P. 1
SIRAH 10 SAHABAT

SIRAH 10 SAHABAT

|Views: 233|Likes:
Published by Miera Noreha

More info:

Published by: Miera Noreha on May 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/13/2014

pdf

text

original

10sahabat dijamin masuk syurga 1. Abu Bakar Siddiq ra.

Beliau adalah khalifah pertama sesudah wafatnya Rasulullah Saw. Selain itu Abu bakar juga merupakan lakilaki pertama yang masuk Islam, pengorbanan dan keberanian beliau tercatat dalam sejarah, bahkan juga didalam Quran (Surah At-Taubah ayat ke-40) sebagaimana berikut : ³Jikalau tidak menolongnya (Muhammad) maka sesungguhnya Allah telah menolongnya (yaitu) ketika orang-orang kafir (musyrikin Mekah) mengeluarkannya (dari Mekah) sedang dia salah seseorang dari dua orang (Rasulullah dan Abu Bakar) ketika keduanya berada dalam gua, diwaktu dia berkata kepada temannya:´Janganlah berduka cita, sesungguhya Allah bersama kita´.

Maka Allah menurunkan ketenangan kepada (Muhammad) dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya, dan Allah menjadikan seruan orang-orang kafir itulah yang rendah. Dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.´ Abu Bakar Siddiq meninggal dalam umur 63 tahun, dari beliau diriwayatkan 142 hadiets. 2. Umar Bin Khatab ra. Beliau adalah khalifah ke-dua sesudah Abu Bakar, dan termasuk salah seorang yang sangat dikasihi oleh Nabi Muhammad Saw semasa hidupnya. Sebelum memeluk Islam, Beliau merupakan musuh yang paling ditakuti oleh kaum Muslimin. Namun semenjak ia bersyahadat dihadapan Rasul (tahun keenam sesudah Muhammad diangkat sebagai Nabi Allah), ia menjadi salah satu benteng Islam yang mampu menyurutkan perlawanan kaum Quraish terhadap diri Nabi dan sahabat. Dijaman kekhalifaannya, Islam berkembang seluas-luasnya dari Timur hingga ke Barat, kerajaan Persia dan Romawi Timur dapat ditaklukkannya dalam waktu hanya satu tahun. Beliau meninggal dalam umur 64 tahun karena dibunuh, dikuburkan berdekatan dengan Abu Bakar dan Rasulullah dibekas rumah Aisyah yang sekarang terletak didalam masjid Nabawi di Madinah. 3. Usman Bin Affan ra. Khalifah ketiga setelah wafatnya Umar, pada pemerintahannyalah seluruh tulisan-tulisan wahyu yang pernah dicatat oleh sahabat semasa Rasul hidup dikumpulkan, kemudian disusun menurut susunan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Saw sehingga menjadi sebuah kitab (suci) sebagaimana yang kita dapati sekarang. Beliau meninggal dalam umur 82 tahun (ada yang meriwayatkan 88 tahun) dan dikuburkan di Baqi¶. 4. Ali Bin Abi Thalib ra . Merupakan khalifah keempat, beliau terkenal dengan siasat perang dan ilmu pengetahuan yang tinggi. Selain Umar bin Khatab, Ali bin Abi Thalib juga terkenal keberaniannya didalam peperangan. Beliau sudah mengikuti Rasulullah sejak kecil dan hidup bersama Beliau sampai Rasul diangkat menjadi Nabi hingga wafatnya. Ali Bin Abi Thalib meninggal dalam umur 64 tahun dan dikuburkan di Koufah, Irak sekarang. 5. Thalhah Bin Abdullah ra. Masuk Islam dengan perantaraan Abu Bakar Siddiq ra, selalu aktif disetiap peperangan selain Perang Badar. Didalam perang Uhud, beliaulah yang mempertahankan Rasulullah Saw sehingga terhindar dari mata pedang musuh, sehingga putus jari-jari beliau. Thalhah Bin Abdullah gugur dalam Perang Jamal dimasa pemerintahan Ali Bin Abi Thalib dalam usia 64 tahun, dan dimakamkan di Basrah.

6. Zubair Bin Awaam Memeluk Islam juga karena Abu Bakar Siddiq ra, ikut berhijrah sebanyak dua kali ke Habasyah dan mengikuti semua peperangan. Beliau pun gugur dalam perang Jamal dan dikuburkan di Basrah pada umur 64 tahun.

7. Sa¶ad bin Abi Waqqas Mengikuti Islam sejak umur 17 tahun dan mengikuti seluruh peperangan, pernah ditawan musuh lalu ditebus oleh Rasulullah dengan ke-2 ibu bapaknya sendiri sewaktu perang Uhud. Meninggal dalam usia 70 (ada yang meriwayatkan 82 tahun) dan dikuburkan di Baqi¶. 8. Sa¶id Bin Zaid Sudah Islam sejak kecilnya, mengikuti semua peperangan kecuali Perang Badar. Beliau bersama Thalhah Bin Abdullah pernah diperintahkan oleh rasul untuk memata-matai gerakan musuh (Quraish). Meninggal dalam usia 70 tahun dikuburkan di Baqi¶. 9. Abdurrahman Bin Auf Memeluk Islam sejak kecilnya melalui Abu Bakar Siddiq dan mengikuti semua peperangan bersama Rasul. Turut berhijrah ke Habasyah sebanyak 2 kali. Meninggal pada umur 72 tahun (ada yang meriwayatkan 75 tahun), dimakamkan di baqi¶. 10. Abu Ubaidillah Bin Jarrah Masuk Islam bersama Usman bin Math¶uun, turut berhijrah ke Habasyah pada periode kedua dan mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah Saw. Meninggal pada tahun 18 H di urdun (Syam) karena penyakit pes, dan dimakamkan di Urdun yang sampai saat ini masih sering diziarahi oleh kaum Muslimin.

1.Khalifah Abu Bakar as-Shiddiq ra (Khalifah Pertama,

Teman Setia Yang Banyak Berkorban)

Muhammad SAW wafat tanpa meninggalkan pesan siapa yang harus menggantikannya sebagai pemimpin umat.. Beberapa kerabat Rasul berpendapat bahwa Ali bin Abu Thalib misan dan menantu yang dipelihara Muhammad SAW sejak kecil yang paling berhak. Namun sebagian kaum Anshar, warga asli Madinah, berkumpul di Balai Pertemuan (Saqifa) Bani Saudah. Mereka hendak mengangkat Saad bin Ubadah sebagai pemimpin umat. Ketegangan terjadi, Abu Bakar, Umar dan Abu Ubaidah datang untuk mengingatkan mereka. Perdebatan terjadi, sampai dua tokoh Muhajirin dan Anshar Abu Ubaidah dan Basyir anak Saad membaiat Abu Bakar. Umar menyusul membaiat. Demikian pula yang lainnya. Pertikaian selesai. Selasa malam menjelang salat Isya setelah Muhammmad SAW dimakamkan Abu Bakar naik ke mimbar di masjid Nabawi. Ia mengucapkan pidato pertamanya sebagai khalifah. Pidato yang ringkas dan dan berkesan di kalangan umat. Itu terjadi pada Juni 632, atau 11 Hijriah . Abu Bakar adalah orang pertama di luar kerabat Rasul yang memeluk Islam. Ia dikenal sebagai orang yang selalu membenarkan ucapan Muhammad SAW. Ketika orang-orang menghujat Muhammad SAW karena mengatakan baru mengalami Isra Mi raj, Abu Bakar menyatakan keyakinannya terhadap peristiwa itu. Ia menyiapkan perjalanan serta menemani Muhammad Saw saat hijrah ke Madinah. Ia juga menikahkan putrinya, Aisyah, dengan Rasul. Namun tak bererti kepemimpinan Abu Bakar mulus. Wafatnya Muhammad SAW menimbulkan pembelotan besar-besaran dari berbagai kabilah yang baru masuk Islam. Mereka tidak lagi patuh pada pemerintahan di Madinah. Beberapa orang malah menyatakan diri sebagai Nabi. Aswad Al-Insa di Yaman yang menyatakan diri sebagai Nabi dan membolehkan orang tidak solat dan berzina, telah dibunuh oleh orang dekatnya saat Rasulullah sakit. Sekarang ada Tulaihah dan Musailamah yang berbuat serupa. Di Madinah pun, Abu Bakar berselisih pendapat dengan Fatimah, putri Muhammad SAW, mengenai cara pengelolaan uang negara. Keluarga Rasul termasuk Ali bin Abu Thalib baru mengakui kepemimpinan Abu Bakar enam bulan kemudian, setelah Fatimah wafat. Tugas pertama yang dilakukan Abu Bakar adalah melaksanakan amanat Rasul: memberangkatkan pasukan Usamah bin Zaid ke arah Palestina dan Syam. Ia sendiri dalam usia 61 tahun kemudian memimpin tentara menggempur Tulaiha. Operasi militernya sukses. Setelah itu, Abu Bakar membentuk 11 regu untuk menaklukkan kabilah-kabilah yang menolak membayar zakat. Yakni dari Tihama di Laut Merah, Hadramaut di ujung Lautan Hindia, sampai ke Oman, Bahrain, Yamama hingga Kuwait di Teluk Persia. Pertempuran paling sengit terjadi melawan pasukan Musailamah yang memiliki 40 ribu pasukan. Tentara dari Madinah sempat hancur. Berkat kecerdikan panglima Khalid bin Walid, mereka memukul balik lawan. Seorang tentara Khalid, Al-Barra, berhasil melompati benteng Al-Hadikat dan membuka pintu dari dari dalam. Musailamah tewas. Pasukan Khalid kemudian bergerak ke Utara, menuju lembah Iraq yang saat itu dikuasai kerajaan besar Persia. Pada 8 Hijriah, Raja Persia Kisra merobek-robek surat yang dikirimkan Muhammad SAW. Rasul lalu menyebut Allah akan merobek-robek kerajaan Persia pula. Saat itu tiba melalui tangan Khalid bin Walid yang hanya membawa sedikit pasukan. Dalam perang di Allais tercatat 70 ribu orang tewas. Setelah itu Kerajaan Hira pun ditaklukkan. Jadilah seluruh wilayah Iraq sekarang masuk dalam wilayah kekhalifahan Abu Bakar. Setelah itu, Khalifah Abu Bakar mengirim 24.000 pasukan ke arah Syria, di bawah komando empat panglima perang. Mereka bersiap menghadapi 240.000 pasukan Romawi kekuatan terbesar di dunia pada masa itu yang diperintah Heraklius. Abu Bakar menetapkan Yarmuk sebagai pangkalan mereka. Ia juga memerintahkan Khalid bin Walid yang berada di wilayah Iraq untuk pergi ke Yarmuk dan menjadi Panglima Besar di situ. Sebanyak 9000 pasukan dibawanya. Abu Bakar mencatat banyak keberhasilan. Di jazirah Arab, ia telah berhasil menyatukan kembali umat Islam yang pecah setelah Rasul wafat. Di masanya pula, Islam mulai menyebar ke luar jazirah Arab. Meskipun

Membentuk Majlis Syura Khalifah Umar telah membentuk satu Majlis Syura yang merupakan lembaga atau majlis perunding yang tertinggi. 63 tahun. Kepimpinan Khalifah Umar Al-Khattab: A. Naufal b. sewaktu berumur 63 tahun. Sirah Umar Al-Khattab: Nama penuhnya ialah Umar b. Semua pekara yang melibatkan masalah politik. Ia juga memerintahkan pengumpulan catatan ayat-ayat Quran dari para sekretaris Rasul. Ali b. serta tetap menjadi imam solat di masjid Nabawi. Nabi Muhammad SAW juga mengelarkannya sebagai Abu Hafs kerana kegagahannya. Catatan-catatan itu dikumpulkan di rumah Hafshah. Orang Islam ramai yang berasa takut untuk melakukan ibadah kerana bimbangkan kepada orang Quraish yang selalu mengancang dan mengusir mereka. Abi Talib. Abu Bakar meninggal dalam usia yang hampir sama dengan Rasul. Waktu Jahiliah beliau pernah menjadi pendamai waktu terjadi pertelingkahan hebat antara kaum keluarganya. Ketika berhijrah ke Madinah. dan berkedudukan tinggi. Beliau digelar al-Faruq yang bermaksud orang yang membezakan hak dengan yang batil. Jabal. Selama dua tahun tiga bulan memimpin umat. Ianya terbahagi kepada dua iaitu Majlis Syura Tertinggi dan majlis Syura Am. 2. Anggota Majlis Syura Tertinggi ialah terdiri daripada Uthman b. Razah b. Cadangan tersebut mendapat persetujuan dari kalangan sahabat dan orang-orang ramai. Abdul Uzza b. Adiy b. Beliau sendiri yang menjaganya daripada gangguan orang-orang Quraish. ia tetap dikenal sebagai seorang yang sederhana. berterus terang menyatakan fikiran dan pandangannya dalam menghadapi satu-satu masalah. Di lahirkan pada tahun 583 M daripada Bani Adi iaitu salah satu bani dalam kabilah Quraish yang dipandang mulia. Tsabit. Abdullah b. Perlantikannya merupakan wasiat daripada Khalifah Abu Bakar. Beliau dimakamkan berhampiran dengan makam Rasulullah dan Abu Bakar di Madinah. Ketika khalifah Abu Bakar sedang sakit dan merasa ajalnya akan tiba. Zaid b. tetapi Umar keluar secara berterang-terangan. Gelaran ini diberikan oleh Rasulullah semasa beliau membawa sekumpulan umat Islam untuk bersembahyang di hadapan Kaabah secara terbuka untuk pertama kalinya dalam sejarah Islam. Abi Waqas dan Muaz b. Jumlah yang sangat sedikit untuk ukuran waktu itu sekalipun. Sebelum ini beliau merupakan musuh ketat kepada Islam dan sentiasa menghalangi perkembangan Islam. Al-Khattab b. Setelah Umar memeluk Islam ramai dari kalangan orang-orang Islam yang tidak merasa apa-apa curiga lagi dalam mengerjakan ibadat. Pembaharuan Dalam Bidang Pentadbiran . bangsa Parsi yang beragama Majusi. Saad b. Waktu kecilnya pernah mengembala kambing dan dewasanya beliau berniaga dengan berulang alik ke Syam membawa barang dagangan. tegas dalam kira bicara. Beliau merupakan seorang yang berani. Tetap pergi sendiri ke pasar untuk berbelanja.000 dirham wang negara untuk kepentingan keluarganya. putri Umar. Affan. megah. ia hanya mengeluarkan 8. Pintar Membezakan Antara Haq dan Batil) Pengenalan: Khalifah Umar b. Auf.demikian. Al-Khattab ra merupakan khalifah Islam yang kedua selepas Khalifah Abu Bakar ra. Ia hidup sebagaimana rakyat. . beliau memanggil sahabat dan meninjau fikiran mereka untuk mencari tokoh Islam bagi dilantik menggantikan pentadbiran khalifah. Kaab. Selepas memerintah negara Islam selama 10 tahun 6 bulan dan 4 hari. ramai orang Islam yang keluar dari Kota Mekah secara bersembunyi. Rabah b.Khalifah Umar al-Khattab ra (Saidina Khalifah Kedua. Saidina Umar memeluk Islam pada tahun ke enam selepas kerasulan Nabi. Qarth b. beliau pun wafat pada malam Rabu di akhir bulan Zulhijjah tahun 23 Hijrah. Abu Bakar mencadangkan nama Umar untuk dicalonkan memegang jawatan itu. Beliau mati kerana ditikam oleh Abu Lu luah. Pedang di tangannya sedia menghunus kepada sesiapa sahaja yang cuba menghalangnya. Abdul Rahman b. Beliau kemudiannya memberi sumbangan yang besar terhadap perkembangan Islam. Beliau juga terkenal sebagai pemidato dan juga ahli gusti.

Pernah suatu kali khalifah Umar memanggil 10 orang Dzimmi dari Kufah dan 10 orang Dzimmi dari Basyrah supaya mereka bersumpah. Khalifah Umar dapat mengetahui apa-apa permasalahan yang berlaku kepada dalam semua segi. Harta mereka tidak akan dirampas.Melakukan polisi baru untuk golongan Dzimmi Khalifah Umar telah mengadakan cukai tanah dan juga jizyah kepada golongan ini. Syu bah dan Zaid b. Melalui amalan sistem syura. mereka boleh hidup bebas seperti orang-orang biasa.Memperbaharui undang-undang pentadbiran tanah Perluasan kuasa Islam menuntut kepada Khalifah Umar untuk melakukan pembaharuan terhadap sistem tanah. Tentera atau umat Islam dari negara lain tidak dibenarkan mengambil tanah dari negara jajahan kecuali melalui pembelian. Majlis Syura ini juga bertanggungjawab menentukan polisi negara dalam soal pemerintahan dalaman dan hubungan luar. al-Ass. Cukai ini adalah berpatutan kerana rendah kadarnya dan tidak menyusahkan mereka. . Kesemua ini menyebabkan pungutan cukai menjadi cekap dan perbendaharan negara bertambah. Sehingga beliau menggangap semua manusia yang tidak mahu memberikan pendapat adalah manusia yang tidak berfaedah. Sumyah. Inilah syarat yang dikenakan oleh Khalifah Umar Al-Khattab bagi menjamin keadilan dan kesucian Islam. Khalifah Umar telah membahagikan kerajaan Islam yang semakin luas kepada beberapa wilayah demi menjaga kelicinan pentadbiran Islam. yang mana ianya telah dilaksanakan di Mesir dan Iraq bagi menambahkan lagi hasil pertanian.Membahagikan Wilayah-Wilayah Islam Perkembangan Islam yang semakin luas dengan pembukaan negara-negara Islam yang baru telah memerlukan kepada pentadbir bagi menguruskan sesebuah negara. C. dan Iraq misalnya. Kadar dan sistem cukai telah diubah. Mereka yang dilantik hendaklah datang ke Mekah pada tiap-tiap tahun selepas menunaikan haji untuk membuat laporan. Syarat-syarat yang menyusahkan rakyat dan tidak adil akan dihapuskan. Taraf dan hak awam di berikan sama rata seperti apa yang dinikmati oleh orang Islam. segala tanah -tanah awam adalah menjadi milik kerajaan tempatan dan segala hasil dari tanah tersebut akan digunakan untuk membiayai kemudahan-kemudahan awam negara itu juga. Pembaharuan Dalam Bidang Sosial . Khalifah Umar menetapkan tanah-tanah yang dimiliki oleh penduduknya tidak akan dirampas tetapi ianya akan dikenakan cukai. Di Mesir. Beliau juga turut memajukan sistem pertanian dengan membuka tanah-tanah baru dan juga mengadakan projek pengairan. Golongan Dzimmi yang masih menentang Islam akan dibuang atau dihalau keluar negara. Beliau juga sering bertanyakan kepada golongan-golongan Dzimmi (orang bukan Islam) untuk mengetahui samada cukai yang dikenakan membebankan mereka. Hamba tidak lagi dihina dan ditindas. Dengan perluasan kuasa ini. Beliau juga membuka peluang dan kebebasan yang seluas-luasnya kepada semua orang untuk mengemukakan fikiran dan pendapat mereka demi kebaikan dan keadilan Islam. Inilah langkah yang dilakukan oleh Umar sebelum pekara ini diperbaharui.Memperbaharui taraf kedudukan hamba Golongan hamba pada masa itu telah diberikan hak kepentingan sosial dan taraf yang baik. Syria. sebagai contohnya Muawiyah b. malah harta mereka yang tidak dapat dipindahkan seperti ladang akan dibayar ganti rugi oleh kerajaan Islam. Amru b.keselamatan dan sosial negara akan dibincangkan bersama-sama dalam majlis tersebut. B. Abu Sufian. Pembaharuan dalam bidang ekonomi Banyak pembaharuan yang dilakukan oleh Umar bagi mengagihkan pendapatan kepada rakyat dan juga negara mengikut kehendak Islam. kecualilah bagi orang-orang yang . Sebelum seorang Gabenor itu dilantik. . Mughirah b. . Cukai yang dikenakan mengikut jenis tanaman yang ditanam. Khalifah Umar dikatakan berkebolehan dalam memilih pegawai-pegawai yang cekap bagi melicinkan pentadbiran. Ini berbeza dengan amalan-amalan sebelumnya dimana tanah-tanah akan dibahagikan kepada tentera yang menyertai peperangan. mereka haruslah mengisytiharkan harta mereka bagi mengelakkan dari menerima rasuah. Umar meletakkan beberapa orang pegawai untuk menjalankan pentadbiran. bahawa cukai yang dikenakan keatas mereka tidak membebankan.

Rakyat juga digalakan untuk membuka tanah-tanah baru bagi memperbanyakkan hasil pertanian. Begitu juga ketika umat Islam berhijrah ke Madinah. Pentadbiran khalifah selepasnya pula diberikan kepada saidina Uthman b. Beliau terkenal sebagai seorang yang lemah lembut. Malaikat Berasa Malu Kepadanya) Pengenalan Khalifah Uthman merupakan khalifah Islam yang ketiga selepas Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar alKhattab. Begitu juga dengan hamba yang berkeluarga tidak boleh dipisahkan dari keluarga mereka. umat Islam menghadapi masalah untuk mendapatkan air minuman. Beliau memanfaatkan waktu itu untuk mengaji Al-Quran dan setiap tahun beliau menunaikan ibadah haji. Beliau selalu bersegera dalam segala amal kebajikan dan kepentingan umat. Umar menetapkan bahawa hamba perempuan yang menjadi ibu tidak boleh dijual sewenang-wenangnya seperti hamba-hamba lain. Abul-As yang mana beliau dilahirkan ketika Baginda Nabi Muhammad SAW berumur 5 tahun. Golongan ini akan diberikan pelbagai ganjaran sebagai satu usaha untuk menggalakkan menghafal kandungan al-Quran. sebagai contohnya dalam peperangan Tabuk. Tanah juga telah dikajiselidik bagi menempatkan tanaman-tanaman yang bermutu. 50 ekor kuda dan 1000 dinar. . Sekolah-sekolah ditubuhkan di masjid-masjid bagi diajar pelajaran Islam di seluruh wilayah Islam. Bila sedang berzikir dari matanya mengalir air mata haru. sehingga beliau digelarkan dengan gelaran al-Ghani . pertama ke Habasyah.Memajukan sistem pertanian Khalifah Umar telah mewujudkan terusan bagi memajukan sistem pertanian yang mana terusan tersebut seperti Terusan Amirul Mukminin yang menghubungkan Sungai Nil dengan Laut Merah sepanjang 69 batu dari bandar Fustat. Khalifah Uthman telah melaksanakan hijrah sebanyak dua kali. dan yang kedua ke Madinah. pegawai-pegawai yang tidak menghormati dan menjaga hal kebajikan hamba akan dikenakan tindakan oleh Khalifah Umar. Affan ra. Rumusan: Khalifah Umar adalah merupakan Khalifah yaang banyak melakukan pembaharuan kepada negara Islam. Beliau menyediakan guru-guru bagi mengajar pelbagai ilmu berhubung dengan keilmuan dan dihantar ke serata tempat bagi yang memerlukan serta diberi gaji yang lumayan. Uthman merupakan seorang bangsawan dari golongan Quraish dari Bani Ummayah. Tengah malamnya tak pernah disia-siakan. dermawan dan penuh belas kasihan. Umar pernah melucutkan jawatan seorang pegawainya yang tidak menziarahi pekerjanya yang sakit. an-Nisa. Di Iraq pula beliau telah membina Empangan Abu Musa yang menyambungkan Sungai Dujlah (Tigres) dengan bandar Basrah. Selepas memeluk Islam beliau banyak mendermakan hartanya ke arah kepentingan agama Islam. alMaidah dan sebagainya. Beliau dilantik menjadi khalifah melalui persetujuan orang ramai.benar menentang Islam dalam peperangan. D. Umat Islam diwajibkan menghafal surah -surah tertentu didalam al-Quran bagi menghuraikan prinsip-prinsip utama ajaran Islam seperti surah al-Baqarah. . Saidina Uthman bin Affan ra adalah seorang yang bertaqwa dan bersikap wara . 3. pemurah dan baik hati. Beliau merupakan salah seorang dari saudagar yang terkaya di Tanah Arab. Affan b. Oleh itu Saidina Uthman telah membeli telaga Ruma dari seorang Yahudi dengan harga 20 000 dirham untuk digunakan oleh umat Islam dengan percuma. Sebagai contoh. Sirah Khalifah Uthman bin Affan Nama beliau sebenarnya ialah Uthman b. Begitu juga beliau juga telah mengadakan sistem cukai bagi menambahkan pendapatan negara. Pembaharuan Dalam Bidang Ekonomi . beliau telah mendermakan hartanya iaitu 950 ekor unta.Mengalakkan kegiatan keilmuan dan pelajaran Pelbagai langkah telah dilakukan oleh Khalifah Umar untuk mengembangkan pelajaran al-Quran. Tanah yang tidak dikerjakan akan ditarik balik sekiranya tidak terdapat hasil pertanian di dalamnya.Khalifah Uthman bin Affan ra (Khalifah Ketiga. Taraf golongan hamba juga disamakan dengan tuannya dalam apa-apa hal tertentu.

Morocco dan beberapa buah negara lagi. Beliau dilantik menjadi khalifah selepas kematian Khalifah Umar ra yang ditikam. 3. Al-Quran inilah yang digunakan hingga kehari ini yang mana ianya dikenali dengan nama Mushaf Uthmani. Isterinya yang terakhir ialah Nailah binti Furaifisha. Setelah Ruqayyah meninggal dunia. Tunisia. Banyak terdapatnya perbezaan bacaan yang membawa kepada salah bacaan antara satu tempat dengan tempat yang lain. Usaha Khalifah Uthman Dalam Menyebarkan Dakwah Islam Khalifah Uthman sering berdakwah di penjara dan beliau berjaya mengislamkan ramai banduan. Bidang Ketenteraan Khalifah Uthman banyak melakukan perluasan kuasa terhadap beberapa buah negara dalam usahanya menyebarkan Islam. Sasaran fitnah tersebut adalah Saidina Uthman ra hingga mengakibatkan beliau terbunuh pada tahun berikutnya. Ramai pendakwah telah dihantar keserata negeri bagi memperluaskan ajaran Islam. Apabila ramainya orang-orang yang memeluk Islam sudah tentu banyaknya perbezaan antara sesuatu wilayah dengan wilayah yang lain dari segi mereka mempelajari Islam. Kepimpinan Dan Sejarah Pentadbiran: Ahli sejarah telah membahagikan tempoh pemerintahan Khalifah Uthman selama 12 tahun kepada dua bahagian iaitu pertamanya zaman atau tahap keamanan dan keagungan Islam. Dengan keadaan ini banyak terjadinya salah faham dan saling tuduh menuduh sesama orang Islam dalam menyatakan siapakah yang betul pembacaannya. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menjamin kesucian al-Quran sebagai sumber perundangan Islam. Banyak negara-negara yang telah dibuka melalui angkatan tentera ini. Oleh itu Khalifah Uthman telah mengadakan satu naskhah al-Quran yang baru yang mana ianya digunakan secara rasmi untuk seluruh umat Islam. ini dapat dilihat pada keluasan empayar Islam yang dapat mengatasi keluasan empayar Rom Timur dan juga empayar Parsi pada zaman kegemilangan mereka. Libya. Antara wilayah baru yang telah berjaya ditakluki ialah Cyprus. . 4. 2. Al-Fitnah al-Kubra (Zaman Fitnah) Pada akhir tahun 34 Hijrah. Oleh itu Khalifah Uthman telah membesarkan masjid tersebut dengan membeli tanah bagi memperluaskan kawasan tersebut. Samarqand. Beliau juga banyak menggunakan al-Quran dan as-Sunah dalam menjalankan hukum-hukum. Uthman berkahwin sebanyak 7 kali lagi selepas kematian Ummi Kalthum dan seluruh anaknya berjumlah seramai 16 orang. Zaman Keamanan Dan Keagungan Islam Banyak jasa-jasa dan juga kejayaan yang telah dilakukan oleh Khalifah Uthman dalam menyebar dan memperkembangluaskan Islam.Beliau digelarkan sebagai Zunnurain yang bermaksud dua cahaya kerana menikahi dua orang puteri Rasulullah iaitu Ruqayyah dan Ummi Kalthum. Apa yang paling ketara sekali ialah dalam masalah mereka mempelajari al Quran. pemerintahan Islam dilanda fitnah. Melakukan Pembukuan Al-Quran Perluasan kuasa telah menyebabkan penyebaran Islam terjadi secara meluas. Ini termasuklah kejayaannya dalam: 1. Beliau juga telah melantik ramai pengajar hukum Islam dan juga melantik petugas khas yang membetulkan saf-saf sembahyang. Beliau dilantik menjadi khalifah pada tahun 23 Hijrah oleh jawatankuasa yang ditubuhkan oleh Khalifah Umar al-Khattab ra. Rasulullah SAW telah menikahkan beliau dengan puteri Baginda iaitu Ummi Kalthum. Masjid tersebut telah diluaskan pada tahun 29 Hijrah. Khalifah Uthman telah menggunakan lahjah Bahasa Quraish dan yang mana al-Quran yang berbeza telah dibakar. Beliau juga banyak mengajar hukum-hukum Islam kepada rakyatnya. Beliau Telah Membesarkan Masjid Nabawi Masjid Nabawi telah menjadi padat kerana dipenuhi dengan jemaah yang semakin ramai. Beliau juga bertanggungjawab dalam menubuhkan angkatan tentera laut Islam yang pertama bagi menjamin keselamatan dan melakukan perluasan kuasa. manakala yang keduanya pula ialah tahap atau zaman Fitnatul-Kubra iaitu zaman huru hara. Afganistan. Algeria.

Beliau telah dididik di rumah Rasulullah dan ini menyebabkan beliau mempunyai jiwa yang bersih dan tidak dikotori dengan naluri Jahiliyah. Menurut riwayat. hal ini dilakukan semata-mata kerana mereka mempunyai kemampuan dalam bidang-bidang tersebut. Saidina Uthman berkhutbah dan mengangkat tangannya seraya berkata. Saidina Ali merupakan sepupu dan merupakan menantu Baginda SAW melalui pernikahannya Fatimah. Saidina Ali adalah salah seorang sahabat paling dekat dengan Rasul. sehingga merobek persatuan umat Islam. Usianya 32 tahun lebih muda dari Rasulullah SAW. Tetapi para peniup fitnah terus melancarkan fitnah dan merencanakan makar jahat mereka. setelah sebelumnya terkepung selama satu bulan di rumahnya. Adapun mengangkat pejabat dari generasi muda. Beliau dilahirkan pada tahun 602 M atau 10 tahun sebelum kelahiran Islam. Di antara mereka ada yang menyebarkan tulisan dengan tanda tangan palsu dari pada sababat termuka yang menjelek-jelekkan Uthman. Saidina Ali menanyakan keluhan dan tuduhan mereka. Oleh kerana itu shalatnya tidak diqasar. Beliau adalah orang pertama yang memeluk Islam dari kalangan kanak-kanak. Adapun beliau mengutamakan kaumnya. Bani Umayyah. Pemerintahannya memakan masa selama 12 tahun. Nabi Muhammad SAW memelihara Ali di rumahnya. Kecerdasan dan keberanian Ali sangat menonjol dalam lingkungan Quraisy. aku beristighfar dan bertaubat kepadaMu. Ketika Nabi Muhammad SAW . shalat tidak diqasar sewaktu di Makkah. Saidina Ali bin Abi Thalib ra bermati-matian membela Saidina Uthman dan menyangkal tuduhan mereka. Pada hari Jumaat. Peristiwa inilah yang disebut dengan Al-Fitnah al-Kubra yang pertama. Demi Allah seandainya kunci syurga ada di tanganku. Umar juga pernah melakukan ini sebelumnya. Pembaiatan Ali pun berlangsung di Masjid Nabawi. Uthman telah membakar mushaf-mushaf. Ya Allah. Saidina Ali ra menjawab. sebahagian besar umat termakan fitnah tersebut hingga terjadinya pembunuhan atas dirinya. Aku bertaubat atas perbuatanku. Setelah berumah tangga dan melihat Abu Thalib hidup kekurangan. adalah orang pertama yang memeluk Islam setelah Khadijah. Namun semua mendesak beliau untuk memimpin umat. Mushaf-mushaf yang dibakar ialah yang mengandungi perselisihan dan yang ada sekarang ini adalah yang disepakati bersama keshahihannya. Saat masih kanak-kanak. Sewaktu kecil. la juga mengutamakan segala fasilitas untuk Bani Umayyah (golongannya) melebihi orang lain. beliau telah menentang tokoh-tokoh Quraisy yang mencemuh Nabi Muhammad SAW. adalah kerana dia berkeluarga di Makkah dan dia berniat untuk tinggal di sana. yang segera dijawab oleh mereka. Ali dan Zaid bin Haritsah anak angkat Nabi Muhammad SAW. Adapun sumber air yang dikhususkan itu adalah untuk ternak sedekah sehingga mereka besar. pamannya yang juga ayah kepada Saidina Ali. Saidina Uthman ra telah mati dibunuh oleh pemberontak-pemberontak yang mengepung rumahnya pada tahun 35 Hijrah. Mereka juga menuntut agar Uthman dibunuh. bersamaan dengan tahun 656 Masihi. aku akan memasukkan Bani Umayyah ke syurga. Setelah mendengar penjelasan Ali ra. Nama beliau sebenarnya ialah Ali bin Abi Talib bin Abdul Mutalib bin Hasyim bin Abdul Manaf.  4. yang mana ianya merupakan pemerintah yang paling lama dalam pemerintahan Khulafa ar-Rasyidin. Adapun shalat yang tidak diqasar sewaktu di Makkah. bukan untuk ternak unta dan domba miliknya sendiri. kerana Rasulullah sendiri mendahulukan kaum Quraish daripada bani lainnya. Fitnah kejipun terus menjalar dengan kejamnya.Khalifah Ali bin Abu Thalib ra (Khalifah Keempat. umat Islam pulang dengan rasa puas. Basrah dan Kufah bersepakat memilih Ali bin Abu Thalib sebagai khalifah baru.Fitnah yang keji datang dari Mesir berupa tuduhan-tuduhan palsu yang dibawa oleh orang-orang yang datang hendak umrah pada bulan Rajab. warga Madinah dan tiga pasukan dari Mesir. Rasulullah SAW juga pernah melakukan ini hal yang demikian. Singa Allah Yang Dimuliakan Wajahnya Oleh Allah) Ketika Khalifah Uthman bin Affan ra wafat. Ali sempat menolak penunjukan itu. mengkhususkan sumber air untuk kepentingan dirinya sendiri dan mengangkat pejabat dari kalangan generasi muda. Mereka selalu shalat berjamaah. Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Abu Thalib.

Saad bin Abi Waqqas dan Abdullah bin Umar menyarankan kepada Saidina Ali agar menunda serangan itu.berhijrah dan kaum Quraisy telah menghunus pedang untuk membunuhnya. . Dari 20 gabenor yang ada. Baik di perang Badar. Mengenai kecerdasannya. Tapi Ali berkeras. Sebagai khalifah. di masjid Damaskus untuk menyudutkan Ali. Uhud hingga Khandaq. Untuk itu. Ali ditugasi untuk melaksanakan misi ketenteraan ke Yaman dan dilakukannya dengan baik. Langkah ini makin mengundang kritik dari kelompok Aisyah. peperangan antara kaum Muslim. Nabi Muhammad SAW pernah memuji Ali dengan kata-kata: Saya adalah ibukota ilmu dan Ali adalah gerbangnya. Muawiyyah menolak berbaiat sebelum pembunuh Uthman dihukum. wilayah yang masyarakatnya menyokong Saidina Ali. Ali segera menyusun pasukan. Bahkan Muawwiyah menyiapkan pasukan dalam jumlah besar untuk menentang Ali. Ini telah menambahkan lagi semangat kebencian Bani Umayyah terhadap Khalifah Ali. Terjadilah peristiwa menyedihkan itu. Oleh itu golongan ini telah menuduh Khalifah Ali terlibat dalam pembunuhan Khalifah Uthman. Beliau bermaksud menyatukan negara lebih dahulu. Ali tidur di tempat tidur Nabi Muhammad SAW serta mengenakan mantel yang dipakai oleh Rasulullah. beliau adalah ahli tempur yang sangat disegani. Di medan perang. Rasul SAW kemudiannya menikahkan Ali dengan puteri bongsunya. Ali menyebut pengadilan sulit dilaksanakan sebelum situasi politik reda. hanya Gabenor Iraq iaitu Abu Musa Al-Asyari saja yang bukan dari keluarga Umayyah. Beberapa orang menuding Ali terlalu dekat dengan para pembunuh itu. janda yang dua kali ditinggal mati suaminya. Maka perang itu disebut Perang Jamal (Unta). Ini telah menimbulkan rasa tidak puas hati dikalangan Bani Umayyah. Fatimah Az-Zahra. Mereka menuntut Ali untuk mengadili pembunuh Khalifah Uthman. Thalhah dan Zubair lalu memimpin 30 ribu pasukan dari Makkah. Untuk melicinkan pentadbiran. Tuntutan demikian juga banyak diajukan oleh tokoh lainnya seperti Saidatina Aisyah rha. Setelah Fatimah Az-Zahra wafat. yang juga pimpinan keluarga Umayyah untuk segera berbaiat kepadanya. Hal yang tak lazim dilakukan para pemimpin negara. Beliau juga telah bertindak mengambil kembali tanah-tanah kerajaan yang telah dibahagikan oleh Khalifah Uthman kepada keluarganya. Setahun sudah berlalu. Begitu juga sepupu Ali. Keluarga Umayyah menguasai hampir semua kerusi pemerintahan. untuk langsung memimpin perang. Kefasihan bicara Ali dipuji oleh banyak kalangan. Sekitar 10 ribu orang tewas dalam perang sesama Muslim ini. juga Zubair dan Thalhah dua orang pertama yang masuk Islam seperti Ali. Thalhah terluka di kaki dan meninggal di Basra. yakni Ja far bin Abu Thalib dan Khalifah Abu Bakar. Pasukan Ali yang awalnya diarahkan ke Syam terpaksa dibelokkan untuk menghadapi Aisyah. Aisyah memimpin pasukannya dalam tandu tertutup di atas unta. Beliau menggantungkan jubah Uthman yang berlumur darah serta potongan jari isteri Uthman. Beliau meninggalkan ibu kota Madinah sepenuhnya. Beliau berangkat ke Kufah. Ali menikah dengan Ashma . Ali pun siap menggempur Muawiyyah. Sejumlah sahabat penting seperti Mughairah. Namanya semakin sering dipuji setelah beliau berhasil menjebol gerbang benteng Khaibar yang menjadi pertahanan terakhir Yahudi. Muawiyyah berhasil menarik Amru bin Ash ke pihaknya. pembunuh Uthman masih belum dihukum. Aisyah. Kesempatan ini pun dimanfaatkan oleh Muawiyyah. Banyak pasukan juga mengendarai unta. Zubair tewas dibunuh di Waha Al-Sibak. Ibnu Abbas. Juga ketegangan politik akibat pembunuhan Uthman. Khalifah Ali telah memecat jawatan pegawai-pegawai yang dilantik oleh Khalifah Uthman yang terdiri dari kalangan Bani Umayyah. beliau mewarisi pemerintahan yang sangat kacau. Kesan dari kematian Khalifah Uthman adalah amat sulit bagi Khalifah Ali untuk menyelesaikan terutamanya dalam masalah menjalankan pentadbiran. beliau mendesak Muawiyyah bin Abu Sufyan Gabenor Syam. Menjelang Rasul menunaikan ibadah haji. sehingga Ibnu Abbas mengkritiknya. Aisyah tertawan setelah tandunya penuh dengan anak panah. bahkan seterusnya.

Sebahagian berpendapat. Abu Musa yang dikenal sebagai seorang shaleh dan tak suka berpolitik di pihak Ali.Saidina Thalhah bin Ubaidillah ra (Syahid Yang Hidup) Thalhah bin Ubaidillah berpergian dengan sebuah kafilah Quraisy berniaga ke Syam. Abdullah. Ali tetap mengalah. Dia menganggap Muawiyyah mahupun Ali telah melanggar hukum Allah. Muawiyyah yang kini hidup dengan pengawalan ketat seperti seorang raja selamat dari pembunuhan tersebut dan hanya terluka. Namun Muhammad anaknya yang suka berpolitik -menyarankan Amru mengambil kesempatan. Muawiyyah lalu menggunakan model kerajaan . Amru bin Abu Bakar bertugas membunuh Amru bin Ash di Mesir dan Abdurrahman bertugas membunuh Ali di Kufah. mereka mengikat al-Quran di hujung tombak dan mengajak untuk berhukum pada al-Quran (Majlis Tahkim). berwawasan sempit dan keras. Caranya memandang masalah selalunya hitam. Kelompok Hurkus segera menguat. Kedua pihak berunding. pengetahuan dan pengalamannya mengenai perdagangan tidak seperti para pedagang yang tua-tua. Hurkus adalah seorang yang lurus. Dua hari kemudian beliau pun wafat. 5. . Yang lain menyebut itu hanyalah cara Muawiyyah untuk menipu dan menghindari kekalahan. pihak Muawiyyah bersiasat. Ketika kami berada di pasar Bushra. Ahmad yang mana? jawabku balik bertanya Ahmad Ibnu Abdullah bin Abdul Muththalib. aku penduduk Makkah! Sudah munculkah di tengah-tengah kalian orang yang bernama Ahmad? tanya pendeta kepadaku. Beliau mendukung Muawiyyah untuk menjadi khalifah tandingan. Peristiwa itu terjadi pada Ramadhan 40 Hijrah bersamaan 661 Masihi. Ya. Namun Amru kembali mengingkari kesepakatannya. Amru bin Abu Bakar tersilap dalam menjalankan tugasnya. Dia adalah Nabi penutup. pindah ke negeri berbatu-batu hitam. Tetapi pemuda itu pintar dan cerdik. sehingga memungkinkannya untuk berlumba dengan mereka yang tua dan berpengalaman memperoleh keuntungan dalam berdagang. Dalam keadaan terdesak. Mereka menyerang dan bahkan membunuh orang-orang yang berbeza pendapat dengannya.Amru seorang politisi ulung yang sangat disegani. Laa hukma illallah (tiada hukum selain Allah). Keduanya sepakat untuk menurunkan Ali dan Muawiyyah. hulu Sungai Eufrat di perbatasan Iraq-Syria. Bulan ini dia pasti muncul. beliau membunuh imam yang menggantikan Amru bin Ash. Puluhan ribu Muslim tewas. Situasi yang tak menentu itu menimbulkan kemarahan Hurkus komandan pasukan Ali yang berasal dari keluarga Tamim. Mereka berfikir. menyarankan ayahnya untuk menolak ajakan Muawiyyah. Dan dia akan keluar (hijrah dan mengungsi) dari negerimu Tanah Haram. Amru tergoda.putih . Atas usulan Amru. Ketika mereka sedang berada dalam pasar yang ramai dengan para pengunjung dari segala tempat. Kedua pihak bertempur di Shiffin. Pembunuhan berlangsung di beberapa tempat. Kata Thalhah. Muawiyyah dan Amru dibunuh. demikianlah pendapatnya. Saidina Ali ra sedang berangkat ke masjid ketika diserang dengan pedang. Di Kufah. tiba-tiba seorang pendeta berseru: Perhatian! Perhatian bagi kaum pedagang! Adakah di antara tuan-tuan yang berasal dari kota Makkah? Kebetulan aku berdiri tidak jauh dari pendeta tersebut. seruan itu harus dihormati. Marilah kita dengarkan Thalhah mengisahkan riwayat hidupnya sendiri. Lain halnya dengan Thalhah yang muda usia. Berakhirlah model kepemimpinan Islam untuk negara yang dicontohkan Rasulullah SAW. Thalhah mengalami suatu peristiwa yang mengubah jalan hidupnya secara menyeluruh. korban sebanyak 35 ribu manakala di pihak Muawiyyah seramai 45 ribu. Hujaj bertugas membunuh Muawiyyah di Damaskus. Lalu kuhampiri dia seraya berkata. para pedagang Quraisy masuk ke pasar yang ramai hendak berjual beli. Ibukota pun dipindah dari Madinah ke Damaskus. Setibanya di Bushra. Di pihak Ali. Amru bin Ash di pihak Muawiyyah. Pelanggar hukum Allah boleh dibunuh. Beliau diiming-imingi menjadi Gabenor Mesir. anak Amru yang shaleh. serunya. Pihak Ali berpecah. Orang-orang menyebut kelompok radikal ini sebagai Khawarij (barisan yang keluar). negara baru akan dapat ditegakkan jika tiga orang yang dianggap penyebab masalah yakni Ali.

dia menjelaskan tentang Islam dan membacakan beberapa ayat Al-Quran kepadaku. Dia pedagang yang berbudi tinggi dan berpendirian lurus. hai pemuda! kata pendeta itu menjelaskan. Setelah mereka putus asa membujuk Thalhah dengan cara lemah lembut. Ash Sha bah binti Al Hadhramy. Kemudian diikatnya pula Abu Bakar Shiddiq. Kami berteman baik dengan dia. tidak ada Tuhan selain Allah. supaya engkau tahu dan memasukinya. dan menyukai majlisnya karena dia ahli sejarah Quraisy dan silsilah keturunan suku itu. Orang-orang sepersukuan dengan Thalhah berusaha keras mengembalikannya ke dalam agama nenek moyang mereka. Dia keluar dari kepercayaan nenek moyang. dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah. tinggi dan mulia. Dengan syahadatku itu. Tanyaku. Pemuda itu Thalhah bin Ubaidillah. Dia seorang yang lapang dada. dan dengarlah pula apa yang dikatakan Muhammad tentang agama yang dibawanya. Sehingga kaum . Aku pergi menemui Abu Bakar dan bertanya kepadanya. Kafilah aku tinggalkan di belakang. dan berita yang disampaikannya kepadaku. ibu kandung pemuda itu! Kemudian. Putera Abu Quhafah (Abu Bakar Shiddiq) percaya dan mengikuti apa yang dikatakannya. Mas ud bin Kharasy bercerita. Kemudian digembirakannya aku dengan kebaikan dunia dan akhirat. bagaikan gunung karang yang terhunjam dalam perut bumi. Naufal bin Khuwalid yang dijuluki sebagai Asadul Quraisy (Singa Quraisy). Mengapa pemuda itu? Jawab mereka. Beliau sangat gembira mendengar ceritaku. aku bertanya kepada keluargaku. meneriaki si pemuda dengan caci makian. Ibunya mengharapkan Thalhah menjadi pemimpin bagi kaumnya. Sebaliknya aku ceritakan pula kepadanya peristiwa pertemuanku dengan pendeta Bushra. Muhammad bin Abdullah mengatakan dia Nabi. Berita yang kuterima dari pendeta itu tertanam ke dalam hatiku. ketika aku sa i antara Shafa dan Marwa. dan Anda menjadi pengikutnya? Betul! jawab Abu Bakar. karena si ibu telah melihat bakat yang terkandung dalam pribadi anaknya. Dan yang paling sedih ialah ibu Thalhah sendiri. karena pendirian Thalhah amat kokoh dan kuat. tetapi mereka tidak berhasil. Orang banyak itu berlari-lari di belakang pemuda tersebut. Tetapi bakti dan perjuangan Thalhah menegakkan agama Islam dan membela kaum muslimin semakin tumbuh dan tambah meluas. Lalu kuambil unta. Siapa wanita tua itu? Jawab mereka. Kemudian aku mengucapkan syahadat di hadapannya. dan aku segera pulang kembali ke Makkah. Marilah kita pergi menemui Muhammad. Bersama orang banyak itu terdapat seorang wanita lanjut usia. tak dapat digoyahkan sedikit jua. sampai turunnya ayat pertama). tak ubahnya bagaikan petir menyambar keluarganya. lalu mengikuti Muhammad anak Bani Hasyim. bahwa dia diangkat Nabi. akhirnya mereka bertindak kasar dengan menyiksa dan menyakitinya. Adakah suatu peristiwa yang terjadi di Makkah sepeninggalku? Ada! jawab mereka. Thalhah dan Abu Bakar digelari orang Al Qarinain (Sepasang sahabat yang terikat). Setelah bertemu dengannya. untuk disiksa sesuka hati mereka.banyak pohon kurma. Peristiwa masuknya pemuda Quraisy ini ke dalam Islam. aku kenal Abu Bakar. lalu diserahkannya kepada para jagoan dan tukang pukul kota Makkah. Maka sejak itu. Pada suatu hari. Mereka mengeluh. Sebaiknya Anda segera menemuinya. Dadaku terasa lapang untuk menerima Islam. memecut dan memukuli kepalanya. aku melihat sekelompok orang menggiring seorang pemuda dengan tangan terbelenggu ke kuduknya. Thalhah bin Ubaidillah semakin hari semakin dewasa. berdiri di hadapan Thalhah dan mengikatnya dengan tali. sampai di Makkah. Aku ceritakan pula kepadanya pertemuanku dengan pendeta di Bushra. Kata Thalhah. Abu Bakar tercengang mendengar ceritaku. agama berhala. maka aku tercatat sebagai orang ke-empat yang menyatakan Islam di hadapan Abu Bakar. Betulkah berita mengenai Muhammad bin Abdullah. sehingga kegembiraan itu terpancar jelas di wajahnya. Hari demi hari berjalan terus. Kemudian diajaknya aku masuk agama baru itu. Lalu katanya. kata Thalhah melanjutkan ceritanya. Satu peristiwa dan peristiwa yang lain sambung-menyambung. Aku bertanya. negeri yang subur makmur memancarkan air dan garam. Ceritakan kepadanya peristiwa yang engkau alami dengan pendeta Bushra itu. sambil mendorongnya. Lalu diceritakannya kepadaku kisah Muhammad menjadi Nabi dan Rasul (sejak peristiwa di gua Hira . Sesudah itu. Ya. gelisah dan berkeluh kesah. penyayang dan lemah lembut. Cobaan-cobaan yang dialaminya karena mempertaruhkan agama Allah dan Rasul-Nya tambah meningkat dan semakin besar pula. kedua-duanya disatukannya. Aku pergi bersama Abu Bakar menemui Muhammad.

dan Thalhah Al Fayyadh (Thalhah yang dermawan). Sekarang engkau. Siapa yang ingin melihat orang berjalan di muka bumi sesudah mengalami kematiannya. Pergelangan tangannya putus sebelah. seperti biasanya pikiran seseorang tertuju kepada Tuhannya bila dia tidur. Akan tetapi kita nukilkan di sini dua diantaranya. Thalhah selalu memajukan diri. ya Rasulullah! kata seorang perajurit Anshar. tetapi beliau dihadang oleh ratusan kaum musyrikin yang hendak membunuhnya. Apa kesalahan kami sehingga Anda gelisah? Jawab Thalhah. .muslimin menggelarinya Asy Syahidul Hayy (Syahid yang hidup). Maka ditanya oleh istrerinya Ummu Kaltsum binti Abu Bakar Shiddiq. Maka tinggallah Thalhah seorang. kawan kalian! Kami dapati Thalhah berlumuran darah. Adapun nama jolokan Asy Syahid Hayy (Syahid yang hidup). gelisah dan risau. hai Thalhah! Dalam perang itu. Kata Rasulullah. Maka bersabda Rasulullah. Rasulullah dan orang-orang yang mengawal beliau naik ke sebuah bukit. yang mengalir dari seluruh tubuhnya. Ketika barisan kaum muslimin terpecah belah dan kocar-kacir dari samping Rasulullah. Pada suatu sore hari dia mendapat untung dari Hadhramaut kira-kira 700 000 dirham. ya Rasulullah! kata Thalhah mendahului yang lain-lain. sehingga Thalhah dijuluki Asy Syahidul Hayy (Syahid yang hidup). diperolehnya dalam perang Uhud. sehingga sebelas orang perajurit Anshar gugur semuanya menemui syahid. sehingga dia gugur pula. ya Rasulullah! kata Thalhah. Di tubuhnya terdapat tujuh puluh sembilan luka bekas tebasan pedang. dan beliau kepayahan. Rasulullah bersabda sesudah itu mengenai Thalhah. Thalhah adalah pedagang besar. Karena itu Thalhah menerkam musuhnya dan menghalau mereka sekuat tenaga. mengandung seratus satu macam kisah. Perajurit Anshar itu maju melawan perajurit musyrikin. hai Abu Muhammad. dan dia terbaring di tanah dalam keadaan pengsan. dan memberi peluang perajurit Anshar. lalu dinaikkannya beliau sedikit ke bukit. Tidak! Engkau adalah isteri yang baik dan setia! Tetapi ada yang terfikir olehku sejak semalam. maka lihatlah Thalhah bin Ubaidillah! Bila orang membicarakan perang Uhud di hadapan Abu Bakar Shiddiq. Begitulah kisahnya. Siapa yang berani melawan mereka. beliau berkata. Siapa yang berani melawan mereka ini? Saya. Setiap nama jolokan itu mempunyai latar belakang kisah sendiri-sendiri. Perajurit Anshar itu maju melawan tentara musyrikin. Malamnya dia ketakutan. Mengapa Anda gelisah. Sesudah itu kembali menyerang musuh. Kemudian Thalhah kembali ke dekat Rasulullah. Adapun sebabnya bergelar Thalhah Al Khair atau Thalhah Al Jaud . Rasulullah terus naik. Ya! Engkau! Maju! kata Rasulullah. maka dia menjadi temanku kelak di syurga. Kata Rasulullah kepada Thalhah. sehingga darah mengucur di muka beliau. ya Rasulullah! kata seorang sahabat Anshar. Demikianlah seterusnya. Tidak! Jangan engkau! Engkau tetap di tempatmu! kata Rasulullah memerintah. tetapi dihadang pula oleh tentara musyrikin. supaya mereka tidak dapat menghampiri Rasulullah. sehingga dia berhasil menyingkirkan mereka dari Rasulullah. Saya. dan Rasulullah menjulukinya dengan Thalhah Al Khair (Thalhah yang baik). Saya dan Abu Ubaidillah bin Jarah ketika sedang berada agak jauh dari Rasulullah. atau tusukan lembing. Tidak! Jangan engkau! Engkau harus tetap di tempatmu! Rasulullah memerintahkan. tetapi senantiasa ditahan oleh Rasulullah dan diperintahkannya tetap di tempat. Setelah kami tiba untuk membantu. setiap Rasulullah meminta pahlawannya untuk melawan tentara musyrikin. Saya. Perang hari itu adalah peperangan Thalhah keseluruhannya. sedangkan harta ini bertumpuk di rumahnya. Rasulullah mengalami patah taring kening dan bibirnya luka. maka Abu Bakar berkata. Tinggalkan aku! Bantulah Thalhah. dan lemparan panah. Saya. perajurit muslim yang tinggal di dekat beliau hanya sebelas orang Anshar dan Thalhah bin Ubaidillah dari kaum Muhajirin. Ya! Engkau! kata Rasulullah. Kata Abu Bakar. sehingga perajurit Anshar gugur karena membela nabinya. yang masing-masing tidak kalah penting dari yang lain. dan disandarkannya ke tebing. atau Thalhah Al Jaud (Thalhah yang pemurah).

maka lihatlah Thalhah. Zubayr tidak membuang waktu lagi. maka di antara mereka ada yang gugur. Al-Ishabah 1:545) . Hal itu juga dikatakan Allah SWT dalam firmanNya: Di antara oran g-orang mukmin itu ada orang -orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Rasulullah pernah berkata kepada para sahabat radhiallahu anhum. Besok pagi bagi-bagikan wang itu kepada mereka. Saya tidak akan kembali kafir lagi sama sekali. Lalu katanya. atau aku beli kepadamu tiga ratus ribu dirham. Bukankah kaum Anda banyak yang membutuhkan pertolongan Anda. kemudian menyuruhnya kembali saja. terkejut? Jawabnya: Aku dengar berita. Rasulullah SAW lalu bertanya: Mengapa engkau wahai Zubayr. Thalhah bertemu dengan Saidina Ali ra dan Saidina Ali memperingatkan agar beliau mundur ke barisan paling belakang. seharga tiga ratus ribu. Kedua-duanya tergolong dalam sepuluh orang yang mubasyarin bil jannah . Mengapa Anda begitu risau memikirkannya. tibatiba terdengar olehnya desas-desus bahwa Rasulullah SAW telah dibunuh orang. lalu mengambil pedangnya keluar mencari-cari sumber berita itu. Zubayr digulung ke dalam tikar. Maka itu dianggap sebagai pedang pertama yang terhunus fisabilillah. Dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu-nunggu dan mereka sedikit pun tidak merubah janjinya. Ummu Kalthum. (Al-Ahzaab: 23) 6. Kata Thalhah. Pada suatu hari. Sewaktu terjadi Perang Jamal. Ibnu Asakir telah mengeluarkan dari Said bin Al-Musaiyib. Mereka sama-sama beriman pada tahun yang sama dan wafat dalam tahun yang sama pula. dan berkeliaran di lorong-lorong Makkah mencari Nabi SAW yang ketika itu berada di daerah tinggi Makkah. dia berkata: Orang pertama yang menghunus pedangnya fisabilillah ialah Zubayr bin Al-Awwam ra. anak orang yang selalu diberi taufiq oleh Allah. bahwa engkau telah dibunuh orang! Rasulullah SAW juga terkejut. Zubayr masuk Islam dalam usia lima belas tahun dan ia hijrah dalam usia delapan belas tahun sesudah menderita penganiayaan dan siksaan bertubi-tubi karena mempertahankan keimanannya. Thalhah wafat pada usia 60 tahun dan dikubur di suatu tempat dekat padang rumput di Basrah. jika aku terbunuh? Maka jawab Zubayr: Aku akan menuntut balas akan darahmu kepada siapa yang membunuhmu! Rasulullah SAW lalu mendoakan bagi Zubayr dan bagi pedangnya. Di tengah jalan dia bertemu dengan Rasulullah SAW sedang berjalan. Pamannya sendirilah yang menyiksanya. seorang laki-laki pernah datang kepada Thalhah bin Ubaidillah meminta bantuannya.Saidina Zubayr ibn al-Awwam ra (Perajurit Allah Pengiring Rasulullah) Antara Thalhah dan Zubayr adalah dua serangkai. lalu bertanya lagi: Apa yang hendak engkau perbuat. Thalhah memberikan kepadanya wang sejumlah tiga ratus ribu. Orang ini termasuk yang gugur dan barang siapa senang melihat seorang syahid berjalan di atas bumi. Biarlah aku terima wangnya saja. lalu berkata: Kalau aku dibunuh orang. lalu kakinya digantung diatas dan dibawah kepalanya ditaruh api yang membara. Rahimakillah. lalu dibagi-bagikannya kepada fakir miskin kaum Muhajirin dan kaum Anshar. Pamannya berkata. Kembali kamu kepada penyembahan berhala ! Tapi Zubayr menjawab. Baginda bertanya: Kenapa engkau dengan pedang yang terhunus itu hai Zubayr? Beliau menjawab: Aku dengar engkau dibunuh orang Makkah. Pagi-pagi.Jawab isterinya. ambilah tanah itu. Ibnu Asakir dan Abu Nuaim memberitakan dari Urwah bahwa Zubayr bin Al-Awwam pernah mendengar bisikan syaitan yang mengatakan bahwa Muhammad SAW telah dibunuh dan ketika itu Zubayr baru saja berusia dua belas tahun. (Kanzul Ummal 5:69. Zubayr lalu mengambil pedangnya. Hati Thalhah tergugah oleh rasa kasihan terhadap orang itu. Aku mempunyai sebidang tanah pemberian Uthman bin Affan kepadaku. Apabila dia bertemu dengan Nabi SAW. Jika engkau suka. Engkau wanita beroleh taufiq. karena itu! Rasulullah SAW lalu mendoakan segala yang baik-baik baginya. dimasukkannya wang itu ke dalam pundipundi besar dan kecil. maka apa yang hendak engkau buat? Jawab Zubayr: Aku akan menentang semua orang Makkah. wajahnya tertegun. Sebuah panah mengenai betisnya. maka beliau segera dipindahkan ke Basrah dan tidak berapa lama kemudian karena lukanya yang cukup dalam beliau pun wafat. sedang di tangan Zubayr pedang yang terhunus. Kata orang itu. Rasulullah SAW tersenyum. Bila yang seorang disebut maka yang kedua pun disebut. Diceritakanya pula. (Semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya kepadamu!). sedang dia sibuk dengan kerjanya.

bahwa Talhah bin Abu Talhah Al-Abdari. Umar. beliau berkata: Pada hari pertempuran Khandak. bahawa beliau berkata: Telah datang seorang Musyrik yang lengkap dengan senjatanya. dihabisinya dengan pedangnya. Uthman.2 (Al-Bidayah Wan-Nihayah 4:20) Yunus memberitakan lagi dari Ibnu Ishak yang berkata: Pada hari pertempuran Khandak. (Al-Bidayah Wan-Nihayah 4:107) Ibnu Jarir telah mengeluarkan dari Asma binti Abu Bakar ra. dan pengiringku ialah Zubayr. nescaya aku sendiri yang akan keluar dan melawannya. dan melawannya sehingga dia dapat membelah tubuh musuhnya menjadi dua. Maka segera keluar menghadapinya Zubayr bin Al-Awwam ra. karena melihat banyak orang yang tidak sanggup melawannya. Dalam peperangan itu. Kerap Umar membenarkan aku menaiki bahunya untuk melihat apa yang terjadi di bawah sana. dialah yang akan mati. Pada waktu petang. tetapi tiada seorang pun yang mau keluar menemuinya. Aku melihat ayahku mengayunkan pedangnya ke kanan dan ke kiri. aku masih kecil dan aku dikumpulkan dengan kaum wanita dan anak-anak kecil di tempat yang tinggi. dia lalu mendaki di sebuah tempat yang tinggi. Ternyata seluruh tubuhnya berbalut senjata (baju besi) sehingga sulit ditembus dengan senjata. dan apa yang engkau lakukan tadi! Ayahku menjawab: Engkau lihat apa yang ayah buat. datang ayahku ke tempat kami untuk menjenguk. sehingga kedua-duanya berguling-guling dari atas bukit itu. (Kanzul Ummal 5:69) Baihaqi memberitakan dari Abdullah bin Zubayr ra. Beliau dikenal sebagai seorang yang paling berani. paling pandai dalam menunggang kuda dan paling kejam terhadap lawan. Ubaidah. Dalam dua kali putaran Zubayr mengarahkan lembingnya ke mata Ubaidah dan berhasil menusuk kedua mata itu sampai ke belakang kepalanya. lalu aku berkata kepadanya: Ayah! Aku lihat engkau berperang pada hari ini. dan bersama kami ialah Umar bin Abu Salamah. Kaum Quraisy sengaja menempatkannya di barisan terdepan untuk menentang pahlawan-pahlawan berkuda kaum muslimin. Ali dan Abdullah ibnu Zubayr meminta lembing itu untuk disimpannya. Setelah siap. Dia lalu berkata lagi: Aku lakukan untuk mempertahankanmu. demi ayah dan ibuku! (Al-Bidayah Wan-Nihayah 4:107) . l alu si kafir itu mati. Lembing milik Zubayr kemudian diminta oleh Rasulullah SAW. Lembing itu kemudian berada di tangan Abu Bakar. Maka Zubayr bin Al-Awwam ra keluar untuk menghadapinya. Mereka berdua bertarung sampai Zubayr melompat ke atas untanya. telah keluar Naufal bin Abdullah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi seraya mengajak untuk lawan tanding. barisan kaum musyrikin ketakutan. maka dia dilihat oleh Rasulullah SAW seraya berkata kepadanya: Hai putera Shafiyah! Bangun menghadapinya! Zubayr ra segera mendatangi musuh itu dan mendaki bukit hingga tiba di puncaknya. Kemudian Baginda berkata lagi: Kalau Zubayr tidak keluar melawannya. Yunus menyebut dari Ibnu Ishak. Zubayr terjun kemedan tempur dan terjadilah perang tanding yang seru sekali. Lantaran itu Rasulullah SAW telah berkata: Tiap-tiap Nabi ada pengiringnya. pendekar Quraisy itu berteriak dan jatuh tersungkur tanpa gerak.Zubayr adalah prajurit dakwah yang menyandang senjata untuk melawan orang-orang yang menghendaki gugurnya dakwah Islamiah selagi dalam kandungan. Mereka lalu berduel. pasukan Quraisy menempatkan pendekarnya di barisan paling hadapan yang dipimpin oleh Ubaidah bin Said Ibnul Aash. Kepahlawanannya telah tampak pertama kali pada waktu perang Badar. manakala Zubayr jatuh ke atas dadanya. hai Rasulullah! Maka tiba-tiba Zubayr menjengukkan dirinya. berkata: Siapa yang tersungkur ke bawah bukit itu. dan menariknya jatuh ke atas tanah. dan di situ dia bertarung dengan Talhah. pendek kata siapa saja yang coba mendekatinya. Lalu Rasulullah SAW yang dari tadi melihat peristiwa itu. pembawa bendera kaum Musyrikin pada hari Uhud telah mengajak perang tanding. Maka benarlah si kafir itu yang jatuh dulu. seraya berteriak: Siapa yang mau bertanding dengan aku! Rasulullah SAW berkata kepada seseorang di situ: Boleh engkau bertanding dengan dia? Jawab orang itu: Jika engkau suruh. Maka masing-masing Nabi SAW dan kaum Muslimin mendoakan supaya yang jatuh dahulu itu si kafir. sehingga akhirnya Zubayr dapat mengalahkan Talhah dan membunuhnya dengan pedangnya. Zubayr berpikir bagaimana caranya mengalahkan musuhnya yang berbaju besi itu dan ia menemukan cara yang jitu. Yang tampak dari Ubaidah hanya kedua matanya saja. Terbunuhnya pendekar Quraisy Ubaidah menambah semangat juang Umat Islam dalam setiap peperangan dan mereka selalu dapat memenangkannya. sehingga pedangnya menjadi tumpul. Menyaksikan terbunuhnya Ubaidah yang tragis ini. duhai anakku? Jawabku: Ya. Zubayr segera memandang ke arah Ubaidah.

termasuk dalam kelompok sepuluh yang diberi khabar gembira oleh Rasulullah SAW masuk syurga. sedang lehernya penuh luka-luka oleh pukulan musuh. maka ia akan segera menjadi orang pertama yang datang menyambut seruan itu. berani. kaum muslimin sukar membuka dan menguasainya. Ketika menghadapi benteng Babylon. Zubayr bersama Ali bin Abi Thalib menyerbu dengan memanjat benteng itu sehingga kaum muslimin dapat memasuki dan menguasai benteng tersebut. Zubayr tercatat dalam rombongan yang pernah hijrah ke negeri Habasyah sebelum hijrah ke Madinah. Ketika kaum muslimin mengepung perbentengan bani Quraidah yang kokoh dan sulit dikuasai. Berkata Urwah ra: Aku pernah memainkan tempat bekas luka itu ketika aku kecil.Saidina Abdurrahman bin µAuf ra (Saudagar Yang Berniaga Dengan Allah) Saidina Abdurrahman bin Auf ra termasuk dalam kelompok delapan orang yang mula-mula memeluk Islam. dan ia bersabda : Setiap nabi mempunyai pengikut pendamping yang setia (Hawari) dan hawariku adalah Zubayr ibnul Awwam. dan ketika itu Abdullah juga masih kecil. Bila diserukan Hayo berjihad fi Sabilillah . Zubayr ra memanjati dinding benteng dengan tangga. kami akan ikut di belakangmu! Zubayr menjawab: Nanti kalau aku menggempur mereka. lalu ayah kami Zubayr mengajaknya naik di atas kuda. seraya bersabda: Tiap nabi mempunyai kawan dan pembela setia (Hawari) dan di antara hawariku adalah Zubayr. 7. termasuk enam orang sahabat yang bermusyawarah (sebagai formatur) dalam pemilihan khalifah sesudah Umar bin . Tetapi beliau diikuti oleh beberapa orang yang menginginkan berlanjutnya fitnah dan perang. tetapi karena Zubayr memang seorang pemuda yang setia. Ubadah Ibnu Assamit. Moga Allah merahmati rohnya dan roh para sahabat radhiallahu anhum.Bukhari telah mengeluarkan dari Urwah ra bahwa para sahabat Rasulullah SAW berkata kepada Zubayr ra pada hari pertempuran di Yarmuk: Pimpinlah kami untuk menerobos barisan musuh. yang satu adalah dari bekas kena pukulan di hari Badar. Saidina Umar ra mengirim empat ribu prajurit yang dipimpin oleh empat orang komandan dan ia juga menulis surat yang isinya: Aku mengirim empat ribu prajurit bala bantuan yang dipimpin empat orang sahabat yang terkemuka dan masing-masing bernilai seribu orang. Ketika terjadinya Perang Jamal antara pasukan yang dipimpin Saiditina Aisyah ra dengan pasukan Ali ra. Selama hidupnya ia tidak pernah tinggal berjihad. Hal ini membuat pasukan musuh gentar. kemudian diserahkannya kepada orang lain. lalu dia kembali lagi ke barisannya. dan tidak ada seorang pun bersamanya ketika itu. Jawab mereka: Tidak. Almiqdaad Ibnul Aswad dan Maslamah bin Mukhallid. Ada dua bekas luka di situ. ikhlas. kamu akan duduk di belakang saja. kami akan sama-sama menggempur! Maka Zubayr pun menerobosi barisan musuh serta menggempur mereka. Beliau tersenyum ridho dan gembira. Lalu ia berseru Allahu Akbar dan disambut dengan kalimat tahuid oleh pasukan yang berada di luar benteng. Dia adalah seorang pengelola perdagangan yang berhasil dan hartawan. Oleh karena itulah Zubayr selalu mengikuti seluruh peperangan bersama Rasulullah SAW. (Al-Bidayah Wan-Nihayah 7:11) Rasulullah SAW merasa bangga terhadap Zubayr. Zubayr bertemu dengan Ali dan menyatakan dirinya tidak lagi memihak dan akan berusaha mendamaikan kedua pasukan itu. umurnya sepuluh tahun. kuat. Kecintaan Rasulullah SAW kepada Zubayr bukan hanya disebabkan ia anak bibi Rasulullah SAW.murah tangan dan telah menjual diri dan hartanya kepada ALLAH. Zubayr ditikam ketika sedang menghadap Allah (dalam keadaan menunaikan shalat). Begitu pula kesigapan Zubayr dalam menyambut seruan jihad pada perang Ahzaab dan peperangan lainnya sehingga bila Rasulullah SAW melihatnya. Tahukah anda siapa empat orang komandan itu? Mereka adalah Zubayr Ibnul Awwam. tapi hartanya selalu diinfakan untuk perjuangan Islam. Ketika Amru Ibnul Aash meminta bala bantuan tentara kepada Amirul Mukminin. panik dan meninggalkan pospos pertahanan mereka sehingga Zubayr dan kawan-kawannya bergegas membuka pintu gerbang maka tercapailah kemenangan yang gilang gemilang pada kaum Muslimin. Umar Ibnul Khattab untuk memperkuat pasukan memasuki negeri Mesir dan mengalahkan tentara Romawi yang kala itu menduduki Mesir. Setelah itu maka beliau pun pergi. jujur.

hai Abdurrahman. Dalam perantauan. Setelah masuk Islam. antaranya ialah Umair bin Uthman bin Ka ab at-Taimy. Beliau menghindar dari kekejaman kaum kafir Quraisy. Abdurrahman menjadi pelopor orang-orang yang berhijrah karena dan untuk Allah dan Rasul-Nya. kepada keluarga saudara. Alangkah wanginya kamu. Beliau berdiri di tengah-tengah para sahabat. Semoga Allah memberkati pernikahan dan harta kamu. Abdurrahman bin Auf masuk Islam sebelum Rasulullah masuk ke rumah Al-Arqam. Hingga seandainya aku angkat sebuah batu. Saya hendak bernikah. maka di bawahnya kudapati emas dan perak. dan beliau berhasil menewaskan musuh-musuh Allah. Kata Abdurrahman. Maka mulailah Abdurrahman berniaga di sana. Kemudian beliau turut berhijrah ke Habsyah bersama-sama kawan seiman untuk menyelamatkan diri dan agama dari tekanan kaum kafir Quraisy yang senantiasa menzalimi mereka. Abdurrahman bergegas pulang ke rumahnya dan cepat kembali ke hadapan Rasulullah di tengah-tengah kaum muslimin. ketika tentara muslimin banyak yang meninggalkan barisan hadapan. Sama halnya dengan kelompok kaum muslimin yang pertama-tama masuk Islam.Khattab al-Faruq. akan ku serahkan mana yang kamu senangi. Sungguh pun begitu. Dua ribu saya pinjamkan kepada Allah. Beliau menyambut kedatangan Abdurrahman seraya berkata. Pilihlah olehmu salah satu di antara kedua kebunku itu. Rasulullah mempersaudarakan orang-orang Muhajirin dan orang-orang Anshar. terkumpullah wang sekadar cukup untuk mahar kahwin. tetapi selalu setia dan patuh membenarkan risalah Muhammad SAW. Katanya. Kata beliau antara lain. Bershadaqahlah tuan-tuan! Saya hendak mengirim suatu pasukan ke medan perang. Jawab Abdurrahman bin Auf. Belum berapa lama beliau berdagang. Emas seberat biji kurma. Wah. perjuangan dan pengorbanan Abdurrahman di medan tempur jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan perjuangan dan pengorbanannya dengan harta benda. Ya. Apakah mahar yang kamu berikan kepada istrimu? Jawab Abdurrahman. dan kaum muslimin keluar sebagai pemenang. Mendengar ucapan Rasulullah tersebut. Saya hanya akan minta tolong kepada saudara untuk menunjukkan di mana letaknya pasar Madinah ini. terhadap harta yang kamu berikan. Tatkala Rasulullah SAW dan para sahabat beliau diizinkan Allah berhijrah ke Madinah. Saya mempunyai dua bidang kebun yang luas dan dua orang pembantu. Tanya Rasulullah. Pada suatu hari Rasulullah SAW berpidato membangkitkan semangat jihad dan pengorbanan kaum muslimin. Dalam Perang Badar Abdurrahman turut berjihad fisabilillah. Wahai saudaraku Abdurrahman! Aku termasuk orang kaya di antara penduduk Madinah. Dalam perang Uhud beliau tetap teguh bertahan di samping Rasulullah. yaitu dua hari sesudah Abu Bakar Shiddiq masuk Islam. Pada suatu hari Sa ad berkata kepada saudaranya. Ketika selesai perang. Sabda Rasulullah. Walaupun luka kecil. Adakan kenduri. Begitu pula salah seorang di antara kedua orang pembantuku. Sa ad menunjukkan pasar tempat berjual beli kepada Abdurrahman. Sabda Rasulullah. namun di antaranya ada yang sedalam anak jari. Lalu wang yang dibawanya dari rumah diserahkannya kepada Rasulullah dua ribu. Rasulullah! Saya mempunyai wang empat ribu. kemudian aku kawinkan engkau dengan beliau. Hartaku banyak. Tetapi beliau sabar dan tetap sabar. Pendiriannya teguh dan senantiasa teguh. Itulah beliau Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Abdurrahman pun tidak luput dari penyiksaan dan tekanan kaum kafir Quraisy. Rasulullah memanggilnya Abdurrahman. Maka Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan beliau dengan Sa ad ibnu Rabi al Anshari ra. Beliau datang kepada Rasulullah memakai harum-haruman. Sejak itu dunia datang menghadap kepadaku (hidupku makmur dan bahagia). ku berikan kepadamu mana yang kamu sukai. walau hanya dengan menyembelih seekor kambing. dan seorang mufti yang dipercayai Rasulullah berfatwa di Madinah selagi beliau masih hidup di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Kata Abdurrahman. Semoga Allah melimpahkan berkat-Nya kepadamu. . Namanya pada masa jahiliyah ialah Abd Amr. dan kepada harta saudara. dan semoga Allah memberkati pula harta yang kamu tinggalkan untuk keluargamu. Semoga Allah melimpahkan berkah-Nya kepada saudara. dan dua puluh luka-luka kecil. dan dua ribu saya tinggalkan untuk keluarga saya. Abdurrahman mendapat hadiah sembilan luka parah menganga di tubuhnya. ya Rasulullah.

Setelah hampir selesai rakaat pertama. yaitu tentara Rum sangat banyak. Dengan patuh dan setia kaum muslimin memperkenankan seruan Nabi yang mulia. Itulah salah satu bidang khusus yang ditangani Abdurrahman. Pada suatu hari iring-iringan kafilah dagang Abdurrahman. Semuanya membawa pangan. kebaikan. yaitu ketika waktu shalat sudah masuk. Kafilah dagangnya terus menerus hilir mudik dari dan ke Madinah mengangkut gandum. Maka Abdurrahman menjadi imam shalat berjamaah bagi kaum muslimin waktu itu. Sebanyak rezeki. Kata Ibu Aisyah ra. Perjalanan ke Tabuk sangat jauh dan sulit. jawab orang itu. Adakah engkau tinggalkan untuk wang belanja isterimu? Jawab Abdurrahman. sandang dan barang-barang lain kebutuhan penduduk. dan upah yang dijanjikan Allah. sehingga Abdurrahman menjadi orang terkaya di antara para sahabat. Ada! Mereka saya tinggali lebih banyak dan lebih baik daripada yang saya sumbangkan. ibu yang mulia itu bertanya. Rasulullah terlambat hadir. Ketika jatah Saidatina Aisyah ra disampaikan orang kepadanya. Beliau pantas bangga dan bahagia dengan tugas dan kepercayaan yang dilimpahkan para ibu orang-orang mukmin kepadanya. Banyak di antara kaum muslimin yang kecewa sedih karena ditolak Rasulullah menjadi tentera yang akan turut berperang.Ketika Rasulullah bersiap untuk menghadapi Perang Tabuk beliau membutuhkan jumlah dana dan tentara yang tidak sedikit. Sehingga ibu Aisyah bertanya. Siapa menghadiahkan tanah itu buat saya? Abdurrahman bin Auf. ia pernah membeli sebidang tanah berharga empat ribu dinar. yaitu Muhammad Rasulullah SAW. dan kepada para ibu-ibu orang mukmin. Setelah Rasulullah SAW wafat. karena jumlah tentara musuh. Beliau bertanggungjawab memenuhi segala kebutuhan mereka dan mengadakan pengawalan bagi ibu-ibu yang mulia itu bila bepergian. Abdurrahman bin Auf bertugas menjaga kesejahteraan dan keselamatan Ummahatul Mu min (para istri Rasulullah). Rasulullah bertanya kepada Abdurrahman. pakaian. Kafilah Abdurrahman dengan iring-iringan tujuh ratus ekor unta bermuatan sarat membawa pangan dan sandang serta lain-lainnya. Apakah lagi yang lebih mulia dan utama dari menjadi Imam bagi pemimpin umat dan pemimpin para Nabi. Begitulah doa Rasulullah bagi Abdurrahman selalu melindunginya sepanjang hidupnya. tepung. Apabila para ibu tersebut pergi haji. Suara apa yang hiruk pikuk itu? Dijawab orang. Salah satu bukti yang dibaktikan Abdurrahman kepada ibu-ibu yang mulia. isteri Rasulullah. tidak meninggali wang belanja sedikit juga untuk isterinya. Tanya Rasulullah. Abdurrahman turut mempelopori dengan menyerahkan dua ratus uqiyah emas. Allah memuliakan Abdurrahman dengan kemuliaan yang belum pernah diperoleh kaum muslimin seorang jua pun. Begitu pula hewan kendaraan tidak mencukupi. Lalu tanah itu dibagi-bagikannya kepada fakir miskin Bani Zuhrah. Pasukan muslimin berangkat ke Tabuk. Terdengar suara gemuruh dan hiruk pikuk. terdiri dari tujuh ratus unta bermuatan sarat tiba di Madinah. bumi seolah-olah bergetar. Maka kata Umar bin Khattab berbisik kepada Rasulullah. Sebab kenderaan untuk mereka tidak mencukupi. lalu beliau shalat di belakang Abdurrahman dan mengikuti sebagai makmum. Agaknya Abdurrahman berdosa. Perniagaannya selalu meningkat dan berkembang. Di samping itu di Madinah tengah mengalami musim panas. Dan pasukan yang berangkat terkenal dengan sebutan Jaisyul Usrah (pasukan susah). Beliau yang menaikkan dan menurunkan para ibu itu ke atas haudaj (penutup) khusus mereka. Mereka yang tidak diterima itu terkenal dengan nama Al-Bakkaain (orang yang menangis). Abdurrahman turut pula bersama-sama mereka. Ketika mereka masuk kota. Dana yang tersedia hanya sedikit. Karena itu Rasulullah memerintahkan kaum muslimin mengorbankan harta benda mereka untuk berjihad fisabilillah. Tidak ada orang yang kasihan pada kalian sepeninggalku. karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk disumbangkannya. Rasulullah SAW pernah bersabda. Rasulullah tiba. Mereka yang ditolak itu pulang kembali dengan air mata bercucuran kesedihan. Berapa? Jawab Abdurrahman. wangi-wangian dan segala kebutuhan penduduk. . barang pecah belah. kecuali orang-orang yang sabar. minyak.

Apabila beliau berada di tengah-tengah budak-budaknya. Ya. Dalam kata sambutannya antara lain Ali berkata: Anda telah mendapatkan kasih sayang Allah. Sebelum menghentikan iring-iringan unta. katanya: Pada suatu saat saya beroleh kesempatan termasuk tiga orang pertama yang masuk Islam. Sudilah Ibu menyaksikan. Lalu diserahkannya pula 500 ekor kuda kepada para pejuang yang lain.000 dirham perak.000 ekor unta. aku akan memasukinya sambil berjalan. Beliau meninggalkan kira-kira 1. dan semua mengambil bagiannya masing-masing. Kemudian diwasiatkan supaya memberi 400 dinar emas kepada para pejuang Badar. 300 ekor kambing. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib Karamallahu Wajhah. Wahai Ibu. Berbahagialah Abdurrahman bin Auf dengan ribuan karunia dan kebahagiaan yang diberikan Allah kepadanya. Maksudnya bahwa beliau adalah salah seorang di antara tiga orang yang paling awal masuk Islam. namun harta kekayaannya itu seluruhnya tidak mempengaruhi jiwanya yang penuh iman dan taqwa. demikian mulia perilaku dan keimanan para sahabat Rasulullah SAW. Hal ini pernah diceritakannya sendiri. Serentak mendengar berita itu. Telah turut menghantar jenazahnya ke tempat terakhir di dunia. Saya mendengar Rasulullah bersabda. putera dari Manaf yang menjadi paman dari Aminah ibunda dari Rasulullah SAW. Katanya. saya mendengar sendiri! Abdurrahman melonjak kegirangan. Subhannallah. kafilah ini dengan seluruh kenderaan dan muatannya kuserahkan untuk jihad fisabilillah. yang kalau dibagi-bagikan kepada ahli warisnya dengan mengampak. Semoga Allah memberinya minum dengan minuman dari telaga Salsabil. Shalat jenazah turut dihadiri pula antara lain. telah memberinya khabar gembira dengan syurga Jannatun Na im. mana yang majikan dan mana budak. Sa ad masuk Islam sewaktu berusia l7 tahun.000. akan disambutnya dengan ucapan selamat datang sambil bergurau. sehingga mencapai 40. sehingga Ibu Aisyah sering mendoakan. Di samping itu beliau meninggalkan warisan pula untuk ahli warisnya sejumlah harta. maka semangatnya semakin memuncak mengorbankan kekayaannya di jalan Allah. orang tidak dapat membedakan di antara mereka. Beliau berwasiat pula supaya memberikan hartanya yang paling mulia untuk para ibu-ibu orang mukmin. Walaupun begitu kaya-rayanya. maka potongan-potongannya cukup menjadikan seorang ahli warisnya menjadi kaya-raya.000 dinar emas. apakah Ibu mendengar sendiri ucapan itu diucapkan Rasulullah? Jawab Ibu Aisyah. Rasulullah SAW yang ucapannya selalu terbukti benar. Kemudian menyusul pula 40. Abdurrahman bin Auf masuk syurga dengan merangkak (karena syurga sudah dekat sekali kepadanya). Kata sambutan saat pemakaman.Saidina Sa¶ad bin Abi Waqqash ra (Pelempar Panah Pertama Pada Jalan Allah) Siapakah dia singa yang menyembunyikan kukunya itu? Dan siapakah dia yang bila datang kepada Rasulullah ketika berada di antara shahabat-shahabatnya. seseorang pembawa berita mengatakan kepada Abdurrahman berita gembira yang disampaikan Ibu Aisyah. bahwa Abdurrahman pasti masuk syurga. Sesudah itu beliau bersedekah lagi 200 uqiyah emas. dimerdekakannya sejumlah besar budak yang dimilikinya. Seandainya aku sanggup. Tatkala beliau hampir meninggal dunia. baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. antara lain sahabat mulia Sa ad bin Abi Waqqas. 100 ekor kuda. Dzun Nurain Uthman bin Affan. Sejak berita yang membahagiakan. Masing-masing mendapat pembagian khusus 80. serta pahala yang besar di akhirat. bagaikan terbang beliau pergi menemui Saidatina Aisyah.Kata Ibu Aisyah ra. . Mereka berjumlah seratus orang. dan keislamannya termasuk yang terdahulu di antara para sahabat. Di samping itu masih ada peninggalannya berupa emas dan perak. sabdanya: Ini dia pamanku! Siapa orang yang punya paman seperti pamanku ini? Itulah dia Sa ad bin Abi Waqqash! Kakeknya ialah Uhaib. Katanya. Hartanya dinafkahkan dengan kedua belah tangan. dan Anda telah berhasil menundukkan kepalsuan dunia. Semoga Allah melimpahkan berkat-Nya bagi Abdurrahman dengan baktinya di dunia. 8. Beliau beristri empat orang. bahwa Abdurrahman masuk syurga.

kecuali bagi Sa ad. diajukannyalah do a yang maqbul ini. yang dapat ditonjolkan dan dibanggakannya. Ya Allah. Sementara itu buku-buku tarikh dan riwayat menceritakan kepada kita bahwa beliau termasuk salah seorang yang masuk Islam bersama dan atas hasil usaha Abu Bakar. Sa ad bin Abi Waqqash telah mengulurkan tangan kanannya untuk bai at kepada Rasulullah SAW. Banyak sekali keistimewaan yang dimiliki oleh Sa ad ini. Katanya. Dan untuk menopang ketaqwaannya ia selalu memakan yang halal. yaitu Uthman bin Affan. orang itu enggan menurut. Maka katanya. Zubayr bin al-Awwam.Maka pada hari-hari pertama Rasulullah menjelaskan tentang Allah Yang Esa dan tentang agama baru yang dibawanya. dan juga orang yang mula-mula terkena anak panah. seolah-olah kamu seorang Nabi. Thalhah dan Zubayr. Maka Sa ad pun pergi berwudhu dan shalat dua raka at. yaitu panahnya dan do anya. Dalam kehidupan akhirnya Sa ad termasuk Kaum Muslimin yang kaya dan berharta. Tapi kalau biasanya harta banyak dan harta halal jarang sekali dapat terhimpun. Memang! Kedua ni mat besar ini selalu menjadi dendangan Sa ad buah syukurnya kepada Allah. Sebagai contoh ialah peristiwa yang diriwayatkan oleh Amir bin Sa ad. bahwa beliau merupakan satu-satunya orang yang dijamin oleh Rasulullah dengan jaminan kedua orang tua beliau. Beliau mempunyai dua macam senjata yang amat ampuh. Pertama. Kalau begitu saya do akan kamu kepada Allah Ujar laki-laki itu. kecuali dengan menyerahkan urusannya kepada Allah Ta ala. serta beberapa lama menjadi bulan-bulanan injakan dan sepakannya hingga akhirnya tewas menemui ajalnya! Kenyataan ini pertama kali mengungkapkan kebeningan jiwa. bahwa beliaulah yang mula-mula melepaskan anak panah dalam membela agama Allah. Demikianlah beliau terkenal di kalangan saudara-saudara dan handai taulannya bahwa do anya tak ubah bagai pedang yang tajam. Rupanya kamu hendak menakut-nakuti aku. Tidak pernah saya dengar Rasulullah menyediakan ibu bapanya sebagai jaminan kepada seseorang. dan jika beliau menyampaikan suatu permohonan kepada Allah pastilah dikabulkan-Nya. ia meninggalkan kekayaan yang tidak sedikit. pastilah akan mengenai sasarannya. Dan ini. keyakinannya keras membaja serta keikhlasannya dalam dan tidak bernoda. Panahlah hai Sa ad! Ibu bapaku menjadi jaminan bagimu. Panahlah. Dan kedua. Lalu diterjangnya laki-laki tadi dan dibawanya ke bawah kakinya. dan menolak dengan keras setiap dirham yang mengandung syubhat. hal itu adalah disebabkan do a Rasulullah juga bagi pribadinya. yang baik dan yang halal . tidak menutup kemungkinan bahwa ia lebih dulu masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Lalu diangkatlah kedua tangannya. Waktu wafat. Jika beliau memanah musuh dalam peperangan. Saya dengar beliau bersabda waktu Perang Uhud. Menurut Sa ad sendiri dan juga para sahabatnya. jiwanya adalah jiwa merdeka. Abdurrahman bin Auf dan Thalhah bin Ubaidillah. Demi Allah sayalah orang pertama yang melepaskan anak panah di jalan Allah! Dan berkata pula Ali bin Abi Thalib. hai Sa ad Ibu bapakku menjadi jaminan bagimu. Ia dilimpahi harta yang banyak. dan kabulkanlah do anya. Tetapi di antara semua itu dua hal penting yang selalu menjadi dendang dan senandungnya. Boleh jadi ia menyatakan keislamannya secara terang-terangan bersama orang-orang yang dapat diyakinkan oleh Abu Bakar. tepatkanlah bidikan panahnya. kebenaran iman dan keikhlasannya yang mendalam. hingga beliau enggan berdo a bagi kerugian seseorang. katanya. Begitu pula Sa ad. Sa ad mendengar seorang laki-laki memaki Ali. tiba-tiba dari salah satu pekarangan rumah. kiranya menurut ilmu-Mu laki-laki ini telah memaki segolongan orang yang telah beroleh kebaikan dari-Mu. Hal ini juga disedari sepenuhnya oleh Sa ad sendiri. Sa ad termasuk seorang kesatria berkuda Arab dan Muslimin yang paling berani. dan tindakan mereka itu mengundang amarah murka-Mu. muncul seekor unta liar dan tanpa dapat dibendung masuk ke dalam lingkungan orang banyak seolah-olah ada yang dicarinya. Bersabdalah Rasulullah SAW di waktu perang Uhud. maha mohon dijadikan hal itu sesuatu pertanda dan suatu pelajaran! Tidak lama kemudian. Ya Allah. Ketika dilarangnya. maka di tangan Sa ad hal itu telah terjadi. dan sebelum beliau mengambil rumah al-Arqam untuk tempat pertemuan dengan sahabatsahabatnya yang telah mulai beriman. Pada suatu hari ketika Rasulullah SAW menyaksikan dari Sa ad sesuatu yang menyenangkan dan berkenan di hati beliau.

sahabat Nabi SAW yang terpercaya ini maju dengan 20 000 pasukan. Wahai Rasulullah. seandainya bunda mempunyai seratus nyawa. Jadi. Rustam. ujar Nabi. bahkan beliau tetap pada pendiriannya. Tetapi Sa ad tidak terpengaruh oleh hal tersebut. Karena sakit. Khalifah Islam kedua (Umar bin al-Khattab ra) berkeinginan memimpin sendiri pasukan bantuan itu. bahkan walau sesuap makanan yang anda taruh di mulut isteri anda! Beberapa lama Sa ad hanya mempunyai seorang puteri. Ketika Hajji Wada . Bolehkah saya shadaqahkan dua pertiga hartaku? Tidak. pastilah akan diberi ganjaran. ujar Nabi. separuhnya? tanya Sa ad pula. Dan kemampuannya dalam mengumpulkan harta dari barang bersih lagi halal. Akhirnya Sa ad bin Abi Waqqash dipilih untuk mengambil alih tampuk kepemimpinan. saya punya harta dan ahli warisku hanya seorang puteri saja. Sebuah pasukan berkumpul di Madinah dan Umar ingin maju ke medan perang sebagai komandan dan pasukan tersebut. Ketika itu segala usaha ibunya untuk membendung dan menghalangi puteranya dari agama Allah mengalami kegagalan. Di tempat ini. Sa ad ikut bersama Rasulullah SAW. Kebetulan beliau jatuh sakit. Sesampainya di sana. Demi Allah ketahuilah wahai ibunda. Jangan. memperagakan tindakan-tindakan yang gagah berani dan berhasil melemahkan serta mengacaukan pasukan musuh. Tapi beliau dicegah oleh sahabat-sahabatnya yang berpendapat agar kekuasaan pusat harus selalu berada di ibu kota. dengan harapan hatinya akan menjadi lunak jika melihat ibunya dalam sakarat. Saidina Umar ra tidak lupa akan kisah Sa ad dengan ibunya sewaktu beliau masuk Islam dan mengikuti Rasulullah SAW. meminta bantuan pasukan untuk menghadapi ancaman gerombolan Persia yang semakin bertambah. Ketika keadaan ibunya telah demikian gawat beberapa orang keluarganya membawa Sa ad kepadanya untuk menyaksikannya kali yang terakhir. diimbangi bahkan mungkin diatasi oleh kesanggupan menafqahkannya di jalan Allah. Ketika Muthana. bahkan walau dengan nyawa ibunya sekali pun. beliau beroleh lagi beberapa orang putera. Rencana itu dilaksanakannya dengan tekad yang luar biasa. sebagai berikut. Dan setiap nafqah yang anda keluarkan dengan mengharap keridhaan Allah.sekaligus. beliau tidak menjual agama dan keimanannya dengan sesuatu pun. Maka segala jalan yang tak dapat tidak. lalu ia keluar satu persatu. Tapi keimanannya terhadap Allah dan Rasul mengatasi baja dan batu karang mana pun jua. Sa ad bin Abi Waqqash maju ke Kadessia. Di samping itu ia dapat dijadikan seorang mahaguru pula dalam soal membersihkan harta. apakah bunda akan makan atau tidak! Akhirnya ibunya mundur teratur. maka Rasulullah datang menziarahinya. tidaklah anak anda akan meninggalkan agama ini walau ditebus dengan apa pun juga! Maka terserahlah kepada bunda. ia enggan menjamah makanan atau minuman hingga hampir menemui ajalnya. Seluruh perjuangan di Iraq direncanakan sendiri oleh Sang Khalifah yang setiap hari diberitahu perkembangan situasi militer. Tetapi dengan kecekapan dan keahliannya sebagai . komandan pasukan Muslim di al-Hira (Iraq) setelah keberangkatan Khalid bin al-Walid ke Syria. Sebanyak kurang lebih 400 sahabat Nabi berserta 700 putera mereka turut dalam pasukannya. Didekatkan wajahnya ke wajah ibunya dan dikatakannya dengan suara keras agar kedengaran olehnya. dan turunlah wahyu menyokong pendirian Sa ad serta mengucapkan selamat kepadanya. jawab Nabi. Sa ad bin Abi Waqqash. pasti akan melemahkan semangat Sa ad dan akan membawanya kembali ke pangkuan agama berhala dan kepada kaum kerabatnya. Tetapi setelah peristiwa di atas. Wanita itu menyatakan akan mogok makan dan minum sampai Sa ad bersedia kembali ke agama nenek moyang dan kaumnya. Sa ad bin Abi Waqqash tidak bisa terjun sendiri ke kancah pertempuran. Lebih baik anda meninggalkan ahli waris dalam keadaan mampu daripada membiarkannya dalam keadaan miskin dan menadahkan tangannya kepada orang lain. Kalau begitu. Dan sepertiga itupun sudah banyak. padahal itu tidak sesuai dengan pendapatmu. Dan seandainya kedua orang tua memaksamu untuk mempersekutukan Aku. di mana pasukan-pasukan Persia di bawah panglima mereka yang termasyhur. sepertiganya? Benar. Tanya Sa ad. sebuah pertempuran yang patut dicatat berlangsung sebagai pejuang sejati. Semangat yang menggelora menyelimuti pasukan itu. pada masa musim panas tahun 637 M. mendirikan khemahnya yang berdekatan letaknya. Sa ad menyaksikan suatu pemandangan yang amat menghancurkan hatinya yang bagaikan dapat menghancurkan baja dan meluluhkan batu karang. maka janganlah kamu mengikuti keduanya! (QS Luqman: l5) Sa ad bin Abi Waqqash adalah pahlawan perang terkenal dan seorang panglima Arab yang memainkan peranan penting dalam pertempuran Badar dan Uhud serta usaha-usaha berikutnya.

Abu Ubaidah bin Jarrah ra (Orang Kepercayaan Umat Ini) Beliau termasuk orang yang pertama masuk Islam. Uthman bin Mazun dan Arqam bin Abu al-Arqam. Allah akan memasukkan mereka ke dalam syurga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Namun bersamaan dengan itu pula gigi seri Abu Ubaidah ikut terlepas dari tempatnya. saudara atau keluarganya sendiri. segera ia berusaha untuk mencabut rantai tersebut dari pipi Nabi SAW. Sa ad bin Abi Waqqash mengundurkan diri ke Akik pada masa kekhalifahan Ali bin Abu Thalib ra. Abu Ubaidah bin Jarah ra lahir di Mekah. Nama lengkapnya adalah Amir bin Abdullah bin Jarah yang dijuluki dengan nama Abu Ubaidah. beliau disenangi oleh semua orang yang melihatnya. beliau menunjukkan Sa ad bin Abi Waqqash sebagai salah seorang dari enam sahabat Nabi SAW yang terpercaya untuk memilih khalifah penggantinya. Rantai itu pun akhirnya terlepas dari pipi Rasulullah SAW. beliau memperoleh kabar kemenangan dari seorang penungga unta. Khalifah Islam kedua. Abu Ubaidah mulai mencabut rantai tersebut dengan gigitan giginya. siapa yang mengikutinya akan merasa tenang. Beliaulah yang membunuh ayahnya yang berada di pasukan musyrikin dalam perang Uhud. Abu Ubaidah sempat mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah SAW. Kehidupan beliau tidak jauh berbeza dengan kebanyakan sahabat lainnya.komandan. Hal itu tampak ketika beliau harus hijrah ke Ethiopia pada gelombang kedua demi menyelamatkan aqidahnya. Biasanya di luar Madinah beliau menunggu seseorang yang datang secara teratur memberinya laporan mengenai keadaan medan perang. walaupun orang tersebut ayah kandung. Pada masa pemerintahan Gabenor Sa ad bin Abi Waqqash. Beliau termasuk orang yang berani ketika dalam kesulitan. iaitu terhujamnya dua rantai besi penutup kepala beliau. artinya: Engkau tidak menemukan kaum yang beriman kepada Allah dan hari kiamat yang mengasihi orang-orang yang menentang Allah SWT dan Rasulullah. Masih dalam perang Uhud. Mereka itulah perajurit Allah. Baru kemudian disebarkan berita tentang kemenangannya itu kepada masyarakat yang berkumpul di Masjid Nabi. diisi dengan pengorbanan dan perjuangan menegakkan Deen Islam. kurus. Beliau masuk Islam bersama Abdurrahman bin Auf. di tangan Abu Bakar as-Shiddiq. dan kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. justeru Abu Ubaidah berlari untuk mendapati Nabinya tanpa takut sedikit pun terhadap banyaknya lawan dan rintangan. Akhirnya. Abu . anak. pemukiman Arab di Kufah mula dibangunkan. Abu Ubaidah termasuk orang yang masuk Islam dari sejak awal. khalifah ketiga dalam Islam. Demi didapati pipi Nabi terluka. serta menghabiskan masa pensiunnya dengan tenang dan damai hingga ajalnya pada tahun 500 H (670 M) pada usia 70 tahun. ia dapat memimpin seluruh operasi dari bahagian atas sebuah rumah yang terletak di pinggir medan perang. 9. Akan menyenangi mereka. ketahuilah bahwa perajurit Allah pasti akan berjaya. di sebuah rumah keluarga suku Quraisy terhormat. mengangkat Sa ad bin Abi Waqqash kembali menjadi Gabenor di Kufah. bermuka ceria. pada suatu hari. dan beliau dikebumikan di Madinah. Saidina Abu Bakarlah yang membawakan mereka menemui Rasulullah SAW untuk menyatakan syahadat di hadapan Baginda. Kualitasnya dapat kita ketahui melalui sabda Nabi SAW: Sesungguhnya setiap umat mempunyai orang kepercayaan. Sang Khalifah yang tidak mahu menyebutkan namanya. Kawasan ini kemudiannya berkembang menjadi kota penting dan makmur serta menjadi pusat militer dan kesusasteraan. Khalifah Umar bin al-Khattab. ketika pasukan muslimin kucar kacir dan banyak yang lari meninggalkan pertempuran. berwibawa. rendah diri dan sangat pemalu. Allah telah mematri keimanan di dalam hati mereka dan mereka dibekali pula dengan semangat. Abu Ubaidah adalah seorang yang berperawakan tinggi. sebelum meninggal. sangat was-was akan hasil perang Kadessia. beliau memeluk Islam selang sehari setelah Saidina Abu Bakar as-Shiddiq ra memeluk Islam. segera mengikuti si penunggang unta tersebut untuk mengecek kebenaran berita yang dibawa itu. Sayidina Umar ra di samping ranjangnya. sehingga ayat Al-Quran turun mengenai beliau seperti yang tertera dalam surah Al Mujadilah ayat 22. Saidina Uthman bin Affan ra. di pihak lain mereka pun senang dengan Allah. Namun kemudian beliau balik kembali untuk menyertai perjuangan Rasulullah SAW. mereka akan kekal di dalamnya.

Ketika wabak penyakit Taun bermaharajalela di negari Syam. janganlah kalian terpesona dengan keduniaan. Wahai Amirul Mukminin. kalian akan baik. kalau kamu memerlukan saya. bahkan selalu mempunyai andil besar dalam setiap peperangan tersebut. mengapa engkau tidak mengambil sesuatu sebagaimana orang lain mengambilnya? Beliau menjawab. Saat Umar mengadakan kunjungan dan singgah di rumahnya. Akhirnya beliau melihat Abu Ubaidah bin Jarrah.Ubaidah tidak jera. puasalah di bulan Ramadhan. karena betapa pun seorang melakukan seribu upaya. Oleh sebab itu kasihanilah beliau. karena saya mendengar Rasulullah SAW bersabda. sesampainya surat saya ini. Hai sekalian kaum Muslimin! Kalian sudah dikejutkan dengan berita kematian seorang pahlawan. akan tetapi seperti kamu ketahui saya sedang berada di tengah-tengah tentera Muslimin. Saya tidak ingin menyelamatkan diri sendiri dari musibah yang menimpa mereka dan saya tidak ingin berpisah dari mereka sampai Allah sendiri menetapkan keputusannya terhadap saya dan mereka. tolonglah saya dibebaskan dari rencana baginda dan izinkanlah saya tinggal di sini. Beliau berangkat membawa pasukan menuju negeri Syam. tunaikanlah ibadah haji dan umrah. Saya berangkat mahu shalat Zuhur agak cepat. Hulurkan tanganmu! Agar saya baiat kamu. Dalam kaitan ini. saya akan kirimkan bersama kamu seorang yang gagah dan jujur . Dirikanlah shalat. Ketika kekuasaan Islam telah meluas dan kekhalifahan dipimpin oleh Saidina Umar ra. Saya tidak mungkin berani mendahului orang yang dipercayai oleh Rasulullah SAW menjadi imam kita di waktu shalat (Saidina Abu Bakar as-Shiddiq ra). beliau menangis. Rasulullah SAW memberinya gelaran Gagah dan Jujur . tunaikanlah zakat. selesaikanlah kasus yang menjadi perselisihan di antara mereka dengan adil. Lalu Abu Ubaidah menjawab. dengan izin Allah beliau berhasil menaklukan semua negeri tersebut. namun beliau masih terus membalikbalik pandangannya kepada kami. Abu Ubaidah menjadi pemimpin di daerah Syria. sampaikanlah nasihat kepada pimpinan kalian. beliau memesankan kepada tenteranya. beliau pasti akan menemukan kematiannya seperti saya ini. Diulanginya sekali lagi untuk mengigit rantai besi satunya yang masih menancap dipipi Rasulullah SAW hingga terlepas. Sepeninggalan Rasulullah SAW. oleh sebab itu semua . satu keberanian dan pengorbanan yang tak terperikan. Menjelang kematian Abu Ubaidah ra. karena kaum muslimin di pandangan kami adalah orang yang disenangi. sehingga para hadirin bertanya. Namun Abu Ubaidah menyatakan keberatannya sesuai dengan isi surat yang dikirimkannya kepada khalifah yang berbunyi. saling nasihat menasihatilah kalian. sama sekali bukan karena ingin ditunjuk sebagai delegasi. Khalifah Umar bin Al-Khattab ra mengirim surat untuk memanggil kembali Abu Ubaidah. Saya sengaja meninggikan kepala saya agar beliau melihat saya. lalu beliau memanggilnya sambil bersabda. Umar pun lantas berujar. Belum. Umar bin Al-Khattab ra mengatakan kepada Abu Ubaidah bin Jarah di hari Saqifah. Hai Amirul Mukminin! Sebenarnya saya tahu. Setelah Umar ra membaca surat itu. beliau melihat ke kiri dan ke kanan. Setelah Rasulullah selesai mengimami salat Zuhur bersama kami. Lalu Abu Ubaidah pun berangkat bersama mereka. Sepeninggalan Abu Ubaidah ra. akan tetapi kematiannya sudah di ambang pintu. Mereka mengatakan. Wahai sahabatku. ini saja sudah cukup menyenangkan. Saidina Umar bin Al -Khattab ra mengatakan.. yang demi Allah saya tidak menemukan ada orang yang lebih baik hatinya. Orang yang jujur di kalangan umatku adalah Abu Ubaidah. Apakah Abu Ubaidah sudah meninggal? Umar menjawabnya. lebih suka terhadap hari kemudian dan sangat senang memberi nasihat kepada semua orang dari beliau. Sungguh. Sungguh Allah telah menetapkan kematian untuk setiap pribadi manusia. berdermalah. Ya Abul Qassim! Kirimkanlah bersama kami seorang sahabatmu yang engkau percayai untuk menyelesaikan perkara kebendaan yang sedang kami pertengkarkan. semoga kamu akan dikasihani Allah. Abu Ubaidah bin Jarrah ra ikut serta dalam semua peperangan Islam. Oleh sebab itu. perisai dan pelana tunggangannya. tetapi karena memang saya senang pergi shalat cepat-cepat. Sungguh dalam setiap kaum terdapat orang yang jujur. tak terlihat sesuatu pun oleh Umar ra kecuali pedang. Saya pesankan kepada kalian sebuah pesan. Saidina Muaz bin Jabal ra berpidato di hadapan kaum Muslimin yang berbunyi. Dan kali ini pun harus juga diikuti dengan lepasnya gigi Abu Ubaidah sehingga dua gigi seri sahabat ini ompong karenanya. Rasulullah SAW bersabda kepada mereka. Jika kalian terima. Suatu ketika datang sebuah delegasi dari kaum Kristen menemui Rasulullah SAW. oleh sebab itu kita sayugia membuatnya jadi imam sepeninggalan Rasulullah SAW. Datanglah ke sini nanti sore. lebih jauh pandangannya. Sisi lain dari kehebatan sahabat yang satu ini adalah kezuhudannya. Pergilah bersama mereka. jangan suka menipunya.

Kurang ajar kamu! Kami sudah sering mendengar kata-katamu yang kotor itu. Karena itu marilah kita pelajari suatu agama yang dapat kita pegang jika saudara-saudara ingin beruntung. maka janganlah anakku Said diharamkan pula dari padanya. Demi Allah! Sesungguhnya saudara-saudara sudah maklum bangsa kita sudah tidak mempunyai agama. Al Khatthab menyerahkan urusan Zaid kepada sekelompok pemuda Quraisy untuk menghalang-halanginya masuk kota. Kemudian beliau melihat kepada Muaz bin Jabal ra dan mengatakan. .Said Bin Zaid ra (Kekasih Kepada Yang Maha Pengasih) Zaid bin Amr Bin Nufayl berdiri dari orang banyak yang berdesak-desak menyaksikan kaum Quraisy berpesta merayakan salah satu hari besar mereka. Mereka sudah sesat dan menyeleweng dari agama Ibrahim yang lurus. saya diberitahu tentang seorang Rahib yang mengerti Ilmu Kitab. Ya Muaz! Imamilah shalat mereka. hai putra Makkah. Kaum wanita dan anak-anak berpakaian bagus warna menyala. Zaid berhenti berkelana. Sewaktu beliau akan menghembuskan nafasnya yang terakhir. Jawabku. Abu Ubaidah ra pun menghembuskan nafasnya yang terakhir. Namun kami biarkan saja. dan pemimpin-pemimpin agama lain untuk menyelidiki dan mempelajari agama Ibrahim yang murni. itulah yang saya inginkan! Kata Rahib. Sedangkan Zaid bin Amr bin Nufayl mengalami kisahnya tersendiri: Kata Zaid. Tetapi pulanglah anda ke negeri anda. lalu ditamparnya Zaid. Wahai Allah! Jika Engkau mengharamkanku dari agama lurus ini. Ketika Zaid sedang dalam perjalanan pulang. Abdullah bin Jahsy. Sungguh bodoh dan sesat kalian! Al-Khattab. supaya haiwan-haiwan itu makan sekenyang-kenyangnya. Kemudian Zaid bin Amr bin Nufayl berkumpul ketika orang-orang Quraisy tengah bersama-sama dengan Waraqah bin Naufal. Ketika saya sampai ke negeri Syam. dia dihadang perompak-perompak Badwi di tengah jalan. Uthman bin Harith. Kata Zaid. Zaid benar-benar disakiti mereka dengan sungguh-sungguh sehingga dia terpaksa menyingkir dari kota Makkah ke bukit Hira . dan terbunuh sebelum ia sampai kembali ke Makkah. Zaid menengadah ke langit dan berkata. bibi Nabi Muhammad SAW. 10. Bila anda bertemu dengan beliau. Anda mencari agama yang dewasa ini sudah tak mungkin lagi ditemukan. Beliau kembali ke Makkah menunggu Nabi yang dijanjikan. Kini kesabaran kami sudah habis! Kemudian dihasutnya orang-orang jahiliyah supaya menyakiti Zaid. Orang yang paling beruntung adalah orang yang paling taat kepada Allah dan paling banyak bekalnya untuk akhirat. Assalamu alaikum warahmatullah. Kata Rahib tersebut. Nasrani. Allah akan membangkitkan seorang Nabi di tengah-tengah bangsa anda untuk menyempurnakan agama Ibrahim. Kaum pria memakai serban Sundusi yang mahal. Betul. tetaplah anda bersamanya. Dialah yang menurunkan hujan dari langit supaya haiwan-haiwan itu minum sepuas-puasnya. dan Umaimah binti Abdul Muthalib. Maka saya datangi Rahib tersebut. lalu saya ceritakan kepadanya pengalaman saya belajar agama. Kata Al-Khattab. Haiwan-haiwan ternakpun dipakaikan bermacam-macam perhiasan ditarik orang untuk disembelih di hadapan patung-patung yang mereka sembah. Dialah yang menumbuhkan rumput-rumput. Karena itu Zaid terpaksa pulang dengan sembunyi-sembunyi. Allah mengutus Muhammad menjadi Nabi dan Rasul dengan agama yang haq. Hai kaum Quraisy! Haiwan itu diciptakan oleh Allah. Zaid bersandar ke dinding Ka bah seraya berkata. Setelah itu. Saya pelajari agama Yahudi dan Nasrani. Lalu saya berkelana ke seluruh pelosok mencari agama Ibrahim. Mereka berbicara mengenai kepercayaan masyarakat Arab yang sudah jauh tersesat.mereka pasti akan mati. Saya tahu anda sedang mencari agama Ibrahim. ayah Saidina Umar ra pun berdiri menghampiri Zaid. dan mengenakan perhiasan indah-indah. Tetapi Zaid belum sempat bertemu dengan beliau. Keempat-empat orang itu pergi menemui pendeta-pendeta Yahudi. Waraqah bin Naufal meyakini agama Nasrani. Tetapi keduanya saya tinggalkan karena saya tidak memperoleh sesuatu yang dapat menenteramkan hati saya dalam kedua agama tersebut. Abdullah bin Jahsy dan Uthman bin Harith tidak menemukan apa-apa. Kemudian kalian sembelih haiwan-haiwan itu tanpa menyebut nama-Nya.

Ya. Katakanlah kepada Baginda SAW. perwira-perwira tinggi. lalu saya tikam seorang yang melompat menghadang musuh. Said bin Zaid bin Amr bin Nufayl membaktikan segenap daya dan tenaganya yang muda untuk berkhidmat kepada Islam. sesungguhnya kami mendapati apa yang dijanjikan oleh Tuhan kami benar-benar terbukti! Sesudah beliau mengucapkan kata-katanya itu. dan berdiri di atas lutut saya. Said segera memenuhi panggilan beliau. Tidak menghairankan jika Said secepat itu memperkenankan seruan Muhammad. Karena pemuda Quraisy ini masuk Islam. Insya Allah! Kemudian Said melanjutkan ceritanya. Adakah pesan-pesan anda kepada Rasulullah? Jawab Abu Ubaidah. kecuali dzikrullah (mengingat Allah) dalam hati masing-masing. Sebaliknya Said dan istrinya sanggup menarik seorang laki-laki Quraisy yang paling berbobot baik fisik mahu pun intelektualnya itu masuk ke dalam Islam. Abu Ubaidah mengobarkan semangat jihad kepada mereka. Mereka berdualah yang telah menyebabkan Umar bin al-Khattab memeluk Islam. . Saya ingin syahid sekarang. Berkata Said bin Zaid bin Amr bin Nufayl: Ketika terjadinya Perang Yarmuk. Abu Ubaidah bin Jarrah ra mengangkat Said menjadi Wali di sana. selain peperangan Badar karena ketika itu beliau sedang melaksanakan suatu tugas penting lainnya yang ditugaskan oleh Rasulullah kepadanya. Said masuk Islam tidak seorang diri. jalan mencapai keredhaan Allah dan menolak kehinaan.000 orang. menjadi pelopor orang-orang yang beriman dengan Allah dan membenarkan kerasulan Nabi-Nya.000 orang tentera. dan Paderipaderi yang membawa kayu salib sambil mengeraskan suara mereka membaca doa. Sesudah itu Said bin Zaid turut berperang menakluk Damsyiq. Sedangkan tentera Rom yang kami hadapi berjumlah 120. Kata Abu Ubaidah dalam pidatonya antara lain. Said dididik dalam kamar seorang ayah yang sepanjang hidupnya giat mencari agama yang hak. Beliau turut mengambil bahagian bersama-sama kaum Muslimin mencabut singgasana Kisra Persia dan menggulingkan kekaisaran Rom. Dialah Wali kota pertama dari kaum Muslimin setelah kota itu dikuasai. dipaksa oleh kaumnya supaya kembali kepada agama mereka. berkobar dengan hebat. kebanyakan mereka terkejut lalu timbul rasa takut di hati mereka. umurnya belum lebih dari dua puluh tahun. Dia Islam bersama -sama istrinya. Tatkala tentera kaum Muslimin melihat musuh mereka seperti itu. Said selalu memperlihatkan penampilan dengan reputasi terpuji. Agaknya yang paling mengejutkan ialah reputasinya yang tercatat dalam peperangan Yarmuk. Tentera muslimin bangkit menyerbu tentera Rom. Musuh bergerak ke arah kami dengan langkahlangkah yang mantap bagaikan sebuah bukit yang digerakkan tangan-tangan tersembunyi. ada! Sampaikan salam saya dan salam kaum Muslimin kepada Baginda. Doa itu diulang-ulang oleh tentera yang berbaris di belakang mereka dengan suara mengguntur. Fatimah binti Al-Khattab. Setelah kaum muslimin memperlihatkan kepatuhan. Di muka hadapan sekali berbaris pendeta-pendeta. saya lihat beliau menghunus pedang dan terus maju menyerang musuh-musuh Allah. beliau disakiti dan dianiaya. Saya bidikkan lembing saya. Dalam setiap peperangan yang dihadapi kaum Muslimin. pasukan kami semuanya berjumlah 24. Perang berkecamuk segera. Muhammad SAW. Akhirnya Allah memberikan kemenangan kepada kaum Muslimin. Serentak Rasulullah SAW mengajak orang banyak masuk Islam. Beliau turut berperang bersama-sama Rasulullah dalam setiap peperangan. Siapkan lembing dan perisai! Tetaplah tenang dan diam. adik perempuan Umar bin al-Khattab. Saya membanting diri ke tanah. Tunggulah perintah saya selanjutnya. Said lahir dan dibesarkan dalam rumahtangga yang mencela dan mengingkari kepercayaan dan adat istiadat orang-orang Quraisy yang sesat itu. panglima-panglima. Tiba-tiba seorang prajurit muslim keluar dan berkata kepada Abu Ubaidah. Wahai hamba-hamba Allah! Menangkanlah agama Allah! Pasti Allah akan menolong kamu dan memberikan kekuatan kepada kamu! Wahai hamba-hamba Allah! Tabahkanlah hati kalian! Karena ketabahan adalah jalan keluar dari kekafiran. Ketika beliau masuk Islam. Tanpa terasa.Allah memperkenankan doa Zaid. perasaan takut lenyap dengan sendirinya di hati saya. Bahkan dia mati ketika sedang berlari kepayahan mengejar agama yang hak.

Seandainya tuduhan itu palsu. terjadi banjir yang belum pernah terjadi seperti itu sebelumnya. Buktikanlah kepada kaum Muslimin sejelas-jelasnya bahwa tanah itu adalah hak saya dan bahwa saya tidak pernah menzaliminya. sedangkan tuduhan wanita itu palsu. Bagaimana mungkin saya menzaliminya. Peristiwa itu sesungguhnya tidak begitu menghairankan. Kemudian beliau mengadu kepada Marwan bin Hakam.Di masa pemerintahan Bani Umayah. kami mendengar orang berkata bila mengutuk orang lain. Karena antaranya dengan Allah tiada batas. Wahai Allah! Dia menuduhkan saya menzaliminya. Memang ketika kami masih kanak-kanak. padahal saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda: Sesiapa yang mengambil tanah orang lain walaupun sejengkal. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda. Wali Kota Madinah ketika itu. Dia menuduh saya menzaliminya (merampas tanahnya yang berbatasan dengan tanah saya). Takutlah kepada doa orang yang teraniaya. nanti di hari kiamat Allah akan memikulkan tujuh lapis bumi kepadanya. dibutakan Allah kamu seperti Arwa. butakanlah matanya dan ceburkan dia ke dalam sumur yang dipersengketakannya dengan saya. wanita tersebut menjadi buta. Maka apatah lagi andai yang teraniaya itu salah seorang dari sepuluh sahabat Rasulullah SAW yang telah dijamin masuk syurga. Ketika dia sedang berjalan meraba-raba di tanah yang dipersengketakannya. Tidak berapa lama kemudian. Sahabat Rasulullah ini merasa prihatin atas tuduhan yang dituduhkan kepadanya. Hanya sebulan antaranya sesudah itu. Kata Said. . Kata Abdullah bin Umar. Saidina Said bin Zaid ra. Maka terbukalah tanda batas antara tanah Said dan tanah Arwa (wanita tersebut) yang diperselisihkan. Marwan mengirim beberapa petugas menanyakan kepada Said tentang tuduhan wanita tersebut. dia pun jatuh ke dalam sumur. ada wanita yang mengatakan Said bin Zaid merampas tanahnya yang saling berbatasan. Kaum Muslimin memperoleh bukti bahwa Saidlah yang benar. Tuduhan tersebut digunjingkan kepada kaum Muslimin.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->