0

Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 - 2013

Kandungan
Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11 12 13 14 15 16 17 Muka surat 1 2 3 4 5 6 7 8 - 10 11 12 13 - 16 17 - 19 20 - 21 22 - 25 26 - 31 32 33

Prakata Peranan Pejabat Pelajaran Daerah Pihak Berkepentingan (Stakeholders) dan Pelanggan Piagam Pelanggan Visi, Misi dan Slogan JPN Perak Visi, Misi dan Moto PPD Kinta Utara Kerangka Konsep Perancangan Strategik Teras Strategik PPD Kinta Utara Analisis Peperiksaan Awam 2006 - 2010 Sasaran Pencapaian Peperiksaan Awam 2011 - 2013 Perancangan Strategik Unit Akademik Perancangan Strategik Unit Kokurikulum Perancangan Strategik Unit Hal Ehwal Pelajar Perancangan Strategik Unit Sukan Program Kecemerlangan Akademik Program Gugusan Manjoi Penutup

1
Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 - 2013

Prakata Pegawai Pelajaran Daerah Kinta Utara
Assalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Bersyukur ke hadrat Allah swt dengan izin-Nya Perancangan Strategik Pejabat Pelajaran Daerah Kinta Utara bagi tahun 2011-2013 dapat disempurnakan.. Kemenjadian pelajar merupakan hala tuju yang hendak dicapai sejajar dengan Visi PPD Kinta Utara bagi mengekalkan kedududkan teratas dalam peperiksaan awam, sukan dan kokurikulum. Berpandukan Visi dan Misi Jabatan Pelajaran Perak , PPD Kinta Utara merancang strategi berteraskan lima strategi JPN Perak agar kecemerlangan terus dikekalkan dan Kinta Utara Sentiasa Unggul. Harapan saya agar semua pihak terus berusaha dan meningkatkan daya saing selaras dengan tuntutan kementerian pelajaran dalam memastikan kemenjadian pelajar seiring dengan NKRA yang menjadi hala tuju kecemerlangan iaitu Prasekolah, LINUS (Literasi dan Numerasi), New Deal – Bai’ah (Tawaran Baru) dan Sekolah Berprestasi Tinggi. PPD merupakan peneraju dan pembimbing bagi menjadikan sekolah sebagai institusi pendidikan yang berfungsi sebagai gedung ilmu yang mampu melahirkan masyarakat yang berkualiti serta berdaya saing dalam iklim masyarakat sakinah. Cabaran untuk meningkatkan dan mengukuhkan kualiti sekolah yang cemerlang serta suatu tempat pembelajaran yang menggembirakan merupakan tanggunggjawab semua pihak. Untuk itu, pemimpin dan pengurus pendidikan serta guru-guru perlu mengamalkan profesionalisme yang tinggi agar visi JPN Perak untuk melonjakkan kecemerlangan pencapaian akademik, kokurikulum dan imej organisasi dapat dicapai. Sekian, terima kasih. SAID BIN MANAP, AMN., AMP. Pegawai Pelajaran Daerah Kinta Utara.

2
Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 - 2013

tatatertib dan etika kerja pegawai. penempatan dan penamatan GSTT dan Guru Ganti. 3 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . Mencadangkan penempatan dan pertukaran penyandang jawatan kenaikan pangkat dan jawatan pengurusan serta jawatan kanan. Pengetua. Memantau semua kegiatan kurikulum dan kokurikulum di peringkat daerah. Bertanggungjawab mengenai pertukaran dan penempatan murid-murid sekolah di dalam daerah. Mengawal disiplin. Kokurikulum dan Perkhidmatan bagi sekolahsekolah. Menyelia aktiviti-aktiviti pengurusan. Menjalankan lain-lain tugas yang diarahkan oleh JPN.Peranan Pejabat Pelajaran Daerah • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Mewakili JPN dalam segala urusan pentadbiran jabatan di peringkat daerah. kemudahan sekolah. HEM. Mengendali. Guru Besar. rumah guru dan asrama di peringkat daerah. Bertanggungjawab mengenai keperluan pelajaran dari segi pengambilan tanah. Bekerjasama dengan jabatan dan agensi-agensi lain untuk menjalankan aktiviti di peringkat daerah. Menyedia Laporan Nilaian Prestasi Tahunan pegawai-pegawai dan guru-guru dalam daerah. Bertanggungjawab mengenai pertukaran dan penempatan guru-guru di sekolah termasuk urusan perlantikan. Menguruskan perakuan Pergerakan Gaji bagi daerah pelajaran. Bertanggungjawab menggariskan dasar pentadbiran sekolah peringkat daerah. Menyelia institusi Pendidikan swasta serta mempastikan intitusi tersebut menjalankan Dasar Pelajaran Kebangsaan dengan berkesan. Penghubung antara masyarakat dengan JPN dan KPM. Sekolah. Berusaha bagi mempertingkatkan prestasi akademik dan kokurikulum sekolah-sekolah dalam daerah. Kurikulum.2013 . Bertanggung jawab mengenai perjalanan pentadbiran sekolah peringkat daerah. mengurus dan mengawal keperluan kewangan dan perbelanjaan tahunan bagi sekolah-sekolah bukan PTJ. guru-guru dan kakitangan. Mengurus mentadbir perkhidmatan dan kebajikan guru-guru dan staf bukan guru. Membantu mengendalikan urusan tatatertib guru-guru dan staf bukan guru. pembangunan fizikal.

2013 .Pihak Berkepentingan (Stakeholders) Dan Pelanggan KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA JABATAN PELAJARAN PERAK STAKEHOLDERS PEJABAT PELAJARAN DAERAH PELANGGAN SEKOLAH KOMUNITI SETEMPAT JABATAN DAN AGENSI KERAJAAN/SWASTA 4 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 .

Memastikan pejabat sentiasa peka dan responsif kepada kehendak pelanggan.2013 . Menempatkan guru-guru ke sekolah tidak lewat daripada 3 minggu PPD menerima senarai guru daripada JPN dan memastikan semua dibekalkan dengan guru-guru mengikut peruntukan 2 minggu sebelum sesi persekolahan bermula. Memberi layanan dan perkhidmatan kaunter yang mesra dalam tempoh 5 minit. • • • • • • • • Memastikan semua kanak-kanak mengikut umur yang ditetapkan mendapat tempat belajar pada hari pertama sesi persekolahan bermula. Warga Pejabat Pelajaran Daerah Kinta Utara berjanji akan menyempurnakan tugas dan tanggungjawab kami dengan penuh iltizam dan komited untuk.Piagam Pelanggan PPD Kinta Utara Kami. Menentukan segala surat aduan dan rayuan yang berkatan disiasat dan diberi jawapan dalam tempoh 14 hari. 5 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . Menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan perjawatan dan perkhidmatan professional dari segi pelantikan dan pengesahan kemasukan ke jawatan berpencen dan sebagainya dalam tempoh 2 minggu dari tarikh penerimaan Mengusahakan pengisian kekosongan jawatan Pengetua / Guru Besar / Penolong Kanan secepat mungkin selepas berlakunya kekosongan Memastikan tuntutan perjalanan oleh guru dan bukan guru dikemukakan ke JPN tidak lewat daripada 10 hari bulan pada bulan berikutnya.

Melaksanakan pemantauan dan penyeliaan secara bersepadu di semua peringkat 5. PPD dan sekolah 4. Membudayakan headcount di JPN. Memperkasa kepimpinan instruksional dan membina kepimpinan transformasional 2. kokurikulum dan imej perkhidmatan MISI Kami warga pendidik negeri Perak akan memastikan misi berikut dilaksanakan :1.2013 . Memantapkan pelaksanaan program kecemerlangan dan program khas SLOGAN Perak sentiasa di puncak kecemerlangan 6 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . Membangun dan meningkatkan kualiti warga pendidikan 3. Misi dan Slogan Jabatan Pelajaran Negeri Perak VISI Melonjakkan kecemerlangan dalam pencapaian akademik.Visi.

sukan dan kokurikulum di negeri Perak. sukan. Memperkasa kepimpinan instruksional dan membina kepimpinan transformasional 2.Visi. Misi dan Moto Pejabat Pelajaran Daerah Kinta Kinta VISI Mengekalkan kedudukan teratas dalam pencapaian peperiksaan awam.0 Latar Belakang Kinta Utara Sentiasa Unggul merupakan moto dalam menetapkan hala tuju kecemerlangan PPD Kinta Utara. Melaksanakan pemantauan dan penyeliaan secara bersepadu di semua peringkat 5. sukan dan kokurikulum MISI Melaksanakan strategi berkesan bagi meningkatkan pencapaian kualiti dan kuantiti dalam peperiksaan awam. strategi berkesan telah dirancang dan dilaksanakan bagi meningkatkan pencapaian kualiti dan kuantiti dalam peperiksaan awam. kokurikulum dan pengurusan. Membudayakan headcount di JPN. 1. MOTO Kinta Utara Sentiasa Unggul 1. Memantapkan pelaksanaan program kecemerlangan dan program khas 7 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 .2013 . PPD dan sekolah 4. sukan. Membangun dan meningkatkan kualiti warga pendidikan 3. Dalam misi mengekalkan kedudukan dan mencapai kecemerlangan. kokurikulum dan pengurusan perancangan strategik 2011 – 2013 yang berteraskan lima strategi iaitu. Keunggulan bermaksud Pejabat Pelajaran Daerah Kinta Utara merupakan pemacu dan peneraju bagi merealisasikan visi yang ingin dicapai iaitu kecemerlangan dari aspek pencapaian dalam peperiksaan awam.

0 KERANGKA KONSEP PERANCANGAN STRATEGIK PEJABAT PELAJARAN DAERAH KINTA UTARA 2011-2013 2.0 Bengkel perancangan strategik PPD Kinta Utara Agih 4 kumpulan 8 • Manusia • Ekonomi • Maklumat SUMBER STRATEGI SEMASA • Keseluruan • Fungsi Jabatan PERFORMANCE • Keputusan • Sejarah Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 .2013 Formulasi Strategi Implimentasi .2.1 Aliran model DAYA/ TRENDS • Politik • Ekonomi • Sosial PELANGGAN PESAING • Daya Pesaingan 4 PERSEKITAR AN LUARAN • Senario 2 MANDAT PELUANG/ ANCAMAN TINDAKAN KEPUTUSAN 1 PERJANJIAN AWAL (‘Rancangan Untuk Merancang’) MISI/NILAI • Pelanggan 3 ISU STRATEGI 6 • Pilihan 7 STRATEGI 8 CIRI ORGANISASI PADA MASA DEPAN (‘Visi Kejayaan’) KEKUATAN/ KELEMAHAN 5 PERSEKITARAN DALAMAN 3.

2. 3. Kelab dan Persatuan Kursus Sains Sukan Pengumuman dan pelaksanaan IMIS Kursus peningkatan profesionalisme guru Prasekolah 9 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . 2. 3.2013 . Program Coaching and Mentoring Program Cooperative Organization (CO) di sekolah kebangsaan negeri Perak Kursus profesionalisme Pengetua/Guru Besar/ PK1 Program penghayatan dan pengamalan SKPM Program Grooming sekolah SBT. 4. Program guru PASAK 100 Program keilmuan dan kecemerlangan pengurusan kokurikulum Program peningkatan keilmuan Pasukan Badan Uniform. 5.Teras Strategik Pejabat Pelajaran Daerah Kinta Utara Teras Strategik 1 Memperkasakan Kepimpinan Instruksional dan Membina Kepimpinan Transfomasional 1. 6. 4. 5. Kluster dan Sekolah cemerlang Teras Strategik 2 Membangun dan meningkatkan kualiti serta imej warga pendidikan 1.

2. 9. Aplikasi pengurusan data peperiksaan dan headcount sekolah (SAP dan SISPA) Early Warning System (EWS) Berdasarkan kod warna (Biru. 4. 7. 12. 7. Pengurusan Audit MS ISO 9001:2008 Pemantauan pengurusan akademik Sekolah Pemantauan program pemantapan pembangunan kemanusiaan Pemantauan kurikulum dan kokurikulum pendidikan Islam Selia bantu penyediaan SBT Pemantauan Berkelompok sekolah prestasi rendah Pemantauan Pengguna Kokurikulum Sekolah Pemantauan Pelaksanaan Satu Murid Satu Sukan (IMIS) Pemantauan Pelaksanaan Sukan Tahunan di Sekolah-Sekolah Daerah Kinta Utara Pemantauan Pusat Latihan Daerah di bawah Sukan Prestasi Tinggi Sekolah (SPTS) 10 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . 6. 2. kuning. 5. 8.2013 . 5. 10.Teras Strategik 3 Membudayakan headcount dan Postmortem di PPD dan Sekolah 1. 11. 9. hijau. 8. 10. 3. 3. 4. merah) Penyediaan soalan selaras untuk kelas peperiksaan Program menangani masalah ponteng Program sifar dadah Pemantauan pelaksanaan headcount dan NKRS Aplikasi pengurusan data kokurikulum Koku Hebat 2011 Pengurusan data permarkah 10% kokurikulum Penggunaan dan pelaksanaan Program/ aktiviti Kokurikulum Penyediaan Headcount penyertaan MSS Perak Perbengkelan dan postmortem pencapaian di MSS Perak Teras Strategik 4 Melaksanakan Pemantauan dan Penyeliaan Secara Bersepadu di semua peringkat 1. 6.

10. 4. KAA Porgram Smart Partnership PPD.2013 . 5. 7. 9. 6. 8. 2. Program peningkatan prestasi peperiksaan awam dan dalaman Porgram Smart Partnership PPD dan pihak swasta Program Gold Search dan Dream Team Memperkayakan kandungan bahan rujukan di portal PPD Kinta Utara Program meningkatkan kefahaman HRMIS Inovasi P&P di sekolah Program khas KRK. NGO dan GO Memperkayakan kandungan bahan rujukan di portal PPD Kinta Utara Program Peningkatan Antarabangsa/ Koakademik dan Kokurikulum 11 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . 3.Teras Strategik 5 Memantapkan Pelaksanaan Program Kecemerlangan dan Program Khas 1.

49 1.76 66.36 2.15 65.25 8.24 3.21 10.48 2010 11.91 87.82 2.11 2.90 68.40 2.50 5.45 86.88 2.23 9.17 87.49 71.66 3.39 5.37 65.78 65.91 2.22 8.55 PMR 1 SPM 1 STPM 1 Jadual 1 : Pencapaian Peperiksaan Awam Daerah Kinta Utara 2006 – 2010 12 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 .89 2.2013 .65 68.93 2.30 68.54 96.14 85.84 2.75 5.45 66.07 5.69 2.71 2.36 1.23 96.69 2.74 2.40 TAHUN 2008 11.22 9.34 87.73 2.69 3.PERANCANGAN STRATEGIK 2011 – 2013 PENCAPAIAN LIMA TAHUN PEPERIKSAAN AWAM PEJABAT PELAJARAN DAERAH KINTA UTARA ________________________________________________________________________ PEPERIKSAAN KATEGORI 2006 UPSR Kualiti (%) Kuantiti (%) GPD Kualiti (%) Kuantiti (%) GPD Kualiti (%) Kuantiti (%) GPD Kualiti (%) Kuantiti (%) PNGK 11.11 68.90 2.14 97.66 96.63 5.47 1.39 KEDUDUKAN ANTARA DAERAH 2010 1 2009 10.45 2.38 2007 10.93 2.98 96.98 2.42 2.

2013 .SASARAN PENCAPAIAN PEPERIKSAAN AWAM DAERAH KINTA UTARA 2011 – 2013 PEPERIKSAAN UPSR KATEGORI Cemerlang (%) Lulus (%) Cemerlang (%) Lulus (%) Cemerlang (%) Lulus (%) Kualiti (%) Kuantiti (%) 2011 15.85 95.89 13.28 1.50 81.57 3.71 71.99 100 TAHUN 2012 2013 KEDUDUKAN ANTARA DAERAH 2011 2012 2013 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PMR SPM STPM Jadual 2 : Sasaran Peratus Kualiti. Kuantitti dan GPS/PGNK 2011 – 2013 13 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 .

Menyedia dan mengedarkan bahan berkaitan dasar KPM Jan-November PPD Sekolah Guru Besar/Pengetua/ Pen. Pihak pentadbir sekolah lebih peka terhadap perubahan dasar semasa. 1 Strategi Meningkatkan dan memantapkan pengetahuan / kepekaan pihak pentadbir sekolah terhadap perubahan dasar semasa Objektif 1. PPD Akademik Guru Besar/Pengetua/ Pen. Meningkatkan Penguasaan ICT dalam kalangan pegawai dan pentadbir sekolah PPD Semua Pen. PPD Akademik 5.1.0 5. 3. Kanan Pentadbiran 14 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . Kanan Pentadbiran Guru Besar/Pengetua/ Pen. Aktiviti 1.RM6600 Kos (OS 29000) SM .1 Unit Akademik Bil. Pelaksanaan pemantauan pelaksanaan dasar KPM 3 kali setahun (tertakluk kpd perubahan dasar semasa) Jan-Disember SM .RM3180 SR . PPD Akademik Sekolah 1.2013 . PPD Akademik Sekolah Guru Besar/Pengetua/ Pen.RM6600 SM .5. Kanan Pentadbiran 1. Pihak pentadbir mengakses maklumat dari portal PPD Jan-Disember Sekolah 4.RM3180 SR .1.1 PERANCANGAN STRATEGIK PEJABAT PELAJARAN DAERAH KINTA UTARA 2011-2013 Memperkasa kepimpinan instruksional dan membina kepimpinan transformasional 5.2 Pentadbir sekolah melaksanakan dasar KPM mengikut pekeliling yang dikeluarkan 2.RM1908 SR – RM3960 PPD Semua Pen. Kanan Pentadbiran Semua Pen.RM1908 SR .4 Meningkatkan kualiti penyampaian maklumat.RM3960 Tindakan PPD Tanggung Jawab Semua Pen.3 Dapat meningkatkan kualiti penyampaian maklumat 1. Mengadakan kursus/taklimat/latihan/ bengkel/seminar Tarikh 3 kali setahun (tertakluk kpd perubahan dasar semasa) Kos (OS 21000) SM .

2013 . Bengkel Penyeliaan P&P Tarikh Februari Kos (OS 21000) SR -RM 4400 SM . Bengkel P&P berkesan Mac .RM1272 Tindakan PPD Tanggung Jawab Semua Pen.Sept.RM2640 SM . PPD Semua Pen.RM7920 SM .2.1 Meningkatkan kemahiran pengurusan pemantauan P&P Aktiviti 1. PPD Akademik Sekolah Guru Besar/Pengetua/ Kanan Pentadbiran Pen.1 Unit Akademik Bil.5.Julai SR . PPD Akademik Sekolah Guru Besar/Pengetua/ Kanan Pentadbiran Pen.RM2120 Kos (OS 29000) SR . PPD Akademik Sekolah Penolong Kanan / Guru Kanan Kemanusiaan Guru Cemerlang 5.2 Menjalankan pemantauan P&P berkesan 2. Penghasilan modul P&P Feb . 1.3 Meningkatkan kualiti P&P guru 3. Pemantauan Berfokus Mac . 1 Strategi Penguatkuasaan P&P berkesan untuk meningkatkan pencapaian murid sesuai dengan perubahan dasar semasa Objektif 1.Ogos PPD Sekolah Panitia MP Daerah Guru Cemerlang Ketua Panitia MP 15 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 .RM13200 SM .2 Membangun dan meningkatkan kualiti warga pendidikan 5.Mei Julai . 1.RM3816 PPD Semua Pen.Ogos PPD Semua Pen. PPD Akademik Sekolah Guru Besar/Pengetua/ Kanan Pentadbiran Pen. Mengadakan inovasi dan Kajian Tindakan untuk meningkat kualiti P&P Feb .RM6360 SR . 4.

Kanan Pentadbiran 1. PPD Kemanusiaan 5. Program Kecemerlangan Akademik berdasarkan NKRS 1. Pemantauan penggunaan Head Count NKRS Feb-Nov RM4200 PPD 6.3 Membudayakan headcount di JPN. Bengkel JSI dan SP Chart Feb-November Sekolah Guru Besar/Pengetua/ Pen.RM13356 SM .5. Kanan Pentadbiran April-Mei SR . Bengkel Head Count NKRS Tarikh Jan . PPD dan sekolah 5. Penyediaan data Head Count NKRS Feb-Mac PPD Semua Pen. Kelompok Murid 4.RM2120 SR .1 Unit Akademik Bil. Kanan Pentadbiran Pen.Ogos PPD Semua Pen. PPD Akademik 7. Khidmat bantu Head Count NKRS dan SP Chart Feb .RM1320 SM . Near Miss 2.RM21900 SM . Pelaporan /Post Mortem PPT/PAT/Percubaan/ Pep. PPD Akademik 2. Awam Jun & Nov PPD Semua Pen.2013 .Mac Kos (OS 21000) SR .3.RM11780 Kos (OS 29000) SR . Kanan Pentadbiran 16 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . PPD Akademik Sekolah Guru Besar/Pengetua/ Pen. 1 Strategi Mengaplikasikan strategi berkesan menerusi pendekatan berfokus Objektif 1.3 Budaya Head Count NKRS dilaksana untuk meningkatkan pencapaian akademik 3.2 Fokus kepada Head Count NKRS dalam program kecemerlangan peperiksaan awam Aktiviti 1.RM4400 SM .RM636 PPD Semua Pegawai Akademik Sekolah Guru Besar/Pengetua/ Pen.1 Meningkatkan kemahiran pihak pentadbir sekolah dalam mengurus Head Count 1. PPD Akademik Sekolah Guru Besar/Pengetua/Pen.RM7068 Tindakan PPD Tanggung Jawab Semua Pen.

2 Pemantauan penghulu Objektif 1.1 Pemantauan berfokus 1.4 Melaksanakan pemantauan dan penyeliaan secara bersepadu di semua peringkat 5.Oktober 1.5.1 Menjalankan pemantauan pengurusan sekolah dan P&P berkesan 1. Hebahan program/aktiviti kecemerlangan dalam media elektronik Tarikh Jan/Mac/Ogos/ September PPD Tindakan Tanggung Jawab Semua Pen. 1 Strategi Penggunaan media massa dalam menyebarkan maklumat akademik Objektif 1. Hebahan program/aktiviti kecemerlangan dalam media cetak Jan-Dis PPD Semua Pen. PPD Akademik Guru Besar/Pengetua/ Pen. Kanan Pentadbiran Sekolah 17 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . 1 Strategi 1.Mei PPD Sekolah Semua Penolong PPD Tindakan Tanggung Jawab Semua Pen.4.1 Unit Akademik Bil.5 Memantapkan pelaksanaan program kecemerlangan dan program khas 5.3 Pemantauan penghulu 1.5.1 Unit Akademik Bil.2 Masyarakat peka terhadap maklumat akademik terkini Aktiviti 1.2 Meningkatkan kualiti P&P guru Aktiviti 1.4 Pemantauan akhir tahun persekolahan F4 November Disember Semua Pegawai PPD/ Penghulu Guru Besar/Pengetua/ Pen.1 Pemantauan awal tahun persekolahan 1.1 Platform kepada PPD menyebarkan visi dan misi 1.2 Pemantauan berfokus F3 Ogos . PPD Akademik Guru Besar/Pengetua/ Pen. PPD Akademik 5. Kanan Pentadbiran Sekolah 1. Kanan Pentadbiran Tarikh F1 Januari F2 April .2013 .

Perhubungan Daerah. 5. Semua Pegawai PPD Pengetua /G. Pengetua/G. Julai . Pengetua/ G. Pengetua / Guru Besar. Anugerah Sijil Kemahiran dan kenaikan pangkat unit beruniform. NGO terlibat. PK Kokurikulum.1 Memperkasa kepimpinan instruksional dan membina kepimpinan transformasional 5.5. 2. Pentauliahan Guru Pemimpin Unit Beruniform. Anugerah Kokurikulum Pkt Sekolah.November PPD 18 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . PK Kokurikulum. Pengetua/G. Peransang kepada warga pendidikan untuk gigih berusaha.1. Aktiviti 1.Besar PK Kokurikulum. Peg. Pengetua/G. Objektif 1.Besar PK Kokurikulum. Memotivasikan guru dan pelajar. Penyediaan wakil ke peringkat antarabangsaa.Disember PPD Sekolah 5.November PPD Sekolah Julai .Besar Penyelia Kokurikulum. 4. Anugerah Kokurikulum Daerah Oktober Sekolah November OS 42000 SR OS 42000 SM (RM 5000) PPD Sekolah Semua Peg.2013 . Pemantauan Pengurusan Kokurikulum Sekolah Feb . Besar. 2. Penyelia Kokurikulum. Mei Tarikh Kos OS 21000 (RM 1600) Tindakan PPD Sekolah Tanggungjawab Penyelia Kokurikulum. Penyelia Kokurikulum. Jurulatih Bertauliah. Pengerusi Teknik Daerah.1 Unit Kokurikulum Bil 3 Strategi Mempelbagaikan pengiktirafan guru dan pelajar di peringkat sekolah dan daerah. Besar. Jurulatih Daerah. Pengetua/ Guru Besar. Kemanusiaan. April November OS 42000SR (RM 2000) OS 42000SM (RM 2000) PPD Sekolah 3. Unit Pem. Pecalonan Anugerah Kokurikulum Peringkat Kebangsaan 6.

Sekolah Pengetua & Guru Besar.Mac Kos OS 42000 di sekolah. Pengerusi Kelompok dan Zon.Pertandingan Ko Akademik peringkat kelompok dan zon.5. Sekolah PPD Sekolah Tanggungjawab Guru Besar Pengerusi Kelompok dan zon. Bengkel Jurulatih Kawad Kaki Daerah.Besar PK Kokurikulum Penyelia Kokurikulum. Memperkasakan imej PPD Kinta Utara. Jurulatih Daerah. Pertandingan Kawad Unit Beruniform peringkat daerah. Peg. Bengkel Penghakiman Pertandingan Kokurikulum. Pencapaian terbaik dalam setiap pertandingan Unit Beruniform peringkat negeri dan kebangsaan.Oktober Peruntukan Agensi Terlibat.Besar PK Kokurikulum 2.Besar PK Kokurikulum 5. Pengerusi Pertandingan. Pertandingan Anjuran Bersama GO & NGO dengan PPD. Pengerusi Pertandingan. Ko Akademik. Pencapaian terbaik dalam pertandingan anjuran Go dan NGO di peringkat negeri dan kebangsaan. Tindakan Pengerusi Kelompok dan Zon.00) OS 42000SM (RM 2000) OS 21000 (RM 500) OS 42000 di sekolah. Peg. Pengerusi Teknik Daerah. Objektif 1.2013 .Jun OS 42000SR (RM 3075) OS 21000 (RM 200. Ko Akademik. Pertandingan Kawad Unit Uniform peringkat kelompok dan zon. Tarikh Feb . Pegawai Perhubungan Unit Uniform Daerah. April .Mac Aktiviti 1. Pengetua/ G. Mac OS 21000 (RM 2000) PPD 19 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . GO & NGO terlibat. 2.1 Unit Kokurikulum Bil 1 Strategi Meningkatkan pencapaian dalam setiap pertandingan di peringkat daerah.Besar Penyelia Kokurikulum. Agensi terlibat. Pertandingan Ko Akademik Pkt Daerah. Pengetua/G. OS 21000 (RM 500) GO & NGO terlibat. negeri dan kebangsaan. Penyelia Kokurikulum. Jurulatih / Hakim 6.2. April . 4. April . 4. Memperoleh kedudukan terbaik dalam setiap pertandingan Ko Akademik peringkat negeri dan kebangsaan. 3. PK Kokurikulum. Peg.2 Membangun dan meningkatkan kualiti warga pendidikan 5. 3. Feb . PPD Sekolah Penyelia Kokurikulum. Pengetua/G. Mac OS 21000 (RM 1500) PPD Sekolah 7. Pengetua/G.Mei OS 42000SR (RM 6180) OS 21000 (RM 600) OS 42000SM (RM 8400) OS 21000 (RM 800) PPD Sekolah Penyelia Kokurikulum.

November Sekolah PPD Sekolah 9. Perkhemahan Bahasa SR dan SM Tarikh Jan . Oktober PPD Sekolah 5. PK Kokurikulum 7. PK Kokurikulum. Perkhemahan Unit Uniform Pkt Sekolah 8.Besar 4.5. 3. Besar. Program/Aktiviti mingguan kokurikulum sekolah. Perkhemahan Penggalakkan Sains dan Teknologi SR dan SM September Aktiviti 1. Kecemerlangan dalam bidang kokurikulum ssebagai satu peluang kerjaya. Pelaporan dan Penilaian Gerakerja Kokurikulum pelajar. Pengerusi Teknik Daerah. Pengetua/G. Pengetua/G.1 Unit Kokurikulum Bil 2 Strategi Tingkatkan penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum di sekolah dan daerah secara terancang. Jurulatih Daerah. . Pengerusi Teknik Sains dan Teknologi Daerah. Objektif 1. Perhubungan Unit Uniform Daerah.5. Pengerusi Teknik Bahasa Daerah. Kursus Pengurusan Kelab/Persatuan dan Unit Beruniform November PPD Sekolah Penyelia Kokurikulum. Pemantauan Program Kokurikulum Sekolah Oktober November Feb . PK Kokurikulum Penyelia Kokurikulum. 6. Pencapaian 10% markah kokurikulum. 3.2013 . Julai November PPD Sekolah 20 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . Mengurangkan kebejatan(gejala) sosial dalam kalangan pelajar.Besar Pengetua/ Guru Besar. Pengetua /G. Pengerusi Teknik Muzik/Kebudayaan Daerah. 2. Pengetua/G. Besar. Perkhemahan Integrasi Unit Beruniform SR dan SM Oktober PPD Penyelia Kokurikulum.Oktober Kos Tindakan Sekolah Tanggungjawab Pengetua/ Guru Besar. Peg. Pengetua /G. Jurulatih Daerah. Perkampungan Seni dan Budaya. Unit Kemanusiaan. 2. PK Kokurikulum Semua Peg. Pengetua/G.Besar Penyelia Kokurikulum.Besar Jun OS 42000SR (RM 7680) OS 42000SM (RM 3840) OS 21000 (RM 2000) OS 42000 SR (RM 7680) OS 42000 SM (RM 7680) OS 21000 (RM 2000) OS 42000 SR (RM 3520) OS 42000 SM (RM 1920) OS 21000 (RM 1000) OS 42000 (RM 5480) OS 21000 (RM 2400) OS 42000 (RM 10880) OS21000 (RM 2000) PPD Sekolah PPD Sekolah Penyelia Kokurikulum. Jurulatih Daerah. Penyelia Kokurikulum.5 Memantapkan pelaksanaan program kecemerlangan dan program khas 5. Jurulatih Daerah.

21 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 .kelompok. zon.Melahirkan modal insan yang mempunyai jati diri 3.1 Unit Hal Ehwal Pelajar BIL STRATEGI Melibatkan agensi luar dalam program bersepadu di peringkat sekolah. daerah dan negeri 3. PPD dan sekolah 5.Menjalinkan kerjasama dengan agensi luar dalam menangani masalah pelajar 2.zon kelompok. daerah dan negeri OBJEKTIF 1.Kem Motivasi peringkat sekolah. TINDAKAN Pengerusi Kelompok dan Zon. kelompok dan zon 2.Kem Jati Diri Murid peringkat sekolah.Menggunakan sumbangan kewangan daripada agensi luar untuk melaksanakan program HEM AKTIVITI 1. Apr-Jun OS 21000 Zon/ Kelompok Pengetua/ GB PPD Jul-Ogos TANGGUNG JAWAB Pengetua/GB Pengerusi Zon/Kelompok Penolong PPD HEM Penyelia HEM JU Pengerusi Pertandingan 1.Program Hari Integrasi murid peringkat sekolah.2013 .daerah/negeri TARIKH Feb-Mac KOS OS 42000 di sekolah.3 Membudayakan headcount di JPN.3.5.

zon dan kelompok Mac-Mei OS29000 Pengerusi Kelompok dan Zon.zon.jasmani.2013 .Kem Motivasi 3.Pertandingan Kuiz ICT peringkat sekolah.emosi dan intelek 4. Program Anti Lepak 2.Melahirkan murid yang berakhlak mulia 2.Melahirkan modal insan yang berkualiti dari aspek rohani.Kursus Kepimpinan Mempelbagikan program HEM di luar sekolah: 1.Mengurangkan masalah sosial dalam kalangan pelajar Mempelbagikan program HEM di sekolah 1.5. 2.4. kelompok.Membolehkan murid menggunakan kemudahan ICT secara berkesan dan berhemah 3. Sept Jun-Sept OS 42000 di sekolah Zon/ Kelompok Pengetua/ GB PPD Pengetua/GB Pengerusi Zon/Kelompok Penolong PPD HEM Penyelia HEM JU Pengerusi Pertandingan Mei Jun Jul 22 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . negeri dan kebangsaan Jun-Jul OS29000 Zon/ Kelompok Pengetua/ GB PPD Pengetua/GB Pengerusi Zon/Kelompok Penolong PPD HEM Penyelia HEM JU Pengerusi Pertandingan 3.zon. kelompok. Program Muhasabah Diri 3.Pertandingan mencipta laman web peringkat sekolah.Menjadikan murid celik teknologi maklumat 1.1 Unit Hal Ehwal Pelajar Perbanyakkan program ICT dan penyebararan maklumat bermanfaat 1.Kem Jati Diri 2.daerah.Menyediakan ruang dan peluang kepada murid menggunakan kemudahan ICT di sekolah secara optima 2.Pertandingan mencipta brosure peringkat sekolah. negeri dan kebangsaan 4.Kursus animasi Pemantapan program sahsiah pelajar 1.daerah.Membentuk sikap positif dalam kalangan pelajar 3.Kem Bina Insan Ogos-Sept OS29000 Pengerusi Kelompok dan Zon.4 Melaksanakan pemantauan dan penyelian secara bersepadu di semua peringkat 5.

1 Memperkasa Kepimpinan instruksional dan membina kepimpinan transformasional 5. Sesi dialog dengan agensi sukan sukan Mac/ Jul Jan-Dis PPD PIHAK BERKENAAN PPD Pihak berkenaan ibubapa Okt/Nov/Dis Jan-Dis PPD /Sekolah PPD /Sekolah Ibubapa ibubapa Feb/Mei/Okt RM5000 PPD Unit Sukan Mei/ Ogos/ Dis Jun/ Nov Jan-Nov Sekolah PPD sekolah Pers Sukan sekolah SUS Unit Sukan GPK Pengerusi SUS GPK Jan-Nov TARIKH Jan-Nov RM65000 RM 25000 sekolah PPD SUS Unit Sukan KOS(OS 21000) KOS (OS29000) TINDAKAN sekolah TANGGUNGJAWAB GB.2013 .2 Semua sekolah dapat melaksanakan dasar !M1S 1.5.1. Pengumpulan data aktiviti sukan sekolah 6. Program sukan sepanjang tahun.Pemantauan.1 Menyertai seberapa banyak kejohanan sukan yang dianjurkan 2.3 Mencungkil bakat baru dalam sukan/ permainan AKTIVITI 1.3 Melahirkan atlet pelajar yang berkualiti dan berkemahi ran tunggi 1. 2. Penyertaan pertandingan anjuran pihak luar / luar musim 4.1 Meningkatkan penglibatan ibu bapa dalam sukan dan permainan 1. SUS Ibubapa 23 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . kejohanan sukan luar musim 2. Lawatan dan pertandingan persahabatan 5.Kem/ klinik sukan anjuran pihak luar pihak luar 4.1 Unit Sukan BIL 1 STRATEGI Melibatkan ibu bapa dalam kegiatan sukan sekolah OBJEKTIF 1. penilaian dan majlis pengiktirafan 2 Penglibatan ibu bapa dalam kegiatan sukan luar 2. kejohanan sukan anjuran persatuan sukan 3. Pertandingan sukan diperingkat sekolah / daerah/MSS Perak/ MSSM 3.

Lawatan sambil belajar ke pusat/ sekolah sukan 3.2013 .3 Meningkatkan pencapaian atlet AKTIVITI 1.2 Membangun dan meningkatkan kualiti warga pendidik 5.2 Melahirkan jurulatih yang berkualiti 3.2.1 Meningkatkan bilangan jurulatih yang berkelayakan 3. Penganjuran kursus/ seminar kejurulatihan sukan/ permainan 2.5.1 Melahirkan jurulatih yang berkualiti dan berkemahiran tinggi 3. Program bersama Agensi Luar 5 Kursus-kursus Dalaman kejurulatihan 6 Program kejurulatihan berkembar 3 Mempeluaskan bidang kejurulatihan 3. kursus/ seminar kejurulatihan sukan/ permainan 2. Peperiksaan/ ujian Sains sukan kepegawaian dan kepengadilan. 4. Peperiksaan/ ujian Sains sukan kepegawaian dan kepengadilan. PPD Unit Sukan November PPD GB PPD Unit Sukan Unit Sukan Oktober sekolah GB/PKKO Ogos MSN PPD JPN GB Mei/ Nov PPD Unit Sukan TARIKH Mei KOS(OS 21000) RM5000 KOS (OS29000) RM3000 TINDAKAN JPN PPD TANGGUNGJAWAB Unit Sukan 24 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 .2 Meningkatkan bilangan guru yang berkelayakan terlibat dalam aktiviti sukan di peringkat negeri dan negara sebagai jurulatih atau pegawai 1. Lawatan sambil belajar ke pusat/ sekolah sukan 3.1 Unit Sukan BIL 3 STRATEGI Mempeluaskan bidang kejurulatihan OBJEKTIF 3.

3. Lawatan dan pertandingan per sahabatan. PPD dan sekolah 5.3 Mencungkil bakat baru dalam sukan/ permainan AKTIVITI 1. Penyertaan pertandingan anjuran persatuan-persatuan sukan 4. Karnival sukan daerah 5.1 Unit Sukan BIL 1 STRATEGI Melibatkan ibu bapa dalam kegiatan sukan sekolah OBJEKTIF 1. Pertandingan sukan/ permainan sepanjang tahun di sekolah antara rumah/kelas/kelab 2.2013 . 6.5.1 Meningkatkan penglibatan pelajar dalam sukan dan permainan 100% sekolah melaksanakan dasar 1M1S 1. penilaian dan majlis pengiktirafan PS Unit Sukan SU Sukan Unit Sukan PPD GB Unit Sukan PPD GB Unit Sukan PPD GB Unit Sukan TARIKH KOS(OS 21000) KOS (OS29000) TINDAKAN GB TANGGUNGJAWAB Unit Sukan 25 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . Pertandingan peringkat zon/ daerah/MSS Perak/ MSSM 3.3 Membudayakan headcount di JPN. Rekod penyertaan dan laporan aktiviti sukan sekolah 7.Pemantauan.

5 Pertandinagan luar musim 2. PMR dan SPM 2. headcount dan post mortem 2 Penglibatan ibu bapa dalam kegiatan sukan luar 2.2 Memenangi lebih banyak kemenangan dalam pertandingan yang disertai 1.2 Sirkit daerah 2.3 Program sukan selepas peperik saan awam UPSR. Program Gold Search Daerah 1. 2. kem bakat dan klinik permainan peringkat sekolah dan daerah.1 Ujian TID.3 Kem/bengkel dan motivasi 2.1 Latihan pusat sepanjang tahun 2.4 Perlawanan persahabatan 2. Program Beyond the Best Daerah 2. PMR dan SPM 2.2 Ujian masa dan sukantara peringkat sekolah dan daerah 1.3 Kem/Klinik sukan 2. kem bakat dan klinik permainan peringkat sekolah dan daerah. headcount dan post mortem PPD Unit Sukan Unit Sukan Guru S Okt/Nov Dis Jan-Dis Jan-Dis Jan-Okt Mac/Jun/Sept Feb/ Julai Dis Unit Sukan RM40.000 RM 8000 PPD sekolah PPD Unit Sukan PKK/SUS 26 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . penilaian. Program Gold Search 1. berdisiplin dan sihat 1.1 Dapat memilih atlet yang berkualiti untuk mewakili daerah 4.000 Jan-Jun Sekolah PPD sekolah PPD PPD PPD/ Sekolah PPD PPD/sekolah PPD PKK SUS Unit Sukan GB/PKK/SUS Unit Sukan Unit Sukan Unit Sukan PKK Unit Sukan Unit Sukan PKK Unit Sukan Jan-Dis Apr/Mei RM18.1 Unit Sukan 4 Memaksimakan penyertaan pelajar dalam sukan 4. Beyond the Best 2.3 Program sukan selepas peperik saan awam UPSR. 1.3 Dapat melahirkan pelajar berintegriti.6 Pemanatuan.2 Sirkit kejohanan daerah 2.1 Latihan pusat sepanjang tahun 2.4.5 Memantapkan pelaksanaan program kecemerlangan dan program khas 5.2013 .5.2 Menjuarai seberapa banyak kejohanan yang disertai dan menjadi johan keseluruhan pertandingan sukan/permainan peringkat negeri.1 Melahirkan pelajar atlet yang berkualiti dan berkemahi ran tinggi.2 Ujian masa dan sukantara peringkat sekolah dan daerah 1.1 Ujian TID. 2.000 RM 16. 1.4 Pemantauan.

2013 .21 bagi UPSR tahun 2010 manakala PMR 2009 GPS ialah 2. guru dan masyarakat melalui taklimat dan edaran bahan-bahan akademik. menyelia.23 kepada GPS 2. Memimpin sekolah dalam melaksanakan proses Pengajaran dan Pembelajaran semua mata pelajaran dengan menggunakan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran yang disediakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.2 1. Bengkel dan seumpamanya) perkembangan profesionalisme peningkatan prestasi akademik Memimpin sekolah dalam mengenalpasti dan merancang penyelesaian masalah atau kelemahan pengajaran dan pembelajaran (P&P) di sekolahsekolah. 3.69 kepada 2. 5. 27 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . 6. 2. PEJABAT PELAJARAN DAERAH KINTA UTARA PENGENALAN “Kinta Utara Sentiasa Unggul“ merupakan moto dalam menetapkan hala tuju kecemerlangan PPD Kinta Utara.6. Hala tuju dan matlamat pengurusan akademik Pejabat Pelajaran Daerah Kinta Utara ialah memimpin. Memimpin sekolah mengenalpasti dan memperkembangkan potensi individu murid dalam konteks konsep pendidikan seumur hidup melalui pelbagai aktiviti penyelidikan dan pembangunan. 6. Kursus Dalam Perkhidmatan. Memimpin sekolah dalam penyebaran maklumat dan perubahan pendidikan terkini khususnya dalam bidang kurikulum kepada pengurus sekolah. menilai dan membantu pengurusan kurikulum sekolah-sekolah di daerah bagi meningkatkan prestasi sekolah-sekolah ke arah pendidikan bermutu selaras dengan dasar kerajaan dan Prinsip Rukun Negara dengan mengambil kira kebitaraan sekolah masing-masing.0 6. 4. Seminar. Pencapaian Akademik yang merupakan kerja utama dalam pengurusan bidang kebertanggung jawaban telah menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2009 berdasarkan GPS 2.66 bagi PMR 2010. OBJEKTIF Mewujudkan strategi berkesan atau program yang memberi impak perkembangan staf (Kursus Dalaman. Memimpin sekolah dalam melaksanakan dan menjayakan projek-projek khas Kementerian Pelajaran Malaysia seperti pelaksanaan LINUS.1 PROGRAM KECERMELANGAN AKADEMIK 2011.

Dalam peperiksaan UPSR pelajar yang memperoleh kelulusan 4A dan 1B dikenali sebagai Near Miss B. 28 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . iv. dan 8A 1B manakala Near Miss E ialah pelajar yang memperoleh 7 ABCD dan 1E dan 8ABCD 1E.4 FOKUS UTAMA Pelaksanaan 4 pendekatan yang digabungkan melalui konsep NKRS 6. i. SP Chart ) diaplikasikan berdasarkan perancangan strategik yang telah dirangka.5 NEAR MISS Near Miss merupakan satu instrumen untuk mengesan pelajar yang hampir cemerlang dan hampir lulus dalam peperiksaan awam.3 STRATEGI Pelaksanaan konsep berfokus – NKRS ( Near Miss. Ranking Mata Pelajaran. 6. Near Miss B dalam peperiksaan PMR ialah pelajar yang memperoleh 7 A dan 1B. Rasional konsep NearMiss diguna pakai ii. Meningkatkan dan memantapkan pengetahuan kepekaan pihak pentadbir sekolah terhadap perubahan dasar semasa. i. Kelompok Murid. Penggunaan media massa dalam menyebarkan maklumat akademik. iii. iii. Mengaplikasikan strategi berkesan menerusi pendekatan berfokus Penguatkuasaan pengajaran dan pembelajaran berkesan untuk meningkatkan pencapaian murid sesuai dengan perubahan dasar semasa.2013 . iv. ii. manakala Near Miss D adalah pelajar yang memperoleh 4 ABC dan 1 D. Bagi peperiksaan dalaman di peringkat sekolah Near Miss dikategorikan pelajar yang tidak dapat memperoleh semua A dalam mata pelajaran yang diambil.6.

Kelompok ini juga boleh diaplikasikan ketika proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah.6.2013 . Program-program yang dijalankan di peringkat daerah seperti Program Panitia Daerah dan Program oleh Guru Cemerlang juga menggunakan kaedah kelompok.7 PENGGUNAAN WARNA DALAM PENGESANAN PENCAPAIAN HEADCOUNT PELAJAR A B C D E biru hijau kuning jingga merah 29 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . Dalam program-program akademik yang dilaksanakan di peringkat sekolah kelompok ini juga boleh diguna pakai. Sekolah mengelompokkan murid ketika membuat head count. kelompok lulus/Sederhana.6 KELOMPOK MURID Murid sekolah rendah dan sekolah menengah dikelompokkan kepada 4 kelompok murid iaitu kelompok cemerlang. kelompok GALUS dan kelompok kritikal. iii. ii. i. Pembentangan TOV target sekolah menengah dan sekolah rendah daerah Kinta Utara juga menggunakan kelompok – kelompok kerana melalui pengelompokan ini program – program akademik yang sesuai dapat dirancang 6.

Bengkel penyediaan dan menganalisis carta telah diberikan kepada semua Penolong Kanan dan Setiausaha Peperiksaan pada tahun 2008 dan kepada 4 orang guru setiap sekolah rendah dan sekolah menengah pada tahun 2009.9 S-P CHART S-P Chart telah diperkenalkan kepada semua Pengetua dan Guru Besar pada penghujung tahun 2007. ii. iii.6. Melalui kaedah SP Chart membolehkan para guru menganalisa data pengajaran untuk tujuan memahami kefahaman murid dan seterusnya mengubah suai pengajaran. v. vii. Oleh itu pihak pentadbir boleh memberikan fokus kepada panitia mata pelajaran yang perlu diberi keutamaan dalam tindak susul bagi menyusun program yang bersesuaian mengikut kelompok murid. Daerah juga dapat merumuskan panitia mata pelajaran yang perlu diberi keutamaan mengikut jenis sekolah . SJKC dan SJKT.8 RANKING MATA PELAJARAN Satu kaedah penyusunan mata pelajaran yang paling banyak tidak mencapai A atau memperoleh paling banyak E mengikut kelompok murid. 6. SK .2013 . Permarkahan ujian dan maklum balas prestasi ujian pelajar Maklum balas prestasi individu dan kumpulan Analisa jenis kesilapan pelajar Analisa proses pengajaran dan haraki unit-unit pengajaran Analisa item Simulasi markah ujian Pembinaan profil prestasi individu bagi ujian berulang 30 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . Antaranya adalah seperti berikut. i. iv. vi.

Kelompok Murid v. iii.10 PERLAKSANAAN PROGRAM BAGI MELONJAKKAN KECEMERLANGAN i. Bengkel Head Count NKRS Penyediaan data Head Count NKRS Bai’ah perjanjian Target Peperiksaan Awam Program Kecemerlangan Akademik berdasarkan NKRS 1. ii.2013 . Near Miss 2.6. iv. Bengkel SP Chart Pemantauan penggunaan Head Count NKRS dan khidmat bantu Head Count Pelaporan / Post Mortem / PPT/ PAT/ Percubaan/ Peperiksaan Awam 31 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . vi. vii.

6.11 JADUAL PELAKSANAAN PROGRAM Aktiviti 1. Bengkel SP Chart 6. Program Kecemerlangan Akademik berdasarkan NKRS 1. Near Miss 2. Bengkel Head Count NKRS JAN FEB MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV DIS 2. Kelompok Murid 5.2013 . Awam 32 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . Baiah perjanjian Target Peperiksaan Awam 4. Pelaporan /Post Mortem PPT/PAT/Percubaan/ Pep. Pemantauan penggunaan Head Count NKRS dan Khidmat bantu HC 7. Penyediaan data Head Count NKRS 3.

2013 .1 LATAR BELAKANG Gugusan Manjoi merupakan perkampungan Melayu dalam bandar yang terbesar di negeri Perak. iii.8 hektar merangkumi Kampung Manjoi. SK Jelapang SK Jelapang Jaya SK Jati SMK Jelapang Jaya SMK Jati 33 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . Dato’ Haji Ahmad Husni bin Mohamad Hanadzlah. dan Kampung Jelapang Baru. ii. 409 buah rumah dengan penduduk seramai 40. iii. manakala Ahli Dewan Undangan Manjoi ialah YB. Kampung Sungai Tapah. Gugusan itu mempunyai 6. v. Gugusan Manjoi seluas 560.000 orang penduduk. ii.Gugusan Manjoi terletak di dalam Parlimen Tambun yang diwakili oleh YB.0 PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK GUGUSAN MANJOI Program bertujuan untuk meningkatkan pencapaian akademik sekolah rendah dan sekolah menengah yang terletak dalam Gugusan Manjoi khususnya dalam peperiksaan awam iaitu UPSR. iv.sekolah yang terlibat dan komuniti setempat. Kampung Tengku Hussein.Program peningkatan akademik yang dicadangkan adalah digerakkan oleh Pejabat Pelajaran Daerah Kinta Utara. Sekolah – sekolah yang terlibat ialah: Kelompok 1 i.7. v. Kampung Dato Ahmad Said. iv. Terletak di timur laut yang jarak lokasinya 4 kilometer dari bandaraya Ipoh. sekolah . PMR dan SPM. SK Manjoi 1 SK Manjoi 2 SK Dato’ Ahmad Said Tambahan SMK Kampung Dato’ Ahmad Said SMK Dr. Dato’Haji Nadzri bin Ismail. Megat Khas Kelompok 2 i. 7.

34 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . hasrat murni kita untuk melonjakkan kecemerlangan daerah Kinta Utara khususnya dan negeri Perak amnya akan tercapai. marilah kita bergerak sederap[ melakukan transformasi dalam semua kerja buat kita. Insyallah berkat kerjasama semua unit dan warga di Pejabat Pelajaran Daerah Kinta Utara. untuk bersaing di peringkat negeri dan kebangsaan bagi membantu melonjakkan kecemerlangan negeri Perak. Kita harus sedar bahawa tugas memberikan pendidikan berkualiti adalah satu amanah yang berat dan perlu diselesaikan sebaik mungkin supaya generasi pelapis dapat terus membina negara Malaysia ke arah negara maju setanding dengan negara-negara lain. sehubungan itu semua unit di Pejabat Pelajaran Daerah Kinta Utara dan warganya akan mempertingkat serta memperkemaskan daya usaha. Secara tuntasnya.Penutup Kecemerlangan boleh diusahakan .2013 . kokurikulum dan imej organisasi. saling berganding bahu bagi memastikan berlaku lonjakan dalam pencapaian akademik. Perancangan program kita perlu dilaksanakan secara inovatif dan kreatif serta disusuli dengan pelaksanaan yang mantap dan berkesan. Untuk itu perancangan yang mantap di semua peringkat perlu dilakukan bagi memastikan Daerah Kinta Utara terus unggul dan cukup bersedia dari segi mental dan fizikal.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful