P. 1
Pt 30803 Etika Dalam Kaunseling

Pt 30803 Etika Dalam Kaunseling

|Views: 3,534|Likes:
Published by tunz87

More info:

Published by: tunz87 on May 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/02/2013

pdf

text

original

PT 30803 ETIKA DALAM KAUNSELING

TUGASAN INDIVIDU TAJUK : 1. APAKAH RASIONALNYA ETIKA PROFESIONAL SANGAT DITEKANKAN DALAM PERKHIDMATAN KAUNSELING? 2.SILA BERI CONTOH PERLANGGARAN ETIKA YANG KERAP DILAKUKAN OLEH KAUNSELOR DAN CADANGKAN KAEDAH MENGATASINYA

DISEDIAKAN UNTUK: EN. ZALL KEPLI MD REJAB

DISEDIAKAN OLEH: MOHD TUNFITRI MAJIRUN YR 2008-1424

SEMESTER: 6 SESI 2010/2011

SEKOLAH PSIKOLOGI DAN KERJA SOSIAL UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

ISI KANDUNGAN PENGENALAN RASIONAL KAUNSELING ETIKA PROFESIONAL DITEKANKAN DALAM PERKHIDMATAN CONTOH PERLANGGARAN ETIKA YANG KERAP DILAKUKAN OLEH KAUNSELOR DAN CADANGAN KAEDAH MENGATASINYA. KESIMPULAN RUJUKAN .

mengikut Kamus Dewan (2002). Kaunseling ialah proses menolong individu yang normal dan menyelasaikan masalah yang berkaitan dengan keadaan hidup dan tugas-tugas perkemabangan seharian. . Pengenalan Kaunseling merupakan suatu proses dimana berlakunya perhubugan menolong yang sistematik berasaskan prinsip psikologi yang dilakukan oleh kaunselor professional bagi menghasilkan perubahan. semakin meningkat masalah-masalah yang harus ditempuhi oleh ahli-ahlinya. kaunselor didefinisikan sebagai seorang yang layak menjadi pembimbing dan penasihat kepada orang lain yang menghadapi masalah ataupun sesorang yang berkemampuan memberikan khidmat kaunseling. Kaunseling merupakan suatu konsep yang telah diketahui umum khususnya di kalangan masyarakat maju iaitu semakin majunya kehidupan ahli dalam sesebuah masyarakat. Blocher (1974) mendefinisikan kaunseling sebagai suatu proses untuk menolong individu supaya ia menjadi lebih sedar tentang dirinya dan bagaimana ia dapat bertindak balas dalam alam persekitarannya. 2003).1. Menurut Corey (1977) menekankan tentang proses di mana seorang klien diberi peluang untuk menerokai aspek diri dan kehidupannya yang menimbulkan masalah pada dirinya. perkembangan dan penyesuaian peribadi klien. (Gladding.

terutamanya Negara Malaysia yang pada kini ingin menjadi sebuah Negara yang membangun pesat. Setiap kaunselor yang profesional haruslah beretika dalam kerjaya yang dipegangnya. Dalam pekerjaan menjadi seorang kaunselor. seorang kaunselor mestilah seorang yang profesional dalam kerjayanya. Seorang yang boleh dipanggil profesinal adalah mesti sekurang-kurangnya mempunyai tiga criteria yang berikut iaitu seorang yang terpelajar sekurang-kurangnya mempunyai ijazah. Etika adalah perlakuan yang piawai yang berdasarkan kepada set nilai consensus . Dengan adanya ganjaran-ganjaran yang diterima maka. perkhidmatan kaunseling adalah sangat diperlukan.1. Para kaunselor juga mempunyai tanggungjawab yang tinggi dalam segala hal yang dilakukan yang berkaitan dengan pelanggan . Dalam kaunseling. Yang kedua adalah beliau berjaya dalam perkerjaan yang beliau pegang dan yang ketiga iaitu yang terakhir beliau mestilah mempunyai personality yang baik. Pada masa kini Negara Malaysia menghadapi kekurangan Kaunselor yang berpengalaman dan juga yang Profesional. etika perlulah diterapkan kepada ahli-ahli kaunselor. Dengan adanya sekurang-kurangnya tiga criteria ini maka bolehlah seseorang itu dianggap professional. Rasional Etika Profesional Ditekankan Dalam Perkhidmatan Kaunseling Dalam sebuah Negara yang sangat sedang ingin membangun maju. Tapi seorang kaunselor mestilah mempunyai etikanya untuk menjaganya daripada sebarang ancaman. Seseorang yang profesional akan mempertaruhkan keprofesionalismenya bagi menawarkan perkhidmatan kepada pelanggan dengan tujuan agar dapat membantu dalam penyelesaian masalah yang dihadapi pelanggan tersebut dengan ganjaran-ganjaran seperti bayaran yang sewajarnya.

Setiap profesion yang melibatkan interaksi antara individu. Oleh yang demikian etika profesional dalam kaunseling adalah amat diperlukan oleh seorang yang bergelar kaunselor.yang menerima perkhidmatan yang mereka tawarkan. Pandangan yang diberikan oleh Swanson & Van Hoose (1977) yang menyatakan. etika amatlah diperlukan agar bidang kaunseling ini sejajar dengan pekerjaan-pekerjaan lain yang diiktiraf sebagai satu pekerjaan yang tergolong daripada orang-orang yang mendapat gelaran profesional seperti Peguam. Untuk menjalankan sesebuah kaunseling terdapat etika-etika yang diperlukan. . Dalam menjalankan satu sesi kaunseling. memerlukan satu bentuk peraturan atau etika yang tersendiri bagi keperluan ahli-ahlinya. menguatkan lagi fakta di atas. Untuk menjadikan kaunseling suatu pekerjaan yang tampil dengan wajah yang profesional. Untuk meningkatkan bidang kaunseling ini kepada taraf yang lebih profesional. etika profesional amat penting dalam kaunseling kerana: 1) Memberi perlindungan kepada klien dalam profesion kaunseling daripada sebarang tindakan yang boleh menyebabkan public condemnation ( penghinaan masyarakat). Begitu juga di dalam kaunseling. ianya bukan boleh dilakukan dengan sewenangwenangnya seperti berbual di tepi pokok atau di mana-mana tempat. bidang kaunseling ini haruslah berdiri pada standard profesinalisme yang tersendiri. Standard or code of ethics are designed to protect the public and also to give guidelines to practitioner so that difficulty with the law may be avoided by the person who follow the profesion s code . etika professional memainkan peranan yang penting sebagai satu garis panduan atau peraturan untuk menjaga profesionalisma kaunselor serta kepentingan klien itu sendiri. Doktor dan banyak lagi. Secara rasionalnya.

Leslie dalam Corey. Kamus Dewan edisi keempat mendefinisikan kerahsiaan sebagai benda yang tersembunyi (diketahui oleh seseorang atau beberapa orang sahaja) atau sesuatu benda. Kepercayaan yang ada pada kaunselor yang digunakan untuk membantu orang lain adalah sesuatu yang berkesan dan kaunselor yang berjaya dianggap oleh kliennya sebagai individu yang boleh diharap dan dipercayai. Manakala.2) Memberi perlindungan kepada klien daripada sebarang tindakan atau layanan yang tidak profesional atau kecuaian pihak kaunselor. State laws now address confidentiality in theraphy. Comb (1969) menyatakan bahawa kaunselor yang berkesan dengan tidak berkesan adalah berlandaskan kepada kepercayaan peribadi dan sifat sifat tersendiri sebagai kaunselor. 5) Mempertingkatkan keberkesanan diri melalui perkongsian pengetahuan dan kemahiran selaras dengan tuntutan dan kesedaran pihak klien berkaitan hak mereka dalam undangundang. akal dan lain-lain yang sengaja disembunyikan supaya orang lain tidak mengetahui. Confidentiality is both a legal and ethical issue. as do the ethical codes of all metalhealth professions . 4) Melindungi kaunselor daripada tindakan undang-undang sekiranya berlaku perkara-perkara yang tidak diingini bukan disebabkan oleh kesalahan kaunselor itu sendiri. Etika profesional dikalangan kaunseling sering dikaitkan dengan kerahsiaan klien. Secara keseluruhannya dapatlah dikatakan bahawa kod dan etika kerahsiaan yang wujud itu bertujuan menjaga kebajikan dan keselamatan kaunselor dan juga klien. Seperti ungkapan Parker C. G menyatakan aspek kerahsiaan sebagai Confidentiality is central to developing a trusting and productive client / therapist relationship. (1966) dalam buku Proses Kaunseling menyatakan beliau menyokong bahawa kaunselor harus peka terhadap kliennya di samping mempunyai kesedaran betapa pentingnya mengawal dan menjaga rahsia kaunseling mereka. Kod Etika . 3) Sebagai pengukur kepada self-regulation dalam profesion itu sendiri.

Kaunselor juga disarankan agar semasa mengadakan sesi kaunseling rasional. 3. Sebagai kaunselor profesional etika kerahsiaan harus dipegang dengan tujuan untuk menghormati hak dan keadilan klien atau ( justice is based on the assumption that people are equal). Penyeliaan dan konsultasi. Amalan kaunseling di tempat kerja. Menurut Nordin Kardi dan Mohamed Fadzil Che Din (2000) antara isu profesional dan etika yang berbangkit apabila kita membincangkan mengenai pelaksanaan kaunseling di tempat kerja atau organisasi adalah seperti berikut: y y y y y y y y Kecekapan dan latihan berkaitan kaunseling. Amalan kaunseling di sekolah rendah atau pra-sekolah. CONTOH PERLANGGARAN ETIKA YANG KERAP DILAKUKAN OLEH KAUNSELOR DAN CADANGAN KAEDAH MENGATASINYA. . American Personnel and Guidence Association Ethical Standard (APGA)(1981) menyebutkan bahawa Kerahsiaan Dalam Proses Kaunseling Termasuklah Semua Maklumat Yang Diperolehi Atau Didapati Haruslah Dirahsiakan Selaras Dengan Tanggungjawab Kaunselor Sebagai Seorang Yang Profesional . Apa yang pasti segala permasaalahan yang berkaitan dengan klien harus dipegang dan didasarkan seperti tertera di dalam APGA (1981) tetapi sekiranya kauselor perlu kepada maka klien harus dimaklumkan dan pihak pengurusan iaitu Pengetua/GuruBesar orang pertama wajar diberi tahu.Kaunseling memuatkan aspek kerahsiaan sebagai satu daripada kompanen penting. Kaunseling pelbagai budaya. Gerak kerja kelompok. Perkahwinan dan terapi keluarga. Kelompok populasi yang istimewa atau khusus.

kriteria yang perlu adalah seperti berikut: y y y Bidang ilmu yang harus dipunyai. Perakuan Amalan (P. Kursus Dalam Perkhidmatan 14 minggu atau setahun dan sebagainya? Secara amnya. Nordin b. satu persoalan timbul jika mereka yang dipilih ini dengan sekelip mata akan menjadi kaunselor yang profesional? Adakah Kementerian Pendidikan mampu melatih gurugurunya dengan cara seminar atau bengkel sehari dua. Manakala. seorang bakal Kaunselor Berdaftar dan penerima Perakuan Amalan disyaratkan sekurang-kurangnya harus mempunyai kelayakan diploma dalam bidang kaunseling dan diselia serta dinilai dalam masa tidak kurang daripada 1000 jam. Bidang kemahiran yang harus dikuasai.B). Berdaftar sebagai seorang Kaunselor Berdaftar. Melaksanakan tugas dan tanggungjawab berlandaskan Kod Etika Kaunselor. (Kaunselor Berdaftar (K. Maka dalam hal ini. menurut Amir Awang (1984). Golongan yang tidak diiktiraf untuk mengamalkan amalan kaunseling sering kali menimbulkan pelbagai isu negatif kepada masyarakat.A) (Malaysia)) dalam mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif PERKAMA menyatakan bahawa seorang kaunselor yang profesional perlu memenuhi tiga kriteria berikut : y y y Mempunyai kelayakan yang diiktiraf oleh Lembaga Kaunselor.1980) yang mengulas Menteri Pelajaran menyatakan bahawa kira-kira 1000 orang kaunselor diperlukan untuk sekolah-sekolah. Ini adalah kerana mereka tidak terikat dengan keperluan kriteria seperti mana yang ditetapkan oleh seorang Kaunselor Berdaftar dan penerima Perakuan Amalan. Kardin. Di Malaysia isu profesionalisme kaunseling yang hangat dibincangkan adalah berkaitan kelayakan seseorang yang dinamakan kaunselor. Perkara ini menjadi rumit apabila menurut Profesor Datok Awang Had Salleh (Musa Hitam. . Tahap atau peringkat ilmu dan kemahiran yang harus dicapai.Dato Dr.

penderaan. Tanpa permit pengakuan yang dikeluarkan oleh Lembaga Kaunselor Malaysia. Organisasi yang berkenaan juga harus sedar bahawa mereka sedang mengamalkan kerja-kerja kebajikan dan sosial serta menggunakan teknik perbincangan dalam menyelesaikan sesuatu masalah dan bukannya seperti apa yang diamalkan oleh seseorang kaunselor yang mempunyai kelayakan Kaunselor Berdaftar serta penerima Perakuan Amalan. penipuan. jenayah. Menurut Ibrahim Ahmad (2001). Isu ini timbul disebabkan pelaksanaan Akta Kaunselor 1998 pada baru-baru ini. gereja dan badan-badan tertentu yang bangga dengan perkhidmatan kaunseling yang diberi oleh mereka. Ini boleh dibuktikan dengan keadaan dimana tokong. Tugas dan tanggungjawab yang harus dilaksanakan. kuil. Perkara ini kurang dibincangkan kerana pada masa kini golongan guru merupakan yang terbanyak menggelar diri sebagai kaunselor dan boleh dikatakan hampir semua daripada guruguru tersebut tidak berdaftar di bawah Lembaga Kaunselor Malaysia serta tiada Perakuan Amalan. Namun tidak dapat dinafikan bahawa terdapat golongan yang tidak berdaftar dengan Lembaga Kaunseling Malaysia dan tidak memiliki Perakuan Amalan mempunyai kemahiran yang tinggi dalam usaha mengamalkan amalan kaunseling. gangguan seks dan lain-lain. Masyarakat kini sering terperdaya dengan perkhidmatan kaunseling yang tidak sah atau tidak diiktiraf oleh Lembaga Kaunselor Malaysia. perkhidmatan bimbingan mula diperkenalkan dalam sistem persekolahan negara sekitar tahun 1960-an. Kekaburan orang awam terhadap profesionalisme kaunseling ini telah menimbulkan pelbagai isu seperti kerahsiaan.y y Sifat-sifat sahsiah atau personaliti yang harus ada. maka profesionalisme dan etika seseorang yang memberikan perkhidmatan kaunseling kepada orang awam adalah dicurigakan serta tidak sah. Kini sebarang pertubuhan boleh memberi kenyataan bahawa mereka menawarkan perkhidmatan kaunseling atas pendaftarannya dalam lesen perniagaan atau permit pertubuhan. keganasan. Organisasi seperti ini harus diambil tindakan undangundang dengan segera supaya orang awam tidak lagi menjadi mangsa. Pada .

A. Pelbagai usaha telah diambil oleh Lembaga Kaunselor Malaysia seperti menubuhkan jawatankuasa penyeliaan.masa ketika itu masyarakat mula sedar akan kepentingan perkhidmatan kaunseling dan mula menubuhkan pelbagai badan yang berkaitan dengan perkhidmatan kaunseling. Tiada sesiapa pun di dunia dapat menafikan kegunaan dan kepentingan wang ringgit dalam tujuan memenuhi keperluan seseorang serta nikmat seks yang begitu segan dibahaskan. yang begitu sedikit berbanding dengan permintaan orang awam yang tinggi. klien cacat pendengaran. adat resam dan kepercayaan yang tersendiri. pemantauan.A. Kebajikan dan lain-lain. memujuk klien dalam kerja direct sales . penglihatan dan anggota.P. Keadaan ini secara tidak langsung akan menimbulkan isu penerapan konsep pandangan atau nilai kaunselor kepada klien. Dengan pemegang K..P.B. budaya. perundangan dan lain-lain bagi tujuan kawalan mutu perkhidmatan serta menyekat gejala negatif di antara ahlinya.B. Contohnya klien yang mengamalkan perhubungan homoseksual. maka tidak hairan isu ini diambil kesempatan oleh segelintir golongan yang tiada K. Isu penyelidikan seperti menggunakan kes klien dalam penyelidikan dan menerbit buku tanpa persetujuan dari klien dan lain-lain lagi. Kesemua isu ini menjadikan profesion kaunselor mengalami dilema yang begitu teruk sekali.P. Isu silang budaya juga tidak dapat dielakkan oleh masyarakat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum di mana masing-masing mempunyai agama. golongan seperti ini sehingga kini belum mendapat penawaran khidmat kaunseling yang boleh dikatakan profesional. Masalah silang budaya ini akan menyebabkan klien tidak sudi serta memutuskan sesi perjumpaan yang akan datang. Lee Chee Xiang (Kaunselor Berdaftar dan Perakuan Amalan (Malaysia)) beliau menyatakan bahawa sehingga kini hanya terdapat kira-kira 492 orang yang berdaftar sebagai kaunselor berdaftar di Lembaga Kaunselor Malaysia dan bilangan pemegang Perakuan Amalan dalam golongan ini masih kurang memuaskan. keadaan ini selalu menyebabkan berlaku pelbagai kes pecah amanah pada para pemegang K.. Kebanyakan kaunselor pemegang K.P.B. sekarang berkhidmat dalam agensi kerajaaan seperti Kementerian Pendidikan...A. Kesihatan. En..A. dalam usaha mendapatkan sesuatu yang mereka perlu. Isu seperti menggunakan kemahiran yang ada bagi tujuan membina hubungan untuk mendapatkan hubungan seks dengan klien. menggalakkan klien menyertai sesuatu course dan asyik merujuk klien kepada psikiatri dalam usaha mendapat komisen.B. Perkara ini berlaku kerana pada Akta .

. melatih dan memberikan status pengiktifran kepada organisasi yang tidak berdaftar. Maka adalah penting supaya beberapa langkah diambil untuk mengurangkan ralat keberkesanan pelaksanaan kaunseling sebagai contoh menguatkuasa dan menggubal Akta Kaunselor 1998 bagi kesesuaian zaman sekarang. Penghormatan sepatutnya diberi kepada golongan perimtis dan veteran ini atas jasa mereka dalam perkembangan sejarah kaunseling Malaysia. Pelbagai isu profesional dan etika berbangkit akibat daripada kelayakan kaunselor.A. maka dipercayai bahawa isuisu profesional dan etika dalam pelaksanaan kaunseling di tempat kerja atau organisasi dapat dikurang pada tahap minima. Ini menjadi tanggungjawab Lembaga Kaunselor Malaysia dalam usaha mempromosikan dan menerangkan perkhidmatannya kepada orang awam.B. Akta Kaunselor 1998 dan lain-lain..P. Lembaga Kaunselor Malaysia harus mengambil inisiatif dalam usaha memantau.Kaunselor 1998 yang memberi peluang pendaftaran kepada sesiapa pun atas kelayakan diploma bidang kaunseling. Masyarakat juga harus peka terhadap kesahihan perkhidmatan kaunseling yang ditawarkan. Lembaga Kaunselor Malaysia juga harus membuka minda agar tidak mengamalkan prinsip tutup pintu dalam usaha menjaga dan memperkembangkan bidang perkhidmatan kaunseling di negara ini masih dikategorikan begitu mentah sekali. silang budaya. Ini sangat berbeza dengan negara barat yang begitu mementingkan kemahiran profesionalisme sehingga hanya pemegang Ijazah Sarjana Muda atau Ijazah Sarjana (Master) sahaja dibenarkan untuk mendaftar diri sebagai seorang kaunselor. . Dengan adanya maklumat yang lengkap berkaitan perkhidmatan kaunseling dan pengamalnya serta dibantu oleh penguatkuasa undang-undang. Lembaga harus mengetepikan isu silang budaya dan menerima hakikat bahawa organisasi berkenaan telah lama berkhidmat dalam bidang kaunseling. kaunselor K.

. Kemasukan ke dalam keahlian keprofesionalisme kaunseling memerlukan masa dan latihan yang khusus. Sebagai kaunselor. penyelidikan dan penyertaan ahli-ahlinya. ahli dalam profesion tersebut akan sentiasa mengambil langkah yang positif untuk mempertingkatkan kemahirannya dengan teknik. Perkhidmatan kaunseling tidak akan mencapai taraf professional sekiranya kaunselor tidak bersandar kepada kod-kod etika yang ada bertujuan mengawal tingkahlaku ahli-ahlinya. seseorang itu perlu sentiasa bersedia untuk melakukan kaunseling.Kesimpulan Etika dalam profesion kaunseling adalah sangat penting dalam diri seorang kaunselor. Memandangkan banyak contoh perlanggaran kod etika diperoleh daripada penelitian di negara barat yang menunjukkan kepada berlakunya kes salah laku etika. sepanjang berkerjaya sebagai seorang kaunselor. Selain itu. maka senario yang sama juga mungkin berlaku di Malaysia.

Othman Mohamed. (2006). Selangor: UPM. Ahmad Jazimin Jusoh. Kuala Lumpur : PTS Professional.S. Mohd Nasir Bistaman. Gladding. Serdang. Callanan. M. USA: Pearson/Merrill Prentice Hall.Rujukan Corey. USA : Nelson Education. T. S. (2007). (2009). Md Noor Saper. Ltd. Mohd Aziz Shah Mohd Arip. Corey. Issues And Etihics in the Helping Professions.. Kemahiran Bimbingan & Kaunseling. G. ..(2005). P.. Prinsip Psikoterapi dan Pengurusan dalam Kaunseling.. 7th ed. Syed Sofian Syed Salim. Counseling: a comprehensive profession.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->