Jenis dan Bentuk Kebudayaan Melayu

Alif Iqbal Muhammad Iqbal

Nilai dan etika Kepercayaan Pantang larang .

Pengenalan Kebudayaan ialah keseluruhan cara hidup (yang merangkumi cara bertindak. kemajuan. peradaban. tamadun. Kebudayaan Melayu menjadi teras kebudayaan kebangsaan yang penting. berkelakuan dan berfikir) serta segala hasil kegiatan dan penciptaan berupa kebendaan atau kerohanian sesuatu masyarakat. .

Dalam kebudayaan Melayu ada pelbagai jenis elemen yang melambangkan identiti bangsa Melayu itu sendiri seperti berikut: Nilai dan etika Kepercayaan Pantang larang Peralatan senjata Peralatan permainan Adat istiadat Pakaian .

1. Etika merupakan prinsip-prinsip akhlak atau moral yang menjadi pegangan mana-mana pihak.0 Nilai dan etika Nilai adalah merupakan pegangan masyarakat yang mentukan sifat seseorang. Sumber nilai dan etika diperoleh melalui individu. Menjadi asas penting dalam membina masyarakat dan budaya serta setiap masyarakat mempunyai nilai yang berbeza. masyarakat. . kepercayaan dan agama. keluarga.

Nilai individu dipengaruhi oleh keturunan dan kepercayaan. Setiap tingkah laku dipengaruhi oleh keputusan bersama. Sekiranya ibu bapa melakukan sesuatu perbuatan maka anak akan melakukan perbuatan yang sama. Sumber nilai diperoleh melalui persekitaran. Nilai keluarga  . maka sifatnya baik dan disenangi. Menekankan kepercayaan dan persefahaman.Jenis-jenis nilai Nilai individu   Ada pada individu selepas dilahirkan. Jika nilai pada individu itu positif.

dan tolong-menolong. Masyarakat Melayu mempunyai nilai yang kompleks.Nilai masyarakat    Bentuk nilai yang lebih luas dan kompleks. Dipengaruhi oleh bangsa dan agama. . gotongroyong. Setiap bangsa mempunyai nilai yang berbeza. Nilai dalam masyarakat Melayu diwarisi daripada generasi kepada generasi yang berikutnya. Terdapat juga nilai kemasyarakatan yang dikongsi bersama seperti semangat kejiranan.

Terdapat banyak nilai yang diamalkan oleh masyarakat Melayu seperti berikut:  Budi bahasa Rendah diri Budi dan pemurah .

kepercayaan mereka berkaitan dengan agama Islam di mana segala perlakuan bergantung kepada kepercayaan. Contoh kepercayaannya ialah sekiranya melakukan sekecil mana kebaikan. Idea mengenai sesuatu yang baik atau yang buruk adalah berdasarkan kepercayaan. Dalam masyarakat Melayu.0 Kepercayaan Sesuatu yang diyakini. maka akan diberi ganjaran pahala.2. . dipercayai dan benar serta dapat diterima.

0 Pantang larang Pantang bermaksud tegahan dari melakukan sesuatu kerana akan membawa kesan yang buruk. dilarang memakai pakaian berwarna kuning kerana warna itu khas untuk raja-raja sahaja. Misalnya. ibu yang baharu sahaja melahirkan anak ada pantangnya. . Larang pula bermaksud tegahan dari melakukan sesuatu yang terdapat dalam peraturan atau undang-undang sama ada bertulis atau tidak. Contohnya rakyat zaman dahulu.3.

namun tetap digunakan sebagai satu istilah kata majmuk yang membawa maksud peraturan yang diterima secara tidak bertulis. Jika makan nasi harus dihabiskan. . Beberapa contoh seperti berikut:  Tidak boleh berubah tempat duduk semasa makan kerana akan mendapat ramai suami/isteri. jika tidak nasi akan menangis. Tidak boleh duduk atas bantal nanti akan terkena bisul. Masyarakat Melayu mempunyai pelbagai pantang larang dalam kehidupan seharian.Walaupun kedua-dua perkataan itu berbeza makna.