Jenis Dan Bentuk Kebudayaan Melayu

Jenis dan Bentuk Kebudayaan Melayu

Alif Iqbal Muhammad Iqbal

Nilai dan etika Kepercayaan Pantang larang .

kemajuan.Pengenalan Kebudayaan ialah keseluruhan cara hidup (yang merangkumi cara bertindak. peradaban. tamadun. Kebudayaan Melayu menjadi teras kebudayaan kebangsaan yang penting. berkelakuan dan berfikir) serta segala hasil kegiatan dan penciptaan berupa kebendaan atau kerohanian sesuatu masyarakat. .

Dalam kebudayaan Melayu ada pelbagai jenis elemen yang melambangkan identiti bangsa Melayu itu sendiri seperti berikut: Nilai dan etika Kepercayaan Pantang larang Peralatan senjata Peralatan permainan Adat istiadat Pakaian .

keluarga. Menjadi asas penting dalam membina masyarakat dan budaya serta setiap masyarakat mempunyai nilai yang berbeza. masyarakat. Etika merupakan prinsip-prinsip akhlak atau moral yang menjadi pegangan mana-mana pihak. . kepercayaan dan agama. Sumber nilai dan etika diperoleh melalui individu.1.0 Nilai dan etika Nilai adalah merupakan pegangan masyarakat yang mentukan sifat seseorang.

maka sifatnya baik dan disenangi. Menekankan kepercayaan dan persefahaman. Nilai individu dipengaruhi oleh keturunan dan kepercayaan. Sekiranya ibu bapa melakukan sesuatu perbuatan maka anak akan melakukan perbuatan yang sama. Nilai keluarga  .Jenis-jenis nilai Nilai individu   Ada pada individu selepas dilahirkan. Setiap tingkah laku dipengaruhi oleh keputusan bersama. Jika nilai pada individu itu positif. Sumber nilai diperoleh melalui persekitaran.

dan tolong-menolong. gotongroyong. Masyarakat Melayu mempunyai nilai yang kompleks. Terdapat juga nilai kemasyarakatan yang dikongsi bersama seperti semangat kejiranan. Setiap bangsa mempunyai nilai yang berbeza.Nilai masyarakat    Bentuk nilai yang lebih luas dan kompleks. Dipengaruhi oleh bangsa dan agama. Nilai dalam masyarakat Melayu diwarisi daripada generasi kepada generasi yang berikutnya. .

Terdapat banyak nilai yang diamalkan oleh masyarakat Melayu seperti berikut:  Budi bahasa Rendah diri Budi dan pemurah .

kepercayaan mereka berkaitan dengan agama Islam di mana segala perlakuan bergantung kepada kepercayaan.0 Kepercayaan Sesuatu yang diyakini. . maka akan diberi ganjaran pahala.2. Dalam masyarakat Melayu. Idea mengenai sesuatu yang baik atau yang buruk adalah berdasarkan kepercayaan. Contoh kepercayaannya ialah sekiranya melakukan sekecil mana kebaikan. dipercayai dan benar serta dapat diterima.

3.0 Pantang larang Pantang bermaksud tegahan dari melakukan sesuatu kerana akan membawa kesan yang buruk. Larang pula bermaksud tegahan dari melakukan sesuatu yang terdapat dalam peraturan atau undang-undang sama ada bertulis atau tidak. . Misalnya. Contohnya rakyat zaman dahulu. ibu yang baharu sahaja melahirkan anak ada pantangnya. dilarang memakai pakaian berwarna kuning kerana warna itu khas untuk raja-raja sahaja.

Tidak boleh duduk atas bantal nanti akan terkena bisul. Masyarakat Melayu mempunyai pelbagai pantang larang dalam kehidupan seharian. jika tidak nasi akan menangis. . namun tetap digunakan sebagai satu istilah kata majmuk yang membawa maksud peraturan yang diterima secara tidak bertulis.Walaupun kedua-dua perkataan itu berbeza makna. Beberapa contoh seperti berikut:  Tidak boleh berubah tempat duduk semasa makan kerana akan mendapat ramai suami/isteri. Jika makan nasi harus dihabiskan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful