BORANG PPKS 1A

JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU BORANG PEMANTAUAN PENGURUSAN DAN PELAKSANAAN KOKURIKULUM DI SEKOLAH
MAKLUMAT SEKOLAH: Sekolah : Alamat : ………………………………………………………………………………… ............................................................................................................... No. Fax Sekolah : ……………………..........

No. Telefon : ……………………………….. e-mail

:............................................... Laman Web Sekolah :...................................

BIL
1.
1.1 1.2 1.3

ASPEK
Fail Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah

Ada/Tiada

Catatan

Carta Organisasi Notis Mesyuarat Jawatankuasa Minit Mesyuarat 1.4 Takwim 1.5 Laporan 2. Fail Penyelaras Kelab/Persatuan
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Carta Organisasi Notis Mesyuarat Jawatakuasa Senarai Jawatan kuasa dan keahlian Minit mesyuarat Takwim/perancangan tahunan

3. Fail Penyelarasan Pasukan Badan Beruniform: Carta Organisasi Notis Mesyuarat Jawatakuasa Senarai Jawatan kuasa dan keahlian Minit mesyuarat Takwim/perancangan tahunan 4. Fail Penyelaras Kelab Sukan:

1

Minit Mesyuarat Agung penubuhan. Perancangan aktiviti asas yang disahkan oleh Pengetua/Guru Besar.3 6.10 6. 6.5 Carta Organisasi Notis Mesyuarat Jawatakuasa Senarai Jawatan kuasa dan keahlian Minit mesyuarat Takwim/perancangan tahunan 5.9 6. Senarai Jawatankuasa Penaja. Surat permohonan Bendahari mengutip derma keahlian daripada Setiausaha kepada Pengetua/Guru Besar.3 4. Senarai keahlian yang disahkan oleh Guru Pemimpin.14 2 . Draf perlembagaan.BORANG PPKS 1A 4.1 4.2 4.2 Surat kelulusan penubuhan daripada Pengetua/Guru Besar selaku Penolong Pendaftar Sekolah.4 6. Surat permohonan untuk menjadi ahli gabungan daripada persatuan melalui Guru Pemimpin kepada Pengetua/Guru Besar. Surat kelulusan mengutip derma daripada Pengetua/Guru Besar. 6.4 4.1 Surat Permohonan menubuhkan Pasukan Pakaian Seragam. Surat pelantikan sebagai Guru Pemimpin/Penasihat.13 6.11 6.6 6.7 6. Kandungan fail Badan Beruniform 6. Surat kelulusan untuk menjadi ahli gabungan daripada Pengetua/ Guru Besar melalui Guru Pemimpin. Perlembagaan yang disahkan oleh Pengetua/Guru Besar.8 6. Jadual aktiviti tahunan yang disahkan oleh Pengetua/Guru Besar. Fail Pekeliling Ikhtisas Pekeliling Iktisas 1/1985 Pekeliling Ikhtisas 2/1986 Pekeliling Iktisas 6/1988 Pekeliling Ikhtisas 24/1998 Pekeliling Iktisas 9/2000 Pekeliling Ikhtisas 20/2000 Pekeliling Ikhtisas 17/2000 Pekeliling Ikhtisas 18/2000 Pekeliling Ikhtisas 6/2006 Pekeliling Ikhtisas 7/2006 6. Ada penyataan penurunan kuasa pengelolaan dan penyeliaan. Akaun kewangan/belanjawan yang disahkan. Senarai jawatankuasa yang disahkan oleh Pengetua/Guru Besar. b. Kelab/ Persatuan dan Kelab Sukan/Permainan daripada guru/murid disertakan bersama : a. Ada penyataan kelulusan penubuhan. c.12 6. Draf aktiviti utama.5 6.

1 7. Sekolah.2 7. Draf aktiviti utama. Jabatan Pendidikan Negeri. Dokumen pencapaian cemerlang ahli-ahli. Daftar penilaian bagi setiap ahli. Surat penerimaan menjadi ahli gabungan daripada Badan Induk. Senarai Jawatankuasa Penaja. Surat-surat pekeliling yang berkaitan daripada: A.6 7. Akaun kewangan/belanjawan yang disahkan.22 6.3 7. Kementerian Pendidikan Malaysia.8 7.19 6. Minit Mesyuarat Agung penubuhan. Surat kelulusan penubuhan daripada Pengetua/Guru Besar selaku Penolong Pendaftar Sekolah.12 3 .5 7. D. Sampel-sampel Sijil/Surat Penghargaan 6. Pejabat Pendidikan Daerah.7 7.15 6.21 6. Surat pelantikan sebagai Guru Pemimpin/Penasihat. Perlembagaan yang disahkan oleh Pengetua/Guru Besar. Minit-minit mesyuarat yang diadakan. Senarai jawatankuasa yang disahkan oleh Pengetua/Guru Besar. Kelab/ Persatuan dan Kelab Sukan/Permainan daripada guru/murid disertakan bersama : a.24 6. Ada penyataan penurunan kuasa pengelolaan dan penyeliaan.20 6.25 7. Senarai keahlian yang disahkan oleh Guru Pemimpin.23 6.17 6. Surat permohonan Bendahari mengutip derma keahlian daripada Setiausaha kepada Pengetua/Guru Besar.4 7. Laporan setiap aktiviti. Surat kelulusan mengutip derma daripada Pengetua/Guru Besar. Laporan tahunan.9 7. 7. Stok dan inventori. Surat penyerahan kembali kuasa dan perlantikan sebagai Guru Pemimpin daripada Guru Pemimpin kepada Pengetua/Guru Besar. Perancangan aktiviti asas yang disahkan oleh Pengetua/Guru Besar. Jadual aktiviti tahunan yang disahkan oleh Pengetua/Guru Besar. Ada penyataan kelulusan penubuhan.BORANG PPKS 1A 6.16 6. Kandungan fail Kelab dan Persatuan Surat Permohonan menubuhkan Pasukan Pakaian Seragam. c.11 7.18 Surat permohonan untuk menjadi ahli gabungan kepada Badan Induk.10 7. C. B. Draf perlembagaan. b.

Draf perlembagaan.10 4 .8 8. Draf aktiviti utama.9 8. Senarai jawatankuasa yang disahkan oleh Pengetua/Guru Besar.13 7.BORANG PPKS 1A 7. c. b Jabatan Pendidikan Negeri. Dokumen pencapaian cemerlang ahli-ahli.23 7.7 8. c.16 7. d.21 7. Minit-minit mesyuarat yang diadakan. Perlembagaan yang disahkan oleh Pengetua/Guru Besar. Senarai Jawatankuasa Penaja.22 7. Ada penyataan penurunan kuasa pengelolaan dan penyeliaan. Minit Mesyuarat Agung penubuhan.4 8.15 7. Stok dan inventori. Kementerian Pendidikan Malaysia.19 7.1 Surat Permohonan menubuhkan Pasukan Pakaian Seragam. Jadual aktiviti tahunan yang disahkan oleh Pengetua/Guru Besar. Kelab/ Persatuan dan Kelab Sukan/Permainan daripada guru/murid disertakan bersama : a. Surat permohonan Bendahari mengutip derma keahlian daripada 8. 8. Laporan tahunan. 8. Pejabat Pendidikan Daerah. Perancangan aktiviti asas yang disahkan oleh Pengetua/Guru Besar. Surat-surat pekeliling yang berkaitan daripada: a. Senarai keahlian yang disahkan oleh Guru Pemimpin. Surat penerimaan menjadi ahli gabungan daripada Badan Induk. Surat penyerahan kembali kuasa dan perlantikan sebagai Guru Pemimpin daripada Guru Pemimpin kepada Pengetua/Guru Besar. Surat permohonan untuk menjadi ahli gabungan kepada Badan Induk. Laporan setiap aktiviti.17 7. Surat kelulusan untuk menjadi ahli gabungan daripada Pengetua/ Guru Besar melalui Guru Pemimpin. Sekolah.3 Surat pelantikan sebagai Guru Pemimpin/Penasihat.20 7. Ada penyataan kelulusan penubuhan.6 8. Daftar penilaian bagi setiap ahli. 7.25 Sampel-sampel Sijil/Surat Penghargaan 8.24 7. Kandungan fail Kelab Sukan 8.2 Surat kelulusan penubuhan daripada Pengetua/Guru Besar selaku Penolong Pendaftar Sekolah.5 8.18 Surat permohonan untuk menjadi ahli gabungan daripada persatuan melalui Guru Pemimpin kepada Pengetua/Guru Besar. b.14 7.

Sekolah.BORANG PPKS 1A Setiausaha kepada Pengetua/Guru Besar.2 11.14 8.5 10.1 9.2 5 . Jabatan Pendidikan Negeri.2 10.4 11.19 8. c. d. Kementerian Pendidikan Malaysia. Minit-minit mesyuarat yang diadakan.25 9. Dokumen pencapaian cemerlang ahli-ahli. b.16 8.3 11. Akaun kewangan/belanjawan yang disahkan. Surat permohonan untuk menjadi ahli gabungan kepada Badan Induk. Surat kelulusan mengutip derma daripada Pengetua/Guru Besar. 10. 9. Stok dan inventori.2 9.4 10. Sampel-sampel Sijil/Surat Penghargaan Papan Kenyataan / Sudut Kokurikulum Carta organisasi Agihan Aktiviti (Badan Beruniform/Kelab Persatuan/kelab sukan dan permainan) Jadual aktiviti (harian/mingguan/bulanan) Paparan kejayaan Maklumat/Gambar terkini Sistem Maklumat Murid / Data Kokurikulum Dilengkapkan Dikemaskini Kesahihan data Dokumentasi data (hard copy) Maklumat penghantaran ke PPD/JPN Pengurusan Peralatan Kokurikulum Peralatan disimpan di tempat yang selamat Buku stok diselanggara dengan sempurna Peralatan mencukupi Rekod keluar masuk Pemantauan pentadbiran Penggunaan Peruntukan Kokurikulum Agihan dibelanjakan mengikut ketetapan (4:1) Perbelanjaaan menyeluruh 8.1 12. Surat kelulusan untuk menjadi ahli gabungan daripada Pengetua/ Guru Besar melalui Guru Pemimpin.23 8. Pejabat Pendidikan Daerah. Surat penerimaan menjadi ahli gabungan daripada Badan Induk.5 12 12.13 8.12 8.3 10.5 11.1 10.22 8.24 8. 11. Laporan tahunan.20 8.21 8. Surat-surat pekeliling yang berkaitan daripada: a. Surat permohonan untuk menjadi ahli gabungan daripada persatuan melalui Guru Pemimpin kepada Pengetua/Guru Besar. Laporan setiap aktiviti.15 8.4 9.1 11.17 8. Surat penyerahan kembali kuasa dan perlantikan sebagai Guru Pemimpin daripada Guru Pemimpin kepada Pengetua/Guru Besar. Daftar penilaian bagi setiap ahli.3 9.11 8.18 8.

..2 16....5 13 13..2 14....... .... ( Pegawai Pemantau ) Cop: Tarikh : Tarikh : 6 .2 15.........3 12.................1 14..........5 14 14......3 16.5 17 Prosedur kewangan dipatuhi Rekod/Buku Vot diselanggara dengan betul Pelaporan disediakan Pemantauan Aktiviti Kokurikulum peringkat sekolah Jawatan kuasa pemantauan Perancangan pemantauan Borang pemantauan Rekod pemantauan Penilaian dan penambahbaikan Rekod-rekod kejayaan Didokumenkan Dipaparkan Dikemaskini Pengurusan Penilaian Kokurikulum Buku penilaian kokurikulum Pelaksanaan penilaian Rekod dan dokumentasi dikemaskini Analisa prestasi kokurikulum (mengikut tingkatan...1 13...3 13..4 16..4 15.2 13...4 13....... bangsa dan jantina) Pelaporan penilaian Pelaksanaan Hari Kokurikulum Sekolah Dijalankan atau tidak/dalam perancangan Terancang (mencapai objektif) Memberi Impak Instrumen penilaian Tindakan Penambahbaikan Program Inovasi Kokurikulum Sekolah (Sertakan dokumen sokongan serta gambar sekolah ) Adalah diperakui bahawa segala butiran dan maklumat yang diberikan adalah benar... ( Pengetua/Guru Besar ) Cop : ......3 15....1 16..3 15 15.BORANG PPKS 1A 12...5 16 16...........1 15.......4 12........