FALSAFAH DAN LOGIKA MELAYU JXEA 1104 KARYA KLASIK CERITA LAGENDA PUTERI SAADONG

NAMA : SURIATI BINTI IBRAHIM NO.MATRIK : JEA 080144 NAMA PENSYARAH : PROF.DR AMRAN BIN MUHAMAD SEMESTER : 1 SESI : 2008/2009 FAKULTI : AKADEMI PENGAJIAN MELAYU NAMA UNIVERSITI : UNIVERSITI MALAYA

PENGENALAN KEPADA CERITA LAGENDA Cerita lagenda merupakan huraian atau pernyataan bercorak cerita yang berlatarkan masa atau sejarah yang masih boleh diingati dan lebih bersifat tempatan. Berbanding dengan cerita mitos, cerita lagenda tidak dianggap sebagai suci atau kudus oleh masyarakat pemiliknya. Walau bagaimanapun, cerita ini dipercayai sebagai benarbenar berlaku oleh masyarakat penciptanya dengan menyandarkan tanda-tanda alam sebagai bukti kebenarannya. Pada kebiasaannya cerita lagenda dimasukkan dengan unsure-unsur mitos. Hal ini bertujuan untuk menaikkan taraf seseorang tokoh. Namun demikian tokoh-tokoh lagenda biasanya masih dapat dibuktikan dengan kewujudannya di alamnya. Kadang-kadang tokoh lagenda dikaitkan dengan tokoh yang terdapat dalam sejarah yang sebenar. Tokoh-tokoh yang diperkatakan dalam cerita lagenda selalunya memiliki kuasa, keistimewaan, kehandalan, kekuatan, kehebatan,serta sesuatu yang luar biasa dengan sifat-sifat yang luar biasa. Sesungguhpun begitu, sifat-sifat sedemikian rupa tokoh-tokoh lagenda ini tetap tidak dapat menjamin seseorang tokoh tersebut mengatasi hokum alam semula jadi. Secara umum, cerita lagenda dapat dibahagikan kepada lagenda tokoh iaitu pemimpin, lagenda tokoh pahlawan, serta pendosa. Seterusnya lagenda nama tempat, lagenda keagamaan (keramat), dan lagenda memorat, iaitu tentang pengalaman peribadi terhadap hantu. (Mohd.Khalid Taib, 1991) Seterusnya contoh-contoh cerita lagenda

misalnya seperti tokoh Mahsuri di Langkawi, Tuk Janggut di kelantan, , Puteri Saadong, serta Hang tuah yang dianggap sebagai wira kebangsaan masyarakat melayu, Nahkoda

Tanggang, Malim Kundang di Indonesia, Cerita Seri Rama yang berasal dari India. PENGENALAN KEPADA FALSAFAH Perkataan falsafah berasal daripada bahasa Yunani atau Greek purba.Dari sudut etimologi atau asal usul perkataan ini berasal daripada bahasa Yunani iaitu ‘Philos’ yang bererti ‘Cinta’ dan ‘Sophia’ yang bermaksud ‘Kebijaksanaan’.Gabungan kata kedua-dua falsafah ini dalam bahasa beerti ‘Cinta akan kebijaksanaan’ atau ‘Cinta akan hikmah atau falasifah’.Namun,takrif ilmu falsafah seharusnya lebih mendalam serta terperinci daripada pengertian yang begitu luas dan longgar ini.Secara umum falsafah boleh di takrifkan sebagai mendalami sesuatu perkara sehingga ke akar umbi dengan melihat sudut makna, hakikat di sebalik sesuatu yang dikaji dan bukan sekadar yang di luaran sesuatu semata-mata. Istilah ‘Philosophia’ digunakan pertama kali oleh Pythagoras dalam abad ke-7 S.M.Selain itu,Plato (428-347 S.M) juga seorang Yunani yang mula-mula memberikan takrif falsafah dengan lebih terkhusus.Plato menegaskan ‘falsafah meneliti hakikat yang mendasari sesuatu benda atau perkara di sebalik luarannya’.Falsafah juga boleh di takrifkan sebagai suatu penyelidikan atau pengajiaan dan ilmu yang berasaskan renungan dan penta’akulan untuk merumuskan sifat,hakikat dan kandungan alam wujud atau alam semesta yang dilihat secara keseluruhan sebagai kesatuan berdasarkan penelitian dan pengkajiaan terhadap data dan fakta yang di ambil daripada semua aspek alam semesta. (B.A.G FULLER A History of Philosophy 1995:1).Ilmu falsafah juga mengambil data dan bahan kajian daripada semua aspek alam semesta dalam pelbagai bidang ilmu sains. Manakala takrifan falsafah menurut Hasbullah Bakry (1964:5 6) menyatakan erti falsafah daripada tiga sudut pandangan, iaitu daripada sudut bahasa yang bererti mencari

kebenaran di sebalik sesuatu kejadian.Seterusnya daripada sudut pengertian praktis yang bererti satu ilmu atau penyelidikan kajian secara mendalam dan daripada sudut perbedaannya daripada ilmu-ilmu lain. Falsafah melihat semua ilmu termasuk ilmu bahasa, matematik, fizik, dan sebagainya adalah secara keseluruhannta syumul.Melihat hakikat kewujudan sesuatu ilmu atau hakikat ilmu itu untuk semua. Tokoh Ibnu khaldun juga turut membicarakan tentang falsafah. Falsafah juga merupakan pengetahuan kepada hakikat sekadar yang termampu oleh insan Selain itu,falsafah juga merupakan proses penta’akulan anniyah,mahiyyah dan illah.Falsafah juga merupakan falsafah proses mengasah,menajam,menghalusi akal budi pekerti bagi mengangkat martabat insan kepada Tuhan. Falsafah karya klasik yang ingin dikaji adalah cerita lagenda mengenai Puteri Saadong. Terdapat unsur-unsur sejarah dalam cerita lagenda Puteri Saadong ini.Cerita ini dianggap benar-benar berlaku oleh masyarakat pendukungnya. Bagaimanapun oleh kerana proses masa dan ditambahkan dengan kepercayaan yang mendalam masyarakat terhadap tokoh Puteri Saadong, maka terdapat banyaklah berlaku penokok tambahan terutamanya dalam unsure-unsur luar biasa yang telah diberikan kepada tokoh Puteri Saadong. Terdapat juga unsur-unsur kehebatan mengenai ketokohan Puteri Saadong yang dipaparkan dalam karya klasik ini.Kehebatan serta ilmu keluar biasaan yang dimiliki oleh Puteri Saadong telah mengangkat darjat serta dipandang tinggi, mulia, dan disegani serta digeruni oleh masyarakatnya

SINOPSIS Raja Bersiung memerintah Kedah.Beliau gemar meminum darah dan

memakan daging manusia. Suatu hari baginda menyuruh orang menilik untuk mengetahui siapa yang sedang mengandung ketika itu.Setelah ditilik, Raja Muyam iaitu isteri Megat Hamat sedang mengandung tujuh bulan. Raja Muyam melahirkan seorang anak lelaki dan Raja Bersiung menitahkan agar budak itu dibunuh. Wak Istana Raja tidak sampai hati untuk membunuh budsk itu tetapi menghanyutkannya atas rakit. Budak itu ditemui oleh sepasang suami isteri dan budak itu diberi nama Tok Lahir. Setelah dewasa, Tok Lahir pun berkahwin dan mempunyai tujuh orang anak.Tok Lahir telah mendapat seorang cucu yang bernama Puteri Saadong. Puteri Saadong pula telah berkahwin dengan Raja Abdullah.Bagaimanapun, Raja Siam telah mengambil Puteri Saadong untuk dijadikan sebagai isteri.Setelah berlaku beberapa peristiwa pelik serta aneh ke atas Raja Siam.Puteri Saadong dihantar pulang atas nasihat seorang tok nujum kerana Puteri Saadong itu tidak sesuai dengan Raja Siam. Setelah pulang Puteri Saadong mencari suaminya semula iaitu Raja

Abdullah.Namum Raja Abdullah enggan menerima kembali Puteri Saadoong.Raja Abdullah menikam Puteri Saadong tetapi Raja Abdullah berjaya dibunuh oleh Puteri Saadong.Setelah itu Puteri Saadong keluar dari rumah dan pergi ke Kampung Lada menemui Awang Selamat dan merantaulah mereka bersama.Puteri Saadong membina istana di Bukit Marak, kemudian ke beberapa tempat dan akhirnya di Gunung Ayam. Kemudian dikatakan Puteri Saadong telah tidak dapat dikesan lagi serta telah menghaibkan dirinya daripada pandangan mata kasar manusia.

FALSAFAH KEZALIMAN PEMERINTAH DALAM PETIKAN KARYA KLASIK PUTERI SAADONG Terdapat falsafah mengenai kezaliman dalam petikan Cerita Lagenda Puteri Saadong ini.Falsafah kezaliman ini mencakupi ilmu pengetahuan melalui ilmu imbasan atau secara persepsi. Ilmu atau pengetahuan imbasan ialah pengetahuan yang diperolehi manusia melalui tanggapan pancainderanya secara sepintas lalu atau sekali imbas yang merupakan satu imbasan atau “impression” yang terbentuk di dalam fikirannya secara sepintas lalu dan bersifat sementara dengan pengukuran kebenarannya berasaskan deria atau pancaindera sematamata.Hal ini dapat dibuktikan apabila kepulangan Puteri Saadong yang serta merta mencari suaminya telah dipandang hina dan negatif oleh suaminya sendiri iaitu Raja Abdullah dengan sekali imbasan bahawa baginya isterinya Puteri Saadong itu telah kotor kerana telah disentuh oleh Raja Siam.Namun pada hakikatnya Puteri Saadong masih lagi suci. Namun tetap Raja Abdullah bertindak kejam dan zalim dengan menghamburkan kata-kata fitnah kepada Puteri Saadong bahawa Puteri Saadong adalah “ibu siam”, dan tetap tidak menerima Puteri Saadong. Terdapat aliran Empirisisme dalam falsafah kezaliman pemerintah dalam petikan ini.Aliran Empirisisme dikaitkan dengan John Locke (1632-1704), David Hume (1711-76) dan John Stuart Mill (1806-73) yang berpendapat bahawa ilmu pengetahuan itu diasaskan atau diperolehi melalui pengalaman, iaitu dikaitkan dengan perkara-perkara yang boleh diinderai dan dialami.Hal ini dapat dibuktikan apabila pemerintah Raja Abdullah bertindak mempercayai inderawi atau pandangan matanya yang melihat kepulangan Puteri Saadong dari Siam pasti

telah menjadi milik dan gundik Raja Siam yang kuat itu.Raja Abdullah langsung tidak menggunakan fakulti akalnya untuk mendengar dahulu penjelasan Puteri Saadong. Malah saksi yang dibawa pulang oleh Puteri saadong untuk menceritakan perihal yang sebenar juga dibunuh oleh Raja Abdullah. Kezaliman Raja Abdullah lebih terserlah apabila Raja Abdullah sanggup memancung tengkuk Puteri Saadong tanpa rasa belas dan simpati terhadap isterinya. Seterusnya falsafah mengenai kezaliman pemerintah Raja Siam. Terdapat aliran Pragmatisme di dalam falsafah ini. Aliran Pragmatisme ini dikaitkan dengan Pierce (1839-1914), William James (1842-1910), dan John Dewey (18591952) yang berpendapat bahawa kegunaan, kelebihan dan manfaat yang praktikal sebagai hasil bagi sesuatu fikiran, kegiatan dan perbuatan itulah yang menentukan nilai dan kebenaran serta kebaikannya. Namun aliran ini yang ekstrim membenarkan sebarang langkah, kaedah, serta strategi digunakan, asalkan mendatangkan hasil yang baik, walaupun boleh mengorbankan sebarang prinsip dan ideal, bahkan prinsip dan idealnya ialah keberuntungan dan keberhasilan pada akhirnya (the end justifies the means). Hal ini jelas dengan gambaran Raja Siam yang mempunyai kuasa dari segi politik.Raja Siam mempunyai kuasa mutlak ke atas negeri kelantan setelah menakluk dan menjajah negeri itu. Tindakan Raja Siam yang menindas rakyat taklukannya sehingga tekad dan sanggup memgambil Puteri Saadong dan dibawa pulang ke Siam tanpa mengambil tahu perasaan hati Puteri Saadong yang pada ketika itu telah pun berkahwin dengan sepupunya Raja Abdullah. Raja Siam tidak mempedulikan semua itu kerana apa yang penting baginya mampu memiliki Puteri Saadong walaupun dengan cara kekerasan.

FALSAFAH KESETIAAN DALAM PETIKAN KARYA KLASIK PUTERI SAADONG Terdapat falsafah mengenai kesetiaan di dalam petikan karya klasik Puteri Saadong ini. Falsafah ini mengenai gambaran kepatuhan atau kesetiaan seorang isteri iaitu Puteri Saadong terhadap suaminya Raja Abdullah. Puteri Saadong tidak terjebak ke lembah maksiat dan tidak menduakan suaminya Raja Abdullah, walaupun telah berbulan-bulan lamanya berada di negeri Siam.Apabila pulang ke kelantan Puteri Saadong terus pergi menemui suaminya Raja Abdullah. Hal ini menunjukkan betapa setianya Puteri Saadong terhadap suaminya. Puteri Saadong tetap setia kepada suaminya dengan menjaga kehormatan dirinya daripada

dicemari oleh Raja Siam. Walaupun, digambarkan Raja Siam itu kuat serta memiliki angkatan tentera yang ramai namun tetap Puteri Saadong dapat

melindungi dirinya daripada gangguan Raja Siam. Hakikat ini berlaku adalah kerana epistemologi iaitu kajian tentang ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Puteri Saadong. Ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Puteri Saadong ini mencakupi pengetahuan jenis mistik.Ilmu mistik ialah ilmu tentang objek yang abstrak atau transendental (yang melampaui inderawi) yang berdasarkan paradigma pemikiran yang mistikal dan supralogikal, melalui kaedah latihan yang bersifat jasmani dan rohani dan juga melalui ilham, kasyaf, wahyu, dengan nilai kebenarannya berasaskan pengukuran rasa, kalbu atau hati. Kesaktian ilmu mistik yang diamalkan serta dimiliki oleh Puteri Saadong telah menyelamatkan kesucian diri Puteri saadong. Raja Siam tidak mampu untuk menyentuh serta

menghampiri Puteri Saadong setelah diludahi, kemaluan Raja Siam menjadi

berkudis dan melarat. Hakikat ini menyebabkan Raja Siam menghantar pulang Puteri Saadong ke Kelantan. Seterusnya falsafah kesetiaan mengenai gambaran kepatuhan dan taat setia hamba rakyat terhadap raja atau golongan atasan. Terdapat aliran Rasionalisme dalam falsafah kesetiaan ini. Aliran Rasionalisme dikaitkan dengan Rene Descartes (1596-1650), Spinoza (1632-77) dan Leibniz (1646-1716), yang menyatakan bahawa segala ilmu pengetahuan tentang alam diperolehi melalui operasi fakulti akal dan bukan melalui pengalaman semata-mata dan bukan melalui rasa atau hati kalbu. Hal ini dapat dilihat apabila Puteri Saadong pergi menemui Awang Selamat iaitu hambanya untuk mengikut Awang Selamat setelah dirinya dipulaukan dan di benci oleh ayahandanya sendiri.Ini menunjukkun Awang Selamat seorang yang dipercayai oleh Puteri Saadong yang semestinya mempunyai pengetahuan dengan fakulti akal yang tinggi. Awang Selamat

digambarkan setia kepada Puteri Saadong kerana sanggup mengikut juga kemana pergi dan jatuhnya Puteri Saadong.Walaupun Awang Selamat terpaksa meninggalkan kampung halamannya sendiri serta sanggup menempuh setiap halangan dan kesusahan bersama Puteri Saadong. Hal ini jelas mengambarkan betapa taat setianya seorang hamba rakyat kapada raja mereka.

KESIMPULAN Terdapat beberapa falsafah yang dapat dikupas serta didalami dalam petikan yang dikeluarkan daripada karya klasik cerita lagenda Puteri Saadong ini. Antara falsafahfalsafahnya adalah kezaliman golongan pemerintah dan kesetiaan. Falsafah-falsafah ini terus lagi menambahkan serta mengangkat lagi ketokohan Puteri Saadong yang disanjung oleh masyarakatnya.Terdapat juga unsur sejarah yang wujud seperti Siam, Kelantan, Bukit Marak, Padang Halban, Kedah dan sebagainya. Walaupun, tokoh-tokoh dalam cerita lagenda selalunya digambarkan memiliki kuasa keistimewaan yang luar biasa, kehebatan, kehandalan, dan terdapat unsure sifatsifat luar biasa, namun begitu, sifat-sifat itu tetap tidak mampu memberi ruang kepada seseorang tokoh itu untuk mengatasi hukum tuhan dan hukum alam semulajadi.

BIBLIOGRAFI/ SUMBER RUJUKAN Hashim Musa.2001. Falsafah, Logik, Teori,Nilai Dan Etika Melayu. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Melayu Awang Sariyan. 2007. Falsafah Dan Logika Melayu. Selangor: Synergate Sdn. Bhd. Wan Sulaiman Bin Wan Idris.1997.Kampung Penambang, Kota Bharu, Kelantan. Dewan Bahasa Dan Pustaka.2006. Mutiara Sastera Melayu Tradisional. Kuala Lumpur

LAMPIRAN PETIKAN “Setelah bawa balik ke siam dan duduk dalam istana Raja Siam selama tujuh hari tujuh malam, maka Raja Siam pun hendak bersetubuh dengan Puteri Saadong. Tetapi, diludahinya Puteri Saadong kemaluan Raja Siam yang sudah berkudis, menjadi lebih parah dam melarat.” “Cis, ibu Siam! Aku tidak suka, aku tidak rela kamu balik ke rumah aku ini. Kamu bukan bini aku. Kamu gundik Raja Siam.”. “Alah, Abang Lah. Buat apa buat kepada hamba begini? “Dergarlah dahulu hamba hendak cerita ini. Bukankah hamba balik dengan saksi ini?”. Maka Raja Abdullah geram tengok saksi Puteri Saadong. Dia ambil pedang lalu pancung Tuk Leban lalu matilah.” “Raja Abdullah pun ambil pedang lalu pancung tengkuk Puteri Saadong. Tidak kena. Lalu dia ambil keris luk tujuh lalu tikam tubuh Puteri Saadong kena di lambung sebelah kiri dan tembus kepada sebelah kanan” “Abang Mat, hamba hendak pergi sudahlah kerana orang habis tidak percaya kepada hamba. Hamba hendak pergi ke mana jatuhnya Abang Mat”. “Ah, Kalau begitu juga Nik, biarlah hamba pergi juga. Nik rebah kepada kiri, hamba rebah kepada kiri. Nik rebah kepada kanan, hamba rebah kepada kanan.”