OLEH : MOHAMED AIZAT BIN MARSAN M10A

*Perkataan khalifah berasal daripada
perkataan arab iaitu khulafa yang bererti penganti Rasululah .

*Manakala kata jamaknya ialah khulafah
sebagai Ketua agama islam bagi mengantikan kepimpinan Rasulullah selepas kewafatan Baginda.

yang bermaksud institusi atau jawatan .

*Konsep Khalifah merujuk kepada jawatan

* Mempunyai ilmu yang tinggi sama ada bidang agama dan pentadbiran . * Tidak cacat anggota yang boleh menghalangnya dari menjalankan tugas . * Proses perlantikan ²mesti melalui majlis syura dan baiah * Ciri-ciri seorang khalifah mestilah baik .warak .* Lelaki * Islam * Istiqamah dalam akidah dan mengeluar pendapat .mahir dalam agama pentadbiran * .

*Imamah *Menjalankan perundangan islam *Menjalankan bentuk ekonomi islam *Menjaga keselamatan rakyat dan negara *Menjaga kebajikan rakyat *Menjaga dan menyebarkan agama Islam * .

untuk mengujimu atas (kurnia) yang diberikanNya kepadamu. Al-An·am (ayat 165) .Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah dimuka bumi dan Dia mengangkat (darjat) sebahagian kamu ke atas yang lain. Maha penyayang. Dia Maha pengampun. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan sungguh.

Sungguh Aku lebih mengetahui apa-apa yang tidak kalian ketahui. ( Al-Baqarah ayat 30) . padahal kami senantiasa bertasbih dengan menyanjung-Mu dan mensucikan-Mu? Seraya Allah menjawab.Ingatlah. Para malaikat serentak berkata. Apakah Engkau hendak menciptakan di muka bumi (makhluk) yang akan melakukan kerusakan dan akan menumpahkan darah di dalamnya. Sesungguhnya Aku akan menciptakan di muka bumi seorang khalifah. ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat.

.

darah mereka halal dan mereka harus diperangi. *Menurut beliau.*Beliau memerangi golongan yang tidak mahu mengeluarkan zakat. . *Hal ini kerana tindakan mereka mencabul authoritinya sebagai seorang khalifah.

Kawasan yang tunduk akibat peperangan perlu membayar cukai berasaskan ghanimah dan fai·. ii. i. Kawasan yang tunduk disebabkan peperangan.dibahagikan kepada dua kategori. Kawasan yang tunduk dengan rela. Kawasan yang tunduk dengan rela perlu membayar cukai perlindungan fai·. *Kawasan yang dibuka oleh tentera Islam .

*Walaubagaimanapun. *Hal ini kerana kawasan tanah yang ditawan sangat luas dan tidak mungkin dapat diusahakan. *Tanah-tanah yang ditawan dikekalkan hak milik tetapi tuannya dikenakan kharaj.*1/5 dari Ghanimah perlu diserahkan kepada kerajaan manakala 4/5 kepada tentera yang berperang. * . Umar telah mengubah sistem ini.

.

but the fact is that everything on this planet is scarce since everything is of limited quantity .* SCARCITY³limited quantities of resources to meet unlimited wants * many times we fail to understand the concept of scarcity.

.M. Hasanuzzaman. ´ilmu ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi ajaran-ajaran dan aturan-aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam pencarian dan pengeluaran sumber-sumber daya.µ * Dalam islam tidak wujud istilah ¶scarcity· atau sumber yang terhad. guna memberikan kepuasan bagi manusia dan memungkinkan mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka terhadap Allah dan masyarakat. * Allah telah menyediakan sumber yang mencukupi untuk manusia.* S.

*Punca utama masalah ekonomi dunia adalah akibat sifat kufur dan jahil manusia. * .*Prof Muhammad Abdul Mun·im alJammal (1980) dalam Ensiklopedia Ekonomi Islam menulis: ´Menurut pandangan Islam masalah ekonomi bukanlah berpunca daripada kekurangan sumber alam yang kadang-kadang tidak mampu diterokai.

juga memudahkan sungai untuk kamu (mengambil manfaat daripadanya). Dan jika kamu menghitung nikmat Allah nescaya lemahlah kamu menentukan bilangannya.* ´Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi. untuk kamu. dan yang menjadikan malam dan siang bagi faedah hidup kamu.µ (Surah Ibrahim: 32-34) . Dan Dia telah memberi kepada kamu tiap-tiap apa yang kamu hajati. dan Dia memberi kemudahan kepada kamu menggunakan kapal untuk belayar di laut dengan perintah-Nya. dan tidak menghargai nikmat Tuhannya. Sesungguhnya manusia (yang ingkar) sangat suka menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. dan menurunkan hujan dari langit lalu mengeluarkan dengan air hujan itu buah-buahan untuk menjadi makanan bagi kamu. Dan Dia juga menjadikan matahari dan bulan sentiasa beredar.

* Riba * Zakat tidak effisien * .* Tamak * Spekulasi * Malas berusaha * Mengutip kekayaan seorang diri * Tidak menyalurkan kekayaan kepada pihak yang sepatutnya.

anak-anak yatim. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumanNya. adalah untuk Allah. orang-orang miskin dan untuk orang yang dalam perjalanan. Rasul. Dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah. agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya sahaja antara kamu.Harta rampasan fai· yang diberikan Allah kepada RasulNya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri. kerabat (Rasul). Al-Hasyr (ayat 7) . Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah.

.

.

*Kebuluran *Rakyat merempat *SARS * .

* . * Dan juga mereka (yang diredhai Allah itu ialah) yang apabila membelanjakan harta.µ(Surah al Furqan: 11). tiadalah melampaui batas dan tiada bakhil kedekut.* Manusia perlu sentiasa dingatkan dan dibimbing * Menanamkan sikap dan akhlak mulia * Bersama-sama mendokong produk kewangan Islam yang sedang dilaksanakan sekarang di samping berusaha memartabatkan sistem ekonomi Islam. dan sebaliknya perbelanjaan mereka adalah betul sederhana antara kedua-dua cara ( boros dan bakhil).

rukuk orang yang merendah kepadaMu. dan jadikanlah dosa kami. sujud yang sebenar-benarnya. dan keIslaman kami. dan rukuk kami.Ya allah. Islam yang sebenar-benarnya. amalan kami. dosa-dosa yang diampunkan. amalan orang soleh. sujud kami. iman yang kukuh dan sempurna. niat yang benar-benar ikhlas. jadikanlah agama kami agama nabi Muhammad SAW. pendirian kami. solat kami. pendirian orang yang takut (padaMu). dan niat kami. * . solat yang khusyuk. keimanan kami.

.TAMAT. .

Halim * Pengenalan Tamadun Islam Dalam Institusi Kewangan. DBP. 1988 * http://kulanzsalleh.com/2009/10/se jarah-kekhalifahan-islam. El.blogspot.com/kepimpinan-melaluiteladan%E2%80%93konsep-khalifah-dalam-ajaranislam/ * http://aferiza.html * http://rrofv8.wordpress. Hailani Muji Tahir. 1993 Abd. ABIM.blogspot. Muhammady.* Perkembangan Undang-Undang Islam.com/2011/02/sistem- * .com/2010/05/23/kezali man-manusia-punca-masalah-ekonomi/ * http://alkisahteladan.html khalifah_10.