¶immah bermakna imam.. agama.w. umam: bangsa manusia. imamatan bermakna: berjalan di hadapan. iaitu terpimpin. iaitu Rasul Allah s. ya¶ummu.keadaan pimpinan sebagai imam. hidup mereka meniru rasul s. tanpa tujuan-tujuan atau sifat-sifat sebagai pelaksana ajaran dan syariat dari Tuhan. atau golongan manusia yang dihantar kepada mereka rasul a. jalan besar.a. ya¶ummu. mereka berjalan di hadapan (dari segi hakiki dan keagamaan) di kalangan bangsa-bangsa di dunia. amman. pengertian di dalamnya ialah bahawa umat Islam itu ialah golongan manusia yang suci. keadaan hidup yang makmur dan baik.. serta i¶tamma.w. Ianya adalah dari kata kerjaamma. atau kufur terhadapnya (na¶udhubillahi min dhalik). dan umat itu menjadi contoh kepada manusia. mukaddas. kalau i¶tamma bi bermakna meniru atau mengikut contoh seseorang.. 31-32).s. perjalanan hidup umat itu adalah bersyariat. pemimpin. Adapun amma. berada di hadapan sekali (tentera). sebagai imam. atau profane. imamah: kedudukan sebagai imam dan pimpinan. mempunyai arah kehidupan yang ditentukan dalam tanzil. syariat.

Kalimat itu datangnya daripada kata dasar thaqifa. tanpa hubungan dengan ajaran Illahi. thaqafan. ataupun kedudukan yang berdisiplin yang timbul daripada ushaha tarbiah yang dilaksanakan. Ertinya dari segi bahasa. termasuk institusi-institusi serta artifak-artifak yang membantu manusia dalam hidup. atau di tepi-tepi semak. kecerdasan dan kecerdikan akal. Dalam rangka konsep umat inilah perlunya difahamkan kedudukan kebudayaan Islam serta peranannya dan ciri-cirinya dalam hidup manusia.w. bukan sebagai kumpulankumpulan semut di pangkal-pangkal pokok. dengan pimpinan suci. atau thuqufan. sebagaimana yang dibentuk oleh Islam Kebudayaan menggunakan dalam bahasa Arab dan disebut antaranya dengan itu kalimat ath-tahaqafah. thaqafan. menjadi lebih baik daripada keadaan yang dulunya tidak begitu baik. dan keahlian yang tinggi hasil pendidikan yang dilalui. Dalam bahasa Arab klasik bermaksud: menjadi tajam akal seseorang itu. Ianya lebih menunjukkan pembentukan diri manusia sebagai insan dilihat dari segi akal dan budi serta disiplin dirinya sebagai makhluk rohaniah dan akliah. dan bukan sekular atau profane. kalimat thaqafah itu mengandungi maksud-maksud: ketajaman. ath-thaqafah al-Islamiyah bermaksud keseluruhan cara hidup dan berfikir serta nilai-nilai dan sikap. yathqafu. juga maksudnya mengatasi seseorang lain atau mengatasi sesuatu. atau thaqafatan. ataupun mempunyai keahlian yang tinggi dalam bidangbidang tertentu. tanpa dimensi yang transenden sebagaimana yang dikatakan oleh Roger Garaudy dalam bukunya Mencari Agama di Abad ke-XX. tanpa maksud apa-apa. Tathaqqafa bermaksud: menjadi terdidik dengan baik. dan itu menjadikan umat itu kumpulan manusia yang mempunyai kedudukan yang suci. atau mendidik seseorang atau menjaganya. ataupun menjadi cerdas atau cerdik. yang semuanya itu timbul dan berkembang serta disuburkan dalam acuan syariat Islamiah dan sunnah Nabi s.a. atau thaqufayathqafu. ataupun menjadi berdisiplin. Apabila aspekaspek ini terdiri dengan baiknya dalam diri seseorang itu maka dengan . Thaqafah pula maksudnya: membetulkan sesuatu.13 kepada syariat Illahi.

iaitu sifat yang timbul daripada kedlaman . suku yang besar. maka apabila membicarakan kebudayaan Islam dibicarakan juga aspek-aspek kehidupan sosial dan nilai-nilai yang berkenaan berdasarkan kepada ajaran Islam yang timbul dan diamalkan di kalangan mereka bila dibentuk kehidupan bernegara dengan kota pertahanannya serta kehidupan kolektifnya yang tersusun. hadaratan. terutama zaman moden ini.14 sendirinya aspek-aspek lain dari hidupnya terbentuk sama. sebagaimana yang dinyatakan oleh F. Berdasarkan kalimat-kalimat tersebut. yang bermaksud: "Tuhan telah memberikan kepadaku pendidikan adab ± addabani ± dan Ia telah memperbaik atau menyempurnakan pendidikan adab itu terhadapku. Antara istilah yang elok diberikan perhatian adab.a. wilayah yang dibinakan kehidupan kekotaan di dalamnya. Dengan ini maka kalimat hadar dan hadarah dalam bahasa Arab klasik bermaksud: kawasan negeri yang didiami oleh manusia dan dibangunkan kehidupan kekotaan atau kehidupan yang agak maju berbanding dengan kehidupan mereka di kalangan orang-orang Badwi. sebagai makhluk yang theomorphic. Dalam hubungan ini kita boleh sebutkan hadis Nabi s." Dan adab yang dimaksudkan ini adalah adab dalam pengertian yang paling luas yang merangkumi kemampuan meletakkan sesuatu itu pada tempatnya yang sewajarnya.w. Kalimat al-hadarah digunakan bagi menyebut kehidupan secara kolektif dan peradaban yang tinggi (civilization). Kalimat hadir bermaksud: datang. Schuon. datang ke sebuah kota. tempat kediaman yang berhampiran dengan kawasan air. oleh kerana inilah yang menjadi paksi bagi dirnya. atau kawasan pendiaman. yang bermaksud: pergi menetap dalam kawasan negeri tempat ramai manusia yang menetap padanya. Prof. Dengan itu digunakan kalimat alhadarah al-Islamiah. berbeza daripada kawasan yang dipanggil badiyah. Kalimat itu datang daripada kata dasar: hadara. yahduru. Ismail Faruqi bersetuju dengan kalimat adab itu dimaksudkan sebagai culture atau kebudayaan yang dikehendaki itu.

iaitu wahyu yang ditanzilkan kepada Nabi Muhammad s. sebagimana keadaannya dengan kebudayaan dan peradaban tradisional yang lain adalah berdasarkan kepada pandangan tertentu.s. Sifat yang sedemikian bila disebarkan ke dalam masyarakat dan kehidupan budaya. Kalimat µIslam¶ itu sendiri bermakna µtunduk menyerah¶ dan µkesejahteraan¶. (Cf. iaitu istilah yang digunakan dalam al Quran bagi menyebut Islam itu sebagai agama. dan juga axiological dalam kebudayaan Islam itu sendiri.w. akan menimbulkan kesan yang menyeluruh di dalam kehidupan kolektif. 157). Peradaban Islam dan kebudayaannya.a.a. Tentang istilah-istilah yang berkenaan ini kita akhiri pebincangan kita dengan membicarakan semantic content atau kandungan maknanya bagi istilah din. iaitu Ihya¶ µUlumi¶d-Dinnya Inilah antaranya istilah-istilah yang digunakan bagi menyebutkan identiti kolektif umat Islam. baik dari segiideational.15 ilmu dan disiplin sesorang itu. ataupun µmenjadi sama dengan Kehendak Tuhan¶. adalah merupakan pengembalikan kembali kepada agama fitrah yang asal yang paling pokok. atau point of view yang tertentu. antaranya dalam ayat yang bermaksud: ³Sesungguhnya agama (yang diterima) di sisi Allah ialah al-Islam´. institutional..w. Kalimat syahadat dalam Islam itu yang berbunyi la ilaha illa¶Llah Muhammadu¶r- . dan yang kandungan semantiknya boleh membantu kita dalam memahami beberapa ciri. Kalimat al-din itu sendiri terdapat lebih dari empat puluh kai digunakan dalam al-Quran. adalah µmurni¶ dan sederhana yang merupakan agama Nabi Adam a. dan Islam yang datang kepada Nabi Muhammad s. seperti Adab ad-Dunya wa¶d-Din karangan Abul-Hasan al-Mawardi rahimahullahi Taala: dan huraian tentang kehidupan beradap itu didapati dalam karangan terbesar Iman al-Ghazali rahimahullahu Taala. (ali-µImran 19). Fathu¶rRahman.s. Kesedaran tentang maksud adab yang menyeluruh sedemikian itu terbayang dengan nyatanya walaupun dalam tajuk kitab. dan Nabi Ibrahim a.

4. la bertujuan untuk menyimpulkan segala sudut Islam yang syumul melalui satu institusi yang mempunyai syahksiyyah untuk menerajui dan melaksanakan undangundang.16 Rasulu¶Llah memberi maksud yang paling ringkas dan padat terhadap sikap dan roh Islam itu sendiri. 4.0 GLOBALISASI DAN POLITIK ISLAM 4. Pengertian dan konsep politik atau siasah dalam Islam sangat berbeza dengan pengertian dan konsep yang digunakan oleh orangorang yang bukan Islam. masukkanlah aku dengan cara yang baik dan keluarkanlah aku dengan cara yang baik dan berikanlah kepadaku daripada sisiMu kekuasaan yang menolong. Politik dalam Islam menjuruskan kegiatan ummah kepada usaha untuk mendukung dan melaksanakan syari'at Allah melalui sistem kenegaraan dan pemerintahan." (AL ISRA¶: 80 ) Diatas landasan ini para µulama¶ menyatakan bahawa : "Allah menghapuskan sesuatu perkara melalui kekuasaan negara apa yang tidak dihapuskan nya melalui Alquran.1 Pengertian Politik Menurut Islam Politik adalah 'ilmu pemerintahan' atau 'ilmu siyasah'.2 Asas asas Sistem Politik Islam Asas asas sistem politik Islam ialah: . iaitu 'ilmu tata negara'. Pengertian ini bertepatan dengan firman Allah yang mafhumnya: "Dan katakanlah: Ya Tuhan ku.

Firman Allah yang mafhumnya: "Dan tidak ada sekutu bagi Nya dalam kekuasaan Nya.1 Hakimiyyah Ilahiyyah Hakimiyyah atau memberikan kuasa pengadilan dan kedaulatan hukum tertinggi dalam sistem politik Islam hanyalah hak mutlak Allah. dan di tangan Nyalah sahaja penentuan hidayah dan penentuan jalan yang selamat dan lurus.2 Hakimiyyah Ilahiyyah membawa pengertian pengertian yang berikut: -Bahawasanya Allah adalah Pemelihara alam semesta yang pada hakikatnya adalah Tuhan yang menjadi Pemelihara manusia." (A1 An'am: 57) 4." (A1 Qasas: 70) "Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. sebab Dialah satu satu Nya Pemilik -Bahawasanya hukum Allah adalah sesuatu yang benar sebab hanya Dia sahaja Yang Mengetahui hakikat segala sesuatu." (Al Furqan: 2) "Bagi Nya segaIa puji di dunia dan di akhirat dan bagi Nya segata penentuan (hukum) dan kepada Nya kamu dikembalikan.2. . Tidak mungkin ianya menjadi milik sesiapa pun selain Allah dan tidak ada sesiapa pun yang memiliki suatu bahagian daripadanya. manusia wajib ta'at kepada Nya dan ber'ibadat kepada Nya -Bahawasanya hanya Allah sahaja yang memiliki hak mengeluarkan hukum sebab Dialah satu satu Nya Pencipta -Bahawasanya hanya Allah sahaja yang memiliki hak mengeluarkan peraturan peraturan.2. Oleh kerana itu. dan tidak ada jalan lain bagi manusia kecuali patuh dan tunduk kepada sifat Ilahiyyah Nya Yang Maha Esa -Bahawasanya hak untuk menghakimi dan mengadili tidak dimiliki oleh sesiapa kecuali Allah.17 4.

Para rasul sendiri yang menyampaikan hukum hukum Allah dan syari'at syari'atNya kepada manusia. 4. Kemunculan Islam dengan kelahiran Ar-Rasul s. akibat peperangan sesama sendiri.w. kita telah menyaksikan kebangkitan dan kejatuhan pelbagai bangsa dan tamadunnya Kita telah menyaksikan kegemilangan dan kejatuhan tamadun Mesir. Kemudian. Sepanjang abad ke-6 hinggalah abad ke-15. 5. Allah berfirman dalam surah Ali-Imran ayat 3:140 yang bermaksud : ³Dan masa (kejayaan dan kehancuran) itu Kami pergilirkan di antara manusia (agar mereka mendapat pelajaran)´. kerana peribadi kepimpinan . Jalan kehidupan mereka berlandaskan kepada segala wahyu yang diturunkan daripada Allah untuk diri mereka dan juga untuk umat umat mereka. Byzantin dan Islam.3 Risalah Jalan kehidupan para rasul diiktiraf oleh Islam sebagai sunan al huda atau jalan jalan hidayah. kerana perebutan wilayah. Mesopotamia. Yunani. Rom. dunia berpaksikan umat Islam yang menjadi pemimpin terhadap halatuju sosio-ekonomi-politik dunia.a.0 GLOBALISASI DAN CABARAN KE ATAS UMAT ISLAM Berdasarkan sejarah manusia. pada abad ke-6 Masihi berkembang dengan meluas ke seluruh dunia dengan obornya dijulang oleh pemimpin demi pemimpin sehinggalah kejatuhan Khilafah Uthmaniyyah Turki pada tahun 1924. Parsi.18 Hakimiyyah Ilahiyyah membawa erti bahawa teras utama kepada sistem politik Islam ialah tauhid kepada Allah di segi rububiyyah dan uluhiyyah Nya.

Dominasi Tamadun Barat sampai ke kemuncaknya. dan kamu menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar´ (Al-Isra¶ 17:4) .19 maka muncul pula Tamadun Barat Kristian yang mendominasi dunia dan menjadi paksi pada perkembangan manusia. apabila Gerakan Zionis dengan kekuatan ekonomi. Allah berfirman : ³Sesungguhnya engkau dapati yang paling keras memusuhi orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang yang mempersekutukan Tuhan´. Mereka kini mengadu domba umat Islam dan Kristian Barat dengan pelbagai cara melalui kekuatan yang ada. media dan politik di Amerika Syarikat dan Eropah mengambil alih hegemoni tersebut dan digantikan dengan Tamadun Yahudi-Zionis yang mencengkam dunia sehingga saat ini. Sebagaimana kaum Aus dan Khazraj diadu domba oleh masyarakat Yahudi di Madinah sebelum kedatangan Islam. (Al-Maidah 5:82) ³Dan telah Kami buat keputusan untuk Bani Israel di dalam kitab: Sesungguhnya kamu akan membuat bencana di muka bumi dua kali. begitulah yang sedang berlaku pada masa kini. Dengan penguasaan media cetak dan elektronik. mereka memastikan agenda pemusuhan diteruskan di samping melemahkan generasi muda dengan budaya hedonistik dan satanik.1 Tamadun Zionis-Yahudi Abad 21 menderitai krisis kemanusiaan yang parah akibat daripada hegemoni Zionis-Yahudi yang menunggangi Amerika Syarikat untuk meneruskan agenda Zionis mencengkam dunia. 5.

Iraq. Setiap tahun rakyat Amerika Syarikat membelanjakan AS$10 billion untuk bahan pornografi manakala pada tahun 2003. tamadun Barat sedang menghadapi krisis moral dan sosial yang amat tenat. Chechnya dan seumpamanya. (Lihat 50 facts that should change the world. Lazimnya. Mereka seboleh-bolehnya mengelakkan sebarang konfrontasi dengan mana-mana pihak. terhormat. Afghanistan. apatah lagi dengan pihak pemerintah. dari siri perbincangan yang dibuat di dalam dan di luar negara.2 STRATEGI MENGHADAPI CABARAN Persoalan yang selalu dibincangkan di kalangan aktivis Islam ialah bagaimana untuk menghadapi ancaman Zionis-Yahudi yang sedang mencengkam dunia Islam. bebas dan merdeka. agar mereka kembali (ke jalan yang benar) (Ar Rum 30:41) . majoriti memilih jalan dakwah dan memperhebat gerakan penerangan mengenai Islam dengan menggunakan teknologi media yang terkini. Kashmir. Allah Ta`ala berfirman: Telah nampak kerosakan di darat dan di laut disebabkan kerana perbuatan tangan manusia. dari kalangan generasi yang dijajah seperti Palestin. Kadar kelahiran anak luar nikah di AS dan UK adalah yang tertinggi di kalangan negara maju. Setiap seorang dari tiga orang kulit hitam di Amerika Syarikat kemungkinan akan dipenjarakan kerana kesalahan jenayah. Pertama. Setiap minggu. pada masa yang sama. negara itu membelanjakan AS$396 bilion untuk melengkapkan pasukan tenteranya. Kedua. purata 88 orang kanak-kanak dibuang sekolah di Amerika Syarikat kerana membawa senjata. mereka pada umumnya memilih jalan perang kerana tidak diberi pilihan untuk hidup bermaruah. Namun. Jessica Williams (2004). Memang sukar untuk menentukan jalan mana yang terbaik untuk umat ketika ini kerana setiap tindakan bergantung pada situasi dan kondisi. terdapat dua jenis reaksi yang berbeza.20 5. dari kalangan yang bermastautin di Barat dan di negara yang tidak terlibat dalam peperangan. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka.

2 Mengelakkan Konfrontasi Umat Islam mestilah mengelakkan diri daripada terus berkonfrontasi dengan Barat. Misalnya.2. Islam terbukti berkembang dengan positif selepas Perjanjian Hudaibiyyah berbanding ketika perang sedang memuncak dan ini merupakan bukti bahawa suasana aman adalah prasyarat terhadap perkembangan dakwah yang pesat. Kesedaran agama ini adalah ruang terbaik untuk Islam berkembang.a. Peluang ini ini mesti direbut dan digunakan untuk memartabatkan dirinya. Hanya setelah dua tahun Perjanjian Hudaibiyyah ditandatangani. tanpa perang. Teknologi media yang semakin canggih memungkinkan ajaran Islam dapat dicapai melalui internet dengan berkesan. . Perang ke atas pengganas telah mengakibatkan masyarakat Barat yang berbudaya µingin tahu¶ semakin mendalami ajaran Islam sehinggakan semakin ramai yang menganut Islam. dan akibat perbuatan mereka itu adalah kerugian yang besar´(At Talaq 65:9) 5. cepat dan global.1 Menggunakan Peluang Di sebalik cabaran dan masalah yang dihadapi. puluhan ribu umat Islam baik yang telah lama menganut mahupun yang baru telah berbondong-bondong memasuki Makkah dengan aman setelah bandar suci itu diserahkan kepada Ar-Rasul s. kesedaran beragama di kalangan semua penganut agama di dunia semakin meningkat akibat dasar pembangunan yang berasaskan faham sekularisme dan materialisme yang semakin global. Umat Islam sendiri semakin ramai yang cuba dan berusaha untuk menghayati Islam secara menyeluruh akibat kegagalan sistem pemerintahan warisan penjajah yang dipaksakan ke atas mereka. umat Islam mempunyai peluang dan kekuatan berdasarkan perkembangan dan situasi yang ada. 5.2. Pada masa yang sama kita mesti memperhebat usaha-usaha dakwah bil hal dan dialog antara agama.21 ³Sehingga mereka merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya.w.

ummah akan terbela. (lihat Islam under siege.2. 5. menulis dan menyampaikan ilmu dengan bebas dan bertanggung jawab. pekak dan tuli dalam pengertian tidak lagi berani menegur pemerintah kerana serba ketakutan atau ditakut-takutkan.4 Memperkasa Martabat Ulama dan Sarjana Umat Islam mesti memperkasa martabat ulama dan sarjana dengan memberi kebebasan dan hak membuat kajian. Namun.22 5.3 Memperhebat Dialog Antara Agama Umat Islam mestilah melahirkan pakar-pakar dalam bidang perbandingan agama ketika semua agama sedang mengalami kebangkitan masing-masing di seluruh dunia. Malaysia menggambarkan nasib para intelektual di dunia Islam seperti berikut: The Muslim scholar is either caught between the ignorant Mullahs threatening him with Jahannam or the corrupt rulers threatening with jail. dalam keghairahan berdialog. Mantan Rektor Universiti Islam Antarabangsa. hal. Ulama-Ulama abad 21 harus mempunyai ilmu perbandingan agama sebagai manhaj dakwah abad baru. begitu juga status ulama dan intelektual harus menyamainya kerana ilmu adalah panduan hidup dan panduan beragama. Dr Abdul Hamid Abu Sulayman. Akibatnya maka ramailah ulama dan intelektual yang bisu. maka kerajaan akan bertambah kuat. Sebagaimana pihak pemerintah mempunyai pelbagai keistimewaan dan kemudahan untuk memerintah.5 Mengeratkan Hubungan Ulama-Umarak-Ummah Sejarah perkembangan Islam telah membuktikan bahawa apabila hubungan kesalingan antara ulama dan umarak menjadi erat dan kental. . nasib ulama dan intelektual di dunia Islam amatlah memilukan sehinggakan ramai yang menjadi buruan pemerintah kerana lantang memperjuangkan kebenaran dan keadilan.2. 91-92) 5. kita perlu mengingati panduan al-Quran yang jelas menegaskan ³lakum di nukum wali ya din´ di dalam pengertian kita menghormati perbezaan aqidah masing-masing.2. negara menjadi menjadi aman dan damai. Namun demikian.

Pemerintah yang lemah. Sebaliknya pula. Pertubuhan NegaraNegara Islam (OIC) yang antara tujuannya untuk menyatukan umat. Jenayah rasuah tak terbendung . Akhbar S. Proses urbanisasi atau perbandaran yang terlalu cepat dan tidak terancang 2. Perubahan demografi yang dramatik akibat ledakan pertambahan penduduk. 138). Ahmad menyatakan 10 sebab mengapa semangat kekitaan hampir lumpuh di batang tubuh umat Islam: 1. Melaka dan Aceh membuktikan bahawa wujudnya kesalingan ini telah menjadikan kerajaan tersebut menjadi pusat perkembangan Islam yang paling penting dan berpengaruh pada abad 14 sehingga ke-17. hal. ummah tidak terbela. 5. dunia Islam menderitai perpecahan yang parah. Semangat kekitaan yang berdasarkan persaudaraan Islam (ukhuwwah Islamiyyah) semakin lumpuh. Katanya: ³ Kuasa raja dan kekuasaan sesebuah dinasti secara meluas hanya boleh ditegakkan melalui usaha sesuatu kumpulan dan perasaan kekitaan (Mukadimah. maka pemerintahan akan lemah. 5. 4. negara akan hancur sama ada kerana perpecahan dalaman akibat serangan luar atau ditimpa bala bencana. Jurang miskin-kaya semakin melebar 6. melepaskan geram dan marah tanpa berkemampuan untuk bertindak membela nasib umat yang menderita. 3.6 Menyemarakkan Semangat Kekitaan Ibn Khaldun (1332-1406) dalam kitab agungnya Mukadimah menekankan kepentingan semangat kekitaan sebagai prasyarat untuk bangun sebagai suatu bangsa yang kuat dan berpengaruh. Akibat badai globalisasi yang melanda dunia pada hari ini. zalim dan autokratik. sebaik sahaja ulama dan umarak bermusuhan. Kadar penghijrahan yang besar ke dunia Barat.2.23 Di Alam Melayu. sejarah kerajaan Islam Samudera Pasai. telah merosot peranannya sekadar tempat meluahkan perasaan.

kita menyeru semua pemimpin dunia Islam yang berpegang kepada apa yang diseru oleh baginda Ar-Rasul s. (Qodri Azizy: 2003). Budaya hedonistik yang subur akibat penyiaran media yang tidak terkawal Sebagai langkah awal untuk menggembalikan semula semangat kekitaan ini. Kitabullah dan Sunnah Nabi-Nya. ms 435). Kualiti pendidikan semakin merosot. yang jika kamu pegang teguh. sesungguhnya telah aku sampaikan. iaitu. Krisis identiti yang parah antara elit dan massa 10. 9. kamu tidak akan tersesat selama-lamanya.w.´ (Sirah Nabawiyyah.24 7. al-Buti. Kelompok tersebut menerima dari barat dengan menggunakan penyaranan dan melakukan pembunuhan apabila tidak sesuai dengan prinsip mereka. Kelompok yang bersikap positif dan secara automatik tidak bersikap anti  terhadap barat dan modenisasi. ³Maka perhatikanlah perkataanku itu. Menurut Qodri Azizy masyarakat Islam dalam menilai globalisasi tersebut terbahagi kepada tiga kelompok besar: Sikap dari golongan kaum Muslimin yang anti barat dan anti modernisme. dalam Khutbah Wada¶ yang merupakan formula illahi untuk umatnya meneruskan peranan kekhalifahannya. .a. Aku tinggalkan sesuatu kepada kamu. 6.  Kelompok yang terpengaruh oleh modenisasi dan sekulerisasi. wahai manusia.  Kelompok ketiga ini melakukan kerjasama dengan barat dan menunjukan identitasnya.0 PENGUBAHSUAIAN DAN RESPON ISLAM Dalam menghadapi arus globalisasi ini menjadikan kita harus bersikap positif dan penuh hati-hati. Budaya materialisme menggantikan agama dan adat resam 8. Kelompok ini menjadikan barat sebagai kiblat dan role mode masa depan atau bahkan menjadikan barat menjadi way of life. kelompok tersebut menjadikan pemisahan antara agama dan politik atau masalah keduniaan lainnya.

Mereka melihat kenapa umat Islam mundur merupakan akibat dari kebanyakan umat Islam memakai ideologi lain sebagai pijakan dasar dari pada al Quran. disebabkan oleh ketidakadilan sistem. Sedangkan dalam al Quran sebagai petunjuk yang benar sebagai fungsi bermasyarakat dan Negara. Paradigma Tranformatif terhadap Kapitalisme global. ekonomi dan politik yang tidak adil. Kemiskinan tidak ada sangkut pautnya dengan globalisasi dan kapitalisme. Masalah kemiskinan dan marginalisasi tidak ada kaitannya dengan globalisasi dan neolibralisme. Globalisasi dan kapitalisme bagi mereka salah satu agenda barat dan konsep non Islami yang di paksakan untuk masyarat muslim.    Paradigma revivalis terhadap kapitalisme global. Bagai mereka globalisasi  . Manusia tidak mengetahui senario besar dari Tuhan dari perjalanan umat manusia. dan mengalineasi masyarakat. marginalisasi. Mereka percaya bahawa yang menyebabkan kemiskinan rakyat. Paradigma modenisme terhadap kapaitalisme libral. Paradigma kaum modernis menilai tentang kemiskinan berakar pada persoalan karena ada sikap mental atau budaya ataupun teologi mereka. Sedangkan globalisasi adalah merupakan projek kapitalisme yang lain bagi golongan ini menjadikan sebab kemiskinan.25 Akibat yang ditimbulkan oleh globalisasi tersebut menyebabkan kemiskinan dan bentuk humanisasi yang meluas. Jika kita perlu maka kita perlu menyiapkan umat Islam untuk bersaing dalam globalisasi. Maka respon umat Islam terhadap kemiskinan sesuai dengan perkembangan kapitalisme global terbagi menjadi empat paradigma umat Islam: Paradigma tradisionalisme tentang kapitalisme global. Pemikiran tradisionalisme ini tentang kapitalisme global yang menyebabkan kemiskinan adalah merupakan hakikat dan rencana Tuhan.

. Nilai Islam menjadikan landasan. Sebagaimana dalam ajaran Islam lebih menekankan keseimbangan antara dunia dan akhirat. segenap budaya sosial yang mana kehidupan masyarakat bergantung. dasar motifasi dan inspirasi kebaikan dan kemajuan dunia. (Qodri Azizy: 2003). (Mansuor Fakih: 2002).26 dan kapitalisme merupakan ancaman bagi orang-orang miskin. Kerana globalisasi untuk kepentingan dan akumulasi berbagai kapital besar untuk menghancurkan lingkungan hidup. Dari ajaran tersebut menjadikan kita mampu mendialogkan antara kepentingan dunia dan akherat.

y Kita perlu menggunakan segala kekuatan dan kekayaan yang ada pada kita. . kita dipanggil untuk menilai buruk baik fenomena globalisasi ini dengan lebih teliti lagi. terutamanya kekayaan dalaman (inner riches) yang terdapat dalam agama dan tradisi kita baik yang berupa kerohanian mahu pun yang berupa intelektual atau keilmuan. Pengaruhnya sungguh besar dan luas sehingga ia meliputi semua bidang peradaban. Demi menjamin proses pembinaan peradaban di negara ini di atas landasan kerohanian dan moral yang dituntut oleh Islam dan agama-agama lain berterusan tanpa banyak terjejas. y Kebaikannya perlu dimakmurkan dan dimanfaatkan oleh rakyat negara ini.27 RUMUSAN y Gelombang globalisasi kontemporari adalah yang terbesar dan terkuat pernah melanda dunia. Keburukannya perlu dihindari dan diatasi sebaik mungkin.

Penswastaan perkhidmatan bererti perbelanjaan pengguna. sensitiviti. ekonorni merujuk kepada peraturan Wang dan sumber di dalarn sesebuah negara terutama dari segi pengeluaran. peranan kecil kerajaan dan saiz belanjawan. Dasar pasaran terbuka adalah suatu cabaran kepada ekonomi tempatan kita kecuali kita boleh menawarkan produk atau perkhidmatan yang leblh berkualiti dan infrastruktur kita pula lengkap dan pengurusan kita cekap.28 LAMPIRAN Peranan Wanita Islam dalam Menghadapi Cabaran Globalisasi Oleh: . penswastaan pelbagai fungsi yang dahulunya ditanggung oleh kerajaan (seperti bekalan air. perubatan dan perkhidmatan pendidikan). tenaga. Apapun. Justeru. Apakah yang dimaksudkan menjadikannya global? Siapakah yang mengglobalkan sesuatu? Penuiisan tentang ekonomi naenunjukkan bahawa terclapat beberapa perkara yang dikaitkan dengan globalisasi: pasaran bebas. Namun maksud harafiah globalisasi ialah menjadikannya global. kerajaan menghendaki kita menguatkan kelebihan persaingan kita demi kehidupan negara. pengaruh institusi dan pasaran kewangan antarabangsa terhadap keutamaan dasar kebangsaan. jika nilai saham dl pasaran jatuh dengan mendadak. Oleh hal yang demikian . kebimbangan dan tindak balas individu terhadap kesan giobalisasi akan berbeza daripada seorang individu kepada individu yang lain. penyusunan semula pelbagai aktiviti untuk memudahkan pelaburan yang memberi ganjaran-terhadap inisiatif individu dan peningkatan peranan sektor swasta (Forum Dasar Global. yang pastinya setiap orang terlibat dengan globalisasi sama ada kita ambil kisah untuk memikirkan sejenak implikasinya ke atas kehidupan kita ataupun tidak. sosial dan budaya. Walau bagaimanapun. globalisasi dilihat sebagai kuasa luaran yang datang dari barat atau negaragmaju yang boleh memberi kesan terhadap aktiviti ekonomi tempatan kita. begitu juga individu. Kemajuan dalam teknologi komunikasi makiumat internet menjadikannya mustahil bagi mana-mana negara membebaskan dirinya daripada fenomena globalisasi. Kos sara hidup akan meningkat. mencipta keuntungan. Ketidaktentuan pasaran kewangan berupaya dengan sekelip mata menjadikan klta lebih miskin. Beberapa perkara asas yang perlu diiakukan ialah memastikan bahawa kita cekap dalam cara kita menguruskan hal ehwal kita dan mesti ada kualiti dalam apa juga produk yang kita hasilkan atau perkhidmatan yang kita berikan. 199811 Inilah amalan ekonomi bersifat kapitalistik-turbo yang diterima pakai pada dasarnya oleh negara maju. kita perlu memahami giobalisasi dan memberi tindak balas secara positif. Sumber utama kita ialah manusia. Untuk hidup. Aktiviti ekonomi tidak dliasingkan mahupun dipencilkan daripada dirnensi kehidupan lain. Khalijah Mohd Salleh %~ Pengenalan Globalisasi adalah ungkapan yang begitu popular sekarang lni. lstilah ini digunakan untuk hampir semua perkara yang berkaitan dengan el<0n0mi. pengagihan clan pengguna-an barangan dan perkhidmatanz Globalisasi aliran dan dasar ekonomi amat jelas 'sel<ali mempunyai kesanterhadap sistem dan l MULTAQA ULAMA SEDUNIA - budaya di dalam negara. Sama ada disedari ataupun tidak. daripada satu kumpulan ke satu kumpulan dan daripada kerajaan kepada kerajaan bergantung pada pengertian globalisasi kepada setiap seorang daripada kita. Pada peringkat kebangsaan.

Senario ini tentu sekali akan menjadi berbeza di kaiangan wanita dari negara berstatus sosioekonomi yang lebih rendah atau di negara kurang membangun. kerajaan. Sifat semua aktiviti ekonomi yang berorientasikan keuntungan. secara automatik akan mernbataskan akses kepada pelbagai aktiviti pendidikan dan budaya hanya kepada mereka yang kaya atau mewah. masyarakat.29 itu. Penswastaan perkhidmatan kesihatan dan pendidikan. Dalam keadaan iain iklan dihantarkan ke hadapan pintu yang memaklumkan orang ramai mengenai adanya produk yang sering dijual pada harga yang dikurangkan. jadi. bijak. kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Sebaliknya kita penuhi masa kita dengan aktiviti 2 .t. produktiviti meningkat berfipat ganda. Bagaimana pula selepas itu? Peranan dan Tanggungjawab Apakah peluang hidup dalam situasi kompleks yang tidak menentu ini? Sebagai orang Islam kita mélsti percaya bahawa kita boleh hidup. hanya orang yang mewah sahaja akan mendapat faedah pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Barulah kita dapat mengharapkan Sumber bahan kita diuruskan dengan baik dan kita terus maju danmembangun. akhirnya meningkatkan kos kehidupan. Urusan bofeh diseiesaikan dengan Iebih pantas.µ PERANAN WANITA ISLAM DALAM MENGHADAPI CABARAN CLOBALIS/\SI' _ lain seperti -keluar bekerja. dan tiada halangan kepada pengagihan produk dan perkhidmatan pada bila-bila masa dan di mana juga. suatu contoh mudah iaiah penyerahan pizza ke depan pintu dengan hanya mendail nombor Pizza Hut. Sebagai seorang hamba kita hendaklah patuh kepada apa yang diperintahkan kepada kita dan sebagai khalifah kita adalah (vicegerent) wakil Allah. Ia mengumpan orang ramai membeii produk ini. Nabi Muhammad s. kreatif dan produktif. Seterusnya. Tetapi pengurangan masa bagi aktiviti domestik ini tidak memberi kita lebih banyak masa untuk berehat. Apabila situasi ekonomi jatuh. Bukan sahaja manusia mesti berilmu tetapi mereka mesti juga memuaskan. Dorongan untuk berbeianja sentiasa ada biarpun ia atas nama gaya hidup.a. Kita perlu menjaga keselamatan keluarga. Allah s. mungkin juga cukup untuk memenuhi keperluan kewangan keluarga untuk beberapa bulan yang berikut. Oleh itu harapan itu ada tetapi bagaimanakah kita melaksanakan ajaran ini? Peranan utama lelaki dan perempuan aclalah sebagai hamba dan khalifah Allah. pasaran akan dipenuhi dengan semua jenis teknologi menggunakan ketuhar sebagai ganti kayu api untuk memasak bagi mengurangkan masa memasak sebanyak hampir 75 peratus daripada masa pernah diambil. persekltaran dan juga diri kita sendiri. Kertas kerja ini berakhir dengan impiikasi perbincangan terhadap peranan dan tanggungjawab wanita. kita perfu memastikan bahawa potensi bakat sumber manusia kita cukup membangun. keselesaan ataupun kualiti. para pekerja dalam perbadanan multinasional atau sektor swasta diberhentikan dengan pampasan yang terhad. lmpak Globaiisasi terhadap Sosial Seiring dengan globalisasi ialah penggunaan teknoiogi tinggi moden yang mempertingkatkan kecekapan. peranan yang boleh mereka mainkan dan tanggungjawab mereka. mengingatkan kita yang baginda meninggalkan kita dua perkara: al-Quran dan al-Sunnah dan sekiranya kita patuh dengan apa yang ditetapkan kepada kita oleh al-Quran dan al-Sunnah.w. menyediakan kita . Dengan pengenaian ringkas mengenai globaiisasi. Satu-satu faktor yang menentukan sama ada kita menerlma pakai penggunaan teknologi ini ataupun tidak. Mesin basuh telah mengurangkan satu Iagi beban kerja fizikal daripada banyak wanita. bergantung sama ada kitabekerjasdi luar rumah ataupun tlclak dan mempunyai peruntukan dana yang mencukupi.w. kertas kerja ini memberi fokus kepada cabaran yang dihadapi oleh wanita.

Peranan Biologi sebagai Seorang Wanita Menurut Banci Penduduk tahun 2000.30 dengan sumber asli de'mi untuk memenuhi keperluan kita untuk membangunkan sebuah masyarakat bertamadun. Kelantan. jalan yang dirahmati dan bukannya jalan salah ataupun jalan mereka yang sesat. penduduk Malaysia sekitar 23 juta orang dengan 65. lni bukan hanya untuk kehidupan manusia tetapi untuk memblarkan kita nwengalami faedah. Cara hidup Islam cliajar di dalam al-Quran dengan prinsip asasnya dinyatakan dengan jelas dalam surah all-Fatihah . Dia juga mengingatkan kita kepada Hari Kiamat agar menjalani kehidupan cara Islam bagaikan menggenggam bara arang. kita mengambil wuduk lima kali sehari dengan penuh kesedaran bukan. Malaysia bernasib balk mempunyai sebilangan wanita clengan pendidikan di peringkat ketiga (tertiary) yang meneroka ke dalam pelbagai jenis profesion dan menjawat pelbagai jenis jawatan termasuk jawatan pengurusan tinggi. Kita boleh dan harus bergantung pada kuasa wanita untuk rnembantu mengekalkan komitmen negara untul§ menjadi negara perindustrian dan maju. kecekapan. oleh itu boleh diharapkan untuk -memainkan peranan bermakna apabila berhadapan dengan cabaran globalisasi. dengan cara itu bolehlah kita mengharapkan keselarasan dalam rentak tingkah laku s05ial rakyat Malaysia ke arah merealisasikan matlamat pembangunan negara. kerohanian mahupun s0sial. emosional. Bagaimanapun kita diperlngatkan bahawa kepada Allah kita akan kembali. Sesungguhnya ini suatu cabaran kepada orang Islam hari ini terutamanya mereka daripada generasi hari ini yang lahir apabila Malaysia berkeadaan dan berkedudukan lebih baik dari segi kebendaan berbanding keadaan dua generasi yang lalu. Peranan biologi kita sebagai seorang wanita akan tetap tidak berubah. Angka ini hampir setengah daripada keseluruhan penduduk. Apa yang kita perlukan ialah supaya semua orang bekerja secara kerjasama untuk menangani cabaran ini. Dari satu segi. Wanita aclalah sumber manusia negara. Raja Hari Akhirat. pencipla kita yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. 49 peratus wanita clan tahap urbanisasi kurang daripada 40 peratus bagi negeri Perlis. Daripacla Surah Azzariat (51 :56) kita diajar bahawa Allah mencipta iin untuk berkhidmat kepada Allah. Kita dihina.3MULTAQA ULAMA SEDUNIA biarpun ia fizikal. Kedah dan Pahang. minat dan tentu sekali peluang kita. Wanita Malaysia. keseronokan dan rahmat menjadi seorang wanita dan menjadi seorang lbu. yang pada telahan saya orang Islam sudah mula mengalaminya hari ini.urnrnul kitab.1 peratus Bumiputera. hanya membersihkan diri kita secara fizikal tetapi membersihkan jiwa kita secara sirnbolik. Peranan kita sebagai khaiifah boleh dilaksanakan dengan banyak cara bergantung pada kecenderungan. intelektual. Kita mesti teruskan dengan proses pembiakan (penambahan) manusia. Allah yang kita sembah dan pertolongan-Nya kita cari. Islam sebagai suatu cara hidup mengutamakan kebergihan dalam-setiap aspek kehiclupan . justeru. Kita memaaf dan melupakan clemi memastikan yang kita bersih dari segi émosi.. Nisbah wanita di Malaysia hampir lima puluh peratus. dan di bahagian dunia tertentu diancam apabila kita memakai tuclung kepala ataupun memakai jubah. Daripada Surah al-Muik (67:2) kita diingatkan yang Allah berupaya mematikan dan menghidupkan sesiapa yang clikehenclal<i~Nya supaya Dia boleh menguji siapa di kalangan kita yang terbaik dalam amalan kita. PERANAN WANITA ISLAM DALAM MENGHADAPI CABARAN GLOBALISASI . Pertama kita clikehendaki mengenali hakikat bahawa kita mempunyai Allah. Kita memohon kepada-Nya supaya memberi menunjukkan kepada kita jalan kehidupan yang lurus.Sebagai contoh.

kemesraan dan perhatian. Penggunaan bahasa lnggeris dipromosikan secara hebat dan ini rnenjadikan penggunaan bahasa tempatan. Kita perlu pastikan yang khidmat penjagaan kanakkanak terus memenuhi standard bagi pembesaran dan perkembangan awal alam kanak-kanak yang teratur. Tahap hubungan antara pasangan mesti menggambarkan kasih sayang dan hormat-menghormati antara satu sama lain. . Dengan menyelesaikan masalah-masalah emosi itu. Bagaimanapun. Akar budaya keagamaan Bumiputera bagi gaya hidup kita akan digantikan oleh eiemen-elemen asing apabila kita méngizinkan diri kita sendiri didedahkan kepada maklumat dan pengaruh asing tersebut. lni termasuklah kemasukan budaya Barat yang terdiri daripada makanan segera. perfumbaan Formula 1 menerusi program budaya dan sukan di TV melalui satelit. Tentu sekali ini mempunyai sesuatu kesan tefhadap kehidupan keiuarga. kita dapat mengharapkan anakanak kita membesar dan berkembang dengan baik dalam aspek Iain keperibadian mereka. Pengasuh anak yang diamanahkan penjagaan anak-anak mereka oleh ibu adaiah orang yang sangat penting bagi anak-anak kita. Sebagai Pemeliharaan Budaya dan Persekitaran Islam Globalisasi aliran dan dasar ekonomi rnempunyai kesan terhadap sistem sosial dan budaya di dalam negara. iaitu bahasa Malaysia kurang berfungsi. suami dan isteri tidak boieh mengabaikan peranan mereka sebagai ibu bapa. Keperitan hidup dengan ibu atau bapa tunggal atau tanpa ibu bapa adaiah berpanjangan. Cara pasangan melayan dan berinteraksi antara satu dengan Iain boleh rnemberi kesan kepada kestabilan dan keselamatan emosi dalam diri kanakkanak kerana ciri-ciri tersebut sangat penting bagi pembangunan keperibadian normal kanakkanak itu.31 Dengan peranan biologi itu. Juga tidak mudah bagi wanita yang benar-benar berminat dalam kedua-dua kerjaya dan kehidupan keluarga meninggalkan salah satu daripadanya. Kanak-kanak dinafikan kasih sayang ibu bapa. Peranan ini kelihatan janggal antara satu sama iain. perindustrian. Bagaimanapun. Masyarakat cenderung mempunyai iebih banyak individu bermasalah apabiia anak-anak kecii ini rnembesar menjadi remaja dan orang dewasa. Ku rsus mengenai perkahwinan diberikan kepada pasangan yang akan berkahwin. wanitalah yang akan mengandungkan anak. Mungkin juga Iebih baik jika pasangan ini juga diberikan kursus mengenai keibubapaan yang berkesan dan bermakna. pendidikan dan kelayakan yang lebih baik telah menarik wanita untuk menyertai tenaga keria. ' Sungguh membimbangkan bagi kita untuk melihat pasangan muda yang bercerai hanya selepas dua tahun berkahwin. Mungkin bagi ibu bapa masa kini untuk memainkan peranan mereka secara berkesan. Tambahan puia tidak semua wanita bofeh berhenti kerja tetapi semua kanak-kanak memerlukan penjagaan yang baik.3 Semoga ibu bapa muda kita akan bertindak pantas dan menyokong usaha yang diambil oleh Lembaga untuk memastikan yang institusi keluarga di Malaysia kukuh dan kanak-kanak di Malaysia gembira dan sihat sejahtera. Lembaga Penduduk dan Perancangan Keiuarga Malaysia (LPKM) mempunyai objektifnya mengukuhkan institusi keluarga dengan mengenai pasti faktor yang mempengaruhi dan membangunkan serta mempromosi program keluarga dan keibubapaan dengan matlamat 5 MULTAQA ULAMA SEDUNIA ' melahirkan rakyat yang benanggungjawab. Jadi bagaimanakah perkara ini bbleh diselesaikan? Bagaimanakah penjagaan kanak-kanak boleh diinstitusikan? Apakah yang mesti diiakukan oleh ibu bapa untuk memastikan yang anak-anak yang mereka tinggalkan ini apabiia mereka pergi bekerja tidak dinafikan kasih sayang. Mereka memerlukan kaunseiing dan bimbingan ketika ikatan kasih mereka masih kuat dan bukannya ketika perceraian akan berlaku. Paling fidak yang boieh mereka lakukan iaiah mema-stikan bahawa mereka menjadi model contbh wanita untuk anak-anak mereka terutama dalam mengekalkan hubungan suami isteri yang baik. asuhan mesra dan perneliharaan yang mereka perlukan bagi pembesaran dan perkembangan yang baik.

Hari _ini orang hampir mengatakan bahawa agarna adalah hal periloacli dan oleh itu tidak boleh dlcampuri secara umum. pemiilk kedai makan membenarkan dltayangkan rancangan hlburan TV sekuat-kuatnya. Bagaimana aiam persekitaran terbina akan mempengaruhi secara tidak langsung kegiatan kita. ia menjadi adat bagi mereka untuk melakukan perkara yang sama apabila mereka hiciup sendiri. Persekitaran budaya adaiah faktor penting dalam kehidupan sesiapa sahaja khususnya apabila individu itu masih di peringkat pembentukan pandangan dunia dan set niiainya sendiri. khususnya di keclai yang sangat hampir dengan masjid. Kita tiada hak menghalang apa jua yang ingin dilakukan orang lain. pada masa ini kita dapat melihat hakisan persekitaran Islam di tempat awam seperti di gedung beli-belah. Pemilik kedai boleh menutupkan bunyi muzik rock yang sangat kuat itu dan memasangkan bacaan ayat suci al-Quran. Mungkin juga kumpulan wanita boleh bekerjasama dengan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) untuk melakukannya. Berallh keluar dari rumah. jika kita mematuhi secara rutin waktu soiat kita dan pembacaan al-Quran pada waktu subuh ataupun maghrib. iaitu suatu cara hidup dan kod penilai perilaku adalah sebahagian daripadanya. Nilai dan amalan ini sangat bertentangan dengan cara hidup Isiam yang kita terima secara tradisi. Ini bercentangan dengan prinsip bahawa Islam. kesombongan hingga kepada tingkah iaku lucah apabila cuba mengatasi orang lain. inilah proses penyebaran norma budaya kepada anak kecil kita. memastikan program hiburan ditutup semasa azan dan pada waktu solat. Nilai yang disebarkan adalah kehidupan bagi yang paling iayak. Islam menganjurkan kefertiban daiam tingkah laku. Islam mematuhi batasan tingkah laku sosial antara jantina. Kita harus mempromosikan kepatuhan kepada cara hidup Islam. anak-anak kita akan segera dibentuk untuk mengembangkan tabiat yang sama. Kurangnya kepekaan mereka kepada halhal sedemikian adalah suatu tanda tidak hormat terhadap agama mereka sendiri. " Apa yang lebih mengancam iafah kemasukan nilai bukan lsiam ke dalam masyarakat kita terutama di kalangan para belia dan kanak-kanak . Tidak ada apa yang mengejutkan jika kita berada di kawasan awam bukan Islam. Pada masa yang sama.menemui orang yangtidak mengama|kan norma demikian agar mereka tidak akan terkejut apabila mereka melihat amalan yang berbeza oleh orang yang datangnya dari bangsa dan agama yang sama.32 Kita mungkin boleh menerima gaya berpakaian yang moden dengan syarat tidak melanggar batas syariah iaitu menutup aurat. Lama-kelamaan agama tidak lagi akan mempunyai kaitan ke atas cara merekamengendalikan kehidupan mereka. kita dapati bahawa apabila azan berkumandang dan sudah masuk waktu solat. Contoh amalan yang mudah ini akan mernbantu mengingatkan belia kita mengenai waktu solat mereka. tetapi menjadi agak membingungkan sekiranya ia kebanyakannya dalam kawasan awam orang Islam.kehidupan bebas antara ielaki dengan perempuan yang bukan mahram seperti kebebasan menzahirkan perasaan seperti berpelukan dan berkucupan di tempat awam cara hidup yang sangat kebendaan dan (individuaiistik. Apa yang penting kepatuhan solat akan . kedai makan dan pemilik keclai Ini mempengaruhi pengunjung supaya meninggalkan kesedaran dan penghormatan mereka kepada agama mereka. Sebaik sahaja tabiat sedemikian diwujudkan di rumah. Kita harus menghormatl dan mematuhi waktu solat kita. Jadi kita mempunyai tanggungjawab dari segala hak untuk menyediakan cara hidup alternatif terutama bagi rnereka yang mengarnalkan tingkah Iaku yang tidak diingini kerana kejahilan. juga rnenjadi amalan baik untuk 6 PERANAN WANIT/I ISLAM DALAM MENGHADAPI CAB/IRAN GLOBALISASI memaklumkan kepada anak kita kemungkinan mereka. menerima pakai cara hidup berseronok bagi ke~ hidupan seperti hiburan dan sukan. Sebagai contoh. Sebagai contoh. Daripada memperkukuhkan kepatuhan mereka terhadap tradisi Islam.

berilmu. I Wanita sebagai ejen penyebaran budaya boleh mencadangkan kepada Jabatan Hal Ehwal Agama. ada keperluan untuk menjaga keadaan ¿zikal janin semasa mengandung dan selepas anak dilahirkan. Sebagai Ahli Profesional Kehidupan Keluarga Setiap orang daripada kita adalah hamba Allah dan Khalifah. Dengan membesarkan individu yang sedemikian adalah diharapkan orang Islam dapat mengatasi aspek negatif kebendaan yang dibawa melalui sistem ekonomi kapitalis. lbu bekerja yang pada masa sama hamil boleh dengan mudah rnenjadi tertekan. Maksud perkhidmatan dalam penulisan ini diambil dalam pengertiannya yang meluas. khususnya pada waktu solat. Jenis individu apa yang akan terbentuk pada kemudian hari adalah bergantung sebahagiannya kepada sejarah kita pada masa lalu. lni bermakna. inilah cara tidak langsung mengekalkan ciri moral cara hidup Islam. lnilah tanggungjawab kita. Malaysia mempunyai khidmat penjagaan kesihatan yang baik. Kita lnginkan bayi yang dilahirkan sihat. Keibubapaan merupakan satu kerjaya. perkhidmatan pertama kita ialah menjadi Ebu yang baik clan bertanggungjawab kepacla anak kita. mereka boleh mernilih program pembacaan alQuran ataupun perbincangan agama. lnstitusi keluarga adalah tunggak pembinaan masyarakat. sebagai ahli sebuah intitusi dan rnasyarakat. setiap daripada kita mempunyai potensi untuk menyecliakan perkhidmatan lcepada orang lain dalam peranan kita sebagai anak. Pertama. ini dijelaskan oleh sebuah hadis yang mengatakan bahawa kerja yang paling balk yang dicipta Allah untuk manusia ialah menjacli seorang ibu atau bapa. Amatlah bermanfaat sekiranya bengkel untuk kumpulan perniagaan diadakan agar mereka memahami dan menghargai keperluan untuk membantu program pembangunan masyarakat dalam memupul-< kesedaran keagamaan di kalangan masyarakat Islam. kita perlulah bersikap praktikal clan bertimbang rasa. Mereka juga mungkin tidak mengamalkan Iabiat rnakan secara sihat dan sempurna. meminta pemilék keclai dan restoran melaksanakan tanggungjawab sosial mereka dengan mewujudkan persekitaran Islam bagi pengunjung Muslim. Kita mesti mencuba melakukan sesuatu yang terbalk untuk membesarkan anak-anak kita demi menjadi insan kamil. pertama mereka mesti mempercayai bahawa pahala yang cllberikan oleh Allah kerana membuat orang lain sedar dari segi agama adalah lebih daripada keuntungan yang boleh mereka buat menerusi penyediaan perkhidmatan mereka. Mungkin juga keterlaluan untuk menutup kedal ketika waktu solat tetapi tentu sekali tidak mustahil menutup program hlburan semasa azan. Tentu sekall. lbu muda harus menghargai keperluan untuk menjalani pemeriksaan kehamilan secara tetap dan tidak mengguna pakai sikap laissez faire berhubung pemeriksaan perubatan. boleh menyebabkan ibu muda rnengambil ubat sewenang-wenangnya untuk menghentikan rasa loya tanpa menyedari kemungkinan bayi mereka akan dilahirkan cacat. Mereka perlukan sokongan . Sebagai wanita yang boleh melahirkan anak. Oleh itu. la termasuk prestasi kerja atau tugas untuk orang lain dalam keluarga ataupun sebaliknya. Bagaimanapun. sebagal ibu. Oleh itu. Islam tidak menghalang membuat keuntungan tetapi menerima pakai pendekatan hedonisme untuk menggoda orang mengunjung kedai mereka 7 MULTAQA ULAMA SEDUNIA adalah tindal-(an yang meniijikkan. Kurangnya pengetahuan terhadap kesan pengambilan dadah pacla peringkat tiga bulan pertama kehamilan. Berhubung dengan perkara ini adalah penting kaum wanita diberi pelajaran atau mempelajari sendiri mengenai pembangunan kanak-kanak dan penjagaan anak dari dalam kandungan hingga clllahirkan dan peringkat awal rnasa kanak-kanak. Sebagai ganti. bijak dan berguna kepada rnasyarakatnya. iaitu orang Islam yang baik.33 menghalang orang daripada melakukan perkara mungkar.

sekolah menengah. sains dan lnggeris. Fenomena ini be-lum diatasi dengan jayanya. Sekali Iagi pandangan peribadi saya ialah masalah ini bersifat budaya. Rajah 1 di bawah menunjukkan pengagihan golongan profesional di kalangan kumpulan Bumlputera lorang islam Melayu adalah golongan majoriti dalam kumpulan ini) dan orang bukan bumiputera. Oleh hal yang demikian. lni merupakan satu cabaran dalam budaya kerja yang mementingkan produktiviti clan keuntungan di samping membiarkan para pekerja menyelesalkan sendiri masalah keluarga dan rungutan mereka. 100³ Paratus D Bumlputera lµ I Bukan Bumiputera Rajah 1: Pengagihan ahli profesional di kalangan burniputera dengan bukan bumiputera-di Malaysia. la bukan¥ah bererti kita tidak mempunyai potensi untuk mencapai prestasi yang baik. Berhubung dengan prestasi kita yang Febih rendah daiam bidang sains dan matematik. prestasi kita berbanding dengan bukan Islam. Penclidikan yang baik hendaklah dimulakan dari buaian seterusnya pendidikan prasekolah. Pandangan peribadi saya ialah bahawa ia tidak boleh diselesaikan di dalam bilik darjah. lni bukanlah bererti kita tidak mempunyai potensi untuk melaksanakannya dengan baik. 9. khususnya kaum Cina berada di paras yang lebih rendah dalam bidang matematik. sekolah rendah. juga jika kita ingin bertahan daripada kesan globalisasi. Malangnya. Menyedari kesan globalisasi. kumpulan wanita mungkin terpaksa memujuk dan meyakinkan organisasi supaya bertanggungjawab secara moral clalam melindungi kebajikan generasi akan datang. secara peribadi saya percaya ia bukanlah kerana kita kekurangan keupayaan untuk belajar tetapi . Bagaimanakah kita menganggap ilmu sebagai sebuah masyarakat? Apakah nilai yang diberikan oleh keluarga dan masyarakat kita terhadap ilmu? Bagaimanakah peroiehan ilmu berbanding clengan perolehan kebendaan? Yang manakah lebih penting? Kita boleh lihat bahawa keputusan yang kita buat berhubung dengan iimu akan mempengaruhi penglibatan kita ciengan aktiviti berkaitan dengan ifmu. l Orang Islam di Malaysia yang majoritinya terdiri daripada orang Melayu kekurangan sumber manusia profesional yang diperlukan untuk memastikan penyertaan sama rata dalam pelbagai jenis aktiviti ekonomi. Justeru suatu pendekatan budaya perlu diguna pakai untuk menyeiesaikan masalah itu. lni dapat diiihat dengan jelas sejak peringkat rendah dan jurangnya menjadi iebih luas apabila kita menaiki tangga pendidikan peringkat lebéh tinggi. Terdapat masalah yang iebih asas yang belum kita atasi iagi. Pendidikan Pendidikan yang balk merupakan prasyarat untuk membangunkan sebuah masyarakat berilmu dan mencintai ilmu sepanjang hayat.34 8 PERANAN WANITA ISLAM DALAM MENGHADAPI CABARAN GLOBAUSASI daripada pegawai tertinggi mereka di tempat-kerja. Pendidikan yang baik adaiah suatu keperluan jika kita ingin kekal bersaing.MULTAQA ULAMA SEDUNIA Rekod prestasi akademik kita perlu diperbaiki. Kita memÀiki petensi tersebut.. Pertimbangan perlu diberikan dan rnereka perlu mempunyai kemahiran mengatasi tekanan agar mereka dan mengimbangi tekanan -kerja dan keseronokan menjadi hamil. khususnya cli sektor swasta dan korporat. Kita mungkin juga tidak akan berpuas hati hanya setakat belajar untukn lulus. perlngkat tertinggi. . plhak kerajaan mungkin tidak mampu melaksanakan clasar sosial terhadap organisasi-organisasi. Kita boleh. lni selaras dengan hadis yang menasihatkan kita supaya menuntut iimu dari buaian hinggalah ke liang lahad.

dan prinsip yang berkaitan clengan disiplin kita senoliri.. teknologi. lagi meliputi ilmu pengetahuan-Nya. Pada masa yang sama al-Quran menyediakan kita dengan konsep asas. khususnya para ibu mesti mempunyai sedikit iimu dan rnemahami aspek praktikal hadis itu. Idea. Seterusnya kita mesti ingat bahawa terdapat sebilangan ibu bapa bekerja dengan tahap pendidikanndan profesion yang berlainan. Mempelajari dan rnemahami al-Quran menjadi lebih menarik clan menyeronokkan apabila kita mernpunyai sedikit pengetahuan asas dalam bidang pengkhususan kita sendiri. Ibu bapa. Beginilah caranya kami melibatkan ibu bapa muda memainkan peranan mereka dalarn pembinaan bangsa bermula sejak anak mereka mula dilahirkan. la mengekalkan kornitmen dengan menjanjikan individu dengan pahala. jadi. memainkan peranan mereka seperti yang dijangkakan. tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi seratus blji. jika setiap ibu atau bapa. adalah sama seperti seblji benih yang tumbuh menerbitkan tujuh tangkai." -. la memprornosi suatu cara hidup yang seimbang. Kemahiran sedemikian dlperlukan kerana globalisasi melibatkan perubahan idea. Minda seorang kanak-kanak boleh menjadi aktif sebaik sahaja anak itu dilahirkan.35 lebih kerana anak kita bermula iambat untuk belajar. surah al-Baqarah (2:26'I) memberitahu kita: ´Bandingan orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah. Kita mungkin mempelajari fakta disiplin ilmu tertentu menerusi kelas formal kita. kita tidak akan dapat melakukan apa yang diperintahkan kepada kita terutama sekali . kita maklum bahawa kita memerlukan seseorang yang bukan sahaja berilmu tetapi seseorang yang boleh juga ber¿kir secara kritis dan analitis. maka kita boleh mengharapkan yang masyarakat kita akan membesarkanuanak-anak yang mental mereka aktif dan bijak. Sekali lagi perkembangan kemahiran ber¿kir perlu climulakan pada awal kehiclupan. Yang anehnya. sesuaidengan umur mereka. ' = Dalam konteks globalisasi. Memberl reaksi kepada sentuhan kita menggambarkan minda yang sudah dirangsang. terdapat keperluan bagi kita untuk berupaya membuat penyesuaian yang sepaclan demi meneruskan kehidupan harian kita. Pembelajaran al-Quran menjaclikan seseorang itu dinamlk jika dla mengamalkan ajaran al-Quran. Al-Quran memotivasikan seseorang itu menjadi aktif dalam semua bidang kehidupan manusla.'" . jika tidak. gaya hidup dan tidak kurang perubahan clalam persekitaran yang berterusan.´ Tentu sekali perlu ada satu kepercayaan dan keyakinan berhubung kebenaran janji itu. Dan Allah akan melipatgandakan pula bagi sesiapa yang dikehendakinya dan Allah amat luas kurnianya. Berfikir merujuk kepada keadaan minda yang aktif. Persoalannya apakah mekanisme yang kita ada agar kita boleh sebarkan maklumat berhubung dengan pembinaan bangsa kepada ibu bapa ini dan bagaimanakah kita dapat memastikan bahawa yang mereka bersedia mengambil bahagian daiam pembangunan projek kebangsaan sumber manusia jangka panjang ini. Kita juga perlu memastikan bahawa pengasuh kanak-kanak di rumah tumpangan terdiri daripada goiongan yang berpendidikan dan cukup cekap untuk mengasuh dan mendidik anak kecil kita semasa 10 PERANAN WANITA ISLAM DAL/\M MENGHADAPI CABARAN GLOBALISASJ zaman pembentukan alam kanak-kanak agar membesarsecara optimum. Oleh itu. ' . ´cari|ah ilmu dari buaian hinggalah ke Iiang lahad´ tetapi apakah maksudnya dalam kehidupan sebenar? Bagaimanakah kita mencari ilmu daripada buaian? Tafsiran dan terjemahan hadis ini secara praktiknya belum kita laksanakan secara teliti. Mereka seterusnya boleh memandu arah saat-saat interaksi untuk mereka dengan bayi ke arah meningkatkan kepekaan deria bayi tersebut terhadap tubuhnya sendiri dan dunia di sekeliiingnya. kita membacahadis. khususnya ibu dan pengasuh anak. sebagai contoh. ini memulakan proses perkembangan bayi itu secara kognitif dan emosi.

n pengajian agama.a. Kita tidak ll . Keusahawanan melibatkan pengekspioitan peluang menerusi penggunaan bahan dan bakat untuk menghasilkan sebuah produk baru ataupun rnenyediakan perkhidmatan baru. Tentu sekali kemahiran bekerja berkumpuian dan aspek emosi pembangunankeperibadian menyediakan ruang untuk memperkenalkan ajaran Islam. Jadi.MULTAQA ULAMA SEDUNIA dilatih menggunakan ayat al-Quran apabiia rnengajar subjeklain se|ai. Pengetahuan pendidik mengenai psikologi manusia adalah suatu keperiuan.36 apabila kita diharapkan membuat pengorbanan. \ Berhubung dengan pembinaan bangsa. dan membuat ska? dan sebagainya. Bagi mereka yang berupaya dan cekap. fokus kita terhadap pengajaran lebih merupakan penyediaan fakta dan latihan kernahiran menyelesaikan masalah. bidang ilmu khusus. Pelaksanaan program sedemikian memerlukan tenaga manusia dengan pengkhususan yang berbeza: agama. aktiviti kita dan cara kita rnengurus kehidupan kita terus berubah sama . Produk ini terus be-rubah dari segi bentuk. kita harus mengalakkan mereka menjadi usahawan ataupun meiibatkan diri dengan aktiviti perniagaan lain. Tetapi Eni tidak mencukupi. Kita juga perlu memahami pembentukan jiwa pelajar kita agar pendekatan kita kepada kornunikasi dan pengajaran tidak akan hanya menjadi pemindahan fakta dan maklumat tetapi pujukan motivasi ke arah sikap positif dan keseronokan terhadap pembeiajaran. I12 PERANAN WANITA ISLAM DALAM MENGHADAPI CABARAN GLOBALISASI Sebagai Ejen Perubahan Budaya _ . Bagi wanita Islam. Masalahnya ialah bagaimana kita mempraktikkan ajaran Islam di dalam bilik darjah kita. Bukanlah kita tidak mempunyai program sedernikian. Oleh sebab sistem pendidikan kita berorientasikan peperiksaan. usahawan wanita ini perlu mewujudkan jaringan kerja untuk membantu usahawan wanita Iain. Sebagai Usahawan Wanita yang berdikari mempunyai peluang yang Iebih baik untuk hidup. _ Untuk memastikan yang perniagaan mereka maju. membuat bekas telur untuk perkahwinan Melayu. sebagai sebuah kumpulan mereka masih boleh hidup. psikologi kanak-kanak. kita mempunyai Siti Khadijah r. pendidikan sebagai suatu cara mengembangkan keperibadian seorang peiajar adalah an"-rat mencabar. Apatah Iagi asas falsafah pendidikan kita iaiah penerapan nilai haius yang wujud dalam ajaran Islam.a. dan tidak dilupakan pakar ICT dan pengeluar program media massa. Seiain itu terdapat sebuah hadis Iain yang menyatakan bahawa: sembilan per sepuluh daripada rezeki kita datang daripada perniagaan.. Sungguhpun industri itu mungkin secara keci!-kecilan. Tetapi apa yang kita perlu iakukan hari ini ialah mencari jalan dan cara menaikkan taraf program ini dengan mengintegrasikan pelbagai ilmu khusus untuk memenuhi keperluan semasa dan menyeiesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat kita. Kita ada. Kita meiihat wanita meiakukan banyak kerja usahawan dalam industri makanan. untuk dicontohi. Oleh itu wanita ini bolneh menjana aktiviti yang mendatangkan wang yang boieh membantu memperbaiki kedudukan ekonomi keiuarga dan masyarakat. Jaringan ker}a itu boleh menyediakan program latihan dan perkhidmatan bagi mereka yang memerlukan dan memperkenalkan penggunaan teknologi baru untuk memodenkan pengurusan atau perjalanan perniagaan mereka. Gaya hidup kita. seorang peniaga wanita dan isteri tercinta Nabi Muhammad s. antara perkara Iain yang perlu diberikan perhatian sewajarnya ialah membudayakan sains dan teknoiogi. Sains dan teknoiogi terus maju mengikut masa. saiz dan warna dengan berlalunya masa.w.

Ayat ini menyediakan kita dengan prinsip asas pembelajaran. justeru hanya dengan membaca al²Quran dan mempunyai keinginan untuk mempraktikkan apa yang dibaca. Ibu boieh menggalakkan anak mereka menerokai dan berinteraksi dengan persekitaran. seperti dalam kes contoh ini. Satu perkara yang perlu kita ingat ialah untuk tidak membiarkan teknologi membentuk kehidupan kita. muia ber¿kir pada usia muda supaya menjelang masa kanak-kanak .lihat. Meskipun alam adalah salah satu daripada dua buah kitab Allah. pantau dan jadiiah (orang) berilmu. bukan setakat memperoleh fakta sahaja. Selain itu al-Quran juga memperuntukkan kita dengan asas untuk be-r¿kir secara kritikal dan anaiitikal dengan syarat kita tidak hanya membaca a|»Quran tetapi memahami makna apa yang kita baca. meluahkan perasaan mereka. Budaya sains dan teknologi membawa pengertian yang Iebih Iuas. Kemudian sambil kita menganalisis data itu kita mendapat ilmu baru. Minda yang suka menyoai jika dibenarkan wujud. Daiam Surah al-¶Afaq (96:'| -5) kita disuruh membaca dan Tuhan mengajar kita menulis dan mengajar kita ilmu yang kita tidak tahu. Minda yang menyoal adalah prasyarat kepada kreativiti dan inovasi. iaitu kita terpaksa membaca. Sekali lagi niiai saintifik Eni jugalah nilai yang lslam anjurkan. Membudayakan sains adaiah kesan tabii menterjemah ajaran ai-Quran ke daiam kehidupan harian. al-Quran membangkitkan persoalan seperti ´adakah mereka yang berilmu sama dengan orang yang tidak berilmu?´ Soalan sedemikian dan banyak Iagi soalan yang lain yang terdapat di dalam a1-Quran mencabar nntuk berfikir.37 acia atas nama kecekapan atau kepantasan. Alam juga boleh dibaca. Hasil kerja sains sebenarnya menyediakan kita dengan pemahaman padu mengenai pelbagai maklumat dan ilmu abstrak yang terdapat di dalam al-Quran dan al-Sunnah. Iogik dan anaiitikai yang tentu sekali daiam kerangka tauhid. basirun alim . Seorang Ebu boleh memberi bayinya suatu kesan yang berpanjangan ke atas pertumbuhan pembangunan kognitif anaknya dengan merangsang anak tersebut menggunakan semua deria menerusi hubungan mala. pembacaan ai-Quran secara tetap clan terjemahannya boleh mempengaruhi MULTAQA ULAMA SEDUNIA pembaca. dia boleh diharapkan untuk memainkan suatu peranan dalam membudayakan sains di kaiangan anak-anaknya. akan membuat seseorang itu akhirnya membuat sesuatu yang bersifat saintifik. Iambat laun membangunkan suatu minda yang suka menyoal. samiun alim ² dengan dan jadilah (orang) berilrnu. Membudayakan bermaksud menanam niiai sainti¿k seperti rnenghormati kebenaran. Sebagai contoh. Alam adaiah suatu sumber makiumat. fni bermakna kita perlu mempunyai ilmu pengetahuan yang lebih baik mengenai konsep asas sains dan teknologi dan cekap dalam hai ehwal sains itu. Jika seorang ibu atau pengasuh anak kecii faham maksud dan konteks ayat_ ini. Malah zikrulfah yang mudah itu mengajar kita mengenai kaedah memperoleh ilmu. menulis dan barulah mendapat ilmu. la µtermasuk pembangunan kemahiran metakognitif dan kognitif terhadap pemikiran saintifik yang rnenekankan pemikiran sistematik. akan mernotivasikan seseorang untuk mencari ilmu. yang pertama iaiah al-Quran. sebaiiknya kita menguasai kehidupan kita menerusi penggunaan teknologi. Sebagai contoh. ikhlas menerima kete_rangan berdasarkan pernyataan yang sah dan boleh dipercayai dan meiaksanakan disipiin dan peraturan. meningkatkan ketakkulan dan diharapkan menjadi Iebih bijak. melibatkan diri dengan mengutarakan soalan dan memberi jawapan agar mereka mendapat sebanyak mungkin ilmu pengetahuan menerusi pengalaman dan penemuan. kaji selidik dan pengrekodan data. lni akan merangsang otak untuk bertindak balas dan berinteraksi dengan persekitaran dengan cara yang terfbkus. memberi alasan yang munasabah. Alam dibaca menerusi pemantauan. Oleh itu. sentuhan dan perbualan sebaik sahaja anak itu dilahirkan. juga penting kanak-kanak itu dilatih dan digalakkan bercakap.

Dalam bidang inilah peranan dan tanggungjawab wanita daiam menghadapi cabaran globalisasi dibincangkan.t. kedai makan dan kawasan di luar halaman kita sendiri. Globalisasi sangatlah dikaitkan dengan hal ehwal ekonomi tetapi kesannya-melimpahi ke dimenéi kehidupan sosiobudaya. mereka lebih bersedia untuk menghadapinya.. Peranan asas masih lagi menjadi hamba dan khalifah Allah tetapi dalam konteks sosiobudaya globalisasi. Kita mesti juga yakin yang Allah akan memberi kita taufik dan hidayah agar kesusahan dan halangan yang clatang dianggap sebagai cabaran dan kita berupaya untuk menanganinya. peranan dan tanggungjawab wanita sudah dibincangkan. Kemajuan sains dan teknologi hanya mengubah keadaan benda yang kita ganggu. Antara perkara lain yang kita perlu Iakukan ialah mengamalkan tabiat mudah membuang sampah ke dalam tong sampah terutama sekali di kawasan awam seperti taman. Oleh itu kita perlu menyemak semula secara berterusan amalan norma kita sama ada ia selari dengan perubahan yang berlaku secara global ataupun tidak. Walaupun globalisasi membawa perubahan. Oieh hai yang dernikian. Bagi mereka yang tidak bersedia. tanggungjawab yang kita pikui dan jenis sokongan yang disediakan kepada . Wanita mernpunyai peranan biologi yang perlu dilaksanakan. Kita perlu ingat bahawa niatlah yang menentukan hala tuju tindakan kita dan selagi matlamat akhir kita Allah s. kita mempunyai banyak peranan untuk dimainkan dan sejauhmana kita mainkan peranan kita akan tentu sekali bergantung kepada latar belakang pendidikan kita. justeru terdapat keperluan bagi kita rnengingatkan diri kita sendiri secara berterusan akan sunnahtullah dan kemudian memikirkan cara perintah Allah itu boleh diterjemahkan ke daiam amalan dengan mengingati perubahan keadaan yang dibawa oleh kemajuan sains dan ¶{el<n0l0gi moden. globalisasi adalah sesuatu yang rnenakutkan tetapi kepada mereka yang faham proses globalisasi dan mengapa ia terjadi. Apakah yang Diharapkan daripada kiia Sebagai Wanita Islam Pemikiran dan idea manusia be-rubah dengan rnasa seperti yang ditunjukkan oleh fenomena 14 PERANAN WANITA ISLAM DALAM MENCHADAPI CABARAN GLOBALISASJµ globalisasl. Kitalah penjaga norma sosiobudaya kita sendiri.38 bersekolah mereka mungkin sudah mempunyai asas yang kukuh untuk membangun dan mempercepatkan pemikiran saintifik mereka. satu perkara yang pasti tetap kekal ialah sunnahtullah.w. lni adalah untuk menanam perasaan kebersihan. Mereka juga memainkan peranan sebagai usahawan. Wanita boleh memainkan peranan mereka untuk menganjurkan gaya hidup yang bersih dan sihat. Wanita juga pemelihara budaya Islam. Kita juga perlu menjaga surau kita dengan menyediakan kain sembahyang dan telekung yang bersih serta bilik yang dijaga bersih agar tidak menjejaskan imej Islam. Selagi membabitkan wanita. Keyaklnan itu diperkukuhkan oleh kepercayaan bahawa kita boleh menghadapi babaran itu dengan syarat kita memenuhi syarat yang cliperlukan. Kita boleh menggalakkan orang ramai menderma bagi tujuan penjagaan surau itu. kita mempelawa ibu bapa supaya menyumbang ke arah menyediakan anak kita dengan suatu permuiaan awal dan membudayakan sains daiam masyarakat. Merekalah ejen perubahan budaya dan penjagaan alam sekitar. Ahlf jawatankuasa yang menjaga biiik solat wanita perlu memastikan yang kain telekung seialu dihantar untuk dicuci. satu lagi indeks kualiti kehidupan untuk mengimbangi kehidupan kebendaan yang canggih menerusi penggunaan teknolpgi tinggi. Penjagaan Alam Sekitar Satu lagi bidang lain yang mernerlukan penjagaan dan perhatian ialah penjagaan alam sekitar. maka kemungkinan besar laluan yang kita lalui adalah jalan lurus sebenar. Mereka boleh menjadi profesional dalam pelbagai bidang profesion.

lni bererti kita memerlukan program. jabatan Agama memerlukan kepakaran darlpada 15 MULTAQA ULAMA SEDUNIA pelbagai bidang untuk membantu mencorak peian tindakan dan menentukan strategi sesuai untuk peiaksanaan. _ Untuk memastikan pelaksanaan program dengan berl-<eSan.39 kita. Antara kemahiran yang perlu dibangunkan ialah kornunikasi Entra peribadi dan kernahiran komunikasi yang berkesan bagi tugas berlainan yang mereka laksanakan. perancangan clan perlaksanaan yang tersusun yang seterusnya bergantung pada dasar.³ Kita juga sudah meneroka kerjasama dengan pelbagai kumpulan wanita termasuk pihak masjid dan surau. wanita pada keseluruhannya perlu terus mempelajari ilmu dan kemahiran baru. TV dan akhbar akan menjadi saluran komunikasi penting seperti yang kami tunjukkan bahawa kedua-dua media ini digunakan secara meluas oleh rakyat Maiaysia. . infrastruktur dana clan agensi kebangsaan untuk menjalankan program ini. Namun. jabatan Hal Ehwal Agama Malaysia boleh memainkan peranan penting untuk membantu wanita melaksanakan peranan mereka yang disemak semula untuk menghadapi cabaran globalisasi. Malaysia kini lebih bersedia untuk kaedah pertubuhan dan perlaksanaan program yang lebih tersusun. Olen itu terdapat batas tentang sumbangan kaum wanita secara individu. Mereka yang mempunyai latihan agama boleh menyediakan input lsiam manakala pakar boleh menyediakan maklumat teknikal yang diperlukan untuk mencorak dan mengimplementasi program itu. Pelaksanaan program ini mesti diperiuaskan ke peringkat akar umbi memandangkan inilah penduduk yang menjadi kelompok besar penduduk Musiim dan keadaan mereka menentukan keseluru han keadaan sosial ummah.

Mansour. Bandung: ITB. 2001. 1998. Melawan Globalisasi: Reinterpretasi Ajaran Islam Persiapan SDM dan Terciptanya Masyarakat Madani. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Giddens. Jakarta: Gramedia. Fakih. 2002. 2003. Azizy. Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pendagogik Tranformatif untuk Indonesia. 2002 .40 RUJUKAN 1. (http://www. 2.un. Thomas L. dalam ³Globalisasi Perfektif Sosialis´.Islam Sebagai Alternatuif. Khalijah Mohd Salleh. 2001 Marcus. 11 Mei. 2001 Tilaar. Qodri. HAR. Jakarta: Grasindo.Laporan diserahkan kepada Kementerian Sains dan Teknologi. Laporan mengenai Kesedaran Umum me-ngenai Sains dan Teknologi 2002. Chambers Encyciopaedic English Dictionary. lawatankuasa PBB mengenai Hak Ekonomi. Ali Sugihardjanto dkk. 1994. Peter. Yogyakarta: Insist Press berkerjasama dengan Pustaka Pelajar. Runaway World: Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita. Othman Omar.org/popin/reginaI/asiapac/malaysiz/focus-fa. Friedman. Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi. 2003. Pernyataan Globalisasi. Abu Hassan Shaari Mohd Nor & Rahimah Abdul Aziz. Anthoni. Eko Prasetyo. r16 5. 6. kata pengantar dalam ³Islam Kiri: Melawan Kapitalisme Global dari Wacana Menuju Gerakan´. Memahami Globalisasi: Lexus dan Pohon Zaitun. Memahami Bahasa Globalisasi. Sosial dan Budaya. Yogyakarta: Insist Press berkerjasama dengan Pustaka Pelajar. 2002. Jakarta: Cubuc. Faridah Shahadan. 3. Forum Dasar Global.htm). 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful