0

Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 - 2013

Kandungan
Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11 12 13 14 15 16 17 Muka surat 1 2 3 4 5 6 7 8 - 10 11 12 13 - 16 17 - 19 20 - 21 22 - 25 26 - 31 32 33

Prakata Peranan Pejabat Pelajaran Daerah Pihak Berkepentingan (Stakeholders) dan Pelanggan Piagam Pelanggan Visi, Misi dan Slogan JPN Perak Visi, Misi dan Moto PPD Kinta Utara Kerangka Konsep Perancangan Strategik Teras Strategik PPD Kinta Utara Analisis Peperiksaan Awam 2006 - 2010 Sasaran Pencapaian Peperiksaan Awam 2011 - 2013 Perancangan Strategik Unit Akademik Perancangan Strategik Unit Kokurikulum Perancangan Strategik Unit Hal Ehwal Pelajar Perancangan Strategik Unit Sukan Program Kecemerlangan Akademik Program Gugusan Manjoi Penutup

1
Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 - 2013

Prakata Pegawai Pelajaran Daerah Kinta Utara
Assalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Bersyukur ke hadrat Allah swt dengan izin-Nya Perancangan Strategik Pejabat Pelajaran Daerah Kinta Utara bagi tahun 2011-2013 dapat disempurnakan.. Kemenjadian pelajar merupakan hala tuju yang hendak dicapai sejajar dengan Visi PPD Kinta Utara bagi mengekalkan kedududkan teratas dalam peperiksaan awam, sukan dan kokurikulum. Berpandukan Visi dan Misi Jabatan Pelajaran Perak , PPD Kinta Utara merancang strategi berteraskan lima strategi JPN Perak agar kecemerlangan terus dikekalkan dan Kinta Utara Sentiasa Unggul. Harapan saya agar semua pihak terus berusaha dan meningkatkan daya saing selaras dengan tuntutan kementerian pelajaran dalam memastikan kemenjadian pelajar seiring dengan NKRA yang menjadi hala tuju kecemerlangan iaitu Prasekolah, LINUS (Literasi dan Numerasi), New Deal – Bai’ah (Tawaran Baru) dan Sekolah Berprestasi Tinggi. PPD merupakan peneraju dan pembimbing bagi menjadikan sekolah sebagai institusi pendidikan yang berfungsi sebagai gedung ilmu yang mampu melahirkan masyarakat yang berkualiti serta berdaya saing dalam iklim masyarakat sakinah. Cabaran untuk meningkatkan dan mengukuhkan kualiti sekolah yang cemerlang serta suatu tempat pembelajaran yang menggembirakan merupakan tanggunggjawab semua pihak. Untuk itu, pemimpin dan pengurus pendidikan serta guru-guru perlu mengamalkan profesionalisme yang tinggi agar visi JPN Perak untuk melonjakkan kecemerlangan pencapaian akademik, kokurikulum dan imej organisasi dapat dicapai. Sekian, terima kasih. SAID BIN MANAP, AMN., AMP. Pegawai Pelajaran Daerah Kinta Utara.

2
Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 - 2013

Mengurus mentadbir perkhidmatan dan kebajikan guru-guru dan staf bukan guru. kemudahan sekolah. Menyedia Laporan Nilaian Prestasi Tahunan pegawai-pegawai dan guru-guru dalam daerah. pembangunan fizikal. Membantu mengendalikan urusan tatatertib guru-guru dan staf bukan guru. Memantau semua kegiatan kurikulum dan kokurikulum di peringkat daerah. Menyelia aktiviti-aktiviti pengurusan. Kurikulum.Peranan Pejabat Pelajaran Daerah • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Mewakili JPN dalam segala urusan pentadbiran jabatan di peringkat daerah. guru-guru dan kakitangan. Menjalankan lain-lain tugas yang diarahkan oleh JPN. Menguruskan perakuan Pergerakan Gaji bagi daerah pelajaran. tatatertib dan etika kerja pegawai. Mengendali. Bertanggungjawab mengenai keperluan pelajaran dari segi pengambilan tanah. Guru Besar. Sekolah. Kokurikulum dan Perkhidmatan bagi sekolahsekolah. mengurus dan mengawal keperluan kewangan dan perbelanjaan tahunan bagi sekolah-sekolah bukan PTJ. Bekerjasama dengan jabatan dan agensi-agensi lain untuk menjalankan aktiviti di peringkat daerah. penempatan dan penamatan GSTT dan Guru Ganti. Bertanggung jawab mengenai perjalanan pentadbiran sekolah peringkat daerah. Pengetua. rumah guru dan asrama di peringkat daerah. Penghubung antara masyarakat dengan JPN dan KPM. 3 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . Mengawal disiplin. Mencadangkan penempatan dan pertukaran penyandang jawatan kenaikan pangkat dan jawatan pengurusan serta jawatan kanan. Berusaha bagi mempertingkatkan prestasi akademik dan kokurikulum sekolah-sekolah dalam daerah. Menyelia institusi Pendidikan swasta serta mempastikan intitusi tersebut menjalankan Dasar Pelajaran Kebangsaan dengan berkesan.2013 . Bertanggungjawab mengenai pertukaran dan penempatan guru-guru di sekolah termasuk urusan perlantikan. HEM. Bertanggungjawab menggariskan dasar pentadbiran sekolah peringkat daerah. Bertanggungjawab mengenai pertukaran dan penempatan murid-murid sekolah di dalam daerah.

Pihak Berkepentingan (Stakeholders) Dan Pelanggan KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA JABATAN PELAJARAN PERAK STAKEHOLDERS PEJABAT PELAJARAN DAERAH PELANGGAN SEKOLAH KOMUNITI SETEMPAT JABATAN DAN AGENSI KERAJAAN/SWASTA 4 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 .2013 .

Memberi layanan dan perkhidmatan kaunter yang mesra dalam tempoh 5 minit.2013 . Memastikan pejabat sentiasa peka dan responsif kepada kehendak pelanggan. Menentukan segala surat aduan dan rayuan yang berkatan disiasat dan diberi jawapan dalam tempoh 14 hari. • • • • • • • • Memastikan semua kanak-kanak mengikut umur yang ditetapkan mendapat tempat belajar pada hari pertama sesi persekolahan bermula. 5 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 .Piagam Pelanggan PPD Kinta Utara Kami. Menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan perjawatan dan perkhidmatan professional dari segi pelantikan dan pengesahan kemasukan ke jawatan berpencen dan sebagainya dalam tempoh 2 minggu dari tarikh penerimaan Mengusahakan pengisian kekosongan jawatan Pengetua / Guru Besar / Penolong Kanan secepat mungkin selepas berlakunya kekosongan Memastikan tuntutan perjalanan oleh guru dan bukan guru dikemukakan ke JPN tidak lewat daripada 10 hari bulan pada bulan berikutnya. Menempatkan guru-guru ke sekolah tidak lewat daripada 3 minggu PPD menerima senarai guru daripada JPN dan memastikan semua dibekalkan dengan guru-guru mengikut peruntukan 2 minggu sebelum sesi persekolahan bermula. Warga Pejabat Pelajaran Daerah Kinta Utara berjanji akan menyempurnakan tugas dan tanggungjawab kami dengan penuh iltizam dan komited untuk.

Misi dan Slogan Jabatan Pelajaran Negeri Perak VISI Melonjakkan kecemerlangan dalam pencapaian akademik. Membudayakan headcount di JPN. Memperkasa kepimpinan instruksional dan membina kepimpinan transformasional 2.2013 . Membangun dan meningkatkan kualiti warga pendidikan 3. Melaksanakan pemantauan dan penyeliaan secara bersepadu di semua peringkat 5.Visi. Memantapkan pelaksanaan program kecemerlangan dan program khas SLOGAN Perak sentiasa di puncak kecemerlangan 6 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . PPD dan sekolah 4. kokurikulum dan imej perkhidmatan MISI Kami warga pendidik negeri Perak akan memastikan misi berikut dilaksanakan :1.

sukan. PPD dan sekolah 4. sukan dan kokurikulum di negeri Perak. sukan. 1. Membudayakan headcount di JPN. sukan dan kokurikulum MISI Melaksanakan strategi berkesan bagi meningkatkan pencapaian kualiti dan kuantiti dalam peperiksaan awam. Memperkasa kepimpinan instruksional dan membina kepimpinan transformasional 2.Visi. Membangun dan meningkatkan kualiti warga pendidikan 3. kokurikulum dan pengurusan. kokurikulum dan pengurusan perancangan strategik 2011 – 2013 yang berteraskan lima strategi iaitu. MOTO Kinta Utara Sentiasa Unggul 1. strategi berkesan telah dirancang dan dilaksanakan bagi meningkatkan pencapaian kualiti dan kuantiti dalam peperiksaan awam.2013 . Melaksanakan pemantauan dan penyeliaan secara bersepadu di semua peringkat 5.0 Latar Belakang Kinta Utara Sentiasa Unggul merupakan moto dalam menetapkan hala tuju kecemerlangan PPD Kinta Utara. Keunggulan bermaksud Pejabat Pelajaran Daerah Kinta Utara merupakan pemacu dan peneraju bagi merealisasikan visi yang ingin dicapai iaitu kecemerlangan dari aspek pencapaian dalam peperiksaan awam. Misi dan Moto Pejabat Pelajaran Daerah Kinta Kinta VISI Mengekalkan kedudukan teratas dalam pencapaian peperiksaan awam. Dalam misi mengekalkan kedudukan dan mencapai kecemerlangan. Memantapkan pelaksanaan program kecemerlangan dan program khas 7 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 .

0 KERANGKA KONSEP PERANCANGAN STRATEGIK PEJABAT PELAJARAN DAERAH KINTA UTARA 2011-2013 2.2.1 Aliran model DAYA/ TRENDS • Politik • Ekonomi • Sosial PELANGGAN PESAING • Daya Pesaingan 4 PERSEKITAR AN LUARAN • Senario 2 MANDAT PELUANG/ ANCAMAN TINDAKAN KEPUTUSAN 1 PERJANJIAN AWAL (‘Rancangan Untuk Merancang’) MISI/NILAI • Pelanggan 3 ISU STRATEGI 6 • Pilihan 7 STRATEGI 8 CIRI ORGANISASI PADA MASA DEPAN (‘Visi Kejayaan’) KEKUATAN/ KELEMAHAN 5 PERSEKITARAN DALAMAN 3.0 Bengkel perancangan strategik PPD Kinta Utara Agih 4 kumpulan 8 • Manusia • Ekonomi • Maklumat SUMBER STRATEGI SEMASA • Keseluruan • Fungsi Jabatan PERFORMANCE • Keputusan • Sejarah Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 .2013 Formulasi Strategi Implimentasi .

6. 5. 5. 2. Kluster dan Sekolah cemerlang Teras Strategik 2 Membangun dan meningkatkan kualiti serta imej warga pendidikan 1. 4.2013 . Program Coaching and Mentoring Program Cooperative Organization (CO) di sekolah kebangsaan negeri Perak Kursus profesionalisme Pengetua/Guru Besar/ PK1 Program penghayatan dan pengamalan SKPM Program Grooming sekolah SBT. 3. Kelab dan Persatuan Kursus Sains Sukan Pengumuman dan pelaksanaan IMIS Kursus peningkatan profesionalisme guru Prasekolah 9 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . 4. Program guru PASAK 100 Program keilmuan dan kecemerlangan pengurusan kokurikulum Program peningkatan keilmuan Pasukan Badan Uniform.Teras Strategik Pejabat Pelajaran Daerah Kinta Utara Teras Strategik 1 Memperkasakan Kepimpinan Instruksional dan Membina Kepimpinan Transfomasional 1. 3. 2.

2. 8. 6. 5. hijau. 4. 5. 9. 12. 8. 7.Teras Strategik 3 Membudayakan headcount dan Postmortem di PPD dan Sekolah 1. Pengurusan Audit MS ISO 9001:2008 Pemantauan pengurusan akademik Sekolah Pemantauan program pemantapan pembangunan kemanusiaan Pemantauan kurikulum dan kokurikulum pendidikan Islam Selia bantu penyediaan SBT Pemantauan Berkelompok sekolah prestasi rendah Pemantauan Pengguna Kokurikulum Sekolah Pemantauan Pelaksanaan Satu Murid Satu Sukan (IMIS) Pemantauan Pelaksanaan Sukan Tahunan di Sekolah-Sekolah Daerah Kinta Utara Pemantauan Pusat Latihan Daerah di bawah Sukan Prestasi Tinggi Sekolah (SPTS) 10 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . 9. 4.2013 . 11. 3. 3. 2. 10. merah) Penyediaan soalan selaras untuk kelas peperiksaan Program menangani masalah ponteng Program sifar dadah Pemantauan pelaksanaan headcount dan NKRS Aplikasi pengurusan data kokurikulum Koku Hebat 2011 Pengurusan data permarkah 10% kokurikulum Penggunaan dan pelaksanaan Program/ aktiviti Kokurikulum Penyediaan Headcount penyertaan MSS Perak Perbengkelan dan postmortem pencapaian di MSS Perak Teras Strategik 4 Melaksanakan Pemantauan dan Penyeliaan Secara Bersepadu di semua peringkat 1. Aplikasi pengurusan data peperiksaan dan headcount sekolah (SAP dan SISPA) Early Warning System (EWS) Berdasarkan kod warna (Biru. kuning. 7. 10. 6.

4.Teras Strategik 5 Memantapkan Pelaksanaan Program Kecemerlangan dan Program Khas 1.2013 . 5. 10. 2. 7. Program peningkatan prestasi peperiksaan awam dan dalaman Porgram Smart Partnership PPD dan pihak swasta Program Gold Search dan Dream Team Memperkayakan kandungan bahan rujukan di portal PPD Kinta Utara Program meningkatkan kefahaman HRMIS Inovasi P&P di sekolah Program khas KRK. 6. 9. 3. 8. KAA Porgram Smart Partnership PPD. NGO dan GO Memperkayakan kandungan bahan rujukan di portal PPD Kinta Utara Program Peningkatan Antarabangsa/ Koakademik dan Kokurikulum 11 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 .

93 2.23 9.34 87.88 2.98 96.37 65.90 2.66 96.14 85.55 PMR 1 SPM 1 STPM 1 Jadual 1 : Pencapaian Peperiksaan Awam Daerah Kinta Utara 2006 – 2010 12 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 .45 86.17 87.76 66.91 87.21 10.69 2.82 2.48 2010 11.14 97.84 2.63 5.38 2007 10.45 2.91 2.22 9.89 2.42 2.36 2.45 66.22 8.40 2.30 68.69 3.36 1.15 65.47 1.39 KEDUDUKAN ANTARA DAERAH 2010 1 2009 10.93 2.74 2.23 96.75 5.50 5.73 2.11 2.PERANCANGAN STRATEGIK 2011 – 2013 PENCAPAIAN LIMA TAHUN PEPERIKSAAN AWAM PEJABAT PELAJARAN DAERAH KINTA UTARA ________________________________________________________________________ PEPERIKSAAN KATEGORI 2006 UPSR Kualiti (%) Kuantiti (%) GPD Kualiti (%) Kuantiti (%) GPD Kualiti (%) Kuantiti (%) GPD Kualiti (%) Kuantiti (%) PNGK 11.71 2.65 68.07 5.66 3.90 68.69 2.11 68.54 96.98 2.25 8.40 TAHUN 2008 11.39 5.2013 .49 71.49 1.78 65.24 3.

85 95.99 100 TAHUN 2012 2013 KEDUDUKAN ANTARA DAERAH 2011 2012 2013 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PMR SPM STPM Jadual 2 : Sasaran Peratus Kualiti. Kuantitti dan GPS/PGNK 2011 – 2013 13 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 .SASARAN PENCAPAIAN PEPERIKSAAN AWAM DAERAH KINTA UTARA 2011 – 2013 PEPERIKSAAN UPSR KATEGORI Cemerlang (%) Lulus (%) Cemerlang (%) Lulus (%) Cemerlang (%) Lulus (%) Kualiti (%) Kuantiti (%) 2011 15.71 71.50 81.2013 .89 13.57 3.28 1.

RM3180 SR .RM1908 SR – RM3960 PPD Semua Pen.1. Kanan Pentadbiran 14 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . Pihak pentadbir sekolah lebih peka terhadap perubahan dasar semasa. Kanan Pentadbiran Semua Pen.2 Pentadbir sekolah melaksanakan dasar KPM mengikut pekeliling yang dikeluarkan 2. PPD Akademik 5.RM6600 Kos (OS 29000) SM . Pelaksanaan pemantauan pelaksanaan dasar KPM 3 kali setahun (tertakluk kpd perubahan dasar semasa) Jan-Disember SM .3 Dapat meningkatkan kualiti penyampaian maklumat 1.RM3960 Tindakan PPD Tanggung Jawab Semua Pen.0 5. 3. Kanan Pentadbiran Guru Besar/Pengetua/ Pen.RM3180 SR . Menyedia dan mengedarkan bahan berkaitan dasar KPM Jan-November PPD Sekolah Guru Besar/Pengetua/ Pen.1. Aktiviti 1. Mengadakan kursus/taklimat/latihan/ bengkel/seminar Tarikh 3 kali setahun (tertakluk kpd perubahan dasar semasa) Kos (OS 21000) SM . Meningkatkan Penguasaan ICT dalam kalangan pegawai dan pentadbir sekolah PPD Semua Pen.2013 . PPD Akademik Sekolah 1.1 PERANCANGAN STRATEGIK PEJABAT PELAJARAN DAERAH KINTA UTARA 2011-2013 Memperkasa kepimpinan instruksional dan membina kepimpinan transformasional 5. 1 Strategi Meningkatkan dan memantapkan pengetahuan / kepekaan pihak pentadbir sekolah terhadap perubahan dasar semasa Objektif 1. Kanan Pentadbiran 1. PPD Akademik Guru Besar/Pengetua/ Pen.5. Pihak pentadbir mengakses maklumat dari portal PPD Jan-Disember Sekolah 4.4 Meningkatkan kualiti penyampaian maklumat.RM6600 SM . PPD Akademik Sekolah Guru Besar/Pengetua/ Pen.1 Unit Akademik Bil.RM1908 SR .

Sept. 1.Ogos PPD Semua Pen.Julai SR . Bengkel Penyeliaan P&P Tarikh Februari Kos (OS 21000) SR -RM 4400 SM .RM3816 PPD Semua Pen.Mei Julai . Pemantauan Berfokus Mac .RM1272 Tindakan PPD Tanggung Jawab Semua Pen. PPD Akademik Sekolah Penolong Kanan / Guru Kanan Kemanusiaan Guru Cemerlang 5.RM2120 Kos (OS 29000) SR . Bengkel P&P berkesan Mac . PPD Akademik Sekolah Guru Besar/Pengetua/ Kanan Pentadbiran Pen.2 Menjalankan pemantauan P&P berkesan 2.5.RM2640 SM .3 Meningkatkan kualiti P&P guru 3.2013 . 1. PPD Akademik Sekolah Guru Besar/Pengetua/ Kanan Pentadbiran Pen.2. PPD Akademik Sekolah Guru Besar/Pengetua/ Kanan Pentadbiran Pen.Ogos PPD Sekolah Panitia MP Daerah Guru Cemerlang Ketua Panitia MP 15 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . Mengadakan inovasi dan Kajian Tindakan untuk meningkat kualiti P&P Feb . Penghasilan modul P&P Feb .RM7920 SM .1 Meningkatkan kemahiran pengurusan pemantauan P&P Aktiviti 1. PPD Semua Pen. 1 Strategi Penguatkuasaan P&P berkesan untuk meningkatkan pencapaian murid sesuai dengan perubahan dasar semasa Objektif 1. 4.1 Unit Akademik Bil.RM13200 SM .2 Membangun dan meningkatkan kualiti warga pendidikan 5.RM6360 SR .

Pelaporan /Post Mortem PPT/PAT/Percubaan/ Pep. Kanan Pentadbiran Pen. Program Kecemerlangan Akademik berdasarkan NKRS 1. Awam Jun & Nov PPD Semua Pen.3.3 Budaya Head Count NKRS dilaksana untuk meningkatkan pencapaian akademik 3. Khidmat bantu Head Count NKRS dan SP Chart Feb .Mac Kos (OS 21000) SR . Bengkel Head Count NKRS Tarikh Jan . PPD Akademik 2. Bengkel JSI dan SP Chart Feb-November Sekolah Guru Besar/Pengetua/ Pen.Ogos PPD Semua Pen.RM1320 SM . PPD Akademik Sekolah Guru Besar/Pengetua/ Pen. Kanan Pentadbiran 16 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 .3 Membudayakan headcount di JPN. Pemantauan penggunaan Head Count NKRS Feb-Nov RM4200 PPD 6. Penyediaan data Head Count NKRS Feb-Mac PPD Semua Pen.RM13356 SM .RM2120 SR .RM7068 Tindakan PPD Tanggung Jawab Semua Pen.RM4400 SM .RM11780 Kos (OS 29000) SR . PPD Akademik Sekolah Guru Besar/Pengetua/Pen.2 Fokus kepada Head Count NKRS dalam program kecemerlangan peperiksaan awam Aktiviti 1. PPD dan sekolah 5.1 Unit Akademik Bil. Near Miss 2. PPD Akademik 7.RM636 PPD Semua Pegawai Akademik Sekolah Guru Besar/Pengetua/ Pen.RM21900 SM . Kelompok Murid 4. Kanan Pentadbiran April-Mei SR .2013 . PPD Kemanusiaan 5.1 Meningkatkan kemahiran pihak pentadbir sekolah dalam mengurus Head Count 1.5. Kanan Pentadbiran 1. 1 Strategi Mengaplikasikan strategi berkesan menerusi pendekatan berfokus Objektif 1.

2 Masyarakat peka terhadap maklumat akademik terkini Aktiviti 1. PPD Akademik Guru Besar/Pengetua/ Pen.5.5.2 Meningkatkan kualiti P&P guru Aktiviti 1. PPD Akademik 5.1 Pemantauan awal tahun persekolahan 1. 1 Strategi 1. Kanan Pentadbiran Sekolah 1.1 Pemantauan berfokus 1.2 Pemantauan berfokus F3 Ogos .4 Melaksanakan pemantauan dan penyeliaan secara bersepadu di semua peringkat 5. 1 Strategi Penggunaan media massa dalam menyebarkan maklumat akademik Objektif 1.4 Pemantauan akhir tahun persekolahan F4 November Disember Semua Pegawai PPD/ Penghulu Guru Besar/Pengetua/ Pen. Kanan Pentadbiran Sekolah 17 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . Hebahan program/aktiviti kecemerlangan dalam media elektronik Tarikh Jan/Mac/Ogos/ September PPD Tindakan Tanggung Jawab Semua Pen.2013 .2 Pemantauan penghulu Objektif 1.1 Unit Akademik Bil. Kanan Pentadbiran Tarikh F1 Januari F2 April .1 Platform kepada PPD menyebarkan visi dan misi 1.Oktober 1.4. Hebahan program/aktiviti kecemerlangan dalam media cetak Jan-Dis PPD Semua Pen.3 Pemantauan penghulu 1.1 Menjalankan pemantauan pengurusan sekolah dan P&P berkesan 1.1 Unit Akademik Bil. PPD Akademik Guru Besar/Pengetua/ Pen.Mei PPD Sekolah Semua Penolong PPD Tindakan Tanggung Jawab Semua Pen.5 Memantapkan pelaksanaan program kecemerlangan dan program khas 5.

PK Kokurikulum. Pengerusi Teknik Daerah.Perhubungan Daerah. Pengetua/G. Pentauliahan Guru Pemimpin Unit Beruniform. Anugerah Sijil Kemahiran dan kenaikan pangkat unit beruniform. Pengetua/G. Besar. Pengetua/G. 2. 5. 2.1 Unit Kokurikulum Bil 3 Strategi Mempelbagaikan pengiktirafan guru dan pelajar di peringkat sekolah dan daerah. Kemanusiaan. April November OS 42000SR (RM 2000) OS 42000SM (RM 2000) PPD Sekolah 3.5. Jurulatih Bertauliah. Besar. Anugerah Kokurikulum Pkt Sekolah. Pengetua/ Guru Besar.Besar Penyelia Kokurikulum. Julai . Pengetua/ G. Pengetua / Guru Besar.1. Anugerah Kokurikulum Daerah Oktober Sekolah November OS 42000 SR OS 42000 SM (RM 5000) PPD Sekolah Semua Peg. Pemantauan Pengurusan Kokurikulum Sekolah Feb .1 Memperkasa kepimpinan instruksional dan membina kepimpinan transformasional 5. 4. NGO terlibat.Disember PPD Sekolah 5. Memotivasikan guru dan pelajar.November PPD Sekolah Julai .Besar PK Kokurikulum. PK Kokurikulum. Jurulatih Daerah. Peransang kepada warga pendidikan untuk gigih berusaha. Pecalonan Anugerah Kokurikulum Peringkat Kebangsaan 6. Penyediaan wakil ke peringkat antarabangsaa. Penyelia Kokurikulum. Mei Tarikh Kos OS 21000 (RM 1600) Tindakan PPD Sekolah Tanggungjawab Penyelia Kokurikulum. Unit Pem. Semua Pegawai PPD Pengetua /G. Objektif 1.2013 .Besar PK Kokurikulum. Peg.November PPD 18 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . Aktiviti 1. Penyelia Kokurikulum.

OS 21000 (RM 500) GO & NGO terlibat.Mei OS 42000SR (RM 6180) OS 21000 (RM 600) OS 42000SM (RM 8400) OS 21000 (RM 800) PPD Sekolah Penyelia Kokurikulum. Peg. Pengetua/G. Pengerusi Teknik Daerah. 4.Besar PK Kokurikulum 5. April .Mac Aktiviti 1. Pengerusi Pertandingan. April .Besar Penyelia Kokurikulum. Jurulatih / Hakim 6.2013 . Mac OS 21000 (RM 1500) PPD Sekolah 7. Agensi terlibat.Jun OS 42000SR (RM 3075) OS 21000 (RM 200.2 Membangun dan meningkatkan kualiti warga pendidikan 5.1 Unit Kokurikulum Bil 1 Strategi Meningkatkan pencapaian dalam setiap pertandingan di peringkat daerah. Penyelia Kokurikulum.Mac Kos OS 42000 di sekolah.Pertandingan Ko Akademik peringkat kelompok dan zon. Jurulatih Daerah. Pertandingan Ko Akademik Pkt Daerah.00) OS 42000SM (RM 2000) OS 21000 (RM 500) OS 42000 di sekolah. Tarikh Feb . Ko Akademik. Peg.Oktober Peruntukan Agensi Terlibat. Peg. Pengerusi Pertandingan.5. Pengerusi Kelompok dan Zon. 3. Pengetua/G. Pegawai Perhubungan Unit Uniform Daerah. April . Feb . 3.Besar PK Kokurikulum 2. Pertandingan Kawad Unit Beruniform peringkat daerah. Pengetua/ G. Mac OS 21000 (RM 2000) PPD 19 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 .Besar PK Kokurikulum Penyelia Kokurikulum. Ko Akademik. Sekolah Pengetua & Guru Besar. Pencapaian terbaik dalam setiap pertandingan Unit Beruniform peringkat negeri dan kebangsaan. Bengkel Penghakiman Pertandingan Kokurikulum. Pertandingan Anjuran Bersama GO & NGO dengan PPD. Pertandingan Kawad Unit Uniform peringkat kelompok dan zon. 4. Tindakan Pengerusi Kelompok dan Zon. Sekolah PPD Sekolah Tanggungjawab Guru Besar Pengerusi Kelompok dan zon. GO & NGO terlibat. Objektif 1. PPD Sekolah Penyelia Kokurikulum. 2.2. Pencapaian terbaik dalam pertandingan anjuran Go dan NGO di peringkat negeri dan kebangsaan. PK Kokurikulum. negeri dan kebangsaan. Memperkasakan imej PPD Kinta Utara. Memperoleh kedudukan terbaik dalam setiap pertandingan Ko Akademik peringkat negeri dan kebangsaan. Bengkel Jurulatih Kawad Kaki Daerah. Pengetua/G.

PK Kokurikulum.Oktober Kos Tindakan Sekolah Tanggungjawab Pengetua/ Guru Besar. Penyelia Kokurikulum. Pengerusi Teknik Daerah. Jurulatih Daerah. Perkhemahan Unit Uniform Pkt Sekolah 8.Besar 4. 6. PK Kokurikulum Penyelia Kokurikulum. Pengetua/G. Perkhemahan Integrasi Unit Beruniform SR dan SM Oktober PPD Penyelia Kokurikulum. . Pencapaian 10% markah kokurikulum. Unit Kemanusiaan.2013 . 2. Besar. Perkampungan Seni dan Budaya. Pelaporan dan Penilaian Gerakerja Kokurikulum pelajar. Julai November PPD Sekolah 20 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . Objektif 1. 3. Perkhemahan Penggalakkan Sains dan Teknologi SR dan SM September Aktiviti 1. PK Kokurikulum Semua Peg. PK Kokurikulum 7.5. 3. Jurulatih Daerah. Pengerusi Teknik Bahasa Daerah. Jurulatih Daerah.5. 2.Besar Pengetua/ Guru Besar. Pengetua /G. Peg. Pengetua/G. Pengerusi Teknik Sains dan Teknologi Daerah. Pengerusi Teknik Muzik/Kebudayaan Daerah. Perhubungan Unit Uniform Daerah. Jurulatih Daerah. Besar. Pengetua/G. Kursus Pengurusan Kelab/Persatuan dan Unit Beruniform November PPD Sekolah Penyelia Kokurikulum. Pengetua/G. Kecemerlangan dalam bidang kokurikulum ssebagai satu peluang kerjaya. Program/Aktiviti mingguan kokurikulum sekolah.5 Memantapkan pelaksanaan program kecemerlangan dan program khas 5. Perkhemahan Bahasa SR dan SM Tarikh Jan .Besar Penyelia Kokurikulum. Pemantauan Program Kokurikulum Sekolah Oktober November Feb .Besar Jun OS 42000SR (RM 7680) OS 42000SM (RM 3840) OS 21000 (RM 2000) OS 42000 SR (RM 7680) OS 42000 SM (RM 7680) OS 21000 (RM 2000) OS 42000 SR (RM 3520) OS 42000 SM (RM 1920) OS 21000 (RM 1000) OS 42000 (RM 5480) OS 21000 (RM 2400) OS 42000 (RM 10880) OS21000 (RM 2000) PPD Sekolah PPD Sekolah Penyelia Kokurikulum. Oktober PPD Sekolah 5. Pengetua /G.1 Unit Kokurikulum Bil 2 Strategi Tingkatkan penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum di sekolah dan daerah secara terancang.November Sekolah PPD Sekolah 9. Mengurangkan kebejatan(gejala) sosial dalam kalangan pelajar.

zon kelompok.3 Membudayakan headcount di JPN.daerah/negeri TARIKH Feb-Mac KOS OS 42000 di sekolah. zon. kelompok dan zon 2.Menggunakan sumbangan kewangan daripada agensi luar untuk melaksanakan program HEM AKTIVITI 1.Kem Jati Diri Murid peringkat sekolah. TINDAKAN Pengerusi Kelompok dan Zon. daerah dan negeri 3. Apr-Jun OS 21000 Zon/ Kelompok Pengetua/ GB PPD Jul-Ogos TANGGUNG JAWAB Pengetua/GB Pengerusi Zon/Kelompok Penolong PPD HEM Penyelia HEM JU Pengerusi Pertandingan 1.1 Unit Hal Ehwal Pelajar BIL STRATEGI Melibatkan agensi luar dalam program bersepadu di peringkat sekolah.kelompok. daerah dan negeri OBJEKTIF 1.Menjalinkan kerjasama dengan agensi luar dalam menangani masalah pelajar 2.Kem Motivasi peringkat sekolah. PPD dan sekolah 5.3.2013 . 21 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 .5.Program Hari Integrasi murid peringkat sekolah.Melahirkan modal insan yang mempunyai jati diri 3.

Sept Jun-Sept OS 42000 di sekolah Zon/ Kelompok Pengetua/ GB PPD Pengetua/GB Pengerusi Zon/Kelompok Penolong PPD HEM Penyelia HEM JU Pengerusi Pertandingan Mei Jun Jul 22 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 .2013 . Program Muhasabah Diri 3. negeri dan kebangsaan Jun-Jul OS29000 Zon/ Kelompok Pengetua/ GB PPD Pengetua/GB Pengerusi Zon/Kelompok Penolong PPD HEM Penyelia HEM JU Pengerusi Pertandingan 3.1 Unit Hal Ehwal Pelajar Perbanyakkan program ICT dan penyebararan maklumat bermanfaat 1.Kursus Kepimpinan Mempelbagikan program HEM di luar sekolah: 1.zon. kelompok.Melahirkan murid yang berakhlak mulia 2.daerah.4 Melaksanakan pemantauan dan penyelian secara bersepadu di semua peringkat 5.Melahirkan modal insan yang berkualiti dari aspek rohani.Membolehkan murid menggunakan kemudahan ICT secara berkesan dan berhemah 3.Kem Jati Diri 2.daerah.zon dan kelompok Mac-Mei OS29000 Pengerusi Kelompok dan Zon.Kursus animasi Pemantapan program sahsiah pelajar 1.Pertandingan mencipta brosure peringkat sekolah.Menjadikan murid celik teknologi maklumat 1.5.4.Mengurangkan masalah sosial dalam kalangan pelajar Mempelbagikan program HEM di sekolah 1.Pertandingan mencipta laman web peringkat sekolah.Menyediakan ruang dan peluang kepada murid menggunakan kemudahan ICT di sekolah secara optima 2.Pertandingan Kuiz ICT peringkat sekolah.Kem Motivasi 3.jasmani. negeri dan kebangsaan 4. kelompok. Program Anti Lepak 2.Membentuk sikap positif dalam kalangan pelajar 3.zon. 2.Kem Bina Insan Ogos-Sept OS29000 Pengerusi Kelompok dan Zon.emosi dan intelek 4.

2.5. Penyertaan pertandingan anjuran pihak luar / luar musim 4.Pemantauan.1 Meningkatkan penglibatan ibu bapa dalam sukan dan permainan 1. kejohanan sukan anjuran persatuan sukan 3. kejohanan sukan luar musim 2.3 Mencungkil bakat baru dalam sukan/ permainan AKTIVITI 1. Pertandingan sukan diperingkat sekolah / daerah/MSS Perak/ MSSM 3.2 Semua sekolah dapat melaksanakan dasar !M1S 1.1 Menyertai seberapa banyak kejohanan sukan yang dianjurkan 2. Pengumpulan data aktiviti sukan sekolah 6. Lawatan dan pertandingan persahabatan 5.1 Unit Sukan BIL 1 STRATEGI Melibatkan ibu bapa dalam kegiatan sukan sekolah OBJEKTIF 1. SUS Ibubapa 23 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . Program sukan sepanjang tahun.1 Memperkasa Kepimpinan instruksional dan membina kepimpinan transformasional 5. Sesi dialog dengan agensi sukan sukan Mac/ Jul Jan-Dis PPD PIHAK BERKENAAN PPD Pihak berkenaan ibubapa Okt/Nov/Dis Jan-Dis PPD /Sekolah PPD /Sekolah Ibubapa ibubapa Feb/Mei/Okt RM5000 PPD Unit Sukan Mei/ Ogos/ Dis Jun/ Nov Jan-Nov Sekolah PPD sekolah Pers Sukan sekolah SUS Unit Sukan GPK Pengerusi SUS GPK Jan-Nov TARIKH Jan-Nov RM65000 RM 25000 sekolah PPD SUS Unit Sukan KOS(OS 21000) KOS (OS29000) TINDAKAN sekolah TANGGUNGJAWAB GB.1.Kem/ klinik sukan anjuran pihak luar pihak luar 4.2013 .3 Melahirkan atlet pelajar yang berkualiti dan berkemahi ran tunggi 1. penilaian dan majlis pengiktirafan 2 Penglibatan ibu bapa dalam kegiatan sukan luar 2.

PPD Unit Sukan November PPD GB PPD Unit Sukan Unit Sukan Oktober sekolah GB/PKKO Ogos MSN PPD JPN GB Mei/ Nov PPD Unit Sukan TARIKH Mei KOS(OS 21000) RM5000 KOS (OS29000) RM3000 TINDAKAN JPN PPD TANGGUNGJAWAB Unit Sukan 24 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 .1 Unit Sukan BIL 3 STRATEGI Mempeluaskan bidang kejurulatihan OBJEKTIF 3. kursus/ seminar kejurulatihan sukan/ permainan 2. Lawatan sambil belajar ke pusat/ sekolah sukan 3.1 Meningkatkan bilangan jurulatih yang berkelayakan 3. Lawatan sambil belajar ke pusat/ sekolah sukan 3.2 Melahirkan jurulatih yang berkualiti 3. Penganjuran kursus/ seminar kejurulatihan sukan/ permainan 2. Program bersama Agensi Luar 5 Kursus-kursus Dalaman kejurulatihan 6 Program kejurulatihan berkembar 3 Mempeluaskan bidang kejurulatihan 3.2013 .5. 4.3 Meningkatkan pencapaian atlet AKTIVITI 1.1 Melahirkan jurulatih yang berkualiti dan berkemahiran tinggi 3.2. Peperiksaan/ ujian Sains sukan kepegawaian dan kepengadilan. Peperiksaan/ ujian Sains sukan kepegawaian dan kepengadilan.2 Meningkatkan bilangan guru yang berkelayakan terlibat dalam aktiviti sukan di peringkat negeri dan negara sebagai jurulatih atau pegawai 1.2 Membangun dan meningkatkan kualiti warga pendidik 5.

1 Unit Sukan BIL 1 STRATEGI Melibatkan ibu bapa dalam kegiatan sukan sekolah OBJEKTIF 1.3 Mencungkil bakat baru dalam sukan/ permainan AKTIVITI 1.2013 . 6. PPD dan sekolah 5.1 Meningkatkan penglibatan pelajar dalam sukan dan permainan 100% sekolah melaksanakan dasar 1M1S 1. Lawatan dan pertandingan per sahabatan.3.5.Pemantauan. Karnival sukan daerah 5. Pertandingan sukan/ permainan sepanjang tahun di sekolah antara rumah/kelas/kelab 2.3 Membudayakan headcount di JPN. Rekod penyertaan dan laporan aktiviti sukan sekolah 7. Pertandingan peringkat zon/ daerah/MSS Perak/ MSSM 3. penilaian dan majlis pengiktirafan PS Unit Sukan SU Sukan Unit Sukan PPD GB Unit Sukan PPD GB Unit Sukan PPD GB Unit Sukan TARIKH KOS(OS 21000) KOS (OS29000) TINDAKAN GB TANGGUNGJAWAB Unit Sukan 25 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . Penyertaan pertandingan anjuran persatuan-persatuan sukan 4.

3 Dapat melahirkan pelajar berintegriti.4 Pemantauan. Program Gold Search Daerah 1.3 Kem/bengkel dan motivasi 2.2 Ujian masa dan sukantara peringkat sekolah dan daerah 1.2 Menjuarai seberapa banyak kejohanan yang disertai dan menjadi johan keseluruhan pertandingan sukan/permainan peringkat negeri. kem bakat dan klinik permainan peringkat sekolah dan daerah.1 Unit Sukan 4 Memaksimakan penyertaan pelajar dalam sukan 4. penilaian.3 Program sukan selepas peperik saan awam UPSR. PMR dan SPM 2. berdisiplin dan sihat 1.2 Sirkit daerah 2. kem bakat dan klinik permainan peringkat sekolah dan daerah.1 Ujian TID. Program Gold Search 1. Program Beyond the Best Daerah 2.5.3 Kem/Klinik sukan 2.1 Melahirkan pelajar atlet yang berkualiti dan berkemahi ran tinggi.1 Latihan pusat sepanjang tahun 2.1 Ujian TID. 2. headcount dan post mortem PPD Unit Sukan Unit Sukan Guru S Okt/Nov Dis Jan-Dis Jan-Dis Jan-Okt Mac/Jun/Sept Feb/ Julai Dis Unit Sukan RM40.1 Dapat memilih atlet yang berkualiti untuk mewakili daerah 4. 1.2 Sirkit kejohanan daerah 2. Beyond the Best 2.2013 .5 Pertandinagan luar musim 2.5 Memantapkan pelaksanaan program kecemerlangan dan program khas 5.000 Jan-Jun Sekolah PPD sekolah PPD PPD PPD/ Sekolah PPD PPD/sekolah PPD PKK SUS Unit Sukan GB/PKK/SUS Unit Sukan Unit Sukan Unit Sukan PKK Unit Sukan Unit Sukan PKK Unit Sukan Jan-Dis Apr/Mei RM18. 1.000 RM 16.6 Pemanatuan.4.1 Latihan pusat sepanjang tahun 2.2 Memenangi lebih banyak kemenangan dalam pertandingan yang disertai 1.2 Ujian masa dan sukantara peringkat sekolah dan daerah 1. PMR dan SPM 2.3 Program sukan selepas peperik saan awam UPSR. headcount dan post mortem 2 Penglibatan ibu bapa dalam kegiatan sukan luar 2.000 RM 8000 PPD sekolah PPD Unit Sukan PKK/SUS 26 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . 2.4 Perlawanan persahabatan 2.

PEJABAT PELAJARAN DAERAH KINTA UTARA PENGENALAN “Kinta Utara Sentiasa Unggul“ merupakan moto dalam menetapkan hala tuju kecemerlangan PPD Kinta Utara.66 bagi PMR 2010.23 kepada GPS 2. 27 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 .69 kepada 2. Kursus Dalam Perkhidmatan. 6. 2.2013 . Pencapaian Akademik yang merupakan kerja utama dalam pengurusan bidang kebertanggung jawaban telah menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2009 berdasarkan GPS 2.6. menyelia. Hala tuju dan matlamat pengurusan akademik Pejabat Pelajaran Daerah Kinta Utara ialah memimpin. Memimpin sekolah dalam melaksanakan dan menjayakan projek-projek khas Kementerian Pelajaran Malaysia seperti pelaksanaan LINUS. Memimpin sekolah dalam penyebaran maklumat dan perubahan pendidikan terkini khususnya dalam bidang kurikulum kepada pengurus sekolah. Memimpin sekolah mengenalpasti dan memperkembangkan potensi individu murid dalam konteks konsep pendidikan seumur hidup melalui pelbagai aktiviti penyelidikan dan pembangunan. menilai dan membantu pengurusan kurikulum sekolah-sekolah di daerah bagi meningkatkan prestasi sekolah-sekolah ke arah pendidikan bermutu selaras dengan dasar kerajaan dan Prinsip Rukun Negara dengan mengambil kira kebitaraan sekolah masing-masing.2 1. 5.21 bagi UPSR tahun 2010 manakala PMR 2009 GPS ialah 2. 6.0 6. 3.1 PROGRAM KECERMELANGAN AKADEMIK 2011. 4. Seminar. Bengkel dan seumpamanya) perkembangan profesionalisme peningkatan prestasi akademik Memimpin sekolah dalam mengenalpasti dan merancang penyelesaian masalah atau kelemahan pengajaran dan pembelajaran (P&P) di sekolahsekolah. guru dan masyarakat melalui taklimat dan edaran bahan-bahan akademik. Memimpin sekolah dalam melaksanakan proses Pengajaran dan Pembelajaran semua mata pelajaran dengan menggunakan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran yang disediakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. OBJEKTIF Mewujudkan strategi berkesan atau program yang memberi impak perkembangan staf (Kursus Dalaman.

6. iv. Near Miss B dalam peperiksaan PMR ialah pelajar yang memperoleh 7 A dan 1B. Bagi peperiksaan dalaman di peringkat sekolah Near Miss dikategorikan pelajar yang tidak dapat memperoleh semua A dalam mata pelajaran yang diambil.2013 . Kelompok Murid. Mengaplikasikan strategi berkesan menerusi pendekatan berfokus Penguatkuasaan pengajaran dan pembelajaran berkesan untuk meningkatkan pencapaian murid sesuai dengan perubahan dasar semasa. iii. Ranking Mata Pelajaran. Meningkatkan dan memantapkan pengetahuan kepekaan pihak pentadbir sekolah terhadap perubahan dasar semasa. dan 8A 1B manakala Near Miss E ialah pelajar yang memperoleh 7 ABCD dan 1E dan 8ABCD 1E.6. Penggunaan media massa dalam menyebarkan maklumat akademik. iii. Dalam peperiksaan UPSR pelajar yang memperoleh kelulusan 4A dan 1B dikenali sebagai Near Miss B. i. ii. manakala Near Miss D adalah pelajar yang memperoleh 4 ABC dan 1 D.5 NEAR MISS Near Miss merupakan satu instrumen untuk mengesan pelajar yang hampir cemerlang dan hampir lulus dalam peperiksaan awam. iv. Rasional konsep NearMiss diguna pakai ii.4 FOKUS UTAMA Pelaksanaan 4 pendekatan yang digabungkan melalui konsep NKRS 6. 28 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . i. SP Chart ) diaplikasikan berdasarkan perancangan strategik yang telah dirangka.3 STRATEGI Pelaksanaan konsep berfokus – NKRS ( Near Miss.

6. Sekolah mengelompokkan murid ketika membuat head count. Pembentangan TOV target sekolah menengah dan sekolah rendah daerah Kinta Utara juga menggunakan kelompok – kelompok kerana melalui pengelompokan ini program – program akademik yang sesuai dapat dirancang 6. Dalam program-program akademik yang dilaksanakan di peringkat sekolah kelompok ini juga boleh diguna pakai. iii.6 KELOMPOK MURID Murid sekolah rendah dan sekolah menengah dikelompokkan kepada 4 kelompok murid iaitu kelompok cemerlang. kelompok lulus/Sederhana. Program-program yang dijalankan di peringkat daerah seperti Program Panitia Daerah dan Program oleh Guru Cemerlang juga menggunakan kaedah kelompok.7 PENGGUNAAN WARNA DALAM PENGESANAN PENCAPAIAN HEADCOUNT PELAJAR A B C D E biru hijau kuning jingga merah 29 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 .2013 . ii. Kelompok ini juga boleh diaplikasikan ketika proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. i. kelompok GALUS dan kelompok kritikal.

Daerah juga dapat merumuskan panitia mata pelajaran yang perlu diberi keutamaan mengikut jenis sekolah .9 S-P CHART S-P Chart telah diperkenalkan kepada semua Pengetua dan Guru Besar pada penghujung tahun 2007. iii. v.8 RANKING MATA PELAJARAN Satu kaedah penyusunan mata pelajaran yang paling banyak tidak mencapai A atau memperoleh paling banyak E mengikut kelompok murid. Permarkahan ujian dan maklum balas prestasi ujian pelajar Maklum balas prestasi individu dan kumpulan Analisa jenis kesilapan pelajar Analisa proses pengajaran dan haraki unit-unit pengajaran Analisa item Simulasi markah ujian Pembinaan profil prestasi individu bagi ujian berulang 30 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . Antaranya adalah seperti berikut. vi.6. Oleh itu pihak pentadbir boleh memberikan fokus kepada panitia mata pelajaran yang perlu diberi keutamaan dalam tindak susul bagi menyusun program yang bersesuaian mengikut kelompok murid. vii. SK . i. iv. SJKC dan SJKT. Bengkel penyediaan dan menganalisis carta telah diberikan kepada semua Penolong Kanan dan Setiausaha Peperiksaan pada tahun 2008 dan kepada 4 orang guru setiap sekolah rendah dan sekolah menengah pada tahun 2009. ii. 6. Melalui kaedah SP Chart membolehkan para guru menganalisa data pengajaran untuk tujuan memahami kefahaman murid dan seterusnya mengubah suai pengajaran.2013 .

10 PERLAKSANAAN PROGRAM BAGI MELONJAKKAN KECEMERLANGAN i. ii.6. Near Miss 2. vi. vii. Bengkel SP Chart Pemantauan penggunaan Head Count NKRS dan khidmat bantu Head Count Pelaporan / Post Mortem / PPT/ PAT/ Percubaan/ Peperiksaan Awam 31 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . iii.2013 . Kelompok Murid v. Bengkel Head Count NKRS Penyediaan data Head Count NKRS Bai’ah perjanjian Target Peperiksaan Awam Program Kecemerlangan Akademik berdasarkan NKRS 1. iv.

Pemantauan penggunaan Head Count NKRS dan Khidmat bantu HC 7. Penyediaan data Head Count NKRS 3. Bengkel Head Count NKRS JAN FEB MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV DIS 2.11 JADUAL PELAKSANAAN PROGRAM Aktiviti 1. Baiah perjanjian Target Peperiksaan Awam 4. Program Kecemerlangan Akademik berdasarkan NKRS 1.6. Pelaporan /Post Mortem PPT/PAT/Percubaan/ Pep. Awam 32 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 .2013 . Kelompok Murid 5. Bengkel SP Chart 6. Near Miss 2.

sekolah . Dato’Haji Nadzri bin Ismail. Dato’ Haji Ahmad Husni bin Mohamad Hanadzlah. iv.1 LATAR BELAKANG Gugusan Manjoi merupakan perkampungan Melayu dalam bandar yang terbesar di negeri Perak.sekolah yang terlibat dan komuniti setempat. Megat Khas Kelompok 2 i. manakala Ahli Dewan Undangan Manjoi ialah YB.2013 . ii. 7. ii. SK Jelapang SK Jelapang Jaya SK Jati SMK Jelapang Jaya SMK Jati 33 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . v. Kampung Tengku Hussein. 409 buah rumah dengan penduduk seramai 40. Terletak di timur laut yang jarak lokasinya 4 kilometer dari bandaraya Ipoh.7.Program peningkatan akademik yang dicadangkan adalah digerakkan oleh Pejabat Pelajaran Daerah Kinta Utara. v. Sekolah – sekolah yang terlibat ialah: Kelompok 1 i. iii. iv. Gugusan itu mempunyai 6. Gugusan Manjoi seluas 560. PMR dan SPM. Kampung Dato Ahmad Said. Kampung Sungai Tapah.000 orang penduduk.8 hektar merangkumi Kampung Manjoi. iii. dan Kampung Jelapang Baru. SK Manjoi 1 SK Manjoi 2 SK Dato’ Ahmad Said Tambahan SMK Kampung Dato’ Ahmad Said SMK Dr.Gugusan Manjoi terletak di dalam Parlimen Tambun yang diwakili oleh YB.0 PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK GUGUSAN MANJOI Program bertujuan untuk meningkatkan pencapaian akademik sekolah rendah dan sekolah menengah yang terletak dalam Gugusan Manjoi khususnya dalam peperiksaan awam iaitu UPSR.

untuk bersaing di peringkat negeri dan kebangsaan bagi membantu melonjakkan kecemerlangan negeri Perak. sehubungan itu semua unit di Pejabat Pelajaran Daerah Kinta Utara dan warganya akan mempertingkat serta memperkemaskan daya usaha. 34 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . kokurikulum dan imej organisasi. Perancangan program kita perlu dilaksanakan secara inovatif dan kreatif serta disusuli dengan pelaksanaan yang mantap dan berkesan. Kita harus sedar bahawa tugas memberikan pendidikan berkualiti adalah satu amanah yang berat dan perlu diselesaikan sebaik mungkin supaya generasi pelapis dapat terus membina negara Malaysia ke arah negara maju setanding dengan negara-negara lain.2013 .Penutup Kecemerlangan boleh diusahakan . marilah kita bergerak sederap[ melakukan transformasi dalam semua kerja buat kita. Insyallah berkat kerjasama semua unit dan warga di Pejabat Pelajaran Daerah Kinta Utara. saling berganding bahu bagi memastikan berlaku lonjakan dalam pencapaian akademik. hasrat murni kita untuk melonjakkan kecemerlangan daerah Kinta Utara khususnya dan negeri Perak amnya akan tercapai. Untuk itu perancangan yang mantap di semua peringkat perlu dilakukan bagi memastikan Daerah Kinta Utara terus unggul dan cukup bersedia dari segi mental dan fizikal. Secara tuntasnya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful