KEKUATAN Merapatkan hubungan silaturrahim antara peserta -peserta Membina insan yang kental dari segi fizikal dan

mental. Memberi pendedahan tentang cara hidup di hutan Membentuk disiplin yang mantap dalam diri peserta

KEKUATAN Membentuk jati diri dan sahsiah peserta Memupuk nilai cintakan alam sekitar Membentuk kerjasama antara ahli kumpulan. Membentuk nilai kepimpinan

KELEMAHAN Keadaan cuaca yang kurang baik Kekurangan peralatan Terdapat binatang berbisa Tiadanya khidmat professional Kurangnya sumber air bersih Para peserta kurang mematuhi masa dan jadual aktiviti yang telah ditetapkan

CARA MENGATASI

Memilih tarikh yang sesuai untuk menjalankan aktiviti perkhemahan Memastikan kelengkapan yang dibawa mencukupi Mendapatkan khidmat professional Memastikan adanya bekalan air tambahan AJK perkhemahan hendaklah lebih tegas
Post-mortem Pengenalan Pada 26 April 2009 sehingga 29 April 2009, Persatuan Kadet Remaja Sekolah IPGM Kampus Sarawak Miri telah melaksanakan Program Perkhemahan Tahunan di Kem Belia Pueh, Lundu. Secara amnya, perkhemahan ini dijalankan untuk memupuk jatidiri dalam diri peserta perkhemahan serta membina ketahanan diri mereka kepada cabaran. Ini dapat menyiapkan diri mereka untuk menghadapi cabaran sama ada dari segi fizikal mahupun mental. Perkhemahan ini melibatkan 40 orang peserta sahaja. Terdapat beberapa aktiviti yang akan diadakan sebagai pengisian kepada perkhemahan tahunan yang berlangsung selama 4 hari ini. Antaranya ialah ceramah kemahiran perkhemahan, demonstrasi penyediaan tapak perkhemahan, khidmat komuniti, sukaneka, jungle tracking dan sebagainya. Semua aktiviti yang dijalankan berobjektifkan membina jati diri peserta supaya menjadi insan yang berdisiplin, berkemahiran serta berdikari. Kekuatan š Merapatkan hubungan silaturrahim antara peserta -peserta dimana mereka perlu berinteraksi sesama sendiri atau dalam aktivit i berkumpulan supaya tugas yang diberi dapat dilaksanakan dengan cekap. š Membina insan yang kental dari segi fizikal dan mental. Aktiviti yang dijalankan semasa perkhemahan ini sebenarnya mengandungi elemen -elemen yang boleh meningkatkan ketahanan fizikal dan mental peserta dalam menghadapi cabaran. š Memberi pendedahan tentang cara hidup di hutan. Memandangkan kem ini terletak berhampiran dengan hutan, jadi aktiviti yang dijalankan juga difokuskan dengan kemahiran kemahiran untuk menyelamatkan diri di dal am hutan selain cara untuk hidup di dalam hutan.Ini dapat membantu peserta yang juga bakal guru apabila mereka dihantar bertugas ke pedalaman kelak. š Membentuk disiplin yang mantap dalam diri peserta. Salah satu aktiviti wajib untuk dilaksanakan setiap h ari pada perkhemahan tahunan ini ialah kawad kaki. Aktiviti ini dapat mendisiplinkan para peserta dan membentuk mereka menjadi orang yang berguna. š Membentuk jati diri dan sahsiah peserta. Semasa perkhemahan ini dijalankan, unsur kerohanian tidak dilupak an dimana ceramah agama dan moral diberikan kepada peserta peserta dalam satu aktiviti yang dijalankan pada sebelah malam. Ini dapat membina insan yang berakhlak mulia serta baik budi pekertinya. š Memupuk nilai cintakan alam sekitar. Semasa mendirikan khe mah dan melaksanakan aktiviti yang dirancang, peserta telah diingatkan supaya tidak merosakkan tumbuhan yang ada di sekeliling serta memastika kawasan persekitaran sentiasa dalam keadaan bersih. Ini

mendidik mereka supaya menghargai alam sekitar. š Membentuk kerjasama antara ahli kumpulan. Semasa aktiviti berkumpulan diadakan peserta-peserta terpaksa berinteraksi antara satu sama lain dalam menyiapkan tugasan yang telah diberi. Di sini, mereka dapat belajar bekerjasama dan bukan bertindak seorang diri. š Membentuk nilai kepimpinan. Melalui perkhemahan ini, peserta -peserta akan dididik untuk menjadi pemimpin dalam kumpulan mereka. Ini akan menghapuskan rasa malu mereka untuk berinteraksi dengan orang lain. Kelemahan š Keadaan cuaca yang kurang baik di tapak perkhemahan telah menyebabkan sesetengah aktiviti yang telah dirancang tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna. š Kekurangan peralatan juga merencatkan perlaksanaan aktiviti semasa perkhemahan ini di mana peralatan ini disediakan dalam kuantiti yang sed ikit serta keadaan peralatan yang sudah uzur. š Terdapat binatang berbisa seperti lipan, ular, kala jengking dan sebagainya di kawasan tapak perkhemahan yang boleh membahayakan keselamatan para peserta. š Tiadanya khidmat professional semasa melaksanakan p erkhemahan menyebabkan perlaksanaan sedikit kucar kacir. š Kurangnya sumber air bersih terutamanya apabila selepas hujan. Ini menyukarkan tugas menyiapkan makanan dan minuman untuk para peserta. š Para peserta kurang mematuhi masa dan jadual aktiviti yang telah ditetapkan. Ini menyebabkan sesetengah aktiviti dijalankan lebih lewat daripada yang sepatutnya. Cara mengatasi š Memilih tarikh yang sesuai untuk menjalankan aktiviti perkhemahan iaitu mengelakkan daripada melaksanakan perkhemahan pada musim hujan. š Memastikan kelengkapan yang dibawa mencukupi. AJK peralatan yang telah dilantik hendaklah memainkan peranan dengan menyemak segala kelengkapan yang hendak dibawa dan memastikannya mencukupi untuk aktiviti yang akan dijalankan. š Mendapatkan khidmat profe ssional seperti tentera, pelatih PLKN mahupun sesiapa yang mahir dalam kemahiran dalam perkhemahan untuk memberi nasihat berkaitan perlaksanaan perkhemahan. š Memastikan adanya bekalan air tambahan sebagai persediaan sekiranya tiada sumber air bersih di kawasan perkhemahan semasa hari hujan. š AJK perkhemahan hendaklah lebih tegas dengan melaksanakan aktiviti tepat pada masanya serta menghukum peserta yang tidak menepati masa. Penutup Secara keseluruhannya, perkhemahan ini berjalan lancar dan mencapai obje ktifnya. Namun, masih terdapat beberapa permasalahan dan kekurangan yang perlu diambil perhatian dan diambil tindakan segera supaya tidak lagi berlaku pada sesi perkhemahan tahunan yang akan datang. Segala permasalahan ini mungkin tidak dapat dilihat kesan nya secara langsung, namun sedikit sebanyak ia menjejaskan kesempurnaan perlaksanaan aktiviti semasa perkhemahan ini. Adalah diharapkan perkhemahan tahunan yang akan datang dapat dijalankan dengan lebih menarik dan lebih teratur. OPERASI

Hari Pertama (26h b April 2009) Masa Aktiviti Catatan 1400-1600 Pendaftaran - Para peserta mendaftar di tempat yang disediakan. - Peserta dibahagi kepada beberapa kumpulan. - Keperluan untuk perkhemahan deberikan kepada setiap kumpulan. 1600-1800 Taklimat - Peserta diberi taklimat berkenaan perkhemahan. - Menekankan peraturan, keselamatan, makanan, aktiviti dan sebagainya. 1800-2100 Persiapan diri/solat Maghrib dan Isya¶/makan malam - Peserta akan diberi masa untuk mandi dan mempersiapkan diri untuk aktiviti seterusnya. - Peserta beragama Islam bersolat pada waktu Maghrib dan Isya¶. - Menikmati makan malam yang dimasak sendiri oleh peserta. 2100-2230 Break The Ice - Sesi berkenalan dan merapatkan hubungan. - Pelbagai aktiviti dilakukan untuk memecahkan jurang perhubungan ant ara peserta. - Pensyarah bertindak sebagai fasilitator. Hari Kedua (27hb April 2009) Masa Aktiviti Catatan 0600-0730 Subuh/ Senaman pagi/ Sarapan/ Persiapan diri - Peserta beragama Islam bersolat Subuh - Melakukan senaman pagi di dataran. - Bersarapan dan bersiap. 0830-0930 Ceramah Kemahiran Perkhemahan - Peserta diberi taklimat berkenaan kemahiran-kemahiran yang perlu ada sewaktu perkhemahan 0930-1130 Demonstrasi penyedian tapak perkhemahan - Peserta akan ditunjukkan dan diajar cara-cara menyediakan tapak perkhemahan dengan betul. 1130-1400 Rehat/ Makan Tengahari/ Solat Zuhur/ Persiapan Diri - Para peserta berehat sambil makan tengahari - Peserta beragama Islam bersolat Zohor. - Mandi dan bersiap. 1400-1800 Jungle tracking - Peserta dibawa masuk ke dalam hu tan. - Peserta diberi tunjuk ajar tentang kemahiran semasa berada di dalam hutan. 1800-2100 Persiapan diri/ Maghrib & Isya¶/ Makan malam - Peserta akan diberi masa untuk mandi dan mempersiapkan diri untuk aktiviti seterusnya. - Peserta beragama Islam berso lat pada waktu Maghrib dan Isya¶. - Menikmati makan malam yang dimasak sendiri oleh peserta. 2100-2230 Ceramah agama dan moral - Bagi peserta beragama Islam, ceramah agama disampaikan kepada mereka oleh ustaz. - Peserta bukan beragama Islam pula akan mende ngar ceramah moral daripada pensyarah yang berkaitan.

Hari Ketiga (28hb April 2009) Masa Aktiviti Catatan 0600-0730 Subuh/ Senaman pagi/ Sarapan/ Persiapan diri - Peserta beragama Islam bersolat Subuh - Melakukan senaman pagi di dataran. - Bersarapan dan bersiap. 0830-1130 Khidmat Komuniti

µJalan-jalan Cari Kerja¶ - Peserta akan dibawa ke kampung yang berdekatan untuk menjalani khidmat komuniti seperti bergotong royong membrsihkan kawasan kampung. 1130-1400 Rehat/ Makan Tengahari/ Solat Zuhur/ Persiapan D iri - Para peserta berehat sambil makan tengahari - Peserta beragama Islam bersolat Zohor. - Mandi dan bersiap. 1400-1800 Aktiviti lasak µCommando Firefox Canoe¶ - Peserta akan melakukan aktiviti lasak di sekitar kawasan perkhemahan. - Antara aktiviti yang dilakukan ialah berkayak, ³flying fox´, latihan ala komando dan lain -lain. 1800-2100 Persiapan diri/ Maghrib & Isya¶/ Makan malam - Peserta akan diberi masa untuk mandi dan mempersiapkan diri untuk aktiviti seterusnya. - Peserta beragama Islam bersolat pa da waktu Maghrib dan Isya¶. - Menikmati makan malam yang dimasak sendiri oleh peserta. 2100-2230 Malam Bintang Berseri - Para peserta akan mempersembahkan persembahan kumpulan masing-masing. - Antara persembahan yang boleh dipersembahkan ialah nyanyian, lakonan, dikir barat dan sebagainya.

Hari Keempat (29hb April 2009) Masa Aktiviti Catatan 0600-0730 Subuh/ Senaman pagi/ Sarapan/ Persiapan diri - Peserta beragama Islam bersolat Subuh - Melakukan senaman pagi di dataran. - Bersarapan dan bersiap. 0830-1130 Sukaneka - Peserta akan mengadakan sukaneka yang melibatkan semua peserta perkhemahan dan penduduk kampung. - Menekankan sukan dan permainan rakyat dan tradisional. 1130-1400 Rehat/ Makan Tengahari/ Solat Zuhur/ Persiapan Diri - Para peserta berehat sambil makan tengahari - Peserta beragama Islam bersolat Zohor. - Mandi dan bersiap. 1400-1800 Gotong royong - Peserta akan melakukan gotong -royong mengemas kelengkapan perkhemahan sebelum bera ngkat balik. - Memastikan tapak perkhemahan bersih daripada sampah. 1800 Balik - Semua peserta berangkat pulang ke institut.