TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA 1.

0 IMPROVISASI Teknik lakonan yang telah diamalkan oleh pelakon atau pemain teater Melayu sejak dahulu lagi. Teater tradisional seperti Mak Yong, Jikey dan teater transisi, iaitu bangsawan merupakan satu bentuk teater yang menggunakan improvisasi

sepenuhnya. Menurut Som Hj. Nor (1994) melalui (2006) Improvisasi membawa maksud bertindak balas secara spontan terhadap situasi yang tidak dijangka. Improvisasi diaplikasikan kepada aktiviti - aktiviti yang dalamnya murid-murid lebih banyak kebebasan bekerja, tidak seperti dalam kebanyakan main peranan biasa. Murid-murid bekerja berdasarkan satu scenario dalam kumpulan dan tidak secara berpasangan atau bertiga-tiga. Peter Moore telah menyarankan enam jenis aktiviti improvisasi untuk kanak ± kanak mengikut peringkat umur. Aktiviti tersebut adalah seperti berikut : i. Permainan Bebas (Free Play) Aktiviti ini sesuai untuk kanak ± kanak prasekolah. Guru menyediakan beberapa peralatan atau objek serta menyediakan situasi / persekitaran yang tertentu dan kanak ± kanak digalakkan bermain secara bebas tetapi dengan pantauan guru sambil mencipta scenario atau cerita mereka sendiri berdasarkan peralatan tersebut. Seterusnya permainan diperingkatkan dengan objek yang lebih bermakna dan berwatak seperti patung boneka an kostum yang menyarankan perwatakan tertentu.

ii.

Improvisasi Spontan (Spontaneus Improvisation) Guru menyediakan beberapa rangsangan tertentu dan kanak ± kanak memberikan respons secara spontan. Improvisasi menggalakkan kanak ± kanak untuk Menyelesaikan masalah Membuat keputusan Mendengar pendapat orang lain

murid diberi peranan tertentu dan diminta memikirkan cara untuk beraksi dan memberi respons berdasarkan satu ± satu situasi.- Melakukan tugas secara kolaboratif Berfikir secara kreatif dan imaginatif Melahirkan idea dan membina idea baru berdasarkan idea orang lain Bukan bertujuan untuk melakukan persembahan tetapi lebih kepada menggalakkan perkongsian idea. Improvisasi Verbal (Verbal Improvisation) Murid . melibatkan luahan hati.murid dilatih untuk melakukan justifikasi untuk lebih penghayatan pada watak dengan mengemukakan pertanyaan seperti : Nama penuh watak Umur Latar belakang keluarga Pekerjaan Sikap dan tingkah laku Hobi dan minat Keadaan kesihatan Pelbagai kemungkinan tentang peribadi watak yang dilakonkan Mereka juga digalakkan untuk Menulis diskripsi watak Melukis potret . Murid . interaksi antara watak serta prosedur terhadap resolusi sesuatu situasi yang dihadapi.murid digalakkan untuk mencipta monolog dan dialog berdasarkan petikan dialog dalam sesebuah cerita.murid berpura ± pura menjadi orang lain. Main Peranan (Role Play) Murid . iv. Mereka boleh menyambung dialog tersebut untuk situasi yang dirasakan sesuai dengan ekspresi dan gaya pengucapan yang sesuai. iii. Murid .

Sebagai contoh. vi. mereka menggunakan kedua ± dua pengetahuan itu untuk membuat improvisasi tentang penerokaan angkasa lepas. Kanak ± kanak diberi tajuk. Pengalaman dan pengetahuan daripada mata pelajaran lain juga boleh digunakan seperti murid ± murid telah mempelajari sejarah penjajahan Tanah Melayu oleh Inggeris dan mempelajari planet dalam mata pelajaran Sains. Improvisasi Selari (Parallel Improvisation) Improvisasi berdasarkan situasi sebenar atau yang telah benar ± benar diketahui untuk meneroka isu ± isu baru. Guru akan memberikan tempoh masa tertentu untuk perbincangan berkumpulan. Improvisasi Terlatih (Rehearsed Improvisation) Menggalakkan murid ± murid membuat persembahan. mereka menggunakan pengalaman membuat persiapan untuk bercuti. buku bank. Guru juga boleh menggunakan situasi yang diambil daripada karya sastera seperti sastera rakyat dan penglipur lara untuk diselarikan dengan isu baharu. . Guru boleh menimbullkan persoalan kepada murid untuk mengaitkan keadaan dahulu dengan masakini. tanda nama dan seumpamanya Membuat kostum dan memilih prop yang sesuai untuk kegunaan watak v. tema atau situasi tertentu untuk dibincangkan dan menghasilkan sesuatu persembahan.- Membuat kad pengenalan.

0 TEKNIK MAIN PERANAN Main peranan bermaksud melakonkan sesuatu situasi atau masalah atau peristiwa yang dianggap penting. pembelajaran bermakna dan sebagai alat dianogstik. Skrip perlu disiapkan terlebih dahulu untuk memudahkan penceritaan si pencerita. membaca dan menulis Permainan bahasa dapat : merangsang interaksi verbal pelajar di dalam kelas untuk memandang rakannya yang lain dan berinteraksi menambah kefasihan dan keyakinan dengan berinteraksi serta memberikan jawapan yang betul. Skrip juga boleh dihasilkan oleh guru atau pun murid. televisyen. Murid ± murid yang tidak terlibat akan mencatatkan maklumat berdasarkan arahan guru.2. novel dan prosa klasik. Masalah ini dikemukakan kepada pelajar dengan cara membacakannya atau memperlihatkannya melalui filem. 3. cerpen. 4. Main peranan ialah dramatisasi yang tiada kaitan atau penghafalan skrip.0PERMAINAN BAHASA Penglibatan dalam permainan telah memberi peluang kepada pelajar memperolehi latihan intensif. Pencerita akan bertindak menyampaikan cerita manakala pelakon akan beraksi mengikut watak dalam cerita berkenaan. apabila pelakon-pelakon cuba menyelesaikan atau menjelaskan situasi kepada kepada pelajar-pelajar lain supaya mempraktikan kepada diri mereka berdasarkan peranan yang dimainkan secara spontan. Selain itu juga murid akan lebih mengenali bahasa . mendengar rakaman dan sebagainya. bertutur. Kebanyakan aktiviti yang dijalankan akan menggunakan pelbagai kemahiran berbahasa pelajar antaranya kemahiran mendengar. Pelajar diberi peranan dan bertindak sebagai watakwatak yang ditentukan dalam satu situasi yang disediakan.0 TEATER BERCERITA Teater bercerita melibatkan seorang pencerita dan gabungan beberapa orang pelakon. Teknik ini sesuai digunakan untuk genre drama. Proses ini biasanya dimulakan dengan pemikiran masalah yang sesuai.

ayat dan ungkapan Menyoal dan menjawab teka ± teki Membisikkan pesanan Membina kalimat atau bercerita MEMBACA Aktiviti membaca Tangga kesihatan Binaan perkataan Nombor dan perkataan Mencari harta karun Panjat tangga Bingo Posmen Tangga ayat . pengukuhan dan pengayaan dimana guru boleh menggunakan permainan bahasa untuk memulihkan murid seperti pemutar lidah untuk kecekapan berbahasa JENIS PERMAINAN BAHASA MENDENGAR Mengecam dan meneka bunyi ± bunyi tertentu seperti bunyi urutan perlakuan sesuatu peristiwa dan bunyi alat ± alat muzik yang berbeza ± beza  Mengecam dan meneka suara kawan Meneka sesuatu berdasarkan pernyataan yang diberikan BERTUTUR   Meneka frasa. menyediakan konteks pembelajaran berdasarkan permainan yang disediakan tidak bercanggah dengan Huraian Sukatan pembelajaran murid bertindak sebagai alat yang dapat mengikis rasa bosan apabila melakukan aktiviti permainan bertindak sebagai alat pemulihan.

Perkembangan cerita hendaklah diberi perhatian agar ada peringkat permulaan. bertutur. kecerdasan dan minat murid-murid. cerita . kemuncak dan kesudahan cerita. perluasan perbendaharaan kata dan tatabahasa dapat disampaikan. Untuk murid ± murid sekolah rendah.0 BERCERITA Salah satu pendekatan yang sesuai digunakan untuk membina kecekapan berbahasa kerana cerita merupakan sesuatu yang dapat menarik minat dan perhatian pelajar. gerak laku dan kawalan mata. Perhatian perlu diberi kepada teknik persembahan. Dapat meningkatkan penguasaan kemahiran mendengar. Latihan pemahaman. Suara memainkan peranan yang penting dimana ia harus dikawal supaya jangan mendatar dan tidak menimbulkan kebosanan.MENULIS      Teka makna perkataan Melengkapkan kata Krisis Peristiwa dan akibat Piramid perkataan Memenuhkan huruf Melengkapkan kata Teka silang kata Persekitaran rumah Membina kata dari kata Ingatan kembali Biodata 5. suara. membaca dan menulis dalam kalangan pelajar. Jika cerita yang digunakan bertahap tinggi murid ± murid tidak dapat memahami cerita yang ingin disampaikan. Langkah-langkah dalam persediaan teknik bercerita ialah : Pilih cerita yang sesuai dengan umur.

Hafazkan frasa atau ayat-ayat penting. sesuaikan pula dengan isi pelajaran yang hendak disampaikan. Latih bercerita seolah-olah guru berada dihadapan murid-murid sekurangkurangnya sekali sebelum menggunakan teknik ini. . Sediakan kad-kad perkataan.  Kaji cerita itu dan cuba masukkan aspek-aspek bahasa. Walaupun cerita yang bersesuaian tetapi perlu dipastikan mengikut pelajaran yang ingin disampaikan. objek-objek sebenar atau lain-lain BBM. frasa-frasa atau ayat-ayat yang berkaitan dengan aspek-aspek bahasa yang hendak disampaikan.berbentuk pengajaran adalah sesuai dengan penggunaan tulisan bahsa yang mudah. Guru bercerita dalam keadaan yang selesa untuk mengelakkan berasa takut atau gementar bercerita. Kemudian.  Guru boleh menggunakan gambar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful