KAJIAN MENGENAI BUDAYA KAHWIN LEWAT USIA DI KALANGAN LELAKI DI MALAYSIA

1.0

PENGENALAN Di dalam perspektif Islam, perkahwinan adalah satu perjanjian diantara

lelaki dan perempuan untuk mempunyai satu ikatan yang sah dan bersih dalam tujuan untuk mengembangkan zuriat. Sabda Rasulullah S.A.W , daripada Anas r.a, katanya telah bersabda nabi S.A.W bahawa perkahwinan adalah sunnahku, sesiapa yang benci sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Allah S.W.T menjadikan manusia dengan fitrahnya yang ingin hidup berpasang-pasangan, berkasih-sayang, bahagia, dan dapat memenuhi tuntutan syahwatnya melalui cara yang halal. Fitrah tersebut dapat dilaksanakan melalui ikatan perkahwinan yang sah. Islam mensyariatkan umatnya untuk berkahwin kerana terdapat

banyak hikmah dan kebaikan di dalamnya. Dari perspektif kesihatan pula, perkahwinan adalah satu hubungan sah di sisi undang-undang yang disempurnakan melalui upacara sivil atau keagamaan antara dua individu yang ingin tinggal bersama sebagai pasangan seksual dan serumah. Kajian menunjukkan mereka yang berkahwin lebih gembira, sihat, panjang umur dan menikmati kesihatan mental yang lebih baik dan bermakna serta kurang menghadapi risiko untuk didera secara fizikal. Stigma diberi gelaran anak dara tua, andartu atau andalusia sering dikaitkan dengan golongan wanita, manakala gelaran bujang terlajak atau teruna tua pula adalah gelaran yang diberikan pula terhadap golongan lelaki.

1

Mereka merupakan golongan wanita yang terdiri daripada 2 .karier atau seronok dengan kehidupan sendiri. Mereka yang tergolong dalam kumpulan ini sedar bahawa mereka ingin berkahwin. Mereka biasanya terdiri daripada golongan lelaki dan perempuan awal dewasa yang secara aktif terlibat dalam pendidikan.Menurut Shoctak (1987) terdapat 4 jenis golongan yang menjalani kehidupan membujang. (b) Wishful Merupakan individu yang terpaksa hidup membujang dan menganggap pembujangan bersifat sementara. Mereka tidak mencari pasangan untuk berkahwin namun mereka bersikap terbuka terhadap cadangan untuk berkahwin. iaitu. (a) Ambivalent Menjadi pilihan individu itu sendiri untuk membujang dan menganggap pembujangan mereka bersifat sementara. (c ) Resolved Merujuk kepada golongan individu yang menggangap mereka bujang untuk selamanya. Mereka secara lazimnya merupakan para rahib. pendita atau sami. (d) Regretful Merupakan golongan individu yang ingin berkahwin tetapi menganggap bahawa takdir telah menentukan mereka kekal bujang dan tidak berkahwin. Terdapat peratusan yang sangat kecil yang memilih untuk menjadi bujang jenis ini. Mereka aktif mencari pasangan untuk berkahwin tetapi masih gagal.

Samad Kechot menyatakan bahawa gejala kahwin lewat usia di kalangan lelaki dan perempuan merupakan masalah sepunya masyarakat dan bukan menjadi masalah individu.wanita berpendidikan tinggi dan berumur lebih daripada 40 tahun dan mempunyai pendapatan yang tinggi. 2. peratusan lelaki dan wanita bujang yang belum berkahwin adalah sebanyak 43.0 PENYATAAN MASALAH Dalam usaha untuk mencapai matlamat Dasar Wawasan Negara.2 peratus dan 3 . Selain itu. bagi jangkamasa 1981-1990. samada dalam kerajaan telah melaksanakan banyak proses pembangunan bidang pendidikan dan sosioekonomi. Menurut Pensyarah Kanan Pusat Pengajian Bahasa dan Kesusteraan dan Kebudayaan Melayu Universiti Kebangsaan Malaysia. beliau bimbang sekiranya kelompok terbabit terpengaruh dengan budaya masyarakat barat seperti di Amerika Syarikat yang menolak konsep perkahwinan dan menghalalkan seks bebas sekali gus menyebabkan akidah tergelincir dan peningkatan masalah sosial masyarakat Melayu. telah timbul kesan negatif yang dilihat sebagai trend atau budaya yang melanda masyarakat Malaysia. Namun di sebalik pelaksanaan proses pembangunan dan pemodenan negara. Menurut data Bancian Penduduk dan Perumahan 2000 yang dikeluarkan oleh Jabatan Statistik Negara. Budaya kahwin lewat usia telah mula mencorak perubahan dalam institusi kekeluarga di Malaysia tanpa mengira kaum dan agama. Dr.

2 peratus.60. Sebagai kesimpulan.0 SOALAN KAJIAN Kajian ini akan menjawab soalan-soalan berikut a) Adakah tanggungjawab terhadap keluarga menyumbang kepada budaya kahwin lewat? b) c) Adakah faktor kerjaya menyumbang kepada budaya kahwin lewat? Adakah kedudukan sosio ekonomi menyumbang kepada budaya kahwin lewat? 4 .1 peratus dan wanita sebanyak 68. Fakta ini diperkukuhkan lagi dengan data bancian oleh Lembaga Penduduk dan Perancangan Keluarga Negara. Peratusan ini meningkat bagi jangkamasa 1990-2000.4 peratus. Data tersebut menyatakan perangkaan bagi lelaki dan wanita bujang pada tahun 2002 adalah sebanyak 3.5 peratus. peratusan lelaki bujang adalah sebanyak 59. adalah wajar satu kajian diadakan dalam usaha mencari jawapan terhadap budaya kahwin lewat usia yang melanda golongan lelaki yang berada di bandar-bandar besar yang membangun dengan arus kemajuan ekonomi dan infrastruktur. 3. iaitu bagi lelaki sebanyak 48. Kajian-kajian yang lepas lebih banyak memberikan fokus kepada golongan wanita yang berpendidikan tinggi dan bekerjaya.4 juta.1 juta dan 2. Dapatan kajian yang dilakukan lebih ditumpukan kepada faktor-faktor penyumbang dan kesan terhadap institusi kekeluarga.6 dan wanita bujang sebanyak 40. Manakala bagi tahun 2004.

0 SKOP KAJIAN Kajian ini difokuskan kepada faktor-faktor yang menyumbang kepada berlakunya budaya kahwin lewat usia di kalangan lelaki di Malaysia khususnya di Kuala Lumpur. contohnya di Kuala Lumpur.4.1 Objektif Utama Objektif utama kajian ini adalah untuk mengkaji kesan kewujudan budaya kahwin lewat usia yang berlaku di kalangan lelaki di Kuala Lumpur kesan daripada pelaksanaan proses pembangunan dan pemodenan negara. 5. 5 . (c) Untuk menilai pengaruh kesan budaya kahwin lewat usia terhadap institusi kekeluargaan. Di dapati bahawa bilangan lelaki bujang yang berusia lewat lebih tinggi berbanding wanita. (b) Untuk menilai hubungan di antara faktor-faktor yang menyumbang kepada budaya kahwin lewat usia. banyak terdapat di kawasan-kawasan yang pesat membangun. 5. iaitu objektif utama dan objektif khusus. Kajian akan ditumpukan kepada lelaki yang berusia 25 tahun ke atas dan masih belum berkahwin.2 (a) Objektif Khusus Untuk mengetahui bilangan golongan lelaki yang kahwin lewat usia yang menginap di Kuala Lumpur.0 OBJEKTIF KAJIAN Objektif kajian boleh dibahagikan kepada dua. 5.

wanita bukan sahaja memberikan tumpuan perhatian masalah rumah tangga tetapi juga turut terlibat aktif dalam urusan luar rumah. perubatan. Kemudahan kesihatan yang semakin baik telah berjaya menurunkan kadar kematian dan meningkatkan jangkaan hayat masyarakat. meningkatkan lagi kualiti kehidupan masyarakat. Sikap. perniagaan bermodal besar. dan pandangan hidup masyarakat Malaysia semakin rencam dan pelbagai kesan daripada perubahan di atas.0 SOROTAN KARYAWAN Perkembangan sosio ekonomi Malaysia selama hampir lima dekad selepas kemerdekaan telah mempengaruhi kehidupan masyarakat. kewangan dan lain-lain. Sektor perkhidmatan seperti pendidikan dan 6 . cara berfikir.6. Penyertaan dalam kegiatan ekonomi telah memperbaiki pendapatan dan membolehkan masyarakat menikmati kehidupan yang berkualiti. semakin ramai. Perubahan ini telah memberi peluang pekerjaan yang banyak dan berjaya mengurangkan kadar pengangguran. Bilangan wanita yang terlibat dalam kegiatan yang dulunya dikuasai oleh lelaki. Yang paling menonjol. Peluang persekolahan memberi ruang kepada masyarakat memperoleh pendidikan asas yang penting untuk mereka memperbaiki kemahiran dan memperoleh pengetahuan yang sesuai dengan perkembangan semasa. Kemudahan bekalan air bersih yang semakin merata ke semua daerah diikuti dengan kemudahan bekalan elektrik. seperti bidang politik. dan ikhtisas – kejuruteraan. Malaysia yang dahulunya berteraskan ekonomi berasaskan pertanian kini telah memacu ekonomi industri pembuatan dan sedang menuju ke arah negara maju menjelang 2020. Kegiatan ekonomi masyarakat juga turut berubah.

perubatan serta sebahagian sektor perkilangan dikuasai oleh wanita. 6. Di Semenanjung Malaysia. 1989). min umur perkahwinan pertama bagi wanita pula di antara 24 dan 25 tahun. Pembangunan sosio ekonomi terutama dalam bidang pendidikan telah menyebabkan ramai di kalangan penduduk negara ini telah menangguhkan perkahwinan pada usia yang lebih lewat. Laporan Banci Penduduk dan Perumahan Negara Tahun 2000 menunjukkan tren peningkatan usia berkahwin yang agak merata di kalangan penduduk lelaki dan wanita seperti di Jadual 1. perubahan struktur perkahwinan mempunyai pertalian rapat dengan proses pembangunan dan pemodenan yang membawa kepada meningkatnya bilangan perempuan yang melambatkan perkahwinan kerana mahu meneruskan pelajaran (Hairi Abdullah. Kesan perubahan pandangan hidup ini semakin ketara dalam masyarakat. Lelaki atau wanita yang masih bujang pada umur yang lewat juga tidak sukar untuk ditemui. Pandangan masyarakat tentang kekeluargaan juga turut berubah. Jumlah bilangan anak semakin kurang. menghadkan bilangan anak. Menurut Cho dan Retherford (1973). Melewatkan perkahwinan. min umur perkahwinan pertama tertinggi bagi lelaki adalah di antara 27 dan 28 tahun sementara. hubungan suami isteri yang renggang dan pelbagai corak kekeluargaan yang suatu masa menjadi tegahan dalam masyarakat kini semakin mendapat pengesahan.1 Usia Kahwin Di Malaysia Di Malaysia terdapat perubahan dalam tren perkahwinan mengikut umur bagi tempoh beberapa dekad yang lalu. mengupah penjagaan anak. Tren yang sama turut diperhatikan untuk lelaki dan wanita di Sabah dan 7 .

peratus penduduk kekal bujang didapati agak tinggi terutama di kalangan penduduk berusia di bawah 20-24 tahun seperti yang ditunjukkan di Jadual 2.3 27. Malah.8 Wilayah Semenanjung Sabah Sarawak Komposisi penduduk kekal membujang di negara ini sejak beberapa dekad lalu turut menunjukkan peningkatan. usia berkahwin pertama lelaki di antara 26 dan 27 tahun dan bagi wanitanya pula.Sarawak.9 2004 Wanita 25.4 27. usia di antara 22 dan 23 tahun.8 26.9 27.4 23. Peratus penduduk Malaysia kekal membujang meningkat pada kesemua peringkat usia dewasa.6 26.1 Lelaki 28. Secara keseluruhan.7 2000 Wanita 25.8 22. Pengalaman peningkatan umur perkahwinan juga berlaku di Sarawak dengan umur perkahwinan pertama bagi lelaki dan semasa berumur 23 tahun.1 23. Jadual 1 : Min Umur Perkahwinan Pertama antara Jantina bagi Semenanjung. peratus mereka kekal membujang di telah mencapai hampir sepertiga daripada keseluruhan penduduk negara ini. semakin ramai mulai menamatkan zaman membujang mereka dengan berkahwin.5 23.6 27.8 23. 8 . Di Sabah. Peningkatan dalam peratus membujang ini telah menyebabkan kadar fertiliti dalam negara telah merosot ke tahap lebih rendah berbanding tahun-tahun sebelumnya.3 23.8 Lelaki 28. Hanya selepas mencapai usia 25 tahun ke atas.5 Wanita 24. Sabah dan Sarawak (1991 – 2004) 1991 Lelaki 27.

4 34.1 3.8 1991 88.9 12.6 71.5 33.4 19.0 20.4 10.0 7.8 35.4 Sarawak 1991 2000 93.8 61.3 2.5 31.7 5.7 49.8 17.4 5.6 16.6 45.9 5.1 14.6 14.3 3.9 30. Nisbah di antara lelaki dan wanita yang memilih untuk kekal bujang bagi setiap kumpulan umur telah menunjukkan peningkatan dalam tempoh masa tersebut.4 2.1 2.8 6. dan Sarawak.0 2000 9 .4 10. Jadual 3: Peratusan Populasi Bujang Antara Lelaki dan Wanita (1991 dan 2000) 1991 Umur Lelaki 15 – 19 20 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 98.4 5.4 7.7 2.8 12.8 5.9 5.8 1.8 10.5 3.2 3. Sabah.9 24.0 Wanita 92. Semenanjung.7 7.0 8.3 19.0 5.6 78.0 81.4 60.8 1.9 88.1 2.7 12.2 25.3 Jadual 3 menunjukkan peratusan penduduk bujang di Malaysia mengikut jantina pada tahun 1991 hingga 2000.1 2.7 3.1 Wanita 95.4 6.8 2.2 2000 98.4 5.4 32.1 68.6 85.0 2.6 39.4 44. Jadual tersebut juga menunjukkan peratusan lelaki bujang adalah lebih tinggi daripada wanita.2 Sabah 2000 97.3 36.6 3. (1991 dan 2000) Umur 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65+ Jumlah Sem.4 57.5 69.3 54.9 2.2 1.9 9.5 4.9 3.8 32.7 90.0 6.4 7.4 2.5 8.5 29.7 3.7 2. M'sia 1991 92.Jadual 2: Peratus Penduduk Belum Pernah Berkahwin.2 8.8 4.2 2.2 1.7 4.8 Lelaki 98.0 4.7 3.1 5.2 37.7 2.

2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Usia Kahwin Bogue (1969) dan Smith (1983). Melewatkan umur berkahwin adalah merupakan salah satu kesan keadaan ini. kesukaran mendapat pasangan sesuai atau sepadan. Suasana ini menyebabkan seseorang bersedia mengorbankan memperoleh sebahagian kemahiran usianya pekerjaan untuk sebelum membolehkannya memasuki kehidupan kekeluargaan.Persoalan timbul. 10 . keadaan dan keperluan lelaki seperti melanjutkan pelajaran. bekerja membantu keluarga. alasan ekonomi atau masalah peribadi? 6. apakah kecenderungan ini dipengaruhi perubahan struktur penduduk. (a) Tanggungjawab Terhadap Keluarga Tanggungjawab untuk menjaga ibu bapa serta desakan ekonomi keluarga menuntut seseorang mempunyai kemahiran bagi membolehkan mereka menikmati peluang ganjaran yang disediakan oleh institusi pekerjaan. Duza dan Baldwin (1977) dalam pola umur perkahwinan mengatakan bahawa pendidikan dan pekerjaan merupakan pilihan alternatif untuk perkahwinan. pendidikan dan pekerjaan yang menyebabkan penangguhan perkahwinan. Pendapatan yang baik adalah salah satu unsur penting yang menjamin kestabilan kehidupan dan keharmonian hidup keluarga. mengatakan bahawa faktor utama yang mempengaruhi usia kahwin ialah urbanisasi.

(c) Status Sosio-Ekonomi Pendidikan memainkan peranan penting ke atas kehidupan seseorang manusia. termasuk berkaitan hidup berkeluarga.(b) Komitmen Kepada Kerjaya Abdul Aziz Jemain (2003) mengatakan salah satu sebab mengapa seseorang individu itu memilih untuk membujang sesetengah individu lebih mementingkan pekerjaan dan menyebabkan keinginan untuk berkahwin semakin pudar. A (2006) merumuskan bahawa kesan daripada peningkatan peluang melanjutkan pendidikan dan keterlibatan wanita dalam pasaran 11 . Tahap kemahiran dikaitkan dengan pekerjaan dan jumlah ganjaran. M dan Riedmann. Untuk mencapai kecemerlangan dalam kerjaya bagi memperolehi jawatan atau pendapatan yang lumayan. Pendidikan juga berperanan mengubah cara manusia berfikir dan menguruskan diri dan alam sekelilingnya. Dalam konteks ini. Lamanna. Tindakan untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi menyebabkan ramai daripada kalangan wanita dan juga lelaki telah menangguhkan urusan perkahwinan atau mendirikan rumahtangga ke usia yang lebih lewat. Memandangkan kegiatan ekonomi semasa lebih menekankan kemahiran. seseorang itu perlu mengikuti latihan kemahiran yang akan memerlukan masa dan akan melewatkan perkahwinan. pendidikan dilihat berkaitan rapat dengan amalan melewatkan perkahwinan.

teori-teori dan kajian-kajian lepas. PEMBOLEHUBAH TAK BERSANDAR PEMBOLEHUBAH BERSANDAR Rajah 1: Kerangka Kerja Teoritikal Bagi Kajian Mengenai Budaya Kahwin Lewat Usia Di Kalangan Lelaki Di Malaysia 12 . kajian ini akan dilaksanakan berdasarkan kerangka kerja teoritikal yang dibina seperti di Rajah 1. komitmen terhadap kerjaya dan status sosio ekonomi ke atas budaya kahwin lewat di kalangan lelaki di Malaysia sebagai pemboleubah bersandar. Kajian ini akan mengkaji pengaruh tiga pembolehubah tak bersandar iaitu tanggungjawab terhadap keluarga.0 KERANGKA KERJA TEORITIKAL Berdasarkan sorotan karyawan.pekerjaan menyebabkan ramai telah menangguhkan perkahwinan ke usia lebih lewat dengan tempoh membujang telah dipanjangkan. 7.

10.0 HIPOTESIS (a) Terdapat perhubungan yang signifikan antara tanggungjawab terhadap keluarga dengan kahwin lewat. Responden dipilih secara persampelan rawak.0 TEKNIK ANALISIS Maklumbalas soal selidik dianalisa secara statistik deskriptif untuk kekerapan dan peratus. 11.0 REKABENTUK KAJIAN Kajian ini menggunakan rekabentuk kajian tinjauan iaitu melalui borang soal selidik dan temuduga. Ujian Korelasi Pearson digunakan untuk menentukan korelasi/perkaitan antara pembolehubah-pembolehubah yang diukur dengan menggunakan skala interval atau ratio. (b) Terdapat perhubungan yang signifikan kedudukan sosio ekonomi dengan kahwin lewat.8. 9. (b) Terdapat perhubungan yang signifikan faktor kerjaya dengan kahwin lewat.0 SAMPEL KAJIAN Sampel kajian terdiri daripada 300 responden iaitu lelaki yang bekerja di sektor awam dan swasta di kawasan Kuala Lumpur. 13 . Borang soal selidik akan diedarkan kepada 300 orang responden di samping temuduga.

14 . Hasil kajian ini boleh membantu kerajaan sebagai panduan dalam menetapkan dasar dan polisi pada masa hadapan. Ia juga sebagai panduan bagi agensi-agensi kerajaan yang berkaitan untuk melaksanakan langkah atau inisiatif bagi menggalakkan lelaki kahwin awal bagi mengelakkan penularan budaya barat yang menolak konsep perkahwinan dan menghalalkan seks bebas yang akan menyebabkan keruntuhan institusi kekeluarga di Malaysia.0 RUMUSAN Kajian ini dilaksanakan bagi mengkaji faktor-faktor utama yang mempengaruhi budaya kahwin lewat di kalangan lelaki di Malaysia.12.

R. J. Bogue.) Nuptiality and Population Policy: An Investigation in Tunisia. 3. Coale. (2001) Model umur berkahwin pertama di Semenanjung Malaysia Matematika 17(1): 33-44. Bourdieu 5. 67: 743-749. and Malaysia (New York: Population Council). 2003: 75–89. The distribution by age at first marriage in a female cohort. 15 . Bangi. Sri Lanka. 2. 7. M. R. D. McNeil. 6. (1972). Duza.Rujukan 1. Asmah & C. and D. Rosniza (2010) Peningkatan Pendidikan Menjejaskan Fertiliti Penduduk Tempatan: Konfirmasi Dari Pembangunan Besut Baru Terengganu.. Universiti Kebangsaan Malaysia. Universiti Teknologi Malaysia 4. Abdul Aziz Jemain & Puzziawati Ab Ghani. (2003) Menjejak Perubahan Fertiliti Dan Umur Perkahwinan Di Semenanjung Malaysia. Jurnal Teknologi. Hairi Abdullah.S. Universiti Kebangsaan Malaysia. Abdul Aziz Jemain. Proses Dan Masalah. A. Baldwin (1977. A. New York: John Wiley and Sons. Journal of the American Statistical Association. (1969) Principles of Demography. (1989) Penduduk Semenanjung Malaysia : Struktur. Badrud and C. 39(C) Dis.

. R.8. S. New York: Academic Press. 11. John R. Smith. (2006) Fourth Malaysia Population And Family Survey ( MPFS 4 ) At A Glance. Kuala Lumpur. 163-181 in International Union For the Scientific Study of Population 10. 16 . (2002) Population : An Introduction to Concepts and Issues. Retherford. Dlm National Population Conference “Building The Next Generation”. In: Determinants Fertility in Developing Countries.Belmont. 14.J. Peter C. 9. CA: Wodssworth. 15.M & Riedmann. USA. Bancian Penduduk Dan Perumahan Malaysia 2000. Bulatao and others (Eds. Lamanna.). (1983) The impact of Age at Marriage and Proportions marring on Fertility. 12. Pp. Edisi ke 8. Weeks. dan L. Universiti Malaya Kuala Lumpur. Abd.D. Rohani Abd Razak. Thomson Wadsworth. S. Jabatan Perangkaan Malaysia 2005. 13. Buletin Perangkaan Sosial Malaysia 2005. Mahadi. Razak. Cho (1973) Comparative Analysis of Recent Fretility Tren In East Asia. A (2006) Marriage and Families : Making Choices In A Diverse Society. (2008) Perubahan Struktur Umur Penduduk: Impak Dan Cabaran Kepada Pembangunan Negara.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful