SKEMA PRAKTIS BESTARI BM1 SKEMA JAWAPAN PRAKTIS BESTARI (SET 2) Bahagian A: Langkah-langkah berjimat-cermat.

Cadangan idea: 1. 2. 3. 4. berbelanja secara berhemah membandingkan harga sebelum membeli membeli ketika jualan murah menggalakkan ahli keluarga menabung

SET 2

Bahagian B:
1. Kelulusan akademik semata-mata tidak lagi menjadi penentu kejayaan seseorang pelajar setelah mereka meninggalkan institusi pendidikan. Berikan pandangan anda tentang kemahiran yang perlu dikuasai oleh seseorang pelajar sebagai pelengkap diri sebelum memasuki alam pekerjaan. Cadangan Idea: a. Memiliki kemahiran dalam bidang komunikasi;  petah berbicara – matang berhujah  berinteraksi dengan gaya yang sopan  berani berhadapan dengan pelbagai lapisan masyarakat b. Kemahiran menguasai pelbagai bahasa;  mampu berinteraksi dengan pelbagai lapisan masyarakat  menguasai dengan baik dalam aspek lisan dan tulisan – BM, BI dan bahasa Mandarin  berpeluang meneroka pelbagai peluang di seberang laut c. Kemahiran teknologi;  menguasai ICT – e-mel, internet, faks  teknologi pembuatan dan reka cipta  boleh mengendalikan pelbagai peralatan seperti mesin fotostat, riso dan sebagainya. d. Kemahiran dalam penampilan dan penyesuaian diri;  penampilan fizikal  gaya bersosial  gaya pertuturan.

Berikan pendapat anda tentang peranan ibu bapa dalam usaha mengawal kecenderungan anak-anak terhadap program televisyen realiti. beriadah d. Cadangan Idea: a. Model Ekonomi Baru. Mengekalkan kesejahteraan dalam masyarakat  agama. Mengekalkan kedaulatan negara. Memacu kamajuan ekonomi negara  Wawasan 2020. c. Kegilaan terhadap pelbagai program televisyen realiti menyebabkan tumpuan anak-anak dalam bidang pelajaran terabai. membaca. Mengembangkan bakat semula jadi. 3. 1 Malaysia c. Cadangan Idea: a. seni muzik. seni hiasan dalaman 2. Memilih program realiti yang sesuai dengan bakat dan minat – contohnya ‘top host’.SKEMA PRAKTIS BESTARI BM1 e. . ekonomi b. Meningkatkan imej negara di mata dunia. Mengehadkan waktu menonton televisyen. SET 2 Perpaduan rakyat pelbagai kaum melambangkan keharmonian dalam sesebuah negara. Jelaskan kepentingan mengekalkan perpaduan kaum dalam kalangan masyarakat di negara kita. Menyediakan aktiviti alternatif – seperti bersukan. b. d. budaya. Memantau / membimbing rancangan yang ditonton oleh anak-anak.  Seni suara.

SKEMA PRAKTIS BESTARI BM1 4. Mewajibkan pembelajaran KOMSAS di sekolah. SET 2 Penularan penyakit berjangkit seperti Influanza H1N1 memberikan impak kepada seluruh warga dunia. Ulas peranan masyarakat antarabangsa dalam menangani penyakit berbahaya ini. cerpen dan puisi kurang dibaca oleh orang ramai. pameran dan seumpamanya. Karya sastera seperti novel. . Cadangan Idea: a. e. b. f. Kerjasama negara di seluruh dunia amat perlu dalam menangani krisis penyakit berjangkit ini. d.vaksin d. Bekerjasama mencegah penularan di pintu masuk negara masing-masing. c. 5. Mempromosikan karya sastera dalam media massa – ulasan karya.  Pusat Penyelidikan Perubatan Malaysia – berkongsi maklumat tentang jenis wabak. Mengadaptasikan karya sastera dalam bentuk filem / drama. Mempamerkan karya sastera di tempat strategik untuk menarik minat pengunjung. Cadangan Idea: a. c. Perkongsian kepakaran teknologi – mengenal pasti penyakit. SKEMA JAWAPAN TAMAT . Huraikan langkah-langkah untuk menggalakkan orang ramai membaca karyakarya seumpama itu. Bekerjasama mematuhi arahan-arahan pencegahan penularan penyakit. Menjemput penulis buku untuk memperkenalkan buku semasa mengadakan karnival. Mencari sumber perubatan alternatif yang terdapat di Malaysia . Mewajibkan kakitangan membaca – syarat kenaikan pangkat. pesta buku. b..

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.