0

Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 - 2013

Kandungan
Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11 12 13 14 15 16 17 Muka surat 1 2 3 4 5 6 7 8 - 10 11 12 13 - 16 17 - 19 20 - 21 22 - 25 26 - 31 32 33

Prakata Peranan Pejabat Pelajaran Daerah Pihak Berkepentingan (Stakeholders) dan Pelanggan Piagam Pelanggan Visi, Misi dan Slogan JPN Perak Visi, Misi dan Moto PPD Kinta Utara Kerangka Konsep Perancangan Strategik Teras Strategik PPD Kinta Utara Analisis Peperiksaan Awam 2006 - 2010 Sasaran Pencapaian Peperiksaan Awam 2011 - 2013 Perancangan Strategik Unit Akademik Perancangan Strategik Unit Kokurikulum Perancangan Strategik Unit Hal Ehwal Pelajar Perancangan Strategik Unit Sukan Program Kecemerlangan Akademik Program Gugusan Manjoi Penutup

1
Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 - 2013

Prakata Pegawai Pelajaran Daerah Kinta Utara
Assalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Bersyukur ke hadrat Allah swt dengan izin-Nya Perancangan Strategik Pejabat Pelajaran Daerah Kinta Utara bagi tahun 2011-2013 dapat disempurnakan.. Kemenjadian pelajar merupakan hala tuju yang hendak dicapai sejajar dengan Visi PPD Kinta Utara bagi mengekalkan kedududkan teratas dalam peperiksaan awam, sukan dan kokurikulum. Berpandukan Visi dan Misi Jabatan Pelajaran Perak , PPD Kinta Utara merancang strategi berteraskan lima strategi JPN Perak agar kecemerlangan terus dikekalkan dan Kinta Utara Sentiasa Unggul. Harapan saya agar semua pihak terus berusaha dan meningkatkan daya saing selaras dengan tuntutan kementerian pelajaran dalam memastikan kemenjadian pelajar seiring dengan NKRA yang menjadi hala tuju kecemerlangan iaitu Prasekolah, LINUS (Literasi dan Numerasi), New Deal – Bai’ah (Tawaran Baru) dan Sekolah Berprestasi Tinggi. PPD merupakan peneraju dan pembimbing bagi menjadikan sekolah sebagai institusi pendidikan yang berfungsi sebagai gedung ilmu yang mampu melahirkan masyarakat yang berkualiti serta berdaya saing dalam iklim masyarakat sakinah. Cabaran untuk meningkatkan dan mengukuhkan kualiti sekolah yang cemerlang serta suatu tempat pembelajaran yang menggembirakan merupakan tanggunggjawab semua pihak. Untuk itu, pemimpin dan pengurus pendidikan serta guru-guru perlu mengamalkan profesionalisme yang tinggi agar visi JPN Perak untuk melonjakkan kecemerlangan pencapaian akademik, kokurikulum dan imej organisasi dapat dicapai. Sekian, terima kasih. SAID BIN MANAP, AMN., AMP. Pegawai Pelajaran Daerah Kinta Utara.

2
Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 - 2013

Bertanggungjawab mengenai keperluan pelajaran dari segi pengambilan tanah. mengurus dan mengawal keperluan kewangan dan perbelanjaan tahunan bagi sekolah-sekolah bukan PTJ. Memantau semua kegiatan kurikulum dan kokurikulum di peringkat daerah. Menjalankan lain-lain tugas yang diarahkan oleh JPN. Mencadangkan penempatan dan pertukaran penyandang jawatan kenaikan pangkat dan jawatan pengurusan serta jawatan kanan. pembangunan fizikal. Bekerjasama dengan jabatan dan agensi-agensi lain untuk menjalankan aktiviti di peringkat daerah. Guru Besar. tatatertib dan etika kerja pegawai. Membantu mengendalikan urusan tatatertib guru-guru dan staf bukan guru. Mengawal disiplin. Sekolah. Menyelia aktiviti-aktiviti pengurusan. Menguruskan perakuan Pergerakan Gaji bagi daerah pelajaran. Mengurus mentadbir perkhidmatan dan kebajikan guru-guru dan staf bukan guru. Kurikulum. Penghubung antara masyarakat dengan JPN dan KPM. guru-guru dan kakitangan.Peranan Pejabat Pelajaran Daerah • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Mewakili JPN dalam segala urusan pentadbiran jabatan di peringkat daerah. Bertanggungjawab menggariskan dasar pentadbiran sekolah peringkat daerah. penempatan dan penamatan GSTT dan Guru Ganti. HEM. Kokurikulum dan Perkhidmatan bagi sekolahsekolah.2013 . Bertanggung jawab mengenai perjalanan pentadbiran sekolah peringkat daerah. 3 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . Menyedia Laporan Nilaian Prestasi Tahunan pegawai-pegawai dan guru-guru dalam daerah. Berusaha bagi mempertingkatkan prestasi akademik dan kokurikulum sekolah-sekolah dalam daerah. rumah guru dan asrama di peringkat daerah. Menyelia institusi Pendidikan swasta serta mempastikan intitusi tersebut menjalankan Dasar Pelajaran Kebangsaan dengan berkesan. kemudahan sekolah. Mengendali. Bertanggungjawab mengenai pertukaran dan penempatan guru-guru di sekolah termasuk urusan perlantikan. Bertanggungjawab mengenai pertukaran dan penempatan murid-murid sekolah di dalam daerah. Pengetua.

2013 .Pihak Berkepentingan (Stakeholders) Dan Pelanggan KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA JABATAN PELAJARAN PERAK STAKEHOLDERS PEJABAT PELAJARAN DAERAH PELANGGAN SEKOLAH KOMUNITI SETEMPAT JABATAN DAN AGENSI KERAJAAN/SWASTA 4 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 .

2013 . Warga Pejabat Pelajaran Daerah Kinta Utara berjanji akan menyempurnakan tugas dan tanggungjawab kami dengan penuh iltizam dan komited untuk. Menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan perjawatan dan perkhidmatan professional dari segi pelantikan dan pengesahan kemasukan ke jawatan berpencen dan sebagainya dalam tempoh 2 minggu dari tarikh penerimaan Mengusahakan pengisian kekosongan jawatan Pengetua / Guru Besar / Penolong Kanan secepat mungkin selepas berlakunya kekosongan Memastikan tuntutan perjalanan oleh guru dan bukan guru dikemukakan ke JPN tidak lewat daripada 10 hari bulan pada bulan berikutnya. Menempatkan guru-guru ke sekolah tidak lewat daripada 3 minggu PPD menerima senarai guru daripada JPN dan memastikan semua dibekalkan dengan guru-guru mengikut peruntukan 2 minggu sebelum sesi persekolahan bermula.Piagam Pelanggan PPD Kinta Utara Kami. 5 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . • • • • • • • • Memastikan semua kanak-kanak mengikut umur yang ditetapkan mendapat tempat belajar pada hari pertama sesi persekolahan bermula. Memastikan pejabat sentiasa peka dan responsif kepada kehendak pelanggan. Memberi layanan dan perkhidmatan kaunter yang mesra dalam tempoh 5 minit. Menentukan segala surat aduan dan rayuan yang berkatan disiasat dan diberi jawapan dalam tempoh 14 hari.

2013 . Memantapkan pelaksanaan program kecemerlangan dan program khas SLOGAN Perak sentiasa di puncak kecemerlangan 6 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . Memperkasa kepimpinan instruksional dan membina kepimpinan transformasional 2. kokurikulum dan imej perkhidmatan MISI Kami warga pendidik negeri Perak akan memastikan misi berikut dilaksanakan :1. Misi dan Slogan Jabatan Pelajaran Negeri Perak VISI Melonjakkan kecemerlangan dalam pencapaian akademik. Melaksanakan pemantauan dan penyeliaan secara bersepadu di semua peringkat 5.Visi. PPD dan sekolah 4. Membangun dan meningkatkan kualiti warga pendidikan 3. Membudayakan headcount di JPN.

Memantapkan pelaksanaan program kecemerlangan dan program khas 7 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . Melaksanakan pemantauan dan penyeliaan secara bersepadu di semua peringkat 5. sukan dan kokurikulum di negeri Perak. PPD dan sekolah 4. kokurikulum dan pengurusan perancangan strategik 2011 – 2013 yang berteraskan lima strategi iaitu.2013 . Misi dan Moto Pejabat Pelajaran Daerah Kinta Kinta VISI Mengekalkan kedudukan teratas dalam pencapaian peperiksaan awam. 1. MOTO Kinta Utara Sentiasa Unggul 1. Memperkasa kepimpinan instruksional dan membina kepimpinan transformasional 2. Keunggulan bermaksud Pejabat Pelajaran Daerah Kinta Utara merupakan pemacu dan peneraju bagi merealisasikan visi yang ingin dicapai iaitu kecemerlangan dari aspek pencapaian dalam peperiksaan awam. sukan. strategi berkesan telah dirancang dan dilaksanakan bagi meningkatkan pencapaian kualiti dan kuantiti dalam peperiksaan awam. Dalam misi mengekalkan kedudukan dan mencapai kecemerlangan.0 Latar Belakang Kinta Utara Sentiasa Unggul merupakan moto dalam menetapkan hala tuju kecemerlangan PPD Kinta Utara.Visi. Membangun dan meningkatkan kualiti warga pendidikan 3. sukan dan kokurikulum MISI Melaksanakan strategi berkesan bagi meningkatkan pencapaian kualiti dan kuantiti dalam peperiksaan awam. Membudayakan headcount di JPN. kokurikulum dan pengurusan. sukan.

0 KERANGKA KONSEP PERANCANGAN STRATEGIK PEJABAT PELAJARAN DAERAH KINTA UTARA 2011-2013 2.2.1 Aliran model DAYA/ TRENDS • Politik • Ekonomi • Sosial PELANGGAN PESAING • Daya Pesaingan 4 PERSEKITAR AN LUARAN • Senario 2 MANDAT PELUANG/ ANCAMAN TINDAKAN KEPUTUSAN 1 PERJANJIAN AWAL (‘Rancangan Untuk Merancang’) MISI/NILAI • Pelanggan 3 ISU STRATEGI 6 • Pilihan 7 STRATEGI 8 CIRI ORGANISASI PADA MASA DEPAN (‘Visi Kejayaan’) KEKUATAN/ KELEMAHAN 5 PERSEKITARAN DALAMAN 3.2013 Formulasi Strategi Implimentasi .0 Bengkel perancangan strategik PPD Kinta Utara Agih 4 kumpulan 8 • Manusia • Ekonomi • Maklumat SUMBER STRATEGI SEMASA • Keseluruan • Fungsi Jabatan PERFORMANCE • Keputusan • Sejarah Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 .

Kluster dan Sekolah cemerlang Teras Strategik 2 Membangun dan meningkatkan kualiti serta imej warga pendidikan 1. 2. 5. 5.Teras Strategik Pejabat Pelajaran Daerah Kinta Utara Teras Strategik 1 Memperkasakan Kepimpinan Instruksional dan Membina Kepimpinan Transfomasional 1.2013 . 3. 3. 4. Program guru PASAK 100 Program keilmuan dan kecemerlangan pengurusan kokurikulum Program peningkatan keilmuan Pasukan Badan Uniform. 2. Program Coaching and Mentoring Program Cooperative Organization (CO) di sekolah kebangsaan negeri Perak Kursus profesionalisme Pengetua/Guru Besar/ PK1 Program penghayatan dan pengamalan SKPM Program Grooming sekolah SBT. Kelab dan Persatuan Kursus Sains Sukan Pengumuman dan pelaksanaan IMIS Kursus peningkatan profesionalisme guru Prasekolah 9 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . 4. 6.

kuning. 8. 8. Pengurusan Audit MS ISO 9001:2008 Pemantauan pengurusan akademik Sekolah Pemantauan program pemantapan pembangunan kemanusiaan Pemantauan kurikulum dan kokurikulum pendidikan Islam Selia bantu penyediaan SBT Pemantauan Berkelompok sekolah prestasi rendah Pemantauan Pengguna Kokurikulum Sekolah Pemantauan Pelaksanaan Satu Murid Satu Sukan (IMIS) Pemantauan Pelaksanaan Sukan Tahunan di Sekolah-Sekolah Daerah Kinta Utara Pemantauan Pusat Latihan Daerah di bawah Sukan Prestasi Tinggi Sekolah (SPTS) 10 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 .Teras Strategik 3 Membudayakan headcount dan Postmortem di PPD dan Sekolah 1. Aplikasi pengurusan data peperiksaan dan headcount sekolah (SAP dan SISPA) Early Warning System (EWS) Berdasarkan kod warna (Biru. 3. 6. 10. 5. 2. 12. 7. 3. 7. 6. hijau. 4.2013 . merah) Penyediaan soalan selaras untuk kelas peperiksaan Program menangani masalah ponteng Program sifar dadah Pemantauan pelaksanaan headcount dan NKRS Aplikasi pengurusan data kokurikulum Koku Hebat 2011 Pengurusan data permarkah 10% kokurikulum Penggunaan dan pelaksanaan Program/ aktiviti Kokurikulum Penyediaan Headcount penyertaan MSS Perak Perbengkelan dan postmortem pencapaian di MSS Perak Teras Strategik 4 Melaksanakan Pemantauan dan Penyeliaan Secara Bersepadu di semua peringkat 1. 5. 4. 11. 10. 2. 9. 9.

NGO dan GO Memperkayakan kandungan bahan rujukan di portal PPD Kinta Utara Program Peningkatan Antarabangsa/ Koakademik dan Kokurikulum 11 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . Program peningkatan prestasi peperiksaan awam dan dalaman Porgram Smart Partnership PPD dan pihak swasta Program Gold Search dan Dream Team Memperkayakan kandungan bahan rujukan di portal PPD Kinta Utara Program meningkatkan kefahaman HRMIS Inovasi P&P di sekolah Program khas KRK.2013 . 9. 7. 8. 2. 4.Teras Strategik 5 Memantapkan Pelaksanaan Program Kecemerlangan dan Program Khas 1. 10. KAA Porgram Smart Partnership PPD. 3. 6. 5.

49 1.14 97.93 2.73 2.36 2.98 2.45 2.15 65.63 5.39 KEDUDUKAN ANTARA DAERAH 2010 1 2009 10.34 87.37 65.69 2.90 2.23 9.91 87.40 2.38 2007 10.42 2.66 96.88 2.93 2.39 5.76 66.69 3.75 5.90 68.98 96.50 5.78 65.36 1.65 68.91 2.74 2.45 66.22 8.54 96.71 2.17 87.84 2.45 86.48 2010 11.82 2.30 68.25 8.66 3.11 68.21 10.55 PMR 1 SPM 1 STPM 1 Jadual 1 : Pencapaian Peperiksaan Awam Daerah Kinta Utara 2006 – 2010 12 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 .PERANCANGAN STRATEGIK 2011 – 2013 PENCAPAIAN LIMA TAHUN PEPERIKSAAN AWAM PEJABAT PELAJARAN DAERAH KINTA UTARA ________________________________________________________________________ PEPERIKSAAN KATEGORI 2006 UPSR Kualiti (%) Kuantiti (%) GPD Kualiti (%) Kuantiti (%) GPD Kualiti (%) Kuantiti (%) GPD Kualiti (%) Kuantiti (%) PNGK 11.49 71.2013 .69 2.22 9.14 85.24 3.07 5.40 TAHUN 2008 11.11 2.23 96.89 2.47 1.

SASARAN PENCAPAIAN PEPERIKSAAN AWAM DAERAH KINTA UTARA 2011 – 2013 PEPERIKSAAN UPSR KATEGORI Cemerlang (%) Lulus (%) Cemerlang (%) Lulus (%) Cemerlang (%) Lulus (%) Kualiti (%) Kuantiti (%) 2011 15. Kuantitti dan GPS/PGNK 2011 – 2013 13 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 .85 95.50 81.28 1.71 71.99 100 TAHUN 2012 2013 KEDUDUKAN ANTARA DAERAH 2011 2012 2013 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PMR SPM STPM Jadual 2 : Sasaran Peratus Kualiti.57 3.2013 .89 13.

PPD Akademik 5.RM6600 SM .2 Pentadbir sekolah melaksanakan dasar KPM mengikut pekeliling yang dikeluarkan 2.1 Unit Akademik Bil. Kanan Pentadbiran 14 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 .RM1908 SR – RM3960 PPD Semua Pen.3 Dapat meningkatkan kualiti penyampaian maklumat 1.RM1908 SR . Pihak pentadbir mengakses maklumat dari portal PPD Jan-Disember Sekolah 4. Meningkatkan Penguasaan ICT dalam kalangan pegawai dan pentadbir sekolah PPD Semua Pen. PPD Akademik Sekolah Guru Besar/Pengetua/ Pen. 1 Strategi Meningkatkan dan memantapkan pengetahuan / kepekaan pihak pentadbir sekolah terhadap perubahan dasar semasa Objektif 1.4 Meningkatkan kualiti penyampaian maklumat.RM3180 SR . 3. Pihak pentadbir sekolah lebih peka terhadap perubahan dasar semasa. Kanan Pentadbiran Guru Besar/Pengetua/ Pen.RM3180 SR .0 5. Aktiviti 1. Kanan Pentadbiran 1.1 PERANCANGAN STRATEGIK PEJABAT PELAJARAN DAERAH KINTA UTARA 2011-2013 Memperkasa kepimpinan instruksional dan membina kepimpinan transformasional 5.2013 . PPD Akademik Sekolah 1. Mengadakan kursus/taklimat/latihan/ bengkel/seminar Tarikh 3 kali setahun (tertakluk kpd perubahan dasar semasa) Kos (OS 21000) SM . Menyedia dan mengedarkan bahan berkaitan dasar KPM Jan-November PPD Sekolah Guru Besar/Pengetua/ Pen.RM6600 Kos (OS 29000) SM .1.5. PPD Akademik Guru Besar/Pengetua/ Pen. Pelaksanaan pemantauan pelaksanaan dasar KPM 3 kali setahun (tertakluk kpd perubahan dasar semasa) Jan-Disember SM .RM3960 Tindakan PPD Tanggung Jawab Semua Pen.1. Kanan Pentadbiran Semua Pen.

Sept. Pemantauan Berfokus Mac . PPD Semua Pen. Mengadakan inovasi dan Kajian Tindakan untuk meningkat kualiti P&P Feb .1 Meningkatkan kemahiran pengurusan pemantauan P&P Aktiviti 1.RM2640 SM .RM6360 SR . PPD Akademik Sekolah Guru Besar/Pengetua/ Kanan Pentadbiran Pen.Julai SR . Bengkel P&P berkesan Mac .2013 . PPD Akademik Sekolah Penolong Kanan / Guru Kanan Kemanusiaan Guru Cemerlang 5.2 Menjalankan pemantauan P&P berkesan 2.3 Meningkatkan kualiti P&P guru 3. Penghasilan modul P&P Feb .RM13200 SM .1 Unit Akademik Bil.2 Membangun dan meningkatkan kualiti warga pendidikan 5. 1. 1.RM3816 PPD Semua Pen. PPD Akademik Sekolah Guru Besar/Pengetua/ Kanan Pentadbiran Pen. Bengkel Penyeliaan P&P Tarikh Februari Kos (OS 21000) SR -RM 4400 SM . 4.Ogos PPD Semua Pen.5.RM1272 Tindakan PPD Tanggung Jawab Semua Pen. PPD Akademik Sekolah Guru Besar/Pengetua/ Kanan Pentadbiran Pen.RM7920 SM . 1 Strategi Penguatkuasaan P&P berkesan untuk meningkatkan pencapaian murid sesuai dengan perubahan dasar semasa Objektif 1.2.Ogos PPD Sekolah Panitia MP Daerah Guru Cemerlang Ketua Panitia MP 15 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 .RM2120 Kos (OS 29000) SR .Mei Julai .

PPD dan sekolah 5.RM2120 SR .RM21900 SM .2013 .RM4400 SM . Program Kecemerlangan Akademik berdasarkan NKRS 1.RM1320 SM . PPD Akademik Sekolah Guru Besar/Pengetua/Pen.Ogos PPD Semua Pen. Kanan Pentadbiran 1.RM13356 SM . Kanan Pentadbiran April-Mei SR .3 Budaya Head Count NKRS dilaksana untuk meningkatkan pencapaian akademik 3.RM7068 Tindakan PPD Tanggung Jawab Semua Pen. Pemantauan penggunaan Head Count NKRS Feb-Nov RM4200 PPD 6.1 Meningkatkan kemahiran pihak pentadbir sekolah dalam mengurus Head Count 1. Kelompok Murid 4.RM11780 Kos (OS 29000) SR . Awam Jun & Nov PPD Semua Pen.2 Fokus kepada Head Count NKRS dalam program kecemerlangan peperiksaan awam Aktiviti 1.1 Unit Akademik Bil. Bengkel Head Count NKRS Tarikh Jan .3. Bengkel JSI dan SP Chart Feb-November Sekolah Guru Besar/Pengetua/ Pen. Pelaporan /Post Mortem PPT/PAT/Percubaan/ Pep. 1 Strategi Mengaplikasikan strategi berkesan menerusi pendekatan berfokus Objektif 1.RM636 PPD Semua Pegawai Akademik Sekolah Guru Besar/Pengetua/ Pen. Near Miss 2. PPD Akademik 2. PPD Akademik Sekolah Guru Besar/Pengetua/ Pen. Penyediaan data Head Count NKRS Feb-Mac PPD Semua Pen. PPD Kemanusiaan 5.5. PPD Akademik 7. Khidmat bantu Head Count NKRS dan SP Chart Feb . Kanan Pentadbiran Pen.Mac Kos (OS 21000) SR .3 Membudayakan headcount di JPN. Kanan Pentadbiran 16 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 .

1 Unit Akademik Bil. Kanan Pentadbiran Sekolah 17 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . PPD Akademik Guru Besar/Pengetua/ Pen. Kanan Pentadbiran Tarikh F1 Januari F2 April . 1 Strategi Penggunaan media massa dalam menyebarkan maklumat akademik Objektif 1.2 Meningkatkan kualiti P&P guru Aktiviti 1.Oktober 1.4 Pemantauan akhir tahun persekolahan F4 November Disember Semua Pegawai PPD/ Penghulu Guru Besar/Pengetua/ Pen.Mei PPD Sekolah Semua Penolong PPD Tindakan Tanggung Jawab Semua Pen.3 Pemantauan penghulu 1. PPD Akademik 5.2013 .1 Pemantauan awal tahun persekolahan 1. Hebahan program/aktiviti kecemerlangan dalam media cetak Jan-Dis PPD Semua Pen.1 Unit Akademik Bil.5. PPD Akademik Guru Besar/Pengetua/ Pen.2 Masyarakat peka terhadap maklumat akademik terkini Aktiviti 1.5 Memantapkan pelaksanaan program kecemerlangan dan program khas 5. Kanan Pentadbiran Sekolah 1. Hebahan program/aktiviti kecemerlangan dalam media elektronik Tarikh Jan/Mac/Ogos/ September PPD Tindakan Tanggung Jawab Semua Pen.2 Pemantauan penghulu Objektif 1.1 Pemantauan berfokus 1.1 Menjalankan pemantauan pengurusan sekolah dan P&P berkesan 1.5.2 Pemantauan berfokus F3 Ogos . 1 Strategi 1.4.4 Melaksanakan pemantauan dan penyeliaan secara bersepadu di semua peringkat 5.1 Platform kepada PPD menyebarkan visi dan misi 1.

2. 5. PK Kokurikulum. Unit Pem. Pemantauan Pengurusan Kokurikulum Sekolah Feb .1.Besar PK Kokurikulum.November PPD Sekolah Julai . April November OS 42000SR (RM 2000) OS 42000SM (RM 2000) PPD Sekolah 3.November PPD 18 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . Pecalonan Anugerah Kokurikulum Peringkat Kebangsaan 6.5. Pengetua/ G. Semua Pegawai PPD Pengetua /G.1 Memperkasa kepimpinan instruksional dan membina kepimpinan transformasional 5. PK Kokurikulum. Pengetua/G. Pentauliahan Guru Pemimpin Unit Beruniform. Pengetua / Guru Besar. Penyelia Kokurikulum.Besar Penyelia Kokurikulum. Besar. Kemanusiaan. Mei Tarikh Kos OS 21000 (RM 1600) Tindakan PPD Sekolah Tanggungjawab Penyelia Kokurikulum. Peransang kepada warga pendidikan untuk gigih berusaha. Anugerah Kokurikulum Daerah Oktober Sekolah November OS 42000 SR OS 42000 SM (RM 5000) PPD Sekolah Semua Peg. Peg. Penyediaan wakil ke peringkat antarabangsaa. 2.Perhubungan Daerah. Jurulatih Daerah. Aktiviti 1. 4. Objektif 1. Pengetua/G. Pengetua/G.Besar PK Kokurikulum. Julai . Penyelia Kokurikulum. NGO terlibat. Pengetua/ Guru Besar. Pengerusi Teknik Daerah.Disember PPD Sekolah 5. Jurulatih Bertauliah. Anugerah Kokurikulum Pkt Sekolah. Memotivasikan guru dan pelajar. Besar.2013 .1 Unit Kokurikulum Bil 3 Strategi Mempelbagaikan pengiktirafan guru dan pelajar di peringkat sekolah dan daerah. Anugerah Sijil Kemahiran dan kenaikan pangkat unit beruniform.

4. Jurulatih Daerah. GO & NGO terlibat. Pengetua/G.1 Unit Kokurikulum Bil 1 Strategi Meningkatkan pencapaian dalam setiap pertandingan di peringkat daerah. Peg.2 Membangun dan meningkatkan kualiti warga pendidikan 5.Mac Aktiviti 1. Feb . Pengerusi Pertandingan. Pegawai Perhubungan Unit Uniform Daerah. Bengkel Jurulatih Kawad Kaki Daerah. Pencapaian terbaik dalam setiap pertandingan Unit Beruniform peringkat negeri dan kebangsaan. Pengerusi Teknik Daerah. Ko Akademik.2013 . 2. OS 21000 (RM 500) GO & NGO terlibat. Sekolah Pengetua & Guru Besar. Penyelia Kokurikulum. Pengetua/ G. Peg.Besar Penyelia Kokurikulum. Mac OS 21000 (RM 1500) PPD Sekolah 7.Besar PK Kokurikulum Penyelia Kokurikulum. Pencapaian terbaik dalam pertandingan anjuran Go dan NGO di peringkat negeri dan kebangsaan. Agensi terlibat. Objektif 1. Pertandingan Kawad Unit Beruniform peringkat daerah.Besar PK Kokurikulum 5.Besar PK Kokurikulum 2. Pengerusi Pertandingan. 3. 4.Mac Kos OS 42000 di sekolah.Pertandingan Ko Akademik peringkat kelompok dan zon. 3. Ko Akademik. Pertandingan Anjuran Bersama GO & NGO dengan PPD. PPD Sekolah Penyelia Kokurikulum. Pertandingan Ko Akademik Pkt Daerah. Tarikh Feb . PK Kokurikulum. Pengetua/G.5. Sekolah PPD Sekolah Tanggungjawab Guru Besar Pengerusi Kelompok dan zon. Memperoleh kedudukan terbaik dalam setiap pertandingan Ko Akademik peringkat negeri dan kebangsaan.Mei OS 42000SR (RM 6180) OS 21000 (RM 600) OS 42000SM (RM 8400) OS 21000 (RM 800) PPD Sekolah Penyelia Kokurikulum. Bengkel Penghakiman Pertandingan Kokurikulum. Jurulatih / Hakim 6. April . Peg.Oktober Peruntukan Agensi Terlibat. Mac OS 21000 (RM 2000) PPD 19 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . Pengerusi Kelompok dan Zon. Tindakan Pengerusi Kelompok dan Zon. Memperkasakan imej PPD Kinta Utara. Pengetua/G. Pertandingan Kawad Unit Uniform peringkat kelompok dan zon. April .00) OS 42000SM (RM 2000) OS 21000 (RM 500) OS 42000 di sekolah. negeri dan kebangsaan. April .Jun OS 42000SR (RM 3075) OS 21000 (RM 200.2.

Objektif 1. Unit Kemanusiaan. Peg. Pengerusi Teknik Bahasa Daerah. Pemantauan Program Kokurikulum Sekolah Oktober November Feb . Julai November PPD Sekolah 20 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 .Oktober Kos Tindakan Sekolah Tanggungjawab Pengetua/ Guru Besar.Besar Penyelia Kokurikulum.Besar Pengetua/ Guru Besar. Kecemerlangan dalam bidang kokurikulum ssebagai satu peluang kerjaya. Perkhemahan Integrasi Unit Beruniform SR dan SM Oktober PPD Penyelia Kokurikulum. Perkhemahan Penggalakkan Sains dan Teknologi SR dan SM September Aktiviti 1.5. 3. Kursus Pengurusan Kelab/Persatuan dan Unit Beruniform November PPD Sekolah Penyelia Kokurikulum. Pengetua/G. Pengerusi Teknik Muzik/Kebudayaan Daerah. Jurulatih Daerah. Program/Aktiviti mingguan kokurikulum sekolah. Perkhemahan Unit Uniform Pkt Sekolah 8.2013 . 2. Pengerusi Teknik Sains dan Teknologi Daerah. Besar. PK Kokurikulum. Penyelia Kokurikulum. Pengetua /G. 2. Oktober PPD Sekolah 5. Jurulatih Daerah. PK Kokurikulum Penyelia Kokurikulum. PK Kokurikulum 7. Pengetua/G. Pengetua/G. 6. Pelaporan dan Penilaian Gerakerja Kokurikulum pelajar. Perkampungan Seni dan Budaya.November Sekolah PPD Sekolah 9.Besar Jun OS 42000SR (RM 7680) OS 42000SM (RM 3840) OS 21000 (RM 2000) OS 42000 SR (RM 7680) OS 42000 SM (RM 7680) OS 21000 (RM 2000) OS 42000 SR (RM 3520) OS 42000 SM (RM 1920) OS 21000 (RM 1000) OS 42000 (RM 5480) OS 21000 (RM 2400) OS 42000 (RM 10880) OS21000 (RM 2000) PPD Sekolah PPD Sekolah Penyelia Kokurikulum. Pengerusi Teknik Daerah. Besar. . Pengetua /G. Pencapaian 10% markah kokurikulum. PK Kokurikulum Semua Peg.Besar 4. Perhubungan Unit Uniform Daerah. Jurulatih Daerah. Pengetua/G. Mengurangkan kebejatan(gejala) sosial dalam kalangan pelajar. Jurulatih Daerah. Perkhemahan Bahasa SR dan SM Tarikh Jan .1 Unit Kokurikulum Bil 2 Strategi Tingkatkan penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum di sekolah dan daerah secara terancang.5.5 Memantapkan pelaksanaan program kecemerlangan dan program khas 5. 3.

TINDAKAN Pengerusi Kelompok dan Zon.Menjalinkan kerjasama dengan agensi luar dalam menangani masalah pelajar 2. 21 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 .2013 .3 Membudayakan headcount di JPN.Melahirkan modal insan yang mempunyai jati diri 3.Kem Motivasi peringkat sekolah.3.kelompok. daerah dan negeri 3.zon kelompok. Apr-Jun OS 21000 Zon/ Kelompok Pengetua/ GB PPD Jul-Ogos TANGGUNG JAWAB Pengetua/GB Pengerusi Zon/Kelompok Penolong PPD HEM Penyelia HEM JU Pengerusi Pertandingan 1.Kem Jati Diri Murid peringkat sekolah. PPD dan sekolah 5.1 Unit Hal Ehwal Pelajar BIL STRATEGI Melibatkan agensi luar dalam program bersepadu di peringkat sekolah.Program Hari Integrasi murid peringkat sekolah.Menggunakan sumbangan kewangan daripada agensi luar untuk melaksanakan program HEM AKTIVITI 1.5. zon. kelompok dan zon 2. daerah dan negeri OBJEKTIF 1.daerah/negeri TARIKH Feb-Mac KOS OS 42000 di sekolah.

Program Muhasabah Diri 3.zon dan kelompok Mac-Mei OS29000 Pengerusi Kelompok dan Zon.4. negeri dan kebangsaan Jun-Jul OS29000 Zon/ Kelompok Pengetua/ GB PPD Pengetua/GB Pengerusi Zon/Kelompok Penolong PPD HEM Penyelia HEM JU Pengerusi Pertandingan 3. 2.daerah.Melahirkan murid yang berakhlak mulia 2.Menjadikan murid celik teknologi maklumat 1. kelompok.daerah. negeri dan kebangsaan 4.Kem Motivasi 3.Pertandingan mencipta brosure peringkat sekolah.emosi dan intelek 4.zon.1 Unit Hal Ehwal Pelajar Perbanyakkan program ICT dan penyebararan maklumat bermanfaat 1.5. Sept Jun-Sept OS 42000 di sekolah Zon/ Kelompok Pengetua/ GB PPD Pengetua/GB Pengerusi Zon/Kelompok Penolong PPD HEM Penyelia HEM JU Pengerusi Pertandingan Mei Jun Jul 22 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 .Pertandingan Kuiz ICT peringkat sekolah. Program Anti Lepak 2.zon.Membentuk sikap positif dalam kalangan pelajar 3.Kem Jati Diri 2.Kursus animasi Pemantapan program sahsiah pelajar 1.Kem Bina Insan Ogos-Sept OS29000 Pengerusi Kelompok dan Zon.4 Melaksanakan pemantauan dan penyelian secara bersepadu di semua peringkat 5.Mengurangkan masalah sosial dalam kalangan pelajar Mempelbagikan program HEM di sekolah 1.Membolehkan murid menggunakan kemudahan ICT secara berkesan dan berhemah 3. kelompok.Kursus Kepimpinan Mempelbagikan program HEM di luar sekolah: 1.Melahirkan modal insan yang berkualiti dari aspek rohani.Menyediakan ruang dan peluang kepada murid menggunakan kemudahan ICT di sekolah secara optima 2.Pertandingan mencipta laman web peringkat sekolah.2013 .jasmani.

Pertandingan sukan diperingkat sekolah / daerah/MSS Perak/ MSSM 3. kejohanan sukan luar musim 2. SUS Ibubapa 23 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . Penyertaan pertandingan anjuran pihak luar / luar musim 4. penilaian dan majlis pengiktirafan 2 Penglibatan ibu bapa dalam kegiatan sukan luar 2.3 Melahirkan atlet pelajar yang berkualiti dan berkemahi ran tunggi 1.1 Unit Sukan BIL 1 STRATEGI Melibatkan ibu bapa dalam kegiatan sukan sekolah OBJEKTIF 1.1. Sesi dialog dengan agensi sukan sukan Mac/ Jul Jan-Dis PPD PIHAK BERKENAAN PPD Pihak berkenaan ibubapa Okt/Nov/Dis Jan-Dis PPD /Sekolah PPD /Sekolah Ibubapa ibubapa Feb/Mei/Okt RM5000 PPD Unit Sukan Mei/ Ogos/ Dis Jun/ Nov Jan-Nov Sekolah PPD sekolah Pers Sukan sekolah SUS Unit Sukan GPK Pengerusi SUS GPK Jan-Nov TARIKH Jan-Nov RM65000 RM 25000 sekolah PPD SUS Unit Sukan KOS(OS 21000) KOS (OS29000) TINDAKAN sekolah TANGGUNGJAWAB GB. Program sukan sepanjang tahun.2 Semua sekolah dapat melaksanakan dasar !M1S 1. Lawatan dan pertandingan persahabatan 5.3 Mencungkil bakat baru dalam sukan/ permainan AKTIVITI 1.Pemantauan.Kem/ klinik sukan anjuran pihak luar pihak luar 4.2013 .1 Meningkatkan penglibatan ibu bapa dalam sukan dan permainan 1. kejohanan sukan anjuran persatuan sukan 3. Pengumpulan data aktiviti sukan sekolah 6.5. 2.1 Menyertai seberapa banyak kejohanan sukan yang dianjurkan 2.1 Memperkasa Kepimpinan instruksional dan membina kepimpinan transformasional 5.

Penganjuran kursus/ seminar kejurulatihan sukan/ permainan 2.2.1 Unit Sukan BIL 3 STRATEGI Mempeluaskan bidang kejurulatihan OBJEKTIF 3.1 Melahirkan jurulatih yang berkualiti dan berkemahiran tinggi 3.3 Meningkatkan pencapaian atlet AKTIVITI 1. Lawatan sambil belajar ke pusat/ sekolah sukan 3. PPD Unit Sukan November PPD GB PPD Unit Sukan Unit Sukan Oktober sekolah GB/PKKO Ogos MSN PPD JPN GB Mei/ Nov PPD Unit Sukan TARIKH Mei KOS(OS 21000) RM5000 KOS (OS29000) RM3000 TINDAKAN JPN PPD TANGGUNGJAWAB Unit Sukan 24 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 .1 Meningkatkan bilangan jurulatih yang berkelayakan 3.2 Meningkatkan bilangan guru yang berkelayakan terlibat dalam aktiviti sukan di peringkat negeri dan negara sebagai jurulatih atau pegawai 1. kursus/ seminar kejurulatihan sukan/ permainan 2.2 Melahirkan jurulatih yang berkualiti 3.2013 .5. Program bersama Agensi Luar 5 Kursus-kursus Dalaman kejurulatihan 6 Program kejurulatihan berkembar 3 Mempeluaskan bidang kejurulatihan 3. Peperiksaan/ ujian Sains sukan kepegawaian dan kepengadilan. 4.2 Membangun dan meningkatkan kualiti warga pendidik 5. Peperiksaan/ ujian Sains sukan kepegawaian dan kepengadilan. Lawatan sambil belajar ke pusat/ sekolah sukan 3.

Pertandingan sukan/ permainan sepanjang tahun di sekolah antara rumah/kelas/kelab 2. Lawatan dan pertandingan per sahabatan. Penyertaan pertandingan anjuran persatuan-persatuan sukan 4.1 Meningkatkan penglibatan pelajar dalam sukan dan permainan 100% sekolah melaksanakan dasar 1M1S 1. Pertandingan peringkat zon/ daerah/MSS Perak/ MSSM 3.1 Unit Sukan BIL 1 STRATEGI Melibatkan ibu bapa dalam kegiatan sukan sekolah OBJEKTIF 1.3 Mencungkil bakat baru dalam sukan/ permainan AKTIVITI 1.5.3. Karnival sukan daerah 5.Pemantauan. PPD dan sekolah 5.3 Membudayakan headcount di JPN.2013 . Rekod penyertaan dan laporan aktiviti sukan sekolah 7. 6. penilaian dan majlis pengiktirafan PS Unit Sukan SU Sukan Unit Sukan PPD GB Unit Sukan PPD GB Unit Sukan PPD GB Unit Sukan TARIKH KOS(OS 21000) KOS (OS29000) TINDAKAN GB TANGGUNGJAWAB Unit Sukan 25 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 .

2 Sirkit kejohanan daerah 2. kem bakat dan klinik permainan peringkat sekolah dan daerah. berdisiplin dan sihat 1.5 Pertandinagan luar musim 2.1 Melahirkan pelajar atlet yang berkualiti dan berkemahi ran tinggi.2 Ujian masa dan sukantara peringkat sekolah dan daerah 1.4 Perlawanan persahabatan 2.2 Menjuarai seberapa banyak kejohanan yang disertai dan menjadi johan keseluruhan pertandingan sukan/permainan peringkat negeri.3 Dapat melahirkan pelajar berintegriti. headcount dan post mortem 2 Penglibatan ibu bapa dalam kegiatan sukan luar 2. penilaian. Program Gold Search 1.5 Memantapkan pelaksanaan program kecemerlangan dan program khas 5.2 Memenangi lebih banyak kemenangan dalam pertandingan yang disertai 1.000 Jan-Jun Sekolah PPD sekolah PPD PPD PPD/ Sekolah PPD PPD/sekolah PPD PKK SUS Unit Sukan GB/PKK/SUS Unit Sukan Unit Sukan Unit Sukan PKK Unit Sukan Unit Sukan PKK Unit Sukan Jan-Dis Apr/Mei RM18.1 Latihan pusat sepanjang tahun 2. 1.4.6 Pemanatuan.4 Pemantauan.000 RM 8000 PPD sekolah PPD Unit Sukan PKK/SUS 26 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . headcount dan post mortem PPD Unit Sukan Unit Sukan Guru S Okt/Nov Dis Jan-Dis Jan-Dis Jan-Okt Mac/Jun/Sept Feb/ Julai Dis Unit Sukan RM40. PMR dan SPM 2.1 Ujian TID. 1.2013 .3 Program sukan selepas peperik saan awam UPSR.1 Latihan pusat sepanjang tahun 2. kem bakat dan klinik permainan peringkat sekolah dan daerah. 2.1 Dapat memilih atlet yang berkualiti untuk mewakili daerah 4.1 Unit Sukan 4 Memaksimakan penyertaan pelajar dalam sukan 4. Beyond the Best 2.5.2 Ujian masa dan sukantara peringkat sekolah dan daerah 1.3 Program sukan selepas peperik saan awam UPSR.3 Kem/Klinik sukan 2.000 RM 16.1 Ujian TID. Program Gold Search Daerah 1. Program Beyond the Best Daerah 2.3 Kem/bengkel dan motivasi 2. PMR dan SPM 2. 2.2 Sirkit daerah 2.

5. 6.2013 . 6. menyelia.0 6. Memimpin sekolah dalam melaksanakan proses Pengajaran dan Pembelajaran semua mata pelajaran dengan menggunakan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran yang disediakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Kursus Dalam Perkhidmatan. OBJEKTIF Mewujudkan strategi berkesan atau program yang memberi impak perkembangan staf (Kursus Dalaman. 27 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 .69 kepada 2. Pencapaian Akademik yang merupakan kerja utama dalam pengurusan bidang kebertanggung jawaban telah menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2009 berdasarkan GPS 2.66 bagi PMR 2010. PEJABAT PELAJARAN DAERAH KINTA UTARA PENGENALAN “Kinta Utara Sentiasa Unggul“ merupakan moto dalam menetapkan hala tuju kecemerlangan PPD Kinta Utara.1 PROGRAM KECERMELANGAN AKADEMIK 2011.2 1.6.21 bagi UPSR tahun 2010 manakala PMR 2009 GPS ialah 2. Memimpin sekolah mengenalpasti dan memperkembangkan potensi individu murid dalam konteks konsep pendidikan seumur hidup melalui pelbagai aktiviti penyelidikan dan pembangunan. Memimpin sekolah dalam penyebaran maklumat dan perubahan pendidikan terkini khususnya dalam bidang kurikulum kepada pengurus sekolah. Hala tuju dan matlamat pengurusan akademik Pejabat Pelajaran Daerah Kinta Utara ialah memimpin. 3. Memimpin sekolah dalam melaksanakan dan menjayakan projek-projek khas Kementerian Pelajaran Malaysia seperti pelaksanaan LINUS. menilai dan membantu pengurusan kurikulum sekolah-sekolah di daerah bagi meningkatkan prestasi sekolah-sekolah ke arah pendidikan bermutu selaras dengan dasar kerajaan dan Prinsip Rukun Negara dengan mengambil kira kebitaraan sekolah masing-masing. guru dan masyarakat melalui taklimat dan edaran bahan-bahan akademik. Bengkel dan seumpamanya) perkembangan profesionalisme peningkatan prestasi akademik Memimpin sekolah dalam mengenalpasti dan merancang penyelesaian masalah atau kelemahan pengajaran dan pembelajaran (P&P) di sekolahsekolah. 4. 2.23 kepada GPS 2. Seminar.

dan 8A 1B manakala Near Miss E ialah pelajar yang memperoleh 7 ABCD dan 1E dan 8ABCD 1E. Near Miss B dalam peperiksaan PMR ialah pelajar yang memperoleh 7 A dan 1B.6. 28 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . i. iv. ii. Ranking Mata Pelajaran. Meningkatkan dan memantapkan pengetahuan kepekaan pihak pentadbir sekolah terhadap perubahan dasar semasa. Kelompok Murid.2013 . Mengaplikasikan strategi berkesan menerusi pendekatan berfokus Penguatkuasaan pengajaran dan pembelajaran berkesan untuk meningkatkan pencapaian murid sesuai dengan perubahan dasar semasa. Bagi peperiksaan dalaman di peringkat sekolah Near Miss dikategorikan pelajar yang tidak dapat memperoleh semua A dalam mata pelajaran yang diambil. i. iii. Penggunaan media massa dalam menyebarkan maklumat akademik. Dalam peperiksaan UPSR pelajar yang memperoleh kelulusan 4A dan 1B dikenali sebagai Near Miss B. SP Chart ) diaplikasikan berdasarkan perancangan strategik yang telah dirangka.5 NEAR MISS Near Miss merupakan satu instrumen untuk mengesan pelajar yang hampir cemerlang dan hampir lulus dalam peperiksaan awam.3 STRATEGI Pelaksanaan konsep berfokus – NKRS ( Near Miss. Rasional konsep NearMiss diguna pakai ii.4 FOKUS UTAMA Pelaksanaan 4 pendekatan yang digabungkan melalui konsep NKRS 6. iv. manakala Near Miss D adalah pelajar yang memperoleh 4 ABC dan 1 D. 6. iii.

7 PENGGUNAAN WARNA DALAM PENGESANAN PENCAPAIAN HEADCOUNT PELAJAR A B C D E biru hijau kuning jingga merah 29 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . kelompok lulus/Sederhana. Sekolah mengelompokkan murid ketika membuat head count.6. Pembentangan TOV target sekolah menengah dan sekolah rendah daerah Kinta Utara juga menggunakan kelompok – kelompok kerana melalui pengelompokan ini program – program akademik yang sesuai dapat dirancang 6. kelompok GALUS dan kelompok kritikal. ii. iii.2013 . Program-program yang dijalankan di peringkat daerah seperti Program Panitia Daerah dan Program oleh Guru Cemerlang juga menggunakan kaedah kelompok. Kelompok ini juga boleh diaplikasikan ketika proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah.6 KELOMPOK MURID Murid sekolah rendah dan sekolah menengah dikelompokkan kepada 4 kelompok murid iaitu kelompok cemerlang. Dalam program-program akademik yang dilaksanakan di peringkat sekolah kelompok ini juga boleh diguna pakai. i.

i. iv. SJKC dan SJKT.2013 . Oleh itu pihak pentadbir boleh memberikan fokus kepada panitia mata pelajaran yang perlu diberi keutamaan dalam tindak susul bagi menyusun program yang bersesuaian mengikut kelompok murid. Permarkahan ujian dan maklum balas prestasi ujian pelajar Maklum balas prestasi individu dan kumpulan Analisa jenis kesilapan pelajar Analisa proses pengajaran dan haraki unit-unit pengajaran Analisa item Simulasi markah ujian Pembinaan profil prestasi individu bagi ujian berulang 30 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . Daerah juga dapat merumuskan panitia mata pelajaran yang perlu diberi keutamaan mengikut jenis sekolah . Bengkel penyediaan dan menganalisis carta telah diberikan kepada semua Penolong Kanan dan Setiausaha Peperiksaan pada tahun 2008 dan kepada 4 orang guru setiap sekolah rendah dan sekolah menengah pada tahun 2009. Melalui kaedah SP Chart membolehkan para guru menganalisa data pengajaran untuk tujuan memahami kefahaman murid dan seterusnya mengubah suai pengajaran. SK .8 RANKING MATA PELAJARAN Satu kaedah penyusunan mata pelajaran yang paling banyak tidak mencapai A atau memperoleh paling banyak E mengikut kelompok murid. iii. 6. vii. v. vi.9 S-P CHART S-P Chart telah diperkenalkan kepada semua Pengetua dan Guru Besar pada penghujung tahun 2007.6. ii. Antaranya adalah seperti berikut.

vii. Kelompok Murid v. Near Miss 2. Bengkel Head Count NKRS Penyediaan data Head Count NKRS Bai’ah perjanjian Target Peperiksaan Awam Program Kecemerlangan Akademik berdasarkan NKRS 1. iv. iii.6. Bengkel SP Chart Pemantauan penggunaan Head Count NKRS dan khidmat bantu Head Count Pelaporan / Post Mortem / PPT/ PAT/ Percubaan/ Peperiksaan Awam 31 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . vi. ii.2013 .10 PERLAKSANAAN PROGRAM BAGI MELONJAKKAN KECEMERLANGAN i.

Program Kecemerlangan Akademik berdasarkan NKRS 1. Pemantauan penggunaan Head Count NKRS dan Khidmat bantu HC 7. Pelaporan /Post Mortem PPT/PAT/Percubaan/ Pep.2013 . Penyediaan data Head Count NKRS 3. Awam 32 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . Near Miss 2. Baiah perjanjian Target Peperiksaan Awam 4.11 JADUAL PELAKSANAAN PROGRAM Aktiviti 1. Bengkel Head Count NKRS JAN FEB MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV DIS 2.6. Kelompok Murid 5. Bengkel SP Chart 6.

1 LATAR BELAKANG Gugusan Manjoi merupakan perkampungan Melayu dalam bandar yang terbesar di negeri Perak. dan Kampung Jelapang Baru. Gugusan Manjoi seluas 560. Kampung Dato Ahmad Said.sekolah yang terlibat dan komuniti setempat. 409 buah rumah dengan penduduk seramai 40. ii. Dato’ Haji Ahmad Husni bin Mohamad Hanadzlah. 7.0 PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK GUGUSAN MANJOI Program bertujuan untuk meningkatkan pencapaian akademik sekolah rendah dan sekolah menengah yang terletak dalam Gugusan Manjoi khususnya dalam peperiksaan awam iaitu UPSR. Gugusan itu mempunyai 6. Megat Khas Kelompok 2 i. SK Manjoi 1 SK Manjoi 2 SK Dato’ Ahmad Said Tambahan SMK Kampung Dato’ Ahmad Said SMK Dr. ii. PMR dan SPM.000 orang penduduk. SK Jelapang SK Jelapang Jaya SK Jati SMK Jelapang Jaya SMK Jati 33 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . Terletak di timur laut yang jarak lokasinya 4 kilometer dari bandaraya Ipoh.Program peningkatan akademik yang dicadangkan adalah digerakkan oleh Pejabat Pelajaran Daerah Kinta Utara.2013 . iii. Kampung Tengku Hussein.Gugusan Manjoi terletak di dalam Parlimen Tambun yang diwakili oleh YB.8 hektar merangkumi Kampung Manjoi. sekolah . v. v. Sekolah – sekolah yang terlibat ialah: Kelompok 1 i. iv. Kampung Sungai Tapah. iv. Dato’Haji Nadzri bin Ismail.7. iii. manakala Ahli Dewan Undangan Manjoi ialah YB.

2013 . Secara tuntasnya. hasrat murni kita untuk melonjakkan kecemerlangan daerah Kinta Utara khususnya dan negeri Perak amnya akan tercapai. sehubungan itu semua unit di Pejabat Pelajaran Daerah Kinta Utara dan warganya akan mempertingkat serta memperkemaskan daya usaha. 34 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . Perancangan program kita perlu dilaksanakan secara inovatif dan kreatif serta disusuli dengan pelaksanaan yang mantap dan berkesan. marilah kita bergerak sederap[ melakukan transformasi dalam semua kerja buat kita. untuk bersaing di peringkat negeri dan kebangsaan bagi membantu melonjakkan kecemerlangan negeri Perak. saling berganding bahu bagi memastikan berlaku lonjakan dalam pencapaian akademik. kokurikulum dan imej organisasi.Penutup Kecemerlangan boleh diusahakan . Untuk itu perancangan yang mantap di semua peringkat perlu dilakukan bagi memastikan Daerah Kinta Utara terus unggul dan cukup bersedia dari segi mental dan fizikal. Kita harus sedar bahawa tugas memberikan pendidikan berkualiti adalah satu amanah yang berat dan perlu diselesaikan sebaik mungkin supaya generasi pelapis dapat terus membina negara Malaysia ke arah negara maju setanding dengan negara-negara lain. Insyallah berkat kerjasama semua unit dan warga di Pejabat Pelajaran Daerah Kinta Utara.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful