CONTOH KARANGAN Kepentingan Pengangkutan Moden Pada masa ini, sistem pengangkutan moden amat penting bagi tujuan

perhubungan. Antaracontoh pengangkutan moden yang terdapat di Malaysia ialah monorel, komuter, kapal terbangserta kapal laut. Kemajuan pengangkutan moden di Malaysia membawa pelbagai kepentingankepada negara. Pengangkutan moden menjadikan perjalanan yang dilakukan lebih mudah dan cepat.Hal ini kerana pengangkutan moden tidak menggunakan sistem jalan raya biasa. Melaluipengangkutan moden seperti monorel dan komuter, masyarakat tidak lagi menghadapi masalahkesesakan jalan raya. Sebagai contoh, pengguna dari Seremban dapat sampai dengan lebih cepatke Kuala Lumpur dengan menggunakan perkhidmatan komuter. Jelas bahawa pengangkutanmoden dapat menjimatkan masa sesuatu perjalanan. Selain itu, pengangkutan moden amat penting untuk kita pergi ke sesuatu tempat yang jauh. Hal ini kerana pengangkutan moden dengan teknologi canggih berupaya bergerak dengan pantas. Di samping itu, masyarakat juga dapat merancang perjalanan dengan mengikut jadual.Sebagai contoh, mereka yang menunaikan fardhu haji di Mekah mengambil masa yang singkatuntuk pergi ke sana. Justeru, masyarakat dapat mengurangkan masalah yang dihadapi sebelumterciptanya pengangkutan moden. Di samping itu, pengangkutan moden dapat memajukan ekonomi negara. Hal ini keranadengan menggunakan pengangkutan moden kuantiti barangan yang dapat dibawa lebih banyak.Kos pengangkutan juga dapat dijimatkan kerana barangan tidak perlu diangkut berulang kali.Sebagai contoh, dengan menggunakan kapal laut kita dapat membawa muatan dengan jumlahyang besar. Jelas bahawa pengangkutan moden dapat memudahkan proses perniagaan sama adadi dalam atau di luar negara. Seterusnya, pengangkutan moden dapat memajukan industri sektor pelancongan di negara kita. Para pelancong boleh menggunakan sistem pengangkutan moden ini untuk pergi ke banyak destinasi pelancongan. Mereka tidak lagi berhadapan dengan masalah pengangkutanuntuk pergi ke kawasan pulau dan tanah tinggi. Sebagai contoh, para pelancong bolehmenggunakan perkhidmatan feri atau kapal terbang untuk pergi ke Pulau Langkawi. Terbuktibahawa pengangkutan awam memainkan peranan penting dalam memajukan ekonomi diMalaysia. Kesimpulannya, kemajuan pengangkutan moden memberikan pelbagai manfaat kepadamasyarakat dan negara. Rakyat Malaysia harus memberikan sokongan kepada kerajaan danpihak swasta dalam usaha memajukan pengangkutan moden agar negara dapat “duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi” dengan negara-negara maju. Tindakan ini penting bagi membantu negara mencapai tahap negara maju pada tahun 2020. CONTOH KARANGAN Usaha-usaha mengatasi keracunan makanan Sejak akhir-akhir ini, kes keracunan makanan semakin kerap disiarkan oleh media massa.Keracunan makanan bukan hanya berlaku di sekolah tetapi juga di rumah apabila makanandicemari kuman. Oleh itu, semua pihak perlulah bekerjasama untuk mengatasi masalahkeracunan makanan. Antara usaha mengatasi masalah keracunan makanan adalah mengamalkan kebersihan diri dan makanan pada setiap masa. Amalan menjaga kebersihan diri dan makanan dapat mengelakkan kita terkena keracunan makanan. Masak makanan yang hendak dimakan dengansempurna bagi memastikan tiada kuman di dalamnya. Sebagai contoh, buah-buahan dan sayur-sayuran perlulah dibasuh sehingga bersih sebelum dimasak atau dimakan. Jelas bahawa denganmengamalkan kebersihan pada setiap masa dapat mengelakkan kita terkena keracunan makananbak kata pepatah “kebersihan asas kesihatan”. Selain itu, ibu bapa juga berperanan untuk mengatasi masalah keracunan makanan.Ibu bapa perlu mengelakkan mengajak anakanak mereka makan di kedai ataupun warung yangkotor di tepi-tepi jalan. Hal ini kerana kita tidak pasti tahap kebersihan makanan di situ keranamungkin terdedah kepada persekitaran yang tercemar. Sebagai contoh, makanan tersebutmungkin terdedah kepada serangga dan haiwan pembawa penyakit seperti lipas, lalat dan tikus.Untuk itu, amalkan budaya makan di rumah bersama-sama keluarga bagi memastikan kebersihantahap makanan. Pengusaha makanan mesti memastikan makanan yang disediakan bebas daripada bakteria yang menjadi punca keracunan makanan. Hal ini demikian kerana kebanyakan

pelbagaiusaha perlu dijalankan dengan kerjasama semua pihak. Kita amat berharap agar industri desa yangdijalankan di negara kita terus seiring dengan kemajuan Negara. kerajaan perlu banyakmengadakan kursus yang berkaitan industri desa seperti batik. Masyarakat juga perlu memberikan kerjasama dalam usaha mengatasi masalah keracunan makanan bak kata pepatah “bulat air kerana pembetung. penggunaan alat-alat teknologi moden penting untuk meningkatkan keluarandan kualiti industri desa.latihandan cara-cara untuk memulakan sesuatu industri desa. akan menarik lebih ramai lagimereka yang berminat menceburkan diri dalam industri desa. Penghasilan produk industri desa yang semakin meningkat danberkualiti penting untuk mewujudkan daya saing. Usaha pertama yang boleh dilakukan ialah kerajaan memberikan bantuan dan galakan kepada mereka yang berminat. setiap kerajaannegeri boleh mencontohi usaha tersebut untuk mengembangkan ekonomi masyarakat khususnyadi luar bandar. Hal ini demikian kerana pihak kerajaan mempunyai kuasa untuk menilai tahap kebersihan sesebuahkedai. Kesimpulannya. kerjasama semua pihak penting untuk memasarkan keluaran industri desa. Jelas terbukti bahawa peranan pengusaha makanan amat penting bagi mengatasimasalah keracunan makanan. Peranan kerajaan penting untuk mengatasi masalah keracunan makanan. Melalui cara ini. kerajaan negeri Melakatelah memperkenalkan rancangan ”Satu Daerah. Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai keistemewaan tersendiri. kraftangan dan makanantradisional. Peniaga yang bersalah perlu dkenakan hukuman beratseperti dikenakan denda dan digantung lesen perniagaan.Apakah sebab-sebab rakyat Malaysia memilih untuk melancong di Negara sendiri. masyarakat yang menjalankan industri desa perlulah merebut peluangsepenuhnya yang disediakan oleh kerajaan. Satu Industri”.Keluaran industri desa yang unik serta berkualiti mampu menarik perhatian masyarakat luar. . CONTOH KARANGAN Usaha-usaha memajukan industri desa Pada masa ini industri desa semakin berkembang di negara kita. Selain itu. peniaga kedai makanan perlu memastikan makanan mereka tidakdihinggapi lalat. Semua pihak mesti mengutamakan kebersihan dalam makanan danminuman. Untuk memajukan lagi industri desa. Masyarakat harus membuat aduan kepada pihak berkuasa untuk diambil tindakanyang segera jika ada kedai makanan yang kotor. setiap kampung perlu menghasilkan sesuatu produk dan memasarkan sendiri barangan mereka. bulat manusia kerana muafakat”.masyarakat terpaksa makan di luar rumah akibat kesuntukan masa bekerja. Pelbagai produk industridesa telah dipasarkan untuk keperluan masyarakat. CONTOH KARANGAN Tajuk : Sebab-sebab memilih Malaysia sebagai tempat / destinasi pelancongan. Bantuan dan galakan yang berterusan penting terutama kepada pengusaha yang baru sahaja menjalankan sesuatu industri desa. Usaha-usaha mengatasi masalah keracunan makanan perlu dilakukan bersungguhsungguh agar masalah ini dapat diatasi sepenuhnya. Kerajaan boleh memberikanbantuan modal dan khidmat nasihat secara berterusan. Dalam hal ini. Mereka perlulah meningkatkan ilmu serta kemahiranbagi menghasilkan produk tempatan yang berkualiti. Sebagai contoh. Sesungguhnya. penggunaan mesinpenting untuk menghasilkan produk industri desa yang berkaitan dengan pembuatan makanantradisional. Sebagai contoh. Seterusnya. Masyarakat harus mengambil berat tentang kedai makan yang mengabaikan kebersihan. mereka perlu diberikan bimbingan. Ramaipelancong sama ada dari luar dan dalam memilih Negara kita sebagai destinasi pelancongan. Untuk memajukan lagi industri desa kerajaan boleh memperkenalkan konsep”Satu Daerah Satu Produk”.Pameran-pameran perlu diadakan dengan lebih kerap untuk memperkenalkan lagi keluaranindustri desa kepada masyarakat. Sebagai contoh. isu keracunan makanan dapat diatasi jika semua pihak memainkanperanan yang sewajarnya. pihak swasta seperti TV3 boleh membantumemperkenalkan industri desa melalui program Jom Heboh. Mereka perlu melakukan pemeriksaan mengejut secara kerap di semua kedai makan tanpaperlu menunggu laporan yang dibuat. Pengusaha makananperlu membersihkan makanan sebelum dimasak serta mengelakkan makanan yang dijual sentiasaterdedah. Sebagai contoh. Jelas bahawa penggunaan alat teknologi moden. Mereka boleh melaporkan masalah tersebut dipejabat kesihatan daerah. Pihak yang terlibat perlu mengadakan kursustentang cara menggunakan peralatan mesin dan jentera. Peranan kerajaan penting agar industri desa terus berkembang maju di negara kita. Terbukti bahawa peranan kerajaanamat penting bagi mengatasi masalah keracunan makanan. Sebagai contoh. Kesimpulannya.

tugu-tugu lamapeninggalan penjajah. semua pihak haruslah bekerjasama untuk memajukan lagi sukan di negarakita. Majulah sukan untuk negara. Pelancong sangat suka barangan KraftanganMalaysia kerana menarik dan harganya murah. Sekolah sukan berkaitan pula dibina dari peringkat sekolahrendah. melancong di Malaysia banyak mendapat kebaikan dan dapat memajukan sektor pelancongan Negara. Oleh itu. Barangan yang dijual setanding dengan luar negara. Di Pantai dan di Pulaumembolehkan seseorang pelancong itu menghilangkan tekanan dan mendapat hiburan. Selain itu. Selain itu.Malaysia mempunyai hutan yang menarik dan dipenuhi dengan flora dan fauna.pendedahan haruslah dimulakan dari peringkat kanak-kanak. sama seperti ujian bagi mata pelajaran lain. Walakin begitu. Di Malaysia juga terdapat banyak tempat bersejarah yang boleh dilawati contohnyanegeri Melaka. diadakan promosi hargabarangan dan jualan mega. RakyatMalaysia yang melancong bersama keluarga boleh mengeratkan hubungan sesama ahli keluarga.Pecapaian Malaysia sebagai penganjurtidak dapat dinafikan kehebatannya. Bak kata pepatah. Di peringkat sekolah pula. untuk membentuk atlet. Mid-Valley danlain-lain. Pihak Kerajaan haruslah giat menjalankan kajian untuk memantapkan lagi sukan negara. Pelbagai aktivitikesukanan haruslah diadakan dan hadiah yang menarik pula perlulah ditawarkan sebagaiganjaran. Mahkota Parade di Melaka. Sementelahan.Desaru.LeTour De Langkawi. kemudahan untuk sukan dan peruntukan untukmembeli peralatan sukan haruslah disediakan selain galakan daripada pihak guru dan ibu bapa. Selain itu terdapat juga pelbagaikraftangan yang boleh dijadikan cenderamata. Punca utama para atlet tidak bergiat lama dalam bidang ini kerana tiada jaminan masadepan kepada mereka. Sekolah sukan haruslah dibina disetiap daerah atau di setiap negeri. Oleh itu.Antara sebabnya ialah keindahan alam semulajadi yang menarik terdapat di Negara ini. Pulau Langkawi. elaundan pencen harus diberikan kepada mereka yang bergiat aktif dalam mewakili Malaysia.Sukan komenwell dan sebagainya. Konklusinya.Sebagai contoh Pulau Pinang. Terutama peluang pekerjaan jika berlaku kecederaan kepada mereka. suatu organisasi harusditubuhkan untuk menjaga kebajikan atlet Malaysia. Dengan melancong. Rompin. The Summit. Malaysia juga mempunyai pantai-pantai yang menarik.Semua pihak termasuklah ibu bapa seharusnya memberi bimbingan dan galakan kepada anak-anak yang berkecenderungan terhadap bidang sukan. Bulan kesukanan perlulah diadakan. Contohnya MegaMall di Kuala Lumpur. Oleh itu rakyat Malaysia tidak perlu melancong ke luar Negarakerana Malaysia mempunyai segala-galanya. kelengkapan sukan haruslah lengkap. Kota Tinggi dan lain-lain. CONTOH KARANGAN Langkah memajukan sukan Negara Acap kali negara kita menganjurkan sukan berprestij di dunia seperti Formula One . Terdapat bangunan-bangunan bersejarah seperti Kota A. pelbagai usaha haruslah dilakukan untukmemajukan sukan negara. Pada setiap tahun. Bak kata pepatah. suatu usaha harus dilakukan untuk menjamin masa depanmereka. CONTOH KARANGAN Keluarga Impian Saya . pencapaian Malaysia sebagai pesertaamatlah mengecewakan. Pulau Pangkor. jauh perjalanan luas pemandangan. Di sekolah tersebut. Di samping itu. Oleh itu. perlawanan persahabatan dalam sukan serta perlawanan peringkat sekolahharuslah ditingkatkan untuk mencungkil bakal terpendam para pelajar yang seharusnya menjadipelapis atlet yang sedia ada. Oleh hal yang demikian. Subjeksukan dimasukkan dalam silibus dan diuji. Tempat-tempatini boleh menenangkan fikiran seseorang contohnya Taman Negara Endau. Malaysia juga popular dengan pusat-pusat beli-belah yang terkenal. Alamanda. Port Dickson.pelajar tersebut akan memandang serius dalam subjek tersebut. Gua Niah diSarawak dan lain-lain. seseorang itu jugadapat menambah ilmu pengetahuan. Pulau Tioman. Kesimpulannya.Famosa. Segala ilmu seperti teknikpernafasan yang betul diajar selain teknik menguasai permainan sukan yang dipilih. meluntur buluh biar dari rebungnya. Muzium Negara dan lain-lain. tidakkira sama ada atlet tersebut menang ataupun kalah.

pelbagai pihak perlu berusaha untukmemastikan remaja kini dapat memainkan peranan dalam menjayakan wawasan negara iaitumenjadikan Malaysia sebagai negara maju menjelang tahun 2020. Pihak swasta perlu membantu warga tua. Mereka boleh mengutip derma untukmengurangkan beban warga tua manakala kunjungan ke rumah orang-orang tua dapatmengeratkan hubungan . keluarga impian saya mestilah mempunyai latar pendidkan yangcemerlang dalam pelajaran. Warga tua yang terdiri daripada ibu melahirkankita dan bapa pula mencari rezeki untuk membesarkan kita.anak-anak. Namun. kita menginginkan keluarga yang sempurna. Anak-anak perlu bertuturdengan sopan apabila berhubung dengan ibu bapa mereka kerana syurga teletak di telapak kaki ibu. Sebagai anak kita perlu menjaga ibu bapa kita ketika mereka tua dantidak menghantar mereka ke rumah orang-orang tua. Keluarga impiansaya mestilah mempunyai sumber kewangan yang kukuh. . saudara maara dansebagainya.guru boleh menasihatkan pelajar agar menghormati warga tua. Oleh itu. warga tua akan mendapat rawatan percuma dihospital kerajaan ataupun kadar bayaran rendah di hospital atau klinik swasta. Pengorbanan mereka perlu dibalasdengan sebaik-baiknya. Tuhan akan sentiasa memberkati keluargasaya dan memberikan kami kebahagiaan hidup di dunia mahupun di akhirat. Di sekolah. Kita tidak boleh mengabaikan warga tua kerana merekalah yang melahirkan kita danmembesarkan kita.Ahli keluarga terutamanya kedu ibu bapa saya mestilah mementingkan anak-anaknya daripadaurusan kerjanya. Keluarga impian saya mestilah mempunyai keluarga yang sempurna. Kerajaan juga perlu menghargai warga tua. Segalakelengkapan dan permintaan saya akan dipenuhi oleh kedua ibu bapa saya.Warga tua akan berasa diri mereka dihargai dan disayangi. Keluarga perlu menyayangi warga tua. Remaja terdiri daripada golongan muda yang berusia 13 tahun hingga 18 tahun. Mereka telah melaluipelbagai rintangan dan dugaan untuk membesarkan anak-anak. Walaubagaimanapun. sentiasa merendah diri. pada hari ini warga tuasering diabaikan dan jasa mereka dilupakan oleh masyarakat. pelbagai pihak perlu berusaha untuk menghargai jasa dan pengorbananwarga tua.. Kesimpulannya. Remajamemainkan peranan penting dalam memajukan negara dan golongan inilah yang mudahterpengaruh dengan gejala sosial. Hal ini menyedarkan kita tentang pentingnya warga tua dalamhidup kita. . pemurah dan sebagainya. tidak ada manusia yang dilahirkan sempurna. Sebagi contoh. Ahli keluarga saya tidak meningalkan sembahnyang. sukamelakukan amal Kebajikan.Keluarga ialah sebuah institusi yang terdiri daripada bapa. CONTOH KARANGAN Usaha-usaha Menghargai Warga Tua Warga tua merupakan golongan yang paling berjasa kepada negara. Sebagai seorang biasa. semua orang mengimpikan sebuah keluarga yang bahagia. Kerajaan boleh menyediakan pelbagaikemudahan untuk warga tua.Mereka juga tidakmempunyai masalah untuk memberi wang yang secukupnya kepada saya apabila sayamemerlukannya. Misalnya. Selain itu. Di samping itu. keluarga impian saya mestilah saling menyanyangi antara satu sama lain dantidak mempraktikan perasaan seperti enaau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing. abang dankakak saya memiliki Ijazah dan sebagainya. bapa saya seorangtokoh korporat yang berjaya manakala ibu saya seorang usahawan yang berjaya. Warga tuayang terdiri daripada ibu bapa kita perlu disayangi dan dihormati. Kesimpulannya. CONTOH KARANGAN Peranan Remaja Untuk Menjayakan Wawasan Negara. Dalam hal ini. Kita hanya merancang tetapi Tuhanyang menentukan. kita tidak boleh mengabaikan warga tua. ibu bapa saya memiliki ijazah Sarjana Muda.Saya juga ingin memiliki keluarga yang bahagia. Sebagai contoh. Media massa seperti surat khabar dan televisyen boleh menyiarkan cerita-cerita berkaitanpenderitaan hidup warga tua. ibu . Mereka hendaklah sedia mendengar masalah saya ataua adik beradik yang laindan membantu menyelesaikan masalah tersebut. Saya mengimpikan keluarga yang mengamalkan cara hidup ajaran agama dan patuhkepada agama. Ibu bapa saya juga perlu memantau pencapaianakademik dan sahsiah saya supaya saya tidak leka dalam mencapai hasrat mereka untuk melihatsaya berjaya kelak. sebagai manusia .

Mengapakah disiplin begitu penting dalam kehidupanseorang pelajar? Marilah kita lihat hubungan erat antara disiplin dengan kejayaan akademikseseorang itu.gengsterisme. Lantaran itu. Kerajaan pula terpaksa membelanjakan wang yang banyak untuk menyelesaikanmasalah ini. .seseorangitu boleh mengubah nasib dirinya. Mereka akan belajarbersungguh-sungguh dan akhirnya berjaya dalam peperiksaan. Remaja sepatutnya modal insan cemerlangyang boleh mereka cipta sesuatu kerana remaja perlu menjadi penyumbang teknologi. Untukmencapai hasrat itu.keluarga. Selain itu. Pelajar yang berdisiplin dapat menguruskan masa dengan sempurna . Dalam hal ini.bagi seorang pelajar. jelas menunjukkan bahawa disiplin merupakan teras kejayaan akademik. Remaja yang menjadi tonggak negara akan dapatmemainkan peranan penting dalam menjayakan wawasan negara.menghargai masa dan mempunyai matlamat hidup.disiplinmerupakan teras kejayaaan akademik. disiplin merupakanbenteng yang ampuh yang mampu mengekang remaja atau pelajar terjebak dalam kemelut sosialyang kian meruncing kini. Hanya dengan pelajaran sahajalah. Mereka boleh bertukar-tukat idea dengan remaja dari negara lain dan seterusnya bolehmenjana idea untuk menjayakan wawasan negara.sudah tentu dia dapat belajar dengan tenang dan dapat menjawab soalan-soalanpeperiksaan dengan mudah. Tanpa ilmupengetahuan. buli.Di sini.Oleh itu.Apabilapelajar belajar mengikut masa yang ditetapkan dan mengikut jadual waktu yangdisediakan. pelajar yang berdisiplin juga dapat mengawal diri mereka daripada melakukanperkara-perkara negatif seperti peras ugut. Mereka tidakmembuang masa dengan sia-sia kerana masa yang berlalu tidak akan kembali lagi. CONTOH KARANGAN Disiplin Teras Kejayaan Akademik Seseorang yang berjaya dalam hidup biasanya merupakan orang yang mematuhi peraturan. remaja perlu menjauhkan diri daripada rakan-rakan yang terjebak dalammasalah sosial.merupakan pemangkin kecemerlangan negara. Apabila remaja mengamalkan sikapyang terpuji dan tidak melanggar undang-undang negara. remaja juga perlu mematuhi segala peraturan dan undang-undang negaraagar negara aman dan rakyat dapat hidup dalam harmoni.remaja memainkan peranan penting dalam menjayakan wawasan negara. Remajasepatutnya menjadi teladan yang baik kepada adik-adik mereka dengan berusaha bersungguh-sungguh bagi menjayakan kempen-kempen seperti Kempen Anti merokok. bukannyapengguna teknologi semata-mata.Kempen CintailahSungai kita dan Kempen Galakan Membaca. Selain itu. Dalam hal ini .Remaja yang berkualiti.marilah kitabersama-sama berganding bahu untuk mewujudkan remaja yang ben ar-benarberwawasan. Kesemua gejala ini akan merosakkan diri remaja itu dan memalukankeluarga. Konklusinya.remaja yangberwawasan perlu menghargai masa dengan sebaik-baiknya kerana masa itu emas.pelajar yang berdisiplin ini akan mendapat kejayaan dalamakademik.Remaja perlu belajar bersungguh-sungguh.remaja yang berwawasan perlu banyak membaca bahan-bahan berbentukpengetahuan dan berusaha untukmeningkatkan keupayaan diri dari pelbagai aspek sepertipengetahuan ICT yang membolehkan mereka memperoleh pengetahuan tanpa batasan menerusiinternet.berdedikasi dan berketerampilan dan akhirnya negara kita akan maju setandingnegara maju yang lain. Janganlah melibatkan diri dalam vandalisme.barulah segala wawasan negara dapatdijalankan dengan sempurna. Merekajuga tidak akan bergaul dengan rakan-rakan yang tidak bersekolah.masyarakat dan juga negara. vandalisme dan penyalahgunaan dadah. Dalam usaha menjayakan wawasan negara. Remaja juga perlu menjayakan segala program yang dianjurkan oleh kerajaan. Akhirnya. Di samping itu. remaja boleh memberikan sumbangan tenagadan idea yang berterusan agar aspirasi negara untuk menjadi negara maju akan terlaksana.peras ugut danpenyalahgunaan dadah. Alangkah baiknya jika remaja menggunakan masa yang terluang dengan aktiviti-aktiviti yang berfaedah seperti membaca buku dan mengumpul setem.remaja tidak boleh mencipta rekaan-rekaan baru dan dengan ini kita masihbergantung kepada negara luar dari segi teknologi.

Hal ini bertepatan denganhasrat kerajaan menerusi Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang mahu mewujudkan insan yangseimbang dari segi jasmani. Tanggapan sesentengah ibu bapa bahawa tanggungjawab mereka tidak lebih daripadamenyekolahkan dan menyediakan makan minum anak-anak tidak benar sama sekali. jelas menunjukkan bahawa disiplin merupakanteras kejayaan akademik. Isu inimenjadi suatu isu yang hangat diperkatakan dan sering menjadi buah mulut orang ramai. ibu bapa perlulah meluangkan masa mereka untuk melakukan aktiviti-aktiviti riadahbersama-sama anak-anak mereka. ibu bapalah yang mencorakkannya. Program ini menekankan kepentingan rumah diibaratkan sebagai syurga untukmemastikan keutuhan institusi keluarga. Keutuhan institusikeluarga begitu penting dalam usaha menangani gejala sosial sehingga institusi keluargadiibaratkan seperti batu bata dalam sesebuah bangunan. Akhir-akhir ini. Mereka tidak sedar bahawa nilaikebendaan dan materialistik yang ada pada diri mereka akan menyebabkan mereka terlalu sibukdengan kerja mereka sehingga mengabaikan anak-anak mereka.rohani dan intelek.dan orangorang yang lebih tua. Merekaakan menghormati ibu bapa. pada hujungminggu. buli dan ponteng. Merekajuga harus memastikan bahawa anak-anak mereka mendapat ajaran agama yang sempurna. Sebenarnya. Golongan remaja perlulah dibekalkan dengan didikan agama dan moral yang sempurna. pelbagai penyakit sosial yang mampu meranapkanperadaban bangsa dan negara melanda golongan remaja. Sikap sesetengah ibu bapa yang hanya sibukmengejar harta kekayaan perlulah dikikis sama sekali. Oleh itu. ibu bapa perlulah menyahut cabaran bagimenghalang golongan remaja daripada terjebak dalam gejala sosial.Ibu bapa perlulah menekankan kepentingan ajaran agama terhadap pembentukan mental remajakerana didikan agama dan moral dapat menjamin bahawa remaja akan dapat membezakan antaraperkara yang baik dengan yang buruk dan seterusnya mendorong remaja mengawal tingkah lakumereka. Pelajar yang berdisiplin mampu mencipta kecemerlangan dalam akademik.Sebagai contoh. pelajar yang berdisiplin biasanya mempunyai sahsiah yang baik. Hanya pelajar yang berdisiplin danmemiliki akhlak yang mulia sahaja yang mampu mencipta kecemerlangan dalam bidang akademik. Ibu bapa bolehlah membawa remaja makan angin didestinasi-destinasi yang menarik di negara kita. ibu bapa perlumampu mengimbangi kepentingan keluarga dan kerjaya mereka kerana anak-anak mereka amatmemerlukan kasih sayang seorang ayah dan ibu. berita mengenaigolongan remaja yang terjebak dalam gejala sosial kerap terpampang di dada akhbar.emosi.marilahkita bersama-sama mewujudkan generasi yang berdisiplin agar mereka dapat merealisasikanimpian negara. institusi keluarga begitu pentingdalam usaha menangani gejala sosial sehingga kempen Rumahku Syurgaku diadakan secarabesar-besaran. Oleh itu. Hadis ada menyatakan bahawa anak-anakdiibaratkan seperti kain putih. Ibu bapa perlumenganggap anak-anaksebagai kurniaan Tuhan yang tidak ternilai dan mendidik anakanakdengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Antarapenyakit sosial yang dimaksudkan ialah gejala vandalism.guru. Malah. ibu bapa perlulah meluangkan masa untuk membekalkan ajaran agama kepadaanak-anak mereka sejak kecil lagi kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya. golongan ibu bapa wajarlah mencurahkan kasih sayang kepada anak-anakmereka dan mengasuh anak-anak bagai menatang minyak yang penuh.Di samping itu. Berdasarkan perbincangan di atas tadi. CONTOH KARANGAN Peranan Ibu Bapa dalam Mengurangkan Gejala Sosial Dalam meniti arus kemodenan ini. Didikanagama yang dibekalkan kepada remaja dapat memastikan bahawa anak-anak mereka mempunyaibenteng diri yang kukuh untuk menolak .bukan sahaja dalam bidang akademik tetapi dalamkerjaya mereka setelah mereka meninggalkan alam persekolahan nanti. Hal inidemikian kerana pelajar yang menjalani kehidupan seharian dengan teratur dan sempurnamampu menjana fikiran mereka untuk menghasilkan inovasi baru menerusi kajian dan penemuanbaru serta eksperimen. Sememangnya.Orang yang berdisiplin akan memperoleh kejayaan dalam hidup keranadia mampu membezakan antara perkara yang baik dengan perkara yang buruk. Contohnya. Komitmen serta keiltizaman yang tinggi dalam kalangan remaja yangberdisiplin mampu mewujudkan kejayaan.

Masalah remaja perlu dikesan sebelum terlambat kerana mencegah itu lebih baik daripada mengubati. Setiap penyakit pasti ada penawarnya. Bukan itu sahaja. Ibu bapa perlulah mengatasi apa-apa kelemahanyang ada pada diri mereka agar perbuatan mereka tidak akan menyebabkan anak-anak merekaterdedah kepada amalan yang kurang sihat. Daya kepemimpinan ini juga amat bergunakepada para pelajar apabila sudah dewasa. gejala sosial yang menjadi duri dalam daging perlu dihapuskan dariakar umbinya kerana pemuda harapan bangsa. Mereka harus dibimbing agar akan menjadi modal insan yang berintegritidan berwawasan. Sebagai contohnya. mereka akan lebih yakinuntuk menjadi pemimpin sesuatu organisasi pada suatu hari nanti. Daya kepemimpinan ini dapat dipupuk apabila seseorang pelajar dilantik sebagai ketua dalam sesuatu kegiatan. Ibubapa memainkan peranan untuk menjaga kepentingan anak-anak mereka dengan meletakkankepentingan anak-anak mereka dan meletakkan kepentingan anak-anak mereka melebihi hartabenda dan wang ringgit. Kesimpulannya. Salah satu kebaikan yang diperoleh daripada kegiatan kokurikulum ialah para pelajar dapat meningkatkan daya kepemimpinan. ibu bapa perlulahmenghadirkan diri dalam sebarang pertemuan antara ibu bapa dan guru. kesihatan yang baik dan otak yang cerdas akan diperoleh daripada kegiatan kokurikulum. pertubuhan pakaian seragam dan kelabatau persatuan. pemudi tiang negara. Dengan ini. Ibu bapa perlu memastikanbahawa nasihat yang diberikan oleh mereka kepada anakanak mereka tidaklahbagai mencurahkan air ke daun keladi. Huraikan kebaikan kegiatan kokurikulum. dan sebagainya. Dari semasa ke semasa. Oleh itu. kadet remaja. ibu bapa perlu mengambil inisiatif untuk menghubungi pihak sekolah untuk mengetahui masalah-masalah yang dihadapi oleh anak-anak mereka. Setiap pelajar diwajibkan supaya menyertai sekurang-kurang satu daripada setiapaktiviti tersebut. Kegiatan kokurikulum dapat didefinisikan sebagai kegiatan yang dijalankan di luar bilik darjah.Kegiatan ini termasuklah kegiatan sukan dan permainan. Ibu bapasememangnya perlu memastikan segala tingkah laku dan pertuturan mereka kerana segalaperlakuan mereka akan diperhatikan oleh anak-anak mereka. pihaksekolah.ajakan rakan-rakan untuk melibatkan diri dalam apa-apatindakan yang mampu memburukkan imej diri dan merosakkan nama baik sesebuah keluarga. Secara tidak langsung. Ibu bapa perlulahmengambil langkah-langkah yang drastik dan berkesan bagi memastikan golongan remaja tidakakan menjangkiti sebarang penyakit sosial kerana remajalah yang akan mencorakkan negarapada masa hadapan. Kegiatan kokurikulum ini bukan sahaja dapat memberikan keseronokanmalahan dapat mendatangkan pelbagai kebaikan kepada pelajar yang menyertainya. daya kepemimpinanini haruslah dipupuk sejak awal lagi kerana kalau hendak melentur buluh biarlah dari rebungnya. Selain itu. guru dan ibu bapa akan dapat bermuafakat dan bekerjasama untuk membantu remajayang bermasalah dengan mencari jalan penyelesaian yang terbaik. golongan remaja tidak akan terpengaruh dengan tabiat buruk ibu bapa mereka dan seterusnya tidak akan melakukan gejala sosial yang mampu menghancurkan masa depan mereka. pelajar yang pernah memimpinsesuatu pertubuhan seperti pengakap. Sebagai contohnya. Malah. Ibu bapa tidak harus bersikap seperti ketam menyuruh anaknya berjalan betul. CONTOH KARANGAN Semua pelajar wajib menyertai kegiatan kokurikulum. Bukan itu sahaja. Contohnya. ibu bapa haruslah menjadi teladan kepada anak-anak mereka. Dengan ini. Kebanyakan pelajar di sekolah lebih suka menyertai kegiatan sukan atau . ibu bapa yang mempunyai tabiat buruk sepertimerokok perlulah bertaubat dan berhenti merokok kerana anak-anak mereka berkemungkinanbesar akan terpengaruh dan seterusnya merokok. impian negara untuk melahirkan golongan yangberminda kelas pertama akan dapat direalisasikan. pihak ibu bapa perlulah bertanggungjawab terhadap kebajikan anakanak mereka dengan mengikuti perkembangan anak-anak mereka di sekolah. segala tingkah laku ibu bapaakan ditiru oleh anak-anak mereka.

negeri. kreatif dan inovatif dapat dihasilkan. ada pelajar yang tidak mengetahui kelebihan yang ada pada dirinya. iaitu salah satu bahan perkumuhanmanusia. Semangat perpaduan dapat dipupuk apabila pelajar berbilang kaum bekerjasama bagaiaur dengan tebing dalam sesuatu kegiatan. tetapi setelahmenyertai kegiatan kokurikulum. berketerampilan. Secara tidak langsung. Secara tidak langsung. manakala sukan catur pula akan mencerdaskan minda seseorang.kelebihan itu akan dapat diketahui apabila seseorang pelajar bergiat dalam kokurikulum. . Melalui kegiatan kokurikulum. Oleh itu. Pepatah Melayu mengatakan bahawa hati gajah sama dilapah. hubungan antara pelajar akan bertambah erat dankukuh ibarat isi dengan kuku serta bersatu untuk mencapai matlamat yang diharapkan kerana bersatu teguh bercerai roboh. Sebagai contohnya. semua pelajar digalakkan mengambil bahagian dalam aktiviti kokurikulum supaya pelajar yang berdaya saing.permainan disebabkan faktor-faktor tertentu. Sebagaicontohnya. Selain itu. aktiviti sukan dan permainan seperti bola sepak dapat membinakekuatan stamina. pihak sekolah hendaklah memainkan peranan supaya pelajar bergiat cergasdalam kegiatan kokurikulum. bakatnya terserlah dan terus bergiat dalam acara yang diminati. Kesimpulannya. pelajar berbilang kaum mewakilipasukannya untuk bertanding dalam acara sukan yang diadakan setiap tahun seperti dalampasukan bola sepak. Sebagai contohnya. Sesetengahpelajar tidak mengetahui kelebihan yang terdapat pada dirinya. PepatahMelayu mengatakan bahawa badan sihat.yang akhirnya menjadi juara di kelabnya. dan kemudiannya negara. Semangat perpaduan ini adalah amat penting dalam mewujudkan negara yang aman dan makmur. kejayaan pada peringkat sekolah ini akan membawa pelajar ini untuk mewakili daerah. kerjasama daripadasemua pihak terutamanya ibu bapa harus diperkukuh supaya segala aktiviti yang dirancang dapatdilaksanakan. Kegiatan kokurikulum juga dapat mengembangkan potensi seseorang pelajar. otak cerdas. kegiatan kokurikulum juga dapat memupuk semangat perpaduan dalam kalangan pelajar. Seterusnya. Hal ini demikian kerana kegiatan kokurikulum ini memberikanpeluang kepada para pelajar untuk menjadi lebih giat dan cergas. Kegiatan sukan ini dapat membina stamina yangkuat serta membolehkan para pelajar mengeluarkan peluh. pelajar itu akan berpeluang untukmewakili kelabnya untuk bertanding pada peringkat sekolah. Dengan ini. hati kuman sama dicecah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful