PROGRAM PENINGKATAN KOKURIKULUM

PENGURUSAN KOKURIKULUM Fungsi Gerak Kerja Kokurikulum 1) Pengukuhan dan Pengkayaan 2) Khidmat Masyarakat 3) Hobi dan Rekreasi 4) Kerjaya 5) Perkembangan Diri Individu Pengurusan Kokurikulum Perancangan Strategik (Tahun 2004 - 2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1. Program 100% pendaftaran pelajar dalam kegiatan kokurikulum 1. Projek pendaftaran gerko Nama projek : Kempen Pendaftaran Gerko Objektif: i. meningkatkan penyertaan gerko ii. pendaftaran lebih sistematik dan berkesan iii. pastikan setiap pelajar menyertai satu pasukan beruniform dan satu kelab /persatuan yang lain. Penetapan dasar: Tugas AJK Kokurikulum Sekolah Tugas Guru Tingkatan

Aktiviti :

Taklimat dan edarkan prosedur/borang waktu mesyuarat guru Pemantauan : PKKK/ /Setiausaha KK

1.Pendaftaran kelas Aktiviti: 1. Taklimat kepada semua guru tingkatan dan guru penasihat. 2. Jelaskan prosedur pendaftaran dalam kelas. 3 Sediakan borang pilihan gerko. Nama Aktiviti : 1. Taklimat kepada semua guru tingkatan dan guru penasihat. Tarikh pelaksanaan : Pada mesyuarat kokurikulum yang pertama dan semasa mesyuarat kurikulum yang pertama Pelaksana: PKKK , Setiausaha KK, Ketua-ketua guru penasihat dan Guru-guru Tingkatan

Pelaksanaan : 1. Taklimat tentang penggunaan borang pendaftaran gerko iaitu Guru Tingkatan mendapat maklumat penyertaan pelajar dalam gerko dan seterusnya menyerahkan nama ahli sesuatu kelab kepada guru penasihat berkaitan. Semua pelajar dimestikan mendaftar sekurang-kurangnya dua aktiviti gerko Indikator kejayaan: semua pelajar menyertai aktiviti gerko 2. Nama Aktiviti : Jelaskan prosedur pendaftaran dalam kelas. Tarikh pelaksanaan : Pada awal tahun untuk kelas-kelas T1 - T5 dan T6 Atas dan apabila T6 Rendah memulakan persekolahan. Ditetapkan pada waktu guru tingkatan. Pelaksana: Guru-guru Tingkatan Pelaksanaan : 1. Guru tingkatan menjelaskan prosedur pendaftaran kepada pelajar dan memastikan setiap pelajar mendaftar untuk sekurang-kurangnya dua aktiviti gerko Indikator kejayaan: semua pelajar mendaftar dua aktiviti gerko

2. Program Kecermelangan Sukan 2. Projek Sukan Berprestasi Tinggi Nama projek : Sukan Berprestasi tinggi Objektif: i. meningkatkan prestasi sukan/permainan berprestasi tinggi ii. meningkatkan imej sekolah Penetapan dasar: Tugas AJK Kokurikulum Tugas Guru penasihat

Aktiviti: Taklimat dalam mesyuarat KK Pemantauan: PKKK/S/u KK, Penyelaras Sukan 2. Latihan/kemudahan

Aktiviti: 1. Taklimat dalam mesyuarat KK - mengenalpasti sukan/permainan yang berpotensi(Hoki, Bola Baling)- Memberi sokongan dan perhatian penuh seperti kemudahan yang mencukupi - Latihan yang intensif. Nama Aktiviti : 1. Taklimat dalam mesyuarat KK Tarikh pelaksanaan : Pada mesyuarat kokurikulum yang pertama Pelaksana: PKKK ,Ketua-ketua guru penasihat bidang sukan/permainan Pelaksanaan : 1. Taklimat tentang cara meningkatkan prestasi sukan/permainan dan langkahlangkah yang boleh diambil. Indikator kejayaan: Kelab sukan/permainan yang berpotensi menunjukkan kejayaan dalam pertandingan di pelbagai peringkat

3. Program Motivasi 3. Skim Insentif Objektif: i. menghargai sumbangan atlit sekolah ii. meningkatkan lagi pencapaian atlit tersebut iii. mengalakkan atlit lain meningkatkan pencapaian mereka Penetapan dasar : Tugas AJK Kokurikulum Sekolah 1. Aktiviti: Tetapkan insentif dan sampaikannya semasa Hari Kecemerlangan Kokurikulum Sekolah. Pemantauan: PKKK/Setiausaha KK/Guru Penasihat. 3.Perlaksanaan Skim Intensif Aktiviti: 2. Menyampaikan insentif semasa Hari Kecemerlangan Kokurikulum Sekolah. - Pengumuman semasa perhimpunan - Taklimat kepada guru penasihat - Edarkan borang kelayakan insentif - Memilih atlit yang layak 3. Nama Aktiviti : Menyampaikan insentif semasa Hari Kecemerlangan Kokurikulum Sekolah. 4. Tarikh pelaksanaan : Pada Hari Kecemerlangan Kokurikulum Sekolah. Pelaksana: PKKK/S/u KK ,Ketua-ketua guru penasihat bidang sukan/permainan Pelaksanaan : 1. Pengumuman semasa perhimpunan 2. Taklimat kepada guru penasihat 3. Edarkan borang kelayakan insentif 4. Memilih atlit yang layak Indikator kejayaan: Penerima insentif bertambah dari tahun ke tahun 4. Program Meningkatkan Gred Gerko 4. Projek Gred Gerko Nama Projek: Peningkatan Gred Gerko Objektif: i. meningkatkan gred gerko pelajar ii. menghasilkan pelajar yang seimbang dari segi intelek, rohani dan jasmani iii. membantu pelajar dalam pemohonan kemasukan institusi pengajian tinggi, biasiswa dan pekerjaan Penetapan dasar: Tugas PKKK/S/u KK Tugas penasihat Aktiviti : Projek Gred Gerko 1. Edarkan dan jelaskan aspek penglibatan yang mengambilkira aspek sikap, proaktif, inisiatif kesopanan dan kekerapan dan kesempurnaan menjalankan tugas yang dipertanggungjawabkan. 2. Rekod penglibatan murid dalam aktiviti kokurikulum(kehadiran dan prestasi murid)

institusi dan organisasi. Tarikh pelaksanaan : Sepanjang tahun (pengredan pada akhir semester 1 dan semester 2) Pelaksana: PKKK.2: Meningkatkan keahlian daripada kelas-kelas T. S/u KK dan Guru Penasihat 4. Pemantauan : Guru-guru Bahasa Melayu dan penasihat . Taklimat waktu mesyuarat kokurikulum.Jemaah menteri telah bersetuju supaya merit 10% dari markah keseluruhan(kemasukan IPTA) diperuntukkan kepada prestasi penglibatan murid dalam kegiatan KK.Melayu oleh kelab. Guru penasihat jelaskan aspek penilaian ini kepada ahli.T. Kehadiran dan prestasi murid meningkat dan seterusnya membantu pelajar dalam kemasukan ke IPTA. PENGURUSAN PERSATUAN BAHASA MELAYU Perancangan Strategik (2004-2008) Perancangan Taktikal (2007) Pelan Operasi 1. Pemantauan : PKKK. Meningkatkan keahlian sebanyak 10% setiap tahun 1. 2. meningkatkan keahlian ii.T5 Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Kempen oleh ahli Promosi dari kelas ke kelas Pertandingan kokurikulum berkaitan B. meningkatkan ahli di kalangan pelajar T1 . Sediakan borang penilaian gerko yang baru 3.1.1 . Projek keahlian Nama projek : Kempen keahlian Objektif : i.Ketua-ketua guru penasihat kelab Indikator kejayaan: Gred gerko yang lebih baik.S/u KK.5 sebanyak 5% setiap tahun 1. Kempen Peningkatan Gred Gerko Aktiviti: 1. Projek Menambah Ahli 1.

Kempen penyertaan Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Pertandingan papan notis Guru penasihat Pemantauan : 2. Promosi dari kelas ke kelas 3.Aktiviti : .3 Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi sijil cemerlang dan sijil penghargaan 2.1. Pertandingan Papan Notis Tarikh pelaksanaan : Mengikut syarat AJK papan notis sekolah Pelaksana : AJK papan notis sekolah and AJK 2006/2007 diketuai ahli yang dilantik khas Kos : RM10 Pelaksanaan : 1. Meningkatkan pencapaian melalui papan notis Aktiviti : 1.2 Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti persatuan 2. Pengumuman/perhimpunan 2. Kempen keahlian Aktiviti : 1. Projek meningkatkan pencapaian Nama projek : Meningkatkan pencapaian melalui papan notis Objektif : i. Menyediaan bahan maklumat dan hiasan papan notis yang menarik 2. Program Pencapaian 2. Penyediaan sumber bahan semasa untuk notis setiap minggu Indikator kejayaan : memenangi tempat pertama /kedua /ketiga dalam pertandingan. Papan Notis/edaran 2.1 Meningkatkan kehadiran ahli dalam mesyuarat persatuan 2. . Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi sijil melalui sebaran maklumat tentang keaktifan ahli iii. Meningkatkan kehadiran ahli dalam aktiviti dan mesyuarat kelab melalui sebaran maklumat yang tepat dan cepat ii.Pertandingan papan notis Nama Projek : 1.

2 Meningkatkan penglibatan ahli dalam pertandingan yang dianjurkan melalui persatuan 4.Pertandingan papan notis Nama Projek : 1.2: Memohon Sumbangan /derma Nama projek : Jualan makanan dan Alat tulis Objektif : i. Pemantauan : AJK dan guru penasihat Nama projek : Projek 'Kelab Kita' Objektif : i. 3.Kewangan 3.Mengumpul tabung untuk kebajikan kelab Penetapan dasar : Guru penasihat.3 Meningkatkan bilangan ahli yang layak mewakili PPD dan negeri.Penjualan kuih kek. Program Dana Persatuan 3. Bendahari Aktiviti : i. 3. 2.1: Jualan makanan dan Alat Tulis 3. Penjualan makanan ii. Projek dana .Kewangan Persatuan Aktiviti : 1. Program Pertandingan 4. Kempen kehadiran ahli untuk setiap aktiviti Tarikh pelaksanaan : Januari-Julai 2007 Pelaksana : AJK persatuan dan AJK papan notis sekolah serta AJK Pusat Sumber BM 2006/2007 Kos : Pelaksanaan : 1. kacang dan nasi lemak.3 Meningkatkan tabung untuk pembelian bahan Pusat Sumber Bahasa Melayu.Meningkatkan dana kelab untuk membiayai kos menjalankan perkhidmatan iaitu aktiviti utama kelab ii.Proses pengutipan yuran yang lebih berkesan dengan memberi makluman yang setepatnya kepada ahli-ahli tentang kegunaan yuran tersebut dalam mesyuarat kelab Penetapan dasar : Guru penasihat.2 Meningkatkan keberkesanan pengutipan yuran ahli 3. Memohon sumbangan daripada organisasi luar.Jualan Alat tulis 3.1 Meningkatkan kehadiran ahli dalam aktiviti persatuan 4.Derma daripada organisasi luar 4.1. Sasaran Bil Jenis pertandingan . Aktiviti : i. Projek dana .sesi pemberitahuan/soaljawab penggunaan sumber kewangan kelab semasa mesyuarat kelab Pemantauan : AJK dan guru penasihat 3. Penyediaan sumber bahan semasa untuk notis setiap minggu Indikator kejayaan :Semua ahli hadir dalam setiap aktiviti yang dijalankan. Menyediaan bahan maklumat dan panggilan aktiviti melalui edaran dan papan notis yang menarik 2.1 Meningkatkan sumber kewangan untuk kegunaan aktiviti-aktiviti kelab 3.

Pertandingan anjuran pihak luar Nama Projek : 1. Projek Pertandingan Nama projek : 4. Jabatan Meningkatkan kehadiran ahli dalam aktiviti dan pertandingan ii. Forum Naib Johan PPD 3.1: Bulan Bahasa 4. PPD.Sasaran 1 Berbalas pantun Johan PPD 2. Perbahasan Johan PPD 4. Menambah peningkatan prestasi pencapaian pelajar yang mewakili sekolah dan mendapat pengiktirafan pihak luar.Bulan Bahasa 2. Bulan Bahasa Aktiviti Pertandingan Sempena Bulan Bahasa -pertandingan menulis esei -pidato -perbahasan -lagu puisi -teka silangkata Tarikh pelaksanaan : 1 Februari 7 . Meningkatkan pencapaian melalui penyertaan pertandingan Aktiviti : 1.2: Pertandingan bahasa anjuran pihak luar seperti Kesihatan i.JPN .1 Mac 2007 . Penetapan dasar : Aktiviti : Tugas guru penasihat Tugas AJK Pertandingan papan notis Guru penasihat Pemantauan : 4. Meningkatkan prestij pelajar dan sekolah melalui aktiviti pertandingan yang diikuti iii. Pidato Johan PPD 4.

Indikator kejayaan : memenangi tempat pertama /kedua /ketiga dalam pertandingan. Aktiviti Pertandingan -pertandingan anjuran pihak luar -menulis esei . Pelan Operasi (Kempen Keahlian) Nama Projek : 1. Memilih dan melatih pelajar untuk acara individu dan berpasukan. AJK Persatuan sesi 2007diketuai ahli yang dilantik khas Kos : RM600 Pelaksanaan : 1.Pelaksana : Guru penasihat. syarat. Penyediaan maklumat tarikh. mengenalpasti hadiah untuk pertandingan bagi setiap aktiviti dan kategori. Indikator kejayaan : Mewakili peringkat zon dan Negeri. syarat..tarikh. Penyediaan tempat . penghakiman 4. 3. kepada semua ahli kelab akan pertandingan-pertandingan yang diadakan sepanjang tahun oleh institusi dan organisasi luar.. Penyediaan maklumat bagi sumber rujukan pelajar . kategori. Agihan tugas kepada guru penyelaras pertandingan 2. -Kehadiran ahli dalam mesyuarat dan aktiviti kelab yang meningkat dan pertambahan peratus bilangan ahli yang mendapat sijil Aktiviti : 1.Perbahasan Ala Parlimen -Berbalas Pantun -Forum Tarikh pelaksanaan : Januari-November 2007 Pelaksana : Guru penasihat dan AJK Persatuan yang dilantik khas Kos : Pelaksanaan : 1. penghakiman 3. Pertandingan anjuran pihak luar seperti Jabatan Penerangan Nama Projek : 2. Pelaksana : AJK sesi 2007 diketuai Pengerusi Kos : Pelaksanaan : 1. kategori. Sertai Pertandingan Tarikh pelaksanaan : Membuat hebahan pertandingan melalui papan notis dan perhimpunan. mengenalpasti strategi pencapaian terbaik-kemenangan mewakili sekolah ke peringkat daerah dan negeri. 2. Penyediaan bahan untuk iklan pertandingan dan notis yang menarik 2. Sasaran Johan bagi setiap acara. Penyediaan borang keahlian 2. Penglibatan peserta untuk setiap pertandingan bertambah.

penghakiman .Okt 2007 Pelaksana : AJK sesi 2007 Keuntungan yang dijangka : RM160 Pelaksanaan : 1. Penjualan Alat tulis Tarikh pelaksanaan : Februari.kewangan) Nama Projek : 1. Pencarian pembekal. tarikh penghantaran 2. Edaran dan Notis Tarikh pelaksanaan : Januari -Julai Pelaksana : AJK sesi 2007 Kos Pelaksanaan : 1 Penyediaan jadual dan makluman 2. kategori dan peruntukan hadiah. Sesi perbincangan 3. Percetakan edaran Indikator kejayaan : pelajar /ahli peka terhadap aktiviti Pelan Operasi (Projek dana . Penerangan tata cara perlaksanaa aktiviti. penentuan tarikh. Penyediaan borang pesanan 3. Nama Projek : 3. penetapan kos . Pencarian pembekal. penetapan kos. Penjualan makanan Tarikh pelaksanaan : Sempena Hari Kemerdekaan Ogos 2007 Pelaksana : AJK sesi 2007 Keuntungan yang dijangka : RM160 Pelaksanaan : 1.Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli Nama Projek : 2. Mesyuarat AJK Indikator kejayaan : Pelaksanaan lancar dan penyertaan ahli yang banyak. bilangan .Diketuai pengerusi dan AJK Pelaksanaan : 1. Pengedaran borang dan penghantaran Indikator kejayaan : Keuntungan yang diperolehi dan seterusnya pertambahan dana kelab Nama Projek 2: Pertandingan Bulan Bahasa Tarikh pelaksanaan : 1 Februari 2007 Pelaksana : AJK sesi 2006 . 2.

To improve 5 % of membership each year from Form 4 to Form 6 c. Up to date notices and information to attract more participation in the club . Pengedaran borang dan penghantaran Indikator kejayaan : Keuntungan yang diperolehi dan seterusnya pertambahan dana kelab PENGURUSAN KELAB BAHASA INGGERIS Strategic plan (2004.2008) Tactical Plan ( 2007) Operational Planning 1. Membership drive to encourage more Form 4 to 6 to join the English language Society d. Membership Project Membership Drive Campaign 2. Penyediaan borang pesanan 3. To improve membership especially from Form 4 to Form 6 3. Activities: a. Encourage 100 % attendance by giving certificates of participation f. To encourage more members to join the club b.2 (%) 5 15 20 25 30 1. Objectives : a. Membership target: TOV 2003 2004 2005 2006 2007 1. To improve membership b. Membership program a.1 20 25 30 35 40 1. Publicity and activities to encourage member participation and listing the benefits and value of each activity e. Promotion from each class c.2. Regular meetings b.

Observation : Principal. To train committee members to have leadership skills Target % of members receiving achievement certificates TOV 2004 2005 2006 2007 2008 2.0 50. To improve 100% members in receiving certificate of participation d. To improve attendance in the meetings b. State library * Activities for English Language Month * Spelling Bee contest * Scrabble competition * Scrapbooks * Outing * Year-end get together 1. Teacher advisors/ English teachers Committee Members 5. Promotion from each class 1. Senior Teachers. RTM.Monitoring: a.1 Activities: * Inter-class traditional debate * Inter. Senior Teachers. Subject teachers to recommend or select at least 2 students representing their class 4. Committee Members 5. Head of English Department and Teacher Advisor 2 Achievement Program a.Monitoring: Teacher advisors/ English teachers.3. Date of implementation: Jan-Oct 2007 6. Regular meetings 1. Observation : Principal. To improve active participation of members in the club activities c.0 . Head of English Department and Teacher Advisor 1.0 60.secondary school parliamentary style debate * Public speaking * Invite professional speakers * Quiz * Excursion to NTV7.4.2.3 45.0 55. Date of implementation: Jan-Oct 2007 6.Membership Drive campaign 1.4.0 65.

Advisor teachers 2. Project : Achievement program is to improve achievements and participation in the club through Notice board publicity and regular meetings Objectives : Up to date notices and information to attract more participation in the club activities a. Project :Achievement Program Through Notice board & regular meetings Activities: Notice board competition and regular meetings Date of implementation: Feb-Sept.Project: Leadership training Objective: to train members to have leadership skills Activity: Through the activities organized by school during the English Language month and also by the club such as: * Debate * Public speaking * Invited professional speakers * Quiz * Excursion * Activities for English Language Month * Spelling Bee Monitoring: Senior Language teacher.2. 2007 Following the rules and conditions of the Committee members of School Notice Board 2007 Monitoring: Committee Members of Notice board and especially appointed committee members 2007 Cost : RM20 for decorating the Date of implementation : notice board . To encourage students to join the club . To encourage members to get more of achievement certificates and participation Monitoring : Activity: Teacher advisor and Committee members Notice board competition and regular meetings Teacher advisors. Teacher advisors Observation: Principal. the principal Observation : 2. listing the benefits and value of each activity c. Project: Achievement Program 2. To improve attendance in meetings and club activities b. Senior Teachers. Senior teacher.2.1. Head of the Department. To train committee members to have leadership skills d.

Fund raising project Activities * 2nd hand book sale * Sports Day Sale Project : * Fund raising project such as * * Date of implementation: March-June 2007 Monitoring: Teacher advisors Committee members Operational Plan (Membership Campaign) Project: 1.1. Membership Drive Campaign Date of implementation: * Second week of the semester 1 as a membership promotion to the Form 4-6 students 2nd book sale. Sports Day Sale.Date as fixed by the Committee members of School Notice Board .2 To improve and increase of fund collection in club 3. senior teacher and principal 3. Membership attendance in the club activities improved 2.To increase funds for the use of club activities and school projects 3.2 to provide opportunity to take active part within school 3. Fund raising project 3. 3. . Feb-Sept 2007 How it is implemented: * Attractive materials for the notice board * Up to date notices and information to attract more participation activities Indicator of success: 1.Fund Raising program 3. Be the champion of the PPD level in debate and 2nd placing in state level 2007. committee members Activities: * 2nd hand book sale * Sports Day Observation: Head of department.1 'Fund-Raising' Projects Project : 'Fund-Raising' Project Objective: * To increase funds for the use of club activities and school projects * To improve and increase of fund collection * To brainstorm for fund raising during meetings Monitoring: Teacher advisors.

led by Treasurer How it is implemented: * Brainstorming session * Ways of improving fund Indicator of success: Effective ways of improving and increasing fund raising . Class promotion Date of implementation : * Second week of the semester 1 as a membership promotion to the Form 4-6 students * Second week of semester 2 for the Lower Six intake Monitoring: Committee members session 2007 led by Teacher advisor Cost : How it is implemented: 1. selection of 1 or 2 members by their subject teacher from each class Indicator of success : To increase number of members Project : 2.* Second week of semester 2 for the Lower Six intake Monitoring : Committee members session 2007 led by Teacher Advisor Cost : How it is implemented: 1. class to class promotion 3. Brainstorming session for fund raising Date of implementation : Beginning of Semester 1 Monitoring : Committee members session 2007 . Membership forms 2. printed attractive leaflets 2. distributed to each class and collecting the feedback form Indicator of success : to increase more members for the club Project : 3 Leadership training Date of implementation: during the English language month and also activities organized by the club Monitoring: Committee members session 2007 led by Teacher advisor Cost : How it is implemented: During the activities organized by the club Operational Plan (Fund raising project) Project : 2nd book sale Date of implementation : April 2007 Monitoring: Treasurer/Committee members session 2005/2006 led by teacher advisors Cost : How it is implemented: * Obtain school's permission * Arrangement with the agent * getting the hall ready and announcing to each class * arranging time schedule for each class Indicator of success: to increase more funds for the club and also school projects 3.

PENGURUSAN PERSATUAN SEJARAH Perancangan Strategik (Tahun 2004-2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1. Program Keahlian kelas T.3 - T.5 sebanyak 10%

1.1 Meningkatkan keahlian daripada kelassetiap tahun Sasaran bilangan ahli

TOV 2005 2007 2008 1.1 12 15 18

1. Projek keahlian Nama projek : Kempen keahlian Objektif : i. meningkatkan ahli di kalangan Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Pemantauan : Promosi dari kelas ke kelas Risalah pada Papan Notis Guru penasihat

pelajar

T3 - T5

1. Kempen keahlian Aktiviti : 1 Promosi dari kelas ke kelas 2 Risalah Pada Papan Notis Rujuk lampiran 2 Program Pencapaian

i. Meningkatkan kehadiran ahli dalam mesyuarat kelab ii. Mempelbagaikan program kelab iii. Menghasilkan bahan bantu pengajaran melalui aktiviti kelab iv. Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi sijil 2. Projek meningkatkan pencapaian 1. Papan Notis 2. Program Untukmu Kelab. Nama projek : Meningkatkan pencapaian melalui Papan Notis Objektif : i. Meningkatkan kehadiran ahli dalam aktiviti dan mesyuarat kelab melalui sebaran maklumat yang tepat dan cepat 2. Meningkatkan pencapaian melalui Papan Notis Aktiviti : 1. Pertandingan papan notis 2Program Untukmu Kelab Nama Projek : 1. Pertandingan Papan Notis Tarikh pelaksanaan : Mengikut syarat AJK papan notis sekolah Pelaksana : AJK papan notis sekolah dan

Perancangan Strategik (Tahun 2004-2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi Sasaran TOV 2006 2007 2008 2.5 17 20 23 bilangan ahli yang layak diberi sijil

Penetapan dasar :

Tugas guru penasihat Tugas AJK

Aktiviti :

Pertandingan papan notis Guru penasihat

Pemantauan :

Nama projek :

Program Untukmu Kelab

Objektif : i. melahirkan pelajar yang mempunyai nilai semangat patriotisme ii.melahirkan pelajar atau ahli kelab yang mempunyai kreativitian yang tinggi dalam aspek-aspek pensejarahan. iii. mencipta pelbagai bahan bantu pengajaran melalui aktiviti kelab Penetapan Dasar : AJK dan Guru Penasihat Aktiviti : program di dalam kelas Pemantauan : Guru Penasihat AJK 2007 diketuai ahli yang dilantik khas Kos : RM10 Pelaksanaan : 1. Penyediaan bahan untuk notis yang menarik 2. Penyediaan maklumat keaktifan ahli Indikator kejayaan : Kehadiran ahli dalam mesyuarat dan aktiviti kelab yang meningkat dan pertambahan bilangan ahli yang mendapat sijil serta menang pertandingan papan notis.

Rujuk Lampiran

Perancangan Strategik (Tahun 2004 - 2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 3. Program dana - Kewangan i. Meningkatkan sumber kewangan untuk kegunaan aktiviti-aktiviti kelab ii.Meningkatkan keberkesanan

4. Program Peningkatan Prasarana i. meningkatkan kemudahan prasarana untuk Persatuan seperti pembinaan Pusat Sumber Sejarah 3. Projek dana - Kewangan 1. Kutipan Yuran 2. Jualan Kad Kemerdekaan Nama projek : Kutipan Yuran

Guru Penasihat dan Pihak Sekolah Nama Projek :1. Memohon bantuan / derma pihak luar. Memudahkan ahli Persatuan melakukan aktiviti-sktiviti kelab ii. sebagai PAK kepada pelajar-pelajar keseluruhannya. Program Peningkatan Prasarana 1. iii.Penerangan pengutipan yuran kelab 2.Sesi soaljawab Indikator kejayaan : (Rujuk Lampiran) Nama Projek : 1.5 Minggu kedua setelah pelajar Tingatan 6 Rendah masuk sekolah Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 diketuai oleh Presiden Kelab Kos : RM5 Pelaksanaan : 1.Objektif : i. sebagai tempat penyimpanan dan pembealajaran sejarah yang menarik. Diedarkan ke setiap kelas beserta borang maklumbalas keahlian Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli . membuat kutipan yuran Pemantauan : AJK dan guru penasihat 4. Percetakan borang promosi yang menarik 2. Memohon bantuan melalui surat kepada syarikat serta orang perseorangan. Aktiviti : i.Pembinaan Pusat Sumber Sejarah Tarikh pelaksanaan : Awal Tahun Pelaksana : Semua AJK. Guru Penasihat & Pengetua Pelaksanaan: 1. Pembinaan Pusat Sumber Sejarah Nama Projek : Pembinaan Pusat Sumber Sejarah Objektif : i. Promosi dari kelas ke kelas Tarikh pelaksanaan : Minggu kedua setelah sekolah dibuka untuk promosi kepada pelajar Tingkatan 3 . Indikator Kejayaan : Mempunyai sebuah Pusat Sumber Sejarah Pengutipan yuran kelab yang lebih berkesan Pelan Operasi (Kempen Keahlian) Nama Projek : 1. Sesi soaljawab tentang dana kelab Tarikh pelaksanaan : Awal tahun Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 . Pemantauan : AJK.Meningkatkan dana kelab untuk membiayai kos menjalankan perkhidmatan iaitu aktiviti utama kelab Aktiviti : i.diketuai Bendahari Pelaksanaan : 1.

Nama Projek : 2. Pelan Operasi (Program Dana Kewangan) Nama Projek : 4. carta. Indikator kejayaan : Ahli Persatuan mempunyai nilai kreativitian yang tinggi dalam aspek penghasilan pensejarahan. peta minda dll) 3. Keuntungan daripada jualan akan digunakan untuk menambah wang Persatuan Indikator Kejayaan : Jualan kad kemerdekaan berjalan dengan lancar dan keuntungan diperoleh untuk Tabung Persatuan. Perbincangan di dalam pembuatan aspek-aspek pensejarahan (poster. Risalah Pada Papan Notis Tarikh pelaksanaan : Awal tahun Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 diketuai AJK Papan Notis Kos : RM10 Pelaksanaan : 1. . AJK akan mengedarkan kad kemerdekaan seperti di dalam permintaan 3. Percetakan artikel / risalah Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli Nama Projek : 3. Jualan Kad sempena Kemerdekaan Tarikh Pelaksanaan : Bulan Julai-Ogos Pelaksana : AJK sesi 2006/07 diketuai oleh Presiden Kos : RM30 Pelaksanaan : 1. kertas kerja) 2. Segala perancangan dan pengurusan sepanjang Bulan Kemerdekaan. Program Untukmu Kelab Tarikh pelaksanaan : sepanjang tahun Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 diketuai AJK Papan Notis Kos : RM10 Pelaksanaan : 1. Penghasilan bahan bantu pengajaran (jadual. lambanglambang. Pengedaran risalah kepada kelas-kelas dan guru-guru yang ingin membeli kad Kemerdekaan 2. Penyediaan bahan untuk artikel-artikel 2.

1 Menambah ahli mencapai 40 orang. Projek keahlian Nama projek : Kempen keahlian Objektif : i.1 33 37 40 1. Promosi dari kelas ke kelas Nama Projek : Promosi dari kelas ke kelas Tarikh pelaksanaan : Minggu kedua sekolah buka/T. Sasaran bilangan ahli TOV 2006 2007 2008 1. Diedarkan ke setiap kelas beserta borang maklumbalas keahlian 2.6 Rendah masuk Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 Kos : RM5 Pelaksanaan : 1. Kempen keahlian Aktiviti : 1.Program Keahlian 1. guru Geografi menggalakkan penyertaan daripada pelajar-pelajar . Percetakan borang promosi yang menarik 1.PENGURUSAN KELAB GEOGRAFI Perancangan Strategik (2004-2008) Perancangan Taktikal (2007) Pelan Operasi 1. meningkatkan keahlian Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Promosi dari kelas ke kelas Guru matapelajaran berkempen dari kelas ke kelas Edaran notis Guru penasihat Pemantauan : 1.

3 90 92 95 2.Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli 2.1 Meningkatkan kehadiran ahli dalam mesyuarat kelab 2.2 Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab 2. Projek meningkatkan pencapaian Nama projek : Meningkatkan pencapaian melalui papan notis Objektif : i. Meningkatkan kehadiran ahli dalam aktiviti dan mesyuarat kelab melalui sebaran maklumat yang tepat dan cepat ii.3 Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi sijil Sasaran % bilangan ahli yang layak diberi sijil TOV 2006 2007 2008 2. Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi sijil melalui sebaran maklumat tentang keaktifan ahli Penetapan dasar : Aktiviti : Tugas guru penasihat Tugas AJK Pertandingan papan notis Guru penasihat Pemantauan : . Program Pencapaian 2.

Penyediaan maklumat keaktifan ahli Indikator kejayaan : Kehadiran ahli dalam mesyuarat dan aktiviti kelab yang meningkat dan pertambahan peratus bilangan ahli yang mendapat sijil 3.Meningkatkan dana kelab untuk membiayai kos menjalankan perkhidmatan iaitu aktiviti utama kelab ii.Penyediaan bahan untuk notis yang menarik 2. membeli bunga daripada penjual 5. Jualan oleh ahli kelab Pemantauan : AJK dan guru penasihat 3. kos. Jualan Coklat dan gula-gula Nama Projek : 1. tempat.mendapat pesanan daripada guru dan pelajar 4. Projek dana .2. keuntungan yang dijangka 3.Kewangan 3. Pertandingan papan notis Nama Projek : 1.Kewangan Aktiviti : 1.Persediaan awal tentang tarikh. Program dana .'Fund-Raising' Nama projek : Projek 'Fund-Raising' Objektif : i.1 Meningkatkan sumber kewangan untuk kegunaan aktiviti-aktiviti kelab 3. Meningkatkan pencapaian melalui papan notis Aktiviti : 1. Pertandingan Papan Notis Tarikh pelaksanaan : Mengikut syarat AJK papan notis sekolah Pelaksana : AJK papan notis sekolah dan AJK 2006/2007 diketuai ahli yang dilantik khas Kos : RM10 Pelaksanaan : 1. membungkus dan menghantar pesanan .1.Meningkatkan dana kelab untuk maksud derma kepada badan-badan tertentu Penetapan dasar : Guru penasihat Aktiviti : i.2.Mendapat kebenaran pihak sekolah 2. Meningkatkan keberkesanan pengutipan yuran ahli 3. Jualan kad raya Tarikh pelaksanaan : September 2007 Pelaksana : AJK sesi 2007 Keuntungan yang dijangka : RM100 Pelaksanaan : 1. Projek dana .Kewangan 3.

Program kesedaran alam sekitar 4.1. guru membincang bersama dengan pelajar tentang jawapan yang diberi Indikator kejayaan : pelibatan pelajar-pelajar dalam penjalanan Jejak Persekitaran dan memberi jawapan Nama Projek: 2.2. Jejak Persekitaran Tarikh pelaksanaan : Januari-Jun Pelaksana : Guru penasihat Kelab Pelaksanaan : 1. pertandingan merekabentuk 4. Menjalankan Jejak Persekitaran iii. ii.Meningkatkan kesedaran pelajar tentang alam sekitar.Indikator kejayaan : dana kelab Keuntungan yang diperolehi dan seterusnya pertambahan 4. Pelajar menjawab soalan dalam risalah 4. Minggu Alam Sekitar Tarikh pelaksanaan : bulan Mac Pelaksana: Guru penasihat and AJK Kelab Geografi dan guru penasihat dan AJK Kelab Alam Sekitar. Meningkatkan kesedaran melalui CPCP dan minggu alam sekitar Aktiviti : Nama Projek : 1. lawatan v.minggu alam sekitar Nama projek : CPCP dan minggu alam sekitar Objektif : i. Projek kesedaran alam sekitar 4. mengedarkan risalah Jejak Persekitaran 2. AJK dan pihak berkuasa pusat Biodiversiti Aktiviti : i.Meningkatkan kesedaran tentang tanaman tempatan Penetapan dasar : Guru penasihat . kuiz alam sekitar iv.1.meningkatkan kesedaran pelajar-pelajar tentang kepentingan penjagaan alam sekitar dan pemulihan alam sekitar 4. guru-guru geografi . pertandingan penulisan esei vi.Jejak Persekitaran 4. membawa pelajar menjalankan Jejak Persekitaran 3. guru-guru geogarfi .

Pelaksanaan: 1. mengutip hasil karya dan cetakan pelajar 4. edarkan soalan melalui guru-guru geografi 3. mencetak borong penyertaan 3. mencetak borong penyertaan untuk pelbagai pertandingan 3. kuiz alam sekitar Tarikh : Bulan Mac Pelaksana : Guru penasihat dan AJK Kelab Geografi dan kelab Alam Sekitar Pelaksanaan : 1. pertandingan pencarian harta karun Tarikh : Bulan Mac Pelaksana : Guru penasihat dan AJK Kelab Geografi dan kelab Alam Sekitar Pelaksanaan: 1. menyampaikan hadiah Aktiviti-aktiviti yang terlibat : i. membuat penilaian 5. menyediakan soalan 2. memberi taklimat kepada pelajar-pelajar yang ambil bahagian ii. mendapatkan peserta 3. penilaian oleh AJK iii. merancang aktiviti-aktiviti 2. menyediakan soalan 2. mencetak soalan . perancangan tempat lawatan 2. pertandingan penulisan esei Tarikh : bulan Julai Pelaksana : Guru penasihat dan AJK Kelab Geografi dan kelab Alam Sekitar Pelaksanaan : 1. menetapkan stesen 2. membuat tempahan kenderaan iv. lawatan Tarikh : Bulan Mac Pelaksana : Guru penasihat dan AJK Kelab Geografi dan kelab Alam Sekitar Pelaksanaan : 1.

penilaian pertandingan merekabentuk Tarikh : Bulan Mac Pelaksana: Guru penasihat dan AJK Kelab Geografi dan kelab Alam Sekitar Pelaksanaan : Mencetak boring penyertaan mengedarkan borong penyertaan pengutipan hasil rekabentuk pelajar penilaian Kos : RM 60 Indikator kejayaan : Penyertaan pelajar-pelajar dalam pelbagai pertandingan dan aktiviti menyedarkan pelajar tentang kepentingan alam sekitar 5. projek tutorial oleh pelajar kumpulan cerdas Objektif: i. pelajar-pelajar lemah menbuat latihan yang telah disediakana 5. Program Peningkatan akademik 5.Meningkatkan penglibatan diri pelajar lebih dalam aktiviti berbentuk akademik untuk membantu meningkatkan prestasi mata pelajaran geografi Penetapan dasar : Guru penasihat dan guru-guru geogarfi Aktiviti : i. 4. Projek tutorial oleh pelajar kumpulan cerdas Nama projek : projek tutorial oleh pelajar kumpulan cerdas 1. menyediakan latihan 4. Meningkatkan prestasi melalui kelas Aktiviti : tutorial Nama Projek : 1.v.1. 3. tutor menyemak latihan yang siap dibuat oleh pelajar Indikator kejayaan : peratusan kelulusan yang meningkat dalam matapelajaran geografi . mengenalpastikan pelajar-pelajar yang lemah 2. mengedarkan soalan 4. projek tutorial Tarikh pelaksanaan : sepanjang tahun Pelaksana : pelajar -pelajar yang telah dikenalpasti sebagai tutor Pelaksanaan : 1. melibatkan diri pelajar lebih aktif dalam aktiviti berbentuk akademik dalam membantu meningkatkan prestasi mata pelajaran geografi 5. 3. kelas tutorial selepas waktu kelas Pemantau : Guru penasihat dan guru geografi 5. 2. 1. mengenalpasti pelajar-pelajar yang layak menjadi tutor 3.

PENGURUSAN PERSATUAN SAINS Perancangan Strategik (Tahun 2004 .2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1.T5 .5 Sasaran bilangan ahli setiap tahun TOV 2004 2004 2005 2006 2007 2008 1. meningkatkan keahlian ii. Program Keahlian Meningkatkan keahlian sebanyak 10% setiap tahun Meningkatkan keahlian daripada kelas-kelas T.1 15 18 20 22 25 28 1. Projek keahlian Nama projek : Kempen keahlian Objektif : i. meningkatkan ahli di kalangan pelajar T3 .2 2 3 5 7 9 12 1.3 .T.

3 62. Promosi dari kelas ke kelas Rujuk lampiran 2.Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Pameran Promosi dari kelas ke kelas Guru penasihat Pemantauan : 1. Pameran 2. Kempen keahlian Aktiviti : 1.5 70.0 80. Program Pencapaian Meningkatkan kehadiran ahli dalam mesyuarat kelab Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi sijil Sasaran % bilangan ahli yang layak diberi sijil TOV 2004 2004 2005 2006 2007 2008 2. Projek meningkatkan pencapaian Nama projek : Meningkatkan pencapaian melalui papan notis .0 90.0 85.0 75.0 2.

Meningkatkan dana kelab untuk maksud derma kepada badan-badan tertentu Penetapan dasar : Guru penasihat advisor.Penjualan minuman semasa Hari Sukan . Program dana . Projek dana .Kewangan 3. Penyediaan maklumat keaktifan ahli Indikator kejayaan : Kehadiran ahli dalam mesyuarat dan aktiviti kelab yang meningkat dan pertambahan peratus bilangan ahli yang mendapat sijil 3.Objektif : i. Meningkatkan pencapaian melalui papan notis Aktiviti : 1. Meningkatkan kehadiran ahli dalam aktiviti dan mesyuarat kelab melalui sebaran maklumat yang tepat dan cepat ii. Guru Kanan Sains Aktiviti : Ii.Kewangan Meningkatkan sumber kewangan untuk kegunaan aktiviti-aktiviti kelab Meningkatkan keberkesanan pengutipan yuran ahli 3. Pertandingan papan notis 2.Meningkatkan dana kelab untuk membiayai kos menjalankan perkhidmatan iaitu aktiviti utama kelab ii.Penjualan makanan ii. Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi sijil melalui sebaran maklumat tentang keaktifan ahli Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Pertandingan papan notis Guru penasihat Pemantauan : 2. Nama Projek : 1.2 'Kelab Kita' Nama projek : Projek 'Fund-Raising' Objektif : i. Pertandingan Papan Notis Tarikh pelaksanaan : Mengikut syarat AJK papan notis sekolah Pelaksana : AJK papan notis sekolah and AJK 2007 diketuai ahli yang dilantik khas Kos : RM20 Pelaksanaan : 1. Penyediaan bahan untuk notis yang menarik 2.1 'Fund-Raising' 3.

Meningkatkan sikap prihatin dan kasih saying terhadap orang lain ii. Pengumuman tentang pengutipan 2. Menyedari pelajar tentang tanggungjawab social mereka terhadap masyarakat Aktiviti: Pengutipan item-item untuk jualan Penetapan dasar: Guru penasihat Pemantauan: Guru penasihat & AJK 4.Pemantauan : AJK dan guru penasihat Nama projek : Projek 'Kelab Kita' Objektif : i.Program ' Caring For Others' 4.1 Meningkatkan kesedaran tentang kepentingan Sains dalam kehidupan 5.Projek Kitar Semula Aktiviti: 1.Sesi pemberitahuan/soaljawab penggunaan sumber kewangan kelab semasa mesyuarat kelab Pemantauan : AJK dan guru penasihat 3.Kewangan Aktiviti : 1.2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 4. Projek dana .1 Menyemai sikap prihatin& kasih sayang terhadap orang lain 4. Program 'Science Is Fun ' 5. Penjualan minuman pada Hari Sukan 2. Projek Pengutipan Bahan Kitar Semula Nama Projek: Projek Recycle Objektif: i. Pengutipan daripada pelajar & staf 5. Sesi soal-jawab tentang dana kelab Rujuk lampiran Perancangan Strategik (Tahun 2004 .(a) Projek Taman Herba Nama Projek : Projek Taman Herba Objektif: . Bendahari Aktiviti : i.2 Menarik minat pelajar terhadap matapelajaran Sains 5.Proses pengutipan yuran yang lebih berkesan dengan memberi makluman yang setepatnya kepada ahli-ahli tentang kegunaan yuran tersebut dalam mesyuarat kelab Penetapan dasar : Guru penasihat.

Menambahkan pengetahuan Sains & keadaan di tempat bekerja yang berlainan Aktiviti: Lawatan anjuran Persatuan Membuat laporan tentang lawatan Penetapan dasar: Guru penasihat Pemantauan : Guru penasihat (c) Projek /Demonstrasi Sains Nama Projek: Rekacipta Sains/Eksperimen/Pengumpulan bahan Sains/Sesi Rekacipta Penetapan dasar: Guru penasihat& guru kanan Sains Aktiviti : Penyediaan bahan-bahan Menjalankan aktiviti Perbincangan tentang aktiviti Pemantauan: Guru penasihat & AJK 5 (a) Projek Taman Herba Aktiviti : 1. Menyedari pelajar tentang biodiversity negara kita Aktiviti: Penjagaan taman herba Menanam semula tanaman Penetapan dasar: Guru kanan Sains& guru penasihat Pemantauan: Guru Penasihat. Penyediaan herbarium untuk tumbuhan herba . Penjagaan Taman herba sepanjang tahun 2. Penyediaan label nama saintifik tumbuhan herba 3. Meningkatkan minat pelajar terhadap tanaman herba sebagai sumber makanan & perubatan ii. Guru Kanan Sains & AJK (b) Lawatan Sambil Belajar Nama Projek: Lawatan Objektif: i. Pengumpulan maklumat tentang tumbuhan herba 4. Mendedahkan pelajar kepada pelbagai kerjaya berkaitan bidang Sains ii.i.

Rekacipta. Percetakan borang promosi yang menarik 2.5 Minggu kedua setelah pelajar Tingatan 6 Rendah masuk sekolah Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 diketuai Pengerusi Persatuan / Guru Kanan Sains dan Guru Penasihat Persatuan Kos : RM5 Pelaksanaan : 1.(b) Lawatan Sambil Belajar Aktiviti : Lawatan ke Taman Negara (c) Projek Sains/Demonstrasi Aktiviti: a. Promosi dari kelas ke kelas dan semasa orientasi T6 Rendah Tarikh pelaksanaan : Minggu kedua setelah sekolah dibuka untuk promosi kepada pelajar Tingkatan 3 .bahan kitar semula (pertandungan : You clear up what you created' Pelan Operasi (Kempen Keahlian) Nama Projek : 1. Pengumpulan bahan & maklumat untuk PSS (Bio & Fiz) b. Diedarkan ke setiap kelas beserta borang maklumbalas keahlian Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli .

menambah tanah. Penjualan minuman/makanan semasa Hari Sukan Indikator kejayaan : Keuntungan yang diperolehi dan seterusnya pertambahan dana kelab Nama Projek : 2. Sesi soaljawab tentang dana kelab Tarikh pelaksanaan : Awal tahun Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 . Mendapat kebenaran pihak sekolah 4. menanam semula Membuat label nama sains untuk tumbuhan herba Mengumpul maklumat tentang tumbuhan herba Membuat herbarium untuk tumbuhan di Taman Herba (T6R) Indikator kejayaan : Pelajar lebih berminat & menyedari tentang faedah tumbuhan herba Pelajar lebih menyedari tentang kepelbagaian di Malaysia . pelajar kelas Sains T4 & 6 Rendah Pelaksanaan : Menjaga taman herba-menyiram & membubuh baja.diketuai Bendahari Pelaksanaan : 1. mencabut rumput.Penerangan pengutipan yuran kelab 2. Penjualan minuman/makanan pada Hari Sukan Tarikh pelaksanaan : Pada hari sukan sekolah Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 .kewangan) Nama Projek : 1. ahli persatuan . Persediaan / pembelian / mendapat sponsor untuk minuman/makanan 5.diketuai Pengerusi Persatuan Keuntungan yang dijangka : RM100 Pelaksanaan : 3.Pelan Operasi (Projek dana .Sesi soaljawab Indikator kejayaan : Pengutipan yuran kelab yang lebih berkesan Pelan Operasi (Program ' Science Is Fun' ) Nama Projek : Projek Taman Herba Tarikh Pelaksanaan : Sepanjang tahun Pelaksana : AJK .

Program Pencapaian Meningkatkan gred ahli-ahli persatuan Sasaran % bilangan ahli yang mendapat gred -gred tertentu TOV 2006 2007 2008 %A 12 18 22 .Nama projek : Lawatan Sambil Belajar oleh Kelab Sains Tarikh pelaksanaan : Mac Pelaksana : AJK Pelaksanaan : Menulis surat kepada Kelab Kamilian utk tajaan Membuat penjualan /fund-raising utk lawatan Menempah tiket ke KL/ Bas/ tempat penginapan Indikator kejayaan : Bilangan pelajar yang menyertai lawatan Pelajar mendapat idea tentang kepelbagaian di Malaysia Nama projek Tarikh pelaksanaan Pelaksana Pelaksanaan : Projek Sains/Demonstrasi : Jun : AJK : Penyediaan bahan-bahan oleh pelajar sendiri Penyediaan cara kerja rekacipta Pembentangan projek rekacipta Penilaian oleh guru penasihat & penyediaan hadiah PENGURUSAN PERSATUAN MATEMATIK Perancangan Strategik (Tahun 2004 .2008) Perancangan Tatikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1.

Kewangan Meningkatkan sumber kewangan untuk kegunaan aktiviti-aktiviti persatuan 2. Indikator kejayaan : Peratus gred cemerlang ditingkatkan 2. Projek dana . Meningkatkan pencapaian Aktiviti :.Kewangan Projek 'Fund-Raising' Nama projek : .%B 68 70 70 %C 16 12 8 %D 4 0 0 1. * Dijalankan dan dipantau * Yang melibatkan diri secara aktif akan diberikan markah yang lebih tinggi. Program dana . Projek meningkatkan pencapaian Nama projek : Meningkatkan pencapaian melalui penglibatan Objektif : Meningkatkan penglibatan yang aktif dalam aktiviti-aktiviti persatuan supaya markah yang diperolehi boleh ditingkatkan Penetapan dasar : Aktiviti : Tugas guru penasihat Tugas AJK Penglibatan ahli yang lebih aktif Guru penasihat melalui penglibatan Pemantauan : 1.Penglibatan yang lebih aktif Nama Projek : Penglibatan yang aktif Tarikh pelaksanaan : Sepanjang tahun Pelaksana : Guru penasihat dan AJK 2006/2007 Pelaksanaan : * Perbincangan semasa bermesyuarat agong untuk menyenaraikan aktivitiaktiviti yang hendak dijalankan * Program aktiviti ini dijadualkan dan diedarkan kepada semua ahli.

Indikator kejayaan: Keuntungan yang diperolehi. harga jualan dan tarikh pelaksanaan. Projek dana .2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1.1 19 22 25 1. Program Keahlian 1. * Menjalankan pembelian buku-buku teks PMR dan SPM pada hujung tahun. * Menjalankan penjualan buku-buku teks PMR dan SPM pada awal tahun seterusnya.00 Pelaksanaan: * AJK bermesyuarat untuk menetapkan syarat kuiz * Kutipan yuran dari peserta-peserta * Kuiz dijalankan PENGURUSAN KELAB PENDIDIKAN SENI VISUAL Perancangan Strategik (Tahun 2004 . Sasaran bilangan ahli Tov 2004 2004 2005 2006 1.Objektif : Meningkatkan dana kelab untuk membiayai kos menjalankan aktiviti-aktiviti persatuan Penetapan dasar : Guru penasihat dan AJK persatuan Menjalankan Aktiviti * Membeli dan menjual buku-buku teks terpakai * Kuiz Matematik Pemantauan : Ahli-ahli persatuan 2.2 Meningkatkan keahlian daripada kelas-kelas T4 & T5.2 10 11 12 1. Projek keahlian 2007 2008 28 31 13 14 34 15 .1 Meningkatkan keahlian sebanyak 10% setiap tahun 1. Aktiviti 2: Kuiz Matematik Tarikh Pelaksanaan : Satu hari Sabtu sempena Bulan Sains dan Matematik Pelaksana: AJK sesi 2006/2007 diketahuii oleh Pengerusi Persatuan Keuntungan yang dijangka : RM15.Kewangan Aktiviti 1: Membeli dan menjual buku-buku teks terpakai Tarikh Pelaksanaan : sehari selepas peperiksaan PMR dan SPM Pelaksana: Semua ahli persatuan tahun 2006/2007 diketahuii oleh Pengerusi persatuan Keuntungan yang dijangka : RM300 Pelaksanaan: * Ahli-ahli membincang dan menetapkan harga beli.

Meningkatkan pencapaian melalui aktiviti.2 Meningkatkan pengelibatan ahli dalam aktiviti kelab 2. Pertandingan melukis Nama Projek : Pertandingan melukis Tarikh Pelaksanan : Bulan April 2007 Pelaksana : AJK kelab. Penyediaan tajuk dan syarat pertandingan Indikator kelayaan . Kempen Keahlian Aktiviti : 1.Nama projek : Kempen keahlian Objektif: i. Pelaksanaan . 1. Meningkatkan kehadiran ahli dalam aktiviti dan masyuarat kelab melalui sebaran maklumat yang tepat dan cepat. Meningkatkan keahlian ii. Promosi dari kelas ke kelas . Obkjektif : i. Tugas AJK Aktiviti : seperti dalam rancangan tahunan kelab. Pemantauan : Guru Penasihat 2. Menyediakan tempat pertandingan 2. Aktiviti : 1.1 Meningkatkan kehadiran ahli dalam mesyuarat kelab 2. Program Pencapaian 2. Meningkatkan ahli di kalangan pelajar T4 & T5 Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Promosi kelas ke kelas Pemantauan : Guru Penasihat 1. Pelan Operasi (Kempen Keahlian) Nama Projek : 1. Kehadiran ahli dalam masyuarat dan aktiviti kelab meningkat. Promosi dari kelas ke kelas Rujuk lampiran 2. Penetapan dasar : Tugas guru penasihat. Projek meningkatkan pencapaian Nama Projek : Meningkatkan pencapaian melalui aktiviti-aktiviti kelab.

AJK 2006/2007 Pelaksanaan . Program Keahlian Meningkatkan keahlian sebanyak 10% setiap tahun @ 50% dalam 5 tahun Sasaran bilangan ahli TOV 2004 2004 2005 2006 2007 2008 1.2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 4. Minggu ketiga setelah sekolah dibuka untuk promosi kepada pelajar tingkatan 4 & 5. Pertambahan jumlah ahli. 1. Minggu kedua setelah pelajar ting.Tarikh Pelaksanaan . Pencetakan borang promosi yang menarik 2. Projek keahlian . 6 rendah telah mendaftar masuk sekolah Pelaksana .1 42 46 50 55 59 63 1. Diedarkan ke setiap kelas berserta borang maklumbalas keahlian Indikator Kejayaan . PENGURUSAN KELAB EKONOMI & PERDAGANGAN Perancangan Strategik (Tahun 2004 .

Hari Kasih Sayang dan Hari Guru.Kelana & Tang Siew Yuh Aktiviti (iii) . Pemantauan : AJK dan guru penasihat Aktiviti (i) .Nama projek : Kempen keahlian Objektif : iii. Wilfred & Andy 1.2 Projek "Usahawan Remaja" Projek "Nadi Kita" Nama projek : Projek "Usahawan Remaja" Objektif : :) Memupuk nilai "Menghargai Jasa Orang Lain" dalam diri pelajar melalui aktiviti penjualan bunga di hari-hari istimewa. iv. :) Memupuk minat mencari wang di kalangan pelajar untuk dijadikan sumber dana kelab. Penjualan makanan dan minuman semasa Hari Sukan iii.Kewangan 2. Penjualan bunga @ cenderamata sempena hari-hari istimewa spt Hari Ibu. Kempen keahlian Aktiviti : 6.Andy & Wilfred Aktiviti (ii) . :) Meningkatkan sumber dana untuk membiayai aktiviti-aktiviti kelab agar berjalan lebih lancar Penetapan dasar : Guru penasihat. Program Dana . Promosi dari kelas ke kelas 8.1 2.Tiffany & Sabri Nama projek : . Flyers Rujuk lampiran A 5. AJK Aktiviti : ii. meningkatkan keahlian Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Pameran di papan notis Promosi dari kelas ke kelas Flyers Pemantauan : Guru penasihat.Kelab Meningkatkan sumber kewangan untuk membiayai aktiviti-aktiviti kelab agar berjalan lebih lancar Meningkatkan keberkesanan pengutipan yuran ahli 2. Pameran di papan notis 7. Mengambil tempahan biskut dan kek sempena hari perayaan. Hari Bapa. Pengerusi. Projek Dana .

Menyebar maklumat terkini mengenai isu-isu konsumerisme dan perdagangan kepada warga SMK Kamil Memupuk dan menyemarakkan lagi semangat keusahawanan dalam diri pelajar. Hari Bapa.Projek "Nadi Kita" Objektif : :) Proses pengutipan yuran yang lebih berkesan dengan memberi makluman yang setepatnya kepada ahli-ahli tentang kegunaan yuran tersebut dalam mesyuarat kelab Penetapan dasar : Guru penasihat dan Bendahari Aktiviti : i. sesi pemberitahuan/soaljawab penggunaan sumber kewangan kelab semasa mesyuarat kelab ii. yuran kelab RM5 setahun. . komitmen serta kesedaran dalam diri pelajar untuk mempelajari subjek perdagangan.2 Projek "Nadi Kita" Aktiviti : 1. kepada ahli yang paling banyak menyumbang Aktiviti : 3. Rujuk lampiran B 2. Program Akademik Meningkatkan minat. Penjualan Kasih Sayang 5. pengajian perniagaan dan ekonomi. Penjualan 4. Hari dan Hari Guru. motivasi.1 Projek "Usahawan Remaja" makanan dan minuman semasa Hari Sukan bunga sempena hari-hari istimewa spt Hari Ibu. tempahan biskut dan kek sempena hari perayaan. Mengambil * cadangan untuk memberi insentif tenaga kepada tabung dana kelab. Sesi soal jawab tentang dana kelab. Pemantauan : Guru penasihat dan AJK 2. 6.

Guru Penasihat Nama projek : Pertandingan Papan Notis Objektif : :) Agar warga SMK Kamil peka dan waspada dengan isu-isu terkini mengenai konsumerisme dan perdagangan. :) Dengan wujudnya minat pelajar diharap ianya akan mendorong kepada peningkatan peratusan kelulusan samada secara kualiti dan kuantitatif dalam setiap peperiksaan awam bagi ketiga subjek tersebut.Meningkatkan kemahiran berfikir pelajar untuk mengaitkan/ mengapplikasikan teori yang telah dipelajari dalam kelas dengan keadaan sebenar. :) Agar usahawan tempatan boleh dijadikan idola/ teladan pelajar untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya. Projek Akademik 3. AJK Aktiviti : i. Pemantauan : Guru penasihat .3 Pertandingan Papan Notis Lawatan Sambil Belajar Nama projek : Projek "Pertandingan Kuiz Antara Individu Bagi Subjek Ekonomi Objektif : :) Memupuk minat dan kesedaran dalam diri pelajar untuk mendalami ketiga-tiga subjek tersebut. Supaya pelajar dapat belajar secara kontekstual.2 3.1 Projek "Pertandingan Kuiz Antara Individu Bagi Subjek Ekonomi. menghias dan mengemaskini papan notis mengikut tarikh yang telah ditetapkan agar bersedia untuk dinilai. 3. Kuiz Ekonomi (STPM)-Julai Pemantauan : Guru Mata Pelajaran . mengemaskini maklumat mengenai kelab. ii. AJK . Perdagangan dan Pengajian Perniagaan" 3. Guru Mata Pelajaran. isu-isu konsumerime dan perdagangan termasuklah profil usahawan tempatan. Penetapan dasar : Guru penasihat. Penetapan dasar : Guru penasihat . AJK Aktiviti : i.

3.2 Projek Pertandingan Papan Notis Aktiviti : i. Aktiviti : i.Nama projek : Lawatan Sambil Belajar Objektif : :) Melalui pembelajaran konstektual ini pelajar dapat menggunakan semua deria mereka untuk memahami teori-teori yang telah dipelajari dalam kelas. mengemaskini maklumat isu-isu konsumerime dan perdagangan termasuklah profil usahawan tempatan. AJK Aktiviti : i. . ii. :) Mendidik pelajar untuk berkomunikasi dan bersosial dengan masyarakat luar secara formal. Penetapan dasar : Guru penasihat . melawat tempat-tempat strategic di KL. Kuiz Ekonomi (STPM)-Julai 2007 * membantu pembungkusan hadiah sahaja.1 Projek "Pertandingan Kuiz Antara Individu Bagi Subjek Ekonomi. Pemantauan : AJK dan guru penasihat 3. :) Menjadikan pembelajaran lebih seronok dan mudah difahami. menghias dan mengemaskini papan notis mengikut tarikh yang telah ditetapkan agar bersedia untuk dinilai.

Pameran di papan notis Tarikh pelaksanaan : Minggu ketiga setelah sekolah dibuka untuk promosi kepada semua pelajar. Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 Kos : RM20 Pelaksanaan : 1. Penyediaan tempat Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli . melawat tempat-tempat strategic di KL.3.3 Lawatan Sambil Belajar Aktiviti : Aktiviti : i. Rujuk Lampiran C PELAN OPERASI Kempen Keahlian Nama Projek : 1. Penyediaan borang keahlian 3. Penyediaan bahan untuk pameran 2. Semasa Minggu Orientasi pelajar Tingkatan 6 Rendah.

3. Mengagihkan tempahan kepada pelanggan. 3. ("Flyers") Promosi dari kelas ke kelas 3. Diedarkan ke setiap kelas beserta borang maklumbalas keahlian Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli PELAN OPERASI Projek Usahawan Remaja Nama Projek : 1. 4. Hari Ibu. 2. Mohon kebenaran pihak pentadbir dan mengikut prosedur yang akan diberi oleh pihak pentadbir. Nama Projek : 2. Membuat promosi menggunakan cetakan edaran. Mencari/ menyediakan jualan. Memesan bunga / cenderamata dari pihak pembekal berdasarkan tempahan. Minggu kedua setelah pelajar Tingatan 6 Rendah masuk sekolah Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 Kos : RM5 Pelaksanaan : 1.2 . Penyediaan tempat Indikator kejayaan : Memperolehi untung dan dana kelab bertambah. Percetakan borang promosi yang menarik 2. Cetakan Edaran Tarikh pelaksanaan : Minggu keempat setelah sekolah dibuka untuk semua pelajar. Diedarkan ke setiap kelas beserta borang tempahan (bayaran perlu dilampirkan sekali). LAMPIRAN B. Indikator kejayaan : Memperolehi untung dan dana kelab bertambah. Kos : RM30 Pelaksanaan : 1. Penjualan Makanan & Minuman semasa Hari Sukan Hari Sukan SMK St Kamil (Mac 2007) Tarikh pelaksanaan : Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 Kos : RM100 Pelaksanaan : 1. 4. Mengikut prosedur yang ditetapkan pihak majlis.Nama Projek : 2. 2. Penjualan bunga @ cenderamata sempena hari-hari istimewa seperti Hari Guru. Mohon kebenaran pihak Majlis Sukan Sekolah SMK Kamil. 5. Hari Bapa dan Tarikh pelaksanaan : Dua minggu sebelum hari-hari istimewa tersebut. Pelaksana : AJK sesi 2007.

Tarikh pelaksanaan : Pelaksana : AJK sesi 2007. 2.Penerangan pengutipan yuran kelab 2.02. Mengikut prosedur yang ditetapkan pihak pentadbir. 6. Mengambil tempahan biskut dan kek sempena hari perayaan. 3.07 daripada ahli-ahli.Bendahari mengutip yuran sekaligus RM5 sebelum 10. Memesan kek dari pihak pembuat kek.Nama Projek : 3. Kos : RM5 Pelaksanaan : 1.3 Nama Projek : Nadi Kita Awal Tahun.Bendahari menjawab soalan berkaitan pengurusan dana dalam sesi soaljawab semasa mesyuarat selepas pembentangan jika wujud kekeliruan. Tarikh pelaksanaan : Pelaksana : AJK sesi 2007 diketuai Bendahari Pelaksanaan : 1. Indikator kejayaan : Memperolehi untung dan dana kelab bertambah. Menghantar pesanan kepada pelanggan. Indikator kejayaan : Pengutipan yuran kelab yang lebih berkesan . Membuat promosi berbentuk cetakan edaran @ "flyers" 4. Tiga minggu sebelum cuti hari perayaan. LAMPIRAN B. Membuat promosi (jualan langsung) terus kepada bakal pelanggan dan mengambil tempahan. 5. 3. Mohon kebenaran pihak pentadbir sekolah.

Maklumat di papan notis disedari kewujudannya oleh warga SMK Kamil. Indikator kejayaan : Menang pertandingan papan notis. Mengumpul refleksi pelajar setelah lawatan.PELAN OPERASI Program Akademik Nama Projek : 1. Indikator kejayaan : Peratus kelulusan meningkat dalam peperiksaan awam samada secara kuantiti dan kualitatif. Pertandingan Kuiz Antara Individu Bagi Subjek Ekonomi Julai 2007 Tarikh pelaksanaan : Pelaksana : Guru Mata Pelajaran. Pelaksanaan : 1.Kuala Lumpur Tarikh pelaksanaan : Bulan Februaru dan Mac 2007 Pelaksana : AJK sesi 2007 Kos : RM100 Pelaksanaan : 1. Pertandingan Papan Notis Tarikh pelaksanaan : Sepanjang tahun Pelaksana : AJK sesi 2007 Pelaksanaan : 1. Memastikan papan notis mengandungi segmen-segmen yang telah dicadangkan: isu-isu kelab(aktiviti terkini/ promosi). Mengikut prosedur yang ditetapkan pihak pentadbir.2 Nama Projek : 3. Nama Projek : 2. LAMPIRAN C. AJK sesi 2007. Menyediakan prasarana lawatan (borang refleksi pelajar dan pengangkutan) 5. 2. 3. isu-isu terkini konsumerisme dan perdagangan. Lawatan Sambil Belajar . Menghias dan mengemaskini maklumat di papan notis. Mohon kebenaran pihak pentadbir SMK Kamil. Membungkus hadiah SAHAJA yang telah disediakan oleh Bidang Teknik dan Vokasional. Menulis surat permohonan kepada pihak berkaitan 4. 2. Indikator kejayaan : .

Projek meningkatkan pencapaian Nama projek : Meningkatkan pencapaian projek-projek kemahiran Objektif : i.2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1. meningkatkan ahli di kalangan pelajar kelas lemah Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Iklan di setiap kelas Promosi oleh guru Kh Pemantauan : Guru penasihat 1. PENGURUSAN KELAB KEMAHIRAN HIDUP Perancangan Strategik (Tahun 2004 .:) Pelajar seronok sepanjang masa lawatan dan dapat menghasilkan refleksi yang produktif. Meningkatkan kehadiran ahli dalam aktiviti dan mesyuarat kelab melalui aktiviti yang menarik . Projek keahlian Nama projek : Kempen keahlian Objektif : iv. Kempen keahlian Aktiviti : 1. :) Pelajar dapat mengaitkan pengetahuan/ pengalaman yang diperolehi semasa lawatan dengan teori yang dipelajari dalam kelas.Iklan di setiap kelas 2. Program Keahlian Meningkatkan keahlian sebanyak 10% pada 2006.Program Pencapaian Meningkatkan kehadiran ahli dalam mesyuarat kelab Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab 2.Promosi oleh guru KH Nama Projek : Promosi Keahlian Tarikh Pelaksanaan : Minggu ke 1 sesi persekolahan Pelaksana : AJK dan Guru KH Indikator kejayaan : Ahli bertambah 2. Tumpuan keahlian adalah pelajar tingkatan 3 1. meningkatkan keahlian v.

Projek Reka Cipta Tarikh pelaksanaan : Febuari Pelaksana : Mesyuarat AJK Pelaksanaan : 1. Program Keahlian 1. 1. Sasaran bilangan ahli: TOV 2004 2004 2005 2006 2007 2008 1.2 Meningkatkan keahlian pelajar bukan Cina kepada 1/4 daripada jumlah ahli.Penyediaan maklumat keaktifan ahli Indikator kejayaan : Pengelibatan pelajar kelas lemah dan projek reka cipta diberi markah PENGURUSAN PERSATUAN BELAJAR BAHASA CINA Perancangan Strategik (Tahun 2004-2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1. Meningkatkan pencapaian melalui projek rekaan Aktiviti : 1. Meningkatkan penglibatan ahli dengan melibatkan mereka dalam aktiviti pertandingan Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Reka Cipta Pemantauan : Guru penasihat 2.1 11 20 25 30 35 40 1.ii.1 Meningkatkan bilangan ahli sehingga 40 orang.2 4 6 7 9 10 .Penyediaan bahan Reka Cipta 2.

Mempromosikan kelab kepada pelajar Pemantauan: Guru penasihat Nama Projek: Promosi Melalui Pameran Pelaksanaan : i. Tarikh Pelaksanaan: i. AJK Indikator Kejayaan: Adanya peningkatan dalam bilangan ahli. Program Peningkatan Penglibatan ahli 2. Penyediaan poster dan gambar yang menarik untuk dipamerkan pada papan notis. Tugas Guru penasihat b. Mengemaskinikan papan notis untuk notis terkini. Perancangan Strategik (Tahun 2004-2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 2. 1 Meningkatkan 2. Memperkenalkan kelab kepada pelajar untuk menarik minat mereka.2 penglibatan ahli dalam aktiviti kelab Meningkatkan kehadiran ahli dalam mesyuarat kelab. Bulan Januari(untuk T3-T5) ii. ii. Bulan Mei Penglibatan: Guru Penasihat.Nama projek: Projek Promosi Melalui Pameran Objektif: i. Nama Projek: Projek Meningkatkan Penglibatan Ahli Objektif: . Penetapan dasar: a. ii. Menambahkan ahli kepada 30 orang. Tugas AJK Aktiviti: i.

Perancangan Strategik (Tahun 2004-2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 3.2 Meningkatkan keberkesanan pengutipan yuran ahli 3.i. b. Menyediakan maklumat keaktifan ahli. Penetapan dasar: Guru penasihat.1 Meningkatkan sumber kewangan untuk membiayai aktiviti-aktiviti kelab 3. AJK Aktiviti: Pertandingan papan notis Pemantauan: Guru penasihat Nama Projek: Meningkatkan penglibatan ahli melalui perhiasan papan notis Pelaksanaan: a. gambar dan karangan yang menarik. Tarikh pelaksanaan: Sepanjang tahun Penglibatan: AJK papan notis Indikator kejayaan: Lebih ramai ahli menyertai aktiviti kelab. Nama Projek: Projek dana Objektif: i. Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab melalui sebaran maklumat yang tepat dan cepat. Meningkatkan dana kelab untuk membiayai kos aktiviti-aktiviti kelab . Program dana kewangan 3. Menyediakan notis .

Penetapan dasar: Guru Penasihat. Projek keahlian . Mengutip yuran Pemantauan: Guru Penasihat.Program Keahlian 100% keahlian Sasaran bilangan ahli Semua Pelajar SMK Kamil 1.ii. Bendahari Kelab Aktiviti: a. AJK Nama projek: Projek dana kewangan Pelaksanaan: i. Menentukan jumlah yuran yang perlu dibayar ii. Mengutip yuran Tarikh pelaksanaan: Februari Penglibatan: AJK Indikator kejayaan: Jumlah dana kewangan kelab bertambah PENGURUSAN KOPERASI Perancangan Strategik (Tahun 2004-2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1. Meningkatkan keberkesanan proses pengutipan yuran dengan memaklumkan kepada ahli tentang kegunaan yuran tersebut dalam mesyuarat kelab.

pendaftaran dilakukan oleh bendahari Indikator kejayaan : Semua kakitangan menjadi ahli koperasi dan bonus serta dividen dinikmati oleh semua . Promosi kepada kakitangan sekolah Tarikh Pelaksanaan : bulan Januari dan Februari Pelaksana: setiausaha Kos: RM3 Pelaksanaan : 1. surat arahan daripada pegetua diedarkan 2.Nama projek : Kempen keahlian Objektif : memastikan semua merupakan 'stakeholder'dan menyokong koperasi Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : mewajibkan semua pelajar tingkatan satu dan tingkatan empat menjadi ahli mempromosikan dan menggalakkan kakitangan sekolah menjadi ahli Pemantauan : Guru penasihat 1. 2.borang diedarkan kepada kakitangan 3. wang dan borong dikutip balik oleh guru tingkatan dan dihantar balik kepada guru penasihat 4. fungsi dan faedah tentang koperasi .notis dipaparkan di papan notis yang berdekatan dengan pejabat dan bilik guru serta lab sains 2. Program meningkatan kefahaman konsep. borang dicetak dan diedarkan kepada pelajar 3. mewajibkan semua pelajar tingkatan 1 dan tingkatan 4 menjadi ahli Tarikh pelaksanaan : seminggu selepas pendaftaran tingkatan 1 dan tingkatan 4 Pelaksana: Guru penasihat dan guru tingkatan T 1 dan T 4 Kos : RM 20 Pelaksanaan : 1.wang dan borong di kutip balik 4. bendahari kelab akan mengutip dan mencatat jumlah wang yang dikutip serta mendaftarkan pelajar Indikator kejayaan: semua pelajar menjadi ahli koperasi dan bonus dan dividen dinikmati oleh semua pelajar Nama Projek : 2. Kempen keahlian Aktiviti : 1. mewajibkan semua pelajar tingkatan satu dan tingkatan empat menjadi ahli 2. mempromosikan dan menggalakkan kakitangan sekolah menjadi ahli Nama Projek: 1.

mendidik ahli tentang koperasi Penetapan dasar : Aktiviti : 1. fungsi dan faedah koperasi Nama projek : Meningkatkan kefahaman tentang konsep .menyediakan bahan yang berkaitan .dan mengadakan perayaan minggu koperasi Objektif : 1. mengadakan pertandingan-pertandingan Nama Projek : 1. Penyediaan risalah yang menarik 2.2. mengedarkan risalah 3. Tugas guru penasihat mempamerkan prinsipprinsip koperasi 2. mempamerkan prinsip koperasi dalam kedai koperasi Tarikh pelaksanaan : sepanjang tahun Pelaksana : AJK Jabatan keceriaan dan kebersihan Kos : RM10 Pelaksanaan : 1. Meningkatkan kefahaman tentang konsep . pertandingan papan notis Pemantauan : Guru penasihat 2. mengadakan taklimat dan kursus dalaman 4. Pertandingan papan notis Tarikh pelaksanaan :mengikut tarikh yang telah ditetapkan Pelaksana : AJK papan notis dan guru penasihat Kos: Rm 20 Pelaksanaan: 1. fungsi dan faedah koperasi melalui mempamerkan prinsip-prinsip koperasi. Projek meningkatkan kefahaman tentang konsep .2 Memastikan semua faham konsep kerjasama dan ' one for all and all for one' 2. Penyediaan maklumat prinsip-prinsip koperasi Indikator Kejayaan : Kesedaran dan kefahaman tentang koperasi meningkat Nama Projek :2. meningkatkan kesedaran tentang kepentingan dan peranan koperasi 2.dan mengadakan perayaan minggu koperasi Aktiviti : 1.1 Semua pelajar dan kakitangan memahami kepentingan dan peranan koperasi dalam sekolah 2. mempamerkan prinsip-prinsip Koperasi 2. fungsi dan faedah koperasi melalui mempamerkan prinsip-prinsip koperasi.

menghiaskan dan melengkap papan notis dengan maklumat dan berita tentang koperasi Indikator kejayaan : kesedaran dan kefahaman tentang koperasi meningkat Nama Projek : 3. Pelajar menghadiri kursus atau taklimat Indikator Kejayaan : kefahaman terhadap koperasi meningkat 3.Meningkatkan kecekapan pengurusan koperasi supaya memberi perkhidmatan yang cemerlang kepada semua warga sekolah Penetapan dasar : ALK koperasi Aktiviti : 1.1Mencapai pengurusan yang cekap dan sistematik dalam semua aspek 3.Kursus pentadbiran dan Kursus kewangan secara dalaman 2. Projek meningkatkan kualiti pengurusan koperasi Nama projek : Projek peningkatan kualiti pengurusan koperasi Objektif : i. Program peningkatan kualiti pengurusan koperasi 3.2. guru penasihat memberikan taklimat dan kursus dalaman dengan berdasarkan kepada model-model yang telah diberikan oleh pihak JPK dan ANGKASA 2.2Memastikan dapat memberikan perkhidmatan yang cemerlang kepada semua ahli 3. Kursus pentadbiran dan kursus kewangan secara dalaman Tarikh pelaksanaan : bulan Mei. Kursus pentadbiran dan Kursus kewangan secara dalaman 2.Menyertai kursus anjuran MKM 3. Guru penasihat memberikan taklimat dan kursus dalaman dengan berdasarkan kepada model-model yang telah diberikan oleh pihak JPK dan ANGKASA . Menyertai pertandingan Anugerah kualiti koperasi sekolah Nama Projek : 1. mengadakan taklimat dan kursus dalaman Tarikh pelaksanaan : Mei. Projek meningkatkan kualiti pengurusan koperasi melalui kursus pentadbiran dan Kursus kewangan secara dalaman .Jun Pelaksana : Guru penasihat Kos : RM 0 Pelaksanaan : 1. Menyertai pertandingan Anugerah kualiti koperasi sekolah Pemantauan : ALK Koperasi 3. Menyertai kursus anjuran MKM 3. kursus anjuaran MKM dan penyertaan pertandingan Anugerah kualiti koperasi Aktiviti : 1.Jun Pelaksana : Penasihat Kos : RM0 Pelaksanaan : 1.

Menyertai pertandingan Anugerah Kualiti Koperasi sekolah Tarikh pelaksanaan : bulan Oktober Pelaksana: setiausaha Pelaksanaan : 1.2. promosi jualan yang intensif di sekolah menengah dan sekolah Tarikh pelaksanaan : awal dan pertengahan tahun Pelaksana : ALK rendah .Program Peningkatan Jumlah Jualan memastikan untung meningkat dan seterusnya bonus juga meningkat meningkatkan keyakinan ahli terhadap koperasi 4. menambahkan jenis barang jualan Pemantauan : ALK Koperasi 4. mendapat borang penyertaan 2. mengisi borang 3. Projek peningkatan jumlah jualan 5. membuat laporan koperasi tahunan 4. Pelajar menghadiri kursus atau taklimat Indikator Kejayaan : Peningkatan kualiti pengurusan pengoperasian dan pengurusan kewangankoperasi dan tiada aduan daripada pelanggan Nama Projek: 3. memastikan jualan meningkat setiap tahun 2. promosi jualan yang intensif di sekolah menengah dan sekolah rendah 2.Projek meningkatkan jumlah jualan koperasi melalui promosi jualan serta menambahkan jenis barang jualan Aktiviti : 1. menambahkan jenis barang jualan Nama Projek :1. mengisi borong untuk menyertai kursus 3.1. mendapat jadual senarai kursus yang dianjurkan oleh MKM 2. memastikan keuntungan meningkat setiap tahun Penetapan dasar : ALK koperasi Aktiviti : 1. Menyertai kursus anjuaran MKM Tarikh pelaksanaan : mengikut Jadual MKM Pelaksana: ALK Kos: mengikut yuran yang dikenakan oleh MKM Pelaksanaan : 1. menghantar pelajar atau guru untuk menghadiri kursus Indikator Kejayaan : Peningkatan kualiti pengurusan koperasi Nama Projek : 4.Projek peningkatan jumlah jualan koperasi Nama projek : Projek peningkatan jumlah jualan koperasi Objektif : 1. menghantar borang mengikut masa yang ditetapkan Indikator kejayaan: mendapat sekurang-kurangnya tempat ketiga dalam pertandingan 4. promosi jualan yang intensif di sekolah menengah dan sekolah rendah 2.

mengedarkan kepada setiap kelas Indikator Kejayaan : Peningkatan jumlah jualan.Program Peningkatan Kemahiran 1. membuat promosi pada masa perhimpunan Indikator Kejayaan : Peningkatan jumlah jualan. mengenalpasti barang yang berpotensi 2. menyediakan bahan edaran 2. mengira keuntungan yang dapat diperolehi 4. 1. PENGURUSAN PERSATUAN PELAJAR ISLAM Perancangan Strategik (Tahun 2004-2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1.1 Mendedahkan teknik-teknik syarahan agama yang betul.2 Meningkatkan kemahiran dalam bacaan tilawah Al-Quran dan hafazan.Kos : RM10 Pelaksanaan : 1. Nama Projek :2. menambahkan jenis jualan barang Tarikh pelaksanaan : sepanjang tahun Pelaksana : ALK Kos : berdasarkan jenis barang yang hendak dijual Pelaksanaan : 1. Sasaran Peningkatan Kemahiran TOV 2005 2006 . 1. mengenalpastikan kos 3.3 Memberi kemahiran dan menambah pengetahuan dalam kuiz agama.

1 Meningkatkan kefahaman dan amalan terhadap ajaran Islam.3 6 7 8 9 2.2 3 4 5 6 1. .2007 1. 2.Program Peningkatan Kefahaman Islam 2.2 Menghidupkan budaya mengingati hari-hari kebesaran Islam.1 3 4 5 6 1.

syarahan agama dan kuiz agama.2Peningkatan kemahiran tilawah Al-Quran dan hafazan . 3.1 40 45 50 55 3. 1.1Pendedahan teknik syarahan agama.2Menarik minat bukan ahli mengikuti aktiviti PPI.3. ii.Program Penyertaan Aktiviti PPI 3. Aktiviti: 1. Sasaran Penyertaan Aktiviti PPI TOV 2005 2006 2007 3.1Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti PPI.Projek peningkatan kemahiran Nama projek: Kemahiran tadarus Al-Quran Objektif: i. Memudahkan pemilihan bagi mewakili sekolah di peringkat zon. hafazan. Meningkatkan kemahiran dalam bidang tilawah Al-Quran.2 9 11 13 15 1.

dalam setiap aktiviti yang .2 Perayaan Dalam Islam 2. Memastikan semua ahli mengambil bahagian dijalankan.3 Risalah bulanan Penetapan dasar: Guru penasihat PPI AJK PPI Pemantau: Guru penasihat PPI 3.1 Usrah bulanan. Nama projek: Peningkatan Kefahaman Islam Objektif: i. Menghidupkan semangat untuk mengingati dan menyambut hari-hari kebesaran Islam. Objektif: i.Projek Penyertaan Aktiviti PPI Nama projek: Meningkatkan Penyertaan Dalam Aktiviti PPI. 2. Meningkatkan kefahaman pelajar terhadap ajaran Islam secara mendalam dan mengamalkannya dalam kehidupan seharian.3Kemahiran kuiz agama. Penetapan dasar: Guru penasihat PPI Pemantau: Guru penasihat PPI 2. ii.1. Aktiviti: 2.Projek peningkatan kefahaman Islam.

1 Bulan Pendidikan Islam 3.1 Pendedahan teknik syarahan agama. 1. Penetapan dasar: Guru penasihat PPI AJK PPI Pemantau: Guru penasihat PPI.3 Kemahiran kuiz agama. Aktiviti: 1.2 Peningkatan kemahiran tilawah Al-Quran dan hafazan.ii. Matang. 2. 1. (Rujuk Lampiran) 2.3 Risalah bulanan (Rujuk Lampiran) . Peningkatan Kefahaman Islam. Menggalakkan pelajar bukan ahli untuk menyertai aktiviti yang diadakan untuk mengambil manfaat daripadanya. 1. Aktiviti: 3. Kemahiran tadarus Al-Quran. Aktiviti: 2.2 Program riadah di Pusat Hidupan Liar.1 Usrah bulanan.2 Perayaan Dalam Islam 2.

(Rujuk Lampiran) PELAN OPERASI Nama Projek : Pendedahan Teknik Syarahan Agama Tarikh Perlaksanaan : Januari 2007 Pelaksana : Guru penasihat PPI Kos Perlaksanaan : RM 5 : 1. Pendedahan teknik-teknik syarahan 3.3. Pemilihan pelajar yang berminat 2.2 Program riadah di Pusat Hidupan Liar. Matang.1 Bulan Pendidikan Islam 3. : Ada pertambahan bilangan pelajar yang berminat Indikator kejayaan menyertainya . Menonton video syarahan agama.Meningkatkan penyertaan dalam aktiviti PPI Aktiviti: 3.

Pengumpulan maklumat oleh pelajar- : Usrah Bulanan sebulan Tarikh Perlaksanaan : Sekali Pelaksana Kos Perlaksanaan : Guru penasihat PPI : - : 1. 3. Pendedahan cara-cara kuiz diadakan. 5.Nama Projek : Peningkatan Kemahiran Tilawah Al-Quran Dan Hafazan Tarikh Perlaksanaan : Januari 2007 Pelaksana Kos Perlaksanaan berlagu. Pemilihan pelajar yang berminat 2. Indikator kejayaan bertambah. Bimbingan menghafaz surah-surah hafazan. Notis pemberitahuan usrah. Maklumat antara pelajar disatukan. Bimbingan kemahiran tajwid dan bacaan Nama Projek : Kemahiran Kuiz Agama Tarikh Perlaksanaan : Januari 2007 Pelaksana Kos Perlaksanaan pelajar. : Input pelajar tentang perkara yang dibincangkan . Pemilihan pelajar yang berminat 2. Latihan bertulis. Indikator kejayaan menyertainya : Ada pertambahan bilangan pelajar yang berminat : Guru penasihat PPI : RM 5 : 1. 3. 2. Indikator kejayaan menyertainya Nama Projek : Ada pertambahan bilangan pelajar yang berminat : Guru penasihat PPI : RM 10 : 1. 4. Guru penasihat menyampaikan usrah mengikut tajuk yang telah ditetapkan.

Promosi program 5. Perlantikan AJK program 2. Perbincangan perlaksanaan projek 3. Penyediaan tempat dan peralatan. 3. Pengedaran risalah Indikator kejayaan : Pelajar dapat menambah maklumat tentang isu-isu semasa dan meningkatkan kefahaman tentang ilmu agama. Pembahagian tugas di kalangan biro penerbitan 2. Perlantikan AJK program 2. Kebenaran pihak sekolah 4. Pemilihan tema bagi program. 3. Pengumpulan bahan-bahan dan proses Nama Projek : Bulan Pendidikan Islam Tarikh Perlaksanaan : Januari 2007 Pelaksana Kos Perlaksanaan : AJK PPI 05/06 : RM 100 : 1. : Pelajar dapat menambah : Risalah Bulanan Kos Perlaksanaan Indikator kejayaan Nama Projek Tarikh Perlaksanaan : 2 bulan sekali Pelaksana Kos Perlaksanaan menaip bahan. 4. Mencetak risalah.Nama Projek : Perayaan Dalam Islam (Maulidur Rasul) Tarikh Perlaksanaan : April 2007 Pelaksana : Guru penasihat PPI AJK PPI : RM 50 : 1. : Guru penasihat PPI AJK PPI : RM 50 : 1. Kebenaran pihak sekolah .

00 : 1. Program Keahlian 1. Kebenaran pihak sekolah 4. Promosi program dan pengedaran borang penyertaan 5. makanan dan hadiah. 3. ayat hafazan. Pemilihan tempat bagi program dan PENGURUSAN KELAB PENGGUNA Perancangan Strategik (Tahun 2004 .4. Indikator kejayaan bertambah. Promosi pertandingan tilawah al-quran.2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1. Projek keahlian Nama projek : Kempen keahlian . peralatan. kuiz terbuka dan menulis khat. 5. Indikator kejayaan bertambah : Bilangan pelajar yang menyertai aktiviti ini Nama Projek : Rehlah Di Pusat Hidupan Liar Matang Tarikh Perlaksanaan : Julai 2007 Pelaksana Kos Perlaksanaan aktiviti. Penyediaan pengangkutan. Penyediaan hakim. : Bilangan pelajar yang menyertai aktiviti ini : AJK PPI 05/06 : RM 100. doa hafazan.1 Meningkatkan keahlian sebanyak 10% setiap tahun. Sasaran bilangan ahli TOV 2006 2006 2007 2008 15 17 19 21 1. Perlantikan AJK program 2. tempat dan hadiah.

1 2. 2. Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK .2 Program Pencapaian Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi hadiah dan sijil Sasaran % bilangan ahli yang layak diberi hadiah dan sijil TOV 2006 2006 2007 2008 75 80 85 90 2. 2. 2. Kempen keahlian Aktiviti : 1. Promosi dari kelas ke kelas 2. Papan notis 2. Menggalakkan pelajar terlibat dengan aktiviti kitar semula barang terpakai. Projek meningkatkan pencapaian Nama projek : Meningkatkan pencapaian melalui papan notis dengan kitar semula barang terpakai Objektif : i.Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab melalui anjuran aktiviti yang lebih menarik.Objektif : i. meningkatkan keahlian Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Papan notis Promosi dari kelas ke kelas Pemantauan : Guru penasihat 1. ii.4 Melibatkan diri dalam kerja amal luar sekolah.3 Mencungkil bakat pelajar menulis esei atau menghasilkan karya dan gambar yang berkaitan dengan kelab pengguna.

Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Projek 'Love In A Box' Guru penasihat Pemantauan : Nama projek : Meningkatkan pencapaian melalui pertandingan mengarang esei dan melukis poster Objektif : i. ii. Mencungkil bakat pelajar menulis esei atau menghasilkan karya dan gambar yang berkaitan dengan . Memberi dorongan kepada ahli supaya lebih mendalami ilmu kepenggunaan. Objektif : i. Memenangi kuiz pengguna peringkat bahagian. Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Pertandingan kuiz Guru penasihat Pemantauan : Nama projek : Meningkatkan pencapaian melalui Projek 'Love In A Box' Objektif : i.Aktiviti : Pertandingan papan notis Pemantauan : Guru penasihat Nama projek : Meningkatkan pencapaian melalui pertandingan kuiz pengguna peringkat bahagian. Meningkatkan penglibatan ahli dengan masyarakat. Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab. iii.

Indikator kejayaan : dan sijil. Pertandingan Papan Notis Tarikh pelaksanaan : Mengikut syarat AJK papan notis sekolah Pelaksana : AJK papan notis sekolah dan AJK 2007 diketuai ahli yang dilantik khas Pelaksanaan : 1. kelab pengguna. Penyediaan soalan-soalan kuiz. Penetapan dasar : Aktiviti : Tugas guru penasihat Tugas AJK Pertandingan mengarang esei dan melukis poster Pemantauan : Guru penasihat Nama projek : Meningkatkan pencapaian melalui Aktiviti Gotong Royong Objektif : i. 2. Penyediaan syarat-syarat pertandingan. Penetapan dasar : Aktiviti : Tugas guru penasihat Tugas AJK Gotong Royong Guru penasihat Pemantauan : 2. Penyediaan bahan untuk notis daripada barang terpakai 2. Pertandingan kuiz pengguna peringkat bahagian Tarikh pelaksanaan : Jun/Julai 2007. Meningkatkan penglibatan ahli dengan masyarakat dan mewujudkan masyarakat yang lebih ceria dan bersih. Pelaksana : Guru penasihat Pelaksanaan : 1. Penyediaan maklumat keaktifan ahli. Peningkatan peratus bilangan ahli yang mendapat hadiah . Nama Projek : 2. Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab. Indikator kejayaan : Kehadiran ahli dalam mesyuarat dan aktiviti kelab yang meningkat. Meningkatkan pencapaian melalui : Nama Projek : 1.ii.

lorong dan longkang. Pengumpulan dan klasifikasi barang-barang sumbangan orang ramai. Peningkatan peratus bilangan ahli yang mendapat hadiah Nama Projek : 5. Indikator kejayaan : Penglibatan ahli dalam aktiviti kelab meningkat. Guru penasihat Pelaksanaan : 1.Kewangan . 3. Pelaksana : Guru penasihat Pelaksanaan : 1. Indikator kejayaan : Penglibatan ahli dalam aktiviti kelab meningkat. Pertandingan mengarang esei dan melukis poster Tarikh pelaksanaan : Julai/Ogos 2007. AJK Pelaksanaan : 1. Penyediaan soalan-soalan esei dan tajuk poster. Projek 'Love In A Box' Tarikh pelaksanaan : November 2007 Pelaksana : SEDC. Projek Gotong Royong Tarikh pelaksanaan : Jun 2007 Pelaksana : Guru penasihat. Program dana . Nama Projek : 4.Nama Projek : 3. Pembersihan jalan raya. Penyediaan syarat-syarat pertandingan. 2. 2. Pembungkusan barang-barang sumbangan orang ramai. Indikator kejayaan : dan sijil.

5 Penetapan dasar Pengetua Tugas guru penasihat Aktiviti. Kempen Keahlian Pelaksanaan.Meningkatkan dana kelab untuk membiayai kos menjalankan perkhidmatan iaitu aktiviti utama kelab.Kewangan 3. Director of Finance Aktiviti : i. Program Keahlian 1. Projek dana . Penjualan makanan pada Hari Sukan PENGURUSAN KELAB PENCINTA ALAM SEKITAR Perancangan Strategik (Tahun 2004 . Penjualan makanan semasa Hari Sukan Pemantauan : AJK dan guru penasihat 3. a) Melantik ahli tak rasmi sebagai latihan b) Kursus pendedahan alam sekitar Pemantauan : Guru penasihat Nama Projek. a) Meningkatkan keahlian secara rasmi b) Meningkatkan ahli tak rasmi dari pelajar tingkatan 1 .5 Nama Projek.Kewangan Aktiviti : 1.2 'Fund-Raising' Utusan Pengguna Nama projek : Projek 'Fund-Raising' Objektif : i. Penjualan bunga 2. Kempen Keahlian Objektif. Penjualan bunga ii.1 3.1 Meningkatkan bilangan ahli kelab 1. a) Melantik wakil kelas terdiri dari AJK kebersihan . Rotarian advisor. Penetapan dasar : Guru penasihat.2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1. Projek dana .1 Meningkatkan sumber kewangan untuk kegunaan aktiviti-aktiviti kelab 3.2 Penglibatan lebih ramai pelajar dari tingkatan 1 .3.

Terdapat peningkatan jumlah keahlian dalam kelab 2.1 Meningkatkan penglibatan ahli dalam setiap aktiviti 2. .dan keceriaan kelas sebagai ahli tidak rasmi Kelab PALS b) Memberi kursus kesedaran alam sekitar Tarikh pelaksanaan : Feb .Mac 2007 Penglibatan : Guru penasihat Guru tingkatan J/kuasa Kelab PALS AJK kebersihan dan keceriaan kelas Indikator Kejayaan. Reka cipta dan projek projek tertentu seperti kitar semula.3 Meningkatkan bilangan ahli yang mendapat sijil 2.2 Melibatkan kelab dalam aktiviti luar anjuran badan . pengumpulan akhbar lama dan bahan buangan b) Menghubungi badan luar yang berkaitan dan sentiasa mendapat matlumat tentang aktiviti yang dianjurkan c) Penubuhan Stesen Pendidikan Alam sekitar sebagai projek khas pertandingan (rujuk Prog 7) Tarikh pelaksanaan Feb . a) Mencapai penglibatan seratus peratus ahli dalam setiap aktiviti b) Melibatkan diri dalam semua jemputan aktiviti luar anjuran badan tertentu c) Peningkatan bilangan ahli yang mendapat Sijil d) Memenangi Johan Pertandingan Kelab Alam Sekitar terbaik anjuran NREB Penetapan dasar. pertandingan . a) Aktiviti dalaman di sekolah b) Aktiviti anjuran badan luar c) Projek Khas untuk pertandingan Nama Projek Projek Peningkatan Pencapaian Pelaksanaan.5 Memenangi Johan pertandingan Kelab PALS terbaik anjuran NREB Nama Projek Projek Peningkatan Pencapaian Objektif. Program pencapaian 2.Okt 2007 Penglibatan.4 Memenangi pertandingan yang dianjurkan oleh badan luar 2. Tugas guru penasihat Aktiviti. a) Mempelbagai aktiviti kelab seperti Minggu Alam Sekitar.badan tertentu 2.

a) Pelancaran Bulan Alam Sekitar Peringkat Sekolah Pemantauan. Projek Menambah Dana Objektif. a) Pelancaran Bulan Pendidikan Alam Sekitar b) Perancangan aktiviti (i) Pertandingan .2 Wadah menarik penglibatan pelajar Nama Projek Bulan Pendidikan Alam Sekitar Objektif. a) Mengadakan aktiviti jualan b) Pengumpulan dan jualan bahan kitar semula Tarikh pelaksanaan : Mac .Guru penasihat.1 Meningkatkan kesedaran warga sekolah 4. J/kuasa pelajar.pertandingan . Projek Menambah Dana Pelaksanaan. a) Meningkatkan kesedaran menjaga alam sekitar b) Menarik lebih ramai penglibatan pelajar Penetapan dasar. Program Minggu Alam Sekitar 4. Badan luar Indikator kejayaan Terdapat peningkatan penglibatan ahli dalam semua aktiviti yang dianjurkan Berjaya mendapat tempat pertama mencari harta karun sempena bulan alam sekitar anjuran NREB 3. Pengetua Guru Penasihat Nama Projek Bulan Pendidikan Alam sekitar Pelaksanaan. Pengetua Tugas guru penasihat Aktiviti.Okt 2007 Penglibatan : Guru penasihat dan Ajk pelajar Indikator kejayaan : Peningkatan dana kelab 4.2 Perjalanan sesuatu aktiviti berjalan dengan lancar Nama Projek. Program Menambah Dana 3. Jualan Pemantauan : Guru penasihat Nama Projek. a) Menambah dana kelab b) Ke arah perjalanan aktiviti kelab yang lebih berkesan Penetapan dasar : Tugas Guru Penasihat Aktiviti .1 Meningkatkan sumber kewangan 3.

Reuse dan Recycle Penetapan dasar Tugas guru penasihat Aktiviti.1 Penekanan amalan 3Rs dalam Kehidupan seharian 5. Tugas guru penasihat Nama Projek Projek kempen kesedaran kitar semula Pelaksanaan.2 Meningkatkan kesedaran tentang kepentingan amalan 3Rs Nama Projek 1. Program 3Rs My Way Of Life 5. Projek kempen kesedaran kitar semula Objektif.(ii) Penglibatan setiap kelas c) Kempen kesedaran d) Ceramah alam sekitar e) Pertandingan sudut alam sekitar kelas f) Kaji selidik dan kajian Tarikh pelaksanaan : Mac 2006 Penglibatan : Semua warga sekolah Anjuran bersama Kelab Geografi Indikator kejayaan Terdapat peningkatan penglibatan pelajar dalam setiap aktiviti sepanjang Bulan Alam Sekitar 5.kelas b) Kotak kitar semula di bilik guru c) Pengasingan bahan untuk reuse dan recycle d) edaran buletin / poster /pamplet e) Pertandingan mencipta / menghias bulan kemerdekaan dengan bahan buangan f) Kempen pada hari pemuafakatan Tarikh pelaksanaan : Mac .Okt 2007 Penglibatan : Guru penasihat J/kuasa pelajar warga sekolah Kerjasama Panitia Sejarah Indikator kejayaan. a) Projek kitar semula b) Pengumpulan bahan kitar semula c) Reka cipta dari bahan kitar semula d) Edaran buletin. a) Meningkatkan kesedaran di kalangan warga sekolah tentang kepentingan amalan 3Rs b) Menanam kesedaran tentang Reduce. Program kesedaran alam sekitar . a) Kotak kitar semula di kelas . 6. pamplet dan poster Pemantauan. Warga sekolah dapat membezakan konsep 3Rs dengan membunag bahan ke dalam tempat yang telah ditentukan.

Meningkatkan kesedaran di kalangan warga sekolah 6.2 Kesedaran menjaga dan mengekal kan kebersihan Nama projek. a) Menanam kesedaran kepentingan menjaga alam sekitar Penetapan dasar Tugas guru penasihat Aktiviti.kempen dan penyebaran maklumat Pemantauan : Guru penasihat 6.lagu tentang alam Pemantauan : Guru penasihat Nama projek Projek Cintai Alam Kita Pelaksanaan. a) Program melabel tumbuhan b) Menjaga ikan dan kolam ikan c) Kebersihan dan keceriaan tandas sekolah d) Kempen " Jangan Buang Sampah" e) Kempen . Projek " Mesej Dari Alam" Objektif. menjaga dan menyukat tumbesaran c) Pembersihan kolam ikan dan menjaga ikan d) Melukis mural kesedaran alam sekitar e) Kempen kebersihan tandas pelajar f) Mewujudkan sudut alam sekitar di setiap kelas g) Edaran poster / pamplet / bulletin h) Banting / stand alam sekitar di kawasan Strategic i) Kempen " Jangan Buang Sampah" j) Kempen "Pokok Bersejarah" k) kempen kesedaran pada hari pemuafakatan Tarikh pelaksanaan : Mac .1 2. Projek Cintai Alam Kita Objektif. a) Kerjasama Jabatan Hutan melabel pokok b) Projek CPCP . a) Kempen kesedaran b) Kajian dan kaji selidik c) Tayangan d) Ceramah e) Pemasangan lagu . 1. a) Meningkatkan kesedaran alam hanya satu b) Menanam keinsafan tentang kaitan alam dan manusia Penetapan dasar Tugas guru penasihat Aktiviti.Okt 2007 .menanam pokok .

Program Stesen Pendidikan Alam Sekitar 7.1 Mewujudkan stesen yang dapat memberi didikan tentang alam dan kepentingan menjaganya 7. a) Mewujudkan satu stesen Pendidikan Alam sekitar yang menjadi tempat rujukan dan pembelajaran b) Menanam kesedaran tentang alam yang semakin hilang c) Meningkatkan keinsafan agar sentiasa .lagu bertema alam melalui radio sekolah d) Mengaktifkan sudut alam sekitar di kelas e) Pengumpulan keratan akhbar tentang kerosakan alam Tarikh pelaksanaan : Mac .2 Menjadikan stesen tempat rujukan dan pembelajaran alam sekitar Nama Projek Stesen Pendidikan Alam Sekitar Objektif. a) Menjalankan aktiviti kaji selidik tentang kesedaran mengenai alam b) Meminta khidmat pihak luar seperti NREB / Jabatan Hutan mengenai tayangan /ceramah/ bengkel alam sekitar c) Pemasangan lagu .Penglibatan : J/kuasa Kelab Pals Semua warga sekolah Projek "Mesej Dari Alam " Pelaksanaan.okt 2006 Penglibatan : Guru penasihat dan j/kuasa Kelab AJK Kebersihan kelas Pihak luar yang berkaitan Warga sekolah Radio sekolah Indikator kejayaan Melalui kaji selidik kedua dan perbandingan dengan kaji selidik pertama dapat mengesan kesedaran 7.

Penggunaan yang maksimum oleh semua pihak Meningkatnya kesedaran. .2 Kesedaran memelihara tumbuhan Yang hampir pupus. Memenangi pertandingan 8.Ogos 2007 Penglibatan Pihak pengurusan sekolah Guru penasihat J/kuasa pelajar Badan . 8.3 Memupuk perasaan sayang terhadap Alam dan haiwan.badan luar Indikator kejayaan Terbinanya sebuah stesen Pendidikan Alam sekitar. a) Perancangan ke arah tertubuhnya sebuah stesen alam sekitar b) Pelancaran dan perasmian c) Sebaran maklumat Pemantauan: Pengetua Guru penasihat Nama Projek Stesen Pendidikan Alam Sekitar Pelaksanaan. Program lawatan sambil belajar. 8.menjaga alam dengan baik Penetapan dasar. a) Membuat kertas kerja ke arah mewujudkan sebuah stesen alam sekitar b) Mendapatkan kawasan yang sesuai c) Permohonan sumbangan d) mendapat khidmat nasihat dari badan berkaitan seperti Jabatan Hutan dll e) Pembinaan f ) Program perasmian g) Sebaran maklumat Tarikh pelaksanaan Mac . Nama Projek Lawatan Sambil Belajar.1 Mewujudkan kesedaran tentang Kepentingan menjaga alam. 8. Pengetua Tugas guru penasihat Aktiviti.

c) Memupuk perasaan sayang terhadap alam Dan haiwan. d) Menetapkan tarikh. c) Menentukan bilangan pelajar . Penetapan dasar: Pengetua Tugas guru Penasihat Aktiviti: a) Lawatan ke La Hot Spring.Objektif: a) Mewujudkan kesedaran tentang kepentingan Menjaga alam. Tarikh pelaksanaan Mac . Pemantauan: Pengetua Guru Penasihat Nama Projek: Lawatan Sambil Belajar Pelaksanaan: a) Membuat kertas kerja.Ogos 2007 Penglibatan Pihak Pengurusan sekolah Guru Penasihat J/Kuasa Pelajar Ahli Kelab Badan-badan Luar Indikator Kejayaan Hasil lawatan pelajar mendapat pelbagai maklumat yang berkaitan dengan penjagaan. . b) Melahirkan kesedaran untuk memelihara Tumbuhan yang hamper pupus. e) Mendapatkan penerangan dari pegawai yang Terlibat. b) Lawatan ke loji pembersihan air. b) Menghantar surat permohonan.pemuliharaan dan pemeliharaan tumbuhan dan haiwan.

1Meningkatkan keahlian sebanyak 10% setiap tahun Sasaran bilangan ahli TOV 2006 2006 2007 1. Kempen keahlian Aktiviti : .2007) Perancangan Taktikal (Tahun 2006) Pelan Operasi 1.1 25 32 35 1.PENGURUSAN KELAB SKIM LENCANA ANTI-DADAH Perancangan Strategik (Tahun 2006. Projek keahlian Nama projek : Objektif : i) Kempen keahlian Meningkatkan keahlian Penetapan dasar : Tugas Guru Penasihat Tugas AJK Aktiviti : Promosi dari kelas ke kelas Pemantauan : Guru Penasihat 1. Program Keahlian 1.

2.1Supaya ahli-ahli SLAD menjadi model/contoh yang baik untuk tidak melibatkan diri dalam gejala-gejala negatif ( rokok. Projek meningkatkan pencapaian Nama projek : Penghasilan Buku Skrap.6 Rendah masuk Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 Kos : RM5 Pelaksanaan : 1. alkohol dan AIDS) 2.1. lawatan pameran.2. ceramah.1 Supaya mereka menjadi pengaruh positif yang kuat untuk menyampaikan mesej anti dadah dan segala gejala sosial yang lain. Objektif : i) Meningkatkan kehadiran ahli dalam aktiviti dan mesyuarat kelab melalui program dan projek yang diadakan. Program Pencapaian Kualiti Dan Keberkesanan ahli 2. Diedarkan ke setiap kelas beserta borang maklum balas keahlian Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli 2.1 Meningkatkan kualiti ahli SLAD kepada 60%-70%.2 Meningkatkan keberkesanan ahli SLAD kepada 60 % . . penyalahgunaan dadah. 2. 2. 2.1. pil khayal. ii) Mempertanggung-jawabkan ahliahli SLAD dengan projek-projek atau aktiviti anti dadah atau pendidikan pencegahan.70 % .Promosi dari kelas ke kelas Nama Projek : Promosi dari kelas ke kelas Tarikh pelaksanaan : Minggu kedua sekolah buka/T. inhalan. Pencetakan borang promosi yang menarik.

pil khayal. Penghasilan Buku Skrap Tarikh pelaksanaan : Januari hingga Jun Pelaksana : Guru Penasihat Pelaksanaan : 1. Lawatan ke Pusat Serenti Pemantauan : Guru penasihat 2. Nama Program : 2.Memberi taklimat berkenaan syarat-syarat dan tatacara penghasilan buku skrap 2. Penghasilan Buku Skrap 2. Pameran Anti-Dadah . Jabatan Narkotik PDRM. Karnival Seni Pendidikan Pencegahan Dadah Tarikh pelaksanaan : April hingga Jun Pelaksana : Jabatan Pendidikan dengan kerjasama Agensi Dadah Kebangsaan Negeri Sarawak. Karnival Seni Pendidikan Pencegahan Dadah 3. Ceramah Anti-Dadah 3. Lawatan ke Pusat Serenti Rujuk Lampiran Pelan Operasi ( Projek peningkatan kualiti dan keberkesanan ahli ) Nama Projek : 1. Mengadakan sistem penilaian ahli sebagai satu syarat penganugerahan sijil dan lencana SLAD Penetapan dasar : Tugas Guru Penasihat Aktiviti : 1. alkohol dan AIDS.iii) iii) Memberi input kepada ahli-ahli SLAD tentang bahaya dan kesan buruk rokok. Projek peningkatan kualiti dan keberkesanan ahli Aktiviti : 1. Jabatan Kesihatan Sarawak Dan Penjara Pelaksanaan : 1. penyalahgunaan dadah. Karnival Seni Pendidikan Pencegahan Dadah 3.Pelaksanaan program Indikator kejayaan : Kesungguhan dan ketekunan yang ditunjukkan oleh pelajar melalui buku skrap yang telah dihasilkan. Ujian Air Kencing pelajar secara selektif 2. Penghasilan Buku Skrap 2. inhalan.

Lawatan ke Pusat Serenti Tarikh pelaksanaan : 8 April 2006 Pelaksana : Guru Penasihat dan AJK Program Pelaksanaan : 1. Tempahan makanan dan pengangkutan untuk ahli 3. Mendapatkan surat kebenaran lawatan daripada Pusat Serenti 2. Pelaksanaan program Indikator kejayaan : Maklum balas positif terhadap borang penilaian program lawatan yang diedarkan kepada pelajar PENGURUSAN KELAB BIMBINGAN DAN KERJAYA Perancangan Strategik (Tahun 2003 .40 orang. Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Promosi dari kelas ke kelas Promosi semasa orientasi T6 Rendah Guru penasihat Pemantauan : . Program Keahlian Meningkatkan dan mengekal bilangan kepada 30 . Projek keahlian Nama projek : Promosi Kelab Bimbingan & Kerjaya Objektif : vi.Indikator kejayaan : diadakan.2007) Perancangan Taktikal (Tahun 2006) Pelan Operasi 7. Maklum balas positif terhadap ceramah dan pameran yang Nama Projek : 3. Menambahkan bilangan ahli kelab.1 10 10 30 40 1. Sasaran bilangan ahli TOV 2005 2005 2006 2007 1.

Program Pencapaian Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi sijil ( kehadiran penuh dan aktif ) Sasaran % bilangan ahli yang layak diberi sijil TOV 2005 2005 2006 2007 2. Promosi dari kelas ke kelas 10. Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : 1. Meningkatkan pencapaian kelab Aktiviti : 1. Laluan Kerjaya Pelan Operasi ~ 1. Lawatan Kerjaya 5.1 (Kempen Keahlian) Nama Projek : 1. Perkongsian oleh ahli kelab tentang kepada pelajar lain.5 15 MEI untuk Orientasi T6 Rendah Pelaksana : Guru Penasihat dan AJK sesi 2006 diketuai Presiden Kelab Pelaksanaan : 3. Promosi dari kelas ke kelas dan semasa orientasi T6 Rendah Tarikh pelaksanaan : Minggu kedua setelah sekolah dibuka untuk promosi kepada pelajar Tingkatan 3 .1. Laluan Kerjaya Pemantauan : Guru penasihat 2. Temuduga Kerjaya 4. Promosi semasa Orientasi T6 Rendah 8. Projek Mengaktifkan Kelab Nama projek : Projek Mengaktifkan Kelab Objektif : i. Kempen keahlian Aktiviti : 9. Inventori Kerjaya 3. Perkongsian Hobi 2. Inventori Kerjaya 3. Temuduga Kerjaya 4. . Perkongsian Hobi 2. Menambahkan aktiviti-aktiviti dalam aspek kerjaya.1 10 10 30 40 2. Lawatan Kerjaya 5.

3.4. Perkongsian Hobi Tarikh pelaksanaan : Februari 2006 Pelaksana : Ahli-ahli Kelab Pelaksanaan : 1. Indikator kejayaan : Rekod ahli-ahli yang mengisi inventori minat kerjaya dan maklumat pilihan minat kerjaya ahli bertambah. Setiap ahli diminta menemuduga dan mendapatkan maklumat tentang pelbagai pekerjaan di sekolah mengikut borang soal selidik yang disediakan. Bilangan rakan yang mengisi inventori minat kerjaya direkodkan. . Setiap ahli membawa dan menceritakan hobi masing-masing. Setiap ahli mengisi inventori minat kerjaya. Pelan Operasi ~ 2.1 Projek Mengaktifkan Kelab Nama Projek : 1. Indikator kejayaan : Rekod ahli-ahli yang mengisi inventori minat kerjaya dan maklumat pilihan minat kerjaya ahli bertambah. Temuduga Kerjaya : Pekerjaan-pekerjaan di sebuah sekolah menengah. 2. Ahli-ahli diminta mengendalikan inventori minat kerjaya dengan rakan-rakan lain. Tarikh pelaksanaan : April 2006 Pelaksana : Ahli-ahli Kelab Pelaksanaan : 1. Hobi-hobi dikaitkan dengan kerjaya Indikator kejayaan : Ahli-ahli berkongsi hobi dan menambahkan maklumat serta pengetahuan kerjaya yang berkaitan.2 Projek Mengaktifkan Kelab Nama Projek : 2. Maklumat yang didapati akan direkodkan dan dipaparkan pada papan notis untuk dibaca oleh semua pelajar. 2. Semua maklumat dikumpul dan dibentangkan. Inventori Kerjaya Tarikh pelaksanaan : Mac 2006 Pelaksana : Ahli-ahli Kelab Pelaksanaan : 1. diberi takfsiran daripada inventori. Borang promosi yang menarik diedarkan untuk mendapat maklumbalas keahlian Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli Pelan Operasi ~ 2. 2.3 Projek Mengaktifkan Kelab Nama Projek : 3. Pelan Operasi ~ 2.

Mengadakan lawatan sambil belajar untuk menambahkan maklumat dalam sesuatu bidang kerjaya. Indikator kejayaan : sesuatu bidang. Indikator kejayaan : bidang. Membuat laporan tentang dapatan lawatan sambil belajar.Pelan Operasi ~ 2.4 Projek Mengaktifkan Kelab Nama Projek : 4.2007) Perancangan Taktikal (Tahun 2006 ) Pelan Operasi 1. Laluan Kerjaya Tarikh pelaksanaan : Julai 2006 Pelaksana : Ahli-ahli Kelab Pelaksanaan : 1. 2. Lawatan Kerjaya Tarikh pelaksanaan : Jun 2006 Pelaksana : Ahli-ahli Kelab Pelaksanaan : 1. Ahli-ahli mengetahui halatuju dan laluan kerjaya PENGURUSAN KELAB PEMBIMBING RAKAN SEBAYA Perancangan Strategik (Tahun 2003 . Mengumpul maklumat kerjaya melalui hasil lawatan.0 Meningkatkan kualiti ahli-ahli PRS dari segi . Ahli-ahli menambahkan maklumat kerjaya dalam sesuatu Pelan Operasi ~ 2. dan berbincang untuk menggariskan laluan kerjaya dalam beberapa bidang.5 Projek Mengaktifkan Kelab Nama Projek : 5.

Objektif : Supaya ahli-ahli PRS boleh berperanan sebagai kawan dan model positif yang berkesan kepada rakan-rakan.keberkesanan program latihan PRS 1.0 1. Nama Projek : Program-program Latihan PRS 2 . . Pemantauan : Kaunselor Pelajar a) b) c) d) Latihan Pembimbing Rakan Sebaya Kem Latihan Lanjutan PRS Sesi Perbincangan Kelompok PRS Projek/ Aktiviti : PRS A ) ( RUJUK LAMPIRAN LAMPIRAN A Pelan Operasi ~ 1. Nama Projek a) : Latihan Pembimbing Rakan Sebaya 2. 3. Penetapan Dasar : a) Tugas Kaunselor Pelajar b) Pembantu Guru PRS 4.1 Sasaran Keberkesanan Programprogram latihan PRS : 2006 ~ 88% 2007 ~ 90% 1. a) b) c) d) Aktiviti : Latihan Pembimbing Rakan Sebaya Kem Peningkatan PRS Sesi Perbincangan Kelompok PRS Projek/ Aktiviti PRS 5. Objektif : a) Mewujudkan pasukan PRS yang terlatih dalam memberi pertolongan kepada rakan-rakan.

Indikator Kejayaan : Respon pelajar yang positif terhadap program dan diharapkan ahli-ahli PRS boleh memainkan peranan sebagai rakan yang berkesan dan memberi pengaruh yang positif rakan ( Rujuk catatan Rekod PRS ). Gubal Instrumen Penilaian : Borang penilaian kursus 7. akademik dan perkembangan kendiri. 4. Gubal Instrumen Penilaian : Borang penilaian kursus 7. 4. Indikator Kejayaan : Respons pelajar yang positif dan diharapkan ahli-ahli PRS lebih berkesan dalam menolong rakan menghadapi dugaan hidup. : April ~ Mei/ Julai ~ Ogos 2006 : Ahli-ahli PRS T4 dan T6 Rendah : Kaunselor Pelajar Pembantu Guru PRS 6.0 1. Tarikh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran : Personalia Pelan Operasi ~ 1. : Mac 2006 : Ahli-ahli PRS T4 dan T6 Rendah : Kaunselor Pelajar Pembantu Guru PRS 6.0 1. Gubal Instrumen Penilaian : ~ 7. 5. sosial. Indikator Kejayaan : Respon pelajar yang positif terhadap program dan diharapkan ahlli-ahli PRS menjadi tempat luahan hati rakanrakan ( Rujuk catatan Rekod PRS ) Pelan Operasi ~ 1. c) Menjadikan ahli-ahli PRS contoh yang positif dan berkesan kepada rakan-rakan dalam aspek tingkah laku. komunikasi dan kaunseling. Nama Projek Sebaya b) : Kem Peningkatan Pembimbing Rakan Tarikh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran : Personalia 2. Objektif perkembangan ahli-ahli PRS b) Membolehkan ahli-ahli untuk membincangkan masalah diri / rakan melalui perkongsian kelompok. Objektif : a) Supaya ahli-ahli PRS lebih memahami diri melalui perkongsian diri dan maklum balas rakan. Nama Projek c) : Sesi Perbincangan Kelompok PRS : a) Membimbing dan memantau 2. : Februari ~ Julai 2006 : Ahli-ahli PRS T5 dan T6 Atas : Kaunselor Pelajar Pembantu Guru PRS 6. 5.b) Menyempurkan latihan dalam kemahiran asas ~ kendiri. 3. Tarikh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran : Personalia . 4. PRS 3. 5. b) Mempertingkatkan dan memantapkan kemahiran-kemahiran ahli-ahli PRS untuk menolong rakan 3.

Pelan Operasi ~ 1.0 1. Nama Projek

d) : Aktiviti PRS : a) Khidmat Sekolah b) c)

Khidmat Masyarakat Program Lawatan dan Perjumpaan dengan PRS sekolah lain 2. Objektif : a) Memberi latihan kepada ahliahli PRS dalam aspek-aspek perancangan, pengurusan, kemahiran komunikasi, kerja sosial, dan kerja berpasukan. 3. 4. 5. : April ~ Julai 2006 : Ahli-ahli PRS T5 dan T6 Atas : Kaunselor Pelajar Pembantu Guru PRS 6. Gubal Instrumen Penilaian : ~ 7. Indikator Kejayaan : Respons pelajar yang positif dan diharapkan ahli-ahli PRS mempelajari pelbagai kemahiran dalam aktivitiaktiviti tersebut agar mereka lebih terbuka, cekap dan matang dalam membantu diri dan membantu orang lain. Tarikh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran : Personalia

Perancangan Strategik (Tahun 2003 - 2007) Perancangan Taktikal (Tahun 2006) Pelan Operasi 2.0 Meningkatkan keberkesanan ahli-ahli PRS menolong rakan. 2.1 Sasaran Keberkesanan Program-program PRS menolong rakan : 2006 ~ 80% 2007 ~ 85% 1. Nama Projek : Program-program PRS menolong rakan. 2 .Objektif : a) Supaya ahli-ahli PRS boleh dijadikan saluran tidak formal untuk rakan meluahkan isi hati dan mencari alternatif tentang cabaran hidup. b) Membantu mengurangkan masalah disiplin sekolah secara tidak formal. 3. Penetapan Dasar :

a) Tugas Kaunselor Pelajar b) Pembantu Guru PRS 4. Aktiviti : a) Projek/ Aktiviti PRS b) Sesi Bantu Rakan 5. Pemantauan : Kaunselor Pelajar

a) Projek/ Aktiviti PRS b) Sesi Bantu Rakan ( RUJUK LAMPIRAN B )

LAMPIRAN B Pelan Operasi ~ 2.0 1. Nama Projek a) : Program Bimbing Rakan

2. Objektif : a) Memberi bimbingan dan dorongan moral kepada pelajar yang lemah dari segi akademik, nilai, sosial, dan perlakuan. b) Menjadi rakan yang berkesan kepada pelajar lain yang memerlukan pertolongan dan sokongan. 3. 4. 5. : Mac ~ Jun 2006 : Tingkatan 1/2/3 : Ahli-ahli PRS Kaunselor Pelajar Pembantu Guru PRS 6. Gubal Instrumen Penilaian : Maklum balas pelajar 7. Indikator Kejayaan : Respon pelajar yang positif terhadap program dan diharapkan mereka bersikap lebih positif terhadap diri, orang lain, pelajaran dan masa depan. Pelan Operasi ~ 2.0 1. Nama Projek b) : Sesi Membantu Rakan Tarikh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran : Personalia

2. Objektif : a) Supaya ahli-ahli PRS berfungsi sebagai rakan yang positif dan berkesan untuk membantu rakan yang memerlukan pertolongan.

3. 4. 5.

: Januari ~ Oktober 2006 : Pelajar yang memerlukan pertolongan : Ahli-ahli PRS Kaunselor Pelajar Pembantu Guru PRS 6. Gubal Instrumen Penilaian : Buku Rekod Aktiviti PRS 7. Indikator Kejayaan : Respon pelajar yang positif terhadap khidmat PRS dan diharapkan mereka lebih positif dan matang dalam menghadapi situasi hidup.

Tarikh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran : Personalia

PENGURUSAN KELAB KESELAMATAN JALAN RAYA Perancangan Strategik (2003 - 2007) Perancangan Taktikal (2006) Pelan Operasi 1. Program keahlian 1.1 1.2 Meningkatkan keahlian sebanyak 10 % setiap tahun Meningkatkan keahlian daripada kelas-kelas T3 -T5 sebanyak 10 % setiap tahun bilangan ahli

Sasaran

TOV 2006 2006 2007 1.1 15 17 19 1.2 13 15 17 1. Projek keahlian

Nama projek : Kempen keahlian Objektif : i. meningkat keahlian ii. Penepatan meningkatkan ahli di kalangan pelajar T3 -T5 dasar : Tugas guru penasihat

0 45.3 Meningkatkan bilangan ahli yang layak mendapat sijil Sasaran % bilangan ahli yang layak diberi sijil TOV 2006 2005 2006 2007 2.3 30.Aktiviti : Pemantauan 1.0 2.0 35.0 55. Projek Meningkatkan Pencapaian Nama projek : Meningkatkan kehadiran Melalui papan notis Objektif : i. Kempen Promosi : Tugas AJK dari kelas ke kelas Guru Penasihat keahlian Aktiviti : 1. Pencetakan bahan promosi 2. Meningkat kehadiran ahli dalam kelab melalui sebaran maklumat yang tepat dan cepat ii. Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi sijil Penetapan dasar : Guru penasihat AJK Aktiviti : Pertandingan papan notis Pemantauan : Guru penasihat 2.2 Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab 2. Diedarkan ke setiap kelas Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli 2. Program Pencapaian 2. Meningkatkan pencapaian melalui papan notis . Promosi dari kelas ke kelas Nama Projek : Promosi dari kelas ke kelas Tarikh pelaksanaa : Minggu kedua sekolah buka Pelaksana : AJK Kos : RM 5 Pelaksanaan : 1.1 Meningkatkan kehadiran ahli dalam mesyuarat kelab 2.

Pertandingan membuat buku skrap Tarikh pelaksanaan : Mac 2006 Pelaksana : AJK Kos : RM 5 Pelaksanaan : 1. meningkatkan keperihatinan ahli ii. Membuat buku skrap ii. Pertandingan papan notis Nama projek : 1. Persediaan awal tentang tarikh. Pengedaran borang penyertaan Indikator kejayaan : Penyertaan memberangsangkan Projek : 2. meningkatkan kefahaman tentang Penetapan dasar : Guru penasihat Aktiviti : i. Kuiz Pemantauan : Guru penasihat AJK tentang keselamatan jalan raya tanda dan peraturan lalulintas 3. 3. Menyediakan bahan untuk notis yang menarik Indikator kejayaan : Kehadiran ahli dalam mesyuarat dan aktiviti kelab yang meningkat dan pertambahan peratus ahli yang mendapat sijil. Pertandingan papan Notis Tarikh pelaksanaan : Mengikut AJK papan notis sekolah Pelaksana : AJK papan notis sekolah dan AJK kelab serta ahli yang dilantik khas Kos : RM 15 Pelaksanaan : 1.1 Meningkatkan kefahaman ahli dalam peraturan dan tanda lalulintas Projek Pendedahan Peraturan dan tanda lalulintas 3. Projek Pendedahan Peraturan dan tanda lalulintas Aktiviti : Membuat buku skrap Nama projek : 1.Aktiviti : 1. 3.1 Kempen Keselamatan Jalan Raya Objektif : i. Program Pendedahan Peraturan dan tanda lalulintas 3.kos dan tempat 2. Pertandingan kuiz Tarikh pelaksaan : Bulan April 2006 Pelaksana : AJK kelab Guru Penasihat .

1 Pengurusan Ahli Kelab * Pemilihan ahli baru * Mesyuarat Agung Tahunan 1. Pengedaran borang penyertaan Indikator : Penyertaan yang menggalakkan Pengurusan Kelab Kesihatan Perancangan Strategik (Tahun 2004 . Melatih dan mencungkil bakat kepimpinan di kalangan ahli-ahli kelab. Penetapan Dasar: Guru penasihat Aktiviti: 1.2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1. Persediaan awal tentang tarikh.Kos : RM10 Pelaksanaan : 1. 1. 1. Lawatan sambil belajar Lawatan ke hospital. Bank Darah.1 Pengurusan Ahli Kelab Kesihatan * Pemilihan ahli baru * Mesyuarat Agung Tahunan Objektif: 1. kos dan tempat 2. Jabatan Kesihatan.4 1. Menjalankan MAT supaya ahli pengurusan yang baru boleh mengambil alih perancangan dan pengurusan aktivti kelab. Kempem Derma Darah 1. Program Pengurusan Kelab Kesihatan Merancang dan mengorganisasikan kelab dengan cara yang sistematik dan teratur.2 Pertandingan di Dalam SekolahPertandingan papan notis 1.5 Kesedaran Kehidupan SihatKempen/pameran/minggu kesihatan. Memilih ahli kelab baru setiap tahun untuk memastikan kesinambungan Program 2. 3. Pemilihan ahli baru .3 Pertandingan di Luar SekolahKuiz Kesihatan peringkat negeri.

2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1..1 Pengurusan Ahli Kelab Kesihatan Aktivti: Nama projek: 1.engkap yang terdiri daripada ahli- Mesyuarat Agung Tahunan (Rujuk Lampiran A) Perancangan Strategik (Tahun 2004 . Penyelaran Gerko Kelab Bukan Akademik dan Guru penasihat. 4. Pelajar yang dipilih untuk mengikuti program harus merupakan ahli PBSM atau St. Indikator kejayaan: ahli yang berminat. 3. Pemilihan Ahli Baru Tarikh pelaksanaan: Jun 2007( Setelah kemasukan pelajar T6R) Pelaksana: Guru penasihat dan guru tingkatan Pelaksanaan: 1. Senarai ahli yang . 1.2 Pertandingan di Dalam Sekolah . Mesyuarat Agung Tahunan PKKK. Program Pengurusan Kelab Doktor Muda 1. Mengedarkan surat pemilihan ahli kepada semua guru tingkatan T1-T6R 2. Guru tingkatan kelas memilih 4 orang pelajar dari setiap kelas/ Pelajar yang berminat boleh memberi nama kepada guru tingkatan secara sukarela. Nama projek: 2. John Ambulance dan bukan merupakan pengawas. Senarai ahli baru disediakan aetelah diterima daripada guru tingkatan.Pemantauan: 2.

2 Pertandingan di Dalam Sekolah Aktiviti: Nama Projek : 1. Penyediaan bahan untuk notis yang menarik 2.Objektif: i. Penetapan dasar : Pengetua. Indikator kejayaan: Pelajar cuba sedaya upaya untuk bertanding dan berjaya memasuki pusingan akhir dan seterusnya ke peringkat negeri. PKKK. Menyebarkan maklumat kepada ahli-ahli Penetapan dasar : Pengetua. AJK Papan Notis sekolah.3 Pertandingan Di Luar Sekolah ** Tertakluk kepada penganjur Objektif : 1. Pertandingan Papan Notis Tarikh pelaksanaan : Mengikut jadual AJK papan notis sekolah Pelaksana : AJK papan notis sekolah and AJK 2007 diketuai AJK Publisiti Kos : RM10 Pelaksanaan : 1. Program Pengurusan Kelab Kesihatan . Pertandingan Kuiz Kesihatan Tarikh pelaksanaan: April 2007 Pelaksana: Jabatan Kesihatan Pasir Puteh Pelaksanaan: 1. Melahirkan ahli yang berkeyakinan diri iii. Menghiasan papan notis persatuan dengan cara yang menarik dan kreatif Indikator kejayaan : Kesedaran ahli-ahli tnetang aktiviti kelab dan maklumat kesihatan pada paras yang tinggi . Guru dan AJK Persatuan Aktiviti : Pertandingan Papan Notis Pemantauan : Guru penasihat dan AJK induk Persatuan Penasihat 1.dan mendapat kedudukan yang memuaskan di dalam pertandingan ini. Menambahkan pengetahuan ahli-ahli yang mengambil bahagian dalam bidang kesihatan.3 Pertandingan Di Luar Sekolah Aktiviti: Nama projek: 1. Melahirkan ahli yang berkeyakinan diri 3. pihak penganjur. Memilih pelajar-pelajar yang sesuai untuk mengambil bahagian. 3. Mengharumkan nama unit di dalam sekolah ii. Perancangan Strategik (Tahun 2004 . 2. 1. Pertandingan Kuiz Kesihatan Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan Pemantauan : Guru penasihat dan AJK induk Persatuan 1. Mengharumkan nama kelab dan sekolah melalui pertandingan antara sekolah 2.2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1. Menerima surat jemputan pertandingan. PKKK. Melatih pelajar-pelajar untuk pertandingan. Guru penasihat dan AJK Persatuan Aktiviti : 1.

berpengetahuan dan bertanggungjawab. 3.2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 2. Kempen Derma Darah ( Gabung dengan PBSM) Tarikh pelaksanaan: Mei 2007 Pelaksana: Guru penasihat dan AJK ad-hoc Kos: RM30.0 Pengurusan Program Kesihatan Meneruskan Program Doktor Muda dan seterusnya melengkapkan dan memurnikan program dari tahun ke tahun. Membuat persediaan untuk pameran. Menetapkan tarikh dan mendapat kebenaran sekolah 2. 2. Membuat promosi melalui banner. Menentukan aktivti dan rancangan. Minggu Kesihatan 2007 ** Minggu Kesihatan anjur bersama AJK PBSM sekolah 1. radio.00 Pelaksanaan: 1. ujian darah dll Indikator kejayaan: Tahap kesedaran kesihatan ahli kelab dan pelajar lain meningkat.5 Kesedaran Kehidupan Sihat Aktiviti: Nama projek:1. 4. Nama projek: 2. Kempen Derma Darah Pemantauan: Guru penasihat 2. Mendapatkan kebenarkan daripada pengetua.1 Kualiti Doktor MudaMelatih doctor muda yang berkualiti. 2. Menyediakan tempat yang sesuai dan berhubung dengan pihak bank darah HTA Indikator kejayaan: Kuantiti darah yang dikutip memuskan dan orang ramai serta pelajar datang beramai-ramai untuk menderma darah. Minggu Kesihatan Tarikh pelaksanaan: 18-22 April 2007 Pelaksana: AJK Kelab dan semua ahli Kos: RM100.struktur organisasi yang lebih sistematik dan teratur . Mendapatkan kebenaran dari Jabatan Kesihatan dan menetapkan tarikh derma darah. Menigkatkan kesedaran ahli-ahli tentang kesihatan dari semua aspek. Perancangan Strategik (Tahun 2004 . Memberi peluang kepada ahli mempelajari menguruskan kempen.2 Perkhidmatan Klinik sekolah -Memberikan perkhidmatan klinik sekolah yang berkualiti . 2.00 (banner) Pelaksanaan: 1. Menjemput penceramah dan menghubung Jabatan Kesihatan Pasir Puteh 4.1. 2. surat khabar dan 'flyer'. 3.6 Kesedaran Kehidupan Sihat Objektif: 1. pameran dll Penetapan dasar: Guru penasihat dan AJK pengelola Aktiviti: 1.

3. pukul 9.30-2. Ceramah 'Clinic Management' Nama projek : 4. Menghasilkan sekumpulan pelajar yang terlatih dan mahir dalam pertolongan cemas. Pemegang kunci buka pintu pada masa bertugas. Petugas menjalan tugas seperti membersihkan Bilik Rawatan . Ceramah Pendidikan Kesihatan Nama projek: 6.15 tengah hari. Guru penasihat Aktiviti: 1.0 Program Doktor Muda 2. berperikemanusiaan dan penyayang. Berkhidmat di klinik sekolah Pemantuaan: Guru penasuhat dan AJK Kelab Doktor Muda. memberi ubat yang sesuai. Menglahirkan doktor muda yang mesra. Pelaksanan: Semua ahli (T4-T6) Pelaksanaan: 1. Nama projek: 3. Melahirkan sekumpulan pelajar yang menjadi agent penyebaran maklumat kesihatan di dalam sekolah. Ceramah farmasi ( Rujuk Lampiran B. dan Pengungkutan. Kursus dan latihan 2. Pengerusi dan setiauasaha kelab menyediakan Jadual Waktu Bertugas 2. Penetapan dasar: Peengetua. pengurusan klinik serta pendidikan kesihatan. PKKK.* Sistem rekod pesakit * Sistem menyimpan stok ubat 2. 'Attatchment' di klinik Jabatan Kesihatan 4. bertanggungjawab.D E dan F) Perancangan Strategik (Tahun 2004 .50-10. Kursus Pertolongan Cemas. 2. merekod dan membantu pesakit yang melawat klinik dengan memberi perkhidmatan pertolongan cemas. Perkhidmatan Di Bilik Rawatan Sekolah Tarikh pelaksanaan: Setiap hari persekolahan.10 pagi dan 1. Ceramah 3. Menggalakkan dan merangsangkan pelajar ke arah kareer dalam bidang perubatan. C.1 Meningkatkan Kualiti Doktor Muda Objektif: 1. 3. Nama projek: 2.1 Meningkatkan Kualiti Doktor Muda Aktiviti: Nama projek: 1. pengurusan kecemasan. 'Attachment' di klinik Tempatan Nama projek: 5.2007) Perancangan Taktikal (Tahun 2008) . Indikator kejayaan: Operasi klinik sekolah dijalankan dengan lancar setiap hari dan kedatangan petugas yang memuaskan (90%).0 Projek Pengurusan Program Doktor Muda Program Doktor Muda Nama Projek: 2. 'Stretcher drill'. 4. 2.

Sistem Penyimpanan Stok (Rujuk Lampiran G) Perancangan Strategik (Tahun 2004 . cepat. Indikator kejayaan: Semua rekod pesakit dalam keadaan yang sistematik dan teratur. 2.2 Perkhidmatan Bilik Rawatan sekolah Aktiviti: Nama projek: 1. 4. Pesakit yang datang ke bilik rawatan dikehendaki memberi maklumat peribadi dalam kad rekod pesakit dan jenis ubat yang dibekalkan direkod dalam kad. 3. Semua rekod disusun mengikut nombor rujukan untuk menyenangkan kerja simpanan dan pengambilan. 4. Memberi perhidmatan klinik yang mesra. Setiap pesakit yang melawat bilik rawatan akan diberi satu nombor rujukan berdasarkan 4 angka no. Menyediakan sistem rekod pesakit dan pemberiian ubat yang teratur. Nama projek: 2. Penetapan dasar: Guru penasihat dan AJK Kelab Aktiviti: 1. Memberi perkhidnatan klinik sekolah yang berkualiti dengan struktur organisasi yang lebuh sistematik dan teratur.2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 3.2 Perkhidmatan Bilik Rawatan sekolah Objektif: 1.0 Pengurusan Skuad Kecemasan Sekolah Melatih ahli skuad kecemasan dan mengurus situasi kecemasan di dalam sekolah dan bilik darjah . Nombor rujukan ini akan dituliskan dalam kad klinik dan kad rekod pesakit.tepat dan selamat. Menyediakan sistem penyimpanan stok yang lebih sistematik. Menyediakan Sistem Rekod Pesakit Tarikh pelaksanaan: Sepanjang tahun Pelaksana: Doktor muda yang bertugas Pelaksanaan: 1. 2. kad pengenalan terakhir. 3.0 Pengurusan Program Doktor Muda 2. 2.Pelan Operasi 2. Meyimpn rekod pesakit dan stok ubat Pemantuan: Guru penasihat dan AJK Kelab kesihatan. Peljar perlu membawa kad untuk lawatan yang berikutan.

Pelan Tindakan Kecemasan. Pelan Tindakan Kecemasan diberi kepada setiap kelas bersama senarai pemegang kunci klinik sekolah pada awal tahun melalui guru tingkatan. 2.3. PKKK. bersedia setiap masa persekolahan Pelaksana: Skuad Kecemasan setiap kelas Pelaksanaan: 1. .2 Pelan Tindakan Kecemasan 3. 3. Pelan Tindakan Kecemasan 4. tepat dan selamat. Bersedia dan bertugas semasa berlaku kecemasan mengikut carta aliran yang ditetapkan. Kursus Pertolongan Cemas. (Contoh Pelan Tindakan Kecemasan di Lampiran H) Perancangan Strategik (Tahun 2004 . Melahirkan suasana sekolah yang selamat dan sihat. 'Stretcher dril'. Melatih satu skuad kecemasan yang terdiri daripada 4 pelajar (doctor muda) di dalam setiap kelas. Ahli skuad kecemasan (juga merupakan doktor muda) diberi taklimat tentang Pelan Tindakan Kecemasan 2. Tarikh pelaksanan: Sepanjang tahun.2007) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 4.0 Projek Skuad Kecemasan Di Dalam Setiap Kelas Aktiviti: Nama projek: 1.0 Pengurusan Sumber Klinik Sekolah Memastikan sumber dan kemudahan klinik sekolah diuruskan dengan cermat dan memaksimumkan penggunaan sumber. 3. Guru penasihat Aktiviti: 1. Penetap dasar: Pengetua. dan Pengungkutan (Rujuk Lampiran B) Nama projek: 2. 3.1 Latihan ahli skuad 3. dikutip balik daripada setiap kelas pada akhir tahun. Kes-kes kecemasan di dalam kelas dan sekitar sekolah boleh dikendalikan dengan cepat. Latihan dan kursus 2. Indikator kejayaan: Situasi kecemasan diuruskan dengan cepat dan baik. Pemantauan: Guru penasihat.0 Projek Pengurusan Skuad Kecemasan Di Dalam Setiap Kelas Skuad Kecemasan Nama projek: Objektif: 1.

Membekal peti kecemasan kepada semua warga St. .0 Pengurusan Sumber Klinik Sekolah Peningkatan Kemudahan Nama Projek : 4. Melengkapi Klinik Sekolah Pemantauan : Guru penasihat 4. melengkapi stok ubat untuk keperluan klinik dan semua peti kecemasan di seklah Penetapan Dasar : Pengetua dan guru penasihat Aktiviti : 1. Memeriksa dan 'servis' semua peti kecemasan di dalam sekolah. Thomas yang memerlukannya. Penetap dasar: Guru penasihat Aktivti: 1. Servis Pemantauan: Guru penasihat 4. Memesan item-item 3.2 Perkhidmatan Peti Kecemasan di Dalam Sekolah * Pembekalan ('supply') * Perkhidmatan servis ('servicing') 4.1 Program Peningkatan Prasarana/ Ubatan Klinik Sekolah 4. Menyimpan rekod Indikator kejayaan : Memperolehi item yang dapat memudahkan operasi klinik sekolah. Pihak yang memerlukan peti kecemasan membuat pesanan melalui borang yang disediakan. Pembekalan Peti Kecemasan Tarikh pelaksanaan: Sepanjang tahun Pelaksana: Guru penasihat dan pengerusi Pelaksanaan: 1. melengkapi kemudahan klinik sekolah 2.2 Perkhidmatan Peti Kecemasan di Dalam Sekolah Aktivti: Nama projek: 1.4.2 Perkhidmatan Peti Kecemasan di Dalam Sekolah Objektif: 1. 4.1 Program peningkatan prasarana: * keperluan klinik sekolah * keperluan peti kecemasan sekitar sekolah Objektif : 1. 2.1 Program peningkatan prasarana Aktivti: Nama Projek : 1. Melengkapi Klinik Sekolah Tarikh Pelaksanaan : Sepanjang tahun Pelaksana : Guru penasihat Pelaksanaan : 1. Pembekalan 2.Mengenalpasti keperluan dan menyenaraikan item-item yang perlu 2.

Indikator kejayaan: bertanggungjawab. Temuduga dijalankan oleh pengerusi dan AJK 2007 diikuti dengan penetapan AJK baru. Indikator kejayaan: Semua pesanan dibekalkan dengan peti kecmasan dan pulsngkan dalam keadaan yang baik. Tarikh pelaksanaan: Julai/ Ogos 2007 Pelaksana: Guru penasihat. Ceramah 'Clinic Management' Tarikh pelaksanaan: Feb 2007 Pelaksana: Guru penasihat Pelaksanaan: 1. Menetapkan tempat dan masa 2. Lampiran C Nama projek: 3. Kursus Pertolongan Cemas. 2. Peti kecemasan dipulangkan kepada guru penasihat selepas diguna. MAT dijalankan mengikut prosedur biasa. Pelan Operasi: ( Pengurusan Ahli Kelab Kesihatan) Lampiran A Nama projek: 2. Memohon kebenaran daripada pengetua. Pengerusi kelab menyediakan peti kecemasan. 3. 'Stretcher dril'. 3. Indikator kejayaan: Peratus kehadiran yang tinggi dan semua ahli yang hadir berlajar teknik-twkinik yang betul. Senarai AJK 2006 diumumkan dan pengambilalihan tugas dilengkapkan. Hantar boring kepada guru penasihat. Mengatur ahli senior sebagai pelatih atau menjemput ahli PBSM dan St.2. 2. Mesyuarat Agung Tahunan Tarikh pelaksanaan: Januari 2007 Pelaksana: Pengerusi dan AJK Kelab Kesihatan 2007dan Guru penasihat Pelaksanaan: 1. dan Pengangkutan. Guru penasihat membincang dengan pengerusi Kelab Kesihatan 2007 tentang calon-calon yang sesuai untuk memegang jawatan. 4. AJK 2007 berjaya mengambil alih tugas dengan penuh Pelan Operasi ( Program Doktor Muda) Lampiran B Nama projek: : 2. Tarikh MAT ditetapkan dan diumumkan kepada semua ahli. 3. 4. Menempah dewan dan bilik darjah. 4. ahli-ahli yang mahir dalam pertolongan cemas Pelaksanaan: 1. Penetapan dan pengumuman tarikh. 5. John Ambulance sebagai pelatih. Memohon kebenaran pengetua .

3. Semua ubat disimpam dalam almari terkunci dan kunci dipegang oleh guru penasihat dan pengerusi kelab sahaja. 2. Guru penasihat memesan ubat yang diperlukan. Membahagikan ahli-ahli kepada kumpulan (3 orang sekumpulan) dan agihkan tempat dan hari 'attatchment' Indikator kejayaan: Ahli-ahli mendapat pengalaman sebenar dan latihan praktikal dalam klinik tempatan. Menetapkan tempat dan masa 2. Menetapkan tempat dan masa dengan Jabatan Kesihatan Pasir Puteh 2. Ceramah Pendidikan Kesihatan Tarikh pelaksanaan: Mar 2006 Pelaksana: Guru penasihat Pelaksanaan: 1. Memohon kebenaran pengetua 3. 3. . Memohon kebenaran pengetua 3. Menetapkan tempat dan masa 2. Menjemput penceramah (Ahli Farmasi) Indikator kejayaan: Ahli-ahli boleh menanmbah pengetuhuan dan menyebarkan pengetahuan berkenaan penggunaan ubat dan 'supplement' Lampiran G Nama projek: 2. Lampiran D sekolah Nama projek : 4. Menjemput penceramah (Pegawai Jabatan Kesihatan) Indikator kejayaan: Ahli-ahli boleh menyebarkan pengetahuan kesihatan yang diperolehi semasa bertugas di klinik sekolah. Ceramah Farmasi Tarikh pelaksanaan: April 2006 (Minggu Kesihatan) Pelaksana: Guru penasihat Pelaksanaan: 1. di dalam bilik darjah dan di rumag sendiri. 'Attachment' di klinik Tempatan Tarikh pelaksanaan: 13 -15 Mar 2007 (tiga hari) Pelaksana: Guru penasihat dan setiausaha kelab Pelaksanaan: 1. Pengerusi mengeluarkan ubat yang biasa digunakan dari masa ke semasa ke dalam almari lain untuk diberi kepada pesakit. Sistem Penyimpanan Stok Pelaksana: Guru penasihat dan Pengerusi kelab Tarikh pelaksanaan: Sepanjang tahun Pelaksanaan: 1. Jenis dan kuantiti ubat direkod. Ahli boleh mengaplikasi apa yang mereka belajar di klinik sekolah. 4. Pelan Operasi (Sistem Penyimpanan Stok) Lampiran F Nama projek: 6. Memohon kebenaran pengetua 3. Lampiran E Nama projek: 5. Menjemput penceramah Indikator kejayaan: Ahli-ahli boleh menguruskan bilik rawatan dengan cara yang lebih selamat dan betul.

Indikator kejayaan: Penyalahgunaan dan pencuri tidak berlaku dam stok ubat disimpan dengan baik.5. Lampiran H PELAN TINDAKAN SKUAD KECEMASAN Jika berlakunya kecemasan di dalam kelas anda. Ubat yang luput tarikh dihapus dari masa ke semasa. 6. ahli SKUAD KECEMASAN (SK) yang terdiri daripada AHLI KELAB KESIHATAN sila ambil tindakan mengikut carta alir berikut: SMK kamil 2007 . Setiap ubat yabng dikeluarkan perlu direkod.

1 .