P. 1
upsi

upsi

|Views: 2,538|Likes:
Published by tugasanpsa

More info:

Published by: tugasanpsa on May 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/04/2013

pdf

text

original

Sections

 • PENGENALAN
 • Definisi kanak-kanak pintar cerdas
 • Definisi pelajar pintar cerdas pencapaian rendah
 • Jenis-jenis kecerdasan & kebolehan (Dr. Gardner)
 • Teori dan Model
 • Model Isi Kandungan/Masteri
 • Model Proses – Produk
 • Epistemologi Model
 • Ciri –ciri kanak-kanak pintar cerdas
 • CIRI-CIRI
 • KAJIAN KES
 • Biodata responden
 • Kaedah kajian
 • Objektif kajian
 • Penyataan masalah
 • DAPATAN KAJIAN
 • Latar belakang responden
 • Aspek perkembangan
 • Perkembangan kognitif
 • Perkembangan fizikal
 • Perkembangan bahasa dan komunikasi
 • Perkembangan interaksi sosial dan emosi
 • STRATEGI
 • Strategi Keluarga
 • Strategi supportif
 • Strategi instrinsik
 • Strategi remedial
 • KESIMPULAN
 • BIBLIOGRAFI
 • RUJUKAN
 • Senarai Semak Kanak-Kanak Pintar Cerdas
 • Bil. Soalan Jawapan Keterangan

1

KURSUS TAJUK NAMA PELAJAR NO. MATRIK KUMPULAN

: PINTAR CERDAS, BERBAKAT & KREATIF : KAJIAN KES (INDIVIDU) : AZYAN SYUZANA BT CHE SUB : D20101037214 :A

NAMA PENSYARAH : DR. MD NASIR BIN MASRAN FAKULTI : FAKULTI PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA UNIVERSITI SEMESTER : UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS : 2 2010/2011

2

ISI KANDUNGAN

BIL
1 PENGENALAN

TAJUK
 DEFINISI PINTAR CERDAS  JENIS-JENIS KECERDASAN DAN KEBOLEHAN  TEORI DAN MODEL  CIRI-CIRI KANAK-KANAK PINTAR CERDAS

M/S
3-4 5-8 9-11

12-14 15-20

2

KAJIAN KES
 BIODATA RESPONDEN
 KAEDAH KAJIAN 

21 21-22 23-24 24-25 25

OBJEKTIF KAJIAN

 PENYATAAN MASALAH

3

DAPATAN KAJIAN
 LATAR BELAKANG RESPONDEN  ASPEK PERKEMBANGAN

26 26-27 27-29

4

STRATEGI UNTUK MEMBANTU RESPONDEN
30-34

5 6 7

KESIMPULAN BIBLIOGRAFI LAMPIRAN

35 36

3

PENGENALAN Kami iaitu pelajar semester 2 2010/2011 yang mengambil kursus KBC 3013 (Pintar cerdas berbakat dan kreatif) telah ditugaskan untuk melaksanakan satu tugasan individu „kajian kes‟ terhadap kanak-kanak biasa (responden) bagi mengenal pasti sama ada wujudnya ciri-ciri pintar cerdas dalam diri kanak-kanak terbabit. Secara umumnya, kanak-kanak pintar cerdas adalah kanak-kanak yang memiliki potensi ataupun kemampuan yang tinggi dalam akademik, juga dapat memberi hasil usaha yang unik, kreatif dan mengagumkan. Kanak-kanak pintar cerdas dan berbakat turut memerlukan pendekatan khas dalam pengajaran dan pembelajaran bagi mengelakkannya berasa bosan dengan pengajaran guru. Mereka sering disalah anggapkan sebagai murid yang nakal kerana tidak memberi perhatian di dalam kelas, walhal mereka memahami dan menguasai dengan baik apa yang diajar oleh guru. Menurut Marland dalam Davis & Rimm, 1998, Profesional- profesional yang telah mengenalpasti kanak-kanak pintar cerdas dan berbakat adalah berdasarkan kemampuan luar biasa untuk mereka berprestasi tinggi. Kanak-kanak ini perlu dibezakan dengan program pendidikan dan perkhidmatan yang biasa yang disediakan di sekolah biasa dalam rangka untuk mewujudkan sumbangan mereka terhadap diri dan masyarakat. Berdasarkan kepada definisi yang diberikan diatas, ia menekankan kepada dua perkara iaitu 1) kebolehan pencapaian kanak kanak pintar

4 cerdas yang tinggi dan 2) mereka memerlukan program pendidikan khas untuk mengembangkan prestasi mereka. Menurut Woitaszewski 2003, Individu yang pintar cerdas menunjukkan prestasi atau kebolehan yang lebih berbanding rakan sebayanya yang lain. Walaupun demikian, ini mungkin menimbulkan masalah dalam diri mereka dan masyarakat sekelilingnya. Masalah berkenaan sebenarnya berpunca daripada sifat unik yang ada pada diri rnereka. Antaranya ialah konsep kendiri, fobia, perkembangan nilai atau moral, keupayaan yang tidak seimbang, masalah kemahiran bersosial dan masalah mengembangkan potensi. Pada rnasa yang sama, faktor persekitaran seperti rnasalah komunikasi, diskriminasi terhadap golongan ini, masalah keluarga, masalah tidak dapat menyesuaikan diri dengan sistem persekitaran, dan pandangan orang lain terhadap mereka menyebabkan masalah mereka yang sedia ada semakin bertambah. Bagaimanapun, sukar bagi kita untuk menentukan hubungan antara kejayaan pelajar pintar cerdas dengan kecerdasan emosi mereka

Oleh itu kita perlu sedar penilaian kita tentang kebolehan dan keperluan kanak-kanak dengan kesedaran akan limitasi. Sebagai seorang pengkaji kecerdasan Sternberg juga menggariskan 5 ciriciri konsep pintar cerdas:1)Kecemerlangan (Excellence): bermaksud sangat menonjol dalam bidang / kebolehan tertentu. Kita memilih di mana untuk meletakkan individu pintar cerdas dan individu yang berkebolehan biasa. Menurut Sternbeng dan Davidson (1986). konstruk dan alat yang membimbing dalam amalan kita berkaitan kanak-kanak pintar cerdas. pintar cerdas adalah sesuatu yang dicipta bukan yang dijumpai. Kanak-kanak ini menunjukkan keupayaan prestasi yang tinggi dari segi intelek kretiviti.5 Definisi kanak-kanak pintar cerdas Menurut Ross (1993) . Dengan perkataan lain definisi kita adalah politikaldan juga psikologikal. sama pengalaman atau persekitaran. sekolah rendah atau menengah yang menunjukkan prestasi bakat yang cemerlang atau menunjukkan potensi untuk melakukan pencapaian di tahap yang sangat tinggi apabila dibandingkan dengan kanak-kanak lain yang sebaya umurnya. 2)Keluarbiasaan (Rarity): bermaksud kecemerlangan ini sukar dicapai oleh orang kebanyakan. Ia adalah apa yang masyarakat mahukan. 3)Produktiviti: bermaksud ia membawa kepada hasil atau sumbangan yang bernilai kepada masyarakat. seni atau memiliki keupayaan kepimpinan yang luar biasa. kanak-kanak pintar cerdas (gifted and talented ) adalah kanak-kanak dikenal pasti semasa pra sekolah. . atau cemerlang dalam bidang akademik yang khusus.

Definisi Marland. ia diukur melalui hasil kerja bukannya potensi. membuat pertimbangan dan penaakulan dengan baik. orang pertama menjalankan ujian pintar cerdas yang dikenali sebagai “The Stanford-Binet Test” telah memberikan definisi pintar cerdas sebagai merujuk kepada keupayaan individu memahami. Produktiviti ini tidak bermaksud kuantiti tetapi yang lebih penting kualiti. Dari 5 kriteria ini. kita boleh melanjutkannya kecerdasan digambarkan melalui pencapaian yang menakjubkan. dalam S. Amerika Syarikat pada tahun 1972. Marland (1972). keunikannya adalah sebab ia tidak biasa dan berbeza. kita dinilai. 5)Nilai: bermakna ciri-ciri ini dihargai / dianggap penting oleh masyarakat.6 4)Boleh diukur: contohnya dalam ujian IQ yang terpiawai. (1998: hal. Dari kerja. Di samping itu. ia bukan bebas dari nilai setempat atau semasa. These are children . boleh didefinisikan secara operasional. Menurut Stanford Binet (1916). (1972). 277) iaitu:“Gifted and talented children are those identified by professionally qualified persons who by virtue of outstanding abilities are capable of high performance. Ia bukan konsep abstrak yang dikaji pada tahap teoretikal atau falsafah semata-mata dan ia dicirikan faktor budaya. Definisi ini mesti produktif dari segi akademik.Deborah. telah mengemukakan satu definisi pelajar pintar cerdas yang diterima pakai oleh Jabatan Pendidikan Negara. pula memberi definisi pintar cerdas sebagai seseorang yang berkebolehan untuk berfikir secara abstrak. ia boleh dikaji. hanya dimiliki oleh sebilangan kecil populasi. Lewis Terman (1916).

melebihi . Kanakkanak ini memerlukan program pendidikan atau servis yang berbeza.7 who require differentiated educational programs and services beyond those normally provided by theregular school program in order to realize their contribution to self and society. 4. These are children who require differentiated educational programs and/or services beyond those normally provided by the regular school program in order to realize their contribution to self and society". Visual and performing arts General Specific Creative or Leadership intellectual academic productive aptitude aptitude thinking ability Lewis Terman (1916) memberi definasi pintar cerdas sebagai seseorang yang berkebolehan berfikir secara abstrak. Children capable of high performance include those with demonstrated achievement and/or potential ability in any of the following areas singly or in combination: 1. 5. 2. 3. (Kanak-kanak berbakat adalah mereka yang dikenalpasti oleh ahli profesional sebagai memiliki kemampuan yang menonjol untuk mencapai kemajuan yang tinggi. Marland (1972) mendefinisikan kanakkanakberbakat itu sebagai berikut: "Gifted and talented children are those identified by professionally qualified persons who by virtue of outstanding abilities are capable of high performance.

8 yang biasa disediakan oleh program sekolah biasa supaya dapat merealisasikan penglibatannya terhadap dirinya sendiri ataupun masyarakat). Definisi ini. individu yang memiliki pencapaian rendah(underachiever) adalah individu yang tidak bermotivasi. bahwa apa yang mereka lakukan sekarang memiliki kesan kepada masa depannya. masalahnya bukanlah terletak pada kemampuan. bahkan mereka cenderung bekerja jauh di bawah potensinya. walau nampak jelas dan singkat. Mereka biasanya menolak. and Passow. Mereka cenderung menghabiskan kesempatannya. Goldberg. melainkan terletak pada sikapnya. Mereka secara konsisten tidak menunjukkan usaha. 1966) dan beberapa penulis mutakhir (Davis and Rimm. melalui tindakannya. Definisi pelajar pintar cerdas pencapaian rendah Secara umumnya. namun telah memberikan sedikit harapan kepada ibu bapa dan guru yang berniat ingin menyelesaikan masalah ini dengan pelajar secara individual. Para pengkaji (Raph. sehingga melupakan masa depannya. Cara yang lebih baik . Dengan demikian. Mereka tidak dapat melihat atau membenarkan atau menerima bahwa ketidakmampuannya menyelesaikan tugas dan mengabaikan tanggung jawabnya akan dapat menimbulkan kegagalan di masa depannya. 1989) telah mendefinisikan (underachievement) berkenaan dengan suatu berprestasi kurang antara suatu kesenjangan performansi sekolah dan beberapa kemampuan yang sering diindikasikan dengan suatu indeks IQ.

kritis. dan m‟punyai daya imaginasi yang kuat. cekap buat pengiraan dan perbandingan. Gardner) VERBAL-LINGUISTIK  Kebolehan menggunakan kata-kata secara berkesan dalam lisan dan penulisan  Peka terhadap pelbagai fungsi bahasa terutama kebolehannya meransang emosi.9 untuk mendefinisikan mengenai pelajar pencapaian rendah adalah mempertimbangkan berbagai komponen (underachievement) Jenis-jenis kecerdasan & kebolehan (Dr. warna dan garisan. . LOGIK & MATEMATIK  Kebolehan menaakul. juga cekap dalam menyelesaikan masalah berkaitan nombor dan komputer EXISTENTIAN  Berminat tentang hayat. kreatif mengguna warna. ruang. membuat perkaitan sepertit suka menyoal.membaca peta. menyelesaikan masalah komplek.evolusi manusia & kematian VISUAL –RUANG  Kebolehan mengesan dan menggambar bentuk. kebolehan mempersembahkan idea visual dan ruang secara grafik. Berkebolehan dalam bidang seni.

tabiat serta hasrat orang lain. melodi termasuk kemahiran mengenakan lagu dan mengubah tempo/irama dlm melodi yg mudah. dan untuk menyelesaikan masalah termasuk fizikal seperti koordinasi.  Murid yg tergolong dalam kecerdasan ini akan belajar dengan lebih berkesan melalui pembelajaran koperatif. fleksibiliti. kepantasan dan keseimbangan. Boleh melakukan memori auditori.10 MUZIK  Kebolehan mengesan ritma. INTERPERSONAL  Kebolehan memahami perasaan.Murid yang mempunyai kecerdasan ini gemar belajar melalui pengajaran lisan dan suka aktiviti jenis tarian. perasaan.  Mahir dalam memanipulasi objek dan aktiviti yang melibatkan motor halus dan motor kasar . KENISTETIK  Kebolehan menggunakan badan untuk menyatakan idea. nada. pengajaran dgn rakan sebaya dan penglibatan dalam perbincangan kelas  kebolehan menjayakan sesuatu perhubungan dan kebolehan bersosialis yang tinggi. Boleh bekerjasama dalam kumpulan serta berkomunikasi secara lisan atau tanpa lisan. motivasi.

 Berkebolehan melihat perhubungan dan pola yang rapat antara alam tumbuhan dan antara kehidupan haiwan .11 NATURALIS  Kebolehan mengenal.mengklasifikasi dan menghargai tumbuhan bahan galian dan haiwan.

12 Teori dan Model Pembinaan Prosiding Seminar Penyelidikan Siswazah UKM instrumen melibatkan langkah-langkah yang berurutan 5 Murphy dan Davishofer (2005) mencadangkan Pembinaan instrumen terbahagi kepada empat fasa iaitu (i) perancangan. Van Tassel Baska (1984) telah membuktikan keberkesanan model ini dalam pengajaran bahasa Latin.Preskriptif (D – P) digunakan. Guru-guru Bahasa Inggeris yang mengajar sebagai Bahasa bahasa asing telah menggunakan model dalam pengajaran masteri Inggeris kepada pelajar-pelajar. . Kurikulum kaedah ini disusun berdasarkan intelektual dan mengikut urutan dan secara bergandaan (kumulatif) menjurus kepada asas kecekapan yang memudahkan pencapaian. pelajar diuji dahulu kemudian baru diberi bahan pengajaran untuk dikuasai. Pendekatan D-P ini berkesan dalam keadaan yang terkawal. Dalam kaedah D-P ini guru dan pembantu guru berperanan sebagai fasilitator. Oleh yang demikian kadangkala kepantasan isi kandungan mendominasi aplikasi model ini. Pelajarpelajar pintar digalakkan bergerak pantas dalam bahagian isi kandungan. Apabila kaedah Diagnostik . (ii) pembinaan. (iii) penilaian kuantitatif. Model Isi Kandungan/Masteri Model ini menitik berat kemahiran belajar dan (konsep domain inkuiri). dan (iv) pengesahan instrument dan menggunakan seperti dalam Rajah 1.

Model Proses – Produk Model proses .1)Memberikan pelajar dengan peningkatan kemahiran mengikut kemampuan pelajar.13 Model ini telah mewakili sebagai kaedah pengajaran kendiri kepada pelajar pintar yang merangkumi progresif yang sekolah boleh faham. Penilaian kebelbagaian kecerdasan semasa di dalam kelas akan memberi gambaran sebenar tentang pencapaian pelajar. dan 2)Menyusun semula kemahiran asas kepada kemahiran berkelompok tinggi untuk mengurangkan masa pembelajaran dan seterusnya menggalakkan pengalaman mencabar kepada pelajar-pelajar pintar.produk lebih menekan kemahiran menyelidik dalam bidang saintifik . akan membantu guru untuk menyediakan pelbagai strategi dan kaedah pengajaran yang berkesan. Dengan ini. Proses ini terjadi dengan dua kaedah memodifikasikan kurikulum iaitu. menguji/menilai profisiensi pelajar dengan memberi tugasan kerja berasaskan/berdasarkan (kemajuan/pencapaian peningkatan tahap) tahap pencapaian berperingkat. Model isi kandungan ini dapat mengurangkan kemampuan mata pelajaran bacaan dan matematik kepada satu pertiga. Murid pintar cerdas digalakkan agar cepat menghabiskan kandungan sesuatu subjek atau secara ringkasnya ia lebih kepada pembelajaran pecutan. Guru-guru juga menyusun semula isi kandungan yang diajar mengikut kemahiran tinggi dan konsepkonsep supaya tugasan pelajar meningkat tinggi dimana memberi gambaran keseluruhan (holistik) topik yang diajar.

membentang dalam proposal mereka. i) pra inkuiri /kemahiran level 1. Pelajar memberi fokus kpd kemahiran proses perkembangan Saintifik inkuiri dan cuba untuk mengembangkan produk yang berkualiti tinggi melalui tiga peringkat inkuiri iaitu. 1981. mereka menjalankan kajian literatur. Pelajar akan bekerja secara aktif dalam memulakan research topik. Hayes-Jacob. pelajar Prosiding Seminar Penyelidikan Siswazah UKM dan orang yang mengguna model ini sebagai satu kumpulan untuk mengenalpasti dan menyelesaikan masalah (problem – based learning). memilih corak ekperimental. Ia juga memberi konteks untuk integrasi antara kognitif dan objektif afektif ke dalam kurikulum. Tannenbaum. Ramai penulis tentang pelajar pintar telah bersetuju tentang kaedah epistemologi dalam kurikulum untuk pelajar pintar (ward 1961. tema dan prinsip yang merentasi domain pengetahuan.14 dan sosial yang memberi ruang kepada pelajar untuk mengembangkan produk yang berkualiti. memilih reka cipta. Model ini lebih memberi asas kepada murid untuk memahami kreativiti dan juga proses intelektual melalui analisa secara kritis terhadap produk. Maker. membuat refleksi dan menulis. dan iii) kemaharin mengintepritasikan. Model ini menggunakan kaedah kolaboratif yang melibatkan guru. Peranan guru dalam model ini adalah sebagai penyoal. menimbulkan isu untuk dibincangkan dan didebatkan. 1983) dalam Van tassel-Baska (1986) . Epistemologi Model Model ini memfokus kepada pelajar berbakat dalam memahami dan menghargai ilmu pengetahuan dimana pelajar didedahkan kepada idea. Murid pula akan memberi tumpuan kepada pembacaan. ii) kaedah inkuiri(kemahiran level 2). 1982.

Suka bertanya dengan lebih teliti Pandai berjenaka Mampu mencipta suatu situasi jenaka dan melakukan jenaka yang mana rakan-rakan sebayanya langsung tidak memahami .  Kemahiran komunikasi   Deria yang peka semasa kecil. Mempunyai kepekaan yang luar biasa semasa bayi. Menangis dengan kuat semasa lahir.15 Ciri –ciri kanak-kanak pintar cerdas Aspek Perkembangan CIRI-CIRI . Pergerakan yang lebih cepat.  Fizikal    Lebih cepat bercakap daripada bayi yang normal.

contohnya adalah golongan yang tinggi kecerdasan. Suka bertanya dan berminat mandapatkan jawapan yang terkini.  Suka mencuba sesuatu yang dianggap sukar oleh orang lain. Sangat kreatif terutamanya dalam menguasai kemahiran dan mampu menghasilkan sesuatu yang abstrak  Mempunyai idea-idea yang kreatif dan kadangkala dianggap pelik.  Mampu memahami konsep yang canggih. . Ahli falsafah.  Intelek  Kebolehan yang luar biasa. abstrak dan kompleks.16  Interaksi sosial  Mampu bersosial dengan cepat Mempunyai daya kepimpinan dan ketara lebih dominan serta „superior‟ di kalangan rakan sebaya  Mempunyai semangat inkiuri dan perasaan curiga yang tinggi.

idea yang teras. Contohnya semasa melakukan hasil seni. . walaupun tidak mengikut cara yang dicadangkan oleh guru (mungkin menggunakan cara yang tidak terfikir oleh orang lain). prinsip asas yang penting. Tidak suka diganggu. bukan kaedahnya. scrabble. menjadi geram apabila diganggu semasa melakukan sesuatu yang diminatinya. catur dan permainan komputer yang tertentu.17 Kecerdasan berkait rapat dengan pemahaman abstrak. mereka mementingkan menghasilkan kerja yang tercantik. Meminati permainan yang rumit dan mencabar seperti mainan ingatan.  Dapat memahami manakah isu yang penting. membaca secara senyap untuk masa yang panjang. Menyedari nilai hasil seni terletak pada kecantikannya. Palajar yang biasa hanya memberi perhatian kepada perincian yang kurang penting. Memahami banyak konsep yang tidak difahami kanak-kanak yang sebaya.  Pengetahuan atau skemata yang luas. silang kata.  Tumpuan tinggi.

menaakul.  Dapat memahami persamaan dua konsep .  Memindahkan apa yang dipelajari ke bidang lain.  Kebolehan membuat rumusan. konsep yang Contohnya Newton mengaitkan kejatuhan epal dengan daya tarikan yang tidak boleh nampak. menggambarkan dia memahami lebih banyak konsep dan objek berbanding rakan sebaya. Contohnya burung boleh terbang sebab terdapat sayap. Kapal terbang juga boleh terbang sebab ada sayap seperti burung.  Mengaitkan konsep yang difahami dalam situasi baru. Ini boleh dilihat dari tingkah laku kanak-kanak lain menanyakan maksud perkataan yang digunakan olehnya. Semasa penyelesaian masalah.18  Menggunakan dan memahami kosa kata yang lebih maju. dia dapat menyelesaikan masalah pada situasi yang berbeza. Contohnya mengandaikan makanan yang dihadam akan menjadi hasil perkumuhan. menganalisa.  Menyedari nampaknya hubungan tidak antara berkaitan. Contohnya pelajar yang menggunakan teknik untuk mengingati fakta dalam subjek dan situasi yang berbeza.

fizik. Pada peringkat memahami kanak-kanak. matematik. keinsafan. bentuk nutrien bujur Dapat memahami perbezaan dua konsep yang seolah-olah sama. perbezaan Bolehkan makan anda dan menakrifkan Seorang minum? kanak-kanak yang pintar cerdas mungkin menakrifkan makan sebagai kunyah dan minum itu sedut. konsep seperti mereka cepat balasan. Dapatkah anda membezakan konsep berat dan ketumpatan? Cahaya dan terang? Cahaya adalah kata nama dan terang adalah adjektif kepada cahaya. citacita dan sebagainya. tumbesaran sebagainya. perasaan. . Antara bidang yang berkaitan dengan idea abstrak adalah seperti agama. Contohnya antara persamaan telur dan biji benih adalah kedua-duanya dilindungi untuk dan cengkerang.  Tertarik kepada pemikiran abstrak.19 yang tidak diperhatikan oleh individu yang lain. psikologi dan sains sosial yang lain. harapan. falsafah.  mengandungi bayi.

membantu mereka memahami gaya pembelajaran sendiri dan cara yang paling efektif untuk mencapai keputusan akademik yang baik. Dengan kata lain. saya akan lupa. Antara strategi pembelajaran adalah seperti: kalau saya tidak mengaplikasi apa yang dipelajari. Metakognisi yang matang ini juga bermakna mereka melatih diri. mereka menggunakan kecerdasan yang ada pada mereka dengan cara yang lebih berkesan. Mereka mencari peluang dan persekitaran untuk perkembangan diri. Imkplikasinya: mengaplikasi konsep yang baru dipelajari dengan sebanyak mungkin dalam situasi baru. Mereka mengoptimalkan perkembangan intelek sendiri dengan intelek yang sedia ada! .20  Memahami kebolehan intelek sendiri (metakognisi).

Adik-Beradik : 8 Orang .21 KAJIAN KES Biodata responden Nama Penuh : Nor Syuhadah Bt Arifin Nama Samaran : Odah Umur Kini : 12 Tahun Jantina : Perempuan Tarikh Lahir : 9 Jun 1999 Tempat Lahir : Kuala Lumpur Keturunan : Melayu Nama Bapa : Arifin Pekerjaan Bapa : Bekerja Sendiri Nama Ibu : Khatijah Pekerjaan Ibu : Suri Rumah Tangga Bil.

22 Anak Ke Berapa : Ke 6 Sekolah Rendah : Sekolah Kebangsaan Methodist Cita-cita : Pensyarah Hobi : Melukis Impian : Memiliki kehidupan yang hampir sempurna .

23 Kaedah kajian Empat kaedah kajian yang telah saya gunakan semasa menjalani kajian kes saya adalah dengan menggunakan kaedah temuramah. saya telah meluangkan masa saya untuk pergi sendiri ke rumah responden yang terletak di Tanjung Malim. Selain itu juga. Melalui kaedah ini saya telah mencatat sedikit sebanyak mengenai tingkah laku respoden termasuklah menilai tingkahlaku respoden terhadap keluaganya serta reaksi semasa diajukan soalan. Saya telah ke perpustakaan untuk mendapatkan buku-buku yang berkaitan kanak-kanak pintar cerdas terutamanya yang berkaitan dengan fokus kajian saya terhadap responden pada kali ini iaitu kanak-kanak pintar cerdas pencapaian rendah (underachieving gifted student). Melalui kaedah temuramah. Bagi menyempurnakan tugasan individu kajian kes ini.pemerhatian dan senarai semak. rujukan ilmiah. Saya telah dilayan dengan baik dan mereka sedia memberi kerjasama semasa sesi soal jawab. Saya telah menggunakan pelbagai buku ilmiah yang berkaitan tentang pintar cerdas bertujuan bagi menguatkan lagi idea yang ingin saya sampaikan melalui penulisan . saya turut mengumpul maklumat yang berkaitan melalui kaedah rujukan. Kaedah temuramah ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai maklumat diri responden di samping menyelami kehidupan beliau. Kaedah pemerhatian juga telah saya lakukan terhadap responden. saya telah membuat pemerhatian dan kesimpulan sendiri mengenai hubungan kekeluargaan antara mereka dan persekitaran tempat tinggal. Saya telah bertemu muka dengan responden itu sendiri dan berkenalan dengan keluarga responden.

Selain itu juga. . saya turut menyediakan satu borang senarai semak terhadap responden dan ibu bapa responden. Oleh itu. Maklumat yang saya perolehi merangkumi pendapat tokoh dari luar dan dalam negara. melalui kajian kes yang dilaksanakan ini juga kita dapat memahami ciri-ciri mereka yang pintar cerdas. kita perlu memahami beberapa konsep yang lain lagi. kaedah rujukan yang saya gunakan juga adalah melalui media elektronik iaitu dengan melayari internet.24 dalam kajian kes saya. dan kaedah pemerhatian. Untuk memahami siapakah individu pintar cerdas.. Senarai semak yang telah saya gunakan adalah lebih kepada untuk mengesan ciri-ciri pintar cerdas yang ada pada responden. Sekaligus dapat membantu setiap kekurangan yang dikenalpasti. saya dapat mengetahui tahap dan masalah yang terdapat dalam diri responden. Kajian ini juga bertujuan untuk mengumpulkan maklumat mengenai ciri-ciri seorang kanak-kanak pintar cerdas dalam kalangan kanak-kanak normal. Dengan adanya senarai semak. Pengetahuan ini sangat berguna untuk membantu kita memerhatikan dan memahami diri kita. keluarga kita ataupun mana-mana individu. Sebelum bertandang ke rumah responden. rakan kita. Ini juga merupakan salah satu kaedah kajian yang turut saya gunakan selain kaedah temuramah. Objektif kajian Kajian kes ini dijalankan bagi tujuan untuk mengetahui dengan lebih mendalam dan terperinci mengenai kanak-kanak bermasalah pembelajaran iaitu kanak-kanak pintar cerdas. rujukan ilmiah.

. Penyataan masalah Setiap kanak-kanak normal mempunyai potensi untuk tumbuh dan sekolah berkembang menjadi pelajar pintar dan berbakat. Mereka tidak mendapat galakan secukupnya dari keluarga untuk mengembangkan potensinya. Antara masalah ini termasuklah keperluan kepada cabaran intelek yang tidak dapat dipenuhi. Ibu bapa dan bertanggungjawab untukmembimbing kanak-kanak tersebut mengembangkan potensi mereka secara seimbang.25 Menerusi kajian kes individu yang saya jalankan. Satu kategori kanak-kanak pintar cerdas yang menuntut perhatian para pendidik dan pekerja sosial adalah kanak-kanak pintar cerdas yang tertindas secara sosial. Sebagai kanak-kanak pintar cerdas yang miskin. Kalau dia terlalu berbeza dengan ibubapa dan keluarga.Namun begitu terdapat juga sesetengah individu yang memiliki cirri-ciri pintar cerdas tidak berpeluang untuk mengembangkan potensi mereka. sepadu dan optimum .menyeluruh. saya tertarik dan berminat untuk mengetengahkan seorang responden yang menurut pandangan saya responden memiliki ciri-ciri pintar cerdas namun dalam kategori pintar cerdas jenis pencapaian rendah (underachieving gifted student). bermakna mereka menghadapi masalah tambahan selain masalah sebagai kanakkanak yang miskin. ia akan membawa kepada konflik keluarga sebab tingkah lakunya tidak boleh difahami oleh orang lain. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh suasana persekitaran mereka.

kemiskinan dan menyerlahkan bakat mereka pada peringkat lewat hidup mereka. Zaman kanak-kanak dianggap zaman optimal. Keadaan ini terutamanya benar bagi domain seperti kesenian. Memandangkan bapanya merupakan satu-satunya individu yang bertanggungjawab mencari nafkah untuk keluarga. Responden merupakan anak ke enam daripada lapan orang adik beradik. Keadaan menjadi semakin rumit apabila keluarga ini memiliki ahli keluarga yang ramai dan masing-masing masih bersekolah.26 DAPATAN KAJIAN Latar belakang responden Saya telah menjalankan kajian ke atas seorang individu biasa yang memiliki ciri-ciri pintar cerdas pencapaian rendah. muzik tetapi bukan dalam bidang seperti matematik dan fizik di mana banyak ahli matematik mencapai zaman kemuncak mereka pada umur dua-puluhan dan tigapuluhan. masalah inferioriti yang menghantui responden mungkin memberi kesan yang berpanjangan terhadap (perkembangan) diri responden kelak. Ia bukan setakat .manakala ibunya merupakan suri rumah tangga sepenuh masa. Kecerdasan yang terpendam akan berkembang pada masanya. Responden dibesarkan dalam sebuah keluarga yang berpendapatan rendah di mana bapanya bekerja sendiri sebagai pemandu kereta angkut. bahasa. Kakaknya yang sulung berusia 19 tahun manakala adik lelakinya yang bongsu berusia 2 tahun. mereka sering menghadapi masalah dari segi kewangan. Bagi golongan yang tertindas secara sosial dalam perspektif responden ini. Ini tidak bermakna pendidikan tidak penting dan kecerdasan hanyalah akibat faktor biologi sematamata. Dalam sejarah mencatatkan banyak individu yang mengatasi kekangan persekitaran seperti penindasan.

Sebagai contoh apabila responden melukis perahu yang memperincikan pandangan di dalam perahu. Melalui pemerhatian hasil kerja yang ditunjukkan saya mendapati responden mampu memikirkan sesuatu perkara dengan terperinci. Aspek perkembangan Perkembangan kognitif Melalui kaedah pemerhatian saya mendapati responden dapat memahami manakah isu yang penting. senaman dan . yang lebih teruk lagi ia menjejaskan motivasi untuk belajar dan berubah langsung. idea yang teras. walaupun tidak mengikut cara yang dicadangkan oleh saya(mungkin menggunakan cara yang tidak terfikir oleh orang lain). prinsip asas yang penting. Palajar yang biasa hanya memberi perhatian kepada perincian yang kurang penting. Perkembangan fizikal Walaupun bentuk dan saiz tubuh manusia adalah lebih banyak disebabkan oleh pengaruh-pengaruh bukan kebakaan seperti pemakanan. Menyedari nilai hasil seni terletak pada kecantikannya. bukan kaedahnya. responden mementingkan menghasilkan kerja yang tercantik.27 menjejaskan motivasi untuk mencapai lebih tinggi. Contohnya semasa melakukan hasil seni. iklim.

beradiknya yang lain. Warna kulit. Responden kurang menyerlah di sekolah namun responden aktif dan Berjaya meningkatkan prestasi beliau dalam seni mempertahankan diri „Tae Kwan Do‟ .28 juga pekerjaan. responden mampu memberikan tindak balas kepada orang sekelilingnya dengan senyum dan menarik tangan. namun kurang memuaskan dalam subjek matematik. responden menjadi semakin pendiam dan sukar untuk diajak bergurau. Pada umur 2 bulan juga. Ini terbukti apanila ibu bapa mengatakan responden kurang keluar rumah untuk berkawan. dalam akademik responden sangat menguasai subjek teras iaitu bahasa Malaysia. warna mata dan warna rambut juga dipengaruhi oleh trait fenotaip iaitu lebih mengikut ibunya. Responden mendapat markah tinggi dalam subjek berkenaan. Responden juga berhasrat untuk dapat bekerja setelah selesai sekolah. responden lebih cepat belajar bercakap berbanding adik. namun baka merupakan satu faktor yang mempengaruhi perkembangan aspek fizikal seseorang itu. Walaubagaimanapun. Namun bapanya tidak membenarkan kerana usaha responden yang masih muda di samping bimbang akan keselamatan responden. Responden adalah berbadan kecil. Walau bagaimanapun apabila meningkat dewasa. Keadaan ini . responden juga aktif melibatkan diri dalam aktiviti olahraga terutamanya dalam sukan lumba lari. saya mendapati semasa usia kecilnya. Perkembangan bahasa dan komunikasi Walaubagaimanapun melalui kaedah temu bual dan soal selidik bersama ibu bapa responden . dan bahasa inggeris. Pendidikan Islam.

Responden telah menanam sayur di belakang rumahnya secara kecil-kecilan. Responden juga seorang yang sangat sensitif terutamanya apabila diejek dan dikacau oleh rakan sekelas. Walau bagaimanapun responden seorang yang sangat mencintai binatang dan alam semula jadi. Responden sering tidur di dalam kelas dan berkhayal. Responden juga sering bercakap sendirian di hadapan cermin dan kucing yang merupakan haiwan peliharaannya yang bernama tomok. Cenderung untuk minat yang kuat terhadap suatu bidang tertentu. Dalam aspek emosi pula. Hal ini disebabkan rasa kurang minat terhadap subjek berkenaan. sehingga melupakan akademiknya. . Selain itu. Sebagai contoh apabila responden sering gagal menyiapkan kerja rumah matematik yang telah dinerikan oleh guru.29 sememangnya akan member i kerugian kepada responden kerana kesannya responden akan kurang bersosial. Keadaan ini mengundang rasa dan sikap negatif terhadap diri sendiri responden dan orang lain. responden juga menghadapi masalah mengenai ketidakmampuan menumpukan perhatian ketika guru mengajar di hadapan. Responden juga k urang berusaha dalam menjalankan tugas. Perkembangan interaksi sosial dan emosi Responden juga memiliki kebiasaan kerja yang kurang baik. harga dirinya rendah dan responden sering membeza-bezakan kelebihan orang lain yang tiada dalam dirinya.

yang mencakup metode. Gaya pembelajaran bagi pelajar pintar cerdas ini sudah semestinya tidak sama dengan pelajar-pelajar yang biasa. Adalah penting untuk mengkaji cara proses pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dan berkesan untuk mereka ini bagi memastikan kelebihan yang dimiliki oleh mereka dapat memberi manfaat kepada negara suatu masa nanti. Teknik dan susunan kelas yang memungkinkan pelajar merasa menjadi sebahagian dari “keluarga”. Strategi sekolah Menurut Whitmore (1980) . Strategi intrinsik. terdapat tiga jenis strategi berkesan bagi mengatasi pelajar pintar cerdas pencapaian rendah iaitu melalui stategi supportif. dan memungkinkan pelajar untuk menghentikan tugas-tugas tentang berbagai mata pelajaran yang telah mampu mereka tunjukkan kompetensinya. bukan pabrik. yaitu: mengendalikan pertemuan kelas untuk membincangkan kepekaan pelajar.30 STRATEGI Tahap kesedaran yang tinggi terhadap kepentingan pendidikan secara tidak langsung melahirkan ramai pelajar kita yang pintar cerdas. intrinsik. Strategi supportif. dan remedial. Strategi ini menekankan idea bahwa konsep diri pelajar sebagai pelajar sangat berkait rapat dengan keinginannya yang kuat untuk berprestasi secara . merancang kegiatan kurikulum berdasarkan keperluan dan minat pelajar.

Guru yang berjaya dalam mengatasi perilaku pelajar pintar cerdas pencapaian rendah underachiever tahu bahwa pelajar adalah tidak sempurna – sekiranya setiap pelajar memiliki kekuatan dan kelemahan baik berkenaan dengan keperluan sosial. maupun intelektual. pelajar diberikan peluang untuk mempercepat dalam bidang-bidang yang menjadi kekuatannya dan minatnya. Dengan demikian. bukan hanya sekadar berjaya. Dalam kelas seumpama ini. 4)Memperbaiki pencapaian . termasuk guru. Dengan strategi remedial. Remediasi ini dilakukan dalam suatu lingkungan yang baik. 2)Pengajaran remedial untuk memperbaiki pencapaian akademik. sementara itu peluang diberikan untuk bidang-bidang spesifik yang dianggap sukar untuk dikuasai.31 akademik. 3) Memperbaiki keterampilan meniru dokumen. Strategi remedial. emosional. Selain daripada itu. Ford dan Thomas (1997) juga memberikan pendapat bahawa penekanan perlu diberikan kepada pelajar pntar cerdas pencapaian rendah . serta mereka memungkinkan pelajar untuk mengevaluasi tugas mereka sendiri sebelum menerima suatu penilaian dari guru. di antaranya: 1)Penyesuaian kurikulum untuk promosi kejayaan dan prestasi. guru mendorong untuk berusaha. sebuah kelas yang mengundang sikap positif adalah memungkinkan kita untuk mendorong mereka berprestasi. suatu lingkungan di mana kesilapan merupakan sebahagian pengajaran dipelajari setiap orang. mereka menghargai pelajar melibatkan diri dalam membuat aturan kelas dan wujud tanggung jawab mereka.

5)Memperbaiki pengurusan diri pelajar (self-management).32 pembelajaran. Oleh itu. jika lingkungan pendidikan tidak menstimulasi.1986). Menurut Halsted (1988). di samping perlu memberikan bantuan yang sesuai. “pelajar pintar cerdas intelektual tidak akan bahagia dan merasa cukup sehingga mereka menggunakan kemampuan mereka sehingga pada tahap yang optimal. Sebaliknya individu yang memiliki naluri ingin tahu yang tinggi dengan mudahnya akan terpesong. Strategi Keluarga Terdapat beberapa strategi untuk mencegah dan mengatasi pelajar pintar cerdas pencapaian rendah. dan bantuan untuk menerima beberapa halangan. sama ada dari mereka sendiri atau orang lain (Rimm. fleksibel. tidak berkuasa. iaitu: Strategi supportif. dan bertanya. Strategi instrinsik. ibu bapa dan guru perlu melihat dan memahami perkembangan intelektual. dapatkan kembali sikap yang positif yang konsisten. Memberikan suatu lingkungan pendidikan yang sesuai dapat menstimulasi suatu rasa minat sejak awal terhadap belajar. Mereka memerlukan aturan dan pedoman yang rasional. . Apakah anak-anak berbakat menggunakan kemampuannnya yang luar biasa dengan cara-cara yang konstruktif sebahagian bergantung kepada kepercayaan diri dan konsep dirinya. 6)Meningkatkan keyakinan diri (self esteem). sokongan dan dorongan yang kuat.(underachiever). Pelajar pencapaian rendah hidup dalam suasana yang saling menghargai.

. (Kaufmann..? tidak akan pernah berkesan. Manakala melalui dorongan (encouragement). tetapi cenderung menolak penghargaan yang artifisial atau tidak tulus. 1987).. mendiamkan. Penekanan yang berlebihan terhadap prestasi atau hasil belajar daripada usaha.. mengapa kamu demikian . dan dorongan untuk belajar tentang topik yang menjadi minat mereka adalah merupakan suatu strategi ibu bapa secara umum.?” atau “Saya telah memberikan kamu sesuatu. Kompetisi yang berlangsung secara . pelajar akan berhadapan dengan guru yang tidak mampu membimbingnya. Dinkmeyer and Losoncy (1980) mendapati ibu bapa yang menolak kemampuan anak-anaknya dengan dominasi.. atau intimidasi. Strategi remedial... dan kemajuan. misalnya: Jika kamu seorang yang pintar. mengapa kamu dapat D dalam pelajaran . Praise versus encouragement. keterlibatan.. Garis antara tekanan (pressure) dan dorongan (encouragement) adalah halus. proses yang digunakan untuk pencapaian. tetapi penting. Tekanan untuk memperolehi kemenangan seperti menang piala dan mendapatkan A dalam pelajaran... inensitivikasi. menekankan pada usaha.. atau tugas yang secara konsisten terlalu sulit atau mudah. Langkah ini perlu yang diambil untuk mencapai tujuan. Langkah ini memberikan penilaian kepada pelajar yang merupakan individu yang berpencapaian rendah yang memerlukan dorongan.33 penempatan kelas dan pendekatan pengajaran tidak sesuai.. Untuk pelajar yang telah berjaya memenuhi harapan ibu bapa berkenaanmereka berhak mendapatkan penghargaan yang sangat tinggi..

Kemahiran cara belajar yang bersifat luas atau pembelajaran yang tidak difahami oleh pelajar pencapaian rendah lebih cenderung bersifat kurang positif. kemahiran tentang pengurusan masa. . Kemahiran tentang kemajuan pembelajaran.34 konstan mungkin mengarahkan ke pencapaian rendah (underachievement) terutama ketika seorang merasa apakah seperti seorang berjaya atau gagal. Sebaliknya tutorial khusus mungkin sangat membantu bagi pelajar pintar cerdas pencapaian rendah yang mengalami masalah akademik dalam jangka masa singkat. pembelajaran kemahiran bagi seorang pelajar pintar cerdas sangat membantu ketika seorang guru dipilih secara bijak untuk menyesuaikan dengan gaya belajar pelajar. atau tutorial khusus mungkin tidak akan berkesan sekirannya pelajar itu telah lama mengalami gejala berprestasi kurang. Umumnya..

Kecerdasan semata-mata tidak menjamin kejayaan di mana-mana pun. Pada masa yang sama mereka juga tidak lemah sangat sehingga dianggap perlu diberi bantuan tambahan oleh guru. sesiapapun susah mendapat kejayaan . melaksanakan idea tersebut adalah lebih penting. stabil emosi dan bersopan. kegigihan. azam yang tekad dan memahami hala tuju sendiri. Mereka yang merupakan kanak-kanak pintar cerdas pencapaian rendah juga jenis yang lebih matang. Individu pintar cerdas yang sihat dan sejahtera akan mengembangkan potensi dengan lebih baik. mereka menunjukkan tumpuan tinggi dan berpanjangan dalam melaksanakan idea. Walaupun mereka yang kreatif suka bertindak berdasarkan impuls. Pelajar yang pintar cerdas baik pencapaian rendah mahupun tinggi perlu diajar dengan cara atau tabiat yang produktif supaya mereka boleh menyumbang lebih kepada masyarakat. tambahan pula mereka tidak menonjol sangat dan menarik perhatian guru.35 KESIMPULAN Masalah pintar cerdas pencapaian rendah menjadi satu masalah besar kepada pendidikan kita sebab ia mendatangkan kerugian besar kepada negara dan ia menjejaskan kesejahteraan individu pintar cerdas tersebut. Ada idea yang baik semata-mata adalah tidak cukup. Ia menjadi satu cabaran yang besar sebab golongan ini selalunya diabaikan. Tanpa usaha.

my/pk/?p=1180. „ciri-ciri kanak-kanak pintar cerdas‟ http://ppdlms.php/2008/07/12/pintar-cerdas?blog=6 .Dijumpai pada 05/01/2011.sksenai.edu. Dijumpai pada 05/01/2011 . Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn.36 BIBLIOGRAFI Jamila K.com/blogs/index.Bhd Fakulti Pendidikan.A Mohamed (2005) Pendidikan Khas untuk Kanak-kanak Istimewa. Sastera dan Sains Sosial (2006) Pengenalan Pendidikan Kanak-Kanak Masalah Pembelajaran : Open University Malaysia „Definisi Pelajar Pintar Cerdas‟ http://www.

Adakah anak anda menunjukkan kemajuan dalam kemahiran motor dan adakah anak anda bagus Jawapan Keterangan terhadap aktiviti fizikal? 3. Soalan Adakah anak anda belajar untuk bercakap dan berjalan lebih awal? 2. Adakah anak anda menunjukkan menunjukkan kebolehan yang . Adakah anak anda melebihi tahap umur dalam kebolehan dan juga pembelajaran sendiri? 5. 1. Adakah anak anda ingin tahu tentang dunia.37 RUJUKAN Senarai Semak Kanak-Kanak Pintar Cerdas Bil. dan berminat untuk menjelajah dan mencari maknanya? 4. Adakah terhadap anak anda dan berminat dimana mengapa serta bagaimana? 6. Adakah anak anda bagus dalam kosa kata? 7.

dapat seni. Adakah anak anda gembira dalam keadaan yang tidak diharapkan? Rujukan 1 : Soalan untuk ibu bapa dan guru kepada responden . Adakah anak anda mempedulikan dan asyik memikirkan isu dan soalan yang kanak-kanak lain tidak fikirkannya? 9.38 istimewa menyelesaikan seperti masalah. muzik atau matematik? 8.

39 Rujikan : keputusan peperiksaan responden .

40 Rujukan 3 : gambar yang dilukis oleh responden .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->