PERBADANAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM

FAIL MEJA

BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT: ( UNIT PERJAWATAN )

JAWATAN: JURUTEKNIK KOMPUTER GRED FT17

DI SEDIAKAN OLEH: ALI IMRAN BIN MD YUNOS

INTISARI 1.0 2.0 3.0 4.0 Misi, Objektif dan Fungsi Jabatan Teknologi Maklumat Carta Organisasi Senarai Tugas Jawatan Proses Kerja

5.0 - Carta Aliran kerja 6.0 - Senarai Semak 7.0 - Senarai Tugas Harian

1

MISI. OBJEKTIF DAN FUNGSI JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT Misi “ Berusaha mencapai kecemerlangan berinformasi melalui Teknologi Maklumat dan Komunikasi” Objektif Memberi perkhidmatan pengkomputeran yang cemerlang dan berinformasi kepada bahagian dalam PPSPPA Mempertingkatkan penggunaan aplikasi barangkaian dan bermaklumat melalui penggunaan Teknologi Maklumat selaras dengan wawasan 2020 Matlamat Menjadikan Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan pembersihan Awam sebuah agensi berelektronik yang cemerlang untuk mempamerkan keupayaan teknologi-teknologi multimedia dalam membentuk pentadbiran tanpa kertas bagi interaksi diantara jabatan dengan orang awam 2 .

MAKLUMAT PEGAWAI Nama JAwtan Hakiki Gred Jawatan Bahagian/Unit Tarikh Memegang Jawatan Tarikh Penempatan Bertanggungjawab Kepada : ALI IMRAN BIN MD YUNOS : JURUTEKNIK KOMPUTER : FT17 : Teknologi Maklumat : 15 JULAI 2008 : 15 JULAI 2008 : Penolong Pegawai Teknologi Maklumat F29 Pegawai Teknologi Maklumat F41 3 .

komponen dan aksesori ICT di Perbadanan. Melaksanakan trouble-shooting terhadap perisian dan perkakasan komputer serta membaik pulih komputer mengurus dan Melaksanakan pengemaskinian dan menaiktaraf perisian. mengemaskini pangkalan data dan menguji rangkaian sistem aplikasi online supaya sentiasa berkeadaan baik Membuat pemeriksaan fizikal setiap hari bagi Access Door. Air-conditioner mempunyai diantara 18C hingga 21C.perisian yang telah sedia ada kepada versi -versi perisian yang terbaru Menerima sebarang bentuk aduan yang diterima daripada pengguna melalui emel dan telefon. komponen. Menyelenggara perkakasan pada komputer web server bagi sistem aplikasi online disamping mengeluarkan bentuk laporan operasi dan data yang diperlukan. 4 . Mengumpul menyemak data.SENARAI TUGAS Melakukan pemasangan unit perkakasan dan perisian komputer bagi pihak pengguna di dalam Perbadanan . peralatan UPS. suhu Melaksanakan tugas-tugas lain berkaitan pengurusan peralatan ICT yang diarahkan dari semasa ke semasa . menjalankan kerja-kerja pencegahan dan menyelenggara kelengkapan ICT yang rosak seperti kerosakan perkakasan utama. Fire Fighting dan Stabilizer dan termasuk memastikan semua Komputer Server berfungsi dengan baik. Memeriksa .

perancangan. (2) Memeriksa . Kuasa Dan Hubungan Dengan Pegawai Lain Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Bil Tugas dan Tanggungjawab Kuasa Yang Diberi Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan (1) Melakukan pemasangan unit perkakasan dan perisian komputer bagi pihak pengguna di Semua perkara yang melibatkan aktiviti-aktiviti dalam Perbadanan .Senarai Tugas. menjalankan kerja-kerja pencegahan dan menyelenggara kelengkapan Penolong Pegawai Sumber ICT yang rosak seperti kerosakan perkakasan Maklumat utama.komponen dan aksesori ICT di Perbadanan. komponen. pengurusan dan pelaksanaan ICT. pengurusan dan pelaksanaan ICT. Semua perkara yang melibatkan aktiviti-aktiviti perancangan. Pegawai Teknologi Maklumat Memeriksa Menyelenggara Menguji Membantu .

perisian yang telah sedia ada kepada versi -versi perisian yang terbaru . dan pelaksanaan ICT. (7) Mengumpul menyemak data.Bil Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Tugas dan Tanggungjawab Kuasa Yang Diberi Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan Pegawai Teknologi Maklumat (3) Melaksanakan instalasi dan ujian keatas perkakasan dan perisian yang baru Memeriksa Menyelenggara Menguji Membantu Melapor Menyedia Memberi input Semua perkara yang melibatkan aktiviti-aktiviti (4) Melaksanakan pengemaskinian dan perancangan. pengurusan komputer web server Linux-Apache dan dan pelaksanaan ICT. mengendali komputer server bagi sistem aplikasi online disamping mengeluarkan bentuk laporan operasi dan data yang diperlukan. pengurusan menaiktaraf perisian. mengemaskini pangkalan data dan menguji rangkaian sistem aplikasi online supaya sentiasa berkeadaan baik . Semua perkara yang melibatkan aktiviti-aktiviti (6) Menyelenggara perkakasan pada perancangan. (5) Menerima sebarang bentuk aduan yang Penolong Pegawai Sumber diterima daripada pengguna melalui emel dan Maklumat telefon.

pengurusan bagi Access Door. Fire Fighting dan Stabilizer dan termasuk Penolong Pegawai Sumber memastikan semua Komputer Server berfungsi Maklumat dengan baik. semasa ke semasa . Semua perkara yang melibatkan aktiviti-aktiviti (10) Melaksanakan tugas-tugas lain berkaitan perancangan. peralatan UPS.Bil Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Tugas dan Tanggungjawab Kuasa Yang Diberi Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan Pegawai Teknologi Maklumat (8) Mencari data. dan pelaksanaan ICT. menyemak dan menguji sistem aplikasi online sentiasa berkeadaan baik Memeriksa Menyelenggara Menguji Membantu Melapor Memberi input Semua perkara yang melibatkan aktiviti-aktiviti (9) Membuat pemeriksaan fizikal setiap hari perancangan. Air-conditioner mempunyai suhu diantara 18C hingga 21C. pengurusan pengurusan peralatan ICT yang diarahkan dari dan pelaksanaan ICT.

3. komponenkomponen dan aksesori ICT di Perbadanan. Kenalpasti jenis alat dan jenis kerosakan. Merekod jenis dan nombor log kerosakan dalam buku log. 4.Pastikan vendor hadir dan di pantau . Pastikan vendor mencatat tindakan yang dibuat buku /borang penyelenggaraan ICT dan menandatangi bagi pengesahan hadirandan kerja membaiki .PROSES KERJA JURUTEKNIK KOMPUTER FT17 Bil Perkara 1. 2. Hubungi Helpdesk pembekal dan buat aduan kerosakan serta dapatkan nombor log bagi kerosakan tersebut.PA-14) Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Pegawai IT/ Penolong Pegawai Sistem Maklumat UndangUndang/Peraturan Pekeliling -Pekeliling JPA 3 8 . menjalankan kerja-kerja pencegahan dan menyelenggara kelengkapan ICT yang rosak seperti kerosakan perkakasan utama. 2. 2. TUGASAN Melakukan pemasangan unit perkakasan dan perisian komputer bagi pihak pengguna di dalam Perbadanan . 5. Memeriksa . Semak kadar tempoh jaminan peralatan Jika dalam tempoh jaminan: 1. Melaksanakan trouble-shooting terhadap perisian dan perkakasan komputer serta mengurus dan membaik pulih komputer Proses Kerja Terima aduan kerosakan 1. Merekod dan memaklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset dan direkod ke dalam borang/buku Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (kew. samada kerosakan kecil /besar/memerlukan pelupusan. Kerosakan peralatan mesti hanya diperbaiki oleh Vendor di lokasi kerosakan.

tidak dapat dpt dibaiki dan memerlukan kepakaran luar. Jika Vendor perlu membawa keluar sebarang peralatan yang rosak bagi pemeriksaan dan pembaikan di luar lokasi. 3. Maklumkan kepada pegawai IT untuk semakan berhubung kerosakan dan pengesahan bagi tindakan yang diperlukan. Pamerkan peralatan yang rosak. Jika kerosakan besar. Jika kerosakan kecil. 1. Jika vendor yang dilantik oleh PPSPPA datang ke perbadanan. usaha untuk membaiki kerosakan tersebut dengan peralatan khusus. isikan Borang Kerosakan Peralatan ICT . 9 . Vendor wajib mengisi Borang Kebenaran Membawa Keluar Peralatan ICT dari Unit ICT -PPSPPA untuk pengesahan dan kebenaran tindakan tersebut.Jika tiada jaminan: 1. 2. 2. Pemeriksaan mesti dilakukan oleh Vendor bagi mengesahkan kerosakan dan mengisi Borang Pemeriksaan Peralatan ICT yang perlu ditandatangani oleh pegawai/juruteknik ICT 3.

Jika vendor datang semula (setelah mendapat LO): i. iv. pastikan vendor membaikinya. Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset ICT PPSPPA untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew. barulah menandatangani Borang ini. Pastikan vendor mencatat tindakan yang telah diambil dalam Buku Log Aduan Kerosakan serta menanda-tangani buku tersebut. Jika telah dibaiki. Pegawai hendaklah menyemak dahulu peralatan ICT tersebut sudah boleh digunakan. Jika perlu dibaiki di luar. pastikan vendor mengisi Borang Kebenaran Membawa Keluar Peralatan ICT Untuk Penyelenggaraan (Borang ) dan ditandatangani oleh Pegawai.PA-14). v. Jika boleh dibaiki di lokasi. ii. vendor hendaklah mengisi Borang Pengesahan Perkhidmatan Penyelenggaraan Pemulihan Peralatan ICT (Borang ). 10 . iii.

4.SENARAI SEMAK BIL TINDAKAN TANDAKAN TINDAKAN (√ ) CATATAN 1 Terima aduan kerosakan 3. Hubungi Helpdesk pembekal dan buat aduan kerosakan serta dapatkan nombor log bagi kerosakan tersebut. 3. samada kerosakan kecil / besar/memerlukan pelupusan. 2. Kerosakan peralatan mesti hanya diperbaiki oleh Vendor di lokasi kerosakan. Kenalpasti jenis alat dan jenis kerosakan. Semak kadar tempoh jaminan peralatan 2 Jika dalam tempoh jaminan: 1. Pastikan vendor mencatat tindakan yang dibuat buku /borang penyelenggaraan ICT dan menandatangi bagi pengesahan hadirandan kerja membaiki .Pastikan vendor hadir dan di pantau . Merekod dan memaklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset dan direkod ke dalam borang/buku Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (kew.PA-14) 11 . Merekod jenis dan nombor log kerosakan dalam buku log. 4. 5.

Pamerkan peralatan yang rosak. iii. ii. Jika telah dibaiki. vendor hendaklah mengisi Borang Pengesahan Perkhidmatan Penyelenggaraan Pemulihan Peralatan ICT 12 . pastikan vendor mengisi Borang Kebenaran Membawa Keluar Peralatan ICT Untuk Penyelenggaraan (Borang ) dan ditandatangani oleh Pegawai. tidak dapat dpt dibaiki dan memerlukan kepakaran luar. Jika kerosakan kecil.3 Jika tiada jaminan: 1. 4 Jika vendor yang dilantik oleh PPSPPA datang ke perbadanan. Vendor wajib mengisi Borang Kebenaran Membawa Keluar Peralatan ICT dari Unit ICT -PPSPPA untuk pengesahan dan kebenaran tindakan tersebut. Jika perlu dibaiki di luar. Maklumkan kepada pegawai IT untuk semakan berhubung kerosakan dan pengesahan bagi tindakan yang diperlukan. 5. 2. Jika vendor datang semula (setelah mendapat LO): i. Jika kerosakan besar. 3. Jika Vendor perlu membawa keluar sebarang peralatan yang rosak bagi pemeriksaan dan pembaikan di luar lokasi. pastikan vendor membaikinya. Pemeriksaan mesti dilakukan oleh Vendor bagi mengesahkan kerosakan dan mengisi Borang Pemeriksaan Peralatan ICT yang perlu ditandatangani oleh pegawai/juruteknik ICT 3. 2. isikan Borang Kerosakan Peralatan ICT . 1. usaha untuk membaiki kerosakan tersebut dengan peralatan khusus. Jika boleh dibaiki di lokasi.

(Borang ). Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset ICT PPSPPA untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew. Pastikan vendor mencatat tindakan yang telah diambil dalam Buku Log Aduan Kerosakan serta menanda-tangani buku tersebut.PA-14) þÿ \ 13 . v. barulah menandatangani Borang ini. Pegawai hendaklah menyemak dahulu peralatan ICT tersebut sudah boleh digunakan. iv.

Memeriksa . menjalankan kerja-kerja pencegahan dan menyelenggara kelengkapan ICT yang rosak seperti kerosakan perkakasan utama.CARTA ALIRAN KERJA JURUTEKNIK KOMPUTER Bil Perkara 1. Melaksanakan trouble-shooting terhadap perisian dan perkakasan komputer serta mengurus dan membaik pulih komputer 3 CARTA ALIR KERJA PENCEGAHAN DAN PENYELENGGARAAN PERKAKASAN ICT MULA Terima aduan kerosakan Kenalpasti jenis alat dan kerosakan Hubungi HELPDESK vendor Dapatkan No. komponenkomponen dan aksesori ICT di Perbadanan. TUGASAN Melakukan pemasangan unit perkakasan dan perisian komputer bagi pihak pengguna di dalam Perbadanan . 2.Log kerosakan Pastikan vendor hadir untuk pembaikan kerosakan Pastikan vendor catat & tandatangani tindakan Maklumkan kepada pegawai ase ict tentang kerja pembaikan Ya Jaminan masih ada/tidak ? Tidak Cuba baiki kerosakan Tidak Isi borang Dapatkan pengesahan kerosakan Dapatkan pengesahan daripada juruteknik/pegawai IT Kemuka borang ke Sektor ICT & Maklumat A B TAMAT 14 .

CARTA ALIR KERJA PENCEGAHAN DAN PENYELENGGARAAN PERKAKASAN ICT A Tunjukkan peralatan ICT yang rosak kepada Vendor Minta Vendor isikan Borang Permohonan Penyelenggaran (BPP) Semak di lokasi Tidak Perlu di bawa keluar? Ya TAMAT B Baiki di lokasi Ya Tidak Pastikan Vendor membaikinya Minta vendor mengisi Borang Pastikan juruteknik/pegawai ICT menandatangani Borang Pastikan vendor isi Borang (BPP) Minta juruteknik/pegawai semak peralatan samada pembaikkan telah dibuat Juruteknik/pegawai Ict tandatangani Borang Pastikan vendor catat & tandatangan tindakan pembaikan dalam Buku Log Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset ICT 15 TAMAT .

( freeware / opensource software) Mencari .perisian yang telah sedia ada kepada versi -versi perisian yang terbaru .menyemak dan mengemaskini perisian yang perlu dinaiktaraf kepada versi perisian yang baru ( freeware / opensource software) Mendownload daripada halaman internet atau membeli perisian di pasaran ( freeware / opensource software) Melakukan kerja instalasi perisian yang baru kepada komputer server dan klien/pengguna di PPSPPA Menguji sistem perisian yang baru dinaiktaraf kepada versi baru Membuat salinan /backup bagi perisian baru ke dalam storage media Pegawai Yang Meluluskan/Dirujuk Pegawai IT/ Penolong Pegawai Sistem Maklumat Peraturan/Undang-Undang Pekeliling -Pekeliling JPA 16 .PROSES KERJA JURUTEKNIK KOMPUTER FT17 Bil. Perkara 4 TUGASAN Melaksanakan pengemaskinian dan menaiktaraf perisian. Proses Kerja Buat semakan keperluan perolehan versi perisian ICT melalui info maklumat daripada halaman internet dan di pasaran luar berkenaan teknologi ICT .

CARTA ALIR KERJA JURUTEKNIK KOMPUTER Bil. Perkara 4 TUGASAN Melaksanakan pengemaskinian dan menaiktaraf perisian. Mula Terima arahan penyediaan perisian versi baru Buat semakan keperluan kemaskini perisian ICT versi baru Lapor keperluan kepada Pengawai /Penyelaras ICT Mendownload perisian melalui internet/ pembelian di pasaran atau vendor Melaksanakan tindakan pemasangan perisian versi baru pada komputer server dan client Melakukan pengujian perisian yang baru kepada pengguna dan server Membuat salinan/backup data.perisian yang telah sedia ada kepada versi -versi perisian yang terbaru .data ke dalam media storage /penyimpan data Tamat 17 .

SENARAI SEMAK BIL TINDAKAN TANDAKAN TINDAKAN (√ ) CATATAN 1 Buat semakan keperluan perolehan versi perisian ICT melalui info maklumat daripada halaman internet dan di pasaran luar berkenaan teknologi ICT . ( freeware / opensource software) Mencari .menyemak dan mengemaskini perisian yang perlu dinaiktaraf kepada versi perisian yang baru ( freeware / opensource software) Mendownload daripada halaman internet atau membeli perisian di pasaran ( freeware / opensource software) Melakukan kerja instalasi perisian yang baru kepada komputer server dan klien/pengguna di PPSPPA 2 3 4 5 Menguji sistem perisian yang baru dinaiktaraf kepada versi baru 6 Membuat salinan /backup bagi perisian baru ke dalam storage media 18 .

mengemaskini pangkalan data dan menguji rangkaian sistem aplikasi online supaya sentiasa berkeadaan baik Membuat pemeriksaan fizikal setiap hari bagi Access Door.PA-14). Kenalpasti masalah yang dikemukakan ii. Semak switch/hub/kabel UTP/konfigurasi perkakasan ICT/router/modem/server iii. 19 . Mengumpul menyemak data.PROSES KERJA JURUTEKNIK KOMPUTER Bil. Air-conditioner mempunyai suhu diantara 18C hingga 21C. Perkara 6 TUGASAN Menyelenggara perkakasan pada komputer web server bagi sistem aplikasi online disamping mengeluarkan bentuk laporan operasi dan data yang diperlukan. peralatan UPS. Uji dan pastikan rangkaian berfungsi semula. Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset ICT untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew. 7 8 Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Pegawai IT/ Penolong Pegawai Sistem Maklumat Undang-Undang / Peraturan Pekeliling -Pekeliling JPA Pastikan rangkaian di PPSPPA berjalan dengan baik setiap hari dengan menyemak router / modem/server. Fire Fighting dan Stabilizer dan termasuk memastikan semua Komputer Server berfungsi dengan baik. Jika terdapat aduan mengenai rangkaian: i.

Air-conditioner mempunyai suhu diantara 18C hingga 21C. peralatan UPS.CARTA ALIRAN KERJA JURUTEKNIK KOMPUTER Bil. Fire Fighting dan Stabilizer dan termasuk memastikan semua Komputer Server berfungsi dengan baik. 7 8 CARTA ALIR PROSES PENGUJIAN PERKAKASAN DAN SISTEM RANGKAIAN ICT Mula Terima arahan daripada pegawai penyelaras/pengurusan ICT Kenalpasti lokasi Sediakan peralatan ICT Pasang peralatan ICT Melakasanakan pengujian peralatan ICT Peralatan ICT berfungsi ? Tidak Ya Maklumkan bahawa peralatan ICT sedia digunakan Simpan peralatan ICT setelah selesai digunakan Tamat 20 . mengemaskini pangkalan data dan menguji rangkaian sistem aplikasi online supaya sentiasa berkeadaan baik Membuat pemeriksaan fizikal setiap hari bagi Access Door. Mengumpul menyemak data. Perkara 6 TUGASAN Menyelenggara perkakasan pada komputer web server Linux-Apache dan mengendali komputer server bagi sistem aplikasi online disamping mengeluarkan bentuk laporan operasi dan data yang diperlukan.

log aduan Rekodkan No.Log Aduan dalam Buku Log Aduan Maklumkan kerja pembelian kepada pegawai Aset ICT Tamat 21 .CARTA ALIR PROSES PENGUJIAN PERKAKASAN DAN SISTEM RANGKAIAN ICT Mula Pastikan rangkaian komputer & Server berfungsi Tidak Jika ada masalah / gangguan /aduan keatas rangkain ? Ya Kenalpasti Masalah Semak peralatan dan hubungan rangkaian Uji & pastikan rangkaian berfungsi semula Masalah rangkaian selesai ? Lapor kepada pegawai ICT Dapatkan no.

CARTA ALIR PROSES PENGUJIAN PERKAKASAN DAN SISTEM RANGKAIAN ICT Mula Keselamatan peralatan ICT Keselamatan Data Kehilangan peralatan ICT Tamat A Buat semakan Tidak Bilik Server dikunci ? Tidak Ya Alat hawa dingin berfungsi ? Tidak Ya Alat pemadam api berkeadaan baik? Tidak Ya Sistem penggera berfungsi ? Tidak Ya Makmal Komputer & Pusat Akses dikunci setelah digunakan ? Penggunaan peralatan ICT direkod dalam buku Log Tamat Tidak Ya 22 .

PA-14). Kenalpasti masalah yang dikemukakan ii. Uji dan pastikan rangkaian berfungsi semula. 3 Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset ICT untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew. CATATAN 2 Jika terdapat aduan mengenai rangkaian: i. Semak switch/hub/kabel UTP/konfigurasi perkakasan ICT/router/modem/server iii. 23 .SENARAI SEMAK BIL TINDAKAN TANDAKAN TINDAKAN (√ ) 1 Pastikan rangkaian di PPSPPA berjalan dengan baik setiap hari dengan menyemak router / modem/server.

Perkara 5 9 TUGASAN Menerima sebarang bentuk aduan yang diterima daripada pengguna melalui emel dan telefon. rekod kerja-kerja pembaikan ke dalam Buku Log Kerosakan Peralatan ICT PPSPPA Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset ICT untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew.PROSES KERJA JURUTEKNIK KOMPUTER Bil.PA-14). Melaksanakan tugas-tugas lain berkaitan pengurusan peralatan ICT yang diarahkan dari semasa ke semasa Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan/ Di rujuk Pegawai IT/ Penolong Pegawai Sistem Maklumat Undang-Undang / Peraturan Pekeliling -Pekeliling JPA Terima aduan kerosakan daripada pengguna peralatan ICT Rekodkan aduan kerosakan di dalam Buku Log Kerosakan Peralatan ICT Sekolah dengan butiran berikut: 1) Nama penuh pengadu 2) Model peralatan ICT yang rosak 3) Catat jenis kerosakan yang dihadapi Buat 1st level support kepada pengguna Jika peralatan ICT tersebut telah dibaiki. 24 .

Perkara 5 9 TUGASAN Menerima sebarang bentuk aduan yang diterima daripada pengguna melalui emel dan telefon. Melaksanakan tugas-tugas lain berkaitan pengurusan peralatan ICT yang diarahkan dari semasa ke semasa CARTA ALIRAN PROSES ADUAN Mula Terima aduan kerosakan Rekod Aduan kerosakan dalam buku log kerosakan Buat 1st level support Rekod kerja pembaikan dalam buku log kerosakan Maklumkan kerja pembaikkan kepada pegawai Aset ICT Tamat 25 .CARTA ALIRAN KERJA JURUTEKNIK KOMPUTER Bil.

rekod kerja-kerja pembaikan ke dalam Buku Log Kerosakan Peralatan ICT PPSPPA 5 Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset ICT untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew.SENARAI SEMAK BIL TINDAKAN TANDAKAN TINDAKAN (√ ) CATATAN 1 Terima aduan kerosakan daripada pengguna peralatan ICT Rekodkan aduan kerosakan di dalam Buku Log Kerosakan Peralatan ICT Sekolah dengan butiran berikut: 1) Nama penuh pengadu 2) Model peralatan ICT yang rosak 3) Catat jenis kerosakan yang dihadapi 2 3 Buat 1st level support kepada pengguna 4 Jika peralatan ICT tersebut telah dibaiki.PA-14). 26 .

Nama: Jawatan: Tarikh: Bil. 1 Butir – Butir Tugas Catatan 2 3 4 5 6 7 8 9 10 27 .SENARAI TUGAS HARIAN Pegawai hendaklah menyenaraikan tugas harian dengan menggunakan borang yang disediakan. Diletak di atas meja supaya mudah dirujuk. Disiapkan setiap hari.