SKEMA PRAKTIS BESTARI BM1 SKEMA JAWAPAN PRAKTIS BESTARI (SET 2) Bahagian A: Langkah-langkah berjimat-cermat.

Cadangan idea: 1. 2. 3. 4. berbelanja secara berhemah membandingkan harga sebelum membeli membeli ketika jualan murah menggalakkan ahli keluarga menabung

SET 2

Bahagian B:
1. Kelulusan akademik semata-mata tidak lagi menjadi penentu kejayaan seseorang pelajar setelah mereka meninggalkan institusi pendidikan. Berikan pandangan anda tentang kemahiran yang perlu dikuasai oleh seseorang pelajar sebagai pelengkap diri sebelum memasuki alam pekerjaan. Cadangan Idea: a. Memiliki kemahiran dalam bidang komunikasi;  petah berbicara – matang berhujah  berinteraksi dengan gaya yang sopan  berani berhadapan dengan pelbagai lapisan masyarakat b. Kemahiran menguasai pelbagai bahasa;  mampu berinteraksi dengan pelbagai lapisan masyarakat  menguasai dengan baik dalam aspek lisan dan tulisan – BM, BI dan bahasa Mandarin  berpeluang meneroka pelbagai peluang di seberang laut c. Kemahiran teknologi;  menguasai ICT – e-mel, internet, faks  teknologi pembuatan dan reka cipta  boleh mengendalikan pelbagai peralatan seperti mesin fotostat, riso dan sebagainya. d. Kemahiran dalam penampilan dan penyesuaian diri;  penampilan fizikal  gaya bersosial  gaya pertuturan.

Meningkatkan imej negara di mata dunia. 3. seni hiasan dalaman 2. 1 Malaysia c. seni muzik. Jelaskan kepentingan mengekalkan perpaduan kaum dalam kalangan masyarakat di negara kita. SET 2 Perpaduan rakyat pelbagai kaum melambangkan keharmonian dalam sesebuah negara. Memacu kamajuan ekonomi negara  Wawasan 2020. Memantau / membimbing rancangan yang ditonton oleh anak-anak. d. Mengekalkan kedaulatan negara.  Seni suara.SKEMA PRAKTIS BESTARI BM1 e. Model Ekonomi Baru. Berikan pendapat anda tentang peranan ibu bapa dalam usaha mengawal kecenderungan anak-anak terhadap program televisyen realiti. c. Kegilaan terhadap pelbagai program televisyen realiti menyebabkan tumpuan anak-anak dalam bidang pelajaran terabai. budaya. . Mengekalkan kesejahteraan dalam masyarakat  agama. Menyediakan aktiviti alternatif – seperti bersukan. Cadangan Idea: a. Mengehadkan waktu menonton televisyen. b. Memilih program realiti yang sesuai dengan bakat dan minat – contohnya ‘top host’. Mengembangkan bakat semula jadi. Cadangan Idea: a. beriadah d. ekonomi b. membaca.

Huraikan langkah-langkah untuk menggalakkan orang ramai membaca karyakarya seumpama itu. Mewajibkan pembelajaran KOMSAS di sekolah. c. SKEMA JAWAPAN TAMAT .SKEMA PRAKTIS BESTARI BM1 4. e. d. Perkongsian kepakaran teknologi – mengenal pasti penyakit.. Karya sastera seperti novel. Mempromosikan karya sastera dalam media massa – ulasan karya. c. f. Mencari sumber perubatan alternatif yang terdapat di Malaysia . Mempamerkan karya sastera di tempat strategik untuk menarik minat pengunjung. Menjemput penulis buku untuk memperkenalkan buku semasa mengadakan karnival. Cadangan Idea: a. Mengadaptasikan karya sastera dalam bentuk filem / drama. . b. Kerjasama negara di seluruh dunia amat perlu dalam menangani krisis penyakit berjangkit ini. pesta buku. 5. b.  Pusat Penyelidikan Perubatan Malaysia – berkongsi maklumat tentang jenis wabak. Bekerjasama mencegah penularan di pintu masuk negara masing-masing. SET 2 Penularan penyakit berjangkit seperti Influanza H1N1 memberikan impak kepada seluruh warga dunia. Bekerjasama mematuhi arahan-arahan pencegahan penularan penyakit. pameran dan seumpamanya. Ulas peranan masyarakat antarabangsa dalam menangani penyakit berbahaya ini. Mewajibkan kakitangan membaca – syarat kenaikan pangkat. Cadangan Idea: a. cerpen dan puisi kurang dibaca oleh orang ramai.vaksin d.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.