BORANG PPKS 1A

JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU BORANG PEMANTAUAN PENGURUSAN DAN PELAKSANAAN KOKURIKULUM DI SEKOLAH
MAKLUMAT SEKOLAH: Sekolah : Alamat : ………………………………………………………………………………… ............................................................................................................... No. Fax Sekolah : ……………………..........

No. Telefon : ……………………………….. e-mail

:............................................... Laman Web Sekolah :...................................

BIL
1.
1.1 1.2 1.3

ASPEK
Fail Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah

Ada/Tiada

Catatan

Carta Organisasi Notis Mesyuarat Jawatankuasa Minit Mesyuarat 1.4 Takwim 1.5 Laporan 2. Fail Penyelaras Kelab/Persatuan
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Carta Organisasi Notis Mesyuarat Jawatakuasa Senarai Jawatan kuasa dan keahlian Minit mesyuarat Takwim/perancangan tahunan

3. Fail Penyelarasan Pasukan Badan Beruniform: Carta Organisasi Notis Mesyuarat Jawatakuasa Senarai Jawatan kuasa dan keahlian Minit mesyuarat Takwim/perancangan tahunan 4. Fail Penyelaras Kelab Sukan:

1

2 4.7 6.1 Surat Permohonan menubuhkan Pasukan Pakaian Seragam. Surat permohonan untuk menjadi ahli gabungan daripada persatuan melalui Guru Pemimpin kepada Pengetua/Guru Besar. Perlembagaan yang disahkan oleh Pengetua/Guru Besar.11 6. Akaun kewangan/belanjawan yang disahkan. b. Draf aktiviti utama.BORANG PPKS 1A 4.6 6.8 6.13 6. Senarai keahlian yang disahkan oleh Guru Pemimpin. Perancangan aktiviti asas yang disahkan oleh Pengetua/Guru Besar. Jadual aktiviti tahunan yang disahkan oleh Pengetua/Guru Besar. Kandungan fail Badan Beruniform 6.12 6. Draf perlembagaan.3 6. Surat kelulusan untuk menjadi ahli gabungan daripada Pengetua/ Guru Besar melalui Guru Pemimpin. Kelab/ Persatuan dan Kelab Sukan/Permainan daripada guru/murid disertakan bersama : a.3 4. Senarai jawatankuasa yang disahkan oleh Pengetua/Guru Besar.10 6. Surat kelulusan mengutip derma daripada Pengetua/Guru Besar.9 6.5 6. 6. Ada penyataan kelulusan penubuhan.14 2 .4 6.4 4. Senarai Jawatankuasa Penaja. Minit Mesyuarat Agung penubuhan.2 Surat kelulusan penubuhan daripada Pengetua/Guru Besar selaku Penolong Pendaftar Sekolah. Surat pelantikan sebagai Guru Pemimpin/Penasihat. Ada penyataan penurunan kuasa pengelolaan dan penyeliaan. 6. c. Surat permohonan Bendahari mengutip derma keahlian daripada Setiausaha kepada Pengetua/Guru Besar.5 Carta Organisasi Notis Mesyuarat Jawatakuasa Senarai Jawatan kuasa dan keahlian Minit mesyuarat Takwim/perancangan tahunan 5. Fail Pekeliling Ikhtisas Pekeliling Iktisas 1/1985 Pekeliling Ikhtisas 2/1986 Pekeliling Iktisas 6/1988 Pekeliling Ikhtisas 24/1998 Pekeliling Iktisas 9/2000 Pekeliling Ikhtisas 20/2000 Pekeliling Ikhtisas 17/2000 Pekeliling Ikhtisas 18/2000 Pekeliling Ikhtisas 6/2006 Pekeliling Ikhtisas 7/2006 6.1 4.

Senarai keahlian yang disahkan oleh Guru Pemimpin. Kandungan fail Kelab dan Persatuan Surat Permohonan menubuhkan Pasukan Pakaian Seragam.24 6. Sekolah. Surat penerimaan menjadi ahli gabungan daripada Badan Induk.BORANG PPKS 1A 6. Stok dan inventori. Dokumen pencapaian cemerlang ahli-ahli. Kementerian Pendidikan Malaysia. Jabatan Pendidikan Negeri. c.12 3 . Senarai jawatankuasa yang disahkan oleh Pengetua/Guru Besar. Draf aktiviti utama.15 6. Ada penyataan penurunan kuasa pengelolaan dan penyeliaan.25 7. Surat kelulusan mengutip derma daripada Pengetua/Guru Besar. Surat-surat pekeliling yang berkaitan daripada: A.8 7.20 6. Akaun kewangan/belanjawan yang disahkan. Pejabat Pendidikan Daerah. Jadual aktiviti tahunan yang disahkan oleh Pengetua/Guru Besar.7 7.10 7.18 Surat permohonan untuk menjadi ahli gabungan kepada Badan Induk.6 7. Perancangan aktiviti asas yang disahkan oleh Pengetua/Guru Besar.22 6.4 7.2 7. Minit-minit mesyuarat yang diadakan. Perlembagaan yang disahkan oleh Pengetua/Guru Besar.11 7. Laporan tahunan. B. Draf perlembagaan. Surat kelulusan penubuhan daripada Pengetua/Guru Besar selaku Penolong Pendaftar Sekolah.1 7. Laporan setiap aktiviti.23 6. Daftar penilaian bagi setiap ahli. 7. Surat pelantikan sebagai Guru Pemimpin/Penasihat. Sampel-sampel Sijil/Surat Penghargaan 6. Kelab/ Persatuan dan Kelab Sukan/Permainan daripada guru/murid disertakan bersama : a.5 7.3 7.17 6. b.21 6.19 6. D. C. Surat penyerahan kembali kuasa dan perlantikan sebagai Guru Pemimpin daripada Guru Pemimpin kepada Pengetua/Guru Besar.9 7.16 6. Minit Mesyuarat Agung penubuhan. Senarai Jawatankuasa Penaja. Ada penyataan kelulusan penubuhan. Surat permohonan Bendahari mengutip derma keahlian daripada Setiausaha kepada Pengetua/Guru Besar.

c. Surat kelulusan untuk menjadi ahli gabungan daripada Pengetua/ Guru Besar melalui Guru Pemimpin.2 Surat kelulusan penubuhan daripada Pengetua/Guru Besar selaku Penolong Pendaftar Sekolah. Surat permohonan untuk menjadi ahli gabungan kepada Badan Induk. Ada penyataan penurunan kuasa pengelolaan dan penyeliaan. Draf aktiviti utama.24 7.7 8. Senarai Jawatankuasa Penaja. Dokumen pencapaian cemerlang ahli-ahli.14 7. b Jabatan Pendidikan Negeri.13 7. Surat-surat pekeliling yang berkaitan daripada: a.25 Sampel-sampel Sijil/Surat Penghargaan 8. 8. Sekolah. Pejabat Pendidikan Daerah. 7.22 7.1 Surat Permohonan menubuhkan Pasukan Pakaian Seragam. Draf perlembagaan. Laporan tahunan. Perlembagaan yang disahkan oleh Pengetua/Guru Besar. Senarai keahlian yang disahkan oleh Guru Pemimpin. d.8 8.21 7. Surat penerimaan menjadi ahli gabungan daripada Badan Induk.10 4 . Stok dan inventori. Minit-minit mesyuarat yang diadakan. Senarai jawatankuasa yang disahkan oleh Pengetua/Guru Besar.18 Surat permohonan untuk menjadi ahli gabungan daripada persatuan melalui Guru Pemimpin kepada Pengetua/Guru Besar.17 7. Kelab/ Persatuan dan Kelab Sukan/Permainan daripada guru/murid disertakan bersama : a.6 8.16 7. Laporan setiap aktiviti.15 7. Minit Mesyuarat Agung penubuhan. Kementerian Pendidikan Malaysia. Daftar penilaian bagi setiap ahli. Perancangan aktiviti asas yang disahkan oleh Pengetua/Guru Besar. c. Ada penyataan kelulusan penubuhan.9 8. Jadual aktiviti tahunan yang disahkan oleh Pengetua/Guru Besar.BORANG PPKS 1A 7.4 8. Surat penyerahan kembali kuasa dan perlantikan sebagai Guru Pemimpin daripada Guru Pemimpin kepada Pengetua/Guru Besar. 8.23 7. b. Surat permohonan Bendahari mengutip derma keahlian daripada 8.19 7.5 8. Kandungan fail Kelab Sukan 8.20 7.3 Surat pelantikan sebagai Guru Pemimpin/Penasihat.

13 8. Surat-surat pekeliling yang berkaitan daripada: a. b.21 8.24 8.15 8. 11.4 11.17 8.2 5 . Surat kelulusan untuk menjadi ahli gabungan daripada Pengetua/ Guru Besar melalui Guru Pemimpin.14 8. 10.1 12.18 8. Surat permohonan untuk menjadi ahli gabungan kepada Badan Induk. Kementerian Pendidikan Malaysia.5 12 12.19 8. Jabatan Pendidikan Negeri. Surat penerimaan menjadi ahli gabungan daripada Badan Induk. d.4 9.2 11.3 10. Surat penyerahan kembali kuasa dan perlantikan sebagai Guru Pemimpin daripada Guru Pemimpin kepada Pengetua/Guru Besar. Akaun kewangan/belanjawan yang disahkan.2 9.16 8.5 10. Daftar penilaian bagi setiap ahli.4 10. 9. c.1 11.11 8. Laporan setiap aktiviti. Dokumen pencapaian cemerlang ahli-ahli. Laporan tahunan.BORANG PPKS 1A Setiausaha kepada Pengetua/Guru Besar. Stok dan inventori. Surat permohonan untuk menjadi ahli gabungan daripada persatuan melalui Guru Pemimpin kepada Pengetua/Guru Besar. Pejabat Pendidikan Daerah.3 11.25 9. Sekolah.3 9. Surat kelulusan mengutip derma daripada Pengetua/Guru Besar. Minit-minit mesyuarat yang diadakan.1 9.1 10.23 8.2 10.12 8.22 8.5 11. Sampel-sampel Sijil/Surat Penghargaan Papan Kenyataan / Sudut Kokurikulum Carta organisasi Agihan Aktiviti (Badan Beruniform/Kelab Persatuan/kelab sukan dan permainan) Jadual aktiviti (harian/mingguan/bulanan) Paparan kejayaan Maklumat/Gambar terkini Sistem Maklumat Murid / Data Kokurikulum Dilengkapkan Dikemaskini Kesahihan data Dokumentasi data (hard copy) Maklumat penghantaran ke PPD/JPN Pengurusan Peralatan Kokurikulum Peralatan disimpan di tempat yang selamat Buku stok diselanggara dengan sempurna Peralatan mencukupi Rekod keluar masuk Pemantauan pentadbiran Penggunaan Peruntukan Kokurikulum Agihan dibelanjakan mengikut ketetapan (4:1) Perbelanjaaan menyeluruh 8.20 8.

...........5 16 16.......5 14 14...2 16............3 15..1 16...2 14....1 13..1 15..4 15.. ..........BORANG PPKS 1A 12........... ( Pengetua/Guru Besar ) Cop : .4 12..2 13...........3 16.....3 12.5 17 Prosedur kewangan dipatuhi Rekod/Buku Vot diselanggara dengan betul Pelaporan disediakan Pemantauan Aktiviti Kokurikulum peringkat sekolah Jawatan kuasa pemantauan Perancangan pemantauan Borang pemantauan Rekod pemantauan Penilaian dan penambahbaikan Rekod-rekod kejayaan Didokumenkan Dipaparkan Dikemaskini Pengurusan Penilaian Kokurikulum Buku penilaian kokurikulum Pelaksanaan penilaian Rekod dan dokumentasi dikemaskini Analisa prestasi kokurikulum (mengikut tingkatan.1 14.....3 13....5 13 13.....4 13...3 15 15...4 16....2 15... ( Pegawai Pemantau ) Cop: Tarikh : Tarikh : 6 .. bangsa dan jantina) Pelaporan penilaian Pelaksanaan Hari Kokurikulum Sekolah Dijalankan atau tidak/dalam perancangan Terancang (mencapai objektif) Memberi Impak Instrumen penilaian Tindakan Penambahbaikan Program Inovasi Kokurikulum Sekolah (Sertakan dokumen sokongan serta gambar sekolah ) Adalah diperakui bahawa segala butiran dan maklumat yang diberikan adalah benar..........

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful