Dasar

1 Dasar-dasar yang diperkenalkan semasa era pemerintahan Tun Mahathir Mohamad. Bincangkan.

PENGENALAN

Tun Dr. Mahathir Mohamad merupakan satu nama besar yang begitu dikenali di Malaysia. Bahkan, bukan sahaja di Malaysia malahan seantero dunia juga beliau turut dikenali dan disegani. Tun Dr. Mahathir Mohamad sememangnya dikenali sebagai µBapa Pemodenan Malaysia¶ di negara kita kerana beliau telah banyak memodenkan negara kita daripada pelbagai segi sewaktu di era pemerintahan beliau.

Perdana Menteri Malaysia yang keempat ini tersohor bukan sahaja sebagai µBapa Pemodenan Malaysia¶ tetapi juga sebagai pemimpin Dunia ke-3 dan Dunia Islam yang disegani.1 Beliau sangat disegani dengan sikap keterbukaan serta berani apabila berkata-kata dan juga mengeluarkan idea. Tun Dr. Mahathir dilahirkan pada hari Jumaat tanggal 20 Disember 1925. Putera kepada pasangan Mohamad bin Iskandar dan Wan Tempawan binti Wan Hanafi ini dilahirkan di rumah bernombor 18, Lorong Kilang Ais, bersebelahan dengan Jalan Pegawai, Seberang Perak, Alor Setar, Kedah. Beliau merupakan anak bongsu dikalangan sembilan orang adik-beradik.

1

Adi Alhadi, Siapa Mereka?, Hexa Print Enterprise Sdn Bhd, Educlass Publishing and Printing Sdn Bhd, 2007, h. 4.

2 Dalam bidang pendidikan pula, Dr. Mahathir telah memulakan alam persekolahan di Sekolah Melayu Seberang Perak pada tahun 1930 selama dua tahun. Beliau melanjutkan pengajian menengah di Goverment English School, Alor Setar yang kini dikenali sebagai Kolej Sultan Abdul Hamid. Seterusnya, beliau melanjutkan pelajaran dalam bidang perubatan di King Edward VII of Medicine, Singapura. Pada tahun 1953, beliau telah dianugerahkan Ijazah Doktor Perubatan (M.B.B.S) daripada University of Malaya.

Tun Dr. Mahathir Mohamad telah berkahwin dengan Tun Dr. Siti Hasmah pada Ogos 1956. Pasangan bahagia ini telah dikurniakan tujuh orang cahayamata. Beliau dan isteri telah membuka klinik persendirian yang bernama Klinik MAHA di Jalan Tunku Ibrahim, Alor Setar. Tun Dr. Mahathir Mohamad amat meminati bidang penulisan sejak di bangku persekolahan lagi. Antara buku yang pernah diterbitkan hasil daripada penulisan beliau ialah buku yang bertajuk ³Dilema Melayu´ yang diterbitkan pada tahun 1970.2

Tun Dr. Mahathir Mohamad telah bergiat dalam politik sejak tahun 1945-an lagi. Pelbagai jawatan yang telah disandang oleh beliau dalam bidang politik sebelum menjadi Perdana Menteri Malaysia yang keempat. Pada 16 Julai 1981, dan berusia 55 tahun beliau akhirnya telah dilantik menjadi Perdana Menteri Malaysia selepas perletakan jawatan Perdana Menteri oleh Tun Hussien Onn atas faktor kesihatan.

2

http://www.ipdm.uum.edu.my/web/Tun/drm.htm, 5 Mac 2011.

3 Beliau merupakan pemimpin yang paling lama memegang jawatan sebagai Perdana Menteri Malaysia iaitu dari 16 Julai 1981 hingga 31 Oktober 2003. Sepanjang 22 tahun beliau memegang jawatan pentadbiran tertinggi negara, banyak kemajuan dan pembangunan yang telah beliau rancang dan laksanakan. Selain itu juga, beliau turut memperkenalkan pelbagai dasar untuk memajukan negara. Antaranya seperti Dasar Pensyarikatan Malaysia, Dasar Pandang Ke Timur, Dasar Pembangunan Nasional, Wawasan 2020 dan banyak lagi.

politik. tahun 2020 dipilih untuk menetapkan satu wawasan yang ambitious tetapi munasabah agar tidak ketinggalan dalam perkembangan 3 Wong Khek Seng. agama. Tun Dr. pendidikan dan sebagainya. Mahathir Mohamad semasa beliau menjadi Perdana Menteri Malaysia. Raminah Hj Sabran. Dasar kerajaan sememangnya bersifat menyeluruh dan menyentuh pelbagai aspek kehidupan masyarakat khususnya bidang ekonomi.4 DASAR-DASAR TUN DR. . sosial.3 Wawasan 2020 merupakan matlamat Malaysia menuju ke arah negara maju menjelang tahun 2020. Dasar secara amnya merujuk kepada prinsip. Antara dasar yang diperkenalkan oleh beliau ialah Dasar Wawasan 2020. Penerbit Fajar Bakti Sdn Bhd. sikap. Pada 28 Februari 1991. Selain itu. Herald Printers Sdn Bhd. Tambahan pula. 261. Pengajian Am STPM. pandangan serta pegangan secara kolektif yang diambil dan dilaksanakan oleh pihak pemerintah. tahun 2020 dipilih kerana ianya jangka masa yang munasabah dan praktikal untuk capai matlamat yang dikehendaki. Kok Meng Kee. MAHATHIR MOHAMAD Terdapat pelbagai dasar yang telah diperkenalkan Tun Dr. h. Tahun 2020 dipilih kerana untuk memberi ruang pembentukan generasi baru dalam tempoh 30 tahun melalui rancangan dan persekitaran yang baik ke arah pembangunan negara. 2006. Mahathir Mohamad melalui kertas kerjanya bertajuk µMalaysiaMelangkah ke Hadapan¶ telah memperkenalkan Wawasan 2020. haluan.

dan mampu berdikari dengan sendirinya. Rakyat Malaysia juga akan menjadi rakyat yang bermoral dan beretika tinggi berasaskan kepercayaan kepada Tuhan dan sistem kekeluargaan akan mejadi asas pembentukan masyarakat negara. dinamik dan demokratik dapat dilahirkan. Malaysia Berjaya menjadi sebuah negara yang benar-benar maju. sosial. Tambahan pula. rakyat Malaysia nanti bukan setakat menggunakan sains dan teknologi. Melalui Wawasan 2020 ini. malahan dapat melibatkan diri dalam mencipta dan membaharui sesuatu. malahan keadilan ekonomi dan sosial akan dapat dicapai melalui pengagihan yang adil antara kaum. politik. Objektifnya yang paling utama adalah untuk membentuk Malaysia sebagai sebuah negara maju dalam seluruh aspek kehidupan sam ada dalam bidang ekonomi. kebudayaan mahupun kemajuan dalam jiwa rakyat Malaysia. malahan kemajuan yang dihajati meliputi nilai-nilai moral dan etika yang tinggi dalam diri rakyat Malaysia. Ini bermakna Malaysia bukan sahaja setakat ingin mencapai kemajuan fizikal. berdaya saing. wilayah dan kawasan bandar dengan luar bandar. bersatu. Tun Dr. Dasar Wawasan 2020 mempunyai objektifnya yang tersendiri.5 arus pembangunan dunia sejagat. Mahathir Mohamad berharap agar menjelang tahun 2020. sekiranya Wawasan 2020 ini dapat dicapai Malaysia akan terdiri daripada sebuah bangsa yang tidak dapat dibezakan melalui kaum. Tahun 2020 juga dipilih agar negara tidak ketinggalan kerana masa menjadi penentu kemajuan sesebuah negara. dalam bidang perindustrian. berdaya tahan. Selain itu juga. sekiranya berjaya dicapai pasti ramai masyarakat Malaysia yang bertoleransi. . Bukan itu sahaja. progresif.

Cabaran pertama iaitu negara bersatu. gagah menghadapi pelbagai cabaran dan tidak mengalah kepada sesiapa. Cabaran yang . cabaran yang ketiga adalah cabaran untuk melahirkan masyarakat yang diplomatik yang mengamalkan satu bentuk persefahaman yang matang dan mengamalkan demokrasi. Malaysia. berkeyakinan terhadap keupayaan diri. Cabaran kelima iaitu mewujudkan masyarakat liberal bertolak ansur. bekerjasama antara kaum dan juga setia dan dedikasi kepada negara. Cabaran kedua ialah melahirkan masyarakat berjiwa bebas seperti tenteram. Kemudian. cabaran yang ketujuh adalah melahirkan masyarakat penyayang yang mengutamakan budaya penyayang seperti mengutamakan kepentingan masyarakat. bukan mudah untuk mencapai Wawasan 2020 ini kerana rakyat Malaysia harus mengatasi sembilan cabaran ataupun rintangan yang digariskan dalam Wawasan 2020 ini.6 Namun. mewujudkan integrasi kaum. mementingkan kebajikan semua insan dan sistem kekeluargaan yang kukuh. Negara bersatu yang dimaksudkan adalah mewujudkan rakyat Malaysia yang terdiri daripada berbilang kaum yang memiliki matlamat serupa untuk melahirkan bangsa Malaysia yang menjadikan Malaysia sebagai negara yang aman. Cabaran yang keenam pula adalah melahirkan masyarakat yang saintifik dan progresif dengan memiliki daya perubahan yang tinggi dan menyumbang kepada kemajuan sains dan teknologi masa hadapan. Seterusnya. bebas mengamalkan adat dan kebudayaan tersendiri serta mementingkan kesetiaan kepada negara kita. berintegrasi di peringkat negeri. Cabaran keempat ialah melahirkan masyarakat yang bermoral dan beretika seperti memiliki nilai kukuh dalam agama dan nilai moral serta etika yang tinggi.

Program Latihan Khidmat Negara ( PLKN) telah diperkenalkan kepada remaja berumur 18tahun untuk memupuk semangat patriotik selain semangat perpaduan. Selain itu juga. iaitu perkongsian antara Sekolah Kebangsaan dengan Sekolah Jenis Kebangsaan diperkenalkan. Di samping itu. Seterusnya. untuk . untuk mengatasi cabaran yang ketiga kerajaan telah mewujudkan Majlis Perundangan Ekonomi (MAPEN) yang merupakan forum untuk perbincangan pendapat rakyat berkenaan dasar ekonomi yang diperkenalkan kerajaan. cabaran yang kesembilan iaitu mewujudkan masyarakat makmur dan mempunyai ekonomi berdaya saing. Akhir sekali.7 kelapan adalah melahirkan masyarakat yang adil dalam bidang ekonomi iaitu dengan melaksanakan pengagihan kekayaan negara secara adil dan saksama. strategi dan pelaksanaan yang telah dijalankan untuk mengatasi cabaran Wawasan 2020 yang kedua iaitu mewujudkan masyarakat berjiwa bebas. perkongsian dalam bidang ekonomi dan tidak mewujudkan pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi. dinamik dan kental. Antara strategi dan pelaksanaan yang telah dijalankan untuk mengatasi cabaran yang pertama dalam Wawasan 2020. pelbagai strategi dan pelaksanaan telah dilaksanakan oleh kerajaan dengan mengatasi sembilan cabaran seperti yang disebut di atas. Sehingga kini. ialah kerajaan memperkenalkan cogan kata µMalaysia Boleh¶ pada tahun 1990 sebagai pendorong untuk meningkatkan keyakinan diri rakyat. Manakala. Kemudian. ialah mewujudkan Sekolah Wawasan. penekanan mata pelajaran Pengetahuan Moral dan Pendidikan Islam terhadap pelajar dilaksanakan bagi mengatasi cabaran Wawasan 2020 yang keempat.

Kemudian. Selain itu juga. 1995 diluluskan untuk membantu mangsa rumah tangga. malahan kerajaan juga telah mewujudkan Program Sekolah Bestari. iaitu melahirkan masyarakat yang penyayang. mata pelajaran Teknologi Maklumat disediakan sebagai langkah mewujudkan lebih sumber tenaga mahir dalam ICT dan juga bidang vokasional dan teknik serta politeknik berteraskan kemahiran ditambah. malahan kerajaan juga turut menubuhkan Yayasan Penyayang Malaysia (CARE) dan Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia (Perkim) menyediakan tempat tinggal dan pembiayaan untuk anak-anak yatim. iaitu setiap sekolah dapat dihubung oleh Rangkaian Kawasan Tempatan (LAN) dan menghubungkan Rangkaian Kawasan Meluas (WAN) ke sekolah lain bertujuan melahirkan masyarakat celik komputer. kerajaan telah melaksanakan Program Citrawarna yang diadakan setiap tahun untuk menonjolkan kebudayaan negeri-negeri berbeza selain meningkatkan sektor pelancongan negara. iaitu MSC bagi menyediakan masyarakat ke arah negara maju. Kerajaan juga turut menggalakkan penyelidikan dan pembangunan untuk mempercepatkan usaha kita daripada terlalu bergantung kepada teknologi luar negara. Selain itu. Hot-line8003040 diadakan juga untuk membantu mangsa-mangsa penganiayaan dan juga Rang Undang-undang Keganasan Rumah Tangga. Bagi mengatasi cabaran yang ketujuh pula. Bukan itu sahaja. untuk cabaran yang keenam kerajaan telah mengadakan projek mega. Bukan itu sahaja.8 mengatasi cabaran yang kelima. kerajaan telah mengadakan sekmen µJejak Kasih¶ dalam rancangan µMalaysia Hari Ini¶ di TV3. .

Seterusnya. ramai rakyat Malaysia telah berjaya menyahut seruan cogan kata µMalaysia Boleh¶ seperti M. bagi mengatasi cabaran yang terakhir iaitu cabaran melahirkan masyarakat yang makmur. iaitu Gunung Everest pada tahun 1997. Bukan itu sahaja. Mahendran dan N. Wawasan 2020 sememangnya satu dasar yang bagus untuk meningkatkan serta memajukan negara. banyak kejayaan Wawasan 2020 telah dicapai seperti semasa kegawatan ekonomi pada tahun 1997. Datuk Azhar Mansor yang berjaya berlayar secara solo mengeliling dunia pada tahun 1997 dan juga Datuk Abdul Malik Mydin yang telah berjaya . Mohanadass yang berjaya mendaki gunung tertinggi dunia. untuk cabaran yang seterusnya iaitu cabaran yang kelapan. kerajaan telah melaksanakan penggunaan gentian optic oleh Telekom Malaysia Berhad untuk memberi perkhidmatan berkesan kepada masyarakat. Sehingga kini. kerjasama semua kaum di Malaysia telah berjaya memulihkan semula ekonomi negara kita. Sistem LRT (Light Railway Transit) dan monorel juga telah diwujudkan untuk memberi kemudahan meningkatkan taraf hidup rakyat.9 Di samping itu. kerajaan telah memberikan tumpuan kepada pembangunan Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera (MPPB) agar meningkat taraf ekonomi mereka memandangkan kebanyakan Bumiputera merupakan golongan termiskin. Selain itu. malahan kejayaan Malaysia menganjurkan Sukan Komanwel pada tahun 1998 dan kesanggupan 2000 orang rakyat Malaysia menjadi sukarelawan untuk menjayakan sukan berkenaan antara contoh kejayaan Wawasan 2020.

Tun Dr. Melalui bukti-bukti pencapaian Wawasan 2020 ini. Selain daripada Dasar Wawasan 2020. Dasar Pembangunan Nasional juga sememangnya dikenali sebagai Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua yang merangkumi jangka masa 10 tahun iaitu dari tahun 1991 hingga 2000 dan meliputi Rancangan Malaysia Keenam dan juga Rancangan Malaysia Ketujuh. sistem LRT. iaitu kad pintar yang merupakan kad pengenalan rakyat menyimpan pelbagai maklumat pemegangnya seperti butiran kad pengenalan. Di bawah Dasar Pembangunan Nasional terdapat Dasar Telekomunikasi Negara dan juga Koridor Raya Multimedia. Bukti kejayaan Wawasan 2020 juga dapat dilihat apabila banyak kemudahan yang setanding dengan negara maju boleh diperoleh seperti Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA).10 berenang selama 7 jam 30 minit merentasi Selat Inggeris di antara England dengan Perancis pada tahun 2003. jelas menunjukkan bahawa Wawasan 2020 merupakan satu dasar yang bagus untuk memajukan serta membangunkan negara untuk menjadi negara yang gah di persada dunia. Mykad. nombor akaun bank dan sebagainya juga merupakan bukti kejayaan Wawasan 2020. Mahathir juga turut memperkenalkan Dasar Pembangunan Nasional pada 17 Jun 1991. passport. Objektif dasar ini diwujudkan adalah untuk melahirkan perpaduan dalam kalangan masyarakat agar kita dapat menikmati kestabilan sosial dan politik dan pembangunan ekonomi . monorel dan sebagainya yang dapat dinikmati oleh rakyat masa kini.

Dasar ini berasaskan kepada Dasar Ekonomi Baru kerana dasar ini ingin mencapai matlamat membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat dengan objektif mencapai perpaduan. Di samping itu. kestabilan politik. Dasar ini juga menekankan aspek untuk memajukan sumber manusia agar dapat menghadapi cabaran pembangunan tanpa menjejaskan matlamat penyusunan semula masyarakat. pemeliharaan alam sekitara dan ekologi agar pembangunan serta sumber negara dapat dikekalkan secara berterusan. Antaranya ialah mewujudkan keseimbangan optimum antara matlamat pertumbuhan ekonomi dengan pengagihan saksama. Dasar Pembangunan Nasional ini menetapkan garis panduan agar membolehkan Malaysia mencapai taraf negara maju dari segi keadilan sosial. dasar ini mempunyai beberapa aspek yang perlu ditekankan. dasar ini juga menekankan integrasi nasional antara kawasan Bandar dengan luar bandar dan antara negeri di Malaysia. memastikan pembangunan seimbang bagi sektor-sektor utama ekonomi negara dan juga mengurang dan akhirnya menghapuskan ketidakseimbangan sosial dan ekonomi negara untuk menggalakkan perkongsian faedah yang saksama antara rakyat Malaysia. Dasar Pembangunan Nasional ini juga berobjektif untuk membasmi kemiskinan bagi mengurangkan kemiskinan relatif. kecekapan pentadbiran dan kualiti hidup masyarakat Malaysia. menjadikan sains dan teknologi sebagai asas perancangan dan pembangunan sosioekonomi dan akhir sekali.11 yang berterusan. memberikan tumpuan kepada pembangunan sebuah . membangunkan masyarakat progresif agar kesejahteraan dinikmati rakyat memiliki sikap bangga serta cinta pada negara. ketertinggian moral dan etika. Selain itu juga.

dasar ini juga memberikan penekanan dalam sektor swasta dalam proses penyusunan semula masyarakat dan juga memberikan tumpuan kepada pembangunan sumber manusia agar mencapai pertumbuhan ekonomi saksama. Bukan itu sahaja. Selain itu. malahan kerajaan juga turut menjadikan Majlis Pembangunan Negara untuk memantau bagi memastikan setiap dasar yang dilaksanakan selaras dengan objektif Dasar Pembangunan Nasional. kesihatan. Kerajaan juga turut melaksanakan perubahan dalam sektor awam dengan tumpuan kepada beberapa program bagi tujuan membasmi kemiskinan dan mengurangkan ketidakseimbangan antara wilayah dalam hal berkaitan pendidikan dan latihan. Selain itu.12 Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera (MPPB) agar mengekalkan penyertaan Bumiputera dalam kegiatan ekonomi. Malaysia juga meningkatkan daya tarikan untuk menarik kemasukan pelabur di samping mengamalkan dasar liberal yang menggalakkan sektor swasta dan berani menghadapi risiko persaingan perdagangan antarabangsa. Bagi mencapai dasar ini juga. . perumahan dan juga bekalan air dan elektrik. kerajaan turut menyusun semula masyarakat mengikut fungsi-fungsi ekonomi dan hak milik agar memajukan Bumiputera dalam bidang ekonomi. Antara strategi dan juga pelaksanaan yang dilaksanakan untuk mencapai dasar ini adalah dengan memberikan penekanan kepada aspek-aspek pendidikan dan latihan untuk menghapuskan kemiskinan. jalan pengangkutan luar bandar. pengangkutan.

negara Jepun dan Korea merupakan dua buah negara yang begitu pesat membangun di beberapa bidang dan kedua-dua negara ini adalah lebih maju daripada beberapa negara Barat sendiri. Mahathir Mohamad juga turut memperkenalkan Dasar Pandang ke Timur pada 8 Februari 1982 semasa persidangan ³5th Joint Annual Conference of MAJECA/JAMECA´ di Hilton. Tun Dr. Mahathir Mohamad sememangnya mempunyai objektifnya yang tersendiri. Dasar ini didefinisikan sebagai pihak Kerajaan akan membuat pengkajian. Setiap dasar yang diperkenalkan oleh Tun Dr. Kejayaan kedua-dua negara ini boleh dijadikan contoh dan teladan kepada Malaysia dan seterusnya dipraktikkan bagi mencapai matlamat pembangunan negara dengan meninggikan prestasi pengurusan dan pembangunan sektor awam dan swasta. Dasar Pandang Ke Timur sememangnya tidak ditakrif sebagai mengambil apa sahaja dari Jepun dan Korea untuk dipraktik di Malaysia dan mengetepikan teladan yang boleh dipelajari dari negara-negara Barat. Kuala Lumpur.13 Selain daripada Dasar Wawasan 2020 dan juga Dasar Pembangunan Nasional. penelitian dan pemilihan terhadap contoh-contoh dan teladan yang terbaik daripada negara Jepun dan Korea dengan mengubahsuaikannya dengan keadaan-keadaan di Malaysia. Objektif utama Dasar Pandang Ke Timur ini ialah untuk meninggikan prestasi pengurusan dan pembangunan di negara ini serta mewujudkan golongan masyarakat Malaysia yang mempunyai nilai-nilai dan etika kerja yang positif untuk meninggikan kemajuan negara. . seperti yang kita sedia maklum. Selain itu.

Mahathir membuat lawatan ke Jepun pada 23 hingga 29 Januari 1983 dan kenyataan bersama. Pelbagai strategi dan juga pelaksanaan telah dilaksanakan bagi mencapai Dasar Pandang Ke Timur ini. Sebagai sebuah negara yang sedang membangun. Antaranya. Mahathir membuat lawatan ke Korea Selatan dari 8 hingga 14 Ogos 1983. Encik Nakasone. peningkatan kecekapan. Perdana Menteri Jepun. dan lain-lain lagi yang dipercayai boleh menyumbangkan kepada kemajuan bagi negara kita. telah menaruh harapan yang tinggi bahawa Dasar Pandang . Mahathir dan Presiden Republik Korea. nilai-nilai dan etika kerja di atas perlu diamalkan kerana ianya dapat membantu menjayakan usaha-usaha pembangunan yang dijalankan. Selain itu. kesetiaan kepada negara dan perusahaan atau perniagaan di mana pekerja bekerja.14 Perkara-perkara yang harus ditumpukan melalui dasar ini ialah kerajinan dan disiplin bekerja. Dasar Pandang Ke Timur ini tidak bermakna bahawa Malaysia mengurangkan hubungan dagangannya dengan rakan-rakan yang ada sekarang. tekanan daya pengeluaran dan mutu yang tinggi. Tun Dr. semasa dalam kenyataan akhbar bersama dengan Tun Dr. Sebaliknya Kerajaan akan terus memperluaskan lagi perdagangannya dengan mengadakan hubungan dengan rakan-rakan bukan tradisional di samping terus mengekalkan dan memajukan hubungan perdagangan yang setia selaras dengan kepentingan negara. Encik Chun Doo Hwan semasa Tun Dr. pengurangan perbezaan dan perpisahan antara eksekutif dan pekerja am sistem pengurusan yang menitikberatkan kejayaan jangka panjang dan tidak sematamata peningkatan dividen atau pendapatan kakitangan dalam jangka pendek. keutamaan kepada kumpulan dan tidak diri sendiri. Mahathir semasa Tun Dr.

latihan-latihan teknikal dan akademik. Selain itu. Program Perubahan Struktur memberikan pendedahan dan juga pengenalan kepada sistem kad perakam waktu kerja. perkhidmatan kaunter atau perkhidmatan pembayaran bil setempat dan juga fail meja dan manual prosedur kerja. Cekap dan Amanah dan juga Kepimpinan Melalui Teladan. kerajaan telah menyusun strategi dan program bagi meningkatkan kecekapan. konsep pejabat terbuka. Buktinya. program latihan dan kursus di bawah Dasar Pandang ke Timur ini adalah seperti Latihan Perindustrian dan Teknikal yang bertujuan untuk melatih pekerja di bidang teknikal dalam usaha meninggikan kecekapan dan menerap nilai kerja yang positif dari Jepun . Manakala. perindustrian. Konsep Bersih. keberkesanan dan penghasilan kerja yang lebih baik dalam kalangan pegawai dan kakitangan. program kemajuan eksekutif. perubahan sikap dan latihan dan kursus. penggunaan tanda nama. Di antara program yang telah dijalankan adalah seperti perubahan struktur. program perubahan sikap memberikan pendedahan berkaitan perkhidmatan cemerlang. penubuhan Pasukan Meningkat Mutu Kerja (QCC). selaras dengan dasar ini. penyelidikan dan pengurusan. Seterusnya. Pegawai-pegawai dan pelajar Malaysia telah dihantar ke Jepun dan Korea untuk mempelajari selok belok teknikal dan aspek pengurusan di kedua-dua negara tersebut.15 Ke Timur ini akan mewujudkan kerjasama yang lebih rapat di antara Malaysia dengan kedua-dua negara itu terutamanya dalam bidang ekonomi.

usahawan-usahawan bumiputera terhadap idea baru dan teknologi luar pengetahuan-pengetahuan ini untuk memajukan urusniaga mereka. Q. program Hubungan di antara Institusi-institusi pula bertujuan untuk menyalurkan permohonan latihan yang diperlukan oleh Malaysia kepada institusi pengajian tinggi di Jepun dan Korea. Program Skim Latihan Pembangunan Usahawan pula merupakan program yang dikendalikan oleh Unit Penyelarasan dan Pelaksanaan. Perjawatan. Program Pengajian Teknikal bertujuan untuk menyediakan peluang latihan teknikal lanjutan pada pelajar-pelajar lepasan SPVM dan Politeknik. Mereka akan ditempatkan di beberapa firma dan agensi Kerajaan di Jepun dan Korea. .C.C dan pengurusan am. Selain itu.16 dan Korea dalam meninggikan penghasilan kerja. Penekanan-penekanan yang di berikan dalam program ini ialah latihan-latihan dalam bidang pengurusan Sogoshosha. Kemudian. Selain itu. Program Pengajian Akademik bertujuan untuk memberi peluang kepada pelajar-pelajar Malaysia untuk menuntut ilmu sains dan teknikal di Jepun dan Republik Korea. Program Kemajuan Eksekutif pula adalah untuk menyediakan latihan kepada eksekutif-eksekutif dalam mempelajari kaedah pengurusan dan pentadbiran kerajaan dan swasta di Jepun dan Korea. Jabatan Perdana Menteri memberi peluang dan pendedahan. Program ini juga memberi peluang kepada mereka untuk mewujudkan peluang 'business contacts' dengan rakan-rakan perniagaan di sana.

.17 Sebagai kesimpulannya. Dasar Pandang Ke Timur merupakan satu usaha baik dan positif dari pihak kerajaan Malaysia untuk meningkatkan lagi prestasi pengurusan dan pembangunan di negara ini. Semenjak itu dasar ini telah banyak dikupas dan dibincangkan bukan sahaja oleh media massa tetapi juga oleh ahli-ahli politik. Keduadua sektor ini seharusnya boleh bekerjasama dalam semua bidang untuk mencapai dan meningkatkan pembangunan dan imej negara ke tahap yang lebih baik. manakala sektor awam akan menyediakan dasar-dasar utama dan menentukan arah serta menyediakan perkhidmatan sokongan yang tertentu kepada pihak swasta. Dilihat sekali imbas sektor swasta adalah menjadi pendokong kepada aktiviti perdagangan dan ekonomi. Dasar ini telah memberi kesan yang besar terhadap usaha-usaha di atas dan seterusnya. Mahathir Mohamad sewaktu pelancaran Forum INTAN pada 25 Februari 1983. Dasar seterusnya yang diperkenalkan oleh Tun Dr. Dasar Persyarikatan Malaysia atau Malaysia Incorporate ini telah diutarakan oleh Tun Dr. Hal ini jelas menunjukkan bahawa pihak kerajaan atau awam lebih merupakan pemberi perkhidmatan kepada syarikat perusahaan. iaitu sektor swasta dan sektor awam. Di samping itu ianya boleh menjadi asas penwujudan sebuah masyarakat yang dinamik dan progresif. ahli-ahli perniagaan. Secara amnya. pegawai kerajaan dan juga golongan intelektual. Dasar ini dapat membantu usaha kerajaan untuk meninggikan prestasi dan daya pengeluaran negara ini. Mahathir Mohamad adalah Dasar Pensyarikatan Malaysia. dalam negara seperti Malaysia ini terdapat dua sektor utama yang akan menentukan maju dan mundurnya negara ini.

tanggungjawab. Pihak awam dan swasta haruslah mempunyai satu persetujuan bagi mencapai matlamat negara. Persyarikatan Malaysia berobjektif untuk mewujudkan satu kerjasama yang erat. perhubungan peranan dan peraturan di antara pihak awam dan swasta. cabaran serta memahami polisi. Dengan itu. objektif dan prosedur-prosedur dalam usaha-usaha mempertingkatkan pembangunan pentadbiran dan ekonomi negara. keperluan kepada dasar Persyarikatan Malaysia ini wujud hasil dari kesedaran bahawa pada masa ini terdapat beberapa perkara dan persoalan-persoalan asas yang menjadi berasingan atau bertentangan seperti soal matlamat organisasi. Keuntungan yang diperoleh oleh sektor swasta pula akan dapat dikecapi bersama-sama bersungguh oleh pihak swasta. Hubungan kerjasama yang sosial. dilaksana dan diterima oleh segenap lapisan masyarakat. melalui cukai dan penglibatan sosial secara Kesefahaman dan kerjasama di antara kedua-dua sektor boleh dicapai sekiranya sikap kurang faham terhadap pihak awam dengan pihak swasta dihapuskan. bermakna dan berkesan di antara pihak sektor awam dengan pihak swasta dalam menjayakan pembangunan negara yang akan membuahkan mafaat yang akan dikecapi oleh kedua-dua pihak. erat ini sememangnya akan menguntungkan semua pihak di mana dasar-dasar awam akan mudah difahami. Tun Dr.18 Selain itu juga. kedua-dua pihak mempunyai matlamat iaitu menjaga maruah negara dan tidak hanya satu pihak sahaja . Mahathir Mohamad sendiri sememangnya telah menerangkan konsep Persyarikatan Malaysia memerlukan kedua-dua sektor menghapuskan sikap permusuhan dan sebaliknya bersama berkongsi maklumat.

mengarah supaya semua Kementerian. Di samping itu.19 yang akan bersungguh membangunkan negara. beberapa program-program lain juga telah dijalankan seperti menempatkan pegawai kerajaan ke syarikat swasta. Selain itu. badan berkanun dan Pejabat Daerah menubuhkan Perundingan di antara pihak swasta dan pihak awam. seminar dan perbincangan dalam usaha-usaha mendapatkan pandangan-pandangan pertukaran-pertukaran maklumat di peringkat persekutuan dan negeri-negeri. Jabatan. Bukan itu sahaja. bahkan dalam usaha mewujudkan kerjasama yang lebih erat dan penglibatan pihak swasta dalam penggubalan dasar dan prosedur. Ini membolehkan pihak swasta mudah menghubungi dan menguruskan kerja-kerja mereka. Beberapa syarikat swasta juga telah mengambil inisiatif untuk mengadakan seminar yang serupa. pihak INTAN telah mengadakan beberapa siri forum. dalam hubungan ini. Jabatan dan Badan Berkanun antara satu sama lain hendaklah dipertingkatkan supaya setiap agensi kerajaan mempunyai matlamat kerja dan cara bekerja yang sama. hubungan di antara Kementerian. satu Surat Pekeliling Am Bil. secara lebih berkesan. 2 Tahun 1984 yang ditandatangani oleh Ketua Setiausaha Negara telah dikeluarkan. Peraturan dan prosedur kerja pihak awam juga hendaklah dikaji dan diubah di mana perlu dan jika boleh pihak swasta hendaklah dilibatkan dalam menggubal peraturan serta prosedur yang ada. Tambahan pula. Sebagai permulaannya seramai 18 orang pegawai telah ditempatkan di British Malaysian Industry and Trade Association (BMITA) mulai tahun 1984 yang lalu dengan tujuan membolehkan pegawai-pegawai itu mempelajari selok .

Sememangnya pelaksanaan Dasar Persyarikatan Malaysia yang berkesan akan dapat memberi sumbangan yang besar ke arah kejayaan lain-lain dasar awam negara seperti Dasar Perindustrian Negara. Sektor awam bukan sahaja terlibat dalam menyediakan dasar utama dan menentukan arah dan . Dasar Pertanian Negara. Antara strategi dan juga pelaksanaan lain yang telah dilaksanakan bagi mencapai dasar ini adalah dengan mengadakan aktiviti tidak formal untuk memperkukuhkan hubungan sektor awam dengan sektor swasta. Hal ini timbul atas kesedaran kedua-dua pihak sebenarnya adalah sehaluan untuk menjadikan negara ini lebih maju. Dasar Persyarikatan Malaysia ini adalah untuk mengusahakan sumber-sumber ini melalui kerjasama yang padu di antara sektor awam dan sektor swasta. penswastaan melibatkan beberapa kepentingan atau pelaburan kerajaan yang tertentu kepada sektor swasta. Bukan itu sahaja. Dasar Persyarikatan Malaysia sebenarnya memerlukan perubahan sikap oleh kedua-dua sektor awam dan swasta untuk memupuk persefahaman dan kerjasama yang lebih erat agar kesejahteraan rakyat Malaysia dapat dipertingkat. iaitu satu proses yang menambah pemilikan dan penguasaan kerajaan dalam ekonomi. malahan kerajaan juga turut mengadakan sesi dialog yang digunakan oleh agensi kerajaan untuk berinteraksi dengan sektor swasta. perdagangan dan industri. Tun Mahathir Mohamad juga turut memperkenalkan Dasar Penswastaan pada tahun 1983. Sememangnya potensi bagi ekonomi Malaysia bertambah maju amatlah besar memandangkan negara kita ini kaya dengan sumber asli yang seharusnya diusahakan. Penswastaan adalah bertentangan dengan pemiliknegaraan. Penswastaan dan lain-lain.20 belok pengurusan sektor swasta dalam bidang perniagaan. Secara amnya.

dengan menswastakan beberapa perkhidmatan kerajaan yang tertentu. Oleh itu. serta dengan kepakaran dan peluang yang lebih baik yang boleh diberi oleh pihak swasta adalaha dijangka perkhidmatan tersebut dapat ditingkatan dengan lebih baik lagi. Hal ini kerana pada masa yang lepas. jalan keretapi dan sebagainya. api. Keadaan ekonomi meleset juga menjadi antara faktor-faktor utama yang membawa kepada Dasar Penswastaan ini diperkenal. Bukan itu sahaja. Perbelanjaan ini telah terus meningkat daripada masa ke masa dan kadar pulangan balik kepada kerajaan adalah lambat dan sangat rendah. Saiz sektor awam sememangnya telah berkembang dengan begitu pesat. Dasar ini sememangnya mempunyai objektifnya yang tersendiri. malahan kerajaan juga terpaksa menyelenggarakan perkhidmatan dan pelaburan-pelaburan tertentu dalam masa yang sama.21 penyediaan perkhidmatan tetapi juga telah terlibat secara aktif dalam aktiviti ekonomi dan perdagangan di Malaysia. air. . pertahanan. Dasar ini juga berobjektif untuk meninggikan kecekapan dan penghasilan kerja. kerajaan telah membelanjakan lebih ribuan juta ringgit dalam sektor kesihatan. Antaranya adalah untuk mengurangkan bebanan kewangan kerajaan. Pencapaian kebanyakan daripada perusahaan awam yang terlibat dalam bidang perdagangan dan perindustrian masih tidak memuaskan walaupun mereka mempunyai kedudukan tersendiri dan menikmati berbagai sokongan daripada kerajaan.

Harga barang tersebut adalah berasaskan subsidi dan sumber yang diperuntukkan pengeluarannya tidak dapat diagihkan dengan cekap. pihak kerajaan juga dapat mengecapi nikmat bersama dengan mengutip cukai pendapatan daripada syarikat-syarikat yang berkenaan.22 Objektif seterusnya adalah untuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi dan kekesanan negara. Di samping itu. Objektif yang seterusnya adalah untuk mempercepat pencapaian matlamat Dasar Ekonomi Baru dengan memberi lebih banyak peluang kepada pihak swasta. lebih banyak penglibatan kerajaan dalam ekonomi bermakna lebih banyak penguasaan kerajaan terhadap sumber-sumber negara. Sememangnya. Sememangnya. harta-harta atau kekayaan yang dimiliki oleh negara masih belum diusahakan sepenuhnya. Halangan-halangan yang terdapat dalam sektor awam tidak menggalakkan penggunaan sumber-sumber kekayaan negara ini dengan cekap dan sepenuhnya. Keputusan pula biasanya dibuat berasaskan pertimbangan yang bukan bercorak pasaran. Dasar ini juga bertujuan untuk pembahagian sumber serta kecekapan. Kerajaan juga . Lebih banyak syarikat swasta yang dapat diwujudkan dengan secara tidak langsung dapat meninggikan pertumbuhan ekonomi negara. Seperti yang kita sedia maklum. subsidi dan pengekalan sikap yang menginginkan kebajikan akan menggalakkan rakyat Malaysia terlalu bergantung kepada bantuan kerajaan semata-mata. Keadaan ini tidak sesuai dengan kepentingan jangka panjang perseorangan dan negara keseluruhannya. Sebahagian besar daripada barangbarang dan perkhidmatan yang dikeluarkan oleh kerajaan sememangnya mencerminkan nilai pasaran negara.

Pelan Induk Penswastaan telah digubal pada tahun 1991. Pelbagai strategi dan pelaksanaan yang telah dijalankan oleh pihak kerajaan bagi mencapai matlamat Dasar Penswastaan ini. kerajaan juga turut mewujudkan Badan kawan selia yang berfungsi untuk mengekalkan standard dan melindungi kepentingan pengguna daripada segi harga. Bukan itu sahaja. mewujudkan dan menentukan perkhidmatan berkualiti yang diberi dan memastikan pembangunan industri . Antaranya. Pelan Tindakan Penswastaan bertujuan untuk melaksanakan program bagi setiap tahun dengan mengenal pasti projek yang diswastakan. halangan pelaksanaan dan juga langkah yang sesuai diambil sebelum penswastaan bermula. Seterusnya. untuk memastikan pelaksanaan Dasar Penswastaan dijalankan dengan lebih selaras. Unit Perancang Ekonomi untuk melaksanakan Dasar Penswastaan ini. Pelaksanaan peringkat awal bagi dasar ini adalah secara ad hoc berdasarkan Garis Panduan Penswastaan 1985. Melalui pelan ini.23 dapat mewujudkan lebih banyak penyertaan daripada syarikat swasta Bumiputera atau bilangan pengurus-pengurus Bumiputera bagi memenuhi kehendak-kehendak Dasar Ekonomi Baru. Jabatan Perdana Menteri membantu menswastakan agensi-agensi kementerian secara berperingkat kerana pelaksanaan dasar ini tidak merugikan pegawai-pegawai agensi berkenaan kerana sentiasa diawasi oleh kerajaan. kerajaan dapat mengenal pasti beberapa kaedah penswastaan. Selain itu juga. sistematik dan komprehensif. malahan juga kerajaan turut mewujudkan Jawatankuasa khas.

secara konklusinya jika dasar ini dikaji secara mendalam dan dipraktikkan secara sempurna selepas mengambil kira kemungkinan penyalahgunaan kuasa monopoli di atas. Cekap dan Amanah sebagai satu dasar yang menjadi amalam kepada semua di negara ini.24 berkembang dengan sihat di bawah program-program yang diswastakan. Dasar ini adalah selaras dan sebagai asas kepada kempen Kepimpinan Melalui Teladan pada 19 Mac 1983. terdapat satu lagi dasar yang diperkenalkan oleh Tun Dr. . kebimbangan-kebimbangan terhadap Dasar Penswastaan timbul kerana akan berlakunya beberapa pemindahan hakmilik yang sepatutnya dikendalikan oleh sektor awam kepada syarikat swasta. Walaubagaimanapun. cepat dan murah pada pengguna-penggunanya dan sekaligus akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara. Badan kawal selia ini juga turut dibantu oleh empat orang suruhanjaya iaitu Suruhanjaya Kawal Selia Sektor Tenaga dan juga Suruhanjaya Kawal Selia Sektor Pengangkutan yang dibawahnya terdapat dua suruhanjaya iaitu Suruhanjaya Kawal Selia Sektor Air dan Sanitasi dan juga Suruhanjaya Kawal Selia Sektor Komunikasi dan Multimedia. Seperti yang kita sedia maklum. Mahathir Mohamad iaitu Dasar Bersih. ia akan dapat menyediakan satu perkhidmatan yang lebih cekap. Pemindahan ini sememangnya dikhuatiri boleh menyebabkan kenaikan kos harga dan pengagihan pendapatan yang tidak serata disebabkan oleh pemonopolian tersebut. Dasar ini dilancarkan oleh beliau pada pertengahan April 1982. Selain daripada kesemua dasar yang telah dihuraikan.

bersikap tegas kepada . Perasaan dan juga tanggapan mereka bekerja semata-mata bagi memenuhi keperluan diri sendiri iaitu untuk mendapatkan upah atau ganjaran hendaklah dikikis dan sebaliknya semangat bekerja bagi faedah negara dan rakyat keseluruhannya hendaklah ditanamkan di jiwa semua. Cekap dan Amanah adalah satu usaha yang diharapkan dapat mencapai tujuan yang dikehendaki. pembangunan dan kejayaan sesebuah negara adalah bergantung besar kepada sikap yang positif serta bermoral tinggi pengurusan-pengurusan pekerjaan pentadbiran dan rakyat secara keseluruhannya. pekerka-pekerja dan rakyat supaya mereka memahami tugas dan tanggungjawab masing-masing dan melaksanakannya dengan cekap dan berkesan di samping mempunyai sikap bersih dan juga amanah. tidak menyelewengkan sesuatu dan juga tidak menerima rasuah ataupun memberikan rasuah. Cekap dan Amanah juga haruslah disematkan dalam jiwa semua. kesedaran haruslah ditanamakan di jiwa pegawaipegawai awan. Oleh itu. Objektif utama dasar ini adalah untuk mewujudkan satu etika kerja dan sikap berkhidmat yang baru bagi rakyat Malaysia dengan memberi keutamaan kepada hasil dan mutu kerja. sikap cekap di sini bermaksud berani dan cepat dalam membuat keputusan. hasad dan dengki merupakan antara contoh maksud bersikap bersih. Kempen ataupun dasar Bersih. adalah bersikap tenang ketika menghadapi krisis. Sikap bersih ini dapat diamalkan sekiranya amalan berkecuali iaitu tidak memihak ke mana-mana pihak ataupun berat sebelah diamalkan terlebih dahulu.25 Sememangnya. tatatertib dan berdisiplin. Selain itu sikap-sikap seperti Bersih. Bersih di sini bermaksud mempunya moral yang tinggi. Kemudian. Antara contohnya. pegawai-pegawai swasta. Sikap tidak mementingkan diri sendiri dan juga tidak khianat.

26 prinsip. apa peraturan dan juga undang-undang yang disemak dan langkah-langkah yang harus diambil. Perkara ini diwujudkan kerana kerajaan telah menyedari bahawa terdapat kelemahan dalam pentadbiran awam berpunca daripada ketidakpastian pegawai dan kakitangan kerajaan mengenai tugas dan juga kuasa untuk bertindak dan juga wujudnya pertindihan tugas dan tanggungjawab. pihak yang harus dihubungi. mempunya keyakinan diri. siapa yang mempunyai kuasa. jujur kepada diri sendiri dan rakan dalam melaksanakan konsep ini. berpandangan jauh. Sikap amanah ini dapat dicapai sekiranya semua orang mempunyai sikap yang luhur dan murni. Oleh itu. kerajaan telah membaiki aspek pengurusan melalui teknik-teknik baru seperti mesyuarat dan kumpulan meningkat Mutu Kerja. Pelbagai strategi dan juga pelaksanaan yang telah dijalankan untuk mencapai kempen serta dasar yang dikehendaki ini iaitu Bersih. Cekap dan Amanah. siapa yang bertanggungjawab. pegawai-pegawai dan . dengan adanya Manual Prosedur dan juga Fail Meja. Seterusnya. kerajaan berharap agar pentadbiran menjadi semakin licin dan mempercepat tindakan. mempunyai produktiviti yang tinggi dan kualiti dalam kerja. Antaranya adalah kerajaan mengadakan Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja. Sikap amanah pula bermaksud rela dan cuba menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan dalam kuasa yang ditentukan dengan penuh gigih dan ikhlas bagi mencapai objektif yang diingini. Melalui teknik ini. serta berpengetahuan berpengalaman dan mahir dalam bidang-bidang tertentu. Hal ini mengakibatkan mereka tidak yakin untuk membuat keputusan tetapi sebaliknya terpaksa merujuk kepada pihak atasan tauapun agensi lain iaitu Manual Prosedur Kerja dan juga Fail Meja yang akan menentukan cara sesuatu kerja harus dijalankan.

Selain itu juga. teknik baru ini memerlukan setiap penjawat awam mempunyai sikap inovatif dan juga kreatif. Idea-idea baru dan pandangan praktikal boleh disuarakan untuk membaiki mutu kerja. . Kerajaan juga turut mewujudkan Pejabat Pelan Terbuka bagi memastikan ruang pejabat digunakan secara optima dan membolehkan pengawasan dijalankan dengan lebih sempurna. mewujudkan perkhidmatan cemerlang bagi menghargai pegawai-pegawai yang dedikasi dan telah memberikan sumbangan yang istimewa dan di dalamnya terkandung tujuh Teras Perkhidmatan yang menjadi asas bagi prestasi kelakuan dan kerja-kerja seharian kakitangan awam dan akhir sekali. kerajaan turut meperluas khidmat pusat-pusat pembayaran bil setempat untuk memberi kemudahan kepada orang ramai menyelesaikan urusan mereka dengan cepat dan menjimatkan masa tanpa terpaksa pergi ke beberapa jabatan yang berasingan. kerajaan menegaskan dan mengukuhkan peranan Badan Pencegah Rasuah bagi menyiasat tuduhan-tuduhan rasuah. kerajaan turut mengadakan pengisytiharan harta oleh para anggota kabinet dan pegawai serta kakitangan kerajaan. Disamping itu juga. Bukan itu sahaja. Kad perakam waktu juga turut diperkenal bagi menentukan semua pegawai mengikut waktu sebagai satu formaliti tetapi yang penting ialah mereka mengambil berat tentang waktu dan bertindak mengikut jadual. malahan pemakaian tag nama juga diwajibkan oleh kakitangan kerajaan. Secara khusunya.27 kakitangan kerajaan di semua lapisan boleh memberi sumbangan fikiran dan tidak menunggu arahan semata-mata. kerajaan turut menghantar pegawai-pegawai melanjutkan pelajaran bagi meluaskan pengetahuan dan pengalaman mereka agar dapat memberi sumbangan yang lebih bermakna dan produktif.

28 Secara konklusinya. . Dasar Bersih. Sekiranya dasar ini dapat dicapai. pastinya ia akan memberi kesan dalam pencapaian satu pentadbiran yang benar-benar berhasrat mencapai daya pengeluaran yang tinggi melalui etika dan nilai bekerja yang progresif selaras dengan kehendak moral yang murni. Sifat-sifat ini adalah asas yang penting dalam mewujudkan satu masyarakat Malaysia yang bertamadun dan bermoral bertepatan dengan Islam sebagai agama rasmi di negara kita. Cekap dan Amanah adalah satu konsep yang murni.

dan Datuk Abdul Malik Mydin. Mohanadass. N.29 KESIMPULAN Kesimpulan yang dapat dihuraikan di sini adalah kesemua dasar yang telah dilaksanakan oleh Tun Dr. Sememangnya. Mahathir Mohamad sememangnya mempunya obektifnya yang tersendiri dan kebanyakannya adalah untuk memajukan negara kita. kita tidak dapat menyangkal bahawa kesemua dasar yang telah diperkenalkan beliau merupakan sebab ataupun faktor negara kita kini sudah dikenali di seantero dunia. Mahendran. bahkan pelbagai kemudahan baru dan juga sistem-sistem baru diwujudkan sekaligus menjadikan negara kita setanding dengan negara maju yang lain. Buktinya. Datuk Azhar Mansor. Dasar Wawasan 2020 telah melahirkan ramai rakyat Malaysia yang berjaya menggapai kejayaan dan memecahkan rekod dunia seperti M. Bukan itu sahaja. Melalui Dasar Pembangunan Nasional pula negara kita telah berjaya melahirkan ramai rakyat yang bersatu-padu walaupun berlainan kaum dalam masa yang sama kestabilan sosial dan juga politik semakin maju dan pembangunan ekonomi semakin meningkat di persada dunia. . Kadar kemiskinan pada masa kini juga di negara kita semakin berkurang malahan ramai rakyat Malaysia terutamanya golongan Bumiputera semakin maju daripada segi ekonomi.

Dasar Pandang Ke Timur pula merupakan faktor utama kepada hubungan perdagangan yang baik antara negara kita dengan negara-negara Timur dan dalam masa yang sama kita sehingga kini masih menjaga hubungan baik dengan negara-negara Barat juga. ekonomi negara semakin maju pada masa kini. Selain itu juga pencapaian dalam pentadbiran juga . kualiti kecekapan dan juga produktiviti sehingga merangsang pertumbuhan ekonomi negara kita pada masa kini. Bukan itu sahaja. Akhir sekali. Dasar ini juga telah meningkatkan prestasi pengurusan dan pembangunan negara kita pada masa kini. Seterusnya.30 Dasar Persyarikatan Malaysia pula telah mewujudkan jalinan mesra antara sektor awam dan juga swasta dalam menggembleng tenaga untuk membangunkan dan meningkatkan ekonomi negara. Perkhidmatan berkaitan perniagaan. iaitu Dasar Bersih. Cekap dan Amanah telah menyebabkan kegiatan rasuah semakin berkurangan dalam negara kita. perdagangan dan juga pelaburan di negara kita juga semakin maju dan meningkat. Melalui Dasar Persyarikatan Malaysia ini. Dasar Penswastaan telah meningkatkan mutu perkhidmatan. bahkan dalam bidang pengurusan dan pembangunan negara juga semakin meningkat jika kita lihat pada ketika ini. Bukan itu sahaja. melalui dasar ini juga matlamat Dasar Ekonomi Baru untuk menyusun semula bentuk hak milik dalam kerajaan juga berjaya dicapai dan juga beban kewangan kerajaan telah berjaya dikurangkan dengan adanya dasar penswastaan ini.

. Sekiranya dasar-dasar yang diperkenalkan beliau masih kekal dilaksanakan sehingga kini.31 semakin tinggi dan etika serta nilai bekerja yang progresif selaras dengan kehendak-kehendak moral yang murni dan terpuji juga telah dapat dicapai apabila pada masa kini pelbagai kejayaan yang telah negara kita kecapi. Konklusinya. memang tidak dapat disangkal lagi bahawa dasar-dasar yang telah diperkenalkan oleh Tun Dr. pastinya negara kita akan menjadi semakin dikenali dan dapat digelar negara dan juga rakyat kelas pertama. Mahathir Mohamad telah membawa kepada banyak pencapaian kepada negara kita dan juga merupakan faktor utama kepada peningkatan ekonomi dan juga mentaliti rakyat di negara kita.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful