RUQYAH

PENDAHULUAN Saudara dan Saudariku hafidhokumulloh (semoga Allah menjaga kita semua), buku mungil ini pelengkap kaset ini amatlah penting bagi para pengguna kaset (ruqyah) ini untuk mempermudah merujuk dan mengetahui arti ayat-ayat dan doa-doa yang ada di dalamnya. Berikut petunjuk penggunaan bacaan/kaset ruqyah ini dengan cara yang benar. Tiga Tahapan Ruqyah Syar’iyyah: Pertama: Persiapan Ruqyah / penggunaan kaset Sebelum meruqyah baik untuk diri sendiri atau orang lain bagi yang sudah positif terganggu atau yang ingin mendeteksi ada gangguan atau tidak, hendaklah memperhatikan ha-hal berikut ini: 1. Mempersiapkan suasana yang benar. Keluarkanlah gambar-gambar yang ada di rumah yang akan dipakai untuk mengobati agar para malaikat (rahmat) berkenan memasukinya. 2. Mengeluarkan dan membakar penangkal atau jimat yang ada pada penderita. 3. Membersihkan tempat dari lagu-lagu dan alat musik. 4. Membersihkan tempat dari pelanggaran syariat, seperti orang lelaki yang memakai emas atau wanita yang tidak menutup aurat. 5. Jika meruqyah orang lain, berikut hal-hal yang harus diperhatikan: a. Memberi pelajaran tentang aqidah kepada penderita dan keluarganya, hingga menghapuskan ketergantungan hati mereka kepada selain Allah. b. Menjelaskan bahwa cara pengobatan yang Anda lakukan tidak sama dengan cara yang ditempuh oleh para tukang sihir dan dukun, kemudian menjelaskan bahwa di dalam Al-Qur’an terdapat obat penawar dan rahmat. c. Mendiagnosis keadaan dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada penderita untuk mengecek gejalanya, misalnya: i. Apakah melihat sejumlah binatang dalam mimpi? ii. Apakah bermimpi melihat binatang yang mengejar? iii. Apakah bermimpi dengan mimpi yang menakutkan? iv. Apakah bermimpi seolah-olah akan jatuh dari tempat yang tinggi? v. Apakah bermimpi seolah-olah berjalan di jalan yang seram? d. Dianjurkan berwudhu sebelum memulai pengobatan baik untuk orang yang hendak diruqyah ataupun orang yang bersama Anda ketika itu. e. Jika wanita, harus menutup auratnya secara sempurna. f. Seorang laki-laki tidak boleh mengobati wanita kecuali disertai salah seorang muhrimnya. g. Harus tetap menjaga batasan antara laki-laki dan perempuan, seperti tidak boleh memegang langsung. h. Berdoalah kepada Allah, semoga Allah menolong dan membantu untuk mengeluarkan jin tersebut.

Kedua: Saat Meruqyah dan Penanganan Saat Terjadi Reaksi: Jika persiapan-persiapan ruqyah sudah selesai maka lanjutkanlah untuk meruqyah baik diri sendiri atau orang lain. Untuk diri sendiri dan ruqyah lanjutan dengarkanlah kaset ruqyah dengan khusyu’. Anda bisa memakai tape besar atau head phone dengan tiduran atau duduk dan sebaiknya ada yang menemani Anda. Jika meruqyah orang lain, sebaiknya orang tersebut berbaring atau duduk dan perdengarkanlah bacaan/kaset ruqyah dengan seksama. Bila terjadi teriakan atau gemetaran atau tangisan atau dada sesak dan lain-lain, tetaplah bertawakkal kepada Allah serta perbanyak dzikir: Hasbunallah Jika jin yang ada di dalam tubuh berbicara suruhlah ia segera keluar, jika bandel tanyakan apa agamanya. Jika menjawab Islam tunjukkan bahwa perbuatan dia itu zhalim dan harus segera bertaubat kepada Allah. Jika ia masih kafir ajaklah masuk Islam. Bila menolak, bacakanlah ayat-ayat azab bagi orang yang ingkar kepada Allah. Seperti ayat 56 Surat An-Nisa:

                       
56. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Apabila jin nasrani, maka bacakan!

                                                                 

                                                                           
72. Sesungguhnya Telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah ialah Al masih putera Maryam", padahal Al masih (sendiri) berkata: "Hai Bani Israil, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu". Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, Maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolongpun. 73. Sesungguhnya kafirlah orang0orang yang mengatakan: "Bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga", padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang Esa. jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir diantara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. 74. Maka Mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampun kepada-Nya ?. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 75. Al masih putera Maryam itu hanyalah seorang Rasul yang Sesungguhnya Telah berlalu sebelumnya beberapa rasul, dan ibunya seorang yang sangat benar, keduaduanya biasa memakan makanan[433]. perhatikan bagaimana kami menjelaskan kepada mereka (ahli Kitab) tanda-tanda kekuasaan (Kami), Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka berpaling (dari memperhatikan ayat-ayat kami itu). 76. Katakanlah: "Mengapa kamu menyembah selain daripada Allah, sesuatu yang tidak dapat memberi mudharat kepadamu dan tidak (pula) memberi manfaat?" dan Allah-lah yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. [433] maksudnya ialah: bahwa Isa a.s. dan ibunya adalah manusia, yang memerlukan apa yang diperlukan manusia, seperti makan, minum dan sebagainya.

{ QS. Al-Maidah : 72-76 }

Al-Falaq dan An-Nas:                                81. Hatihatilah terhadap tipu daya syetan. Setelah sholat subuh dan maghrib membaca dzikir pagi dan sore. ruqyah tidak hebat. Membaca Bismillaahirrahmaanirrahiim setiap memulai sesuatu. Menjaga shalat lima waktu dengan berjamaah. Sesungguhnya Allah akan menampakkan ketidak benarannya" Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orangyang membuat kerusakan. 3. jalan belakang seperti buang air besar atau kentut. hilang rasa sakit yang telah lama diderita. musik dan tayangan maksiat. dua ayat akhir Al-Baqarah. Yunus : 81-82} Tanda-tanda Keluarnya Jin Jin keluar ditandai dengan hilangnya reaksi dan gangguan yang selama ini muncul. wah kamu waliyullah dan sebagainya. Sebelum tidur berwudhu dan membaca ayat kursi. Ketiga: Pasca ruqyah (Amalan sunnah sebagai perisai diri): 1. melalui kencing dan bisa juga melalui pori-pori kulit. 6. 2. atau gejala lainnya. walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukai(nya). ‘Hebat sekali kamu. seperti mulut dengan muntah-muntah atau hembusan lewat hidung atau mulut. dan kumpulkan kedua telapak tangan lalu dekatkan ke mulut sambil baca surat AlIkhlash. surat Al-Ikhlas. Al-Falaq. ‘Wah. 5. 4. Tidak mendengar lagu. kita hanya menjalankan terapi yang dibolehkan dalam syariat. {QS.’ Akhirnya meninggalkan terapi yang syar’i dan kembali ke terapi yang syirik. Apabila jin masih belum mau keluar lakukan berulang-ulang sampai terapi selesai. Dan Allah akan mengokohkan yang benar dengan ketetapan-Nya. Ketika belum berhasil syetan membisikkan. Biasanya si Sakit merasakan seperti ada yang keluar dari tubuhnya. Maka setelah mereka lemparkan. . Tidak memasang gambar-gambar yang bernyawa di rumah tempat tinggalnya.Jika jinnya mengaku jin sihir (suruhan) bacakan ayat-ayat sihir seperti surat Yunus ayat: 81-82. Itulah yang sihir. Sedang jalan keluarnya bisa melalui mana saja. Musa berkata: "Apa yang kamu lakukan itu. Kita itu tidak ada apa-apanya. An-Nas kemudian usapkanlah ke seluruh badan yang terjangkau sebanyak 3X. 82.’ Hati-hatilah. Dan ketika berhasil syetan akan membisikkan. jika Allah memudahkan maka tidak ada yang bisa menyulitkan dan sebaliknya.

kami menjadikan Engkau di leher-leher mereka dan kami berlindung kepadaMu dari kejahatan mereka. (HR. Dan doadoa yang lain. DOA-DOA RUQYAH Yaa hayyu yaa qoyyuum. 3. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah Penyayang[1]. lagi Maha . masuk dan keluar masjid. doa memasuki tempat baru. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Al-Fatihah (1-7)                                                1. Segala puji[2] bagi Allah. Membaca doa-doa yang disunahkan seperti doa masuk dan keluar rumah. 1. birohmatika astaghiits Wahai Yang Maha Hidup. dengan rahmat-Mu aku mohon pertolongan Allaahumma innaa naj’ aluka fii nukhuurihim wa na’udzubika min syuruu rihim Ya Allah. Abu Dawud). 2.7. Tuhan semesta alam[3]. wahai Yang Menegakkan segala urusan makhluq. masuk dan keluar WC.

alam hewan. [4] Maalik (yang menguasai) dengan memanjangkan mim. Karena berkeyakinan bahwa Allah mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadapnya. 2. sedang Ar Rahiim (Maha Penyayang) memberi pengertian bahwa Allah senantiasa bersifat rahmah yang menyebabkan dia selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada makhluk-Nya. [3] Rabb (Tuhan) berarti: Tuhan yang ditaati yang Memiliki. Al-Baqarah (1-5) . seperti rabbul bait (tuan rumah). bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat. Allah ialah nama zat yang Maha suci. dapat pula dibaca dengan Malik (dengan memendekkan mim). [7] Nasta'iin (minta pertolongan). benda-benda mati dan sebagainya. Allah Pencipta semua alamalam itu. artinya: Raja. 5.4. minum. [5] Yaumiddin (hari Pembalasan): hari yang diwaktu itu masing-masing manusia menerima pembalasan amalannya yang baik maupun yang buruk. 'Alamiin (semesta alam): semua yang diciptakan Tuhan yang terdiri dari berbagai jenis dan macam. [6] Na'budu diambil dari kata 'ibaadat: kepatuhan dan ketundukkan yang ditimbulkan oleh perasaan terhadap kebesaran Allah. sebagai Tuhan yang disembah. Tunjukilah[8] kami jalan yang lurus. [9] yang dimaksud dengan mereka yang dimurkai dan mereka yang sesat ialah semua golongan yang menyimpang dari ajaran Islam. yaumuljazaa' dan sebagainya.ia berarti: pemilik. tapi makhluk yang membutuhkan-Nya. tetapi juga memberi taufik. 7. terambil dari kata isti'aanah: mengharapkan bantuan untuk dapat menyelesaikan suatu pekerjaan yang tidak sanggup dikerjakan dengan tenaga sendiri. dari kata hidayaat: memberi petunjuk ke suatu jalan yang benar. dan Hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan[7]. yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya. Maka memuji Allah berrati: menyanjung-Nya Karena perbuatannya yang baik. memuji orang adalah Karena perbuatannya yang baik yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri. Yang menguasai[4] di hari Pembalasan[5]. Ar Rahmaan (Maha Pemurah): salah satu nama Allah yang memberi pengertian bahwa Allah melimpahkan karuniaNya kepada makhluk-Nya. Lafal Rabb tidak dapat dipakai selain untuk Tuhan. (yaitu) jalan orang-orang yang Telah Engkau beri nikmat kepada mereka.[9] [1] Maksudnya: saya memulai membaca al-Fatihah Ini dengan menyebut nama Allah. [2] Alhamdu (segala puji). 6. yaumulhisaab. yang tidak membutuhkan makhluk-Nya. kecuali kalau ada sambungannya. Yaumiddin disebut juga yaumulqiyaamah. hendaknya dimulai dengan menyebut asma Allah. mendidik dan Memelihara. setiap pekerjaan yang baik. Hanya Engkaulah yang kami sembah[6]. [8] Ihdina (tunjukilah kami). lain halnya dengan syukur yang berarti: mengakui keutamaan seseorang terhadap nikmat yang diberikannya. seperti makan. kita menghadapkan segala puji bagi Allah ialah Karena Allah sumber dari segala kebaikan yang patut dipuji. alam tumbuhtumbuhan. menyembelih hewan dan sebagainya. yang dimaksud dengan ayat Ini bukan sekedar memberi hidayah saja. seperti: alam manusia.

petunjuk bagi mereka yang bertaqwa[12]. Alif laam miim shaad dan sebagainya. 5. . dan ada pula yang menafsirkannya. diantara ahli-ahli tafsir ada yang menyerahkan pengertiannya kepada Allah Karena dipandang termasuk ayat-ayat mutasyaabihaat.w. 2. (yaitu) mereka yang beriman[13] kepada yang ghaib[14]. 4. Maka cobalah mereka buat semacam Al Quran itu. yang mendirikan shalat[15].a. [13] Iman ialah kepercayaan yang teguh yang disertai dengan ketundukan dan penyerahan jiwa. dan ada pula yang berpendapat bahwa huruf-huruf abjad itu gunanya untuk menarik perhatian para Pendengar supaya memperhatikan Al Quran itu. Kitab[11] (Al Quran) Ini tidak ada keraguan padanya. serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat[18]. Dan mereka yang beriman kepada Kitab (Al Quran) yang Telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang Telah diturunkan sebelummu[17]. dan merekalah orang-orang yang beruntung[19]. tanda-tanda adanya iman ialah mengerjakan apa yang dikehendaki oleh iman itu. dan menafkahkan sebahagian rezki[16] yang kami anugerahkan kepada mereka. Alif laam raa. 3. Alif laam miin[10]. dan menjauhi segala larangan-larangan-Nya. [11] Tuhan menamakan Al Quran dengan Al Kitab yang di sini berarti yang ditulis. golongan yang menafsirkannya ada yang memandangnya sebagai nama surat. kalau mereka tidak percaya bahwa Al Quran diturunkan dari Allah dan Hanya buatan Muhammad s.                                                  1. dan untuk mengisyaratkan bahwa Al Quran itu diturunkan dari Allah dalam bahasa Arab yang tersusun dari huruf-huruf abjad. Mereka Itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka. tidak cukup diartikan dengan takut saja. [12] takwa yaitu memelihara diri dari siksaan Allah dengan mengikuti segala perintah-perintah-Nya. semata-mata. [10] ialah huruf-huruf abjad yang terletak pada permulaan sebagian dari surat-surat Al Quran seperti: Alif laam miim. sebagai isyarat bahwa Al Quran diperintahkan untuk ditulis.

mendirikan shalat ialah menunaikannya dengan teratur. yakin akan adanya kehidupan akhirat ialah benarbenar percaya akan adanya kehidupan sesudah dunia berakhir. Allah menurunkan Kitab kepada Rasul ialah dengan memberikan wahyu kepada Jibril a. [15] Shalat menurut bahasa 'Arab: doa. kaum kerabat. seperti orang-orang fakir. [19] ialah orang-orang yang mendapat apa-apa yang dimohonkannya kepada Allah sesudah mengusahakannya. hari akhirat dan sebagainya. lalu Jibril menyampaikannya kepada rasul. dengan melangkapi syarat-syarat. menurut istilah syara' ialah ibadat yang sudah dikenal. Zabur. anak-anak yatim dan lain-lain. yang dikerjakan untuk membuktikan pengabdian dan kerendahan diri kepada Allah. Injil dan Shuhuf-Shuhuf yang tersebut dalam Al Quran yang diturunkan kepada para rasul. ialah memberikan sebagian dari harta yang Telah direzkikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang disyari'atkan oleh agama memberinya. yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam. malaikat-malaikat.s.a. [17] Kitab-kitab yang Telah diturunkan sebelum Muhammad s. Al-Baqarah (102)                                                      . kehidupan akhirat ialah kehidupan sesudah dunia berakhir. mengi'tikadkan adanya sesuatu yang maujud yang tidak dapat ditangkap oleh pancaindera. [18] Yakin ialah kepercayaan yang Kuat dengan tidak dicampuri keraguan sedikitpun. baik yang lahir ataupun yang batin. rukun-rukun dan adab-adabnya.w. percaya kepada yang ghjaib yaitu. 3. Karena ada dalil yang menunjukkan kepada adanya. seperti: adanya Allah. memperhatikan apa yang dibaca dan sebagainya. seperti khusu'. orang-orang miskin.[14] yang ghaib ialah yang tak dapat ditangkap oleh pancaindera. menafkahkan sebagian rezki. ialah kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al Quran seperti: Taurat. akhirat lawan dunia.. [16] Rezki: segala yang dapat diambil manfaatnya.

Hanya syaitan-syaitan lah yang kafir (mengerjakan sihir). sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorangpun sebelum mengatakan: "Sesungguhnya kami Hanya cobaan (bagimu). [77] syaitan-syaitan itu menyebarkan berita-berita bohong. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu. bahwa nabi Sulaiman menyimpan lembaran-lembaran sihir (Ibnu Katsir). Dan mereka mengikuti apa[76] yang dibaca oleh syaitan-syaitan[77] pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir). [78] para Mufassirin berlainan pendapat tentang yang dimaksud dengan 2 orang malaikat itu. Al-Baqarah (103)               . tiadalah baginya keuntungan di akhirat. 4. kecuali dengan izin Allah. dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir. mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan isterinya[79]. sebab itu janganlah kamu kafir". [79] Berbacam-macam sihir yang dikerjakan orang Yahudi. dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat. dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorangpun. ada yang berpendapat. sampai kepada sihir untuk mencerai-beraikan masyarakat seperti mencerai-beraikan suami isteri. Sesungguhnya mereka Telah meyakini bahwa barangsiapa yang menukarnya (Kitab Allah) dengan sihir itu. mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat[78] di negeri Babil yaitu Harut dan Marut. [76] Maksudnya: kitab-kitab sihir. Demi.                                     102. padahal Sulaiman tidak kafir (Tidak mengerjakan sihir). kalau mereka Mengetahui. mereka betul-betul malaikat dan ada pula yang berpendapat orang yang dipandang saleh seperti malaikat dan ada pula yang berpendapat dua orang jahat yang pura-pura saleh seperti malaikat.

Al-Baqarah (255-257)                    . Al-Baqarah (163-164)                                                           163. lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan. bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia. 164. kalau mereka Mengetahui. silih bergantinya malam dan siang. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. (niscaya mereka akan mendapat pahala). dan Sesungguhnya pahala dari sisi Allah adalah lebih baik. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa. sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan. 6. tidak ada Tuhan melainkan dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. 5. dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air.103. dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi.

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam). tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apaapa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. dan Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. 256. tidak mengantuk dan tidak tidur. tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya). Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Sesungguhnya Telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi[161] Allah meliputi langit dan bumi.                                                                                                  255. dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. . Allah. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah.

7. Allah pelindung orang-orang yang beriman.Maka Sesungguhnya ia Telah berpegang kepada buhul tali yang amat Kuat yang tidak akan putus. mereka itu adalah penghuni neraka. mereka kekal di dalamnya. [161] Kursi dalam ayat Ini oleh sebagian Mufassirin diartikan dengan ilmu Allah dan ada pula yang mengartikan dengan kekuasaan-Nya. 257. dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman).t.w. dan orang-orang yang kafir. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. yang mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan (kekafiran). Al-Baqarah (285-286)                                                                                         . [162] Thaghut ialah syaitan dan apa saja yang disembah selain dari Allah s. pelindung-pelindungnya ialah syaitan.

dan mereka mengatakan: "Kami dengar dan kami taat. (mereka berdoa): "Ya Tuhan kami. kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. Maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. dan rahmatilah kami. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. beri ma'aflah Kami." (mereka berdoa): "Ampunilah kami Ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat kembali. ampunilah Kami. demikian pula orang-orang yang beriman. Rasul Telah beriman kepada Al Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Ya Tuhan kami.285. janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. malaikat-malaikat-Nya. janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. semuanya beriman kepada Allah. Ali-Imran (1-10)                                                                                   . Ya Tuhan kami." 286. Engkaulah penolong kami." 8. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. (mereka mengatakan): "Kami tidak membeda-bedakan antara seseorangpun (dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya".

Itulah pokok-pokok isi Al . Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat. 2. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendakiNya. yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sebelum (Al Quran). 5. Allah. tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai balasan (siksa). menjadi petunjuk bagi manusia. Dia menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepadamu dengan Sebenarnya. yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluk-Nya[181]. dan dia menurunkan Al Furqaan[182]. 3. 7. 6. Dia-lah yang menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepada kamu. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada satupun yang tersembunyi di bumi dan tidak (pula) di langit. 4. membenarkan Kitab yang Telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. tak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. Alif laam miim. di antara (isi) nya ada ayat-ayat yang muhkamaat[183].                                                                                         1.

9.qur'an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyaabihaat[184]." dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal. atau ayat-ayat yang pengertiannya Hanya Allah yang mengetahui seperti ayatayat yang berhubungan dengan yang ghaib-ghaib misalnya ayat-ayat yang mengenai hari kiamat. 10. semuanya itu dari sisi Tuhan kami. [181] Maksudnya: Allah mengatur langit dan bumi serta seisinya. [182] Al Furqaan ialah Kitab yang membedakan antara yang benar dan yang salah. dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau. 8. (mereka berdoa): "Ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk (menerima pembalasan pada) hari yang tak ada keraguan padanya". janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. Sesungguhnya orang-orang yang kafir. Karena Sesungguhnya Engkau-lah Maha pemberi (karunia)". sedikitpun tidak dapat menolak (siksa) Allah dari mereka. "Ya Tuhan kami. Ali-Imran (18-19)                                             . surga. harta benda dan anak-anak mereka. Maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyaabihaat daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari ta'wilnya. [183] Ayat yang muhkamaat ialah ayat-ayat yang terang dan tegas Maksudnya. padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah. dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat. dan mereka itu adalah bahan bakar api neraka. [184] termasuk dalam pengertian ayat-ayat mutasyaabihaat: ayat-ayat yang mengandung beberapa pengertian dan tidak dapat ditentukan arti mana yang dimaksud kecuali sesudah diselidiki secara mendalam. 9. dapat dipahami dengan mudah. neraka dan lain-lain.

Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati. yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. [188] ayat Ini untuk menjelaskan martabat orang-orang berilmu. para malaikat dan orangorang yang berilmu[188] (juga menyatakan yang demikian itu). Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan dia (yang berhak disembah). . Karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup[191]. 27.     18. [189] maksudnya ialah kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al Quran. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ali-Imran (26-27)                                                     26. Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. Katakanlah: "Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan. yang menegakkan keadilan. barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah Maka Sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya. dan Engkau beri rezki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab (batas)". 10. tiada berselisih orang-orang yang Telah diberi Al Kitab[189] kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka. di tangan Engkaulah segala kebajikan. 19. tak ada Tuhan melainkan dia (yang berhak disembah).

11. kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. 12. kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami.[191] sebagian Mufassirin memberi misal untuk ayat Ini dengan mengeluarkan anak ayam dari telur. Al-Maidah (33-34)                                                      33. hanyalah . An-Nisa (56)                       56. setiap kali kulit mereka hangus. supaya mereka merasakan azab. dan dapat juga diartikan bahwa pergiliran kekuasaan diantara bangsa-bangsa dan timbul tenggelamnya sesuatu umat adalah menurut hukum Allah. Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. dan telur dari ayam.

mereka dibunuh atau disalib. dan kalau melakukan lagi Maka dipotong tangan kiri dan kaki kanan. Maka Ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Tuhan semesta alam. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang Telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa. atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik[414]. sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut . lalu dia bersemayam di atas 'Arsy[548]. bulan dan bintang-bintang (masingmasing) tunduk kepada perintah-Nya. dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. Al-A’rof (54-56)                                                                54. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas[549]. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia. [414] maksudnya ialah: memotong tangan kanan dan kaki kiri. Ingatlah. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Kecuali orang-orang yang Taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka. 34. menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). 55. Maha Suci Allah. 13. 56. dan (diciptakan-Nya pula) matahari.

(Tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Maka mereka kalah di tempat itu dan jadilah mereka orang-orang yang hina. Al-Anfal (12-13)                 . 15. 119. Dan kami wahyukan kepada Musa: "Lemparkanlah tongkatmu!". "(yaitu) Tuhan Musa dan Harun". Maka sekonyong-konyong tongkat itu menelan apa yang mereka sulapkan. Mereka berkata: "Kami beriman kepada Tuhan semesta Alam. Karena itu nyatalah yang benar dan batallah yang selalu mereka kerjakan. [554] mereka terus bersujud kepada Allah Karena meyakini kebenaran seruan nabi Musa a. 118. 120. 121. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. [548] bersemayam di atas 'Arsy ialah satu sifat Allah yang wajib kita imani.s. Al-A’rof (117-122)                                        117. 122. 14. Dan ahli-ahli sihir itu serta merta meniarapkan diri dengan bersujud[554]. sesuai dengan kebesaran Allah dsan kesucian-Nya. [549] Maksudnya: melampaui batas tentang yang diminta dan cara meminta. dan bukan ia ahli sihir sebagai yang mereka duga semula.

                          12. Itulah yang sihir. Dan Allah akan mengokohkan yang benar dengan ketetapan-Nya. Maka penggallah kepala mereka dan pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka[599]. (ingatlah). kelak akan Aku jatuhkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. [599] Maksudnya: ujung jari disini ialah anggota tangan dan kaki. ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku bersama kamu. 13. 82. Maka Sesungguhnya Allah amat keras siksaan-Nya. 17. Sesungguhnya Allah akan menampakkan ketidak benarannya" Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang-yang membuat kerusakan. Yunus (81-82)                             81. (Ketentuan) yang demikian itu adalah Karena Sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Musa berkata: "Apa yang kamu lakukan itu. Maka teguhkan (pendirian) orangorang yang Telah beriman". Ibrahim (15-17) . walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukai(nya). 16. dan barangsiapa menentang Allah dan Rasul-Nya. Maka setelah mereka lemparkan.

Diminumnnya air nanah itu dan hampir dia tidak bisa menelannya dan datanglah (bahaya) maut kepadanya dari segenap penjuru. 18. tetapi dia tidak juga mati. 16. 17. Ibrahim (42-52)                                                           .                                15. Dan mereka memohon kemenangan (atas musuh-musuh mereka) dan binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala. Di hadapannya ada Jahannam dan dia akan diberi minuman dengan air nanah. dan dihadapannya masih ada azab yang berat.

Maka berkatalah orang-orang yang zalim: "Ya Tuhan kami. 43.                                                                                          42. (kepada mereka dikatakan): . 44. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata (mereka) terbelalak. niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti rasul-rasul". beri tangguhlah kami (kembalikanlah kami ke dunia) walaupun dalam waktu yang sedikit. Dan janganlah sekali-kali kamu (Muhammad) mengira. Dan berikanlah peringatan kepada manusia terhadap hari (yang pada waktu itu) datang azab kepada mereka. bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Mereka datang bergegas-gegas memenuhi panggilan dengan mangangkat kepalanya. sedang mata mereka tidak berkedip-kedip dan hati mereka kosong.

Al-Hijr (16-18)                       16. 19. 50. Dan kamu akan melihat orang-orang yang berdosa pada hari itu diikat bersama-sama dengan belenggu. Dan Sesungguhnya mereka Telah membuat makar yang besar[791] padahal di sisi Allah-lah (balasan) makar mereka itu. 17. (Al Quran) Ini adalah penjelasan yang Sempurna bagi manusia. 18. [791] Maksudnya: orang-orang kafir itu membuat rencana jahat untuk mematahkan kebenaran Islam dan mereka berusaha menegakkan kebathilan. 46. . Dan Sesungguhnya kami Telah menciptakan gugusan bintang-bintang (di langit) dan kami Telah menghiasi langit itu bagi orang-orang yang memandang (nya). 48. 51. 52. Kecuali syaitan yang mencuri-curi (berita) yang dapat didengar (dari malaikat) lalu dia dikejar oleh semburan api yang terang. dan supaya mereka mengetahui bahwasanya dia adalah Tuhan yang Maha Esa dan agar orangorang yang berakal mengambil pelajaran. Dan kamu Telah berdiam di tempat-tempat kediaman orang-orang yang menganiaya diri mereka sendiri. Dan kami menjaganya dari tiap-tiap syaitan yang terkutuk. 49. lagi mempunyai pembalasan. (yaitu) pada hari (ketika) bumi diganti dengan bumi yang lain dan (demikian pula) langit. dan supaya mereka diberi peringatan dengan-Nya. dan Telah nyata bagimu bagaimana kami Telah berbuat terhadap mereka dan Telah kami berikan kepadamu beberapa perumpamaan". Sesungguhnya Allah Maha cepat hisab-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa. Agar Allah memberi pembalasan kepada tiap-tiap orang terhadap apa yang ia usahakan. tetapi mereka itu tidak menyadari bahwa makar (rencana jahat)mereka itu digagalkan oleh Allah SWT. dan meraka semuanya (di padang Mahsyar) berkumpul menghadap ke hadirat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Pakaian mereka adalah dari pelangkin (ter) dan muka mereka ditutup oleh api neraka. dan Sesungguhnya makar mereka itu (amat besar) sehingga gunung-gunung dapat lenyap karenanya."Bukankah kamu Telah bersumpah dahulu (di dunia) bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa? 45. Karena itu janganlah sekali-kali kamu mengira Allah akan menyalahi janji-Nya kepada rasul-raaul-Nya. 47.

Al-Isra (68-72)                                                                                         68. 69. dan kamu tidak akan mendapat seorang penolongpun dalam hal Ini terhadap (siksaan) kami. Maka apakah kamu merasa aman (dari hukuman Tuhan) yang menjungkir balikkan sebagian daratan bersama kamu atau dia meniupkan (angin keras yang membawa) batu-batu kecil? dan kamu tidak akan mendapat seorang pelindungpun bagi kamu.20. Atau apakah kamu merasa aman dari dikembalikan-Nya kamu ke laut sekali lagi. kami beri mereka rezki dari yang . kami angkut mereka di daratan dan di lautan[862]. 70. lalu dia meniupkan atas kamu angin taupan dan ditenggelamkan-Nya kamu disebabkan kekafiranmu. Dan Sesungguhnya Telah kami muliakan anak-anak Adam.

Katakanlah: "Serulah Allah atau Serulah Ar-Rahman. [862] Maksudnya: Allah memudahkan bagi anak Adam pengangkutanpengangkutan di daratan dan di lautan untuk memperoleh penghidupan. Dan barangsiapa yang buta (hatinya) di dunia ini. dengan nama yang mana saja kamu seru. Dan Katakanlah: "Segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaan-Nya dan dia bukan pula hina yang memerlukan penolong dan agungkanlah dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. (Ingatlah) suatu hari (yang di hari itu) kami panggil tiap umat dengan pemimpinnya. 22. 21. dan barangsiapa yang diberikan Kitab amalannya di tangan kanannya Maka mereka Ini akan membaca kitabnya itu. 71. 111. Thaha (69)         . [870] maksudnya janganlah membaca ayat Al Quran dalam shalat terlalu keras atau terlalu perlahan tetapi cukuplah sekedar dapat didengar oleh ma'mum. Al-Isra (110-111)                                                 110. dan mereka tidak dianiaya sedikitpun. niscaya di akhirat (nanti) ia akan lebih buta (pula) dan lebih tersesat dari jalan (yang benar). 72. dia mempunyai Al asmaaul husna (nama-nama yang terbaik) dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam shalatmu dan janganlah pula merendahkannya[870] dan carilah jalan tengah di antara kedua itu".baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang Sempurna atas kebanyakan makhluk yang Telah kami ciptakan.

Maka apakah kamu mengira. dan tidak akan menang tukang sihir itu. 23. Dan Katakanlah: "Ya Tuhanku Aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan.           69. dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami? . bahwa Sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main (saja). Al-Mukminun (97-98)               97. dari kedatangan mereka kepadaku. Dan lemparkanlah apa yang ada ditangan kananmu. niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. "Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir (belaka). Al-Mukminun (115-118)                                                   115. dari mana saja ia datang". Dan Aku berlindung (pula) kepada Engkau Ya Tuhanku. 98." 24.

3. Maka Maha Tinggi Allah.116. tidak ada Tuhan selain Dia. Syaitan syaitan itu tidak dapat mendengar-dengarkan (pembicaraan) para malaikat dan mereka dilempari dari segala penjuru. 4. Sesungguhnya kami Telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan. 2. Untuk mengusir mereka dan bagi mereka siksaan yang kekal. yaitu bintang-bintang. padahal tidak ada suatu dalilpun baginya tentang itu. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Esa. raja yang Sebenarnya. Dan Katakanlah: "Ya Tuhanku berilah ampun dan berilah rahmat. 9. 7. Tuhan (yang mempunyai) 'Arsy yang mulia. Maka Sesungguhnya perhitungannya di sisi Tuhannya. dan Engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik. 117. . 6. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung. Tuhan langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya dan Tuhan tempat-tempat terbit matahari. 8. 118. Dan barangsiapa menyembah Tuhan yang lain di samping Allah. Ash-Shoffat (1-10)                                                           1. Dan demi (rombongan) yang membacakan pelajaran. Dan Telah memeliharanya (sebenar-benarnya) dari setiap syaitan yang sangat durhaka. 5." 25. Dan demi (rombongan) yang melarang dengan sebenar-benarnya (dari perbuatan-perbuatan maksiat). Demi (rombongan) yang ber shaf-shaf dengan sebenar-benarnya[1272]].

Rasakanlah. 50. 44. Ad-Dukhan (43-56)                                                                                  43. Kemudian tuangkanlah di atas kepalanya siksaan (dari) air yang amat panas.10. 47. Maka ia dikejar oleh suluh api yang cemerlang. Sesungguhnya kamu orang yang Perkasa lagi mulia[1379]. 26. Sesungguhnya Ini adalah azab yang dahulu selalu kamu meraguragukannya. (Ia) sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut. Akan tetapi barangsiapa (di antara mereka) yang mencuri-curi (pembicaraan). 48. . [1272] yang dimaksud dengan rombongan yang bershaf-shaf ialah para malaikat atau makhluk lain seperti burung-burung. 49. Peganglah dia Kemudian seretlah dia ke tengah-tengah neraka. Sesungguhnya pohon zaqqum itu[1378]. Makanan orang yang banyak berdosa. Seperti mendidihnya air yang amat panas. 45. 46.

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman. Mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya kecuali mati di dunia. Mereka memakai sutera yang halus dan sutera yang tebal. (duduk) berhadap-hadapan. . khawatir kehabisan atau khawatir sakit. 56. 53. Maka tatkala mereka menghadiri pembacaan (nya) lalu mereka berkata: "Diamlah kamu (untuk mendengarkannya)". 54. 27. [1378] Zaqqum adalah jenis pohon yang tumbuh di neraka. dan Allah memelihara mereka dari azab neraka. 52. Di dalamnya mereka meminta segala macam buah-buahan dengan aman (dari segala kekhawatiran)[1380]. 55. dan kami berikan kepada mereka bidadari.51. Dan (Ingatlah) ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al Quran. (yaitu) di dalam taman-taman dan mata-air-mata-air. [1380] Maksudnya. Demikianlah. Al-Ahqof (29-32)                                                                             29. [1379] Ucapan Ini merupakan ejekan baginya.

(jin dan manusia) dilepaskan nyala api dan cairan tembaga Maka kamu tidak dapat menyelamatkan diri (dari padanya). Ar-Rohman (33-36)                                       33. Dan orang yang tidak menerima (seruan) orang yang menyeru kepada Allah Maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. 31. 36. jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi.ketika pembacaan Telah selesai mereka kembali kepada kaumnya (untuk) memberi peringatan. mereka itu dalam kesesatan yang nyata". 34. 30. Hai jama'ah jin dan manusia. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? 29. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? 35. 32. Mereka berkata: "Hai kaum kami. Kepada kamu. terimalah (seruan) orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepada-Nya. kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. 28. Sesungguhnya kami Telah mendengarkan Kitab (Al Quran) yang Telah diturunkan sesudah Musa yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Hai kaum kami. niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu[1390] dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. [1390] Maksudnya: dosa-dosa terhadap Allah. Al-Hasyr (21-24)         . Maka lintasilah.

pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. yang memiliki segala Keagungan. yang mempunyai asmaaul Husna. yang membentuk Rupa. 30. yang Maha Perkasa. 23. bertasbih kepadanya apa yang di langit dan bumi. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia. 24.                                                                      21. 22. Dia-lah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. yang Mengaruniakan Keamanan. raja. yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata. Kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran Ini kepada sebuah gunung. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia. yang Maha Memelihara. Al-Jin (1-10)           . yang Maha Sejahtera. yang Maha Kuasa. yang Mengadakan. dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir. yang Maha suci. Dialah Allah yang Menciptakan. dan dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

lalu kami beriman kepadanya. Dan Sesungguhnya kami mengira. Katakanlah (hai Muhammad): "Telah diwahyukan kepadamu bahwasanya: Telah mendengarkan sekumpulan jin (akan Al Quran). Dan bahwasanya: orang yang kurang akal daripada kami selalu mengatakan (Perkataan) yang melampaui batas terhadap Allah[1522]. 5. (yang) memberi petunjuk kapada jalan yang benar. dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seseorangpun dengan Tuhan kami.                                                                                                         1. bahwa manusia dan jin sekali-kali tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah. 4. Dan bahwasanya Maha Tinggi kebesaran Tuhan kami. dia tidak beristeri dan tidak (pula) beranak. 3. lalu mereka berkata: Sesungguhnya kami Telah mendengarkan Al Quran yang menakjubkan. . 2.

ialah waktu sesudah nabi Muhammad s.a. diutus menjadi rasul. [1522] dimaksud dengan perkataan yang melampaui batas. Dan Aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan[1523] kepada beberapa laki-laki di antara jin. 5. 2. 31. 8. 3. 6. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. agamaku. 4. Dan Sesungguhnya kami Telah mencoba mengetahui (rahasia) langit. Dan Sesungguhnya kami tidak mengetahui (dengan adanya penjagaan itu) apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang yang di bumi ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan bagi mereka. Dan Sesungguhnya mereka (jin) menyangka sebagaimana persangkaan kamu (orang-orang kafir Mekah). Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang Aku sembah. ialah mengatakan bahwa Allah mempunyai isteri dan anak. bahwa Allah sekali-kali tidak akan membangkitkan seorang (rasul)pun. dan untukkulah. Al-Ikhlash (1-4) ." 32. [1523] ada di antara orang-orang Arab bila mereka melintasi tempat yang sunyi. tetapi sekarang[1524] barangsiapa yang (mencoba) mendengar-dengarkan (seperti itu) tentu akan menjumpai panah api yang mengintai (untuk membakarnya). Dan Sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengar-dengarkan (berita-beritanya). Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Al-Kafirun (1-6)                                 1. 9. 7. Maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang Kuat dan panahpanah api. Maka mereka minta perlindungan kepada jin yang mereka anggap Kuasa di tempat itu. [1524] yang dimaksud dengan sekarang. Katakanlah: "Hai orang-orang kafir. Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang Aku sembah. 10.w.6. Untukmu agamamu.

Dari kejahatan makhluk-Nya. 3." [1609] Biasanya tukang-tukang sihir dalam melakukan sihirnya membikin buhul-buhul dari tali lalu membacakan jampi-jampi dengan menghembushembuskan nafasnya ke buhul tersebut. 3. Katakanlah: "Dia-lah Allah. An-Nas (1-6)                           1. Al-Falaq (1-5)                             1. 2.                   1. yang Maha Esa. 2. Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia. Raja manusia. Katakanlah: "Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. 4. Katakanlah: "Aku berlidung kepada Tuhan (yang memelihara dan menguasai) manusia. 4. Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul[1609]. Dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki. . 3. 2. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan. 34. Dan dari kejahatan malam apabila Telah gelap gulita. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Sembahan manusia." 33. 5.

Allaahumma robban naasi adzhibil ba’sa isyfi wa antasy syaafii. 35. (3X) . 39. (HR. Penguasa seluruh manusia hilangkanlah penyakit. 5. tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan dari-Mu kesembuhan tanpa meninggalkan rasa sakit. (3X) Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari murka-Nya dan siksa-Nya dan dari kejahatan hamba-hamba-Nya dan dari bisikan-bisikan syaitan. A’uudzu bikallimaatil laahit taammaati min kulli syaithooniw wa haammah. A’uudzu bikallimaatil laahit taammaati min ghodhobihi wa ‘iqoobihi wa min syarri ‘ibaadihi wa min hamazatisy syayaa thiini wa an yahdhuruun. la syifaa’ aillaa syifaa’ uka syifaa’ al laa yughoodiru saqoma. semoga Allah menyembuhkanmu. Dan Engkaulah Yang menyembuhkan. jin 6. Allaahumma la sahla illa maa ja ‘altahu sahla. wa min syarri haasidin idzaa hasad. (HR. (HR. (3X) Ya Allah. aku meruqyahmu. A’uudzu bikallimaatil laahit taammaati min syarri maa kholaq. (3X) Dengan Nama Allah. dan Allahlah yang menyembuhkanmu dari segala penyakit yang mengganggumu dan dari setiap orang pendengki ketika dengki dan dari kejahatan setiap orang yang punya ‘ain (pandangan mata yang berbahaya). (3X) Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setiap syaitan dan binatang beracun dan setiap pandangan mata yang berbahaya. wa min syarri kulli dzii ‘ain. Bismillaahi arqiika wallaahu yasyfiika min kulli daa’ iy yu’dziika. Muslim) 36. Abu Dawud) 38. Yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia. Allahu yasyfiik. (3X) Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala kejahatan yang telah Dia ciptakan. Bukhori) 40. Tirmidzi dan Nasa’i dalam As-Sunan Al-Kubra) 37. dari (golongan) dan manusia.4. (HR. wa min kulli ‘ainil laammah. sembuhkanlah. wa anta taj’ ‘alul hazna idzaa syi’ ta sahla. Muslim). (HR. serta dari kedatangan mereka kepadaku. Dari (golongan) jin dan manusia. Dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi.

42. Ahmad). wahai Dzat Yang Maha Kasih-sayang. bismillah. wa maalii. dan dari kejahatan fitnah malam dan siang. Dia buat. keluargaku. wamin kholfii. bismillaah. A’uudzu bikalimaatillaahit taammaatil latii la yujaawizuhunna barruw walaa faajir. hartaku. aku memohon kepada-Mu kesentosaan di dunia dan akhirat. (7X) Dengan Nama Allah (3x) aku berlindung dengan keperkasaan Allah dan kekuasaan-Nya dari kejahatan yang aku hadapi dan aku hindari. wa min syarri maa dzaro’a fil ardhi wa min syarri maa yakhruju minha wa min syarri fitanil laili wan nahaari wa min syarri thowaariqil laili wan nahaari illa thooriqoo yathruqu bikhoiriy yaa rohmaan. (HR. allaahumma inni as’alukal ‘afwa wal ‘aafiyata fii diinii wa dunyaa. ‘a’uudzubi ‘izzatillaahi wa qudrotihii min syarri maa ajidu waa uhaadzir.Ya Allah. min syarri maa kholaqo wadzaro’a wa baro’. Allaahummas tur ‘aurootii wamir rou’aatii. wafil aakhiroti hasanataw waqinaa ‘adzaaban naar. . Bismillaah. dari kejahatan makhluk-Nya yang Dia ciptakan. belakangku. Allaahummah fadznii min baini yadayya wa min holfii. dan dari kejahatan yang turun dari langit ataupun yang naik ke sana. Muslim dan Ibnu Majah) 43. Ya Tuhan kami. duniaku. Abu Dawud). dan dari kejahatan setiap pendatang yang tiba. kecuali pendatang yang tiba dengan membawa kebaikan. (HR. wa min syarri maa yanzilu minas samaa ‘i wa min syarri maa ya’ ruju fiiha. dari atasku dan aku berlindung dengan keagungan-Mu terperosok dari bawahku. wa ‘a’uudzubi ‘adzomatika an ughtaala min tahtii. (HR. Ya Allah. Robbanaa aatinaa fid dunyaa hasanah. tidak ada kemudahan kecuali yang telah Engkau mudahkan. Ibnu Hiban) 41. sisi kanan kiriku. Ya Allah tutuplah auratku dan amankanlah dari rasa takutku. berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka. Allaahumma inni as’alukal ‘aafiyata fiid dunyaa wal aakhiroh. Ya Allah jagalah aku dari depanku. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang tidak akan dilampaui oleh siapapun yang baik ataupun yang jahat. dan Engkau mampu menjadikan gunung batu jika Engkau berkehendak menjadikan lembah subur. wa ahlii. dan Dia jadikan. 44. (HR. Ya Allah aku memohon kepada-Mu ampunan dan kesentosaan dalam agamaku. dan dari kejahatan yang keluar dari bumi ataupun yang turun ke sana. wa ‘an yamiinii wa ‘an syimaalii wa min fauqii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful