PSIT Portal

SOAL JAWAB Haji & Umrah
Contributed by Administrator Friday, 15 December 2006

Jemaah wajib sempurna tawaf, bayar dam ? Apakah hukumnya orang yang sudah Tahallul kemudian teringat bahawa tawafnya tidak cukup tujuh keliling. Tawaf itu tidak sah dan dia wajib mencukupkan tawafnya. Kemudian melakukan sai dan bercukur/bergunting rambut di kepalanya dan wajib ke atasnya membayar dam. Dam menggunting rambut sebelum sempurna tawaf dan sai (Dam Takhyir dan Taqdir) ? Adakah sah seorang jemaah haji mengerjakan umrah sekembalinya dari Mina, sedangkan beliau belum Tahallul Thani lagi (belum selesai kerja haji). Jemaah haji yang masih lagi belum selesai Tahallul Thani (belum selesai kerja haji) adalah dilarang mengerjakan umrah (tidak sah umrahnya). ? Berapa jamkah sekurang-kurangnya seseorang itu mesti bermalam di Mina (Mabit di Mina) tiap-tiap malam hari Tasyrik. Seseorang itu mesti bermalam di Mina (Mabit di Mina) sekurang-kurang masanya lebih daripada separuh malam. Sekiranya jumlah masa daripada masuk matahari hingga terbit fajar 12 jam maka hendaklah dia berada di sana lebih daripada enam jam. Pendapat Al Asah (kedua) dikira mabit dengan semata-mata berada di Mina ketika terbit fajar kedua (subuh). ? Bolehkah bermalam di Mina itu diwakilkan kepada orang lain. Tidak boleh.

Jemaah boleh cukur rambut orang lain ? APAKAH Hari Nahar. Hari Nahar ialah hari 10 Zulhijah (Hari Raya Haji atau Hari Raya Korban). Pada hari itu jemaah haji melontar Jamrah Kubra. ? Pada 10 Zulhijah iaitu Hari Raya Haji/Korban adakah kita disunatkan juga sembahyang raya atau tidak. Sembahyang hari raya itu tetap juga sebagai ibadat sunat tetapi bagi jemaah haji tidak disunatkan berjemaah. ? Bilakah masa bagi melontar Jamrah Kubra. Masa bagi melontar Jamrah Kubra ialah selepas masuk setengah malam yang kedua, pada malam 10 Zulhijah iaitu malam Hari Raya Haji dan habis masanya dengan masuk matahari pada 13 Zulhijah iaitu akhir hari Tasyrik. ? Apa hukumnya seseorang yang membuat Tahallul Awal dengan mengerjakan tawaf dan bercukur tetapi terlewat membuat Tahallul Thani iaitu melontar Jamrah Kubra hingga selepas terbenam matahari 13 Zulhijah. Hukum hajinya sah. Sekiranya dia tidak melontar hingga selepas terbenam matahari 13 Zulhijah, maka ia tidak wajib melontar tetapi dikenakan dam tertib dan taqdir. ? Adakah seseorang itu boleh mencukur/menggunting rambut orang lain sebelum dia mencukur/menggunting rambutnya sendiri. Boleh, tetapi afdalnya dia bercukur/bergunting bagi dirinya terlebih dulu sebelum dia mencukur/menggunting rambut orang lain. ? Apa hukum bertahallul dengan mencabut rambut saja dengan tidak menggunakan gunting. Hukumnya sah dengan syarat rambut yang dicabut itu tiada kurang daripada tiga helai kerana hasil Tahallul dengan menanggalkan rambut itu dengan apa caranya.

Tidak sah dahulukan sa'ie sebelum tawaf ? Apakah hukum melakukan sa'ie umrah dulu daripada tawaf kerana tidak tahu di mana tempat tawaf. Jemaah haji melakukan sa'ie dulu daripada tawaf adalah tidak sah.
http://lotus.mschosting.com/~prosenii/ygmb/ Powered by Joomla! Generated: 2 April, 2011, 15:52

PSIT Portal

? Apakah makna hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah ialah hari kelapan Zulhijjah. Pada hari inilah jemaah haji biasanya bertolak ke Arafah untuk berwuquf. ? Seorang yang berniat haji Ifrad semasa berangkat ke Arafah, adakah disunatkan ia mengulangi niat hajinya. Tidak disunatkan mengulangi berniat ihram haji bahkan memadai dengan niat yang dibuatnya semasa di miqat. ? Apakah yang dikatakan wuquf di Arafah? Wuquf itu ialah berada di Arafah walau satu saat sekalipun. Waktunya mulai dari masa gelincir matahari hari kesembilan Zulhijjah hingga terbit fajar pagi hari ke-10 Zulhijjah. ? Sebutkan syarat berwuquf di Arafah. Syarat berwuquf di Arafah adalah seperti berikut: • Berihram dengan niat haji • Seorang ahli bagi beribadat (tidak gila, pitam atau mabuk yang hilang akal sepanjang masa) • Berada di Arafah walaupun seketika dalam waktu wuquf. ? Apakah hukum jemaah haji yang berada di Arafah kemudian meninggalkan Arafah sebelum tenggelam matahari 9 Zulhijjah di atas sesuatu sebab. Harus meninggalkan Arafah sebelum tenggelam matahari pada 9 Zulhijjah dan sah wuqufnya. ? Seorang jemaah haji tidak sedarkan diri ketika wuquf di Arafah, tetapi selepas dibawa keluar dari Arafah tiba-tiba dia sedar, apakah hukum hajinya. Jemaah haji yang tidak sedar diri (pengsan) dan luput wuquf di Arafah tidak ada haji baginya. Jemaah haji itu hendaklah Tahallul dengan amalan umrah dan wajib qada pada tahun berikutnya dan dikenakan dam luput wuquf (tertib dan taqdir). ? Apakah hukumnya jemaah haji yang luput mabit di Muzdalifah disebabkan menunggu bas di Arafah hingga terbit fajar 10 Zulhijjah. Luput bermalam (mabit) di Muzdalifah dengan sebab menunggu bas atau kenderaan tidak dikenakan dam dan tidak berdosa kerana ia dikirakan uzur. ? Bolehkah batu lontaran itu dikutip lebih awal (sebelum 10 Zulhijjah) sama ada di Muzdalifah atau Mina dan dibawa ke Makkah sebelum digunakan untuk melontar jamrah. Boleh tetapi ia menyalahi sunnah. ? Bolehkah membawa batu untuk melontar dari Malaysia dan adakah sah lontaran menggunakan batu itu? Hukumnya memang sah tetapi makruh.

Tawaf ifadah, sa'ie afdal elok disegerakan ? APAKAH hukum jemaah haji yang sengaja melewat-lewatkan tawaf ifadah dan sa'ie sehingga masuk Muharam tahun baru? Jemaah haji yang sengaja melewat-lewatkan tawaf ifadah dan sa'ie sehingga masuk Muharam tahun baru hukumnya makruh tetapi yang afdalnya hendaklah disegerakan. ? Apakah hukum jemaah haji yang sihat mengerjakan tawaf dengan
http://lotus.mschosting.com/~prosenii/ygmb/ Powered by Joomla! Generated: 2 April, 2011, 15:52

2011.PSIT Portal menggunakan usungan semata-mata kerana tidak mahu bersesak-sesak? Jemaah haji yang sihat mengerjakan tawaf dengan menggunakan usungan adalah sah tawafnya tetapi makruh. adapun tawaf dan saie tidak sah diupah kepada orang lain. Bagaimanakah pandangan syarak berhubung perkara ini? Tidak sah mengupah orang lain untuk mengerjakan tawaf dan sa'ie sebaliknya seseorang itu hendaklah mengerjakan sendiri tetapi diharuskan mengupah orang lain untuk menolaknya dengan menggunakan kerusi roda. dengan syarat suaminya mengqasadkan untuk sa'ie dan bukan semata-mata menyorong. Selain itu. Bilakah ia boleh melakukan tawaf qudum? Ia hendaklah menunggu hingga berhenti haidnya. kemudian mandi mengangkat hadas. dikira sah kerana ia bersa'ie di kawasan yang termaklum (Batnul Wadi). Kerajaan Saudi mengehadkan pangkal bukit Safa dan Marwah ialah pada penghabisan pagar laluan kereta sorong itu. 15:52 . ? Adakah sah saie. http://lotus. ? Adakah sah seseorang bersaie. selepas ia sa'ie tiga kali pusingan. ? Adakah dikira sah jemaah haji yang uzur melakukan sa'ie dengan menaiki kereta sorong yang disediakan oleh Kerajaan Arab Saudi. kemudian esoknya barulah ia melakukan empat pusingan lagi? Ya. ? Jemaah haji yang uzur mengupah seorang untuk melakukan tawaf dan sa'ienya tanpa orang yang mengupah itu ikut sama. dan untuk makluman pada tahun 1950-an dulu asal Bukit Safa dan Marwah itu (tapak tangga) adalah lebih ke bawah lagi dan hukum menaiki hingga anak-anak batu itu adalah sunat bagi lelaki saja. suami isteri yang sama-sama mengerjakan sa'ie dalam keadaan suami menyorong dan isteri duduk di atas kereta yang disorong kerana isteri uzur tidak dapat berjalan? Hukumnya sah. tetapi mereka disorong hanya sampai setakat penghabisan pagar perjalanan kereta itu saja? Ya. Sebaliknya seseorang itu hendaklah mengerjakan sendiri. tidak bagi perempuan.mschosting. ? Seorang perempuan telah berniat ihram haji Ifrad tetapi apabila sampai ke Makkah didatangi haid. ia pun balik ke rumah sama ada uzur ataupun tidak. ? Orang yang jatuh sakit di Makkah dan ia dikatakan (uzur syarie) sejauh manakah kedudukan itu yang ada kalanya boleh diupah dan ada kalanya tidak boleh diupah? Yang boleh diupah bagi orang yang uzur syarie hanya melontar.com/~prosenii/ygmb/ Powered by Joomla! Generated: 2 April. tetapi diharuskan mengupah orang lain untuk menolaknya dengan kerusi roda. sah kerana muwalat dalam sa'ie adalah sunat saja. Selepas itu barulah boleh melakukan tawaf qudum.

? Adakah wajib muwalat (berturut-turut) mengerjakan tawaf dan sai bagi haji dan umrah. Larangan sentuh kelambu Kaabah ketika tawaf ? YANG manakah lebih afdal sama ada membanyakkan tawaf sunat atau membanyakkan sembahyang sunat. ? Apakah hukum bertawaf di tingkat atas Masjidil Haram. Damnya adalah takhyir dan taqdir. Mereka yang tersentuh hendaklah mengulangi pusingan yang terbatal itu saja.PSIT Portal ? Adakah kawasan sa'ie di tingkat atas itu masih bertapak di bukit 'Batnul Wadi' (tempat yang termaklum) dan adakah sah bersa'ie di kawasan itu? Ya. Seseorang yang tidak mengerjakan tawaf qudum sah haji kerana tawaf qudum itu sunat. kawasan sa'ie di tingkat atas itu masih bertapak di "Batnul Wadi' (tempat yang termaklum). dengan mengikut syarat tertentu dalam tawaf walaupun tingkat atas itu lebih tinggi daripada Kaabah. harus selepas tawaf mengerjakan kerja lain dulu seperti berehat di tempat kediaman dengan menjaga daripada larangan di dalam ihram walaupun beberapa hari baru dikerjakan pula sai. yang wajib berniat seperti. 2011.com/~prosenii/ygmb/ Powered by Joomla! Generated: 2 April. ? Apakah hukum tawaf apabila seorang perempuan terbuka aurat di bahagian tangan ketika tawaf. ? Apakah hukum seseorang yang mengerjakan haji ifrad tetapi tidak melakukan tawaf qudum. dan ia hendaklah melakukan tawaf dulu kemudian mengulangi saie dan bercukur. http://lotus. adakah sah tawaf. ? Adakah sah tawaf tersentuh Hijir Ismail atau tersentuh kelambu Kaabah. Tidak sah tawaf bagi mereka yang tersentuh Hijir Ismail atau kelambu Kaabah kerana ia melanggar syarat sah mengerjakan tawaf. Hukumnya sah. Membanyakkan Tawaf Sunat adalah lebih afdal. Kalau disengajakan batal tawaf dan kalau tidak sengaja dan segera tutup kembali. dimaafkan. ? Apakah hukum sa'ie seseorang yang bersa'ie kerana disangkanya sudah mengerjakan tawaf dan ia bercukur dengan tidak tawaf? Hukum sa'ienya tidak dikira sah dan ia dikenakan dam kerana bercukur sebelum sampai masanya. ? Rasa ragu-ragu pada masa melafazkan niat tawaf. Mengikut pendapat yang muktamad sah sa'ie di kawasan itu dan walau di kawasan di tingkat langit ketujuh atau di bawah tanah ketujuh sekalipun.mschosting. Adalah lebih afdal selepas selesai mengerjakan tawaf mengerjakan sai secara berturut-turut. Jika ragu-ragu kepada lafaz tidak menjejaskan akan tawaf tetapi jika ragu-ragu kepada niat ia menjejaskan tawaf. 15:52 . Tidak wajib muwalat iaitu mengerjakan dengan berturut-turut antara tawaf dan sai.

Hukumnya ia tidak dikenakan dam dan tidak berdosa. ibu dan anak). seseorang yang dalam ihram mengucup Hajarul Aswad yang diketahui berlumuran dengan minyak wangi. ? Apakah hukumnya. ? Jemaah haji lututnya lemah dan uzur sakit. sunat dan wada'. Menghisap rokok hukumnya makruh. Bolehkah ia mendukung anak tersebut untuk tawaf bersamanya. Boleh. ? Apakah hukumnya seseorang yang berihram umrah. tetapi hendaklah menanggalkannya dengan segera. menukar pakaian ihram. ? Apa hukum kalau seseorang yang dalam ihram memotong kuku atau mencabut rambut atau bulu pada kepala atau badannya dengan terlupa atau tidak sengaja. hukumnya haram dan dikenakan Dam Takhyir dan Taqdir. sekalipun yang ada wangi dan bagi perempuan membasuh rambutnya. menggunakan sabun untuk membersih. ? Apakah hukum seseorang dalam ihram memakai ubat gigi minyak ubat dan sabun mandi yang ada berbau wangi. Tidak mengapa. ? Adakah tawaf seseorang itu boleh dikerjakan oleh orang lain. ? Apakah hukumnya seorang yang berihram menyeluk beg tangan atau uncang batu lontaran. Tidak mengapa. Begitu juga sabun mandi jika digunakan semata-mata dengan maksud membersih adalah harus. 15:52 . ? Apakah hukum membunuh binatang buruan yang halal dimakan pada masa berihram. Ia dikenakan dam takhyir dan taqdir kerana mengerat rambut sebelum tiba masanya. Ia dikehendaki menyempurnakan tawaf haji/umrah diikuti dengan sai dan tahallul. http://lotus.PSIT Portal tawaf nazar. jika dia tidak tahu (jahil) atau lupa. Fatwa diambil daripada Darul Ifta' Mesir. 2011. Kain ihram yang dipakai sebelah atas sunat dipakai untuk menutup seluruh tubuhnya tidak boleh diikat dengan tali atau disemat dengan pin. Seseorang yang tidak tawaf walaupun ia bersai dan tahallul maka haji dan umrah tidak sah. tetapi dikenakan dam walaupun perbuatan itu dilakukan dalam keadaan lupa tidak sengaja atau tidak diketahui akan haramnya. mengurai dan menyikatnya. sebaik-baiknya tinggalkanlah menghisap rokok. bermaksud: "Apa yang diharuskan bagi orang yang dalam ihram" Sesudah berihram (niat ihram) harus mandi. memakai pakaian biasa dengan tidak sengaja selepas tawaf sebelum sai dan bercukur. tetapi dikenakan Dam Takhyir dan Takdir dan tidak berdosa. untuk dimasukkan kancing. sabun mandi wangi harus selepas pakai ihram ? APAKAH hukum seseorang yang dalam ihram memakai songkok. ? Seorang jemaah haji bersama anak yang berumur dua tahun sama-sama mengerjakan haji. Ubat gigi dan minyak ubat. ? Adakah kain ihram lelaki boleh diikat dengan tali atau disemat dengan pin. Boleh jika jemaah haji hendak mengerjakan tawaf anak dulu. kerana kerja haji yang boleh dikerjakan oleh orang lain hanya melontar saja bagi mereka yang uzur syarii. Sama ada dalam ihram atau tidak. ? Bolehkah merokok dalam ihram dan apakah hukum menghisap paip yang diwangikan tembakaunya. ? Adakah sah haji/umrah apabila seseorang tidak tawaf tetapi bersai dan tahallul. baju atau menggunakan air wangi dengan terlupa atau tidak sengaja. Bolehkah dia memakai sarung lutut (knee guard) di dalam ihram untuk melegakan sakit lututnya. Kain ihram lelaki yang dipakai sebelah bawah yang wajib dipakai untuk menutup barang yang di antara pusat dan lutut harus diikat dengan tali atau dibuat lubang.com/~prosenii/ygmb/ Powered by Joomla! Generated: 2 April. kalau tidak dikenakan Dam Takhir dan Taqdir. Ada pun menghisap paip atau rokok yang diwangikan tembakaunya dikenakan Dam Takhyir dan Taqdir jika disengajakan. tetapi tidak boleh tawaf untuk kedua-dua secara serentak (ayah. Seorang yang berada dalam ihram mengucup Hajarul Aswad yang diketahui berlumuran dengan minyak wangi. Adapun tawaf haji dan umrah tidak perlu kepada niat. Guna ubat gigi. hukumnya adalah harus walaupun jika ada berbau wangi kerana penggunaannya bukan kerana berwangi-wangian.mschosting. Hukumnya tidak berdosa. tetapi hendaklah dia menanggalkan segera selepas ingat atau diperingatkan. Tawaf seseorang tidak boleh dikerjakan oleh orang lain.

? Ketika ke masjid. ? Bolehkah seseorang itu membatalkan niat ihramnya setelah berniat. bolehkah dia mandi sunat ihram. • Meninggalkan perkara yang wajib dalam ibadat haji atau umrah. seorang jemaah haji di dalam ihram umrah terpijak belalang hingga mati. Dikenakan Dam Takhyir dan Ta'dil sekiranya binatang itu binasa. Tidak boleh membatalkan niat ihramnya. Haid. Sebab diwajibkan dam • Melanggar pantang larang dalam ihram. Tidak boleh mengupah orang lain dalam masalah ini kerana tawaf termasuk di dalam rukun umrah dan dia hendaklah melaksanakan tawaf itu sendiri selepas suci daripada haidnya. ? Seorang jemaah haji wanita kedatangan haid sebelum Tahallul Umrah. Sesiapa yang meninggalkan wajib haji dan umrah dia dikenakan Dam Tertib dan Taqdir. http://lotus. Sai itu sah kerana sai umrah dan haji tidak wajib berniat. Dam Tertib dan Taqdir. nifas atau berada di dalam junub tidak menghalang seseorang itu untuk berniat ihram sama ada bagi haji atau umrah. adakah sah umrahnya? Umrahnya sah tetapi berdosa jika sengaja dan dikenakan Dam Tertib dan Taqdir. tetapi disunatkan berniat ihram dengan menghadap ke arah kiblat. Jawapan disediakan Bahagian Bimbingan.PSIT Portal Haram membunuh binatang atau menghalau binatang buruan itu dari tempatnya. Hukum niat umrahnya adalah sah. ? Apa hukum bagi seorang yang berniat ihram sama ada haji atau umrah setelah melampaui miqat Niat haji atau umrah itu sah. Perempuan haid boleh niat ihram ? SEORANG perempuan dalam haid. Tetapi. Apakah hukumnya. Adakah ia dikenakan dam? Belalang termasuk dalam kategori binatang buruan dan dikenakan dam mengikut nilai belalang yang mati. Boleh. Jeddah bukan miqat tempat berniat. ? Saya mula berniat sai sebelum masuk pintu masjid. Dari segi takrif ialah menyembelih binatang dan penggantinya dam itu daripada makanan atau puasa yang wajib ditunaikan oleh orang yang mengerjakan haji dan umrah. menurut syaratnya. • Mengerjakan Haji Tamattuk atau Haji Qiran. Lembaga Tabung Haji FAKTA Pengertian dam PENGERTIAN DAM dari segi bahasa ialah darah. Jemaah yang sengaja meninggalkan berniat ihram di miqat adalah haram dan berdosa serta dikenakan Dam Tertib dan Taqdir. Tidak mengapa. kerana disunatkan sedemikian. bolehkah dia mengupah orang lain sebagai gantinya untuk tawaf. niat padanya adalah sunat saja. adakah ini sah atau wajib saya ulangi semula. 2011. Berniat di miqat adalah satu daripada wajib haji dan umrah. • Melanggar nazar ketika mengerjakan haji.mschosting. ? Apakah hukumnya mengerjakan haji atau umrah dengan berniat ihram di Jeddah. ? Apakah hukumnya berniat ihram tidak menghadap kiblat. ? Adakah dibolehkan perempuan yang didatangi haid berniat ihram. • Berlaku ihsar bagi orang yang berniat ihram. ? Jemaah haji hendak membuat Haji Tamattuk dari Madinah sengaja tidak mahu berniat umrah di Bir Ali kerana tidak mahu menjaga pantang larang dalam perjalanan dan apabila sampai di Makkah barulah berniat Umrah dari Tanaim. 15:52 . ? Jemaah haji sudah berada di Makkah kemudian membuat umrah tanpa keluar berniat di Miqat Makani.com/~prosenii/ygmb/ Powered by Joomla! Generated: 2 April. dia dikenakan dam kerana meninggalkan miqat (tidak berniat ihram di miqat). • Luput wukuf di Arafah.

? Bolehkah melafazkan niat beramai-ramai dengan diketuai oleh ketua kumpulan. Bagaimanapun. Mina dan melontar jamrah balik ke Makkah Nafar Thani. Dengan niat berkenaan seseorang itu terlarang daripada melakukan perkara larangan di dalam ihram. Berniat di Bir Ali amalan Nabi Muhammad ? BAGAIMANA cara seseorang yang mengerjakan Haji Tamattuk boleh melakukan Tawaf Qudum. adakah dikenakan dam.mschosting. Dia tidak dikenakan dam kerana hanya mimpi bersetubuh walaupun keluar air mani. ? Apa yang wajib dibuat oleh orang yang hendak mengerjakan Haji Ifrad manakala sampai di miqat. ? Apakah pengertinya ihram dalam haji. Ia kerana dilihat ramai jemaah haji wanita dari negara Asia Barat memakai pakaian berwarna hitam. Jemaah haji disunatkan mandi sunat ihram iaitu yang disertai selepasnya memakai pakaian ihram kerana mandi untuk membersihkan badan. Apakah kasut ihramnya.com/~prosenii/ygmb/ Powered by Joomla! Generated: 2 April. Hajinya adalah Haji Tamattu' dan dia dikenakan Dam Tamattu'. ? Adakah pakaian ihram berwarna putih itu sunat untuk kedua-dua lelaki dan wanita atau sunat untuk lelaki saja. Sunat memakai pakaian ihram berwarna putih untuk lelaki mahupun perempuan. ? Seorang jemaah berihram umrah dalam bulan haji untuk orang lain. Hukum memakai kain sarung yang tidak disarungkan ketika mandi dibolehkan walaupun ia masih dalam ihram. Memakai semula kain ihram yang ada bau-bauan di dalam masa ihram hukumnya haram dan dikenakan dam. tetapi niat hendaklah ada di dalam hati masing-masing. ? Bagi jemaah haji di Madinah. Selepas solat Isyak tertidur. Dikatakan juga kerana ia bertamattu' (bersedap-sedap dengan menanggalkan ihram selepas berihram) dalam bulan haji dan tidak keluar ke miqatnya atau ke suatu tempat yang jaraknya sekurang-kurangnya dua marhalah dari Tanah Haram itu untuk berniat ihram haji. ? Jemaah haji lelaki sebelum Tahallul Umrah memakai kain sarung yang tidak disarungkan ketika mandi.PSIT Portal • Meninggalkan tawaf Wada'. ? Jemaah Haji Tamattu' setelah wukuf bermalam di Muzdalifah. Dia pun mandi hadas besar. Wajib dia memakai ihram sekiranya belum memakainya dan berniat ihram haji dan umrah bersekali/serentak. Dia tidak dikenakan dam. ? Apa yang wajib dibuat oleh orang yang hendak mengerjakan Haji Qiran apabila sampai di miqat. di manakah lebih afdal untuk berniat ihram di Rumah Zon atau Bir Ali. Ihram ertinya berniat mengerjakan haji atau umrah atau kedua-duanya. Melafazkan niat beramai-ramai dengan diketuai oleh ketua kumpulan tidak salah. Wajib dia memakai ihram sekiranya belum memakainya dan berniat ihram umrah. Syarat seseorang dikenakan dam adalah seperti berikut: • Jemaah bukan daripada penduduk Makkah http://lotus. ? Berapa lamakah masa yang dibolehkan memakai pakaian ihram selepas mandi sunat ihram. Bagaimana hajinya. 15:52 . ? Jemaah memakai kasut di kaki yang sihat dalam masa ihram kerana hendak mengimbangkan kasut yang dipakai di kaki palsu. Lima syarat dikenakan dam bagi tamattu' ? MENGAPA orang yang mengerjakan haji tamattu' dikenakan dam. ? Ketika di dalam ihram haji. Bangun tidur didapati ada kesan air mani di pakaiannya. maka dibolehkan. Dalam tidur dia bermimpi bersetubuh dan keluar mani. Jemaah haji memakai kasut di kaki yang sihat atas tujuan mengimbangkan kasut yang dipakai pada kaki palsunya adalah harus berbuat demikian tetapi dikenakan dam dan ia tidak berdosa. ? Apa yang wajib dibuat oleh orang yang hendak mengerjakan Haji Tamattu' manakala sampai di miqat. jemaah perempuan bermimpi bersama suami sehingga keluar air mani. Dia wajib mandi mengangkat hadas besar kerana keluar air mani. Apakah hukum hajinya. Hajinya sah. ? Apakah syarat dikenakan dam bagi orang yang mengerjakan haji tamattu'. Umrahnya mereka keluar ke miqat untuk berniat haji dan selepas itu masuk balik ke Makkah dan di sini mereka disunatkan Tawaf Qudum. Wajib dia memakai ihram sekiranya belum memakainya dan berniat ihram haji. kemudian dia mengerjakan haji untuk dirinya sendiri pada tahun sama dan berihram umrah selepas haji. Bermimpi tiada menjejaskan hajinya. Jemaah yang mengerjakan Haji Tamattuk boleh melakukan Tawaf Qudum apabila mereka selesai. adakah dikira Haji Ifrad. ? Apakah hukumnya memakai semula kain ihram yang ada bau-bauan pada masa ihram. sekiranya jarak masa mandi dengan memakai pakaian ihram itu tidak begitu lama kira-kira tidak menjejaskan keadaan kebersihan badan. 2011. Berniat ihram di Bir Ali lebih afdal daripada berniat ihram di Rumah Zon kerana mengikut amalan Rasulullah SAW. Orang yang mengerjakan haji tamattu' dikenakan dam kerana beliau mengerjakan umrah dan haji dalam bulan haji pada tahun sama. kemudian ke masjid lalu tawaf serta sai diikuti solat Subuh.

• Dia keluar kepada dua marhalah dari Tanah Haram atau lebih untuk berniat haji di sana.mschosting. ? Bilakah masa sesuai melaksanakan dam tamattu'. 2011. • Dia tinggal di tempat yang jauhnya tidak sampai dua marhalah dari Tanah Haram (91 kilometer atau 56 batu). Ada orang yang mengerjakan haji qiran tidak dikenakan dam jika ada salah satu dari keadaan seperti berikut: • Dia adalah penduduk Tanah Haram • Tempat tinggalnya tidak sampai dua marhalah dari Tanah Haram (91 kilometer atau 56 batu) • Dia kembali ke miqatnya atau ke tempat yang jaraknya dua marhalah atau lebih dari Tanah Haram kerana berniat ihram http://lotus.PSIT Portal • Tinggal di tempat yang jauhnya dua marhalah atau lebih dari Tanah Haram. ? Mengapa orang yang mengerjakan haji qiran dikenakan dam. ada di antara orang yang mengerjakan haji tamattu' tidak dikenakan dam sekiranya ia mempunyai salah satu dari lima keadaan berikut: • Dia adalah penduduk Tanah Haram. adakah ini benar dan bagaimana. Haji dan umrah hanya dikerjakan dengan sekali serentak iaitu dengan tawaf yang satu. Benar. ? Apakah pula syarat dikenakan dam bagi orang mengerjakan haji qiran. Dam tamattu' itu boleh dilaksanakan pada bila-bila masa selepas tahallul umrah. sa'ie yang satu. • Tidak berniat ihram haji miqat bagi penduduk negerinya atau bagi penduduk dari arah mana dia datang masuk ke Tanah Haram untuk mengerjakan haji. 15:52 . Tidak harus dilakukan sebelum tahallul daripada umrah dan hendaklah penyembelihan itu dilakukan di Tanah Haram. ? Sesetengah orang berkata ada antara orang yang mengerjakan haji tamattu' tidak dikenakan dam. ? Apakah sebab-sebab bagi orang yang mengerjakan haji qiran tidak dikenakan dam. bercukur atau bergunting yang satu dan juga miqatnya pun satu. • Tidak berniat ihram haji dari tempat yang jaraknya dua marhalah atau lebih dari Tanah Haram. • Mengerjakan haji dan umrah dalam bulan haji pada tahun yang sama. Syarat-syaratnya seperti berikut: • Ia bukan penduduk Tanah Haram • Ia tinggal di tempat yang jaraknya dua marhalah atau lebih dari Tanah Haram • Ia tidak kembali ke miqatnya atau ke tempat yang jaraknya dua marhalah atau lebih dari Tanah Haram kerana berniat ihram haji. • Dia keluar pada miqat untuk berniat ihram haji. • Dia mengerjakan umrah bukan di dalam bulan haji.com/~prosenii/ygmb/ Powered by Joomla! Generated: 2 April. Yang afdalnya pada hari nahar (hari raya haji). Sebabnya ialah ia mendapat keuntungan dan kesenangan dari segi amalan. kemudian baru masuk ke Makkah untuk mengerjakan haji.

bakal jemaah mesti menyiapkan diri dengan ilmu pengetahuan mengenai cara hendak mengerjakan ibadat haji itu daripada rukun. sunat seorang suami mengerjakan haji bersama isterinya. rukun dan cara mengerjakan haji dan perkara lain yang ada hubungan dengannya. Tamattuk dan Qiran. batal. maka hajinya sah tetapi wajib ke atasnya dam serta berdosa jika ditinggalkan yang wajib itu dengan sengaja. Wang perbelanjaan naik haji seseorang isteri tidak wajib ditanggung oleh suami kerana ia tidak termasuk dalam nafkah yang wajib atas suami terhadap isteri. Bagaimanapun. Wajib haji ialah perkara atau pekerjaan yang wajib dilakukan ketika mengerjakan ibadat itu.PSIT Portal haji (mereka yang memasukkan haji berserta umrahnya). Sahibuzzubad berkata maksudnya: " Sesiapa yang membuat amalan tanpa ilmu pengetahuan yang betul maka segala amalannya ditolak dan tidak diterima. 15:52 . Mengerjakan haji cara Tamattuk ialah dengan berniat mengerjakan umrah terlebih dulu kemudian dikerjakan haji dalam tahun itu juga. kesihatan dan bekalan yang cukup. Cara mengerjakan haji dan umrah ada tiga iaitu cara Ifrad. Mengerjakan haji cara Qiran ialah dengan berniat mengerjakan haji dan umrah serentak dalam bulan haji dengan mengerjakan amalan haji saja atau http://lotus. Sunat jika suami isteri bersama ke Tanah Suci ? APAKAH persediaan untuk menunaikan fardu haji." ? Adakah wang perbelanjaan menunaikan ibadat haji seseorang isteri wajib ditanggung oleh suami. haram dan sebagainya. Mengerjakan haji cara Ifrad ialah dengan berniat mengerjakan haji dulu dalam bulan haji kemudian mengerjakan umrah. ? Apa perbezaan di antara ketiga-tiga cara itu. ? Terangkan dengan jelasnya apa maksud: (i) Rukun haji (ii) Wajib haji Adakah menjadi kesalahan kepada jemaah haji sekiranya meninggalkan salah satu daripada perkara itu dan andainya berlaku yang demikian itu sama ada secara sedar atau tidak adakah sah hajinya. ? Bagaimana cara mengerjakan haji dan umrah. sunat. Selain wang perbelanjaan mengerjakan haji. Adakah wang perbelanjaan yang cukup menjadi matlamat terpenting dengan tidak mengambil perhatian terhadap perkara lain seperti sembahyang serta wajib. Rukun haji ialah pekerjaan asasi yang mesti dilakukan oleh setiap orang yang mengerjakan haji sekiranya salah satu daripada rukun haji itu tidak dikerjakan sama ada sengaja atau terlupa maka ibadat hajinya tidak sah. Jika tidak dikerjakan salah satu daripada perkara wajib haji. sah. wajib.mschosting. 2011.com/~prosenii/ygmb/ Powered by Joomla! Generated: 2 April.

PSIT Portal berniat mengerjakan umrah saja. ? Haji yang manakah terlebih afdal (baik) di antara haji Ifrad. Tamattuk dan Qiran. haji Ifrad adalah lebih afdal sekiranya umrah dikerjakan selepas haji pada tahun itu juga. Adakah disyaratkan izin untuk mengerjakan ibadat haji bagi ibu bapa uzur yang tiada harapan sembuh atau tua yang tidak berdaya atau meninggal dunia? Masalah izin untuk mengerjakan haji bagi ibu bapa adalah seperti berikut: 1. Adakah haji cara ini dikatakan haji Ifrad atau Tamattuk dan adakah diwajibkan dia membayar dam. 2011. 2.mschosting.com/~prosenii/ygmb/ Powered by Joomla! Generated: 2 April. Wajibkah dia meminta izin bapanya terlebih dulu? Ya. Sementara. Rujuk: Al Majmu' juzuk 7 muka surat 112 dan 113 Manasikul Haj muka surat 109 ? Seorang anak hendak membuat haji badal bapanya yang lumpuh dan tiada harapan sembuh. ? Untuk mengerjakan haji Ifrad adakah seorang itu mesti pernah menunaikan fardu haji. 3. kemudian Tamattuk dan Qiran. wajib dia mendapatkan izin bapanya terlebih dulu. 15:52 . mengerjakan haji cara Tamattuk dan Qiran dikenakan dam dengan syarat tertentu. disyaratkan wasiatnya mengikut pendapat yang Al-Asah (yang kuat). Mengerjakan haji cara Ifrad tidak dikenakan dam. Mengikut Imam Syafie. Jika ibu bapa itu meninggal dunia dan sudah mengerjakan haji fardu. Haji badal perlu dapat keizinan ? ADAKAH sah haji badal orang yang diupah hajinya ketika berniat disebutkan nama saja tanpa binnya? Sah hajinya selagi diniatkan haji itu untuk orang yang ditentukan. Jika ibu bapa itu sudah meninggal dunia dan belum mengerjakan haji fardu. Cara ini dinamakan haji Tamattuk tetapi tidak wajib di atasnya membayar dam kerana dia berniat ihram di miqat. tiada disyaratkan izinnya. tetapi sebelum tawaf berniat mengerjakan haji. Tidak ? Seorang membuat umrah dalam bulan haji kemudian dia keluar semula ke miqat untuk berihram haji seperti ke Bir Ali di Madinah. Jika ibu bapa uzur yang tiada harapan sembuh atau tua yang tiada berupaya bagi mengerjakan haji maka disyaratkan izinnya. ? Bolehkah seorang bapa ibu tolong mengerjakan umrah anaknya yang sedang sakit di hospital dan dia berniat ihram haji tamattu'? http://lotus.

? Adakah dibolehkan seseorang yang sudah mengerjakan haji ketika belum baligh mengerjakan haji untuk orang lain selepas dia baligh? Tidak boleh kerana dia belum menunaikan haji fardu bagi dirinya.com/~prosenii/ygmb/ Powered by Joomla! Generated: 2 April. ? Apakah hukum dan perbezaan membayar upah haji melalui cek atau kad kredit? Diharuskan membayar upah haji dengan cek atau kad kredit dengan keredaan kedua-dua belah pihak. 15:52 . Adakah sah haji badal itu? Apabila seseorang itu berniat ihram haji untuk dirinya. maka dia tidak dibolehkan lagi berniat ihram haji untuk orang lain. ? Adakah wajib seseorang yang sudah sembuh daripada sakit lumpuh mengerjakan haji sedangkan ketika sakitnya ia mengupah orang lain mengerjakan haji untuknya? Jemaah haji yang mengupah hajinya pada waktu lumpuh. wajib mengerjakan semula haji jika berkemampuan. ? Seorang jemaah haji berniat haji di dalam bas sebelum bertolak ke Arafah. Menerima upah haji lebih daripada seorang untuk diserahkan kepada orang lain bagi melaksanakannya diharuskan.mschosting. ? Adakah boleh seseorang itu mengerjakan upah haji lebih daripada seorang? Mengerjakan haji dibolehkan untuk seorang saja bagi satu musim haji. Dia dikehendaki menyempurnakan sendiri tawaf umrah dan saie dengan menggunakan usungan atau kereta sorong atau menunggu keadaannya sihat. bahkan haji yang dikerjakannya itu adalah untuk dirinya. ? Apakah hukum seorang yang berniat ihram haji bagi dirinya dan sebelum mengerjakan rukun haji yang lain. beliau mengubah pula niatnya kepada mengerjakan haji untuk orang lain sebagai badal haji? Tidak boleh kerana dia berniat ihram untuk dirinya. http://lotus. atau boleh juga dia berniat haji Qiran apabila hendak ke Arafah kalau belum tawaf umrahnya. ? Adakah perlu bagi orang yang mengambil upah haji berniat mandi sunat ihram khusus untuk pengupah haji? Orang yang mengambil upah haji tidak perlu berniat mandi sunat ihram khusus untuk pengupah haji.PSIT Portal Tidak boleh. Jika dilakukan tidak sah haji badal itu. kemudian teringat dia diamanahkan mengerjakan haji untuk orang lain lalu dia pun berniat sekali lagi untuk orang yang dihajikannya itu. 2011. ? Di atas nama siapa dam upah haji dilaksanakan? Adakah dinamakan dengan nama orang mengupah atau mengambil upah? Bayaran dam dibuat atas nama orang yang mengambil upah (orang yang mengerjakannya).

Jika tidak ditentukan mana-mana miqat maka harus bagi orang yang mengambil upah haji itu berihram pada mana-mana miqat yang dilaluinya. ? Bagaimana seseorang yang uzur kerana sakit yang tiada harapan sembuh atau terlalu tua hendak mewakilkan kepada orang lain untuk mengerjakan haji bagi dirinya? Caranya adalah seperti berikut: 1. 15:52 ." ? Apakah syarat bagi orang yang menerima wakil untuk mengerjakan haji orang lain yang diwakilnya? Syaratnya seperti berikut: 1. 3.PSIT Portal Anak boleh kerjakan haji untuk ibu bapa ? SESEORANG meninggal dunia sebelum mengerjakan haji sedangkan pada masa hayatnya ia berkuasa. Dalilnya ialah hadis yang diriwayatkan daripada Buraidah. beliau berkata: "Sudah datang seorang perempuan kepada Nabi dan berkata: Sesungguhnya ibu hamba meninggal dunia pada hal dia tidak mengerjakan haji lagi. Inilah qaul yang muktamad di sisi Sheikh Ibni Hajar dan Sheikh Ramli. 4. Adakah hamba menghajikan untuknya? Sabda Rasulullah: "Ya. hajikanlah untuknya. 2011. Jika ditentukan miqatnya untuk berihram hendaklah ia berihram pada miqat yang ditentukan itu. Jika ia berihram pada miqatnya di Makkah nescaya ia berdosa dan wajib ia membayar dam.mschosting. Hendaklah ia mendapatkan seseorang yang cukup syarat bagi menerima wakil mengerjakan haji untuknya.com/~prosenii/ygmb/ Powered by Joomla! Generated: 2 April. Ia hendaklah seorang yang cukup keahlian bagi mengerjakan ibadat haji itu dengan sempurnanya. Pendapat Al-Jamal at Tabari adalah diharuskan orang Makkah itu berihram di Makkah dengan tiada dikenakan dam dan tidak dikurangkan upahnya. ? Bolehkah diwakilkan haji bagi seseorang yang sudah meninggal dunia? Apakah dalilnya? Boleh. sama ada bermastautin atau bermukim yang mengambil upah haji. wajib ia keluar ke miqat orang yang dihajikannya atau boleh juga di mana-mana miqat yang lebih hampir kepadanya. Orang yang menerima wakil itu sudah menunaikan fardu haji bagi dirinya sendiri dengan sempurna. 2. Ia hendaklah berihram di miqat orang yang hendak dihajikannya atau pada tempat yang sama jauhnya dengan miqat itu. Mewakilkan kepada orang itu untuk mengerjakan haji bagi dirinya http://lotus. Bagi penduduk Makkah. Hendaklah penerima wakil itu melakukan haji itu untuk seorang saja bagi satu-satu musim haji. 2. adakah wajib dilakukan haji daripada hartanya? Wajib dihajikan daripada hartanya sebelum dibahagikan kepada waris sama ada ia berwasiat atau tiada.

tetapi baru berumur lima atau enam tahun. Harus dia pergi seorang diri sekiranya diyakini keadaan dirinya dalam pelayaran/perjalanan selama menunaikan haji itu aman dan selamat. 3. Memandangkan keadaan sekarang. Wanita tunai haji bersama suami elak timbul fitnah ? TERANGKAN permasalahan mahram dalam ibadat haji bagi bakal haji wanita Malaysia. Tidak harus ditemani mahram kanak-kanak yang belum mumaiyiz. adakah sah haji badalnya? Tidak sah haji badalnya itu. Oleh kerana perkara ini telah berlaku. ? Seorang perempuan mengerjakan haji sunat (mengikut qaul yang asah) wajib ditemani oleh mahramnya. Jika tiada suami atau mahram." 3. Adakah boleh sekiranya mahramnya ini belum mumaiyiz atau sudah mumaiyiz. ? Seorang perempuan yang mengalami kecederaan tulang belakang (beliau sudah menjalani pembedahan) mengupah seorang (ustaz) untuk menghajikannya pada 1417 Hijrah) sedangkan beliau boleh berjalan walaupun tidak berapa kuat kerana ustaz itu memberitahunya boleh menghajikan orang yang masih hidup dengan syarat ia mengidap penyakit. 2011. 2." Jawab penerima: "Aku terima. kerana ia bukan dalam sakit yang putus asa daripada baik dan ia masih mempunyai kemampuan untuk mengerjakan haji bagi pihak dirinya.mschosting.PSIT Portal dengan ijab dan kabul seperti berikut: "Aku mewakilkan akan dikau untuk mengerjakan fardu haji bagi diriku. boleh pergi bersama dua perempuan yang thiqah (yang dipercayai amanah dan taat)." Jawab penerima wakil: "Aku terima wakil untuk mengerjakan fardu haji bagi dirimu". bagi seseorang bakal haji wanita Malaysia itu seboleh-bolehnya pergi bersama suami atau mahramnya saja (tidak selainnya) untuk menjauh atau mengelakkan dirinya daripada fitnah dan kesusahan. tetapi http://lotus.com/~prosenii/ygmb/ Powered by Joomla! Generated: 2 April. 15:52 . Hukum wanita yang akan belayar menunaikan haji bersama mahram adalah seperti berikut: 1. Memadai juga dengan seorang perempuan yang thiqah. yang lebih baik dilakukan lafaz ijab dan kabul ini dengan cara ju'alah seperti ia berkata: "Aku meletakkan tanggungan di atas zimmahmu bagi menghasilkan haji diriku. Wajib seseorang wanita itu menunaikan haji bersama suami atau mahramnya. Mewakilkan orang lain untuk mengerjakan haji itu boleh dilakukan dengan upah yang dipersetujui oleh si penerima wakil atau dengan secara sukarela.

mschosting. ? Bolehkah diwakilkan haji bagi seseorang yang sudah meninggal dunia.PSIT Portal boleh dengan syarat remaja yang boleh menjaga keamanan diri dan keluarganya. Bagi penduduk Makkah. Apakah dalilnya. Jika dia berihram pada miqatnya di Makkah nescaya dia berdosa dan wajib dia membayar dam. tetapi belum menunaikan haji. ? Seseorang itu sudah menunaikan umrah. Hendaklah penerima wakil itu melakukan haji itu untuk seorang saja bagi satu-satu musim haji. Boleh menunaikan umrah untuk orang lain. sedangkan pada masa hayatnya dia berkuasa. maka harus bagi orang yang mengambil upah haji itu berihram pada mana-mana miqat yang dilaluinya. ? Seseorang meninggal dunia sebelum mengerjakan haji. dia berkata bermaksud: "Telah datang seorang perempuan kepada Nabi SAW dan berkata: Sesungguhnya ibu hamba sudah meninggal dunia. Jika ditentukan miqatnya untuk berihram hendaklah dia berihram pada miqat yang ditentukan itu. 15:52 . Dalilnya ialah hadis yang diriwayatkan daripada Buraidah." ? Apakah syarat bagi orang yang menerima wakil untuk mengerjakan haji orang lain yang diwakilinya. Adakah hamba menghajikan untuknya? Sabda Rasulullah SAW: "Ya. Pendapat Al-Jamal at Tabari adalah diharuskan orang Makkah itu berihram di Makkah dengan tiada dikenakan dam dan tidak dikurangkan upahnya. 3. adakah wajib dihajikan daripada hartanya. Inilah qaul yang muktamad di sisi Sheikh Ibni Hajar dan Sheikh Ramli. boleh. Dia hendaklah seorang yang cukup keahlian bagi mengerjakan ibadat haji itu dengan sempurna. wajib dia keluar ke miqat orang yang dihajikannya atau mana-mana miqat yang lebih hampir kepadanya. Wajib dihajikan daripada hartanya sebelum dibahagikannya kepada waris sama ada dia berwasiat atau tiada. 2. sama ada bermastautin atau bermukim. Dia hendaklah berihram di miqat orang yang hendak dihajikannya atau pada tempat yang sama jauhnya dengan miqat itu. Orang yang menerima wakil itu sudah menunaikan haji bagi dirinya sendiri dengan sempurna. 4. 2011. (Rujuk Kitab Al-Umm edisi lama. Syaratnya: 1. hajikanlah untuknya. adakah dibolehkan dia menunaikan umrah untuk orang lain. Ya. pada hal dia tidak mengerjakan haji lagi. Dilarang tunai haji ketika edah suami mati ? ADAKAH wajib seseorang perempuan menunaikan fardu haji dengan seorang http://lotus.com/~prosenii/ygmb/ Powered by Joomla! Generated: 2 April. juzuk 3 muka 109). Jika tidak ditentukan mana-mana miqat.

? Adakah perempuan mesti meminta izin daripada suaminya untuk menunaikan haji. tetapi berdosa kerana melanggar izin suami. Tetapi. Memastikan tidak ada fitnah dan keselamatan diri terjamin ketika dalam perjalanan haji atau umrahnya. harus baginya pergi dengan seorang perempuan thiqah atau seorang diri sekiranya yakin terjamin keselamatan dirinya. tetapi suami hendak ihram Tamattu' manakala isteri ihram Ifrad. wajib meminta izin. Mengikut qaul: (Rujukan: Tuhfatul Muhaj. mengikut satu wajah yang diaf adalah diharuskan. Adakah beliau boleh pergi menunaikan haji dalam masa edah mati itu. ? Adakah isteri perlu meminta izin suaminya yang pergi bersama-sama sekiranya beliau hendak berihram secara bersyarat. http://lotus. tetapi yang dibolehkannya adalah bagi haji yang wajib saja mengikut qaul yang asah. 2. Jika dia bernazar mengerjakan haji secara tabarrur dan hendaklah nazar itu bukan alasan yan diada-adakan untuk menunaikan haji. ? Seorang perempuan diizinkan suaminya pergi menunaikan haji. Tidak. adakah diwajibkan meminta izin daripada bekas suaminya untuk menunaikan haji. Dia dikehendaki meminta izin daripada suaminya. 2011. Ya. Tidak diharuskan bagi orang perempuan menunaikan haji sunat bersama dengan teman-teman perempuan yang thiqat. Al Fiqh `Alal Mazahib Al Arba'ah Juzuk 1 m/s 636 dan manasikul Haj m/s 103) Maqabilul Asah. 15:52 .com/~prosenii/ygmb/ Powered by Joomla! Generated: 2 April. suaminya meninggal dunia. wajib. dia disyaratkan pergi bersama-sama suami atau mahramnya atau perempuan yang "thiqah" iaitu yang dipercayai sekurang-kurangnya dua orang dan dia tidak berada di dalam edah. Tidak perlu. tetapi sebelum pergi.PSIT Portal diri saja. Ya. jika tidak diizinkan boleh juga pergi dan sah hajinya. ? Apakah hukum jemaah haji perempuan menunaikan haji sunat yang ditemani oleh perempuan thiqat. Tidak boleh. Juzuk 4 m/s 25. Ini kerana perempuan yang masih dalam edah kematian suami tidak dibenarkan oleh syarak meninggalkan rumah. harus bagi seorang perempuan menunaikan haji sunat/ umrah sunat tanpa mahram dengan syarat: 1. ? Seorang perempuan yang masih di dalam edah talak raj'e. Bagaimanapun. Adakah wajib isteri meminta izin daripada suami sebelum ihram. ? Sepasang suami isteri bercadang mengerjakan haji bersama-sama. Sebaik-baiknya suami tidak melarang isterinya daripada menunaikan hajinya.mschosting.

Halal haram sumber kewangan pergi haji ? ADAKAH wajib haji di atas orang yang ada mempunyai rumah lebih daripada secukupnya (hajatnya). 15:52 . Mengikut Mazhab Syafie orang yang sedemikian wajib ke atasnya mengerjakan haji. wajib dia mengeluarkan perbelanjaan hajinya daripada wang perniagaannya. (Rujukan: Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Ibadat haji (TH Pusat Islam) 1/1422 hijrah bersamaan 16 April 2001. saya cagarkan rumah sewa saya sejumlah RM60. baki yang lain saya bayar secara ansur melalui wang sewa rumah itu.mschosting. Mengikut satu qaul yang lain tidak wajib yang demikian itu supaya tidak jatuh kepada kemiskinan. sekalipun langkah itu menghabisi modal perniagaannya. Oleh kerana tidak mempunyai wang simpanan. tetapi jika dapat berpatah balik maka wajib di atasnya balik semula. tetapi dia tidak ada wang untuk perbelanjaan haji.000 saya gunakan untuk menunaikan fardu haji dan baki RM40. tetapi dia juga ingin berkahwin. Jika berhutang atau wang cagaran itu yang berkait dengan syarat riba atau bunga adalah haram dan pemergian hajinya adalah dengan saluran haram. Sebanyak RM20. Sebaliknya. Setiap bakal jemaah perlu peka dengan peraturan dan larangan sebelum ke tanah suci. ? Saya mempunyai dua rumah. Adakah wajib ia membelanjakan wang perniagaannya untuk haji? Mengikut qaul Imam Syafie yang kuat. ? Bagaimanakah pula kalau seseorang itu ada mempunyai perniagaan. jika keadaan tidak sedemikian. Jika keinginan kahwinnya itu telah meningkat sekira-kira kalau dia tidak berkahwin boleh sampai melakukan zina. Adakah diharuskan saya pergi haji secara begini. Dia wajib menjual rumah yang lebih daripada hajatnya untuk perbelanjaan menunaikan fardu hajinya. Jika dia tidak berupaya untuk berpatah balik. 2011. http://lotus. maka haji hendaklah didahulukan. agar ibadat mencapai kesempunaan. Jemaah haji yang kematian suaminya dalam perjalanan ke Makkah adalah harus baginya meneruskan ke Makkah untuk menunaikan hajinya. ? Bagaimana jika seseorang yang ada wang yang mencukupi untuk perbelanjaan haji.000. maka hendaklah dia mendahulukan kahwin daripada haji. sebuah untuk kediaman saya dan sebuah lagi disewakan.com/~prosenii/ygmb/ Powered by Joomla! Generated: 2 April.000 saya bayar balik kepada bank. Bolehkah dia terus ke Makkah untuk mengerjakan hajinya.PSIT Portal (Rujuk : Al-Majmuk juzuk 6 muka 65) ? Apakah hukum seorang isteri yang kematian suaminya dalam masa perjalanan bersama menuju ke Makkah.

Maksudnya : "Seruan kamu diterima dan bahagialah kamu." Diriwayatkan daripada Abu Hurairah bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda bermaksud: "Jika seseorang keluar untuk menunaikan fardu haji dengan nafkah yang baik (halal) dan ketika meletakkan kakinya pada tali sandang (tempat berpijak untuk menaiki tunggangan atau kenderaan) maka menyerulah ia. • Berkesempatan masa untuk mengerjakan haji dan Umrah. • Sihat tubuh badan. kenderaan atau tunggangan kamu halal dan haji kamu haji Mabrur (tidak ditolak). Sah hajinya dengan wang yang haram tetapi berdosa. Pendapat Imam Ahmad pula tidak sah berdasarkan hadis bermaksud: "Bahawa Allah itu baik (bersih) tidak menerima melainkan yang baik (bersih). Maka disambut oleh yang menyeru dari langit. manakala dia bertalbiah.PSIT Portal ? Apa hukum menunaikan haji dengan wang haram. haji kamu ditolak. • Aman perjalanan bagi diri dan harta daripada musuh dan penyakit. ? Apa erti berkuasa dengan pertolongan orang lain." Sebaliknya. tidak ada pahala dan tidak ada ganjaran bagimu. bekalan kamu itu halal. ? Apakah hukum hajinya dengan menggunakan wang daripada keuntungan pelaburan dalam Amanah Saham Nasional (ASN). ? Apa erti berkuasa dengan sendirinya. Menggunakan wang pampasan insurans untuk menunaikan haji adalah sah hajinya.mschosting. jika seseorang keluar menunaikan haji dengan perbelanjaan yang haram dan kotor dan meletakkan kakinya di tali sandang untuk naik ke atas tunggangan atau kenderaannya." ? Adakah sah haji seseorang yang menggunakan wang pampasan insurans. bekalan kamu haram. Berkuasa bererti berupaya menunaikan fardu haji sama ada dengan sendirinya atau dengan pertolongan orang lain.com/~prosenii/ygmb/ Powered by Joomla! Generated: 2 April. maka disambut oleh yang menyeru dari langit. Berkuasa dengan sendirinya bererti: • Mampu mengadakan bekalan dan perbelanjaan untuk diri dan saraan nafkah mereka yang di dalam tanggungan yang ditinggalkan. 2011. • Mampu mendapatkan kenderaan untuk pergi dan balik. Tidak boleh berhutang untuk pergi Haji ? APA erti berkuasa dalam ibadat haji. Jemaah haji yang menggunakan wang daripada keuntungan pelaburan ASN sah hajinya. Berkuasa dengan pertolongan orang lain ertinya seseorang itu cukup http://lotus. perbelanjaan kamu haram. Maksudnya: "Tidak diterima seruanmu dan tidak ada kebahagiaan bagi kamu. 15:52 .

com/~prosenii/ygmb/ Powered by Joomla! Generated: 2 April. Hajinya termasuk perbelanjaan orang dalam tanggungannya yang ditinggalkan. Sementara hutangnya dibayar beransur-ansur seperti yang dipersetujui di antaranya dan pihak yang dihutanginya. 2011. ? Adakah orang buta wajib ke atasnya menunaikan fardu haji sekiranya tiada orang yang membantunya.mschosting. 15:52 .PSIT Portal semua syarat untuk mengerjakan ibadat haji. ? Adakah wajib bagi seorang yang telah cukup syarat menunaikan fardu haji tetapi dia masih mempunyai hutang. ? Adakah tertunai Rukun Islam kelima bagi seorang yang belum mampu menunaikan haji. Tidak wajib orang buta menunaikan fardu haji kecuali ada pembimbing dan dia berkuasa membayar perkhidmatannya. Tidak boleh berhutang untuk menunaikan fardu haji. tetapi dengan pertolongan anak-anaknya beliau dapat menunaikan fardu haji. adakah dia boleh berhutang untuk menunaikan hajinya. ? Bolehkah berhutang untuk menunaikan fardu haji. ? Seseorang membayar hutang melalui pendapatan bulanan secara beransur-ansur. Adakah dia wajib mengerjakan haji. hajinya sah dan tertunai Rukun Islam yang kelima. jika baki wangnya tidak mencukupi untuk dia menunaikan fardu haji maka tidak wajib baginya menunaikannya. Dia hendaklah membayar hutangnya terlebih dulu. sedangkan hutangnya masih berbaki hingga dia selesai mengerjakan haji. beliau boleh mewakilkan kepada orang lain untuk menunaikan fardu haji bagi pihak dirinya. Bakal haji yang dapat menunaikan fardu haji dengan bantuan kewangan/pertolongan daripada anaknya. Maka. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi daripada Abdullah bin Auf dia berkata maksudnya: "Saya bertanya kepada Rasulullah SAW dalam masalah seorang yang belum mengerjakan haji." Jawab Rasulullah SAW: "Tidak" ? Adakah dibolehkan seorang yang memberi hutang menghalang orang yang berhutang daripada menunaikan fardu haji melalui Mahkamah Sivil atau Mahkamah Syariah kerana orang yang berhutang itu sentiasa berdolak-dalik http://lotus. Dia telah mempunyai perbelanjaan yang cukup baginya untuk menunaikan fardu haji. tetapi dia uzur kerana sakit yang tiada harapan sembuh atau terlalu tua. Orang itu wajib mengerjakan haji sekiranya jumlah perbelanjaan atau harta (selain harta yang menjadi keperluan asasi) yang terkumpul pada satu-satu musim haji telah mencukupi untuk perbelanjaan menunaikan fardu itu.

kerana si pemberi hutang berhak menuntut hutangnya. 15:52 . Umrah boleh dikerjakan pada bila-bila masa sepanjang tahun kecuali bagi orang yang dalam ihram dengan haji. ? Bagaimana bapa atau wali berniat dan melakukan haji bagi kanak-kanak belum mumaiyiz. Sunat dikerjakan berulang-ulang kali. Tidak wajib ke atas kanak-kanak yang belum baligh menunaikan haji. sai dan wukuf di Arafah dengan menurut syarat serta menunaikan segala rukun dan wajibnya. Perbezaan jelas antara kedua-duanya ialah haji hanya boleh dikerjakan dalam bulan haji iaitu mulai 1 Syawal hingga naik fajar hari 10 Zulhijah. mabit di Muzdalifah. Haji pada syarak ialah mengunjungi Baitullah Al Haram dalam bulan haji kerana mengerjakan tawaf. ? Ke atas siapakah haji dan umrah itu difardukan. Ia boleh berniat haji bagi dirinya dengan syarat diizin oleh bapa atau walinya. maka hajinya sah tetapi tidak menggugurkan fardu haji dirinya. ? Apakah hukum haji kanak-kanak belum baligh. di Mina dan melontar jamrah. 2011.com/~prosenii/ygmb/ Powered by Joomla! Generated: 2 April. ? Apakah hukum mengerjakan haji dan umrah. Haji dan umrah difardukan ke atas setiap orang Islam yang baligh. Cara bapa atau wali berniat dan melakukan kerja haji bagi kanak-kanak yang belum mumaiyiz adalah seperti berikut: • Niat: Bapa atau wali hendaklah berniat dengan menjadikan anak/ tanggungannya berihram. Lafaz niatnya: "Saja aku berihram dengan ihram haji untuk anakku/tanggunganku kerana Allah Taala." http://lotus. Haji dan umrah kedua-duanya adalah wajib di dalam seumur hidup sekali saja. merdeka (bukan hamba) dan berkuasa sama ada lelaki atau perempuan. maka bapa atau walinyalah yang meniatkan dan melakukan kerja haji bagi kanak-kanak itu. Umrah. berakal. Umrah pada syarak ialah menziarahi Baitullah Al Haram pada bila-bila masa kerana mengerjakan tawaf dan sai dengan menurut syarat serta menunaikan segala rukun dan wajibnya. tidak ada wuquf. tahu kerja haji dan membuatnya sendiri. Jika kanak-kanak itu belum mumaiyiz dan ada bersama-sama bapa atau walinya. Jika kanak-kanak yang mumaiyiz (yang tahu membezakan di antara kotor dan bersih). Mumaiyiz tetap wajib haji selepas baligh ? Apakah perbezaan di antara dua haji dan umrah. Boleh.PSIT Portal untuk menjelaskan hutangnya pada hal ia mampu.mschosting.

Tetapi." ? Bolehkah kanak-kanak belum mumaiyiz mengumpulkan batu dengan sendiri. Sekiranya dia memakai pakaian dengan sengaja maka dikenakan dam. dan bagi puan pahala. Adakah batal umrahnya. Membuka pakaian ihram dalam masa ihram adakah dikenakan dam atau tidak.mschosting. atau perlu walinya mengutip untuknya. Ada pun tawaf. binasa pokok di Tanah Haram ADAKAH orang dalam ihram diharamkan mencabut atau membinasakan pokok di Tanah Haram dan Tanah Halal. Apabila disedari lalu ditanggalkan dengan segera kemudian bertahallul. Boleh bila seorang suami memegang tangan isteri dalam ihram. Boleh dan seelok-eloknya wali hendaklah memungut dan memberi kepada anaknya untuk melontar atau wali melontarkan untuk anaknya. Suami tawaf Umrah terlupa Ittibaa' hingga pusingan kelima barulah dia Ittibaa'. Pesakit dikenakan dam tetapi tidak berdosa. Damnya adalah dam Takhyir dan Taqdir. Wahai Rasulullah SAW adakah bagi anak ini haji? Jawab Rasulullah SAW : "Ya. tetapi jika dia terlupa/jahil/teringat/diberi ingat maka hendaklah segera memakai pakaian ihram dan mengerjakan sai serta bertahallul. Ini bererti apabila dia baligh wajib mengerjakan haji fardu atas dirinya. Jemaah haji wanita menutup mulut dan hidung dengan tangannya kerana habuk/debu. Tidak dikenakan dam kerana menutup buat sementara untuk mengelakkan daripada debu berterbangan dan perbuatan itu diharuskan. Bolehkah seorang suami memegang tangan isterinya ketika menyeberang jalan raya pada masa ihram. Apa hukum Ittibaa' dalam masa ihram. Ittibaa' adalah sunat dalam masa tawaf yang diiringi sai dan juga dalam masa sai itu dan makruh pada masa yang lain. Bapa atau wali sayugialah menjaga anak/tanggungannya daripada melakukan perkara yang dilarang dalam ihram. Dia tidak dikenakan dam. Anak/tanggungan itu hendaklah dibawa bersama untuk berwukuf. Seorang jemaah haji telah melakukan kerja umrah kecuali tahallul yang belum lagi dilaksanakan.PSIT Portal • Menyempurnakan rukun dan wajib haji. tidak di Tanah Halal. Kemudian balik ke rumah memakai seluar dalam tanpa disedari. Seorang pesakit dalam ihram dicukur rambutnya oleh doktor untuk pembedahan. http://lotus. Adakah dikenakan dam. • Penjagaan pantang larang dalam ihram. 15:52 . Jika kanak-kanak itu (yang belum mumaiyiz) melakukan perkara yang dilarang dalam ihram tidak dikenakan fidyah (dam). Ibu atau bapa yang melakukan hajinya mendapat pahala. sai dan melontar. Haram cabut. bermalam di Muzdalifah dan bermalam di Mina dan dicukurkan. dalilnya terkandung dalam hadis riwayat Abu Isa at-Tirmizi: "Seorang perempuan telah mengangkat akan anaknya yang lelaki kepada Rasulullah SAW serta berkata.com/~prosenii/ygmb/ Powered by Joomla! Generated: 2 April. adakah dikenakan dam. Sah tawafnya kerana Ittibaa 'ketika tawaf yang diringi dengan sai hukumnya sunat. Apakah hukum tawafnya. ? Apa hukum haji yang dilakukan kanak-kanak itu dan adakah dapat pahala. Haji dilakukan kanak-kanak itu adalah haji sunat. bagi kanak-kanak yang mumaiyiz wajib disempurnakan dam. maka bapa atau wali hendaklah mengerjakan kerja itu bagi dirinya sebelum mengerjakannya bagi anak. Seorang jemaah haji lelaki belum bersai untuk umrahnya dia jatuh sakit dan masuk hospital selepas balik ke rumah dia memakai pakaian biasa. Tidak dikenakan dam jika membuka pakaian dalam masa ihram. 2011. tidak menggugurkan haji fardunya. Jika disegerakan menanggalkan seluar dalam apabila disedari ia tidak dikenakan dam. Umrahnya tidak batal. Haram mencabut atau membinasakannya di Tanah Haram saja.

zikir atau doa lain dan jika semuanya tidak boleh. http://lotus. 2011.PSIT Portal Tawaf dan sai ada bacaan yang dikhaskan untuk bahagian itu. Jika tidak dapat membaca atau tidak dapat menghafaz doa atau bacaan tertentu ketika tawaf dan sai. maka bacalah ayat al-Quran.mschosting. 15:52 . maka tawaf dan sai tanpa apa-apa doa dan bacaan.com/~prosenii/ygmb/ Powered by Joomla! Generated: 2 April. bagaimana cara untuk mengatasi masalahnya. Andainya ada antara jemaah haji tidak pandai membaca atau tidak dapat menghafaz ayat itu.