PROGRAM PENINGKATAN KOKURIKULUM

PENGURUSAN KOKURIKULUM Fungsi Gerak Kerja Kokurikulum 1) Pengukuhan dan Pengkayaan 2) Khidmat Masyarakat 3) Hobi dan Rekreasi 4) Kerjaya 5) Perkembangan Diri Individu Pengurusan Kokurikulum Perancangan Strategik (Tahun 2004 - 2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1. Program 100% pendaftaran pelajar dalam kegiatan kokurikulum 1. Projek pendaftaran gerko Nama projek : Kempen Pendaftaran Gerko Objektif: i. meningkatkan penyertaan gerko ii. pendaftaran lebih sistematik dan berkesan iii. pastikan setiap pelajar menyertai satu pasukan beruniform dan satu kelab /persatuan yang lain. Penetapan dasar: Tugas AJK Kokurikulum Sekolah Tugas Guru Tingkatan

Aktiviti :

Taklimat dan edarkan prosedur/borang waktu mesyuarat guru Pemantauan : PKKK/ /Setiausaha KK

1.Pendaftaran kelas Aktiviti: 1. Taklimat kepada semua guru tingkatan dan guru penasihat. 2. Jelaskan prosedur pendaftaran dalam kelas. 3 Sediakan borang pilihan gerko. Nama Aktiviti : 1. Taklimat kepada semua guru tingkatan dan guru penasihat. Tarikh pelaksanaan : Pada mesyuarat kokurikulum yang pertama dan semasa mesyuarat kurikulum yang pertama Pelaksana: PKKK , Setiausaha KK, Ketua-ketua guru penasihat dan Guru-guru Tingkatan

Pelaksanaan : 1. Taklimat tentang penggunaan borang pendaftaran gerko iaitu Guru Tingkatan mendapat maklumat penyertaan pelajar dalam gerko dan seterusnya menyerahkan nama ahli sesuatu kelab kepada guru penasihat berkaitan. Semua pelajar dimestikan mendaftar sekurang-kurangnya dua aktiviti gerko Indikator kejayaan: semua pelajar menyertai aktiviti gerko 2. Nama Aktiviti : Jelaskan prosedur pendaftaran dalam kelas. Tarikh pelaksanaan : Pada awal tahun untuk kelas-kelas T1 - T5 dan T6 Atas dan apabila T6 Rendah memulakan persekolahan. Ditetapkan pada waktu guru tingkatan. Pelaksana: Guru-guru Tingkatan Pelaksanaan : 1. Guru tingkatan menjelaskan prosedur pendaftaran kepada pelajar dan memastikan setiap pelajar mendaftar untuk sekurang-kurangnya dua aktiviti gerko Indikator kejayaan: semua pelajar mendaftar dua aktiviti gerko

2. Program Kecermelangan Sukan 2. Projek Sukan Berprestasi Tinggi Nama projek : Sukan Berprestasi tinggi Objektif: i. meningkatkan prestasi sukan/permainan berprestasi tinggi ii. meningkatkan imej sekolah Penetapan dasar: Tugas AJK Kokurikulum Tugas Guru penasihat

Aktiviti: Taklimat dalam mesyuarat KK Pemantauan: PKKK/S/u KK, Penyelaras Sukan 2. Latihan/kemudahan

Aktiviti: 1. Taklimat dalam mesyuarat KK - mengenalpasti sukan/permainan yang berpotensi(Hoki, Bola Baling)- Memberi sokongan dan perhatian penuh seperti kemudahan yang mencukupi - Latihan yang intensif. Nama Aktiviti : 1. Taklimat dalam mesyuarat KK Tarikh pelaksanaan : Pada mesyuarat kokurikulum yang pertama Pelaksana: PKKK ,Ketua-ketua guru penasihat bidang sukan/permainan Pelaksanaan : 1. Taklimat tentang cara meningkatkan prestasi sukan/permainan dan langkahlangkah yang boleh diambil. Indikator kejayaan: Kelab sukan/permainan yang berpotensi menunjukkan kejayaan dalam pertandingan di pelbagai peringkat

3. Program Motivasi 3. Skim Insentif Objektif: i. menghargai sumbangan atlit sekolah ii. meningkatkan lagi pencapaian atlit tersebut iii. mengalakkan atlit lain meningkatkan pencapaian mereka Penetapan dasar : Tugas AJK Kokurikulum Sekolah 1. Aktiviti: Tetapkan insentif dan sampaikannya semasa Hari Kecemerlangan Kokurikulum Sekolah. Pemantauan: PKKK/Setiausaha KK/Guru Penasihat. 3.Perlaksanaan Skim Intensif Aktiviti: 2. Menyampaikan insentif semasa Hari Kecemerlangan Kokurikulum Sekolah. - Pengumuman semasa perhimpunan - Taklimat kepada guru penasihat - Edarkan borang kelayakan insentif - Memilih atlit yang layak 3. Nama Aktiviti : Menyampaikan insentif semasa Hari Kecemerlangan Kokurikulum Sekolah. 4. Tarikh pelaksanaan : Pada Hari Kecemerlangan Kokurikulum Sekolah. Pelaksana: PKKK/S/u KK ,Ketua-ketua guru penasihat bidang sukan/permainan Pelaksanaan : 1. Pengumuman semasa perhimpunan 2. Taklimat kepada guru penasihat 3. Edarkan borang kelayakan insentif 4. Memilih atlit yang layak Indikator kejayaan: Penerima insentif bertambah dari tahun ke tahun 4. Program Meningkatkan Gred Gerko 4. Projek Gred Gerko Nama Projek: Peningkatan Gred Gerko Objektif: i. meningkatkan gred gerko pelajar ii. menghasilkan pelajar yang seimbang dari segi intelek, rohani dan jasmani iii. membantu pelajar dalam pemohonan kemasukan institusi pengajian tinggi, biasiswa dan pekerjaan Penetapan dasar: Tugas PKKK/S/u KK Tugas penasihat Aktiviti : Projek Gred Gerko 1. Edarkan dan jelaskan aspek penglibatan yang mengambilkira aspek sikap, proaktif, inisiatif kesopanan dan kekerapan dan kesempurnaan menjalankan tugas yang dipertanggungjawabkan. 2. Rekod penglibatan murid dalam aktiviti kokurikulum(kehadiran dan prestasi murid)

Jemaah menteri telah bersetuju supaya merit 10% dari markah keseluruhan(kemasukan IPTA) diperuntukkan kepada prestasi penglibatan murid dalam kegiatan KK. 2.T. Kempen Peningkatan Gred Gerko Aktiviti: 1. meningkatkan ahli di kalangan pelajar T1 . Kehadiran dan prestasi murid meningkat dan seterusnya membantu pelajar dalam kemasukan ke IPTA. Pemantauan : Guru-guru Bahasa Melayu dan penasihat . Tarikh pelaksanaan : Sepanjang tahun (pengredan pada akhir semester 1 dan semester 2) Pelaksana: PKKK.S/u KK.1.T5 Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Kempen oleh ahli Promosi dari kelas ke kelas Pertandingan kokurikulum berkaitan B. Sediakan borang penilaian gerko yang baru 3. institusi dan organisasi. Projek keahlian Nama projek : Kempen keahlian Objektif : i. PENGURUSAN PERSATUAN BAHASA MELAYU Perancangan Strategik (2004-2008) Perancangan Taktikal (2007) Pelan Operasi 1.Ketua-ketua guru penasihat kelab Indikator kejayaan: Gred gerko yang lebih baik. meningkatkan keahlian ii.Melayu oleh kelab. Guru penasihat jelaskan aspek penilaian ini kepada ahli. Meningkatkan keahlian sebanyak 10% setiap tahun 1.2: Meningkatkan keahlian daripada kelas-kelas T. Taklimat waktu mesyuarat kokurikulum. S/u KK dan Guru Penasihat 4.5 sebanyak 5% setiap tahun 1.1 . Pemantauan : PKKK. Projek Menambah Ahli 1.

2 Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti persatuan 2. Kempen penyertaan Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Pertandingan papan notis Guru penasihat Pemantauan : 2. Papan Notis/edaran 2. Meningkatkan pencapaian melalui papan notis Aktiviti : 1. Promosi dari kelas ke kelas 3. Penyediaan sumber bahan semasa untuk notis setiap minggu Indikator kejayaan : memenangi tempat pertama /kedua /ketiga dalam pertandingan. Kempen keahlian Aktiviti : 1. Projek meningkatkan pencapaian Nama projek : Meningkatkan pencapaian melalui papan notis Objektif : i. Pertandingan Papan Notis Tarikh pelaksanaan : Mengikut syarat AJK papan notis sekolah Pelaksana : AJK papan notis sekolah and AJK 2006/2007 diketuai ahli yang dilantik khas Kos : RM10 Pelaksanaan : 1.Aktiviti : . Pengumuman/perhimpunan 2. Meningkatkan kehadiran ahli dalam aktiviti dan mesyuarat kelab melalui sebaran maklumat yang tepat dan cepat ii. Program Pencapaian 2.1 Meningkatkan kehadiran ahli dalam mesyuarat persatuan 2. Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi sijil melalui sebaran maklumat tentang keaktifan ahli iii. .3 Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi sijil cemerlang dan sijil penghargaan 2.Pertandingan papan notis Nama Projek : 1. Menyediaan bahan maklumat dan hiasan papan notis yang menarik 2.1.

Projek dana .3 Meningkatkan tabung untuk pembelian bahan Pusat Sumber Bahasa Melayu. Projek dana .1 Meningkatkan kehadiran ahli dalam aktiviti persatuan 4. 2.sesi pemberitahuan/soaljawab penggunaan sumber kewangan kelab semasa mesyuarat kelab Pemantauan : AJK dan guru penasihat 3. Penjualan makanan ii.1 Meningkatkan sumber kewangan untuk kegunaan aktiviti-aktiviti kelab 3. 3.Mengumpul tabung untuk kebajikan kelab Penetapan dasar : Guru penasihat.Meningkatkan dana kelab untuk membiayai kos menjalankan perkhidmatan iaitu aktiviti utama kelab ii.Kewangan Persatuan Aktiviti : 1. Program Dana Persatuan 3. Kempen kehadiran ahli untuk setiap aktiviti Tarikh pelaksanaan : Januari-Julai 2007 Pelaksana : AJK persatuan dan AJK papan notis sekolah serta AJK Pusat Sumber BM 2006/2007 Kos : Pelaksanaan : 1. Aktiviti : i.2 Meningkatkan keberkesanan pengutipan yuran ahli 3.1.Proses pengutipan yuran yang lebih berkesan dengan memberi makluman yang setepatnya kepada ahli-ahli tentang kegunaan yuran tersebut dalam mesyuarat kelab Penetapan dasar : Guru penasihat. Sasaran Bil Jenis pertandingan .Kewangan 3. kacang dan nasi lemak.Penjualan kuih kek. Penyediaan sumber bahan semasa untuk notis setiap minggu Indikator kejayaan :Semua ahli hadir dalam setiap aktiviti yang dijalankan. Memohon sumbangan daripada organisasi luar. Program Pertandingan 4.Derma daripada organisasi luar 4.2: Memohon Sumbangan /derma Nama projek : Jualan makanan dan Alat tulis Objektif : i. Bendahari Aktiviti : i.2 Meningkatkan penglibatan ahli dalam pertandingan yang dianjurkan melalui persatuan 4. Pemantauan : AJK dan guru penasihat Nama projek : Projek 'Kelab Kita' Objektif : i.Pertandingan papan notis Nama Projek : 1. Menyediaan bahan maklumat dan panggilan aktiviti melalui edaran dan papan notis yang menarik 2.Jualan Alat tulis 3. 3.3 Meningkatkan bilangan ahli yang layak mewakili PPD dan negeri.1: Jualan makanan dan Alat Tulis 3.

Sasaran 1 Berbalas pantun Johan PPD 2. Meningkatkan prestij pelajar dan sekolah melalui aktiviti pertandingan yang diikuti iii.1: Bulan Bahasa 4. Bulan Bahasa Aktiviti Pertandingan Sempena Bulan Bahasa -pertandingan menulis esei -pidato -perbahasan -lagu puisi -teka silangkata Tarikh pelaksanaan : 1 Februari 7 .Pertandingan anjuran pihak luar Nama Projek : 1. Penetapan dasar : Aktiviti : Tugas guru penasihat Tugas AJK Pertandingan papan notis Guru penasihat Pemantauan : 4. Forum Naib Johan PPD 3.2: Pertandingan bahasa anjuran pihak luar seperti Kesihatan i. Pidato Johan PPD 4.Bulan Bahasa 2. Meningkatkan pencapaian melalui penyertaan pertandingan Aktiviti : 1. Menambah peningkatan prestasi pencapaian pelajar yang mewakili sekolah dan mendapat pengiktirafan pihak luar. PPD. Perbahasan Johan PPD 4. Jabatan Meningkatkan kehadiran ahli dalam aktiviti dan pertandingan ii. Projek Pertandingan Nama projek : 4.1 Mac 2007 .JPN .

3. penghakiman 4. Pelaksana : AJK sesi 2007 diketuai Pengerusi Kos : Pelaksanaan : 1.. Agihan tugas kepada guru penyelaras pertandingan 2. kepada semua ahli kelab akan pertandingan-pertandingan yang diadakan sepanjang tahun oleh institusi dan organisasi luar. Penyediaan borang keahlian 2. Penyediaan maklumat tarikh. penghakiman 3. Memilih dan melatih pelajar untuk acara individu dan berpasukan. -Kehadiran ahli dalam mesyuarat dan aktiviti kelab yang meningkat dan pertambahan peratus bilangan ahli yang mendapat sijil Aktiviti : 1. Aktiviti Pertandingan -pertandingan anjuran pihak luar -menulis esei . Pelan Operasi (Kempen Keahlian) Nama Projek : 1. Penyediaan tempat . Penyediaan maklumat bagi sumber rujukan pelajar . kategori. Sertai Pertandingan Tarikh pelaksanaan : Membuat hebahan pertandingan melalui papan notis dan perhimpunan. AJK Persatuan sesi 2007diketuai ahli yang dilantik khas Kos : RM600 Pelaksanaan : 1. mengenalpasti strategi pencapaian terbaik-kemenangan mewakili sekolah ke peringkat daerah dan negeri.. Pertandingan anjuran pihak luar seperti Jabatan Penerangan Nama Projek : 2. mengenalpasti hadiah untuk pertandingan bagi setiap aktiviti dan kategori. Sasaran Johan bagi setiap acara.Pelaksana : Guru penasihat.tarikh. Penglibatan peserta untuk setiap pertandingan bertambah. kategori. Indikator kejayaan : memenangi tempat pertama /kedua /ketiga dalam pertandingan.Perbahasan Ala Parlimen -Berbalas Pantun -Forum Tarikh pelaksanaan : Januari-November 2007 Pelaksana : Guru penasihat dan AJK Persatuan yang dilantik khas Kos : Pelaksanaan : 1. syarat. 2. syarat. Penyediaan bahan untuk iklan pertandingan dan notis yang menarik 2. Indikator kejayaan : Mewakili peringkat zon dan Negeri.

Penerangan tata cara perlaksanaa aktiviti. penghakiman . bilangan . kategori dan peruntukan hadiah. Sesi perbincangan 3. Penjualan Alat tulis Tarikh pelaksanaan : Februari. 2. Percetakan edaran Indikator kejayaan : pelajar /ahli peka terhadap aktiviti Pelan Operasi (Projek dana . penetapan kos.Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli Nama Projek : 2. Edaran dan Notis Tarikh pelaksanaan : Januari -Julai Pelaksana : AJK sesi 2007 Kos Pelaksanaan : 1 Penyediaan jadual dan makluman 2. Mesyuarat AJK Indikator kejayaan : Pelaksanaan lancar dan penyertaan ahli yang banyak. Nama Projek : 3. Pencarian pembekal. Pencarian pembekal. penentuan tarikh. Pengedaran borang dan penghantaran Indikator kejayaan : Keuntungan yang diperolehi dan seterusnya pertambahan dana kelab Nama Projek 2: Pertandingan Bulan Bahasa Tarikh pelaksanaan : 1 Februari 2007 Pelaksana : AJK sesi 2006 . Penjualan makanan Tarikh pelaksanaan : Sempena Hari Kemerdekaan Ogos 2007 Pelaksana : AJK sesi 2007 Keuntungan yang dijangka : RM160 Pelaksanaan : 1. tarikh penghantaran 2. penetapan kos .Okt 2007 Pelaksana : AJK sesi 2007 Keuntungan yang dijangka : RM160 Pelaksanaan : 1.Diketuai pengerusi dan AJK Pelaksanaan : 1. Penyediaan borang pesanan 3.kewangan) Nama Projek : 1.

Objectives : a.2008) Tactical Plan ( 2007) Operational Planning 1. Penyediaan borang pesanan 3. Membership Project Membership Drive Campaign 2. Promotion from each class c. To improve membership b. Membership program a. Activities: a. Pengedaran borang dan penghantaran Indikator kejayaan : Keuntungan yang diperolehi dan seterusnya pertambahan dana kelab PENGURUSAN KELAB BAHASA INGGERIS Strategic plan (2004. To improve membership especially from Form 4 to Form 6 3. To encourage more members to join the club b. Encourage 100 % attendance by giving certificates of participation f. Publicity and activities to encourage member participation and listing the benefits and value of each activity e.1 20 25 30 35 40 1. Membership target: TOV 2003 2004 2005 2006 2007 1. Regular meetings b. Up to date notices and information to attract more participation in the club . To improve 5 % of membership each year from Form 4 to Form 6 c.2.2 (%) 5 15 20 25 30 1. Membership drive to encourage more Form 4 to 6 to join the English language Society d.

To train committee members to have leadership skills Target % of members receiving achievement certificates TOV 2004 2005 2006 2007 2008 2. Observation : Principal. RTM.Membership Drive campaign 1. Subject teachers to recommend or select at least 2 students representing their class 4. Head of English Department and Teacher Advisor 1. Senior Teachers.secondary school parliamentary style debate * Public speaking * Invite professional speakers * Quiz * Excursion to NTV7.4. Head of English Department and Teacher Advisor 2 Achievement Program a. Promotion from each class 1. Committee Members 5.1 Activities: * Inter-class traditional debate * Inter. Date of implementation: Jan-Oct 2007 6.0 60. To improve attendance in the meetings b. Senior Teachers.Monitoring: a. To improve 100% members in receiving certificate of participation d.0 50. To improve active participation of members in the club activities c.3. Regular meetings 1.2. Observation : Principal.0 55.0 65.4. State library * Activities for English Language Month * Spelling Bee contest * Scrabble competition * Scrapbooks * Outing * Year-end get together 1.Monitoring: Teacher advisors/ English teachers.3 45. Date of implementation: Jan-Oct 2007 6.0 . Teacher advisors/ English teachers Committee Members 5.

Project :Achievement Program Through Notice board & regular meetings Activities: Notice board competition and regular meetings Date of implementation: Feb-Sept. To encourage students to join the club . Project : Achievement program is to improve achievements and participation in the club through Notice board publicity and regular meetings Objectives : Up to date notices and information to attract more participation in the club activities a. Advisor teachers 2.Project: Leadership training Objective: to train members to have leadership skills Activity: Through the activities organized by school during the English Language month and also by the club such as: * Debate * Public speaking * Invited professional speakers * Quiz * Excursion * Activities for English Language Month * Spelling Bee Monitoring: Senior Language teacher. Senior teacher. listing the benefits and value of each activity c. the principal Observation : 2. Senior Teachers.2. To improve attendance in meetings and club activities b. To train committee members to have leadership skills d. Project: Achievement Program 2. Teacher advisors Observation: Principal.1. To encourage members to get more of achievement certificates and participation Monitoring : Activity: Teacher advisor and Committee members Notice board competition and regular meetings Teacher advisors.2. Head of the Department. 2007 Following the rules and conditions of the Committee members of School Notice Board 2007 Monitoring: Committee Members of Notice board and especially appointed committee members 2007 Cost : RM20 for decorating the Date of implementation : notice board .

Fund Raising program 3. 3.2 To improve and increase of fund collection in club 3.To increase funds for the use of club activities and school projects 3. Feb-Sept 2007 How it is implemented: * Attractive materials for the notice board * Up to date notices and information to attract more participation activities Indicator of success: 1. Be the champion of the PPD level in debate and 2nd placing in state level 2007.2 to provide opportunity to take active part within school 3. Membership attendance in the club activities improved 2. Sports Day Sale.Date as fixed by the Committee members of School Notice Board .1. committee members Activities: * 2nd hand book sale * Sports Day Observation: Head of department. Membership Drive Campaign Date of implementation: * Second week of the semester 1 as a membership promotion to the Form 4-6 students 2nd book sale. .1 'Fund-Raising' Projects Project : 'Fund-Raising' Project Objective: * To increase funds for the use of club activities and school projects * To improve and increase of fund collection * To brainstorm for fund raising during meetings Monitoring: Teacher advisors. Fund raising project Activities * 2nd hand book sale * Sports Day Sale Project : * Fund raising project such as * * Date of implementation: March-June 2007 Monitoring: Teacher advisors Committee members Operational Plan (Membership Campaign) Project: 1. senior teacher and principal 3. Fund raising project 3.

Membership forms 2. printed attractive leaflets 2. selection of 1 or 2 members by their subject teacher from each class Indicator of success : To increase number of members Project : 2. Class promotion Date of implementation : * Second week of the semester 1 as a membership promotion to the Form 4-6 students * Second week of semester 2 for the Lower Six intake Monitoring: Committee members session 2007 led by Teacher advisor Cost : How it is implemented: 1.led by Treasurer How it is implemented: * Brainstorming session * Ways of improving fund Indicator of success: Effective ways of improving and increasing fund raising . class to class promotion 3.* Second week of semester 2 for the Lower Six intake Monitoring : Committee members session 2007 led by Teacher Advisor Cost : How it is implemented: 1. distributed to each class and collecting the feedback form Indicator of success : to increase more members for the club Project : 3 Leadership training Date of implementation: during the English language month and also activities organized by the club Monitoring: Committee members session 2007 led by Teacher advisor Cost : How it is implemented: During the activities organized by the club Operational Plan (Fund raising project) Project : 2nd book sale Date of implementation : April 2007 Monitoring: Treasurer/Committee members session 2005/2006 led by teacher advisors Cost : How it is implemented: * Obtain school's permission * Arrangement with the agent * getting the hall ready and announcing to each class * arranging time schedule for each class Indicator of success: to increase more funds for the club and also school projects 3. Brainstorming session for fund raising Date of implementation : Beginning of Semester 1 Monitoring : Committee members session 2007 .

PENGURUSAN PERSATUAN SEJARAH Perancangan Strategik (Tahun 2004-2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1. Program Keahlian kelas T.3 - T.5 sebanyak 10%

1.1 Meningkatkan keahlian daripada kelassetiap tahun Sasaran bilangan ahli

TOV 2005 2007 2008 1.1 12 15 18

1. Projek keahlian Nama projek : Kempen keahlian Objektif : i. meningkatkan ahli di kalangan Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Pemantauan : Promosi dari kelas ke kelas Risalah pada Papan Notis Guru penasihat

pelajar

T3 - T5

1. Kempen keahlian Aktiviti : 1 Promosi dari kelas ke kelas 2 Risalah Pada Papan Notis Rujuk lampiran 2 Program Pencapaian

i. Meningkatkan kehadiran ahli dalam mesyuarat kelab ii. Mempelbagaikan program kelab iii. Menghasilkan bahan bantu pengajaran melalui aktiviti kelab iv. Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi sijil 2. Projek meningkatkan pencapaian 1. Papan Notis 2. Program Untukmu Kelab. Nama projek : Meningkatkan pencapaian melalui Papan Notis Objektif : i. Meningkatkan kehadiran ahli dalam aktiviti dan mesyuarat kelab melalui sebaran maklumat yang tepat dan cepat 2. Meningkatkan pencapaian melalui Papan Notis Aktiviti : 1. Pertandingan papan notis 2Program Untukmu Kelab Nama Projek : 1. Pertandingan Papan Notis Tarikh pelaksanaan : Mengikut syarat AJK papan notis sekolah Pelaksana : AJK papan notis sekolah dan

Perancangan Strategik (Tahun 2004-2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi Sasaran TOV 2006 2007 2008 2.5 17 20 23 bilangan ahli yang layak diberi sijil

Penetapan dasar :

Tugas guru penasihat Tugas AJK

Aktiviti :

Pertandingan papan notis Guru penasihat

Pemantauan :

Nama projek :

Program Untukmu Kelab

Objektif : i. melahirkan pelajar yang mempunyai nilai semangat patriotisme ii.melahirkan pelajar atau ahli kelab yang mempunyai kreativitian yang tinggi dalam aspek-aspek pensejarahan. iii. mencipta pelbagai bahan bantu pengajaran melalui aktiviti kelab Penetapan Dasar : AJK dan Guru Penasihat Aktiviti : program di dalam kelas Pemantauan : Guru Penasihat AJK 2007 diketuai ahli yang dilantik khas Kos : RM10 Pelaksanaan : 1. Penyediaan bahan untuk notis yang menarik 2. Penyediaan maklumat keaktifan ahli Indikator kejayaan : Kehadiran ahli dalam mesyuarat dan aktiviti kelab yang meningkat dan pertambahan bilangan ahli yang mendapat sijil serta menang pertandingan papan notis.

Rujuk Lampiran

Perancangan Strategik (Tahun 2004 - 2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 3. Program dana - Kewangan i. Meningkatkan sumber kewangan untuk kegunaan aktiviti-aktiviti kelab ii.Meningkatkan keberkesanan

4. Program Peningkatan Prasarana i. meningkatkan kemudahan prasarana untuk Persatuan seperti pembinaan Pusat Sumber Sejarah 3. Projek dana - Kewangan 1. Kutipan Yuran 2. Jualan Kad Kemerdekaan Nama projek : Kutipan Yuran

iii. sebagai tempat penyimpanan dan pembealajaran sejarah yang menarik. Guru Penasihat dan Pihak Sekolah Nama Projek :1. Memohon bantuan / derma pihak luar. Pembinaan Pusat Sumber Sejarah Nama Projek : Pembinaan Pusat Sumber Sejarah Objektif : i. Pemantauan : AJK.Penerangan pengutipan yuran kelab 2. Sesi soaljawab tentang dana kelab Tarikh pelaksanaan : Awal tahun Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 . Program Peningkatan Prasarana 1. Promosi dari kelas ke kelas Tarikh pelaksanaan : Minggu kedua setelah sekolah dibuka untuk promosi kepada pelajar Tingkatan 3 .5 Minggu kedua setelah pelajar Tingatan 6 Rendah masuk sekolah Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 diketuai oleh Presiden Kelab Kos : RM5 Pelaksanaan : 1.Pembinaan Pusat Sumber Sejarah Tarikh pelaksanaan : Awal Tahun Pelaksana : Semua AJK. Percetakan borang promosi yang menarik 2.Meningkatkan dana kelab untuk membiayai kos menjalankan perkhidmatan iaitu aktiviti utama kelab Aktiviti : i.diketuai Bendahari Pelaksanaan : 1. Indikator Kejayaan : Mempunyai sebuah Pusat Sumber Sejarah Pengutipan yuran kelab yang lebih berkesan Pelan Operasi (Kempen Keahlian) Nama Projek : 1.Sesi soaljawab Indikator kejayaan : (Rujuk Lampiran) Nama Projek : 1. Diedarkan ke setiap kelas beserta borang maklumbalas keahlian Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli .Objektif : i. Guru Penasihat & Pengetua Pelaksanaan: 1. sebagai PAK kepada pelajar-pelajar keseluruhannya. Memudahkan ahli Persatuan melakukan aktiviti-sktiviti kelab ii. membuat kutipan yuran Pemantauan : AJK dan guru penasihat 4. Memohon bantuan melalui surat kepada syarikat serta orang perseorangan. Aktiviti : i.

Penghasilan bahan bantu pengajaran (jadual.Nama Projek : 2. Penyediaan bahan untuk artikel-artikel 2. carta. Jualan Kad sempena Kemerdekaan Tarikh Pelaksanaan : Bulan Julai-Ogos Pelaksana : AJK sesi 2006/07 diketuai oleh Presiden Kos : RM30 Pelaksanaan : 1. Percetakan artikel / risalah Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli Nama Projek : 3. Risalah Pada Papan Notis Tarikh pelaksanaan : Awal tahun Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 diketuai AJK Papan Notis Kos : RM10 Pelaksanaan : 1. Pelan Operasi (Program Dana Kewangan) Nama Projek : 4. Perbincangan di dalam pembuatan aspek-aspek pensejarahan (poster. AJK akan mengedarkan kad kemerdekaan seperti di dalam permintaan 3. Keuntungan daripada jualan akan digunakan untuk menambah wang Persatuan Indikator Kejayaan : Jualan kad kemerdekaan berjalan dengan lancar dan keuntungan diperoleh untuk Tabung Persatuan. kertas kerja) 2. Segala perancangan dan pengurusan sepanjang Bulan Kemerdekaan. Indikator kejayaan : Ahli Persatuan mempunyai nilai kreativitian yang tinggi dalam aspek penghasilan pensejarahan. lambanglambang. Pengedaran risalah kepada kelas-kelas dan guru-guru yang ingin membeli kad Kemerdekaan 2. peta minda dll) 3. . Program Untukmu Kelab Tarikh pelaksanaan : sepanjang tahun Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 diketuai AJK Papan Notis Kos : RM10 Pelaksanaan : 1.

Diedarkan ke setiap kelas beserta borang maklumbalas keahlian 2.6 Rendah masuk Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 Kos : RM5 Pelaksanaan : 1. Percetakan borang promosi yang menarik 1. guru Geografi menggalakkan penyertaan daripada pelajar-pelajar . Projek keahlian Nama projek : Kempen keahlian Objektif : i. Kempen keahlian Aktiviti : 1. Sasaran bilangan ahli TOV 2006 2007 2008 1. meningkatkan keahlian Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Promosi dari kelas ke kelas Guru matapelajaran berkempen dari kelas ke kelas Edaran notis Guru penasihat Pemantauan : 1.1 33 37 40 1. Promosi dari kelas ke kelas Nama Projek : Promosi dari kelas ke kelas Tarikh pelaksanaan : Minggu kedua sekolah buka/T.1 Menambah ahli mencapai 40 orang.PENGURUSAN KELAB GEOGRAFI Perancangan Strategik (2004-2008) Perancangan Taktikal (2007) Pelan Operasi 1.Program Keahlian 1.

Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli 2. Program Pencapaian 2. Projek meningkatkan pencapaian Nama projek : Meningkatkan pencapaian melalui papan notis Objektif : i.3 Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi sijil Sasaran % bilangan ahli yang layak diberi sijil TOV 2006 2007 2008 2. Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi sijil melalui sebaran maklumat tentang keaktifan ahli Penetapan dasar : Aktiviti : Tugas guru penasihat Tugas AJK Pertandingan papan notis Guru penasihat Pemantauan : . Meningkatkan kehadiran ahli dalam aktiviti dan mesyuarat kelab melalui sebaran maklumat yang tepat dan cepat ii.3 90 92 95 2.2 Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab 2.1 Meningkatkan kehadiran ahli dalam mesyuarat kelab 2.

keuntungan yang dijangka 3. tempat. Penyediaan maklumat keaktifan ahli Indikator kejayaan : Kehadiran ahli dalam mesyuarat dan aktiviti kelab yang meningkat dan pertambahan peratus bilangan ahli yang mendapat sijil 3.Penyediaan bahan untuk notis yang menarik 2. Projek dana .Kewangan 3.1 Meningkatkan sumber kewangan untuk kegunaan aktiviti-aktiviti kelab 3. Program dana . kos.1. Meningkatkan pencapaian melalui papan notis Aktiviti : 1.2. Jualan Coklat dan gula-gula Nama Projek : 1. Jualan kad raya Tarikh pelaksanaan : September 2007 Pelaksana : AJK sesi 2007 Keuntungan yang dijangka : RM100 Pelaksanaan : 1.Meningkatkan dana kelab untuk maksud derma kepada badan-badan tertentu Penetapan dasar : Guru penasihat Aktiviti : i. Projek dana . membungkus dan menghantar pesanan . Meningkatkan keberkesanan pengutipan yuran ahli 3.Kewangan Aktiviti : 1. membeli bunga daripada penjual 5.Meningkatkan dana kelab untuk membiayai kos menjalankan perkhidmatan iaitu aktiviti utama kelab ii.Persediaan awal tentang tarikh. Pertandingan papan notis Nama Projek : 1.'Fund-Raising' Nama projek : Projek 'Fund-Raising' Objektif : i. Jualan oleh ahli kelab Pemantauan : AJK dan guru penasihat 3.Kewangan 3. Pertandingan Papan Notis Tarikh pelaksanaan : Mengikut syarat AJK papan notis sekolah Pelaksana : AJK papan notis sekolah dan AJK 2006/2007 diketuai ahli yang dilantik khas Kos : RM10 Pelaksanaan : 1.mendapat pesanan daripada guru dan pelajar 4.2.Mendapat kebenaran pihak sekolah 2.

Indikator kejayaan : dana kelab Keuntungan yang diperolehi dan seterusnya pertambahan 4.2. Minggu Alam Sekitar Tarikh pelaksanaan : bulan Mac Pelaksana: Guru penasihat and AJK Kelab Geografi dan guru penasihat dan AJK Kelab Alam Sekitar. kuiz alam sekitar iv. Jejak Persekitaran Tarikh pelaksanaan : Januari-Jun Pelaksana : Guru penasihat Kelab Pelaksanaan : 1. lawatan v. Meningkatkan kesedaran melalui CPCP dan minggu alam sekitar Aktiviti : Nama Projek : 1.1. guru-guru geogarfi .meningkatkan kesedaran pelajar-pelajar tentang kepentingan penjagaan alam sekitar dan pemulihan alam sekitar 4. pertandingan merekabentuk 4. Pelajar menjawab soalan dalam risalah 4. pertandingan penulisan esei vi. guru-guru geografi .minggu alam sekitar Nama projek : CPCP dan minggu alam sekitar Objektif : i. Menjalankan Jejak Persekitaran iii. guru membincang bersama dengan pelajar tentang jawapan yang diberi Indikator kejayaan : pelibatan pelajar-pelajar dalam penjalanan Jejak Persekitaran dan memberi jawapan Nama Projek: 2. ii. AJK dan pihak berkuasa pusat Biodiversiti Aktiviti : i.Jejak Persekitaran 4.Meningkatkan kesedaran tentang tanaman tempatan Penetapan dasar : Guru penasihat . mengedarkan risalah Jejak Persekitaran 2.1. membawa pelajar menjalankan Jejak Persekitaran 3. Program kesedaran alam sekitar 4.Meningkatkan kesedaran pelajar tentang alam sekitar. Projek kesedaran alam sekitar 4.

memberi taklimat kepada pelajar-pelajar yang ambil bahagian ii. pertandingan pencarian harta karun Tarikh : Bulan Mac Pelaksana : Guru penasihat dan AJK Kelab Geografi dan kelab Alam Sekitar Pelaksanaan: 1.Pelaksanaan: 1. menyediakan soalan 2. mencetak borong penyertaan untuk pelbagai pertandingan 3. lawatan Tarikh : Bulan Mac Pelaksana : Guru penasihat dan AJK Kelab Geografi dan kelab Alam Sekitar Pelaksanaan : 1. perancangan tempat lawatan 2. mencetak soalan . menyediakan soalan 2. membuat penilaian 5. merancang aktiviti-aktiviti 2. menyampaikan hadiah Aktiviti-aktiviti yang terlibat : i. pertandingan penulisan esei Tarikh : bulan Julai Pelaksana : Guru penasihat dan AJK Kelab Geografi dan kelab Alam Sekitar Pelaksanaan : 1. mencetak borong penyertaan 3. mendapatkan peserta 3. menetapkan stesen 2. membuat tempahan kenderaan iv. edarkan soalan melalui guru-guru geografi 3. kuiz alam sekitar Tarikh : Bulan Mac Pelaksana : Guru penasihat dan AJK Kelab Geografi dan kelab Alam Sekitar Pelaksanaan : 1. mengutip hasil karya dan cetakan pelajar 4. penilaian oleh AJK iii.

mengedarkan soalan 4. 2.1.v. menyediakan latihan 4. 3. melibatkan diri pelajar lebih aktif dalam aktiviti berbentuk akademik dalam membantu meningkatkan prestasi mata pelajaran geografi 5. pelajar-pelajar lemah menbuat latihan yang telah disediakana 5. 1. mengenalpasti pelajar-pelajar yang layak menjadi tutor 3. penilaian pertandingan merekabentuk Tarikh : Bulan Mac Pelaksana: Guru penasihat dan AJK Kelab Geografi dan kelab Alam Sekitar Pelaksanaan : Mencetak boring penyertaan mengedarkan borong penyertaan pengutipan hasil rekabentuk pelajar penilaian Kos : RM 60 Indikator kejayaan : Penyertaan pelajar-pelajar dalam pelbagai pertandingan dan aktiviti menyedarkan pelajar tentang kepentingan alam sekitar 5. mengenalpastikan pelajar-pelajar yang lemah 2. Projek tutorial oleh pelajar kumpulan cerdas Nama projek : projek tutorial oleh pelajar kumpulan cerdas 1. Meningkatkan prestasi melalui kelas Aktiviti : tutorial Nama Projek : 1.Meningkatkan penglibatan diri pelajar lebih dalam aktiviti berbentuk akademik untuk membantu meningkatkan prestasi mata pelajaran geografi Penetapan dasar : Guru penasihat dan guru-guru geogarfi Aktiviti : i. projek tutorial oleh pelajar kumpulan cerdas Objektif: i. tutor menyemak latihan yang siap dibuat oleh pelajar Indikator kejayaan : peratusan kelulusan yang meningkat dalam matapelajaran geografi . projek tutorial Tarikh pelaksanaan : sepanjang tahun Pelaksana : pelajar -pelajar yang telah dikenalpasti sebagai tutor Pelaksanaan : 1. kelas tutorial selepas waktu kelas Pemantau : Guru penasihat dan guru geografi 5. 4. Program Peningkatan akademik 5. 3.

Program Keahlian Meningkatkan keahlian sebanyak 10% setiap tahun Meningkatkan keahlian daripada kelas-kelas T. meningkatkan ahli di kalangan pelajar T3 .1 15 18 20 22 25 28 1.5 Sasaran bilangan ahli setiap tahun TOV 2004 2004 2005 2006 2007 2008 1.T5 . Projek keahlian Nama projek : Kempen keahlian Objektif : i. meningkatkan keahlian ii.2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1.2 2 3 5 7 9 12 1.3 .T.PENGURUSAN PERSATUAN SAINS Perancangan Strategik (Tahun 2004 .

Pameran 2.0 75.0 85.3 62.0 90.5 70. Kempen keahlian Aktiviti : 1.Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Pameran Promosi dari kelas ke kelas Guru penasihat Pemantauan : 1. Promosi dari kelas ke kelas Rujuk lampiran 2.0 2. Projek meningkatkan pencapaian Nama projek : Meningkatkan pencapaian melalui papan notis . Program Pencapaian Meningkatkan kehadiran ahli dalam mesyuarat kelab Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi sijil Sasaran % bilangan ahli yang layak diberi sijil TOV 2004 2004 2005 2006 2007 2008 2.0 80.

Meningkatkan kehadiran ahli dalam aktiviti dan mesyuarat kelab melalui sebaran maklumat yang tepat dan cepat ii. Pertandingan papan notis 2. Penyediaan maklumat keaktifan ahli Indikator kejayaan : Kehadiran ahli dalam mesyuarat dan aktiviti kelab yang meningkat dan pertambahan peratus bilangan ahli yang mendapat sijil 3. Program dana .Meningkatkan dana kelab untuk membiayai kos menjalankan perkhidmatan iaitu aktiviti utama kelab ii. Penyediaan bahan untuk notis yang menarik 2. Pertandingan Papan Notis Tarikh pelaksanaan : Mengikut syarat AJK papan notis sekolah Pelaksana : AJK papan notis sekolah and AJK 2007 diketuai ahli yang dilantik khas Kos : RM20 Pelaksanaan : 1.Penjualan makanan ii.Kewangan Meningkatkan sumber kewangan untuk kegunaan aktiviti-aktiviti kelab Meningkatkan keberkesanan pengutipan yuran ahli 3.Meningkatkan dana kelab untuk maksud derma kepada badan-badan tertentu Penetapan dasar : Guru penasihat advisor. Guru Kanan Sains Aktiviti : Ii.Penjualan minuman semasa Hari Sukan . Meningkatkan pencapaian melalui papan notis Aktiviti : 1.2 'Kelab Kita' Nama projek : Projek 'Fund-Raising' Objektif : i. Nama Projek : 1.1 'Fund-Raising' 3.Objektif : i. Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi sijil melalui sebaran maklumat tentang keaktifan ahli Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Pertandingan papan notis Guru penasihat Pemantauan : 2.Kewangan 3. Projek dana .

Pengutipan daripada pelajar & staf 5.Kewangan Aktiviti : 1.2 Menarik minat pelajar terhadap matapelajaran Sains 5.2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 4. Program 'Science Is Fun ' 5. Pengumuman tentang pengutipan 2. Bendahari Aktiviti : i.Pemantauan : AJK dan guru penasihat Nama projek : Projek 'Kelab Kita' Objektif : i. Projek Pengutipan Bahan Kitar Semula Nama Projek: Projek Recycle Objektif: i. Projek dana .Proses pengutipan yuran yang lebih berkesan dengan memberi makluman yang setepatnya kepada ahli-ahli tentang kegunaan yuran tersebut dalam mesyuarat kelab Penetapan dasar : Guru penasihat.(a) Projek Taman Herba Nama Projek : Projek Taman Herba Objektif: .1 Meningkatkan kesedaran tentang kepentingan Sains dalam kehidupan 5. Sesi soal-jawab tentang dana kelab Rujuk lampiran Perancangan Strategik (Tahun 2004 . Penjualan minuman pada Hari Sukan 2. Menyedari pelajar tentang tanggungjawab social mereka terhadap masyarakat Aktiviti: Pengutipan item-item untuk jualan Penetapan dasar: Guru penasihat Pemantauan: Guru penasihat & AJK 4. Meningkatkan sikap prihatin dan kasih saying terhadap orang lain ii.Program ' Caring For Others' 4.Sesi pemberitahuan/soaljawab penggunaan sumber kewangan kelab semasa mesyuarat kelab Pemantauan : AJK dan guru penasihat 3.1 Menyemai sikap prihatin& kasih sayang terhadap orang lain 4.Projek Kitar Semula Aktiviti: 1.

i. Penyediaan herbarium untuk tumbuhan herba . Penjagaan Taman herba sepanjang tahun 2. Penyediaan label nama saintifik tumbuhan herba 3. Guru Kanan Sains & AJK (b) Lawatan Sambil Belajar Nama Projek: Lawatan Objektif: i. Menyedari pelajar tentang biodiversity negara kita Aktiviti: Penjagaan taman herba Menanam semula tanaman Penetapan dasar: Guru kanan Sains& guru penasihat Pemantauan: Guru Penasihat. Mendedahkan pelajar kepada pelbagai kerjaya berkaitan bidang Sains ii. Meningkatkan minat pelajar terhadap tanaman herba sebagai sumber makanan & perubatan ii. Menambahkan pengetahuan Sains & keadaan di tempat bekerja yang berlainan Aktiviti: Lawatan anjuran Persatuan Membuat laporan tentang lawatan Penetapan dasar: Guru penasihat Pemantauan : Guru penasihat (c) Projek /Demonstrasi Sains Nama Projek: Rekacipta Sains/Eksperimen/Pengumpulan bahan Sains/Sesi Rekacipta Penetapan dasar: Guru penasihat& guru kanan Sains Aktiviti : Penyediaan bahan-bahan Menjalankan aktiviti Perbincangan tentang aktiviti Pemantauan: Guru penasihat & AJK 5 (a) Projek Taman Herba Aktiviti : 1. Pengumpulan maklumat tentang tumbuhan herba 4.

Diedarkan ke setiap kelas beserta borang maklumbalas keahlian Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli . Rekacipta.bahan kitar semula (pertandungan : You clear up what you created' Pelan Operasi (Kempen Keahlian) Nama Projek : 1.(b) Lawatan Sambil Belajar Aktiviti : Lawatan ke Taman Negara (c) Projek Sains/Demonstrasi Aktiviti: a. Promosi dari kelas ke kelas dan semasa orientasi T6 Rendah Tarikh pelaksanaan : Minggu kedua setelah sekolah dibuka untuk promosi kepada pelajar Tingkatan 3 .5 Minggu kedua setelah pelajar Tingatan 6 Rendah masuk sekolah Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 diketuai Pengerusi Persatuan / Guru Kanan Sains dan Guru Penasihat Persatuan Kos : RM5 Pelaksanaan : 1. Pengumpulan bahan & maklumat untuk PSS (Bio & Fiz) b. Percetakan borang promosi yang menarik 2.

Penjualan minuman/makanan semasa Hari Sukan Indikator kejayaan : Keuntungan yang diperolehi dan seterusnya pertambahan dana kelab Nama Projek : 2.Sesi soaljawab Indikator kejayaan : Pengutipan yuran kelab yang lebih berkesan Pelan Operasi (Program ' Science Is Fun' ) Nama Projek : Projek Taman Herba Tarikh Pelaksanaan : Sepanjang tahun Pelaksana : AJK . Persediaan / pembelian / mendapat sponsor untuk minuman/makanan 5.diketuai Bendahari Pelaksanaan : 1. ahli persatuan .Pelan Operasi (Projek dana .diketuai Pengerusi Persatuan Keuntungan yang dijangka : RM100 Pelaksanaan : 3. menambah tanah. Penjualan minuman/makanan pada Hari Sukan Tarikh pelaksanaan : Pada hari sukan sekolah Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 . menanam semula Membuat label nama sains untuk tumbuhan herba Mengumpul maklumat tentang tumbuhan herba Membuat herbarium untuk tumbuhan di Taman Herba (T6R) Indikator kejayaan : Pelajar lebih berminat & menyedari tentang faedah tumbuhan herba Pelajar lebih menyedari tentang kepelbagaian di Malaysia . pelajar kelas Sains T4 & 6 Rendah Pelaksanaan : Menjaga taman herba-menyiram & membubuh baja.kewangan) Nama Projek : 1. Sesi soaljawab tentang dana kelab Tarikh pelaksanaan : Awal tahun Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 . Mendapat kebenaran pihak sekolah 4. mencabut rumput.Penerangan pengutipan yuran kelab 2.

Nama projek : Lawatan Sambil Belajar oleh Kelab Sains Tarikh pelaksanaan : Mac Pelaksana : AJK Pelaksanaan : Menulis surat kepada Kelab Kamilian utk tajaan Membuat penjualan /fund-raising utk lawatan Menempah tiket ke KL/ Bas/ tempat penginapan Indikator kejayaan : Bilangan pelajar yang menyertai lawatan Pelajar mendapat idea tentang kepelbagaian di Malaysia Nama projek Tarikh pelaksanaan Pelaksana Pelaksanaan : Projek Sains/Demonstrasi : Jun : AJK : Penyediaan bahan-bahan oleh pelajar sendiri Penyediaan cara kerja rekacipta Pembentangan projek rekacipta Penilaian oleh guru penasihat & penyediaan hadiah PENGURUSAN PERSATUAN MATEMATIK Perancangan Strategik (Tahun 2004 . Program Pencapaian Meningkatkan gred ahli-ahli persatuan Sasaran % bilangan ahli yang mendapat gred -gred tertentu TOV 2006 2007 2008 %A 12 18 22 .2008) Perancangan Tatikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1.

Projek dana . Meningkatkan pencapaian Aktiviti :.Kewangan Meningkatkan sumber kewangan untuk kegunaan aktiviti-aktiviti persatuan 2.Kewangan Projek 'Fund-Raising' Nama projek : . * Dijalankan dan dipantau * Yang melibatkan diri secara aktif akan diberikan markah yang lebih tinggi.Penglibatan yang lebih aktif Nama Projek : Penglibatan yang aktif Tarikh pelaksanaan : Sepanjang tahun Pelaksana : Guru penasihat dan AJK 2006/2007 Pelaksanaan : * Perbincangan semasa bermesyuarat agong untuk menyenaraikan aktivitiaktiviti yang hendak dijalankan * Program aktiviti ini dijadualkan dan diedarkan kepada semua ahli. Projek meningkatkan pencapaian Nama projek : Meningkatkan pencapaian melalui penglibatan Objektif : Meningkatkan penglibatan yang aktif dalam aktiviti-aktiviti persatuan supaya markah yang diperolehi boleh ditingkatkan Penetapan dasar : Aktiviti : Tugas guru penasihat Tugas AJK Penglibatan ahli yang lebih aktif Guru penasihat melalui penglibatan Pemantauan : 1. Indikator kejayaan : Peratus gred cemerlang ditingkatkan 2.%B 68 70 70 %C 16 12 8 %D 4 0 0 1. Program dana .

1 19 22 25 1. Projek keahlian 2007 2008 28 31 13 14 34 15 . Sasaran bilangan ahli Tov 2004 2004 2005 2006 1.Kewangan Aktiviti 1: Membeli dan menjual buku-buku teks terpakai Tarikh Pelaksanaan : sehari selepas peperiksaan PMR dan SPM Pelaksana: Semua ahli persatuan tahun 2006/2007 diketahuii oleh Pengerusi persatuan Keuntungan yang dijangka : RM300 Pelaksanaan: * Ahli-ahli membincang dan menetapkan harga beli. harga jualan dan tarikh pelaksanaan.2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1. * Menjalankan pembelian buku-buku teks PMR dan SPM pada hujung tahun.1 Meningkatkan keahlian sebanyak 10% setiap tahun 1.00 Pelaksanaan: * AJK bermesyuarat untuk menetapkan syarat kuiz * Kutipan yuran dari peserta-peserta * Kuiz dijalankan PENGURUSAN KELAB PENDIDIKAN SENI VISUAL Perancangan Strategik (Tahun 2004 . Aktiviti 2: Kuiz Matematik Tarikh Pelaksanaan : Satu hari Sabtu sempena Bulan Sains dan Matematik Pelaksana: AJK sesi 2006/2007 diketahuii oleh Pengerusi Persatuan Keuntungan yang dijangka : RM15.2 10 11 12 1.Objektif : Meningkatkan dana kelab untuk membiayai kos menjalankan aktiviti-aktiviti persatuan Penetapan dasar : Guru penasihat dan AJK persatuan Menjalankan Aktiviti * Membeli dan menjual buku-buku teks terpakai * Kuiz Matematik Pemantauan : Ahli-ahli persatuan 2. Indikator kejayaan: Keuntungan yang diperolehi. Projek dana .2 Meningkatkan keahlian daripada kelas-kelas T4 & T5. Program Keahlian 1. * Menjalankan penjualan buku-buku teks PMR dan SPM pada awal tahun seterusnya.

Pelan Operasi (Kempen Keahlian) Nama Projek : 1. Program Pencapaian 2. Pertandingan melukis Nama Projek : Pertandingan melukis Tarikh Pelaksanan : Bulan April 2007 Pelaksana : AJK kelab. Meningkatkan keahlian ii. 1. Projek meningkatkan pencapaian Nama Projek : Meningkatkan pencapaian melalui aktiviti-aktiviti kelab. Aktiviti : 1. Tugas AJK Aktiviti : seperti dalam rancangan tahunan kelab. Pemantauan : Guru Penasihat 2.Nama projek : Kempen keahlian Objektif: i. Meningkatkan ahli di kalangan pelajar T4 & T5 Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Promosi kelas ke kelas Pemantauan : Guru Penasihat 1. Penyediaan tajuk dan syarat pertandingan Indikator kelayaan . Meningkatkan pencapaian melalui aktiviti. Penetapan dasar : Tugas guru penasihat. Kempen Keahlian Aktiviti : 1.1 Meningkatkan kehadiran ahli dalam mesyuarat kelab 2. Promosi dari kelas ke kelas . Obkjektif : i.2 Meningkatkan pengelibatan ahli dalam aktiviti kelab 2. Promosi dari kelas ke kelas Rujuk lampiran 2. Meningkatkan kehadiran ahli dalam aktiviti dan masyuarat kelab melalui sebaran maklumat yang tepat dan cepat. Pelaksanaan . Menyediakan tempat pertandingan 2. Kehadiran ahli dalam masyuarat dan aktiviti kelab meningkat.

6 rendah telah mendaftar masuk sekolah Pelaksana . Projek keahlian .Tarikh Pelaksanaan . PENGURUSAN KELAB EKONOMI & PERDAGANGAN Perancangan Strategik (Tahun 2004 . Diedarkan ke setiap kelas berserta borang maklumbalas keahlian Indikator Kejayaan . Minggu kedua setelah pelajar ting. Minggu ketiga setelah sekolah dibuka untuk promosi kepada pelajar tingkatan 4 & 5. Program Keahlian Meningkatkan keahlian sebanyak 10% setiap tahun @ 50% dalam 5 tahun Sasaran bilangan ahli TOV 2004 2004 2005 2006 2007 2008 1.2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 4.1 42 46 50 55 59 63 1. AJK 2006/2007 Pelaksanaan . 1. Pertambahan jumlah ahli. Pencetakan borang promosi yang menarik 2.

Hari Kasih Sayang dan Hari Guru. AJK Aktiviti : ii.Kelana & Tang Siew Yuh Aktiviti (iii) . Mengambil tempahan biskut dan kek sempena hari perayaan. :) Memupuk minat mencari wang di kalangan pelajar untuk dijadikan sumber dana kelab.2 Projek "Usahawan Remaja" Projek "Nadi Kita" Nama projek : Projek "Usahawan Remaja" Objektif : :) Memupuk nilai "Menghargai Jasa Orang Lain" dalam diri pelajar melalui aktiviti penjualan bunga di hari-hari istimewa. Program Dana . Wilfred & Andy 1. meningkatkan keahlian Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Pameran di papan notis Promosi dari kelas ke kelas Flyers Pemantauan : Guru penasihat. Hari Bapa.Kewangan 2. Penjualan makanan dan minuman semasa Hari Sukan iii.Nama projek : Kempen keahlian Objektif : iii. Promosi dari kelas ke kelas 8.Tiffany & Sabri Nama projek : . Flyers Rujuk lampiran A 5. Projek Dana . Kempen keahlian Aktiviti : 6. Penjualan bunga @ cenderamata sempena hari-hari istimewa spt Hari Ibu. Pameran di papan notis 7.Andy & Wilfred Aktiviti (ii) .Kelab Meningkatkan sumber kewangan untuk membiayai aktiviti-aktiviti kelab agar berjalan lebih lancar Meningkatkan keberkesanan pengutipan yuran ahli 2. :) Meningkatkan sumber dana untuk membiayai aktiviti-aktiviti kelab agar berjalan lebih lancar Penetapan dasar : Guru penasihat.1 2. iv. Pengerusi. Pemantauan : AJK dan guru penasihat Aktiviti (i) .

6. Rujuk lampiran B 2. Penjualan Kasih Sayang 5. komitmen serta kesedaran dalam diri pelajar untuk mempelajari subjek perdagangan. Mengambil * cadangan untuk memberi insentif tenaga kepada tabung dana kelab.Projek "Nadi Kita" Objektif : :) Proses pengutipan yuran yang lebih berkesan dengan memberi makluman yang setepatnya kepada ahli-ahli tentang kegunaan yuran tersebut dalam mesyuarat kelab Penetapan dasar : Guru penasihat dan Bendahari Aktiviti : i. Program Akademik Meningkatkan minat. yuran kelab RM5 setahun. Penjualan 4. Pemantauan : Guru penasihat dan AJK 2. . Sesi soal jawab tentang dana kelab. Hari Bapa. pengajian perniagaan dan ekonomi.2 Projek "Nadi Kita" Aktiviti : 1. Hari dan Hari Guru. Menyebar maklumat terkini mengenai isu-isu konsumerisme dan perdagangan kepada warga SMK Kamil Memupuk dan menyemarakkan lagi semangat keusahawanan dalam diri pelajar. kepada ahli yang paling banyak menyumbang Aktiviti : 3.1 Projek "Usahawan Remaja" makanan dan minuman semasa Hari Sukan bunga sempena hari-hari istimewa spt Hari Ibu. motivasi. tempahan biskut dan kek sempena hari perayaan. sesi pemberitahuan/soaljawab penggunaan sumber kewangan kelab semasa mesyuarat kelab ii.

isu-isu konsumerime dan perdagangan termasuklah profil usahawan tempatan. AJK Aktiviti : i. Penetapan dasar : Guru penasihat . Kuiz Ekonomi (STPM)-Julai Pemantauan : Guru Mata Pelajaran . :) Dengan wujudnya minat pelajar diharap ianya akan mendorong kepada peningkatan peratusan kelulusan samada secara kualiti dan kuantitatif dalam setiap peperiksaan awam bagi ketiga subjek tersebut. Penetapan dasar : Guru penasihat. menghias dan mengemaskini papan notis mengikut tarikh yang telah ditetapkan agar bersedia untuk dinilai. 3. Guru Penasihat Nama projek : Pertandingan Papan Notis Objektif : :) Agar warga SMK Kamil peka dan waspada dengan isu-isu terkini mengenai konsumerisme dan perdagangan.2 3.Meningkatkan kemahiran berfikir pelajar untuk mengaitkan/ mengapplikasikan teori yang telah dipelajari dalam kelas dengan keadaan sebenar.1 Projek "Pertandingan Kuiz Antara Individu Bagi Subjek Ekonomi. Pemantauan : Guru penasihat . Perdagangan dan Pengajian Perniagaan" 3. Supaya pelajar dapat belajar secara kontekstual. :) Agar usahawan tempatan boleh dijadikan idola/ teladan pelajar untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya. AJK Aktiviti : i. Guru Mata Pelajaran. mengemaskini maklumat mengenai kelab. AJK . Projek Akademik 3. ii.3 Pertandingan Papan Notis Lawatan Sambil Belajar Nama projek : Projek "Pertandingan Kuiz Antara Individu Bagi Subjek Ekonomi Objektif : :) Memupuk minat dan kesedaran dalam diri pelajar untuk mendalami ketiga-tiga subjek tersebut.

Kuiz Ekonomi (STPM)-Julai 2007 * membantu pembungkusan hadiah sahaja. 3. .2 Projek Pertandingan Papan Notis Aktiviti : i. melawat tempat-tempat strategic di KL. :) Mendidik pelajar untuk berkomunikasi dan bersosial dengan masyarakat luar secara formal. ii.1 Projek "Pertandingan Kuiz Antara Individu Bagi Subjek Ekonomi. mengemaskini maklumat isu-isu konsumerime dan perdagangan termasuklah profil usahawan tempatan. Penetapan dasar : Guru penasihat . :) Menjadikan pembelajaran lebih seronok dan mudah difahami. menghias dan mengemaskini papan notis mengikut tarikh yang telah ditetapkan agar bersedia untuk dinilai. AJK Aktiviti : i. Pemantauan : AJK dan guru penasihat 3.Nama projek : Lawatan Sambil Belajar Objektif : :) Melalui pembelajaran konstektual ini pelajar dapat menggunakan semua deria mereka untuk memahami teori-teori yang telah dipelajari dalam kelas. Aktiviti : i.

Pameran di papan notis Tarikh pelaksanaan : Minggu ketiga setelah sekolah dibuka untuk promosi kepada semua pelajar. Penyediaan bahan untuk pameran 2. melawat tempat-tempat strategic di KL.3.3 Lawatan Sambil Belajar Aktiviti : Aktiviti : i. Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 Kos : RM20 Pelaksanaan : 1. Penyediaan borang keahlian 3. Rujuk Lampiran C PELAN OPERASI Kempen Keahlian Nama Projek : 1. Penyediaan tempat Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli . Semasa Minggu Orientasi pelajar Tingkatan 6 Rendah.

Penyediaan tempat Indikator kejayaan : Memperolehi untung dan dana kelab bertambah. Memesan bunga / cenderamata dari pihak pembekal berdasarkan tempahan. Mohon kebenaran pihak Majlis Sukan Sekolah SMK Kamil. Hari Ibu. Percetakan borang promosi yang menarik 2. Nama Projek : 2. Pelaksana : AJK sesi 2007. Diedarkan ke setiap kelas beserta borang tempahan (bayaran perlu dilampirkan sekali). Mengikut prosedur yang ditetapkan pihak majlis. 3. ("Flyers") Promosi dari kelas ke kelas 3. 4. Cetakan Edaran Tarikh pelaksanaan : Minggu keempat setelah sekolah dibuka untuk semua pelajar. 2. Membuat promosi menggunakan cetakan edaran. Kos : RM30 Pelaksanaan : 1. Penjualan bunga @ cenderamata sempena hari-hari istimewa seperti Hari Guru. Hari Bapa dan Tarikh pelaksanaan : Dua minggu sebelum hari-hari istimewa tersebut. LAMPIRAN B. Penjualan Makanan & Minuman semasa Hari Sukan Hari Sukan SMK St Kamil (Mac 2007) Tarikh pelaksanaan : Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 Kos : RM100 Pelaksanaan : 1. Mengagihkan tempahan kepada pelanggan. 5.Nama Projek : 2. Diedarkan ke setiap kelas beserta borang maklumbalas keahlian Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli PELAN OPERASI Projek Usahawan Remaja Nama Projek : 1. Minggu kedua setelah pelajar Tingatan 6 Rendah masuk sekolah Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 Kos : RM5 Pelaksanaan : 1. Indikator kejayaan : Memperolehi untung dan dana kelab bertambah. 4. Mencari/ menyediakan jualan.2 . 2. 3. Mohon kebenaran pihak pentadbir dan mengikut prosedur yang akan diberi oleh pihak pentadbir.

Membuat promosi berbentuk cetakan edaran @ "flyers" 4. Tiga minggu sebelum cuti hari perayaan. LAMPIRAN B. 2. Indikator kejayaan : Pengutipan yuran kelab yang lebih berkesan . 5. 3.Nama Projek : 3. Mohon kebenaran pihak pentadbir sekolah. Membuat promosi (jualan langsung) terus kepada bakal pelanggan dan mengambil tempahan. 6. Indikator kejayaan : Memperolehi untung dan dana kelab bertambah. Tarikh pelaksanaan : Pelaksana : AJK sesi 2007 diketuai Bendahari Pelaksanaan : 1.Bendahari menjawab soalan berkaitan pengurusan dana dalam sesi soaljawab semasa mesyuarat selepas pembentangan jika wujud kekeliruan. Memesan kek dari pihak pembuat kek.02.Penerangan pengutipan yuran kelab 2. Kos : RM5 Pelaksanaan : 1.Bendahari mengutip yuran sekaligus RM5 sebelum 10.07 daripada ahli-ahli. Tarikh pelaksanaan : Pelaksana : AJK sesi 2007. 3. Menghantar pesanan kepada pelanggan. Mengikut prosedur yang ditetapkan pihak pentadbir.3 Nama Projek : Nadi Kita Awal Tahun. Mengambil tempahan biskut dan kek sempena hari perayaan.

Membungkus hadiah SAHAJA yang telah disediakan oleh Bidang Teknik dan Vokasional. Nama Projek : 2. Pelaksanaan : 1.PELAN OPERASI Program Akademik Nama Projek : 1. Pertandingan Kuiz Antara Individu Bagi Subjek Ekonomi Julai 2007 Tarikh pelaksanaan : Pelaksana : Guru Mata Pelajaran.Maklumat di papan notis disedari kewujudannya oleh warga SMK Kamil. Menyediakan prasarana lawatan (borang refleksi pelajar dan pengangkutan) 5. 2. LAMPIRAN C. Indikator kejayaan : Menang pertandingan papan notis. Indikator kejayaan : Peratus kelulusan meningkat dalam peperiksaan awam samada secara kuantiti dan kualitatif. Mohon kebenaran pihak pentadbir SMK Kamil. isu-isu terkini konsumerisme dan perdagangan. Mengikut prosedur yang ditetapkan pihak pentadbir. 2. 3.Kuala Lumpur Tarikh pelaksanaan : Bulan Februaru dan Mac 2007 Pelaksana : AJK sesi 2007 Kos : RM100 Pelaksanaan : 1. Mengumpul refleksi pelajar setelah lawatan. Menulis surat permohonan kepada pihak berkaitan 4. Lawatan Sambil Belajar . Memastikan papan notis mengandungi segmen-segmen yang telah dicadangkan: isu-isu kelab(aktiviti terkini/ promosi). Indikator kejayaan : . Menghias dan mengemaskini maklumat di papan notis. AJK sesi 2007.2 Nama Projek : 3. Pertandingan Papan Notis Tarikh pelaksanaan : Sepanjang tahun Pelaksana : AJK sesi 2007 Pelaksanaan : 1.

Projek meningkatkan pencapaian Nama projek : Meningkatkan pencapaian projek-projek kemahiran Objektif : i. Program Keahlian Meningkatkan keahlian sebanyak 10% pada 2006. Kempen keahlian Aktiviti : 1.:) Pelajar seronok sepanjang masa lawatan dan dapat menghasilkan refleksi yang produktif. PENGURUSAN KELAB KEMAHIRAN HIDUP Perancangan Strategik (Tahun 2004 .Iklan di setiap kelas 2.Promosi oleh guru KH Nama Projek : Promosi Keahlian Tarikh Pelaksanaan : Minggu ke 1 sesi persekolahan Pelaksana : AJK dan Guru KH Indikator kejayaan : Ahli bertambah 2. Tumpuan keahlian adalah pelajar tingkatan 3 1. meningkatkan keahlian v. Meningkatkan kehadiran ahli dalam aktiviti dan mesyuarat kelab melalui aktiviti yang menarik .Program Pencapaian Meningkatkan kehadiran ahli dalam mesyuarat kelab Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab 2. meningkatkan ahli di kalangan pelajar kelas lemah Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Iklan di setiap kelas Promosi oleh guru Kh Pemantauan : Guru penasihat 1. :) Pelajar dapat mengaitkan pengetahuan/ pengalaman yang diperolehi semasa lawatan dengan teori yang dipelajari dalam kelas.2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1. Projek keahlian Nama projek : Kempen keahlian Objektif : iv.

Penyediaan maklumat keaktifan ahli Indikator kejayaan : Pengelibatan pelajar kelas lemah dan projek reka cipta diberi markah PENGURUSAN PERSATUAN BELAJAR BAHASA CINA Perancangan Strategik (Tahun 2004-2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1.2 4 6 7 9 10 .ii.1 Meningkatkan bilangan ahli sehingga 40 orang.1 11 20 25 30 35 40 1. Meningkatkan penglibatan ahli dengan melibatkan mereka dalam aktiviti pertandingan Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Reka Cipta Pemantauan : Guru penasihat 2. Meningkatkan pencapaian melalui projek rekaan Aktiviti : 1. Program Keahlian 1.Penyediaan bahan Reka Cipta 2. Sasaran bilangan ahli: TOV 2004 2004 2005 2006 2007 2008 1. Projek Reka Cipta Tarikh pelaksanaan : Febuari Pelaksana : Mesyuarat AJK Pelaksanaan : 1. 1.2 Meningkatkan keahlian pelajar bukan Cina kepada 1/4 daripada jumlah ahli.

1 Meningkatkan 2.2 penglibatan ahli dalam aktiviti kelab Meningkatkan kehadiran ahli dalam mesyuarat kelab. Penyediaan poster dan gambar yang menarik untuk dipamerkan pada papan notis. Program Peningkatan Penglibatan ahli 2. ii. Nama Projek: Projek Meningkatkan Penglibatan Ahli Objektif: . Bulan Mei Penglibatan: Guru Penasihat. Bulan Januari(untuk T3-T5) ii. Tugas Guru penasihat b. Perancangan Strategik (Tahun 2004-2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 2. Memperkenalkan kelab kepada pelajar untuk menarik minat mereka. Menambahkan ahli kepada 30 orang. AJK Indikator Kejayaan: Adanya peningkatan dalam bilangan ahli. Tugas AJK Aktiviti: i. Mempromosikan kelab kepada pelajar Pemantauan: Guru penasihat Nama Projek: Promosi Melalui Pameran Pelaksanaan : i.Nama projek: Projek Promosi Melalui Pameran Objektif: i. Penetapan dasar: a. ii. Mengemaskinikan papan notis untuk notis terkini. Tarikh Pelaksanaan: i.

2 Meningkatkan keberkesanan pengutipan yuran ahli 3. Menyediakan maklumat keaktifan ahli. Penetapan dasar: Guru penasihat.1 Meningkatkan sumber kewangan untuk membiayai aktiviti-aktiviti kelab 3. gambar dan karangan yang menarik.i. Tarikh pelaksanaan: Sepanjang tahun Penglibatan: AJK papan notis Indikator kejayaan: Lebih ramai ahli menyertai aktiviti kelab. Program dana kewangan 3. Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab melalui sebaran maklumat yang tepat dan cepat. Perancangan Strategik (Tahun 2004-2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 3. Meningkatkan dana kelab untuk membiayai kos aktiviti-aktiviti kelab . Menyediakan notis . AJK Aktiviti: Pertandingan papan notis Pemantauan: Guru penasihat Nama Projek: Meningkatkan penglibatan ahli melalui perhiasan papan notis Pelaksanaan: a. b. Nama Projek: Projek dana Objektif: i.

ii. Menentukan jumlah yuran yang perlu dibayar ii.Program Keahlian 100% keahlian Sasaran bilangan ahli Semua Pelajar SMK Kamil 1. Meningkatkan keberkesanan proses pengutipan yuran dengan memaklumkan kepada ahli tentang kegunaan yuran tersebut dalam mesyuarat kelab. Mengutip yuran Tarikh pelaksanaan: Februari Penglibatan: AJK Indikator kejayaan: Jumlah dana kewangan kelab bertambah PENGURUSAN KOPERASI Perancangan Strategik (Tahun 2004-2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1. AJK Nama projek: Projek dana kewangan Pelaksanaan: i. Projek keahlian . Mengutip yuran Pemantauan: Guru Penasihat. Bendahari Kelab Aktiviti: a. Penetapan dasar: Guru Penasihat.

2. Program meningkatan kefahaman konsep.notis dipaparkan di papan notis yang berdekatan dengan pejabat dan bilik guru serta lab sains 2. Promosi kepada kakitangan sekolah Tarikh Pelaksanaan : bulan Januari dan Februari Pelaksana: setiausaha Kos: RM3 Pelaksanaan : 1. fungsi dan faedah tentang koperasi .borang diedarkan kepada kakitangan 3. mewajibkan semua pelajar tingkatan satu dan tingkatan empat menjadi ahli 2.wang dan borong di kutip balik 4. mempromosikan dan menggalakkan kakitangan sekolah menjadi ahli Nama Projek: 1. surat arahan daripada pegetua diedarkan 2. mewajibkan semua pelajar tingkatan 1 dan tingkatan 4 menjadi ahli Tarikh pelaksanaan : seminggu selepas pendaftaran tingkatan 1 dan tingkatan 4 Pelaksana: Guru penasihat dan guru tingkatan T 1 dan T 4 Kos : RM 20 Pelaksanaan : 1. wang dan borong dikutip balik oleh guru tingkatan dan dihantar balik kepada guru penasihat 4.pendaftaran dilakukan oleh bendahari Indikator kejayaan : Semua kakitangan menjadi ahli koperasi dan bonus serta dividen dinikmati oleh semua . Kempen keahlian Aktiviti : 1. bendahari kelab akan mengutip dan mencatat jumlah wang yang dikutip serta mendaftarkan pelajar Indikator kejayaan: semua pelajar menjadi ahli koperasi dan bonus dan dividen dinikmati oleh semua pelajar Nama Projek : 2.Nama projek : Kempen keahlian Objektif : memastikan semua merupakan 'stakeholder'dan menyokong koperasi Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : mewajibkan semua pelajar tingkatan satu dan tingkatan empat menjadi ahli mempromosikan dan menggalakkan kakitangan sekolah menjadi ahli Pemantauan : Guru penasihat 1. borang dicetak dan diedarkan kepada pelajar 3.

pertandingan papan notis Pemantauan : Guru penasihat 2. fungsi dan faedah koperasi melalui mempamerkan prinsip-prinsip koperasi. Projek meningkatkan kefahaman tentang konsep . mempamerkan prinsip koperasi dalam kedai koperasi Tarikh pelaksanaan : sepanjang tahun Pelaksana : AJK Jabatan keceriaan dan kebersihan Kos : RM10 Pelaksanaan : 1. mempamerkan prinsip-prinsip Koperasi 2.menyediakan bahan yang berkaitan .1 Semua pelajar dan kakitangan memahami kepentingan dan peranan koperasi dalam sekolah 2. fungsi dan faedah koperasi Nama projek : Meningkatkan kefahaman tentang konsep . Penyediaan maklumat prinsip-prinsip koperasi Indikator Kejayaan : Kesedaran dan kefahaman tentang koperasi meningkat Nama Projek :2. meningkatkan kesedaran tentang kepentingan dan peranan koperasi 2. mengadakan taklimat dan kursus dalaman 4. mendidik ahli tentang koperasi Penetapan dasar : Aktiviti : 1. mengedarkan risalah 3. Penyediaan risalah yang menarik 2.2 Memastikan semua faham konsep kerjasama dan ' one for all and all for one' 2. fungsi dan faedah koperasi melalui mempamerkan prinsip-prinsip koperasi.dan mengadakan perayaan minggu koperasi Aktiviti : 1.2.dan mengadakan perayaan minggu koperasi Objektif : 1. Pertandingan papan notis Tarikh pelaksanaan :mengikut tarikh yang telah ditetapkan Pelaksana : AJK papan notis dan guru penasihat Kos: Rm 20 Pelaksanaan: 1. mengadakan pertandingan-pertandingan Nama Projek : 1. Meningkatkan kefahaman tentang konsep . Tugas guru penasihat mempamerkan prinsipprinsip koperasi 2.

guru penasihat memberikan taklimat dan kursus dalaman dengan berdasarkan kepada model-model yang telah diberikan oleh pihak JPK dan ANGKASA 2. Menyertai pertandingan Anugerah kualiti koperasi sekolah Nama Projek : 1.menghiaskan dan melengkap papan notis dengan maklumat dan berita tentang koperasi Indikator kejayaan : kesedaran dan kefahaman tentang koperasi meningkat Nama Projek : 3.1Mencapai pengurusan yang cekap dan sistematik dalam semua aspek 3. Pelajar menghadiri kursus atau taklimat Indikator Kejayaan : kefahaman terhadap koperasi meningkat 3. Kursus pentadbiran dan Kursus kewangan secara dalaman 2. Menyertai kursus anjuran MKM 3.2. mengadakan taklimat dan kursus dalaman Tarikh pelaksanaan : Mei.Menyertai kursus anjuran MKM 3. Menyertai pertandingan Anugerah kualiti koperasi sekolah Pemantauan : ALK Koperasi 3.Jun Pelaksana : Penasihat Kos : RM0 Pelaksanaan : 1. Projek meningkatkan kualiti pengurusan koperasi Nama projek : Projek peningkatan kualiti pengurusan koperasi Objektif : i.2Memastikan dapat memberikan perkhidmatan yang cemerlang kepada semua ahli 3.Meningkatkan kecekapan pengurusan koperasi supaya memberi perkhidmatan yang cemerlang kepada semua warga sekolah Penetapan dasar : ALK koperasi Aktiviti : 1.Jun Pelaksana : Guru penasihat Kos : RM 0 Pelaksanaan : 1. kursus anjuaran MKM dan penyertaan pertandingan Anugerah kualiti koperasi Aktiviti : 1. Guru penasihat memberikan taklimat dan kursus dalaman dengan berdasarkan kepada model-model yang telah diberikan oleh pihak JPK dan ANGKASA . Program peningkatan kualiti pengurusan koperasi 3. Kursus pentadbiran dan kursus kewangan secara dalaman Tarikh pelaksanaan : bulan Mei. Projek meningkatkan kualiti pengurusan koperasi melalui kursus pentadbiran dan Kursus kewangan secara dalaman .Kursus pentadbiran dan Kursus kewangan secara dalaman 2.

memastikan jualan meningkat setiap tahun 2. mengisi borong untuk menyertai kursus 3.2.Program Peningkatan Jumlah Jualan memastikan untung meningkat dan seterusnya bonus juga meningkat meningkatkan keyakinan ahli terhadap koperasi 4. promosi jualan yang intensif di sekolah menengah dan sekolah rendah 2. mengisi borang 3. Menyertai pertandingan Anugerah Kualiti Koperasi sekolah Tarikh pelaksanaan : bulan Oktober Pelaksana: setiausaha Pelaksanaan : 1. membuat laporan koperasi tahunan 4. menghantar borang mengikut masa yang ditetapkan Indikator kejayaan: mendapat sekurang-kurangnya tempat ketiga dalam pertandingan 4. Pelajar menghadiri kursus atau taklimat Indikator Kejayaan : Peningkatan kualiti pengurusan pengoperasian dan pengurusan kewangankoperasi dan tiada aduan daripada pelanggan Nama Projek: 3. memastikan keuntungan meningkat setiap tahun Penetapan dasar : ALK koperasi Aktiviti : 1.Projek meningkatkan jumlah jualan koperasi melalui promosi jualan serta menambahkan jenis barang jualan Aktiviti : 1. menambahkan jenis barang jualan Nama Projek :1. menghantar pelajar atau guru untuk menghadiri kursus Indikator Kejayaan : Peningkatan kualiti pengurusan koperasi Nama Projek : 4. Projek peningkatan jumlah jualan 5. mendapat borang penyertaan 2. menambahkan jenis barang jualan Pemantauan : ALK Koperasi 4. Menyertai kursus anjuaran MKM Tarikh pelaksanaan : mengikut Jadual MKM Pelaksana: ALK Kos: mengikut yuran yang dikenakan oleh MKM Pelaksanaan : 1.Projek peningkatan jumlah jualan koperasi Nama projek : Projek peningkatan jumlah jualan koperasi Objektif : 1.1. promosi jualan yang intensif di sekolah menengah dan sekolah Tarikh pelaksanaan : awal dan pertengahan tahun Pelaksana : ALK rendah . mendapat jadual senarai kursus yang dianjurkan oleh MKM 2. promosi jualan yang intensif di sekolah menengah dan sekolah rendah 2.

mengenalpastikan kos 3. Sasaran Peningkatan Kemahiran TOV 2005 2006 . mengenalpasti barang yang berpotensi 2.1 Mendedahkan teknik-teknik syarahan agama yang betul. 1.Kos : RM10 Pelaksanaan : 1.2 Meningkatkan kemahiran dalam bacaan tilawah Al-Quran dan hafazan. mengedarkan kepada setiap kelas Indikator Kejayaan : Peningkatan jumlah jualan.Program Peningkatan Kemahiran 1. membuat promosi pada masa perhimpunan Indikator Kejayaan : Peningkatan jumlah jualan. mengira keuntungan yang dapat diperolehi 4. menambahkan jenis jualan barang Tarikh pelaksanaan : sepanjang tahun Pelaksana : ALK Kos : berdasarkan jenis barang yang hendak dijual Pelaksanaan : 1. Nama Projek :2. PENGURUSAN PERSATUAN PELAJAR ISLAM Perancangan Strategik (Tahun 2004-2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1. 1.3 Memberi kemahiran dan menambah pengetahuan dalam kuiz agama. menyediakan bahan edaran 2.

2.1 Meningkatkan kefahaman dan amalan terhadap ajaran Islam.2007 1. .1 3 4 5 6 1.3 6 7 8 9 2.2 3 4 5 6 1.2 Menghidupkan budaya mengingati hari-hari kebesaran Islam.Program Peningkatan Kefahaman Islam 2.

2Peningkatan kemahiran tilawah Al-Quran dan hafazan . Aktiviti: 1. ii.Projek peningkatan kemahiran Nama projek: Kemahiran tadarus Al-Quran Objektif: i.1 40 45 50 55 3. Memudahkan pemilihan bagi mewakili sekolah di peringkat zon. Sasaran Penyertaan Aktiviti PPI TOV 2005 2006 2007 3. 3.Program Penyertaan Aktiviti PPI 3. Meningkatkan kemahiran dalam bidang tilawah Al-Quran.3. syarahan agama dan kuiz agama.1Pendedahan teknik syarahan agama. 1. hafazan.2Menarik minat bukan ahli mengikuti aktiviti PPI.1Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti PPI.2 9 11 13 15 1.

Menghidupkan semangat untuk mengingati dan menyambut hari-hari kebesaran Islam.Projek Penyertaan Aktiviti PPI Nama projek: Meningkatkan Penyertaan Dalam Aktiviti PPI. Objektif: i. ii. Nama projek: Peningkatan Kefahaman Islam Objektif: i.3Kemahiran kuiz agama.Projek peningkatan kefahaman Islam.1. Memastikan semua ahli mengambil bahagian dijalankan.1 Usrah bulanan.3 Risalah bulanan Penetapan dasar: Guru penasihat PPI AJK PPI Pemantau: Guru penasihat PPI 3. Penetapan dasar: Guru penasihat PPI Pemantau: Guru penasihat PPI 2. dalam setiap aktiviti yang . Meningkatkan kefahaman pelajar terhadap ajaran Islam secara mendalam dan mengamalkannya dalam kehidupan seharian.2 Perayaan Dalam Islam 2. 2. Aktiviti: 2.

1 Usrah bulanan.2 Program riadah di Pusat Hidupan Liar. Matang.2 Perayaan Dalam Islam 2. Aktiviti: 1.3 Risalah bulanan (Rujuk Lampiran) . Peningkatan Kefahaman Islam.2 Peningkatan kemahiran tilawah Al-Quran dan hafazan. Kemahiran tadarus Al-Quran.ii. 1.3 Kemahiran kuiz agama. 1. Penetapan dasar: Guru penasihat PPI AJK PPI Pemantau: Guru penasihat PPI. 2. Aktiviti: 3. 1. Menggalakkan pelajar bukan ahli untuk menyertai aktiviti yang diadakan untuk mengambil manfaat daripadanya. Aktiviti: 2.1 Bulan Pendidikan Islam 3. (Rujuk Lampiran) 2.1 Pendedahan teknik syarahan agama.

: Ada pertambahan bilangan pelajar yang berminat Indikator kejayaan menyertainya . Menonton video syarahan agama.3. Matang.1 Bulan Pendidikan Islam 3.2 Program riadah di Pusat Hidupan Liar. Pendedahan teknik-teknik syarahan 3.Meningkatkan penyertaan dalam aktiviti PPI Aktiviti: 3. (Rujuk Lampiran) PELAN OPERASI Nama Projek : Pendedahan Teknik Syarahan Agama Tarikh Perlaksanaan : Januari 2007 Pelaksana : Guru penasihat PPI Kos Perlaksanaan : RM 5 : 1. Pemilihan pelajar yang berminat 2.

Pendedahan cara-cara kuiz diadakan. Pengumpulan maklumat oleh pelajar- : Usrah Bulanan sebulan Tarikh Perlaksanaan : Sekali Pelaksana Kos Perlaksanaan : Guru penasihat PPI : - : 1. 2. Indikator kejayaan menyertainya Nama Projek : Ada pertambahan bilangan pelajar yang berminat : Guru penasihat PPI : RM 10 : 1. Notis pemberitahuan usrah. Maklumat antara pelajar disatukan. 3. 4. Guru penasihat menyampaikan usrah mengikut tajuk yang telah ditetapkan. Pemilihan pelajar yang berminat 2. Indikator kejayaan bertambah. 5. : Input pelajar tentang perkara yang dibincangkan . Latihan bertulis. 3. Pemilihan pelajar yang berminat 2. Bimbingan menghafaz surah-surah hafazan. Bimbingan kemahiran tajwid dan bacaan Nama Projek : Kemahiran Kuiz Agama Tarikh Perlaksanaan : Januari 2007 Pelaksana Kos Perlaksanaan pelajar.Nama Projek : Peningkatan Kemahiran Tilawah Al-Quran Dan Hafazan Tarikh Perlaksanaan : Januari 2007 Pelaksana Kos Perlaksanaan berlagu. Indikator kejayaan menyertainya : Ada pertambahan bilangan pelajar yang berminat : Guru penasihat PPI : RM 5 : 1.

Pembahagian tugas di kalangan biro penerbitan 2. Perlantikan AJK program 2. : Pelajar dapat menambah : Risalah Bulanan Kos Perlaksanaan Indikator kejayaan Nama Projek Tarikh Perlaksanaan : 2 bulan sekali Pelaksana Kos Perlaksanaan menaip bahan. Pengumpulan bahan-bahan dan proses Nama Projek : Bulan Pendidikan Islam Tarikh Perlaksanaan : Januari 2007 Pelaksana Kos Perlaksanaan : AJK PPI 05/06 : RM 100 : 1. Perbincangan perlaksanaan projek 3. Kebenaran pihak sekolah 4. Promosi program 5. 3.Nama Projek : Perayaan Dalam Islam (Maulidur Rasul) Tarikh Perlaksanaan : April 2007 Pelaksana : Guru penasihat PPI AJK PPI : RM 50 : 1. Perlantikan AJK program 2. Pemilihan tema bagi program. 3. : Guru penasihat PPI AJK PPI : RM 50 : 1. 4. Mencetak risalah. Penyediaan tempat dan peralatan. Pengedaran risalah Indikator kejayaan : Pelajar dapat menambah maklumat tentang isu-isu semasa dan meningkatkan kefahaman tentang ilmu agama. Kebenaran pihak sekolah .

ayat hafazan. Projek keahlian Nama projek : Kempen keahlian . Penyediaan hakim.4. kuiz terbuka dan menulis khat. Sasaran bilangan ahli TOV 2006 2006 2007 2008 15 17 19 21 1. makanan dan hadiah. Promosi program dan pengedaran borang penyertaan 5. : Bilangan pelajar yang menyertai aktiviti ini : AJK PPI 05/06 : RM 100. Indikator kejayaan bertambah. Penyediaan pengangkutan. Perlantikan AJK program 2. Indikator kejayaan bertambah : Bilangan pelajar yang menyertai aktiviti ini Nama Projek : Rehlah Di Pusat Hidupan Liar Matang Tarikh Perlaksanaan : Julai 2007 Pelaksana Kos Perlaksanaan aktiviti. Promosi pertandingan tilawah al-quran. peralatan. tempat dan hadiah. Program Keahlian 1. Kebenaran pihak sekolah 4.2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1. doa hafazan.00 : 1. 5. Pemilihan tempat bagi program dan PENGURUSAN KELAB PENGGUNA Perancangan Strategik (Tahun 2004 .1 Meningkatkan keahlian sebanyak 10% setiap tahun. 3.

2. 2.Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab melalui anjuran aktiviti yang lebih menarik. meningkatkan keahlian Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Papan notis Promosi dari kelas ke kelas Pemantauan : Guru penasihat 1.1 2.2 Program Pencapaian Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi hadiah dan sijil Sasaran % bilangan ahli yang layak diberi hadiah dan sijil TOV 2006 2006 2007 2008 75 80 85 90 2. Promosi dari kelas ke kelas 2. Kempen keahlian Aktiviti : 1.4 Melibatkan diri dalam kerja amal luar sekolah. ii. Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK . 2. Menggalakkan pelajar terlibat dengan aktiviti kitar semula barang terpakai.3 Mencungkil bakat pelajar menulis esei atau menghasilkan karya dan gambar yang berkaitan dengan kelab pengguna.Objektif : i. Papan notis 2. Projek meningkatkan pencapaian Nama projek : Meningkatkan pencapaian melalui papan notis dengan kitar semula barang terpakai Objektif : i.

Memberi dorongan kepada ahli supaya lebih mendalami ilmu kepenggunaan. Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab. Objektif : i. Memenangi kuiz pengguna peringkat bahagian. Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Pertandingan kuiz Guru penasihat Pemantauan : Nama projek : Meningkatkan pencapaian melalui Projek 'Love In A Box' Objektif : i. ii. Meningkatkan penglibatan ahli dengan masyarakat. Mencungkil bakat pelajar menulis esei atau menghasilkan karya dan gambar yang berkaitan dengan .Aktiviti : Pertandingan papan notis Pemantauan : Guru penasihat Nama projek : Meningkatkan pencapaian melalui pertandingan kuiz pengguna peringkat bahagian. iii. Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Projek 'Love In A Box' Guru penasihat Pemantauan : Nama projek : Meningkatkan pencapaian melalui pertandingan mengarang esei dan melukis poster Objektif : i.

Penyediaan maklumat keaktifan ahli. Indikator kejayaan : Kehadiran ahli dalam mesyuarat dan aktiviti kelab yang meningkat. Peningkatan peratus bilangan ahli yang mendapat hadiah .ii. Nama Projek : 2. kelab pengguna. Pelaksana : Guru penasihat Pelaksanaan : 1. Meningkatkan penglibatan ahli dengan masyarakat dan mewujudkan masyarakat yang lebih ceria dan bersih. Meningkatkan pencapaian melalui : Nama Projek : 1. Penyediaan soalan-soalan kuiz. Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab. Indikator kejayaan : dan sijil. Pertandingan kuiz pengguna peringkat bahagian Tarikh pelaksanaan : Jun/Julai 2007. Penyediaan syarat-syarat pertandingan. Penyediaan bahan untuk notis daripada barang terpakai 2. 2. Penetapan dasar : Aktiviti : Tugas guru penasihat Tugas AJK Pertandingan mengarang esei dan melukis poster Pemantauan : Guru penasihat Nama projek : Meningkatkan pencapaian melalui Aktiviti Gotong Royong Objektif : i. Penetapan dasar : Aktiviti : Tugas guru penasihat Tugas AJK Gotong Royong Guru penasihat Pemantauan : 2. Pertandingan Papan Notis Tarikh pelaksanaan : Mengikut syarat AJK papan notis sekolah Pelaksana : AJK papan notis sekolah dan AJK 2007 diketuai ahli yang dilantik khas Pelaksanaan : 1.

Peningkatan peratus bilangan ahli yang mendapat hadiah Nama Projek : 5. Projek Gotong Royong Tarikh pelaksanaan : Jun 2007 Pelaksana : Guru penasihat. Penyediaan soalan-soalan esei dan tajuk poster. 2. 3.Nama Projek : 3. Pembersihan jalan raya. Guru penasihat Pelaksanaan : 1. Nama Projek : 4. Pelaksana : Guru penasihat Pelaksanaan : 1. Pengumpulan dan klasifikasi barang-barang sumbangan orang ramai. lorong dan longkang.Kewangan . AJK Pelaksanaan : 1. Pertandingan mengarang esei dan melukis poster Tarikh pelaksanaan : Julai/Ogos 2007. 2. Penyediaan syarat-syarat pertandingan. Indikator kejayaan : Penglibatan ahli dalam aktiviti kelab meningkat. Projek 'Love In A Box' Tarikh pelaksanaan : November 2007 Pelaksana : SEDC. Indikator kejayaan : dan sijil. Pembungkusan barang-barang sumbangan orang ramai. Program dana . Indikator kejayaan : Penglibatan ahli dalam aktiviti kelab meningkat.

2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1.2 Penglibatan lebih ramai pelajar dari tingkatan 1 .3. Program Keahlian 1. a) Melantik wakil kelas terdiri dari AJK kebersihan . Rotarian advisor. Penetapan dasar : Guru penasihat. Kempen Keahlian Objektif.5 Nama Projek. Projek dana .Kewangan 3. Penjualan bunga ii.1 Meningkatkan bilangan ahli kelab 1. Kempen Keahlian Pelaksanaan.1 3.Kewangan Aktiviti : 1.5 Penetapan dasar Pengetua Tugas guru penasihat Aktiviti. Director of Finance Aktiviti : i. Penjualan makanan semasa Hari Sukan Pemantauan : AJK dan guru penasihat 3. a) Melantik ahli tak rasmi sebagai latihan b) Kursus pendedahan alam sekitar Pemantauan : Guru penasihat Nama Projek. a) Meningkatkan keahlian secara rasmi b) Meningkatkan ahli tak rasmi dari pelajar tingkatan 1 . Projek dana .Meningkatkan dana kelab untuk membiayai kos menjalankan perkhidmatan iaitu aktiviti utama kelab. Penjualan bunga 2.1 Meningkatkan sumber kewangan untuk kegunaan aktiviti-aktiviti kelab 3. Penjualan makanan pada Hari Sukan PENGURUSAN KELAB PENCINTA ALAM SEKITAR Perancangan Strategik (Tahun 2004 .2 'Fund-Raising' Utusan Pengguna Nama projek : Projek 'Fund-Raising' Objektif : i.

a) Aktiviti dalaman di sekolah b) Aktiviti anjuran badan luar c) Projek Khas untuk pertandingan Nama Projek Projek Peningkatan Pencapaian Pelaksanaan. Tugas guru penasihat Aktiviti. Reka cipta dan projek projek tertentu seperti kitar semula. .5 Memenangi Johan pertandingan Kelab PALS terbaik anjuran NREB Nama Projek Projek Peningkatan Pencapaian Objektif. a) Mempelbagai aktiviti kelab seperti Minggu Alam Sekitar.4 Memenangi pertandingan yang dianjurkan oleh badan luar 2.2 Melibatkan kelab dalam aktiviti luar anjuran badan . Terdapat peningkatan jumlah keahlian dalam kelab 2.Mac 2007 Penglibatan : Guru penasihat Guru tingkatan J/kuasa Kelab PALS AJK kebersihan dan keceriaan kelas Indikator Kejayaan. pengumpulan akhbar lama dan bahan buangan b) Menghubungi badan luar yang berkaitan dan sentiasa mendapat matlumat tentang aktiviti yang dianjurkan c) Penubuhan Stesen Pendidikan Alam sekitar sebagai projek khas pertandingan (rujuk Prog 7) Tarikh pelaksanaan Feb .3 Meningkatkan bilangan ahli yang mendapat sijil 2. pertandingan . a) Mencapai penglibatan seratus peratus ahli dalam setiap aktiviti b) Melibatkan diri dalam semua jemputan aktiviti luar anjuran badan tertentu c) Peningkatan bilangan ahli yang mendapat Sijil d) Memenangi Johan Pertandingan Kelab Alam Sekitar terbaik anjuran NREB Penetapan dasar. Program pencapaian 2.dan keceriaan kelas sebagai ahli tidak rasmi Kelab PALS b) Memberi kursus kesedaran alam sekitar Tarikh pelaksanaan : Feb .Okt 2007 Penglibatan.badan tertentu 2.1 Meningkatkan penglibatan ahli dalam setiap aktiviti 2.

Pengetua Guru Penasihat Nama Projek Bulan Pendidikan Alam sekitar Pelaksanaan. a) Meningkatkan kesedaran menjaga alam sekitar b) Menarik lebih ramai penglibatan pelajar Penetapan dasar. a) Pelancaran Bulan Pendidikan Alam Sekitar b) Perancangan aktiviti (i) Pertandingan . Jualan Pemantauan : Guru penasihat Nama Projek.pertandingan . a) Pelancaran Bulan Alam Sekitar Peringkat Sekolah Pemantauan.1 Meningkatkan kesedaran warga sekolah 4. Pengetua Tugas guru penasihat Aktiviti. a) Menambah dana kelab b) Ke arah perjalanan aktiviti kelab yang lebih berkesan Penetapan dasar : Tugas Guru Penasihat Aktiviti .1 Meningkatkan sumber kewangan 3.Okt 2007 Penglibatan : Guru penasihat dan Ajk pelajar Indikator kejayaan : Peningkatan dana kelab 4. a) Mengadakan aktiviti jualan b) Pengumpulan dan jualan bahan kitar semula Tarikh pelaksanaan : Mac .2 Perjalanan sesuatu aktiviti berjalan dengan lancar Nama Projek. Program Minggu Alam Sekitar 4.2 Wadah menarik penglibatan pelajar Nama Projek Bulan Pendidikan Alam Sekitar Objektif. Projek Menambah Dana Pelaksanaan. Program Menambah Dana 3. Badan luar Indikator kejayaan Terdapat peningkatan penglibatan ahli dalam semua aktiviti yang dianjurkan Berjaya mendapat tempat pertama mencari harta karun sempena bulan alam sekitar anjuran NREB 3.Guru penasihat. Projek Menambah Dana Objektif. J/kuasa pelajar.

Reuse dan Recycle Penetapan dasar Tugas guru penasihat Aktiviti. a) Projek kitar semula b) Pengumpulan bahan kitar semula c) Reka cipta dari bahan kitar semula d) Edaran buletin. Tugas guru penasihat Nama Projek Projek kempen kesedaran kitar semula Pelaksanaan. Program kesedaran alam sekitar . 6.kelas b) Kotak kitar semula di bilik guru c) Pengasingan bahan untuk reuse dan recycle d) edaran buletin / poster /pamplet e) Pertandingan mencipta / menghias bulan kemerdekaan dengan bahan buangan f) Kempen pada hari pemuafakatan Tarikh pelaksanaan : Mac . Projek kempen kesedaran kitar semula Objektif. Warga sekolah dapat membezakan konsep 3Rs dengan membunag bahan ke dalam tempat yang telah ditentukan.(ii) Penglibatan setiap kelas c) Kempen kesedaran d) Ceramah alam sekitar e) Pertandingan sudut alam sekitar kelas f) Kaji selidik dan kajian Tarikh pelaksanaan : Mac 2006 Penglibatan : Semua warga sekolah Anjuran bersama Kelab Geografi Indikator kejayaan Terdapat peningkatan penglibatan pelajar dalam setiap aktiviti sepanjang Bulan Alam Sekitar 5. pamplet dan poster Pemantauan.Okt 2007 Penglibatan : Guru penasihat J/kuasa pelajar warga sekolah Kerjasama Panitia Sejarah Indikator kejayaan.2 Meningkatkan kesedaran tentang kepentingan amalan 3Rs Nama Projek 1. a) Meningkatkan kesedaran di kalangan warga sekolah tentang kepentingan amalan 3Rs b) Menanam kesedaran tentang Reduce. a) Kotak kitar semula di kelas .1 Penekanan amalan 3Rs dalam Kehidupan seharian 5. Program 3Rs My Way Of Life 5.

2 Kesedaran menjaga dan mengekal kan kebersihan Nama projek.1 2.lagu tentang alam Pemantauan : Guru penasihat Nama projek Projek Cintai Alam Kita Pelaksanaan. a) Kerjasama Jabatan Hutan melabel pokok b) Projek CPCP . 1. a) Menanam kesedaran kepentingan menjaga alam sekitar Penetapan dasar Tugas guru penasihat Aktiviti.Meningkatkan kesedaran di kalangan warga sekolah 6. Projek Cintai Alam Kita Objektif.kempen dan penyebaran maklumat Pemantauan : Guru penasihat 6. a) Program melabel tumbuhan b) Menjaga ikan dan kolam ikan c) Kebersihan dan keceriaan tandas sekolah d) Kempen " Jangan Buang Sampah" e) Kempen .menanam pokok . menjaga dan menyukat tumbesaran c) Pembersihan kolam ikan dan menjaga ikan d) Melukis mural kesedaran alam sekitar e) Kempen kebersihan tandas pelajar f) Mewujudkan sudut alam sekitar di setiap kelas g) Edaran poster / pamplet / bulletin h) Banting / stand alam sekitar di kawasan Strategic i) Kempen " Jangan Buang Sampah" j) Kempen "Pokok Bersejarah" k) kempen kesedaran pada hari pemuafakatan Tarikh pelaksanaan : Mac . a) Meningkatkan kesedaran alam hanya satu b) Menanam keinsafan tentang kaitan alam dan manusia Penetapan dasar Tugas guru penasihat Aktiviti. Projek " Mesej Dari Alam" Objektif. a) Kempen kesedaran b) Kajian dan kaji selidik c) Tayangan d) Ceramah e) Pemasangan lagu .Okt 2007 .

a) Mewujudkan satu stesen Pendidikan Alam sekitar yang menjadi tempat rujukan dan pembelajaran b) Menanam kesedaran tentang alam yang semakin hilang c) Meningkatkan keinsafan agar sentiasa .1 Mewujudkan stesen yang dapat memberi didikan tentang alam dan kepentingan menjaganya 7.Penglibatan : J/kuasa Kelab Pals Semua warga sekolah Projek "Mesej Dari Alam " Pelaksanaan.2 Menjadikan stesen tempat rujukan dan pembelajaran alam sekitar Nama Projek Stesen Pendidikan Alam Sekitar Objektif.okt 2006 Penglibatan : Guru penasihat dan j/kuasa Kelab AJK Kebersihan kelas Pihak luar yang berkaitan Warga sekolah Radio sekolah Indikator kejayaan Melalui kaji selidik kedua dan perbandingan dengan kaji selidik pertama dapat mengesan kesedaran 7.lagu bertema alam melalui radio sekolah d) Mengaktifkan sudut alam sekitar di kelas e) Pengumpulan keratan akhbar tentang kerosakan alam Tarikh pelaksanaan : Mac . Program Stesen Pendidikan Alam Sekitar 7. a) Menjalankan aktiviti kaji selidik tentang kesedaran mengenai alam b) Meminta khidmat pihak luar seperti NREB / Jabatan Hutan mengenai tayangan /ceramah/ bengkel alam sekitar c) Pemasangan lagu .

Program lawatan sambil belajar. 8. a) Perancangan ke arah tertubuhnya sebuah stesen alam sekitar b) Pelancaran dan perasmian c) Sebaran maklumat Pemantauan: Pengetua Guru penasihat Nama Projek Stesen Pendidikan Alam Sekitar Pelaksanaan.Ogos 2007 Penglibatan Pihak pengurusan sekolah Guru penasihat J/kuasa pelajar Badan . a) Membuat kertas kerja ke arah mewujudkan sebuah stesen alam sekitar b) Mendapatkan kawasan yang sesuai c) Permohonan sumbangan d) mendapat khidmat nasihat dari badan berkaitan seperti Jabatan Hutan dll e) Pembinaan f ) Program perasmian g) Sebaran maklumat Tarikh pelaksanaan Mac .1 Mewujudkan kesedaran tentang Kepentingan menjaga alam. Nama Projek Lawatan Sambil Belajar.3 Memupuk perasaan sayang terhadap Alam dan haiwan.badan luar Indikator kejayaan Terbinanya sebuah stesen Pendidikan Alam sekitar. Penggunaan yang maksimum oleh semua pihak Meningkatnya kesedaran. . Memenangi pertandingan 8. Pengetua Tugas guru penasihat Aktiviti.menjaga alam dengan baik Penetapan dasar. 8. 8.2 Kesedaran memelihara tumbuhan Yang hampir pupus.

b) Menghantar surat permohonan. b) Melahirkan kesedaran untuk memelihara Tumbuhan yang hamper pupus. e) Mendapatkan penerangan dari pegawai yang Terlibat. d) Menetapkan tarikh. c) Menentukan bilangan pelajar . b) Lawatan ke loji pembersihan air.pemuliharaan dan pemeliharaan tumbuhan dan haiwan. . Penetapan dasar: Pengetua Tugas guru Penasihat Aktiviti: a) Lawatan ke La Hot Spring. Tarikh pelaksanaan Mac .Ogos 2007 Penglibatan Pihak Pengurusan sekolah Guru Penasihat J/Kuasa Pelajar Ahli Kelab Badan-badan Luar Indikator Kejayaan Hasil lawatan pelajar mendapat pelbagai maklumat yang berkaitan dengan penjagaan. Pemantauan: Pengetua Guru Penasihat Nama Projek: Lawatan Sambil Belajar Pelaksanaan: a) Membuat kertas kerja.Objektif: a) Mewujudkan kesedaran tentang kepentingan Menjaga alam. c) Memupuk perasaan sayang terhadap alam Dan haiwan.

2007) Perancangan Taktikal (Tahun 2006) Pelan Operasi 1. Kempen keahlian Aktiviti : . Projek keahlian Nama projek : Objektif : i) Kempen keahlian Meningkatkan keahlian Penetapan dasar : Tugas Guru Penasihat Tugas AJK Aktiviti : Promosi dari kelas ke kelas Pemantauan : Guru Penasihat 1.1Meningkatkan keahlian sebanyak 10% setiap tahun Sasaran bilangan ahli TOV 2006 2006 2007 1.PENGURUSAN KELAB SKIM LENCANA ANTI-DADAH Perancangan Strategik (Tahun 2006.1 25 32 35 1. Program Keahlian 1.

2. Pencetakan borang promosi yang menarik. penyalahgunaan dadah. alkohol dan AIDS) 2.1 Meningkatkan kualiti ahli SLAD kepada 60%-70%. inhalan. Projek meningkatkan pencapaian Nama projek : Penghasilan Buku Skrap.2 Meningkatkan keberkesanan ahli SLAD kepada 60 % . 2. ii) Mempertanggung-jawabkan ahliahli SLAD dengan projek-projek atau aktiviti anti dadah atau pendidikan pencegahan. Program Pencapaian Kualiti Dan Keberkesanan ahli 2.6 Rendah masuk Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 Kos : RM5 Pelaksanaan : 1. pil khayal.1. lawatan pameran. 2. 2. Diedarkan ke setiap kelas beserta borang maklum balas keahlian Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli 2. ceramah.Promosi dari kelas ke kelas Nama Projek : Promosi dari kelas ke kelas Tarikh pelaksanaan : Minggu kedua sekolah buka/T. Objektif : i) Meningkatkan kehadiran ahli dalam aktiviti dan mesyuarat kelab melalui program dan projek yang diadakan.1. 2.1Supaya ahli-ahli SLAD menjadi model/contoh yang baik untuk tidak melibatkan diri dalam gejala-gejala negatif ( rokok. .1 Supaya mereka menjadi pengaruh positif yang kuat untuk menyampaikan mesej anti dadah dan segala gejala sosial yang lain.70 % .

Lawatan ke Pusat Serenti Rujuk Lampiran Pelan Operasi ( Projek peningkatan kualiti dan keberkesanan ahli ) Nama Projek : 1.Pelaksanaan program Indikator kejayaan : Kesungguhan dan ketekunan yang ditunjukkan oleh pelajar melalui buku skrap yang telah dihasilkan. Penghasilan Buku Skrap 2. alkohol dan AIDS. Jabatan Narkotik PDRM. Jabatan Kesihatan Sarawak Dan Penjara Pelaksanaan : 1. penyalahgunaan dadah. Pameran Anti-Dadah .Memberi taklimat berkenaan syarat-syarat dan tatacara penghasilan buku skrap 2.iii) iii) Memberi input kepada ahli-ahli SLAD tentang bahaya dan kesan buruk rokok. Karnival Seni Pendidikan Pencegahan Dadah 3. Karnival Seni Pendidikan Pencegahan Dadah Tarikh pelaksanaan : April hingga Jun Pelaksana : Jabatan Pendidikan dengan kerjasama Agensi Dadah Kebangsaan Negeri Sarawak. inhalan. Projek peningkatan kualiti dan keberkesanan ahli Aktiviti : 1. Ceramah Anti-Dadah 3. Karnival Seni Pendidikan Pencegahan Dadah 3. Penghasilan Buku Skrap 2. Penghasilan Buku Skrap Tarikh pelaksanaan : Januari hingga Jun Pelaksana : Guru Penasihat Pelaksanaan : 1. pil khayal. Mengadakan sistem penilaian ahli sebagai satu syarat penganugerahan sijil dan lencana SLAD Penetapan dasar : Tugas Guru Penasihat Aktiviti : 1. Ujian Air Kencing pelajar secara selektif 2. Nama Program : 2. Lawatan ke Pusat Serenti Pemantauan : Guru penasihat 2.

Menambahkan bilangan ahli kelab. Lawatan ke Pusat Serenti Tarikh pelaksanaan : 8 April 2006 Pelaksana : Guru Penasihat dan AJK Program Pelaksanaan : 1. Maklum balas positif terhadap ceramah dan pameran yang Nama Projek : 3. Mendapatkan surat kebenaran lawatan daripada Pusat Serenti 2. Projek keahlian Nama projek : Promosi Kelab Bimbingan & Kerjaya Objektif : vi.Indikator kejayaan : diadakan.2007) Perancangan Taktikal (Tahun 2006) Pelan Operasi 7. Program Keahlian Meningkatkan dan mengekal bilangan kepada 30 . Sasaran bilangan ahli TOV 2005 2005 2006 2007 1. Tempahan makanan dan pengangkutan untuk ahli 3.1 10 10 30 40 1. Pelaksanaan program Indikator kejayaan : Maklum balas positif terhadap borang penilaian program lawatan yang diedarkan kepada pelajar PENGURUSAN KELAB BIMBINGAN DAN KERJAYA Perancangan Strategik (Tahun 2003 .40 orang. Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Promosi dari kelas ke kelas Promosi semasa orientasi T6 Rendah Guru penasihat Pemantauan : .

Kempen keahlian Aktiviti : 9. Laluan Kerjaya Pelan Operasi ~ 1. Projek Mengaktifkan Kelab Nama projek : Projek Mengaktifkan Kelab Objektif : i. Inventori Kerjaya 3.1. . Inventori Kerjaya 3. Menambahkan aktiviti-aktiviti dalam aspek kerjaya. Promosi dari kelas ke kelas 10. Temuduga Kerjaya 4.1 10 10 30 40 2. Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : 1. Program Pencapaian Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi sijil ( kehadiran penuh dan aktif ) Sasaran % bilangan ahli yang layak diberi sijil TOV 2005 2005 2006 2007 2. Meningkatkan pencapaian kelab Aktiviti : 1. Temuduga Kerjaya 4. Perkongsian Hobi 2. Perkongsian oleh ahli kelab tentang kepada pelajar lain. Promosi semasa Orientasi T6 Rendah 8.1 (Kempen Keahlian) Nama Projek : 1. Perkongsian Hobi 2.5 15 MEI untuk Orientasi T6 Rendah Pelaksana : Guru Penasihat dan AJK sesi 2006 diketuai Presiden Kelab Pelaksanaan : 3. Lawatan Kerjaya 5. Lawatan Kerjaya 5. Promosi dari kelas ke kelas dan semasa orientasi T6 Rendah Tarikh pelaksanaan : Minggu kedua setelah sekolah dibuka untuk promosi kepada pelajar Tingkatan 3 . Laluan Kerjaya Pemantauan : Guru penasihat 2.

Setiap ahli membawa dan menceritakan hobi masing-masing. Setiap ahli mengisi inventori minat kerjaya.4. Ahli-ahli diminta mengendalikan inventori minat kerjaya dengan rakan-rakan lain. diberi takfsiran daripada inventori.3 Projek Mengaktifkan Kelab Nama Projek : 3. 2.2 Projek Mengaktifkan Kelab Nama Projek : 2. Pelan Operasi ~ 2. Indikator kejayaan : Rekod ahli-ahli yang mengisi inventori minat kerjaya dan maklumat pilihan minat kerjaya ahli bertambah. 2. Hobi-hobi dikaitkan dengan kerjaya Indikator kejayaan : Ahli-ahli berkongsi hobi dan menambahkan maklumat serta pengetahuan kerjaya yang berkaitan.1 Projek Mengaktifkan Kelab Nama Projek : 1. Borang promosi yang menarik diedarkan untuk mendapat maklumbalas keahlian Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli Pelan Operasi ~ 2. Indikator kejayaan : Rekod ahli-ahli yang mengisi inventori minat kerjaya dan maklumat pilihan minat kerjaya ahli bertambah. 2. Temuduga Kerjaya : Pekerjaan-pekerjaan di sebuah sekolah menengah. . 3. Semua maklumat dikumpul dan dibentangkan. Maklumat yang didapati akan direkodkan dan dipaparkan pada papan notis untuk dibaca oleh semua pelajar. Bilangan rakan yang mengisi inventori minat kerjaya direkodkan. Tarikh pelaksanaan : April 2006 Pelaksana : Ahli-ahli Kelab Pelaksanaan : 1. Inventori Kerjaya Tarikh pelaksanaan : Mac 2006 Pelaksana : Ahli-ahli Kelab Pelaksanaan : 1. Perkongsian Hobi Tarikh pelaksanaan : Februari 2006 Pelaksana : Ahli-ahli Kelab Pelaksanaan : 1. Setiap ahli diminta menemuduga dan mendapatkan maklumat tentang pelbagai pekerjaan di sekolah mengikut borang soal selidik yang disediakan. Pelan Operasi ~ 2.

Pelan Operasi ~ 2. Indikator kejayaan : sesuatu bidang. Mengadakan lawatan sambil belajar untuk menambahkan maklumat dalam sesuatu bidang kerjaya.4 Projek Mengaktifkan Kelab Nama Projek : 4. Membuat laporan tentang dapatan lawatan sambil belajar. Lawatan Kerjaya Tarikh pelaksanaan : Jun 2006 Pelaksana : Ahli-ahli Kelab Pelaksanaan : 1.2007) Perancangan Taktikal (Tahun 2006 ) Pelan Operasi 1. Mengumpul maklumat kerjaya melalui hasil lawatan. dan berbincang untuk menggariskan laluan kerjaya dalam beberapa bidang.5 Projek Mengaktifkan Kelab Nama Projek : 5. 2. Ahli-ahli mengetahui halatuju dan laluan kerjaya PENGURUSAN KELAB PEMBIMBING RAKAN SEBAYA Perancangan Strategik (Tahun 2003 .0 Meningkatkan kualiti ahli-ahli PRS dari segi . Laluan Kerjaya Tarikh pelaksanaan : Julai 2006 Pelaksana : Ahli-ahli Kelab Pelaksanaan : 1. Indikator kejayaan : bidang. Ahli-ahli menambahkan maklumat kerjaya dalam sesuatu Pelan Operasi ~ 2.

1 Sasaran Keberkesanan Programprogram latihan PRS : 2006 ~ 88% 2007 ~ 90% 1. Objektif : a) Mewujudkan pasukan PRS yang terlatih dalam memberi pertolongan kepada rakan-rakan.0 1. 3. Nama Projek a) : Latihan Pembimbing Rakan Sebaya 2. .keberkesanan program latihan PRS 1. a) b) c) d) Aktiviti : Latihan Pembimbing Rakan Sebaya Kem Peningkatan PRS Sesi Perbincangan Kelompok PRS Projek/ Aktiviti PRS 5. Penetapan Dasar : a) Tugas Kaunselor Pelajar b) Pembantu Guru PRS 4.Objektif : Supaya ahli-ahli PRS boleh berperanan sebagai kawan dan model positif yang berkesan kepada rakan-rakan. Pemantauan : Kaunselor Pelajar a) b) c) d) Latihan Pembimbing Rakan Sebaya Kem Latihan Lanjutan PRS Sesi Perbincangan Kelompok PRS Projek/ Aktiviti : PRS A ) ( RUJUK LAMPIRAN LAMPIRAN A Pelan Operasi ~ 1. Nama Projek : Program-program Latihan PRS 2 .

Objektif perkembangan ahli-ahli PRS b) Membolehkan ahli-ahli untuk membincangkan masalah diri / rakan melalui perkongsian kelompok. Indikator Kejayaan : Respons pelajar yang positif dan diharapkan ahli-ahli PRS lebih berkesan dalam menolong rakan menghadapi dugaan hidup. Tarikh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran : Personalia Pelan Operasi ~ 1.b) Menyempurkan latihan dalam kemahiran asas ~ kendiri. : Februari ~ Julai 2006 : Ahli-ahli PRS T5 dan T6 Atas : Kaunselor Pelajar Pembantu Guru PRS 6.0 1. Gubal Instrumen Penilaian : Borang penilaian kursus 7. : April ~ Mei/ Julai ~ Ogos 2006 : Ahli-ahli PRS T4 dan T6 Rendah : Kaunselor Pelajar Pembantu Guru PRS 6. : Mac 2006 : Ahli-ahli PRS T4 dan T6 Rendah : Kaunselor Pelajar Pembantu Guru PRS 6. Indikator Kejayaan : Respon pelajar yang positif terhadap program dan diharapkan ahli-ahli PRS boleh memainkan peranan sebagai rakan yang berkesan dan memberi pengaruh yang positif rakan ( Rujuk catatan Rekod PRS ). akademik dan perkembangan kendiri. 5. PRS 3. Gubal Instrumen Penilaian : ~ 7. sosial. 3. komunikasi dan kaunseling. 5. Tarikh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran : Personalia . Nama Projek Sebaya b) : Kem Peningkatan Pembimbing Rakan Tarikh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran : Personalia 2. c) Menjadikan ahli-ahli PRS contoh yang positif dan berkesan kepada rakan-rakan dalam aspek tingkah laku. 4. Nama Projek c) : Sesi Perbincangan Kelompok PRS : a) Membimbing dan memantau 2. 4. Gubal Instrumen Penilaian : Borang penilaian kursus 7. 5. 4. Objektif : a) Supaya ahli-ahli PRS lebih memahami diri melalui perkongsian diri dan maklum balas rakan. Indikator Kejayaan : Respon pelajar yang positif terhadap program dan diharapkan ahlli-ahli PRS menjadi tempat luahan hati rakanrakan ( Rujuk catatan Rekod PRS ) Pelan Operasi ~ 1.0 1. b) Mempertingkatkan dan memantapkan kemahiran-kemahiran ahli-ahli PRS untuk menolong rakan 3.

Pelan Operasi ~ 1.0 1. Nama Projek

d) : Aktiviti PRS : a) Khidmat Sekolah b) c)

Khidmat Masyarakat Program Lawatan dan Perjumpaan dengan PRS sekolah lain 2. Objektif : a) Memberi latihan kepada ahliahli PRS dalam aspek-aspek perancangan, pengurusan, kemahiran komunikasi, kerja sosial, dan kerja berpasukan. 3. 4. 5. : April ~ Julai 2006 : Ahli-ahli PRS T5 dan T6 Atas : Kaunselor Pelajar Pembantu Guru PRS 6. Gubal Instrumen Penilaian : ~ 7. Indikator Kejayaan : Respons pelajar yang positif dan diharapkan ahli-ahli PRS mempelajari pelbagai kemahiran dalam aktivitiaktiviti tersebut agar mereka lebih terbuka, cekap dan matang dalam membantu diri dan membantu orang lain. Tarikh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran : Personalia

Perancangan Strategik (Tahun 2003 - 2007) Perancangan Taktikal (Tahun 2006) Pelan Operasi 2.0 Meningkatkan keberkesanan ahli-ahli PRS menolong rakan. 2.1 Sasaran Keberkesanan Program-program PRS menolong rakan : 2006 ~ 80% 2007 ~ 85% 1. Nama Projek : Program-program PRS menolong rakan. 2 .Objektif : a) Supaya ahli-ahli PRS boleh dijadikan saluran tidak formal untuk rakan meluahkan isi hati dan mencari alternatif tentang cabaran hidup. b) Membantu mengurangkan masalah disiplin sekolah secara tidak formal. 3. Penetapan Dasar :

a) Tugas Kaunselor Pelajar b) Pembantu Guru PRS 4. Aktiviti : a) Projek/ Aktiviti PRS b) Sesi Bantu Rakan 5. Pemantauan : Kaunselor Pelajar

a) Projek/ Aktiviti PRS b) Sesi Bantu Rakan ( RUJUK LAMPIRAN B )

LAMPIRAN B Pelan Operasi ~ 2.0 1. Nama Projek a) : Program Bimbing Rakan

2. Objektif : a) Memberi bimbingan dan dorongan moral kepada pelajar yang lemah dari segi akademik, nilai, sosial, dan perlakuan. b) Menjadi rakan yang berkesan kepada pelajar lain yang memerlukan pertolongan dan sokongan. 3. 4. 5. : Mac ~ Jun 2006 : Tingkatan 1/2/3 : Ahli-ahli PRS Kaunselor Pelajar Pembantu Guru PRS 6. Gubal Instrumen Penilaian : Maklum balas pelajar 7. Indikator Kejayaan : Respon pelajar yang positif terhadap program dan diharapkan mereka bersikap lebih positif terhadap diri, orang lain, pelajaran dan masa depan. Pelan Operasi ~ 2.0 1. Nama Projek b) : Sesi Membantu Rakan Tarikh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran : Personalia

2. Objektif : a) Supaya ahli-ahli PRS berfungsi sebagai rakan yang positif dan berkesan untuk membantu rakan yang memerlukan pertolongan.

3. 4. 5.

: Januari ~ Oktober 2006 : Pelajar yang memerlukan pertolongan : Ahli-ahli PRS Kaunselor Pelajar Pembantu Guru PRS 6. Gubal Instrumen Penilaian : Buku Rekod Aktiviti PRS 7. Indikator Kejayaan : Respon pelajar yang positif terhadap khidmat PRS dan diharapkan mereka lebih positif dan matang dalam menghadapi situasi hidup.

Tarikh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran : Personalia

PENGURUSAN KELAB KESELAMATAN JALAN RAYA Perancangan Strategik (2003 - 2007) Perancangan Taktikal (2006) Pelan Operasi 1. Program keahlian 1.1 1.2 Meningkatkan keahlian sebanyak 10 % setiap tahun Meningkatkan keahlian daripada kelas-kelas T3 -T5 sebanyak 10 % setiap tahun bilangan ahli

Sasaran

TOV 2006 2006 2007 1.1 15 17 19 1.2 13 15 17 1. Projek keahlian

Nama projek : Kempen keahlian Objektif : i. meningkat keahlian ii. Penepatan meningkatkan ahli di kalangan pelajar T3 -T5 dasar : Tugas guru penasihat

3 Meningkatkan bilangan ahli yang layak mendapat sijil Sasaran % bilangan ahli yang layak diberi sijil TOV 2006 2005 2006 2007 2.Aktiviti : Pemantauan 1. Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi sijil Penetapan dasar : Guru penasihat AJK Aktiviti : Pertandingan papan notis Pemantauan : Guru penasihat 2. Projek Meningkatkan Pencapaian Nama projek : Meningkatkan kehadiran Melalui papan notis Objektif : i. Diedarkan ke setiap kelas Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli 2. Promosi dari kelas ke kelas Nama Projek : Promosi dari kelas ke kelas Tarikh pelaksanaa : Minggu kedua sekolah buka Pelaksana : AJK Kos : RM 5 Pelaksanaan : 1.1 Meningkatkan kehadiran ahli dalam mesyuarat kelab 2. Meningkatkan pencapaian melalui papan notis . Meningkat kehadiran ahli dalam kelab melalui sebaran maklumat yang tepat dan cepat ii.3 30.0 55.0 2.2 Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab 2.0 35. Pencetakan bahan promosi 2.0 45. Kempen Promosi : Tugas AJK dari kelas ke kelas Guru Penasihat keahlian Aktiviti : 1. Program Pencapaian 2.

1 Kempen Keselamatan Jalan Raya Objektif : i. Projek Pendedahan Peraturan dan tanda lalulintas Aktiviti : Membuat buku skrap Nama projek : 1. Pertandingan membuat buku skrap Tarikh pelaksanaan : Mac 2006 Pelaksana : AJK Kos : RM 5 Pelaksanaan : 1. Kuiz Pemantauan : Guru penasihat AJK tentang keselamatan jalan raya tanda dan peraturan lalulintas 3. Pertandingan papan notis Nama projek : 1.1 Meningkatkan kefahaman ahli dalam peraturan dan tanda lalulintas Projek Pendedahan Peraturan dan tanda lalulintas 3. 3.kos dan tempat 2. 3. Pengedaran borang penyertaan Indikator kejayaan : Penyertaan memberangsangkan Projek : 2. Persediaan awal tentang tarikh. Pertandingan papan Notis Tarikh pelaksanaan : Mengikut AJK papan notis sekolah Pelaksana : AJK papan notis sekolah dan AJK kelab serta ahli yang dilantik khas Kos : RM 15 Pelaksanaan : 1. meningkatkan kefahaman tentang Penetapan dasar : Guru penasihat Aktiviti : i. Program Pendedahan Peraturan dan tanda lalulintas 3.Aktiviti : 1. meningkatkan keperihatinan ahli ii. Menyediakan bahan untuk notis yang menarik Indikator kejayaan : Kehadiran ahli dalam mesyuarat dan aktiviti kelab yang meningkat dan pertambahan peratus ahli yang mendapat sijil. Membuat buku skrap ii. Pertandingan kuiz Tarikh pelaksaan : Bulan April 2006 Pelaksana : AJK kelab Guru Penasihat .

Memilih ahli kelab baru setiap tahun untuk memastikan kesinambungan Program 2. Melatih dan mencungkil bakat kepimpinan di kalangan ahli-ahli kelab. Jabatan Kesihatan. Menjalankan MAT supaya ahli pengurusan yang baru boleh mengambil alih perancangan dan pengurusan aktivti kelab. 3. Lawatan sambil belajar Lawatan ke hospital. Bank Darah.2 Pertandingan di Dalam SekolahPertandingan papan notis 1.5 Kesedaran Kehidupan SihatKempen/pameran/minggu kesihatan. Kempem Derma Darah 1.1 Pengurusan Ahli Kelab Kesihatan * Pemilihan ahli baru * Mesyuarat Agung Tahunan Objektif: 1.4 1.Kos : RM10 Pelaksanaan : 1. 1.2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1. Pemilihan ahli baru . 1. kos dan tempat 2. Pengedaran borang penyertaan Indikator : Penyertaan yang menggalakkan Pengurusan Kelab Kesihatan Perancangan Strategik (Tahun 2004 . Program Pengurusan Kelab Kesihatan Merancang dan mengorganisasikan kelab dengan cara yang sistematik dan teratur.3 Pertandingan di Luar SekolahKuiz Kesihatan peringkat negeri. Penetapan Dasar: Guru penasihat Aktiviti: 1.1 Pengurusan Ahli Kelab * Pemilihan ahli baru * Mesyuarat Agung Tahunan 1. Persediaan awal tentang tarikh.

John Ambulance dan bukan merupakan pengawas. Senarai ahli yang . 4. Indikator kejayaan: ahli yang berminat.2 Pertandingan di Dalam Sekolah . Guru tingkatan kelas memilih 4 orang pelajar dari setiap kelas/ Pelajar yang berminat boleh memberi nama kepada guru tingkatan secara sukarela. 3.engkap yang terdiri daripada ahli- Mesyuarat Agung Tahunan (Rujuk Lampiran A) Perancangan Strategik (Tahun 2004 . Penyelaran Gerko Kelab Bukan Akademik dan Guru penasihat. Pemilihan Ahli Baru Tarikh pelaksanaan: Jun 2007( Setelah kemasukan pelajar T6R) Pelaksana: Guru penasihat dan guru tingkatan Pelaksanaan: 1. Nama projek: 2. Mengedarkan surat pemilihan ahli kepada semua guru tingkatan T1-T6R 2.Pemantauan: 2.1 Pengurusan Ahli Kelab Kesihatan Aktivti: Nama projek: 1.2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1.. Pelajar yang dipilih untuk mengikuti program harus merupakan ahli PBSM atau St. Senarai ahli baru disediakan aetelah diterima daripada guru tingkatan. Program Pengurusan Kelab Doktor Muda 1. Mesyuarat Agung Tahunan PKKK. 1.

Objektif: i. Melatih pelajar-pelajar untuk pertandingan. Pertandingan Kuiz Kesihatan Tarikh pelaksanaan: April 2007 Pelaksana: Jabatan Kesihatan Pasir Puteh Pelaksanaan: 1.2 Pertandingan di Dalam Sekolah Aktiviti: Nama Projek : 1. Mengharumkan nama kelab dan sekolah melalui pertandingan antara sekolah 2. Guru penasihat dan AJK Persatuan Aktiviti : 1. Melahirkan ahli yang berkeyakinan diri 3. Program Pengurusan Kelab Kesihatan . pihak penganjur. 1.2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1.dan mendapat kedudukan yang memuaskan di dalam pertandingan ini. Pertandingan Kuiz Kesihatan Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan Pemantauan : Guru penasihat dan AJK induk Persatuan 1. Indikator kejayaan: Pelajar cuba sedaya upaya untuk bertanding dan berjaya memasuki pusingan akhir dan seterusnya ke peringkat negeri. Melahirkan ahli yang berkeyakinan diri iii. AJK Papan Notis sekolah.3 Pertandingan Di Luar Sekolah Aktiviti: Nama projek: 1. Guru dan AJK Persatuan Aktiviti : Pertandingan Papan Notis Pemantauan : Guru penasihat dan AJK induk Persatuan Penasihat 1. Perancangan Strategik (Tahun 2004 . Mengharumkan nama unit di dalam sekolah ii.3 Pertandingan Di Luar Sekolah ** Tertakluk kepada penganjur Objektif : 1. Memilih pelajar-pelajar yang sesuai untuk mengambil bahagian. Menyebarkan maklumat kepada ahli-ahli Penetapan dasar : Pengetua. Pertandingan Papan Notis Tarikh pelaksanaan : Mengikut jadual AJK papan notis sekolah Pelaksana : AJK papan notis sekolah and AJK 2007 diketuai AJK Publisiti Kos : RM10 Pelaksanaan : 1. Menghiasan papan notis persatuan dengan cara yang menarik dan kreatif Indikator kejayaan : Kesedaran ahli-ahli tnetang aktiviti kelab dan maklumat kesihatan pada paras yang tinggi . PKKK. Menambahkan pengetahuan ahli-ahli yang mengambil bahagian dalam bidang kesihatan. Penetapan dasar : Pengetua. Penyediaan bahan untuk notis yang menarik 2. 2. 3. Menerima surat jemputan pertandingan. PKKK.

2. 3.1. Minggu Kesihatan Tarikh pelaksanaan: 18-22 April 2007 Pelaksana: AJK Kelab dan semua ahli Kos: RM100. Menigkatkan kesedaran ahli-ahli tentang kesihatan dari semua aspek. Kempen Derma Darah Pemantauan: Guru penasihat 2. Mendapatkan kebenaran dari Jabatan Kesihatan dan menetapkan tarikh derma darah.6 Kesedaran Kehidupan Sihat Objektif: 1. Menentukan aktivti dan rancangan.2 Perkhidmatan Klinik sekolah -Memberikan perkhidmatan klinik sekolah yang berkualiti . Menetapkan tarikh dan mendapat kebenaran sekolah 2. Kempen Derma Darah ( Gabung dengan PBSM) Tarikh pelaksanaan: Mei 2007 Pelaksana: Guru penasihat dan AJK ad-hoc Kos: RM30. pameran dll Penetapan dasar: Guru penasihat dan AJK pengelola Aktiviti: 1. 3.2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 2. Membuat persediaan untuk pameran. Membuat promosi melalui banner. ujian darah dll Indikator kejayaan: Tahap kesedaran kesihatan ahli kelab dan pelajar lain meningkat. Perancangan Strategik (Tahun 2004 . Mendapatkan kebenarkan daripada pengetua. Memberi peluang kepada ahli mempelajari menguruskan kempen. Menjemput penceramah dan menghubung Jabatan Kesihatan Pasir Puteh 4.struktur organisasi yang lebih sistematik dan teratur .1 Kualiti Doktor MudaMelatih doctor muda yang berkualiti. 2. Minggu Kesihatan 2007 ** Minggu Kesihatan anjur bersama AJK PBSM sekolah 1. 2. 2. Menyediakan tempat yang sesuai dan berhubung dengan pihak bank darah HTA Indikator kejayaan: Kuantiti darah yang dikutip memuskan dan orang ramai serta pelajar datang beramai-ramai untuk menderma darah.5 Kesedaran Kehidupan Sihat Aktiviti: Nama projek:1. radio.00 (banner) Pelaksanaan: 1.00 Pelaksanaan: 1. 4. Nama projek: 2. surat khabar dan 'flyer'.0 Pengurusan Program Kesihatan Meneruskan Program Doktor Muda dan seterusnya melengkapkan dan memurnikan program dari tahun ke tahun. berpengetahuan dan bertanggungjawab.

Pemegang kunci buka pintu pada masa bertugas.1 Meningkatkan Kualiti Doktor Muda Objektif: 1.0 Program Doktor Muda 2. Kursus dan latihan 2. Ceramah 3. Kursus Pertolongan Cemas. PKKK. Menghasilkan sekumpulan pelajar yang terlatih dan mahir dalam pertolongan cemas. C. 'Attachment' di klinik Tempatan Nama projek: 5. bertanggungjawab. Menglahirkan doktor muda yang mesra. Penetapan dasar: Peengetua. Ceramah Pendidikan Kesihatan Nama projek: 6. Ceramah 'Clinic Management' Nama projek : 4. Petugas menjalan tugas seperti membersihkan Bilik Rawatan . Guru penasihat Aktiviti: 1. 3.15 tengah hari. Perkhidmatan Di Bilik Rawatan Sekolah Tarikh pelaksanaan: Setiap hari persekolahan. Melahirkan sekumpulan pelajar yang menjadi agent penyebaran maklumat kesihatan di dalam sekolah.0 Projek Pengurusan Program Doktor Muda Program Doktor Muda Nama Projek: 2. Ceramah farmasi ( Rujuk Lampiran B. 3.1 Meningkatkan Kualiti Doktor Muda Aktiviti: Nama projek: 1. Pengerusi dan setiauasaha kelab menyediakan Jadual Waktu Bertugas 2.30-2.D E dan F) Perancangan Strategik (Tahun 2004 . 2. berperikemanusiaan dan penyayang.50-10. pukul 9. pengurusan kecemasan. Indikator kejayaan: Operasi klinik sekolah dijalankan dengan lancar setiap hari dan kedatangan petugas yang memuaskan (90%). Nama projek: 3. Nama projek: 2. 2. memberi ubat yang sesuai. 4.10 pagi dan 1. pengurusan klinik serta pendidikan kesihatan. Berkhidmat di klinik sekolah Pemantuaan: Guru penasuhat dan AJK Kelab Doktor Muda. 'Attatchment' di klinik Jabatan Kesihatan 4. merekod dan membantu pesakit yang melawat klinik dengan memberi perkhidmatan pertolongan cemas. 'Stretcher drill'. dan Pengungkutan.2007) Perancangan Taktikal (Tahun 2008) .* Sistem rekod pesakit * Sistem menyimpan stok ubat 2. Pelaksanan: Semua ahli (T4-T6) Pelaksanaan: 1. Menggalakkan dan merangsangkan pelajar ke arah kareer dalam bidang perubatan.

Penetapan dasar: Guru penasihat dan AJK Kelab Aktiviti: 1. Memberi perhidmatan klinik yang mesra. Meyimpn rekod pesakit dan stok ubat Pemantuan: Guru penasihat dan AJK Kelab kesihatan. 4. 2. Nama projek: 2. 2. Semua rekod disusun mengikut nombor rujukan untuk menyenangkan kerja simpanan dan pengambilan. Menyediakan sistem rekod pesakit dan pemberiian ubat yang teratur. 3. Menyediakan Sistem Rekod Pesakit Tarikh pelaksanaan: Sepanjang tahun Pelaksana: Doktor muda yang bertugas Pelaksanaan: 1.tepat dan selamat. 3. Menyediakan sistem penyimpanan stok yang lebih sistematik. Pesakit yang datang ke bilik rawatan dikehendaki memberi maklumat peribadi dalam kad rekod pesakit dan jenis ubat yang dibekalkan direkod dalam kad. Memberi perkhidnatan klinik sekolah yang berkualiti dengan struktur organisasi yang lebuh sistematik dan teratur. Setiap pesakit yang melawat bilik rawatan akan diberi satu nombor rujukan berdasarkan 4 angka no. kad pengenalan terakhir. Sistem Penyimpanan Stok (Rujuk Lampiran G) Perancangan Strategik (Tahun 2004 . Nombor rujukan ini akan dituliskan dalam kad klinik dan kad rekod pesakit. Peljar perlu membawa kad untuk lawatan yang berikutan. 2.0 Pengurusan Skuad Kecemasan Sekolah Melatih ahli skuad kecemasan dan mengurus situasi kecemasan di dalam sekolah dan bilik darjah . cepat. 4.0 Pengurusan Program Doktor Muda 2. Indikator kejayaan: Semua rekod pesakit dalam keadaan yang sistematik dan teratur.2 Perkhidmatan Bilik Rawatan sekolah Aktiviti: Nama projek: 1.2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 3.Pelan Operasi 2.2 Perkhidmatan Bilik Rawatan sekolah Objektif: 1.

'Stretcher dril'. dan Pengungkutan (Rujuk Lampiran B) Nama projek: 2.1 Latihan ahli skuad 3.0 Projek Skuad Kecemasan Di Dalam Setiap Kelas Aktiviti: Nama projek: 1. Kes-kes kecemasan di dalam kelas dan sekitar sekolah boleh dikendalikan dengan cepat. tepat dan selamat. Tarikh pelaksanan: Sepanjang tahun. Melatih satu skuad kecemasan yang terdiri daripada 4 pelajar (doctor muda) di dalam setiap kelas. Pelan Tindakan Kecemasan. Penetap dasar: Pengetua. Bersedia dan bertugas semasa berlaku kecemasan mengikut carta aliran yang ditetapkan. 3.0 Projek Pengurusan Skuad Kecemasan Di Dalam Setiap Kelas Skuad Kecemasan Nama projek: Objektif: 1. Melahirkan suasana sekolah yang selamat dan sihat. 2. Kursus Pertolongan Cemas. bersedia setiap masa persekolahan Pelaksana: Skuad Kecemasan setiap kelas Pelaksanaan: 1. 3. . Pemantauan: Guru penasihat.2 Pelan Tindakan Kecemasan 3. Pelan Tindakan Kecemasan 4. (Contoh Pelan Tindakan Kecemasan di Lampiran H) Perancangan Strategik (Tahun 2004 . Latihan dan kursus 2.3. dikutip balik daripada setiap kelas pada akhir tahun. 3. Pelan Tindakan Kecemasan diberi kepada setiap kelas bersama senarai pemegang kunci klinik sekolah pada awal tahun melalui guru tingkatan. Ahli skuad kecemasan (juga merupakan doktor muda) diberi taklimat tentang Pelan Tindakan Kecemasan 2.0 Pengurusan Sumber Klinik Sekolah Memastikan sumber dan kemudahan klinik sekolah diuruskan dengan cermat dan memaksimumkan penggunaan sumber. PKKK. Guru penasihat Aktiviti: 1.2007) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 4. Indikator kejayaan: Situasi kecemasan diuruskan dengan cepat dan baik.

Memeriksa dan 'servis' semua peti kecemasan di dalam sekolah. Thomas yang memerlukannya. 4. .1 Program Peningkatan Prasarana/ Ubatan Klinik Sekolah 4.4. Melengkapi Klinik Sekolah Pemantauan : Guru penasihat 4. Penetap dasar: Guru penasihat Aktivti: 1.1 Program peningkatan prasarana Aktivti: Nama Projek : 1. melengkapi stok ubat untuk keperluan klinik dan semua peti kecemasan di seklah Penetapan Dasar : Pengetua dan guru penasihat Aktiviti : 1. Pembekalan Peti Kecemasan Tarikh pelaksanaan: Sepanjang tahun Pelaksana: Guru penasihat dan pengerusi Pelaksanaan: 1. Membekal peti kecemasan kepada semua warga St.1 Program peningkatan prasarana: * keperluan klinik sekolah * keperluan peti kecemasan sekitar sekolah Objektif : 1. Servis Pemantauan: Guru penasihat 4.2 Perkhidmatan Peti Kecemasan di Dalam Sekolah Objektif: 1.0 Pengurusan Sumber Klinik Sekolah Peningkatan Kemudahan Nama Projek : 4.2 Perkhidmatan Peti Kecemasan di Dalam Sekolah * Pembekalan ('supply') * Perkhidmatan servis ('servicing') 4. Pembekalan 2. 2. melengkapi kemudahan klinik sekolah 2. Pihak yang memerlukan peti kecemasan membuat pesanan melalui borang yang disediakan. Menyimpan rekod Indikator kejayaan : Memperolehi item yang dapat memudahkan operasi klinik sekolah. Memesan item-item 3.2 Perkhidmatan Peti Kecemasan di Dalam Sekolah Aktivti: Nama projek: 1. Melengkapi Klinik Sekolah Tarikh Pelaksanaan : Sepanjang tahun Pelaksana : Guru penasihat Pelaksanaan : 1.Mengenalpasti keperluan dan menyenaraikan item-item yang perlu 2.

Indikator kejayaan: bertanggungjawab. 3. Indikator kejayaan: Semua pesanan dibekalkan dengan peti kecmasan dan pulsngkan dalam keadaan yang baik. Mengatur ahli senior sebagai pelatih atau menjemput ahli PBSM dan St. Lampiran C Nama projek: 3. Kursus Pertolongan Cemas. ahli-ahli yang mahir dalam pertolongan cemas Pelaksanaan: 1. 4. Menetapkan tempat dan masa 2. Pelan Operasi: ( Pengurusan Ahli Kelab Kesihatan) Lampiran A Nama projek: 2. Senarai AJK 2006 diumumkan dan pengambilalihan tugas dilengkapkan. Pengerusi kelab menyediakan peti kecemasan. Ceramah 'Clinic Management' Tarikh pelaksanaan: Feb 2007 Pelaksana: Guru penasihat Pelaksanaan: 1. Tarikh pelaksanaan: Julai/ Ogos 2007 Pelaksana: Guru penasihat. MAT dijalankan mengikut prosedur biasa. Temuduga dijalankan oleh pengerusi dan AJK 2007 diikuti dengan penetapan AJK baru.2. Hantar boring kepada guru penasihat. 3. 4. Menempah dewan dan bilik darjah. Mesyuarat Agung Tahunan Tarikh pelaksanaan: Januari 2007 Pelaksana: Pengerusi dan AJK Kelab Kesihatan 2007dan Guru penasihat Pelaksanaan: 1. Tarikh MAT ditetapkan dan diumumkan kepada semua ahli. 3. John Ambulance sebagai pelatih. Peti kecemasan dipulangkan kepada guru penasihat selepas diguna. 2. 2. 4. Memohon kebenaran pengetua . 'Stretcher dril'. 5. dan Pengangkutan. Penetapan dan pengumuman tarikh. Guru penasihat membincang dengan pengerusi Kelab Kesihatan 2007 tentang calon-calon yang sesuai untuk memegang jawatan. AJK 2007 berjaya mengambil alih tugas dengan penuh Pelan Operasi ( Program Doktor Muda) Lampiran B Nama projek: : 2. Memohon kebenaran daripada pengetua. Indikator kejayaan: Peratus kehadiran yang tinggi dan semua ahli yang hadir berlajar teknik-twkinik yang betul.

Menjemput penceramah (Pegawai Jabatan Kesihatan) Indikator kejayaan: Ahli-ahli boleh menyebarkan pengetahuan kesihatan yang diperolehi semasa bertugas di klinik sekolah. . Menjemput penceramah Indikator kejayaan: Ahli-ahli boleh menguruskan bilik rawatan dengan cara yang lebih selamat dan betul. Pelan Operasi (Sistem Penyimpanan Stok) Lampiran F Nama projek: 6. Sistem Penyimpanan Stok Pelaksana: Guru penasihat dan Pengerusi kelab Tarikh pelaksanaan: Sepanjang tahun Pelaksanaan: 1. Pengerusi mengeluarkan ubat yang biasa digunakan dari masa ke semasa ke dalam almari lain untuk diberi kepada pesakit. Ceramah Farmasi Tarikh pelaksanaan: April 2006 (Minggu Kesihatan) Pelaksana: Guru penasihat Pelaksanaan: 1. Lampiran D sekolah Nama projek : 4. Menjemput penceramah (Ahli Farmasi) Indikator kejayaan: Ahli-ahli boleh menanmbah pengetuhuan dan menyebarkan pengetahuan berkenaan penggunaan ubat dan 'supplement' Lampiran G Nama projek: 2. 3. Lampiran E Nama projek: 5. Membahagikan ahli-ahli kepada kumpulan (3 orang sekumpulan) dan agihkan tempat dan hari 'attatchment' Indikator kejayaan: Ahli-ahli mendapat pengalaman sebenar dan latihan praktikal dalam klinik tempatan. 2. Menetapkan tempat dan masa 2. Menetapkan tempat dan masa dengan Jabatan Kesihatan Pasir Puteh 2. Semua ubat disimpam dalam almari terkunci dan kunci dipegang oleh guru penasihat dan pengerusi kelab sahaja.3. Memohon kebenaran pengetua 3. Ceramah Pendidikan Kesihatan Tarikh pelaksanaan: Mar 2006 Pelaksana: Guru penasihat Pelaksanaan: 1. Guru penasihat memesan ubat yang diperlukan. Memohon kebenaran pengetua 3. Jenis dan kuantiti ubat direkod. 'Attachment' di klinik Tempatan Tarikh pelaksanaan: 13 -15 Mar 2007 (tiga hari) Pelaksana: Guru penasihat dan setiausaha kelab Pelaksanaan: 1. 4. Menetapkan tempat dan masa 2. Ahli boleh mengaplikasi apa yang mereka belajar di klinik sekolah. Memohon kebenaran pengetua 3. di dalam bilik darjah dan di rumag sendiri.

ahli SKUAD KECEMASAN (SK) yang terdiri daripada AHLI KELAB KESIHATAN sila ambil tindakan mengikut carta alir berikut: SMK kamil 2007 .5. Ubat yang luput tarikh dihapus dari masa ke semasa. Setiap ubat yabng dikeluarkan perlu direkod. 6. Lampiran H PELAN TINDAKAN SKUAD KECEMASAN Jika berlakunya kecemasan di dalam kelas anda. Indikator kejayaan: Penyalahgunaan dan pencuri tidak berlaku dam stok ubat disimpan dengan baik.

1 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful