P. 1
ppd strategik

ppd strategik

|Views: 126|Likes:
Published by Rusli Idris

More info:

Published by: Rusli Idris on May 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/11/2013

pdf

text

original

0

Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 - 2013

Kandungan
Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11 12 13 14 15 16 17 Muka surat 1 2 3 4 5 6 7 8 - 10 11 12 13 - 16 17 - 19 20 - 21 22 - 25 26 - 31 32 33

Prakata Peranan Pejabat Pelajaran Daerah Pihak Berkepentingan (Stakeholders) dan Pelanggan Piagam Pelanggan Visi, Misi dan Slogan JPN Perak Visi, Misi dan Moto PPD Kinta Utara Kerangka Konsep Perancangan Strategik Teras Strategik PPD Kinta Utara Analisis Peperiksaan Awam 2006 - 2010 Sasaran Pencapaian Peperiksaan Awam 2011 - 2013 Perancangan Strategik Unit Akademik Perancangan Strategik Unit Kokurikulum Perancangan Strategik Unit Hal Ehwal Pelajar Perancangan Strategik Unit Sukan Program Kecemerlangan Akademik Program Gugusan Manjoi Penutup

1
Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 - 2013

Prakata Pegawai Pelajaran Daerah Kinta Utara
Assalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Bersyukur ke hadrat Allah swt dengan izin-Nya Perancangan Strategik Pejabat Pelajaran Daerah Kinta Utara bagi tahun 2011-2013 dapat disempurnakan.. Kemenjadian pelajar merupakan hala tuju yang hendak dicapai sejajar dengan Visi PPD Kinta Utara bagi mengekalkan kedududkan teratas dalam peperiksaan awam, sukan dan kokurikulum. Berpandukan Visi dan Misi Jabatan Pelajaran Perak , PPD Kinta Utara merancang strategi berteraskan lima strategi JPN Perak agar kecemerlangan terus dikekalkan dan Kinta Utara Sentiasa Unggul. Harapan saya agar semua pihak terus berusaha dan meningkatkan daya saing selaras dengan tuntutan kementerian pelajaran dalam memastikan kemenjadian pelajar seiring dengan NKRA yang menjadi hala tuju kecemerlangan iaitu Prasekolah, LINUS (Literasi dan Numerasi), New Deal – Bai’ah (Tawaran Baru) dan Sekolah Berprestasi Tinggi. PPD merupakan peneraju dan pembimbing bagi menjadikan sekolah sebagai institusi pendidikan yang berfungsi sebagai gedung ilmu yang mampu melahirkan masyarakat yang berkualiti serta berdaya saing dalam iklim masyarakat sakinah. Cabaran untuk meningkatkan dan mengukuhkan kualiti sekolah yang cemerlang serta suatu tempat pembelajaran yang menggembirakan merupakan tanggunggjawab semua pihak. Untuk itu, pemimpin dan pengurus pendidikan serta guru-guru perlu mengamalkan profesionalisme yang tinggi agar visi JPN Perak untuk melonjakkan kecemerlangan pencapaian akademik, kokurikulum dan imej organisasi dapat dicapai. Sekian, terima kasih. SAID BIN MANAP, AMN., AMP. Pegawai Pelajaran Daerah Kinta Utara.

2
Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 - 2013

kemudahan sekolah.Peranan Pejabat Pelajaran Daerah • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Mewakili JPN dalam segala urusan pentadbiran jabatan di peringkat daerah. pembangunan fizikal. Mengendali. penempatan dan penamatan GSTT dan Guru Ganti. Menguruskan perakuan Pergerakan Gaji bagi daerah pelajaran. Bertanggungjawab mengenai pertukaran dan penempatan guru-guru di sekolah termasuk urusan perlantikan. Memantau semua kegiatan kurikulum dan kokurikulum di peringkat daerah. Guru Besar. Membantu mengendalikan urusan tatatertib guru-guru dan staf bukan guru. rumah guru dan asrama di peringkat daerah. Bekerjasama dengan jabatan dan agensi-agensi lain untuk menjalankan aktiviti di peringkat daerah. Kokurikulum dan Perkhidmatan bagi sekolahsekolah. Penghubung antara masyarakat dengan JPN dan KPM. Pengetua. Menyelia aktiviti-aktiviti pengurusan. Mengawal disiplin. Bertanggungjawab mengenai pertukaran dan penempatan murid-murid sekolah di dalam daerah. Berusaha bagi mempertingkatkan prestasi akademik dan kokurikulum sekolah-sekolah dalam daerah. Menyedia Laporan Nilaian Prestasi Tahunan pegawai-pegawai dan guru-guru dalam daerah. Mencadangkan penempatan dan pertukaran penyandang jawatan kenaikan pangkat dan jawatan pengurusan serta jawatan kanan. guru-guru dan kakitangan. Bertanggungjawab mengenai keperluan pelajaran dari segi pengambilan tanah. tatatertib dan etika kerja pegawai. HEM. mengurus dan mengawal keperluan kewangan dan perbelanjaan tahunan bagi sekolah-sekolah bukan PTJ. Bertanggung jawab mengenai perjalanan pentadbiran sekolah peringkat daerah. Bertanggungjawab menggariskan dasar pentadbiran sekolah peringkat daerah. Sekolah. Menyelia institusi Pendidikan swasta serta mempastikan intitusi tersebut menjalankan Dasar Pelajaran Kebangsaan dengan berkesan.2013 . Kurikulum. Menjalankan lain-lain tugas yang diarahkan oleh JPN. 3 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . Mengurus mentadbir perkhidmatan dan kebajikan guru-guru dan staf bukan guru.

2013 .Pihak Berkepentingan (Stakeholders) Dan Pelanggan KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA JABATAN PELAJARAN PERAK STAKEHOLDERS PEJABAT PELAJARAN DAERAH PELANGGAN SEKOLAH KOMUNITI SETEMPAT JABATAN DAN AGENSI KERAJAAN/SWASTA 4 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 .

Memastikan pejabat sentiasa peka dan responsif kepada kehendak pelanggan. Menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan perjawatan dan perkhidmatan professional dari segi pelantikan dan pengesahan kemasukan ke jawatan berpencen dan sebagainya dalam tempoh 2 minggu dari tarikh penerimaan Mengusahakan pengisian kekosongan jawatan Pengetua / Guru Besar / Penolong Kanan secepat mungkin selepas berlakunya kekosongan Memastikan tuntutan perjalanan oleh guru dan bukan guru dikemukakan ke JPN tidak lewat daripada 10 hari bulan pada bulan berikutnya.2013 . Warga Pejabat Pelajaran Daerah Kinta Utara berjanji akan menyempurnakan tugas dan tanggungjawab kami dengan penuh iltizam dan komited untuk. Memberi layanan dan perkhidmatan kaunter yang mesra dalam tempoh 5 minit. 5 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . • • • • • • • • Memastikan semua kanak-kanak mengikut umur yang ditetapkan mendapat tempat belajar pada hari pertama sesi persekolahan bermula. Menempatkan guru-guru ke sekolah tidak lewat daripada 3 minggu PPD menerima senarai guru daripada JPN dan memastikan semua dibekalkan dengan guru-guru mengikut peruntukan 2 minggu sebelum sesi persekolahan bermula.Piagam Pelanggan PPD Kinta Utara Kami. Menentukan segala surat aduan dan rayuan yang berkatan disiasat dan diberi jawapan dalam tempoh 14 hari.

2013 . Memantapkan pelaksanaan program kecemerlangan dan program khas SLOGAN Perak sentiasa di puncak kecemerlangan 6 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . Melaksanakan pemantauan dan penyeliaan secara bersepadu di semua peringkat 5. Misi dan Slogan Jabatan Pelajaran Negeri Perak VISI Melonjakkan kecemerlangan dalam pencapaian akademik. kokurikulum dan imej perkhidmatan MISI Kami warga pendidik negeri Perak akan memastikan misi berikut dilaksanakan :1. Membangun dan meningkatkan kualiti warga pendidikan 3.Visi. Memperkasa kepimpinan instruksional dan membina kepimpinan transformasional 2. Membudayakan headcount di JPN. PPD dan sekolah 4.

sukan dan kokurikulum MISI Melaksanakan strategi berkesan bagi meningkatkan pencapaian kualiti dan kuantiti dalam peperiksaan awam. sukan. 1. Keunggulan bermaksud Pejabat Pelajaran Daerah Kinta Utara merupakan pemacu dan peneraju bagi merealisasikan visi yang ingin dicapai iaitu kecemerlangan dari aspek pencapaian dalam peperiksaan awam. Membangun dan meningkatkan kualiti warga pendidikan 3. Dalam misi mengekalkan kedudukan dan mencapai kecemerlangan.0 Latar Belakang Kinta Utara Sentiasa Unggul merupakan moto dalam menetapkan hala tuju kecemerlangan PPD Kinta Utara. strategi berkesan telah dirancang dan dilaksanakan bagi meningkatkan pencapaian kualiti dan kuantiti dalam peperiksaan awam. kokurikulum dan pengurusan.2013 . sukan. Membudayakan headcount di JPN. Memperkasa kepimpinan instruksional dan membina kepimpinan transformasional 2. Memantapkan pelaksanaan program kecemerlangan dan program khas 7 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . Melaksanakan pemantauan dan penyeliaan secara bersepadu di semua peringkat 5. sukan dan kokurikulum di negeri Perak.Visi. Misi dan Moto Pejabat Pelajaran Daerah Kinta Kinta VISI Mengekalkan kedudukan teratas dalam pencapaian peperiksaan awam. MOTO Kinta Utara Sentiasa Unggul 1. kokurikulum dan pengurusan perancangan strategik 2011 – 2013 yang berteraskan lima strategi iaitu. PPD dan sekolah 4.

1 Aliran model DAYA/ TRENDS • Politik • Ekonomi • Sosial PELANGGAN PESAING • Daya Pesaingan 4 PERSEKITAR AN LUARAN • Senario 2 MANDAT PELUANG/ ANCAMAN TINDAKAN KEPUTUSAN 1 PERJANJIAN AWAL (‘Rancangan Untuk Merancang’) MISI/NILAI • Pelanggan 3 ISU STRATEGI 6 • Pilihan 7 STRATEGI 8 CIRI ORGANISASI PADA MASA DEPAN (‘Visi Kejayaan’) KEKUATAN/ KELEMAHAN 5 PERSEKITARAN DALAMAN 3.0 Bengkel perancangan strategik PPD Kinta Utara Agih 4 kumpulan 8 • Manusia • Ekonomi • Maklumat SUMBER STRATEGI SEMASA • Keseluruan • Fungsi Jabatan PERFORMANCE • Keputusan • Sejarah Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 .2.2013 Formulasi Strategi Implimentasi .0 KERANGKA KONSEP PERANCANGAN STRATEGIK PEJABAT PELAJARAN DAERAH KINTA UTARA 2011-2013 2.

Program guru PASAK 100 Program keilmuan dan kecemerlangan pengurusan kokurikulum Program peningkatan keilmuan Pasukan Badan Uniform. 4. 5. 4. Program Coaching and Mentoring Program Cooperative Organization (CO) di sekolah kebangsaan negeri Perak Kursus profesionalisme Pengetua/Guru Besar/ PK1 Program penghayatan dan pengamalan SKPM Program Grooming sekolah SBT. 5.2013 . Kelab dan Persatuan Kursus Sains Sukan Pengumuman dan pelaksanaan IMIS Kursus peningkatan profesionalisme guru Prasekolah 9 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 .Teras Strategik Pejabat Pelajaran Daerah Kinta Utara Teras Strategik 1 Memperkasakan Kepimpinan Instruksional dan Membina Kepimpinan Transfomasional 1. 6. 2. Kluster dan Sekolah cemerlang Teras Strategik 2 Membangun dan meningkatkan kualiti serta imej warga pendidikan 1. 3. 2. 3.

11. kuning. 9. 6. hijau. 5. 8. merah) Penyediaan soalan selaras untuk kelas peperiksaan Program menangani masalah ponteng Program sifar dadah Pemantauan pelaksanaan headcount dan NKRS Aplikasi pengurusan data kokurikulum Koku Hebat 2011 Pengurusan data permarkah 10% kokurikulum Penggunaan dan pelaksanaan Program/ aktiviti Kokurikulum Penyediaan Headcount penyertaan MSS Perak Perbengkelan dan postmortem pencapaian di MSS Perak Teras Strategik 4 Melaksanakan Pemantauan dan Penyeliaan Secara Bersepadu di semua peringkat 1. 4. 8. 2. Pengurusan Audit MS ISO 9001:2008 Pemantauan pengurusan akademik Sekolah Pemantauan program pemantapan pembangunan kemanusiaan Pemantauan kurikulum dan kokurikulum pendidikan Islam Selia bantu penyediaan SBT Pemantauan Berkelompok sekolah prestasi rendah Pemantauan Pengguna Kokurikulum Sekolah Pemantauan Pelaksanaan Satu Murid Satu Sukan (IMIS) Pemantauan Pelaksanaan Sukan Tahunan di Sekolah-Sekolah Daerah Kinta Utara Pemantauan Pusat Latihan Daerah di bawah Sukan Prestasi Tinggi Sekolah (SPTS) 10 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . 7. 9.2013 . 3. 10. 12. 5. Aplikasi pengurusan data peperiksaan dan headcount sekolah (SAP dan SISPA) Early Warning System (EWS) Berdasarkan kod warna (Biru. 2. 6. 10.Teras Strategik 3 Membudayakan headcount dan Postmortem di PPD dan Sekolah 1. 3. 7. 4.

Teras Strategik 5 Memantapkan Pelaksanaan Program Kecemerlangan dan Program Khas 1. KAA Porgram Smart Partnership PPD. Program peningkatan prestasi peperiksaan awam dan dalaman Porgram Smart Partnership PPD dan pihak swasta Program Gold Search dan Dream Team Memperkayakan kandungan bahan rujukan di portal PPD Kinta Utara Program meningkatkan kefahaman HRMIS Inovasi P&P di sekolah Program khas KRK. 2. 9. 4.2013 . 6. 3. 8. NGO dan GO Memperkayakan kandungan bahan rujukan di portal PPD Kinta Utara Program Peningkatan Antarabangsa/ Koakademik dan Kokurikulum 11 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . 10. 5. 7.

71 2.55 PMR 1 SPM 1 STPM 1 Jadual 1 : Pencapaian Peperiksaan Awam Daerah Kinta Utara 2006 – 2010 12 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 .47 1.49 71.14 97.69 3.49 1.39 KEDUDUKAN ANTARA DAERAH 2010 1 2009 10.48 2010 11.30 68.91 87.88 2.45 2.90 2.PERANCANGAN STRATEGIK 2011 – 2013 PENCAPAIAN LIMA TAHUN PEPERIKSAAN AWAM PEJABAT PELAJARAN DAERAH KINTA UTARA ________________________________________________________________________ PEPERIKSAAN KATEGORI 2006 UPSR Kualiti (%) Kuantiti (%) GPD Kualiti (%) Kuantiti (%) GPD Kualiti (%) Kuantiti (%) GPD Kualiti (%) Kuantiti (%) PNGK 11.36 1.15 65.45 86.24 3.23 9.2013 .93 2.11 68.42 2.22 9.69 2.66 3.17 87.82 2.40 2.07 5.38 2007 10.89 2.73 2.66 96.93 2.22 8.40 TAHUN 2008 11.63 5.84 2.91 2.11 2.75 5.54 96.37 65.98 96.74 2.21 10.34 87.78 65.98 2.69 2.39 5.45 66.76 66.65 68.14 85.25 8.90 68.23 96.36 2.50 5.

57 3. Kuantitti dan GPS/PGNK 2011 – 2013 13 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 .SASARAN PENCAPAIAN PEPERIKSAAN AWAM DAERAH KINTA UTARA 2011 – 2013 PEPERIKSAAN UPSR KATEGORI Cemerlang (%) Lulus (%) Cemerlang (%) Lulus (%) Cemerlang (%) Lulus (%) Kualiti (%) Kuantiti (%) 2011 15.71 71.85 95.99 100 TAHUN 2012 2013 KEDUDUKAN ANTARA DAERAH 2011 2012 2013 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PMR SPM STPM Jadual 2 : Sasaran Peratus Kualiti.89 13.2013 .50 81.28 1.

RM3180 SR . Meningkatkan Penguasaan ICT dalam kalangan pegawai dan pentadbir sekolah PPD Semua Pen.2013 . Kanan Pentadbiran 14 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 .RM1908 SR .RM6600 SM . Menyedia dan mengedarkan bahan berkaitan dasar KPM Jan-November PPD Sekolah Guru Besar/Pengetua/ Pen. PPD Akademik 5.1. Pihak pentadbir sekolah lebih peka terhadap perubahan dasar semasa. Pihak pentadbir mengakses maklumat dari portal PPD Jan-Disember Sekolah 4.4 Meningkatkan kualiti penyampaian maklumat. PPD Akademik Sekolah 1.1. 3. Aktiviti 1.RM1908 SR – RM3960 PPD Semua Pen. 1 Strategi Meningkatkan dan memantapkan pengetahuan / kepekaan pihak pentadbir sekolah terhadap perubahan dasar semasa Objektif 1. Kanan Pentadbiran Guru Besar/Pengetua/ Pen. Kanan Pentadbiran Semua Pen. Mengadakan kursus/taklimat/latihan/ bengkel/seminar Tarikh 3 kali setahun (tertakluk kpd perubahan dasar semasa) Kos (OS 21000) SM .5.1 PERANCANGAN STRATEGIK PEJABAT PELAJARAN DAERAH KINTA UTARA 2011-2013 Memperkasa kepimpinan instruksional dan membina kepimpinan transformasional 5.3 Dapat meningkatkan kualiti penyampaian maklumat 1.0 5.RM3180 SR .RM6600 Kos (OS 29000) SM .1 Unit Akademik Bil. Pelaksanaan pemantauan pelaksanaan dasar KPM 3 kali setahun (tertakluk kpd perubahan dasar semasa) Jan-Disember SM .RM3960 Tindakan PPD Tanggung Jawab Semua Pen. PPD Akademik Guru Besar/Pengetua/ Pen. PPD Akademik Sekolah Guru Besar/Pengetua/ Pen. Kanan Pentadbiran 1.2 Pentadbir sekolah melaksanakan dasar KPM mengikut pekeliling yang dikeluarkan 2.

Pemantauan Berfokus Mac .Mei Julai . PPD Akademik Sekolah Guru Besar/Pengetua/ Kanan Pentadbiran Pen. PPD Akademik Sekolah Guru Besar/Pengetua/ Kanan Pentadbiran Pen. 4. Bengkel P&P berkesan Mac . Bengkel Penyeliaan P&P Tarikh Februari Kos (OS 21000) SR -RM 4400 SM .RM2120 Kos (OS 29000) SR .Ogos PPD Sekolah Panitia MP Daerah Guru Cemerlang Ketua Panitia MP 15 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 .Sept.RM3816 PPD Semua Pen.Ogos PPD Semua Pen.RM1272 Tindakan PPD Tanggung Jawab Semua Pen.RM6360 SR .1 Unit Akademik Bil.RM7920 SM . PPD Semua Pen.Julai SR . PPD Akademik Sekolah Guru Besar/Pengetua/ Kanan Pentadbiran Pen. 1. Penghasilan modul P&P Feb .1 Meningkatkan kemahiran pengurusan pemantauan P&P Aktiviti 1. PPD Akademik Sekolah Penolong Kanan / Guru Kanan Kemanusiaan Guru Cemerlang 5. Mengadakan inovasi dan Kajian Tindakan untuk meningkat kualiti P&P Feb .RM2640 SM .2013 .RM13200 SM .2 Menjalankan pemantauan P&P berkesan 2.2 Membangun dan meningkatkan kualiti warga pendidikan 5. 1 Strategi Penguatkuasaan P&P berkesan untuk meningkatkan pencapaian murid sesuai dengan perubahan dasar semasa Objektif 1. 1.5.2.3 Meningkatkan kualiti P&P guru 3.

RM11780 Kos (OS 29000) SR . Near Miss 2. Bengkel Head Count NKRS Tarikh Jan .3 Budaya Head Count NKRS dilaksana untuk meningkatkan pencapaian akademik 3.RM636 PPD Semua Pegawai Akademik Sekolah Guru Besar/Pengetua/ Pen.3.3 Membudayakan headcount di JPN. Penyediaan data Head Count NKRS Feb-Mac PPD Semua Pen. PPD Kemanusiaan 5. Kanan Pentadbiran 16 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 .Ogos PPD Semua Pen.RM4400 SM .2 Fokus kepada Head Count NKRS dalam program kecemerlangan peperiksaan awam Aktiviti 1. Bengkel JSI dan SP Chart Feb-November Sekolah Guru Besar/Pengetua/ Pen.1 Unit Akademik Bil. Awam Jun & Nov PPD Semua Pen.5.RM7068 Tindakan PPD Tanggung Jawab Semua Pen. Kanan Pentadbiran April-Mei SR .RM1320 SM . PPD Akademik Sekolah Guru Besar/Pengetua/Pen. PPD Akademik 7. Program Kecemerlangan Akademik berdasarkan NKRS 1. 1 Strategi Mengaplikasikan strategi berkesan menerusi pendekatan berfokus Objektif 1. PPD Akademik 2.Mac Kos (OS 21000) SR . PPD dan sekolah 5. Kanan Pentadbiran Pen. Kelompok Murid 4. Pemantauan penggunaan Head Count NKRS Feb-Nov RM4200 PPD 6. PPD Akademik Sekolah Guru Besar/Pengetua/ Pen. Khidmat bantu Head Count NKRS dan SP Chart Feb .1 Meningkatkan kemahiran pihak pentadbir sekolah dalam mengurus Head Count 1.RM13356 SM .RM2120 SR .RM21900 SM . Pelaporan /Post Mortem PPT/PAT/Percubaan/ Pep. Kanan Pentadbiran 1.2013 .

PPD Akademik 5. Hebahan program/aktiviti kecemerlangan dalam media elektronik Tarikh Jan/Mac/Ogos/ September PPD Tindakan Tanggung Jawab Semua Pen.Oktober 1.1 Platform kepada PPD menyebarkan visi dan misi 1.4.1 Pemantauan awal tahun persekolahan 1. Kanan Pentadbiran Tarikh F1 Januari F2 April . Kanan Pentadbiran Sekolah 1.2013 .2 Meningkatkan kualiti P&P guru Aktiviti 1.5.1 Pemantauan berfokus 1. Kanan Pentadbiran Sekolah 17 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . 1 Strategi 1.2 Pemantauan penghulu Objektif 1. 1 Strategi Penggunaan media massa dalam menyebarkan maklumat akademik Objektif 1.5.1 Menjalankan pemantauan pengurusan sekolah dan P&P berkesan 1.1 Unit Akademik Bil.4 Melaksanakan pemantauan dan penyeliaan secara bersepadu di semua peringkat 5.5 Memantapkan pelaksanaan program kecemerlangan dan program khas 5. Hebahan program/aktiviti kecemerlangan dalam media cetak Jan-Dis PPD Semua Pen.3 Pemantauan penghulu 1.1 Unit Akademik Bil.Mei PPD Sekolah Semua Penolong PPD Tindakan Tanggung Jawab Semua Pen. PPD Akademik Guru Besar/Pengetua/ Pen. PPD Akademik Guru Besar/Pengetua/ Pen.4 Pemantauan akhir tahun persekolahan F4 November Disember Semua Pegawai PPD/ Penghulu Guru Besar/Pengetua/ Pen.2 Pemantauan berfokus F3 Ogos .2 Masyarakat peka terhadap maklumat akademik terkini Aktiviti 1.

Penyediaan wakil ke peringkat antarabangsaa. Unit Pem. Pengetua/ G.5. Pengetua / Guru Besar. Aktiviti 1. Pecalonan Anugerah Kokurikulum Peringkat Kebangsaan 6. Pengetua/G. Anugerah Sijil Kemahiran dan kenaikan pangkat unit beruniform. PK Kokurikulum.2013 . Kemanusiaan. Pengetua/G.Besar PK Kokurikulum. Memotivasikan guru dan pelajar. Anugerah Kokurikulum Daerah Oktober Sekolah November OS 42000 SR OS 42000 SM (RM 5000) PPD Sekolah Semua Peg.November PPD 18 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . 4.1 Memperkasa kepimpinan instruksional dan membina kepimpinan transformasional 5. 2. Peransang kepada warga pendidikan untuk gigih berusaha. Anugerah Kokurikulum Pkt Sekolah. Pentauliahan Guru Pemimpin Unit Beruniform. 5. 2. Pengetua/ Guru Besar. Penyelia Kokurikulum. Pemantauan Pengurusan Kokurikulum Sekolah Feb .Perhubungan Daerah. NGO terlibat. Pengerusi Teknik Daerah. Julai . PK Kokurikulum. Jurulatih Daerah. Besar.Disember PPD Sekolah 5.1. Objektif 1. Pengetua/G.1 Unit Kokurikulum Bil 3 Strategi Mempelbagaikan pengiktirafan guru dan pelajar di peringkat sekolah dan daerah.Besar PK Kokurikulum. Mei Tarikh Kos OS 21000 (RM 1600) Tindakan PPD Sekolah Tanggungjawab Penyelia Kokurikulum. Peg. April November OS 42000SR (RM 2000) OS 42000SM (RM 2000) PPD Sekolah 3.November PPD Sekolah Julai . Jurulatih Bertauliah. Besar. Semua Pegawai PPD Pengetua /G.Besar Penyelia Kokurikulum. Penyelia Kokurikulum.

Bengkel Jurulatih Kawad Kaki Daerah. Pengerusi Pertandingan. April . Pencapaian terbaik dalam pertandingan anjuran Go dan NGO di peringkat negeri dan kebangsaan. Agensi terlibat. Pengetua/G. Pencapaian terbaik dalam setiap pertandingan Unit Beruniform peringkat negeri dan kebangsaan. Sekolah PPD Sekolah Tanggungjawab Guru Besar Pengerusi Kelompok dan zon.2013 . negeri dan kebangsaan. OS 21000 (RM 500) GO & NGO terlibat. Pengetua/G. Penyelia Kokurikulum. April .Besar Penyelia Kokurikulum. Pertandingan Kawad Unit Uniform peringkat kelompok dan zon. Pengetua/ G. Memperkasakan imej PPD Kinta Utara. GO & NGO terlibat.Pertandingan Ko Akademik peringkat kelompok dan zon. Pegawai Perhubungan Unit Uniform Daerah. 4.1 Unit Kokurikulum Bil 1 Strategi Meningkatkan pencapaian dalam setiap pertandingan di peringkat daerah. Mac OS 21000 (RM 1500) PPD Sekolah 7. Peg. Pertandingan Kawad Unit Beruniform peringkat daerah.Mac Kos OS 42000 di sekolah. Peg. Pengerusi Kelompok dan Zon.5. Memperoleh kedudukan terbaik dalam setiap pertandingan Ko Akademik peringkat negeri dan kebangsaan. Jurulatih / Hakim 6. 4. Feb . Pengetua/G.00) OS 42000SM (RM 2000) OS 21000 (RM 500) OS 42000 di sekolah. Ko Akademik. PK Kokurikulum. Bengkel Penghakiman Pertandingan Kokurikulum.Besar PK Kokurikulum 2.Besar PK Kokurikulum Penyelia Kokurikulum. Tindakan Pengerusi Kelompok dan Zon. Tarikh Feb . Sekolah Pengetua & Guru Besar. 2. PPD Sekolah Penyelia Kokurikulum. Pengerusi Pertandingan. Mac OS 21000 (RM 2000) PPD 19 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 .2 Membangun dan meningkatkan kualiti warga pendidikan 5.Mei OS 42000SR (RM 6180) OS 21000 (RM 600) OS 42000SM (RM 8400) OS 21000 (RM 800) PPD Sekolah Penyelia Kokurikulum. Peg. 3. 3. Pertandingan Ko Akademik Pkt Daerah. April .Mac Aktiviti 1. Objektif 1.Oktober Peruntukan Agensi Terlibat. Jurulatih Daerah.Besar PK Kokurikulum 5. Pertandingan Anjuran Bersama GO & NGO dengan PPD.Jun OS 42000SR (RM 3075) OS 21000 (RM 200. Pengerusi Teknik Daerah. Ko Akademik.2.

PK Kokurikulum Penyelia Kokurikulum.5. Pengetua /G. Pengerusi Teknik Daerah. Perkhemahan Unit Uniform Pkt Sekolah 8.November Sekolah PPD Sekolah 9. Unit Kemanusiaan. PK Kokurikulum. Mengurangkan kebejatan(gejala) sosial dalam kalangan pelajar. Penyelia Kokurikulum. Besar. 2.Besar Pengetua/ Guru Besar.Besar 4. Objektif 1.Besar Penyelia Kokurikulum. Pengerusi Teknik Sains dan Teknologi Daerah.Oktober Kos Tindakan Sekolah Tanggungjawab Pengetua/ Guru Besar. 6. Oktober PPD Sekolah 5.2013 . Pengetua/G. Kecemerlangan dalam bidang kokurikulum ssebagai satu peluang kerjaya. Pengetua/G. Program/Aktiviti mingguan kokurikulum sekolah. Besar. 2. Perkhemahan Penggalakkan Sains dan Teknologi SR dan SM September Aktiviti 1. Pencapaian 10% markah kokurikulum.5. Pemantauan Program Kokurikulum Sekolah Oktober November Feb . Perkampungan Seni dan Budaya. PK Kokurikulum 7.5 Memantapkan pelaksanaan program kecemerlangan dan program khas 5. PK Kokurikulum Semua Peg. Julai November PPD Sekolah 20 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 .1 Unit Kokurikulum Bil 2 Strategi Tingkatkan penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum di sekolah dan daerah secara terancang.Besar Jun OS 42000SR (RM 7680) OS 42000SM (RM 3840) OS 21000 (RM 2000) OS 42000 SR (RM 7680) OS 42000 SM (RM 7680) OS 21000 (RM 2000) OS 42000 SR (RM 3520) OS 42000 SM (RM 1920) OS 21000 (RM 1000) OS 42000 (RM 5480) OS 21000 (RM 2400) OS 42000 (RM 10880) OS21000 (RM 2000) PPD Sekolah PPD Sekolah Penyelia Kokurikulum. Pengerusi Teknik Muzik/Kebudayaan Daerah. Jurulatih Daerah. Pengerusi Teknik Bahasa Daerah. Pelaporan dan Penilaian Gerakerja Kokurikulum pelajar. Pengetua/G. Perhubungan Unit Uniform Daerah. 3. Pengetua /G. Jurulatih Daerah. Kursus Pengurusan Kelab/Persatuan dan Unit Beruniform November PPD Sekolah Penyelia Kokurikulum. 3. Pengetua/G. Perkhemahan Integrasi Unit Beruniform SR dan SM Oktober PPD Penyelia Kokurikulum. Perkhemahan Bahasa SR dan SM Tarikh Jan . . Jurulatih Daerah. Peg. Jurulatih Daerah.

3. zon. Apr-Jun OS 21000 Zon/ Kelompok Pengetua/ GB PPD Jul-Ogos TANGGUNG JAWAB Pengetua/GB Pengerusi Zon/Kelompok Penolong PPD HEM Penyelia HEM JU Pengerusi Pertandingan 1. TINDAKAN Pengerusi Kelompok dan Zon.Kem Jati Diri Murid peringkat sekolah.3 Membudayakan headcount di JPN. daerah dan negeri 3.1 Unit Hal Ehwal Pelajar BIL STRATEGI Melibatkan agensi luar dalam program bersepadu di peringkat sekolah. daerah dan negeri OBJEKTIF 1.zon kelompok.5.kelompok.Menggunakan sumbangan kewangan daripada agensi luar untuk melaksanakan program HEM AKTIVITI 1.2013 .Melahirkan modal insan yang mempunyai jati diri 3.Kem Motivasi peringkat sekolah.Program Hari Integrasi murid peringkat sekolah. PPD dan sekolah 5.Menjalinkan kerjasama dengan agensi luar dalam menangani masalah pelajar 2.daerah/negeri TARIKH Feb-Mac KOS OS 42000 di sekolah. 21 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . kelompok dan zon 2.

kelompok.emosi dan intelek 4.Membolehkan murid menggunakan kemudahan ICT secara berkesan dan berhemah 3.Pertandingan mencipta brosure peringkat sekolah.5. Program Anti Lepak 2. negeri dan kebangsaan Jun-Jul OS29000 Zon/ Kelompok Pengetua/ GB PPD Pengetua/GB Pengerusi Zon/Kelompok Penolong PPD HEM Penyelia HEM JU Pengerusi Pertandingan 3.Pertandingan mencipta laman web peringkat sekolah. 2.2013 .Kursus animasi Pemantapan program sahsiah pelajar 1. Program Muhasabah Diri 3.Membentuk sikap positif dalam kalangan pelajar 3.Kem Bina Insan Ogos-Sept OS29000 Pengerusi Kelompok dan Zon. negeri dan kebangsaan 4.zon. Sept Jun-Sept OS 42000 di sekolah Zon/ Kelompok Pengetua/ GB PPD Pengetua/GB Pengerusi Zon/Kelompok Penolong PPD HEM Penyelia HEM JU Pengerusi Pertandingan Mei Jun Jul 22 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 .1 Unit Hal Ehwal Pelajar Perbanyakkan program ICT dan penyebararan maklumat bermanfaat 1.daerah.4 Melaksanakan pemantauan dan penyelian secara bersepadu di semua peringkat 5.Melahirkan modal insan yang berkualiti dari aspek rohani.Menjadikan murid celik teknologi maklumat 1.Melahirkan murid yang berakhlak mulia 2.Kem Jati Diri 2. kelompok.zon dan kelompok Mac-Mei OS29000 Pengerusi Kelompok dan Zon.Menyediakan ruang dan peluang kepada murid menggunakan kemudahan ICT di sekolah secara optima 2.Mengurangkan masalah sosial dalam kalangan pelajar Mempelbagikan program HEM di sekolah 1.daerah.Kursus Kepimpinan Mempelbagikan program HEM di luar sekolah: 1.4.zon.Pertandingan Kuiz ICT peringkat sekolah.Kem Motivasi 3.jasmani.

kejohanan sukan luar musim 2. Program sukan sepanjang tahun.5. 2. Pengumpulan data aktiviti sukan sekolah 6.1 Unit Sukan BIL 1 STRATEGI Melibatkan ibu bapa dalam kegiatan sukan sekolah OBJEKTIF 1.Pemantauan. Penyertaan pertandingan anjuran pihak luar / luar musim 4.3 Mencungkil bakat baru dalam sukan/ permainan AKTIVITI 1.1 Menyertai seberapa banyak kejohanan sukan yang dianjurkan 2.1 Meningkatkan penglibatan ibu bapa dalam sukan dan permainan 1. Lawatan dan pertandingan persahabatan 5. Pertandingan sukan diperingkat sekolah / daerah/MSS Perak/ MSSM 3. SUS Ibubapa 23 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 .1.1 Memperkasa Kepimpinan instruksional dan membina kepimpinan transformasional 5.Kem/ klinik sukan anjuran pihak luar pihak luar 4. kejohanan sukan anjuran persatuan sukan 3. Sesi dialog dengan agensi sukan sukan Mac/ Jul Jan-Dis PPD PIHAK BERKENAAN PPD Pihak berkenaan ibubapa Okt/Nov/Dis Jan-Dis PPD /Sekolah PPD /Sekolah Ibubapa ibubapa Feb/Mei/Okt RM5000 PPD Unit Sukan Mei/ Ogos/ Dis Jun/ Nov Jan-Nov Sekolah PPD sekolah Pers Sukan sekolah SUS Unit Sukan GPK Pengerusi SUS GPK Jan-Nov TARIKH Jan-Nov RM65000 RM 25000 sekolah PPD SUS Unit Sukan KOS(OS 21000) KOS (OS29000) TINDAKAN sekolah TANGGUNGJAWAB GB. penilaian dan majlis pengiktirafan 2 Penglibatan ibu bapa dalam kegiatan sukan luar 2.3 Melahirkan atlet pelajar yang berkualiti dan berkemahi ran tunggi 1.2 Semua sekolah dapat melaksanakan dasar !M1S 1.2013 .

2 Melahirkan jurulatih yang berkualiti 3.2013 . Peperiksaan/ ujian Sains sukan kepegawaian dan kepengadilan.2 Meningkatkan bilangan guru yang berkelayakan terlibat dalam aktiviti sukan di peringkat negeri dan negara sebagai jurulatih atau pegawai 1.1 Melahirkan jurulatih yang berkualiti dan berkemahiran tinggi 3. 4. Lawatan sambil belajar ke pusat/ sekolah sukan 3.1 Unit Sukan BIL 3 STRATEGI Mempeluaskan bidang kejurulatihan OBJEKTIF 3. Program bersama Agensi Luar 5 Kursus-kursus Dalaman kejurulatihan 6 Program kejurulatihan berkembar 3 Mempeluaskan bidang kejurulatihan 3.5.3 Meningkatkan pencapaian atlet AKTIVITI 1.1 Meningkatkan bilangan jurulatih yang berkelayakan 3. kursus/ seminar kejurulatihan sukan/ permainan 2. Peperiksaan/ ujian Sains sukan kepegawaian dan kepengadilan. PPD Unit Sukan November PPD GB PPD Unit Sukan Unit Sukan Oktober sekolah GB/PKKO Ogos MSN PPD JPN GB Mei/ Nov PPD Unit Sukan TARIKH Mei KOS(OS 21000) RM5000 KOS (OS29000) RM3000 TINDAKAN JPN PPD TANGGUNGJAWAB Unit Sukan 24 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 .2.2 Membangun dan meningkatkan kualiti warga pendidik 5. Penganjuran kursus/ seminar kejurulatihan sukan/ permainan 2. Lawatan sambil belajar ke pusat/ sekolah sukan 3.

Pertandingan sukan/ permainan sepanjang tahun di sekolah antara rumah/kelas/kelab 2.5.1 Unit Sukan BIL 1 STRATEGI Melibatkan ibu bapa dalam kegiatan sukan sekolah OBJEKTIF 1. 6.3.1 Meningkatkan penglibatan pelajar dalam sukan dan permainan 100% sekolah melaksanakan dasar 1M1S 1.Pemantauan. Rekod penyertaan dan laporan aktiviti sukan sekolah 7. Karnival sukan daerah 5.2013 .3 Membudayakan headcount di JPN. Pertandingan peringkat zon/ daerah/MSS Perak/ MSSM 3.3 Mencungkil bakat baru dalam sukan/ permainan AKTIVITI 1. Lawatan dan pertandingan per sahabatan. penilaian dan majlis pengiktirafan PS Unit Sukan SU Sukan Unit Sukan PPD GB Unit Sukan PPD GB Unit Sukan PPD GB Unit Sukan TARIKH KOS(OS 21000) KOS (OS29000) TINDAKAN GB TANGGUNGJAWAB Unit Sukan 25 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . PPD dan sekolah 5. Penyertaan pertandingan anjuran persatuan-persatuan sukan 4.

1 Ujian TID. PMR dan SPM 2.1 Ujian TID. PMR dan SPM 2.2 Sirkit daerah 2. Program Beyond the Best Daerah 2. berdisiplin dan sihat 1.6 Pemanatuan.2 Memenangi lebih banyak kemenangan dalam pertandingan yang disertai 1.3 Kem/Klinik sukan 2.3 Program sukan selepas peperik saan awam UPSR. 1.1 Melahirkan pelajar atlet yang berkualiti dan berkemahi ran tinggi.2 Menjuarai seberapa banyak kejohanan yang disertai dan menjadi johan keseluruhan pertandingan sukan/permainan peringkat negeri. 1.2013 .1 Dapat memilih atlet yang berkualiti untuk mewakili daerah 4.000 Jan-Jun Sekolah PPD sekolah PPD PPD PPD/ Sekolah PPD PPD/sekolah PPD PKK SUS Unit Sukan GB/PKK/SUS Unit Sukan Unit Sukan Unit Sukan PKK Unit Sukan Unit Sukan PKK Unit Sukan Jan-Dis Apr/Mei RM18.4.1 Latihan pusat sepanjang tahun 2.000 RM 8000 PPD sekolah PPD Unit Sukan PKK/SUS 26 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . Beyond the Best 2. Program Gold Search Daerah 1.2 Sirkit kejohanan daerah 2. Program Gold Search 1. kem bakat dan klinik permainan peringkat sekolah dan daerah. headcount dan post mortem 2 Penglibatan ibu bapa dalam kegiatan sukan luar 2.5 Memantapkan pelaksanaan program kecemerlangan dan program khas 5. headcount dan post mortem PPD Unit Sukan Unit Sukan Guru S Okt/Nov Dis Jan-Dis Jan-Dis Jan-Okt Mac/Jun/Sept Feb/ Julai Dis Unit Sukan RM40.5.3 Kem/bengkel dan motivasi 2.4 Pemantauan. 2.3 Dapat melahirkan pelajar berintegriti.1 Unit Sukan 4 Memaksimakan penyertaan pelajar dalam sukan 4.2 Ujian masa dan sukantara peringkat sekolah dan daerah 1.000 RM 16. kem bakat dan klinik permainan peringkat sekolah dan daerah. 2.2 Ujian masa dan sukantara peringkat sekolah dan daerah 1.1 Latihan pusat sepanjang tahun 2.3 Program sukan selepas peperik saan awam UPSR.4 Perlawanan persahabatan 2.5 Pertandinagan luar musim 2. penilaian.

Hala tuju dan matlamat pengurusan akademik Pejabat Pelajaran Daerah Kinta Utara ialah memimpin. Memimpin sekolah dalam penyebaran maklumat dan perubahan pendidikan terkini khususnya dalam bidang kurikulum kepada pengurus sekolah. menyelia. Memimpin sekolah dalam melaksanakan proses Pengajaran dan Pembelajaran semua mata pelajaran dengan menggunakan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran yang disediakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Bengkel dan seumpamanya) perkembangan profesionalisme peningkatan prestasi akademik Memimpin sekolah dalam mengenalpasti dan merancang penyelesaian masalah atau kelemahan pengajaran dan pembelajaran (P&P) di sekolahsekolah. 2.69 kepada 2.23 kepada GPS 2. PEJABAT PELAJARAN DAERAH KINTA UTARA PENGENALAN “Kinta Utara Sentiasa Unggul“ merupakan moto dalam menetapkan hala tuju kecemerlangan PPD Kinta Utara. 6.21 bagi UPSR tahun 2010 manakala PMR 2009 GPS ialah 2. Pencapaian Akademik yang merupakan kerja utama dalam pengurusan bidang kebertanggung jawaban telah menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2009 berdasarkan GPS 2. guru dan masyarakat melalui taklimat dan edaran bahan-bahan akademik. OBJEKTIF Mewujudkan strategi berkesan atau program yang memberi impak perkembangan staf (Kursus Dalaman.2 1. Memimpin sekolah mengenalpasti dan memperkembangkan potensi individu murid dalam konteks konsep pendidikan seumur hidup melalui pelbagai aktiviti penyelidikan dan pembangunan. 4. Kursus Dalam Perkhidmatan. menilai dan membantu pengurusan kurikulum sekolah-sekolah di daerah bagi meningkatkan prestasi sekolah-sekolah ke arah pendidikan bermutu selaras dengan dasar kerajaan dan Prinsip Rukun Negara dengan mengambil kira kebitaraan sekolah masing-masing. Memimpin sekolah dalam melaksanakan dan menjayakan projek-projek khas Kementerian Pelajaran Malaysia seperti pelaksanaan LINUS.0 6.6. 6. 3.1 PROGRAM KECERMELANGAN AKADEMIK 2011.2013 . 5. Seminar.66 bagi PMR 2010. 27 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 .

Mengaplikasikan strategi berkesan menerusi pendekatan berfokus Penguatkuasaan pengajaran dan pembelajaran berkesan untuk meningkatkan pencapaian murid sesuai dengan perubahan dasar semasa. Near Miss B dalam peperiksaan PMR ialah pelajar yang memperoleh 7 A dan 1B. 28 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . 6. Kelompok Murid. Bagi peperiksaan dalaman di peringkat sekolah Near Miss dikategorikan pelajar yang tidak dapat memperoleh semua A dalam mata pelajaran yang diambil.5 NEAR MISS Near Miss merupakan satu instrumen untuk mengesan pelajar yang hampir cemerlang dan hampir lulus dalam peperiksaan awam. ii. SP Chart ) diaplikasikan berdasarkan perancangan strategik yang telah dirangka. Meningkatkan dan memantapkan pengetahuan kepekaan pihak pentadbir sekolah terhadap perubahan dasar semasa. iii. Ranking Mata Pelajaran. i.6.2013 . iv. iii. i. iv.3 STRATEGI Pelaksanaan konsep berfokus – NKRS ( Near Miss. dan 8A 1B manakala Near Miss E ialah pelajar yang memperoleh 7 ABCD dan 1E dan 8ABCD 1E. Rasional konsep NearMiss diguna pakai ii. Penggunaan media massa dalam menyebarkan maklumat akademik.4 FOKUS UTAMA Pelaksanaan 4 pendekatan yang digabungkan melalui konsep NKRS 6. Dalam peperiksaan UPSR pelajar yang memperoleh kelulusan 4A dan 1B dikenali sebagai Near Miss B. manakala Near Miss D adalah pelajar yang memperoleh 4 ABC dan 1 D.

2013 . ii.6. Sekolah mengelompokkan murid ketika membuat head count.6 KELOMPOK MURID Murid sekolah rendah dan sekolah menengah dikelompokkan kepada 4 kelompok murid iaitu kelompok cemerlang. Dalam program-program akademik yang dilaksanakan di peringkat sekolah kelompok ini juga boleh diguna pakai. Pembentangan TOV target sekolah menengah dan sekolah rendah daerah Kinta Utara juga menggunakan kelompok – kelompok kerana melalui pengelompokan ini program – program akademik yang sesuai dapat dirancang 6. Program-program yang dijalankan di peringkat daerah seperti Program Panitia Daerah dan Program oleh Guru Cemerlang juga menggunakan kaedah kelompok. kelompok GALUS dan kelompok kritikal. iii. kelompok lulus/Sederhana.7 PENGGUNAAN WARNA DALAM PENGESANAN PENCAPAIAN HEADCOUNT PELAJAR A B C D E biru hijau kuning jingga merah 29 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . i. Kelompok ini juga boleh diaplikasikan ketika proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah.

vii. ii.2013 . iv. Antaranya adalah seperti berikut.6. SK . Permarkahan ujian dan maklum balas prestasi ujian pelajar Maklum balas prestasi individu dan kumpulan Analisa jenis kesilapan pelajar Analisa proses pengajaran dan haraki unit-unit pengajaran Analisa item Simulasi markah ujian Pembinaan profil prestasi individu bagi ujian berulang 30 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . vi. Melalui kaedah SP Chart membolehkan para guru menganalisa data pengajaran untuk tujuan memahami kefahaman murid dan seterusnya mengubah suai pengajaran.9 S-P CHART S-P Chart telah diperkenalkan kepada semua Pengetua dan Guru Besar pada penghujung tahun 2007. v. Oleh itu pihak pentadbir boleh memberikan fokus kepada panitia mata pelajaran yang perlu diberi keutamaan dalam tindak susul bagi menyusun program yang bersesuaian mengikut kelompok murid. Daerah juga dapat merumuskan panitia mata pelajaran yang perlu diberi keutamaan mengikut jenis sekolah . 6. Bengkel penyediaan dan menganalisis carta telah diberikan kepada semua Penolong Kanan dan Setiausaha Peperiksaan pada tahun 2008 dan kepada 4 orang guru setiap sekolah rendah dan sekolah menengah pada tahun 2009. iii.8 RANKING MATA PELAJARAN Satu kaedah penyusunan mata pelajaran yang paling banyak tidak mencapai A atau memperoleh paling banyak E mengikut kelompok murid. i. SJKC dan SJKT.

Bengkel SP Chart Pemantauan penggunaan Head Count NKRS dan khidmat bantu Head Count Pelaporan / Post Mortem / PPT/ PAT/ Percubaan/ Peperiksaan Awam 31 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . Kelompok Murid v. vii. Bengkel Head Count NKRS Penyediaan data Head Count NKRS Bai’ah perjanjian Target Peperiksaan Awam Program Kecemerlangan Akademik berdasarkan NKRS 1.6. ii. vi.2013 . iii.10 PERLAKSANAAN PROGRAM BAGI MELONJAKKAN KECEMERLANGAN i. Near Miss 2. iv.

Pelaporan /Post Mortem PPT/PAT/Percubaan/ Pep. Pemantauan penggunaan Head Count NKRS dan Khidmat bantu HC 7.11 JADUAL PELAKSANAAN PROGRAM Aktiviti 1. Program Kecemerlangan Akademik berdasarkan NKRS 1. Kelompok Murid 5. Bengkel Head Count NKRS JAN FEB MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV DIS 2. Awam 32 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 .2013 . Penyediaan data Head Count NKRS 3. Near Miss 2.6. Bengkel SP Chart 6. Baiah perjanjian Target Peperiksaan Awam 4.

Gugusan Manjoi terletak di dalam Parlimen Tambun yang diwakili oleh YB. SK Jelapang SK Jelapang Jaya SK Jati SMK Jelapang Jaya SMK Jati 33 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . 409 buah rumah dengan penduduk seramai 40. 7. iii. SK Manjoi 1 SK Manjoi 2 SK Dato’ Ahmad Said Tambahan SMK Kampung Dato’ Ahmad Said SMK Dr. ii. Kampung Sungai Tapah.2013 . Sekolah – sekolah yang terlibat ialah: Kelompok 1 i.7. iv. ii.000 orang penduduk. v. Dato’ Haji Ahmad Husni bin Mohamad Hanadzlah. Gugusan itu mempunyai 6. Megat Khas Kelompok 2 i. iv. iii.Program peningkatan akademik yang dicadangkan adalah digerakkan oleh Pejabat Pelajaran Daerah Kinta Utara. Gugusan Manjoi seluas 560. dan Kampung Jelapang Baru. Terletak di timur laut yang jarak lokasinya 4 kilometer dari bandaraya Ipoh. Kampung Dato Ahmad Said. sekolah .1 LATAR BELAKANG Gugusan Manjoi merupakan perkampungan Melayu dalam bandar yang terbesar di negeri Perak. Kampung Tengku Hussein. v.sekolah yang terlibat dan komuniti setempat.8 hektar merangkumi Kampung Manjoi. PMR dan SPM. manakala Ahli Dewan Undangan Manjoi ialah YB. Dato’Haji Nadzri bin Ismail.0 PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK GUGUSAN MANJOI Program bertujuan untuk meningkatkan pencapaian akademik sekolah rendah dan sekolah menengah yang terletak dalam Gugusan Manjoi khususnya dalam peperiksaan awam iaitu UPSR.

Penutup Kecemerlangan boleh diusahakan . sehubungan itu semua unit di Pejabat Pelajaran Daerah Kinta Utara dan warganya akan mempertingkat serta memperkemaskan daya usaha. Kita harus sedar bahawa tugas memberikan pendidikan berkualiti adalah satu amanah yang berat dan perlu diselesaikan sebaik mungkin supaya generasi pelapis dapat terus membina negara Malaysia ke arah negara maju setanding dengan negara-negara lain. Insyallah berkat kerjasama semua unit dan warga di Pejabat Pelajaran Daerah Kinta Utara. Secara tuntasnya. hasrat murni kita untuk melonjakkan kecemerlangan daerah Kinta Utara khususnya dan negeri Perak amnya akan tercapai. saling berganding bahu bagi memastikan berlaku lonjakan dalam pencapaian akademik. Perancangan program kita perlu dilaksanakan secara inovatif dan kreatif serta disusuli dengan pelaksanaan yang mantap dan berkesan. untuk bersaing di peringkat negeri dan kebangsaan bagi membantu melonjakkan kecemerlangan negeri Perak. 34 Perancangan Strategik PPD Kinta Utara 2011 . marilah kita bergerak sederap[ melakukan transformasi dalam semua kerja buat kita. kokurikulum dan imej organisasi.2013 . Untuk itu perancangan yang mantap di semua peringkat perlu dilakukan bagi memastikan Daerah Kinta Utara terus unggul dan cukup bersedia dari segi mental dan fizikal.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->