Tugasan 1 : (10%) QMT 223 Pensyarah : Dr.

 Zarina Samsudin Nama        : Muhamad Izhar Bin Salim (94293)

Plagiat.
Plagiat sangat sinonim dengan isu hak cipta dalam proses pengajaran dan  pembelajaran. Plagiat merupakan perbuatan menciplak hasil karya orang lain sama  ada sebahagian mahupun secara keseluruhannya tanpa memberi pengiktirafan kepada  orang tersebut. Dalam erti kata lain, plagiat merupakan perbuatan menciplak hasil  kerja orang lain dan kemudia mengaku hasil kerja itu sebagai hasil kerja sendiri.  Budaya plagiat semakin mudah dilakukan dengan pengunaan teknologi web melalui  penggunaan internet. Akses yang tersangat mudah dan meluas ini memberikan  keyakinan dan kelebihan kepada si pelaku plagiat untuk melakukannya. Di Malaysia, isu plagiat seringkali dikaitkan dengan pelajar­ pelajar pada  peringkat pengajian tinggi. Bedasarkan laporan Utusan Malaysia pada 28 Disember  2007, Kementerian Pengajian Tinggi ( KPT) amat memandang serius terhadap isu  plagiat. Pengamalan dan pembudayaan plagiat dikalangan pelajar akan mencemar  kualiti dan imej institusi pengajian tinggi di negara ini dalam jangka panjang. Menurut Menteri Pengajian Tinggi pada ketika itu, Datuk Mustapa Mohamed  berkata, langkah­langkah pencegahan perlu diambil segera kerana jika dibiarkan,  gejala tersebut akhirnya akan melahirkan siswazah yang tidak berkualiti. Beliau juga 

turut meminta pensyarah universiti supaya tidak berkompromi dengan pelajar yang  melakukan plagiat atau menciplak tesis.  Walaupun kes­kes yang melibatkan isu plagiat masih kecil jumlahnya namun  kesannya tidak mengira angka kes­kes yang berlaku. Hal ini kerana, pelajar yang  melakukan plagiat juga akan bergraduasi jika terlepas. Mereka kemudiannya, akan  melangkah ke alam pekerjaan, akhirnya, di situlah segala­galanya akan terbongkar.  Jika selama ini mereka hanya melakukan kerja mudah dengan menciplak hasil karya  orang lain tidak lagi di tempat kerja. Maka, akan timbul persoalan apakah yang  dilakukan oleh institu pengajian tinggi di negara ini sehingga melahirkan graduan  yang gagal menjana kretiviti. Di penghujungnya, imej, kredebiliti serta kemampuan  institut pengajian tinggi itu yang menjadi pertikaian. Justeru adalah menjadi tanggungjawab bersama untuk kita mencegah dan  menangani isu plagiat ini. Penyemaian nilai  intergriti perlulah bermula sebaik sahaja  pelajar itu sendiri melangkahkan kaki ke universiti. Pada awalnya, menjadi  tanggungjawab pihak universiti untuk memperkenalkan mengenai plagiat, contoh,  kesan dan hukumannya. Penjelasan yang tepat dan mudah akan memberi satu  gambaran jelas kepada para pelajar akan impak pembudayaan plagiat. Maka selesai  persoalan pencegahan jika gambaran jelas telah diberikan. Hal ini kerana, rata­rata  yang melakukan plagiat tidak tahu tidakannya itu adalah plagiat. Persoalan pengajaran  pula, perlulah berfokus kepada hukuman yang setimpal dan tegas. Tidak kira dalam  apa jua keadaan sekalipun hukuman yang telah ditetapkan mesti di laksanakan. 

Ketegasan mestilah menjadi pegangan asas dalam memerangi isu ini. Sentimen hati  dan perasaan kasihan tidak boleh tidak mesti diketepikan untuk survival pengajian  tinggi itu sendiri. Jika perlu digantung pengajian, maka ia mesti dilaksanakan supaya  ia menjadi pengajaran kepada si pelaku dan juga orang lain. Namun demikian, jangan sesekali kita menganggap perkara ini selesai  bersandarkan kepada dua mekanisme di atas. Hal ini kerana, ukuran intergriti dan  kesedaran adalah sangat subjektif. Justeru, kesungguhan kita dalam memerangi isu  plagiat juga memerlukan pemantauan. Dalam hal ini pihak univesiti dan juga para  pensyarah pelu memperkasa diri dengan perkembangan semasa baik dari segi material  mahupun intelek. Hanya dengan pemerkasaan ini, baru pemantauan dapat dilakuakn  dengan sangat efektif yang akhirnya menjadi salah satu medium pancegahan plagiat. Kesimpulanya, untuk memerangi isu plagiat, tiga perkara yang perlu kita  laksanakan iaitu pengenalan asas plagiat, hukuman untk pengajaran serta pemantaun  secara efektif. 

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.