Ekosistem adalah suatu unit ekologi yang di dalamnya terdapat hubungan antara struktur dan fungsi.

Struktur yang dimaksudkan dalam definisi ekosistem tersebut adalah berhubungan dengan keanekaragaman spesies (species diversity). Ekosistem yang mempunyai struktur yang kompleks, memiliki keanekaragaman spesies yang tinggi.

D e f i n i s i e o s i s t e m

Ekosistem atau sistem ekologi adalah merupakan pertukaran bahan-bahan antara bagian-bagian yang hidup dan yang tak hidup di dalam suatu sistem. Ekosistem dicirikan dengan berlangsungnya pertukaran materi dan transformasi energi yang sepenuhnya berlangsung diantara berbagai komponen dalam sistem itu sendiri atau dengan sistem lain di luarnya.

). Ekosistem adalah tatanan dari satuan unsur-unsur lingkungan hidup dan kehidupan (biotik maupun abiotik) secara utuh dan menyeluruh, yang saling mempengaruhi dan saling tergantung satu dengan yang lainnya. Ekosistem mengandung keanekaragaman jenis dalam suatu komunitas dengan lingkungannya yang berfungsi sebagai suatu satuan interaksi kehidupan dalam alam (Dephut, 1997).

Ekosistem, yaitu tatanan kesatuan secara kompleks di dalamnya terdapat habitat, tumbuhan, dan binatang yang dipertimbangkan sebagai unit kesatuan secara utuh, sehingga semuanya akan menjadi bagian mata rantai siklus materi dan aliran energi (Woodbury, 1954 dalam Setiadi, 1983).

Ekosistem, yaitu unit fungsional dasar dalam ekologi yang di dalamnya tercakup organisme dan lingkungannya (lingkungan biotik dan abiotik) dan di antara keduanya saling memengaruhi (Odum, 1993). Ekosistem dikatakan sebagai suatu unit fungsional dasar dalam ekologi karena merupakan satuan terkecil yang memiliki komponen secara lengkap, memiliki relung ekologi secara lengkap, serta terdapat proses ekologi secara lengkap, sehingga di dalam unit ini siklus materi dan arus energi terjadi sesuai dengan kondisi ekosistemnya.

Ekosistem, yaitu tatanan kesatuan secara utuh menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling memengaruhi (UU Lingkungan Hidup Tahun 1997). Unsur-unsur lingkungan hidup baik unsur biotik maupun abiotik, baik makhluk hidup maupun benda mati, semuanya tersusun sebagai satu kesatuan dalam ekosistem yang masing-masing tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa hidup sendiri, melainkan saling berhubungan, saling mempengaruhi, saling berinteraksi, sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan.

Ekosistem Danau: Habitat sebagai mahluk hidup air tawar dan sebagai sumber makanan

y

ekositem Laut: Habitat, bahan makanan, perhiasan, alat rumah tangga, objek wisata, dan penelitian

Ekosistem Gurun: Habitat, tambang uranium, penyimpanan minyak bumi, dan bahan bangunan.

Fungsi ekosistem
Ekosistem Tundra dan Padang Rumput: Habitat dan rumputnya di manfaatkan oleh penternak.

Ekosistem Hutan: Habitat, mencegah hakisan, penyimpanan air, tempat penelitian dan mata pencarian.

ekosistem akuatik

Contohnya: ekosistem sungai, kolam,tasik dan lautan

jenis-jenis ekosistem

ekosistem hutan

ekosistem daratan

dipterokap, hutan konifer,hutan paya

bakau, gurun dan padang rumput.

 Mayr (1940) species adalah kelompok populasi alam yang benar-benar atau memiliki potensi untuk melakukan perkawinan dan terisolasi secara reproduktif dari kelompok lain Morpho Genetic Agamospecies Biological Cohesion Cladistic Composite Ecological Evolutionary Significant Unit finition KONSEP SPESIES GSC ASC BSC CSC ClSC CpSC EcSC ESU Hennigian Internodal Non-dimensional Phenetic Phylogenetic Polythetic Recognition Reproductive Competition GCD HSC ISC NDSC PhSC PSC PtSC RSC RCC Evolutionary ESC Successional SSC .

Genealogical Concordance GCC Taxonomic KONSEP SPESIES TSC  Spesies terdiri atas individu -individu yang mirip yang memiliki karakter inti yang sama Tiap-tiap species terpisah antara satu dengan yang lainnya oleh diskontinuitas yang tajam  Berbeda dan monotipe Tidak mengalami mutasi dan terbentuk seperti adanya Melakukan perkawinan sesungguhnya  Tiap species bersifat konstan sepajang waktu Kemungkinan variasi dalam satu species sangat terbatas .

kandungan nutrient dan oksigen larut pada tahap yang rendah serta kawasan air yang berasid. Ekosistem paya gambut adalah ekosistem yang unik dengan ciri-ciri terendam air. . jenis tanah berair yang terbesar iaitu meliputi 75% daripada keseluruhan kawasan tanah berair di negara ini.meli uti 6% dari ada permukaan keseluruhan bumi ¨ ¨ iklimnya adalah sangat panas dimana julat suhunya adalah diantara 20-26 darjah Celsius © . je is-je is bio e y     ¡ be bez ¤ ¢   £ ¢ kawasan hutan yang di penuhi dengan air . Hutan ini tumbuh di atas lapisan daun -daun yang telah mati dan lapisan bahan daripada tumbuh -tumbuhan setebal 20 meter. E osis e hutan hujan tro i a ¥ ¦ ¡ § ¥ menerima lebih daripada 250 sentimeter padu hujan setahun Kawasan ini juga menunjukkan panjang hari yang hampir sama sepanjang tahun Faktor latitud adalah kawalan iklim utama di hutan hujan tropika.

biodiversiti Biodiversiti adalah istilah yang digunakan untuk menerangkan bilangan spesies. lebih cepat ia kembali kepada keadaan asal lebih stabil sesuatu ekosistem . berapa banyak variasi genetik atau bilangan jenis komuniti yang terdapat di sesuatu ekosistem kompleksiti Kestabilan ekosistem Kompleksiti sesuatu ekosistem bergantung kepada biodiversiti sesuatu ekosistem sesuatu sistem untuk kembali kepada keadaan asal selepas diganggu.

.

.

y t j t i l j i t li l Malaysia. dan kira -kira 75 % di Sabah dan Sarawak. i Malaysia. iait m li ti i a -ki a 60% ari ada kawasan di S m nanj ng tan ini biasanya t rdapat di kawasan yang tingginya tidak m l bihi 1000 m t r. .

4 juta spesies telah dikenal pasti.Biodiversiti atau kepelbagaianbiologi adalah variasi pelbagai bentuk ke-hidupan yang ada di bumi ini. namun para saintis menganggarkan jumlah spesiesyang terdapat di dunia ini adalah lebih dari100 juta BIODIVERSITI BIODIVERSITI BIODIVERSITI . Biodiversitimerangkumi semua bentuk kehidupan dari sekecil kuman hingga ke hidupan liar dan tumbuh-tumbuhan seperti ikan paus serta pokok-pokok yang besar Setakat ini hampir1.

3. Memperkenalkan spesies non native 4. iv. air dan udara. balak. Menyederhanakan cuaca yang keterlaluan. Ancaman ekosistem: . 2.Perkhidmatan ekosistem adalah proses -proses dimana persekitaran menyediakan sumber -sumber seperti air bersih. ii. Menyahtoksik dan menguraikan bahan buangan. baja dan bahan buangan haiwan. Pencemaran tanah.Penangkapan ikan yang berlebihan . Pengaliran racun perosak.Mengitar dan menggerakkan nutrient iii. Hakisan tanah Kitaran biokimia PERKHIDMATAN EKOSISTEM Kitaran air Kesan ekosisitem i. Menyebarkan biji benih . habitat untuk perikanan. pendebungaan tumbuhan asli dan pertanian.

.

Kitaran air menghuraikan kewujudan dan pergerakan air di permukaan bumi. Kitaran air telah bertindak berbilion -bilion tahun dan semua hidupan di bumi bergantung kepadanya. di dalam bumi dan di atmosfera atas bumi. Bumi akan menjadi sebuah tempat tanpa hidupan jika tiadanya . Air bumi sentiasa dalam pergerakan dan sentiasa berubah bentuk. dari cecair ke wap ke ais dan kembali semula.

.

kitar hidrologi gangguan. Nutrien ini pula akan kembali semula kepada tanah apabila organisma ini mati dan terurai. karbon dioksida.Kitar nutrien Nutrien ialah segala unsur yang diperlukan untuk proses fotosintesis iaitu terdiri daripada air. kitar carbon. Kitar nutrien ini berlaku melaui atmosfera . Nutrien yang kembali ke tanah akan digunakan semula dan berterusan selagi tidak adanya Contoh kitar nutrien ialah kitar oksigen. nitrogen dan hidrogen. Lain-lain nurien termasuklah fosforus. zat galian. Nutrien-nutrien ini akan beredar melalui ekosistem sepertimana tenaga matahari. hidrosfera litosfera dan akhirnya biosfera. gas-gas oksigen . karbohidrat dan protin. kitar karbon kitar nitrogen . Contoh kitar oksigen. kitar hidrologi dll . kitar hidrogen. kalsium dan ferum Nutrien ini merupakan bahan asas untuk membolehkan tumbuhan membuat makanan seperti lemak. Nutrien-nutrien ini diperlukan dengan banyak.

DIVERSITI SPESIES kepelbagaian organisma atau benda hidup di muka bumi ini Diversiti genetik DIVERSITI EKOSISTEM kepelbagauan habitat seperti laut.hutan tanah tinggi .paya bakau kepelbagaian dalam suatu species PERINGKAT BIODIVERSITI .

daun misai kucing dapat menyembuhkan penyakit tekanan darah tinggi dan akar pokok bakawali pula dapat mengubati penyakit diabetis Sebagai penstabil cuaca. . Perubatan herba boleh mengubati penyakit tertentu. Selain itu. Tempat perlindungan hidupan liar.Sebagai contoh. Mengurangkan kesan rumah hijau Pemuliharaan biodiversiti memberi jaminan pengekalan sumber semulajadi. Kacip Fatimah. Menyerap karbon dioksida dan membebaskan oksigen melalui proses fotosintesis. Tempat pembiakan semulajadi. Memberikan keseimbangan suhu. Penyelidikan dan Pembangunan Membekalkan makanan Flora dan fauna akan membekalkan sumber makanan. Penyelidikan yang dijalankan terhadap biodiversiti menjamin kelestarian alam. Menstabilkan kitaran hidrologi. Sebagai contoh. penyelidikan berkaitan hutan simpan yang dijalankan di Pahang. Rantaian makanan akan terpelihara Kepentingan biodiversiti Mengekalkan habitat Sebagai sumber perubatan Tanaman seperti Tongkat Ali. kajian terhadap biodervisiti juga akan menjadi disiplin penting di Institusi Pengajian Tinggi. serai wangi dan Misai Kucing boleh dijadikan sebagai sumber perubatan alternatif. ubi jaga.

cahaya atau faktorfaktor lain yang penting dalam lingkungan itu Spesies baru muncul Jika ada dua varieti dari suatu spesies mendiami dua habitat yang sangat berbeza tanpa dapat melakukan perkawinan antara keduanya. Ada perjuangan untuk hidup iaitu antara individu-individu dalam suatu spesies untuk mendapatkan makanan. mutasi dan peran isolasi dalam pembentukan spesies baru. Makroevolusi menyebabkan perubahan biologis secara dramatis dan hal ini dimulai dengan munculnya spesies baru Faktor-faktor yang mempengaruhi evolusi adalah: seleksi alam.Evolusi berarti perubahan pada makhluk hidup berdasarkan waktu. dan selanjutnya mengalami perubahan morfologi. anatomi. . dan tingkah laku. maka akhirnya dapat membentuk satu spesies baru. air. yang mengubah makhluk hidup di bumi dari bentuk sebelumnya menjadi bentuk yang ada sekarang ini.

Kepupusan ditakrifkan sebagai habis semua sekali. punah. Kemusnahan dan perubahan habitat Apakah kepupusan? Fauna bermaksud seluruh binatang yang hidup di sesuatu daerah tertentu Faktor-faktor yang menyumbang kepada kepupusan flora dan fauna Pemburu haram Pembakaran hutan Keperluan barangan berasaskan haiwan Perubahan suhu dunia Pencemaran . Flora membawa maksud keseluruhan tumbuh-tumbuhan yang terdapat di sesuatu daerah atau pada sesuatu masa. hilang lenyap. binasa semuanya.

Pemuliharaan ex-situ pula merupakan pemuliharaan terhadap organisma atau spesies tumbuhan yang diambil dari lapangan atau daripada habitat asalnya. bahagian vegetative seperti propagul. debunga. memelihara sumber germplasma yang semakin terancam kepentingan menyediakan bahan untuk penyelidikan biologi secara berterusan simpanan germplasma untuk rujukan dan kegunaan di masa akan datang . sel dan tisu kultur. malah ia merangkumi biji benih. Strategi pemuliharaan jangka panjang dan terbaik Pemuliharaan ex-situ Sampel atau spesies tumbuhan yang diambil ini bukan sahaja terhad kepada sesetengah bahagian tumbuhan itu.

P m liharaan in sit definisi populasi semulajadi habitat semulajadi Pemuliharaan in-situ merupakan pemuliharaan terhadap spesies yang telah sedia ada di habitat asalnya Pemuliharaan ini agak sukar dijalankan disebabkan oleh keadaan habitat dan ekosistem semulajadi yang semakin hari semakin banyak mengalami perubahan dan pembangunan Usaha pemuliharaan pembangunan yang efektif rekabentuk yang kreatif pemeliharaan habitat semulajadi dan rekreasi pengurusan kawasan hutan simpan (protected area mempromosi serta memberi kesedaran kepada masyarakat mengenai pemeliharaan tumbuhan dan alam semulajadi secara mampan. .

Arboretum fokus kepada sesuatu jenis tanaman atau famili tumbuhan sahaja Taman botani/arboretum Taman botani -Pusat rujukan pendidikan. penyelidikan.perhiasan serta rekreasi Mempamerkan spesies marin yang menarik dan luar biasa Membangunkan bank germplasma tumbuh-tumbuhan Peranan aquaria Pemuliharaan ex-situ Seed bank Pendidikan pemuliharaan spesies marin Peranan oo Pusat perlindungan dan pemuliharaan biodiversiti terancam Menjalankan program pendidikan dan kesedaran Memantapkan program pembiakbakaan .

J MLAH SEPESIES DALAM KOMUNITI Kerataan spesies menunjukkan banyaknya spesies yang tersebar antara banyak spesies dalam sesuatu komuniti Indeks margalef(195 8) KEKAYAAN SPESIES TOPIK 8. KEPELBAGAIAN KERATAAN SPESIES INDEKS MENHIRICK(1 964) INDEKS SIMPSON S PENG K RAN DIVERSITI SPESIES  INDEKS SHANNON .

tetapi kemungkinan ada Kepelbagaian genetik ialah kepelbagaian dalam spesies yang diukur mengikut variasi dalam gen setiap tanaman.Spesies nadir Genetik merupakan bidang sains yang mengkaji fenomena pewarisan dan variasi dalam kesemua makhluk hidup.dan bagaimana kita mengolah dan mempersepsikannya . belum suaka atau mudah pupus. delima. Mengukur kepelbagaian genetik y Haiwan spesies nadir sama ada mempunyai populasi di kawasan geografi yang sempit atau bertaburan jauh-jauh di seluruh kawasan yang luas y eletroforesis isoenzim DNA Topik 13 Kepelbagaian genetik 11 faktor menyumbang kepada terancamnya haiwan antaranya ialah pemusnahan habitat. jentik-jentik. penebangan pokok dan aktiviti pembakaran untuk memberi laluan kepada tanah ladang menyebabkan habitat musnah dan spesies menghadapi bahaya kepupusan . sentul serta mata kucing Austik ekologi adalah aneka bunyi sebagai sebuah ³musik´. penerokaan hutan. Di Malaysia usaha perlindungan dan pembiakbakaan giat dijalankan bagi memastikan spesies haiwan terpelihara. samada manusia mahupun Masalah populasi kecil(spesies nadir) Spesies yang mempunyai bilangan kecil. haiwan dan mikroorganisma. Contoh: helang harpy.

Akustik ekology Mengumpul data menggunakan kaedah remote      $ $ Biologi molekular m L e m e e e w se s s em se e m s e se e j  " # ! # " # ! $  &  ! #   $ $  & # #   &  '   " & &  # s e e m m e e mem m e s e s DN RN m e s e se   "  ! #      # ! # &  #  $  (   $  ! % $  # ! #  & $ ) # )  # &  # &  $ '   # &  ! # & m e $  #  m m  #  & e # # s   & % e es s Penggunaan kaedah Penderiaan Jauh (Remote Sensing atau sebagai alat mempercepat proses menyiapkan pelbagai jenis data !   % # !   &  #  & ' &  &  ! $   &    .Definisi penderiaan jauh lain lebih umum. kawasan atau fenomena melalui analisis data yang diperolehi daripada peralatan yang tidak menyentuh objek yang dikaji itu Menyelesaikan masalah menggunakan teknik molicular Topik 14. iaitu suatu sains yang mendapatkan maklumat mengenai sesuatu objek.

Carrying capacity Carrying Capacity atau Daya dukung lingkungan mengandung pengertian kemampuan suatu tempat dalam menyokong kehidupan makhluk hidup secara optimum dalam waktu yang panjang. Daya dukung lingkungan dapat pula diertikan kemampuan lingkungan memberikan kehidupan organisma Daya dukung dapat dibezakan berdasarkan beberapa peringkat Daya dukung maksimum Daya dukung subsistem Daya dukung optimum Daya dukung suboptimum .

suaka dan re ab hidupan 0 Topik 15. mapan atau sejahtera kualiti alam sekitar yang merosot akan membawa kepada kemusnahan sumber alam dan akhirnya mengancam kesejahteraan manusia.Pemuliharaan dan masyarakat manusia Maksud dari segi bahasa sustainability bertahan.Pemuliharaan dan sustainability Biodiversiti dan sustainability Konsep sustainability-lestari. menanggung atau berlanjutan Mewujudkan rangkaian kawasan perlindungan untuk pemeliharaan kepelbagaian hayat dengan penubuhan taman-taman negara. Keseimbangan perlu wujud di antara pembangunan dan pemuliharaan biodiversiti. Kehilangan biodiversiti dan kemerosotan persekitaran akibat daripada pembangunan yang pesat dan tidak dikawal akan menghasilkan kesan yang negatif kepada negara dan masyarakat. egoisme dan ma erialisme merupakan kelemahan asas manusia ke arah memusnah alam sekitar sewenang-wenangnya. Pengetahuan manusia mengenai kepentingan alam sekitar untuk kelanjutan hidup dan kesedaran memulihara alam sekitar di kalangan masyarakat perlu dijadikan asas dalam usaha mengimbangi pembangunan dan alam sekitar sikap negatif manusia seperti tamak haloba. 1 .

com/doc/ 3 /BioDiveRsiTi / /kepentingan-biodiversiti 8/ /nota www.wikipedia. www.com/doc/2 322916/Aliran-Tenaga-Dan-Kitar.smrpanjang.org/wiki/pemburuan http://en.1-kitar-nutrien.org/wiki/Gene.com/doc/ 82 89/population -Growth-Carrying-Capacity-and-Limiting-Factors.org /ehw_indonesian.com /2 9/ 3/tumbuhan-sedang www..com/KEPELBAGAIAN-BIOLOGI-PENGURUSAN-NEGERI .my/download/estidotmy/2 http://ms.pdf www..pdf.ms.wri..wikipedia.blogspot.com/doc/ 93424/Stpm-Pa2-Ans-Sbh / www.scribd.org/wiki/Spesies www.scribd.Bibliografi http:/www.scribd..com/doc/ 8 824/Ekosistem www.ms.gov.com /2 www.org/wiki/Genetic -variation www.wikipedia.wikipedia.pdf http://www.gegeplace.scribd.pool http:/en.org/wiki/Kepupusan www.amazon.com/2 www.blogspot.6a.wikipedia.scribd..html www. /FEB2 /estipg2 .manusiahijau.com /2 /.blogspot.pengajianamkertas2-cikgusue..blogspot.akademisains.

usages.pkukmweb.www.org.sabah.ga.my .com www.faktailmiah.water.my/~penerbit/f224..htm www.gov www.ukm.