PROGRAM PENINGKATAN KOKURIKULUM

PENGURUSAN KOKURIKULUM Fungsi Gerak Kerja Kokurikulum 1) Pengukuhan dan Pengkayaan 2) Khidmat Masyarakat 3) Hobi dan Rekreasi 4) Kerjaya 5) Perkembangan Diri Individu Pengurusan Kokurikulum Perancangan Strategik (Tahun 2004 - 2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1. Program 100% pendaftaran pelajar dalam kegiatan kokurikulum 1. Projek pendaftaran gerko Nama projek : Kempen Pendaftaran Gerko Objektif: i. meningkatkan penyertaan gerko ii. pendaftaran lebih sistematik dan berkesan iii. pastikan setiap pelajar menyertai satu pasukan beruniform dan satu kelab /persatuan yang lain. Penetapan dasar: Tugas AJK Kokurikulum Sekolah Tugas Guru Tingkatan

Aktiviti :

Taklimat dan edarkan prosedur/borang waktu mesyuarat guru Pemantauan : PKKK/ /Setiausaha KK

1.Pendaftaran kelas Aktiviti: 1. Taklimat kepada semua guru tingkatan dan guru penasihat. 2. Jelaskan prosedur pendaftaran dalam kelas. 3 Sediakan borang pilihan gerko. Nama Aktiviti : 1. Taklimat kepada semua guru tingkatan dan guru penasihat. Tarikh pelaksanaan : Pada mesyuarat kokurikulum yang pertama dan semasa mesyuarat kurikulum yang pertama Pelaksana: PKKK , Setiausaha KK, Ketua-ketua guru penasihat dan Guru-guru Tingkatan

Pelaksanaan : 1. Taklimat tentang penggunaan borang pendaftaran gerko iaitu Guru Tingkatan mendapat maklumat penyertaan pelajar dalam gerko dan seterusnya menyerahkan nama ahli sesuatu kelab kepada guru penasihat berkaitan. Semua pelajar dimestikan mendaftar sekurang-kurangnya dua aktiviti gerko Indikator kejayaan: semua pelajar menyertai aktiviti gerko 2. Nama Aktiviti : Jelaskan prosedur pendaftaran dalam kelas. Tarikh pelaksanaan : Pada awal tahun untuk kelas-kelas T1 - T5 dan T6 Atas dan apabila T6 Rendah memulakan persekolahan. Ditetapkan pada waktu guru tingkatan. Pelaksana: Guru-guru Tingkatan Pelaksanaan : 1. Guru tingkatan menjelaskan prosedur pendaftaran kepada pelajar dan memastikan setiap pelajar mendaftar untuk sekurang-kurangnya dua aktiviti gerko Indikator kejayaan: semua pelajar mendaftar dua aktiviti gerko

2. Program Kecermelangan Sukan 2. Projek Sukan Berprestasi Tinggi Nama projek : Sukan Berprestasi tinggi Objektif: i. meningkatkan prestasi sukan/permainan berprestasi tinggi ii. meningkatkan imej sekolah Penetapan dasar: Tugas AJK Kokurikulum Tugas Guru penasihat

Aktiviti: Taklimat dalam mesyuarat KK Pemantauan: PKKK/S/u KK, Penyelaras Sukan 2. Latihan/kemudahan

Aktiviti: 1. Taklimat dalam mesyuarat KK - mengenalpasti sukan/permainan yang berpotensi(Hoki, Bola Baling)- Memberi sokongan dan perhatian penuh seperti kemudahan yang mencukupi - Latihan yang intensif. Nama Aktiviti : 1. Taklimat dalam mesyuarat KK Tarikh pelaksanaan : Pada mesyuarat kokurikulum yang pertama Pelaksana: PKKK ,Ketua-ketua guru penasihat bidang sukan/permainan Pelaksanaan : 1. Taklimat tentang cara meningkatkan prestasi sukan/permainan dan langkahlangkah yang boleh diambil. Indikator kejayaan: Kelab sukan/permainan yang berpotensi menunjukkan kejayaan dalam pertandingan di pelbagai peringkat

3. Program Motivasi 3. Skim Insentif Objektif: i. menghargai sumbangan atlit sekolah ii. meningkatkan lagi pencapaian atlit tersebut iii. mengalakkan atlit lain meningkatkan pencapaian mereka Penetapan dasar : Tugas AJK Kokurikulum Sekolah 1. Aktiviti: Tetapkan insentif dan sampaikannya semasa Hari Kecemerlangan Kokurikulum Sekolah. Pemantauan: PKKK/Setiausaha KK/Guru Penasihat. 3.Perlaksanaan Skim Intensif Aktiviti: 2. Menyampaikan insentif semasa Hari Kecemerlangan Kokurikulum Sekolah. - Pengumuman semasa perhimpunan - Taklimat kepada guru penasihat - Edarkan borang kelayakan insentif - Memilih atlit yang layak 3. Nama Aktiviti : Menyampaikan insentif semasa Hari Kecemerlangan Kokurikulum Sekolah. 4. Tarikh pelaksanaan : Pada Hari Kecemerlangan Kokurikulum Sekolah. Pelaksana: PKKK/S/u KK ,Ketua-ketua guru penasihat bidang sukan/permainan Pelaksanaan : 1. Pengumuman semasa perhimpunan 2. Taklimat kepada guru penasihat 3. Edarkan borang kelayakan insentif 4. Memilih atlit yang layak Indikator kejayaan: Penerima insentif bertambah dari tahun ke tahun 4. Program Meningkatkan Gred Gerko 4. Projek Gred Gerko Nama Projek: Peningkatan Gred Gerko Objektif: i. meningkatkan gred gerko pelajar ii. menghasilkan pelajar yang seimbang dari segi intelek, rohani dan jasmani iii. membantu pelajar dalam pemohonan kemasukan institusi pengajian tinggi, biasiswa dan pekerjaan Penetapan dasar: Tugas PKKK/S/u KK Tugas penasihat Aktiviti : Projek Gred Gerko 1. Edarkan dan jelaskan aspek penglibatan yang mengambilkira aspek sikap, proaktif, inisiatif kesopanan dan kekerapan dan kesempurnaan menjalankan tugas yang dipertanggungjawabkan. 2. Rekod penglibatan murid dalam aktiviti kokurikulum(kehadiran dan prestasi murid)

meningkatkan keahlian ii. Pemantauan : PKKK. Sediakan borang penilaian gerko yang baru 3. Projek Menambah Ahli 1. Projek keahlian Nama projek : Kempen keahlian Objektif : i. PENGURUSAN PERSATUAN BAHASA MELAYU Perancangan Strategik (2004-2008) Perancangan Taktikal (2007) Pelan Operasi 1. Tarikh pelaksanaan : Sepanjang tahun (pengredan pada akhir semester 1 dan semester 2) Pelaksana: PKKK. Taklimat waktu mesyuarat kokurikulum.S/u KK.1 . Kehadiran dan prestasi murid meningkat dan seterusnya membantu pelajar dalam kemasukan ke IPTA.T5 Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Kempen oleh ahli Promosi dari kelas ke kelas Pertandingan kokurikulum berkaitan B.1.2: Meningkatkan keahlian daripada kelas-kelas T. Kempen Peningkatan Gred Gerko Aktiviti: 1. S/u KK dan Guru Penasihat 4. Pemantauan : Guru-guru Bahasa Melayu dan penasihat .Ketua-ketua guru penasihat kelab Indikator kejayaan: Gred gerko yang lebih baik. 2.5 sebanyak 5% setiap tahun 1. meningkatkan ahli di kalangan pelajar T1 . Guru penasihat jelaskan aspek penilaian ini kepada ahli.Melayu oleh kelab.Jemaah menteri telah bersetuju supaya merit 10% dari markah keseluruhan(kemasukan IPTA) diperuntukkan kepada prestasi penglibatan murid dalam kegiatan KK. institusi dan organisasi. Meningkatkan keahlian sebanyak 10% setiap tahun 1.T.

Aktiviti : . Pertandingan Papan Notis Tarikh pelaksanaan : Mengikut syarat AJK papan notis sekolah Pelaksana : AJK papan notis sekolah and AJK 2006/2007 diketuai ahli yang dilantik khas Kos : RM10 Pelaksanaan : 1. Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi sijil melalui sebaran maklumat tentang keaktifan ahli iii. Menyediaan bahan maklumat dan hiasan papan notis yang menarik 2. Penyediaan sumber bahan semasa untuk notis setiap minggu Indikator kejayaan : memenangi tempat pertama /kedua /ketiga dalam pertandingan.1. Papan Notis/edaran 2. Projek meningkatkan pencapaian Nama projek : Meningkatkan pencapaian melalui papan notis Objektif : i.Pertandingan papan notis Nama Projek : 1. Promosi dari kelas ke kelas 3. Meningkatkan pencapaian melalui papan notis Aktiviti : 1.2 Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti persatuan 2.3 Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi sijil cemerlang dan sijil penghargaan 2. Kempen penyertaan Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Pertandingan papan notis Guru penasihat Pemantauan : 2.1 Meningkatkan kehadiran ahli dalam mesyuarat persatuan 2. Kempen keahlian Aktiviti : 1. Pengumuman/perhimpunan 2. Program Pencapaian 2. Meningkatkan kehadiran ahli dalam aktiviti dan mesyuarat kelab melalui sebaran maklumat yang tepat dan cepat ii. .

1 Meningkatkan kehadiran ahli dalam aktiviti persatuan 4.1: Jualan makanan dan Alat Tulis 3.Mengumpul tabung untuk kebajikan kelab Penetapan dasar : Guru penasihat. 2.2 Meningkatkan keberkesanan pengutipan yuran ahli 3. Penjualan makanan ii.1.Kewangan Persatuan Aktiviti : 1.Penjualan kuih kek. Projek dana . Kempen kehadiran ahli untuk setiap aktiviti Tarikh pelaksanaan : Januari-Julai 2007 Pelaksana : AJK persatuan dan AJK papan notis sekolah serta AJK Pusat Sumber BM 2006/2007 Kos : Pelaksanaan : 1.Meningkatkan dana kelab untuk membiayai kos menjalankan perkhidmatan iaitu aktiviti utama kelab ii. kacang dan nasi lemak.Proses pengutipan yuran yang lebih berkesan dengan memberi makluman yang setepatnya kepada ahli-ahli tentang kegunaan yuran tersebut dalam mesyuarat kelab Penetapan dasar : Guru penasihat. 3. Sasaran Bil Jenis pertandingan .Derma daripada organisasi luar 4. Program Dana Persatuan 3.1 Meningkatkan sumber kewangan untuk kegunaan aktiviti-aktiviti kelab 3. Bendahari Aktiviti : i. Program Pertandingan 4.Kewangan 3.3 Meningkatkan tabung untuk pembelian bahan Pusat Sumber Bahasa Melayu.Jualan Alat tulis 3. 3. Projek dana . Penyediaan sumber bahan semasa untuk notis setiap minggu Indikator kejayaan :Semua ahli hadir dalam setiap aktiviti yang dijalankan.2: Memohon Sumbangan /derma Nama projek : Jualan makanan dan Alat tulis Objektif : i.sesi pemberitahuan/soaljawab penggunaan sumber kewangan kelab semasa mesyuarat kelab Pemantauan : AJK dan guru penasihat 3. Pemantauan : AJK dan guru penasihat Nama projek : Projek 'Kelab Kita' Objektif : i.Pertandingan papan notis Nama Projek : 1.3 Meningkatkan bilangan ahli yang layak mewakili PPD dan negeri. Menyediaan bahan maklumat dan panggilan aktiviti melalui edaran dan papan notis yang menarik 2. Memohon sumbangan daripada organisasi luar. Aktiviti : i.2 Meningkatkan penglibatan ahli dalam pertandingan yang dianjurkan melalui persatuan 4.

Perbahasan Johan PPD 4.1: Bulan Bahasa 4. Jabatan Meningkatkan kehadiran ahli dalam aktiviti dan pertandingan ii.Sasaran 1 Berbalas pantun Johan PPD 2. Menambah peningkatan prestasi pencapaian pelajar yang mewakili sekolah dan mendapat pengiktirafan pihak luar. Pidato Johan PPD 4.1 Mac 2007 . PPD. Penetapan dasar : Aktiviti : Tugas guru penasihat Tugas AJK Pertandingan papan notis Guru penasihat Pemantauan : 4. Meningkatkan pencapaian melalui penyertaan pertandingan Aktiviti : 1.Pertandingan anjuran pihak luar Nama Projek : 1.Bulan Bahasa 2. Bulan Bahasa Aktiviti Pertandingan Sempena Bulan Bahasa -pertandingan menulis esei -pidato -perbahasan -lagu puisi -teka silangkata Tarikh pelaksanaan : 1 Februari 7 .2: Pertandingan bahasa anjuran pihak luar seperti Kesihatan i. Forum Naib Johan PPD 3. Projek Pertandingan Nama projek : 4. Meningkatkan prestij pelajar dan sekolah melalui aktiviti pertandingan yang diikuti iii.JPN .

3. mengenalpasti strategi pencapaian terbaik-kemenangan mewakili sekolah ke peringkat daerah dan negeri. penghakiman 4. AJK Persatuan sesi 2007diketuai ahli yang dilantik khas Kos : RM600 Pelaksanaan : 1. Indikator kejayaan : Mewakili peringkat zon dan Negeri.Perbahasan Ala Parlimen -Berbalas Pantun -Forum Tarikh pelaksanaan : Januari-November 2007 Pelaksana : Guru penasihat dan AJK Persatuan yang dilantik khas Kos : Pelaksanaan : 1. Penyediaan maklumat tarikh.. syarat. mengenalpasti hadiah untuk pertandingan bagi setiap aktiviti dan kategori. Pertandingan anjuran pihak luar seperti Jabatan Penerangan Nama Projek : 2. Penyediaan borang keahlian 2.. syarat. Aktiviti Pertandingan -pertandingan anjuran pihak luar -menulis esei . Pelaksana : AJK sesi 2007 diketuai Pengerusi Kos : Pelaksanaan : 1. 2. Penyediaan maklumat bagi sumber rujukan pelajar . penghakiman 3. Penyediaan tempat .Pelaksana : Guru penasihat. Agihan tugas kepada guru penyelaras pertandingan 2. kategori. kategori. Penyediaan bahan untuk iklan pertandingan dan notis yang menarik 2. Penglibatan peserta untuk setiap pertandingan bertambah. Pelan Operasi (Kempen Keahlian) Nama Projek : 1.tarikh. Sasaran Johan bagi setiap acara. Memilih dan melatih pelajar untuk acara individu dan berpasukan. -Kehadiran ahli dalam mesyuarat dan aktiviti kelab yang meningkat dan pertambahan peratus bilangan ahli yang mendapat sijil Aktiviti : 1. Sertai Pertandingan Tarikh pelaksanaan : Membuat hebahan pertandingan melalui papan notis dan perhimpunan. kepada semua ahli kelab akan pertandingan-pertandingan yang diadakan sepanjang tahun oleh institusi dan organisasi luar. Indikator kejayaan : memenangi tempat pertama /kedua /ketiga dalam pertandingan.

Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli Nama Projek : 2. Pencarian pembekal. Edaran dan Notis Tarikh pelaksanaan : Januari -Julai Pelaksana : AJK sesi 2007 Kos Pelaksanaan : 1 Penyediaan jadual dan makluman 2. penentuan tarikh. Penjualan Alat tulis Tarikh pelaksanaan : Februari. Pencarian pembekal.Diketuai pengerusi dan AJK Pelaksanaan : 1. Penyediaan borang pesanan 3. penetapan kos. Sesi perbincangan 3. Pengedaran borang dan penghantaran Indikator kejayaan : Keuntungan yang diperolehi dan seterusnya pertambahan dana kelab Nama Projek 2: Pertandingan Bulan Bahasa Tarikh pelaksanaan : 1 Februari 2007 Pelaksana : AJK sesi 2006 . penetapan kos . penghakiman . Penerangan tata cara perlaksanaa aktiviti. Nama Projek : 3. Percetakan edaran Indikator kejayaan : pelajar /ahli peka terhadap aktiviti Pelan Operasi (Projek dana .Okt 2007 Pelaksana : AJK sesi 2007 Keuntungan yang dijangka : RM160 Pelaksanaan : 1. bilangan . Penjualan makanan Tarikh pelaksanaan : Sempena Hari Kemerdekaan Ogos 2007 Pelaksana : AJK sesi 2007 Keuntungan yang dijangka : RM160 Pelaksanaan : 1. kategori dan peruntukan hadiah.kewangan) Nama Projek : 1. tarikh penghantaran 2. Mesyuarat AJK Indikator kejayaan : Pelaksanaan lancar dan penyertaan ahli yang banyak. 2.

Penyediaan borang pesanan 3. Membership program a. Membership Project Membership Drive Campaign 2. Promotion from each class c. Objectives : a. Publicity and activities to encourage member participation and listing the benefits and value of each activity e. Activities: a.2 (%) 5 15 20 25 30 1.1 20 25 30 35 40 1. Membership drive to encourage more Form 4 to 6 to join the English language Society d.2. To encourage more members to join the club b. To improve 5 % of membership each year from Form 4 to Form 6 c. Up to date notices and information to attract more participation in the club . Pengedaran borang dan penghantaran Indikator kejayaan : Keuntungan yang diperolehi dan seterusnya pertambahan dana kelab PENGURUSAN KELAB BAHASA INGGERIS Strategic plan (2004.2008) Tactical Plan ( 2007) Operational Planning 1. To improve membership especially from Form 4 to Form 6 3. Encourage 100 % attendance by giving certificates of participation f. Regular meetings b. To improve membership b. Membership target: TOV 2003 2004 2005 2006 2007 1.

Monitoring: Teacher advisors/ English teachers. Date of implementation: Jan-Oct 2007 6. Senior Teachers.4.2.Membership Drive campaign 1. Regular meetings 1. To improve attendance in the meetings b. To improve active participation of members in the club activities c. RTM.3 45. Observation : Principal. Committee Members 5.secondary school parliamentary style debate * Public speaking * Invite professional speakers * Quiz * Excursion to NTV7.Monitoring: a.0 60.0 . To train committee members to have leadership skills Target % of members receiving achievement certificates TOV 2004 2005 2006 2007 2008 2.0 65. Subject teachers to recommend or select at least 2 students representing their class 4. Observation : Principal. Promotion from each class 1. To improve 100% members in receiving certificate of participation d.4.0 55. Head of English Department and Teacher Advisor 2 Achievement Program a. Date of implementation: Jan-Oct 2007 6. State library * Activities for English Language Month * Spelling Bee contest * Scrabble competition * Scrapbooks * Outing * Year-end get together 1. Teacher advisors/ English teachers Committee Members 5. Senior Teachers.3.1 Activities: * Inter-class traditional debate * Inter. Head of English Department and Teacher Advisor 1.0 50.

2. To improve attendance in meetings and club activities b. Advisor teachers 2. To train committee members to have leadership skills d. To encourage students to join the club . Teacher advisors Observation: Principal. 2007 Following the rules and conditions of the Committee members of School Notice Board 2007 Monitoring: Committee Members of Notice board and especially appointed committee members 2007 Cost : RM20 for decorating the Date of implementation : notice board . Project :Achievement Program Through Notice board & regular meetings Activities: Notice board competition and regular meetings Date of implementation: Feb-Sept.Project: Leadership training Objective: to train members to have leadership skills Activity: Through the activities organized by school during the English Language month and also by the club such as: * Debate * Public speaking * Invited professional speakers * Quiz * Excursion * Activities for English Language Month * Spelling Bee Monitoring: Senior Language teacher. Senior Teachers. the principal Observation : 2. To encourage members to get more of achievement certificates and participation Monitoring : Activity: Teacher advisor and Committee members Notice board competition and regular meetings Teacher advisors. Senior teacher. Head of the Department. Project: Achievement Program 2. listing the benefits and value of each activity c.2. Project : Achievement program is to improve achievements and participation in the club through Notice board publicity and regular meetings Objectives : Up to date notices and information to attract more participation in the club activities a.1.

senior teacher and principal 3. Feb-Sept 2007 How it is implemented: * Attractive materials for the notice board * Up to date notices and information to attract more participation activities Indicator of success: 1.2 To improve and increase of fund collection in club 3. Fund raising project Activities * 2nd hand book sale * Sports Day Sale Project : * Fund raising project such as * * Date of implementation: March-June 2007 Monitoring: Teacher advisors Committee members Operational Plan (Membership Campaign) Project: 1. committee members Activities: * 2nd hand book sale * Sports Day Observation: Head of department. Be the champion of the PPD level in debate and 2nd placing in state level 2007.1. . Fund raising project 3.1 'Fund-Raising' Projects Project : 'Fund-Raising' Project Objective: * To increase funds for the use of club activities and school projects * To improve and increase of fund collection * To brainstorm for fund raising during meetings Monitoring: Teacher advisors. Sports Day Sale. Membership attendance in the club activities improved 2.2 to provide opportunity to take active part within school 3.Date as fixed by the Committee members of School Notice Board .Fund Raising program 3. 3.To increase funds for the use of club activities and school projects 3. Membership Drive Campaign Date of implementation: * Second week of the semester 1 as a membership promotion to the Form 4-6 students 2nd book sale.

class to class promotion 3.* Second week of semester 2 for the Lower Six intake Monitoring : Committee members session 2007 led by Teacher Advisor Cost : How it is implemented: 1.led by Treasurer How it is implemented: * Brainstorming session * Ways of improving fund Indicator of success: Effective ways of improving and increasing fund raising . Class promotion Date of implementation : * Second week of the semester 1 as a membership promotion to the Form 4-6 students * Second week of semester 2 for the Lower Six intake Monitoring: Committee members session 2007 led by Teacher advisor Cost : How it is implemented: 1. printed attractive leaflets 2. Brainstorming session for fund raising Date of implementation : Beginning of Semester 1 Monitoring : Committee members session 2007 . Membership forms 2. selection of 1 or 2 members by their subject teacher from each class Indicator of success : To increase number of members Project : 2. distributed to each class and collecting the feedback form Indicator of success : to increase more members for the club Project : 3 Leadership training Date of implementation: during the English language month and also activities organized by the club Monitoring: Committee members session 2007 led by Teacher advisor Cost : How it is implemented: During the activities organized by the club Operational Plan (Fund raising project) Project : 2nd book sale Date of implementation : April 2007 Monitoring: Treasurer/Committee members session 2005/2006 led by teacher advisors Cost : How it is implemented: * Obtain school's permission * Arrangement with the agent * getting the hall ready and announcing to each class * arranging time schedule for each class Indicator of success: to increase more funds for the club and also school projects 3.

PENGURUSAN PERSATUAN SEJARAH Perancangan Strategik (Tahun 2004-2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1. Program Keahlian kelas T.3 - T.5 sebanyak 10%

1.1 Meningkatkan keahlian daripada kelassetiap tahun Sasaran bilangan ahli

TOV 2005 2007 2008 1.1 12 15 18

1. Projek keahlian Nama projek : Kempen keahlian Objektif : i. meningkatkan ahli di kalangan Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Pemantauan : Promosi dari kelas ke kelas Risalah pada Papan Notis Guru penasihat

pelajar

T3 - T5

1. Kempen keahlian Aktiviti : 1 Promosi dari kelas ke kelas 2 Risalah Pada Papan Notis Rujuk lampiran 2 Program Pencapaian

i. Meningkatkan kehadiran ahli dalam mesyuarat kelab ii. Mempelbagaikan program kelab iii. Menghasilkan bahan bantu pengajaran melalui aktiviti kelab iv. Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi sijil 2. Projek meningkatkan pencapaian 1. Papan Notis 2. Program Untukmu Kelab. Nama projek : Meningkatkan pencapaian melalui Papan Notis Objektif : i. Meningkatkan kehadiran ahli dalam aktiviti dan mesyuarat kelab melalui sebaran maklumat yang tepat dan cepat 2. Meningkatkan pencapaian melalui Papan Notis Aktiviti : 1. Pertandingan papan notis 2Program Untukmu Kelab Nama Projek : 1. Pertandingan Papan Notis Tarikh pelaksanaan : Mengikut syarat AJK papan notis sekolah Pelaksana : AJK papan notis sekolah dan

Perancangan Strategik (Tahun 2004-2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi Sasaran TOV 2006 2007 2008 2.5 17 20 23 bilangan ahli yang layak diberi sijil

Penetapan dasar :

Tugas guru penasihat Tugas AJK

Aktiviti :

Pertandingan papan notis Guru penasihat

Pemantauan :

Nama projek :

Program Untukmu Kelab

Objektif : i. melahirkan pelajar yang mempunyai nilai semangat patriotisme ii.melahirkan pelajar atau ahli kelab yang mempunyai kreativitian yang tinggi dalam aspek-aspek pensejarahan. iii. mencipta pelbagai bahan bantu pengajaran melalui aktiviti kelab Penetapan Dasar : AJK dan Guru Penasihat Aktiviti : program di dalam kelas Pemantauan : Guru Penasihat AJK 2007 diketuai ahli yang dilantik khas Kos : RM10 Pelaksanaan : 1. Penyediaan bahan untuk notis yang menarik 2. Penyediaan maklumat keaktifan ahli Indikator kejayaan : Kehadiran ahli dalam mesyuarat dan aktiviti kelab yang meningkat dan pertambahan bilangan ahli yang mendapat sijil serta menang pertandingan papan notis.

Rujuk Lampiran

Perancangan Strategik (Tahun 2004 - 2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 3. Program dana - Kewangan i. Meningkatkan sumber kewangan untuk kegunaan aktiviti-aktiviti kelab ii.Meningkatkan keberkesanan

4. Program Peningkatan Prasarana i. meningkatkan kemudahan prasarana untuk Persatuan seperti pembinaan Pusat Sumber Sejarah 3. Projek dana - Kewangan 1. Kutipan Yuran 2. Jualan Kad Kemerdekaan Nama projek : Kutipan Yuran

Sesi soaljawab tentang dana kelab Tarikh pelaksanaan : Awal tahun Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 .diketuai Bendahari Pelaksanaan : 1.Penerangan pengutipan yuran kelab 2.5 Minggu kedua setelah pelajar Tingatan 6 Rendah masuk sekolah Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 diketuai oleh Presiden Kelab Kos : RM5 Pelaksanaan : 1. Program Peningkatan Prasarana 1. Pembinaan Pusat Sumber Sejarah Nama Projek : Pembinaan Pusat Sumber Sejarah Objektif : i. Memudahkan ahli Persatuan melakukan aktiviti-sktiviti kelab ii. Pemantauan : AJK. Aktiviti : i. Guru Penasihat dan Pihak Sekolah Nama Projek :1.Objektif : i. membuat kutipan yuran Pemantauan : AJK dan guru penasihat 4.Sesi soaljawab Indikator kejayaan : (Rujuk Lampiran) Nama Projek : 1. Diedarkan ke setiap kelas beserta borang maklumbalas keahlian Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli . sebagai PAK kepada pelajar-pelajar keseluruhannya.Meningkatkan dana kelab untuk membiayai kos menjalankan perkhidmatan iaitu aktiviti utama kelab Aktiviti : i. Promosi dari kelas ke kelas Tarikh pelaksanaan : Minggu kedua setelah sekolah dibuka untuk promosi kepada pelajar Tingkatan 3 . iii. Percetakan borang promosi yang menarik 2. Memohon bantuan melalui surat kepada syarikat serta orang perseorangan. Indikator Kejayaan : Mempunyai sebuah Pusat Sumber Sejarah Pengutipan yuran kelab yang lebih berkesan Pelan Operasi (Kempen Keahlian) Nama Projek : 1.Pembinaan Pusat Sumber Sejarah Tarikh pelaksanaan : Awal Tahun Pelaksana : Semua AJK. Guru Penasihat & Pengetua Pelaksanaan: 1. sebagai tempat penyimpanan dan pembealajaran sejarah yang menarik. Memohon bantuan / derma pihak luar.

Keuntungan daripada jualan akan digunakan untuk menambah wang Persatuan Indikator Kejayaan : Jualan kad kemerdekaan berjalan dengan lancar dan keuntungan diperoleh untuk Tabung Persatuan. Jualan Kad sempena Kemerdekaan Tarikh Pelaksanaan : Bulan Julai-Ogos Pelaksana : AJK sesi 2006/07 diketuai oleh Presiden Kos : RM30 Pelaksanaan : 1. Pelan Operasi (Program Dana Kewangan) Nama Projek : 4. lambanglambang. Perbincangan di dalam pembuatan aspek-aspek pensejarahan (poster. Program Untukmu Kelab Tarikh pelaksanaan : sepanjang tahun Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 diketuai AJK Papan Notis Kos : RM10 Pelaksanaan : 1. Percetakan artikel / risalah Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli Nama Projek : 3. Risalah Pada Papan Notis Tarikh pelaksanaan : Awal tahun Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 diketuai AJK Papan Notis Kos : RM10 Pelaksanaan : 1. Penyediaan bahan untuk artikel-artikel 2. kertas kerja) 2. Segala perancangan dan pengurusan sepanjang Bulan Kemerdekaan. . Pengedaran risalah kepada kelas-kelas dan guru-guru yang ingin membeli kad Kemerdekaan 2. peta minda dll) 3.Nama Projek : 2. carta. AJK akan mengedarkan kad kemerdekaan seperti di dalam permintaan 3. Penghasilan bahan bantu pengajaran (jadual. Indikator kejayaan : Ahli Persatuan mempunyai nilai kreativitian yang tinggi dalam aspek penghasilan pensejarahan.

Kempen keahlian Aktiviti : 1. Sasaran bilangan ahli TOV 2006 2007 2008 1. meningkatkan keahlian Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Promosi dari kelas ke kelas Guru matapelajaran berkempen dari kelas ke kelas Edaran notis Guru penasihat Pemantauan : 1. Projek keahlian Nama projek : Kempen keahlian Objektif : i.1 Menambah ahli mencapai 40 orang.Program Keahlian 1. Promosi dari kelas ke kelas Nama Projek : Promosi dari kelas ke kelas Tarikh pelaksanaan : Minggu kedua sekolah buka/T. Percetakan borang promosi yang menarik 1.PENGURUSAN KELAB GEOGRAFI Perancangan Strategik (2004-2008) Perancangan Taktikal (2007) Pelan Operasi 1. guru Geografi menggalakkan penyertaan daripada pelajar-pelajar . Diedarkan ke setiap kelas beserta borang maklumbalas keahlian 2.1 33 37 40 1.6 Rendah masuk Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 Kos : RM5 Pelaksanaan : 1.

Meningkatkan kehadiran ahli dalam aktiviti dan mesyuarat kelab melalui sebaran maklumat yang tepat dan cepat ii.1 Meningkatkan kehadiran ahli dalam mesyuarat kelab 2. Program Pencapaian 2.2 Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab 2.3 Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi sijil Sasaran % bilangan ahli yang layak diberi sijil TOV 2006 2007 2008 2.3 90 92 95 2. Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi sijil melalui sebaran maklumat tentang keaktifan ahli Penetapan dasar : Aktiviti : Tugas guru penasihat Tugas AJK Pertandingan papan notis Guru penasihat Pemantauan : . Projek meningkatkan pencapaian Nama projek : Meningkatkan pencapaian melalui papan notis Objektif : i.Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli 2.

Mendapat kebenaran pihak sekolah 2. Program dana .Meningkatkan dana kelab untuk maksud derma kepada badan-badan tertentu Penetapan dasar : Guru penasihat Aktiviti : i. membungkus dan menghantar pesanan .Meningkatkan dana kelab untuk membiayai kos menjalankan perkhidmatan iaitu aktiviti utama kelab ii.Penyediaan bahan untuk notis yang menarik 2. Jualan Coklat dan gula-gula Nama Projek : 1. tempat. keuntungan yang dijangka 3. Projek dana . Meningkatkan keberkesanan pengutipan yuran ahli 3.Kewangan 3. Meningkatkan pencapaian melalui papan notis Aktiviti : 1.1.2.Kewangan Aktiviti : 1.2.Persediaan awal tentang tarikh. Penyediaan maklumat keaktifan ahli Indikator kejayaan : Kehadiran ahli dalam mesyuarat dan aktiviti kelab yang meningkat dan pertambahan peratus bilangan ahli yang mendapat sijil 3.mendapat pesanan daripada guru dan pelajar 4. Jualan kad raya Tarikh pelaksanaan : September 2007 Pelaksana : AJK sesi 2007 Keuntungan yang dijangka : RM100 Pelaksanaan : 1. kos. Jualan oleh ahli kelab Pemantauan : AJK dan guru penasihat 3. Projek dana . Pertandingan papan notis Nama Projek : 1.Kewangan 3.1 Meningkatkan sumber kewangan untuk kegunaan aktiviti-aktiviti kelab 3. Pertandingan Papan Notis Tarikh pelaksanaan : Mengikut syarat AJK papan notis sekolah Pelaksana : AJK papan notis sekolah dan AJK 2006/2007 diketuai ahli yang dilantik khas Kos : RM10 Pelaksanaan : 1. membeli bunga daripada penjual 5.'Fund-Raising' Nama projek : Projek 'Fund-Raising' Objektif : i.

Projek kesedaran alam sekitar 4. ii.2.minggu alam sekitar Nama projek : CPCP dan minggu alam sekitar Objektif : i. membawa pelajar menjalankan Jejak Persekitaran 3. pertandingan merekabentuk 4. Program kesedaran alam sekitar 4. Minggu Alam Sekitar Tarikh pelaksanaan : bulan Mac Pelaksana: Guru penasihat and AJK Kelab Geografi dan guru penasihat dan AJK Kelab Alam Sekitar. guru-guru geografi . lawatan v.meningkatkan kesedaran pelajar-pelajar tentang kepentingan penjagaan alam sekitar dan pemulihan alam sekitar 4. guru-guru geogarfi . Meningkatkan kesedaran melalui CPCP dan minggu alam sekitar Aktiviti : Nama Projek : 1.Meningkatkan kesedaran tentang tanaman tempatan Penetapan dasar : Guru penasihat . Pelajar menjawab soalan dalam risalah 4. AJK dan pihak berkuasa pusat Biodiversiti Aktiviti : i.1. guru membincang bersama dengan pelajar tentang jawapan yang diberi Indikator kejayaan : pelibatan pelajar-pelajar dalam penjalanan Jejak Persekitaran dan memberi jawapan Nama Projek: 2. kuiz alam sekitar iv.Indikator kejayaan : dana kelab Keuntungan yang diperolehi dan seterusnya pertambahan 4.Jejak Persekitaran 4. Menjalankan Jejak Persekitaran iii.1. pertandingan penulisan esei vi. mengedarkan risalah Jejak Persekitaran 2.Meningkatkan kesedaran pelajar tentang alam sekitar. Jejak Persekitaran Tarikh pelaksanaan : Januari-Jun Pelaksana : Guru penasihat Kelab Pelaksanaan : 1.

mendapatkan peserta 3. pertandingan pencarian harta karun Tarikh : Bulan Mac Pelaksana : Guru penasihat dan AJK Kelab Geografi dan kelab Alam Sekitar Pelaksanaan: 1. perancangan tempat lawatan 2. menyediakan soalan 2. mencetak borong penyertaan untuk pelbagai pertandingan 3. penilaian oleh AJK iii. menetapkan stesen 2. merancang aktiviti-aktiviti 2. mengutip hasil karya dan cetakan pelajar 4. memberi taklimat kepada pelajar-pelajar yang ambil bahagian ii. mencetak soalan . membuat tempahan kenderaan iv. edarkan soalan melalui guru-guru geografi 3. pertandingan penulisan esei Tarikh : bulan Julai Pelaksana : Guru penasihat dan AJK Kelab Geografi dan kelab Alam Sekitar Pelaksanaan : 1. mencetak borong penyertaan 3. menyediakan soalan 2.Pelaksanaan: 1. menyampaikan hadiah Aktiviti-aktiviti yang terlibat : i. kuiz alam sekitar Tarikh : Bulan Mac Pelaksana : Guru penasihat dan AJK Kelab Geografi dan kelab Alam Sekitar Pelaksanaan : 1. lawatan Tarikh : Bulan Mac Pelaksana : Guru penasihat dan AJK Kelab Geografi dan kelab Alam Sekitar Pelaksanaan : 1. membuat penilaian 5.

mengenalpastikan pelajar-pelajar yang lemah 2. 3.Meningkatkan penglibatan diri pelajar lebih dalam aktiviti berbentuk akademik untuk membantu meningkatkan prestasi mata pelajaran geografi Penetapan dasar : Guru penasihat dan guru-guru geogarfi Aktiviti : i. Meningkatkan prestasi melalui kelas Aktiviti : tutorial Nama Projek : 1.1. 1. menyediakan latihan 4. projek tutorial oleh pelajar kumpulan cerdas Objektif: i. Program Peningkatan akademik 5.v. mengenalpasti pelajar-pelajar yang layak menjadi tutor 3. tutor menyemak latihan yang siap dibuat oleh pelajar Indikator kejayaan : peratusan kelulusan yang meningkat dalam matapelajaran geografi . Projek tutorial oleh pelajar kumpulan cerdas Nama projek : projek tutorial oleh pelajar kumpulan cerdas 1. 4. melibatkan diri pelajar lebih aktif dalam aktiviti berbentuk akademik dalam membantu meningkatkan prestasi mata pelajaran geografi 5. mengedarkan soalan 4. 2. projek tutorial Tarikh pelaksanaan : sepanjang tahun Pelaksana : pelajar -pelajar yang telah dikenalpasti sebagai tutor Pelaksanaan : 1. 3. penilaian pertandingan merekabentuk Tarikh : Bulan Mac Pelaksana: Guru penasihat dan AJK Kelab Geografi dan kelab Alam Sekitar Pelaksanaan : Mencetak boring penyertaan mengedarkan borong penyertaan pengutipan hasil rekabentuk pelajar penilaian Kos : RM 60 Indikator kejayaan : Penyertaan pelajar-pelajar dalam pelbagai pertandingan dan aktiviti menyedarkan pelajar tentang kepentingan alam sekitar 5. kelas tutorial selepas waktu kelas Pemantau : Guru penasihat dan guru geografi 5. pelajar-pelajar lemah menbuat latihan yang telah disediakana 5.

2 2 3 5 7 9 12 1.5 Sasaran bilangan ahli setiap tahun TOV 2004 2004 2005 2006 2007 2008 1.T. Projek keahlian Nama projek : Kempen keahlian Objektif : i. Program Keahlian Meningkatkan keahlian sebanyak 10% setiap tahun Meningkatkan keahlian daripada kelas-kelas T. meningkatkan ahli di kalangan pelajar T3 .2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1.T5 .1 15 18 20 22 25 28 1.PENGURUSAN PERSATUAN SAINS Perancangan Strategik (Tahun 2004 .3 . meningkatkan keahlian ii.

0 75. Promosi dari kelas ke kelas Rujuk lampiran 2.0 80. Projek meningkatkan pencapaian Nama projek : Meningkatkan pencapaian melalui papan notis .0 90. Pameran 2.Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Pameran Promosi dari kelas ke kelas Guru penasihat Pemantauan : 1. Kempen keahlian Aktiviti : 1.0 85. Program Pencapaian Meningkatkan kehadiran ahli dalam mesyuarat kelab Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi sijil Sasaran % bilangan ahli yang layak diberi sijil TOV 2004 2004 2005 2006 2007 2008 2.3 62.0 2.5 70.

Meningkatkan dana kelab untuk maksud derma kepada badan-badan tertentu Penetapan dasar : Guru penasihat advisor. Meningkatkan kehadiran ahli dalam aktiviti dan mesyuarat kelab melalui sebaran maklumat yang tepat dan cepat ii.Meningkatkan dana kelab untuk membiayai kos menjalankan perkhidmatan iaitu aktiviti utama kelab ii.Kewangan 3.Penjualan makanan ii. Guru Kanan Sains Aktiviti : Ii. Program dana . Pertandingan papan notis 2.Kewangan Meningkatkan sumber kewangan untuk kegunaan aktiviti-aktiviti kelab Meningkatkan keberkesanan pengutipan yuran ahli 3. Penyediaan maklumat keaktifan ahli Indikator kejayaan : Kehadiran ahli dalam mesyuarat dan aktiviti kelab yang meningkat dan pertambahan peratus bilangan ahli yang mendapat sijil 3. Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi sijil melalui sebaran maklumat tentang keaktifan ahli Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Pertandingan papan notis Guru penasihat Pemantauan : 2.Penjualan minuman semasa Hari Sukan . Projek dana . Pertandingan Papan Notis Tarikh pelaksanaan : Mengikut syarat AJK papan notis sekolah Pelaksana : AJK papan notis sekolah and AJK 2007 diketuai ahli yang dilantik khas Kos : RM20 Pelaksanaan : 1. Penyediaan bahan untuk notis yang menarik 2.Objektif : i.2 'Kelab Kita' Nama projek : Projek 'Fund-Raising' Objektif : i.1 'Fund-Raising' 3. Meningkatkan pencapaian melalui papan notis Aktiviti : 1. Nama Projek : 1.

2 Menarik minat pelajar terhadap matapelajaran Sains 5. Pengumuman tentang pengutipan 2.Kewangan Aktiviti : 1.Sesi pemberitahuan/soaljawab penggunaan sumber kewangan kelab semasa mesyuarat kelab Pemantauan : AJK dan guru penasihat 3. Sesi soal-jawab tentang dana kelab Rujuk lampiran Perancangan Strategik (Tahun 2004 . Projek dana . Penjualan minuman pada Hari Sukan 2. Pengutipan daripada pelajar & staf 5.Pemantauan : AJK dan guru penasihat Nama projek : Projek 'Kelab Kita' Objektif : i.Proses pengutipan yuran yang lebih berkesan dengan memberi makluman yang setepatnya kepada ahli-ahli tentang kegunaan yuran tersebut dalam mesyuarat kelab Penetapan dasar : Guru penasihat.1 Meningkatkan kesedaran tentang kepentingan Sains dalam kehidupan 5.1 Menyemai sikap prihatin& kasih sayang terhadap orang lain 4.(a) Projek Taman Herba Nama Projek : Projek Taman Herba Objektif: . Menyedari pelajar tentang tanggungjawab social mereka terhadap masyarakat Aktiviti: Pengutipan item-item untuk jualan Penetapan dasar: Guru penasihat Pemantauan: Guru penasihat & AJK 4. Projek Pengutipan Bahan Kitar Semula Nama Projek: Projek Recycle Objektif: i.Program ' Caring For Others' 4.Projek Kitar Semula Aktiviti: 1.2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 4. Bendahari Aktiviti : i. Program 'Science Is Fun ' 5. Meningkatkan sikap prihatin dan kasih saying terhadap orang lain ii.

Meningkatkan minat pelajar terhadap tanaman herba sebagai sumber makanan & perubatan ii. Guru Kanan Sains & AJK (b) Lawatan Sambil Belajar Nama Projek: Lawatan Objektif: i. Penjagaan Taman herba sepanjang tahun 2. Penyediaan herbarium untuk tumbuhan herba . Menyedari pelajar tentang biodiversity negara kita Aktiviti: Penjagaan taman herba Menanam semula tanaman Penetapan dasar: Guru kanan Sains& guru penasihat Pemantauan: Guru Penasihat. Pengumpulan maklumat tentang tumbuhan herba 4.i. Mendedahkan pelajar kepada pelbagai kerjaya berkaitan bidang Sains ii. Menambahkan pengetahuan Sains & keadaan di tempat bekerja yang berlainan Aktiviti: Lawatan anjuran Persatuan Membuat laporan tentang lawatan Penetapan dasar: Guru penasihat Pemantauan : Guru penasihat (c) Projek /Demonstrasi Sains Nama Projek: Rekacipta Sains/Eksperimen/Pengumpulan bahan Sains/Sesi Rekacipta Penetapan dasar: Guru penasihat& guru kanan Sains Aktiviti : Penyediaan bahan-bahan Menjalankan aktiviti Perbincangan tentang aktiviti Pemantauan: Guru penasihat & AJK 5 (a) Projek Taman Herba Aktiviti : 1. Penyediaan label nama saintifik tumbuhan herba 3.

Rekacipta. Percetakan borang promosi yang menarik 2.(b) Lawatan Sambil Belajar Aktiviti : Lawatan ke Taman Negara (c) Projek Sains/Demonstrasi Aktiviti: a. Promosi dari kelas ke kelas dan semasa orientasi T6 Rendah Tarikh pelaksanaan : Minggu kedua setelah sekolah dibuka untuk promosi kepada pelajar Tingkatan 3 .bahan kitar semula (pertandungan : You clear up what you created' Pelan Operasi (Kempen Keahlian) Nama Projek : 1. Diedarkan ke setiap kelas beserta borang maklumbalas keahlian Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli .5 Minggu kedua setelah pelajar Tingatan 6 Rendah masuk sekolah Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 diketuai Pengerusi Persatuan / Guru Kanan Sains dan Guru Penasihat Persatuan Kos : RM5 Pelaksanaan : 1. Pengumpulan bahan & maklumat untuk PSS (Bio & Fiz) b.

menambah tanah. menanam semula Membuat label nama sains untuk tumbuhan herba Mengumpul maklumat tentang tumbuhan herba Membuat herbarium untuk tumbuhan di Taman Herba (T6R) Indikator kejayaan : Pelajar lebih berminat & menyedari tentang faedah tumbuhan herba Pelajar lebih menyedari tentang kepelbagaian di Malaysia .Sesi soaljawab Indikator kejayaan : Pengutipan yuran kelab yang lebih berkesan Pelan Operasi (Program ' Science Is Fun' ) Nama Projek : Projek Taman Herba Tarikh Pelaksanaan : Sepanjang tahun Pelaksana : AJK . mencabut rumput.Pelan Operasi (Projek dana . pelajar kelas Sains T4 & 6 Rendah Pelaksanaan : Menjaga taman herba-menyiram & membubuh baja.diketuai Pengerusi Persatuan Keuntungan yang dijangka : RM100 Pelaksanaan : 3.Penerangan pengutipan yuran kelab 2. Persediaan / pembelian / mendapat sponsor untuk minuman/makanan 5. Penjualan minuman/makanan semasa Hari Sukan Indikator kejayaan : Keuntungan yang diperolehi dan seterusnya pertambahan dana kelab Nama Projek : 2. Mendapat kebenaran pihak sekolah 4. ahli persatuan . Penjualan minuman/makanan pada Hari Sukan Tarikh pelaksanaan : Pada hari sukan sekolah Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 .kewangan) Nama Projek : 1.diketuai Bendahari Pelaksanaan : 1. Sesi soaljawab tentang dana kelab Tarikh pelaksanaan : Awal tahun Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 .

2008) Perancangan Tatikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1. Program Pencapaian Meningkatkan gred ahli-ahli persatuan Sasaran % bilangan ahli yang mendapat gred -gred tertentu TOV 2006 2007 2008 %A 12 18 22 .Nama projek : Lawatan Sambil Belajar oleh Kelab Sains Tarikh pelaksanaan : Mac Pelaksana : AJK Pelaksanaan : Menulis surat kepada Kelab Kamilian utk tajaan Membuat penjualan /fund-raising utk lawatan Menempah tiket ke KL/ Bas/ tempat penginapan Indikator kejayaan : Bilangan pelajar yang menyertai lawatan Pelajar mendapat idea tentang kepelbagaian di Malaysia Nama projek Tarikh pelaksanaan Pelaksana Pelaksanaan : Projek Sains/Demonstrasi : Jun : AJK : Penyediaan bahan-bahan oleh pelajar sendiri Penyediaan cara kerja rekacipta Pembentangan projek rekacipta Penilaian oleh guru penasihat & penyediaan hadiah PENGURUSAN PERSATUAN MATEMATIK Perancangan Strategik (Tahun 2004 .

* Dijalankan dan dipantau * Yang melibatkan diri secara aktif akan diberikan markah yang lebih tinggi.Kewangan Projek 'Fund-Raising' Nama projek : .Kewangan Meningkatkan sumber kewangan untuk kegunaan aktiviti-aktiviti persatuan 2. Projek dana . Meningkatkan pencapaian Aktiviti :.Penglibatan yang lebih aktif Nama Projek : Penglibatan yang aktif Tarikh pelaksanaan : Sepanjang tahun Pelaksana : Guru penasihat dan AJK 2006/2007 Pelaksanaan : * Perbincangan semasa bermesyuarat agong untuk menyenaraikan aktivitiaktiviti yang hendak dijalankan * Program aktiviti ini dijadualkan dan diedarkan kepada semua ahli.%B 68 70 70 %C 16 12 8 %D 4 0 0 1. Projek meningkatkan pencapaian Nama projek : Meningkatkan pencapaian melalui penglibatan Objektif : Meningkatkan penglibatan yang aktif dalam aktiviti-aktiviti persatuan supaya markah yang diperolehi boleh ditingkatkan Penetapan dasar : Aktiviti : Tugas guru penasihat Tugas AJK Penglibatan ahli yang lebih aktif Guru penasihat melalui penglibatan Pemantauan : 1. Program dana . Indikator kejayaan : Peratus gred cemerlang ditingkatkan 2.

Indikator kejayaan: Keuntungan yang diperolehi. Aktiviti 2: Kuiz Matematik Tarikh Pelaksanaan : Satu hari Sabtu sempena Bulan Sains dan Matematik Pelaksana: AJK sesi 2006/2007 diketahuii oleh Pengerusi Persatuan Keuntungan yang dijangka : RM15. Program Keahlian 1. Projek dana .1 Meningkatkan keahlian sebanyak 10% setiap tahun 1.00 Pelaksanaan: * AJK bermesyuarat untuk menetapkan syarat kuiz * Kutipan yuran dari peserta-peserta * Kuiz dijalankan PENGURUSAN KELAB PENDIDIKAN SENI VISUAL Perancangan Strategik (Tahun 2004 .2 10 11 12 1. * Menjalankan pembelian buku-buku teks PMR dan SPM pada hujung tahun.Kewangan Aktiviti 1: Membeli dan menjual buku-buku teks terpakai Tarikh Pelaksanaan : sehari selepas peperiksaan PMR dan SPM Pelaksana: Semua ahli persatuan tahun 2006/2007 diketahuii oleh Pengerusi persatuan Keuntungan yang dijangka : RM300 Pelaksanaan: * Ahli-ahli membincang dan menetapkan harga beli. * Menjalankan penjualan buku-buku teks PMR dan SPM pada awal tahun seterusnya.Objektif : Meningkatkan dana kelab untuk membiayai kos menjalankan aktiviti-aktiviti persatuan Penetapan dasar : Guru penasihat dan AJK persatuan Menjalankan Aktiviti * Membeli dan menjual buku-buku teks terpakai * Kuiz Matematik Pemantauan : Ahli-ahli persatuan 2. harga jualan dan tarikh pelaksanaan.2 Meningkatkan keahlian daripada kelas-kelas T4 & T5.1 19 22 25 1. Projek keahlian 2007 2008 28 31 13 14 34 15 . Sasaran bilangan ahli Tov 2004 2004 2005 2006 1.2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1.

Promosi dari kelas ke kelas . Pelaksanaan . Meningkatkan kehadiran ahli dalam aktiviti dan masyuarat kelab melalui sebaran maklumat yang tepat dan cepat. Promosi dari kelas ke kelas Rujuk lampiran 2.2 Meningkatkan pengelibatan ahli dalam aktiviti kelab 2. Aktiviti : 1.Nama projek : Kempen keahlian Objektif: i. Pertandingan melukis Nama Projek : Pertandingan melukis Tarikh Pelaksanan : Bulan April 2007 Pelaksana : AJK kelab. Penyediaan tajuk dan syarat pertandingan Indikator kelayaan . Penetapan dasar : Tugas guru penasihat. Pelan Operasi (Kempen Keahlian) Nama Projek : 1. Meningkatkan keahlian ii. Meningkatkan pencapaian melalui aktiviti. Obkjektif : i. Projek meningkatkan pencapaian Nama Projek : Meningkatkan pencapaian melalui aktiviti-aktiviti kelab. Kehadiran ahli dalam masyuarat dan aktiviti kelab meningkat.1 Meningkatkan kehadiran ahli dalam mesyuarat kelab 2. Menyediakan tempat pertandingan 2. Tugas AJK Aktiviti : seperti dalam rancangan tahunan kelab. Program Pencapaian 2. 1. Meningkatkan ahli di kalangan pelajar T4 & T5 Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Promosi kelas ke kelas Pemantauan : Guru Penasihat 1. Pemantauan : Guru Penasihat 2. Kempen Keahlian Aktiviti : 1.

Pencetakan borang promosi yang menarik 2. 6 rendah telah mendaftar masuk sekolah Pelaksana . AJK 2006/2007 Pelaksanaan .1 42 46 50 55 59 63 1. Projek keahlian .2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 4. 1. Diedarkan ke setiap kelas berserta borang maklumbalas keahlian Indikator Kejayaan . Minggu kedua setelah pelajar ting. Pertambahan jumlah ahli. Program Keahlian Meningkatkan keahlian sebanyak 10% setiap tahun @ 50% dalam 5 tahun Sasaran bilangan ahli TOV 2004 2004 2005 2006 2007 2008 1.Tarikh Pelaksanaan . PENGURUSAN KELAB EKONOMI & PERDAGANGAN Perancangan Strategik (Tahun 2004 . Minggu ketiga setelah sekolah dibuka untuk promosi kepada pelajar tingkatan 4 & 5.

:) Meningkatkan sumber dana untuk membiayai aktiviti-aktiviti kelab agar berjalan lebih lancar Penetapan dasar : Guru penasihat. Hari Kasih Sayang dan Hari Guru.Nama projek : Kempen keahlian Objektif : iii. Projek Dana . iv.Andy & Wilfred Aktiviti (ii) .Kelab Meningkatkan sumber kewangan untuk membiayai aktiviti-aktiviti kelab agar berjalan lebih lancar Meningkatkan keberkesanan pengutipan yuran ahli 2. Penjualan bunga @ cenderamata sempena hari-hari istimewa spt Hari Ibu.Kelana & Tang Siew Yuh Aktiviti (iii) . meningkatkan keahlian Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Pameran di papan notis Promosi dari kelas ke kelas Flyers Pemantauan : Guru penasihat. Kempen keahlian Aktiviti : 6. Penjualan makanan dan minuman semasa Hari Sukan iii. :) Memupuk minat mencari wang di kalangan pelajar untuk dijadikan sumber dana kelab.Tiffany & Sabri Nama projek : . Mengambil tempahan biskut dan kek sempena hari perayaan. Pengerusi.2 Projek "Usahawan Remaja" Projek "Nadi Kita" Nama projek : Projek "Usahawan Remaja" Objektif : :) Memupuk nilai "Menghargai Jasa Orang Lain" dalam diri pelajar melalui aktiviti penjualan bunga di hari-hari istimewa. Promosi dari kelas ke kelas 8. Flyers Rujuk lampiran A 5. Pemantauan : AJK dan guru penasihat Aktiviti (i) .1 2. Wilfred & Andy 1. AJK Aktiviti : ii. Pameran di papan notis 7.Kewangan 2. Hari Bapa. Program Dana .

Penjualan 4. Hari Bapa. .1 Projek "Usahawan Remaja" makanan dan minuman semasa Hari Sukan bunga sempena hari-hari istimewa spt Hari Ibu. Sesi soal jawab tentang dana kelab. Program Akademik Meningkatkan minat. sesi pemberitahuan/soaljawab penggunaan sumber kewangan kelab semasa mesyuarat kelab ii. komitmen serta kesedaran dalam diri pelajar untuk mempelajari subjek perdagangan. tempahan biskut dan kek sempena hari perayaan. Hari dan Hari Guru. 6.Projek "Nadi Kita" Objektif : :) Proses pengutipan yuran yang lebih berkesan dengan memberi makluman yang setepatnya kepada ahli-ahli tentang kegunaan yuran tersebut dalam mesyuarat kelab Penetapan dasar : Guru penasihat dan Bendahari Aktiviti : i. motivasi. Menyebar maklumat terkini mengenai isu-isu konsumerisme dan perdagangan kepada warga SMK Kamil Memupuk dan menyemarakkan lagi semangat keusahawanan dalam diri pelajar.2 Projek "Nadi Kita" Aktiviti : 1. Mengambil * cadangan untuk memberi insentif tenaga kepada tabung dana kelab. yuran kelab RM5 setahun. kepada ahli yang paling banyak menyumbang Aktiviti : 3. Penjualan Kasih Sayang 5. Pemantauan : Guru penasihat dan AJK 2. pengajian perniagaan dan ekonomi. Rujuk lampiran B 2.

1 Projek "Pertandingan Kuiz Antara Individu Bagi Subjek Ekonomi. Pemantauan : Guru penasihat . :) Agar usahawan tempatan boleh dijadikan idola/ teladan pelajar untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya. ii. menghias dan mengemaskini papan notis mengikut tarikh yang telah ditetapkan agar bersedia untuk dinilai. AJK . 3. Guru Mata Pelajaran. mengemaskini maklumat mengenai kelab. Penetapan dasar : Guru penasihat . Supaya pelajar dapat belajar secara kontekstual. Penetapan dasar : Guru penasihat. AJK Aktiviti : i. AJK Aktiviti : i. Kuiz Ekonomi (STPM)-Julai Pemantauan : Guru Mata Pelajaran .2 3.3 Pertandingan Papan Notis Lawatan Sambil Belajar Nama projek : Projek "Pertandingan Kuiz Antara Individu Bagi Subjek Ekonomi Objektif : :) Memupuk minat dan kesedaran dalam diri pelajar untuk mendalami ketiga-tiga subjek tersebut. isu-isu konsumerime dan perdagangan termasuklah profil usahawan tempatan.Meningkatkan kemahiran berfikir pelajar untuk mengaitkan/ mengapplikasikan teori yang telah dipelajari dalam kelas dengan keadaan sebenar. :) Dengan wujudnya minat pelajar diharap ianya akan mendorong kepada peningkatan peratusan kelulusan samada secara kualiti dan kuantitatif dalam setiap peperiksaan awam bagi ketiga subjek tersebut. Guru Penasihat Nama projek : Pertandingan Papan Notis Objektif : :) Agar warga SMK Kamil peka dan waspada dengan isu-isu terkini mengenai konsumerisme dan perdagangan. Projek Akademik 3. Perdagangan dan Pengajian Perniagaan" 3.

Aktiviti : i. Penetapan dasar : Guru penasihat . Kuiz Ekonomi (STPM)-Julai 2007 * membantu pembungkusan hadiah sahaja.Nama projek : Lawatan Sambil Belajar Objektif : :) Melalui pembelajaran konstektual ini pelajar dapat menggunakan semua deria mereka untuk memahami teori-teori yang telah dipelajari dalam kelas. menghias dan mengemaskini papan notis mengikut tarikh yang telah ditetapkan agar bersedia untuk dinilai. .1 Projek "Pertandingan Kuiz Antara Individu Bagi Subjek Ekonomi. ii. AJK Aktiviti : i. 3. Pemantauan : AJK dan guru penasihat 3. :) Mendidik pelajar untuk berkomunikasi dan bersosial dengan masyarakat luar secara formal. :) Menjadikan pembelajaran lebih seronok dan mudah difahami.2 Projek Pertandingan Papan Notis Aktiviti : i. mengemaskini maklumat isu-isu konsumerime dan perdagangan termasuklah profil usahawan tempatan. melawat tempat-tempat strategic di KL.

melawat tempat-tempat strategic di KL. Pameran di papan notis Tarikh pelaksanaan : Minggu ketiga setelah sekolah dibuka untuk promosi kepada semua pelajar.3 Lawatan Sambil Belajar Aktiviti : Aktiviti : i. Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 Kos : RM20 Pelaksanaan : 1. Semasa Minggu Orientasi pelajar Tingkatan 6 Rendah. Penyediaan bahan untuk pameran 2. Rujuk Lampiran C PELAN OPERASI Kempen Keahlian Nama Projek : 1.3. Penyediaan borang keahlian 3. Penyediaan tempat Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli .

Hari Ibu. 3. Nama Projek : 2. 2.Nama Projek : 2. Cetakan Edaran Tarikh pelaksanaan : Minggu keempat setelah sekolah dibuka untuk semua pelajar. 5. Percetakan borang promosi yang menarik 2. Mohon kebenaran pihak Majlis Sukan Sekolah SMK Kamil. Penjualan bunga @ cenderamata sempena hari-hari istimewa seperti Hari Guru. 4. 4. Memesan bunga / cenderamata dari pihak pembekal berdasarkan tempahan. ("Flyers") Promosi dari kelas ke kelas 3. 2. Mohon kebenaran pihak pentadbir dan mengikut prosedur yang akan diberi oleh pihak pentadbir. Mengagihkan tempahan kepada pelanggan. Diedarkan ke setiap kelas beserta borang maklumbalas keahlian Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli PELAN OPERASI Projek Usahawan Remaja Nama Projek : 1. Mengikut prosedur yang ditetapkan pihak majlis. Penyediaan tempat Indikator kejayaan : Memperolehi untung dan dana kelab bertambah. Diedarkan ke setiap kelas beserta borang tempahan (bayaran perlu dilampirkan sekali). LAMPIRAN B. Hari Bapa dan Tarikh pelaksanaan : Dua minggu sebelum hari-hari istimewa tersebut.2 . Indikator kejayaan : Memperolehi untung dan dana kelab bertambah. Minggu kedua setelah pelajar Tingatan 6 Rendah masuk sekolah Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 Kos : RM5 Pelaksanaan : 1. Kos : RM30 Pelaksanaan : 1. Penjualan Makanan & Minuman semasa Hari Sukan Hari Sukan SMK St Kamil (Mac 2007) Tarikh pelaksanaan : Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 Kos : RM100 Pelaksanaan : 1. 3. Membuat promosi menggunakan cetakan edaran. Mencari/ menyediakan jualan. Pelaksana : AJK sesi 2007.

Tarikh pelaksanaan : Pelaksana : AJK sesi 2007 diketuai Bendahari Pelaksanaan : 1. Membuat promosi berbentuk cetakan edaran @ "flyers" 4. Tiga minggu sebelum cuti hari perayaan.07 daripada ahli-ahli. Mohon kebenaran pihak pentadbir sekolah. Mengambil tempahan biskut dan kek sempena hari perayaan. Indikator kejayaan : Pengutipan yuran kelab yang lebih berkesan . 6.3 Nama Projek : Nadi Kita Awal Tahun.Bendahari menjawab soalan berkaitan pengurusan dana dalam sesi soaljawab semasa mesyuarat selepas pembentangan jika wujud kekeliruan. 2.Bendahari mengutip yuran sekaligus RM5 sebelum 10. LAMPIRAN B. Indikator kejayaan : Memperolehi untung dan dana kelab bertambah.Penerangan pengutipan yuran kelab 2. 3. Kos : RM5 Pelaksanaan : 1. Menghantar pesanan kepada pelanggan. Memesan kek dari pihak pembuat kek. Membuat promosi (jualan langsung) terus kepada bakal pelanggan dan mengambil tempahan. 5.02. 3. Tarikh pelaksanaan : Pelaksana : AJK sesi 2007.Nama Projek : 3. Mengikut prosedur yang ditetapkan pihak pentadbir.

2 Nama Projek : 3. 2. Menyediakan prasarana lawatan (borang refleksi pelajar dan pengangkutan) 5. Memastikan papan notis mengandungi segmen-segmen yang telah dicadangkan: isu-isu kelab(aktiviti terkini/ promosi). LAMPIRAN C.PELAN OPERASI Program Akademik Nama Projek : 1. Nama Projek : 2. 2. Mohon kebenaran pihak pentadbir SMK Kamil. Mengikut prosedur yang ditetapkan pihak pentadbir.Maklumat di papan notis disedari kewujudannya oleh warga SMK Kamil. Menghias dan mengemaskini maklumat di papan notis. Mengumpul refleksi pelajar setelah lawatan. 3. Pertandingan Papan Notis Tarikh pelaksanaan : Sepanjang tahun Pelaksana : AJK sesi 2007 Pelaksanaan : 1. Indikator kejayaan : Peratus kelulusan meningkat dalam peperiksaan awam samada secara kuantiti dan kualitatif. Indikator kejayaan : Menang pertandingan papan notis. isu-isu terkini konsumerisme dan perdagangan.Kuala Lumpur Tarikh pelaksanaan : Bulan Februaru dan Mac 2007 Pelaksana : AJK sesi 2007 Kos : RM100 Pelaksanaan : 1. Lawatan Sambil Belajar . Pelaksanaan : 1. Indikator kejayaan : . Membungkus hadiah SAHAJA yang telah disediakan oleh Bidang Teknik dan Vokasional. AJK sesi 2007. Pertandingan Kuiz Antara Individu Bagi Subjek Ekonomi Julai 2007 Tarikh pelaksanaan : Pelaksana : Guru Mata Pelajaran. Menulis surat permohonan kepada pihak berkaitan 4.

Iklan di setiap kelas 2. Meningkatkan kehadiran ahli dalam aktiviti dan mesyuarat kelab melalui aktiviti yang menarik . PENGURUSAN KELAB KEMAHIRAN HIDUP Perancangan Strategik (Tahun 2004 . meningkatkan keahlian v. Kempen keahlian Aktiviti : 1. Projek meningkatkan pencapaian Nama projek : Meningkatkan pencapaian projek-projek kemahiran Objektif : i.:) Pelajar seronok sepanjang masa lawatan dan dapat menghasilkan refleksi yang produktif.Program Pencapaian Meningkatkan kehadiran ahli dalam mesyuarat kelab Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab 2. Program Keahlian Meningkatkan keahlian sebanyak 10% pada 2006. :) Pelajar dapat mengaitkan pengetahuan/ pengalaman yang diperolehi semasa lawatan dengan teori yang dipelajari dalam kelas.Promosi oleh guru KH Nama Projek : Promosi Keahlian Tarikh Pelaksanaan : Minggu ke 1 sesi persekolahan Pelaksana : AJK dan Guru KH Indikator kejayaan : Ahli bertambah 2.2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1. meningkatkan ahli di kalangan pelajar kelas lemah Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Iklan di setiap kelas Promosi oleh guru Kh Pemantauan : Guru penasihat 1. Tumpuan keahlian adalah pelajar tingkatan 3 1. Projek keahlian Nama projek : Kempen keahlian Objektif : iv.

Projek Reka Cipta Tarikh pelaksanaan : Febuari Pelaksana : Mesyuarat AJK Pelaksanaan : 1.Penyediaan bahan Reka Cipta 2.2 4 6 7 9 10 .Penyediaan maklumat keaktifan ahli Indikator kejayaan : Pengelibatan pelajar kelas lemah dan projek reka cipta diberi markah PENGURUSAN PERSATUAN BELAJAR BAHASA CINA Perancangan Strategik (Tahun 2004-2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1.1 11 20 25 30 35 40 1.ii. 1. Program Keahlian 1. Meningkatkan pencapaian melalui projek rekaan Aktiviti : 1. Sasaran bilangan ahli: TOV 2004 2004 2005 2006 2007 2008 1. Meningkatkan penglibatan ahli dengan melibatkan mereka dalam aktiviti pertandingan Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Reka Cipta Pemantauan : Guru penasihat 2.1 Meningkatkan bilangan ahli sehingga 40 orang.2 Meningkatkan keahlian pelajar bukan Cina kepada 1/4 daripada jumlah ahli.

Menambahkan ahli kepada 30 orang. ii. Bulan Mei Penglibatan: Guru Penasihat. Penyediaan poster dan gambar yang menarik untuk dipamerkan pada papan notis. Tarikh Pelaksanaan: i. Penetapan dasar: a. Nama Projek: Projek Meningkatkan Penglibatan Ahli Objektif: . Perancangan Strategik (Tahun 2004-2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 2. Mempromosikan kelab kepada pelajar Pemantauan: Guru penasihat Nama Projek: Promosi Melalui Pameran Pelaksanaan : i. Program Peningkatan Penglibatan ahli 2. Mengemaskinikan papan notis untuk notis terkini.Nama projek: Projek Promosi Melalui Pameran Objektif: i. Tugas Guru penasihat b. Bulan Januari(untuk T3-T5) ii. Memperkenalkan kelab kepada pelajar untuk menarik minat mereka. Tugas AJK Aktiviti: i.2 penglibatan ahli dalam aktiviti kelab Meningkatkan kehadiran ahli dalam mesyuarat kelab. ii. AJK Indikator Kejayaan: Adanya peningkatan dalam bilangan ahli. 1 Meningkatkan 2.

Nama Projek: Projek dana Objektif: i.2 Meningkatkan keberkesanan pengutipan yuran ahli 3.i. Menyediakan maklumat keaktifan ahli. AJK Aktiviti: Pertandingan papan notis Pemantauan: Guru penasihat Nama Projek: Meningkatkan penglibatan ahli melalui perhiasan papan notis Pelaksanaan: a. Tarikh pelaksanaan: Sepanjang tahun Penglibatan: AJK papan notis Indikator kejayaan: Lebih ramai ahli menyertai aktiviti kelab. gambar dan karangan yang menarik. Program dana kewangan 3. Meningkatkan dana kelab untuk membiayai kos aktiviti-aktiviti kelab . Perancangan Strategik (Tahun 2004-2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 3. Menyediakan notis . Penetapan dasar: Guru penasihat. b.1 Meningkatkan sumber kewangan untuk membiayai aktiviti-aktiviti kelab 3. Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab melalui sebaran maklumat yang tepat dan cepat.

Menentukan jumlah yuran yang perlu dibayar ii.Program Keahlian 100% keahlian Sasaran bilangan ahli Semua Pelajar SMK Kamil 1.ii. Mengutip yuran Pemantauan: Guru Penasihat. Meningkatkan keberkesanan proses pengutipan yuran dengan memaklumkan kepada ahli tentang kegunaan yuran tersebut dalam mesyuarat kelab. Mengutip yuran Tarikh pelaksanaan: Februari Penglibatan: AJK Indikator kejayaan: Jumlah dana kewangan kelab bertambah PENGURUSAN KOPERASI Perancangan Strategik (Tahun 2004-2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1. AJK Nama projek: Projek dana kewangan Pelaksanaan: i. Projek keahlian . Bendahari Kelab Aktiviti: a. Penetapan dasar: Guru Penasihat.

2. surat arahan daripada pegetua diedarkan 2. wang dan borong dikutip balik oleh guru tingkatan dan dihantar balik kepada guru penasihat 4. Kempen keahlian Aktiviti : 1.borang diedarkan kepada kakitangan 3. fungsi dan faedah tentang koperasi .wang dan borong di kutip balik 4. mempromosikan dan menggalakkan kakitangan sekolah menjadi ahli Nama Projek: 1. bendahari kelab akan mengutip dan mencatat jumlah wang yang dikutip serta mendaftarkan pelajar Indikator kejayaan: semua pelajar menjadi ahli koperasi dan bonus dan dividen dinikmati oleh semua pelajar Nama Projek : 2.pendaftaran dilakukan oleh bendahari Indikator kejayaan : Semua kakitangan menjadi ahli koperasi dan bonus serta dividen dinikmati oleh semua . mewajibkan semua pelajar tingkatan 1 dan tingkatan 4 menjadi ahli Tarikh pelaksanaan : seminggu selepas pendaftaran tingkatan 1 dan tingkatan 4 Pelaksana: Guru penasihat dan guru tingkatan T 1 dan T 4 Kos : RM 20 Pelaksanaan : 1. Program meningkatan kefahaman konsep.Nama projek : Kempen keahlian Objektif : memastikan semua merupakan 'stakeholder'dan menyokong koperasi Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : mewajibkan semua pelajar tingkatan satu dan tingkatan empat menjadi ahli mempromosikan dan menggalakkan kakitangan sekolah menjadi ahli Pemantauan : Guru penasihat 1. borang dicetak dan diedarkan kepada pelajar 3. Promosi kepada kakitangan sekolah Tarikh Pelaksanaan : bulan Januari dan Februari Pelaksana: setiausaha Kos: RM3 Pelaksanaan : 1. mewajibkan semua pelajar tingkatan satu dan tingkatan empat menjadi ahli 2.notis dipaparkan di papan notis yang berdekatan dengan pejabat dan bilik guru serta lab sains 2.

dan mengadakan perayaan minggu koperasi Objektif : 1. Penyediaan risalah yang menarik 2. fungsi dan faedah koperasi Nama projek : Meningkatkan kefahaman tentang konsep . fungsi dan faedah koperasi melalui mempamerkan prinsip-prinsip koperasi. mengadakan taklimat dan kursus dalaman 4. meningkatkan kesedaran tentang kepentingan dan peranan koperasi 2.dan mengadakan perayaan minggu koperasi Aktiviti : 1. Pertandingan papan notis Tarikh pelaksanaan :mengikut tarikh yang telah ditetapkan Pelaksana : AJK papan notis dan guru penasihat Kos: Rm 20 Pelaksanaan: 1. pertandingan papan notis Pemantauan : Guru penasihat 2. mengadakan pertandingan-pertandingan Nama Projek : 1.2. mendidik ahli tentang koperasi Penetapan dasar : Aktiviti : 1. Meningkatkan kefahaman tentang konsep . mempamerkan prinsip koperasi dalam kedai koperasi Tarikh pelaksanaan : sepanjang tahun Pelaksana : AJK Jabatan keceriaan dan kebersihan Kos : RM10 Pelaksanaan : 1. mengedarkan risalah 3. Penyediaan maklumat prinsip-prinsip koperasi Indikator Kejayaan : Kesedaran dan kefahaman tentang koperasi meningkat Nama Projek :2.2 Memastikan semua faham konsep kerjasama dan ' one for all and all for one' 2. Projek meningkatkan kefahaman tentang konsep . fungsi dan faedah koperasi melalui mempamerkan prinsip-prinsip koperasi. Tugas guru penasihat mempamerkan prinsipprinsip koperasi 2.1 Semua pelajar dan kakitangan memahami kepentingan dan peranan koperasi dalam sekolah 2. mempamerkan prinsip-prinsip Koperasi 2.menyediakan bahan yang berkaitan .

Menyertai kursus anjuran MKM 3.Kursus pentadbiran dan Kursus kewangan secara dalaman 2. Guru penasihat memberikan taklimat dan kursus dalaman dengan berdasarkan kepada model-model yang telah diberikan oleh pihak JPK dan ANGKASA .menghiaskan dan melengkap papan notis dengan maklumat dan berita tentang koperasi Indikator kejayaan : kesedaran dan kefahaman tentang koperasi meningkat Nama Projek : 3. guru penasihat memberikan taklimat dan kursus dalaman dengan berdasarkan kepada model-model yang telah diberikan oleh pihak JPK dan ANGKASA 2.1Mencapai pengurusan yang cekap dan sistematik dalam semua aspek 3.Jun Pelaksana : Penasihat Kos : RM0 Pelaksanaan : 1.2Memastikan dapat memberikan perkhidmatan yang cemerlang kepada semua ahli 3. mengadakan taklimat dan kursus dalaman Tarikh pelaksanaan : Mei.2. Menyertai pertandingan Anugerah kualiti koperasi sekolah Nama Projek : 1.Meningkatkan kecekapan pengurusan koperasi supaya memberi perkhidmatan yang cemerlang kepada semua warga sekolah Penetapan dasar : ALK koperasi Aktiviti : 1.Jun Pelaksana : Guru penasihat Kos : RM 0 Pelaksanaan : 1. Kursus pentadbiran dan Kursus kewangan secara dalaman 2. Kursus pentadbiran dan kursus kewangan secara dalaman Tarikh pelaksanaan : bulan Mei. Menyertai kursus anjuran MKM 3. kursus anjuaran MKM dan penyertaan pertandingan Anugerah kualiti koperasi Aktiviti : 1. Menyertai pertandingan Anugerah kualiti koperasi sekolah Pemantauan : ALK Koperasi 3. Projek meningkatkan kualiti pengurusan koperasi Nama projek : Projek peningkatan kualiti pengurusan koperasi Objektif : i. Projek meningkatkan kualiti pengurusan koperasi melalui kursus pentadbiran dan Kursus kewangan secara dalaman . Pelajar menghadiri kursus atau taklimat Indikator Kejayaan : kefahaman terhadap koperasi meningkat 3. Program peningkatan kualiti pengurusan koperasi 3.

mengisi borang 3. menambahkan jenis barang jualan Nama Projek :1.1. promosi jualan yang intensif di sekolah menengah dan sekolah rendah 2.2.Program Peningkatan Jumlah Jualan memastikan untung meningkat dan seterusnya bonus juga meningkat meningkatkan keyakinan ahli terhadap koperasi 4. menghantar pelajar atau guru untuk menghadiri kursus Indikator Kejayaan : Peningkatan kualiti pengurusan koperasi Nama Projek : 4. Menyertai pertandingan Anugerah Kualiti Koperasi sekolah Tarikh pelaksanaan : bulan Oktober Pelaksana: setiausaha Pelaksanaan : 1. mendapat jadual senarai kursus yang dianjurkan oleh MKM 2. Pelajar menghadiri kursus atau taklimat Indikator Kejayaan : Peningkatan kualiti pengurusan pengoperasian dan pengurusan kewangankoperasi dan tiada aduan daripada pelanggan Nama Projek: 3. mendapat borang penyertaan 2. menghantar borang mengikut masa yang ditetapkan Indikator kejayaan: mendapat sekurang-kurangnya tempat ketiga dalam pertandingan 4. mengisi borong untuk menyertai kursus 3. memastikan jualan meningkat setiap tahun 2. memastikan keuntungan meningkat setiap tahun Penetapan dasar : ALK koperasi Aktiviti : 1.Projek peningkatan jumlah jualan koperasi Nama projek : Projek peningkatan jumlah jualan koperasi Objektif : 1. membuat laporan koperasi tahunan 4.Projek meningkatkan jumlah jualan koperasi melalui promosi jualan serta menambahkan jenis barang jualan Aktiviti : 1. promosi jualan yang intensif di sekolah menengah dan sekolah rendah 2. Menyertai kursus anjuaran MKM Tarikh pelaksanaan : mengikut Jadual MKM Pelaksana: ALK Kos: mengikut yuran yang dikenakan oleh MKM Pelaksanaan : 1. Projek peningkatan jumlah jualan 5. promosi jualan yang intensif di sekolah menengah dan sekolah Tarikh pelaksanaan : awal dan pertengahan tahun Pelaksana : ALK rendah . menambahkan jenis barang jualan Pemantauan : ALK Koperasi 4.

menambahkan jenis jualan barang Tarikh pelaksanaan : sepanjang tahun Pelaksana : ALK Kos : berdasarkan jenis barang yang hendak dijual Pelaksanaan : 1.3 Memberi kemahiran dan menambah pengetahuan dalam kuiz agama. 1. mengenalpasti barang yang berpotensi 2. Sasaran Peningkatan Kemahiran TOV 2005 2006 .Kos : RM10 Pelaksanaan : 1. membuat promosi pada masa perhimpunan Indikator Kejayaan : Peningkatan jumlah jualan. mengedarkan kepada setiap kelas Indikator Kejayaan : Peningkatan jumlah jualan. PENGURUSAN PERSATUAN PELAJAR ISLAM Perancangan Strategik (Tahun 2004-2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1.Program Peningkatan Kemahiran 1. menyediakan bahan edaran 2.1 Mendedahkan teknik-teknik syarahan agama yang betul. mengenalpastikan kos 3. 1. mengira keuntungan yang dapat diperolehi 4.2 Meningkatkan kemahiran dalam bacaan tilawah Al-Quran dan hafazan. Nama Projek :2.

2 Menghidupkan budaya mengingati hari-hari kebesaran Islam.1 Meningkatkan kefahaman dan amalan terhadap ajaran Islam. . 2.2007 1.1 3 4 5 6 1.Program Peningkatan Kefahaman Islam 2.2 3 4 5 6 1.3 6 7 8 9 2.

Memudahkan pemilihan bagi mewakili sekolah di peringkat zon. syarahan agama dan kuiz agama.Program Penyertaan Aktiviti PPI 3.2Menarik minat bukan ahli mengikuti aktiviti PPI. Meningkatkan kemahiran dalam bidang tilawah Al-Quran. Aktiviti: 1. 3.3. hafazan.2 9 11 13 15 1. ii.2Peningkatan kemahiran tilawah Al-Quran dan hafazan . Sasaran Penyertaan Aktiviti PPI TOV 2005 2006 2007 3.1Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti PPI.Projek peningkatan kemahiran Nama projek: Kemahiran tadarus Al-Quran Objektif: i. 1.1Pendedahan teknik syarahan agama.1 40 45 50 55 3.

Projek Penyertaan Aktiviti PPI Nama projek: Meningkatkan Penyertaan Dalam Aktiviti PPI.1. Objektif: i. dalam setiap aktiviti yang . Memastikan semua ahli mengambil bahagian dijalankan. Menghidupkan semangat untuk mengingati dan menyambut hari-hari kebesaran Islam. Nama projek: Peningkatan Kefahaman Islam Objektif: i.3Kemahiran kuiz agama.1 Usrah bulanan. Penetapan dasar: Guru penasihat PPI Pemantau: Guru penasihat PPI 2.3 Risalah bulanan Penetapan dasar: Guru penasihat PPI AJK PPI Pemantau: Guru penasihat PPI 3. Meningkatkan kefahaman pelajar terhadap ajaran Islam secara mendalam dan mengamalkannya dalam kehidupan seharian. Aktiviti: 2. 2.2 Perayaan Dalam Islam 2.Projek peningkatan kefahaman Islam. ii.

Aktiviti: 2. Matang. Aktiviti: 1. Penetapan dasar: Guru penasihat PPI AJK PPI Pemantau: Guru penasihat PPI. Kemahiran tadarus Al-Quran. 1. 1.1 Bulan Pendidikan Islam 3. 1.2 Program riadah di Pusat Hidupan Liar.3 Risalah bulanan (Rujuk Lampiran) .1 Pendedahan teknik syarahan agama. (Rujuk Lampiran) 2. Menggalakkan pelajar bukan ahli untuk menyertai aktiviti yang diadakan untuk mengambil manfaat daripadanya.ii. 2. Peningkatan Kefahaman Islam. Aktiviti: 3.3 Kemahiran kuiz agama.2 Perayaan Dalam Islam 2.2 Peningkatan kemahiran tilawah Al-Quran dan hafazan.1 Usrah bulanan.

Pemilihan pelajar yang berminat 2.2 Program riadah di Pusat Hidupan Liar.1 Bulan Pendidikan Islam 3. : Ada pertambahan bilangan pelajar yang berminat Indikator kejayaan menyertainya .3.Meningkatkan penyertaan dalam aktiviti PPI Aktiviti: 3. Matang. (Rujuk Lampiran) PELAN OPERASI Nama Projek : Pendedahan Teknik Syarahan Agama Tarikh Perlaksanaan : Januari 2007 Pelaksana : Guru penasihat PPI Kos Perlaksanaan : RM 5 : 1. Pendedahan teknik-teknik syarahan 3. Menonton video syarahan agama.

3. 3. Latihan bertulis.Nama Projek : Peningkatan Kemahiran Tilawah Al-Quran Dan Hafazan Tarikh Perlaksanaan : Januari 2007 Pelaksana Kos Perlaksanaan berlagu. Indikator kejayaan menyertainya : Ada pertambahan bilangan pelajar yang berminat : Guru penasihat PPI : RM 5 : 1. Pengumpulan maklumat oleh pelajar- : Usrah Bulanan sebulan Tarikh Perlaksanaan : Sekali Pelaksana Kos Perlaksanaan : Guru penasihat PPI : - : 1. Pemilihan pelajar yang berminat 2. Bimbingan menghafaz surah-surah hafazan. Maklumat antara pelajar disatukan. 5. Indikator kejayaan menyertainya Nama Projek : Ada pertambahan bilangan pelajar yang berminat : Guru penasihat PPI : RM 10 : 1. Pendedahan cara-cara kuiz diadakan. Indikator kejayaan bertambah. : Input pelajar tentang perkara yang dibincangkan . Notis pemberitahuan usrah. 2. Pemilihan pelajar yang berminat 2. Bimbingan kemahiran tajwid dan bacaan Nama Projek : Kemahiran Kuiz Agama Tarikh Perlaksanaan : Januari 2007 Pelaksana Kos Perlaksanaan pelajar. Guru penasihat menyampaikan usrah mengikut tajuk yang telah ditetapkan. 4.

Nama Projek : Perayaan Dalam Islam (Maulidur Rasul) Tarikh Perlaksanaan : April 2007 Pelaksana : Guru penasihat PPI AJK PPI : RM 50 : 1. Mencetak risalah. Promosi program 5. : Guru penasihat PPI AJK PPI : RM 50 : 1. Kebenaran pihak sekolah 4. Perlantikan AJK program 2. Pembahagian tugas di kalangan biro penerbitan 2. : Pelajar dapat menambah : Risalah Bulanan Kos Perlaksanaan Indikator kejayaan Nama Projek Tarikh Perlaksanaan : 2 bulan sekali Pelaksana Kos Perlaksanaan menaip bahan. Pengedaran risalah Indikator kejayaan : Pelajar dapat menambah maklumat tentang isu-isu semasa dan meningkatkan kefahaman tentang ilmu agama. Pemilihan tema bagi program. Penyediaan tempat dan peralatan. 3. 4. 3. Perlantikan AJK program 2. Perbincangan perlaksanaan projek 3. Kebenaran pihak sekolah . Pengumpulan bahan-bahan dan proses Nama Projek : Bulan Pendidikan Islam Tarikh Perlaksanaan : Januari 2007 Pelaksana Kos Perlaksanaan : AJK PPI 05/06 : RM 100 : 1.

ayat hafazan. kuiz terbuka dan menulis khat. Penyediaan pengangkutan. peralatan. Penyediaan hakim. Kebenaran pihak sekolah 4. Pemilihan tempat bagi program dan PENGURUSAN KELAB PENGGUNA Perancangan Strategik (Tahun 2004 .4. doa hafazan. Projek keahlian Nama projek : Kempen keahlian . Promosi pertandingan tilawah al-quran. Promosi program dan pengedaran borang penyertaan 5. : Bilangan pelajar yang menyertai aktiviti ini : AJK PPI 05/06 : RM 100. Indikator kejayaan bertambah : Bilangan pelajar yang menyertai aktiviti ini Nama Projek : Rehlah Di Pusat Hidupan Liar Matang Tarikh Perlaksanaan : Julai 2007 Pelaksana Kos Perlaksanaan aktiviti. 5. tempat dan hadiah. Indikator kejayaan bertambah. 3. Program Keahlian 1.1 Meningkatkan keahlian sebanyak 10% setiap tahun.00 : 1. makanan dan hadiah.2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1. Perlantikan AJK program 2. Sasaran bilangan ahli TOV 2006 2006 2007 2008 15 17 19 21 1.

2. Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK .4 Melibatkan diri dalam kerja amal luar sekolah.1 2. Projek meningkatkan pencapaian Nama projek : Meningkatkan pencapaian melalui papan notis dengan kitar semula barang terpakai Objektif : i.Objektif : i. meningkatkan keahlian Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Papan notis Promosi dari kelas ke kelas Pemantauan : Guru penasihat 1. 2. Papan notis 2.2 Program Pencapaian Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi hadiah dan sijil Sasaran % bilangan ahli yang layak diberi hadiah dan sijil TOV 2006 2006 2007 2008 75 80 85 90 2. Promosi dari kelas ke kelas 2. 2.3 Mencungkil bakat pelajar menulis esei atau menghasilkan karya dan gambar yang berkaitan dengan kelab pengguna. ii. Menggalakkan pelajar terlibat dengan aktiviti kitar semula barang terpakai. Kempen keahlian Aktiviti : 1.Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab melalui anjuran aktiviti yang lebih menarik.

Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab. Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Projek 'Love In A Box' Guru penasihat Pemantauan : Nama projek : Meningkatkan pencapaian melalui pertandingan mengarang esei dan melukis poster Objektif : i. Objektif : i.Aktiviti : Pertandingan papan notis Pemantauan : Guru penasihat Nama projek : Meningkatkan pencapaian melalui pertandingan kuiz pengguna peringkat bahagian. Memenangi kuiz pengguna peringkat bahagian. Meningkatkan penglibatan ahli dengan masyarakat. iii. ii. Mencungkil bakat pelajar menulis esei atau menghasilkan karya dan gambar yang berkaitan dengan . Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Pertandingan kuiz Guru penasihat Pemantauan : Nama projek : Meningkatkan pencapaian melalui Projek 'Love In A Box' Objektif : i. Memberi dorongan kepada ahli supaya lebih mendalami ilmu kepenggunaan.

ii. 2. Penetapan dasar : Aktiviti : Tugas guru penasihat Tugas AJK Gotong Royong Guru penasihat Pemantauan : 2. Pertandingan Papan Notis Tarikh pelaksanaan : Mengikut syarat AJK papan notis sekolah Pelaksana : AJK papan notis sekolah dan AJK 2007 diketuai ahli yang dilantik khas Pelaksanaan : 1. kelab pengguna. Pertandingan kuiz pengguna peringkat bahagian Tarikh pelaksanaan : Jun/Julai 2007. Meningkatkan pencapaian melalui : Nama Projek : 1. Indikator kejayaan : Kehadiran ahli dalam mesyuarat dan aktiviti kelab yang meningkat. Nama Projek : 2. Penyediaan soalan-soalan kuiz. Penyediaan bahan untuk notis daripada barang terpakai 2. Penyediaan maklumat keaktifan ahli. Penyediaan syarat-syarat pertandingan. Indikator kejayaan : dan sijil. Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab. Pelaksana : Guru penasihat Pelaksanaan : 1. Penetapan dasar : Aktiviti : Tugas guru penasihat Tugas AJK Pertandingan mengarang esei dan melukis poster Pemantauan : Guru penasihat Nama projek : Meningkatkan pencapaian melalui Aktiviti Gotong Royong Objektif : i. Meningkatkan penglibatan ahli dengan masyarakat dan mewujudkan masyarakat yang lebih ceria dan bersih. Peningkatan peratus bilangan ahli yang mendapat hadiah .

Pembersihan jalan raya. Pelaksana : Guru penasihat Pelaksanaan : 1.Nama Projek : 3. Pertandingan mengarang esei dan melukis poster Tarikh pelaksanaan : Julai/Ogos 2007. Program dana .Kewangan . Projek Gotong Royong Tarikh pelaksanaan : Jun 2007 Pelaksana : Guru penasihat. 2. Penyediaan syarat-syarat pertandingan. AJK Pelaksanaan : 1. Penyediaan soalan-soalan esei dan tajuk poster. 2. Peningkatan peratus bilangan ahli yang mendapat hadiah Nama Projek : 5. Indikator kejayaan : dan sijil. Indikator kejayaan : Penglibatan ahli dalam aktiviti kelab meningkat. lorong dan longkang. Pengumpulan dan klasifikasi barang-barang sumbangan orang ramai. Guru penasihat Pelaksanaan : 1. Projek 'Love In A Box' Tarikh pelaksanaan : November 2007 Pelaksana : SEDC. Nama Projek : 4. 3. Pembungkusan barang-barang sumbangan orang ramai. Indikator kejayaan : Penglibatan ahli dalam aktiviti kelab meningkat.

Penjualan bunga ii.5 Nama Projek. Kempen Keahlian Pelaksanaan.3. Rotarian advisor.2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1. Penjualan makanan pada Hari Sukan PENGURUSAN KELAB PENCINTA ALAM SEKITAR Perancangan Strategik (Tahun 2004 .1 Meningkatkan sumber kewangan untuk kegunaan aktiviti-aktiviti kelab 3. Program Keahlian 1.Meningkatkan dana kelab untuk membiayai kos menjalankan perkhidmatan iaitu aktiviti utama kelab.1 Meningkatkan bilangan ahli kelab 1. a) Meningkatkan keahlian secara rasmi b) Meningkatkan ahli tak rasmi dari pelajar tingkatan 1 . Projek dana . a) Melantik wakil kelas terdiri dari AJK kebersihan . Kempen Keahlian Objektif. Penjualan makanan semasa Hari Sukan Pemantauan : AJK dan guru penasihat 3. Projek dana .2 Penglibatan lebih ramai pelajar dari tingkatan 1 . a) Melantik ahli tak rasmi sebagai latihan b) Kursus pendedahan alam sekitar Pemantauan : Guru penasihat Nama Projek. Penetapan dasar : Guru penasihat.5 Penetapan dasar Pengetua Tugas guru penasihat Aktiviti.Kewangan 3.2 'Fund-Raising' Utusan Pengguna Nama projek : Projek 'Fund-Raising' Objektif : i. Director of Finance Aktiviti : i. Penjualan bunga 2.Kewangan Aktiviti : 1.1 3.

5 Memenangi Johan pertandingan Kelab PALS terbaik anjuran NREB Nama Projek Projek Peningkatan Pencapaian Objektif. pengumpulan akhbar lama dan bahan buangan b) Menghubungi badan luar yang berkaitan dan sentiasa mendapat matlumat tentang aktiviti yang dianjurkan c) Penubuhan Stesen Pendidikan Alam sekitar sebagai projek khas pertandingan (rujuk Prog 7) Tarikh pelaksanaan Feb . a) Mencapai penglibatan seratus peratus ahli dalam setiap aktiviti b) Melibatkan diri dalam semua jemputan aktiviti luar anjuran badan tertentu c) Peningkatan bilangan ahli yang mendapat Sijil d) Memenangi Johan Pertandingan Kelab Alam Sekitar terbaik anjuran NREB Penetapan dasar. a) Mempelbagai aktiviti kelab seperti Minggu Alam Sekitar.Okt 2007 Penglibatan. pertandingan .badan tertentu 2. Reka cipta dan projek projek tertentu seperti kitar semula.dan keceriaan kelas sebagai ahli tidak rasmi Kelab PALS b) Memberi kursus kesedaran alam sekitar Tarikh pelaksanaan : Feb .2 Melibatkan kelab dalam aktiviti luar anjuran badan . Terdapat peningkatan jumlah keahlian dalam kelab 2. Tugas guru penasihat Aktiviti.3 Meningkatkan bilangan ahli yang mendapat sijil 2.Mac 2007 Penglibatan : Guru penasihat Guru tingkatan J/kuasa Kelab PALS AJK kebersihan dan keceriaan kelas Indikator Kejayaan. a) Aktiviti dalaman di sekolah b) Aktiviti anjuran badan luar c) Projek Khas untuk pertandingan Nama Projek Projek Peningkatan Pencapaian Pelaksanaan.4 Memenangi pertandingan yang dianjurkan oleh badan luar 2. . Program pencapaian 2.1 Meningkatkan penglibatan ahli dalam setiap aktiviti 2.

a) Pelancaran Bulan Pendidikan Alam Sekitar b) Perancangan aktiviti (i) Pertandingan . Projek Menambah Dana Objektif.1 Meningkatkan sumber kewangan 3. a) Meningkatkan kesedaran menjaga alam sekitar b) Menarik lebih ramai penglibatan pelajar Penetapan dasar.Okt 2007 Penglibatan : Guru penasihat dan Ajk pelajar Indikator kejayaan : Peningkatan dana kelab 4.2 Perjalanan sesuatu aktiviti berjalan dengan lancar Nama Projek. Badan luar Indikator kejayaan Terdapat peningkatan penglibatan ahli dalam semua aktiviti yang dianjurkan Berjaya mendapat tempat pertama mencari harta karun sempena bulan alam sekitar anjuran NREB 3. a) Menambah dana kelab b) Ke arah perjalanan aktiviti kelab yang lebih berkesan Penetapan dasar : Tugas Guru Penasihat Aktiviti . a) Mengadakan aktiviti jualan b) Pengumpulan dan jualan bahan kitar semula Tarikh pelaksanaan : Mac .pertandingan . Program Menambah Dana 3. Pengetua Tugas guru penasihat Aktiviti.1 Meningkatkan kesedaran warga sekolah 4. Program Minggu Alam Sekitar 4. Pengetua Guru Penasihat Nama Projek Bulan Pendidikan Alam sekitar Pelaksanaan.2 Wadah menarik penglibatan pelajar Nama Projek Bulan Pendidikan Alam Sekitar Objektif. J/kuasa pelajar. Projek Menambah Dana Pelaksanaan. Jualan Pemantauan : Guru penasihat Nama Projek. a) Pelancaran Bulan Alam Sekitar Peringkat Sekolah Pemantauan.Guru penasihat.

6. Warga sekolah dapat membezakan konsep 3Rs dengan membunag bahan ke dalam tempat yang telah ditentukan. a) Kotak kitar semula di kelas .1 Penekanan amalan 3Rs dalam Kehidupan seharian 5. Program 3Rs My Way Of Life 5. Projek kempen kesedaran kitar semula Objektif.Okt 2007 Penglibatan : Guru penasihat J/kuasa pelajar warga sekolah Kerjasama Panitia Sejarah Indikator kejayaan. a) Meningkatkan kesedaran di kalangan warga sekolah tentang kepentingan amalan 3Rs b) Menanam kesedaran tentang Reduce. Tugas guru penasihat Nama Projek Projek kempen kesedaran kitar semula Pelaksanaan.kelas b) Kotak kitar semula di bilik guru c) Pengasingan bahan untuk reuse dan recycle d) edaran buletin / poster /pamplet e) Pertandingan mencipta / menghias bulan kemerdekaan dengan bahan buangan f) Kempen pada hari pemuafakatan Tarikh pelaksanaan : Mac .(ii) Penglibatan setiap kelas c) Kempen kesedaran d) Ceramah alam sekitar e) Pertandingan sudut alam sekitar kelas f) Kaji selidik dan kajian Tarikh pelaksanaan : Mac 2006 Penglibatan : Semua warga sekolah Anjuran bersama Kelab Geografi Indikator kejayaan Terdapat peningkatan penglibatan pelajar dalam setiap aktiviti sepanjang Bulan Alam Sekitar 5. a) Projek kitar semula b) Pengumpulan bahan kitar semula c) Reka cipta dari bahan kitar semula d) Edaran buletin. pamplet dan poster Pemantauan. Reuse dan Recycle Penetapan dasar Tugas guru penasihat Aktiviti.2 Meningkatkan kesedaran tentang kepentingan amalan 3Rs Nama Projek 1. Program kesedaran alam sekitar .

1 2. a) Kerjasama Jabatan Hutan melabel pokok b) Projek CPCP . Projek Cintai Alam Kita Objektif. a) Menanam kesedaran kepentingan menjaga alam sekitar Penetapan dasar Tugas guru penasihat Aktiviti.lagu tentang alam Pemantauan : Guru penasihat Nama projek Projek Cintai Alam Kita Pelaksanaan. a) Program melabel tumbuhan b) Menjaga ikan dan kolam ikan c) Kebersihan dan keceriaan tandas sekolah d) Kempen " Jangan Buang Sampah" e) Kempen .menanam pokok .2 Kesedaran menjaga dan mengekal kan kebersihan Nama projek. a) Kempen kesedaran b) Kajian dan kaji selidik c) Tayangan d) Ceramah e) Pemasangan lagu .kempen dan penyebaran maklumat Pemantauan : Guru penasihat 6. menjaga dan menyukat tumbesaran c) Pembersihan kolam ikan dan menjaga ikan d) Melukis mural kesedaran alam sekitar e) Kempen kebersihan tandas pelajar f) Mewujudkan sudut alam sekitar di setiap kelas g) Edaran poster / pamplet / bulletin h) Banting / stand alam sekitar di kawasan Strategic i) Kempen " Jangan Buang Sampah" j) Kempen "Pokok Bersejarah" k) kempen kesedaran pada hari pemuafakatan Tarikh pelaksanaan : Mac .Okt 2007 . a) Meningkatkan kesedaran alam hanya satu b) Menanam keinsafan tentang kaitan alam dan manusia Penetapan dasar Tugas guru penasihat Aktiviti. Projek " Mesej Dari Alam" Objektif.Meningkatkan kesedaran di kalangan warga sekolah 6. 1.

a) Menjalankan aktiviti kaji selidik tentang kesedaran mengenai alam b) Meminta khidmat pihak luar seperti NREB / Jabatan Hutan mengenai tayangan /ceramah/ bengkel alam sekitar c) Pemasangan lagu .okt 2006 Penglibatan : Guru penasihat dan j/kuasa Kelab AJK Kebersihan kelas Pihak luar yang berkaitan Warga sekolah Radio sekolah Indikator kejayaan Melalui kaji selidik kedua dan perbandingan dengan kaji selidik pertama dapat mengesan kesedaran 7.2 Menjadikan stesen tempat rujukan dan pembelajaran alam sekitar Nama Projek Stesen Pendidikan Alam Sekitar Objektif. a) Mewujudkan satu stesen Pendidikan Alam sekitar yang menjadi tempat rujukan dan pembelajaran b) Menanam kesedaran tentang alam yang semakin hilang c) Meningkatkan keinsafan agar sentiasa . Program Stesen Pendidikan Alam Sekitar 7.lagu bertema alam melalui radio sekolah d) Mengaktifkan sudut alam sekitar di kelas e) Pengumpulan keratan akhbar tentang kerosakan alam Tarikh pelaksanaan : Mac .Penglibatan : J/kuasa Kelab Pals Semua warga sekolah Projek "Mesej Dari Alam " Pelaksanaan.1 Mewujudkan stesen yang dapat memberi didikan tentang alam dan kepentingan menjaganya 7.

Program lawatan sambil belajar. 8.1 Mewujudkan kesedaran tentang Kepentingan menjaga alam. 8. Pengetua Tugas guru penasihat Aktiviti. .2 Kesedaran memelihara tumbuhan Yang hampir pupus. Nama Projek Lawatan Sambil Belajar.Ogos 2007 Penglibatan Pihak pengurusan sekolah Guru penasihat J/kuasa pelajar Badan . 8. Memenangi pertandingan 8. a) Perancangan ke arah tertubuhnya sebuah stesen alam sekitar b) Pelancaran dan perasmian c) Sebaran maklumat Pemantauan: Pengetua Guru penasihat Nama Projek Stesen Pendidikan Alam Sekitar Pelaksanaan. a) Membuat kertas kerja ke arah mewujudkan sebuah stesen alam sekitar b) Mendapatkan kawasan yang sesuai c) Permohonan sumbangan d) mendapat khidmat nasihat dari badan berkaitan seperti Jabatan Hutan dll e) Pembinaan f ) Program perasmian g) Sebaran maklumat Tarikh pelaksanaan Mac .badan luar Indikator kejayaan Terbinanya sebuah stesen Pendidikan Alam sekitar.3 Memupuk perasaan sayang terhadap Alam dan haiwan.menjaga alam dengan baik Penetapan dasar. Penggunaan yang maksimum oleh semua pihak Meningkatnya kesedaran.

d) Menetapkan tarikh.Objektif: a) Mewujudkan kesedaran tentang kepentingan Menjaga alam. Tarikh pelaksanaan Mac . e) Mendapatkan penerangan dari pegawai yang Terlibat. Penetapan dasar: Pengetua Tugas guru Penasihat Aktiviti: a) Lawatan ke La Hot Spring. . c) Memupuk perasaan sayang terhadap alam Dan haiwan. c) Menentukan bilangan pelajar . b) Melahirkan kesedaran untuk memelihara Tumbuhan yang hamper pupus.pemuliharaan dan pemeliharaan tumbuhan dan haiwan. b) Lawatan ke loji pembersihan air. b) Menghantar surat permohonan. Pemantauan: Pengetua Guru Penasihat Nama Projek: Lawatan Sambil Belajar Pelaksanaan: a) Membuat kertas kerja.Ogos 2007 Penglibatan Pihak Pengurusan sekolah Guru Penasihat J/Kuasa Pelajar Ahli Kelab Badan-badan Luar Indikator Kejayaan Hasil lawatan pelajar mendapat pelbagai maklumat yang berkaitan dengan penjagaan.

Kempen keahlian Aktiviti : .1Meningkatkan keahlian sebanyak 10% setiap tahun Sasaran bilangan ahli TOV 2006 2006 2007 1.1 25 32 35 1.2007) Perancangan Taktikal (Tahun 2006) Pelan Operasi 1. Program Keahlian 1.PENGURUSAN KELAB SKIM LENCANA ANTI-DADAH Perancangan Strategik (Tahun 2006. Projek keahlian Nama projek : Objektif : i) Kempen keahlian Meningkatkan keahlian Penetapan dasar : Tugas Guru Penasihat Tugas AJK Aktiviti : Promosi dari kelas ke kelas Pemantauan : Guru Penasihat 1.

lawatan pameran. inhalan. ceramah. 2. Objektif : i) Meningkatkan kehadiran ahli dalam aktiviti dan mesyuarat kelab melalui program dan projek yang diadakan. Diedarkan ke setiap kelas beserta borang maklum balas keahlian Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli 2. alkohol dan AIDS) 2.2. pil khayal.1.Promosi dari kelas ke kelas Nama Projek : Promosi dari kelas ke kelas Tarikh pelaksanaan : Minggu kedua sekolah buka/T.2 Meningkatkan keberkesanan ahli SLAD kepada 60 % . 2. .70 % . penyalahgunaan dadah. Projek meningkatkan pencapaian Nama projek : Penghasilan Buku Skrap.1 Supaya mereka menjadi pengaruh positif yang kuat untuk menyampaikan mesej anti dadah dan segala gejala sosial yang lain. 2. ii) Mempertanggung-jawabkan ahliahli SLAD dengan projek-projek atau aktiviti anti dadah atau pendidikan pencegahan.1. Program Pencapaian Kualiti Dan Keberkesanan ahli 2.6 Rendah masuk Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 Kos : RM5 Pelaksanaan : 1. 2.1 Meningkatkan kualiti ahli SLAD kepada 60%-70%. Pencetakan borang promosi yang menarik.1Supaya ahli-ahli SLAD menjadi model/contoh yang baik untuk tidak melibatkan diri dalam gejala-gejala negatif ( rokok.

Karnival Seni Pendidikan Pencegahan Dadah Tarikh pelaksanaan : April hingga Jun Pelaksana : Jabatan Pendidikan dengan kerjasama Agensi Dadah Kebangsaan Negeri Sarawak. Karnival Seni Pendidikan Pencegahan Dadah 3. Projek peningkatan kualiti dan keberkesanan ahli Aktiviti : 1. Pameran Anti-Dadah . Ujian Air Kencing pelajar secara selektif 2. inhalan. Lawatan ke Pusat Serenti Pemantauan : Guru penasihat 2. Nama Program : 2. Karnival Seni Pendidikan Pencegahan Dadah 3. Jabatan Narkotik PDRM. Mengadakan sistem penilaian ahli sebagai satu syarat penganugerahan sijil dan lencana SLAD Penetapan dasar : Tugas Guru Penasihat Aktiviti : 1. pil khayal. Penghasilan Buku Skrap Tarikh pelaksanaan : Januari hingga Jun Pelaksana : Guru Penasihat Pelaksanaan : 1. Ceramah Anti-Dadah 3.iii) iii) Memberi input kepada ahli-ahli SLAD tentang bahaya dan kesan buruk rokok. alkohol dan AIDS. Lawatan ke Pusat Serenti Rujuk Lampiran Pelan Operasi ( Projek peningkatan kualiti dan keberkesanan ahli ) Nama Projek : 1. penyalahgunaan dadah. Penghasilan Buku Skrap 2. Jabatan Kesihatan Sarawak Dan Penjara Pelaksanaan : 1.Memberi taklimat berkenaan syarat-syarat dan tatacara penghasilan buku skrap 2. Penghasilan Buku Skrap 2.Pelaksanaan program Indikator kejayaan : Kesungguhan dan ketekunan yang ditunjukkan oleh pelajar melalui buku skrap yang telah dihasilkan.

Tempahan makanan dan pengangkutan untuk ahli 3. Sasaran bilangan ahli TOV 2005 2005 2006 2007 1. Projek keahlian Nama projek : Promosi Kelab Bimbingan & Kerjaya Objektif : vi. Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Promosi dari kelas ke kelas Promosi semasa orientasi T6 Rendah Guru penasihat Pemantauan : .Indikator kejayaan : diadakan. Menambahkan bilangan ahli kelab. Mendapatkan surat kebenaran lawatan daripada Pusat Serenti 2. Lawatan ke Pusat Serenti Tarikh pelaksanaan : 8 April 2006 Pelaksana : Guru Penasihat dan AJK Program Pelaksanaan : 1. Maklum balas positif terhadap ceramah dan pameran yang Nama Projek : 3.2007) Perancangan Taktikal (Tahun 2006) Pelan Operasi 7.1 10 10 30 40 1. Pelaksanaan program Indikator kejayaan : Maklum balas positif terhadap borang penilaian program lawatan yang diedarkan kepada pelajar PENGURUSAN KELAB BIMBINGAN DAN KERJAYA Perancangan Strategik (Tahun 2003 . Program Keahlian Meningkatkan dan mengekal bilangan kepada 30 .40 orang.

1 10 10 30 40 2. Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : 1. Inventori Kerjaya 3. Program Pencapaian Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi sijil ( kehadiran penuh dan aktif ) Sasaran % bilangan ahli yang layak diberi sijil TOV 2005 2005 2006 2007 2. Temuduga Kerjaya 4. Temuduga Kerjaya 4. . Promosi dari kelas ke kelas dan semasa orientasi T6 Rendah Tarikh pelaksanaan : Minggu kedua setelah sekolah dibuka untuk promosi kepada pelajar Tingkatan 3 .1 (Kempen Keahlian) Nama Projek : 1. Promosi semasa Orientasi T6 Rendah 8. Laluan Kerjaya Pelan Operasi ~ 1.5 15 MEI untuk Orientasi T6 Rendah Pelaksana : Guru Penasihat dan AJK sesi 2006 diketuai Presiden Kelab Pelaksanaan : 3. Laluan Kerjaya Pemantauan : Guru penasihat 2. Perkongsian Hobi 2. Projek Mengaktifkan Kelab Nama projek : Projek Mengaktifkan Kelab Objektif : i.1. Inventori Kerjaya 3. Perkongsian oleh ahli kelab tentang kepada pelajar lain. Perkongsian Hobi 2. Lawatan Kerjaya 5. Lawatan Kerjaya 5. Menambahkan aktiviti-aktiviti dalam aspek kerjaya. Promosi dari kelas ke kelas 10. Kempen keahlian Aktiviti : 9. Meningkatkan pencapaian kelab Aktiviti : 1.

4. Inventori Kerjaya Tarikh pelaksanaan : Mac 2006 Pelaksana : Ahli-ahli Kelab Pelaksanaan : 1. Hobi-hobi dikaitkan dengan kerjaya Indikator kejayaan : Ahli-ahli berkongsi hobi dan menambahkan maklumat serta pengetahuan kerjaya yang berkaitan. Borang promosi yang menarik diedarkan untuk mendapat maklumbalas keahlian Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli Pelan Operasi ~ 2. diberi takfsiran daripada inventori. Setiap ahli membawa dan menceritakan hobi masing-masing. 3. Indikator kejayaan : Rekod ahli-ahli yang mengisi inventori minat kerjaya dan maklumat pilihan minat kerjaya ahli bertambah.2 Projek Mengaktifkan Kelab Nama Projek : 2. Pelan Operasi ~ 2.1 Projek Mengaktifkan Kelab Nama Projek : 1.3 Projek Mengaktifkan Kelab Nama Projek : 3. Indikator kejayaan : Rekod ahli-ahli yang mengisi inventori minat kerjaya dan maklumat pilihan minat kerjaya ahli bertambah. 2. Semua maklumat dikumpul dan dibentangkan. 2. 2. Bilangan rakan yang mengisi inventori minat kerjaya direkodkan. Pelan Operasi ~ 2. Ahli-ahli diminta mengendalikan inventori minat kerjaya dengan rakan-rakan lain. Temuduga Kerjaya : Pekerjaan-pekerjaan di sebuah sekolah menengah. Tarikh pelaksanaan : April 2006 Pelaksana : Ahli-ahli Kelab Pelaksanaan : 1. Perkongsian Hobi Tarikh pelaksanaan : Februari 2006 Pelaksana : Ahli-ahli Kelab Pelaksanaan : 1. Setiap ahli diminta menemuduga dan mendapatkan maklumat tentang pelbagai pekerjaan di sekolah mengikut borang soal selidik yang disediakan. Maklumat yang didapati akan direkodkan dan dipaparkan pada papan notis untuk dibaca oleh semua pelajar. Setiap ahli mengisi inventori minat kerjaya. .

Lawatan Kerjaya Tarikh pelaksanaan : Jun 2006 Pelaksana : Ahli-ahli Kelab Pelaksanaan : 1.4 Projek Mengaktifkan Kelab Nama Projek : 4. Indikator kejayaan : sesuatu bidang. Ahli-ahli mengetahui halatuju dan laluan kerjaya PENGURUSAN KELAB PEMBIMBING RAKAN SEBAYA Perancangan Strategik (Tahun 2003 . Mengumpul maklumat kerjaya melalui hasil lawatan. Mengadakan lawatan sambil belajar untuk menambahkan maklumat dalam sesuatu bidang kerjaya.Pelan Operasi ~ 2. Indikator kejayaan : bidang. dan berbincang untuk menggariskan laluan kerjaya dalam beberapa bidang.5 Projek Mengaktifkan Kelab Nama Projek : 5. Laluan Kerjaya Tarikh pelaksanaan : Julai 2006 Pelaksana : Ahli-ahli Kelab Pelaksanaan : 1. 2. Membuat laporan tentang dapatan lawatan sambil belajar.0 Meningkatkan kualiti ahli-ahli PRS dari segi .2007) Perancangan Taktikal (Tahun 2006 ) Pelan Operasi 1. Ahli-ahli menambahkan maklumat kerjaya dalam sesuatu Pelan Operasi ~ 2.

Pemantauan : Kaunselor Pelajar a) b) c) d) Latihan Pembimbing Rakan Sebaya Kem Latihan Lanjutan PRS Sesi Perbincangan Kelompok PRS Projek/ Aktiviti : PRS A ) ( RUJUK LAMPIRAN LAMPIRAN A Pelan Operasi ~ 1. Objektif : a) Mewujudkan pasukan PRS yang terlatih dalam memberi pertolongan kepada rakan-rakan.keberkesanan program latihan PRS 1. a) b) c) d) Aktiviti : Latihan Pembimbing Rakan Sebaya Kem Peningkatan PRS Sesi Perbincangan Kelompok PRS Projek/ Aktiviti PRS 5. 3.Objektif : Supaya ahli-ahli PRS boleh berperanan sebagai kawan dan model positif yang berkesan kepada rakan-rakan.1 Sasaran Keberkesanan Programprogram latihan PRS : 2006 ~ 88% 2007 ~ 90% 1. Nama Projek a) : Latihan Pembimbing Rakan Sebaya 2. Penetapan Dasar : a) Tugas Kaunselor Pelajar b) Pembantu Guru PRS 4. .0 1. Nama Projek : Program-program Latihan PRS 2 .

Objektif : a) Supaya ahli-ahli PRS lebih memahami diri melalui perkongsian diri dan maklum balas rakan. Objektif perkembangan ahli-ahli PRS b) Membolehkan ahli-ahli untuk membincangkan masalah diri / rakan melalui perkongsian kelompok.b) Menyempurkan latihan dalam kemahiran asas ~ kendiri. 5. Gubal Instrumen Penilaian : Borang penilaian kursus 7. sosial. 4. b) Mempertingkatkan dan memantapkan kemahiran-kemahiran ahli-ahli PRS untuk menolong rakan 3. : Mac 2006 : Ahli-ahli PRS T4 dan T6 Rendah : Kaunselor Pelajar Pembantu Guru PRS 6. Indikator Kejayaan : Respons pelajar yang positif dan diharapkan ahli-ahli PRS lebih berkesan dalam menolong rakan menghadapi dugaan hidup. Gubal Instrumen Penilaian : ~ 7. Nama Projek c) : Sesi Perbincangan Kelompok PRS : a) Membimbing dan memantau 2. 5. Tarikh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran : Personalia Pelan Operasi ~ 1. : Februari ~ Julai 2006 : Ahli-ahli PRS T5 dan T6 Atas : Kaunselor Pelajar Pembantu Guru PRS 6. c) Menjadikan ahli-ahli PRS contoh yang positif dan berkesan kepada rakan-rakan dalam aspek tingkah laku. Nama Projek Sebaya b) : Kem Peningkatan Pembimbing Rakan Tarikh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran : Personalia 2. : April ~ Mei/ Julai ~ Ogos 2006 : Ahli-ahli PRS T4 dan T6 Rendah : Kaunselor Pelajar Pembantu Guru PRS 6. 4. Gubal Instrumen Penilaian : Borang penilaian kursus 7. 5. 4. PRS 3. Indikator Kejayaan : Respon pelajar yang positif terhadap program dan diharapkan ahli-ahli PRS boleh memainkan peranan sebagai rakan yang berkesan dan memberi pengaruh yang positif rakan ( Rujuk catatan Rekod PRS ). 3.0 1.0 1. Tarikh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran : Personalia . komunikasi dan kaunseling. Indikator Kejayaan : Respon pelajar yang positif terhadap program dan diharapkan ahlli-ahli PRS menjadi tempat luahan hati rakanrakan ( Rujuk catatan Rekod PRS ) Pelan Operasi ~ 1. akademik dan perkembangan kendiri.

Pelan Operasi ~ 1.0 1. Nama Projek

d) : Aktiviti PRS : a) Khidmat Sekolah b) c)

Khidmat Masyarakat Program Lawatan dan Perjumpaan dengan PRS sekolah lain 2. Objektif : a) Memberi latihan kepada ahliahli PRS dalam aspek-aspek perancangan, pengurusan, kemahiran komunikasi, kerja sosial, dan kerja berpasukan. 3. 4. 5. : April ~ Julai 2006 : Ahli-ahli PRS T5 dan T6 Atas : Kaunselor Pelajar Pembantu Guru PRS 6. Gubal Instrumen Penilaian : ~ 7. Indikator Kejayaan : Respons pelajar yang positif dan diharapkan ahli-ahli PRS mempelajari pelbagai kemahiran dalam aktivitiaktiviti tersebut agar mereka lebih terbuka, cekap dan matang dalam membantu diri dan membantu orang lain. Tarikh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran : Personalia

Perancangan Strategik (Tahun 2003 - 2007) Perancangan Taktikal (Tahun 2006) Pelan Operasi 2.0 Meningkatkan keberkesanan ahli-ahli PRS menolong rakan. 2.1 Sasaran Keberkesanan Program-program PRS menolong rakan : 2006 ~ 80% 2007 ~ 85% 1. Nama Projek : Program-program PRS menolong rakan. 2 .Objektif : a) Supaya ahli-ahli PRS boleh dijadikan saluran tidak formal untuk rakan meluahkan isi hati dan mencari alternatif tentang cabaran hidup. b) Membantu mengurangkan masalah disiplin sekolah secara tidak formal. 3. Penetapan Dasar :

a) Tugas Kaunselor Pelajar b) Pembantu Guru PRS 4. Aktiviti : a) Projek/ Aktiviti PRS b) Sesi Bantu Rakan 5. Pemantauan : Kaunselor Pelajar

a) Projek/ Aktiviti PRS b) Sesi Bantu Rakan ( RUJUK LAMPIRAN B )

LAMPIRAN B Pelan Operasi ~ 2.0 1. Nama Projek a) : Program Bimbing Rakan

2. Objektif : a) Memberi bimbingan dan dorongan moral kepada pelajar yang lemah dari segi akademik, nilai, sosial, dan perlakuan. b) Menjadi rakan yang berkesan kepada pelajar lain yang memerlukan pertolongan dan sokongan. 3. 4. 5. : Mac ~ Jun 2006 : Tingkatan 1/2/3 : Ahli-ahli PRS Kaunselor Pelajar Pembantu Guru PRS 6. Gubal Instrumen Penilaian : Maklum balas pelajar 7. Indikator Kejayaan : Respon pelajar yang positif terhadap program dan diharapkan mereka bersikap lebih positif terhadap diri, orang lain, pelajaran dan masa depan. Pelan Operasi ~ 2.0 1. Nama Projek b) : Sesi Membantu Rakan Tarikh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran : Personalia

2. Objektif : a) Supaya ahli-ahli PRS berfungsi sebagai rakan yang positif dan berkesan untuk membantu rakan yang memerlukan pertolongan.

3. 4. 5.

: Januari ~ Oktober 2006 : Pelajar yang memerlukan pertolongan : Ahli-ahli PRS Kaunselor Pelajar Pembantu Guru PRS 6. Gubal Instrumen Penilaian : Buku Rekod Aktiviti PRS 7. Indikator Kejayaan : Respon pelajar yang positif terhadap khidmat PRS dan diharapkan mereka lebih positif dan matang dalam menghadapi situasi hidup.

Tarikh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran : Personalia

PENGURUSAN KELAB KESELAMATAN JALAN RAYA Perancangan Strategik (2003 - 2007) Perancangan Taktikal (2006) Pelan Operasi 1. Program keahlian 1.1 1.2 Meningkatkan keahlian sebanyak 10 % setiap tahun Meningkatkan keahlian daripada kelas-kelas T3 -T5 sebanyak 10 % setiap tahun bilangan ahli

Sasaran

TOV 2006 2006 2007 1.1 15 17 19 1.2 13 15 17 1. Projek keahlian

Nama projek : Kempen keahlian Objektif : i. meningkat keahlian ii. Penepatan meningkatkan ahli di kalangan pelajar T3 -T5 dasar : Tugas guru penasihat

3 30. Program Pencapaian 2.1 Meningkatkan kehadiran ahli dalam mesyuarat kelab 2. Meningkat kehadiran ahli dalam kelab melalui sebaran maklumat yang tepat dan cepat ii. Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi sijil Penetapan dasar : Guru penasihat AJK Aktiviti : Pertandingan papan notis Pemantauan : Guru penasihat 2.Aktiviti : Pemantauan 1.0 35. Meningkatkan pencapaian melalui papan notis .0 2.2 Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab 2. Projek Meningkatkan Pencapaian Nama projek : Meningkatkan kehadiran Melalui papan notis Objektif : i. Kempen Promosi : Tugas AJK dari kelas ke kelas Guru Penasihat keahlian Aktiviti : 1. Promosi dari kelas ke kelas Nama Projek : Promosi dari kelas ke kelas Tarikh pelaksanaa : Minggu kedua sekolah buka Pelaksana : AJK Kos : RM 5 Pelaksanaan : 1. Diedarkan ke setiap kelas Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli 2.0 45. Pencetakan bahan promosi 2.0 55.3 Meningkatkan bilangan ahli yang layak mendapat sijil Sasaran % bilangan ahli yang layak diberi sijil TOV 2006 2005 2006 2007 2.

Menyediakan bahan untuk notis yang menarik Indikator kejayaan : Kehadiran ahli dalam mesyuarat dan aktiviti kelab yang meningkat dan pertambahan peratus ahli yang mendapat sijil.1 Meningkatkan kefahaman ahli dalam peraturan dan tanda lalulintas Projek Pendedahan Peraturan dan tanda lalulintas 3.Aktiviti : 1. meningkatkan kefahaman tentang Penetapan dasar : Guru penasihat Aktiviti : i. Persediaan awal tentang tarikh. Program Pendedahan Peraturan dan tanda lalulintas 3.kos dan tempat 2. Pertandingan kuiz Tarikh pelaksaan : Bulan April 2006 Pelaksana : AJK kelab Guru Penasihat . Pengedaran borang penyertaan Indikator kejayaan : Penyertaan memberangsangkan Projek : 2. Pertandingan membuat buku skrap Tarikh pelaksanaan : Mac 2006 Pelaksana : AJK Kos : RM 5 Pelaksanaan : 1.1 Kempen Keselamatan Jalan Raya Objektif : i. 3. Projek Pendedahan Peraturan dan tanda lalulintas Aktiviti : Membuat buku skrap Nama projek : 1. Membuat buku skrap ii. Kuiz Pemantauan : Guru penasihat AJK tentang keselamatan jalan raya tanda dan peraturan lalulintas 3. meningkatkan keperihatinan ahli ii. Pertandingan papan notis Nama projek : 1. 3. Pertandingan papan Notis Tarikh pelaksanaan : Mengikut AJK papan notis sekolah Pelaksana : AJK papan notis sekolah dan AJK kelab serta ahli yang dilantik khas Kos : RM 15 Pelaksanaan : 1.

4 1.1 Pengurusan Ahli Kelab Kesihatan * Pemilihan ahli baru * Mesyuarat Agung Tahunan Objektif: 1. Program Pengurusan Kelab Kesihatan Merancang dan mengorganisasikan kelab dengan cara yang sistematik dan teratur. Lawatan sambil belajar Lawatan ke hospital. Pengedaran borang penyertaan Indikator : Penyertaan yang menggalakkan Pengurusan Kelab Kesihatan Perancangan Strategik (Tahun 2004 . Kempem Derma Darah 1.5 Kesedaran Kehidupan SihatKempen/pameran/minggu kesihatan. Bank Darah.2 Pertandingan di Dalam SekolahPertandingan papan notis 1. Melatih dan mencungkil bakat kepimpinan di kalangan ahli-ahli kelab. 1.3 Pertandingan di Luar SekolahKuiz Kesihatan peringkat negeri.1 Pengurusan Ahli Kelab * Pemilihan ahli baru * Mesyuarat Agung Tahunan 1. Menjalankan MAT supaya ahli pengurusan yang baru boleh mengambil alih perancangan dan pengurusan aktivti kelab. Penetapan Dasar: Guru penasihat Aktiviti: 1. Pemilihan ahli baru . kos dan tempat 2.Kos : RM10 Pelaksanaan : 1. 3. Persediaan awal tentang tarikh. Jabatan Kesihatan. Memilih ahli kelab baru setiap tahun untuk memastikan kesinambungan Program 2. 1.2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1.

2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1. Penyelaran Gerko Kelab Bukan Akademik dan Guru penasihat..1 Pengurusan Ahli Kelab Kesihatan Aktivti: Nama projek: 1. Pemilihan Ahli Baru Tarikh pelaksanaan: Jun 2007( Setelah kemasukan pelajar T6R) Pelaksana: Guru penasihat dan guru tingkatan Pelaksanaan: 1. 3. John Ambulance dan bukan merupakan pengawas. Senarai ahli baru disediakan aetelah diterima daripada guru tingkatan. Program Pengurusan Kelab Doktor Muda 1.2 Pertandingan di Dalam Sekolah . Guru tingkatan kelas memilih 4 orang pelajar dari setiap kelas/ Pelajar yang berminat boleh memberi nama kepada guru tingkatan secara sukarela.Pemantauan: 2. Nama projek: 2. Mengedarkan surat pemilihan ahli kepada semua guru tingkatan T1-T6R 2.engkap yang terdiri daripada ahli- Mesyuarat Agung Tahunan (Rujuk Lampiran A) Perancangan Strategik (Tahun 2004 . Indikator kejayaan: ahli yang berminat. 4. 1. Senarai ahli yang . Mesyuarat Agung Tahunan PKKK. Pelajar yang dipilih untuk mengikuti program harus merupakan ahli PBSM atau St.

Memilih pelajar-pelajar yang sesuai untuk mengambil bahagian. Guru dan AJK Persatuan Aktiviti : Pertandingan Papan Notis Pemantauan : Guru penasihat dan AJK induk Persatuan Penasihat 1. PKKK. Melatih pelajar-pelajar untuk pertandingan. Menyebarkan maklumat kepada ahli-ahli Penetapan dasar : Pengetua.3 Pertandingan Di Luar Sekolah ** Tertakluk kepada penganjur Objektif : 1. 1.3 Pertandingan Di Luar Sekolah Aktiviti: Nama projek: 1. Pertandingan Kuiz Kesihatan Tarikh pelaksanaan: April 2007 Pelaksana: Jabatan Kesihatan Pasir Puteh Pelaksanaan: 1. PKKK. Melahirkan ahli yang berkeyakinan diri 3.2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1. Penetapan dasar : Pengetua. Menambahkan pengetahuan ahli-ahli yang mengambil bahagian dalam bidang kesihatan. AJK Papan Notis sekolah.dan mendapat kedudukan yang memuaskan di dalam pertandingan ini.Objektif: i. Pertandingan Kuiz Kesihatan Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan Pemantauan : Guru penasihat dan AJK induk Persatuan 1. Program Pengurusan Kelab Kesihatan . Penyediaan bahan untuk notis yang menarik 2. pihak penganjur. 3. Menerima surat jemputan pertandingan. Pertandingan Papan Notis Tarikh pelaksanaan : Mengikut jadual AJK papan notis sekolah Pelaksana : AJK papan notis sekolah and AJK 2007 diketuai AJK Publisiti Kos : RM10 Pelaksanaan : 1. Mengharumkan nama kelab dan sekolah melalui pertandingan antara sekolah 2. 2. Menghiasan papan notis persatuan dengan cara yang menarik dan kreatif Indikator kejayaan : Kesedaran ahli-ahli tnetang aktiviti kelab dan maklumat kesihatan pada paras yang tinggi . Guru penasihat dan AJK Persatuan Aktiviti : 1. Indikator kejayaan: Pelajar cuba sedaya upaya untuk bertanding dan berjaya memasuki pusingan akhir dan seterusnya ke peringkat negeri. Perancangan Strategik (Tahun 2004 . Melahirkan ahli yang berkeyakinan diri iii. Mengharumkan nama unit di dalam sekolah ii.2 Pertandingan di Dalam Sekolah Aktiviti: Nama Projek : 1.

00 Pelaksanaan: 1.5 Kesedaran Kehidupan Sihat Aktiviti: Nama projek:1.2 Perkhidmatan Klinik sekolah -Memberikan perkhidmatan klinik sekolah yang berkualiti . Kempen Derma Darah ( Gabung dengan PBSM) Tarikh pelaksanaan: Mei 2007 Pelaksana: Guru penasihat dan AJK ad-hoc Kos: RM30. Kempen Derma Darah Pemantauan: Guru penasihat 2. ujian darah dll Indikator kejayaan: Tahap kesedaran kesihatan ahli kelab dan pelajar lain meningkat. berpengetahuan dan bertanggungjawab. surat khabar dan 'flyer'.0 Pengurusan Program Kesihatan Meneruskan Program Doktor Muda dan seterusnya melengkapkan dan memurnikan program dari tahun ke tahun. Menigkatkan kesedaran ahli-ahli tentang kesihatan dari semua aspek. Menyediakan tempat yang sesuai dan berhubung dengan pihak bank darah HTA Indikator kejayaan: Kuantiti darah yang dikutip memuskan dan orang ramai serta pelajar datang beramai-ramai untuk menderma darah.1 Kualiti Doktor MudaMelatih doctor muda yang berkualiti. Memberi peluang kepada ahli mempelajari menguruskan kempen. 3. Membuat persediaan untuk pameran. 2. Minggu Kesihatan 2007 ** Minggu Kesihatan anjur bersama AJK PBSM sekolah 1. Mendapatkan kebenaran dari Jabatan Kesihatan dan menetapkan tarikh derma darah.1.6 Kesedaran Kehidupan Sihat Objektif: 1. Membuat promosi melalui banner. radio. 4. pameran dll Penetapan dasar: Guru penasihat dan AJK pengelola Aktiviti: 1. Menetapkan tarikh dan mendapat kebenaran sekolah 2. Menentukan aktivti dan rancangan.2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 2. Mendapatkan kebenarkan daripada pengetua. 2. 3.struktur organisasi yang lebih sistematik dan teratur .00 (banner) Pelaksanaan: 1. Nama projek: 2. 2. 2. Minggu Kesihatan Tarikh pelaksanaan: 18-22 April 2007 Pelaksana: AJK Kelab dan semua ahli Kos: RM100. Perancangan Strategik (Tahun 2004 . Menjemput penceramah dan menghubung Jabatan Kesihatan Pasir Puteh 4.

Ceramah Pendidikan Kesihatan Nama projek: 6.10 pagi dan 1. merekod dan membantu pesakit yang melawat klinik dengan memberi perkhidmatan pertolongan cemas. Petugas menjalan tugas seperti membersihkan Bilik Rawatan .30-2. 'Stretcher drill'. Perkhidmatan Di Bilik Rawatan Sekolah Tarikh pelaksanaan: Setiap hari persekolahan. Pelaksanan: Semua ahli (T4-T6) Pelaksanaan: 1. 4. Menglahirkan doktor muda yang mesra.50-10.* Sistem rekod pesakit * Sistem menyimpan stok ubat 2. Kursus dan latihan 2.1 Meningkatkan Kualiti Doktor Muda Objektif: 1. pengurusan kecemasan. berperikemanusiaan dan penyayang. C. 2. bertanggungjawab. 'Attachment' di klinik Tempatan Nama projek: 5.2007) Perancangan Taktikal (Tahun 2008) . Guru penasihat Aktiviti: 1.0 Program Doktor Muda 2. Melahirkan sekumpulan pelajar yang menjadi agent penyebaran maklumat kesihatan di dalam sekolah. Penetapan dasar: Peengetua. Menghasilkan sekumpulan pelajar yang terlatih dan mahir dalam pertolongan cemas. Pengerusi dan setiauasaha kelab menyediakan Jadual Waktu Bertugas 2. 3. Indikator kejayaan: Operasi klinik sekolah dijalankan dengan lancar setiap hari dan kedatangan petugas yang memuaskan (90%). Nama projek: 2. dan Pengungkutan. pengurusan klinik serta pendidikan kesihatan. Menggalakkan dan merangsangkan pelajar ke arah kareer dalam bidang perubatan. pukul 9. Berkhidmat di klinik sekolah Pemantuaan: Guru penasuhat dan AJK Kelab Doktor Muda. Ceramah 3.D E dan F) Perancangan Strategik (Tahun 2004 . 'Attatchment' di klinik Jabatan Kesihatan 4. Ceramah 'Clinic Management' Nama projek : 4. PKKK. 2. 3. Pemegang kunci buka pintu pada masa bertugas. Nama projek: 3. Kursus Pertolongan Cemas. Ceramah farmasi ( Rujuk Lampiran B.15 tengah hari. memberi ubat yang sesuai.0 Projek Pengurusan Program Doktor Muda Program Doktor Muda Nama Projek: 2.1 Meningkatkan Kualiti Doktor Muda Aktiviti: Nama projek: 1.

4. 2. kad pengenalan terakhir.2 Perkhidmatan Bilik Rawatan sekolah Aktiviti: Nama projek: 1. Menyediakan Sistem Rekod Pesakit Tarikh pelaksanaan: Sepanjang tahun Pelaksana: Doktor muda yang bertugas Pelaksanaan: 1. Menyediakan sistem penyimpanan stok yang lebih sistematik. Meyimpn rekod pesakit dan stok ubat Pemantuan: Guru penasihat dan AJK Kelab kesihatan. 2. Setiap pesakit yang melawat bilik rawatan akan diberi satu nombor rujukan berdasarkan 4 angka no.tepat dan selamat. Peljar perlu membawa kad untuk lawatan yang berikutan.Pelan Operasi 2. 2. Penetapan dasar: Guru penasihat dan AJK Kelab Aktiviti: 1. Indikator kejayaan: Semua rekod pesakit dalam keadaan yang sistematik dan teratur. cepat. Memberi perkhidnatan klinik sekolah yang berkualiti dengan struktur organisasi yang lebuh sistematik dan teratur. Menyediakan sistem rekod pesakit dan pemberiian ubat yang teratur. 4.2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 3.0 Pengurusan Skuad Kecemasan Sekolah Melatih ahli skuad kecemasan dan mengurus situasi kecemasan di dalam sekolah dan bilik darjah . Nama projek: 2. Sistem Penyimpanan Stok (Rujuk Lampiran G) Perancangan Strategik (Tahun 2004 .2 Perkhidmatan Bilik Rawatan sekolah Objektif: 1. Memberi perhidmatan klinik yang mesra. 3.0 Pengurusan Program Doktor Muda 2. Semua rekod disusun mengikut nombor rujukan untuk menyenangkan kerja simpanan dan pengambilan. Nombor rujukan ini akan dituliskan dalam kad klinik dan kad rekod pesakit. Pesakit yang datang ke bilik rawatan dikehendaki memberi maklumat peribadi dalam kad rekod pesakit dan jenis ubat yang dibekalkan direkod dalam kad. 3.

2007) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 4. Kes-kes kecemasan di dalam kelas dan sekitar sekolah boleh dikendalikan dengan cepat. 3.2 Pelan Tindakan Kecemasan 3. Pelan Tindakan Kecemasan. Guru penasihat Aktiviti: 1. Kursus Pertolongan Cemas. dikutip balik daripada setiap kelas pada akhir tahun. Pelan Tindakan Kecemasan diberi kepada setiap kelas bersama senarai pemegang kunci klinik sekolah pada awal tahun melalui guru tingkatan. Pemantauan: Guru penasihat. dan Pengungkutan (Rujuk Lampiran B) Nama projek: 2.0 Projek Skuad Kecemasan Di Dalam Setiap Kelas Aktiviti: Nama projek: 1. Indikator kejayaan: Situasi kecemasan diuruskan dengan cepat dan baik. bersedia setiap masa persekolahan Pelaksana: Skuad Kecemasan setiap kelas Pelaksanaan: 1.3. Tarikh pelaksanan: Sepanjang tahun. Penetap dasar: Pengetua. tepat dan selamat. . 3.0 Projek Pengurusan Skuad Kecemasan Di Dalam Setiap Kelas Skuad Kecemasan Nama projek: Objektif: 1. PKKK.0 Pengurusan Sumber Klinik Sekolah Memastikan sumber dan kemudahan klinik sekolah diuruskan dengan cermat dan memaksimumkan penggunaan sumber.1 Latihan ahli skuad 3. Bersedia dan bertugas semasa berlaku kecemasan mengikut carta aliran yang ditetapkan. Melatih satu skuad kecemasan yang terdiri daripada 4 pelajar (doctor muda) di dalam setiap kelas. Pelan Tindakan Kecemasan 4. Latihan dan kursus 2. Ahli skuad kecemasan (juga merupakan doktor muda) diberi taklimat tentang Pelan Tindakan Kecemasan 2. 'Stretcher dril'. Melahirkan suasana sekolah yang selamat dan sihat. 2. 3. (Contoh Pelan Tindakan Kecemasan di Lampiran H) Perancangan Strategik (Tahun 2004 .

Penetap dasar: Guru penasihat Aktivti: 1.2 Perkhidmatan Peti Kecemasan di Dalam Sekolah Aktivti: Nama projek: 1. Memeriksa dan 'servis' semua peti kecemasan di dalam sekolah. Pembekalan Peti Kecemasan Tarikh pelaksanaan: Sepanjang tahun Pelaksana: Guru penasihat dan pengerusi Pelaksanaan: 1. Pihak yang memerlukan peti kecemasan membuat pesanan melalui borang yang disediakan. melengkapi stok ubat untuk keperluan klinik dan semua peti kecemasan di seklah Penetapan Dasar : Pengetua dan guru penasihat Aktiviti : 1. Thomas yang memerlukannya.1 Program peningkatan prasarana: * keperluan klinik sekolah * keperluan peti kecemasan sekitar sekolah Objektif : 1. Memesan item-item 3.2 Perkhidmatan Peti Kecemasan di Dalam Sekolah * Pembekalan ('supply') * Perkhidmatan servis ('servicing') 4. .1 Program peningkatan prasarana Aktivti: Nama Projek : 1. Servis Pemantauan: Guru penasihat 4.1 Program Peningkatan Prasarana/ Ubatan Klinik Sekolah 4. Membekal peti kecemasan kepada semua warga St. 4.Mengenalpasti keperluan dan menyenaraikan item-item yang perlu 2.4.2 Perkhidmatan Peti Kecemasan di Dalam Sekolah Objektif: 1.0 Pengurusan Sumber Klinik Sekolah Peningkatan Kemudahan Nama Projek : 4. 2. melengkapi kemudahan klinik sekolah 2. Menyimpan rekod Indikator kejayaan : Memperolehi item yang dapat memudahkan operasi klinik sekolah. Pembekalan 2. Melengkapi Klinik Sekolah Pemantauan : Guru penasihat 4. Melengkapi Klinik Sekolah Tarikh Pelaksanaan : Sepanjang tahun Pelaksana : Guru penasihat Pelaksanaan : 1.

Kursus Pertolongan Cemas. Memohon kebenaran pengetua . ahli-ahli yang mahir dalam pertolongan cemas Pelaksanaan: 1. Temuduga dijalankan oleh pengerusi dan AJK 2007 diikuti dengan penetapan AJK baru. 'Stretcher dril'. Indikator kejayaan: Peratus kehadiran yang tinggi dan semua ahli yang hadir berlajar teknik-twkinik yang betul. Tarikh pelaksanaan: Julai/ Ogos 2007 Pelaksana: Guru penasihat. 2. Mengatur ahli senior sebagai pelatih atau menjemput ahli PBSM dan St. Menempah dewan dan bilik darjah. Peti kecemasan dipulangkan kepada guru penasihat selepas diguna.2. 4. Senarai AJK 2006 diumumkan dan pengambilalihan tugas dilengkapkan. Guru penasihat membincang dengan pengerusi Kelab Kesihatan 2007 tentang calon-calon yang sesuai untuk memegang jawatan. Indikator kejayaan: Semua pesanan dibekalkan dengan peti kecmasan dan pulsngkan dalam keadaan yang baik. Hantar boring kepada guru penasihat. John Ambulance sebagai pelatih. Memohon kebenaran daripada pengetua. 3. 3. Tarikh MAT ditetapkan dan diumumkan kepada semua ahli. dan Pengangkutan. AJK 2007 berjaya mengambil alih tugas dengan penuh Pelan Operasi ( Program Doktor Muda) Lampiran B Nama projek: : 2. Mesyuarat Agung Tahunan Tarikh pelaksanaan: Januari 2007 Pelaksana: Pengerusi dan AJK Kelab Kesihatan 2007dan Guru penasihat Pelaksanaan: 1. Penetapan dan pengumuman tarikh. Lampiran C Nama projek: 3. Indikator kejayaan: bertanggungjawab. Ceramah 'Clinic Management' Tarikh pelaksanaan: Feb 2007 Pelaksana: Guru penasihat Pelaksanaan: 1. 3. 4. 2. MAT dijalankan mengikut prosedur biasa. Pengerusi kelab menyediakan peti kecemasan. Menetapkan tempat dan masa 2. 5. Pelan Operasi: ( Pengurusan Ahli Kelab Kesihatan) Lampiran A Nama projek: 2. 4.

Jenis dan kuantiti ubat direkod. Memohon kebenaran pengetua 3. Pengerusi mengeluarkan ubat yang biasa digunakan dari masa ke semasa ke dalam almari lain untuk diberi kepada pesakit. Semua ubat disimpam dalam almari terkunci dan kunci dipegang oleh guru penasihat dan pengerusi kelab sahaja. Ceramah Pendidikan Kesihatan Tarikh pelaksanaan: Mar 2006 Pelaksana: Guru penasihat Pelaksanaan: 1. Guru penasihat memesan ubat yang diperlukan. Menetapkan tempat dan masa 2. Menjemput penceramah (Pegawai Jabatan Kesihatan) Indikator kejayaan: Ahli-ahli boleh menyebarkan pengetahuan kesihatan yang diperolehi semasa bertugas di klinik sekolah. Lampiran D sekolah Nama projek : 4. Menjemput penceramah Indikator kejayaan: Ahli-ahli boleh menguruskan bilik rawatan dengan cara yang lebih selamat dan betul. Memohon kebenaran pengetua 3. 3. 'Attachment' di klinik Tempatan Tarikh pelaksanaan: 13 -15 Mar 2007 (tiga hari) Pelaksana: Guru penasihat dan setiausaha kelab Pelaksanaan: 1. Ahli boleh mengaplikasi apa yang mereka belajar di klinik sekolah. Ceramah Farmasi Tarikh pelaksanaan: April 2006 (Minggu Kesihatan) Pelaksana: Guru penasihat Pelaksanaan: 1.3. Memohon kebenaran pengetua 3. . 2. Sistem Penyimpanan Stok Pelaksana: Guru penasihat dan Pengerusi kelab Tarikh pelaksanaan: Sepanjang tahun Pelaksanaan: 1. Membahagikan ahli-ahli kepada kumpulan (3 orang sekumpulan) dan agihkan tempat dan hari 'attatchment' Indikator kejayaan: Ahli-ahli mendapat pengalaman sebenar dan latihan praktikal dalam klinik tempatan. Menjemput penceramah (Ahli Farmasi) Indikator kejayaan: Ahli-ahli boleh menanmbah pengetuhuan dan menyebarkan pengetahuan berkenaan penggunaan ubat dan 'supplement' Lampiran G Nama projek: 2. Menetapkan tempat dan masa dengan Jabatan Kesihatan Pasir Puteh 2. Lampiran E Nama projek: 5. Pelan Operasi (Sistem Penyimpanan Stok) Lampiran F Nama projek: 6. 4. Menetapkan tempat dan masa 2. di dalam bilik darjah dan di rumag sendiri.

Ubat yang luput tarikh dihapus dari masa ke semasa. Setiap ubat yabng dikeluarkan perlu direkod.5. ahli SKUAD KECEMASAN (SK) yang terdiri daripada AHLI KELAB KESIHATAN sila ambil tindakan mengikut carta alir berikut: SMK kamil 2007 . 6. Indikator kejayaan: Penyalahgunaan dan pencuri tidak berlaku dam stok ubat disimpan dengan baik. Lampiran H PELAN TINDAKAN SKUAD KECEMASAN Jika berlakunya kecemasan di dalam kelas anda.

1 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful