LATIHAN 3: OUM. PENGUKURAN DAN PENILAIAN A. Nyatakan jenis ujian bagi ujian-ujian di bawah. 1. Akademi fantasia 2.

Ujian pengesanan kelemahan sebutan dalam membaca. 3. Ujian selepas sesi pengajaran. 4. Ujian inventori perlantikan pengawas sekolah. 5. IQ test. 6. EQ test. 7. Ujian pemilihan wakil olahraga sekolah. 8. Ujian melukis alam bayangan. 9. Ujian bulanan sekolah. 10. Ujian aplikasi perisian komputer. 11. MUET 12. Ujian Kelayakan Latihan Perguruan B. 1. Huraikan ciri-ciri ujian diagnostik. JENIS-JENIS UJIAN – Ujian pencapaian – Ujian kecerdasan – Ujian prestasi – Ujian diagnostik – Ujian bakat – Ujian personaliti

2. Huraikan ciri-ciri ujian prestasi.

3. Jelaskan maksud penilaian rujukan norma dan penilaian rujukan kriteria.

4. Banding dan bezakan tentang penilaian formatif dan penilaian sumatif.

SKEMA JAWAPAN A. 1. bakat 2. diagnostik 3. pencapaian 4. personaliti 5. kecerdasan 6. personaliti 7. prestasi 8. bakat 9. pencapaian 10. prestasi 11. prestasi + pencapaian 12. personaliti + bakat + kecerdasan + pencapaian

B. 1. Huraikan ciri-ciri ujian diagnostik. o o o o Untuk mengenalpasti masalah Menyelidiki punca masalah Berbentuk pemantauan / kajian Biasanya melibatkan penelitian dalam jangka masa tertentu.

2. Huraikan ciri-ciri ujian prestasi. o o o o Mengukur keupayaan Mengukur kecekapan Melibatkan manipulasi Melibatkan kemahiran

3. Jelaskan maksud penilaian rujukan norma dan penilaian rujukan kriteria rujukan norma Ujian untuk membandingkan pencapaian pelajar Antara seorang pelajar dengan pelajar yang lain dalam ujian yang sama Penentuan kedudukan rujukan kriteria Ujian untuk membandingkan pencapaian pelajar dengan kriteria yang telah ditetapkan Tidak melibatkan perbandingan antara calon. 4. P. Formatif Penilaian secara berterusan Sepanjang proses P & P Penilaian setiap tajuk / pelajaran Untuk menilai keberkesanan proses P & P P. Sumatif Penilaian di akhir sesuatu tempoh P & P Akhir penggal Akhir tahun Bagi menilai pencapaian pelajar