KEPIMPINAN

ETIKA KEPIMPINAN
TANGGUNGJAWAB
‡ Menjalankan tugas dengan bersih, cekap dan amanah, setia dengan penuh minat, disiplin dan dedikasi ‡ Sentiasa memberi keutamaan kepada kepentingan negara dan tidak mementingkan diri sendiri ‡ Sentiasa berusaha meninggikan imej perkhidmatan dan organisasi ‡ Membuat pertimbangan yang teliti dan adil sebelum membuat keputusan dan tegas dalam melaksanakannya

ETIKA KEPIMPINAN
SIKAP
‡ Sensitif terhadap persekitaran kerja dan alam sekeliling dan berusaha menyesuaikan diri dengan keadaan sekeliling ‡ Sentiasa bersikap positif dan bertanggungjawab ‡ Mempunyai fikiran yang terbuka dan sedia menerima teguran daripada semua pihak untuk faedah organisasi dan negara ‡ Mengambil berat tentang masalah yang dihadapi rakan sejawat, baik pihak atasan mahupun rakan sejawat di bawahnya.

ETIKA KEPIMPINAN
PERAWAKAN DAN PERIBADI
‡ Mempunyai peribadi yang mulia, berbudi pekerti dan perawakan yang baik ‡ Sentiasa bersabar dan tenang dalam menghadapi masalah dan cabaran ‡ Sentiasa berusaha menambah ilmu pengetahuan ‡ Menjaga hubungan baik bagi setiap golongan masyarakat

TATASUSILA KEGURUAN
TANGGUNGJAWAB TERHADAP PELAJAR
‡ Mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar daripada hal-hal lain ‡ Adil terhadap setiap pelajar tanpa mengira faktor jasmani, mental, emosi, politik, ekonomi, sosial, keturunan atau agama ‡ Merahsiakan maklumat ikhtisas atau sulit mengenai pelajar kecuali kepada mereka yang berhak

TATASUSILA KEGURUAN
TANGGUNGJAWAB TERHADAP PELAJAR
‡ Membimbing pelajar dalam bilik darjah tanpa sebarang bayaran ‡Menunjukkan cara berpakaian , pertuturan dan tingkah laku yang dapat dijadikan contoh oleh pelajar ‡Memelihara dan memperbaiki kecekapan ikhtisas melalui pengkajian, lawatan, kursus, persidangan, mesyuarat atau seminar supaya PnP bermutu tinggi

TATASUSILA KEGURUAN
TANGGUNGJAWAB TERHADAP IBU BAPA
‡ Menghormati tanggungjawab utama ibu bapa terhadap anak mereka ‡Mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama erat di antara institusi pendidikan dengan rumahtangga ‡ Menganggap maklumat yang diberikan ibu bapa tentang rumahtangga atau anak mereka sebagai sulit. ‡Memberi dan mengguna maklumat ibu bapa demi kepentingan anak mereka

TATASUSILA KEGURUAN
TANGGUNGJAWAB TERHADAP IBU BAPA
‡ Mengelakkan diri daripada menggunakan atau dipengaruhi oleh kedudukan sosial dan ekonomi ibu bapa pelajar ‡ Mengelakkan diri daripada mengeluarkan kata-kata atau melakukan sesuatu yang boleh menjejaskan kepercayaan pelajar terhadap ibu bapa atau penjaga mereka

TATASUSILA KEGURUAN
TANGGUNGJAWAB TERHADAP MASYARAKAT DAN NEGARA
‡ Mengelakkan diri daripada menyebarkan sesuatu ajaran yang boleh merosakkan kepentingan pelajar, masyarakat, negara ataupun yang bertentangan dengan Rukun Negara ‡ Memupuk sikap dan nilai yang boleh membantu pelajar menjadi warganegara yang taat setia, bertanggungjawab dan berguna, menghormati adanya perbezaan kebudayaan, keturunan dan agama

TATASUSILA KEGURUAN
TANGGUNGJAWAB TERHADAP MASYARAKAT DAN NEGARA
‡ Menghormati masyarakat tempat berkhidmat dan memenuhi tanggungjawab sebagai warganegara dan sanggup mengambil bahagian dalam aktiviti masyarakat. ‡ Menggalakkan kerjasama dan persefahaman di antara guru dengan ibu bapa, institusi pendidikan dengan masyarakat.

TATASUSILA KEGURUAN
TANGGUNGJAWAB TERHADAP MASYARAKAT DAN NEGARA
‡ Memberi sumbangan cergas untuk meningkatkan kehidupan moral, kebudayaan dan kecendiakawanan masyarakat ‡ Berpegang kepada tingkah laku yang sopan yang diterima oleh masyarakat dan menjalankan kehidupan seharian dengan baik

TATASUSILA KEGURUAN
TANGGUNGJAWAB TERHADAP RAKAN SEJAWAT DAN PROFESION KEGURUAN
‡ Mengelakkan diri daripada membuat sebarang kenyataan atau ulasan yang boleh mencemarkan nama baik seseorang guru di hadapan pelajar atau ibu bapa, atau perkara yang boleh menjatuhkan maruah seseorang guru ‡ Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan sebagai seorang guru

TATASUSILA KEGURUAN
TANGGUNGJAWAB TERHADAP RAKAN SEJAWAT DAN PROFESION KEGURUAN
‡ Berusaha dengan sepenuhnya menunaikan tanggungjawab dengan rajin dan bersungguh-sungguh dan mengekalkannya sejajar dengan kemajuan ikhtisas dan sosial ‡ Sentiasa bersedia membantu rakan sejawat terutamanya mereka yang baru dalam profesion ini

TATASUSILA KEGURUAN
TANGGUNGJAWAB TERHADAP RAKAN SEJAWAT DAN PROFESION KEGURUAN
‡ Sentiasa mengawasi diri supaya tidak mencemarkan nama baik profesion keguruan ‡ Akan menjadi ahli sesebuah pertubuhan

IKRAR GURU
Bahawasanya Kami
Guru-guru Malaysia Dengan ini berikrar Mendukung terus cita-cita kami Terhadap tugas kami Dan menyatakan keyakinan kami Pada cita-cita murni pekerjaan kami Kami akan berbakti Kepada masyarakat Dan negara kami Kami sentiasa menjunjung Perlembagaan negara Kami mengamalkan Prinsip-prinsip Rukun Negara Pada setiap masa

MENGHARGAI MASA
AMALAN POSITIF

‡ Menepati masa ‡Menyegerakan tugas ‡Mempunyai perancangan waktu ‡Bijak menguruskan tempoh masa yang diberi

‡ Menumpukan masa pada kerja-kerja yang produktif dan kreatif ‡Menetapkan target date untuk menyiapkan kerja ‡Menyelasaikan tugas dalam masa yang ditetapkan

MENGHARGAI MASA
AMALAN NEGATIF

‡ Berbual-bual kosong ‡Tidak menyegerakan tugas ‡Tidak ada sense of urgency ‡Tidak merancang pekerjaan ‡Tidak ada prioriti

‡ Melayan tetamu yang tidak berkenaan ‡Tinggalkan pejabat untuk urusan peribadi ‡Ke kantin dalam waktu tugas

KEMULIAAN KESEDERHANAAN
AMALAN POSITIF
‡ Jelas dan jitu dalam pemikiran, penulisan dan percakapan ‡Tidak tamakkan pangkat dan kedudukan ‡Tidak membazir dalam perbelanjaan pejabat ‡Bersifat pemaaf dalam pergaulan ‡ Boleh menerima teguran ‡Berlaku adil dalam semua tindakan ‡Menepati janji ‡Jujur dan ikhlas ‡Merendah diri ‡Bijaksana dalam membuat pertimbangan ‡Bermaruah dan berhemah tinggi

KEMULIAAN KESEDERHANAAN
AMALAN NEGATIF
‡ Menonjol-nonjolkan diri ‡Bercakap dengan menggunakan perkataan bombastic ‡Berkelakuan mengadangada ‡Sombong dan meninggi diri ‡Menyukarkan persoalan yang mudah ‡Memperbesarkan perkara ‡Kedekut atau berlebihan dalam keperluan organisasi ‡Berlebihan mengampu ketua ‡Memperagakan kemewahan dan kedudukan ‡Membazir dan merosakkan harta kerajaan ‡Kerap menghias diri di pejabat ‡Bersifat melampau dalam semua hal

KETEKUNAN MEMBAWA KEJAYAAN
AMALAN POSITIF
‡ Gigih dalam melaksanakan tugas yang mencabar ‡Rajin dan sentiasa berusaha ‡Tekun dalam menjalankan tugas ‡Sabar dalam menghadapi cabaran pekerjaan ‡Berdisiplin dalam setiap pekerjaan ‡Berpandangan jauh ‡Bersemangat dalam melaksanakan tugas ‡Dedikasi dalam mencapai matlamat organisasi ‡Sanggup berkorban ‡Cekal menghadapi kesulitan semasa bertugas ‡Tidak patah semangat ‡Bercita-cita tinggi

KETEKUNAN MEMBAWA KEJAYAAN
AMALAN NEGATIF
‡ Mudah tersinggung ‡Kurang berdisiplin ‡Mudah putus asa ‡Tidak tekun ‡Mudah mengalah ‡Tidak bercita-cita tinggi ‡Tidak bersemangat ‡Tidak tahan kena marah ‡Tidak ada inisiatif ‡Tidak kreatif ‡Suka bertangguh ‡Disuruh buat, baru buat

TERAS PERKHIDMATAN
‡ Berazam meninggikan mutu perkhidmatan ‡Bekerja dengan penuh tanggungjawab ‡Berusaha mengikis sikap mementingkan diri ‡Berkhidmat dengan penuh muhibbah dan kemesraan ‡Bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan negara ‡Bekerjasama dalam membanteras kelemahan dan musuhmusuh negara ‡Berpegang teguh kepada arahan agama

NILAI-NILAI MURNI
‡ Baik hati ‡Berdikari ‡Hemah Tinggi ‡Hormat ‡Kasih Sayang ‡Keadilan ‡Kebebasan ‡Keberanian ‡Kebersihan Mental dan Fizikal ‡Kejujuran ‡Kerajinan ‡Kerjasama ‡Kesederhanaan ‡Kesyukuran ‡Rasional ‡Semangat Bermasyarakat

TERIMA KASIH