PROGRAM PENINGKATAN KOKURIKULUM

PENGURUSAN KOKURIKULUM Fungsi Gerak Kerja Kokurikulum 1) Pengukuhan dan Pengkayaan 2) Khidmat Masyarakat 3) Hobi dan Rekreasi 4) Kerjaya 5) Perkembangan Diri Individu Pengurusan Kokurikulum Perancangan Strategik (Tahun 2004 - 2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1. Program 100% pendaftaran pelajar dalam kegiatan kokurikulum 1. Projek pendaftaran gerko Nama projek : Kempen Pendaftaran Gerko Objektif: i. meningkatkan penyertaan gerko ii. pendaftaran lebih sistematik dan berkesan iii. pastikan setiap pelajar menyertai satu pasukan beruniform dan satu kelab /persatuan yang lain. Penetapan dasar: Tugas AJK Kokurikulum Sekolah Tugas Guru Tingkatan

Aktiviti :

Taklimat dan edarkan prosedur/borang waktu mesyuarat guru Pemantauan : PKKK/ /Setiausaha KK

1.Pendaftaran kelas Aktiviti: 1. Taklimat kepada semua guru tingkatan dan guru penasihat. 2. Jelaskan prosedur pendaftaran dalam kelas. 3 Sediakan borang pilihan gerko. Nama Aktiviti : 1. Taklimat kepada semua guru tingkatan dan guru penasihat. Tarikh pelaksanaan : Pada mesyuarat kokurikulum yang pertama dan semasa mesyuarat kurikulum yang pertama Pelaksana: PKKK , Setiausaha KK, Ketua-ketua guru penasihat dan Guru-guru Tingkatan

Pelaksanaan : 1. Taklimat tentang penggunaan borang pendaftaran gerko iaitu Guru Tingkatan mendapat maklumat penyertaan pelajar dalam gerko dan seterusnya menyerahkan nama ahli sesuatu kelab kepada guru penasihat berkaitan. Semua pelajar dimestikan mendaftar sekurang-kurangnya dua aktiviti gerko Indikator kejayaan: semua pelajar menyertai aktiviti gerko 2. Nama Aktiviti : Jelaskan prosedur pendaftaran dalam kelas. Tarikh pelaksanaan : Pada awal tahun untuk kelas-kelas T1 - T5 dan T6 Atas dan apabila T6 Rendah memulakan persekolahan. Ditetapkan pada waktu guru tingkatan. Pelaksana: Guru-guru Tingkatan Pelaksanaan : 1. Guru tingkatan menjelaskan prosedur pendaftaran kepada pelajar dan memastikan setiap pelajar mendaftar untuk sekurang-kurangnya dua aktiviti gerko Indikator kejayaan: semua pelajar mendaftar dua aktiviti gerko

2. Program Kecermelangan Sukan 2. Projek Sukan Berprestasi Tinggi Nama projek : Sukan Berprestasi tinggi Objektif: i. meningkatkan prestasi sukan/permainan berprestasi tinggi ii. meningkatkan imej sekolah Penetapan dasar: Tugas AJK Kokurikulum Tugas Guru penasihat

Aktiviti: Taklimat dalam mesyuarat KK Pemantauan: PKKK/S/u KK, Penyelaras Sukan 2. Latihan/kemudahan

Aktiviti: 1. Taklimat dalam mesyuarat KK - mengenalpasti sukan/permainan yang berpotensi(Hoki, Bola Baling)- Memberi sokongan dan perhatian penuh seperti kemudahan yang mencukupi - Latihan yang intensif. Nama Aktiviti : 1. Taklimat dalam mesyuarat KK Tarikh pelaksanaan : Pada mesyuarat kokurikulum yang pertama Pelaksana: PKKK ,Ketua-ketua guru penasihat bidang sukan/permainan Pelaksanaan : 1. Taklimat tentang cara meningkatkan prestasi sukan/permainan dan langkahlangkah yang boleh diambil. Indikator kejayaan: Kelab sukan/permainan yang berpotensi menunjukkan kejayaan dalam pertandingan di pelbagai peringkat

3. Program Motivasi 3. Skim Insentif Objektif: i. menghargai sumbangan atlit sekolah ii. meningkatkan lagi pencapaian atlit tersebut iii. mengalakkan atlit lain meningkatkan pencapaian mereka Penetapan dasar : Tugas AJK Kokurikulum Sekolah 1. Aktiviti: Tetapkan insentif dan sampaikannya semasa Hari Kecemerlangan Kokurikulum Sekolah. Pemantauan: PKKK/Setiausaha KK/Guru Penasihat. 3.Perlaksanaan Skim Intensif Aktiviti: 2. Menyampaikan insentif semasa Hari Kecemerlangan Kokurikulum Sekolah. - Pengumuman semasa perhimpunan - Taklimat kepada guru penasihat - Edarkan borang kelayakan insentif - Memilih atlit yang layak 3. Nama Aktiviti : Menyampaikan insentif semasa Hari Kecemerlangan Kokurikulum Sekolah. 4. Tarikh pelaksanaan : Pada Hari Kecemerlangan Kokurikulum Sekolah. Pelaksana: PKKK/S/u KK ,Ketua-ketua guru penasihat bidang sukan/permainan Pelaksanaan : 1. Pengumuman semasa perhimpunan 2. Taklimat kepada guru penasihat 3. Edarkan borang kelayakan insentif 4. Memilih atlit yang layak Indikator kejayaan: Penerima insentif bertambah dari tahun ke tahun 4. Program Meningkatkan Gred Gerko 4. Projek Gred Gerko Nama Projek: Peningkatan Gred Gerko Objektif: i. meningkatkan gred gerko pelajar ii. menghasilkan pelajar yang seimbang dari segi intelek, rohani dan jasmani iii. membantu pelajar dalam pemohonan kemasukan institusi pengajian tinggi, biasiswa dan pekerjaan Penetapan dasar: Tugas PKKK/S/u KK Tugas penasihat Aktiviti : Projek Gred Gerko 1. Edarkan dan jelaskan aspek penglibatan yang mengambilkira aspek sikap, proaktif, inisiatif kesopanan dan kekerapan dan kesempurnaan menjalankan tugas yang dipertanggungjawabkan. 2. Rekod penglibatan murid dalam aktiviti kokurikulum(kehadiran dan prestasi murid)

Taklimat waktu mesyuarat kokurikulum. meningkatkan keahlian ii.Melayu oleh kelab. meningkatkan ahli di kalangan pelajar T1 .Jemaah menteri telah bersetuju supaya merit 10% dari markah keseluruhan(kemasukan IPTA) diperuntukkan kepada prestasi penglibatan murid dalam kegiatan KK. 2.S/u KK. Projek keahlian Nama projek : Kempen keahlian Objektif : i.5 sebanyak 5% setiap tahun 1. institusi dan organisasi. Meningkatkan keahlian sebanyak 10% setiap tahun 1.Ketua-ketua guru penasihat kelab Indikator kejayaan: Gred gerko yang lebih baik. PENGURUSAN PERSATUAN BAHASA MELAYU Perancangan Strategik (2004-2008) Perancangan Taktikal (2007) Pelan Operasi 1. Kehadiran dan prestasi murid meningkat dan seterusnya membantu pelajar dalam kemasukan ke IPTA. Sediakan borang penilaian gerko yang baru 3. Tarikh pelaksanaan : Sepanjang tahun (pengredan pada akhir semester 1 dan semester 2) Pelaksana: PKKK. Pemantauan : Guru-guru Bahasa Melayu dan penasihat .T5 Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Kempen oleh ahli Promosi dari kelas ke kelas Pertandingan kokurikulum berkaitan B. S/u KK dan Guru Penasihat 4. Projek Menambah Ahli 1. Guru penasihat jelaskan aspek penilaian ini kepada ahli.T.1.1 . Pemantauan : PKKK.2: Meningkatkan keahlian daripada kelas-kelas T. Kempen Peningkatan Gred Gerko Aktiviti: 1.

.1 Meningkatkan kehadiran ahli dalam mesyuarat persatuan 2. Meningkatkan pencapaian melalui papan notis Aktiviti : 1.Aktiviti : .2 Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti persatuan 2. Kempen keahlian Aktiviti : 1. Pertandingan Papan Notis Tarikh pelaksanaan : Mengikut syarat AJK papan notis sekolah Pelaksana : AJK papan notis sekolah and AJK 2006/2007 diketuai ahli yang dilantik khas Kos : RM10 Pelaksanaan : 1. Program Pencapaian 2. Menyediaan bahan maklumat dan hiasan papan notis yang menarik 2.3 Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi sijil cemerlang dan sijil penghargaan 2. Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi sijil melalui sebaran maklumat tentang keaktifan ahli iii. Kempen penyertaan Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Pertandingan papan notis Guru penasihat Pemantauan : 2.Pertandingan papan notis Nama Projek : 1. Promosi dari kelas ke kelas 3.1. Projek meningkatkan pencapaian Nama projek : Meningkatkan pencapaian melalui papan notis Objektif : i. Papan Notis/edaran 2. Meningkatkan kehadiran ahli dalam aktiviti dan mesyuarat kelab melalui sebaran maklumat yang tepat dan cepat ii. Penyediaan sumber bahan semasa untuk notis setiap minggu Indikator kejayaan : memenangi tempat pertama /kedua /ketiga dalam pertandingan. Pengumuman/perhimpunan 2.

3. Memohon sumbangan daripada organisasi luar. Penjualan makanan ii.Penjualan kuih kek.3 Meningkatkan tabung untuk pembelian bahan Pusat Sumber Bahasa Melayu. Projek dana .2 Meningkatkan penglibatan ahli dalam pertandingan yang dianjurkan melalui persatuan 4. 2. Program Pertandingan 4.Pertandingan papan notis Nama Projek : 1.2 Meningkatkan keberkesanan pengutipan yuran ahli 3. Pemantauan : AJK dan guru penasihat Nama projek : Projek 'Kelab Kita' Objektif : i.Derma daripada organisasi luar 4. Aktiviti : i. Bendahari Aktiviti : i.Kewangan Persatuan Aktiviti : 1. Sasaran Bil Jenis pertandingan .1.1 Meningkatkan sumber kewangan untuk kegunaan aktiviti-aktiviti kelab 3. kacang dan nasi lemak.2: Memohon Sumbangan /derma Nama projek : Jualan makanan dan Alat tulis Objektif : i.3 Meningkatkan bilangan ahli yang layak mewakili PPD dan negeri.1 Meningkatkan kehadiran ahli dalam aktiviti persatuan 4.Mengumpul tabung untuk kebajikan kelab Penetapan dasar : Guru penasihat.Jualan Alat tulis 3. Penyediaan sumber bahan semasa untuk notis setiap minggu Indikator kejayaan :Semua ahli hadir dalam setiap aktiviti yang dijalankan. Menyediaan bahan maklumat dan panggilan aktiviti melalui edaran dan papan notis yang menarik 2.sesi pemberitahuan/soaljawab penggunaan sumber kewangan kelab semasa mesyuarat kelab Pemantauan : AJK dan guru penasihat 3. Program Dana Persatuan 3.1: Jualan makanan dan Alat Tulis 3. Projek dana .Proses pengutipan yuran yang lebih berkesan dengan memberi makluman yang setepatnya kepada ahli-ahli tentang kegunaan yuran tersebut dalam mesyuarat kelab Penetapan dasar : Guru penasihat.Meningkatkan dana kelab untuk membiayai kos menjalankan perkhidmatan iaitu aktiviti utama kelab ii. 3.Kewangan 3. Kempen kehadiran ahli untuk setiap aktiviti Tarikh pelaksanaan : Januari-Julai 2007 Pelaksana : AJK persatuan dan AJK papan notis sekolah serta AJK Pusat Sumber BM 2006/2007 Kos : Pelaksanaan : 1.

Meningkatkan prestij pelajar dan sekolah melalui aktiviti pertandingan yang diikuti iii. Perbahasan Johan PPD 4.2: Pertandingan bahasa anjuran pihak luar seperti Kesihatan i. Menambah peningkatan prestasi pencapaian pelajar yang mewakili sekolah dan mendapat pengiktirafan pihak luar.Bulan Bahasa 2.1: Bulan Bahasa 4. Pidato Johan PPD 4. Bulan Bahasa Aktiviti Pertandingan Sempena Bulan Bahasa -pertandingan menulis esei -pidato -perbahasan -lagu puisi -teka silangkata Tarikh pelaksanaan : 1 Februari 7 .Sasaran 1 Berbalas pantun Johan PPD 2. Projek Pertandingan Nama projek : 4. PPD. Meningkatkan pencapaian melalui penyertaan pertandingan Aktiviti : 1.JPN .1 Mac 2007 .Pertandingan anjuran pihak luar Nama Projek : 1. Jabatan Meningkatkan kehadiran ahli dalam aktiviti dan pertandingan ii. Forum Naib Johan PPD 3. Penetapan dasar : Aktiviti : Tugas guru penasihat Tugas AJK Pertandingan papan notis Guru penasihat Pemantauan : 4.

kepada semua ahli kelab akan pertandingan-pertandingan yang diadakan sepanjang tahun oleh institusi dan organisasi luar. Penglibatan peserta untuk setiap pertandingan bertambah. 3. Aktiviti Pertandingan -pertandingan anjuran pihak luar -menulis esei . penghakiman 3. syarat. kategori. Agihan tugas kepada guru penyelaras pertandingan 2. Sasaran Johan bagi setiap acara. Penyediaan tempat . Sertai Pertandingan Tarikh pelaksanaan : Membuat hebahan pertandingan melalui papan notis dan perhimpunan. -Kehadiran ahli dalam mesyuarat dan aktiviti kelab yang meningkat dan pertambahan peratus bilangan ahli yang mendapat sijil Aktiviti : 1. mengenalpasti hadiah untuk pertandingan bagi setiap aktiviti dan kategori.tarikh. AJK Persatuan sesi 2007diketuai ahli yang dilantik khas Kos : RM600 Pelaksanaan : 1. Indikator kejayaan : memenangi tempat pertama /kedua /ketiga dalam pertandingan.Perbahasan Ala Parlimen -Berbalas Pantun -Forum Tarikh pelaksanaan : Januari-November 2007 Pelaksana : Guru penasihat dan AJK Persatuan yang dilantik khas Kos : Pelaksanaan : 1. Penyediaan maklumat bagi sumber rujukan pelajar . syarat. mengenalpasti strategi pencapaian terbaik-kemenangan mewakili sekolah ke peringkat daerah dan negeri. Penyediaan borang keahlian 2. Pelaksana : AJK sesi 2007 diketuai Pengerusi Kos : Pelaksanaan : 1. Pelan Operasi (Kempen Keahlian) Nama Projek : 1. Memilih dan melatih pelajar untuk acara individu dan berpasukan.. Penyediaan bahan untuk iklan pertandingan dan notis yang menarik 2. Indikator kejayaan : Mewakili peringkat zon dan Negeri. Pertandingan anjuran pihak luar seperti Jabatan Penerangan Nama Projek : 2. 2. Penyediaan maklumat tarikh.. penghakiman 4.Pelaksana : Guru penasihat. kategori.

Penyediaan borang pesanan 3. Edaran dan Notis Tarikh pelaksanaan : Januari -Julai Pelaksana : AJK sesi 2007 Kos Pelaksanaan : 1 Penyediaan jadual dan makluman 2. Nama Projek : 3. 2.Okt 2007 Pelaksana : AJK sesi 2007 Keuntungan yang dijangka : RM160 Pelaksanaan : 1. penentuan tarikh. Percetakan edaran Indikator kejayaan : pelajar /ahli peka terhadap aktiviti Pelan Operasi (Projek dana . Penjualan makanan Tarikh pelaksanaan : Sempena Hari Kemerdekaan Ogos 2007 Pelaksana : AJK sesi 2007 Keuntungan yang dijangka : RM160 Pelaksanaan : 1. Penerangan tata cara perlaksanaa aktiviti.kewangan) Nama Projek : 1.Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli Nama Projek : 2. Sesi perbincangan 3.Diketuai pengerusi dan AJK Pelaksanaan : 1. Pencarian pembekal. Pengedaran borang dan penghantaran Indikator kejayaan : Keuntungan yang diperolehi dan seterusnya pertambahan dana kelab Nama Projek 2: Pertandingan Bulan Bahasa Tarikh pelaksanaan : 1 Februari 2007 Pelaksana : AJK sesi 2006 . penetapan kos . bilangan . penetapan kos. kategori dan peruntukan hadiah. Mesyuarat AJK Indikator kejayaan : Pelaksanaan lancar dan penyertaan ahli yang banyak. Penjualan Alat tulis Tarikh pelaksanaan : Februari. tarikh penghantaran 2. Pencarian pembekal. penghakiman .

Publicity and activities to encourage member participation and listing the benefits and value of each activity e. Promotion from each class c. Membership drive to encourage more Form 4 to 6 to join the English language Society d. Objectives : a. Pengedaran borang dan penghantaran Indikator kejayaan : Keuntungan yang diperolehi dan seterusnya pertambahan dana kelab PENGURUSAN KELAB BAHASA INGGERIS Strategic plan (2004. To improve membership b. Encourage 100 % attendance by giving certificates of participation f. Regular meetings b. Activities: a. To improve 5 % of membership each year from Form 4 to Form 6 c.1 20 25 30 35 40 1. Membership program a. Membership target: TOV 2003 2004 2005 2006 2007 1. Membership Project Membership Drive Campaign 2.2 (%) 5 15 20 25 30 1. Penyediaan borang pesanan 3.2008) Tactical Plan ( 2007) Operational Planning 1. To improve membership especially from Form 4 to Form 6 3. Up to date notices and information to attract more participation in the club .2. To encourage more members to join the club b.

3 45. Committee Members 5.2. To train committee members to have leadership skills Target % of members receiving achievement certificates TOV 2004 2005 2006 2007 2008 2. Senior Teachers.4.0 60.Monitoring: a.1 Activities: * Inter-class traditional debate * Inter.3. State library * Activities for English Language Month * Spelling Bee contest * Scrabble competition * Scrapbooks * Outing * Year-end get together 1. Date of implementation: Jan-Oct 2007 6. Regular meetings 1. Subject teachers to recommend or select at least 2 students representing their class 4.Monitoring: Teacher advisors/ English teachers. Observation : Principal. To improve 100% members in receiving certificate of participation d. To improve active participation of members in the club activities c.0 . Head of English Department and Teacher Advisor 1.4.Membership Drive campaign 1.0 50. To improve attendance in the meetings b. Promotion from each class 1.secondary school parliamentary style debate * Public speaking * Invite professional speakers * Quiz * Excursion to NTV7. Observation : Principal. Date of implementation: Jan-Oct 2007 6.0 65.0 55. Head of English Department and Teacher Advisor 2 Achievement Program a. RTM. Senior Teachers. Teacher advisors/ English teachers Committee Members 5.

Project :Achievement Program Through Notice board & regular meetings Activities: Notice board competition and regular meetings Date of implementation: Feb-Sept. Senior teacher. To encourage students to join the club . To improve attendance in meetings and club activities b. Project: Achievement Program 2. Teacher advisors Observation: Principal.2. Senior Teachers. listing the benefits and value of each activity c. the principal Observation : 2. Project : Achievement program is to improve achievements and participation in the club through Notice board publicity and regular meetings Objectives : Up to date notices and information to attract more participation in the club activities a. Advisor teachers 2.2.Project: Leadership training Objective: to train members to have leadership skills Activity: Through the activities organized by school during the English Language month and also by the club such as: * Debate * Public speaking * Invited professional speakers * Quiz * Excursion * Activities for English Language Month * Spelling Bee Monitoring: Senior Language teacher.1. To train committee members to have leadership skills d. To encourage members to get more of achievement certificates and participation Monitoring : Activity: Teacher advisor and Committee members Notice board competition and regular meetings Teacher advisors. Head of the Department. 2007 Following the rules and conditions of the Committee members of School Notice Board 2007 Monitoring: Committee Members of Notice board and especially appointed committee members 2007 Cost : RM20 for decorating the Date of implementation : notice board .

To increase funds for the use of club activities and school projects 3. Membership Drive Campaign Date of implementation: * Second week of the semester 1 as a membership promotion to the Form 4-6 students 2nd book sale. 3. . Fund raising project 3. committee members Activities: * 2nd hand book sale * Sports Day Observation: Head of department.2 To improve and increase of fund collection in club 3. Be the champion of the PPD level in debate and 2nd placing in state level 2007. Feb-Sept 2007 How it is implemented: * Attractive materials for the notice board * Up to date notices and information to attract more participation activities Indicator of success: 1. Sports Day Sale. senior teacher and principal 3. Fund raising project Activities * 2nd hand book sale * Sports Day Sale Project : * Fund raising project such as * * Date of implementation: March-June 2007 Monitoring: Teacher advisors Committee members Operational Plan (Membership Campaign) Project: 1.2 to provide opportunity to take active part within school 3.1. Membership attendance in the club activities improved 2.Date as fixed by the Committee members of School Notice Board .1 'Fund-Raising' Projects Project : 'Fund-Raising' Project Objective: * To increase funds for the use of club activities and school projects * To improve and increase of fund collection * To brainstorm for fund raising during meetings Monitoring: Teacher advisors.Fund Raising program 3.

Membership forms 2. class to class promotion 3.* Second week of semester 2 for the Lower Six intake Monitoring : Committee members session 2007 led by Teacher Advisor Cost : How it is implemented: 1. printed attractive leaflets 2.led by Treasurer How it is implemented: * Brainstorming session * Ways of improving fund Indicator of success: Effective ways of improving and increasing fund raising . selection of 1 or 2 members by their subject teacher from each class Indicator of success : To increase number of members Project : 2. Class promotion Date of implementation : * Second week of the semester 1 as a membership promotion to the Form 4-6 students * Second week of semester 2 for the Lower Six intake Monitoring: Committee members session 2007 led by Teacher advisor Cost : How it is implemented: 1. distributed to each class and collecting the feedback form Indicator of success : to increase more members for the club Project : 3 Leadership training Date of implementation: during the English language month and also activities organized by the club Monitoring: Committee members session 2007 led by Teacher advisor Cost : How it is implemented: During the activities organized by the club Operational Plan (Fund raising project) Project : 2nd book sale Date of implementation : April 2007 Monitoring: Treasurer/Committee members session 2005/2006 led by teacher advisors Cost : How it is implemented: * Obtain school's permission * Arrangement with the agent * getting the hall ready and announcing to each class * arranging time schedule for each class Indicator of success: to increase more funds for the club and also school projects 3. Brainstorming session for fund raising Date of implementation : Beginning of Semester 1 Monitoring : Committee members session 2007 .

PENGURUSAN PERSATUAN SEJARAH Perancangan Strategik (Tahun 2004-2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1. Program Keahlian kelas T.3 - T.5 sebanyak 10%

1.1 Meningkatkan keahlian daripada kelassetiap tahun Sasaran bilangan ahli

TOV 2005 2007 2008 1.1 12 15 18

1. Projek keahlian Nama projek : Kempen keahlian Objektif : i. meningkatkan ahli di kalangan Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Pemantauan : Promosi dari kelas ke kelas Risalah pada Papan Notis Guru penasihat

pelajar

T3 - T5

1. Kempen keahlian Aktiviti : 1 Promosi dari kelas ke kelas 2 Risalah Pada Papan Notis Rujuk lampiran 2 Program Pencapaian

i. Meningkatkan kehadiran ahli dalam mesyuarat kelab ii. Mempelbagaikan program kelab iii. Menghasilkan bahan bantu pengajaran melalui aktiviti kelab iv. Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi sijil 2. Projek meningkatkan pencapaian 1. Papan Notis 2. Program Untukmu Kelab. Nama projek : Meningkatkan pencapaian melalui Papan Notis Objektif : i. Meningkatkan kehadiran ahli dalam aktiviti dan mesyuarat kelab melalui sebaran maklumat yang tepat dan cepat 2. Meningkatkan pencapaian melalui Papan Notis Aktiviti : 1. Pertandingan papan notis 2Program Untukmu Kelab Nama Projek : 1. Pertandingan Papan Notis Tarikh pelaksanaan : Mengikut syarat AJK papan notis sekolah Pelaksana : AJK papan notis sekolah dan

Perancangan Strategik (Tahun 2004-2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi Sasaran TOV 2006 2007 2008 2.5 17 20 23 bilangan ahli yang layak diberi sijil

Penetapan dasar :

Tugas guru penasihat Tugas AJK

Aktiviti :

Pertandingan papan notis Guru penasihat

Pemantauan :

Nama projek :

Program Untukmu Kelab

Objektif : i. melahirkan pelajar yang mempunyai nilai semangat patriotisme ii.melahirkan pelajar atau ahli kelab yang mempunyai kreativitian yang tinggi dalam aspek-aspek pensejarahan. iii. mencipta pelbagai bahan bantu pengajaran melalui aktiviti kelab Penetapan Dasar : AJK dan Guru Penasihat Aktiviti : program di dalam kelas Pemantauan : Guru Penasihat AJK 2007 diketuai ahli yang dilantik khas Kos : RM10 Pelaksanaan : 1. Penyediaan bahan untuk notis yang menarik 2. Penyediaan maklumat keaktifan ahli Indikator kejayaan : Kehadiran ahli dalam mesyuarat dan aktiviti kelab yang meningkat dan pertambahan bilangan ahli yang mendapat sijil serta menang pertandingan papan notis.

Rujuk Lampiran

Perancangan Strategik (Tahun 2004 - 2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 3. Program dana - Kewangan i. Meningkatkan sumber kewangan untuk kegunaan aktiviti-aktiviti kelab ii.Meningkatkan keberkesanan

4. Program Peningkatan Prasarana i. meningkatkan kemudahan prasarana untuk Persatuan seperti pembinaan Pusat Sumber Sejarah 3. Projek dana - Kewangan 1. Kutipan Yuran 2. Jualan Kad Kemerdekaan Nama projek : Kutipan Yuran

membuat kutipan yuran Pemantauan : AJK dan guru penasihat 4. sebagai tempat penyimpanan dan pembealajaran sejarah yang menarik. Memohon bantuan / derma pihak luar. Program Peningkatan Prasarana 1. Indikator Kejayaan : Mempunyai sebuah Pusat Sumber Sejarah Pengutipan yuran kelab yang lebih berkesan Pelan Operasi (Kempen Keahlian) Nama Projek : 1. Memudahkan ahli Persatuan melakukan aktiviti-sktiviti kelab ii. sebagai PAK kepada pelajar-pelajar keseluruhannya. iii. Pembinaan Pusat Sumber Sejarah Nama Projek : Pembinaan Pusat Sumber Sejarah Objektif : i.Pembinaan Pusat Sumber Sejarah Tarikh pelaksanaan : Awal Tahun Pelaksana : Semua AJK.5 Minggu kedua setelah pelajar Tingatan 6 Rendah masuk sekolah Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 diketuai oleh Presiden Kelab Kos : RM5 Pelaksanaan : 1. Guru Penasihat & Pengetua Pelaksanaan: 1.Penerangan pengutipan yuran kelab 2. Diedarkan ke setiap kelas beserta borang maklumbalas keahlian Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli . Percetakan borang promosi yang menarik 2. Promosi dari kelas ke kelas Tarikh pelaksanaan : Minggu kedua setelah sekolah dibuka untuk promosi kepada pelajar Tingkatan 3 . Guru Penasihat dan Pihak Sekolah Nama Projek :1.diketuai Bendahari Pelaksanaan : 1.Objektif : i. Memohon bantuan melalui surat kepada syarikat serta orang perseorangan.Sesi soaljawab Indikator kejayaan : (Rujuk Lampiran) Nama Projek : 1.Meningkatkan dana kelab untuk membiayai kos menjalankan perkhidmatan iaitu aktiviti utama kelab Aktiviti : i. Pemantauan : AJK. Aktiviti : i. Sesi soaljawab tentang dana kelab Tarikh pelaksanaan : Awal tahun Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 .

Nama Projek : 2. Pelan Operasi (Program Dana Kewangan) Nama Projek : 4. Jualan Kad sempena Kemerdekaan Tarikh Pelaksanaan : Bulan Julai-Ogos Pelaksana : AJK sesi 2006/07 diketuai oleh Presiden Kos : RM30 Pelaksanaan : 1. Penghasilan bahan bantu pengajaran (jadual. Risalah Pada Papan Notis Tarikh pelaksanaan : Awal tahun Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 diketuai AJK Papan Notis Kos : RM10 Pelaksanaan : 1. Perbincangan di dalam pembuatan aspek-aspek pensejarahan (poster. . kertas kerja) 2. AJK akan mengedarkan kad kemerdekaan seperti di dalam permintaan 3. Segala perancangan dan pengurusan sepanjang Bulan Kemerdekaan. carta. Penyediaan bahan untuk artikel-artikel 2. Percetakan artikel / risalah Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli Nama Projek : 3. Keuntungan daripada jualan akan digunakan untuk menambah wang Persatuan Indikator Kejayaan : Jualan kad kemerdekaan berjalan dengan lancar dan keuntungan diperoleh untuk Tabung Persatuan. Pengedaran risalah kepada kelas-kelas dan guru-guru yang ingin membeli kad Kemerdekaan 2. lambanglambang. Indikator kejayaan : Ahli Persatuan mempunyai nilai kreativitian yang tinggi dalam aspek penghasilan pensejarahan. Program Untukmu Kelab Tarikh pelaksanaan : sepanjang tahun Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 diketuai AJK Papan Notis Kos : RM10 Pelaksanaan : 1. peta minda dll) 3.

Promosi dari kelas ke kelas Nama Projek : Promosi dari kelas ke kelas Tarikh pelaksanaan : Minggu kedua sekolah buka/T.6 Rendah masuk Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 Kos : RM5 Pelaksanaan : 1. Projek keahlian Nama projek : Kempen keahlian Objektif : i.Program Keahlian 1. Diedarkan ke setiap kelas beserta borang maklumbalas keahlian 2. Kempen keahlian Aktiviti : 1.1 33 37 40 1.1 Menambah ahli mencapai 40 orang. Percetakan borang promosi yang menarik 1.PENGURUSAN KELAB GEOGRAFI Perancangan Strategik (2004-2008) Perancangan Taktikal (2007) Pelan Operasi 1. guru Geografi menggalakkan penyertaan daripada pelajar-pelajar . Sasaran bilangan ahli TOV 2006 2007 2008 1. meningkatkan keahlian Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Promosi dari kelas ke kelas Guru matapelajaran berkempen dari kelas ke kelas Edaran notis Guru penasihat Pemantauan : 1.

Projek meningkatkan pencapaian Nama projek : Meningkatkan pencapaian melalui papan notis Objektif : i.2 Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab 2. Program Pencapaian 2.Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli 2. Meningkatkan kehadiran ahli dalam aktiviti dan mesyuarat kelab melalui sebaran maklumat yang tepat dan cepat ii.3 Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi sijil Sasaran % bilangan ahli yang layak diberi sijil TOV 2006 2007 2008 2. Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi sijil melalui sebaran maklumat tentang keaktifan ahli Penetapan dasar : Aktiviti : Tugas guru penasihat Tugas AJK Pertandingan papan notis Guru penasihat Pemantauan : .3 90 92 95 2.1 Meningkatkan kehadiran ahli dalam mesyuarat kelab 2.

Meningkatkan dana kelab untuk membiayai kos menjalankan perkhidmatan iaitu aktiviti utama kelab ii.Meningkatkan dana kelab untuk maksud derma kepada badan-badan tertentu Penetapan dasar : Guru penasihat Aktiviti : i. Projek dana . Projek dana . membungkus dan menghantar pesanan .mendapat pesanan daripada guru dan pelajar 4. Meningkatkan pencapaian melalui papan notis Aktiviti : 1.Kewangan Aktiviti : 1.Mendapat kebenaran pihak sekolah 2.Persediaan awal tentang tarikh. Pertandingan Papan Notis Tarikh pelaksanaan : Mengikut syarat AJK papan notis sekolah Pelaksana : AJK papan notis sekolah dan AJK 2006/2007 diketuai ahli yang dilantik khas Kos : RM10 Pelaksanaan : 1.1 Meningkatkan sumber kewangan untuk kegunaan aktiviti-aktiviti kelab 3.2.1. Jualan Coklat dan gula-gula Nama Projek : 1. keuntungan yang dijangka 3.Kewangan 3. kos. Meningkatkan keberkesanan pengutipan yuran ahli 3.Penyediaan bahan untuk notis yang menarik 2. Penyediaan maklumat keaktifan ahli Indikator kejayaan : Kehadiran ahli dalam mesyuarat dan aktiviti kelab yang meningkat dan pertambahan peratus bilangan ahli yang mendapat sijil 3. membeli bunga daripada penjual 5. Program dana .'Fund-Raising' Nama projek : Projek 'Fund-Raising' Objektif : i.Kewangan 3. tempat. Jualan oleh ahli kelab Pemantauan : AJK dan guru penasihat 3.2. Pertandingan papan notis Nama Projek : 1. Jualan kad raya Tarikh pelaksanaan : September 2007 Pelaksana : AJK sesi 2007 Keuntungan yang dijangka : RM100 Pelaksanaan : 1.

guru-guru geografi . guru-guru geogarfi . membawa pelajar menjalankan Jejak Persekitaran 3.1. Program kesedaran alam sekitar 4. kuiz alam sekitar iv. Meningkatkan kesedaran melalui CPCP dan minggu alam sekitar Aktiviti : Nama Projek : 1. Pelajar menjawab soalan dalam risalah 4. Projek kesedaran alam sekitar 4. pertandingan penulisan esei vi.Indikator kejayaan : dana kelab Keuntungan yang diperolehi dan seterusnya pertambahan 4.Meningkatkan kesedaran pelajar tentang alam sekitar.1. Menjalankan Jejak Persekitaran iii. Minggu Alam Sekitar Tarikh pelaksanaan : bulan Mac Pelaksana: Guru penasihat and AJK Kelab Geografi dan guru penasihat dan AJK Kelab Alam Sekitar.minggu alam sekitar Nama projek : CPCP dan minggu alam sekitar Objektif : i. ii. lawatan v.2.Jejak Persekitaran 4. guru membincang bersama dengan pelajar tentang jawapan yang diberi Indikator kejayaan : pelibatan pelajar-pelajar dalam penjalanan Jejak Persekitaran dan memberi jawapan Nama Projek: 2. pertandingan merekabentuk 4. AJK dan pihak berkuasa pusat Biodiversiti Aktiviti : i. Jejak Persekitaran Tarikh pelaksanaan : Januari-Jun Pelaksana : Guru penasihat Kelab Pelaksanaan : 1.meningkatkan kesedaran pelajar-pelajar tentang kepentingan penjagaan alam sekitar dan pemulihan alam sekitar 4.Meningkatkan kesedaran tentang tanaman tempatan Penetapan dasar : Guru penasihat . mengedarkan risalah Jejak Persekitaran 2.

menyediakan soalan 2. menetapkan stesen 2. menyampaikan hadiah Aktiviti-aktiviti yang terlibat : i. mendapatkan peserta 3. pertandingan penulisan esei Tarikh : bulan Julai Pelaksana : Guru penasihat dan AJK Kelab Geografi dan kelab Alam Sekitar Pelaksanaan : 1. merancang aktiviti-aktiviti 2. memberi taklimat kepada pelajar-pelajar yang ambil bahagian ii. kuiz alam sekitar Tarikh : Bulan Mac Pelaksana : Guru penasihat dan AJK Kelab Geografi dan kelab Alam Sekitar Pelaksanaan : 1.Pelaksanaan: 1. mencetak soalan . menyediakan soalan 2. membuat tempahan kenderaan iv. pertandingan pencarian harta karun Tarikh : Bulan Mac Pelaksana : Guru penasihat dan AJK Kelab Geografi dan kelab Alam Sekitar Pelaksanaan: 1. penilaian oleh AJK iii. mengutip hasil karya dan cetakan pelajar 4. perancangan tempat lawatan 2. edarkan soalan melalui guru-guru geografi 3. membuat penilaian 5. mencetak borong penyertaan 3. lawatan Tarikh : Bulan Mac Pelaksana : Guru penasihat dan AJK Kelab Geografi dan kelab Alam Sekitar Pelaksanaan : 1. mencetak borong penyertaan untuk pelbagai pertandingan 3.

menyediakan latihan 4.Meningkatkan penglibatan diri pelajar lebih dalam aktiviti berbentuk akademik untuk membantu meningkatkan prestasi mata pelajaran geografi Penetapan dasar : Guru penasihat dan guru-guru geogarfi Aktiviti : i. tutor menyemak latihan yang siap dibuat oleh pelajar Indikator kejayaan : peratusan kelulusan yang meningkat dalam matapelajaran geografi . penilaian pertandingan merekabentuk Tarikh : Bulan Mac Pelaksana: Guru penasihat dan AJK Kelab Geografi dan kelab Alam Sekitar Pelaksanaan : Mencetak boring penyertaan mengedarkan borong penyertaan pengutipan hasil rekabentuk pelajar penilaian Kos : RM 60 Indikator kejayaan : Penyertaan pelajar-pelajar dalam pelbagai pertandingan dan aktiviti menyedarkan pelajar tentang kepentingan alam sekitar 5. melibatkan diri pelajar lebih aktif dalam aktiviti berbentuk akademik dalam membantu meningkatkan prestasi mata pelajaran geografi 5. kelas tutorial selepas waktu kelas Pemantau : Guru penasihat dan guru geografi 5. projek tutorial Tarikh pelaksanaan : sepanjang tahun Pelaksana : pelajar -pelajar yang telah dikenalpasti sebagai tutor Pelaksanaan : 1. Projek tutorial oleh pelajar kumpulan cerdas Nama projek : projek tutorial oleh pelajar kumpulan cerdas 1. Meningkatkan prestasi melalui kelas Aktiviti : tutorial Nama Projek : 1. 1. 3. 2. mengenalpastikan pelajar-pelajar yang lemah 2. mengedarkan soalan 4. projek tutorial oleh pelajar kumpulan cerdas Objektif: i. 4. mengenalpasti pelajar-pelajar yang layak menjadi tutor 3. pelajar-pelajar lemah menbuat latihan yang telah disediakana 5. Program Peningkatan akademik 5. 3.v.1.

2 2 3 5 7 9 12 1.T.PENGURUSAN PERSATUAN SAINS Perancangan Strategik (Tahun 2004 . Projek keahlian Nama projek : Kempen keahlian Objektif : i.2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1.T5 .3 . meningkatkan keahlian ii.5 Sasaran bilangan ahli setiap tahun TOV 2004 2004 2005 2006 2007 2008 1. Program Keahlian Meningkatkan keahlian sebanyak 10% setiap tahun Meningkatkan keahlian daripada kelas-kelas T. meningkatkan ahli di kalangan pelajar T3 .1 15 18 20 22 25 28 1.

Pameran 2. Kempen keahlian Aktiviti : 1.5 70.Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Pameran Promosi dari kelas ke kelas Guru penasihat Pemantauan : 1. Projek meningkatkan pencapaian Nama projek : Meningkatkan pencapaian melalui papan notis .0 90.0 75.0 80.0 85. Program Pencapaian Meningkatkan kehadiran ahli dalam mesyuarat kelab Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi sijil Sasaran % bilangan ahli yang layak diberi sijil TOV 2004 2004 2005 2006 2007 2008 2.0 2.3 62. Promosi dari kelas ke kelas Rujuk lampiran 2.

Objektif : i.2 'Kelab Kita' Nama projek : Projek 'Fund-Raising' Objektif : i. Penyediaan bahan untuk notis yang menarik 2. Guru Kanan Sains Aktiviti : Ii. Pertandingan papan notis 2.Meningkatkan dana kelab untuk membiayai kos menjalankan perkhidmatan iaitu aktiviti utama kelab ii.1 'Fund-Raising' 3. Meningkatkan pencapaian melalui papan notis Aktiviti : 1.Meningkatkan dana kelab untuk maksud derma kepada badan-badan tertentu Penetapan dasar : Guru penasihat advisor.Kewangan Meningkatkan sumber kewangan untuk kegunaan aktiviti-aktiviti kelab Meningkatkan keberkesanan pengutipan yuran ahli 3.Kewangan 3. Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi sijil melalui sebaran maklumat tentang keaktifan ahli Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Pertandingan papan notis Guru penasihat Pemantauan : 2. Penyediaan maklumat keaktifan ahli Indikator kejayaan : Kehadiran ahli dalam mesyuarat dan aktiviti kelab yang meningkat dan pertambahan peratus bilangan ahli yang mendapat sijil 3. Pertandingan Papan Notis Tarikh pelaksanaan : Mengikut syarat AJK papan notis sekolah Pelaksana : AJK papan notis sekolah and AJK 2007 diketuai ahli yang dilantik khas Kos : RM20 Pelaksanaan : 1.Penjualan makanan ii. Program dana . Meningkatkan kehadiran ahli dalam aktiviti dan mesyuarat kelab melalui sebaran maklumat yang tepat dan cepat ii. Nama Projek : 1. Projek dana .Penjualan minuman semasa Hari Sukan .

Kewangan Aktiviti : 1.1 Meningkatkan kesedaran tentang kepentingan Sains dalam kehidupan 5.(a) Projek Taman Herba Nama Projek : Projek Taman Herba Objektif: . Projek Pengutipan Bahan Kitar Semula Nama Projek: Projek Recycle Objektif: i. Pengumuman tentang pengutipan 2. Meningkatkan sikap prihatin dan kasih saying terhadap orang lain ii. Penjualan minuman pada Hari Sukan 2. Projek dana .2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 4.1 Menyemai sikap prihatin& kasih sayang terhadap orang lain 4.Projek Kitar Semula Aktiviti: 1.Program ' Caring For Others' 4. Menyedari pelajar tentang tanggungjawab social mereka terhadap masyarakat Aktiviti: Pengutipan item-item untuk jualan Penetapan dasar: Guru penasihat Pemantauan: Guru penasihat & AJK 4. Program 'Science Is Fun ' 5.Pemantauan : AJK dan guru penasihat Nama projek : Projek 'Kelab Kita' Objektif : i. Sesi soal-jawab tentang dana kelab Rujuk lampiran Perancangan Strategik (Tahun 2004 . Pengutipan daripada pelajar & staf 5.2 Menarik minat pelajar terhadap matapelajaran Sains 5.Proses pengutipan yuran yang lebih berkesan dengan memberi makluman yang setepatnya kepada ahli-ahli tentang kegunaan yuran tersebut dalam mesyuarat kelab Penetapan dasar : Guru penasihat.Sesi pemberitahuan/soaljawab penggunaan sumber kewangan kelab semasa mesyuarat kelab Pemantauan : AJK dan guru penasihat 3. Bendahari Aktiviti : i.

Guru Kanan Sains & AJK (b) Lawatan Sambil Belajar Nama Projek: Lawatan Objektif: i. Meningkatkan minat pelajar terhadap tanaman herba sebagai sumber makanan & perubatan ii. Penyediaan label nama saintifik tumbuhan herba 3. Menambahkan pengetahuan Sains & keadaan di tempat bekerja yang berlainan Aktiviti: Lawatan anjuran Persatuan Membuat laporan tentang lawatan Penetapan dasar: Guru penasihat Pemantauan : Guru penasihat (c) Projek /Demonstrasi Sains Nama Projek: Rekacipta Sains/Eksperimen/Pengumpulan bahan Sains/Sesi Rekacipta Penetapan dasar: Guru penasihat& guru kanan Sains Aktiviti : Penyediaan bahan-bahan Menjalankan aktiviti Perbincangan tentang aktiviti Pemantauan: Guru penasihat & AJK 5 (a) Projek Taman Herba Aktiviti : 1. Menyedari pelajar tentang biodiversity negara kita Aktiviti: Penjagaan taman herba Menanam semula tanaman Penetapan dasar: Guru kanan Sains& guru penasihat Pemantauan: Guru Penasihat. Mendedahkan pelajar kepada pelbagai kerjaya berkaitan bidang Sains ii. Penjagaan Taman herba sepanjang tahun 2.i. Penyediaan herbarium untuk tumbuhan herba . Pengumpulan maklumat tentang tumbuhan herba 4.

(b) Lawatan Sambil Belajar Aktiviti : Lawatan ke Taman Negara (c) Projek Sains/Demonstrasi Aktiviti: a. Promosi dari kelas ke kelas dan semasa orientasi T6 Rendah Tarikh pelaksanaan : Minggu kedua setelah sekolah dibuka untuk promosi kepada pelajar Tingkatan 3 . Rekacipta. Pengumpulan bahan & maklumat untuk PSS (Bio & Fiz) b.bahan kitar semula (pertandungan : You clear up what you created' Pelan Operasi (Kempen Keahlian) Nama Projek : 1. Percetakan borang promosi yang menarik 2.5 Minggu kedua setelah pelajar Tingatan 6 Rendah masuk sekolah Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 diketuai Pengerusi Persatuan / Guru Kanan Sains dan Guru Penasihat Persatuan Kos : RM5 Pelaksanaan : 1. Diedarkan ke setiap kelas beserta borang maklumbalas keahlian Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli .

menambah tanah.diketuai Bendahari Pelaksanaan : 1. Mendapat kebenaran pihak sekolah 4. Penjualan minuman/makanan pada Hari Sukan Tarikh pelaksanaan : Pada hari sukan sekolah Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 . ahli persatuan . mencabut rumput.Sesi soaljawab Indikator kejayaan : Pengutipan yuran kelab yang lebih berkesan Pelan Operasi (Program ' Science Is Fun' ) Nama Projek : Projek Taman Herba Tarikh Pelaksanaan : Sepanjang tahun Pelaksana : AJK . Persediaan / pembelian / mendapat sponsor untuk minuman/makanan 5. menanam semula Membuat label nama sains untuk tumbuhan herba Mengumpul maklumat tentang tumbuhan herba Membuat herbarium untuk tumbuhan di Taman Herba (T6R) Indikator kejayaan : Pelajar lebih berminat & menyedari tentang faedah tumbuhan herba Pelajar lebih menyedari tentang kepelbagaian di Malaysia . pelajar kelas Sains T4 & 6 Rendah Pelaksanaan : Menjaga taman herba-menyiram & membubuh baja.kewangan) Nama Projek : 1.Pelan Operasi (Projek dana . Penjualan minuman/makanan semasa Hari Sukan Indikator kejayaan : Keuntungan yang diperolehi dan seterusnya pertambahan dana kelab Nama Projek : 2.Penerangan pengutipan yuran kelab 2. Sesi soaljawab tentang dana kelab Tarikh pelaksanaan : Awal tahun Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 .diketuai Pengerusi Persatuan Keuntungan yang dijangka : RM100 Pelaksanaan : 3.

Program Pencapaian Meningkatkan gred ahli-ahli persatuan Sasaran % bilangan ahli yang mendapat gred -gred tertentu TOV 2006 2007 2008 %A 12 18 22 .2008) Perancangan Tatikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1.Nama projek : Lawatan Sambil Belajar oleh Kelab Sains Tarikh pelaksanaan : Mac Pelaksana : AJK Pelaksanaan : Menulis surat kepada Kelab Kamilian utk tajaan Membuat penjualan /fund-raising utk lawatan Menempah tiket ke KL/ Bas/ tempat penginapan Indikator kejayaan : Bilangan pelajar yang menyertai lawatan Pelajar mendapat idea tentang kepelbagaian di Malaysia Nama projek Tarikh pelaksanaan Pelaksana Pelaksanaan : Projek Sains/Demonstrasi : Jun : AJK : Penyediaan bahan-bahan oleh pelajar sendiri Penyediaan cara kerja rekacipta Pembentangan projek rekacipta Penilaian oleh guru penasihat & penyediaan hadiah PENGURUSAN PERSATUAN MATEMATIK Perancangan Strategik (Tahun 2004 .

Penglibatan yang lebih aktif Nama Projek : Penglibatan yang aktif Tarikh pelaksanaan : Sepanjang tahun Pelaksana : Guru penasihat dan AJK 2006/2007 Pelaksanaan : * Perbincangan semasa bermesyuarat agong untuk menyenaraikan aktivitiaktiviti yang hendak dijalankan * Program aktiviti ini dijadualkan dan diedarkan kepada semua ahli. Projek meningkatkan pencapaian Nama projek : Meningkatkan pencapaian melalui penglibatan Objektif : Meningkatkan penglibatan yang aktif dalam aktiviti-aktiviti persatuan supaya markah yang diperolehi boleh ditingkatkan Penetapan dasar : Aktiviti : Tugas guru penasihat Tugas AJK Penglibatan ahli yang lebih aktif Guru penasihat melalui penglibatan Pemantauan : 1.Kewangan Meningkatkan sumber kewangan untuk kegunaan aktiviti-aktiviti persatuan 2. Meningkatkan pencapaian Aktiviti :.%B 68 70 70 %C 16 12 8 %D 4 0 0 1. Indikator kejayaan : Peratus gred cemerlang ditingkatkan 2. Projek dana . * Dijalankan dan dipantau * Yang melibatkan diri secara aktif akan diberikan markah yang lebih tinggi.Kewangan Projek 'Fund-Raising' Nama projek : . Program dana .

Aktiviti 2: Kuiz Matematik Tarikh Pelaksanaan : Satu hari Sabtu sempena Bulan Sains dan Matematik Pelaksana: AJK sesi 2006/2007 diketahuii oleh Pengerusi Persatuan Keuntungan yang dijangka : RM15.2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1. * Menjalankan pembelian buku-buku teks PMR dan SPM pada hujung tahun. harga jualan dan tarikh pelaksanaan. Sasaran bilangan ahli Tov 2004 2004 2005 2006 1.00 Pelaksanaan: * AJK bermesyuarat untuk menetapkan syarat kuiz * Kutipan yuran dari peserta-peserta * Kuiz dijalankan PENGURUSAN KELAB PENDIDIKAN SENI VISUAL Perancangan Strategik (Tahun 2004 .2 Meningkatkan keahlian daripada kelas-kelas T4 & T5.Objektif : Meningkatkan dana kelab untuk membiayai kos menjalankan aktiviti-aktiviti persatuan Penetapan dasar : Guru penasihat dan AJK persatuan Menjalankan Aktiviti * Membeli dan menjual buku-buku teks terpakai * Kuiz Matematik Pemantauan : Ahli-ahli persatuan 2. * Menjalankan penjualan buku-buku teks PMR dan SPM pada awal tahun seterusnya.1 19 22 25 1. Indikator kejayaan: Keuntungan yang diperolehi.1 Meningkatkan keahlian sebanyak 10% setiap tahun 1. Program Keahlian 1.2 10 11 12 1. Projek keahlian 2007 2008 28 31 13 14 34 15 .Kewangan Aktiviti 1: Membeli dan menjual buku-buku teks terpakai Tarikh Pelaksanaan : sehari selepas peperiksaan PMR dan SPM Pelaksana: Semua ahli persatuan tahun 2006/2007 diketahuii oleh Pengerusi persatuan Keuntungan yang dijangka : RM300 Pelaksanaan: * Ahli-ahli membincang dan menetapkan harga beli. Projek dana .

Menyediakan tempat pertandingan 2. Promosi dari kelas ke kelas . Tugas AJK Aktiviti : seperti dalam rancangan tahunan kelab. Meningkatkan pencapaian melalui aktiviti. Meningkatkan ahli di kalangan pelajar T4 & T5 Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Promosi kelas ke kelas Pemantauan : Guru Penasihat 1. Meningkatkan kehadiran ahli dalam aktiviti dan masyuarat kelab melalui sebaran maklumat yang tepat dan cepat. Pemantauan : Guru Penasihat 2.1 Meningkatkan kehadiran ahli dalam mesyuarat kelab 2. Pelaksanaan . Pelan Operasi (Kempen Keahlian) Nama Projek : 1. Penyediaan tajuk dan syarat pertandingan Indikator kelayaan . Promosi dari kelas ke kelas Rujuk lampiran 2. Projek meningkatkan pencapaian Nama Projek : Meningkatkan pencapaian melalui aktiviti-aktiviti kelab.Nama projek : Kempen keahlian Objektif: i.2 Meningkatkan pengelibatan ahli dalam aktiviti kelab 2. Aktiviti : 1. Obkjektif : i. Kempen Keahlian Aktiviti : 1. Pertandingan melukis Nama Projek : Pertandingan melukis Tarikh Pelaksanan : Bulan April 2007 Pelaksana : AJK kelab. Penetapan dasar : Tugas guru penasihat. Kehadiran ahli dalam masyuarat dan aktiviti kelab meningkat. Meningkatkan keahlian ii. Program Pencapaian 2. 1.

Minggu ketiga setelah sekolah dibuka untuk promosi kepada pelajar tingkatan 4 & 5. 1. Program Keahlian Meningkatkan keahlian sebanyak 10% setiap tahun @ 50% dalam 5 tahun Sasaran bilangan ahli TOV 2004 2004 2005 2006 2007 2008 1.Tarikh Pelaksanaan .1 42 46 50 55 59 63 1.2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 4. Diedarkan ke setiap kelas berserta borang maklumbalas keahlian Indikator Kejayaan . Projek keahlian . AJK 2006/2007 Pelaksanaan . Pertambahan jumlah ahli. Pencetakan borang promosi yang menarik 2. Minggu kedua setelah pelajar ting. PENGURUSAN KELAB EKONOMI & PERDAGANGAN Perancangan Strategik (Tahun 2004 . 6 rendah telah mendaftar masuk sekolah Pelaksana .

1 2. Kempen keahlian Aktiviti : 6. :) Memupuk minat mencari wang di kalangan pelajar untuk dijadikan sumber dana kelab. Penjualan bunga @ cenderamata sempena hari-hari istimewa spt Hari Ibu. Hari Bapa. AJK Aktiviti : ii. meningkatkan keahlian Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Pameran di papan notis Promosi dari kelas ke kelas Flyers Pemantauan : Guru penasihat. Promosi dari kelas ke kelas 8. iv. Flyers Rujuk lampiran A 5.Nama projek : Kempen keahlian Objektif : iii.Kelana & Tang Siew Yuh Aktiviti (iii) . Program Dana . Pameran di papan notis 7.Kelab Meningkatkan sumber kewangan untuk membiayai aktiviti-aktiviti kelab agar berjalan lebih lancar Meningkatkan keberkesanan pengutipan yuran ahli 2. Wilfred & Andy 1. Pemantauan : AJK dan guru penasihat Aktiviti (i) . Penjualan makanan dan minuman semasa Hari Sukan iii.Kewangan 2.2 Projek "Usahawan Remaja" Projek "Nadi Kita" Nama projek : Projek "Usahawan Remaja" Objektif : :) Memupuk nilai "Menghargai Jasa Orang Lain" dalam diri pelajar melalui aktiviti penjualan bunga di hari-hari istimewa.Andy & Wilfred Aktiviti (ii) . Hari Kasih Sayang dan Hari Guru. Projek Dana . Mengambil tempahan biskut dan kek sempena hari perayaan.Tiffany & Sabri Nama projek : . Pengerusi. :) Meningkatkan sumber dana untuk membiayai aktiviti-aktiviti kelab agar berjalan lebih lancar Penetapan dasar : Guru penasihat.

tempahan biskut dan kek sempena hari perayaan. Penjualan 4. . Menyebar maklumat terkini mengenai isu-isu konsumerisme dan perdagangan kepada warga SMK Kamil Memupuk dan menyemarakkan lagi semangat keusahawanan dalam diri pelajar. Penjualan Kasih Sayang 5. sesi pemberitahuan/soaljawab penggunaan sumber kewangan kelab semasa mesyuarat kelab ii. Sesi soal jawab tentang dana kelab. komitmen serta kesedaran dalam diri pelajar untuk mempelajari subjek perdagangan. kepada ahli yang paling banyak menyumbang Aktiviti : 3.Projek "Nadi Kita" Objektif : :) Proses pengutipan yuran yang lebih berkesan dengan memberi makluman yang setepatnya kepada ahli-ahli tentang kegunaan yuran tersebut dalam mesyuarat kelab Penetapan dasar : Guru penasihat dan Bendahari Aktiviti : i. 6. motivasi. Hari dan Hari Guru.1 Projek "Usahawan Remaja" makanan dan minuman semasa Hari Sukan bunga sempena hari-hari istimewa spt Hari Ibu. Mengambil * cadangan untuk memberi insentif tenaga kepada tabung dana kelab. Hari Bapa. Pemantauan : Guru penasihat dan AJK 2. pengajian perniagaan dan ekonomi.2 Projek "Nadi Kita" Aktiviti : 1. Program Akademik Meningkatkan minat. Rujuk lampiran B 2. yuran kelab RM5 setahun.

:) Agar usahawan tempatan boleh dijadikan idola/ teladan pelajar untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya.Meningkatkan kemahiran berfikir pelajar untuk mengaitkan/ mengapplikasikan teori yang telah dipelajari dalam kelas dengan keadaan sebenar. menghias dan mengemaskini papan notis mengikut tarikh yang telah ditetapkan agar bersedia untuk dinilai. Supaya pelajar dapat belajar secara kontekstual. AJK . Guru Mata Pelajaran.3 Pertandingan Papan Notis Lawatan Sambil Belajar Nama projek : Projek "Pertandingan Kuiz Antara Individu Bagi Subjek Ekonomi Objektif : :) Memupuk minat dan kesedaran dalam diri pelajar untuk mendalami ketiga-tiga subjek tersebut. 3. Pemantauan : Guru penasihat . :) Dengan wujudnya minat pelajar diharap ianya akan mendorong kepada peningkatan peratusan kelulusan samada secara kualiti dan kuantitatif dalam setiap peperiksaan awam bagi ketiga subjek tersebut. Projek Akademik 3.1 Projek "Pertandingan Kuiz Antara Individu Bagi Subjek Ekonomi. Perdagangan dan Pengajian Perniagaan" 3. Penetapan dasar : Guru penasihat . AJK Aktiviti : i. ii.2 3. Penetapan dasar : Guru penasihat. AJK Aktiviti : i. isu-isu konsumerime dan perdagangan termasuklah profil usahawan tempatan. Kuiz Ekonomi (STPM)-Julai Pemantauan : Guru Mata Pelajaran . mengemaskini maklumat mengenai kelab. Guru Penasihat Nama projek : Pertandingan Papan Notis Objektif : :) Agar warga SMK Kamil peka dan waspada dengan isu-isu terkini mengenai konsumerisme dan perdagangan.

:) Menjadikan pembelajaran lebih seronok dan mudah difahami.Nama projek : Lawatan Sambil Belajar Objektif : :) Melalui pembelajaran konstektual ini pelajar dapat menggunakan semua deria mereka untuk memahami teori-teori yang telah dipelajari dalam kelas. . Aktiviti : i. Penetapan dasar : Guru penasihat .1 Projek "Pertandingan Kuiz Antara Individu Bagi Subjek Ekonomi. Kuiz Ekonomi (STPM)-Julai 2007 * membantu pembungkusan hadiah sahaja. mengemaskini maklumat isu-isu konsumerime dan perdagangan termasuklah profil usahawan tempatan. AJK Aktiviti : i. 3.2 Projek Pertandingan Papan Notis Aktiviti : i. menghias dan mengemaskini papan notis mengikut tarikh yang telah ditetapkan agar bersedia untuk dinilai. Pemantauan : AJK dan guru penasihat 3. melawat tempat-tempat strategic di KL. :) Mendidik pelajar untuk berkomunikasi dan bersosial dengan masyarakat luar secara formal. ii.

melawat tempat-tempat strategic di KL. Rujuk Lampiran C PELAN OPERASI Kempen Keahlian Nama Projek : 1.3 Lawatan Sambil Belajar Aktiviti : Aktiviti : i. Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 Kos : RM20 Pelaksanaan : 1. Semasa Minggu Orientasi pelajar Tingkatan 6 Rendah.3. Penyediaan bahan untuk pameran 2. Pameran di papan notis Tarikh pelaksanaan : Minggu ketiga setelah sekolah dibuka untuk promosi kepada semua pelajar. Penyediaan tempat Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli . Penyediaan borang keahlian 3.

Membuat promosi menggunakan cetakan edaran. Mengagihkan tempahan kepada pelanggan. 3. Mohon kebenaran pihak pentadbir dan mengikut prosedur yang akan diberi oleh pihak pentadbir. Diedarkan ke setiap kelas beserta borang maklumbalas keahlian Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli PELAN OPERASI Projek Usahawan Remaja Nama Projek : 1. Kos : RM30 Pelaksanaan : 1. Pelaksana : AJK sesi 2007. Penjualan bunga @ cenderamata sempena hari-hari istimewa seperti Hari Guru. 5. Penyediaan tempat Indikator kejayaan : Memperolehi untung dan dana kelab bertambah.Nama Projek : 2. Hari Ibu. LAMPIRAN B.2 . Mengikut prosedur yang ditetapkan pihak majlis. Diedarkan ke setiap kelas beserta borang tempahan (bayaran perlu dilampirkan sekali). 2. Indikator kejayaan : Memperolehi untung dan dana kelab bertambah. Penjualan Makanan & Minuman semasa Hari Sukan Hari Sukan SMK St Kamil (Mac 2007) Tarikh pelaksanaan : Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 Kos : RM100 Pelaksanaan : 1. Mencari/ menyediakan jualan. 3. Minggu kedua setelah pelajar Tingatan 6 Rendah masuk sekolah Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 Kos : RM5 Pelaksanaan : 1. Cetakan Edaran Tarikh pelaksanaan : Minggu keempat setelah sekolah dibuka untuk semua pelajar. Mohon kebenaran pihak Majlis Sukan Sekolah SMK Kamil. Hari Bapa dan Tarikh pelaksanaan : Dua minggu sebelum hari-hari istimewa tersebut. Memesan bunga / cenderamata dari pihak pembekal berdasarkan tempahan. ("Flyers") Promosi dari kelas ke kelas 3. Nama Projek : 2. 2. Percetakan borang promosi yang menarik 2. 4. 4.

02. Tarikh pelaksanaan : Pelaksana : AJK sesi 2007 diketuai Bendahari Pelaksanaan : 1. Mengikut prosedur yang ditetapkan pihak pentadbir.Bendahari mengutip yuran sekaligus RM5 sebelum 10. Kos : RM5 Pelaksanaan : 1. Mengambil tempahan biskut dan kek sempena hari perayaan.Bendahari menjawab soalan berkaitan pengurusan dana dalam sesi soaljawab semasa mesyuarat selepas pembentangan jika wujud kekeliruan. 3. Memesan kek dari pihak pembuat kek. Mohon kebenaran pihak pentadbir sekolah.3 Nama Projek : Nadi Kita Awal Tahun. Indikator kejayaan : Pengutipan yuran kelab yang lebih berkesan .Penerangan pengutipan yuran kelab 2. 6. Tiga minggu sebelum cuti hari perayaan. Menghantar pesanan kepada pelanggan. Indikator kejayaan : Memperolehi untung dan dana kelab bertambah.Nama Projek : 3. Membuat promosi (jualan langsung) terus kepada bakal pelanggan dan mengambil tempahan. Tarikh pelaksanaan : Pelaksana : AJK sesi 2007. 2. 3.07 daripada ahli-ahli. 5. Membuat promosi berbentuk cetakan edaran @ "flyers" 4. LAMPIRAN B.

Menulis surat permohonan kepada pihak berkaitan 4. Menyediakan prasarana lawatan (borang refleksi pelajar dan pengangkutan) 5. LAMPIRAN C. Menghias dan mengemaskini maklumat di papan notis. isu-isu terkini konsumerisme dan perdagangan. 2. Indikator kejayaan : Peratus kelulusan meningkat dalam peperiksaan awam samada secara kuantiti dan kualitatif. Mengumpul refleksi pelajar setelah lawatan. AJK sesi 2007.Kuala Lumpur Tarikh pelaksanaan : Bulan Februaru dan Mac 2007 Pelaksana : AJK sesi 2007 Kos : RM100 Pelaksanaan : 1. Membungkus hadiah SAHAJA yang telah disediakan oleh Bidang Teknik dan Vokasional. 2. Indikator kejayaan : . Mengikut prosedur yang ditetapkan pihak pentadbir. Indikator kejayaan : Menang pertandingan papan notis.2 Nama Projek : 3. Mohon kebenaran pihak pentadbir SMK Kamil.Maklumat di papan notis disedari kewujudannya oleh warga SMK Kamil.PELAN OPERASI Program Akademik Nama Projek : 1. Pelaksanaan : 1. Lawatan Sambil Belajar . Nama Projek : 2. Pertandingan Papan Notis Tarikh pelaksanaan : Sepanjang tahun Pelaksana : AJK sesi 2007 Pelaksanaan : 1. 3. Memastikan papan notis mengandungi segmen-segmen yang telah dicadangkan: isu-isu kelab(aktiviti terkini/ promosi). Pertandingan Kuiz Antara Individu Bagi Subjek Ekonomi Julai 2007 Tarikh pelaksanaan : Pelaksana : Guru Mata Pelajaran.

:) Pelajar seronok sepanjang masa lawatan dan dapat menghasilkan refleksi yang produktif. Projek keahlian Nama projek : Kempen keahlian Objektif : iv. PENGURUSAN KELAB KEMAHIRAN HIDUP Perancangan Strategik (Tahun 2004 .Iklan di setiap kelas 2. Program Keahlian Meningkatkan keahlian sebanyak 10% pada 2006. Kempen keahlian Aktiviti : 1.Promosi oleh guru KH Nama Projek : Promosi Keahlian Tarikh Pelaksanaan : Minggu ke 1 sesi persekolahan Pelaksana : AJK dan Guru KH Indikator kejayaan : Ahli bertambah 2. meningkatkan ahli di kalangan pelajar kelas lemah Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Iklan di setiap kelas Promosi oleh guru Kh Pemantauan : Guru penasihat 1.Program Pencapaian Meningkatkan kehadiran ahli dalam mesyuarat kelab Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab 2. :) Pelajar dapat mengaitkan pengetahuan/ pengalaman yang diperolehi semasa lawatan dengan teori yang dipelajari dalam kelas. meningkatkan keahlian v. Tumpuan keahlian adalah pelajar tingkatan 3 1.2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1. Meningkatkan kehadiran ahli dalam aktiviti dan mesyuarat kelab melalui aktiviti yang menarik . Projek meningkatkan pencapaian Nama projek : Meningkatkan pencapaian projek-projek kemahiran Objektif : i.

Sasaran bilangan ahli: TOV 2004 2004 2005 2006 2007 2008 1.Penyediaan maklumat keaktifan ahli Indikator kejayaan : Pengelibatan pelajar kelas lemah dan projek reka cipta diberi markah PENGURUSAN PERSATUAN BELAJAR BAHASA CINA Perancangan Strategik (Tahun 2004-2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1. 1.1 Meningkatkan bilangan ahli sehingga 40 orang.ii.1 11 20 25 30 35 40 1. Projek Reka Cipta Tarikh pelaksanaan : Febuari Pelaksana : Mesyuarat AJK Pelaksanaan : 1. Meningkatkan pencapaian melalui projek rekaan Aktiviti : 1. Meningkatkan penglibatan ahli dengan melibatkan mereka dalam aktiviti pertandingan Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Reka Cipta Pemantauan : Guru penasihat 2.2 Meningkatkan keahlian pelajar bukan Cina kepada 1/4 daripada jumlah ahli. Program Keahlian 1.2 4 6 7 9 10 .Penyediaan bahan Reka Cipta 2.

Penyediaan poster dan gambar yang menarik untuk dipamerkan pada papan notis. ii.Nama projek: Projek Promosi Melalui Pameran Objektif: i. Program Peningkatan Penglibatan ahli 2. Penetapan dasar: a. Nama Projek: Projek Meningkatkan Penglibatan Ahli Objektif: . Tugas AJK Aktiviti: i. Mempromosikan kelab kepada pelajar Pemantauan: Guru penasihat Nama Projek: Promosi Melalui Pameran Pelaksanaan : i. ii. Menambahkan ahli kepada 30 orang. Bulan Mei Penglibatan: Guru Penasihat.2 penglibatan ahli dalam aktiviti kelab Meningkatkan kehadiran ahli dalam mesyuarat kelab. 1 Meningkatkan 2. Memperkenalkan kelab kepada pelajar untuk menarik minat mereka. Bulan Januari(untuk T3-T5) ii. AJK Indikator Kejayaan: Adanya peningkatan dalam bilangan ahli. Mengemaskinikan papan notis untuk notis terkini. Tarikh Pelaksanaan: i. Tugas Guru penasihat b. Perancangan Strategik (Tahun 2004-2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 2.

2 Meningkatkan keberkesanan pengutipan yuran ahli 3. Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab melalui sebaran maklumat yang tepat dan cepat. Penetapan dasar: Guru penasihat. Menyediakan maklumat keaktifan ahli. b.i. Menyediakan notis . gambar dan karangan yang menarik. Nama Projek: Projek dana Objektif: i. Program dana kewangan 3. Perancangan Strategik (Tahun 2004-2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 3.1 Meningkatkan sumber kewangan untuk membiayai aktiviti-aktiviti kelab 3. Tarikh pelaksanaan: Sepanjang tahun Penglibatan: AJK papan notis Indikator kejayaan: Lebih ramai ahli menyertai aktiviti kelab. AJK Aktiviti: Pertandingan papan notis Pemantauan: Guru penasihat Nama Projek: Meningkatkan penglibatan ahli melalui perhiasan papan notis Pelaksanaan: a. Meningkatkan dana kelab untuk membiayai kos aktiviti-aktiviti kelab .

Projek keahlian . Mengutip yuran Tarikh pelaksanaan: Februari Penglibatan: AJK Indikator kejayaan: Jumlah dana kewangan kelab bertambah PENGURUSAN KOPERASI Perancangan Strategik (Tahun 2004-2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1. AJK Nama projek: Projek dana kewangan Pelaksanaan: i.Program Keahlian 100% keahlian Sasaran bilangan ahli Semua Pelajar SMK Kamil 1.ii. Penetapan dasar: Guru Penasihat. Menentukan jumlah yuran yang perlu dibayar ii. Mengutip yuran Pemantauan: Guru Penasihat. Bendahari Kelab Aktiviti: a. Meningkatkan keberkesanan proses pengutipan yuran dengan memaklumkan kepada ahli tentang kegunaan yuran tersebut dalam mesyuarat kelab.

mempromosikan dan menggalakkan kakitangan sekolah menjadi ahli Nama Projek: 1. bendahari kelab akan mengutip dan mencatat jumlah wang yang dikutip serta mendaftarkan pelajar Indikator kejayaan: semua pelajar menjadi ahli koperasi dan bonus dan dividen dinikmati oleh semua pelajar Nama Projek : 2. mewajibkan semua pelajar tingkatan 1 dan tingkatan 4 menjadi ahli Tarikh pelaksanaan : seminggu selepas pendaftaran tingkatan 1 dan tingkatan 4 Pelaksana: Guru penasihat dan guru tingkatan T 1 dan T 4 Kos : RM 20 Pelaksanaan : 1. Program meningkatan kefahaman konsep. borang dicetak dan diedarkan kepada pelajar 3.Nama projek : Kempen keahlian Objektif : memastikan semua merupakan 'stakeholder'dan menyokong koperasi Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : mewajibkan semua pelajar tingkatan satu dan tingkatan empat menjadi ahli mempromosikan dan menggalakkan kakitangan sekolah menjadi ahli Pemantauan : Guru penasihat 1.pendaftaran dilakukan oleh bendahari Indikator kejayaan : Semua kakitangan menjadi ahli koperasi dan bonus serta dividen dinikmati oleh semua . Promosi kepada kakitangan sekolah Tarikh Pelaksanaan : bulan Januari dan Februari Pelaksana: setiausaha Kos: RM3 Pelaksanaan : 1.notis dipaparkan di papan notis yang berdekatan dengan pejabat dan bilik guru serta lab sains 2. Kempen keahlian Aktiviti : 1.borang diedarkan kepada kakitangan 3. 2. mewajibkan semua pelajar tingkatan satu dan tingkatan empat menjadi ahli 2. surat arahan daripada pegetua diedarkan 2. wang dan borong dikutip balik oleh guru tingkatan dan dihantar balik kepada guru penasihat 4.wang dan borong di kutip balik 4. fungsi dan faedah tentang koperasi .

fungsi dan faedah koperasi Nama projek : Meningkatkan kefahaman tentang konsep . Pertandingan papan notis Tarikh pelaksanaan :mengikut tarikh yang telah ditetapkan Pelaksana : AJK papan notis dan guru penasihat Kos: Rm 20 Pelaksanaan: 1. Projek meningkatkan kefahaman tentang konsep . meningkatkan kesedaran tentang kepentingan dan peranan koperasi 2. mengadakan taklimat dan kursus dalaman 4.2. Penyediaan maklumat prinsip-prinsip koperasi Indikator Kejayaan : Kesedaran dan kefahaman tentang koperasi meningkat Nama Projek :2. Meningkatkan kefahaman tentang konsep . mengedarkan risalah 3.menyediakan bahan yang berkaitan . fungsi dan faedah koperasi melalui mempamerkan prinsip-prinsip koperasi. pertandingan papan notis Pemantauan : Guru penasihat 2.dan mengadakan perayaan minggu koperasi Objektif : 1. mempamerkan prinsip koperasi dalam kedai koperasi Tarikh pelaksanaan : sepanjang tahun Pelaksana : AJK Jabatan keceriaan dan kebersihan Kos : RM10 Pelaksanaan : 1.2 Memastikan semua faham konsep kerjasama dan ' one for all and all for one' 2.1 Semua pelajar dan kakitangan memahami kepentingan dan peranan koperasi dalam sekolah 2. mendidik ahli tentang koperasi Penetapan dasar : Aktiviti : 1. fungsi dan faedah koperasi melalui mempamerkan prinsip-prinsip koperasi. Penyediaan risalah yang menarik 2.dan mengadakan perayaan minggu koperasi Aktiviti : 1. Tugas guru penasihat mempamerkan prinsipprinsip koperasi 2. mempamerkan prinsip-prinsip Koperasi 2. mengadakan pertandingan-pertandingan Nama Projek : 1.

1Mencapai pengurusan yang cekap dan sistematik dalam semua aspek 3.2. Kursus pentadbiran dan kursus kewangan secara dalaman Tarikh pelaksanaan : bulan Mei.Kursus pentadbiran dan Kursus kewangan secara dalaman 2. Program peningkatan kualiti pengurusan koperasi 3.Meningkatkan kecekapan pengurusan koperasi supaya memberi perkhidmatan yang cemerlang kepada semua warga sekolah Penetapan dasar : ALK koperasi Aktiviti : 1. guru penasihat memberikan taklimat dan kursus dalaman dengan berdasarkan kepada model-model yang telah diberikan oleh pihak JPK dan ANGKASA 2. Guru penasihat memberikan taklimat dan kursus dalaman dengan berdasarkan kepada model-model yang telah diberikan oleh pihak JPK dan ANGKASA . kursus anjuaran MKM dan penyertaan pertandingan Anugerah kualiti koperasi Aktiviti : 1. Menyertai pertandingan Anugerah kualiti koperasi sekolah Nama Projek : 1.Menyertai kursus anjuran MKM 3.2Memastikan dapat memberikan perkhidmatan yang cemerlang kepada semua ahli 3. mengadakan taklimat dan kursus dalaman Tarikh pelaksanaan : Mei. Pelajar menghadiri kursus atau taklimat Indikator Kejayaan : kefahaman terhadap koperasi meningkat 3.Jun Pelaksana : Penasihat Kos : RM0 Pelaksanaan : 1. Projek meningkatkan kualiti pengurusan koperasi Nama projek : Projek peningkatan kualiti pengurusan koperasi Objektif : i. Menyertai pertandingan Anugerah kualiti koperasi sekolah Pemantauan : ALK Koperasi 3. Projek meningkatkan kualiti pengurusan koperasi melalui kursus pentadbiran dan Kursus kewangan secara dalaman .menghiaskan dan melengkap papan notis dengan maklumat dan berita tentang koperasi Indikator kejayaan : kesedaran dan kefahaman tentang koperasi meningkat Nama Projek : 3. Kursus pentadbiran dan Kursus kewangan secara dalaman 2.Jun Pelaksana : Guru penasihat Kos : RM 0 Pelaksanaan : 1. Menyertai kursus anjuran MKM 3.

promosi jualan yang intensif di sekolah menengah dan sekolah rendah 2. mengisi borong untuk menyertai kursus 3. mendapat jadual senarai kursus yang dianjurkan oleh MKM 2.Program Peningkatan Jumlah Jualan memastikan untung meningkat dan seterusnya bonus juga meningkat meningkatkan keyakinan ahli terhadap koperasi 4. promosi jualan yang intensif di sekolah menengah dan sekolah rendah 2. membuat laporan koperasi tahunan 4.2. menghantar pelajar atau guru untuk menghadiri kursus Indikator Kejayaan : Peningkatan kualiti pengurusan koperasi Nama Projek : 4. promosi jualan yang intensif di sekolah menengah dan sekolah Tarikh pelaksanaan : awal dan pertengahan tahun Pelaksana : ALK rendah . menambahkan jenis barang jualan Nama Projek :1. Menyertai kursus anjuaran MKM Tarikh pelaksanaan : mengikut Jadual MKM Pelaksana: ALK Kos: mengikut yuran yang dikenakan oleh MKM Pelaksanaan : 1. Projek peningkatan jumlah jualan 5.1. menambahkan jenis barang jualan Pemantauan : ALK Koperasi 4. mengisi borang 3. memastikan keuntungan meningkat setiap tahun Penetapan dasar : ALK koperasi Aktiviti : 1. Menyertai pertandingan Anugerah Kualiti Koperasi sekolah Tarikh pelaksanaan : bulan Oktober Pelaksana: setiausaha Pelaksanaan : 1. mendapat borang penyertaan 2. memastikan jualan meningkat setiap tahun 2. menghantar borang mengikut masa yang ditetapkan Indikator kejayaan: mendapat sekurang-kurangnya tempat ketiga dalam pertandingan 4.Projek peningkatan jumlah jualan koperasi Nama projek : Projek peningkatan jumlah jualan koperasi Objektif : 1. Pelajar menghadiri kursus atau taklimat Indikator Kejayaan : Peningkatan kualiti pengurusan pengoperasian dan pengurusan kewangankoperasi dan tiada aduan daripada pelanggan Nama Projek: 3.Projek meningkatkan jumlah jualan koperasi melalui promosi jualan serta menambahkan jenis barang jualan Aktiviti : 1.

3 Memberi kemahiran dan menambah pengetahuan dalam kuiz agama. 1. Nama Projek :2.2 Meningkatkan kemahiran dalam bacaan tilawah Al-Quran dan hafazan.1 Mendedahkan teknik-teknik syarahan agama yang betul. mengenalpasti barang yang berpotensi 2. mengenalpastikan kos 3.Program Peningkatan Kemahiran 1.Kos : RM10 Pelaksanaan : 1. membuat promosi pada masa perhimpunan Indikator Kejayaan : Peningkatan jumlah jualan. menyediakan bahan edaran 2. mengira keuntungan yang dapat diperolehi 4. 1. PENGURUSAN PERSATUAN PELAJAR ISLAM Perancangan Strategik (Tahun 2004-2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1. menambahkan jenis jualan barang Tarikh pelaksanaan : sepanjang tahun Pelaksana : ALK Kos : berdasarkan jenis barang yang hendak dijual Pelaksanaan : 1. mengedarkan kepada setiap kelas Indikator Kejayaan : Peningkatan jumlah jualan. Sasaran Peningkatan Kemahiran TOV 2005 2006 .

2 Menghidupkan budaya mengingati hari-hari kebesaran Islam.1 Meningkatkan kefahaman dan amalan terhadap ajaran Islam.Program Peningkatan Kefahaman Islam 2. .2 3 4 5 6 1.3 6 7 8 9 2.2007 1.1 3 4 5 6 1. 2.

1. Sasaran Penyertaan Aktiviti PPI TOV 2005 2006 2007 3.2Peningkatan kemahiran tilawah Al-Quran dan hafazan .1 40 45 50 55 3.2Menarik minat bukan ahli mengikuti aktiviti PPI. Aktiviti: 1.1Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti PPI.3.2 9 11 13 15 1.Projek peningkatan kemahiran Nama projek: Kemahiran tadarus Al-Quran Objektif: i. 3. ii.1Pendedahan teknik syarahan agama.Program Penyertaan Aktiviti PPI 3. hafazan. syarahan agama dan kuiz agama. Memudahkan pemilihan bagi mewakili sekolah di peringkat zon. Meningkatkan kemahiran dalam bidang tilawah Al-Quran.

Projek Penyertaan Aktiviti PPI Nama projek: Meningkatkan Penyertaan Dalam Aktiviti PPI.3 Risalah bulanan Penetapan dasar: Guru penasihat PPI AJK PPI Pemantau: Guru penasihat PPI 3. Aktiviti: 2. Menghidupkan semangat untuk mengingati dan menyambut hari-hari kebesaran Islam. Memastikan semua ahli mengambil bahagian dijalankan. Penetapan dasar: Guru penasihat PPI Pemantau: Guru penasihat PPI 2.3Kemahiran kuiz agama. Objektif: i.1.2 Perayaan Dalam Islam 2. Meningkatkan kefahaman pelajar terhadap ajaran Islam secara mendalam dan mengamalkannya dalam kehidupan seharian.Projek peningkatan kefahaman Islam. ii. Nama projek: Peningkatan Kefahaman Islam Objektif: i. dalam setiap aktiviti yang . 2.1 Usrah bulanan.

3 Risalah bulanan (Rujuk Lampiran) . Aktiviti: 3. 1. 2. Matang.2 Program riadah di Pusat Hidupan Liar. 1. Peningkatan Kefahaman Islam.3 Kemahiran kuiz agama.1 Pendedahan teknik syarahan agama.2 Peningkatan kemahiran tilawah Al-Quran dan hafazan. 1. Penetapan dasar: Guru penasihat PPI AJK PPI Pemantau: Guru penasihat PPI. (Rujuk Lampiran) 2. Menggalakkan pelajar bukan ahli untuk menyertai aktiviti yang diadakan untuk mengambil manfaat daripadanya. Aktiviti: 2. Kemahiran tadarus Al-Quran.1 Bulan Pendidikan Islam 3. Aktiviti: 1.2 Perayaan Dalam Islam 2.ii.1 Usrah bulanan.

(Rujuk Lampiran) PELAN OPERASI Nama Projek : Pendedahan Teknik Syarahan Agama Tarikh Perlaksanaan : Januari 2007 Pelaksana : Guru penasihat PPI Kos Perlaksanaan : RM 5 : 1.3. Pemilihan pelajar yang berminat 2. Matang. Menonton video syarahan agama. : Ada pertambahan bilangan pelajar yang berminat Indikator kejayaan menyertainya .1 Bulan Pendidikan Islam 3.2 Program riadah di Pusat Hidupan Liar. Pendedahan teknik-teknik syarahan 3.Meningkatkan penyertaan dalam aktiviti PPI Aktiviti: 3.

Notis pemberitahuan usrah. Guru penasihat menyampaikan usrah mengikut tajuk yang telah ditetapkan. 3. Latihan bertulis. Pendedahan cara-cara kuiz diadakan. Indikator kejayaan menyertainya : Ada pertambahan bilangan pelajar yang berminat : Guru penasihat PPI : RM 5 : 1. Bimbingan menghafaz surah-surah hafazan. : Input pelajar tentang perkara yang dibincangkan . Pemilihan pelajar yang berminat 2. Pengumpulan maklumat oleh pelajar- : Usrah Bulanan sebulan Tarikh Perlaksanaan : Sekali Pelaksana Kos Perlaksanaan : Guru penasihat PPI : - : 1. Indikator kejayaan menyertainya Nama Projek : Ada pertambahan bilangan pelajar yang berminat : Guru penasihat PPI : RM 10 : 1. 3. Maklumat antara pelajar disatukan. Pemilihan pelajar yang berminat 2. 2.Nama Projek : Peningkatan Kemahiran Tilawah Al-Quran Dan Hafazan Tarikh Perlaksanaan : Januari 2007 Pelaksana Kos Perlaksanaan berlagu. 5. Indikator kejayaan bertambah. 4. Bimbingan kemahiran tajwid dan bacaan Nama Projek : Kemahiran Kuiz Agama Tarikh Perlaksanaan : Januari 2007 Pelaksana Kos Perlaksanaan pelajar.

Kebenaran pihak sekolah 4. Perlantikan AJK program 2. Perbincangan perlaksanaan projek 3. 3. Mencetak risalah. Perlantikan AJK program 2. Promosi program 5.Nama Projek : Perayaan Dalam Islam (Maulidur Rasul) Tarikh Perlaksanaan : April 2007 Pelaksana : Guru penasihat PPI AJK PPI : RM 50 : 1. Kebenaran pihak sekolah . : Guru penasihat PPI AJK PPI : RM 50 : 1. 3. Pembahagian tugas di kalangan biro penerbitan 2. Pengumpulan bahan-bahan dan proses Nama Projek : Bulan Pendidikan Islam Tarikh Perlaksanaan : Januari 2007 Pelaksana Kos Perlaksanaan : AJK PPI 05/06 : RM 100 : 1. 4. Pengedaran risalah Indikator kejayaan : Pelajar dapat menambah maklumat tentang isu-isu semasa dan meningkatkan kefahaman tentang ilmu agama. : Pelajar dapat menambah : Risalah Bulanan Kos Perlaksanaan Indikator kejayaan Nama Projek Tarikh Perlaksanaan : 2 bulan sekali Pelaksana Kos Perlaksanaan menaip bahan. Pemilihan tema bagi program. Penyediaan tempat dan peralatan.

Indikator kejayaan bertambah : Bilangan pelajar yang menyertai aktiviti ini Nama Projek : Rehlah Di Pusat Hidupan Liar Matang Tarikh Perlaksanaan : Julai 2007 Pelaksana Kos Perlaksanaan aktiviti. : Bilangan pelajar yang menyertai aktiviti ini : AJK PPI 05/06 : RM 100.00 : 1. Sasaran bilangan ahli TOV 2006 2006 2007 2008 15 17 19 21 1. Kebenaran pihak sekolah 4. Pemilihan tempat bagi program dan PENGURUSAN KELAB PENGGUNA Perancangan Strategik (Tahun 2004 . peralatan. Perlantikan AJK program 2. makanan dan hadiah.2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1. Promosi program dan pengedaran borang penyertaan 5. Promosi pertandingan tilawah al-quran. kuiz terbuka dan menulis khat. Penyediaan pengangkutan. Program Keahlian 1. ayat hafazan.4.1 Meningkatkan keahlian sebanyak 10% setiap tahun. Indikator kejayaan bertambah. 3. Penyediaan hakim. 5. Projek keahlian Nama projek : Kempen keahlian . tempat dan hadiah. doa hafazan.

ii.Objektif : i.3 Mencungkil bakat pelajar menulis esei atau menghasilkan karya dan gambar yang berkaitan dengan kelab pengguna.4 Melibatkan diri dalam kerja amal luar sekolah.1 2. meningkatkan keahlian Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Papan notis Promosi dari kelas ke kelas Pemantauan : Guru penasihat 1.2 Program Pencapaian Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi hadiah dan sijil Sasaran % bilangan ahli yang layak diberi hadiah dan sijil TOV 2006 2006 2007 2008 75 80 85 90 2. Papan notis 2. 2. Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK . Promosi dari kelas ke kelas 2. Kempen keahlian Aktiviti : 1. 2. Projek meningkatkan pencapaian Nama projek : Meningkatkan pencapaian melalui papan notis dengan kitar semula barang terpakai Objektif : i. Menggalakkan pelajar terlibat dengan aktiviti kitar semula barang terpakai.Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab melalui anjuran aktiviti yang lebih menarik. 2.

Memenangi kuiz pengguna peringkat bahagian. Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Projek 'Love In A Box' Guru penasihat Pemantauan : Nama projek : Meningkatkan pencapaian melalui pertandingan mengarang esei dan melukis poster Objektif : i. Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab.Aktiviti : Pertandingan papan notis Pemantauan : Guru penasihat Nama projek : Meningkatkan pencapaian melalui pertandingan kuiz pengguna peringkat bahagian. iii. Memberi dorongan kepada ahli supaya lebih mendalami ilmu kepenggunaan. Mencungkil bakat pelajar menulis esei atau menghasilkan karya dan gambar yang berkaitan dengan . Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Pertandingan kuiz Guru penasihat Pemantauan : Nama projek : Meningkatkan pencapaian melalui Projek 'Love In A Box' Objektif : i. Objektif : i. Meningkatkan penglibatan ahli dengan masyarakat. ii.

Meningkatkan penglibatan ahli dengan masyarakat dan mewujudkan masyarakat yang lebih ceria dan bersih. Indikator kejayaan : Kehadiran ahli dalam mesyuarat dan aktiviti kelab yang meningkat. Meningkatkan pencapaian melalui : Nama Projek : 1. Penyediaan maklumat keaktifan ahli. Penyediaan bahan untuk notis daripada barang terpakai 2. Penetapan dasar : Aktiviti : Tugas guru penasihat Tugas AJK Gotong Royong Guru penasihat Pemantauan : 2. Pertandingan kuiz pengguna peringkat bahagian Tarikh pelaksanaan : Jun/Julai 2007. Penetapan dasar : Aktiviti : Tugas guru penasihat Tugas AJK Pertandingan mengarang esei dan melukis poster Pemantauan : Guru penasihat Nama projek : Meningkatkan pencapaian melalui Aktiviti Gotong Royong Objektif : i. Pertandingan Papan Notis Tarikh pelaksanaan : Mengikut syarat AJK papan notis sekolah Pelaksana : AJK papan notis sekolah dan AJK 2007 diketuai ahli yang dilantik khas Pelaksanaan : 1. kelab pengguna. Peningkatan peratus bilangan ahli yang mendapat hadiah . Nama Projek : 2. Penyediaan syarat-syarat pertandingan. Penyediaan soalan-soalan kuiz. 2.ii. Pelaksana : Guru penasihat Pelaksanaan : 1. Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab. Indikator kejayaan : dan sijil.

Kewangan . Pelaksana : Guru penasihat Pelaksanaan : 1. Penyediaan soalan-soalan esei dan tajuk poster. Pertandingan mengarang esei dan melukis poster Tarikh pelaksanaan : Julai/Ogos 2007. Guru penasihat Pelaksanaan : 1. lorong dan longkang. Pengumpulan dan klasifikasi barang-barang sumbangan orang ramai.Nama Projek : 3. 2. 3. AJK Pelaksanaan : 1. Penyediaan syarat-syarat pertandingan. Projek Gotong Royong Tarikh pelaksanaan : Jun 2007 Pelaksana : Guru penasihat. Peningkatan peratus bilangan ahli yang mendapat hadiah Nama Projek : 5. Indikator kejayaan : Penglibatan ahli dalam aktiviti kelab meningkat. Pembungkusan barang-barang sumbangan orang ramai. Indikator kejayaan : Penglibatan ahli dalam aktiviti kelab meningkat. Indikator kejayaan : dan sijil. Program dana . Nama Projek : 4. Pembersihan jalan raya. Projek 'Love In A Box' Tarikh pelaksanaan : November 2007 Pelaksana : SEDC. 2.

2 'Fund-Raising' Utusan Pengguna Nama projek : Projek 'Fund-Raising' Objektif : i. Penjualan makanan pada Hari Sukan PENGURUSAN KELAB PENCINTA ALAM SEKITAR Perancangan Strategik (Tahun 2004 .Kewangan Aktiviti : 1.1 3. a) Melantik wakil kelas terdiri dari AJK kebersihan . Penjualan bunga 2.Kewangan 3.5 Penetapan dasar Pengetua Tugas guru penasihat Aktiviti.5 Nama Projek. Penetapan dasar : Guru penasihat. a) Melantik ahli tak rasmi sebagai latihan b) Kursus pendedahan alam sekitar Pemantauan : Guru penasihat Nama Projek.1 Meningkatkan sumber kewangan untuk kegunaan aktiviti-aktiviti kelab 3. Projek dana . Kempen Keahlian Objektif. Penjualan bunga ii. Rotarian advisor.3.Meningkatkan dana kelab untuk membiayai kos menjalankan perkhidmatan iaitu aktiviti utama kelab. Penjualan makanan semasa Hari Sukan Pemantauan : AJK dan guru penasihat 3. Projek dana . a) Meningkatkan keahlian secara rasmi b) Meningkatkan ahli tak rasmi dari pelajar tingkatan 1 . Kempen Keahlian Pelaksanaan.2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1. Director of Finance Aktiviti : i.1 Meningkatkan bilangan ahli kelab 1. Program Keahlian 1.2 Penglibatan lebih ramai pelajar dari tingkatan 1 .

.dan keceriaan kelas sebagai ahli tidak rasmi Kelab PALS b) Memberi kursus kesedaran alam sekitar Tarikh pelaksanaan : Feb .Okt 2007 Penglibatan. Reka cipta dan projek projek tertentu seperti kitar semula. Terdapat peningkatan jumlah keahlian dalam kelab 2. Program pencapaian 2. a) Mempelbagai aktiviti kelab seperti Minggu Alam Sekitar.5 Memenangi Johan pertandingan Kelab PALS terbaik anjuran NREB Nama Projek Projek Peningkatan Pencapaian Objektif. a) Aktiviti dalaman di sekolah b) Aktiviti anjuran badan luar c) Projek Khas untuk pertandingan Nama Projek Projek Peningkatan Pencapaian Pelaksanaan.badan tertentu 2.3 Meningkatkan bilangan ahli yang mendapat sijil 2. Tugas guru penasihat Aktiviti.4 Memenangi pertandingan yang dianjurkan oleh badan luar 2. pertandingan . a) Mencapai penglibatan seratus peratus ahli dalam setiap aktiviti b) Melibatkan diri dalam semua jemputan aktiviti luar anjuran badan tertentu c) Peningkatan bilangan ahli yang mendapat Sijil d) Memenangi Johan Pertandingan Kelab Alam Sekitar terbaik anjuran NREB Penetapan dasar.1 Meningkatkan penglibatan ahli dalam setiap aktiviti 2.2 Melibatkan kelab dalam aktiviti luar anjuran badan .Mac 2007 Penglibatan : Guru penasihat Guru tingkatan J/kuasa Kelab PALS AJK kebersihan dan keceriaan kelas Indikator Kejayaan. pengumpulan akhbar lama dan bahan buangan b) Menghubungi badan luar yang berkaitan dan sentiasa mendapat matlumat tentang aktiviti yang dianjurkan c) Penubuhan Stesen Pendidikan Alam sekitar sebagai projek khas pertandingan (rujuk Prog 7) Tarikh pelaksanaan Feb .

1 Meningkatkan sumber kewangan 3. Jualan Pemantauan : Guru penasihat Nama Projek. J/kuasa pelajar.Guru penasihat.2 Wadah menarik penglibatan pelajar Nama Projek Bulan Pendidikan Alam Sekitar Objektif. a) Mengadakan aktiviti jualan b) Pengumpulan dan jualan bahan kitar semula Tarikh pelaksanaan : Mac . Projek Menambah Dana Pelaksanaan. a) Menambah dana kelab b) Ke arah perjalanan aktiviti kelab yang lebih berkesan Penetapan dasar : Tugas Guru Penasihat Aktiviti .pertandingan . Projek Menambah Dana Objektif. Program Minggu Alam Sekitar 4.Okt 2007 Penglibatan : Guru penasihat dan Ajk pelajar Indikator kejayaan : Peningkatan dana kelab 4. a) Pelancaran Bulan Alam Sekitar Peringkat Sekolah Pemantauan. Program Menambah Dana 3. Pengetua Guru Penasihat Nama Projek Bulan Pendidikan Alam sekitar Pelaksanaan. a) Pelancaran Bulan Pendidikan Alam Sekitar b) Perancangan aktiviti (i) Pertandingan . Pengetua Tugas guru penasihat Aktiviti.2 Perjalanan sesuatu aktiviti berjalan dengan lancar Nama Projek. a) Meningkatkan kesedaran menjaga alam sekitar b) Menarik lebih ramai penglibatan pelajar Penetapan dasar.1 Meningkatkan kesedaran warga sekolah 4. Badan luar Indikator kejayaan Terdapat peningkatan penglibatan ahli dalam semua aktiviti yang dianjurkan Berjaya mendapat tempat pertama mencari harta karun sempena bulan alam sekitar anjuran NREB 3.

Program 3Rs My Way Of Life 5. pamplet dan poster Pemantauan.Okt 2007 Penglibatan : Guru penasihat J/kuasa pelajar warga sekolah Kerjasama Panitia Sejarah Indikator kejayaan. a) Meningkatkan kesedaran di kalangan warga sekolah tentang kepentingan amalan 3Rs b) Menanam kesedaran tentang Reduce. Program kesedaran alam sekitar .2 Meningkatkan kesedaran tentang kepentingan amalan 3Rs Nama Projek 1. 6. Reuse dan Recycle Penetapan dasar Tugas guru penasihat Aktiviti. a) Kotak kitar semula di kelas . Projek kempen kesedaran kitar semula Objektif.(ii) Penglibatan setiap kelas c) Kempen kesedaran d) Ceramah alam sekitar e) Pertandingan sudut alam sekitar kelas f) Kaji selidik dan kajian Tarikh pelaksanaan : Mac 2006 Penglibatan : Semua warga sekolah Anjuran bersama Kelab Geografi Indikator kejayaan Terdapat peningkatan penglibatan pelajar dalam setiap aktiviti sepanjang Bulan Alam Sekitar 5.1 Penekanan amalan 3Rs dalam Kehidupan seharian 5. Warga sekolah dapat membezakan konsep 3Rs dengan membunag bahan ke dalam tempat yang telah ditentukan. Tugas guru penasihat Nama Projek Projek kempen kesedaran kitar semula Pelaksanaan.kelas b) Kotak kitar semula di bilik guru c) Pengasingan bahan untuk reuse dan recycle d) edaran buletin / poster /pamplet e) Pertandingan mencipta / menghias bulan kemerdekaan dengan bahan buangan f) Kempen pada hari pemuafakatan Tarikh pelaksanaan : Mac . a) Projek kitar semula b) Pengumpulan bahan kitar semula c) Reka cipta dari bahan kitar semula d) Edaran buletin.

a) Menanam kesedaran kepentingan menjaga alam sekitar Penetapan dasar Tugas guru penasihat Aktiviti. 1.2 Kesedaran menjaga dan mengekal kan kebersihan Nama projek. a) Program melabel tumbuhan b) Menjaga ikan dan kolam ikan c) Kebersihan dan keceriaan tandas sekolah d) Kempen " Jangan Buang Sampah" e) Kempen . a) Kerjasama Jabatan Hutan melabel pokok b) Projek CPCP .1 2. Projek " Mesej Dari Alam" Objektif.Okt 2007 .Meningkatkan kesedaran di kalangan warga sekolah 6.lagu tentang alam Pemantauan : Guru penasihat Nama projek Projek Cintai Alam Kita Pelaksanaan.menanam pokok . Projek Cintai Alam Kita Objektif.kempen dan penyebaran maklumat Pemantauan : Guru penasihat 6. a) Meningkatkan kesedaran alam hanya satu b) Menanam keinsafan tentang kaitan alam dan manusia Penetapan dasar Tugas guru penasihat Aktiviti. menjaga dan menyukat tumbesaran c) Pembersihan kolam ikan dan menjaga ikan d) Melukis mural kesedaran alam sekitar e) Kempen kebersihan tandas pelajar f) Mewujudkan sudut alam sekitar di setiap kelas g) Edaran poster / pamplet / bulletin h) Banting / stand alam sekitar di kawasan Strategic i) Kempen " Jangan Buang Sampah" j) Kempen "Pokok Bersejarah" k) kempen kesedaran pada hari pemuafakatan Tarikh pelaksanaan : Mac . a) Kempen kesedaran b) Kajian dan kaji selidik c) Tayangan d) Ceramah e) Pemasangan lagu .

2 Menjadikan stesen tempat rujukan dan pembelajaran alam sekitar Nama Projek Stesen Pendidikan Alam Sekitar Objektif. a) Mewujudkan satu stesen Pendidikan Alam sekitar yang menjadi tempat rujukan dan pembelajaran b) Menanam kesedaran tentang alam yang semakin hilang c) Meningkatkan keinsafan agar sentiasa . Program Stesen Pendidikan Alam Sekitar 7.Penglibatan : J/kuasa Kelab Pals Semua warga sekolah Projek "Mesej Dari Alam " Pelaksanaan.1 Mewujudkan stesen yang dapat memberi didikan tentang alam dan kepentingan menjaganya 7.okt 2006 Penglibatan : Guru penasihat dan j/kuasa Kelab AJK Kebersihan kelas Pihak luar yang berkaitan Warga sekolah Radio sekolah Indikator kejayaan Melalui kaji selidik kedua dan perbandingan dengan kaji selidik pertama dapat mengesan kesedaran 7.lagu bertema alam melalui radio sekolah d) Mengaktifkan sudut alam sekitar di kelas e) Pengumpulan keratan akhbar tentang kerosakan alam Tarikh pelaksanaan : Mac . a) Menjalankan aktiviti kaji selidik tentang kesedaran mengenai alam b) Meminta khidmat pihak luar seperti NREB / Jabatan Hutan mengenai tayangan /ceramah/ bengkel alam sekitar c) Pemasangan lagu .

Pengetua Tugas guru penasihat Aktiviti.menjaga alam dengan baik Penetapan dasar. a) Perancangan ke arah tertubuhnya sebuah stesen alam sekitar b) Pelancaran dan perasmian c) Sebaran maklumat Pemantauan: Pengetua Guru penasihat Nama Projek Stesen Pendidikan Alam Sekitar Pelaksanaan. Nama Projek Lawatan Sambil Belajar. 8.1 Mewujudkan kesedaran tentang Kepentingan menjaga alam.Ogos 2007 Penglibatan Pihak pengurusan sekolah Guru penasihat J/kuasa pelajar Badan . 8. . Penggunaan yang maksimum oleh semua pihak Meningkatnya kesedaran.3 Memupuk perasaan sayang terhadap Alam dan haiwan. a) Membuat kertas kerja ke arah mewujudkan sebuah stesen alam sekitar b) Mendapatkan kawasan yang sesuai c) Permohonan sumbangan d) mendapat khidmat nasihat dari badan berkaitan seperti Jabatan Hutan dll e) Pembinaan f ) Program perasmian g) Sebaran maklumat Tarikh pelaksanaan Mac . 8.2 Kesedaran memelihara tumbuhan Yang hampir pupus. Program lawatan sambil belajar. Memenangi pertandingan 8.badan luar Indikator kejayaan Terbinanya sebuah stesen Pendidikan Alam sekitar.

Penetapan dasar: Pengetua Tugas guru Penasihat Aktiviti: a) Lawatan ke La Hot Spring. Pemantauan: Pengetua Guru Penasihat Nama Projek: Lawatan Sambil Belajar Pelaksanaan: a) Membuat kertas kerja. .Objektif: a) Mewujudkan kesedaran tentang kepentingan Menjaga alam. b) Melahirkan kesedaran untuk memelihara Tumbuhan yang hamper pupus. c) Memupuk perasaan sayang terhadap alam Dan haiwan. Tarikh pelaksanaan Mac . d) Menetapkan tarikh. e) Mendapatkan penerangan dari pegawai yang Terlibat.pemuliharaan dan pemeliharaan tumbuhan dan haiwan.Ogos 2007 Penglibatan Pihak Pengurusan sekolah Guru Penasihat J/Kuasa Pelajar Ahli Kelab Badan-badan Luar Indikator Kejayaan Hasil lawatan pelajar mendapat pelbagai maklumat yang berkaitan dengan penjagaan. b) Lawatan ke loji pembersihan air. c) Menentukan bilangan pelajar . b) Menghantar surat permohonan.

1 25 32 35 1. Program Keahlian 1.2007) Perancangan Taktikal (Tahun 2006) Pelan Operasi 1.PENGURUSAN KELAB SKIM LENCANA ANTI-DADAH Perancangan Strategik (Tahun 2006. Projek keahlian Nama projek : Objektif : i) Kempen keahlian Meningkatkan keahlian Penetapan dasar : Tugas Guru Penasihat Tugas AJK Aktiviti : Promosi dari kelas ke kelas Pemantauan : Guru Penasihat 1. Kempen keahlian Aktiviti : .1Meningkatkan keahlian sebanyak 10% setiap tahun Sasaran bilangan ahli TOV 2006 2006 2007 1.

ii) Mempertanggung-jawabkan ahliahli SLAD dengan projek-projek atau aktiviti anti dadah atau pendidikan pencegahan. Program Pencapaian Kualiti Dan Keberkesanan ahli 2. Diedarkan ke setiap kelas beserta borang maklum balas keahlian Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli 2. 2.2 Meningkatkan keberkesanan ahli SLAD kepada 60 % .1 Meningkatkan kualiti ahli SLAD kepada 60%-70%. 2.Promosi dari kelas ke kelas Nama Projek : Promosi dari kelas ke kelas Tarikh pelaksanaan : Minggu kedua sekolah buka/T. penyalahgunaan dadah. 2. Objektif : i) Meningkatkan kehadiran ahli dalam aktiviti dan mesyuarat kelab melalui program dan projek yang diadakan.1Supaya ahli-ahli SLAD menjadi model/contoh yang baik untuk tidak melibatkan diri dalam gejala-gejala negatif ( rokok. Projek meningkatkan pencapaian Nama projek : Penghasilan Buku Skrap. ceramah. .6 Rendah masuk Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 Kos : RM5 Pelaksanaan : 1. alkohol dan AIDS) 2. 2. inhalan.1. pil khayal. Pencetakan borang promosi yang menarik.1 Supaya mereka menjadi pengaruh positif yang kuat untuk menyampaikan mesej anti dadah dan segala gejala sosial yang lain.2. lawatan pameran.70 % .1.

iii) iii) Memberi input kepada ahli-ahli SLAD tentang bahaya dan kesan buruk rokok. Nama Program : 2. Jabatan Kesihatan Sarawak Dan Penjara Pelaksanaan : 1. Penghasilan Buku Skrap 2. Penghasilan Buku Skrap 2.Pelaksanaan program Indikator kejayaan : Kesungguhan dan ketekunan yang ditunjukkan oleh pelajar melalui buku skrap yang telah dihasilkan. Karnival Seni Pendidikan Pencegahan Dadah Tarikh pelaksanaan : April hingga Jun Pelaksana : Jabatan Pendidikan dengan kerjasama Agensi Dadah Kebangsaan Negeri Sarawak. Ceramah Anti-Dadah 3. Mengadakan sistem penilaian ahli sebagai satu syarat penganugerahan sijil dan lencana SLAD Penetapan dasar : Tugas Guru Penasihat Aktiviti : 1. Penghasilan Buku Skrap Tarikh pelaksanaan : Januari hingga Jun Pelaksana : Guru Penasihat Pelaksanaan : 1. Ujian Air Kencing pelajar secara selektif 2. Karnival Seni Pendidikan Pencegahan Dadah 3. penyalahgunaan dadah.Memberi taklimat berkenaan syarat-syarat dan tatacara penghasilan buku skrap 2. Lawatan ke Pusat Serenti Pemantauan : Guru penasihat 2. alkohol dan AIDS. Pameran Anti-Dadah . Karnival Seni Pendidikan Pencegahan Dadah 3. Projek peningkatan kualiti dan keberkesanan ahli Aktiviti : 1. Jabatan Narkotik PDRM. Lawatan ke Pusat Serenti Rujuk Lampiran Pelan Operasi ( Projek peningkatan kualiti dan keberkesanan ahli ) Nama Projek : 1. pil khayal. inhalan.

Tempahan makanan dan pengangkutan untuk ahli 3. Lawatan ke Pusat Serenti Tarikh pelaksanaan : 8 April 2006 Pelaksana : Guru Penasihat dan AJK Program Pelaksanaan : 1. Program Keahlian Meningkatkan dan mengekal bilangan kepada 30 . Sasaran bilangan ahli TOV 2005 2005 2006 2007 1.40 orang. Mendapatkan surat kebenaran lawatan daripada Pusat Serenti 2. Maklum balas positif terhadap ceramah dan pameran yang Nama Projek : 3. Pelaksanaan program Indikator kejayaan : Maklum balas positif terhadap borang penilaian program lawatan yang diedarkan kepada pelajar PENGURUSAN KELAB BIMBINGAN DAN KERJAYA Perancangan Strategik (Tahun 2003 . Menambahkan bilangan ahli kelab.2007) Perancangan Taktikal (Tahun 2006) Pelan Operasi 7.1 10 10 30 40 1. Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Promosi dari kelas ke kelas Promosi semasa orientasi T6 Rendah Guru penasihat Pemantauan : .Indikator kejayaan : diadakan. Projek keahlian Nama projek : Promosi Kelab Bimbingan & Kerjaya Objektif : vi.

. Lawatan Kerjaya 5. Inventori Kerjaya 3. Temuduga Kerjaya 4. Promosi semasa Orientasi T6 Rendah 8. Perkongsian oleh ahli kelab tentang kepada pelajar lain. Perkongsian Hobi 2.5 15 MEI untuk Orientasi T6 Rendah Pelaksana : Guru Penasihat dan AJK sesi 2006 diketuai Presiden Kelab Pelaksanaan : 3. Menambahkan aktiviti-aktiviti dalam aspek kerjaya. Laluan Kerjaya Pemantauan : Guru penasihat 2.1. Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : 1. Temuduga Kerjaya 4.1 (Kempen Keahlian) Nama Projek : 1. Laluan Kerjaya Pelan Operasi ~ 1.1 10 10 30 40 2. Meningkatkan pencapaian kelab Aktiviti : 1. Projek Mengaktifkan Kelab Nama projek : Projek Mengaktifkan Kelab Objektif : i. Inventori Kerjaya 3. Lawatan Kerjaya 5. Promosi dari kelas ke kelas 10. Kempen keahlian Aktiviti : 9. Program Pencapaian Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi sijil ( kehadiran penuh dan aktif ) Sasaran % bilangan ahli yang layak diberi sijil TOV 2005 2005 2006 2007 2. Promosi dari kelas ke kelas dan semasa orientasi T6 Rendah Tarikh pelaksanaan : Minggu kedua setelah sekolah dibuka untuk promosi kepada pelajar Tingkatan 3 . Perkongsian Hobi 2.

Indikator kejayaan : Rekod ahli-ahli yang mengisi inventori minat kerjaya dan maklumat pilihan minat kerjaya ahli bertambah. Inventori Kerjaya Tarikh pelaksanaan : Mac 2006 Pelaksana : Ahli-ahli Kelab Pelaksanaan : 1. 2. Ahli-ahli diminta mengendalikan inventori minat kerjaya dengan rakan-rakan lain. Temuduga Kerjaya : Pekerjaan-pekerjaan di sebuah sekolah menengah.1 Projek Mengaktifkan Kelab Nama Projek : 1.2 Projek Mengaktifkan Kelab Nama Projek : 2. Hobi-hobi dikaitkan dengan kerjaya Indikator kejayaan : Ahli-ahli berkongsi hobi dan menambahkan maklumat serta pengetahuan kerjaya yang berkaitan.3 Projek Mengaktifkan Kelab Nama Projek : 3. Tarikh pelaksanaan : April 2006 Pelaksana : Ahli-ahli Kelab Pelaksanaan : 1. 2. diberi takfsiran daripada inventori. 3. Setiap ahli mengisi inventori minat kerjaya. Bilangan rakan yang mengisi inventori minat kerjaya direkodkan. 2. Setiap ahli diminta menemuduga dan mendapatkan maklumat tentang pelbagai pekerjaan di sekolah mengikut borang soal selidik yang disediakan. Maklumat yang didapati akan direkodkan dan dipaparkan pada papan notis untuk dibaca oleh semua pelajar. Perkongsian Hobi Tarikh pelaksanaan : Februari 2006 Pelaksana : Ahli-ahli Kelab Pelaksanaan : 1. Pelan Operasi ~ 2. .4. Pelan Operasi ~ 2. Semua maklumat dikumpul dan dibentangkan. Indikator kejayaan : Rekod ahli-ahli yang mengisi inventori minat kerjaya dan maklumat pilihan minat kerjaya ahli bertambah. Borang promosi yang menarik diedarkan untuk mendapat maklumbalas keahlian Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli Pelan Operasi ~ 2. Setiap ahli membawa dan menceritakan hobi masing-masing.

0 Meningkatkan kualiti ahli-ahli PRS dari segi . Membuat laporan tentang dapatan lawatan sambil belajar. Ahli-ahli mengetahui halatuju dan laluan kerjaya PENGURUSAN KELAB PEMBIMBING RAKAN SEBAYA Perancangan Strategik (Tahun 2003 . Ahli-ahli menambahkan maklumat kerjaya dalam sesuatu Pelan Operasi ~ 2.2007) Perancangan Taktikal (Tahun 2006 ) Pelan Operasi 1. Mengumpul maklumat kerjaya melalui hasil lawatan. Indikator kejayaan : sesuatu bidang.5 Projek Mengaktifkan Kelab Nama Projek : 5. dan berbincang untuk menggariskan laluan kerjaya dalam beberapa bidang.Pelan Operasi ~ 2. 2. Laluan Kerjaya Tarikh pelaksanaan : Julai 2006 Pelaksana : Ahli-ahli Kelab Pelaksanaan : 1.4 Projek Mengaktifkan Kelab Nama Projek : 4. Lawatan Kerjaya Tarikh pelaksanaan : Jun 2006 Pelaksana : Ahli-ahli Kelab Pelaksanaan : 1. Mengadakan lawatan sambil belajar untuk menambahkan maklumat dalam sesuatu bidang kerjaya. Indikator kejayaan : bidang.

3. . Pemantauan : Kaunselor Pelajar a) b) c) d) Latihan Pembimbing Rakan Sebaya Kem Latihan Lanjutan PRS Sesi Perbincangan Kelompok PRS Projek/ Aktiviti : PRS A ) ( RUJUK LAMPIRAN LAMPIRAN A Pelan Operasi ~ 1. Nama Projek a) : Latihan Pembimbing Rakan Sebaya 2.1 Sasaran Keberkesanan Programprogram latihan PRS : 2006 ~ 88% 2007 ~ 90% 1.0 1. Penetapan Dasar : a) Tugas Kaunselor Pelajar b) Pembantu Guru PRS 4.keberkesanan program latihan PRS 1. a) b) c) d) Aktiviti : Latihan Pembimbing Rakan Sebaya Kem Peningkatan PRS Sesi Perbincangan Kelompok PRS Projek/ Aktiviti PRS 5. Objektif : a) Mewujudkan pasukan PRS yang terlatih dalam memberi pertolongan kepada rakan-rakan. Nama Projek : Program-program Latihan PRS 2 .Objektif : Supaya ahli-ahli PRS boleh berperanan sebagai kawan dan model positif yang berkesan kepada rakan-rakan.

4.0 1. : Mac 2006 : Ahli-ahli PRS T4 dan T6 Rendah : Kaunselor Pelajar Pembantu Guru PRS 6. Indikator Kejayaan : Respons pelajar yang positif dan diharapkan ahli-ahli PRS lebih berkesan dalam menolong rakan menghadapi dugaan hidup. 5. Objektif perkembangan ahli-ahli PRS b) Membolehkan ahli-ahli untuk membincangkan masalah diri / rakan melalui perkongsian kelompok. 5.b) Menyempurkan latihan dalam kemahiran asas ~ kendiri. Tarikh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran : Personalia . : Februari ~ Julai 2006 : Ahli-ahli PRS T5 dan T6 Atas : Kaunselor Pelajar Pembantu Guru PRS 6. 5. komunikasi dan kaunseling. Gubal Instrumen Penilaian : ~ 7. 3.0 1. Gubal Instrumen Penilaian : Borang penilaian kursus 7. 4. : April ~ Mei/ Julai ~ Ogos 2006 : Ahli-ahli PRS T4 dan T6 Rendah : Kaunselor Pelajar Pembantu Guru PRS 6. sosial. Indikator Kejayaan : Respon pelajar yang positif terhadap program dan diharapkan ahli-ahli PRS boleh memainkan peranan sebagai rakan yang berkesan dan memberi pengaruh yang positif rakan ( Rujuk catatan Rekod PRS ). 4. Nama Projek Sebaya b) : Kem Peningkatan Pembimbing Rakan Tarikh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran : Personalia 2. Indikator Kejayaan : Respon pelajar yang positif terhadap program dan diharapkan ahlli-ahli PRS menjadi tempat luahan hati rakanrakan ( Rujuk catatan Rekod PRS ) Pelan Operasi ~ 1. b) Mempertingkatkan dan memantapkan kemahiran-kemahiran ahli-ahli PRS untuk menolong rakan 3. PRS 3. Tarikh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran : Personalia Pelan Operasi ~ 1. c) Menjadikan ahli-ahli PRS contoh yang positif dan berkesan kepada rakan-rakan dalam aspek tingkah laku. Nama Projek c) : Sesi Perbincangan Kelompok PRS : a) Membimbing dan memantau 2. Objektif : a) Supaya ahli-ahli PRS lebih memahami diri melalui perkongsian diri dan maklum balas rakan. Gubal Instrumen Penilaian : Borang penilaian kursus 7. akademik dan perkembangan kendiri.

Pelan Operasi ~ 1.0 1. Nama Projek

d) : Aktiviti PRS : a) Khidmat Sekolah b) c)

Khidmat Masyarakat Program Lawatan dan Perjumpaan dengan PRS sekolah lain 2. Objektif : a) Memberi latihan kepada ahliahli PRS dalam aspek-aspek perancangan, pengurusan, kemahiran komunikasi, kerja sosial, dan kerja berpasukan. 3. 4. 5. : April ~ Julai 2006 : Ahli-ahli PRS T5 dan T6 Atas : Kaunselor Pelajar Pembantu Guru PRS 6. Gubal Instrumen Penilaian : ~ 7. Indikator Kejayaan : Respons pelajar yang positif dan diharapkan ahli-ahli PRS mempelajari pelbagai kemahiran dalam aktivitiaktiviti tersebut agar mereka lebih terbuka, cekap dan matang dalam membantu diri dan membantu orang lain. Tarikh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran : Personalia

Perancangan Strategik (Tahun 2003 - 2007) Perancangan Taktikal (Tahun 2006) Pelan Operasi 2.0 Meningkatkan keberkesanan ahli-ahli PRS menolong rakan. 2.1 Sasaran Keberkesanan Program-program PRS menolong rakan : 2006 ~ 80% 2007 ~ 85% 1. Nama Projek : Program-program PRS menolong rakan. 2 .Objektif : a) Supaya ahli-ahli PRS boleh dijadikan saluran tidak formal untuk rakan meluahkan isi hati dan mencari alternatif tentang cabaran hidup. b) Membantu mengurangkan masalah disiplin sekolah secara tidak formal. 3. Penetapan Dasar :

a) Tugas Kaunselor Pelajar b) Pembantu Guru PRS 4. Aktiviti : a) Projek/ Aktiviti PRS b) Sesi Bantu Rakan 5. Pemantauan : Kaunselor Pelajar

a) Projek/ Aktiviti PRS b) Sesi Bantu Rakan ( RUJUK LAMPIRAN B )

LAMPIRAN B Pelan Operasi ~ 2.0 1. Nama Projek a) : Program Bimbing Rakan

2. Objektif : a) Memberi bimbingan dan dorongan moral kepada pelajar yang lemah dari segi akademik, nilai, sosial, dan perlakuan. b) Menjadi rakan yang berkesan kepada pelajar lain yang memerlukan pertolongan dan sokongan. 3. 4. 5. : Mac ~ Jun 2006 : Tingkatan 1/2/3 : Ahli-ahli PRS Kaunselor Pelajar Pembantu Guru PRS 6. Gubal Instrumen Penilaian : Maklum balas pelajar 7. Indikator Kejayaan : Respon pelajar yang positif terhadap program dan diharapkan mereka bersikap lebih positif terhadap diri, orang lain, pelajaran dan masa depan. Pelan Operasi ~ 2.0 1. Nama Projek b) : Sesi Membantu Rakan Tarikh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran : Personalia

2. Objektif : a) Supaya ahli-ahli PRS berfungsi sebagai rakan yang positif dan berkesan untuk membantu rakan yang memerlukan pertolongan.

3. 4. 5.

: Januari ~ Oktober 2006 : Pelajar yang memerlukan pertolongan : Ahli-ahli PRS Kaunselor Pelajar Pembantu Guru PRS 6. Gubal Instrumen Penilaian : Buku Rekod Aktiviti PRS 7. Indikator Kejayaan : Respon pelajar yang positif terhadap khidmat PRS dan diharapkan mereka lebih positif dan matang dalam menghadapi situasi hidup.

Tarikh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran : Personalia

PENGURUSAN KELAB KESELAMATAN JALAN RAYA Perancangan Strategik (2003 - 2007) Perancangan Taktikal (2006) Pelan Operasi 1. Program keahlian 1.1 1.2 Meningkatkan keahlian sebanyak 10 % setiap tahun Meningkatkan keahlian daripada kelas-kelas T3 -T5 sebanyak 10 % setiap tahun bilangan ahli

Sasaran

TOV 2006 2006 2007 1.1 15 17 19 1.2 13 15 17 1. Projek keahlian

Nama projek : Kempen keahlian Objektif : i. meningkat keahlian ii. Penepatan meningkatkan ahli di kalangan pelajar T3 -T5 dasar : Tugas guru penasihat

Aktiviti : Pemantauan 1.2 Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab 2. Kempen Promosi : Tugas AJK dari kelas ke kelas Guru Penasihat keahlian Aktiviti : 1. Diedarkan ke setiap kelas Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli 2. Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi sijil Penetapan dasar : Guru penasihat AJK Aktiviti : Pertandingan papan notis Pemantauan : Guru penasihat 2. Meningkatkan pencapaian melalui papan notis . Promosi dari kelas ke kelas Nama Projek : Promosi dari kelas ke kelas Tarikh pelaksanaa : Minggu kedua sekolah buka Pelaksana : AJK Kos : RM 5 Pelaksanaan : 1. Pencetakan bahan promosi 2. Projek Meningkatkan Pencapaian Nama projek : Meningkatkan kehadiran Melalui papan notis Objektif : i.3 Meningkatkan bilangan ahli yang layak mendapat sijil Sasaran % bilangan ahli yang layak diberi sijil TOV 2006 2005 2006 2007 2.1 Meningkatkan kehadiran ahli dalam mesyuarat kelab 2.0 55.3 30.0 2. Program Pencapaian 2.0 35. Meningkat kehadiran ahli dalam kelab melalui sebaran maklumat yang tepat dan cepat ii.0 45.

Menyediakan bahan untuk notis yang menarik Indikator kejayaan : Kehadiran ahli dalam mesyuarat dan aktiviti kelab yang meningkat dan pertambahan peratus ahli yang mendapat sijil. Pertandingan papan Notis Tarikh pelaksanaan : Mengikut AJK papan notis sekolah Pelaksana : AJK papan notis sekolah dan AJK kelab serta ahli yang dilantik khas Kos : RM 15 Pelaksanaan : 1. Pengedaran borang penyertaan Indikator kejayaan : Penyertaan memberangsangkan Projek : 2. Projek Pendedahan Peraturan dan tanda lalulintas Aktiviti : Membuat buku skrap Nama projek : 1. meningkatkan keperihatinan ahli ii.Aktiviti : 1.1 Kempen Keselamatan Jalan Raya Objektif : i. 3. meningkatkan kefahaman tentang Penetapan dasar : Guru penasihat Aktiviti : i. Persediaan awal tentang tarikh.kos dan tempat 2. Kuiz Pemantauan : Guru penasihat AJK tentang keselamatan jalan raya tanda dan peraturan lalulintas 3. 3. Pertandingan papan notis Nama projek : 1. Membuat buku skrap ii. Pertandingan kuiz Tarikh pelaksaan : Bulan April 2006 Pelaksana : AJK kelab Guru Penasihat .1 Meningkatkan kefahaman ahli dalam peraturan dan tanda lalulintas Projek Pendedahan Peraturan dan tanda lalulintas 3. Program Pendedahan Peraturan dan tanda lalulintas 3. Pertandingan membuat buku skrap Tarikh pelaksanaan : Mac 2006 Pelaksana : AJK Kos : RM 5 Pelaksanaan : 1.

2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1.4 1. kos dan tempat 2. 1. Memilih ahli kelab baru setiap tahun untuk memastikan kesinambungan Program 2.5 Kesedaran Kehidupan SihatKempen/pameran/minggu kesihatan.1 Pengurusan Ahli Kelab Kesihatan * Pemilihan ahli baru * Mesyuarat Agung Tahunan Objektif: 1. Menjalankan MAT supaya ahli pengurusan yang baru boleh mengambil alih perancangan dan pengurusan aktivti kelab. Lawatan sambil belajar Lawatan ke hospital. Jabatan Kesihatan.2 Pertandingan di Dalam SekolahPertandingan papan notis 1.3 Pertandingan di Luar SekolahKuiz Kesihatan peringkat negeri. Bank Darah. Penetapan Dasar: Guru penasihat Aktiviti: 1. Melatih dan mencungkil bakat kepimpinan di kalangan ahli-ahli kelab. Pemilihan ahli baru . Program Pengurusan Kelab Kesihatan Merancang dan mengorganisasikan kelab dengan cara yang sistematik dan teratur. 1.Kos : RM10 Pelaksanaan : 1. Persediaan awal tentang tarikh. 3. Kempem Derma Darah 1.1 Pengurusan Ahli Kelab * Pemilihan ahli baru * Mesyuarat Agung Tahunan 1. Pengedaran borang penyertaan Indikator : Penyertaan yang menggalakkan Pengurusan Kelab Kesihatan Perancangan Strategik (Tahun 2004 .

4.2 Pertandingan di Dalam Sekolah . John Ambulance dan bukan merupakan pengawas. Program Pengurusan Kelab Doktor Muda 1. Senarai ahli baru disediakan aetelah diterima daripada guru tingkatan. Guru tingkatan kelas memilih 4 orang pelajar dari setiap kelas/ Pelajar yang berminat boleh memberi nama kepada guru tingkatan secara sukarela. Nama projek: 2. Mengedarkan surat pemilihan ahli kepada semua guru tingkatan T1-T6R 2. 3. Pemilihan Ahli Baru Tarikh pelaksanaan: Jun 2007( Setelah kemasukan pelajar T6R) Pelaksana: Guru penasihat dan guru tingkatan Pelaksanaan: 1.Pemantauan: 2. 1.2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1. Penyelaran Gerko Kelab Bukan Akademik dan Guru penasihat. Mesyuarat Agung Tahunan PKKK.1 Pengurusan Ahli Kelab Kesihatan Aktivti: Nama projek: 1.engkap yang terdiri daripada ahli- Mesyuarat Agung Tahunan (Rujuk Lampiran A) Perancangan Strategik (Tahun 2004 . Indikator kejayaan: ahli yang berminat. Pelajar yang dipilih untuk mengikuti program harus merupakan ahli PBSM atau St.. Senarai ahli yang .

Program Pengurusan Kelab Kesihatan . Mengharumkan nama kelab dan sekolah melalui pertandingan antara sekolah 2. pihak penganjur. PKKK.3 Pertandingan Di Luar Sekolah ** Tertakluk kepada penganjur Objektif : 1.dan mendapat kedudukan yang memuaskan di dalam pertandingan ini. Indikator kejayaan: Pelajar cuba sedaya upaya untuk bertanding dan berjaya memasuki pusingan akhir dan seterusnya ke peringkat negeri. Mengharumkan nama unit di dalam sekolah ii. AJK Papan Notis sekolah. Menghiasan papan notis persatuan dengan cara yang menarik dan kreatif Indikator kejayaan : Kesedaran ahli-ahli tnetang aktiviti kelab dan maklumat kesihatan pada paras yang tinggi . 1. PKKK. Pertandingan Kuiz Kesihatan Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan Pemantauan : Guru penasihat dan AJK induk Persatuan 1.2 Pertandingan di Dalam Sekolah Aktiviti: Nama Projek : 1. Penetapan dasar : Pengetua. Memilih pelajar-pelajar yang sesuai untuk mengambil bahagian. Perancangan Strategik (Tahun 2004 .3 Pertandingan Di Luar Sekolah Aktiviti: Nama projek: 1. Guru dan AJK Persatuan Aktiviti : Pertandingan Papan Notis Pemantauan : Guru penasihat dan AJK induk Persatuan Penasihat 1.2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1. Menerima surat jemputan pertandingan.Objektif: i. 3. Pertandingan Kuiz Kesihatan Tarikh pelaksanaan: April 2007 Pelaksana: Jabatan Kesihatan Pasir Puteh Pelaksanaan: 1. Menyebarkan maklumat kepada ahli-ahli Penetapan dasar : Pengetua. Guru penasihat dan AJK Persatuan Aktiviti : 1. Melatih pelajar-pelajar untuk pertandingan. Penyediaan bahan untuk notis yang menarik 2. Melahirkan ahli yang berkeyakinan diri iii. 2. Melahirkan ahli yang berkeyakinan diri 3. Menambahkan pengetahuan ahli-ahli yang mengambil bahagian dalam bidang kesihatan. Pertandingan Papan Notis Tarikh pelaksanaan : Mengikut jadual AJK papan notis sekolah Pelaksana : AJK papan notis sekolah and AJK 2007 diketuai AJK Publisiti Kos : RM10 Pelaksanaan : 1.

00 Pelaksanaan: 1. 2. Membuat persediaan untuk pameran.struktur organisasi yang lebih sistematik dan teratur . Minggu Kesihatan 2007 ** Minggu Kesihatan anjur bersama AJK PBSM sekolah 1. surat khabar dan 'flyer'. Minggu Kesihatan Tarikh pelaksanaan: 18-22 April 2007 Pelaksana: AJK Kelab dan semua ahli Kos: RM100. 2. ujian darah dll Indikator kejayaan: Tahap kesedaran kesihatan ahli kelab dan pelajar lain meningkat. Kempen Derma Darah Pemantauan: Guru penasihat 2.6 Kesedaran Kehidupan Sihat Objektif: 1. 3. 4.2 Perkhidmatan Klinik sekolah -Memberikan perkhidmatan klinik sekolah yang berkualiti . 2.00 (banner) Pelaksanaan: 1. Menigkatkan kesedaran ahli-ahli tentang kesihatan dari semua aspek. berpengetahuan dan bertanggungjawab. Nama projek: 2. Mendapatkan kebenarkan daripada pengetua. Memberi peluang kepada ahli mempelajari menguruskan kempen. Kempen Derma Darah ( Gabung dengan PBSM) Tarikh pelaksanaan: Mei 2007 Pelaksana: Guru penasihat dan AJK ad-hoc Kos: RM30. Menjemput penceramah dan menghubung Jabatan Kesihatan Pasir Puteh 4. Perancangan Strategik (Tahun 2004 . Menentukan aktivti dan rancangan. radio. Menyediakan tempat yang sesuai dan berhubung dengan pihak bank darah HTA Indikator kejayaan: Kuantiti darah yang dikutip memuskan dan orang ramai serta pelajar datang beramai-ramai untuk menderma darah. 2. 3. pameran dll Penetapan dasar: Guru penasihat dan AJK pengelola Aktiviti: 1.2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 2. Mendapatkan kebenaran dari Jabatan Kesihatan dan menetapkan tarikh derma darah.5 Kesedaran Kehidupan Sihat Aktiviti: Nama projek:1.1. Membuat promosi melalui banner.0 Pengurusan Program Kesihatan Meneruskan Program Doktor Muda dan seterusnya melengkapkan dan memurnikan program dari tahun ke tahun. Menetapkan tarikh dan mendapat kebenaran sekolah 2.1 Kualiti Doktor MudaMelatih doctor muda yang berkualiti.

pengurusan kecemasan.* Sistem rekod pesakit * Sistem menyimpan stok ubat 2. Pemegang kunci buka pintu pada masa bertugas. 2. 3.D E dan F) Perancangan Strategik (Tahun 2004 . Ceramah 3. 'Attachment' di klinik Tempatan Nama projek: 5. Nama projek: 2. 3. Petugas menjalan tugas seperti membersihkan Bilik Rawatan . Kursus Pertolongan Cemas. memberi ubat yang sesuai. pukul 9. Pelaksanan: Semua ahli (T4-T6) Pelaksanaan: 1.50-10.1 Meningkatkan Kualiti Doktor Muda Aktiviti: Nama projek: 1.2007) Perancangan Taktikal (Tahun 2008) .0 Projek Pengurusan Program Doktor Muda Program Doktor Muda Nama Projek: 2. Ceramah Pendidikan Kesihatan Nama projek: 6. Kursus dan latihan 2. Ceramah 'Clinic Management' Nama projek : 4. bertanggungjawab.0 Program Doktor Muda 2. Guru penasihat Aktiviti: 1. PKKK. dan Pengungkutan. Nama projek: 3. Melahirkan sekumpulan pelajar yang menjadi agent penyebaran maklumat kesihatan di dalam sekolah. 2. Penetapan dasar: Peengetua. Berkhidmat di klinik sekolah Pemantuaan: Guru penasuhat dan AJK Kelab Doktor Muda. Perkhidmatan Di Bilik Rawatan Sekolah Tarikh pelaksanaan: Setiap hari persekolahan. C.1 Meningkatkan Kualiti Doktor Muda Objektif: 1. 'Attatchment' di klinik Jabatan Kesihatan 4. pengurusan klinik serta pendidikan kesihatan. merekod dan membantu pesakit yang melawat klinik dengan memberi perkhidmatan pertolongan cemas.30-2.10 pagi dan 1. Menggalakkan dan merangsangkan pelajar ke arah kareer dalam bidang perubatan.15 tengah hari. 4. Indikator kejayaan: Operasi klinik sekolah dijalankan dengan lancar setiap hari dan kedatangan petugas yang memuaskan (90%). Menghasilkan sekumpulan pelajar yang terlatih dan mahir dalam pertolongan cemas. Menglahirkan doktor muda yang mesra. berperikemanusiaan dan penyayang. 'Stretcher drill'. Ceramah farmasi ( Rujuk Lampiran B. Pengerusi dan setiauasaha kelab menyediakan Jadual Waktu Bertugas 2.

Meyimpn rekod pesakit dan stok ubat Pemantuan: Guru penasihat dan AJK Kelab kesihatan. 3. Setiap pesakit yang melawat bilik rawatan akan diberi satu nombor rujukan berdasarkan 4 angka no. Semua rekod disusun mengikut nombor rujukan untuk menyenangkan kerja simpanan dan pengambilan. Menyediakan sistem rekod pesakit dan pemberiian ubat yang teratur. Memberi perkhidnatan klinik sekolah yang berkualiti dengan struktur organisasi yang lebuh sistematik dan teratur. Nombor rujukan ini akan dituliskan dalam kad klinik dan kad rekod pesakit. 3. 2.2 Perkhidmatan Bilik Rawatan sekolah Objektif: 1. Sistem Penyimpanan Stok (Rujuk Lampiran G) Perancangan Strategik (Tahun 2004 . Memberi perhidmatan klinik yang mesra.0 Pengurusan Skuad Kecemasan Sekolah Melatih ahli skuad kecemasan dan mengurus situasi kecemasan di dalam sekolah dan bilik darjah . Nama projek: 2.Pelan Operasi 2. Peljar perlu membawa kad untuk lawatan yang berikutan. Pesakit yang datang ke bilik rawatan dikehendaki memberi maklumat peribadi dalam kad rekod pesakit dan jenis ubat yang dibekalkan direkod dalam kad. Menyediakan Sistem Rekod Pesakit Tarikh pelaksanaan: Sepanjang tahun Pelaksana: Doktor muda yang bertugas Pelaksanaan: 1. cepat.0 Pengurusan Program Doktor Muda 2. Penetapan dasar: Guru penasihat dan AJK Kelab Aktiviti: 1.2 Perkhidmatan Bilik Rawatan sekolah Aktiviti: Nama projek: 1. Menyediakan sistem penyimpanan stok yang lebih sistematik. 2.2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 3. kad pengenalan terakhir.tepat dan selamat. 4. 2. 4. Indikator kejayaan: Semua rekod pesakit dalam keadaan yang sistematik dan teratur.

Bersedia dan bertugas semasa berlaku kecemasan mengikut carta aliran yang ditetapkan. Guru penasihat Aktiviti: 1. Pelan Tindakan Kecemasan diberi kepada setiap kelas bersama senarai pemegang kunci klinik sekolah pada awal tahun melalui guru tingkatan. PKKK. Ahli skuad kecemasan (juga merupakan doktor muda) diberi taklimat tentang Pelan Tindakan Kecemasan 2. Tarikh pelaksanan: Sepanjang tahun. 3. Kes-kes kecemasan di dalam kelas dan sekitar sekolah boleh dikendalikan dengan cepat. Pemantauan: Guru penasihat. Kursus Pertolongan Cemas.0 Pengurusan Sumber Klinik Sekolah Memastikan sumber dan kemudahan klinik sekolah diuruskan dengan cermat dan memaksimumkan penggunaan sumber. Latihan dan kursus 2. 'Stretcher dril'. Pelan Tindakan Kecemasan. tepat dan selamat. bersedia setiap masa persekolahan Pelaksana: Skuad Kecemasan setiap kelas Pelaksanaan: 1.0 Projek Skuad Kecemasan Di Dalam Setiap Kelas Aktiviti: Nama projek: 1. dikutip balik daripada setiap kelas pada akhir tahun.0 Projek Pengurusan Skuad Kecemasan Di Dalam Setiap Kelas Skuad Kecemasan Nama projek: Objektif: 1. 2. 3.1 Latihan ahli skuad 3. 3. Pelan Tindakan Kecemasan 4. Melahirkan suasana sekolah yang selamat dan sihat. (Contoh Pelan Tindakan Kecemasan di Lampiran H) Perancangan Strategik (Tahun 2004 . Melatih satu skuad kecemasan yang terdiri daripada 4 pelajar (doctor muda) di dalam setiap kelas.2 Pelan Tindakan Kecemasan 3. . Indikator kejayaan: Situasi kecemasan diuruskan dengan cepat dan baik.3. Penetap dasar: Pengetua. dan Pengungkutan (Rujuk Lampiran B) Nama projek: 2.2007) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 4.

2. Menyimpan rekod Indikator kejayaan : Memperolehi item yang dapat memudahkan operasi klinik sekolah.0 Pengurusan Sumber Klinik Sekolah Peningkatan Kemudahan Nama Projek : 4. .Mengenalpasti keperluan dan menyenaraikan item-item yang perlu 2. Membekal peti kecemasan kepada semua warga St. Memeriksa dan 'servis' semua peti kecemasan di dalam sekolah. Pihak yang memerlukan peti kecemasan membuat pesanan melalui borang yang disediakan. Pembekalan 2.2 Perkhidmatan Peti Kecemasan di Dalam Sekolah * Pembekalan ('supply') * Perkhidmatan servis ('servicing') 4.2 Perkhidmatan Peti Kecemasan di Dalam Sekolah Objektif: 1. Penetap dasar: Guru penasihat Aktivti: 1.1 Program peningkatan prasarana: * keperluan klinik sekolah * keperluan peti kecemasan sekitar sekolah Objektif : 1. Memesan item-item 3.2 Perkhidmatan Peti Kecemasan di Dalam Sekolah Aktivti: Nama projek: 1. Servis Pemantauan: Guru penasihat 4. melengkapi stok ubat untuk keperluan klinik dan semua peti kecemasan di seklah Penetapan Dasar : Pengetua dan guru penasihat Aktiviti : 1. Pembekalan Peti Kecemasan Tarikh pelaksanaan: Sepanjang tahun Pelaksana: Guru penasihat dan pengerusi Pelaksanaan: 1.4. Melengkapi Klinik Sekolah Tarikh Pelaksanaan : Sepanjang tahun Pelaksana : Guru penasihat Pelaksanaan : 1. melengkapi kemudahan klinik sekolah 2.1 Program Peningkatan Prasarana/ Ubatan Klinik Sekolah 4.1 Program peningkatan prasarana Aktivti: Nama Projek : 1. Melengkapi Klinik Sekolah Pemantauan : Guru penasihat 4. Thomas yang memerlukannya. 4.

Ceramah 'Clinic Management' Tarikh pelaksanaan: Feb 2007 Pelaksana: Guru penasihat Pelaksanaan: 1. Indikator kejayaan: Peratus kehadiran yang tinggi dan semua ahli yang hadir berlajar teknik-twkinik yang betul. Indikator kejayaan: bertanggungjawab. Lampiran C Nama projek: 3. Hantar boring kepada guru penasihat. Pengerusi kelab menyediakan peti kecemasan. Indikator kejayaan: Semua pesanan dibekalkan dengan peti kecmasan dan pulsngkan dalam keadaan yang baik. Senarai AJK 2006 diumumkan dan pengambilalihan tugas dilengkapkan. dan Pengangkutan. John Ambulance sebagai pelatih.2. 3. Temuduga dijalankan oleh pengerusi dan AJK 2007 diikuti dengan penetapan AJK baru. ahli-ahli yang mahir dalam pertolongan cemas Pelaksanaan: 1. 4. MAT dijalankan mengikut prosedur biasa. 2. Guru penasihat membincang dengan pengerusi Kelab Kesihatan 2007 tentang calon-calon yang sesuai untuk memegang jawatan. Memohon kebenaran daripada pengetua. 4. Memohon kebenaran pengetua . 3. Tarikh MAT ditetapkan dan diumumkan kepada semua ahli. Tarikh pelaksanaan: Julai/ Ogos 2007 Pelaksana: Guru penasihat. 'Stretcher dril'. Menetapkan tempat dan masa 2. Mesyuarat Agung Tahunan Tarikh pelaksanaan: Januari 2007 Pelaksana: Pengerusi dan AJK Kelab Kesihatan 2007dan Guru penasihat Pelaksanaan: 1. Menempah dewan dan bilik darjah. Peti kecemasan dipulangkan kepada guru penasihat selepas diguna. 5. Pelan Operasi: ( Pengurusan Ahli Kelab Kesihatan) Lampiran A Nama projek: 2. 2. Penetapan dan pengumuman tarikh. 4. Kursus Pertolongan Cemas. Mengatur ahli senior sebagai pelatih atau menjemput ahli PBSM dan St. 3. AJK 2007 berjaya mengambil alih tugas dengan penuh Pelan Operasi ( Program Doktor Muda) Lampiran B Nama projek: : 2.

Menetapkan tempat dan masa 2. Pengerusi mengeluarkan ubat yang biasa digunakan dari masa ke semasa ke dalam almari lain untuk diberi kepada pesakit. Guru penasihat memesan ubat yang diperlukan. 2. Pelan Operasi (Sistem Penyimpanan Stok) Lampiran F Nama projek: 6. Ceramah Pendidikan Kesihatan Tarikh pelaksanaan: Mar 2006 Pelaksana: Guru penasihat Pelaksanaan: 1. Lampiran D sekolah Nama projek : 4. Sistem Penyimpanan Stok Pelaksana: Guru penasihat dan Pengerusi kelab Tarikh pelaksanaan: Sepanjang tahun Pelaksanaan: 1. Ceramah Farmasi Tarikh pelaksanaan: April 2006 (Minggu Kesihatan) Pelaksana: Guru penasihat Pelaksanaan: 1. Memohon kebenaran pengetua 3. Menjemput penceramah Indikator kejayaan: Ahli-ahli boleh menguruskan bilik rawatan dengan cara yang lebih selamat dan betul. Menetapkan tempat dan masa 2. Menjemput penceramah (Pegawai Jabatan Kesihatan) Indikator kejayaan: Ahli-ahli boleh menyebarkan pengetahuan kesihatan yang diperolehi semasa bertugas di klinik sekolah. Lampiran E Nama projek: 5. . Jenis dan kuantiti ubat direkod. Semua ubat disimpam dalam almari terkunci dan kunci dipegang oleh guru penasihat dan pengerusi kelab sahaja. 'Attachment' di klinik Tempatan Tarikh pelaksanaan: 13 -15 Mar 2007 (tiga hari) Pelaksana: Guru penasihat dan setiausaha kelab Pelaksanaan: 1. Menetapkan tempat dan masa dengan Jabatan Kesihatan Pasir Puteh 2. 4.3. Menjemput penceramah (Ahli Farmasi) Indikator kejayaan: Ahli-ahli boleh menanmbah pengetuhuan dan menyebarkan pengetahuan berkenaan penggunaan ubat dan 'supplement' Lampiran G Nama projek: 2. di dalam bilik darjah dan di rumag sendiri. Memohon kebenaran pengetua 3. Memohon kebenaran pengetua 3. 3. Membahagikan ahli-ahli kepada kumpulan (3 orang sekumpulan) dan agihkan tempat dan hari 'attatchment' Indikator kejayaan: Ahli-ahli mendapat pengalaman sebenar dan latihan praktikal dalam klinik tempatan. Ahli boleh mengaplikasi apa yang mereka belajar di klinik sekolah.

Ubat yang luput tarikh dihapus dari masa ke semasa. Indikator kejayaan: Penyalahgunaan dan pencuri tidak berlaku dam stok ubat disimpan dengan baik.5. ahli SKUAD KECEMASAN (SK) yang terdiri daripada AHLI KELAB KESIHATAN sila ambil tindakan mengikut carta alir berikut: SMK kamil 2007 . Lampiran H PELAN TINDAKAN SKUAD KECEMASAN Jika berlakunya kecemasan di dalam kelas anda. 6. Setiap ubat yabng dikeluarkan perlu direkod.

1 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful