P. 1
Per Banding An Sukatan Pelajaran Antara KBSR Dan KSSR

Per Banding An Sukatan Pelajaran Antara KBSR Dan KSSR

|Views: 1,201|Likes:
Published by Joe TsEn

More info:

Published by: Joe TsEn on May 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/19/2013

pdf

text

original

Disediakan oleh: Kumpulan 1

KBSR
Š Š Š Š Š Š Š Š Š Š Š Š Š Š

KSSR
Š Š Š Š Š Š Š Š Š Š Š Š Š Š Š Š Š Š

Rukun negara Falsafah Pendidikan kebangsaan Kata pengantar Pendahuluan Matlamat Objektif Organisasi kandungan Kemahiran bahasa (pengenalan) Hasil pembelajaran Sistem bahasa (pengenalan) Pengisian kurikulum Penerangan mengenai kemahiran bahasa Penerangan mengenai sistem bahasa Pengisian kurikulum

Rukun negara Falsafah Pendidikan kebangsaan Kata pengantar Pendahuluan Tunjang KSSR Matlamat Objektif Fokus Standard Kurikulum Kemahiran bahasa Aspek seni bahasa Pengisian kurikulum Strategi pengajaran dan pembalajaran Kemahiran mendengar dan bertutur Kemahiran membaca Kemahiran menulis Aspek seni bahasa Aspek tatabahasa

.

iaitu sekolah kebangsaan dan SJK ‡Terdapat tema yang disediakan ‡Adanya aras dalam HSP ‡Mempunyai 2 dokumen yang perlu diteliti iaitu SP dan HSP .KBSR ‡Sukatan Pelajaran (SP) dan Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) ‡Berasaskan teks ‡Penguasaan kemahiran berbahasa KSSR ‡Berasaskan Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran ‡Menggunakan pendekatan modular ‡Titikberatkan kemahiran bahasa. Seni Bahasa dan Tatabahasa ‡Menekankan aras berbahasa ‡Tidak ada aras ‡Hanya satu dokumen yang perlu diteliti ‡Terdapat 2 sukatan.

Keterampilan berbahasa dan komunikasi untuk memenuhi keperluan diri.Aspek Golongan sasaran Matlamat KBSR Murid sekolah rendah KSSR Murid tahun satu Keterampilan berbahasa dan komunikasi untuk memenuhi keperluan diri. memperoleh ilmu. maklumat. Objektif Diberikan sebanyak 10 sahaja Diberikan sebanyak 22 objektif . nilai serta idea dalam perhubungan sosial dan urusan harian. memperoleh ilmu. perhubungan sosial dan urusan harian.

Standard pembelajaran .penguasaan berdasarkan hasil pembelajaran berteraskan kemahiran bahasa. kemahiran dan nilai murni. . menggabungkan peraturan dalam sistem bahasa dan disokong oleh eleman pengisian kurikulum.petunjuk kemahiran yang perlu dikuasai. Standard kandungan .penetapan kriteria kualiti pembelajaran dan pencapaian murid dalam setiap standard kandungan i. .membantu dalam membuat pengukuran dan penilaian pencapaian murid.KBSR ‡Organisasi kandungan . kemahiran.aspek pengetahuan. ‡Hasil pembelajaran . nilai murni yang perlu dikuasai berpaksikan kemahiran bahasa & sistem bahasa yang disokong oleh elemen pengisian kurikulum. Dipersembahkan dalam bentuk modular elemen pengetahuan. KSSR ‡Standard kurikulum i.

Ilmu 2. Kemahiran belajar cara belajar 3. Pembelajaran kontekstual 8. Kemahiran bernilai tambah (KBT) KBT : 7 pecahan 1. Pembelajaran konstruktivisme 7. Kepelbagaian pelbagai 6. Kreativiti dan inovasi 9. Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi 4. keusahawanan . Pembelajaran kontekstual KBT: 9 pecahan 1. Kemahiran berfikir 2. Nilai murni 3. Peraturan sosio budaya 5. Kewarganegaraan 4. Kajian masa depan 5. Kepelbagaian pelbagai 6. Kemahiran berfikir 2. Kajian masa depan 5.KBSR KSSR 5 elemen : 1. Pembelajaran konstruktivisme 7. Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi 4. Kemahiran belajar cara belajar 3.

-Dilahirkan melalui altiviti lisan dan penulisan. .Aspek Kemahiran bahasa KBSR KSSR Kedua-dua kandungan adalah sama iaitu kemahiran lisan. kosa kata dan peribahasa. simile. sebutan & intonasi. pecahan dalam setiap kemahiran mempunyai perbezaan kerana berbeza dari segi golongan sasaran.menghargai keindahan bahasa aktiviti didik hibur. ejaan. kemahiran membaca dan kemahiran menulis. tatabahasa. Namun demikian. pembentukan ayat dari segi pembentukan ayat personafikasi. Keupayaan murid untuk menggunakan tatabahasa yang betul dan tepat pada pengajaran secara terancang. Sistem bahasa Aspek seni bahasa Aspek tatabahasa Dihuraikan dalam sistem bahasa. peribahasa dan bahasa kiasan. .

4. 2. Tatabahasa Tanda baca Sistem ejaan Sebutan & intonasi Kosa kata Peribahasa . 5.1. 6. 3.

kajian tentang hukum/rumus bahasa yang mendasari kaedah pengabungan dan penyusunan perkataan/kelompok ayat pembentukkan ayat. . bentuk dan golongan kata. struktur dan binaan ayat.Š Terbahagi kepada 2: 1.mengkaji bentuk. sintaksis . morfologi . . 2.mengkaji struktur.

Š Š Untuk memastikan keselarasan dan juga makna yang tepat. Dapat mewakili intonasi dalam bacaan dan penulisan. .

Š Terbahagi kepada 3: 1. pola keselarasan vokal 2. ejaan kata pinjaman 3. ejaan kata dasar dan kata terbitan .

Ditekankan kebolehan dalam mengenal pasti dan membezakan pelbagai aspek dapat menyampaikannya dengan betul. Š . cth: perkataan perang ² murid dapat mengenal pasti perbezaan sebutan dan penggunaan makna perkataan dengan betul.Š Diajar supaya murid dapat menyebut perkataan dan ayat dengan betul serta memahami intonasi dan jeda.

ayat aktif/pasif .ayat seruan .Š Intonasi pula adalah mengikut pola/jenis ayat: .ayat perintah .ayat penyata .ayat tanya .

istilah Dapat mengungkapkan maklumat dan buah fikiran selaras dengan pertambahan ilmu dalam semua mata pelajaran. Š . kata umum 2.Š Terbahagi kepada 2: 1.

pepatah.Š Š Š Merangkumi simpulan bahasa. takkan dapat menghilangkan rasa masinnya. bercerai kita roboh. perbilangan dan kata-kata hikmat. keperibadian dan nilai murni masyarakat malaysia yang berbilang kaum. . bidalan. Mengutamakan falsafah. perumpamaan. Cth: -Bersatu kita teguh. -Air tawar secawan dituang ke laut.

penggunaan tepat besertakan contoh yang sesuai . STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Pendekatan berpusatkan murid Kepelbagaian teknik . Penggunaan sistem bahasa .penggunaan BBM 4. 3.kaedah/pendekatan pengajaran 2. Kepelbagaian sumber .Š 1.

6. Bacaan luas . Penekanan konsep 5P -Pengabungjalinan (KBT) -Penyerapan -Penilaian (pencapaian murid) -Penggayaan (penggunaan bahan yang berbeza kerana potensi murid yang berbeza) -Pemulihan (menggunakan BBM) .5.menimba pengetahuan dan pembentukan sahsiah -meningkatkan minat membaca bahan-bahan ilmiah dan sastera secara kreatif.

vii. x. ii. teknologi & inovasi Alam sekitar & teknologi hijau Pertanian ekonomi i. patriotisme &kewarganegaraan Sains. kekeluargaan. viii.7. Kebudayaan. v. Pengajaran dan pembelajaran bertema -ilmu dan nilai disiplin mudah diserap . kesenian & estetika Jati diri. kemasyarakatan.berdasarkan tema yang telah diberikan iaitu. iv. vi. ix. iii. keselamatan perpaduan. xi. . kesihatan & kebersihan.

pengurus kurikulum.Š Peningkatan kualiti pendidikan rendah perlu agar lebih relevan dengan cabaran masa kini dan abad ke-21. dan Kejayaan transformasi kurikulum memerlukan komitmen menyeluruh daripada semua pihak termasuk penggubal dasar. ibubapa serta pihak berkepentingan. Š Š . Guru memainkan peranan yang penting bagi mengendalikan P&P yang berkesan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->