P. 1
ppd strategik

ppd strategik

|Views: 126|Likes:
Published by Rusli Idris

More info:

Published by: Rusli Idris on May 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/11/2013

pdf

text

original

0

Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 - 2013

Kandungan
Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11 12 13 14 15 16 17 Muka surat 1 2 3 4 5 6 7 8 - 10 11 12 13 - 16 17 - 19 20 - 21 22 - 25 26 - 31 32 33

Prakata Peranan Pejabat Pelajaran Daerah Pihak Berkepentingan (Stakeholders) dan Pelanggan Piagam Pelanggan Visi, Misi dan Slogan JPN Perak Visi, Misi dan Moto PPD Kinta Utara Kerangka Konsep Perancangan Strategik Teras Strategik PPD Kinta Utara Analisis Peperiksaan Awam 2006 - 2010 Sasaran Pencapaian Peperiksaan Awam 2011 - 2013 Perancangan Strategik Unit Akademik Perancangan Strategik Unit Kokurikulum Perancangan Strategik Unit Hal Ehwal Pelajar Perancangan Strategik Unit Sukan Program Kecemerlangan Akademik Program Gugusan Manjoi Penutup

1
Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 - 2013

Prakata Pegawai Pelajaran Daerah Kinta Utara
Assalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Bersyukur ke hadrat Allah swt dengan izin-Nya Perancangan Strategik Pejabat Pelajaran Daerah Kinta Utara bagi tahun 2011-2013 dapat disempurnakan.. Kemenjadian pelajar merupakan hala tuju yang hendak dicapai sejajar dengan Visi PPD Kinta Utara bagi mengekalkan kedududkan teratas dalam peperiksaan awam, sukan dan kokurikulum. Berpandukan Visi dan Misi Jabatan Pelajaran Perak , PPD Kinta Utara merancang strategi berteraskan lima strategi JPN Perak agar kecemerlangan terus dikekalkan dan Kinta Utara Sentiasa Unggul. Harapan saya agar semua pihak terus berusaha dan meningkatkan daya saing selaras dengan tuntutan kementerian pelajaran dalam memastikan kemenjadian pelajar seiring dengan NKRA yang menjadi hala tuju kecemerlangan iaitu Prasekolah, LINUS (Literasi dan Numerasi), New Deal – Bai’ah (Tawaran Baru) dan Sekolah Berprestasi Tinggi. PPD merupakan peneraju dan pembimbing bagi menjadikan sekolah sebagai institusi pendidikan yang berfungsi sebagai gedung ilmu yang mampu melahirkan masyarakat yang berkualiti serta berdaya saing dalam iklim masyarakat sakinah. Cabaran untuk meningkatkan dan mengukuhkan kualiti sekolah yang cemerlang serta suatu tempat pembelajaran yang menggembirakan merupakan tanggunggjawab semua pihak. Untuk itu, pemimpin dan pengurus pendidikan serta guru-guru perlu mengamalkan profesionalisme yang tinggi agar visi JPN Perak untuk melonjakkan kecemerlangan pencapaian akademik, kokurikulum dan imej organisasi dapat dicapai. Sekian, terima kasih. SAID BIN MANAP, AMN., AMP. Pegawai Pelajaran Daerah Kinta Utara.

2
Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 - 2013

Mencadangkan penempatan dan pertukaran penyandang jawatan kenaikan pangkat dan jawatan pengurusan serta jawatan kanan. Bertanggungjawab menggariskan dasar pentadbiran sekolah peringkat daerah. Bekerjasama dengan jabatan dan agensi-agensi lain untuk menjalankan aktiviti di peringkat daerah. guru-guru dan kakitangan. Menyedia Laporan Nilaian Prestasi Tahunan pegawai-pegawai dan guru-guru dalam daerah. Menyelia aktiviti-aktiviti pengurusan. Sekolah. 3 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . Membantu mengendalikan urusan tatatertib guru-guru dan staf bukan guru.Peranan Pejabat Pelajaran Daerah • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Mewakili JPN dalam segala urusan pentadbiran jabatan di peringkat daerah. Mengendali. Bertanggungjawab mengenai pertukaran dan penempatan murid-murid sekolah di dalam daerah. kemudahan sekolah. Bertanggungjawab mengenai keperluan pelajaran dari segi pengambilan tanah. Menyelia institusi Pendidikan swasta serta mempastikan intitusi tersebut menjalankan Dasar Pelajaran Kebangsaan dengan berkesan. Bertanggung jawab mengenai perjalanan pentadbiran sekolah peringkat daerah. Bertanggungjawab mengenai pertukaran dan penempatan guru-guru di sekolah termasuk urusan perlantikan. Pengetua. Kokurikulum dan Perkhidmatan bagi sekolahsekolah.2013 . HEM. Penghubung antara masyarakat dengan JPN dan KPM. Memantau semua kegiatan kurikulum dan kokurikulum di peringkat daerah. Menjalankan lain-lain tugas yang diarahkan oleh JPN. tatatertib dan etika kerja pegawai. rumah guru dan asrama di peringkat daerah. penempatan dan penamatan GSTT dan Guru Ganti. Kurikulum. Mengurus mentadbir perkhidmatan dan kebajikan guru-guru dan staf bukan guru. Mengawal disiplin. mengurus dan mengawal keperluan kewangan dan perbelanjaan tahunan bagi sekolah-sekolah bukan PTJ. pembangunan fizikal. Berusaha bagi mempertingkatkan prestasi akademik dan kokurikulum sekolah-sekolah dalam daerah. Guru Besar. Menguruskan perakuan Pergerakan Gaji bagi daerah pelajaran.

2013 .Pihak Berkepentingan (Stakeholders) Dan Pelanggan KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA JABATAN PELAJARAN PERAK STAKEHOLDERS PEJABAT PELAJARAN DAERAH PELANGGAN SEKOLAH KOMUNITI SETEMPAT JABATAN DAN AGENSI KERAJAAN/SWASTA 4 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 .

Memastikan pejabat sentiasa peka dan responsif kepada kehendak pelanggan. Menentukan segala surat aduan dan rayuan yang berkatan disiasat dan diberi jawapan dalam tempoh 14 hari. Menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan perjawatan dan perkhidmatan professional dari segi pelantikan dan pengesahan kemasukan ke jawatan berpencen dan sebagainya dalam tempoh 2 minggu dari tarikh penerimaan Mengusahakan pengisian kekosongan jawatan Pengetua / Guru Besar / Penolong Kanan secepat mungkin selepas berlakunya kekosongan Memastikan tuntutan perjalanan oleh guru dan bukan guru dikemukakan ke JPN tidak lewat daripada 10 hari bulan pada bulan berikutnya. Memberi layanan dan perkhidmatan kaunter yang mesra dalam tempoh 5 minit. 5 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 .Piagam Pelanggan PPD Kinta Utara Kami. • • • • • • • • Memastikan semua kanak-kanak mengikut umur yang ditetapkan mendapat tempat belajar pada hari pertama sesi persekolahan bermula. Menempatkan guru-guru ke sekolah tidak lewat daripada 3 minggu PPD menerima senarai guru daripada JPN dan memastikan semua dibekalkan dengan guru-guru mengikut peruntukan 2 minggu sebelum sesi persekolahan bermula. Warga Pejabat Pelajaran Daerah Kinta Utara berjanji akan menyempurnakan tugas dan tanggungjawab kami dengan penuh iltizam dan komited untuk.2013 .

Misi dan Slogan Jabatan Pelajaran Negeri Perak VISI Melonjakkan kecemerlangan dalam pencapaian akademik. Melaksanakan pemantauan dan penyeliaan secara bersepadu di semua peringkat 5.Visi.2013 . Memantapkan pelaksanaan program kecemerlangan dan program khas SLOGAN Perak sentiasa di puncak kecemerlangan 6 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . kokurikulum dan imej perkhidmatan MISI Kami warga pendidik negeri Perak akan memastikan misi berikut dilaksanakan :1. Memperkasa kepimpinan instruksional dan membina kepimpinan transformasional 2. PPD dan sekolah 4. Membudayakan headcount di JPN. Membangun dan meningkatkan kualiti warga pendidikan 3.

Memperkasa kepimpinan instruksional dan membina kepimpinan transformasional 2. MOTO Kinta Utara Sentiasa Unggul 1. kokurikulum dan pengurusan. Membangun dan meningkatkan kualiti warga pendidikan 3. kokurikulum dan pengurusan perancangan strategik 2011 – 2013 yang berteraskan lima strategi iaitu. 1. Keunggulan bermaksud Pejabat Pelajaran Daerah Kinta Utara merupakan pemacu dan peneraju bagi merealisasikan visi yang ingin dicapai iaitu kecemerlangan dari aspek pencapaian dalam peperiksaan awam. Misi dan Moto Pejabat Pelajaran Daerah Kinta Kinta VISI Mengekalkan kedudukan teratas dalam pencapaian peperiksaan awam. sukan dan kokurikulum di negeri Perak. strategi berkesan telah dirancang dan dilaksanakan bagi meningkatkan pencapaian kualiti dan kuantiti dalam peperiksaan awam.0 Latar Belakang Kinta Utara Sentiasa Unggul merupakan moto dalam menetapkan hala tuju kecemerlangan PPD Kinta Utara. Dalam misi mengekalkan kedudukan dan mencapai kecemerlangan. sukan.2013 . Melaksanakan pemantauan dan penyeliaan secara bersepadu di semua peringkat 5. sukan dan kokurikulum MISI Melaksanakan strategi berkesan bagi meningkatkan pencapaian kualiti dan kuantiti dalam peperiksaan awam. sukan.Visi. Membudayakan headcount di JPN. PPD dan sekolah 4. Memantapkan pelaksanaan program kecemerlangan dan program khas 7 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 .

0 Bengkel perancangan strategik PPD Kinta Utara Agih 4 kumpulan 8 • Manusia • Ekonomi • Maklumat SUMBER STRATEGI SEMASA • Keseluruan • Fungsi Jabatan PERFORMANCE • Keputusan • Sejarah Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 .0 KERANGKA KONSEP PERANCANGAN STRATEGIK PEJABAT PELAJARAN DAERAH KINTA UTARA 2011-2013 2.2.2013 Formulasi Strategi Implimentasi .1 Aliran model DAYA/ TRENDS • Politik • Ekonomi • Sosial PELANGGAN PESAING • Daya Pesaingan 4 PERSEKITAR AN LUARAN • Senario 2 MANDAT PELUANG/ ANCAMAN TINDAKAN KEPUTUSAN 1 PERJANJIAN AWAL (‘Rancangan Untuk Merancang’) MISI/NILAI • Pelanggan 3 ISU STRATEGI 6 • Pilihan 7 STRATEGI 8 CIRI ORGANISASI PADA MASA DEPAN (‘Visi Kejayaan’) KEKUATAN/ KELEMAHAN 5 PERSEKITARAN DALAMAN 3.

3. 4. Kluster dan Sekolah cemerlang Teras Strategik 2 Membangun dan meningkatkan kualiti serta imej warga pendidikan 1.2013 . Kelab dan Persatuan Kursus Sains Sukan Pengumuman dan pelaksanaan IMIS Kursus peningkatan profesionalisme guru Prasekolah 9 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . 6. Program Coaching and Mentoring Program Cooperative Organization (CO) di sekolah kebangsaan negeri Perak Kursus profesionalisme Pengetua/Guru Besar/ PK1 Program penghayatan dan pengamalan SKPM Program Grooming sekolah SBT.Teras Strategik Pejabat Pelajaran Daerah Kinta Utara Teras Strategik 1 Memperkasakan Kepimpinan Instruksional dan Membina Kepimpinan Transfomasional 1. Program guru PASAK 100 Program keilmuan dan kecemerlangan pengurusan kokurikulum Program peningkatan keilmuan Pasukan Badan Uniform. 4. 2. 5. 3. 5. 2.

merah) Penyediaan soalan selaras untuk kelas peperiksaan Program menangani masalah ponteng Program sifar dadah Pemantauan pelaksanaan headcount dan NKRS Aplikasi pengurusan data kokurikulum Koku Hebat 2011 Pengurusan data permarkah 10% kokurikulum Penggunaan dan pelaksanaan Program/ aktiviti Kokurikulum Penyediaan Headcount penyertaan MSS Perak Perbengkelan dan postmortem pencapaian di MSS Perak Teras Strategik 4 Melaksanakan Pemantauan dan Penyeliaan Secara Bersepadu di semua peringkat 1. 2. hijau. 5. 8.2013 . Aplikasi pengurusan data peperiksaan dan headcount sekolah (SAP dan SISPA) Early Warning System (EWS) Berdasarkan kod warna (Biru. 9. 6. 5. 10.Teras Strategik 3 Membudayakan headcount dan Postmortem di PPD dan Sekolah 1. 11. 10. Pengurusan Audit MS ISO 9001:2008 Pemantauan pengurusan akademik Sekolah Pemantauan program pemantapan pembangunan kemanusiaan Pemantauan kurikulum dan kokurikulum pendidikan Islam Selia bantu penyediaan SBT Pemantauan Berkelompok sekolah prestasi rendah Pemantauan Pengguna Kokurikulum Sekolah Pemantauan Pelaksanaan Satu Murid Satu Sukan (IMIS) Pemantauan Pelaksanaan Sukan Tahunan di Sekolah-Sekolah Daerah Kinta Utara Pemantauan Pusat Latihan Daerah di bawah Sukan Prestasi Tinggi Sekolah (SPTS) 10 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . 7. 2. 4. 4. 3. 3. 9. 7. 12. 8. 6. kuning.

9. 5. 4. 8. 2. KAA Porgram Smart Partnership PPD. 10. 3. 6.Teras Strategik 5 Memantapkan Pelaksanaan Program Kecemerlangan dan Program Khas 1. Program peningkatan prestasi peperiksaan awam dan dalaman Porgram Smart Partnership PPD dan pihak swasta Program Gold Search dan Dream Team Memperkayakan kandungan bahan rujukan di portal PPD Kinta Utara Program meningkatkan kefahaman HRMIS Inovasi P&P di sekolah Program khas KRK. 7.2013 . NGO dan GO Memperkayakan kandungan bahan rujukan di portal PPD Kinta Utara Program Peningkatan Antarabangsa/ Koakademik dan Kokurikulum 11 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 .

49 71.22 8.40 2.30 68.15 65.82 2.69 2.14 85.65 68.84 2.69 3.91 87.98 2.45 2.63 5.48 2010 11.14 97.93 2.69 2.17 87.11 68.36 2.49 1.91 2.21 10.38 2007 10.39 5.90 68.66 3.23 96.71 2.23 9.2013 .90 2.42 2.88 2.74 2.37 65.36 1.73 2.47 1.24 3.55 PMR 1 SPM 1 STPM 1 Jadual 1 : Pencapaian Peperiksaan Awam Daerah Kinta Utara 2006 – 2010 12 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 .22 9.76 66.93 2.45 66.45 86.39 KEDUDUKAN ANTARA DAERAH 2010 1 2009 10.54 96.40 TAHUN 2008 11.66 96.89 2.98 96.78 65.34 87.PERANCANGAN STRATEGIK 2011 – 2013 PENCAPAIAN LIMA TAHUN PEPERIKSAAN AWAM PEJABAT PELAJARAN DAERAH KINTA UTARA ________________________________________________________________________ PEPERIKSAAN KATEGORI 2006 UPSR Kualiti (%) Kuantiti (%) GPD Kualiti (%) Kuantiti (%) GPD Kualiti (%) Kuantiti (%) GPD Kualiti (%) Kuantiti (%) PNGK 11.07 5.75 5.50 5.25 8.11 2.

99 100 TAHUN 2012 2013 KEDUDUKAN ANTARA DAERAH 2011 2012 2013 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PMR SPM STPM Jadual 2 : Sasaran Peratus Kualiti.57 3.50 81.SASARAN PENCAPAIAN PEPERIKSAAN AWAM DAERAH KINTA UTARA 2011 – 2013 PEPERIKSAAN UPSR KATEGORI Cemerlang (%) Lulus (%) Cemerlang (%) Lulus (%) Cemerlang (%) Lulus (%) Kualiti (%) Kuantiti (%) 2011 15.28 1.89 13.2013 .85 95.71 71. Kuantitti dan GPS/PGNK 2011 – 2013 13 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 .

5. 1 Strategi Meningkatkan dan memantapkan pengetahuan / kepekaan pihak pentadbir sekolah terhadap perubahan dasar semasa Objektif 1.1 PERANCANGAN STRATEGIK PEJABAT PELAJARAN DAERAH KINTA UTARA 2011-2013 Memperkasa kepimpinan instruksional dan membina kepimpinan transformasional 5. Aktiviti 1.RM3180 SR . PPD Akademik Sekolah 1. Pelaksanaan pemantauan pelaksanaan dasar KPM 3 kali setahun (tertakluk kpd perubahan dasar semasa) Jan-Disember SM .RM3960 Tindakan PPD Tanggung Jawab Semua Pen.RM1908 SR . Kanan Pentadbiran 1. Pihak pentadbir mengakses maklumat dari portal PPD Jan-Disember Sekolah 4.2 Pentadbir sekolah melaksanakan dasar KPM mengikut pekeliling yang dikeluarkan 2. PPD Akademik 5. Kanan Pentadbiran Semua Pen.RM3180 SR .0 5.1. Kanan Pentadbiran 14 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 .3 Dapat meningkatkan kualiti penyampaian maklumat 1.RM6600 Kos (OS 29000) SM .RM1908 SR – RM3960 PPD Semua Pen.4 Meningkatkan kualiti penyampaian maklumat.2013 . PPD Akademik Sekolah Guru Besar/Pengetua/ Pen.1. PPD Akademik Guru Besar/Pengetua/ Pen. Menyedia dan mengedarkan bahan berkaitan dasar KPM Jan-November PPD Sekolah Guru Besar/Pengetua/ Pen. Kanan Pentadbiran Guru Besar/Pengetua/ Pen.1 Unit Akademik Bil.RM6600 SM . Meningkatkan Penguasaan ICT dalam kalangan pegawai dan pentadbir sekolah PPD Semua Pen. Mengadakan kursus/taklimat/latihan/ bengkel/seminar Tarikh 3 kali setahun (tertakluk kpd perubahan dasar semasa) Kos (OS 21000) SM . Pihak pentadbir sekolah lebih peka terhadap perubahan dasar semasa. 3.

RM13200 SM .RM2640 SM . 1. 1 Strategi Penguatkuasaan P&P berkesan untuk meningkatkan pencapaian murid sesuai dengan perubahan dasar semasa Objektif 1.RM7920 SM .RM3816 PPD Semua Pen.Julai SR .RM2120 Kos (OS 29000) SR . 1. Mengadakan inovasi dan Kajian Tindakan untuk meningkat kualiti P&P Feb .RM1272 Tindakan PPD Tanggung Jawab Semua Pen.Ogos PPD Sekolah Panitia MP Daerah Guru Cemerlang Ketua Panitia MP 15 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 .3 Meningkatkan kualiti P&P guru 3.2 Membangun dan meningkatkan kualiti warga pendidikan 5.1 Meningkatkan kemahiran pengurusan pemantauan P&P Aktiviti 1. Penghasilan modul P&P Feb . Pemantauan Berfokus Mac . Bengkel P&P berkesan Mac .Mei Julai . PPD Akademik Sekolah Guru Besar/Pengetua/ Kanan Pentadbiran Pen. 4.2 Menjalankan pemantauan P&P berkesan 2.RM6360 SR . Bengkel Penyeliaan P&P Tarikh Februari Kos (OS 21000) SR -RM 4400 SM .2013 .Sept.Ogos PPD Semua Pen. PPD Akademik Sekolah Guru Besar/Pengetua/ Kanan Pentadbiran Pen.5.2. PPD Akademik Sekolah Penolong Kanan / Guru Kanan Kemanusiaan Guru Cemerlang 5. PPD Semua Pen. PPD Akademik Sekolah Guru Besar/Pengetua/ Kanan Pentadbiran Pen.1 Unit Akademik Bil.

Bengkel Head Count NKRS Tarikh Jan . Pemantauan penggunaan Head Count NKRS Feb-Nov RM4200 PPD 6.RM13356 SM . Kanan Pentadbiran 16 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 .RM4400 SM .5. Pelaporan /Post Mortem PPT/PAT/Percubaan/ Pep.1 Unit Akademik Bil. PPD Akademik Sekolah Guru Besar/Pengetua/Pen.RM636 PPD Semua Pegawai Akademik Sekolah Guru Besar/Pengetua/ Pen. Kanan Pentadbiran Pen.3 Membudayakan headcount di JPN. Kelompok Murid 4.2013 . PPD Kemanusiaan 5.RM2120 SR .RM11780 Kos (OS 29000) SR .Ogos PPD Semua Pen. PPD Akademik 7.RM21900 SM .3 Budaya Head Count NKRS dilaksana untuk meningkatkan pencapaian akademik 3.1 Meningkatkan kemahiran pihak pentadbir sekolah dalam mengurus Head Count 1. Kanan Pentadbiran 1.2 Fokus kepada Head Count NKRS dalam program kecemerlangan peperiksaan awam Aktiviti 1. Kanan Pentadbiran April-Mei SR . Near Miss 2. Penyediaan data Head Count NKRS Feb-Mac PPD Semua Pen. Khidmat bantu Head Count NKRS dan SP Chart Feb . 1 Strategi Mengaplikasikan strategi berkesan menerusi pendekatan berfokus Objektif 1. PPD Akademik 2. Bengkel JSI dan SP Chart Feb-November Sekolah Guru Besar/Pengetua/ Pen. Program Kecemerlangan Akademik berdasarkan NKRS 1. Awam Jun & Nov PPD Semua Pen.RM1320 SM . PPD dan sekolah 5.RM7068 Tindakan PPD Tanggung Jawab Semua Pen. PPD Akademik Sekolah Guru Besar/Pengetua/ Pen.Mac Kos (OS 21000) SR .3.

2 Meningkatkan kualiti P&P guru Aktiviti 1. Kanan Pentadbiran Sekolah 1. 1 Strategi 1.5.Oktober 1.4.1 Pemantauan awal tahun persekolahan 1. Hebahan program/aktiviti kecemerlangan dalam media cetak Jan-Dis PPD Semua Pen.5.1 Unit Akademik Bil.5 Memantapkan pelaksanaan program kecemerlangan dan program khas 5. Kanan Pentadbiran Tarikh F1 Januari F2 April .2013 . 1 Strategi Penggunaan media massa dalam menyebarkan maklumat akademik Objektif 1.1 Pemantauan berfokus 1. PPD Akademik Guru Besar/Pengetua/ Pen.4 Melaksanakan pemantauan dan penyeliaan secara bersepadu di semua peringkat 5.4 Pemantauan akhir tahun persekolahan F4 November Disember Semua Pegawai PPD/ Penghulu Guru Besar/Pengetua/ Pen.Mei PPD Sekolah Semua Penolong PPD Tindakan Tanggung Jawab Semua Pen. PPD Akademik Guru Besar/Pengetua/ Pen.3 Pemantauan penghulu 1.2 Pemantauan berfokus F3 Ogos .1 Unit Akademik Bil.2 Masyarakat peka terhadap maklumat akademik terkini Aktiviti 1.2 Pemantauan penghulu Objektif 1. Kanan Pentadbiran Sekolah 17 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 .1 Menjalankan pemantauan pengurusan sekolah dan P&P berkesan 1. PPD Akademik 5.1 Platform kepada PPD menyebarkan visi dan misi 1. Hebahan program/aktiviti kecemerlangan dalam media elektronik Tarikh Jan/Mac/Ogos/ September PPD Tindakan Tanggung Jawab Semua Pen.

Pengetua/ G. Peransang kepada warga pendidikan untuk gigih berusaha. NGO terlibat. Pengetua/G.1 Unit Kokurikulum Bil 3 Strategi Mempelbagaikan pengiktirafan guru dan pelajar di peringkat sekolah dan daerah. 5. Pengetua / Guru Besar. Anugerah Kokurikulum Pkt Sekolah. PK Kokurikulum.Besar Penyelia Kokurikulum. Objektif 1. Pengetua/G. Pentauliahan Guru Pemimpin Unit Beruniform. Pengetua/G. Pengetua/ Guru Besar.5. 2.November PPD Sekolah Julai . Jurulatih Bertauliah.Besar PK Kokurikulum. Anugerah Kokurikulum Daerah Oktober Sekolah November OS 42000 SR OS 42000 SM (RM 5000) PPD Sekolah Semua Peg. Pecalonan Anugerah Kokurikulum Peringkat Kebangsaan 6. 4. Penyelia Kokurikulum. Besar.Besar PK Kokurikulum. Unit Pem.2013 . Penyediaan wakil ke peringkat antarabangsaa. Besar. Jurulatih Daerah. Pemantauan Pengurusan Kokurikulum Sekolah Feb . PK Kokurikulum. Semua Pegawai PPD Pengetua /G. Anugerah Sijil Kemahiran dan kenaikan pangkat unit beruniform. Mei Tarikh Kos OS 21000 (RM 1600) Tindakan PPD Sekolah Tanggungjawab Penyelia Kokurikulum.Disember PPD Sekolah 5.Perhubungan Daerah.1. 2. Aktiviti 1. Julai .November PPD 18 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 .1 Memperkasa kepimpinan instruksional dan membina kepimpinan transformasional 5. Pengerusi Teknik Daerah. Penyelia Kokurikulum. April November OS 42000SR (RM 2000) OS 42000SM (RM 2000) PPD Sekolah 3. Memotivasikan guru dan pelajar. Peg. Kemanusiaan.

Bengkel Penghakiman Pertandingan Kokurikulum. Pengetua/G. 4. 4. Mac OS 21000 (RM 2000) PPD 19 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . Pengerusi Teknik Daerah. Bengkel Jurulatih Kawad Kaki Daerah.Besar PK Kokurikulum Penyelia Kokurikulum.Mac Kos OS 42000 di sekolah. Sekolah Pengetua & Guru Besar. Pengerusi Pertandingan. Pertandingan Ko Akademik Pkt Daerah.2013 . Pengetua/ G. Peg.Pertandingan Ko Akademik peringkat kelompok dan zon.00) OS 42000SM (RM 2000) OS 21000 (RM 500) OS 42000 di sekolah. Pengerusi Kelompok dan Zon.5. GO & NGO terlibat. Pencapaian terbaik dalam pertandingan anjuran Go dan NGO di peringkat negeri dan kebangsaan.1 Unit Kokurikulum Bil 1 Strategi Meningkatkan pencapaian dalam setiap pertandingan di peringkat daerah.2.Mac Aktiviti 1. Jurulatih Daerah. Pengerusi Pertandingan. PK Kokurikulum. April . Ko Akademik. Objektif 1. Feb . Pegawai Perhubungan Unit Uniform Daerah.Mei OS 42000SR (RM 6180) OS 21000 (RM 600) OS 42000SM (RM 8400) OS 21000 (RM 800) PPD Sekolah Penyelia Kokurikulum. Memperoleh kedudukan terbaik dalam setiap pertandingan Ko Akademik peringkat negeri dan kebangsaan.Besar Penyelia Kokurikulum. Ko Akademik.Besar PK Kokurikulum 5. Sekolah PPD Sekolah Tanggungjawab Guru Besar Pengerusi Kelompok dan zon. Jurulatih / Hakim 6.Oktober Peruntukan Agensi Terlibat. Agensi terlibat. Mac OS 21000 (RM 1500) PPD Sekolah 7. Peg. Peg. Pengetua/G. Pertandingan Kawad Unit Uniform peringkat kelompok dan zon. Pencapaian terbaik dalam setiap pertandingan Unit Beruniform peringkat negeri dan kebangsaan. 3. April . Pertandingan Kawad Unit Beruniform peringkat daerah. negeri dan kebangsaan. 3. Pertandingan Anjuran Bersama GO & NGO dengan PPD. Tindakan Pengerusi Kelompok dan Zon. Memperkasakan imej PPD Kinta Utara.Jun OS 42000SR (RM 3075) OS 21000 (RM 200. OS 21000 (RM 500) GO & NGO terlibat. Penyelia Kokurikulum. PPD Sekolah Penyelia Kokurikulum. Pengetua/G. April .Besar PK Kokurikulum 2. Tarikh Feb . 2.2 Membangun dan meningkatkan kualiti warga pendidikan 5.

Besar. PK Kokurikulum. Perkhemahan Integrasi Unit Beruniform SR dan SM Oktober PPD Penyelia Kokurikulum. Unit Kemanusiaan.5. Pengetua/G.Besar 4.Besar Jun OS 42000SR (RM 7680) OS 42000SM (RM 3840) OS 21000 (RM 2000) OS 42000 SR (RM 7680) OS 42000 SM (RM 7680) OS 21000 (RM 2000) OS 42000 SR (RM 3520) OS 42000 SM (RM 1920) OS 21000 (RM 1000) OS 42000 (RM 5480) OS 21000 (RM 2400) OS 42000 (RM 10880) OS21000 (RM 2000) PPD Sekolah PPD Sekolah Penyelia Kokurikulum. 3. 6.2013 . Perhubungan Unit Uniform Daerah. PK Kokurikulum Penyelia Kokurikulum.November Sekolah PPD Sekolah 9. Objektif 1. PK Kokurikulum 7. Peg. Pengetua/G. Mengurangkan kebejatan(gejala) sosial dalam kalangan pelajar.5 Memantapkan pelaksanaan program kecemerlangan dan program khas 5. Jurulatih Daerah. Pengetua /G. Pengetua/G. 2. Perkhemahan Penggalakkan Sains dan Teknologi SR dan SM September Aktiviti 1. 2. Perkampungan Seni dan Budaya.Oktober Kos Tindakan Sekolah Tanggungjawab Pengetua/ Guru Besar. Kecemerlangan dalam bidang kokurikulum ssebagai satu peluang kerjaya. Penyelia Kokurikulum. Pengerusi Teknik Bahasa Daerah. Perkhemahan Bahasa SR dan SM Tarikh Jan . 3. Pelaporan dan Penilaian Gerakerja Kokurikulum pelajar. Jurulatih Daerah. Julai November PPD Sekolah 20 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . . Pengerusi Teknik Daerah. Pencapaian 10% markah kokurikulum. Pengetua/G. Besar. Jurulatih Daerah. Pengerusi Teknik Muzik/Kebudayaan Daerah.Besar Pengetua/ Guru Besar. Kursus Pengurusan Kelab/Persatuan dan Unit Beruniform November PPD Sekolah Penyelia Kokurikulum. Pemantauan Program Kokurikulum Sekolah Oktober November Feb . Pengerusi Teknik Sains dan Teknologi Daerah.Besar Penyelia Kokurikulum. Jurulatih Daerah. Program/Aktiviti mingguan kokurikulum sekolah.1 Unit Kokurikulum Bil 2 Strategi Tingkatkan penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum di sekolah dan daerah secara terancang. PK Kokurikulum Semua Peg.5. Oktober PPD Sekolah 5. Perkhemahan Unit Uniform Pkt Sekolah 8. Pengetua /G.

3.Kem Motivasi peringkat sekolah.Kem Jati Diri Murid peringkat sekolah.Menggunakan sumbangan kewangan daripada agensi luar untuk melaksanakan program HEM AKTIVITI 1.3 Membudayakan headcount di JPN.kelompok. PPD dan sekolah 5.2013 . Apr-Jun OS 21000 Zon/ Kelompok Pengetua/ GB PPD Jul-Ogos TANGGUNG JAWAB Pengetua/GB Pengerusi Zon/Kelompok Penolong PPD HEM Penyelia HEM JU Pengerusi Pertandingan 1. daerah dan negeri OBJEKTIF 1. 21 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 .daerah/negeri TARIKH Feb-Mac KOS OS 42000 di sekolah. zon.1 Unit Hal Ehwal Pelajar BIL STRATEGI Melibatkan agensi luar dalam program bersepadu di peringkat sekolah.Menjalinkan kerjasama dengan agensi luar dalam menangani masalah pelajar 2.5. TINDAKAN Pengerusi Kelompok dan Zon.Program Hari Integrasi murid peringkat sekolah.Melahirkan modal insan yang mempunyai jati diri 3. kelompok dan zon 2. daerah dan negeri 3.zon kelompok.

kelompok.5.Kem Motivasi 3.Melahirkan murid yang berakhlak mulia 2.zon.4.jasmani.Pertandingan mencipta brosure peringkat sekolah.2013 . Program Anti Lepak 2.Kem Jati Diri 2.Melahirkan modal insan yang berkualiti dari aspek rohani.zon.Membentuk sikap positif dalam kalangan pelajar 3. negeri dan kebangsaan Jun-Jul OS29000 Zon/ Kelompok Pengetua/ GB PPD Pengetua/GB Pengerusi Zon/Kelompok Penolong PPD HEM Penyelia HEM JU Pengerusi Pertandingan 3.Pertandingan mencipta laman web peringkat sekolah.emosi dan intelek 4.zon dan kelompok Mac-Mei OS29000 Pengerusi Kelompok dan Zon.Membolehkan murid menggunakan kemudahan ICT secara berkesan dan berhemah 3.daerah.Kursus Kepimpinan Mempelbagikan program HEM di luar sekolah: 1.Kursus animasi Pemantapan program sahsiah pelajar 1. Sept Jun-Sept OS 42000 di sekolah Zon/ Kelompok Pengetua/ GB PPD Pengetua/GB Pengerusi Zon/Kelompok Penolong PPD HEM Penyelia HEM JU Pengerusi Pertandingan Mei Jun Jul 22 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 .4 Melaksanakan pemantauan dan penyelian secara bersepadu di semua peringkat 5.Kem Bina Insan Ogos-Sept OS29000 Pengerusi Kelompok dan Zon.daerah.Pertandingan Kuiz ICT peringkat sekolah. 2. Program Muhasabah Diri 3. kelompok.Menyediakan ruang dan peluang kepada murid menggunakan kemudahan ICT di sekolah secara optima 2. negeri dan kebangsaan 4.1 Unit Hal Ehwal Pelajar Perbanyakkan program ICT dan penyebararan maklumat bermanfaat 1.Menjadikan murid celik teknologi maklumat 1.Mengurangkan masalah sosial dalam kalangan pelajar Mempelbagikan program HEM di sekolah 1.

2 Semua sekolah dapat melaksanakan dasar !M1S 1.1. Pengumpulan data aktiviti sukan sekolah 6. kejohanan sukan luar musim 2.3 Melahirkan atlet pelajar yang berkualiti dan berkemahi ran tunggi 1. Program sukan sepanjang tahun.1 Unit Sukan BIL 1 STRATEGI Melibatkan ibu bapa dalam kegiatan sukan sekolah OBJEKTIF 1.1 Meningkatkan penglibatan ibu bapa dalam sukan dan permainan 1.Pemantauan.2013 .3 Mencungkil bakat baru dalam sukan/ permainan AKTIVITI 1.Kem/ klinik sukan anjuran pihak luar pihak luar 4. Penyertaan pertandingan anjuran pihak luar / luar musim 4.1 Memperkasa Kepimpinan instruksional dan membina kepimpinan transformasional 5. penilaian dan majlis pengiktirafan 2 Penglibatan ibu bapa dalam kegiatan sukan luar 2. 2. SUS Ibubapa 23 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . Pertandingan sukan diperingkat sekolah / daerah/MSS Perak/ MSSM 3.1 Menyertai seberapa banyak kejohanan sukan yang dianjurkan 2. Sesi dialog dengan agensi sukan sukan Mac/ Jul Jan-Dis PPD PIHAK BERKENAAN PPD Pihak berkenaan ibubapa Okt/Nov/Dis Jan-Dis PPD /Sekolah PPD /Sekolah Ibubapa ibubapa Feb/Mei/Okt RM5000 PPD Unit Sukan Mei/ Ogos/ Dis Jun/ Nov Jan-Nov Sekolah PPD sekolah Pers Sukan sekolah SUS Unit Sukan GPK Pengerusi SUS GPK Jan-Nov TARIKH Jan-Nov RM65000 RM 25000 sekolah PPD SUS Unit Sukan KOS(OS 21000) KOS (OS29000) TINDAKAN sekolah TANGGUNGJAWAB GB. Lawatan dan pertandingan persahabatan 5.5. kejohanan sukan anjuran persatuan sukan 3.

1 Meningkatkan bilangan jurulatih yang berkelayakan 3. Program bersama Agensi Luar 5 Kursus-kursus Dalaman kejurulatihan 6 Program kejurulatihan berkembar 3 Mempeluaskan bidang kejurulatihan 3.1 Melahirkan jurulatih yang berkualiti dan berkemahiran tinggi 3.2. kursus/ seminar kejurulatihan sukan/ permainan 2.2 Meningkatkan bilangan guru yang berkelayakan terlibat dalam aktiviti sukan di peringkat negeri dan negara sebagai jurulatih atau pegawai 1.1 Unit Sukan BIL 3 STRATEGI Mempeluaskan bidang kejurulatihan OBJEKTIF 3. Peperiksaan/ ujian Sains sukan kepegawaian dan kepengadilan. PPD Unit Sukan November PPD GB PPD Unit Sukan Unit Sukan Oktober sekolah GB/PKKO Ogos MSN PPD JPN GB Mei/ Nov PPD Unit Sukan TARIKH Mei KOS(OS 21000) RM5000 KOS (OS29000) RM3000 TINDAKAN JPN PPD TANGGUNGJAWAB Unit Sukan 24 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . Lawatan sambil belajar ke pusat/ sekolah sukan 3.2013 .2 Membangun dan meningkatkan kualiti warga pendidik 5. 4.2 Melahirkan jurulatih yang berkualiti 3.3 Meningkatkan pencapaian atlet AKTIVITI 1. Lawatan sambil belajar ke pusat/ sekolah sukan 3. Penganjuran kursus/ seminar kejurulatihan sukan/ permainan 2.5. Peperiksaan/ ujian Sains sukan kepegawaian dan kepengadilan.

Pertandingan peringkat zon/ daerah/MSS Perak/ MSSM 3. Rekod penyertaan dan laporan aktiviti sukan sekolah 7.2013 . Penyertaan pertandingan anjuran persatuan-persatuan sukan 4. Karnival sukan daerah 5.3 Mencungkil bakat baru dalam sukan/ permainan AKTIVITI 1. Lawatan dan pertandingan per sahabatan.3 Membudayakan headcount di JPN.3. PPD dan sekolah 5.Pemantauan.5.1 Unit Sukan BIL 1 STRATEGI Melibatkan ibu bapa dalam kegiatan sukan sekolah OBJEKTIF 1. penilaian dan majlis pengiktirafan PS Unit Sukan SU Sukan Unit Sukan PPD GB Unit Sukan PPD GB Unit Sukan PPD GB Unit Sukan TARIKH KOS(OS 21000) KOS (OS29000) TINDAKAN GB TANGGUNGJAWAB Unit Sukan 25 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 .1 Meningkatkan penglibatan pelajar dalam sukan dan permainan 100% sekolah melaksanakan dasar 1M1S 1. 6. Pertandingan sukan/ permainan sepanjang tahun di sekolah antara rumah/kelas/kelab 2.

PMR dan SPM 2. kem bakat dan klinik permainan peringkat sekolah dan daerah. 1.5 Pertandinagan luar musim 2. 1.4.1 Ujian TID. kem bakat dan klinik permainan peringkat sekolah dan daerah.1 Melahirkan pelajar atlet yang berkualiti dan berkemahi ran tinggi.000 RM 16.4 Perlawanan persahabatan 2.2 Sirkit kejohanan daerah 2.1 Ujian TID.2 Ujian masa dan sukantara peringkat sekolah dan daerah 1.1 Latihan pusat sepanjang tahun 2.2013 .3 Kem/Klinik sukan 2. 2.2 Ujian masa dan sukantara peringkat sekolah dan daerah 1.2 Memenangi lebih banyak kemenangan dalam pertandingan yang disertai 1. Program Gold Search Daerah 1.2 Menjuarai seberapa banyak kejohanan yang disertai dan menjadi johan keseluruhan pertandingan sukan/permainan peringkat negeri.6 Pemanatuan.000 Jan-Jun Sekolah PPD sekolah PPD PPD PPD/ Sekolah PPD PPD/sekolah PPD PKK SUS Unit Sukan GB/PKK/SUS Unit Sukan Unit Sukan Unit Sukan PKK Unit Sukan Unit Sukan PKK Unit Sukan Jan-Dis Apr/Mei RM18.3 Program sukan selepas peperik saan awam UPSR. 2.1 Latihan pusat sepanjang tahun 2.000 RM 8000 PPD sekolah PPD Unit Sukan PKK/SUS 26 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . penilaian. Beyond the Best 2. headcount dan post mortem PPD Unit Sukan Unit Sukan Guru S Okt/Nov Dis Jan-Dis Jan-Dis Jan-Okt Mac/Jun/Sept Feb/ Julai Dis Unit Sukan RM40.4 Pemantauan. Program Gold Search 1. Program Beyond the Best Daerah 2.1 Unit Sukan 4 Memaksimakan penyertaan pelajar dalam sukan 4.3 Program sukan selepas peperik saan awam UPSR.5.3 Dapat melahirkan pelajar berintegriti.1 Dapat memilih atlet yang berkualiti untuk mewakili daerah 4.3 Kem/bengkel dan motivasi 2. headcount dan post mortem 2 Penglibatan ibu bapa dalam kegiatan sukan luar 2. PMR dan SPM 2.5 Memantapkan pelaksanaan program kecemerlangan dan program khas 5.2 Sirkit daerah 2. berdisiplin dan sihat 1.

Seminar. PEJABAT PELAJARAN DAERAH KINTA UTARA PENGENALAN “Kinta Utara Sentiasa Unggul“ merupakan moto dalam menetapkan hala tuju kecemerlangan PPD Kinta Utara. Bengkel dan seumpamanya) perkembangan profesionalisme peningkatan prestasi akademik Memimpin sekolah dalam mengenalpasti dan merancang penyelesaian masalah atau kelemahan pengajaran dan pembelajaran (P&P) di sekolahsekolah.69 kepada 2. guru dan masyarakat melalui taklimat dan edaran bahan-bahan akademik.6. Memimpin sekolah dalam melaksanakan dan menjayakan projek-projek khas Kementerian Pelajaran Malaysia seperti pelaksanaan LINUS. 2. 3. 6. 4. 27 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . Hala tuju dan matlamat pengurusan akademik Pejabat Pelajaran Daerah Kinta Utara ialah memimpin. 6. Pencapaian Akademik yang merupakan kerja utama dalam pengurusan bidang kebertanggung jawaban telah menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2009 berdasarkan GPS 2.0 6. menyelia. 5. menilai dan membantu pengurusan kurikulum sekolah-sekolah di daerah bagi meningkatkan prestasi sekolah-sekolah ke arah pendidikan bermutu selaras dengan dasar kerajaan dan Prinsip Rukun Negara dengan mengambil kira kebitaraan sekolah masing-masing.66 bagi PMR 2010.2013 .2 1. Memimpin sekolah dalam penyebaran maklumat dan perubahan pendidikan terkini khususnya dalam bidang kurikulum kepada pengurus sekolah.23 kepada GPS 2. Memimpin sekolah dalam melaksanakan proses Pengajaran dan Pembelajaran semua mata pelajaran dengan menggunakan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran yang disediakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. OBJEKTIF Mewujudkan strategi berkesan atau program yang memberi impak perkembangan staf (Kursus Dalaman.21 bagi UPSR tahun 2010 manakala PMR 2009 GPS ialah 2.1 PROGRAM KECERMELANGAN AKADEMIK 2011. Memimpin sekolah mengenalpasti dan memperkembangkan potensi individu murid dalam konteks konsep pendidikan seumur hidup melalui pelbagai aktiviti penyelidikan dan pembangunan. Kursus Dalam Perkhidmatan.

i. dan 8A 1B manakala Near Miss E ialah pelajar yang memperoleh 7 ABCD dan 1E dan 8ABCD 1E. iv. iii. ii. Ranking Mata Pelajaran. 6. iii. Kelompok Murid. Penggunaan media massa dalam menyebarkan maklumat akademik.5 NEAR MISS Near Miss merupakan satu instrumen untuk mengesan pelajar yang hampir cemerlang dan hampir lulus dalam peperiksaan awam. Near Miss B dalam peperiksaan PMR ialah pelajar yang memperoleh 7 A dan 1B.3 STRATEGI Pelaksanaan konsep berfokus – NKRS ( Near Miss.6.4 FOKUS UTAMA Pelaksanaan 4 pendekatan yang digabungkan melalui konsep NKRS 6. 28 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 .2013 . SP Chart ) diaplikasikan berdasarkan perancangan strategik yang telah dirangka. Bagi peperiksaan dalaman di peringkat sekolah Near Miss dikategorikan pelajar yang tidak dapat memperoleh semua A dalam mata pelajaran yang diambil. Dalam peperiksaan UPSR pelajar yang memperoleh kelulusan 4A dan 1B dikenali sebagai Near Miss B. Meningkatkan dan memantapkan pengetahuan kepekaan pihak pentadbir sekolah terhadap perubahan dasar semasa. Mengaplikasikan strategi berkesan menerusi pendekatan berfokus Penguatkuasaan pengajaran dan pembelajaran berkesan untuk meningkatkan pencapaian murid sesuai dengan perubahan dasar semasa. manakala Near Miss D adalah pelajar yang memperoleh 4 ABC dan 1 D. Rasional konsep NearMiss diguna pakai ii. iv. i.

2013 . kelompok GALUS dan kelompok kritikal. iii.6. Kelompok ini juga boleh diaplikasikan ketika proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah.6 KELOMPOK MURID Murid sekolah rendah dan sekolah menengah dikelompokkan kepada 4 kelompok murid iaitu kelompok cemerlang. kelompok lulus/Sederhana. Sekolah mengelompokkan murid ketika membuat head count.7 PENGGUNAAN WARNA DALAM PENGESANAN PENCAPAIAN HEADCOUNT PELAJAR A B C D E biru hijau kuning jingga merah 29 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . Dalam program-program akademik yang dilaksanakan di peringkat sekolah kelompok ini juga boleh diguna pakai. Program-program yang dijalankan di peringkat daerah seperti Program Panitia Daerah dan Program oleh Guru Cemerlang juga menggunakan kaedah kelompok. ii. i. Pembentangan TOV target sekolah menengah dan sekolah rendah daerah Kinta Utara juga menggunakan kelompok – kelompok kerana melalui pengelompokan ini program – program akademik yang sesuai dapat dirancang 6.

Oleh itu pihak pentadbir boleh memberikan fokus kepada panitia mata pelajaran yang perlu diberi keutamaan dalam tindak susul bagi menyusun program yang bersesuaian mengikut kelompok murid. 6. ii. Permarkahan ujian dan maklum balas prestasi ujian pelajar Maklum balas prestasi individu dan kumpulan Analisa jenis kesilapan pelajar Analisa proses pengajaran dan haraki unit-unit pengajaran Analisa item Simulasi markah ujian Pembinaan profil prestasi individu bagi ujian berulang 30 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . SJKC dan SJKT. Bengkel penyediaan dan menganalisis carta telah diberikan kepada semua Penolong Kanan dan Setiausaha Peperiksaan pada tahun 2008 dan kepada 4 orang guru setiap sekolah rendah dan sekolah menengah pada tahun 2009. Melalui kaedah SP Chart membolehkan para guru menganalisa data pengajaran untuk tujuan memahami kefahaman murid dan seterusnya mengubah suai pengajaran. iii. SK .9 S-P CHART S-P Chart telah diperkenalkan kepada semua Pengetua dan Guru Besar pada penghujung tahun 2007. v.8 RANKING MATA PELAJARAN Satu kaedah penyusunan mata pelajaran yang paling banyak tidak mencapai A atau memperoleh paling banyak E mengikut kelompok murid.2013 . Daerah juga dapat merumuskan panitia mata pelajaran yang perlu diberi keutamaan mengikut jenis sekolah . vii. vi. iv.6. i. Antaranya adalah seperti berikut.

2013 . Bengkel Head Count NKRS Penyediaan data Head Count NKRS Bai’ah perjanjian Target Peperiksaan Awam Program Kecemerlangan Akademik berdasarkan NKRS 1. Bengkel SP Chart Pemantauan penggunaan Head Count NKRS dan khidmat bantu Head Count Pelaporan / Post Mortem / PPT/ PAT/ Percubaan/ Peperiksaan Awam 31 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . Near Miss 2. Kelompok Murid v. iii. vii.6. vi. ii. iv.10 PERLAKSANAAN PROGRAM BAGI MELONJAKKAN KECEMERLANGAN i.

Pemantauan penggunaan Head Count NKRS dan Khidmat bantu HC 7. Bengkel SP Chart 6. Pelaporan /Post Mortem PPT/PAT/Percubaan/ Pep. Bengkel Head Count NKRS JAN FEB MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV DIS 2.11 JADUAL PELAKSANAAN PROGRAM Aktiviti 1. Kelompok Murid 5.6.2013 . Awam 32 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . Near Miss 2. Program Kecemerlangan Akademik berdasarkan NKRS 1. Baiah perjanjian Target Peperiksaan Awam 4. Penyediaan data Head Count NKRS 3.

1 LATAR BELAKANG Gugusan Manjoi merupakan perkampungan Melayu dalam bandar yang terbesar di negeri Perak. Gugusan Manjoi seluas 560. ii. Sekolah – sekolah yang terlibat ialah: Kelompok 1 i. sekolah . Gugusan itu mempunyai 6. Terletak di timur laut yang jarak lokasinya 4 kilometer dari bandaraya Ipoh. manakala Ahli Dewan Undangan Manjoi ialah YB. iv. SK Jelapang SK Jelapang Jaya SK Jati SMK Jelapang Jaya SMK Jati 33 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 .0 PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK GUGUSAN MANJOI Program bertujuan untuk meningkatkan pencapaian akademik sekolah rendah dan sekolah menengah yang terletak dalam Gugusan Manjoi khususnya dalam peperiksaan awam iaitu UPSR. Dato’Haji Nadzri bin Ismail.8 hektar merangkumi Kampung Manjoi.7. Megat Khas Kelompok 2 i. ii. Dato’ Haji Ahmad Husni bin Mohamad Hanadzlah. 7. v. Kampung Sungai Tapah.000 orang penduduk.Gugusan Manjoi terletak di dalam Parlimen Tambun yang diwakili oleh YB. Kampung Tengku Hussein. iv. v. iii.2013 . Kampung Dato Ahmad Said. SK Manjoi 1 SK Manjoi 2 SK Dato’ Ahmad Said Tambahan SMK Kampung Dato’ Ahmad Said SMK Dr. iii. PMR dan SPM. dan Kampung Jelapang Baru.sekolah yang terlibat dan komuniti setempat.Program peningkatan akademik yang dicadangkan adalah digerakkan oleh Pejabat Pelajaran Daerah Kinta Utara. 409 buah rumah dengan penduduk seramai 40.

Penutup Kecemerlangan boleh diusahakan . Perancangan program kita perlu dilaksanakan secara inovatif dan kreatif serta disusuli dengan pelaksanaan yang mantap dan berkesan. marilah kita bergerak sederap[ melakukan transformasi dalam semua kerja buat kita. saling berganding bahu bagi memastikan berlaku lonjakan dalam pencapaian akademik. Secara tuntasnya.2013 . Untuk itu perancangan yang mantap di semua peringkat perlu dilakukan bagi memastikan Daerah Kinta Utara terus unggul dan cukup bersedia dari segi mental dan fizikal. hasrat murni kita untuk melonjakkan kecemerlangan daerah Kinta Utara khususnya dan negeri Perak amnya akan tercapai. Insyallah berkat kerjasama semua unit dan warga di Pejabat Pelajaran Daerah Kinta Utara. sehubungan itu semua unit di Pejabat Pelajaran Daerah Kinta Utara dan warganya akan mempertingkat serta memperkemaskan daya usaha. kokurikulum dan imej organisasi. 34 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . Kita harus sedar bahawa tugas memberikan pendidikan berkualiti adalah satu amanah yang berat dan perlu diselesaikan sebaik mungkin supaya generasi pelapis dapat terus membina negara Malaysia ke arah negara maju setanding dengan negara-negara lain. untuk bersaing di peringkat negeri dan kebangsaan bagi membantu melonjakkan kecemerlangan negeri Perak.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->