SKEMA PRAKTIS BESTARI BM1 SKEMA JAWAPAN PRAKTIS BESTARI (SET 2) Bahagian A: Langkah-langkah berjimat-cermat.

Cadangan idea: 1. 2. 3. 4. berbelanja secara berhemah membandingkan harga sebelum membeli membeli ketika jualan murah menggalakkan ahli keluarga menabung

SET 2

Bahagian B:
1. Kelulusan akademik semata-mata tidak lagi menjadi penentu kejayaan seseorang pelajar setelah mereka meninggalkan institusi pendidikan. Berikan pandangan anda tentang kemahiran yang perlu dikuasai oleh seseorang pelajar sebagai pelengkap diri sebelum memasuki alam pekerjaan. Cadangan Idea: a. Memiliki kemahiran dalam bidang komunikasi;  petah berbicara – matang berhujah  berinteraksi dengan gaya yang sopan  berani berhadapan dengan pelbagai lapisan masyarakat b. Kemahiran menguasai pelbagai bahasa;  mampu berinteraksi dengan pelbagai lapisan masyarakat  menguasai dengan baik dalam aspek lisan dan tulisan – BM, BI dan bahasa Mandarin  berpeluang meneroka pelbagai peluang di seberang laut c. Kemahiran teknologi;  menguasai ICT – e-mel, internet, faks  teknologi pembuatan dan reka cipta  boleh mengendalikan pelbagai peralatan seperti mesin fotostat, riso dan sebagainya. d. Kemahiran dalam penampilan dan penyesuaian diri;  penampilan fizikal  gaya bersosial  gaya pertuturan.

b. membaca. seni hiasan dalaman 2. 3. beriadah d. seni muzik. Mengembangkan bakat semula jadi. Meningkatkan imej negara di mata dunia. c. Jelaskan kepentingan mengekalkan perpaduan kaum dalam kalangan masyarakat di negara kita. budaya.SKEMA PRAKTIS BESTARI BM1 e. Mengekalkan kesejahteraan dalam masyarakat  agama. Menyediakan aktiviti alternatif – seperti bersukan. 1 Malaysia c. Mengekalkan kedaulatan negara. Mengehadkan waktu menonton televisyen. ekonomi b. Memacu kamajuan ekonomi negara  Wawasan 2020. . Cadangan Idea: a. Berikan pendapat anda tentang peranan ibu bapa dalam usaha mengawal kecenderungan anak-anak terhadap program televisyen realiti. d. Memilih program realiti yang sesuai dengan bakat dan minat – contohnya ‘top host’. Memantau / membimbing rancangan yang ditonton oleh anak-anak. SET 2 Perpaduan rakyat pelbagai kaum melambangkan keharmonian dalam sesebuah negara. Cadangan Idea: a. Kegilaan terhadap pelbagai program televisyen realiti menyebabkan tumpuan anak-anak dalam bidang pelajaran terabai. Model Ekonomi Baru.  Seni suara.

c. cerpen dan puisi kurang dibaca oleh orang ramai. Cadangan Idea: a. b. Mewajibkan kakitangan membaca – syarat kenaikan pangkat. Menjemput penulis buku untuk memperkenalkan buku semasa mengadakan karnival. Mewajibkan pembelajaran KOMSAS di sekolah. b. Mengadaptasikan karya sastera dalam bentuk filem / drama. Ulas peranan masyarakat antarabangsa dalam menangani penyakit berbahaya ini. Kerjasama negara di seluruh dunia amat perlu dalam menangani krisis penyakit berjangkit ini. 5.  Pusat Penyelidikan Perubatan Malaysia – berkongsi maklumat tentang jenis wabak.SKEMA PRAKTIS BESTARI BM1 4. c. d. Mempamerkan karya sastera di tempat strategik untuk menarik minat pengunjung. Perkongsian kepakaran teknologi – mengenal pasti penyakit. Bekerjasama mencegah penularan di pintu masuk negara masing-masing. Cadangan Idea: a. Mencari sumber perubatan alternatif yang terdapat di Malaysia . e. f. SKEMA JAWAPAN TAMAT . pameran dan seumpamanya.. Huraikan langkah-langkah untuk menggalakkan orang ramai membaca karyakarya seumpama itu. SET 2 Penularan penyakit berjangkit seperti Influanza H1N1 memberikan impak kepada seluruh warga dunia. Karya sastera seperti novel.vaksin d. pesta buku. . Bekerjasama mematuhi arahan-arahan pencegahan penularan penyakit. Mempromosikan karya sastera dalam media massa – ulasan karya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times