OLEH : MOHAMED AIZAT BIN MARSAN M10A

*Perkataan khalifah berasal daripada
perkataan arab iaitu khulafa yang bererti penganti Rasululah .

*Manakala kata jamaknya ialah khulafah
sebagai Ketua agama islam bagi mengantikan kepimpinan Rasulullah selepas kewafatan Baginda.

yang bermaksud institusi atau jawatan .

*Konsep Khalifah merujuk kepada jawatan

* Tidak cacat anggota yang boleh menghalangnya dari menjalankan tugas .mahir dalam agama pentadbiran * .* Lelaki * Islam * Istiqamah dalam akidah dan mengeluar pendapat . * Proses perlantikan ²mesti melalui majlis syura dan baiah * Ciri-ciri seorang khalifah mestilah baik .warak . * Mempunyai ilmu yang tinggi sama ada bidang agama dan pentadbiran .

*Imamah *Menjalankan perundangan islam *Menjalankan bentuk ekonomi islam *Menjaga keselamatan rakyat dan negara *Menjaga kebajikan rakyat *Menjaga dan menyebarkan agama Islam * .

Dia Maha pengampun. Al-An·am (ayat 165) . Maha penyayang.Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah dimuka bumi dan Dia mengangkat (darjat) sebahagian kamu ke atas yang lain. untuk mengujimu atas (kurnia) yang diberikanNya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan sungguh.

Sungguh Aku lebih mengetahui apa-apa yang tidak kalian ketahui. ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat. Sesungguhnya Aku akan menciptakan di muka bumi seorang khalifah. Para malaikat serentak berkata. padahal kami senantiasa bertasbih dengan menyanjung-Mu dan mensucikan-Mu? Seraya Allah menjawab.Ingatlah. Apakah Engkau hendak menciptakan di muka bumi (makhluk) yang akan melakukan kerusakan dan akan menumpahkan darah di dalamnya. ( Al-Baqarah ayat 30) .

.

*Beliau memerangi golongan yang tidak mahu mengeluarkan zakat. *Hal ini kerana tindakan mereka mencabul authoritinya sebagai seorang khalifah. darah mereka halal dan mereka harus diperangi. . *Menurut beliau.

Kawasan yang tunduk dengan rela. Kawasan yang tunduk dengan rela perlu membayar cukai perlindungan fai·. Kawasan yang tunduk akibat peperangan perlu membayar cukai berasaskan ghanimah dan fai·. Kawasan yang tunduk disebabkan peperangan. ii. *Kawasan yang dibuka oleh tentera Islam .dibahagikan kepada dua kategori. i.

* . Umar telah mengubah sistem ini. *Walaubagaimanapun. *Hal ini kerana kawasan tanah yang ditawan sangat luas dan tidak mungkin dapat diusahakan.*1/5 dari Ghanimah perlu diserahkan kepada kerajaan manakala 4/5 kepada tentera yang berperang. *Tanah-tanah yang ditawan dikekalkan hak milik tetapi tuannya dikenakan kharaj.

.

but the fact is that everything on this planet is scarce since everything is of limited quantity .* SCARCITY³limited quantities of resources to meet unlimited wants * many times we fail to understand the concept of scarcity.

µ * Dalam islam tidak wujud istilah ¶scarcity· atau sumber yang terhad. ´ilmu ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi ajaran-ajaran dan aturan-aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam pencarian dan pengeluaran sumber-sumber daya.M. guna memberikan kepuasan bagi manusia dan memungkinkan mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka terhadap Allah dan masyarakat.* S. * Allah telah menyediakan sumber yang mencukupi untuk manusia. Hasanuzzaman. .

*Punca utama masalah ekonomi dunia adalah akibat sifat kufur dan jahil manusia.*Prof Muhammad Abdul Mun·im alJammal (1980) dalam Ensiklopedia Ekonomi Islam menulis: ´Menurut pandangan Islam masalah ekonomi bukanlah berpunca daripada kekurangan sumber alam yang kadang-kadang tidak mampu diterokai. * .

untuk kamu. dan tidak menghargai nikmat Tuhannya. dan yang menjadikan malam dan siang bagi faedah hidup kamu. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah nescaya lemahlah kamu menentukan bilangannya. Sesungguhnya manusia (yang ingkar) sangat suka menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya.* ´Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi. dan Dia memberi kemudahan kepada kamu menggunakan kapal untuk belayar di laut dengan perintah-Nya. Dan Dia telah memberi kepada kamu tiap-tiap apa yang kamu hajati.µ (Surah Ibrahim: 32-34) . Dan Dia juga menjadikan matahari dan bulan sentiasa beredar. juga memudahkan sungai untuk kamu (mengambil manfaat daripadanya). dan menurunkan hujan dari langit lalu mengeluarkan dengan air hujan itu buah-buahan untuk menjadi makanan bagi kamu.

* Tamak * Spekulasi * Malas berusaha * Mengutip kekayaan seorang diri * Tidak menyalurkan kekayaan kepada pihak yang sepatutnya. * Riba * Zakat tidak effisien * .

Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. orang-orang miskin dan untuk orang yang dalam perjalanan. Dan bertakwalah kepada Allah.Harta rampasan fai· yang diberikan Allah kepada RasulNya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri. kerabat (Rasul). anak-anak yatim. Dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah. agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya sahaja antara kamu. adalah untuk Allah. Rasul. Sesungguhnya Allah amat keras hukumanNya. Al-Hasyr (ayat 7) .

.

.

*Kebuluran *Rakyat merempat *SARS * .

tiadalah melampaui batas dan tiada bakhil kedekut. dan sebaliknya perbelanjaan mereka adalah betul sederhana antara kedua-dua cara ( boros dan bakhil). * . * Dan juga mereka (yang diredhai Allah itu ialah) yang apabila membelanjakan harta.µ(Surah al Furqan: 11).* Manusia perlu sentiasa dingatkan dan dibimbing * Menanamkan sikap dan akhlak mulia * Bersama-sama mendokong produk kewangan Islam yang sedang dilaksanakan sekarang di samping berusaha memartabatkan sistem ekonomi Islam.

dan jadikanlah dosa kami. dan niat kami. amalan orang soleh. solat kami. iman yang kukuh dan sempurna. sujud kami. sujud yang sebenar-benarnya. Islam yang sebenar-benarnya. pendirian kami. pendirian orang yang takut (padaMu). dan keIslaman kami. jadikanlah agama kami agama nabi Muhammad SAW. * . dan rukuk kami. amalan kami. rukuk orang yang merendah kepadaMu. solat yang khusyuk.Ya allah. dosa-dosa yang diampunkan. niat yang benar-benar ikhlas. keimanan kami.

.TAMAT..

Halim * Pengenalan Tamadun Islam Dalam Institusi Kewangan.blogspot.com/2010/05/23/kezali man-manusia-punca-masalah-ekonomi/ * http://alkisahteladan.blogspot.html khalifah_10. Muhammady.html * http://rrofv8.com/2009/10/se jarah-kekhalifahan-islam. 1988 * http://kulanzsalleh.* Perkembangan Undang-Undang Islam.wordpress. El. Hailani Muji Tahir.com/2011/02/sistem- * . DBP.com/kepimpinan-melaluiteladan%E2%80%93konsep-khalifah-dalam-ajaranislam/ * http://aferiza. 1993 Abd. ABIM.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful