PERBADANAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM

FAIL MEJA

BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT: ( UNIT PERJAWATAN )

JAWATAN: JURUTEKNIK KOMPUTER GRED FT17

DI SEDIAKAN OLEH: ALI IMRAN BIN MD YUNOS

INTISARI 1.0 2.0 3.0 4.0 Misi, Objektif dan Fungsi Jabatan Teknologi Maklumat Carta Organisasi Senarai Tugas Jawatan Proses Kerja

5.0 - Carta Aliran kerja 6.0 - Senarai Semak 7.0 - Senarai Tugas Harian

1

OBJEKTIF DAN FUNGSI JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT Misi “ Berusaha mencapai kecemerlangan berinformasi melalui Teknologi Maklumat dan Komunikasi” Objektif Memberi perkhidmatan pengkomputeran yang cemerlang dan berinformasi kepada bahagian dalam PPSPPA Mempertingkatkan penggunaan aplikasi barangkaian dan bermaklumat melalui penggunaan Teknologi Maklumat selaras dengan wawasan 2020 Matlamat Menjadikan Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan pembersihan Awam sebuah agensi berelektronik yang cemerlang untuk mempamerkan keupayaan teknologi-teknologi multimedia dalam membentuk pentadbiran tanpa kertas bagi interaksi diantara jabatan dengan orang awam 2 .MISI.

MAKLUMAT PEGAWAI Nama JAwtan Hakiki Gred Jawatan Bahagian/Unit Tarikh Memegang Jawatan Tarikh Penempatan Bertanggungjawab Kepada : ALI IMRAN BIN MD YUNOS : JURUTEKNIK KOMPUTER : FT17 : Teknologi Maklumat : 15 JULAI 2008 : 15 JULAI 2008 : Penolong Pegawai Teknologi Maklumat F29 Pegawai Teknologi Maklumat F41 3 .

komponen dan aksesori ICT di Perbadanan. Fire Fighting dan Stabilizer dan termasuk memastikan semua Komputer Server berfungsi dengan baik.SENARAI TUGAS Melakukan pemasangan unit perkakasan dan perisian komputer bagi pihak pengguna di dalam Perbadanan . komponen.perisian yang telah sedia ada kepada versi -versi perisian yang terbaru Menerima sebarang bentuk aduan yang diterima daripada pengguna melalui emel dan telefon. 4 . mengemaskini pangkalan data dan menguji rangkaian sistem aplikasi online supaya sentiasa berkeadaan baik Membuat pemeriksaan fizikal setiap hari bagi Access Door. suhu Melaksanakan tugas-tugas lain berkaitan pengurusan peralatan ICT yang diarahkan dari semasa ke semasa . Menyelenggara perkakasan pada komputer web server bagi sistem aplikasi online disamping mengeluarkan bentuk laporan operasi dan data yang diperlukan. Melaksanakan trouble-shooting terhadap perisian dan perkakasan komputer serta membaik pulih komputer mengurus dan Melaksanakan pengemaskinian dan menaiktaraf perisian. menjalankan kerja-kerja pencegahan dan menyelenggara kelengkapan ICT yang rosak seperti kerosakan perkakasan utama. Mengumpul menyemak data. Memeriksa . Air-conditioner mempunyai diantara 18C hingga 21C. peralatan UPS.

komponen. (2) Memeriksa .komponen dan aksesori ICT di Perbadanan. Pegawai Teknologi Maklumat Memeriksa Menyelenggara Menguji Membantu . perancangan. pengurusan dan pelaksanaan ICT. Kuasa Dan Hubungan Dengan Pegawai Lain Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Bil Tugas dan Tanggungjawab Kuasa Yang Diberi Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan (1) Melakukan pemasangan unit perkakasan dan perisian komputer bagi pihak pengguna di Semua perkara yang melibatkan aktiviti-aktiviti dalam Perbadanan . pengurusan dan pelaksanaan ICT. Semua perkara yang melibatkan aktiviti-aktiviti perancangan.Senarai Tugas. menjalankan kerja-kerja pencegahan dan menyelenggara kelengkapan Penolong Pegawai Sumber ICT yang rosak seperti kerosakan perkakasan Maklumat utama.

(7) Mengumpul menyemak data.Bil Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Tugas dan Tanggungjawab Kuasa Yang Diberi Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan Pegawai Teknologi Maklumat (3) Melaksanakan instalasi dan ujian keatas perkakasan dan perisian yang baru Memeriksa Menyelenggara Menguji Membantu Melapor Menyedia Memberi input Semua perkara yang melibatkan aktiviti-aktiviti (4) Melaksanakan pengemaskinian dan perancangan. mengemaskini pangkalan data dan menguji rangkaian sistem aplikasi online supaya sentiasa berkeadaan baik . Semua perkara yang melibatkan aktiviti-aktiviti (6) Menyelenggara perkakasan pada perancangan. pengurusan komputer web server Linux-Apache dan dan pelaksanaan ICT. mengendali komputer server bagi sistem aplikasi online disamping mengeluarkan bentuk laporan operasi dan data yang diperlukan.perisian yang telah sedia ada kepada versi -versi perisian yang terbaru . pengurusan menaiktaraf perisian. (5) Menerima sebarang bentuk aduan yang Penolong Pegawai Sumber diterima daripada pengguna melalui emel dan Maklumat telefon. dan pelaksanaan ICT.

menyemak dan menguji sistem aplikasi online sentiasa berkeadaan baik Memeriksa Menyelenggara Menguji Membantu Melapor Memberi input Semua perkara yang melibatkan aktiviti-aktiviti (9) Membuat pemeriksaan fizikal setiap hari perancangan. pengurusan pengurusan peralatan ICT yang diarahkan dari dan pelaksanaan ICT. Air-conditioner mempunyai suhu diantara 18C hingga 21C. pengurusan bagi Access Door. semasa ke semasa . dan pelaksanaan ICT. Fire Fighting dan Stabilizer dan termasuk Penolong Pegawai Sumber memastikan semua Komputer Server berfungsi Maklumat dengan baik. peralatan UPS.Bil Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Tugas dan Tanggungjawab Kuasa Yang Diberi Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan Pegawai Teknologi Maklumat (8) Mencari data. Semua perkara yang melibatkan aktiviti-aktiviti (10) Melaksanakan tugas-tugas lain berkaitan perancangan.

Pastikan vendor mencatat tindakan yang dibuat buku /borang penyelenggaraan ICT dan menandatangi bagi pengesahan hadirandan kerja membaiki . 5. samada kerosakan kecil /besar/memerlukan pelupusan. komponenkomponen dan aksesori ICT di Perbadanan. 2. Memeriksa . 4. menjalankan kerja-kerja pencegahan dan menyelenggara kelengkapan ICT yang rosak seperti kerosakan perkakasan utama. 2. 2. Melaksanakan trouble-shooting terhadap perisian dan perkakasan komputer serta mengurus dan membaik pulih komputer Proses Kerja Terima aduan kerosakan 1. Merekod dan memaklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset dan direkod ke dalam borang/buku Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (kew. Semak kadar tempoh jaminan peralatan Jika dalam tempoh jaminan: 1. TUGASAN Melakukan pemasangan unit perkakasan dan perisian komputer bagi pihak pengguna di dalam Perbadanan . Merekod jenis dan nombor log kerosakan dalam buku log.Pastikan vendor hadir dan di pantau . Kerosakan peralatan mesti hanya diperbaiki oleh Vendor di lokasi kerosakan.PROSES KERJA JURUTEKNIK KOMPUTER FT17 Bil Perkara 1.PA-14) Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Pegawai IT/ Penolong Pegawai Sistem Maklumat UndangUndang/Peraturan Pekeliling -Pekeliling JPA 3 8 . Hubungi Helpdesk pembekal dan buat aduan kerosakan serta dapatkan nombor log bagi kerosakan tersebut. 3. Kenalpasti jenis alat dan jenis kerosakan.

2. Jika kerosakan kecil. 9 . Maklumkan kepada pegawai IT untuk semakan berhubung kerosakan dan pengesahan bagi tindakan yang diperlukan. 1. Pamerkan peralatan yang rosak. 2. Vendor wajib mengisi Borang Kebenaran Membawa Keluar Peralatan ICT dari Unit ICT -PPSPPA untuk pengesahan dan kebenaran tindakan tersebut. Pemeriksaan mesti dilakukan oleh Vendor bagi mengesahkan kerosakan dan mengisi Borang Pemeriksaan Peralatan ICT yang perlu ditandatangani oleh pegawai/juruteknik ICT 3. Jika Vendor perlu membawa keluar sebarang peralatan yang rosak bagi pemeriksaan dan pembaikan di luar lokasi.Jika tiada jaminan: 1. 3. Jika vendor yang dilantik oleh PPSPPA datang ke perbadanan. usaha untuk membaiki kerosakan tersebut dengan peralatan khusus. Jika kerosakan besar. isikan Borang Kerosakan Peralatan ICT . tidak dapat dpt dibaiki dan memerlukan kepakaran luar.

Jika perlu dibaiki di luar.Jika vendor datang semula (setelah mendapat LO): i. Jika boleh dibaiki di lokasi. iii. Pegawai hendaklah menyemak dahulu peralatan ICT tersebut sudah boleh digunakan. pastikan vendor mengisi Borang Kebenaran Membawa Keluar Peralatan ICT Untuk Penyelenggaraan (Borang ) dan ditandatangani oleh Pegawai. Pastikan vendor mencatat tindakan yang telah diambil dalam Buku Log Aduan Kerosakan serta menanda-tangani buku tersebut. ii. v. Jika telah dibaiki. Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset ICT PPSPPA untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew.PA-14). barulah menandatangani Borang ini. 10 . pastikan vendor membaikinya. iv. vendor hendaklah mengisi Borang Pengesahan Perkhidmatan Penyelenggaraan Pemulihan Peralatan ICT (Borang ).

3.PA-14) 11 . 5. Hubungi Helpdesk pembekal dan buat aduan kerosakan serta dapatkan nombor log bagi kerosakan tersebut.SENARAI SEMAK BIL TINDAKAN TANDAKAN TINDAKAN (√ ) CATATAN 1 Terima aduan kerosakan 3. Kerosakan peralatan mesti hanya diperbaiki oleh Vendor di lokasi kerosakan. 4. 2. 4. Semak kadar tempoh jaminan peralatan 2 Jika dalam tempoh jaminan: 1. Merekod jenis dan nombor log kerosakan dalam buku log. samada kerosakan kecil / besar/memerlukan pelupusan. Pastikan vendor mencatat tindakan yang dibuat buku /borang penyelenggaraan ICT dan menandatangi bagi pengesahan hadirandan kerja membaiki . Kenalpasti jenis alat dan jenis kerosakan.Pastikan vendor hadir dan di pantau . Merekod dan memaklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset dan direkod ke dalam borang/buku Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (kew.

1. Pamerkan peralatan yang rosak. Pemeriksaan mesti dilakukan oleh Vendor bagi mengesahkan kerosakan dan mengisi Borang Pemeriksaan Peralatan ICT yang perlu ditandatangani oleh pegawai/juruteknik ICT 3. tidak dapat dpt dibaiki dan memerlukan kepakaran luar. Jika kerosakan kecil. Jika telah dibaiki. Jika vendor datang semula (setelah mendapat LO): i. pastikan vendor membaikinya. Jika Vendor perlu membawa keluar sebarang peralatan yang rosak bagi pemeriksaan dan pembaikan di luar lokasi. 2.3 Jika tiada jaminan: 1. usaha untuk membaiki kerosakan tersebut dengan peralatan khusus. 3. pastikan vendor mengisi Borang Kebenaran Membawa Keluar Peralatan ICT Untuk Penyelenggaraan (Borang ) dan ditandatangani oleh Pegawai. Maklumkan kepada pegawai IT untuk semakan berhubung kerosakan dan pengesahan bagi tindakan yang diperlukan. isikan Borang Kerosakan Peralatan ICT . vendor hendaklah mengisi Borang Pengesahan Perkhidmatan Penyelenggaraan Pemulihan Peralatan ICT 12 . Vendor wajib mengisi Borang Kebenaran Membawa Keluar Peralatan ICT dari Unit ICT -PPSPPA untuk pengesahan dan kebenaran tindakan tersebut. 2. Jika perlu dibaiki di luar. 5. ii. Jika kerosakan besar. 4 Jika vendor yang dilantik oleh PPSPPA datang ke perbadanan. Jika boleh dibaiki di lokasi. iii.

barulah menandatangani Borang ini. v. Pegawai hendaklah menyemak dahulu peralatan ICT tersebut sudah boleh digunakan. Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset ICT PPSPPA untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew. Pastikan vendor mencatat tindakan yang telah diambil dalam Buku Log Aduan Kerosakan serta menanda-tangani buku tersebut.(Borang ). iv.PA-14) þÿ \ 13 .

komponenkomponen dan aksesori ICT di Perbadanan. menjalankan kerja-kerja pencegahan dan menyelenggara kelengkapan ICT yang rosak seperti kerosakan perkakasan utama. TUGASAN Melakukan pemasangan unit perkakasan dan perisian komputer bagi pihak pengguna di dalam Perbadanan .CARTA ALIRAN KERJA JURUTEKNIK KOMPUTER Bil Perkara 1. Melaksanakan trouble-shooting terhadap perisian dan perkakasan komputer serta mengurus dan membaik pulih komputer 3 CARTA ALIR KERJA PENCEGAHAN DAN PENYELENGGARAAN PERKAKASAN ICT MULA Terima aduan kerosakan Kenalpasti jenis alat dan kerosakan Hubungi HELPDESK vendor Dapatkan No. Memeriksa . 2.Log kerosakan Pastikan vendor hadir untuk pembaikan kerosakan Pastikan vendor catat & tandatangani tindakan Maklumkan kepada pegawai ase ict tentang kerja pembaikan Ya Jaminan masih ada/tidak ? Tidak Cuba baiki kerosakan Tidak Isi borang Dapatkan pengesahan kerosakan Dapatkan pengesahan daripada juruteknik/pegawai IT Kemuka borang ke Sektor ICT & Maklumat A B TAMAT 14 .

CARTA ALIR KERJA PENCEGAHAN DAN PENYELENGGARAAN PERKAKASAN ICT A Tunjukkan peralatan ICT yang rosak kepada Vendor Minta Vendor isikan Borang Permohonan Penyelenggaran (BPP) Semak di lokasi Tidak Perlu di bawa keluar? Ya TAMAT B Baiki di lokasi Ya Tidak Pastikan Vendor membaikinya Minta vendor mengisi Borang Pastikan juruteknik/pegawai ICT menandatangani Borang Pastikan vendor isi Borang (BPP) Minta juruteknik/pegawai semak peralatan samada pembaikkan telah dibuat Juruteknik/pegawai Ict tandatangani Borang Pastikan vendor catat & tandatangan tindakan pembaikan dalam Buku Log Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset ICT 15 TAMAT .

( freeware / opensource software) Mencari .perisian yang telah sedia ada kepada versi -versi perisian yang terbaru .PROSES KERJA JURUTEKNIK KOMPUTER FT17 Bil.menyemak dan mengemaskini perisian yang perlu dinaiktaraf kepada versi perisian yang baru ( freeware / opensource software) Mendownload daripada halaman internet atau membeli perisian di pasaran ( freeware / opensource software) Melakukan kerja instalasi perisian yang baru kepada komputer server dan klien/pengguna di PPSPPA Menguji sistem perisian yang baru dinaiktaraf kepada versi baru Membuat salinan /backup bagi perisian baru ke dalam storage media Pegawai Yang Meluluskan/Dirujuk Pegawai IT/ Penolong Pegawai Sistem Maklumat Peraturan/Undang-Undang Pekeliling -Pekeliling JPA 16 . Perkara 4 TUGASAN Melaksanakan pengemaskinian dan menaiktaraf perisian. Proses Kerja Buat semakan keperluan perolehan versi perisian ICT melalui info maklumat daripada halaman internet dan di pasaran luar berkenaan teknologi ICT .

Mula Terima arahan penyediaan perisian versi baru Buat semakan keperluan kemaskini perisian ICT versi baru Lapor keperluan kepada Pengawai /Penyelaras ICT Mendownload perisian melalui internet/ pembelian di pasaran atau vendor Melaksanakan tindakan pemasangan perisian versi baru pada komputer server dan client Melakukan pengujian perisian yang baru kepada pengguna dan server Membuat salinan/backup data.data ke dalam media storage /penyimpan data Tamat 17 . Perkara 4 TUGASAN Melaksanakan pengemaskinian dan menaiktaraf perisian.CARTA ALIR KERJA JURUTEKNIK KOMPUTER Bil.perisian yang telah sedia ada kepada versi -versi perisian yang terbaru .

menyemak dan mengemaskini perisian yang perlu dinaiktaraf kepada versi perisian yang baru ( freeware / opensource software) Mendownload daripada halaman internet atau membeli perisian di pasaran ( freeware / opensource software) Melakukan kerja instalasi perisian yang baru kepada komputer server dan klien/pengguna di PPSPPA 2 3 4 5 Menguji sistem perisian yang baru dinaiktaraf kepada versi baru 6 Membuat salinan /backup bagi perisian baru ke dalam storage media 18 .SENARAI SEMAK BIL TINDAKAN TANDAKAN TINDAKAN (√ ) CATATAN 1 Buat semakan keperluan perolehan versi perisian ICT melalui info maklumat daripada halaman internet dan di pasaran luar berkenaan teknologi ICT . ( freeware / opensource software) Mencari .

PROSES KERJA JURUTEKNIK KOMPUTER Bil. Air-conditioner mempunyai suhu diantara 18C hingga 21C. Semak switch/hub/kabel UTP/konfigurasi perkakasan ICT/router/modem/server iii.PA-14). Uji dan pastikan rangkaian berfungsi semula. Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset ICT untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew. 7 8 Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Pegawai IT/ Penolong Pegawai Sistem Maklumat Undang-Undang / Peraturan Pekeliling -Pekeliling JPA Pastikan rangkaian di PPSPPA berjalan dengan baik setiap hari dengan menyemak router / modem/server. Jika terdapat aduan mengenai rangkaian: i. Fire Fighting dan Stabilizer dan termasuk memastikan semua Komputer Server berfungsi dengan baik. mengemaskini pangkalan data dan menguji rangkaian sistem aplikasi online supaya sentiasa berkeadaan baik Membuat pemeriksaan fizikal setiap hari bagi Access Door. Mengumpul menyemak data. Kenalpasti masalah yang dikemukakan ii. peralatan UPS. Perkara 6 TUGASAN Menyelenggara perkakasan pada komputer web server bagi sistem aplikasi online disamping mengeluarkan bentuk laporan operasi dan data yang diperlukan. 19 .

7 8 CARTA ALIR PROSES PENGUJIAN PERKAKASAN DAN SISTEM RANGKAIAN ICT Mula Terima arahan daripada pegawai penyelaras/pengurusan ICT Kenalpasti lokasi Sediakan peralatan ICT Pasang peralatan ICT Melakasanakan pengujian peralatan ICT Peralatan ICT berfungsi ? Tidak Ya Maklumkan bahawa peralatan ICT sedia digunakan Simpan peralatan ICT setelah selesai digunakan Tamat 20 . Air-conditioner mempunyai suhu diantara 18C hingga 21C.CARTA ALIRAN KERJA JURUTEKNIK KOMPUTER Bil. Mengumpul menyemak data. peralatan UPS. Fire Fighting dan Stabilizer dan termasuk memastikan semua Komputer Server berfungsi dengan baik. Perkara 6 TUGASAN Menyelenggara perkakasan pada komputer web server Linux-Apache dan mengendali komputer server bagi sistem aplikasi online disamping mengeluarkan bentuk laporan operasi dan data yang diperlukan. mengemaskini pangkalan data dan menguji rangkaian sistem aplikasi online supaya sentiasa berkeadaan baik Membuat pemeriksaan fizikal setiap hari bagi Access Door.

Log Aduan dalam Buku Log Aduan Maklumkan kerja pembelian kepada pegawai Aset ICT Tamat 21 .log aduan Rekodkan No.CARTA ALIR PROSES PENGUJIAN PERKAKASAN DAN SISTEM RANGKAIAN ICT Mula Pastikan rangkaian komputer & Server berfungsi Tidak Jika ada masalah / gangguan /aduan keatas rangkain ? Ya Kenalpasti Masalah Semak peralatan dan hubungan rangkaian Uji & pastikan rangkaian berfungsi semula Masalah rangkaian selesai ? Lapor kepada pegawai ICT Dapatkan no.

CARTA ALIR PROSES PENGUJIAN PERKAKASAN DAN SISTEM RANGKAIAN ICT Mula Keselamatan peralatan ICT Keselamatan Data Kehilangan peralatan ICT Tamat A Buat semakan Tidak Bilik Server dikunci ? Tidak Ya Alat hawa dingin berfungsi ? Tidak Ya Alat pemadam api berkeadaan baik? Tidak Ya Sistem penggera berfungsi ? Tidak Ya Makmal Komputer & Pusat Akses dikunci setelah digunakan ? Penggunaan peralatan ICT direkod dalam buku Log Tamat Tidak Ya 22 .

PA-14).SENARAI SEMAK BIL TINDAKAN TANDAKAN TINDAKAN (√ ) 1 Pastikan rangkaian di PPSPPA berjalan dengan baik setiap hari dengan menyemak router / modem/server. 3 Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset ICT untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew. 23 . CATATAN 2 Jika terdapat aduan mengenai rangkaian: i. Kenalpasti masalah yang dikemukakan ii. Uji dan pastikan rangkaian berfungsi semula. Semak switch/hub/kabel UTP/konfigurasi perkakasan ICT/router/modem/server iii.

PROSES KERJA JURUTEKNIK KOMPUTER Bil.PA-14). Perkara 5 9 TUGASAN Menerima sebarang bentuk aduan yang diterima daripada pengguna melalui emel dan telefon. Melaksanakan tugas-tugas lain berkaitan pengurusan peralatan ICT yang diarahkan dari semasa ke semasa Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan/ Di rujuk Pegawai IT/ Penolong Pegawai Sistem Maklumat Undang-Undang / Peraturan Pekeliling -Pekeliling JPA Terima aduan kerosakan daripada pengguna peralatan ICT Rekodkan aduan kerosakan di dalam Buku Log Kerosakan Peralatan ICT Sekolah dengan butiran berikut: 1) Nama penuh pengadu 2) Model peralatan ICT yang rosak 3) Catat jenis kerosakan yang dihadapi Buat 1st level support kepada pengguna Jika peralatan ICT tersebut telah dibaiki. rekod kerja-kerja pembaikan ke dalam Buku Log Kerosakan Peralatan ICT PPSPPA Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset ICT untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew. 24 .

Perkara 5 9 TUGASAN Menerima sebarang bentuk aduan yang diterima daripada pengguna melalui emel dan telefon. Melaksanakan tugas-tugas lain berkaitan pengurusan peralatan ICT yang diarahkan dari semasa ke semasa CARTA ALIRAN PROSES ADUAN Mula Terima aduan kerosakan Rekod Aduan kerosakan dalam buku log kerosakan Buat 1st level support Rekod kerja pembaikan dalam buku log kerosakan Maklumkan kerja pembaikkan kepada pegawai Aset ICT Tamat 25 .CARTA ALIRAN KERJA JURUTEKNIK KOMPUTER Bil.

SENARAI SEMAK BIL TINDAKAN TANDAKAN TINDAKAN (√ ) CATATAN 1 Terima aduan kerosakan daripada pengguna peralatan ICT Rekodkan aduan kerosakan di dalam Buku Log Kerosakan Peralatan ICT Sekolah dengan butiran berikut: 1) Nama penuh pengadu 2) Model peralatan ICT yang rosak 3) Catat jenis kerosakan yang dihadapi 2 3 Buat 1st level support kepada pengguna 4 Jika peralatan ICT tersebut telah dibaiki. rekod kerja-kerja pembaikan ke dalam Buku Log Kerosakan Peralatan ICT PPSPPA 5 Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset ICT untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew. 26 .PA-14).

1 Butir – Butir Tugas Catatan 2 3 4 5 6 7 8 9 10 27 . Nama: Jawatan: Tarikh: Bil. Disiapkan setiap hari. Diletak di atas meja supaya mudah dirujuk.SENARAI TUGAS HARIAN Pegawai hendaklah menyenaraikan tugas harian dengan menggunakan borang yang disediakan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful