P. 1
Pt 30803 Etika Dalam Kaunseling

Pt 30803 Etika Dalam Kaunseling

|Views: 3,489|Likes:
Published by tunz87

More info:

Published by: tunz87 on May 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/02/2013

pdf

text

original

PT 30803 ETIKA DALAM KAUNSELING

TUGASAN INDIVIDU TAJUK : 1. APAKAH RASIONALNYA ETIKA PROFESIONAL SANGAT DITEKANKAN DALAM PERKHIDMATAN KAUNSELING? 2.SILA BERI CONTOH PERLANGGARAN ETIKA YANG KERAP DILAKUKAN OLEH KAUNSELOR DAN CADANGKAN KAEDAH MENGATASINYA

DISEDIAKAN UNTUK: EN. ZALL KEPLI MD REJAB

DISEDIAKAN OLEH: MOHD TUNFITRI MAJIRUN YR 2008-1424

SEMESTER: 6 SESI 2010/2011

SEKOLAH PSIKOLOGI DAN KERJA SOSIAL UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

ISI KANDUNGAN PENGENALAN RASIONAL KAUNSELING ETIKA PROFESIONAL DITEKANKAN DALAM PERKHIDMATAN CONTOH PERLANGGARAN ETIKA YANG KERAP DILAKUKAN OLEH KAUNSELOR DAN CADANGAN KAEDAH MENGATASINYA. KESIMPULAN RUJUKAN .

Blocher (1974) mendefinisikan kaunseling sebagai suatu proses untuk menolong individu supaya ia menjadi lebih sedar tentang dirinya dan bagaimana ia dapat bertindak balas dalam alam persekitarannya. Pengenalan Kaunseling merupakan suatu proses dimana berlakunya perhubugan menolong yang sistematik berasaskan prinsip psikologi yang dilakukan oleh kaunselor professional bagi menghasilkan perubahan.1. Kaunseling ialah proses menolong individu yang normal dan menyelasaikan masalah yang berkaitan dengan keadaan hidup dan tugas-tugas perkemabangan seharian. . perkembangan dan penyesuaian peribadi klien. Kaunseling merupakan suatu konsep yang telah diketahui umum khususnya di kalangan masyarakat maju iaitu semakin majunya kehidupan ahli dalam sesebuah masyarakat. Menurut Corey (1977) menekankan tentang proses di mana seorang klien diberi peluang untuk menerokai aspek diri dan kehidupannya yang menimbulkan masalah pada dirinya. semakin meningkat masalah-masalah yang harus ditempuhi oleh ahli-ahlinya. kaunselor didefinisikan sebagai seorang yang layak menjadi pembimbing dan penasihat kepada orang lain yang menghadapi masalah ataupun sesorang yang berkemampuan memberikan khidmat kaunseling. (Gladding. mengikut Kamus Dewan (2002). 2003).

Dengan adanya ganjaran-ganjaran yang diterima maka. Setiap kaunselor yang profesional haruslah beretika dalam kerjaya yang dipegangnya. Tapi seorang kaunselor mestilah mempunyai etikanya untuk menjaganya daripada sebarang ancaman. seorang kaunselor mestilah seorang yang profesional dalam kerjayanya. Para kaunselor juga mempunyai tanggungjawab yang tinggi dalam segala hal yang dilakukan yang berkaitan dengan pelanggan .1. Pada masa kini Negara Malaysia menghadapi kekurangan Kaunselor yang berpengalaman dan juga yang Profesional. etika perlulah diterapkan kepada ahli-ahli kaunselor. Seseorang yang profesional akan mempertaruhkan keprofesionalismenya bagi menawarkan perkhidmatan kepada pelanggan dengan tujuan agar dapat membantu dalam penyelesaian masalah yang dihadapi pelanggan tersebut dengan ganjaran-ganjaran seperti bayaran yang sewajarnya. Etika adalah perlakuan yang piawai yang berdasarkan kepada set nilai consensus . Dalam kaunseling. terutamanya Negara Malaysia yang pada kini ingin menjadi sebuah Negara yang membangun pesat. Yang kedua adalah beliau berjaya dalam perkerjaan yang beliau pegang dan yang ketiga iaitu yang terakhir beliau mestilah mempunyai personality yang baik. perkhidmatan kaunseling adalah sangat diperlukan. Dalam pekerjaan menjadi seorang kaunselor. Seorang yang boleh dipanggil profesinal adalah mesti sekurang-kurangnya mempunyai tiga criteria yang berikut iaitu seorang yang terpelajar sekurang-kurangnya mempunyai ijazah. Rasional Etika Profesional Ditekankan Dalam Perkhidmatan Kaunseling Dalam sebuah Negara yang sangat sedang ingin membangun maju. Dengan adanya sekurang-kurangnya tiga criteria ini maka bolehlah seseorang itu dianggap professional.

Setiap profesion yang melibatkan interaksi antara individu. Untuk menjadikan kaunseling suatu pekerjaan yang tampil dengan wajah yang profesional. Begitu juga di dalam kaunseling. Dalam menjalankan satu sesi kaunseling. etika profesional amat penting dalam kaunseling kerana: 1) Memberi perlindungan kepada klien dalam profesion kaunseling daripada sebarang tindakan yang boleh menyebabkan public condemnation ( penghinaan masyarakat). etika amatlah diperlukan agar bidang kaunseling ini sejajar dengan pekerjaan-pekerjaan lain yang diiktiraf sebagai satu pekerjaan yang tergolong daripada orang-orang yang mendapat gelaran profesional seperti Peguam. Standard or code of ethics are designed to protect the public and also to give guidelines to practitioner so that difficulty with the law may be avoided by the person who follow the profesion s code . bidang kaunseling ini haruslah berdiri pada standard profesinalisme yang tersendiri.yang menerima perkhidmatan yang mereka tawarkan. Oleh yang demikian etika profesional dalam kaunseling adalah amat diperlukan oleh seorang yang bergelar kaunselor. Secara rasionalnya. Doktor dan banyak lagi. etika professional memainkan peranan yang penting sebagai satu garis panduan atau peraturan untuk menjaga profesionalisma kaunselor serta kepentingan klien itu sendiri. . memerlukan satu bentuk peraturan atau etika yang tersendiri bagi keperluan ahli-ahlinya. menguatkan lagi fakta di atas. Pandangan yang diberikan oleh Swanson & Van Hoose (1977) yang menyatakan. Untuk meningkatkan bidang kaunseling ini kepada taraf yang lebih profesional. ianya bukan boleh dilakukan dengan sewenangwenangnya seperti berbual di tepi pokok atau di mana-mana tempat. Untuk menjalankan sesebuah kaunseling terdapat etika-etika yang diperlukan.

Kamus Dewan edisi keempat mendefinisikan kerahsiaan sebagai benda yang tersembunyi (diketahui oleh seseorang atau beberapa orang sahaja) atau sesuatu benda. Kod Etika . 3) Sebagai pengukur kepada self-regulation dalam profesion itu sendiri.2) Memberi perlindungan kepada klien daripada sebarang tindakan atau layanan yang tidak profesional atau kecuaian pihak kaunselor. Confidentiality is both a legal and ethical issue. as do the ethical codes of all metalhealth professions . akal dan lain-lain yang sengaja disembunyikan supaya orang lain tidak mengetahui. G menyatakan aspek kerahsiaan sebagai Confidentiality is central to developing a trusting and productive client / therapist relationship. State laws now address confidentiality in theraphy. (1966) dalam buku Proses Kaunseling menyatakan beliau menyokong bahawa kaunselor harus peka terhadap kliennya di samping mempunyai kesedaran betapa pentingnya mengawal dan menjaga rahsia kaunseling mereka. 4) Melindungi kaunselor daripada tindakan undang-undang sekiranya berlaku perkara-perkara yang tidak diingini bukan disebabkan oleh kesalahan kaunselor itu sendiri. Etika profesional dikalangan kaunseling sering dikaitkan dengan kerahsiaan klien. Comb (1969) menyatakan bahawa kaunselor yang berkesan dengan tidak berkesan adalah berlandaskan kepada kepercayaan peribadi dan sifat sifat tersendiri sebagai kaunselor. Seperti ungkapan Parker C. Secara keseluruhannya dapatlah dikatakan bahawa kod dan etika kerahsiaan yang wujud itu bertujuan menjaga kebajikan dan keselamatan kaunselor dan juga klien. 5) Mempertingkatkan keberkesanan diri melalui perkongsian pengetahuan dan kemahiran selaras dengan tuntutan dan kesedaran pihak klien berkaitan hak mereka dalam undangundang. Kepercayaan yang ada pada kaunselor yang digunakan untuk membantu orang lain adalah sesuatu yang berkesan dan kaunselor yang berjaya dianggap oleh kliennya sebagai individu yang boleh diharap dan dipercayai. Manakala. Leslie dalam Corey.

. Kelompok populasi yang istimewa atau khusus. Penyeliaan dan konsultasi. 3. Amalan kaunseling di sekolah rendah atau pra-sekolah. Gerak kerja kelompok. CONTOH PERLANGGARAN ETIKA YANG KERAP DILAKUKAN OLEH KAUNSELOR DAN CADANGAN KAEDAH MENGATASINYA. Sebagai kaunselor profesional etika kerahsiaan harus dipegang dengan tujuan untuk menghormati hak dan keadilan klien atau ( justice is based on the assumption that people are equal). Perkahwinan dan terapi keluarga.Kaunseling memuatkan aspek kerahsiaan sebagai satu daripada kompanen penting. Amalan kaunseling di tempat kerja. Apa yang pasti segala permasaalahan yang berkaitan dengan klien harus dipegang dan didasarkan seperti tertera di dalam APGA (1981) tetapi sekiranya kauselor perlu kepada maka klien harus dimaklumkan dan pihak pengurusan iaitu Pengetua/GuruBesar orang pertama wajar diberi tahu. Kaunseling pelbagai budaya. American Personnel and Guidence Association Ethical Standard (APGA)(1981) menyebutkan bahawa Kerahsiaan Dalam Proses Kaunseling Termasuklah Semua Maklumat Yang Diperolehi Atau Didapati Haruslah Dirahsiakan Selaras Dengan Tanggungjawab Kaunselor Sebagai Seorang Yang Profesional . Kaunselor juga disarankan agar semasa mengadakan sesi kaunseling rasional. Menurut Nordin Kardi dan Mohamed Fadzil Che Din (2000) antara isu profesional dan etika yang berbangkit apabila kita membincangkan mengenai pelaksanaan kaunseling di tempat kerja atau organisasi adalah seperti berikut: y y y y y y y y Kecekapan dan latihan berkaitan kaunseling.

Dato Dr. satu persoalan timbul jika mereka yang dipilih ini dengan sekelip mata akan menjadi kaunselor yang profesional? Adakah Kementerian Pendidikan mampu melatih gurugurunya dengan cara seminar atau bengkel sehari dua. Manakala.A) (Malaysia)) dalam mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif PERKAMA menyatakan bahawa seorang kaunselor yang profesional perlu memenuhi tiga kriteria berikut : y y y Mempunyai kelayakan yang diiktiraf oleh Lembaga Kaunselor. Maka dalam hal ini. Tahap atau peringkat ilmu dan kemahiran yang harus dicapai. Melaksanakan tugas dan tanggungjawab berlandaskan Kod Etika Kaunselor. Golongan yang tidak diiktiraf untuk mengamalkan amalan kaunseling sering kali menimbulkan pelbagai isu negatif kepada masyarakat. Perakuan Amalan (P. .1980) yang mengulas Menteri Pelajaran menyatakan bahawa kira-kira 1000 orang kaunselor diperlukan untuk sekolah-sekolah. Nordin b. seorang bakal Kaunselor Berdaftar dan penerima Perakuan Amalan disyaratkan sekurang-kurangnya harus mempunyai kelayakan diploma dalam bidang kaunseling dan diselia serta dinilai dalam masa tidak kurang daripada 1000 jam. (Kaunselor Berdaftar (K. Berdaftar sebagai seorang Kaunselor Berdaftar. kriteria yang perlu adalah seperti berikut: y y y Bidang ilmu yang harus dipunyai. Bidang kemahiran yang harus dikuasai. menurut Amir Awang (1984). Kardin. Perkara ini menjadi rumit apabila menurut Profesor Datok Awang Had Salleh (Musa Hitam. Kursus Dalam Perkhidmatan 14 minggu atau setahun dan sebagainya? Secara amnya. Ini adalah kerana mereka tidak terikat dengan keperluan kriteria seperti mana yang ditetapkan oleh seorang Kaunselor Berdaftar dan penerima Perakuan Amalan. Di Malaysia isu profesionalisme kaunseling yang hangat dibincangkan adalah berkaitan kelayakan seseorang yang dinamakan kaunselor.B).

Ini boleh dibuktikan dengan keadaan dimana tokong. gangguan seks dan lain-lain. Tanpa permit pengakuan yang dikeluarkan oleh Lembaga Kaunselor Malaysia. Kini sebarang pertubuhan boleh memberi kenyataan bahawa mereka menawarkan perkhidmatan kaunseling atas pendaftarannya dalam lesen perniagaan atau permit pertubuhan. kuil. Masyarakat kini sering terperdaya dengan perkhidmatan kaunseling yang tidak sah atau tidak diiktiraf oleh Lembaga Kaunselor Malaysia. penipuan. Organisasi yang berkenaan juga harus sedar bahawa mereka sedang mengamalkan kerja-kerja kebajikan dan sosial serta menggunakan teknik perbincangan dalam menyelesaikan sesuatu masalah dan bukannya seperti apa yang diamalkan oleh seseorang kaunselor yang mempunyai kelayakan Kaunselor Berdaftar serta penerima Perakuan Amalan. Perkara ini kurang dibincangkan kerana pada masa kini golongan guru merupakan yang terbanyak menggelar diri sebagai kaunselor dan boleh dikatakan hampir semua daripada guruguru tersebut tidak berdaftar di bawah Lembaga Kaunselor Malaysia serta tiada Perakuan Amalan. Menurut Ibrahim Ahmad (2001). Isu ini timbul disebabkan pelaksanaan Akta Kaunselor 1998 pada baru-baru ini. Tugas dan tanggungjawab yang harus dilaksanakan. penderaan. jenayah. Pada . Namun tidak dapat dinafikan bahawa terdapat golongan yang tidak berdaftar dengan Lembaga Kaunseling Malaysia dan tidak memiliki Perakuan Amalan mempunyai kemahiran yang tinggi dalam usaha mengamalkan amalan kaunseling.y y Sifat-sifat sahsiah atau personaliti yang harus ada. keganasan. Organisasi seperti ini harus diambil tindakan undangundang dengan segera supaya orang awam tidak lagi menjadi mangsa. maka profesionalisme dan etika seseorang yang memberikan perkhidmatan kaunseling kepada orang awam adalah dicurigakan serta tidak sah. gereja dan badan-badan tertentu yang bangga dengan perkhidmatan kaunseling yang diberi oleh mereka. Kekaburan orang awam terhadap profesionalisme kaunseling ini telah menimbulkan pelbagai isu seperti kerahsiaan. perkhidmatan bimbingan mula diperkenalkan dalam sistem persekolahan negara sekitar tahun 1960-an.

Tiada sesiapa pun di dunia dapat menafikan kegunaan dan kepentingan wang ringgit dalam tujuan memenuhi keperluan seseorang serta nikmat seks yang begitu segan dibahaskan.B. Isu silang budaya juga tidak dapat dielakkan oleh masyarakat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum di mana masing-masing mempunyai agama. sekarang berkhidmat dalam agensi kerajaaan seperti Kementerian Pendidikan. Dengan pemegang K. adat resam dan kepercayaan yang tersendiri.P. Kebajikan dan lain-lain. Keadaan ini secara tidak langsung akan menimbulkan isu penerapan konsep pandangan atau nilai kaunselor kepada klien. perundangan dan lain-lain bagi tujuan kawalan mutu perkhidmatan serta menyekat gejala negatif di antara ahlinya. keadaan ini selalu menyebabkan berlaku pelbagai kes pecah amanah pada para pemegang K. klien cacat pendengaran.P. penglihatan dan anggota.A.. Perkara ini berlaku kerana pada Akta . memujuk klien dalam kerja direct sales .P. Contohnya klien yang mengamalkan perhubungan homoseksual. Kebanyakan kaunselor pemegang K. Lee Chee Xiang (Kaunselor Berdaftar dan Perakuan Amalan (Malaysia)) beliau menyatakan bahawa sehingga kini hanya terdapat kira-kira 492 orang yang berdaftar sebagai kaunselor berdaftar di Lembaga Kaunselor Malaysia dan bilangan pemegang Perakuan Amalan dalam golongan ini masih kurang memuaskan. pemantauan.P. maka tidak hairan isu ini diambil kesempatan oleh segelintir golongan yang tiada K. Kesemua isu ini menjadikan profesion kaunselor mengalami dilema yang begitu teruk sekali..A. dalam usaha mendapatkan sesuatu yang mereka perlu. Kesihatan.. menggalakkan klien menyertai sesuatu course dan asyik merujuk klien kepada psikiatri dalam usaha mendapat komisen. Isu penyelidikan seperti menggunakan kes klien dalam penyelidikan dan menerbit buku tanpa persetujuan dari klien dan lain-lain lagi. golongan seperti ini sehingga kini belum mendapat penawaran khidmat kaunseling yang boleh dikatakan profesional. En. Pelbagai usaha telah diambil oleh Lembaga Kaunselor Malaysia seperti menubuhkan jawatankuasa penyeliaan.A. budaya... Masalah silang budaya ini akan menyebabkan klien tidak sudi serta memutuskan sesi perjumpaan yang akan datang.B. yang begitu sedikit berbanding dengan permintaan orang awam yang tinggi.masa ketika itu masyarakat mula sedar akan kepentingan perkhidmatan kaunseling dan mula menubuhkan pelbagai badan yang berkaitan dengan perkhidmatan kaunseling.B. Isu seperti menggunakan kemahiran yang ada bagi tujuan membina hubungan untuk mendapatkan hubungan seks dengan klien.B.A.

Ini menjadi tanggungjawab Lembaga Kaunselor Malaysia dalam usaha mempromosikan dan menerangkan perkhidmatannya kepada orang awam. Akta Kaunselor 1998 dan lain-lain. Dengan adanya maklumat yang lengkap berkaitan perkhidmatan kaunseling dan pengamalnya serta dibantu oleh penguatkuasa undang-undang. Maka adalah penting supaya beberapa langkah diambil untuk mengurangkan ralat keberkesanan pelaksanaan kaunseling sebagai contoh menguatkuasa dan menggubal Akta Kaunselor 1998 bagi kesesuaian zaman sekarang.A.Kaunselor 1998 yang memberi peluang pendaftaran kepada sesiapa pun atas kelayakan diploma bidang kaunseling. Lembaga Kaunselor Malaysia juga harus membuka minda agar tidak mengamalkan prinsip tutup pintu dalam usaha menjaga dan memperkembangkan bidang perkhidmatan kaunseling di negara ini masih dikategorikan begitu mentah sekali. silang budaya. kaunselor K. Penghormatan sepatutnya diberi kepada golongan perimtis dan veteran ini atas jasa mereka dalam perkembangan sejarah kaunseling Malaysia. Pelbagai isu profesional dan etika berbangkit akibat daripada kelayakan kaunselor.B. Masyarakat juga harus peka terhadap kesahihan perkhidmatan kaunseling yang ditawarkan. Lembaga Kaunselor Malaysia harus mengambil inisiatif dalam usaha memantau. melatih dan memberikan status pengiktifran kepada organisasi yang tidak berdaftar.P. Ini sangat berbeza dengan negara barat yang begitu mementingkan kemahiran profesionalisme sehingga hanya pemegang Ijazah Sarjana Muda atau Ijazah Sarjana (Master) sahaja dibenarkan untuk mendaftar diri sebagai seorang kaunselor. Lembaga harus mengetepikan isu silang budaya dan menerima hakikat bahawa organisasi berkenaan telah lama berkhidmat dalam bidang kaunseling... maka dipercayai bahawa isuisu profesional dan etika dalam pelaksanaan kaunseling di tempat kerja atau organisasi dapat dikurang pada tahap minima. .

. Memandangkan banyak contoh perlanggaran kod etika diperoleh daripada penelitian di negara barat yang menunjukkan kepada berlakunya kes salah laku etika. sepanjang berkerjaya sebagai seorang kaunselor. penyelidikan dan penyertaan ahli-ahlinya.Kesimpulan Etika dalam profesion kaunseling adalah sangat penting dalam diri seorang kaunselor. Sebagai kaunselor. Perkhidmatan kaunseling tidak akan mencapai taraf professional sekiranya kaunselor tidak bersandar kepada kod-kod etika yang ada bertujuan mengawal tingkahlaku ahli-ahlinya. seseorang itu perlu sentiasa bersedia untuk melakukan kaunseling. ahli dalam profesion tersebut akan sentiasa mengambil langkah yang positif untuk mempertingkatkan kemahirannya dengan teknik. Selain itu. maka senario yang sama juga mungkin berlaku di Malaysia. Kemasukan ke dalam keahlian keprofesionalisme kaunseling memerlukan masa dan latihan yang khusus.

. Ahmad Jazimin Jusoh. (2007). Kuala Lumpur : PTS Professional.. T. P. Mohd Nasir Bistaman. Selangor: UPM.. M. Syed Sofian Syed Salim. Md Noor Saper. Othman Mohamed. Mohd Aziz Shah Mohd Arip..(2005). Kemahiran Bimbingan & Kaunseling. Issues And Etihics in the Helping Professions. (2009).S. Corey. Counseling: a comprehensive profession. Serdang. G. USA : Nelson Education. Ltd.Rujukan Corey. Prinsip Psikoterapi dan Pengurusan dalam Kaunseling. 7th ed. S. Gladding. USA: Pearson/Merrill Prentice Hall.. Callanan. (2006).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->