RUQYAH

PENDAHULUAN Saudara dan Saudariku hafidhokumulloh (semoga Allah menjaga kita semua), buku mungil ini pelengkap kaset ini amatlah penting bagi para pengguna kaset (ruqyah) ini untuk mempermudah merujuk dan mengetahui arti ayat-ayat dan doa-doa yang ada di dalamnya. Berikut petunjuk penggunaan bacaan/kaset ruqyah ini dengan cara yang benar. Tiga Tahapan Ruqyah Syar’iyyah: Pertama: Persiapan Ruqyah / penggunaan kaset Sebelum meruqyah baik untuk diri sendiri atau orang lain bagi yang sudah positif terganggu atau yang ingin mendeteksi ada gangguan atau tidak, hendaklah memperhatikan ha-hal berikut ini: 1. Mempersiapkan suasana yang benar. Keluarkanlah gambar-gambar yang ada di rumah yang akan dipakai untuk mengobati agar para malaikat (rahmat) berkenan memasukinya. 2. Mengeluarkan dan membakar penangkal atau jimat yang ada pada penderita. 3. Membersihkan tempat dari lagu-lagu dan alat musik. 4. Membersihkan tempat dari pelanggaran syariat, seperti orang lelaki yang memakai emas atau wanita yang tidak menutup aurat. 5. Jika meruqyah orang lain, berikut hal-hal yang harus diperhatikan: a. Memberi pelajaran tentang aqidah kepada penderita dan keluarganya, hingga menghapuskan ketergantungan hati mereka kepada selain Allah. b. Menjelaskan bahwa cara pengobatan yang Anda lakukan tidak sama dengan cara yang ditempuh oleh para tukang sihir dan dukun, kemudian menjelaskan bahwa di dalam Al-Qur’an terdapat obat penawar dan rahmat. c. Mendiagnosis keadaan dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada penderita untuk mengecek gejalanya, misalnya: i. Apakah melihat sejumlah binatang dalam mimpi? ii. Apakah bermimpi melihat binatang yang mengejar? iii. Apakah bermimpi dengan mimpi yang menakutkan? iv. Apakah bermimpi seolah-olah akan jatuh dari tempat yang tinggi? v. Apakah bermimpi seolah-olah berjalan di jalan yang seram? d. Dianjurkan berwudhu sebelum memulai pengobatan baik untuk orang yang hendak diruqyah ataupun orang yang bersama Anda ketika itu. e. Jika wanita, harus menutup auratnya secara sempurna. f. Seorang laki-laki tidak boleh mengobati wanita kecuali disertai salah seorang muhrimnya. g. Harus tetap menjaga batasan antara laki-laki dan perempuan, seperti tidak boleh memegang langsung. h. Berdoalah kepada Allah, semoga Allah menolong dan membantu untuk mengeluarkan jin tersebut.

Kedua: Saat Meruqyah dan Penanganan Saat Terjadi Reaksi: Jika persiapan-persiapan ruqyah sudah selesai maka lanjutkanlah untuk meruqyah baik diri sendiri atau orang lain. Untuk diri sendiri dan ruqyah lanjutan dengarkanlah kaset ruqyah dengan khusyu’. Anda bisa memakai tape besar atau head phone dengan tiduran atau duduk dan sebaiknya ada yang menemani Anda. Jika meruqyah orang lain, sebaiknya orang tersebut berbaring atau duduk dan perdengarkanlah bacaan/kaset ruqyah dengan seksama. Bila terjadi teriakan atau gemetaran atau tangisan atau dada sesak dan lain-lain, tetaplah bertawakkal kepada Allah serta perbanyak dzikir: Hasbunallah Jika jin yang ada di dalam tubuh berbicara suruhlah ia segera keluar, jika bandel tanyakan apa agamanya. Jika menjawab Islam tunjukkan bahwa perbuatan dia itu zhalim dan harus segera bertaubat kepada Allah. Jika ia masih kafir ajaklah masuk Islam. Bila menolak, bacakanlah ayat-ayat azab bagi orang yang ingkar kepada Allah. Seperti ayat 56 Surat An-Nisa:

                       
56. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Apabila jin nasrani, maka bacakan!

                                                                 

                                                                           
72. Sesungguhnya Telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah ialah Al masih putera Maryam", padahal Al masih (sendiri) berkata: "Hai Bani Israil, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu". Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, Maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolongpun. 73. Sesungguhnya kafirlah orang0orang yang mengatakan: "Bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga", padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang Esa. jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir diantara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. 74. Maka Mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampun kepada-Nya ?. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 75. Al masih putera Maryam itu hanyalah seorang Rasul yang Sesungguhnya Telah berlalu sebelumnya beberapa rasul, dan ibunya seorang yang sangat benar, keduaduanya biasa memakan makanan[433]. perhatikan bagaimana kami menjelaskan kepada mereka (ahli Kitab) tanda-tanda kekuasaan (Kami), Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka berpaling (dari memperhatikan ayat-ayat kami itu). 76. Katakanlah: "Mengapa kamu menyembah selain daripada Allah, sesuatu yang tidak dapat memberi mudharat kepadamu dan tidak (pula) memberi manfaat?" dan Allah-lah yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. [433] maksudnya ialah: bahwa Isa a.s. dan ibunya adalah manusia, yang memerlukan apa yang diperlukan manusia, seperti makan, minum dan sebagainya.

{ QS. Al-Maidah : 72-76 }

Tidak mendengar lagu. Dan ketika berhasil syetan akan membisikkan. 5. An-Nas kemudian usapkanlah ke seluruh badan yang terjangkau sebanyak 3X. 82. . Yunus : 81-82} Tanda-tanda Keluarnya Jin Jin keluar ditandai dengan hilangnya reaksi dan gangguan yang selama ini muncul. atau gejala lainnya. walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukai(nya). dua ayat akhir Al-Baqarah. Al-Falaq dan An-Nas:                                81.Jika jinnya mengaku jin sihir (suruhan) bacakan ayat-ayat sihir seperti surat Yunus ayat: 81-82. Sebelum tidur berwudhu dan membaca ayat kursi. Apabila jin masih belum mau keluar lakukan berulang-ulang sampai terapi selesai. 3. Tidak memasang gambar-gambar yang bernyawa di rumah tempat tinggalnya. 6. Maka setelah mereka lemparkan. Menjaga shalat lima waktu dengan berjamaah. Biasanya si Sakit merasakan seperti ada yang keluar dari tubuhnya. seperti mulut dengan muntah-muntah atau hembusan lewat hidung atau mulut. ruqyah tidak hebat. wah kamu waliyullah dan sebagainya. jika Allah memudahkan maka tidak ada yang bisa menyulitkan dan sebaliknya. Sedang jalan keluarnya bisa melalui mana saja. jalan belakang seperti buang air besar atau kentut.’ Akhirnya meninggalkan terapi yang syar’i dan kembali ke terapi yang syirik. hilang rasa sakit yang telah lama diderita. Membaca Bismillaahirrahmaanirrahiim setiap memulai sesuatu. Ketiga: Pasca ruqyah (Amalan sunnah sebagai perisai diri): 1. musik dan tayangan maksiat. ‘Wah. Hatihatilah terhadap tipu daya syetan. kita hanya menjalankan terapi yang dibolehkan dalam syariat. surat Al-Ikhlas. Kita itu tidak ada apa-apanya. Ketika belum berhasil syetan membisikkan.’ Hati-hatilah. Setelah sholat subuh dan maghrib membaca dzikir pagi dan sore. 4. Musa berkata: "Apa yang kamu lakukan itu. 2. {QS. melalui kencing dan bisa juga melalui pori-pori kulit. ‘Hebat sekali kamu. Al-Falaq. Sesungguhnya Allah akan menampakkan ketidak benarannya" Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orangyang membuat kerusakan. dan kumpulkan kedua telapak tangan lalu dekatkan ke mulut sambil baca surat AlIkhlash. Itulah yang sihir. Dan Allah akan mengokohkan yang benar dengan ketetapan-Nya.

Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Abu Dawud). kami menjadikan Engkau di leher-leher mereka dan kami berlindung kepadaMu dari kejahatan mereka. Al-Fatihah (1-7)                                                1. birohmatika astaghiits Wahai Yang Maha Hidup.7. lagi Maha . (HR. 2. 1. dengan rahmat-Mu aku mohon pertolongan Allaahumma innaa naj’ aluka fii nukhuurihim wa na’udzubika min syuruu rihim Ya Allah. 3. Dan doadoa yang lain. Membaca doa-doa yang disunahkan seperti doa masuk dan keluar rumah. masuk dan keluar WC. Segala puji[2] bagi Allah. masuk dan keluar masjid. doa memasuki tempat baru. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah Penyayang[1]. Tuhan semesta alam[3]. wahai Yang Menegakkan segala urusan makhluq. DOA-DOA RUQYAH Yaa hayyu yaa qoyyuum.

terambil dari kata isti'aanah: mengharapkan bantuan untuk dapat menyelesaikan suatu pekerjaan yang tidak sanggup dikerjakan dengan tenaga sendiri. memuji orang adalah Karena perbuatannya yang baik yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri. setiap pekerjaan yang baik. alam hewan. 'Alamiin (semesta alam): semua yang diciptakan Tuhan yang terdiri dari berbagai jenis dan macam. yang tidak membutuhkan makhluk-Nya. (yaitu) jalan orang-orang yang Telah Engkau beri nikmat kepada mereka. alam tumbuhtumbuhan. yaumuljazaa' dan sebagainya. 2. minum. [8] Ihdina (tunjukilah kami).[9] [1] Maksudnya: saya memulai membaca al-Fatihah Ini dengan menyebut nama Allah. Al-Baqarah (1-5) . Lafal Rabb tidak dapat dipakai selain untuk Tuhan. tapi makhluk yang membutuhkan-Nya. yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya. [6] Na'budu diambil dari kata 'ibaadat: kepatuhan dan ketundukkan yang ditimbulkan oleh perasaan terhadap kebesaran Allah. 6. benda-benda mati dan sebagainya. Maka memuji Allah berrati: menyanjung-Nya Karena perbuatannya yang baik. Karena berkeyakinan bahwa Allah mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadapnya. kecuali kalau ada sambungannya. [5] Yaumiddin (hari Pembalasan): hari yang diwaktu itu masing-masing manusia menerima pembalasan amalannya yang baik maupun yang buruk. Yang menguasai[4] di hari Pembalasan[5]. kita menghadapkan segala puji bagi Allah ialah Karena Allah sumber dari segala kebaikan yang patut dipuji. lain halnya dengan syukur yang berarti: mengakui keutamaan seseorang terhadap nikmat yang diberikannya. [4] Maalik (yang menguasai) dengan memanjangkan mim. tetapi juga memberi taufik. seperti: alam manusia. sedang Ar Rahiim (Maha Penyayang) memberi pengertian bahwa Allah senantiasa bersifat rahmah yang menyebabkan dia selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada makhluk-Nya. Allah ialah nama zat yang Maha suci. seperti rabbul bait (tuan rumah). bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat. yang dimaksud dengan ayat Ini bukan sekedar memberi hidayah saja.4. [7] Nasta'iin (minta pertolongan). Allah Pencipta semua alamalam itu. 7. [3] Rabb (Tuhan) berarti: Tuhan yang ditaati yang Memiliki. dari kata hidayaat: memberi petunjuk ke suatu jalan yang benar. [9] yang dimaksud dengan mereka yang dimurkai dan mereka yang sesat ialah semua golongan yang menyimpang dari ajaran Islam. menyembelih hewan dan sebagainya. artinya: Raja. [2] Alhamdu (segala puji). dapat pula dibaca dengan Malik (dengan memendekkan mim).ia berarti: pemilik. Tunjukilah[8] kami jalan yang lurus. Hanya Engkaulah yang kami sembah[6]. 5. mendidik dan Memelihara. yaumulhisaab. Yaumiddin disebut juga yaumulqiyaamah. sebagai Tuhan yang disembah. hendaknya dimulai dengan menyebut asma Allah. dan Hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan[7]. Ar Rahmaan (Maha Pemurah): salah satu nama Allah yang memberi pengertian bahwa Allah melimpahkan karuniaNya kepada makhluk-Nya. seperti makan.

Alif laam raa. Mereka Itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka. dan ada pula yang menafsirkannya. (yaitu) mereka yang beriman[13] kepada yang ghaib[14]. semata-mata. dan menafkahkan sebahagian rezki[16] yang kami anugerahkan kepada mereka. petunjuk bagi mereka yang bertaqwa[12]. [10] ialah huruf-huruf abjad yang terletak pada permulaan sebagian dari surat-surat Al Quran seperti: Alif laam miim. Alif laam miim shaad dan sebagainya. sebagai isyarat bahwa Al Quran diperintahkan untuk ditulis.a.w. 5. Alif laam miin[10]. [13] Iman ialah kepercayaan yang teguh yang disertai dengan ketundukan dan penyerahan jiwa. dan menjauhi segala larangan-larangan-Nya. Kitab[11] (Al Quran) Ini tidak ada keraguan padanya. Dan mereka yang beriman kepada Kitab (Al Quran) yang Telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang Telah diturunkan sebelummu[17]. [12] takwa yaitu memelihara diri dari siksaan Allah dengan mengikuti segala perintah-perintah-Nya. kalau mereka tidak percaya bahwa Al Quran diturunkan dari Allah dan Hanya buatan Muhammad s. tidak cukup diartikan dengan takut saja. tanda-tanda adanya iman ialah mengerjakan apa yang dikehendaki oleh iman itu. diantara ahli-ahli tafsir ada yang menyerahkan pengertiannya kepada Allah Karena dipandang termasuk ayat-ayat mutasyaabihaat. Maka cobalah mereka buat semacam Al Quran itu. dan untuk mengisyaratkan bahwa Al Quran itu diturunkan dari Allah dalam bahasa Arab yang tersusun dari huruf-huruf abjad. [11] Tuhan menamakan Al Quran dengan Al Kitab yang di sini berarti yang ditulis. serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat[18]. 2.                                                  1. 4. dan ada pula yang berpendapat bahwa huruf-huruf abjad itu gunanya untuk menarik perhatian para Pendengar supaya memperhatikan Al Quran itu. golongan yang menafsirkannya ada yang memandangnya sebagai nama surat. yang mendirikan shalat[15]. 3. . dan merekalah orang-orang yang beruntung[19].

lalu Jibril menyampaikannya kepada rasul. menafkahkan sebagian rezki. akhirat lawan dunia. dengan melangkapi syarat-syarat. [15] Shalat menurut bahasa 'Arab: doa. seperti khusu'. yakin akan adanya kehidupan akhirat ialah benarbenar percaya akan adanya kehidupan sesudah dunia berakhir. mengi'tikadkan adanya sesuatu yang maujud yang tidak dapat ditangkap oleh pancaindera. ialah kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al Quran seperti: Taurat. kaum kerabat. yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam. seperti: adanya Allah. menurut istilah syara' ialah ibadat yang sudah dikenal. anak-anak yatim dan lain-lain.[14] yang ghaib ialah yang tak dapat ditangkap oleh pancaindera. ialah memberikan sebagian dari harta yang Telah direzkikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang disyari'atkan oleh agama memberinya. memperhatikan apa yang dibaca dan sebagainya. [19] ialah orang-orang yang mendapat apa-apa yang dimohonkannya kepada Allah sesudah mengusahakannya. Karena ada dalil yang menunjukkan kepada adanya. Al-Baqarah (102)                                                      . hari akhirat dan sebagainya. baik yang lahir ataupun yang batin. seperti orang-orang fakir. [16] Rezki: segala yang dapat diambil manfaatnya. yang dikerjakan untuk membuktikan pengabdian dan kerendahan diri kepada Allah. Zabur. malaikat-malaikat. rukun-rukun dan adab-adabnya.w.. kehidupan akhirat ialah kehidupan sesudah dunia berakhir. [18] Yakin ialah kepercayaan yang Kuat dengan tidak dicampuri keraguan sedikitpun. Injil dan Shuhuf-Shuhuf yang tersebut dalam Al Quran yang diturunkan kepada para rasul. 3. percaya kepada yang ghjaib yaitu. Allah menurunkan Kitab kepada Rasul ialah dengan memberikan wahyu kepada Jibril a. [17] Kitab-kitab yang Telah diturunkan sebelum Muhammad s. orang-orang miskin.s. mendirikan shalat ialah menunaikannya dengan teratur.a.

4. sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorangpun sebelum mengatakan: "Sesungguhnya kami Hanya cobaan (bagimu). [76] Maksudnya: kitab-kitab sihir. dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorangpun. padahal Sulaiman tidak kafir (Tidak mengerjakan sihir). sampai kepada sihir untuk mencerai-beraikan masyarakat seperti mencerai-beraikan suami isteri. kecuali dengan izin Allah. Al-Baqarah (103)               . Demi. Hanya syaitan-syaitan lah yang kafir (mengerjakan sihir). Sesungguhnya mereka Telah meyakini bahwa barangsiapa yang menukarnya (Kitab Allah) dengan sihir itu. mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan isterinya[79]. mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat[78] di negeri Babil yaitu Harut dan Marut. Dan mereka mengikuti apa[76] yang dibaca oleh syaitan-syaitan[77] pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir). dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat. ada yang berpendapat. [78] para Mufassirin berlainan pendapat tentang yang dimaksud dengan 2 orang malaikat itu. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu. kalau mereka Mengetahui. dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir. sebab itu janganlah kamu kafir". [77] syaitan-syaitan itu menyebarkan berita-berita bohong. bahwa nabi Sulaiman menyimpan lembaran-lembaran sihir (Ibnu Katsir). tiadalah baginya keuntungan di akhirat. mereka betul-betul malaikat dan ada pula yang berpendapat orang yang dipandang saleh seperti malaikat dan ada pula yang berpendapat dua orang jahat yang pura-pura saleh seperti malaikat. [79] Berbacam-macam sihir yang dikerjakan orang Yahudi.                                     102.

Al-Baqarah (255-257)                    . dan Sesungguhnya pahala dari sisi Allah adalah lebih baik.103. kalau mereka Mengetahui. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. tidak ada Tuhan melainkan dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. (niscaya mereka akan mendapat pahala). silih bergantinya malam dan siang. 164. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. 6. lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan. 5. sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan. dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Al-Baqarah (163-164)                                                           163. bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia. Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa.

Kursi[161] Allah meliputi langit dan bumi. tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya). 256. dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. tidak mengantuk dan tidak tidur. Allah. .                                                                                                  255. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apaapa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam). Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah. Sesungguhnya Telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. dan Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

mereka itu adalah penghuni neraka. dan orang-orang yang kafir. yang mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan (kekafiran). dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.Maka Sesungguhnya ia Telah berpegang kepada buhul tali yang amat Kuat yang tidak akan putus. 7. [162] Thaghut ialah syaitan dan apa saja yang disembah selain dari Allah s. [161] Kursi dalam ayat Ini oleh sebagian Mufassirin diartikan dengan ilmu Allah dan ada pula yang mengartikan dengan kekuasaan-Nya. Al-Baqarah (285-286)                                                                                         . 257. Allah pelindung orang-orang yang beriman. mereka kekal di dalamnya.t. dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman). pelindung-pelindungnya ialah syaitan.w.

ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. semuanya beriman kepada Allah. dan mereka mengatakan: "Kami dengar dan kami taat. janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Rasul Telah beriman kepada Al Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. demikian pula orang-orang yang beriman. janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Ali-Imran (1-10)                                                                                   . kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya." 286." 8. Ya Tuhan kami. malaikat-malaikat-Nya." (mereka berdoa): "Ampunilah kami Ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat kembali. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. (mereka berdoa): "Ya Tuhan kami.285. Engkaulah penolong kami. Ya Tuhan kami. Maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. dan rahmatilah kami. ampunilah Kami. (mereka mengatakan): "Kami tidak membeda-bedakan antara seseorangpun (dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya". beri ma'aflah Kami.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat. Sebelum (Al Quran). Allah. di antara (isi) nya ada ayat-ayat yang muhkamaat[183]. tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. tak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. membenarkan Kitab yang Telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. dan dia menurunkan Al Furqaan[182]. Dia-lah yang menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepada kamu. 7. Dia menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepadamu dengan Sebenarnya. Itulah pokok-pokok isi Al . 5. 4. 2. dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai balasan (siksa).                                                                                         1. yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluk-Nya[181]. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada satupun yang tersembunyi di bumi dan tidak (pula) di langit. yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. menjadi petunjuk bagi manusia. 3. Alif laam miim. 6. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendakiNya.

[183] Ayat yang muhkamaat ialah ayat-ayat yang terang dan tegas Maksudnya. dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau. Maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyaabihaat daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari ta'wilnya. harta benda dan anak-anak mereka.qur'an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyaabihaat[184]. Karena Sesungguhnya Engkau-lah Maha pemberi (karunia)". dan mereka itu adalah bahan bakar api neraka. Ali-Imran (18-19)                                             . Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. [181] Maksudnya: Allah mengatur langit dan bumi serta seisinya. neraka dan lain-lain. 8. janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. [182] Al Furqaan ialah Kitab yang membedakan antara yang benar dan yang salah. surga. adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan. "Ya Tuhan kami. padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah. [184] termasuk dalam pengertian ayat-ayat mutasyaabihaat: ayat-ayat yang mengandung beberapa pengertian dan tidak dapat ditentukan arti mana yang dimaksud kecuali sesudah diselidiki secara mendalam. 9. 10. semuanya itu dari sisi Tuhan kami. sedikitpun tidak dapat menolak (siksa) Allah dari mereka. dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat." dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal. dapat dipahami dengan mudah. Sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk (menerima pembalasan pada) hari yang tak ada keraguan padanya". Sesungguhnya orang-orang yang kafir. (mereka berdoa): "Ya Tuhan kami. atau ayat-ayat yang pengertiannya Hanya Allah yang mengetahui seperti ayatayat yang berhubungan dengan yang ghaib-ghaib misalnya ayat-ayat yang mengenai hari kiamat. 9.

dan Engkau beri rezki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab (batas)". 19. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati.     18. yang menegakkan keadilan. Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. di tangan Engkaulah segala kebajikan. yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. [188] ayat Ini untuk menjelaskan martabat orang-orang berilmu. para malaikat dan orangorang yang berilmu[188] (juga menyatakan yang demikian itu). Katakanlah: "Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan. 10. tiada berselisih orang-orang yang Telah diberi Al Kitab[189] kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan dia (yang berhak disembah). [189] maksudnya ialah kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al Quran. 27. Ali-Imran (26-27)                                                     26. Karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah Maka Sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya. . dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup[191]. tak ada Tuhan melainkan dia (yang berhak disembah). Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan siang ke dalam malam.

supaya mereka merasakan azab. 11. setiap kali kulit mereka hangus. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami. kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi. dan telur dari ayam. dan dapat juga diartikan bahwa pergiliran kekuasaan diantara bangsa-bangsa dan timbul tenggelamnya sesuatu umat adalah menurut hukum Allah. hanyalah . Al-Maidah (33-34)                                                      33. 12. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. An-Nisa (56)                       56.[191] sebagian Mufassirin memberi misal untuk ayat Ini dengan mengeluarkan anak ayam dari telur. kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain.

atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik[414]. bulan dan bintang-bintang (masingmasing) tunduk kepada perintah-Nya. atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas[549]. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Maha Suci Allah. Tuhan semesta alam. sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut . Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang Telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa. Maka Ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.mereka dibunuh atau disalib. dan (diciptakan-Nya pula) matahari. Al-A’rof (54-56)                                                                54. dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. 55. Ingatlah. lalu dia bersemayam di atas 'Arsy[548]. dan kalau melakukan lagi Maka dipotong tangan kiri dan kaki kanan. yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia. 34. Kecuali orang-orang yang Taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka. 56. [414] maksudnya ialah: memotong tangan kanan dan kaki kiri. menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. 13.

Al-Anfal (12-13)                 .s. [548] bersemayam di atas 'Arsy ialah satu sifat Allah yang wajib kita imani. "(yaitu) Tuhan Musa dan Harun". 120. 118. Maka mereka kalah di tempat itu dan jadilah mereka orang-orang yang hina. 15. Mereka berkata: "Kami beriman kepada Tuhan semesta Alam. 122. 121. Maka sekonyong-konyong tongkat itu menelan apa yang mereka sulapkan. dan bukan ia ahli sihir sebagai yang mereka duga semula. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.(Tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). 14. [554] mereka terus bersujud kepada Allah Karena meyakini kebenaran seruan nabi Musa a. Karena itu nyatalah yang benar dan batallah yang selalu mereka kerjakan. [549] Maksudnya: melampaui batas tentang yang diminta dan cara meminta. 119. sesuai dengan kebesaran Allah dsan kesucian-Nya. Al-A’rof (117-122)                                        117. Dan ahli-ahli sihir itu serta merta meniarapkan diri dengan bersujud[554]. Dan kami wahyukan kepada Musa: "Lemparkanlah tongkatmu!".

(Ketentuan) yang demikian itu adalah Karena Sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. 17. walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukai(nya). (ingatlah). Yunus (81-82)                             81. ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku bersama kamu. kelak akan Aku jatuhkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. dan barangsiapa menentang Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah akan menampakkan ketidak benarannya" Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang-yang membuat kerusakan. Itulah yang sihir. Dan Allah akan mengokohkan yang benar dengan ketetapan-Nya. 13. Maka teguhkan (pendirian) orangorang yang Telah beriman". Maka Sesungguhnya Allah amat keras siksaan-Nya. 16.                          12. Maka setelah mereka lemparkan. Maka penggallah kepala mereka dan pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka[599]. 82. Ibrahim (15-17) . Musa berkata: "Apa yang kamu lakukan itu. [599] Maksudnya: ujung jari disini ialah anggota tangan dan kaki.

Dan mereka memohon kemenangan (atas musuh-musuh mereka) dan binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala. 18. Diminumnnya air nanah itu dan hampir dia tidak bisa menelannya dan datanglah (bahaya) maut kepadanya dari segenap penjuru. Ibrahim (42-52)                                                           . tetapi dia tidak juga mati.                                15. Di hadapannya ada Jahannam dan dia akan diberi minuman dengan air nanah. dan dihadapannya masih ada azab yang berat. 16. 17.

Dan berikanlah peringatan kepada manusia terhadap hari (yang pada waktu itu) datang azab kepada mereka. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata (mereka) terbelalak. sedang mata mereka tidak berkedip-kedip dan hati mereka kosong. 44. bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. (kepada mereka dikatakan): . Dan janganlah sekali-kali kamu (Muhammad) mengira. beri tangguhlah kami (kembalikanlah kami ke dunia) walaupun dalam waktu yang sedikit. Maka berkatalah orang-orang yang zalim: "Ya Tuhan kami. niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti rasul-rasul". 43. Mereka datang bergegas-gegas memenuhi panggilan dengan mangangkat kepalanya.                                                                                          42.

Sesungguhnya Allah Maha Perkasa. 50. dan Telah nyata bagimu bagaimana kami Telah berbuat terhadap mereka dan Telah kami berikan kepadamu beberapa perumpamaan". lagi mempunyai pembalasan. dan supaya mereka diberi peringatan dengan-Nya. 18. 17. 52. 49. 48. ."Bukankah kamu Telah bersumpah dahulu (di dunia) bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa? 45. Al-Hijr (16-18)                       16. dan meraka semuanya (di padang Mahsyar) berkumpul menghadap ke hadirat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. dan supaya mereka mengetahui bahwasanya dia adalah Tuhan yang Maha Esa dan agar orangorang yang berakal mengambil pelajaran. tetapi mereka itu tidak menyadari bahwa makar (rencana jahat)mereka itu digagalkan oleh Allah SWT. Dan kamu akan melihat orang-orang yang berdosa pada hari itu diikat bersama-sama dengan belenggu. 51. Sesungguhnya Allah Maha cepat hisab-Nya. Dan Sesungguhnya mereka Telah membuat makar yang besar[791] padahal di sisi Allah-lah (balasan) makar mereka itu. 47. (Al Quran) Ini adalah penjelasan yang Sempurna bagi manusia. 19. Dan Sesungguhnya kami Telah menciptakan gugusan bintang-bintang (di langit) dan kami Telah menghiasi langit itu bagi orang-orang yang memandang (nya). Dan kami menjaganya dari tiap-tiap syaitan yang terkutuk. dan Sesungguhnya makar mereka itu (amat besar) sehingga gunung-gunung dapat lenyap karenanya. [791] Maksudnya: orang-orang kafir itu membuat rencana jahat untuk mematahkan kebenaran Islam dan mereka berusaha menegakkan kebathilan. (yaitu) pada hari (ketika) bumi diganti dengan bumi yang lain dan (demikian pula) langit. Dan kamu Telah berdiam di tempat-tempat kediaman orang-orang yang menganiaya diri mereka sendiri. Agar Allah memberi pembalasan kepada tiap-tiap orang terhadap apa yang ia usahakan. Pakaian mereka adalah dari pelangkin (ter) dan muka mereka ditutup oleh api neraka. 46. Kecuali syaitan yang mencuri-curi (berita) yang dapat didengar (dari malaikat) lalu dia dikejar oleh semburan api yang terang. Karena itu janganlah sekali-kali kamu mengira Allah akan menyalahi janji-Nya kepada rasul-raaul-Nya.

20. 70. kami angkut mereka di daratan dan di lautan[862]. Maka apakah kamu merasa aman (dari hukuman Tuhan) yang menjungkir balikkan sebagian daratan bersama kamu atau dia meniupkan (angin keras yang membawa) batu-batu kecil? dan kamu tidak akan mendapat seorang pelindungpun bagi kamu. dan kamu tidak akan mendapat seorang penolongpun dalam hal Ini terhadap (siksaan) kami. Dan Sesungguhnya Telah kami muliakan anak-anak Adam. Al-Isra (68-72)                                                                                         68. lalu dia meniupkan atas kamu angin taupan dan ditenggelamkan-Nya kamu disebabkan kekafiranmu. 69. kami beri mereka rezki dari yang . Atau apakah kamu merasa aman dari dikembalikan-Nya kamu ke laut sekali lagi.

niscaya di akhirat (nanti) ia akan lebih buta (pula) dan lebih tersesat dari jalan (yang benar). 111. Katakanlah: "Serulah Allah atau Serulah Ar-Rahman. [862] Maksudnya: Allah memudahkan bagi anak Adam pengangkutanpengangkutan di daratan dan di lautan untuk memperoleh penghidupan. [870] maksudnya janganlah membaca ayat Al Quran dalam shalat terlalu keras atau terlalu perlahan tetapi cukuplah sekedar dapat didengar oleh ma'mum. Dan Katakanlah: "Segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaan-Nya dan dia bukan pula hina yang memerlukan penolong dan agungkanlah dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. (Ingatlah) suatu hari (yang di hari itu) kami panggil tiap umat dengan pemimpinnya. dan barangsiapa yang diberikan Kitab amalannya di tangan kanannya Maka mereka Ini akan membaca kitabnya itu. 71. Al-Isra (110-111)                                                 110. Dan barangsiapa yang buta (hatinya) di dunia ini. 22. dan mereka tidak dianiaya sedikitpun. 21.baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang Sempurna atas kebanyakan makhluk yang Telah kami ciptakan. dengan nama yang mana saja kamu seru. 72. dia mempunyai Al asmaaul husna (nama-nama yang terbaik) dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam shalatmu dan janganlah pula merendahkannya[870] dan carilah jalan tengah di antara kedua itu". Thaha (69)         .

" 24. niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. dari mana saja ia datang". Al-Mukminun (97-98)               97.           69. Maka apakah kamu mengira. 23. dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami? . Dan Katakanlah: "Ya Tuhanku Aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan. Dan lemparkanlah apa yang ada ditangan kananmu. Dan Aku berlindung (pula) kepada Engkau Ya Tuhanku. "Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir (belaka). dan tidak akan menang tukang sihir itu. 98. Al-Mukminun (115-118)                                                   115. dari kedatangan mereka kepadaku. bahwa Sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main (saja).

Maka Sesungguhnya perhitungannya di sisi Tuhannya. padahal tidak ada suatu dalilpun baginya tentang itu. raja yang Sebenarnya. 2. ." 25. 117. tidak ada Tuhan selain Dia. 6. Ash-Shoffat (1-10)                                                           1. 5.116. Demi (rombongan) yang ber shaf-shaf dengan sebenar-benarnya[1272]]. Dan demi (rombongan) yang membacakan pelajaran. 9. 118. 8. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Esa. Sesungguhnya kami Telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan. Untuk mengusir mereka dan bagi mereka siksaan yang kekal. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung. Tuhan (yang mempunyai) 'Arsy yang mulia. dan Engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik. Dan barangsiapa menyembah Tuhan yang lain di samping Allah. 7. Maka Maha Tinggi Allah. Dan demi (rombongan) yang melarang dengan sebenar-benarnya (dari perbuatan-perbuatan maksiat). Syaitan syaitan itu tidak dapat mendengar-dengarkan (pembicaraan) para malaikat dan mereka dilempari dari segala penjuru. 4. yaitu bintang-bintang. Tuhan langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya dan Tuhan tempat-tempat terbit matahari. Dan Telah memeliharanya (sebenar-benarnya) dari setiap syaitan yang sangat durhaka. Dan Katakanlah: "Ya Tuhanku berilah ampun dan berilah rahmat. 3.

Seperti mendidihnya air yang amat panas. Peganglah dia Kemudian seretlah dia ke tengah-tengah neraka. [1272] yang dimaksud dengan rombongan yang bershaf-shaf ialah para malaikat atau makhluk lain seperti burung-burung. . 26.10. Sesungguhnya Ini adalah azab yang dahulu selalu kamu meraguragukannya. 49. Sesungguhnya pohon zaqqum itu[1378]. 47. 50. Ad-Dukhan (43-56)                                                                                  43. Kemudian tuangkanlah di atas kepalanya siksaan (dari) air yang amat panas. Makanan orang yang banyak berdosa. 48. 44. Rasakanlah. 46. Sesungguhnya kamu orang yang Perkasa lagi mulia[1379]. Akan tetapi barangsiapa (di antara mereka) yang mencuri-curi (pembicaraan). 45. Maka ia dikejar oleh suluh api yang cemerlang. (Ia) sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut.

dan Allah memelihara mereka dari azab neraka.51. Mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya kecuali mati di dunia. [1379] Ucapan Ini merupakan ejekan baginya. khawatir kehabisan atau khawatir sakit. 56. Maka tatkala mereka menghadiri pembacaan (nya) lalu mereka berkata: "Diamlah kamu (untuk mendengarkannya)". . 53. 54. Dan (Ingatlah) ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al Quran. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman. 52. (yaitu) di dalam taman-taman dan mata-air-mata-air. dan kami berikan kepada mereka bidadari. [1378] Zaqqum adalah jenis pohon yang tumbuh di neraka. 55. Di dalamnya mereka meminta segala macam buah-buahan dengan aman (dari segala kekhawatiran)[1380]. [1380] Maksudnya. 27. Mereka memakai sutera yang halus dan sutera yang tebal. (duduk) berhadap-hadapan. Al-Ahqof (29-32)                                                                             29. Demikianlah.

Hai jama'ah jin dan manusia. 28. jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi. 31. Maka lintasilah.ketika pembacaan Telah selesai mereka kembali kepada kaumnya (untuk) memberi peringatan. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? 35. Hai kaum kami. (jin dan manusia) dilepaskan nyala api dan cairan tembaga Maka kamu tidak dapat menyelamatkan diri (dari padanya). 30. [1390] Maksudnya: dosa-dosa terhadap Allah. 34. 32. kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. 36. Dan orang yang tidak menerima (seruan) orang yang menyeru kepada Allah Maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Kepada kamu. Mereka berkata: "Hai kaum kami. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? 29. niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu[1390] dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Ar-Rohman (33-36)                                       33. Sesungguhnya kami Telah mendengarkan Kitab (Al Quran) yang Telah diturunkan sesudah Musa yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Al-Hasyr (21-24)         . terimalah (seruan) orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepada-Nya. mereka itu dalam kesesatan yang nyata".

yang Mengadakan. yang membentuk Rupa. Dia-lah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. 30. yang Maha Perkasa. 24. dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir. yang Maha Memelihara. dan dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata. yang memiliki segala Keagungan.                                                                      21. 22. yang Maha suci. raja. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. yang Mengaruniakan Keamanan. Al-Jin (1-10)           . yang mempunyai asmaaul Husna. Dialah Allah yang Menciptakan. Kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran Ini kepada sebuah gunung. 23. bertasbih kepadanya apa yang di langit dan bumi. yang Maha Kuasa. yang Maha Sejahtera. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia.

. (yang) memberi petunjuk kapada jalan yang benar.                                                                                                         1. Dan bahwasanya: orang yang kurang akal daripada kami selalu mengatakan (Perkataan) yang melampaui batas terhadap Allah[1522]. 3. Dan Sesungguhnya kami mengira. lalu kami beriman kepadanya. Katakanlah (hai Muhammad): "Telah diwahyukan kepadamu bahwasanya: Telah mendengarkan sekumpulan jin (akan Al Quran). 4. dia tidak beristeri dan tidak (pula) beranak. lalu mereka berkata: Sesungguhnya kami Telah mendengarkan Al Quran yang menakjubkan. Dan bahwasanya Maha Tinggi kebesaran Tuhan kami. 5. 2. dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seseorangpun dengan Tuhan kami. bahwa manusia dan jin sekali-kali tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah.

Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang Aku sembah. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Dan Sesungguhnya kami tidak mengetahui (dengan adanya penjagaan itu) apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang yang di bumi ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan bagi mereka. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. 4. Dan Aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. 7. Maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang Kuat dan panahpanah api. Al-Ikhlash (1-4) ." 32. ialah mengatakan bahwa Allah mempunyai isteri dan anak. Dan Sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengar-dengarkan (berita-beritanya). 6. Untukmu agamamu. [1522] dimaksud dengan perkataan yang melampaui batas. 8. 10. ialah waktu sesudah nabi Muhammad s.a. [1524] yang dimaksud dengan sekarang. Dan Sesungguhnya mereka (jin) menyangka sebagaimana persangkaan kamu (orang-orang kafir Mekah). Dan Sesungguhnya kami Telah mencoba mengetahui (rahasia) langit. Maka mereka minta perlindungan kepada jin yang mereka anggap Kuasa di tempat itu. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan[1523] kepada beberapa laki-laki di antara jin. 5. Katakanlah: "Hai orang-orang kafir. tetapi sekarang[1524] barangsiapa yang (mencoba) mendengar-dengarkan (seperti itu) tentu akan menjumpai panah api yang mengintai (untuk membakarnya). Al-Kafirun (1-6)                                 1. Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang Aku sembah. 3. bahwa Allah sekali-kali tidak akan membangkitkan seorang (rasul)pun. [1523] ada di antara orang-orang Arab bila mereka melintasi tempat yang sunyi. 31. 9.w.6. 2. diutus menjadi rasul. agamaku. dan untukkulah.

Katakanlah: "Dia-lah Allah. Dan dari kejahatan malam apabila Telah gelap gulita. An-Nas (1-6)                           1. 4. . 34. yang Maha Esa. Sembahan manusia." 33. Dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki. Raja manusia. 2. 4.                   1. Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia. 2. Dari kejahatan makhluk-Nya. 3. Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul[1609]. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan." [1609] Biasanya tukang-tukang sihir dalam melakukan sihirnya membikin buhul-buhul dari tali lalu membacakan jampi-jampi dengan menghembushembuskan nafasnya ke buhul tersebut. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. 3. 5. Katakanlah: "Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Al-Falaq (1-5)                             1. 3. 2. Katakanlah: "Aku berlidung kepada Tuhan (yang memelihara dan menguasai) manusia.

Bismillaahi arqiika wallaahu yasyfiika min kulli daa’ iy yu’dziika. Tirmidzi dan Nasa’i dalam As-Sunan Al-Kubra) 37. wa anta taj’ ‘alul hazna idzaa syi’ ta sahla. (3X) Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setiap syaitan dan binatang beracun dan setiap pandangan mata yang berbahaya. 39.4. Allaahumma robban naasi adzhibil ba’sa isyfi wa antasy syaafii. 35. Allaahumma la sahla illa maa ja ‘altahu sahla. (HR. A’uudzu bikallimaatil laahit taammaati min syarri maa kholaq. (HR. wa min syarri kulli dzii ‘ain. (HR. jin 6. (3X) Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala kejahatan yang telah Dia ciptakan. la syifaa’ aillaa syifaa’ uka syifaa’ al laa yughoodiru saqoma. (3X) Ya Allah. Yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia. Dari (golongan) jin dan manusia. (HR. semoga Allah menyembuhkanmu. Muslim). serta dari kedatangan mereka kepadaku. A’uudzu bikallimaatil laahit taammaati min ghodhobihi wa ‘iqoobihi wa min syarri ‘ibaadihi wa min hamazatisy syayaa thiini wa an yahdhuruun. Allahu yasyfiik. Abu Dawud) 38. aku meruqyahmu. Penguasa seluruh manusia hilangkanlah penyakit. 5. wa min syarri haasidin idzaa hasad. Dan Engkaulah Yang menyembuhkan. dan Allahlah yang menyembuhkanmu dari segala penyakit yang mengganggumu dan dari setiap orang pendengki ketika dengki dan dari kejahatan setiap orang yang punya ‘ain (pandangan mata yang berbahaya). (HR. (3X) Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari murka-Nya dan siksa-Nya dan dari kejahatan hamba-hamba-Nya dan dari bisikan-bisikan syaitan. dari (golongan) dan manusia. Muslim) 36. A’uudzu bikallimaatil laahit taammaati min kulli syaithooniw wa haammah. wa min kulli ‘ainil laammah. sembuhkanlah. (3X) . (3X) Dengan Nama Allah. Bukhori) 40. tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan dari-Mu kesembuhan tanpa meninggalkan rasa sakit. Dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi.

wa ‘an yamiinii wa ‘an syimaalii wa min fauqii. dan dari kejahatan fitnah malam dan siang. wa ‘a’uudzubi ‘adzomatika an ughtaala min tahtii. keluargaku. dari kejahatan makhluk-Nya yang Dia ciptakan. dan dari kejahatan yang keluar dari bumi ataupun yang turun ke sana. 42. Bismillaah. bismillaah. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang tidak akan dilampaui oleh siapapun yang baik ataupun yang jahat. wa ahlii. Ya Tuhan kami. Allaahumma inni as’alukal ‘aafiyata fiid dunyaa wal aakhiroh. (HR. Ibnu Hiban) 41. dan Dia jadikan. Abu Dawud). (HR. 44. . dan Engkau mampu menjadikan gunung batu jika Engkau berkehendak menjadikan lembah subur. Dia buat. sisi kanan kiriku. Ya Allah tutuplah auratku dan amankanlah dari rasa takutku. (7X) Dengan Nama Allah (3x) aku berlindung dengan keperkasaan Allah dan kekuasaan-Nya dari kejahatan yang aku hadapi dan aku hindari. wafil aakhiroti hasanataw waqinaa ‘adzaaban naar.Ya Allah. dan dari kejahatan setiap pendatang yang tiba. Ya Allah aku memohon kepada-Mu ampunan dan kesentosaan dalam agamaku. duniaku. Allaahummah fadznii min baini yadayya wa min holfii. dari atasku dan aku berlindung dengan keagungan-Mu terperosok dari bawahku. min syarri maa kholaqo wadzaro’a wa baro’. wamin kholfii. Muslim dan Ibnu Majah) 43. wa min syarri maa dzaro’a fil ardhi wa min syarri maa yakhruju minha wa min syarri fitanil laili wan nahaari wa min syarri thowaariqil laili wan nahaari illa thooriqoo yathruqu bikhoiriy yaa rohmaan. wa maalii. A’uudzu bikalimaatillaahit taammaatil latii la yujaawizuhunna barruw walaa faajir. aku memohon kepada-Mu kesentosaan di dunia dan akhirat. Ahmad). Ya Allah. bismillah. wa min syarri maa yanzilu minas samaa ‘i wa min syarri maa ya’ ruju fiiha. (HR. berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka. ‘a’uudzubi ‘izzatillaahi wa qudrotihii min syarri maa ajidu waa uhaadzir. kecuali pendatang yang tiba dengan membawa kebaikan. belakangku. dan dari kejahatan yang turun dari langit ataupun yang naik ke sana. Allaahummas tur ‘aurootii wamir rou’aatii. wahai Dzat Yang Maha Kasih-sayang. allaahumma inni as’alukal ‘afwa wal ‘aafiyata fii diinii wa dunyaa. (HR. Robbanaa aatinaa fid dunyaa hasanah. hartaku. Ya Allah jagalah aku dari depanku. tidak ada kemudahan kecuali yang telah Engkau mudahkan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful