MENGENAL ASMA’ULHUSNA

Hanya milik Allah asmaulhusna, maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut asmaulhusna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-nama-Nya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. (Al A’raaf 180) Dalam surat al-A’raaf ayat 180 Allah memerintahkan agar kita memohon kepada-Nya dengan menyebut Asma’ulhusna. Disamping sebutan ” ALLAH ” Dia memiliki 99 nama lain yang dengan nama itu kita bisa menyampaikan segala hajat dan permohonan kita. Dalam Hadist yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, Al-Hakim dan Baihaqy 99 nama Allah itu disebutkan sebagai berikut : ” Sesungguhnya Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Agung memiliki 99 Nama. Barang siapa yang menghafalnya dia masuk syurga, Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia…”

.

AS-SAMII’ YANG MAHA MENDENGAR 27. AL-QOODIR YANG MAHA KUASA 70. AL-MU’IID YANG MENGEMBALIKAN 60. AL-MUHYII YANG MAHA MENGHIDUPKAN 61. AL-MUKMIN YANG MEMBERI KEAMANAN 7. AL-HASIIB YANG MAHA MENGHITUNG 41. AL-QOBIDH YANG MENGENDALIKAN REZEKI 21. AL MJUSHOWWIR YANG MEMBENTUK RUPA 14. AL-MUJIIB YANG MAHA MNGABULKAN 45.1. AL-KHALIK YANG MENCIPTAKAN 12. AL-BASHIIR YANG MAHA MELIHAT 38. AL-MAJIID YANG MAHA MULIA 49. AL-MUHAIMIN YANG MEMELIHARA 8. AL-FATTAHU YANG MEMBUKA PINTU RAHMAT 19. AR-RAHIIM YANG MAHA PENYAYANG 3. AL-QOWIYYU YANG MAHA KUAT 54. AL-QOHHAR YANG PERKASA 16. AL-GHOFUUR YANG MAHA PENGAMPUN 35. AS-SALAM YANG MAHA SELAMAT 6. AL-MUBDI’U YANG MEMULAI 59. AL-HAMIID YANG MAHA TERPUJI 57. AL-MUMIIT YANG MAHA MEMATIKAN 62. AL-MUHSHIY YANG MAHA MENGHITUNG 58. AL-MUQIIT YANG MEMBERI MAKAN 40. ASY-SYAHIID YANG MAHA MENYAKSIKAN 51. AL-MUTAKABBIR YANG MEMILIKI SEGALA KEBESARAN 11. AL-ALYY YANG MAHA LUHUR/TINGGI 37. AL-MU’IZZ YANG MEMBERI KEMULIAAN 25. AL-KABIIR YANG MAHA BESAR 38. AL-ADZIIM YANG MAHA AGUNG 34. AL-MUQTADIR YANG MEMEGANG KEKUASAAN . AL-QUDDUS YANG MAHA SUCI 5. AL-WAAHID YANG MAHA TUNGGAL 67. AP-QOYYUUM YANG MAHA MANDIRI 64. ASY-SYAKUUR YANG BERTERIMA KASIH 36. AR-RAZZAAQ YANG MEMBERI REZEKI 18. AL-MUDZILLU YANG MENIMPAKAN KEHINAAN 26. AL-LATHIIF YANG MAHA PENYANTUN 31. AL-AHAD YANG MAHA ESA 68. AL-KHOBIIR YANG MEWASPADAI 32. AL-WAAJID YANG MENEMUKAN 65. AR-RAAFI’ YANG MENINGGIKAN DERAJAT 24. AL-HAQQU YANG MAHA BENAR 52. AL-JALIIL YANG MAHA AGUNG LAGI MULIA 42. AL-ALLIM YANG MAHA MENGETAHUI 20. AL-BAA’ITS YANG MEMBANGKITKAN 50. AL-HAKAM YANG MENETAPKAN HUKUM 29. AL-BARRI YANG MAHA PERENCANA 13. AL-JABBAR YANG MEMAKSAKAN KEHENDAK 10. AL-KHOFIDH YANG MERENDAHKAN DERAJAT 23. AL-WAASI’ YANG MAHA LUAS 46. AL-GHAFFAAR YANG MAHA PENGAMPUN 15. AL-MATIIN YANG MAHA KOKOH 55. AL-HAKIIM YANG MAHA BIJAKSANA 47. AR-RAQIIB YANG MAHA MENGAWASI 44. AL-AZIZ YANG MAHA PERKASA 9. AL-MALIK YANG MAHA MERAJAI 4. AL-HAFIIDZ YANG MAHA MEMELIHARA 39. AL-WAKIIL YANG MAHA MENGURUSI 53. AS-SHOMAD PUSAT PENGADUAN 69. AL-KARIIM YANG MAHA PEMURAH DAN MAHA MULIA 43. AL-HALIIM YANG MAHA BIJAKSANA 33. AL-ADLU YANG MAHA ADIL 30. AL-WAHHAB YANG MAHA MEMBERI 17. AL-WADUUD YANG MAHA MENGASIHI 48. AL-BAASITH YANG MELAPANGKAN REZEKI 22. AL –HAYYU YANG MAHA HIDUP 63. AL-MAAJID PEMILIK KEMULIAAN 66. AL-WALIYYU YANG MAHA MELINDUNGI 56. AR-RAHMAN YANG MAHA PENGASIH 2.

. AL-BAATHIN YANG GHAIB 77. AL-GHONIYY YANG MAHA KAYA 89. AT-TAWWAAB YANG MAHA MENERIMA TOBAT 81. yaa Salam…… Yaa Mukmin …… yaa Muhaimin…… dst. AL-MUNTAQIM YANG MAHA MENYIKSA 82. DZUL JALAALI WAL IKRAAM PEMILIK KEAGUNGAN DAN KEMULIAAN 86. AL-HAADII YANG MAHA MEMBERI PETUNJUK 95. AL-BAAQII YANG MAHA KEKAL 97. AL-WAARITS YANG MAHA TETAP 98. AL-MAANI’ YANG MAHA MENOLAK 91. Ya Ghoniy. digunakan untuk memohon sesuatu yang bersifat kasih sayang dan penuh kelembutan. Misalnya Ya Malik . AL-MUGHNII YANG MAHA MEMBERI KEKAYAAN 90. ya Fattah digunakan memohon sesuatu yang berkaitan dengan masalah kekayaan dan rezeki. ya Rahiim. digunakan memohon sesuatu yang bersifat kekuatan atau kekuasaan. AL-BADII’ YANG MAHA MENCIPTAKAN 96. AL-MUQSITH YANG MAHA ADIL 87. AL-BARRU YANG MAHA BAIK 80. AN-NAAFI’ YANG MAHA MEMBERI MANFAAT 93. Ya Jabbar. ya Latif. yaa Quddus…. Asma’ulhusna juga digunakan untuk berzikir dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah . ya Razzaq. AR-RASYIID YANG MAHA PANDAI 99.. ASH-SHOBUUR YANG MAHA PENYABAR Asma’ulhusna lazim digunakan dalam berdo’a memohon sesuatu pada Allah. AL-MUQODDIM YANG MENDAHULUI 72. Ya Rahman. ya mughni.” didepan Asma’ulhusna.AL-AAKHIRU YANG MAHA AKHIR 75. Ya Aziz. AL-WAALIYU YANG MAHA MENGUASAI 78.AL-JAAMI’ YANG MAHA MENGHIMPUN 88. AL-AFUWWU YANG MAHA PEMAAF 83. AN-NUUR YANG MAHA BERCAHAYA 94. AL-MU’AKHIR YANG MENGAKHIRI 73. dengan menyebut nyebut nama-Nya sebanyak banyaknya. menjadi “Yaa Rahman…… ya Rahiim…… yaa Malik…. AZH-ZHOOHIRU YANG NYATA 76. AL-MUTA’AALI YANG MAHA TINGGI 79. AL-AWWAL YANG MAHA AWAL 74. AR-RO’UF YANG MAHA BELAS KASIHAN 84.. AL-MALIKUL MULKI YANG MENGUASAI SEGALA KEKUASAAN 85. ADH-DHOORRU YANG MAHA MERUSAK 92.71. dengan memanggil nama Allah sesuai dengan do’a yang dipanjatkan. Lazimnya dengan menambahkan kata “yaa..

. Perbanyaklah mengucapkan kalimat Dzikir dengan menyebut nama-Nya setiapselesai sholat.. Dia .DZIKIR DENGAN ASMA’ULHUSNA Al-Asma’ul husna biasa juga digunakan sebagai kalimat dzikir untuk mendekatkan diri pada Allah dengan menambahkan huruf nida’ (Yaa) pada masing masing Asma’. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 152 menyatakan bahwa ia akan selalu ingat pada orang yang selalu ingat pada-Nya. berzikirlah (dengan menyebut nama) Allah. Namun sedikit sekali orang yang mau dan memiliki kesempatan untuk melakukannya.. dan menyebut nama Allah sebanyak banyaknya baik dikala berdiri. Yaa…Malik… dst.Katakanlah: “Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman.Rahman.??? Kalau duduk berdiam sambil menyebut nama Allah merupakan kegiatan yang sia–sia tentu Allah tidak akan memerintahkan kita untuk melakukannya. zikir yang sebanyakbanyaknya. 41. Yaa. waktu pagi dan petang hari atau pada waktu malam hari. duduk maupun berbaring. Kebanyakan orang menganggap duduk berdiam diri sambil berzikir menyebut nama Allah sebagai suatu kegiatan yang sia-sia dan membuang waktu percuma. (Al Ahzab 25-26) 110.Rohiim. Mengingat Allah dengan menyebut-nyebut nama-Nya adalah suatu kegiatan yang sangat dianjurkan dalam Al Qur’an.Dan sebutlah nama Tuhanmu pada (waktu) pagi dan petang. 26. maka sujudlah kepada-Nya dan bertasbihlah kepada-Nya pada bagian yang panjang di malam hari. Betulkah demikian . Dengan nama yang mana saja kamu seru. Namun dalam Al Qur’an banyak dijumpai ayat yang memerintahkan kita untuk menyeru. (Al Ahzab 41) 25.Dan pada sebagian dari malam.Hai orang-orang yang beriman. Misalnya Yaa.

mempunyai al asmaaulhusna (nama-nama yang terbaik) dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam salatmu dan janganlah pula merendahkannya dan carilah jalan tengah di antara kedua itu” (Al Israak 110) Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu. tapi bacalah sebanyak banyaknya. Mulut diam . Namun tidak dipungkiri. Ketika membaca kalimat Asma’ulhusna hati dan fikiran difokuskan pada kalimat yang dibaca. 2.. Jika dilakukan sambil duduk penghitungan bisa dilakukan seperti pada zikir lisan diatas. Menimbulkan perasaan rindu dan kedekatan yang mendalam pada Allah SWT. sebagaimana kamu menyebut-nyebut (membangga-banggakan) nenek moyangmu. Kegiatan ini bisa kita lakukan sambil duduk. Pengulangan kalimat Asma’ulhusna yang terus menerus dalam jumlah yang banyak akan menhunjam kedalam hati. Melakukan zikir dengan mengucapkan kalimat Asma’ulhusna dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan lisan dan didalam hati : 1. agar mudah menghafal kalimat zikir tersebut. Untuk kekhusukan dan manfaat yang lebih banyak sebaiknya dilakukan seorang diri. di waktu pagi dan sore hari atau diwaktu malam hari. jika dilakukan sambil berjalan atau melakukan kegiatan lainnya tidak perlu dilakukan penghitungan. bahwa sedikit sekali diantara umat Islam yang menyadari hal ini. Tidak banyak diantara umat Islam yang dapat dan mampu menyediakan waktu untuk melakukan ibadah zikir tersebut secara rutin setiap hari. fikiran dan hati membaca dan merasakan kalimat Asma’ulhusna. Sebagian besar umat Islam sudah merasa cukup mengingat Allah hanya dengan mengerjakan sholat wajib 5 waktu sehari semalam. Waktu yang dianjurkan untuk melakukan zikir adalah setelah mengerjakan sholat lima waktu. berbaring atau berjalan. Zikir berjama’ah biasanya dilakukan dalam rangka pembelajaran. Misalnya lisan nmembaca “Yaa…Rahman. Pelaksanaan zikir secara siir (didalam hati) ini mengacu pada firman allah dalam surat Al A’raaf ayat 205: . atau duduk iftirosh baca kalimat Asma’ulhusna perlahan lahan dengan berbisik sebanyak 33 x atau kelipatan dari 33 bisa 3 x 33 atau 5×33 …dst diutamakan jumlahnya ganjil. Zikir dalam hati (Qolbu) Jika sudah lancar dengan lisan. Zikir dengan lisan Zikir dengan lisan dapat dilakukan secara berjama’ah atau seorang diri. Penghitungan bisa dilakukan dengan biji tasbih yang banyak didapat dipasaran atau menggunakan jari tangan. Insya Allah Dia akan hadir didalam hati kita masing masing sesuai dengan sifat yang terkandung dalam Asma’ulhusna yang kita baca. mulailah melatih diri untuk berzikir didalam hati.” fikiran menterjemahkan ” wahai yang maha pengasih” hati dan perasaan merasakan kasih sayang-Nya yang tak terhingga. Duduk bersila. Kesibukan duniawi telah melalaikan manusia dari berzikir mengingat Allah. maka berzikirlah (dengan menyebut) Allah. atau (bahkan) berzikirlah lebih banyak dari itu……(Al Baqarah 200) Banyak ayat Qur’an yang menganjurkan kita untuk berzikir dengan menyebut nama ALLAH sebanyak banyaknya.

Ruh tidak membutuhkan makanan seperti itu. Kita sudah kenal makanan yang lezat untuk jasad kita. Kita sebagai mahluk Ruh telah diciptakan jauh sebelum tubuh dan jasad kita terbentuk. Kemudian setelah datang kematian Ruh kita dipisahkan kembali dari jasad. karena ia memiliki kekuatan energy Ilahi yang didapat dari makanan kalimat dzikir dan ayat Qur’an yang dibacanya. Banyak hikmah dan manfaat yang tersembunyi dibalik pelaksanaan “Dzikir Asma’ulhusna ” ini. Ia akan melalui tahap demi tahap kehidupan dengan mudah tanpa kesulitan . dan tua. apalagi dialam barzakh dan hari berbangkit kelak. apalagi masa(waktu) yang harus ditempuh Ruh jauh lebih lama dan panjang daripada masa yang ditempuh oleh jasad. kita dikumpulkan di padang Mahsyar menghadapi hari berhisab. dan kalimat dzikir Asma’ulhusna. Allah meniupkan Ruh kita kedalam jazad ketika umur 120 hari didalam kandungan. hari berhisab. Dengan jasad yang baru. Ruh yang cukup mendapat makanan zikir Asma’ulhusna dan ayat Qur’an akan bertahan hidup abadi sepanjang masa. dihari kiamat akan terlihat berupa cahaya terang yang menyelimuti sekujur tubuh orang yang ber-Iman. Allah tentu tidak akan menganjurkan sesuatu yang sia sia kepada kita. Ia akan berada dalam penderitaan yang kekal dan abadi selama lamanya didunia maupun diakhirat. Selama hidup didunia tubuh kita membutuhkan makan dan minum untuk tumbuh dan tetap bertahan hidup. Ruh juga butuh makan dan minum untuk tetap tumbuh dan bertahan hidup. Dengan energy Ilahi yang dimiliki Ruh mampu mengatasi semua kendala yang dihadapi dalam perjalan panjang yang dilaluinya. Energy Ilahi yang memancar dari Ruh yang banyak berzikir mengingat Allah. sebagaimana disebutkan dalam surat Al Hadit ayat 12 : . padang Mahsyar. Saat berzikir dengan Asma’ulhusna dan membaca Qur’an adalah saat memberi makan Ruh kita. termasuk orang-orang yang lalai. (Al A’raaf 205) Manfaat Dzikir Asma’ulhusna Dalam Al-Qur’an Allah banyak sekali menganjurkan kita untuk selalu berzikir dengan menyebut nama-Nya yang tercantum dalam Asma’ulhusna sebanyak banyaknya. Sejak bersatu dengan jasad didalam kandungan kemudian lahir kedunia . Kita manusia ini sebenarnya adalah mahluk Ruh yang abadi. Menempuh kehidupan dunia. Kalimat Zikir Asma’ulhusna yang dibaca berulang ulang dengan khusuk akan merasuk kedalam relung jiwa dan Ruh. Ruh akan menempuh perjalan yang panjang penuh rintangan dan kesulitan. Ruh yang tidak mendapat makanan cukup dari kalimat dzikir dan Al-Qur’an akan menderita dalam perjalan hidup didunia. Sifat Allah yang terkandung dalam kalimat Asma’ulhusna akan meresap kedalam setiap relung jiwa dan Ruh kita memberikan energy Ilahi yang dahsyat. dan dengan tidak mengeraskan suara. lembah Neraka. kemudian kita lahir kedunia sebagai seorang bayi yang lemah. alam barzakh (kubur). Hanya saja makanan dan minuman Ruh tidak sama dengan makanan jasad. kemudian pada hari berbangkit dipertemukan kembali dengan jasad yang baru. dewasa. Selanjutnya Ruh meneruskan perjalannya di alam barzakh. tumbuh menjadi remaja. di waktu pagi dan petang. untuk mempertanggung jawabkan semua amal perbuatan kita selama hidup didunia. dan janganlah kamu .Dan sebutlah (nama) Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut. Makan dan minuman Ruh adalah ayat Qur’an. selanjutnya tetap tinggal di Neraka atau berhasil lolos menuju taman Syurga. memberi kekuatan dan stamina yang Prima pada Ruh kita. Insya Allah ia akan datang dihadapan Allah kelak dihari berbangkit dengan wajah berseri penuh kemuliaan.

karena Dia maha mendengar.(yaitu) pada hari ketika kamu melihat orang mukmin laki-laki dan perempuan. maha mengetahui dan maha kuasa atas segala sesuatu. anda dapat mohon dibukakan pintu Rezeki dengan banyak membaca ” Yaa Razzak (wahai yang member rezeki)……. merasa dikucilkan dan lain sebagainya. Misalnya anda sedang mengalami kesulitan keuangan.Ia tidak memiliki kekuatan yang cukup menghadapi berbagai problem dan masalah yang datang menghadang dalam perjalanan hidupnya. cemas. Dan pada hari kiamat kamu akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah. kuatir. 33×5 atau 33 x 7 demikian seterusnya. sholat sunah. tapi anda harus iringi dengan berusaha atau berniaga.12. didera berbagai penyakit qolbu. Jika anda memiliki hajat tertentu.. maka disarankan anda membaca kalimat Asma’ulhusna fokus pada satu kalimat saja. kecewa. atau sesudah sholat subuh. atau pada sebagian malam. Bukankah dalam neraka Jahanam itu ada tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri? (Az Zumar 60) Agar jiwa atau Ruh tetap kuat dan prima setiap saat dalam kehidupan didunia maupun akhirat sediakanlah waktu yang cukup setiap hari untuk melakukan Zikir Asma’ulhusna. Ruh yang tidak cukup mendapat makanan dari kalimat dzikir Asma’ulhusna atau bacaan ayat qur’an.. putus harapan. yaa Quddus 33x…… dst Kegiatan ini bisa juga kita lakukan disore hari menjelang sholat maghrib. Malik 33x…. Tentu saja anda tidak cukup hanya duduk diam sambil membaca kalimat ini saja. jengkel. Zikir Asma’ulhusna dapat dilakukan setelah selesai sholat wajib. kekal abadi tidak pernah bisa keluar dari dalamnya sebagaimana disebutkan dalam surat Az Zumar ayat 60. rendah diri. dan akhirnya ia akan terpuruk dilembah Neraka . Jiwa dan Ruh yang kuat dan tangguh dapat mengatasi berbagai masalah dan problem hidup dengan mudah. mukanya menjadi hitam. berada dalam keadaan lemah kurang gizi. Subhanallah 33x. sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Alhamdulillah 33x dan Allahuakbar 33x kemudian baru dilanjutkan dengan membaca Asma’ulhusna yang sudah hafal masing masing sebanyak 33 x pula. Dialam barzakh ia terlunta lunta dan sengsara. Sebagai contoh dapat kita lakukan kegiatan sebagai berikut : Setelah selesai sholat baca istighfar 33 x. seperti stress berkepanjangan. stress berkepanjangan dan lain sebagainya. Didunia ia didera berbagai penderitaan batin. setelah sholat maghrib menjelang isya atau pada malam hari sebagai selingan sholat tahajud. (yaitu) surga yang mengalir di bawahnya sungaisungai yang kamu kekal di dalamnya. Bagi anda yang sudah berusia lanjut dan tidak banyak memerlukan kebutuhan hidup dunia lagi maka zikir Asma’ulhusna sangat membantu anda dalam rangka mempersiapkan diri . karena selama ini fikirannya hanya fokus pada kehidupan dunia yang juga tidak bisa dinikmati sepenuhnya karena penyakit batin yang diderita. waktu pagi dan sore hari. takut. sedih. dihari berbangkit ia akan datang dengan muka yang hitam legam. kecewa. Insya Allah Dia akan mengabulkan hajat dan kebutuhan anda. dendam. Itulah keberuntungan yang banyak. dengan jumlah bacaan merupakan kelipatan ganjil dari 33 misalnya 33×3. terhina. (dikatakan kepada mereka): “Pada hari ini ada berita gembira untukmu. ia tidak memiliki persiapan yang memadai untuk hidup dialam barzakh. yaa Fattah (yang membuka pintu Rahmat)…… yaa Mughnii (yang member kekayaan)…… yaa Ghoniyy (yang maha kaya)… dst. Setelah datang kematian kelak. ia akan bebas dari berbagai penyakit jiwa seperti jengkel. Misalnya “Yaa Rahman 33x…… yaa Rahiim 33 x….

sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. dan waktunya terus semakin dekat dari hari kehari. (Al Hasyr 18) . Firman Allah dalam surat al Hasyr ayat 18 mengingatkan kita akan hal ini: Hai orang-orang yang beriman.menyambut kehidupan baru dialam barzakh dan dihari berbangkit kelak. Isilah waktu luang anda dengan membaca kalimat zikir Asma’ulhusna sebagai bekal untuk menghadapi kehidupan sesudah mati yang pasti datang kelak. dan bertakwalah kepada Allah. Kalimat zikir Asma’ulhusna akan memberi energi dan kekuatan Ilahi pada Ruh anda untuk menghadapi saat sakratul maut dan berbagai kesulitan dan rintangan yang harus dihadapi dialam barzakh dan kehidupan akhirat kelak. bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful