Jenis dan Bentuk Kebudayaan Melayu

Alif Iqbal Muhammad Iqbal

Nilai dan etika Kepercayaan Pantang larang .

Pengenalan Kebudayaan ialah keseluruhan cara hidup (yang merangkumi cara bertindak. peradaban. Kebudayaan Melayu menjadi teras kebudayaan kebangsaan yang penting. berkelakuan dan berfikir) serta segala hasil kegiatan dan penciptaan berupa kebendaan atau kerohanian sesuatu masyarakat. . tamadun. kemajuan.

Dalam kebudayaan Melayu ada pelbagai jenis elemen yang melambangkan identiti bangsa Melayu itu sendiri seperti berikut: Nilai dan etika Kepercayaan Pantang larang Peralatan senjata Peralatan permainan Adat istiadat Pakaian .

masyarakat. Sumber nilai dan etika diperoleh melalui individu. Menjadi asas penting dalam membina masyarakat dan budaya serta setiap masyarakat mempunyai nilai yang berbeza.1. kepercayaan dan agama.0 Nilai dan etika Nilai adalah merupakan pegangan masyarakat yang mentukan sifat seseorang. keluarga. . Etika merupakan prinsip-prinsip akhlak atau moral yang menjadi pegangan mana-mana pihak.

Sekiranya ibu bapa melakukan sesuatu perbuatan maka anak akan melakukan perbuatan yang sama. Sumber nilai diperoleh melalui persekitaran. Nilai keluarga  . Nilai individu dipengaruhi oleh keturunan dan kepercayaan. Jika nilai pada individu itu positif. Setiap tingkah laku dipengaruhi oleh keputusan bersama. Menekankan kepercayaan dan persefahaman. maka sifatnya baik dan disenangi.Jenis-jenis nilai Nilai individu   Ada pada individu selepas dilahirkan.

Masyarakat Melayu mempunyai nilai yang kompleks. Nilai dalam masyarakat Melayu diwarisi daripada generasi kepada generasi yang berikutnya. gotongroyong.Nilai masyarakat    Bentuk nilai yang lebih luas dan kompleks. Terdapat juga nilai kemasyarakatan yang dikongsi bersama seperti semangat kejiranan. Setiap bangsa mempunyai nilai yang berbeza. Dipengaruhi oleh bangsa dan agama. dan tolong-menolong. .

Terdapat banyak nilai yang diamalkan oleh masyarakat Melayu seperti berikut:  Budi bahasa Rendah diri Budi dan pemurah .

0 Kepercayaan Sesuatu yang diyakini. Dalam masyarakat Melayu. maka akan diberi ganjaran pahala. . Contoh kepercayaannya ialah sekiranya melakukan sekecil mana kebaikan. dipercayai dan benar serta dapat diterima.2. kepercayaan mereka berkaitan dengan agama Islam di mana segala perlakuan bergantung kepada kepercayaan. Idea mengenai sesuatu yang baik atau yang buruk adalah berdasarkan kepercayaan.

3. . Contohnya rakyat zaman dahulu. Larang pula bermaksud tegahan dari melakukan sesuatu yang terdapat dalam peraturan atau undang-undang sama ada bertulis atau tidak. Misalnya. ibu yang baharu sahaja melahirkan anak ada pantangnya.0 Pantang larang Pantang bermaksud tegahan dari melakukan sesuatu kerana akan membawa kesan yang buruk. dilarang memakai pakaian berwarna kuning kerana warna itu khas untuk raja-raja sahaja.

namun tetap digunakan sebagai satu istilah kata majmuk yang membawa maksud peraturan yang diterima secara tidak bertulis. Jika makan nasi harus dihabiskan. Masyarakat Melayu mempunyai pelbagai pantang larang dalam kehidupan seharian. . jika tidak nasi akan menangis. Tidak boleh duduk atas bantal nanti akan terkena bisul.Walaupun kedua-dua perkataan itu berbeza makna. Beberapa contoh seperti berikut:  Tidak boleh berubah tempat duduk semasa makan kerana akan mendapat ramai suami/isteri.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful