MENGENAL ASMA’ULHUSNA

Hanya milik Allah asmaulhusna, maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut asmaulhusna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-nama-Nya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. (Al A’raaf 180) Dalam surat al-A’raaf ayat 180 Allah memerintahkan agar kita memohon kepada-Nya dengan menyebut Asma’ulhusna. Disamping sebutan ” ALLAH ” Dia memiliki 99 nama lain yang dengan nama itu kita bisa menyampaikan segala hajat dan permohonan kita. Dalam Hadist yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, Al-Hakim dan Baihaqy 99 nama Allah itu disebutkan sebagai berikut : ” Sesungguhnya Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Agung memiliki 99 Nama. Barang siapa yang menghafalnya dia masuk syurga, Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia…”

.

AL-ADLU YANG MAHA ADIL 30. AL-MAAJID PEMILIK KEMULIAAN 66. AL-QOBIDH YANG MENGENDALIKAN REZEKI 21. AL-QOHHAR YANG PERKASA 16. AL-MALIK YANG MAHA MERAJAI 4. AL-KARIIM YANG MAHA PEMURAH DAN MAHA MULIA 43. AL-KHOBIIR YANG MEWASPADAI 32. AR-RAAFI’ YANG MENINGGIKAN DERAJAT 24. AR-RAQIIB YANG MAHA MENGAWASI 44. AL-MUMIIT YANG MAHA MEMATIKAN 62. AL-BAASITH YANG MELAPANGKAN REZEKI 22. AL-MUTAKABBIR YANG MEMILIKI SEGALA KEBESARAN 11. AL-QUDDUS YANG MAHA SUCI 5. AL-HAKAM YANG MENETAPKAN HUKUM 29.1. AL-MUKMIN YANG MEMBERI KEAMANAN 7. AL-KHOFIDH YANG MERENDAHKAN DERAJAT 23. AL-MUQTADIR YANG MEMEGANG KEKUASAAN . AL-ADZIIM YANG MAHA AGUNG 34. AL MJUSHOWWIR YANG MEMBENTUK RUPA 14. AL-KABIIR YANG MAHA BESAR 38. AL-MU’IID YANG MENGEMBALIKAN 60. ASY-SYAKUUR YANG BERTERIMA KASIH 36. AL-ALYY YANG MAHA LUHUR/TINGGI 37. AL-HAFIIDZ YANG MAHA MEMELIHARA 39. AL-MUHSHIY YANG MAHA MENGHITUNG 58. AL-MU’IZZ YANG MEMBERI KEMULIAAN 25. AL-WALIYYU YANG MAHA MELINDUNGI 56. ASY-SYAHIID YANG MAHA MENYAKSIKAN 51. AL-MUDZILLU YANG MENIMPAKAN KEHINAAN 26. AL-BASHIIR YANG MAHA MELIHAT 38. AL-MATIIN YANG MAHA KOKOH 55. AL-HALIIM YANG MAHA BIJAKSANA 33. AL-GHOFUUR YANG MAHA PENGAMPUN 35. AL-HASIIB YANG MAHA MENGHITUNG 41. AP-QOYYUUM YANG MAHA MANDIRI 64. AL-HAKIIM YANG MAHA BIJAKSANA 47. AL-AZIZ YANG MAHA PERKASA 9. AL-LATHIIF YANG MAHA PENYANTUN 31. AL-MUHAIMIN YANG MEMELIHARA 8. AR-RAHIIM YANG MAHA PENYAYANG 3. AL-WADUUD YANG MAHA MENGASIHI 48. AL –HAYYU YANG MAHA HIDUP 63. AL-MAJIID YANG MAHA MULIA 49. AL-WAKIIL YANG MAHA MENGURUSI 53. AR-RAZZAAQ YANG MEMBERI REZEKI 18. AL-WAASI’ YANG MAHA LUAS 46. AL-HAMIID YANG MAHA TERPUJI 57. AL-WAHHAB YANG MAHA MEMBERI 17. AL-HAQQU YANG MAHA BENAR 52. AS-SALAM YANG MAHA SELAMAT 6. AL-BARRI YANG MAHA PERENCANA 13. AL-JABBAR YANG MEMAKSAKAN KEHENDAK 10. AL-BAA’ITS YANG MEMBANGKITKAN 50. AS-SAMII’ YANG MAHA MENDENGAR 27. AL-AHAD YANG MAHA ESA 68. AS-SHOMAD PUSAT PENGADUAN 69. AL-MUHYII YANG MAHA MENGHIDUPKAN 61. AL-QOWIYYU YANG MAHA KUAT 54. AL-WAAHID YANG MAHA TUNGGAL 67. AL-KHALIK YANG MENCIPTAKAN 12. AL-WAAJID YANG MENEMUKAN 65. AL-QOODIR YANG MAHA KUASA 70. AL-FATTAHU YANG MEMBUKA PINTU RAHMAT 19. AL-ALLIM YANG MAHA MENGETAHUI 20. AL-MUBDI’U YANG MEMULAI 59. AL-MUJIIB YANG MAHA MNGABULKAN 45. AL-MUQIIT YANG MEMBERI MAKAN 40. AR-RAHMAN YANG MAHA PENGASIH 2. AL-GHAFFAAR YANG MAHA PENGAMPUN 15. AL-JALIIL YANG MAHA AGUNG LAGI MULIA 42.

Misalnya Ya Malik . AL-AWWAL YANG MAHA AWAL 74. Ya Jabbar. ya Fattah digunakan memohon sesuatu yang berkaitan dengan masalah kekayaan dan rezeki.” didepan Asma’ulhusna. AL-MU’AKHIR YANG MENGAKHIRI 73. yaa Salam…… Yaa Mukmin …… yaa Muhaimin…… dst. AL-GHONIYY YANG MAHA KAYA 89. AR-RO’UF YANG MAHA BELAS KASIHAN 84. AR-RASYIID YANG MAHA PANDAI 99. ASH-SHOBUUR YANG MAHA PENYABAR Asma’ulhusna lazim digunakan dalam berdo’a memohon sesuatu pada Allah.. Asma’ulhusna juga digunakan untuk berzikir dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah . ya Razzaq. AL-MUQSITH YANG MAHA ADIL 87. AL-AFUWWU YANG MAHA PEMAAF 83. Lazimnya dengan menambahkan kata “yaa. AL-WAALIYU YANG MAHA MENGUASAI 78. AL-BARRU YANG MAHA BAIK 80. menjadi “Yaa Rahman…… ya Rahiim…… yaa Malik…. AL-BAATHIN YANG GHAIB 77. . AL-MUTA’AALI YANG MAHA TINGGI 79. AL-MALIKUL MULKI YANG MENGUASAI SEGALA KEKUASAAN 85. Ya Aziz. AL-WAARITS YANG MAHA TETAP 98. dengan memanggil nama Allah sesuai dengan do’a yang dipanjatkan. AT-TAWWAAB YANG MAHA MENERIMA TOBAT 81. digunakan memohon sesuatu yang bersifat kekuatan atau kekuasaan. Ya Rahman. AL-MAANI’ YANG MAHA MENOLAK 91. ya Rahiim. digunakan untuk memohon sesuatu yang bersifat kasih sayang dan penuh kelembutan. AL-BADII’ YANG MAHA MENCIPTAKAN 96. yaa Quddus…. Ya Ghoniy.AL-JAAMI’ YANG MAHA MENGHIMPUN 88.. dengan menyebut nyebut nama-Nya sebanyak banyaknya.71.AL-AAKHIRU YANG MAHA AKHIR 75. AL-BAAQII YANG MAHA KEKAL 97. AN-NUUR YANG MAHA BERCAHAYA 94. ADH-DHOORRU YANG MAHA MERUSAK 92. ya Latif. AL-MUGHNII YANG MAHA MEMBERI KEKAYAAN 90. AL-MUQODDIM YANG MENDAHULUI 72. AZH-ZHOOHIRU YANG NYATA 76. AL-MUNTAQIM YANG MAHA MENYIKSA 82. AN-NAAFI’ YANG MAHA MEMBERI MANFAAT 93. AL-HAADII YANG MAHA MEMBERI PETUNJUK 95. ya mughni.. DZUL JALAALI WAL IKRAAM PEMILIK KEAGUNGAN DAN KEMULIAAN 86.

??? Kalau duduk berdiam sambil menyebut nama Allah merupakan kegiatan yang sia–sia tentu Allah tidak akan memerintahkan kita untuk melakukannya. waktu pagi dan petang hari atau pada waktu malam hari.DZIKIR DENGAN ASMA’ULHUSNA Al-Asma’ul husna biasa juga digunakan sebagai kalimat dzikir untuk mendekatkan diri pada Allah dengan menambahkan huruf nida’ (Yaa) pada masing masing Asma’. Dengan nama yang mana saja kamu seru. (Al Ahzab 41) 25. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 152 menyatakan bahwa ia akan selalu ingat pada orang yang selalu ingat pada-Nya.Rahman.Dan pada sebagian dari malam. dan menyebut nama Allah sebanyak banyaknya baik dikala berdiri.Dan sebutlah nama Tuhanmu pada (waktu) pagi dan petang. (Al Ahzab 25-26) 110.. Yaa…Malik… dst. duduk maupun berbaring.. Namun dalam Al Qur’an banyak dijumpai ayat yang memerintahkan kita untuk menyeru. Perbanyaklah mengucapkan kalimat Dzikir dengan menyebut nama-Nya setiapselesai sholat. zikir yang sebanyakbanyaknya. Kebanyakan orang menganggap duduk berdiam diri sambil berzikir menyebut nama Allah sebagai suatu kegiatan yang sia-sia dan membuang waktu percuma. 41. Mengingat Allah dengan menyebut-nyebut nama-Nya adalah suatu kegiatan yang sangat dianjurkan dalam Al Qur’an. Yaa.Hai orang-orang yang beriman.. Namun sedikit sekali orang yang mau dan memiliki kesempatan untuk melakukannya. 26. Misalnya Yaa. Dia . maka sujudlah kepada-Nya dan bertasbihlah kepada-Nya pada bagian yang panjang di malam hari. Betulkah demikian . berzikirlah (dengan menyebut nama) Allah.Rohiim.Katakanlah: “Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman.

Waktu yang dianjurkan untuk melakukan zikir adalah setelah mengerjakan sholat lima waktu. Misalnya lisan nmembaca “Yaa…Rahman. berbaring atau berjalan. Duduk bersila. Ketika membaca kalimat Asma’ulhusna hati dan fikiran difokuskan pada kalimat yang dibaca. Pengulangan kalimat Asma’ulhusna yang terus menerus dalam jumlah yang banyak akan menhunjam kedalam hati. bahwa sedikit sekali diantara umat Islam yang menyadari hal ini. atau duduk iftirosh baca kalimat Asma’ulhusna perlahan lahan dengan berbisik sebanyak 33 x atau kelipatan dari 33 bisa 3 x 33 atau 5×33 …dst diutamakan jumlahnya ganjil. 2. tapi bacalah sebanyak banyaknya. Jika dilakukan sambil duduk penghitungan bisa dilakukan seperti pada zikir lisan diatas. Sebagian besar umat Islam sudah merasa cukup mengingat Allah hanya dengan mengerjakan sholat wajib 5 waktu sehari semalam. Untuk kekhusukan dan manfaat yang lebih banyak sebaiknya dilakukan seorang diri.” fikiran menterjemahkan ” wahai yang maha pengasih” hati dan perasaan merasakan kasih sayang-Nya yang tak terhingga. mulailah melatih diri untuk berzikir didalam hati. Kesibukan duniawi telah melalaikan manusia dari berzikir mengingat Allah. Tidak banyak diantara umat Islam yang dapat dan mampu menyediakan waktu untuk melakukan ibadah zikir tersebut secara rutin setiap hari.. Insya Allah Dia akan hadir didalam hati kita masing masing sesuai dengan sifat yang terkandung dalam Asma’ulhusna yang kita baca. Mulut diam . Menimbulkan perasaan rindu dan kedekatan yang mendalam pada Allah SWT. Namun tidak dipungkiri. maka berzikirlah (dengan menyebut) Allah. Penghitungan bisa dilakukan dengan biji tasbih yang banyak didapat dipasaran atau menggunakan jari tangan. jika dilakukan sambil berjalan atau melakukan kegiatan lainnya tidak perlu dilakukan penghitungan. agar mudah menghafal kalimat zikir tersebut. atau (bahkan) berzikirlah lebih banyak dari itu……(Al Baqarah 200) Banyak ayat Qur’an yang menganjurkan kita untuk berzikir dengan menyebut nama ALLAH sebanyak banyaknya. Zikir dengan lisan Zikir dengan lisan dapat dilakukan secara berjama’ah atau seorang diri. Pelaksanaan zikir secara siir (didalam hati) ini mengacu pada firman allah dalam surat Al A’raaf ayat 205: . Zikir berjama’ah biasanya dilakukan dalam rangka pembelajaran. Melakukan zikir dengan mengucapkan kalimat Asma’ulhusna dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan lisan dan didalam hati : 1.mempunyai al asmaaulhusna (nama-nama yang terbaik) dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam salatmu dan janganlah pula merendahkannya dan carilah jalan tengah di antara kedua itu” (Al Israak 110) Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu. Kegiatan ini bisa kita lakukan sambil duduk. Zikir dalam hati (Qolbu) Jika sudah lancar dengan lisan. sebagaimana kamu menyebut-nyebut (membangga-banggakan) nenek moyangmu. di waktu pagi dan sore hari atau diwaktu malam hari. fikiran dan hati membaca dan merasakan kalimat Asma’ulhusna.

Banyak hikmah dan manfaat yang tersembunyi dibalik pelaksanaan “Dzikir Asma’ulhusna ” ini. Sifat Allah yang terkandung dalam kalimat Asma’ulhusna akan meresap kedalam setiap relung jiwa dan Ruh kita memberikan energy Ilahi yang dahsyat. Ruh akan menempuh perjalan yang panjang penuh rintangan dan kesulitan. Ruh yang cukup mendapat makanan zikir Asma’ulhusna dan ayat Qur’an akan bertahan hidup abadi sepanjang masa. padang Mahsyar. (Al A’raaf 205) Manfaat Dzikir Asma’ulhusna Dalam Al-Qur’an Allah banyak sekali menganjurkan kita untuk selalu berzikir dengan menyebut nama-Nya yang tercantum dalam Asma’ulhusna sebanyak banyaknya. apalagi dialam barzakh dan hari berbangkit kelak. Kita sebagai mahluk Ruh telah diciptakan jauh sebelum tubuh dan jasad kita terbentuk. Allah tentu tidak akan menganjurkan sesuatu yang sia sia kepada kita. Energy Ilahi yang memancar dari Ruh yang banyak berzikir mengingat Allah. Kalimat Zikir Asma’ulhusna yang dibaca berulang ulang dengan khusuk akan merasuk kedalam relung jiwa dan Ruh. kemudian kita lahir kedunia sebagai seorang bayi yang lemah. Sejak bersatu dengan jasad didalam kandungan kemudian lahir kedunia . Kita sudah kenal makanan yang lezat untuk jasad kita. hari berhisab. dihari kiamat akan terlihat berupa cahaya terang yang menyelimuti sekujur tubuh orang yang ber-Iman. kita dikumpulkan di padang Mahsyar menghadapi hari berhisab. Ia akan berada dalam penderitaan yang kekal dan abadi selama lamanya didunia maupun diakhirat. Dengan jasad yang baru. apalagi masa(waktu) yang harus ditempuh Ruh jauh lebih lama dan panjang daripada masa yang ditempuh oleh jasad. sebagaimana disebutkan dalam surat Al Hadit ayat 12 : . Selanjutnya Ruh meneruskan perjalannya di alam barzakh. Saat berzikir dengan Asma’ulhusna dan membaca Qur’an adalah saat memberi makan Ruh kita. Insya Allah ia akan datang dihadapan Allah kelak dihari berbangkit dengan wajah berseri penuh kemuliaan. untuk mempertanggung jawabkan semua amal perbuatan kita selama hidup didunia. karena ia memiliki kekuatan energy Ilahi yang didapat dari makanan kalimat dzikir dan ayat Qur’an yang dibacanya. kemudian pada hari berbangkit dipertemukan kembali dengan jasad yang baru. dan tua. Kita manusia ini sebenarnya adalah mahluk Ruh yang abadi. dan dengan tidak mengeraskan suara. Selama hidup didunia tubuh kita membutuhkan makan dan minum untuk tumbuh dan tetap bertahan hidup. lembah Neraka. tumbuh menjadi remaja. Ruh juga butuh makan dan minum untuk tetap tumbuh dan bertahan hidup. Ruh yang tidak mendapat makanan cukup dari kalimat dzikir dan Al-Qur’an akan menderita dalam perjalan hidup didunia. Makan dan minuman Ruh adalah ayat Qur’an. Menempuh kehidupan dunia. Ia akan melalui tahap demi tahap kehidupan dengan mudah tanpa kesulitan . termasuk orang-orang yang lalai. dan janganlah kamu . Kemudian setelah datang kematian Ruh kita dipisahkan kembali dari jasad. di waktu pagi dan petang. Hanya saja makanan dan minuman Ruh tidak sama dengan makanan jasad. alam barzakh (kubur). selanjutnya tetap tinggal di Neraka atau berhasil lolos menuju taman Syurga.Dan sebutlah (nama) Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut. dan kalimat dzikir Asma’ulhusna. Dengan energy Ilahi yang dimiliki Ruh mampu mengatasi semua kendala yang dihadapi dalam perjalan panjang yang dilaluinya. Ruh tidak membutuhkan makanan seperti itu. Allah meniupkan Ruh kita kedalam jazad ketika umur 120 hari didalam kandungan. memberi kekuatan dan stamina yang Prima pada Ruh kita. dewasa.

karena selama ini fikirannya hanya fokus pada kehidupan dunia yang juga tidak bisa dinikmati sepenuhnya karena penyakit batin yang diderita. karena Dia maha mendengar. Misalnya anda sedang mengalami kesulitan keuangan. maha mengetahui dan maha kuasa atas segala sesuatu.Ia tidak memiliki kekuatan yang cukup menghadapi berbagai problem dan masalah yang datang menghadang dalam perjalanan hidupnya. kekal abadi tidak pernah bisa keluar dari dalamnya sebagaimana disebutkan dalam surat Az Zumar ayat 60. seperti stress berkepanjangan.. Didunia ia didera berbagai penderitaan batin. dendam. Dialam barzakh ia terlunta lunta dan sengsara. cemas. Dan pada hari kiamat kamu akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah. didera berbagai penyakit qolbu. Alhamdulillah 33x dan Allahuakbar 33x kemudian baru dilanjutkan dengan membaca Asma’ulhusna yang sudah hafal masing masing sebanyak 33 x pula. kecewa. sholat sunah. Itulah keberuntungan yang banyak. anda dapat mohon dibukakan pintu Rezeki dengan banyak membaca ” Yaa Razzak (wahai yang member rezeki)……. Misalnya “Yaa Rahman 33x…… yaa Rahiim 33 x…. kuatir. dan akhirnya ia akan terpuruk dilembah Neraka . maka disarankan anda membaca kalimat Asma’ulhusna fokus pada satu kalimat saja. stress berkepanjangan dan lain sebagainya. Insya Allah Dia akan mengabulkan hajat dan kebutuhan anda. sedih. ia akan bebas dari berbagai penyakit jiwa seperti jengkel. 33×5 atau 33 x 7 demikian seterusnya. Setelah datang kematian kelak. rendah diri.12. mukanya menjadi hitam.. Bukankah dalam neraka Jahanam itu ada tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri? (Az Zumar 60) Agar jiwa atau Ruh tetap kuat dan prima setiap saat dalam kehidupan didunia maupun akhirat sediakanlah waktu yang cukup setiap hari untuk melakukan Zikir Asma’ulhusna. Jiwa dan Ruh yang kuat dan tangguh dapat mengatasi berbagai masalah dan problem hidup dengan mudah. Bagi anda yang sudah berusia lanjut dan tidak banyak memerlukan kebutuhan hidup dunia lagi maka zikir Asma’ulhusna sangat membantu anda dalam rangka mempersiapkan diri . (dikatakan kepada mereka): “Pada hari ini ada berita gembira untukmu. terhina. (yaitu) surga yang mengalir di bawahnya sungaisungai yang kamu kekal di dalamnya. ia tidak memiliki persiapan yang memadai untuk hidup dialam barzakh. Tentu saja anda tidak cukup hanya duduk diam sambil membaca kalimat ini saja.(yaitu) pada hari ketika kamu melihat orang mukmin laki-laki dan perempuan. atau pada sebagian malam. Jika anda memiliki hajat tertentu. sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. atau sesudah sholat subuh. tapi anda harus iringi dengan berusaha atau berniaga. waktu pagi dan sore hari. berada dalam keadaan lemah kurang gizi. setelah sholat maghrib menjelang isya atau pada malam hari sebagai selingan sholat tahajud. putus harapan. dihari berbangkit ia akan datang dengan muka yang hitam legam. kecewa. Subhanallah 33x. merasa dikucilkan dan lain sebagainya. Sebagai contoh dapat kita lakukan kegiatan sebagai berikut : Setelah selesai sholat baca istighfar 33 x. takut. yaa Fattah (yang membuka pintu Rahmat)…… yaa Mughnii (yang member kekayaan)…… yaa Ghoniyy (yang maha kaya)… dst. dengan jumlah bacaan merupakan kelipatan ganjil dari 33 misalnya 33×3. jengkel. yaa Quddus 33x…… dst Kegiatan ini bisa juga kita lakukan disore hari menjelang sholat maghrib. Zikir Asma’ulhusna dapat dilakukan setelah selesai sholat wajib. Malik 33x…. Ruh yang tidak cukup mendapat makanan dari kalimat dzikir Asma’ulhusna atau bacaan ayat qur’an.

Firman Allah dalam surat al Hasyr ayat 18 mengingatkan kita akan hal ini: Hai orang-orang yang beriman. Kalimat zikir Asma’ulhusna akan memberi energi dan kekuatan Ilahi pada Ruh anda untuk menghadapi saat sakratul maut dan berbagai kesulitan dan rintangan yang harus dihadapi dialam barzakh dan kehidupan akhirat kelak. sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.menyambut kehidupan baru dialam barzakh dan dihari berbangkit kelak. (Al Hasyr 18) . bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). dan bertakwalah kepada Allah. dan waktunya terus semakin dekat dari hari kehari. Isilah waktu luang anda dengan membaca kalimat zikir Asma’ulhusna sebagai bekal untuk menghadapi kehidupan sesudah mati yang pasti datang kelak.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful