Karangan jenis fakta-Faedah Membaca

Penulisan Tahun 5
Pendahuluan:

• • •
Isi:

membaca- amalan mulia- dipupuk- dalam kalangan bahan bacaan- dalam marcapada inimembaca- faedah- tidak terbilang- insan sejagat Isi 2: • meningkatkan penguasaan-

Isi 1: • memperkayakanpengetahuan-

ilmu

tahap

contohnya,menguasai terkini-

surat

khabar-

• •

perbendaharaan katateknik mengarang- lebih mahirmenyampaikan lebih tepat mesej dengan

perkembangan

mendapat

ilmu-ilmu-

kemahiran- memanfaatkan -

memahami- dokumen-

Isi 3: • mengisi masa lapang- penuh berfaedah-

• •

-masa itu emas- membiarkan masa mengalir tanpa sebarang hasil-melakukanmencangkul anginmelepakpusat

membeli-belah

Penutup (Fikiran 感想, Harapan 希望): - Membaca itu jambatan ilmu. - faedah- berlambak-lambak- marilah- mengamalkan- katak di bawah tempurung - Ayuh!- membaca!

SK Cheng – B.A. (Hons) Ed. (USM)

Tel: 012-4138225