SAKSIKANLAH PEMANDANGAN YANG AKAN MEMBAWA ANDA KE«

TEMPAT IMPIAN ANDA«

Page 1

TEMPAT YANG TINGGI..?

Page 2

Page 3

TEMPAT DALAM«?

Page 4

Page 5

TEMPAT YANG PADAT«?

Page 6

Page 7

TEMPAT YANG TENANG«?

Page 8

Page 9

SEJUK MATA MEMANDANG«?

Page 10

Page 11

Apakah kaitan kesemua gambar tersebut? Luas..? Selesa..? Tenang..?

Page 12

UNSUR SENI KE-6

RUANG
Page 13

Objektif Pengajaran :
‡ Murid dapat mengenalpasti ruang fizikal dan ilusi. (Ruang Dalam, Ruang Cetek, Ruang Rata, Ruang Terbuka dan Ruang Tertutup) ‡ Mengenali perspektif yang berkait rapat dengan Ruang.

Page 14

Pengenalan:
‡ Ruang ialah jarak di antara objek yang wujud di dalam alam nyata dan juga dalam karya seni visual. ‡ Objek yang berada di hadapan lebih jelas dan lebih besar berbanding dengan objek sama saiz yang berada di bahagian belakang.

Page 15

‡ Ruang merupakan kawasan yang dikelilingi oleh garisan, atau kawasan kosong di sekeliling objek, atau jarak antara dua objek. ‡ Manakala dalam karya seni visual, ruang diwujudkan melalui kekuatan gubahan warna, jalinan, rupa dan bentuk.

Page 16

Jenis-Jenis Ruang:
1.Ruang Fizikal
Ruang fizikal merupakan ruang yang terdapat di persekitaran. Ruang fizikal boleh dibahagikan kepada 2 iaitu, a. Ruang terbuka ± suatu kawasan lapang dan luas. b. Ruang tertutup ± suatu kawasan yang sempit dan terhad.
Page 17

2.Ruang Ilusi
· Dalam konteks ini, ruang dapat diterjemahkan mengikut 3 peringkat berdasarkan penggunaannya dalam karya seni visual seperti lukisan, catan dan rekaan grafik Tiga peringkat ruang tersebut ialah ruang dalam, ruang cetek dan ruang rata.

Page 18

a. Ruang Dalam · Ruang dalam ialah perhubungan kesan penggunaan perspektif warna, perubahan saiz dan bentuk dalam hasil karya seni seperti lukisan dan catan. · Kajian nilai ton warna dan perubahan saiz berikut memperlihatkan kesan ilusi ruang bergerak sama ada ke luar atau ke dalam mengikut arah cahaya yang diwujudkan melalui nilai ton warna.

Page 19

Contoh:

Page 20

b. Ruang Cetek · Ruang cetek merupakan ruang yang wujud dalam lingkungan yang terbatas sama ada dari dinding ke dinding atau ruang kedalamannya yang terhad.

Page 21

Contoh:

Page 22

c. Ruang Rata · Ruang rata terhasil dalam karya, terutama catan apabila dilukis atau diolah elemen-elemen gambaran pada satah yang sama. · Ia memperlihatkan suasana rata dan sama pada suatu garisan ufuk.

Page 23

Contoh:

Page 24

Kaitan Ruang dan Perspektif - Perubahan saiz, jarak dan warna objek alam akan berlaku apabila objek tersebut dilihat dari jarak jauh. Dalam konteks seni, proses tersebut dinamakan perspektif. - Perubahan nilai ton warna akan mewujudkan ruang kedalaman atau kecetekan sesuatu ruang mengikut ketentuan pelukis.

Page 25

Page 26

Dalam karya 2D, garisan grid digunakan untuk menimbulkan ruang dan ilusi 3D melalui 2 cara, iaitu: PERSPEKTIF 1 TITIK LENYAP · Perspektif 1 titik lenyap hanya memberi 1 fokus sahaja. PERSPEKTIF 2 TITIK LENYAP · Perspektif 2 titik lenyap dapat memberikan susunan gambar kiri dan kanan dengan kesan perspektif yang berbeza(2 fokus)
Page 27

Contoh Perspektif 1 Titik Lenyap:

Page 28

Contoh Perspektif 2 Titik Lenyap:

Page 29

Contoh Perspektif 3 Titik Lenyap:

Page 30

MARI MEWARNA: Murid dikehendaki melakukan Aktiviti 2 dalam Buku Amali Pendidikan Seni Visual Tingkatan 2 Mukasurat : 37

Page 31

KESIMPULAN:

Page 32

KESIMPULAN:

Page 33