P. 1
Globalisasi Dalam Islam

Globalisasi Dalam Islam

|Views: 3,906|Likes:
Published by Mad Lu

More info:

Published by: Mad Lu on May 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/23/2013

pdf

text

original

1

OBJEKTIF

y y y y y

Memahami konsep dan pengertian globalisasi Mengetahui strategi dan cabaran menghadapi globalisasi. Mengetahui sistem globalisasi dari segi politik, budaya dan ekonomi. Mempelajari lebih mendalam lagi tentang globalisasi. Mengetahui pengubahsuaian dan respon dunia Islam terhadap globalisasi.

2

PENGENALAN

Kebanyakan diskusi tentang globalisasi tertumpu kepada isu-isu ekonomi seolah-olah dimensi globalisasi yang lain seperti globalisasi kebudayaan dan globalisasi ilmu dan maklumat tidak penting.

Tajuk ini boleh menonjolkan konsep globalisasi yang komprehensif yang lebih menepati hakikat globalisasi yang sebenarnya. Di samping itu ia boleh menegaskan bahawa semua dimensi globalisasi, bukan sekadar dimensi ekonomi adalah penting kepada masa depan masyarakat dan negara ini.

3

GLOBALISASI DAN AGAMA ISLAM

4

1.0 : Maksud Globalisasi

Globalisasi merupakan satu proses untuk meletakkan dunia di bawah satu unit yang sama tanpa dibatasi oleh sempadan dan kedudukan geografi sesebuah negara. Melalui proses ini, dunia akhirnya tidak lagi mempunyai sempadan dengan ruang udara dan langit sesebuah negara itu terbuka luas untuk dimasuki oleh pelbagai maklumat yang disalurkan menerusi pelbagai perantaraan media komunikasi seperti internet, media elektronik, dan teknologi siber. Perkembangan ini memungkinkan perhubungan di antara sesebuah negara dengan negara yang lain dan perhubungan sesama manusia dapat dilakukan dalam tempoh yang singkat. Menurut Kamus Dewan globalisasi didefinisikan sebagai fenomena yang menjadikan dunia mengecil dari segi perhubungan manusia disebabkan kepantasan perkembangan teknologi maklumat. Manakala cediakawan barat mentakrifkan globalisasi sebagai satu proses kehidupan yang serba luas dan infiniti merangkumi segala aspek kehidupan seperti politik, sosial, dan ekonomi yang boleh dirasai oleh seluruh umat manusia di dunia ini. Hal ini bermakna segala-galanya menjadi milik bersama dalam konsep dunia tanpa sempadan. Globalisasi atau Globalization dalam bahasa arab disebut dengan alKaulamah iaitu masdar daripada al-Kalam berdasarkan timbangan atau wazan faucalah yang memiliki erti alam atau dunia yang dalam bahasa arab disebut dengan al-Kalamiah. Pendapat lain mengatakan bahawa globalisasi ialah suatu proses membuka keadaan, yang pada umumnya dapat dipahami sebagai proses di mana sempadan negara-negara semakin runtuh dan seluruh buana ini semakin berubah menjadi satu unit.

agar Dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Seperti dalam firman Allah swt : Maksudnya: Dan Tiadalah Kami mengutus kamu. bahawa seperti kelihatan ada persamaan antara makna globalisasi (al-caulamah) yang dipahami dunia barat pada hari ini dengan makna globalisasi (al-c lamiah) yang dimaksudkan oleh Islam. . ekonomi. yang mengertikannya sebagai keharusan untuk menguasai politik. tiada kelebihan seorang arab kepada orang ajam juga sebaliknya. kebudayaan.5 Dalam makalahnya yang bertajuk Khithabuna al-islami fi kasri alkaulamah Dr. lebih lagi terhadap dunia timur atau dunia ketiga atau yang lebih khas lagi adalah dunia Islam. Dan tiada kelebihan orang yang berkulit merah atas yang berkulit hitam juga sebaliknya.[5] Akan tetapi sebenarnya ada perbezaan yang besar antara keduanya. Erti yang dipahami oleh Islam mengenai globalisasi atau al-c lamiah adalah sesuatu yang berasaskan nilai-nilai penghormatan dan persamaan kepada seluruh manusia (al-Isr :70). Yusuf al-Qardhawi mengatakan. ketahuilah bahawa Tuhan kalian adalah satu dan nenek moyang kalian adalah satu. Ketahuilah. melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. kecuali hanyalah ketakwaan«´ (Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya 5/411). sosial masyarakat ala Amerika di dunia. Bahawa setiap manusia memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dihadapan Allah swt.[4] Maksudnya: Maha suci Allah yang telah menurunkan Al Furqaan (Al Quran) kepada hamba-Nya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah saw ketika melaksanakan haji terakhir beliau : ³Wahai Manusia. Berbeza dengan pemahaman Barat mengenai globalisasi (al-Kaulamah) sekarang ini.

Fenomena globalisasi boleh dikiaskan sebagai gelombang yang melanda dunia. Lazimnya. terutamanya cara berfikir dan gaya bertindak dari satu daerah dunia kepada daerah dunia yang lain. Hakikatnya globalisasi itu sudah wujud sebelum istilah globalisasi diperkenalkan lagi. Contohnya seperti mewarnakan rambut. Perubahan-perubahan pantas tahap nasional berlaku kerana perubahan pada arus global yang digelar globalisasi. yakni bukan dari budaya ketimuran.0 : Globalisasi dan Sosial Masyarakat Islam 2. terutama sekali golongan belia. 2. Globalisasi tidak saja ditandai dengan dominasi ekonomi tetapi ia merentasi ke arah budaya dan pemikiran. Globalisasi yang diberi erti luas ini adalah suatu hakikat yang tidak dapat dipertikaikan. Tidak mustahil kita akan jatuh terpengaruh dan mengikut arah aliran kebaratan. memakai anting-anting .6 Globalisasi juga merujuk kepada perpindahan nilai.1 : Punca Gejala Sosial Punca utama yang mendatangkan gejala sosial adalah globalisasi dan modenasasi. Pembudayaan kota (cityculture) menuruti landasan Barat berlaku dengan lebih pantas dan agresif dengan adanya teknologi maklumat dan multi media sebagai kenderaan yang amat berkesan untuk melakukan agenda globalisasi. kita sebagai manusia mempunyai sifat ingin tahu terhadap perkara baru dan trend.

lagi Maha Mendalam Pengetahuan-Nya. Bukan saja ini berpaling daripada budaya kita sebagai orang Melayu tetapi juga daripada tuntutan agama Islam. khususnya sesama muslim. masyarakat mementingkan prestij dan kemewahan.´ Surah Al Hujuraat : Ayat 13 Semua orang mukmin adalah bersaudara. bahkan adat tradisional seperti memuncang-muncang juga sudah ditinggalkan. dan Kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan suku puak. ishlah (atau perhubungan baik) perlukan diwujudkan. Dalam dunia serba moden ini. Bandingkan dengan masyarakat tradisional. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antaramu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Firman Allah SWT : ´ Wahai umat manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan. maka al-Quran telah . dan oleh yang demikian. Sekiranya terjadi ketidaksefahaman antara dua kelompok orang Islam.Ukhuwah atau persaudaraan adalah sesuatu yang amat dituntut dalam Islam memandangkan ianya akan dapat mengukuhkan perpaduan sesama manusia. supaya kamu saling berkenalan. kompetitif dan tidak lagi menganggap saudara-mara atau jiran-jiran sebagai kelompok rujukan. Globalisasi bergerak seiringan dengan modenasasi. masyarakat moden mempunyai cita-cita tinggi.7 atau tattoo bahkan sampai kepada hal-hal yang sangat teruk seperti pengambilan minuman keras dan pergaulan bebas yang boleh menjurus kepada masalah ± masalah gejala sosial yang lebih serius. oleh sebab itu. mereka menjadi semakin individualistik dan materialistik.

2 : Internet Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) juga turut menyumbang kepada pemaparan gejala-gejala negatif selain peranannya yang begitu penting bagi kemajuan sesebuah bangsa dan negara. sekaligus melarang setiap Muslim dari melakukannya. Media massa merupakan sumber maklumat yang cukup berkesan dalam penyebaran berbagai informasi. Melalui internet umpamanya. Melalui teknologi yang semakin canggih ini. 3.1 : Media Massa Pengaruh modenisasi dan globalisasi in lebih terasa dan ketara dengan bantuan berbagai alat media-massa yang serba canggih.Ini menjadi masalah kerana lazimnya golongan belia mudah meniru dan mengikut hal yang dilihat disekeliling mereka. 3. . namun tidaksemua maklumat.0 : Bentuk . golongan belia mudah terdedah kepada banyak maklumat.Bentuk Manifestasi Globalisasi & Modenasasi Yang Membawa Kepada Gejala Sosial Dalam Masyarakat 3. Paparan adegan-adegan negatif dari filem barat menimbulkan perasaan ingin tahu dan ingin cuba sendiri mengikut apa yang ditonton. masyarakat yang berfikiran kurang sihat dengan mudahnya boleh akses kepada maklumat-maklumat yang boleh menjurus ke arah pemikiran negatif.8 memberikan contoh penyebab yang menyebabkan keretakan hubungan.maklumat itu sesuai untuk kesemua peringkat umur.

3. Sekiranya. Cara berpakaian mereka bertentangan dengan cara pakaian budaya melayu sekali gus bertentangan dengan cara pemakaian yang digariskan Islam.t: "Wahai Nabi! Katakanlah kepada isteri-isterimu. Ini akan membuat anak . Selain daripada itu. anak-anak perempuanmu serta perempuan-perempuan yang beriman. masa diluangkan untuk keluarga itu terhad. Firman Allah s. dengan bertambahnya komitmen ibu bapa terhadap kerjaya mereka.4 : Cara Berpakaian Kita perhatikan pakaian sesetengah golongan muda di masa ini cukup memalukan. ini akan menjadi satu faktor punca gejala sosial.3 : Institusi Kekeluargaan Yang Goyah Institusi kekeluargaan yang bermasalah juga boleh menimbulkan gejala sosial. rumahtangga yang bermasalah juga.Dan lagi. Ibu bapa seharusnya menerap dan mendidik anak-anak mereka dari kecil. kuno.9 3.dengan . seperti perceraian dan pergaduhan turut mempengaruhi remaja untuk terlibat dalam aktiviti-aktiviti yang tidak sihat.cara itu lebih sesuai untuk mereka dikenal (sebagai perempuan yang baik-baik). dan berfikiran sempit. Mereka takut dan terlalu ego untuk dikatakan ketinggalan zaman.w. ibu bapa bersikap sambil lewa terhadap pendidi kan agama anakanak mereka.anak kurang mendapat kasih sayang dan tidak mustahil mereka akan mencari alternatif lain untuk mengisi kegersangan kasih sayang.supaya mereka melabuhkan pakaiannya bagi menutup seluruh tubuhnya (semasa mereka keluar). agama rasmi negara kita. Mereka begitu ghairah untuk mengikut budaya asing yang dianggap moden dan maju.

124. yamullu. dan ditempatnya digunakan istilah µadat¶. 120. an¶ Am. al-Haji. istilah kebudayaan itu tidak digunakan. 135. Sudah tentu alam tabii sebagai sesuatu yang bukan buatan manusia tidak boleh dikatakan kebudayaan. Al-Ahzab : Ayat 59 3. serta pengetahuan yang dihasilkan. kalau imtalla. Dalam Islam. al-Baqarah. sebagaimana yang disyaratkan oleh Dr Zainal Kling. Perkataan ini berasal daripada malla.s. an-Nahl. lahir batin. kemajuan (akal budi)´ iaitu merujuk kepada keseluruhan cara hidup manusa dalam semua bidang yang melibatkan akal budi dan daya usaha mereka. Kamus Dewan memberikan definisi ³cara hidup sesuatu masyarakat. tamaddun. termasuk institusi-institusi yang diwujudkan dan juga nilai-nilai. yang merangkumi seluruh cara hidup manusia. Mungkin boleh menyatakan bahawa dalam zaman klasik. peradaban. dengan pengertian meletak (seperti roti dan . termasuk alat-alat yang direkakan. mallan dengan pengertian menjahit (pakaian). 95. 162. 78. seperti dalam Surah al-Baqarah.10 itu mereka tidak diganggu. thaqafah. an-Nisa¶. ali µImran. jamaknya milal digunakan dalam al-Quran dlam hubungan dengan Nabi Ibrahim a. dan dalam hubungan dengan ahlil-Kitab. Kalimat millah. ummah. 130. 123.. Dalam bahasa Inggeris disebut culture. antaranya ialah millah. nampaknya perlulah terlebih dahulu dilibatkan µsemantic content¶ ataupun kandungan maksud-maksud yang ada dalam istilah-istilah yang digunakan dalam sejarah Islam bagi menyebut hidup kolektif Muslimin. apabila dibicarakan masalah kebudayaan. tamadun. hadarah dan akhirnya adab. dan ingatlah Allah amat pengampun lagi amat mengasihani".0 GLOBALISASI DAN KEBUDAYAAN ISLAM Istilah µkebudayaan¶ itu sendiri.

kerana maknanya ialah ketaatan. hukum. hayat mereka diperbetulkan mengikut norma-norma tradisi. cara beribadat.a. cara beribadat. kerana itu.11 daging) dalam bara untuk dimasak. Sebagai tambahan boleh diingatkan huraian Raghib al-Isfahani (rh) dalam Mufradat al-Faz al-Quran (edisi Nadim Mar¶asyili. iaitu yang disyariatkan oleh Allah ke atas para hamba-Nya melalui lidah para rasul-Nya supaya dengan itu mereka mencapai kehidupan menghampirkan diri mereka dengan-Nya. Milal bermakna agama. Perbezaannya dengan din ialah bahawa millah tidak dihubungkan dengan yang lain selain daripada nabi atau rasul. Dalam struktur yang suci demikian manusia diikat dengan teguhnya. amalla¶ala merencanakan sesuatu (pengajaran) kepada seseorang. Di sinilah kelihatan timbulnya kebudayaan yang bersifat tradisional dan keagamaan dalam erti yang setepatnya. Millahsebagaimana yang disebutkan dalan al-Quran untuk umat seperti umat Islam memaksudkan umat atau golongan manusia yang suci. 491-492) yang menyebutkan bahawa millah adalah seperti din. malladiperbetulkan (seperti busur panah) dalam api. didapati dalam al Quran ayat yang bermaksud: ³Ikutlah millah Ibrahim ³ dan ayat yang bermaksud ³Aku mengikuti millah datuk nenekku´. Antara pengertian yang menarik hati kita dalam memahami kedudukan kebudayaan dalam Islam ialah pengertian millah sebagai agama. dan tidak pula dengan seseorang daripada umat Nabi Muhammad s. Ianya tidak dihubungkan dengan Allah. ertinya manusia disebut serentak dengan organisasi serta hukum dan tujuan keagaman dengan ibadatnya. yang berpegang kepada agama serta mengamalkan sistem syariat serta mereka menjalankan tugas rohaniah mereka dalam hidup dan peradaban mereka. syariat. tamallala dan intalla bermakna memeluk sesuatu agama. Ada juga dikatakan bahawamillah itu ialah dengan mengambil kira maksudnya sebagai sistem yang disyariatkan oleh Allah. millah pl. . agama. pengajaran diturunkan untuk mereka melalui tanzil atau melalui rasul yang diutuskan yang mengajar mereka dan menyucikan diri mereka dan hayat mereka. dan din itu adalah dengan mengambil kira pihak yang mendirikannya. mereka dimatangkan.w.

atau kufur terhadapnya (na¶udhubillahi min dhalik).atau merancangkan sesuatu.. ataupun seseorang yang menghimpunkan ke dalam dirinya kebaikan.12 Suatu lagi kalimat yang biasa sangat digunakan dalam hubungan dengan Muslimin sebagai entiti bersifat kolektif ialah kalimat umat. hidup mereka meniru rasul s. Ianya adalah dari kata kerjaamma. mukaddas. ummah pl. imamah: kedudukan sebagai imam dan pimpinan. i¶tamma bidan ista¶amma bermakna: mengikut seseorang menjadikannya sebagai pemimpin. imamatan bermakna: berjalan di hadapan.a. serta ammama dan ta¶ammama. perjalanan hidup umat itu adalah bersyariat. keadaan hidup yang makmur dan baik. sebagai imam. atau profane. iaitu terpimpin. jalan besar. adapun kalimat iman dengan pluralnya a¶immah bermakna imam. umam: bangsa manusia. serta i¶tamma. baik mereka itu beriman kepadanya.. 31-32). Kalimat ini memaksudkan golongan besar manusia yang dihubungkan dengan pimpinan nabi atau rasul. berada di hadapan sekali (tentera). dalam wahyu yang diturunkan. bukan berdasarkan semata-mata kepada pemikiran sendiri serta hasil percubaan sendiri.s. amman. tanpa tujuan-tujuan atau sifat-sifat sebagai pelaksana ajaran dan syariat dari Tuhan. yang bermaksud: mengarahkan perjalanan seseorang ke arah sesuatu arah yang tertentu. ya¶ummu. bukan yang secular. pengertian di dalamnya ialah bahawa umat Islam itu ialah golongan manusia yang suci. pemimpin.w. atau imam. Adapun amma. mempunyai arah kehidupan yang ditentukan dalam tanzil. Umat itu dengan sendirinya mempunyai sifat-sifat ma¶mum. Umat Islam dipanggil umat yang terbaik dalam alQuran (ali¶Imran: 110). mereka berjalan di hadapan (dari segi hakiki dan keagamaan) di kalangan bangsa-bangsa di dunia. oleh imam tertinggi. Ringkasnya umat memberi pengertian: kumpulan manusia yang berdasarkan .s.a. kalau i¶tamma bi bermakna meniru atau mengikut contoh seseorang.keadaan pimpinan sebagai imam. atau golongan manusia yang dihantar kepada mereka rasul a. ketua. syariat. dan umat itu menjadi contoh kepada manusia. agama. iaitu Rasul Allah s.. ya¶ummu.w. Kalimat ini yang pluralnya ialah umam digunakan dalam al-Quran hampir 40 kali (misalnya lihat Fathu¶r-Rahman.

tanpa dimensi yang transenden sebagaimana yang dikatakan oleh Roger Garaudy dalam bukunya Mencari Agama di Abad ke-XX. atau thuqufan. dan keahlian yang tinggi hasil pendidikan yang dilalui. tanpa hubungan dengan ajaran Illahi. tanpa maksud apa-apa. bukan sebagai kumpulankumpulan semut di pangkal-pangkal pokok. Thaqafah pula maksudnya: membetulkan sesuatu. ataupun kedudukan yang berdisiplin yang timbul daripada ushaha tarbiah yang dilaksanakan. Tathaqqafa bermaksud: menjadi terdidik dengan baik. dengan pimpinan suci. menjadi lebih baik daripada keadaan yang dulunya tidak begitu baik.13 kepada syariat Illahi. atau thaqafatan. Kalimat itu datangnya daripada kata dasar thaqifa.a. thaqafan. ataupun menjadi berdisiplin. yang semuanya itu timbul dan berkembang serta disuburkan dalam acuan syariat Islamiah dan sunnah Nabi s. Ertinya dari segi bahasa. Dalam rangka konsep umat inilah perlunya difahamkan kedudukan kebudayaan Islam serta peranannya dan ciri-cirinya dalam hidup manusia.w. dan itu menjadikan umat itu kumpulan manusia yang mempunyai kedudukan yang suci. kecerdasan dan kecerdikan akal. atau mendidik seseorang atau menjaganya. ataupun mempunyai keahlian yang tinggi dalam bidangbidang tertentu. thaqafan. kalimat thaqafah itu mengandungi maksud-maksud: ketajaman. Ianya lebih menunjukkan pembentukan diri manusia sebagai insan dilihat dari segi akal dan budi serta disiplin dirinya sebagai makhluk rohaniah dan akliah. atau di tepi-tepi semak. dan bukan sekular atau profane. juga maksudnya mengatasi seseorang lain atau mengatasi sesuatu. atau thaqufayathqafu. yathqafu. ataupun menjadi cerdas atau cerdik. termasuk institusi-institusi serta artifak-artifak yang membantu manusia dalam hidup. Apabila aspekaspek ini terdiri dengan baiknya dalam diri seseorang itu maka dengan . sebagaimana yang dibentuk oleh Islam Kebudayaan menggunakan dalam bahasa Arab dan disebut antaranya dengan itu kalimat ath-tahaqafah. Dalam bahasa Arab klasik bermaksud: menjadi tajam akal seseorang itu. ath-thaqafah al-Islamiyah bermaksud keseluruhan cara hidup dan berfikir serta nilai-nilai dan sikap.

yahduru. datang ke sebuah kota. Dengan ini maka kalimat hadar dan hadarah dalam bahasa Arab klasik bermaksud: kawasan negeri yang didiami oleh manusia dan dibangunkan kehidupan kekotaan atau kehidupan yang agak maju berbanding dengan kehidupan mereka di kalangan orang-orang Badwi.w. Kalimat hadir bermaksud: datang. tempat kediaman yang berhampiran dengan kawasan air." Dan adab yang dimaksudkan ini adalah adab dalam pengertian yang paling luas yang merangkumi kemampuan meletakkan sesuatu itu pada tempatnya yang sewajarnya. iaitu sifat yang timbul daripada kedlaman .14 sendirinya aspek-aspek lain dari hidupnya terbentuk sama.a. hadaratan. Dalam hubungan ini kita boleh sebutkan hadis Nabi s. Ismail Faruqi bersetuju dengan kalimat adab itu dimaksudkan sebagai culture atau kebudayaan yang dikehendaki itu. wilayah yang dibinakan kehidupan kekotaan di dalamnya. suku yang besar. Kalimat itu datang daripada kata dasar: hadara. yang bermaksud: "Tuhan telah memberikan kepadaku pendidikan adab ± addabani ± dan Ia telah memperbaik atau menyempurnakan pendidikan adab itu terhadapku. Kalimat al-hadarah digunakan bagi menyebut kehidupan secara kolektif dan peradaban yang tinggi (civilization). sebagaimana yang dinyatakan oleh F. Berdasarkan kalimat-kalimat tersebut. yang bermaksud: pergi menetap dalam kawasan negeri tempat ramai manusia yang menetap padanya. oleh kerana inilah yang menjadi paksi bagi dirnya. Schuon. maka apabila membicarakan kebudayaan Islam dibicarakan juga aspek-aspek kehidupan sosial dan nilai-nilai yang berkenaan berdasarkan kepada ajaran Islam yang timbul dan diamalkan di kalangan mereka bila dibentuk kehidupan bernegara dengan kota pertahanannya serta kehidupan kolektifnya yang tersusun. Dengan itu digunakan kalimat alhadarah al-Islamiah. Prof. sebagai makhluk yang theomorphic. berbeza daripada kawasan yang dipanggil badiyah. atau kawasan pendiaman. terutama zaman moden ini. Antara istilah yang elok diberikan perhatian adab.

iaitu wahyu yang ditanzilkan kepada Nabi Muhammad s. atau point of view yang tertentu.w. Peradaban Islam dan kebudayaannya.15 ilmu dan disiplin sesorang itu. institutional. Kalimat µIslam¶ itu sendiri bermakna µtunduk menyerah¶ dan µkesejahteraan¶. (ali-µImran 19). ataupun µmenjadi sama dengan Kehendak Tuhan¶. akan menimbulkan kesan yang menyeluruh di dalam kehidupan kolektif. Sifat yang sedemikian bila disebarkan ke dalam masyarakat dan kehidupan budaya. Fathu¶rRahman. dan Nabi Ibrahim a. seperti Adab ad-Dunya wa¶d-Din karangan Abul-Hasan al-Mawardi rahimahullahi Taala: dan huraian tentang kehidupan beradap itu didapati dalam karangan terbesar Iman al-Ghazali rahimahullahu Taala. baik dari segiideational. antaranya dalam ayat yang bermaksud: ³Sesungguhnya agama (yang diterima) di sisi Allah ialah al-Islam´. adalah merupakan pengembalikan kembali kepada agama fitrah yang asal yang paling pokok.a. 157). Kesedaran tentang maksud adab yang menyeluruh sedemikian itu terbayang dengan nyatanya walaupun dalam tajuk kitab.w. dan Islam yang datang kepada Nabi Muhammad s. iaitu Ihya¶ µUlumi¶d-Dinnya Inilah antaranya istilah-istilah yang digunakan bagi menyebutkan identiti kolektif umat Islam. adalah µmurni¶ dan sederhana yang merupakan agama Nabi Adam a.a. sebagimana keadaannya dengan kebudayaan dan peradaban tradisional yang lain adalah berdasarkan kepada pandangan tertentu. (Cf. Tentang istilah-istilah yang berkenaan ini kita akhiri pebincangan kita dengan membicarakan semantic content atau kandungan maknanya bagi istilah din. dan juga axiological dalam kebudayaan Islam itu sendiri. Kalimat al-din itu sendiri terdapat lebih dari empat puluh kai digunakan dalam al-Quran. Kalimat syahadat dalam Islam itu yang berbunyi la ilaha illa¶Llah Muhammadu¶r- ..s. iaitu istilah yang digunakan dalam al Quran bagi menyebut Islam itu sebagai agama.s. dan yang kandungan semantiknya boleh membantu kita dalam memahami beberapa ciri.

masukkanlah aku dengan cara yang baik dan keluarkanlah aku dengan cara yang baik dan berikanlah kepadaku daripada sisiMu kekuasaan yang menolong. Pengertian dan konsep politik atau siasah dalam Islam sangat berbeza dengan pengertian dan konsep yang digunakan oleh orangorang yang bukan Islam. 4. Pengertian ini bertepatan dengan firman Allah yang mafhumnya: "Dan katakanlah: Ya Tuhan ku." (AL ISRA¶: 80 ) Diatas landasan ini para µulama¶ menyatakan bahawa : "Allah menghapuskan sesuatu perkara melalui kekuasaan negara apa yang tidak dihapuskan nya melalui Alquran. la bertujuan untuk menyimpulkan segala sudut Islam yang syumul melalui satu institusi yang mempunyai syahksiyyah untuk menerajui dan melaksanakan undangundang.1 Pengertian Politik Menurut Islam Politik adalah 'ilmu pemerintahan' atau 'ilmu siyasah'. 4. iaitu 'ilmu tata negara'.16 Rasulu¶Llah memberi maksud yang paling ringkas dan padat terhadap sikap dan roh Islam itu sendiri.0 GLOBALISASI DAN POLITIK ISLAM 4. Politik dalam Islam menjuruskan kegiatan ummah kepada usaha untuk mendukung dan melaksanakan syari'at Allah melalui sistem kenegaraan dan pemerintahan.2 Asas asas Sistem Politik Islam Asas asas sistem politik Islam ialah: .

2." (A1 An'am: 57) 4.17 4. dan tidak ada jalan lain bagi manusia kecuali patuh dan tunduk kepada sifat Ilahiyyah Nya Yang Maha Esa -Bahawasanya hak untuk menghakimi dan mengadili tidak dimiliki oleh sesiapa kecuali Allah. ." (Al Furqan: 2) "Bagi Nya segaIa puji di dunia dan di akhirat dan bagi Nya segata penentuan (hukum) dan kepada Nya kamu dikembalikan. manusia wajib ta'at kepada Nya dan ber'ibadat kepada Nya -Bahawasanya hanya Allah sahaja yang memiliki hak mengeluarkan hukum sebab Dialah satu satu Nya Pencipta -Bahawasanya hanya Allah sahaja yang memiliki hak mengeluarkan peraturan peraturan. Tidak mungkin ianya menjadi milik sesiapa pun selain Allah dan tidak ada sesiapa pun yang memiliki suatu bahagian daripadanya. sebab Dialah satu satu Nya Pemilik -Bahawasanya hukum Allah adalah sesuatu yang benar sebab hanya Dia sahaja Yang Mengetahui hakikat segala sesuatu. Firman Allah yang mafhumnya: "Dan tidak ada sekutu bagi Nya dalam kekuasaan Nya." (A1 Qasas: 70) "Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah.1 Hakimiyyah Ilahiyyah Hakimiyyah atau memberikan kuasa pengadilan dan kedaulatan hukum tertinggi dalam sistem politik Islam hanyalah hak mutlak Allah. Oleh kerana itu.2 Hakimiyyah Ilahiyyah membawa pengertian pengertian yang berikut: -Bahawasanya Allah adalah Pemelihara alam semesta yang pada hakikatnya adalah Tuhan yang menjadi Pemelihara manusia.2. dan di tangan Nyalah sahaja penentuan hidayah dan penentuan jalan yang selamat dan lurus.

Byzantin dan Islam. 5. Kemudian.0 GLOBALISASI DAN CABARAN KE ATAS UMAT ISLAM Berdasarkan sejarah manusia. Allah berfirman dalam surah Ali-Imran ayat 3:140 yang bermaksud : ³Dan masa (kejayaan dan kehancuran) itu Kami pergilirkan di antara manusia (agar mereka mendapat pelajaran)´. 4. Yunani.a. Kemunculan Islam dengan kelahiran Ar-Rasul s. pada abad ke-6 Masihi berkembang dengan meluas ke seluruh dunia dengan obornya dijulang oleh pemimpin demi pemimpin sehinggalah kejatuhan Khilafah Uthmaniyyah Turki pada tahun 1924. Jalan kehidupan mereka berlandaskan kepada segala wahyu yang diturunkan daripada Allah untuk diri mereka dan juga untuk umat umat mereka. dunia berpaksikan umat Islam yang menjadi pemimpin terhadap halatuju sosio-ekonomi-politik dunia. Parsi. Rom. kerana peribadi kepimpinan .18 Hakimiyyah Ilahiyyah membawa erti bahawa teras utama kepada sistem politik Islam ialah tauhid kepada Allah di segi rububiyyah dan uluhiyyah Nya. akibat peperangan sesama sendiri.w.3 Risalah Jalan kehidupan para rasul diiktiraf oleh Islam sebagai sunan al huda atau jalan jalan hidayah. kerana perebutan wilayah. Mesopotamia. Para rasul sendiri yang menyampaikan hukum hukum Allah dan syari'at syari'atNya kepada manusia. kita telah menyaksikan kebangkitan dan kejatuhan pelbagai bangsa dan tamadunnya Kita telah menyaksikan kegemilangan dan kejatuhan tamadun Mesir. Sepanjang abad ke-6 hinggalah abad ke-15.

begitulah yang sedang berlaku pada masa kini.19 maka muncul pula Tamadun Barat Kristian yang mendominasi dunia dan menjadi paksi pada perkembangan manusia. Dengan penguasaan media cetak dan elektronik. Allah berfirman : ³Sesungguhnya engkau dapati yang paling keras memusuhi orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang yang mempersekutukan Tuhan´.1 Tamadun Zionis-Yahudi Abad 21 menderitai krisis kemanusiaan yang parah akibat daripada hegemoni Zionis-Yahudi yang menunggangi Amerika Syarikat untuk meneruskan agenda Zionis mencengkam dunia. Dominasi Tamadun Barat sampai ke kemuncaknya. media dan politik di Amerika Syarikat dan Eropah mengambil alih hegemoni tersebut dan digantikan dengan Tamadun Yahudi-Zionis yang mencengkam dunia sehingga saat ini. mereka memastikan agenda pemusuhan diteruskan di samping melemahkan generasi muda dengan budaya hedonistik dan satanik. Mereka kini mengadu domba umat Islam dan Kristian Barat dengan pelbagai cara melalui kekuatan yang ada. Sebagaimana kaum Aus dan Khazraj diadu domba oleh masyarakat Yahudi di Madinah sebelum kedatangan Islam. dan kamu menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar´ (Al-Isra¶ 17:4) . (Al-Maidah 5:82) ³Dan telah Kami buat keputusan untuk Bani Israel di dalam kitab: Sesungguhnya kamu akan membuat bencana di muka bumi dua kali. apabila Gerakan Zionis dengan kekuatan ekonomi. 5.

Chechnya dan seumpamanya. Jessica Williams (2004). purata 88 orang kanak-kanak dibuang sekolah di Amerika Syarikat kerana membawa senjata. terhormat. Afghanistan. Allah Ta`ala berfirman: Telah nampak kerosakan di darat dan di laut disebabkan kerana perbuatan tangan manusia. dari kalangan yang bermastautin di Barat dan di negara yang tidak terlibat dalam peperangan. apatah lagi dengan pihak pemerintah. Memang sukar untuk menentukan jalan mana yang terbaik untuk umat ketika ini kerana setiap tindakan bergantung pada situasi dan kondisi. negara itu membelanjakan AS$396 bilion untuk melengkapkan pasukan tenteranya. Pertama. bebas dan merdeka. agar mereka kembali (ke jalan yang benar) (Ar Rum 30:41) . (Lihat 50 facts that should change the world. Setiap minggu. Kadar kelahiran anak luar nikah di AS dan UK adalah yang tertinggi di kalangan negara maju. Namun. Kedua.20 5. majoriti memilih jalan dakwah dan memperhebat gerakan penerangan mengenai Islam dengan menggunakan teknologi media yang terkini. Setiap tahun rakyat Amerika Syarikat membelanjakan AS$10 billion untuk bahan pornografi manakala pada tahun 2003. terdapat dua jenis reaksi yang berbeza. Mereka seboleh-bolehnya mengelakkan sebarang konfrontasi dengan mana-mana pihak. dari siri perbincangan yang dibuat di dalam dan di luar negara. mereka pada umumnya memilih jalan perang kerana tidak diberi pilihan untuk hidup bermaruah. Kashmir. Iraq. tamadun Barat sedang menghadapi krisis moral dan sosial yang amat tenat. dari kalangan generasi yang dijajah seperti Palestin. Lazimnya.2 STRATEGI MENGHADAPI CABARAN Persoalan yang selalu dibincangkan di kalangan aktivis Islam ialah bagaimana untuk menghadapi ancaman Zionis-Yahudi yang sedang mencengkam dunia Islam. Setiap seorang dari tiga orang kulit hitam di Amerika Syarikat kemungkinan akan dipenjarakan kerana kesalahan jenayah. pada masa yang sama. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka.

a. Peluang ini ini mesti direbut dan digunakan untuk memartabatkan dirinya. Misalnya. Perang ke atas pengganas telah mengakibatkan masyarakat Barat yang berbudaya µingin tahu¶ semakin mendalami ajaran Islam sehinggakan semakin ramai yang menganut Islam. 5.2 Mengelakkan Konfrontasi Umat Islam mestilah mengelakkan diri daripada terus berkonfrontasi dengan Barat.21 ³Sehingga mereka merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya.1 Menggunakan Peluang Di sebalik cabaran dan masalah yang dihadapi. cepat dan global.2. tanpa perang. umat Islam mempunyai peluang dan kekuatan berdasarkan perkembangan dan situasi yang ada. Pada masa yang sama kita mesti memperhebat usaha-usaha dakwah bil hal dan dialog antara agama. dan akibat perbuatan mereka itu adalah kerugian yang besar´(At Talaq 65:9) 5. . kesedaran beragama di kalangan semua penganut agama di dunia semakin meningkat akibat dasar pembangunan yang berasaskan faham sekularisme dan materialisme yang semakin global. Islam terbukti berkembang dengan positif selepas Perjanjian Hudaibiyyah berbanding ketika perang sedang memuncak dan ini merupakan bukti bahawa suasana aman adalah prasyarat terhadap perkembangan dakwah yang pesat.w. Umat Islam sendiri semakin ramai yang cuba dan berusaha untuk menghayati Islam secara menyeluruh akibat kegagalan sistem pemerintahan warisan penjajah yang dipaksakan ke atas mereka. Teknologi media yang semakin canggih memungkinkan ajaran Islam dapat dicapai melalui internet dengan berkesan.2. puluhan ribu umat Islam baik yang telah lama menganut mahupun yang baru telah berbondong-bondong memasuki Makkah dengan aman setelah bandar suci itu diserahkan kepada Ar-Rasul s. Hanya setelah dua tahun Perjanjian Hudaibiyyah ditandatangani. Kesedaran agama ini adalah ruang terbaik untuk Islam berkembang.

Akibatnya maka ramailah ulama dan intelektual yang bisu. ummah akan terbela. Ulama-Ulama abad 21 harus mempunyai ilmu perbandingan agama sebagai manhaj dakwah abad baru.22 5. Dr Abdul Hamid Abu Sulayman. begitu juga status ulama dan intelektual harus menyamainya kerana ilmu adalah panduan hidup dan panduan beragama. .5 Mengeratkan Hubungan Ulama-Umarak-Ummah Sejarah perkembangan Islam telah membuktikan bahawa apabila hubungan kesalingan antara ulama dan umarak menjadi erat dan kental. Sebagaimana pihak pemerintah mempunyai pelbagai keistimewaan dan kemudahan untuk memerintah. dalam keghairahan berdialog. kita perlu mengingati panduan al-Quran yang jelas menegaskan ³lakum di nukum wali ya din´ di dalam pengertian kita menghormati perbezaan aqidah masing-masing.2.3 Memperhebat Dialog Antara Agama Umat Islam mestilah melahirkan pakar-pakar dalam bidang perbandingan agama ketika semua agama sedang mengalami kebangkitan masing-masing di seluruh dunia. nasib ulama dan intelektual di dunia Islam amatlah memilukan sehinggakan ramai yang menjadi buruan pemerintah kerana lantang memperjuangkan kebenaran dan keadilan. 5.2. menulis dan menyampaikan ilmu dengan bebas dan bertanggung jawab. (lihat Islam under siege. hal. Namun.4 Memperkasa Martabat Ulama dan Sarjana Umat Islam mesti memperkasa martabat ulama dan sarjana dengan memberi kebebasan dan hak membuat kajian. Malaysia menggambarkan nasib para intelektual di dunia Islam seperti berikut: The Muslim scholar is either caught between the ignorant Mullahs threatening him with Jahannam or the corrupt rulers threatening with jail. Mantan Rektor Universiti Islam Antarabangsa. pekak dan tuli dalam pengertian tidak lagi berani menegur pemerintah kerana serba ketakutan atau ditakut-takutkan. Namun demikian. negara menjadi menjadi aman dan damai. maka kerajaan akan bertambah kuat.2. 91-92) 5.

Pemerintah yang lemah. Katanya: ³ Kuasa raja dan kekuasaan sesebuah dinasti secara meluas hanya boleh ditegakkan melalui usaha sesuatu kumpulan dan perasaan kekitaan (Mukadimah. melepaskan geram dan marah tanpa berkemampuan untuk bertindak membela nasib umat yang menderita. Jurang miskin-kaya semakin melebar 6. maka pemerintahan akan lemah. Pertubuhan NegaraNegara Islam (OIC) yang antara tujuannya untuk menyatukan umat. Semangat kekitaan yang berdasarkan persaudaraan Islam (ukhuwwah Islamiyyah) semakin lumpuh. 4. Sebaliknya pula. Kadar penghijrahan yang besar ke dunia Barat. 5. Melaka dan Aceh membuktikan bahawa wujudnya kesalingan ini telah menjadikan kerajaan tersebut menjadi pusat perkembangan Islam yang paling penting dan berpengaruh pada abad 14 sehingga ke-17. 138). ummah tidak terbela. Jenayah rasuah tak terbendung . dunia Islam menderitai perpecahan yang parah. hal. Proses urbanisasi atau perbandaran yang terlalu cepat dan tidak terancang 2. negara akan hancur sama ada kerana perpecahan dalaman akibat serangan luar atau ditimpa bala bencana. telah merosot peranannya sekadar tempat meluahkan perasaan. zalim dan autokratik.23 Di Alam Melayu. Ahmad menyatakan 10 sebab mengapa semangat kekitaan hampir lumpuh di batang tubuh umat Islam: 1. 3. 5.2. Perubahan demografi yang dramatik akibat ledakan pertambahan penduduk. Akibat badai globalisasi yang melanda dunia pada hari ini. sejarah kerajaan Islam Samudera Pasai.6 Menyemarakkan Semangat Kekitaan Ibn Khaldun (1332-1406) dalam kitab agungnya Mukadimah menekankan kepentingan semangat kekitaan sebagai prasyarat untuk bangun sebagai suatu bangsa yang kuat dan berpengaruh. sebaik sahaja ulama dan umarak bermusuhan. Akhbar S.

Kualiti pendidikan semakin merosot. al-Buti. Aku tinggalkan sesuatu kepada kamu. ³Maka perhatikanlah perkataanku itu. iaitu. Kitabullah dan Sunnah Nabi-Nya.  Kelompok ketiga ini melakukan kerjasama dengan barat dan menunjukan identitasnya. kelompok tersebut menjadikan pemisahan antara agama dan politik atau masalah keduniaan lainnya. Krisis identiti yang parah antara elit dan massa 10. dalam Khutbah Wada¶ yang merupakan formula illahi untuk umatnya meneruskan peranan kekhalifahannya. kita menyeru semua pemimpin dunia Islam yang berpegang kepada apa yang diseru oleh baginda Ar-Rasul s. 6. Kelompok tersebut menerima dari barat dengan menggunakan penyaranan dan melakukan pembunuhan apabila tidak sesuai dengan prinsip mereka. kamu tidak akan tersesat selama-lamanya.24 7.w.0 PENGUBAHSUAIAN DAN RESPON ISLAM Dalam menghadapi arus globalisasi ini menjadikan kita harus bersikap positif dan penuh hati-hati. .´ (Sirah Nabawiyyah. Kelompok ini menjadikan barat sebagai kiblat dan role mode masa depan atau bahkan menjadikan barat menjadi way of life. sesungguhnya telah aku sampaikan. Kelompok yang bersikap positif dan secara automatik tidak bersikap anti  terhadap barat dan modenisasi.a.  Kelompok yang terpengaruh oleh modenisasi dan sekulerisasi. ms 435). Budaya materialisme menggantikan agama dan adat resam 8. Budaya hedonistik yang subur akibat penyiaran media yang tidak terkawal Sebagai langkah awal untuk menggembalikan semula semangat kekitaan ini. yang jika kamu pegang teguh. 9. (Qodri Azizy: 2003). Menurut Qodri Azizy masyarakat Islam dalam menilai globalisasi tersebut terbahagi kepada tiga kelompok besar: Sikap dari golongan kaum Muslimin yang anti barat dan anti modernisme. wahai manusia.

Maka respon umat Islam terhadap kemiskinan sesuai dengan perkembangan kapitalisme global terbagi menjadi empat paradigma umat Islam: Paradigma tradisionalisme tentang kapitalisme global. Jika kita perlu maka kita perlu menyiapkan umat Islam untuk bersaing dalam globalisasi.    Paradigma revivalis terhadap kapitalisme global. Kemiskinan tidak ada sangkut pautnya dengan globalisasi dan kapitalisme. Paradigma Tranformatif terhadap Kapitalisme global. Globalisasi dan kapitalisme bagi mereka salah satu agenda barat dan konsep non Islami yang di paksakan untuk masyarat muslim. Manusia tidak mengetahui senario besar dari Tuhan dari perjalanan umat manusia. Mereka percaya bahawa yang menyebabkan kemiskinan rakyat. Paradigma kaum modernis menilai tentang kemiskinan berakar pada persoalan karena ada sikap mental atau budaya ataupun teologi mereka. disebabkan oleh ketidakadilan sistem. marginalisasi.25 Akibat yang ditimbulkan oleh globalisasi tersebut menyebabkan kemiskinan dan bentuk humanisasi yang meluas. Pemikiran tradisionalisme ini tentang kapitalisme global yang menyebabkan kemiskinan adalah merupakan hakikat dan rencana Tuhan. Sedangkan globalisasi adalah merupakan projek kapitalisme yang lain bagi golongan ini menjadikan sebab kemiskinan. ekonomi dan politik yang tidak adil. dan mengalineasi masyarakat. Bagai mereka globalisasi  . Sedangkan dalam al Quran sebagai petunjuk yang benar sebagai fungsi bermasyarakat dan Negara. Masalah kemiskinan dan marginalisasi tidak ada kaitannya dengan globalisasi dan neolibralisme. Paradigma modenisme terhadap kapaitalisme libral. Mereka melihat kenapa umat Islam mundur merupakan akibat dari kebanyakan umat Islam memakai ideologi lain sebagai pijakan dasar dari pada al Quran.

Sebagaimana dalam ajaran Islam lebih menekankan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Kerana globalisasi untuk kepentingan dan akumulasi berbagai kapital besar untuk menghancurkan lingkungan hidup. Dari ajaran tersebut menjadikan kita mampu mendialogkan antara kepentingan dunia dan akherat. Nilai Islam menjadikan landasan.26 dan kapitalisme merupakan ancaman bagi orang-orang miskin. . segenap budaya sosial yang mana kehidupan masyarakat bergantung. dasar motifasi dan inspirasi kebaikan dan kemajuan dunia. (Qodri Azizy: 2003). (Mansuor Fakih: 2002).

terutamanya kekayaan dalaman (inner riches) yang terdapat dalam agama dan tradisi kita baik yang berupa kerohanian mahu pun yang berupa intelektual atau keilmuan. Pengaruhnya sungguh besar dan luas sehingga ia meliputi semua bidang peradaban. Demi menjamin proses pembinaan peradaban di negara ini di atas landasan kerohanian dan moral yang dituntut oleh Islam dan agama-agama lain berterusan tanpa banyak terjejas. kita dipanggil untuk menilai buruk baik fenomena globalisasi ini dengan lebih teliti lagi. y Kebaikannya perlu dimakmurkan dan dimanfaatkan oleh rakyat negara ini. Keburukannya perlu dihindari dan diatasi sebaik mungkin. . y Kita perlu menggunakan segala kekuatan dan kekayaan yang ada pada kita.27 RUMUSAN y Gelombang globalisasi kontemporari adalah yang terbesar dan terkuat pernah melanda dunia.

penswastaan pelbagai fungsi yang dahulunya ditanggung oleh kerajaan (seperti bekalan air. Dasar pasaran terbuka adalah suatu cabaran kepada ekonomi tempatan kita kecuali kita boleh menawarkan produk atau perkhidmatan yang leblh berkualiti dan infrastruktur kita pula lengkap dan pengurusan kita cekap. Pada peringkat kebangsaan. pengagihan clan pengguna-an barangan dan perkhidmatanz Globalisasi aliran dan dasar ekonomi amat jelas 'sel<ali mempunyai kesanterhadap sistem dan l MULTAQA ULAMA SEDUNIA - budaya di dalam negara. Sumber utama kita ialah manusia. Ketidaktentuan pasaran kewangan berupaya dengan sekelip mata menjadikan klta lebih miskin. Walau bagaimanapun. begitu juga individu. Kos sara hidup akan meningkat. kebimbangan dan tindak balas individu terhadap kesan giobalisasi akan berbeza daripada seorang individu kepada individu yang lain. daripada satu kumpulan ke satu kumpulan dan daripada kerajaan kepada kerajaan bergantung pada pengertian globalisasi kepada setiap seorang daripada kita. Penswastaan perkhidmatan bererti perbelanjaan pengguna. Sama ada disedari ataupun tidak. sensitiviti. Apakah yang dimaksudkan menjadikannya global? Siapakah yang mengglobalkan sesuatu? Penuiisan tentang ekonomi naenunjukkan bahawa terclapat beberapa perkara yang dikaitkan dengan globalisasi: pasaran bebas. tenaga. penyusunan semula pelbagai aktiviti untuk memudahkan pelaburan yang memberi ganjaran-terhadap inisiatif individu dan peningkatan peranan sektor swasta (Forum Dasar Global. Apapun. peranan kecil kerajaan dan saiz belanjawan. jika nilai saham dl pasaran jatuh dengan mendadak. Aktiviti ekonomi tidak dliasingkan mahupun dipencilkan daripada dirnensi kehidupan lain. pengaruh institusi dan pasaran kewangan antarabangsa terhadap keutamaan dasar kebangsaan. Justeru. Namun maksud harafiah globalisasi ialah menjadikannya global. Oleh hal yang demikian . ekonorni merujuk kepada peraturan Wang dan sumber di dalarn sesebuah negara terutama dari segi pengeluaran. mencipta keuntungan. Khalijah Mohd Salleh %~ Pengenalan Globalisasi adalah ungkapan yang begitu popular sekarang lni. 199811 Inilah amalan ekonomi bersifat kapitalistik-turbo yang diterima pakai pada dasarnya oleh negara maju. perubatan dan perkhidmatan pendidikan). kita perlu memahami giobalisasi dan memberi tindak balas secara positif. lstilah ini digunakan untuk hampir semua perkara yang berkaitan dengan el<0n0mi. Kemajuan dalam teknologi komunikasi makiumat internet menjadikannya mustahil bagi mana-mana negara membebaskan dirinya daripada fenomena globalisasi. Beberapa perkara asas yang perlu diiakukan ialah memastikan bahawa kita cekap dalam cara kita menguruskan hal ehwal kita dan mesti ada kualiti dalam apa juga produk yang kita hasilkan atau perkhidmatan yang kita berikan. globalisasi dilihat sebagai kuasa luaran yang datang dari barat atau negaragmaju yang boleh memberi kesan terhadap aktiviti ekonomi tempatan kita. sosial dan budaya.28 LAMPIRAN Peranan Wanita Islam dalam Menghadapi Cabaran Globalisasi Oleh: . Untuk hidup. yang pastinya setiap orang terlibat dengan globalisasi sama ada kita ambil kisah untuk memikirkan sejenak implikasinya ke atas kehidupan kita ataupun tidak. kerajaan menghendaki kita menguatkan kelebihan persaingan kita demi kehidupan negara.

Sifat semua aktiviti ekonomi yang berorientasikan keuntungan. mungkin juga cukup untuk memenuhi keperluan kewangan keluarga untuk beberapa bulan yang berikut. Apabila situasi ekonomi jatuh. jadi. Allah s. produktiviti meningkat berfipat ganda. suatu contoh mudah iaiah penyerahan pizza ke depan pintu dengan hanya mendail nombor Pizza Hut. dan tiada halangan kepada pengagihan produk dan perkhidmatan pada bila-bila masa dan di mana juga. Senario ini tentu sekali akan menjadi berbeza di kaiangan wanita dari negara berstatus sosioekonomi yang lebih rendah atau di negara kurang membangun. Tetapi pengurangan masa bagi aktiviti domestik ini tidak memberi kita lebih banyak masa untuk berehat. Nabi Muhammad s. lmpak Globaiisasi terhadap Sosial Seiring dengan globalisasi ialah penggunaan teknoiogi tinggi moden yang mempertingkatkan kecekapan. kreatif dan produktif. Urusan bofeh diseiesaikan dengan Iebih pantas. Bagaimana pula selepas itu? Peranan dan Tanggungjawab Apakah peluang hidup dalam situasi kompleks yang tidak menentu ini? Sebagai orang Islam kita mélsti percaya bahawa kita boleh hidup.µ PERANAN WANITA ISLAM DALAM MENGHADAPI CABARAN CLOBALIS/\SI' _ lain seperti -keluar bekerja.a. pasaran akan dipenuhi dengan semua jenis teknologi menggunakan ketuhar sebagai ganti kayu api untuk memasak bagi mengurangkan masa memasak sebanyak hampir 75 peratus daripada masa pernah diambil. Seterusnya. Dalam keadaan iain iklan dihantarkan ke hadapan pintu yang memaklumkan orang ramai mengenai adanya produk yang sering dijual pada harga yang dikurangkan.w. Ia mengumpan orang ramai membeii produk ini. bijak. bergantung sama ada kitabekerjasdi luar rumah ataupun tlclak dan mempunyai peruntukan dana yang mencukupi. masyarakat. hanya orang yang mewah sahaja akan mendapat faedah pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. akhirnya meningkatkan kos kehidupan.29 itu.t. Dengan pengenaian ringkas mengenai globaiisasi. Mesin basuh telah mengurangkan satu Iagi beban kerja fizikal daripada banyak wanita. Satu-satu faktor yang menentukan sama ada kita menerlma pakai penggunaan teknologi ini ataupun tidak. menyediakan kita . Sebagai seorang hamba kita hendaklah patuh kepada apa yang diperintahkan kepada kita dan sebagai khalifah kita adalah (vicegerent) wakil Allah. Kita perlu menjaga keselamatan keluarga. para pekerja dalam perbadanan multinasional atau sektor swasta diberhentikan dengan pampasan yang terhad. kertas kerja ini memberi fokus kepada cabaran yang dihadapi oleh wanita. Dorongan untuk berbeianja sentiasa ada biarpun ia atas nama gaya hidup. Oleh itu harapan itu ada tetapi bagaimanakah kita melaksanakan ajaran ini? Peranan utama lelaki dan perempuan aclalah sebagai hamba dan khalifah Allah. Sebaliknya kita penuhi masa kita dengan aktiviti 2 . kita perfu memastikan bahawa potensi bakat sumber manusia kita cukup membangun. Penswastaan perkhidmatan kesihatan dan pendidikan. mengingatkan kita yang baginda meninggalkan kita dua perkara: al-Quran dan al-Sunnah dan sekiranya kita patuh dengan apa yang ditetapkan kepada kita oleh al-Quran dan al-Sunnah. Bukan sahaja manusia mesti berilmu tetapi mereka mesti juga memuaskan. Barulah kita dapat mengharapkan Sumber bahan kita diuruskan dengan baik dan kita terus maju danmembangun. kita akan selamat di dunia dan di akhirat. keselesaan ataupun kualiti.w. Kertas kerja ini berakhir dengan impiikasi perbincangan terhadap peranan dan tanggungjawab wanita. secara automatik akan mernbataskan akses kepada pelbagai aktiviti pendidikan dan budaya hanya kepada mereka yang kaya atau mewah. peranan yang boleh mereka mainkan dan tanggungjawab mereka. persekltaran dan juga diri kita sendiri. kerajaan.

oleh itu boleh diharapkan untuk -memainkan peranan bermakna apabila berhadapan dengan cabaran globalisasi. Peranan biologi kita sebagai seorang wanita akan tetap tidak berubah. Kita memaaf dan melupakan clemi memastikan yang kita bersih dari segi émosi. Kelantan.3MULTAQA ULAMA SEDUNIA biarpun ia fizikal. Kita boleh dan harus bergantung pada kuasa wanita untuk rnembantu mengekalkan komitmen negara untul§ menjadi negara perindustrian dan maju.Sebagai contoh. dan di bahagian dunia tertentu diancam apabila kita memakai tuclung kepala ataupun memakai jubah. pencipla kita yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Sesungguhnya ini suatu cabaran kepada orang Islam hari ini terutamanya mereka daripada generasi hari ini yang lahir apabila Malaysia berkeadaan dan berkedudukan lebih baik dari segi kebendaan berbanding keadaan dua generasi yang lalu. Bagaimanapun kita diperlngatkan bahawa kepada Allah kita akan kembali. dengan cara itu bolehlah kita mengharapkan keselarasan dalam rentak tingkah laku s05ial rakyat Malaysia ke arah merealisasikan matlamat pembangunan negara. Angka ini hampir setengah daripada keseluruhan penduduk. Dia juga mengingatkan kita kepada Hari Kiamat agar menjalani kehidupan cara Islam bagaikan menggenggam bara arang. 49 peratus wanita clan tahap urbanisasi kurang daripada 40 peratus bagi negeri Perlis. kita mengambil wuduk lima kali sehari dengan penuh kesedaran bukan. justeru. Kita memohon kepada-Nya supaya memberi menunjukkan kepada kita jalan kehidupan yang lurus. Dari satu segi. Malaysia bernasib balk mempunyai sebilangan wanita clengan pendidikan di peringkat ketiga (tertiary) yang meneroka ke dalam pelbagai jenis profesion dan menjawat pelbagai jenis jawatan termasuk jawatan pengurusan tinggi. Peranan Biologi sebagai Seorang Wanita Menurut Banci Penduduk tahun 2000. keseronokan dan rahmat menjadi seorang wanita dan menjadi seorang lbu. PERANAN WANITA ISLAM DALAM MENGHADAPI CABARAN GLOBALISASI .1 peratus Bumiputera. Nisbah wanita di Malaysia hampir lima puluh peratus.30 dengan sumber asli de'mi untuk memenuhi keperluan kita untuk membangunkan sebuah masyarakat bertamadun. kerohanian mahupun s0sial. kecekapan. Kita mesti teruskan dengan proses pembiakan (penambahan) manusia. hanya membersihkan diri kita secara fizikal tetapi membersihkan jiwa kita secara sirnbolik. lni bukan hanya untuk kehidupan manusia tetapi untuk memblarkan kita nwengalami faedah. intelektual. Cara hidup Islam cliajar di dalam al-Quran dengan prinsip asasnya dinyatakan dengan jelas dalam surah all-Fatihah . Raja Hari Akhirat. minat dan tentu sekali peluang kita. yang pada telahan saya orang Islam sudah mula mengalaminya hari ini. penduduk Malaysia sekitar 23 juta orang dengan 65.. Allah yang kita sembah dan pertolongan-Nya kita cari. jalan yang dirahmati dan bukannya jalan salah ataupun jalan mereka yang sesat. Kedah dan Pahang. emosional. Daripada Surah al-Muik (67:2) kita diingatkan yang Allah berupaya mematikan dan menghidupkan sesiapa yang clikehenclal<i~Nya supaya Dia boleh menguji siapa di kalangan kita yang terbaik dalam amalan kita. Pertama kita clikehendaki mengenali hakikat bahawa kita mempunyai Allah. Daripacla Surah Azzariat (51 :56) kita diajar bahawa Allah mencipta iin untuk berkhidmat kepada Allah. Wanita aclalah sumber manusia negara. Kita dihina.urnrnul kitab. Islam sebagai suatu cara hidup mengutamakan kebergihan dalam-setiap aspek kehiclupan . Wanita Malaysia. Peranan kita sebagai khaiifah boleh dilaksanakan dengan banyak cara bergantung pada kecenderungan. Apa yang kita perlukan ialah supaya semua orang bekerja secara kerjasama untuk menangani cabaran ini.

Bagaimanapun. Tentu sekali ini mempunyai sesuatu kesan tefhadap kehidupan keiuarga. Akar budaya keagamaan Bumiputera bagi gaya hidup kita akan digantikan oleh eiemen-elemen asing apabila kita méngizinkan diri kita sendiri didedahkan kepada maklumat dan pengaruh asing tersebut. Mungkin bagi ibu bapa masa kini untuk memainkan peranan mereka secara berkesan. pendidikan dan kelayakan yang lebih baik telah menarik wanita untuk menyertai tenaga keria. perindustrian. kita dapat mengharapkan anakanak kita membesar dan berkembang dengan baik dalam aspek Iain keperibadian mereka. Kanak-kanak dinafikan kasih sayang ibu bapa. Cara pasangan melayan dan berinteraksi antara satu dengan Iain boleh rnemberi kesan kepada kestabilan dan keselamatan emosi dalam diri kanakkanak kerana ciri-ciri tersebut sangat penting bagi pembangunan keperibadian normal kanakkanak itu. . Dengan menyelesaikan masalah-masalah emosi itu. iaitu bahasa Malaysia kurang berfungsi. kemesraan dan perhatian. Keperitan hidup dengan ibu atau bapa tunggal atau tanpa ibu bapa adaiah berpanjangan. ' Sungguh membimbangkan bagi kita untuk melihat pasangan muda yang bercerai hanya selepas dua tahun berkahwin. Bagaimanapun.3 Semoga ibu bapa muda kita akan bertindak pantas dan menyokong usaha yang diambil oleh Lembaga untuk memastikan yang institusi keluarga di Malaysia kukuh dan kanak-kanak di Malaysia gembira dan sihat sejahtera. perfumbaan Formula 1 menerusi program budaya dan sukan di TV melalui satelit. Pengasuh anak yang diamanahkan penjagaan anak-anak mereka oleh ibu adaiah orang yang sangat penting bagi anak-anak kita. Ku rsus mengenai perkahwinan diberikan kepada pasangan yang akan berkahwin. Masyarakat cenderung mempunyai iebih banyak individu bermasalah apabiia anak-anak kecii ini rnembesar menjadi remaja dan orang dewasa.31 Dengan peranan biologi itu. Juga tidak mudah bagi wanita yang benar-benar berminat dalam kedua-dua kerjaya dan kehidupan keluarga meninggalkan salah satu daripadanya. Kita perlu pastikan yang khidmat penjagaan kanakkanak terus memenuhi standard bagi pembesaran dan perkembangan awal alam kanak-kanak yang teratur. asuhan mesra dan perneliharaan yang mereka perlukan bagi pembesaran dan perkembangan yang baik. Tahap hubungan antara pasangan mesti menggambarkan kasih sayang dan hormat-menghormati antara satu sama lain. Mereka memerlukan kaunseiing dan bimbingan ketika ikatan kasih mereka masih kuat dan bukannya ketika perceraian akan berlaku. Lembaga Penduduk dan Perancangan Keiuarga Malaysia (LPKM) mempunyai objektifnya mengukuhkan institusi keluarga dengan mengenai pasti faktor yang mempengaruhi dan membangunkan serta mempromosi program keluarga dan keibubapaan dengan matlamat 5 MULTAQA ULAMA SEDUNIA ' melahirkan rakyat yang benanggungjawab. wanitalah yang akan mengandungkan anak. Sebagai Pemeliharaan Budaya dan Persekitaran Islam Globalisasi aliran dan dasar ekonomi rnempunyai kesan terhadap sistem sosial dan budaya di dalam negara. lni termasuklah kemasukan budaya Barat yang terdiri daripada makanan segera. Jadi bagaimanakah perkara ini bbleh diselesaikan? Bagaimanakah penjagaan kanak-kanak boleh diinstitusikan? Apakah yang mesti diiakukan oleh ibu bapa untuk memastikan yang anak-anak yang mereka tinggalkan ini apabiia mereka pergi bekerja tidak dinafikan kasih sayang. Mungkin juga Iebih baik jika pasangan ini juga diberikan kursus mengenai keibubapaan yang berkesan dan bermakna. Peranan ini kelihatan janggal antara satu sama iain. suami dan isteri tidak boieh mengabaikan peranan mereka sebagai ibu bapa. Paling fidak yang boieh mereka lakukan iaiah mema-stikan bahawa mereka menjadi model contbh wanita untuk anak-anak mereka terutama dalam mengekalkan hubungan suami isteri yang baik. Tambahan puia tidak semua wanita bofeh berhenti kerja tetapi semua kanak-kanak memerlukan penjagaan yang baik. Penggunaan bahasa lnggeris dipromosikan secara hebat dan ini rnenjadikan penggunaan bahasa tempatan.

jika kita mematuhi secara rutin waktu soiat kita dan pembacaan al-Quran pada waktu subuh ataupun maghrib. anak-anak kita akan segera dibentuk untuk mengembangkan tabiat yang sama. memastikan program hiburan ditutup semasa azan dan pada waktu solat. pada masa ini kita dapat melihat hakisan persekitaran Islam di tempat awam seperti di gedung beli-belah. menerima pakai cara hidup berseronok bagi ke~ hidupan seperti hiburan dan sukan. Pada masa yang sama. Jadi kita mempunyai tanggungjawab dari segala hak untuk menyediakan cara hidup alternatif terutama bagi rnereka yang mengarnalkan tingkah Iaku yang tidak diingini kerana kejahilan. Sebaik sahaja tabiat sedemikian diwujudkan di rumah. " Apa yang lebih mengancam iafah kemasukan nilai bukan lsiam ke dalam masyarakat kita terutama di kalangan para belia dan kanak-kanak . iaitu suatu cara hidup dan kod penilai perilaku adalah sebahagian daripadanya. Mungkin juga kumpulan wanita boleh bekerjasama dengan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) untuk melakukannya. juga rnenjadi amalan baik untuk 6 PERANAN WANIT/I ISLAM DALAM MENGHADAPI CAB/IRAN GLOBALISASI memaklumkan kepada anak kita kemungkinan mereka. Kita harus menghormatl dan mematuhi waktu solat kita. Islam menganjurkan kefertiban daiam tingkah laku. Pemilik kedai boleh menutupkan bunyi muzik rock yang sangat kuat itu dan memasangkan bacaan ayat suci al-Quran. Kurangnya kepekaan mereka kepada halhal sedemikian adalah suatu tanda tidak hormat terhadap agama mereka sendiri. Apa yang penting kepatuhan solat akan . Sebagai contoh. Tidak ada apa yang mengejutkan jika kita berada di kawasan awam bukan Islam. ia menjadi adat bagi mereka untuk melakukan perkara yang sama apabila mereka hiciup sendiri. Nilai dan amalan ini sangat bertentangan dengan cara hidup Isiam yang kita terima secara tradisi.kehidupan bebas antara ielaki dengan perempuan yang bukan mahram seperti kebebasan menzahirkan perasaan seperti berpelukan dan berkucupan di tempat awam cara hidup yang sangat kebendaan dan (individuaiistik.menemui orang yangtidak mengama|kan norma demikian agar mereka tidak akan terkejut apabila mereka melihat amalan yang berbeza oleh orang yang datangnya dari bangsa dan agama yang sama. Berallh keluar dari rumah. tetapi menjadi agak membingungkan sekiranya ia kebanyakannya dalam kawasan awam orang Islam. kesombongan hingga kepada tingkah iaku lucah apabila cuba mengatasi orang lain. Bagaimana aiam persekitaran terbina akan mempengaruhi secara tidak langsung kegiatan kita. Kita harus mempromosikan kepatuhan kepada cara hidup Islam. Nilai yang disebarkan adalah kehidupan bagi yang paling iayak. pemiilk kedai makan membenarkan dltayangkan rancangan hlburan TV sekuat-kuatnya. Daripada memperkukuhkan kepatuhan mereka terhadap tradisi Islam. Sebagai contoh. kita dapati bahawa apabila azan berkumandang dan sudah masuk waktu solat.32 Kita mungkin boleh menerima gaya berpakaian yang moden dengan syarat tidak melanggar batas syariah iaitu menutup aurat. Kita tiada hak menghalang apa jua yang ingin dilakukan orang lain. Ini bercentangan dengan prinsip bahawa Islam. Islam mematuhi batasan tingkah laku sosial antara jantina. Lama-kelamaan agama tidak lagi akan mempunyai kaitan ke atas cara merekamengendalikan kehidupan mereka. khususnya di keclai yang sangat hampir dengan masjid. Hari _ini orang hampir mengatakan bahawa agarna adalah hal periloacli dan oleh itu tidak boleh dlcampuri secara umum. Contoh amalan yang mudah ini akan mernbantu mengingatkan belia kita mengenai waktu solat mereka. inilah proses penyebaran norma budaya kepada anak kecil kita. kedai makan dan pemilik keclai Ini mempengaruhi pengunjung supaya meninggalkan kesedaran dan penghormatan mereka kepada agama mereka. Persekitaran budaya adaiah faktor penting dalam kehidupan sesiapa sahaja khususnya apabila individu itu masih di peringkat pembentukan pandangan dunia dan set niiainya sendiri.

Oleh itu. Bagaimanapun.33 menghalang orang daripada melakukan perkara mungkar. la termasuk prestasi kerja atau tugas untuk orang lain dalam keluarga ataupun sebaliknya. Mereka juga mungkin tidak mengamalkan Iabiat rnakan secara sihat dan sempurna. lni bermakna. ini dijelaskan oleh sebuah hadis yang mengatakan bahawa kerja yang paling balk yang dicipta Allah untuk manusia ialah menjacli seorang ibu atau bapa. Tentu sekall. perkhidmatan pertama kita ialah menjadi Ebu yang baik clan bertanggungjawab kepacla anak kita. lnilah tanggungjawab kita. mereka boleh mernilih program pembacaan alQuran ataupun perbincangan agama. kita perlulah bersikap praktikal clan bertimbang rasa. lbu muda harus menghargai keperluan untuk menjalani pemeriksaan kehamilan secara tetap dan tidak mengguna pakai sikap laissez faire berhubung pemeriksaan perubatan. pertama mereka mesti mempercayai bahawa pahala yang cllberikan oleh Allah kerana membuat orang lain sedar dari segi agama adalah lebih daripada keuntungan yang boleh mereka buat menerusi penyediaan perkhidmatan mereka. khususnya pada waktu solat. Pertama. lbu bekerja yang pada masa sama hamil boleh dengan mudah rnenjadi tertekan. iaitu orang Islam yang baik. Amatlah bermanfaat sekiranya bengkel untuk kumpulan perniagaan diadakan agar mereka memahami dan menghargai keperluan untuk membantu program pembangunan masyarakat dalam memupul-< kesedaran keagamaan di kalangan masyarakat Islam. Jenis individu apa yang akan terbentuk pada kemudian hari adalah bergantung sebahagiannya kepada sejarah kita pada masa lalu. Maksud perkhidmatan dalam penulisan ini diambil dalam pengertiannya yang meluas. inilah cara tidak langsung mengekalkan ciri moral cara hidup Islam. boleh menyebabkan ibu muda rnengambil ubat sewenang-wenangnya untuk menghentikan rasa loya tanpa menyedari kemungkinan bayi mereka akan dilahirkan cacat. sebagai ahli sebuah intitusi dan rnasyarakat. Mungkin juga keterlaluan untuk menutup kedal ketika waktu solat tetapi tentu sekali tidak mustahil menutup program hlburan semasa azan. ada keperluan untuk menjaga keadaan ¿zikal janin semasa mengandung dan selepas anak dilahirkan. Dengan membesarkan individu yang sedemikian adalah diharapkan orang Islam dapat mengatasi aspek negatif kebendaan yang dibawa melalui sistem ekonomi kapitalis. bijak dan berguna kepada rnasyarakatnya. setiap daripada kita mempunyai potensi untuk menyecliakan perkhidmatan lcepada orang lain dalam peranan kita sebagai anak. meminta pemilék keclai dan restoran melaksanakan tanggungjawab sosial mereka dengan mewujudkan persekitaran Islam bagi pengunjung Muslim. Sebagai wanita yang boleh melahirkan anak. Sebagai Ahli Profesional Kehidupan Keluarga Setiap orang daripada kita adalah hamba Allah dan Khalifah. Sebagai ganti. Islam tidak menghalang membuat keuntungan tetapi menerima pakai pendekatan hedonisme untuk menggoda orang mengunjung kedai mereka 7 MULTAQA ULAMA SEDUNIA adalah tindal-(an yang meniijikkan. Kurangnya pengetahuan terhadap kesan pengambilan dadah pacla peringkat tiga bulan pertama kehamilan. I Wanita sebagai ejen penyebaran budaya boleh mencadangkan kepada Jabatan Hal Ehwal Agama. Kita mesti mencuba melakukan sesuatu yang terbalk untuk membesarkan anak-anak kita demi menjadi insan kamil. Oleh itu. berilmu. lnstitusi keluarga adalah tunggak pembinaan masyarakat. sebagal ibu. Malaysia mempunyai khidmat penjagaan kesihatan yang baik. Berhubung dengan perkara ini adalah penting kaum wanita diberi pelajaran atau mempelajari sendiri mengenai pembangunan kanak-kanak dan penjagaan anak dari dalam kandungan hingga clllahirkan dan peringkat awal rnasa kanak-kanak. Mereka perlukan sokongan . Keibubapaan merupakan satu kerjaya. Kita lnginkan bayi yang dilahirkan sihat.

MULTAQA ULAMA SEDUNIA Rekod prestasi akademik kita perlu diperbaiki. Bagaimanakah kita menganggap ilmu sebagai sebuah masyarakat? Apakah nilai yang diberikan oleh keluarga dan masyarakat kita terhadap ilmu? Bagaimanakah peroiehan ilmu berbanding clengan perolehan kebendaan? Yang manakah lebih penting? Kita boleh lihat bahawa keputusan yang kita buat berhubung dengan iimu akan mempengaruhi penglibatan kita ciengan aktiviti berkaitan dengan ifmu. Kita memÀiki petensi tersebut. . Malangnya. perlngkat tertinggi. 9. sekolah menengah. lni dapat diiihat dengan jelas sejak peringkat rendah dan jurangnya menjadi iebih luas apabila kita menaiki tangga pendidikan peringkat lebéh tinggi. Penclidikan yang baik hendaklah dimulakan dari buaian seterusnya pendidikan prasekolah. Pendidikan yang baik adaiah suatu keperluan jika kita ingin kekal bersaing. sains dan lnggeris. sekolah rendah. Menyedari kesan globalisasi. Sekali Iagi pandangan peribadi saya ialah masalah ini bersifat budaya. khususnya kaum Cina berada di paras yang lebih rendah dalam bidang matematik.. la bukan¥ah bererti kita tidak mempunyai potensi untuk mencapai prestasi yang baik. Fenomena ini be-lum diatasi dengan jayanya. Oleh hal yang demikian. lni selaras dengan hadis yang menasihatkan kita supaya menuntut iimu dari buaian hinggalah ke liang lahad. khususnya cli sektor swasta dan korporat. lni bukanlah bererti kita tidak mempunyai potensi untuk melaksanakannya dengan baik. Kita mungkin juga tidak akan berpuas hati hanya setakat belajar untukn lulus. Justeru suatu pendekatan budaya perlu diguna pakai untuk menyeiesaikan masalah itu. Berhubung dengan prestasi kita yang Febih rendah daiam bidang sains dan matematik.34 8 PERANAN WANITA ISLAM DALAM MENGHADAPI CABARAN GLOBAUSASI daripada pegawai tertinggi mereka di tempat-kerja. lni merupakan satu cabaran dalam budaya kerja yang mementingkan produktiviti clan keuntungan di samping membiarkan para pekerja menyelesalkan sendiri masalah keluarga dan rungutan mereka. l Orang Islam di Malaysia yang majoritinya terdiri daripada orang Melayu kekurangan sumber manusia profesional yang diperlukan untuk memastikan penyertaan sama rata dalam pelbagai jenis aktiviti ekonomi. prestasi kita berbanding dengan bukan Islam. 100³ Paratus D Bumlputera lµ I Bukan Bumiputera Rajah 1: Pengagihan ahli profesional di kalangan burniputera dengan bukan bumiputera-di Malaysia. secara peribadi saya percaya ia bukanlah kerana kita kekurangan keupayaan untuk belajar tetapi . Pertimbangan perlu diberikan dan rnereka perlu mempunyai kemahiran mengatasi tekanan agar mereka dan mengimbangi tekanan -kerja dan keseronokan menjadi hamil. Kita boleh. kumpulan wanita mungkin terpaksa memujuk dan meyakinkan organisasi supaya bertanggungjawab secara moral clalam melindungi kebajikan generasi akan datang. juga jika kita ingin bertahan daripada kesan globalisasi. Pandangan peribadi saya ialah bahawa ia tidak boleh diselesaikan di dalam bilik darjah. plhak kerajaan mungkin tidak mampu melaksanakan clasar sosial terhadap organisasi-organisasi. Pendidikan Pendidikan yang balk merupakan prasyarat untuk membangunkan sebuah masyarakat berilmu dan mencintai ilmu sepanjang hayat. Rajah 1 di bawah menunjukkan pengagihan golongan profesional di kalangan kumpulan Bumlputera lorang islam Melayu adalah golongan majoriti dalam kumpulan ini) dan orang bukan bumiputera. Terdapat masalah yang iebih asas yang belum kita atasi iagi.

Kita mungkin mempelajari fakta disiplin ilmu tertentu menerusi kelas formal kita. Idea. terdapat keperluan bagi kita untuk berupaya membuat penyesuaian yang sepaclan demi meneruskan kehidupan harian kita. Mereka seterusnya boleh memandu arah saat-saat interaksi untuk mereka dengan bayi ke arah meningkatkan kepekaan deria bayi tersebut terhadap tubuhnya sendiri dan dunia di sekeliiingnya. lagi meliputi ilmu pengetahuan-Nya. Yang anehnya. sebagai contoh. Beginilah caranya kami melibatkan ibu bapa muda memainkan peranan mereka dalarn pembinaan bangsa bermula sejak anak mereka mula dilahirkan. khususnya ibu dan pengasuh anak. surah al-Baqarah (2:26'I) memberitahu kita: ´Bandingan orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah. jadi.'" . Memberl reaksi kepada sentuhan kita menggambarkan minda yang sudah dirangsang. dan prinsip yang berkaitan clengan disiplin kita senoliri." -. kita membacahadis. Al-Quran memotivasikan seseorang itu menjadi aktif dalam semua bidang kehidupan manusla. ´cari|ah ilmu dari buaian hinggalah ke Iiang lahad´ tetapi apakah maksudnya dalam kehidupan sebenar? Bagaimanakah kita mencari ilmu daripada buaian? Tafsiran dan terjemahan hadis ini secara praktiknya belum kita laksanakan secara teliti. Mempelajari dan rnemahami al-Quran menjadi lebih menarik clan menyeronokkan apabila kita mernpunyai sedikit pengetahuan asas dalam bidang pengkhususan kita sendiri.´ Tentu sekali perlu ada satu kepercayaan dan keyakinan berhubung kebenaran janji itu. Seterusnya kita mesti ingat bahawa terdapat sebilangan ibu bapa bekerja dengan tahap pendidikanndan profesion yang berlainan. kita maklum bahawa kita memerlukan seseorang yang bukan sahaja berilmu tetapi seseorang yang boleh juga ber¿kir secara kritis dan analitis. Oleh itu. jika setiap ibu atau bapa. memainkan peranan mereka seperti yang dijangkakan. Berfikir merujuk kepada keadaan minda yang aktif. ini memulakan proses perkembangan bayi itu secara kognitif dan emosi. maka kita boleh mengharapkan yang masyarakat kita akan membesarkanuanak-anak yang mental mereka aktif dan bijak. Ibu bapa. sesuaidengan umur mereka. jika tidak. la memprornosi suatu cara hidup yang seimbang. gaya hidup dan tidak kurang perubahan clalam persekitaran yang berterusan. ' = Dalam konteks globalisasi. Kita juga perlu memastikan bahawa pengasuh kanak-kanak di rumah tumpangan terdiri daripada goiongan yang berpendidikan dan cukup cekap untuk mengasuh dan mendidik anak kecil kita semasa 10 PERANAN WANITA ISLAM DAL/\M MENGHADAPI CABARAN GLOBALISASJ zaman pembentukan alam kanak-kanak agar membesarsecara optimum. Dan Allah akan melipatgandakan pula bagi sesiapa yang dikehendakinya dan Allah amat luas kurnianya. kita tidak akan dapat melakukan apa yang diperintahkan kepada kita terutama sekali . ' . Minda seorang kanak-kanak boleh menjadi aktif sebaik sahaja anak itu dilahirkan. teknologi. Pada masa yang sama al-Quran menyediakan kita dengan konsep asas. la mengekalkan kornitmen dengan menjanjikan individu dengan pahala. Pembelajaran al-Quran menjaclikan seseorang itu dinamlk jika dla mengamalkan ajaran al-Quran.35 lebih kerana anak kita bermula iambat untuk belajar. tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi seratus blji. khususnya para ibu mesti mempunyai sedikit iimu dan rnemahami aspek praktikal hadis itu. Kemahiran sedemikian dlperlukan kerana globalisasi melibatkan perubahan idea.. adalah sama seperti seblji benih yang tumbuh menerbitkan tujuh tangkai. Persoalannya apakah mekanisme yang kita ada agar kita boleh sebarkan maklumat berhubung dengan pembinaan bangsa kepada ibu bapa ini dan bagaimanakah kita dapat memastikan bahawa yang mereka bersedia mengambil bahagian daiam pembangunan projek kebangsaan sumber manusia jangka panjang ini. Sekali lagi perkembangan kemahiran ber¿kir perlu climulakan pada awal kehiclupan.

Sebagai Usahawan Wanita yang berdikari mempunyai peluang yang Iebih baik untuk hidup. Apatah Iagi asas falsafah pendidikan kita iaiah penerapan nilai haius yang wujud dalam ajaran Islam. saiz dan warna dengan berlalunya masa. fokus kita terhadap pengajaran lebih merupakan penyediaan fakta dan latihan kernahiran menyelesaikan masalah. dan tidak dilupakan pakar ICT dan pengeluar program media massa. Tentu sekali kemahiran bekerja berkumpuian dan aspek emosi pembangunankeperibadian menyediakan ruang untuk memperkenalkan ajaran Islam.a. dan membuat ska? dan sebagainya. Oleh itu wanita ini bolneh menjana aktiviti yang mendatangkan wang yang boieh membantu memperbaiki kedudukan ekonomi keiuarga dan masyarakat. Bukanlah kita tidak mempunyai program sedernikian. Bagi mereka yang berupaya dan cekap. Sungguhpun industri itu mungkin secara keci!-kecilan. I12 PERANAN WANITA ISLAM DALAM MENGHADAPI CABARAN GLOBALISASI Sebagai Ejen Perubahan Budaya _ .36 apabila kita diharapkan membuat pengorbanan. Tetapi apa yang kita perlu iakukan hari ini ialah mencari jalan dan cara menaikkan taraf program ini dengan mengintegrasikan pelbagai ilmu khusus untuk memenuhi keperluan semasa dan menyeiesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat kita. Kita juga perlu memahami pembentukan jiwa pelajar kita agar pendekatan kita kepada kornunikasi dan pengajaran tidak akan hanya menjadi pemindahan fakta dan maklumat tetapi pujukan motivasi ke arah sikap positif dan keseronokan terhadap pembeiajaran. pendidikan sebagai suatu cara mengembangkan keperibadian seorang peiajar adalah an"-rat mencabar. Gaya hidup kita.MULTAQA ULAMA SEDUNIA dilatih menggunakan ayat al-Quran apabiia rnengajar subjeklain se|ai.. Masalahnya ialah bagaimana kita mempraktikkan ajaran Islam di dalam bilik darjah kita. bidang ilmu khusus.a. Oleh sebab sistem pendidikan kita berorientasikan peperiksaan.n pengajian agama. \ Berhubung dengan pembinaan bangsa. Tetapi Eni tidak mencukupi. untuk dicontohi. usahawan wanita ini perlu mewujudkan jaringan kerja untuk membantu usahawan wanita Iain. Keusahawanan melibatkan pengekspioitan peluang menerusi penggunaan bahan dan bakat untuk menghasilkan sebuah produk baru ataupun rnenyediakan perkhidmatan baru. Pengetahuan pendidik mengenai psikologi manusia adalah suatu keperiuan.w. Jaringan ker}a itu boleh menyediakan program latihan dan perkhidmatan bagi mereka yang memerlukan dan memperkenalkan penggunaan teknologi baru untuk memodenkan pengurusan atau perjalanan perniagaan mereka. seorang peniaga wanita dan isteri tercinta Nabi Muhammad s. kita mempunyai Siti Khadijah r. membuat bekas telur untuk perkahwinan Melayu. Pelaksanaan program sedemikian memerlukan tenaga manusia dengan pengkhususan yang berbeza: agama. sebagai sebuah kumpulan mereka masih boleh hidup. Seiain itu terdapat sebuah hadis Iain yang menyatakan bahawa: sembilan per sepuluh daripada rezeki kita datang daripada perniagaan. antara perkara Iain yang perlu diberikan perhatian sewajarnya ialah membudayakan sains dan teknoiogi. Jadi. _ Untuk memastikan yang perniagaan mereka maju. Bagi wanita Islam. kita harus mengalakkan mereka menjadi usahawan ataupun meiibatkan diri dengan aktiviti perniagaan lain. aktiviti kita dan cara kita rnengurus kehidupan kita terus berubah sama . Kita ada. Kita meiihat wanita meiakukan banyak kerja usahawan dalam industri makanan. Kita tidak ll . psikologi kanak-kanak. Sains dan teknoiogi terus maju mengikut masa. Produk ini terus be-rubah dari segi bentuk.

ikhlas menerima kete_rangan berdasarkan pernyataan yang sah dan boleh dipercayai dan meiaksanakan disipiin dan peraturan. pembacaan ai-Quran secara tetap clan terjemahannya boleh mempengaruhi MULTAQA ULAMA SEDUNIA pembaca. memberi alasan yang munasabah. Budaya sains dan teknologi membawa pengertian yang Iebih Iuas. fni bermakna kita perlu mempunyai ilmu pengetahuan yang lebih baik mengenai konsep asas sains dan teknologi dan cekap dalam hai ehwal sains itu. menulis dan barulah mendapat ilmu. juga penting kanak-kanak itu dilatih dan digalakkan bercakap. Membudayakan sains adaiah kesan tabii menterjemah ajaran ai-Quran ke daiam kehidupan harian. samiun alim ² dengan dan jadilah (orang) berilrnu. basirun alim . Iambat laun membangunkan suatu minda yang suka menyoal. yang pertama iaiah al-Quran. Oleh itu. Sebagai contoh. bukan setakat memperoleh fakta sahaja.37 acia atas nama kecekapan atau kepantasan. akan mernotivasikan seseorang untuk mencari ilmu. sentuhan dan perbualan sebaik sahaja anak itu dilahirkan. Ibu boieh menggalakkan anak mereka menerokai dan berinteraksi dengan persekitaran. dia boleh diharapkan untuk memainkan suatu peranan dalam membudayakan sains di kaiangan anak-anaknya. Alam dibaca menerusi pemantauan. pantau dan jadiiah (orang) berilmu. Sebagai contoh. akan membuat seseorang itu akhirnya membuat sesuatu yang bersifat saintifik. melibatkan diri dengan mengutarakan soalan dan memberi jawapan agar mereka mendapat sebanyak mungkin ilmu pengetahuan menerusi pengalaman dan penemuan. Jika seorang ibu atau pengasuh anak kecii faham maksud dan konteks ayat_ ini. iaitu kita terpaksa membaca. justeru hanya dengan membaca al²Quran dan mempunyai keinginan untuk mempraktikkan apa yang dibaca. lni akan merangsang otak untuk bertindak balas dan berinteraksi dengan persekitaran dengan cara yang terfbkus. Alam juga boleh dibaca. Kemudian sambil kita menganalisis data itu kita mendapat ilmu baru. Sekali lagi niiai saintifik Eni jugalah nilai yang lslam anjurkan. kaji selidik dan pengrekodan data. Selain itu al-Quran juga memperuntukkan kita dengan asas untuk be-r¿kir secara kritikal dan anaiitikal dengan syarat kita tidak hanya membaca a|»Quran tetapi memahami makna apa yang kita baca. meningkatkan ketakkulan dan diharapkan menjadi Iebih bijak. Malah zikrulfah yang mudah itu mengajar kita mengenai kaedah memperoleh ilmu. Membudayakan bermaksud menanam niiai sainti¿k seperti rnenghormati kebenaran.lihat. Iogik dan anaiitikai yang tentu sekali daiam kerangka tauhid. Alam adaiah suatu sumber makiumat. al-Quran membangkitkan persoalan seperti ´adakah mereka yang berilmu sama dengan orang yang tidak berilmu?´ Soalan sedemikian dan banyak Iagi soalan yang lain yang terdapat di dalam a1-Quran mencabar nntuk berfikir. Hasil kerja sains sebenarnya menyediakan kita dengan pemahaman padu mengenai pelbagai maklumat dan ilmu abstrak yang terdapat di dalam al-Quran dan al-Sunnah. Daiam Surah al-¶Afaq (96:'| -5) kita disuruh membaca dan Tuhan mengajar kita menulis dan mengajar kita ilmu yang kita tidak tahu. Meskipun alam adalah salah satu daripada dua buah kitab Allah. sebaiiknya kita menguasai kehidupan kita menerusi penggunaan teknologi. Seorang Ebu boleh memberi bayinya suatu kesan yang berpanjangan ke atas pertumbuhan pembangunan kognitif anaknya dengan merangsang anak tersebut menggunakan semua deria menerusi hubungan mala. muia ber¿kir pada usia muda supaya menjelang masa kanak-kanak . Minda yang suka menyoai jika dibenarkan wujud. la µtermasuk pembangunan kemahiran metakognitif dan kognitif terhadap pemikiran saintifik yang rnenekankan pemikiran sistematik. Satu perkara yang perlu kita ingat ialah untuk tidak membiarkan teknologi membentuk kehidupan kita. Ayat ini menyediakan kita dengan prinsip asas pembelajaran. meluahkan perasaan mereka. seperti dalam kes contoh ini. Minda yang menyoal adalah prasyarat kepada kreativiti dan inovasi.

Ahlf jawatankuasa yang menjaga biiik solat wanita perlu memastikan yang kain telekung seialu dihantar untuk dicuci. globalisasi adalah sesuatu yang rnenakutkan tetapi kepada mereka yang faham proses globalisasi dan mengapa ia terjadi.38 bersekolah mereka mungkin sudah mempunyai asas yang kukuh untuk membangun dan mempercepatkan pemikiran saintifik mereka. Keyaklnan itu diperkukuhkan oleh kepercayaan bahawa kita boleh menghadapi babaran itu dengan syarat kita memenuhi syarat yang cliperlukan. Oleh itu kita perlu menyemak semula secara berterusan amalan norma kita sama ada ia selari dengan perubahan yang berlaku secara global ataupun tidak. Kita mesti juga yakin yang Allah akan memberi kita taufik dan hidayah agar kesusahan dan halangan yang clatang dianggap sebagai cabaran dan kita berupaya untuk menanganinya. Penjagaan Alam Sekitar Satu lagi bidang lain yang mernerlukan penjagaan dan perhatian ialah penjagaan alam sekitar. Mereka boleh menjadi profesional dalam pelbagai bidang profesion. satu perkara yang pasti tetap kekal ialah sunnahtullah. Apakah yang Diharapkan daripada kiia Sebagai Wanita Islam Pemikiran dan idea manusia be-rubah dengan rnasa seperti yang ditunjukkan oleh fenomena 14 PERANAN WANITA ISLAM DALAM MENCHADAPI CABARAN GLOBALISASJµ globalisasl. Peranan asas masih lagi menjadi hamba dan khalifah Allah tetapi dalam konteks sosiobudaya globalisasi. Wanita boleh memainkan peranan mereka untuk menganjurkan gaya hidup yang bersih dan sihat. kedai makan dan kawasan di luar halaman kita sendiri. tanggungjawab yang kita pikui dan jenis sokongan yang disediakan kepada . mereka lebih bersedia untuk menghadapinya.. Wanita juga pemelihara budaya Islam. Bagi mereka yang tidak bersedia. peranan dan tanggungjawab wanita sudah dibincangkan. Wanita mernpunyai peranan biologi yang perlu dilaksanakan. Kemajuan sains dan teknologi hanya mengubah keadaan benda yang kita ganggu. Kita juga perlu menjaga surau kita dengan menyediakan kain sembahyang dan telekung yang bersih serta bilik yang dijaga bersih agar tidak menjejaskan imej Islam. Oieh hai yang dernikian. Walaupun globalisasi membawa perubahan.w. justeru terdapat keperluan bagi kita rnengingatkan diri kita sendiri secara berterusan akan sunnahtullah dan kemudian memikirkan cara perintah Allah itu boleh diterjemahkan ke daiam amalan dengan mengingati perubahan keadaan yang dibawa oleh kemajuan sains dan ¶{el<n0l0gi moden.t. Mereka juga memainkan peranan sebagai usahawan. Merekalah ejen perubahan budaya dan penjagaan alam sekitar. Globalisasi sangatlah dikaitkan dengan hal ehwal ekonomi tetapi kesannya-melimpahi ke dimenéi kehidupan sosiobudaya. Selagi membabitkan wanita. kita mempelawa ibu bapa supaya menyumbang ke arah menyediakan anak kita dengan suatu permuiaan awal dan membudayakan sains daiam masyarakat. maka kemungkinan besar laluan yang kita lalui adalah jalan lurus sebenar. Kita boleh menggalakkan orang ramai menderma bagi tujuan penjagaan surau itu. kita mempunyai banyak peranan untuk dimainkan dan sejauhmana kita mainkan peranan kita akan tentu sekali bergantung kepada latar belakang pendidikan kita. satu lagi indeks kualiti kehidupan untuk mengimbangi kehidupan kebendaan yang canggih menerusi penggunaan teknolpgi tinggi. Dalam bidang inilah peranan dan tanggungjawab wanita daiam menghadapi cabaran globalisasi dibincangkan. Kitalah penjaga norma sosiobudaya kita sendiri. Antara perkara lain yang kita perlu Iakukan ialah mengamalkan tabiat mudah membuang sampah ke dalam tong sampah terutama sekali di kawasan awam seperti taman. lni adalah untuk menanam perasaan kebersihan. Kita perlu ingat bahawa niatlah yang menentukan hala tuju tindakan kita dan selagi matlamat akhir kita Allah s.

infrastruktur dana clan agensi kebangsaan untuk menjalankan program ini. Antara kemahiran yang perlu dibangunkan ialah kornunikasi Entra peribadi dan kernahiran komunikasi yang berkesan bagi tugas berlainan yang mereka laksanakan. jabatan Agama memerlukan kepakaran darlpada 15 MULTAQA ULAMA SEDUNIA pelbagai bidang untuk membantu mencorak peian tindakan dan menentukan strategi sesuai untuk peiaksanaan.39 kita.³ Kita juga sudah meneroka kerjasama dengan pelbagai kumpulan wanita termasuk pihak masjid dan surau. . perancangan clan perlaksanaan yang tersusun yang seterusnya bergantung pada dasar. Mereka yang mempunyai latihan agama boleh menyediakan input lsiam manakala pakar boleh menyediakan maklumat teknikal yang diperlukan untuk mencorak dan mengimplementasi program itu. lni bererti kita memerlukan program. _ Untuk memastikan pelaksanaan program dengan berl-<eSan. wanita pada keseluruhannya perlu terus mempelajari ilmu dan kemahiran baru. Pelaksanaan program ini mesti diperiuaskan ke peringkat akar umbi memandangkan inilah penduduk yang menjadi kelompok besar penduduk Musiim dan keadaan mereka menentukan keseluru han keadaan sosial ummah. Namun. TV dan akhbar akan menjadi saluran komunikasi penting seperti yang kami tunjukkan bahawa kedua-dua media ini digunakan secara meluas oleh rakyat Maiaysia. Olen itu terdapat batas tentang sumbangan kaum wanita secara individu. jabatan Hal Ehwal Agama Malaysia boleh memainkan peranan penting untuk membantu wanita melaksanakan peranan mereka yang disemak semula untuk menghadapi cabaran globalisasi. Malaysia kini lebih bersedia untuk kaedah pertubuhan dan perlaksanaan program yang lebih tersusun.

Laporan mengenai Kesedaran Umum me-ngenai Sains dan Teknologi 2002.htm). 1994. 2. Yogyakarta: Insist Press berkerjasama dengan Pustaka Pelajar. Mansour. HAR. dalam ³Globalisasi Perfektif Sosialis´. (http://www. Qodri. Sosial dan Budaya. 2002.org/popin/reginaI/asiapac/malaysiz/focus-fa. Fakih. 4. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Jakarta: Cubuc. Memahami Bahasa Globalisasi. 2001. 6. Memahami Globalisasi: Lexus dan Pohon Zaitun.un. 2003. Forum Dasar Global. Abu Hassan Shaari Mohd Nor & Rahimah Abdul Aziz. 3. Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi. Ali Sugihardjanto dkk. kata pengantar dalam ³Islam Kiri: Melawan Kapitalisme Global dari Wacana Menuju Gerakan´. Yogyakarta: Insist Press berkerjasama dengan Pustaka Pelajar. Friedman. 2003. r16 5. Eko Prasetyo. 2002 . Runaway World: Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita. Chambers Encyciopaedic English Dictionary. 1998. 2002. 11 Mei. Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pendagogik Tranformatif untuk Indonesia. Khalijah Mohd Salleh.Laporan diserahkan kepada Kementerian Sains dan Teknologi. Peter. Azizy.40 RUJUKAN 1. 2001 Tilaar. Bandung: ITB. Thomas L. Jakarta: Grasindo.Islam Sebagai Alternatuif. Giddens. Faridah Shahadan. lawatankuasa PBB mengenai Hak Ekonomi. Pernyataan Globalisasi. 2001 Marcus. Anthoni. Othman Omar. Melawan Globalisasi: Reinterpretasi Ajaran Islam Persiapan SDM dan Terciptanya Masyarakat Madani. Jakarta: Gramedia.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->