RUQYAH

PENDAHULUAN Saudara dan Saudariku hafidhokumulloh (semoga Allah menjaga kita semua), buku mungil ini pelengkap kaset ini amatlah penting bagi para pengguna kaset (ruqyah) ini untuk mempermudah merujuk dan mengetahui arti ayat-ayat dan doa-doa yang ada di dalamnya. Berikut petunjuk penggunaan bacaan/kaset ruqyah ini dengan cara yang benar. Tiga Tahapan Ruqyah Syar’iyyah: Pertama: Persiapan Ruqyah / penggunaan kaset Sebelum meruqyah baik untuk diri sendiri atau orang lain bagi yang sudah positif terganggu atau yang ingin mendeteksi ada gangguan atau tidak, hendaklah memperhatikan ha-hal berikut ini: 1. Mempersiapkan suasana yang benar. Keluarkanlah gambar-gambar yang ada di rumah yang akan dipakai untuk mengobati agar para malaikat (rahmat) berkenan memasukinya. 2. Mengeluarkan dan membakar penangkal atau jimat yang ada pada penderita. 3. Membersihkan tempat dari lagu-lagu dan alat musik. 4. Membersihkan tempat dari pelanggaran syariat, seperti orang lelaki yang memakai emas atau wanita yang tidak menutup aurat. 5. Jika meruqyah orang lain, berikut hal-hal yang harus diperhatikan: a. Memberi pelajaran tentang aqidah kepada penderita dan keluarganya, hingga menghapuskan ketergantungan hati mereka kepada selain Allah. b. Menjelaskan bahwa cara pengobatan yang Anda lakukan tidak sama dengan cara yang ditempuh oleh para tukang sihir dan dukun, kemudian menjelaskan bahwa di dalam Al-Qur’an terdapat obat penawar dan rahmat. c. Mendiagnosis keadaan dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada penderita untuk mengecek gejalanya, misalnya: i. Apakah melihat sejumlah binatang dalam mimpi? ii. Apakah bermimpi melihat binatang yang mengejar? iii. Apakah bermimpi dengan mimpi yang menakutkan? iv. Apakah bermimpi seolah-olah akan jatuh dari tempat yang tinggi? v. Apakah bermimpi seolah-olah berjalan di jalan yang seram? d. Dianjurkan berwudhu sebelum memulai pengobatan baik untuk orang yang hendak diruqyah ataupun orang yang bersama Anda ketika itu. e. Jika wanita, harus menutup auratnya secara sempurna. f. Seorang laki-laki tidak boleh mengobati wanita kecuali disertai salah seorang muhrimnya. g. Harus tetap menjaga batasan antara laki-laki dan perempuan, seperti tidak boleh memegang langsung. h. Berdoalah kepada Allah, semoga Allah menolong dan membantu untuk mengeluarkan jin tersebut.

Kedua: Saat Meruqyah dan Penanganan Saat Terjadi Reaksi: Jika persiapan-persiapan ruqyah sudah selesai maka lanjutkanlah untuk meruqyah baik diri sendiri atau orang lain. Untuk diri sendiri dan ruqyah lanjutan dengarkanlah kaset ruqyah dengan khusyu’. Anda bisa memakai tape besar atau head phone dengan tiduran atau duduk dan sebaiknya ada yang menemani Anda. Jika meruqyah orang lain, sebaiknya orang tersebut berbaring atau duduk dan perdengarkanlah bacaan/kaset ruqyah dengan seksama. Bila terjadi teriakan atau gemetaran atau tangisan atau dada sesak dan lain-lain, tetaplah bertawakkal kepada Allah serta perbanyak dzikir: Hasbunallah Jika jin yang ada di dalam tubuh berbicara suruhlah ia segera keluar, jika bandel tanyakan apa agamanya. Jika menjawab Islam tunjukkan bahwa perbuatan dia itu zhalim dan harus segera bertaubat kepada Allah. Jika ia masih kafir ajaklah masuk Islam. Bila menolak, bacakanlah ayat-ayat azab bagi orang yang ingkar kepada Allah. Seperti ayat 56 Surat An-Nisa:

                       
56. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Apabila jin nasrani, maka bacakan!

                                                                 

                                                                           
72. Sesungguhnya Telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah ialah Al masih putera Maryam", padahal Al masih (sendiri) berkata: "Hai Bani Israil, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu". Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, Maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolongpun. 73. Sesungguhnya kafirlah orang0orang yang mengatakan: "Bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga", padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang Esa. jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir diantara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. 74. Maka Mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampun kepada-Nya ?. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 75. Al masih putera Maryam itu hanyalah seorang Rasul yang Sesungguhnya Telah berlalu sebelumnya beberapa rasul, dan ibunya seorang yang sangat benar, keduaduanya biasa memakan makanan[433]. perhatikan bagaimana kami menjelaskan kepada mereka (ahli Kitab) tanda-tanda kekuasaan (Kami), Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka berpaling (dari memperhatikan ayat-ayat kami itu). 76. Katakanlah: "Mengapa kamu menyembah selain daripada Allah, sesuatu yang tidak dapat memberi mudharat kepadamu dan tidak (pula) memberi manfaat?" dan Allah-lah yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. [433] maksudnya ialah: bahwa Isa a.s. dan ibunya adalah manusia, yang memerlukan apa yang diperlukan manusia, seperti makan, minum dan sebagainya.

{ QS. Al-Maidah : 72-76 }

Ketika belum berhasil syetan membisikkan. ‘Wah. Setelah sholat subuh dan maghrib membaca dzikir pagi dan sore. Yunus : 81-82} Tanda-tanda Keluarnya Jin Jin keluar ditandai dengan hilangnya reaksi dan gangguan yang selama ini muncul. walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukai(nya). Biasanya si Sakit merasakan seperti ada yang keluar dari tubuhnya. Sebelum tidur berwudhu dan membaca ayat kursi. musik dan tayangan maksiat. wah kamu waliyullah dan sebagainya. Musa berkata: "Apa yang kamu lakukan itu. dan kumpulkan kedua telapak tangan lalu dekatkan ke mulut sambil baca surat AlIkhlash. Apabila jin masih belum mau keluar lakukan berulang-ulang sampai terapi selesai. 2. Sedang jalan keluarnya bisa melalui mana saja. Sesungguhnya Allah akan menampakkan ketidak benarannya" Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orangyang membuat kerusakan. Itulah yang sihir. jika Allah memudahkan maka tidak ada yang bisa menyulitkan dan sebaliknya. Kita itu tidak ada apa-apanya. 82. {QS. . atau gejala lainnya. Hatihatilah terhadap tipu daya syetan. Menjaga shalat lima waktu dengan berjamaah. Tidak mendengar lagu. Membaca Bismillaahirrahmaanirrahiim setiap memulai sesuatu. seperti mulut dengan muntah-muntah atau hembusan lewat hidung atau mulut. 3. Tidak memasang gambar-gambar yang bernyawa di rumah tempat tinggalnya. Al-Falaq. 6. Dan Allah akan mengokohkan yang benar dengan ketetapan-Nya. Maka setelah mereka lemparkan. surat Al-Ikhlas. Al-Falaq dan An-Nas:                                81. ‘Hebat sekali kamu.’ Akhirnya meninggalkan terapi yang syar’i dan kembali ke terapi yang syirik. An-Nas kemudian usapkanlah ke seluruh badan yang terjangkau sebanyak 3X. dua ayat akhir Al-Baqarah.’ Hati-hatilah. 5. Ketiga: Pasca ruqyah (Amalan sunnah sebagai perisai diri): 1. Dan ketika berhasil syetan akan membisikkan.Jika jinnya mengaku jin sihir (suruhan) bacakan ayat-ayat sihir seperti surat Yunus ayat: 81-82. melalui kencing dan bisa juga melalui pori-pori kulit. kita hanya menjalankan terapi yang dibolehkan dalam syariat. hilang rasa sakit yang telah lama diderita. ruqyah tidak hebat. jalan belakang seperti buang air besar atau kentut. 4.

kami menjadikan Engkau di leher-leher mereka dan kami berlindung kepadaMu dari kejahatan mereka. lagi Maha . wahai Yang Menegakkan segala urusan makhluq. Abu Dawud). Dan doadoa yang lain. 1. 2. doa memasuki tempat baru. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah Penyayang[1]. Tuhan semesta alam[3]. masuk dan keluar masjid. Al-Fatihah (1-7)                                                1. Segala puji[2] bagi Allah. masuk dan keluar WC. 3. (HR. Membaca doa-doa yang disunahkan seperti doa masuk dan keluar rumah. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. dengan rahmat-Mu aku mohon pertolongan Allaahumma innaa naj’ aluka fii nukhuurihim wa na’udzubika min syuruu rihim Ya Allah. birohmatika astaghiits Wahai Yang Maha Hidup. DOA-DOA RUQYAH Yaa hayyu yaa qoyyuum.7.

yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya. [7] Nasta'iin (minta pertolongan). Ar Rahmaan (Maha Pemurah): salah satu nama Allah yang memberi pengertian bahwa Allah melimpahkan karuniaNya kepada makhluk-Nya. artinya: Raja. (yaitu) jalan orang-orang yang Telah Engkau beri nikmat kepada mereka. dari kata hidayaat: memberi petunjuk ke suatu jalan yang benar. kecuali kalau ada sambungannya. Hanya Engkaulah yang kami sembah[6]. seperti makan. [2] Alhamdu (segala puji).[9] [1] Maksudnya: saya memulai membaca al-Fatihah Ini dengan menyebut nama Allah. sebagai Tuhan yang disembah. seperti rabbul bait (tuan rumah).ia berarti: pemilik. 'Alamiin (semesta alam): semua yang diciptakan Tuhan yang terdiri dari berbagai jenis dan macam. Allah ialah nama zat yang Maha suci. hendaknya dimulai dengan menyebut asma Allah. [6] Na'budu diambil dari kata 'ibaadat: kepatuhan dan ketundukkan yang ditimbulkan oleh perasaan terhadap kebesaran Allah. menyembelih hewan dan sebagainya. Lafal Rabb tidak dapat dipakai selain untuk Tuhan. yaumulhisaab. alam hewan. 5. Tunjukilah[8] kami jalan yang lurus. bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat. [8] Ihdina (tunjukilah kami). yang tidak membutuhkan makhluk-Nya. 6. minum. yang dimaksud dengan ayat Ini bukan sekedar memberi hidayah saja. dan Hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan[7]. dapat pula dibaca dengan Malik (dengan memendekkan mim). tapi makhluk yang membutuhkan-Nya. Maka memuji Allah berrati: menyanjung-Nya Karena perbuatannya yang baik. [3] Rabb (Tuhan) berarti: Tuhan yang ditaati yang Memiliki. sedang Ar Rahiim (Maha Penyayang) memberi pengertian bahwa Allah senantiasa bersifat rahmah yang menyebabkan dia selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada makhluk-Nya. Yang menguasai[4] di hari Pembalasan[5]. kita menghadapkan segala puji bagi Allah ialah Karena Allah sumber dari segala kebaikan yang patut dipuji. Karena berkeyakinan bahwa Allah mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadapnya. 2. 7. terambil dari kata isti'aanah: mengharapkan bantuan untuk dapat menyelesaikan suatu pekerjaan yang tidak sanggup dikerjakan dengan tenaga sendiri. benda-benda mati dan sebagainya. [9] yang dimaksud dengan mereka yang dimurkai dan mereka yang sesat ialah semua golongan yang menyimpang dari ajaran Islam. Allah Pencipta semua alamalam itu. yaumuljazaa' dan sebagainya.4. Al-Baqarah (1-5) . mendidik dan Memelihara. [4] Maalik (yang menguasai) dengan memanjangkan mim. seperti: alam manusia. tetapi juga memberi taufik. alam tumbuhtumbuhan. memuji orang adalah Karena perbuatannya yang baik yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri. setiap pekerjaan yang baik. [5] Yaumiddin (hari Pembalasan): hari yang diwaktu itu masing-masing manusia menerima pembalasan amalannya yang baik maupun yang buruk. Yaumiddin disebut juga yaumulqiyaamah. lain halnya dengan syukur yang berarti: mengakui keutamaan seseorang terhadap nikmat yang diberikannya.

dan ada pula yang menafsirkannya. 5. dan menafkahkan sebahagian rezki[16] yang kami anugerahkan kepada mereka. kalau mereka tidak percaya bahwa Al Quran diturunkan dari Allah dan Hanya buatan Muhammad s. golongan yang menafsirkannya ada yang memandangnya sebagai nama surat. .                                                  1. [11] Tuhan menamakan Al Quran dengan Al Kitab yang di sini berarti yang ditulis. petunjuk bagi mereka yang bertaqwa[12]. semata-mata. yang mendirikan shalat[15]. dan ada pula yang berpendapat bahwa huruf-huruf abjad itu gunanya untuk menarik perhatian para Pendengar supaya memperhatikan Al Quran itu. Alif laam miim shaad dan sebagainya. Kitab[11] (Al Quran) Ini tidak ada keraguan padanya. [10] ialah huruf-huruf abjad yang terletak pada permulaan sebagian dari surat-surat Al Quran seperti: Alif laam miim.a. tanda-tanda adanya iman ialah mengerjakan apa yang dikehendaki oleh iman itu. [13] Iman ialah kepercayaan yang teguh yang disertai dengan ketundukan dan penyerahan jiwa. dan untuk mengisyaratkan bahwa Al Quran itu diturunkan dari Allah dalam bahasa Arab yang tersusun dari huruf-huruf abjad. Dan mereka yang beriman kepada Kitab (Al Quran) yang Telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang Telah diturunkan sebelummu[17]. tidak cukup diartikan dengan takut saja. [12] takwa yaitu memelihara diri dari siksaan Allah dengan mengikuti segala perintah-perintah-Nya. sebagai isyarat bahwa Al Quran diperintahkan untuk ditulis. serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat[18]. Maka cobalah mereka buat semacam Al Quran itu. (yaitu) mereka yang beriman[13] kepada yang ghaib[14]. Mereka Itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka. dan menjauhi segala larangan-larangan-Nya. 3. Alif laam miin[10]. Alif laam raa. 2. dan merekalah orang-orang yang beruntung[19]. 4.w. diantara ahli-ahli tafsir ada yang menyerahkan pengertiannya kepada Allah Karena dipandang termasuk ayat-ayat mutasyaabihaat.

[15] Shalat menurut bahasa 'Arab: doa. Zabur. kaum kerabat. yang dikerjakan untuk membuktikan pengabdian dan kerendahan diri kepada Allah. [16] Rezki: segala yang dapat diambil manfaatnya. percaya kepada yang ghjaib yaitu. yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam. menurut istilah syara' ialah ibadat yang sudah dikenal. 3. yakin akan adanya kehidupan akhirat ialah benarbenar percaya akan adanya kehidupan sesudah dunia berakhir.[14] yang ghaib ialah yang tak dapat ditangkap oleh pancaindera. baik yang lahir ataupun yang batin. anak-anak yatim dan lain-lain. Injil dan Shuhuf-Shuhuf yang tersebut dalam Al Quran yang diturunkan kepada para rasul. orang-orang miskin.a.. [19] ialah orang-orang yang mendapat apa-apa yang dimohonkannya kepada Allah sesudah mengusahakannya. Allah menurunkan Kitab kepada Rasul ialah dengan memberikan wahyu kepada Jibril a. dengan melangkapi syarat-syarat.w. seperti: adanya Allah. mengi'tikadkan adanya sesuatu yang maujud yang tidak dapat ditangkap oleh pancaindera. akhirat lawan dunia. mendirikan shalat ialah menunaikannya dengan teratur. ialah kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al Quran seperti: Taurat. memperhatikan apa yang dibaca dan sebagainya. ialah memberikan sebagian dari harta yang Telah direzkikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang disyari'atkan oleh agama memberinya. kehidupan akhirat ialah kehidupan sesudah dunia berakhir. [17] Kitab-kitab yang Telah diturunkan sebelum Muhammad s. menafkahkan sebagian rezki. Al-Baqarah (102)                                                      . rukun-rukun dan adab-adabnya. Karena ada dalil yang menunjukkan kepada adanya. hari akhirat dan sebagainya. malaikat-malaikat. seperti khusu'. seperti orang-orang fakir. [18] Yakin ialah kepercayaan yang Kuat dengan tidak dicampuri keraguan sedikitpun.s. lalu Jibril menyampaikannya kepada rasul.

4. sampai kepada sihir untuk mencerai-beraikan masyarakat seperti mencerai-beraikan suami isteri. sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorangpun sebelum mengatakan: "Sesungguhnya kami Hanya cobaan (bagimu). [77] syaitan-syaitan itu menyebarkan berita-berita bohong. ada yang berpendapat. [79] Berbacam-macam sihir yang dikerjakan orang Yahudi. [78] para Mufassirin berlainan pendapat tentang yang dimaksud dengan 2 orang malaikat itu. Demi. dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorangpun. bahwa nabi Sulaiman menyimpan lembaran-lembaran sihir (Ibnu Katsir). tiadalah baginya keuntungan di akhirat. [76] Maksudnya: kitab-kitab sihir. Hanya syaitan-syaitan lah yang kafir (mengerjakan sihir). kecuali dengan izin Allah. Al-Baqarah (103)               . sebab itu janganlah kamu kafir". Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu. Dan mereka mengikuti apa[76] yang dibaca oleh syaitan-syaitan[77] pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir). mereka betul-betul malaikat dan ada pula yang berpendapat orang yang dipandang saleh seperti malaikat dan ada pula yang berpendapat dua orang jahat yang pura-pura saleh seperti malaikat. kalau mereka Mengetahui.                                     102. dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir. dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Sesungguhnya mereka Telah meyakini bahwa barangsiapa yang menukarnya (Kitab Allah) dengan sihir itu. mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat[78] di negeri Babil yaitu Harut dan Marut. padahal Sulaiman tidak kafir (Tidak mengerjakan sihir). mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan isterinya[79].

dan Sesungguhnya pahala dari sisi Allah adalah lebih baik.103. 5. lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan. tidak ada Tuhan melainkan dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. 164. sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan. dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. silih bergantinya malam dan siang. bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia. dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. 6. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. kalau mereka Mengetahui. Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa. Al-Baqarah (255-257)                    . Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Al-Baqarah (163-164)                                                           163. (niscaya mereka akan mendapat pahala).

tidak mengantuk dan tidak tidur. dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Sesungguhnya Telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. 256. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah. dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Kursi[161] Allah meliputi langit dan bumi. Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam). . tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya). tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apaapa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. dan Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.                                                                                                  255. Allah.

dan orang-orang yang kafir. 257.t. 7. mereka itu adalah penghuni neraka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. Al-Baqarah (285-286)                                                                                         .Maka Sesungguhnya ia Telah berpegang kepada buhul tali yang amat Kuat yang tidak akan putus. [161] Kursi dalam ayat Ini oleh sebagian Mufassirin diartikan dengan ilmu Allah dan ada pula yang mengartikan dengan kekuasaan-Nya. dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman). Allah pelindung orang-orang yang beriman. mereka kekal di dalamnya. yang mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan (kekafiran).w. [162] Thaghut ialah syaitan dan apa saja yang disembah selain dari Allah s. pelindung-pelindungnya ialah syaitan.

kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. Engkaulah penolong kami. ampunilah Kami." 286. janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. dan mereka mengatakan: "Kami dengar dan kami taat." (mereka berdoa): "Ampunilah kami Ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat kembali. Ya Tuhan kami. demikian pula orang-orang yang beriman. janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah." 8. janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. dan rahmatilah kami. (mereka mengatakan): "Kami tidak membeda-bedakan antara seseorangpun (dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya". Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. beri ma'aflah Kami. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan kami. Maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Ya Tuhan kami. malaikat-malaikat-Nya.285. Rasul Telah beriman kepada Al Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. semuanya beriman kepada Allah. Ali-Imran (1-10)                                                                                   .

Itulah pokok-pokok isi Al . 4. Dia-lah yang menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepada kamu. dan dia menurunkan Al Furqaan[182]. dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai balasan (siksa). yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat. membenarkan Kitab yang Telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Sebelum (Al Quran). di antara (isi) nya ada ayat-ayat yang muhkamaat[183]. 5. menjadi petunjuk bagi manusia. 2. tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. 6. tak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. 3. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendakiNya. Allah. 7. yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluk-Nya[181].                                                                                         1. Alif laam miim. Dia menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepadamu dengan Sebenarnya. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada satupun yang tersembunyi di bumi dan tidak (pula) di langit.

Ali-Imran (18-19)                                             . [183] Ayat yang muhkamaat ialah ayat-ayat yang terang dan tegas Maksudnya. 9. surga. (mereka berdoa): "Ya Tuhan kami. sedikitpun tidak dapat menolak (siksa) Allah dari mereka. neraka dan lain-lain. dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau. 10. janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat. Sesungguhnya orang-orang yang kafir. Maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyaabihaat daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari ta'wilnya. [181] Maksudnya: Allah mengatur langit dan bumi serta seisinya. atau ayat-ayat yang pengertiannya Hanya Allah yang mengetahui seperti ayatayat yang berhubungan dengan yang ghaib-ghaib misalnya ayat-ayat yang mengenai hari kiamat. [182] Al Furqaan ialah Kitab yang membedakan antara yang benar dan yang salah. Sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk (menerima pembalasan pada) hari yang tak ada keraguan padanya". padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah." dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal. dapat dipahami dengan mudah. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. semuanya itu dari sisi Tuhan kami. harta benda dan anak-anak mereka.qur'an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyaabihaat[184]. 9. Karena Sesungguhnya Engkau-lah Maha pemberi (karunia)". "Ya Tuhan kami. dan mereka itu adalah bahan bakar api neraka. 8. adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan. [184] termasuk dalam pengertian ayat-ayat mutasyaabihaat: ayat-ayat yang mengandung beberapa pengertian dan tidak dapat ditentukan arti mana yang dimaksud kecuali sesudah diselidiki secara mendalam.

Ali-Imran (26-27)                                                     26. tak ada Tuhan melainkan dia (yang berhak disembah). Katakanlah: "Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan dia (yang berhak disembah). Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. 27. tiada berselisih orang-orang yang Telah diberi Al Kitab[189] kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka. 19. para malaikat dan orangorang yang berilmu[188] (juga menyatakan yang demikian itu). Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati. Karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. .     18. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah Maka Sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya. 10. yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup[191]. Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. dan Engkau beri rezki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab (batas)". yang menegakkan keadilan. [189] maksudnya ialah kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al Quran. Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. di tangan Engkaulah segala kebajikan. [188] ayat Ini untuk menjelaskan martabat orang-orang berilmu.

kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami. dan telur dari ayam. An-Nisa (56)                       56. 12. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. hanyalah . Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi. supaya mereka merasakan azab. kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. dan dapat juga diartikan bahwa pergiliran kekuasaan diantara bangsa-bangsa dan timbul tenggelamnya sesuatu umat adalah menurut hukum Allah. Al-Maidah (33-34)                                                      33. 11.[191] sebagian Mufassirin memberi misal untuk ayat Ini dengan mengeluarkan anak ayam dari telur. setiap kali kulit mereka hangus.

Kecuali orang-orang yang Taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka. menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia. 55. 34. lalu dia bersemayam di atas 'Arsy[548]. Maha Suci Allah. Tuhan semesta alam. atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya).mereka dibunuh atau disalib. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang Telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa. bulan dan bintang-bintang (masingmasing) tunduk kepada perintah-Nya. 56. dan kalau melakukan lagi Maka dipotong tangan kiri dan kaki kanan. Maka Ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. 13. dan (diciptakan-Nya pula) matahari. sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut . Ingatlah. [414] maksudnya ialah: memotong tangan kanan dan kaki kiri. Al-A’rof (54-56)                                                                54. atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik[414]. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas[549]. dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi.

118. sesuai dengan kebesaran Allah dsan kesucian-Nya. [549] Maksudnya: melampaui batas tentang yang diminta dan cara meminta. Karena itu nyatalah yang benar dan batallah yang selalu mereka kerjakan.s. Maka sekonyong-konyong tongkat itu menelan apa yang mereka sulapkan. Al-A’rof (117-122)                                        117. 14. [554] mereka terus bersujud kepada Allah Karena meyakini kebenaran seruan nabi Musa a. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. 122. Al-Anfal (12-13)                 . Dan ahli-ahli sihir itu serta merta meniarapkan diri dengan bersujud[554]. 120. [548] bersemayam di atas 'Arsy ialah satu sifat Allah yang wajib kita imani. "(yaitu) Tuhan Musa dan Harun".(Tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). 119. Dan kami wahyukan kepada Musa: "Lemparkanlah tongkatmu!". 15. Maka mereka kalah di tempat itu dan jadilah mereka orang-orang yang hina. dan bukan ia ahli sihir sebagai yang mereka duga semula. Mereka berkata: "Kami beriman kepada Tuhan semesta Alam. 121.

82. Dan Allah akan mengokohkan yang benar dengan ketetapan-Nya. (Ketentuan) yang demikian itu adalah Karena Sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Maka Sesungguhnya Allah amat keras siksaan-Nya. Itulah yang sihir. Maka penggallah kepala mereka dan pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka[599]. 16. Musa berkata: "Apa yang kamu lakukan itu. ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku bersama kamu. Ibrahim (15-17) . (ingatlah). Maka teguhkan (pendirian) orangorang yang Telah beriman". Sesungguhnya Allah akan menampakkan ketidak benarannya" Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang-yang membuat kerusakan. kelak akan Aku jatuhkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukai(nya).                          12. 13. dan barangsiapa menentang Allah dan Rasul-Nya. [599] Maksudnya: ujung jari disini ialah anggota tangan dan kaki. Yunus (81-82)                             81. 17. Maka setelah mereka lemparkan.

18. dan dihadapannya masih ada azab yang berat. Ibrahim (42-52)                                                           . Diminumnnya air nanah itu dan hampir dia tidak bisa menelannya dan datanglah (bahaya) maut kepadanya dari segenap penjuru.                                15. Di hadapannya ada Jahannam dan dia akan diberi minuman dengan air nanah. 16. Dan mereka memohon kemenangan (atas musuh-musuh mereka) dan binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala. 17. tetapi dia tidak juga mati.

Dan janganlah sekali-kali kamu (Muhammad) mengira. 44. niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti rasul-rasul".                                                                                          42. (kepada mereka dikatakan): . bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. sedang mata mereka tidak berkedip-kedip dan hati mereka kosong. beri tangguhlah kami (kembalikanlah kami ke dunia) walaupun dalam waktu yang sedikit. 43. Mereka datang bergegas-gegas memenuhi panggilan dengan mangangkat kepalanya. Dan berikanlah peringatan kepada manusia terhadap hari (yang pada waktu itu) datang azab kepada mereka. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata (mereka) terbelalak. Maka berkatalah orang-orang yang zalim: "Ya Tuhan kami.

. Dan kamu akan melihat orang-orang yang berdosa pada hari itu diikat bersama-sama dengan belenggu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa. dan Telah nyata bagimu bagaimana kami Telah berbuat terhadap mereka dan Telah kami berikan kepadamu beberapa perumpamaan"."Bukankah kamu Telah bersumpah dahulu (di dunia) bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa? 45. Sesungguhnya Allah Maha cepat hisab-Nya. Dan Sesungguhnya kami Telah menciptakan gugusan bintang-bintang (di langit) dan kami Telah menghiasi langit itu bagi orang-orang yang memandang (nya). Al-Hijr (16-18)                       16. lagi mempunyai pembalasan. dan supaya mereka diberi peringatan dengan-Nya. Pakaian mereka adalah dari pelangkin (ter) dan muka mereka ditutup oleh api neraka. dan supaya mereka mengetahui bahwasanya dia adalah Tuhan yang Maha Esa dan agar orangorang yang berakal mengambil pelajaran. 19. tetapi mereka itu tidak menyadari bahwa makar (rencana jahat)mereka itu digagalkan oleh Allah SWT. 51. dan Sesungguhnya makar mereka itu (amat besar) sehingga gunung-gunung dapat lenyap karenanya. 47. Dan kami menjaganya dari tiap-tiap syaitan yang terkutuk. dan meraka semuanya (di padang Mahsyar) berkumpul menghadap ke hadirat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. 48. 46. 50. Karena itu janganlah sekali-kali kamu mengira Allah akan menyalahi janji-Nya kepada rasul-raaul-Nya. Agar Allah memberi pembalasan kepada tiap-tiap orang terhadap apa yang ia usahakan. Kecuali syaitan yang mencuri-curi (berita) yang dapat didengar (dari malaikat) lalu dia dikejar oleh semburan api yang terang. [791] Maksudnya: orang-orang kafir itu membuat rencana jahat untuk mematahkan kebenaran Islam dan mereka berusaha menegakkan kebathilan. Dan Sesungguhnya mereka Telah membuat makar yang besar[791] padahal di sisi Allah-lah (balasan) makar mereka itu. 17. 49. 18. (yaitu) pada hari (ketika) bumi diganti dengan bumi yang lain dan (demikian pula) langit. 52. Dan kamu Telah berdiam di tempat-tempat kediaman orang-orang yang menganiaya diri mereka sendiri. (Al Quran) Ini adalah penjelasan yang Sempurna bagi manusia.

dan kamu tidak akan mendapat seorang penolongpun dalam hal Ini terhadap (siksaan) kami. Dan Sesungguhnya Telah kami muliakan anak-anak Adam. lalu dia meniupkan atas kamu angin taupan dan ditenggelamkan-Nya kamu disebabkan kekafiranmu. Maka apakah kamu merasa aman (dari hukuman Tuhan) yang menjungkir balikkan sebagian daratan bersama kamu atau dia meniupkan (angin keras yang membawa) batu-batu kecil? dan kamu tidak akan mendapat seorang pelindungpun bagi kamu. kami beri mereka rezki dari yang .20. 69. Atau apakah kamu merasa aman dari dikembalikan-Nya kamu ke laut sekali lagi. 70. Al-Isra (68-72)                                                                                         68. kami angkut mereka di daratan dan di lautan[862].

baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang Sempurna atas kebanyakan makhluk yang Telah kami ciptakan. [862] Maksudnya: Allah memudahkan bagi anak Adam pengangkutanpengangkutan di daratan dan di lautan untuk memperoleh penghidupan. 72. 111. dia mempunyai Al asmaaul husna (nama-nama yang terbaik) dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam shalatmu dan janganlah pula merendahkannya[870] dan carilah jalan tengah di antara kedua itu". dan mereka tidak dianiaya sedikitpun. Thaha (69)         . [870] maksudnya janganlah membaca ayat Al Quran dalam shalat terlalu keras atau terlalu perlahan tetapi cukuplah sekedar dapat didengar oleh ma'mum. dan barangsiapa yang diberikan Kitab amalannya di tangan kanannya Maka mereka Ini akan membaca kitabnya itu. Al-Isra (110-111)                                                 110. Dan barangsiapa yang buta (hatinya) di dunia ini. 22. Katakanlah: "Serulah Allah atau Serulah Ar-Rahman. (Ingatlah) suatu hari (yang di hari itu) kami panggil tiap umat dengan pemimpinnya. 71. 21. dengan nama yang mana saja kamu seru. niscaya di akhirat (nanti) ia akan lebih buta (pula) dan lebih tersesat dari jalan (yang benar). Dan Katakanlah: "Segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaan-Nya dan dia bukan pula hina yang memerlukan penolong dan agungkanlah dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya.

dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami? . 23. Dan lemparkanlah apa yang ada ditangan kananmu. dari mana saja ia datang"." 24. Dan Katakanlah: "Ya Tuhanku Aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan.           69. niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. 98. "Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir (belaka). Maka apakah kamu mengira. dan tidak akan menang tukang sihir itu. bahwa Sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main (saja). Al-Mukminun (115-118)                                                   115. Al-Mukminun (97-98)               97. dari kedatangan mereka kepadaku. Dan Aku berlindung (pula) kepada Engkau Ya Tuhanku.

Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Esa. Maka Maha Tinggi Allah. 6. 2. 117. raja yang Sebenarnya. Dan Telah memeliharanya (sebenar-benarnya) dari setiap syaitan yang sangat durhaka. Dan barangsiapa menyembah Tuhan yang lain di samping Allah. . 5. Untuk mengusir mereka dan bagi mereka siksaan yang kekal. Dan Katakanlah: "Ya Tuhanku berilah ampun dan berilah rahmat. Dan demi (rombongan) yang membacakan pelajaran. dan Engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik. Maka Sesungguhnya perhitungannya di sisi Tuhannya. 4. Dan demi (rombongan) yang melarang dengan sebenar-benarnya (dari perbuatan-perbuatan maksiat). yaitu bintang-bintang. Tuhan (yang mempunyai) 'Arsy yang mulia. Demi (rombongan) yang ber shaf-shaf dengan sebenar-benarnya[1272]]. Syaitan syaitan itu tidak dapat mendengar-dengarkan (pembicaraan) para malaikat dan mereka dilempari dari segala penjuru. 8. 7. 9. 118. 3.116. Tuhan langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya dan Tuhan tempat-tempat terbit matahari. Ash-Shoffat (1-10)                                                           1." 25. padahal tidak ada suatu dalilpun baginya tentang itu. Sesungguhnya kami Telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan. tidak ada Tuhan selain Dia. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung.

26. Ad-Dukhan (43-56)                                                                                  43. 50. Seperti mendidihnya air yang amat panas. [1272] yang dimaksud dengan rombongan yang bershaf-shaf ialah para malaikat atau makhluk lain seperti burung-burung. 47. 49. Makanan orang yang banyak berdosa. . (Ia) sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut. Sesungguhnya kamu orang yang Perkasa lagi mulia[1379]. Peganglah dia Kemudian seretlah dia ke tengah-tengah neraka. 44. Maka ia dikejar oleh suluh api yang cemerlang. Sesungguhnya Ini adalah azab yang dahulu selalu kamu meraguragukannya. Rasakanlah. Akan tetapi barangsiapa (di antara mereka) yang mencuri-curi (pembicaraan). Sesungguhnya pohon zaqqum itu[1378]. Kemudian tuangkanlah di atas kepalanya siksaan (dari) air yang amat panas.10. 45. 48. 46.

53. dan kami berikan kepada mereka bidadari. Mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya kecuali mati di dunia. (yaitu) di dalam taman-taman dan mata-air-mata-air. khawatir kehabisan atau khawatir sakit. 52. dan Allah memelihara mereka dari azab neraka. (duduk) berhadap-hadapan. [1379] Ucapan Ini merupakan ejekan baginya.51. 54. Di dalamnya mereka meminta segala macam buah-buahan dengan aman (dari segala kekhawatiran)[1380]. Demikianlah. . 27. Maka tatkala mereka menghadiri pembacaan (nya) lalu mereka berkata: "Diamlah kamu (untuk mendengarkannya)". Al-Ahqof (29-32)                                                                             29. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman. Dan (Ingatlah) ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al Quran. 55. [1380] Maksudnya. [1378] Zaqqum adalah jenis pohon yang tumbuh di neraka. 56. Mereka memakai sutera yang halus dan sutera yang tebal.

niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu[1390] dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. [1390] Maksudnya: dosa-dosa terhadap Allah. (jin dan manusia) dilepaskan nyala api dan cairan tembaga Maka kamu tidak dapat menyelamatkan diri (dari padanya). Hai jama'ah jin dan manusia. mereka itu dalam kesesatan yang nyata". 31. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? 29. kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Al-Hasyr (21-24)         . Dan orang yang tidak menerima (seruan) orang yang menyeru kepada Allah Maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Maka lintasilah. Mereka berkata: "Hai kaum kami. Ar-Rohman (33-36)                                       33. 32. 30. Kepada kamu. Hai kaum kami. 28.ketika pembacaan Telah selesai mereka kembali kepada kaumnya (untuk) memberi peringatan. 36. 34. terimalah (seruan) orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepada-Nya. jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? 35. Sesungguhnya kami Telah mendengarkan Kitab (Al Quran) yang Telah diturunkan sesudah Musa yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus.

30. yang memiliki segala Keagungan. pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. Kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran Ini kepada sebuah gunung.                                                                      21. yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata. bertasbih kepadanya apa yang di langit dan bumi. yang mempunyai asmaaul Husna. raja. 23. 22. yang Mengaruniakan Keamanan. yang Maha Sejahtera. yang Maha Perkasa. Dialah Allah yang Menciptakan. yang Maha Kuasa. dan dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 24. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dia-lah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. yang membentuk Rupa. yang Mengadakan. yang Maha suci. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia. dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir. yang Maha Memelihara. Al-Jin (1-10)           . Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia.

Dan Sesungguhnya kami mengira. Dan bahwasanya: orang yang kurang akal daripada kami selalu mengatakan (Perkataan) yang melampaui batas terhadap Allah[1522]. bahwa manusia dan jin sekali-kali tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah. dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seseorangpun dengan Tuhan kami. (yang) memberi petunjuk kapada jalan yang benar. . Katakanlah (hai Muhammad): "Telah diwahyukan kepadamu bahwasanya: Telah mendengarkan sekumpulan jin (akan Al Quran). dia tidak beristeri dan tidak (pula) beranak.                                                                                                         1. 5. Dan bahwasanya Maha Tinggi kebesaran Tuhan kami. lalu kami beriman kepadanya. lalu mereka berkata: Sesungguhnya kami Telah mendengarkan Al Quran yang menakjubkan. 3. 2. 4.

7. ialah waktu sesudah nabi Muhammad s. Al-Kafirun (1-6)                                 1. Maka mereka minta perlindungan kepada jin yang mereka anggap Kuasa di tempat itu. Maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang Kuat dan panahpanah api. [1522] dimaksud dengan perkataan yang melampaui batas. dan untukkulah. 4." 32. Dan Sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengar-dengarkan (berita-beritanya). Dan Sesungguhnya kami tidak mengetahui (dengan adanya penjagaan itu) apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang yang di bumi ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan bagi mereka. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang Aku sembah. Al-Ikhlash (1-4) . agamaku. 8. tetapi sekarang[1524] barangsiapa yang (mencoba) mendengar-dengarkan (seperti itu) tentu akan menjumpai panah api yang mengintai (untuk membakarnya).6. bahwa Allah sekali-kali tidak akan membangkitkan seorang (rasul)pun. 5.a. Dan Sesungguhnya kami Telah mencoba mengetahui (rahasia) langit. diutus menjadi rasul. 2.w. [1523] ada di antara orang-orang Arab bila mereka melintasi tempat yang sunyi. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. ialah mengatakan bahwa Allah mempunyai isteri dan anak. Dan Sesungguhnya mereka (jin) menyangka sebagaimana persangkaan kamu (orang-orang kafir Mekah). 31. [1524] yang dimaksud dengan sekarang. Dan Aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang Aku sembah. Untukmu agamamu. 9. Katakanlah: "Hai orang-orang kafir. 10. 6. 3. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan[1523] kepada beberapa laki-laki di antara jin.

Raja manusia. yang Maha Esa. Dan dari kejahatan malam apabila Telah gelap gulita. An-Nas (1-6)                           1. 2. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan. 5. Katakanlah: "Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Al-Falaq (1-5)                             1. 2. 2. 3. 34. Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia." [1609] Biasanya tukang-tukang sihir dalam melakukan sihirnya membikin buhul-buhul dari tali lalu membacakan jampi-jampi dengan menghembushembuskan nafasnya ke buhul tersebut." 33. . Sembahan manusia.                   1. 3. 4. Dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki. Dari kejahatan makhluk-Nya. 4. Katakanlah: "Aku berlidung kepada Tuhan (yang memelihara dan menguasai) manusia. Katakanlah: "Dia-lah Allah. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul[1609]. 3.

Allahu yasyfiik. 35. A’uudzu bikallimaatil laahit taammaati min ghodhobihi wa ‘iqoobihi wa min syarri ‘ibaadihi wa min hamazatisy syayaa thiini wa an yahdhuruun. Dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi. sembuhkanlah. aku meruqyahmu. A’uudzu bikallimaatil laahit taammaati min kulli syaithooniw wa haammah. Dan Engkaulah Yang menyembuhkan. wa min syarri haasidin idzaa hasad. semoga Allah menyembuhkanmu. (HR. la syifaa’ aillaa syifaa’ uka syifaa’ al laa yughoodiru saqoma. tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan dari-Mu kesembuhan tanpa meninggalkan rasa sakit. Yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia. Bukhori) 40. Allaahumma la sahla illa maa ja ‘altahu sahla. (3X) Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala kejahatan yang telah Dia ciptakan. Tirmidzi dan Nasa’i dalam As-Sunan Al-Kubra) 37. Allaahumma robban naasi adzhibil ba’sa isyfi wa antasy syaafii. A’uudzu bikallimaatil laahit taammaati min syarri maa kholaq. Muslim). dan Allahlah yang menyembuhkanmu dari segala penyakit yang mengganggumu dan dari setiap orang pendengki ketika dengki dan dari kejahatan setiap orang yang punya ‘ain (pandangan mata yang berbahaya). 5. serta dari kedatangan mereka kepadaku. (3X) Ya Allah. Penguasa seluruh manusia hilangkanlah penyakit. (3X) Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setiap syaitan dan binatang beracun dan setiap pandangan mata yang berbahaya. Muslim) 36. (HR. (3X) Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari murka-Nya dan siksa-Nya dan dari kejahatan hamba-hamba-Nya dan dari bisikan-bisikan syaitan. Abu Dawud) 38. (HR. (HR. (3X) . Bismillaahi arqiika wallaahu yasyfiika min kulli daa’ iy yu’dziika. wa min kulli ‘ainil laammah. jin 6. (3X) Dengan Nama Allah. wa anta taj’ ‘alul hazna idzaa syi’ ta sahla. dari (golongan) dan manusia. (HR.4. 39. Dari (golongan) jin dan manusia. wa min syarri kulli dzii ‘ain.

Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang tidak akan dilampaui oleh siapapun yang baik ataupun yang jahat. wa min syarri maa dzaro’a fil ardhi wa min syarri maa yakhruju minha wa min syarri fitanil laili wan nahaari wa min syarri thowaariqil laili wan nahaari illa thooriqoo yathruqu bikhoiriy yaa rohmaan. Allaahummas tur ‘aurootii wamir rou’aatii. . dari kejahatan makhluk-Nya yang Dia ciptakan. tidak ada kemudahan kecuali yang telah Engkau mudahkan. wafil aakhiroti hasanataw waqinaa ‘adzaaban naar. wa ‘an yamiinii wa ‘an syimaalii wa min fauqii. 44. wa min syarri maa yanzilu minas samaa ‘i wa min syarri maa ya’ ruju fiiha. (HR. Allaahumma inni as’alukal ‘aafiyata fiid dunyaa wal aakhiroh. wamin kholfii. dari atasku dan aku berlindung dengan keagungan-Mu terperosok dari bawahku. (HR. dan Dia jadikan. (HR. dan dari kejahatan yang keluar dari bumi ataupun yang turun ke sana. Muslim dan Ibnu Majah) 43. (HR. min syarri maa kholaqo wadzaro’a wa baro’. berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka. allaahumma inni as’alukal ‘afwa wal ‘aafiyata fii diinii wa dunyaa. bismillaah. wa ahlii. Robbanaa aatinaa fid dunyaa hasanah. wahai Dzat Yang Maha Kasih-sayang. Allaahummah fadznii min baini yadayya wa min holfii. belakangku. wa maalii. dan Engkau mampu menjadikan gunung batu jika Engkau berkehendak menjadikan lembah subur.Ya Allah. aku memohon kepada-Mu kesentosaan di dunia dan akhirat. Ya Allah aku memohon kepada-Mu ampunan dan kesentosaan dalam agamaku. duniaku. Ya Tuhan kami. hartaku. bismillah. Dia buat. Ahmad). A’uudzu bikalimaatillaahit taammaatil latii la yujaawizuhunna barruw walaa faajir. dan dari kejahatan setiap pendatang yang tiba. Ya Allah. Ya Allah jagalah aku dari depanku. dan dari kejahatan fitnah malam dan siang. Ibnu Hiban) 41. Bismillaah. Ya Allah tutuplah auratku dan amankanlah dari rasa takutku. sisi kanan kiriku. keluargaku. Abu Dawud). wa ‘a’uudzubi ‘adzomatika an ughtaala min tahtii. 42. kecuali pendatang yang tiba dengan membawa kebaikan. (7X) Dengan Nama Allah (3x) aku berlindung dengan keperkasaan Allah dan kekuasaan-Nya dari kejahatan yang aku hadapi dan aku hindari. ‘a’uudzubi ‘izzatillaahi wa qudrotihii min syarri maa ajidu waa uhaadzir. dan dari kejahatan yang turun dari langit ataupun yang naik ke sana.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful