1 Dasar-dasar yang diperkenalkan semasa era pemerintahan Tun Mahathir Mohamad. Bincangkan.

PENGENALAN

Tun Dr. Mahathir Mohamad merupakan satu nama besar yang begitu dikenali di Malaysia. Bahkan, bukan sahaja di Malaysia malahan seantero dunia juga beliau turut dikenali dan disegani. Tun Dr. Mahathir Mohamad sememangnya dikenali sebagai µBapa Pemodenan Malaysia¶ di negara kita kerana beliau telah banyak memodenkan negara kita daripada pelbagai segi sewaktu di era pemerintahan beliau.

Perdana Menteri Malaysia yang keempat ini tersohor bukan sahaja sebagai µBapa Pemodenan Malaysia¶ tetapi juga sebagai pemimpin Dunia ke-3 dan Dunia Islam yang disegani.1 Beliau sangat disegani dengan sikap keterbukaan serta berani apabila berkata-kata dan juga mengeluarkan idea. Tun Dr. Mahathir dilahirkan pada hari Jumaat tanggal 20 Disember 1925. Putera kepada pasangan Mohamad bin Iskandar dan Wan Tempawan binti Wan Hanafi ini dilahirkan di rumah bernombor 18, Lorong Kilang Ais, bersebelahan dengan Jalan Pegawai, Seberang Perak, Alor Setar, Kedah. Beliau merupakan anak bongsu dikalangan sembilan orang adik-beradik.

1

Adi Alhadi, Siapa Mereka?, Hexa Print Enterprise Sdn Bhd, Educlass Publishing and Printing Sdn Bhd, 2007, h. 4.

2 Dalam bidang pendidikan pula, Dr. Mahathir telah memulakan alam persekolahan di Sekolah Melayu Seberang Perak pada tahun 1930 selama dua tahun. Beliau melanjutkan pengajian menengah di Goverment English School, Alor Setar yang kini dikenali sebagai Kolej Sultan Abdul Hamid. Seterusnya, beliau melanjutkan pelajaran dalam bidang perubatan di King Edward VII of Medicine, Singapura. Pada tahun 1953, beliau telah dianugerahkan Ijazah Doktor Perubatan (M.B.B.S) daripada University of Malaya.

Tun Dr. Mahathir Mohamad telah berkahwin dengan Tun Dr. Siti Hasmah pada Ogos 1956. Pasangan bahagia ini telah dikurniakan tujuh orang cahayamata. Beliau dan isteri telah membuka klinik persendirian yang bernama Klinik MAHA di Jalan Tunku Ibrahim, Alor Setar. Tun Dr. Mahathir Mohamad amat meminati bidang penulisan sejak di bangku persekolahan lagi. Antara buku yang pernah diterbitkan hasil daripada penulisan beliau ialah buku yang bertajuk ³Dilema Melayu´ yang diterbitkan pada tahun 1970.2

Tun Dr. Mahathir Mohamad telah bergiat dalam politik sejak tahun 1945-an lagi. Pelbagai jawatan yang telah disandang oleh beliau dalam bidang politik sebelum menjadi Perdana Menteri Malaysia yang keempat. Pada 16 Julai 1981, dan berusia 55 tahun beliau akhirnya telah dilantik menjadi Perdana Menteri Malaysia selepas perletakan jawatan Perdana Menteri oleh Tun Hussien Onn atas faktor kesihatan.

2

http://www.ipdm.uum.edu.my/web/Tun/drm.htm, 5 Mac 2011.

3 Beliau merupakan pemimpin yang paling lama memegang jawatan sebagai Perdana Menteri Malaysia iaitu dari 16 Julai 1981 hingga 31 Oktober 2003. Sepanjang 22 tahun beliau memegang jawatan pentadbiran tertinggi negara, banyak kemajuan dan pembangunan yang telah beliau rancang dan laksanakan. Selain itu juga, beliau turut memperkenalkan pelbagai dasar untuk memajukan negara. Antaranya seperti Dasar Pensyarikatan Malaysia, Dasar Pandang Ke Timur, Dasar Pembangunan Nasional, Wawasan 2020 dan banyak lagi.

sikap. Kok Meng Kee. Tahun 2020 dipilih kerana untuk memberi ruang pembentukan generasi baru dalam tempoh 30 tahun melalui rancangan dan persekitaran yang baik ke arah pembangunan negara. Antara dasar yang diperkenalkan oleh beliau ialah Dasar Wawasan 2020. pendidikan dan sebagainya. 2006. tahun 2020 dipilih untuk menetapkan satu wawasan yang ambitious tetapi munasabah agar tidak ketinggalan dalam perkembangan 3 Wong Khek Seng. Herald Printers Sdn Bhd. Raminah Hj Sabran.3 Wawasan 2020 merupakan matlamat Malaysia menuju ke arah negara maju menjelang tahun 2020. Selain itu. . Penerbit Fajar Bakti Sdn Bhd. h. haluan. Tun Dr. MAHATHIR MOHAMAD Terdapat pelbagai dasar yang telah diperkenalkan Tun Dr.4 DASAR-DASAR TUN DR. Pada 28 Februari 1991. Dasar kerajaan sememangnya bersifat menyeluruh dan menyentuh pelbagai aspek kehidupan masyarakat khususnya bidang ekonomi. Tambahan pula. Dasar secara amnya merujuk kepada prinsip. Pengajian Am STPM. 261. Mahathir Mohamad melalui kertas kerjanya bertajuk µMalaysiaMelangkah ke Hadapan¶ telah memperkenalkan Wawasan 2020. Mahathir Mohamad semasa beliau menjadi Perdana Menteri Malaysia. politik. agama. sosial. tahun 2020 dipilih kerana ianya jangka masa yang munasabah dan praktikal untuk capai matlamat yang dikehendaki. pandangan serta pegangan secara kolektif yang diambil dan dilaksanakan oleh pihak pemerintah.

Mahathir Mohamad berharap agar menjelang tahun 2020. sekiranya Wawasan 2020 ini dapat dicapai Malaysia akan terdiri daripada sebuah bangsa yang tidak dapat dibezakan melalui kaum. Malaysia Berjaya menjadi sebuah negara yang benar-benar maju. wilayah dan kawasan bandar dengan luar bandar. Objektifnya yang paling utama adalah untuk membentuk Malaysia sebagai sebuah negara maju dalam seluruh aspek kehidupan sam ada dalam bidang ekonomi. rakyat Malaysia nanti bukan setakat menggunakan sains dan teknologi. Selain itu juga. Tun Dr. dinamik dan demokratik dapat dilahirkan.5 arus pembangunan dunia sejagat. berdaya tahan. Ini bermakna Malaysia bukan sahaja setakat ingin mencapai kemajuan fizikal. Tahun 2020 juga dipilih agar negara tidak ketinggalan kerana masa menjadi penentu kemajuan sesebuah negara. malahan kemajuan yang dihajati meliputi nilai-nilai moral dan etika yang tinggi dalam diri rakyat Malaysia. politik. sekiranya berjaya dicapai pasti ramai masyarakat Malaysia yang bertoleransi. sosial. Melalui Wawasan 2020 ini. bersatu. Bukan itu sahaja. malahan keadilan ekonomi dan sosial akan dapat dicapai melalui pengagihan yang adil antara kaum. Dasar Wawasan 2020 mempunyai objektifnya yang tersendiri. progresif. Rakyat Malaysia juga akan menjadi rakyat yang bermoral dan beretika tinggi berasaskan kepercayaan kepada Tuhan dan sistem kekeluargaan akan mejadi asas pembentukan masyarakat negara. dan mampu berdikari dengan sendirinya. Tambahan pula. malahan dapat melibatkan diri dalam mencipta dan membaharui sesuatu. berdaya saing. kebudayaan mahupun kemajuan dalam jiwa rakyat Malaysia. . dalam bidang perindustrian.

Malaysia. Cabaran kedua ialah melahirkan masyarakat berjiwa bebas seperti tenteram. Kemudian. mewujudkan integrasi kaum. berkeyakinan terhadap keupayaan diri. bebas mengamalkan adat dan kebudayaan tersendiri serta mementingkan kesetiaan kepada negara kita. cabaran yang ketiga adalah cabaran untuk melahirkan masyarakat yang diplomatik yang mengamalkan satu bentuk persefahaman yang matang dan mengamalkan demokrasi. Cabaran kelima iaitu mewujudkan masyarakat liberal bertolak ansur. Cabaran pertama iaitu negara bersatu. mementingkan kebajikan semua insan dan sistem kekeluargaan yang kukuh. Cabaran yang keenam pula adalah melahirkan masyarakat yang saintifik dan progresif dengan memiliki daya perubahan yang tinggi dan menyumbang kepada kemajuan sains dan teknologi masa hadapan. bukan mudah untuk mencapai Wawasan 2020 ini kerana rakyat Malaysia harus mengatasi sembilan cabaran ataupun rintangan yang digariskan dalam Wawasan 2020 ini. Seterusnya.6 Namun. Cabaran keempat ialah melahirkan masyarakat yang bermoral dan beretika seperti memiliki nilai kukuh dalam agama dan nilai moral serta etika yang tinggi. cabaran yang ketujuh adalah melahirkan masyarakat penyayang yang mengutamakan budaya penyayang seperti mengutamakan kepentingan masyarakat. Negara bersatu yang dimaksudkan adalah mewujudkan rakyat Malaysia yang terdiri daripada berbilang kaum yang memiliki matlamat serupa untuk melahirkan bangsa Malaysia yang menjadikan Malaysia sebagai negara yang aman. berintegrasi di peringkat negeri. Cabaran yang . gagah menghadapi pelbagai cabaran dan tidak mengalah kepada sesiapa. bekerjasama antara kaum dan juga setia dan dedikasi kepada negara.

Kemudian. perkongsian dalam bidang ekonomi dan tidak mewujudkan pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi. untuk . Akhir sekali. iaitu perkongsian antara Sekolah Kebangsaan dengan Sekolah Jenis Kebangsaan diperkenalkan. Di samping itu. penekanan mata pelajaran Pengetahuan Moral dan Pendidikan Islam terhadap pelajar dilaksanakan bagi mengatasi cabaran Wawasan 2020 yang keempat. Sehingga kini. untuk mengatasi cabaran yang ketiga kerajaan telah mewujudkan Majlis Perundangan Ekonomi (MAPEN) yang merupakan forum untuk perbincangan pendapat rakyat berkenaan dasar ekonomi yang diperkenalkan kerajaan. dinamik dan kental.7 kelapan adalah melahirkan masyarakat yang adil dalam bidang ekonomi iaitu dengan melaksanakan pengagihan kekayaan negara secara adil dan saksama. pelbagai strategi dan pelaksanaan telah dilaksanakan oleh kerajaan dengan mengatasi sembilan cabaran seperti yang disebut di atas. Seterusnya. Antara strategi dan pelaksanaan yang telah dijalankan untuk mengatasi cabaran yang pertama dalam Wawasan 2020. strategi dan pelaksanaan yang telah dijalankan untuk mengatasi cabaran Wawasan 2020 yang kedua iaitu mewujudkan masyarakat berjiwa bebas. Program Latihan Khidmat Negara ( PLKN) telah diperkenalkan kepada remaja berumur 18tahun untuk memupuk semangat patriotik selain semangat perpaduan. Selain itu juga. Manakala. ialah kerajaan memperkenalkan cogan kata µMalaysia Boleh¶ pada tahun 1990 sebagai pendorong untuk meningkatkan keyakinan diri rakyat. cabaran yang kesembilan iaitu mewujudkan masyarakat makmur dan mempunyai ekonomi berdaya saing. ialah mewujudkan Sekolah Wawasan.

iaitu MSC bagi menyediakan masyarakat ke arah negara maju. mata pelajaran Teknologi Maklumat disediakan sebagai langkah mewujudkan lebih sumber tenaga mahir dalam ICT dan juga bidang vokasional dan teknik serta politeknik berteraskan kemahiran ditambah. Bagi mengatasi cabaran yang ketujuh pula. . Selain itu juga.8 mengatasi cabaran yang kelima. kerajaan telah mengadakan sekmen µJejak Kasih¶ dalam rancangan µMalaysia Hari Ini¶ di TV3. Kemudian. iaitu setiap sekolah dapat dihubung oleh Rangkaian Kawasan Tempatan (LAN) dan menghubungkan Rangkaian Kawasan Meluas (WAN) ke sekolah lain bertujuan melahirkan masyarakat celik komputer. Selain itu. 1995 diluluskan untuk membantu mangsa rumah tangga. Kerajaan juga turut menggalakkan penyelidikan dan pembangunan untuk mempercepatkan usaha kita daripada terlalu bergantung kepada teknologi luar negara. Bukan itu sahaja. Bukan itu sahaja. Hot-line8003040 diadakan juga untuk membantu mangsa-mangsa penganiayaan dan juga Rang Undang-undang Keganasan Rumah Tangga. malahan kerajaan juga turut menubuhkan Yayasan Penyayang Malaysia (CARE) dan Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia (Perkim) menyediakan tempat tinggal dan pembiayaan untuk anak-anak yatim. kerajaan telah melaksanakan Program Citrawarna yang diadakan setiap tahun untuk menonjolkan kebudayaan negeri-negeri berbeza selain meningkatkan sektor pelancongan negara. malahan kerajaan juga telah mewujudkan Program Sekolah Bestari. untuk cabaran yang keenam kerajaan telah mengadakan projek mega. iaitu melahirkan masyarakat yang penyayang.

kerjasama semua kaum di Malaysia telah berjaya memulihkan semula ekonomi negara kita. Mahendran dan N. Mohanadass yang berjaya mendaki gunung tertinggi dunia. Sehingga kini. untuk cabaran yang seterusnya iaitu cabaran yang kelapan. Selain itu. kerajaan telah melaksanakan penggunaan gentian optic oleh Telekom Malaysia Berhad untuk memberi perkhidmatan berkesan kepada masyarakat. banyak kejayaan Wawasan 2020 telah dicapai seperti semasa kegawatan ekonomi pada tahun 1997. Wawasan 2020 sememangnya satu dasar yang bagus untuk meningkatkan serta memajukan negara. Sistem LRT (Light Railway Transit) dan monorel juga telah diwujudkan untuk memberi kemudahan meningkatkan taraf hidup rakyat. kerajaan telah memberikan tumpuan kepada pembangunan Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera (MPPB) agar meningkat taraf ekonomi mereka memandangkan kebanyakan Bumiputera merupakan golongan termiskin. Bukan itu sahaja. Seterusnya. malahan kejayaan Malaysia menganjurkan Sukan Komanwel pada tahun 1998 dan kesanggupan 2000 orang rakyat Malaysia menjadi sukarelawan untuk menjayakan sukan berkenaan antara contoh kejayaan Wawasan 2020. Datuk Azhar Mansor yang berjaya berlayar secara solo mengeliling dunia pada tahun 1997 dan juga Datuk Abdul Malik Mydin yang telah berjaya .9 Di samping itu. bagi mengatasi cabaran yang terakhir iaitu cabaran melahirkan masyarakat yang makmur. ramai rakyat Malaysia telah berjaya menyahut seruan cogan kata µMalaysia Boleh¶ seperti M. iaitu Gunung Everest pada tahun 1997.

Mahathir juga turut memperkenalkan Dasar Pembangunan Nasional pada 17 Jun 1991. jelas menunjukkan bahawa Wawasan 2020 merupakan satu dasar yang bagus untuk memajukan serta membangunkan negara untuk menjadi negara yang gah di persada dunia.10 berenang selama 7 jam 30 minit merentasi Selat Inggeris di antara England dengan Perancis pada tahun 2003. Objektif dasar ini diwujudkan adalah untuk melahirkan perpaduan dalam kalangan masyarakat agar kita dapat menikmati kestabilan sosial dan politik dan pembangunan ekonomi . Bukti kejayaan Wawasan 2020 juga dapat dilihat apabila banyak kemudahan yang setanding dengan negara maju boleh diperoleh seperti Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA). Tun Dr. nombor akaun bank dan sebagainya juga merupakan bukti kejayaan Wawasan 2020. Mykad. sistem LRT. Selain daripada Dasar Wawasan 2020. Melalui bukti-bukti pencapaian Wawasan 2020 ini. monorel dan sebagainya yang dapat dinikmati oleh rakyat masa kini. Dasar Pembangunan Nasional juga sememangnya dikenali sebagai Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua yang merangkumi jangka masa 10 tahun iaitu dari tahun 1991 hingga 2000 dan meliputi Rancangan Malaysia Keenam dan juga Rancangan Malaysia Ketujuh. passport. iaitu kad pintar yang merupakan kad pengenalan rakyat menyimpan pelbagai maklumat pemegangnya seperti butiran kad pengenalan. Di bawah Dasar Pembangunan Nasional terdapat Dasar Telekomunikasi Negara dan juga Koridor Raya Multimedia.

Antaranya ialah mewujudkan keseimbangan optimum antara matlamat pertumbuhan ekonomi dengan pengagihan saksama. dasar ini juga menekankan integrasi nasional antara kawasan Bandar dengan luar bandar dan antara negeri di Malaysia. membangunkan masyarakat progresif agar kesejahteraan dinikmati rakyat memiliki sikap bangga serta cinta pada negara. menjadikan sains dan teknologi sebagai asas perancangan dan pembangunan sosioekonomi dan akhir sekali. memberikan tumpuan kepada pembangunan sebuah .11 yang berterusan. dasar ini mempunyai beberapa aspek yang perlu ditekankan. pemeliharaan alam sekitara dan ekologi agar pembangunan serta sumber negara dapat dikekalkan secara berterusan. Selain itu juga. Di samping itu. Dasar Pembangunan Nasional ini juga berobjektif untuk membasmi kemiskinan bagi mengurangkan kemiskinan relatif. memastikan pembangunan seimbang bagi sektor-sektor utama ekonomi negara dan juga mengurang dan akhirnya menghapuskan ketidakseimbangan sosial dan ekonomi negara untuk menggalakkan perkongsian faedah yang saksama antara rakyat Malaysia. Dasar Pembangunan Nasional ini menetapkan garis panduan agar membolehkan Malaysia mencapai taraf negara maju dari segi keadilan sosial. Dasar ini juga menekankan aspek untuk memajukan sumber manusia agar dapat menghadapi cabaran pembangunan tanpa menjejaskan matlamat penyusunan semula masyarakat. kecekapan pentadbiran dan kualiti hidup masyarakat Malaysia. kestabilan politik. ketertinggian moral dan etika. Dasar ini berasaskan kepada Dasar Ekonomi Baru kerana dasar ini ingin mencapai matlamat membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat dengan objektif mencapai perpaduan.

malahan kerajaan juga turut menjadikan Majlis Pembangunan Negara untuk memantau bagi memastikan setiap dasar yang dilaksanakan selaras dengan objektif Dasar Pembangunan Nasional. kesihatan. jalan pengangkutan luar bandar. Kerajaan juga turut melaksanakan perubahan dalam sektor awam dengan tumpuan kepada beberapa program bagi tujuan membasmi kemiskinan dan mengurangkan ketidakseimbangan antara wilayah dalam hal berkaitan pendidikan dan latihan. dasar ini juga memberikan penekanan dalam sektor swasta dalam proses penyusunan semula masyarakat dan juga memberikan tumpuan kepada pembangunan sumber manusia agar mencapai pertumbuhan ekonomi saksama.12 Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera (MPPB) agar mengekalkan penyertaan Bumiputera dalam kegiatan ekonomi. . Antara strategi dan juga pelaksanaan yang dilaksanakan untuk mencapai dasar ini adalah dengan memberikan penekanan kepada aspek-aspek pendidikan dan latihan untuk menghapuskan kemiskinan. Malaysia juga meningkatkan daya tarikan untuk menarik kemasukan pelabur di samping mengamalkan dasar liberal yang menggalakkan sektor swasta dan berani menghadapi risiko persaingan perdagangan antarabangsa. kerajaan turut menyusun semula masyarakat mengikut fungsi-fungsi ekonomi dan hak milik agar memajukan Bumiputera dalam bidang ekonomi. Selain itu. Bagi mencapai dasar ini juga. perumahan dan juga bekalan air dan elektrik. pengangkutan. Bukan itu sahaja. Selain itu.

Dasar ini didefinisikan sebagai pihak Kerajaan akan membuat pengkajian. Kuala Lumpur. seperti yang kita sedia maklum. Kejayaan kedua-dua negara ini boleh dijadikan contoh dan teladan kepada Malaysia dan seterusnya dipraktikkan bagi mencapai matlamat pembangunan negara dengan meninggikan prestasi pengurusan dan pembangunan sektor awam dan swasta. Objektif utama Dasar Pandang Ke Timur ini ialah untuk meninggikan prestasi pengurusan dan pembangunan di negara ini serta mewujudkan golongan masyarakat Malaysia yang mempunyai nilai-nilai dan etika kerja yang positif untuk meninggikan kemajuan negara. Tun Dr. Dasar Pandang Ke Timur sememangnya tidak ditakrif sebagai mengambil apa sahaja dari Jepun dan Korea untuk dipraktik di Malaysia dan mengetepikan teladan yang boleh dipelajari dari negara-negara Barat.13 Selain daripada Dasar Wawasan 2020 dan juga Dasar Pembangunan Nasional. Selain itu. Mahathir Mohamad sememangnya mempunyai objektifnya yang tersendiri. Mahathir Mohamad juga turut memperkenalkan Dasar Pandang ke Timur pada 8 Februari 1982 semasa persidangan ³5th Joint Annual Conference of MAJECA/JAMECA´ di Hilton. Setiap dasar yang diperkenalkan oleh Tun Dr. . negara Jepun dan Korea merupakan dua buah negara yang begitu pesat membangun di beberapa bidang dan kedua-dua negara ini adalah lebih maju daripada beberapa negara Barat sendiri. penelitian dan pemilihan terhadap contoh-contoh dan teladan yang terbaik daripada negara Jepun dan Korea dengan mengubahsuaikannya dengan keadaan-keadaan di Malaysia.

Antaranya.14 Perkara-perkara yang harus ditumpukan melalui dasar ini ialah kerajinan dan disiplin bekerja. Dasar Pandang Ke Timur ini tidak bermakna bahawa Malaysia mengurangkan hubungan dagangannya dengan rakan-rakan yang ada sekarang. Encik Chun Doo Hwan semasa Tun Dr. Tun Dr. Sebagai sebuah negara yang sedang membangun. peningkatan kecekapan. Mahathir semasa Tun Dr. Perdana Menteri Jepun. pengurangan perbezaan dan perpisahan antara eksekutif dan pekerja am sistem pengurusan yang menitikberatkan kejayaan jangka panjang dan tidak sematamata peningkatan dividen atau pendapatan kakitangan dalam jangka pendek. Pelbagai strategi dan juga pelaksanaan telah dilaksanakan bagi mencapai Dasar Pandang Ke Timur ini. Mahathir dan Presiden Republik Korea. Sebaliknya Kerajaan akan terus memperluaskan lagi perdagangannya dengan mengadakan hubungan dengan rakan-rakan bukan tradisional di samping terus mengekalkan dan memajukan hubungan perdagangan yang setia selaras dengan kepentingan negara. Mahathir membuat lawatan ke Korea Selatan dari 8 hingga 14 Ogos 1983. tekanan daya pengeluaran dan mutu yang tinggi. nilai-nilai dan etika kerja di atas perlu diamalkan kerana ianya dapat membantu menjayakan usaha-usaha pembangunan yang dijalankan. semasa dalam kenyataan akhbar bersama dengan Tun Dr. telah menaruh harapan yang tinggi bahawa Dasar Pandang . Selain itu. Mahathir membuat lawatan ke Jepun pada 23 hingga 29 Januari 1983 dan kenyataan bersama. dan lain-lain lagi yang dipercayai boleh menyumbangkan kepada kemajuan bagi negara kita. Encik Nakasone. kesetiaan kepada negara dan perusahaan atau perniagaan di mana pekerja bekerja. keutamaan kepada kumpulan dan tidak diri sendiri.

konsep pejabat terbuka. penggunaan tanda nama. Konsep Bersih. keberkesanan dan penghasilan kerja yang lebih baik dalam kalangan pegawai dan kakitangan. Program Perubahan Struktur memberikan pendedahan dan juga pengenalan kepada sistem kad perakam waktu kerja. latihan-latihan teknikal dan akademik.15 Ke Timur ini akan mewujudkan kerjasama yang lebih rapat di antara Malaysia dengan kedua-dua negara itu terutamanya dalam bidang ekonomi. penyelidikan dan pengurusan. Selain itu. kerajaan telah menyusun strategi dan program bagi meningkatkan kecekapan. perkhidmatan kaunter atau perkhidmatan pembayaran bil setempat dan juga fail meja dan manual prosedur kerja. Manakala. Seterusnya. Buktinya. program perubahan sikap memberikan pendedahan berkaitan perkhidmatan cemerlang. selaras dengan dasar ini. penubuhan Pasukan Meningkat Mutu Kerja (QCC). perindustrian. Di antara program yang telah dijalankan adalah seperti perubahan struktur. program kemajuan eksekutif. Pegawai-pegawai dan pelajar Malaysia telah dihantar ke Jepun dan Korea untuk mempelajari selok belok teknikal dan aspek pengurusan di kedua-dua negara tersebut. program latihan dan kursus di bawah Dasar Pandang ke Timur ini adalah seperti Latihan Perindustrian dan Teknikal yang bertujuan untuk melatih pekerja di bidang teknikal dalam usaha meninggikan kecekapan dan menerap nilai kerja yang positif dari Jepun . perubahan sikap dan latihan dan kursus. Cekap dan Amanah dan juga Kepimpinan Melalui Teladan.

C dan pengurusan am. Q. Mereka akan ditempatkan di beberapa firma dan agensi Kerajaan di Jepun dan Korea. Perjawatan. Program ini juga memberi peluang kepada mereka untuk mewujudkan peluang 'business contacts' dengan rakan-rakan perniagaan di sana. Kemudian. usahawan-usahawan bumiputera terhadap idea baru dan teknologi luar pengetahuan-pengetahuan ini untuk memajukan urusniaga mereka. . Jabatan Perdana Menteri memberi peluang dan pendedahan. Program Pengajian Akademik bertujuan untuk memberi peluang kepada pelajar-pelajar Malaysia untuk menuntut ilmu sains dan teknikal di Jepun dan Republik Korea. Program Pengajian Teknikal bertujuan untuk menyediakan peluang latihan teknikal lanjutan pada pelajar-pelajar lepasan SPVM dan Politeknik. program Hubungan di antara Institusi-institusi pula bertujuan untuk menyalurkan permohonan latihan yang diperlukan oleh Malaysia kepada institusi pengajian tinggi di Jepun dan Korea.16 dan Korea dalam meninggikan penghasilan kerja. Program Kemajuan Eksekutif pula adalah untuk menyediakan latihan kepada eksekutif-eksekutif dalam mempelajari kaedah pengurusan dan pentadbiran kerajaan dan swasta di Jepun dan Korea. Selain itu. Selain itu. Program Skim Latihan Pembangunan Usahawan pula merupakan program yang dikendalikan oleh Unit Penyelarasan dan Pelaksanaan.C. Penekanan-penekanan yang di berikan dalam program ini ialah latihan-latihan dalam bidang pengurusan Sogoshosha.

. Dasar ini telah memberi kesan yang besar terhadap usaha-usaha di atas dan seterusnya. Di samping itu ianya boleh menjadi asas penwujudan sebuah masyarakat yang dinamik dan progresif. dalam negara seperti Malaysia ini terdapat dua sektor utama yang akan menentukan maju dan mundurnya negara ini. Dilihat sekali imbas sektor swasta adalah menjadi pendokong kepada aktiviti perdagangan dan ekonomi. Mahathir Mohamad adalah Dasar Pensyarikatan Malaysia. Dasar Persyarikatan Malaysia atau Malaysia Incorporate ini telah diutarakan oleh Tun Dr. pegawai kerajaan dan juga golongan intelektual. Dasar ini dapat membantu usaha kerajaan untuk meninggikan prestasi dan daya pengeluaran negara ini. Dasar Pandang Ke Timur merupakan satu usaha baik dan positif dari pihak kerajaan Malaysia untuk meningkatkan lagi prestasi pengurusan dan pembangunan di negara ini. Mahathir Mohamad sewaktu pelancaran Forum INTAN pada 25 Februari 1983. iaitu sektor swasta dan sektor awam. Semenjak itu dasar ini telah banyak dikupas dan dibincangkan bukan sahaja oleh media massa tetapi juga oleh ahli-ahli politik. manakala sektor awam akan menyediakan dasar-dasar utama dan menentukan arah serta menyediakan perkhidmatan sokongan yang tertentu kepada pihak swasta.17 Sebagai kesimpulannya. Secara amnya. Hal ini jelas menunjukkan bahawa pihak kerajaan atau awam lebih merupakan pemberi perkhidmatan kepada syarikat perusahaan. ahli-ahli perniagaan. Dasar seterusnya yang diperkenalkan oleh Tun Dr. Keduadua sektor ini seharusnya boleh bekerjasama dalam semua bidang untuk mencapai dan meningkatkan pembangunan dan imej negara ke tahap yang lebih baik.

cabaran serta memahami polisi. Keuntungan yang diperoleh oleh sektor swasta pula akan dapat dikecapi bersama-sama bersungguh oleh pihak swasta. objektif dan prosedur-prosedur dalam usaha-usaha mempertingkatkan pembangunan pentadbiran dan ekonomi negara. Persyarikatan Malaysia berobjektif untuk mewujudkan satu kerjasama yang erat. erat ini sememangnya akan menguntungkan semua pihak di mana dasar-dasar awam akan mudah difahami. keperluan kepada dasar Persyarikatan Malaysia ini wujud hasil dari kesedaran bahawa pada masa ini terdapat beberapa perkara dan persoalan-persoalan asas yang menjadi berasingan atau bertentangan seperti soal matlamat organisasi. tanggungjawab. Tun Dr. kedua-dua pihak mempunyai matlamat iaitu menjaga maruah negara dan tidak hanya satu pihak sahaja . perhubungan peranan dan peraturan di antara pihak awam dan swasta. Dengan itu. Pihak awam dan swasta haruslah mempunyai satu persetujuan bagi mencapai matlamat negara. Mahathir Mohamad sendiri sememangnya telah menerangkan konsep Persyarikatan Malaysia memerlukan kedua-dua sektor menghapuskan sikap permusuhan dan sebaliknya bersama berkongsi maklumat. melalui cukai dan penglibatan sosial secara Kesefahaman dan kerjasama di antara kedua-dua sektor boleh dicapai sekiranya sikap kurang faham terhadap pihak awam dengan pihak swasta dihapuskan. Hubungan kerjasama yang sosial. dilaksana dan diterima oleh segenap lapisan masyarakat. bermakna dan berkesan di antara pihak sektor awam dengan pihak swasta dalam menjayakan pembangunan negara yang akan membuahkan mafaat yang akan dikecapi oleh kedua-dua pihak.18 Selain itu juga.

19 yang akan bersungguh membangunkan negara. Di samping itu. bahkan dalam usaha mewujudkan kerjasama yang lebih erat dan penglibatan pihak swasta dalam penggubalan dasar dan prosedur. Sebagai permulaannya seramai 18 orang pegawai telah ditempatkan di British Malaysian Industry and Trade Association (BMITA) mulai tahun 1984 yang lalu dengan tujuan membolehkan pegawai-pegawai itu mempelajari selok . Beberapa syarikat swasta juga telah mengambil inisiatif untuk mengadakan seminar yang serupa. pihak INTAN telah mengadakan beberapa siri forum. seminar dan perbincangan dalam usaha-usaha mendapatkan pandangan-pandangan pertukaran-pertukaran maklumat di peringkat persekutuan dan negeri-negeri. Peraturan dan prosedur kerja pihak awam juga hendaklah dikaji dan diubah di mana perlu dan jika boleh pihak swasta hendaklah dilibatkan dalam menggubal peraturan serta prosedur yang ada. Tambahan pula. Jabatan. mengarah supaya semua Kementerian. satu Surat Pekeliling Am Bil. Jabatan dan Badan Berkanun antara satu sama lain hendaklah dipertingkatkan supaya setiap agensi kerajaan mempunyai matlamat kerja dan cara bekerja yang sama. secara lebih berkesan. hubungan di antara Kementerian. badan berkanun dan Pejabat Daerah menubuhkan Perundingan di antara pihak swasta dan pihak awam. Bukan itu sahaja. beberapa program-program lain juga telah dijalankan seperti menempatkan pegawai kerajaan ke syarikat swasta. Ini membolehkan pihak swasta mudah menghubungi dan menguruskan kerja-kerja mereka. Selain itu. dalam hubungan ini. 2 Tahun 1984 yang ditandatangani oleh Ketua Setiausaha Negara telah dikeluarkan.

Antara strategi dan juga pelaksanaan lain yang telah dilaksanakan bagi mencapai dasar ini adalah dengan mengadakan aktiviti tidak formal untuk memperkukuhkan hubungan sektor awam dengan sektor swasta. Dasar Persyarikatan Malaysia ini adalah untuk mengusahakan sumber-sumber ini melalui kerjasama yang padu di antara sektor awam dan sektor swasta. perdagangan dan industri. Sememangnya pelaksanaan Dasar Persyarikatan Malaysia yang berkesan akan dapat memberi sumbangan yang besar ke arah kejayaan lain-lain dasar awam negara seperti Dasar Perindustrian Negara. Tun Mahathir Mohamad juga turut memperkenalkan Dasar Penswastaan pada tahun 1983. Hal ini timbul atas kesedaran kedua-dua pihak sebenarnya adalah sehaluan untuk menjadikan negara ini lebih maju. Sektor awam bukan sahaja terlibat dalam menyediakan dasar utama dan menentukan arah dan . Penswastaan dan lain-lain. Dasar Persyarikatan Malaysia sebenarnya memerlukan perubahan sikap oleh kedua-dua sektor awam dan swasta untuk memupuk persefahaman dan kerjasama yang lebih erat agar kesejahteraan rakyat Malaysia dapat dipertingkat. malahan kerajaan juga turut mengadakan sesi dialog yang digunakan oleh agensi kerajaan untuk berinteraksi dengan sektor swasta. Penswastaan adalah bertentangan dengan pemiliknegaraan. iaitu satu proses yang menambah pemilikan dan penguasaan kerajaan dalam ekonomi. Bukan itu sahaja. Secara amnya. Dasar Pertanian Negara. Sememangnya potensi bagi ekonomi Malaysia bertambah maju amatlah besar memandangkan negara kita ini kaya dengan sumber asli yang seharusnya diusahakan. penswastaan melibatkan beberapa kepentingan atau pelaburan kerajaan yang tertentu kepada sektor swasta.20 belok pengurusan sektor swasta dalam bidang perniagaan.

Perbelanjaan ini telah terus meningkat daripada masa ke masa dan kadar pulangan balik kepada kerajaan adalah lambat dan sangat rendah. Bukan itu sahaja. Dasar ini sememangnya mempunyai objektifnya yang tersendiri. api. air. jalan keretapi dan sebagainya. Saiz sektor awam sememangnya telah berkembang dengan begitu pesat. malahan kerajaan juga terpaksa menyelenggarakan perkhidmatan dan pelaburan-pelaburan tertentu dalam masa yang sama. Hal ini kerana pada masa yang lepas.21 penyediaan perkhidmatan tetapi juga telah terlibat secara aktif dalam aktiviti ekonomi dan perdagangan di Malaysia. Pencapaian kebanyakan daripada perusahaan awam yang terlibat dalam bidang perdagangan dan perindustrian masih tidak memuaskan walaupun mereka mempunyai kedudukan tersendiri dan menikmati berbagai sokongan daripada kerajaan. dengan menswastakan beberapa perkhidmatan kerajaan yang tertentu. Keadaan ekonomi meleset juga menjadi antara faktor-faktor utama yang membawa kepada Dasar Penswastaan ini diperkenal. Antaranya adalah untuk mengurangkan bebanan kewangan kerajaan. pertahanan. Dasar ini juga berobjektif untuk meninggikan kecekapan dan penghasilan kerja. serta dengan kepakaran dan peluang yang lebih baik yang boleh diberi oleh pihak swasta adalaha dijangka perkhidmatan tersebut dapat ditingkatan dengan lebih baik lagi. kerajaan telah membelanjakan lebih ribuan juta ringgit dalam sektor kesihatan. . Oleh itu.

lebih banyak penglibatan kerajaan dalam ekonomi bermakna lebih banyak penguasaan kerajaan terhadap sumber-sumber negara. Lebih banyak syarikat swasta yang dapat diwujudkan dengan secara tidak langsung dapat meninggikan pertumbuhan ekonomi negara. Di samping itu. Objektif yang seterusnya adalah untuk mempercepat pencapaian matlamat Dasar Ekonomi Baru dengan memberi lebih banyak peluang kepada pihak swasta.22 Objektif seterusnya adalah untuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi dan kekesanan negara. harta-harta atau kekayaan yang dimiliki oleh negara masih belum diusahakan sepenuhnya. Dasar ini juga bertujuan untuk pembahagian sumber serta kecekapan. subsidi dan pengekalan sikap yang menginginkan kebajikan akan menggalakkan rakyat Malaysia terlalu bergantung kepada bantuan kerajaan semata-mata. Kerajaan juga . Keadaan ini tidak sesuai dengan kepentingan jangka panjang perseorangan dan negara keseluruhannya. Harga barang tersebut adalah berasaskan subsidi dan sumber yang diperuntukkan pengeluarannya tidak dapat diagihkan dengan cekap. pihak kerajaan juga dapat mengecapi nikmat bersama dengan mengutip cukai pendapatan daripada syarikat-syarikat yang berkenaan. Sebahagian besar daripada barangbarang dan perkhidmatan yang dikeluarkan oleh kerajaan sememangnya mencerminkan nilai pasaran negara. Sememangnya. Seperti yang kita sedia maklum. Sememangnya. Halangan-halangan yang terdapat dalam sektor awam tidak menggalakkan penggunaan sumber-sumber kekayaan negara ini dengan cekap dan sepenuhnya. Keputusan pula biasanya dibuat berasaskan pertimbangan yang bukan bercorak pasaran.

23 dapat mewujudkan lebih banyak penyertaan daripada syarikat swasta Bumiputera atau bilangan pengurus-pengurus Bumiputera bagi memenuhi kehendak-kehendak Dasar Ekonomi Baru. Unit Perancang Ekonomi untuk melaksanakan Dasar Penswastaan ini. halangan pelaksanaan dan juga langkah yang sesuai diambil sebelum penswastaan bermula. Jabatan Perdana Menteri membantu menswastakan agensi-agensi kementerian secara berperingkat kerana pelaksanaan dasar ini tidak merugikan pegawai-pegawai agensi berkenaan kerana sentiasa diawasi oleh kerajaan. Pelan Tindakan Penswastaan bertujuan untuk melaksanakan program bagi setiap tahun dengan mengenal pasti projek yang diswastakan. malahan juga kerajaan turut mewujudkan Jawatankuasa khas. kerajaan juga turut mewujudkan Badan kawan selia yang berfungsi untuk mengekalkan standard dan melindungi kepentingan pengguna daripada segi harga. Melalui pelan ini. Bukan itu sahaja. Selain itu juga. Pelbagai strategi dan pelaksanaan yang telah dijalankan oleh pihak kerajaan bagi mencapai matlamat Dasar Penswastaan ini. Pelan Induk Penswastaan telah digubal pada tahun 1991. sistematik dan komprehensif. Seterusnya. mewujudkan dan menentukan perkhidmatan berkualiti yang diberi dan memastikan pembangunan industri . untuk memastikan pelaksanaan Dasar Penswastaan dijalankan dengan lebih selaras. Antaranya. kerajaan dapat mengenal pasti beberapa kaedah penswastaan. Pelaksanaan peringkat awal bagi dasar ini adalah secara ad hoc berdasarkan Garis Panduan Penswastaan 1985.

. Cekap dan Amanah sebagai satu dasar yang menjadi amalam kepada semua di negara ini. secara konklusinya jika dasar ini dikaji secara mendalam dan dipraktikkan secara sempurna selepas mengambil kira kemungkinan penyalahgunaan kuasa monopoli di atas. ia akan dapat menyediakan satu perkhidmatan yang lebih cekap. Pemindahan ini sememangnya dikhuatiri boleh menyebabkan kenaikan kos harga dan pengagihan pendapatan yang tidak serata disebabkan oleh pemonopolian tersebut. Mahathir Mohamad iaitu Dasar Bersih. terdapat satu lagi dasar yang diperkenalkan oleh Tun Dr. cepat dan murah pada pengguna-penggunanya dan sekaligus akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara. Selain daripada kesemua dasar yang telah dihuraikan. Dasar ini dilancarkan oleh beliau pada pertengahan April 1982. Walaubagaimanapun. Dasar ini adalah selaras dan sebagai asas kepada kempen Kepimpinan Melalui Teladan pada 19 Mac 1983. kebimbangan-kebimbangan terhadap Dasar Penswastaan timbul kerana akan berlakunya beberapa pemindahan hakmilik yang sepatutnya dikendalikan oleh sektor awam kepada syarikat swasta. Seperti yang kita sedia maklum. Badan kawal selia ini juga turut dibantu oleh empat orang suruhanjaya iaitu Suruhanjaya Kawal Selia Sektor Tenaga dan juga Suruhanjaya Kawal Selia Sektor Pengangkutan yang dibawahnya terdapat dua suruhanjaya iaitu Suruhanjaya Kawal Selia Sektor Air dan Sanitasi dan juga Suruhanjaya Kawal Selia Sektor Komunikasi dan Multimedia.24 berkembang dengan sihat di bawah program-program yang diswastakan.

Bersih di sini bermaksud mempunya moral yang tinggi. kesedaran haruslah ditanamakan di jiwa pegawaipegawai awan. pegawai-pegawai swasta. Sikap tidak mementingkan diri sendiri dan juga tidak khianat.25 Sememangnya. Perasaan dan juga tanggapan mereka bekerja semata-mata bagi memenuhi keperluan diri sendiri iaitu untuk mendapatkan upah atau ganjaran hendaklah dikikis dan sebaliknya semangat bekerja bagi faedah negara dan rakyat keseluruhannya hendaklah ditanamkan di jiwa semua. Selain itu sikap-sikap seperti Bersih. sikap cekap di sini bermaksud berani dan cepat dalam membuat keputusan. Cekap dan Amanah adalah satu usaha yang diharapkan dapat mencapai tujuan yang dikehendaki. pembangunan dan kejayaan sesebuah negara adalah bergantung besar kepada sikap yang positif serta bermoral tinggi pengurusan-pengurusan pekerjaan pentadbiran dan rakyat secara keseluruhannya. Kemudian. Objektif utama dasar ini adalah untuk mewujudkan satu etika kerja dan sikap berkhidmat yang baru bagi rakyat Malaysia dengan memberi keutamaan kepada hasil dan mutu kerja. Sikap bersih ini dapat diamalkan sekiranya amalan berkecuali iaitu tidak memihak ke mana-mana pihak ataupun berat sebelah diamalkan terlebih dahulu. Antara contohnya. Oleh itu. bersikap tegas kepada . hasad dan dengki merupakan antara contoh maksud bersikap bersih. pekerka-pekerja dan rakyat supaya mereka memahami tugas dan tanggungjawab masing-masing dan melaksanakannya dengan cekap dan berkesan di samping mempunyai sikap bersih dan juga amanah. Cekap dan Amanah juga haruslah disematkan dalam jiwa semua. adalah bersikap tenang ketika menghadapi krisis. Kempen ataupun dasar Bersih. tidak menyelewengkan sesuatu dan juga tidak menerima rasuah ataupun memberikan rasuah. tatatertib dan berdisiplin.

pegawai-pegawai dan . Perkara ini diwujudkan kerana kerajaan telah menyedari bahawa terdapat kelemahan dalam pentadbiran awam berpunca daripada ketidakpastian pegawai dan kakitangan kerajaan mengenai tugas dan juga kuasa untuk bertindak dan juga wujudnya pertindihan tugas dan tanggungjawab. kerajaan telah membaiki aspek pengurusan melalui teknik-teknik baru seperti mesyuarat dan kumpulan meningkat Mutu Kerja. siapa yang mempunyai kuasa. Sikap amanah ini dapat dicapai sekiranya semua orang mempunyai sikap yang luhur dan murni. apa peraturan dan juga undang-undang yang disemak dan langkah-langkah yang harus diambil. Cekap dan Amanah. pihak yang harus dihubungi. Seterusnya. siapa yang bertanggungjawab. mempunyai produktiviti yang tinggi dan kualiti dalam kerja. jujur kepada diri sendiri dan rakan dalam melaksanakan konsep ini. Antaranya adalah kerajaan mengadakan Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja. Melalui teknik ini. berpandangan jauh.26 prinsip. Sikap amanah pula bermaksud rela dan cuba menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan dalam kuasa yang ditentukan dengan penuh gigih dan ikhlas bagi mencapai objektif yang diingini. Oleh itu. Pelbagai strategi dan juga pelaksanaan yang telah dijalankan untuk mencapai kempen serta dasar yang dikehendaki ini iaitu Bersih. dengan adanya Manual Prosedur dan juga Fail Meja. kerajaan berharap agar pentadbiran menjadi semakin licin dan mempercepat tindakan. serta berpengetahuan berpengalaman dan mahir dalam bidang-bidang tertentu. Hal ini mengakibatkan mereka tidak yakin untuk membuat keputusan tetapi sebaliknya terpaksa merujuk kepada pihak atasan tauapun agensi lain iaitu Manual Prosedur Kerja dan juga Fail Meja yang akan menentukan cara sesuatu kerja harus dijalankan. mempunya keyakinan diri.

Idea-idea baru dan pandangan praktikal boleh disuarakan untuk membaiki mutu kerja. kerajaan turut mengadakan pengisytiharan harta oleh para anggota kabinet dan pegawai serta kakitangan kerajaan. Bukan itu sahaja.27 kakitangan kerajaan di semua lapisan boleh memberi sumbangan fikiran dan tidak menunggu arahan semata-mata. . Selain itu juga. Kerajaan juga turut mewujudkan Pejabat Pelan Terbuka bagi memastikan ruang pejabat digunakan secara optima dan membolehkan pengawasan dijalankan dengan lebih sempurna. kerajaan turut meperluas khidmat pusat-pusat pembayaran bil setempat untuk memberi kemudahan kepada orang ramai menyelesaikan urusan mereka dengan cepat dan menjimatkan masa tanpa terpaksa pergi ke beberapa jabatan yang berasingan. mewujudkan perkhidmatan cemerlang bagi menghargai pegawai-pegawai yang dedikasi dan telah memberikan sumbangan yang istimewa dan di dalamnya terkandung tujuh Teras Perkhidmatan yang menjadi asas bagi prestasi kelakuan dan kerja-kerja seharian kakitangan awam dan akhir sekali. kerajaan turut menghantar pegawai-pegawai melanjutkan pelajaran bagi meluaskan pengetahuan dan pengalaman mereka agar dapat memberi sumbangan yang lebih bermakna dan produktif. Secara khusunya. teknik baru ini memerlukan setiap penjawat awam mempunyai sikap inovatif dan juga kreatif. kerajaan menegaskan dan mengukuhkan peranan Badan Pencegah Rasuah bagi menyiasat tuduhan-tuduhan rasuah. Disamping itu juga. Kad perakam waktu juga turut diperkenal bagi menentukan semua pegawai mengikut waktu sebagai satu formaliti tetapi yang penting ialah mereka mengambil berat tentang waktu dan bertindak mengikut jadual. malahan pemakaian tag nama juga diwajibkan oleh kakitangan kerajaan.

. Cekap dan Amanah adalah satu konsep yang murni. pastinya ia akan memberi kesan dalam pencapaian satu pentadbiran yang benar-benar berhasrat mencapai daya pengeluaran yang tinggi melalui etika dan nilai bekerja yang progresif selaras dengan kehendak moral yang murni. Dasar Bersih.28 Secara konklusinya. Sekiranya dasar ini dapat dicapai. Sifat-sifat ini adalah asas yang penting dalam mewujudkan satu masyarakat Malaysia yang bertamadun dan bermoral bertepatan dengan Islam sebagai agama rasmi di negara kita.

Mohanadass. Mahendran. . Bukan itu sahaja. Datuk Azhar Mansor. N. Kadar kemiskinan pada masa kini juga di negara kita semakin berkurang malahan ramai rakyat Malaysia terutamanya golongan Bumiputera semakin maju daripada segi ekonomi. Melalui Dasar Pembangunan Nasional pula negara kita telah berjaya melahirkan ramai rakyat yang bersatu-padu walaupun berlainan kaum dalam masa yang sama kestabilan sosial dan juga politik semakin maju dan pembangunan ekonomi semakin meningkat di persada dunia. Buktinya. Dasar Wawasan 2020 telah melahirkan ramai rakyat Malaysia yang berjaya menggapai kejayaan dan memecahkan rekod dunia seperti M. kita tidak dapat menyangkal bahawa kesemua dasar yang telah diperkenalkan beliau merupakan sebab ataupun faktor negara kita kini sudah dikenali di seantero dunia.29 KESIMPULAN Kesimpulan yang dapat dihuraikan di sini adalah kesemua dasar yang telah dilaksanakan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad sememangnya mempunya obektifnya yang tersendiri dan kebanyakannya adalah untuk memajukan negara kita. bahkan pelbagai kemudahan baru dan juga sistem-sistem baru diwujudkan sekaligus menjadikan negara kita setanding dengan negara maju yang lain. dan Datuk Abdul Malik Mydin. Sememangnya.

Dasar Pandang Ke Timur pula merupakan faktor utama kepada hubungan perdagangan yang baik antara negara kita dengan negara-negara Timur dan dalam masa yang sama kita sehingga kini masih menjaga hubungan baik dengan negara-negara Barat juga. Seterusnya. ekonomi negara semakin maju pada masa kini. Perkhidmatan berkaitan perniagaan. melalui dasar ini juga matlamat Dasar Ekonomi Baru untuk menyusun semula bentuk hak milik dalam kerajaan juga berjaya dicapai dan juga beban kewangan kerajaan telah berjaya dikurangkan dengan adanya dasar penswastaan ini. Akhir sekali. Selain itu juga pencapaian dalam pentadbiran juga . bahkan dalam bidang pengurusan dan pembangunan negara juga semakin meningkat jika kita lihat pada ketika ini. perdagangan dan juga pelaburan di negara kita juga semakin maju dan meningkat. Melalui Dasar Persyarikatan Malaysia ini. Bukan itu sahaja.30 Dasar Persyarikatan Malaysia pula telah mewujudkan jalinan mesra antara sektor awam dan juga swasta dalam menggembleng tenaga untuk membangunkan dan meningkatkan ekonomi negara. iaitu Dasar Bersih. Dasar Penswastaan telah meningkatkan mutu perkhidmatan. kualiti kecekapan dan juga produktiviti sehingga merangsang pertumbuhan ekonomi negara kita pada masa kini. Cekap dan Amanah telah menyebabkan kegiatan rasuah semakin berkurangan dalam negara kita. Dasar ini juga telah meningkatkan prestasi pengurusan dan pembangunan negara kita pada masa kini. Bukan itu sahaja.

Konklusinya.31 semakin tinggi dan etika serta nilai bekerja yang progresif selaras dengan kehendak-kehendak moral yang murni dan terpuji juga telah dapat dicapai apabila pada masa kini pelbagai kejayaan yang telah negara kita kecapi. . Mahathir Mohamad telah membawa kepada banyak pencapaian kepada negara kita dan juga merupakan faktor utama kepada peningkatan ekonomi dan juga mentaliti rakyat di negara kita. Sekiranya dasar-dasar yang diperkenalkan beliau masih kekal dilaksanakan sehingga kini. pastinya negara kita akan menjadi semakin dikenali dan dapat digelar negara dan juga rakyat kelas pertama. memang tidak dapat disangkal lagi bahawa dasar-dasar yang telah diperkenalkan oleh Tun Dr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful