Frasa-frasa Bombastik Dalam Penulisan

Frasa-frasa Bombastik Dalam Penulisan 1Memanifestasikan fikiran - Menggunakan idea dengan sebaik-baiknya 2Menukilkan kata-kata - Menulis / bercakap sesuatu 3Memberikan impak - Mengakibatkan / menyebabkan 4Rentetan senario itu - Selepas fenomena itu 5Jika ditelusuri - Jika dikaji secara mendalam 6Penyalur ilmu - Pemberi banyak pengetahuan 7Alaf baharu - Masa terkini 8Mutakhir ini - Pada masa kini 9Seantero dunia - Seluruh dunia 10Menikam sanubari - Merosakkan perasaan 11Meluaskan horizon pemikiran - Meluaskan pandangan / pemikiran 12Menggabungjalinkan elemen - Menggunakan pelbagai aspek 13Merangsang ekonomi - Mengaktifkan proses jual beli 14Lebih intelektual dan berketerampilan - Lebih bijak dan berkebolehan 15Bitara - Tiada tandingan / eksklusif / hanya satu-satunya 16Simbiosis - Dua benda yang saling berkaitan 17Masih bermain dengan fantasi - Berkhayal / bermenung / tidak berfikiran matang 18Mendabik dada - Kesombongan akibat kejayaan / keangkuhan 19Mengkodifikasikan undang-undang Menyelaras undang-undang / peraturan 20Kestabilan spiritual dan fizikal - Keseimbangan rohani dan jasmani 21Mekanisme kawalan - Alat / aspek yang mengawal sesuatu 22Pandangan sarwa - Pemikiran biasa / umum 23Anjakan paradigma - Perubahan demi kemajuan atau kebaikan

24Relevan dengan kehendak zaman - Diterima dengan perubahan dari semasa ke semasa 25Landasan berfikir - Cara berfikir 26Masyarakat konvensional - Masyarakat umum / biasa 27Mengaibkan diri - Memalukan diri 28Alma mater - Sekolah / universiti / tempat pelajar 29Kemapanan fikiran - Keteguhan cara berfikir 30Alpukah - Daya usaha / inisiatif 31Bacul - Tidak bersemangat 32Badai kehidupan - Cabaran hidup 33Inteligensia - Kumpulan manusia yang pandai 34Berkongkalikung - Bersepakat 35Bukti yang konklusif - Bukti yang kukuh 36Praja - Kota / negeri 37Prakarsa - Inisiatif / daya usaha 38pramusaji - Pelayan tetamu di restoran 39Rutin harian - Kerja yang biasa dilakukan dan sehari-hari 40Nawaitu diri - Keinginan diri 41Narsisistik - Terlalu memuji diri sendiri 42privasi - Keadaan atau suasana bersendiri tanpa sebarang gangguan 43Portfolio menteri - Tugas menteri 44Pentas siasah - Dunia politik 45Polemik - Bahas / debat / konflik 46Melikwidasikan - Membubarkan / memansuhkan 47Linglung - Hilang ingatan 48Falah - Kejayaan / kemenangan 49interpretasi - Tafsiran / penjelasan 50.bersilengah - Bersikap tidak tahu

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.