TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA 1.

0 IMPROVISASI Teknik lakonan yang telah diamalkan oleh pelakon atau pemain teater Melayu sejak dahulu lagi. Teater tradisional seperti Mak Yong, Jikey dan teater transisi, iaitu bangsawan merupakan satu bentuk teater yang menggunakan improvisasi

sepenuhnya. Menurut Som Hj. Nor (1994) melalui (2006) Improvisasi membawa maksud bertindak balas secara spontan terhadap situasi yang tidak dijangka. Improvisasi diaplikasikan kepada aktiviti - aktiviti yang dalamnya murid-murid lebih banyak kebebasan bekerja, tidak seperti dalam kebanyakan main peranan biasa. Murid-murid bekerja berdasarkan satu scenario dalam kumpulan dan tidak secara berpasangan atau bertiga-tiga. Peter Moore telah menyarankan enam jenis aktiviti improvisasi untuk kanak ± kanak mengikut peringkat umur. Aktiviti tersebut adalah seperti berikut : i. Permainan Bebas (Free Play) Aktiviti ini sesuai untuk kanak ± kanak prasekolah. Guru menyediakan beberapa peralatan atau objek serta menyediakan situasi / persekitaran yang tertentu dan kanak ± kanak digalakkan bermain secara bebas tetapi dengan pantauan guru sambil mencipta scenario atau cerita mereka sendiri berdasarkan peralatan tersebut. Seterusnya permainan diperingkatkan dengan objek yang lebih bermakna dan berwatak seperti patung boneka an kostum yang menyarankan perwatakan tertentu.

ii.

Improvisasi Spontan (Spontaneus Improvisation) Guru menyediakan beberapa rangsangan tertentu dan kanak ± kanak memberikan respons secara spontan. Improvisasi menggalakkan kanak ± kanak untuk Menyelesaikan masalah Membuat keputusan Mendengar pendapat orang lain

murid berpura ± pura menjadi orang lain. iii. Improvisasi Verbal (Verbal Improvisation) Murid .murid digalakkan untuk mencipta monolog dan dialog berdasarkan petikan dialog dalam sesebuah cerita. Mereka boleh menyambung dialog tersebut untuk situasi yang dirasakan sesuai dengan ekspresi dan gaya pengucapan yang sesuai. melibatkan luahan hati. iv. Murid .murid diberi peranan tertentu dan diminta memikirkan cara untuk beraksi dan memberi respons berdasarkan satu ± satu situasi.murid dilatih untuk melakukan justifikasi untuk lebih penghayatan pada watak dengan mengemukakan pertanyaan seperti : Nama penuh watak Umur Latar belakang keluarga Pekerjaan Sikap dan tingkah laku Hobi dan minat Keadaan kesihatan Pelbagai kemungkinan tentang peribadi watak yang dilakonkan Mereka juga digalakkan untuk Menulis diskripsi watak Melukis potret .- Melakukan tugas secara kolaboratif Berfikir secara kreatif dan imaginatif Melahirkan idea dan membina idea baru berdasarkan idea orang lain Bukan bertujuan untuk melakukan persembahan tetapi lebih kepada menggalakkan perkongsian idea. Main Peranan (Role Play) Murid . interaksi antara watak serta prosedur terhadap resolusi sesuatu situasi yang dihadapi. Murid .

Improvisasi Terlatih (Rehearsed Improvisation) Menggalakkan murid ± murid membuat persembahan. Guru akan memberikan tempoh masa tertentu untuk perbincangan berkumpulan.- Membuat kad pengenalan. Kanak ± kanak diberi tajuk. Improvisasi Selari (Parallel Improvisation) Improvisasi berdasarkan situasi sebenar atau yang telah benar ± benar diketahui untuk meneroka isu ± isu baru. Guru boleh menimbullkan persoalan kepada murid untuk mengaitkan keadaan dahulu dengan masakini. Pengalaman dan pengetahuan daripada mata pelajaran lain juga boleh digunakan seperti murid ± murid telah mempelajari sejarah penjajahan Tanah Melayu oleh Inggeris dan mempelajari planet dalam mata pelajaran Sains. buku bank. tanda nama dan seumpamanya Membuat kostum dan memilih prop yang sesuai untuk kegunaan watak v. Sebagai contoh. . vi. Guru juga boleh menggunakan situasi yang diambil daripada karya sastera seperti sastera rakyat dan penglipur lara untuk diselarikan dengan isu baharu. tema atau situasi tertentu untuk dibincangkan dan menghasilkan sesuatu persembahan. mereka menggunakan kedua ± dua pengetahuan itu untuk membuat improvisasi tentang penerokaan angkasa lepas. mereka menggunakan pengalaman membuat persiapan untuk bercuti.

mendengar rakaman dan sebagainya. Pelajar diberi peranan dan bertindak sebagai watakwatak yang ditentukan dalam satu situasi yang disediakan. Skrip juga boleh dihasilkan oleh guru atau pun murid.0 TEATER BERCERITA Teater bercerita melibatkan seorang pencerita dan gabungan beberapa orang pelakon. pembelajaran bermakna dan sebagai alat dianogstik. Pencerita akan bertindak menyampaikan cerita manakala pelakon akan beraksi mengikut watak dalam cerita berkenaan. 3. bertutur. novel dan prosa klasik. Teknik ini sesuai digunakan untuk genre drama. cerpen.0PERMAINAN BAHASA Penglibatan dalam permainan telah memberi peluang kepada pelajar memperolehi latihan intensif. Masalah ini dikemukakan kepada pelajar dengan cara membacakannya atau memperlihatkannya melalui filem. 4. televisyen. Skrip perlu disiapkan terlebih dahulu untuk memudahkan penceritaan si pencerita. Murid ± murid yang tidak terlibat akan mencatatkan maklumat berdasarkan arahan guru. membaca dan menulis Permainan bahasa dapat : merangsang interaksi verbal pelajar di dalam kelas untuk memandang rakannya yang lain dan berinteraksi menambah kefasihan dan keyakinan dengan berinteraksi serta memberikan jawapan yang betul. apabila pelakon-pelakon cuba menyelesaikan atau menjelaskan situasi kepada kepada pelajar-pelajar lain supaya mempraktikan kepada diri mereka berdasarkan peranan yang dimainkan secara spontan. Kebanyakan aktiviti yang dijalankan akan menggunakan pelbagai kemahiran berbahasa pelajar antaranya kemahiran mendengar.2.0 TEKNIK MAIN PERANAN Main peranan bermaksud melakonkan sesuatu situasi atau masalah atau peristiwa yang dianggap penting. Main peranan ialah dramatisasi yang tiada kaitan atau penghafalan skrip. Proses ini biasanya dimulakan dengan pemikiran masalah yang sesuai. Selain itu juga murid akan lebih mengenali bahasa .

ayat dan ungkapan Menyoal dan menjawab teka ± teki Membisikkan pesanan Membina kalimat atau bercerita MEMBACA Aktiviti membaca Tangga kesihatan Binaan perkataan Nombor dan perkataan Mencari harta karun Panjat tangga Bingo Posmen Tangga ayat . pengukuhan dan pengayaan dimana guru boleh menggunakan permainan bahasa untuk memulihkan murid seperti pemutar lidah untuk kecekapan berbahasa JENIS PERMAINAN BAHASA MENDENGAR Mengecam dan meneka bunyi ± bunyi tertentu seperti bunyi urutan perlakuan sesuatu peristiwa dan bunyi alat ± alat muzik yang berbeza ± beza  Mengecam dan meneka suara kawan Meneka sesuatu berdasarkan pernyataan yang diberikan BERTUTUR   Meneka frasa. menyediakan konteks pembelajaran berdasarkan permainan yang disediakan tidak bercanggah dengan Huraian Sukatan pembelajaran murid bertindak sebagai alat yang dapat mengikis rasa bosan apabila melakukan aktiviti permainan bertindak sebagai alat pemulihan.

cerita . Langkah-langkah dalam persediaan teknik bercerita ialah : Pilih cerita yang sesuai dengan umur.MENULIS      Teka makna perkataan Melengkapkan kata Krisis Peristiwa dan akibat Piramid perkataan Memenuhkan huruf Melengkapkan kata Teka silang kata Persekitaran rumah Membina kata dari kata Ingatan kembali Biodata 5. gerak laku dan kawalan mata. Latihan pemahaman. bertutur. Dapat meningkatkan penguasaan kemahiran mendengar. Untuk murid ± murid sekolah rendah. kecerdasan dan minat murid-murid. suara. kemuncak dan kesudahan cerita. Perhatian perlu diberi kepada teknik persembahan. Suara memainkan peranan yang penting dimana ia harus dikawal supaya jangan mendatar dan tidak menimbulkan kebosanan. membaca dan menulis dalam kalangan pelajar. Perkembangan cerita hendaklah diberi perhatian agar ada peringkat permulaan.0 BERCERITA Salah satu pendekatan yang sesuai digunakan untuk membina kecekapan berbahasa kerana cerita merupakan sesuatu yang dapat menarik minat dan perhatian pelajar. Jika cerita yang digunakan bertahap tinggi murid ± murid tidak dapat memahami cerita yang ingin disampaikan. perluasan perbendaharaan kata dan tatabahasa dapat disampaikan.

Sediakan kad-kad perkataan. frasa-frasa atau ayat-ayat yang berkaitan dengan aspek-aspek bahasa yang hendak disampaikan. Guru bercerita dalam keadaan yang selesa untuk mengelakkan berasa takut atau gementar bercerita. Walaupun cerita yang bersesuaian tetapi perlu dipastikan mengikut pelajaran yang ingin disampaikan. Kemudian.  Guru boleh menggunakan gambar. objek-objek sebenar atau lain-lain BBM. Latih bercerita seolah-olah guru berada dihadapan murid-murid sekurangkurangnya sekali sebelum menggunakan teknik ini. sesuaikan pula dengan isi pelajaran yang hendak disampaikan.berbentuk pengajaran adalah sesuai dengan penggunaan tulisan bahsa yang mudah. Hafazkan frasa atau ayat-ayat penting. .  Kaji cerita itu dan cuba masukkan aspek-aspek bahasa.