P. 1
Esei Penuh Sejarah Malaysia

Esei Penuh Sejarah Malaysia

|Views: 1,069|Likes:
Published by Khairul Rizal Daud

More info:

Published by: Khairul Rizal Daud on May 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/02/2013

pdf

text

original

1

PENGENALAN Malaysia adalah sebuah negara yang bertuah kerana terdiri daripada pelbagai etnik yang berbeza. Namun demikian, semua rakyat berusaha untuk mengatasi perbezaan yang ada dan belajar menerima budaya masing-masing. Konsep “Satu Malaysia” yang diuar-uarkan oleh Perdana Menteri kita mempunyai makna yang mendalam untuk dihayati oleh semua rakyat Malaysia. Justeru setiap rakyat harus memahami konsep negara bangsa di negara kita, kerana definisinya yang berbeza jika dibandingkan dengan negara yang lain. Konsep negara bangsa di negara kita merujuk kepada perasaan kenegaraan yang membentuk satu identiti di bawah satu pemerintahan. Meskipun setiap bangsa yang ada di Malaysia bebas menganuti apa sahaja agama namun agama Islam ialah agama rasmi negara. Oleh yang demikian, dalam perbincangan ini akan menyentuh tentang definisi kontrak sosial, ciri-ciri perlembagaan Tanah Melayu 1957, menghuraikan “konsep bersetuju untuk tidak bersetuju ”, faktor-faktor lain yang menyebabkan kerapuhan negara bangsa pada tahun 1957 dan seterusnya membuat penilaian. ISI KANDUNGAN Kontrak sosial Teori kontrak sosial menurut pandangan ahli teori demokratik Eropah seperti Thomas Hobbes dan John Locke ialah bahawa manusia mewujudkan negara sebagai satu perjanjian bersama di mana setiap individu itu bersetuju kepadanya. 1 Kontrak ini bererti individu-individu yang bebas bersetuju untuk menyerahkan haknya untuk memerintah diri sendiri itu kepada satu institusi bersama yang berkuasa dan berdaulat.2 Menurut bahasa, kontrak boleh didefinisikan sebagai perjanjian formal dengan syarat-syarat tertentu antara dua pihak atau lebih. 3 Ia juga boleh bermaksud dokumen yg mengandungi syarat-syarat perjanjian atau cabang undang-undang yang berkaitan dgn kontrak.4 Sosial pula boleh ditakrifkan sebagai segala yg berkaitan dgn masyarakat, perihal masyarakat dan kemasyarakatan. Oleh itu, kontrak sosial apabila diasimilasikan boleh ditakrifkan sebagai satu bentuk perjanjian atau permuafakatan yang ditulis dan ditetapkan oleh undang-undang (perlembagaan) yang melibatkan semua masyarakat di sesebuah negara. Oleh itu, perbincangan kontrak sosial bagi penulisan ini akan ditumpukan kepada skop perlaksanaannya di Malaysia. Perpaduan di antara masyarakat Melayu dan Cina telah wujud melalui satu bentuk kerjasama di antara UMNO dan MCA semasa menghadapi Pilihanraya Municipal di Kuala Lumpur pada tahun 1952. Pada masa itu, MCA telah memberikan kerjasama yang baik 1 2 3 4 Ibid Syed Ahmad Hussien, Pengantar Sains Politik, Kuala Lumpur: Universiti Sains Malaysia, 1994, Hlm 189 Ibid. Lihat Dalam Kamus Dewan

Kuala Lumpur : Utusan Publication & Distributors. Hlm 14. 1987. Selangor : Pelanduk Publication.H Tan.2 kepada UMNO dalam Pilihanraya Majlis Bandaran. Encik S.6 Tambahan itu juga. Tun Sardon Haji Jubir. Yong. 7 Ibid. 2009.M. Victor Percell. menyebabkan orang Melayu berasa tidak senang hati. 8 Ibid. perasaan saling mencurigai di antara orang Melayu dan orang Cina mulai timbul kesan daripada penulisan Dr. Tunku Abdul Rahman telah menyatakan secara terus terang kepada pihak Inggeris supaya tidak perlu meragui hubungan di antara orang Cina dan orang Melayu. peribadi beliau yang anti orang Melayu telah memburukkan lagi keadaan kerana penyelidikan beliau yang hanya menjurus kepada orang Cina dan mengabaikan kebajikan orang Melayu. Tun Kolonel H. Beliau juga bertujuan untuk mengadakan satu penyiasatan terhadap orang Cina di Negara ini dan hasil penyiasatan itu nanti akan dihantar kepada pemerintah Inggeris di England. Namun demikian. Usulan Tunku ternyata telah diterima baik oleh pemimpin MCA. Tuanku Abdul Rahman telah menarik perhatian ahli-ahli perundingan.5 Tulisan beliau yang menuduh orangorang Melayu tidak bersikap adil terhadap masyarakat Cina tersiar di beberapa buah akhbar di England. pada bulan Ogos tahun 1952. 9 Ibid. Hlm 15. Tun Dr Ismail (Naib Yang Dipertua UMNO). khususnya wakil MCA bahawa mereka hendaklah menerima hakikat dan mengiktiraf : 5 Mohd. 10 Abdul Manaf Haji Ahmad. 9 wakil-wakil UMNO yang menyertai Rundingan Meja Bulat ini ialah Tunku Abdul Rahman (Yang Dipertua UMNO). Tun Dr Ismail : Negarawan Berjasa. 6 Ibid. Tun Leong Yew Koh. Lee (Naib Yang Dipertua MCA).S. Datuk Ong Yoke Lin dan Encik T. Tindakan beliau ini.10 Sebelum rundingan dijalankan. Pihak MCA pula diwakili oleh Datuk Tan Sri Tan Cheng Lock (Yang Dipertua MCA). Hlm . Hlm 13. Tunku bersedia untuk mengadakan rundingan dengan pemimpinpemimpin MCA untuk menyelesaikan masalah ini. 8 Oleh yang demikian berlakulah satu persidangan di antara UMNO dan MCA yang dikenali sebagai persidangan Meja bulat. Encik Bahaman Samsuddin dan Tan Sri Syed Nasir Ismail. Tajuddin Bin Abdul Rahman. Di samping itu.7 Bagi menyelesaikan masalah tersebut. Malah Tunku juga menegaskan bahawa untuk mengwujudkan perpaduan di Tanah Melayu mereka tidak memerlukan Dr Victor Percell sebagai orang tengah. Kontrak Sosial. Ketibaan Dr Victor Percell pada bulan Ogos tahun 1952. kononnya bertujuan untuk menjadi orang tengah dalam rundingan di antara orang Melayu dan orang Cina di Malaya. Perundingan tersebut telah diadakan di Kuala Lumpur pada 3 Februari 1953.

hakikat tersebut hendaklah diterima terlebih dahulu sebelum rundingan dijalankan. kontrak sosial merupakan satu istilah permuafakatan antara kaum yang dicapai sebelum merdeka melalui satu persetujuan di kalangan rakyat dan pemimpin yang terdiri daripada kaum Melayu. kontrak sosial sememangnya wujud dalam sejarah negara dan permuafakatan yang dicapai itulah yang mentakrifkan negara kita dan seterusnya menentukan sifat negara. hak orang-orang melayu yang sebenar dan oleh yang demikian segala keutamaan dengan sendirinya adalah terhak kepada orang-orang Melayu dan ianya tidak boleh dipersoalkan lagi!11 Pada Tunku. Tajuddin Bin Haji Abdul Rahman. “Keadilan Social Dan Hubungan Kaum Dalam Konteks Masyarakat Yang Berubah” Dalam Keadilan Sosial.membuahkan perancangan masa hadapan yang lebih jauh iaitu mengatur langkah kearah mencapai kemerdekaan Tanah Melayu. Azizan Bahari Dan Chandra Dan Chandra Muzaffar. Hlm 147-148 .3 Bahawa negeri ini adalah negeri Melayu. kontrak sosial yang dipersetujui perlu dijadikan rujukan asas segala usaha untuk menegakkan keadilan sosial di negara ini. Cina dan India. Setiap pihak bebas mengeluarkan hasrat. harapan dan isi hati masing-masing dalam suasana ramah mesra dan penuh rasa persahabatan. Pemeteraian kontrak sosial ini juga turut disertai dan dipersetujui oleh parti-parti yang mereka wakili iaitu UMNO.13 Rundingan Meja Bulat bukan sahaja bertujuan untuk menjalinkan rasa persahabatan dan muhibah malah ianya juga adalah untuk menjalankan ikatan yang lebih erat dalam masa menghadapi pilihanraya di masa-masa akan dating. Menurut Tunku. dasar ini adalah penting dan cuba menarik perhatian pihak MCA tentang taraf dan hak-hak orang Melayu ke atas Negara ini. op cit. Keadilan sosial yang terkandung dalam perjanjian ini merangkumi bukan sahaja soal keadilan ekonomi tetapi juga keadilan politik dan keadilan kebudayaan. Istilah ini sebenarnya tidak wujud dalam Perlembagaan Persekutuan 1957 tetapi dari perspektif lain. Kontrak sosial sebenarnya merupakan watikah asas keadilan sosial untuk negara. Hlm 16 12 Ibid 13 Ibid 14 Mohamad Jauhar Hassan. Pihak MCA menerima hakikat tersebut Secara mudah. Oleh itu.12 Persidangan meja bulat kali pertama ini dijalankan secara bebasdan terbuka. MCA dan MIC. Kuala Lumpur : Institute Kajian Dasar. 1996. 11 Mohd. Perundingan ini juga telah .14 Pengajaran utama yang harus dipelajari oleh kaum bukan Melayu ialah peristiwa rusuhan 13 Mei 1960 kerana mencabar kedudukan orang Melayu seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Malaysia. Peristiwa ini menunjukkan bahawa kedua-dua suku bangsa ini dapat berbicara dengan tenang tanpa ‘seekor merpati putih’ dalam usaha mengwujudkan keamanan dan perasaan muhibah.

26 April 1956 18 Mohamed Suffian Hashim (1984).” 17 Beberapa peruntukan yang digubal dalam perlembagaan mengekalkan beberapa elemen penting yang menjadi tradisi sejak zaman sebelum penjajahan British lagi. Sesungguhnya ada jaminan hak-hak istimewa Melayu dalam perjanjian persekutuan tetapi ia tidak sekali-kali mencegah dan menyekat bangsa-bangsa yang bukan Melayu daripada mencapai kesenangan dan kejayaan. 78 17 Malaya Merdeka. Lee (Ed. Mengenal Perlembagaan. 24 19 Ibid. Para penggubal menganggap elemen-elemen tersebut penting memandangkan peranan yang dimainkan dalam menjaga kestabilan negara terutamanya dalam konteks negara Malaysia yang berbilang kaum. “Prinsip-Prinsip Perlembagaan Islam Dalam Perlembagaan Malaysia“.) Abdul Majid Abd. Cina dan India.18 Peruntukan itu adalah hasil proses tawar menawar pada asasnya merupakan semangat perjanjian di sebalik pembentukan Perlembagaan Persekutuan 1957. Latiff Dan Ridzuan Omar.A Trindade Dan H.16 Ini seperti yang ditegaskan oleh Tunku Abdul Rahman: “Orang Melayu sedia memberikan hak-hak munasabah dan patut kepada orangorang bukan Melayu.4 ELEMEN-ELEMEN KONTRAK SOSIAL MENURUT PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN 1957 Perlembagaan Persekutuan adalah hasil daripada persetujuan yang tercapai antara penduduk di Malaysia daripada kalangan kaum Melayu. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka. Perlembagaan Malaysia bukan sahaja dokumen perundangan akan tetapi ia adalah kontrak sosial dan perjanjian perdamaian. (Terj. Tan Sri Datuk). Hal. Orang Melayu telah memberikan pengorbanan yang begitu banyak kepada bangsa-bangsa bukan Melayu. Dalam Seminar Persidangan Pemerintahan Islam. Hal. Seperti yang diterangkan oleh Mohamed Suffian:19 “Sebagai balasan kerana mengendurkan syarat kerana memberi kewarganegaraan kepada orang-orang Melayu. F. dan lagi sehingga sekarang hak-hak istimewa Melayu itu masih belum lagi menghasilkan keadaan yang setaraf di antara orang Melayu dengan bukan Melayu. 15 Perlembagaan Malaysia merupakan suatu bentuk tolak ansur yang ulung dengan setiap kumpulan memberi sesuatu dan kembali mendapat sesuatu (yang lain). “The Role Of Constitutional Rulers In Malaysia” Dalam The Constitution Of Malaysia Further Perspectives And Development.P. Hal. Belum ada satu bangsa anak negeri yang berbudi sebegitu tinggi seperti yang diperbuat oleh orang Melayu.) (1998). hak-hak dan keistimewaan orang Melayu sebagai peribumi negara ini hendaklah ditulis di dalam perlembagaan dan terdapat juga peruntukan lain yang juga dipersetujui oleh pemimpin-pemimpin bukan Melayu” Inilah asas yang menjadi perjanjian sosial di antara masyarakat majmuk di Malaysia dengan memberi pengorbanan dalam sebahagian hak mereka dan menghormati hak sebahagian komuniti yang lain demi untuk keseimbangan dalam masyarakat 15 Ahmad Mohd Ibrahim (Prof. Anjuran Ikim Pada 17 Dan 18 Ogos 1995 16 Yam Sultan Azlan Shah. Singapura : Oxford University Press. 251 .

(i) menganuti agama Islam.21 Baginda juga adalah Pemerintah Tertinggi Angkatan Tentera Persekutuan dan merupakan salah satu unsur utama daripada tiga unsur utama badan perundangan persekutuan iaitu parlimen. Sebahagian besar ciri-ciri utama yang wujud dalam Perlembagaan Persekutuan adalah unsur kontrak sosial yang dipersetujui oleh semua pihak.5 bernegara.2. Perlembagaan juga merakamkan sifat-sifat asal negara itu merangkumi nilai tradisi. susunan keutamaan dan hak-hak mereka untuk warisan sebagai raja negeri masing-masing tanpa persetujuan Majlis Raja-Raja. kedudukan Islam sebagai agama rasmi. kedudukan. Perkara 71 Perlembagaan Persekutuan membuat peruntukan bagi menjamin hak seseorang raja untuk mewarisi. Yang Dipertuan Agong diberi kuasa memerintah Persekutuan tetapi sebagai raja berperlembagaan baginda dikehendaki mengikut nasihat jemaah menteri atau menteri yang diberi kuasa oleh jemaah menteri. dan (iii) menurut adat istiadat Melayu (Perkara 160).2.24 Raja-raja Melayu bagi negeri-negeri Melayu hendaklah orang Melayu dan oleh kerana itu ianya orang Islam. (ii) secara lazim bercakap Melayu. Di mana-mana negara sekalipun.23 Malah tiada undang-undang yang secara langsung menyentuh keistimewaan. menikmati dan menjalankan hak-hak keistimewaan di sisi Perlembagaan bagi seseorang raja dalam negeri itu. politik dan kebudayaan.1 KEDUDUKAN RAJA MELAYU DALAM PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN Hasil penerimaan sistem raja berperlembagaan. hak istimewa orang. erti ”Melayu” ialah seseorang yang memenuhi tiga syarat asas. “Perlembagaan Sebagai Pernyataan Sejarah Dan Nilai-Nilai Asal Negara” Dalam Kongres Sejarah Malaysia II. 26-28 November 1996 Perkara 39 Dan 40 Perkara 41 Dan 44 Perkara 159 (5) Perkara 38 (4) . 2. perlembagaan lahir hasil daripada perkembangan sejarah. Institusi kesultanan dilindungi oleh Perlembagaan dengan cara bahawa tiada pindaan boleh dibuat terhadap peruntukan berhubung dengan Majlis Raja-Raja. Di antaranya ialah: kedudukan raja melayu dalam perlembagaan persekutuan. memegang. 20 21 22 23 24 Abdul Aziz Bari. dan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. 20 Elemen-elemen ini yang menjadikan bangsa Melayu selaku bangsa asal yang mendiami Tanah Melayu memasukkannya ke dalam Perlembagaan bagi mengekalkan keistimewaan mereka.2 HAK KEISTIMEWAAN ORANG MELAYU Di sisi undang-undang perlembagaan. kemuliaan atau kebesaran mereka boleh diluluskan tanpa persetujuan Majlis Raja-Raja. 2.22 Disamping itu.

atas nasihat Perdana Menteri atau Kabinet berkuasa menyelamatkan kedudukan istimewa orang Melayu dan bumiputera di Sabah dan Sarawak dengan menentukan bagi mereka kedudukan dalam perkhidmatan awam. hak untuk menggunakan bahasa ibunda dan yang paling penting hak untuk mendapat layanan yang sama rata. 25 Ia diseimbangkan dengan kepentingan sah kaum lain yang secara amnya termasuklah hak mendapat kewarganegaraan Malaysia menurut peruntukan kewarganegaraan dalam perlembagaan. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Pustaka. tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian Persekutuan”. dan c) Memperoleh dan memiliki harta benda serta memegang dan mentadbirkannya mengikut undang-undang Berikutan dengan Islam diterima sebagai agama bagi persekutuan. Prinsip Perlembagaan & Pemerintahan Di Malaysia. Ibid. Perkara 3(1) Perlembagaan Persekutuan Salleh Abbas . 28 . Hlm 3. agihan biasiswa atau pendidikan atau latihan atau lain-lain kemudahan yang diberikan oleh kerajaan termasuk permit atau lesen perniagaan Kedudukan istimewa orang Melayu ini tidak mutlak. Hlm 55. hak menganut dan mengamalkan agama masing-masing. hak-hak ini juga dibatasi oleh beberapa peruntukan dalam Perlembagaan. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Pustaka.26 2.3 KEDUDUKAN AGAMA ISLAM AGAMA RASMI Kedudukan Islam dalam Perlembagaan Persekutuan adalah satu isu yang penting kerana ianya berkait rapat dengan kepercayaan dan iktikad majoroti penduduk (orang Melayu) di Malaysia.27 Menurut Tun Salleh Abbas. Seperti juga kedudukan istimewa orang Melayu. kuasa dan keistimewaan untuk menubuhkan atau menyelenggara atau membantu penubuhan atau penyelenggaraan 25 26 27 Salleh Abbas . 1997.2. 1986. maka kerajaan Persekutuan dan negeri mempunyai kebebasan. Traditional Element Of Malaysia Constitutions : Its Development 1957-1977. Melayu dan Islam adalah dua unsur yang bercantum dan tidak boleh dipisahkan untuk tujuan undang-undang dan perlembagaan. Perkara 3 memperuntukan satu fasal imbangan yang menyebut “tetapi agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian Persekutuan“. Malah setiap kumpulan agama juga mempunyai hak untuk: a) Menguruskan hal ehwal agamanya sendiri b) Menubuh dan menyelenggara institusi-institusi bagi maksud-maksud agama atau khairat. Dalam Perlembagaan Persekutuan dinyatakan: “Agama Islam ialah bagi seluruh persekutuan.6 Perkara 153 menggariskan bahawa Yang di-Pertuan Agong.28 Oleh itu.

Gagasan Bangsa Malayan yang Bersatu 1945-1957. Isu bahasa merupakan salah satu perkara yang dibincangkan semasa perundingan perlembagaan dan proses pembentukannya. Namun isu ini dapat diselesaikan dengan permuafakatan antara kaum. Keperluan satu bahasa kebangsaan yang menjadi pertuturan umum dan bahasa rasmi kebangsaan disedari penting untuk menyatukan rakyat pelbagai asal keturunan yang masing-masing dengan bahasa pertuturannya. perlembaagaan Reid sebagaimana rangka awalnya tidak menyebut apa-apa tentang mengekal dan menegmbangkan bahasa Cina dan Tamil atau bahasa-bahasa lain.29 2. Selain itu. hlm 184-185 . Keadaan inilah yang telah menimbulkan konsep "bersetuju untuk tidak bersetuju" dalam kalangan ketiga-tiga parti dalam parti Perikatan. Jawatankuasa itu menerima pelbagai cadangan tetapi isu yang paling hangat dibicarakan pada ketika itu adalah mengenai isu kerakyatan berasaskan jus soli31 dan juga isu penggunaan bahasa asing dalam urusan pentadbiran kerajaan. MCA dan MIC berkenaan dengan beberapa intipati dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Pada 9 April 1956.30 Maka bahasa Melayu diiktiraf sebagai bahasa kebangsaan dengan tidak mengenepikan bahasa lain. sebelumnya ada juga beberapa permintaan yang ditolak oleh Suruhanjaya Reid kerana 29 Perkara 12 (2) 30 Perbahasan Majlis Perundangan Persekutuan. Konsep 'Setuju Untuk Tidak Setuju' Konsep 'setuju untuk tidak setuju' merupakan perbezaan pendapat diantara UMNO. Selangor: Universiti Kebangsaan Malaysia.7 institusi Islam atau mengadakan atau membantu dalam mengadakan ajaran dalam agama Islam dan untuk mengeluarkan perbelanjaan yang diperlukan untuk tujuan itu. 10 Julai 1957 31 Mohd Ashraf Ibrahim.2.Apabila dicadangkan kepada pemimpin Melayu bahawa perlembagaan sepatutnya dengan eksplisit menyatakan pengekalan dan perkembangan kedua-dua bahasa Cina dan Tamil hendaklah digalak dan dipelihara. Biar saya nyatakan sebagai contoh. 2004.4 KEDUDUKAN BAHASA MELAYU Bahasa sentiasa menjadi faktor terpenting dalam menentukan jati diri sesebuah negara. Tan Siew Sin telah menerangkan bagaimana isu bahasa telah dapat diselesaikan: “Masyarakat bukan Melayu menaruh harapan besar kebudayaan dan bahasa mereka. mereka bersetuju”. sebuah Jawatankuasa telah ditubuhkan dibawah pimpinan timbalan Presiden UMNO iaitu Tunku Abdul Razak yang bertanggungjawab untuk menimbang memorandum-memorendum yang dikemukakan oleh Jawatankuasa Perhubungan Negeri.

terlibat dalam perniagaan atau perdagangan dimana kebenaran tersebut dikawal oleh undang-undang.35 Namun demikian. Cadangan dari jawatankuasa itu diterima oleh Majlis Tertinggi UMNO dan disahkan dalam mesyuarat yang berlangsung pada 9 Ogos 1956.). Perlembagaan harus menyatakan bahawa setiap pelaksanaan yang dilakukan oleh mereka tidak akan melanggar kepentingan sah masyarakat lain atau mengurangkan hak mereka untuk tinggal di Tanah Melayu. diakses pada 24 Februari2011 34 Cheah Boon Kheng. 2001. Cadangan MIC dan MCA dalam menuntut kerakyatan berasaskan jus soli telah ditolak oleh UMNO sebelum Negara mencapai kemerdekaan. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. Biografi Politik Tunku Abdul Rahman Putra. dan juga berkenaan dengan hak-hak serupa yang diberikan oleh kerajaan. 2002. 1985. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.34 Disamping itu. berkenaan dengan kerakyatan dan kaedah memperolehnya. hlm 36-37 35 Horowitz. Donald. London: University of California Press Ltd. http://www. pendaulatan bahasa Cina dan sekolah Cina sebagai bahasa kebangsaan 32 dan juga permintaan untuk mengisytiharkan Tanah Melayu sebagai milik orang Melayu sahaja. Malaysia: The Making of A Nation. 33 Apa yang paling penting pada ketika itu adalah mengenai hak istimewa orang Melayu sebagai penduduk asal disini dan semua itu sebenarnya memang sudah diiktiraf oleh kaum lain terutamanya orang Cina dalam menangani 'Kontrak Sosial'. UMNO 32 Mohammad Redzuan Othman. Perlembagaan sepatutnya mempunyai kuasa untuk memberikan hak pemilikan tanah kepada orang Melayu. Jawatankuasa Siasah itu juga telah mencadangkan supaya Majlis Kerja Tertinggi menolak isu berkenaan dengan jus soli dan hanya menerima pakai prinsip tersebut setelah Tanah Melayu mencapai kemerdekaan. 2011. berkenaan dengan hak istimewa orang melayu. hlm 204-205 .pdf. Tambahan dari itu.mindamadani. hlm 363 33 Sejarah Penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. ahli-ahli komponen parti Perikatan telah berbeza pendapat antara satu sama lain. Majlis Kebangsaan telah menimbang memorandum dari UMNO. Jendela Masa.8 dikatakan melampau dan tidak bertoleransi antara kaum.36 Namun demikian. L. Muhammad Yusoff Hashim et al. jawatankuasa juga mengesyorkan supaya bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa kebangsaan Malaya.my/perlembagaan Tanah Melayu.(ed. bekerja dalam perkhidmatan awam. Ethnic Groups in Conflict. MCA dan MIC dimana Majlis ini telah mencadangkan kepada Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu mengiktiraf orang Melayu sebagai bumiputera dinegeri ini berasaskan sejarah dan perjanjian diantara Kerajaan British dan Raja-raja Melayu pada dahulunya. hlm 407 36 Ramlah Adam. Oleh yang demikian. Antara isu-isu yang ditolak pada ketika itu adalah seperti isu tuntutan bahasa Mandarin sebagai bahasa rasmi. 2004. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies. Selain itu.

A History of Malaysia. dan yang paling penting adalah haruslah mempunyai kebolehan bahasa Melayu dengan mudah. Selangor: Universiti Kebangsaan Malaysia. hlm 4 .39 Persetujuan ini dikenali sebagai 'Pakatan Murni' 37 Mohd Ashraf Ibrahim. Namun demikian. Leonard. seseorang itu haruslah berkelakuan baik. Selain itu. UMNO bersetuju untuk membenarkan bahasa Inggeris dalam urusan kerajaan hanya digunakan dalam tempoh 10 tahun sahaja. berkenaan dengan konsep setuju untuk tidak bersetuju itu juga ada kaitan dengan isu bahasa yang dibincangkan dalam Jawatankuasa Siasah. Selain itu. mereka berhak untuk mendaftar menjadi rakyat dalam tempoh setahun dengan syarat dilahirkan di Tanah Melayu dan telah berumur 18 tahun ataupun lebih. hlm 176-177 38 Andaya. Namun. Y. Kuo. bagi mereka yang tidak lahir di Tanah Melayu juga layak memohon kerakyatan dalam tempoh setahun dengan syarat yang sama kecuali dari segi tempoh bermastautin. 2004.Yu dan Tamil dipakai dalam urusan Dewan sekurang-kurangnya untuk tempoh 10 tahun sehingga Majlis berpendapat bahawa penggunaannya tidak lagi diperlukan. mereka pada awalnya memang bersetuju dengan syaratsyarat tersebut tetapi masih mendesak supaya kelonggaran itu diberikan untuk tempoh dua tahun dan bukan setahun seperti yang dicadangkan oleh UMNO. Bagi mereka yang dilahirkan dinegara ini sebelum merdeka. Bagi pihak MCA dan MIC.cit.38 Namun begitu.9 keadaan yang setengah setuju dan terpaksa berkompromi supaya Perlembagaan itu mengadakan syarat iaitu mereka yang dilahirkan di Tanah Melayu dan kemudian daripada pengisytiharan kemerdekaan haruslah menjadi warganegara Tanah Melayu. London: Macmillan Press Ltd.37 Disamping itu. 1982. mengangkat sumpah taat setia kepada Tanah Melayu dan mengisytiharkan diri untuk tinggal di Negara ini secara berkekalan. op. bagi MCA dan MIC pula mencadangkan supaya Bahasa Inggeris. Gagasan Bangsa Malayan yang Bersatu 1945-1957. Barbara Watson and Andaya. ketiga-tiga parti dalam Parti Perikatan masih lagi bertentangan pendapat tentang tempoh maksimum yang harus dibenarkan penggunaan bahasa asing dalam urusan kerajaan. dimana mereka perlu tinggal di Negara ini lebih daripada lapan tahun dari 12 tahun pada ketika membuat permohonan. hlm 269 39 Cheah Boon Kheng. seseorang itu juga harus telah tinggal di Negara ini lebih daripada 5 daripada 7 tahun dari tarikh permohonan yang telah dikemukakan. Beberapa kelonggaran telah dicadangkan oleh UMNO sama ada bagi mereka yang lahir di Tanah Melayu mahupun tidak dilahirkan di Negara ini. Majlis Perikatan bersetuju dengan cadangan untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan rasmi Negara dengan syarat cadangan itu tidak menjejaskan dasar Perikatan untuk memupuk dan mempertahankan penggunaan bahasa lain dalam sistem pendidikan Negara.

40 Usaha bagi menyelesaikan isu jus soli dan bahasa dipandang oleh Suruhanjaya Reid kerana perkara ini boleh melambatkan proses kemerdekaan di Tanah Melayu kerana bagi British. Jumlah orang Melayu yang memang sedikit pada tahun 1947 iaitu 49. hak istimewa yang dimahukan oleh orang Melayu tidak boleh dinikmati dengan segera sedangkan hak bagi orang asing tinggal di Tanah Melayu adalah automatik.8 peratus berbanding dengan 50. Oleh kerana itulah. orang bukan melayu yang diterima menjadi warganegara boleh menikmati hak dan tanggungjawab sebagai rakyat secara automatik. Leonard. hlm 270-271 .cit. Namun. boleh timbul konsep 'setuju untuk tidak setuju' dalam kalangan parti-parti dibawah Parti Perikatan yang dapat merapuhkan pembinaan Negara bangsa sekaligus menghilangkan semangat kerjasama antara kaum di Negara ini. op.cit. syarat untuk memerdekakan Tanah Melayu adalah dengan adanya kerjasama antara kaum-kaum di Negara tersebut. Jalil. Pengajian Malaysia: Kenegaraan dan Kewarganegaraan. Sebenarnya. Namun demikian. orang Melayu juga beranggapan bahawa pemberian taraf kerakyatan berdasarkan jus soli bukan sahaja mengecilkan jumlah orang Melayu.10 dimana berlaku tolak ansur dalam beberapa perkara seperti kerakyatan. Kaum Melayu merasakan bahawa hak keistimewaan mereka dicabar oleh kaum imigran terutamanya orang India dan orang Cina. Disamping itu. Pendek kata. Selain itu. bahasa dan hak istimewa orang melayu yang kemudiannya telah dijadikan sebagai empat unsur tradisi yang dimasukkan dalam Perlembagaan. Y. 2001. tetapi juga mengakibatkan peluang politik orang Melayu terjejas. hlm 145. sebaliknya bagi undang-undang yang mengiktiraf hak kedudukan istimewa orang Melayu dalam bidang perniagaan. Perkara ini yang menyebabkan kaum Melayu tidak berpuas hati dengan dasar kerakyatan jus soli. Ini bermakna. hlm 269 41 Ramlah Adam. peluang bekerja dan kemudahan pelajaran tidak boleh terhasil dalam jangka masa yang singkat. isu pendidikan juga boleh menyebabkan kerapuhan sesebuah persefahaman antara kaum di Tanah Melayu sekaligus telah menjadikan pembinaan 40 Nazaruddin Mohd. op. secara keseluruhannya. Petaling Jaya:Prentice Hall. Lihat juga Andaya. sebab utama yang menyebabkan orang melayu menentang prinsip jus soli adalah kerana mereka menganggap bahawa satu undang-undang yang memberikan hak kerakyatan kepada orang bukan melayu akan mendatangkan kesan secara serta merta. Barbara Watson & Andaya.2 peratus orang bukan melayu akan bertambah kecil selepas kuatkuasa kerakyatan merdeka. 41 Kebimbangan orang Melayu semakin bertambah apabila melihat orang bukan Melayu semakin maju ke hadapan. UMNO dan MCA sebenarnya bersependapat dalam banyak perkara terutamanya dalam pengiktirafan hak istimewa orang Melayu dan hanya berbeza pendapat tentang dasar jus soli dan bahasa.

Kaum Cina telah menentang sekeras-kerasnya dengan dasar ini. Bagi penilaian disini.43 Orang Cina merasakan mereka juga sepatutnya diberikan hak yang sama dengan orang Melayu. mereka telah mengiktiraf orang Cina yang datang ke Negara itu sebagai warganegara. Selain itu. Rundingan meja bulat diantara dua kaum ini memberikan satu juga impak kepada Tanah Melayu pada ketika itu dimana orang Cina yang diwakili oleh Tan Cheng Lock telah mengiktiraf kedudukan istimewa orang Melayu di Tanah Melayu. hlm 199-200 . intipati dalam kontrak sosial telah menjadi asas kepada pembentukan Perlembagaan Tanah Melayu 1957 walaupun kontrak sosial dilakukan informal. Sesungguhnya elemen-elemen kontrak sosial yang terdapat dalam perlembagaan persekutuan tanpa syak lagi adalah asas bagi melicinkan urusan pentadbiran negara dan menolak sebarang percubaan mempersoalkan mana-mana daripada elemen-elemen ini yang berkemungkinan akan mencetuskan perpecahan dalam keharmonian kaum. Ini menunjukkan. jelas dilihat bahawa kontrak sosial sangat penting kerana ianya merupakan satu permuafakatan antara beberapa parti yang membincangkan tentang keperluan antara kaum yang boleh juga memuaskan hati semua pihak. op.cit. kontrak sosial ternyata berjaya membawa semua kaum di Malaysia supaya menghormati setiap hak yang telah ditetapkan oleh perlembagaan. Situasi ini menunjukkan bahawa Perlembagaan Tanah Melayu tidak akan wujud dan kita tidak akan dapat mencapai kemerdekaan sekiranya kontrak sosial tidak dibuat oleh dua kaum itu. agama Islam sebagai agama Persekutuan dan juga kedaulatan Raja-raja Melayu.42 Mereka berpendapat bahasa Cina juga patut diakui sebagai bahasa rasmi dan bahasa pengantar di sekolah. mereka beranggapan bahawa dasar yang telah menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi adalah sebagai suatu percubaan untuk menafikan hak generasi mereka terhadap bahasa dan kebudayaan Cina. bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Bagi pihak kaum Melayu pula. selain menyebabkan mereka perlu untuk mengikut cara kehidupan orang Melayu. Kontrak sosial telah mempunyai kepentingan yang tersendiri dan tidak juga boleh dikatakan sebagai punca kerapuhan Negara bangsa. ANALISIS/ PENILAIAN Secara keseluruhannya. Disamping itu. hlm 200 43 Ibid.11 Negara bangsa Malaya rapuh. saling memerlukan kata sepakat bagi membentuk kerjasama antara satu sama lain. antara dua kaum itu. Salah satu intipati Dasar Pelajaran Baru yang telah digubal ialah menjadikan Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan pengantar di sekolahsekolah. kami menumpukan kepada 'konsep setuju untuk tidak setuju' menerima Perlembagaan Tanah Melayu 1957 merupakan punca kepada kerapuhan 42 Mohd Ashraf Ibrahim. Ini adalah kerana.

Kontrak sosial ini bertujuan mewujudkan satu negara berbilang kaum yang stabil dan harmoni. Justeru. Apa jua faktor yang akan akibatkan ketidakstabilan dan menghasilkan ketegangan di antara kaum haruslah dianggap tidak sesuai dengan semangat kontrak sosial ini. Malahan hari ini pun majoriti kaum Cina. Bumiputera Melayu dan kaum Bumiputera Sabah dan Sarawak menerima kontrak sosial ini. Konsep tersebut bukan sahaja boleh menggugat keselamatan Negara malah mendatangkan sikap perkauman dalam kalangan parti-parti Perikatan. akibat daripada intipati dalam Perlembagaan Tanah Melayu 1957 telah melahirkan konsep 'setuju untuk tidak setuju' dalam kalangan parti-parti Perikatan. Namun demikian. dengan menidakkan kewujudan kontrak sosial ini ialah seperti berkata yang Malaysia ini wujud di dalam suasana kekosongan. kontrak sosial yang telah wujud sekian lama haruslah dipertahankan . Dengan sikap yang kurangnya toleransi dan sama-sama ingin menuntut mengikut kehendak sendiri menyebabkan kurangnya perpaduan dan sekaligus mewujudkan sikap perkauman diantara kaum di Tanah Melayu. pembentukan kontrak sosial telah termaktub dalam pertama. Keadaan ini sebenarnya telah dijadikan oleh British sebagai alasan tidak mahu memerdekakan Tanah Melayu. Ini menunjukkan.12 Negara bangsa. Kesemua tindakan susulan oleh Kerajaan adalah hasil daripada kontrak sosial ini. untuk mengatakan yang ianya tidak wujud samalah dengan menidakkan kandungan Perlembagaan yang diasaskan kepada penerimaan oleh pemimpin-pemimpin ketiga-tiga kaum terhadap kontrak sosial yang asal. Namun demikian. Pelaksanaan kontrak sosial ini memerlukan pemahaman semangatnya yang mendalam. tidak ada Perlembagaan dan undang-undang yang berlandaskan kontrak ini. MCA dan MIC ini yang menjadikan Negara bangsa Malaya masih belum boleh dibentuk. Disamping itu. Selama 54 tahun ini tidak ada sesiapa yang menyoal kontrak sosial ini. dengan adanya kompromi diantara kaum dapat mengawal situasi dimana prinsip jus soli dan isu bahasa diberi kelonggaran oleh UMNO. KESIMPULAN Ironinya. Perbezaan pendapat yang terlalu banyak dalam kalangan beberapa parti yang terlibat menyebabkan kerapuhan pembinaan negara bangsa Malaya. Konflik yang berlaku diantara UMNO. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu dan seterusnya Malaysia. Hakikatnya pencetus kontrak sosial ini dan pewarispewaris mereka yang diiktiraf rakyat di setiap Pilihanraya Umum menunjukkan kesediaan rakyat untuk menghormati kontrak sosial ini. Keadaan ini memberikan impak yang tidak baik terhadap keselamatan negara kerana boleh menggugat semangat kecintaan terhadap Tanah Melayu. India. Keadaan ini dapat dilihat dalam Peristiwa 13 Mei 1969 yang menyebabkan keadaan jadi huru hara dan berlakunya pergaduhan kaum secara besar-besaran dalam kalangan orang Melayu dan Orang Cina.

13 demi kebaikan semua kaum di Malaysia. Kemerdekaan yang telah kita kecapi haruslah dihayati dalam makna yang mendalam. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->