0

Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 - 2013

Kandungan
Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11 12 13 14 15 16 17 Muka surat 1 2 3 4 5 6 7 8 - 10 11 12 13 - 16 17 - 19 20 - 21 22 - 25 26 - 31 32 33

Prakata Peranan Pejabat Pelajaran Daerah Pihak Berkepentingan (Stakeholders) dan Pelanggan Piagam Pelanggan Visi, Misi dan Slogan JPN Perak Visi, Misi dan Moto PPD Kinta Utara Kerangka Konsep Perancangan Strategik Teras Strategik PPD Kinta Utara Analisis Peperiksaan Awam 2006 - 2010 Sasaran Pencapaian Peperiksaan Awam 2011 - 2013 Perancangan Strategik Unit Akademik Perancangan Strategik Unit Kokurikulum Perancangan Strategik Unit Hal Ehwal Pelajar Perancangan Strategik Unit Sukan Program Kecemerlangan Akademik Program Gugusan Manjoi Penutup

1
Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 - 2013

Prakata Pegawai Pelajaran Daerah Kinta Utara
Assalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Bersyukur ke hadrat Allah swt dengan izin-Nya Perancangan Strategik Pejabat Pelajaran Daerah Kinta Utara bagi tahun 2011-2013 dapat disempurnakan.. Kemenjadian pelajar merupakan hala tuju yang hendak dicapai sejajar dengan Visi PPD Kinta Utara bagi mengekalkan kedududkan teratas dalam peperiksaan awam, sukan dan kokurikulum. Berpandukan Visi dan Misi Jabatan Pelajaran Perak , PPD Kinta Utara merancang strategi berteraskan lima strategi JPN Perak agar kecemerlangan terus dikekalkan dan Kinta Utara Sentiasa Unggul. Harapan saya agar semua pihak terus berusaha dan meningkatkan daya saing selaras dengan tuntutan kementerian pelajaran dalam memastikan kemenjadian pelajar seiring dengan NKRA yang menjadi hala tuju kecemerlangan iaitu Prasekolah, LINUS (Literasi dan Numerasi), New Deal – Bai’ah (Tawaran Baru) dan Sekolah Berprestasi Tinggi. PPD merupakan peneraju dan pembimbing bagi menjadikan sekolah sebagai institusi pendidikan yang berfungsi sebagai gedung ilmu yang mampu melahirkan masyarakat yang berkualiti serta berdaya saing dalam iklim masyarakat sakinah. Cabaran untuk meningkatkan dan mengukuhkan kualiti sekolah yang cemerlang serta suatu tempat pembelajaran yang menggembirakan merupakan tanggunggjawab semua pihak. Untuk itu, pemimpin dan pengurus pendidikan serta guru-guru perlu mengamalkan profesionalisme yang tinggi agar visi JPN Perak untuk melonjakkan kecemerlangan pencapaian akademik, kokurikulum dan imej organisasi dapat dicapai. Sekian, terima kasih. SAID BIN MANAP, AMN., AMP. Pegawai Pelajaran Daerah Kinta Utara.

2
Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 - 2013

Kurikulum.2013 . Mengendali. Menyedia Laporan Nilaian Prestasi Tahunan pegawai-pegawai dan guru-guru dalam daerah. Kokurikulum dan Perkhidmatan bagi sekolahsekolah. Bertanggungjawab menggariskan dasar pentadbiran sekolah peringkat daerah. guru-guru dan kakitangan. Penghubung antara masyarakat dengan JPN dan KPM. kemudahan sekolah. pembangunan fizikal. Mengawal disiplin. Pengetua. Bertanggungjawab mengenai pertukaran dan penempatan guru-guru di sekolah termasuk urusan perlantikan. Menyelia institusi Pendidikan swasta serta mempastikan intitusi tersebut menjalankan Dasar Pelajaran Kebangsaan dengan berkesan. Mencadangkan penempatan dan pertukaran penyandang jawatan kenaikan pangkat dan jawatan pengurusan serta jawatan kanan. rumah guru dan asrama di peringkat daerah. 3 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . Berusaha bagi mempertingkatkan prestasi akademik dan kokurikulum sekolah-sekolah dalam daerah. Sekolah. tatatertib dan etika kerja pegawai. Memantau semua kegiatan kurikulum dan kokurikulum di peringkat daerah. Bekerjasama dengan jabatan dan agensi-agensi lain untuk menjalankan aktiviti di peringkat daerah. mengurus dan mengawal keperluan kewangan dan perbelanjaan tahunan bagi sekolah-sekolah bukan PTJ. Bertanggungjawab mengenai pertukaran dan penempatan murid-murid sekolah di dalam daerah. Membantu mengendalikan urusan tatatertib guru-guru dan staf bukan guru. penempatan dan penamatan GSTT dan Guru Ganti. Guru Besar. Bertanggungjawab mengenai keperluan pelajaran dari segi pengambilan tanah. Menjalankan lain-lain tugas yang diarahkan oleh JPN. Mengurus mentadbir perkhidmatan dan kebajikan guru-guru dan staf bukan guru. Menguruskan perakuan Pergerakan Gaji bagi daerah pelajaran.Peranan Pejabat Pelajaran Daerah • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Mewakili JPN dalam segala urusan pentadbiran jabatan di peringkat daerah. Bertanggung jawab mengenai perjalanan pentadbiran sekolah peringkat daerah. HEM. Menyelia aktiviti-aktiviti pengurusan.

Pihak Berkepentingan (Stakeholders) Dan Pelanggan KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA JABATAN PELAJARAN PERAK STAKEHOLDERS PEJABAT PELAJARAN DAERAH PELANGGAN SEKOLAH KOMUNITI SETEMPAT JABATAN DAN AGENSI KERAJAAN/SWASTA 4 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 .2013 .

Menempatkan guru-guru ke sekolah tidak lewat daripada 3 minggu PPD menerima senarai guru daripada JPN dan memastikan semua dibekalkan dengan guru-guru mengikut peruntukan 2 minggu sebelum sesi persekolahan bermula. Memastikan pejabat sentiasa peka dan responsif kepada kehendak pelanggan. 5 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . Memberi layanan dan perkhidmatan kaunter yang mesra dalam tempoh 5 minit. Warga Pejabat Pelajaran Daerah Kinta Utara berjanji akan menyempurnakan tugas dan tanggungjawab kami dengan penuh iltizam dan komited untuk.2013 . • • • • • • • • Memastikan semua kanak-kanak mengikut umur yang ditetapkan mendapat tempat belajar pada hari pertama sesi persekolahan bermula.Piagam Pelanggan PPD Kinta Utara Kami. Menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan perjawatan dan perkhidmatan professional dari segi pelantikan dan pengesahan kemasukan ke jawatan berpencen dan sebagainya dalam tempoh 2 minggu dari tarikh penerimaan Mengusahakan pengisian kekosongan jawatan Pengetua / Guru Besar / Penolong Kanan secepat mungkin selepas berlakunya kekosongan Memastikan tuntutan perjalanan oleh guru dan bukan guru dikemukakan ke JPN tidak lewat daripada 10 hari bulan pada bulan berikutnya. Menentukan segala surat aduan dan rayuan yang berkatan disiasat dan diberi jawapan dalam tempoh 14 hari.

Misi dan Slogan Jabatan Pelajaran Negeri Perak VISI Melonjakkan kecemerlangan dalam pencapaian akademik. Melaksanakan pemantauan dan penyeliaan secara bersepadu di semua peringkat 5. Memantapkan pelaksanaan program kecemerlangan dan program khas SLOGAN Perak sentiasa di puncak kecemerlangan 6 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . kokurikulum dan imej perkhidmatan MISI Kami warga pendidik negeri Perak akan memastikan misi berikut dilaksanakan :1.Visi. Memperkasa kepimpinan instruksional dan membina kepimpinan transformasional 2.2013 . PPD dan sekolah 4. Membangun dan meningkatkan kualiti warga pendidikan 3. Membudayakan headcount di JPN.

Membudayakan headcount di JPN. Memperkasa kepimpinan instruksional dan membina kepimpinan transformasional 2. sukan dan kokurikulum MISI Melaksanakan strategi berkesan bagi meningkatkan pencapaian kualiti dan kuantiti dalam peperiksaan awam. PPD dan sekolah 4. Misi dan Moto Pejabat Pelajaran Daerah Kinta Kinta VISI Mengekalkan kedudukan teratas dalam pencapaian peperiksaan awam. sukan. MOTO Kinta Utara Sentiasa Unggul 1.2013 .Visi. Melaksanakan pemantauan dan penyeliaan secara bersepadu di semua peringkat 5. Dalam misi mengekalkan kedudukan dan mencapai kecemerlangan. kokurikulum dan pengurusan. sukan dan kokurikulum di negeri Perak. Membangun dan meningkatkan kualiti warga pendidikan 3. strategi berkesan telah dirancang dan dilaksanakan bagi meningkatkan pencapaian kualiti dan kuantiti dalam peperiksaan awam. sukan. Keunggulan bermaksud Pejabat Pelajaran Daerah Kinta Utara merupakan pemacu dan peneraju bagi merealisasikan visi yang ingin dicapai iaitu kecemerlangan dari aspek pencapaian dalam peperiksaan awam. 1. Memantapkan pelaksanaan program kecemerlangan dan program khas 7 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . kokurikulum dan pengurusan perancangan strategik 2011 – 2013 yang berteraskan lima strategi iaitu.0 Latar Belakang Kinta Utara Sentiasa Unggul merupakan moto dalam menetapkan hala tuju kecemerlangan PPD Kinta Utara.

2.0 Bengkel perancangan strategik PPD Kinta Utara Agih 4 kumpulan 8 • Manusia • Ekonomi • Maklumat SUMBER STRATEGI SEMASA • Keseluruan • Fungsi Jabatan PERFORMANCE • Keputusan • Sejarah Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 .0 KERANGKA KONSEP PERANCANGAN STRATEGIK PEJABAT PELAJARAN DAERAH KINTA UTARA 2011-2013 2.2013 Formulasi Strategi Implimentasi .1 Aliran model DAYA/ TRENDS • Politik • Ekonomi • Sosial PELANGGAN PESAING • Daya Pesaingan 4 PERSEKITAR AN LUARAN • Senario 2 MANDAT PELUANG/ ANCAMAN TINDAKAN KEPUTUSAN 1 PERJANJIAN AWAL (‘Rancangan Untuk Merancang’) MISI/NILAI • Pelanggan 3 ISU STRATEGI 6 • Pilihan 7 STRATEGI 8 CIRI ORGANISASI PADA MASA DEPAN (‘Visi Kejayaan’) KEKUATAN/ KELEMAHAN 5 PERSEKITARAN DALAMAN 3.

Kluster dan Sekolah cemerlang Teras Strategik 2 Membangun dan meningkatkan kualiti serta imej warga pendidikan 1. 4. 6. 5. 2. Program guru PASAK 100 Program keilmuan dan kecemerlangan pengurusan kokurikulum Program peningkatan keilmuan Pasukan Badan Uniform. Kelab dan Persatuan Kursus Sains Sukan Pengumuman dan pelaksanaan IMIS Kursus peningkatan profesionalisme guru Prasekolah 9 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . 3.2013 . 3. 5.Teras Strategik Pejabat Pelajaran Daerah Kinta Utara Teras Strategik 1 Memperkasakan Kepimpinan Instruksional dan Membina Kepimpinan Transfomasional 1. 4. Program Coaching and Mentoring Program Cooperative Organization (CO) di sekolah kebangsaan negeri Perak Kursus profesionalisme Pengetua/Guru Besar/ PK1 Program penghayatan dan pengamalan SKPM Program Grooming sekolah SBT. 2.

4. 5. 7. 12. 4. 9. Pengurusan Audit MS ISO 9001:2008 Pemantauan pengurusan akademik Sekolah Pemantauan program pemantapan pembangunan kemanusiaan Pemantauan kurikulum dan kokurikulum pendidikan Islam Selia bantu penyediaan SBT Pemantauan Berkelompok sekolah prestasi rendah Pemantauan Pengguna Kokurikulum Sekolah Pemantauan Pelaksanaan Satu Murid Satu Sukan (IMIS) Pemantauan Pelaksanaan Sukan Tahunan di Sekolah-Sekolah Daerah Kinta Utara Pemantauan Pusat Latihan Daerah di bawah Sukan Prestasi Tinggi Sekolah (SPTS) 10 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . 5. Aplikasi pengurusan data peperiksaan dan headcount sekolah (SAP dan SISPA) Early Warning System (EWS) Berdasarkan kod warna (Biru. 2.2013 . 10. 6. 2. 8. 3. 11. 10. 6. 8. 7. 9. merah) Penyediaan soalan selaras untuk kelas peperiksaan Program menangani masalah ponteng Program sifar dadah Pemantauan pelaksanaan headcount dan NKRS Aplikasi pengurusan data kokurikulum Koku Hebat 2011 Pengurusan data permarkah 10% kokurikulum Penggunaan dan pelaksanaan Program/ aktiviti Kokurikulum Penyediaan Headcount penyertaan MSS Perak Perbengkelan dan postmortem pencapaian di MSS Perak Teras Strategik 4 Melaksanakan Pemantauan dan Penyeliaan Secara Bersepadu di semua peringkat 1. 3. hijau.Teras Strategik 3 Membudayakan headcount dan Postmortem di PPD dan Sekolah 1. kuning.

9. 6.Teras Strategik 5 Memantapkan Pelaksanaan Program Kecemerlangan dan Program Khas 1. 2. KAA Porgram Smart Partnership PPD. NGO dan GO Memperkayakan kandungan bahan rujukan di portal PPD Kinta Utara Program Peningkatan Antarabangsa/ Koakademik dan Kokurikulum 11 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . 7. 4.2013 . 5. Program peningkatan prestasi peperiksaan awam dan dalaman Porgram Smart Partnership PPD dan pihak swasta Program Gold Search dan Dream Team Memperkayakan kandungan bahan rujukan di portal PPD Kinta Utara Program meningkatkan kefahaman HRMIS Inovasi P&P di sekolah Program khas KRK. 10. 3. 8.

17 87.66 96.55 PMR 1 SPM 1 STPM 1 Jadual 1 : Pencapaian Peperiksaan Awam Daerah Kinta Utara 2006 – 2010 12 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 .24 3.22 8.40 TAHUN 2008 11.91 2.76 66.69 3.69 2.91 87.15 65.93 2.90 2.37 65.PERANCANGAN STRATEGIK 2011 – 2013 PENCAPAIAN LIMA TAHUN PEPERIKSAAN AWAM PEJABAT PELAJARAN DAERAH KINTA UTARA ________________________________________________________________________ PEPERIKSAAN KATEGORI 2006 UPSR Kualiti (%) Kuantiti (%) GPD Kualiti (%) Kuantiti (%) GPD Kualiti (%) Kuantiti (%) GPD Kualiti (%) Kuantiti (%) PNGK 11.66 3.34 87.45 86.45 2.89 2.11 68.36 2.84 2.39 KEDUDUKAN ANTARA DAERAH 2010 1 2009 10.71 2.25 8.11 2.82 2.90 68.49 1.39 5.63 5.38 2007 10.54 96.98 2.30 68.78 65.21 10.45 66.40 2.73 2.48 2010 11.47 1.50 5.42 2.07 5.23 96.22 9.75 5.65 68.88 2.74 2.23 9.98 96.14 85.93 2.36 1.2013 .69 2.14 97.49 71.

99 100 TAHUN 2012 2013 KEDUDUKAN ANTARA DAERAH 2011 2012 2013 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PMR SPM STPM Jadual 2 : Sasaran Peratus Kualiti.85 95.2013 .71 71.89 13. Kuantitti dan GPS/PGNK 2011 – 2013 13 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 .28 1.50 81.SASARAN PENCAPAIAN PEPERIKSAAN AWAM DAERAH KINTA UTARA 2011 – 2013 PEPERIKSAAN UPSR KATEGORI Cemerlang (%) Lulus (%) Cemerlang (%) Lulus (%) Cemerlang (%) Lulus (%) Kualiti (%) Kuantiti (%) 2011 15.57 3.

Pihak pentadbir sekolah lebih peka terhadap perubahan dasar semasa. Kanan Pentadbiran 14 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . PPD Akademik Sekolah 1. Kanan Pentadbiran 1. PPD Akademik 5. Pelaksanaan pemantauan pelaksanaan dasar KPM 3 kali setahun (tertakluk kpd perubahan dasar semasa) Jan-Disember SM . 3.5. Kanan Pentadbiran Guru Besar/Pengetua/ Pen. Menyedia dan mengedarkan bahan berkaitan dasar KPM Jan-November PPD Sekolah Guru Besar/Pengetua/ Pen.1.2 Pentadbir sekolah melaksanakan dasar KPM mengikut pekeliling yang dikeluarkan 2.RM1908 SR – RM3960 PPD Semua Pen.RM6600 Kos (OS 29000) SM .1 Unit Akademik Bil.0 5.RM1908 SR . Aktiviti 1.3 Dapat meningkatkan kualiti penyampaian maklumat 1.4 Meningkatkan kualiti penyampaian maklumat.RM6600 SM .RM3960 Tindakan PPD Tanggung Jawab Semua Pen.RM3180 SR . Meningkatkan Penguasaan ICT dalam kalangan pegawai dan pentadbir sekolah PPD Semua Pen. 1 Strategi Meningkatkan dan memantapkan pengetahuan / kepekaan pihak pentadbir sekolah terhadap perubahan dasar semasa Objektif 1.2013 . Mengadakan kursus/taklimat/latihan/ bengkel/seminar Tarikh 3 kali setahun (tertakluk kpd perubahan dasar semasa) Kos (OS 21000) SM . Pihak pentadbir mengakses maklumat dari portal PPD Jan-Disember Sekolah 4.1. PPD Akademik Guru Besar/Pengetua/ Pen. Kanan Pentadbiran Semua Pen.1 PERANCANGAN STRATEGIK PEJABAT PELAJARAN DAERAH KINTA UTARA 2011-2013 Memperkasa kepimpinan instruksional dan membina kepimpinan transformasional 5. PPD Akademik Sekolah Guru Besar/Pengetua/ Pen.RM3180 SR .

1 Meningkatkan kemahiran pengurusan pemantauan P&P Aktiviti 1.Ogos PPD Sekolah Panitia MP Daerah Guru Cemerlang Ketua Panitia MP 15 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 .RM7920 SM .Mei Julai .RM13200 SM . Mengadakan inovasi dan Kajian Tindakan untuk meningkat kualiti P&P Feb .Sept.Ogos PPD Semua Pen. PPD Akademik Sekolah Guru Besar/Pengetua/ Kanan Pentadbiran Pen. PPD Semua Pen.1 Unit Akademik Bil. PPD Akademik Sekolah Penolong Kanan / Guru Kanan Kemanusiaan Guru Cemerlang 5. 1. PPD Akademik Sekolah Guru Besar/Pengetua/ Kanan Pentadbiran Pen.RM1272 Tindakan PPD Tanggung Jawab Semua Pen. Pemantauan Berfokus Mac . 1.3 Meningkatkan kualiti P&P guru 3.RM3816 PPD Semua Pen.RM2120 Kos (OS 29000) SR . 4.Julai SR . 1 Strategi Penguatkuasaan P&P berkesan untuk meningkatkan pencapaian murid sesuai dengan perubahan dasar semasa Objektif 1. Penghasilan modul P&P Feb .2013 . Bengkel P&P berkesan Mac .2 Membangun dan meningkatkan kualiti warga pendidikan 5.RM6360 SR .5. Bengkel Penyeliaan P&P Tarikh Februari Kos (OS 21000) SR -RM 4400 SM .2 Menjalankan pemantauan P&P berkesan 2.2. PPD Akademik Sekolah Guru Besar/Pengetua/ Kanan Pentadbiran Pen.RM2640 SM .

RM4400 SM . PPD Akademik Sekolah Guru Besar/Pengetua/ Pen. PPD Kemanusiaan 5. Near Miss 2.RM1320 SM . Bengkel JSI dan SP Chart Feb-November Sekolah Guru Besar/Pengetua/ Pen.Ogos PPD Semua Pen. Awam Jun & Nov PPD Semua Pen.RM7068 Tindakan PPD Tanggung Jawab Semua Pen. Khidmat bantu Head Count NKRS dan SP Chart Feb .RM11780 Kos (OS 29000) SR .2013 .3.1 Meningkatkan kemahiran pihak pentadbir sekolah dalam mengurus Head Count 1.RM13356 SM . Kanan Pentadbiran 1. Program Kecemerlangan Akademik berdasarkan NKRS 1. Pelaporan /Post Mortem PPT/PAT/Percubaan/ Pep.2 Fokus kepada Head Count NKRS dalam program kecemerlangan peperiksaan awam Aktiviti 1. PPD Akademik 2.3 Membudayakan headcount di JPN.Mac Kos (OS 21000) SR .1 Unit Akademik Bil.RM636 PPD Semua Pegawai Akademik Sekolah Guru Besar/Pengetua/ Pen. Bengkel Head Count NKRS Tarikh Jan .RM21900 SM . Kanan Pentadbiran 16 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . Pemantauan penggunaan Head Count NKRS Feb-Nov RM4200 PPD 6. PPD dan sekolah 5. Penyediaan data Head Count NKRS Feb-Mac PPD Semua Pen.RM2120 SR . Kanan Pentadbiran April-Mei SR . 1 Strategi Mengaplikasikan strategi berkesan menerusi pendekatan berfokus Objektif 1.3 Budaya Head Count NKRS dilaksana untuk meningkatkan pencapaian akademik 3. Kelompok Murid 4.5. PPD Akademik Sekolah Guru Besar/Pengetua/Pen. Kanan Pentadbiran Pen. PPD Akademik 7.

2 Pemantauan berfokus F3 Ogos . Hebahan program/aktiviti kecemerlangan dalam media elektronik Tarikh Jan/Mac/Ogos/ September PPD Tindakan Tanggung Jawab Semua Pen.1 Pemantauan berfokus 1. PPD Akademik Guru Besar/Pengetua/ Pen.1 Pemantauan awal tahun persekolahan 1.Oktober 1.2013 .1 Unit Akademik Bil.1 Platform kepada PPD menyebarkan visi dan misi 1.4 Melaksanakan pemantauan dan penyeliaan secara bersepadu di semua peringkat 5.2 Masyarakat peka terhadap maklumat akademik terkini Aktiviti 1.5 Memantapkan pelaksanaan program kecemerlangan dan program khas 5. Kanan Pentadbiran Tarikh F1 Januari F2 April . 1 Strategi Penggunaan media massa dalam menyebarkan maklumat akademik Objektif 1.2 Meningkatkan kualiti P&P guru Aktiviti 1.3 Pemantauan penghulu 1. Hebahan program/aktiviti kecemerlangan dalam media cetak Jan-Dis PPD Semua Pen. PPD Akademik 5.1 Menjalankan pemantauan pengurusan sekolah dan P&P berkesan 1.5.4. Kanan Pentadbiran Sekolah 17 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 .4 Pemantauan akhir tahun persekolahan F4 November Disember Semua Pegawai PPD/ Penghulu Guru Besar/Pengetua/ Pen.5. PPD Akademik Guru Besar/Pengetua/ Pen. 1 Strategi 1.1 Unit Akademik Bil.2 Pemantauan penghulu Objektif 1.Mei PPD Sekolah Semua Penolong PPD Tindakan Tanggung Jawab Semua Pen. Kanan Pentadbiran Sekolah 1.

Peransang kepada warga pendidikan untuk gigih berusaha. Pengetua/ G. Jurulatih Daerah. Penyelia Kokurikulum. Pemantauan Pengurusan Kokurikulum Sekolah Feb . Pentauliahan Guru Pemimpin Unit Beruniform. Julai . 5. Pengetua/G. 4. Objektif 1.Disember PPD Sekolah 5. Mei Tarikh Kos OS 21000 (RM 1600) Tindakan PPD Sekolah Tanggungjawab Penyelia Kokurikulum. Besar.2013 . NGO terlibat. 2. 2. Pengetua/ Guru Besar.5. Besar. Pengerusi Teknik Daerah. PK Kokurikulum.November PPD 18 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . Memotivasikan guru dan pelajar. PK Kokurikulum. Anugerah Sijil Kemahiran dan kenaikan pangkat unit beruniform.November PPD Sekolah Julai . Pengetua/G.Besar Penyelia Kokurikulum. Unit Pem. Pengetua/G. Semua Pegawai PPD Pengetua /G.1 Unit Kokurikulum Bil 3 Strategi Mempelbagaikan pengiktirafan guru dan pelajar di peringkat sekolah dan daerah. Pengetua / Guru Besar. Pecalonan Anugerah Kokurikulum Peringkat Kebangsaan 6.1. Penyediaan wakil ke peringkat antarabangsaa. Anugerah Kokurikulum Daerah Oktober Sekolah November OS 42000 SR OS 42000 SM (RM 5000) PPD Sekolah Semua Peg.Besar PK Kokurikulum.Perhubungan Daerah.1 Memperkasa kepimpinan instruksional dan membina kepimpinan transformasional 5.Besar PK Kokurikulum. Jurulatih Bertauliah. Peg. April November OS 42000SR (RM 2000) OS 42000SM (RM 2000) PPD Sekolah 3. Kemanusiaan. Anugerah Kokurikulum Pkt Sekolah. Aktiviti 1. Penyelia Kokurikulum.

Pencapaian terbaik dalam setiap pertandingan Unit Beruniform peringkat negeri dan kebangsaan.Jun OS 42000SR (RM 3075) OS 21000 (RM 200.Mac Kos OS 42000 di sekolah. GO & NGO terlibat.Pertandingan Ko Akademik peringkat kelompok dan zon.2013 . Peg. Penyelia Kokurikulum.2 Membangun dan meningkatkan kualiti warga pendidikan 5. PPD Sekolah Penyelia Kokurikulum. Pengerusi Kelompok dan Zon. Feb . Mac OS 21000 (RM 2000) PPD 19 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . Pertandingan Anjuran Bersama GO & NGO dengan PPD. April . Memperoleh kedudukan terbaik dalam setiap pertandingan Ko Akademik peringkat negeri dan kebangsaan. Agensi terlibat.Besar Penyelia Kokurikulum. Objektif 1. Ko Akademik. Pengetua/G.Oktober Peruntukan Agensi Terlibat. Pengerusi Pertandingan. Tindakan Pengerusi Kelompok dan Zon. Ko Akademik. Tarikh Feb .Besar PK Kokurikulum Penyelia Kokurikulum.Mei OS 42000SR (RM 6180) OS 21000 (RM 600) OS 42000SM (RM 8400) OS 21000 (RM 800) PPD Sekolah Penyelia Kokurikulum. April .5.1 Unit Kokurikulum Bil 1 Strategi Meningkatkan pencapaian dalam setiap pertandingan di peringkat daerah. 4. Memperkasakan imej PPD Kinta Utara. 3. Peg. Pengerusi Pertandingan. Pencapaian terbaik dalam pertandingan anjuran Go dan NGO di peringkat negeri dan kebangsaan.Besar PK Kokurikulum 2. Mac OS 21000 (RM 1500) PPD Sekolah 7.00) OS 42000SM (RM 2000) OS 21000 (RM 500) OS 42000 di sekolah. Sekolah PPD Sekolah Tanggungjawab Guru Besar Pengerusi Kelompok dan zon. Peg.Mac Aktiviti 1. Pengerusi Teknik Daerah. 2. Jurulatih Daerah. Pengetua/ G. April . Bengkel Penghakiman Pertandingan Kokurikulum.Besar PK Kokurikulum 5.2. Pengetua/G. Sekolah Pengetua & Guru Besar. 3. Pegawai Perhubungan Unit Uniform Daerah. Bengkel Jurulatih Kawad Kaki Daerah. PK Kokurikulum. Pengetua/G. Jurulatih / Hakim 6. Pertandingan Kawad Unit Uniform peringkat kelompok dan zon. 4. Pertandingan Ko Akademik Pkt Daerah. Pertandingan Kawad Unit Beruniform peringkat daerah. OS 21000 (RM 500) GO & NGO terlibat. negeri dan kebangsaan.

Jurulatih Daerah. Peg. Objektif 1.November Sekolah PPD Sekolah 9. Jurulatih Daerah. PK Kokurikulum. Pelaporan dan Penilaian Gerakerja Kokurikulum pelajar. Pengerusi Teknik Bahasa Daerah.2013 . Perhubungan Unit Uniform Daerah. Pengetua /G. Pencapaian 10% markah kokurikulum.1 Unit Kokurikulum Bil 2 Strategi Tingkatkan penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum di sekolah dan daerah secara terancang. PK Kokurikulum Penyelia Kokurikulum. Pengerusi Teknik Sains dan Teknologi Daerah.5. Pengetua/G. Program/Aktiviti mingguan kokurikulum sekolah. Penyelia Kokurikulum. Pengetua/G. PK Kokurikulum 7. 3.Oktober Kos Tindakan Sekolah Tanggungjawab Pengetua/ Guru Besar.Besar Pengetua/ Guru Besar. Besar. Perkhemahan Integrasi Unit Beruniform SR dan SM Oktober PPD Penyelia Kokurikulum.Besar Penyelia Kokurikulum. Pengetua/G. Pengetua/G. Pengerusi Teknik Daerah. Jurulatih Daerah. Oktober PPD Sekolah 5. Jurulatih Daerah. Perkhemahan Penggalakkan Sains dan Teknologi SR dan SM September Aktiviti 1. 6. PK Kokurikulum Semua Peg.Besar Jun OS 42000SR (RM 7680) OS 42000SM (RM 3840) OS 21000 (RM 2000) OS 42000 SR (RM 7680) OS 42000 SM (RM 7680) OS 21000 (RM 2000) OS 42000 SR (RM 3520) OS 42000 SM (RM 1920) OS 21000 (RM 1000) OS 42000 (RM 5480) OS 21000 (RM 2400) OS 42000 (RM 10880) OS21000 (RM 2000) PPD Sekolah PPD Sekolah Penyelia Kokurikulum. 2. Perkhemahan Unit Uniform Pkt Sekolah 8. 3.5 Memantapkan pelaksanaan program kecemerlangan dan program khas 5. Pemantauan Program Kokurikulum Sekolah Oktober November Feb . Besar. Perkampungan Seni dan Budaya. Julai November PPD Sekolah 20 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . Kecemerlangan dalam bidang kokurikulum ssebagai satu peluang kerjaya. Pengerusi Teknik Muzik/Kebudayaan Daerah. . Pengetua /G. Perkhemahan Bahasa SR dan SM Tarikh Jan . 2.5. Kursus Pengurusan Kelab/Persatuan dan Unit Beruniform November PPD Sekolah Penyelia Kokurikulum. Unit Kemanusiaan. Mengurangkan kebejatan(gejala) sosial dalam kalangan pelajar.Besar 4.

3 Membudayakan headcount di JPN. TINDAKAN Pengerusi Kelompok dan Zon.Kem Jati Diri Murid peringkat sekolah.5.Program Hari Integrasi murid peringkat sekolah.Menggunakan sumbangan kewangan daripada agensi luar untuk melaksanakan program HEM AKTIVITI 1. 21 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 .daerah/negeri TARIKH Feb-Mac KOS OS 42000 di sekolah. Apr-Jun OS 21000 Zon/ Kelompok Pengetua/ GB PPD Jul-Ogos TANGGUNG JAWAB Pengetua/GB Pengerusi Zon/Kelompok Penolong PPD HEM Penyelia HEM JU Pengerusi Pertandingan 1. PPD dan sekolah 5. zon.Melahirkan modal insan yang mempunyai jati diri 3.Kem Motivasi peringkat sekolah.zon kelompok.1 Unit Hal Ehwal Pelajar BIL STRATEGI Melibatkan agensi luar dalam program bersepadu di peringkat sekolah. daerah dan negeri OBJEKTIF 1.Menjalinkan kerjasama dengan agensi luar dalam menangani masalah pelajar 2.2013 .kelompok.3. daerah dan negeri 3. kelompok dan zon 2.

4.zon. negeri dan kebangsaan Jun-Jul OS29000 Zon/ Kelompok Pengetua/ GB PPD Pengetua/GB Pengerusi Zon/Kelompok Penolong PPD HEM Penyelia HEM JU Pengerusi Pertandingan 3.Kem Jati Diri 2.Melahirkan murid yang berakhlak mulia 2.Membolehkan murid menggunakan kemudahan ICT secara berkesan dan berhemah 3.Melahirkan modal insan yang berkualiti dari aspek rohani.jasmani.Kursus animasi Pemantapan program sahsiah pelajar 1. kelompok.Kursus Kepimpinan Mempelbagikan program HEM di luar sekolah: 1.daerah. 2.zon.daerah. Program Anti Lepak 2.Pertandingan mencipta laman web peringkat sekolah.Kem Bina Insan Ogos-Sept OS29000 Pengerusi Kelompok dan Zon.Menjadikan murid celik teknologi maklumat 1.1 Unit Hal Ehwal Pelajar Perbanyakkan program ICT dan penyebararan maklumat bermanfaat 1. Program Muhasabah Diri 3.Mengurangkan masalah sosial dalam kalangan pelajar Mempelbagikan program HEM di sekolah 1.Pertandingan Kuiz ICT peringkat sekolah.4 Melaksanakan pemantauan dan penyelian secara bersepadu di semua peringkat 5.Pertandingan mencipta brosure peringkat sekolah. Sept Jun-Sept OS 42000 di sekolah Zon/ Kelompok Pengetua/ GB PPD Pengetua/GB Pengerusi Zon/Kelompok Penolong PPD HEM Penyelia HEM JU Pengerusi Pertandingan Mei Jun Jul 22 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 .zon dan kelompok Mac-Mei OS29000 Pengerusi Kelompok dan Zon.2013 .Membentuk sikap positif dalam kalangan pelajar 3.Menyediakan ruang dan peluang kepada murid menggunakan kemudahan ICT di sekolah secara optima 2. negeri dan kebangsaan 4.emosi dan intelek 4.Kem Motivasi 3.5. kelompok.

Sesi dialog dengan agensi sukan sukan Mac/ Jul Jan-Dis PPD PIHAK BERKENAAN PPD Pihak berkenaan ibubapa Okt/Nov/Dis Jan-Dis PPD /Sekolah PPD /Sekolah Ibubapa ibubapa Feb/Mei/Okt RM5000 PPD Unit Sukan Mei/ Ogos/ Dis Jun/ Nov Jan-Nov Sekolah PPD sekolah Pers Sukan sekolah SUS Unit Sukan GPK Pengerusi SUS GPK Jan-Nov TARIKH Jan-Nov RM65000 RM 25000 sekolah PPD SUS Unit Sukan KOS(OS 21000) KOS (OS29000) TINDAKAN sekolah TANGGUNGJAWAB GB.1 Menyertai seberapa banyak kejohanan sukan yang dianjurkan 2.Pemantauan. Pertandingan sukan diperingkat sekolah / daerah/MSS Perak/ MSSM 3. kejohanan sukan luar musim 2. Program sukan sepanjang tahun.Kem/ klinik sukan anjuran pihak luar pihak luar 4.1.1 Unit Sukan BIL 1 STRATEGI Melibatkan ibu bapa dalam kegiatan sukan sekolah OBJEKTIF 1.5. Pengumpulan data aktiviti sukan sekolah 6. kejohanan sukan anjuran persatuan sukan 3. Lawatan dan pertandingan persahabatan 5.1 Memperkasa Kepimpinan instruksional dan membina kepimpinan transformasional 5.3 Mencungkil bakat baru dalam sukan/ permainan AKTIVITI 1. penilaian dan majlis pengiktirafan 2 Penglibatan ibu bapa dalam kegiatan sukan luar 2.1 Meningkatkan penglibatan ibu bapa dalam sukan dan permainan 1. 2. Penyertaan pertandingan anjuran pihak luar / luar musim 4.3 Melahirkan atlet pelajar yang berkualiti dan berkemahi ran tunggi 1. SUS Ibubapa 23 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 .2 Semua sekolah dapat melaksanakan dasar !M1S 1.2013 .

2 Melahirkan jurulatih yang berkualiti 3.2 Meningkatkan bilangan guru yang berkelayakan terlibat dalam aktiviti sukan di peringkat negeri dan negara sebagai jurulatih atau pegawai 1. PPD Unit Sukan November PPD GB PPD Unit Sukan Unit Sukan Oktober sekolah GB/PKKO Ogos MSN PPD JPN GB Mei/ Nov PPD Unit Sukan TARIKH Mei KOS(OS 21000) RM5000 KOS (OS29000) RM3000 TINDAKAN JPN PPD TANGGUNGJAWAB Unit Sukan 24 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 .2 Membangun dan meningkatkan kualiti warga pendidik 5.1 Meningkatkan bilangan jurulatih yang berkelayakan 3.5. Penganjuran kursus/ seminar kejurulatihan sukan/ permainan 2. Peperiksaan/ ujian Sains sukan kepegawaian dan kepengadilan.2013 . kursus/ seminar kejurulatihan sukan/ permainan 2.1 Melahirkan jurulatih yang berkualiti dan berkemahiran tinggi 3.2.3 Meningkatkan pencapaian atlet AKTIVITI 1. 4. Program bersama Agensi Luar 5 Kursus-kursus Dalaman kejurulatihan 6 Program kejurulatihan berkembar 3 Mempeluaskan bidang kejurulatihan 3. Peperiksaan/ ujian Sains sukan kepegawaian dan kepengadilan.1 Unit Sukan BIL 3 STRATEGI Mempeluaskan bidang kejurulatihan OBJEKTIF 3. Lawatan sambil belajar ke pusat/ sekolah sukan 3. Lawatan sambil belajar ke pusat/ sekolah sukan 3.

penilaian dan majlis pengiktirafan PS Unit Sukan SU Sukan Unit Sukan PPD GB Unit Sukan PPD GB Unit Sukan PPD GB Unit Sukan TARIKH KOS(OS 21000) KOS (OS29000) TINDAKAN GB TANGGUNGJAWAB Unit Sukan 25 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 .Pemantauan. Pertandingan sukan/ permainan sepanjang tahun di sekolah antara rumah/kelas/kelab 2.3. Lawatan dan pertandingan per sahabatan.2013 . Rekod penyertaan dan laporan aktiviti sukan sekolah 7.5.3 Membudayakan headcount di JPN. Karnival sukan daerah 5.1 Meningkatkan penglibatan pelajar dalam sukan dan permainan 100% sekolah melaksanakan dasar 1M1S 1.1 Unit Sukan BIL 1 STRATEGI Melibatkan ibu bapa dalam kegiatan sukan sekolah OBJEKTIF 1. Pertandingan peringkat zon/ daerah/MSS Perak/ MSSM 3. Penyertaan pertandingan anjuran persatuan-persatuan sukan 4.3 Mencungkil bakat baru dalam sukan/ permainan AKTIVITI 1. 6. PPD dan sekolah 5.

5 Pertandinagan luar musim 2.2 Ujian masa dan sukantara peringkat sekolah dan daerah 1. berdisiplin dan sihat 1.3 Program sukan selepas peperik saan awam UPSR. PMR dan SPM 2. 2.1 Latihan pusat sepanjang tahun 2. Program Gold Search 1.4. Beyond the Best 2.3 Dapat melahirkan pelajar berintegriti. kem bakat dan klinik permainan peringkat sekolah dan daerah.3 Program sukan selepas peperik saan awam UPSR.000 RM 16. Program Beyond the Best Daerah 2.2 Memenangi lebih banyak kemenangan dalam pertandingan yang disertai 1.1 Ujian TID. Program Gold Search Daerah 1.1 Ujian TID.6 Pemanatuan.4 Pemantauan.2013 .2 Menjuarai seberapa banyak kejohanan yang disertai dan menjadi johan keseluruhan pertandingan sukan/permainan peringkat negeri.3 Kem/bengkel dan motivasi 2.000 Jan-Jun Sekolah PPD sekolah PPD PPD PPD/ Sekolah PPD PPD/sekolah PPD PKK SUS Unit Sukan GB/PKK/SUS Unit Sukan Unit Sukan Unit Sukan PKK Unit Sukan Unit Sukan PKK Unit Sukan Jan-Dis Apr/Mei RM18.5. headcount dan post mortem PPD Unit Sukan Unit Sukan Guru S Okt/Nov Dis Jan-Dis Jan-Dis Jan-Okt Mac/Jun/Sept Feb/ Julai Dis Unit Sukan RM40.1 Dapat memilih atlet yang berkualiti untuk mewakili daerah 4. 1.5 Memantapkan pelaksanaan program kecemerlangan dan program khas 5.1 Unit Sukan 4 Memaksimakan penyertaan pelajar dalam sukan 4.2 Sirkit kejohanan daerah 2. 1.2 Ujian masa dan sukantara peringkat sekolah dan daerah 1. kem bakat dan klinik permainan peringkat sekolah dan daerah. 2.4 Perlawanan persahabatan 2.2 Sirkit daerah 2. PMR dan SPM 2.1 Latihan pusat sepanjang tahun 2.1 Melahirkan pelajar atlet yang berkualiti dan berkemahi ran tinggi. headcount dan post mortem 2 Penglibatan ibu bapa dalam kegiatan sukan luar 2.000 RM 8000 PPD sekolah PPD Unit Sukan PKK/SUS 26 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 .3 Kem/Klinik sukan 2. penilaian.

27 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . menyelia. Bengkel dan seumpamanya) perkembangan profesionalisme peningkatan prestasi akademik Memimpin sekolah dalam mengenalpasti dan merancang penyelesaian masalah atau kelemahan pengajaran dan pembelajaran (P&P) di sekolahsekolah. PEJABAT PELAJARAN DAERAH KINTA UTARA PENGENALAN “Kinta Utara Sentiasa Unggul“ merupakan moto dalam menetapkan hala tuju kecemerlangan PPD Kinta Utara. 6. 2. Hala tuju dan matlamat pengurusan akademik Pejabat Pelajaran Daerah Kinta Utara ialah memimpin. Memimpin sekolah dalam melaksanakan proses Pengajaran dan Pembelajaran semua mata pelajaran dengan menggunakan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran yang disediakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. 4.66 bagi PMR 2010.2013 . Pencapaian Akademik yang merupakan kerja utama dalam pengurusan bidang kebertanggung jawaban telah menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2009 berdasarkan GPS 2. Memimpin sekolah dalam melaksanakan dan menjayakan projek-projek khas Kementerian Pelajaran Malaysia seperti pelaksanaan LINUS.6. Seminar.2 1.21 bagi UPSR tahun 2010 manakala PMR 2009 GPS ialah 2. Memimpin sekolah mengenalpasti dan memperkembangkan potensi individu murid dalam konteks konsep pendidikan seumur hidup melalui pelbagai aktiviti penyelidikan dan pembangunan.0 6. guru dan masyarakat melalui taklimat dan edaran bahan-bahan akademik. 5.1 PROGRAM KECERMELANGAN AKADEMIK 2011. 6. menilai dan membantu pengurusan kurikulum sekolah-sekolah di daerah bagi meningkatkan prestasi sekolah-sekolah ke arah pendidikan bermutu selaras dengan dasar kerajaan dan Prinsip Rukun Negara dengan mengambil kira kebitaraan sekolah masing-masing.69 kepada 2.23 kepada GPS 2. 3. OBJEKTIF Mewujudkan strategi berkesan atau program yang memberi impak perkembangan staf (Kursus Dalaman. Memimpin sekolah dalam penyebaran maklumat dan perubahan pendidikan terkini khususnya dalam bidang kurikulum kepada pengurus sekolah. Kursus Dalam Perkhidmatan.

iii. manakala Near Miss D adalah pelajar yang memperoleh 4 ABC dan 1 D. iv. Ranking Mata Pelajaran. ii. Near Miss B dalam peperiksaan PMR ialah pelajar yang memperoleh 7 A dan 1B. Meningkatkan dan memantapkan pengetahuan kepekaan pihak pentadbir sekolah terhadap perubahan dasar semasa. iv.5 NEAR MISS Near Miss merupakan satu instrumen untuk mengesan pelajar yang hampir cemerlang dan hampir lulus dalam peperiksaan awam. iii. SP Chart ) diaplikasikan berdasarkan perancangan strategik yang telah dirangka. Bagi peperiksaan dalaman di peringkat sekolah Near Miss dikategorikan pelajar yang tidak dapat memperoleh semua A dalam mata pelajaran yang diambil. Rasional konsep NearMiss diguna pakai ii. dan 8A 1B manakala Near Miss E ialah pelajar yang memperoleh 7 ABCD dan 1E dan 8ABCD 1E. i.3 STRATEGI Pelaksanaan konsep berfokus – NKRS ( Near Miss. Penggunaan media massa dalam menyebarkan maklumat akademik.2013 . Dalam peperiksaan UPSR pelajar yang memperoleh kelulusan 4A dan 1B dikenali sebagai Near Miss B. Kelompok Murid. i. 28 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 .6.4 FOKUS UTAMA Pelaksanaan 4 pendekatan yang digabungkan melalui konsep NKRS 6. Mengaplikasikan strategi berkesan menerusi pendekatan berfokus Penguatkuasaan pengajaran dan pembelajaran berkesan untuk meningkatkan pencapaian murid sesuai dengan perubahan dasar semasa. 6.

6.6 KELOMPOK MURID Murid sekolah rendah dan sekolah menengah dikelompokkan kepada 4 kelompok murid iaitu kelompok cemerlang. kelompok lulus/Sederhana. Kelompok ini juga boleh diaplikasikan ketika proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah.2013 . ii. Sekolah mengelompokkan murid ketika membuat head count. kelompok GALUS dan kelompok kritikal. Pembentangan TOV target sekolah menengah dan sekolah rendah daerah Kinta Utara juga menggunakan kelompok – kelompok kerana melalui pengelompokan ini program – program akademik yang sesuai dapat dirancang 6. Program-program yang dijalankan di peringkat daerah seperti Program Panitia Daerah dan Program oleh Guru Cemerlang juga menggunakan kaedah kelompok. i. Dalam program-program akademik yang dilaksanakan di peringkat sekolah kelompok ini juga boleh diguna pakai.7 PENGGUNAAN WARNA DALAM PENGESANAN PENCAPAIAN HEADCOUNT PELAJAR A B C D E biru hijau kuning jingga merah 29 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . iii.

Antaranya adalah seperti berikut. SK . Melalui kaedah SP Chart membolehkan para guru menganalisa data pengajaran untuk tujuan memahami kefahaman murid dan seterusnya mengubah suai pengajaran. i. ii.9 S-P CHART S-P Chart telah diperkenalkan kepada semua Pengetua dan Guru Besar pada penghujung tahun 2007. Permarkahan ujian dan maklum balas prestasi ujian pelajar Maklum balas prestasi individu dan kumpulan Analisa jenis kesilapan pelajar Analisa proses pengajaran dan haraki unit-unit pengajaran Analisa item Simulasi markah ujian Pembinaan profil prestasi individu bagi ujian berulang 30 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 .2013 . 6.8 RANKING MATA PELAJARAN Satu kaedah penyusunan mata pelajaran yang paling banyak tidak mencapai A atau memperoleh paling banyak E mengikut kelompok murid. iv. Daerah juga dapat merumuskan panitia mata pelajaran yang perlu diberi keutamaan mengikut jenis sekolah . SJKC dan SJKT. vi. vii. v. Bengkel penyediaan dan menganalisis carta telah diberikan kepada semua Penolong Kanan dan Setiausaha Peperiksaan pada tahun 2008 dan kepada 4 orang guru setiap sekolah rendah dan sekolah menengah pada tahun 2009. iii.6. Oleh itu pihak pentadbir boleh memberikan fokus kepada panitia mata pelajaran yang perlu diberi keutamaan dalam tindak susul bagi menyusun program yang bersesuaian mengikut kelompok murid.

iv. vii. vi. Bengkel SP Chart Pemantauan penggunaan Head Count NKRS dan khidmat bantu Head Count Pelaporan / Post Mortem / PPT/ PAT/ Percubaan/ Peperiksaan Awam 31 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . ii.2013 . Near Miss 2.10 PERLAKSANAAN PROGRAM BAGI MELONJAKKAN KECEMERLANGAN i.6. Kelompok Murid v. iii. Bengkel Head Count NKRS Penyediaan data Head Count NKRS Bai’ah perjanjian Target Peperiksaan Awam Program Kecemerlangan Akademik berdasarkan NKRS 1.

Program Kecemerlangan Akademik berdasarkan NKRS 1.2013 . Near Miss 2. Penyediaan data Head Count NKRS 3. Pelaporan /Post Mortem PPT/PAT/Percubaan/ Pep.6. Bengkel Head Count NKRS JAN FEB MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV DIS 2. Kelompok Murid 5.11 JADUAL PELAKSANAAN PROGRAM Aktiviti 1. Awam 32 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . Bengkel SP Chart 6. Baiah perjanjian Target Peperiksaan Awam 4. Pemantauan penggunaan Head Count NKRS dan Khidmat bantu HC 7.

Kampung Tengku Hussein. v. dan Kampung Jelapang Baru. iii.2013 . manakala Ahli Dewan Undangan Manjoi ialah YB. ii.Program peningkatan akademik yang dicadangkan adalah digerakkan oleh Pejabat Pelajaran Daerah Kinta Utara.000 orang penduduk. Megat Khas Kelompok 2 i. Sekolah – sekolah yang terlibat ialah: Kelompok 1 i.sekolah yang terlibat dan komuniti setempat. PMR dan SPM. Dato’Haji Nadzri bin Ismail. Kampung Sungai Tapah. iii. 409 buah rumah dengan penduduk seramai 40. Dato’ Haji Ahmad Husni bin Mohamad Hanadzlah.1 LATAR BELAKANG Gugusan Manjoi merupakan perkampungan Melayu dalam bandar yang terbesar di negeri Perak. iv. ii.7. sekolah . Gugusan Manjoi seluas 560. Gugusan itu mempunyai 6.0 PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK GUGUSAN MANJOI Program bertujuan untuk meningkatkan pencapaian akademik sekolah rendah dan sekolah menengah yang terletak dalam Gugusan Manjoi khususnya dalam peperiksaan awam iaitu UPSR. Kampung Dato Ahmad Said.Gugusan Manjoi terletak di dalam Parlimen Tambun yang diwakili oleh YB. iv. 7. SK Jelapang SK Jelapang Jaya SK Jati SMK Jelapang Jaya SMK Jati 33 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . Terletak di timur laut yang jarak lokasinya 4 kilometer dari bandaraya Ipoh. v. SK Manjoi 1 SK Manjoi 2 SK Dato’ Ahmad Said Tambahan SMK Kampung Dato’ Ahmad Said SMK Dr.8 hektar merangkumi Kampung Manjoi.

sehubungan itu semua unit di Pejabat Pelajaran Daerah Kinta Utara dan warganya akan mempertingkat serta memperkemaskan daya usaha.Penutup Kecemerlangan boleh diusahakan . kokurikulum dan imej organisasi. 34 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 .2013 . untuk bersaing di peringkat negeri dan kebangsaan bagi membantu melonjakkan kecemerlangan negeri Perak. marilah kita bergerak sederap[ melakukan transformasi dalam semua kerja buat kita. hasrat murni kita untuk melonjakkan kecemerlangan daerah Kinta Utara khususnya dan negeri Perak amnya akan tercapai. Perancangan program kita perlu dilaksanakan secara inovatif dan kreatif serta disusuli dengan pelaksanaan yang mantap dan berkesan. Secara tuntasnya. Untuk itu perancangan yang mantap di semua peringkat perlu dilakukan bagi memastikan Daerah Kinta Utara terus unggul dan cukup bersedia dari segi mental dan fizikal. Insyallah berkat kerjasama semua unit dan warga di Pejabat Pelajaran Daerah Kinta Utara. saling berganding bahu bagi memastikan berlaku lonjakan dalam pencapaian akademik. Kita harus sedar bahawa tugas memberikan pendidikan berkualiti adalah satu amanah yang berat dan perlu diselesaikan sebaik mungkin supaya generasi pelapis dapat terus membina negara Malaysia ke arah negara maju setanding dengan negara-negara lain.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful