PSIT Portal

SOAL JAWAB Haji & Umrah
Contributed by Administrator Friday, 15 December 2006

Jemaah wajib sempurna tawaf, bayar dam ? Apakah hukumnya orang yang sudah Tahallul kemudian teringat bahawa tawafnya tidak cukup tujuh keliling. Tawaf itu tidak sah dan dia wajib mencukupkan tawafnya. Kemudian melakukan sai dan bercukur/bergunting rambut di kepalanya dan wajib ke atasnya membayar dam. Dam menggunting rambut sebelum sempurna tawaf dan sai (Dam Takhyir dan Taqdir) ? Adakah sah seorang jemaah haji mengerjakan umrah sekembalinya dari Mina, sedangkan beliau belum Tahallul Thani lagi (belum selesai kerja haji). Jemaah haji yang masih lagi belum selesai Tahallul Thani (belum selesai kerja haji) adalah dilarang mengerjakan umrah (tidak sah umrahnya). ? Berapa jamkah sekurang-kurangnya seseorang itu mesti bermalam di Mina (Mabit di Mina) tiap-tiap malam hari Tasyrik. Seseorang itu mesti bermalam di Mina (Mabit di Mina) sekurang-kurang masanya lebih daripada separuh malam. Sekiranya jumlah masa daripada masuk matahari hingga terbit fajar 12 jam maka hendaklah dia berada di sana lebih daripada enam jam. Pendapat Al Asah (kedua) dikira mabit dengan semata-mata berada di Mina ketika terbit fajar kedua (subuh). ? Bolehkah bermalam di Mina itu diwakilkan kepada orang lain. Tidak boleh.

Jemaah boleh cukur rambut orang lain ? APAKAH Hari Nahar. Hari Nahar ialah hari 10 Zulhijah (Hari Raya Haji atau Hari Raya Korban). Pada hari itu jemaah haji melontar Jamrah Kubra. ? Pada 10 Zulhijah iaitu Hari Raya Haji/Korban adakah kita disunatkan juga sembahyang raya atau tidak. Sembahyang hari raya itu tetap juga sebagai ibadat sunat tetapi bagi jemaah haji tidak disunatkan berjemaah. ? Bilakah masa bagi melontar Jamrah Kubra. Masa bagi melontar Jamrah Kubra ialah selepas masuk setengah malam yang kedua, pada malam 10 Zulhijah iaitu malam Hari Raya Haji dan habis masanya dengan masuk matahari pada 13 Zulhijah iaitu akhir hari Tasyrik. ? Apa hukumnya seseorang yang membuat Tahallul Awal dengan mengerjakan tawaf dan bercukur tetapi terlewat membuat Tahallul Thani iaitu melontar Jamrah Kubra hingga selepas terbenam matahari 13 Zulhijah. Hukum hajinya sah. Sekiranya dia tidak melontar hingga selepas terbenam matahari 13 Zulhijah, maka ia tidak wajib melontar tetapi dikenakan dam tertib dan taqdir. ? Adakah seseorang itu boleh mencukur/menggunting rambut orang lain sebelum dia mencukur/menggunting rambutnya sendiri. Boleh, tetapi afdalnya dia bercukur/bergunting bagi dirinya terlebih dulu sebelum dia mencukur/menggunting rambut orang lain. ? Apa hukum bertahallul dengan mencabut rambut saja dengan tidak menggunakan gunting. Hukumnya sah dengan syarat rambut yang dicabut itu tiada kurang daripada tiga helai kerana hasil Tahallul dengan menanggalkan rambut itu dengan apa caranya.

Tidak sah dahulukan sa'ie sebelum tawaf ? Apakah hukum melakukan sa'ie umrah dulu daripada tawaf kerana tidak tahu di mana tempat tawaf. Jemaah haji melakukan sa'ie dulu daripada tawaf adalah tidak sah.
http://lotus.mschosting.com/~prosenii/ygmb/ Powered by Joomla! Generated: 2 April, 2011, 15:52

PSIT Portal

? Apakah makna hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah ialah hari kelapan Zulhijjah. Pada hari inilah jemaah haji biasanya bertolak ke Arafah untuk berwuquf. ? Seorang yang berniat haji Ifrad semasa berangkat ke Arafah, adakah disunatkan ia mengulangi niat hajinya. Tidak disunatkan mengulangi berniat ihram haji bahkan memadai dengan niat yang dibuatnya semasa di miqat. ? Apakah yang dikatakan wuquf di Arafah? Wuquf itu ialah berada di Arafah walau satu saat sekalipun. Waktunya mulai dari masa gelincir matahari hari kesembilan Zulhijjah hingga terbit fajar pagi hari ke-10 Zulhijjah. ? Sebutkan syarat berwuquf di Arafah. Syarat berwuquf di Arafah adalah seperti berikut: • Berihram dengan niat haji • Seorang ahli bagi beribadat (tidak gila, pitam atau mabuk yang hilang akal sepanjang masa) • Berada di Arafah walaupun seketika dalam waktu wuquf. ? Apakah hukum jemaah haji yang berada di Arafah kemudian meninggalkan Arafah sebelum tenggelam matahari 9 Zulhijjah di atas sesuatu sebab. Harus meninggalkan Arafah sebelum tenggelam matahari pada 9 Zulhijjah dan sah wuqufnya. ? Seorang jemaah haji tidak sedarkan diri ketika wuquf di Arafah, tetapi selepas dibawa keluar dari Arafah tiba-tiba dia sedar, apakah hukum hajinya. Jemaah haji yang tidak sedar diri (pengsan) dan luput wuquf di Arafah tidak ada haji baginya. Jemaah haji itu hendaklah Tahallul dengan amalan umrah dan wajib qada pada tahun berikutnya dan dikenakan dam luput wuquf (tertib dan taqdir). ? Apakah hukumnya jemaah haji yang luput mabit di Muzdalifah disebabkan menunggu bas di Arafah hingga terbit fajar 10 Zulhijjah. Luput bermalam (mabit) di Muzdalifah dengan sebab menunggu bas atau kenderaan tidak dikenakan dam dan tidak berdosa kerana ia dikirakan uzur. ? Bolehkah batu lontaran itu dikutip lebih awal (sebelum 10 Zulhijjah) sama ada di Muzdalifah atau Mina dan dibawa ke Makkah sebelum digunakan untuk melontar jamrah. Boleh tetapi ia menyalahi sunnah. ? Bolehkah membawa batu untuk melontar dari Malaysia dan adakah sah lontaran menggunakan batu itu? Hukumnya memang sah tetapi makruh.

Tawaf ifadah, sa'ie afdal elok disegerakan ? APAKAH hukum jemaah haji yang sengaja melewat-lewatkan tawaf ifadah dan sa'ie sehingga masuk Muharam tahun baru? Jemaah haji yang sengaja melewat-lewatkan tawaf ifadah dan sa'ie sehingga masuk Muharam tahun baru hukumnya makruh tetapi yang afdalnya hendaklah disegerakan. ? Apakah hukum jemaah haji yang sihat mengerjakan tawaf dengan
http://lotus.mschosting.com/~prosenii/ygmb/ Powered by Joomla! Generated: 2 April, 2011, 15:52

Selain itu. Bagaimanakah pandangan syarak berhubung perkara ini? Tidak sah mengupah orang lain untuk mengerjakan tawaf dan sa'ie sebaliknya seseorang itu hendaklah mengerjakan sendiri tetapi diharuskan mengupah orang lain untuk menolaknya dengan menggunakan kerusi roda. ? Adakah dikira sah jemaah haji yang uzur melakukan sa'ie dengan menaiki kereta sorong yang disediakan oleh Kerajaan Arab Saudi. dan untuk makluman pada tahun 1950-an dulu asal Bukit Safa dan Marwah itu (tapak tangga) adalah lebih ke bawah lagi dan hukum menaiki hingga anak-anak batu itu adalah sunat bagi lelaki saja. dikira sah kerana ia bersa'ie di kawasan yang termaklum (Batnul Wadi). suami isteri yang sama-sama mengerjakan sa'ie dalam keadaan suami menyorong dan isteri duduk di atas kereta yang disorong kerana isteri uzur tidak dapat berjalan? Hukumnya sah.mschosting. ? Adakah sah saie. ? Seorang perempuan telah berniat ihram haji Ifrad tetapi apabila sampai ke Makkah didatangi haid. 2011. Selepas itu barulah boleh melakukan tawaf qudum. dengan syarat suaminya mengqasadkan untuk sa'ie dan bukan semata-mata menyorong. ? Orang yang jatuh sakit di Makkah dan ia dikatakan (uzur syarie) sejauh manakah kedudukan itu yang ada kalanya boleh diupah dan ada kalanya tidak boleh diupah? Yang boleh diupah bagi orang yang uzur syarie hanya melontar. ? Adakah sah seseorang bersaie. kemudian mandi mengangkat hadas. Bilakah ia boleh melakukan tawaf qudum? Ia hendaklah menunggu hingga berhenti haidnya. ? Jemaah haji yang uzur mengupah seorang untuk melakukan tawaf dan sa'ienya tanpa orang yang mengupah itu ikut sama. sah kerana muwalat dalam sa'ie adalah sunat saja.com/~prosenii/ygmb/ Powered by Joomla! Generated: 2 April. ia pun balik ke rumah sama ada uzur ataupun tidak. http://lotus. tetapi diharuskan mengupah orang lain untuk menolaknya dengan kerusi roda. selepas ia sa'ie tiga kali pusingan. tidak bagi perempuan.PSIT Portal menggunakan usungan semata-mata kerana tidak mahu bersesak-sesak? Jemaah haji yang sihat mengerjakan tawaf dengan menggunakan usungan adalah sah tawafnya tetapi makruh. Kerajaan Saudi mengehadkan pangkal bukit Safa dan Marwah ialah pada penghabisan pagar laluan kereta sorong itu. adapun tawaf dan saie tidak sah diupah kepada orang lain. Sebaliknya seseorang itu hendaklah mengerjakan sendiri. tetapi mereka disorong hanya sampai setakat penghabisan pagar perjalanan kereta itu saja? Ya. 15:52 . kemudian esoknya barulah ia melakukan empat pusingan lagi? Ya.

Kalau disengajakan batal tawaf dan kalau tidak sengaja dan segera tutup kembali. 15:52 . dengan mengikut syarat tertentu dalam tawaf walaupun tingkat atas itu lebih tinggi daripada Kaabah. 2011. Mengikut pendapat yang muktamad sah sa'ie di kawasan itu dan walau di kawasan di tingkat langit ketujuh atau di bawah tanah ketujuh sekalipun. adakah sah tawaf. ? Apakah hukum bertawaf di tingkat atas Masjidil Haram.mschosting. ? Rasa ragu-ragu pada masa melafazkan niat tawaf. yang wajib berniat seperti. kawasan sa'ie di tingkat atas itu masih bertapak di "Batnul Wadi' (tempat yang termaklum). Jika ragu-ragu kepada lafaz tidak menjejaskan akan tawaf tetapi jika ragu-ragu kepada niat ia menjejaskan tawaf. Tidak wajib muwalat iaitu mengerjakan dengan berturut-turut antara tawaf dan sai.com/~prosenii/ygmb/ Powered by Joomla! Generated: 2 April. harus selepas tawaf mengerjakan kerja lain dulu seperti berehat di tempat kediaman dengan menjaga daripada larangan di dalam ihram walaupun beberapa hari baru dikerjakan pula sai. ? Apakah hukum sa'ie seseorang yang bersa'ie kerana disangkanya sudah mengerjakan tawaf dan ia bercukur dengan tidak tawaf? Hukum sa'ienya tidak dikira sah dan ia dikenakan dam kerana bercukur sebelum sampai masanya. Damnya adalah takhyir dan taqdir. dan ia hendaklah melakukan tawaf dulu kemudian mengulangi saie dan bercukur. Hukumnya sah. Membanyakkan Tawaf Sunat adalah lebih afdal. dimaafkan. ? Apakah hukum seseorang yang mengerjakan haji ifrad tetapi tidak melakukan tawaf qudum. Adalah lebih afdal selepas selesai mengerjakan tawaf mengerjakan sai secara berturut-turut. ? Adakah sah tawaf tersentuh Hijir Ismail atau tersentuh kelambu Kaabah. Mereka yang tersentuh hendaklah mengulangi pusingan yang terbatal itu saja.PSIT Portal ? Adakah kawasan sa'ie di tingkat atas itu masih bertapak di bukit 'Batnul Wadi' (tempat yang termaklum) dan adakah sah bersa'ie di kawasan itu? Ya. Tidak sah tawaf bagi mereka yang tersentuh Hijir Ismail atau kelambu Kaabah kerana ia melanggar syarat sah mengerjakan tawaf. http://lotus. Seseorang yang tidak mengerjakan tawaf qudum sah haji kerana tawaf qudum itu sunat. ? Apakah hukum tawaf apabila seorang perempuan terbuka aurat di bahagian tangan ketika tawaf. ? Adakah wajib muwalat (berturut-turut) mengerjakan tawaf dan sai bagi haji dan umrah. Larangan sentuh kelambu Kaabah ketika tawaf ? YANG manakah lebih afdal sama ada membanyakkan tawaf sunat atau membanyakkan sembahyang sunat.

Sama ada dalam ihram atau tidak. ? Apakah hukumnya. sabun mandi wangi harus selepas pakai ihram ? APAKAH hukum seseorang yang dalam ihram memakai songkok. seseorang yang dalam ihram mengucup Hajarul Aswad yang diketahui berlumuran dengan minyak wangi. sunat dan wada'. mengurai dan menyikatnya.com/~prosenii/ygmb/ Powered by Joomla! Generated: 2 April.mschosting. tetapi dikenakan dam walaupun perbuatan itu dilakukan dalam keadaan lupa tidak sengaja atau tidak diketahui akan haramnya. tetapi hendaklah dia menanggalkan segera selepas ingat atau diperingatkan. Fatwa diambil daripada Darul Ifta' Mesir. Bolehkah ia mendukung anak tersebut untuk tawaf bersamanya. Kain ihram lelaki yang dipakai sebelah bawah yang wajib dipakai untuk menutup barang yang di antara pusat dan lutut harus diikat dengan tali atau dibuat lubang. Adapun tawaf haji dan umrah tidak perlu kepada niat. ? Adakah tawaf seseorang itu boleh dikerjakan oleh orang lain. kerana kerja haji yang boleh dikerjakan oleh orang lain hanya melontar saja bagi mereka yang uzur syarii. sebaik-baiknya tinggalkanlah menghisap rokok. Tawaf seseorang tidak boleh dikerjakan oleh orang lain. ? Apakah hukumnya seseorang yang berihram umrah. Kain ihram yang dipakai sebelah atas sunat dipakai untuk menutup seluruh tubuhnya tidak boleh diikat dengan tali atau disemat dengan pin. 15:52 .PSIT Portal tawaf nazar. http://lotus. menukar pakaian ihram. kalau tidak dikenakan Dam Takhir dan Taqdir. Bolehkah dia memakai sarung lutut (knee guard) di dalam ihram untuk melegakan sakit lututnya. ? Adakah sah haji/umrah apabila seseorang tidak tawaf tetapi bersai dan tahallul. Seorang yang berada dalam ihram mengucup Hajarul Aswad yang diketahui berlumuran dengan minyak wangi. ? Adakah kain ihram lelaki boleh diikat dengan tali atau disemat dengan pin. ? Apakah hukum seseorang dalam ihram memakai ubat gigi minyak ubat dan sabun mandi yang ada berbau wangi. tetapi hendaklah menanggalkannya dengan segera. ? Apakah hukumnya seorang yang berihram menyeluk beg tangan atau uncang batu lontaran. Boleh. hukumnya adalah harus walaupun jika ada berbau wangi kerana penggunaannya bukan kerana berwangi-wangian. Hukumnya ia tidak dikenakan dam dan tidak berdosa. Tidak mengapa. Ubat gigi dan minyak ubat. jika dia tidak tahu (jahil) atau lupa. Guna ubat gigi. Ia dikehendaki menyempurnakan tawaf haji/umrah diikuti dengan sai dan tahallul. memakai pakaian biasa dengan tidak sengaja selepas tawaf sebelum sai dan bercukur. hukumnya haram dan dikenakan Dam Takhyir dan Taqdir. tetapi tidak boleh tawaf untuk kedua-dua secara serentak (ayah. Menghisap rokok hukumnya makruh. sekalipun yang ada wangi dan bagi perempuan membasuh rambutnya. ? Seorang jemaah haji bersama anak yang berumur dua tahun sama-sama mengerjakan haji. menggunakan sabun untuk membersih. ibu dan anak). Boleh jika jemaah haji hendak mengerjakan tawaf anak dulu. 2011. ? Apakah hukum membunuh binatang buruan yang halal dimakan pada masa berihram. Ia dikenakan dam takhyir dan taqdir kerana mengerat rambut sebelum tiba masanya. ? Jemaah haji lututnya lemah dan uzur sakit. ? Apa hukum kalau seseorang yang dalam ihram memotong kuku atau mencabut rambut atau bulu pada kepala atau badannya dengan terlupa atau tidak sengaja. Ada pun menghisap paip atau rokok yang diwangikan tembakaunya dikenakan Dam Takhyir dan Taqdir jika disengajakan. Begitu juga sabun mandi jika digunakan semata-mata dengan maksud membersih adalah harus. Tidak mengapa. bermaksud: "Apa yang diharuskan bagi orang yang dalam ihram" Sesudah berihram (niat ihram) harus mandi. ? Bolehkah merokok dalam ihram dan apakah hukum menghisap paip yang diwangikan tembakaunya. Seseorang yang tidak tawaf walaupun ia bersai dan tahallul maka haji dan umrah tidak sah. tetapi dikenakan Dam Takhyir dan Takdir dan tidak berdosa. Hukumnya tidak berdosa. baju atau menggunakan air wangi dengan terlupa atau tidak sengaja. untuk dimasukkan kancing.

Sesiapa yang meninggalkan wajib haji dan umrah dia dikenakan Dam Tertib dan Taqdir. Dikenakan Dam Takhyir dan Ta'dil sekiranya binatang itu binasa. Jemaah yang sengaja meninggalkan berniat ihram di miqat adalah haram dan berdosa serta dikenakan Dam Tertib dan Taqdir. adakah sah umrahnya? Umrahnya sah tetapi berdosa jika sengaja dan dikenakan Dam Tertib dan Taqdir. bolehkah dia mandi sunat ihram. ? Jemaah haji sudah berada di Makkah kemudian membuat umrah tanpa keluar berniat di Miqat Makani. • Berlaku ihsar bagi orang yang berniat ihram. Adakah ia dikenakan dam? Belalang termasuk dalam kategori binatang buruan dan dikenakan dam mengikut nilai belalang yang mati. Hukum niat umrahnya adalah sah. Lembaga Tabung Haji FAKTA Pengertian dam PENGERTIAN DAM dari segi bahasa ialah darah. Sai itu sah kerana sai umrah dan haji tidak wajib berniat. niat padanya adalah sunat saja. ? Apakah hukumnya berniat ihram tidak menghadap kiblat. http://lotus. Perempuan haid boleh niat ihram ? SEORANG perempuan dalam haid. Berniat di miqat adalah satu daripada wajib haji dan umrah. Tidak mengapa. nifas atau berada di dalam junub tidak menghalang seseorang itu untuk berniat ihram sama ada bagi haji atau umrah. ? Bolehkah seseorang itu membatalkan niat ihramnya setelah berniat. ? Apakah hukumnya mengerjakan haji atau umrah dengan berniat ihram di Jeddah.com/~prosenii/ygmb/ Powered by Joomla! Generated: 2 April. Dam Tertib dan Taqdir. bolehkah dia mengupah orang lain sebagai gantinya untuk tawaf. ? Adakah dibolehkan perempuan yang didatangi haid berniat ihram. ? Saya mula berniat sai sebelum masuk pintu masjid. • Meninggalkan perkara yang wajib dalam ibadat haji atau umrah. kerana disunatkan sedemikian. Haid. • Mengerjakan Haji Tamattuk atau Haji Qiran. • Luput wukuf di Arafah. menurut syaratnya. Sebab diwajibkan dam • Melanggar pantang larang dalam ihram. Tetapi. ? Apa hukum bagi seorang yang berniat ihram sama ada haji atau umrah setelah melampaui miqat Niat haji atau umrah itu sah. Jawapan disediakan Bahagian Bimbingan. seorang jemaah haji di dalam ihram umrah terpijak belalang hingga mati. ? Ketika ke masjid. Boleh. Tidak boleh mengupah orang lain dalam masalah ini kerana tawaf termasuk di dalam rukun umrah dan dia hendaklah melaksanakan tawaf itu sendiri selepas suci daripada haidnya. 2011. Tidak boleh membatalkan niat ihramnya.PSIT Portal Haram membunuh binatang atau menghalau binatang buruan itu dari tempatnya. 15:52 . adakah ini sah atau wajib saya ulangi semula.mschosting. Jeddah bukan miqat tempat berniat. Dari segi takrif ialah menyembelih binatang dan penggantinya dam itu daripada makanan atau puasa yang wajib ditunaikan oleh orang yang mengerjakan haji dan umrah. ? Jemaah haji hendak membuat Haji Tamattuk dari Madinah sengaja tidak mahu berniat umrah di Bir Ali kerana tidak mahu menjaga pantang larang dalam perjalanan dan apabila sampai di Makkah barulah berniat Umrah dari Tanaim. ? Seorang jemaah haji wanita kedatangan haid sebelum Tahallul Umrah. dia dikenakan dam kerana meninggalkan miqat (tidak berniat ihram di miqat). Apakah hukumnya. • Melanggar nazar ketika mengerjakan haji. tetapi disunatkan berniat ihram dengan menghadap ke arah kiblat.

Selepas solat Isyak tertidur. adakah dikenakan dam. Umrahnya mereka keluar ke miqat untuk berniat haji dan selepas itu masuk balik ke Makkah dan di sini mereka disunatkan Tawaf Qudum. Bermimpi tiada menjejaskan hajinya. Dikatakan juga kerana ia bertamattu' (bersedap-sedap dengan menanggalkan ihram selepas berihram) dalam bulan haji dan tidak keluar ke miqatnya atau ke suatu tempat yang jaraknya sekurang-kurangnya dua marhalah dari Tanah Haram itu untuk berniat ihram haji. Memakai semula kain ihram yang ada bau-bauan di dalam masa ihram hukumnya haram dan dikenakan dam. ? Jemaah memakai kasut di kaki yang sihat dalam masa ihram kerana hendak mengimbangkan kasut yang dipakai di kaki palsu. 2011. Wajib dia memakai ihram sekiranya belum memakainya dan berniat ihram haji. Syarat seseorang dikenakan dam adalah seperti berikut: • Jemaah bukan daripada penduduk Makkah http://lotus. Bagaimanapun. Bagaimana hajinya.com/~prosenii/ygmb/ Powered by Joomla! Generated: 2 April. Dengan niat berkenaan seseorang itu terlarang daripada melakukan perkara larangan di dalam ihram. maka dibolehkan. Dalam tidur dia bermimpi bersetubuh dan keluar mani. Dia wajib mandi mengangkat hadas besar kerana keluar air mani. Bangun tidur didapati ada kesan air mani di pakaiannya. ? Ketika di dalam ihram haji. Sunat memakai pakaian ihram berwarna putih untuk lelaki mahupun perempuan. Dia tidak dikenakan dam. ? Jemaah haji lelaki sebelum Tahallul Umrah memakai kain sarung yang tidak disarungkan ketika mandi. Dia tidak dikenakan dam kerana hanya mimpi bersetubuh walaupun keluar air mani. ? Berapa lamakah masa yang dibolehkan memakai pakaian ihram selepas mandi sunat ihram. kemudian dia mengerjakan haji untuk dirinya sendiri pada tahun sama dan berihram umrah selepas haji. ? Apakah hukumnya memakai semula kain ihram yang ada bau-bauan pada masa ihram. ? Apakah syarat dikenakan dam bagi orang yang mengerjakan haji tamattu'. ? Bagi jemaah haji di Madinah. 15:52 . Ia kerana dilihat ramai jemaah haji wanita dari negara Asia Barat memakai pakaian berwarna hitam. Orang yang mengerjakan haji tamattu' dikenakan dam kerana beliau mengerjakan umrah dan haji dalam bulan haji pada tahun sama. jemaah perempuan bermimpi bersama suami sehingga keluar air mani. Mina dan melontar jamrah balik ke Makkah Nafar Thani. Jemaah yang mengerjakan Haji Tamattuk boleh melakukan Tawaf Qudum apabila mereka selesai. Berniat ihram di Bir Ali lebih afdal daripada berniat ihram di Rumah Zon kerana mengikut amalan Rasulullah SAW. Jemaah haji memakai kasut di kaki yang sihat atas tujuan mengimbangkan kasut yang dipakai pada kaki palsunya adalah harus berbuat demikian tetapi dikenakan dam dan ia tidak berdosa.mschosting. Berniat di Bir Ali amalan Nabi Muhammad ? BAGAIMANA cara seseorang yang mengerjakan Haji Tamattuk boleh melakukan Tawaf Qudum. ? Bolehkah melafazkan niat beramai-ramai dengan diketuai oleh ketua kumpulan. Jemaah haji disunatkan mandi sunat ihram iaitu yang disertai selepasnya memakai pakaian ihram kerana mandi untuk membersihkan badan. ? Jemaah Haji Tamattu' setelah wukuf bermalam di Muzdalifah. Apakah kasut ihramnya. ? Apa yang wajib dibuat oleh orang yang hendak mengerjakan Haji Tamattu' manakala sampai di miqat. Wajib dia memakai ihram sekiranya belum memakainya dan berniat ihram umrah. adakah dikira Haji Ifrad. kemudian ke masjid lalu tawaf serta sai diikuti solat Subuh. Melafazkan niat beramai-ramai dengan diketuai oleh ketua kumpulan tidak salah. Hajinya sah.PSIT Portal • Meninggalkan tawaf Wada'. Lima syarat dikenakan dam bagi tamattu' ? MENGAPA orang yang mengerjakan haji tamattu' dikenakan dam. tetapi niat hendaklah ada di dalam hati masing-masing. Hajinya adalah Haji Tamattu' dan dia dikenakan Dam Tamattu'. Ihram ertinya berniat mengerjakan haji atau umrah atau kedua-duanya. Dia pun mandi hadas besar. ? Apakah pengertinya ihram dalam haji. Apakah hukum hajinya. ? Apa yang wajib dibuat oleh orang yang hendak mengerjakan Haji Qiran apabila sampai di miqat. sekiranya jarak masa mandi dengan memakai pakaian ihram itu tidak begitu lama kira-kira tidak menjejaskan keadaan kebersihan badan. ? Seorang jemaah berihram umrah dalam bulan haji untuk orang lain. ? Adakah pakaian ihram berwarna putih itu sunat untuk kedua-dua lelaki dan wanita atau sunat untuk lelaki saja. di manakah lebih afdal untuk berniat ihram di Rumah Zon atau Bir Ali. ? Apa yang wajib dibuat oleh orang yang hendak mengerjakan Haji Ifrad manakala sampai di miqat. Wajib dia memakai ihram sekiranya belum memakainya dan berniat ihram haji dan umrah bersekali/serentak. Hukum memakai kain sarung yang tidak disarungkan ketika mandi dibolehkan walaupun ia masih dalam ihram.

• Mengerjakan haji dan umrah dalam bulan haji pada tahun yang sama. Sebabnya ialah ia mendapat keuntungan dan kesenangan dari segi amalan. sa'ie yang satu. ada di antara orang yang mengerjakan haji tamattu' tidak dikenakan dam sekiranya ia mempunyai salah satu dari lima keadaan berikut: • Dia adalah penduduk Tanah Haram.com/~prosenii/ygmb/ Powered by Joomla! Generated: 2 April. Yang afdalnya pada hari nahar (hari raya haji). Ada orang yang mengerjakan haji qiran tidak dikenakan dam jika ada salah satu dari keadaan seperti berikut: • Dia adalah penduduk Tanah Haram • Tempat tinggalnya tidak sampai dua marhalah dari Tanah Haram (91 kilometer atau 56 batu) • Dia kembali ke miqatnya atau ke tempat yang jaraknya dua marhalah atau lebih dari Tanah Haram kerana berniat ihram http://lotus. Haji dan umrah hanya dikerjakan dengan sekali serentak iaitu dengan tawaf yang satu. ? Bilakah masa sesuai melaksanakan dam tamattu'. adakah ini benar dan bagaimana. Benar. Dam tamattu' itu boleh dilaksanakan pada bila-bila masa selepas tahallul umrah. bercukur atau bergunting yang satu dan juga miqatnya pun satu. Syarat-syaratnya seperti berikut: • Ia bukan penduduk Tanah Haram • Ia tinggal di tempat yang jaraknya dua marhalah atau lebih dari Tanah Haram • Ia tidak kembali ke miqatnya atau ke tempat yang jaraknya dua marhalah atau lebih dari Tanah Haram kerana berniat ihram haji. ? Apakah pula syarat dikenakan dam bagi orang mengerjakan haji qiran. • Dia mengerjakan umrah bukan di dalam bulan haji.PSIT Portal • Tinggal di tempat yang jauhnya dua marhalah atau lebih dari Tanah Haram. • Dia tinggal di tempat yang jauhnya tidak sampai dua marhalah dari Tanah Haram (91 kilometer atau 56 batu). kemudian baru masuk ke Makkah untuk mengerjakan haji. • Dia keluar kepada dua marhalah dari Tanah Haram atau lebih untuk berniat haji di sana. • Tidak berniat ihram haji miqat bagi penduduk negerinya atau bagi penduduk dari arah mana dia datang masuk ke Tanah Haram untuk mengerjakan haji. • Tidak berniat ihram haji dari tempat yang jaraknya dua marhalah atau lebih dari Tanah Haram. 15:52 .mschosting. Tidak harus dilakukan sebelum tahallul daripada umrah dan hendaklah penyembelihan itu dilakukan di Tanah Haram. ? Mengapa orang yang mengerjakan haji qiran dikenakan dam. • Dia keluar pada miqat untuk berniat ihram haji. ? Sesetengah orang berkata ada antara orang yang mengerjakan haji tamattu' tidak dikenakan dam. ? Apakah sebab-sebab bagi orang yang mengerjakan haji qiran tidak dikenakan dam. 2011.

2011.PSIT Portal haji (mereka yang memasukkan haji berserta umrahnya). Sunat jika suami isteri bersama ke Tanah Suci ? APAKAH persediaan untuk menunaikan fardu haji. Cara mengerjakan haji dan umrah ada tiga iaitu cara Ifrad. Wajib haji ialah perkara atau pekerjaan yang wajib dilakukan ketika mengerjakan ibadat itu. rukun dan cara mengerjakan haji dan perkara lain yang ada hubungan dengannya. maka hajinya sah tetapi wajib ke atasnya dam serta berdosa jika ditinggalkan yang wajib itu dengan sengaja. Selain wang perbelanjaan mengerjakan haji. Wang perbelanjaan naik haji seseorang isteri tidak wajib ditanggung oleh suami kerana ia tidak termasuk dalam nafkah yang wajib atas suami terhadap isteri. ? Bagaimana cara mengerjakan haji dan umrah. Tamattuk dan Qiran. haram dan sebagainya. ? Terangkan dengan jelasnya apa maksud: (i) Rukun haji (ii) Wajib haji Adakah menjadi kesalahan kepada jemaah haji sekiranya meninggalkan salah satu daripada perkara itu dan andainya berlaku yang demikian itu sama ada secara sedar atau tidak adakah sah hajinya.com/~prosenii/ygmb/ Powered by Joomla! Generated: 2 April. Mengerjakan haji cara Ifrad ialah dengan berniat mengerjakan haji dulu dalam bulan haji kemudian mengerjakan umrah. bakal jemaah mesti menyiapkan diri dengan ilmu pengetahuan mengenai cara hendak mengerjakan ibadat haji itu daripada rukun. Sahibuzzubad berkata maksudnya: " Sesiapa yang membuat amalan tanpa ilmu pengetahuan yang betul maka segala amalannya ditolak dan tidak diterima. Bagaimanapun. wajib. batal. Rukun haji ialah pekerjaan asasi yang mesti dilakukan oleh setiap orang yang mengerjakan haji sekiranya salah satu daripada rukun haji itu tidak dikerjakan sama ada sengaja atau terlupa maka ibadat hajinya tidak sah. 15:52 . ? Apa perbezaan di antara ketiga-tiga cara itu. Adakah wang perbelanjaan yang cukup menjadi matlamat terpenting dengan tidak mengambil perhatian terhadap perkara lain seperti sembahyang serta wajib. sunat seorang suami mengerjakan haji bersama isterinya. sah. Mengerjakan haji cara Tamattuk ialah dengan berniat mengerjakan umrah terlebih dulu kemudian dikerjakan haji dalam tahun itu juga." ? Adakah wang perbelanjaan menunaikan ibadat haji seseorang isteri wajib ditanggung oleh suami. Mengerjakan haji cara Qiran ialah dengan berniat mengerjakan haji dan umrah serentak dalam bulan haji dengan mengerjakan amalan haji saja atau http://lotus. sunat.mschosting. kesihatan dan bekalan yang cukup. Jika tidak dikerjakan salah satu daripada perkara wajib haji.

disyaratkan wasiatnya mengikut pendapat yang Al-Asah (yang kuat). Haji badal perlu dapat keizinan ? ADAKAH sah haji badal orang yang diupah hajinya ketika berniat disebutkan nama saja tanpa binnya? Sah hajinya selagi diniatkan haji itu untuk orang yang ditentukan. Cara ini dinamakan haji Tamattuk tetapi tidak wajib di atasnya membayar dam kerana dia berniat ihram di miqat. 2011. 15:52 . Adakah haji cara ini dikatakan haji Ifrad atau Tamattuk dan adakah diwajibkan dia membayar dam. ? Untuk mengerjakan haji Ifrad adakah seorang itu mesti pernah menunaikan fardu haji. 3. mengerjakan haji cara Tamattuk dan Qiran dikenakan dam dengan syarat tertentu. Jika ibu bapa itu meninggal dunia dan sudah mengerjakan haji fardu. Adakah disyaratkan izin untuk mengerjakan ibadat haji bagi ibu bapa uzur yang tiada harapan sembuh atau tua yang tidak berdaya atau meninggal dunia? Masalah izin untuk mengerjakan haji bagi ibu bapa adalah seperti berikut: 1. Rujuk: Al Majmu' juzuk 7 muka surat 112 dan 113 Manasikul Haj muka surat 109 ? Seorang anak hendak membuat haji badal bapanya yang lumpuh dan tiada harapan sembuh.PSIT Portal berniat mengerjakan umrah saja. Jika ibu bapa itu sudah meninggal dunia dan belum mengerjakan haji fardu. tetapi sebelum tawaf berniat mengerjakan haji. ? Bolehkah seorang bapa ibu tolong mengerjakan umrah anaknya yang sedang sakit di hospital dan dia berniat ihram haji tamattu'? http://lotus.com/~prosenii/ygmb/ Powered by Joomla! Generated: 2 April. Wajibkah dia meminta izin bapanya terlebih dulu? Ya. ? Haji yang manakah terlebih afdal (baik) di antara haji Ifrad. wajib dia mendapatkan izin bapanya terlebih dulu. tiada disyaratkan izinnya. kemudian Tamattuk dan Qiran. haji Ifrad adalah lebih afdal sekiranya umrah dikerjakan selepas haji pada tahun itu juga. Sementara. Tidak ? Seorang membuat umrah dalam bulan haji kemudian dia keluar semula ke miqat untuk berihram haji seperti ke Bir Ali di Madinah. Tamattuk dan Qiran.mschosting. Jika ibu bapa uzur yang tiada harapan sembuh atau tua yang tiada berupaya bagi mengerjakan haji maka disyaratkan izinnya. 2. Mengikut Imam Syafie. Mengerjakan haji cara Ifrad tidak dikenakan dam.

2011.com/~prosenii/ygmb/ Powered by Joomla! Generated: 2 April. Jika dilakukan tidak sah haji badal itu. 15:52 . ? Adakah perlu bagi orang yang mengambil upah haji berniat mandi sunat ihram khusus untuk pengupah haji? Orang yang mengambil upah haji tidak perlu berniat mandi sunat ihram khusus untuk pengupah haji. kemudian teringat dia diamanahkan mengerjakan haji untuk orang lain lalu dia pun berniat sekali lagi untuk orang yang dihajikannya itu. maka dia tidak dibolehkan lagi berniat ihram haji untuk orang lain. atau boleh juga dia berniat haji Qiran apabila hendak ke Arafah kalau belum tawaf umrahnya. ? Apakah hukum dan perbezaan membayar upah haji melalui cek atau kad kredit? Diharuskan membayar upah haji dengan cek atau kad kredit dengan keredaan kedua-dua belah pihak. ? Di atas nama siapa dam upah haji dilaksanakan? Adakah dinamakan dengan nama orang mengupah atau mengambil upah? Bayaran dam dibuat atas nama orang yang mengambil upah (orang yang mengerjakannya). ? Seorang jemaah haji berniat haji di dalam bas sebelum bertolak ke Arafah. ? Adakah boleh seseorang itu mengerjakan upah haji lebih daripada seorang? Mengerjakan haji dibolehkan untuk seorang saja bagi satu musim haji. ? Apakah hukum seorang yang berniat ihram haji bagi dirinya dan sebelum mengerjakan rukun haji yang lain. Adakah sah haji badal itu? Apabila seseorang itu berniat ihram haji untuk dirinya. http://lotus. Dia dikehendaki menyempurnakan sendiri tawaf umrah dan saie dengan menggunakan usungan atau kereta sorong atau menunggu keadaannya sihat.mschosting. ? Adakah dibolehkan seseorang yang sudah mengerjakan haji ketika belum baligh mengerjakan haji untuk orang lain selepas dia baligh? Tidak boleh kerana dia belum menunaikan haji fardu bagi dirinya. bahkan haji yang dikerjakannya itu adalah untuk dirinya. wajib mengerjakan semula haji jika berkemampuan.PSIT Portal Tidak boleh. Menerima upah haji lebih daripada seorang untuk diserahkan kepada orang lain bagi melaksanakannya diharuskan. beliau mengubah pula niatnya kepada mengerjakan haji untuk orang lain sebagai badal haji? Tidak boleh kerana dia berniat ihram untuk dirinya. ? Adakah wajib seseorang yang sudah sembuh daripada sakit lumpuh mengerjakan haji sedangkan ketika sakitnya ia mengupah orang lain mengerjakan haji untuknya? Jemaah haji yang mengupah hajinya pada waktu lumpuh.

hajikanlah untuknya.com/~prosenii/ygmb/ Powered by Joomla! Generated: 2 April. Jika tidak ditentukan mana-mana miqat maka harus bagi orang yang mengambil upah haji itu berihram pada mana-mana miqat yang dilaluinya. Pendapat Al-Jamal at Tabari adalah diharuskan orang Makkah itu berihram di Makkah dengan tiada dikenakan dam dan tidak dikurangkan upahnya. Ia hendaklah berihram di miqat orang yang hendak dihajikannya atau pada tempat yang sama jauhnya dengan miqat itu. sama ada bermastautin atau bermukim yang mengambil upah haji.PSIT Portal Anak boleh kerjakan haji untuk ibu bapa ? SESEORANG meninggal dunia sebelum mengerjakan haji sedangkan pada masa hayatnya ia berkuasa. Orang yang menerima wakil itu sudah menunaikan fardu haji bagi dirinya sendiri dengan sempurna. Mewakilkan kepada orang itu untuk mengerjakan haji bagi dirinya http://lotus. 2011. 2. Bagi penduduk Makkah. Hendaklah ia mendapatkan seseorang yang cukup syarat bagi menerima wakil mengerjakan haji untuknya. Jika ditentukan miqatnya untuk berihram hendaklah ia berihram pada miqat yang ditentukan itu. 15:52 . Hendaklah penerima wakil itu melakukan haji itu untuk seorang saja bagi satu-satu musim haji. ? Bagaimana seseorang yang uzur kerana sakit yang tiada harapan sembuh atau terlalu tua hendak mewakilkan kepada orang lain untuk mengerjakan haji bagi dirinya? Caranya adalah seperti berikut: 1. Dalilnya ialah hadis yang diriwayatkan daripada Buraidah.mschosting. Inilah qaul yang muktamad di sisi Sheikh Ibni Hajar dan Sheikh Ramli. beliau berkata: "Sudah datang seorang perempuan kepada Nabi dan berkata: Sesungguhnya ibu hamba meninggal dunia pada hal dia tidak mengerjakan haji lagi. wajib ia keluar ke miqat orang yang dihajikannya atau boleh juga di mana-mana miqat yang lebih hampir kepadanya. Ia hendaklah seorang yang cukup keahlian bagi mengerjakan ibadat haji itu dengan sempurnanya. ? Bolehkah diwakilkan haji bagi seseorang yang sudah meninggal dunia? Apakah dalilnya? Boleh. adakah wajib dilakukan haji daripada hartanya? Wajib dihajikan daripada hartanya sebelum dibahagikan kepada waris sama ada ia berwasiat atau tiada. 4." ? Apakah syarat bagi orang yang menerima wakil untuk mengerjakan haji orang lain yang diwakilnya? Syaratnya seperti berikut: 1. 3. Jika ia berihram pada miqatnya di Makkah nescaya ia berdosa dan wajib ia membayar dam. 2. Adakah hamba menghajikan untuknya? Sabda Rasulullah: "Ya.

Memadai juga dengan seorang perempuan yang thiqah." 3. adakah sah haji badalnya? Tidak sah haji badalnya itu. 2. Wajib seseorang wanita itu menunaikan haji bersama suami atau mahramnya. Adakah boleh sekiranya mahramnya ini belum mumaiyiz atau sudah mumaiyiz. Oleh kerana perkara ini telah berlaku. 2011.PSIT Portal dengan ijab dan kabul seperti berikut: "Aku mewakilkan akan dikau untuk mengerjakan fardu haji bagi diriku.mschosting. Hukum wanita yang akan belayar menunaikan haji bersama mahram adalah seperti berikut: 1. kerana ia bukan dalam sakit yang putus asa daripada baik dan ia masih mempunyai kemampuan untuk mengerjakan haji bagi pihak dirinya. yang lebih baik dilakukan lafaz ijab dan kabul ini dengan cara ju'alah seperti ia berkata: "Aku meletakkan tanggungan di atas zimmahmu bagi menghasilkan haji diriku. Wanita tunai haji bersama suami elak timbul fitnah ? TERANGKAN permasalahan mahram dalam ibadat haji bagi bakal haji wanita Malaysia. Memandangkan keadaan sekarang. bagi seseorang bakal haji wanita Malaysia itu seboleh-bolehnya pergi bersama suami atau mahramnya saja (tidak selainnya) untuk menjauh atau mengelakkan dirinya daripada fitnah dan kesusahan. Mewakilkan orang lain untuk mengerjakan haji itu boleh dilakukan dengan upah yang dipersetujui oleh si penerima wakil atau dengan secara sukarela. Jika tiada suami atau mahram." Jawab penerima wakil: "Aku terima wakil untuk mengerjakan fardu haji bagi dirimu". 15:52 . tetapi http://lotus.com/~prosenii/ygmb/ Powered by Joomla! Generated: 2 April. Harus dia pergi seorang diri sekiranya diyakini keadaan dirinya dalam pelayaran/perjalanan selama menunaikan haji itu aman dan selamat. Tidak harus ditemani mahram kanak-kanak yang belum mumaiyiz. ? Seorang perempuan mengerjakan haji sunat (mengikut qaul yang asah) wajib ditemani oleh mahramnya. tetapi baru berumur lima atau enam tahun. ? Seorang perempuan yang mengalami kecederaan tulang belakang (beliau sudah menjalani pembedahan) mengupah seorang (ustaz) untuk menghajikannya pada 1417 Hijrah) sedangkan beliau boleh berjalan walaupun tidak berapa kuat kerana ustaz itu memberitahunya boleh menghajikan orang yang masih hidup dengan syarat ia mengidap penyakit. boleh pergi bersama dua perempuan yang thiqah (yang dipercayai amanah dan taat)." Jawab penerima: "Aku terima. 3.

maka harus bagi orang yang mengambil upah haji itu berihram pada mana-mana miqat yang dilaluinya. Dalilnya ialah hadis yang diriwayatkan daripada Buraidah. Jika tidak ditentukan mana-mana miqat. tetapi belum menunaikan haji. hajikanlah untuknya. Dia hendaklah seorang yang cukup keahlian bagi mengerjakan ibadat haji itu dengan sempurna. Jika ditentukan miqatnya untuk berihram hendaklah dia berihram pada miqat yang ditentukan itu. Pendapat Al-Jamal at Tabari adalah diharuskan orang Makkah itu berihram di Makkah dengan tiada dikenakan dam dan tidak dikurangkan upahnya. Dia hendaklah berihram di miqat orang yang hendak dihajikannya atau pada tempat yang sama jauhnya dengan miqat itu.com/~prosenii/ygmb/ Powered by Joomla! Generated: 2 April. 4.mschosting. ? Seseorang meninggal dunia sebelum mengerjakan haji. 2. Orang yang menerima wakil itu sudah menunaikan haji bagi dirinya sendiri dengan sempurna. ? Seseorang itu sudah menunaikan umrah. juzuk 3 muka 109). Apakah dalilnya. dia berkata bermaksud: "Telah datang seorang perempuan kepada Nabi SAW dan berkata: Sesungguhnya ibu hamba sudah meninggal dunia. Bagi penduduk Makkah. adakah wajib dihajikan daripada hartanya. 15:52 . Inilah qaul yang muktamad di sisi Sheikh Ibni Hajar dan Sheikh Ramli.PSIT Portal boleh dengan syarat remaja yang boleh menjaga keamanan diri dan keluarganya. 2011. Adakah hamba menghajikan untuknya? Sabda Rasulullah SAW: "Ya. Jika dia berihram pada miqatnya di Makkah nescaya dia berdosa dan wajib dia membayar dam. Syaratnya: 1. Boleh menunaikan umrah untuk orang lain. pada hal dia tidak mengerjakan haji lagi. sedangkan pada masa hayatnya dia berkuasa. 3. wajib dia keluar ke miqat orang yang dihajikannya atau mana-mana miqat yang lebih hampir kepadanya. Dilarang tunai haji ketika edah suami mati ? ADAKAH wajib seseorang perempuan menunaikan fardu haji dengan seorang http://lotus. (Rujuk Kitab Al-Umm edisi lama. sama ada bermastautin atau bermukim. Hendaklah penerima wakil itu melakukan haji itu untuk seorang saja bagi satu-satu musim haji. ? Bolehkah diwakilkan haji bagi seseorang yang sudah meninggal dunia. Wajib dihajikan daripada hartanya sebelum dibahagikannya kepada waris sama ada dia berwasiat atau tiada. boleh." ? Apakah syarat bagi orang yang menerima wakil untuk mengerjakan haji orang lain yang diwakilinya. Ya. adakah dibolehkan dia menunaikan umrah untuk orang lain.

Bagaimanapun. jika tidak diizinkan boleh juga pergi dan sah hajinya. Tidak boleh. Adakah beliau boleh pergi menunaikan haji dalam masa edah mati itu. wajib meminta izin. Tidak perlu. 2. tetapi sebelum pergi. Tidak.com/~prosenii/ygmb/ Powered by Joomla! Generated: 2 April. ? Sepasang suami isteri bercadang mengerjakan haji bersama-sama. Adakah wajib isteri meminta izin daripada suami sebelum ihram. ? Adakah perempuan mesti meminta izin daripada suaminya untuk menunaikan haji. ? Apakah hukum jemaah haji perempuan menunaikan haji sunat yang ditemani oleh perempuan thiqat. mengikut satu wajah yang diaf adalah diharuskan. ? Seorang perempuan yang masih di dalam edah talak raj'e. tetapi yang dibolehkannya adalah bagi haji yang wajib saja mengikut qaul yang asah. ? Adakah isteri perlu meminta izin suaminya yang pergi bersama-sama sekiranya beliau hendak berihram secara bersyarat. Tidak diharuskan bagi orang perempuan menunaikan haji sunat bersama dengan teman-teman perempuan yang thiqat. Tetapi. Juzuk 4 m/s 25. Ini kerana perempuan yang masih dalam edah kematian suami tidak dibenarkan oleh syarak meninggalkan rumah. wajib. Ya. Al Fiqh `Alal Mazahib Al Arba'ah Juzuk 1 m/s 636 dan manasikul Haj m/s 103) Maqabilul Asah. Jika dia bernazar mengerjakan haji secara tabarrur dan hendaklah nazar itu bukan alasan yan diada-adakan untuk menunaikan haji. Sebaik-baiknya suami tidak melarang isterinya daripada menunaikan hajinya. 15:52 . harus baginya pergi dengan seorang perempuan thiqah atau seorang diri sekiranya yakin terjamin keselamatan dirinya. tetapi suami hendak ihram Tamattu' manakala isteri ihram Ifrad.mschosting. ? Seorang perempuan diizinkan suaminya pergi menunaikan haji. 2011. http://lotus. harus bagi seorang perempuan menunaikan haji sunat/ umrah sunat tanpa mahram dengan syarat: 1. adakah diwajibkan meminta izin daripada bekas suaminya untuk menunaikan haji. tetapi berdosa kerana melanggar izin suami. suaminya meninggal dunia. Memastikan tidak ada fitnah dan keselamatan diri terjamin ketika dalam perjalanan haji atau umrahnya. Dia dikehendaki meminta izin daripada suaminya. dia disyaratkan pergi bersama-sama suami atau mahramnya atau perempuan yang "thiqah" iaitu yang dipercayai sekurang-kurangnya dua orang dan dia tidak berada di dalam edah. Ya. Mengikut qaul: (Rujukan: Tuhfatul Muhaj.PSIT Portal diri saja.

15:52 . Setiap bakal jemaah perlu peka dengan peraturan dan larangan sebelum ke tanah suci. Sebanyak RM20. http://lotus. baki yang lain saya bayar secara ansur melalui wang sewa rumah itu. (Rujukan: Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Ibadat haji (TH Pusat Islam) 1/1422 hijrah bersamaan 16 April 2001.PSIT Portal (Rujuk : Al-Majmuk juzuk 6 muka 65) ? Apakah hukum seorang isteri yang kematian suaminya dalam masa perjalanan bersama menuju ke Makkah. wajib dia mengeluarkan perbelanjaan hajinya daripada wang perniagaannya. Jemaah haji yang kematian suaminya dalam perjalanan ke Makkah adalah harus baginya meneruskan ke Makkah untuk menunaikan hajinya. jika keadaan tidak sedemikian. Sebaliknya. Adakah diharuskan saya pergi haji secara begini.mschosting. ? Bagaimanakah pula kalau seseorang itu ada mempunyai perniagaan. maka haji hendaklah didahulukan.com/~prosenii/ygmb/ Powered by Joomla! Generated: 2 April. Mengikut Mazhab Syafie orang yang sedemikian wajib ke atasnya mengerjakan haji. 2011. Mengikut satu qaul yang lain tidak wajib yang demikian itu supaya tidak jatuh kepada kemiskinan. Dia wajib menjual rumah yang lebih daripada hajatnya untuk perbelanjaan menunaikan fardu hajinya. Jika dia tidak berupaya untuk berpatah balik. Halal haram sumber kewangan pergi haji ? ADAKAH wajib haji di atas orang yang ada mempunyai rumah lebih daripada secukupnya (hajatnya). ? Bagaimana jika seseorang yang ada wang yang mencukupi untuk perbelanjaan haji. Jika keinginan kahwinnya itu telah meningkat sekira-kira kalau dia tidak berkahwin boleh sampai melakukan zina. Adakah wajib ia membelanjakan wang perniagaannya untuk haji? Mengikut qaul Imam Syafie yang kuat. tetapi dia tidak ada wang untuk perbelanjaan haji. Oleh kerana tidak mempunyai wang simpanan. sebuah untuk kediaman saya dan sebuah lagi disewakan.000 saya bayar balik kepada bank. maka hendaklah dia mendahulukan kahwin daripada haji. tetapi dia juga ingin berkahwin. saya cagarkan rumah sewa saya sejumlah RM60. ? Saya mempunyai dua rumah. sekalipun langkah itu menghabisi modal perniagaannya.000. Jika berhutang atau wang cagaran itu yang berkait dengan syarat riba atau bunga adalah haram dan pemergian hajinya adalah dengan saluran haram. tetapi jika dapat berpatah balik maka wajib di atasnya balik semula. agar ibadat mencapai kesempunaan.000 saya gunakan untuk menunaikan fardu haji dan baki RM40. Bolehkah dia terus ke Makkah untuk mengerjakan hajinya.

2011. • Mampu mendapatkan kenderaan untuk pergi dan balik. haji kamu ditolak. maka disambut oleh yang menyeru dari langit.com/~prosenii/ygmb/ Powered by Joomla! Generated: 2 April. Sah hajinya dengan wang yang haram tetapi berdosa." ? Adakah sah haji seseorang yang menggunakan wang pampasan insurans. • Aman perjalanan bagi diri dan harta daripada musuh dan penyakit. • Sihat tubuh badan. Berkuasa dengan sendirinya bererti: • Mampu mengadakan bekalan dan perbelanjaan untuk diri dan saraan nafkah mereka yang di dalam tanggungan yang ditinggalkan. bekalan kamu itu halal. Menggunakan wang pampasan insurans untuk menunaikan haji adalah sah hajinya." Sebaliknya. Pendapat Imam Ahmad pula tidak sah berdasarkan hadis bermaksud: "Bahawa Allah itu baik (bersih) tidak menerima melainkan yang baik (bersih). manakala dia bertalbiah. perbelanjaan kamu haram. kenderaan atau tunggangan kamu halal dan haji kamu haji Mabrur (tidak ditolak). Maksudnya : "Seruan kamu diterima dan bahagialah kamu." Diriwayatkan daripada Abu Hurairah bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda bermaksud: "Jika seseorang keluar untuk menunaikan fardu haji dengan nafkah yang baik (halal) dan ketika meletakkan kakinya pada tali sandang (tempat berpijak untuk menaiki tunggangan atau kenderaan) maka menyerulah ia. ? Apa erti berkuasa dengan pertolongan orang lain.PSIT Portal ? Apa hukum menunaikan haji dengan wang haram. bekalan kamu haram. Maka disambut oleh yang menyeru dari langit. Jemaah haji yang menggunakan wang daripada keuntungan pelaburan ASN sah hajinya. • Berkesempatan masa untuk mengerjakan haji dan Umrah.mschosting. jika seseorang keluar menunaikan haji dengan perbelanjaan yang haram dan kotor dan meletakkan kakinya di tali sandang untuk naik ke atas tunggangan atau kenderaannya. ? Apa erti berkuasa dengan sendirinya. 15:52 . Tidak boleh berhutang untuk pergi Haji ? APA erti berkuasa dalam ibadat haji. ? Apakah hukum hajinya dengan menggunakan wang daripada keuntungan pelaburan dalam Amanah Saham Nasional (ASN). Maksudnya: "Tidak diterima seruanmu dan tidak ada kebahagiaan bagi kamu. tidak ada pahala dan tidak ada ganjaran bagimu. Berkuasa bererti berupaya menunaikan fardu haji sama ada dengan sendirinya atau dengan pertolongan orang lain. Berkuasa dengan pertolongan orang lain ertinya seseorang itu cukup http://lotus.

mschosting. Dia telah mempunyai perbelanjaan yang cukup baginya untuk menunaikan fardu haji. Sementara hutangnya dibayar beransur-ansur seperti yang dipersetujui di antaranya dan pihak yang dihutanginya. tetapi dia uzur kerana sakit yang tiada harapan sembuh atau terlalu tua. beliau boleh mewakilkan kepada orang lain untuk menunaikan fardu haji bagi pihak dirinya. tetapi dengan pertolongan anak-anaknya beliau dapat menunaikan fardu haji. Tidak boleh berhutang untuk menunaikan fardu haji. hajinya sah dan tertunai Rukun Islam yang kelima. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi daripada Abdullah bin Auf dia berkata maksudnya: "Saya bertanya kepada Rasulullah SAW dalam masalah seorang yang belum mengerjakan haji. Tidak wajib orang buta menunaikan fardu haji kecuali ada pembimbing dan dia berkuasa membayar perkhidmatannya. 2011. Hajinya termasuk perbelanjaan orang dalam tanggungannya yang ditinggalkan. 15:52 . Bakal haji yang dapat menunaikan fardu haji dengan bantuan kewangan/pertolongan daripada anaknya. adakah dia boleh berhutang untuk menunaikan hajinya. ? Adakah wajib bagi seorang yang telah cukup syarat menunaikan fardu haji tetapi dia masih mempunyai hutang. Dia hendaklah membayar hutangnya terlebih dulu. ? Adakah tertunai Rukun Islam kelima bagi seorang yang belum mampu menunaikan haji. ? Bolehkah berhutang untuk menunaikan fardu haji." Jawab Rasulullah SAW: "Tidak" ? Adakah dibolehkan seorang yang memberi hutang menghalang orang yang berhutang daripada menunaikan fardu haji melalui Mahkamah Sivil atau Mahkamah Syariah kerana orang yang berhutang itu sentiasa berdolak-dalik http://lotus. ? Seseorang membayar hutang melalui pendapatan bulanan secara beransur-ansur. Maka. sedangkan hutangnya masih berbaki hingga dia selesai mengerjakan haji. jika baki wangnya tidak mencukupi untuk dia menunaikan fardu haji maka tidak wajib baginya menunaikannya.com/~prosenii/ygmb/ Powered by Joomla! Generated: 2 April. Adakah dia wajib mengerjakan haji.PSIT Portal semua syarat untuk mengerjakan ibadat haji. Orang itu wajib mengerjakan haji sekiranya jumlah perbelanjaan atau harta (selain harta yang menjadi keperluan asasi) yang terkumpul pada satu-satu musim haji telah mencukupi untuk perbelanjaan menunaikan fardu itu. ? Adakah orang buta wajib ke atasnya menunaikan fardu haji sekiranya tiada orang yang membantunya.

Mumaiyiz tetap wajib haji selepas baligh ? Apakah perbezaan di antara dua haji dan umrah. maka hajinya sah tetapi tidak menggugurkan fardu haji dirinya. Tidak wajib ke atas kanak-kanak yang belum baligh menunaikan haji. Haji dan umrah kedua-duanya adalah wajib di dalam seumur hidup sekali saja. Ia boleh berniat haji bagi dirinya dengan syarat diizin oleh bapa atau walinya. kerana si pemberi hutang berhak menuntut hutangnya. ? Ke atas siapakah haji dan umrah itu difardukan. Jika kanak-kanak yang mumaiyiz (yang tahu membezakan di antara kotor dan bersih). Haji dan umrah difardukan ke atas setiap orang Islam yang baligh. Lafaz niatnya: "Saja aku berihram dengan ihram haji untuk anakku/tanggunganku kerana Allah Taala. Sunat dikerjakan berulang-ulang kali. Umrah boleh dikerjakan pada bila-bila masa sepanjang tahun kecuali bagi orang yang dalam ihram dengan haji. Cara bapa atau wali berniat dan melakukan kerja haji bagi kanak-kanak yang belum mumaiyiz adalah seperti berikut: • Niat: Bapa atau wali hendaklah berniat dengan menjadikan anak/ tanggungannya berihram. berakal. ? Apakah hukum haji kanak-kanak belum baligh. ? Apakah hukum mengerjakan haji dan umrah. tahu kerja haji dan membuatnya sendiri. sai dan wukuf di Arafah dengan menurut syarat serta menunaikan segala rukun dan wajibnya. Jika kanak-kanak itu belum mumaiyiz dan ada bersama-sama bapa atau walinya. mabit di Muzdalifah.com/~prosenii/ygmb/ Powered by Joomla! Generated: 2 April. 2011. Perbezaan jelas antara kedua-duanya ialah haji hanya boleh dikerjakan dalam bulan haji iaitu mulai 1 Syawal hingga naik fajar hari 10 Zulhijah. 15:52 . maka bapa atau walinyalah yang meniatkan dan melakukan kerja haji bagi kanak-kanak itu. merdeka (bukan hamba) dan berkuasa sama ada lelaki atau perempuan. Haji pada syarak ialah mengunjungi Baitullah Al Haram dalam bulan haji kerana mengerjakan tawaf. Boleh." http://lotus. ? Bagaimana bapa atau wali berniat dan melakukan haji bagi kanak-kanak belum mumaiyiz.PSIT Portal untuk menjelaskan hutangnya pada hal ia mampu. tidak ada wuquf. Umrah pada syarak ialah menziarahi Baitullah Al Haram pada bila-bila masa kerana mengerjakan tawaf dan sai dengan menurut syarat serta menunaikan segala rukun dan wajibnya. Umrah.mschosting. di Mina dan melontar jamrah.

tetapi jika dia terlupa/jahil/teringat/diberi ingat maka hendaklah segera memakai pakaian ihram dan mengerjakan sai serta bertahallul. • Penjagaan pantang larang dalam ihram. http://lotus. Tidak dikenakan dam jika membuka pakaian dalam masa ihram. Bolehkah seorang suami memegang tangan isterinya ketika menyeberang jalan raya pada masa ihram. Jemaah haji wanita menutup mulut dan hidung dengan tangannya kerana habuk/debu. maka bapa atau wali hendaklah mengerjakan kerja itu bagi dirinya sebelum mengerjakannya bagi anak. Dia tidak dikenakan dam. Pesakit dikenakan dam tetapi tidak berdosa. Tetapi. Haji dilakukan kanak-kanak itu adalah haji sunat. Tidak dikenakan dam kerana menutup buat sementara untuk mengelakkan daripada debu berterbangan dan perbuatan itu diharuskan. Wahai Rasulullah SAW adakah bagi anak ini haji? Jawab Rasulullah SAW : "Ya. Jika disegerakan menanggalkan seluar dalam apabila disedari ia tidak dikenakan dam. Haram mencabut atau membinasakannya di Tanah Haram saja. Umrahnya tidak batal. Ada pun tawaf. Apakah hukum tawafnya.mschosting. Adakah batal umrahnya. bagi kanak-kanak yang mumaiyiz wajib disempurnakan dam. tidak menggugurkan haji fardunya.PSIT Portal • Menyempurnakan rukun dan wajib haji. Haram cabut. Seorang jemaah haji lelaki belum bersai untuk umrahnya dia jatuh sakit dan masuk hospital selepas balik ke rumah dia memakai pakaian biasa. Ittibaa' adalah sunat dalam masa tawaf yang diiringi sai dan juga dalam masa sai itu dan makruh pada masa yang lain. tidak di Tanah Halal." ? Bolehkah kanak-kanak belum mumaiyiz mengumpulkan batu dengan sendiri. Apa hukum Ittibaa' dalam masa ihram. sai dan melontar. Boleh dan seelok-eloknya wali hendaklah memungut dan memberi kepada anaknya untuk melontar atau wali melontarkan untuk anaknya. adakah dikenakan dam. Adakah dikenakan dam. 15:52 . dan bagi puan pahala. Seorang pesakit dalam ihram dicukur rambutnya oleh doktor untuk pembedahan. Damnya adalah dam Takhyir dan Taqdir. Bapa atau wali sayugialah menjaga anak/tanggungannya daripada melakukan perkara yang dilarang dalam ihram. Kemudian balik ke rumah memakai seluar dalam tanpa disedari. Membuka pakaian ihram dalam masa ihram adakah dikenakan dam atau tidak. Suami tawaf Umrah terlupa Ittibaa' hingga pusingan kelima barulah dia Ittibaa'. Sah tawafnya kerana Ittibaa 'ketika tawaf yang diringi dengan sai hukumnya sunat. Ini bererti apabila dia baligh wajib mengerjakan haji fardu atas dirinya. ? Apa hukum haji yang dilakukan kanak-kanak itu dan adakah dapat pahala. Boleh bila seorang suami memegang tangan isteri dalam ihram. Anak/tanggungan itu hendaklah dibawa bersama untuk berwukuf. atau perlu walinya mengutip untuknya. Jika kanak-kanak itu (yang belum mumaiyiz) melakukan perkara yang dilarang dalam ihram tidak dikenakan fidyah (dam).com/~prosenii/ygmb/ Powered by Joomla! Generated: 2 April. Seorang jemaah haji telah melakukan kerja umrah kecuali tahallul yang belum lagi dilaksanakan. binasa pokok di Tanah Haram ADAKAH orang dalam ihram diharamkan mencabut atau membinasakan pokok di Tanah Haram dan Tanah Halal. 2011. Apabila disedari lalu ditanggalkan dengan segera kemudian bertahallul. bermalam di Muzdalifah dan bermalam di Mina dan dicukurkan. Ibu atau bapa yang melakukan hajinya mendapat pahala. dalilnya terkandung dalam hadis riwayat Abu Isa at-Tirmizi: "Seorang perempuan telah mengangkat akan anaknya yang lelaki kepada Rasulullah SAW serta berkata. Sekiranya dia memakai pakaian dengan sengaja maka dikenakan dam.

2011. maka tawaf dan sai tanpa apa-apa doa dan bacaan. bagaimana cara untuk mengatasi masalahnya. http://lotus.com/~prosenii/ygmb/ Powered by Joomla! Generated: 2 April. 15:52 . Andainya ada antara jemaah haji tidak pandai membaca atau tidak dapat menghafaz ayat itu. Jika tidak dapat membaca atau tidak dapat menghafaz doa atau bacaan tertentu ketika tawaf dan sai.mschosting. zikir atau doa lain dan jika semuanya tidak boleh. maka bacalah ayat al-Quran.PSIT Portal Tawaf dan sai ada bacaan yang dikhaskan untuk bahagian itu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful