BORANG PPKS 1A

JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU BORANG PEMANTAUAN PENGURUSAN DAN PELAKSANAAN KOKURIKULUM DI SEKOLAH
MAKLUMAT SEKOLAH: Sekolah : Alamat : ………………………………………………………………………………… ............................................................................................................... No. Fax Sekolah : ……………………..........

No. Telefon : ……………………………….. e-mail

:............................................... Laman Web Sekolah :...................................

BIL
1.
1.1 1.2 1.3

ASPEK
Fail Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah

Ada/Tiada

Catatan

Carta Organisasi Notis Mesyuarat Jawatankuasa Minit Mesyuarat 1.4 Takwim 1.5 Laporan 2. Fail Penyelaras Kelab/Persatuan
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Carta Organisasi Notis Mesyuarat Jawatakuasa Senarai Jawatan kuasa dan keahlian Minit mesyuarat Takwim/perancangan tahunan

3. Fail Penyelarasan Pasukan Badan Beruniform: Carta Organisasi Notis Mesyuarat Jawatakuasa Senarai Jawatan kuasa dan keahlian Minit mesyuarat Takwim/perancangan tahunan 4. Fail Penyelaras Kelab Sukan:

1

Ada penyataan kelulusan penubuhan.5 6.2 Surat kelulusan penubuhan daripada Pengetua/Guru Besar selaku Penolong Pendaftar Sekolah. Surat permohonan untuk menjadi ahli gabungan daripada persatuan melalui Guru Pemimpin kepada Pengetua/Guru Besar.2 4.BORANG PPKS 1A 4.4 6. 6. Minit Mesyuarat Agung penubuhan. Jadual aktiviti tahunan yang disahkan oleh Pengetua/Guru Besar. Surat permohonan Bendahari mengutip derma keahlian daripada Setiausaha kepada Pengetua/Guru Besar. Draf perlembagaan.1 Surat Permohonan menubuhkan Pasukan Pakaian Seragam.4 4. Akaun kewangan/belanjawan yang disahkan. c.6 6. b. Kandungan fail Badan Beruniform 6. Surat kelulusan mengutip derma daripada Pengetua/Guru Besar. Surat pelantikan sebagai Guru Pemimpin/Penasihat. Perancangan aktiviti asas yang disahkan oleh Pengetua/Guru Besar.9 6.10 6.8 6. Ada penyataan penurunan kuasa pengelolaan dan penyeliaan.5 Carta Organisasi Notis Mesyuarat Jawatakuasa Senarai Jawatan kuasa dan keahlian Minit mesyuarat Takwim/perancangan tahunan 5.3 4. Surat kelulusan untuk menjadi ahli gabungan daripada Pengetua/ Guru Besar melalui Guru Pemimpin.12 6. Perlembagaan yang disahkan oleh Pengetua/Guru Besar. Kelab/ Persatuan dan Kelab Sukan/Permainan daripada guru/murid disertakan bersama : a.13 6.14 2 . Draf aktiviti utama. 6. Senarai keahlian yang disahkan oleh Guru Pemimpin. Fail Pekeliling Ikhtisas Pekeliling Iktisas 1/1985 Pekeliling Ikhtisas 2/1986 Pekeliling Iktisas 6/1988 Pekeliling Ikhtisas 24/1998 Pekeliling Iktisas 9/2000 Pekeliling Ikhtisas 20/2000 Pekeliling Ikhtisas 17/2000 Pekeliling Ikhtisas 18/2000 Pekeliling Ikhtisas 6/2006 Pekeliling Ikhtisas 7/2006 6. Senarai Jawatankuasa Penaja.7 6.11 6.1 4.3 6. Senarai jawatankuasa yang disahkan oleh Pengetua/Guru Besar.

7. Surat kelulusan mengutip derma daripada Pengetua/Guru Besar.9 7. Laporan setiap aktiviti.15 6. Surat-surat pekeliling yang berkaitan daripada: A. Kementerian Pendidikan Malaysia. Jabatan Pendidikan Negeri.18 Surat permohonan untuk menjadi ahli gabungan kepada Badan Induk. Dokumen pencapaian cemerlang ahli-ahli. Surat penyerahan kembali kuasa dan perlantikan sebagai Guru Pemimpin daripada Guru Pemimpin kepada Pengetua/Guru Besar.2 7. Daftar penilaian bagi setiap ahli.11 7. Stok dan inventori. Sekolah.BORANG PPKS 1A 6. B.16 6.17 6. Surat kelulusan penubuhan daripada Pengetua/Guru Besar selaku Penolong Pendaftar Sekolah. D.12 3 .25 7. Draf aktiviti utama. Senarai keahlian yang disahkan oleh Guru Pemimpin.20 6. Kelab/ Persatuan dan Kelab Sukan/Permainan daripada guru/murid disertakan bersama : a.19 6.8 7.3 7. Minit Mesyuarat Agung penubuhan. Surat permohonan Bendahari mengutip derma keahlian daripada Setiausaha kepada Pengetua/Guru Besar. Ada penyataan kelulusan penubuhan.6 7. Perancangan aktiviti asas yang disahkan oleh Pengetua/Guru Besar. Surat penerimaan menjadi ahli gabungan daripada Badan Induk. Akaun kewangan/belanjawan yang disahkan.7 7. Senarai jawatankuasa yang disahkan oleh Pengetua/Guru Besar. Pejabat Pendidikan Daerah. b.4 7. Draf perlembagaan. Ada penyataan penurunan kuasa pengelolaan dan penyeliaan. Senarai Jawatankuasa Penaja.24 6.1 7.22 6. Minit-minit mesyuarat yang diadakan. Surat pelantikan sebagai Guru Pemimpin/Penasihat. Kandungan fail Kelab dan Persatuan Surat Permohonan menubuhkan Pasukan Pakaian Seragam. Jadual aktiviti tahunan yang disahkan oleh Pengetua/Guru Besar.5 7. Laporan tahunan. c.23 6.10 7.21 6. C. Perlembagaan yang disahkan oleh Pengetua/Guru Besar. Sampel-sampel Sijil/Surat Penghargaan 6.

Ada penyataan penurunan kuasa pengelolaan dan penyeliaan. c. Senarai keahlian yang disahkan oleh Guru Pemimpin. Draf perlembagaan. Pejabat Pendidikan Daerah. Senarai Jawatankuasa Penaja. Laporan tahunan.8 8.15 7.21 7. Perancangan aktiviti asas yang disahkan oleh Pengetua/Guru Besar. 8.4 8.24 7. 8.14 7.5 8. Senarai jawatankuasa yang disahkan oleh Pengetua/Guru Besar. Surat-surat pekeliling yang berkaitan daripada: a.23 7.6 8. Draf aktiviti utama. Dokumen pencapaian cemerlang ahli-ahli. Jadual aktiviti tahunan yang disahkan oleh Pengetua/Guru Besar. c.22 7. Surat permohonan Bendahari mengutip derma keahlian daripada 8. Laporan setiap aktiviti. Surat permohonan untuk menjadi ahli gabungan kepada Badan Induk. Sekolah. b Jabatan Pendidikan Negeri.2 Surat kelulusan penubuhan daripada Pengetua/Guru Besar selaku Penolong Pendaftar Sekolah.BORANG PPKS 1A 7.18 Surat permohonan untuk menjadi ahli gabungan daripada persatuan melalui Guru Pemimpin kepada Pengetua/Guru Besar.7 8. Stok dan inventori. Minit-minit mesyuarat yang diadakan. Kementerian Pendidikan Malaysia.25 Sampel-sampel Sijil/Surat Penghargaan 8. Surat penyerahan kembali kuasa dan perlantikan sebagai Guru Pemimpin daripada Guru Pemimpin kepada Pengetua/Guru Besar.3 Surat pelantikan sebagai Guru Pemimpin/Penasihat. Perlembagaan yang disahkan oleh Pengetua/Guru Besar.10 4 . Kelab/ Persatuan dan Kelab Sukan/Permainan daripada guru/murid disertakan bersama : a.13 7. Daftar penilaian bagi setiap ahli.17 7. Minit Mesyuarat Agung penubuhan. Surat kelulusan untuk menjadi ahli gabungan daripada Pengetua/ Guru Besar melalui Guru Pemimpin.20 7.1 Surat Permohonan menubuhkan Pasukan Pakaian Seragam. Ada penyataan kelulusan penubuhan. 7. Kandungan fail Kelab Sukan 8.9 8. b. Surat penerimaan menjadi ahli gabungan daripada Badan Induk.16 7.19 7. d.

1 12.BORANG PPKS 1A Setiausaha kepada Pengetua/Guru Besar.19 8.2 11. Surat penyerahan kembali kuasa dan perlantikan sebagai Guru Pemimpin daripada Guru Pemimpin kepada Pengetua/Guru Besar.20 8.18 8.4 10.2 5 .4 9. Surat permohonan untuk menjadi ahli gabungan daripada persatuan melalui Guru Pemimpin kepada Pengetua/Guru Besar.3 11.2 9. b.2 10. Dokumen pencapaian cemerlang ahli-ahli.5 11. Surat permohonan untuk menjadi ahli gabungan kepada Badan Induk. Laporan tahunan.24 8.12 8. c. Pejabat Pendidikan Daerah. Kementerian Pendidikan Malaysia.1 10.1 9. Akaun kewangan/belanjawan yang disahkan. Surat penerimaan menjadi ahli gabungan daripada Badan Induk. Surat kelulusan mengutip derma daripada Pengetua/Guru Besar.22 8.23 8.13 8.25 9. Surat kelulusan untuk menjadi ahli gabungan daripada Pengetua/ Guru Besar melalui Guru Pemimpin. Sekolah. Stok dan inventori. Minit-minit mesyuarat yang diadakan.3 10. Daftar penilaian bagi setiap ahli.14 8.1 11.15 8.3 9.17 8.11 8. Jabatan Pendidikan Negeri.4 11.21 8.5 10. 10. Surat-surat pekeliling yang berkaitan daripada: a. d. 9. Sampel-sampel Sijil/Surat Penghargaan Papan Kenyataan / Sudut Kokurikulum Carta organisasi Agihan Aktiviti (Badan Beruniform/Kelab Persatuan/kelab sukan dan permainan) Jadual aktiviti (harian/mingguan/bulanan) Paparan kejayaan Maklumat/Gambar terkini Sistem Maklumat Murid / Data Kokurikulum Dilengkapkan Dikemaskini Kesahihan data Dokumentasi data (hard copy) Maklumat penghantaran ke PPD/JPN Pengurusan Peralatan Kokurikulum Peralatan disimpan di tempat yang selamat Buku stok diselanggara dengan sempurna Peralatan mencukupi Rekod keluar masuk Pemantauan pentadbiran Penggunaan Peruntukan Kokurikulum Agihan dibelanjakan mengikut ketetapan (4:1) Perbelanjaaan menyeluruh 8. 11.16 8. Laporan setiap aktiviti.5 12 12.

.1 15......... bangsa dan jantina) Pelaporan penilaian Pelaksanaan Hari Kokurikulum Sekolah Dijalankan atau tidak/dalam perancangan Terancang (mencapai objektif) Memberi Impak Instrumen penilaian Tindakan Penambahbaikan Program Inovasi Kokurikulum Sekolah (Sertakan dokumen sokongan serta gambar sekolah ) Adalah diperakui bahawa segala butiran dan maklumat yang diberikan adalah benar........3 13.1 16....5 13 13...........5 16 16.. ( Pegawai Pemantau ) Cop: Tarikh : Tarikh : 6 ....5 14 14..3 12.........3 15....2 13....2 16...........1 14...4 16..4 15..2 14. .....4 12...........3 16.....1 13.... ( Pengetua/Guru Besar ) Cop : ..4 13...........5 17 Prosedur kewangan dipatuhi Rekod/Buku Vot diselanggara dengan betul Pelaporan disediakan Pemantauan Aktiviti Kokurikulum peringkat sekolah Jawatan kuasa pemantauan Perancangan pemantauan Borang pemantauan Rekod pemantauan Penilaian dan penambahbaikan Rekod-rekod kejayaan Didokumenkan Dipaparkan Dikemaskini Pengurusan Penilaian Kokurikulum Buku penilaian kokurikulum Pelaksanaan penilaian Rekod dan dokumentasi dikemaskini Analisa prestasi kokurikulum (mengikut tingkatan..2 15....3 15 15.BORANG PPKS 1A 12......

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful