SKEMA PRAKTIS BESTARI BM1 SKEMA JAWAPAN PRAKTIS BESTARI (SET 2) Bahagian A: Langkah-langkah berjimat-cermat.

Cadangan idea: 1. 2. 3. 4. berbelanja secara berhemah membandingkan harga sebelum membeli membeli ketika jualan murah menggalakkan ahli keluarga menabung

SET 2

Bahagian B:
1. Kelulusan akademik semata-mata tidak lagi menjadi penentu kejayaan seseorang pelajar setelah mereka meninggalkan institusi pendidikan. Berikan pandangan anda tentang kemahiran yang perlu dikuasai oleh seseorang pelajar sebagai pelengkap diri sebelum memasuki alam pekerjaan. Cadangan Idea: a. Memiliki kemahiran dalam bidang komunikasi;  petah berbicara – matang berhujah  berinteraksi dengan gaya yang sopan  berani berhadapan dengan pelbagai lapisan masyarakat b. Kemahiran menguasai pelbagai bahasa;  mampu berinteraksi dengan pelbagai lapisan masyarakat  menguasai dengan baik dalam aspek lisan dan tulisan – BM, BI dan bahasa Mandarin  berpeluang meneroka pelbagai peluang di seberang laut c. Kemahiran teknologi;  menguasai ICT – e-mel, internet, faks  teknologi pembuatan dan reka cipta  boleh mengendalikan pelbagai peralatan seperti mesin fotostat, riso dan sebagainya. d. Kemahiran dalam penampilan dan penyesuaian diri;  penampilan fizikal  gaya bersosial  gaya pertuturan.

Cadangan Idea: a. Mengehadkan waktu menonton televisyen. Meningkatkan imej negara di mata dunia. Cadangan Idea: a. Model Ekonomi Baru. ekonomi b. b.  Seni suara. 1 Malaysia c. SET 2 Perpaduan rakyat pelbagai kaum melambangkan keharmonian dalam sesebuah negara. Berikan pendapat anda tentang peranan ibu bapa dalam usaha mengawal kecenderungan anak-anak terhadap program televisyen realiti. Memantau / membimbing rancangan yang ditonton oleh anak-anak. Kegilaan terhadap pelbagai program televisyen realiti menyebabkan tumpuan anak-anak dalam bidang pelajaran terabai.SKEMA PRAKTIS BESTARI BM1 e. Jelaskan kepentingan mengekalkan perpaduan kaum dalam kalangan masyarakat di negara kita. seni muzik. Menyediakan aktiviti alternatif – seperti bersukan. seni hiasan dalaman 2. membaca. Mengekalkan kedaulatan negara. c. Mengekalkan kesejahteraan dalam masyarakat  agama. beriadah d. Mengembangkan bakat semula jadi. 3. Memilih program realiti yang sesuai dengan bakat dan minat – contohnya ‘top host’. budaya. Memacu kamajuan ekonomi negara  Wawasan 2020. . d.

f. e. Huraikan langkah-langkah untuk menggalakkan orang ramai membaca karyakarya seumpama itu. 5.  Pusat Penyelidikan Perubatan Malaysia – berkongsi maklumat tentang jenis wabak. Bekerjasama mematuhi arahan-arahan pencegahan penularan penyakit. SET 2 Penularan penyakit berjangkit seperti Influanza H1N1 memberikan impak kepada seluruh warga dunia. Mempromosikan karya sastera dalam media massa – ulasan karya.vaksin d. Mempamerkan karya sastera di tempat strategik untuk menarik minat pengunjung. Mencari sumber perubatan alternatif yang terdapat di Malaysia . Mengadaptasikan karya sastera dalam bentuk filem / drama. pameran dan seumpamanya. Perkongsian kepakaran teknologi – mengenal pasti penyakit. cerpen dan puisi kurang dibaca oleh orang ramai. . SKEMA JAWAPAN TAMAT . Cadangan Idea: a. Menjemput penulis buku untuk memperkenalkan buku semasa mengadakan karnival. d. Mewajibkan pembelajaran KOMSAS di sekolah. Ulas peranan masyarakat antarabangsa dalam menangani penyakit berbahaya ini. pesta buku. c. c. Karya sastera seperti novel.. b. Kerjasama negara di seluruh dunia amat perlu dalam menangani krisis penyakit berjangkit ini. b. Bekerjasama mencegah penularan di pintu masuk negara masing-masing. Mewajibkan kakitangan membaca – syarat kenaikan pangkat.SKEMA PRAKTIS BESTARI BM1 4. Cadangan Idea: a.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.