RUQYAH

PENDAHULUAN Saudara dan Saudariku hafidhokumulloh (semoga Allah menjaga kita semua), buku mungil ini pelengkap kaset ini amatlah penting bagi para pengguna kaset (ruqyah) ini untuk mempermudah merujuk dan mengetahui arti ayat-ayat dan doa-doa yang ada di dalamnya. Berikut petunjuk penggunaan bacaan/kaset ruqyah ini dengan cara yang benar. Tiga Tahapan Ruqyah Syar’iyyah: Pertama: Persiapan Ruqyah / penggunaan kaset Sebelum meruqyah baik untuk diri sendiri atau orang lain bagi yang sudah positif terganggu atau yang ingin mendeteksi ada gangguan atau tidak, hendaklah memperhatikan ha-hal berikut ini: 1. Mempersiapkan suasana yang benar. Keluarkanlah gambar-gambar yang ada di rumah yang akan dipakai untuk mengobati agar para malaikat (rahmat) berkenan memasukinya. 2. Mengeluarkan dan membakar penangkal atau jimat yang ada pada penderita. 3. Membersihkan tempat dari lagu-lagu dan alat musik. 4. Membersihkan tempat dari pelanggaran syariat, seperti orang lelaki yang memakai emas atau wanita yang tidak menutup aurat. 5. Jika meruqyah orang lain, berikut hal-hal yang harus diperhatikan: a. Memberi pelajaran tentang aqidah kepada penderita dan keluarganya, hingga menghapuskan ketergantungan hati mereka kepada selain Allah. b. Menjelaskan bahwa cara pengobatan yang Anda lakukan tidak sama dengan cara yang ditempuh oleh para tukang sihir dan dukun, kemudian menjelaskan bahwa di dalam Al-Qur’an terdapat obat penawar dan rahmat. c. Mendiagnosis keadaan dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada penderita untuk mengecek gejalanya, misalnya: i. Apakah melihat sejumlah binatang dalam mimpi? ii. Apakah bermimpi melihat binatang yang mengejar? iii. Apakah bermimpi dengan mimpi yang menakutkan? iv. Apakah bermimpi seolah-olah akan jatuh dari tempat yang tinggi? v. Apakah bermimpi seolah-olah berjalan di jalan yang seram? d. Dianjurkan berwudhu sebelum memulai pengobatan baik untuk orang yang hendak diruqyah ataupun orang yang bersama Anda ketika itu. e. Jika wanita, harus menutup auratnya secara sempurna. f. Seorang laki-laki tidak boleh mengobati wanita kecuali disertai salah seorang muhrimnya. g. Harus tetap menjaga batasan antara laki-laki dan perempuan, seperti tidak boleh memegang langsung. h. Berdoalah kepada Allah, semoga Allah menolong dan membantu untuk mengeluarkan jin tersebut.

Kedua: Saat Meruqyah dan Penanganan Saat Terjadi Reaksi: Jika persiapan-persiapan ruqyah sudah selesai maka lanjutkanlah untuk meruqyah baik diri sendiri atau orang lain. Untuk diri sendiri dan ruqyah lanjutan dengarkanlah kaset ruqyah dengan khusyu’. Anda bisa memakai tape besar atau head phone dengan tiduran atau duduk dan sebaiknya ada yang menemani Anda. Jika meruqyah orang lain, sebaiknya orang tersebut berbaring atau duduk dan perdengarkanlah bacaan/kaset ruqyah dengan seksama. Bila terjadi teriakan atau gemetaran atau tangisan atau dada sesak dan lain-lain, tetaplah bertawakkal kepada Allah serta perbanyak dzikir: Hasbunallah Jika jin yang ada di dalam tubuh berbicara suruhlah ia segera keluar, jika bandel tanyakan apa agamanya. Jika menjawab Islam tunjukkan bahwa perbuatan dia itu zhalim dan harus segera bertaubat kepada Allah. Jika ia masih kafir ajaklah masuk Islam. Bila menolak, bacakanlah ayat-ayat azab bagi orang yang ingkar kepada Allah. Seperti ayat 56 Surat An-Nisa:

                       
56. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Apabila jin nasrani, maka bacakan!

                                                                 

                                                                           
72. Sesungguhnya Telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah ialah Al masih putera Maryam", padahal Al masih (sendiri) berkata: "Hai Bani Israil, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu". Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, Maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolongpun. 73. Sesungguhnya kafirlah orang0orang yang mengatakan: "Bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga", padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang Esa. jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir diantara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. 74. Maka Mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampun kepada-Nya ?. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 75. Al masih putera Maryam itu hanyalah seorang Rasul yang Sesungguhnya Telah berlalu sebelumnya beberapa rasul, dan ibunya seorang yang sangat benar, keduaduanya biasa memakan makanan[433]. perhatikan bagaimana kami menjelaskan kepada mereka (ahli Kitab) tanda-tanda kekuasaan (Kami), Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka berpaling (dari memperhatikan ayat-ayat kami itu). 76. Katakanlah: "Mengapa kamu menyembah selain daripada Allah, sesuatu yang tidak dapat memberi mudharat kepadamu dan tidak (pula) memberi manfaat?" dan Allah-lah yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. [433] maksudnya ialah: bahwa Isa a.s. dan ibunya adalah manusia, yang memerlukan apa yang diperlukan manusia, seperti makan, minum dan sebagainya.

{ QS. Al-Maidah : 72-76 }

{QS. Menjaga shalat lima waktu dengan berjamaah. Dan Allah akan mengokohkan yang benar dengan ketetapan-Nya. hilang rasa sakit yang telah lama diderita. 5. ruqyah tidak hebat. 82. 4. Al-Falaq. .’ Hati-hatilah. atau gejala lainnya. Kita itu tidak ada apa-apanya. Al-Falaq dan An-Nas:                                81. dua ayat akhir Al-Baqarah.’ Akhirnya meninggalkan terapi yang syar’i dan kembali ke terapi yang syirik. An-Nas kemudian usapkanlah ke seluruh badan yang terjangkau sebanyak 3X. Tidak memasang gambar-gambar yang bernyawa di rumah tempat tinggalnya. Sesungguhnya Allah akan menampakkan ketidak benarannya" Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orangyang membuat kerusakan. Biasanya si Sakit merasakan seperti ada yang keluar dari tubuhnya. surat Al-Ikhlas. seperti mulut dengan muntah-muntah atau hembusan lewat hidung atau mulut. walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukai(nya). kita hanya menjalankan terapi yang dibolehkan dalam syariat. Ketiga: Pasca ruqyah (Amalan sunnah sebagai perisai diri): 1. Musa berkata: "Apa yang kamu lakukan itu. Sedang jalan keluarnya bisa melalui mana saja. Membaca Bismillaahirrahmaanirrahiim setiap memulai sesuatu. 6. jika Allah memudahkan maka tidak ada yang bisa menyulitkan dan sebaliknya. wah kamu waliyullah dan sebagainya. Hatihatilah terhadap tipu daya syetan. Ketika belum berhasil syetan membisikkan. jalan belakang seperti buang air besar atau kentut. Itulah yang sihir. dan kumpulkan kedua telapak tangan lalu dekatkan ke mulut sambil baca surat AlIkhlash. ‘Hebat sekali kamu. musik dan tayangan maksiat.Jika jinnya mengaku jin sihir (suruhan) bacakan ayat-ayat sihir seperti surat Yunus ayat: 81-82. Dan ketika berhasil syetan akan membisikkan. Tidak mendengar lagu. Sebelum tidur berwudhu dan membaca ayat kursi. Yunus : 81-82} Tanda-tanda Keluarnya Jin Jin keluar ditandai dengan hilangnya reaksi dan gangguan yang selama ini muncul. Apabila jin masih belum mau keluar lakukan berulang-ulang sampai terapi selesai. ‘Wah. 2. 3. melalui kencing dan bisa juga melalui pori-pori kulit. Setelah sholat subuh dan maghrib membaca dzikir pagi dan sore. Maka setelah mereka lemparkan.

dengan rahmat-Mu aku mohon pertolongan Allaahumma innaa naj’ aluka fii nukhuurihim wa na’udzubika min syuruu rihim Ya Allah. Abu Dawud). 3. kami menjadikan Engkau di leher-leher mereka dan kami berlindung kepadaMu dari kejahatan mereka. wahai Yang Menegakkan segala urusan makhluq. 2. Tuhan semesta alam[3]. Dan doadoa yang lain. lagi Maha .7. doa memasuki tempat baru. masuk dan keluar WC. Segala puji[2] bagi Allah. masuk dan keluar masjid. DOA-DOA RUQYAH Yaa hayyu yaa qoyyuum. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Al-Fatihah (1-7)                                                1. birohmatika astaghiits Wahai Yang Maha Hidup. 1. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah Penyayang[1]. (HR. Membaca doa-doa yang disunahkan seperti doa masuk dan keluar rumah.

Ar Rahmaan (Maha Pemurah): salah satu nama Allah yang memberi pengertian bahwa Allah melimpahkan karuniaNya kepada makhluk-Nya. sedang Ar Rahiim (Maha Penyayang) memberi pengertian bahwa Allah senantiasa bersifat rahmah yang menyebabkan dia selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada makhluk-Nya.ia berarti: pemilik. Allah ialah nama zat yang Maha suci. Hanya Engkaulah yang kami sembah[6].4. alam tumbuhtumbuhan. tetapi juga memberi taufik. [8] Ihdina (tunjukilah kami). [7] Nasta'iin (minta pertolongan). menyembelih hewan dan sebagainya. dari kata hidayaat: memberi petunjuk ke suatu jalan yang benar. terambil dari kata isti'aanah: mengharapkan bantuan untuk dapat menyelesaikan suatu pekerjaan yang tidak sanggup dikerjakan dengan tenaga sendiri. seperti rabbul bait (tuan rumah). alam hewan. 6. Yang menguasai[4] di hari Pembalasan[5]. setiap pekerjaan yang baik. Tunjukilah[8] kami jalan yang lurus. Yaumiddin disebut juga yaumulqiyaamah. yaumulhisaab. [9] yang dimaksud dengan mereka yang dimurkai dan mereka yang sesat ialah semua golongan yang menyimpang dari ajaran Islam. bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat. 7. [4] Maalik (yang menguasai) dengan memanjangkan mim. [5] Yaumiddin (hari Pembalasan): hari yang diwaktu itu masing-masing manusia menerima pembalasan amalannya yang baik maupun yang buruk. dapat pula dibaca dengan Malik (dengan memendekkan mim). artinya: Raja. Lafal Rabb tidak dapat dipakai selain untuk Tuhan. seperti makan. 5. mendidik dan Memelihara. (yaitu) jalan orang-orang yang Telah Engkau beri nikmat kepada mereka. hendaknya dimulai dengan menyebut asma Allah. kita menghadapkan segala puji bagi Allah ialah Karena Allah sumber dari segala kebaikan yang patut dipuji. kecuali kalau ada sambungannya. Allah Pencipta semua alamalam itu. minum. benda-benda mati dan sebagainya. [3] Rabb (Tuhan) berarti: Tuhan yang ditaati yang Memiliki. dan Hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan[7]. tapi makhluk yang membutuhkan-Nya. Maka memuji Allah berrati: menyanjung-Nya Karena perbuatannya yang baik. yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya. 2.[9] [1] Maksudnya: saya memulai membaca al-Fatihah Ini dengan menyebut nama Allah. seperti: alam manusia. yaumuljazaa' dan sebagainya. lain halnya dengan syukur yang berarti: mengakui keutamaan seseorang terhadap nikmat yang diberikannya. sebagai Tuhan yang disembah. yang dimaksud dengan ayat Ini bukan sekedar memberi hidayah saja. [6] Na'budu diambil dari kata 'ibaadat: kepatuhan dan ketundukkan yang ditimbulkan oleh perasaan terhadap kebesaran Allah. yang tidak membutuhkan makhluk-Nya. Al-Baqarah (1-5) . memuji orang adalah Karena perbuatannya yang baik yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri. Karena berkeyakinan bahwa Allah mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadapnya. [2] Alhamdu (segala puji). 'Alamiin (semesta alam): semua yang diciptakan Tuhan yang terdiri dari berbagai jenis dan macam.

dan merekalah orang-orang yang beruntung[19]. dan ada pula yang berpendapat bahwa huruf-huruf abjad itu gunanya untuk menarik perhatian para Pendengar supaya memperhatikan Al Quran itu. Kitab[11] (Al Quran) Ini tidak ada keraguan padanya. Alif laam miim shaad dan sebagainya. . [13] Iman ialah kepercayaan yang teguh yang disertai dengan ketundukan dan penyerahan jiwa. [10] ialah huruf-huruf abjad yang terletak pada permulaan sebagian dari surat-surat Al Quran seperti: Alif laam miim. tidak cukup diartikan dengan takut saja. [11] Tuhan menamakan Al Quran dengan Al Kitab yang di sini berarti yang ditulis. dan menjauhi segala larangan-larangan-Nya. tanda-tanda adanya iman ialah mengerjakan apa yang dikehendaki oleh iman itu. dan untuk mengisyaratkan bahwa Al Quran itu diturunkan dari Allah dalam bahasa Arab yang tersusun dari huruf-huruf abjad. semata-mata.                                                  1. serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat[18]. sebagai isyarat bahwa Al Quran diperintahkan untuk ditulis. 4. Mereka Itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka. Alif laam raa. (yaitu) mereka yang beriman[13] kepada yang ghaib[14].a. dan menafkahkan sebahagian rezki[16] yang kami anugerahkan kepada mereka. yang mendirikan shalat[15]. diantara ahli-ahli tafsir ada yang menyerahkan pengertiannya kepada Allah Karena dipandang termasuk ayat-ayat mutasyaabihaat. petunjuk bagi mereka yang bertaqwa[12]. 5. Alif laam miin[10]. golongan yang menafsirkannya ada yang memandangnya sebagai nama surat.w. 2. Dan mereka yang beriman kepada Kitab (Al Quran) yang Telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang Telah diturunkan sebelummu[17]. dan ada pula yang menafsirkannya. 3. [12] takwa yaitu memelihara diri dari siksaan Allah dengan mengikuti segala perintah-perintah-Nya. Maka cobalah mereka buat semacam Al Quran itu. kalau mereka tidak percaya bahwa Al Quran diturunkan dari Allah dan Hanya buatan Muhammad s.

yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam. malaikat-malaikat. Al-Baqarah (102)                                                      . ialah memberikan sebagian dari harta yang Telah direzkikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang disyari'atkan oleh agama memberinya. 3.w. [17] Kitab-kitab yang Telah diturunkan sebelum Muhammad s. yakin akan adanya kehidupan akhirat ialah benarbenar percaya akan adanya kehidupan sesudah dunia berakhir. Allah menurunkan Kitab kepada Rasul ialah dengan memberikan wahyu kepada Jibril a. hari akhirat dan sebagainya. ialah kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al Quran seperti: Taurat. yang dikerjakan untuk membuktikan pengabdian dan kerendahan diri kepada Allah. seperti orang-orang fakir. mendirikan shalat ialah menunaikannya dengan teratur. mengi'tikadkan adanya sesuatu yang maujud yang tidak dapat ditangkap oleh pancaindera. kehidupan akhirat ialah kehidupan sesudah dunia berakhir. menafkahkan sebagian rezki. kaum kerabat. menurut istilah syara' ialah ibadat yang sudah dikenal. [19] ialah orang-orang yang mendapat apa-apa yang dimohonkannya kepada Allah sesudah mengusahakannya. memperhatikan apa yang dibaca dan sebagainya. seperti: adanya Allah. anak-anak yatim dan lain-lain.s. orang-orang miskin. Zabur. seperti khusu'. Injil dan Shuhuf-Shuhuf yang tersebut dalam Al Quran yang diturunkan kepada para rasul. dengan melangkapi syarat-syarat. baik yang lahir ataupun yang batin.[14] yang ghaib ialah yang tak dapat ditangkap oleh pancaindera. Karena ada dalil yang menunjukkan kepada adanya. akhirat lawan dunia. percaya kepada yang ghjaib yaitu.a. rukun-rukun dan adab-adabnya. lalu Jibril menyampaikannya kepada rasul. [16] Rezki: segala yang dapat diambil manfaatnya. [15] Shalat menurut bahasa 'Arab: doa.. [18] Yakin ialah kepercayaan yang Kuat dengan tidak dicampuri keraguan sedikitpun.

Demi. 4.                                     102. ada yang berpendapat. [76] Maksudnya: kitab-kitab sihir. kecuali dengan izin Allah. kalau mereka Mengetahui. sampai kepada sihir untuk mencerai-beraikan masyarakat seperti mencerai-beraikan suami isteri. dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir. mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat[78] di negeri Babil yaitu Harut dan Marut. tiadalah baginya keuntungan di akhirat. padahal Sulaiman tidak kafir (Tidak mengerjakan sihir). mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan isterinya[79]. Dan mereka mengikuti apa[76] yang dibaca oleh syaitan-syaitan[77] pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir). bahwa nabi Sulaiman menyimpan lembaran-lembaran sihir (Ibnu Katsir). dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorangpun. mereka betul-betul malaikat dan ada pula yang berpendapat orang yang dipandang saleh seperti malaikat dan ada pula yang berpendapat dua orang jahat yang pura-pura saleh seperti malaikat. [79] Berbacam-macam sihir yang dikerjakan orang Yahudi. Hanya syaitan-syaitan lah yang kafir (mengerjakan sihir). sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorangpun sebelum mengatakan: "Sesungguhnya kami Hanya cobaan (bagimu). [78] para Mufassirin berlainan pendapat tentang yang dimaksud dengan 2 orang malaikat itu. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu. Sesungguhnya mereka Telah meyakini bahwa barangsiapa yang menukarnya (Kitab Allah) dengan sihir itu. dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat. [77] syaitan-syaitan itu menyebarkan berita-berita bohong. sebab itu janganlah kamu kafir". Al-Baqarah (103)               .

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa. dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. silih bergantinya malam dan siang. (niscaya mereka akan mendapat pahala). kalau mereka Mengetahui. bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia. Al-Baqarah (163-164)                                                           163. 164. 5. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa.103. tidak ada Tuhan melainkan dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Al-Baqarah (255-257)                    . 6. dan Sesungguhnya pahala dari sisi Allah adalah lebih baik. sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan. lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan.

dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. dan Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. 256. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi.                                                                                                  255. Sesungguhnya Telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. . Allah. Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam). Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah. tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apaapa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Kursi[161] Allah meliputi langit dan bumi. tidak mengantuk dan tidak tidur. tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya).

dan orang-orang yang kafir. Al-Baqarah (285-286)                                                                                         . yang mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan (kekafiran). [161] Kursi dalam ayat Ini oleh sebagian Mufassirin diartikan dengan ilmu Allah dan ada pula yang mengartikan dengan kekuasaan-Nya.t. pelindung-pelindungnya ialah syaitan. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. 7. 257. dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman).w. mereka itu adalah penghuni neraka. Allah pelindung orang-orang yang beriman.Maka Sesungguhnya ia Telah berpegang kepada buhul tali yang amat Kuat yang tidak akan putus. mereka kekal di dalamnya. [162] Thaghut ialah syaitan dan apa saja yang disembah selain dari Allah s.

dan mereka mengatakan: "Kami dengar dan kami taat. (mereka berdoa): "Ya Tuhan kami. malaikat-malaikat-Nya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. Ya Tuhan kami. (mereka mengatakan): "Kami tidak membeda-bedakan antara seseorangpun (dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya". Maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. semuanya beriman kepada Allah. Ali-Imran (1-10)                                                                                   . janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami." (mereka berdoa): "Ampunilah kami Ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat kembali. janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah.285. dan rahmatilah kami." 286. ampunilah Kami. demikian pula orang-orang yang beriman." 8. janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Rasul Telah beriman kepada Al Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. beri ma'aflah Kami. Ya Tuhan kami. Engkaulah penolong kami. kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya.

Allah. Itulah pokok-pokok isi Al . 7. 4. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada satupun yang tersembunyi di bumi dan tidak (pula) di langit. Dia-lah yang menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepada kamu. Dia menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepadamu dengan Sebenarnya. yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 5. yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluk-Nya[181]. dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai balasan (siksa). di antara (isi) nya ada ayat-ayat yang muhkamaat[183].                                                                                         1. Sebelum (Al Quran). Alif laam miim. menjadi petunjuk bagi manusia. membenarkan Kitab yang Telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. 6. tak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendakiNya. 3. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat. 2. tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. dan dia menurunkan Al Furqaan[182].

" dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal. harta benda dan anak-anak mereka. 9. dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau. dan mereka itu adalah bahan bakar api neraka. "Ya Tuhan kami. 10. (mereka berdoa): "Ya Tuhan kami. Ali-Imran (18-19)                                             . adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan. dapat dipahami dengan mudah. padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. Sesungguhnya orang-orang yang kafir. [183] Ayat yang muhkamaat ialah ayat-ayat yang terang dan tegas Maksudnya. neraka dan lain-lain. [182] Al Furqaan ialah Kitab yang membedakan antara yang benar dan yang salah. Karena Sesungguhnya Engkau-lah Maha pemberi (karunia)". 8. atau ayat-ayat yang pengertiannya Hanya Allah yang mengetahui seperti ayatayat yang berhubungan dengan yang ghaib-ghaib misalnya ayat-ayat yang mengenai hari kiamat. [181] Maksudnya: Allah mengatur langit dan bumi serta seisinya. [184] termasuk dalam pengertian ayat-ayat mutasyaabihaat: ayat-ayat yang mengandung beberapa pengertian dan tidak dapat ditentukan arti mana yang dimaksud kecuali sesudah diselidiki secara mendalam.qur'an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyaabihaat[184]. semuanya itu dari sisi Tuhan kami. Maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyaabihaat daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari ta'wilnya. surga. sedikitpun tidak dapat menolak (siksa) Allah dari mereka. 9. dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat. janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk (menerima pembalasan pada) hari yang tak ada keraguan padanya".

tak ada Tuhan melainkan dia (yang berhak disembah). [188] ayat Ini untuk menjelaskan martabat orang-orang berilmu. . dan Engkau beri rezki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab (batas)". Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. tiada berselisih orang-orang yang Telah diberi Al Kitab[189] kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan dia (yang berhak disembah).     18. 27. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. para malaikat dan orangorang yang berilmu[188] (juga menyatakan yang demikian itu). barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah Maka Sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya. [189] maksudnya ialah kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al Quran. dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup[191]. Katakanlah: "Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan. yang menegakkan keadilan. Ali-Imran (26-27)                                                     26. 19. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. 10. Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. di tangan Engkaulah segala kebajikan.

dan dapat juga diartikan bahwa pergiliran kekuasaan diantara bangsa-bangsa dan timbul tenggelamnya sesuatu umat adalah menurut hukum Allah. 12. supaya mereka merasakan azab. Al-Maidah (33-34)                                                      33. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. An-Nisa (56)                       56. dan telur dari ayam. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami. 11. setiap kali kulit mereka hangus. hanyalah .[191] sebagian Mufassirin memberi misal untuk ayat Ini dengan mengeluarkan anak ayam dari telur. kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain. Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi.

Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. dan kalau melakukan lagi Maka dipotong tangan kiri dan kaki kanan. Maha Suci Allah. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik[414]. Tuhan semesta alam. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas[549]. 13. Al-A’rof (54-56)                                                                54. menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. bulan dan bintang-bintang (masingmasing) tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah.mereka dibunuh atau disalib. Kecuali orang-orang yang Taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka. dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Maka Ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 34. yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia. 56. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang Telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa. [414] maksudnya ialah: memotong tangan kanan dan kaki kiri. sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut . 55. lalu dia bersemayam di atas 'Arsy[548]. dan (diciptakan-Nya pula) matahari. atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya).

Dan ahli-ahli sihir itu serta merta meniarapkan diri dengan bersujud[554]. Mereka berkata: "Kami beriman kepada Tuhan semesta Alam. 15.(Tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Maka sekonyong-konyong tongkat itu menelan apa yang mereka sulapkan.s. 14. sesuai dengan kebesaran Allah dsan kesucian-Nya. Dan kami wahyukan kepada Musa: "Lemparkanlah tongkatmu!". Maka mereka kalah di tempat itu dan jadilah mereka orang-orang yang hina. dan bukan ia ahli sihir sebagai yang mereka duga semula. 120. "(yaitu) Tuhan Musa dan Harun". [554] mereka terus bersujud kepada Allah Karena meyakini kebenaran seruan nabi Musa a. Karena itu nyatalah yang benar dan batallah yang selalu mereka kerjakan. 122. [549] Maksudnya: melampaui batas tentang yang diminta dan cara meminta. Al-A’rof (117-122)                                        117. 119. [548] bersemayam di atas 'Arsy ialah satu sifat Allah yang wajib kita imani. Al-Anfal (12-13)                 . Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. 121. 118.

ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku bersama kamu. Maka setelah mereka lemparkan. Musa berkata: "Apa yang kamu lakukan itu. 17. 13. [599] Maksudnya: ujung jari disini ialah anggota tangan dan kaki. Sesungguhnya Allah akan menampakkan ketidak benarannya" Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang-yang membuat kerusakan. Maka teguhkan (pendirian) orangorang yang Telah beriman". kelak akan Aku jatuhkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Itulah yang sihir. 82. Yunus (81-82)                             81. Ibrahim (15-17) .                          12. (ingatlah). walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukai(nya). Dan Allah akan mengokohkan yang benar dengan ketetapan-Nya. Maka penggallah kepala mereka dan pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka[599]. Maka Sesungguhnya Allah amat keras siksaan-Nya. dan barangsiapa menentang Allah dan Rasul-Nya. (Ketentuan) yang demikian itu adalah Karena Sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. 16.

Di hadapannya ada Jahannam dan dia akan diberi minuman dengan air nanah. 16. dan dihadapannya masih ada azab yang berat. Diminumnnya air nanah itu dan hampir dia tidak bisa menelannya dan datanglah (bahaya) maut kepadanya dari segenap penjuru. tetapi dia tidak juga mati. 18. Ibrahim (42-52)                                                           . Dan mereka memohon kemenangan (atas musuh-musuh mereka) dan binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala.                                15. 17.

bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Dan berikanlah peringatan kepada manusia terhadap hari (yang pada waktu itu) datang azab kepada mereka. niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti rasul-rasul". Dan janganlah sekali-kali kamu (Muhammad) mengira. 43. sedang mata mereka tidak berkedip-kedip dan hati mereka kosong. 44. (kepada mereka dikatakan): . Mereka datang bergegas-gegas memenuhi panggilan dengan mangangkat kepalanya. beri tangguhlah kami (kembalikanlah kami ke dunia) walaupun dalam waktu yang sedikit.                                                                                          42. Maka berkatalah orang-orang yang zalim: "Ya Tuhan kami. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata (mereka) terbelalak.

52. 46. [791] Maksudnya: orang-orang kafir itu membuat rencana jahat untuk mematahkan kebenaran Islam dan mereka berusaha menegakkan kebathilan. lagi mempunyai pembalasan. 50. dan Sesungguhnya makar mereka itu (amat besar) sehingga gunung-gunung dapat lenyap karenanya. 18. 51. dan Telah nyata bagimu bagaimana kami Telah berbuat terhadap mereka dan Telah kami berikan kepadamu beberapa perumpamaan". Dan Sesungguhnya mereka Telah membuat makar yang besar[791] padahal di sisi Allah-lah (balasan) makar mereka itu. . 19. 49. Kecuali syaitan yang mencuri-curi (berita) yang dapat didengar (dari malaikat) lalu dia dikejar oleh semburan api yang terang. (yaitu) pada hari (ketika) bumi diganti dengan bumi yang lain dan (demikian pula) langit. (Al Quran) Ini adalah penjelasan yang Sempurna bagi manusia. 47. dan supaya mereka diberi peringatan dengan-Nya. Dan kami menjaganya dari tiap-tiap syaitan yang terkutuk. Dan Sesungguhnya kami Telah menciptakan gugusan bintang-bintang (di langit) dan kami Telah menghiasi langit itu bagi orang-orang yang memandang (nya). Dan kamu akan melihat orang-orang yang berdosa pada hari itu diikat bersama-sama dengan belenggu. 48. Al-Hijr (16-18)                       16. Agar Allah memberi pembalasan kepada tiap-tiap orang terhadap apa yang ia usahakan. 17. Sesungguhnya Allah Maha cepat hisab-Nya. Karena itu janganlah sekali-kali kamu mengira Allah akan menyalahi janji-Nya kepada rasul-raaul-Nya. Pakaian mereka adalah dari pelangkin (ter) dan muka mereka ditutup oleh api neraka. dan supaya mereka mengetahui bahwasanya dia adalah Tuhan yang Maha Esa dan agar orangorang yang berakal mengambil pelajaran. Dan kamu Telah berdiam di tempat-tempat kediaman orang-orang yang menganiaya diri mereka sendiri. dan meraka semuanya (di padang Mahsyar) berkumpul menghadap ke hadirat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa."Bukankah kamu Telah bersumpah dahulu (di dunia) bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa? 45. tetapi mereka itu tidak menyadari bahwa makar (rencana jahat)mereka itu digagalkan oleh Allah SWT.

lalu dia meniupkan atas kamu angin taupan dan ditenggelamkan-Nya kamu disebabkan kekafiranmu. kami angkut mereka di daratan dan di lautan[862]. kami beri mereka rezki dari yang . Dan Sesungguhnya Telah kami muliakan anak-anak Adam.20. 69. 70. Al-Isra (68-72)                                                                                         68. Atau apakah kamu merasa aman dari dikembalikan-Nya kamu ke laut sekali lagi. Maka apakah kamu merasa aman (dari hukuman Tuhan) yang menjungkir balikkan sebagian daratan bersama kamu atau dia meniupkan (angin keras yang membawa) batu-batu kecil? dan kamu tidak akan mendapat seorang pelindungpun bagi kamu. dan kamu tidak akan mendapat seorang penolongpun dalam hal Ini terhadap (siksaan) kami.

[862] Maksudnya: Allah memudahkan bagi anak Adam pengangkutanpengangkutan di daratan dan di lautan untuk memperoleh penghidupan. 22.baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang Sempurna atas kebanyakan makhluk yang Telah kami ciptakan. Al-Isra (110-111)                                                 110. 72. Dan Katakanlah: "Segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaan-Nya dan dia bukan pula hina yang memerlukan penolong dan agungkanlah dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. dan barangsiapa yang diberikan Kitab amalannya di tangan kanannya Maka mereka Ini akan membaca kitabnya itu. (Ingatlah) suatu hari (yang di hari itu) kami panggil tiap umat dengan pemimpinnya. Thaha (69)         . niscaya di akhirat (nanti) ia akan lebih buta (pula) dan lebih tersesat dari jalan (yang benar). dengan nama yang mana saja kamu seru. 21. 111. [870] maksudnya janganlah membaca ayat Al Quran dalam shalat terlalu keras atau terlalu perlahan tetapi cukuplah sekedar dapat didengar oleh ma'mum. 71. Dan barangsiapa yang buta (hatinya) di dunia ini. dia mempunyai Al asmaaul husna (nama-nama yang terbaik) dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam shalatmu dan janganlah pula merendahkannya[870] dan carilah jalan tengah di antara kedua itu". dan mereka tidak dianiaya sedikitpun. Katakanlah: "Serulah Allah atau Serulah Ar-Rahman.

Maka apakah kamu mengira. dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami? . dari kedatangan mereka kepadaku.           69. dari mana saja ia datang". 23. Al-Mukminun (115-118)                                                   115. "Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir (belaka). 98. Dan Aku berlindung (pula) kepada Engkau Ya Tuhanku. niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. Dan Katakanlah: "Ya Tuhanku Aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan. Al-Mukminun (97-98)               97. Dan lemparkanlah apa yang ada ditangan kananmu. bahwa Sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main (saja)." 24. dan tidak akan menang tukang sihir itu.

6. padahal tidak ada suatu dalilpun baginya tentang itu." 25. 117. 4. 7. Ash-Shoffat (1-10)                                                           1. yaitu bintang-bintang. Dan demi (rombongan) yang melarang dengan sebenar-benarnya (dari perbuatan-perbuatan maksiat).116. raja yang Sebenarnya. Sesungguhnya kami Telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung. Untuk mengusir mereka dan bagi mereka siksaan yang kekal. 8. 118. Tuhan langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya dan Tuhan tempat-tempat terbit matahari. 9. Syaitan syaitan itu tidak dapat mendengar-dengarkan (pembicaraan) para malaikat dan mereka dilempari dari segala penjuru. Maka Maha Tinggi Allah. 5. tidak ada Tuhan selain Dia. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Esa. Dan demi (rombongan) yang membacakan pelajaran. 2. Dan Telah memeliharanya (sebenar-benarnya) dari setiap syaitan yang sangat durhaka. Dan barangsiapa menyembah Tuhan yang lain di samping Allah. Tuhan (yang mempunyai) 'Arsy yang mulia. Demi (rombongan) yang ber shaf-shaf dengan sebenar-benarnya[1272]]. dan Engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik. . 3. Maka Sesungguhnya perhitungannya di sisi Tuhannya. Dan Katakanlah: "Ya Tuhanku berilah ampun dan berilah rahmat.

50. Peganglah dia Kemudian seretlah dia ke tengah-tengah neraka. 48. 45. [1272] yang dimaksud dengan rombongan yang bershaf-shaf ialah para malaikat atau makhluk lain seperti burung-burung. Makanan orang yang banyak berdosa. Sesungguhnya Ini adalah azab yang dahulu selalu kamu meraguragukannya. 49. Rasakanlah. 44. Seperti mendidihnya air yang amat panas. Sesungguhnya pohon zaqqum itu[1378]. Maka ia dikejar oleh suluh api yang cemerlang.10. 47. 46. . Ad-Dukhan (43-56)                                                                                  43. Akan tetapi barangsiapa (di antara mereka) yang mencuri-curi (pembicaraan). Sesungguhnya kamu orang yang Perkasa lagi mulia[1379]. (Ia) sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut. 26. Kemudian tuangkanlah di atas kepalanya siksaan (dari) air yang amat panas.

27. Dan (Ingatlah) ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al Quran.51. 52. 54. dan kami berikan kepada mereka bidadari. 53. 56. (duduk) berhadap-hadapan. khawatir kehabisan atau khawatir sakit. [1379] Ucapan Ini merupakan ejekan baginya. . Demikianlah. Di dalamnya mereka meminta segala macam buah-buahan dengan aman (dari segala kekhawatiran)[1380]. dan Allah memelihara mereka dari azab neraka. Mereka memakai sutera yang halus dan sutera yang tebal. [1378] Zaqqum adalah jenis pohon yang tumbuh di neraka. Maka tatkala mereka menghadiri pembacaan (nya) lalu mereka berkata: "Diamlah kamu (untuk mendengarkannya)". 55. Mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya kecuali mati di dunia. Al-Ahqof (29-32)                                                                             29. (yaitu) di dalam taman-taman dan mata-air-mata-air. [1380] Maksudnya. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman.

32. terimalah (seruan) orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepada-Nya. 34. Hai jama'ah jin dan manusia. Maka lintasilah. Hai kaum kami. 30. jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi. kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. 31. 28. Ar-Rohman (33-36)                                       33. Dan orang yang tidak menerima (seruan) orang yang menyeru kepada Allah Maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Sesungguhnya kami Telah mendengarkan Kitab (Al Quran) yang Telah diturunkan sesudah Musa yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. 36.ketika pembacaan Telah selesai mereka kembali kepada kaumnya (untuk) memberi peringatan. niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu[1390] dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? 35. (jin dan manusia) dilepaskan nyala api dan cairan tembaga Maka kamu tidak dapat menyelamatkan diri (dari padanya). Al-Hasyr (21-24)         . mereka itu dalam kesesatan yang nyata". Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? 29. Mereka berkata: "Hai kaum kami. Kepada kamu. [1390] Maksudnya: dosa-dosa terhadap Allah.

Dia-lah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. yang Maha suci. yang memiliki segala Keagungan. Dialah Allah yang Menciptakan.                                                                      21. yang Mengaruniakan Keamanan. dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir. 24. yang Maha Sejahtera. 22. dan dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. yang mempunyai asmaaul Husna. Kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran Ini kepada sebuah gunung. yang Maha Perkasa. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia. Al-Jin (1-10)           . bertasbih kepadanya apa yang di langit dan bumi. yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata. 23. pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. yang Mengadakan. raja. yang Maha Memelihara. yang Maha Kuasa. yang membentuk Rupa. 30.

lalu kami beriman kepadanya. 4. 3. lalu mereka berkata: Sesungguhnya kami Telah mendengarkan Al Quran yang menakjubkan. Dan bahwasanya: orang yang kurang akal daripada kami selalu mengatakan (Perkataan) yang melampaui batas terhadap Allah[1522]. bahwa manusia dan jin sekali-kali tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah.                                                                                                         1. Katakanlah (hai Muhammad): "Telah diwahyukan kepadamu bahwasanya: Telah mendengarkan sekumpulan jin (akan Al Quran). Dan bahwasanya Maha Tinggi kebesaran Tuhan kami. dia tidak beristeri dan tidak (pula) beranak. dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seseorangpun dengan Tuhan kami. 2. 5. Dan Sesungguhnya kami mengira. . (yang) memberi petunjuk kapada jalan yang benar.

Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan[1523] kepada beberapa laki-laki di antara jin. Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang Aku sembah. Dan Aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. tetapi sekarang[1524] barangsiapa yang (mencoba) mendengar-dengarkan (seperti itu) tentu akan menjumpai panah api yang mengintai (untuk membakarnya). Dan Sesungguhnya kami tidak mengetahui (dengan adanya penjagaan itu) apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang yang di bumi ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan bagi mereka.a. [1522] dimaksud dengan perkataan yang melampaui batas. 3. 2. 7.6. 8. 9. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Maka mereka minta perlindungan kepada jin yang mereka anggap Kuasa di tempat itu. [1524] yang dimaksud dengan sekarang. ialah mengatakan bahwa Allah mempunyai isteri dan anak. 31. Untukmu agamamu. Maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang Kuat dan panahpanah api. diutus menjadi rasul. 10. 6. 5. bahwa Allah sekali-kali tidak akan membangkitkan seorang (rasul)pun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Al-Ikhlash (1-4) ." 32. Al-Kafirun (1-6)                                 1. Dan Sesungguhnya mereka (jin) menyangka sebagaimana persangkaan kamu (orang-orang kafir Mekah). Dan Sesungguhnya kami Telah mencoba mengetahui (rahasia) langit.w. [1523] ada di antara orang-orang Arab bila mereka melintasi tempat yang sunyi. agamaku. 4. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang Aku sembah. ialah waktu sesudah nabi Muhammad s. Katakanlah: "Hai orang-orang kafir. dan untukkulah. Dan Sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengar-dengarkan (berita-beritanya).

yang Maha Esa. 3. An-Nas (1-6)                           1. Raja manusia. 4. Sembahan manusia. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan. Katakanlah: "Dia-lah Allah. 2. 2. 5. 3. Katakanlah: "Aku berlidung kepada Tuhan (yang memelihara dan menguasai) manusia. . Al-Falaq (1-5)                             1. 3. 2. Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul[1609]." 33. 4. Katakanlah: "Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Dari kejahatan makhluk-Nya." [1609] Biasanya tukang-tukang sihir dalam melakukan sihirnya membikin buhul-buhul dari tali lalu membacakan jampi-jampi dengan menghembushembuskan nafasnya ke buhul tersebut. 34. Dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu.                   1. Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia. Dan dari kejahatan malam apabila Telah gelap gulita.

serta dari kedatangan mereka kepadaku. semoga Allah menyembuhkanmu. 35. A’uudzu bikallimaatil laahit taammaati min kulli syaithooniw wa haammah. wa min kulli ‘ainil laammah. Allaahumma robban naasi adzhibil ba’sa isyfi wa antasy syaafii. wa anta taj’ ‘alul hazna idzaa syi’ ta sahla. (HR. Allahu yasyfiik. dari (golongan) dan manusia. Bismillaahi arqiika wallaahu yasyfiika min kulli daa’ iy yu’dziika. (HR. (3X) Ya Allah. 39. A’uudzu bikallimaatil laahit taammaati min ghodhobihi wa ‘iqoobihi wa min syarri ‘ibaadihi wa min hamazatisy syayaa thiini wa an yahdhuruun. la syifaa’ aillaa syifaa’ uka syifaa’ al laa yughoodiru saqoma. sembuhkanlah. wa min syarri haasidin idzaa hasad. aku meruqyahmu. dan Allahlah yang menyembuhkanmu dari segala penyakit yang mengganggumu dan dari setiap orang pendengki ketika dengki dan dari kejahatan setiap orang yang punya ‘ain (pandangan mata yang berbahaya). Muslim). 5. Bukhori) 40. Dari (golongan) jin dan manusia. (3X) Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari murka-Nya dan siksa-Nya dan dari kejahatan hamba-hamba-Nya dan dari bisikan-bisikan syaitan. A’uudzu bikallimaatil laahit taammaati min syarri maa kholaq. tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan dari-Mu kesembuhan tanpa meninggalkan rasa sakit. (3X) Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setiap syaitan dan binatang beracun dan setiap pandangan mata yang berbahaya. (3X) . Allaahumma la sahla illa maa ja ‘altahu sahla. Tirmidzi dan Nasa’i dalam As-Sunan Al-Kubra) 37. (HR. (3X) Dengan Nama Allah. (HR. jin 6. Abu Dawud) 38. Yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia.4. Dan Engkaulah Yang menyembuhkan. (HR. (3X) Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala kejahatan yang telah Dia ciptakan. Dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi. wa min syarri kulli dzii ‘ain. Muslim) 36. Penguasa seluruh manusia hilangkanlah penyakit.

(HR. dan dari kejahatan setiap pendatang yang tiba. wa min syarri maa yanzilu minas samaa ‘i wa min syarri maa ya’ ruju fiiha. (HR. allaahumma inni as’alukal ‘afwa wal ‘aafiyata fii diinii wa dunyaa. (7X) Dengan Nama Allah (3x) aku berlindung dengan keperkasaan Allah dan kekuasaan-Nya dari kejahatan yang aku hadapi dan aku hindari. ‘a’uudzubi ‘izzatillaahi wa qudrotihii min syarri maa ajidu waa uhaadzir. Abu Dawud).Ya Allah. 44. Ya Tuhan kami. wahai Dzat Yang Maha Kasih-sayang. Dia buat. bismillah. min syarri maa kholaqo wadzaro’a wa baro’. 42. duniaku. Ya Allah aku memohon kepada-Mu ampunan dan kesentosaan dalam agamaku. Ya Allah jagalah aku dari depanku. Ibnu Hiban) 41. dari atasku dan aku berlindung dengan keagungan-Mu terperosok dari bawahku. keluargaku. wa ahlii. dan dari kejahatan fitnah malam dan siang. tidak ada kemudahan kecuali yang telah Engkau mudahkan. (HR. kecuali pendatang yang tiba dengan membawa kebaikan. wa maalii. bismillaah. berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka. sisi kanan kiriku. Ya Allah tutuplah auratku dan amankanlah dari rasa takutku. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang tidak akan dilampaui oleh siapapun yang baik ataupun yang jahat. Allaahumma inni as’alukal ‘aafiyata fiid dunyaa wal aakhiroh. Bismillaah. . (HR. aku memohon kepada-Mu kesentosaan di dunia dan akhirat. hartaku. dan dari kejahatan yang keluar dari bumi ataupun yang turun ke sana. wafil aakhiroti hasanataw waqinaa ‘adzaaban naar. Ya Allah. wamin kholfii. Muslim dan Ibnu Majah) 43. wa ‘a’uudzubi ‘adzomatika an ughtaala min tahtii. Robbanaa aatinaa fid dunyaa hasanah. A’uudzu bikalimaatillaahit taammaatil latii la yujaawizuhunna barruw walaa faajir. dan Engkau mampu menjadikan gunung batu jika Engkau berkehendak menjadikan lembah subur. dari kejahatan makhluk-Nya yang Dia ciptakan. Allaahummas tur ‘aurootii wamir rou’aatii. dan Dia jadikan. wa min syarri maa dzaro’a fil ardhi wa min syarri maa yakhruju minha wa min syarri fitanil laili wan nahaari wa min syarri thowaariqil laili wan nahaari illa thooriqoo yathruqu bikhoiriy yaa rohmaan. Allaahummah fadznii min baini yadayya wa min holfii. wa ‘an yamiinii wa ‘an syimaalii wa min fauqii. dan dari kejahatan yang turun dari langit ataupun yang naik ke sana. belakangku. Ahmad).