Habib Zain lahir di ibukota Jakarta pada tahun 1357 H/1936 M.

Ayahnya Habib Ibrahim adalah ulama besar di bumi Betawi kala itu, selain keluarga, lingkungan tempat di mana mereka tinggal pun boleh dikatakan sangat religius. Guru-gurunya ialah Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz, Habib Umar bin Alwi alKaf, Al-Allamah Al-Sheikh Mahfuz bin Salim, Sheikh Salim Said Bukayyir Bagistan, Habib Salim bin Alwi Al-Khird, Habib Ja’far bin Ahmad Al-Aydrus, Habib Muhammad Al-Haddar (mertuanya). pada usia empat belas tahun (1950), ayahnya memberangkatkan Habib Zain ke Hadramaut, tepatnya kota Tarim. Di bumi awliya’ itu Habib Zain tinggal di rumah ayahnya yang telah lama ditinggalkan. Menyadari mahalnya waktu untuk disia-siakan, Habib Zain berguru kepada sejumlah ulama setempat, berpindah dari madrasah satu ke madrasah lainnya, hingga pada akhirnya mengkhususkan belajar di ribath Tarim Di pesantren ini nampaknya Habib Zain merasa cocok dengan keinginannya. Di sana ia memperdalam ilmu agama, antara lain mengaji kitab ringkasan (mukhtashar) dalam bidang fikih kepada Habib Muhammad bin Salim bin Hafidz, di bawah asuhan Habib Muhammad pula, Habib Zain berhasil menghapalkan kitab fikih buah karya Imam Ibn Ruslan, “Zubad”, dan “Al-Irsyad” karya Asy-Syarraf Ibn Al-Muqri. Tak cukup di situ, Habib Zain belajar kitab “Al-Minhaj” yang disusun oleh Habib Muhammad sendiri, menghapal bait-bait (nazham) “Hadiyyah As-Shadiq” karya Habib Abdullah bin Husain bin Thahir dan lainnya. Dalam penyampaiannya di Tarim beliau sempat berguru kepada sejumlah ulama besar seperti Habib Umar bin Alwi Al-Kaf, Syekh Salim Sa’id Bukhayyir Bagitsan, Habib Salim bin Alwi Al-Khird, Syekh Fadhl bin Muhammad Bafadhl, Habib Abdurrahman bin Hamid As-Sirri, Habib Ja’far bin Ahmad Al-Aydrus, Habib Ibrahim bin Umar bin Agil dan Habib Abubakar bin Abdullah Al-Atthas. Selain menimba ilmu di sana Habib Zain banyak mendatangi majlis para ulama demi mendapat ijazah, semisal Habib Muhammad bin Hadi Assaqof, Habib Ahmad bin Musa Al-Habsyi, Habib Alwi bin Abbas Al-Maliki, Habib Umar bin Ahmad bin Smith, Habib Ahmad Masyhur bin Thaha Al-Haddad, Habib Abdul Qadir bin Ahmad Assaqof dan Habib Muhammad bin Ahmad Assyatiri. Melihat begitu banyaknya ulama yang didatangi, dapat disimpulkan, betapa besar semangat Habib Zain dalam rangka merengkuh ilmu pengetahuan agama, apalagi melihat lama waktu beliau tinggal di sana, yaitu kurang lebih delapan tahun. kemudian salah seorang gurunya bernama Habib Muhammad bin Salim bin Hafidz menyarankannya pindah ke kota Baidhah, salah satu wilayah pelosok bagian negeri Yaman, untuk mengajar di ribath sekaligus berdakwah. Ini dilakukan menyusul permohonan mufti Baidhah, Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Dalam perjalanan ke sana, Habib Zain singgah dulu di kediaman seorang teman dekatnya di wilayah Aden, Habib Salim bin Abdullah Assyatiri,

Habib Zain pun mendapat sambutan hangat dari sang tuan rumah Habib Muhammad Al-Haddar. Selanjutnya Habib Zain melanjutkan perjalanannya di Baidhah. Habib Zain berguru kepada sejumlah ulama setempat. disana Habib Zain tinggal beberapa saat. Lidahnya basah. Habib Salim bin Alwi Al-Khird. Biografi Habib Zein bin Ibrohim bin Smith Habib Zain lahir di ibukota Jakarta pada tahun 1357 H/1936 M. Sheikh Salim Said Bukayyir Bagistan. setelah itu beliau menuju ke Rubath untuk mengajar. Habib Zain di Madinah diterima dengan ramah. lingkungan tempat di mana mereka tinggal pun boleh dikatakan sangat religius. . muridnya banyak dan terus bertambah. Beliau sentiasa menghidupkan malamnya. Habib Zain seorang yang tinggi kurus. Habib Umar bin Alwi al-Kaf. Habib Zain terus menyibukkan diri menuntut dengan Al-Allamah Ahmad bin Muhammad Hamid Al-Hasani dalam ilmu bahasa dan Ushuluddin. Habib Zain menetap lebih dari 20 tahun di Rubath Baidha’ menjadi khadam ilmu kepada para penuntutnya. tidak henti berzikrullah. Beliau beriktikaf di Masjid Nabawi sehingga matahari terbit. Habib Ja’far bin Ahmad Al-Aydrus. dalam kesibukan mengajar dan usianya yang juga semakin meningkat. AlAllamah Al-Sheikh Mahfuz bin Salim. di sanalah untuk pertama kali ia mengamalkan ilmunya lewat mengajar. pada usia empat belas tahun (1950). ayahnya memberangkatkan Habib Zain ke Hadramaut. Di waktu pagi Habib Zain keluar bersolat Subuh di Masjid Nabawi. selain keluarga. beliau juga menjadi mufti dalam Mazhab Syafi’e. Di pesantren ini nampaknya Habib Zain merasa cocok dengan keinginannya. Di bumi awliya’ itu Habib Zain tinggal di rumah ayahnya yang telah lama ditinggalkan. hingga pada akhirnya mengkhususkan belajar di ribath Tarim. Ayahnya Habib Ibrahim adalah ulama besar di bumi Betawi kala itu.yang saat itu menjadi khatib dan imam di daerah Khaur Maksar. Majlis Rauhah setelah asar sehingga maghrib. tepatnya kota Tarim.Setelah itu Habib Salim telah berpindah ke Tarim Hadhramaut untuk menguruskan Rubath Tarim. Habib Muhammad Al-Haddar (mertuanya). Menyadari mahalnya waktu untuk disia-siakan. Habib Zain telah bersama-sama dengan Habib Salim Assyatiri menguruskan Rubath di Madinah. Beliau mendalami ilmu Usul daripada Sheikh Zay dan Al-Syanqiti Al-Maliki. Guru-gurunya ialah Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz. Setelah itu beliau berpindah ke negeri Hijaz selama 12 tahun. berpindah dari madrasah satu ke madrasah lainnya. keinginan untuk terus menuntut ilmu tidak pernah pudar.

Habib Zain menetap lebih dari 20 tahun di Rubath Baidha’ menjadi khadam ilmu kepada para penuntutnya. tidak henti berzikrullah. Habib Abdul Qadir bin Ahmad Assaqof dan Habib Muhammad bin Ahmad Assyatiri. betapa besar semangat Habib Zain dalam rangka merengkuh ilmu pengetahuan agama. Dalam penyampaiannya di Tarim beliau sempat berguru kepada sejumlah ulama besar seperti Habib Umar bin Alwi Al-Kaf. Habib Zain belajar kitab “Al-Minhaj” yang disusun oleh Habib Muhammad sendiri. Setelah itu beliau berpindah ke negeri Hijaz selama 12 tahun. Beliau mendalami ilmu Usul daripada Sheikh Zay dan Al-Syanqiti AlMaliki. untuk mengajar di ribath sekaligus berdakwah. Habib Zain seorang yang tinggi kurus. Syekh Salim Sa’id Bukhayyir Bagitsan. apalagi melihat lama waktu beliau tinggal di sana. Selain menimba ilmu di sana Habib Zain banyak mendatangi majlis para ulama demi mendapat ijazah. semisal Habib Muhammad bin Hadi Assaqof. Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. yaitu kurang lebih delapan tahun. Habib Ahmad Masyhur bin Thaha Al-Haddad. Habib Zain terus menyibukkan diri menuntut dengan Al-Allamah Ahmad bin Muhammad Hamid Al-Hasani dalam ilmu bahasa dan Ushuluddin. Habib Abdurrahman bin Hamid As-Sirri. menghapal bait-bait (nazham) “Hadiyyah As-Shadiq” karya Habib Abdullah bin Husain bin Thahir dan lainnya. Habib Alwi bin Abbas Al-Maliki. di bawah asuhan Habib Muhammad pula. Habib Ahmad bin Musa Al-Habsyi. Habib Ja’far bin Ahmad Al-Aydrus. dapat disimpulkan. Ini dilakukan menyusul permohonan mufti Baidhah. keinginan untuk terus menuntut ilmu tidak pernah pudar. antara lain mengaji kitab ringkasan (mukhtashar) dalam bidang fikih kepada Habib Muhammad bin Salim bin Hafidz. Di waktu pagi Habib Zain keluar bersolat Subuh di Masjid Nabawi. Habib Zain di Madinah diterima dengan ramah. . salah satu wilayah pelosok bagian negeri Yaman. yang saat itu menjadi khatib dan imam di daerah Khaur Maksar. Habib Salim bin Alwi Al-Khird. Habib Ibrahim bin Umar bin Agil dan Habib Abubakar bin Abdullah Al-Atthas. Tak cukup di situ. Kemudian salah seorang gurunya bernama Habib Muhammad bin Salim bin Hafidz menyarankannya pindah ke kota Baidhah. Selanjutnya Habib Zain melanjutkan perjalanannya di Baidhah. Habib Salim bin Abdullah Assyatiri. Beliau sentiasa menghidupkan malamnya.Setelah itu Habib Salim telah berpindah ke Tarim Hadhramaut untuk menguruskan Rubath Tarim. Habib Umar bin Ahmad bin Smith. dalam kesibukan mengajar dan usianya yang juga semakin meningkat. di sanalah untuk pertama kali ia mengamalkan ilmunya lewat mengajar. beliau juga menjadi mufti dalam Mazhab Syafi’e. Habib Zain singgah dulu di kediaman seorang teman dekatnya di wilayah Aden. Habib Zain berhasil menghapalkan kitab fikih buah karya Imam Ibn Ruslan. Lidahnya basah. Habib Zain pun mendapat sambutan hangat dari sang tuan rumah Habib Muhammad Al-Haddar. Dalam perjalanan ke sana. Habib Zain telah bersama-sama dengan Habib Salim Assyatiri menguruskan Rubath di Madinah. Syekh Fadhl bin Muhammad Bafadhl. muridnya banyak dan terus bertambah. “Zubad”. disana Habib Zain tinggal beberapa saat. Melihat begitu banyaknya ulama yang didatangi. dan “Al-Irsyad” karya Asy-Syarraf Ibn Al-Muqri.Di sana ia memperdalam ilmu agama.

simpatisan dan segenap kaum muslim mari kita sukseskan acara yang mulia ini. Alhamdulilah menyambut kedatangan Habib Zein bin Ibrohim bin Smith pada tanggal 2-3 Mei 2011 di Majelis Ta’lim dan Da’wah Asy-Syifaa Wal-Mahmuudiyyah Sumedang. Semoga menjadi keberkahan bagi kita semua di dunia dan akhirat berkumpul dengan ulamaulama Alloh dan menjadi penegak panji-panji Sayyiduna wa Maulana Muhammad S. Amiin Amiin Yaa Robbal Alamiin…..W. setelah itu beliau menuju ke Rubath untuk mengajar. Multaqo akan diadakan selama dua hari rencana bertempat di majelis Pangaduan Heubeul Sumedang. .Beliau beriktikaf di Masjid Nabawi sehingga matahari terbit. Beliau akan mengadakan multaqo dengan para ulama sebanyak 2000 ulama sebagaimana yang telah diumumkan oleh Syaikhona Bapa Kyai di majelis pengajian di Sumedang.A. Majlis Rauhah setelah asar sehingga maghrib. dan kelak mendapat safaat dari Nabi kita termulya dan dari Ulama-Ulama Alloh. Untuk para mustami.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful