Jenis dan Bentuk Kebudayaan Melayu

Alif Iqbal Muhammad Iqbal

Nilai dan etika Kepercayaan Pantang larang .

Pengenalan Kebudayaan ialah keseluruhan cara hidup (yang merangkumi cara bertindak. berkelakuan dan berfikir) serta segala hasil kegiatan dan penciptaan berupa kebendaan atau kerohanian sesuatu masyarakat. kemajuan. tamadun. peradaban. . Kebudayaan Melayu menjadi teras kebudayaan kebangsaan yang penting.

Dalam kebudayaan Melayu ada pelbagai jenis elemen yang melambangkan identiti bangsa Melayu itu sendiri seperti berikut: Nilai dan etika Kepercayaan Pantang larang Peralatan senjata Peralatan permainan Adat istiadat Pakaian .

Menjadi asas penting dalam membina masyarakat dan budaya serta setiap masyarakat mempunyai nilai yang berbeza. .1.0 Nilai dan etika Nilai adalah merupakan pegangan masyarakat yang mentukan sifat seseorang. kepercayaan dan agama. Etika merupakan prinsip-prinsip akhlak atau moral yang menjadi pegangan mana-mana pihak. keluarga. masyarakat. Sumber nilai dan etika diperoleh melalui individu.

Nilai keluarga  . maka sifatnya baik dan disenangi. Sekiranya ibu bapa melakukan sesuatu perbuatan maka anak akan melakukan perbuatan yang sama.Jenis-jenis nilai Nilai individu   Ada pada individu selepas dilahirkan. Nilai individu dipengaruhi oleh keturunan dan kepercayaan. Setiap tingkah laku dipengaruhi oleh keputusan bersama. Jika nilai pada individu itu positif. Sumber nilai diperoleh melalui persekitaran. Menekankan kepercayaan dan persefahaman.

gotongroyong. Nilai dalam masyarakat Melayu diwarisi daripada generasi kepada generasi yang berikutnya. . Dipengaruhi oleh bangsa dan agama. dan tolong-menolong.Nilai masyarakat    Bentuk nilai yang lebih luas dan kompleks. Masyarakat Melayu mempunyai nilai yang kompleks. Terdapat juga nilai kemasyarakatan yang dikongsi bersama seperti semangat kejiranan. Setiap bangsa mempunyai nilai yang berbeza.

Terdapat banyak nilai yang diamalkan oleh masyarakat Melayu seperti berikut:  Budi bahasa Rendah diri Budi dan pemurah .

Dalam masyarakat Melayu. dipercayai dan benar serta dapat diterima.0 Kepercayaan Sesuatu yang diyakini. kepercayaan mereka berkaitan dengan agama Islam di mana segala perlakuan bergantung kepada kepercayaan.2. Contoh kepercayaannya ialah sekiranya melakukan sekecil mana kebaikan. maka akan diberi ganjaran pahala. Idea mengenai sesuatu yang baik atau yang buruk adalah berdasarkan kepercayaan. .

0 Pantang larang Pantang bermaksud tegahan dari melakukan sesuatu kerana akan membawa kesan yang buruk. Misalnya.3. ibu yang baharu sahaja melahirkan anak ada pantangnya. . Contohnya rakyat zaman dahulu. Larang pula bermaksud tegahan dari melakukan sesuatu yang terdapat dalam peraturan atau undang-undang sama ada bertulis atau tidak. dilarang memakai pakaian berwarna kuning kerana warna itu khas untuk raja-raja sahaja.

Masyarakat Melayu mempunyai pelbagai pantang larang dalam kehidupan seharian. . namun tetap digunakan sebagai satu istilah kata majmuk yang membawa maksud peraturan yang diterima secara tidak bertulis. jika tidak nasi akan menangis. Beberapa contoh seperti berikut:  Tidak boleh berubah tempat duduk semasa makan kerana akan mendapat ramai suami/isteri. Jika makan nasi harus dihabiskan.Walaupun kedua-dua perkataan itu berbeza makna. Tidak boleh duduk atas bantal nanti akan terkena bisul.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful