PERBADANAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM

FAIL MEJA

BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT: ( UNIT PERJAWATAN )

JAWATAN: JURUTEKNIK KOMPUTER GRED FT17

DI SEDIAKAN OLEH: ALI IMRAN BIN MD YUNOS

INTISARI 1.0 2.0 3.0 4.0 Misi, Objektif dan Fungsi Jabatan Teknologi Maklumat Carta Organisasi Senarai Tugas Jawatan Proses Kerja

5.0 - Carta Aliran kerja 6.0 - Senarai Semak 7.0 - Senarai Tugas Harian

1

OBJEKTIF DAN FUNGSI JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT Misi “ Berusaha mencapai kecemerlangan berinformasi melalui Teknologi Maklumat dan Komunikasi” Objektif Memberi perkhidmatan pengkomputeran yang cemerlang dan berinformasi kepada bahagian dalam PPSPPA Mempertingkatkan penggunaan aplikasi barangkaian dan bermaklumat melalui penggunaan Teknologi Maklumat selaras dengan wawasan 2020 Matlamat Menjadikan Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan pembersihan Awam sebuah agensi berelektronik yang cemerlang untuk mempamerkan keupayaan teknologi-teknologi multimedia dalam membentuk pentadbiran tanpa kertas bagi interaksi diantara jabatan dengan orang awam 2 .MISI.

MAKLUMAT PEGAWAI Nama JAwtan Hakiki Gred Jawatan Bahagian/Unit Tarikh Memegang Jawatan Tarikh Penempatan Bertanggungjawab Kepada : ALI IMRAN BIN MD YUNOS : JURUTEKNIK KOMPUTER : FT17 : Teknologi Maklumat : 15 JULAI 2008 : 15 JULAI 2008 : Penolong Pegawai Teknologi Maklumat F29 Pegawai Teknologi Maklumat F41 3 .

komponen.SENARAI TUGAS Melakukan pemasangan unit perkakasan dan perisian komputer bagi pihak pengguna di dalam Perbadanan . 4 . mengemaskini pangkalan data dan menguji rangkaian sistem aplikasi online supaya sentiasa berkeadaan baik Membuat pemeriksaan fizikal setiap hari bagi Access Door. Mengumpul menyemak data. Air-conditioner mempunyai diantara 18C hingga 21C.komponen dan aksesori ICT di Perbadanan. suhu Melaksanakan tugas-tugas lain berkaitan pengurusan peralatan ICT yang diarahkan dari semasa ke semasa . peralatan UPS. Menyelenggara perkakasan pada komputer web server bagi sistem aplikasi online disamping mengeluarkan bentuk laporan operasi dan data yang diperlukan. Fire Fighting dan Stabilizer dan termasuk memastikan semua Komputer Server berfungsi dengan baik. menjalankan kerja-kerja pencegahan dan menyelenggara kelengkapan ICT yang rosak seperti kerosakan perkakasan utama. Memeriksa .perisian yang telah sedia ada kepada versi -versi perisian yang terbaru Menerima sebarang bentuk aduan yang diterima daripada pengguna melalui emel dan telefon. Melaksanakan trouble-shooting terhadap perisian dan perkakasan komputer serta membaik pulih komputer mengurus dan Melaksanakan pengemaskinian dan menaiktaraf perisian.

Pegawai Teknologi Maklumat Memeriksa Menyelenggara Menguji Membantu . perancangan. menjalankan kerja-kerja pencegahan dan menyelenggara kelengkapan Penolong Pegawai Sumber ICT yang rosak seperti kerosakan perkakasan Maklumat utama. komponen.Senarai Tugas. Semua perkara yang melibatkan aktiviti-aktiviti perancangan.komponen dan aksesori ICT di Perbadanan. pengurusan dan pelaksanaan ICT. (2) Memeriksa . pengurusan dan pelaksanaan ICT. Kuasa Dan Hubungan Dengan Pegawai Lain Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Bil Tugas dan Tanggungjawab Kuasa Yang Diberi Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan (1) Melakukan pemasangan unit perkakasan dan perisian komputer bagi pihak pengguna di Semua perkara yang melibatkan aktiviti-aktiviti dalam Perbadanan .

pengurusan komputer web server Linux-Apache dan dan pelaksanaan ICT. (7) Mengumpul menyemak data. mengendali komputer server bagi sistem aplikasi online disamping mengeluarkan bentuk laporan operasi dan data yang diperlukan.perisian yang telah sedia ada kepada versi -versi perisian yang terbaru . Semua perkara yang melibatkan aktiviti-aktiviti (6) Menyelenggara perkakasan pada perancangan. pengurusan menaiktaraf perisian.Bil Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Tugas dan Tanggungjawab Kuasa Yang Diberi Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan Pegawai Teknologi Maklumat (3) Melaksanakan instalasi dan ujian keatas perkakasan dan perisian yang baru Memeriksa Menyelenggara Menguji Membantu Melapor Menyedia Memberi input Semua perkara yang melibatkan aktiviti-aktiviti (4) Melaksanakan pengemaskinian dan perancangan. dan pelaksanaan ICT. mengemaskini pangkalan data dan menguji rangkaian sistem aplikasi online supaya sentiasa berkeadaan baik . (5) Menerima sebarang bentuk aduan yang Penolong Pegawai Sumber diterima daripada pengguna melalui emel dan Maklumat telefon.

Bil Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Tugas dan Tanggungjawab Kuasa Yang Diberi Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan Pegawai Teknologi Maklumat (8) Mencari data. Air-conditioner mempunyai suhu diantara 18C hingga 21C. semasa ke semasa . menyemak dan menguji sistem aplikasi online sentiasa berkeadaan baik Memeriksa Menyelenggara Menguji Membantu Melapor Memberi input Semua perkara yang melibatkan aktiviti-aktiviti (9) Membuat pemeriksaan fizikal setiap hari perancangan. pengurusan bagi Access Door. dan pelaksanaan ICT. peralatan UPS. Semua perkara yang melibatkan aktiviti-aktiviti (10) Melaksanakan tugas-tugas lain berkaitan perancangan. Fire Fighting dan Stabilizer dan termasuk Penolong Pegawai Sumber memastikan semua Komputer Server berfungsi Maklumat dengan baik. pengurusan pengurusan peralatan ICT yang diarahkan dari dan pelaksanaan ICT.

5. Semak kadar tempoh jaminan peralatan Jika dalam tempoh jaminan: 1. Merekod dan memaklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset dan direkod ke dalam borang/buku Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (kew.PA-14) Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Pegawai IT/ Penolong Pegawai Sistem Maklumat UndangUndang/Peraturan Pekeliling -Pekeliling JPA 3 8 . 2. Kerosakan peralatan mesti hanya diperbaiki oleh Vendor di lokasi kerosakan.Pastikan vendor hadir dan di pantau . Memeriksa . TUGASAN Melakukan pemasangan unit perkakasan dan perisian komputer bagi pihak pengguna di dalam Perbadanan . 2. 3. Merekod jenis dan nombor log kerosakan dalam buku log. samada kerosakan kecil /besar/memerlukan pelupusan. 4. komponenkomponen dan aksesori ICT di Perbadanan.PROSES KERJA JURUTEKNIK KOMPUTER FT17 Bil Perkara 1. Hubungi Helpdesk pembekal dan buat aduan kerosakan serta dapatkan nombor log bagi kerosakan tersebut. 2. menjalankan kerja-kerja pencegahan dan menyelenggara kelengkapan ICT yang rosak seperti kerosakan perkakasan utama. Pastikan vendor mencatat tindakan yang dibuat buku /borang penyelenggaraan ICT dan menandatangi bagi pengesahan hadirandan kerja membaiki . Melaksanakan trouble-shooting terhadap perisian dan perkakasan komputer serta mengurus dan membaik pulih komputer Proses Kerja Terima aduan kerosakan 1. Kenalpasti jenis alat dan jenis kerosakan.

isikan Borang Kerosakan Peralatan ICT . Jika kerosakan besar. Pamerkan peralatan yang rosak. Maklumkan kepada pegawai IT untuk semakan berhubung kerosakan dan pengesahan bagi tindakan yang diperlukan. Vendor wajib mengisi Borang Kebenaran Membawa Keluar Peralatan ICT dari Unit ICT -PPSPPA untuk pengesahan dan kebenaran tindakan tersebut. 2. 9 . 3. Jika kerosakan kecil. usaha untuk membaiki kerosakan tersebut dengan peralatan khusus. 2. 1. Jika vendor yang dilantik oleh PPSPPA datang ke perbadanan. Jika Vendor perlu membawa keluar sebarang peralatan yang rosak bagi pemeriksaan dan pembaikan di luar lokasi. tidak dapat dpt dibaiki dan memerlukan kepakaran luar. Pemeriksaan mesti dilakukan oleh Vendor bagi mengesahkan kerosakan dan mengisi Borang Pemeriksaan Peralatan ICT yang perlu ditandatangani oleh pegawai/juruteknik ICT 3.Jika tiada jaminan: 1.

Jika perlu dibaiki di luar. Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset ICT PPSPPA untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew. 10 . pastikan vendor membaikinya. Pegawai hendaklah menyemak dahulu peralatan ICT tersebut sudah boleh digunakan. Pastikan vendor mencatat tindakan yang telah diambil dalam Buku Log Aduan Kerosakan serta menanda-tangani buku tersebut. pastikan vendor mengisi Borang Kebenaran Membawa Keluar Peralatan ICT Untuk Penyelenggaraan (Borang ) dan ditandatangani oleh Pegawai. iii. v. ii.PA-14). Jika boleh dibaiki di lokasi. vendor hendaklah mengisi Borang Pengesahan Perkhidmatan Penyelenggaraan Pemulihan Peralatan ICT (Borang ). barulah menandatangani Borang ini.Jika vendor datang semula (setelah mendapat LO): i. Jika telah dibaiki. iv.

Semak kadar tempoh jaminan peralatan 2 Jika dalam tempoh jaminan: 1. 4. Kenalpasti jenis alat dan jenis kerosakan. Hubungi Helpdesk pembekal dan buat aduan kerosakan serta dapatkan nombor log bagi kerosakan tersebut. 5. 2. Merekod dan memaklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset dan direkod ke dalam borang/buku Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (kew.SENARAI SEMAK BIL TINDAKAN TANDAKAN TINDAKAN (√ ) CATATAN 1 Terima aduan kerosakan 3.PA-14) 11 . 4. samada kerosakan kecil / besar/memerlukan pelupusan. Pastikan vendor mencatat tindakan yang dibuat buku /borang penyelenggaraan ICT dan menandatangi bagi pengesahan hadirandan kerja membaiki . 3. Merekod jenis dan nombor log kerosakan dalam buku log.Pastikan vendor hadir dan di pantau . Kerosakan peralatan mesti hanya diperbaiki oleh Vendor di lokasi kerosakan.

usaha untuk membaiki kerosakan tersebut dengan peralatan khusus. pastikan vendor mengisi Borang Kebenaran Membawa Keluar Peralatan ICT Untuk Penyelenggaraan (Borang ) dan ditandatangani oleh Pegawai. Jika vendor datang semula (setelah mendapat LO): i. Jika boleh dibaiki di lokasi. Vendor wajib mengisi Borang Kebenaran Membawa Keluar Peralatan ICT dari Unit ICT -PPSPPA untuk pengesahan dan kebenaran tindakan tersebut. Jika Vendor perlu membawa keluar sebarang peralatan yang rosak bagi pemeriksaan dan pembaikan di luar lokasi. pastikan vendor membaikinya. ii. 2. Pemeriksaan mesti dilakukan oleh Vendor bagi mengesahkan kerosakan dan mengisi Borang Pemeriksaan Peralatan ICT yang perlu ditandatangani oleh pegawai/juruteknik ICT 3. Pamerkan peralatan yang rosak. 4 Jika vendor yang dilantik oleh PPSPPA datang ke perbadanan. Jika kerosakan kecil. 3. isikan Borang Kerosakan Peralatan ICT . Jika perlu dibaiki di luar. 5. iii. vendor hendaklah mengisi Borang Pengesahan Perkhidmatan Penyelenggaraan Pemulihan Peralatan ICT 12 . Jika telah dibaiki. 2. tidak dapat dpt dibaiki dan memerlukan kepakaran luar.3 Jika tiada jaminan: 1. Maklumkan kepada pegawai IT untuk semakan berhubung kerosakan dan pengesahan bagi tindakan yang diperlukan. Jika kerosakan besar. 1.

iv.(Borang ). Pastikan vendor mencatat tindakan yang telah diambil dalam Buku Log Aduan Kerosakan serta menanda-tangani buku tersebut. v. barulah menandatangani Borang ini. Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset ICT PPSPPA untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew.PA-14) þÿ \ 13 . Pegawai hendaklah menyemak dahulu peralatan ICT tersebut sudah boleh digunakan.

Melaksanakan trouble-shooting terhadap perisian dan perkakasan komputer serta mengurus dan membaik pulih komputer 3 CARTA ALIR KERJA PENCEGAHAN DAN PENYELENGGARAAN PERKAKASAN ICT MULA Terima aduan kerosakan Kenalpasti jenis alat dan kerosakan Hubungi HELPDESK vendor Dapatkan No.CARTA ALIRAN KERJA JURUTEKNIK KOMPUTER Bil Perkara 1. komponenkomponen dan aksesori ICT di Perbadanan. TUGASAN Melakukan pemasangan unit perkakasan dan perisian komputer bagi pihak pengguna di dalam Perbadanan . menjalankan kerja-kerja pencegahan dan menyelenggara kelengkapan ICT yang rosak seperti kerosakan perkakasan utama.Log kerosakan Pastikan vendor hadir untuk pembaikan kerosakan Pastikan vendor catat & tandatangani tindakan Maklumkan kepada pegawai ase ict tentang kerja pembaikan Ya Jaminan masih ada/tidak ? Tidak Cuba baiki kerosakan Tidak Isi borang Dapatkan pengesahan kerosakan Dapatkan pengesahan daripada juruteknik/pegawai IT Kemuka borang ke Sektor ICT & Maklumat A B TAMAT 14 . Memeriksa . 2.

CARTA ALIR KERJA PENCEGAHAN DAN PENYELENGGARAAN PERKAKASAN ICT A Tunjukkan peralatan ICT yang rosak kepada Vendor Minta Vendor isikan Borang Permohonan Penyelenggaran (BPP) Semak di lokasi Tidak Perlu di bawa keluar? Ya TAMAT B Baiki di lokasi Ya Tidak Pastikan Vendor membaikinya Minta vendor mengisi Borang Pastikan juruteknik/pegawai ICT menandatangani Borang Pastikan vendor isi Borang (BPP) Minta juruteknik/pegawai semak peralatan samada pembaikkan telah dibuat Juruteknik/pegawai Ict tandatangani Borang Pastikan vendor catat & tandatangan tindakan pembaikan dalam Buku Log Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset ICT 15 TAMAT .

Proses Kerja Buat semakan keperluan perolehan versi perisian ICT melalui info maklumat daripada halaman internet dan di pasaran luar berkenaan teknologi ICT . Perkara 4 TUGASAN Melaksanakan pengemaskinian dan menaiktaraf perisian.menyemak dan mengemaskini perisian yang perlu dinaiktaraf kepada versi perisian yang baru ( freeware / opensource software) Mendownload daripada halaman internet atau membeli perisian di pasaran ( freeware / opensource software) Melakukan kerja instalasi perisian yang baru kepada komputer server dan klien/pengguna di PPSPPA Menguji sistem perisian yang baru dinaiktaraf kepada versi baru Membuat salinan /backup bagi perisian baru ke dalam storage media Pegawai Yang Meluluskan/Dirujuk Pegawai IT/ Penolong Pegawai Sistem Maklumat Peraturan/Undang-Undang Pekeliling -Pekeliling JPA 16 .perisian yang telah sedia ada kepada versi -versi perisian yang terbaru .PROSES KERJA JURUTEKNIK KOMPUTER FT17 Bil. ( freeware / opensource software) Mencari .

CARTA ALIR KERJA JURUTEKNIK KOMPUTER Bil. Perkara 4 TUGASAN Melaksanakan pengemaskinian dan menaiktaraf perisian.data ke dalam media storage /penyimpan data Tamat 17 . Mula Terima arahan penyediaan perisian versi baru Buat semakan keperluan kemaskini perisian ICT versi baru Lapor keperluan kepada Pengawai /Penyelaras ICT Mendownload perisian melalui internet/ pembelian di pasaran atau vendor Melaksanakan tindakan pemasangan perisian versi baru pada komputer server dan client Melakukan pengujian perisian yang baru kepada pengguna dan server Membuat salinan/backup data.perisian yang telah sedia ada kepada versi -versi perisian yang terbaru .

SENARAI SEMAK BIL TINDAKAN TANDAKAN TINDAKAN (√ ) CATATAN 1 Buat semakan keperluan perolehan versi perisian ICT melalui info maklumat daripada halaman internet dan di pasaran luar berkenaan teknologi ICT .menyemak dan mengemaskini perisian yang perlu dinaiktaraf kepada versi perisian yang baru ( freeware / opensource software) Mendownload daripada halaman internet atau membeli perisian di pasaran ( freeware / opensource software) Melakukan kerja instalasi perisian yang baru kepada komputer server dan klien/pengguna di PPSPPA 2 3 4 5 Menguji sistem perisian yang baru dinaiktaraf kepada versi baru 6 Membuat salinan /backup bagi perisian baru ke dalam storage media 18 . ( freeware / opensource software) Mencari .

Perkara 6 TUGASAN Menyelenggara perkakasan pada komputer web server bagi sistem aplikasi online disamping mengeluarkan bentuk laporan operasi dan data yang diperlukan. peralatan UPS.PA-14). Fire Fighting dan Stabilizer dan termasuk memastikan semua Komputer Server berfungsi dengan baik. 19 . Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset ICT untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew. Uji dan pastikan rangkaian berfungsi semula. Air-conditioner mempunyai suhu diantara 18C hingga 21C.PROSES KERJA JURUTEKNIK KOMPUTER Bil. Kenalpasti masalah yang dikemukakan ii. Mengumpul menyemak data. Semak switch/hub/kabel UTP/konfigurasi perkakasan ICT/router/modem/server iii. Jika terdapat aduan mengenai rangkaian: i. mengemaskini pangkalan data dan menguji rangkaian sistem aplikasi online supaya sentiasa berkeadaan baik Membuat pemeriksaan fizikal setiap hari bagi Access Door. 7 8 Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Pegawai IT/ Penolong Pegawai Sistem Maklumat Undang-Undang / Peraturan Pekeliling -Pekeliling JPA Pastikan rangkaian di PPSPPA berjalan dengan baik setiap hari dengan menyemak router / modem/server.

Air-conditioner mempunyai suhu diantara 18C hingga 21C. peralatan UPS. 7 8 CARTA ALIR PROSES PENGUJIAN PERKAKASAN DAN SISTEM RANGKAIAN ICT Mula Terima arahan daripada pegawai penyelaras/pengurusan ICT Kenalpasti lokasi Sediakan peralatan ICT Pasang peralatan ICT Melakasanakan pengujian peralatan ICT Peralatan ICT berfungsi ? Tidak Ya Maklumkan bahawa peralatan ICT sedia digunakan Simpan peralatan ICT setelah selesai digunakan Tamat 20 .CARTA ALIRAN KERJA JURUTEKNIK KOMPUTER Bil. Mengumpul menyemak data. Fire Fighting dan Stabilizer dan termasuk memastikan semua Komputer Server berfungsi dengan baik. mengemaskini pangkalan data dan menguji rangkaian sistem aplikasi online supaya sentiasa berkeadaan baik Membuat pemeriksaan fizikal setiap hari bagi Access Door. Perkara 6 TUGASAN Menyelenggara perkakasan pada komputer web server Linux-Apache dan mengendali komputer server bagi sistem aplikasi online disamping mengeluarkan bentuk laporan operasi dan data yang diperlukan.

Log Aduan dalam Buku Log Aduan Maklumkan kerja pembelian kepada pegawai Aset ICT Tamat 21 .log aduan Rekodkan No.CARTA ALIR PROSES PENGUJIAN PERKAKASAN DAN SISTEM RANGKAIAN ICT Mula Pastikan rangkaian komputer & Server berfungsi Tidak Jika ada masalah / gangguan /aduan keatas rangkain ? Ya Kenalpasti Masalah Semak peralatan dan hubungan rangkaian Uji & pastikan rangkaian berfungsi semula Masalah rangkaian selesai ? Lapor kepada pegawai ICT Dapatkan no.

CARTA ALIR PROSES PENGUJIAN PERKAKASAN DAN SISTEM RANGKAIAN ICT Mula Keselamatan peralatan ICT Keselamatan Data Kehilangan peralatan ICT Tamat A Buat semakan Tidak Bilik Server dikunci ? Tidak Ya Alat hawa dingin berfungsi ? Tidak Ya Alat pemadam api berkeadaan baik? Tidak Ya Sistem penggera berfungsi ? Tidak Ya Makmal Komputer & Pusat Akses dikunci setelah digunakan ? Penggunaan peralatan ICT direkod dalam buku Log Tamat Tidak Ya 22 .

23 . Semak switch/hub/kabel UTP/konfigurasi perkakasan ICT/router/modem/server iii. Uji dan pastikan rangkaian berfungsi semula.PA-14).SENARAI SEMAK BIL TINDAKAN TANDAKAN TINDAKAN (√ ) 1 Pastikan rangkaian di PPSPPA berjalan dengan baik setiap hari dengan menyemak router / modem/server. CATATAN 2 Jika terdapat aduan mengenai rangkaian: i. Kenalpasti masalah yang dikemukakan ii. 3 Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset ICT untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew.

Perkara 5 9 TUGASAN Menerima sebarang bentuk aduan yang diterima daripada pengguna melalui emel dan telefon. 24 .PA-14). rekod kerja-kerja pembaikan ke dalam Buku Log Kerosakan Peralatan ICT PPSPPA Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset ICT untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew. Melaksanakan tugas-tugas lain berkaitan pengurusan peralatan ICT yang diarahkan dari semasa ke semasa Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan/ Di rujuk Pegawai IT/ Penolong Pegawai Sistem Maklumat Undang-Undang / Peraturan Pekeliling -Pekeliling JPA Terima aduan kerosakan daripada pengguna peralatan ICT Rekodkan aduan kerosakan di dalam Buku Log Kerosakan Peralatan ICT Sekolah dengan butiran berikut: 1) Nama penuh pengadu 2) Model peralatan ICT yang rosak 3) Catat jenis kerosakan yang dihadapi Buat 1st level support kepada pengguna Jika peralatan ICT tersebut telah dibaiki.PROSES KERJA JURUTEKNIK KOMPUTER Bil.

CARTA ALIRAN KERJA JURUTEKNIK KOMPUTER Bil. Melaksanakan tugas-tugas lain berkaitan pengurusan peralatan ICT yang diarahkan dari semasa ke semasa CARTA ALIRAN PROSES ADUAN Mula Terima aduan kerosakan Rekod Aduan kerosakan dalam buku log kerosakan Buat 1st level support Rekod kerja pembaikan dalam buku log kerosakan Maklumkan kerja pembaikkan kepada pegawai Aset ICT Tamat 25 . Perkara 5 9 TUGASAN Menerima sebarang bentuk aduan yang diterima daripada pengguna melalui emel dan telefon.

PA-14). rekod kerja-kerja pembaikan ke dalam Buku Log Kerosakan Peralatan ICT PPSPPA 5 Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset ICT untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew. 26 .SENARAI SEMAK BIL TINDAKAN TANDAKAN TINDAKAN (√ ) CATATAN 1 Terima aduan kerosakan daripada pengguna peralatan ICT Rekodkan aduan kerosakan di dalam Buku Log Kerosakan Peralatan ICT Sekolah dengan butiran berikut: 1) Nama penuh pengadu 2) Model peralatan ICT yang rosak 3) Catat jenis kerosakan yang dihadapi 2 3 Buat 1st level support kepada pengguna 4 Jika peralatan ICT tersebut telah dibaiki.

1 Butir – Butir Tugas Catatan 2 3 4 5 6 7 8 9 10 27 . Diletak di atas meja supaya mudah dirujuk.SENARAI TUGAS HARIAN Pegawai hendaklah menyenaraikan tugas harian dengan menggunakan borang yang disediakan. Disiapkan setiap hari. Nama: Jawatan: Tarikh: Bil.