Jenis dan Bentuk Kebudayaan Melayu

Alif Iqbal Muhammad Iqbal

Nilai dan etika Kepercayaan Pantang larang .

Pengenalan Kebudayaan ialah keseluruhan cara hidup (yang merangkumi cara bertindak. Kebudayaan Melayu menjadi teras kebudayaan kebangsaan yang penting. berkelakuan dan berfikir) serta segala hasil kegiatan dan penciptaan berupa kebendaan atau kerohanian sesuatu masyarakat. peradaban. kemajuan. . tamadun.

Dalam kebudayaan Melayu ada pelbagai jenis elemen yang melambangkan identiti bangsa Melayu itu sendiri seperti berikut: Nilai dan etika Kepercayaan Pantang larang Peralatan senjata Peralatan permainan Adat istiadat Pakaian .

Menjadi asas penting dalam membina masyarakat dan budaya serta setiap masyarakat mempunyai nilai yang berbeza. .0 Nilai dan etika Nilai adalah merupakan pegangan masyarakat yang mentukan sifat seseorang. keluarga. kepercayaan dan agama. masyarakat. Sumber nilai dan etika diperoleh melalui individu. Etika merupakan prinsip-prinsip akhlak atau moral yang menjadi pegangan mana-mana pihak.1.

Jenis-jenis nilai Nilai individu   Ada pada individu selepas dilahirkan. Sekiranya ibu bapa melakukan sesuatu perbuatan maka anak akan melakukan perbuatan yang sama. Setiap tingkah laku dipengaruhi oleh keputusan bersama. Menekankan kepercayaan dan persefahaman. Nilai keluarga  . Jika nilai pada individu itu positif. Nilai individu dipengaruhi oleh keturunan dan kepercayaan. Sumber nilai diperoleh melalui persekitaran. maka sifatnya baik dan disenangi.

gotongroyong. Terdapat juga nilai kemasyarakatan yang dikongsi bersama seperti semangat kejiranan. . Nilai dalam masyarakat Melayu diwarisi daripada generasi kepada generasi yang berikutnya. Setiap bangsa mempunyai nilai yang berbeza.Nilai masyarakat    Bentuk nilai yang lebih luas dan kompleks. Masyarakat Melayu mempunyai nilai yang kompleks. dan tolong-menolong. Dipengaruhi oleh bangsa dan agama.

Terdapat banyak nilai yang diamalkan oleh masyarakat Melayu seperti berikut:  Budi bahasa Rendah diri Budi dan pemurah .

2. Dalam masyarakat Melayu. Contoh kepercayaannya ialah sekiranya melakukan sekecil mana kebaikan. . dipercayai dan benar serta dapat diterima. kepercayaan mereka berkaitan dengan agama Islam di mana segala perlakuan bergantung kepada kepercayaan. maka akan diberi ganjaran pahala. Idea mengenai sesuatu yang baik atau yang buruk adalah berdasarkan kepercayaan.0 Kepercayaan Sesuatu yang diyakini.

3.0 Pantang larang Pantang bermaksud tegahan dari melakukan sesuatu kerana akan membawa kesan yang buruk. dilarang memakai pakaian berwarna kuning kerana warna itu khas untuk raja-raja sahaja. Larang pula bermaksud tegahan dari melakukan sesuatu yang terdapat dalam peraturan atau undang-undang sama ada bertulis atau tidak. . Contohnya rakyat zaman dahulu. ibu yang baharu sahaja melahirkan anak ada pantangnya. Misalnya.

Tidak boleh duduk atas bantal nanti akan terkena bisul. .Walaupun kedua-dua perkataan itu berbeza makna. Beberapa contoh seperti berikut:  Tidak boleh berubah tempat duduk semasa makan kerana akan mendapat ramai suami/isteri. Jika makan nasi harus dihabiskan. jika tidak nasi akan menangis. Masyarakat Melayu mempunyai pelbagai pantang larang dalam kehidupan seharian. namun tetap digunakan sebagai satu istilah kata majmuk yang membawa maksud peraturan yang diterima secara tidak bertulis.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful