0

Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 - 2013

Kandungan
Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11 12 13 14 15 16 17 Muka surat 1 2 3 4 5 6 7 8 - 10 11 12 13 - 16 17 - 19 20 - 21 22 - 25 26 - 31 32 33

Prakata Peranan Pejabat Pelajaran Daerah Pihak Berkepentingan (Stakeholders) dan Pelanggan Piagam Pelanggan Visi, Misi dan Slogan JPN Perak Visi, Misi dan Moto PPD Kinta Utara Kerangka Konsep Perancangan Strategik Teras Strategik PPD Kinta Utara Analisis Peperiksaan Awam 2006 - 2010 Sasaran Pencapaian Peperiksaan Awam 2011 - 2013 Perancangan Strategik Unit Akademik Perancangan Strategik Unit Kokurikulum Perancangan Strategik Unit Hal Ehwal Pelajar Perancangan Strategik Unit Sukan Program Kecemerlangan Akademik Program Gugusan Manjoi Penutup

1
Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 - 2013

Prakata Pegawai Pelajaran Daerah Kinta Utara
Assalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Bersyukur ke hadrat Allah swt dengan izin-Nya Perancangan Strategik Pejabat Pelajaran Daerah Kinta Utara bagi tahun 2011-2013 dapat disempurnakan.. Kemenjadian pelajar merupakan hala tuju yang hendak dicapai sejajar dengan Visi PPD Kinta Utara bagi mengekalkan kedududkan teratas dalam peperiksaan awam, sukan dan kokurikulum. Berpandukan Visi dan Misi Jabatan Pelajaran Perak , PPD Kinta Utara merancang strategi berteraskan lima strategi JPN Perak agar kecemerlangan terus dikekalkan dan Kinta Utara Sentiasa Unggul. Harapan saya agar semua pihak terus berusaha dan meningkatkan daya saing selaras dengan tuntutan kementerian pelajaran dalam memastikan kemenjadian pelajar seiring dengan NKRA yang menjadi hala tuju kecemerlangan iaitu Prasekolah, LINUS (Literasi dan Numerasi), New Deal – Bai’ah (Tawaran Baru) dan Sekolah Berprestasi Tinggi. PPD merupakan peneraju dan pembimbing bagi menjadikan sekolah sebagai institusi pendidikan yang berfungsi sebagai gedung ilmu yang mampu melahirkan masyarakat yang berkualiti serta berdaya saing dalam iklim masyarakat sakinah. Cabaran untuk meningkatkan dan mengukuhkan kualiti sekolah yang cemerlang serta suatu tempat pembelajaran yang menggembirakan merupakan tanggunggjawab semua pihak. Untuk itu, pemimpin dan pengurus pendidikan serta guru-guru perlu mengamalkan profesionalisme yang tinggi agar visi JPN Perak untuk melonjakkan kecemerlangan pencapaian akademik, kokurikulum dan imej organisasi dapat dicapai. Sekian, terima kasih. SAID BIN MANAP, AMN., AMP. Pegawai Pelajaran Daerah Kinta Utara.

2
Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 - 2013

Mengendali. penempatan dan penamatan GSTT dan Guru Ganti. HEM. Berusaha bagi mempertingkatkan prestasi akademik dan kokurikulum sekolah-sekolah dalam daerah. Pengetua. Bertanggungjawab menggariskan dasar pentadbiran sekolah peringkat daerah. tatatertib dan etika kerja pegawai. Menyelia institusi Pendidikan swasta serta mempastikan intitusi tersebut menjalankan Dasar Pelajaran Kebangsaan dengan berkesan. Kurikulum. guru-guru dan kakitangan.2013 . Menguruskan perakuan Pergerakan Gaji bagi daerah pelajaran. Sekolah. Membantu mengendalikan urusan tatatertib guru-guru dan staf bukan guru. pembangunan fizikal. Bekerjasama dengan jabatan dan agensi-agensi lain untuk menjalankan aktiviti di peringkat daerah. Menjalankan lain-lain tugas yang diarahkan oleh JPN. Bertanggungjawab mengenai pertukaran dan penempatan guru-guru di sekolah termasuk urusan perlantikan. Bertanggung jawab mengenai perjalanan pentadbiran sekolah peringkat daerah. Kokurikulum dan Perkhidmatan bagi sekolahsekolah. mengurus dan mengawal keperluan kewangan dan perbelanjaan tahunan bagi sekolah-sekolah bukan PTJ.Peranan Pejabat Pelajaran Daerah • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Mewakili JPN dalam segala urusan pentadbiran jabatan di peringkat daerah. Penghubung antara masyarakat dengan JPN dan KPM. Bertanggungjawab mengenai pertukaran dan penempatan murid-murid sekolah di dalam daerah. Memantau semua kegiatan kurikulum dan kokurikulum di peringkat daerah. Mencadangkan penempatan dan pertukaran penyandang jawatan kenaikan pangkat dan jawatan pengurusan serta jawatan kanan. Mengurus mentadbir perkhidmatan dan kebajikan guru-guru dan staf bukan guru. Menyedia Laporan Nilaian Prestasi Tahunan pegawai-pegawai dan guru-guru dalam daerah. kemudahan sekolah. Bertanggungjawab mengenai keperluan pelajaran dari segi pengambilan tanah. Mengawal disiplin. rumah guru dan asrama di peringkat daerah. Menyelia aktiviti-aktiviti pengurusan. Guru Besar. 3 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 .

Pihak Berkepentingan (Stakeholders) Dan Pelanggan KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA JABATAN PELAJARAN PERAK STAKEHOLDERS PEJABAT PELAJARAN DAERAH PELANGGAN SEKOLAH KOMUNITI SETEMPAT JABATAN DAN AGENSI KERAJAAN/SWASTA 4 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 .2013 .

Menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan perjawatan dan perkhidmatan professional dari segi pelantikan dan pengesahan kemasukan ke jawatan berpencen dan sebagainya dalam tempoh 2 minggu dari tarikh penerimaan Mengusahakan pengisian kekosongan jawatan Pengetua / Guru Besar / Penolong Kanan secepat mungkin selepas berlakunya kekosongan Memastikan tuntutan perjalanan oleh guru dan bukan guru dikemukakan ke JPN tidak lewat daripada 10 hari bulan pada bulan berikutnya. • • • • • • • • Memastikan semua kanak-kanak mengikut umur yang ditetapkan mendapat tempat belajar pada hari pertama sesi persekolahan bermula. Warga Pejabat Pelajaran Daerah Kinta Utara berjanji akan menyempurnakan tugas dan tanggungjawab kami dengan penuh iltizam dan komited untuk.Piagam Pelanggan PPD Kinta Utara Kami. 5 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . Memberi layanan dan perkhidmatan kaunter yang mesra dalam tempoh 5 minit.2013 . Menempatkan guru-guru ke sekolah tidak lewat daripada 3 minggu PPD menerima senarai guru daripada JPN dan memastikan semua dibekalkan dengan guru-guru mengikut peruntukan 2 minggu sebelum sesi persekolahan bermula. Menentukan segala surat aduan dan rayuan yang berkatan disiasat dan diberi jawapan dalam tempoh 14 hari. Memastikan pejabat sentiasa peka dan responsif kepada kehendak pelanggan.

Visi. PPD dan sekolah 4.2013 . Membudayakan headcount di JPN. Melaksanakan pemantauan dan penyeliaan secara bersepadu di semua peringkat 5. Misi dan Slogan Jabatan Pelajaran Negeri Perak VISI Melonjakkan kecemerlangan dalam pencapaian akademik. kokurikulum dan imej perkhidmatan MISI Kami warga pendidik negeri Perak akan memastikan misi berikut dilaksanakan :1. Membangun dan meningkatkan kualiti warga pendidikan 3. Memantapkan pelaksanaan program kecemerlangan dan program khas SLOGAN Perak sentiasa di puncak kecemerlangan 6 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . Memperkasa kepimpinan instruksional dan membina kepimpinan transformasional 2.

2013 . Memperkasa kepimpinan instruksional dan membina kepimpinan transformasional 2. Dalam misi mengekalkan kedudukan dan mencapai kecemerlangan. Membangun dan meningkatkan kualiti warga pendidikan 3. Melaksanakan pemantauan dan penyeliaan secara bersepadu di semua peringkat 5. PPD dan sekolah 4. sukan dan kokurikulum di negeri Perak. kokurikulum dan pengurusan perancangan strategik 2011 – 2013 yang berteraskan lima strategi iaitu. Keunggulan bermaksud Pejabat Pelajaran Daerah Kinta Utara merupakan pemacu dan peneraju bagi merealisasikan visi yang ingin dicapai iaitu kecemerlangan dari aspek pencapaian dalam peperiksaan awam. kokurikulum dan pengurusan. Misi dan Moto Pejabat Pelajaran Daerah Kinta Kinta VISI Mengekalkan kedudukan teratas dalam pencapaian peperiksaan awam. sukan.0 Latar Belakang Kinta Utara Sentiasa Unggul merupakan moto dalam menetapkan hala tuju kecemerlangan PPD Kinta Utara. Membudayakan headcount di JPN. sukan dan kokurikulum MISI Melaksanakan strategi berkesan bagi meningkatkan pencapaian kualiti dan kuantiti dalam peperiksaan awam. MOTO Kinta Utara Sentiasa Unggul 1. sukan. Memantapkan pelaksanaan program kecemerlangan dan program khas 7 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . strategi berkesan telah dirancang dan dilaksanakan bagi meningkatkan pencapaian kualiti dan kuantiti dalam peperiksaan awam. 1.Visi.

0 KERANGKA KONSEP PERANCANGAN STRATEGIK PEJABAT PELAJARAN DAERAH KINTA UTARA 2011-2013 2.2013 Formulasi Strategi Implimentasi .1 Aliran model DAYA/ TRENDS • Politik • Ekonomi • Sosial PELANGGAN PESAING • Daya Pesaingan 4 PERSEKITAR AN LUARAN • Senario 2 MANDAT PELUANG/ ANCAMAN TINDAKAN KEPUTUSAN 1 PERJANJIAN AWAL (‘Rancangan Untuk Merancang’) MISI/NILAI • Pelanggan 3 ISU STRATEGI 6 • Pilihan 7 STRATEGI 8 CIRI ORGANISASI PADA MASA DEPAN (‘Visi Kejayaan’) KEKUATAN/ KELEMAHAN 5 PERSEKITARAN DALAMAN 3.2.0 Bengkel perancangan strategik PPD Kinta Utara Agih 4 kumpulan 8 • Manusia • Ekonomi • Maklumat SUMBER STRATEGI SEMASA • Keseluruan • Fungsi Jabatan PERFORMANCE • Keputusan • Sejarah Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 .

Program guru PASAK 100 Program keilmuan dan kecemerlangan pengurusan kokurikulum Program peningkatan keilmuan Pasukan Badan Uniform. 3. 4. 3.Teras Strategik Pejabat Pelajaran Daerah Kinta Utara Teras Strategik 1 Memperkasakan Kepimpinan Instruksional dan Membina Kepimpinan Transfomasional 1.2013 . 5. 2. 2. 4. Program Coaching and Mentoring Program Cooperative Organization (CO) di sekolah kebangsaan negeri Perak Kursus profesionalisme Pengetua/Guru Besar/ PK1 Program penghayatan dan pengamalan SKPM Program Grooming sekolah SBT. Kluster dan Sekolah cemerlang Teras Strategik 2 Membangun dan meningkatkan kualiti serta imej warga pendidikan 1. Kelab dan Persatuan Kursus Sains Sukan Pengumuman dan pelaksanaan IMIS Kursus peningkatan profesionalisme guru Prasekolah 9 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . 6. 5.

3. 7. 12. 2. 11.Teras Strategik 3 Membudayakan headcount dan Postmortem di PPD dan Sekolah 1. 4. 8. Aplikasi pengurusan data peperiksaan dan headcount sekolah (SAP dan SISPA) Early Warning System (EWS) Berdasarkan kod warna (Biru. Pengurusan Audit MS ISO 9001:2008 Pemantauan pengurusan akademik Sekolah Pemantauan program pemantapan pembangunan kemanusiaan Pemantauan kurikulum dan kokurikulum pendidikan Islam Selia bantu penyediaan SBT Pemantauan Berkelompok sekolah prestasi rendah Pemantauan Pengguna Kokurikulum Sekolah Pemantauan Pelaksanaan Satu Murid Satu Sukan (IMIS) Pemantauan Pelaksanaan Sukan Tahunan di Sekolah-Sekolah Daerah Kinta Utara Pemantauan Pusat Latihan Daerah di bawah Sukan Prestasi Tinggi Sekolah (SPTS) 10 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . merah) Penyediaan soalan selaras untuk kelas peperiksaan Program menangani masalah ponteng Program sifar dadah Pemantauan pelaksanaan headcount dan NKRS Aplikasi pengurusan data kokurikulum Koku Hebat 2011 Pengurusan data permarkah 10% kokurikulum Penggunaan dan pelaksanaan Program/ aktiviti Kokurikulum Penyediaan Headcount penyertaan MSS Perak Perbengkelan dan postmortem pencapaian di MSS Perak Teras Strategik 4 Melaksanakan Pemantauan dan Penyeliaan Secara Bersepadu di semua peringkat 1. 5. 9.2013 . 9. 5. kuning. hijau. 10. 6. 6. 3. 10. 4. 8. 2. 7.

KAA Porgram Smart Partnership PPD. 5.Teras Strategik 5 Memantapkan Pelaksanaan Program Kecemerlangan dan Program Khas 1. NGO dan GO Memperkayakan kandungan bahan rujukan di portal PPD Kinta Utara Program Peningkatan Antarabangsa/ Koakademik dan Kokurikulum 11 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . 8. 9. 2. Program peningkatan prestasi peperiksaan awam dan dalaman Porgram Smart Partnership PPD dan pihak swasta Program Gold Search dan Dream Team Memperkayakan kandungan bahan rujukan di portal PPD Kinta Utara Program meningkatkan kefahaman HRMIS Inovasi P&P di sekolah Program khas KRK. 7. 10.2013 . 6. 4. 3.

45 2.91 2.21 10.54 96.36 2.25 8.63 5.90 68.37 65.15 65.69 3.22 8.69 2.2013 .55 PMR 1 SPM 1 STPM 1 Jadual 1 : Pencapaian Peperiksaan Awam Daerah Kinta Utara 2006 – 2010 12 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 .40 TAHUN 2008 11.98 96.39 5.76 66.75 5.23 96.23 9.93 2.07 5.45 66.93 2.30 68.40 2.89 2.78 65.24 3.38 2007 10.74 2.PERANCANGAN STRATEGIK 2011 – 2013 PENCAPAIAN LIMA TAHUN PEPERIKSAAN AWAM PEJABAT PELAJARAN DAERAH KINTA UTARA ________________________________________________________________________ PEPERIKSAAN KATEGORI 2006 UPSR Kualiti (%) Kuantiti (%) GPD Kualiti (%) Kuantiti (%) GPD Kualiti (%) Kuantiti (%) GPD Kualiti (%) Kuantiti (%) PNGK 11.98 2.42 2.48 2010 11.50 5.66 96.39 KEDUDUKAN ANTARA DAERAH 2010 1 2009 10.11 2.88 2.14 97.84 2.17 87.22 9.71 2.14 85.36 1.11 68.90 2.69 2.66 3.45 86.91 87.73 2.49 71.47 1.49 1.82 2.65 68.34 87.

99 100 TAHUN 2012 2013 KEDUDUKAN ANTARA DAERAH 2011 2012 2013 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PMR SPM STPM Jadual 2 : Sasaran Peratus Kualiti.89 13.SASARAN PENCAPAIAN PEPERIKSAAN AWAM DAERAH KINTA UTARA 2011 – 2013 PEPERIKSAAN UPSR KATEGORI Cemerlang (%) Lulus (%) Cemerlang (%) Lulus (%) Cemerlang (%) Lulus (%) Kualiti (%) Kuantiti (%) 2011 15.57 3.2013 .71 71.85 95.28 1.50 81. Kuantitti dan GPS/PGNK 2011 – 2013 13 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 .

1 Unit Akademik Bil. Kanan Pentadbiran 1.0 5.3 Dapat meningkatkan kualiti penyampaian maklumat 1. Pelaksanaan pemantauan pelaksanaan dasar KPM 3 kali setahun (tertakluk kpd perubahan dasar semasa) Jan-Disember SM .2 Pentadbir sekolah melaksanakan dasar KPM mengikut pekeliling yang dikeluarkan 2.4 Meningkatkan kualiti penyampaian maklumat.RM1908 SR .RM3180 SR . PPD Akademik Sekolah 1.RM1908 SR – RM3960 PPD Semua Pen.RM3180 SR . 1 Strategi Meningkatkan dan memantapkan pengetahuan / kepekaan pihak pentadbir sekolah terhadap perubahan dasar semasa Objektif 1.5.1 PERANCANGAN STRATEGIK PEJABAT PELAJARAN DAERAH KINTA UTARA 2011-2013 Memperkasa kepimpinan instruksional dan membina kepimpinan transformasional 5.RM3960 Tindakan PPD Tanggung Jawab Semua Pen. Aktiviti 1.RM6600 SM . PPD Akademik Sekolah Guru Besar/Pengetua/ Pen.RM6600 Kos (OS 29000) SM . Menyedia dan mengedarkan bahan berkaitan dasar KPM Jan-November PPD Sekolah Guru Besar/Pengetua/ Pen. 3. Kanan Pentadbiran Semua Pen. Kanan Pentadbiran 14 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . PPD Akademik 5. Mengadakan kursus/taklimat/latihan/ bengkel/seminar Tarikh 3 kali setahun (tertakluk kpd perubahan dasar semasa) Kos (OS 21000) SM .2013 . Kanan Pentadbiran Guru Besar/Pengetua/ Pen. Pihak pentadbir mengakses maklumat dari portal PPD Jan-Disember Sekolah 4.1. PPD Akademik Guru Besar/Pengetua/ Pen. Meningkatkan Penguasaan ICT dalam kalangan pegawai dan pentadbir sekolah PPD Semua Pen. Pihak pentadbir sekolah lebih peka terhadap perubahan dasar semasa.1.

RM6360 SR .5.RM2120 Kos (OS 29000) SR .Sept. PPD Akademik Sekolah Penolong Kanan / Guru Kanan Kemanusiaan Guru Cemerlang 5.2013 .RM2640 SM . 1. 1. Mengadakan inovasi dan Kajian Tindakan untuk meningkat kualiti P&P Feb .2 Membangun dan meningkatkan kualiti warga pendidikan 5.1 Meningkatkan kemahiran pengurusan pemantauan P&P Aktiviti 1.1 Unit Akademik Bil.Ogos PPD Semua Pen. PPD Akademik Sekolah Guru Besar/Pengetua/ Kanan Pentadbiran Pen.Mei Julai .Julai SR . Pemantauan Berfokus Mac .RM1272 Tindakan PPD Tanggung Jawab Semua Pen. 1 Strategi Penguatkuasaan P&P berkesan untuk meningkatkan pencapaian murid sesuai dengan perubahan dasar semasa Objektif 1. PPD Semua Pen.RM7920 SM .Ogos PPD Sekolah Panitia MP Daerah Guru Cemerlang Ketua Panitia MP 15 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 .RM13200 SM . Bengkel Penyeliaan P&P Tarikh Februari Kos (OS 21000) SR -RM 4400 SM . Penghasilan modul P&P Feb .2.3 Meningkatkan kualiti P&P guru 3.RM3816 PPD Semua Pen. PPD Akademik Sekolah Guru Besar/Pengetua/ Kanan Pentadbiran Pen. PPD Akademik Sekolah Guru Besar/Pengetua/ Kanan Pentadbiran Pen.2 Menjalankan pemantauan P&P berkesan 2. Bengkel P&P berkesan Mac . 4.

PPD Akademik Sekolah Guru Besar/Pengetua/ Pen. Program Kecemerlangan Akademik berdasarkan NKRS 1. PPD Akademik 7. Bengkel Head Count NKRS Tarikh Jan . Kelompok Murid 4. Kanan Pentadbiran 16 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 .RM2120 SR . Awam Jun & Nov PPD Semua Pen. PPD Akademik Sekolah Guru Besar/Pengetua/Pen.RM7068 Tindakan PPD Tanggung Jawab Semua Pen. 1 Strategi Mengaplikasikan strategi berkesan menerusi pendekatan berfokus Objektif 1. Bengkel JSI dan SP Chart Feb-November Sekolah Guru Besar/Pengetua/ Pen. Near Miss 2.RM11780 Kos (OS 29000) SR .RM21900 SM .1 Meningkatkan kemahiran pihak pentadbir sekolah dalam mengurus Head Count 1.RM636 PPD Semua Pegawai Akademik Sekolah Guru Besar/Pengetua/ Pen. Pemantauan penggunaan Head Count NKRS Feb-Nov RM4200 PPD 6.Ogos PPD Semua Pen.3 Membudayakan headcount di JPN. Pelaporan /Post Mortem PPT/PAT/Percubaan/ Pep. PPD Kemanusiaan 5. Khidmat bantu Head Count NKRS dan SP Chart Feb . Kanan Pentadbiran 1.5.2013 . Kanan Pentadbiran April-Mei SR . Penyediaan data Head Count NKRS Feb-Mac PPD Semua Pen. Kanan Pentadbiran Pen.RM13356 SM .Mac Kos (OS 21000) SR .3 Budaya Head Count NKRS dilaksana untuk meningkatkan pencapaian akademik 3.RM4400 SM .2 Fokus kepada Head Count NKRS dalam program kecemerlangan peperiksaan awam Aktiviti 1. PPD dan sekolah 5.1 Unit Akademik Bil.RM1320 SM .3. PPD Akademik 2.

1 Pemantauan awal tahun persekolahan 1.Mei PPD Sekolah Semua Penolong PPD Tindakan Tanggung Jawab Semua Pen.Oktober 1. Hebahan program/aktiviti kecemerlangan dalam media elektronik Tarikh Jan/Mac/Ogos/ September PPD Tindakan Tanggung Jawab Semua Pen.2 Pemantauan penghulu Objektif 1. Hebahan program/aktiviti kecemerlangan dalam media cetak Jan-Dis PPD Semua Pen.1 Menjalankan pemantauan pengurusan sekolah dan P&P berkesan 1.2 Meningkatkan kualiti P&P guru Aktiviti 1. PPD Akademik Guru Besar/Pengetua/ Pen. Kanan Pentadbiran Sekolah 17 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 .1 Platform kepada PPD menyebarkan visi dan misi 1.2013 .1 Pemantauan berfokus 1. PPD Akademik 5.4.5 Memantapkan pelaksanaan program kecemerlangan dan program khas 5.3 Pemantauan penghulu 1. Kanan Pentadbiran Tarikh F1 Januari F2 April .5.5.1 Unit Akademik Bil.4 Pemantauan akhir tahun persekolahan F4 November Disember Semua Pegawai PPD/ Penghulu Guru Besar/Pengetua/ Pen.4 Melaksanakan pemantauan dan penyeliaan secara bersepadu di semua peringkat 5. PPD Akademik Guru Besar/Pengetua/ Pen. 1 Strategi Penggunaan media massa dalam menyebarkan maklumat akademik Objektif 1.2 Masyarakat peka terhadap maklumat akademik terkini Aktiviti 1. 1 Strategi 1.2 Pemantauan berfokus F3 Ogos . Kanan Pentadbiran Sekolah 1.1 Unit Akademik Bil.

Pengetua/G. Besar. Pengetua/ G. Pengetua / Guru Besar. Peg.November PPD Sekolah Julai . Aktiviti 1. Peransang kepada warga pendidikan untuk gigih berusaha. Penyelia Kokurikulum. Pengerusi Teknik Daerah. Mei Tarikh Kos OS 21000 (RM 1600) Tindakan PPD Sekolah Tanggungjawab Penyelia Kokurikulum.Disember PPD Sekolah 5. April November OS 42000SR (RM 2000) OS 42000SM (RM 2000) PPD Sekolah 3.5. Pentauliahan Guru Pemimpin Unit Beruniform. Semua Pegawai PPD Pengetua /G.Besar PK Kokurikulum. Anugerah Kokurikulum Pkt Sekolah.1 Memperkasa kepimpinan instruksional dan membina kepimpinan transformasional 5. Besar.Besar Penyelia Kokurikulum. Julai . Anugerah Kokurikulum Daerah Oktober Sekolah November OS 42000 SR OS 42000 SM (RM 5000) PPD Sekolah Semua Peg. Memotivasikan guru dan pelajar. PK Kokurikulum.1. Pemantauan Pengurusan Kokurikulum Sekolah Feb .1 Unit Kokurikulum Bil 3 Strategi Mempelbagaikan pengiktirafan guru dan pelajar di peringkat sekolah dan daerah. Anugerah Sijil Kemahiran dan kenaikan pangkat unit beruniform. Jurulatih Daerah. 2.November PPD 18 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . Pengetua/G.Perhubungan Daerah. Pecalonan Anugerah Kokurikulum Peringkat Kebangsaan 6.Besar PK Kokurikulum. NGO terlibat. Pengetua/G. PK Kokurikulum. Penyelia Kokurikulum. 2.2013 . Penyediaan wakil ke peringkat antarabangsaa. Kemanusiaan. Unit Pem. Jurulatih Bertauliah. 5. Pengetua/ Guru Besar. Objektif 1. 4.

Tindakan Pengerusi Kelompok dan Zon. Pencapaian terbaik dalam setiap pertandingan Unit Beruniform peringkat negeri dan kebangsaan. PPD Sekolah Penyelia Kokurikulum. Pengetua/G. Feb .Mac Kos OS 42000 di sekolah. Pengetua/G.1 Unit Kokurikulum Bil 1 Strategi Meningkatkan pencapaian dalam setiap pertandingan di peringkat daerah. Mac OS 21000 (RM 2000) PPD 19 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . Pengerusi Pertandingan. Pertandingan Ko Akademik Pkt Daerah. Peg.5. Pengetua/ G.Besar PK Kokurikulum 2. Sekolah PPD Sekolah Tanggungjawab Guru Besar Pengerusi Kelompok dan zon.Besar Penyelia Kokurikulum.Besar PK Kokurikulum Penyelia Kokurikulum. PK Kokurikulum. April . 2.2. Jurulatih / Hakim 6. Memperkasakan imej PPD Kinta Utara. Pegawai Perhubungan Unit Uniform Daerah. 4. Ko Akademik. Jurulatih Daerah. Penyelia Kokurikulum. Ko Akademik. Pengerusi Teknik Daerah. 4. Objektif 1.Pertandingan Ko Akademik peringkat kelompok dan zon. Pertandingan Kawad Unit Beruniform peringkat daerah. Bengkel Jurulatih Kawad Kaki Daerah. Pertandingan Kawad Unit Uniform peringkat kelompok dan zon. April . Pengerusi Pertandingan.Besar PK Kokurikulum 5.2 Membangun dan meningkatkan kualiti warga pendidikan 5. 3. April . Mac OS 21000 (RM 1500) PPD Sekolah 7. Bengkel Penghakiman Pertandingan Kokurikulum. Sekolah Pengetua & Guru Besar. negeri dan kebangsaan.2013 . Tarikh Feb .Mei OS 42000SR (RM 6180) OS 21000 (RM 600) OS 42000SM (RM 8400) OS 21000 (RM 800) PPD Sekolah Penyelia Kokurikulum. Pengetua/G. Pengerusi Kelompok dan Zon. Pencapaian terbaik dalam pertandingan anjuran Go dan NGO di peringkat negeri dan kebangsaan. GO & NGO terlibat. Memperoleh kedudukan terbaik dalam setiap pertandingan Ko Akademik peringkat negeri dan kebangsaan. Pertandingan Anjuran Bersama GO & NGO dengan PPD. 3. Peg.00) OS 42000SM (RM 2000) OS 21000 (RM 500) OS 42000 di sekolah.Jun OS 42000SR (RM 3075) OS 21000 (RM 200. Agensi terlibat. Peg. OS 21000 (RM 500) GO & NGO terlibat.Oktober Peruntukan Agensi Terlibat.Mac Aktiviti 1.

Besar. 2. Mengurangkan kebejatan(gejala) sosial dalam kalangan pelajar. Oktober PPD Sekolah 5. PK Kokurikulum 7. Jurulatih Daerah. Peg. Objektif 1.Besar 4. 6. PK Kokurikulum Semua Peg. Perkhemahan Unit Uniform Pkt Sekolah 8. Pengetua /G. Perkhemahan Integrasi Unit Beruniform SR dan SM Oktober PPD Penyelia Kokurikulum. Program/Aktiviti mingguan kokurikulum sekolah. . PK Kokurikulum Penyelia Kokurikulum.5 Memantapkan pelaksanaan program kecemerlangan dan program khas 5.2013 .5. Perkampungan Seni dan Budaya. Pelaporan dan Penilaian Gerakerja Kokurikulum pelajar. 3. 2. Jurulatih Daerah. Pemantauan Program Kokurikulum Sekolah Oktober November Feb . Pengerusi Teknik Daerah.Besar Penyelia Kokurikulum. Jurulatih Daerah. Pengetua/G.Oktober Kos Tindakan Sekolah Tanggungjawab Pengetua/ Guru Besar. Kecemerlangan dalam bidang kokurikulum ssebagai satu peluang kerjaya. Pengetua/G.November Sekolah PPD Sekolah 9. Perkhemahan Bahasa SR dan SM Tarikh Jan . Julai November PPD Sekolah 20 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . Unit Kemanusiaan. Pengerusi Teknik Bahasa Daerah. PK Kokurikulum.5. Pengerusi Teknik Muzik/Kebudayaan Daerah. Jurulatih Daerah. Kursus Pengurusan Kelab/Persatuan dan Unit Beruniform November PPD Sekolah Penyelia Kokurikulum.Besar Pengetua/ Guru Besar.1 Unit Kokurikulum Bil 2 Strategi Tingkatkan penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum di sekolah dan daerah secara terancang. 3. Pengetua/G. Perhubungan Unit Uniform Daerah. Pengetua/G. Besar. Penyelia Kokurikulum.Besar Jun OS 42000SR (RM 7680) OS 42000SM (RM 3840) OS 21000 (RM 2000) OS 42000 SR (RM 7680) OS 42000 SM (RM 7680) OS 21000 (RM 2000) OS 42000 SR (RM 3520) OS 42000 SM (RM 1920) OS 21000 (RM 1000) OS 42000 (RM 5480) OS 21000 (RM 2400) OS 42000 (RM 10880) OS21000 (RM 2000) PPD Sekolah PPD Sekolah Penyelia Kokurikulum. Pengerusi Teknik Sains dan Teknologi Daerah. Perkhemahan Penggalakkan Sains dan Teknologi SR dan SM September Aktiviti 1. Pengetua /G. Pencapaian 10% markah kokurikulum.

Kem Motivasi peringkat sekolah.Menjalinkan kerjasama dengan agensi luar dalam menangani masalah pelajar 2. TINDAKAN Pengerusi Kelompok dan Zon. daerah dan negeri OBJEKTIF 1.1 Unit Hal Ehwal Pelajar BIL STRATEGI Melibatkan agensi luar dalam program bersepadu di peringkat sekolah.Menggunakan sumbangan kewangan daripada agensi luar untuk melaksanakan program HEM AKTIVITI 1.3 Membudayakan headcount di JPN. Apr-Jun OS 21000 Zon/ Kelompok Pengetua/ GB PPD Jul-Ogos TANGGUNG JAWAB Pengetua/GB Pengerusi Zon/Kelompok Penolong PPD HEM Penyelia HEM JU Pengerusi Pertandingan 1.kelompok.Melahirkan modal insan yang mempunyai jati diri 3.Program Hari Integrasi murid peringkat sekolah. kelompok dan zon 2. PPD dan sekolah 5.daerah/negeri TARIKH Feb-Mac KOS OS 42000 di sekolah.3.5. 21 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 .zon kelompok. zon.Kem Jati Diri Murid peringkat sekolah. daerah dan negeri 3.2013 .

Pertandingan mencipta brosure peringkat sekolah.Kem Bina Insan Ogos-Sept OS29000 Pengerusi Kelompok dan Zon.daerah.Kursus Kepimpinan Mempelbagikan program HEM di luar sekolah: 1.daerah. Program Anti Lepak 2.Melahirkan modal insan yang berkualiti dari aspek rohani.Kem Motivasi 3.jasmani.5.Melahirkan murid yang berakhlak mulia 2.Menyediakan ruang dan peluang kepada murid menggunakan kemudahan ICT di sekolah secara optima 2.Pertandingan mencipta laman web peringkat sekolah.zon. negeri dan kebangsaan 4. kelompok.Membentuk sikap positif dalam kalangan pelajar 3.2013 .emosi dan intelek 4.zon dan kelompok Mac-Mei OS29000 Pengerusi Kelompok dan Zon.1 Unit Hal Ehwal Pelajar Perbanyakkan program ICT dan penyebararan maklumat bermanfaat 1.Membolehkan murid menggunakan kemudahan ICT secara berkesan dan berhemah 3. 2. Program Muhasabah Diri 3.4 Melaksanakan pemantauan dan penyelian secara bersepadu di semua peringkat 5.Pertandingan Kuiz ICT peringkat sekolah. kelompok.Menjadikan murid celik teknologi maklumat 1.4.Mengurangkan masalah sosial dalam kalangan pelajar Mempelbagikan program HEM di sekolah 1.Kem Jati Diri 2. negeri dan kebangsaan Jun-Jul OS29000 Zon/ Kelompok Pengetua/ GB PPD Pengetua/GB Pengerusi Zon/Kelompok Penolong PPD HEM Penyelia HEM JU Pengerusi Pertandingan 3.Kursus animasi Pemantapan program sahsiah pelajar 1. Sept Jun-Sept OS 42000 di sekolah Zon/ Kelompok Pengetua/ GB PPD Pengetua/GB Pengerusi Zon/Kelompok Penolong PPD HEM Penyelia HEM JU Pengerusi Pertandingan Mei Jun Jul 22 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 .zon.

Penyertaan pertandingan anjuran pihak luar / luar musim 4.5.1 Memperkasa Kepimpinan instruksional dan membina kepimpinan transformasional 5. penilaian dan majlis pengiktirafan 2 Penglibatan ibu bapa dalam kegiatan sukan luar 2.Kem/ klinik sukan anjuran pihak luar pihak luar 4.1 Menyertai seberapa banyak kejohanan sukan yang dianjurkan 2.1 Unit Sukan BIL 1 STRATEGI Melibatkan ibu bapa dalam kegiatan sukan sekolah OBJEKTIF 1. Pengumpulan data aktiviti sukan sekolah 6. SUS Ibubapa 23 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 .2013 . 2.1. kejohanan sukan luar musim 2.2 Semua sekolah dapat melaksanakan dasar !M1S 1. Program sukan sepanjang tahun.3 Mencungkil bakat baru dalam sukan/ permainan AKTIVITI 1. kejohanan sukan anjuran persatuan sukan 3. Sesi dialog dengan agensi sukan sukan Mac/ Jul Jan-Dis PPD PIHAK BERKENAAN PPD Pihak berkenaan ibubapa Okt/Nov/Dis Jan-Dis PPD /Sekolah PPD /Sekolah Ibubapa ibubapa Feb/Mei/Okt RM5000 PPD Unit Sukan Mei/ Ogos/ Dis Jun/ Nov Jan-Nov Sekolah PPD sekolah Pers Sukan sekolah SUS Unit Sukan GPK Pengerusi SUS GPK Jan-Nov TARIKH Jan-Nov RM65000 RM 25000 sekolah PPD SUS Unit Sukan KOS(OS 21000) KOS (OS29000) TINDAKAN sekolah TANGGUNGJAWAB GB. Lawatan dan pertandingan persahabatan 5.1 Meningkatkan penglibatan ibu bapa dalam sukan dan permainan 1.Pemantauan.3 Melahirkan atlet pelajar yang berkualiti dan berkemahi ran tunggi 1. Pertandingan sukan diperingkat sekolah / daerah/MSS Perak/ MSSM 3.

PPD Unit Sukan November PPD GB PPD Unit Sukan Unit Sukan Oktober sekolah GB/PKKO Ogos MSN PPD JPN GB Mei/ Nov PPD Unit Sukan TARIKH Mei KOS(OS 21000) RM5000 KOS (OS29000) RM3000 TINDAKAN JPN PPD TANGGUNGJAWAB Unit Sukan 24 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 .1 Meningkatkan bilangan jurulatih yang berkelayakan 3.2 Meningkatkan bilangan guru yang berkelayakan terlibat dalam aktiviti sukan di peringkat negeri dan negara sebagai jurulatih atau pegawai 1.1 Melahirkan jurulatih yang berkualiti dan berkemahiran tinggi 3. Program bersama Agensi Luar 5 Kursus-kursus Dalaman kejurulatihan 6 Program kejurulatihan berkembar 3 Mempeluaskan bidang kejurulatihan 3. Lawatan sambil belajar ke pusat/ sekolah sukan 3. Peperiksaan/ ujian Sains sukan kepegawaian dan kepengadilan. 4. kursus/ seminar kejurulatihan sukan/ permainan 2.3 Meningkatkan pencapaian atlet AKTIVITI 1.1 Unit Sukan BIL 3 STRATEGI Mempeluaskan bidang kejurulatihan OBJEKTIF 3.2.2013 . Lawatan sambil belajar ke pusat/ sekolah sukan 3. Peperiksaan/ ujian Sains sukan kepegawaian dan kepengadilan.5. Penganjuran kursus/ seminar kejurulatihan sukan/ permainan 2.2 Melahirkan jurulatih yang berkualiti 3.2 Membangun dan meningkatkan kualiti warga pendidik 5.

PPD dan sekolah 5. Rekod penyertaan dan laporan aktiviti sukan sekolah 7.1 Unit Sukan BIL 1 STRATEGI Melibatkan ibu bapa dalam kegiatan sukan sekolah OBJEKTIF 1.1 Meningkatkan penglibatan pelajar dalam sukan dan permainan 100% sekolah melaksanakan dasar 1M1S 1. Penyertaan pertandingan anjuran persatuan-persatuan sukan 4. Lawatan dan pertandingan per sahabatan.3 Membudayakan headcount di JPN.2013 .5. Pertandingan sukan/ permainan sepanjang tahun di sekolah antara rumah/kelas/kelab 2. 6. penilaian dan majlis pengiktirafan PS Unit Sukan SU Sukan Unit Sukan PPD GB Unit Sukan PPD GB Unit Sukan PPD GB Unit Sukan TARIKH KOS(OS 21000) KOS (OS29000) TINDAKAN GB TANGGUNGJAWAB Unit Sukan 25 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 .3. Pertandingan peringkat zon/ daerah/MSS Perak/ MSSM 3.3 Mencungkil bakat baru dalam sukan/ permainan AKTIVITI 1. Karnival sukan daerah 5.Pemantauan.

2.1 Latihan pusat sepanjang tahun 2.1 Latihan pusat sepanjang tahun 2.5 Memantapkan pelaksanaan program kecemerlangan dan program khas 5.1 Ujian TID.2 Memenangi lebih banyak kemenangan dalam pertandingan yang disertai 1.1 Dapat memilih atlet yang berkualiti untuk mewakili daerah 4.3 Program sukan selepas peperik saan awam UPSR. 2.2 Menjuarai seberapa banyak kejohanan yang disertai dan menjadi johan keseluruhan pertandingan sukan/permainan peringkat negeri.000 RM 8000 PPD sekolah PPD Unit Sukan PKK/SUS 26 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . penilaian. berdisiplin dan sihat 1.2 Ujian masa dan sukantara peringkat sekolah dan daerah 1.000 Jan-Jun Sekolah PPD sekolah PPD PPD PPD/ Sekolah PPD PPD/sekolah PPD PKK SUS Unit Sukan GB/PKK/SUS Unit Sukan Unit Sukan Unit Sukan PKK Unit Sukan Unit Sukan PKK Unit Sukan Jan-Dis Apr/Mei RM18.2 Ujian masa dan sukantara peringkat sekolah dan daerah 1.3 Program sukan selepas peperik saan awam UPSR.5 Pertandinagan luar musim 2.3 Kem/bengkel dan motivasi 2. Program Beyond the Best Daerah 2. headcount dan post mortem 2 Penglibatan ibu bapa dalam kegiatan sukan luar 2. 1.2 Sirkit daerah 2.1 Ujian TID. Beyond the Best 2.4 Perlawanan persahabatan 2.6 Pemanatuan. headcount dan post mortem PPD Unit Sukan Unit Sukan Guru S Okt/Nov Dis Jan-Dis Jan-Dis Jan-Okt Mac/Jun/Sept Feb/ Julai Dis Unit Sukan RM40.000 RM 16. Program Gold Search Daerah 1.1 Unit Sukan 4 Memaksimakan penyertaan pelajar dalam sukan 4. kem bakat dan klinik permainan peringkat sekolah dan daerah.5. Program Gold Search 1.1 Melahirkan pelajar atlet yang berkualiti dan berkemahi ran tinggi.2013 .3 Dapat melahirkan pelajar berintegriti.2 Sirkit kejohanan daerah 2.4 Pemantauan. PMR dan SPM 2.3 Kem/Klinik sukan 2. kem bakat dan klinik permainan peringkat sekolah dan daerah. 1.4. PMR dan SPM 2.

OBJEKTIF Mewujudkan strategi berkesan atau program yang memberi impak perkembangan staf (Kursus Dalaman. Hala tuju dan matlamat pengurusan akademik Pejabat Pelajaran Daerah Kinta Utara ialah memimpin. guru dan masyarakat melalui taklimat dan edaran bahan-bahan akademik. 6. Bengkel dan seumpamanya) perkembangan profesionalisme peningkatan prestasi akademik Memimpin sekolah dalam mengenalpasti dan merancang penyelesaian masalah atau kelemahan pengajaran dan pembelajaran (P&P) di sekolahsekolah.1 PROGRAM KECERMELANGAN AKADEMIK 2011.2013 . Memimpin sekolah mengenalpasti dan memperkembangkan potensi individu murid dalam konteks konsep pendidikan seumur hidup melalui pelbagai aktiviti penyelidikan dan pembangunan.23 kepada GPS 2. 6. menyelia. menilai dan membantu pengurusan kurikulum sekolah-sekolah di daerah bagi meningkatkan prestasi sekolah-sekolah ke arah pendidikan bermutu selaras dengan dasar kerajaan dan Prinsip Rukun Negara dengan mengambil kira kebitaraan sekolah masing-masing.21 bagi UPSR tahun 2010 manakala PMR 2009 GPS ialah 2.66 bagi PMR 2010. 2. Kursus Dalam Perkhidmatan. Memimpin sekolah dalam melaksanakan proses Pengajaran dan Pembelajaran semua mata pelajaran dengan menggunakan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran yang disediakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Memimpin sekolah dalam penyebaran maklumat dan perubahan pendidikan terkini khususnya dalam bidang kurikulum kepada pengurus sekolah. PEJABAT PELAJARAN DAERAH KINTA UTARA PENGENALAN “Kinta Utara Sentiasa Unggul“ merupakan moto dalam menetapkan hala tuju kecemerlangan PPD Kinta Utara. 27 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 .6. 3. Memimpin sekolah dalam melaksanakan dan menjayakan projek-projek khas Kementerian Pelajaran Malaysia seperti pelaksanaan LINUS. 4.69 kepada 2.2 1.0 6. Pencapaian Akademik yang merupakan kerja utama dalam pengurusan bidang kebertanggung jawaban telah menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2009 berdasarkan GPS 2. 5. Seminar.

Ranking Mata Pelajaran. iv. SP Chart ) diaplikasikan berdasarkan perancangan strategik yang telah dirangka. Dalam peperiksaan UPSR pelajar yang memperoleh kelulusan 4A dan 1B dikenali sebagai Near Miss B.6. i. Rasional konsep NearMiss diguna pakai ii. Bagi peperiksaan dalaman di peringkat sekolah Near Miss dikategorikan pelajar yang tidak dapat memperoleh semua A dalam mata pelajaran yang diambil. 6. dan 8A 1B manakala Near Miss E ialah pelajar yang memperoleh 7 ABCD dan 1E dan 8ABCD 1E. iii. Meningkatkan dan memantapkan pengetahuan kepekaan pihak pentadbir sekolah terhadap perubahan dasar semasa. Kelompok Murid. manakala Near Miss D adalah pelajar yang memperoleh 4 ABC dan 1 D. Mengaplikasikan strategi berkesan menerusi pendekatan berfokus Penguatkuasaan pengajaran dan pembelajaran berkesan untuk meningkatkan pencapaian murid sesuai dengan perubahan dasar semasa. ii.5 NEAR MISS Near Miss merupakan satu instrumen untuk mengesan pelajar yang hampir cemerlang dan hampir lulus dalam peperiksaan awam.2013 . Near Miss B dalam peperiksaan PMR ialah pelajar yang memperoleh 7 A dan 1B. 28 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . iii.4 FOKUS UTAMA Pelaksanaan 4 pendekatan yang digabungkan melalui konsep NKRS 6. i. Penggunaan media massa dalam menyebarkan maklumat akademik. iv.3 STRATEGI Pelaksanaan konsep berfokus – NKRS ( Near Miss.

6. kelompok lulus/Sederhana. ii.2013 . Kelompok ini juga boleh diaplikasikan ketika proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Dalam program-program akademik yang dilaksanakan di peringkat sekolah kelompok ini juga boleh diguna pakai. Pembentangan TOV target sekolah menengah dan sekolah rendah daerah Kinta Utara juga menggunakan kelompok – kelompok kerana melalui pengelompokan ini program – program akademik yang sesuai dapat dirancang 6. Program-program yang dijalankan di peringkat daerah seperti Program Panitia Daerah dan Program oleh Guru Cemerlang juga menggunakan kaedah kelompok. Sekolah mengelompokkan murid ketika membuat head count. kelompok GALUS dan kelompok kritikal.7 PENGGUNAAN WARNA DALAM PENGESANAN PENCAPAIAN HEADCOUNT PELAJAR A B C D E biru hijau kuning jingga merah 29 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . i. iii.6 KELOMPOK MURID Murid sekolah rendah dan sekolah menengah dikelompokkan kepada 4 kelompok murid iaitu kelompok cemerlang.

SJKC dan SJKT. Bengkel penyediaan dan menganalisis carta telah diberikan kepada semua Penolong Kanan dan Setiausaha Peperiksaan pada tahun 2008 dan kepada 4 orang guru setiap sekolah rendah dan sekolah menengah pada tahun 2009. SK . iii. ii. Melalui kaedah SP Chart membolehkan para guru menganalisa data pengajaran untuk tujuan memahami kefahaman murid dan seterusnya mengubah suai pengajaran. v. vi.8 RANKING MATA PELAJARAN Satu kaedah penyusunan mata pelajaran yang paling banyak tidak mencapai A atau memperoleh paling banyak E mengikut kelompok murid. Oleh itu pihak pentadbir boleh memberikan fokus kepada panitia mata pelajaran yang perlu diberi keutamaan dalam tindak susul bagi menyusun program yang bersesuaian mengikut kelompok murid.2013 .6. iv. Permarkahan ujian dan maklum balas prestasi ujian pelajar Maklum balas prestasi individu dan kumpulan Analisa jenis kesilapan pelajar Analisa proses pengajaran dan haraki unit-unit pengajaran Analisa item Simulasi markah ujian Pembinaan profil prestasi individu bagi ujian berulang 30 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . vii. Antaranya adalah seperti berikut. 6.9 S-P CHART S-P Chart telah diperkenalkan kepada semua Pengetua dan Guru Besar pada penghujung tahun 2007. i. Daerah juga dapat merumuskan panitia mata pelajaran yang perlu diberi keutamaan mengikut jenis sekolah .

2013 . vii.10 PERLAKSANAAN PROGRAM BAGI MELONJAKKAN KECEMERLANGAN i. ii.6. iv. Near Miss 2. iii. vi. Kelompok Murid v. Bengkel Head Count NKRS Penyediaan data Head Count NKRS Bai’ah perjanjian Target Peperiksaan Awam Program Kecemerlangan Akademik berdasarkan NKRS 1. Bengkel SP Chart Pemantauan penggunaan Head Count NKRS dan khidmat bantu Head Count Pelaporan / Post Mortem / PPT/ PAT/ Percubaan/ Peperiksaan Awam 31 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 .

Awam 32 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . Penyediaan data Head Count NKRS 3. Kelompok Murid 5. Near Miss 2. Bengkel Head Count NKRS JAN FEB MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV DIS 2. Pelaporan /Post Mortem PPT/PAT/Percubaan/ Pep.2013 . Pemantauan penggunaan Head Count NKRS dan Khidmat bantu HC 7.6. Bengkel SP Chart 6. Program Kecemerlangan Akademik berdasarkan NKRS 1.11 JADUAL PELAKSANAAN PROGRAM Aktiviti 1. Baiah perjanjian Target Peperiksaan Awam 4.

Gugusan itu mempunyai 6. Kampung Sungai Tapah. Dato’ Haji Ahmad Husni bin Mohamad Hanadzlah. iv.Program peningkatan akademik yang dicadangkan adalah digerakkan oleh Pejabat Pelajaran Daerah Kinta Utara. PMR dan SPM. v. iv.sekolah yang terlibat dan komuniti setempat. ii. v.8 hektar merangkumi Kampung Manjoi. Gugusan Manjoi seluas 560. ii. sekolah . Kampung Dato Ahmad Said. Kampung Tengku Hussein. 7. 409 buah rumah dengan penduduk seramai 40. Dato’Haji Nadzri bin Ismail. iii. SK Manjoi 1 SK Manjoi 2 SK Dato’ Ahmad Said Tambahan SMK Kampung Dato’ Ahmad Said SMK Dr.2013 .0 PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK GUGUSAN MANJOI Program bertujuan untuk meningkatkan pencapaian akademik sekolah rendah dan sekolah menengah yang terletak dalam Gugusan Manjoi khususnya dalam peperiksaan awam iaitu UPSR. iii.7.Gugusan Manjoi terletak di dalam Parlimen Tambun yang diwakili oleh YB. Sekolah – sekolah yang terlibat ialah: Kelompok 1 i. SK Jelapang SK Jelapang Jaya SK Jati SMK Jelapang Jaya SMK Jati 33 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . Terletak di timur laut yang jarak lokasinya 4 kilometer dari bandaraya Ipoh.000 orang penduduk. dan Kampung Jelapang Baru. Megat Khas Kelompok 2 i. manakala Ahli Dewan Undangan Manjoi ialah YB.1 LATAR BELAKANG Gugusan Manjoi merupakan perkampungan Melayu dalam bandar yang terbesar di negeri Perak.

kokurikulum dan imej organisasi. saling berganding bahu bagi memastikan berlaku lonjakan dalam pencapaian akademik. Untuk itu perancangan yang mantap di semua peringkat perlu dilakukan bagi memastikan Daerah Kinta Utara terus unggul dan cukup bersedia dari segi mental dan fizikal.Penutup Kecemerlangan boleh diusahakan . Kita harus sedar bahawa tugas memberikan pendidikan berkualiti adalah satu amanah yang berat dan perlu diselesaikan sebaik mungkin supaya generasi pelapis dapat terus membina negara Malaysia ke arah negara maju setanding dengan negara-negara lain. sehubungan itu semua unit di Pejabat Pelajaran Daerah Kinta Utara dan warganya akan mempertingkat serta memperkemaskan daya usaha. untuk bersaing di peringkat negeri dan kebangsaan bagi membantu melonjakkan kecemerlangan negeri Perak. Insyallah berkat kerjasama semua unit dan warga di Pejabat Pelajaran Daerah Kinta Utara. hasrat murni kita untuk melonjakkan kecemerlangan daerah Kinta Utara khususnya dan negeri Perak amnya akan tercapai. 34 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . marilah kita bergerak sederap[ melakukan transformasi dalam semua kerja buat kita. Perancangan program kita perlu dilaksanakan secara inovatif dan kreatif serta disusuli dengan pelaksanaan yang mantap dan berkesan.2013 . Secara tuntasnya.