PRT 2008 (Pertanian dan Manusia) ________________________________________________________________________________________________ _

PRT 2008 (PERTANIAN DAN MANUSIA)
Tajuk Tugasan :Alternatif Agricultural Production (Non Conventional) Pengeluaran Pertanian Alternatif ( Bukan Konvensional)

Pertanian di Malaysia Malaysia adalah sebuah negara yang sedang membangun serta masih banyak bergantung kepada ekonomi dari aktiviti-aktiviti pertanian. Kedudukannya di kawasan hutan hujan tropika menerima hujan tahunan di bawah 3000 mm setahun yang turun lebih kurang 200 hari dalam setahun dan cahaya matahari yang diterima di dalam lingkungan 2200 jam membolehkan banyak jenis dan pelbagai atau variati tanaman tumbuh dan mengeluarkan hasil. Banyak kawasan yang belum dibangunkan dengan aktiviti pertanian, terutama di Sabah dan Sarawak. Statistik cuaca merupakan satu unsur penting apabila memilih jenis tanaman, perancangan melaksanakan kerja-kerja pembersihan kawasan seperti menebang, membakar, dan menanam. Kefahaman jenis tanah, kecerunan dan penilaian kesesuaian tanah juga diperlukan. Di kawasan-kawasan yang bercerun tinggi seperti di Sabah dan Sarawak, pengairan adalah merupakan faktor yang perlu diambil kira berbanding dengan kawasan yang rata. Tanah-tanih yang berasid (pH4.0 hingga 4.5) dari jenis tanah laterait yang kandungan nutriennya adalah rendah, memerlukan pHnya ditingkatkan dengan penggunaan kapur dan tambahan baja yang tinggi bagi memastikan kadar pengeluaran hasil yang tinggi. Kebanyakan tanah-tanah jenis laterait (oxisol) dimiliki oleh pekebun-pekebun kecil. Kegagalan menghasilkan hasil yang produktif selalu dialami oleh pekebun-pekebun kecil. Terdapat 4 jenis tanaman yang kebiasaan sesuai di kawasan-kawasan yang kesuburan yang rendah iaitu getah, kelapa, kelapa sawit, dan koko. Tanaman -tanaman ini dijalankan dalam bentuk estet. Harga-harga komoditi pertanian ini bergantung kepada pengeluaran sedunia dan ianya berkait rapat dengan perubahan iklim.

PRT 2008 (Pertanian dan Manusia) ________________________________________________________________________________________________ _

1.0

Definisi Pertanian. Menurut C.R.W Spedding (1994), pertanian ialah suatu aktiviti (manusia) yang

dijalankan terutama untuk menghasilkan makanan dan gentian (bahan api, serta bahanbahan lain) melalui kegunaan tumbuh-tumbuhan dan haiwan secara terkawal dan berhati-hati. Justeru itu, pertanian adalah suatu aktiviti ekonomi yang sangat penting walaupun keluarannya tidak dinyatakan dalam istilah kewangan. 1.1 Pertanian Alternatif

Takrif 'pertanian alternatif' boleh dinyatakan sebagai kajian semula terhadap perkara yang tidak terdapat di dalam pertanian. Menurut Parr et.al. (1990) dan Schaller (1993) menghuraikan alternatif pertanian adalah satu anggapan umum terhadap liputan atau terma-terma spesifik seperti tanaman berinput rendah, dikendalikan secara biologi, penjanaan semula ekologi dan secara semula jadi. Pertanian yang serupa alternatif dilihat oleh Beus dan Dunlap (1990) sebagai mengurung tertentu nilai-nilai utama, yang lebih penting kemerdekaan, desentralisasi, masyarakat, harmoni dengan alam, kepelbagaian dan penahan. Majlis Penyelidikan Negara (1989) menyatakan pertanian alternatif sebagai satu pendekatan sistem untuk pertanian yang menggabungkan pengetahuan pusingan semula jadi terhadap ladang-ladang. Pendekatan sistem ini adalah ditakrifkan seperti 'wholism' oleh Harwood (1990) dimana sistem-sistem semula jadi yang mesti bertindak sebagai suatu model dalam pembangunan pertanian alternatif dan teknologi-teknologi yang begitu konvensional sepatutnya diperbadankan menjadi alternatif kepada sistem-sistem pertanian yang mana sesuai (contoh-contohnya memperbaiki kepelbagaian hasil dan nutrien tanah dengan teknologi dan ujian). Sementara itu, secara tidak khususnya Pretty (1995) mendefinisikan pertanian alternatif bukan konvensional sebagai merujuk kepada pertanian denganterhadap penggunaannya yang lebih besar menggunakan sumber tempatan dan ilmu tempatan. Amalan-amalan pertanian alternatif didefinisikan pula oleh Bendari (1991) sebagai hubungan-hubungan biologi yang berlaku terhadap muka bumi. Secara kritikalnya takrifan pertanian alternatif merupakan pengiktirafan antara hubungan-hubungan sosio kebudayaan, aspek-aspek yang menguntungkan dan ekologi dalam pengeluaran hasilan ladang. Sebuah sistem pertanian yang alternatif menyediakan sosioekonomi dan faedah-faedah ekologi dalam soal menambah sikap berdikari (pengeluaran makanan membolehkan petani untuk berpisah daripada kitaran

PRT 2008 (Pertanian dan Manusia) ________________________________________________________________________________________________ _

hutang yang tercipta akibat kos besar terhadap ladang dan penggunaan input-input), menyediakan makanan seimbang untuk keluarga petani,pendapatan yang mencukupi, dan satu penambahbaikan dalam alam semulajadi ladang. Kepentingan sistem itu adalah persekitaran yang mampan dan pada masa yang sama menyediakan petani dengan satu gaya hidup yang memuaskan.

2.0

Kepentingan Pertanian Dalam Pengeluaran Makanan. Pertanian dalam kehidupan manusia telah bermula sejak dari Nabi Adam lagi.

Pertanian menjadi nadi kepada kehidupan manusia dengan membekalkan makanan dan mengekalkan sistem alam sekitar yang wujud di dunia ini. Kepentingan pertanian tidak boleh digantikan dengan kecanggihan bidang lain. Kepentingan bahan makanan bukan sahaja terhad untuk memenuhi keperluan individu tetapi turut menentukan tamadun sesebuah negara. Pada masa ini, terdapat arah aliran yang menunjukkan peningkatan pengeluaran makanan yang dihasilkan melalui kemajuan teknologi di beberapa buah negara didunia. Misalnya seperti Thailand dan Jepun. Pengeluaran hasil tanaman berlaku selari dengan penggunaan input yang tinggi

3.0

Jenis-jenis Pertanian Alternatif Terhadap Pengeluaran Pertanian.

Antara pengeluaran pertanian alternatif adalah seperti berikut:3.1. Sistem Penanaman Secara Fertigasi Industri sayur-sayuran di Malaysia menjadi sumber pendapatan yang penting di dalam sektor pertanian.Pengeluaran sayuran samada sayuran berdaun dan sayuran berbuah masih belum cukup untuk menampung keperluan domestik.Pengunaan sistem fertigasi adalah alternatif utama bagi menampung keperluan ini.Di atas keperluan maklumat dibidang teknologi pertanian masakini dan khususnya Teknologi Penanaman Secara Fertigasi, pihak kami mengorak langkah kehadapan bagi transformasi teknologi pertanian dalam memajukan sektor pertanian. Memodenkan aktiviti pertanian merupakan satu kaedah yang boleh

PRT 2008 (Pertanian dan Manusia) ________________________________________________________________________________________________ _

meningkatkan produktiviti pengeluaran pertanian . Kaedah Fertigasi adalah satu kaedah alternatif yang baik dan berdaya maju.Pengurusan tanaman adalah aspek paling penting dalam menjamin kejayaan pengeluaran tanaman makanan khususnya penanaman secara fertigasi. Bakal pengusaha atau usahawan mesti mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang cukup. Matlamat pengurusan tanaman ialah pengeluaran konsisten dengan kualiti hasil yang tinggi pada tahap optima serta menguntungkan. Fertigasi berasal daripada perkataan fertigation (fertilizer & irrigation). Ia merupakan adalah cabang dari komponen chemigation. Boleh ditakrifkan sebagai satu kaedah penanaman di mana baja(dalam bentuk larutan) diagihkan ke zon perakaran tanaman melalui sistem pengairan.Dua asa utama fertigasi iaitu baja (dalam bentuk larutan) dan sistem pengairan. Bekas tanaman dan jenis media adalah alternatif mengatasi masalah penanaman. Fertigasi dipraktikkan sebagai satu kaedah alternatif. Penerimaan dan penggunaan kaedah ini masih rendah dan menjadi suatu kaedah atau teknologi yang amat diperlukan pada masa akan datang. Kaedah Fertigasi mempunyai kelebihan tersendiri berbanding dengan kaedah konvensional:

1) Pemberian nutrien lengkap yang boleh dikawal mengikut kehendak tanaman berdasarkan jenis dan peringkat pertumbuhan sesuatu tanaman. 2) Media tumbesaran dan persekitaran menjamin kebersihan dan masalah penyakit. 3) Mengatasi masalah tanah seperti tidak subur, perumah penyakit dan perosak. 4) Meningkatkan hasil per unit kawasan dengan kepadatan tinggi. 5) Tiada masalah merumpai sekali gus mengurangkan kos buruh. 6) Kualiti hasil yang lebih baik. 7) Penggunaan baja yang cekap. Mencapai 85% berbanding kaedah tabur hanya 30% 8) Mengurangkan penggunaan racun keatas tanaman terutamanya jika jejaring kalis serangga diguna pakai. 9) Hasil lebih tinggi , boleh mencapai sehingga 700% atau tujuh kali ganda. menghindarkan

PRT 2008 (Pertanian dan Manusia) ________________________________________________________________________________________________ _

10) Pengurusan tanaman yang lebih sistematik.

3.2. Pakej Pengeluaran Vermikompos Vermes adalah perkataan Latin untuk cacing. Vermikultur adalah proses membiak cacing untuk penghasilan vermikompos.Vermikompos adalah bahan organik hasil daripada proses atau aktiviti mikrobial dan cacing tanah ke atas bahan organic mentah seperti sisa pertanian. Aktiviti mikrobial ke atas jerami padi yang baru dituai, contohnya menyebabkan berlakunya proses reputan. Sebelum proses pereputan ini tamat sebahagiannya dimakan oleh cacing tanah dan dikeluarkan sebagai vermicast atau tahi cacing dan yang sebahagian lagi terus reput sehingga menjadi kompos.Vermikompos ini adalah lebih baik daripada kompos kerana, selain daripada faedah yang terdapat pada kompos dalam pertumbuhan pokok, komponen vermicast yang terdiri daripada aggregat-aggregat kecil dapat membaiki struktur tanah. Vermicast ini mengandungi pelbagai jenis hormon dan enzim yang dikeluarkan oleh bakteria yang terdapat dalam perut cacing yang boleh membantu tumbesaran pokok. Vermicast juga mengandungi lebih banyak jenis dan populasi bakteria yang berfaedah kepada pertumbuhan pokok. Cacing Kompos Cacing yang digunakan dalam proses pengkomposan dinamakan cacing kompos. Cacing ini suka tinggal di dalam bahan organan yang separuh reput.Jenis-jenis cacing tanah yang digunakan sebagai cacing kompos mempunyai ciri-ciri seperti berikut:1. Suka memakan lapisan atas. Sifat ini sememangnya telah dikenalpasti semasa menjalankan aktiviti di plot penghasilan vermikompos di mana cacing akan berkumpul di dalam lapisan atas binca setiap kali bahan makanan ditambah. Sifat ini juga memudahkan kerja-kerja mengasingkan cacing dan vermikompos semasa menjalankan kerja-kerja mengutip hasil. 2. Selera makan yang tajam Cacing kompos makan mengikut berat badannya. Contohnya, purata berat cacing ialah 4 gm seekor, jadi, jumlah makanan yang diperlukan ialah lebih kurang 4 gm seekor

PRT 2008 (Pertanian dan Manusia) ________________________________________________________________________________________________ _

sehari. Proses pertambahan makanan akan lebih kerap selepas sebulan cacing dilepaskan di dalam plot penghasilan vermikompos. Ini bermakna,proses pembiakan telah berlaku dan akan meningkat dari semasa kesemasa. Dengan ini, kita perlu pastikan makanan asas yang digunakan perlulah sentiasa ada dan telah sedia untuk digunakan. 3. Membiak dengan cepat Salah satu sifat cacing kompos ialah membiak dengan cepat. Sepasang cacing kompos boleh bertelur 50 biji kapsul setahun di mana, satu biji kapsul mengandungi 2-3 ekor anak cacing. 4. Jenis-jenis cacing kompos yang digunakan terdiri daripada beberapa spesis seperti berikut:. Lumbricus rubellus (Cacing merah) . Eisenia fetida (Cacing harimau) . Perionyx excavatus (Cacing biru) . Cacing kompos jenis Harimau, Eisenia fetida Penyediaan Tapak Pembiakan 1. Penyediaan Bekas Cacing Cacing kompos boleh dibiak dalam bekas. Bekas yang digunakan hendaklah cetek dan dilengkapi dengan lubang untuk peredaran udara dan penyaliran air siraman. Ia boleh diperbuat daripada kayu, plastik atau bahan-bahan lain yang bersesuaian. Bekas yang telah siap dimasukkan cacing perlulah diletakkan di tempat yang teduh. 2. Kotak cacing diperbuat daripada kayu 3. Kotak cacing diperbuat daripada polistirena 4. Penyediaan Bangsal Cacing Untuk pengeluaran vermikompos secara komersial bangsal atau rumah cacing dengan palung-palungnya perlu disedakan. Tujuan pembinaan bangsal dan palung-palungnya adalah untuk melindungi cacing daripada cahaya matahari dan hujan serta menyelamatkan dari serangan musuh . Bangsal cacing 1. Palung cacing Palung cacing berukuran 8’ x 3’ boleh diperbuat daripada kayu atau bata dengan dasar konkrit yang mencondong 80 darjah bertujuan untuk saliran air supaya tidak bertakung

PRT 2008 (Pertanian dan Manusia) ________________________________________________________________________________________________ _

dalam palung semasa kerja-kerja penyiraman dijalankan. Biasanya air lebihan ini yang dikenali sebagai asid humik boleh ditakungkan dalam tong dan digunakan sebagai baja pada tanaman sayur-sayuran. Sistem ini adalah merupakan sistem kekal di mana proses pengeluaran vermikompos boleh dilakukan semula setiap kali kompos dikutip. Kerja-kerja membuat palung cacing dengan bata dan konkrit 2. Binca cacing Binca cacing adalah jerami tempat tinggal cacing. Binca ini juga sebagai makanan cacing. Binca yang sesuai adalah bahan organik yang gembur yang boleh menyimpan air dan udara. Ia juga hendaklah membolehkan air siraman mengalir dengan baik. Binca-binca ini hendaklah diproses terlebih dehulu supaya ia telah melepasi peringkat kepanasan dan permentasi. Penyediaan Bahan Binca Bahan binca yang sesuai untuk cacing kompos dalam proses penghasilan vermikompos termasuk :- Jerami padi - Batang jagung - Baja kandang - Carikan Kertas dan Peat Moss Jerami padi Kerja-kerja pengumpulan dijalankan selepas padi dituai dengan menggunakan baler supaya jerami dapat disimpan dengan banyak serta dapat menampung sehingga musim menuai akan datang. Penyediaan tempat merendam jerami seperti polytank diperlukan untuk proses mereputkan jerami . Pastikan tempat merendam jerami tidak terdiri daripada bekas-bekas yang boleh berkarat. Air perlu diisi ke dalam tangki dan selepas itu jerami dimasukkan ke dalam tangki tersebut. Jangkamasa merendam jerami bergantung kepada kereputan jerami tersebut. Jika jerami yang direndam terdiri daripada jerami yang baru diambil dari ladang, jangkamasa merendam untuk proses asas sebelum melepaskan cacing adalah lebih panjang iaitu sehingga 10-14 hari tetapi jika jerami yang direndam itu adalah jerami dari stok lama di mana keadaan jerami telah sedikit reput jangkama merendam ialah 7-10 minggu. Jerami perlu kerap ditekan-tekan dan dipusingkan supaya kereputannya sekata. Jerami

PRT 2008 (Pertanian dan Manusia) ________________________________________________________________________________________________ _

yang hendak dimasukkan ke dalam plot penghasilan vermikompos perlu disejatkan terlebih dahulu ke dalam raga. Untuk bekas cacing jerami padi yang telah diredam hendaklah disejatkan dan diperam terlebih dahulu supaya ia melepasi peringkat kepanasan dan permentasi. Pengeluaran Vermikompos Penyediaan bahan makanan Sisa bahan pertanian perlulah dipotong kecil-kecil dan direndam sekurang-kurangnya 24 jam dan reputkan terlebih dahulu bergantung kepada jenis bahan tersebut. Baja kandang seperti tahi lembu atau tahi kambing boleh dicampur dengan sisa bahan pertanian bagi mempercepatkan proses penghasilan vermikompos. Ia juga dapat menambah kuantiti dan kualiti vermikompos. Sekiranya baja kandang digunakan ianya juga perlu diperam 2 – 3 hari sebelum digunakan. Pelepasan Cacing Pelepasan cacing dalam palung Bahan binca seperti jerami padi yang telah direndam perlulah diletakkan di atas lantai konkrit dalam palung selama 1-2 minggu supaya keadaan jerami mendap daripada ketebalan asal 6 inci kepada 3 inci. Dalam masa 1-2 minggu, pastikan jerami yang diletakkan di atas konkrit tadi ditutup dengan jaring plastik seperti tolinet supaya tidak cepat kering. Jika jerami kelihatan kering, penyiraman perlu dilakukan. Sekiranya baja kandang yang separuh reput digunakan sebagai bahan binca ia perlu disiram dengan air secukup-cukupnya dan dibiarkan 24 jam untuk air sejat sebelum cacing dilepaskan ke dalamnya. Sebelum cacing dilepaskan, buatkan parit kecil di sepanjang tengah palung yang telah tersedia bahan binca tadi. Masukkan sebanyak 1,500-2,000 ekor cacing dengan sedikit vermikompos di sepanjang parit kecil yang dibuat supaya cacing yang dimasukkan akan bergerak serata kawasan palung. Setelah cacing dimasukkan, tutup semula parit kecil tadi dengan menarik semula binca yang dikais untuk dijadikan parit kecil tadi. Tahi lembu dimasukan ke dalam palung

PRT 2008 (Pertanian dan Manusia) ________________________________________________________________________________________________ _

Membuat parit kecil di sepanjang tengah palung Cacing dilepaskan ke dalam parit kecil Menutup semula parit kecil dengan binca seperti jerami padi atau potongan batang jagung Penutup Batas Binca yang telah siap sedia dengan cacing perlulah ditutup dengan tolinet dan di atasnya diletakkan daun-daun kelapa untuk memelihara kelembapan dan mengekalkan suasana gelap yang disukai oleh cacing. Selain daripada itu penutup-penutup ini juga dapat menghalang musuh-musuh seperti tikus kasturi dan burung memasuk ke dalam palung memakan cacing. Penutup ini juga dapat menghalang kumbang tanduk bertelur dan membiak dalam palung. Penutup batas. Binca yang telah siap sedia dengan cacing ditutup dengan tolinet dan di atasnya diletakkan daun-daun kelapa. Penjagaan Menyiram Bahan-bahan makanan dan binca yang disediakan untuk pengeluaran vermikompos perlu disiram 1-3 kali seminggu bergantung kepada keadaan cuaca dan jenis makanan dan binca yang digunakan.Menyiram dengan paip air Menyiram ringan dan secara konsisten adalah kunci kepada pengomposan menggunakan cacing. Jadi jadual penyiraman perlulah ditetapkan supaya waktu dan hari menyiram tidak berubah-ubah. Kelembapan batas cacing yang menggunakan bahan binca daripada baja kandang haruslah dikekalkan pada 30 hingga 40 % manakala bahan binca yang lain iaitu sisa ladang,kelembapan yang diperlukan adalah melebihi 40 %. Cacing suka tinggal di binca yang lembap tetapi tidak basah. Cara mengenalpasti kelembapan yang sesuai untuk cacing adalah dengan memerah bahan binca tersebut. Sekiranya air perahan keluar setitik bermakna itulah kelembapan yang diperlukan tetapi sekiranya air perahan tersebut mengalir berterusan bermakna bahan binca tersebut terlalu lembap dan ia perlu disejatkan terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam plot untuk makanan cacing.

PRT 2008 (Pertanian dan Manusia) ________________________________________________________________________________________________ _

Jadi, kerja-kerja penyiraman perlu dilakukan secara berhati-hati supaya kelembapan yang dibekalkan tidaklah berlebihan dari yang diperlukan oleh cacing. Memberi cacing makan Pemberian makanan pada cacing haruslah dijalankan secara perlahan. Haruslah dipastikan bahawa jumlah makanan yang diberi adalah bersesuaian dengan jumlah cacing yang ada. Ini adalah penting kerana jika makanan yang diberi terlalu berlebihan ia akan memberi mudarat kepada cacing di mana makanan yang tidak dimakan oleh cacing ini akan menjadi masam dan busuk. Dalam keadaan yang terlalu berlebihan juga proses permentasi akan berlaku yang akan menaikkan suhu dalam bahan binca. Proses pemberian makanan di atas perlu diambil berat untuk keselamatan cacing dan tidak perlu risau tentang cacing yang kelaparan. Bahan makanan juga perlulah ditabur dipermukaan binca dengan kadar yang nipis supaya tidak berlaku proses permentasi. Jika hanya jerami padi digunakan sebagai bahan makanan, baja kandang atau najis haiwan seperti najis kuda, kambing, arnab, lembu dan lain-lain boleh ditabur di lapisan atas yang melitupi keseluruhan jerami di dalam palung berkenaan. Ia bertujuan memberi makanan tambahan kepada cacing di samping dapat menambah kandungan zat makanan dalam vermikompos berkenaan. Perlu sensitif pada kadar keperluan penambahan makanan supaya seimbang dengan jumlah yang perlu untuk cacing. Pada prinsipnya populasi cacing yang padat memerlukan pemberian makanan yang berat dan kerap Biasanya setiap kali apabila sisa pertanian yang digunakan tadi telah nampak banyak dimakan dan bertukar kepada vermikompos sisa pertanian yang disediakan terdahulu sebagai makanan ditambah setebal tidak melebihi 100 sm. Apabila populasi cacing bertambah penambahan makanan dilakukan lebih kerap sehingga masa untuk mengutip hasil.

Sukatan suhu & pH Tentukan suhu bahan binca dan makanan dalam palung atau kotak tidak melebihi 30°C. Sekiranya melebihi 30°C siramkan air untuk menurunkan suhunya. pHnya juga perlu disukat dan dijaga pada paras pH 6–7. Taburkan sedikit kapur sekiranya pH di bawah 6.0.

PRT 2008 (Pertanian dan Manusia) ________________________________________________________________________________________________ _

Penjagaan Dari Musuh / Perosak Tempat pengeluaran dan pemeliharaan cacing perlulah dijaga dari dimasuki burung, ayam, tikus kasturi dan juga semut. Binatang-binatang ini gemar memakan cacing. Memungut hasil Ciri-ciri kompos yang sesuai dikutip hasilnya Hasil boleh dipungut 3–4 bulan sekali apabila bahan makanan yang diberikan kepada cacing tadi telah berubah menjadi campuran tahi cacing dan kompos. Keadaan ini juga bergantung pada banyaknya jumlah cacing yang ada dalam palung. Vermikompos juga sesuai untuk dikutip apabila kandungan dalam palung/bekas telah menyusut agak banyaknya. Binca dalam palung/bekas juga tidak berada dalam bentuk asal lagi dan telah berubah menjadi warna coklat gelap. Selain daripada itu keseluruhan bahan makanan yang digunakan juga telah bertukar warna kepada coklat gelap dan kelihatan serupa tanah. Kaedah memungut kompos Sebelum vermikompos dipungut cacing-cacing perlulah dipisahkan terlebih dahulu. Terdapat beberapa kaedah untuk memisahkan cacing sebelum memungut kompos. Langkah pertama sebelum kerja memungut hasil ialah dengan berhenti memberi makanan dan melaparkan cacing selama 1-2 minggu. Semua aktiviti menyiram juga diberhentikan untuk memudahkan kerja-kerja membungkus dan menimbang kompos tersebut dengan mudah dan tidak melekat serta berada dalam keadaan tekstur yang halus dan menarik. Kaedah memungut kompos yang disyorkan ialah :Kompos yang telah menjadi itu hendaklah dihimpunkan di sebelah bahagian palung sahaja. Sebelah bahagian plot tersebut akan kosong. Jadi, bahagian yang kosong akan dimasukkan binca baru. Cacing akan berpindah ke dalam binca baru secara perlahanlahan. Biarkan proses ini berjalan sehingga 1-2 minggu dan selepas itu kompos tersebut bolehlah dipungut . Kompos yang telah menjadi dihimpunkan di sebelah bahagian palung .Binca baru dimasukan ke bahagian palung yang kosong

Pembungkusan Vermikompos yang telah dipungut kemudiannya dimasukkan ke dalam beg-beg muatan 2 kilo sekiranya untuk dijual atau boleh dikumpul setempat untuk digunakan di ladang

PRT 2008 (Pertanian dan Manusia) ________________________________________________________________________________________________ _

kemudiannya.

Ini adalah najis lembu yg akan digunakan utk 1kg vermikompos...tapi sebelun itu najis ini harus direndam dahulu bagi meneutral kan dari ammonia,ubat cacing yg disuntik pada lembu dan lain lagi, Bekas polisterine digunakan untuk ujikaji ini. Najis lembu yg masih fresh harus direndam selama 2-3 hari..dan yg telah lama boleh direndam dalam 2-3 jam sahaja..kemudian ia perlu ditus kan..sebelum di jadikan makanan cacing ini...bagi penggunaan tahi kambing pula...ia juga cara yg sama..tetapi ia memerlukan kacar campuran dengan habuk papan ...ini memerlukan nisbah 70-30...

Setelah bahan makanan tadi dimasukkan kedalam bekan polisterin..maka boleh lah melepaskan cacing itu...bagi melihat kesesuaian makanan tersebut....harus diingat...sekiranya cacing itu terus masuk ke dalam makanannya..maka makanan tersebut sesuai untuknya..sekiranya dalam terpoh 5 minit masih tidah masuk kedalam

PRT 2008 (Pertanian dan Manusia) ________________________________________________________________________________________________ _

makanan tersebut...maka makanan tersebut tidak sesuai baginya...

Contoh cacing harimau tersebut

Cacing boleh menentukan jantina mereka sendiri bagi proses pembiakan..tapi ia tetap memerlukan 2 ekor dalam proses pembiakan ini...bagi mengenal cacing dewasa...ia mempunya bentuk seperti gelang dilehernya..itulah organ pembiakan mereka nanti...

3.3.

Penternakan Kambing Boer Ketika industri penternakan kambing di seluruh dunia mengarah kepada baka

kambing bermutu daripada Afrika Selatan iaitu Boer, Malaysia turut tidak terkecuali menggerakkan pelbagai usaha bagi memastikan baka kambing itu berjaya dibiakkan di

PRT 2008 (Pertanian dan Manusia) ________________________________________________________________________________________________ _

negara ini. Di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani yang kemudiannya menjalankan program menerusi agensi dan institusinya, projek penternakan kambing Boer itu berjaya dijalankan secara sepenuhnya pada awal tahun 2000. Setelah kira-kira tujuh tahun berlalu, usaha pembiakan baka kambing Boer itu boleh dikatakan berjaya apabila sehingga kini terdapat kira-kira 1,000 orang penternak yang mengusahakannya dengan jumlah ternakan sekitar 100,000 ekor. Bagaimanapun jumlah itu sebenarnya masih jauh daripada sasaran kerajaan yang mahu melahirkan sekurangkurangnya 3,000 orang penternak pada 2010 dengan keupayaan menternak di antara 500 hingga 1,000 ekor kambing seorang. Namun matlamat itu juga bukanlah sesuatu yang mustahil untuk melihat kepada pelbagai strategi dan program yang telah dan akan dibangunkan oleh kementerian menerusi agensi mereka termasuklah Jabatan Perkhidmatan Haiwan (JPH). Antara kriteria pemilihan kambing Boer ialah:● Jurusan pedaging. ● Warna putih dan coklat di kawasan leher dan kepala. ● Baka asli dengan campuran kambing European, Angora dan Indian. ● Bertanduk pada jantan dan betina. ● Sangat popular masa kini. ● Berat jantan: 110 kilogram (kg) hingga 135kg. ● Berat betina: 90 kg hingga 100 kg. ● Beranak tiga kali dalam masa dua tahun. ● Cepat matang: biasanya enam bulan untuk jantan dan 10 hingga 12 bulan untuk betina. Jantan Besar dan berat badan lebih 25 kg. Kepala sederhana, bertanduk atau tidak bertanduk mata bersinar. Leher dan bahu tidak panjang dan pejal. dan Betina Sedang atau tidak kurang 20 kg. Panjang dan sederhana. Leher jinjang, bahu kecil dan sempit.

PRT 2008 (Pertanian dan Manusia) ________________________________________________________________________________________________ _

sempit. Dada bidang dan gempal. Bahagian belakang lurus, penuh. Kaki belakang tegap dan kukuh kedua-dua selari peha lebar dan besar. Tapak kaki rata, boleh berdiri tetap dan melangkah dengan baik kuku pendek

Sederhana. Bahagian belakang berdaging penuh. . Kaki hadapan tegap dan kukuh kedua-dua selari Ambing susu dan puting susu. Sihat dan tidak

tegap, lebar dan berdaging lurus, tegap, lebar dan

Tabiat cergas serta gagah. mempunyai penyakit yang berjangkit. Kesihatan sihat dan tidak mempunyai penyakit yang berjangkit. KAEDAH PEMELIHARAAN Pemilihan kawasan ● Mempunyai teduhan seperti pokok-pokok, serta pengedaran udara yang baik. ● Kawasan tinggi, tidak mudah banjir atau berair ● Jauh daripada kesibukan manusia atau kawasan perumahan. ● Keselamatan terjamin. Sistem Pengurusan ● Sistem berkurung (insentif) ● Sistem separuh berkurung ( semi insentif ) ● Sistem ragut lepas Sistem berkurung ● Kambing dikurung 24 jam ● Semua aktiviti dilakukan dalam kandang seperti makan, minum, rawatan kesihatan, timbang, jualan dan pelbagai lagi aktiviti. ● Sistem yang digalakkan, mengelakkan masalah sosial, dan masalah kesihatan ternakan dapat diatasi dengan mudah dan segera. Cergas serta subur.

PRT 2008 (Pertanian dan Manusia) ________________________________________________________________________________________________ _

● Rumput dipotong dan diangkut ke kandang (Fodder) ● Rumput yang disyorkan adalah rumput Napier. Kebaikan sistem insentif ● Mengatasi serangan cacing, kutu, dan menjauhi penyakit yang mudah berjangkit. ● Kos ubat yang kurang. ● Mengurangkan risiko dipatuk ular dan ternakan dicuri orang. ● Mengelakkan masalah sosial kepada penduduk sekitar. Kebaikan sistem semi intensif ● Najis dan air kencing ternakan menjadi baja pada tumbuhan utama. ● Mengurangkan kos meracun kerana rumput dan rumpai dimakan oleh ternakan. ● Menambahkan hasil. ● Penggunaan tanah yang optimum untuk mendapatkan pulangan yang lebih baik.

Bertambat ● Cara tradisional. ● Ternakan ditambat di kawasan sekitar yang ada rumput. ● Jumlah ternakan yang sikit. ● Dibela untuk kegunaan sendiri. Keperluan kandang ● Memudahkan pengurusan - Pengasingan ternakan mengikut kumpulan: Jantan, bunting, beranak, anak, sakit. - Fidlot dan sebagainya. ● Keselamatan ternakan - Ancaman anjing/binatang liar - Kecurian. ● Aktiviti atau program khusus ternakan - Rawatan - Vaksinasi - Pemberian ubat cacing/kutu - Ketam, potong kuku Pemilihan lokasi

PRT 2008 (Pertanian dan Manusia) ________________________________________________________________________________________________ _

● Mempunyai kemudahan pengangkutan (jalan) dan tidak jauh dari tempat bekalan makanan atau pemasaran ● Tidak terlalu dekat dengan kawasan kediaman atau perumahan bagi mengelakkan gangguan ketenteraman awam ● Kawasan yang agak tinggi bagi mengelakkan kelembapan dan lecak serta memudahkan kerja pemunggahan ternakan, makanan dengan menarah tanah pada bahagian sesuai ● Elak gangguan kebisingan dan lalu lintas - jauh dari jalan raya yang sibuk. Pelan kandang Dua faktor perlu diambil kira:a. Keselesaan dan kesihatan ternakan. b. Mudah dan murah diurus dari segi kerja dan kos ● Jika lebih daripada satu kandang akan didirikan, jarak antara dua bangunan dicadangkan sekurang-kurangnya sama lebar dengan bangunan itu sendiri Pemilihan jenis kandang ● lantai di atas tanah ● lantai atas Lantai atas tanah ● Tanah ditambak pada bahagian dalam kandang supaya lebih tinggi daripada sekeliling ● Lantai dibuat cerun ke satu sisi untuk memudah pengaliran air Lantai atas ● Lebih selesa - pengudaraan lebih baik, kurangkan jangkitan penyakit ● Ketinggian lantai (dari tanah): lima hingga enam kaki (1.2-1.4 m) ● Memudahkan kerja buang najis ● Jika terlalu rendah, terdedah kepada peruapan ammonia daripada kencing pada waktu malam menyebabkan pneumonia ● Sesuai jika penternak mengamalkan penggunaan unggun api di bawah kandang.

PRT 2008 (Pertanian dan Manusia) ________________________________________________________________________________________________ _

Kambing-kambing tempatan dan kambing luar negara berkualiti tinggi akan dikacukkan untuk menghasilkan kambing-kambing yang sesuai dengan persekitaran penternakan negara.

Aspek penternakan termasuk kandang yang sesuai perlu diberi perhatian bagi memastikan kambing yang dihasilkan bermutu tinggi. 3.4. Penanaman Secara Hidrofonik

"Kaedah penanaman hidrofonik telah mula diperkenalkan di negara ini. Kaedah ini tidak memerlukan ruang tanah yang luas manakala mutu yang dihasilkan setanding dengan kaedah penanaman biasa". Penanaman ini mempunyai ciri-ciri:1. Jimat tanah. 2. Bersih 3. Mudah kendali, kos rendah. 4. Usaha individu. 5. Hutan disimpan.

PRT 2008 (Pertanian dan Manusia) ________________________________________________________________________________________________ _

Corak pertanian hidrofonik masih baru di Malaysia. Ia merupakan satu kaedah penanaman tanpa menggunakan tanah kerana tanaman ditanam di atas rak-rak manakala bahan-bahan keperluan dibekalkan oleh cecair yang diadun secara khas. Sebenarnya, pertanian hidrofonik ini mempunyai potensi yang besar dari segi ekonomi. Kaedah penanaman ini boleh membawa satu revolusi dalam pertanian di negara ini. Kaedah penanaman hidrofonik patut diusahakan secara meluas kerana kaedah ini membawa pelbagai kebaikan dan kemajuan. Pertama, cara pertanian ini terbukti menjimatkan ruang. Jumlah tanaman yang dapat diusahakan menjadi berlipat ganda dalam kawasan yang tidak begitu luas kerana rak-rak boleh dibina bertingkattingkat. Ini membawa harapan kepada petani yang mempunyai jumlah tanah terhad. Hasil tanaman mereka dijangka meningkat sekiranya pertanian jenis ini diusahakan. Selain itu, kaedah tanaman ini juga merupakan satu kaedah pertanian yang menjamin kebersihannya. Oleh sebab tanah tidak diperlukan, banyak penyakit tumbuh-tumbuhan seperti penyakit akar dapat dielakkan. Dengan itu cara penanaman ini menjanjikan satu kadar tumbesaran yang lebih cepat dan sihat. Pada masa yang sama, mutu tanaman akan turut meningkat. Di samping itu, corak pertanian hidrofonik mudah dikendalikan. Penyiraman tanah tidak perlu dilakukan setiap hari. Air yang mengandungi pelbagai nutrien hanya perlu ditambah apabila aras air pada rak-rak turun ke suatu tahap tertentu. Kandungan nutrien dan zat-zat makanan lain dapat diadun dengan mudah mengikut keperluan jenis tanaman yang ditanam dan ia boleh disalurkan kepada rak-rak melalui paip. Pengemburan racun-racun serangga senang dijalankan dengan belanja yang minimun kerana pembaziran dapat dikurangkan. Pendek kata, kos pengedalian tapak tanaman akan dapat dikurangkan dengan pengenalan pertanian secara hidrofonik. Oleh sebab kaedah hidrofonik memerlukan ruang yang sedikit, rumahrumah khas dapat dibina. Tanam-tanaman hawa sederhana seperti daun salad dan tomato dapat diusahakan di dalam rumah-rumah ini. Ini merupakan satu kemajuan satu kemajuan dari segi pertanian yang boleh mengurangkan pergantungan kita kepada import sayur-sayuran dari luar negeri. Selain itu, kaedah hidrofonik ini boleh dipraktikkan juga oleh orang ramai bagi pelbagai jenis tanaman di halaman rumah. Dengan cara ini

PRT 2008 (Pertanian dan Manusia) ________________________________________________________________________________________________ _

orang ramai boleh mendapat sebahagian daripada bekalan sayur-sayuran mereka melalui usaha sendiri. Walaupun Malaysia masih mempunyai kawasan tanah dan hutan yang luas tetapi khazanah ini harus dipelihara.Dengan mempopularkan kaedah tanaman hidrofonik, kawasan hutan tidak perlu ditebangkan secara keterlaluan untuk menyediakan tanah pertanian. Langkah ini akan mengelakkan pencemaran dan menjamin keharmonian sisten ekologi. Kaedah pertanian hidrofonik menjanjikan harapan yang begitu tinggi. Hasil pertanian negara, khasnya sayur- sayuran akan bertambah untuk menampung penduduk dan seterusnya mengurangkan pengimportan sayur-sayuran dari luar negeri. Bidang pertanian Malaysia akan memasuki satu era baru dengan bantuan kaedah pertanian ini.

3.5.

Pertanian Secara Teknologi Aeronopik Saranan kerajaan agar sektor pertanian menumpukan kepada pengeluaran

makanan menjadi dorongan kepada Sime Darby, sebuah syarikat yang terkenal dengan ladang-ladangnya yang luas, untuk beralih kepada pertanian intensif dalam bentuk pengeluaran sayur-sayuran. Menerusi anak syarikatnya, Sime Aerogreen Technology Sdn. Bhd. (Sime Aerogreen), ia telah berjaya mewujudkan satu kawasan penanaman berteknologi tinggi di kawasan seluas lima hektar berhampiran Seremban. Ladang terletak di sebelah Lebuh Raya Utara-Selatan itu mencatatkan sejarah tersendiri sebagai ladang aeroponik pertama di Malaysia. Menurut Pengarah Urusan Sime Aerogreen, Abdul Shukor Nagor, ladang tersebut sebenarnya mempunyai ciri-ciri yang lebih menyamai sebuah kilang kerana ia tidak menggunakan tanah, tidak berbau dan tidak bergantung kepada cuaca. ''Pengeluaran tanaman daripada ladang ini boleh dilakukan 365 hari setahun, dalam apa jua cuaca, sama seperti sebuah kilang,'' katanya semasa memperkenalkan ladang itu kepada sekumpulan wartawan baru-baru ini.Beliau berkata, peralihan kepada sektor pengeluaran makanan merupakan satu tindakan strategik bagi kumpulan Sime Darby.

PRT 2008 (Pertanian dan Manusia) ________________________________________________________________________________________________ _

Projek tersebut, yang menumpu kepada penanaman sayuran iklim sederhana dan subtropika, menelan belanja RM13 juta dan telah beroperasi pada Februari lalu. Adalah diharapkan dengan adanya projek tersebut, import makanan negara yang kini berjumlah RM800 juta dapat dikurangkan pada masa depan. Ladang ini dijangka mampu mengeluarkan 400 tan metrik sayur-sayuran setahun.Sayur yang dipasarkan di bawah jenama Sime Fresh itu kini boleh didapati di kira-kira 60 buah pasar raya di sekitar Lembah Klang dan Seremban. Orang ramai juga boleh membeli sayur-sayuran tersebut terus dari ladangnya yang terletak di Kilometer 4 Jalan Labu.Di samping rumah hijau berautomasi, ladang itu juga mempunyai kawasan membersih dan membungkus, kemudahan penyelidikan, bilik persidangan dan asrama kakitangan. Menurut Abdul Shukor, antara keistimewaan sayur aeroponik ialah kandungan bahan galian seperti kalsium, potasium, magnesium dan zat besi yang lebih tinggi daripada sayuran biasa, tidak menggunakan sebarang pestisid, lebih segar dan tahan lebih lama dalam simpanan, kurang pembaziran (semua bahagian sayuran itu boleh digunakan) serta lebih sedap. Sayur iklim sederhana yang ditanam di situ ialah salad jenis Golden Butterhead, Royal Romaine, Imperial Batavia dan Grand Lollo Rossa, manakala jenis sayuran sub-tropika pula ialah Kai Lan Jepun, Sawi Shantong, Sawi Putih Emperor, Sawi Putih Princess dan Sawi Putih Nai. ''Kami melihat kaedah ini berpotensi untuk berkembang, dan kami sedang mengkaji kemungkinan untuk mengeksport sayur-sayuran ini serta memperluaskan kawasan penanaman ke negara-negara yang tinggi kadar pengambilan sayur-sayuran atau ke negara yang sumber airnya terhad,'' kata Abdul Shukor. Selain sayur-sayuran hijau, bahagian penyelidikan syarikat tersebut juga sedang mengkaji kaedah penanaman sayuran berbuah seperti tomato dan timun, serta herba masakan secara aeroponik. ''Penanaman sayuran berbuah ini akan dibuat di bahagian atas ladang, yang bakal dimajukan sebagai kawasan pelancongantani (agrotourism) menjelang akhir tahun ini,'' kata Pengarah Penyelidikan Sime Aerogreen, Joseph Tek Choon Yee.Beliau berkata bahagian penyelidikan telah memperoleh 10 peratus daripada peruntukan modal ladang untuk menjalankan kajian terhadap jenis sayur-sayuran yang sesuai dimajukan.Katanya, penanaman herba masakan yang dibuat di bahagian penyelidikan bukanlah untuk

PRT 2008 (Pertanian dan Manusia) ________________________________________________________________________________________________ _

pasaran besar kerana matlamatnya adalah pasaran herba basah, dan pada masa ini 'pasaran herba basah agak kecil di negara kita'.Antara herba masakan yang boleh didapati di ladang ini ialah selasih (basil), oregano, dil, thyme dan lemon balm. Menurut Joseph, sayur-sayuran yang ditanam secara aeroponik boleh dimakan terus (tanpa dibasuh) kerana proses penanamannya bersih disebabkan ia terlindung daripada hujan manakala semburan nutrien pula hanya terkena pada bahagian akar dan tidak pada batang atau daun pokok. Penanaman aeroponik adalah kaedah penanaman tanpa tanah yang dapat menjimatkan penggunaan air. Berbeza dengan kaedah hidroponik yang memerlukan akar tanaman terendam dalam nutrien, kaedah aeroponik memerlukan ruang udara antara akar pokok dan paip yang menyemburkan nutrien dan air untuk melembapkan dan menyuburkan pokok.Proses penanaman bermula dengan percambahan biji benih. Setelah dua hari di dalam bilik percambahan, anak pokok itu dipindahkan ke tapak semaian dan dibiarkan selama dua minggu sebelum diletakkan di atas palong di dalam rumah hijau. Di rumah hijau itu, sayur-sayur berkenaan akan dibiarkan membesar sehingga sampai masa untuk dituai. Palong-palong di rumah hijau itu diperbuat daripada polistyrene untuk mengelak penyerapan haba. Di bahagian tengah palong diletakkan paip yang mempunyai alat semburan yang direka khas pada jarak yang tertentu.''Alat penyembur itu akan menyemburkan nutrien dan air yang telah disejukkan ke bahagian akar tanaman pada kekerapan tertentu. Ruang yang ada antara paip dan akar tumbuhan itu membolehkan tanaman memperoleh oksigen secukupnya untuk pembesaran yang lebih cepat dan sihat. ''Semburan air sejuk itu dapat 'menipu' tanaman sehingga membolehkan kita menanam sayur iklim sederhana di kawasan rendah dan panas seperti di sini,'' kata Joseph.Menurutnya, dua elemen penting dalam proses aeroponik ialah air dan bekalan elektrik. Kaedah aeroponik merupakan kaedah yang paling menjimatkan air, iaitu menggunakan kira-kira 10 peratus air yang digunakan dalam kaedah hidroponik. Lebihan air semburan di palong akan dikumpulkan dan disalurkan kembali ke tempat penyejuk untuk dikitar semula dalam proses semburan berikutnya.

PRT 2008 (Pertanian dan Manusia) ________________________________________________________________________________________________ _

''Sistem aeroponik merupakan sistem penanaman paling efisien dari segi penggunaan air. Pengaliran air dilakukan dalam satu aliran tertutup, dan ini bermakna, tidak ada sebarang bahan cemar terlepas ke persekitaran,'' kata Joseph.Manakala tenaga elektrik pula penting untuk menggerakkan alat penyejuk serta peralatan komputer canggih yang digunakan untuk mengawal setiap peringkat proses penanaman itu. Kawalan komputer ini memudahkan proses memantau parameter-parameter penting dalam proses berkenaan. Seperkara lagi unik mengenainya ialah tidak ada racun serangga digunakan dalam proses penanaman itu. Menggunakan sistem Pengurusan Serangga Bersepadu (IPM), ladang itu hanya meletakkan perangkap lekit, perangkap hormon dan perangkap lampu sebagai kaedah tambahan untuk mengawal serangga yang sebahagian besarnya dapat disingkirkan dengan adanya skrin halus di rumah hijau itu.''Kaedah penanaman ini mempunyai hasil tuai yang lebih tinggi, lebih baik peluang untuk hidup dan paling jimat menggunakan air,'' katanya. Memandangkan segala proses penanaman dikawal komputer, ladang ini memerlukan tenaga kerja minimum tetapi berpengetahuan tinggi, kata Pengurus Ladang, Lee Cheng Yee.Cuma 15 pekerja termasuk lima di peringkat pengurusan, diperlukan untuk melakukan kerja-kerja di kawasan ladang seluas 5 hektar ini. Panel kawalan akan membunyikan alat penggera jika berlaku sebarang masalah dalam proses penanaman itu dan tiga kakitangan, yang terdiri daripada seorang jurutera dan dua orang penyelia yang tinggal dalam kawasan ladang, akan membuat pemeriksaan mengesan puncanya. Konsep aeroponik ini telah dimajukan oleh seorang profesor di Singapura yang telah mewujudkan ladang aeroponik pertama di Republik itu.''Di ladang ini, kami cuma mengambil konsepnya manakala segala reka bentuk bangunan dan kawasan dilakukan sendiri,'' ujar Lee.Pada masa ini ladang itu mampu mengeluarkan hasil antara 10 hingga 11 tan metrik sebulan, namun ia mampu menghasilkan kira-kira 1 tan metrik sehari.

3.6. Arowana

Pembenihan ikan

PRT 2008 (Pertanian dan Manusia) ________________________________________________________________________________________________ _

Ikan Arowana atau Scleropages formousus ialah sejenis ikan hiasan yang sangat popular dan agak tinggi harganya. Disebabkan aktiviti penangkapan yang berleluasa sejak 70-an sehingga kini, jumlah populasinya di habitat asal semakin berkurangan dan pupus. Oleh kerana itu spesies ikan ini telah dilindungi sebagai spesies kawalan untuk diimport dan dieksport di bawah Convention on the International Trade in Endargered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) .Di Malaysia, aktiviti penternakan ikan Arowana juga turut dijalankan secara komersial untuk tujuan eksport ke pasaran antarabangsa dan antara agensi yang terbabit ialah Jabatan Perikanan. Secara semulajadi, ikan ini membiak sekali dalam setahun iaitu pada Jun hingga Ogos di habitat asalnya. Arowana matang boleh membiak apabila mencapai umur empat setengah atau lima tahun dengan berat di antara satu hingga dua kilogram. Semasa proses mengawan, induk jantan dan betina akan berpasangan dan berenang beriringan selama beberapa minggu namun proses mengawan hanya akan berlaku apabila keadaan sesuai. Induk jantan akan melengkungkan badannya dan menghimpit badan induk betina dan pada peringkat ini, telur dari induk betina akan keluar dan akan disenyawakan oleh induk jantan. Telur akan dieram oleh ikan jantan selama dua bulan sehingga anak yang dihasilkan boleh berenang bebas dan bersaiz kira-kira 6-7 sentimeter. Ikan Arowana boleh membiak didalam kurungan secara semula jadi tanpa memerlukan suntikan hormon aruhan pembiakan. Musim pembiakan di dalam kurungan tidak begitu ketara kerana kurang dipengaruhi oleh persekitaran semula jadi. Namun, aspek pemakanan perlu diberikan perhatian sebaik saja anak ikan mulai berenang bersendirian walaupun masih terdapat sedikit yolk di bahagian bawah perutnya. Kelewatan memberi makanan akan menyebabkan anak ikan mencederakan sesama sendiri. Asuhan anak ikan diperlukan selama dua hingga tiga bulan sehingga anak ikan

PRT 2008 (Pertanian dan Manusia) ________________________________________________________________________________________________ _

mencapai saiz 15-20 sentimeter dan sesuai dipasarkan. Bagaimanapun, eraman telur oleh induk jantan secara kaedah pembiakan semula jadi di dalam kolam akan mengurangkan kadar hidup anak Arowana. Justeru, kaedah terbaik bagi menjamin peratusan hidup anak ikan yang tinggi ialah menerusi kaedah in vitro. Pengeraman In-Vitro Menerusi kaedah ini, telur ikan yang sedang dieram oleh induk jantan dan masih mempunyai yolk sac dikeluarkan secara manual dan diasuh di dalam akuarium berukuran 90 x 45 x 45 sentimeter. Pengudaraan diberikan secukupnya dengan suhu ditetapkan pada tahap di antara 27 hingga 28 darjah Celcius dengan memasang pemanas elektrik. Kedalaman air adalah kira-kira 20 sentimeter dan melalui kaedah ini kadar peratusan hidup anak ikan adalah tinggi berbanding kaedah eraman semula jadi. Arowana sesuai membiak dalam iklim khatulistiwa dengan suhu diantara 26 hingga 33 darjah Celsius. Bagi pembiakan dalam kolam, jenis tanah liat berpasir dengan kandungan tanah liat 55 peratus hingga 60 peratus adalah amat sesuai. Bekalan air diperlukan sepanjang tahun dari sumber semula jadi sama ada air bukit, sungai, empangan dan tasik. Kualiti air yang diperlukan adalah seperti berikut: Suhu air pH Oksigen terlarut Alkaliniti Jumlah keliatan Ammonia : 29 hingga 31 darjah Celcius : 6.5-8.5 : 5ppm : 60-100 ppm CaCO3 : 100ppm : 1ppm Bacaan piring Secchi : 30 sentimeter

Aspek lain yang turut diberi perhatian dalam aktiviti penternakan ialah pembinaan dan penyediaan kolam. Antaranya: Pemilihan Tapak Tapak yang sesuai ialah kawasan yang tidak mengalami banjir, jauh dari kawasan industri dan punca pencemaran, tiada persaingan aktiviti pertanian dan perindustrian serta mempunyai prasarana yang lengkap.

PRT 2008 (Pertanian dan Manusia) ________________________________________________________________________________________________ _

Pembinaan kolam Bentuk kolam yang sesuai ialah segi empat dengan nisbah kecerunan ban 2:1. Bagi memudahkan pengurusan, keluasan kolam yang sesuai ialah di antara 0.2-0.4 hektar dengan kedalaman air 0.75-1.2 meter. Dasar kolam hendaklah rata dan cerun ke arah saluran air keluar. Pembinaan kolam takungan di antara 20 hingga 30 peratus dari jumlah keseluruhan kolam adalah digalakkan bagi menjamin punca bekalan air yang mencukupi dan proses rawatan air dilakukan jika perlu. Pengapuran Kolam yang dibina hendaklah dipastikan menepati parameter kualiti tanah dan air serta sesuai bagi aktiviti ternakan. Pengapuran diperlukan jika keadaan tanah berasid dan jenis-jenis kapur yang sesuai ialah kapur pertanian, kapur abu sejuk, kapur abu panas dan dolomite. Pembajaan Baja organan dan bukan organan sesuai digunakan dan kepekatan nitrogen dan fosforus yang sesuai ialah masing-masing 0.95ppm dan 0.15ppm. Terdapat beberapa kaedah ternakan ikan Arowana yang dicadangkan antaranya ialah ternakan kolam tanah. Berikut adalah keperluan asas dalam melaksanakan sistem ternakan berkenaan. Ternakan Induk Untuk tujuan pembiakan, induk Arowana jantan dan betina diternak dalam kolam yang telah disediakan terlebih dahulu dengan aspek sumber air semula jadi di beri perhatian yang utama. Arowana jarang dijangkiti penyakit namun, pemerhatian perlu sentiasa dilakukan supaya induk Arowana sentiasa sihat. Taburan Sebanyak 20 ekor induk berumur empat tahun dipelihara di dalam dua buah kolam ternakan tanah bersaiz 0.2 hektar dengan nisbah jantina 1:1. Pemakanan Bagi induk ikan, makanan perlu diberi dua kali sehari iaitu pada waktu pagi dan petang dengan jenis makanan rumusan terapung yang mengandungi protein sebanyak 35 peratus atau makanan jenis hidup seperti cengkerik, anak ikan dan udang gantung.

PRT 2008 (Pertanian dan Manusia) ________________________________________________________________________________________________ _

Anak ikan yang telah berenang bebas dalam akuarium pula perlu diberi makan anakanak ikan jenis lain seperti Gambusia affinis yang bersaiz 1-2 cm. Pemerhatian berkala ke atas ikan Arowana dewasa atau induk hendaklah dilaksanakan dengan menumpukan kepada ciri-ciri proses Arowana mengawan dan dilakukan secara kaedah menangkap menggunakan pukat. Telur yang sedang dieram oleh Arowana jantan hendaklah dikeluarkan untuk eraman selanjutnya menggunakan kaedah in-vitro yang dijalankan dalam tangki akuarium. Pungutan Hasil Bagi ternakan secara semula jadi, anak ikan perlu ditangkap apabila mula dilihat berenang bebas dan disimpan di dalam tangki auarium dengan saiz bersesuaian. Bagi kaedah in-vitro pula, anak ikan yang berenang bebas tanpa yolk sac perlu diasingkan bagi mengelakkan ia di makan oleh ikan lain dan diberi makanan hidup sehingga mencapai saiz 5-7 cm sebelum dipasarkan. Pasaran Harga ikan meningkat berdasarkan saiz namun bagi pasaran tempatan, harga ikan berbeza mengikut lokasi dan secara puratanya bagi ikan yang berkualiti di antara RM250 hingga RM900 pada saiz 6-9 inci. Bagi pasaran eksport, syarikat atau individu mestilah berdaftar dan memiliki Lesen Import dan Eksport SKKP Pin.91 yang dikeluarkan oleh Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) dan juga Permit CITES. Berdasarkan analisis LKIM, pelaburan ke atas projek ini agak besar yang mana kos bagi memulakan ternakan Arowana di atas tanah seluas 0.25 hektar dianggarkan sebanyak RM139,392 dengan kelengkapan paling minimum. Pulangan atau hasil pula hanya akan diperoleh pada tahun keempat atau kelima namun bergantung kepada tahap baka induk yang baik, pemakanan dan pengurusan. Nilai pasaran ikan Arowana juga dipengaruhi oleh cita rasa peminat ikan tersebut namun ketika ini, permintaan serta harganya masih tinggi terutama bagi pasaran antarabangsa. Secara umumnya ketika ini tidak ramai yang mampu menceburi bidang pengeluaran benih ikan ini kerana modal permulaan dan operasi yang agak tinggi termasuk mengambil masa yang agak lama untuk membiak iaitu kebiasaannya pada umur lima tahun. Bagaimanapun, melihat kepada pasaran semasa, aktiviti ini boleh dilaksanakan dan mendatangkan pulangan yang lumayan. 3.7. Penternakan Rumpai Laut

PRT 2008 (Pertanian dan Manusia) ________________________________________________________________________________________________ _

Ecuhema adalah sejenis spesis rumpai laut yang tumbuh liar dalam kelompok yang banyak terutamanya di Negeri Sabah, Malaysia Timur. Ianya boleh didapati tumbuh dalam air yang tenang atau dalam medium air yang bergerak perlahan. Kajian saintifik menunjukkan Eucheuma mengandungi bahan berguna yang boleh digunakan dalam proses bio-kemikal dan bio teknologi. Carrageenan, adalah produk yang diperolehi dari rumpai laut yang banyak digunakan oleh pelbagai industri seperti farmasi, kosmetik, kilang penapisan, pengawetan dan juga dalam industri pembuatan bahan letupan dan peluru. Kultur rumpai laut telah menjadi satu bidang yang diminati oleh pelbagai agensi kerajaan terutamanya Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia.

Jenis-jenis rumpai laut Eucheuma Cottoni dan Echuema Spinosum adalah dua spesis rumpai laut yang lazim ditanam pada masa kini. Perbezaan diantara kedua-dua spesis ini ialah Eucheuma Spinosum mempunyai dahan yang seakan-akan berduri manakala Eucheuma Cottoni tidak. Kriteria Pemilihan Kawasan Kawasan yang mempunyai pengaliran air perlahan supaya nutrien dibawa dan diganti secara semulajadi untuk tumbesaran rumpai laut. Tiada arus ombak angina kuat, kawasan batu karang dan berpasir adalah yang paling sesuai.

PRT 2008 (Pertanian dan Manusia) ________________________________________________________________________________________________ _

Elakkan daripada muara sungai atau di mana terdapat percampuran air tawar. Kemasinan air adalah antara 27-35 bahagian dalam seribu (ppt). Suhu air hendaklah antara 25c – 30c. paras air mestilah tidak kurang daripada 0.15 meter dalam semasa surut dan 2 meter dalam semasa. Dasar laut mestilah kuat supaya boleh menampung pemagaran/ pncang atat lain-lain struktur binaan manusia di atasnya. Lain-lain perkara yang perlu dipertimbangkan ialah kemudahan mendapat pekerja, pengangkutan dan sistem komunikasi yang baik. Kaedah Penanaman Laut Tedapat 3 cara yang berlainan untuk menanam rumpai laut bergantung kepada peruntukan kewangan dan keadaan sekeliling: 1. Penanaman secara panjang (staking) – Separa rakit

Cara ini sesuai di air yang cetek iaitu 0.5 meter. Tali yang sesuai direntang antara dua pancang dan seterusnya benih rumpai laut diikat ke tali yang direntang tadi. 2. Penanaman secara separuh terapung (semi floating)

PRT 2008 (Pertanian dan Manusia) ________________________________________________________________________________________________ _

Penanaman cara ini paling sesuai di kawasan perairan sedalam 1 hingga 3 meter. Mempunyai persamaan dengan cara di atas kecuali hujung tali diapungkan dengan pelampung. Benih digntung tali di bawah paras air dan kedudukannya akan turun naik mengikut pasang surut air 3. Penanaman secara Rakit (Raft Floating)

Penanaman cara ini paling sesuai di kawasan perairan sedalam 1 hingga 3 meter batang kayu yang boleh terapung atau 2 unit pelampung diikat ke sauh di dasar laut supaya kedudukannya kukuh, seterusnya tali-tali diikat merentasi kedua-dua kayu / pelampung dan akhirnya benih-benih diikat pada tali-tali tersebut. 3.8. Pemeliharaan ayam dengan reban mudah alih Pada tahun lepas, terdapat 185.1 juta ekor unggas di negara ini dengan 9.2 juta ekor (lima peratus) merupakan ayam kampung dan itik. Daripada jumlah tersebut, 75 peratus atau 6.9 juta dipelihara dengan cara sistem lepas bebas.

PRT 2008 (Pertanian dan Manusia) ________________________________________________________________________________________________ _

Modul reban mudah alih yang dicadangkan untuk Program Bumi Hijau

Sehubungan itu, satu inovasi telah dihasilkan oleh Jabatan Perkhidmatan Haiwan (JPH) bagi memperkenalkan satu kaedah penternakan yang sistematik, selamat dan bersih. Ia bukan sahaja boleh diusahakan oleh penduduk kampung tetapi juga bagi mereka yang tinggal di tamantaman perumahan di bandar. Teknologi tersebut bertujuan mewujudkan satu kaedah pemeliharaan ayam kampung saiz sederhana yang sistematik berasaskan teknologi reban mudah alih. Teknologi reban mudah alih ini yang antara pendekatan yang diperkenalkan bagi membantu menjayakan Kempen Bumi Hijau iaitu bagi penternakan ayam kampung dan burung puyuh. Sejumlah peruntukan akan disediakan bagi tujuan tersebut bagi menarik lebih ramai penternak terutama di kawasan bandar Konsep reban ayam ini diperkenalkan bagi mengelakkan jangkitan penyakit selesema burung Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI), penyakit sampar ayam yang berpunca daripada ayam kampung yang dipelihara secara bebas. Dengan pengenalan konsep ini, Jabatan Perkhidmatan Haiwan (JPH) akan memberi pemahaman di peringkat negeri dan daerah menerusi kursus sehari iaitu penternak yang berjaya menyertai program Bumi Hijau diberi penerangan oleh agensi terbabit. Ciri-ciri reban mudah alih

PRT 2008 (Pertanian dan Manusia) ________________________________________________________________________________________________ _

■Reban tersebut bersaiz tujuh kaki panjang, lebar lima kaki dan tinggi tiga kaki. ■ Dindingnya diperbuat daripada jaring, manakala bumbungnya boleh diangkat. ■ Reban ini mempunyai komponen-komponen asas antaranya pintu, tempat eraman, bekas makanan, bekas minuman, tangki air, takungan tinja (najis) dan empat roda. ■ Pada masa ini, rangkanya dibina daripada besi dan dianggarkan berharga tidak lebih RM3,000 satu set lengkap. ■ Bekalan 20 ekor anak ayam kampung iaitu 50 peratus jantan dan 50 peratus betina. Peserta dicadangkan membuat pilihan pada umur 16 minggu untuk mengekalkan sebanyak 1-2 ekor jantan. ■ Muatannya antara 20 dan 30 ekor ayam kampung berumur 15 minggu. ■ Antara satu dan dua ekor jantan dan empat atau lima ekor betina dan dipilih disimpan untuk pembiakan seterusnya. Kebaikan sistem 1. Memudahkan pengawalan penyakit dengan adanya sistem reban yang sistematik 2. Dapat menyumbang menjayakan program Bumi Hijau yang disarankan kerajaan 3. Tinja dapat dapat dikumpul dengan mudah dan dijual atau digunakan sebagai baja organik 4. Sistem pemantauan dapat dijalankan dengan lebih mudah tepat dan berkesan 5. Ekonomi negara dapat ditingkatkan apabila wujudnya sistem kawalan penyakit yang efektif. 6. Sistem ini secara tidak langsung akan mewujudkan keadaan yang selamat dan keyakinan kepada pelabur untuk melabur di negara ini.

Cadangan pelaksanaan projek ternak ayam bagi progam Bumi Hijau Kos Setiap Peruntukan yang Peserta diperlukan 20,000 ekor RM1,000,000

Perkara Jumlah anak ayam

kampung untuk 1,000 20 ekor peserta os reban mudah alih RM1,000

PRT 2008 (Pertanian dan Manusia) ________________________________________________________________________________________________ _

Kos anak ayam umur 1 hari @RM3/ekor Kos makanan ayam 100 beg (50kg) atau RM60/beg Bekas makanan dan minuman@ RM80 JUMLAH

RM60

RM60,000

RM60

RM60,000

RM80 RM1,200

RM80,000 RM1.2 juta

3.9.

Sistem Pertanian Fertigasi Sayuran

Teknologi fertigasi tidak memerlukan kawasan yang luas kerana tidak menggunakan tanah. Amalan pertanian menggunakan teknologi fertigasi di negara ini bermula sekitar awal tahun 90-an terutama di kawasan berhawa sederhana seperti di Cameron Highlands. Sejak daripada itu, amalan ini kemudiannya terus dikembangkan kepada jenis tanaman lain yang didapati sesuai dan mampu mengeluarkan hasil yang lebih bermutu sama ada di bawah kendalian Jabatan Pertanian mahupun Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP). Berasal daripada perkataan Inggeris, fertigation, sistem ini hanya menyalurkan larutan nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan dengan menggunakan pam atau graviti dari tangki larutan nutrien ke tanaman-tanaman yang ditanam di dalam polibeg menggunakan bahan lengai seperti sekam padi bakar, cocoa peat dan sabut kelapa sebagai medium. Sistem fertigasi kini menjadi lebih mudah dan maju dengan adanya teknologi terbaru. Gabungan pengetahuan mengenai baja, peralatan dan strategi pengurusan nutrien yang efektif, menjadikan teknik fertigasi semakin diminati untuk diceburi. Teknologi fertigasi

PRT 2008 (Pertanian dan Manusia) ________________________________________________________________________________________________ _

memerlukan individu untuk belajar beberapa prinsip sebelum memulakan projek untuk mengelakkan masalah di kemudian hari antaranya ialah: ● pengetahuan mengenai komposisi baja, perbezaan unsur dalam baja dan bahan baja. ● peralatan yang digunakan untuk sistem fertigasi mestilah bersesuaian dengan kuantiti tanaman dan penggunaan baja. Adalah penting untuk memilih teknik dan peralatan yang sesuai dengan sistem pengairan dan jenis tanaman. Pemilihan teknik dan peralatan yang tidak sesuai akan merosakkan sistem pengairan dan seterusnya memberi kesan kepada operasi dan mengurangkan hasil tanaman. Seperti teknologi tanaman yang lain, fertigasi juga ada kebaikannya. Antaranya ialah teknologi fertigasi tidak memerlukan kawasan yang luas kerana tiada lagi penggunaan tanah. Bukan itu sahaja, masa penanaman juga akan menjadi pendek dan ini bermakna lebih pusingan tanaman dalam tempoh setahun. Selain itu, kerja berat yang membebankan dapat dikurangkan dan penggunaan air dapat dijimatkan. Malah, serangan serangga dan penyakit tanaman mudah dikawal dengan menggunakan racun yang minimum. Namun, fertigasi memerlukan kos permulaan yang tinggi dan perlukan sedikit pengetahuan untuk memulakannya. Selain itu, kaedah fertigasi juga memerlukan kemudahan asas seperti elektrik dan sumber air bersih yang secukupnya. Bukan itu sahaja, tidak semua jenis tanaman sesuai ditanam dengan menggunakan kaedah fertigasi kerana tempoh masa matang yang panjang dan pasaran yang terhad. Selain teknologi tanaman, LPP juga akan mengadakan program kaedah tanaman yang lain iaitu: ● Pengeluaran tanaman cendawan ● Teknologi pemprosesan Hasil Ubi Kayu dan Pisang ● Teknologi Pemprosesan Hasilan Soya (Susu, Taufufah dan Cincau) ● Teknologi Pemprosesan Makanan Berasas Buah-Buahan (Kordial, Jus, Minuman Terus) ● Teknologi Pemprosesan Mee, Kuetiau Mee dan Tauge ● Teknologi Pemprosesan Snek Buah- Buahan (Halwa, Gegulung dan Buah Kering)

PRT 2008 (Pertanian dan Manusia) ________________________________________________________________________________________________ _

● Teknologi Pemprosesan Sos Cili / Tomato, Pencicah dan Pacili ● Teknologi Pemprosesan Sos, Mee Kering, Cili Boh dan Bawang Goreng ● Pengeluaran Tanaman Hiasan untuk Landskap ● Pengeluaran dan pengendalian lepas tuai sayuran ● Teknologi Projek Sayuran (Kursus Sangkut) ● Kursus Sangkut Tanaman LPP juga menganjurkan program teknologi ternakan yang melibatkan: ● Ternakan Ayam Tertutup/Terbuka (Kursus Sangkut) ● Teknologi Ternakan Kambing (Kursus Sangkut) ● Teknologi Ternakan Lembu Feedlot (Kursus Sangkut) ● Penternakan Kambing Boer (Kursus Sangkut) ● Kursus Sangkut Ternakan ● Sistem Reban Ayam Tertutup Bagi program teknologi ternak air pula, LPP menyediakan lima buah program iaitu: ● Teknologi Pemprosesan Hasil Ikan (Fishball, Fishcake Watan, dll) ● Teknologi Pemprosesan Snek Ikan (Keropok Lekor Segera dan Sata) ● Teknologi Ternakan Udang (Kursus Sangkut) ● Ternakan Air Laut (Kursus Sangkut) ● Ternakan Air Tawar (Kursus Sangkut) LPP tidak hanya menumpukan pada program untuk pengeluaran sahaja malah LPP juga mengadakan program pengurusan am dan aplikasi komputer yang merangkumi 11 program iaitu: ● Komputerisasi Peladang (Asas/Tahap Pertengahan/Lanjutan/Internet) ● Asas Audit Dalaman Pertubuhan Peladang (PP) ● Pembangunan Peladang Pelapis ● Motivasi Minda Ke Arah Memupuk Sikap Positif ● Pembungkusan dan Pelabelan Makanan ● Perakaunan Peladang ● Pembangunan dan Pengiktirafan Unit Peladang ● Strategi Pemasaran Hasil Pertanian

PRT 2008 (Pertanian dan Manusia) ________________________________________________________________________________________________ _

● Train The Trainer’s (TOT) ● Pengurusan Pemantauan Simpanan dan Kredit PP ● Bina Insan Projek-Projek PMAK Mereka yang berminat bolehlah melayari laman web http://www.lpp.gov.my

Sistem fertigasi menjadi lebih mudah dengan adanya teknologi terbaru. 3.10. Industri tanaman cendawan Ramai daripada kita merupakan penggemar cendawan, sayur yang unik tetapi mempunyai banyak khasiat. Tahukah kita bahawa jumlah cendawan yang dimakan oleh rakyat Malaysia ialah 324 gram seorang setahun atau jumlah yang diperlukan ialah 8,100 tan setahun. Jumlah tersebut jauh lebih tinggi berbanding dengan pengeluaran cendawan negara pada masa ini iaitu sebanyak 5,500 tan. Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani menyasarkan untuk meningkatkan pengambilan cendawan rakyat Malaysia dari 324 gram setahun kepada dua kilogram setahun. Ini memerlukan peningkatan pengeluaran cendawan kepada 50,000 tan setahun. Jawapan kepada masalah tersebut ialah perlunya industri tanaman cendawan diperhebatkan, sekali gus menjana pengeluaran yang mencukupi pada masa akan datang. Seperti juga tanaman lain, industri tanaman cendawan juga mengalami evolusi teknologi dan berdasarkan catatan, pada 1960- an cendawan ditanam pada batang kayu terutama jenis shiitake dan telinga kera. Sedekad kemudian, kaedah baru digunakan iaitu penggunaan jerami padi sebagai media tanaman sebelum penggunaan hampas kapas pada tahun 1980-an. Itu cerita

PRT 2008 (Pertanian dan Manusia) ________________________________________________________________________________________________ _

dalam tempoh tiga dekat tetapi suntikan teknologi kini menjadikan tanaman cendawan diusahakan secara komersial dan berteknologi tinggi. Kaedah terkini ialah menanam cendawan menggunakan habuk kayu dalam polibeg atau beg media. Setengah pengusaha kini mampu menghasilkan benih sendiri dengan penggunaan kaedah bioteknologi tetapi kosnya lebih tinggi. Menurut Timbalan Pengarah Seksyen Tanaman Industri, Bahagian Padi, Tanaman Industri dan Florikultur Jabatan Pertanian, Mohd. Zainuri Mohd Salim, pengeluaran cendawan segar yang tidak mencukupi untuk menampung keperluan memerlukan pelbagai usaha bagi memastikan bekalan mencukupi. Beliau berkata antara pendekatan yang digunakan ialah melahirkan usahawan cendawan menggunakan kaedah kontrak penanaman. “Kita menggalakkan kaedah tersebut iaitu sebuah syarikat besar memayungi pertumbuhan syarikat-syarikat kecil. “Tetapi kita juga menggalakkan pengusahapengusaha kecil berusaha memajukan tanaman masing-masing,” katanya. Mohd Zainuri berkata, pada masa ini terdapat sebanyak 133 pengusaha cendawan dan pihaknya menyasarkan untuk melahirkan 20 pengusaha setahun. Beliau berkata, tanaman cendawan berpotensi untuk dimajukan tetapi mereka yang berminat perlu meninjau aspek pasaran terlebih dahulu terutama bagi terutama yang inggin mengusahakan secara besar-besaran. Kata beliau, mereka perlu menghubungi Jabatan Pertanian di daerah masing-masing untuk mengemukakan permohonan sekiranya bercadang menceburi bidang tersebut. Pada masa ini , sebanyak 17 permohonan baru telah diluluskan untuk diberi bantuan awal sebanyak RM10,000. Dalam pada itu beliau memberitahu, empat Pusat Pengeluaran Benih Cendawan akan dibuka dalam tempah terdekat dan beberapa tahun akan datang secara berperingkat. Pusat seumpama itu telah dirancang dibuka di Serdang (Selangor), Pulau Pinang, Kelantan dan Johor (Pagoh). Sementara itu, menurut Penolong Pegawai Pertanian Bahagian Padi, Tanaman Industri dan Florikultur Jabatan Pertanian, Normah Ibrahim, teknik terkini dalam penanaman cendawan melibatkan penghasilan bijih benih. Katanya, jika sebelum ini, pengusaha menyediakan beg media untuk tanaman tetapi mereka boleh mendapatkan beg media yang telah disuntik dengan bijih benih cendawan pada harga yang tidak terlalu membebankan. Dalam pada itu, beliau yang pakar dalam penanaman cendawan berkata, pihaknya sentiasa turun padang membantu pengusaha dan bakal pengusaha

PRT 2008 (Pertanian dan Manusia) ________________________________________________________________________________________________ _

memberi bimbingan dalam segenap aspek tanaman cendawan supaya mereka dapat berdikari. Persediaan bagi memulakan projek cendawan 1. Minat dan pengetahuan mengenai teknologi ● mempunyai minat dalam penanaman cendawan ● tahu teknologi terkini ● tahu jenis cendawan yang hendak ditanam ● tahu keperluan asas jenis cendawan yang hendak ditanam 2. Tapak/ Lokasi Projek ● pastikan di mana lokasi projek yang sesuai ● keperluan bangunan ● maklumkan kepada pejabat Pertanian Daerah terdekat 3. Pembekal peralatan dan bahan ● Pastikan peralatan dan bahaya yang perlu ● Dapatkan senarai pembekal yang terdekat 4. Sumber kewangan ● Kewangan penting untuk membangunkan projek ● Modal sendiri atau perlukan pinjaman ● Ambil tahu dan ambil peluang insentif kerajaan. 5. Pemasaran ● Kaji keperluan dan permintaan cendawan semasa ● Dapatkan saluran pemasaran yang termudah ● Fikirkan bidang industri asas tani untuk cendawan yang ditanam. Jenis-jenis cendawan yang ditanam di negara ini o Jenis Nama saintifik Tiram kelabu Pleurotus sajor-caju Tiram putih Pleurotus florida Abalone Pleurotus cystidiosus Telinga kera Auricularia polytrichia

PRT 2008 (Pertanian dan Manusia) ________________________________________________________________________________________________ _

Jerami padi Volvariella licidum Ling zhi Ganoderma licidum Tiram kuning Pleurotus citronipileatus Tiram biru Pleurotus lungaria Tiram merah jambu Pleurotus flabellatus Cendawan bunga kubis Hericium erinceus Perut lembu Clitocybe sp Cendawan kukur Schizophyllum sp /sisik/ kerang Cendawan berangan Agrocybe sp Cendawan peha ayam Coprinus sp Shiitake Lentinus edodes Cendawan butang Agaricus bisporus Jarum Mas Flammulina velutipes

Akiviti utama teknik penanaman cendawan 1. Menyediakan beg media cendawan 2. Mengukus beg media cendawan 3. Menyuntik benih 4. Eraman beg media cendawan 5. Memungut hasil 6. Pengendalian lepas tuai 7. Pemasaran

PRT 2008 (Pertanian dan Manusia) ________________________________________________________________________________________________ _

Salah seorang pengusaha cendawan syarikat Vita Agro berjaya di Tanjung Sepat Selangor yang mendapat bimbingan Jabatan Pertanian Bantuan dan insentif dalam industri cendawan I. Pilihan pertama Peruntukan RM20,000 boleh diberi untuk pembesaran projek sama ada ● Penambahan rumah cendawan RM16,000/unit ● Pembelian mesin pembancuh media RM7,000 (jika penyediaan beg melebihi 300 sehari) ● Rumah eraman satu unit (10íx 20í) RM4,5000 seunit Setiap beg media cendawan dijangka mengeluarkan hasil 60 hari selepas penyuntikan benih. Oleh itu beg media pada musim kedua perlu disediakan tiga bulan lebih awal dengan anggaran penyediaan 200 beg sehari. II. Pilihan kedua Peruntukan RM20,000 boleh diberi untuk permulaan projek cendawan dengan pecahan kos ● Pembinaan rumah cendawan RM16,000 seunit ● Pembelian beg media 6,000 belum matang (50 sen setiap beg berjumlah RM3,000. ● Pelbagai - air, peralatan kecil dan lain lain sebanyak RM1,000. III. Pendapatan kasar RM3,000 sebulan ● Hasil harian cendawan : 20 kilogram dengan harga jualan pada RM5 sekilogram Pendapatan kasar harian 20 kilogram x RM5 = RM100 sehari.

PRT 2008 (Pertanian dan Manusia) ________________________________________________________________________________________________ _

● Kiraan penghasilan sehari ● Tiap beg dianggarkan 50 gram/ kutipan ● Setiap hari perlu buka beg media 400 beg/hari (400 beg x 50 gram = 20 kilogram) ● Setiap beg media diselang 15 hari sekali kutip hasil Perlu ada 400 beg media x 15 hari = 6,000 beg media Bantuan dan insentif yang ditawarkan dalam industri cendawan Bantuan teknikal Jabatan Pertanian ● RM10,000 setiap projek ● Latihan dan bimbingan ● Khidmat nasihat teknikal dan kepakaran ● Bekalan benih iaitu RM1.20 sebotol ● Sokongan bagi mendapatkan pinjaman Insentif Fiskal ● Pengecualian cukai pendapatan ● Potongan elaun pelaburan ● Potongan ke atas perbelanjaan modal. Terdapat tiga jenis dana pinjaman (soft loan) dari dana Bank Negara Malaysia (BNM) ● Tabung Usahawan Baru ● Tabung Ekonomi Desa ● Tabung Usahawan Siswazah

Insentif di bawah Bank Pertanian Malaysia (BPM) BPM menawarkan insentif untuk menggalakkan pembangunan pertanian mapan. Tawaran diberikan kepada syarikat dan pengusaha yang terlibat dalam projek-projek pertanian. ● Tabung Untuk Makan (3F)

PRT 2008 (Pertanian dan Manusia) ________________________________________________________________________________________________ _

● Skim Pinjaman Untuk Usahawan Bumiputera (MPPB) ● Tabung Industri Kecil dan Sederhana (TIKS II) ● Skim Kredit Pengeluaran Makanan (SKPM). Insentif di bawah Perbadanan Pembangunan Industri Kecil dan Sederhana (SMIDEC) ● Program bantuan kewangan untuk EKS Enterprais Kecil dan Sederhana iaitu syarikat perkilangan yang mempunyai nilai jualan tahunan tidak melebihi RM25 juta dan pekerja sepenuh masa tidak melebihi 150 orang. Insentif di bawah Perbadanan Pembanguan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE) ● Geran pembangunan pemasaran ● Geran promosi jenama Insentif di bawah Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF): Kemudahan disediakan meliputi ● Perkilangan ● Perkilangan berkaitan sektor perkhidmatan ● Lain-lain sektor perkhidmatan. ● Pinjaman untuk projek ● Pinjaman untuk mesin ● Pinjaman untuk kilang Jumlah syarikat yang melabur dalam industri cendawan dan menerima insentif yang dikendalikan oleh Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani sehingga 2005 Bilangan syarikat - lapan Keluasan projek - 35 hektar Kos projek/nilai pelaburan- RM26.03 juta Syarikat-syarikat yang ingin melabur dalam industri cendawan boleh memohon insentif yang dikendalikan oleh MoA Inc. boleh menghubungi Jabatan Pertanian Daerah terdekat atau dapatkan maklumat di Pusat Pembangunan Perniagaan (BDC) di Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tni di Blok 4G1, Wisma Tani Putrajaya.

PRT 2008 (Pertanian dan Manusia) ________________________________________________________________________________________________ _

Pengusaha boleh menjalankan projek kecil-kecilan atau berskala besar bergantung kepada permintaan pasaran.

Industri tanaman cendawan berpotensi dimajukan memandangkan pasaran sentiasa ada.

3.11.

Inkubator Teknologi Pemprosesan Minyak Pati Minyak pati ialah sejenis minyak meruap dan beraroma yang didapati daripada

tumbuh-tumbuhan secara sulingan. Bahagian tumbuh-tumbuhan di mana minyak pati boleh diperolehi termasuklah bunga, buah (kulit), daun, biji, akar atau keseluruhan tumbuhan. Minyak pati biasanya digunakan di dalam industri wangian dan kosmetik terutama bagi penghasilan minyak wangi, penyegar udara, bahan cucian dan mandian, aromaterapi, minyak urut, balm dan sebagainya. Minyak pati juga berguna di dalam industri makanan sebagai bahan perisa dan bauan seperti minyak pudina di dalam gulagula, minyak cengkih dan kayu manis di dalam minuman ringan. Selain itu, minyak pati digunakan dalam pengeluaran bahan kawalan serangga, antiseptik, anti kulat (fungal) dan pelbagai aplikasi dalam industri perubatan. Industri herba Malaysia mempunyai potensi yang tinggi untuk berkembang dan produk berasaskan herba tempatan (tropika) mempunyai ruang pasaran luas (domestik dan ekspot). Dianggarkan saiz pasaran minyak pati dunia ialah sebanyak USD 7.5 billion. Pada masa ini negara kita banyak bergantung kepada pengimportan minyak pati untuk

PRT 2008 (Pertanian dan Manusia) ________________________________________________________________________________________________ _

kegunaan tempatan. Nilai import minyak pati ke dalam Malaysia adalah sebanyak RM 200 juta setahun dan nilai permintaan tempatan untuk produk yang berasaskan minyak pati (kosmetik dan produk penjagaan diri) dianggarkan sebanyak RM500 juta setahun. Justeru itu, industri herba Malaysia berpotensi untuk berkembang dengan lebih pesat lagi jika pengeluaran minyak pati berskala komersil dapat dibangunkan. Secara keseluruhannya kegiatan ini merangkumi aktiviti pengeluaran tanaman, pengurusan lepas tuai, pengekstraktan minyak pati, pembangunan produk berasaskan minyak pati serta perawatan bahan buangan kepada silaj dan kompos. Industri herba tempatan telah berkembang dengan pesatnya sejak kebelakangan ini tetapi tidak seimbang. Untuk membangunkan industri herba tempatan, pembangunan menyeluruh industri tersebut perlu dilaksanakan termasuk pembangunan pasaran dan penjenamaan. Di dalam program inkubator teknologi minyak pati MARDI, beberapa teknologi telah dibangunkan. Program ini merangkumi teknologi pengeluaran tanaman, pengeringan, penyulingan, penghasilan produk-produk berasaskan minyak pati, silaj dan kompos. Tanaman-tanaman yang telah dibangunkan terdiri daripada tiga jenis herba iaitu nilam, serai makan dan serai wangi. Teknologi penanaman telah dapat menghasilkan masingmasing sebanyak 30 tan, 40 tan dan 55 tan sehektar/tahun bagi tanaman nilam, serai makan dan serai wangi. Proses pengeringan pula telah dapat dilakukan melalui pembangunan teknologi pengeringan rumah solar yang berkapasiti pengeluaran sebanyak 750 kg/sehari. Teknologi pengekstraktan minyak pati melibatkan dua proses iaitu proses penyulingan (distillation) dan penyulingan berperingkat (fractionation). Proses penyulingan menggunakan wap tekanan tinggi yang dibangunkan berupaya menghasilkan 16,000 ml minyak pati sehari. Proses penyulingan berperingkat pula dapat menghasilkan minyak pati tulen berbilang gred. Rangkaian operasi dalam inkubator teknologi produk berasaskan minyak pati meliputi sistem pemprosesan sabun, sistem pemprosesan produk toiletri bentuk cecair dan krim kosmetik, sistem pengisian produk cecair secara automatik dan sistem pembungkusan. Teknologi pemprosesan produk melibatkan pembangunan kilang yang menepati keperluan Good Manufacturing Practice (GMP) dengan spesifikasi susun atur mesin dan tatacara penyusunan bilik bersesuaian. Teknologi pembangunan produk (formulasi)

PRT 2008 (Pertanian dan Manusia) ________________________________________________________________________________________________ _

berasaskan minyak pati ini berupaya mengeluarkan sebanyak 15,700 ml bahan aromaterapi dan 3,000 ketul sabun penjagaan diri dan ’toileteries’ sehari. Untuk melengkapkan program inkubator teknologi minyak pati, kesemua bahan buangan dari proses ini turut dirawat menjadi silaj dan kompos untuk menambahnilaikan lagi pakej teknologi ini juga menjadikannya lebih berdaya maju dan mesra alam. Teknologi penghasilan silaj melibatkan pemeraman (fermentation) bahan buangan daripada sistem penyulingan di dalam tong kedap udara yang dicampurkan bakteria IMO (Indigenous Microbial Organism). Silaj boleh digunakan sebagai sumber serat (fiber) untuk makanan ternakan ruminan seperti lembu dan kambing. Teknologi kompos pula melibatkan pemeraman terbuka (open fermentation) bahan buangan dari penyulingan dan dicampur dengan bahan-bahan lain seperti IMO, urea dan molases. Bahan kompos yang dihasilkan amat sesuai digunakan sebagai baja organik untuk pelbagai tanaman. Untuk mempercepatkan proses pengkomersilan teknologi ini MARDI telah membangunkan pusat inkubator teknologi minyak pati dan kilang perintis pemprosesan produk berasaskan minyak pati di Stesen MARDI Kuala Linggi, Melaka. Pusat inkubator teknologi ini telah dibangunkan sejak 2006 dan dijangka dapat melatih inkubati pertama pada penghujung tahun 2007. Jangkamasa pembangunan usahawan sebagai inkubati dalam sistem inkubator ini ialah selama 14 – 24 bulan bagi program inkubator teknologi penyulingan dan 6-12 bulan bagi penghasilan produk berasaskan minyak pati. Melalui kaedah ini sekurang-kurangnya dua syarikat inkubati dapat dibangunkan dalam setiap pusingan. Program inkubator teknologi minyak pati ini telah dibangunkan berasaskan kepada teknologi pakej yang telah dihasilkan juga unjuran analisis kewangan. Kilang yang dibangunkan diunjur memerlukan bekalan bahan mentah (nilam, serai wangi dan serai makan) yang perlu dihasilkan dari ladang yang sekurang-kurangnya seluas 45 hektar. Analisis kewangan pengeluaran minyak pati dan produk berasaskan minyak pati menunjukkan pelaburan ini secara teknikalnya berkebolehan (feasible) dan berdaya maju (viable) dari segi ekonomi. Berasaskan kepada saiz operasi kilang yang menghasilkan sebanyak 16,000 ml minyak pati sehari pelaburan ini dijangka dapat memberi kadar pulangan dalaman (Internal Rate of Return) sebanyak 28%, nilai kini bersih (Net Present Value) sebanyak RM4.9 juta, nisbah keuntungan kepada

PRT 2008 (Pertanian dan Manusia) ________________________________________________________________________________________________ _

perbelanjaan (Benefit Cost Ratio) sebanyak 1.3 dan tempoh bayar balik modal (Payback Period) selama 4 tahun. Untuk perancangan masa hadapan, inkubator teknologi minyak pati MARDI di Kuala Linggi akan membangunkan minyak-minyak pati berasaskan herba-herba lain seperti limau purut, sireh, kulit kayu manis, tee-tree, bunga cengkih dan bunga-bunga haruman. Pembangunan produk minyak pati akan dipertingkatkan kepada produk-produk spa khusus dan terpilih yang mempunyai potensi pasaran tempatan dan ekspot. Pembungkusan (packaging) dan penjenamaan (branding) yang sesuai akan juga dibangunkan di masa hadapan bagi meningkatkan penguasaan pasaran tempatan dan antarabangsa. Di masa hadapan, dijangkakan lebih ramai lagi usahawan dapat dibangunkan melalui sistem inkubator luar-capaian (out-reached incubator) yang boleh diwujudkan apabila teknologi ini dikembangkan ke kawasan-kawasan pertumbuhan yang lain. Inkubator teknologi minyak pati ini merupakan pakej teknologi lengkap yang mengintegrasikan aktiviti-aktiviti huluan (up-stream), hiliran (down-stream) dan pemasaran (market). Program inkubator teknologi ini adalah berasaskan kepada teknologi-teknologi asli yang dibangunkan oleh MARDI. Pakej teknologi ini dijangka dapat membantu meningkatkan lagi pembangunan industri herba tempatan ke tahap berdaya maju dan berdaya saing. Teknologi minyak pati ini telah dapat dipakejkan sebagai satu entiti pelaburan yang dapat memberi pulangan yang lumayan dan disyorkan kepada pengusaha-pengusaha enterprise kecil dan sederhana (EKS). Teknologi minyak pati ini dapat memperkasakan konsep aktiviti perniagaantani dari ladang ke kilang (farm to factory).

3.12.

Industri Maspine – Nanas Kaleng Berdaun Tanpa Duri Nanas merupakan tanaman buah-buahan penting di Malaysia terutama dalam

perusahaan nanas kaleng. Sumbangan industri nanas kepada negara dari tahun 2000 hingga 2003 adalah berjumlah RM493.098 juta. Dua pertiga (RM328.511 juta) dari jumlah ini adalah dari nanas kaleng, manakala satu pertiga (RM164.587 juta) adalah sumbangan dari export nanas segar.

PRT 2008 (Pertanian dan Manusia) ________________________________________________________________________________________________ _

Walaupun permintaan pasaran nanas dunia kian meningkat, industri nanas Malaysia mengalami pengucupan kebelakangan ini. Keluasan tanaman nanas telah menurun dari 15,000 hektar tahun 1980an kepada 6,434 hektar (2003). Pengeluaran juga turut menurun hinggakan beberapa kilang nanas terpaksa beroperasi di bawah paras keupayaan. Dari lima kilang nanas yang wujud di zaman kegemilangan industri ini, hanya tinggal dua syarikat perusahaan nanas kaleng yang masih beroperasi di negara ini, iaitu Lee Pineapple (Peninsular Plantations) dan Pineapple Cannery of Malaysia (PCM). Tanaman nanas berkembang pada mulanya di tanah mineral, bersama dengan tanaman getah. Penanaman nanas secara komersil telah bermula pada tahun 1937 dan berkembang pesat di negeri Johor. Kesan hakisan tanah telah mendorong supaya tanaman nanas beralih ke tanah gambut yang tidak sesuai ditanam dengan komoditi lain. Kebanyakan ladang nanas pada mulanya ditanam dengan nanas jenis Masmerah (1960-1980). Selepas 1980an ladang nanas ditanam pula dengan varieti Gandul. Lainlain varieti seperti Moris, N36, Sarawak, Selangor Sweet (Cayenne) dan Josapine diusahakan untuk kegunaan segar. Selama lebih 20 tahun berulang tanam, hasil nanas Gandul di tanah gambut mula menurun secara mendadak. Keadaan ini adalah di antara penyebab utama kemerosotan industri nanas terutamanya dalam perusahaan nanas kaleng. Untuk mengatasi kemerosotan bekalan nanas kaleng dan seterusnya mengujudkan semula daya saing dalam industri nanas, satu varieti baru nanas yang lebih cergas dan produktif, berhasil tinggi lagi berkualiti perlu diwujudkan. Atas keperluan ini varieti Maspine dibangunkan. Varieti ini berjaya dibangunkan selepas 10 tahun penyelidikan (1993-2004) dan telah diiystiharkan oleh YB Menteri Pertanian & Industri Asas Tani pada 5 Mei 2005 di Stesen MARDI Pontian, Johor. Sebelum diisytiharkan, Maspine dikenali sebagai titisan ‘73-50’. Maspine adalah hibrid kompleks hasil dari kacukan lima jenis nanas. Maspine tergulung dalam kumpulan nanas ‘Manzanah’, mempunyai ciri istimewa berdaun licin tanpa duri (piping-leaf). Maspine mewarisi kecergasan dari nanas Queen, kandungan gula yang tinggi dari Cayenne, warna kuning keemasan dan bentuk buah dari Singapore Spanish, ketahanan

PRT 2008 (Pertanian dan Manusia) ________________________________________________________________________________________________ _

kepada penyakit dari Pernambuco dan berdaun licin tanpa duri dari Perolera. Dengan adanya ciri kesesuaian yang meluas (wide adapatability), Maspine sesuai dalam pelbagai keadaan persekitaran. Diserta dengan ketahanan terhadap penyakit reput teras (Bacterial Heart Rot, BHR), Maspine berpotensi tinggi dikembangkan ke kawasan tanah mineral yang biasanya lebih kondusif kepada penyakit BHR. Ciri positif Maspine ini amat bersesuaian dengan usaha untuk mengembangkan penanaman nanas hingga mencapai 35,000 hektar pada tahun 2010. Nanas Maspine dapat mengeluarkan hasil yang lebih tinggi, 40% dan 70% lebih tinggi masing-masing daripada varieti Gandul dan Josapine. Hasil yang mampu dicapai Maspine ialah 56 ton/hektar. Maspine mempunyai ciri pengelangan yang baik. Di antara ciri-ciri pengalengan yang istimewa adalah saiz buahnya yang sederhana besar (1.8 kg) berbentuk silinder dan berkulit nipis dan kadar perolehan (recovery) yang tinggi (lebih 20%) berbanding varieti Gandul (6-18%). Ukuran diameter empulurnya yang kurang dari 30 mm juga membuatnya mudah diterima pihak kilang. Warna isi Maspine kuning keemasan dan warna keemasan ini didapati kekal selepas pemperosesan. Isi Maspine juga tidak mudah pecah apabila dipotong bulat untuk ditinkan. Maspine megandungi pH yang sesuai untuk pengalengan. Kandungan asid Maspine adalah rendah (0.58%) manakala kadar gulanya adalah tinggi iaitu 14-17% ketika segar. Kandungan TSS yang meningkat kepada 16-18% selepas diproses dapat membantu menjimatkan input gula semasa pemprosesan. Maspine berpotensi tinggi dalam industri pengkalengan dan boleh digunakan sebagai varieti alternatif kepada varieti Gandul. Selain dari nanas yang ditinkan dalam jus, Maspine juga sesuai dibuat jus untuk diminum segar, dikalengkan tanpa gula atau dibotolkan sebagai jus nanas jernih (clarified) berkarbonat atau tanpa karbonat. Imbangan kandungan gula yang tinggi dan asid yang rendah menjadikan cita rasa Maspine manis dan enak ’tanpa gigitan’, sesuai untuk ia dijadikan hidangan pencuci mulut (dessert). Selain dari itu, produk kering dan produk separa kering juga boleh dihasilkan dari Maspine. Dalam pada itu, daun Maspine yang tidak berduri pula berpotensi digunakan sebagai makanan ternakan. Dengan bercirikan daun tanpa duri, tanaman Maspine senang dikendalikan di ladang. Keadaan ini memudahkan penuaian buah dan seterusnya meningkatkan kecekapan tenaga kerja. Unsur ini dapat mengurangkan kos pengeluaran.Kandungan gula semula

PRT 2008 (Pertanian dan Manusia) ________________________________________________________________________________________________ _

jadi yang tinggi dapat menjimatkan input gula semasa pemprosesan, sekaligus mengurangkan kos pemprosesan dalam industri nanas kaleng. Dari segi pembiakan benih, Maspine dihasilkan melalui teknik ’quartering’. Kaedah pembiakan vegetatif ini menjamin ketulenan baka Maspine. Sejumlah lebuh 12, 000 sulur telah disediakan pada 2005. Proses pembiakan benih melalui sistem ’quartering’ diteruskan untuk mencapai sasaran 128,000 sulur. Sebagai langkah untuk mempertingkatkan kerjasama dengan sektor industri, hibrid MASPINE kini telah diperkenalkan kepada syarikat Lee Pineapple dan Pineapple Canery of Malaysia. Sejumlah 500 sulur telah diberikan kepada setiap estet untuk penilaian pada skala yang lebih besar. Agensi-agensi lain yang turut terlibat termasuk IADP Sarawak dan Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia (LPNM). Dengan hasil yang lebih tinggi dan tahan pada penyakit empulur serta dengan kesesuaian di pelbagai persekitaran, Maspine boleh disyorkan di kawasan yang lebih luas. Maspine merupakan satu varieti nanas kaleng alternatif kepada Gandul. Dengan penerimaan tinggi pihak pengilang, Maspine dijangka mampu memperbaiki keadaan industri nanas semasa. Nanas Maspine yang berkualiti tinggi dijangka akan mendapat harga pasaran yang baik.Ini akan memberi kelebihan untuk Malaysia bersaing dengan negara-negara pengeluar lain. Dengan rangkaian pasaran keluar negeri yang melibatkan 32 buah negara pembeli, adalah mudah bagi industri untuk memasarkan produk nanas dan seterusnya meningkatkan syer pasaran nanas dunia. Sasaran pasaran ekspot adalah ke negara-negara seperti China, Japun, Timur Tengah dan Eropah

3.13.

Teknologi Pemprosesan Minimum Buah Nanas Dan Nangka Pemprosesan minimum nanas dan nangka merupakan produk hirisan segar

buah-buahan ini dalam bentuk sedia untuk dimakan terus dan masih mengekalkan ciri asal buah yang normal iaitu dari segi bau, rasa dan juga warna. Produk pemprosesan minimum biasanya tidak tahan lama. Ini ada kaitan dengan sifat biologi buah-buahan yang masih meneruskan tindak balas kimia, pernafasan dan aktiviti

PRT 2008 (Pertanian dan Manusia) ________________________________________________________________________________________________ _

metabolik selepas dilakukan pemprosesan minimum. Perubahan semasa operasi penyediaan (seperti pembuangan kulit, pemotongan dsb.) meningkatkan aktiviti proses asas ini berlaku lebih rancak berbanding dengan hasilan yang normal. Faktor ini menyebabkan produk pemprosesan minimum buah-buahan tidak tahan lama berbanding dengan buah/hasilan normal atau produk buah diproses secara konvensional. Bagaimanapun melalui teknologi yang dihasil di MARDI, warna, bau, rasa dan tekstur buah nangka dan nanas dapat dikekalkan walaupun setelah 5-6 hari produk tiba di negara pengimport melalui pengangkutan udara. Di pasaran sekarang buah-buahan pemprosesan minimum ini disediakan tanpa input teknologi semasa operasi penyediaan. Faktor kebersihan dan jaminan kualiti tidak diambil berat menyebabkan tempoh simpanan buah sangat terhad iaitu satu hari di suhu ambien dan 3-4 hari di suhu pasar kering (10-15oC). Justeru itu penjualan hanya terhad untuk pasaran tempatan sahaja. Sebelum teknologi ini dihasilkan, nangka dan nanas dieksport dalam bentuk segar buah asal ‘whole fruits’. Pasaran eksport ke Eropah kebanyakanya dilakukan melalui udara. Kos pengangkutan udara yang tinggi; contoh, RM6.80/kg untuk ke Netherlands, menyebabkan aktiviti pengeksportan tidak begitu aktif. Bagi nangka dan nanas, 50-60% bahagian buah merupakan komponen yang tidak boleh dimakan seperti kulit yang tebal, jerami, empulur, biji, tangkai dan jambul bagi nanas. Pengasingan komponen ini semasa operasi penyediaan dapat menjimatkan kos pengangkutan. Bentuk buah nangka yang tidak konsisten juga menyebabkan reka bentuk kotak sentiasa menjadi kesulitan bagi pengeksport. Justeru itu, teknologi yang dihasilkan ini memudahkan operasi penyediaan untuk pasaran bagi tujuan pembungkusan, penyimpanan, pengangkutan dan penjualan. FAEDAH DARI TEKNOLOGI 1) Peningkatan kualiti produk Melalui pengunaan kalsium klorida bagi mengekalkan ketegaran sel produk dan asid askorbik bagi menghalang proses fermentasi berlaku pada nanas yang diproses secara minimum

PRT 2008 (Pertanian dan Manusia) ________________________________________________________________________________________________ _

2) Teknik pra-penyejukan Kaedah pra-penyejukan dijalankan bagi mengatasi masalah kesulitan mengasingkan isi nangka. Lelehan getah dapat dihindari dan peluhan (condensation) buah dalam bekas pembungkus juga dapat diatasi. Usaha mengatasi masalah ini membolehkan kualiti buah dikekalkan untuk tempoh yang panjang. Proses pra-penyejukan buah nangka dilakukan di bilik sejuk pada suhu 2 - 5°C selama lapan jam sebelum pemotongan kulit. Bagi nanas, teknik pra-penyejukan ini dilakukan semasa rendaman air sejuk (5°C) selama 10 minit selepas pemotongan kulit. Ketahanan produk adalah lebih baik berbanding nanas tanpa melalui proses pra-penyejukan. 3) Ketahanan tempoh simpanan Melalui penggunaan pembungkusan atmosfera terubahsuai (MAP), dan dengan penyimpanan di suhu 2°C, kehilangan berat dan kualiti produk dapat dikekalkan sehingga 2-3 minggu. Dengan mengekalkan aras karbon dioksida di tahap 2 - 5%, oksigen pula dibiar stabil pada aras 10 - 15% dan dengan penyimpanan di 2°C, kesegaran buah boleh dikekalkan selama tiga minggu. 4) Bekas pembungkus Pengunaan bekas polipropilena bagi pembungkusan runcit dan kotak penebat dapat mengawal kerosakan fizikal dan membolehkan bekas disusun secara bertindan. Amalan ini menjimatkan kos semasa penyimpanan dan pengangkutan terutama bagi pasaran eksport. 5) Penyejuk produk Pengunaan bekuan gel/ais kering dalam pembungkusan pukal dapat menyejukan produk semasa pengangkutan. Tindakan ini memberi kesan kepada pernafasan buah dan hayat simpanan produk boleh dilanjutkan. KAEDAH PERTAMA DI DUNIA Teknologi bagi nanas dan nangka ini mula diperkenalkan di pasaran dunia semasa Floriade 2002 di Amsterdam. Kualiti produk diterima baik dan seterusnya mendapat perhatian pengeksport untuk terus mengeksport nangka yang diproses secara minimum

PRT 2008 (Pertanian dan Manusia) ________________________________________________________________________________________________ _

untuk pasaran Netherlands, Zurich dan Belgium. Teknologi bagi nanas dan nangka ini mula diperkenalkan di pasaran dunia semasa Floriade 2002 di Amsterdam. Kualiti produk diterima baik dan seterusnya mendapat perhatian pengeksport untuk terus mengeksport nangka yang diproses secara minimum untuk pasaran Netherlands, Zurich dan Belgium. Pemprosesan minimum nangka mengunakan label pengeksport yang di jual di Rotterdan hypermarket dengan harga Euro 4.50/RM21.00 bagi pek 500g. Selepas kejayaan nangka yang diproses secara minimum di pasaran eksport Eropah, MARDI dengan kerjasama pengeksport telah menghantar sampel promosi nanas yang diproses secara minimum ke Nertherlands, Zurich dan Belgium. Sehubungan dengan respon yang mengalakkan dari sampel promosi, pengeksport telah memohon khidmat nasihat MARDI bagi menilai kualiti dan penerimaan nanas ini. Susulan dari permohonan tersebut, MARDI dengan kerjasama FAMA dan LPNM telah dengan jayanya menjalankan kajian pengekportan nanas di Rotterdam dan Amsterdam pada Jun 2006. Penilaian kualiti juga tururt dilakukan pada nangka yang diproses secara minimum semasa kajian ini. Hasil kejayaan ini, LPNM dijangka akan menyediakan beberapa insentif bagi mengalakkan aktiviti eksport nanas yang diproses secara minimum bagi mengikuti jejak kejayaan pengeksportan nangka.

PERTAMA DI MALAYSIA Teknologi yang dihasil merupakan yang pertama di Malaysia yang boleh digunapakai untuk penjualan buah-buahan di pasaran kering dan pasaran basah. Selain itu teknologi ini boleh diguna untuk sajian buah-buahan semasa penerbangan, di hotel, restoran dan majlis majlis tertentu. Teknologi yang dihasilkan merupakan teknologi pakej yang bermula dari penuaian buah sehingga produk tiba pada pengguna. Teknologi telah dihasil melalui: 1.Kajian asas – pemilihan varieti, tahap kematangan, operasi penyediaan, bekas pembungkus, keselamatan makanan, pemastian kualiti, suhu penyimpanan dan kesesuaian pengangkutan untuk edaran semasa pengangkutan dan jualan

PRT 2008 (Pertanian dan Manusia) ________________________________________________________________________________________________ _

2.Kajian simulasi untuk pasaran tempatan dan eksport 3.Kajian pengangkutan eksport sebenar IMPAK TEKNOLOGI Teknologi yang dihasilkan bagi buah nangka kini digunapakai untuk pasaran eksport. Buah nangka merupakan buah jenis besar. Berat sebiji buah boleh mencapai 5-20 kg. Buah yang sebegini besar akan menyulitkan pengguna semasa pembelian dan tidak habis dimakan terutama apabila ahli keluarga adalah kecil. Kesulitan mengambil isi disebabkan kulit yang tebal dan bergetah merupakan faktor penyebab kenapa buah ini tidak popular. Bagaimanapun melalui teknologi MARDI halangan ini sudah dapat diatasi. Faktor peningkatan ekonomi dan perubahan gaya hidup penduduk dijangka akan mempopularkan pasaran buah yang diproses minimum. Aahaliran sebegini sudah dapat dilihat di Amerika, Australia, New Zealand, Jepun dan lain-lain negara maju. Dijangkakan permintaan buah segar di pasaran akan berubah. Selaras dengan misi kerajaan menjadikan sektor pertanian sebagai penyumbang ketiga ekonomi negara adalah dijangka permintaan buah-buahan akan meningkat seiring dengan peningkatan penanaman buah-buahan yang berlaku sekarang. Sekarang ini nangka dieksport (dalam bentuk sebiji penuh) ke Hong Kong, Singapura, Indonesia, Thailand, Timur Tengah, dan United Kingdom dengan nilai dagangan mencapai RM3 juta/tahun. Pada tahun 2008 – 2010 nilai ini dijangka mencecah RM10 juta. Kawasan penanaman nangka dijangka meningkat dari 6,000 hektar ke 55,000 hektar pada tahun 2010 akan membuka ruang bagi nangka dieksport dengan pesat lagi khususnya dalam bentuk diproses secara minimum. Arahaliran sebegini juga dijangka akan berlaku pada buah nanas. FAEDAH TEKNOLOGI a) Kesan Kepada Produk 1.Masalah kemerosotan kualiti produk dapat dihindarkan selama 2-3 minggu (bergantung

PRT 2008 (Pertanian dan Manusia) ________________________________________________________________________________________________ _

pada jenis buah). Kesegaran produk dapat dijamin kerana penyediaan buah dilakukan dalam bilik terkawal yang mematuhi keperluan HCCP dan GMP sepenuhnya. 2.Masalah pemasakan buah nangka dapat diatasi dengan proses pemasakan secara aruhan menggunakan gas etilena. 3.Masalah pelembutan tisu dan fermentasi bagi nanas dapat diatasi dengan penggunaan kalsium klorida dan asid askorbik. 4.Masalah kehilangan air dan bau dari produk dapat dihalang dengan mengguna bekas pembungkus yang sesuai. Bagi pembungkusan runcit, disyor digunakan polipropilena kedap udara, manakala kotak penebat dan bekuan terma/gel ais bagi pembungkusan pukal. b) Kecekapan Operasi 1.Penjimatan masa kerana produk sedia untuk dimakan terus. Pengguna tidak perlu mengalami kesulitan memotong buah bagi mendapat isinya. 2.Tiada pembaziran kerana pengguna hanya perlu membayar komponen yang boleh dimakan sahaja. Bahagian kulit/jerami, tangkai, jambul telah dipotong semasa proses penyediaan. 3.Penggunaan mesin pemotong membantu operasi penyediaan buah nanas.Produk yang dihasilkan adalah lebih konsisten. 4.Penjimatan kos pengangkutan terutama melibatkan pengangkutan udara. Teknologi pemprosesan minimum yang diwujudkan untuk nangka dan nanas bagi tujuan pengeksportan melalui pengangkutan udara juga berpotensi untuk diguna bagi pasaran eksport melalui kapal laut ke China, Taiwan dan juga Hong Kong. Ini adalah kerana perjalanan melalui kapal laut ke destinasi ini hanya mengambil masa 5-7 hari. Penggunaan kontena bersuhu sejuk akan dapat mengekalkan kualiti produk semasa pengangkutan dan penggunaan rantaian sejuk seterusnya akan menjamin kualiti produk bertahan selama 5-6 hari di pasaran jualan runcit.

PRT 2008 (Pertanian dan Manusia) ________________________________________________________________________________________________ _

3.14.

Menternak Lembu Pedaging Secara Intergrasi Di Ladang Tanaman Kekal

APA ITU PINTAR PINTAR adalah singkatan kepada Projek Integrasi Ternakan Ruminan dengan tanaman kekal (getah atau kelapa sawit). la merupakan satu projek yang sistematik dan wujud setelah melalui beberapa proses seperti yang diterangkan di dalam konsep PINTAR. Menternak lembu pedaging di dalam ladang kelapa sawit atau getah yang tidak mengikuti konsep tersebut dan berkeadaan lepas bebas bukanlah merupakan projek PINTAR yangdimaksudkan.

Minuman air bersih sentiasa disediakan dalam petak ragutan

Konsep PINTAR PINTAR adalah merupakan satu bidangusaha berinput rendah (Low Input).Ternakan lembu pedaging dibawa masuk untuk menggunakan rumpai yang terdapat dengan banyaknya di dalam sesuatu kawasan ladang. Bermakna jumlah stok yang dipelihara bergantung kepada kuantiti rumpai yang sedia ada. Sehubungan dengan perkara ini, apabila kuantiti rumpai berkurangan (apabila sawit atau getah meningkat tua), stok ternakan perlulah dikurangkan sehingga cukup untuk meragut rumpai yang ada sahaja. Input lain yang menjadi pelengkap kepada keperluan asas ini hanyalah ubat-ubatan, garam galian, sumber air, peralatan pengenalan ternakan, kandang yang sesuai dan sistem pagar elektrik. Kenyataan di atas juga memberi makna iaitu mana-mana kawasan perladangan yang tiada berumpai, yang mungkin berpunca daripada aktiviti meracun rumpai tersebut, tidak boleh atau tidak sesuai untuk dijalankan projek PINTAR.

PRT 2008 (Pertanian dan Manusia) ________________________________________________________________________________________________ _

Apabila sumber makanan berkurangan, lazimnya pengusaha terpaksa memberikan makanan tambahan PKC/PKE atau pelepah sawit yang dirincih, untuk mencukupkan keperluan makanan. la bukan merupakan sebahagian daripada konsep PINTAR. Amalan ini akan menjadikan kos pengurusan meningkat. Satu lagi ciri yang terdapat pada PINTAR ialah sistem ragutan yang berpusingan mengikut amalan yang telah ditetapkan. Misalnya, kawasan seluas 400 hektar selesai diragut sepenuhnya dalam tempoh 90 hari atau tiga bulan. Ini hanya boleh dilaksanakan dengan menggunakan sistem pagar elektrik yang efektif. Dari sudut ekonomi, kita dapati kedua-dua bidangusaha, iaitu bidangusaha penghasilan sawit dan penternakan lembu pedaging, menjadi lebih cekap dan menguntungkan (winwin situations), kesan daripada pengoptimaan penggunaan sumber yang terdapat di dalam kedua-dua bidangusaha tersebut. Sumber-sumber yang dimaksudkan ialah tanah, tenaga buruh dan kemudahan ladang yang berkaitan, seperti tangki bertrailer dan jentani. PRA SYARAT AM Asas Pengetahuan Penternakan Ruminan Asas pengetahuan penternakan ruminan boleh diperolehi dengan mengikuti kursus, seminar dan bengkel yang dianjurkan oleh Jabatan Perkhidmatan Haiwan. Disamping itu ciri keusahawanan ternak yang patut dimiliki adalah: 1.Minat terhadap bidangusaha ternakan. 2.Berpengalaman dalam bidang penternakan lembu pedaging. 3.Berfikiran positif. 4.Mempunyai keyakinan diri. 5.Memahami asas untung-rugi projek. Modal Memiliki modal, yang boleh diperolehi melalui beberapa punca seperti berikut Modal Sendiri Pinjaman

PRT 2008 (Pertanian dan Manusia) ________________________________________________________________________________________________ _

1. Bank. 2. Koperasi.

3. Jabatan Perkhidmatan Haiwan (PINTAF).
4. Dana TRUST. 5. Rakan Kongsi. Baka Ternakan Pengalaman Jabatan mendapati baka ternakan lembu yang paling sesuai, terutamanya apabila baru hendak memulakan projek PINTAR, ialah baka Kedah-Kelantan (KK). Spesifikasi ternakan lembu KK yang sesuai adalah seperti berikut: Jadual 1: Perkara Berat badan Umur Induk 180 - 250 kg 18-36 Bln. Pejantan 250 - 300 kg 36-48 Bln

Sumber makanan semulajadi yang terdapat dengan banyaknya di ladang-ladang tanaman sawit

Ternakan lembu yang sihat dibawah tanaman sawit

PRT 2008 (Pertanian dan Manusia) ________________________________________________________________________________________________ _

Setelah menternak selama tiga atau empat tahun,baka asas ini boleh dipertingkatkan dengan mengacukannya dengan lain-lain baka pedaging, seperti Baka Brahman, Nellore atau kacukan lain. Ciri-Ciri Kesesuaian Ladang Luas kawasan sawit (minimum) 400 hektar. Sebagai panduan asas, tanaman sawit berumur tidak kurang daripada 5 tahun dan tidak melebihi 15 tahun. Tiada ternakan ruminan lain yang berkeliaran berhampiran atau dalam kawasan sawit yang hendak digunapakai untuk projek. Kawasan di bawah sawit mempunyai rumpai (makanan lembu) yang mencukupi. Kawasan berbukit-bukau dan kecerunan melebihi 450 tidak digalakkan, kecuali yang berteres. Sebahagian besar kawasan tidak mudah ditenggelami air terutamanya pada musim tengkujuh. Kawasan projek tidak dikategori sebagai tanah gambut. Tidak bersempadan dengan hutan simpan dimana diketahui terdapatnya binatang buas seperti harimau. Kesesuaian tanaman kekal seperti di atas boleh didapati dalam beberapa bentuk seperti berikut : Ladang Persendirian Kebiasaannya kawasan ladang dimiliki sepenuhnya oleh tuan punya ladang. Manakala Felda berpeneroka yang mempunyai kawasan yang kecil bagi setiap pemilik mestilah mengamalkan sistem blok sehingga mencukupi kawasan yang diperlukan. Ladang Swasta Kawasan ladang dimiliki sepenuhnya oleh swasta. Ladang swasta yang tidak menjalankan projek PINTAR dan membenarkan pihak lain mengguna, hendaklah memberi kebenaran bertulis kepada pengusaha yang berminat melalui perjanjian yang dipersetujui bersama. Perkara-perkara seperti kadar sewa tahunan, komisyen jualan ternakan dan keselamatan ternakan perlu diputuskan melalui perjanjian.

PRT 2008 (Pertanian dan Manusia) ________________________________________________________________________________________________ _

Ladang Kerajaan Kawasan ladang yang dimiliki sepenuh atau Ladang sawit yang sesuai (umur pokok sawit yang berumur 5 tahun ke atas)

Baka KK( Kedah-Kelantan) adalah baka yang paling sesuai untuk sistem intergrasi

Ladang sawit yang sesuai ( umur pokok sawit yang berumur 5 tahun ke atas) PERLAKSANAN PROJEK Infrastruktur Ladang Ladang yang ingin/akan menjalankan projek PINTAR mestilah mempunyai kemudahan infrastruktur seperti berikut: Kandang Tetap Biasanya ditempatkan di tengah ladang atau di lokasi yang strategik. Dihubungi dengan jalan ladang yang sesuai dan bebas banjir. Tapak kandang yang mempunyai saliran yang baik. Kukuh serta tahan. Bersaiz 120 kaki X 80 kaki untuk 100 induk. Travis (loading @ unloading)

PRT 2008 (Pertanian dan Manusia) ________________________________________________________________________________________________ _

1. Baka Kedah-Kelantan- lebar dalam 21 inci 2. Baka Brahman - lebar dalam 25 inci Kandang Mudahalih Komponen kandang mudahalih terdiri daripada: 1. 30 keping panel besi (5.5'(P) x 6' (L) GI 015" x 1". 2. Cyclone wire (1 gulung A17/1900/150 - Tight lock). 3. 20 batang kayu (3' X 3' X6.5') 4. Tali (secukupnya). Peralatan Pagar Elektrik Lengkap (disyorkan dua set) Komponen pagar elektrik termasuklah: 1. Energizer 2. Polywire 3. Digital Voltmeter 4. Tiang 5. Bateri 12 volt (N 70 ) 6. Penggulung polywire 7. Peralatan timbang, untuk anak lembu barulahir. Motortrailer Motortrailer adalah kombinasi sebuah motorsikal biasa dan satu trailer yang direka khas. Teknologi ini digunakan bagi memudahkan kerja-kerja penyediaan petak ragutan.

Kandang mudahalih

PRT 2008 (Pertanian dan Manusia) ________________________________________________________________________________________________ _

Karavan (rumah bergerak)

Motortrailer yang praktikal mempermudahkan pemasangan pagar elektrik Lawatan ke tapak projek oleh Pegawai KTS

Pemasangan pagar dawai untuk mengelakkan ternakan lembu dari kawasan luar memasuki gerompok lembu yang diusahakan secara PINTAR

PRT 2008 (Pertanian dan Manusia) ________________________________________________________________________________________________ _

Bateri pagar elektrik

Contoh gulungan dawai elektrik" polywire" Karavan (trailer untuk rumah pengembala) Karavan ini disediakan sebagai rumah bergerak untuk pengembala ternakan. la ditempatkan berdekatan dengan petak ragutan dimana ternakan berada, khususnya pada waktu malam. Dengan adanya gembala ditempat tersebut, ianya dapat mengelakkan kecurian ternakan, terutamanya menjelang hari-hari perayaan seperti Hari Raya Puasa. Bekas Air Minuman Mudahalih Tangki air bergerak dan palung minuman 5 kaki X 3 kaki X 2 kaki. Persediaan Tenaga Kerja Pengurus/pemilik ladang memilih pekerja yang berminat.

PRT 2008 (Pertanian dan Manusia) ________________________________________________________________________________________________ _

Melawat ladang integrasi yang berjaya. Menghadiri kursus mengenai ternakan integrasi melalui JPH atau swasta. Persediaan Sebelum Memasukkan Ternakan

1. Merumpai anak kayu dengan menggunakan racun rumpai yang tidak membunuh
rumput lembut 3 bulan sebelum lembu dimasukkan ke ladang. 2. Pelepah sawit disusun selang sebaris. Merumpai secara hamparan "carpet spray" ditegah sama sekali. 3. Pihak Pengurusan ladang mesti diberi penerangan mengenai aturan pengurusan ladang yang baru. 4. Kaedah membaja secara mekanikal, melalui udara (kapal terbang), atau 'spinner broadcaster' dan secara manual mestilah secara merata. Elakkan daripada baja urea berketul-ketul. ditinggalkan di ladang secara terbuka. Perolehan Ternakan Ternakan dipilih daripada gerompok yang bebas penyakit @ ladang berakreditasi iaitu ladang yang mempunyai sijil pengiktirafan daripada pihak veterinar yang berkenaan. Ternakan yang telah disaring dan bebas daripada penyakit Brucellosis, Johnes, TB dan pemvaksinan HS telah dilakukan Sijil kesihatan dan permit pindah dari JPH perlu ketika pemindahan lembu dibuat. Ternakan yang sihat sahaja dimasukan ke ladang. Pastikan induk pembiak subur dan boleh melahirkan anak. Baka pejantan berfungsi dan anak jantan dari projek "greenlotting" tidak terbantut. Berikan nombor pengenalan kepada setiap individu lembu. Pemasangan nombor di kedua belah telinga digalakkan. Pengharmonian Pengurusan Ladang Dengan Pengurusan Ternakan

1. Merangka petak pusingan ragutan di atas pelan ladang sawit.
2. Elakkan membuat kerja-kerja ladang didalam petak kawasan ragutan yang telah dipasangkan pagar elektrik. 3. Elakkan pemasangan pagar eletrik merintang jalan utama atau jalan besar. Pasangkan pagar eletrik di kawasan ragutan yang bersebelahan dengan kandang utama untuk permulaan ragutan.

PRT 2008 (Pertanian dan Manusia) ________________________________________________________________________________________________ _

Penyerasian Lembu (Preconditioning) Pasangkan pagar elektrik di bahagian dalam kandang tetap. Masukkan lembu ke dalam kandang tersebut Hidupkan energizer (Voltage 8 kv ke atas) Pastikan setiap ekor lembu merasai kejutan arus eletrik daripada "polywire" yang dipasang Pancutan air garam, sisa kicap atau molases sebagai umpan dan selalu berdamping dengan ternakan. Perhatikan kelakuan ternakan dan asingkan ternakan yang liar, garang dan sakit Sediakan PKC , bata garam dan air minuman dicampur 'anti-stress' untuk mempercepatkan ternakan menjadi jinak. Ternakan biasanya akan serasi dalam masa dua hari hingga satu minggu dan ianya tidak lagi menyentuh pagar elektrik. Pemindahan Lembu ke Petak Ragutan 1. Pasangkan tiang dan "polywire" di kawasan petak ragutan bersebelahan sehari sebelum ternakan dikeluarkan dari kandang 2. Pasangkan energizer kepada bateri 12 volt. 3. Jika perlu, pindahkan bekas minuman dan bata garam ke petak ragutan baru. 4. Pindahkan ternakan ke dalam petak ragutan baru. 5. Siapkan petak ragutan dengan memasang pagar elektrik dari set tambahan. 6. Kira jumlah ternakan semasa pemindahan ke petak baru. 7. Periksa petak lama untuk memastikan tiada lembu sakit atau anak-anak lembu yang ketinggalan. 8. Pastikan setiap ekor lembu meragut rumput dengan baik.

Setiap ternakan di tanda dengan nombor pengenalan khas

PRT 2008 (Pertanian dan Manusia) ________________________________________________________________________________________________ _

Contoh energizer pagar elektrik

Contoh bateri dengan kuasa solar

Contoh kemudahan kandang/celung/cat/pasung PENGURUSAN GEROMPOK Pengurusan gerompok merupakan asas kepada perladangan PINTAR.Dayamaju bidangusaha dan keberkesanan sistem, bergantung kepada kecekapan pengurusan setiap gerompok. Pengurusan gerompok yang cekap dan sempurna mewujudkan suasana stabil dan harmoni dengan pengurusan ladang kelapa sawit itu sendiri. Pengurusan Gerompok Tertutup

PRT 2008 (Pertanian dan Manusia) ________________________________________________________________________________________________ _

Definisi "Gerompok tertutup" adalah satu keadaan dimana sesuatu kumpulan ternakan tidak bercampur dengan mana-mana ternakan daripada luar, samada secara semulajadi atau dilakukan secara tidak terkawal oleh pengusaha. Langkah-langkah yang perlu dilaksanakan untuk mengekalkan status gerompok tertutup adalah seperti berikut :1. Amalan ini dilaksanakan selepas jumlah bilangan induk dipenuhi. 2. Tiada pergerakan ternakan lain keluar masuk, berhampiran dan bersentuhan secara langsung dengan gerompok. 3. Induk gantian dipilih daripada gerompok yang sama. 4. Kemasukan baka-baka gantian daripada sumber luar mengikut protokol perolehan ternakan. Pengurusan Pusingan Ragutan Pusingan ragutan perlu diuruskan dengan baik untuk mengekalkan norma-norma perladangan dan menjamin sumber bekalan makanan mencukupi serta berkekalan. Aktiviti pengurusan pusingan ragutan adalah seperti berikut ;1. 100 ekor induk boleh meragut di kawasan seluas 5 hektar selama 1 hari (kebiasaannya).Sesuatu pusingan ragutan lengkap selama 80- 90 hari. 2. Ternakan mesti dipindahkan ke petak berikutnya apabila ketinggian rumpai kirakira 6 inci selepas diragut. 3. Selepas ternakan dipindahkan, pengembala memeriksa kawasan yang telah diragut untuk memastikan tiada ternakan yang tertinggal dan membersihkan rumpai yang tidak diragut. 4. Bekalan air bersih dan bata garam sentiasa mencukupi. Kerja-kerja penyelenggaraan ladang, dilaksanakan selepas petak ragutan ditinggalkan tidak kurang dari 5 hari. Contoh rajah pusingan petak ragutan

PRT 2008 (Pertanian dan Manusia) ________________________________________________________________________________________________ _

Pengurusan Pembiakbakaan Matlamat pembiakbakaan ialah untuk menghasilkan seekor anak yang sihat daripada setiap ekor induk dalam tempoh 365 hari. Pengurusan baka pejantan 1. Setiap ekor baka jantan yang dibeli berumur tidak kurang dari 3 tahun dan mempunyai ciri-ciri libido yang tinggi. 2. Setiap baka pejantan hendaklah lulus ujian dayabiak (B.S.E) yang dilakukan oleh JPH sekali setahun. 3. Setiap ekor baka pejantan yang tidak produktif, garang dan tidak dapat dikawal perlu diasingsingkir. Pengurusan pembiakan dan pembakaan 1. Nisbah baka pejantan dengan induk betina ialah 1 : 15 atau 20. 2. Lembu baka pejantan hendaklah ditukar setiap 3 tahun sekali. 3. Apabila berlaku keguguran hubungi Pegawai Perkhidmatan Haiwan yang berdekatan untuk tindakan selanjutnya. Fetus dan sisa cairan dari keguguran perlu ditanam sedalam 3 kaki dan disucihama dengan menggunakan kapur 4. Induk yang gagal melahirkan anak yang sihat seekor setahun dan yang kurang memiliki sifat keibuan perlu ditakai. Pengurusan Kesihatan Gerompok Pengurusan kesihatan gerompok merangkumi segala aktiviti pencegahan penyakit berjangkit (boleh mengurangkan produktiviti ternakan ) yang dirangka oleh pihak Jabatan atau Pegawai Veterinar yang bertauliah.

PRT 2008 (Pertanian dan Manusia) ________________________________________________________________________________________________ _

1. Patuhi dan laksanakan segala aktiviti pencegahan penyakit yang termaktub di dalam protokol kesihatan gerompok. 2. Ternakan yang sakit hendaklah diasingkan segera dan dirawat secara berasingan. 3. Program pemberian ubatan berdasarkan kepada keperluan dan keadaan tertentu (contoh. ubat cacing, nyah kutu dan pemberian antibiotik) 4. Tempoh luput antibiotik dan ubatan lain mengikut garis panduan pengeluar. 5. Sebarang kematian lembu mesti dilaporkan kepada pihak berkuasa veterinar terdekat dan bedah siasat dilakukan dengan sempurna. Bangkai mesti dilupuskan dengan cara menanam sekurang-kurangnya dengan kedalaman 7 kaki. 6. Penggunaan ubatan hanya yang diluluskan oleh pihak berkuasa dan mendapatkan khidmat nasihat daripada pegawai yang bertauliah. 7. Sebarang kejadian wabak penyakit mestilah dilaporkan kepada Pejabat Perkhidmatan Haiwan yang berhampiran dalam tempoh 24 jam daripada tandatanda penyakit yang dikesan. Pengurusan Anak Lembu 1. Anak lembu yang baru lahir mestilah diperiksa bagi memastikan ianya tidak cedera atau cacat semasa kelahiran. 2. Anak lembu mesti mendapat susu awal (kolostrum) dalam tempoh 4 jam pertama selepas kelahiran. 3. Berikan pengenalan tetap pada setiap ekor anak lembu yang berumur satu minggu. 4. Timbang setiap ekor anak lembu yang barulahir dan setiap enam bulan sekali. 5. Anak lembu yang sakit dan tidak ekonomik dirawat , bantut serta cacat mestilah diasing singkir. 6. Asingkan anak lembu mengikut jantina kepadok yang berasingan selepas cerai susu . Pengurusan Lembu Dara dan Jantan Jaras 1. Pohon bantuan khidmat kepaka ran Jabatan Haiwan bagi memilih lembu dara untuk dijadikan sebagai pengganti induk apabila berumur 18 bulan. 2. Lembu dara yang terpilih tidak dijual.

PRT 2008 (Pertanian dan Manusia) ________________________________________________________________________________________________ _

3. Pohon kepakaran jabatan untuk memilih lembu jantan muda bagi tujuan baka pejantan. 4. Lembu jantan jaras yang terpilih sebagai baka pejantan perlu diurus dengan baik. 5. Lembu jantan jaras yang tidak terpilih diasingkan dan digemukkan secara "green-lot" atau dijual. 6. Pastikan lembu jantan jaras (muda) ini tidak menceroboh masuk ke dalam kumpulan lembu dewasa. 7. Bagi jualan agigah dan korban, is perlu dimasukkan dalam kandang fidlot satu hingga dua bulan sebelum jualan dan diberi makan PKC. Pengurusan Data dan Rekod Merekod adalah satu kaedah yang perlu diamalkan untuk menganalisa prestasi pengurusan ternakan . Rekod mesti disimpan dan diselenggara dengan teratur. Rekod yang perlu adalah seperti berikut :1. Rekod Kelahiran mempastikan setiap induk melahirkan anak dalam tempoh setahun. 2. Rekod Kematian - mencatat kematian dan puncanya. 3. Rekod Ragutan Pusingan -mempastikan setiap padok digunapakai mengikut jadual yang ditetapkan. 4. Rekod Timbangan - Mempastikan prestasi ternakan dapat diketahui melalui kenaikan berat badannva. 5. Rekod Jualan - mempastikan prestasi bidangusaha dapat memberikan keuntungan. 6. Rekod Pembelian - menilai dan membuat perbandingan semula kos ternakan. 7. Rekod Rawatan - Menilai semula punca dan sebab penyakit berlaku dan kos perbelanjaan. 8. Rekod Aktiviti Harian - Mempastikan pengurusan dilaksanakan mengikut perancangan. Pengurusan Personel 1. Pekerja mestilah diberi latihan dan kemahiran dari semasa ke semasa untuk mengendalikan gerompok ternakan dan peralatan.

PRT 2008 (Pertanian dan Manusia) ________________________________________________________________________________________________ _

2. Pekerja mempunyai sifat penyayang, minat dan bertanggungjawab terhadap ternakan. 3. Pekerja yang terlibat dengan ternakan mestilah bebas dari penyakit berjangkit dan menjalani pemeriksaan kesihatan oleh pegawai perubatan. 4. Majikan digalakkan melindungi setiap pekerja dengan skim insuran. 5. Menggunakan pakaian dan peralatan kerja yang sesuai. 6. Majikan perlu menyediakan peti kecemasan untuk kegunaan pengembala.

SISTEM BIDANG USAHA Terdapat dua sistem pengeluaran lembu pedaging yang diamalkan di dalam perladangan tanaman kekal. Sistem pengeluaran secara integrasi yang dimaksudkan adalah seperti berikut :1. Sistem Ibu-Anak (Cow-calf System). 2. Sistem Pembcsaran Anak Jantan (Bull Park System) / Betina (Heifer Park System). Sistem Ibu-Anak Sistem pemeliharaan ibu-anak yang dimaksudkan terdiri daripada induk, baka pejantan, dan anak-anak yang dipelihara dan diurus di dalam gerompok yang sama. Hasil dari sistem ini ialah anak jantan muda, anak betina muda yang dicerai susu (berumur >6 bulan atau berat > 100kg) dan lembu yang ditakai. Parameter Teknikal Parameter teknikal yang digunakan bagi sistem ini adalah seperti berikut :1. 100 ekor induk dan 5 ekor baka bagi setiap 400 hektar sawit berumur 5 tahun. 2. Kadar kelahiran ialah 70% setahun (minimum). 3. Kadar Kematian - Anak (bawah 6 bulan) tidak lebih 10% dan Gerompok tidak melebihi 2% setahun.

PRT 2008 (Pertanian dan Manusia) ________________________________________________________________________________________________ _

4. 10% daripada induk disingkir setahun bermula dari tahun ke tiga. Induk
pengganti di pilih dari kumpulan yang sama. 5. Lembu baka pejantan hendaklah ditukar setiap 3 tahun sekali. Kadar Takaian/Tukar Bagi meningkatkan produktiviti gerompok, takaian ternakan tertentu perlu dilakukan dari masa ke masa dan berpandukan kepada parameter berikut:1. Induk tidak produktif - pada kadar 10% setahun. 2. Baka pejantan - ditukar setiap 3 tahun. 3. Lembu Dara - 10% untuk gantian induk takai, dan 90% untuk ke kawasan baru. 4. Lembu Jantan Muda - 100% dikeluarkan ke kawasan baru Sistem Pembesaran Anak Jantan/ betina Sistem pemeliharaan lembu pedaging yang hanya melibatkan satu kategori atau kelas ternakan. Terdiri daripada anak jantan muda atau anak betina (berumur > 6 bulan atau berat > 100kg) dalam satu gerompok. Parameter teknikal bagi sistem ini adalah seperti berikut: 1. Setiap gerompok mengandungi 250-300 ekor pejantan muda atau lembu betina muda di kawasan seluas 400 hektar sawit yang berumur tidak kurang 5 tahun. (1 ekor : 1.5 hektar) 2. Purata kenaikan berat badan harian yang optimum. (anggaran 400g-500 g/hari) 3. Kadar kematian gerompok tidak melebihi 2% setahun. 4. Tempoh pemeliharaan bergantung kepada permintaan dan harga tertinggi di pasaran. Hasil daripada sistem ini adalah seperti berikut :Sistem Pembesaran Anak Jantan (Bull Park)

PRT 2008 (Pertanian dan Manusia) ________________________________________________________________________________________________ _

1. Baka pejantan terpilih 2. Lembu pedaging (sembelih atau korban) Sistem Pembesaran Anak Betina (Heifer Park) 1. Induk pembiak terpilih 2. Lembu pedaging (takai) PERKHIDMATAN SOKONGAN VETERINAR Kejayaan Pembangunan bidangusaha PINTAR komersil bergantung kepada Perkhidmatan Sokongan Veterinar yang diberikan secara proaktif dimana perkhidmatan diberikan dalam bentuk Lawatan Terancang Berjadual (LTJ). Secara keseluruhannya projek PINTAR telah dikelompokkan ke dalam beberapa zon kawasan tumpuan sasaran (KTS). Perkhidmatan LTJ yang diberikan oleh Jabatan Perkhidmatan Haiwan berpusat di 23 buah KTS Semenanjung Malaysia. Objektif LTJ 1.Mewujudkan perhubungan erat antara pihak Jabatan dan pengusaha. 2. Mendidik pengusaha ke arah merancang dan melakukan kerja kerja secara sistematik. 3.Pemindahan teknologi dan maklumat mutakhir dapat disalurkan dengan sempurna. 4.Pengusaha memperolehi pulangan pendapatan yang maksimum melalui penggunaan sumber secara optimum.

Perkhidmatan LTJ diberikan melalui 23 KTS yang telah diwujudkan

PRT 2008 (Pertanian dan Manusia) ________________________________________________________________________________________________ _

Aktiviti LTJ Aktiviti LTJ yang dijalankan menjuruskan kepada penambahbaikan sesuatu bidangusaha, dimana satu jadual yang dirancang untuk satu tahun bagi setiap gerompok. Antara aktiviti yang dijalankan adalah :1.Program latihan dan pembangunan sumber manusia. 2.Program kesihatan dan kawalan penyakit. 3.Program Pembakaan. Program Latihan Dan Pembangunan Sumber Manusia Program ini dijalankan melalui beberapa kaedah atau pendekatan seperti berikut :1.Taklimat, Kursus 2.Bengkel, Seminar 3.Lawatan Belajar 4.Tinjauan Teknologi 5.Demonstrasi (field day) Perkara-perkara yang disampaikan meliputi segala aspek penternakan dan urusniaga ternakan, berpandukan kurikulum yang telah dikhususkan untuk program ini. Program Kesihatan Dan Kawalan Penyakit Program ini bertujuan untuk mewujudkan gerompok yang bebas penya kit bagi meningkat produktiviti bidangusaha. Bagi mengekalkan kesihatan ternakan berada ditahap terbaik, tindakan proaktif yang biasa diamalkan adalah:1. Menilai keberkesanan pelaksanaan program kesihatan gerompok yang dilaksanakan. 2. Melaksanakan penambahbaikan kepada program kesihatan gerompok yang sedia ada termasuklah penggunaan teknologi terkini. 3. Menilai keberkesanan kos setiap aktiviti kawalan penyakit yang dilaksanakan.

Penilaian Prestasi Pembiak-bakaan

PRT 2008 (Pertanian dan Manusia) ________________________________________________________________________________________________ _

1.Menilai rekod kelahiran, kenaikan berat lahir dan rekod kematian. 2.Melaksanakan program pemeriksaan kebuntingan. 3.Membuat pemeriksaan BSE kepada lembu baka pejantan

Seminar pembangunan usahawan ternak Penilaian Prestasi Pemakanan 1.Imbangan pemakanan (tenaga, protin, mineral) dikaji dari semasa ke semasa. 2.Penilaian bahan kering berbanding dengan jumlah stok ternakan semasa. 3.Penilaian prestasi keibuan terhadap anak yang belum dicerai susu 4.Penilaian norma ragutan berbanding prestasi ternakan pada gerompok tertentu Penilaian Kualiti Genetik 1.Ternakan yang bermasalah dan tidak ekonomik dirawat, perlu ditakai. 2.Penggantian induk dan baka pejantan terpilih ke dalam gerompok.

Taklimat untuk CEO Syarikat Perladangan PEMASARAN HASIL

PRT 2008 (Pertanian dan Manusia) ________________________________________________________________________________________________ _

Untung atau rugi bidangusaha bergantung kepada sejauhmana pengusaha dapat memasarkan basil ladang mereka dengan cekap. Pemilihan saluran pemasaran bergantung kepada skala dan lokasi sesuatu bidangusaha. Pemasaran Am. Terdapat beberapa produk yang dapat dihasilkan dalam projek integrasi. Antara yang utama adalah; 1.Lembu Jantan (Jaras) 2.Lembu Pembiak (Induk) 3.Lembu Baka Pejantan 4.Lembu Singkiran Corak Permintaan Harga dan corak permintaan berubah mengikut selera pelanggan dan suasana semasa. Pemasaran mesti diutamakan ketika masa permintaan tinggi agar pulangan hasil adalah pada tahap tertinggi. Pada amnya permintaan dikawasan integrasi dapat dipecahkan kepada tiga kumpulan utama iaitu: 1.Permintaan untuk Aqiqah dan Qurban. 2.Permintaan untuk kenduri-kendara. 3.Permintaan bagi tujuan pembiakan. Pendekatan Pemasaran Pendekatan utama dalam pemasaran adalah: 1.Mudah didapati sama ada dari segi kuantiti dan kualiti. 2.PerakuankesihatandariJabatanPerkhidmatan Haiwan. 3.Hubungan jalan yang sempurna 4.Kemndahan kandang yang baik. Corak Jualan Secara umumnya corak jualan dapat dibuat dalam 2 kaedah:

PRT 2008 (Pertanian dan Manusia) ________________________________________________________________________________________________ _

1.Jualan secara timbang. 2.Jualan secara borong. Urusan Ternakan Berat badan lembu akan menurun dengan ketara pada awal pemindahan disebabkan beberapa faktor: 1.Stress semasa pengangkutan 2.Penukaran bahan makanan dan cara pengambilannya Penurunan berat badan amat ketara pada minggu pertama kemasukan lembu ke kandang. Perlu dipraktikkan penjualan lembu dapat dibuat seawal mungkin, pada hari pertama kemasukan lembu ke kandang. hii bagi lembu untuk penjualan baka dan induk. Lembu untuk jualan Qurban dan Aqiqah dipindahkan ke dalam kandang jualan sekurang-kurangnya 6 atau 8 minggu awal dari tarikh pemasaran. Rawatan kutu dan cacing perlu dibuat. Kaedah ini akan menambah nilai serta mencantikkan lembu semasa jualan. Lembu boleh diberikan makanan PKC atau rincihan pelepah sawit dan rumput dipotong. Lembu yang tidak mahu makan dan kalah dalam kumpulan, hendaklah diasing dan disimpan dalam padok di luar kandang mengikut keadaan pemeliharaan normal seperti di luar lapangan. Jualan Terus Kepada Peraih / Pelanggan Jualan terus adalah satu sistem pemasaran tradisi, dimana jualan ternakan berlaku dalam jumlah yang sedikit. Kebiasaannya jualan dibuat secara borong dan harganya bergantung kepada persetujuan pengusaha dan peraih. Proses jualan ini kurang menguntungkan pengusaha kerana kaedah ini tidak berpandukan kepada keuntungan yang maksimum tetapi lebih mirip kepada penyelesaian masalah semasa. Oleh yang demikian adalah perlu diujudkan satu sistem pemasaranyanglebih adil dan menguntungkan pengusaha dan peraih. Salah satu daripada usaha penyelesaiannya adalah mcngujudkan Pusat Jualan Ternakan (PJT) di lokasi yang strategik bagi membantu pemasaran ruminan. Pemasaran melalui Pusat Jualan Ternakan (PJT)

PRT 2008 (Pertanian dan Manusia) ________________________________________________________________________________________________ _

Dari sudut perancangan, setiap projek KTS mempunyai sebuah Pusat Jualan Ternakan (PJT). Beberapa PJT akan dibangunkan oleh Kerajaan dan bakinya akan dibangunkan oleh pihak swasta. Kini terdapat dua PJT yang telah dibangunkan, iaitu di KTS Jempol dan KTS Jengka, dan sebuah lagi dalam tempoh RMK-8, yang akan dibangunkan di KTS Mersing. Setiap KTS akan dirangkaikan dengan sistem komputer ke satu laman web. Dengan demikian, adalah diharapkan sistem ini dapat mempermudahkan pasaran hasil ladang dan lembu pedaging boleh dijual melalui e-dagang. PJT ini juga akan berfungsi sebagai "one stop center" untuk pelbagai input dan keperluan industri. Perkhidmatan Al, bekalan ubatan, makanan tambahan, kelengkapan pagar elektrik, dan perkhidmatan veterinar boleh diperolehi di PJT ini. Karnival seperti "livestock shows" dan "field days" boleh diadakan di lokasi yang sama, sebagai usaha mempertingkatkan kemajuan industri. Aktiviti pertandingan ternakan ini juga dijangka akan menjadi tarikan pelancong dalaman sejajar dengan konsep Agrotourism. Penglibatan penternak kecil dalam aktiviti ini sudah pasti mampu mempertingkatkan pendapatan mereka.

Ternakan diurus secara intensif di PJTR

EKONOMI BIDANGUSAHA Satu model bidangusaha penternakan lembu pedaging integrasi sistem ibu-anak dengan kapasiti 100 ekor induk dalam kawasan 400 hektar ladang kelapa sawit dipaparkan untuk menunjukkan daya maju teknikal dan kewangan bagi tempoh projek selama 10 tahun. SISTEM PENTERNAKAN GREENLOT

PRT 2008 (Pertanian dan Manusia) ________________________________________________________________________________________________ _

Aliran Fizikal Ternakan Satu model bidangusaha penternakan anak jantan atau anak betina dengan kapasiti 250 ekor dipelihara dalam ladang kelapa sawit seluas 400 hektar dipaparkan untuk menunjukkan daya keberuntungan. Anak lembu lepas cerai susu (umur 6-8 bulan) diasingkan dalam satu gerompok dipelihara selama lebih kurang 12 bulan. Ternakan dipelihara secara ekstensif, meragut bergiliran dan dikawal dengan pagar letrik. Rawatan dan pemberian garam- vitamin dilakukan secara berkala.

Kos Pelaburan Projek ini memerlukan pelaburan awal sebanyak RM37,700 untuk mengadakan kandang-celung, caravan, set pagar letrik mudah alih, alat penimbang, tangki dan pam air, motortrailer dan lain-lain. KOS OPERASI Kos operasi utama dalam bidangusaha ini adalah pembelian anak lembu. Untuk memperolehi 250 ekor anak lembu lepas cerai susu, projek memerlukan RM125,000. Lain-lain kos yang terlibat adalah pembelian garam-vitamin, rawatan, utiliti, pembaikan dan alatganti, upah buruh, kos pengurusan dan sebagainya berjumlah RM27,100 bagi satu gerompok setahun. AMALAN PENTERNAKAN YANG BAIK Sebuah buku panduan khusus mengenai amalan penternakan yang baik (good animal husbandry practices-GAHP) ini dikeluarkan oleh Jabatan secara berasingan. Para pengusaha digalakkan memiliki naskah tersebut serta berusaha mengamalkan prinsipprinsip yang terkandung di dalamnya. Penjelasan berikutnya mengambil perkaraperkara pokok yang terdapat dalam buku tersebut yang mana boleh dijadikan panduan awal untuk melaksanakan GAHP di ladang masing-masing.

PRT 2008 (Pertanian dan Manusia) ________________________________________________________________________________________________ _

Pengurusan Ternakan Mengamalkan proses cerai susu, mengikut kaedah yang praktikal dan tidak memudaratkan ternakan. Anak-anak pejantan muda dipindah berasingan daripada kumpulan ibu-anak yang asal. Pemeriksaan kualiti baka pejantan dilakukan dari semasa ke semasa. Mengadakan program pemeriksaan kesuburan ternakan secara berkala. Mengamalkan konsep gerompok tertutup. Aktiviti keluar-masuk pelawat ke ladang dikawal dan mematuhi prosedur pembasmian (disinfection) penyakit. Baka pejantan diganti dengan yang baru setiap 3 tahun. Nisbah baka pejantan dengan betina 1:20 dan digalakkan mempunyai 3 ekor baka pejantan bagi bilangan induk 40 ekor. Ternakan yang baru diterima perlulah direhatkan dalam kandang selama 3 hari sebelum melakukan sebarang aktiviti terhadapnya. Selama dalam tempoh berkenaan, air bersih, makanan secukupnya, garam galian dan antistress diberikan. Rawatan Ternakan Dan Kesihatan Gerompok Pengusaha tidak dibenarkan melakukan rawatan ternakan kecuali rawatan kecil. Ternakan tidak boleh dijual untuk disembelih, selagi ternakan tersebut masih dalam lingkungan tarikh luput rawatan (withdrawal period). Ubatan dan peralatan perlu disimpan dan diselenggara dengan balk serta mengikuti tatacara simpanan yang berkaitan. Melaksanakan program kesihatan gerompok sepenuhnya (100%) dan berpandukan kepada Program Kesihatan Gerompok yang disediakan oleh JPH.

Makanan Dan Pemakanan Bata garam sentiasa diberikan. Sebelum dimasukkan ternakan ke satu-satu petak, pastikan tiada tumbuhan yang beracun di petak tersebut. Ternakan diubah petak ragutan apabila rumpai di dalam kawasan yang sedang diragut tinggal 6 inci sahaja.

PRT 2008 (Pertanian dan Manusia) ________________________________________________________________________________________________ _

Kadar stok ternakan pada purata 1:4 hektar, pengurangan stok dilakukan dari semasa ke semasa apabila bahan makanan menurun (apabila umur sawit meningkat) dan penurunan purata susuk badan ternakan kepada 3 (body score). Rekod Setiap ternakan diberikan dua nombor pengenalan dan dipasang kepada kedua belah telinga. Gunakan sistem merekod dan mencatat maklumat yang mudah untuk diamalkan dan praktikal. Rekod-rekod perlu dikemaskini dan disimpan di tempat yang sesuai dan selamat.

Pengambilan sampel darah untuk saringan penyakit di lakukan secara berkala SKIM AKREDITASI LADANG TERNAKAN Skim Akreditasi Ladang Ternakan (SALT) adalah merupakan satu skim persijilan bidangusaha PINTAR yang telah berjaya melaksanakan Amalan Penternakan Yang Baik (GAHP). Penganugerahan sijil ini juga merupakan satu pengiktirafan Jabatan terhadap bidangusaha berkenaan, terutamanya mengenai keadaan bebas penvakit seperti Brucellosis. Sungguh pun penyertaan bidangusaha ke dalam skim ini adalah merupakan secara sukarela, tetapi ladang-ladang yang berjaya boleh menggunakan kekuatan ini dalam pemasaran hasil bidangusaha. Dengan demikian semua bidangusaha PINTAR yang komersil amat digalakkan menyertai skim ini. Penganugerahan

PRT 2008 (Pertanian dan Manusia) ________________________________________________________________________________________________ _

Proses pendaftaran bidangusaha yang menyertai skim ini akan dilakukan oleh Urusetia Skim, setelah permohonan untuk menyertai skim diterima. Pihak Jabatan akan melaksanakan pengauditan, dengan berpandukan kepada satu senarai semak yang scragam ke premis bidangusaha, setahun sekali. Penganugerahan sijil ini bukan sesuatu yang mutlak. Setelah menerima sijil, premis akan tetap diaudit dari semasa ke semasa. Penganugerahan akan ditarikbalik apabila mana-mana piawaian yang ditetapkan gagal dikekalkan, misalnya berlaku jangkitan Brucellosis. Satu buku panduan khusus mengenai SALT akan dikeluarkan oleh Jabatan secara berasingan. Para pengusaha digalakkan mendapatkan naskah tersebut serta berusaha mengamalkan prinsip-prinsip yang terkandung didalamnya. Penjelasan di atas mengambil perkara-perkara pokok yang terdapat dalam tulisan tersebut yang mana boleti dijadikan panduan awal untuk melaksanakan SALT di ladang masing-masing.

3.15.

Penanaman tebu Tebu..tebu..tebu...kalau tahu pasal tebu dan rajin pula boleh buat duit nih. Tapi

bagi mereka yang tak tahu boleh lah dapatkan artikel-artikel mengenainya. Tak rugi kalau memcuba bisnes tebu nih sebab pasarannya besar. Tengok kes isu kekurangan gula hari tu....kecoh satu Malaysia hingga Perdana Menteri sendiri sound... So, kepada individu yang berminat,cuba-cubalah mengusahakannya..Mana tahu boleh jadi jutawan gula pulak... BUDIDAYA TANAMAN TEBU A. SYARAT PERTUMBUHAN 1.1. Iklim a) Hujan yang merata diperlukan setelah tanaman berumur 8 bulan dan kebutuhan ini berkurang sampai menjelang panen.

PRT 2008 (Pertanian dan Manusia) ________________________________________________________________________________________________ _

b) Tanaman tumbuh baik pada daerah beriklim panas dan lembab. Kelembaban yang baik untuk pertumbuhan tanaman ini > 70% c) Suhu udara berkisar antara 28-34 derajat C. 1.2. Media Tanam a) Tanah yang terbaik adalah tanah subur dan cukup air tetapi tidak tergenang b) Jika ditanam di tanah sawah dengan irigasi pengairan mudah di atur tetapi jika ditanam di ladang/tanah kering yang tadah hujan penanaman harus dilakukan di musim hujan. 1.3. Ketinggian Tempat Ketinggian tempat yang baik untuk pertumbuhan tebu adalah 5-500 m dpl. II. PEDOMAN TEKNIS BUDIDAYA 2.1. Pembibitan Bibit yang akan ditanam berupa (1) bibit pucuk, (2)bibit batang muda, (3) bibit rayungan dan (4) bibit siwilan a) Bibit pucuk Bibit diambil dari bagian pucuk tebu yang akan digiling berumur 12 bulan. Jumlah mata (bakal tunas baru) yang diambil 2-3 sepanjang 20 cm. Daun kering yang membungkus batang tidak dibuang agar melindungi mata tebu. Biaya bibit lebih murah karena tidak memerlukan pembibitan, bibit mudah diangkut karena tidak mudah rusak, pertumbuhan bibit pucuk tidak memerlukan banyak air. Penggunaan bibit pucuk hanya dapat dilakukan jika kebun telah berporduksi. b) Bibit batang muda

PRT 2008 (Pertanian dan Manusia) ________________________________________________________________________________________________ _

Dikenal pula dengan nama bibit mentah / bibit krecekan. Berasal dari tanaman berumur 5-7 bulan. Seluruh batang tebu dapat diambil dan dijadikan 3 stek. Setiap stek terdiri atas 2-3 mata tunas. Untuk mendapatkan bibit, tanaman dipotong, daun pembungkus batang tidak dibuang. 1 hektar tanaman kebun bibit bagal dapat menghasilkan bibit untuk keperluan 10 hektar.

c) Bibit rayungan (1 atau 2 tunas) Bibit diambil dari tanaman tebu khusus untuk pembibitan berupa stek yang tumbuh tunasnya tetapi akar belum keluar. Bibit ini dibuat dengan cara: 1. Melepas daun-daun agar pertumbuhan mata tunas tidak terhambat 2. Batang tanaman tebu dipangkas 1 bulan sebelum bibit rayungan dipakai. 3. Tanaman tebu dipupuk sebanyak 50 kg/ha Bibit ini memerlukan banyak air dan pertumbuhannya lebih cepat daripada bibit bagal. 1 hektar tanaman kebun bibit rayungan dapat menghasilkan bibit untuk 10 hektar areal tebu. Kelemahan bibit rayungan adalah tunas sering rusak pada waktu pengangkutan dan tidak dapat disimpan lama seperti halnya bibit bagal.

d) Bibit siwilan Bibit ini diambil dari tunas-tunas baru dari tanaman yang pucuknya sudah mati. Perawatan bibit siwilan sama dengan bibit rayungan.

2.2. Pengolahan Media Tanam Terdapat dua jenis cara mempersiapkan lahan perkebunan tebu yaitu cara reynoso dan bajak. 2.2.1. Persiapan

PRT 2008 (Pertanian dan Manusia) ________________________________________________________________________________________________ _

Disebut juga dengan cara Cemplongan dan dilakukan di tanah sawah. Pada cara ini tanah tidak seluruhnya diolah, yang digali hanya lubang tanamnya 2.2.2. Pembukaan Lahan a) Pada lahan sawah dibuat petakan berukuran 1.000 m2. Parit membujur, melintang dibuat dengan lebar 50 cm dan dalam 50 cm. Selanjutnya dibuat parit keliling yang berjarak 1,3 m dari tepi lahan. b) Lubang tanam dibuat berupa parit dengan kedalaman 35 cm dengan jarak antar lubang tanam (parit) sejauh 1 m. Tanah galian ditumpuk di atas larikan diantara lubang tanam membentuk guludan. Setelah tanam, tanah guludan ini dipindahkan lagi ke tempat semula. 2.3. Teknik Penanaman 2.3.1. Penentuan Pola Tanam Umumnya tebu ditanam pada pola monokultur pada bulan Juni-Agustus (di tanah berpengairan) atau pada akhir musim hujan (di tanah tegalan/sawah tadah hujan). Terdapat dua cara bertanam tebu yaitu dalam aluran dan pada lubang tanam. Pada cara pertama bibit diletakkan sepanjang aluran, ditutup tanah setebal 2-3 cm dan disiram. Cara ini banyak dilakukan dikebun Reynoso. Cara kedua bibit diletakan melintang sepanjang solokan penanaman dengan jarak 30-40 cm. Pada kedua cara di atas bibit tebu diletakkan dengan cara direbahkan. Bibit yang diperlukan dalam 1 ha adalah 20.000 bibit. 2.3.2. Cara Penanaman Sebelum tanam, tanah disiram agar bibit bisa melekat ke tanah. a) Bibit stek (potongan tebu) ditanam berimpitan secara memanjang agar jumlah anakan yang dihasilkan banyak. Dibutuhkan 70.000 bibit stek/ha.

PRT 2008 (Pertanian dan Manusia) ________________________________________________________________________________________________ _

b) Untuk bibit bagal/generasi, tanah digaris dengan kedalaman 5-10 cm, bibit dimasukkan ke dalamnya dengan mata menghadap ke samping lalu bibit ditimbun dengan tanah. Untuk bibit rayungan bermata satu, bibit dipendam dan tunasnya dihadapkan ke samping dengan kemiringan 45 derajat, sedangkan untuk rayungan bermata dua bibit dipendam dan tunasnya dihadapkan ke samping dengan kedalaman 1 cm. Satu hari setelah tanam lakukan penyiraman jika tidak turun hujan. Penyiraman ini tidak boleh terlambat tetapi juga tidak boleh terlalu banyak. 3.4. Pemeliharaan Tanaman 2.4.1. Penjarangan dan Penyulaman a) Sulaman pertama untuk tanaman yang berasal dari bibit rayungan bermata satu dilakukan 5-7 hari setelah tanam. Bibit rayungan sulaman disiapkan di dekat tanaman yang diragukan pertumbuhannya. Setelah itu tanaman disiram. Penyulaman kedua dilakukan 3-4 minggu setelah penyulaman pertama. b) Sulaman untuk tanaman yang berasal dari bibit rayungan bermata dua dilakukan tiga minggu setelah tanam (tanaman berdaun 3-4 helai). Sulaman diambil dari persediaan bibit dengan cara membongkar tanaman beserta akar dan tanah padat di sekitarnya. Bibit yang mati dicabut, lubang diisi tanah gembur kering yang diambil dari guludan, tanah disirami dan bibit ditanam dan akhirnya ditimbun tanah. Tanah disiram lagi dan dipadatkan. c) Sulaman untuk tanaman yang berasal dari bibit pucuk. Penyulaman pertama dilakukan pada minggu ke 3. Penyulaman kedua dilakukan bersamaan dengan pemupukan dan penyiraman ke dua yaitu 1,5 bulan setelah tanam. Kedua penyulaman ini dilakukan dengan cara yang sama dengan point (b) di atas. d) Penyulaman ekstra dilakukan jika perlu beberapa hari sebelum pembumbunan ke 6. Adanya penyulaman ekstra menunjukkan cara penanaman yang kurang baik. e) Penyulaman bongkaran. Hanya boleh dilakukan jika ada bencana alam atau serangan penyakit yang menyebabkan 50% tanaman mati.

PRT 2008 (Pertanian dan Manusia) ________________________________________________________________________________________________ _

Tanaman sehat yang sudah besar dibongkar dengan hati-hati dan dipakai menyulan tanaman mati. Kurangi daun-daun tanaman sulaman agar penguapan tidak terlalu banyak dan beri pupuk 100-200 Kg/ha. 2.4.2. Penyiangan Penyiangan gulma dilakukan bersamaan dengan saat pembubunan tanah dan dilakukan beberapa kali tergantung dari pertumbuhan gulma. Pemberantasan gulma dengan herbisida di kebun dilaksanakan pada bulan Agustus sampai November dengan campuran 2-4 Kg Gesapas 80 dan 3-4 Kg Hedanol power. 2.4.3. Pembubunan Sebelum pembubunan tanah harus disirami sampai jenuh agar struktur tanah tidak rusak. a) Pembumbunan pertama dilakukan pada waktu umur 3-4 minggu. Tebal bumbunan tidak boleh lebih dari 5-8 cm secara merata. Ruas bibit harus tertimbun tanah agar tidak cepat mengering. b) Pembumbun ke dua dilakukan pada waktu umur 2 bulan. c) Pembumbuna ke tiga dilakukan pada waktu umur 3 bulan. 2.4.4. Perempalan Daun-daun kering harus dilepaskan sehingga ruas-ruas tebu bersih dari daun tebu kering dan menghindari kebakaran. Bersamaan dengan pelepasan daun kering, anakan tebu yang tidak tumbuh baik dibuang. Perempalan pertama dilakukan pada saat 4 bulan setelah tanam dan yang kedua ketika tebu berumur 6-7 bulan. 2.4.5. Pemupukan Pemupukan dilakukan dua kali yaitu (1) saat tanam atau sampai 7 hari setelah tanam dengan dosis 7 gram urea, 8 gram TSP dan 35 gram KCl per tanaman (120 kg urea, 160 kg TSP dan 300 kg KCl/ha).dan (2) pada 30 hari setelah pemupukan ke satu dengan 10 gram urea per tanaman atau 200 kg urea per hektar.

PRT 2008 (Pertanian dan Manusia) ________________________________________________________________________________________________ _

Pupuk diletakkan di lubang pupuk (dibuat dengan tugal) sejauh 7-10 cm dari bibit dan ditimbun tanah. Setelah pemupukan semua petak segera disiram supaya pupuk tidak keluar dari daerah perakaran tebu. Pemupukan dan penyiraman harus selesai dalam satu hari. Agar rendeman tebu tinggi, digunakan zat pengatur tumbuh seperti Cytozyme (1 liter/ha) yang diberikan dua kali pada 45 dan 75 hst. 2.4.6. Pengairan dan Penyiraman Pengairan dilakukan dengan berbagai cara: a) Air dari bendungan dialirkan melalui saluran penanaman. b) Penyiraman lubang tanam ketika tebu masih muda. Waktu tanaman berumur 3 bulan, dilakukan pengairan lagi melalui saluran-saluran kebun. c) Air siraman diambil dari saluran pengairan dan disiramkan ke tanaman. d) Membendung got-got sehingga air mengalir ke lubang tanam. Pengairan dilakukan pada saat: a) Waktu tanam b) Tanaman berada pada fase pertumbuhan vegetatif c) Pematangan. 2.5. Hama dan Penyakit 2.5.1. Hama a) Penggerek batang bergaris (Proceras cacchariphagus), penggerek batang berkilat (Chilitrae auricilia), penggerek batang abu-abu (Eucosma schismacaena), penggerek batang kuning (Chilotraea infuscatella), penggerek batang jambon (Sesmia inferens) Gejala: daun yang terbuka mengalami khlorosis pada bagian pangkalnya; pada serangan hebat, bentuk daun berubah, terdapat titik-titik atau garis-garis berwarna merah di pangkal daun; sebagian daun tidak dapat tumbuh lagi; kadang-kadang batang menjadi busuk dan berbau tidak enak. Pengendalian: dengan suntikan insektisida

PRT 2008 (Pertanian dan Manusia) ________________________________________________________________________________________________ _

Furadan 3G (0,5 kg/ha) pada waktu tanaman berumur 3-5 bulan. Suntikan dilakukan jika terdapat 400 tanaman terserang dalam 1 hektar. b) Tikus Pengendalian: dengan gropyokan secara bersama atau pengemposan belerang pada lubang yang dihuni tikus. 2.5.2. Penyakit a) Pokkahbung Penyebab: Gibbrela moniliformis. Bagian yang diserang adalah daun, pada stadium lanjut dapat menyerang batang. Gejala: terdapat noda merah pada bintik khlorosis di helai daun, lubang-lubang yang tersebar di daun, sehingga daun dapat robek, daun tidak membuka (cacat bentuk), garis-garis merah tua di batang, ruas membengkak. Pengendalian: memakai bibit resisten, insektisida Bulur Bordeaux 1% dan pengembusan tepung kapur tembaga. b) Dongkelan Penyebab: jamur Marasnius sach-hari Bagian yang diserang adalah jaringan tanaman sebelah dalam dan bibit di dederan/persemaian. Gejala: tanaman tua dalam rumpun mati tiba-tiba, daun tua mengering, kemudian daun muda, warna daun menjadi hijau kekuningan dan terdapat lapisan jamur seperti kertas di sekeliling batang. Pengendalian: tanah dijaga agar tetap kering. c) Noda kuning Penyebab: jamur Cercospora kopkei . Bagian yang diserang daun dan bagian-bagaian dengan kelembaban tinggi. Gejala: noda kuning pucat pada daun muda yang berubah menjadi kuning terang. Timbul noda berwarna merah darah tidak teratur; bagian bawah tertutup lapisan puiih kotor. Helai daun mati berwarna agak kehitaman. Pengendalian: adalah dengan memangkas dan membakar daun yang terserang. Kemudian menyemprot dengan tepung belerang ditambah kalium permanganat. d) Penyakit nanas Penyebab: adalah jamur Ceratocytis paradoxa. Bagian yang diserang adalah bibit yang

PRT 2008 (Pertanian dan Manusia) ________________________________________________________________________________________________ _

telah dipotong. Gejala: warna merah bercampur hitam pada tempat potongan, bau seperti buah nanas. Pengendalian: luka potongan diberi ter atau desinfeksi dengan 0,25% fenylraksa asetat. e) Noda cincin Bagian yang diserang daun, lebih banyak di daerah lembab daripada daerah kering. Penyebab: jamur Heptosphaeria sacchari, Helmintosporium sachhari, Phyllsticta saghina. Gejala: noda hijau tua di bawah helai daun, bagian tengah noda menjadi coklat; pada serangan lanjut, warna coklat menjadi jernih, daun kering. Pengendalian: mencabut tanaman sakit dan membakarnya. f) Busuk bibit Bagian yang diserang adalah bibit dengan gejala tanaman kekuningan dan layu. Penyebab: bakteri. Gejala: bibit yang baru ditanam busuk dan buku berwarna abu-abu sampai hitam. Pengendalian: menanam bibit sehat, perbaikan sistim pembuangan air yang baik, serta tanah dijaga tetap kering. g) Blendok Bagian yang diserang adalah daun tanaman muda berumur 1,5-2 bulan pada musim kemarau. Penyebab: Xanthomonas albilicans. Gejala: terdapat pada khlorosis pada daun; pada serangan hebat seluruh daun bergaris hijau dan putih; titik tumbah dan tunas berwarna merah. Pengendalian: Menanam bibit resisten (2878 POY, 3016 POY), Lakukan desinfeksi para pemotong bibit, merendam bibit dalam air panas 52,5oC dan lonjoran bibit dijemur 1-2 hari. h) Virus mozaik Penyebab: Virus. Pengendalian: menjauhkan tanaman inang, bibit yang sakit dicabut dan dibakar. 2.6. Panen 2.6.1. Ciri dan Umur Panen

PRT 2008 (Pertanian dan Manusia) ________________________________________________________________________________________________ _

Umur panen tergantung dari jenis tebu: a) Varitas genjah masak optimal pada < 12 bulan b) Varitas sedang masak optimal pada 12-14 bulan c) Varitas dalam masak optimal pada > 14 bulan. Panen dilakukan pada bulan Agustus pada saat rendeman (persentase gula tebu) maksimal dicapai. 2.6.2. Cara Panen a) Mencangkul tanah di sekitar rumpun tebu sedalam 20 cm. b) Pangkal tebu dipotong dengan arit jika tanaman akan ditumbuhkan kembali. Batang dipotong dengan menyisakan 3 buku dari pangkal batang. c) Mencabut batang tebu sampai ke akarnya jika kebun akan dibongkar. Potong akar batang dan 3 buku dari permukaan pangkal batang., d) Pucuk dibuang. e) Batang tebu diikat menjadi satu (30-50 batang/ikatan) untuk dibawa ke pabrik untuk segera digiling Panen dilakukan satu kali di akhir musim tanam. 2.6.3. Perkiraan Produksi Hasil Tebu Rakyat Intensifikasi I di tanah sawah adalah 120 ton/ha dengan rendemen gula 10% sedangkan hasil TRI II di tanah sawah adalah 100 ton dengan rendemen 9%. Di tanah tegalan produksi tebu lebih rendah lagi yaitu pada TRI I tegalan adalah 90 ton/ha dan pada TRI II tegalan sebesar 80 tom/ha. 2.7. Pascapanen 2.7.1. Pengumpulan Hasil tanam dari lahan panen dikumpulkan dengan cara diikat untuk dibawa ke pengolahan.

PRT 2008 (Pertanian dan Manusia) ________________________________________________________________________________________________ _

2.7.2. Penyortiran dan Penggolongan Syarat batang tebu siap giling supaya rendeman baik: a) Tidak mengandung pucuk tebu b) Bersih dari daduk-daduk (pelepah daun yang mengering) c) Berumur maksimum 36 jam setelah tebang.

4.0

Kepentingan Pertanian Alternatif Kepada Negara Walaupun pengeluaran hasil eksport Malaysia banyak bergantung pada barangan

elektrik dan elektronik, tetapi negara kita perlu terus mengeluarkan barangan berasaskan pertanian untuk keperluan tempatan ataupun dipasarkan ke luar negara. Apabila Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) dilaksanakan tahun depan, bermakna komoditi pertanian kita akan bergerak bebas dalam ASEAN dan persaingan dari segi pengeluaran bahan makanan juga akan bertambah. Bagaimanapun kesedaran tinggi untuk menjaga tahap kesihatan dan memelihara alam sekitar sekarang, demi kesejahteraan rakyat dan negara dalam jangka masa panjang, bagaikan mendesak pasaran bahan makanan perlu kembali kepada aktiviti pertanian organik. Kementerian Pertanian yang bertanggungjawab dalam sektor pengeluaran bahan makanan negara menyedari untuk mewujudkan aktiviti ladang organik secara satu sistem pertanian.Sebab itu, jika kita tidak meningkatkan pengeluaran pertanian komersial secara konvensional, pengeluar bahan makanan di negara ini akan menghadapi persaingan pasaran yang sengit. Tetapi pertanian organik boleh membantu menyumbangkan ke arah berdaya saing sektor pertanian di negara ini. Dengan itu ia patut diberi perhatian yang lebih serius dan berada dalam arus perdana pertanian negara ini. Persoalannya bagaimana kita hendak mengklasifikasikan hasil pertanian itu sebagai

PRT 2008 (Pertanian dan Manusia) ________________________________________________________________________________________________ _

organik atau menggunakan bahan-bahan kimia. Ini kerana selama ini, kita tidak membentuk sistem pemantauan yang membolehkannya diiktiraf sebagai organik. Ada ciri-ciri tertentu yang harus dipatuhi sebelum sesuatu ladang itu boleh dianggap sebagai organik. Misalnya penggunaan amalan pertanian yang baik dengan menggunakan kompos, sisa baki pertanian, baja organik untuk pengeluaran tanaman, pengawalan perosak dan penyakit dijalankan secara amalan kultura, pengurusan biologi dan penyelenggaraan ladang diusahakan di bawah sistem perladangan organik. Menurut Menteri Pertanian, Datuk Dr. Mohd. Effendi Norwawi ketika merasmikan Seminar Skim Persijilan Perladangan Organik di Kuala Lumpur negara kita kaya dengan sumber alam semula jadi yang boleh dimanfaatkan sebagai input untuk perladangan organik. Sebagai contoh katanya, hasil buangan tandan kosong kelapa sawit, jerami padi dan buangan bahan tanaman lain boleh dikitar semula sebagai kompos dengan menggunakan mikroorganisma tempatan dan digunakan sebagai bahan input dalam perladangan organik, dengan syarat ia menepati piawaian yang ditetapkan. ``Di sinilah pihak kerajaan boleh dan sedang memainkan peranan yang aktif dengan menggubal standard perladangan organik yang diterima oleh masyarakat antarabangsa dan seterusnya melaksanakan Skim Persijilan Ladang Organik (SPPO),'' katanya. Dengan sumber dan faktor yang sedia ada, negara ini boleh memajukan perladangan organik. Faktor Pertama dari segi sumber tanaman, terdapat 400,000 hektar ladang atau kebun diusahakan oleh petani di kampung yang tidak menggunakan baja atau racun kimia seperti tanaman rambutan dan manggis. Melalui usaha yang minimum, kebun-kebun ini boleh dijadikan ladang organik. Faktor kedua, piawaian perladangan organik MS 1529 (Standard Malaysia bagi Pengeluaran Bahan Makanan Berasaskan Organik) telah digubal dan diguna pakai. Dokumen ini menghurai piawaian yang patut diikuti untuk perladangan organik seperti pengeluaran, pemprosesan, pelabelan dan pemasaran. Faktor ketiga ialah teknologi Natural Farming (perkebunan semula jadi). Dengan menggunakan mikroorganisma dan bahan buangan tempatan yang senang diperoleh, ia akan dapat mengurangkan kos pengeluaran dan membolehkan bahan makanan organik dijual pada harga yang mampu dibeli oleh kebanyakan pengguna. Mengikut Jabatan Pertanian, pengusaha pertanian yang menepati piawaian MS 1529 akan diiktiraf dan menerima sijil SPPO. Piawaian ini menggariskan keperluan yang

PRT 2008 (Pertanian dan Manusia) ________________________________________________________________________________________________ _

berkaitan dengan pengeluaran, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, melabel dan pemasaran bahan makanan organik. Pengeluar bahan makanan yang mendapat skim persijilan ini akan memperoleh faedah berupa hak menggunakan logo `Malaysian Organic' atau `Organik Malaysia' pada produk mereka. Dengan label ini, produk tersebut boleh dipasarkan sebagai produk organik dengan harga yang setimpal. Pengguna juga memperoleh faedahnya dengan mendapat keyakinan bahawa produk yang mempunyai logo tersebut telah mematuhi piawaian organik negara MS 1529. Satu perkara yang perlu ditekankan ialah perladangan organik tidak akan menggantikan perladangan secara konvensional. Ia patut dilihat sebagai alternatif kepada hasil keluaran dari perladangan konvensional. Bagi menjayakan usaha ini, isu-isu seperti kemudahan pinjaman, pemasaran, penyelidikan dan pembangunan serta pendidikan pengguna perlu diselesaikan supaya ia boleh membawa kepada kemajuan perladangan organik. 5.0 Rumusan Usaha bagi mentransformasikan sektor pertanian supaya menjadi lebih moden, dinamik dan berdayasaing akan diteruskan. Usaha sedemikian ini amat penting memandangkan pasaran global akan mengalami liberalisasi perlagangan akibat pelaksanaan AFTA dan rundingan WTO. Hasil pengeluaran pertanian dan produk yang diproses negara kita perlu mempunyai kecekapan kos dan berkualiti supaya dapat bersaing dengan keluaran daripada negara-negara pengeluar yang lain. Sektor pertanian yang lebih moden, dinamik dan berdayasaing akan juga menjamin petani, penternak dan nelayan mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi dan stabil. Selain daripada itu, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani akan juga berusaha membangunkan industri asas tani dengan menggunakan pendekatan kelompok. Pendekatan pembangunan berdasarkan kepada kelompok merupakan pendekatan yang diutamakan dalam IMP2 dan juga DPN3. Berasaskan kepada pendekatan ini, industri asas tani akan dibangunkan secara bersepadu di mana pengeluaran bahan-bahan mentah dan produk hiliran akan dilaksanakan di kawasan

PRT 2008 (Pertanian dan Manusia) ________________________________________________________________________________________________ _

yang sama. Selain daripada itu, aktiviti sampingan yang berkaitan dengan industri berkenaan akan juga digalakkan. Sektor pertanian dan industri asas tani perlu mengalami transformasi untuk menjadikan sektor ini lebih moden, dinamik dan berdaya saing. Usaha-usaha seperti berikut sedang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani: (i) Transformasi Ladang Saiz tanah yang tidak ekonomik menyebabkan produktiviti dan kos pengeluaran yang tinggi. Program untuk memperolehi faedah berskala seperti projek kelompok, pemuliharaan tanah terbiar secara estet/kelompok, Taman Kekal Pengeluaran Makanan dan Projek 10 Tan Padi telah pun dilaksanakan. Dalam skim-skim ini, Amalan Pertanian Baik (Good Agriculture Practices) digalakkan supaya keluaran pertanian yang dihasilkan adalah berkualiti dan selamat dimakan. Program Plantation Integration Areas (TAC) juga dilaksanakan bagi mengoptimumkan penggunaan kawasan perladangan bagi menjanakan hasil sampingan dengan ternakan lembu. (ii) Transformasi Tenaga Buruh Kepada Penggunaan Mekanisasi, Otomasi Dan Teknologi Negara perlu meningkatkan tahap dan proses pengeluaran daripada yang bergantung berat kepada tenaga buruh kepada berintensifkan modal, teknologi dan berasaskan ilmu pengetahuan. Program pemindahan teknologi dan cara tanaman yang baru bagi meningkat produktiviti telah dilaksanakan. Ini termasuk program inkubator dan belia tani bagi melahirkan usahawan tani, program fertigasi tanaman pertanian, dan sistem ternakan ayam secara tertutup (closed house system). Di dalam pembangunan perikanan pula, usaha bagi meningkatkan tahap teknologi dilaksanakan melalui program pen culture, akuakultur secara nukleus, open sea cage culture dan mengurangkan kehilangan hasil akibat post harvest. (iii) Pengurusan Ladang Yang Moden Program latihan dan kemudahan akan dipertingkatkan bagi memastikan peladang dibekalkan dengan kemahiran teknikal dan teknologi bagi

PRT 2008 (Pertanian dan Manusia) ________________________________________________________________________________________________ _

meningkatkan produktiviti manakala pakar-pakar dan pekerja pengembangan yang terlibat dalarn aktiviti bimbingan dan latihan dilengkapkan pengetahuan dan kepakaran bagi membantu masyarakat tani. Untuk mencapai tujuan ini, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani sedang berusaha meningkatkan khidmat pengembangan dan khidmat nasihat teknikal. Inkubator-inkubator bagi memberi latihan tambahan juga telah dibina untuk memberi latihan kepada golongan sasar di ladang sebenar. (iv) Dayasaing Lebih Tinggi Kualiti produk yang rendah dan tidak seragam menyebabkan hasil pertanian negara tidak dapat bersaing di pasaran global. Dengan harga yang tinggi di pasaran domestik dan jangkaan lambakan hasil pertanian dari luar negara yang lebih murah berikutan pembukaan pasaran di bawah pelaksanaan WTO dan AFTA, hasil pertanian negara akan menghadapi persaingan yang tinggi. Sehubungan itu, hasil pertanian negara perlu berkualiti dan mematuhi piawaian keselamatan makanan antarabangsa bagi membolehkan hasil pertanian dieksport mahupun dipasarkan di dalam negara. Konsep jaminan kualiti daripada ladang ke meja hidang akan diamalkan secara meluas melalui skim akreditasi serta kawalselia dan pemeriksaan veterinar yang ketat di ladang ternakan, kilang makanan haiwan, rumah penyembelihan, kilang pemprosesan, stesen kuarantin clan pintu masuk ke dalam negara. (v) Mempelbagaikan Pulangan Pelaburan Masalah pulangan terhadap pelaburan yang rendah dan lambat dapat diatasi dengan memberi tumpuan kepada aktiviti integrasi tanaman-ternakan, intercropping, mixed farming dan juga marinovasi. Aktiviti pemprosean hiliran juga merupakan satu usaha untuk mempelbagaikan aktiviti ekonomi masyarakat tani dan menambahkan pendapatan mereka dalam mengeluarkan produk yang diproses yang mempunyai nilai yang ditambah yang tinggi. (vi) Pengezonan (zoning) Selaras dengan pendekatan pembangunan pertanian berasaskan produk, pembangunan secara sektoral melalui pengezonan kawasan pengeluaran pertanian akan dilaksanakan. Ini bertujuan bagi membolehkan pembangunan

PRT 2008 (Pertanian dan Manusia) ________________________________________________________________________________________________ _

pertanian secara kelompok dapat dihasilkan supaya faedah perbandingan (comparative advantage) diperolehi. Zon-zon pengeluaran ini termasuklah zon perindustrian akuakultur (ZIA), zon-zon tanaman, zon-zon pengeluaran ternakan clan kawasan integrasi ladang (TAC). Penwujudan zon-zon ini akan membolehkan para pengusaha meningkatkan hasil mereka kerana keadaan agro-klimatik yang sesuai untuk aktiviti tertentu. Selain daripada itu, ia juga membolehkan Kerajaan menumpukan khidmat sokongan mengikut jenis aktiviti pertanian yang dilaksanakan di kawasan tertentu. (vii) Insentif Untulk Projelk Pengeluaran Makanan Kerajaan juga menyediakan insentif istimewa bagi projek pengeluaran makanan seperti yang diperuntukkan di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967. Di bawah insentif ini, syarikat-syarikat yang mengusaha atau melabur dalam projek pengeluaran makanan layak mendapatkan insentif khas selain daripada insentifinsentif lain seperti taraf perintis, insentif untuk menggalakkan eksport dan sebagainya. (viii) Latihan Pusat Latihan Pertanian Negara dipertanggungjawabkan bagi merancang, menyelaras dan menilai program latihan kemahiran selaras dengan Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (NOSS) bagi melahirkan pekerja dan usahawan tani yang berpengetahuan dan berkemahiran. Selain daripada itu, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani juga sedang membina Kolej Pertanian di Kedah di samping meningkatkan taraf 40 institusi sedia ada supaya dapat memberikan latihan yang lebih baik kepada golongan sasar. (ix) Kemudahan Infrastruktur Sebagai usaha untuk meningkatkan khidmat sokongan kepada sektor pertanian, Kerajaan juga sedang berusaha meningkatkan kemudahan infrastruktur serta khidmat sokongan di sektor pertanian. Dalam hal ini, kemudahan-kemudahan seperti saliran dan pengairan serta jalan ladang akan diperbaiki dan dipertingkatkan dari masa ke semasa. Selain daripada itu, kemudahan pemasaran seperti pusat pengumpulan dan pengedaran produk pertanian juga

PRT 2008 (Pertanian dan Manusia) ________________________________________________________________________________________________ _

disediakan. Tujuannya ialah untuk meningkatkan keberkesanan rangkaian pemasaran produk pertanian dari ladang ke pasaran.