BORANG PPKS 1A

JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU BORANG PEMANTAUAN PENGURUSAN DAN PELAKSANAAN KOKURIKULUM DI SEKOLAH
MAKLUMAT SEKOLAH: Sekolah : Alamat : ………………………………………………………………………………… ............................................................................................................... No. Fax Sekolah : ……………………..........

No. Telefon : ……………………………….. e-mail

:............................................... Laman Web Sekolah :...................................

BIL
1.
1.1 1.2 1.3

ASPEK
Fail Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah

Ada/Tiada

Catatan

Carta Organisasi Notis Mesyuarat Jawatankuasa Minit Mesyuarat 1.4 Takwim 1.5 Laporan 2. Fail Penyelaras Kelab/Persatuan
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Carta Organisasi Notis Mesyuarat Jawatakuasa Senarai Jawatan kuasa dan keahlian Minit mesyuarat Takwim/perancangan tahunan

3. Fail Penyelarasan Pasukan Badan Beruniform: Carta Organisasi Notis Mesyuarat Jawatakuasa Senarai Jawatan kuasa dan keahlian Minit mesyuarat Takwim/perancangan tahunan 4. Fail Penyelaras Kelab Sukan:

1

1 Surat Permohonan menubuhkan Pasukan Pakaian Seragam. c. 6. Jadual aktiviti tahunan yang disahkan oleh Pengetua/Guru Besar. Senarai keahlian yang disahkan oleh Guru Pemimpin. Perancangan aktiviti asas yang disahkan oleh Pengetua/Guru Besar.10 6. Draf aktiviti utama.12 6. Ada penyataan kelulusan penubuhan.6 6.4 4. Perlembagaan yang disahkan oleh Pengetua/Guru Besar.7 6. Surat kelulusan untuk menjadi ahli gabungan daripada Pengetua/ Guru Besar melalui Guru Pemimpin. Surat permohonan Bendahari mengutip derma keahlian daripada Setiausaha kepada Pengetua/Guru Besar.1 4.13 6. Surat kelulusan mengutip derma daripada Pengetua/Guru Besar.3 6. Surat pelantikan sebagai Guru Pemimpin/Penasihat. 6. Ada penyataan penurunan kuasa pengelolaan dan penyeliaan. Surat permohonan untuk menjadi ahli gabungan daripada persatuan melalui Guru Pemimpin kepada Pengetua/Guru Besar.3 4. Kelab/ Persatuan dan Kelab Sukan/Permainan daripada guru/murid disertakan bersama : a.BORANG PPKS 1A 4.8 6. Senarai jawatankuasa yang disahkan oleh Pengetua/Guru Besar.4 6.5 Carta Organisasi Notis Mesyuarat Jawatakuasa Senarai Jawatan kuasa dan keahlian Minit mesyuarat Takwim/perancangan tahunan 5. Draf perlembagaan. Minit Mesyuarat Agung penubuhan.5 6. Kandungan fail Badan Beruniform 6. Senarai Jawatankuasa Penaja.2 4. Akaun kewangan/belanjawan yang disahkan. Fail Pekeliling Ikhtisas Pekeliling Iktisas 1/1985 Pekeliling Ikhtisas 2/1986 Pekeliling Iktisas 6/1988 Pekeliling Ikhtisas 24/1998 Pekeliling Iktisas 9/2000 Pekeliling Ikhtisas 20/2000 Pekeliling Ikhtisas 17/2000 Pekeliling Ikhtisas 18/2000 Pekeliling Ikhtisas 6/2006 Pekeliling Ikhtisas 7/2006 6.9 6.14 2 . b.2 Surat kelulusan penubuhan daripada Pengetua/Guru Besar selaku Penolong Pendaftar Sekolah.11 6.

Kandungan fail Kelab dan Persatuan Surat Permohonan menubuhkan Pasukan Pakaian Seragam. Ada penyataan penurunan kuasa pengelolaan dan penyeliaan. Perancangan aktiviti asas yang disahkan oleh Pengetua/Guru Besar. Surat permohonan Bendahari mengutip derma keahlian daripada Setiausaha kepada Pengetua/Guru Besar. Daftar penilaian bagi setiap ahli. Surat kelulusan mengutip derma daripada Pengetua/Guru Besar. B. Sekolah. Senarai keahlian yang disahkan oleh Guru Pemimpin. Dokumen pencapaian cemerlang ahli-ahli.BORANG PPKS 1A 6.6 7.4 7. Surat penerimaan menjadi ahli gabungan daripada Badan Induk. Minit-minit mesyuarat yang diadakan. 7. Surat pelantikan sebagai Guru Pemimpin/Penasihat. Senarai jawatankuasa yang disahkan oleh Pengetua/Guru Besar.21 6. Minit Mesyuarat Agung penubuhan. Kelab/ Persatuan dan Kelab Sukan/Permainan daripada guru/murid disertakan bersama : a.11 7. Laporan tahunan.24 6. C. Surat kelulusan penubuhan daripada Pengetua/Guru Besar selaku Penolong Pendaftar Sekolah.3 7.16 6.15 6.22 6.18 Surat permohonan untuk menjadi ahli gabungan kepada Badan Induk. Akaun kewangan/belanjawan yang disahkan. Surat penyerahan kembali kuasa dan perlantikan sebagai Guru Pemimpin daripada Guru Pemimpin kepada Pengetua/Guru Besar.5 7.12 3 . Laporan setiap aktiviti. Draf perlembagaan.19 6.25 7. D. Perlembagaan yang disahkan oleh Pengetua/Guru Besar.8 7. Pejabat Pendidikan Daerah.23 6. c. Ada penyataan kelulusan penubuhan.2 7. Surat-surat pekeliling yang berkaitan daripada: A.10 7.17 6. Stok dan inventori.9 7. Draf aktiviti utama. Sampel-sampel Sijil/Surat Penghargaan 6.1 7. Jadual aktiviti tahunan yang disahkan oleh Pengetua/Guru Besar.20 6. Senarai Jawatankuasa Penaja.7 7. b. Jabatan Pendidikan Negeri. Kementerian Pendidikan Malaysia.

15 7. Kelab/ Persatuan dan Kelab Sukan/Permainan daripada guru/murid disertakan bersama : a.23 7.13 7. Sekolah.21 7. Perancangan aktiviti asas yang disahkan oleh Pengetua/Guru Besar. 7.7 8. Stok dan inventori.4 8. c. Senarai keahlian yang disahkan oleh Guru Pemimpin. Minit Mesyuarat Agung penubuhan. b. Draf aktiviti utama.20 7.1 Surat Permohonan menubuhkan Pasukan Pakaian Seragam.19 7. Pejabat Pendidikan Daerah. Surat penerimaan menjadi ahli gabungan daripada Badan Induk.6 8. Surat permohonan Bendahari mengutip derma keahlian daripada 8.14 7.16 7. 8. Surat kelulusan untuk menjadi ahli gabungan daripada Pengetua/ Guru Besar melalui Guru Pemimpin.24 7. Senarai Jawatankuasa Penaja.18 Surat permohonan untuk menjadi ahli gabungan daripada persatuan melalui Guru Pemimpin kepada Pengetua/Guru Besar. Draf perlembagaan.3 Surat pelantikan sebagai Guru Pemimpin/Penasihat.22 7.BORANG PPKS 1A 7. Laporan tahunan. c. Jadual aktiviti tahunan yang disahkan oleh Pengetua/Guru Besar. b Jabatan Pendidikan Negeri. 8. Senarai jawatankuasa yang disahkan oleh Pengetua/Guru Besar. Laporan setiap aktiviti. Kandungan fail Kelab Sukan 8. Perlembagaan yang disahkan oleh Pengetua/Guru Besar. Surat penyerahan kembali kuasa dan perlantikan sebagai Guru Pemimpin daripada Guru Pemimpin kepada Pengetua/Guru Besar. Surat permohonan untuk menjadi ahli gabungan kepada Badan Induk.9 8.8 8.5 8. d. Surat-surat pekeliling yang berkaitan daripada: a.2 Surat kelulusan penubuhan daripada Pengetua/Guru Besar selaku Penolong Pendaftar Sekolah. Minit-minit mesyuarat yang diadakan. Dokumen pencapaian cemerlang ahli-ahli.10 4 . Ada penyataan penurunan kuasa pengelolaan dan penyeliaan.17 7. Kementerian Pendidikan Malaysia. Daftar penilaian bagi setiap ahli. Ada penyataan kelulusan penubuhan.25 Sampel-sampel Sijil/Surat Penghargaan 8.

14 8. Laporan tahunan.1 10.2 10.BORANG PPKS 1A Setiausaha kepada Pengetua/Guru Besar.1 11.2 9.3 9.5 10. Kementerian Pendidikan Malaysia. Surat permohonan untuk menjadi ahli gabungan daripada persatuan melalui Guru Pemimpin kepada Pengetua/Guru Besar.4 9. Daftar penilaian bagi setiap ahli. Akaun kewangan/belanjawan yang disahkan. Surat permohonan untuk menjadi ahli gabungan kepada Badan Induk. Minit-minit mesyuarat yang diadakan.2 5 . Surat kelulusan untuk menjadi ahli gabungan daripada Pengetua/ Guru Besar melalui Guru Pemimpin. Surat kelulusan mengutip derma daripada Pengetua/Guru Besar.19 8. 10. 11. Sekolah. Laporan setiap aktiviti.5 11. c.5 12 12.11 8.20 8. d.24 8.13 8. Surat-surat pekeliling yang berkaitan daripada: a.22 8.17 8.21 8.12 8.2 11. b.1 12. Stok dan inventori.4 10.3 10.25 9.23 8.3 11.18 8.15 8. 9.1 9. Dokumen pencapaian cemerlang ahli-ahli.16 8.4 11. Pejabat Pendidikan Daerah. Sampel-sampel Sijil/Surat Penghargaan Papan Kenyataan / Sudut Kokurikulum Carta organisasi Agihan Aktiviti (Badan Beruniform/Kelab Persatuan/kelab sukan dan permainan) Jadual aktiviti (harian/mingguan/bulanan) Paparan kejayaan Maklumat/Gambar terkini Sistem Maklumat Murid / Data Kokurikulum Dilengkapkan Dikemaskini Kesahihan data Dokumentasi data (hard copy) Maklumat penghantaran ke PPD/JPN Pengurusan Peralatan Kokurikulum Peralatan disimpan di tempat yang selamat Buku stok diselanggara dengan sempurna Peralatan mencukupi Rekod keluar masuk Pemantauan pentadbiran Penggunaan Peruntukan Kokurikulum Agihan dibelanjakan mengikut ketetapan (4:1) Perbelanjaaan menyeluruh 8. Surat penerimaan menjadi ahli gabungan daripada Badan Induk. Surat penyerahan kembali kuasa dan perlantikan sebagai Guru Pemimpin daripada Guru Pemimpin kepada Pengetua/Guru Besar. Jabatan Pendidikan Negeri.

.2 16.... ( Pegawai Pemantau ) Cop: Tarikh : Tarikh : 6 ....1 16. ( Pengetua/Guru Besar ) Cop : .........1 14...........1 13..4 16....2 15..3 15........3 13.....4 12.5 17 Prosedur kewangan dipatuhi Rekod/Buku Vot diselanggara dengan betul Pelaporan disediakan Pemantauan Aktiviti Kokurikulum peringkat sekolah Jawatan kuasa pemantauan Perancangan pemantauan Borang pemantauan Rekod pemantauan Penilaian dan penambahbaikan Rekod-rekod kejayaan Didokumenkan Dipaparkan Dikemaskini Pengurusan Penilaian Kokurikulum Buku penilaian kokurikulum Pelaksanaan penilaian Rekod dan dokumentasi dikemaskini Analisa prestasi kokurikulum (mengikut tingkatan..4 15...5 16 16...2 14...... ..2 13.3 12.. bangsa dan jantina) Pelaporan penilaian Pelaksanaan Hari Kokurikulum Sekolah Dijalankan atau tidak/dalam perancangan Terancang (mencapai objektif) Memberi Impak Instrumen penilaian Tindakan Penambahbaikan Program Inovasi Kokurikulum Sekolah (Sertakan dokumen sokongan serta gambar sekolah ) Adalah diperakui bahawa segala butiran dan maklumat yang diberikan adalah benar.3 16..5 14 14..5 13 13.....BORANG PPKS 1A 12.4 13....................1 15.......3 15 15....................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful