1

OBJEKTIF

y y y y y

Memahami konsep dan pengertian globalisasi Mengetahui strategi dan cabaran menghadapi globalisasi. Mengetahui sistem globalisasi dari segi politik, budaya dan ekonomi. Mempelajari lebih mendalam lagi tentang globalisasi. Mengetahui pengubahsuaian dan respon dunia Islam terhadap globalisasi.

2

PENGENALAN

Kebanyakan diskusi tentang globalisasi tertumpu kepada isu-isu ekonomi seolah-olah dimensi globalisasi yang lain seperti globalisasi kebudayaan dan globalisasi ilmu dan maklumat tidak penting.

Tajuk ini boleh menonjolkan konsep globalisasi yang komprehensif yang lebih menepati hakikat globalisasi yang sebenarnya. Di samping itu ia boleh menegaskan bahawa semua dimensi globalisasi, bukan sekadar dimensi ekonomi adalah penting kepada masa depan masyarakat dan negara ini.

3

GLOBALISASI DAN AGAMA ISLAM

4

1.0 : Maksud Globalisasi

Globalisasi merupakan satu proses untuk meletakkan dunia di bawah satu unit yang sama tanpa dibatasi oleh sempadan dan kedudukan geografi sesebuah negara. Melalui proses ini, dunia akhirnya tidak lagi mempunyai sempadan dengan ruang udara dan langit sesebuah negara itu terbuka luas untuk dimasuki oleh pelbagai maklumat yang disalurkan menerusi pelbagai perantaraan media komunikasi seperti internet, media elektronik, dan teknologi siber. Perkembangan ini memungkinkan perhubungan di antara sesebuah negara dengan negara yang lain dan perhubungan sesama manusia dapat dilakukan dalam tempoh yang singkat. Menurut Kamus Dewan globalisasi didefinisikan sebagai fenomena yang menjadikan dunia mengecil dari segi perhubungan manusia disebabkan kepantasan perkembangan teknologi maklumat. Manakala cediakawan barat mentakrifkan globalisasi sebagai satu proses kehidupan yang serba luas dan infiniti merangkumi segala aspek kehidupan seperti politik, sosial, dan ekonomi yang boleh dirasai oleh seluruh umat manusia di dunia ini. Hal ini bermakna segala-galanya menjadi milik bersama dalam konsep dunia tanpa sempadan. Globalisasi atau Globalization dalam bahasa arab disebut dengan alKaulamah iaitu masdar daripada al-Kalam berdasarkan timbangan atau wazan faucalah yang memiliki erti alam atau dunia yang dalam bahasa arab disebut dengan al-Kalamiah. Pendapat lain mengatakan bahawa globalisasi ialah suatu proses membuka keadaan, yang pada umumnya dapat dipahami sebagai proses di mana sempadan negara-negara semakin runtuh dan seluruh buana ini semakin berubah menjadi satu unit.

Ketahuilah. yang mengertikannya sebagai keharusan untuk menguasai politik. agar Dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah saw ketika melaksanakan haji terakhir beliau : ³Wahai Manusia. melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. lebih lagi terhadap dunia timur atau dunia ketiga atau yang lebih khas lagi adalah dunia Islam.[4] Maksudnya: Maha suci Allah yang telah menurunkan Al Furqaan (Al Quran) kepada hamba-Nya. ekonomi. kebudayaan. Yusuf al-Qardhawi mengatakan. ketahuilah bahawa Tuhan kalian adalah satu dan nenek moyang kalian adalah satu. Berbeza dengan pemahaman Barat mengenai globalisasi (al-Kaulamah) sekarang ini. sosial masyarakat ala Amerika di dunia. Seperti dalam firman Allah swt : Maksudnya: Dan Tiadalah Kami mengutus kamu. Dan tiada kelebihan orang yang berkulit merah atas yang berkulit hitam juga sebaliknya. bahawa seperti kelihatan ada persamaan antara makna globalisasi (al-caulamah) yang dipahami dunia barat pada hari ini dengan makna globalisasi (al-c lamiah) yang dimaksudkan oleh Islam. kecuali hanyalah ketakwaan«´ (Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya 5/411).5 Dalam makalahnya yang bertajuk Khithabuna al-islami fi kasri alkaulamah Dr. tiada kelebihan seorang arab kepada orang ajam juga sebaliknya. .[5] Akan tetapi sebenarnya ada perbezaan yang besar antara keduanya. Bahawa setiap manusia memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dihadapan Allah swt. Erti yang dipahami oleh Islam mengenai globalisasi atau al-c lamiah adalah sesuatu yang berasaskan nilai-nilai penghormatan dan persamaan kepada seluruh manusia (al-Isr :70).

Lazimnya. memakai anting-anting . Perubahan-perubahan pantas tahap nasional berlaku kerana perubahan pada arus global yang digelar globalisasi. yakni bukan dari budaya ketimuran. terutama sekali golongan belia. Globalisasi tidak saja ditandai dengan dominasi ekonomi tetapi ia merentasi ke arah budaya dan pemikiran. Globalisasi yang diberi erti luas ini adalah suatu hakikat yang tidak dapat dipertikaikan.6 Globalisasi juga merujuk kepada perpindahan nilai. Contohnya seperti mewarnakan rambut. kita sebagai manusia mempunyai sifat ingin tahu terhadap perkara baru dan trend. Tidak mustahil kita akan jatuh terpengaruh dan mengikut arah aliran kebaratan. Pembudayaan kota (cityculture) menuruti landasan Barat berlaku dengan lebih pantas dan agresif dengan adanya teknologi maklumat dan multi media sebagai kenderaan yang amat berkesan untuk melakukan agenda globalisasi. terutamanya cara berfikir dan gaya bertindak dari satu daerah dunia kepada daerah dunia yang lain.0 : Globalisasi dan Sosial Masyarakat Islam 2. Fenomena globalisasi boleh dikiaskan sebagai gelombang yang melanda dunia.1 : Punca Gejala Sosial Punca utama yang mendatangkan gejala sosial adalah globalisasi dan modenasasi. Hakikatnya globalisasi itu sudah wujud sebelum istilah globalisasi diperkenalkan lagi. 2.

Firman Allah SWT : ´ Wahai umat manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan. kompetitif dan tidak lagi menganggap saudara-mara atau jiran-jiran sebagai kelompok rujukan. Bukan saja ini berpaling daripada budaya kita sebagai orang Melayu tetapi juga daripada tuntutan agama Islam. Sekiranya terjadi ketidaksefahaman antara dua kelompok orang Islam.Ukhuwah atau persaudaraan adalah sesuatu yang amat dituntut dalam Islam memandangkan ianya akan dapat mengukuhkan perpaduan sesama manusia. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. mereka menjadi semakin individualistik dan materialistik. masyarakat mementingkan prestij dan kemewahan. Globalisasi bergerak seiringan dengan modenasasi. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antaramu. dan oleh yang demikian. oleh sebab itu. supaya kamu saling berkenalan. dan Kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan suku puak. ishlah (atau perhubungan baik) perlukan diwujudkan. lagi Maha Mendalam Pengetahuan-Nya. Bandingkan dengan masyarakat tradisional. masyarakat moden mempunyai cita-cita tinggi. Dalam dunia serba moden ini.´ Surah Al Hujuraat : Ayat 13 Semua orang mukmin adalah bersaudara. maka al-Quran telah . bahkan adat tradisional seperti memuncang-muncang juga sudah ditinggalkan.7 atau tattoo bahkan sampai kepada hal-hal yang sangat teruk seperti pengambilan minuman keras dan pergaulan bebas yang boleh menjurus kepada masalah ± masalah gejala sosial yang lebih serius. khususnya sesama muslim.

sekaligus melarang setiap Muslim dari melakukannya. Melalui teknologi yang semakin canggih ini.Bentuk Manifestasi Globalisasi & Modenasasi Yang Membawa Kepada Gejala Sosial Dalam Masyarakat 3. 3. 3.2 : Internet Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) juga turut menyumbang kepada pemaparan gejala-gejala negatif selain peranannya yang begitu penting bagi kemajuan sesebuah bangsa dan negara. namun tidaksemua maklumat. Media massa merupakan sumber maklumat yang cukup berkesan dalam penyebaran berbagai informasi.8 memberikan contoh penyebab yang menyebabkan keretakan hubungan. . Paparan adegan-adegan negatif dari filem barat menimbulkan perasaan ingin tahu dan ingin cuba sendiri mengikut apa yang ditonton. masyarakat yang berfikiran kurang sihat dengan mudahnya boleh akses kepada maklumat-maklumat yang boleh menjurus ke arah pemikiran negatif. Melalui internet umpamanya.maklumat itu sesuai untuk kesemua peringkat umur.Ini menjadi masalah kerana lazimnya golongan belia mudah meniru dan mengikut hal yang dilihat disekeliling mereka. golongan belia mudah terdedah kepada banyak maklumat.1 : Media Massa Pengaruh modenisasi dan globalisasi in lebih terasa dan ketara dengan bantuan berbagai alat media-massa yang serba canggih.0 : Bentuk .

Mereka begitu ghairah untuk mengikut budaya asing yang dianggap moden dan maju.cara itu lebih sesuai untuk mereka dikenal (sebagai perempuan yang baik-baik). Firman Allah s. seperti perceraian dan pergaduhan turut mempengaruhi remaja untuk terlibat dalam aktiviti-aktiviti yang tidak sihat. dan berfikiran sempit.anak kurang mendapat kasih sayang dan tidak mustahil mereka akan mencari alternatif lain untuk mengisi kegersangan kasih sayang.4 : Cara Berpakaian Kita perhatikan pakaian sesetengah golongan muda di masa ini cukup memalukan. dengan bertambahnya komitmen ibu bapa terhadap kerjaya mereka.3 : Institusi Kekeluargaan Yang Goyah Institusi kekeluargaan yang bermasalah juga boleh menimbulkan gejala sosial.w.t: "Wahai Nabi! Katakanlah kepada isteri-isterimu.9 3. ibu bapa bersikap sambil lewa terhadap pendidi kan agama anakanak mereka.Dan lagi.supaya mereka melabuhkan pakaiannya bagi menutup seluruh tubuhnya (semasa mereka keluar). masa diluangkan untuk keluarga itu terhad. agama rasmi negara kita. Ini akan membuat anak . ini akan menjadi satu faktor punca gejala sosial. anak-anak perempuanmu serta perempuan-perempuan yang beriman. Cara berpakaian mereka bertentangan dengan cara pakaian budaya melayu sekali gus bertentangan dengan cara pemakaian yang digariskan Islam. 3. kuno.dengan . Selain daripada itu. rumahtangga yang bermasalah juga. Mereka takut dan terlalu ego untuk dikatakan ketinggalan zaman. Ibu bapa seharusnya menerap dan mendidik anak-anak mereka dari kecil. Sekiranya.

peradaban. 162. yang merangkumi seluruh cara hidup manusia. dan dalam hubungan dengan ahlil-Kitab.10 itu mereka tidak diganggu. Dalam Islam. an¶ Am. serta pengetahuan yang dihasilkan. sebagaimana yang disyaratkan oleh Dr Zainal Kling. mallan dengan pengertian menjahit (pakaian). dengan pengertian meletak (seperti roti dan . dan ditempatnya digunakan istilah µadat¶. istilah kebudayaan itu tidak digunakan. Kamus Dewan memberikan definisi ³cara hidup sesuatu masyarakat. 135. Dalam bahasa Inggeris disebut culture. ali µImran. Perkataan ini berasal daripada malla. yamullu. Kalimat millah.s. al-Baqarah.. an-Nahl. termasuk institusi-institusi yang diwujudkan dan juga nilai-nilai. tamaddun. Mungkin boleh menyatakan bahawa dalam zaman klasik. kalau imtalla. seperti dalam Surah al-Baqarah. lahir batin. 120. Al-Ahzab : Ayat 59 3. dan ingatlah Allah amat pengampun lagi amat mengasihani". thaqafah. ummah. 95. kemajuan (akal budi)´ iaitu merujuk kepada keseluruhan cara hidup manusa dalam semua bidang yang melibatkan akal budi dan daya usaha mereka. termasuk alat-alat yang direkakan. 78. apabila dibicarakan masalah kebudayaan. Sudah tentu alam tabii sebagai sesuatu yang bukan buatan manusia tidak boleh dikatakan kebudayaan. al-Haji. 123. jamaknya milal digunakan dalam al-Quran dlam hubungan dengan Nabi Ibrahim a. 124. hadarah dan akhirnya adab.0 GLOBALISASI DAN KEBUDAYAAN ISLAM Istilah µkebudayaan¶ itu sendiri. nampaknya perlulah terlebih dahulu dilibatkan µsemantic content¶ ataupun kandungan maksud-maksud yang ada dalam istilah-istilah yang digunakan dalam sejarah Islam bagi menyebut hidup kolektif Muslimin. antaranya ialah millah. an-Nisa¶. 130. tamadun.

491-492) yang menyebutkan bahawa millah adalah seperti din. tamallala dan intalla bermakna memeluk sesuatu agama. didapati dalam al Quran ayat yang bermaksud: ³Ikutlah millah Ibrahim ³ dan ayat yang bermaksud ³Aku mengikuti millah datuk nenekku´. Ada juga dikatakan bahawamillah itu ialah dengan mengambil kira maksudnya sebagai sistem yang disyariatkan oleh Allah. amalla¶ala merencanakan sesuatu (pengajaran) kepada seseorang. Perbezaannya dengan din ialah bahawa millah tidak dihubungkan dengan yang lain selain daripada nabi atau rasul. cara beribadat. syariat. dan din itu adalah dengan mengambil kira pihak yang mendirikannya. Milal bermakna agama. Sebagai tambahan boleh diingatkan huraian Raghib al-Isfahani (rh) dalam Mufradat al-Faz al-Quran (edisi Nadim Mar¶asyili. pengajaran diturunkan untuk mereka melalui tanzil atau melalui rasul yang diutuskan yang mengajar mereka dan menyucikan diri mereka dan hayat mereka. yang berpegang kepada agama serta mengamalkan sistem syariat serta mereka menjalankan tugas rohaniah mereka dalam hidup dan peradaban mereka. mereka dimatangkan. millah pl.w. hayat mereka diperbetulkan mengikut norma-norma tradisi. dan tidak pula dengan seseorang daripada umat Nabi Muhammad s. Dalam struktur yang suci demikian manusia diikat dengan teguhnya. iaitu yang disyariatkan oleh Allah ke atas para hamba-Nya melalui lidah para rasul-Nya supaya dengan itu mereka mencapai kehidupan menghampirkan diri mereka dengan-Nya.a. hukum. agama. ertinya manusia disebut serentak dengan organisasi serta hukum dan tujuan keagaman dengan ibadatnya. Antara pengertian yang menarik hati kita dalam memahami kedudukan kebudayaan dalam Islam ialah pengertian millah sebagai agama. . Di sinilah kelihatan timbulnya kebudayaan yang bersifat tradisional dan keagamaan dalam erti yang setepatnya. kerana maknanya ialah ketaatan. Ianya tidak dihubungkan dengan Allah.11 daging) dalam bara untuk dimasak. Millahsebagaimana yang disebutkan dalan al-Quran untuk umat seperti umat Islam memaksudkan umat atau golongan manusia yang suci. cara beribadat. malladiperbetulkan (seperti busur panah) dalam api. kerana itu.

.w.atau merancangkan sesuatu. serta i¶tamma. Umat itu dengan sendirinya mempunyai sifat-sifat ma¶mum. pengertian di dalamnya ialah bahawa umat Islam itu ialah golongan manusia yang suci. umam: bangsa manusia. atau golongan manusia yang dihantar kepada mereka rasul a. berada di hadapan sekali (tentera). imamatan bermakna: berjalan di hadapan. bukan berdasarkan semata-mata kepada pemikiran sendiri serta hasil percubaan sendiri. bukan yang secular. baik mereka itu beriman kepadanya. ketua. imamah: kedudukan sebagai imam dan pimpinan. Ianya adalah dari kata kerjaamma.. sebagai imam. oleh imam tertinggi. ataupun seseorang yang menghimpunkan ke dalam dirinya kebaikan. ya¶ummu. iaitu Rasul Allah s.keadaan pimpinan sebagai imam. Kalimat ini memaksudkan golongan besar manusia yang dihubungkan dengan pimpinan nabi atau rasul. mukaddas. mempunyai arah kehidupan yang ditentukan dalam tanzil. Ringkasnya umat memberi pengertian: kumpulan manusia yang berdasarkan . atau profane. Kalimat ini yang pluralnya ialah umam digunakan dalam al-Quran hampir 40 kali (misalnya lihat Fathu¶r-Rahman. serta ammama dan ta¶ammama. iaitu terpimpin. syariat. dan umat itu menjadi contoh kepada manusia. 31-32). hidup mereka meniru rasul s. ya¶ummu.w. Adapun amma. mereka berjalan di hadapan (dari segi hakiki dan keagamaan) di kalangan bangsa-bangsa di dunia. adapun kalimat iman dengan pluralnya a¶immah bermakna imam.12 Suatu lagi kalimat yang biasa sangat digunakan dalam hubungan dengan Muslimin sebagai entiti bersifat kolektif ialah kalimat umat. jalan besar. dalam wahyu yang diturunkan. keadaan hidup yang makmur dan baik. pemimpin. kalau i¶tamma bi bermakna meniru atau mengikut contoh seseorang..a. agama. ummah pl.a. amman. atau kufur terhadapnya (na¶udhubillahi min dhalik).s.s. perjalanan hidup umat itu adalah bersyariat. tanpa tujuan-tujuan atau sifat-sifat sebagai pelaksana ajaran dan syariat dari Tuhan. Umat Islam dipanggil umat yang terbaik dalam alQuran (ali¶Imran: 110). atau imam. yang bermaksud: mengarahkan perjalanan seseorang ke arah sesuatu arah yang tertentu. i¶tamma bidan ista¶amma bermakna: mengikut seseorang menjadikannya sebagai pemimpin.

atau di tepi-tepi semak. dengan pimpinan suci. ataupun mempunyai keahlian yang tinggi dalam bidangbidang tertentu. thaqafan. kalimat thaqafah itu mengandungi maksud-maksud: ketajaman. dan bukan sekular atau profane. yathqafu. menjadi lebih baik daripada keadaan yang dulunya tidak begitu baik. Tathaqqafa bermaksud: menjadi terdidik dengan baik. bukan sebagai kumpulankumpulan semut di pangkal-pangkal pokok. Ianya lebih menunjukkan pembentukan diri manusia sebagai insan dilihat dari segi akal dan budi serta disiplin dirinya sebagai makhluk rohaniah dan akliah. juga maksudnya mengatasi seseorang lain atau mengatasi sesuatu. atau mendidik seseorang atau menjaganya. Thaqafah pula maksudnya: membetulkan sesuatu. atau thaqufayathqafu.w. atau thuqufan. Dalam rangka konsep umat inilah perlunya difahamkan kedudukan kebudayaan Islam serta peranannya dan ciri-cirinya dalam hidup manusia. ataupun kedudukan yang berdisiplin yang timbul daripada ushaha tarbiah yang dilaksanakan.13 kepada syariat Illahi. ataupun menjadi berdisiplin. ataupun menjadi cerdas atau cerdik. thaqafan. sebagaimana yang dibentuk oleh Islam Kebudayaan menggunakan dalam bahasa Arab dan disebut antaranya dengan itu kalimat ath-tahaqafah. Ertinya dari segi bahasa. dan keahlian yang tinggi hasil pendidikan yang dilalui. ath-thaqafah al-Islamiyah bermaksud keseluruhan cara hidup dan berfikir serta nilai-nilai dan sikap. atau thaqafatan. yang semuanya itu timbul dan berkembang serta disuburkan dalam acuan syariat Islamiah dan sunnah Nabi s. tanpa maksud apa-apa. Apabila aspekaspek ini terdiri dengan baiknya dalam diri seseorang itu maka dengan . dan itu menjadikan umat itu kumpulan manusia yang mempunyai kedudukan yang suci. kecerdasan dan kecerdikan akal. termasuk institusi-institusi serta artifak-artifak yang membantu manusia dalam hidup. tanpa dimensi yang transenden sebagaimana yang dikatakan oleh Roger Garaudy dalam bukunya Mencari Agama di Abad ke-XX. Kalimat itu datangnya daripada kata dasar thaqifa. Dalam bahasa Arab klasik bermaksud: menjadi tajam akal seseorang itu.a. tanpa hubungan dengan ajaran Illahi.

terutama zaman moden ini. Kalimat itu datang daripada kata dasar: hadara. yang bermaksud: "Tuhan telah memberikan kepadaku pendidikan adab ± addabani ± dan Ia telah memperbaik atau menyempurnakan pendidikan adab itu terhadapku. tempat kediaman yang berhampiran dengan kawasan air. Kalimat al-hadarah digunakan bagi menyebut kehidupan secara kolektif dan peradaban yang tinggi (civilization). hadaratan. wilayah yang dibinakan kehidupan kekotaan di dalamnya. Dengan ini maka kalimat hadar dan hadarah dalam bahasa Arab klasik bermaksud: kawasan negeri yang didiami oleh manusia dan dibangunkan kehidupan kekotaan atau kehidupan yang agak maju berbanding dengan kehidupan mereka di kalangan orang-orang Badwi. Dalam hubungan ini kita boleh sebutkan hadis Nabi s. Schuon. Dengan itu digunakan kalimat alhadarah al-Islamiah. Ismail Faruqi bersetuju dengan kalimat adab itu dimaksudkan sebagai culture atau kebudayaan yang dikehendaki itu.a." Dan adab yang dimaksudkan ini adalah adab dalam pengertian yang paling luas yang merangkumi kemampuan meletakkan sesuatu itu pada tempatnya yang sewajarnya. yahduru. atau kawasan pendiaman. sebagaimana yang dinyatakan oleh F. Kalimat hadir bermaksud: datang. iaitu sifat yang timbul daripada kedlaman .14 sendirinya aspek-aspek lain dari hidupnya terbentuk sama.w. yang bermaksud: pergi menetap dalam kawasan negeri tempat ramai manusia yang menetap padanya. Berdasarkan kalimat-kalimat tersebut. suku yang besar. datang ke sebuah kota. berbeza daripada kawasan yang dipanggil badiyah. sebagai makhluk yang theomorphic. maka apabila membicarakan kebudayaan Islam dibicarakan juga aspek-aspek kehidupan sosial dan nilai-nilai yang berkenaan berdasarkan kepada ajaran Islam yang timbul dan diamalkan di kalangan mereka bila dibentuk kehidupan bernegara dengan kota pertahanannya serta kehidupan kolektifnya yang tersusun. oleh kerana inilah yang menjadi paksi bagi dirnya. Prof. Antara istilah yang elok diberikan perhatian adab.

iaitu wahyu yang ditanzilkan kepada Nabi Muhammad s. Tentang istilah-istilah yang berkenaan ini kita akhiri pebincangan kita dengan membicarakan semantic content atau kandungan maknanya bagi istilah din. Fathu¶rRahman. Kalimat al-din itu sendiri terdapat lebih dari empat puluh kai digunakan dalam al-Quran.15 ilmu dan disiplin sesorang itu. Kalimat syahadat dalam Islam itu yang berbunyi la ilaha illa¶Llah Muhammadu¶r- . Kesedaran tentang maksud adab yang menyeluruh sedemikian itu terbayang dengan nyatanya walaupun dalam tajuk kitab. (ali-µImran 19).w. dan Islam yang datang kepada Nabi Muhammad s. iaitu istilah yang digunakan dalam al Quran bagi menyebut Islam itu sebagai agama.a.s. atau point of view yang tertentu. Kalimat µIslam¶ itu sendiri bermakna µtunduk menyerah¶ dan µkesejahteraan¶. iaitu Ihya¶ µUlumi¶d-Dinnya Inilah antaranya istilah-istilah yang digunakan bagi menyebutkan identiti kolektif umat Islam. baik dari segiideational. sebagimana keadaannya dengan kebudayaan dan peradaban tradisional yang lain adalah berdasarkan kepada pandangan tertentu. seperti Adab ad-Dunya wa¶d-Din karangan Abul-Hasan al-Mawardi rahimahullahi Taala: dan huraian tentang kehidupan beradap itu didapati dalam karangan terbesar Iman al-Ghazali rahimahullahu Taala. dan Nabi Ibrahim a. 157). Sifat yang sedemikian bila disebarkan ke dalam masyarakat dan kehidupan budaya. adalah µmurni¶ dan sederhana yang merupakan agama Nabi Adam a. adalah merupakan pengembalikan kembali kepada agama fitrah yang asal yang paling pokok. dan yang kandungan semantiknya boleh membantu kita dalam memahami beberapa ciri.. dan juga axiological dalam kebudayaan Islam itu sendiri.a. antaranya dalam ayat yang bermaksud: ³Sesungguhnya agama (yang diterima) di sisi Allah ialah al-Islam´.w. institutional.s. (Cf. Peradaban Islam dan kebudayaannya. ataupun µmenjadi sama dengan Kehendak Tuhan¶. akan menimbulkan kesan yang menyeluruh di dalam kehidupan kolektif.

16 Rasulu¶Llah memberi maksud yang paling ringkas dan padat terhadap sikap dan roh Islam itu sendiri.1 Pengertian Politik Menurut Islam Politik adalah 'ilmu pemerintahan' atau 'ilmu siyasah'.2 Asas asas Sistem Politik Islam Asas asas sistem politik Islam ialah: . 4. Pengertian dan konsep politik atau siasah dalam Islam sangat berbeza dengan pengertian dan konsep yang digunakan oleh orangorang yang bukan Islam. 4. masukkanlah aku dengan cara yang baik dan keluarkanlah aku dengan cara yang baik dan berikanlah kepadaku daripada sisiMu kekuasaan yang menolong. iaitu 'ilmu tata negara'.0 GLOBALISASI DAN POLITIK ISLAM 4. Pengertian ini bertepatan dengan firman Allah yang mafhumnya: "Dan katakanlah: Ya Tuhan ku." (AL ISRA¶: 80 ) Diatas landasan ini para µulama¶ menyatakan bahawa : "Allah menghapuskan sesuatu perkara melalui kekuasaan negara apa yang tidak dihapuskan nya melalui Alquran. la bertujuan untuk menyimpulkan segala sudut Islam yang syumul melalui satu institusi yang mempunyai syahksiyyah untuk menerajui dan melaksanakan undangundang. Politik dalam Islam menjuruskan kegiatan ummah kepada usaha untuk mendukung dan melaksanakan syari'at Allah melalui sistem kenegaraan dan pemerintahan.

dan tidak ada jalan lain bagi manusia kecuali patuh dan tunduk kepada sifat Ilahiyyah Nya Yang Maha Esa -Bahawasanya hak untuk menghakimi dan mengadili tidak dimiliki oleh sesiapa kecuali Allah. dan di tangan Nyalah sahaja penentuan hidayah dan penentuan jalan yang selamat dan lurus.2.2 Hakimiyyah Ilahiyyah membawa pengertian pengertian yang berikut: -Bahawasanya Allah adalah Pemelihara alam semesta yang pada hakikatnya adalah Tuhan yang menjadi Pemelihara manusia. Oleh kerana itu. Tidak mungkin ianya menjadi milik sesiapa pun selain Allah dan tidak ada sesiapa pun yang memiliki suatu bahagian daripadanya. Firman Allah yang mafhumnya: "Dan tidak ada sekutu bagi Nya dalam kekuasaan Nya.2.17 4. . manusia wajib ta'at kepada Nya dan ber'ibadat kepada Nya -Bahawasanya hanya Allah sahaja yang memiliki hak mengeluarkan hukum sebab Dialah satu satu Nya Pencipta -Bahawasanya hanya Allah sahaja yang memiliki hak mengeluarkan peraturan peraturan." (A1 Qasas: 70) "Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. sebab Dialah satu satu Nya Pemilik -Bahawasanya hukum Allah adalah sesuatu yang benar sebab hanya Dia sahaja Yang Mengetahui hakikat segala sesuatu.1 Hakimiyyah Ilahiyyah Hakimiyyah atau memberikan kuasa pengadilan dan kedaulatan hukum tertinggi dalam sistem politik Islam hanyalah hak mutlak Allah." (A1 An'am: 57) 4." (Al Furqan: 2) "Bagi Nya segaIa puji di dunia dan di akhirat dan bagi Nya segata penentuan (hukum) dan kepada Nya kamu dikembalikan.

Para rasul sendiri yang menyampaikan hukum hukum Allah dan syari'at syari'atNya kepada manusia. Yunani.w. kita telah menyaksikan kebangkitan dan kejatuhan pelbagai bangsa dan tamadunnya Kita telah menyaksikan kegemilangan dan kejatuhan tamadun Mesir. Allah berfirman dalam surah Ali-Imran ayat 3:140 yang bermaksud : ³Dan masa (kejayaan dan kehancuran) itu Kami pergilirkan di antara manusia (agar mereka mendapat pelajaran)´.3 Risalah Jalan kehidupan para rasul diiktiraf oleh Islam sebagai sunan al huda atau jalan jalan hidayah. Parsi. Jalan kehidupan mereka berlandaskan kepada segala wahyu yang diturunkan daripada Allah untuk diri mereka dan juga untuk umat umat mereka. akibat peperangan sesama sendiri. Sepanjang abad ke-6 hinggalah abad ke-15. pada abad ke-6 Masihi berkembang dengan meluas ke seluruh dunia dengan obornya dijulang oleh pemimpin demi pemimpin sehinggalah kejatuhan Khilafah Uthmaniyyah Turki pada tahun 1924. Mesopotamia. kerana peribadi kepimpinan . dunia berpaksikan umat Islam yang menjadi pemimpin terhadap halatuju sosio-ekonomi-politik dunia. 5. 4.0 GLOBALISASI DAN CABARAN KE ATAS UMAT ISLAM Berdasarkan sejarah manusia. kerana perebutan wilayah. Kemudian. Kemunculan Islam dengan kelahiran Ar-Rasul s. Rom.a. Byzantin dan Islam.18 Hakimiyyah Ilahiyyah membawa erti bahawa teras utama kepada sistem politik Islam ialah tauhid kepada Allah di segi rububiyyah dan uluhiyyah Nya.

begitulah yang sedang berlaku pada masa kini. dan kamu menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar´ (Al-Isra¶ 17:4) . Allah berfirman : ³Sesungguhnya engkau dapati yang paling keras memusuhi orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang yang mempersekutukan Tuhan´. (Al-Maidah 5:82) ³Dan telah Kami buat keputusan untuk Bani Israel di dalam kitab: Sesungguhnya kamu akan membuat bencana di muka bumi dua kali.19 maka muncul pula Tamadun Barat Kristian yang mendominasi dunia dan menjadi paksi pada perkembangan manusia. Dengan penguasaan media cetak dan elektronik. 5.1 Tamadun Zionis-Yahudi Abad 21 menderitai krisis kemanusiaan yang parah akibat daripada hegemoni Zionis-Yahudi yang menunggangi Amerika Syarikat untuk meneruskan agenda Zionis mencengkam dunia. apabila Gerakan Zionis dengan kekuatan ekonomi. Mereka kini mengadu domba umat Islam dan Kristian Barat dengan pelbagai cara melalui kekuatan yang ada. media dan politik di Amerika Syarikat dan Eropah mengambil alih hegemoni tersebut dan digantikan dengan Tamadun Yahudi-Zionis yang mencengkam dunia sehingga saat ini. mereka memastikan agenda pemusuhan diteruskan di samping melemahkan generasi muda dengan budaya hedonistik dan satanik. Sebagaimana kaum Aus dan Khazraj diadu domba oleh masyarakat Yahudi di Madinah sebelum kedatangan Islam. Dominasi Tamadun Barat sampai ke kemuncaknya.

2 STRATEGI MENGHADAPI CABARAN Persoalan yang selalu dibincangkan di kalangan aktivis Islam ialah bagaimana untuk menghadapi ancaman Zionis-Yahudi yang sedang mencengkam dunia Islam. Afghanistan. Kedua. Kadar kelahiran anak luar nikah di AS dan UK adalah yang tertinggi di kalangan negara maju. Setiap tahun rakyat Amerika Syarikat membelanjakan AS$10 billion untuk bahan pornografi manakala pada tahun 2003. agar mereka kembali (ke jalan yang benar) (Ar Rum 30:41) . Jessica Williams (2004). bebas dan merdeka. Chechnya dan seumpamanya. Lazimnya. Pertama. Mereka seboleh-bolehnya mengelakkan sebarang konfrontasi dengan mana-mana pihak. tamadun Barat sedang menghadapi krisis moral dan sosial yang amat tenat. Setiap minggu. (Lihat 50 facts that should change the world. apatah lagi dengan pihak pemerintah. Allah Ta`ala berfirman: Telah nampak kerosakan di darat dan di laut disebabkan kerana perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka. Memang sukar untuk menentukan jalan mana yang terbaik untuk umat ketika ini kerana setiap tindakan bergantung pada situasi dan kondisi. purata 88 orang kanak-kanak dibuang sekolah di Amerika Syarikat kerana membawa senjata. Kashmir. mereka pada umumnya memilih jalan perang kerana tidak diberi pilihan untuk hidup bermaruah. dari siri perbincangan yang dibuat di dalam dan di luar negara. pada masa yang sama. terhormat. Namun. Iraq. terdapat dua jenis reaksi yang berbeza. negara itu membelanjakan AS$396 bilion untuk melengkapkan pasukan tenteranya. dari kalangan yang bermastautin di Barat dan di negara yang tidak terlibat dalam peperangan. dari kalangan generasi yang dijajah seperti Palestin. majoriti memilih jalan dakwah dan memperhebat gerakan penerangan mengenai Islam dengan menggunakan teknologi media yang terkini.20 5. Setiap seorang dari tiga orang kulit hitam di Amerika Syarikat kemungkinan akan dipenjarakan kerana kesalahan jenayah.

puluhan ribu umat Islam baik yang telah lama menganut mahupun yang baru telah berbondong-bondong memasuki Makkah dengan aman setelah bandar suci itu diserahkan kepada Ar-Rasul s.1 Menggunakan Peluang Di sebalik cabaran dan masalah yang dihadapi. Kesedaran agama ini adalah ruang terbaik untuk Islam berkembang. Teknologi media yang semakin canggih memungkinkan ajaran Islam dapat dicapai melalui internet dengan berkesan. cepat dan global. Peluang ini ini mesti direbut dan digunakan untuk memartabatkan dirinya. Islam terbukti berkembang dengan positif selepas Perjanjian Hudaibiyyah berbanding ketika perang sedang memuncak dan ini merupakan bukti bahawa suasana aman adalah prasyarat terhadap perkembangan dakwah yang pesat. Perang ke atas pengganas telah mengakibatkan masyarakat Barat yang berbudaya µingin tahu¶ semakin mendalami ajaran Islam sehinggakan semakin ramai yang menganut Islam. tanpa perang.a. kesedaran beragama di kalangan semua penganut agama di dunia semakin meningkat akibat dasar pembangunan yang berasaskan faham sekularisme dan materialisme yang semakin global.21 ³Sehingga mereka merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya. umat Islam mempunyai peluang dan kekuatan berdasarkan perkembangan dan situasi yang ada. Umat Islam sendiri semakin ramai yang cuba dan berusaha untuk menghayati Islam secara menyeluruh akibat kegagalan sistem pemerintahan warisan penjajah yang dipaksakan ke atas mereka.2.2 Mengelakkan Konfrontasi Umat Islam mestilah mengelakkan diri daripada terus berkonfrontasi dengan Barat.2. .w. dan akibat perbuatan mereka itu adalah kerugian yang besar´(At Talaq 65:9) 5. Misalnya. Pada masa yang sama kita mesti memperhebat usaha-usaha dakwah bil hal dan dialog antara agama. Hanya setelah dua tahun Perjanjian Hudaibiyyah ditandatangani. 5.

negara menjadi menjadi aman dan damai. Ulama-Ulama abad 21 harus mempunyai ilmu perbandingan agama sebagai manhaj dakwah abad baru. Akibatnya maka ramailah ulama dan intelektual yang bisu.2. dalam keghairahan berdialog.4 Memperkasa Martabat Ulama dan Sarjana Umat Islam mesti memperkasa martabat ulama dan sarjana dengan memberi kebebasan dan hak membuat kajian. Namun. Dr Abdul Hamid Abu Sulayman. (lihat Islam under siege. kita perlu mengingati panduan al-Quran yang jelas menegaskan ³lakum di nukum wali ya din´ di dalam pengertian kita menghormati perbezaan aqidah masing-masing. Malaysia menggambarkan nasib para intelektual di dunia Islam seperti berikut: The Muslim scholar is either caught between the ignorant Mullahs threatening him with Jahannam or the corrupt rulers threatening with jail. . pekak dan tuli dalam pengertian tidak lagi berani menegur pemerintah kerana serba ketakutan atau ditakut-takutkan. 91-92) 5. 5.3 Memperhebat Dialog Antara Agama Umat Islam mestilah melahirkan pakar-pakar dalam bidang perbandingan agama ketika semua agama sedang mengalami kebangkitan masing-masing di seluruh dunia. begitu juga status ulama dan intelektual harus menyamainya kerana ilmu adalah panduan hidup dan panduan beragama. Namun demikian. nasib ulama dan intelektual di dunia Islam amatlah memilukan sehinggakan ramai yang menjadi buruan pemerintah kerana lantang memperjuangkan kebenaran dan keadilan.2. hal. Sebagaimana pihak pemerintah mempunyai pelbagai keistimewaan dan kemudahan untuk memerintah.2. Mantan Rektor Universiti Islam Antarabangsa. menulis dan menyampaikan ilmu dengan bebas dan bertanggung jawab. maka kerajaan akan bertambah kuat.22 5.5 Mengeratkan Hubungan Ulama-Umarak-Ummah Sejarah perkembangan Islam telah membuktikan bahawa apabila hubungan kesalingan antara ulama dan umarak menjadi erat dan kental. ummah akan terbela.

melepaskan geram dan marah tanpa berkemampuan untuk bertindak membela nasib umat yang menderita. maka pemerintahan akan lemah. Proses urbanisasi atau perbandaran yang terlalu cepat dan tidak terancang 2. negara akan hancur sama ada kerana perpecahan dalaman akibat serangan luar atau ditimpa bala bencana. Melaka dan Aceh membuktikan bahawa wujudnya kesalingan ini telah menjadikan kerajaan tersebut menjadi pusat perkembangan Islam yang paling penting dan berpengaruh pada abad 14 sehingga ke-17. Semangat kekitaan yang berdasarkan persaudaraan Islam (ukhuwwah Islamiyyah) semakin lumpuh. Akhbar S.2.6 Menyemarakkan Semangat Kekitaan Ibn Khaldun (1332-1406) dalam kitab agungnya Mukadimah menekankan kepentingan semangat kekitaan sebagai prasyarat untuk bangun sebagai suatu bangsa yang kuat dan berpengaruh. Perubahan demografi yang dramatik akibat ledakan pertambahan penduduk.23 Di Alam Melayu. Pertubuhan NegaraNegara Islam (OIC) yang antara tujuannya untuk menyatukan umat. 138). sejarah kerajaan Islam Samudera Pasai. 5. ummah tidak terbela. 3. dunia Islam menderitai perpecahan yang parah. 5. Kadar penghijrahan yang besar ke dunia Barat. Ahmad menyatakan 10 sebab mengapa semangat kekitaan hampir lumpuh di batang tubuh umat Islam: 1. Jenayah rasuah tak terbendung . Katanya: ³ Kuasa raja dan kekuasaan sesebuah dinasti secara meluas hanya boleh ditegakkan melalui usaha sesuatu kumpulan dan perasaan kekitaan (Mukadimah. Jurang miskin-kaya semakin melebar 6. zalim dan autokratik. 4. sebaik sahaja ulama dan umarak bermusuhan. Sebaliknya pula. hal. telah merosot peranannya sekadar tempat meluahkan perasaan. Pemerintah yang lemah. Akibat badai globalisasi yang melanda dunia pada hari ini.

24 7. sesungguhnya telah aku sampaikan. yang jika kamu pegang teguh. . kita menyeru semua pemimpin dunia Islam yang berpegang kepada apa yang diseru oleh baginda Ar-Rasul s. wahai manusia. Menurut Qodri Azizy masyarakat Islam dalam menilai globalisasi tersebut terbahagi kepada tiga kelompok besar: Sikap dari golongan kaum Muslimin yang anti barat dan anti modernisme. iaitu. Budaya materialisme menggantikan agama dan adat resam 8. ³Maka perhatikanlah perkataanku itu. Krisis identiti yang parah antara elit dan massa 10. kelompok tersebut menjadikan pemisahan antara agama dan politik atau masalah keduniaan lainnya. Kelompok yang bersikap positif dan secara automatik tidak bersikap anti  terhadap barat dan modenisasi.0 PENGUBAHSUAIAN DAN RESPON ISLAM Dalam menghadapi arus globalisasi ini menjadikan kita harus bersikap positif dan penuh hati-hati. Kelompok ini menjadikan barat sebagai kiblat dan role mode masa depan atau bahkan menjadikan barat menjadi way of life. Budaya hedonistik yang subur akibat penyiaran media yang tidak terkawal Sebagai langkah awal untuk menggembalikan semula semangat kekitaan ini.´ (Sirah Nabawiyyah. ms 435). Kitabullah dan Sunnah Nabi-Nya. Aku tinggalkan sesuatu kepada kamu. al-Buti. 6. Kelompok tersebut menerima dari barat dengan menggunakan penyaranan dan melakukan pembunuhan apabila tidak sesuai dengan prinsip mereka. 9.  Kelompok yang terpengaruh oleh modenisasi dan sekulerisasi. (Qodri Azizy: 2003).a.w. kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. dalam Khutbah Wada¶ yang merupakan formula illahi untuk umatnya meneruskan peranan kekhalifahannya. Kualiti pendidikan semakin merosot.  Kelompok ketiga ini melakukan kerjasama dengan barat dan menunjukan identitasnya.

Masalah kemiskinan dan marginalisasi tidak ada kaitannya dengan globalisasi dan neolibralisme. Manusia tidak mengetahui senario besar dari Tuhan dari perjalanan umat manusia. Mereka melihat kenapa umat Islam mundur merupakan akibat dari kebanyakan umat Islam memakai ideologi lain sebagai pijakan dasar dari pada al Quran. Bagai mereka globalisasi  . Globalisasi dan kapitalisme bagi mereka salah satu agenda barat dan konsep non Islami yang di paksakan untuk masyarat muslim. Paradigma Tranformatif terhadap Kapitalisme global. dan mengalineasi masyarakat. marginalisasi.    Paradigma revivalis terhadap kapitalisme global. Maka respon umat Islam terhadap kemiskinan sesuai dengan perkembangan kapitalisme global terbagi menjadi empat paradigma umat Islam: Paradigma tradisionalisme tentang kapitalisme global. disebabkan oleh ketidakadilan sistem. Paradigma kaum modernis menilai tentang kemiskinan berakar pada persoalan karena ada sikap mental atau budaya ataupun teologi mereka. Sedangkan dalam al Quran sebagai petunjuk yang benar sebagai fungsi bermasyarakat dan Negara. Pemikiran tradisionalisme ini tentang kapitalisme global yang menyebabkan kemiskinan adalah merupakan hakikat dan rencana Tuhan. ekonomi dan politik yang tidak adil.25 Akibat yang ditimbulkan oleh globalisasi tersebut menyebabkan kemiskinan dan bentuk humanisasi yang meluas. Paradigma modenisme terhadap kapaitalisme libral. Sedangkan globalisasi adalah merupakan projek kapitalisme yang lain bagi golongan ini menjadikan sebab kemiskinan. Jika kita perlu maka kita perlu menyiapkan umat Islam untuk bersaing dalam globalisasi. Kemiskinan tidak ada sangkut pautnya dengan globalisasi dan kapitalisme. Mereka percaya bahawa yang menyebabkan kemiskinan rakyat.

(Qodri Azizy: 2003). segenap budaya sosial yang mana kehidupan masyarakat bergantung. Dari ajaran tersebut menjadikan kita mampu mendialogkan antara kepentingan dunia dan akherat.26 dan kapitalisme merupakan ancaman bagi orang-orang miskin. . Kerana globalisasi untuk kepentingan dan akumulasi berbagai kapital besar untuk menghancurkan lingkungan hidup. dasar motifasi dan inspirasi kebaikan dan kemajuan dunia. Nilai Islam menjadikan landasan. (Mansuor Fakih: 2002). Sebagaimana dalam ajaran Islam lebih menekankan keseimbangan antara dunia dan akhirat.

27 RUMUSAN y Gelombang globalisasi kontemporari adalah yang terbesar dan terkuat pernah melanda dunia. y Kebaikannya perlu dimakmurkan dan dimanfaatkan oleh rakyat negara ini. terutamanya kekayaan dalaman (inner riches) yang terdapat dalam agama dan tradisi kita baik yang berupa kerohanian mahu pun yang berupa intelektual atau keilmuan. . y Kita perlu menggunakan segala kekuatan dan kekayaan yang ada pada kita. Demi menjamin proses pembinaan peradaban di negara ini di atas landasan kerohanian dan moral yang dituntut oleh Islam dan agama-agama lain berterusan tanpa banyak terjejas. kita dipanggil untuk menilai buruk baik fenomena globalisasi ini dengan lebih teliti lagi. Keburukannya perlu dihindari dan diatasi sebaik mungkin. Pengaruhnya sungguh besar dan luas sehingga ia meliputi semua bidang peradaban.

Aktiviti ekonomi tidak dliasingkan mahupun dipencilkan daripada dirnensi kehidupan lain. Beberapa perkara asas yang perlu diiakukan ialah memastikan bahawa kita cekap dalam cara kita menguruskan hal ehwal kita dan mesti ada kualiti dalam apa juga produk yang kita hasilkan atau perkhidmatan yang kita berikan. Walau bagaimanapun. Apapun. Penswastaan perkhidmatan bererti perbelanjaan pengguna. Sama ada disedari ataupun tidak. globalisasi dilihat sebagai kuasa luaran yang datang dari barat atau negaragmaju yang boleh memberi kesan terhadap aktiviti ekonomi tempatan kita. penyusunan semula pelbagai aktiviti untuk memudahkan pelaburan yang memberi ganjaran-terhadap inisiatif individu dan peningkatan peranan sektor swasta (Forum Dasar Global. daripada satu kumpulan ke satu kumpulan dan daripada kerajaan kepada kerajaan bergantung pada pengertian globalisasi kepada setiap seorang daripada kita. peranan kecil kerajaan dan saiz belanjawan. Apakah yang dimaksudkan menjadikannya global? Siapakah yang mengglobalkan sesuatu? Penuiisan tentang ekonomi naenunjukkan bahawa terclapat beberapa perkara yang dikaitkan dengan globalisasi: pasaran bebas. pengagihan clan pengguna-an barangan dan perkhidmatanz Globalisasi aliran dan dasar ekonomi amat jelas 'sel<ali mempunyai kesanterhadap sistem dan l MULTAQA ULAMA SEDUNIA - budaya di dalam negara. Pada peringkat kebangsaan. Namun maksud harafiah globalisasi ialah menjadikannya global. Ketidaktentuan pasaran kewangan berupaya dengan sekelip mata menjadikan klta lebih miskin. kebimbangan dan tindak balas individu terhadap kesan giobalisasi akan berbeza daripada seorang individu kepada individu yang lain. pengaruh institusi dan pasaran kewangan antarabangsa terhadap keutamaan dasar kebangsaan. jika nilai saham dl pasaran jatuh dengan mendadak. 199811 Inilah amalan ekonomi bersifat kapitalistik-turbo yang diterima pakai pada dasarnya oleh negara maju. Kemajuan dalam teknologi komunikasi makiumat internet menjadikannya mustahil bagi mana-mana negara membebaskan dirinya daripada fenomena globalisasi. ekonorni merujuk kepada peraturan Wang dan sumber di dalarn sesebuah negara terutama dari segi pengeluaran. perubatan dan perkhidmatan pendidikan). penswastaan pelbagai fungsi yang dahulunya ditanggung oleh kerajaan (seperti bekalan air. Untuk hidup. Dasar pasaran terbuka adalah suatu cabaran kepada ekonomi tempatan kita kecuali kita boleh menawarkan produk atau perkhidmatan yang leblh berkualiti dan infrastruktur kita pula lengkap dan pengurusan kita cekap. sosial dan budaya. Justeru. begitu juga individu. lstilah ini digunakan untuk hampir semua perkara yang berkaitan dengan el<0n0mi. tenaga. Khalijah Mohd Salleh %~ Pengenalan Globalisasi adalah ungkapan yang begitu popular sekarang lni. Oleh hal yang demikian . kerajaan menghendaki kita menguatkan kelebihan persaingan kita demi kehidupan negara. Sumber utama kita ialah manusia. kita perlu memahami giobalisasi dan memberi tindak balas secara positif.28 LAMPIRAN Peranan Wanita Islam dalam Menghadapi Cabaran Globalisasi Oleh: . mencipta keuntungan. yang pastinya setiap orang terlibat dengan globalisasi sama ada kita ambil kisah untuk memikirkan sejenak implikasinya ke atas kehidupan kita ataupun tidak. sensitiviti. Kos sara hidup akan meningkat.

keselesaan ataupun kualiti. Dengan pengenaian ringkas mengenai globaiisasi. kertas kerja ini memberi fokus kepada cabaran yang dihadapi oleh wanita. Ia mengumpan orang ramai membeii produk ini.t. Barulah kita dapat mengharapkan Sumber bahan kita diuruskan dengan baik dan kita terus maju danmembangun. menyediakan kita . mungkin juga cukup untuk memenuhi keperluan kewangan keluarga untuk beberapa bulan yang berikut. suatu contoh mudah iaiah penyerahan pizza ke depan pintu dengan hanya mendail nombor Pizza Hut. Mesin basuh telah mengurangkan satu Iagi beban kerja fizikal daripada banyak wanita. kita perfu memastikan bahawa potensi bakat sumber manusia kita cukup membangun. kreatif dan produktif. jadi.w. Senario ini tentu sekali akan menjadi berbeza di kaiangan wanita dari negara berstatus sosioekonomi yang lebih rendah atau di negara kurang membangun. Allah s. masyarakat. Kita perlu menjaga keselamatan keluarga. Seterusnya.29 itu. bijak. Tetapi pengurangan masa bagi aktiviti domestik ini tidak memberi kita lebih banyak masa untuk berehat. kerajaan. Dorongan untuk berbeianja sentiasa ada biarpun ia atas nama gaya hidup. Sebagai seorang hamba kita hendaklah patuh kepada apa yang diperintahkan kepada kita dan sebagai khalifah kita adalah (vicegerent) wakil Allah. persekltaran dan juga diri kita sendiri. produktiviti meningkat berfipat ganda.w. Urusan bofeh diseiesaikan dengan Iebih pantas. kita akan selamat di dunia dan di akhirat.a. Penswastaan perkhidmatan kesihatan dan pendidikan. para pekerja dalam perbadanan multinasional atau sektor swasta diberhentikan dengan pampasan yang terhad. akhirnya meningkatkan kos kehidupan. Bukan sahaja manusia mesti berilmu tetapi mereka mesti juga memuaskan. Oleh itu harapan itu ada tetapi bagaimanakah kita melaksanakan ajaran ini? Peranan utama lelaki dan perempuan aclalah sebagai hamba dan khalifah Allah. dan tiada halangan kepada pengagihan produk dan perkhidmatan pada bila-bila masa dan di mana juga. lmpak Globaiisasi terhadap Sosial Seiring dengan globalisasi ialah penggunaan teknoiogi tinggi moden yang mempertingkatkan kecekapan. Satu-satu faktor yang menentukan sama ada kita menerlma pakai penggunaan teknologi ini ataupun tidak. bergantung sama ada kitabekerjasdi luar rumah ataupun tlclak dan mempunyai peruntukan dana yang mencukupi.µ PERANAN WANITA ISLAM DALAM MENGHADAPI CABARAN CLOBALIS/\SI' _ lain seperti -keluar bekerja. Sifat semua aktiviti ekonomi yang berorientasikan keuntungan. Dalam keadaan iain iklan dihantarkan ke hadapan pintu yang memaklumkan orang ramai mengenai adanya produk yang sering dijual pada harga yang dikurangkan. secara automatik akan mernbataskan akses kepada pelbagai aktiviti pendidikan dan budaya hanya kepada mereka yang kaya atau mewah. Apabila situasi ekonomi jatuh. Kertas kerja ini berakhir dengan impiikasi perbincangan terhadap peranan dan tanggungjawab wanita. Bagaimana pula selepas itu? Peranan dan Tanggungjawab Apakah peluang hidup dalam situasi kompleks yang tidak menentu ini? Sebagai orang Islam kita mélsti percaya bahawa kita boleh hidup. pasaran akan dipenuhi dengan semua jenis teknologi menggunakan ketuhar sebagai ganti kayu api untuk memasak bagi mengurangkan masa memasak sebanyak hampir 75 peratus daripada masa pernah diambil. Sebaliknya kita penuhi masa kita dengan aktiviti 2 . Nabi Muhammad s. mengingatkan kita yang baginda meninggalkan kita dua perkara: al-Quran dan al-Sunnah dan sekiranya kita patuh dengan apa yang ditetapkan kepada kita oleh al-Quran dan al-Sunnah. hanya orang yang mewah sahaja akan mendapat faedah pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. peranan yang boleh mereka mainkan dan tanggungjawab mereka.

Allah yang kita sembah dan pertolongan-Nya kita cari. kecekapan. Malaysia bernasib balk mempunyai sebilangan wanita clengan pendidikan di peringkat ketiga (tertiary) yang meneroka ke dalam pelbagai jenis profesion dan menjawat pelbagai jenis jawatan termasuk jawatan pengurusan tinggi.. Daripacla Surah Azzariat (51 :56) kita diajar bahawa Allah mencipta iin untuk berkhidmat kepada Allah. emosional. Kedah dan Pahang. intelektual. Kita dihina. lni bukan hanya untuk kehidupan manusia tetapi untuk memblarkan kita nwengalami faedah. Bagaimanapun kita diperlngatkan bahawa kepada Allah kita akan kembali. keseronokan dan rahmat menjadi seorang wanita dan menjadi seorang lbu. kita mengambil wuduk lima kali sehari dengan penuh kesedaran bukan.urnrnul kitab. PERANAN WANITA ISLAM DALAM MENGHADAPI CABARAN GLOBALISASI . Kita memaaf dan melupakan clemi memastikan yang kita bersih dari segi émosi. Pertama kita clikehendaki mengenali hakikat bahawa kita mempunyai Allah. penduduk Malaysia sekitar 23 juta orang dengan 65. Peranan Biologi sebagai Seorang Wanita Menurut Banci Penduduk tahun 2000.Sebagai contoh.3MULTAQA ULAMA SEDUNIA biarpun ia fizikal. Dia juga mengingatkan kita kepada Hari Kiamat agar menjalani kehidupan cara Islam bagaikan menggenggam bara arang.30 dengan sumber asli de'mi untuk memenuhi keperluan kita untuk membangunkan sebuah masyarakat bertamadun. Daripada Surah al-Muik (67:2) kita diingatkan yang Allah berupaya mematikan dan menghidupkan sesiapa yang clikehenclal<i~Nya supaya Dia boleh menguji siapa di kalangan kita yang terbaik dalam amalan kita. Raja Hari Akhirat. dan di bahagian dunia tertentu diancam apabila kita memakai tuclung kepala ataupun memakai jubah. Dari satu segi. dengan cara itu bolehlah kita mengharapkan keselarasan dalam rentak tingkah laku s05ial rakyat Malaysia ke arah merealisasikan matlamat pembangunan negara. justeru. Kelantan. Apa yang kita perlukan ialah supaya semua orang bekerja secara kerjasama untuk menangani cabaran ini. Cara hidup Islam cliajar di dalam al-Quran dengan prinsip asasnya dinyatakan dengan jelas dalam surah all-Fatihah . Kita memohon kepada-Nya supaya memberi menunjukkan kepada kita jalan kehidupan yang lurus. yang pada telahan saya orang Islam sudah mula mengalaminya hari ini. kerohanian mahupun s0sial. Peranan kita sebagai khaiifah boleh dilaksanakan dengan banyak cara bergantung pada kecenderungan. 49 peratus wanita clan tahap urbanisasi kurang daripada 40 peratus bagi negeri Perlis. Angka ini hampir setengah daripada keseluruhan penduduk. Sesungguhnya ini suatu cabaran kepada orang Islam hari ini terutamanya mereka daripada generasi hari ini yang lahir apabila Malaysia berkeadaan dan berkedudukan lebih baik dari segi kebendaan berbanding keadaan dua generasi yang lalu. Nisbah wanita di Malaysia hampir lima puluh peratus. pencipla kita yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Islam sebagai suatu cara hidup mengutamakan kebergihan dalam-setiap aspek kehiclupan . Wanita Malaysia. jalan yang dirahmati dan bukannya jalan salah ataupun jalan mereka yang sesat. minat dan tentu sekali peluang kita. Kita mesti teruskan dengan proses pembiakan (penambahan) manusia.1 peratus Bumiputera. Peranan biologi kita sebagai seorang wanita akan tetap tidak berubah. hanya membersihkan diri kita secara fizikal tetapi membersihkan jiwa kita secara sirnbolik. oleh itu boleh diharapkan untuk -memainkan peranan bermakna apabila berhadapan dengan cabaran globalisasi. Kita boleh dan harus bergantung pada kuasa wanita untuk rnembantu mengekalkan komitmen negara untul§ menjadi negara perindustrian dan maju. Wanita aclalah sumber manusia negara.

Ku rsus mengenai perkahwinan diberikan kepada pasangan yang akan berkahwin. Masyarakat cenderung mempunyai iebih banyak individu bermasalah apabiia anak-anak kecii ini rnembesar menjadi remaja dan orang dewasa. Akar budaya keagamaan Bumiputera bagi gaya hidup kita akan digantikan oleh eiemen-elemen asing apabila kita méngizinkan diri kita sendiri didedahkan kepada maklumat dan pengaruh asing tersebut. Pengasuh anak yang diamanahkan penjagaan anak-anak mereka oleh ibu adaiah orang yang sangat penting bagi anak-anak kita. Peranan ini kelihatan janggal antara satu sama iain. Juga tidak mudah bagi wanita yang benar-benar berminat dalam kedua-dua kerjaya dan kehidupan keluarga meninggalkan salah satu daripadanya. Mungkin juga Iebih baik jika pasangan ini juga diberikan kursus mengenai keibubapaan yang berkesan dan bermakna. Mereka memerlukan kaunseiing dan bimbingan ketika ikatan kasih mereka masih kuat dan bukannya ketika perceraian akan berlaku. ' Sungguh membimbangkan bagi kita untuk melihat pasangan muda yang bercerai hanya selepas dua tahun berkahwin. wanitalah yang akan mengandungkan anak. Tentu sekali ini mempunyai sesuatu kesan tefhadap kehidupan keiuarga.31 Dengan peranan biologi itu. Bagaimanapun. . pendidikan dan kelayakan yang lebih baik telah menarik wanita untuk menyertai tenaga keria. Mungkin bagi ibu bapa masa kini untuk memainkan peranan mereka secara berkesan. Tambahan puia tidak semua wanita bofeh berhenti kerja tetapi semua kanak-kanak memerlukan penjagaan yang baik. Tahap hubungan antara pasangan mesti menggambarkan kasih sayang dan hormat-menghormati antara satu sama lain. suami dan isteri tidak boieh mengabaikan peranan mereka sebagai ibu bapa. Sebagai Pemeliharaan Budaya dan Persekitaran Islam Globalisasi aliran dan dasar ekonomi rnempunyai kesan terhadap sistem sosial dan budaya di dalam negara. Penggunaan bahasa lnggeris dipromosikan secara hebat dan ini rnenjadikan penggunaan bahasa tempatan. kemesraan dan perhatian. Jadi bagaimanakah perkara ini bbleh diselesaikan? Bagaimanakah penjagaan kanak-kanak boleh diinstitusikan? Apakah yang mesti diiakukan oleh ibu bapa untuk memastikan yang anak-anak yang mereka tinggalkan ini apabiia mereka pergi bekerja tidak dinafikan kasih sayang. Keperitan hidup dengan ibu atau bapa tunggal atau tanpa ibu bapa adaiah berpanjangan. Paling fidak yang boieh mereka lakukan iaiah mema-stikan bahawa mereka menjadi model contbh wanita untuk anak-anak mereka terutama dalam mengekalkan hubungan suami isteri yang baik. Dengan menyelesaikan masalah-masalah emosi itu. Kanak-kanak dinafikan kasih sayang ibu bapa. perindustrian. Lembaga Penduduk dan Perancangan Keiuarga Malaysia (LPKM) mempunyai objektifnya mengukuhkan institusi keluarga dengan mengenai pasti faktor yang mempengaruhi dan membangunkan serta mempromosi program keluarga dan keibubapaan dengan matlamat 5 MULTAQA ULAMA SEDUNIA ' melahirkan rakyat yang benanggungjawab. iaitu bahasa Malaysia kurang berfungsi. lni termasuklah kemasukan budaya Barat yang terdiri daripada makanan segera. Kita perlu pastikan yang khidmat penjagaan kanakkanak terus memenuhi standard bagi pembesaran dan perkembangan awal alam kanak-kanak yang teratur. kita dapat mengharapkan anakanak kita membesar dan berkembang dengan baik dalam aspek Iain keperibadian mereka. Cara pasangan melayan dan berinteraksi antara satu dengan Iain boleh rnemberi kesan kepada kestabilan dan keselamatan emosi dalam diri kanakkanak kerana ciri-ciri tersebut sangat penting bagi pembangunan keperibadian normal kanakkanak itu.3 Semoga ibu bapa muda kita akan bertindak pantas dan menyokong usaha yang diambil oleh Lembaga untuk memastikan yang institusi keluarga di Malaysia kukuh dan kanak-kanak di Malaysia gembira dan sihat sejahtera. perfumbaan Formula 1 menerusi program budaya dan sukan di TV melalui satelit. Bagaimanapun. asuhan mesra dan perneliharaan yang mereka perlukan bagi pembesaran dan perkembangan yang baik.

memastikan program hiburan ditutup semasa azan dan pada waktu solat. jika kita mematuhi secara rutin waktu soiat kita dan pembacaan al-Quran pada waktu subuh ataupun maghrib. Apa yang penting kepatuhan solat akan . Sebaik sahaja tabiat sedemikian diwujudkan di rumah.kehidupan bebas antara ielaki dengan perempuan yang bukan mahram seperti kebebasan menzahirkan perasaan seperti berpelukan dan berkucupan di tempat awam cara hidup yang sangat kebendaan dan (individuaiistik. Contoh amalan yang mudah ini akan mernbantu mengingatkan belia kita mengenai waktu solat mereka. khususnya di keclai yang sangat hampir dengan masjid. kedai makan dan pemilik keclai Ini mempengaruhi pengunjung supaya meninggalkan kesedaran dan penghormatan mereka kepada agama mereka. ia menjadi adat bagi mereka untuk melakukan perkara yang sama apabila mereka hiciup sendiri. Ini bercentangan dengan prinsip bahawa Islam. Jadi kita mempunyai tanggungjawab dari segala hak untuk menyediakan cara hidup alternatif terutama bagi rnereka yang mengarnalkan tingkah Iaku yang tidak diingini kerana kejahilan. anak-anak kita akan segera dibentuk untuk mengembangkan tabiat yang sama. kesombongan hingga kepada tingkah iaku lucah apabila cuba mengatasi orang lain. Hari _ini orang hampir mengatakan bahawa agarna adalah hal periloacli dan oleh itu tidak boleh dlcampuri secara umum. Kita harus menghormatl dan mematuhi waktu solat kita. juga rnenjadi amalan baik untuk 6 PERANAN WANIT/I ISLAM DALAM MENGHADAPI CAB/IRAN GLOBALISASI memaklumkan kepada anak kita kemungkinan mereka. " Apa yang lebih mengancam iafah kemasukan nilai bukan lsiam ke dalam masyarakat kita terutama di kalangan para belia dan kanak-kanak . Berallh keluar dari rumah. iaitu suatu cara hidup dan kod penilai perilaku adalah sebahagian daripadanya.menemui orang yangtidak mengama|kan norma demikian agar mereka tidak akan terkejut apabila mereka melihat amalan yang berbeza oleh orang yang datangnya dari bangsa dan agama yang sama. Kita harus mempromosikan kepatuhan kepada cara hidup Islam. Islam mematuhi batasan tingkah laku sosial antara jantina. menerima pakai cara hidup berseronok bagi ke~ hidupan seperti hiburan dan sukan. Persekitaran budaya adaiah faktor penting dalam kehidupan sesiapa sahaja khususnya apabila individu itu masih di peringkat pembentukan pandangan dunia dan set niiainya sendiri. Pada masa yang sama.32 Kita mungkin boleh menerima gaya berpakaian yang moden dengan syarat tidak melanggar batas syariah iaitu menutup aurat. Pemilik kedai boleh menutupkan bunyi muzik rock yang sangat kuat itu dan memasangkan bacaan ayat suci al-Quran. Islam menganjurkan kefertiban daiam tingkah laku. Sebagai contoh. Sebagai contoh. Lama-kelamaan agama tidak lagi akan mempunyai kaitan ke atas cara merekamengendalikan kehidupan mereka. kita dapati bahawa apabila azan berkumandang dan sudah masuk waktu solat. inilah proses penyebaran norma budaya kepada anak kecil kita. pada masa ini kita dapat melihat hakisan persekitaran Islam di tempat awam seperti di gedung beli-belah. Kita tiada hak menghalang apa jua yang ingin dilakukan orang lain. pemiilk kedai makan membenarkan dltayangkan rancangan hlburan TV sekuat-kuatnya. Daripada memperkukuhkan kepatuhan mereka terhadap tradisi Islam. Nilai dan amalan ini sangat bertentangan dengan cara hidup Isiam yang kita terima secara tradisi. Kurangnya kepekaan mereka kepada halhal sedemikian adalah suatu tanda tidak hormat terhadap agama mereka sendiri. Bagaimana aiam persekitaran terbina akan mempengaruhi secara tidak langsung kegiatan kita. tetapi menjadi agak membingungkan sekiranya ia kebanyakannya dalam kawasan awam orang Islam. Nilai yang disebarkan adalah kehidupan bagi yang paling iayak. Mungkin juga kumpulan wanita boleh bekerjasama dengan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) untuk melakukannya. Tidak ada apa yang mengejutkan jika kita berada di kawasan awam bukan Islam.

Pertama. lnilah tanggungjawab kita. inilah cara tidak langsung mengekalkan ciri moral cara hidup Islam. berilmu. bijak dan berguna kepada rnasyarakatnya. la termasuk prestasi kerja atau tugas untuk orang lain dalam keluarga ataupun sebaliknya. sebagai ahli sebuah intitusi dan rnasyarakat. Kita mesti mencuba melakukan sesuatu yang terbalk untuk membesarkan anak-anak kita demi menjadi insan kamil. Kurangnya pengetahuan terhadap kesan pengambilan dadah pacla peringkat tiga bulan pertama kehamilan. iaitu orang Islam yang baik. mereka boleh mernilih program pembacaan alQuran ataupun perbincangan agama. meminta pemilék keclai dan restoran melaksanakan tanggungjawab sosial mereka dengan mewujudkan persekitaran Islam bagi pengunjung Muslim. Islam tidak menghalang membuat keuntungan tetapi menerima pakai pendekatan hedonisme untuk menggoda orang mengunjung kedai mereka 7 MULTAQA ULAMA SEDUNIA adalah tindal-(an yang meniijikkan. perkhidmatan pertama kita ialah menjadi Ebu yang baik clan bertanggungjawab kepacla anak kita. Bagaimanapun. Sebagai wanita yang boleh melahirkan anak. lbu bekerja yang pada masa sama hamil boleh dengan mudah rnenjadi tertekan. ada keperluan untuk menjaga keadaan ¿zikal janin semasa mengandung dan selepas anak dilahirkan. pertama mereka mesti mempercayai bahawa pahala yang cllberikan oleh Allah kerana membuat orang lain sedar dari segi agama adalah lebih daripada keuntungan yang boleh mereka buat menerusi penyediaan perkhidmatan mereka. Mereka perlukan sokongan . kita perlulah bersikap praktikal clan bertimbang rasa. Berhubung dengan perkara ini adalah penting kaum wanita diberi pelajaran atau mempelajari sendiri mengenai pembangunan kanak-kanak dan penjagaan anak dari dalam kandungan hingga clllahirkan dan peringkat awal rnasa kanak-kanak. Jenis individu apa yang akan terbentuk pada kemudian hari adalah bergantung sebahagiannya kepada sejarah kita pada masa lalu. khususnya pada waktu solat. Sebagai Ahli Profesional Kehidupan Keluarga Setiap orang daripada kita adalah hamba Allah dan Khalifah. Oleh itu. Kita lnginkan bayi yang dilahirkan sihat. lni bermakna.33 menghalang orang daripada melakukan perkara mungkar. I Wanita sebagai ejen penyebaran budaya boleh mencadangkan kepada Jabatan Hal Ehwal Agama. boleh menyebabkan ibu muda rnengambil ubat sewenang-wenangnya untuk menghentikan rasa loya tanpa menyedari kemungkinan bayi mereka akan dilahirkan cacat. Mungkin juga keterlaluan untuk menutup kedal ketika waktu solat tetapi tentu sekali tidak mustahil menutup program hlburan semasa azan. setiap daripada kita mempunyai potensi untuk menyecliakan perkhidmatan lcepada orang lain dalam peranan kita sebagai anak. Mereka juga mungkin tidak mengamalkan Iabiat rnakan secara sihat dan sempurna. sebagal ibu. ini dijelaskan oleh sebuah hadis yang mengatakan bahawa kerja yang paling balk yang dicipta Allah untuk manusia ialah menjacli seorang ibu atau bapa. Tentu sekall. Amatlah bermanfaat sekiranya bengkel untuk kumpulan perniagaan diadakan agar mereka memahami dan menghargai keperluan untuk membantu program pembangunan masyarakat dalam memupul-< kesedaran keagamaan di kalangan masyarakat Islam. Malaysia mempunyai khidmat penjagaan kesihatan yang baik. lbu muda harus menghargai keperluan untuk menjalani pemeriksaan kehamilan secara tetap dan tidak mengguna pakai sikap laissez faire berhubung pemeriksaan perubatan. Oleh itu. Dengan membesarkan individu yang sedemikian adalah diharapkan orang Islam dapat mengatasi aspek negatif kebendaan yang dibawa melalui sistem ekonomi kapitalis. Maksud perkhidmatan dalam penulisan ini diambil dalam pengertiannya yang meluas. Sebagai ganti. Keibubapaan merupakan satu kerjaya. lnstitusi keluarga adalah tunggak pembinaan masyarakat.

lni merupakan satu cabaran dalam budaya kerja yang mementingkan produktiviti clan keuntungan di samping membiarkan para pekerja menyelesalkan sendiri masalah keluarga dan rungutan mereka. perlngkat tertinggi. lni dapat diiihat dengan jelas sejak peringkat rendah dan jurangnya menjadi iebih luas apabila kita menaiki tangga pendidikan peringkat lebéh tinggi. Fenomena ini be-lum diatasi dengan jayanya. prestasi kita berbanding dengan bukan Islam. sekolah menengah. Justeru suatu pendekatan budaya perlu diguna pakai untuk menyeiesaikan masalah itu. 9. lni bukanlah bererti kita tidak mempunyai potensi untuk melaksanakannya dengan baik. . Menyedari kesan globalisasi. plhak kerajaan mungkin tidak mampu melaksanakan clasar sosial terhadap organisasi-organisasi. Kita memÀiki petensi tersebut. Pandangan peribadi saya ialah bahawa ia tidak boleh diselesaikan di dalam bilik darjah. juga jika kita ingin bertahan daripada kesan globalisasi. Pertimbangan perlu diberikan dan rnereka perlu mempunyai kemahiran mengatasi tekanan agar mereka dan mengimbangi tekanan -kerja dan keseronokan menjadi hamil.. Penclidikan yang baik hendaklah dimulakan dari buaian seterusnya pendidikan prasekolah. la bukan¥ah bererti kita tidak mempunyai potensi untuk mencapai prestasi yang baik. Pendidikan yang baik adaiah suatu keperluan jika kita ingin kekal bersaing. Pendidikan Pendidikan yang balk merupakan prasyarat untuk membangunkan sebuah masyarakat berilmu dan mencintai ilmu sepanjang hayat. 100³ Paratus D Bumlputera lµ I Bukan Bumiputera Rajah 1: Pengagihan ahli profesional di kalangan burniputera dengan bukan bumiputera-di Malaysia. Berhubung dengan prestasi kita yang Febih rendah daiam bidang sains dan matematik. Kita boleh. kumpulan wanita mungkin terpaksa memujuk dan meyakinkan organisasi supaya bertanggungjawab secara moral clalam melindungi kebajikan generasi akan datang. l Orang Islam di Malaysia yang majoritinya terdiri daripada orang Melayu kekurangan sumber manusia profesional yang diperlukan untuk memastikan penyertaan sama rata dalam pelbagai jenis aktiviti ekonomi. Oleh hal yang demikian. khususnya cli sektor swasta dan korporat.34 8 PERANAN WANITA ISLAM DALAM MENGHADAPI CABARAN GLOBAUSASI daripada pegawai tertinggi mereka di tempat-kerja. khususnya kaum Cina berada di paras yang lebih rendah dalam bidang matematik. sains dan lnggeris. Terdapat masalah yang iebih asas yang belum kita atasi iagi. Bagaimanakah kita menganggap ilmu sebagai sebuah masyarakat? Apakah nilai yang diberikan oleh keluarga dan masyarakat kita terhadap ilmu? Bagaimanakah peroiehan ilmu berbanding clengan perolehan kebendaan? Yang manakah lebih penting? Kita boleh lihat bahawa keputusan yang kita buat berhubung dengan iimu akan mempengaruhi penglibatan kita ciengan aktiviti berkaitan dengan ifmu. lni selaras dengan hadis yang menasihatkan kita supaya menuntut iimu dari buaian hinggalah ke liang lahad. Kita mungkin juga tidak akan berpuas hati hanya setakat belajar untukn lulus.MULTAQA ULAMA SEDUNIA Rekod prestasi akademik kita perlu diperbaiki. Rajah 1 di bawah menunjukkan pengagihan golongan profesional di kalangan kumpulan Bumlputera lorang islam Melayu adalah golongan majoriti dalam kumpulan ini) dan orang bukan bumiputera. secara peribadi saya percaya ia bukanlah kerana kita kekurangan keupayaan untuk belajar tetapi . Malangnya. Sekali Iagi pandangan peribadi saya ialah masalah ini bersifat budaya. sekolah rendah.

Memberl reaksi kepada sentuhan kita menggambarkan minda yang sudah dirangsang.´ Tentu sekali perlu ada satu kepercayaan dan keyakinan berhubung kebenaran janji itu. Mereka seterusnya boleh memandu arah saat-saat interaksi untuk mereka dengan bayi ke arah meningkatkan kepekaan deria bayi tersebut terhadap tubuhnya sendiri dan dunia di sekeliiingnya. gaya hidup dan tidak kurang perubahan clalam persekitaran yang berterusan. memainkan peranan mereka seperti yang dijangkakan..35 lebih kerana anak kita bermula iambat untuk belajar. Mempelajari dan rnemahami al-Quran menjadi lebih menarik clan menyeronokkan apabila kita mernpunyai sedikit pengetahuan asas dalam bidang pengkhususan kita sendiri. terdapat keperluan bagi kita untuk berupaya membuat penyesuaian yang sepaclan demi meneruskan kehidupan harian kita. Persoalannya apakah mekanisme yang kita ada agar kita boleh sebarkan maklumat berhubung dengan pembinaan bangsa kepada ibu bapa ini dan bagaimanakah kita dapat memastikan bahawa yang mereka bersedia mengambil bahagian daiam pembangunan projek kebangsaan sumber manusia jangka panjang ini. teknologi. Beginilah caranya kami melibatkan ibu bapa muda memainkan peranan mereka dalarn pembinaan bangsa bermula sejak anak mereka mula dilahirkan. la memprornosi suatu cara hidup yang seimbang. Al-Quran memotivasikan seseorang itu menjadi aktif dalam semua bidang kehidupan manusla. Sekali lagi perkembangan kemahiran ber¿kir perlu climulakan pada awal kehiclupan. ini memulakan proses perkembangan bayi itu secara kognitif dan emosi. kita tidak akan dapat melakukan apa yang diperintahkan kepada kita terutama sekali . Oleh itu. sesuaidengan umur mereka. Kita juga perlu memastikan bahawa pengasuh kanak-kanak di rumah tumpangan terdiri daripada goiongan yang berpendidikan dan cukup cekap untuk mengasuh dan mendidik anak kecil kita semasa 10 PERANAN WANITA ISLAM DAL/\M MENGHADAPI CABARAN GLOBALISASJ zaman pembentukan alam kanak-kanak agar membesarsecara optimum. jadi. Minda seorang kanak-kanak boleh menjadi aktif sebaik sahaja anak itu dilahirkan. tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi seratus blji. ´cari|ah ilmu dari buaian hinggalah ke Iiang lahad´ tetapi apakah maksudnya dalam kehidupan sebenar? Bagaimanakah kita mencari ilmu daripada buaian? Tafsiran dan terjemahan hadis ini secara praktiknya belum kita laksanakan secara teliti. lagi meliputi ilmu pengetahuan-Nya. jika setiap ibu atau bapa. ' = Dalam konteks globalisasi." -. surah al-Baqarah (2:26'I) memberitahu kita: ´Bandingan orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah. Dan Allah akan melipatgandakan pula bagi sesiapa yang dikehendakinya dan Allah amat luas kurnianya. Kemahiran sedemikian dlperlukan kerana globalisasi melibatkan perubahan idea.'" . khususnya ibu dan pengasuh anak. Ibu bapa. jika tidak. kita maklum bahawa kita memerlukan seseorang yang bukan sahaja berilmu tetapi seseorang yang boleh juga ber¿kir secara kritis dan analitis. sebagai contoh. Seterusnya kita mesti ingat bahawa terdapat sebilangan ibu bapa bekerja dengan tahap pendidikanndan profesion yang berlainan. adalah sama seperti seblji benih yang tumbuh menerbitkan tujuh tangkai. Kita mungkin mempelajari fakta disiplin ilmu tertentu menerusi kelas formal kita. la mengekalkan kornitmen dengan menjanjikan individu dengan pahala. Pembelajaran al-Quran menjaclikan seseorang itu dinamlk jika dla mengamalkan ajaran al-Quran. dan prinsip yang berkaitan clengan disiplin kita senoliri. kita membacahadis. Pada masa yang sama al-Quran menyediakan kita dengan konsep asas. khususnya para ibu mesti mempunyai sedikit iimu dan rnemahami aspek praktikal hadis itu. ' . Yang anehnya. maka kita boleh mengharapkan yang masyarakat kita akan membesarkanuanak-anak yang mental mereka aktif dan bijak. Berfikir merujuk kepada keadaan minda yang aktif. Idea.

psikologi kanak-kanak.w. Jaringan ker}a itu boleh menyediakan program latihan dan perkhidmatan bagi mereka yang memerlukan dan memperkenalkan penggunaan teknologi baru untuk memodenkan pengurusan atau perjalanan perniagaan mereka.a. Tetapi Eni tidak mencukupi. kita harus mengalakkan mereka menjadi usahawan ataupun meiibatkan diri dengan aktiviti perniagaan lain. \ Berhubung dengan pembinaan bangsa. saiz dan warna dengan berlalunya masa.a. Keusahawanan melibatkan pengekspioitan peluang menerusi penggunaan bahan dan bakat untuk menghasilkan sebuah produk baru ataupun rnenyediakan perkhidmatan baru. dan tidak dilupakan pakar ICT dan pengeluar program media massa.36 apabila kita diharapkan membuat pengorbanan. seorang peniaga wanita dan isteri tercinta Nabi Muhammad s. Produk ini terus be-rubah dari segi bentuk. Kita meiihat wanita meiakukan banyak kerja usahawan dalam industri makanan. Bagi mereka yang berupaya dan cekap. Sains dan teknoiogi terus maju mengikut masa. membuat bekas telur untuk perkahwinan Melayu. Bukanlah kita tidak mempunyai program sedernikian. Kita ada. Sungguhpun industri itu mungkin secara keci!-kecilan. Sebagai Usahawan Wanita yang berdikari mempunyai peluang yang Iebih baik untuk hidup. Kita tidak ll . Seiain itu terdapat sebuah hadis Iain yang menyatakan bahawa: sembilan per sepuluh daripada rezeki kita datang daripada perniagaan. Pengetahuan pendidik mengenai psikologi manusia adalah suatu keperiuan.n pengajian agama. Oleh sebab sistem pendidikan kita berorientasikan peperiksaan. Oleh itu wanita ini bolneh menjana aktiviti yang mendatangkan wang yang boieh membantu memperbaiki kedudukan ekonomi keiuarga dan masyarakat. I12 PERANAN WANITA ISLAM DALAM MENGHADAPI CABARAN GLOBALISASI Sebagai Ejen Perubahan Budaya _ . fokus kita terhadap pengajaran lebih merupakan penyediaan fakta dan latihan kernahiran menyelesaikan masalah. Gaya hidup kita. kita mempunyai Siti Khadijah r. pendidikan sebagai suatu cara mengembangkan keperibadian seorang peiajar adalah an"-rat mencabar. Apatah Iagi asas falsafah pendidikan kita iaiah penerapan nilai haius yang wujud dalam ajaran Islam. untuk dicontohi. Masalahnya ialah bagaimana kita mempraktikkan ajaran Islam di dalam bilik darjah kita.MULTAQA ULAMA SEDUNIA dilatih menggunakan ayat al-Quran apabiia rnengajar subjeklain se|ai. bidang ilmu khusus. aktiviti kita dan cara kita rnengurus kehidupan kita terus berubah sama . Pelaksanaan program sedemikian memerlukan tenaga manusia dengan pengkhususan yang berbeza: agama. _ Untuk memastikan yang perniagaan mereka maju. Kita juga perlu memahami pembentukan jiwa pelajar kita agar pendekatan kita kepada kornunikasi dan pengajaran tidak akan hanya menjadi pemindahan fakta dan maklumat tetapi pujukan motivasi ke arah sikap positif dan keseronokan terhadap pembeiajaran. dan membuat ska? dan sebagainya. usahawan wanita ini perlu mewujudkan jaringan kerja untuk membantu usahawan wanita Iain. sebagai sebuah kumpulan mereka masih boleh hidup. Tentu sekali kemahiran bekerja berkumpuian dan aspek emosi pembangunankeperibadian menyediakan ruang untuk memperkenalkan ajaran Islam.. Jadi. antara perkara Iain yang perlu diberikan perhatian sewajarnya ialah membudayakan sains dan teknoiogi. Bagi wanita Islam. Tetapi apa yang kita perlu iakukan hari ini ialah mencari jalan dan cara menaikkan taraf program ini dengan mengintegrasikan pelbagai ilmu khusus untuk memenuhi keperluan semasa dan menyeiesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat kita.

Hasil kerja sains sebenarnya menyediakan kita dengan pemahaman padu mengenai pelbagai maklumat dan ilmu abstrak yang terdapat di dalam al-Quran dan al-Sunnah. pembacaan ai-Quran secara tetap clan terjemahannya boleh mempengaruhi MULTAQA ULAMA SEDUNIA pembaca. Sebagai contoh. Alam dibaca menerusi pemantauan. Jika seorang ibu atau pengasuh anak kecii faham maksud dan konteks ayat_ ini. Ayat ini menyediakan kita dengan prinsip asas pembelajaran. menulis dan barulah mendapat ilmu. Sekali lagi niiai saintifik Eni jugalah nilai yang lslam anjurkan. Selain itu al-Quran juga memperuntukkan kita dengan asas untuk be-r¿kir secara kritikal dan anaiitikal dengan syarat kita tidak hanya membaca a|»Quran tetapi memahami makna apa yang kita baca.lihat. seperti dalam kes contoh ini.37 acia atas nama kecekapan atau kepantasan. meningkatkan ketakkulan dan diharapkan menjadi Iebih bijak. muia ber¿kir pada usia muda supaya menjelang masa kanak-kanak . Meskipun alam adalah salah satu daripada dua buah kitab Allah. la µtermasuk pembangunan kemahiran metakognitif dan kognitif terhadap pemikiran saintifik yang rnenekankan pemikiran sistematik. Iogik dan anaiitikai yang tentu sekali daiam kerangka tauhid. akan mernotivasikan seseorang untuk mencari ilmu. al-Quran membangkitkan persoalan seperti ´adakah mereka yang berilmu sama dengan orang yang tidak berilmu?´ Soalan sedemikian dan banyak Iagi soalan yang lain yang terdapat di dalam a1-Quran mencabar nntuk berfikir. memberi alasan yang munasabah. lni akan merangsang otak untuk bertindak balas dan berinteraksi dengan persekitaran dengan cara yang terfbkus. Kemudian sambil kita menganalisis data itu kita mendapat ilmu baru. justeru hanya dengan membaca al²Quran dan mempunyai keinginan untuk mempraktikkan apa yang dibaca. Budaya sains dan teknologi membawa pengertian yang Iebih Iuas. fni bermakna kita perlu mempunyai ilmu pengetahuan yang lebih baik mengenai konsep asas sains dan teknologi dan cekap dalam hai ehwal sains itu. Membudayakan sains adaiah kesan tabii menterjemah ajaran ai-Quran ke daiam kehidupan harian. ikhlas menerima kete_rangan berdasarkan pernyataan yang sah dan boleh dipercayai dan meiaksanakan disipiin dan peraturan. bukan setakat memperoleh fakta sahaja. Minda yang menyoal adalah prasyarat kepada kreativiti dan inovasi. Sebagai contoh. basirun alim . Membudayakan bermaksud menanam niiai sainti¿k seperti rnenghormati kebenaran. melibatkan diri dengan mengutarakan soalan dan memberi jawapan agar mereka mendapat sebanyak mungkin ilmu pengetahuan menerusi pengalaman dan penemuan. sebaiiknya kita menguasai kehidupan kita menerusi penggunaan teknologi. Oleh itu. juga penting kanak-kanak itu dilatih dan digalakkan bercakap. Satu perkara yang perlu kita ingat ialah untuk tidak membiarkan teknologi membentuk kehidupan kita. Alam adaiah suatu sumber makiumat. Ibu boieh menggalakkan anak mereka menerokai dan berinteraksi dengan persekitaran. pantau dan jadiiah (orang) berilmu. kaji selidik dan pengrekodan data. akan membuat seseorang itu akhirnya membuat sesuatu yang bersifat saintifik. iaitu kita terpaksa membaca. Alam juga boleh dibaca. yang pertama iaiah al-Quran. samiun alim ² dengan dan jadilah (orang) berilrnu. sentuhan dan perbualan sebaik sahaja anak itu dilahirkan. dia boleh diharapkan untuk memainkan suatu peranan dalam membudayakan sains di kaiangan anak-anaknya. Minda yang suka menyoai jika dibenarkan wujud. Daiam Surah al-¶Afaq (96:'| -5) kita disuruh membaca dan Tuhan mengajar kita menulis dan mengajar kita ilmu yang kita tidak tahu. Seorang Ebu boleh memberi bayinya suatu kesan yang berpanjangan ke atas pertumbuhan pembangunan kognitif anaknya dengan merangsang anak tersebut menggunakan semua deria menerusi hubungan mala. meluahkan perasaan mereka. Malah zikrulfah yang mudah itu mengajar kita mengenai kaedah memperoleh ilmu. Iambat laun membangunkan suatu minda yang suka menyoal.

Bagi mereka yang tidak bersedia. globalisasi adalah sesuatu yang rnenakutkan tetapi kepada mereka yang faham proses globalisasi dan mengapa ia terjadi. Globalisasi sangatlah dikaitkan dengan hal ehwal ekonomi tetapi kesannya-melimpahi ke dimenéi kehidupan sosiobudaya. Penjagaan Alam Sekitar Satu lagi bidang lain yang mernerlukan penjagaan dan perhatian ialah penjagaan alam sekitar. Selagi membabitkan wanita. Wanita juga pemelihara budaya Islam. Apakah yang Diharapkan daripada kiia Sebagai Wanita Islam Pemikiran dan idea manusia be-rubah dengan rnasa seperti yang ditunjukkan oleh fenomena 14 PERANAN WANITA ISLAM DALAM MENCHADAPI CABARAN GLOBALISASJµ globalisasl. peranan dan tanggungjawab wanita sudah dibincangkan. Kita perlu ingat bahawa niatlah yang menentukan hala tuju tindakan kita dan selagi matlamat akhir kita Allah s. maka kemungkinan besar laluan yang kita lalui adalah jalan lurus sebenar.w..38 bersekolah mereka mungkin sudah mempunyai asas yang kukuh untuk membangun dan mempercepatkan pemikiran saintifik mereka. Keyaklnan itu diperkukuhkan oleh kepercayaan bahawa kita boleh menghadapi babaran itu dengan syarat kita memenuhi syarat yang cliperlukan. Ahlf jawatankuasa yang menjaga biiik solat wanita perlu memastikan yang kain telekung seialu dihantar untuk dicuci. justeru terdapat keperluan bagi kita rnengingatkan diri kita sendiri secara berterusan akan sunnahtullah dan kemudian memikirkan cara perintah Allah itu boleh diterjemahkan ke daiam amalan dengan mengingati perubahan keadaan yang dibawa oleh kemajuan sains dan ¶{el<n0l0gi moden. Dalam bidang inilah peranan dan tanggungjawab wanita daiam menghadapi cabaran globalisasi dibincangkan. Wanita boleh memainkan peranan mereka untuk menganjurkan gaya hidup yang bersih dan sihat. Merekalah ejen perubahan budaya dan penjagaan alam sekitar. satu perkara yang pasti tetap kekal ialah sunnahtullah.t. Kita juga perlu menjaga surau kita dengan menyediakan kain sembahyang dan telekung yang bersih serta bilik yang dijaga bersih agar tidak menjejaskan imej Islam. Kitalah penjaga norma sosiobudaya kita sendiri. Walaupun globalisasi membawa perubahan. Oieh hai yang dernikian. Mereka juga memainkan peranan sebagai usahawan. Antara perkara lain yang kita perlu Iakukan ialah mengamalkan tabiat mudah membuang sampah ke dalam tong sampah terutama sekali di kawasan awam seperti taman. kita mempunyai banyak peranan untuk dimainkan dan sejauhmana kita mainkan peranan kita akan tentu sekali bergantung kepada latar belakang pendidikan kita. mereka lebih bersedia untuk menghadapinya. kita mempelawa ibu bapa supaya menyumbang ke arah menyediakan anak kita dengan suatu permuiaan awal dan membudayakan sains daiam masyarakat. Wanita mernpunyai peranan biologi yang perlu dilaksanakan. kedai makan dan kawasan di luar halaman kita sendiri. lni adalah untuk menanam perasaan kebersihan. Peranan asas masih lagi menjadi hamba dan khalifah Allah tetapi dalam konteks sosiobudaya globalisasi. Kita mesti juga yakin yang Allah akan memberi kita taufik dan hidayah agar kesusahan dan halangan yang clatang dianggap sebagai cabaran dan kita berupaya untuk menanganinya. satu lagi indeks kualiti kehidupan untuk mengimbangi kehidupan kebendaan yang canggih menerusi penggunaan teknolpgi tinggi. Kita boleh menggalakkan orang ramai menderma bagi tujuan penjagaan surau itu. Oleh itu kita perlu menyemak semula secara berterusan amalan norma kita sama ada ia selari dengan perubahan yang berlaku secara global ataupun tidak. Kemajuan sains dan teknologi hanya mengubah keadaan benda yang kita ganggu. Mereka boleh menjadi profesional dalam pelbagai bidang profesion. tanggungjawab yang kita pikui dan jenis sokongan yang disediakan kepada .

jabatan Hal Ehwal Agama Malaysia boleh memainkan peranan penting untuk membantu wanita melaksanakan peranan mereka yang disemak semula untuk menghadapi cabaran globalisasi. wanita pada keseluruhannya perlu terus mempelajari ilmu dan kemahiran baru. infrastruktur dana clan agensi kebangsaan untuk menjalankan program ini. Antara kemahiran yang perlu dibangunkan ialah kornunikasi Entra peribadi dan kernahiran komunikasi yang berkesan bagi tugas berlainan yang mereka laksanakan. _ Untuk memastikan pelaksanaan program dengan berl-<eSan. Malaysia kini lebih bersedia untuk kaedah pertubuhan dan perlaksanaan program yang lebih tersusun. lni bererti kita memerlukan program. TV dan akhbar akan menjadi saluran komunikasi penting seperti yang kami tunjukkan bahawa kedua-dua media ini digunakan secara meluas oleh rakyat Maiaysia. Olen itu terdapat batas tentang sumbangan kaum wanita secara individu. Namun.39 kita. . jabatan Agama memerlukan kepakaran darlpada 15 MULTAQA ULAMA SEDUNIA pelbagai bidang untuk membantu mencorak peian tindakan dan menentukan strategi sesuai untuk peiaksanaan.³ Kita juga sudah meneroka kerjasama dengan pelbagai kumpulan wanita termasuk pihak masjid dan surau. Mereka yang mempunyai latihan agama boleh menyediakan input lsiam manakala pakar boleh menyediakan maklumat teknikal yang diperlukan untuk mencorak dan mengimplementasi program itu. perancangan clan perlaksanaan yang tersusun yang seterusnya bergantung pada dasar. Pelaksanaan program ini mesti diperiuaskan ke peringkat akar umbi memandangkan inilah penduduk yang menjadi kelompok besar penduduk Musiim dan keadaan mereka menentukan keseluru han keadaan sosial ummah.

1998. Melawan Globalisasi: Reinterpretasi Ajaran Islam Persiapan SDM dan Terciptanya Masyarakat Madani. Azizy. 2002. Chambers Encyciopaedic English Dictionary. lawatankuasa PBB mengenai Hak Ekonomi. 2001 Marcus. 2. Pernyataan Globalisasi.Laporan diserahkan kepada Kementerian Sains dan Teknologi. dalam ³Globalisasi Perfektif Sosialis´. Laporan mengenai Kesedaran Umum me-ngenai Sains dan Teknologi 2002. 2003. Anthoni. Faridah Shahadan. Bandung: ITB. Memahami Bahasa Globalisasi. 1994. 4. Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 6. Peter. 2001. Fakih.un. 2002. 2001 Tilaar. Friedman. Thomas L.htm). r16 5.40 RUJUKAN 1.org/popin/reginaI/asiapac/malaysiz/focus-fa. Khalijah Mohd Salleh. Mansour.Islam Sebagai Alternatuif. Jakarta: Cubuc. 3. 11 Mei. kata pengantar dalam ³Islam Kiri: Melawan Kapitalisme Global dari Wacana Menuju Gerakan´. HAR. Forum Dasar Global. 2002 . Ali Sugihardjanto dkk. Giddens. Yogyakarta: Insist Press berkerjasama dengan Pustaka Pelajar. Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pendagogik Tranformatif untuk Indonesia. 2003. Yogyakarta: Insist Press berkerjasama dengan Pustaka Pelajar. Jakarta: Grasindo. Jakarta: Gramedia. Sosial dan Budaya. Abu Hassan Shaari Mohd Nor & Rahimah Abdul Aziz. Othman Omar. (http://www. Eko Prasetyo. Runaway World: Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita. Memahami Globalisasi: Lexus dan Pohon Zaitun. Qodri.