KAEDAH KAJIAN

KAEDAH PEMERHATIAN : Saya membuat pemerhatian di Kampung Balai Besar kerana hendak mengenalpasti jenis-jenis, punca dan kesan pencemaran kepada penduduk di kawasan ini.

KAEDAH TEMUBUAL : Saya menebual 3 orang iaitu Mohd Fazil Bin Saad, Jaipah Bt Hamzah dan Mohd Zakaria Bin Mamat untuk maklimat tentang jenis-jenis pencemaran yang berlaku di kawasan ini.

KAEDAH SOAL SELIDIK : Saya telah menggunakan kaedah soal selidik terhadap 20 orang responden untuk mendapatkan maklumat kawasan ini. jenis-jenis pencemaran yang berlaku di

KAEDAH RUJUKAN : Saya telah merujuk buku teks tingkatan 3 untuk mendapatkan maklumat tentang jenis-jenis pencemaran yang biasa berlaku di bumi.

2 JENIS PENCEMARAN ALAM SEKITAR Hasil daripada kajian yang telah saya lakukan. Pencemaran yang kedua ialah pencemaran daratan. Akibatnya. saya telah mengetahui pencemaran alam sekitar di Kampung Balai Besar salah satunya ialah pencemaran uadara.DAPATAN KAJIAN  8. Pencemaran udara berlaku apabila banyak asap dikeluarkan oleh kenderaan seperti motosikal. . Saya berasa sangat bersyukur dan berbangga dapat tinggal di Kampung Balai Besar yang beabas daripada pencemaran air yang boleh mendatangkan pelbagai masaalah kepada manusia dan haiwan. banyak kawasan hutan telah ditebang dan menyebabkan kawasan tersebut gomdol. kereta dan lori yang banyak lalu-lalang di kawasan ini. Ia berlaku apabila ada pihak yang meratakan tanah di kawasan ini untuk membina rumah tanpa membuat perancangan yang rapi.

3 respons pula mengatakan bahawa pencemaran alam sekitar ini disebabkan oleh asap kawasan kampong ini. 7 respons pula memberi punca-punca lain pencemaran alam sekitar adalah disebabkan penebangan hutan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk mengambil jalan mudah untuk membersihkan tapak perumahan yang bakal dibina. Punca-punca pencemaran daratan pula disebabkan oleh pihak yang meratakan tanah di kawasan hutan untuk membina petempatan baru tanpa membuat perancangan rapi. Pencemaran ini juga disebabkan oleh sesetengah pihak yang memilih jalan mudah untuk membersihkan tanah hutan bagi kegiatan pembangunan dan pertanian. saya juga dapat mengenalpasti punca-punca pencemaran alam sekitar ini berlaku di kawasan ini. Perbuatan membuang punting rokok ke dalam semak akan menyebabkan kebakaran yang boleh mencemarkan udara. 10 respons mengatakan salah satu punca pencemaran ialah pembakaran terbuka dari kawasan semak-samun yang terdapat di Kampung Balai Besar. kenderaan yang sering lalu-lalang di .3 PUNCA-PUNCA PENCEMARAN ALAM SEKITAR Hasil daripada kajian saya. 8.

. Pencemaran daratan boleh menyebabkan banjir lumpur apabila hujan turun dengan lebat. 8.4 KESAN-KESAN PENCEMARAN ALAM SEKITAR Hasil daripada kajian yang telah saya lakukan. saya dapat mengenalpasti beberapa kesan pencemaran alam sekitar terhadap penduduk-penduduk di kawasan Kampung Balai Besar iaitu pencemaran udara yang boleh menyebabkan beberapa penyakit seperti batuk dan asma. Bencana alam seperti tanah runtuh juga boleh berlaku apabila kawasan tanah tinggi digondolkan untuk membina kawasan perumahan atau kawasan perindustrian. Saya berasa sangat bersyukur kerana masalah tidak berlarutan dan boleh membawa banyak kemusnahan pada alam sekitar. Pencemaran udara juga boleh menyebabkan berlakunya hujan asid.

yang bagi yang tidak menggunakan petrol Disamping itu juga. 8. Seterusnya. . Hal ini dapat mengurangkan kadar pencemaran daripada asap kenderaan berplumbum. Pihak berkuasa haruslah menguatkuasakan undang-undang dengan mengenakan tindakan yang lebih tegas kepada pesalah yang telah membuat pembakaran terbuka.5 LANGKAH-LANGKAH MENGATASI MASALAH PENCEMARAN ALAM SEKITAR Antara langkah yang sepatutnya dilakukan untuk mengatasi pencemaran udara adalah dengan mengurangkan pembakaran terbuka. langkah untuk mengatasi pencemaran daratan adalah dengan mengadakan Kempen Cintai Alam Sekitar. semua pihak haruslah peka tentang mestilah pengguanaan petrol berplumbum. Hal ini semua pihak menggunakan petrol tanpa plumbum. Hal ini adalah untuk memberi kesedaran kepada masyarakat Kampung Balai Besar mengenai khususnya kepentingan kepada penduduk menjaga alam sekitar. Selain itu. semua pihak haruslah menggunakan petrol tanpa plubum.

Saya berasa sangat bersyukur kerana pelbagai langkah telah diambil untuk mengatasi masalah pencemaran di Kampung Balai Besar. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful