BACAAN DOA RUQYAH

RUQYAH

PENDAHULUAN Saudara dan Saudariku hafidhokumulloh (semoga Allah menjaga kita semua), buku mungil ini pelengkap kaset ini amatlah penting bagi para pengguna kaset (ruqyah) ini untuk mempermudah merujuk dan mengetahui arti ayat-ayat dan doa-doa yang ada di dalamnya. Berikut petunjuk penggunaan bacaan/kaset ruqyah ini dengan cara yang benar. Tiga Tahapan Ruqyah Syar’iyyah: Pertama: Persiapan Ruqyah / penggunaan kaset Sebelum meruqyah baik untuk diri sendiri atau orang lain bagi yang sudah positif terganggu atau yang ingin mendeteksi ada gangguan atau tidak, hendaklah memperhatikan ha-hal berikut ini: 1. Mempersiapkan suasana yang benar. Keluarkanlah gambar-gambar yang ada di rumah yang akan dipakai untuk mengobati agar para malaikat (rahmat) berkenan memasukinya. 2. Mengeluarkan dan membakar penangkal atau jimat yang ada pada penderita. 3. Membersihkan tempat dari lagu-lagu dan alat musik. 4. Membersihkan tempat dari pelanggaran syariat, seperti orang lelaki yang memakai emas atau wanita yang tidak menutup aurat. 5. Jika meruqyah orang lain, berikut hal-hal yang harus diperhatikan: a. Memberi pelajaran tentang aqidah kepada penderita dan keluarganya, hingga menghapuskan ketergantungan hati mereka kepada selain Allah. b. Menjelaskan bahwa cara pengobatan yang Anda lakukan tidak sama dengan cara yang ditempuh oleh para tukang sihir dan dukun, kemudian menjelaskan bahwa di dalam Al-Qur’an terdapat obat penawar dan rahmat. c. Mendiagnosis keadaan dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada penderita untuk mengecek gejalanya, misalnya: i. Apakah melihat sejumlah binatang dalam mimpi? ii. Apakah bermimpi melihat binatang yang mengejar? iii. Apakah bermimpi dengan mimpi yang menakutkan? iv. Apakah bermimpi seolah-olah akan jatuh dari tempat yang tinggi? v. Apakah bermimpi seolah-olah berjalan di jalan yang seram? d. Dianjurkan berwudhu sebelum memulai pengobatan baik untuk orang yang hendak diruqyah ataupun orang yang bersama Anda ketika itu. e. Jika wanita, harus menutup auratnya secara sempurna. f. Seorang laki-laki tidak boleh mengobati wanita kecuali disertai salah seorang muhrimnya. g. Harus tetap menjaga batasan antara laki-laki dan perempuan, seperti tidak boleh memegang langsung. h. Berdoalah kepada Allah, semoga Allah menolong dan membantu untuk mengeluarkan jin tersebut.

Kedua: Saat Meruqyah dan Penanganan Saat Terjadi Reaksi: Jika persiapan-persiapan ruqyah sudah selesai maka lanjutkanlah untuk meruqyah baik diri sendiri atau orang lain. Untuk diri sendiri dan ruqyah lanjutan dengarkanlah kaset ruqyah dengan khusyu’. Anda bisa memakai tape besar atau head phone dengan tiduran atau duduk dan sebaiknya ada yang menemani Anda. Jika meruqyah orang lain, sebaiknya orang tersebut berbaring atau duduk dan perdengarkanlah bacaan/kaset ruqyah dengan seksama. Bila terjadi teriakan atau gemetaran atau tangisan atau dada sesak dan lain-lain, tetaplah bertawakkal kepada Allah serta perbanyak dzikir: Hasbunallah Jika jin yang ada di dalam tubuh berbicara suruhlah ia segera keluar, jika bandel tanyakan apa agamanya. Jika menjawab Islam tunjukkan bahwa perbuatan dia itu zhalim dan harus segera bertaubat kepada Allah. Jika ia masih kafir ajaklah masuk Islam. Bila menolak, bacakanlah ayat-ayat azab bagi orang yang ingkar kepada Allah. Seperti ayat 56 Surat An-Nisa:

                       
56. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Apabila jin nasrani, maka bacakan!

                                                                 

                                                                           
72. Sesungguhnya Telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah ialah Al masih putera Maryam", padahal Al masih (sendiri) berkata: "Hai Bani Israil, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu". Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, Maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolongpun. 73. Sesungguhnya kafirlah orang0orang yang mengatakan: "Bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga", padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang Esa. jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir diantara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. 74. Maka Mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampun kepada-Nya ?. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 75. Al masih putera Maryam itu hanyalah seorang Rasul yang Sesungguhnya Telah berlalu sebelumnya beberapa rasul, dan ibunya seorang yang sangat benar, keduaduanya biasa memakan makanan[433]. perhatikan bagaimana kami menjelaskan kepada mereka (ahli Kitab) tanda-tanda kekuasaan (Kami), Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka berpaling (dari memperhatikan ayat-ayat kami itu). 76. Katakanlah: "Mengapa kamu menyembah selain daripada Allah, sesuatu yang tidak dapat memberi mudharat kepadamu dan tidak (pula) memberi manfaat?" dan Allah-lah yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. [433] maksudnya ialah: bahwa Isa a.s. dan ibunya adalah manusia, yang memerlukan apa yang diperlukan manusia, seperti makan, minum dan sebagainya.

{ QS. Al-Maidah : 72-76 }

wah kamu waliyullah dan sebagainya. An-Nas kemudian usapkanlah ke seluruh badan yang terjangkau sebanyak 3X. Dan ketika berhasil syetan akan membisikkan. Kita itu tidak ada apa-apanya.’ Hati-hatilah. Biasanya si Sakit merasakan seperti ada yang keluar dari tubuhnya. Apabila jin masih belum mau keluar lakukan berulang-ulang sampai terapi selesai. Dan Allah akan mengokohkan yang benar dengan ketetapan-Nya. Menjaga shalat lima waktu dengan berjamaah. 5. ‘Wah.Jika jinnya mengaku jin sihir (suruhan) bacakan ayat-ayat sihir seperti surat Yunus ayat: 81-82. kita hanya menjalankan terapi yang dibolehkan dalam syariat. hilang rasa sakit yang telah lama diderita. {QS. Ketiga: Pasca ruqyah (Amalan sunnah sebagai perisai diri): 1. seperti mulut dengan muntah-muntah atau hembusan lewat hidung atau mulut. atau gejala lainnya. jika Allah memudahkan maka tidak ada yang bisa menyulitkan dan sebaliknya. Tidak mendengar lagu. 6. Al-Falaq dan An-Nas:                                81. jalan belakang seperti buang air besar atau kentut. surat Al-Ikhlas. Yunus : 81-82} Tanda-tanda Keluarnya Jin Jin keluar ditandai dengan hilangnya reaksi dan gangguan yang selama ini muncul. Hatihatilah terhadap tipu daya syetan. Sebelum tidur berwudhu dan membaca ayat kursi.’ Akhirnya meninggalkan terapi yang syar’i dan kembali ke terapi yang syirik. ‘Hebat sekali kamu. Al-Falaq. Itulah yang sihir. ruqyah tidak hebat. Sedang jalan keluarnya bisa melalui mana saja. Setelah sholat subuh dan maghrib membaca dzikir pagi dan sore. 4. 3. musik dan tayangan maksiat. Sesungguhnya Allah akan menampakkan ketidak benarannya" Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orangyang membuat kerusakan. Ketika belum berhasil syetan membisikkan. Membaca Bismillaahirrahmaanirrahiim setiap memulai sesuatu. walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukai(nya). melalui kencing dan bisa juga melalui pori-pori kulit. Maka setelah mereka lemparkan. 82. 2. dan kumpulkan kedua telapak tangan lalu dekatkan ke mulut sambil baca surat AlIkhlash. dua ayat akhir Al-Baqarah. Musa berkata: "Apa yang kamu lakukan itu. Tidak memasang gambar-gambar yang bernyawa di rumah tempat tinggalnya. .

masuk dan keluar masjid. Membaca doa-doa yang disunahkan seperti doa masuk dan keluar rumah. wahai Yang Menegakkan segala urusan makhluq. birohmatika astaghiits Wahai Yang Maha Hidup. (HR. kami menjadikan Engkau di leher-leher mereka dan kami berlindung kepadaMu dari kejahatan mereka. Segala puji[2] bagi Allah. lagi Maha . 2. Abu Dawud). DOA-DOA RUQYAH Yaa hayyu yaa qoyyuum. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. doa memasuki tempat baru. dengan rahmat-Mu aku mohon pertolongan Allaahumma innaa naj’ aluka fii nukhuurihim wa na’udzubika min syuruu rihim Ya Allah.7. Dan doadoa yang lain. 3. 1. masuk dan keluar WC. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah Penyayang[1]. Al-Fatihah (1-7)                                                1. Tuhan semesta alam[3].

Ar Rahmaan (Maha Pemurah): salah satu nama Allah yang memberi pengertian bahwa Allah melimpahkan karuniaNya kepada makhluk-Nya. [7] Nasta'iin (minta pertolongan). [3] Rabb (Tuhan) berarti: Tuhan yang ditaati yang Memiliki. 7. [4] Maalik (yang menguasai) dengan memanjangkan mim.4. 5. yang dimaksud dengan ayat Ini bukan sekedar memberi hidayah saja. Tunjukilah[8] kami jalan yang lurus. seperti makan. Lafal Rabb tidak dapat dipakai selain untuk Tuhan.[9] [1] Maksudnya: saya memulai membaca al-Fatihah Ini dengan menyebut nama Allah. kecuali kalau ada sambungannya. terambil dari kata isti'aanah: mengharapkan bantuan untuk dapat menyelesaikan suatu pekerjaan yang tidak sanggup dikerjakan dengan tenaga sendiri. Yang menguasai[4] di hari Pembalasan[5]. yaumulhisaab. yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya. sebagai Tuhan yang disembah. lain halnya dengan syukur yang berarti: mengakui keutamaan seseorang terhadap nikmat yang diberikannya. Hanya Engkaulah yang kami sembah[6]. [8] Ihdina (tunjukilah kami).ia berarti: pemilik. alam tumbuhtumbuhan. seperti rabbul bait (tuan rumah). Karena berkeyakinan bahwa Allah mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadapnya. Allah ialah nama zat yang Maha suci. 6. memuji orang adalah Karena perbuatannya yang baik yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri. [2] Alhamdu (segala puji). (yaitu) jalan orang-orang yang Telah Engkau beri nikmat kepada mereka. dan Hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan[7]. Yaumiddin disebut juga yaumulqiyaamah. 2. alam hewan. dari kata hidayaat: memberi petunjuk ke suatu jalan yang benar. tetapi juga memberi taufik. Al-Baqarah (1-5) . 'Alamiin (semesta alam): semua yang diciptakan Tuhan yang terdiri dari berbagai jenis dan macam. menyembelih hewan dan sebagainya. sedang Ar Rahiim (Maha Penyayang) memberi pengertian bahwa Allah senantiasa bersifat rahmah yang menyebabkan dia selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada makhluk-Nya. kita menghadapkan segala puji bagi Allah ialah Karena Allah sumber dari segala kebaikan yang patut dipuji. dapat pula dibaca dengan Malik (dengan memendekkan mim). bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat. [5] Yaumiddin (hari Pembalasan): hari yang diwaktu itu masing-masing manusia menerima pembalasan amalannya yang baik maupun yang buruk. minum. Allah Pencipta semua alamalam itu. tapi makhluk yang membutuhkan-Nya. hendaknya dimulai dengan menyebut asma Allah. benda-benda mati dan sebagainya. mendidik dan Memelihara. yang tidak membutuhkan makhluk-Nya. seperti: alam manusia. Maka memuji Allah berrati: menyanjung-Nya Karena perbuatannya yang baik. setiap pekerjaan yang baik. yaumuljazaa' dan sebagainya. [6] Na'budu diambil dari kata 'ibaadat: kepatuhan dan ketundukkan yang ditimbulkan oleh perasaan terhadap kebesaran Allah. [9] yang dimaksud dengan mereka yang dimurkai dan mereka yang sesat ialah semua golongan yang menyimpang dari ajaran Islam. artinya: Raja.

Alif laam miin[10]. [13] Iman ialah kepercayaan yang teguh yang disertai dengan ketundukan dan penyerahan jiwa. dan menjauhi segala larangan-larangan-Nya. . 3. tanda-tanda adanya iman ialah mengerjakan apa yang dikehendaki oleh iman itu. dan ada pula yang berpendapat bahwa huruf-huruf abjad itu gunanya untuk menarik perhatian para Pendengar supaya memperhatikan Al Quran itu. Kitab[11] (Al Quran) Ini tidak ada keraguan padanya. sebagai isyarat bahwa Al Quran diperintahkan untuk ditulis. dan menafkahkan sebahagian rezki[16] yang kami anugerahkan kepada mereka. tidak cukup diartikan dengan takut saja.w. [10] ialah huruf-huruf abjad yang terletak pada permulaan sebagian dari surat-surat Al Quran seperti: Alif laam miim. dan untuk mengisyaratkan bahwa Al Quran itu diturunkan dari Allah dalam bahasa Arab yang tersusun dari huruf-huruf abjad. Alif laam raa. Dan mereka yang beriman kepada Kitab (Al Quran) yang Telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang Telah diturunkan sebelummu[17]. Mereka Itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka. petunjuk bagi mereka yang bertaqwa[12]. kalau mereka tidak percaya bahwa Al Quran diturunkan dari Allah dan Hanya buatan Muhammad s. golongan yang menafsirkannya ada yang memandangnya sebagai nama surat. 2. 5. yang mendirikan shalat[15]. [12] takwa yaitu memelihara diri dari siksaan Allah dengan mengikuti segala perintah-perintah-Nya.                                                  1. semata-mata. 4. dan merekalah orang-orang yang beruntung[19]. serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat[18]. Maka cobalah mereka buat semacam Al Quran itu. [11] Tuhan menamakan Al Quran dengan Al Kitab yang di sini berarti yang ditulis. (yaitu) mereka yang beriman[13] kepada yang ghaib[14]. Alif laam miim shaad dan sebagainya.a. diantara ahli-ahli tafsir ada yang menyerahkan pengertiannya kepada Allah Karena dipandang termasuk ayat-ayat mutasyaabihaat. dan ada pula yang menafsirkannya.

. baik yang lahir ataupun yang batin. Al-Baqarah (102)                                                      .[14] yang ghaib ialah yang tak dapat ditangkap oleh pancaindera. orang-orang miskin. kaum kerabat. 3. seperti orang-orang fakir. percaya kepada yang ghjaib yaitu. Injil dan Shuhuf-Shuhuf yang tersebut dalam Al Quran yang diturunkan kepada para rasul. [17] Kitab-kitab yang Telah diturunkan sebelum Muhammad s. seperti khusu'. menafkahkan sebagian rezki. mengi'tikadkan adanya sesuatu yang maujud yang tidak dapat ditangkap oleh pancaindera. kehidupan akhirat ialah kehidupan sesudah dunia berakhir. seperti: adanya Allah. menurut istilah syara' ialah ibadat yang sudah dikenal.a. hari akhirat dan sebagainya. dengan melangkapi syarat-syarat. [18] Yakin ialah kepercayaan yang Kuat dengan tidak dicampuri keraguan sedikitpun. Allah menurunkan Kitab kepada Rasul ialah dengan memberikan wahyu kepada Jibril a.s.w. anak-anak yatim dan lain-lain. malaikat-malaikat. mendirikan shalat ialah menunaikannya dengan teratur. Zabur. Karena ada dalil yang menunjukkan kepada adanya. yang dikerjakan untuk membuktikan pengabdian dan kerendahan diri kepada Allah. yakin akan adanya kehidupan akhirat ialah benarbenar percaya akan adanya kehidupan sesudah dunia berakhir. ialah kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al Quran seperti: Taurat. akhirat lawan dunia. ialah memberikan sebagian dari harta yang Telah direzkikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang disyari'atkan oleh agama memberinya. lalu Jibril menyampaikannya kepada rasul. [16] Rezki: segala yang dapat diambil manfaatnya. [19] ialah orang-orang yang mendapat apa-apa yang dimohonkannya kepada Allah sesudah mengusahakannya. [15] Shalat menurut bahasa 'Arab: doa. rukun-rukun dan adab-adabnya. memperhatikan apa yang dibaca dan sebagainya. yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam.

tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Demi. sebab itu janganlah kamu kafir". padahal Sulaiman tidak kafir (Tidak mengerjakan sihir). sampai kepada sihir untuk mencerai-beraikan masyarakat seperti mencerai-beraikan suami isteri. ada yang berpendapat. mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat[78] di negeri Babil yaitu Harut dan Marut. [77] syaitan-syaitan itu menyebarkan berita-berita bohong.                                     102. [79] Berbacam-macam sihir yang dikerjakan orang Yahudi. mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan isterinya[79]. Al-Baqarah (103)               . bahwa nabi Sulaiman menyimpan lembaran-lembaran sihir (Ibnu Katsir). 4. dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Sesungguhnya mereka Telah meyakini bahwa barangsiapa yang menukarnya (Kitab Allah) dengan sihir itu. dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorangpun. dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir. kecuali dengan izin Allah. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu. [78] para Mufassirin berlainan pendapat tentang yang dimaksud dengan 2 orang malaikat itu. mereka betul-betul malaikat dan ada pula yang berpendapat orang yang dipandang saleh seperti malaikat dan ada pula yang berpendapat dua orang jahat yang pura-pura saleh seperti malaikat. Hanya syaitan-syaitan lah yang kafir (mengerjakan sihir). Dan mereka mengikuti apa[76] yang dibaca oleh syaitan-syaitan[77] pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir). [76] Maksudnya: kitab-kitab sihir. kalau mereka Mengetahui. sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorangpun sebelum mengatakan: "Sesungguhnya kami Hanya cobaan (bagimu).

Al-Baqarah (163-164)                                                           163. dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. 5. 6. kalau mereka Mengetahui. silih bergantinya malam dan siang. Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa. tidak ada Tuhan melainkan dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan. bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia. Al-Baqarah (255-257)                    .103. sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan. 164. dan Sesungguhnya pahala dari sisi Allah adalah lebih baik. (niscaya mereka akan mendapat pahala). Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa.

tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apaapa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Allah. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah. dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Sesungguhnya Telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. dan Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya). Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam). Kursi[161] Allah meliputi langit dan bumi. 256. .                                                                                                  255. dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya.

[161] Kursi dalam ayat Ini oleh sebagian Mufassirin diartikan dengan ilmu Allah dan ada pula yang mengartikan dengan kekuasaan-Nya. [162] Thaghut ialah syaitan dan apa saja yang disembah selain dari Allah s. yang mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan (kekafiran).t. dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman). 7. pelindung-pelindungnya ialah syaitan.Maka Sesungguhnya ia Telah berpegang kepada buhul tali yang amat Kuat yang tidak akan putus. mereka kekal di dalamnya.w. dan orang-orang yang kafir. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. Al-Baqarah (285-286)                                                                                         . Allah pelindung orang-orang yang beriman. mereka itu adalah penghuni neraka. 257.

(mereka mengatakan): "Kami tidak membeda-bedakan antara seseorangpun (dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya"." 8. beri ma'aflah Kami. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ya Tuhan kami. Ali-Imran (1-10)                                                                                   ." (mereka berdoa): "Ampunilah kami Ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat kembali. janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. ampunilah Kami. Engkaulah penolong kami. demikian pula orang-orang yang beriman. Rasul Telah beriman kepada Al Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Ya Tuhan kami. Maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. dan rahmatilah kami. janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya." 286. malaikat-malaikat-Nya. kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. dan mereka mengatakan: "Kami dengar dan kami taat.285. janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. semuanya beriman kepada Allah. (mereka berdoa): "Ya Tuhan kami.

Sesungguhnya bagi Allah tidak ada satupun yang tersembunyi di bumi dan tidak (pula) di langit. Allah. tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. Itulah pokok-pokok isi Al . Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat. 6. 5. di antara (isi) nya ada ayat-ayat yang muhkamaat[183]. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendakiNya. 3. Sebelum (Al Quran). dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai balasan (siksa). 7. 4. Dia-lah yang menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepada kamu. menjadi petunjuk bagi manusia. Dia menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepadamu dengan Sebenarnya. dan dia menurunkan Al Furqaan[182]. 2. membenarkan Kitab yang Telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. tak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Alif laam miim.                                                                                         1. yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluk-Nya[181].

" dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal. [183] Ayat yang muhkamaat ialah ayat-ayat yang terang dan tegas Maksudnya. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. "Ya Tuhan kami. janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. atau ayat-ayat yang pengertiannya Hanya Allah yang mengetahui seperti ayatayat yang berhubungan dengan yang ghaib-ghaib misalnya ayat-ayat yang mengenai hari kiamat. surga. dan mereka itu adalah bahan bakar api neraka. Sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk (menerima pembalasan pada) hari yang tak ada keraguan padanya". 10. (mereka berdoa): "Ya Tuhan kami. dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat.qur'an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyaabihaat[184]. harta benda dan anak-anak mereka. Ali-Imran (18-19)                                             . Sesungguhnya orang-orang yang kafir. sedikitpun tidak dapat menolak (siksa) Allah dari mereka. 9. 8. [184] termasuk dalam pengertian ayat-ayat mutasyaabihaat: ayat-ayat yang mengandung beberapa pengertian dan tidak dapat ditentukan arti mana yang dimaksud kecuali sesudah diselidiki secara mendalam. adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan. padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah. dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau. Maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyaabihaat daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari ta'wilnya. [181] Maksudnya: Allah mengatur langit dan bumi serta seisinya. 9. semuanya itu dari sisi Tuhan kami. [182] Al Furqaan ialah Kitab yang membedakan antara yang benar dan yang salah. Karena Sesungguhnya Engkau-lah Maha pemberi (karunia)". dapat dipahami dengan mudah. neraka dan lain-lain.

dan Engkau beri rezki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab (batas)". [188] ayat Ini untuk menjelaskan martabat orang-orang berilmu. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan dia (yang berhak disembah). Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. . [189] maksudnya ialah kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al Quran. dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup[191]. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 10. yang menegakkan keadilan. tiada berselisih orang-orang yang Telah diberi Al Kitab[189] kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka. di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. Ali-Imran (26-27)                                                     26. barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah Maka Sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya. para malaikat dan orangorang yang berilmu[188] (juga menyatakan yang demikian itu). Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Katakanlah: "Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan. 27. 19. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. tak ada Tuhan melainkan dia (yang berhak disembah). Karena kedengkian (yang ada) di antara mereka.     18.

kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami. dan dapat juga diartikan bahwa pergiliran kekuasaan diantara bangsa-bangsa dan timbul tenggelamnya sesuatu umat adalah menurut hukum Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Al-Maidah (33-34)                                                      33. 12.[191] sebagian Mufassirin memberi misal untuk ayat Ini dengan mengeluarkan anak ayam dari telur. dan telur dari ayam. 11. supaya mereka merasakan azab. hanyalah . An-Nisa (56)                       56. Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi. kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain. setiap kali kulit mereka hangus.

bulan dan bintang-bintang (masingmasing) tunduk kepada perintah-Nya. sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut . dan (diciptakan-Nya pula) matahari. atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. 34.mereka dibunuh atau disalib. Ingatlah. Kecuali orang-orang yang Taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka. lalu dia bersemayam di atas 'Arsy[548]. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. 55. [414] maksudnya ialah: memotong tangan kanan dan kaki kiri. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang Telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa. Maha Suci Allah. atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik[414]. 56. dan kalau melakukan lagi Maka dipotong tangan kiri dan kaki kanan. menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Tuhan semesta alam. Maka Ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-A’rof (54-56)                                                                54. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas[549]. dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. 13. yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia.

121. Dan kami wahyukan kepada Musa: "Lemparkanlah tongkatmu!". 122. [554] mereka terus bersujud kepada Allah Karena meyakini kebenaran seruan nabi Musa a. 120. 119. 118. sesuai dengan kebesaran Allah dsan kesucian-Nya. 14. [548] bersemayam di atas 'Arsy ialah satu sifat Allah yang wajib kita imani. Karena itu nyatalah yang benar dan batallah yang selalu mereka kerjakan. Mereka berkata: "Kami beriman kepada Tuhan semesta Alam. Dan ahli-ahli sihir itu serta merta meniarapkan diri dengan bersujud[554]. Maka sekonyong-konyong tongkat itu menelan apa yang mereka sulapkan. "(yaitu) Tuhan Musa dan Harun". Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Maka mereka kalah di tempat itu dan jadilah mereka orang-orang yang hina. Al-A’rof (117-122)                                        117. dan bukan ia ahli sihir sebagai yang mereka duga semula.s. Al-Anfal (12-13)                 . [549] Maksudnya: melampaui batas tentang yang diminta dan cara meminta. 15.(Tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan).

16. Itulah yang sihir. Maka teguhkan (pendirian) orangorang yang Telah beriman". Musa berkata: "Apa yang kamu lakukan itu. 17. ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku bersama kamu. (ingatlah). dan barangsiapa menentang Allah dan Rasul-Nya. 82. Sesungguhnya Allah akan menampakkan ketidak benarannya" Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang-yang membuat kerusakan. kelak akan Aku jatuhkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka Sesungguhnya Allah amat keras siksaan-Nya. 13.                          12. Dan Allah akan mengokohkan yang benar dengan ketetapan-Nya. walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukai(nya). [599] Maksudnya: ujung jari disini ialah anggota tangan dan kaki. Yunus (81-82)                             81. Maka penggallah kepala mereka dan pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka[599]. Ibrahim (15-17) . Maka setelah mereka lemparkan. (Ketentuan) yang demikian itu adalah Karena Sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya.

18.                                15. dan dihadapannya masih ada azab yang berat. Dan mereka memohon kemenangan (atas musuh-musuh mereka) dan binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala. 17. Di hadapannya ada Jahannam dan dia akan diberi minuman dengan air nanah. 16. tetapi dia tidak juga mati. Diminumnnya air nanah itu dan hampir dia tidak bisa menelannya dan datanglah (bahaya) maut kepadanya dari segenap penjuru. Ibrahim (42-52)                                                           .

Dan janganlah sekali-kali kamu (Muhammad) mengira. Maka berkatalah orang-orang yang zalim: "Ya Tuhan kami. 44. Mereka datang bergegas-gegas memenuhi panggilan dengan mangangkat kepalanya. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata (mereka) terbelalak. Dan berikanlah peringatan kepada manusia terhadap hari (yang pada waktu itu) datang azab kepada mereka. bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. sedang mata mereka tidak berkedip-kedip dan hati mereka kosong. niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti rasul-rasul". 43.                                                                                          42. beri tangguhlah kami (kembalikanlah kami ke dunia) walaupun dalam waktu yang sedikit. (kepada mereka dikatakan): .

49. Karena itu janganlah sekali-kali kamu mengira Allah akan menyalahi janji-Nya kepada rasul-raaul-Nya. dan supaya mereka mengetahui bahwasanya dia adalah Tuhan yang Maha Esa dan agar orangorang yang berakal mengambil pelajaran. 52. Dan Sesungguhnya kami Telah menciptakan gugusan bintang-bintang (di langit) dan kami Telah menghiasi langit itu bagi orang-orang yang memandang (nya). 19. Sesungguhnya Allah Maha cepat hisab-Nya. 50. tetapi mereka itu tidak menyadari bahwa makar (rencana jahat)mereka itu digagalkan oleh Allah SWT. Dan Sesungguhnya mereka Telah membuat makar yang besar[791] padahal di sisi Allah-lah (balasan) makar mereka itu. . 48. Agar Allah memberi pembalasan kepada tiap-tiap orang terhadap apa yang ia usahakan. Pakaian mereka adalah dari pelangkin (ter) dan muka mereka ditutup oleh api neraka. Dan kamu akan melihat orang-orang yang berdosa pada hari itu diikat bersama-sama dengan belenggu. Kecuali syaitan yang mencuri-curi (berita) yang dapat didengar (dari malaikat) lalu dia dikejar oleh semburan api yang terang. lagi mempunyai pembalasan. 17."Bukankah kamu Telah bersumpah dahulu (di dunia) bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa? 45. Dan kami menjaganya dari tiap-tiap syaitan yang terkutuk. dan Sesungguhnya makar mereka itu (amat besar) sehingga gunung-gunung dapat lenyap karenanya. 47. Dan kamu Telah berdiam di tempat-tempat kediaman orang-orang yang menganiaya diri mereka sendiri. 46. dan supaya mereka diberi peringatan dengan-Nya. 18. dan Telah nyata bagimu bagaimana kami Telah berbuat terhadap mereka dan Telah kami berikan kepadamu beberapa perumpamaan". 51. dan meraka semuanya (di padang Mahsyar) berkumpul menghadap ke hadirat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. [791] Maksudnya: orang-orang kafir itu membuat rencana jahat untuk mematahkan kebenaran Islam dan mereka berusaha menegakkan kebathilan. (yaitu) pada hari (ketika) bumi diganti dengan bumi yang lain dan (demikian pula) langit. Al-Hijr (16-18)                       16. (Al Quran) Ini adalah penjelasan yang Sempurna bagi manusia. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa.

lalu dia meniupkan atas kamu angin taupan dan ditenggelamkan-Nya kamu disebabkan kekafiranmu.20. kami beri mereka rezki dari yang . Al-Isra (68-72)                                                                                         68. kami angkut mereka di daratan dan di lautan[862]. Atau apakah kamu merasa aman dari dikembalikan-Nya kamu ke laut sekali lagi. Dan Sesungguhnya Telah kami muliakan anak-anak Adam. 69. 70. dan kamu tidak akan mendapat seorang penolongpun dalam hal Ini terhadap (siksaan) kami. Maka apakah kamu merasa aman (dari hukuman Tuhan) yang menjungkir balikkan sebagian daratan bersama kamu atau dia meniupkan (angin keras yang membawa) batu-batu kecil? dan kamu tidak akan mendapat seorang pelindungpun bagi kamu.

baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang Sempurna atas kebanyakan makhluk yang Telah kami ciptakan. 71. [862] Maksudnya: Allah memudahkan bagi anak Adam pengangkutanpengangkutan di daratan dan di lautan untuk memperoleh penghidupan. Thaha (69)         . 21. Katakanlah: "Serulah Allah atau Serulah Ar-Rahman. dengan nama yang mana saja kamu seru. 111. Dan Katakanlah: "Segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaan-Nya dan dia bukan pula hina yang memerlukan penolong dan agungkanlah dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. Dan barangsiapa yang buta (hatinya) di dunia ini. dia mempunyai Al asmaaul husna (nama-nama yang terbaik) dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam shalatmu dan janganlah pula merendahkannya[870] dan carilah jalan tengah di antara kedua itu". dan mereka tidak dianiaya sedikitpun. Al-Isra (110-111)                                                 110. (Ingatlah) suatu hari (yang di hari itu) kami panggil tiap umat dengan pemimpinnya. 22. 72. [870] maksudnya janganlah membaca ayat Al Quran dalam shalat terlalu keras atau terlalu perlahan tetapi cukuplah sekedar dapat didengar oleh ma'mum. dan barangsiapa yang diberikan Kitab amalannya di tangan kanannya Maka mereka Ini akan membaca kitabnya itu. niscaya di akhirat (nanti) ia akan lebih buta (pula) dan lebih tersesat dari jalan (yang benar).

dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami? . dari mana saja ia datang". 23. Dan Katakanlah: "Ya Tuhanku Aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan." 24. Al-Mukminun (115-118)                                                   115. dari kedatangan mereka kepadaku. "Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir (belaka).           69. Dan lemparkanlah apa yang ada ditangan kananmu. Al-Mukminun (97-98)               97. Dan Aku berlindung (pula) kepada Engkau Ya Tuhanku. Maka apakah kamu mengira. dan tidak akan menang tukang sihir itu. niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. bahwa Sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main (saja). 98.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung. 8. tidak ada Tuhan selain Dia. padahal tidak ada suatu dalilpun baginya tentang itu. 118. 5. Dan Katakanlah: "Ya Tuhanku berilah ampun dan berilah rahmat. 2. Maka Sesungguhnya perhitungannya di sisi Tuhannya. . 3. Syaitan syaitan itu tidak dapat mendengar-dengarkan (pembicaraan) para malaikat dan mereka dilempari dari segala penjuru. Tuhan (yang mempunyai) 'Arsy yang mulia. Tuhan langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya dan Tuhan tempat-tempat terbit matahari. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Esa. Untuk mengusir mereka dan bagi mereka siksaan yang kekal. yaitu bintang-bintang. 7. 6." 25. dan Engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik. Dan barangsiapa menyembah Tuhan yang lain di samping Allah. 4. Dan demi (rombongan) yang melarang dengan sebenar-benarnya (dari perbuatan-perbuatan maksiat). Maka Maha Tinggi Allah. Sesungguhnya kami Telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan. 117. Dan Telah memeliharanya (sebenar-benarnya) dari setiap syaitan yang sangat durhaka. raja yang Sebenarnya.116. Ash-Shoffat (1-10)                                                           1. Dan demi (rombongan) yang membacakan pelajaran. 9. Demi (rombongan) yang ber shaf-shaf dengan sebenar-benarnya[1272]].

48. 46. Sesungguhnya kamu orang yang Perkasa lagi mulia[1379]. Sesungguhnya pohon zaqqum itu[1378]. (Ia) sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut. 50. Rasakanlah. . 44. 49. 26. 45. 47. Maka ia dikejar oleh suluh api yang cemerlang. Kemudian tuangkanlah di atas kepalanya siksaan (dari) air yang amat panas. Akan tetapi barangsiapa (di antara mereka) yang mencuri-curi (pembicaraan). [1272] yang dimaksud dengan rombongan yang bershaf-shaf ialah para malaikat atau makhluk lain seperti burung-burung. Peganglah dia Kemudian seretlah dia ke tengah-tengah neraka. Makanan orang yang banyak berdosa. Seperti mendidihnya air yang amat panas. Ad-Dukhan (43-56)                                                                                  43. Sesungguhnya Ini adalah azab yang dahulu selalu kamu meraguragukannya.10.

Al-Ahqof (29-32)                                                                             29. Mereka memakai sutera yang halus dan sutera yang tebal. Demikianlah. khawatir kehabisan atau khawatir sakit. dan kami berikan kepada mereka bidadari.51. 54. [1378] Zaqqum adalah jenis pohon yang tumbuh di neraka. 53. (duduk) berhadap-hadapan. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman. Di dalamnya mereka meminta segala macam buah-buahan dengan aman (dari segala kekhawatiran)[1380]. (yaitu) di dalam taman-taman dan mata-air-mata-air. 55. [1379] Ucapan Ini merupakan ejekan baginya. 27. 56. Mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya kecuali mati di dunia. . [1380] Maksudnya. Dan (Ingatlah) ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al Quran. dan Allah memelihara mereka dari azab neraka. Maka tatkala mereka menghadiri pembacaan (nya) lalu mereka berkata: "Diamlah kamu (untuk mendengarkannya)". 52.

32. 28. jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? 29. Hai kaum kami. Maka lintasilah. 30. Sesungguhnya kami Telah mendengarkan Kitab (Al Quran) yang Telah diturunkan sesudah Musa yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu[1390] dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Ar-Rohman (33-36)                                       33. Hai jama'ah jin dan manusia. 34. Kepada kamu. [1390] Maksudnya: dosa-dosa terhadap Allah. kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan.ketika pembacaan Telah selesai mereka kembali kepada kaumnya (untuk) memberi peringatan. Dan orang yang tidak menerima (seruan) orang yang menyeru kepada Allah Maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Al-Hasyr (21-24)         . Mereka berkata: "Hai kaum kami. 36. (jin dan manusia) dilepaskan nyala api dan cairan tembaga Maka kamu tidak dapat menyelamatkan diri (dari padanya). Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? 35. terimalah (seruan) orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepada-Nya. 31. mereka itu dalam kesesatan yang nyata".

yang Maha suci. Al-Jin (1-10)           . yang mempunyai asmaaul Husna. yang Mengaruniakan Keamanan. yang Maha Sejahtera. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia. 22. yang Mengadakan. 24. bertasbih kepadanya apa yang di langit dan bumi. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia. yang memiliki segala Keagungan.                                                                      21. yang Maha Kuasa. yang Maha Memelihara. yang Maha Perkasa. Dia-lah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. yang membentuk Rupa. 23. dan dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. raja. 30. Kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran Ini kepada sebuah gunung. dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir. yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata. Dialah Allah yang Menciptakan.

3. dia tidak beristeri dan tidak (pula) beranak.                                                                                                         1. Dan bahwasanya: orang yang kurang akal daripada kami selalu mengatakan (Perkataan) yang melampaui batas terhadap Allah[1522]. Dan Sesungguhnya kami mengira. bahwa manusia dan jin sekali-kali tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah. . Dan bahwasanya Maha Tinggi kebesaran Tuhan kami. dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seseorangpun dengan Tuhan kami. 4. lalu mereka berkata: Sesungguhnya kami Telah mendengarkan Al Quran yang menakjubkan. 2. (yang) memberi petunjuk kapada jalan yang benar. Katakanlah (hai Muhammad): "Telah diwahyukan kepadamu bahwasanya: Telah mendengarkan sekumpulan jin (akan Al Quran). lalu kami beriman kepadanya. 5.

Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang Aku sembah. [1522] dimaksud dengan perkataan yang melampaui batas. Dan Sesungguhnya kami Telah mencoba mengetahui (rahasia) langit. 9. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan[1523] kepada beberapa laki-laki di antara jin. Maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang Kuat dan panahpanah api. ialah waktu sesudah nabi Muhammad s. 6. diutus menjadi rasul. [1524] yang dimaksud dengan sekarang. Maka mereka minta perlindungan kepada jin yang mereka anggap Kuasa di tempat itu. Al-Kafirun (1-6)                                 1. Dan Aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Katakanlah: "Hai orang-orang kafir.6. Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang Aku sembah. dan untukkulah. 8. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan Sesungguhnya mereka (jin) menyangka sebagaimana persangkaan kamu (orang-orang kafir Mekah). 31. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. [1523] ada di antara orang-orang Arab bila mereka melintasi tempat yang sunyi. Dan Sesungguhnya kami tidak mengetahui (dengan adanya penjagaan itu) apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang yang di bumi ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan bagi mereka. 10. tetapi sekarang[1524] barangsiapa yang (mencoba) mendengar-dengarkan (seperti itu) tentu akan menjumpai panah api yang mengintai (untuk membakarnya). 2. agamaku. Untukmu agamamu.w. 3." 32. 7. Al-Ikhlash (1-4) . Dan Sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengar-dengarkan (berita-beritanya).a. bahwa Allah sekali-kali tidak akan membangkitkan seorang (rasul)pun. ialah mengatakan bahwa Allah mempunyai isteri dan anak. 5. 4.

3. Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul[1609]. Katakanlah: "Dia-lah Allah. Katakanlah: "Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. 34. yang Maha Esa. 4. 4. 2. Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia. 5.                   1. Dari kejahatan makhluk-Nya. An-Nas (1-6)                           1. Dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki. 2." 33. Raja manusia. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan. Sembahan manusia. . 2. Dan dari kejahatan malam apabila Telah gelap gulita. 3. Al-Falaq (1-5)                             1. 3." [1609] Biasanya tukang-tukang sihir dalam melakukan sihirnya membikin buhul-buhul dari tali lalu membacakan jampi-jampi dengan menghembushembuskan nafasnya ke buhul tersebut. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Katakanlah: "Aku berlidung kepada Tuhan (yang memelihara dan menguasai) manusia.

wa min kulli ‘ainil laammah. (3X) Dengan Nama Allah. 5. wa anta taj’ ‘alul hazna idzaa syi’ ta sahla. serta dari kedatangan mereka kepadaku. Bismillaahi arqiika wallaahu yasyfiika min kulli daa’ iy yu’dziika. A’uudzu bikallimaatil laahit taammaati min kulli syaithooniw wa haammah. (HR. (3X) Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setiap syaitan dan binatang beracun dan setiap pandangan mata yang berbahaya. 39. wa min syarri haasidin idzaa hasad. (3X) Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala kejahatan yang telah Dia ciptakan. (3X) Ya Allah. aku meruqyahmu. (HR. Allaahumma robban naasi adzhibil ba’sa isyfi wa antasy syaafii. A’uudzu bikallimaatil laahit taammaati min syarri maa kholaq. 35. Muslim) 36. Dan Engkaulah Yang menyembuhkan. (3X) . Dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi. (HR. Dari (golongan) jin dan manusia. Yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia. dan Allahlah yang menyembuhkanmu dari segala penyakit yang mengganggumu dan dari setiap orang pendengki ketika dengki dan dari kejahatan setiap orang yang punya ‘ain (pandangan mata yang berbahaya). Abu Dawud) 38. Allaahumma la sahla illa maa ja ‘altahu sahla. dari (golongan) dan manusia. Bukhori) 40. A’uudzu bikallimaatil laahit taammaati min ghodhobihi wa ‘iqoobihi wa min syarri ‘ibaadihi wa min hamazatisy syayaa thiini wa an yahdhuruun. wa min syarri kulli dzii ‘ain. sembuhkanlah. tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan dari-Mu kesembuhan tanpa meninggalkan rasa sakit. (3X) Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari murka-Nya dan siksa-Nya dan dari kejahatan hamba-hamba-Nya dan dari bisikan-bisikan syaitan. la syifaa’ aillaa syifaa’ uka syifaa’ al laa yughoodiru saqoma. Allahu yasyfiik. (HR. Tirmidzi dan Nasa’i dalam As-Sunan Al-Kubra) 37. (HR.4. Penguasa seluruh manusia hilangkanlah penyakit. Muslim). semoga Allah menyembuhkanmu. jin 6.

Ya Allah. Abu Dawud). Ya Allah aku memohon kepada-Mu ampunan dan kesentosaan dalam agamaku. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang tidak akan dilampaui oleh siapapun yang baik ataupun yang jahat. Ya Allah jagalah aku dari depanku. wa min syarri maa dzaro’a fil ardhi wa min syarri maa yakhruju minha wa min syarri fitanil laili wan nahaari wa min syarri thowaariqil laili wan nahaari illa thooriqoo yathruqu bikhoiriy yaa rohmaan. (HR. dan dari kejahatan setiap pendatang yang tiba. wa ahlii. Ya Tuhan kami. wa ‘a’uudzubi ‘adzomatika an ughtaala min tahtii. kecuali pendatang yang tiba dengan membawa kebaikan. allaahumma inni as’alukal ‘afwa wal ‘aafiyata fii diinii wa dunyaa. Ibnu Hiban) 41. Ahmad). dan dari kejahatan yang turun dari langit ataupun yang naik ke sana. dan dari kejahatan fitnah malam dan siang. sisi kanan kiriku. wa maalii. . 44. Ya Allah tutuplah auratku dan amankanlah dari rasa takutku. (HR. dan Dia jadikan. 42. dari atasku dan aku berlindung dengan keagungan-Mu terperosok dari bawahku. belakangku. (7X) Dengan Nama Allah (3x) aku berlindung dengan keperkasaan Allah dan kekuasaan-Nya dari kejahatan yang aku hadapi dan aku hindari. wa min syarri maa yanzilu minas samaa ‘i wa min syarri maa ya’ ruju fiiha. Allaahummah fadznii min baini yadayya wa min holfii. (HR. wahai Dzat Yang Maha Kasih-sayang. duniaku. hartaku. tidak ada kemudahan kecuali yang telah Engkau mudahkan. Bismillaah. Robbanaa aatinaa fid dunyaa hasanah. min syarri maa kholaqo wadzaro’a wa baro’. berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka. Allaahummas tur ‘aurootii wamir rou’aatii. Muslim dan Ibnu Majah) 43. bismillah. (HR. wafil aakhiroti hasanataw waqinaa ‘adzaaban naar. aku memohon kepada-Mu kesentosaan di dunia dan akhirat. bismillaah. wa ‘an yamiinii wa ‘an syimaalii wa min fauqii. Allaahumma inni as’alukal ‘aafiyata fiid dunyaa wal aakhiroh. Ya Allah. dan dari kejahatan yang keluar dari bumi ataupun yang turun ke sana. dan Engkau mampu menjadikan gunung batu jika Engkau berkehendak menjadikan lembah subur. keluargaku. Dia buat. wamin kholfii. A’uudzu bikalimaatillaahit taammaatil latii la yujaawizuhunna barruw walaa faajir. dari kejahatan makhluk-Nya yang Dia ciptakan. ‘a’uudzubi ‘izzatillaahi wa qudrotihii min syarri maa ajidu waa uhaadzir.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful