MENGENAL ASMA’ULHUSNA

Hanya milik Allah asmaulhusna, maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut asmaulhusna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-nama-Nya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. (Al A’raaf 180) Dalam surat al-A’raaf ayat 180 Allah memerintahkan agar kita memohon kepada-Nya dengan menyebut Asma’ulhusna. Disamping sebutan ” ALLAH ” Dia memiliki 99 nama lain yang dengan nama itu kita bisa menyampaikan segala hajat dan permohonan kita. Dalam Hadist yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, Al-Hakim dan Baihaqy 99 nama Allah itu disebutkan sebagai berikut : ” Sesungguhnya Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Agung memiliki 99 Nama. Barang siapa yang menghafalnya dia masuk syurga, Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia…”

.

1. AL-QUDDUS YANG MAHA SUCI 5. AL-MUTAKABBIR YANG MEMILIKI SEGALA KEBESARAN 11. AR-RAAFI’ YANG MENINGGIKAN DERAJAT 24. AR-RAHIIM YANG MAHA PENYAYANG 3. AL-HAMIID YANG MAHA TERPUJI 57. ASY-SYAHIID YANG MAHA MENYAKSIKAN 51. AL-BAA’ITS YANG MEMBANGKITKAN 50. AL-BARRI YANG MAHA PERENCANA 13. AL-QOWIYYU YANG MAHA KUAT 54. AL-QOBIDH YANG MENGENDALIKAN REZEKI 21. AL-QOODIR YANG MAHA KUASA 70. AL-HAKAM YANG MENETAPKAN HUKUM 29. AL-MU’IZZ YANG MEMBERI KEMULIAAN 25. AS-SHOMAD PUSAT PENGADUAN 69. AL-WAAJID YANG MENEMUKAN 65. AR-RAQIIB YANG MAHA MENGAWASI 44. AL-GHAFFAAR YANG MAHA PENGAMPUN 15. AL-MUBDI’U YANG MEMULAI 59. AL-LATHIIF YANG MAHA PENYANTUN 31. AL-HAKIIM YANG MAHA BIJAKSANA 47. AL-QOHHAR YANG PERKASA 16. AL-ALLIM YANG MAHA MENGETAHUI 20. AL-MAAJID PEMILIK KEMULIAAN 66. AL-AHAD YANG MAHA ESA 68. AL-JABBAR YANG MEMAKSAKAN KEHENDAK 10. AL-GHOFUUR YANG MAHA PENGAMPUN 35. AL-KHOFIDH YANG MERENDAHKAN DERAJAT 23. AL-MATIIN YANG MAHA KOKOH 55. AL-HALIIM YANG MAHA BIJAKSANA 33. AL-FATTAHU YANG MEMBUKA PINTU RAHMAT 19. AL-JALIIL YANG MAHA AGUNG LAGI MULIA 42. AL-MUJIIB YANG MAHA MNGABULKAN 45. AP-QOYYUUM YANG MAHA MANDIRI 64. AL-KHALIK YANG MENCIPTAKAN 12. AL-HAFIIDZ YANG MAHA MEMELIHARA 39. AS-SALAM YANG MAHA SELAMAT 6. AL-MUHSHIY YANG MAHA MENGHITUNG 58. AL-WAAHID YANG MAHA TUNGGAL 67. AL-ADZIIM YANG MAHA AGUNG 34. ASY-SYAKUUR YANG BERTERIMA KASIH 36. AL-WALIYYU YANG MAHA MELINDUNGI 56. AL MJUSHOWWIR YANG MEMBENTUK RUPA 14. AL-MUQIIT YANG MEMBERI MAKAN 40. AR-RAZZAAQ YANG MEMBERI REZEKI 18. AL-MUQTADIR YANG MEMEGANG KEKUASAAN . AL-BASHIIR YANG MAHA MELIHAT 38. AL-KABIIR YANG MAHA BESAR 38. AL-MU’IID YANG MENGEMBALIKAN 60. AL-AZIZ YANG MAHA PERKASA 9. AL-HASIIB YANG MAHA MENGHITUNG 41. AL-HAQQU YANG MAHA BENAR 52. AL-MUMIIT YANG MAHA MEMATIKAN 62. AL –HAYYU YANG MAHA HIDUP 63. AL-ADLU YANG MAHA ADIL 30. AL-BAASITH YANG MELAPANGKAN REZEKI 22. AL-MUHYII YANG MAHA MENGHIDUPKAN 61. AL-MUHAIMIN YANG MEMELIHARA 8. AL-KARIIM YANG MAHA PEMURAH DAN MAHA MULIA 43. AL-WAKIIL YANG MAHA MENGURUSI 53. AL-MALIK YANG MAHA MERAJAI 4. AL-WAHHAB YANG MAHA MEMBERI 17. AL-MAJIID YANG MAHA MULIA 49. AL-KHOBIIR YANG MEWASPADAI 32. AL-WADUUD YANG MAHA MENGASIHI 48. AL-WAASI’ YANG MAHA LUAS 46. AR-RAHMAN YANG MAHA PENGASIH 2. AL-MUKMIN YANG MEMBERI KEAMANAN 7. AL-ALYY YANG MAHA LUHUR/TINGGI 37. AL-MUDZILLU YANG MENIMPAKAN KEHINAAN 26. AS-SAMII’ YANG MAHA MENDENGAR 27.

AL-MUNTAQIM YANG MAHA MENYIKSA 82.” didepan Asma’ulhusna. ya mughni.AL-AAKHIRU YANG MAHA AKHIR 75. AN-NUUR YANG MAHA BERCAHAYA 94. dengan memanggil nama Allah sesuai dengan do’a yang dipanjatkan. . AL-MUTA’AALI YANG MAHA TINGGI 79. AL-GHONIYY YANG MAHA KAYA 89.AL-JAAMI’ YANG MAHA MENGHIMPUN 88. AR-RO’UF YANG MAHA BELAS KASIHAN 84. AL-MAANI’ YANG MAHA MENOLAK 91. Ya Rahman. AR-RASYIID YANG MAHA PANDAI 99. AL-HAADII YANG MAHA MEMBERI PETUNJUK 95. Ya Aziz. AL-BADII’ YANG MAHA MENCIPTAKAN 96. AL-MALIKUL MULKI YANG MENGUASAI SEGALA KEKUASAAN 85. Ya Ghoniy. ya Razzaq. DZUL JALAALI WAL IKRAAM PEMILIK KEAGUNGAN DAN KEMULIAAN 86. AZH-ZHOOHIRU YANG NYATA 76. digunakan memohon sesuatu yang bersifat kekuatan atau kekuasaan. AL-BARRU YANG MAHA BAIK 80. AL-BAAQII YANG MAHA KEKAL 97. ya Fattah digunakan memohon sesuatu yang berkaitan dengan masalah kekayaan dan rezeki. Ya Jabbar.. AL-AFUWWU YANG MAHA PEMAAF 83. Asma’ulhusna juga digunakan untuk berzikir dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah .71. ya Rahiim. AL-BAATHIN YANG GHAIB 77. ADH-DHOORRU YANG MAHA MERUSAK 92. yaa Quddus…. dengan menyebut nyebut nama-Nya sebanyak banyaknya.. AL-AWWAL YANG MAHA AWAL 74. AL-MUGHNII YANG MAHA MEMBERI KEKAYAAN 90. ya Latif. Lazimnya dengan menambahkan kata “yaa. Misalnya Ya Malik .. AL-MUQODDIM YANG MENDAHULUI 72. AL-MU’AKHIR YANG MENGAKHIRI 73. digunakan untuk memohon sesuatu yang bersifat kasih sayang dan penuh kelembutan. menjadi “Yaa Rahman…… ya Rahiim…… yaa Malik…. AT-TAWWAAB YANG MAHA MENERIMA TOBAT 81. ASH-SHOBUUR YANG MAHA PENYABAR Asma’ulhusna lazim digunakan dalam berdo’a memohon sesuatu pada Allah. AL-WAARITS YANG MAHA TETAP 98. AN-NAAFI’ YANG MAHA MEMBERI MANFAAT 93. yaa Salam…… Yaa Mukmin …… yaa Muhaimin…… dst. AL-WAALIYU YANG MAHA MENGUASAI 78. AL-MUQSITH YANG MAHA ADIL 87.

26. maka sujudlah kepada-Nya dan bertasbihlah kepada-Nya pada bagian yang panjang di malam hari..Rohiim... (Al Ahzab 25-26) 110. duduk maupun berbaring. Perbanyaklah mengucapkan kalimat Dzikir dengan menyebut nama-Nya setiapselesai sholat.Katakanlah: “Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Yaa. dan menyebut nama Allah sebanyak banyaknya baik dikala berdiri.Rahman. Betulkah demikian .Dan pada sebagian dari malam. berzikirlah (dengan menyebut nama) Allah. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 152 menyatakan bahwa ia akan selalu ingat pada orang yang selalu ingat pada-Nya. Kebanyakan orang menganggap duduk berdiam diri sambil berzikir menyebut nama Allah sebagai suatu kegiatan yang sia-sia dan membuang waktu percuma. 41. Misalnya Yaa.Hai orang-orang yang beriman. zikir yang sebanyakbanyaknya.DZIKIR DENGAN ASMA’ULHUSNA Al-Asma’ul husna biasa juga digunakan sebagai kalimat dzikir untuk mendekatkan diri pada Allah dengan menambahkan huruf nida’ (Yaa) pada masing masing Asma’.Dan sebutlah nama Tuhanmu pada (waktu) pagi dan petang. Yaa…Malik… dst. Namun sedikit sekali orang yang mau dan memiliki kesempatan untuk melakukannya. (Al Ahzab 41) 25. Dengan nama yang mana saja kamu seru. waktu pagi dan petang hari atau pada waktu malam hari.??? Kalau duduk berdiam sambil menyebut nama Allah merupakan kegiatan yang sia–sia tentu Allah tidak akan memerintahkan kita untuk melakukannya. Mengingat Allah dengan menyebut-nyebut nama-Nya adalah suatu kegiatan yang sangat dianjurkan dalam Al Qur’an. Namun dalam Al Qur’an banyak dijumpai ayat yang memerintahkan kita untuk menyeru. Dia .

Zikir berjama’ah biasanya dilakukan dalam rangka pembelajaran. Penghitungan bisa dilakukan dengan biji tasbih yang banyak didapat dipasaran atau menggunakan jari tangan. Kegiatan ini bisa kita lakukan sambil duduk. Sebagian besar umat Islam sudah merasa cukup mengingat Allah hanya dengan mengerjakan sholat wajib 5 waktu sehari semalam. Kesibukan duniawi telah melalaikan manusia dari berzikir mengingat Allah. Mulut diam . bahwa sedikit sekali diantara umat Islam yang menyadari hal ini. Pelaksanaan zikir secara siir (didalam hati) ini mengacu pada firman allah dalam surat Al A’raaf ayat 205: . Untuk kekhusukan dan manfaat yang lebih banyak sebaiknya dilakukan seorang diri. atau (bahkan) berzikirlah lebih banyak dari itu……(Al Baqarah 200) Banyak ayat Qur’an yang menganjurkan kita untuk berzikir dengan menyebut nama ALLAH sebanyak banyaknya. Duduk bersila. sebagaimana kamu menyebut-nyebut (membangga-banggakan) nenek moyangmu. Tidak banyak diantara umat Islam yang dapat dan mampu menyediakan waktu untuk melakukan ibadah zikir tersebut secara rutin setiap hari. Jika dilakukan sambil duduk penghitungan bisa dilakukan seperti pada zikir lisan diatas. Waktu yang dianjurkan untuk melakukan zikir adalah setelah mengerjakan sholat lima waktu. Melakukan zikir dengan mengucapkan kalimat Asma’ulhusna dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan lisan dan didalam hati : 1. jika dilakukan sambil berjalan atau melakukan kegiatan lainnya tidak perlu dilakukan penghitungan.” fikiran menterjemahkan ” wahai yang maha pengasih” hati dan perasaan merasakan kasih sayang-Nya yang tak terhingga. atau duduk iftirosh baca kalimat Asma’ulhusna perlahan lahan dengan berbisik sebanyak 33 x atau kelipatan dari 33 bisa 3 x 33 atau 5×33 …dst diutamakan jumlahnya ganjil. mulailah melatih diri untuk berzikir didalam hati. Menimbulkan perasaan rindu dan kedekatan yang mendalam pada Allah SWT.. Insya Allah Dia akan hadir didalam hati kita masing masing sesuai dengan sifat yang terkandung dalam Asma’ulhusna yang kita baca. di waktu pagi dan sore hari atau diwaktu malam hari. Zikir dalam hati (Qolbu) Jika sudah lancar dengan lisan. Misalnya lisan nmembaca “Yaa…Rahman. berbaring atau berjalan. Ketika membaca kalimat Asma’ulhusna hati dan fikiran difokuskan pada kalimat yang dibaca. 2.mempunyai al asmaaulhusna (nama-nama yang terbaik) dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam salatmu dan janganlah pula merendahkannya dan carilah jalan tengah di antara kedua itu” (Al Israak 110) Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu. tapi bacalah sebanyak banyaknya. Pengulangan kalimat Asma’ulhusna yang terus menerus dalam jumlah yang banyak akan menhunjam kedalam hati. Namun tidak dipungkiri. maka berzikirlah (dengan menyebut) Allah. Zikir dengan lisan Zikir dengan lisan dapat dilakukan secara berjama’ah atau seorang diri. fikiran dan hati membaca dan merasakan kalimat Asma’ulhusna. agar mudah menghafal kalimat zikir tersebut.

dewasa. termasuk orang-orang yang lalai. Insya Allah ia akan datang dihadapan Allah kelak dihari berbangkit dengan wajah berseri penuh kemuliaan. sebagaimana disebutkan dalam surat Al Hadit ayat 12 : . Allah meniupkan Ruh kita kedalam jazad ketika umur 120 hari didalam kandungan. Ia akan melalui tahap demi tahap kehidupan dengan mudah tanpa kesulitan . Kalimat Zikir Asma’ulhusna yang dibaca berulang ulang dengan khusuk akan merasuk kedalam relung jiwa dan Ruh. (Al A’raaf 205) Manfaat Dzikir Asma’ulhusna Dalam Al-Qur’an Allah banyak sekali menganjurkan kita untuk selalu berzikir dengan menyebut nama-Nya yang tercantum dalam Asma’ulhusna sebanyak banyaknya. hari berhisab. Dengan energy Ilahi yang dimiliki Ruh mampu mengatasi semua kendala yang dihadapi dalam perjalan panjang yang dilaluinya. Selama hidup didunia tubuh kita membutuhkan makan dan minum untuk tumbuh dan tetap bertahan hidup. Ruh yang tidak mendapat makanan cukup dari kalimat dzikir dan Al-Qur’an akan menderita dalam perjalan hidup didunia. Makan dan minuman Ruh adalah ayat Qur’an. dan tua. di waktu pagi dan petang. Kita sudah kenal makanan yang lezat untuk jasad kita. Ruh tidak membutuhkan makanan seperti itu. dan dengan tidak mengeraskan suara. Kemudian setelah datang kematian Ruh kita dipisahkan kembali dari jasad. Ruh juga butuh makan dan minum untuk tetap tumbuh dan bertahan hidup. Selanjutnya Ruh meneruskan perjalannya di alam barzakh. dihari kiamat akan terlihat berupa cahaya terang yang menyelimuti sekujur tubuh orang yang ber-Iman. lembah Neraka. kemudian kita lahir kedunia sebagai seorang bayi yang lemah. Sejak bersatu dengan jasad didalam kandungan kemudian lahir kedunia . kita dikumpulkan di padang Mahsyar menghadapi hari berhisab. Banyak hikmah dan manfaat yang tersembunyi dibalik pelaksanaan “Dzikir Asma’ulhusna ” ini. kemudian pada hari berbangkit dipertemukan kembali dengan jasad yang baru. Ruh yang cukup mendapat makanan zikir Asma’ulhusna dan ayat Qur’an akan bertahan hidup abadi sepanjang masa. Dengan jasad yang baru. selanjutnya tetap tinggal di Neraka atau berhasil lolos menuju taman Syurga. Menempuh kehidupan dunia. dan janganlah kamu . tumbuh menjadi remaja.Dan sebutlah (nama) Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut. padang Mahsyar. untuk mempertanggung jawabkan semua amal perbuatan kita selama hidup didunia. apalagi dialam barzakh dan hari berbangkit kelak. Energy Ilahi yang memancar dari Ruh yang banyak berzikir mengingat Allah. dan kalimat dzikir Asma’ulhusna. Kita manusia ini sebenarnya adalah mahluk Ruh yang abadi. apalagi masa(waktu) yang harus ditempuh Ruh jauh lebih lama dan panjang daripada masa yang ditempuh oleh jasad. Ruh akan menempuh perjalan yang panjang penuh rintangan dan kesulitan. Saat berzikir dengan Asma’ulhusna dan membaca Qur’an adalah saat memberi makan Ruh kita. Ia akan berada dalam penderitaan yang kekal dan abadi selama lamanya didunia maupun diakhirat. karena ia memiliki kekuatan energy Ilahi yang didapat dari makanan kalimat dzikir dan ayat Qur’an yang dibacanya. memberi kekuatan dan stamina yang Prima pada Ruh kita. Kita sebagai mahluk Ruh telah diciptakan jauh sebelum tubuh dan jasad kita terbentuk. Allah tentu tidak akan menganjurkan sesuatu yang sia sia kepada kita. Hanya saja makanan dan minuman Ruh tidak sama dengan makanan jasad. alam barzakh (kubur). Sifat Allah yang terkandung dalam kalimat Asma’ulhusna akan meresap kedalam setiap relung jiwa dan Ruh kita memberikan energy Ilahi yang dahsyat.

cemas. Jika anda memiliki hajat tertentu. Didunia ia didera berbagai penderitaan batin. Ruh yang tidak cukup mendapat makanan dari kalimat dzikir Asma’ulhusna atau bacaan ayat qur’an. Bagi anda yang sudah berusia lanjut dan tidak banyak memerlukan kebutuhan hidup dunia lagi maka zikir Asma’ulhusna sangat membantu anda dalam rangka mempersiapkan diri . Dialam barzakh ia terlunta lunta dan sengsara. (dikatakan kepada mereka): “Pada hari ini ada berita gembira untukmu. Malik 33x…. yaa Fattah (yang membuka pintu Rahmat)…… yaa Mughnii (yang member kekayaan)…… yaa Ghoniyy (yang maha kaya)… dst. dan akhirnya ia akan terpuruk dilembah Neraka . Misalnya anda sedang mengalami kesulitan keuangan. (yaitu) surga yang mengalir di bawahnya sungaisungai yang kamu kekal di dalamnya. dihari berbangkit ia akan datang dengan muka yang hitam legam. Setelah datang kematian kelak.Ia tidak memiliki kekuatan yang cukup menghadapi berbagai problem dan masalah yang datang menghadang dalam perjalanan hidupnya.(yaitu) pada hari ketika kamu melihat orang mukmin laki-laki dan perempuan. terhina.. ia tidak memiliki persiapan yang memadai untuk hidup dialam barzakh. ia akan bebas dari berbagai penyakit jiwa seperti jengkel. putus harapan. karena selama ini fikirannya hanya fokus pada kehidupan dunia yang juga tidak bisa dinikmati sepenuhnya karena penyakit batin yang diderita. anda dapat mohon dibukakan pintu Rezeki dengan banyak membaca ” Yaa Razzak (wahai yang member rezeki)……. rendah diri. Insya Allah Dia akan mengabulkan hajat dan kebutuhan anda. atau pada sebagian malam. seperti stress berkepanjangan. stress berkepanjangan dan lain sebagainya. Zikir Asma’ulhusna dapat dilakukan setelah selesai sholat wajib. Misalnya “Yaa Rahman 33x…… yaa Rahiim 33 x…. yaa Quddus 33x…… dst Kegiatan ini bisa juga kita lakukan disore hari menjelang sholat maghrib. Dan pada hari kiamat kamu akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah. takut. didera berbagai penyakit qolbu. maha mengetahui dan maha kuasa atas segala sesuatu. dendam. sedih. atau sesudah sholat subuh. 33×5 atau 33 x 7 demikian seterusnya. maka disarankan anda membaca kalimat Asma’ulhusna fokus pada satu kalimat saja. sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. mukanya menjadi hitam. kekal abadi tidak pernah bisa keluar dari dalamnya sebagaimana disebutkan dalam surat Az Zumar ayat 60. sholat sunah. karena Dia maha mendengar. Bukankah dalam neraka Jahanam itu ada tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri? (Az Zumar 60) Agar jiwa atau Ruh tetap kuat dan prima setiap saat dalam kehidupan didunia maupun akhirat sediakanlah waktu yang cukup setiap hari untuk melakukan Zikir Asma’ulhusna. Sebagai contoh dapat kita lakukan kegiatan sebagai berikut : Setelah selesai sholat baca istighfar 33 x. kecewa.12.. Tentu saja anda tidak cukup hanya duduk diam sambil membaca kalimat ini saja. Subhanallah 33x. kecewa. Jiwa dan Ruh yang kuat dan tangguh dapat mengatasi berbagai masalah dan problem hidup dengan mudah. kuatir. tapi anda harus iringi dengan berusaha atau berniaga. berada dalam keadaan lemah kurang gizi. Itulah keberuntungan yang banyak. dengan jumlah bacaan merupakan kelipatan ganjil dari 33 misalnya 33×3. merasa dikucilkan dan lain sebagainya. Alhamdulillah 33x dan Allahuakbar 33x kemudian baru dilanjutkan dengan membaca Asma’ulhusna yang sudah hafal masing masing sebanyak 33 x pula. setelah sholat maghrib menjelang isya atau pada malam hari sebagai selingan sholat tahajud. waktu pagi dan sore hari. jengkel.

dan bertakwalah kepada Allah. dan waktunya terus semakin dekat dari hari kehari. bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Firman Allah dalam surat al Hasyr ayat 18 mengingatkan kita akan hal ini: Hai orang-orang yang beriman. Isilah waktu luang anda dengan membaca kalimat zikir Asma’ulhusna sebagai bekal untuk menghadapi kehidupan sesudah mati yang pasti datang kelak. sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kalimat zikir Asma’ulhusna akan memberi energi dan kekuatan Ilahi pada Ruh anda untuk menghadapi saat sakratul maut dan berbagai kesulitan dan rintangan yang harus dihadapi dialam barzakh dan kehidupan akhirat kelak.menyambut kehidupan baru dialam barzakh dan dihari berbangkit kelak. (Al Hasyr 18) .