P. 1
Konsep Khalifah Dalam Ekonomi

Konsep Khalifah Dalam Ekonomi

|Views: 30|Likes:
Published by Mohamed Aizat

More info:

Published by: Mohamed Aizat on May 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/08/2011

pdf

text

original

OLEH : MOHAMED AIZAT BIN MARSAN M10A

*Perkataan khalifah berasal daripada
perkataan arab iaitu khulafa yang bererti penganti Rasululah .

*Manakala kata jamaknya ialah khulafah
sebagai Ketua agama islam bagi mengantikan kepimpinan Rasulullah selepas kewafatan Baginda.

yang bermaksud institusi atau jawatan .

*Konsep Khalifah merujuk kepada jawatan

mahir dalam agama pentadbiran * . * Mempunyai ilmu yang tinggi sama ada bidang agama dan pentadbiran .* Lelaki * Islam * Istiqamah dalam akidah dan mengeluar pendapat . * Tidak cacat anggota yang boleh menghalangnya dari menjalankan tugas . * Proses perlantikan ²mesti melalui majlis syura dan baiah * Ciri-ciri seorang khalifah mestilah baik .warak .

*Imamah *Menjalankan perundangan islam *Menjalankan bentuk ekonomi islam *Menjaga keselamatan rakyat dan negara *Menjaga kebajikan rakyat *Menjaga dan menyebarkan agama Islam * .

Maha penyayang. Dia Maha pengampun. Al-An·am (ayat 165) . Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan sungguh. untuk mengujimu atas (kurnia) yang diberikanNya kepadamu.Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah dimuka bumi dan Dia mengangkat (darjat) sebahagian kamu ke atas yang lain.

Para malaikat serentak berkata. Sungguh Aku lebih mengetahui apa-apa yang tidak kalian ketahui. Sesungguhnya Aku akan menciptakan di muka bumi seorang khalifah.Ingatlah. padahal kami senantiasa bertasbih dengan menyanjung-Mu dan mensucikan-Mu? Seraya Allah menjawab. ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat. Apakah Engkau hendak menciptakan di muka bumi (makhluk) yang akan melakukan kerusakan dan akan menumpahkan darah di dalamnya. ( Al-Baqarah ayat 30) .

.

darah mereka halal dan mereka harus diperangi. *Hal ini kerana tindakan mereka mencabul authoritinya sebagai seorang khalifah. *Menurut beliau. .*Beliau memerangi golongan yang tidak mahu mengeluarkan zakat.

Kawasan yang tunduk dengan rela perlu membayar cukai perlindungan fai·. Kawasan yang tunduk dengan rela. *Kawasan yang dibuka oleh tentera Islam . Kawasan yang tunduk disebabkan peperangan. Kawasan yang tunduk akibat peperangan perlu membayar cukai berasaskan ghanimah dan fai·.dibahagikan kepada dua kategori. i. ii.

Umar telah mengubah sistem ini.*1/5 dari Ghanimah perlu diserahkan kepada kerajaan manakala 4/5 kepada tentera yang berperang. *Hal ini kerana kawasan tanah yang ditawan sangat luas dan tidak mungkin dapat diusahakan. *Tanah-tanah yang ditawan dikekalkan hak milik tetapi tuannya dikenakan kharaj. * . *Walaubagaimanapun.

.

* SCARCITY³limited quantities of resources to meet unlimited wants * many times we fail to understand the concept of scarcity. but the fact is that everything on this planet is scarce since everything is of limited quantity .

* Allah telah menyediakan sumber yang mencukupi untuk manusia.* S. Hasanuzzaman. . ´ilmu ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi ajaran-ajaran dan aturan-aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam pencarian dan pengeluaran sumber-sumber daya. guna memberikan kepuasan bagi manusia dan memungkinkan mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka terhadap Allah dan masyarakat.µ * Dalam islam tidak wujud istilah ¶scarcity· atau sumber yang terhad.M.

*Prof Muhammad Abdul Mun·im alJammal (1980) dalam Ensiklopedia Ekonomi Islam menulis: ´Menurut pandangan Islam masalah ekonomi bukanlah berpunca daripada kekurangan sumber alam yang kadang-kadang tidak mampu diterokai. * . *Punca utama masalah ekonomi dunia adalah akibat sifat kufur dan jahil manusia.

dan yang menjadikan malam dan siang bagi faedah hidup kamu. Dan Dia juga menjadikan matahari dan bulan sentiasa beredar. Sesungguhnya manusia (yang ingkar) sangat suka menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. juga memudahkan sungai untuk kamu (mengambil manfaat daripadanya). dan Dia memberi kemudahan kepada kamu menggunakan kapal untuk belayar di laut dengan perintah-Nya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah nescaya lemahlah kamu menentukan bilangannya. Dan Dia telah memberi kepada kamu tiap-tiap apa yang kamu hajati.* ´Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi. dan tidak menghargai nikmat Tuhannya. untuk kamu.µ (Surah Ibrahim: 32-34) . dan menurunkan hujan dari langit lalu mengeluarkan dengan air hujan itu buah-buahan untuk menjadi makanan bagi kamu.

* Tamak * Spekulasi * Malas berusaha * Mengutip kekayaan seorang diri * Tidak menyalurkan kekayaan kepada pihak yang sepatutnya. * Riba * Zakat tidak effisien * .

orang-orang miskin dan untuk orang yang dalam perjalanan. Rasul.Harta rampasan fai· yang diberikan Allah kepada RasulNya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri. adalah untuk Allah. Dan bertakwalah kepada Allah. agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya sahaja antara kamu. Sesungguhnya Allah amat keras hukumanNya. anak-anak yatim. Al-Hasyr (ayat 7) . kerabat (Rasul). Dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah.

.

.

*Kebuluran *Rakyat merempat *SARS * .

* Manusia perlu sentiasa dingatkan dan dibimbing * Menanamkan sikap dan akhlak mulia * Bersama-sama mendokong produk kewangan Islam yang sedang dilaksanakan sekarang di samping berusaha memartabatkan sistem ekonomi Islam. * . dan sebaliknya perbelanjaan mereka adalah betul sederhana antara kedua-dua cara ( boros dan bakhil).µ(Surah al Furqan: 11). tiadalah melampaui batas dan tiada bakhil kedekut. * Dan juga mereka (yang diredhai Allah itu ialah) yang apabila membelanjakan harta.

Islam yang sebenar-benarnya. amalan kami. amalan orang soleh. solat yang khusyuk. solat kami. pendirian orang yang takut (padaMu). dan keIslaman kami. sujud kami. sujud yang sebenar-benarnya. iman yang kukuh dan sempurna. dan jadikanlah dosa kami. * . dosa-dosa yang diampunkan. niat yang benar-benar ikhlas. pendirian kami. keimanan kami. dan rukuk kami. jadikanlah agama kami agama nabi Muhammad SAW. dan niat kami.Ya allah. rukuk orang yang merendah kepadaMu.

. .TAMAT.

com/2009/10/se jarah-kekhalifahan-islam. ABIM.com/2010/05/23/kezali man-manusia-punca-masalah-ekonomi/ * http://alkisahteladan.blogspot. 1988 * http://kulanzsalleh. DBP. Muhammady. Hailani Muji Tahir. Halim * Pengenalan Tamadun Islam Dalam Institusi Kewangan.com/2011/02/sistem- * .com/kepimpinan-melaluiteladan%E2%80%93konsep-khalifah-dalam-ajaranislam/ * http://aferiza.* Perkembangan Undang-Undang Islam. 1993 Abd.wordpress. El.blogspot.html khalifah_10.html * http://rrofv8.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->