PRASEKOLAH DINAMIK, BANDAR BAHARU KEDAH 1.

0 Latar Belakang/Pengenalan Menurut Akta Pendidikan 1996: Seksyen 2 menyatakan ³pendidikan Prasekolah´ ertinya program pendidikan murid-murid yang berumur 4-6 tahun. Oleh itu, penubuhan prasekolah yang akan diwujudkan haruslah bersesuaian dengan perkembangan kanak-kanak serta selari dengan Dasar Prasekolah Kebangsaan serta Akta Pendidikan 1996. Pendidikan formal pada peringkat awal kanak-kanak lagi adalah merupakan satu pendidikan yang penting bagi kanak-kanak. Hal ini adalah melalui pendidikan prasekolah, kanak-kanak dapat diransang untuk meningkatkan intelek dan fizikal kanak-kanak serta pembentukan akhlak mulia dalam kalangan mereka.

Melalui pendidikan awal kanak-kanak ini juga kanak-kanak dapat didedahkan kepada semangat satu Malaysia. Atau dengan kata lainnya kanak-kanak yang berumur 4-6 tahun dapat belajar berinteraksi dengan rakan-rakan yang berbilang bangsa. Gagasan 1 Malaysia adalah salah satu usaha pemimpin negara untuk menyediakan satu keadaan atau persekitaran yang bebas bagi setiap bangsa untuk membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan semangat kewarganegaraan berbilang bangsa.

Pendidikan di prasekolah juga merupakan pengajaran lanjutan daripada pengajaran di rumah. Oleh kerana itu penubuhan Prasekolah Dinamik adalah merupakan yang perlu sebagai khidmat kepada masyarakat dalam memastikan setiap kanak-kanak mendapat peluang pendidikan yang mereka perlukan. Motto Prasekolah Dinamik adalah ³Ke arah Pembentukan 1 Malaysia´ dan bertemakan ³Joy In Learning´.

1

Nama Dinamik dipilih adalah berdasarkan kepada makna perkataan dinamik tersebut iaitu bertenaga dan berkekuatan serta mampu membuat penyesuaian serta menerbitkan pembaharuan dan kemajuan.1 Mewujudkan persekitaran pembelajaran yang pelbagai budaya. 3.1 Nama Prasekolah Nama prasekolah yang dicadangkan adalah Prasekolah Dinamik. minat dan kemahiran individu. 2.0 Rasional Rasional penubuhan prasekolah ini adalah seperti berikut: 2. minat dan perkembangan kanakkanak dari setiap aspek secara menyeluruh. diharapkan dapat melahirkan kanak-kanak yang bertenaga.3 Memberikan peluang pendidikan kepada kanak-kanak luar bandar.2 Visi Prasekolah Menghasilkan budaya pembelajaran yang berterusan di samping memperkembangkan potensi. 2. Memberikan persediaan kepada kanak-kanak untuk ke alam persekolahan rendah/ tahun satu.2. 3. cina dan India terhadap kehendak pendidikan awal kanakkanak.3 Misi Prasekolah Misi penubuhan prasekolah adalah seperti berikut: 3. Visi dan Misi Prasekolah 3. 2 .4 Memperkembangkan potensi.1 Memenuhi keperluan masyarakat setempat yang terdiri daripada melayu. kuat dan mampu bersaing sesama sendiri untuk menghadapi cabaraan arus pendidikan semasa. Melalui inspirasi µDinamik¶ ini.agama dan bangsa.3.0 Nama. 3.2 2.

0 Pelan Lantai Bahagian Dalam dan Luar Prasekolah 6.1 Memperkembangkan potensi individu melalui tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK). Intelek dan sosial (JERIS). menulis. Lokasi yang dipilih ini terletak di kawasan luar bandar 6. sosial.2 Menghasilkan individu yang mampu berdaya saing dalam arus pendidikan semasa.4 Memupuk perpaduan dalam kalangan kalangan murid pelbagai kaum. 4. 4. pelan lantai bahagian dalam prasekolah yang direka bentuk adalah menepati konsep pengajaran dan 3 .3 Memfokuskan kepada tahap penguasaan kemahiran iaitu kemahiran membaca. 11. Ianya juga adalah untuk memberi peluang kepada kanak-kanak untuk dalam setiap kanak-kanak menyuburkan segala bakat dan potensi yang berbilang bangsa dalam aspek pembangunan Jasmani. 5. Objektif-objektif yang hendak dicapai adalah: 4. 34950 Bandar Baharu. menaakul dan mengira. 4. Kedah.3. Rohani.0 Objektif Penubuhan Penubuhan Prasekolah Dinamik dilihat sebagai bertepatan dengan hala tuju 1 Malaysia atau gagasan 1 Malaysia yang telah dilaungkan oleh Perdana Menteri Malaysia. Emosi.2 Membentuk tahap perkembangan individu yang menyeluruh iaitu dari aspek intelektual. fizikal dan emosi.1 Pelan Lantai Bahagian Dalam (Rujuk lampiran 1) Berdasarkan lampiran 1.Tapak bangunan ini beralamat di No.3. 4.0 Lokasi Tapak dan Bangunan Lokasi yang dipilih untuk dijadikan bangunan prasekolah ialah bertempat di negeri Kedah. Jalan Permatang Pasir .

4 . Di samping itu. Selain itu. Antara sudut yang telah direka dalam bangunan prasekolah ini ialah berteraskan komponen dalam KSPK iaitu sudut sains dan teknologi. fizikal dan estetika. sudut santai. sudut 1Malaysia diadakan bertujuan untuk memupuk rasa perpaduan dan hormat antara murid. Sudut ekspresi kreatif membantu murid untuk meluahkan dan memperkembangkan kemahiran dan bakat murid dalam berkarya. Pusat perpustakaan kelas merupakan sumber bagi murid untuk mendapatkan maklumat dan bahan bacaan. bahasa dan komunikasi.pembelajaran yang difokuskan dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK). keterampilan diri dan kemanusiaan. sudut santai memberikan kebebasan kepada murid untuk melepaskan rasa tekanan. terdapat juga sudut ICT. Bangunan ini adalah seluas 20 x 40 kaki persegi di atas sebidang tanah seluas 50 x 60 kaki persegi. Manakala. disertakan kemudahan meja dan kerusi. Di ruangan pembelajaran murid. Seterusnya. sudut ekspresi kreatif murid dan sudut 1Malaysia. Sudut yang disediakan berteraskan enam komponen adalah bagi membantu murid memperkembangkan dan mengukuhkan perkara yang dipelajari. sudut ICT diadakan bagi memberikan kemahiran kepada murid dalam menggunakan komputer. Dalam bangunan prasekolah ini juga mempunyai pusat perpustakaan kelas iaitu µmini library¶ dan ruangan bagi sesi perbualan pagi. Hal ini bagi memberikan peluang kepada murid untuk meneroka secara bebas. Dalam pelan lantai bahagian dalam prasekolah ini juga disediakan ruang bagi sesi perbualan pagi. pendidikan Islam dan moral.

Jadual pembelajaran boleh dirujuk pada lampiran 3.00 tengah hari.3 Jadual Pembelajaran Sesi pembelajaran bermula dari jam 8. 7. Kurikulum ini merangkumi enam komponen dalam KSPK iaitu bahasa dan komunikasi. Tambahan masa selama 10 minit bagi setiap hari bagi mengajarkan pendidikan sivik dan kewarganegaraan. Hal ini bagi memupuk semangat perpaduan dan kerjasama antara murid di samping menanam semangat cinta akan negara.stor dan tandas. kerohanian dan moral. sudut pasir dan air. 7. keterampilan diri.2 Kurikulum Tambahan Kurikulum tambahan yang ditawarkan adalah pendidikan sivik dan kewarganegaraan.2 Pelan Lantai Bahagian Luar (Rujuk lampiran 2) Pelan lantai bahagian luar kawasan prasekolah dibina dengan beberapa landskap.6. Terdapat dua pintu utama yang disediakan bagi laluan masuk dan keluar. Di setiap sudut dan taman yang diadakan disediakan segala kemudahan dan keperluan yang diperlukan. bahagian dapur. taman herba. perkembangan fizikal dan estetika. 5 . sains dan teknologi dan kemanusiaan. taman permainan. Antara sudut dan taman yang dibina ialah kolam ikan. 7.00 pagi hingga 12. sudut dan taman. ruang makan.1 Kurikulum Utama Kurikulum utama yang menjadi rujukan ialah Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK).0 Kurikulum dan Program Pembelajaran 7.

Pemakanan seimbang disediakan bagi keperluan murid mengikut panduan pemakanan pyramid makanan. 8. Menu akan ditukar pada setiap minggu. murid diberi makan sebanyak 2 kali iaitu pada waktu sarapan dan rehat iaitu makan tengah hari. Lampiran 4 menjelaskan set menu bagi sarapan dan tengah hari. bahasa Inggeris. 7. matematik dan pendidikan sivik dan kenegaraan.7. pihak pengurusan prasekolah dan komuniti setempat. murid dibekalkan dengan 5 buah buku iaitu bahasa Melayu. Dalam sehari.1 Prinsip Penyediaan Makanan Penyediaan makanan disediakan sendiri oleh pembantu prasekolah.5 Program Tambahan Program tambahan yang dirancangkan adalah program yang melibatkan kerjasama antara ibu bapa.1 Aspek Kebersihan Untuk memastikan murid-murid prasekolah dapat belajar dalam keadaan yang selesa dan kondusif tahap kebersihan sentiasa 6 . 9.0 Aspek kebersihan dan keselamatan 9. 8.0 Aspek Pemakanan 8.4 Buku Buku yang digunakan sepanjang sesi pembelajaran ialah adalah berdasarkan kepada KSPK. Oleh yang demikian. sains.2 Menu Makanan Terdapat 4 set menu makanan bagi sarapan dan tengah hari bagi perancangan dalam sebulan.

meja dan perabot yang sesuai dengan peringkat umur kanak-kanak. teratur dan selesa serta tidak menghalang pergerakan semasa sesi pengajaran dan pembelajaran berlangsung.2. Selain itu. Taman permainan pula dilengkapi dengan ciri-ciri keselamatan seperti alat 7 . Oleh itu. 9. Rutin pembersihan akan dilakukan sebanyak dua kali sehari iaitu pada awal pagi sebelum sesi bermula dan pada waktu tengahari selepas sesi pengajaran dan pembelajaran berakhir. Susun aturnya juga kemas.1 Bahagian dalam bangunan prasekolah Keselamatan di dalam bangunan prasekolah adalah seperti pemilihan saiz kerusi. 9. Kotak suis juga dipasang pada ketinggian yang tidak boleh dicapai oleh murid-murid. Meja dan kerusi yang digunakan tidak mempunyai bucu yang tajam.dipastikan berada pada tahap yang optimum.2.2 Bahagian luar bangunan prasekolah Setiap longkang yang ada disekeliling prasekolah diletakkan dengan penutup khas longkang untuk mengelakkan murid± murid prasekolah terjatuh. Setiap tingkap dan pintu prasekolah dipasangkan grill mengikut spesifikasi Pihak Jabatan Bomba.2 Aspek Keselamatan 9. pihak prasekolah akan sentiasa memastikan para pekerja yang diupah untuk membersihkan bangunan prasekolah menjalankan tugas mereka dengan teliti. bilangan kerusi dan meja yang disediakan juga mencukupi dan disusun mengikut kumpulan. Kawasan persekitaran bangunan prasekolah juga dipagar supaya murid-murid tidak berkeliaran di luar kawasan prasekolah.

9. Jubin yang digunakan juga adalah daripada jenis yang tidak licin apabila terkena air.permainan sentiasa diselenggarakan. tong gas pula di letakkan di dalam kabinet bawah bahagian dapur gas. Semua peralatan dibersihkan dan disimpan supaya tidak berselerak dan penyapu diletakkan di tempat khas.2.2. Seterusnya. akan membersihkan kawasan luar prasekolah seperti memotong rumput dan lain-lain yang berkaitan.4 Tandas Disediakan dua buah tandas yang direka khas untuk kegunaan murid-murid prasekolah. peralatan dapur yang tajam seperti pisau pula diletakkan dalam bekas khas. Pintu pagar masuk dan keluar akan sentiasa dikunci ketika sesi Tukang pengajaran kebun dan pembelajaran diupah untuk berlangsung. Sinki tandas juga dipasang sesuai dengan ketinggian murid-murid prasekolah. Hal ini untuk memastikan setiap peralatan yang digunakan oleh muridmurid prasekolah berada dalam keadaan baik serta selamat digunakan. 8 . Selain itu. Tandas lelaki dan perempuan diasingkan. Pinggan dan gelas yang digunakan ialah diperbuat daripada plastik kerana ianya selamat digunakan oleh murid-murid prasekolah.3 Ruang dapur Ruang dapur pula akan diselenggara dengan baik seperti dapur gas diletakkan lebih tinggi daripada ketinggian murid prasekolah. 9. Disamping kedudukan kabinet dan dapur tidak mengganggu pergerakan murid-murid prasekolah.

9. Ibu bapa perlu menghantar anak mereka sehingga masuk ke dalam bangunan prasekolah. 9 .2. 9. Pihak bomba juga akan dijemput untuk memberikan ceramah kebakaran untuk murid-murid prasekolah sebagai persediaan untuk murid-murid apabila berlakunya kecemasan. pengesan asap dan haba serta pelan laluan kecemasan. Alatan ini akan diselenggarakan oleh pihak bomba mengikut jadual yang telah ditetapkan oleh pihak bomba. Setelah habis waktu persekolahan. Setiap kali habis digunakan ianya perlu terus dikemas dan diletakkan di tempatnya semula.7 Lain-lain Prasekolah ini juga dilengkapi dengan peralatan bagi mencegah dan memadam kebakaran seperti alat pemadam api.6 Murid Semua kanak-kanak yang berdaftar sebagai murid di prasekolah kami akan dijaga dengan sebaik mungkin. 9. Semua alat mainan yang ada diletakkan di tempat khas dan dilabelkan.5 Bahan bantu mengajar Bahan bantu mengajar yang digunakan dipilih dengan saiznya bersesuaian dengan murid-murid prasekolah. Selain itu.2. prasekolah ini juga dipasang CCTV di bahagian dalam dan luar bangunan prasekolah untuk merakam pergerakan semua murid-murid ketika melakukan aktiviti. Sekiranya berlaku sebarang kemalangan CCTV ini akan menjadi bahan bukti bagaimana kejadian itu berlaku.2. ibu bapa perlu menjemput anak mereka di dalam kawasan prasekolah.

9.0 Kos Penubuhan Modal permulaan bagi penubuhan RM 25 000 penubuhan prasekolah ini adalah hasil perkongsian 3 orang pemilik Prasekolah Dinamik iaitu: 1) Nur Syahirah Binti Anuar 2) Rohizan Binti Alli 3) Siti Aisyah Binti Abd Halim Anggaran pendapatan dan perbelanjaan Prasekolah Dinamik yang lengkap adalah seperti dalam lampiran 6.0 Staf Seramai 2 orang staf iaitu seorang guru dan seorang pembantu dipilih untuk bekerja di prasekolah ini. semua yang berada di dalam bangunan prasekolah akan keluar melalui mana-mana pintu yang berhampiran dan kemudian berkumpul di kawasan garaj dan anjung. pihak prasekolah akan menghubungi ibu bapa terlebih dahulu bagi mendapatkan kebenaran. Lampiran 5.8 Pelan kecemasan Ketika berlaku kecemasan. Mereka di pilih berdasarkan kepada minat dan juga pengalaman mengajar dan keputusan yang baik dalam mata 10 . Sebelum murid yang sakit dibawa untuk mendapatkan rawatan. 11. 10.2. Latihan kebakaran atau kecemasan akan diadakan setiap enam bulan sekali.0 Aspek Kesihatan Setiap kanak-kanak yang berdaftar sebagai murid Prasekolah Dinamik layak untuk menerima rawatan kesihatan pergigian dan kesihatan diri. Rujuk Pelan Kecemasan Prasekolah Dinamik. Sekiranya ada murid yang mengalami masalah kesihatan mereka akan dibawa ke klinik kesihatan yang berdekatan. 12.

Melalui prasekolah juga. ibu bapa dapat membantu anak-anak mereka membuat persediaan bagi menjalani alam persekolahan. Kanak UKM 2 Nurul Safwan Atikah Binti 751112-08-5949 Diploma Asuhan Kanak-Kanak UITM Mengasuh kanak taman di kanaksebuah asuhan selama 5 tahun. Sokongan dan kerjasama dari pihak tuan dalam meluluskan permohonan ini akan dapat membantu menyerlahkan kecemerlangan kanak-kanak Malaysia melalui pendidikan Prasekolah yang berkualiti. Diharapkan Kertas Kerja ini dipertimbangkan untuk diberi kelulusan. 11 . seawal lima tahun.selama 4 tahun. Bahasa Inggeris dan Sains di peringkat Diploma Pendidikan atau sekurang-kurangnya Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia.Oleh itu.0 Penutup Sambutan terhadap pendidikan prasekolah sekarang adalah sangat menggalakkan kerana ibu bapa sudah mulai sedar akan kepentingan pendidikan awal bagi anak-anak mereka.pelajaran Bahasa malaysia. K/P Kelulusan Pengalaman Berkaitan 1 Rohani Binti Ahmad 780203-06-6050 Ijazah Pendidikan Menjadi guru tadika di Parit Buntar Awal Kanak. 13. Butir-butir mengenai guru-guru adalah seperti berikut: Bil Nama No. ibu bapa sudah menghantar anak mereka ke prasekolah.