RUQYAH

PENDAHULUAN Saudara dan Saudariku hafidhokumulloh (semoga Allah menjaga kita semua), buku mungil ini pelengkap kaset ini amatlah penting bagi para pengguna kaset (ruqyah) ini untuk mempermudah merujuk dan mengetahui arti ayat-ayat dan doa-doa yang ada di dalamnya. Berikut petunjuk penggunaan bacaan/kaset ruqyah ini dengan cara yang benar. Tiga Tahapan Ruqyah Syar’iyyah: Pertama: Persiapan Ruqyah / penggunaan kaset Sebelum meruqyah baik untuk diri sendiri atau orang lain bagi yang sudah positif terganggu atau yang ingin mendeteksi ada gangguan atau tidak, hendaklah memperhatikan ha-hal berikut ini: 1. Mempersiapkan suasana yang benar. Keluarkanlah gambar-gambar yang ada di rumah yang akan dipakai untuk mengobati agar para malaikat (rahmat) berkenan memasukinya. 2. Mengeluarkan dan membakar penangkal atau jimat yang ada pada penderita. 3. Membersihkan tempat dari lagu-lagu dan alat musik. 4. Membersihkan tempat dari pelanggaran syariat, seperti orang lelaki yang memakai emas atau wanita yang tidak menutup aurat. 5. Jika meruqyah orang lain, berikut hal-hal yang harus diperhatikan: a. Memberi pelajaran tentang aqidah kepada penderita dan keluarganya, hingga menghapuskan ketergantungan hati mereka kepada selain Allah. b. Menjelaskan bahwa cara pengobatan yang Anda lakukan tidak sama dengan cara yang ditempuh oleh para tukang sihir dan dukun, kemudian menjelaskan bahwa di dalam Al-Qur’an terdapat obat penawar dan rahmat. c. Mendiagnosis keadaan dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada penderita untuk mengecek gejalanya, misalnya: i. Apakah melihat sejumlah binatang dalam mimpi? ii. Apakah bermimpi melihat binatang yang mengejar? iii. Apakah bermimpi dengan mimpi yang menakutkan? iv. Apakah bermimpi seolah-olah akan jatuh dari tempat yang tinggi? v. Apakah bermimpi seolah-olah berjalan di jalan yang seram? d. Dianjurkan berwudhu sebelum memulai pengobatan baik untuk orang yang hendak diruqyah ataupun orang yang bersama Anda ketika itu. e. Jika wanita, harus menutup auratnya secara sempurna. f. Seorang laki-laki tidak boleh mengobati wanita kecuali disertai salah seorang muhrimnya. g. Harus tetap menjaga batasan antara laki-laki dan perempuan, seperti tidak boleh memegang langsung. h. Berdoalah kepada Allah, semoga Allah menolong dan membantu untuk mengeluarkan jin tersebut.

Kedua: Saat Meruqyah dan Penanganan Saat Terjadi Reaksi: Jika persiapan-persiapan ruqyah sudah selesai maka lanjutkanlah untuk meruqyah baik diri sendiri atau orang lain. Untuk diri sendiri dan ruqyah lanjutan dengarkanlah kaset ruqyah dengan khusyu’. Anda bisa memakai tape besar atau head phone dengan tiduran atau duduk dan sebaiknya ada yang menemani Anda. Jika meruqyah orang lain, sebaiknya orang tersebut berbaring atau duduk dan perdengarkanlah bacaan/kaset ruqyah dengan seksama. Bila terjadi teriakan atau gemetaran atau tangisan atau dada sesak dan lain-lain, tetaplah bertawakkal kepada Allah serta perbanyak dzikir: Hasbunallah Jika jin yang ada di dalam tubuh berbicara suruhlah ia segera keluar, jika bandel tanyakan apa agamanya. Jika menjawab Islam tunjukkan bahwa perbuatan dia itu zhalim dan harus segera bertaubat kepada Allah. Jika ia masih kafir ajaklah masuk Islam. Bila menolak, bacakanlah ayat-ayat azab bagi orang yang ingkar kepada Allah. Seperti ayat 56 Surat An-Nisa:

                       
56. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Apabila jin nasrani, maka bacakan!

                                                                 

                                                                           
72. Sesungguhnya Telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah ialah Al masih putera Maryam", padahal Al masih (sendiri) berkata: "Hai Bani Israil, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu". Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, Maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolongpun. 73. Sesungguhnya kafirlah orang0orang yang mengatakan: "Bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga", padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang Esa. jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir diantara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. 74. Maka Mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampun kepada-Nya ?. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 75. Al masih putera Maryam itu hanyalah seorang Rasul yang Sesungguhnya Telah berlalu sebelumnya beberapa rasul, dan ibunya seorang yang sangat benar, keduaduanya biasa memakan makanan[433]. perhatikan bagaimana kami menjelaskan kepada mereka (ahli Kitab) tanda-tanda kekuasaan (Kami), Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka berpaling (dari memperhatikan ayat-ayat kami itu). 76. Katakanlah: "Mengapa kamu menyembah selain daripada Allah, sesuatu yang tidak dapat memberi mudharat kepadamu dan tidak (pula) memberi manfaat?" dan Allah-lah yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. [433] maksudnya ialah: bahwa Isa a.s. dan ibunya adalah manusia, yang memerlukan apa yang diperlukan manusia, seperti makan, minum dan sebagainya.

{ QS. Al-Maidah : 72-76 }

Al-Falaq. ‘Hebat sekali kamu. Tidak mendengar lagu. Membaca Bismillaahirrahmaanirrahiim setiap memulai sesuatu. Yunus : 81-82} Tanda-tanda Keluarnya Jin Jin keluar ditandai dengan hilangnya reaksi dan gangguan yang selama ini muncul. musik dan tayangan maksiat. Itulah yang sihir. Biasanya si Sakit merasakan seperti ada yang keluar dari tubuhnya. Tidak memasang gambar-gambar yang bernyawa di rumah tempat tinggalnya. Sebelum tidur berwudhu dan membaca ayat kursi. Apabila jin masih belum mau keluar lakukan berulang-ulang sampai terapi selesai. Al-Falaq dan An-Nas:                                81.’ Hati-hatilah. 6. An-Nas kemudian usapkanlah ke seluruh badan yang terjangkau sebanyak 3X. jalan belakang seperti buang air besar atau kentut. surat Al-Ikhlas. Dan ketika berhasil syetan akan membisikkan. 4. Ketika belum berhasil syetan membisikkan. melalui kencing dan bisa juga melalui pori-pori kulit. Hatihatilah terhadap tipu daya syetan. Dan Allah akan mengokohkan yang benar dengan ketetapan-Nya. hilang rasa sakit yang telah lama diderita. atau gejala lainnya. Musa berkata: "Apa yang kamu lakukan itu. Ketiga: Pasca ruqyah (Amalan sunnah sebagai perisai diri): 1. Maka setelah mereka lemparkan. Menjaga shalat lima waktu dengan berjamaah. dan kumpulkan kedua telapak tangan lalu dekatkan ke mulut sambil baca surat AlIkhlash. 82. Setelah sholat subuh dan maghrib membaca dzikir pagi dan sore. walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukai(nya). Sedang jalan keluarnya bisa melalui mana saja.Jika jinnya mengaku jin sihir (suruhan) bacakan ayat-ayat sihir seperti surat Yunus ayat: 81-82. Sesungguhnya Allah akan menampakkan ketidak benarannya" Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orangyang membuat kerusakan. jika Allah memudahkan maka tidak ada yang bisa menyulitkan dan sebaliknya. 3. {QS. . ruqyah tidak hebat. 2. 5.’ Akhirnya meninggalkan terapi yang syar’i dan kembali ke terapi yang syirik. wah kamu waliyullah dan sebagainya. ‘Wah. Kita itu tidak ada apa-apanya. kita hanya menjalankan terapi yang dibolehkan dalam syariat. seperti mulut dengan muntah-muntah atau hembusan lewat hidung atau mulut. dua ayat akhir Al-Baqarah.

wahai Yang Menegakkan segala urusan makhluq. 3. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.7. Tuhan semesta alam[3]. Al-Fatihah (1-7)                                                1. Dan doadoa yang lain. lagi Maha . Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah Penyayang[1]. doa memasuki tempat baru. Membaca doa-doa yang disunahkan seperti doa masuk dan keluar rumah. kami menjadikan Engkau di leher-leher mereka dan kami berlindung kepadaMu dari kejahatan mereka. Abu Dawud). Segala puji[2] bagi Allah. 2. masuk dan keluar WC. (HR. dengan rahmat-Mu aku mohon pertolongan Allaahumma innaa naj’ aluka fii nukhuurihim wa na’udzubika min syuruu rihim Ya Allah. 1. birohmatika astaghiits Wahai Yang Maha Hidup. DOA-DOA RUQYAH Yaa hayyu yaa qoyyuum. masuk dan keluar masjid.

(yaitu) jalan orang-orang yang Telah Engkau beri nikmat kepada mereka. [8] Ihdina (tunjukilah kami). Yang menguasai[4] di hari Pembalasan[5]. Tunjukilah[8] kami jalan yang lurus. dapat pula dibaca dengan Malik (dengan memendekkan mim). terambil dari kata isti'aanah: mengharapkan bantuan untuk dapat menyelesaikan suatu pekerjaan yang tidak sanggup dikerjakan dengan tenaga sendiri. tapi makhluk yang membutuhkan-Nya. 2. yang tidak membutuhkan makhluk-Nya. seperti rabbul bait (tuan rumah). [3] Rabb (Tuhan) berarti: Tuhan yang ditaati yang Memiliki. [4] Maalik (yang menguasai) dengan memanjangkan mim. kecuali kalau ada sambungannya. sedang Ar Rahiim (Maha Penyayang) memberi pengertian bahwa Allah senantiasa bersifat rahmah yang menyebabkan dia selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada makhluk-Nya. mendidik dan Memelihara. menyembelih hewan dan sebagainya. Hanya Engkaulah yang kami sembah[6]. seperti makan. Yaumiddin disebut juga yaumulqiyaamah. dan Hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan[7]. lain halnya dengan syukur yang berarti: mengakui keutamaan seseorang terhadap nikmat yang diberikannya. Al-Baqarah (1-5) . alam hewan. 'Alamiin (semesta alam): semua yang diciptakan Tuhan yang terdiri dari berbagai jenis dan macam. kita menghadapkan segala puji bagi Allah ialah Karena Allah sumber dari segala kebaikan yang patut dipuji. yang dimaksud dengan ayat Ini bukan sekedar memberi hidayah saja. dari kata hidayaat: memberi petunjuk ke suatu jalan yang benar. hendaknya dimulai dengan menyebut asma Allah. sebagai Tuhan yang disembah. Allah Pencipta semua alamalam itu. 5.[9] [1] Maksudnya: saya memulai membaca al-Fatihah Ini dengan menyebut nama Allah. Lafal Rabb tidak dapat dipakai selain untuk Tuhan. yaumulhisaab. minum. setiap pekerjaan yang baik. [5] Yaumiddin (hari Pembalasan): hari yang diwaktu itu masing-masing manusia menerima pembalasan amalannya yang baik maupun yang buruk. Karena berkeyakinan bahwa Allah mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadapnya. [9] yang dimaksud dengan mereka yang dimurkai dan mereka yang sesat ialah semua golongan yang menyimpang dari ajaran Islam. seperti: alam manusia. artinya: Raja. memuji orang adalah Karena perbuatannya yang baik yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri. [7] Nasta'iin (minta pertolongan). benda-benda mati dan sebagainya. Maka memuji Allah berrati: menyanjung-Nya Karena perbuatannya yang baik. alam tumbuhtumbuhan. yaumuljazaa' dan sebagainya. yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya.4. tetapi juga memberi taufik. Allah ialah nama zat yang Maha suci.ia berarti: pemilik. Ar Rahmaan (Maha Pemurah): salah satu nama Allah yang memberi pengertian bahwa Allah melimpahkan karuniaNya kepada makhluk-Nya. bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat. [6] Na'budu diambil dari kata 'ibaadat: kepatuhan dan ketundukkan yang ditimbulkan oleh perasaan terhadap kebesaran Allah. [2] Alhamdu (segala puji). 7. 6.

tanda-tanda adanya iman ialah mengerjakan apa yang dikehendaki oleh iman itu. diantara ahli-ahli tafsir ada yang menyerahkan pengertiannya kepada Allah Karena dipandang termasuk ayat-ayat mutasyaabihaat. dan menafkahkan sebahagian rezki[16] yang kami anugerahkan kepada mereka. Kitab[11] (Al Quran) Ini tidak ada keraguan padanya. dan ada pula yang menafsirkannya. dan ada pula yang berpendapat bahwa huruf-huruf abjad itu gunanya untuk menarik perhatian para Pendengar supaya memperhatikan Al Quran itu. semata-mata. serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat[18]. Alif laam miim shaad dan sebagainya. 4. Maka cobalah mereka buat semacam Al Quran itu. yang mendirikan shalat[15]. [13] Iman ialah kepercayaan yang teguh yang disertai dengan ketundukan dan penyerahan jiwa. Mereka Itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka. sebagai isyarat bahwa Al Quran diperintahkan untuk ditulis.a. dan menjauhi segala larangan-larangan-Nya. [11] Tuhan menamakan Al Quran dengan Al Kitab yang di sini berarti yang ditulis. tidak cukup diartikan dengan takut saja. [10] ialah huruf-huruf abjad yang terletak pada permulaan sebagian dari surat-surat Al Quran seperti: Alif laam miim. Alif laam raa. [12] takwa yaitu memelihara diri dari siksaan Allah dengan mengikuti segala perintah-perintah-Nya. .                                                  1. Dan mereka yang beriman kepada Kitab (Al Quran) yang Telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang Telah diturunkan sebelummu[17]. (yaitu) mereka yang beriman[13] kepada yang ghaib[14]. dan merekalah orang-orang yang beruntung[19].w. golongan yang menafsirkannya ada yang memandangnya sebagai nama surat. 5. dan untuk mengisyaratkan bahwa Al Quran itu diturunkan dari Allah dalam bahasa Arab yang tersusun dari huruf-huruf abjad. 3. 2. Alif laam miin[10]. petunjuk bagi mereka yang bertaqwa[12]. kalau mereka tidak percaya bahwa Al Quran diturunkan dari Allah dan Hanya buatan Muhammad s.

hari akhirat dan sebagainya. menurut istilah syara' ialah ibadat yang sudah dikenal. anak-anak yatim dan lain-lain. Allah menurunkan Kitab kepada Rasul ialah dengan memberikan wahyu kepada Jibril a. seperti orang-orang fakir. orang-orang miskin.a. [16] Rezki: segala yang dapat diambil manfaatnya. seperti: adanya Allah. Karena ada dalil yang menunjukkan kepada adanya. ialah memberikan sebagian dari harta yang Telah direzkikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang disyari'atkan oleh agama memberinya. percaya kepada yang ghjaib yaitu. [15] Shalat menurut bahasa 'Arab: doa. akhirat lawan dunia. menafkahkan sebagian rezki. kehidupan akhirat ialah kehidupan sesudah dunia berakhir.[14] yang ghaib ialah yang tak dapat ditangkap oleh pancaindera. [17] Kitab-kitab yang Telah diturunkan sebelum Muhammad s. 3. malaikat-malaikat. Al-Baqarah (102)                                                      . ialah kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al Quran seperti: Taurat.s. yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam. [19] ialah orang-orang yang mendapat apa-apa yang dimohonkannya kepada Allah sesudah mengusahakannya. rukun-rukun dan adab-adabnya. lalu Jibril menyampaikannya kepada rasul.w. [18] Yakin ialah kepercayaan yang Kuat dengan tidak dicampuri keraguan sedikitpun. mendirikan shalat ialah menunaikannya dengan teratur. dengan melangkapi syarat-syarat. baik yang lahir ataupun yang batin. yakin akan adanya kehidupan akhirat ialah benarbenar percaya akan adanya kehidupan sesudah dunia berakhir. Injil dan Shuhuf-Shuhuf yang tersebut dalam Al Quran yang diturunkan kepada para rasul. mengi'tikadkan adanya sesuatu yang maujud yang tidak dapat ditangkap oleh pancaindera.. yang dikerjakan untuk membuktikan pengabdian dan kerendahan diri kepada Allah. kaum kerabat. memperhatikan apa yang dibaca dan sebagainya. Zabur. seperti khusu'.

Sesungguhnya mereka Telah meyakini bahwa barangsiapa yang menukarnya (Kitab Allah) dengan sihir itu. [78] para Mufassirin berlainan pendapat tentang yang dimaksud dengan 2 orang malaikat itu.                                     102. Al-Baqarah (103)               . bahwa nabi Sulaiman menyimpan lembaran-lembaran sihir (Ibnu Katsir). [76] Maksudnya: kitab-kitab sihir. tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Dan mereka mengikuti apa[76] yang dibaca oleh syaitan-syaitan[77] pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir). Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu. kecuali dengan izin Allah. dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorangpun. sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorangpun sebelum mengatakan: "Sesungguhnya kami Hanya cobaan (bagimu). ada yang berpendapat. Hanya syaitan-syaitan lah yang kafir (mengerjakan sihir). [79] Berbacam-macam sihir yang dikerjakan orang Yahudi. Demi. mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan isterinya[79]. mereka betul-betul malaikat dan ada pula yang berpendapat orang yang dipandang saleh seperti malaikat dan ada pula yang berpendapat dua orang jahat yang pura-pura saleh seperti malaikat. sebab itu janganlah kamu kafir". dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat. sampai kepada sihir untuk mencerai-beraikan masyarakat seperti mencerai-beraikan suami isteri. kalau mereka Mengetahui. mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat[78] di negeri Babil yaitu Harut dan Marut. 4. [77] syaitan-syaitan itu menyebarkan berita-berita bohong. padahal Sulaiman tidak kafir (Tidak mengerjakan sihir). dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir.

(niscaya mereka akan mendapat pahala). Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia. dan Sesungguhnya pahala dari sisi Allah adalah lebih baik. dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa. sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan. 6. 5. lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan.103. Al-Baqarah (163-164)                                                           163. Al-Baqarah (255-257)                    . silih bergantinya malam dan siang. tidak ada Tuhan melainkan dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. 164. kalau mereka Mengetahui. dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi.

dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. dan Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.                                                                                                  255. Kursi[161] Allah meliputi langit dan bumi. tidak mengantuk dan tidak tidur. 256. . Sesungguhnya Telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam). tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya). tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apaapa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah. Allah. dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya.

mereka kekal di dalamnya. mereka itu adalah penghuni neraka.t. [162] Thaghut ialah syaitan dan apa saja yang disembah selain dari Allah s. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.Maka Sesungguhnya ia Telah berpegang kepada buhul tali yang amat Kuat yang tidak akan putus.w. pelindung-pelindungnya ialah syaitan. Allah pelindung orang-orang yang beriman. yang mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan (kekafiran). [161] Kursi dalam ayat Ini oleh sebagian Mufassirin diartikan dengan ilmu Allah dan ada pula yang mengartikan dengan kekuasaan-Nya. dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman). Al-Baqarah (285-286)                                                                                         . dan orang-orang yang kafir. 7. 257.

Engkaulah penolong kami. janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. semuanya beriman kepada Allah. Ali-Imran (1-10)                                                                                   ." 286." (mereka berdoa): "Ampunilah kami Ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat kembali. dan mereka mengatakan: "Kami dengar dan kami taat. malaikat-malaikat-Nya. Maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. (mereka berdoa): "Ya Tuhan kami. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. (mereka mengatakan): "Kami tidak membeda-bedakan antara seseorangpun (dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya". dan rahmatilah kami.285. Ya Tuhan kami. Ya Tuhan kami. demikian pula orang-orang yang beriman. ampunilah Kami. janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Rasul Telah beriman kepada Al Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya." 8. beri ma'aflah Kami. kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya.

Itulah pokok-pokok isi Al .                                                                                         1. yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluk-Nya[181]. di antara (isi) nya ada ayat-ayat yang muhkamaat[183]. menjadi petunjuk bagi manusia. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat. 3. Alif laam miim. dan dia menurunkan Al Furqaan[182]. Allah. Dia-lah yang menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepada kamu. 2. tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendakiNya. membenarkan Kitab yang Telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. tak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada satupun yang tersembunyi di bumi dan tidak (pula) di langit. dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai balasan (siksa). 7. 5. Dia menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepadamu dengan Sebenarnya. 4. Sebelum (Al Quran). 6. yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

atau ayat-ayat yang pengertiannya Hanya Allah yang mengetahui seperti ayatayat yang berhubungan dengan yang ghaib-ghaib misalnya ayat-ayat yang mengenai hari kiamat. 10. [183] Ayat yang muhkamaat ialah ayat-ayat yang terang dan tegas Maksudnya. dan mereka itu adalah bahan bakar api neraka. Karena Sesungguhnya Engkau-lah Maha pemberi (karunia)". 9. dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat. sedikitpun tidak dapat menolak (siksa) Allah dari mereka.qur'an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyaabihaat[184]. Ali-Imran (18-19)                                             . Sesungguhnya orang-orang yang kafir. harta benda dan anak-anak mereka. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. neraka dan lain-lain. Maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyaabihaat daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari ta'wilnya. dapat dipahami dengan mudah. semuanya itu dari sisi Tuhan kami. janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan. (mereka berdoa): "Ya Tuhan kami. [182] Al Furqaan ialah Kitab yang membedakan antara yang benar dan yang salah. padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah. 9. [184] termasuk dalam pengertian ayat-ayat mutasyaabihaat: ayat-ayat yang mengandung beberapa pengertian dan tidak dapat ditentukan arti mana yang dimaksud kecuali sesudah diselidiki secara mendalam. Sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk (menerima pembalasan pada) hari yang tak ada keraguan padanya"." dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal. 8. [181] Maksudnya: Allah mengatur langit dan bumi serta seisinya. dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau. "Ya Tuhan kami. surga.

[188] ayat Ini untuk menjelaskan martabat orang-orang berilmu. yang menegakkan keadilan. tiada berselisih orang-orang yang Telah diberi Al Kitab[189] kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka. Ali-Imran (26-27)                                                     26. yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 10. 27. Katakanlah: "Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan. Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati. 19. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan dia (yang berhak disembah). Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. para malaikat dan orangorang yang berilmu[188] (juga menyatakan yang demikian itu). di tangan Engkaulah segala kebajikan. barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah Maka Sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya. [189] maksudnya ialah kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al Quran. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. dan Engkau beri rezki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab (batas)". dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup[191].     18. . tak ada Tuhan melainkan dia (yang berhak disembah). Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki.

kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain. An-Nisa (56)                       56. kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. dan dapat juga diartikan bahwa pergiliran kekuasaan diantara bangsa-bangsa dan timbul tenggelamnya sesuatu umat adalah menurut hukum Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. hanyalah . 11. Al-Maidah (33-34)                                                      33.[191] sebagian Mufassirin memberi misal untuk ayat Ini dengan mengeluarkan anak ayam dari telur. supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami. Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi. 12. dan telur dari ayam. setiap kali kulit mereka hangus.

bulan dan bintang-bintang (masingmasing) tunduk kepada perintah-Nya. sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut . menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Tuhan semesta alam. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. lalu dia bersemayam di atas 'Arsy[548]. Al-A’rof (54-56)                                                                54. Kecuali orang-orang yang Taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka. atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Maka Ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik[414]. Ingatlah.mereka dibunuh atau disalib. dan kalau melakukan lagi Maka dipotong tangan kiri dan kaki kanan. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang Telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa. dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Maha Suci Allah. 13. 34. 56. yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas[549]. dan (diciptakan-Nya pula) matahari. [414] maksudnya ialah: memotong tangan kanan dan kaki kiri. 55.

121. Dan kami wahyukan kepada Musa: "Lemparkanlah tongkatmu!". Al-A’rof (117-122)                                        117. Dan ahli-ahli sihir itu serta merta meniarapkan diri dengan bersujud[554]. 122.s. Maka mereka kalah di tempat itu dan jadilah mereka orang-orang yang hina. 118. Al-Anfal (12-13)                 . [548] bersemayam di atas 'Arsy ialah satu sifat Allah yang wajib kita imani. 15. [549] Maksudnya: melampaui batas tentang yang diminta dan cara meminta. dan bukan ia ahli sihir sebagai yang mereka duga semula. Maka sekonyong-konyong tongkat itu menelan apa yang mereka sulapkan.(Tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). [554] mereka terus bersujud kepada Allah Karena meyakini kebenaran seruan nabi Musa a. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. 119. sesuai dengan kebesaran Allah dsan kesucian-Nya. "(yaitu) Tuhan Musa dan Harun". Karena itu nyatalah yang benar dan batallah yang selalu mereka kerjakan. 120. 14. Mereka berkata: "Kami beriman kepada Tuhan semesta Alam.

ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku bersama kamu. 17. Dan Allah akan mengokohkan yang benar dengan ketetapan-Nya. Maka setelah mereka lemparkan. Musa berkata: "Apa yang kamu lakukan itu. 82. Yunus (81-82)                             81. Ibrahim (15-17) . 16. (Ketentuan) yang demikian itu adalah Karena Sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukai(nya). (ingatlah). dan barangsiapa menentang Allah dan Rasul-Nya. [599] Maksudnya: ujung jari disini ialah anggota tangan dan kaki.                          12. Maka teguhkan (pendirian) orangorang yang Telah beriman". Itulah yang sihir. Maka penggallah kepala mereka dan pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka[599]. kelak akan Aku jatuhkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. 13. Sesungguhnya Allah akan menampakkan ketidak benarannya" Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang-yang membuat kerusakan. Maka Sesungguhnya Allah amat keras siksaan-Nya.

Dan mereka memohon kemenangan (atas musuh-musuh mereka) dan binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala. 18. tetapi dia tidak juga mati. 17. Diminumnnya air nanah itu dan hampir dia tidak bisa menelannya dan datanglah (bahaya) maut kepadanya dari segenap penjuru. 16.                                15. Ibrahim (42-52)                                                           . dan dihadapannya masih ada azab yang berat. Di hadapannya ada Jahannam dan dia akan diberi minuman dengan air nanah.

bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Maka berkatalah orang-orang yang zalim: "Ya Tuhan kami. beri tangguhlah kami (kembalikanlah kami ke dunia) walaupun dalam waktu yang sedikit. sedang mata mereka tidak berkedip-kedip dan hati mereka kosong. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata (mereka) terbelalak. Mereka datang bergegas-gegas memenuhi panggilan dengan mangangkat kepalanya. (kepada mereka dikatakan): . Dan berikanlah peringatan kepada manusia terhadap hari (yang pada waktu itu) datang azab kepada mereka. niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti rasul-rasul". 44.                                                                                          42. 43. Dan janganlah sekali-kali kamu (Muhammad) mengira.

Kecuali syaitan yang mencuri-curi (berita) yang dapat didengar (dari malaikat) lalu dia dikejar oleh semburan api yang terang."Bukankah kamu Telah bersumpah dahulu (di dunia) bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa? 45. Dan Sesungguhnya mereka Telah membuat makar yang besar[791] padahal di sisi Allah-lah (balasan) makar mereka itu. 47. Dan kamu Telah berdiam di tempat-tempat kediaman orang-orang yang menganiaya diri mereka sendiri. Karena itu janganlah sekali-kali kamu mengira Allah akan menyalahi janji-Nya kepada rasul-raaul-Nya. dan supaya mereka diberi peringatan dengan-Nya. (Al Quran) Ini adalah penjelasan yang Sempurna bagi manusia. . Dan kami menjaganya dari tiap-tiap syaitan yang terkutuk. Agar Allah memberi pembalasan kepada tiap-tiap orang terhadap apa yang ia usahakan. [791] Maksudnya: orang-orang kafir itu membuat rencana jahat untuk mematahkan kebenaran Islam dan mereka berusaha menegakkan kebathilan. dan supaya mereka mengetahui bahwasanya dia adalah Tuhan yang Maha Esa dan agar orangorang yang berakal mengambil pelajaran. Pakaian mereka adalah dari pelangkin (ter) dan muka mereka ditutup oleh api neraka. 51. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa. 48. 49. 50. dan Sesungguhnya makar mereka itu (amat besar) sehingga gunung-gunung dapat lenyap karenanya. Dan kamu akan melihat orang-orang yang berdosa pada hari itu diikat bersama-sama dengan belenggu. Sesungguhnya Allah Maha cepat hisab-Nya. dan Telah nyata bagimu bagaimana kami Telah berbuat terhadap mereka dan Telah kami berikan kepadamu beberapa perumpamaan". 17. 46. Al-Hijr (16-18)                       16. 52. Dan Sesungguhnya kami Telah menciptakan gugusan bintang-bintang (di langit) dan kami Telah menghiasi langit itu bagi orang-orang yang memandang (nya). dan meraka semuanya (di padang Mahsyar) berkumpul menghadap ke hadirat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. tetapi mereka itu tidak menyadari bahwa makar (rencana jahat)mereka itu digagalkan oleh Allah SWT. 18. lagi mempunyai pembalasan. (yaitu) pada hari (ketika) bumi diganti dengan bumi yang lain dan (demikian pula) langit. 19.

dan kamu tidak akan mendapat seorang penolongpun dalam hal Ini terhadap (siksaan) kami.20. Al-Isra (68-72)                                                                                         68. kami beri mereka rezki dari yang . 70. Atau apakah kamu merasa aman dari dikembalikan-Nya kamu ke laut sekali lagi. kami angkut mereka di daratan dan di lautan[862]. 69. lalu dia meniupkan atas kamu angin taupan dan ditenggelamkan-Nya kamu disebabkan kekafiranmu. Dan Sesungguhnya Telah kami muliakan anak-anak Adam. Maka apakah kamu merasa aman (dari hukuman Tuhan) yang menjungkir balikkan sebagian daratan bersama kamu atau dia meniupkan (angin keras yang membawa) batu-batu kecil? dan kamu tidak akan mendapat seorang pelindungpun bagi kamu.

Dan barangsiapa yang buta (hatinya) di dunia ini. 111. Katakanlah: "Serulah Allah atau Serulah Ar-Rahman. 71. 72. dan barangsiapa yang diberikan Kitab amalannya di tangan kanannya Maka mereka Ini akan membaca kitabnya itu. (Ingatlah) suatu hari (yang di hari itu) kami panggil tiap umat dengan pemimpinnya. [862] Maksudnya: Allah memudahkan bagi anak Adam pengangkutanpengangkutan di daratan dan di lautan untuk memperoleh penghidupan. dan mereka tidak dianiaya sedikitpun. dia mempunyai Al asmaaul husna (nama-nama yang terbaik) dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam shalatmu dan janganlah pula merendahkannya[870] dan carilah jalan tengah di antara kedua itu". [870] maksudnya janganlah membaca ayat Al Quran dalam shalat terlalu keras atau terlalu perlahan tetapi cukuplah sekedar dapat didengar oleh ma'mum. Dan Katakanlah: "Segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaan-Nya dan dia bukan pula hina yang memerlukan penolong dan agungkanlah dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. dengan nama yang mana saja kamu seru. 21.baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang Sempurna atas kebanyakan makhluk yang Telah kami ciptakan. Thaha (69)         . niscaya di akhirat (nanti) ia akan lebih buta (pula) dan lebih tersesat dari jalan (yang benar). Al-Isra (110-111)                                                 110. 22.

dan tidak akan menang tukang sihir itu. niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. dari kedatangan mereka kepadaku. dari mana saja ia datang". 98. bahwa Sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main (saja). dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami? . "Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir (belaka). Maka apakah kamu mengira. 23. Dan Katakanlah: "Ya Tuhanku Aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan. Dan lemparkanlah apa yang ada ditangan kananmu. Dan Aku berlindung (pula) kepada Engkau Ya Tuhanku.           69." 24. Al-Mukminun (115-118)                                                   115. Al-Mukminun (97-98)               97.

Dan barangsiapa menyembah Tuhan yang lain di samping Allah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung. 3. raja yang Sebenarnya. tidak ada Tuhan selain Dia. Dan demi (rombongan) yang membacakan pelajaran. 2. Maka Sesungguhnya perhitungannya di sisi Tuhannya. Sesungguhnya kami Telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan. 7. yaitu bintang-bintang. Dan Telah memeliharanya (sebenar-benarnya) dari setiap syaitan yang sangat durhaka. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Esa. 8.116. 118. 5. Tuhan (yang mempunyai) 'Arsy yang mulia. Syaitan syaitan itu tidak dapat mendengar-dengarkan (pembicaraan) para malaikat dan mereka dilempari dari segala penjuru. dan Engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik. padahal tidak ada suatu dalilpun baginya tentang itu. 4. Maka Maha Tinggi Allah. Dan demi (rombongan) yang melarang dengan sebenar-benarnya (dari perbuatan-perbuatan maksiat). Tuhan langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya dan Tuhan tempat-tempat terbit matahari." 25. . 9. Ash-Shoffat (1-10)                                                           1. 117. Dan Katakanlah: "Ya Tuhanku berilah ampun dan berilah rahmat. 6. Demi (rombongan) yang ber shaf-shaf dengan sebenar-benarnya[1272]]. Untuk mengusir mereka dan bagi mereka siksaan yang kekal.

Kemudian tuangkanlah di atas kepalanya siksaan (dari) air yang amat panas. Makanan orang yang banyak berdosa. Ad-Dukhan (43-56)                                                                                  43. Akan tetapi barangsiapa (di antara mereka) yang mencuri-curi (pembicaraan). Rasakanlah. 48. 49. Maka ia dikejar oleh suluh api yang cemerlang. 26. Sesungguhnya Ini adalah azab yang dahulu selalu kamu meraguragukannya. . 47. Sesungguhnya pohon zaqqum itu[1378]. Sesungguhnya kamu orang yang Perkasa lagi mulia[1379]. 44. [1272] yang dimaksud dengan rombongan yang bershaf-shaf ialah para malaikat atau makhluk lain seperti burung-burung. 50. 46. Peganglah dia Kemudian seretlah dia ke tengah-tengah neraka. 45.10. (Ia) sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut. Seperti mendidihnya air yang amat panas.

53. 54. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman. 56. dan Allah memelihara mereka dari azab neraka. Mereka memakai sutera yang halus dan sutera yang tebal. . 55. Maka tatkala mereka menghadiri pembacaan (nya) lalu mereka berkata: "Diamlah kamu (untuk mendengarkannya)". Al-Ahqof (29-32)                                                                             29. Mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya kecuali mati di dunia. Dan (Ingatlah) ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al Quran. [1380] Maksudnya. [1378] Zaqqum adalah jenis pohon yang tumbuh di neraka. Di dalamnya mereka meminta segala macam buah-buahan dengan aman (dari segala kekhawatiran)[1380]. 27. [1379] Ucapan Ini merupakan ejekan baginya. (yaitu) di dalam taman-taman dan mata-air-mata-air. khawatir kehabisan atau khawatir sakit. Demikianlah.51. 52. (duduk) berhadap-hadapan. dan kami berikan kepada mereka bidadari.

Al-Hasyr (21-24)         . kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Kepada kamu. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? 35. Sesungguhnya kami Telah mendengarkan Kitab (Al Quran) yang Telah diturunkan sesudah Musa yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. (jin dan manusia) dilepaskan nyala api dan cairan tembaga Maka kamu tidak dapat menyelamatkan diri (dari padanya). 31. [1390] Maksudnya: dosa-dosa terhadap Allah. jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi. Dan orang yang tidak menerima (seruan) orang yang menyeru kepada Allah Maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? 29. terimalah (seruan) orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepada-Nya.ketika pembacaan Telah selesai mereka kembali kepada kaumnya (untuk) memberi peringatan. Hai kaum kami. niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu[1390] dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. 36. Maka lintasilah. mereka itu dalam kesesatan yang nyata". Hai jama'ah jin dan manusia. 30. 34. Mereka berkata: "Hai kaum kami. Ar-Rohman (33-36)                                       33. 32. 28.

22. yang mempunyai asmaaul Husna. yang membentuk Rupa. 24. yang memiliki segala Keagungan. bertasbih kepadanya apa yang di langit dan bumi. yang Maha Kuasa. dan dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. yang Maha suci. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. yang Mengadakan. Dia-lah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. yang Maha Memelihara. 30. dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia. Al-Jin (1-10)           . pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. 23.                                                                      21. Dialah Allah yang Menciptakan. yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata. Kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran Ini kepada sebuah gunung. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia. yang Mengaruniakan Keamanan. yang Maha Perkasa. raja. yang Maha Sejahtera.

4. 2. Dan bahwasanya: orang yang kurang akal daripada kami selalu mengatakan (Perkataan) yang melampaui batas terhadap Allah[1522]. dia tidak beristeri dan tidak (pula) beranak. Dan Sesungguhnya kami mengira. 3. lalu kami beriman kepadanya. bahwa manusia dan jin sekali-kali tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah. .                                                                                                         1. dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seseorangpun dengan Tuhan kami. Dan bahwasanya Maha Tinggi kebesaran Tuhan kami. (yang) memberi petunjuk kapada jalan yang benar. lalu mereka berkata: Sesungguhnya kami Telah mendengarkan Al Quran yang menakjubkan. 5. Katakanlah (hai Muhammad): "Telah diwahyukan kepadamu bahwasanya: Telah mendengarkan sekumpulan jin (akan Al Quran).

Maka mereka minta perlindungan kepada jin yang mereka anggap Kuasa di tempat itu." 32. 6. Dan Sesungguhnya kami Telah mencoba mengetahui (rahasia) langit. dan untukkulah. Dan Sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengar-dengarkan (berita-beritanya). [1522] dimaksud dengan perkataan yang melampaui batas. Maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang Kuat dan panahpanah api. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. 10. 2. bahwa Allah sekali-kali tidak akan membangkitkan seorang (rasul)pun.a.w. 31. Untukmu agamamu. [1523] ada di antara orang-orang Arab bila mereka melintasi tempat yang sunyi. 4. Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang Aku sembah. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. 5. Katakanlah: "Hai orang-orang kafir. 8. agamaku. Al-Kafirun (1-6)                                 1. [1524] yang dimaksud dengan sekarang. 7. Dan Sesungguhnya mereka (jin) menyangka sebagaimana persangkaan kamu (orang-orang kafir Mekah). Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan[1523] kepada beberapa laki-laki di antara jin. tetapi sekarang[1524] barangsiapa yang (mencoba) mendengar-dengarkan (seperti itu) tentu akan menjumpai panah api yang mengintai (untuk membakarnya). ialah mengatakan bahwa Allah mempunyai isteri dan anak. Al-Ikhlash (1-4) . 3. 9. diutus menjadi rasul. Dan Sesungguhnya kami tidak mengetahui (dengan adanya penjagaan itu) apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang yang di bumi ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan bagi mereka. ialah waktu sesudah nabi Muhammad s.6. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang Aku sembah. Dan Aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah.

Katakanlah: "Aku berlidung kepada Tuhan (yang memelihara dan menguasai) manusia. 34. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan. Raja manusia. . Katakanlah: "Dia-lah Allah. 4. 2. Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. 2. Sembahan manusia." 33. yang Maha Esa. Dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki. Al-Falaq (1-5)                             1. 4. 3. 5. Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul[1609]. 2. Katakanlah: "Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. 3. An-Nas (1-6)                           1. 3." [1609] Biasanya tukang-tukang sihir dalam melakukan sihirnya membikin buhul-buhul dari tali lalu membacakan jampi-jampi dengan menghembushembuskan nafasnya ke buhul tersebut. Dan dari kejahatan malam apabila Telah gelap gulita. Dari kejahatan makhluk-Nya.                   1.

39.4. sembuhkanlah. wa min kulli ‘ainil laammah. wa min syarri haasidin idzaa hasad. (3X) Ya Allah. serta dari kedatangan mereka kepadaku. wa anta taj’ ‘alul hazna idzaa syi’ ta sahla. Dari (golongan) jin dan manusia. (HR. (HR. (3X) Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setiap syaitan dan binatang beracun dan setiap pandangan mata yang berbahaya. (3X) Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari murka-Nya dan siksa-Nya dan dari kejahatan hamba-hamba-Nya dan dari bisikan-bisikan syaitan. Dan Engkaulah Yang menyembuhkan. (HR. dan Allahlah yang menyembuhkanmu dari segala penyakit yang mengganggumu dan dari setiap orang pendengki ketika dengki dan dari kejahatan setiap orang yang punya ‘ain (pandangan mata yang berbahaya). wa min syarri kulli dzii ‘ain. (3X) . Muslim) 36. la syifaa’ aillaa syifaa’ uka syifaa’ al laa yughoodiru saqoma. Penguasa seluruh manusia hilangkanlah penyakit. semoga Allah menyembuhkanmu. A’uudzu bikallimaatil laahit taammaati min syarri maa kholaq. tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan dari-Mu kesembuhan tanpa meninggalkan rasa sakit. 35. aku meruqyahmu. A’uudzu bikallimaatil laahit taammaati min kulli syaithooniw wa haammah. Allahu yasyfiik. A’uudzu bikallimaatil laahit taammaati min ghodhobihi wa ‘iqoobihi wa min syarri ‘ibaadihi wa min hamazatisy syayaa thiini wa an yahdhuruun. (3X) Dengan Nama Allah. Tirmidzi dan Nasa’i dalam As-Sunan Al-Kubra) 37. Dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi. Yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia. (HR. Bukhori) 40. (3X) Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala kejahatan yang telah Dia ciptakan. (HR. Allaahumma robban naasi adzhibil ba’sa isyfi wa antasy syaafii. jin 6. 5. Abu Dawud) 38. Allaahumma la sahla illa maa ja ‘altahu sahla. Muslim). Bismillaahi arqiika wallaahu yasyfiika min kulli daa’ iy yu’dziika. dari (golongan) dan manusia.

kecuali pendatang yang tiba dengan membawa kebaikan. Robbanaa aatinaa fid dunyaa hasanah. Allaahummah fadznii min baini yadayya wa min holfii. wa maalii. dan dari kejahatan setiap pendatang yang tiba. wa min syarri maa yanzilu minas samaa ‘i wa min syarri maa ya’ ruju fiiha. Dia buat. (HR. Ya Allah jagalah aku dari depanku. (HR. (7X) Dengan Nama Allah (3x) aku berlindung dengan keperkasaan Allah dan kekuasaan-Nya dari kejahatan yang aku hadapi dan aku hindari. belakangku. dan dari kejahatan fitnah malam dan siang. Ya Allah tutuplah auratku dan amankanlah dari rasa takutku. bismillaah. dan Engkau mampu menjadikan gunung batu jika Engkau berkehendak menjadikan lembah subur. (HR. dari kejahatan makhluk-Nya yang Dia ciptakan. tidak ada kemudahan kecuali yang telah Engkau mudahkan. dari atasku dan aku berlindung dengan keagungan-Mu terperosok dari bawahku. bismillah. keluargaku. Allaahummas tur ‘aurootii wamir rou’aatii. allaahumma inni as’alukal ‘afwa wal ‘aafiyata fii diinii wa dunyaa. ‘a’uudzubi ‘izzatillaahi wa qudrotihii min syarri maa ajidu waa uhaadzir. Ya Allah. (HR. sisi kanan kiriku. wahai Dzat Yang Maha Kasih-sayang. wafil aakhiroti hasanataw waqinaa ‘adzaaban naar. wa ‘an yamiinii wa ‘an syimaalii wa min fauqii. min syarri maa kholaqo wadzaro’a wa baro’. wa ‘a’uudzubi ‘adzomatika an ughtaala min tahtii. duniaku. Ya Tuhan kami. dan dari kejahatan yang keluar dari bumi ataupun yang turun ke sana. dan dari kejahatan yang turun dari langit ataupun yang naik ke sana. wamin kholfii. Muslim dan Ibnu Majah) 43. dan Dia jadikan. 44. Ya Allah aku memohon kepada-Mu ampunan dan kesentosaan dalam agamaku. wa min syarri maa dzaro’a fil ardhi wa min syarri maa yakhruju minha wa min syarri fitanil laili wan nahaari wa min syarri thowaariqil laili wan nahaari illa thooriqoo yathruqu bikhoiriy yaa rohmaan. wa ahlii. hartaku. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang tidak akan dilampaui oleh siapapun yang baik ataupun yang jahat. . Allaahumma inni as’alukal ‘aafiyata fiid dunyaa wal aakhiroh. Ibnu Hiban) 41. 42. aku memohon kepada-Mu kesentosaan di dunia dan akhirat. berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka. Ahmad). Bismillaah. A’uudzu bikalimaatillaahit taammaatil latii la yujaawizuhunna barruw walaa faajir. Abu Dawud).Ya Allah.