MENGENAL ASMA’ULHUSNA

Hanya milik Allah asmaulhusna, maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut asmaulhusna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-nama-Nya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. (Al A’raaf 180) Dalam surat al-A’raaf ayat 180 Allah memerintahkan agar kita memohon kepada-Nya dengan menyebut Asma’ulhusna. Disamping sebutan ” ALLAH ” Dia memiliki 99 nama lain yang dengan nama itu kita bisa menyampaikan segala hajat dan permohonan kita. Dalam Hadist yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, Al-Hakim dan Baihaqy 99 nama Allah itu disebutkan sebagai berikut : ” Sesungguhnya Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Agung memiliki 99 Nama. Barang siapa yang menghafalnya dia masuk syurga, Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia…”

.

AL-KHOBIIR YANG MEWASPADAI 32. AL-MUKMIN YANG MEMBERI KEAMANAN 7. AL-MUDZILLU YANG MENIMPAKAN KEHINAAN 26. AL-MUBDI’U YANG MEMULAI 59. AL-BAA’ITS YANG MEMBANGKITKAN 50. AL-MUTAKABBIR YANG MEMILIKI SEGALA KEBESARAN 11. AL-KHOFIDH YANG MERENDAHKAN DERAJAT 23. AL-MAAJID PEMILIK KEMULIAAN 66. AR-RAHIIM YANG MAHA PENYAYANG 3. AL-MU’IZZ YANG MEMBERI KEMULIAAN 25. AL-FATTAHU YANG MEMBUKA PINTU RAHMAT 19. AL-MUJIIB YANG MAHA MNGABULKAN 45. AL –HAYYU YANG MAHA HIDUP 63. AL-LATHIIF YANG MAHA PENYANTUN 31. AL-BAASITH YANG MELAPANGKAN REZEKI 22. AS-SHOMAD PUSAT PENGADUAN 69. AL-AZIZ YANG MAHA PERKASA 9. AL-WAAJID YANG MENEMUKAN 65. AL-WAHHAB YANG MAHA MEMBERI 17. AL-QOODIR YANG MAHA KUASA 70. AL-HASIIB YANG MAHA MENGHITUNG 41. AL-ADZIIM YANG MAHA AGUNG 34. AL-MALIK YANG MAHA MERAJAI 4. AL-HAFIIDZ YANG MAHA MEMELIHARA 39. AR-RAAFI’ YANG MENINGGIKAN DERAJAT 24. AR-RAQIIB YANG MAHA MENGAWASI 44. AL-JABBAR YANG MEMAKSAKAN KEHENDAK 10. AL-BASHIIR YANG MAHA MELIHAT 38. AS-SAMII’ YANG MAHA MENDENGAR 27. AL-GHAFFAAR YANG MAHA PENGAMPUN 15. AL-WAASI’ YANG MAHA LUAS 46. AL-WAKIIL YANG MAHA MENGURUSI 53. AL-QOWIYYU YANG MAHA KUAT 54. AR-RAHMAN YANG MAHA PENGASIH 2. AL-MATIIN YANG MAHA KOKOH 55. AL-MU’IID YANG MENGEMBALIKAN 60. AL-MUQIIT YANG MEMBERI MAKAN 40. AL-GHOFUUR YANG MAHA PENGAMPUN 35. AL-MUHSHIY YANG MAHA MENGHITUNG 58.1. AL-WADUUD YANG MAHA MENGASIHI 48. AL-WAAHID YANG MAHA TUNGGAL 67. AL-ADLU YANG MAHA ADIL 30. ASY-SYAKUUR YANG BERTERIMA KASIH 36. AL-ALLIM YANG MAHA MENGETAHUI 20. ASY-SYAHIID YANG MAHA MENYAKSIKAN 51. AS-SALAM YANG MAHA SELAMAT 6. AL-HAQQU YANG MAHA BENAR 52. AL MJUSHOWWIR YANG MEMBENTUK RUPA 14. AL-MUQTADIR YANG MEMEGANG KEKUASAAN . AL-KHALIK YANG MENCIPTAKAN 12. AL-JALIIL YANG MAHA AGUNG LAGI MULIA 42. AL-HAMIID YANG MAHA TERPUJI 57. AL-KABIIR YANG MAHA BESAR 38. AL-ALYY YANG MAHA LUHUR/TINGGI 37. AL-MAJIID YANG MAHA MULIA 49. AP-QOYYUUM YANG MAHA MANDIRI 64. AL-HAKIIM YANG MAHA BIJAKSANA 47. AL-MUHYII YANG MAHA MENGHIDUPKAN 61. AL-KARIIM YANG MAHA PEMURAH DAN MAHA MULIA 43. AL-MUHAIMIN YANG MEMELIHARA 8. AL-HAKAM YANG MENETAPKAN HUKUM 29. AL-MUMIIT YANG MAHA MEMATIKAN 62. AL-QOBIDH YANG MENGENDALIKAN REZEKI 21. AL-HALIIM YANG MAHA BIJAKSANA 33. AL-WALIYYU YANG MAHA MELINDUNGI 56. AR-RAZZAAQ YANG MEMBERI REZEKI 18. AL-AHAD YANG MAHA ESA 68. AL-QUDDUS YANG MAHA SUCI 5. AL-BARRI YANG MAHA PERENCANA 13. AL-QOHHAR YANG PERKASA 16.

ADH-DHOORRU YANG MAHA MERUSAK 92. AT-TAWWAAB YANG MAHA MENERIMA TOBAT 81. AL-HAADII YANG MAHA MEMBERI PETUNJUK 95. yaa Quddus…. AR-RO’UF YANG MAHA BELAS KASIHAN 84. AL-MUQODDIM YANG MENDAHULUI 72. ya mughni. AL-BARRU YANG MAHA BAIK 80. AL-AWWAL YANG MAHA AWAL 74.AL-AAKHIRU YANG MAHA AKHIR 75. ya Rahiim.AL-JAAMI’ YANG MAHA MENGHIMPUN 88. . Ya Aziz. AL-BADII’ YANG MAHA MENCIPTAKAN 96. Ya Rahman. AL-MUQSITH YANG MAHA ADIL 87. digunakan untuk memohon sesuatu yang bersifat kasih sayang dan penuh kelembutan. AL-BAATHIN YANG GHAIB 77. AL-WAARITS YANG MAHA TETAP 98.. AR-RASYIID YANG MAHA PANDAI 99. Ya Ghoniy. AL-MALIKUL MULKI YANG MENGUASAI SEGALA KEKUASAAN 85.71. AL-WAALIYU YANG MAHA MENGUASAI 78. AL-BAAQII YANG MAHA KEKAL 97. Asma’ulhusna juga digunakan untuk berzikir dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah . AL-GHONIYY YANG MAHA KAYA 89. AZH-ZHOOHIRU YANG NYATA 76. ya Fattah digunakan memohon sesuatu yang berkaitan dengan masalah kekayaan dan rezeki. AL-MAANI’ YANG MAHA MENOLAK 91. dengan menyebut nyebut nama-Nya sebanyak banyaknya. dengan memanggil nama Allah sesuai dengan do’a yang dipanjatkan. menjadi “Yaa Rahman…… ya Rahiim…… yaa Malik…. ya Latif. AL-MUTA’AALI YANG MAHA TINGGI 79. AN-NUUR YANG MAHA BERCAHAYA 94. AN-NAAFI’ YANG MAHA MEMBERI MANFAAT 93.” didepan Asma’ulhusna. AL-AFUWWU YANG MAHA PEMAAF 83. Misalnya Ya Malik .. AL-MUNTAQIM YANG MAHA MENYIKSA 82. Lazimnya dengan menambahkan kata “yaa. DZUL JALAALI WAL IKRAAM PEMILIK KEAGUNGAN DAN KEMULIAAN 86. AL-MUGHNII YANG MAHA MEMBERI KEKAYAAN 90. AL-MU’AKHIR YANG MENGAKHIRI 73. yaa Salam…… Yaa Mukmin …… yaa Muhaimin…… dst. ASH-SHOBUUR YANG MAHA PENYABAR Asma’ulhusna lazim digunakan dalam berdo’a memohon sesuatu pada Allah. digunakan memohon sesuatu yang bersifat kekuatan atau kekuasaan.. Ya Jabbar. ya Razzaq.

zikir yang sebanyakbanyaknya. Misalnya Yaa. (Al Ahzab 25-26) 110.??? Kalau duduk berdiam sambil menyebut nama Allah merupakan kegiatan yang sia–sia tentu Allah tidak akan memerintahkan kita untuk melakukannya. dan menyebut nama Allah sebanyak banyaknya baik dikala berdiri. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 152 menyatakan bahwa ia akan selalu ingat pada orang yang selalu ingat pada-Nya.Dan sebutlah nama Tuhanmu pada (waktu) pagi dan petang. waktu pagi dan petang hari atau pada waktu malam hari. Dengan nama yang mana saja kamu seru. Yaa. Namun sedikit sekali orang yang mau dan memiliki kesempatan untuk melakukannya. berzikirlah (dengan menyebut nama) Allah.Rahman. Yaa…Malik… dst. (Al Ahzab 41) 25.Hai orang-orang yang beriman. Perbanyaklah mengucapkan kalimat Dzikir dengan menyebut nama-Nya setiapselesai sholat.Dan pada sebagian dari malam. Mengingat Allah dengan menyebut-nyebut nama-Nya adalah suatu kegiatan yang sangat dianjurkan dalam Al Qur’an.. duduk maupun berbaring.Rohiim. Betulkah demikian . 41.. 26. Kebanyakan orang menganggap duduk berdiam diri sambil berzikir menyebut nama Allah sebagai suatu kegiatan yang sia-sia dan membuang waktu percuma.Katakanlah: “Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dia .. maka sujudlah kepada-Nya dan bertasbihlah kepada-Nya pada bagian yang panjang di malam hari. Namun dalam Al Qur’an banyak dijumpai ayat yang memerintahkan kita untuk menyeru.DZIKIR DENGAN ASMA’ULHUSNA Al-Asma’ul husna biasa juga digunakan sebagai kalimat dzikir untuk mendekatkan diri pada Allah dengan menambahkan huruf nida’ (Yaa) pada masing masing Asma’.

Zikir dalam hati (Qolbu) Jika sudah lancar dengan lisan. Zikir dengan lisan Zikir dengan lisan dapat dilakukan secara berjama’ah atau seorang diri. Menimbulkan perasaan rindu dan kedekatan yang mendalam pada Allah SWT.mempunyai al asmaaulhusna (nama-nama yang terbaik) dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam salatmu dan janganlah pula merendahkannya dan carilah jalan tengah di antara kedua itu” (Al Israak 110) Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu. di waktu pagi dan sore hari atau diwaktu malam hari. atau duduk iftirosh baca kalimat Asma’ulhusna perlahan lahan dengan berbisik sebanyak 33 x atau kelipatan dari 33 bisa 3 x 33 atau 5×33 …dst diutamakan jumlahnya ganjil. Pengulangan kalimat Asma’ulhusna yang terus menerus dalam jumlah yang banyak akan menhunjam kedalam hati. tapi bacalah sebanyak banyaknya. Waktu yang dianjurkan untuk melakukan zikir adalah setelah mengerjakan sholat lima waktu. Namun tidak dipungkiri.. Misalnya lisan nmembaca “Yaa…Rahman. Insya Allah Dia akan hadir didalam hati kita masing masing sesuai dengan sifat yang terkandung dalam Asma’ulhusna yang kita baca. Kegiatan ini bisa kita lakukan sambil duduk. Sebagian besar umat Islam sudah merasa cukup mengingat Allah hanya dengan mengerjakan sholat wajib 5 waktu sehari semalam. Zikir berjama’ah biasanya dilakukan dalam rangka pembelajaran. atau (bahkan) berzikirlah lebih banyak dari itu……(Al Baqarah 200) Banyak ayat Qur’an yang menganjurkan kita untuk berzikir dengan menyebut nama ALLAH sebanyak banyaknya. Mulut diam . Untuk kekhusukan dan manfaat yang lebih banyak sebaiknya dilakukan seorang diri. mulailah melatih diri untuk berzikir didalam hati. Melakukan zikir dengan mengucapkan kalimat Asma’ulhusna dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan lisan dan didalam hati : 1. jika dilakukan sambil berjalan atau melakukan kegiatan lainnya tidak perlu dilakukan penghitungan. Penghitungan bisa dilakukan dengan biji tasbih yang banyak didapat dipasaran atau menggunakan jari tangan. bahwa sedikit sekali diantara umat Islam yang menyadari hal ini. Tidak banyak diantara umat Islam yang dapat dan mampu menyediakan waktu untuk melakukan ibadah zikir tersebut secara rutin setiap hari. Pelaksanaan zikir secara siir (didalam hati) ini mengacu pada firman allah dalam surat Al A’raaf ayat 205: . fikiran dan hati membaca dan merasakan kalimat Asma’ulhusna. Ketika membaca kalimat Asma’ulhusna hati dan fikiran difokuskan pada kalimat yang dibaca.” fikiran menterjemahkan ” wahai yang maha pengasih” hati dan perasaan merasakan kasih sayang-Nya yang tak terhingga. Kesibukan duniawi telah melalaikan manusia dari berzikir mengingat Allah. agar mudah menghafal kalimat zikir tersebut. Duduk bersila. sebagaimana kamu menyebut-nyebut (membangga-banggakan) nenek moyangmu. 2. maka berzikirlah (dengan menyebut) Allah. Jika dilakukan sambil duduk penghitungan bisa dilakukan seperti pada zikir lisan diatas. berbaring atau berjalan.

Kalimat Zikir Asma’ulhusna yang dibaca berulang ulang dengan khusuk akan merasuk kedalam relung jiwa dan Ruh. apalagi masa(waktu) yang harus ditempuh Ruh jauh lebih lama dan panjang daripada masa yang ditempuh oleh jasad. dan kalimat dzikir Asma’ulhusna. Selama hidup didunia tubuh kita membutuhkan makan dan minum untuk tumbuh dan tetap bertahan hidup. Banyak hikmah dan manfaat yang tersembunyi dibalik pelaksanaan “Dzikir Asma’ulhusna ” ini. memberi kekuatan dan stamina yang Prima pada Ruh kita. Menempuh kehidupan dunia. Hanya saja makanan dan minuman Ruh tidak sama dengan makanan jasad. tumbuh menjadi remaja. karena ia memiliki kekuatan energy Ilahi yang didapat dari makanan kalimat dzikir dan ayat Qur’an yang dibacanya. hari berhisab. kemudian kita lahir kedunia sebagai seorang bayi yang lemah. kita dikumpulkan di padang Mahsyar menghadapi hari berhisab. apalagi dialam barzakh dan hari berbangkit kelak. alam barzakh (kubur). di waktu pagi dan petang. Energy Ilahi yang memancar dari Ruh yang banyak berzikir mengingat Allah. Saat berzikir dengan Asma’ulhusna dan membaca Qur’an adalah saat memberi makan Ruh kita. Kita manusia ini sebenarnya adalah mahluk Ruh yang abadi. Sifat Allah yang terkandung dalam kalimat Asma’ulhusna akan meresap kedalam setiap relung jiwa dan Ruh kita memberikan energy Ilahi yang dahsyat. dan dengan tidak mengeraskan suara. termasuk orang-orang yang lalai. Dengan energy Ilahi yang dimiliki Ruh mampu mengatasi semua kendala yang dihadapi dalam perjalan panjang yang dilaluinya. Ruh juga butuh makan dan minum untuk tetap tumbuh dan bertahan hidup. untuk mempertanggung jawabkan semua amal perbuatan kita selama hidup didunia. padang Mahsyar. Makan dan minuman Ruh adalah ayat Qur’an. sebagaimana disebutkan dalam surat Al Hadit ayat 12 : . Ruh yang tidak mendapat makanan cukup dari kalimat dzikir dan Al-Qur’an akan menderita dalam perjalan hidup didunia. Insya Allah ia akan datang dihadapan Allah kelak dihari berbangkit dengan wajah berseri penuh kemuliaan. dan tua. Ia akan melalui tahap demi tahap kehidupan dengan mudah tanpa kesulitan . Ruh yang cukup mendapat makanan zikir Asma’ulhusna dan ayat Qur’an akan bertahan hidup abadi sepanjang masa. Kita sebagai mahluk Ruh telah diciptakan jauh sebelum tubuh dan jasad kita terbentuk. Ruh akan menempuh perjalan yang panjang penuh rintangan dan kesulitan. Dengan jasad yang baru. Kita sudah kenal makanan yang lezat untuk jasad kita. dihari kiamat akan terlihat berupa cahaya terang yang menyelimuti sekujur tubuh orang yang ber-Iman. dewasa. Allah meniupkan Ruh kita kedalam jazad ketika umur 120 hari didalam kandungan. Selanjutnya Ruh meneruskan perjalannya di alam barzakh. (Al A’raaf 205) Manfaat Dzikir Asma’ulhusna Dalam Al-Qur’an Allah banyak sekali menganjurkan kita untuk selalu berzikir dengan menyebut nama-Nya yang tercantum dalam Asma’ulhusna sebanyak banyaknya. Sejak bersatu dengan jasad didalam kandungan kemudian lahir kedunia . dan janganlah kamu .Dan sebutlah (nama) Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut. selanjutnya tetap tinggal di Neraka atau berhasil lolos menuju taman Syurga. lembah Neraka. kemudian pada hari berbangkit dipertemukan kembali dengan jasad yang baru. Ruh tidak membutuhkan makanan seperti itu. Ia akan berada dalam penderitaan yang kekal dan abadi selama lamanya didunia maupun diakhirat. Allah tentu tidak akan menganjurkan sesuatu yang sia sia kepada kita. Kemudian setelah datang kematian Ruh kita dipisahkan kembali dari jasad.

sholat sunah. atau sesudah sholat subuh. mukanya menjadi hitam. yaa Fattah (yang membuka pintu Rahmat)…… yaa Mughnii (yang member kekayaan)…… yaa Ghoniyy (yang maha kaya)… dst. Setelah datang kematian kelak. sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. dengan jumlah bacaan merupakan kelipatan ganjil dari 33 misalnya 33×3.12. Itulah keberuntungan yang banyak. maka disarankan anda membaca kalimat Asma’ulhusna fokus pada satu kalimat saja.(yaitu) pada hari ketika kamu melihat orang mukmin laki-laki dan perempuan. Ruh yang tidak cukup mendapat makanan dari kalimat dzikir Asma’ulhusna atau bacaan ayat qur’an. dan akhirnya ia akan terpuruk dilembah Neraka . stress berkepanjangan dan lain sebagainya. Dialam barzakh ia terlunta lunta dan sengsara. terhina. Alhamdulillah 33x dan Allahuakbar 33x kemudian baru dilanjutkan dengan membaca Asma’ulhusna yang sudah hafal masing masing sebanyak 33 x pula. didera berbagai penyakit qolbu. kuatir. Jiwa dan Ruh yang kuat dan tangguh dapat mengatasi berbagai masalah dan problem hidup dengan mudah. Sebagai contoh dapat kita lakukan kegiatan sebagai berikut : Setelah selesai sholat baca istighfar 33 x. Zikir Asma’ulhusna dapat dilakukan setelah selesai sholat wajib. Tentu saja anda tidak cukup hanya duduk diam sambil membaca kalimat ini saja. (yaitu) surga yang mengalir di bawahnya sungaisungai yang kamu kekal di dalamnya. atau pada sebagian malam. Bagi anda yang sudah berusia lanjut dan tidak banyak memerlukan kebutuhan hidup dunia lagi maka zikir Asma’ulhusna sangat membantu anda dalam rangka mempersiapkan diri . Misalnya anda sedang mengalami kesulitan keuangan. Jika anda memiliki hajat tertentu. dendam.. Didunia ia didera berbagai penderitaan batin. karena selama ini fikirannya hanya fokus pada kehidupan dunia yang juga tidak bisa dinikmati sepenuhnya karena penyakit batin yang diderita. Subhanallah 33x. yaa Quddus 33x…… dst Kegiatan ini bisa juga kita lakukan disore hari menjelang sholat maghrib. tapi anda harus iringi dengan berusaha atau berniaga. anda dapat mohon dibukakan pintu Rezeki dengan banyak membaca ” Yaa Razzak (wahai yang member rezeki)……. kecewa. setelah sholat maghrib menjelang isya atau pada malam hari sebagai selingan sholat tahajud. dihari berbangkit ia akan datang dengan muka yang hitam legam. Misalnya “Yaa Rahman 33x…… yaa Rahiim 33 x…. merasa dikucilkan dan lain sebagainya. putus harapan. waktu pagi dan sore hari. rendah diri. Malik 33x…. cemas. Bukankah dalam neraka Jahanam itu ada tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri? (Az Zumar 60) Agar jiwa atau Ruh tetap kuat dan prima setiap saat dalam kehidupan didunia maupun akhirat sediakanlah waktu yang cukup setiap hari untuk melakukan Zikir Asma’ulhusna. seperti stress berkepanjangan.. Dan pada hari kiamat kamu akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah. 33×5 atau 33 x 7 demikian seterusnya. takut. kecewa. ia tidak memiliki persiapan yang memadai untuk hidup dialam barzakh. sedih. berada dalam keadaan lemah kurang gizi. ia akan bebas dari berbagai penyakit jiwa seperti jengkel. maha mengetahui dan maha kuasa atas segala sesuatu. jengkel. (dikatakan kepada mereka): “Pada hari ini ada berita gembira untukmu.Ia tidak memiliki kekuatan yang cukup menghadapi berbagai problem dan masalah yang datang menghadang dalam perjalanan hidupnya. karena Dia maha mendengar. kekal abadi tidak pernah bisa keluar dari dalamnya sebagaimana disebutkan dalam surat Az Zumar ayat 60. Insya Allah Dia akan mengabulkan hajat dan kebutuhan anda.

bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). (Al Hasyr 18) . Isilah waktu luang anda dengan membaca kalimat zikir Asma’ulhusna sebagai bekal untuk menghadapi kehidupan sesudah mati yang pasti datang kelak. dan waktunya terus semakin dekat dari hari kehari. Kalimat zikir Asma’ulhusna akan memberi energi dan kekuatan Ilahi pada Ruh anda untuk menghadapi saat sakratul maut dan berbagai kesulitan dan rintangan yang harus dihadapi dialam barzakh dan kehidupan akhirat kelak.menyambut kehidupan baru dialam barzakh dan dihari berbangkit kelak. Firman Allah dalam surat al Hasyr ayat 18 mengingatkan kita akan hal ini: Hai orang-orang yang beriman. dan bertakwalah kepada Allah. sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful