0

Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 - 2013

Kandungan
Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11 12 13 14 15 16 17 Muka surat 1 2 3 4 5 6 7 8 - 10 11 12 13 - 16 17 - 19 20 - 21 22 - 25 26 - 31 32 33

Prakata Peranan Pejabat Pelajaran Daerah Pihak Berkepentingan (Stakeholders) dan Pelanggan Piagam Pelanggan Visi, Misi dan Slogan JPN Perak Visi, Misi dan Moto PPD Kinta Utara Kerangka Konsep Perancangan Strategik Teras Strategik PPD Kinta Utara Analisis Peperiksaan Awam 2006 - 2010 Sasaran Pencapaian Peperiksaan Awam 2011 - 2013 Perancangan Strategik Unit Akademik Perancangan Strategik Unit Kokurikulum Perancangan Strategik Unit Hal Ehwal Pelajar Perancangan Strategik Unit Sukan Program Kecemerlangan Akademik Program Gugusan Manjoi Penutup

1
Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 - 2013

Prakata Pegawai Pelajaran Daerah Kinta Utara
Assalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Bersyukur ke hadrat Allah swt dengan izin-Nya Perancangan Strategik Pejabat Pelajaran Daerah Kinta Utara bagi tahun 2011-2013 dapat disempurnakan.. Kemenjadian pelajar merupakan hala tuju yang hendak dicapai sejajar dengan Visi PPD Kinta Utara bagi mengekalkan kedududkan teratas dalam peperiksaan awam, sukan dan kokurikulum. Berpandukan Visi dan Misi Jabatan Pelajaran Perak , PPD Kinta Utara merancang strategi berteraskan lima strategi JPN Perak agar kecemerlangan terus dikekalkan dan Kinta Utara Sentiasa Unggul. Harapan saya agar semua pihak terus berusaha dan meningkatkan daya saing selaras dengan tuntutan kementerian pelajaran dalam memastikan kemenjadian pelajar seiring dengan NKRA yang menjadi hala tuju kecemerlangan iaitu Prasekolah, LINUS (Literasi dan Numerasi), New Deal – Bai’ah (Tawaran Baru) dan Sekolah Berprestasi Tinggi. PPD merupakan peneraju dan pembimbing bagi menjadikan sekolah sebagai institusi pendidikan yang berfungsi sebagai gedung ilmu yang mampu melahirkan masyarakat yang berkualiti serta berdaya saing dalam iklim masyarakat sakinah. Cabaran untuk meningkatkan dan mengukuhkan kualiti sekolah yang cemerlang serta suatu tempat pembelajaran yang menggembirakan merupakan tanggunggjawab semua pihak. Untuk itu, pemimpin dan pengurus pendidikan serta guru-guru perlu mengamalkan profesionalisme yang tinggi agar visi JPN Perak untuk melonjakkan kecemerlangan pencapaian akademik, kokurikulum dan imej organisasi dapat dicapai. Sekian, terima kasih. SAID BIN MANAP, AMN., AMP. Pegawai Pelajaran Daerah Kinta Utara.

2
Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 - 2013

tatatertib dan etika kerja pegawai. HEM. Mencadangkan penempatan dan pertukaran penyandang jawatan kenaikan pangkat dan jawatan pengurusan serta jawatan kanan. Penghubung antara masyarakat dengan JPN dan KPM. Guru Besar. penempatan dan penamatan GSTT dan Guru Ganti. rumah guru dan asrama di peringkat daerah. Mengawal disiplin. mengurus dan mengawal keperluan kewangan dan perbelanjaan tahunan bagi sekolah-sekolah bukan PTJ. Membantu mengendalikan urusan tatatertib guru-guru dan staf bukan guru. Bertanggungjawab mengenai pertukaran dan penempatan guru-guru di sekolah termasuk urusan perlantikan. Mengurus mentadbir perkhidmatan dan kebajikan guru-guru dan staf bukan guru. 3 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . Kokurikulum dan Perkhidmatan bagi sekolahsekolah. Menyelia institusi Pendidikan swasta serta mempastikan intitusi tersebut menjalankan Dasar Pelajaran Kebangsaan dengan berkesan. Mengendali. Berusaha bagi mempertingkatkan prestasi akademik dan kokurikulum sekolah-sekolah dalam daerah. Menjalankan lain-lain tugas yang diarahkan oleh JPN. Bertanggungjawab mengenai pertukaran dan penempatan murid-murid sekolah di dalam daerah. Sekolah. Memantau semua kegiatan kurikulum dan kokurikulum di peringkat daerah. pembangunan fizikal. Bertanggungjawab mengenai keperluan pelajaran dari segi pengambilan tanah. Menyedia Laporan Nilaian Prestasi Tahunan pegawai-pegawai dan guru-guru dalam daerah.Peranan Pejabat Pelajaran Daerah • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Mewakili JPN dalam segala urusan pentadbiran jabatan di peringkat daerah. Menyelia aktiviti-aktiviti pengurusan. Menguruskan perakuan Pergerakan Gaji bagi daerah pelajaran. Bertanggung jawab mengenai perjalanan pentadbiran sekolah peringkat daerah. Bekerjasama dengan jabatan dan agensi-agensi lain untuk menjalankan aktiviti di peringkat daerah. Pengetua.2013 . kemudahan sekolah. guru-guru dan kakitangan. Kurikulum. Bertanggungjawab menggariskan dasar pentadbiran sekolah peringkat daerah.

Pihak Berkepentingan (Stakeholders) Dan Pelanggan KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA JABATAN PELAJARAN PERAK STAKEHOLDERS PEJABAT PELAJARAN DAERAH PELANGGAN SEKOLAH KOMUNITI SETEMPAT JABATAN DAN AGENSI KERAJAAN/SWASTA 4 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 .2013 .

Piagam Pelanggan PPD Kinta Utara Kami. 5 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . Menentukan segala surat aduan dan rayuan yang berkatan disiasat dan diberi jawapan dalam tempoh 14 hari. Memastikan pejabat sentiasa peka dan responsif kepada kehendak pelanggan.2013 . Memberi layanan dan perkhidmatan kaunter yang mesra dalam tempoh 5 minit. Warga Pejabat Pelajaran Daerah Kinta Utara berjanji akan menyempurnakan tugas dan tanggungjawab kami dengan penuh iltizam dan komited untuk. Menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan perjawatan dan perkhidmatan professional dari segi pelantikan dan pengesahan kemasukan ke jawatan berpencen dan sebagainya dalam tempoh 2 minggu dari tarikh penerimaan Mengusahakan pengisian kekosongan jawatan Pengetua / Guru Besar / Penolong Kanan secepat mungkin selepas berlakunya kekosongan Memastikan tuntutan perjalanan oleh guru dan bukan guru dikemukakan ke JPN tidak lewat daripada 10 hari bulan pada bulan berikutnya. • • • • • • • • Memastikan semua kanak-kanak mengikut umur yang ditetapkan mendapat tempat belajar pada hari pertama sesi persekolahan bermula. Menempatkan guru-guru ke sekolah tidak lewat daripada 3 minggu PPD menerima senarai guru daripada JPN dan memastikan semua dibekalkan dengan guru-guru mengikut peruntukan 2 minggu sebelum sesi persekolahan bermula.

Misi dan Slogan Jabatan Pelajaran Negeri Perak VISI Melonjakkan kecemerlangan dalam pencapaian akademik. kokurikulum dan imej perkhidmatan MISI Kami warga pendidik negeri Perak akan memastikan misi berikut dilaksanakan :1.Visi. Memantapkan pelaksanaan program kecemerlangan dan program khas SLOGAN Perak sentiasa di puncak kecemerlangan 6 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . Membangun dan meningkatkan kualiti warga pendidikan 3. Melaksanakan pemantauan dan penyeliaan secara bersepadu di semua peringkat 5.2013 . PPD dan sekolah 4. Memperkasa kepimpinan instruksional dan membina kepimpinan transformasional 2. Membudayakan headcount di JPN.

Memperkasa kepimpinan instruksional dan membina kepimpinan transformasional 2.2013 . kokurikulum dan pengurusan perancangan strategik 2011 – 2013 yang berteraskan lima strategi iaitu. sukan dan kokurikulum di negeri Perak. Memantapkan pelaksanaan program kecemerlangan dan program khas 7 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . 1. Membudayakan headcount di JPN.Visi. sukan. MOTO Kinta Utara Sentiasa Unggul 1. kokurikulum dan pengurusan. Melaksanakan pemantauan dan penyeliaan secara bersepadu di semua peringkat 5. Dalam misi mengekalkan kedudukan dan mencapai kecemerlangan. strategi berkesan telah dirancang dan dilaksanakan bagi meningkatkan pencapaian kualiti dan kuantiti dalam peperiksaan awam. PPD dan sekolah 4. Membangun dan meningkatkan kualiti warga pendidikan 3. Misi dan Moto Pejabat Pelajaran Daerah Kinta Kinta VISI Mengekalkan kedudukan teratas dalam pencapaian peperiksaan awam.0 Latar Belakang Kinta Utara Sentiasa Unggul merupakan moto dalam menetapkan hala tuju kecemerlangan PPD Kinta Utara. Keunggulan bermaksud Pejabat Pelajaran Daerah Kinta Utara merupakan pemacu dan peneraju bagi merealisasikan visi yang ingin dicapai iaitu kecemerlangan dari aspek pencapaian dalam peperiksaan awam. sukan dan kokurikulum MISI Melaksanakan strategi berkesan bagi meningkatkan pencapaian kualiti dan kuantiti dalam peperiksaan awam. sukan.

2013 Formulasi Strategi Implimentasi .0 KERANGKA KONSEP PERANCANGAN STRATEGIK PEJABAT PELAJARAN DAERAH KINTA UTARA 2011-2013 2.2.0 Bengkel perancangan strategik PPD Kinta Utara Agih 4 kumpulan 8 • Manusia • Ekonomi • Maklumat SUMBER STRATEGI SEMASA • Keseluruan • Fungsi Jabatan PERFORMANCE • Keputusan • Sejarah Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 .1 Aliran model DAYA/ TRENDS • Politik • Ekonomi • Sosial PELANGGAN PESAING • Daya Pesaingan 4 PERSEKITAR AN LUARAN • Senario 2 MANDAT PELUANG/ ANCAMAN TINDAKAN KEPUTUSAN 1 PERJANJIAN AWAL (‘Rancangan Untuk Merancang’) MISI/NILAI • Pelanggan 3 ISU STRATEGI 6 • Pilihan 7 STRATEGI 8 CIRI ORGANISASI PADA MASA DEPAN (‘Visi Kejayaan’) KEKUATAN/ KELEMAHAN 5 PERSEKITARAN DALAMAN 3.

2. 5. Program Coaching and Mentoring Program Cooperative Organization (CO) di sekolah kebangsaan negeri Perak Kursus profesionalisme Pengetua/Guru Besar/ PK1 Program penghayatan dan pengamalan SKPM Program Grooming sekolah SBT. 4. Program guru PASAK 100 Program keilmuan dan kecemerlangan pengurusan kokurikulum Program peningkatan keilmuan Pasukan Badan Uniform.2013 . Kelab dan Persatuan Kursus Sains Sukan Pengumuman dan pelaksanaan IMIS Kursus peningkatan profesionalisme guru Prasekolah 9 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . Kluster dan Sekolah cemerlang Teras Strategik 2 Membangun dan meningkatkan kualiti serta imej warga pendidikan 1. 2. 3. 5. 4.Teras Strategik Pejabat Pelajaran Daerah Kinta Utara Teras Strategik 1 Memperkasakan Kepimpinan Instruksional dan Membina Kepimpinan Transfomasional 1. 6. 3.

7. merah) Penyediaan soalan selaras untuk kelas peperiksaan Program menangani masalah ponteng Program sifar dadah Pemantauan pelaksanaan headcount dan NKRS Aplikasi pengurusan data kokurikulum Koku Hebat 2011 Pengurusan data permarkah 10% kokurikulum Penggunaan dan pelaksanaan Program/ aktiviti Kokurikulum Penyediaan Headcount penyertaan MSS Perak Perbengkelan dan postmortem pencapaian di MSS Perak Teras Strategik 4 Melaksanakan Pemantauan dan Penyeliaan Secara Bersepadu di semua peringkat 1. 8. 3. 6. 2.Teras Strategik 3 Membudayakan headcount dan Postmortem di PPD dan Sekolah 1. 10. Aplikasi pengurusan data peperiksaan dan headcount sekolah (SAP dan SISPA) Early Warning System (EWS) Berdasarkan kod warna (Biru. 9. 2. 4. 9. 7. 8. kuning. 5. 5. 11. hijau. 10. 6. 4. Pengurusan Audit MS ISO 9001:2008 Pemantauan pengurusan akademik Sekolah Pemantauan program pemantapan pembangunan kemanusiaan Pemantauan kurikulum dan kokurikulum pendidikan Islam Selia bantu penyediaan SBT Pemantauan Berkelompok sekolah prestasi rendah Pemantauan Pengguna Kokurikulum Sekolah Pemantauan Pelaksanaan Satu Murid Satu Sukan (IMIS) Pemantauan Pelaksanaan Sukan Tahunan di Sekolah-Sekolah Daerah Kinta Utara Pemantauan Pusat Latihan Daerah di bawah Sukan Prestasi Tinggi Sekolah (SPTS) 10 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . 3. 12.2013 .

8. 5. NGO dan GO Memperkayakan kandungan bahan rujukan di portal PPD Kinta Utara Program Peningkatan Antarabangsa/ Koakademik dan Kokurikulum 11 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . 3.Teras Strategik 5 Memantapkan Pelaksanaan Program Kecemerlangan dan Program Khas 1. Program peningkatan prestasi peperiksaan awam dan dalaman Porgram Smart Partnership PPD dan pihak swasta Program Gold Search dan Dream Team Memperkayakan kandungan bahan rujukan di portal PPD Kinta Utara Program meningkatkan kefahaman HRMIS Inovasi P&P di sekolah Program khas KRK. 7. 6.2013 . 2. KAA Porgram Smart Partnership PPD. 4. 10. 9.

22 8.74 2.38 2007 10.23 96.71 2.40 2.69 3.66 3.93 2.76 66.47 1.54 96.PERANCANGAN STRATEGIK 2011 – 2013 PENCAPAIAN LIMA TAHUN PEPERIKSAAN AWAM PEJABAT PELAJARAN DAERAH KINTA UTARA ________________________________________________________________________ PEPERIKSAAN KATEGORI 2006 UPSR Kualiti (%) Kuantiti (%) GPD Kualiti (%) Kuantiti (%) GPD Kualiti (%) Kuantiti (%) GPD Kualiti (%) Kuantiti (%) PNGK 11.88 2.50 5.49 71.73 2.98 96.37 65.45 86.21 10.11 2.49 1.40 TAHUN 2008 11.42 2.65 68.45 2.14 97.75 5.39 KEDUDUKAN ANTARA DAERAH 2010 1 2009 10.07 5.98 2.45 66.36 1.90 68.25 8.24 3.17 87.14 85.91 87.22 9.69 2.15 65.36 2.34 87.23 9.90 2.48 2010 11.66 96.78 65.63 5.91 2.89 2.55 PMR 1 SPM 1 STPM 1 Jadual 1 : Pencapaian Peperiksaan Awam Daerah Kinta Utara 2006 – 2010 12 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 .82 2.30 68.39 5.11 68.69 2.93 2.84 2.2013 .

50 81.85 95.SASARAN PENCAPAIAN PEPERIKSAAN AWAM DAERAH KINTA UTARA 2011 – 2013 PEPERIKSAAN UPSR KATEGORI Cemerlang (%) Lulus (%) Cemerlang (%) Lulus (%) Cemerlang (%) Lulus (%) Kualiti (%) Kuantiti (%) 2011 15.71 71.2013 .99 100 TAHUN 2012 2013 KEDUDUKAN ANTARA DAERAH 2011 2012 2013 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PMR SPM STPM Jadual 2 : Sasaran Peratus Kualiti.57 3.28 1.89 13. Kuantitti dan GPS/PGNK 2011 – 2013 13 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 .

3.1 PERANCANGAN STRATEGIK PEJABAT PELAJARAN DAERAH KINTA UTARA 2011-2013 Memperkasa kepimpinan instruksional dan membina kepimpinan transformasional 5. Kanan Pentadbiran Semua Pen. Pelaksanaan pemantauan pelaksanaan dasar KPM 3 kali setahun (tertakluk kpd perubahan dasar semasa) Jan-Disember SM . 1 Strategi Meningkatkan dan memantapkan pengetahuan / kepekaan pihak pentadbir sekolah terhadap perubahan dasar semasa Objektif 1.RM6600 SM . Pihak pentadbir sekolah lebih peka terhadap perubahan dasar semasa. Menyedia dan mengedarkan bahan berkaitan dasar KPM Jan-November PPD Sekolah Guru Besar/Pengetua/ Pen.5.1 Unit Akademik Bil.1.RM3960 Tindakan PPD Tanggung Jawab Semua Pen. Meningkatkan Penguasaan ICT dalam kalangan pegawai dan pentadbir sekolah PPD Semua Pen.2 Pentadbir sekolah melaksanakan dasar KPM mengikut pekeliling yang dikeluarkan 2. Mengadakan kursus/taklimat/latihan/ bengkel/seminar Tarikh 3 kali setahun (tertakluk kpd perubahan dasar semasa) Kos (OS 21000) SM . Pihak pentadbir mengakses maklumat dari portal PPD Jan-Disember Sekolah 4. PPD Akademik Sekolah Guru Besar/Pengetua/ Pen.RM6600 Kos (OS 29000) SM . PPD Akademik Guru Besar/Pengetua/ Pen.3 Dapat meningkatkan kualiti penyampaian maklumat 1.4 Meningkatkan kualiti penyampaian maklumat. Kanan Pentadbiran Guru Besar/Pengetua/ Pen. Aktiviti 1.RM1908 SR – RM3960 PPD Semua Pen. Kanan Pentadbiran 14 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . PPD Akademik 5. Kanan Pentadbiran 1.RM3180 SR .0 5.1. PPD Akademik Sekolah 1.RM1908 SR .2013 .RM3180 SR .

RM13200 SM . 4. PPD Semua Pen. Penghasilan modul P&P Feb . Mengadakan inovasi dan Kajian Tindakan untuk meningkat kualiti P&P Feb . Bengkel P&P berkesan Mac .1 Unit Akademik Bil.2. PPD Akademik Sekolah Guru Besar/Pengetua/ Kanan Pentadbiran Pen.2013 .5.Julai SR .3 Meningkatkan kualiti P&P guru 3.RM7920 SM .2 Membangun dan meningkatkan kualiti warga pendidikan 5.RM2640 SM . Pemantauan Berfokus Mac . 1. PPD Akademik Sekolah Guru Besar/Pengetua/ Kanan Pentadbiran Pen.Ogos PPD Semua Pen.2 Menjalankan pemantauan P&P berkesan 2. 1 Strategi Penguatkuasaan P&P berkesan untuk meningkatkan pencapaian murid sesuai dengan perubahan dasar semasa Objektif 1.Mei Julai .1 Meningkatkan kemahiran pengurusan pemantauan P&P Aktiviti 1.RM1272 Tindakan PPD Tanggung Jawab Semua Pen.RM2120 Kos (OS 29000) SR .Sept. Bengkel Penyeliaan P&P Tarikh Februari Kos (OS 21000) SR -RM 4400 SM .Ogos PPD Sekolah Panitia MP Daerah Guru Cemerlang Ketua Panitia MP 15 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . PPD Akademik Sekolah Penolong Kanan / Guru Kanan Kemanusiaan Guru Cemerlang 5. 1. PPD Akademik Sekolah Guru Besar/Pengetua/ Kanan Pentadbiran Pen.RM6360 SR .RM3816 PPD Semua Pen.

PPD Akademik Sekolah Guru Besar/Pengetua/Pen. Khidmat bantu Head Count NKRS dan SP Chart Feb . Kanan Pentadbiran 16 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 .RM7068 Tindakan PPD Tanggung Jawab Semua Pen. Kanan Pentadbiran Pen. Kelompok Murid 4.RM1320 SM . Kanan Pentadbiran 1.3 Membudayakan headcount di JPN. Penyediaan data Head Count NKRS Feb-Mac PPD Semua Pen. 1 Strategi Mengaplikasikan strategi berkesan menerusi pendekatan berfokus Objektif 1. PPD dan sekolah 5.RM13356 SM .2 Fokus kepada Head Count NKRS dalam program kecemerlangan peperiksaan awam Aktiviti 1. Near Miss 2. Awam Jun & Nov PPD Semua Pen.RM636 PPD Semua Pegawai Akademik Sekolah Guru Besar/Pengetua/ Pen. Bengkel Head Count NKRS Tarikh Jan .3 Budaya Head Count NKRS dilaksana untuk meningkatkan pencapaian akademik 3.3.Ogos PPD Semua Pen.RM11780 Kos (OS 29000) SR .2013 .5.RM2120 SR .RM21900 SM . Pelaporan /Post Mortem PPT/PAT/Percubaan/ Pep.Mac Kos (OS 21000) SR . PPD Akademik 7. Bengkel JSI dan SP Chart Feb-November Sekolah Guru Besar/Pengetua/ Pen. PPD Akademik Sekolah Guru Besar/Pengetua/ Pen. Program Kecemerlangan Akademik berdasarkan NKRS 1. PPD Kemanusiaan 5. PPD Akademik 2. Pemantauan penggunaan Head Count NKRS Feb-Nov RM4200 PPD 6.1 Unit Akademik Bil.1 Meningkatkan kemahiran pihak pentadbir sekolah dalam mengurus Head Count 1. Kanan Pentadbiran April-Mei SR .RM4400 SM .

2 Masyarakat peka terhadap maklumat akademik terkini Aktiviti 1. Kanan Pentadbiran Sekolah 17 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 .Mei PPD Sekolah Semua Penolong PPD Tindakan Tanggung Jawab Semua Pen. Hebahan program/aktiviti kecemerlangan dalam media cetak Jan-Dis PPD Semua Pen. Hebahan program/aktiviti kecemerlangan dalam media elektronik Tarikh Jan/Mac/Ogos/ September PPD Tindakan Tanggung Jawab Semua Pen.5. 1 Strategi 1.2 Pemantauan penghulu Objektif 1.1 Pemantauan berfokus 1.5.3 Pemantauan penghulu 1. PPD Akademik Guru Besar/Pengetua/ Pen. Kanan Pentadbiran Sekolah 1.2 Meningkatkan kualiti P&P guru Aktiviti 1. Kanan Pentadbiran Tarikh F1 Januari F2 April . PPD Akademik Guru Besar/Pengetua/ Pen.Oktober 1.4 Melaksanakan pemantauan dan penyeliaan secara bersepadu di semua peringkat 5.1 Unit Akademik Bil.1 Menjalankan pemantauan pengurusan sekolah dan P&P berkesan 1. PPD Akademik 5.4.4 Pemantauan akhir tahun persekolahan F4 November Disember Semua Pegawai PPD/ Penghulu Guru Besar/Pengetua/ Pen.5 Memantapkan pelaksanaan program kecemerlangan dan program khas 5. 1 Strategi Penggunaan media massa dalam menyebarkan maklumat akademik Objektif 1.2013 .2 Pemantauan berfokus F3 Ogos .1 Unit Akademik Bil.1 Platform kepada PPD menyebarkan visi dan misi 1.1 Pemantauan awal tahun persekolahan 1.

Besar. PK Kokurikulum. Semua Pegawai PPD Pengetua /G.5. Unit Pem. Jurulatih Daerah. Anugerah Sijil Kemahiran dan kenaikan pangkat unit beruniform.November PPD Sekolah Julai . Pentauliahan Guru Pemimpin Unit Beruniform. Pengetua/G. Peransang kepada warga pendidikan untuk gigih berusaha.November PPD 18 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . Pengetua/ G.1. Mei Tarikh Kos OS 21000 (RM 1600) Tindakan PPD Sekolah Tanggungjawab Penyelia Kokurikulum.Perhubungan Daerah. Pengetua/G. Pemantauan Pengurusan Kokurikulum Sekolah Feb .Disember PPD Sekolah 5. Kemanusiaan. PK Kokurikulum. Anugerah Kokurikulum Daerah Oktober Sekolah November OS 42000 SR OS 42000 SM (RM 5000) PPD Sekolah Semua Peg. Aktiviti 1. Penyediaan wakil ke peringkat antarabangsaa. Pengetua/ Guru Besar. Jurulatih Bertauliah.Besar Penyelia Kokurikulum.1 Memperkasa kepimpinan instruksional dan membina kepimpinan transformasional 5. Peg.1 Unit Kokurikulum Bil 3 Strategi Mempelbagaikan pengiktirafan guru dan pelajar di peringkat sekolah dan daerah. Pengetua / Guru Besar. 5. Objektif 1.Besar PK Kokurikulum. Penyelia Kokurikulum. 4. Besar. 2. Pengetua/G.Besar PK Kokurikulum. Pecalonan Anugerah Kokurikulum Peringkat Kebangsaan 6. Julai . Pengerusi Teknik Daerah. NGO terlibat. Memotivasikan guru dan pelajar. 2. Penyelia Kokurikulum. April November OS 42000SR (RM 2000) OS 42000SM (RM 2000) PPD Sekolah 3.2013 . Anugerah Kokurikulum Pkt Sekolah.

Ko Akademik. Pengerusi Teknik Daerah. Jurulatih Daerah. Feb . 2. negeri dan kebangsaan. 4. Memperkasakan imej PPD Kinta Utara. Penyelia Kokurikulum.2.Besar Penyelia Kokurikulum. Bengkel Penghakiman Pertandingan Kokurikulum. Tindakan Pengerusi Kelompok dan Zon. GO & NGO terlibat. Pengetua/G. Sekolah PPD Sekolah Tanggungjawab Guru Besar Pengerusi Kelompok dan zon.Mei OS 42000SR (RM 6180) OS 21000 (RM 600) OS 42000SM (RM 8400) OS 21000 (RM 800) PPD Sekolah Penyelia Kokurikulum. April . Peg. Memperoleh kedudukan terbaik dalam setiap pertandingan Ko Akademik peringkat negeri dan kebangsaan.Besar PK Kokurikulum 2. April .Mac Aktiviti 1.00) OS 42000SM (RM 2000) OS 21000 (RM 500) OS 42000 di sekolah.2013 .Pertandingan Ko Akademik peringkat kelompok dan zon. Pengetua/G.Besar PK Kokurikulum 5. Pertandingan Kawad Unit Uniform peringkat kelompok dan zon.Oktober Peruntukan Agensi Terlibat. PPD Sekolah Penyelia Kokurikulum. Pertandingan Ko Akademik Pkt Daerah. Pengerusi Pertandingan. Peg. Jurulatih / Hakim 6. Pengerusi Kelompok dan Zon. PK Kokurikulum. Pertandingan Kawad Unit Beruniform peringkat daerah. 3.1 Unit Kokurikulum Bil 1 Strategi Meningkatkan pencapaian dalam setiap pertandingan di peringkat daerah. Pengetua/ G.Jun OS 42000SR (RM 3075) OS 21000 (RM 200. Tarikh Feb . Bengkel Jurulatih Kawad Kaki Daerah. Ko Akademik. Pengerusi Pertandingan. Objektif 1. Pengetua/G. April . Pegawai Perhubungan Unit Uniform Daerah. Pencapaian terbaik dalam pertandingan anjuran Go dan NGO di peringkat negeri dan kebangsaan. Peg. OS 21000 (RM 500) GO & NGO terlibat.Mac Kos OS 42000 di sekolah. Sekolah Pengetua & Guru Besar. Mac OS 21000 (RM 2000) PPD 19 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . Mac OS 21000 (RM 1500) PPD Sekolah 7.2 Membangun dan meningkatkan kualiti warga pendidikan 5. Pertandingan Anjuran Bersama GO & NGO dengan PPD.5.Besar PK Kokurikulum Penyelia Kokurikulum. 4. Pencapaian terbaik dalam setiap pertandingan Unit Beruniform peringkat negeri dan kebangsaan. Agensi terlibat. 3.

Perkhemahan Unit Uniform Pkt Sekolah 8. Jurulatih Daerah. Pemantauan Program Kokurikulum Sekolah Oktober November Feb . Kursus Pengurusan Kelab/Persatuan dan Unit Beruniform November PPD Sekolah Penyelia Kokurikulum. Perkhemahan Penggalakkan Sains dan Teknologi SR dan SM September Aktiviti 1. Mengurangkan kebejatan(gejala) sosial dalam kalangan pelajar.Besar Penyelia Kokurikulum. Pengerusi Teknik Sains dan Teknologi Daerah. Pelaporan dan Penilaian Gerakerja Kokurikulum pelajar.Besar Pengetua/ Guru Besar. .Besar 4. Perkhemahan Bahasa SR dan SM Tarikh Jan . Julai November PPD Sekolah 20 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . Pengetua/G. Pengerusi Teknik Muzik/Kebudayaan Daerah. PK Kokurikulum Penyelia Kokurikulum. 2. Pengerusi Teknik Bahasa Daerah. Pengetua /G. Pengetua/G. Jurulatih Daerah. Perhubungan Unit Uniform Daerah. Jurulatih Daerah. PK Kokurikulum 7. 3. Unit Kemanusiaan.2013 .5 Memantapkan pelaksanaan program kecemerlangan dan program khas 5.5. Besar. 3. Pengetua /G. Objektif 1. Pengerusi Teknik Daerah.1 Unit Kokurikulum Bil 2 Strategi Tingkatkan penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum di sekolah dan daerah secara terancang. Pengetua/G.Besar Jun OS 42000SR (RM 7680) OS 42000SM (RM 3840) OS 21000 (RM 2000) OS 42000 SR (RM 7680) OS 42000 SM (RM 7680) OS 21000 (RM 2000) OS 42000 SR (RM 3520) OS 42000 SM (RM 1920) OS 21000 (RM 1000) OS 42000 (RM 5480) OS 21000 (RM 2400) OS 42000 (RM 10880) OS21000 (RM 2000) PPD Sekolah PPD Sekolah Penyelia Kokurikulum. 2. Perkampungan Seni dan Budaya. PK Kokurikulum. Pengetua/G. Perkhemahan Integrasi Unit Beruniform SR dan SM Oktober PPD Penyelia Kokurikulum.November Sekolah PPD Sekolah 9. Kecemerlangan dalam bidang kokurikulum ssebagai satu peluang kerjaya. Jurulatih Daerah. PK Kokurikulum Semua Peg. Penyelia Kokurikulum. 6. Pencapaian 10% markah kokurikulum. Program/Aktiviti mingguan kokurikulum sekolah. Oktober PPD Sekolah 5.Oktober Kos Tindakan Sekolah Tanggungjawab Pengetua/ Guru Besar.5. Peg. Besar.

Apr-Jun OS 21000 Zon/ Kelompok Pengetua/ GB PPD Jul-Ogos TANGGUNG JAWAB Pengetua/GB Pengerusi Zon/Kelompok Penolong PPD HEM Penyelia HEM JU Pengerusi Pertandingan 1.zon kelompok. 21 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 .1 Unit Hal Ehwal Pelajar BIL STRATEGI Melibatkan agensi luar dalam program bersepadu di peringkat sekolah. daerah dan negeri 3.5.Kem Jati Diri Murid peringkat sekolah.kelompok.Kem Motivasi peringkat sekolah.2013 .3. PPD dan sekolah 5.Menggunakan sumbangan kewangan daripada agensi luar untuk melaksanakan program HEM AKTIVITI 1.Melahirkan modal insan yang mempunyai jati diri 3. TINDAKAN Pengerusi Kelompok dan Zon.daerah/negeri TARIKH Feb-Mac KOS OS 42000 di sekolah.Menjalinkan kerjasama dengan agensi luar dalam menangani masalah pelajar 2. kelompok dan zon 2.Program Hari Integrasi murid peringkat sekolah. daerah dan negeri OBJEKTIF 1. zon.3 Membudayakan headcount di JPN.

kelompok.daerah.Pertandingan mencipta brosure peringkat sekolah.Kursus Kepimpinan Mempelbagikan program HEM di luar sekolah: 1.Kursus animasi Pemantapan program sahsiah pelajar 1.Melahirkan modal insan yang berkualiti dari aspek rohani.jasmani.Kem Motivasi 3.zon dan kelompok Mac-Mei OS29000 Pengerusi Kelompok dan Zon.Membentuk sikap positif dalam kalangan pelajar 3. kelompok.Melahirkan murid yang berakhlak mulia 2.1 Unit Hal Ehwal Pelajar Perbanyakkan program ICT dan penyebararan maklumat bermanfaat 1. Sept Jun-Sept OS 42000 di sekolah Zon/ Kelompok Pengetua/ GB PPD Pengetua/GB Pengerusi Zon/Kelompok Penolong PPD HEM Penyelia HEM JU Pengerusi Pertandingan Mei Jun Jul 22 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 .Membolehkan murid menggunakan kemudahan ICT secara berkesan dan berhemah 3.Mengurangkan masalah sosial dalam kalangan pelajar Mempelbagikan program HEM di sekolah 1. Program Anti Lepak 2.zon. Program Muhasabah Diri 3.Pertandingan mencipta laman web peringkat sekolah.Menjadikan murid celik teknologi maklumat 1.4. negeri dan kebangsaan Jun-Jul OS29000 Zon/ Kelompok Pengetua/ GB PPD Pengetua/GB Pengerusi Zon/Kelompok Penolong PPD HEM Penyelia HEM JU Pengerusi Pertandingan 3.daerah. 2.4 Melaksanakan pemantauan dan penyelian secara bersepadu di semua peringkat 5.Menyediakan ruang dan peluang kepada murid menggunakan kemudahan ICT di sekolah secara optima 2.Kem Jati Diri 2.zon.emosi dan intelek 4.Pertandingan Kuiz ICT peringkat sekolah.Kem Bina Insan Ogos-Sept OS29000 Pengerusi Kelompok dan Zon.2013 .5. negeri dan kebangsaan 4.

2013 . Pertandingan sukan diperingkat sekolah / daerah/MSS Perak/ MSSM 3. Penyertaan pertandingan anjuran pihak luar / luar musim 4. Pengumpulan data aktiviti sukan sekolah 6.1 Menyertai seberapa banyak kejohanan sukan yang dianjurkan 2. 2.5.1 Memperkasa Kepimpinan instruksional dan membina kepimpinan transformasional 5. Lawatan dan pertandingan persahabatan 5. kejohanan sukan luar musim 2. SUS Ibubapa 23 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 .1.1 Unit Sukan BIL 1 STRATEGI Melibatkan ibu bapa dalam kegiatan sukan sekolah OBJEKTIF 1.Kem/ klinik sukan anjuran pihak luar pihak luar 4.3 Mencungkil bakat baru dalam sukan/ permainan AKTIVITI 1.1 Meningkatkan penglibatan ibu bapa dalam sukan dan permainan 1.Pemantauan. penilaian dan majlis pengiktirafan 2 Penglibatan ibu bapa dalam kegiatan sukan luar 2.3 Melahirkan atlet pelajar yang berkualiti dan berkemahi ran tunggi 1. Sesi dialog dengan agensi sukan sukan Mac/ Jul Jan-Dis PPD PIHAK BERKENAAN PPD Pihak berkenaan ibubapa Okt/Nov/Dis Jan-Dis PPD /Sekolah PPD /Sekolah Ibubapa ibubapa Feb/Mei/Okt RM5000 PPD Unit Sukan Mei/ Ogos/ Dis Jun/ Nov Jan-Nov Sekolah PPD sekolah Pers Sukan sekolah SUS Unit Sukan GPK Pengerusi SUS GPK Jan-Nov TARIKH Jan-Nov RM65000 RM 25000 sekolah PPD SUS Unit Sukan KOS(OS 21000) KOS (OS29000) TINDAKAN sekolah TANGGUNGJAWAB GB.2 Semua sekolah dapat melaksanakan dasar !M1S 1. Program sukan sepanjang tahun. kejohanan sukan anjuran persatuan sukan 3.

1 Melahirkan jurulatih yang berkualiti dan berkemahiran tinggi 3.1 Meningkatkan bilangan jurulatih yang berkelayakan 3. Peperiksaan/ ujian Sains sukan kepegawaian dan kepengadilan. PPD Unit Sukan November PPD GB PPD Unit Sukan Unit Sukan Oktober sekolah GB/PKKO Ogos MSN PPD JPN GB Mei/ Nov PPD Unit Sukan TARIKH Mei KOS(OS 21000) RM5000 KOS (OS29000) RM3000 TINDAKAN JPN PPD TANGGUNGJAWAB Unit Sukan 24 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . 4. Lawatan sambil belajar ke pusat/ sekolah sukan 3.1 Unit Sukan BIL 3 STRATEGI Mempeluaskan bidang kejurulatihan OBJEKTIF 3. Penganjuran kursus/ seminar kejurulatihan sukan/ permainan 2. Program bersama Agensi Luar 5 Kursus-kursus Dalaman kejurulatihan 6 Program kejurulatihan berkembar 3 Mempeluaskan bidang kejurulatihan 3.2 Membangun dan meningkatkan kualiti warga pendidik 5.2 Meningkatkan bilangan guru yang berkelayakan terlibat dalam aktiviti sukan di peringkat negeri dan negara sebagai jurulatih atau pegawai 1. kursus/ seminar kejurulatihan sukan/ permainan 2.2. Peperiksaan/ ujian Sains sukan kepegawaian dan kepengadilan.2 Melahirkan jurulatih yang berkualiti 3. Lawatan sambil belajar ke pusat/ sekolah sukan 3.5.2013 .3 Meningkatkan pencapaian atlet AKTIVITI 1.

2013 . penilaian dan majlis pengiktirafan PS Unit Sukan SU Sukan Unit Sukan PPD GB Unit Sukan PPD GB Unit Sukan PPD GB Unit Sukan TARIKH KOS(OS 21000) KOS (OS29000) TINDAKAN GB TANGGUNGJAWAB Unit Sukan 25 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . Lawatan dan pertandingan per sahabatan.3 Membudayakan headcount di JPN. PPD dan sekolah 5.Pemantauan. Pertandingan sukan/ permainan sepanjang tahun di sekolah antara rumah/kelas/kelab 2. Rekod penyertaan dan laporan aktiviti sukan sekolah 7.1 Unit Sukan BIL 1 STRATEGI Melibatkan ibu bapa dalam kegiatan sukan sekolah OBJEKTIF 1.3.3 Mencungkil bakat baru dalam sukan/ permainan AKTIVITI 1. Pertandingan peringkat zon/ daerah/MSS Perak/ MSSM 3. Karnival sukan daerah 5. 6. Penyertaan pertandingan anjuran persatuan-persatuan sukan 4.5.1 Meningkatkan penglibatan pelajar dalam sukan dan permainan 100% sekolah melaksanakan dasar 1M1S 1.

1 Melahirkan pelajar atlet yang berkualiti dan berkemahi ran tinggi. Program Gold Search 1.3 Program sukan selepas peperik saan awam UPSR. headcount dan post mortem 2 Penglibatan ibu bapa dalam kegiatan sukan luar 2. 2.2 Sirkit daerah 2.000 RM 16.4.3 Kem/Klinik sukan 2.2 Menjuarai seberapa banyak kejohanan yang disertai dan menjadi johan keseluruhan pertandingan sukan/permainan peringkat negeri.5 Pertandinagan luar musim 2.3 Program sukan selepas peperik saan awam UPSR. PMR dan SPM 2. 1. penilaian.2 Memenangi lebih banyak kemenangan dalam pertandingan yang disertai 1.2 Ujian masa dan sukantara peringkat sekolah dan daerah 1.3 Kem/bengkel dan motivasi 2.5 Memantapkan pelaksanaan program kecemerlangan dan program khas 5.4 Pemantauan.6 Pemanatuan.000 Jan-Jun Sekolah PPD sekolah PPD PPD PPD/ Sekolah PPD PPD/sekolah PPD PKK SUS Unit Sukan GB/PKK/SUS Unit Sukan Unit Sukan Unit Sukan PKK Unit Sukan Unit Sukan PKK Unit Sukan Jan-Dis Apr/Mei RM18.3 Dapat melahirkan pelajar berintegriti.2 Sirkit kejohanan daerah 2.1 Latihan pusat sepanjang tahun 2. kem bakat dan klinik permainan peringkat sekolah dan daerah. PMR dan SPM 2.1 Unit Sukan 4 Memaksimakan penyertaan pelajar dalam sukan 4.5. headcount dan post mortem PPD Unit Sukan Unit Sukan Guru S Okt/Nov Dis Jan-Dis Jan-Dis Jan-Okt Mac/Jun/Sept Feb/ Julai Dis Unit Sukan RM40. Program Beyond the Best Daerah 2.1 Latihan pusat sepanjang tahun 2.4 Perlawanan persahabatan 2. Beyond the Best 2.000 RM 8000 PPD sekolah PPD Unit Sukan PKK/SUS 26 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . 1. 2. Program Gold Search Daerah 1. berdisiplin dan sihat 1.1 Dapat memilih atlet yang berkualiti untuk mewakili daerah 4. kem bakat dan klinik permainan peringkat sekolah dan daerah.1 Ujian TID.2013 .2 Ujian masa dan sukantara peringkat sekolah dan daerah 1.1 Ujian TID.

69 kepada 2. menilai dan membantu pengurusan kurikulum sekolah-sekolah di daerah bagi meningkatkan prestasi sekolah-sekolah ke arah pendidikan bermutu selaras dengan dasar kerajaan dan Prinsip Rukun Negara dengan mengambil kira kebitaraan sekolah masing-masing.21 bagi UPSR tahun 2010 manakala PMR 2009 GPS ialah 2. 2. Bengkel dan seumpamanya) perkembangan profesionalisme peningkatan prestasi akademik Memimpin sekolah dalam mengenalpasti dan merancang penyelesaian masalah atau kelemahan pengajaran dan pembelajaran (P&P) di sekolahsekolah.0 6. 5.2 1.23 kepada GPS 2.6. Hala tuju dan matlamat pengurusan akademik Pejabat Pelajaran Daerah Kinta Utara ialah memimpin. 6. OBJEKTIF Mewujudkan strategi berkesan atau program yang memberi impak perkembangan staf (Kursus Dalaman. 6. Seminar. Memimpin sekolah dalam melaksanakan proses Pengajaran dan Pembelajaran semua mata pelajaran dengan menggunakan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran yang disediakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. guru dan masyarakat melalui taklimat dan edaran bahan-bahan akademik. 3. Kursus Dalam Perkhidmatan.2013 . PEJABAT PELAJARAN DAERAH KINTA UTARA PENGENALAN “Kinta Utara Sentiasa Unggul“ merupakan moto dalam menetapkan hala tuju kecemerlangan PPD Kinta Utara.1 PROGRAM KECERMELANGAN AKADEMIK 2011. Memimpin sekolah mengenalpasti dan memperkembangkan potensi individu murid dalam konteks konsep pendidikan seumur hidup melalui pelbagai aktiviti penyelidikan dan pembangunan. menyelia.66 bagi PMR 2010. Memimpin sekolah dalam penyebaran maklumat dan perubahan pendidikan terkini khususnya dalam bidang kurikulum kepada pengurus sekolah. Memimpin sekolah dalam melaksanakan dan menjayakan projek-projek khas Kementerian Pelajaran Malaysia seperti pelaksanaan LINUS. 4. 27 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . Pencapaian Akademik yang merupakan kerja utama dalam pengurusan bidang kebertanggung jawaban telah menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2009 berdasarkan GPS 2.

Bagi peperiksaan dalaman di peringkat sekolah Near Miss dikategorikan pelajar yang tidak dapat memperoleh semua A dalam mata pelajaran yang diambil. dan 8A 1B manakala Near Miss E ialah pelajar yang memperoleh 7 ABCD dan 1E dan 8ABCD 1E.4 FOKUS UTAMA Pelaksanaan 4 pendekatan yang digabungkan melalui konsep NKRS 6.3 STRATEGI Pelaksanaan konsep berfokus – NKRS ( Near Miss. i. ii. i. Meningkatkan dan memantapkan pengetahuan kepekaan pihak pentadbir sekolah terhadap perubahan dasar semasa. Ranking Mata Pelajaran. Kelompok Murid. SP Chart ) diaplikasikan berdasarkan perancangan strategik yang telah dirangka.2013 .5 NEAR MISS Near Miss merupakan satu instrumen untuk mengesan pelajar yang hampir cemerlang dan hampir lulus dalam peperiksaan awam. Mengaplikasikan strategi berkesan menerusi pendekatan berfokus Penguatkuasaan pengajaran dan pembelajaran berkesan untuk meningkatkan pencapaian murid sesuai dengan perubahan dasar semasa.6. Dalam peperiksaan UPSR pelajar yang memperoleh kelulusan 4A dan 1B dikenali sebagai Near Miss B. iii. 28 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . iv. 6. iv. iii. manakala Near Miss D adalah pelajar yang memperoleh 4 ABC dan 1 D. Near Miss B dalam peperiksaan PMR ialah pelajar yang memperoleh 7 A dan 1B. Rasional konsep NearMiss diguna pakai ii. Penggunaan media massa dalam menyebarkan maklumat akademik.

Dalam program-program akademik yang dilaksanakan di peringkat sekolah kelompok ini juga boleh diguna pakai.6 KELOMPOK MURID Murid sekolah rendah dan sekolah menengah dikelompokkan kepada 4 kelompok murid iaitu kelompok cemerlang.7 PENGGUNAAN WARNA DALAM PENGESANAN PENCAPAIAN HEADCOUNT PELAJAR A B C D E biru hijau kuning jingga merah 29 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . Sekolah mengelompokkan murid ketika membuat head count. ii. iii.2013 . kelompok GALUS dan kelompok kritikal.6. Program-program yang dijalankan di peringkat daerah seperti Program Panitia Daerah dan Program oleh Guru Cemerlang juga menggunakan kaedah kelompok. kelompok lulus/Sederhana. i. Kelompok ini juga boleh diaplikasikan ketika proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Pembentangan TOV target sekolah menengah dan sekolah rendah daerah Kinta Utara juga menggunakan kelompok – kelompok kerana melalui pengelompokan ini program – program akademik yang sesuai dapat dirancang 6.

6. SK . Daerah juga dapat merumuskan panitia mata pelajaran yang perlu diberi keutamaan mengikut jenis sekolah . Permarkahan ujian dan maklum balas prestasi ujian pelajar Maklum balas prestasi individu dan kumpulan Analisa jenis kesilapan pelajar Analisa proses pengajaran dan haraki unit-unit pengajaran Analisa item Simulasi markah ujian Pembinaan profil prestasi individu bagi ujian berulang 30 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . i. iv. Bengkel penyediaan dan menganalisis carta telah diberikan kepada semua Penolong Kanan dan Setiausaha Peperiksaan pada tahun 2008 dan kepada 4 orang guru setiap sekolah rendah dan sekolah menengah pada tahun 2009. 6. SJKC dan SJKT.2013 . Oleh itu pihak pentadbir boleh memberikan fokus kepada panitia mata pelajaran yang perlu diberi keutamaan dalam tindak susul bagi menyusun program yang bersesuaian mengikut kelompok murid. iii.8 RANKING MATA PELAJARAN Satu kaedah penyusunan mata pelajaran yang paling banyak tidak mencapai A atau memperoleh paling banyak E mengikut kelompok murid. Melalui kaedah SP Chart membolehkan para guru menganalisa data pengajaran untuk tujuan memahami kefahaman murid dan seterusnya mengubah suai pengajaran. vii. Antaranya adalah seperti berikut. v.9 S-P CHART S-P Chart telah diperkenalkan kepada semua Pengetua dan Guru Besar pada penghujung tahun 2007. vi. ii.

Near Miss 2. ii. vii.6.10 PERLAKSANAAN PROGRAM BAGI MELONJAKKAN KECEMERLANGAN i. Bengkel Head Count NKRS Penyediaan data Head Count NKRS Bai’ah perjanjian Target Peperiksaan Awam Program Kecemerlangan Akademik berdasarkan NKRS 1. iii. vi. iv. Kelompok Murid v. Bengkel SP Chart Pemantauan penggunaan Head Count NKRS dan khidmat bantu Head Count Pelaporan / Post Mortem / PPT/ PAT/ Percubaan/ Peperiksaan Awam 31 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 .2013 .

Awam 32 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . Bengkel SP Chart 6. Pelaporan /Post Mortem PPT/PAT/Percubaan/ Pep.6.11 JADUAL PELAKSANAAN PROGRAM Aktiviti 1. Kelompok Murid 5. Near Miss 2. Bengkel Head Count NKRS JAN FEB MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV DIS 2. Penyediaan data Head Count NKRS 3. Pemantauan penggunaan Head Count NKRS dan Khidmat bantu HC 7.2013 . Baiah perjanjian Target Peperiksaan Awam 4. Program Kecemerlangan Akademik berdasarkan NKRS 1.

sekolah yang terlibat dan komuniti setempat. Sekolah – sekolah yang terlibat ialah: Kelompok 1 i. iii. 7.0 PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK GUGUSAN MANJOI Program bertujuan untuk meningkatkan pencapaian akademik sekolah rendah dan sekolah menengah yang terletak dalam Gugusan Manjoi khususnya dalam peperiksaan awam iaitu UPSR. Kampung Sungai Tapah.7. PMR dan SPM. Dato’Haji Nadzri bin Ismail. dan Kampung Jelapang Baru. SK Jelapang SK Jelapang Jaya SK Jati SMK Jelapang Jaya SMK Jati 33 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . Kampung Tengku Hussein. ii. Gugusan itu mempunyai 6. Megat Khas Kelompok 2 i. iii. manakala Ahli Dewan Undangan Manjoi ialah YB. iv. sekolah .Program peningkatan akademik yang dicadangkan adalah digerakkan oleh Pejabat Pelajaran Daerah Kinta Utara.2013 . v. v. Gugusan Manjoi seluas 560.1 LATAR BELAKANG Gugusan Manjoi merupakan perkampungan Melayu dalam bandar yang terbesar di negeri Perak. ii. 409 buah rumah dengan penduduk seramai 40. Terletak di timur laut yang jarak lokasinya 4 kilometer dari bandaraya Ipoh. iv. Dato’ Haji Ahmad Husni bin Mohamad Hanadzlah. Kampung Dato Ahmad Said. SK Manjoi 1 SK Manjoi 2 SK Dato’ Ahmad Said Tambahan SMK Kampung Dato’ Ahmad Said SMK Dr.Gugusan Manjoi terletak di dalam Parlimen Tambun yang diwakili oleh YB.8 hektar merangkumi Kampung Manjoi.000 orang penduduk.

hasrat murni kita untuk melonjakkan kecemerlangan daerah Kinta Utara khususnya dan negeri Perak amnya akan tercapai. untuk bersaing di peringkat negeri dan kebangsaan bagi membantu melonjakkan kecemerlangan negeri Perak. 34 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 .Penutup Kecemerlangan boleh diusahakan . Perancangan program kita perlu dilaksanakan secara inovatif dan kreatif serta disusuli dengan pelaksanaan yang mantap dan berkesan. Kita harus sedar bahawa tugas memberikan pendidikan berkualiti adalah satu amanah yang berat dan perlu diselesaikan sebaik mungkin supaya generasi pelapis dapat terus membina negara Malaysia ke arah negara maju setanding dengan negara-negara lain. sehubungan itu semua unit di Pejabat Pelajaran Daerah Kinta Utara dan warganya akan mempertingkat serta memperkemaskan daya usaha. saling berganding bahu bagi memastikan berlaku lonjakan dalam pencapaian akademik. Insyallah berkat kerjasama semua unit dan warga di Pejabat Pelajaran Daerah Kinta Utara. Secara tuntasnya.2013 . kokurikulum dan imej organisasi. Untuk itu perancangan yang mantap di semua peringkat perlu dilakukan bagi memastikan Daerah Kinta Utara terus unggul dan cukup bersedia dari segi mental dan fizikal. marilah kita bergerak sederap[ melakukan transformasi dalam semua kerja buat kita.