P. 1
Per Banding An Sukatan Pelajaran Antara KBSR Dan KSSR

Per Banding An Sukatan Pelajaran Antara KBSR Dan KSSR

|Views: 1,201|Likes:
Published by Joe TsEn

More info:

Published by: Joe TsEn on May 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/19/2013

pdf

text

original

Disediakan oleh: Kumpulan 1

KBSR
Š Š Š Š Š Š Š Š Š Š Š Š Š Š

KSSR
Š Š Š Š Š Š Š Š Š Š Š Š Š Š Š Š Š Š

Rukun negara Falsafah Pendidikan kebangsaan Kata pengantar Pendahuluan Matlamat Objektif Organisasi kandungan Kemahiran bahasa (pengenalan) Hasil pembelajaran Sistem bahasa (pengenalan) Pengisian kurikulum Penerangan mengenai kemahiran bahasa Penerangan mengenai sistem bahasa Pengisian kurikulum

Rukun negara Falsafah Pendidikan kebangsaan Kata pengantar Pendahuluan Tunjang KSSR Matlamat Objektif Fokus Standard Kurikulum Kemahiran bahasa Aspek seni bahasa Pengisian kurikulum Strategi pengajaran dan pembalajaran Kemahiran mendengar dan bertutur Kemahiran membaca Kemahiran menulis Aspek seni bahasa Aspek tatabahasa

.

iaitu sekolah kebangsaan dan SJK ‡Terdapat tema yang disediakan ‡Adanya aras dalam HSP ‡Mempunyai 2 dokumen yang perlu diteliti iaitu SP dan HSP .KBSR ‡Sukatan Pelajaran (SP) dan Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) ‡Berasaskan teks ‡Penguasaan kemahiran berbahasa KSSR ‡Berasaskan Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran ‡Menggunakan pendekatan modular ‡Titikberatkan kemahiran bahasa. Seni Bahasa dan Tatabahasa ‡Menekankan aras berbahasa ‡Tidak ada aras ‡Hanya satu dokumen yang perlu diteliti ‡Terdapat 2 sukatan.

Aspek Golongan sasaran Matlamat KBSR Murid sekolah rendah KSSR Murid tahun satu Keterampilan berbahasa dan komunikasi untuk memenuhi keperluan diri. Keterampilan berbahasa dan komunikasi untuk memenuhi keperluan diri. memperoleh ilmu. nilai serta idea dalam perhubungan sosial dan urusan harian. maklumat. perhubungan sosial dan urusan harian. Objektif Diberikan sebanyak 10 sahaja Diberikan sebanyak 22 objektif . memperoleh ilmu.

. kemahiran dan nilai murni.penetapan kriteria kualiti pembelajaran dan pencapaian murid dalam setiap standard kandungan i. Standard kandungan .penguasaan berdasarkan hasil pembelajaran berteraskan kemahiran bahasa. ‡Hasil pembelajaran .membantu dalam membuat pengukuran dan penilaian pencapaian murid. KSSR ‡Standard kurikulum i. menggabungkan peraturan dalam sistem bahasa dan disokong oleh eleman pengisian kurikulum. kemahiran. Dipersembahkan dalam bentuk modular elemen pengetahuan. nilai murni yang perlu dikuasai berpaksikan kemahiran bahasa & sistem bahasa yang disokong oleh elemen pengisian kurikulum.KBSR ‡Organisasi kandungan .petunjuk kemahiran yang perlu dikuasai. Standard pembelajaran .aspek pengetahuan. .

Kemahiran berfikir 2. Kemahiran belajar cara belajar 3. Pembelajaran kontekstual KBT: 9 pecahan 1. Kemahiran bernilai tambah (KBT) KBT : 7 pecahan 1. Pembelajaran konstruktivisme 7. Kajian masa depan 5. Pembelajaran kontekstual 8. Nilai murni 3. Kepelbagaian pelbagai 6. Ilmu 2. keusahawanan . Kepelbagaian pelbagai 6. Peraturan sosio budaya 5. Kreativiti dan inovasi 9. Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi 4. Kemahiran belajar cara belajar 3. Pembelajaran konstruktivisme 7. Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi 4. Kajian masa depan 5. Kemahiran berfikir 2.KBSR KSSR 5 elemen : 1. Kewarganegaraan 4.

. . Keupayaan murid untuk menggunakan tatabahasa yang betul dan tepat pada pengajaran secara terancang. sebutan & intonasi. simile. kosa kata dan peribahasa.menghargai keindahan bahasa aktiviti didik hibur. -Dilahirkan melalui altiviti lisan dan penulisan. ejaan. peribahasa dan bahasa kiasan.Aspek Kemahiran bahasa KBSR KSSR Kedua-dua kandungan adalah sama iaitu kemahiran lisan. kemahiran membaca dan kemahiran menulis. pecahan dalam setiap kemahiran mempunyai perbezaan kerana berbeza dari segi golongan sasaran. tatabahasa. pembentukan ayat dari segi pembentukan ayat personafikasi. Sistem bahasa Aspek seni bahasa Aspek tatabahasa Dihuraikan dalam sistem bahasa. Namun demikian.

5. 4. 6. 2.1. 3. Tatabahasa Tanda baca Sistem ejaan Sebutan & intonasi Kosa kata Peribahasa .

mengkaji bentuk. struktur dan binaan ayat. .mengkaji struktur. 2.Š Terbahagi kepada 2: 1. morfologi . sintaksis .kajian tentang hukum/rumus bahasa yang mendasari kaedah pengabungan dan penyusunan perkataan/kelompok ayat pembentukkan ayat. . bentuk dan golongan kata.

. Dapat mewakili intonasi dalam bacaan dan penulisan.Š Š Untuk memastikan keselarasan dan juga makna yang tepat.

Š Terbahagi kepada 3: 1. ejaan kata pinjaman 3. pola keselarasan vokal 2. ejaan kata dasar dan kata terbitan .

cth: perkataan perang ² murid dapat mengenal pasti perbezaan sebutan dan penggunaan makna perkataan dengan betul. Š .Š Diajar supaya murid dapat menyebut perkataan dan ayat dengan betul serta memahami intonasi dan jeda. Ditekankan kebolehan dalam mengenal pasti dan membezakan pelbagai aspek dapat menyampaikannya dengan betul.

ayat seruan .Š Intonasi pula adalah mengikut pola/jenis ayat: .ayat perintah .ayat aktif/pasif .ayat penyata .ayat tanya .

istilah Dapat mengungkapkan maklumat dan buah fikiran selaras dengan pertambahan ilmu dalam semua mata pelajaran.Š Terbahagi kepada 2: 1. Š . kata umum 2.

takkan dapat menghilangkan rasa masinnya. perbilangan dan kata-kata hikmat.Š Š Š Merangkumi simpulan bahasa. keperibadian dan nilai murni masyarakat malaysia yang berbilang kaum. Mengutamakan falsafah. Cth: -Bersatu kita teguh. pepatah. . bercerai kita roboh. bidalan. -Air tawar secawan dituang ke laut. perumpamaan.

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Pendekatan berpusatkan murid Kepelbagaian teknik .penggunaan tepat besertakan contoh yang sesuai . Penggunaan sistem bahasa .penggunaan BBM 4.kaedah/pendekatan pengajaran 2. Kepelbagaian sumber .Š 1. 3.

6.menimba pengetahuan dan pembentukan sahsiah -meningkatkan minat membaca bahan-bahan ilmiah dan sastera secara kreatif.5. Penekanan konsep 5P -Pengabungjalinan (KBT) -Penyerapan -Penilaian (pencapaian murid) -Penggayaan (penggunaan bahan yang berbeza kerana potensi murid yang berbeza) -Pemulihan (menggunakan BBM) . Bacaan luas .

patriotisme &kewarganegaraan Sains. xi. keselamatan perpaduan. viii. kekeluargaan. kesihatan & kebersihan. kesenian & estetika Jati diri. teknologi & inovasi Alam sekitar & teknologi hijau Pertanian ekonomi i. Pengajaran dan pembelajaran bertema -ilmu dan nilai disiplin mudah diserap . v. vii.berdasarkan tema yang telah diberikan iaitu. kemasyarakatan.7. Kebudayaan. iii. ii. . vi. ix. iv. x.

Guru memainkan peranan yang penting bagi mengendalikan P&P yang berkesan.Š Peningkatan kualiti pendidikan rendah perlu agar lebih relevan dengan cabaran masa kini dan abad ke-21. ibubapa serta pihak berkepentingan. dan Kejayaan transformasi kurikulum memerlukan komitmen menyeluruh daripada semua pihak termasuk penggubal dasar. pengurus kurikulum. Š Š .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->