PROGRAM PENINGKATAN KOKURIKULUM

PENGURUSAN KOKURIKULUM Fungsi Gerak Kerja Kokurikulum 1) Pengukuhan dan Pengkayaan 2) Khidmat Masyarakat 3) Hobi dan Rekreasi 4) Kerjaya 5) Perkembangan Diri Individu Pengurusan Kokurikulum Perancangan Strategik (Tahun 2004 - 2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1. Program 100% pendaftaran pelajar dalam kegiatan kokurikulum 1. Projek pendaftaran gerko Nama projek : Kempen Pendaftaran Gerko Objektif: i. meningkatkan penyertaan gerko ii. pendaftaran lebih sistematik dan berkesan iii. pastikan setiap pelajar menyertai satu pasukan beruniform dan satu kelab /persatuan yang lain. Penetapan dasar: Tugas AJK Kokurikulum Sekolah Tugas Guru Tingkatan

Aktiviti :

Taklimat dan edarkan prosedur/borang waktu mesyuarat guru Pemantauan : PKKK/ /Setiausaha KK

1.Pendaftaran kelas Aktiviti: 1. Taklimat kepada semua guru tingkatan dan guru penasihat. 2. Jelaskan prosedur pendaftaran dalam kelas. 3 Sediakan borang pilihan gerko. Nama Aktiviti : 1. Taklimat kepada semua guru tingkatan dan guru penasihat. Tarikh pelaksanaan : Pada mesyuarat kokurikulum yang pertama dan semasa mesyuarat kurikulum yang pertama Pelaksana: PKKK , Setiausaha KK, Ketua-ketua guru penasihat dan Guru-guru Tingkatan

Pelaksanaan : 1. Taklimat tentang penggunaan borang pendaftaran gerko iaitu Guru Tingkatan mendapat maklumat penyertaan pelajar dalam gerko dan seterusnya menyerahkan nama ahli sesuatu kelab kepada guru penasihat berkaitan. Semua pelajar dimestikan mendaftar sekurang-kurangnya dua aktiviti gerko Indikator kejayaan: semua pelajar menyertai aktiviti gerko 2. Nama Aktiviti : Jelaskan prosedur pendaftaran dalam kelas. Tarikh pelaksanaan : Pada awal tahun untuk kelas-kelas T1 - T5 dan T6 Atas dan apabila T6 Rendah memulakan persekolahan. Ditetapkan pada waktu guru tingkatan. Pelaksana: Guru-guru Tingkatan Pelaksanaan : 1. Guru tingkatan menjelaskan prosedur pendaftaran kepada pelajar dan memastikan setiap pelajar mendaftar untuk sekurang-kurangnya dua aktiviti gerko Indikator kejayaan: semua pelajar mendaftar dua aktiviti gerko

2. Program Kecermelangan Sukan 2. Projek Sukan Berprestasi Tinggi Nama projek : Sukan Berprestasi tinggi Objektif: i. meningkatkan prestasi sukan/permainan berprestasi tinggi ii. meningkatkan imej sekolah Penetapan dasar: Tugas AJK Kokurikulum Tugas Guru penasihat

Aktiviti: Taklimat dalam mesyuarat KK Pemantauan: PKKK/S/u KK, Penyelaras Sukan 2. Latihan/kemudahan

Aktiviti: 1. Taklimat dalam mesyuarat KK - mengenalpasti sukan/permainan yang berpotensi(Hoki, Bola Baling)- Memberi sokongan dan perhatian penuh seperti kemudahan yang mencukupi - Latihan yang intensif. Nama Aktiviti : 1. Taklimat dalam mesyuarat KK Tarikh pelaksanaan : Pada mesyuarat kokurikulum yang pertama Pelaksana: PKKK ,Ketua-ketua guru penasihat bidang sukan/permainan Pelaksanaan : 1. Taklimat tentang cara meningkatkan prestasi sukan/permainan dan langkahlangkah yang boleh diambil. Indikator kejayaan: Kelab sukan/permainan yang berpotensi menunjukkan kejayaan dalam pertandingan di pelbagai peringkat

3. Program Motivasi 3. Skim Insentif Objektif: i. menghargai sumbangan atlit sekolah ii. meningkatkan lagi pencapaian atlit tersebut iii. mengalakkan atlit lain meningkatkan pencapaian mereka Penetapan dasar : Tugas AJK Kokurikulum Sekolah 1. Aktiviti: Tetapkan insentif dan sampaikannya semasa Hari Kecemerlangan Kokurikulum Sekolah. Pemantauan: PKKK/Setiausaha KK/Guru Penasihat. 3.Perlaksanaan Skim Intensif Aktiviti: 2. Menyampaikan insentif semasa Hari Kecemerlangan Kokurikulum Sekolah. - Pengumuman semasa perhimpunan - Taklimat kepada guru penasihat - Edarkan borang kelayakan insentif - Memilih atlit yang layak 3. Nama Aktiviti : Menyampaikan insentif semasa Hari Kecemerlangan Kokurikulum Sekolah. 4. Tarikh pelaksanaan : Pada Hari Kecemerlangan Kokurikulum Sekolah. Pelaksana: PKKK/S/u KK ,Ketua-ketua guru penasihat bidang sukan/permainan Pelaksanaan : 1. Pengumuman semasa perhimpunan 2. Taklimat kepada guru penasihat 3. Edarkan borang kelayakan insentif 4. Memilih atlit yang layak Indikator kejayaan: Penerima insentif bertambah dari tahun ke tahun 4. Program Meningkatkan Gred Gerko 4. Projek Gred Gerko Nama Projek: Peningkatan Gred Gerko Objektif: i. meningkatkan gred gerko pelajar ii. menghasilkan pelajar yang seimbang dari segi intelek, rohani dan jasmani iii. membantu pelajar dalam pemohonan kemasukan institusi pengajian tinggi, biasiswa dan pekerjaan Penetapan dasar: Tugas PKKK/S/u KK Tugas penasihat Aktiviti : Projek Gred Gerko 1. Edarkan dan jelaskan aspek penglibatan yang mengambilkira aspek sikap, proaktif, inisiatif kesopanan dan kekerapan dan kesempurnaan menjalankan tugas yang dipertanggungjawabkan. 2. Rekod penglibatan murid dalam aktiviti kokurikulum(kehadiran dan prestasi murid)

1 . Sediakan borang penilaian gerko yang baru 3.Melayu oleh kelab. Tarikh pelaksanaan : Sepanjang tahun (pengredan pada akhir semester 1 dan semester 2) Pelaksana: PKKK. meningkatkan ahli di kalangan pelajar T1 . Kempen Peningkatan Gred Gerko Aktiviti: 1. meningkatkan keahlian ii. Projek Menambah Ahli 1. S/u KK dan Guru Penasihat 4. Projek keahlian Nama projek : Kempen keahlian Objektif : i.S/u KK. 2.5 sebanyak 5% setiap tahun 1. Pemantauan : PKKK. Kehadiran dan prestasi murid meningkat dan seterusnya membantu pelajar dalam kemasukan ke IPTA. Guru penasihat jelaskan aspek penilaian ini kepada ahli.T.2: Meningkatkan keahlian daripada kelas-kelas T. Meningkatkan keahlian sebanyak 10% setiap tahun 1.Ketua-ketua guru penasihat kelab Indikator kejayaan: Gred gerko yang lebih baik. PENGURUSAN PERSATUAN BAHASA MELAYU Perancangan Strategik (2004-2008) Perancangan Taktikal (2007) Pelan Operasi 1.1. institusi dan organisasi. Pemantauan : Guru-guru Bahasa Melayu dan penasihat .T5 Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Kempen oleh ahli Promosi dari kelas ke kelas Pertandingan kokurikulum berkaitan B.Jemaah menteri telah bersetuju supaya merit 10% dari markah keseluruhan(kemasukan IPTA) diperuntukkan kepada prestasi penglibatan murid dalam kegiatan KK. Taklimat waktu mesyuarat kokurikulum.

Meningkatkan pencapaian melalui papan notis Aktiviti : 1. Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi sijil melalui sebaran maklumat tentang keaktifan ahli iii. Penyediaan sumber bahan semasa untuk notis setiap minggu Indikator kejayaan : memenangi tempat pertama /kedua /ketiga dalam pertandingan. Projek meningkatkan pencapaian Nama projek : Meningkatkan pencapaian melalui papan notis Objektif : i.1 Meningkatkan kehadiran ahli dalam mesyuarat persatuan 2. Promosi dari kelas ke kelas 3. Kempen keahlian Aktiviti : 1.Pertandingan papan notis Nama Projek : 1.Aktiviti : . Pertandingan Papan Notis Tarikh pelaksanaan : Mengikut syarat AJK papan notis sekolah Pelaksana : AJK papan notis sekolah and AJK 2006/2007 diketuai ahli yang dilantik khas Kos : RM10 Pelaksanaan : 1. Pengumuman/perhimpunan 2.1. Meningkatkan kehadiran ahli dalam aktiviti dan mesyuarat kelab melalui sebaran maklumat yang tepat dan cepat ii.2 Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti persatuan 2.3 Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi sijil cemerlang dan sijil penghargaan 2. Kempen penyertaan Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Pertandingan papan notis Guru penasihat Pemantauan : 2. Papan Notis/edaran 2. Menyediaan bahan maklumat dan hiasan papan notis yang menarik 2. Program Pencapaian 2. .

3.Pertandingan papan notis Nama Projek : 1.3 Meningkatkan tabung untuk pembelian bahan Pusat Sumber Bahasa Melayu.Proses pengutipan yuran yang lebih berkesan dengan memberi makluman yang setepatnya kepada ahli-ahli tentang kegunaan yuran tersebut dalam mesyuarat kelab Penetapan dasar : Guru penasihat. Aktiviti : i.Kewangan 3.1. Bendahari Aktiviti : i. Kempen kehadiran ahli untuk setiap aktiviti Tarikh pelaksanaan : Januari-Julai 2007 Pelaksana : AJK persatuan dan AJK papan notis sekolah serta AJK Pusat Sumber BM 2006/2007 Kos : Pelaksanaan : 1.Mengumpul tabung untuk kebajikan kelab Penetapan dasar : Guru penasihat. Penyediaan sumber bahan semasa untuk notis setiap minggu Indikator kejayaan :Semua ahli hadir dalam setiap aktiviti yang dijalankan.Meningkatkan dana kelab untuk membiayai kos menjalankan perkhidmatan iaitu aktiviti utama kelab ii.2 Meningkatkan keberkesanan pengutipan yuran ahli 3. Sasaran Bil Jenis pertandingan .Penjualan kuih kek.1 Meningkatkan sumber kewangan untuk kegunaan aktiviti-aktiviti kelab 3.1: Jualan makanan dan Alat Tulis 3.sesi pemberitahuan/soaljawab penggunaan sumber kewangan kelab semasa mesyuarat kelab Pemantauan : AJK dan guru penasihat 3.2 Meningkatkan penglibatan ahli dalam pertandingan yang dianjurkan melalui persatuan 4.Kewangan Persatuan Aktiviti : 1.Derma daripada organisasi luar 4. Pemantauan : AJK dan guru penasihat Nama projek : Projek 'Kelab Kita' Objektif : i. kacang dan nasi lemak.3 Meningkatkan bilangan ahli yang layak mewakili PPD dan negeri. 3. Penjualan makanan ii.Jualan Alat tulis 3. Memohon sumbangan daripada organisasi luar. Projek dana . Program Pertandingan 4. Menyediaan bahan maklumat dan panggilan aktiviti melalui edaran dan papan notis yang menarik 2. Program Dana Persatuan 3.1 Meningkatkan kehadiran ahli dalam aktiviti persatuan 4. Projek dana . 2.2: Memohon Sumbangan /derma Nama projek : Jualan makanan dan Alat tulis Objektif : i.

Meningkatkan pencapaian melalui penyertaan pertandingan Aktiviti : 1. Jabatan Meningkatkan kehadiran ahli dalam aktiviti dan pertandingan ii.2: Pertandingan bahasa anjuran pihak luar seperti Kesihatan i. Menambah peningkatan prestasi pencapaian pelajar yang mewakili sekolah dan mendapat pengiktirafan pihak luar.Pertandingan anjuran pihak luar Nama Projek : 1. Pidato Johan PPD 4.Sasaran 1 Berbalas pantun Johan PPD 2. Penetapan dasar : Aktiviti : Tugas guru penasihat Tugas AJK Pertandingan papan notis Guru penasihat Pemantauan : 4. Bulan Bahasa Aktiviti Pertandingan Sempena Bulan Bahasa -pertandingan menulis esei -pidato -perbahasan -lagu puisi -teka silangkata Tarikh pelaksanaan : 1 Februari 7 . Perbahasan Johan PPD 4.1: Bulan Bahasa 4. Forum Naib Johan PPD 3. Meningkatkan prestij pelajar dan sekolah melalui aktiviti pertandingan yang diikuti iii.JPN .Bulan Bahasa 2.1 Mac 2007 . PPD. Projek Pertandingan Nama projek : 4.

. penghakiman 3. Pelan Operasi (Kempen Keahlian) Nama Projek : 1. kategori. syarat. Sertai Pertandingan Tarikh pelaksanaan : Membuat hebahan pertandingan melalui papan notis dan perhimpunan.Perbahasan Ala Parlimen -Berbalas Pantun -Forum Tarikh pelaksanaan : Januari-November 2007 Pelaksana : Guru penasihat dan AJK Persatuan yang dilantik khas Kos : Pelaksanaan : 1. mengenalpasti strategi pencapaian terbaik-kemenangan mewakili sekolah ke peringkat daerah dan negeri. mengenalpasti hadiah untuk pertandingan bagi setiap aktiviti dan kategori. Agihan tugas kepada guru penyelaras pertandingan 2.Pelaksana : Guru penasihat. Indikator kejayaan : memenangi tempat pertama /kedua /ketiga dalam pertandingan.tarikh. 2. Penyediaan tempat . penghakiman 4. Penyediaan borang keahlian 2. -Kehadiran ahli dalam mesyuarat dan aktiviti kelab yang meningkat dan pertambahan peratus bilangan ahli yang mendapat sijil Aktiviti : 1. AJK Persatuan sesi 2007diketuai ahli yang dilantik khas Kos : RM600 Pelaksanaan : 1. kategori. Penyediaan bahan untuk iklan pertandingan dan notis yang menarik 2. Penyediaan maklumat tarikh. Pertandingan anjuran pihak luar seperti Jabatan Penerangan Nama Projek : 2. 3. Indikator kejayaan : Mewakili peringkat zon dan Negeri. kepada semua ahli kelab akan pertandingan-pertandingan yang diadakan sepanjang tahun oleh institusi dan organisasi luar.. Pelaksana : AJK sesi 2007 diketuai Pengerusi Kos : Pelaksanaan : 1. Sasaran Johan bagi setiap acara. Penglibatan peserta untuk setiap pertandingan bertambah. Aktiviti Pertandingan -pertandingan anjuran pihak luar -menulis esei . Penyediaan maklumat bagi sumber rujukan pelajar . Memilih dan melatih pelajar untuk acara individu dan berpasukan. syarat.

tarikh penghantaran 2. Pencarian pembekal. Penjualan makanan Tarikh pelaksanaan : Sempena Hari Kemerdekaan Ogos 2007 Pelaksana : AJK sesi 2007 Keuntungan yang dijangka : RM160 Pelaksanaan : 1. penentuan tarikh. Pencarian pembekal. Penjualan Alat tulis Tarikh pelaksanaan : Februari. bilangan .Okt 2007 Pelaksana : AJK sesi 2007 Keuntungan yang dijangka : RM160 Pelaksanaan : 1. Penyediaan borang pesanan 3. kategori dan peruntukan hadiah. Sesi perbincangan 3. penetapan kos. Nama Projek : 3.kewangan) Nama Projek : 1. Percetakan edaran Indikator kejayaan : pelajar /ahli peka terhadap aktiviti Pelan Operasi (Projek dana .Diketuai pengerusi dan AJK Pelaksanaan : 1. penghakiman . Pengedaran borang dan penghantaran Indikator kejayaan : Keuntungan yang diperolehi dan seterusnya pertambahan dana kelab Nama Projek 2: Pertandingan Bulan Bahasa Tarikh pelaksanaan : 1 Februari 2007 Pelaksana : AJK sesi 2006 . 2.Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli Nama Projek : 2. Mesyuarat AJK Indikator kejayaan : Pelaksanaan lancar dan penyertaan ahli yang banyak. Edaran dan Notis Tarikh pelaksanaan : Januari -Julai Pelaksana : AJK sesi 2007 Kos Pelaksanaan : 1 Penyediaan jadual dan makluman 2. Penerangan tata cara perlaksanaa aktiviti. penetapan kos .

2 (%) 5 15 20 25 30 1. Pengedaran borang dan penghantaran Indikator kejayaan : Keuntungan yang diperolehi dan seterusnya pertambahan dana kelab PENGURUSAN KELAB BAHASA INGGERIS Strategic plan (2004. Membership Project Membership Drive Campaign 2. Penyediaan borang pesanan 3. Encourage 100 % attendance by giving certificates of participation f. Up to date notices and information to attract more participation in the club .2008) Tactical Plan ( 2007) Operational Planning 1. Membership target: TOV 2003 2004 2005 2006 2007 1. Activities: a. Publicity and activities to encourage member participation and listing the benefits and value of each activity e. Membership program a.2. Regular meetings b. Promotion from each class c. To improve 5 % of membership each year from Form 4 to Form 6 c.1 20 25 30 35 40 1. To encourage more members to join the club b. To improve membership b. Objectives : a. To improve membership especially from Form 4 to Form 6 3. Membership drive to encourage more Form 4 to 6 to join the English language Society d.

Membership Drive campaign 1. Committee Members 5. Senior Teachers. Subject teachers to recommend or select at least 2 students representing their class 4.0 .secondary school parliamentary style debate * Public speaking * Invite professional speakers * Quiz * Excursion to NTV7.0 50.Monitoring: Teacher advisors/ English teachers.4. Promotion from each class 1. To improve attendance in the meetings b.3.1 Activities: * Inter-class traditional debate * Inter. Date of implementation: Jan-Oct 2007 6.0 55. State library * Activities for English Language Month * Spelling Bee contest * Scrabble competition * Scrapbooks * Outing * Year-end get together 1. Senior Teachers. Head of English Department and Teacher Advisor 2 Achievement Program a.0 60.4. Head of English Department and Teacher Advisor 1. Observation : Principal.3 45. Regular meetings 1. To improve active participation of members in the club activities c. Date of implementation: Jan-Oct 2007 6.Monitoring: a. RTM. Observation : Principal. To improve 100% members in receiving certificate of participation d. Teacher advisors/ English teachers Committee Members 5.0 65. To train committee members to have leadership skills Target % of members receiving achievement certificates TOV 2004 2005 2006 2007 2008 2.2.

listing the benefits and value of each activity c. To train committee members to have leadership skills d. Senior teacher. the principal Observation : 2. 2007 Following the rules and conditions of the Committee members of School Notice Board 2007 Monitoring: Committee Members of Notice board and especially appointed committee members 2007 Cost : RM20 for decorating the Date of implementation : notice board .Project: Leadership training Objective: to train members to have leadership skills Activity: Through the activities organized by school during the English Language month and also by the club such as: * Debate * Public speaking * Invited professional speakers * Quiz * Excursion * Activities for English Language Month * Spelling Bee Monitoring: Senior Language teacher. Project :Achievement Program Through Notice board & regular meetings Activities: Notice board competition and regular meetings Date of implementation: Feb-Sept.2. Head of the Department. Teacher advisors Observation: Principal. Project: Achievement Program 2.1. To improve attendance in meetings and club activities b. To encourage students to join the club . Senior Teachers. To encourage members to get more of achievement certificates and participation Monitoring : Activity: Teacher advisor and Committee members Notice board competition and regular meetings Teacher advisors.2. Project : Achievement program is to improve achievements and participation in the club through Notice board publicity and regular meetings Objectives : Up to date notices and information to attract more participation in the club activities a. Advisor teachers 2.

Membership Drive Campaign Date of implementation: * Second week of the semester 1 as a membership promotion to the Form 4-6 students 2nd book sale. committee members Activities: * 2nd hand book sale * Sports Day Observation: Head of department. .To increase funds for the use of club activities and school projects 3. Be the champion of the PPD level in debate and 2nd placing in state level 2007. senior teacher and principal 3.1 'Fund-Raising' Projects Project : 'Fund-Raising' Project Objective: * To increase funds for the use of club activities and school projects * To improve and increase of fund collection * To brainstorm for fund raising during meetings Monitoring: Teacher advisors.1.2 To improve and increase of fund collection in club 3. Sports Day Sale. 3. Membership attendance in the club activities improved 2. Fund raising project Activities * 2nd hand book sale * Sports Day Sale Project : * Fund raising project such as * * Date of implementation: March-June 2007 Monitoring: Teacher advisors Committee members Operational Plan (Membership Campaign) Project: 1.2 to provide opportunity to take active part within school 3.Fund Raising program 3.Date as fixed by the Committee members of School Notice Board . Feb-Sept 2007 How it is implemented: * Attractive materials for the notice board * Up to date notices and information to attract more participation activities Indicator of success: 1. Fund raising project 3.

Brainstorming session for fund raising Date of implementation : Beginning of Semester 1 Monitoring : Committee members session 2007 .* Second week of semester 2 for the Lower Six intake Monitoring : Committee members session 2007 led by Teacher Advisor Cost : How it is implemented: 1. selection of 1 or 2 members by their subject teacher from each class Indicator of success : To increase number of members Project : 2. class to class promotion 3. Class promotion Date of implementation : * Second week of the semester 1 as a membership promotion to the Form 4-6 students * Second week of semester 2 for the Lower Six intake Monitoring: Committee members session 2007 led by Teacher advisor Cost : How it is implemented: 1.led by Treasurer How it is implemented: * Brainstorming session * Ways of improving fund Indicator of success: Effective ways of improving and increasing fund raising . Membership forms 2. printed attractive leaflets 2. distributed to each class and collecting the feedback form Indicator of success : to increase more members for the club Project : 3 Leadership training Date of implementation: during the English language month and also activities organized by the club Monitoring: Committee members session 2007 led by Teacher advisor Cost : How it is implemented: During the activities organized by the club Operational Plan (Fund raising project) Project : 2nd book sale Date of implementation : April 2007 Monitoring: Treasurer/Committee members session 2005/2006 led by teacher advisors Cost : How it is implemented: * Obtain school's permission * Arrangement with the agent * getting the hall ready and announcing to each class * arranging time schedule for each class Indicator of success: to increase more funds for the club and also school projects 3.

PENGURUSAN PERSATUAN SEJARAH Perancangan Strategik (Tahun 2004-2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1. Program Keahlian kelas T.3 - T.5 sebanyak 10%

1.1 Meningkatkan keahlian daripada kelassetiap tahun Sasaran bilangan ahli

TOV 2005 2007 2008 1.1 12 15 18

1. Projek keahlian Nama projek : Kempen keahlian Objektif : i. meningkatkan ahli di kalangan Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Pemantauan : Promosi dari kelas ke kelas Risalah pada Papan Notis Guru penasihat

pelajar

T3 - T5

1. Kempen keahlian Aktiviti : 1 Promosi dari kelas ke kelas 2 Risalah Pada Papan Notis Rujuk lampiran 2 Program Pencapaian

i. Meningkatkan kehadiran ahli dalam mesyuarat kelab ii. Mempelbagaikan program kelab iii. Menghasilkan bahan bantu pengajaran melalui aktiviti kelab iv. Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi sijil 2. Projek meningkatkan pencapaian 1. Papan Notis 2. Program Untukmu Kelab. Nama projek : Meningkatkan pencapaian melalui Papan Notis Objektif : i. Meningkatkan kehadiran ahli dalam aktiviti dan mesyuarat kelab melalui sebaran maklumat yang tepat dan cepat 2. Meningkatkan pencapaian melalui Papan Notis Aktiviti : 1. Pertandingan papan notis 2Program Untukmu Kelab Nama Projek : 1. Pertandingan Papan Notis Tarikh pelaksanaan : Mengikut syarat AJK papan notis sekolah Pelaksana : AJK papan notis sekolah dan

Perancangan Strategik (Tahun 2004-2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi Sasaran TOV 2006 2007 2008 2.5 17 20 23 bilangan ahli yang layak diberi sijil

Penetapan dasar :

Tugas guru penasihat Tugas AJK

Aktiviti :

Pertandingan papan notis Guru penasihat

Pemantauan :

Nama projek :

Program Untukmu Kelab

Objektif : i. melahirkan pelajar yang mempunyai nilai semangat patriotisme ii.melahirkan pelajar atau ahli kelab yang mempunyai kreativitian yang tinggi dalam aspek-aspek pensejarahan. iii. mencipta pelbagai bahan bantu pengajaran melalui aktiviti kelab Penetapan Dasar : AJK dan Guru Penasihat Aktiviti : program di dalam kelas Pemantauan : Guru Penasihat AJK 2007 diketuai ahli yang dilantik khas Kos : RM10 Pelaksanaan : 1. Penyediaan bahan untuk notis yang menarik 2. Penyediaan maklumat keaktifan ahli Indikator kejayaan : Kehadiran ahli dalam mesyuarat dan aktiviti kelab yang meningkat dan pertambahan bilangan ahli yang mendapat sijil serta menang pertandingan papan notis.

Rujuk Lampiran

Perancangan Strategik (Tahun 2004 - 2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 3. Program dana - Kewangan i. Meningkatkan sumber kewangan untuk kegunaan aktiviti-aktiviti kelab ii.Meningkatkan keberkesanan

4. Program Peningkatan Prasarana i. meningkatkan kemudahan prasarana untuk Persatuan seperti pembinaan Pusat Sumber Sejarah 3. Projek dana - Kewangan 1. Kutipan Yuran 2. Jualan Kad Kemerdekaan Nama projek : Kutipan Yuran

membuat kutipan yuran Pemantauan : AJK dan guru penasihat 4. Guru Penasihat & Pengetua Pelaksanaan: 1. Pembinaan Pusat Sumber Sejarah Nama Projek : Pembinaan Pusat Sumber Sejarah Objektif : i.Pembinaan Pusat Sumber Sejarah Tarikh pelaksanaan : Awal Tahun Pelaksana : Semua AJK. sebagai PAK kepada pelajar-pelajar keseluruhannya.diketuai Bendahari Pelaksanaan : 1. sebagai tempat penyimpanan dan pembealajaran sejarah yang menarik. Diedarkan ke setiap kelas beserta borang maklumbalas keahlian Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli . Pemantauan : AJK. Memudahkan ahli Persatuan melakukan aktiviti-sktiviti kelab ii.Sesi soaljawab Indikator kejayaan : (Rujuk Lampiran) Nama Projek : 1. Promosi dari kelas ke kelas Tarikh pelaksanaan : Minggu kedua setelah sekolah dibuka untuk promosi kepada pelajar Tingkatan 3 . iii. Sesi soaljawab tentang dana kelab Tarikh pelaksanaan : Awal tahun Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 .5 Minggu kedua setelah pelajar Tingatan 6 Rendah masuk sekolah Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 diketuai oleh Presiden Kelab Kos : RM5 Pelaksanaan : 1. Program Peningkatan Prasarana 1. Memohon bantuan / derma pihak luar. Guru Penasihat dan Pihak Sekolah Nama Projek :1. Aktiviti : i. Indikator Kejayaan : Mempunyai sebuah Pusat Sumber Sejarah Pengutipan yuran kelab yang lebih berkesan Pelan Operasi (Kempen Keahlian) Nama Projek : 1. Memohon bantuan melalui surat kepada syarikat serta orang perseorangan.Meningkatkan dana kelab untuk membiayai kos menjalankan perkhidmatan iaitu aktiviti utama kelab Aktiviti : i.Objektif : i. Percetakan borang promosi yang menarik 2.Penerangan pengutipan yuran kelab 2.

lambanglambang. Pelan Operasi (Program Dana Kewangan) Nama Projek : 4. Jualan Kad sempena Kemerdekaan Tarikh Pelaksanaan : Bulan Julai-Ogos Pelaksana : AJK sesi 2006/07 diketuai oleh Presiden Kos : RM30 Pelaksanaan : 1. Indikator kejayaan : Ahli Persatuan mempunyai nilai kreativitian yang tinggi dalam aspek penghasilan pensejarahan. Perbincangan di dalam pembuatan aspek-aspek pensejarahan (poster. AJK akan mengedarkan kad kemerdekaan seperti di dalam permintaan 3. Penyediaan bahan untuk artikel-artikel 2. Program Untukmu Kelab Tarikh pelaksanaan : sepanjang tahun Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 diketuai AJK Papan Notis Kos : RM10 Pelaksanaan : 1. Risalah Pada Papan Notis Tarikh pelaksanaan : Awal tahun Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 diketuai AJK Papan Notis Kos : RM10 Pelaksanaan : 1. carta. Pengedaran risalah kepada kelas-kelas dan guru-guru yang ingin membeli kad Kemerdekaan 2. peta minda dll) 3. . Penghasilan bahan bantu pengajaran (jadual. Keuntungan daripada jualan akan digunakan untuk menambah wang Persatuan Indikator Kejayaan : Jualan kad kemerdekaan berjalan dengan lancar dan keuntungan diperoleh untuk Tabung Persatuan. kertas kerja) 2. Percetakan artikel / risalah Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli Nama Projek : 3.Nama Projek : 2. Segala perancangan dan pengurusan sepanjang Bulan Kemerdekaan.

Percetakan borang promosi yang menarik 1. Projek keahlian Nama projek : Kempen keahlian Objektif : i. meningkatkan keahlian Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Promosi dari kelas ke kelas Guru matapelajaran berkempen dari kelas ke kelas Edaran notis Guru penasihat Pemantauan : 1.6 Rendah masuk Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 Kos : RM5 Pelaksanaan : 1.1 33 37 40 1. guru Geografi menggalakkan penyertaan daripada pelajar-pelajar .1 Menambah ahli mencapai 40 orang. Promosi dari kelas ke kelas Nama Projek : Promosi dari kelas ke kelas Tarikh pelaksanaan : Minggu kedua sekolah buka/T. Kempen keahlian Aktiviti : 1. Diedarkan ke setiap kelas beserta borang maklumbalas keahlian 2.PENGURUSAN KELAB GEOGRAFI Perancangan Strategik (2004-2008) Perancangan Taktikal (2007) Pelan Operasi 1.Program Keahlian 1. Sasaran bilangan ahli TOV 2006 2007 2008 1.

3 Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi sijil Sasaran % bilangan ahli yang layak diberi sijil TOV 2006 2007 2008 2. Projek meningkatkan pencapaian Nama projek : Meningkatkan pencapaian melalui papan notis Objektif : i. Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi sijil melalui sebaran maklumat tentang keaktifan ahli Penetapan dasar : Aktiviti : Tugas guru penasihat Tugas AJK Pertandingan papan notis Guru penasihat Pemantauan : .Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli 2.1 Meningkatkan kehadiran ahli dalam mesyuarat kelab 2. Program Pencapaian 2.2 Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab 2.3 90 92 95 2. Meningkatkan kehadiran ahli dalam aktiviti dan mesyuarat kelab melalui sebaran maklumat yang tepat dan cepat ii.

Meningkatkan pencapaian melalui papan notis Aktiviti : 1.Kewangan 3.'Fund-Raising' Nama projek : Projek 'Fund-Raising' Objektif : i. Jualan oleh ahli kelab Pemantauan : AJK dan guru penasihat 3.Penyediaan bahan untuk notis yang menarik 2.2. membeli bunga daripada penjual 5. Jualan kad raya Tarikh pelaksanaan : September 2007 Pelaksana : AJK sesi 2007 Keuntungan yang dijangka : RM100 Pelaksanaan : 1. Penyediaan maklumat keaktifan ahli Indikator kejayaan : Kehadiran ahli dalam mesyuarat dan aktiviti kelab yang meningkat dan pertambahan peratus bilangan ahli yang mendapat sijil 3. Projek dana .Meningkatkan dana kelab untuk membiayai kos menjalankan perkhidmatan iaitu aktiviti utama kelab ii. Program dana .Mendapat kebenaran pihak sekolah 2. membungkus dan menghantar pesanan .Meningkatkan dana kelab untuk maksud derma kepada badan-badan tertentu Penetapan dasar : Guru penasihat Aktiviti : i. kos. Pertandingan Papan Notis Tarikh pelaksanaan : Mengikut syarat AJK papan notis sekolah Pelaksana : AJK papan notis sekolah dan AJK 2006/2007 diketuai ahli yang dilantik khas Kos : RM10 Pelaksanaan : 1.mendapat pesanan daripada guru dan pelajar 4.1 Meningkatkan sumber kewangan untuk kegunaan aktiviti-aktiviti kelab 3. Pertandingan papan notis Nama Projek : 1. tempat. Jualan Coklat dan gula-gula Nama Projek : 1.Kewangan Aktiviti : 1. Projek dana .Persediaan awal tentang tarikh. Meningkatkan keberkesanan pengutipan yuran ahli 3.Kewangan 3. keuntungan yang dijangka 3.2.1.

kuiz alam sekitar iv.Jejak Persekitaran 4. ii. AJK dan pihak berkuasa pusat Biodiversiti Aktiviti : i.Indikator kejayaan : dana kelab Keuntungan yang diperolehi dan seterusnya pertambahan 4. lawatan v.Meningkatkan kesedaran pelajar tentang alam sekitar. Projek kesedaran alam sekitar 4.minggu alam sekitar Nama projek : CPCP dan minggu alam sekitar Objektif : i. Pelajar menjawab soalan dalam risalah 4.Meningkatkan kesedaran tentang tanaman tempatan Penetapan dasar : Guru penasihat .1. membawa pelajar menjalankan Jejak Persekitaran 3. mengedarkan risalah Jejak Persekitaran 2. Jejak Persekitaran Tarikh pelaksanaan : Januari-Jun Pelaksana : Guru penasihat Kelab Pelaksanaan : 1.meningkatkan kesedaran pelajar-pelajar tentang kepentingan penjagaan alam sekitar dan pemulihan alam sekitar 4. guru-guru geografi . Menjalankan Jejak Persekitaran iii. Meningkatkan kesedaran melalui CPCP dan minggu alam sekitar Aktiviti : Nama Projek : 1. guru-guru geogarfi . pertandingan penulisan esei vi. Program kesedaran alam sekitar 4.1. pertandingan merekabentuk 4.2. guru membincang bersama dengan pelajar tentang jawapan yang diberi Indikator kejayaan : pelibatan pelajar-pelajar dalam penjalanan Jejak Persekitaran dan memberi jawapan Nama Projek: 2. Minggu Alam Sekitar Tarikh pelaksanaan : bulan Mac Pelaksana: Guru penasihat and AJK Kelab Geografi dan guru penasihat dan AJK Kelab Alam Sekitar.

perancangan tempat lawatan 2. mengutip hasil karya dan cetakan pelajar 4. mencetak borong penyertaan 3. edarkan soalan melalui guru-guru geografi 3. merancang aktiviti-aktiviti 2. menyediakan soalan 2. mencetak soalan . menyampaikan hadiah Aktiviti-aktiviti yang terlibat : i. lawatan Tarikh : Bulan Mac Pelaksana : Guru penasihat dan AJK Kelab Geografi dan kelab Alam Sekitar Pelaksanaan : 1. memberi taklimat kepada pelajar-pelajar yang ambil bahagian ii. kuiz alam sekitar Tarikh : Bulan Mac Pelaksana : Guru penasihat dan AJK Kelab Geografi dan kelab Alam Sekitar Pelaksanaan : 1. membuat penilaian 5. pertandingan penulisan esei Tarikh : bulan Julai Pelaksana : Guru penasihat dan AJK Kelab Geografi dan kelab Alam Sekitar Pelaksanaan : 1. pertandingan pencarian harta karun Tarikh : Bulan Mac Pelaksana : Guru penasihat dan AJK Kelab Geografi dan kelab Alam Sekitar Pelaksanaan: 1. membuat tempahan kenderaan iv.Pelaksanaan: 1. mencetak borong penyertaan untuk pelbagai pertandingan 3. penilaian oleh AJK iii. mendapatkan peserta 3. menetapkan stesen 2. menyediakan soalan 2.

Program Peningkatan akademik 5.1. 4. 2. projek tutorial oleh pelajar kumpulan cerdas Objektif: i. 3. Projek tutorial oleh pelajar kumpulan cerdas Nama projek : projek tutorial oleh pelajar kumpulan cerdas 1. 3. Meningkatkan prestasi melalui kelas Aktiviti : tutorial Nama Projek : 1. projek tutorial Tarikh pelaksanaan : sepanjang tahun Pelaksana : pelajar -pelajar yang telah dikenalpasti sebagai tutor Pelaksanaan : 1. melibatkan diri pelajar lebih aktif dalam aktiviti berbentuk akademik dalam membantu meningkatkan prestasi mata pelajaran geografi 5. mengenalpasti pelajar-pelajar yang layak menjadi tutor 3. mengedarkan soalan 4. pelajar-pelajar lemah menbuat latihan yang telah disediakana 5.Meningkatkan penglibatan diri pelajar lebih dalam aktiviti berbentuk akademik untuk membantu meningkatkan prestasi mata pelajaran geografi Penetapan dasar : Guru penasihat dan guru-guru geogarfi Aktiviti : i. penilaian pertandingan merekabentuk Tarikh : Bulan Mac Pelaksana: Guru penasihat dan AJK Kelab Geografi dan kelab Alam Sekitar Pelaksanaan : Mencetak boring penyertaan mengedarkan borong penyertaan pengutipan hasil rekabentuk pelajar penilaian Kos : RM 60 Indikator kejayaan : Penyertaan pelajar-pelajar dalam pelbagai pertandingan dan aktiviti menyedarkan pelajar tentang kepentingan alam sekitar 5. 1.v. menyediakan latihan 4. tutor menyemak latihan yang siap dibuat oleh pelajar Indikator kejayaan : peratusan kelulusan yang meningkat dalam matapelajaran geografi . kelas tutorial selepas waktu kelas Pemantau : Guru penasihat dan guru geografi 5. mengenalpastikan pelajar-pelajar yang lemah 2.

3 .5 Sasaran bilangan ahli setiap tahun TOV 2004 2004 2005 2006 2007 2008 1. Projek keahlian Nama projek : Kempen keahlian Objektif : i.T5 .2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1.1 15 18 20 22 25 28 1.2 2 3 5 7 9 12 1. meningkatkan keahlian ii.PENGURUSAN PERSATUAN SAINS Perancangan Strategik (Tahun 2004 . meningkatkan ahli di kalangan pelajar T3 .T. Program Keahlian Meningkatkan keahlian sebanyak 10% setiap tahun Meningkatkan keahlian daripada kelas-kelas T.

0 80.5 70. Promosi dari kelas ke kelas Rujuk lampiran 2. Projek meningkatkan pencapaian Nama projek : Meningkatkan pencapaian melalui papan notis .0 2.0 85.3 62.Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Pameran Promosi dari kelas ke kelas Guru penasihat Pemantauan : 1.0 75. Program Pencapaian Meningkatkan kehadiran ahli dalam mesyuarat kelab Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi sijil Sasaran % bilangan ahli yang layak diberi sijil TOV 2004 2004 2005 2006 2007 2008 2. Pameran 2.0 90. Kempen keahlian Aktiviti : 1.

Projek dana . Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi sijil melalui sebaran maklumat tentang keaktifan ahli Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Pertandingan papan notis Guru penasihat Pemantauan : 2.2 'Kelab Kita' Nama projek : Projek 'Fund-Raising' Objektif : i. Pertandingan papan notis 2. Guru Kanan Sains Aktiviti : Ii. Penyediaan bahan untuk notis yang menarik 2.Kewangan 3. Meningkatkan pencapaian melalui papan notis Aktiviti : 1. Program dana . Meningkatkan kehadiran ahli dalam aktiviti dan mesyuarat kelab melalui sebaran maklumat yang tepat dan cepat ii.Kewangan Meningkatkan sumber kewangan untuk kegunaan aktiviti-aktiviti kelab Meningkatkan keberkesanan pengutipan yuran ahli 3.Objektif : i.Meningkatkan dana kelab untuk membiayai kos menjalankan perkhidmatan iaitu aktiviti utama kelab ii. Nama Projek : 1.Meningkatkan dana kelab untuk maksud derma kepada badan-badan tertentu Penetapan dasar : Guru penasihat advisor. Pertandingan Papan Notis Tarikh pelaksanaan : Mengikut syarat AJK papan notis sekolah Pelaksana : AJK papan notis sekolah and AJK 2007 diketuai ahli yang dilantik khas Kos : RM20 Pelaksanaan : 1.1 'Fund-Raising' 3. Penyediaan maklumat keaktifan ahli Indikator kejayaan : Kehadiran ahli dalam mesyuarat dan aktiviti kelab yang meningkat dan pertambahan peratus bilangan ahli yang mendapat sijil 3.Penjualan makanan ii.Penjualan minuman semasa Hari Sukan .

Sesi soal-jawab tentang dana kelab Rujuk lampiran Perancangan Strategik (Tahun 2004 .1 Meningkatkan kesedaran tentang kepentingan Sains dalam kehidupan 5.Proses pengutipan yuran yang lebih berkesan dengan memberi makluman yang setepatnya kepada ahli-ahli tentang kegunaan yuran tersebut dalam mesyuarat kelab Penetapan dasar : Guru penasihat.2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 4. Bendahari Aktiviti : i.Projek Kitar Semula Aktiviti: 1. Menyedari pelajar tentang tanggungjawab social mereka terhadap masyarakat Aktiviti: Pengutipan item-item untuk jualan Penetapan dasar: Guru penasihat Pemantauan: Guru penasihat & AJK 4. Projek dana . Program 'Science Is Fun ' 5. Projek Pengutipan Bahan Kitar Semula Nama Projek: Projek Recycle Objektif: i. Pengutipan daripada pelajar & staf 5.Pemantauan : AJK dan guru penasihat Nama projek : Projek 'Kelab Kita' Objektif : i.2 Menarik minat pelajar terhadap matapelajaran Sains 5.(a) Projek Taman Herba Nama Projek : Projek Taman Herba Objektif: .Kewangan Aktiviti : 1. Pengumuman tentang pengutipan 2.1 Menyemai sikap prihatin& kasih sayang terhadap orang lain 4.Program ' Caring For Others' 4.Sesi pemberitahuan/soaljawab penggunaan sumber kewangan kelab semasa mesyuarat kelab Pemantauan : AJK dan guru penasihat 3. Meningkatkan sikap prihatin dan kasih saying terhadap orang lain ii. Penjualan minuman pada Hari Sukan 2.

Guru Kanan Sains & AJK (b) Lawatan Sambil Belajar Nama Projek: Lawatan Objektif: i. Penyediaan herbarium untuk tumbuhan herba . Penyediaan label nama saintifik tumbuhan herba 3.i. Penjagaan Taman herba sepanjang tahun 2. Mendedahkan pelajar kepada pelbagai kerjaya berkaitan bidang Sains ii. Menyedari pelajar tentang biodiversity negara kita Aktiviti: Penjagaan taman herba Menanam semula tanaman Penetapan dasar: Guru kanan Sains& guru penasihat Pemantauan: Guru Penasihat. Meningkatkan minat pelajar terhadap tanaman herba sebagai sumber makanan & perubatan ii. Menambahkan pengetahuan Sains & keadaan di tempat bekerja yang berlainan Aktiviti: Lawatan anjuran Persatuan Membuat laporan tentang lawatan Penetapan dasar: Guru penasihat Pemantauan : Guru penasihat (c) Projek /Demonstrasi Sains Nama Projek: Rekacipta Sains/Eksperimen/Pengumpulan bahan Sains/Sesi Rekacipta Penetapan dasar: Guru penasihat& guru kanan Sains Aktiviti : Penyediaan bahan-bahan Menjalankan aktiviti Perbincangan tentang aktiviti Pemantauan: Guru penasihat & AJK 5 (a) Projek Taman Herba Aktiviti : 1. Pengumpulan maklumat tentang tumbuhan herba 4.

(b) Lawatan Sambil Belajar Aktiviti : Lawatan ke Taman Negara (c) Projek Sains/Demonstrasi Aktiviti: a. Rekacipta. Pengumpulan bahan & maklumat untuk PSS (Bio & Fiz) b. Promosi dari kelas ke kelas dan semasa orientasi T6 Rendah Tarikh pelaksanaan : Minggu kedua setelah sekolah dibuka untuk promosi kepada pelajar Tingkatan 3 . Diedarkan ke setiap kelas beserta borang maklumbalas keahlian Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli . Percetakan borang promosi yang menarik 2.5 Minggu kedua setelah pelajar Tingatan 6 Rendah masuk sekolah Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 diketuai Pengerusi Persatuan / Guru Kanan Sains dan Guru Penasihat Persatuan Kos : RM5 Pelaksanaan : 1.bahan kitar semula (pertandungan : You clear up what you created' Pelan Operasi (Kempen Keahlian) Nama Projek : 1.

kewangan) Nama Projek : 1. Penjualan minuman/makanan semasa Hari Sukan Indikator kejayaan : Keuntungan yang diperolehi dan seterusnya pertambahan dana kelab Nama Projek : 2. menambah tanah. Mendapat kebenaran pihak sekolah 4. Penjualan minuman/makanan pada Hari Sukan Tarikh pelaksanaan : Pada hari sukan sekolah Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 . ahli persatuan . mencabut rumput. pelajar kelas Sains T4 & 6 Rendah Pelaksanaan : Menjaga taman herba-menyiram & membubuh baja. Persediaan / pembelian / mendapat sponsor untuk minuman/makanan 5.Penerangan pengutipan yuran kelab 2.Sesi soaljawab Indikator kejayaan : Pengutipan yuran kelab yang lebih berkesan Pelan Operasi (Program ' Science Is Fun' ) Nama Projek : Projek Taman Herba Tarikh Pelaksanaan : Sepanjang tahun Pelaksana : AJK . menanam semula Membuat label nama sains untuk tumbuhan herba Mengumpul maklumat tentang tumbuhan herba Membuat herbarium untuk tumbuhan di Taman Herba (T6R) Indikator kejayaan : Pelajar lebih berminat & menyedari tentang faedah tumbuhan herba Pelajar lebih menyedari tentang kepelbagaian di Malaysia .diketuai Bendahari Pelaksanaan : 1.diketuai Pengerusi Persatuan Keuntungan yang dijangka : RM100 Pelaksanaan : 3.Pelan Operasi (Projek dana . Sesi soaljawab tentang dana kelab Tarikh pelaksanaan : Awal tahun Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 .

Nama projek : Lawatan Sambil Belajar oleh Kelab Sains Tarikh pelaksanaan : Mac Pelaksana : AJK Pelaksanaan : Menulis surat kepada Kelab Kamilian utk tajaan Membuat penjualan /fund-raising utk lawatan Menempah tiket ke KL/ Bas/ tempat penginapan Indikator kejayaan : Bilangan pelajar yang menyertai lawatan Pelajar mendapat idea tentang kepelbagaian di Malaysia Nama projek Tarikh pelaksanaan Pelaksana Pelaksanaan : Projek Sains/Demonstrasi : Jun : AJK : Penyediaan bahan-bahan oleh pelajar sendiri Penyediaan cara kerja rekacipta Pembentangan projek rekacipta Penilaian oleh guru penasihat & penyediaan hadiah PENGURUSAN PERSATUAN MATEMATIK Perancangan Strategik (Tahun 2004 . Program Pencapaian Meningkatkan gred ahli-ahli persatuan Sasaran % bilangan ahli yang mendapat gred -gred tertentu TOV 2006 2007 2008 %A 12 18 22 .2008) Perancangan Tatikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1.

Meningkatkan pencapaian Aktiviti :. Indikator kejayaan : Peratus gred cemerlang ditingkatkan 2. Projek meningkatkan pencapaian Nama projek : Meningkatkan pencapaian melalui penglibatan Objektif : Meningkatkan penglibatan yang aktif dalam aktiviti-aktiviti persatuan supaya markah yang diperolehi boleh ditingkatkan Penetapan dasar : Aktiviti : Tugas guru penasihat Tugas AJK Penglibatan ahli yang lebih aktif Guru penasihat melalui penglibatan Pemantauan : 1.Kewangan Meningkatkan sumber kewangan untuk kegunaan aktiviti-aktiviti persatuan 2. * Dijalankan dan dipantau * Yang melibatkan diri secara aktif akan diberikan markah yang lebih tinggi. Projek dana .Kewangan Projek 'Fund-Raising' Nama projek : . Program dana .Penglibatan yang lebih aktif Nama Projek : Penglibatan yang aktif Tarikh pelaksanaan : Sepanjang tahun Pelaksana : Guru penasihat dan AJK 2006/2007 Pelaksanaan : * Perbincangan semasa bermesyuarat agong untuk menyenaraikan aktivitiaktiviti yang hendak dijalankan * Program aktiviti ini dijadualkan dan diedarkan kepada semua ahli.%B 68 70 70 %C 16 12 8 %D 4 0 0 1.

Sasaran bilangan ahli Tov 2004 2004 2005 2006 1.1 Meningkatkan keahlian sebanyak 10% setiap tahun 1. Projek keahlian 2007 2008 28 31 13 14 34 15 .00 Pelaksanaan: * AJK bermesyuarat untuk menetapkan syarat kuiz * Kutipan yuran dari peserta-peserta * Kuiz dijalankan PENGURUSAN KELAB PENDIDIKAN SENI VISUAL Perancangan Strategik (Tahun 2004 . Aktiviti 2: Kuiz Matematik Tarikh Pelaksanaan : Satu hari Sabtu sempena Bulan Sains dan Matematik Pelaksana: AJK sesi 2006/2007 diketahuii oleh Pengerusi Persatuan Keuntungan yang dijangka : RM15. * Menjalankan penjualan buku-buku teks PMR dan SPM pada awal tahun seterusnya.Kewangan Aktiviti 1: Membeli dan menjual buku-buku teks terpakai Tarikh Pelaksanaan : sehari selepas peperiksaan PMR dan SPM Pelaksana: Semua ahli persatuan tahun 2006/2007 diketahuii oleh Pengerusi persatuan Keuntungan yang dijangka : RM300 Pelaksanaan: * Ahli-ahli membincang dan menetapkan harga beli. Projek dana .2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1.2 10 11 12 1. Program Keahlian 1.Objektif : Meningkatkan dana kelab untuk membiayai kos menjalankan aktiviti-aktiviti persatuan Penetapan dasar : Guru penasihat dan AJK persatuan Menjalankan Aktiviti * Membeli dan menjual buku-buku teks terpakai * Kuiz Matematik Pemantauan : Ahli-ahli persatuan 2. harga jualan dan tarikh pelaksanaan. * Menjalankan pembelian buku-buku teks PMR dan SPM pada hujung tahun. Indikator kejayaan: Keuntungan yang diperolehi.2 Meningkatkan keahlian daripada kelas-kelas T4 & T5.1 19 22 25 1.

Kempen Keahlian Aktiviti : 1.2 Meningkatkan pengelibatan ahli dalam aktiviti kelab 2. Tugas AJK Aktiviti : seperti dalam rancangan tahunan kelab. Menyediakan tempat pertandingan 2. Penetapan dasar : Tugas guru penasihat. Pertandingan melukis Nama Projek : Pertandingan melukis Tarikh Pelaksanan : Bulan April 2007 Pelaksana : AJK kelab. Promosi dari kelas ke kelas Rujuk lampiran 2. Aktiviti : 1. Projek meningkatkan pencapaian Nama Projek : Meningkatkan pencapaian melalui aktiviti-aktiviti kelab. Meningkatkan pencapaian melalui aktiviti. 1. Meningkatkan keahlian ii. Pelan Operasi (Kempen Keahlian) Nama Projek : 1. Meningkatkan ahli di kalangan pelajar T4 & T5 Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Promosi kelas ke kelas Pemantauan : Guru Penasihat 1. Obkjektif : i.Nama projek : Kempen keahlian Objektif: i. Promosi dari kelas ke kelas . Pemantauan : Guru Penasihat 2. Penyediaan tajuk dan syarat pertandingan Indikator kelayaan . Pelaksanaan .1 Meningkatkan kehadiran ahli dalam mesyuarat kelab 2. Meningkatkan kehadiran ahli dalam aktiviti dan masyuarat kelab melalui sebaran maklumat yang tepat dan cepat. Kehadiran ahli dalam masyuarat dan aktiviti kelab meningkat. Program Pencapaian 2.

Projek keahlian .1 42 46 50 55 59 63 1. Pertambahan jumlah ahli. Program Keahlian Meningkatkan keahlian sebanyak 10% setiap tahun @ 50% dalam 5 tahun Sasaran bilangan ahli TOV 2004 2004 2005 2006 2007 2008 1.2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 4. 1. Diedarkan ke setiap kelas berserta borang maklumbalas keahlian Indikator Kejayaan . Minggu ketiga setelah sekolah dibuka untuk promosi kepada pelajar tingkatan 4 & 5. Pencetakan borang promosi yang menarik 2. PENGURUSAN KELAB EKONOMI & PERDAGANGAN Perancangan Strategik (Tahun 2004 . AJK 2006/2007 Pelaksanaan . 6 rendah telah mendaftar masuk sekolah Pelaksana . Minggu kedua setelah pelajar ting.Tarikh Pelaksanaan .

Pameran di papan notis 7. iv.2 Projek "Usahawan Remaja" Projek "Nadi Kita" Nama projek : Projek "Usahawan Remaja" Objektif : :) Memupuk nilai "Menghargai Jasa Orang Lain" dalam diri pelajar melalui aktiviti penjualan bunga di hari-hari istimewa. Penjualan bunga @ cenderamata sempena hari-hari istimewa spt Hari Ibu. Flyers Rujuk lampiran A 5.Kelab Meningkatkan sumber kewangan untuk membiayai aktiviti-aktiviti kelab agar berjalan lebih lancar Meningkatkan keberkesanan pengutipan yuran ahli 2. meningkatkan keahlian Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Pameran di papan notis Promosi dari kelas ke kelas Flyers Pemantauan : Guru penasihat.1 2. Hari Kasih Sayang dan Hari Guru. Pengerusi.Nama projek : Kempen keahlian Objektif : iii. Hari Bapa.Kewangan 2. AJK Aktiviti : ii. :) Meningkatkan sumber dana untuk membiayai aktiviti-aktiviti kelab agar berjalan lebih lancar Penetapan dasar : Guru penasihat. Projek Dana . Program Dana .Kelana & Tang Siew Yuh Aktiviti (iii) . Pemantauan : AJK dan guru penasihat Aktiviti (i) .Tiffany & Sabri Nama projek : . Penjualan makanan dan minuman semasa Hari Sukan iii. :) Memupuk minat mencari wang di kalangan pelajar untuk dijadikan sumber dana kelab.Andy & Wilfred Aktiviti (ii) . Kempen keahlian Aktiviti : 6. Mengambil tempahan biskut dan kek sempena hari perayaan. Promosi dari kelas ke kelas 8. Wilfred & Andy 1.

Penjualan 4. Sesi soal jawab tentang dana kelab. Rujuk lampiran B 2.1 Projek "Usahawan Remaja" makanan dan minuman semasa Hari Sukan bunga sempena hari-hari istimewa spt Hari Ibu. motivasi. Menyebar maklumat terkini mengenai isu-isu konsumerisme dan perdagangan kepada warga SMK Kamil Memupuk dan menyemarakkan lagi semangat keusahawanan dalam diri pelajar. tempahan biskut dan kek sempena hari perayaan. yuran kelab RM5 setahun. Mengambil * cadangan untuk memberi insentif tenaga kepada tabung dana kelab. Pemantauan : Guru penasihat dan AJK 2. . Penjualan Kasih Sayang 5. Hari Bapa. Program Akademik Meningkatkan minat.2 Projek "Nadi Kita" Aktiviti : 1. kepada ahli yang paling banyak menyumbang Aktiviti : 3. pengajian perniagaan dan ekonomi. sesi pemberitahuan/soaljawab penggunaan sumber kewangan kelab semasa mesyuarat kelab ii. komitmen serta kesedaran dalam diri pelajar untuk mempelajari subjek perdagangan. Hari dan Hari Guru.Projek "Nadi Kita" Objektif : :) Proses pengutipan yuran yang lebih berkesan dengan memberi makluman yang setepatnya kepada ahli-ahli tentang kegunaan yuran tersebut dalam mesyuarat kelab Penetapan dasar : Guru penasihat dan Bendahari Aktiviti : i. 6.

3 Pertandingan Papan Notis Lawatan Sambil Belajar Nama projek : Projek "Pertandingan Kuiz Antara Individu Bagi Subjek Ekonomi Objektif : :) Memupuk minat dan kesedaran dalam diri pelajar untuk mendalami ketiga-tiga subjek tersebut. 3. Supaya pelajar dapat belajar secara kontekstual. ii. mengemaskini maklumat mengenai kelab. Perdagangan dan Pengajian Perniagaan" 3. isu-isu konsumerime dan perdagangan termasuklah profil usahawan tempatan.1 Projek "Pertandingan Kuiz Antara Individu Bagi Subjek Ekonomi. :) Agar usahawan tempatan boleh dijadikan idola/ teladan pelajar untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya. Projek Akademik 3. Pemantauan : Guru penasihat . Guru Penasihat Nama projek : Pertandingan Papan Notis Objektif : :) Agar warga SMK Kamil peka dan waspada dengan isu-isu terkini mengenai konsumerisme dan perdagangan.2 3. Guru Mata Pelajaran. Kuiz Ekonomi (STPM)-Julai Pemantauan : Guru Mata Pelajaran . Penetapan dasar : Guru penasihat . AJK Aktiviti : i. AJK Aktiviti : i. menghias dan mengemaskini papan notis mengikut tarikh yang telah ditetapkan agar bersedia untuk dinilai. Penetapan dasar : Guru penasihat. :) Dengan wujudnya minat pelajar diharap ianya akan mendorong kepada peningkatan peratusan kelulusan samada secara kualiti dan kuantitatif dalam setiap peperiksaan awam bagi ketiga subjek tersebut.Meningkatkan kemahiran berfikir pelajar untuk mengaitkan/ mengapplikasikan teori yang telah dipelajari dalam kelas dengan keadaan sebenar. AJK .

AJK Aktiviti : i. menghias dan mengemaskini papan notis mengikut tarikh yang telah ditetapkan agar bersedia untuk dinilai. Penetapan dasar : Guru penasihat . :) Menjadikan pembelajaran lebih seronok dan mudah difahami. :) Mendidik pelajar untuk berkomunikasi dan bersosial dengan masyarakat luar secara formal. Kuiz Ekonomi (STPM)-Julai 2007 * membantu pembungkusan hadiah sahaja. melawat tempat-tempat strategic di KL.Nama projek : Lawatan Sambil Belajar Objektif : :) Melalui pembelajaran konstektual ini pelajar dapat menggunakan semua deria mereka untuk memahami teori-teori yang telah dipelajari dalam kelas. Aktiviti : i. 3.2 Projek Pertandingan Papan Notis Aktiviti : i. mengemaskini maklumat isu-isu konsumerime dan perdagangan termasuklah profil usahawan tempatan.1 Projek "Pertandingan Kuiz Antara Individu Bagi Subjek Ekonomi. Pemantauan : AJK dan guru penasihat 3. . ii.

Rujuk Lampiran C PELAN OPERASI Kempen Keahlian Nama Projek : 1.3. Penyediaan tempat Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli . Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 Kos : RM20 Pelaksanaan : 1. Semasa Minggu Orientasi pelajar Tingkatan 6 Rendah. Penyediaan borang keahlian 3. Pameran di papan notis Tarikh pelaksanaan : Minggu ketiga setelah sekolah dibuka untuk promosi kepada semua pelajar. Penyediaan bahan untuk pameran 2.3 Lawatan Sambil Belajar Aktiviti : Aktiviti : i. melawat tempat-tempat strategic di KL.

LAMPIRAN B. Mohon kebenaran pihak pentadbir dan mengikut prosedur yang akan diberi oleh pihak pentadbir. Penjualan bunga @ cenderamata sempena hari-hari istimewa seperti Hari Guru. 4. 3.Nama Projek : 2. Nama Projek : 2. Mengagihkan tempahan kepada pelanggan. ("Flyers") Promosi dari kelas ke kelas 3. Cetakan Edaran Tarikh pelaksanaan : Minggu keempat setelah sekolah dibuka untuk semua pelajar. Mengikut prosedur yang ditetapkan pihak majlis. Percetakan borang promosi yang menarik 2. Indikator kejayaan : Memperolehi untung dan dana kelab bertambah. 3.2 . Hari Bapa dan Tarikh pelaksanaan : Dua minggu sebelum hari-hari istimewa tersebut. 2. 5. Minggu kedua setelah pelajar Tingatan 6 Rendah masuk sekolah Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 Kos : RM5 Pelaksanaan : 1. Diedarkan ke setiap kelas beserta borang tempahan (bayaran perlu dilampirkan sekali). Mohon kebenaran pihak Majlis Sukan Sekolah SMK Kamil. Penjualan Makanan & Minuman semasa Hari Sukan Hari Sukan SMK St Kamil (Mac 2007) Tarikh pelaksanaan : Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 Kos : RM100 Pelaksanaan : 1. Diedarkan ke setiap kelas beserta borang maklumbalas keahlian Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli PELAN OPERASI Projek Usahawan Remaja Nama Projek : 1. 2. Mencari/ menyediakan jualan. Kos : RM30 Pelaksanaan : 1. Pelaksana : AJK sesi 2007. Penyediaan tempat Indikator kejayaan : Memperolehi untung dan dana kelab bertambah. Memesan bunga / cenderamata dari pihak pembekal berdasarkan tempahan. 4. Membuat promosi menggunakan cetakan edaran. Hari Ibu.

Menghantar pesanan kepada pelanggan. Indikator kejayaan : Memperolehi untung dan dana kelab bertambah.Nama Projek : 3.Bendahari mengutip yuran sekaligus RM5 sebelum 10. Indikator kejayaan : Pengutipan yuran kelab yang lebih berkesan .02. 2. 6.Penerangan pengutipan yuran kelab 2. Tarikh pelaksanaan : Pelaksana : AJK sesi 2007 diketuai Bendahari Pelaksanaan : 1. Memesan kek dari pihak pembuat kek. 5.Bendahari menjawab soalan berkaitan pengurusan dana dalam sesi soaljawab semasa mesyuarat selepas pembentangan jika wujud kekeliruan. Mengambil tempahan biskut dan kek sempena hari perayaan. Tiga minggu sebelum cuti hari perayaan. Membuat promosi (jualan langsung) terus kepada bakal pelanggan dan mengambil tempahan. Tarikh pelaksanaan : Pelaksana : AJK sesi 2007. Mohon kebenaran pihak pentadbir sekolah. Mengikut prosedur yang ditetapkan pihak pentadbir. Membuat promosi berbentuk cetakan edaran @ "flyers" 4.07 daripada ahli-ahli. 3. LAMPIRAN B. 3.3 Nama Projek : Nadi Kita Awal Tahun. Kos : RM5 Pelaksanaan : 1.

Pelaksanaan : 1. LAMPIRAN C. Indikator kejayaan : . Memastikan papan notis mengandungi segmen-segmen yang telah dicadangkan: isu-isu kelab(aktiviti terkini/ promosi). Menghias dan mengemaskini maklumat di papan notis. Mengikut prosedur yang ditetapkan pihak pentadbir. Nama Projek : 2. Membungkus hadiah SAHAJA yang telah disediakan oleh Bidang Teknik dan Vokasional. Pertandingan Papan Notis Tarikh pelaksanaan : Sepanjang tahun Pelaksana : AJK sesi 2007 Pelaksanaan : 1. Lawatan Sambil Belajar . Menulis surat permohonan kepada pihak berkaitan 4. 2. 2. isu-isu terkini konsumerisme dan perdagangan. Pertandingan Kuiz Antara Individu Bagi Subjek Ekonomi Julai 2007 Tarikh pelaksanaan : Pelaksana : Guru Mata Pelajaran. 3.Kuala Lumpur Tarikh pelaksanaan : Bulan Februaru dan Mac 2007 Pelaksana : AJK sesi 2007 Kos : RM100 Pelaksanaan : 1. Indikator kejayaan : Peratus kelulusan meningkat dalam peperiksaan awam samada secara kuantiti dan kualitatif. Mengumpul refleksi pelajar setelah lawatan. Indikator kejayaan : Menang pertandingan papan notis.PELAN OPERASI Program Akademik Nama Projek : 1. AJK sesi 2007.2 Nama Projek : 3. Menyediakan prasarana lawatan (borang refleksi pelajar dan pengangkutan) 5. Mohon kebenaran pihak pentadbir SMK Kamil.Maklumat di papan notis disedari kewujudannya oleh warga SMK Kamil.

meningkatkan ahli di kalangan pelajar kelas lemah Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Iklan di setiap kelas Promosi oleh guru Kh Pemantauan : Guru penasihat 1. Kempen keahlian Aktiviti : 1.Promosi oleh guru KH Nama Projek : Promosi Keahlian Tarikh Pelaksanaan : Minggu ke 1 sesi persekolahan Pelaksana : AJK dan Guru KH Indikator kejayaan : Ahli bertambah 2. Projek meningkatkan pencapaian Nama projek : Meningkatkan pencapaian projek-projek kemahiran Objektif : i. Projek keahlian Nama projek : Kempen keahlian Objektif : iv. meningkatkan keahlian v. Program Keahlian Meningkatkan keahlian sebanyak 10% pada 2006. Tumpuan keahlian adalah pelajar tingkatan 3 1. PENGURUSAN KELAB KEMAHIRAN HIDUP Perancangan Strategik (Tahun 2004 . :) Pelajar dapat mengaitkan pengetahuan/ pengalaman yang diperolehi semasa lawatan dengan teori yang dipelajari dalam kelas.Iklan di setiap kelas 2.:) Pelajar seronok sepanjang masa lawatan dan dapat menghasilkan refleksi yang produktif. Meningkatkan kehadiran ahli dalam aktiviti dan mesyuarat kelab melalui aktiviti yang menarik .Program Pencapaian Meningkatkan kehadiran ahli dalam mesyuarat kelab Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab 2.2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1.

2 4 6 7 9 10 .2 Meningkatkan keahlian pelajar bukan Cina kepada 1/4 daripada jumlah ahli. 1. Sasaran bilangan ahli: TOV 2004 2004 2005 2006 2007 2008 1. Meningkatkan pencapaian melalui projek rekaan Aktiviti : 1.Penyediaan maklumat keaktifan ahli Indikator kejayaan : Pengelibatan pelajar kelas lemah dan projek reka cipta diberi markah PENGURUSAN PERSATUAN BELAJAR BAHASA CINA Perancangan Strategik (Tahun 2004-2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1.Penyediaan bahan Reka Cipta 2.1 11 20 25 30 35 40 1. Meningkatkan penglibatan ahli dengan melibatkan mereka dalam aktiviti pertandingan Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Reka Cipta Pemantauan : Guru penasihat 2.1 Meningkatkan bilangan ahli sehingga 40 orang. Projek Reka Cipta Tarikh pelaksanaan : Febuari Pelaksana : Mesyuarat AJK Pelaksanaan : 1.ii. Program Keahlian 1.

Mengemaskinikan papan notis untuk notis terkini. Program Peningkatan Penglibatan ahli 2. 1 Meningkatkan 2.Nama projek: Projek Promosi Melalui Pameran Objektif: i. AJK Indikator Kejayaan: Adanya peningkatan dalam bilangan ahli. Tugas Guru penasihat b. Penetapan dasar: a. Memperkenalkan kelab kepada pelajar untuk menarik minat mereka. Menambahkan ahli kepada 30 orang. Perancangan Strategik (Tahun 2004-2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 2.2 penglibatan ahli dalam aktiviti kelab Meningkatkan kehadiran ahli dalam mesyuarat kelab. Nama Projek: Projek Meningkatkan Penglibatan Ahli Objektif: . Bulan Januari(untuk T3-T5) ii. ii. Penyediaan poster dan gambar yang menarik untuk dipamerkan pada papan notis. Tarikh Pelaksanaan: i. Tugas AJK Aktiviti: i. Mempromosikan kelab kepada pelajar Pemantauan: Guru penasihat Nama Projek: Promosi Melalui Pameran Pelaksanaan : i. ii. Bulan Mei Penglibatan: Guru Penasihat.

1 Meningkatkan sumber kewangan untuk membiayai aktiviti-aktiviti kelab 3. Menyediakan maklumat keaktifan ahli. Tarikh pelaksanaan: Sepanjang tahun Penglibatan: AJK papan notis Indikator kejayaan: Lebih ramai ahli menyertai aktiviti kelab. AJK Aktiviti: Pertandingan papan notis Pemantauan: Guru penasihat Nama Projek: Meningkatkan penglibatan ahli melalui perhiasan papan notis Pelaksanaan: a. Menyediakan notis . b. Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab melalui sebaran maklumat yang tepat dan cepat. Program dana kewangan 3. Perancangan Strategik (Tahun 2004-2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 3.2 Meningkatkan keberkesanan pengutipan yuran ahli 3. gambar dan karangan yang menarik. Meningkatkan dana kelab untuk membiayai kos aktiviti-aktiviti kelab . Nama Projek: Projek dana Objektif: i. Penetapan dasar: Guru penasihat.i.

Penetapan dasar: Guru Penasihat.Program Keahlian 100% keahlian Sasaran bilangan ahli Semua Pelajar SMK Kamil 1. Mengutip yuran Tarikh pelaksanaan: Februari Penglibatan: AJK Indikator kejayaan: Jumlah dana kewangan kelab bertambah PENGURUSAN KOPERASI Perancangan Strategik (Tahun 2004-2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1.ii. Menentukan jumlah yuran yang perlu dibayar ii. Mengutip yuran Pemantauan: Guru Penasihat. Projek keahlian . AJK Nama projek: Projek dana kewangan Pelaksanaan: i. Meningkatkan keberkesanan proses pengutipan yuran dengan memaklumkan kepada ahli tentang kegunaan yuran tersebut dalam mesyuarat kelab. Bendahari Kelab Aktiviti: a.

wang dan borong di kutip balik 4. 2. mempromosikan dan menggalakkan kakitangan sekolah menjadi ahli Nama Projek: 1.notis dipaparkan di papan notis yang berdekatan dengan pejabat dan bilik guru serta lab sains 2. Kempen keahlian Aktiviti : 1. bendahari kelab akan mengutip dan mencatat jumlah wang yang dikutip serta mendaftarkan pelajar Indikator kejayaan: semua pelajar menjadi ahli koperasi dan bonus dan dividen dinikmati oleh semua pelajar Nama Projek : 2. mewajibkan semua pelajar tingkatan 1 dan tingkatan 4 menjadi ahli Tarikh pelaksanaan : seminggu selepas pendaftaran tingkatan 1 dan tingkatan 4 Pelaksana: Guru penasihat dan guru tingkatan T 1 dan T 4 Kos : RM 20 Pelaksanaan : 1. fungsi dan faedah tentang koperasi . borang dicetak dan diedarkan kepada pelajar 3.borang diedarkan kepada kakitangan 3. Promosi kepada kakitangan sekolah Tarikh Pelaksanaan : bulan Januari dan Februari Pelaksana: setiausaha Kos: RM3 Pelaksanaan : 1. wang dan borong dikutip balik oleh guru tingkatan dan dihantar balik kepada guru penasihat 4. mewajibkan semua pelajar tingkatan satu dan tingkatan empat menjadi ahli 2. Program meningkatan kefahaman konsep.Nama projek : Kempen keahlian Objektif : memastikan semua merupakan 'stakeholder'dan menyokong koperasi Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : mewajibkan semua pelajar tingkatan satu dan tingkatan empat menjadi ahli mempromosikan dan menggalakkan kakitangan sekolah menjadi ahli Pemantauan : Guru penasihat 1.pendaftaran dilakukan oleh bendahari Indikator kejayaan : Semua kakitangan menjadi ahli koperasi dan bonus serta dividen dinikmati oleh semua . surat arahan daripada pegetua diedarkan 2.

menyediakan bahan yang berkaitan . meningkatkan kesedaran tentang kepentingan dan peranan koperasi 2. Projek meningkatkan kefahaman tentang konsep .dan mengadakan perayaan minggu koperasi Aktiviti : 1. mendidik ahli tentang koperasi Penetapan dasar : Aktiviti : 1. mengedarkan risalah 3. mengadakan taklimat dan kursus dalaman 4. Penyediaan risalah yang menarik 2. fungsi dan faedah koperasi melalui mempamerkan prinsip-prinsip koperasi. mempamerkan prinsip-prinsip Koperasi 2.1 Semua pelajar dan kakitangan memahami kepentingan dan peranan koperasi dalam sekolah 2. mempamerkan prinsip koperasi dalam kedai koperasi Tarikh pelaksanaan : sepanjang tahun Pelaksana : AJK Jabatan keceriaan dan kebersihan Kos : RM10 Pelaksanaan : 1. mengadakan pertandingan-pertandingan Nama Projek : 1. Pertandingan papan notis Tarikh pelaksanaan :mengikut tarikh yang telah ditetapkan Pelaksana : AJK papan notis dan guru penasihat Kos: Rm 20 Pelaksanaan: 1.2. fungsi dan faedah koperasi Nama projek : Meningkatkan kefahaman tentang konsep . pertandingan papan notis Pemantauan : Guru penasihat 2. Tugas guru penasihat mempamerkan prinsipprinsip koperasi 2. fungsi dan faedah koperasi melalui mempamerkan prinsip-prinsip koperasi.dan mengadakan perayaan minggu koperasi Objektif : 1.2 Memastikan semua faham konsep kerjasama dan ' one for all and all for one' 2. Penyediaan maklumat prinsip-prinsip koperasi Indikator Kejayaan : Kesedaran dan kefahaman tentang koperasi meningkat Nama Projek :2. Meningkatkan kefahaman tentang konsep .

Jun Pelaksana : Penasihat Kos : RM0 Pelaksanaan : 1. kursus anjuaran MKM dan penyertaan pertandingan Anugerah kualiti koperasi Aktiviti : 1. Menyertai pertandingan Anugerah kualiti koperasi sekolah Nama Projek : 1. Projek meningkatkan kualiti pengurusan koperasi Nama projek : Projek peningkatan kualiti pengurusan koperasi Objektif : i. Pelajar menghadiri kursus atau taklimat Indikator Kejayaan : kefahaman terhadap koperasi meningkat 3. mengadakan taklimat dan kursus dalaman Tarikh pelaksanaan : Mei.Kursus pentadbiran dan Kursus kewangan secara dalaman 2. Program peningkatan kualiti pengurusan koperasi 3. Menyertai kursus anjuran MKM 3.menghiaskan dan melengkap papan notis dengan maklumat dan berita tentang koperasi Indikator kejayaan : kesedaran dan kefahaman tentang koperasi meningkat Nama Projek : 3.Meningkatkan kecekapan pengurusan koperasi supaya memberi perkhidmatan yang cemerlang kepada semua warga sekolah Penetapan dasar : ALK koperasi Aktiviti : 1.1Mencapai pengurusan yang cekap dan sistematik dalam semua aspek 3.Jun Pelaksana : Guru penasihat Kos : RM 0 Pelaksanaan : 1.2.Menyertai kursus anjuran MKM 3. Kursus pentadbiran dan Kursus kewangan secara dalaman 2. Projek meningkatkan kualiti pengurusan koperasi melalui kursus pentadbiran dan Kursus kewangan secara dalaman . Guru penasihat memberikan taklimat dan kursus dalaman dengan berdasarkan kepada model-model yang telah diberikan oleh pihak JPK dan ANGKASA . Kursus pentadbiran dan kursus kewangan secara dalaman Tarikh pelaksanaan : bulan Mei. guru penasihat memberikan taklimat dan kursus dalaman dengan berdasarkan kepada model-model yang telah diberikan oleh pihak JPK dan ANGKASA 2.2Memastikan dapat memberikan perkhidmatan yang cemerlang kepada semua ahli 3. Menyertai pertandingan Anugerah kualiti koperasi sekolah Pemantauan : ALK Koperasi 3.

Menyertai pertandingan Anugerah Kualiti Koperasi sekolah Tarikh pelaksanaan : bulan Oktober Pelaksana: setiausaha Pelaksanaan : 1. mendapat jadual senarai kursus yang dianjurkan oleh MKM 2. Pelajar menghadiri kursus atau taklimat Indikator Kejayaan : Peningkatan kualiti pengurusan pengoperasian dan pengurusan kewangankoperasi dan tiada aduan daripada pelanggan Nama Projek: 3. membuat laporan koperasi tahunan 4.Projek meningkatkan jumlah jualan koperasi melalui promosi jualan serta menambahkan jenis barang jualan Aktiviti : 1. menghantar borang mengikut masa yang ditetapkan Indikator kejayaan: mendapat sekurang-kurangnya tempat ketiga dalam pertandingan 4. promosi jualan yang intensif di sekolah menengah dan sekolah rendah 2.Projek peningkatan jumlah jualan koperasi Nama projek : Projek peningkatan jumlah jualan koperasi Objektif : 1. Projek peningkatan jumlah jualan 5. promosi jualan yang intensif di sekolah menengah dan sekolah Tarikh pelaksanaan : awal dan pertengahan tahun Pelaksana : ALK rendah .2. Menyertai kursus anjuaran MKM Tarikh pelaksanaan : mengikut Jadual MKM Pelaksana: ALK Kos: mengikut yuran yang dikenakan oleh MKM Pelaksanaan : 1. menghantar pelajar atau guru untuk menghadiri kursus Indikator Kejayaan : Peningkatan kualiti pengurusan koperasi Nama Projek : 4. menambahkan jenis barang jualan Pemantauan : ALK Koperasi 4. menambahkan jenis barang jualan Nama Projek :1. promosi jualan yang intensif di sekolah menengah dan sekolah rendah 2.Program Peningkatan Jumlah Jualan memastikan untung meningkat dan seterusnya bonus juga meningkat meningkatkan keyakinan ahli terhadap koperasi 4. mengisi borang 3. memastikan keuntungan meningkat setiap tahun Penetapan dasar : ALK koperasi Aktiviti : 1.1. memastikan jualan meningkat setiap tahun 2. mengisi borong untuk menyertai kursus 3. mendapat borang penyertaan 2.

2 Meningkatkan kemahiran dalam bacaan tilawah Al-Quran dan hafazan.Program Peningkatan Kemahiran 1. menambahkan jenis jualan barang Tarikh pelaksanaan : sepanjang tahun Pelaksana : ALK Kos : berdasarkan jenis barang yang hendak dijual Pelaksanaan : 1. Nama Projek :2. 1. membuat promosi pada masa perhimpunan Indikator Kejayaan : Peningkatan jumlah jualan. mengenalpastikan kos 3.1 Mendedahkan teknik-teknik syarahan agama yang betul. 1. mengira keuntungan yang dapat diperolehi 4. mengenalpasti barang yang berpotensi 2. menyediakan bahan edaran 2. mengedarkan kepada setiap kelas Indikator Kejayaan : Peningkatan jumlah jualan.3 Memberi kemahiran dan menambah pengetahuan dalam kuiz agama. Sasaran Peningkatan Kemahiran TOV 2005 2006 . PENGURUSAN PERSATUAN PELAJAR ISLAM Perancangan Strategik (Tahun 2004-2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1.Kos : RM10 Pelaksanaan : 1.

1 Meningkatkan kefahaman dan amalan terhadap ajaran Islam. .2 3 4 5 6 1.2007 1.Program Peningkatan Kefahaman Islam 2.3 6 7 8 9 2.1 3 4 5 6 1.2 Menghidupkan budaya mengingati hari-hari kebesaran Islam. 2.

Meningkatkan kemahiran dalam bidang tilawah Al-Quran.Projek peningkatan kemahiran Nama projek: Kemahiran tadarus Al-Quran Objektif: i. ii. 3. 1.2Peningkatan kemahiran tilawah Al-Quran dan hafazan . Memudahkan pemilihan bagi mewakili sekolah di peringkat zon. Sasaran Penyertaan Aktiviti PPI TOV 2005 2006 2007 3. Aktiviti: 1. syarahan agama dan kuiz agama. hafazan.1Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti PPI.2Menarik minat bukan ahli mengikuti aktiviti PPI.3.1Pendedahan teknik syarahan agama.1 40 45 50 55 3.2 9 11 13 15 1.Program Penyertaan Aktiviti PPI 3.

Nama projek: Peningkatan Kefahaman Islam Objektif: i.Projek Penyertaan Aktiviti PPI Nama projek: Meningkatkan Penyertaan Dalam Aktiviti PPI. dalam setiap aktiviti yang . Meningkatkan kefahaman pelajar terhadap ajaran Islam secara mendalam dan mengamalkannya dalam kehidupan seharian.2 Perayaan Dalam Islam 2.Projek peningkatan kefahaman Islam. Objektif: i. Penetapan dasar: Guru penasihat PPI Pemantau: Guru penasihat PPI 2.1 Usrah bulanan. Menghidupkan semangat untuk mengingati dan menyambut hari-hari kebesaran Islam.3Kemahiran kuiz agama. Aktiviti: 2.1. Memastikan semua ahli mengambil bahagian dijalankan. 2.3 Risalah bulanan Penetapan dasar: Guru penasihat PPI AJK PPI Pemantau: Guru penasihat PPI 3. ii.

1. (Rujuk Lampiran) 2. Aktiviti: 3.3 Kemahiran kuiz agama. Peningkatan Kefahaman Islam.1 Pendedahan teknik syarahan agama.2 Perayaan Dalam Islam 2. 1.1 Usrah bulanan. Menggalakkan pelajar bukan ahli untuk menyertai aktiviti yang diadakan untuk mengambil manfaat daripadanya.2 Program riadah di Pusat Hidupan Liar. 1. Penetapan dasar: Guru penasihat PPI AJK PPI Pemantau: Guru penasihat PPI.3 Risalah bulanan (Rujuk Lampiran) .1 Bulan Pendidikan Islam 3.2 Peningkatan kemahiran tilawah Al-Quran dan hafazan. Aktiviti: 1. Matang. Aktiviti: 2.ii. 2. Kemahiran tadarus Al-Quran.

3. Pendedahan teknik-teknik syarahan 3.Meningkatkan penyertaan dalam aktiviti PPI Aktiviti: 3. Pemilihan pelajar yang berminat 2. Menonton video syarahan agama.2 Program riadah di Pusat Hidupan Liar.1 Bulan Pendidikan Islam 3. (Rujuk Lampiran) PELAN OPERASI Nama Projek : Pendedahan Teknik Syarahan Agama Tarikh Perlaksanaan : Januari 2007 Pelaksana : Guru penasihat PPI Kos Perlaksanaan : RM 5 : 1. : Ada pertambahan bilangan pelajar yang berminat Indikator kejayaan menyertainya . Matang.

Indikator kejayaan menyertainya Nama Projek : Ada pertambahan bilangan pelajar yang berminat : Guru penasihat PPI : RM 10 : 1. Pemilihan pelajar yang berminat 2. Pendedahan cara-cara kuiz diadakan. Pemilihan pelajar yang berminat 2. : Input pelajar tentang perkara yang dibincangkan . 4. 5. Bimbingan menghafaz surah-surah hafazan. 3. 2. Notis pemberitahuan usrah. Pengumpulan maklumat oleh pelajar- : Usrah Bulanan sebulan Tarikh Perlaksanaan : Sekali Pelaksana Kos Perlaksanaan : Guru penasihat PPI : - : 1. Indikator kejayaan menyertainya : Ada pertambahan bilangan pelajar yang berminat : Guru penasihat PPI : RM 5 : 1. Maklumat antara pelajar disatukan.Nama Projek : Peningkatan Kemahiran Tilawah Al-Quran Dan Hafazan Tarikh Perlaksanaan : Januari 2007 Pelaksana Kos Perlaksanaan berlagu. Bimbingan kemahiran tajwid dan bacaan Nama Projek : Kemahiran Kuiz Agama Tarikh Perlaksanaan : Januari 2007 Pelaksana Kos Perlaksanaan pelajar. Latihan bertulis. Indikator kejayaan bertambah. Guru penasihat menyampaikan usrah mengikut tajuk yang telah ditetapkan. 3.

3. : Pelajar dapat menambah : Risalah Bulanan Kos Perlaksanaan Indikator kejayaan Nama Projek Tarikh Perlaksanaan : 2 bulan sekali Pelaksana Kos Perlaksanaan menaip bahan. Perbincangan perlaksanaan projek 3. Kebenaran pihak sekolah . Pengedaran risalah Indikator kejayaan : Pelajar dapat menambah maklumat tentang isu-isu semasa dan meningkatkan kefahaman tentang ilmu agama. Perlantikan AJK program 2.Nama Projek : Perayaan Dalam Islam (Maulidur Rasul) Tarikh Perlaksanaan : April 2007 Pelaksana : Guru penasihat PPI AJK PPI : RM 50 : 1. Pengumpulan bahan-bahan dan proses Nama Projek : Bulan Pendidikan Islam Tarikh Perlaksanaan : Januari 2007 Pelaksana Kos Perlaksanaan : AJK PPI 05/06 : RM 100 : 1. Perlantikan AJK program 2. 3. : Guru penasihat PPI AJK PPI : RM 50 : 1. 4. Kebenaran pihak sekolah 4. Mencetak risalah. Pemilihan tema bagi program. Promosi program 5. Pembahagian tugas di kalangan biro penerbitan 2. Penyediaan tempat dan peralatan.

3. ayat hafazan. Penyediaan pengangkutan. 5. : Bilangan pelajar yang menyertai aktiviti ini : AJK PPI 05/06 : RM 100. Indikator kejayaan bertambah. kuiz terbuka dan menulis khat. Indikator kejayaan bertambah : Bilangan pelajar yang menyertai aktiviti ini Nama Projek : Rehlah Di Pusat Hidupan Liar Matang Tarikh Perlaksanaan : Julai 2007 Pelaksana Kos Perlaksanaan aktiviti.4. Promosi program dan pengedaran borang penyertaan 5. Perlantikan AJK program 2. peralatan. Pemilihan tempat bagi program dan PENGURUSAN KELAB PENGGUNA Perancangan Strategik (Tahun 2004 . Penyediaan hakim.2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1. Sasaran bilangan ahli TOV 2006 2006 2007 2008 15 17 19 21 1.00 : 1. Projek keahlian Nama projek : Kempen keahlian . Kebenaran pihak sekolah 4. Promosi pertandingan tilawah al-quran. makanan dan hadiah. doa hafazan.1 Meningkatkan keahlian sebanyak 10% setiap tahun. tempat dan hadiah. Program Keahlian 1.

Promosi dari kelas ke kelas 2. Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK . Menggalakkan pelajar terlibat dengan aktiviti kitar semula barang terpakai.2 Program Pencapaian Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi hadiah dan sijil Sasaran % bilangan ahli yang layak diberi hadiah dan sijil TOV 2006 2006 2007 2008 75 80 85 90 2.Objektif : i. 2.4 Melibatkan diri dalam kerja amal luar sekolah. 2. Papan notis 2.Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab melalui anjuran aktiviti yang lebih menarik.3 Mencungkil bakat pelajar menulis esei atau menghasilkan karya dan gambar yang berkaitan dengan kelab pengguna. Projek meningkatkan pencapaian Nama projek : Meningkatkan pencapaian melalui papan notis dengan kitar semula barang terpakai Objektif : i. 2.1 2. Kempen keahlian Aktiviti : 1. meningkatkan keahlian Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Papan notis Promosi dari kelas ke kelas Pemantauan : Guru penasihat 1. ii.

Memberi dorongan kepada ahli supaya lebih mendalami ilmu kepenggunaan. Memenangi kuiz pengguna peringkat bahagian. Objektif : i. Mencungkil bakat pelajar menulis esei atau menghasilkan karya dan gambar yang berkaitan dengan . iii. Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Pertandingan kuiz Guru penasihat Pemantauan : Nama projek : Meningkatkan pencapaian melalui Projek 'Love In A Box' Objektif : i. Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Projek 'Love In A Box' Guru penasihat Pemantauan : Nama projek : Meningkatkan pencapaian melalui pertandingan mengarang esei dan melukis poster Objektif : i. Meningkatkan penglibatan ahli dengan masyarakat. ii.Aktiviti : Pertandingan papan notis Pemantauan : Guru penasihat Nama projek : Meningkatkan pencapaian melalui pertandingan kuiz pengguna peringkat bahagian. Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab.

Peningkatan peratus bilangan ahli yang mendapat hadiah . Meningkatkan pencapaian melalui : Nama Projek : 1. 2. kelab pengguna. Pertandingan kuiz pengguna peringkat bahagian Tarikh pelaksanaan : Jun/Julai 2007. Indikator kejayaan : Kehadiran ahli dalam mesyuarat dan aktiviti kelab yang meningkat. Penyediaan soalan-soalan kuiz. Penyediaan maklumat keaktifan ahli. Pelaksana : Guru penasihat Pelaksanaan : 1. Penyediaan syarat-syarat pertandingan. Meningkatkan penglibatan ahli dengan masyarakat dan mewujudkan masyarakat yang lebih ceria dan bersih.ii. Nama Projek : 2. Pertandingan Papan Notis Tarikh pelaksanaan : Mengikut syarat AJK papan notis sekolah Pelaksana : AJK papan notis sekolah dan AJK 2007 diketuai ahli yang dilantik khas Pelaksanaan : 1. Penetapan dasar : Aktiviti : Tugas guru penasihat Tugas AJK Pertandingan mengarang esei dan melukis poster Pemantauan : Guru penasihat Nama projek : Meningkatkan pencapaian melalui Aktiviti Gotong Royong Objektif : i. Penyediaan bahan untuk notis daripada barang terpakai 2. Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab. Penetapan dasar : Aktiviti : Tugas guru penasihat Tugas AJK Gotong Royong Guru penasihat Pemantauan : 2. Indikator kejayaan : dan sijil.

Indikator kejayaan : Penglibatan ahli dalam aktiviti kelab meningkat. Pembungkusan barang-barang sumbangan orang ramai. Penyediaan soalan-soalan esei dan tajuk poster. Program dana . Pelaksana : Guru penasihat Pelaksanaan : 1. 2. Guru penasihat Pelaksanaan : 1. Projek Gotong Royong Tarikh pelaksanaan : Jun 2007 Pelaksana : Guru penasihat. Indikator kejayaan : Penglibatan ahli dalam aktiviti kelab meningkat.Kewangan . 2. Projek 'Love In A Box' Tarikh pelaksanaan : November 2007 Pelaksana : SEDC. Indikator kejayaan : dan sijil. 3. lorong dan longkang. Penyediaan syarat-syarat pertandingan. Peningkatan peratus bilangan ahli yang mendapat hadiah Nama Projek : 5. Pengumpulan dan klasifikasi barang-barang sumbangan orang ramai.Nama Projek : 3. AJK Pelaksanaan : 1. Pembersihan jalan raya. Nama Projek : 4. Pertandingan mengarang esei dan melukis poster Tarikh pelaksanaan : Julai/Ogos 2007.

2 'Fund-Raising' Utusan Pengguna Nama projek : Projek 'Fund-Raising' Objektif : i.1 3. Penjualan makanan semasa Hari Sukan Pemantauan : AJK dan guru penasihat 3. a) Melantik ahli tak rasmi sebagai latihan b) Kursus pendedahan alam sekitar Pemantauan : Guru penasihat Nama Projek. Penjualan bunga ii. Kempen Keahlian Pelaksanaan. a) Meningkatkan keahlian secara rasmi b) Meningkatkan ahli tak rasmi dari pelajar tingkatan 1 . Penetapan dasar : Guru penasihat. Penjualan bunga 2.5 Penetapan dasar Pengetua Tugas guru penasihat Aktiviti. a) Melantik wakil kelas terdiri dari AJK kebersihan .1 Meningkatkan bilangan ahli kelab 1. Penjualan makanan pada Hari Sukan PENGURUSAN KELAB PENCINTA ALAM SEKITAR Perancangan Strategik (Tahun 2004 .Kewangan 3.5 Nama Projek. Kempen Keahlian Objektif. Program Keahlian 1. Projek dana . Projek dana .3. Director of Finance Aktiviti : i.Meningkatkan dana kelab untuk membiayai kos menjalankan perkhidmatan iaitu aktiviti utama kelab.1 Meningkatkan sumber kewangan untuk kegunaan aktiviti-aktiviti kelab 3.2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1.Kewangan Aktiviti : 1. Rotarian advisor.2 Penglibatan lebih ramai pelajar dari tingkatan 1 .

Okt 2007 Penglibatan. pertandingan .5 Memenangi Johan pertandingan Kelab PALS terbaik anjuran NREB Nama Projek Projek Peningkatan Pencapaian Objektif.1 Meningkatkan penglibatan ahli dalam setiap aktiviti 2.3 Meningkatkan bilangan ahli yang mendapat sijil 2. Program pencapaian 2.dan keceriaan kelas sebagai ahli tidak rasmi Kelab PALS b) Memberi kursus kesedaran alam sekitar Tarikh pelaksanaan : Feb .4 Memenangi pertandingan yang dianjurkan oleh badan luar 2. a) Mencapai penglibatan seratus peratus ahli dalam setiap aktiviti b) Melibatkan diri dalam semua jemputan aktiviti luar anjuran badan tertentu c) Peningkatan bilangan ahli yang mendapat Sijil d) Memenangi Johan Pertandingan Kelab Alam Sekitar terbaik anjuran NREB Penetapan dasar. a) Mempelbagai aktiviti kelab seperti Minggu Alam Sekitar. a) Aktiviti dalaman di sekolah b) Aktiviti anjuran badan luar c) Projek Khas untuk pertandingan Nama Projek Projek Peningkatan Pencapaian Pelaksanaan. Reka cipta dan projek projek tertentu seperti kitar semula. pengumpulan akhbar lama dan bahan buangan b) Menghubungi badan luar yang berkaitan dan sentiasa mendapat matlumat tentang aktiviti yang dianjurkan c) Penubuhan Stesen Pendidikan Alam sekitar sebagai projek khas pertandingan (rujuk Prog 7) Tarikh pelaksanaan Feb .Mac 2007 Penglibatan : Guru penasihat Guru tingkatan J/kuasa Kelab PALS AJK kebersihan dan keceriaan kelas Indikator Kejayaan.2 Melibatkan kelab dalam aktiviti luar anjuran badan . Tugas guru penasihat Aktiviti.badan tertentu 2. . Terdapat peningkatan jumlah keahlian dalam kelab 2.

Pengetua Guru Penasihat Nama Projek Bulan Pendidikan Alam sekitar Pelaksanaan. Projek Menambah Dana Pelaksanaan. Jualan Pemantauan : Guru penasihat Nama Projek. Projek Menambah Dana Objektif. Program Menambah Dana 3.Guru penasihat.2 Perjalanan sesuatu aktiviti berjalan dengan lancar Nama Projek. a) Pelancaran Bulan Alam Sekitar Peringkat Sekolah Pemantauan. Badan luar Indikator kejayaan Terdapat peningkatan penglibatan ahli dalam semua aktiviti yang dianjurkan Berjaya mendapat tempat pertama mencari harta karun sempena bulan alam sekitar anjuran NREB 3.pertandingan .1 Meningkatkan sumber kewangan 3. a) Meningkatkan kesedaran menjaga alam sekitar b) Menarik lebih ramai penglibatan pelajar Penetapan dasar.2 Wadah menarik penglibatan pelajar Nama Projek Bulan Pendidikan Alam Sekitar Objektif.Okt 2007 Penglibatan : Guru penasihat dan Ajk pelajar Indikator kejayaan : Peningkatan dana kelab 4. Program Minggu Alam Sekitar 4.1 Meningkatkan kesedaran warga sekolah 4. J/kuasa pelajar. a) Pelancaran Bulan Pendidikan Alam Sekitar b) Perancangan aktiviti (i) Pertandingan . a) Menambah dana kelab b) Ke arah perjalanan aktiviti kelab yang lebih berkesan Penetapan dasar : Tugas Guru Penasihat Aktiviti . a) Mengadakan aktiviti jualan b) Pengumpulan dan jualan bahan kitar semula Tarikh pelaksanaan : Mac . Pengetua Tugas guru penasihat Aktiviti.

Program 3Rs My Way Of Life 5. Program kesedaran alam sekitar . Warga sekolah dapat membezakan konsep 3Rs dengan membunag bahan ke dalam tempat yang telah ditentukan. pamplet dan poster Pemantauan.1 Penekanan amalan 3Rs dalam Kehidupan seharian 5. Tugas guru penasihat Nama Projek Projek kempen kesedaran kitar semula Pelaksanaan.Okt 2007 Penglibatan : Guru penasihat J/kuasa pelajar warga sekolah Kerjasama Panitia Sejarah Indikator kejayaan.2 Meningkatkan kesedaran tentang kepentingan amalan 3Rs Nama Projek 1. 6. a) Projek kitar semula b) Pengumpulan bahan kitar semula c) Reka cipta dari bahan kitar semula d) Edaran buletin. Reuse dan Recycle Penetapan dasar Tugas guru penasihat Aktiviti. Projek kempen kesedaran kitar semula Objektif.(ii) Penglibatan setiap kelas c) Kempen kesedaran d) Ceramah alam sekitar e) Pertandingan sudut alam sekitar kelas f) Kaji selidik dan kajian Tarikh pelaksanaan : Mac 2006 Penglibatan : Semua warga sekolah Anjuran bersama Kelab Geografi Indikator kejayaan Terdapat peningkatan penglibatan pelajar dalam setiap aktiviti sepanjang Bulan Alam Sekitar 5. a) Kotak kitar semula di kelas . a) Meningkatkan kesedaran di kalangan warga sekolah tentang kepentingan amalan 3Rs b) Menanam kesedaran tentang Reduce.kelas b) Kotak kitar semula di bilik guru c) Pengasingan bahan untuk reuse dan recycle d) edaran buletin / poster /pamplet e) Pertandingan mencipta / menghias bulan kemerdekaan dengan bahan buangan f) Kempen pada hari pemuafakatan Tarikh pelaksanaan : Mac .

a) Menanam kesedaran kepentingan menjaga alam sekitar Penetapan dasar Tugas guru penasihat Aktiviti. menjaga dan menyukat tumbesaran c) Pembersihan kolam ikan dan menjaga ikan d) Melukis mural kesedaran alam sekitar e) Kempen kebersihan tandas pelajar f) Mewujudkan sudut alam sekitar di setiap kelas g) Edaran poster / pamplet / bulletin h) Banting / stand alam sekitar di kawasan Strategic i) Kempen " Jangan Buang Sampah" j) Kempen "Pokok Bersejarah" k) kempen kesedaran pada hari pemuafakatan Tarikh pelaksanaan : Mac . Projek Cintai Alam Kita Objektif.2 Kesedaran menjaga dan mengekal kan kebersihan Nama projek. 1. a) Kerjasama Jabatan Hutan melabel pokok b) Projek CPCP . a) Program melabel tumbuhan b) Menjaga ikan dan kolam ikan c) Kebersihan dan keceriaan tandas sekolah d) Kempen " Jangan Buang Sampah" e) Kempen .menanam pokok .Okt 2007 . Projek " Mesej Dari Alam" Objektif.1 2. a) Meningkatkan kesedaran alam hanya satu b) Menanam keinsafan tentang kaitan alam dan manusia Penetapan dasar Tugas guru penasihat Aktiviti.kempen dan penyebaran maklumat Pemantauan : Guru penasihat 6.lagu tentang alam Pemantauan : Guru penasihat Nama projek Projek Cintai Alam Kita Pelaksanaan.Meningkatkan kesedaran di kalangan warga sekolah 6. a) Kempen kesedaran b) Kajian dan kaji selidik c) Tayangan d) Ceramah e) Pemasangan lagu .

a) Mewujudkan satu stesen Pendidikan Alam sekitar yang menjadi tempat rujukan dan pembelajaran b) Menanam kesedaran tentang alam yang semakin hilang c) Meningkatkan keinsafan agar sentiasa .2 Menjadikan stesen tempat rujukan dan pembelajaran alam sekitar Nama Projek Stesen Pendidikan Alam Sekitar Objektif.1 Mewujudkan stesen yang dapat memberi didikan tentang alam dan kepentingan menjaganya 7.okt 2006 Penglibatan : Guru penasihat dan j/kuasa Kelab AJK Kebersihan kelas Pihak luar yang berkaitan Warga sekolah Radio sekolah Indikator kejayaan Melalui kaji selidik kedua dan perbandingan dengan kaji selidik pertama dapat mengesan kesedaran 7.lagu bertema alam melalui radio sekolah d) Mengaktifkan sudut alam sekitar di kelas e) Pengumpulan keratan akhbar tentang kerosakan alam Tarikh pelaksanaan : Mac . Program Stesen Pendidikan Alam Sekitar 7.Penglibatan : J/kuasa Kelab Pals Semua warga sekolah Projek "Mesej Dari Alam " Pelaksanaan. a) Menjalankan aktiviti kaji selidik tentang kesedaran mengenai alam b) Meminta khidmat pihak luar seperti NREB / Jabatan Hutan mengenai tayangan /ceramah/ bengkel alam sekitar c) Pemasangan lagu .

Nama Projek Lawatan Sambil Belajar. 8. Memenangi pertandingan 8. 8.3 Memupuk perasaan sayang terhadap Alam dan haiwan. Penggunaan yang maksimum oleh semua pihak Meningkatnya kesedaran.Ogos 2007 Penglibatan Pihak pengurusan sekolah Guru penasihat J/kuasa pelajar Badan . Pengetua Tugas guru penasihat Aktiviti. Program lawatan sambil belajar. .badan luar Indikator kejayaan Terbinanya sebuah stesen Pendidikan Alam sekitar. 8. a) Membuat kertas kerja ke arah mewujudkan sebuah stesen alam sekitar b) Mendapatkan kawasan yang sesuai c) Permohonan sumbangan d) mendapat khidmat nasihat dari badan berkaitan seperti Jabatan Hutan dll e) Pembinaan f ) Program perasmian g) Sebaran maklumat Tarikh pelaksanaan Mac .menjaga alam dengan baik Penetapan dasar. a) Perancangan ke arah tertubuhnya sebuah stesen alam sekitar b) Pelancaran dan perasmian c) Sebaran maklumat Pemantauan: Pengetua Guru penasihat Nama Projek Stesen Pendidikan Alam Sekitar Pelaksanaan.1 Mewujudkan kesedaran tentang Kepentingan menjaga alam.2 Kesedaran memelihara tumbuhan Yang hampir pupus.

Objektif: a) Mewujudkan kesedaran tentang kepentingan Menjaga alam. b) Melahirkan kesedaran untuk memelihara Tumbuhan yang hamper pupus. b) Menghantar surat permohonan. Pemantauan: Pengetua Guru Penasihat Nama Projek: Lawatan Sambil Belajar Pelaksanaan: a) Membuat kertas kerja. b) Lawatan ke loji pembersihan air. d) Menetapkan tarikh. Tarikh pelaksanaan Mac . . e) Mendapatkan penerangan dari pegawai yang Terlibat.Ogos 2007 Penglibatan Pihak Pengurusan sekolah Guru Penasihat J/Kuasa Pelajar Ahli Kelab Badan-badan Luar Indikator Kejayaan Hasil lawatan pelajar mendapat pelbagai maklumat yang berkaitan dengan penjagaan. c) Memupuk perasaan sayang terhadap alam Dan haiwan.pemuliharaan dan pemeliharaan tumbuhan dan haiwan. c) Menentukan bilangan pelajar . Penetapan dasar: Pengetua Tugas guru Penasihat Aktiviti: a) Lawatan ke La Hot Spring.

PENGURUSAN KELAB SKIM LENCANA ANTI-DADAH Perancangan Strategik (Tahun 2006.2007) Perancangan Taktikal (Tahun 2006) Pelan Operasi 1.1Meningkatkan keahlian sebanyak 10% setiap tahun Sasaran bilangan ahli TOV 2006 2006 2007 1.1 25 32 35 1. Kempen keahlian Aktiviti : . Projek keahlian Nama projek : Objektif : i) Kempen keahlian Meningkatkan keahlian Penetapan dasar : Tugas Guru Penasihat Tugas AJK Aktiviti : Promosi dari kelas ke kelas Pemantauan : Guru Penasihat 1. Program Keahlian 1.

Projek meningkatkan pencapaian Nama projek : Penghasilan Buku Skrap. 2.1 Supaya mereka menjadi pengaruh positif yang kuat untuk menyampaikan mesej anti dadah dan segala gejala sosial yang lain. alkohol dan AIDS) 2. 2. Program Pencapaian Kualiti Dan Keberkesanan ahli 2. ceramah.1. penyalahgunaan dadah.70 % . Diedarkan ke setiap kelas beserta borang maklum balas keahlian Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli 2. lawatan pameran.1Supaya ahli-ahli SLAD menjadi model/contoh yang baik untuk tidak melibatkan diri dalam gejala-gejala negatif ( rokok. inhalan. 2.Promosi dari kelas ke kelas Nama Projek : Promosi dari kelas ke kelas Tarikh pelaksanaan : Minggu kedua sekolah buka/T.6 Rendah masuk Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 Kos : RM5 Pelaksanaan : 1. ii) Mempertanggung-jawabkan ahliahli SLAD dengan projek-projek atau aktiviti anti dadah atau pendidikan pencegahan. pil khayal.2 Meningkatkan keberkesanan ahli SLAD kepada 60 % . Pencetakan borang promosi yang menarik. Objektif : i) Meningkatkan kehadiran ahli dalam aktiviti dan mesyuarat kelab melalui program dan projek yang diadakan.2. .1. 2.1 Meningkatkan kualiti ahli SLAD kepada 60%-70%.

Mengadakan sistem penilaian ahli sebagai satu syarat penganugerahan sijil dan lencana SLAD Penetapan dasar : Tugas Guru Penasihat Aktiviti : 1. Ceramah Anti-Dadah 3. inhalan. Karnival Seni Pendidikan Pencegahan Dadah 3.iii) iii) Memberi input kepada ahli-ahli SLAD tentang bahaya dan kesan buruk rokok. pil khayal. Jabatan Kesihatan Sarawak Dan Penjara Pelaksanaan : 1. Lawatan ke Pusat Serenti Rujuk Lampiran Pelan Operasi ( Projek peningkatan kualiti dan keberkesanan ahli ) Nama Projek : 1. Penghasilan Buku Skrap 2.Pelaksanaan program Indikator kejayaan : Kesungguhan dan ketekunan yang ditunjukkan oleh pelajar melalui buku skrap yang telah dihasilkan.Memberi taklimat berkenaan syarat-syarat dan tatacara penghasilan buku skrap 2. penyalahgunaan dadah. Penghasilan Buku Skrap 2. alkohol dan AIDS. Lawatan ke Pusat Serenti Pemantauan : Guru penasihat 2. Penghasilan Buku Skrap Tarikh pelaksanaan : Januari hingga Jun Pelaksana : Guru Penasihat Pelaksanaan : 1. Pameran Anti-Dadah . Nama Program : 2. Projek peningkatan kualiti dan keberkesanan ahli Aktiviti : 1. Ujian Air Kencing pelajar secara selektif 2. Karnival Seni Pendidikan Pencegahan Dadah 3. Karnival Seni Pendidikan Pencegahan Dadah Tarikh pelaksanaan : April hingga Jun Pelaksana : Jabatan Pendidikan dengan kerjasama Agensi Dadah Kebangsaan Negeri Sarawak. Jabatan Narkotik PDRM.

Sasaran bilangan ahli TOV 2005 2005 2006 2007 1.2007) Perancangan Taktikal (Tahun 2006) Pelan Operasi 7. Lawatan ke Pusat Serenti Tarikh pelaksanaan : 8 April 2006 Pelaksana : Guru Penasihat dan AJK Program Pelaksanaan : 1. Tempahan makanan dan pengangkutan untuk ahli 3. Maklum balas positif terhadap ceramah dan pameran yang Nama Projek : 3.1 10 10 30 40 1.Indikator kejayaan : diadakan. Projek keahlian Nama projek : Promosi Kelab Bimbingan & Kerjaya Objektif : vi. Menambahkan bilangan ahli kelab. Mendapatkan surat kebenaran lawatan daripada Pusat Serenti 2.40 orang. Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Promosi dari kelas ke kelas Promosi semasa orientasi T6 Rendah Guru penasihat Pemantauan : . Pelaksanaan program Indikator kejayaan : Maklum balas positif terhadap borang penilaian program lawatan yang diedarkan kepada pelajar PENGURUSAN KELAB BIMBINGAN DAN KERJAYA Perancangan Strategik (Tahun 2003 . Program Keahlian Meningkatkan dan mengekal bilangan kepada 30 .

Projek Mengaktifkan Kelab Nama projek : Projek Mengaktifkan Kelab Objektif : i. Promosi dari kelas ke kelas dan semasa orientasi T6 Rendah Tarikh pelaksanaan : Minggu kedua setelah sekolah dibuka untuk promosi kepada pelajar Tingkatan 3 . Perkongsian oleh ahli kelab tentang kepada pelajar lain. Lawatan Kerjaya 5. Laluan Kerjaya Pemantauan : Guru penasihat 2. Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : 1. Inventori Kerjaya 3. Temuduga Kerjaya 4.1 (Kempen Keahlian) Nama Projek : 1. Meningkatkan pencapaian kelab Aktiviti : 1. Promosi semasa Orientasi T6 Rendah 8.1. Lawatan Kerjaya 5.1 10 10 30 40 2. Perkongsian Hobi 2. Inventori Kerjaya 3. Laluan Kerjaya Pelan Operasi ~ 1. Kempen keahlian Aktiviti : 9.5 15 MEI untuk Orientasi T6 Rendah Pelaksana : Guru Penasihat dan AJK sesi 2006 diketuai Presiden Kelab Pelaksanaan : 3. Menambahkan aktiviti-aktiviti dalam aspek kerjaya. . Program Pencapaian Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi sijil ( kehadiran penuh dan aktif ) Sasaran % bilangan ahli yang layak diberi sijil TOV 2005 2005 2006 2007 2. Promosi dari kelas ke kelas 10. Perkongsian Hobi 2. Temuduga Kerjaya 4.

Temuduga Kerjaya : Pekerjaan-pekerjaan di sebuah sekolah menengah. Perkongsian Hobi Tarikh pelaksanaan : Februari 2006 Pelaksana : Ahli-ahli Kelab Pelaksanaan : 1. 2. 2. Setiap ahli mengisi inventori minat kerjaya. Ahli-ahli diminta mengendalikan inventori minat kerjaya dengan rakan-rakan lain.1 Projek Mengaktifkan Kelab Nama Projek : 1. Hobi-hobi dikaitkan dengan kerjaya Indikator kejayaan : Ahli-ahli berkongsi hobi dan menambahkan maklumat serta pengetahuan kerjaya yang berkaitan.4. 3.3 Projek Mengaktifkan Kelab Nama Projek : 3. 2. diberi takfsiran daripada inventori. Indikator kejayaan : Rekod ahli-ahli yang mengisi inventori minat kerjaya dan maklumat pilihan minat kerjaya ahli bertambah.2 Projek Mengaktifkan Kelab Nama Projek : 2. Semua maklumat dikumpul dan dibentangkan. Setiap ahli membawa dan menceritakan hobi masing-masing. Inventori Kerjaya Tarikh pelaksanaan : Mac 2006 Pelaksana : Ahli-ahli Kelab Pelaksanaan : 1. Pelan Operasi ~ 2. . Bilangan rakan yang mengisi inventori minat kerjaya direkodkan. Indikator kejayaan : Rekod ahli-ahli yang mengisi inventori minat kerjaya dan maklumat pilihan minat kerjaya ahli bertambah. Maklumat yang didapati akan direkodkan dan dipaparkan pada papan notis untuk dibaca oleh semua pelajar. Borang promosi yang menarik diedarkan untuk mendapat maklumbalas keahlian Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli Pelan Operasi ~ 2. Pelan Operasi ~ 2. Setiap ahli diminta menemuduga dan mendapatkan maklumat tentang pelbagai pekerjaan di sekolah mengikut borang soal selidik yang disediakan. Tarikh pelaksanaan : April 2006 Pelaksana : Ahli-ahli Kelab Pelaksanaan : 1.

dan berbincang untuk menggariskan laluan kerjaya dalam beberapa bidang. Indikator kejayaan : sesuatu bidang.2007) Perancangan Taktikal (Tahun 2006 ) Pelan Operasi 1.4 Projek Mengaktifkan Kelab Nama Projek : 4. Ahli-ahli mengetahui halatuju dan laluan kerjaya PENGURUSAN KELAB PEMBIMBING RAKAN SEBAYA Perancangan Strategik (Tahun 2003 .0 Meningkatkan kualiti ahli-ahli PRS dari segi .5 Projek Mengaktifkan Kelab Nama Projek : 5.Pelan Operasi ~ 2. Mengadakan lawatan sambil belajar untuk menambahkan maklumat dalam sesuatu bidang kerjaya. Indikator kejayaan : bidang. Mengumpul maklumat kerjaya melalui hasil lawatan. Ahli-ahli menambahkan maklumat kerjaya dalam sesuatu Pelan Operasi ~ 2. Laluan Kerjaya Tarikh pelaksanaan : Julai 2006 Pelaksana : Ahli-ahli Kelab Pelaksanaan : 1. 2. Membuat laporan tentang dapatan lawatan sambil belajar. Lawatan Kerjaya Tarikh pelaksanaan : Jun 2006 Pelaksana : Ahli-ahli Kelab Pelaksanaan : 1.

Nama Projek : Program-program Latihan PRS 2 . Pemantauan : Kaunselor Pelajar a) b) c) d) Latihan Pembimbing Rakan Sebaya Kem Latihan Lanjutan PRS Sesi Perbincangan Kelompok PRS Projek/ Aktiviti : PRS A ) ( RUJUK LAMPIRAN LAMPIRAN A Pelan Operasi ~ 1. .Objektif : Supaya ahli-ahli PRS boleh berperanan sebagai kawan dan model positif yang berkesan kepada rakan-rakan.0 1. Nama Projek a) : Latihan Pembimbing Rakan Sebaya 2.keberkesanan program latihan PRS 1. Penetapan Dasar : a) Tugas Kaunselor Pelajar b) Pembantu Guru PRS 4. 3. Objektif : a) Mewujudkan pasukan PRS yang terlatih dalam memberi pertolongan kepada rakan-rakan.1 Sasaran Keberkesanan Programprogram latihan PRS : 2006 ~ 88% 2007 ~ 90% 1. a) b) c) d) Aktiviti : Latihan Pembimbing Rakan Sebaya Kem Peningkatan PRS Sesi Perbincangan Kelompok PRS Projek/ Aktiviti PRS 5.

b) Mempertingkatkan dan memantapkan kemahiran-kemahiran ahli-ahli PRS untuk menolong rakan 3. Tarikh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran : Personalia .b) Menyempurkan latihan dalam kemahiran asas ~ kendiri. Gubal Instrumen Penilaian : Borang penilaian kursus 7. Indikator Kejayaan : Respons pelajar yang positif dan diharapkan ahli-ahli PRS lebih berkesan dalam menolong rakan menghadapi dugaan hidup. : Februari ~ Julai 2006 : Ahli-ahli PRS T5 dan T6 Atas : Kaunselor Pelajar Pembantu Guru PRS 6. : Mac 2006 : Ahli-ahli PRS T4 dan T6 Rendah : Kaunselor Pelajar Pembantu Guru PRS 6. 4. Nama Projek c) : Sesi Perbincangan Kelompok PRS : a) Membimbing dan memantau 2. sosial. PRS 3. 4. Objektif perkembangan ahli-ahli PRS b) Membolehkan ahli-ahli untuk membincangkan masalah diri / rakan melalui perkongsian kelompok. Gubal Instrumen Penilaian : ~ 7. Indikator Kejayaan : Respon pelajar yang positif terhadap program dan diharapkan ahlli-ahli PRS menjadi tempat luahan hati rakanrakan ( Rujuk catatan Rekod PRS ) Pelan Operasi ~ 1. Gubal Instrumen Penilaian : Borang penilaian kursus 7. Nama Projek Sebaya b) : Kem Peningkatan Pembimbing Rakan Tarikh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran : Personalia 2. Tarikh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran : Personalia Pelan Operasi ~ 1. Objektif : a) Supaya ahli-ahli PRS lebih memahami diri melalui perkongsian diri dan maklum balas rakan. 5. akademik dan perkembangan kendiri.0 1. 5.0 1. 4. 3. komunikasi dan kaunseling. : April ~ Mei/ Julai ~ Ogos 2006 : Ahli-ahli PRS T4 dan T6 Rendah : Kaunselor Pelajar Pembantu Guru PRS 6. c) Menjadikan ahli-ahli PRS contoh yang positif dan berkesan kepada rakan-rakan dalam aspek tingkah laku. Indikator Kejayaan : Respon pelajar yang positif terhadap program dan diharapkan ahli-ahli PRS boleh memainkan peranan sebagai rakan yang berkesan dan memberi pengaruh yang positif rakan ( Rujuk catatan Rekod PRS ). 5.

Pelan Operasi ~ 1.0 1. Nama Projek

d) : Aktiviti PRS : a) Khidmat Sekolah b) c)

Khidmat Masyarakat Program Lawatan dan Perjumpaan dengan PRS sekolah lain 2. Objektif : a) Memberi latihan kepada ahliahli PRS dalam aspek-aspek perancangan, pengurusan, kemahiran komunikasi, kerja sosial, dan kerja berpasukan. 3. 4. 5. : April ~ Julai 2006 : Ahli-ahli PRS T5 dan T6 Atas : Kaunselor Pelajar Pembantu Guru PRS 6. Gubal Instrumen Penilaian : ~ 7. Indikator Kejayaan : Respons pelajar yang positif dan diharapkan ahli-ahli PRS mempelajari pelbagai kemahiran dalam aktivitiaktiviti tersebut agar mereka lebih terbuka, cekap dan matang dalam membantu diri dan membantu orang lain. Tarikh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran : Personalia

Perancangan Strategik (Tahun 2003 - 2007) Perancangan Taktikal (Tahun 2006) Pelan Operasi 2.0 Meningkatkan keberkesanan ahli-ahli PRS menolong rakan. 2.1 Sasaran Keberkesanan Program-program PRS menolong rakan : 2006 ~ 80% 2007 ~ 85% 1. Nama Projek : Program-program PRS menolong rakan. 2 .Objektif : a) Supaya ahli-ahli PRS boleh dijadikan saluran tidak formal untuk rakan meluahkan isi hati dan mencari alternatif tentang cabaran hidup. b) Membantu mengurangkan masalah disiplin sekolah secara tidak formal. 3. Penetapan Dasar :

a) Tugas Kaunselor Pelajar b) Pembantu Guru PRS 4. Aktiviti : a) Projek/ Aktiviti PRS b) Sesi Bantu Rakan 5. Pemantauan : Kaunselor Pelajar

a) Projek/ Aktiviti PRS b) Sesi Bantu Rakan ( RUJUK LAMPIRAN B )

LAMPIRAN B Pelan Operasi ~ 2.0 1. Nama Projek a) : Program Bimbing Rakan

2. Objektif : a) Memberi bimbingan dan dorongan moral kepada pelajar yang lemah dari segi akademik, nilai, sosial, dan perlakuan. b) Menjadi rakan yang berkesan kepada pelajar lain yang memerlukan pertolongan dan sokongan. 3. 4. 5. : Mac ~ Jun 2006 : Tingkatan 1/2/3 : Ahli-ahli PRS Kaunselor Pelajar Pembantu Guru PRS 6. Gubal Instrumen Penilaian : Maklum balas pelajar 7. Indikator Kejayaan : Respon pelajar yang positif terhadap program dan diharapkan mereka bersikap lebih positif terhadap diri, orang lain, pelajaran dan masa depan. Pelan Operasi ~ 2.0 1. Nama Projek b) : Sesi Membantu Rakan Tarikh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran : Personalia

2. Objektif : a) Supaya ahli-ahli PRS berfungsi sebagai rakan yang positif dan berkesan untuk membantu rakan yang memerlukan pertolongan.

3. 4. 5.

: Januari ~ Oktober 2006 : Pelajar yang memerlukan pertolongan : Ahli-ahli PRS Kaunselor Pelajar Pembantu Guru PRS 6. Gubal Instrumen Penilaian : Buku Rekod Aktiviti PRS 7. Indikator Kejayaan : Respon pelajar yang positif terhadap khidmat PRS dan diharapkan mereka lebih positif dan matang dalam menghadapi situasi hidup.

Tarikh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran : Personalia

PENGURUSAN KELAB KESELAMATAN JALAN RAYA Perancangan Strategik (2003 - 2007) Perancangan Taktikal (2006) Pelan Operasi 1. Program keahlian 1.1 1.2 Meningkatkan keahlian sebanyak 10 % setiap tahun Meningkatkan keahlian daripada kelas-kelas T3 -T5 sebanyak 10 % setiap tahun bilangan ahli

Sasaran

TOV 2006 2006 2007 1.1 15 17 19 1.2 13 15 17 1. Projek keahlian

Nama projek : Kempen keahlian Objektif : i. meningkat keahlian ii. Penepatan meningkatkan ahli di kalangan pelajar T3 -T5 dasar : Tugas guru penasihat

2 Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab 2. Projek Meningkatkan Pencapaian Nama projek : Meningkatkan kehadiran Melalui papan notis Objektif : i. Promosi dari kelas ke kelas Nama Projek : Promosi dari kelas ke kelas Tarikh pelaksanaa : Minggu kedua sekolah buka Pelaksana : AJK Kos : RM 5 Pelaksanaan : 1. Meningkat kehadiran ahli dalam kelab melalui sebaran maklumat yang tepat dan cepat ii.3 Meningkatkan bilangan ahli yang layak mendapat sijil Sasaran % bilangan ahli yang layak diberi sijil TOV 2006 2005 2006 2007 2.0 35.0 45. Meningkatkan pencapaian melalui papan notis . Diedarkan ke setiap kelas Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli 2.Aktiviti : Pemantauan 1.1 Meningkatkan kehadiran ahli dalam mesyuarat kelab 2. Kempen Promosi : Tugas AJK dari kelas ke kelas Guru Penasihat keahlian Aktiviti : 1. Pencetakan bahan promosi 2. Program Pencapaian 2.3 30. Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi sijil Penetapan dasar : Guru penasihat AJK Aktiviti : Pertandingan papan notis Pemantauan : Guru penasihat 2.0 55.0 2.

1 Meningkatkan kefahaman ahli dalam peraturan dan tanda lalulintas Projek Pendedahan Peraturan dan tanda lalulintas 3.Aktiviti : 1. Pengedaran borang penyertaan Indikator kejayaan : Penyertaan memberangsangkan Projek : 2. Pertandingan membuat buku skrap Tarikh pelaksanaan : Mac 2006 Pelaksana : AJK Kos : RM 5 Pelaksanaan : 1. 3. Program Pendedahan Peraturan dan tanda lalulintas 3. Membuat buku skrap ii.kos dan tempat 2. Kuiz Pemantauan : Guru penasihat AJK tentang keselamatan jalan raya tanda dan peraturan lalulintas 3. Pertandingan kuiz Tarikh pelaksaan : Bulan April 2006 Pelaksana : AJK kelab Guru Penasihat . 3. Menyediakan bahan untuk notis yang menarik Indikator kejayaan : Kehadiran ahli dalam mesyuarat dan aktiviti kelab yang meningkat dan pertambahan peratus ahli yang mendapat sijil. Projek Pendedahan Peraturan dan tanda lalulintas Aktiviti : Membuat buku skrap Nama projek : 1.1 Kempen Keselamatan Jalan Raya Objektif : i. Pertandingan papan Notis Tarikh pelaksanaan : Mengikut AJK papan notis sekolah Pelaksana : AJK papan notis sekolah dan AJK kelab serta ahli yang dilantik khas Kos : RM 15 Pelaksanaan : 1. meningkatkan kefahaman tentang Penetapan dasar : Guru penasihat Aktiviti : i. Pertandingan papan notis Nama projek : 1. Persediaan awal tentang tarikh. meningkatkan keperihatinan ahli ii.

Penetapan Dasar: Guru penasihat Aktiviti: 1. Melatih dan mencungkil bakat kepimpinan di kalangan ahli-ahli kelab.Kos : RM10 Pelaksanaan : 1.3 Pertandingan di Luar SekolahKuiz Kesihatan peringkat negeri.1 Pengurusan Ahli Kelab Kesihatan * Pemilihan ahli baru * Mesyuarat Agung Tahunan Objektif: 1. Jabatan Kesihatan.4 1. Program Pengurusan Kelab Kesihatan Merancang dan mengorganisasikan kelab dengan cara yang sistematik dan teratur.2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1. Pengedaran borang penyertaan Indikator : Penyertaan yang menggalakkan Pengurusan Kelab Kesihatan Perancangan Strategik (Tahun 2004 . kos dan tempat 2. Menjalankan MAT supaya ahli pengurusan yang baru boleh mengambil alih perancangan dan pengurusan aktivti kelab. Memilih ahli kelab baru setiap tahun untuk memastikan kesinambungan Program 2. Lawatan sambil belajar Lawatan ke hospital. Persediaan awal tentang tarikh. Kempem Derma Darah 1. Pemilihan ahli baru . 1.5 Kesedaran Kehidupan SihatKempen/pameran/minggu kesihatan. 1.1 Pengurusan Ahli Kelab * Pemilihan ahli baru * Mesyuarat Agung Tahunan 1. Bank Darah. 3.2 Pertandingan di Dalam SekolahPertandingan papan notis 1.

2 Pertandingan di Dalam Sekolah .2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1.. 1. Guru tingkatan kelas memilih 4 orang pelajar dari setiap kelas/ Pelajar yang berminat boleh memberi nama kepada guru tingkatan secara sukarela. 4. Penyelaran Gerko Kelab Bukan Akademik dan Guru penasihat. Senarai ahli baru disediakan aetelah diterima daripada guru tingkatan. Pelajar yang dipilih untuk mengikuti program harus merupakan ahli PBSM atau St. Mesyuarat Agung Tahunan PKKK. Senarai ahli yang .Pemantauan: 2. Nama projek: 2. Program Pengurusan Kelab Doktor Muda 1.1 Pengurusan Ahli Kelab Kesihatan Aktivti: Nama projek: 1. 3. Pemilihan Ahli Baru Tarikh pelaksanaan: Jun 2007( Setelah kemasukan pelajar T6R) Pelaksana: Guru penasihat dan guru tingkatan Pelaksanaan: 1. Mengedarkan surat pemilihan ahli kepada semua guru tingkatan T1-T6R 2. Indikator kejayaan: ahli yang berminat. John Ambulance dan bukan merupakan pengawas.engkap yang terdiri daripada ahli- Mesyuarat Agung Tahunan (Rujuk Lampiran A) Perancangan Strategik (Tahun 2004 .

Mengharumkan nama kelab dan sekolah melalui pertandingan antara sekolah 2. pihak penganjur. 1. Memilih pelajar-pelajar yang sesuai untuk mengambil bahagian.3 Pertandingan Di Luar Sekolah ** Tertakluk kepada penganjur Objektif : 1. Melatih pelajar-pelajar untuk pertandingan. Penyediaan bahan untuk notis yang menarik 2. Penetapan dasar : Pengetua. Mengharumkan nama unit di dalam sekolah ii. Program Pengurusan Kelab Kesihatan . Pertandingan Papan Notis Tarikh pelaksanaan : Mengikut jadual AJK papan notis sekolah Pelaksana : AJK papan notis sekolah and AJK 2007 diketuai AJK Publisiti Kos : RM10 Pelaksanaan : 1. AJK Papan Notis sekolah. PKKK. Pertandingan Kuiz Kesihatan Tarikh pelaksanaan: April 2007 Pelaksana: Jabatan Kesihatan Pasir Puteh Pelaksanaan: 1.dan mendapat kedudukan yang memuaskan di dalam pertandingan ini. PKKK. Menyebarkan maklumat kepada ahli-ahli Penetapan dasar : Pengetua. Guru dan AJK Persatuan Aktiviti : Pertandingan Papan Notis Pemantauan : Guru penasihat dan AJK induk Persatuan Penasihat 1. Pertandingan Kuiz Kesihatan Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan Pemantauan : Guru penasihat dan AJK induk Persatuan 1. Melahirkan ahli yang berkeyakinan diri 3. Menghiasan papan notis persatuan dengan cara yang menarik dan kreatif Indikator kejayaan : Kesedaran ahli-ahli tnetang aktiviti kelab dan maklumat kesihatan pada paras yang tinggi . Perancangan Strategik (Tahun 2004 .3 Pertandingan Di Luar Sekolah Aktiviti: Nama projek: 1.2 Pertandingan di Dalam Sekolah Aktiviti: Nama Projek : 1.Objektif: i. Melahirkan ahli yang berkeyakinan diri iii. Guru penasihat dan AJK Persatuan Aktiviti : 1. Menambahkan pengetahuan ahli-ahli yang mengambil bahagian dalam bidang kesihatan. 2.2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1. Menerima surat jemputan pertandingan. Indikator kejayaan: Pelajar cuba sedaya upaya untuk bertanding dan berjaya memasuki pusingan akhir dan seterusnya ke peringkat negeri. 3.

6 Kesedaran Kehidupan Sihat Objektif: 1. 2. Menentukan aktivti dan rancangan. 2. Mendapatkan kebenarkan daripada pengetua.00 (banner) Pelaksanaan: 1.0 Pengurusan Program Kesihatan Meneruskan Program Doktor Muda dan seterusnya melengkapkan dan memurnikan program dari tahun ke tahun.1 Kualiti Doktor MudaMelatih doctor muda yang berkualiti. radio.5 Kesedaran Kehidupan Sihat Aktiviti: Nama projek:1. 3. Membuat promosi melalui banner. Menetapkan tarikh dan mendapat kebenaran sekolah 2. surat khabar dan 'flyer'.2 Perkhidmatan Klinik sekolah -Memberikan perkhidmatan klinik sekolah yang berkualiti . Menigkatkan kesedaran ahli-ahli tentang kesihatan dari semua aspek. 2. Memberi peluang kepada ahli mempelajari menguruskan kempen. Mendapatkan kebenaran dari Jabatan Kesihatan dan menetapkan tarikh derma darah. 4.struktur organisasi yang lebih sistematik dan teratur . Kempen Derma Darah ( Gabung dengan PBSM) Tarikh pelaksanaan: Mei 2007 Pelaksana: Guru penasihat dan AJK ad-hoc Kos: RM30. Perancangan Strategik (Tahun 2004 .2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 2. pameran dll Penetapan dasar: Guru penasihat dan AJK pengelola Aktiviti: 1. 2. 3. Kempen Derma Darah Pemantauan: Guru penasihat 2.00 Pelaksanaan: 1. ujian darah dll Indikator kejayaan: Tahap kesedaran kesihatan ahli kelab dan pelajar lain meningkat.1. Nama projek: 2. Menyediakan tempat yang sesuai dan berhubung dengan pihak bank darah HTA Indikator kejayaan: Kuantiti darah yang dikutip memuskan dan orang ramai serta pelajar datang beramai-ramai untuk menderma darah. Menjemput penceramah dan menghubung Jabatan Kesihatan Pasir Puteh 4. Minggu Kesihatan 2007 ** Minggu Kesihatan anjur bersama AJK PBSM sekolah 1. Minggu Kesihatan Tarikh pelaksanaan: 18-22 April 2007 Pelaksana: AJK Kelab dan semua ahli Kos: RM100. Membuat persediaan untuk pameran. berpengetahuan dan bertanggungjawab.

Ceramah 'Clinic Management' Nama projek : 4. pengurusan kecemasan.15 tengah hari. Nama projek: 3. berperikemanusiaan dan penyayang. 4. memberi ubat yang sesuai. Perkhidmatan Di Bilik Rawatan Sekolah Tarikh pelaksanaan: Setiap hari persekolahan. Kursus dan latihan 2. C. Berkhidmat di klinik sekolah Pemantuaan: Guru penasuhat dan AJK Kelab Doktor Muda. Ceramah Pendidikan Kesihatan Nama projek: 6.50-10. 3. Pelaksanan: Semua ahli (T4-T6) Pelaksanaan: 1. Pengerusi dan setiauasaha kelab menyediakan Jadual Waktu Bertugas 2. Petugas menjalan tugas seperti membersihkan Bilik Rawatan . dan Pengungkutan.0 Projek Pengurusan Program Doktor Muda Program Doktor Muda Nama Projek: 2. Ceramah 3. 'Attatchment' di klinik Jabatan Kesihatan 4.1 Meningkatkan Kualiti Doktor Muda Aktiviti: Nama projek: 1. Kursus Pertolongan Cemas. Pemegang kunci buka pintu pada masa bertugas. pukul 9. merekod dan membantu pesakit yang melawat klinik dengan memberi perkhidmatan pertolongan cemas.10 pagi dan 1. 'Attachment' di klinik Tempatan Nama projek: 5.1 Meningkatkan Kualiti Doktor Muda Objektif: 1. Guru penasihat Aktiviti: 1. 3. Penetapan dasar: Peengetua. Menglahirkan doktor muda yang mesra.30-2. Menggalakkan dan merangsangkan pelajar ke arah kareer dalam bidang perubatan.2007) Perancangan Taktikal (Tahun 2008) . pengurusan klinik serta pendidikan kesihatan. 2. Melahirkan sekumpulan pelajar yang menjadi agent penyebaran maklumat kesihatan di dalam sekolah. 'Stretcher drill'.* Sistem rekod pesakit * Sistem menyimpan stok ubat 2.D E dan F) Perancangan Strategik (Tahun 2004 . Nama projek: 2. PKKK.0 Program Doktor Muda 2. bertanggungjawab. Menghasilkan sekumpulan pelajar yang terlatih dan mahir dalam pertolongan cemas. Ceramah farmasi ( Rujuk Lampiran B. Indikator kejayaan: Operasi klinik sekolah dijalankan dengan lancar setiap hari dan kedatangan petugas yang memuaskan (90%). 2.

cepat. Indikator kejayaan: Semua rekod pesakit dalam keadaan yang sistematik dan teratur. 2. Peljar perlu membawa kad untuk lawatan yang berikutan. 4.tepat dan selamat. Memberi perkhidnatan klinik sekolah yang berkualiti dengan struktur organisasi yang lebuh sistematik dan teratur. 2. Menyediakan sistem penyimpanan stok yang lebih sistematik.2 Perkhidmatan Bilik Rawatan sekolah Objektif: 1. 2.2 Perkhidmatan Bilik Rawatan sekolah Aktiviti: Nama projek: 1. Menyediakan sistem rekod pesakit dan pemberiian ubat yang teratur. 4.Pelan Operasi 2.0 Pengurusan Skuad Kecemasan Sekolah Melatih ahli skuad kecemasan dan mengurus situasi kecemasan di dalam sekolah dan bilik darjah . Nama projek: 2.2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 3. Memberi perhidmatan klinik yang mesra. kad pengenalan terakhir.0 Pengurusan Program Doktor Muda 2. Semua rekod disusun mengikut nombor rujukan untuk menyenangkan kerja simpanan dan pengambilan. 3. Sistem Penyimpanan Stok (Rujuk Lampiran G) Perancangan Strategik (Tahun 2004 . Penetapan dasar: Guru penasihat dan AJK Kelab Aktiviti: 1. Setiap pesakit yang melawat bilik rawatan akan diberi satu nombor rujukan berdasarkan 4 angka no. Meyimpn rekod pesakit dan stok ubat Pemantuan: Guru penasihat dan AJK Kelab kesihatan. Nombor rujukan ini akan dituliskan dalam kad klinik dan kad rekod pesakit. Menyediakan Sistem Rekod Pesakit Tarikh pelaksanaan: Sepanjang tahun Pelaksana: Doktor muda yang bertugas Pelaksanaan: 1. 3. Pesakit yang datang ke bilik rawatan dikehendaki memberi maklumat peribadi dalam kad rekod pesakit dan jenis ubat yang dibekalkan direkod dalam kad.

2 Pelan Tindakan Kecemasan 3. Pelan Tindakan Kecemasan diberi kepada setiap kelas bersama senarai pemegang kunci klinik sekolah pada awal tahun melalui guru tingkatan. Melahirkan suasana sekolah yang selamat dan sihat. tepat dan selamat.1 Latihan ahli skuad 3. Pelan Tindakan Kecemasan 4. Kursus Pertolongan Cemas. dan Pengungkutan (Rujuk Lampiran B) Nama projek: 2. Pelan Tindakan Kecemasan. Melatih satu skuad kecemasan yang terdiri daripada 4 pelajar (doctor muda) di dalam setiap kelas.2007) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 4. Bersedia dan bertugas semasa berlaku kecemasan mengikut carta aliran yang ditetapkan. bersedia setiap masa persekolahan Pelaksana: Skuad Kecemasan setiap kelas Pelaksanaan: 1. Tarikh pelaksanan: Sepanjang tahun. 3. Pemantauan: Guru penasihat. (Contoh Pelan Tindakan Kecemasan di Lampiran H) Perancangan Strategik (Tahun 2004 . Penetap dasar: Pengetua. Latihan dan kursus 2. Indikator kejayaan: Situasi kecemasan diuruskan dengan cepat dan baik. Guru penasihat Aktiviti: 1. Ahli skuad kecemasan (juga merupakan doktor muda) diberi taklimat tentang Pelan Tindakan Kecemasan 2.0 Projek Skuad Kecemasan Di Dalam Setiap Kelas Aktiviti: Nama projek: 1.0 Projek Pengurusan Skuad Kecemasan Di Dalam Setiap Kelas Skuad Kecemasan Nama projek: Objektif: 1.0 Pengurusan Sumber Klinik Sekolah Memastikan sumber dan kemudahan klinik sekolah diuruskan dengan cermat dan memaksimumkan penggunaan sumber. PKKK. Kes-kes kecemasan di dalam kelas dan sekitar sekolah boleh dikendalikan dengan cepat. 2. dikutip balik daripada setiap kelas pada akhir tahun. 'Stretcher dril'. 3.3. 3. .

Membekal peti kecemasan kepada semua warga St. 4. Menyimpan rekod Indikator kejayaan : Memperolehi item yang dapat memudahkan operasi klinik sekolah. Pembekalan Peti Kecemasan Tarikh pelaksanaan: Sepanjang tahun Pelaksana: Guru penasihat dan pengerusi Pelaksanaan: 1. Melengkapi Klinik Sekolah Tarikh Pelaksanaan : Sepanjang tahun Pelaksana : Guru penasihat Pelaksanaan : 1.0 Pengurusan Sumber Klinik Sekolah Peningkatan Kemudahan Nama Projek : 4.1 Program Peningkatan Prasarana/ Ubatan Klinik Sekolah 4.Mengenalpasti keperluan dan menyenaraikan item-item yang perlu 2. melengkapi kemudahan klinik sekolah 2.4.1 Program peningkatan prasarana: * keperluan klinik sekolah * keperluan peti kecemasan sekitar sekolah Objektif : 1. Memesan item-item 3. Penetap dasar: Guru penasihat Aktivti: 1. 2.1 Program peningkatan prasarana Aktivti: Nama Projek : 1. Servis Pemantauan: Guru penasihat 4. Pembekalan 2. Thomas yang memerlukannya. .2 Perkhidmatan Peti Kecemasan di Dalam Sekolah Objektif: 1. melengkapi stok ubat untuk keperluan klinik dan semua peti kecemasan di seklah Penetapan Dasar : Pengetua dan guru penasihat Aktiviti : 1. Melengkapi Klinik Sekolah Pemantauan : Guru penasihat 4. Memeriksa dan 'servis' semua peti kecemasan di dalam sekolah.2 Perkhidmatan Peti Kecemasan di Dalam Sekolah Aktivti: Nama projek: 1.2 Perkhidmatan Peti Kecemasan di Dalam Sekolah * Pembekalan ('supply') * Perkhidmatan servis ('servicing') 4. Pihak yang memerlukan peti kecemasan membuat pesanan melalui borang yang disediakan.

2. Guru penasihat membincang dengan pengerusi Kelab Kesihatan 2007 tentang calon-calon yang sesuai untuk memegang jawatan. Memohon kebenaran daripada pengetua. Indikator kejayaan: Peratus kehadiran yang tinggi dan semua ahli yang hadir berlajar teknik-twkinik yang betul. 2. AJK 2007 berjaya mengambil alih tugas dengan penuh Pelan Operasi ( Program Doktor Muda) Lampiran B Nama projek: : 2. Mesyuarat Agung Tahunan Tarikh pelaksanaan: Januari 2007 Pelaksana: Pengerusi dan AJK Kelab Kesihatan 2007dan Guru penasihat Pelaksanaan: 1. Memohon kebenaran pengetua . 5. Tarikh MAT ditetapkan dan diumumkan kepada semua ahli. Menetapkan tempat dan masa 2. Mengatur ahli senior sebagai pelatih atau menjemput ahli PBSM dan St. Kursus Pertolongan Cemas. ahli-ahli yang mahir dalam pertolongan cemas Pelaksanaan: 1. Pelan Operasi: ( Pengurusan Ahli Kelab Kesihatan) Lampiran A Nama projek: 2. 3. Indikator kejayaan: bertanggungjawab. Lampiran C Nama projek: 3. 4.2. Tarikh pelaksanaan: Julai/ Ogos 2007 Pelaksana: Guru penasihat. 'Stretcher dril'. Peti kecemasan dipulangkan kepada guru penasihat selepas diguna. Indikator kejayaan: Semua pesanan dibekalkan dengan peti kecmasan dan pulsngkan dalam keadaan yang baik. 3. Penetapan dan pengumuman tarikh. Hantar boring kepada guru penasihat. Pengerusi kelab menyediakan peti kecemasan. Menempah dewan dan bilik darjah. dan Pengangkutan. 4. John Ambulance sebagai pelatih. 4. Temuduga dijalankan oleh pengerusi dan AJK 2007 diikuti dengan penetapan AJK baru. Ceramah 'Clinic Management' Tarikh pelaksanaan: Feb 2007 Pelaksana: Guru penasihat Pelaksanaan: 1. MAT dijalankan mengikut prosedur biasa. 3. Senarai AJK 2006 diumumkan dan pengambilalihan tugas dilengkapkan.

3. Semua ubat disimpam dalam almari terkunci dan kunci dipegang oleh guru penasihat dan pengerusi kelab sahaja. Jenis dan kuantiti ubat direkod. . 2. Memohon kebenaran pengetua 3. di dalam bilik darjah dan di rumag sendiri. Menetapkan tempat dan masa 2. Menetapkan tempat dan masa dengan Jabatan Kesihatan Pasir Puteh 2. Ceramah Farmasi Tarikh pelaksanaan: April 2006 (Minggu Kesihatan) Pelaksana: Guru penasihat Pelaksanaan: 1. Memohon kebenaran pengetua 3. Guru penasihat memesan ubat yang diperlukan. Pengerusi mengeluarkan ubat yang biasa digunakan dari masa ke semasa ke dalam almari lain untuk diberi kepada pesakit. Pelan Operasi (Sistem Penyimpanan Stok) Lampiran F Nama projek: 6.3. Menjemput penceramah (Ahli Farmasi) Indikator kejayaan: Ahli-ahli boleh menanmbah pengetuhuan dan menyebarkan pengetahuan berkenaan penggunaan ubat dan 'supplement' Lampiran G Nama projek: 2. Membahagikan ahli-ahli kepada kumpulan (3 orang sekumpulan) dan agihkan tempat dan hari 'attatchment' Indikator kejayaan: Ahli-ahli mendapat pengalaman sebenar dan latihan praktikal dalam klinik tempatan. Menjemput penceramah (Pegawai Jabatan Kesihatan) Indikator kejayaan: Ahli-ahli boleh menyebarkan pengetahuan kesihatan yang diperolehi semasa bertugas di klinik sekolah. 'Attachment' di klinik Tempatan Tarikh pelaksanaan: 13 -15 Mar 2007 (tiga hari) Pelaksana: Guru penasihat dan setiausaha kelab Pelaksanaan: 1. Memohon kebenaran pengetua 3. Ceramah Pendidikan Kesihatan Tarikh pelaksanaan: Mar 2006 Pelaksana: Guru penasihat Pelaksanaan: 1. 4. Menetapkan tempat dan masa 2. Menjemput penceramah Indikator kejayaan: Ahli-ahli boleh menguruskan bilik rawatan dengan cara yang lebih selamat dan betul. Sistem Penyimpanan Stok Pelaksana: Guru penasihat dan Pengerusi kelab Tarikh pelaksanaan: Sepanjang tahun Pelaksanaan: 1. Lampiran E Nama projek: 5. Lampiran D sekolah Nama projek : 4. Ahli boleh mengaplikasi apa yang mereka belajar di klinik sekolah.

Setiap ubat yabng dikeluarkan perlu direkod.5. Indikator kejayaan: Penyalahgunaan dan pencuri tidak berlaku dam stok ubat disimpan dengan baik. ahli SKUAD KECEMASAN (SK) yang terdiri daripada AHLI KELAB KESIHATAN sila ambil tindakan mengikut carta alir berikut: SMK kamil 2007 . Lampiran H PELAN TINDAKAN SKUAD KECEMASAN Jika berlakunya kecemasan di dalam kelas anda. Ubat yang luput tarikh dihapus dari masa ke semasa. 6.

1 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful