Oleh Cikgu Izzat Johari Pendidikan Seni Komunikasi Visual

UJIAN PENILAIAN SELARAS 1
PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2
Nama Kelas :…………………………………………………………… :……………………………………………………………

5.

Garisan mempunyai dua jenis iaitu A. B. C. D. Benda alam & benda buatan manusia Garisan semulajadi dan flora Garisan manusia dan fauna Garisan flora dan fauna

BAHAGIAN 1
SOALAN ANEKA PILIHAN (BULATKAN JAWAPAN YANG BETUL)

6.

Warna asas mempunyai tiga warna utama iaitu A. B. C. D. Biru, Merah dan Putih Kuning, Biru dan Merah Kuning, Biru dan Ungu Hijau, Kuning dan Merah warna asas menghasilkan

1.

Garisan bermaksud titik yang bersambung. Garisan yang disusun dalam hasil seni akan menghasilkan A. B. C. D. Huruf Flora Warna Corak boleh terhasil dengan 7.

Campuran

warna sekunder. Warna biru dan kuning menghasilkan warna A. B. C. D. 8. Kelabu Ungu Alam Hijau penggenap adalah warna

2.

Ruang A. B. C. D.

menggunakan Garisan condong Garisan menegak Garisan perspektif Gaya putus-putus

Warna A. B. C. D.

penegasan dan sesuai untuk apa? Papan iklan Papan hitam Papan luncur Papan putih

3.

Garisan boleh diolah untuk menghasilkan perkara berikut kecuali A. Catan halus B. Jalinan C. Ruang D. Rupa 9.

Warna merah sinonim dengan sifat A. B. C. D. Marah dan berani Tenang dan nyaman Selesa dan aman Bersih dan keharmonian

4.

Fungsi garisan boleh menimbulkan A. B. C. D. Rupa, jalinan, ton dan bentuk Rupa, jalinan dan bentuk Rupa, bentuk dan ton Bentuk, jalinan dan ton

10. Warna hijau melambangkan apa? A. B. C. D. Kesuburan Kelemahan Kecelaruan Kemenangan

Oleh Cikgu Izzat Johari Pendidikan Seni Komunikasi Visual

BAHAGIAN 2 PROSES KREATIVITI SOALAN : Dengan menggunakan warna asas sahaja, warna rajah di bawah dengan mengikut kreativiti dan kemas.

(30 MARKAH)

Disediakan oleh : …………………………………………… Mohd Nor Izzat bin Mohd Johari Guru Pendidikan Seni Komunikasi Visual

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.