2009

Buku  Panduan   B 2009 

Buku  Panduan   B 2009 

 
Buku  Panduan  B 2009 

Buku  Panduan   B 2009 

CUKAI PENDAPATAN ORANG PERSEORANGAN
(PEMASTAUTIN YANG MENJALANKAN PERNIAGAAN)

B
HASiL

2009

Buku Panduan Borang B

Sistem Taksir Sendiri

KANDUNGAN BUKU PANDUAN
PERKARA Pendahuluan Apakah Buku Panduan Borang B? Peringatan Sebelum Mengisi Borang Bahagian 1 — Borang B Maklumat Asas Bahagian A: Bahagian B: Bahagian C: Bahagian D: Bahagian E: Bahagian F: Bahagian G: Bahagian H: Bahagian J: Bahagian K: Bahagian L: Bahagian M: Akuan Maklumat Firma dan Tandatangan Orang Yang Menyediakan Borang Nyata Ini Peringatan Maklumat Individu Maklumat Suami / Isteri Pendapatan Berkanun Dan Jumlah Pendapatan Pelepasan Cukai Kena Dibayar Kedudukan Cukai Tahun Taksiran 2009 Pendapatan Tahun Kebelakangan Yang Belum Dilaporkan Maklumat Pentadbir Harta Pusaka Maklumat Pendapatan Perniagaan Perbelanjaaan Khas, Potongan Selanjutnya Dan Potongan Dua Kali Tuntutan Insentif/Pendapatan Dikecualikan Maklumat Kewangan Orang Perseorangan 6 6 9 9 14 20 23 23 24 24 26 26 27 30 30 30 Muka Surat 1 1 3

Bahagian 2 — Helaian Kerja HK-1 HK-1B HK-1C HK-1D HK-1E HK-1.1 HK-1.2 HK-1.3 HK-1.4 HK-2 HK-2.1 HK-2.2 HK-2.3 HK-2.4 – – – – – – – – – – – – – – Pengiraan Pendapatan Berkanun Perniagaan Pengiraan Pendapatan Berkanun Perniagaan Perkongsian Pengiraan Pendapatan Berkanun Perniagaan Bagi Individu Yang Menikmati Insentif Di Bawah Jadual 7 A Pengiraan Pendapatan Berkanun Perniagaan Bagi Individu Yang Menikmati Elaun Peningkatan Eksport Perkhidmatan Yang Layak Pengiraan Pendapatan Berkanun Bagi Perniagaan Perintis Pengiraan Elaun Perlombongan Rumusan Elaun Modal Pelarasan Kerugian Bagi Perniagaan Dan Perkongsian Pelarasan Kerugian Bagi Perniagaan Perintis Pengiraan Pendapatan Berkanun Penggajian Penerimaan Di Bawah Perenggan 13(1)(a) Pengiraan Ganjaran Kena Cukai Pengiraan Elaun Cukai Manfaat Berupa Barangan (MBB) [Perenggan 13(1)(b)] 31 35 35 35 36 36 36 36 37 37 40 41 41 41

i

Buku Panduan Borang B

Sistem Taksir Sendiri

PERKARA HK-2.5 HK-2.6 HK-2.7 HK-3 HK-4 HK-5 HK-6 HK-7 HK-8 HK-9 HK-10 HK-11 HK-12 HK-13 HK-14 – – – – – – – – – – – – – – – Manfaat/Nilai Tempat Kediaman [Perenggan 13(1)(c)] Bayaran Balik Daripada Kumpulan Wang Simpanan/Pencen Yang Tidak Diluluskan Pengiraan Pampasan Yang Dikenakan Cukai Tolakan Cukai Di Bawah Seksyen 51 Akta Kewangan 2007 (Dividen) Butir-butir Harta/Aset Dan Jumlah Sewa Pengiraan Pendapatan Berkanun Faedah/Royalti Tolakan Cukai Di Bawah Seksyen 110 (Lain-lain) Tidak berkenaan dengan Borang B (tidak dibukukan) Pendapatan Daripada Negara Perjanjian Pengelakan Pencukaian Dua Kali Dan Tuntutan Pelepasan Cukai Di Bawah Seksyen 132 Pendapatan Daripada Negara Bukan Perjanjian Pengelakan Pencukaian Dua Kali Dan Tuntutan Pelepasan Cukai Di Bawah Seksyen 133 Potongan/Ansuran Cukai Yang Telah Dijelaskan Bayaran Tahun Asas Kepada Bukan Pemastautin (Cukai Pegangan) Tidak berkenaan dengan Borang B (tidak dibukukan) Pelepasan Anak Bagi Anak-Anak Di Bawah Tanggungan Yang Belum Berkahwin Premium Insurans Nyawa/Caruman Kepada Kumpulan Wang Simpanan Dan Pencen Yang Diluluskan Serta Insurans Pendidikan Dan Perubatan

Muka Surat 42 43 43 43 43 44 44 44 44 44 45 45 45

KANDUNGAN HELAIAN KERJA (Kertas Bertanda Biru) Siri Helaian Kerja Muka Surat

HK-1 HK-1B HK-1C HK-1D HK-1E HK-1.1 HK-1.1A HK-1.2 HK-1.2.1

– – – – – – – – –

Pengiraan Pendapatan Berkanun Perniagaan Pengiraan Pendapatan Berkanun Perniagaan Perkongsian Pengiraan Pendapatan Berkanun Perniagaan Bagi Individu Yang Menikmati Insentif Di Bawah Jadual 7 A Pengiraan Pendapatan Berkanun Perniagaan Bagi Individu Yang Menikmati Elaun Peningkatan Eksport Perkhidmatan Yang Layak Pengiraan Pendapatan Berkanun Bagi Perniagaan Perintis Elaun Perlombongan Rumusan Elaun Perlombongan Rumusan Elaun Modal Elaun Pertanian

1 4 6 10 14 18 20 21 22

ii

2.2 HK-2.3 HK-2.3 HK-1.4A HK-1.6 HK-2.2A HK-1.3 HK-1.2.2.2A HK-1.2.Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri Siri Helaian Kerja Muka Surat HK-1.4 HK-2.2.2.1A HK-1.1 HK-2.7 HK-3 HK-4 HK-5 HK-6 HK-7 HK-8 HK-9 HK-10 HK-11 HK-12 HK-13 HK-14 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Rumusan Elaun Pertanian Elaun Perhutanan Rumusan Elaun Perhutanan Elaun Bangunan Industri Rumusan Elaun Bangunan Industri Elaun Loji Dan Jentera Rumusan Elaun Loji Dan Jentera Rumusan Perbelanjaan Modal Pelarasan Kerugian Bagi Perniagaan Dan Perkongsian Pelarasan Kerugian Bagi Perniagaan Perintis Pengiraan Pendapatan Berkanun Penggajian Penerimaan Di Bawah Perenggan 13(1)(a) Pengiraan Ganjaran Kena Cukai Pengiraan Elaun Cukai Manfaat Berupa Barangan (MBB) [Perenggan 13(1)(b)] Manfaat/Nilai Tempat Kediaman [Perenggan 13(1)(c)] Bayaran Balik Daripada Kumpulan Wang Simpanan/Pencen Yang Tidak Diluluskan Pengiraan Pampasan Dikenakan Cukai Tolakan Cukai Di Bawah Seksyen 51 Akta Kewangan 2007 (Dividen) Butir-butir Harta/Aset Dan Jumlah Sewa Pengiraan Pendapatan Berkanun Faedah/Royalti Tolakan Cukai Di Bawah Seksyen 110 (Lain-lain) Tidak berkenaan dengan Borang B (tidak dibukukan) Pendapatan Daripada Negara Perjanjian Pengelakan Pencukaian Dua Kali Dan Tuntutan Pelepasan Cukai Di Bawah Seksyen 132 Pendapatan Daripada Negara Bukan Perjanjian Pengelakan Pencukaian Dua Kali Dan Tuntutan Pelepasan Cukai Di Bawah Seksyen 133 Potongan/Ansuran Cukai Yang Telah Dijelaskan Bayaran Tahun Asas Kepada Bukan Pemastautin (Cukai Pegangan) Tidak berkenaan dengan Borang B (tidak dibukukan) Pelepasan Anak Bagi Anak-Anak Di Bawah Tanggungan Yang Belum Berkahwin Premium Insurans Nyawa/Caruman Kepada Kumpulan Wang Simpanan Dan Pencen Yang Diluluskan Serta Insurans Pendidikan Dan Perubatan 24 25 27 28 30 31 33 34 35 36 37 39 40 41 42 43 45 46 47 49 51 52 53 54 55 56 57 59 iii .2 HK-1.3A HK-1.5 HK-2.2.4 HK-1.4 HK-2 HK-2.

Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri KANDUNGAN LAMPIRAN (Kertas Bertanda Coklat) Siri Lampiran Muka Surat Lampiran A1 – 1.1 Lampiran B1 Lampiran B2 Lampiran B3 Lampiran B4 Lampiran B5 Lampiran C Lampiran D Lampiran E Lampiran F Lampiran G Lampiran H – – – – – – – – – – – – Peringatan Mengenai Keperluan Menyimpan Rekod Pelarasan/ Pengiraan Cukai Bagi Perniagaan Ganjaran Elaun Cukai Manfaat Berupa Barangan (MBB) [Perenggan 13(1)(b)] Manfaat/Nilai Tempat Kediaman [Perenggan 13(1)(c)] Pampasan Kadar Pertukaran Wang Asing (Purata Tahunan) Kod Tuntutan Kod Negara Perjanjian Pengelakan Pencukaian Dua Kali (PPPDK) Kod Perniagaan Ketetapan Umum Ketua Pengarah iv . Pendapatan Kasar Perniagaan 2. Perbelanjaan Yang Dibenarkan 1 1 3 5 8 10 15 19 20 22 24 29 31 52 Lampiran A1.

1 HK-1..2.2.1 HK-1. Bagi mempercepat dan mempermudahkan lagi pelaksanaan tanggungjawab percukaian masing-masing.2 HK-1.1A HK-1.2A HK-1. ) untuk mengira pendapatan berkanun perniagaan dan kerugian-kerugian perniagaan: HK-1 HK-1B HK-1C – – – Pengiraan Pendapatan Berkanun Perniagaan Pengiraan Pendapatan Berkanun Perniagaan Perkongsian Pengiraan Pendapatan Berkanun Perniagaan Bagi Individu Yang Menikmati Insentif Di Bawah Jadual 7A Pengiraan Pendapatan Berkanun Perniagaan Bagi Individu Yang Menikmati Elaun Peningkatan Eksport Perkhidmatan Yang Layak Pengiraan Pendapatan Berkanun Bagi Perniagaan Perintis Elaun Perlombongan Rumusan Elaun Perlombongan Rumusan Elaun Modal Elaun Pertanian Rumusan Elaun Pertanian Elaun Perhutanan Rumusan Elaun Perhutanan Elaun Bangunan Industri Rumusan Elaun Bangunan Industri Elaun Loji Dan Jentera Rumusan Elaun Loji Dan Jentera Rumusan Perbelanjaan Modal Pelarasan Kerugian Bagi Perniagaan Dan Perkongsian Pelarasan Kerugian Bagi Perniagaan Perintis HK-1D HK-1E HK-1.4A HK-1. penerangan mengenai cara mengisi borang serta panduan membuat pengiraan pendapatan bercukai dan cukai pendapatan telah disediakan untuk membantu pembayar cukai.2. kerajaan telah memberi kepercayaan kepada pembayar cukai untuk menaksir dan membayar cukai mereka sendiri dengan pengenalan Sistem Taksir Sendiri (STS) mulai tahun taksiran 2004 bagi individu dan pembayar cukai bukan syarikat. Satu siri Helaian-helaian Kerja (siri HK-1 . Sumbangan cukai anda telah membantu membiayai pembangunan serta meningkatkan taraf sosio ekonomi negara.2A HK-1. 2.2.3 HK-1.4 HK-1. Apakah Buku Panduan Borang B? Buku Panduan Borang B mengandungi perkara-perkara berikut: 1.2. Borang yang dipermudahkan.4 – – – – – – – – – – – – – – – – 1 .Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri Pendahuluan Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM) mengucapkan terima kasih kepada pembayar cukai yang telah melaksanakan tanggungjawab masing-masing dengan membayar cukai pendapatan yang sepatutnya tahun demi tahun.2.2.3 HK-1.3A HK-1.2. Panduan lengkap mengenai cara mengisi Borang B.1A HK-1..2 HK-1.

3 HK-2. Pendapatan Kasar Perniagaan 2. ) bagi mengira pendapatan berkanun penggajian HK-2 HK-2... Satu siri Lampiran (Siri B .Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri 3..7 – – – – – – – – Pengiraan Pendapatan Berkanun Penggajian Penerimaan Di Bawah Perenggan 13(1)(a) Pengiraan Ganjaran Kena Cukai Pengiraan Elaun Cukai Manfaat Berupa Barangan (MBB) [Perenggan 13(1)(b)] Manfaat/Nilai Tempat Kediaman [Perenggan 13(1)(c)] Bayaran Balik Daripada Kumpulan Wang Simpanan/Pencen Yang Tidak Diluluskan Pengiraan Pampasan Yang Dikenakan Cukai 4.2 HK-2...1 – Peringatan mengenai keperluan menyimpan rekod pelarasan/pengiraan cukai bagi perniagaan 6... 10 Helaian-Helaian Kerja lain seperti berikut: HK-3 HK-4 HK-5 HK-6 HK-7 HK-8 HK-9 HK-10 HK-11 HK-12 HK-13 HK-14 – – – – – – – – – – – – Tolakan Cukai Di Bawah Seksyen 51 Akta Kewangan 2007 (Dividen) Butir-butir Harta/Aset Dan Jumlah Sewa Pengiraan Pendapatan Berkanun Faedah/Royalti Tolakan Cukai Di Bawah Seksyen 110 (Lain-lain) Tidak Berkenaan Pendapatan Daripada Negara Perjanjian Pengelakan Pencukaian Dua Kali Dan Tuntutan Pelepasan Cukai Di Bawah Seksyen 132 Pendapatan Daripada Negara Bukan Perjanjian Pengelakan Pencukaian Dua Kali Dan Tuntutan Pelepasan Cukai Di Bawah Seksyen 133 Potongan/Ansuran Cukai Yang Telah Dijelaskan Bayaran Tahun Asas Kepada Bukan Pemastautin (Cukai Pegangan) Tidak Berkenaan Pelepasan Anak Bagi Anak-Anak Di Bawah Tanggungan Yang Belum Berkahwin Premium Insurans Nyawa/Caruman Kepada Kumpulan Wang Simpanan Dan Pencen Yang Diluluskan Serta Insurans Pendidikan Dan Perubatan 5. Perbelanjaan Yang Dibenarkan Lampiran A1..6 HK-2.5 HK-2.) sebagai penerangan dan panduan untuk mengira pendapatan perniagaan: Lampiran A1 – 1. Satu siri Helaian Kerja (siri HK-2 .1 HK-2.4 HK-2..) sebagai penerangan dan panduan mengenai pendapatan penggajian: Lampiran B1 Lampiran B2 Lampiran B3 Lampiran B4 Lampiran B5 – – – – – Penerangan Mengenai Ganjaran Penerangan Mengenai Elaun Cukai Atau Cukai Yang Ditanggung Oleh Majikan Penerangan Mengenai Manfaat Berupa Barangan Atau Kemudahan Yang Terbit Daripada Penggajian Penerangan Mengenai Tempat Kediaman Yang Disediakan Oleh Majikan Penerangan Mengenai Pendapatan Pampasan 2 . Satu siri Lampiran (Siri A .

Lampiran lain bagi membolehkan maklumat dimasukkan ke dalam Borang B seperti berikut: Lampiran C Lampiran D – – Kadar Pertukaran Wang Asing (Purata Tahunan) Kod Tuntutan 1. .000 memilih untuk ditaksir di atas nama suami. 3. 6 0. C34 JUMLAH PENDAPATAN (SENDIRI) ( C32 + C33 ) (Isi “0” jika nilai negatif) C34 . kedua-dua suami isteri perlu mengisi Borang B/BE yang berasingan. Bagi individu berkahwin yang memilih untuk ditaksir berasingan perlu mengisi dua Borang B/BE iaitu satu untuk suami dan satu untuk isteri. Bayaran ansuran atau potongan cukai yang telah dibuat di atas nama beliau dan juga atas nama suami/isteri perlu dicampurkan dan dimasukkan dalam ruang F2 Borang B/BE pasangan yang dikenakan cukai. 2. Bagi individu berkahwin yang memilih untuk ditaksir bersama dan mempunyai jumlah pendapatan yang disatukan. Bagi Borang B suami/isteri yang pendapatannya ditaksir di bawah nama pasangan.Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri 7. Bahagian D.000 dipindahkan ke ruang F2 Borang B/BE suami. (3) Contoh: Isteri yang mempunyai jumlah pendapatan (termasuk punca pendapatan perniagaan) RM60. Lampiran E Lampiran F – – Perbelanjaan Khas Potongan Selanjutnya Potongan Dua Kali Kod Negara-negara Di mana Individu Bermastautin/Menjadi Warganegara Senarai Rujukan Bagi Negara-negara Yang Menandatangani Perjanjian Pengelakan Cukai Dua Kali Senarai Kod Perniagaan Sebagai Panduan Untuk Mengisi Kod Bagi Perniagaan Yang Dijalankan Oleh Individu Senarai Ketetapan Umum Ketua Pengarah Sebagai Panduan Untuk Mengira Pendapatan Seperti Yang Diperuntukkan Di Dalam Akta Cukai Pendapatan 1967 Lampiran G – Lampiran H – Peringatan Sebelum Mengisi Borang Sila ambil maklum perkara-perkara berikut: (1) (2) Setiap individu yang mempunyai pendapatan dari punca perniagaan hendaklah mengisi Borang B. PCB sebanyak RM3. Bahagian E dan Bahagian F. beliau tidak perlu mengisi ruang C35 dan C36.000 dalam tahun 2009. Beliau telah dikenakan Potongan Cukai Berjadual (PCB) sebanyak RM3. Bahagian C Borang B isteri perlu diisi sehingga ruang C34 sahaja. sama ada taksiran dibuat atas nama isteri atau suami. 0 0 0 3 .

0000. E dan F Borang B beliau. 4 . 6 0. . 0 0 0 1 1 = Ada pendapatan perniagaan 2 = Tiada pendapatan perniagaan C18 (Borang BE) JUMLAH PENDAPATAN YANG DISATUKAN (Borang B) atau C36 .Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri Borang B/BE suami adalah seperti berikut: i) ii) iii) iv) v) Jumlah pendapatan suami RM76. 4 6 3 Bahagian F F1 Cukai kena dibayar (dari E14) TOLAK : F1 . . . 2 0 . Pihak isteri tidak perlu mengisi bahagian-bahagian D.000. ii.F2 ) F2 F3 F4 F3 F4 ATAU : Cukai terlebih bayar ( F2 . . 0 0 7 . .000.00 RM13. 0 0 F2 Ansuran/Potongan Cukai Berjadual yang telah dibayar . 4 6 3 C17 (Borang BE) atau C35 (Borang B) JUMLAH PENDAPATAN YANG DIPINDAHKAN DARI SUAMI / ISTERI* BAGI TAKSIRAN BERSAMA * Jenis pendapatan SUAMI / ISTERI yang dipindahkan . (4) Peraturan Am mengisi Borang B i.00 Bayaran ansuran yang telah dijelaskan oleh isteri ialah RM3. .000. 0 0 1 3 . . Bahagian A : Maklumat Individu Isikan maklumat yang berkenaan sahaja. . 0 0 0. 0 0 0. Bahagian B : Maklumat Suami / Isteri Isikan maklumat jika berkenaan sahaja. Rekod pengiraan berasingan bagi suami dan isteri perlu disimpan secara teratur untuk memudahkan kerja-kerja penyemakan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. .000 (termasuk punca pendapatan perniagaan) Cukai yang dikenakan ke atas suami ialah RM20.F1 ) . 0 0 0.00 } Bahagian C C16 (Borang BE) JUMLAH PENDAPATAN (SENDIRI) atau C34 (Borang B) .00 Bayaran ansuran yang telah dijelaskan oleh suami ialah RM10. . 1 3 6.SENDIRI dan SUAMI / ISTERI bagi taksiran bersama Baki cukai kena dibayar ( F1 .463 Jumlah pendapatan yang dipindahkan dari isteri RM60. Sila ambil perhatian yang pengiraan pendapatan hendaklah dibuat berasingan bagi suami dan isteri dengan menggunakan kemudahan Helaian-Helaian Kerja yang berkenaan. 7 6. .

5 . iv. Sekiranya membuat pilihan taksiran bersama dan taksiran dikeluarkan atas nama pasangan. viii. tinggalkan kosong untuk ruangan ini. Maklumat Firma Dan Tandatangan Orang Yang Menyediakan Borang Nyata Ini Isikan maklumat jika berkenaan sahaja. xiii. x. Bahagian K : Perbelanjaan Khas. vii. xii. Isikan maklumat jika berkenaan sahaja. ix. Sekiranya membuat pilihan taksiran bersama dan taksiran dikeluarkan atas nama pasangan. v. Sekiranya membuat pilihan taksiran bersama dan taksiran dikeluarkan atas nama pasangan. Bahagian M : Maklumat Kewangan Orang Perseorangan Isikan maklumat jika berkenaan sahaja. Petak-petak yang tidak diisi akan dianggap tidak berkenaan untuk anda. Bahagian G : Pendapatan Tahun Kebelakangan Yang Belum Dilaporkan. Bagi kes taksiran bersama di mana taksiran akan dikeluarkan atas nama pasangan. Bahagian D : Pelepasan Bahagian ini perlu dilengkapkan sepenuhnya. Bahagian C : Pendapatan Berkanun Dan Jumlah Pendapatan Bahagian ini hendaklah dilengkapkan sepenuhnya. Bahagian J : Maklumat Pendapatan Perniagaan Isikan maklumat jika berkenaan sahaja. xi. Bahagian E : Cukai Kena Dibayar Bahagian ini perlu dilengkapkan sepenuhnya. Borang B akan dikembalikan dan dianggap belum diterima oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Jika tidak. Bahagian H : Maklumat Pentadbir Harta Pusaka Isikan maklumat jika berkenaan sahaja.Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri iii. isi sehingga ruang C34 sahaja. Bahagian L : Tuntutan Insentif/Pendapatan Dikecualikan Isikan maklumat jika berkenaan sahaja. tinggalkan kosong untuk ruangan ini. xiv. Akuan Bahagian ini hendaklah dilengkapkan sepenuhnya dan ditandatangani. Potongan Selanjutnya Dan Potongan Dua Kali Isikan maklumat jika berkenaan sahaja. vi. Bahagian F : Kedudukan Cukai Tahun Taksiran 2009 Bahagian ini perlu dilengkapkan sepenuhnya. tinggalkan kosong untuk ruangan ini. Ruang C35 hingga C36 tidak perlu diisi.

Sila tandakan ‘X’ di petak yang berkenaan (satu petak sahaja) berdasarkan pengiraan cukai di muka surat 6 dan 7 Borang B. Nombor kad pengenalan lama. Polis No. rujukan SG 10234567080 S G 1 0 2 3 4 5 6 7 0 8 0 - Isi SG atau OG Contoh II: Bagi no.Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri Bahagian I . Nombor polis (jika berkenaan). - - KEDUDUKAN CUKAI Bahagian ini perlu diisi untuk tujuan mempercepatkan pemprosesan borang. Contoh I: Bagi no. Nombor rujukan fail cukai pendapatan. Nombor pasport semasa seperti di buku pasport. Isikan SG atau OG di petak yang berkenaan dan diikuti dengan nombor rujukan di ruang yang disediakan.Borang B MAKLUMAT ASAS Ruang Perkara Keterangan Helaian Kerja Lampiran 1 2 Nama No. pasport terakhir yang telah didaftarkan dengan LHDNM iaitu sebelum pasport semasa. Isikan no. Nombor tentera (jika berkenaan). BAHAGIAN A: Ruang A1 MAKLUMAT INDIVIDU Keterangan Isikan “MY” bagi warganegara Malaysia. K/P Lama No. Pasport Semasa No. Sekiranya bukan warganegara Malaysia. Tentera No. rujukan SG 10234567081 S G 1 0 2 3 4 5 6 7 0 8 1 Isi SG atau OG Contoh III: Bagi no. Rujukan Nama seperti di kad pengenalan atau pasport. Pasport Terakhir Didaftar Dengan LHDNM Nombor kad pengenalan baru. sila rujuk Lampiran E untuk menentukan kod negara. rujukan OG 00345678090 O G 0 0 3 4 5 6 7 8 0 9 0 Isi SG atau OG 3 4 5 6 7 8 No. K/P Baru No. Helaian Kerja Lampiran Lampiran E Perkara Warganegara 6 .

Isikan “1” jika mematuhi atau “2” jika tidak. Bahagian D. Syarat-syarat kelayakan di bawah seksyen 44B ACP 1967. (ii) mempunyai jumlah pendapatan untuk diagregatkan dengan jumlah pendapatan suami / isteri. Isikan “1” jika setiap ketetapan dipatuhi. Isteri tidak perlu mengisi ruang C35 dan C36. “3” untuk janda/duda. atau (iii) ‘3’ jika memilih taksiran berasingan. Nota: Syarat untuk memilih taksiran bersama: (i) suami dan isteri tinggal bersama dalam tahun asas dan tidak berhenti tinggal bersama dalam tahun asas tersebut. Untuk keterangan lanjut.000 bagi tahun taksiran 2009 dibenarkan untuk dibawa ke belakang sebagai potongan daripada pendapatan agregat tertentu dalam tahun taksiran 2008.:Jumlah kerugian bagi tahun taksiran 2009 yang dibawa ke belakang hendaklah:(i) tidak melebihi RM100.Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri Ruang A2 A3 Perkara Jantina Status Pada 31-12-2009 Tarikh Kahwin/ Cerai/Mati Keterangan Isikan “1” untuk lelaki atau “2” untuk perempuan. Isikan: (i) ‘1’ jika isteri memilih taksiran bersama dan taksiran dikeluarkan atas nama suami. Bahagian E dan Bahagian F Borang B. Jika satu atau lebih ketetapan tidak dipatuhi. Jumlah kerugian tahun semasa tidak melebihi RM100.000. Ini merujuk kepada penyimpanan rekod yang mencukupi seperti dikehendaki dalam peruntukan Akta Cukai Pendapatan 1967.000 bagi tahun taksiran 2008. atau (ii) ‘2’ jika suami memilih taksiran bersama dan taksiran dikeluarkan atas nama isteri. isikan “2”. atau (ii) di mana pendapatan agregat tertentu kurang daripada RM100. Bahagian D. atau suami / isteri tiada punca pendapatan atau pendapatan dikecualikan cukai. “4” untuk mati. Isikan tarikh kahwin jika berkahwin dalam tahun semasa atau tarikh cerai jika berpisah mengikut undang-undang dalam tahun semasa atau tarikh kematian mengikut hari. atau (iv) ‘4’ jika status individu adalah bujang/janda/duda/simati. - Lampiran H A7 Penyimpanan Rekod - - A7a Kerugian Tahun Semasa Dibawa Ke Belakang - - · 7 . (iv) pengagregatan hanya boleh dibuat dengan seorang isteri sahaja Helaian Kerja - Lampiran - A4 - - A5 Jenis Taksiran - - A6 Ketetapan Umum Dipatuhi Ketetapan Umum memberi panduan kepda orang awam yang menggariskan interpretasi Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri berhubung peruntukan tertentu Undangundang Cukai dan polisi serta prosedur yang terpakai mengenainya. Suami tidak perlu mengisi ruang C35 dan C36. Bahagian E dan Bahagian F Borang B. Sila rujuk senarai Ketetapan Umum di Lampiran H. “2” untuk kahwin. sila layari laman web LHDNM. Isikan “1” untuk bujang. tidak melebihi pendapatan agregat tertentu itu. (iii) adalah warganegara Malaysia jika tidak bermastautin. bulan dan tahun.

Alamat laman web atau blog (jika ada).Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri Ruang Perkara Keterangan Helaian Kerja Lampiran Seseorang yang ingin menuntut kerugian bawa ke belakang dikehendaki membuat pilihan yang tidak boleh dibatalkan dalam ruangan ini. Penalti akan dikenakan untuk tahun taksiran 2008 sekiranya Ketua Pengarah membuat penemuan jumlah kerugian bawa dari tahun taksiran 2009 melebihi amaun sebenarnya. serta menyatakan amaun kerugian dibawa ke belakang di ruangan J1a(i) dan baki kerugian dihantar hadapan di ruangan J1a(ii). Contoh: E 1023456708 Alamat e-mel (jika ada). Kadar penalti yang dikenakan adalah mengikut Rangka Kerja Audit (Pindaan 2009). A8 Alamat Suratmenyurat Alamat Premis Perniagaan No. Akaun Bank - - 8 .isikan ‘2’ jika layak tetapi tidak ingin menuntut atau jika tidak berkenaan. Telefon No. serta Pindaan pengiraan cukai untuk tahun taksiran 2008 - ke cawangan LHDNM yang mengendalikan fail cukai pendapatan pada tarikh yang sama dengan tarikh pengemukaan Borang B 2009. Amaun penalti yang dikenakan adalah bersamaan dengan jumlah cukai yang terkurang akibat penemuan tersebut. Untuk petak yang disediakan di ruangan A7a:. - - A10 A11 Nombor telefon pejabat/firma ejen cukai/rumah/bimbit. - - A15 No. Nombor akaun bank yang berkenaan. - A9 Alamat di mana perniagaan utama dijalankan. nyatakan nama bank yang berkenaan. Cara membuat tuntutan: Kemukakan:Salinan muka surat 1 dan 8 Borang B Tahun Taksiran 2009 yang menunjukkan pilihan dan amaun kerugian dibawa ke belakang. - - A12 A13 e-mel Alamat Laman Web / Blog Nama Bank - - A14 Untuk tujuan pembayaran balik dikreditkan dari LHDNM (jika ada). . atau sekiranya kerugian perniagaan bagi tahun taksiran 2009 meningkat akibat daripada rayuan atau audit. Pindaan tidak boleh dibuat ke atas jumlah kerugian yang dibawa ke belakang selepas membuat pilihan. Masukkan nombor rujukan fail cukai pendapatan majikan. Majikan Alamat yang digunakan untuk berurusan dengan LHDNM.isikan ‘1’ jika layak dan ingin menuntut.

Pasport - - Nota: Sekiranya tuan mempunyai lebih daripada seorang isteri.Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri BAHAGIAN B: Ruang B1 MAKLUMAT SUAMI / ISTERI Keterangan Nama suami / isteri seperti di kad pengenalan atau pasport.HK-1C. Sila senaraikan mengikut format C1 dan C2 bagi setiap perniagaan dan kemukakan lampiran bersama Borang B.2A Seperti C1 Seperti C1 Seperti C1 Seperti C1 C2 C3 Perniagaan 2 Perniagaan 3 + 4 dan seterusnya 9 . K/P Baru No. guna perniagaan 1. Nombor kad pengenalan lama suami / isteri. Keterangan adalah seperti di C1. Rujukan B2 - - B3 B4 B5 B6 B7 No. Keterangan adalah seperti di C1. Sekiranya tuan mempunyai lebih daripada 3 perniagaan. Pindahkan amaun J5 dari Helaian Kerja HK-1 / amaun N dari Helaian Kerja HK-1C / amaun L dari Helaian Kerja HK-1D ke ruang ini. sila jumlahkan pendapatan berkanun perniagaan 3 dan seterusnya dan masukkan ke ruang ini. Pengenalan ini akan berkekalan sehingga perniagaan ini dibubarkan.HK-1. Lampiran A1 HK-1D. Helaian Kerja Lampiran - Perkara Nama Suami / Isteri No. Nombor tentera suami / isteri (jika berkenaan). Perniagaan yang lain akan menggunakan “perniagaan 2” dan seterusnya. Polis No. Nombor polis suami / isteri (jika berkenaan). Nombor pasport suami / isteri seperti di buku pasport. Nombor kad pengenalan baru suami / isteri. sila berikan maklumat isteri-isteri tuan yang lain di lampiran tambahan mengikut format B1 hingga B7 dan kemukakan bersama Borang B. Helaian Kerja Lampiran - Perkara Pendapatan berkanun perniagaan Perniagaan 1 Kod perniagaan Amaun - Lampiran G HK-1. Isikan nombor rujukan pendapatan suami / isteri Isikan SG atau OG dan diikuti dengan nombor rujukan di ruang yang disediakan. Mulai tahun 2004 perniagaan ini dikenali dengan “perniagaan1”. K/P Lama No.1 hingga HK-1. Tentera No. Dapatkan kod perniagaan 1 dari Lampiran G. BAHAGIAN C: Ruang C1 PENDAPATAN BERKANUN DAN JUMLAH PENDAPATAN Keterangan Jika tuan menjalankan hanya satu perniagaan.

isikan amaun C7 dalam ruang ini. Campurkan C1 hingga C6 HK-1B HK-1B HK-1B - C5 C6 Perkongsian 2 Perkongsian 3 + 4 dan seterusnya C7 Agregat pendapatan berkanun perniagaan Rugi perniagaan bawa hadapan - - C8 Kerugian perniagaan yang belum diserap oleh pendapatan tahun taksiran sebelumnya. Rujukan Amaun Perkongsian 1 seperti yang ditetapkan. isikan “0” di ruang ini. Amaun E dari Helaian Kerja HK-5. (iii) Institusi kewangan pembangunan yang ditetapkan di bawah Akta Institusi Kewangan Pembangunan 2002. Sila senaraikan mengikut format C4 dan C5 bagi setiap perkongsian dan kemukakan lampiran bersama Borang B. Jika tidak ada kerugian bawa hadapan.Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri Ruang Perkara Keterangan Helaian Kerja - Lampiran C4 Pendapatan berkanun perkongsian Perkongsian 1 No. (v) Malaysia Building Society Berhad yang diperbadankan di bawah Akta Syarikat 1965. (iv) Lembaga Tabung Haji yang ditubuhkan di bawah Akta Tabung Haji 1995. C7 tolak C8 Amaun N4 dari Helaian Kerja HK-2 Amaun C(iii) dari Helaian Kerja HK-3 HK-1. Diskaun – Pendapatan diskaun berpunca daripada pelaburan seperti bil perbendaharaan.3 Jika amaun C8 melebihi C7. - - 10 . - Nyatakan nombor rujukan perkongsian. Sekiranya tuan mempunyai lebih daripada 3 perkongsian. Keterangan adalah seperti di C4. Keterangan adalah seperti di C4.3 - C9 C10 C11 C12 Jumlah Penggajian Dividen Faedah dan diskaun HK-2 HK-3 Lampiran B1-B5 - Pendapatan faedah yang diterima oleh individu HK-5 bermastautin daripada wang yang didepositkan dalam institusi berikut dikecualikan cukai mulai 30 Ogos 2008: (i) Bank atau syarikat kewangan yang dilesenkan atau yang disifatkan dilesenkan di bawah Akta Bank dan Institusi Kewangan 1989. dan (vi) Borneo Housing Finance Berhad yang diperbadankan di bawah Akta Syarikat 1965. Contoh : D 1234567709 Amaun E/G/J dari Helaian Kerja HK-1B. sila jumlahkan pendapatan berkanun perkongsian 3 dan seterusnya dan masukkan ke ruang ini. (ii) Bank yang dilesenkan di bawah Akta Perbankan Islam 1983. Amaun B dari Helaian Kerja HK-1.

C15 Apa-apa perolehan atau keuntungan - - - - Mana-mana pendapatan lain seperti bayaran sekali-sekala untuk HK-6 penyiaran. Bayaran berkala – Bayaran yang dibuat berulangkali pada masa-masa tertentu. Amaun D dari Helaian Kerja HK-4. tanah.000 20. sama ada untuk selamalamanya atau untuk sesuatu tempoh. Pencen yang lain hendaklah dilaporkan. syarahan. loji.000 Helaian Kerja HK-4 Lampiran - HK-5 - 12. perabot dan lain-lain. Amaun pencen yang diambil kira adalah seperti penyata pencen tahunan. 11 . rumah kedai.000 RM 4. anuiti dan bayaran berkala yang lain Pencen – Pencen yang diterima dari Malaysia dikecualikan daripada cukai pendapatan jika bersara pada umur 55 tahun atau pada umur persaraan yang wajib di bawah mana-mana undang-undang bertulis atau persaraan atas sebab keuzuran dan pencen tersebut diterima daripada Kerajaan atau skim pencen yang diluluskan.Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri Ruang C13 Perkara Sewa. Royalti – Penerimaan dari penggunaan hakcipta/paten yang melebihi had pengecualian seperti berikut dikenakan cukai : Jenis royalti (i) Penerimaan dari penerbitan hasil seni/rakaman pita/cakera (Perenggan 32 Jadual 6) (ii) Penerimaan hasil penterjemahan buku/ karya kesusasteraan (Perenggan 32A Jadual 6) (iii) Penerimaan hasil penerbitan karya kesusasteraan/lukisan asli/ penggubahan muzik (Perenggan 32B Jadual 6) Contoh: Penerimaan bagi penerbitan hasil seni Tolak : pengecualian Pengecualian (RM) 10.000 RM10. royalti dan premium Keterangan Sewa – Penerimaan daripada sewaan rumah. Contoh: Pencen (Perkhidmatan Awam – Skim yang diluluskan) RM35.000 Jumlah RM90. tulisan dan sebagainya yang terbit daripada usaha/pekerjaan sampingan atau sambilan.000 Amaun yang dikenakan cukai RM35.000 Masukkan RM4.000 Pencen Politik RM55.000 RM14.000 - - Anuiti – Jumlah yang ditetapkan mengikut syarat-syarat wasiat atau pelaburan wang yang melayakkan waris atau pelabur menerima bayaran tahunan.000 ke ruang F Helaian Kerja HK-5 Amaun H dari Helaian Kerja HK-5 C14 Pencen. Helaian Kerja HK-6 dan dokumen yang berkenaan perlu dikemukakan semasa pengembalian borang sekiranya tuan/puan layak menuntut pembayaran balik. mesin. Di mana seseorang mendapat lebih daripada satu pencen hanya pencen yang tertinggi dikecualikan.

HK-1D dan HK-1. Amaun E dari Helaian Kerja HK-1. Jika amaun C19 melebihi C18. - - C22 Perbelanjaan ladang yang layak - - 12 . Amaun ini terhad kepada C20.3 - C20 C21 Jumlah Perbelanjaan mencari gali C18 tolak C19 Rujuk kepada perenggan 44(1)(b) dan Jadual 4 ACP 1967 untuk menentukan kelayakan.3 Amaun C19 terhad kepada amaun C18.Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri Ruang C16 Perkara Tambahan mengikut peruntukan perenggan 43(1)(c) Keterangan Perolehan-perolehan berikut dianggap pendapatan dan diambil kira di peringkat pendapatan agregat: Perolehan berkaitan dengan perbelanjaan operasi mencarigali di bawah Jadual 4 ACP 1967. Simpan pengiraan dengan teratur untuk semakan. Perolehan boleh diambilkira dalam pengiraan cukai jika tuntutan-tuntutan perbelanjaan telah dibuat. HK-1C. masukkan amaun C18 ke ruang ini. Jumlah amaun C10 hingga C16 Helaian Kerja - Lampiran C17 Agregat pendapatan berkanun lain Pendapatan Agregat Rugi perniagaan tahun semasa - - C18 C9 campur C17 - - C19 Kerugian perniagaan tahun semasa boleh ditolak daripada jumlah pendapatan agregat. Rugi larasan perniagaan dikira berpandukan format Helaian Kerja HK-1/HK-1C/HK-1D. Buat pelarasan kerugian di Helaian Kerja HK-1. Rujuk kepada perenggan 43(1)(c) dan perenggan 16 Jadual 4 untuk membuat pengiraan pendapatan yang perlu dimasukkan sebagai pendapatan agregat. Rujuk kepada Peruntukan Kecualian Dan Peralihan bagi Jadual 4A ACP1967 berkaitan dengan baki perbelanjaan yang tidak dapat diserap sepenuhnya dalam tahun kebelakangan. Simpan pengiraan dengan teratur untuk semakan Masukkan amaun hasil pengiraan ke dalam ruang ini. Rujuk perenggan 5 Jadual 4 untuk membuat pengiraan. Baki yang tidak boleh diserap oleh C20 (jika ada) dimasukkan ke ruang L3. Masukkan tuntutan (baki tahun-tahun sebelum dan tuntutan tahun semasa) di ruang ini. Campur semua kerugian larasan jika tuan menjalankan lebih daripada satu perniagaan dan masukkan amaun tersebut ke perenggan D Helaian Kerja HK-1.3.3 (jika berkenaan). Baki yang tidak boleh diserap oleh C20 (jika ada) dimasukkan ke ruang L4. HK-1. Contoh: Kerugian perniagaan pada tahun 2008 ditolak daripada pendapatan agregat bagi tahun 2008.

Kerajaan Negeri. Subseksyen 44(10) Hadiah lukisan kepada Balai Seni Lukis Negara atau mana-mana balai seni lukis negeri berdasarkan pada nilai yang ditentukan oleh Balai Seni Lukis Negara atau balai seni lukis negeri. Kerajaan Tempatan. Subseksyen 44(8) - C27 C28 - - C29 Hadiah wang atau sumbangan manfaat berupa barangan yang diberikan oleh individu bagi menyediakan kemudahan di tempat awam untuk manfaat orang kurang upaya berdasarkan pada nilai yang ditentukan oleh pihak berkuasa tempatan.000 bagi menyediakan kemudahan perpustakaan awam. Subseksyen 44(9) - - C30 Hadiah wang atau kos peralatan perubatan tidak melebihi RM20. Subseksyen 44(11) 13 - - C31 - - . manfaat kepada Subseksyen 44(11C) projek berkepentingan negara yang diluluskan oleh Menteri Kewangan Hadiah artifak.Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri Ruang Perkara Keterangan Helaian Kerja - Lampiran C23 Jumlah C20 tolak ( C21 campur C22 ). Subseksyen 44(11B) C25 Terhad kepada 7% daripada pendapatan agregat di ruang C18 C26 Hadiah wang atau Hadiah wang atau kos sumbangan manfaat kepada projek kos sumbangan berkepentingan negara yang diluluskan oleh Menteri. Jika hasil tolakan adalah negatif. Subseksyen 44(6) - C24 Hadiah wang kepada Kerajaan/ Kerajaan Tempatan - - C24A Hadiah wang kepada Hadiah wang tunai kepada institusi atau organisasi yang institusi atau diluluskan oleh Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri. Hadiah wang tunai kepada Kerajaan. manuskrip atau lukisan Hadiah wang untuk kemudahan perpustakaan atau kepada perpustakaan Hadiah wang atau sumbangan manfaat bagi menyediakan kemudahan di tempat awam untuk orang yang kurang upaya Hadiah wang atau kos peralatan perubatan kepada manamana badan rawatan kesihatan Hadiah lukisan kepada Balai Seni Lukis Negara atau balai seni lukis negeri Hadiah artifak. Subseksyen 44(6A) Sumbangan wang yang tidak melebihi RM20.000 yang diberikan kepada mana-mana kemudahan rawatan kesihatan yang diluluskan oleh Kementerian Kesihatan. manuskrip atau lukisan kepada Kerajaan berdasarkan pada nilai yang ditentukan oleh Ketua Pengarah Muzium Malaysia atau Ketua Pengarah Arkib Negara. perpustakaan sekolah/institusi pendidikan tinggi. organisasi diluluskan Proviso subseksyen 44(6) Hadiah wang atau kos sumbangan manfaat kepada aktiviti sukan atau badan sukan yang diluluskan Hadiah wang atau kos sumbangan manfaat kepada aktiviti sukan yang diluluskan oleh Menteri atau badan sukan yang diluluskan oleh Pesuruhjaya Sukan yang dilantik di bawah Akta Pembangunan Sukan 1997. isikan “0” dalam ruangan ini.

anak atau ibu bapa yang kurang upaya dihadkan kepada RM5. suami / isteri.000 untuk diri sendiri dan saudara tanggungan diberi secara automatik. Helaian Kerja HK-1E Lampiran - C34 Jumlah pendapatan C32 campur C33 (SENDIRI) Jumlah pendapatan yang dipindahkan dari SUAMI / ISTERI* bagi taksiran bersama Ruang ini perlu diisi oleh individu di mana taksiran bersama dikeluarkan atas namanya. Jika hasil tolakan adalah negatif. suami / isteri tiada punca pendapatan atau pendapatan dikecualikan cukai 3. memilih taksiran berasingan 4.000. Rujuk kepada Helaian Kerja HK-1E untuk mendapatkan jumlahnya (jika berkenaan). Perenggan 46(1)(d) 14 Helaian Kerja Lampiran - Perkara Individu dan saudara tanggungan Perbelanjaan Perubatan ibu bapa D2 - - D3 Peralatan sokongan asas - - . Perenggan 46(1)(c) Pembelian alat sokongan asas untuk kegunaan sendiri. membersihkan karang gigi tetapi tidak termasuk rawatan kosmetik. - - C35 - - *Jenis pendapatan SUAMI / ISTERI yang dipindahkan C36 Jumlah pendapatan yang disatukan - - C34 campur C35 - - BAHAGIAN D: Ruang D1 PELEPASAN Keterangan Pelepasan diri berjumlah RM8. Alat sokongan asas termasuk mesin haemodialysis. dan (ii) rawatan pergigian dihadkan kepada mencabut gigi. kaki palsu dan alat pendengaran tetapi tidak termasuk cermin dan kanta mata. Perenggan 46(1)(a) Perubatan ibu bapa terhad kepada RM5. status individu adalah bujang/janda/duda 2. Ianya memberi pengecualian cukai kepada individu untuk keseluruhan atau sebahagian pendapatan perniagaan yang berupa aktiviti digalakkan atau keluaran digalakkan berhubung dengan pertanian. kerusi roda.Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri Ruang C32 C33 Perkara Jumlah Pendapatan perintis kena cukai Keterangan C23 tolak C24 hingga C31. memilih taksiran bersama dan taksiran dikeluarkan atas nama suami / isteri Isikan “1” jika pendapatan suami / isteri yang dipindahkan terdapat punca pendapatan perniagaan atau “2” jika tiada. isikan “0” dalam ruangan ini.000. Perbelanjaan perubatan yang layak termasuk: (i) rawatan perubatan dan penjagaan yang diperuntukkan oleh rumah penjagaan. Ruangan ini dan ruang C36 tidak perlu diisi jika: 1. Taraf perintis adalah insentif percukaian yang terkandung dalam seksyen 5 hingga seksyen 25 Akta Penggalakan Pelaburan (APP) 1986. menampal gigi.

atau (ii) peringkat Sarjana dan Doktor Falsafah – sebarang bidang atau kursus pengajian. Perenggan 46(1)(g) Pemeriksaan perubatan penuh bermaksud pemeriksaan secara menyeluruh. penyakit buah pinggang. pemotongan kaki dan/atau tangan. Perenggan 46(1)(j). vokasional. trauma kepala dengan defisit nurologikal.500 tidak diambil kira.Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri Ruang D4 Perkara Individu yang kurang upaya Yuran pendidikan (sendiri) Keterangan Pelepasan tambahan RM6. jurnal buku/majalah/ atau penerbitan (dalam bentuk hardcopy atau elektronik jurnal/penerbitan tetapi tidak stermasuk surat khabar atau bahan bacaan yang terlarang) untuk individu. Perenggan 46(1)(f) Perbelanjaan perubatan bagi penyakit yang sukar diubati bermaksud rawatan dibuat ke atas penyakit seperti sindrom kurang daya tahan (AIDS). kewangan Islam. perakaunan.000 diberi kepada individu atas perbelanjaan yang dilakukan ke atas pembelian komputer peribadi. Potongan yang dituntut adalah terhad kepada amaun tabungan bersih yang dilakukan di dalam sesuatu tahun sahaja. melepuh dan melecur yang keterlaluan. Tiada potongan dibenarkan jika komputer peribadi dibeli untuk digunakan bagi maksud perniagaan. Perenggan 46(1)(h) - - D6 Perbelanjaan perubatan bagi penyakit yang sukar diubati - D7 Pemeriksaan perubatan penuh - - D8 Pembelian Perbelanjaan pembelian mana-mana buku. suami / isteri atau anak. pemindahan organ.RM1. 15 - - D8A - - D8B - - . Baki Bawa Hadapan sebanyak RM4. Perenggan 46(1)(e) Helaian Kerja - Lampiran - D5 Bayaran yuran tahunan terhad kepada RM5. Potongan ini diberi sekali dalam setiap 3 tahun. pulmonary hypertension. industri. ketumbuhan otak dan kecacatan kepada pembuluh darah.500 Potongan yang layak dituntut ialah RM500 (RM2.500). ‘Lain-lain penyakit yang serupa’ termasuk serangan jantung. sindrom Parkinson. Contoh: Dalam tahun 2009. penyakit hati kronik. saintifik atau teknologi. dibenarkan sebagai potongan terhad kepada RM500 untuk diri sendiri. barah. suami / isteri atau anak tetapi jumlah pelepasan untuk D6 dan D7 adalah terhad kepada RM5.000 dibenarkan sebagai potongan untuk kursus pembelajaran di institusi atau badan profesional di Malaysia yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia atau diluluskan oleh Menteri Kewangan bagi maksud meningkatkan kemahiran atau kelayakan: (i) sehingga ke peringkat tertiari (selain Sarjana dan Doktor Falsafah) – dalam bidang undang-undang.500 Simpanan: RM2. Perenggan 46(1)(i) Pembelian komputer peribadi untuk individu Tabungan bersih dalam skim Simpanan Pendidikan Nasional (SSPN) Potongan cukai sebanyak RM3.000 untuk diri sendiri.000 . Simpanan ke dalam tabung SSPN untuk membiayai pelajaran anak-anak diberi potongan kepada individu terhad kepada RM3. Baki Bawa Hadapan: RM4. teknikal. fulminant viral hepatitis. Perbelanjaan ini dihadkan kepada RM5.000 setahun. suami / isteri atau anak dibenarkan sebagai potongan terhad kepada RM1. leukaemia dan lain-lain penyakit yang serupa yang lain.000 Pengeluaran: RM1.000.000 diberi kepada individu yang kurang upaya.000. majalah.

B = jumlah faedah dibelanjakan oleh individu berkenaan dalam tahun berkenaan. contoh: pakaian renang dan kasut sukan. C = jumlah faedah dibelanjakan oleh kesemua individu dalam tahun berkenaan.Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri Ruang D8C Perkara Pembelian peralatan sukan untuk aktiviti sukan mengikut Akta Pembangunan Sukan 1997 Keterangan Potongan cukai sebanyak RM300 diberi atas pembelian peralatan sukan yang dilakukan oleh individu untuk aktiviti sukan mengikut jenis sukan yang disenaraikan dalam Akta Pembangunan Sukan 1997. Seksyen 45A Pelepasan diberi sebanyak RM3. A = jumlah faedah dibenarkan dalam tahun berkenaan.000 bagi suami yang tiada punca pendapatan/tiada jumlah pendapatan atau suami memilih taksiran bersama. (iii) perjanjian jual beli ditandatangani dalam tempoh 10 Mac 2009 sehingga 31 Disember 2010. Perenggan 46(1)(l) Helaian Kerja - Lampiran - D8D Faedah pinjaman perumahan Potongan cukai terhad kepada RM10. Isikan jumlah bilangan anak yang dituntut pelepasan oleh individu dalam ruangan ini.000 setiap tahun asas bagi 3 tahun taksiran berturut-turut bermula dari tarikh faedah mula dibayar. - D10 Suami / isteri yang kurang upaya Bilangan anak layak mendapat pelepasan Bilangan anak dituntut oleh diri sendiri Bilangan anak dituntut oleh suami / isteri - - D11 - - - - - - 16 . (ii) pembelian rumah kediaman terhad kepada satu unit sahaja. D9 Suami / Isteri / Bayaran alimoni kepada bekas isteri Pelepasan suami diberi sebanyak RM3.000. Perenggan 47(1)(a) Bayaran nafkah kepada bekas isteri layak untuk pelepasan tetapi jumlah pelepasan untuk isteri dan bayaran alimoni kepada bekas isteri adalah terhad kepada RM3. dan (b) jumlah faedah yang dibelanjakan oleh kesemua individu berkenaan melebihi amaun yang dibenarkan dalam tahun itu. Bayaran nafkah secara sukarela kepada bekas isteri di bawah perjanjian bersama tanpa sebarang perjanjian rasmi tidak layak dituntut sebagai potongan. isteri tiada punca pendapatan/ jumlah pendapatan atau isteri memilih taksiran bersama. Isikan jumlah bilangan anak yang dituntut pelepasan oleh suami / isteri bagi taksiran berasingan. dan (iv) rumah kediaman tersebut tidak disewakan. Subseksyen 47(2) dan 47(3) Pelepasan tambahan sebanyak RM3. Setiap individu dibenarkan suatu potongan bagi setiap tahun mengikut formula berikut: A X B C - - Di mana. Di mana: (a) 2 atau lebih individu layak menuntut potongan bagi sebuah rumah kediaman. Syarat kelayakan: (i) pemastautin warganegara Malaysia.500 diberi kepada seorang suami / isteri yang kurang upaya. Perenggan 47(1)(b) & seksyen 45A Isikan jumlah bilangan anak yang layak dituntut pelepasan oleh individu dan suami / isteri (termasuk kelayakan 50%)*.000 bagi isteri yang tinggal bersama dalam tahun asas. Peralatan sukan termasuk alat-alat yang mempunyai jangka hayat yang singkat seperti bola golf dan bulu tangkis tetapi tidak termasuk pakaian sukan.

000 = 2. Subperenggan 48(3)(a)(i) 17 (i) . Contoh: Ali mempunyai 5 orang anak dan memilih taksiran berasingan. (ii) mengikuti kursus di peringkat ijazah dan ke atas di institusi pengajian tinggi luar Malaysia.000. Anak kedua berumur 5 tahun dan belajar di Tadika GCC Kiraan tuntutan pelepasan anak adalah: 100% Kadar Kelayakan Bilangan - - 50% x 500 = Bilangan 2 x 1. individu dan suami / isteri perlu memilih pelepasan ke atas setiap anak yang ingin dituntut masing-masing.0 0 0 - D11b Anak 18 tahun dan ke atas yang masih belajar Pelepasan anak yang belum berkahwin. Perenggan 48(1)(b) & 48(2)(a) Pelepasan sebanyak RM4.000 bagi anak yang belum berkahwin dan berumur 18 tahun dan ke atas tertakluk kepada syarat-syarat berikut: mengikuti kursus di peringkat diploma dan ke atas di institusi pengajian tinggi dalam Malaysia (tidak termasuk kursus matrikulasi/ pra-ijazah). Subseksyen 48(4) Rujuk Helaian Kerja HK-13 untuk pengiraan. Bagi Taksiran Berasingan. Kelayakan 50% Ruang ini untuk diisi di mana dua atau lebih individu (bukan suami isteri yang tinggal bersama) layak menuntut potongan ke atas bayaran yang dibuat ke atas anak yang sama dan setiap individu tersebut layak menuntut separuh dari potongan yang dibenarkan. berumur 18 tahun dan ke atas dan menerima pendidikan sepenuh masa adalah sebanyak RM1. Perenggan 48(1)(a) & 48(2)(a) Contoh: Encik Abu membuat tuntutan pelepasan anak seperti berikut: Anak pertama berumur 7 tahun dan belajar di Sekolah Rendah Taman Desa. - 2. 0 0 0 .Di bawah umur 18 tahun Pelepasan anak yang belum berkahwin dan berumur di bawah 18 tahun dalam tahun semasa adalah sebanyak RM1.000. (iii) kursus dan institusi pengajian tinggi diiktiraf oleh pihak berkuasa Kerajaan yang berkaitan.Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri Ruang Perkara Keterangan Kelayakan 100% Ruang ini untuk diisi oleh individu yang layak menuntut potongan anak sepenuhnya. Bilangan anak yang boleh dituntut oleh Ali dan isteri sebagai pelepasan ialah: Ali (i) (ii) (iii) 5 4 3 Isteri 0 1 2 (iv) (v) (vi) Ali 2 1 0 Isteri 3 4 5 Helaian Kerja HK-13 Lampiran - D11a Anak .

mengikuti kursus di peringkat ijazah dan ke atas di institusi pengajian tinggi luar Malaysia. kursus dan institusi pengajian tinggi diiktiraf oleh pihak berkuasa Kerajaan yang berkaitan. (ii) (iii) Individu layak mendapat pelepasan anak RM9. Anak ketiga berumur 22 tahun (belum berkahwin) mengikuti kursus di peringkat diploma di University of New Haven.000 RM4.Kurang upaya Pelepasan untuk anak yang kurang upaya dibenarkan sebanyak RM5.000. 0 0 0 8 .000 = 2. Anak kedua berumur 23 tahun (belum berkahwin) mengikuti kursus di peringkat diploma di UiTM. Anak kelima berumur 18 tahun (belum berkahwin) belajar di Sekolah Menengah Wangsa Maju.5 0 0 - D11c Anak . Perenggan 48(1)(d) & 48(2)(b) Pelepasan tambahan sebanyak RM4. Subperenggan 48(3)(a)(ii) Contoh: Encik Ahmad membuat tuntutan pelepasan anak untuk tahun 2009 seperti berikut: Anak pertama yang kurang upaya berumur 30 tahun (belum berkahwin) dan tidak bekerja.000 = .000 RM1.5 0 0 .000 = 2 x 4.000 sekiranya syarat di atas dipatuhi. - 1 0.Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri Ruang Perkara Keterangan Contoh: Encik Ali membuat tuntutan pelepasan anak untuk tahun 2009 seperti berikut: Anak pertama berumur 25 tahun (belum berkahwin) mengikuti kursus di peringkat ijazah di Boston University. Encik Ali menuntut 50% potongan ke atas bayaran yang dibuat ke atas anak ini dan 50% lagi dituntut oleh bekas isteri.0 0 0 1 x 500 = x 2.000 RM500 Helaian Kerja Lampiran 2 x 1. Kiraan tuntutan pelepasan anak adalah : Anak pertama: Anak kedua: Anak ketiga: Anak keempat: Anak kelima RM4.000 RM1. Anak kedua yang kurang upaya berumur 22 tahun dan mengikuti kursus di peringkat ijazah di USM. 18 .000 bagi anak yang kurang upaya dan belum berkahwin serta berumur 18 tahun dan ke atas tertakluk kepada syarat-syarat berikut: (i) mengikuti kursus di peringkat diploma ke atas di institusi pengajian tinggi dalam Malaysia (tidak termasuk kursus matrikulasi/pra-ijazah). Anak keempat berumur 20 tahun (belum berkahwin) dan mengikuti kursus matrikulasi di UKM.

Jumlah pelepasan untuk premium insurans nyawa dan caruman kepada KWSP atau kumpulan wang lain yang diluluskan adalah terhad kepada RM6. Perenggan 49(1)(a)/ 49(1)(b)/ 49(1)(c)/ Subseksyen 49(1A) Rujuk Helaian Kerja HK-14 untuk pengiraan.000 = 5. Pembayar cukai memilih taksiran bersama. .000 bagi premium insurans yang dibayar atas polisi pendidikan atau faedah perubatan untuk individu.500 = .000. Begitu juga sekiranya isteri tidak mempunyai jumlah pendapatan.Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri Ruang Perkara Keterangan Kiraan tuntutan pelepasan anak adalah : Anak pertama: Anak kedua: RM5. potongan bagi caruman KWSP tersebut tidak boleh dibenarkan ke atas pendapatan isteri. Subseksyen 50(2) dan 50(3) - D13 Insurans pendidikan dan perubatan Pelepasan tidak melebihi RM3.500 = x 4.000 Helaian Kerja Lampiran 1 x 5.000 untuk individu dan RM6.000 untuk isteri yang mempunyai punca pendapatan. isteri akan ditaksir berasingan sebagai individu dan apa-apa perbelanjaan premium insurans oleh suami dianggap dibayar oleh isteri dan tuntutan potongan dibenarkan kepada jumlah terhad sahaja. Caruman kepada Kumpulan Wang Simpanan Pekerja atau kumpulan wang lain yang diluluskan oleh Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri. 0 0 0 9.800. Contoh: Premium insurans dibayar oleh suami RM300 dan isteri RM6. 0 0 0 x 2. Campurkan D1 hingga D13 HK-14 - D14 Jumlah pelepasan - - 19 . suami atau isteri dibenarkan pelepasan cukai. Dalam keadaan suami tidak mempunyai jumlah pendapatan. isteri atau anak. Walau bagaimanapun bagi caruman KWSP yang dibuat oleh suami dan suami tiada jumlah pendapatan.500. Subseksyen 49(1B) Rujuk Helaian Kerja HK-14 untuk pengiraan.0 0 0 D12 Insurans nyawa dan KWSP Premium insurans yang dibayar atas polisi yang menjamin nyawa individu. Sekiranya suami atau isteri memilih taksiran bersama premium insurans dan KWSP adalah terhad kepada RM6.000 = 1 x 9.000 dan bukannya RM6.000 RM9. Jumlah dibenarkan adalah terhad kepada RM6. Premium insurans atas nyawa anak tidak dibenarkan pelepasan. suami. HK-14 1 4.

000 pertama 50.200 14.000 berikutnya 70..800 7. 2.501 - 5.325 3.000 pertama 15.000 berikutnya 10.000 12 70.000 pertama 5.525 1.000 27 E2a Cukai ke atas yang pertama Cara Pengiraan Cukai Sesuaikan amaun di E1 Borang B (pendapatan bercukai) dengan banjaran pendapatan bercukai yang disediakan di dalam jadual cukai.001 E 20.500 27.000 berikutnya 50.000 27 250.500 pertama 2.000 pertama Setiap ringgit berikutnya 0 1 0 25 25 150 175 300 475 1.000 pertama 20..Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri BAHAGIAN E: Ruang E1 CUKAI KENA DIBAYAR Keterangan C34 tolak D14 atau C36 tolak D14 Helaian Kerja Lampiran - Perkara Pendapatan bercukai PENGIRAAN CUKAI PENDAPATAN E2 Rujuk jadual dan contoh pengiraan yang disediakan di bawah..825 .000 pertama 30.800 3..001 J 150.000 berkutnya 100.000 24 150.825 27. - - JADUAL CUKAI KATEGORI BANJARAN PENDAPATAN BERCUKAI (a) 0 2....000 berikutnya 20..000 pertama 15.000 pertama 100..000 berikutnya 250.000 berikutnya 35.000 19 100.500 berikutnya 5.000 pertama 10.000 54.050 1.001 G 50.000 berikutnya 150. - - 20 ...001 D 10.000 PENGIRAAN CUKAI RM (b) KADAR % (c) CUKAI RM (d) A B C 2.001 F 35..001 K 10.000 27 Lebih 250..001 I 100.001 H 70.000 3 35..500 5.000 3 20.325 13.000 7 50.125 7.

. . 3 .00 RM 40.5 0 0 3 .00 Masukkan dalam Borang B di ruang E2a dan E2b seperti berikut: Cukai ke atas yang pertama . E3 Jumlah cukai pendapatan Rebat cukai individu . . 5. . 9 0 0.000. Perenggan 6A(2)(a) Rebat cukai suami / isteri adalah sebanyak RM400 bagi pendapatan bercukai yang tidak melebihi RM35.00 RM 5. .00 RM 1. - 1 . 0 0 0 Atas Kadar (%) .000 yang pertama Cukai ke atas baki RM 500 @ 3% Jumlah cukai pendapatan RM 25. 1 5. 0 0 - E2a campur E2b E4 Rebat cukai individu adalah sebanyak RM400 bagi pendapatan bercukai yang tidak melebihi RM35.0 0 0 1 9 . Subseksyen 6A (3) - - E5 Rebat cukai suami / isteri - - E6 Zakat atau fitrah - - 21 . 0 0 Pendapatan bercukai di E1: RM 60.Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri Ruang E2b Perkara Cukai ke atas baki Keterangan Contoh I : Pendapatan bercukai di E1: RM 5. .500 Guna pengiraan di kategori C jadual cukai seperti berikut: Cukai ke atas RM 5. . . Perenggan 6A(2)(b) / 6A(2)(c) Bayaran zakat atau fitrah yang dibuat dalam tahun asas.000. . 1 0. 2 5.325. 3 2 5.000 dan telah dibenarkan pelepasan suami / isteri sebanyak RM3.900. Contoh II : .00 Helaian Kerja - Lampiran - Masukkan dalam Borang B di ruang E2a dan E2b seperti berikut: Cukai ke atas yang pertama . 0 0 Cukai ke atas baki . 0 0 Cukai ke atas baki .000 @ 19% Jumlah cukai pendapatan RM 3. 5 0.00 RM 15. 0 0 0 Atas Kadar (%) .000 Guna pengiraan di kategori G jadual cukai seperti berikut: Cukai ke atas RM 50.000 yang pertama Cukai ke atas baki RM 10.225.

Rujuk Lampiran F Buku Panduan B untuk menentukan negara-negara yang memeterai perjanjian pengelakan pencukaian dua kali dengan Malaysia. E3 tolak E8 - E8 Jumlah rebat - - E9 Jumlah cukai yang dikenakan Tolakan cukai seksyen 51 Akta Kewangan 2007 (dividen) - - E10 Buat pengiraan di Helaian Kerja HK-3. pas lawatan (kerja sementara) atau pas kerja menurut mana-mana perintah yang dibuat di bawah Akta Fi 1951. Tolakan cukai berhubung dengan pendapatan dari Malaysia yang dikenakan cukai di Malaysia dan juga di luar Malaysia. pendapatan seksyen 4A dan pendapatan daripada amanah. Sertakan Helaian Kerja HK-3 sekiranya tuan/puan layak menuntut pembayaran balik. Amaun D dari Helaian Kerja HK-3 HK-3 - E11 Tolakan cukai seksyen 110 (lain-lain) Sila buat pengiraan di Helaian Kerja HK-6 untuk tolakan cukai seksyen 110 ke atas lain-lain pendapatan seperti faedah. Sertakan Helaian Kerja HK-6 sekiranya tuan/puan layak menuntut pembayaran balik. Negara-negara ini tidak memeterai perjanjian pengelakan pencukaian dua kali dengan Malaysia. HK-3/HK-6 HK-8/HK-9 - 22 .Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri Ruang Perkara Keterangan Helaian Kerja - Lampiran E7 Fi/Levi Rebat diberi bagi fi yang telah dibayar oleh pemegang pas penggajian. Seksyen 6C Campurkan E4 hingga E7 Amaun E8 adalah terhad kepada E3. E9 tolak ( E10 hingga E13 ) HK-8 Lampiran F E13 Pelepasan cukai seksyen 133 HK-9 - E14 Cukai kena dibayar Cukai dibayar balik - - E15 ( E10 hingga E13 ) tolak E9 Ruang ini terpakai apabila jumlah tolakan dan pelepasan di ruang E10 hingga E13 melebihi jumlah E9. Rujuk Jadual 7 ACP dan Helaian Kerja HK-9 untuk membuat pengiraan kredit. Rujuk Jadual 7 ACP dan Helaian Kerja HK-8 untuk membuat pengiraan kredit. Amaun B dari Helaian Kerja HK-6 HK-6 - E12 Pelepasan cukai seksyen 132 Tolakan cukai berhubung dengan pendapatan dari Malaysia yang dikenakan cukai di Malaysia dan juga di luar Malaysia. royalti. Kemukakan Helaian Kerja HK-3/HK-6/HK-8/HK-9 bersama Borang B.

Contoh: Bayaran tunggakan gaji. isikan “0” di ruang ini. dividen yang dibayar dalam tahun 2008 tetapi baucar hanya diterima dalam tahun 2009. Mulai tahun Taksiran 2009. Gunakan lampiran berasingan seperti format di G1 hingga G5 sekiranya ruangan yang disediakan tidak mencukupi. Ruang F1 Perkara Cukai kena dibayar Amaun dari E14. bayaran bagi tahun. amaun kasar yang diterima dan jumlah caruman kumpulan wang (jika ada) dalam ruangan yang disediakan. Gunakan Slip Pengiriman Bayaran (CP501) yang dilampirkan bersama borang apabila membuat bayaran di kaunter LHDNM atau menggunakan slip bayaran yang disediakan oleh pihak bank sekiranya membuat bayaran di kaunter CIMB Bank Berhad (CIMB). Pindahkan amaun E dari Helaian Kerja HK-10 ke ruang ini. F4 Cukai terlebih bayar F2 tolak F1 HK-10 Keterangan Helaian Kerja Lampiran - F3 Baki cukai kena dibayar Selepas selesai pengiraan cukai sehingga Bahagian F. tuan/puan dinasihatkan supaya mengisi Bahagian “Kedudukan Cukai’ di muka surat 1 Borang B. Mulai Tahun Taksiran 2009. Malayan Banking Berhad (Maybank) dan EON Bank. potongan untuk bonus dan bayaran pengarah yang dibuat dalam tahun 2009 perlu dimasukkan dalam ruangan ini. BAHAGIAN G: Ruang G1. Bayaran ini tidak termasuk amaun tunggakan di mana amaun tersebut akan diambil kira untuk cukai tahun taksiran kebelakangan. pendapatan bonus dan yuran pengarah menjadi sebahagian daripada pendapatan kasar dalam tahun asas ia diterima DAN ditaksir dalam tahun asas ia diterima. 23 Helaian Kerja Lampiran - - - . Jika jumlah F2 melebihi F1.G5 Perkara PENDAPATAN TAHUN KEBELAKANGAN YANG BELUM DILAPORKAN Keterangan Pendapatan yang diterima berkenaan sesuatu tahun terdahulu yang belum dilaporkan. F1 tolak F2 Jelaskan baki ini dalam tempoh yang ditetapkan. Bagi Taksiran Bersama .jumlahkan bayaran ansuran/ Potongan Cukai Berjadual yang telah dijelaskan oleh suami dan isteri dan masukkan ke dalam ruang ini.Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri BAHAGIAN F: KEDUDUKAN CUKAI TAHUN TAKSIRAN 2009 BAHAGIAN F: RUMUSAN CUKAI DAN BAYARAN Pelarasan antara cukai kena dibayar dan cukai telah dibayar (melalui skim ansuran atau Potongan Cukai Berjadual) dibuat dalam bahagian ini. Isikan jenis pendapatan. Public Bank Berhad (PBB). Sila isi “0” dalam ruang ini jika layak mendapat bayaran balik seperti di ruang E15 F2 Ansuran/ Potongan Cukai Berjadual yang telah dibayar SENDIRI dan SUAMI / ISTERI bagi taksiran bersama Guna Helaian Kerja HK-10 untuk membuat pengiraan.

Amaun G dari Helaian Kerja HK-1. Nombor pasport Pentadbir Harta Pusaka seperti di buku pasport.3 - J1d HK-1.3 Amaun H dari Helaian Kerja HK-1.3 Lampiran J1a J1a(i) J1a(ii) J1b Baki kerugian tahun semasa Amaun dibawa ke belakang Baki hantar hadapan Baki kerugian tahun kebelakangan Kerugian hantar hadapan Kerugian Perintis Kerugian perniagaan/perkongsian tahun semasa yang tidak diserap.3 Kerugian perniagaan perintis hendaklah disimpan berasingan daripada kerugian perniagaan lain kerana ianya hanya boleh diserap oleh perniagaan pendapatan perintis sahaja.4 Masukkan amaun baki kerugian yang belum diserap di ruang ini.Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri BAHAGIAN H: MAKLUMAT PENTADBIR HARTA PUSAKA Ruang H1 Perkara Nama Pentadbir Harta Pusaka No.3 HK-1. Tentera No.3 Baki kerugian tahun sebelum yang tidak diserap.4 - Baki hantar hadapan HK-1. Pasport Keterangan Nama Pentadbir Harta Pusaka yang dilantik. Amaun D dari Helaian Kerja HK-1. Helaian Kerja - Lampiran - H2 H3 H4 H5 H6 Nombor kad pengenalan baru Pentadbir Harta Pusaka. Amaun C dari Helaian Kerja HK-1. Nombor kad pengenalan lama Pentadbir Harta Pusaka. K/P Lama No.3 HK-1. Masukkan amaun kerugian perintis yang telah diserap dalam ruang ini. Amaun E dari Helaian Kerja HK-1. Nombor tentera Pentadbir Harta Pusaka (jika ada). Nombor polis Pentadbir Harta Pusaka (jika ada).4 - .4 - Amaun diserap HK-1. - - BAHAGIAN J: Ruang Perkara MAKLUMAT PENDAPATAN PERNIAGAAN Keterangan Helaian Kerja HK-1.3 HK-1. K/P Baru No.4 24 - J1c HK-1. Polis No.3 J1a (ii) campur J1b Amaun J dari Helaian Kerja HK-1.

Elaun modal yang diserap dalam tahun semasa bagi perkongsian 1. Helaian Kerja HK-1/ HK-1C/ HK-1D Lampiran - Baki hantar hadapan J2b J2c Perniagaan 2 Perniagaan 3 + 4 dan seterusnya Perkongsian 1 Elaun diserap HK-1/ HK-1C/ HK-1D Seperti K2a Seperti K2a - - J2d Sama dengan perkongsian 1 di ruang C4. Amaun D / K4 dari Helaian Kerja HK-1B Amaun K5 dari Helaian Kerja HK-1B Keterangan adalah seperti J2d Keterangan adalah seperti J2d HK-1B - Baki hantar ke hadapan J2e J2f Perkongsian 2 Perkongsian 3 + 4 dan seterusnya 107A HK-1B Seperti K2d Seperti K2d - J3a Cukai pegangan seksyen 107A Jumlah Kasar Dibayar Amaun kasar bahagian perkhidmatan kontrak yang dibuat kepada kontraktor bukan mastautin mengikut peruntukan seksyen 107A.Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri Ruang J2 J2a Perkara Elaun modal Perniagaan 1 Elaun diserap Keterangan Elaun modal yang dituntut dalam pengiraan pendapatan berkanun perniagaan. Tambah 3% atas jumlah kasar [perenggan 107A(1)(b)]. HK-11 - J3b 109 Cukai pegangan seksyen 109 – kadar cukai seperti yang ditetapkan dalam Bahagian II. ACP 1967 kecuali jika terdapat kadar berbeza yang ditetapkan dalam Perjanjian Pengelakan Pencukaian Dua Kali. (Peraturan dan prosedur membuat bayaran kepada Cawangan Pungutan LHDNM hendaklah dipatuhi). (Rujuk Lampiran F) Jumlah Kasar Dibayar Jumlah bayaran kasar yang dibuat sebelum apa-apa tolakan. Amaun K5 dari Helaian Kerja HK-1 atau Amaun Q5 dari Helaian Kerja HK-1C atau Amaun N5 dari Helaian Kerja HK-1D Amaun K6 dari Helaian Kerja HK-1 atau Amaun Q6 dari Helaian Kerja HK-1C atau Amaun N6 dari Helaian Kerja HK-1D Keterangan adalah seperti J2a Keterangan adalah seperti J2a. 25 HK-11 Lampiran F . Jumlah cukai yang dipegang dan diremit ke LHDNM 10% atas jumlah kasar [perenggan 107A(1)(a)]. Sama dengan perniagaan 1 di ruang C1 Elaun modal yang diserap dalam tahun semasa bagi perniagaan 1. Jadual 1.

15% Jumlah Kasar Dibayar Keterangan seperti J3b Helaian Kerja HK-11 Lampiran - J3d 109B Cukai pegangan seksyen 109B . BAHAGIAN K: Ruang Perkara PERBELANJAAN KHAS.kadar cukai seperti yang ditetapkan dalam Bahagian V. Jadual 1. Simpan dokumen asal berhubung dengan perbelanjaan modal yang layak. HK-1C Lampiran L1 Elaun Jadual 7A Insentif ini diberi kepada individu peniaga yang menjalankan perniagaan penternakan ayam dan itik yang menukar daripada sistem reban terbuka kepada sistem reban tertutup. Hanya perniagaan yang menjalankan operasi bagi tempoh sekurang-kurangnya 36 bulan sahaja yang layak memohon insentif ini. Rujuk kepada seksyen 133A dan perenggan 1C Jadual 7A ACP 1967 untuk menentukan kelayakan. atau membesarkan sistem reban tertutup sedia ada yang diluluskan oleh Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani.Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri Ruang J3c 109A Perkara Keterangan Cukai pegangan seksyen 109A . (Rujuk Lampiran F) Jumlah Kasar Dibayar Keterangan seperti J3b HK-11 Lampiran F J3e 109F Bayaran kepada seseorang bukan pemastautin berhubung pendapatan di bawah subseksyen 4(f) ACP 1967 adalah tertakluk kepada cukai pegangan pada kadar 10% atas jumlah kasar seperti ditetapkan dalam Bahagian XIII Jadual 1 ACP 1967. borang permohonan dan pengiraan elaun secara terperinci untuk semakan. ACP 1967 kecuali jika terdapat kadar berbeza yang ditetapkan dalam Perjanjian Pengelakan Pencukaian Dua Kali. perenggan 1 dan perenggan 3 Jadual 7A ACP 1967 untuk membuat pengiraan. 26 - . Gunakan Helaian Kerja HK-1B/HK-1C untuk membuat pengiraan pendapatan berkanun dan pelarasan tuntutan Jadual 7A. POTONGAN SELANJUTNYA DAN POTONGAN DUA KALI Keterangan Helaian Kerja Lampiran K1 – K4 K5 KOD TUNTUTAN JUMLAH DITUNTUT Gunakan kod tuntutan seperti di Lampiran D Campurkan amaun K1 hingga K4 Lampiran D - BAHAGIAN L : Ruang Perkara TUNTUTAN INSENTIF / PENDAPATAN DIKECUALIKAN Keterangan Helaian Kerja HK-1B.

Helaian Kerja Lampiran - M1A Kod Perniagaan - Lampiran G M2 M3 Jualan atau perolehan Stok awal - - 27 . isi kod perniagaan yang mempunyai perolehan terbesar. isi nama perniagaan yang mempunyai perolehan terbesar. Jika tiada baki isikan “0”. Pindahkan amaun/bahagian pendapatan yang dikecualikan cukai iaitu amaun M4 dari Helaian Kerja HK-1E ke ruang ini. Sila masukkan pendapatan berkanun yang dikecualikan dalam ruang ini. Rujuk keterangan di C21. Jumlah pendapatan kasar termasuk pendapatan terakru daripada jualan. (A) 51] berkaitan. Stok barangan siap seperti dalam Akaun Perdagangan. Jika tiada baki. HK-1D - Baki hantar hadapan L2 Elaun Peningkatan Eksport Perkhidmatan Amaun diserap Baki hantar hadapan L3 Perbelanjaan Jadual 4 L4 Perbelanjaan Jadual 4A - - L5 Pendapatan perintis (Amaun dikecualikan) Projek pengeluaran bahan makanan yang diluluskan HK-1E - L6 Perintah Cukai Pendapatan (Pengecualian) (No. Rujuk keterangan di C22. Jika tiada baki isikan “0”.Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri Ruang Perkara Keterangan Helaian Kerja Lampiran Amaun diserap Pindahkan amaun elaun pelaburan semula (EPS) yang diserap iaitu amaun dari ruang L4 Helaian Kerja HK-1B/ P4 Helaian Kerja HK-1C ke dalam ruang yang disediakan. HK-1B. Pindahkan baki EPS yang belum diserap (Baki hantar hadapan) iaitu amaun dari ruang L5 Helaian Kerja HK-1B/ P5 Helaian Kerja HK-1C ke dalam ruang ini. 10) 2006 [P. (A) 275] untuk menentukan kelayakan. Pindahkan amaun dari ruang M4 Helaian Kerja HK-1B/ M7 Helaian Kerja HK-1D ke ruang ini.U. (A) 57] dan Perintah Cukai Pendapatan (Pengecualian) (Pindaan) 2006 [P. fi dan terimaan lain.U. - - BAHAGIAN M : MAKLUMAT KEWANGAN ORANG PERSEORANGAN Ruang M1 Perkara Nama Perniagaan Keterangan Isi nama perniagaan bagi perniagaan utama sahaja.U. Baki perbelanjaan yang tidak diserap di ruang C21 (baki hantar hadapan) hendaklah dimasukkan ke ruang ini. Isi kod perniagaan (seperti Lampiran G) bagi perniagaan utama sahaja. Baki perbelanjaan yang tidak diserap di ruang C22 (baki hantar hadapan) hendaklah dimasukkan ke ruang ini. Isikan “0”. 3 dan 6 Perintah Cukai Pendapatan (Pengecualian) (No 9) 2002 [P. Jika mempunyai lebih dari satu perniagaan utama. Pindahkan baki elaun yang belum diserap (baki hantar hadapan) iaitu amaun dari ruang M5 Helaian Kerja HK-1B/ M8 Helaian Kerja HK-1D ke dalam ruang yang disediakan. Rujuk kepada perenggan 2. Jika mempunyai lebih dari satu perniagaan utama.

Campurkan M14 hingga M23. Amaun seperti di dalam Akaun Untung Rugi. Amaun seperti di dalam Akaun Untung Rugi.Amaun B1 dari Helaian Kerja HK-4 Royalti . Amaun seperti di dalam Akaun Untung Rugi. Untuk pendapatan perkongsian . Isikan “0” jika tiada. Amaun C(i) dari Helaian Kerja HK-3 Pendapatan kasar dari punca faedah/diskaun. Pendapatan kasar dari punca dividen. Amaun seperti di dalam Akaun Untung Rugi. Jumlah semua perbelanjaan yang tidak termasuk M14 hingga M22.Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri Ruang M4 Perkara Belian dan kos pengeluaran Stok akhir Kos jualan Untung/rugi kasar Perniagaan lain Dividen Faedah dan diskaun Sewa. Jumlah M8 hingga M12 Jumlah semua perbelanjaan faedah kecuali faedah sewa beli dan faedah pajakan. Amaun seperti di dalam Akaun Untung Rugi. Amaun seperti di dalam Akaun Untung Rugi. Helaian Kerja - Lampiran - M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 HK-3 HK-5 - HK-4 HK-5 - - M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 28 . Amaun A dari Helaian Kerja HK-5 Pendapatan kasar dari punca sewa/royalti/premium. Sewa . Untung atau Rugi Bersih seperti yang ditunjukkan di dalam Akaun Untung Rugi. M2 tolak M6. Amaun seperti di dalam Akaun Untung Rugi. Amaun seperti di dalam Akaun Untung Rugi. Jumlah (M3 campur M4 tolak M5). Stok barangan siap seperti dalam Akaun Perdagangan. royalti dan premium Pendapatan lain Jumlah Faedah pinjaman Gaji dan upah Sewa/pajakan Kontrak dan subkontrak Komisen Hutang lapuk Perjalanan dan pengangkutan Pembaikan dan penyelenggaraan Promosi dan iklan Perbelanjaan lain Jumlah perbelanjaan Untung/rugi bersih Keterangan Jumlah belian kasar tolak diskaun dan rebat berkaitan dengan perniagaan utama.Amaun F dari Helaian Kerja HK-5 Jumlah semua pendapatan kasar dari punca bukan perniagaan yang tidak disenaraikan di atas.amaun dari ruang A13. Tandakan “X” di kotak yang disediakan jika rugi. Kos pengeluaran daripada Akaun Pengilangan. Jumlah jualan atau perolehan dari punca selain dari M1.

HK-1C. M32 dan M39. Jumlah seperti dalam Kunci Kira-Kira. Penghutang lain seperti dalam Kunci Kira-Kira (tidak termasuk ambilan oleh pemilik perniagaan). Jumlah M33 hingga M38. HK-1D atau HK-1E Nilai buku bersih seperti dalam Kunci Kira-Kira.Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri Ruang M26 Perkara Perbelanjaan yang tidak dibenarkan Tanah dan bangunan Loji dan jentera Kenderaan Aset tetap lain Jumlah aset tetap Pelaburan Stok Penghutang dagangan Penghutang lain Baki tunai Baki dalam bank Aset semasa lain Jumlah aset semasa Jumlah aset Pinjaman dan overdraf Pemiutang dagangan Pemiutang lain Jumlah liabiliti Akaun modal Baki akaun semasa bawa hadapan Untung/rugi tahun semasa Keterangan Amaun F1 dari Helaian Kerja HK-1. Baki hantar hadapan daripada tahun lepas tidak termasuk modal. Jumlah M27 hingga M30. Penghutang perdagangan seperti di dalam Kunci Kira-kira. Pemiutang lain seperti dalam Kunci Kira-Kira. Nilai buku bersih seperti dalam Kunci Kira-Kira. Nilai buku bersih seperti dalam Kunci Kira-Kira. Jumlah M41 hingga M43. Jumlah seperti dalam Kunci Kira-Kira. Kos pelaburan dan simpanan tetap. Helaian Kerja HK-1/ HK-1C HK-1D/HK-1E - Lampiran - M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39 M40 M41 M42 M43 M44 M45 M46 - M47 - - 29 . Jumlah seperti dalam Akaun Untung Rugi. Nilai buku bersih seperti dalam Kunci Kira-Kira. Jumlah seperti dalam Kunci Kira-Kira. Jumlah seperti dalam Kunci Kira-Kira. Jumlah M31. Jumlah aset semasa selain daripada M33 hingga M37. Stok akhir seperti dalam Kunci Kira-Kira. Pemiutang dagangan seperti dalam Kunci Kira-Kira.

- Sila baca peringatan di Borang B sebelum menurunkan tandatangan dalam borang nyata tersebut. Nombor telefon firma ejen cukai. Isikan tarikh dan jawatan dengan jelas. Ruang Perkara Borang nyata ini bagi pihak saya sendiri Borang nyata ini bagi pihak individu di atas Keterangan Isikan “1” jika borang nyata ini dilengkapkan oleh pihak tuan sendiri.Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri Ruang M48 Perkara Ambilan/ pendahuluan (bersih) Baki akaun semasa hantar hadapan Keterangan Ambilan tunai atau ambilan stok untuk kegunaan sendiri/pendahuluan tunai dalam tahun semasa. Untuk diisi oleh ejen cukai yang mendapat kelulusan di bawah subseksyen 153(3). 30 . Kelulusan Ejen Cukai Nama firma ejen cukai yang mengisi Borang B ini. Telefon No. Amaun M46 hingga M48 Helaian Kerja - Lampiran - M49 - - AKUAN Borang nyata yang tidak diperakui dan ditandatangani akan dianggap tidak lengkap dan dikembalikan kepada tuan/puan. Isikan “2” jika borang nyata ini dilengkapkan oleh tuan sebagai wakil kepada pembayar cukai. Helaian Kerja Lampiran - - - MAKLUMAT FIRMA DAN TANDATANGAN ORANG YANG MENYEDIAKAN BORANG NYATA INI Ruang Perkara Keterangan Helaian Kerja Lampiran a b c Nama Firma No. Penalti akan dikenakan jika berlaku kelewatan dalam mengembalikan semula borang nyata tersebut kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia.

1A - D3 D4 D1 campur D2 Semak Akaun Untung Rugi dan keluarkan keuntungan yang tidak boleh dicukai sebagai pendapatan perniagaan.Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri Bahagian 2 .000 Untung jualan mesin jahit RM 2. Masukkan amaun keuntungan di ruang yang berkenaan. Contoh: Rugi jualan kereta WGQ 8090 RM 4. Ruang A Perkara Baki dalam Akaun Untung Rugi Pengasingan pendapatan mengikut kelas B Jumlah pendapatan bukan perniagaan Jumlah pendapatan perniagaan Kerugian yang tidak dibenarkan Keterangan Pindahkan baki dalam Akaun Untung Rugi ke ruang ini.000 Amaun A dari Helaian Kerja HK-1. Nyatakan jenis kerugian di ruang perkara jika lain dari yang telah disenaraikan dan isikan amaun. Perenggan 39(1)(b) - - D5 E F Jumlah Pendapatan perniagaan Pelarasan perbelanjaan perniagaan Susut nilai - - 1. Contoh: Untung jualan kereta WHU 9001 RM 5.1 - - 31 . - - - - C A tolak B - - D1 Semak Akaun Untung Rugi dan keluarkan kerugian yang tidak dibenarkan.000 D3 tolak D4 C campur D5 Buat pelarasan perbelanjaan yang tidak boleh dibenarkan mengikut perundangan cukai pendapatan. sewa. royalti.1A - - D2 Lebihan perolehan perlombongan Jumlah Perolehan/ pendapatan yang tidak dikenakan cukai HK-1.000 Rugi jualan mesin pemotong RM 3. Campurkan semua pendapatan yang bukan perniagaan iaitu dividen. HK-1: PENGIRAAN PENDAPATAN BERKANUN PERNIAGAAN Gunakan satu Helaian Kerja HK-1 untuk satu punca perniagaan. Peruntukan yang dibuat ke atas kegunaan aset perniagaan.Helaian Kerja Helaian Kerja ini disediakan untuk membolehkan tuan/puan membuat pengiraan pendapatan berkanun perniagaan. faedah dan pendapatan lain. Helaian Kerja Lampiran - Keluarkan pendapatan bukan kelas perniagaan dan masukkan ke ruangan yang disediakan.

Perenggan 34(4)(a) Hapus kira aset yang tidak boleh digunakan dalam perniagaan. Perenggan 24(2)(a) Ambilan tunai yang belum diambilkira dalam akaun terimaan untuk kegunaan persendirian.2 Perkara Gaji.11 - - 1.Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri Ruang 1. Perenggan 39(1)(l) Perbelanjaan hadiah (kecuali untuk pekerja sendiri). rekreasi atau sebarang bentuk layanan (kecuali untuk pekerja sendiri). Perenggan 39(1)(b) Perbelanjaan berbentuk modal seperti pembelian aset. Perenggan 39(1)(b) Stok yang diambil untuk kegunaan persendirian dinilai pada harga pasaran. Perenggan 39(1)(a) Helaian Kerja - Lampiran - 1.10 Perbelanjaan permulaan/ penutupan Perbelanjaan modal Yuran guaman - - 1. Subseksyen 33(2) Caruman kepada skim yang diluluskan yang melebihi 19% daripada saraan pekerja.6 Penalti/denda/ kompaun Ambilan stok - - 1.4 Hadiah - - 1. bonus. Perenggan 39(1)(b) Sebarang derma termasuk derma kepada institusi yang diluluskan di bawah subseksyen 44(6). Subseksyen 34(2) Perbelanjaan sebelum perniagaan bermula atau untuk proses penutupan/penamatan perniagaan.12 - - 1. Perenggan 39(1)(b) Faedah yang tidak boleh ditolak daripada pendapatan perniagaan. Derma tersebut dituntut dan diberi potongan dari pendapatan agregat dalam mengira jumlah pendapatan dalam ruang C24 hingga C31 Borang B atau C8 hingga C15 Borang BE. KWSP sendiri Keraian Keterangan Saraan yang dibayar kepada diri sendiri.5 Derma - - 1.7 - - 1. Perenggan 39(1)(b) Bayaran atas kesalahan melanggar undang-undang. elaun.8 Ambilan tunai - - 1.15 Hapus kira aset - - 32 . Perenggan 39(1)(b) - - 1. minuman.3 Keraian termasuk peruntukan makanan.13 Perbelanjaan faedah Sekatan KWSP - - 1. Perenggan 39(1)(a) Peruntukan hutang lapuk am (peruntukan hutang lapuk dagangan tertentu/spesifik dibenarkan).14 - - 1.9 Peruntukan hutang lapuk - - 1. Perenggan 39(1)(b) Perbelanjaan guaman berhubung dengan perolehan aset atau untuk urusan peribadi.

Apa-apa perbelanjaan bukan keseluruhan dan sematamata dilakukan dalam menghasilkan pendapatan kasar perniagaan. Helaian Kerja - Lampiran - (a) - - (b) (c) - - (d) (e) Telefon Yuran Panggilan persendirian. tempat letak kereta dan insurans untuk urusan peribadi. Contoh: Keahlian Kelab Golf - - (f) (g) 1. Bayaran yuran masuk persatuan dan yuran ahli kelab persendirian. Perbelanjaan petrol.17 Seminar Perubatan Perbelanjaan lain Bayaran menghadiri seminar yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kemahiran. Contoh: Potongan selanjutnya bagi penggajian pekerja hilang upaya - Lampiran D RM 12.000* *Ini adalah perbelanjaan yang dibenarkan tolakan/potongan selanjutnya.bahagian peribadi/keluarga.1A - F4 Perbelanjaan insentif yang diperuntukkan dalam undang-undang. elektrik. cukai pintu. pembaikan.Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri Ruang 1. F3 dan F4 - 33 . faedah pinjaman. Contoh: Bil air. Perbelanjaan rumah kediaman yang digunakan sebagai premis perniagaan .17 Amaun B dari Helaian Kerja HK-1. pengubahsuaian dan penyelenggaraan.1A Amaun C dari Helaian Kerja HK-1.1A HK-1.1 hingga 1. F5 Jumlah Campurkan F2. tol. Senaraikan semua tuntutan perbelanjaan insentif di ruang ini.1A - - Jumlah F2 F3 Elaun perlombongan Lebihan perbelanjaan perlombongan Potonganpotongan selanjutnya HK-1. Perenggan 39(1)(a) Peruntukan tempat kediaman atau perjalanan untuk seseorang atau seorang pekerja yang bukan berkaitan dengan perdagangan atau perniagaan yang dijalankan. penyelenggaraan.16 Perkara Perbelanjaan persendirian Perjalanan/ penginapan Kegunaan kenderaan Manfaat kediaman Keterangan Perbelanjaan peribadi dan domestik dalam apa jua bentuk. sewa. Bayaran perubatan untuk diri sendiri atau keluarga. cukai tanah. Perenggan 39(1)(b) Campurkan 1. Rujuk Lampiran D untuk menentukan jenis tuntutan yang layak. tolakan pertama telah dibuat dalamAkaun Untung Rugi.

masukkan “0” ke ruang ini. K2 dan K3. Jumlah elaun modal dari tahun kebelakangan yang tidak dapat diserap. Baki ini akan menjadi amaun K1 tahun taksiran berikutnya. Pindahkan amaun ini ke ruang D1 Helaian Kerja HK-1. Campurkan K1. - - 34 . - HK-1.2 - K3 Elaun modal Tuntutan elaun modal tahun semasa yang dilaraskan di ruang C5 HK-1. Jika jumlah positif (+) adalah pendapatan larasan. masukkan “0” ke ruang ini. - - J5 J3 tolak J4 Pindahkan amaun ini ke ruang C1/C2/C3 Borang B. Amaun K4 tetapi terhad kepada amaun di J3. Belanja baki aset dilupuskan yang dilaraskan di ruang B3 HK-1.3 - J1 - - J2 Kenaan imbangan Pelarasan keuntungan jualan aset yang dipindah daripada HK-1.2 - K4 K5 Jumlah Tuntutan diserap dalam tahun semasa Baki hantar hadapan - - K6 K4 tolak K5 Amaun ini wujud sekiranya amaun K4 tidak dapat diserap oleh J3. Jika jumlah negatif (-) adalah kerugian larasan dan teruskan ke bahagian H. HK-1.3 Amaun dari ruang G Jika kerugian larasan.2 Jika tidak berkenaan.Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri Ruang Perkara Keterangan Helaian Kerja - Lampiran F6 Jumlah pelarasan perbelanjaan Pendapatan larasan F1 tolak F5 - G Kira keuntungan larasan dengan membuat tolakan dan tambahan di E dan F6. - - H Kerugian larasan Pendapatan larasan Keterangan seperti di atas.2. - - K1 - - K2 HK-1. HK-1. masukkan “0” di ruang ini.2 - J3 J4 Jumlah Elaun modal boleh diserap Pendapatan berkanun Baki bawa hadapan Elaun Imbangan J1 campur J2 Amaun dari ruang K4 (terhad kepada amaun di J3).2 Jika tidak berkenaan.

C tolak D Ruangan ini berkenaan sekiranya tuan/puan layak menuntut Elaun Jadual 7A Ruangan ini berkenaan sekiranya tuan/puan layak menuntut elaun peningkatan eksport perkhidmatan yang layak. Baki bawa hadapan 2. - - K3 tolak K4 - - L-M Pelarasan baki Ruangan ini berkenaan sekiranya tuan/puan layak Elaun Jadual 7A & menuntut elaun Jadual 7A dan elaun peningkatan Elaun peningkatan eksport perkhidmatan yang layak. Masukkan amaun dari ruang A15 dan A21. Elaun imbangan dan elaun modal 3. Jumlah 4. eksport perkhidmatan yang layak HK-1C: PENGIRAAN PENDAPATAN BERKANUN PERNIAGAAN BAGI INDIVIDU YANG MENIKMATI INSENTIF DI BAWAH JADUAL 7A Helaian Kerja ini disediakan untuk pengiraan insentif di bawah Jadual 7A. CP 30 CP 30 - Campurkan K1 dan K2 Amaun D di atas. Tuntutan diserap dalam tahun semasa 5. B C D E F-G H-J CP 30 CP 30 - - K Baki elaun modal yang tidak dapat diserap di dalam pengiraan pendapatan berkanun dalam tahun kebelakangan. CP30 perniagaan perkongsian Kenaan imbangan Jumlah Elaun modal boleh diserap Pendapatan berkanun Elaun Jadual 7A Elaun peningkatan eksport perkhidmatan yang layak Pelarasan baki elaun modal 1.Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri HK-1B: PENGIRAAN PENDAPATAN BERKANUN PERNIAGAAN PERKONGSIAN Gunakan satu Helaian Kerja HK-1B untuk satu punca perniagaan perkongsian Ruang A Perkara Keterangan Helaian Kerja CP 30 Lampiran - Pendapatan larasan Masukkan amaun dari ruang A13 dan A19. HK-1D: PENGIRAAN PENDAPATAN BERKANUN PERNIAGAAN BAGI INDIVIDU YANG MENIKMATI ELAUN PENINGKATAN EKSPORT PERKHIDMATAN YANG LAYAK Helaian Kerja ini disediakan untuk pengiraan Elaun Peningkatan Eksport Perkhidmatan Yang Layak. Baki hantar hadapan Masukkan amaun dari ruang A14 dan A20. 35 . CP30 A campur B Elaun modal yang boleh diserap (terhad kepada amaun di C).

CP 30 Amaun D1 campur D2 HK-1/ HK-1C/ HK-1D CP 30 - - - 36 .Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri HK-1E: PENGIRAAN PENDAPATAN BERKANUN BAGI PERNIAGAAN PERINTIS Helaian Kerja ini disediakan untuk pengiraan pendapatan berkanun perniagaan bagi perniagaan perintis.2: 1.2.2. Perkongsian Jumlah - - D Amaun H dari Helaian Kerja HK-1/ HK-1C/ HK-1D Amaun dari ruang A13 dan A19. Perniagaan 2. 3.3 1.2.3: PELARASAN KERUGIAN BAGI PERNIAGAAN DAN PERKONGSIAN Ruang A Perkara Kerugian bawa hadapan Kerugian tahun kebelakangan diserap oleh pendapatan berkanun tahun semasa Keterangan Baki kerugian perniagaan/perkongsian tahun kebelakangan yang tidak boleh diserap dalam tahun kebelakangan.1/HK-1.2.2/HK-1.4.2.1 1. Guna pengenalan ini sebagai kod tuntutan di ruang A setiap lembaran senarai elaun perlombongan dan elaun modal. 4.2.3 dan HK-1.2 1.4 Setiap jenis aset/perbelanjaan (mengikut jenis) telah juga dikelaskan mengikut kadar elaun modal yang boleh dituntut. Amaun C8 Borang B Helaian Kerja Lampiran - B - - C Baki kerugian A tolak B tahun kebelakangan dihantar hadapan Kerugian tahun semasa: 1.2.2A disediakan sebagai Rumusan Perbelanjaan Modal yang lengkap dan perlu disimpan selagi perniagaan tersebut masih beroperasi. 3.1 1. HK-1.1: HK-1.1/HK-1. HK-1.2 disediakan sebagai rumusan keseluruhan elaun modal yang dituntut bagi sesuatu tahun taksiran sebelum angka terakhir dapat dimasukkan ke dalam Helaian Kerja HK-1/HK-1C/HK-1D/HK-1E. PENGIRAAN ELAUN PERLOMBONGAN & RUMUSAN ELAUN MODAL Bagi memudahkan tuntutan elaun perlombongan dan elaun modal dibuat dengan teratur. Helaian Kerja HK-1. Bahagian Belakang Helaian-Helaian Kerja HK-1. aset dan perbelanjaan telah dijeniskan seperti berikut: SUSUNAN INDEKS TUNTUTAN ELAUN-ELAUN MODAL (Berasaskan kepada susunan dalam Akta Cukai Pendapatan 1967) Elaun Perlombongan Pertanian Perhutanan Bangunan Industri Loji dan Jentera 2.2. disediakan sebagai senarai indeks aset/ perbelanjaan modal perniagaan dan Helaian Kerja HK-1. Jenis A B C D F Kelas A1-A3 B1-B3 C1-C2 D1-D4 E1-E6 Jadual ACP 1967 2 3 3 3 3 Helaian Kerja 1.

1 Keterangan Helaian Kerja Lampiran 1. Amaun H dari Helaian Kerja HK-1E Helaian Kerja Lampiran - B HK-1E - C D E A campur B Amaun M3 dari Helaian Kerja HK-1E C tolak D HK-1E - - HK-2: PENGIRAAN PENDAPATAN BERKANUN PENGGAJIAN Helaian Kerja ini disediakan untuk membolehkan tuan/puan membuat pengiraan pendapatan berkanun penggajian.1 37 . Amaun R dari Helaian Kerja HK-2. F tolak G - - H - - J C campur H - - HK-1.4: PELARASAN KERUGIAN BAGI PERNIAGAAN PERINTIS Ruang A Perkara Kerugian bawa hadapan Kerugian larasan tahun semasa Jumlah kerugian Kerugian diserap Kerugian hantar hadapan Keterangan Baki kerugian perniagaan perintis tahun kebelakangan yang tidak boleh diserap dalam tahun kebelakangan.Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri Ruang E Perkara Kerugian diserap oleh pendapatan agregat tahun semasa Baki kerugian tahun semasa tidak diserap Kerugian tahun semasa dibawa ke balakang Baki kerugian tahun semasa dihantar hadapan Jumlah kerugian hantar hadapan Amaun C19 Borang B Keterangan Helaian Kerja - Lampiran - F D3 tolak E - - G Kerugian tahun semasa bagi tahun taksiran 2009 dibawa ke belakang sebagai potongan daripada pendapatan agregat tertentu dalam tahun taksiran 2008. Ruang A Perkara Penerimaan di bawah perenggan 13(1)(a) Penerimaan tunai Semua terimaan tunai yang diperolehi daripada perkhidmatan penggajian termasuk: Gaji kasar Upah Gaji cuti Gaji lebih masa Fi Komisen Bonus Tip kasar Perkuisit Saguhati Elaun HK-2. Gunakan satu Helaian Kerja HK-2 untuk satu punca penggajian.

4 Keterangan seperti di Lampiran B4 Amaun Z dari ruang J1 / 2.1 / 3.6 - Amaun yang dikenakan cukai RM 24.2 Lampiran B1 3.000 RM 30. Amaun D dari Helaian Kerja HK-2.1 / 2.2 (yang mana berkenaan) Helaian Kerja HK-2. B HK-2.3 Jumlah amaun A1 hingga A3 Keterangan seperti di Lampiran B3 Amaun K dari Helaian Kerja HK-2.Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri Ruang Perkara Penerimaan yang boleh ditukar kepada wang Keterangan Penerimaan seperti saham yang ditawarkan oleh majikan sama ada secara percuma atau pada harga rendah dari nilai pasaran. Contoh: Amaun penerimaan dari Kumpulan Wang Pencen yang tidak diluluskan : Caruman majikan Caruman pekerja Jumlah RM 24.000 Masukkan bahagian caruman majikan ke ruang ini.000 HK-2.5 Lampiran B4 D Bayaran balik daripada Kumpulan Wang Simpanan/ Pencen yang tidak diluluskan HK-2. Elaun cukai/ cukai ditanggung oleh majikan Jumlah Manfaat berupa barangan Manfaat/nilai tempat kediaman Keterangan seperti di Lampiran B2 Amaun C7 dari Helaian Kerja HK-2.2 HK-2. Ganjaran Keterangan seperti di Lampiran B1 Amaun E4(vi) dari Helaian Kerja HK-2.2 / 2. Helaian Kerja Lampiran 2.6 E Pampasan kerana kehilangan pekerjaan Jumlah pendapatan kasar penggajian Yuran kepada badan profesional Keterangan adalah seperti Lampiran B5.3 Lampiran B2 4. Amaun yang dikenakan cukai adalah bahagian caruman majikan yang diterima oleh pekerja.7 Jumlah A hingga E HK-2.3 / 3. - - 38 .5 Amaun yang diambil kira adalah seperti yang dilaporkan oleh majikan di dalam Borang EA/EC. Amaun A dari Helaian Kerja HK-2. Misalnya bayaran profesion perubatan atau guaman.000 RM 54.7 Lampiran B5 F G Yuran kepada badan profesional berhubung keahlian untuk mengekalkan kedudukan profesion berkaitan dan menjalankan pekerjaan.4 Lampiran B3 C HK-2.

000 Jumlah yang dibelanjakan untuk perjalanan semasa menjalankan tugas rasmi ialah RM5.000. Helaian Kerja - Lampiran - J Perbelanjaan perjalanan Perbelanjaan perjalanan yang kesemuanya dan sematamata dilakukan dalam menghasilkan pendapatan penggajian. 2. - - K Perbelanjaan berhubung tempat kediaman yang disediakan oleh majikan Perbelanjaan yang boleh dituntut berhubung tempat kediaman yang disediakan oleh majikan adalah seperti: 1. elaun tersebut bukanlah pendapatan kasar pekerja itu. minuman. (Amaun tuntutan adalah terhad kepada amaun manfaat nilai tempat kediaman tersebut dan nilai perabot yang disediakan) Perenggan 38(1)(a) dan Perenggan 38(1)(b) Jumlah G. Cukai taksiran/pintu. rekreasi atau sebarang layanan. Potongan yang dibenarkan terhad kepada RM8. Pembaikan premis yang wajib dilakukan oleh pekerja tersebut.Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri Ruang H Perkara Perbelanjaan keraian Keterangan Keraian adalah : 1. Seksyen 38A Contoh: Gaji RM 30. atau 2.000.000 Jumlah yang dibelanjakan untuk keraian adalah RM10. peruntukan tempat kediaman atau perbelanjaan yang berkaitan dengan/untuk tujuan memberi kemudahan keraian yang jenisnya seperti tersebut di atas. 2. cukai tanah dan insurans.000 Elaun perjalanan setahun RM6. 1. H. Seksyen 18 Potongan yang dibenarkan adalah perbelanjaan bagi tujuan rasmi dan terhad kepada jumlah elaun keraian yang diambil kira sebagai pendapatan kasar. J dan K5 F tolak L HK-2. Contoh: Gaji setahun RM 30.000 sahaja. 3. Potongan yang dibenarkan adalah RM5. peruntukan makanan. Jumlah penuh elaun dimasukkan sebagai pendapatan kasar daripada penggajian walaupun kesemuanya dan sebahagian elaun boleh dibenarkan sebagai potongan. Sekiranya elaun perjalanan yang dibayar adalah bayaran ganti (iaitu perbelanjaan majikan yang dilakukan oleh pekerja yang dibayar balik kepadanya).5 Lampiran B4 L M Jumlah Pendapatan berkanun penggajian - - 39 .000.000 Elaun keraian RM8. Perbelanjaan perjalanan daripada rumah ke pejabat adalah tidak dibenarkan. Sewa (premis dan perabot). 3.

Penggajian 1 2. Bayaran komisen yang diterima seperti ditunjuk di dalam Borang EA/EC.Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri Ruang N Perkara RUMUSAN PENDAPATAN BERKANUN PENGGAJIAN 1. perkhidmatan lama dengan syarat pekerja tersebut telah berkhidmat lebih daripada 10 tahun dengan majikan yang sama atau dengan syarikat-syarikat dalam kumpulan syarikat yang sama. Penggajian 3 4. Jumlah Keterangan Helaian Kerja - Lampiran - Masukkan amaun M bagi Penggajian 1.000.(A) 152/2009] . 1/2006 (Perkuisit Daripada Penggajian).U.U. Jumlah N1 hingga N3 Pindahkan amaun N4 ke ruang C1 Borang BE / C10 Borang B HK-2. atau 3. Bayaran yang diterima kerana kerja lebih masa. gaji cuti dianggap pendapatan penggajian yang diperolehi dari Malaysia. Gaji yang dibayar semasa bercuti dan tempoh itu berkaitan dengan menjalankan penggajian di Malaysia. Perintah Cukai Pendapatan (Pengecualian) [P. inovasi atau produktiviti. Manfaat dalam bentuk tunai atau barangan yang boleh ditukar kepada wang yang diterima oleh pekerja daripada majikan atau pihak ketiga berkaitan dengan mempunyai atau menjalankan penggajian. Bayaran tip daripada pelanggan. anugerah khidmat cemerlang.(A) 191/2008] dan Perintah Cukai Pendapatan (Pengecualian) [P. 2. Mulai tahun taksiran 2008. Amaun yang dikecualikan adalah terhad kepada amaun atau nilai RM2. Bayaran Fi yang diterima seperti ditunjuk di dalam Borang EA/EC.1: PENERIMAAN DI BAWAH PERENGGAN 13(1)(a) Sebelum memulakan pengiraan di Helaian Kerja ini. pencapaian perkhidmatan lalu. pengecualian ke atas perkuisit berhubung dengan:1. Masukkan amaun M bagi Penggajian 2. Masukkan amaun M bagi Penggajian 3. sila rujuk kepada Tambahan Kedua Dan Ketiga Kepada Ketetapan Umum No. Bayaran yang diterima atas perkhidmatan yang dilakukan. Penggajian 2 3. Helaian Kerja Lampiran - D E Gaji lebih masa Fi - - F Komisen - - G H J Bonus Tip kasar Perkuisit - - 40 . Bayaran bonus yang diterima seperti ditunjuk di dalam Borang EA/EC. Ruang A B C Perkara Gaji kasar Upah Gaji cuti Keterangan Gaji kasar seperti yang ditunjukkan dalam Borang EA/EC.

telefon atas nama pekerja. alat kalui atau PDA telefon bimbit. Campurkan A hingga Q Pindahkan amaun Q ke ruang A1 Helaian Kerja HK-2 - - N P - - Q - - R HK-2 - HK-2. Helaian Kerja Lampiran Lampiran B1 E F Pindahkan jumlah amaun E4(i) hingga E4(v) ke Bahagian G Borang B/BE Pindahkan jumlah amaun E4(vi) ke ruang A2 Helaian Kerja HK-2 HK-2 - HK-2. PDA atau langgangan jalur lebar Keahlian kelab rekreasi Penerimaanpenerimaan lain Jumlah Fi kemasukan dan yuran keahlian bulanan/tahunan serta keahlian berpenggal dibayar atau ‘reimbursed’ oleh majikan. PDA atau langgangan jalur lebar majikan bagi telefon termasuk kos pendaftaran dan kos pemasangan yang didaftar talian tetap.3: PENGIRAAN ELAUN CUKAI Ruang Perkara Keterangan Helaian Kerja Lampiran A-C Elaun cukai Keterangan lanjut adalah seperti Lampiran B2. telefon bimbit. Lain-lain bayaran yang diterima atas perkhidmatan yang diberikan. bimbit. dibayar oleh telefon bimbit. Pemberian telefon talian tetap. - - M Telefon talian tetap.Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri Ruang K Perkara Penerimaan saguhati Elaun-elaun Keterangan Bayaran saguhati daripada majikan. Lampiran B2 41 . Bil bulanan yang Bil bulanan yang dibayar oleh majikan bagi telefon talian tetap.2: PENGIRAAN GANJARAN KENA CUKAI Ruang A-D Perkara Ganjaran kena cukai Keterangan Keterangan adalah seperti Lampiran B1. Pengecualian terhad kepada satu unit bagi setiap aset. alat kelui. alat (ternasuk kos pendaftaran dan pemasangan) yang didaftarkan atas kelui atau PDA nama pekerja adalah dikecualikan cukai. alat kelui. Jenis keahlian adalah individu. Helaian Kerja - Lampiran - L Elaun adalah meliputi pelbagai jenis elaun seperti elaun kenderaan dan elaun rumah.

Keterangan lanjut adalah seperti Lampiran B3. Contoh: Bahagian yang disediakan = 1/2 Isikan: Bahagian (X) 1 (Y) 2 D Tempoh Nyatakan tempoh penghunian (nyatakan bilangan penghunian bulan) yang diperuntukkan. yang mana lebih rendah TOLAK harga tawaran saham) 42 Nyatakan tempoh penggajian (nyatakan bilangan bulan) dalam tahun semasa. Helaian Kerja Lampiran - E - - F G G1 G2 Masukkan amaun nilai tahunan kediaman. Contoh: Bahagian yang disediakan = 1/4 Isikan: Bahagian (X) 1 (Y) 4 Jika kediaman digunakan untuk urusan syarikat – Nyatakan bahagian sendiri dan bahagian syarikat. Tandakan “X” di petak yang berkenaan. Jika berkongsi – Nyatakan bahagian sendiri dan bahagian keseluruhan. yang diperuntukkan Tempoh penggajian dalam tahun semasa Nilai tertentu Penerimaan di bawah perenggan 13(1)(a) Amaun daripada A4 Pindahkan amaun dari ruang A4 Helaian Kerja HK-2 Helaian Kerja HK-2 Pendapatan kasar daripada perkuisit berkaitan hak untuk memperoleh saham Amaun pendapatan kasar berkaitan dengan hak untuk memperoleh saham dalam sesebuah syarikat di bawah subseksyen 32(1A) ditentukan seperti berikut: Jumlah saham x (nilai pasaran saham pada tarikh opsyen dilaksanakan ATAU nilai pasaran saham pada tarikh opsyen boleh dilaksanakan. Pindahkan amaun ini ke ruang B Helaian Kerja HK-2 Helaian Kerja Lampiran Lampiran B3 K Jumlah HK-2 - HK-2.5: MANFAAT/NILAI TEMPAT KEDIAMAN [PERENGGAN 13(1)(c)] Ruang A B C Perkara Jawatan Jenis kediaman Penghunian Keterangan Tandakan “X” mengikut jawatan sekarang.4: MANFAAT BERUPA BARANGAN (MBB) [PERENGGAN 13(1)(b)] Ruang A-J Perkara Manfaat berupa barangan Keterangan Masukkan jumlah amaun mengikut jenis manfaat yang diterima.Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri HK-2. HK-2 - - . Tandakan “X” mengikut jenis kediaman yang disediakan.

Helaian Lampiran - HK-4: Ruang BUTIR-BUTIR HARTA/ASET DAN JUMLAH SEWA Perkara Keterangan Helaian Kerja Lampiran A-D Butir-butir harta/aset dan jumlah sewa Helaian Kerja ini disediakan untuk pengiraan pendapatan sewa. Dapatkan jumlah G3 x 3/100 dan masukkan ke ruang ini. Pindahkan amaun Z ke ruang C Helaian Kerja HK-2 J1-3.Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri Ruang G3 H Perkara Jumlah 1.6: Ruang A BAYARAN BALIK DARIPADA KUMPULAN WANG SIMPANAN/PENCEN YANG TIDAK DILULUSKAN Perkara Caruman majikan Caruman pekerja Jumlah Keterangan Masukkan bahagian amaun caruman majikan. Keterangan lanjut seperti di Lampiran B4. A campur B - - HK-2. Pilih dan isikan pengiraan nilai tempat kediaman mengikut kategori yang berkenaan. 2.7: Ruang PENGIRAAN PAMPASAN YANG DIKENAKAN CUKAI Perkara Keterangan Helaian Kerja HK-2 Lampiran A-D Pampasan Keterangan lanjut adalah seperti Lampiran B5 Pindahkan amaun D ke ruang E Helaian Kerja HK-2 Lampiran B5 HK-3: Ruang A-D TOLAKAN CUKAI SEKSYEN 51 AKTA KEWANGAN 2007 (DIVIDEN) Perkara Tolakan cukai seksyen 51 Akta Kewangan 2007 (dividen) Keterangan Kerja Helaian Kerja ini disediakan untuk pengiraan pendapatan kasar dividen dan tolakan cukai di bawah seksyen 51 Akta Kewangan 2007 (dividen).2 Nilai premis kediaman boleh dikenakan cukai HK-2. Pindah amaun ini ke ruang D Helaian Kerja HK-2 Helaian Kerja HK-2 Lampiran - B C Masukkan bahagian amaun caruman pekerja. 30% daripada G3 3% daripada G3 G1 tolak G2 Keterangan Helaian Kerja HK-2 Lampiran Lampiran B4 Dapatkan jumlah G3 x 30/100 dan masukkan ke ruang ini. - 43 .

Nyatakan tempoh potongan dibuat dalam tahun semasa. - HK-8 PENDAPATAN DARIPADA NEGARA PERJANJIAN PENGELAKAN PENCUKAIAN DUA KALI DAN TUNTUTAN PELEPASAN CUKAI DI BAWAH SEKSYEN 132 Perkara Pelepasan cukai di bawah seksyen 132 Keterangan Helaian Kerja ini disediakan untuk pengiraan pendapatan dari negara perjanjian pengelakan pencukaian dua kali dan tuntutan pelepasan di bawah seksyen 132. E Majikan Tempoh Potongan Potongan PCB Keterangan Nyatakan nombor E majikan yang membuat potongan. Helaian Kerja Lampiran - 44 .Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri HK-5: Ruang A-H PENGIRAAN PENDAPATAN BERKANUN FAEDAH/ROYALTI Perkara Faedah/Royalti Keterangan Helaian Kerja ini disediakan untuk pengiraan pendapatan berkanun faedah/royalti. pendapatan daripada badan amanah serta tolakan cukai di bawah seksyen 110. Helaian Kerja Lampiran - Ruang A-H HK-10: Ruang A1 A2 A3 POTONGAN/ANSURAN CUKAI YANG TELAH DIJELASKAN Perkara No. Potongan Cukai Berjadual (PCB) bagi pendapatan tahun semasa (termasuk potongan untuk bonus dan bayaran pengarah) yang dibuat oleh majikan dalam tahun semasa. Helaian Kerja Lampiran - Ruang A-H HK-9 PENDAPATAN DARIPADA NEGARA BUKAN PERJANJIAN PENGELAKAN PENCUKAIAN DUA KALI DAN TUNTUTAN PELEPASAN CUKAI DI BAWAH SEKSYEN 133 Perkara Pelepasan cukai di bawah seksyen 133 Keterangan Helaian Kerja ini disediakan untuk pengiraan pendapatan dari negara bukan perjanjian pengelakan pencukaian dua kali dan tuntutan pelepasan di bawah seksyen 133. Helaian Kerja Lampiran - HK-6: Ruang TOLAKAN CUKAI DI BAWAH SEKSYEN 110 (LAIN-LAIN) Perkara Keterangan Helaian Kerja Lampiran A-G Tolakan cukai di bawah seksyen 110 (lain-lain) Helaian Kerja ini disediakan untuk pengiraan pendapatan kasar faedah/royalti/seksyen 4A.

Bayaran-bayaran selain daripada ruang A. A3 campur C dan D Pindahkan amaun ini ke ruang F2 Borang B/BE Helaian Kerja - Lampiran - A5 B1 B2 Potongan Zakat No. Potongan Cukai Berjadual (PCB) bagi pendapatan tahun kebelakangan (tidak termasuk potongan untuk bonus dan bayaran pengarah) yang dibuat dalam tahun semasa. Nyatakan nombor E majikan yang membuat potongan. Nyatakan tahun/tempoh pendapatan tahun kebelakangan di mana potongan PCB dibuat dalam tahun semasa. Ansuran yang telah dibayar mengikut arahan CP 500 atau CP 503 bagi pendapatan tahun semasa. Helaian Kerja Lampiran - HK-13: Ruang PELEPASAN ANAK BAGI ANAK-ANAK DI BAWAH TANGGUNGAN YANG BELUM BERKAHWIN Perkara Pelepasan anak di bawah tanggungan Keterangan Helaian kerja ini disediakan untuk pengiraan pelepasan anak di bawah seksyen 48. B Dan C Untuk Tahun Semasa Jumlah Besar - - D - - E - - HK-11: Ruang BAYARAN TAHUN ASAS KEPADA BUKAN PEMASTAUTIN (CUKAI PEGANGAN) Perkara Bayaran tahun asas kepada bukan pemastautin (cukai pegangan) Keterangan Helaian kerja ini disediakan bagi melaporkan butir-butir bayaran kepada bukan pemastautin yang melibatkan cukai pegangan. E Majikan Tahun/Tempoh Pendapatan Potongan PCB - - B3 - - C Bayaran Ansuran CP 500 atau CP 503 Bayaran Selain Dari A. Helaian Kerja Lampiran - HK-14: PREMIUM INSURANS NYAWA/CARUMAN KEPADA KUMPULAN WANG SIMPANAN DAN PENCEN YANG DILULUSKAN SERTA INSURANS PENDIDIKAN DAN PERUBATAN Perkara Premium insurans nyawa/KWSP serta insurans pendidikan dan perubatan Keterangan Helaian kerja ini disediakan untuk pengiraan pelepasan premium insurans nyawa/caruman kepada kumpulan wang simpanan dan pencen yang diluluskan serta insurans pendidikan dan perubatan. B dan C bagi pendapatan tahun semasa yang telah dibuat dalam tahun semasa. Helaian Kerja Lampiran - Ruang 45 .Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri Ruang A4 Perkara Potongan CP 38 Keterangan Potongan yang dibuat oleh majikan mengikut arahan potongan gaji CP 38 untuk tanggungan cukai-cukai tahun kebelakangan. Potongan zakat yang dibuat oleh majikan dalam tahun semasa.

..................1 ......... PELARASAN PENDAPATAN PERNIAGAAN TAMBAH: 1......... JUMLAH PENDAPATAN PERNIAGAAN (A ... BAKI DALAM AKAUN UNTUNG RUGI TOLAK: PENGASINGAN PENDAPATAN MENGIKUT KELAS Kod Perniagaan Amaun – Pendapatan dividen Pendapatan sewa Pendapatan royalti Pendapatan faedah Pendapatan lain B.. Rujukan Cukai No........... Kerugian yang tidak dibenarkan: Kerugian jualan aset Kerugian pertukaran asing Kerugian pelaburan ....B) D.......Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri HK-1: PENGIRAAN PENDAPATAN BERKANUN PERNIAGAAN Nama No......... JUMLAH PENDAPATAN BUKAN PERNIAGAAN C........ Pendaftaran Perniagaan 2 3 4 5 Tahun Taksiran 1 Perniagaan Tandakan “X” dalam petak berkenaan Jenis Perniagaan Perkara + A............... JUMLAH (D1 + D2) Helaian Kerja ms ...... JUMLAH 2.... K/P No. Lebihan perolehan perlombongan 3.................. .

.......D4) E...... KWSP sendiri Keraian Hadiah Derma Penalti/denda/kompaun Ambilan stok Ambilan tunai Peruntukan hutang lapuk Perbelanjaan permulaan/penutupan Perbelanjaan modal Yuran guaman Perbelanjaan faedah Sekatan KWSP Hapus kira aset Perbelanjaan persendirian: (a) (b) (c) (d) (e) Perjalanan/penginapan Kegunaan kenderaan Manfaat kediaman Telefon Yuran (tiada kaitan dengan perniagaan) (f) Seminar (g) Perubatan Helaian Kerja ms ........... Perbelanjaan-perbelanjaan dan kenaan-kenaan yang tidak dibenarkan 1.....9 1..........Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri TOLAK: 4... PELARASAN PERBELANJAAN PERNIAGAAN TAMBAH: 1.... elaun.......2 ..........4 1....13 1......1 1..12 1......3 1... JUMLAH 5............14 1. JUMLAH (D3 .6 1.............5 1....... Perolehan/pendapatan yang tidak kena cukai dimasukkan ke dalam akaun untung rugi: Keuntungan jualan aset Keuntungan pertukaran asing Keuntungan pelaburan ....11 1....... bonus..8 1....15 1.....16 Susut nilai Gaji..10 1.2 1...... ..... PENDAPATAN PERNIAGAAN (C + D5) F...7 1..

....... Elaun Modal 4...3..... Elaun perlombongan 3......Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri 1..... Potongan-potongan selanjutnya 4......17 Perbelanjaan lain (Nyatakan ..Kerugian Larasan..... Tuntutan diserap dalam tahun semasa (amaun di ruang J4) 6.......F5) G......... PENDAPATAN LARASAN (E + F6) Atau H. Lebihan perbelanjaan perlombongan 4....17) TOLAK: 2...3 ...1 .....3 .....1 hingga 1............ Baki bawa hadapan TAMBAH: 2..... 4............ TOLAK: Elaun Modal boleh diserap (amaun di K4 tetapi terhad kepada amaun di J3) 5. JUMLAH (K1 + K2 + K3) TOLAK: 5.... kemudian kirakan baki elaun modal untuk dihantar hadapan di ruang J dan K J........K5) Helaian Kerja ms .. PENDAPATAN LARASAN (Masukkan “0” ke ruang ini jika terdapat kerugian larasan di ruang H) 2....... Baki hantar hadapan (K4 ...... PENGIRAAN PENDAPATAN BERKANUN 1....................... KERUGIAN LARASAN (F6 – E) Jika G . 5.. 4. JUMLAH PELARASAN PERBELANJAAN (F1 ........ teruskan pengiraan ke ruang J Jika H . PELARASAN BAKI ELAUN MODAL (jika berkenaan) 1. Elaun Imbangan 3.... PENDAPATAN BERKANUN (J3 – J4) K..... JUMLAH (J1 + J2) 4.....2 ...... JUMLAH (F2 + F3 + F4) 6.....) JUMLAH (1......... pindahkan amaun kerugian larasan ke ruang D1 HK-1....Pendapatan Larasan. TAMBAH: Kenaan Imbangan 3..

CP30) C. CP30) Jika rugi. Pendapatan Larasan Perniagaan Perkongsian (Masukkan amaun dari ruang A13 dan A19. CP30) (Terhad kepada 70% pendapatan berkanun di E) G. masukkan “0” ke ruang ini dan pindahkan amaun kerugian larasan ke ruang D2 HK-1. Pendaftaran Perniagaan 1 Perniagaan Perkongsian Tandakan “X” dalam petak berkenaan 2 3 4 5 Tahun Taksiran A. K/P No. PENDAPATAN BERKANUN SELEPAS TOLAKAN ELAUN JADUAL 7 A ( E .F ) Atau *JIKA LAYAK MENUNTUT ELAUN PENINGKATAN EKSPORT PERKHIDMATAN YANG LAYAK. PENDAPATAN BERKANUN ( C . Teruskan pengiraan di ruang B hingga M (jika berkenaan) TAMBAH: B.Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri HK-1B: PENGIRAAN PENDAPATAN BERKANUN PERNIAGAAN PERKONGSIAN Nama No. CP30) (Terhad kepada 70% pendapatan berkanun di E) J.4 . Elaun modal boleh diserap (Amaun di K3 tetapi terhad kepada amaun di C) E.D ) Atau *JIKA LAYAK MENUNTUT ELAUN JADUAL 7 A.3. PENDAPATAN BERKANUN SELEPAS TOLAKAN ELAUN PENINGKATAN EKSPORT PERKHIDMATAN YANG LAYAK ( E .H ) Helaian Kerja ms . Rujukan Cukai No. Tuntutan Elaun Peningkatan Eksport Perkhidmatan Yang Layak (Amaun dari ruang A17 dan A23. Kenaan Imbangan (Amaun dari A14 dan A20. TERUSKAN DENGAN PENGIRAAN DI BAWAH: TOLAK: F. TERUSKAN DENGAN PENGIRAAN DI BAWAH: TOLAK: H. Elaun Jadual 7 A (Amaun dari ruang A16 dan A22. JUMLAH (A + B) TOLAK: D.

Buku Panduan Borang B

Sistem Taksir Sendiri

K. PELARASAN BAKI ELAUN MODAL (jika berkenaan) 1. Baki bawa hadapan TAMBAH: 2. Elaun Imbangan dan Elaun Modal (Amaun dari A15 dan A21, CP30) JUMLAH (K1 + K2) TOLAK: 4. 5. Tuntutan diserap dalam tahun semasa (Amaun di ruang D) Baki hantar hadapan (K3 - K4)

3.

L. PELARASAN BAKI ELAUN JADUAL 7A (jika berkenaan) 1. 2. 3. 4. 5. Baki bawa hadapan TAMBAH : Elaun Jadual 7A tahun semasa (Amaun dari A16 dan A22, CP30) JUMLAH (L1 + L2) TOLAK : Tuntutan diserap dalam tahun semasa (Amaun di ruang F) Baki hantar hadapan (L3 - L4)

M. PELARASAN BAKI ELAUN PENINGKATAN EKSPORT PERKHIDMATAN YANG LAYAK (jika berkenaan) 1. Baki bawa hadapan TAMBAH 2. 3. Elaun Peningkatan Eksport Perkhidmatan Yang Layak bagi tahun semasa (Amaun dari A17 dan A23, CP30) JUMLAH (M1 + M2) TOLAK: 4. 5. Tuntutan diserap dalam tahun semasa (Amaun di ruang H) Baki hantar hadapan (M3 - M4)

Helaian Kerja ms - 5

Buku Panduan Borang B

Sistem Taksir Sendiri

HK-1C:

PENGIRAAN PENDAPATAN BERKANUN PERNIAGAAN BAGI INDIVIDU YANG MENIKMATI INSENTIF DI BAWAH JADUAL 7A

Nama No. Rujukan Cukai No. K/P No. Pendaftaran Perniagaan 2 3 4 5 Tahun Taksiran

1 Perniagaan

Tandakan “X” dalam petak berkenaan

Jenis Perniagaan Perkara + A. BAKI DALAM AKAUN UNTUNG RUGI TOLAK: PENGASINGAN PENDAPATAN MENGIKUT KELAS

Kod Perniagaan Amaun –

Pendapatan dividen Pendapatan sewa Pendapatan royalti Pendapatan faedah Pendapatan lain B. JUMLAH PENDAPATAN BUKAN PERNIAGAAN C. JUMLAH PENDAPATAN PERNIAGAAN (A - B) D. PELARASAN PENDAPATAN PERNIAGAAN TAMBAH: 1. Kerugian yang tidak dibenarkan: Kerugian jualan aset Kerugian pertukaran asing Kerugian pelaburan ....................................................... ....................................................... JUMLAH 2. Lebihan perolehan perlombongan 3. JUMLAH (D1 + D2) Helaian Kerja ms - 6

Buku Panduan Borang B

Sistem Taksir Sendiri

TOLAK: 4. Perolehan/pendapatan yang tidak kena cukai dimasukkan ke dalam akaun untung rugi:

Keuntungan jualan aset Keuntungan pertukaran asing Keuntungan pelaburan ....................................................................... .......................................................................

JUMLAH

5. JUMLAH (D3 - D4)

E.

PENDAPATAN PERNIAGAAN (C + D5)

F.

PELARASAN PERBELANJAAN PERNIAGAAN

TAMBAH: 1. Perbelanjaan-perbelanjaan dan kenaan-kenaan yang tidak dibenarkan 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 Susut nilai Gaji, elaun, bonus, KWSP sendiri Keraian Hadiah Derma Penalti/denda/kompaun Ambilan stok Ambilan tunai Peruntukan hutang lapuk

1.10 Perbelanjaan permulaan/penutupan 1.11 Perbelanjaan modal 1.12 Yuran guaman 1.13 Perbelanjaan faedah 1.14 Sekatan KWSP 1.15 Hapus kira aset 1.16 Perbelanjaan persendirian: (a) Perjalanan/penginapan (b) Kegunaan kenderaan (c) Manfaat kediaman (d) Telefon (e) Yuran (tiada kaitan dengan perniagaan) (f) Seminar (g) Perubatan

Helaian Kerja ms - 7

8 ..... JUMLAH (K1 + K2) L... PENGIRAAN PENDAPATAN BERKANUN 1...... TOLAK: Elaun Modal boleh diserap (amaun di Q4 tetapi terhad kepada amaun di J3) 5. Lebihan perbelanjaan perlombongan 4....... JUMLAH (F2 + F3 + F4) JUMLAH PELARASAN PERBELANJAAN (F1 – F5) G.. HAD SEKATAN PENDAPATAN BERKANUN %x % x = (perbelanjaan modal yang layak) (J5) M..... pindahkan amaun kerugian larasan ke ruang D1 HK-1.....2 ........ Baki Elaun bawa hadapan 3.. kemudian kirakan baki elaun modal untuk dihantar hadapan di ruang J dan Q J.3.................. ELAUN JADUAL 7A (K3 ATAU L yang mana lebih rendah) N. 6.........Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri 1......... PENGIRAAN TUNTUTAN ELAUN JADUAL 7A 1.... JUMLAH 4.... KERUGIAN LARASAN (F6 – E) Jika G ...... PENDAPATAN LARASAN (Masukkan “0” ke ruang ini jika terdapat kerugian larasan di ruang H) 2. 5...... teruskan pengiraan ke ruang J Jika H .... 4... PENDAPATAN BERKANUN (J3 – J4) K.............) JUMLAH (1................17) 2...............1 hingga 1.. 4.......... TAMBAH: Kenaan Imbangan 3................ PENDAPATAN LARASAN (E + F6) Atau H.. PENDAPATAN BERKANUN KENA CUKAI (J5 – M) Helaian Kerja ms ... TAMBAH 2..1 .. Potongan-potongan selanjutnya 4....Kerugian Larasan..... TOLAK: Elaun perlombongan 3........3 ...........17 Perbelanjaan lain (Nyatakan .Pendapatan larasan..

Baki hantar hadapan (P3 . Baki bawa hadapan TAMBAH: 2. Elaun Modal 4.9 . JUMLAH TOLAK: 5. Baki hantar hadapan (Q4 .Q5) Helaian Kerja ms . Baki bawa hadapan TAMBAH: 2. Tuntutan diserap dalam tahun semasa (amaun di ruang M) 5. PELARASAN BAKI ELAUN MODAL (jika berkenaan) 1. JUMLAH TOLAK: 4. Tuntutan diserap dalam tahun semasa (amaun di ruang J4) 6. PELARASAN BAKI ELAUN JADUAL 7A 1.Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri P. Tuntutan tahun semasa 3. Elaun Imbangan 3.P4) Q.

.......B) D........... JUMLAH Helaian Kerja ms ....Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri HK-1D: PENGIRAAN PENDAPATAN BERKANUN PERNIAGAAN BAGI INDIVIDU YANG MENIKMATI ELAUN PENINGKATAN EKSPORT PERKHIDMATAN YANG LAYAK Nama No....... .........10 .... JUMLAH PENDAPATAN PERNIAGAAN (A ......... JUMLAH PENDAPATAN BUKAN PERNIAGAAN C...................... PELARASAN PENDAPATAN PERNIAGAAN TAMBAH: 1........ BAKI DALAM AKAUN UNTUNG RUGI TOLAK: PENGASINGAN PENDAPATAN MENGIKUT KELAS Kod Perniagaan Amaun – Pendapatan dividen Pendapatan sewa Pendapatan royalti Pendapatan faedah Pendapatan lain B........... K/P No................ Pendaftaran Perniagaan 1 Perniagaan 2 3 4 5 Tahun Taksiran Tandakan “X” dalam petak berkenaan Jenis Perniagaan Perkara + A.... Rujukan Cukai No...... Kerugian yang tidak dibenarkan: Kerugian jualan aset Kerugian pertukaran asing Kerugian pelaburan ...

...9 Susut nilai Gaji. 3....13 Perbelanjaan faedah 1........17 Perbelanjaan lain (Nyatakan .4 1.14 Sekatan KWSP 1....Buku Panduan Borang B TOLAK: Sistem Taksir Sendiri 2............. KWSP sendiri Keraian Hadiah Derma Penalti/denda/kompaun Ambilan stok Ambilan tunai Peruntukan hutang lapuk 1...........1 1....6 1. JUMLAH (D1 ..12 Yuran guaman 1. elaun.............8 1.16 Perbelanjaan persendirian: (a) Perjalanan/penginapan (b) Kegunaan kenderaan (c) Manfaat kediaman (d) Telefon (e) Yuran (tiada kaitan dengan perniagaan) (f) Seminar (g) Perubatan 1...17) Helaian Kerja ms ..............10 Perbelanjaan permulaan/penutupan 1......) JUMLAH (1.............. Perbelanjaan-perbelanjaan dan kenaan-kenaan yang tidak dibenarkan 1....7 1.5 1.....15 Hapus kira aset 1.....3 1.11 Perbelanjaan modal 1...2 1....D2) E...... ................ PENDAPATAN PERNIAGAAN (C + D3) F... bonus......................11 . PELARASAN PERBELANJAAN PERNIAGAAN TAMBAH: 1. Perolehan/pendapatan yang tidak kena cukai dimasukkan ke dalam akaun untung rugi: Keuntungan jualan aset Keuntungan pertukaran asing Keuntungan pelaburan ......1 hingga 1......

2.. KERUGIAN LARASAN (F3 – E) Jika G .......... PENDAPATAN LARASAN (Masukkan “0” ke ruang ini jika terdapat kerugian larasan di ruang H) 2...................3. PENDAPATAN BERKANUN (J3 – J4) K... JUMLAH 4.......12 . teruskan pengiraan ke ruang J Jika H ........ PENGIRAAN TUNTUTAN ELAUN PENINGKATAN EKSPORT PERKHIDMATAN YANG LAYAK 1.. Pendapatan Eksport Perkhidmatan Yang Layak bagi tempoh asas (semasa) TOLAK: 3.3 ... pindahkan amaun kerugian larasan ke ruang D1 HK-1..1 ........................... PENDAPATAN LARASAN (E + F3) Atau H...Buku Panduan Borang B TOLAK: Sistem Taksir Sendiri 2........ TAMBAH: Kenaan Imbangan 3.................3) 3..2 . Baki Elaun Peningkatan Eksport Perkhidmatan Yang Layak bawa hadapan 2....... PENGIRAAN PENDAPATAN BERKANUN 1. TOLAK: Elaun Modal boleh diserap (amaun di N4 tetapi terhad kepada amaun di J3) 5..... kemudian kirakan baki elaun modal untuk dihantar hadapan di ruang J dan N J.. 2........ 70 % x Pendapatan Berkanun (had sekatan) = 2..1 hingga 2...... Potongan-potongan selanjutnya 2.....Pendapatan larasan..... PELARASAN BAKI ELAUN PENINGKATAN EKSPORT PERKHIDMATAN YANG LAYAK 1. Pendapatan Eksport Perkhidmatan Yang Layak bagi tempoh asas (sebelum) Helaian Kerja ms ...................Kerugian Larasan.... Elaun Peningkatan Eksport Perkhidmatan Yang Layak diserap (K1 atau K2... yang mana lebih rendah) L.. PENDAPATAN BERKANUN KENA CUKAI (J5 – K3) M. Elaun Peningkatan Eksport Perkhidmatan Yang Layak boleh dituntut (Amaun dari M6) 3........... JUMLAH (2... JUMLAH PELARASAN PERBELANJAAN (F1 – F2) G..

Baki hantar hadapan (M6 . Elaun Peningkatan Eksport Perkhidmatan Yang Layak diserap (Amaun dari ruang K3) 8. Elaun Imbangan 3. Peningkatan Eksport Perkhidmatan Yang Layak (M2 . 10. 3. 13. 2. 12. 11. 15. Baki hantar hadapan (N4 . 4.N5) PERKHIDMATAN YANG LAYAK 1. 8. 5. 6.13 .M7) N. JUMLAH (M1 + M5) (Pindahkan amaun ini ke ruang K2) 7. 16. JUMLAH Tolak: 5. 7.Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri 4. PELARASAN BAKI ELAUN MODAL (Jika Berkenaan) 1. Baki bawa hadapan Tambah: 2. Elaun Modal 4. 9. 14. Tuntutan diserap dalam tahun semasa (amaun di ruang J4) 6. Elaun Peningkatan Eksport Perkhidmatan Yang Layak (M4 x 50%) 6.M3) 5. Guaman Perakaunan Arkitek Pemasaran Perunding perniagaan Perkhidmatan pejabat Pengurusan pembinaan Pengurusan bangunan Pengurusan perladangan Jagaan kesihatan swasta Pendidikan swasta Perkhidmatan penerbitan Perkhidmatan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) Perkhidmatan kejuruteraan Perkhidmatan percetakan Perkhidmatan francais tempatan Helaian Kerja ms .

JUMLAH PENDAPATAN PERNIAGAAN (A . Gunakan satu helaian kerja untuk satu jenis aktiviti/keluaran digalakkan. Pendaftaran Perniagaan Tandakan “X” dalam petak berkenaan.Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri HK-1E: PENGIRAAN PENDAPATAN BERKANUN BAGI PERNIAGAAN PERINTIS Nama No. Pilih satu sahaja. BAKI DALAM AKAUN UNTUNG RUGI TOLAK: PENGASINGAN PENDAPATAN MENGIKUT KELAS Kod Perniagaan Amaun – Pendapatan dividen Pendapatan sewa Pendapatan royalti Pendapatan faedah Pendapatan lain B.B) Helaian Kerja ms . JUMLAH PENDAPATAN BUKAN PERNIAGAAN C.14 . KELULUSAN DI BAWAH AKTA PENGGALAKAN PELABURAN 1986: PERMOHONAN GALAKAN DIBUAT SEBELUM 1/1/1991 PENDAPATAN LARASAN DI KECUALIKAN 100% PERMOHONAN GALAKAN DIBUAT PADA ATAU SELEPAS 1/1/1991 PENDAPATAN BERKANUN DIKECUALIKAN 100% PENDAPATAN BERKANUN DIKECUALIKAN 85% PENDAPATAN BERKANUN DIKECUALIKAN 70% JENIS AKTIVITI / KELUARAN DIGALAKKAN: 1 Perniagaan 2 3 4 5 Tahun Taksiran Tandakan “X” dalam petak berkenaan Jenis Perniagaan Perkara + A. Rujukan Cukai No. K/P No.

.......12 Susut nilai Gaji..13 Perbelanjaan faedah 1...............14 Sekatan KWSP 1................... Perbelanjaan-perbelanjaan dan kenaan-kenaan yang tidak dibenarkan 1..........4 1. .Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri D..........6 1.....D2) E.......8 1......5 1.........9 1.... PENDAPATAN PERNIAGAAN (C + D3) F. JUMLAH TOLAK: 2.........2 1........ KWSP sendiri Keraian Hadiah Derma Penalti/denda/kompaun Ambilan stok Ambilan tunai Peruntukan hutang lapuk Perbelanjaan permulaan/penutupan Perbelanjaan modal Yuran guaman 1.. elaun... Kerugian yang tidak dibenarkan: Kerugian jualan aset Kerugian pertukaran asing Kerugian pelaburan .... bonus....3 1...15 Hapus kira aset Helaian Kerja ms ....15 ....................... JUMLAH 3..... PELARASAN PENDAPATAN PERNIAGAAN TAMBAH: 1.... Perolehan/pendapatan yang tidak kena cukai dimasukkan ke dalam akaun untung rugi: Keuntungan jualan aset Keuntungan pertukaran asing Keuntungan pelaburan .......11 1......... PELARASAN PERBELANJAAN PERNIAGAAN TAMBAH: 1.......7 1.....10 1............... ...... JUMLAH (D1 ........1 1.....

...............1 .. 2....2 . TAMBAH: Kenaan Imbangan 3......... pindahkan amaun kerugian larasan ke ruang B Helaian Kerja HK-1........ PENDAPATAN LARASAN (E + F3) Atau H....... KERUGIAN LARASAN (F3 – E) Jika G ...16 .16 Perbelanjaan persendirian: (a) Perjalanan/penginapan (b) Kegunaan kenderaan (c) Manfaat kediaman (d) Telefon (e) Yuran (tiada kaitan dengan perniagaan) (f) Seminar (g) Perubatan 1....Pendapatan Larasan.............Kerugian Larasan. 3........1 hingga 1. PENDAPATAN BERKANUN (J3 – J4) Helaian Kerja ms ...4 J... TOLAK: Elaun Modal boleh diserap (amaun di N5 tetapi terhad kepada amaun di J3) 5... 2.................................................. teruskan pengiraan ke ruang J Jika H .. JUMLAH (J1 + J2) 4..3 .... JUMLAH PELARASAN PERBELANJAAN (F1 ... PENDAPATAN LARASAN (Masukkan “0” ke ruang ini jika terdapat kerugian larasan di ruang H) 2.......... PENGIRAAN PENDAPATAN BERKANUN 1..17 Perbelanjaan lain (Nyatakan ............Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri 1....) JUMLAH (1..... Potongan-potongan selanjutnya 2.....F2) G.............17) TOLAK: 2..

M3) N.M2 . Sila gunakan ruangan di bawah untuk membuat tolakan kerugian (jika ada). Baki hantar hadapan (N4 .N5) Helaian Kerja ms . Pendapatan berkanun (amaun dari ruang J5) M. Kerugian seksyen 21A APP 1986 (Bukan aktiviti/keluaran digalakkan) 3. Elaun Imbangan 3. PELARASAN BAKI ELAUN MODAL (jika berkenaan) 1.Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri K. Elaun Modal 4. Pendapatan berkanun dikecualikan cukai = % x (J5) = L. 1. Baki bawa hadapan TAMBAH: 2. Kerugian seksyen 25(2) APP 1986 [Rugi perintis bawa hadapan dan rugi perintis tahun semasa daripada perniagaan perintis lain (jika ada)] 4. Pendapatan berkanun kena cukai = % x (J5) = 2. Tuntutan diserap dalam tahun semasa (amaun di ruang J4) 6.17 . Pengiraan pendapatan berkanun kena cukai dan yang dikecualikan cukai. 1. Amaun dari ruang K2/L1/L2 TOLAK: 2. Pendapatan larasan (amaun dari ruang J1) ATAU 2. PENGIRAAN PENDAPATAN PERINTIS DIKECUALIKAN CUKAI 1. JUMLAH (N1 + N2 + N3) TOLAK: 5. PENDAPATAN PERINTIS DIKECUALIKAN CUKAI (M1 .

18 Jumlah kawasan timbunan (dalam ekar) yang bakal diperolehi dengan kapal korek atau menggunakan kaedah lain Jangkaan kawasan (dalam ekar) yang akan dilombong dalam setahun Anggaran jumlah timbunan mengikut tan (atau pikul) Kadar pengeluaran tahunan yang dijangka mengikut tan (atau pikul) 6 7 8 9 10 11 JUMLAH (Pindahkan amaun di H.1: ELAUN PERLOMBONGAN Tahun Taksiran Nama Buku Panduan Borang B No. Kelas Baki hayat lombong Belanja baki b/h 1 2 3 4 5 Helaian Kerja ms .1 Sistem Taksir Sendiri 2.F) Elaun perlombongan Lebihan perbelanjaan B C D E F G H J K Lebihan perolehan L Belanja baki h/h Per.HK-1. Sekiranya tempoh perakaunan kurang atau lebih 12 bulan. Rujukan Cukai A Belanja pembangunan Perolehan Jumlah (C + D) Jumlah (E . J dan K ke HK-1. ATAU HK-1. elaun perlu dikurangkan atau dinaikkan sebagaimana tempoh masa. = X tahun = X tahun Jangka Hayat Lombong 1. .1A) Nota: Elaun dikira dengan membahagikan belanja baki di akhir tempoh asas dengan baki hayat lombong pada permulaan tempoh asas.

tepian landasan keretapi. b. dan menahan tahi bijih Membina bangunan termasuk tempat kediaman untuk kakitangan perlombongan. gudang. Seperti pengiraan yang disediakan di bawah Jadual ini Seksyen 34(6)(c) Perenggan 3 dan 5 Jadual 2 ACP 1967 c. jalan. jalan trem. Anggaran jumlah timbunan mengikut tan/pikul (P) Kadar pengeluaran tahunan yang dijangka mengikut tan/pikul (K) Atau P K = X tahun = X tahun Helaian Kerja ms .19 .Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri INDEKS ELAUN LOMBONG Kelas A1 Jenis aset Kos memperolehi tanah lombong atau hak perlombongan Jalan. b. membina terowong dan kerja-kerja pembangunan bawah tanah Membekal air dan letrik. A3 Kos pentadbiran atau pengurusan sebelum bermulanya pengeluaran galian atau dalam tempoh masa galian tidak dikeluarkan PENGIRAAN JANGKA HAYAT Pengiraan jangka hayat adalah seperti berikut: 1. Bengkel. Jumlah kawasan timbunan (dalam ekar) yang bakal diperolehi dengan kapal korek atau menggunakan kaedah lain (T) Jangkaan kawasan (ekar) yang akan dilombong dalam setahun (M) Atau T M = X tahun = X tahun 2. a. tempat kediaman Elaun Rujukan a. A2 Kos mencarigali lombong baru atau lombong yang sedia Membenam aci. jalan trem.

Rujukan Cukai A Lebihan Perolehan [Subseksyen 30(3)] B Elaun Perlombongan [Seksyen 34 & Perenggan 3 Jadual 2] C Lebihan Perbelanjaan [Seksyen 34 & Perenggan 12 Jadual 2] LEMBARAN 1 LEMBARAN 2 LEMBARAN 3 LEMBARAN 4 LEMBARAN 5 JUMLAH (Pindahkan amaun ini ke ruang D2.1A: RUMUSAN ELAUN PERLOMBONGAN Tahun Taksiran Nama No.Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri HK-1. HK-1/ HK-1C) (Pindahkan amaun ini ke ruang F2. HK-1/HK-1C) Helaian Kerja ms .20 . HK-1/ HK-1C) (Pindahkan amaun ini ke ruang F3.

3A HK-1.2. Rujukan Cukai A. HK-1E) B.2.4A (Pindahkan amaun ini ke ruang J2. HK-1E) HK-1.1A HK-1. HK-1/ J2. HK-1D/ J2.2A HK-1. HK-1/ Q2. 2.4A Helaian Kerja ms .2.2.1A HK-1. HK-1E) HK-1. 4. Perbelanjaan pertanian layak Perbelanjaan perhutanan layak Bangunan industri Loji dan jentera JUMLAH Helaian Kerja HK-1. HK-1D/ N2.2A HK-1. ELAUN IMBANGAN 1.2. KENAAN IMBANGAN 1.2. ELAUN MODAL TAHUN SEMASA 1.2. 3. HK-1C/ N3. 3.3A HK-1. Perbelanjaan pertanian layak Perbelanjaan perhutanan layak Bangunan industri Loji dan jentera JUMLAH (Pindahkan amaun ini ke ruang K3. 5.21 .2.2: RUMUSAN ELAUN MODAL Tahun Taksiran Nama No. 3. 5.2.Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri HK-1. 2. Bangunan industri Loji dan jentera JUMLAH (Pindahkan amaun ini ke ruang K2. HK-1/ Q3.4A C. 2. 4.3A HK-1. HK-1C/ J2. HK-1C/ N2.2. HK-1D/ N3.

22 (11K + 11L) (11M) (Pindahkan amaun ini ke HK-1.1 Sistem Taksir Sendiri NOTA: Kenaan Pertanian bagi aset yang dilupuskan dalam tempoh kurang 6 tahun.2.1A) 6 7 8 9 10 11 JUMLAH 12 KENAAN PERTANIAN 13 ELAUN PERTANIAN HK-1.HK-1. ialah: (i) Nilai N atau (ii) N/Y* di mana kenaan pertanian dibahagikan sama rata sepanjang tahun-tahun taksiran yang mana elaun-elaun telah diberikan. (Proviso kepada Perenggan 27 Jadual 3). Rujukan Cukai D Tahun taksiran Kos Belanja baki b/b Elaun tahunan Belanja baki h/h Geran/ subsidi Kadar % Kenaan pertanian E F G H J K L M Elaun pertanian N Elaun terkumpul A B C Per Kelas Tarikh belanja dilakukan Tarikh lupus 1 2 3 4 5 Helaian Kerja ms .1: ELAUN PERTANIAN Tahun Taksiran Buku Panduan Borang B Nama No. .1A) (Pindahkan amaun ini ke HK-1.2.2. * “Y” ialah bilangan tahun taksiran elaun pertanian yang telah diberi kepada perniagaan tersebut.2.

b.23 .Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri INDEKS ELAUN PERTANIAN Kelas Jenis Aset Rujukan (Jadual 3) Elaun Tahunan Kadar (%) Rujukan (Jadual 3) B1 a. b. Perbelanjaan pertanian yang layak Bersih dan sediakan tanah Menanam (tidak termasuk tanam semula) Pembinaan sebatang jalan atau jambatan di kebun Perenggan 7(1)(a) Perenggan 7(1)(b) Perenggan 7(1)(c) 50 Perenggan 23 B2 Bangunan untuk kebajikan dan tempat kediaman kakitangan Perenggan 7(1)(d) 20 Perenggan 22(a) B3 a. c. Bangunan Pejabat Bangunan bagi tujuan aktiviti kebun Perenggan 7(1)(d) 10 Perenggan 22(b) Helaian Kerja ms .

Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri HK-1. HK-1.1A: RUMUSAN ELAUN PERTANIAN Tahun Taksiran Nama No.2) (Pindahkan amaun ini ke ruang C1.2) Helaian Kerja ms .24 . HK-1.2. Rujukan Cukai A Kenaan Pertanian B Elaun Pertanian LEMBARAN 1 LEMBARAN 2 LEMBARAN 3 LEMBARAN 4 LEMBARAN 5 JUMLAH (Pindahkan amaun ini ke ruang A1.

2 Sistem Taksir Sendiri Kenaan perhutanan bagi aset yang dilupuskan ialah: (i) Nilai L atau (ii) L/Y* di mana kenaan perhutanan dibahagikan sama rata sepanjang tahun-tahun taksiran yang mana elaun-elaun telah diberikan. .HK-1.2.2: ELAUN PERHUTANAN Tahun Taksiran Buku Panduan Borang B Nama No.2A) (Pindahkan amaun ini ke HK-1.2.2A) 12 KENAAN PERHUTANAN 13 ELAUN PERHUTANAN NOTA: HK-1. (Proviso kepada Perenggan 32 Jadual 3) * “Y” ialah bilangan tahun taksiran elaun perhutanan yang telah diberi kepada perniagaan tersebut.2. Rujukan Cukai D Tahun taksiran Kos Kadar % Belanja baki b/b Elaun perhutanan Belanja baki h/h E F G H J K Kenaan perhutanan L Elaun perhutanan terkumpul A B C Per Kelas Tarikh belanja dilakukan Tarikh lupus 1 2 3 4 5 Helaian Kerja ms .25 (11K) (11H) 6 7 8 9 10 11 JUMLAH (Pindahkan amaun ini ke HK-1.2.

Perbelanjaan bagi tujuan kebajikan pekerja aktiviti pembalakan Bangunan Tempat Kediaman Perenggan 8(1)(b) 20 Perenggan 30(a) Helaian Kerja ms . b.Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri INDEKS ELAUN PERHUTANAN Kelas Jenis aset Rujukan (Jadual 3) Elaun Tahunan Kadar (%) Rujukan (Jadual 3) C1 a. Perbelanjaan bagi tujuan aktiviti pembalakan Jalan Bangunan Perenggan 8(1)(a) 10 Perenggan 30(b) C2 a.26 . b.

2A: RUMUSAN ELAUN PERHUTANAN Tahun Taksiran Nama No. HK-1.2. Rujukan Cukai A Kenaan Perhutanan B Elaun Perhutanan LEMBARAN 1 LEMBARAN 2 LEMBARAN 3 LEMBARAN 4 LEMBARAN 5 JUMLAH (Pindahkan amaun ini ke ruang A2.Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri HK-1.2) (Pindahkan amaun ini ke ruang C2. HK-1.27 .2) Helaian Kerja ms .

28 (11M) (11N) (11H + 11J) 5 6 7 8 9 10 11 JUMLAH (Pindahkan amaun ini ke HK-1.HK-1.3A) (Pindahkan amaun ini ke HK-1.2.2.2.2.3: ELAUN BANGUNAN INDUSTRI Buku Panduan Borang B Tahun Taksiran Nama Nombor Rujukan Cukai D Kadar % Kos Belanja baki b/b Elaun permulaan Elaun tahunan Belanja baki h/h Nilai pelupusan E F G H J K L M Kenaan imbangan N Elaun imbangan A B C Per Kelas Tarikh beli/ bina Tarikh lupus Tahun taksiran 1 2 3 4 Helaian Kerja ms .3 Sistem Taksir Sendiri 14 ELAUN BANGUNAN INDUSTRI .3A) 12 KENAAN IMBANGAN 13 ELAUN IMBANGAN HK-1.2.3A) (Pindahkan amaun ini ke HK-1.

(A)317/2006 6 10 Perenggan 16A P. komunikasi Pertanian Perlombongan Kantin. bilik mandi (bersama bangunan industri) Rumah kediaman pertanian Hospital swasta Pusat penjagaan Hospital bersalin Bangunan penyelidikan Projek perkhidmatan diluluskan Hotel berdaftar dengan Kementerian Pelancongan Lapangan terbang Litar lumba kereta Jalan dan struktur jalan bertol Pusat penjagaan orang tua Bangunan Industri Lain Gudang (Simpan barang eksport/ import/proses) Kediaman pekerja – – – Perkilangan Perhotelan Projek perkhidmatan diluluskan Perenggan 42A (2) Perenggan 42B TIADA TIADA Perenggan 42A (2) Perenggan 42B 10 10 Perenggan 42A (2) Perenggan 42B Perenggan 42A (1) TIADA Perenggan 42A(1) 10 Perenggan 42A (1) Perenggan 37C TIADA Perenggan 37C 10 Perenggan 37C Perenggan 37B Perenggan 37E Perenggan 37F Perenggan 37G Perenggan 37H Perenggan 67A P.(A)317/2006 P.U.U.(A)317/2006 Helaian Kerja ms .U.(A) 87/1986 P.(A)202/2006 & P.U. bilik rehat/rekreasi.Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri INDEKS ELAUN BANGUNAN INDUSTRI Elaun Permulaan Kelas Jenis Bangunan Industri Rujukan [Jadual 3 & P.(A)202/2006 & P.(A)] Kadar (%) Rujukan [Jadual 3 & P. letrik.U.(A)] Elaun Tahunan Kadar (%) Rujukan [Jadual 3 & P.(A)143/2003 10 TIADA Perenggan 12 P.(A)] D1 a b c d e f g h i j k l m n o p q r D2 a b Bangunan Industri Biasa Kilang Limbungan dan jeti Gudang (bersama kilang) Pembekal air.(A)143/2003 6 10 P.(A)202/2006 & TIADA P.U.U.U.29 .(A)143/2003 Perenggan 37A 10 Perenggan 12 3 Perenggan 16 Perenggan 65 Perenggan 63 & 64 – Perlancongan c d Kemudahan penjagaan anak Bangunan – – e – – – D3 Sekolah Institusi pendidikan Latihan industri Latihan teknikal Latihan vokasional Perenggan 42(1) 40 Perenggan 42(1) 3 Perenggan 16 Perenggan 42 C TIADA Perenggan 42C 10 Perenggan 42C Bangunan Kediaman pekerja-dibina (bersama bangunan industri) Bangunan sewa pajak kepada kerajaan Bangunan untuk aktiviti MSC yang diluluskan D4 D5 Perenggan 67B 10 Perenggan 12 P.U.U.U.U.U.

2) Helaian Kerja ms .2 (Pindahkan amaun ini ke ruang C3. HK-1.2) (Pindahkan amaun ini ke ruang B1.2.30 .3A: RUMUSAN ELAUN BANGUNAN INDUSTRI Tahun Taksiran Nama No.Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri HK-1. HK-1. Rujukan Cukai A Kenaan Imbangan B Elaun Imbangan C Elaun Bangunan Industri LEMBARAN 1 LEMBARAN 2 LEMBARAN 3 LEMBARAN 4 LEMBARAN 5 JUMLAH (Pindahkan amaun ini ke ruang A3. HK-1.

2.2.4: ELAUN LOJI DAN JENTERA Tahun Taksiran Buku Panduan Borang B Nama No.M) = Belanja baki (G) pada tarikh pelupusan melebihi nilai pelupusan (M) .4A) (Pindahkan amaun ini ke HK-1.4A) 12 KENAAN IMBANGAN 13 ELAUN IMBANGAN 14 ELAUN MODAL Nota: Kenaan imbangan (M .31 (11N) (11P) (11J + 11K) 6 7 8 9 10 11 JUMLAH (Pindahkan amaun ini ke HK-1.2.2.4 Taksir Sendiri Elaun imbangan (G .2.4A) (Pindahkan amaun ini ke HK-1. Rujukan Cukai A D E F G H J K L M Elaun tahunan/ Elaun dituntut Belanja baki h/h atas aset bernilai kecil Elaun permulaan Bayaran ansuran Belanja baki b/b Kos perbelanjaan layak Kadar % B C N P Per Kelas Tarikh beli Tarikh lupus Tahun taksiran mula layak Nilai Kenaan Elaun pelupusan imbangan imbangan 1 2 3 4 5 Helaian Kerja ms .HK-1.G) = Harga pelupusan (M) melebihi belanja baki (G) pada tarikh pelupusan SistemHK-1.

jentarik.U. Lain-lain – Peralatan pejabat.32 .U.U. ketuhar dan sebagainya.U.U.U.(A)294/1998 P. 3. 2 C Loji dan Jentera Biasa Industri pembinaan Industri pembalakan Industri perlombongan timah Loji dan Jentera tertakluk kepada peruntukan Perenggan 2A .U.(A)294/1998 Perenggan 13A 10 10 10 10 10 P.(A)358/2008 80 P.(A)294/1998 P. f.(A)265/1997 P. d.U.U.(A)52/2000 P.U.U.U.U. jenkaut.U. k. c.(A)52/2000 40 40 40 40 40 TIADA 40 20 20 P.U.(A)295/1998 P.U.(A)359/2008 20 20 20 20 20 20 20 40 80 P.(A)294/1998 P.(A)52/2000 P.U. E2 a.U.(A)358/2008 b.(A)249/2006 P. 2 C Lain-lain Biasa Industri pembinaan Industri pembalakan Industri perlombongan timah Lain-lain tertakluk kepada peruntukan Perenggan 2A .U.U.U. d. j.U.U. b.(A)88/2005 dan P.U.(A)52/2000 20 30 60 60 TIADA Perenggan 10 P. penarik.(A)52/2000 P.U.(A)115/2005 P.(A)474/1997 Perenggan 13A Sistem Taksir Elaun Tahunan Sendiri Rujukan Kadar [Jadual 3 & (%) P. m.(A)115/2005 P.(A)349/2003 dan P. kren. b.(A)358/2008 E6 Nota: 1.U. e. penyodok.U.U. E5 a.(A)52/2000 P.U.(A)358/2008 80 P.(A)265/1997 P. E3 a.(A)474/1997 P.U.U.(A)249/2006 P. kapal dan sebagainya.(A)88/2005 dan P. pencakar.(A)52/2000 P.U.U.U.(A)52/2000 P. Jentera berat/kenderaan bermotor Biasa Industri pembinaan Industri pembalakan Industri perlombongan timah Jentera berat diimport Jentera berat tertakluk kepada peruntukan Perenggan 2A .U. dan P. Aset bernilai kecil (rujuk Ketetapan Umum No. Kenderaan bermotor – Semua jenis kenderaan yang beroperasi dengan motor seperti motosikal.(A)87/2005 P.(A)356/2008 P.U.U.U. 2.(A)339/1995.U.(A)294/1998 P.U.U.(A)506/2000 P.U.U. b. pengangkut.(A)111/2009 P.U.U. e. peralatan perubatan dan makmal.(A)52/2000 P. dan kitaran semula sisa buangan Peralatan komersial guna gas asli Kelengkapan kawalan Alat penjimatan tenaga Loji dan peralatan khas tertakluk kepada peruntukan Perenggan 2A .(A)52/2000 P. c.U. kapal terbang.U. pencabut akar. Helaian Kerja ms . 4.(A)] 20 30 60 60 10 TIADA Perenggan 10 P.INDEKS ELAUN LOJI DAN JENTERA Buku Panduan Borang B Kelas Jenis Aset Elaun Permulaan Rujukan Kadar [Jadual 3 & (%) P.U.U.U.(A)52/2000 P.(A)294/1998 P.U. 2 C Loji dan peralatan khas / spesifik Loji rawatan buangan terjadual. pemampat.(A)52/2000 P.(A)188/2005 P.(A) 107/2008] Sektor pertanian Acuan bagi pengeluaran komponen sistem binaan berindustri Bas baru Loji dan jentera Kelengkapan kawalan keselamatan dan kelengkapan pemantauan Komputer dan peralatan ICT Komputer dan peralatan ICT [P. g. d.U.U. c.U. 20 P.U.(A)294/1998 P.U. Loji dan jentera – Loji dan jentera am yang tidak termasuk dalam jentera berat seperti penyaman udara.(A) 187/1998 dibatalkan mulai Tahun Taksiran 2009] Perisian komputer (kos penyediaan) [P. E4 a.U.U. 20 40 20 20 20 40 20 80 40 80 20 P. c.U. h.(A)52/2000 20 30 60 60 TIADA Perenggan 10 P. dan P.(A)64/2006 P.(A)339/1995.(A)188/2005 P.(A)505/2000 P. lif. e. d.(A)64/2006 Perenggan 13A P.(A)356/2008 P.(A)359/2008 i. 2C Pelaburan semula dalam projek yang layak di bawah Jadual 7A Peralatan kualiti kuasa Tenaga yang boleh diperbaharui [Dibatalkan mulai Tahun Taksiran 2008 melalui P.(A)294/1998 P.U.(A)111/2009 P.(A)] E1 a.U.(A)349/2003 dan P.(A)295/1998 P.(A)87/2005 P.(A)52/2000 P. riper rola.(A) 272/1999 dibatalkan mulai Tahun Taksiran 2009] 20 20 20 20 10 20 P.(A)52/2000 P. jemparas.U.(A)505/2000 P. f.(A)52/2000 P.(A)506/2000 P.U.U. l. vibrator wagon dan sebagainya. 1/2008 bertarikh 27 Mac 2008) Perenggan 19A Jentera berat – Jentolak.U.U. perabot dan kelengkapan.(A)294/1998 Perenggan 13A 14 14 14 14 14 P. b. e.

Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri HK-1. HK-1.2.2) (Pindahkan amaun ini ke ruang C4.33 . HK-1.2) (Pindahkan amaun ini ke ruang B2. Rujukan Cukai A Kenaan Imbangan B Elaun Imbangan C Elaun Modal LEMBARAN 1 LEMBARAN 2 LEMBARAN 3 LEMBARAN 4 LEMBARAN 5 JUMLAH (Pindahkan amaun ini ke ruang A4.2) Helaian Kerja ms .4A: RUMUSAN ELAUN LOJI DAN JENTERA Tahun Taksiran Nama No. HK-1.

Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri HK-1.34 .2A: RUMUSAN PERBELANJAAN MODAL Tahun Taksiran Nama No. Kelas Aset Deskripsi Aset Tarikh Beli Tarikh Lupus Kaedah Pembiayaan Helaian Kerja ms . Rujukan Cukai Bil.

E) TOLAK: G.G) J. Rujukan Cukai No. Kerugian bawa hadapan TOLAK: B. Baki kerugian tahun semasa tidak diserap (D3 .3: PELARASAN KERUGIAN BAGI PERNIAGAAN DAN PERKONGSIAN Nama No. Baki kerugian tahun kebelakangan dihantar hadapan (A .B) D.Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri HK-1. Kerugian tahun semasa dibawa ke belakang H. Kerugian tahun kebelakangan diserap oleh agregat pendapatan berkanun perniagaan tahun semasa C. Kerugian tahun semasa: 1.35 . Perniagaan (Amaun H dari Helaian Kerja HK-1/HK-1C/HK-1D) Perkongsian (Amaun dari ruang A13 dan A19. Baki kerugian tahun semasa dihantar hadapan (F . Kerugian diserap oleh pendapatan agregat tahun semasa F. Jumlah kerugian hantar hadapan (C + H) Helaian Kerja ms . 3. CP30) JUMLAH (D1 + D2) 2. Pendaftaran Perniagaan 1 Perniagaan 2 3 4 5 Tahun Taksiran Tandakan “X” di petak berkenaan A. K/P No. TOLAK: E.

D) Helaian Kerja ms .Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri HK-1. Kerugian bawa hadapan TAMBAH: B. Jumlah kerugian (A + B) TOLAK: D. Rujukan Cukai No. Kerugian hantar hadapan (C . Kerugian larasan tahun semasa C. Kerugian diserap E. K/P No.36 .4: PELARASAN KERUGIAN BAGI PERNIAGAAN PERINTIS Nama No. Pendaftaran Perniagaan 1 Perniagaan 2 3 4 5 Tahun Taksiran Tandakan “X” di petak berkenaan A.

Manfaat berupa barangan [perenggan 13(1)(b)] C. K/P 1 Penggajian 2 3 4 Tahun Taksiran Tandakan “X” dalam petak berkenaan Perkara A. Yuran kepada badan profesional H. 4. JUMLAH PENDAPATAN KASAR PENGGAJIAN (A hingga E) TOLAK: G. Perbelanjaan perjalanan Helaian Kerja ms . 2. Manfaat/nilai tempat kediaman [perenggan 13(1)(c)] D. Penerimaan di bawah perenggan 13(1)(a) 1. Perbelanjaan keraian (terhad—seksyen 38A) J. Bayaran balik daripada Kumpulan Wang Simpanan/ Pencen yang tidak diluluskan (bahagian majikan sahaja) [perenggan 13(1)(d)] E. Penerimaan tunai/Penerimaan yang boleh ditukar kepada wang Ganjaran Elaun cukai/cukai ditanggung oleh majikan JUMLAH (A1 hingga A3) Amaun B.37 . Pampasan kerana kehilangan pekerjaan [perenggan 13(1)(e)] F .Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri HK-2: PENGIRAAN PENDAPATAN BERKANUN PENGGAJIAN Nama No. Rujukan Cukai No. 3.

JUMLAH Helaian Kerja ms . Penggajian 1 (amaun M bagi Penggajian 1) 2. Pendapatan Berkanun Penggajian (F . Penggajian 3 (amaun M bagi Penggajian 3) 4.38 . JUMLAH (G. Penggajian 2 (amaun M bagi Penggajian 2) 3. J dan K5) M. Hasil tanah.L) N.Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri K. Sewa rumah dan perabot dibayar [perenggan 38(1)(a)] 3. H. taksiran. Perbelanjaan boleh dituntut K1(c) atau K4 yang mana lebih rendah [subseksyen 38(3)] L.4 – subseksyen 32(1)] (b) nilai kediaman [amaun di C – subseksyen 32(2)] (c) JUMLAH [K1(a) + K1(b)] 2. premium insurans & pembaikan premis [perenggan 38(1)(b)] 4. RUMUSAN PENDAPATAN BERKANUN PENGGAJIAN 1. Manfaat kediaman diambil kira: (a) nilai manfaat dan kemudahaan yang berkaitan dengan tempat kediaman [amaun B dari HK-2. Perbelanjaan berhubung tempat kediaman yang disediakan oleh majikan 1. JUMLAH BAYARAN (K2 + K3) 5.

Amaun Gaji kasar Upah Gaji cuti Gaji lebih masa Fi Komisen Bonus Tip kasar J. N.Buku Panduan Borang B HK-2. C. G. D. pencapaian perkhidmatan lalu anugerah khidmat cemerlang. M. alat kelui. Rujukan Cukai Tahun Taksiran No.000 berhubung dengan: 1.000) 3.1: PENERIMAAN DI BAWAH PERENGGAN 13(1)(a) HK-2. H. K/P PENERIMAAN WANG / MANFAAT BOLEH DITUKAR KEPADA WANG Perkara A. JUMLAH (J . alat kelui atau PDA termasuk kos pendaftaran dan kos pemasangan (daftar atas nama pekerja) melebihi satu unit setiap aset Bil bulanan yang dibayar oleh majikan bagi telefon talian tetap. Q.J4) K. Perkuisit (tunai/barangan) Tolak: Pengecualian terhad kepada amaun atau nilai RM2. telefon bimbit. E. 4. anugerah inovasi.39 . Penerimaan saguhati Elaun-elaun Telefon talian tetap. Pindahkan amaun R ke ruang A1 Helaian Kerja HK-2 Helaian Kerja ms . F.1: PENERIMAAN DI BAWAH PERENGGAN 13(1)(a) Sistem Taksir Sendiri Nama No. R. anugerah produktiviti perkhidmatan lama (berkhidmat lebih daripada 10 tahun dengan majikan yang sama) Jumlah (J1 + J2 + J3) (terhad RM2. B. L. PDA atau langgangan jalur lebar termasuk kos pendaftaran dan kos pemasangan (daftar atas nama pekerja) melebihi satu talian bagi setiap aset Keahlian kelab rekreasi dibayar oleh majikan atau ‘reimbursed’ oleh majikan (Jenis keahlian adalah individu) fi kemasukan sebagai keahlian kelab yuran keahlian bulanan / tahunan sebagai keahlian kelab keahlian berpenggal Penerimaan-penerimaan lain JUMLAH (A hingga Q) P. 2. telefon bimbit.

Rujukan Cukai Tahun Taksiran A. K/P C. Asas pembahagian 1. Tempoh perkhidmatan hingga hari bulan tahun hari bulan tahun = tahun bulan D. Jumlah ganjaran RM B.2: PENGIRAAN GANJARAN KENA CUKAI Nama No. Tarikh bayaran hari bulan tahun No.Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri HK-2.40 . Pindahkan amaun E4(vi) bagi tahun taksiran semasa ke ruang A2 Helaian Kerja HK-2 Helaian Kerja ms . Kaedah 1 Pembahagian mengikut tempoh Bilangan hari genap (D1) = * hari * Tandakan “X” di petak yang berkenaan 2. Kaedah 2 Dibahagi kepada 6 (enam) tahun * E. Pembahagian ganjaran mengikut Tahun Taksiran 1 Pembahagian (i) Tahun 2 Tempoh (hari/tahun) 3 Pengiraan Kaedah 1: A x E2/D1 (Dalam Hari) Atau Kaedah 2: A x E2/6 (Dalam Tahun) seperti di atas seperti di atas seperti di atas seperti di atas 4 Amaun RM 5 Tahun Taksiran (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun semasa seperti di atas F.

Rujukan Cukai No. 4. K/P A. 3.41 . Tahun Taksiran Sebelum C. Guna ruang C2 hingga C6 bagi cukai tambahan tahun-tahun taksiran kebelakangan yang dibangkitkan dalam tempoh asas tahun taksiran di A. 2. Elaun cukai adalah pendapatan bagi pekerja yang mendapat manfaat cukai ditanggung/dibayar oleh majikan. Satu ruang untuk setiap tahun taksiran. Helaian Kerja ms . Cukai tambahan diambil kira sebagai elaun cukai jika notis taksiran dikeluarkan dalam tempoh asas tahun taksiran yang dinyatakan di A walaupun majikan belum menjelaskan cukai tersebut. Cukai tahun taksiran sebelum seperti dinyatakan di B dikira sebagai manfaat bagi tahun taksiran di A walaupun bayaran cukai tersebut belum dijelaskan oleh majikan. 1 2 3 4 5 6 7 Jumlah [C1 hingga C6] Pindahkan amaun C7 ke ruang A3 Helaian Kerja HK-2 Tahun Taksiran Tarikh Notis Taksiran Amaun Cukai/Cukai Tambahan Peringatan 1. Tahun Taksiran B.Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri HK-2. Manfaat ini adalah sebahagian daripada pendapatan di bawah perenggan 13(1)(a) ACP 1967. 5. Elaun Cukai Bil.3: PENGIRAAN ELAUN CUKAI Nama No. Guna ruang pengiraan di C untuk menjumlahkan keseluruhan elaun cukai yang boleh diambil kira dalam tahun taksiran semasa (seperti yang dinyatakan di A). Guna ruang C1 untuk tahun taksiran yang dinyatakan di B.

Tukang kebun F. Manfaat percutian J.4: MANFAAT BERUPA BARANGAN (MBB) [PERENGGAN 13(1)(b)] Nama No. Kereta (1) Nilai kereta dan petrol (2) Nilai pemandu B. Telefon talian tetap. Manfaat lain K. Rujukan Cukai No. JUMLAH (A hingga J) Pindahkan amaun K ke ruang B Helaian Kerja HK-2 Helaian Kerja ms .penyaman udara. kain langsir dan seumpamanya serta permaidani (3) Lengkap sepenuhnya seperti di item B1 dan B2 serta satu atau lebih perkakas dapur atau pinggan mangkuk atau peralatan dan perkakas-perkakas (4) Kemudahan bayaran perkhidmatan dan bil lain-lain seperti bil air dan elektrik C. Pembantu rumah G. bilik makan atau bilik tidur (2) Separuh lengkap dengan perabot di item B1 dan satu atau lebih kelengkapan berikut:. PDA atau langgangan jalur lebar termasuk kos pendaftaran dan kos pemasangan (daftar atas nama majikan) melebihi satu talian bagi setiap aset E. alat kelui. Yuran keahlian bulanan/tahunan sebagai keahlian kelab yang dibayar oleh majikan bagi pekerja (Jenis keahlian .korporat) H.42 . Bil bulanan yang dibayar oleh majikan bagi telefon talian tetap. telefon bimbit. telefon bimbit. K/P Tahun Taksiran Amaun MANFAAT BERUPA BARANGAN (MBB) Perkara A. alat kelui atau PDA termasuk kos pendaftaran dan kos pemasangan (daftar atas nama majikan) melebihi satu unit setiap aset D. Nilai manfaat rumahtangga (1) Separuh lengkap dengan perabot di ruang tamu.Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri HK-2.

Hotel.5: MANFAAT/NILAI TEMPAT KEDIAMAN [PERENGGAN 13(1)(c)] Nama No. JENIS KEDIAMAN* 1. Rujukan Cukai No. Nilai tertentu (kadar bulanan x m) (n) (m) Bulan Bulan G. Tempoh penghunian yang diperuntukkan E. Tempoh penggajian dalam tahun semasa F. 2. Berkongsi 3. 1.Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri HK-2. JAWATAN* 1. Kediaman biasa 2.G2) H. Pengarah (bukan pengarah urusan) syarikat terkawal B. Pendapatan kasar daripada perkuisit berkaitan hak untuk memperoleh saham 3. PENGHUNIAN* 1. Penerimaan di bawah perenggan 13(1)(a) 1. Pekerja (selain daripada pegawai Kerajaan/Badan Berkanun) atau pengarah urusan 2. premis di ladang/di hutan dan premis-premis lain seumpamanya C. Kediaman digunakan untuk urusan syarikat Bahagian Bahagian (X) (X) (Y) (Y) X adalah bahagian yang diperuntukkan Y adalah bahagian keseluruhan * Tandakan “X” di petak yang berkenaan D. Bersendiri 2. K/P Tahun Taksiran A. 30% daripada G3 (G3 x 30/100) 3% daripada G3 (G3 x 3/100) Helaian Kerja ms . JUMLAH (G1 . Amaun daripada A4 Helaian Kerja HK-2 Tolak: 2. asrama.43 .

Amaun H2 x n/m Pindahkan amaun Z ke ruang C Helaian Kerja HK-2 nilai premis kediaman Z (Masukkan “0” jika amaun ini adalah negatif) 2.44 .2 Pengarah (bukan pengarah urusan) syarikat terkawal diberi kediaman jenis B1 dan status penghunian adalah C2 Amaun F x X/Y x n/m nilai premis kediaman Pindahkan amaun Z ke ruang C Helaian Kerja HK-2 Z (Masukkan “0” jika amaun ini adalah negatif) Helaian Kerja ms .Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri J.3 Pekerja (selain daripada pegawai Kerajaan/Badan Berkanun) atau pengarah urusan diberi kediaman jenis B1 dan status penghunian adalah C3 Amaun H1 atau F x X/Y (yang mana lebih rendah) x n/m nilai premis kediaman Pindahkan amaun Z ke ruang C Helaian Kerja HK-2 Z (Masukkan “0” jika amaun ini adalah negatif) 3.1 Pekerja (selain daripada pegawai Kerajaan/Badan Berkanun) atau pengarah urusan diberi kediaman jenis B1 dan status penghunian adalah C1 Amaun H1 atau F (yang mana lebih rendah) x n/m nilai premis kediaman Pindahkan amaun Z ke ruang C Helaian Kerja HK-2 Z (Masukkan “0” jika amaun ini adalah negatif) 2. Pekerja biasa (selain daripada pegawai Kerajaan/Badan Berkanun)/pengarah urusan diberi kediaman jenis B2. NILAI PREMIS KEDIAMAN BOLEH DIKENAKAN CUKAI 1.2 Pekerja (selain daripada pegawai Kerajaan/Badan Berkanun) atau pengarah urusan diberi kediaman jenis B1 dan status penghunian adalah C2 Amaun H1 atau F x X/Y (yang mana lebih rendah) x n/m nilai premis kediaman Pindahkan amaun Z ke ruang C Helaian Kerja HK-2 Z (Masukkan “0” jika amaun ini adalah negatif) 2.1 Pengarah (bukan pengarah urusan) syarikat terkawal diberi kediaman jenis B1 dan status penghunian adalah C1 Amaun F x n/m nilai premis kediaman Pindahkan amaun Z ke ruang C Helaian Kerja HK-2 Z (Masukkan “0” jika amaun ini adalah negatif) 3.

K/P Tahun Taksiran Amaun yang diambil kira adalah seperti dilaporkan oleh majikan di dalam Borang EA/EC Amaun yang dikenakan cukai adalah bahagian caruman majikan yang diterima oleh pekerja. RM A. Caruman majikan Caruman pekerja JUMLAH (A + B) Pindahkan amaun A ke ruang D Helaian Kerja HK-2 Helaian Kerja ms . C.6: BAYARAN BALIK DARIPADA KUMPULAN WANG SIMPANAN/PENCEN YANG TIDAK DILULUSKAN Nama No.45 . Amaun penerimaan dari Kumpulan Wang Simpanan/Pencen yang tidak diluluskan.Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri HK-2. B. Rujukan Cukai No.

07. D. K/P Tahun Taksiran A. C.2004 15.06.01. Rujukan Cukai No. Tempoh perkhidmatan dengan majikan atau dalam kumpulan syarikat yang sama 1.000 01. Tarikh mula 2.2004 30.2009 5 tahun 7 bulan 15 hari 05 tahun RM10.1999 15.01.000 01.2008 8 tahun 7 bulan 15 hari 08 tahun RM6. Jumlah pampasan Jumlah pampasan dikecualikan* Pampasan kena cukai (B-C) (pindahkan amaun D ke ruang E Helaian Kerja HK-2) RM RM RM Tahun Nota: * Contoh pengiraan tahun genap dan jumlah pampasan yang dikecualikan: Contoh 1: Tarikh mula Tarikh tamat Tempoh perkhidmatan Jumlah tahun genap Jumlah pampasan yang dikecualikan Contoh 2: Tarikh mula Tarikh tamat Tempoh perkhidmatan Jumlah tahun genap Jumlah pampasan yang dikecualikan Contoh 3: Tarikh mula Tarikh tamat Tempoh perkhidmatan Jumlah tahun genap Jumlah pampasan yang dikecualikan 01.000 x 4 = RM24.46 .000 Helaian Kerja ms .03. Jumlah tahun genap* B.7: PENGIRAAN PAMPASAN YANG DIKENAKAN CUKAI Nama No.000 x 8 = RM48.2008 4 tahun 4 bulan 04 tahun RM6. Tarikh tamat 3.06.000 x 5 = RM50.Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri HK-2.

Siri 1 2 3 4 5 6 Helaian Kerja ms . Rujukan Cukai Buku Panduan Borang B Tahun Taksiran Kemukakan Helaian Kerja ini bersama-sama baucar dividen yang asal jika tuan layak menuntut bayaran balik (Gunakan HK-3 berasingan bagi dividen yang perlu dikasarkan semula) A. Waran / No. Tarikh Bayaran Bagi Tahun Berakhir No. Senarai pendapatan dividen: Nama Syarikat RM sen Kadar Cukai RM Dividen Kasar Cukai Dipotong sen Dividen Bersih RM sen Bil. K/P No.47 Jumlah dikasar semula [ amaun dari B(i) ] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 JUMLAH DIVIDEN BERSIH Sistem Taksir HK-3 Sendiri [ amaun dari B(ii) ] Nota: Teruskan pengiraan di muka surat sebelah jika kadar cukai dipotong mengikut baucar / sijil dividen yang diterima berlainan dengan kadar cukai tahun taksiran semasa .HK-3: TOLAKAN CUKAI SEKSYEN 51 AKTA KEWANGAN 2007 (DIVIDEN) Nama No. Pendaftaran Perniagaan No.

Pengiraan dividen dikasarkan dan cukai dipotong Buku Panduan Borang B Jika kadar cukai dipotong mengikut baucar / sijil dividen yang diterima berlainan dengan kadar cukai tahun taksiran semasa. Seksyen 51 Akta Kewangan 2007 (Dividen) (amaun Y di atas) Contoh jumlah dividen yang perlu dikasarkan semula: Butir-butir dari baucar dividen: VOUCHER NO. 67 GROSS DIVIDEND RATE 16% TYPE OF DIVIDEND FOURTH INTERIM INCOME TAX RATE 26% FOR YEAR ENDED 30 JUNE 2009 GROSS DIVIDEND (RM) 800. C.33 197.00 30/06/2009 04/05/2009 FOR SHARES REGISTERED ON 23 MARCH 2009 INCOME TAX (RM) 208.33* x 1 ( 1 .00 DATE OF PAYMENT 4 MAY 2009 NET DIVIDEND (RM) 592. Pengiraan Pendapatan Berkanun Dividen (i) Dividen Kasar (X) Tolak: (ii) Faedah atas pinjaman yang dilakukan semata-mata dalam menghasilkan pendapatan dividen tersebut (iii) Pendapatan Berkanun D.75 789.25 ) * Amaun yang perlu dipindahkan ke ruangan Pendapatan Berkanun Dividen dalam borang nyata adalah RM789 (mengambil kira nilai ringgit sahaja) Cukai dianggap telah dipotong (Y) = = 789. Oleh kerana kadar cukai yang ditolak dari dividen ialah 26%.48 .30/06/2009 iaitu tahun taksiran 2009 di mana kadar cukai syarikat ialah 25%. Pengiraan dividen dikasarkan dan cukai dipotong: (i) Dividen dikasar semula (X) = = = (ii) 592 592 0.30/06/2009 Tarikh dividen dibayar iaitu 04/05/2009 jatuh dalam tempoh asas 01/07/2008 . sila gunakan formula berikut untuk mendapatkan jumlah dividen yang dikasarkan semula dan cukai dianggap telah dipotong:1 (1-Z*) Sistem Taksir Sendiri (i) Dividen dikasar semula (X) = Dividen bersih = Dividen bersih (1-Z*) x = (X) (ii) Cukai dianggap telah dipotong (Y) = = X (Y) x Z* *Di mana Z ialah kadar cukai tahun taksiran semasa syarikat.33 x 25% Helaian Kerja ms . dividen tersebut perlu dikasarkan semula pada kadar 25%. 12345 SHAREHOLDING 5000 Tahun berakhir Tarikh dividen dibayar DIVIDEND NO.00 Tempoh asas syarikat yang membayar dividen 01/07/2008 .B.0.

tanah dan lain-lain harta tak alih. 2. Aset dirujuk kepada loji.Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri HK-4: BUTIR-BUTIR HARTA / ASET DAN JUMLAH SEWA Nama No. mesin. Pendaftaran Perniagaan Tahun Taksiran A.49 . K/P No. Rujukan Cukai No. kilang. Helaian Kerja ms . Jenis Harta / Aset Alamat Harta / Alamat Penyewa Aset Tarikh Mula Disewakan Jumlah Sewa Kasar Diterima Dalam Tahun Taksiran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nota: 1. Harta dirujuk kepada rumah. perabot dan selain yang disebutkan di atas. SENARAI HARTA / ASET YANG DISEWAKAN Bil.

....................... PENDAPATAN BERKANUN SEWA (B1 .................................................. xiv.... ................ Cukai Tanah iv. Memperbaharui perjanjian sewa vii...................................................... iii. ...................... Insurans Perbelanjaan hasil lain: v..... viii. Jumlah Perbelanjaan (i hingga xv) C.B2) D............ x........................... xv.................... ............................ xi... .................... ix............... .................. Jumlah pendapatan berkanun sewa termasuk sewa yang diperolehi dari perkongsian Helaian Kerja ms ............ PENDAPATAN KASAR SEWA (Dari Bahagian A1 atau A2 atau A3 ............................. Penjagaan dan pembaikan vi...... Perbelanjaan faedah atas pinjaman yang dilakukan semata-mata untuk menghasilkan pendapatan sewa tersebut Cukai Taksiran/Pintu ii.Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri B. xii... 2.................... xiii............................ ........50 ............. ...... RUMUSAN PENDAPATAN BERKANUN SEWA Punca 1 (amaun dari C) Punca 2 (amaun dari C) Punca 3 (amaun dari C) Punca 4 (amaun dari C) . A10) TOLAK: Perbelanjaan yang dibenarkan: i............... .... .............. PENGIRAAN PENDAPATAN BERKANUN SEWA (Gunakan satu pengiraan bagi satu punca sewa) 1.....

Buku Panduan Borang B

Sistem Taksir Sendiri

HK-5: PENGIRAAN PENDAPATAN BERKANUN FAEDAH/ROYALTI
Nama No. Rujukan Cukai No. K/P No. Pendaftaran Perniagaan

Tahun Taksiran FAEDAH A. Faedah Kasar

RM

TOLAK: B. Perbelanjaan faedah atas pinjaman yang dilakukan sematamata dalam menghasilkan pendapatan faedah tersebut Pendapatan Berkanun (A - B) Jumlah Pendapatan Kasar Faedah (dari ruang C Helaian Kerja HK-6 / ruang D Helaian Kerja HK-8/ HK-9) JUMLAH PENDAPATAN BERKANUN FAEDAH (C + D)

C. D.

E.

ROYALTI F. G. Royalti Kasar Jumlah Pendapatan Kasar Royalti (dari ruang D Helaian Kerja HK-6 / ruang E Helaian Kerja HK-8/ HK-9) JUMLAH PENDAPATAN BERKANUN ROYALTI (F + G)

H.

Helaian Kerja ms - 51

Buku Panduan Borang B

Sistem Taksir Sendiri

HK-6:
Nama

TOLAKAN CUKAI DI BAWAH SEKSYEN 110 (LAIN-LAIN)

No. Rujukan Cukai

No. K/P No. Pendaftaran Perniagaan

Tahun Taksiran A. Senaraikan pendapatan faedah/royalti yang tertakluk kepada peruntukan seksyen 109 dan bayaran yang disenaraikan di bawah seksyen 109B ACP 1967. Senaraikan juga pendapatan daripada badan amanah seperti di CP30A dan pendapatan lain yang berkenaan.
Nota:- *Kod Pendapatan: 3 = faedah, 5 = royalti, 6 = pendapatan seksyen 4 A, 7 = pendapatan daripada amanah (tidak termasuk amanah pelaburan harta tanah / tabung amanah harta) 8 = pendapatan lain yang berkenaan

Bil.

*Kod

Nama Pembayar/ Amanah

Pendapatan Kasar sen RM

Cukai Dipotong RM sen

Tarikh Bayaran

No. Resit

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JUMLAH B. Jumlah cukai dipotong/kredit dituntut di bawah seksyen 110 C. Jumlah pendapatan kasar faedah (kod pendapatan = 3) D. Jumlah pendapatan kasar royalti (kod pendapatan = 5) E. Jumlah pendapatan kasar seksyen 4A (kod pendapatan = 6) F. Jumlah pendapatan daripada amanah (kod pendapatan = 7) G. Jumlah pendapatan kasar pendapatan lain (kod pendapatan = 8) (Z) (Z)

Helaian Kerja ms - 52

Buku Panduan Borang B

Sistem Taksir Sendiri

HK-8: PENDAPATAN DARIPADA NEGARA PERJANJIAN PENGELAKAN PENCUKAIAN DUA KALI DAN TUNTUTAN PELEPASAN CUKAI DI BAWAH SEKSYEN 132
Nama No. Rujukan Cukai No. K/P No. Pendaftaran Perniagaan Tahun Taksiran A. Senarai Pendapatan
Nota: *Kod pendapatan: 1 = perniagaan, 2 = dividen, 3 = faedah, 5 = royalti, 6 = pendapatan seksyen 4A 7 = pendapatan daripada amanah, 8 = pendapatan lain yang berkenaan

Bil. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

*Kod

Jumlah Kasar

Jumlah Pendapatan Berkanun

Cukai Yang Dipotong Di Negara Asing

Jumlah (X) (Y)

Pelepasan yang dituntut adalah amaun Y atau amaun U, di mana amaun U boleh dikira dengan formula berikut: Jumlah X Jumlah Pendapatan daripada semua punca x Cukai dikenakan sebelum tolakan kredit = U

B. Pelepasan yang dituntut (U atau Y yang mana lebih rendah) C. Jumlah pendapatan kasar dividen (kod pendapatan = 2) D. Jumlah pendapatan kasar faedah (kod pendapatan = 3) E. Jumlah pendapatan kasar royalti (kod pendapatan = 5) F. Jumlah pendapatan kasar seksyen 4A (kod pendapatan = 6) G. Jumlah pendapatan daripada amanah (kod pendapatan = 7) H. Jumlah pendapatan kasar pendapatan lain (kod pendapatan = 8)
NOTA: 1. Gunakan kadar tukaran wang asing yang disediakan dalam Lampiran C jika tidak mempunyai kadar tukaran wang asing semasa pendapatan dibayar atau dikreditkan. 2. Kemukakan Helaian Kerja ini bersama dokumen berhubung dengan potongan cukai yang telah dibuat di negara asing jika tuan layak menuntut bayaran balik.

Helaian Kerja ms - 53

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 *Kod Jumlah Kasar Cukai Yang Dipotong Di Negara Asing Jumlah (X) Y/2= (Z) Pelepasan yang dituntut adalah amaun Z atau amaun U. 2. 8 = pendapatan lain yang berkenaan Bil. Jumlah pendapatan kasar seksyen 4A (kod pendapatan = 6) G. Pendaftaran Perniagaan Tahun Taksiran A. Kemukakan Helaian Kerja ini bersama dokumen berhubung dengan potongan cukai yang telah dibuat di negara asing jika tuan layak menuntut bayaran balik. 2 = dividen.Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri HK-9 : Nama PENDAPATAN DARIPADA NEGARA BUKAN PERJANJIAN PENGELAKAN PENCUKAIAN DUA KALI DAN TUNTUTAN PELEPASAN CUKAI DI BAWAH SEKSYEN 133 No. Pelepasan yang dituntut (U atau Z yang mana lebih rendah) C. Jumlah pendapatan kasar dividen (kod pendapatan = 2) D. Jumlah pendapatan kasar royalti (kod pendapatan = 5) F. Jumlah pendapatan daripada amanah (kod pendapatan = 7) H. Senarai Pendapatan Nota: *Kod pendapatan: 1 = perniagaan.54 . 6 = pendapatan seksyen 4 A 7 = pendapatan daripada amanah. Jumlah pendapatan kasar faedah (kod pendapatan = 3) E. Jumlah pendapatan kasar pendapatan lain (kod pendapatan = 8) NOTA: 1. K/P No. 5 = royalti. di mana amaun U boleh dikira dengan formula berikut: Jumlah X Jumlah Pendapatan daripada semua punca x Cukai dikenakan sebelum tolakan kredit = U (Y) B. Gunakan kadar tukaran wang asing yang disediakan dalam Lampiran C jika tidak mempunyai kadar tukaran wang asing semasa pendapatan dibayar atau dikreditkan. 3 = faedah. Helaian Kerja ms . Rujukan Cukai No.

D. Rujukan Cukai No. Pendaftaran Perniagaan Tahun Taksiran A. E. i ii iii iv v E E E E E JUMLAH No. Potongan Yang Dibuat Oleh Majikan (TERMASUK Potongan Untuk Bonus Dan Bayaran Pengarah) Dalam Tahun Semasa 1 Bil. Potongan Cukai Berjadual Yang Dibuat Oleh Majikan Untuk Pendapatan Tahun Kebelakangan (TIDAK TERMASUK Potongan Untuk Bonus Dan Bayaran Pengarah) Dalam Tahun Semasa 1 Bil. K/P No.55 . B Dan C Untuk Tahun Semasa JUMLAH BESAR (A3 + C + D) (Gunakan lampiran tambahan sekiranya ruangan yang disediakan tidak mencukupi) Helaian Kerja ms . Bayaran Ansuran CP 500 atau CP 503 Bayaran Selain Daripada A. E Majikan 2 Tempoh Potongan 3 Potongan PCB 4 Potongan CP 38 5 Potongan Zakat B. E Majikan 2 Tahun/Tempoh Pendapatan 3 Potongan PCB C.Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri HK-10: POTONGAN / ANSURAN CUKAI YANG TELAH DIJELASKAN Nama No. i ii iii iv v E E E E E JUMLAH No.

No. Pendaftaran Perniagaan Tahun Taksiran Tandakan “X” dalam petak berkenaan. Rujukan Cukai No. Pilih satu sahaja. Satu helaian kerja untuk satu jenis cukai pegangan. K/P No. Resit Tarikh Bayaran Jumlah Kasar Cukai Pegangan Cukai pegangan diremit ke LHDNM diremit ke LHDNM [untuk perenggan 107A(1)(b) sahaja (3%)] Bayaran Bersih 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 JUMLAH Helaian Kerja ms .Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri HK-11: BAYARAN TAHUN ASAS KEPADA BUKAN PEMASTAUTIN (CUKAI PEGANGAN) Nama No. BAYARAN DALAM TAHUN ASAS KEPADA BUKAN PEMASTAUTIN YANG MELIBATKAN CUKAI PEGANGAN DI BAWAH SEKSYEN: 107A ACP 1967 (KONTRAKTOR BUKAN MASTAUTIN) 109 ACP 1967 (ROYALTI DAN FAEDAH) 109A ACP1967 (SENIMAN KEMBARA) 109B ACP 1967 (PENDAPATAN SEKSYEN 4 A) 109D ACP 1967 (PENDAPATAN AMANAH UNIT) 109F ACP 1967 (PENDAPATAN SUBSEKSYEN 4(f) Bil.56 .

Rujukan Cukai Bil.57 JUMLAH ( 1 hingga 5 ) 10 JUMLAH ( 1 hingga 10 ) ANAK .18 TAHUN DAN KE ATAS YANG MASIH BELAJAR 1 2 3 4 5 ANAK .HK-13: PELEPASAN ANAK BAGI ANAK-ANAK DI BAWAH TANGGUNGAN YANG BELUM BERKAHWIN Tahun Taksiran Nama Buku Panduan Borang B No.DI BAWAH UMUR 18 TAHUN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Helaian Kerja ms .13 Sistem Taksir Sendiri 5 JUMLAH ( 1 hingga 5 ) * Tandakan “X” di petak yang berkenaan Gunakan lampiran tambahan sekiranya ruangan yang disediakan tidak mencukupi . Tarikh Lahir 100% 50% Nama Anak Nama Sekolah / Kolej / Universiti / Institusi Pendidikan Tinggi Peringkat Pengajian Di Institusi Pengajian Tinggi Luar Dalam Malaysia Malaysia Kadar * Kelayakan Amaun Tuntutan Pelepasan ANAK .KURANG UPAYA 1 2 3 4 HK.

DI BAWAH UMUR 18 TAHUN Pelepasan anak yang belum berkahwin dan berumur di bawah 18 tahun dalam tahun semasa adalah sebanyak RM1. Perenggan 48(1)(a) & 48(2)(a) ANAK 18 TAHUN DAN KE ATAS YANG MASIH BELAJAR Pelepasan anak yang belum berkahwin dan berumur 18 tahun dan ke atas dan menerima pendidikan sepenuh masa adalah sebanyak RM1. Subperenggan 48(3)(a)(i) ANAK .58 .000 bagi anak kurang upaya berumur 18 tahun dan ke atas yang belum berkahwin serta tertakluk kepada syarat-syarat berikut: (i) (ii) (iii) mengikuti kursus di peringkat diploma ke atas di institusi pengajian tinggi dalam Malaysia (tidak termasuk kursus matrikulasi/pra-ijazah).Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri NOTA: PELEPASAN ANAK Kelayakan 100% Bagi individu yang layak menuntut potongan anak sepenuhnya.000 sekiranya syarat di atas dipatuhi. (iii) kursus dan institusi pengajian tinggi diiktiraf oleh pihak berkuasa Kerajaan yang berkaitan. Perenggan 48(1)(b) & 48(2)(a) q Pelepasan sebanyak RM4. (ii) mengikuti kursus di peringkat ijazah dan ke atas di institusi pengajian tinggi luar Malaysia. * Individu layak mendapat pelepasan anak RM9.KURANG UPAYA Pelepasan untuk anak yang kurang upaya dibenarkan sebanyak RM5.000 bagi anak yang belum berkahwin dan berumur 18 tahun dan ke atas tertakluk kepada syarat-syarat berikut: (i) mengikuti kursus di peringkat diploma dan ke atas di institusi pengajian tinggi dalam Malaysia (tidak termasuk kursus matrikulasi/pra-ijazah). mengikuti kursus di peringkat ijazah dan ke atas di institusi pengajian tinggi luar Malaysia.000. Kelayakan 50% .Di mana dua atau lebih individu (bukan suami isteri yang tinggal bersama) layak menuntut potongan ke atas bayaran yang dibuat ke atas anak yang sama dan setiap individu tersebut layak menuntut separuh dari potongan yang dibenarkan. Perenggan 48(1)(d) & 48(2)(b). Subperenggan 48(3)(a)(ii) Helaian Kerja ms .000. kursus dan institusi pengajian tinggi diiktiraf oleh pihak berkuasa Kerajaan yang berkaitan. Pelepasan tambahan sebanyak RM4. Subseksyen 48(4) ANAK .000.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nama Syarikat Insurans / Kumpulan Wang Dan Pencen No. Polisi Atas Nama Sendiri Atau Suami / Isteri Atau Anak Premium Dibayar Dalam Tahun Semasa (RM) JUMLAH ( 1 hingga 10 ) Helaian Kerja ms . Polisi / No. Kumpulan Wang Atas Nyawa Sendiri Atau Suami / Isteri Caruman / Premium Dibayar Dalam Tahun Semasa (RM) JUMLAH ( 1 hingga 10 ) B. INSURANS NYAWA / KUMPULAN WANG SIMPANAN DAN PENCEN Bil.59 . Rujukan Cukai No.Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri HK-14: PREMIUM INSURANS NYAWA / CARUMAN KEPADA KUMPULAN WANG SIMPANAN DAN PENCEN YANG DILULUSKAN SERTA INSURANS PENDIDIKAN DAN PERUBATAN Nama No. Pendaftaran Perniagaan Tahun Taksiran A. K/P No. INSURANS PENDIDIKAN DAN PERUBATAN Bil. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nama Syarikat Insurans No.

Perenggan 49(1)(a). Subseksyen 49(1A) B. Mulai tahun taksiran 2005. jumlah pelepasan untuk premium insurans nyawa dan caruman kepada KWSP atau kumpulan wang lain yang diluluskan adalah terhad kepada RM6. INSURANS PENDIDIKAN DAN PERUBATAN Pelepasan tidak melebihi RM3. 49(1)(c). 49(1)(b).000 untuk individu dan RM6. premium insurans nyawa dan KWSP adalah terhad kepada RM6.000 untuk isteri yang mempunyai jumlah pendapatan.Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri NOTA: A. Subseksyen 49(1B) Helaian Kerja ms . Sekiranya suami atau isteri memilih taksiran bersama. Premium insurans atas nyawa anak tidak dibenarkan pelepasan. suami.000 bagi premium insurans yang dibayar atas polisi pendidikan atau faedah perubatan untuk individu. suami atau isteri dibenarkan pelepasan cukai. INSURANS NYAWA DAN KWSP Premium insurans yang dibayar atas polisi yang menjamin nyawa individu. isteri atau anak.60 . Caruman kepada Kumpulan Wang Simpanan Pekerja atau kumpulan wang lain yang diluluskan oleh Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri.000.

33(1)(b) 33(1)(c) Perbelanjaan pembaikan premis perniagaan. Sewa dibayar untuk tanah atau bangunan yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan kasar. Jualan secara kredit. jentera dan lekapan. Pendapatan selain dari di atas. memperbaiki dan mengubahsuai alat. Pampasan kerana kehilangan pendapatan daripada punca berkaitan. Penerimaan. Peruntukan spesifik hutang ragu yang tidak diperlukan lagi. Harga pasaran ambilan stok untuk kegunaan sendiri. Faedah dikenakan untuk pinjaman yang digunakan untuk menjalankan perniagaan. Perbelanjaan lain seperti: Perbelanjaan mengganti. Pendapatan Kasar Perniagaan Perundangan 12 22(2)(a)(i) Perkara Pendapatan kasar perniagaan yang diperolehi daripada Malaysia. terhad kepada subseksyen 33(2). Bayaran ganti rugi di bawah kontrak. Perbelanjaan pengangkutan dan penghantaran. 34(6)(a)/(b) 34(6)(d) Cukai daftar gaji/cukai perolehan yang dibayar. perkakas atau benda yang digunakan di mana elaun modal tidak layak dituntut.1 . loji. Perbelanjaan Yang Dibenarkan Perundangan 33(1) 33(1)(a) Perkara Perbelanjaan dan bayaran yang dibuat dalam menghasilkan pendapatan kasar. Hutang lapuk dikutip semula. Hutang yang dilepaskan di bawah subseksyen 33(1) [termasuk perenggan 33(1)(a). Perbelanjaan menanam semula tanaman (berhubung dengan perusahaan kebun/ladang). pampasan. penerimaan bayaran insurans dan penerimaan lain bagi perbelanjaan yang telah dibenarkan dalam pengiraan pendapatan larasan. 22(2)(a)(ii) 22(2)(b) 24(1) 24(2) 30(1)(a) 30(1)(b) 30(4) – 2.Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri LAMPIRAN A1 1. Lampiran ms . ganti rugi. bayar balik. membiayai pembelian aset yang digunakan atau dipegang untuk menghasilkan pendapatan kasar. (b) atau (c)].

2 . prasarana dan teknologi maklumat yang diluluskan oleh Menteri. pemeliharaan atau pemuliharaan alam sekitar.000 bagi penajaan kesenian.000 bagi keseluruhan perbelanjaan 34(6)(i) 34(6)(j) 34(6)(k) 34(6)(n) Latihan amali kepada individu bukan pekerja Lampiran ms . kesihatan. atau belanja pengubahansuaian/penambahbaikan premis perniagaan bagi kemudahan pekerja kurang upaya Terjemahan atau penerbitan buku yang diluluskan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Perbelanjaan perpustakaan Sumbangan atau perbelanjaan kepada projek kebajikan atau kemasyarakatan berkaitan dengan pendidikan. Perbelanjaan pusat penjagaan kanak-kanak untuk pekerja sendiri Penubuhan kumpulan kesenian yang diluluskan Perbelanjaan menaja aktiviti kesenian. peningkatan pendapatan golongan berpendapatan rendah. kebudayaan atau warisan negara asing – terhad kepada RM500.Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri Perundangan 34(6)(e) 34(6)(f) 34(6)(g) 34(6)(h) Perkara Peralatan untuk pekerja kurang upaya. perumahan. kebudayaan atau warisan tempatan serta negara-negara asing – terhad kepada RM200.

sediakan maklumat sokongan Bukti bayaran cukai pegangan Salinan perjanjian sewa / dokumen berkaitan 6.1 : PERINGATAN Ambil perhatian perkara-perkara berikut apabila membuat pelarasan. Bayaran fi mengurus (‘management fee’) kepada penerima mastautin: Nama. jenis. teknikal atau pengurusan Jenis perkhidmatan yang diberikan Nama. Berikut adalah perkara-perkara dan dokumen yang perlu disediakan dan disimpan bersama-sama pelarasan pendapatan dan pengiraan cukai. alamat.3 . 1. sediakan alasan dan simpan salinan perjanjian Bukti bayaran cukai pegangan b) Bayaran sewa bagi harta alih Jenis harta alih Nama.Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri LAMPIRAN A1. Sebarang tuntutan/pelarasan yang tidak disokong dengan dokumen yang mencukupi tidak dibenarkan bila auditan cukai dibuat dan penalti mungkin dikenakan. nombor rujukan cukai atau nombor pasport kontraktor asing 4. alamat. nombor rujukan cukai dan nombor passport kontraktor asing serta jumlah bayaran Jika bayaran tidak tertakluk kepada cukai pegangan. nombor kad pengenalan dan amaun yang diterima oleh setiap penerima Jenis kontrak / komisen / khidmat Jenis aset yang disewa Salinan perjanjian / dokumen berkaitan 3. alamat. Perjalanan ke luar negara: Nama. bayaran komisen. nombor rujukan cukai dan nombor pasport kontraktor asing serta jumlah bayaran Jika keseluruhan atau sebahagian daripada bayaran tidak dianggap pendapatan di bawah seksyen 4 A. Bayaran kontrak / subkontrak. alamat. Bayaran / fi bagi khidmat profesional atau teknikal atau pengurusan dan sewa kepada bukan pemastautin (pendapatan seksyen 4A): a) Bayaran / Fi profesional. alamat. Dokumen dan bukti bertulis perlu disimpan dengan teratur kerana “onus-of-proof” atau bukti kesahihan tuntutan sebarang perbelanjaan adalah tanggungjawab pembayar cukai. Lampiran ms . lokasi dan tempoh projek Nilai keseluruhan kontrak dan nilai bahagian perkhidmatan kontrak yang dijalankan di Malaysia Bayaran kontrak dan bahagian perkhidmatan kontrak dalam tahun taksiran semasa Nama. nombor kad pengenalan dan amaun yang dibayar Pertalian antara syarikat dengan penerima jika ada Asas bayaran Perjanjian perkhidmatan atau dokumen berkaitan 5. sewa dan lain-lain bayaran khidmat yang dikontrak kepada pemastautin: Nama. tempat dan tujuan lawatan Analisis perbelanjaan dengan mengasingkan bahagian perbelanjaan peribadi. Bayaran kontrak kepada bukan pemastautin (penerimaan oleh kontraktor bukan mastautin-seksyen 107A digunapakai): Nama. jawatan dan bidang tugas kakitangan yang terlibat Tarikh. Pelarasan Pendapatan atau Perbelanjaan Setiap pelarasan hendaklah disokong dengan: Analisa pendapatan dan perbelanjaan Akaun subsidiari Resit / inbois 2.

Warta Kerajaan. Rujuk kepada LAMPIRAN A berkenaan dengan jenis penyakit kronik/serius No.4 .P. (A) 275/2006 Tuntutan pengecualian pendapatan bagi nilai peningkatan eksport perkhidmatan di bawah: Perintah Cukai Pendapatan (Pengecualian) (No. Rujukan Garis Panduan LHDN No.2 TIADA LHDN. Perniagaan Pemaju Perumahan: Nama. Rujukan Borang Permohonan (i) : : EPS/PP/1/1997 dan KCP 1998/1 LHDN/BT/RA/2005 P. Rujukan Garis Panduan LHDN No. garis panduan dan borang permohonan tuntutan insentif: Ketetapan Umum Ketua Pengarah (Rujuk Lampiran H) * Tuntutan potongan dua kali bagi perbelanjaan penyelidikan di bawah seksyen 34A ACP 1967 Ketetapan Umum Ketua Pengarah No.01/35/(S)/42/51/286-18 Borang DD2/1995(Pin. dan P. (A) 154/2001.Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri 7. Rujukan Garis Panduan LHDN No.2) Garis panduan untuk tuntutan potongan dua kali bagi perbelanjaan penyelidikan di bawah seksyen 34B ACP 1967 * Garis panduan permohonan potongan di bawah subseksyen 44(6) ACP 1967 bagi derma tunai kepada organisasi diluluskan untuk memberikan bantuan kepada individu yang mengidapi penyakit kronik/serius. Rujukan Borang Permohonan 8. 9) 2002 (iii) Perintah Cukai Pendapatan (Pengecualian) (Pindaan) No. (A) 124/2003 No. P. Rujukan Garis Panduan LHDN No. Rujukan Borang Permohonan No. Rujukan Borang Permohonan : : : : : : : : Lampiran B LHDN. Rujukan Borang Permohonan No.01/35/(S)/42/51/84 TIADA Garis panduan berkenaan dengan jenis penyakit serius bagi maksud subseksyen 46(g) ACP 1967 Garis panduan berkenaan dengan kriteria untuk polisi pendidikan dan polisi perubatan Garis panduan layanan cukai ke atas peniaga saham Garis panduan berkaitan dengan tuntutan bagi Elaun Pelaburan Semula (EPS) bagi projek yang layak di bawah Jadual 7A ACP 1967 No. Rujukan Borang Permohonan : LHDN/BT/EX/AIES/2003-1 Tuntutan potongan dua kali di bawah Kaedah-Kaedah Cukai Pendapatan (Potongan Bagi Penggalakan Eksport Perkhidmatan Profesional) 2003 . 2) 2001 (ii) Perintah Cukai Pendapatan (Pengecualian) (No.4 TIADA LHDN. 5/2004 (Dikeluarkan pada 31/12/2004) Borang 2 (Sek 34A ACP 1967) LHDN.U.U.01/35/(S)/42/51/224-36. alamat dan lokasi projek Pelan susun atur (‘layout plan’) yang diluluskan Tarikh mula dan tarikh siap setiap fasa projek Kos tanah dan nilai setiap fasa projek Analisis kos pembangunan terkumpul setiap fasa bagi setiap tahun taksiran Pengiraan untung atau rugi mengikut kaedah yang ditetapkan oleh ketetapan Umum No. Rujukan Garis Panduan LHDN No. Rujukan Borang Permohonan No. (A) 57/2002. 3/2006 : LHDN/BT/DD/POE/PS/2003-1 (* Boleh diperolehi di laman web LHDNM) Lampiran ms . Rujukan Garis Panduan LHDN No. Ketetapan Umum. Rujukan Borang Permohonan No. Rujukan Borang Permohonan : : : : Ketetapan Umum No.U.01/35/(S)/42/51/224-36.U.

510 2.000 365/731 x 6.5 .2007) = Tempoh Asas tahun berakhir 31.2008 .000 Pindahkan amaun bagi tahun taksiran semasa 4(vi) ke ruang A2 Helaian Kerja HK-2. Pengiraan Ganjaran Kena Cukai Ganjaran dikenakan cukai dengan mengaitkan kepada tempoh asas seperti yang diperuntukkan di bawah proviso kepada subseksyen 25(4).30.06.494 5 Tahun Taksiran 2007 2008 2009 184 hari 365 hari 182 hari 731 hari 184/731 x 6.07.07.12. Asas pembahagian: Kaedah 1 Sepanjang tempoh penggajian itu termasuk tempoh yang mana pekerja itu digajikan oleh sesuatu syarikat lain tetapi di dalam kumpulan syarikat yang sama. (Rujuk Contoh I) ATAU Kaedah 2 Jika penggajian itu bermula lebih dari 5 tahun sebelum permulaan tempoh asas dalam mana penggajian itu tamat. Tempoh perkhidmatan : Jumlah ganjaran : Mula perkhidmatan pada Tamat perkhidmatan pada RM6.2007 30.31.2007 .01. B.2009 Tempoh perkhidmatan selama 731 hari. ganjaran yang diterima hendaklah dibahagikan sama rata bagi 6 tempoh asas yang terakhir.2008) = Tempoh Asas tahun berakhir 31.2008 (01.2009 (01.12. Ganjaran Ganjaran dianggap hadiah untuk perkhidmatan yang lalu.12.996 1. Contoh I: Tempoh penggajian kurang dari 5 tahun sebelum permulaan tempoh asas dalam mana penggajian itu tamat.2009 .Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri LAMPIRAN B1: GANJARAN A.01.06. Guna kaedah 1 Tempoh Asas tahun berakhir 31.000 01. Semua ganjaran dikenakan cukai kecuali ganjaran yang disenaraikan di C.2009) = Jumlah Pembahagian ganjaran mengikut Tahun Taksiran 1 Pembahagian (tahun) (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) 2007 2008 2009 2 Tempoh (hari/tahun) 184 hari 365 hari 182 hari 3 Pengiraan 4 Amaun RM 1.12.2007 (01.12. Lampiran ms .31. (Rujuk Contoh II).000 182/731 x 6.

6 . Guna kaedah 2.000 1/6 x 25.167 4.167 4.2005 Tempoh Asas tahun berakhir 31.2007 Tempoh Asas tahun berakhir 31.000 45 tahun 01.167 4.167 4.06. Tahun Taksiran Tempoh Asas tahun berakhir 31.12.2009 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Pembahagian ganjaran mengikut Tahun Taksiran 1 Pembahagian (tahun) (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2 Tempoh (bulan/tahun) 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 3 Pengiraan 4 Amaun RM 4.12.Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri Contoh II: Tempoh perkhidmatan Jumlah ganjaran : : Mula perkhidmatan pada Tamat perkhidmatan pada RM25.1998 30.000 1/6 x 25.12.12.2008 Tempoh Asas tahun berakhir 31.2009 Umur semasa tamat perkhidmatan : Tempoh perkhidmatan lebih daripada 5 tahun sebelum permulaan tempoh asas dalam mana penggajian itu tamat.01.12.2004 Tempoh Asas tahun berakhir 31.2006 Tempoh Asas tahun berakhir 31.167 5 Tahun Taksiran 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1/6 x 25.12.000 1/6 x 25.000 1/6 x 25.000 Pindahkan amaun bagi tahun taksiran semasa 4(vi) ke ruang A2 Helaian Kerja HK-2.167 4. Lampiran ms .000 1/6 x 25.

Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri C. 2.7 . Ganjaran Yang Dikecualikan Dari Cukai Pendapatan 1. Ganjaran yang dibayar kepada pegawai kontrak 4. Ganjaran kematian Wang yang diterima sebagai ganjaran kematian Lampiran ms . Ganjaran persaraan (a) Ketua Pengarah berpuashati bahawa persaraan daripada penggajian itu disebabkan oleh keuzuran Atau (b) Persaraan itu berlaku pada atau selepas seseorang itu mencapai umur 55 tahun atau mencapai umur wajib bersara dari penggajiannya dan telah berkhidmat berturutan selama 10 tahun dengan majikan yang sama atau dengan syarikat di dalam kumpulan yang sama Atau (c) Persaraan itu berlaku apabila mencapai umur wajib bersara di bawah satu kontrak penggajian atau perjanjian kolektif pada umur 50 tahun tetapi sebelum 55 tahun dan telah berkhidmat selama 10 tahun dengan majikan yang sama atau dengan syarikat dalam kumpulan yang sama. Ganjaran yang dibayar kepada pekerja dari kumpulan wang awam Ganjaran yang dibayar kepada pekerja dari kumpulan wang awam apabila bersara daripada penggajian di bawah mana-mana undang-undang bertulis Ganjaran yang dibayar daripada kumpulan wang awam kepada pegawai kontrak apabila perkhidmatan kontraknya tamat (walaupun kontraknya diperbaharui) 3.

00 25. Pindahkan amaun A ke ruang A3 Helaian Kerja HK-2.000 RM 30.000 8.8 .01.2008 RM150. Cara mengambil kira elaun ini berbeza bagi penggajian yang berterusan dengan penggajian yang ditamatkan dalam sesuatu tahun taksiran.340.Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri LAMPIRAN B2: ELAUN CUKAI Elaun Cukai/Cukai ditanggung oleh Majikan Cukai yang ditanggung oleh majikan adalah ELAUN CUKAI yang dikenakan cukai mengikut peruntukan perenggan 13(1)(a) ACP 1967.000 @ 27% Cukai dikenakan 14. bagi pendapatan tambahan untuk tahun taksiran 2007 di mana notis taksiran tambahan dikeluarkan dalam tahun 2009.00 (A) Taksiran bagi tahun taksiran 2008 dibangkitkan pada 31.000 Lampiran ms .00 adalah elaun cukai yang diambil kira sebagai pendapatan bagi tahun 2009.12.2009 dan cukai dibayar oleh majikan.815.000 142.2008 .475.31. Cukai yang dibayar oleh majikan bagi penggajian tahun 2007 (tahun taksiran 2007) akan diambil kira sebagai elaun cukai bagi tahun 2009 (tahun taksiran 2009) kerana jumlah cukai yang kena dibayar bagi tahun taksiran 2008 ditentukan dalam tahun 2009.000 yang pertama Cukai atas RM42. Cukai sebanyak RM25.05.00 11. Cukai tambahan yang dibangkitkan bagi sesuatu tahun taksiran diambil kira dalam tahun taksiran di mana notis taksiran tambahan dikeluarkan.815. Sebagai contoh.000 Pembayar cukai bujang dan layak menuntut pelepasan diri sahaja Pengiraan cukai bagi tahun taksiran 2008 untuk menentukan elaun cukai bagi tahun taksiran 2009. Penggajian Yang Berterusan Cukai yang ditanggung oleh majikan atas pendapatan bagi sesuatu tahun taksiran diambil kira sebagai elaun cukai dalam tahun taksiran berikutnya. RM 150. Contoh I Gaji bagi tempoh 01. cukai bagi taksiran tambahan ini adalah elaun cukai bagi tahun taksiran 2009. Contoh II Pendapatan tahun 2008 termasuk elaun cukai [tahun taksiran (asal) 2007] Pendapatan bagi tahun taksiran 2007 adalah: Pendapatan asal tahun 2007 Pendapatan tambahan (bonus) 2007 (diterima dalam tahun 2008) RM120.000 Pendapatan tahun 2008 Tolak: Pelepasan Diri Pendapatan Kena Cukai Cukai atas RM100.000 RM150.

100.815 @ 24% Cukai dikenakan Elaun cukai bagi tahun taksiran 2009: Amaun A (daripada contoh I): Amaun D (daripada contoh III): Jumlah 7.815 95.815. Contoh III Pendapatan tahun 2008 adalah seperti contoh I.60 11.715.60 Pindahkan jumlah ini ke ruang A3 Helaian Kerja HK-2.60 37.275.915.365.2009) RM 120. Penggajian Yang Ditamatkan Bagi penggajian yang ditamatkan dalam atau di akhir sesuatu tahun taksiran.000 25.815.000 yang pertama Cukai atas RM17.60 (D) 25.Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri Pengiraan cukai bagi tahun taksiran 2007 untuk menentukan elaun cukai bagi tahun 2009 kerana notis taksiran tambahan 2007 dikeluarkan dalam tahun 2009 (pada 30.000 142.000 150. seorang pekerja asing yang tamat tempoh penggajiannya pada 30.475. Lampiran ms . Sebagai contoh.100.000 pertama Cukai atas RM42. cukai untuk dua tahun taksiran diambil kira dalam tahun taksiran tersebut.000 30.00 8. Pendapatan tahun 2009 adalah RM70.000 14.815 Cukai atas RM70.815. elaun cukai bagi tahun taksiran 2009 ialah jumlah cukai bagi tahun taksiran 2008 dan tahun taksiran 2009.000 @ 27% Jumlah Cukai ditaksir dahulu Cukai tambahan (B) Elaun cukai bagi tahun taksiran 2009 ialah: Cukai tahun 2008 Cukai tambahan 2007 (taksiran tambahan) Jumlah 25.2009.00 33.00 4.000 8.000 87.00 11.550.00 (A) (B) (C) Pindahkan amaun C ke ruang A3 Helaian Kerja HK-2.000.06.00 Pendapatan asal tahun 2007 Bonus (tambahan) tahun 2007 Jumlah Tolak: Pelepasan Diri Cukai atas RM100. Pengiraan cukai tahun taksiran 2009: Pendapatan tahun 2009 Elaun cukai (tahun taksiran 2008) Jumlah Tolak: Pelepasan Diri RM 70.815 8.00 11.340.275.00 17.00 25.9 .06.550.00 8.

PENENTUAN NILAI MBB (i) Terdapat dua kaedah yang boleh digunakan bagi menentukan nilai MBB:(a) kaedah nilai yang ditetapkan. (iii) Nilai MBB yang ditentukan berdasarkan Ketetapan Umum No. tiada nilai manfaat akan dikenakan ke atas pekerja tersebut. (i) NILAI YANG DITETAPKAN UNTUK KERETA Penilaian manfaat kegunaan persendirian kereta dan petrol hendaklah berdasarkan kepada jadual berikut: Kos Kereta (Baru) RM Manfaat Setahun RM Petrol Setahun RM Kos Kereta (Baru) RM Manfaat Setahun RM Petrol Setahun RM Sehingga 50. (ii) Majikan dikehendaki melaporkan dalam Penyata Tahunan Saraan Pekerja dan Borang E untuk Majikan.001 . Bayaran untuk sewa pajakan tidak diambil kira. isteri.200 600 200.000 1. Majikan membayar sewa pajakan sebanyak RM3.001 . atau/dan (ii) dikongsi dengan pekerja lain. (iii) Dalam semua keadaan.400 75.Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri LAMPIRAN B3: MANFAAT BERUPA BARANGAN (MBB) [PERENGGAN 13(1)(b)] MANFAAT BERUPA BARANGAN (MBB) (i) MBB adalah manfaat yang tidak boleh ditukar kepada wang. Lampiran ms . PEMANDU DIPERUNTUKKAN Di mana pemandu diperuntukkan. keluarga.600 1. A. Layanan ini juga terpakai bagi kereta terpakai dan kereta pajak/sewa.000 sebulan selama 48 bulan. “Baru” berhubung dengan kereta bermaksud kereta termasuk kereta terpakai (reconditioned) yang pertama kali didaftarkan di Malaysia.000 1.200 350.250.000 3. Nilai MBB berdasarkan kaedah nilai ditetapkan boleh dikurangkan jika MBB itu:(i) disediakan bagi tempoh kurang daripada setahun.100. 2/2004 dan Tambahan (dikeluarkan pada 8 November 2004.700 100. Nilai tahunan MBB yang boleh dicukai sebagai sebahagian daripada pendapatan kasar punca penggajian ialah RM3.000 2. (ii) Mana-mana kaedah yang digunakan dalam penentuan nilai manfaat yang disediakan. Contoh I: Pekerja A telah diperuntukkan oleh majikannya dengan sebuah kereta baru yang dipajak daripada sebuah syarikat pajakan. model kereta dan tarikh sebenar kereta yang diperuntukkan. tahun buatan. dan (b) kaedah formula.001 75.000 9. cukai jalan tahunan dan premium insurans tahunan tidak dianggap sebagai sebahagian daripada manfaat pekerja.10 .001 . 3. Tiada pengurangan diberi bagi kegunaaan perniagaan untuk MBB yang disediakan untuk pekerja. jenis. pembaikan.000 7.001 . tanggungan-tanggungan atau tetamu-tetamu pekerja.150.000 15.000 21.100 50.500 500. orang gaji. Kos penyelenggaraan seperti servis. Kos kereta tersebut apabila baru ialah RM90.000 1. 2.350. 20 Mei 2005.600.000 5. Ketetapan ini menggantikan Ketetapan Cukai Pendapatan KCP 1997/2 yang dikeluarkan pada 25 Ogos 1997.000 3.250 2. (iii) Nilai tahunan MBB bagi kereta boleh dikurangkan kepada separuh (1/2) daripada nilai yang ditetapkan sekiranya usia kereta yang diperuntukkan telah melebihi 5 tahun.000 2. Dalam kes di mana pemandu tersebut adalah dari sekumpulan pemandu “pool” yang diperuntukkan oleh majikan hanya bagi tujuan perniagaan.200.001 .000 2.000 150. premium insurans dan cukai jalan pada masa kereta tersebut baru. 17 Jan 2006 dan 17 April 2009) akan diambil kira sebagai pendapatan kasar daripada punca penggajian seseorang pekerja. di mana kemudahan kereta dan/atau petrol diperuntukkan kepada pekerja.001 dan ke atas 25. nilai manfaat yang ditetapkan ialah RM600 sebulan.000.500. KAEDAH NILAI DITETAPKAN 1. majikan mestilah melaporkan dalam Penyata Tahunan Saraan Pekerja. kesemua nilai MBB yang diperuntukkan kepada pekerja.800 (ii) Di bawah kaedah ini. Ianya disediakan bagi pekerja oleh majikannya/bagi pihak majikannya untuk dinikmati secara peribadi oleh pekerja tersebut.001 . penilaian bagi manfaat akan berasaskan kos kereta iaitu harga sebenar termasuk aksesori tetapi tidak termasuk kenaan kewangan.400 900 250. (iv) Tol yang dibayar oleh majikan dianggap telah dimasukkan dalam nilai MBB bagi kereta. asas untuk mengira manfaat mestilah digunakan secara konsisten sepanjang tempoh peruntukan manfaat tersebut.

maka nilai MBB bagi kemudahan ini untuk tahun taksiran 2008 ialah RM315 (RM630 x 1/2).2008. NILAI YANG DITETAPKAN UNTUK MANFAAT LAIN Butiran (a) (b) (c) Tukang kebun Pembantu rumah Keahlian kelab rekreasi: Jenis keahlian . Nilai MBB berdasarkan kaedah formula boleh dikurangkan jika MBB itu:(i) disediakan bagi tempoh kurang dari setahun. PERKAKAS DAN PERLENGKAPAN (i) Untuk mengelakkan perkiraan terperinci. Oleh itu seseorang pekerja yang telah diperuntukkan dengan semua kelengkapan kecuali kelengkapan dalam perenggan 4(i)(a). Kemudahan bayaran perkhidmatan dan bil lain-lain seperti bil air dan elektrik. KAEDAH FORMULA 1. NILAI YANG DITETAPKAN UNTUK KELENGKAPAN RUMAH.600 seorang tukang kebun RM4.680 (c) RM3.2008 iaitu sebanyak RM630 (RM840 x 9/12).800 seorang pembantu rumah (i) Fi kemasukan .31.penyaman udara. perkakas dan peralatan lain: Kategori (a) (b) Jenis Manfaat Separuh lengkap dengan perabot di ruang tamu. sila gunakan jadual berikut untuk menentukan kelengkapan rumah. akan ditaksir atas nilai MBB sebanyak RM2. maka jumlah MBB yang ditaksir untuk tahun taksiran 2008 adalah untuk tempoh 01.tidak dikenakan cukai (ii) Yuran keahlian bulanan/tahunan sebagai keahlian kelab yang dibayar oleh majikan bagi pekerja dicukai atas nilai yang ditetapkan Nota: Jenis keahlian Individu (1) Fi kemasukan (2) Yuran keahlian bulanan/tahunan (3) Keahlian berpenggal Amaun dibayar atau ‘reimbursed’ oleh majikan dicukai di bawah perenggan 13(1)(a) ACP 1967 B. Contoh II: Fakta kes sama seperti yang diberikan di 4(iii) di atas tetapi pekerja tersebut dikehendaki berkongsi manfaat yang diperuntukkan kepadanya bersama pekerja lain. Kipas angin dan pemanas air tidak diambil kira kerana kelengkapan tersebut dianggap sebagai sebahagian daripada premis kediaman.RM840).04.04. Nilai manfaat boleh juga dilaraskan bersesuaian dengan merujuk kepada tempoh kemudahan tersebut diperuntukkan. Lampiran ms .Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri 4. (iii) (iv) (v) 5. Lengkap sepenuhnya seperti di 4(i)(a) dan 4(i)(b) serta satu atau lebih daripada perkakas dapur atau pinggan mangkuk atau peralatan dan perkakas-perkakas. Nilai MBB setahun RM840 RM1.360 . bilik makan dan bilik tidur. atau/dan (ii) dikongsi dengan pekerja lain. atau/dan (iii) digunakan bagi tujuan perniagaan majikan. Pelarasan juga boleh dibuat ke atas nilai MBB ini jika kelengkapan/ perkakas/ perlengkapan dikongsi bersama dengan pekerja lain.520 (RM3. kain langsir dan seumpamanya dan permaidani.360 (d) (ii) Nilai perkhidmatan dan bil lainlain yang dibayar oleh majikan Nilai manfaat boleh diselaraskan bersesuaian dengan merujuk sama ada mana-mana atau semua jenis kelengkapan di atas diperuntukkan.2008 .Korporat Jenis MBB Nilai MBB setahun RM3.11 . Separuh lengkap dengan perabot seperti di 4(i)(a) dan satu atau lebih kelengkapan berikut:. Sekiranya seorang pekerja diperuntukkan dengan kelengkapan 4(i)(a) mulai dari 01.12.

Di bawah kaedah ini.000 berasaskan kaedah formula. rekreasi atau untuk tujuan lain contohnya seperti piano. Butiran (a) (b) (c) (d) (e) 20 10 7 15 5 Lampiran ms . setiap manfaat yang disediakan untuk pekerja dikira mengikut formula berikut: Kos* aset yang diperuntukkan sebagai manfaat/kemudahan = Nilai tahunan manfaat Purata jangka hayat* aset yang ditetapkan * Nota: (i) "Kos"di sini bermaksud kos sebenar yang dilakukan oleh majikan (ii) "Purata jangka hayat " seperti dalam perenggan B5 hendaklah diguna pakai bagi mana-mana manfaat/ kemudahan yang disediakan tanpa mengambil kira sama ada aset yang terlibat adalah lama atau baru. Contoh III: Pekerja B diperuntukkan dengan kereta terpakai berusia 3 tahun yang dibeli oleh majikannya dengan harga RM180. pembuat kopi. mesin basuh. perakam video. pengurangan pada nilai bagi manfaat boleh dibuat sekiranya pekerja perlu membayar sejumlah wang kepada majikan untuk manfaat yang diperuntukkan. Nilai tahunan MBB bagi kereta untuk tahun taksiran 2008 dikira seperti berikut: Jenis MBB Kereta Berasaskan kaedah formula (RM) 180. (iii) Walau bagaimanapun. pengering kain.12 . Kos kereta tersebut apabila baru ialah RM206. Kereta dan manfaat lain yang berkaitan dengannya (i) Pengurangan 20% diberikan dianggap sebagai nilai kereta pada masa ianya dipulangkan kepada majikan oleh pekerja dan formula berhubung dengan MBB tersebut dikira seperti berikut:Kos kereta 8 (Purata Jangka Hayat Ditetapkan) (ii) x 80% = Nilai tahunan manfaat kereta Di bawah kaedah ini. set stereo.000 Nilai manfaat bagi kereta yang dikenakan cukai adalah: (i) RM18. dapur gas. atau (ii) RM9. cerek elektrik.000. periuk nasi. televisyen. kolam renang dan lain-lain akan dikira sebagai manfaat tambahan dan mesti dicukai secara berasingan berdasarkan formula. pengurangan nilai tahunan MBB atas kereta TIDAK TERPAKAI bagi usia kereta yang diperuntukkan melebihi 5 tahun. oven. ASET-ASET LAIN Aset-aset lain yang disediakan kepada pekerja bagi keraian. pembasuh pinggan. mesin jahit Penyaman udara Peti sejuk Perkakas dapur: Pinggan mangkuk. alat memproses makanan Hiburan dan rekreasi: Piano Organ TV.000 berasaskan kaedah nilai ditetapkan 4.000 8 Berasaskan kaedah niali ditetapkan (RM) 9. set stereo.000 x 80% = RM18.Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri 2. CD/DVD player. sauna Pelbagai Purata Jangka Hayat (Tahun) 8 5 15 8 10 6 5. organ. PURATA JANGKA HAYAT ASET YANG DITETAPKAN BAGI BERBAGAI ASET YANG DISEDIAKAN KEPADA PEKERJA OLEH MAJIKAN Aset Kereta Kelengkapan perabot: Kain langsir dan permaidani Perabot.000 bersama dengan kemudahan petrol percuma. 3. cooker hood. Kolam renang (yang boleh dipisahkan). pembakar roti.

dan (b) terhad kepada RM6. Manfaat yang diterima oleh pekerja daripada syarikat dalam kumpulan syarikat yang sama dengan majikannya adalah tidak dikecualikan cukai. sama ada dalam bentuk kad petrol yang diberikan oleh majikan atau bil petrol yang dibayar oleh majikan. Pengecualian terhad kepada satu unit bagi setiap aset. (ii) Sekiranya majikan tidak dapat menentukan nilai sebenar petrol yang diberikan kepadanya untuk perjalanan antara rumah dan tempat kerja dan/atau amaun nilai petrol yang diberikan untuk perjalanan bagi melaksanakan pekerjaan. NILAI MANFAAT PETROL * Manfaat petrol percuma. (h) Makanan dan minuman yang disediakan percuma. (i) Pengangkutan percuma dari perhentian tertentu atau rumah ke tempat kerja (pergi/balik).000.000 (kos tambang sahaja). (b) (c) (b) Manfaat pergigian Manfaat penjagaan anak. maka beliau layak menuntut amaun sebenar yang dibelanjakan sebagai potongan dalam mengira pendapatan daripada penggajian.luar Malaysia tidak melebihi sekali dalam mana-mana tahun kalendar. * Rujuk Nota di muka surat 14.000.dalam Malaysia (termasuk kos tambang. alat kelui.Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri C. telefon bimbit. telefon bimbit. Sekiranya nilai diskaun melebihi RM1. atau (b) mendapat pengecualian bagi amaun petrol yang digunakan seperti C(i) atau C(ii). atau . terhad kepada RM3. maka amaun yang dikecualikan adalah seperti berikut: (a) terhad kepada RM2. *(l) Telefon talian tetap. Perubatan komplimentari dan homeopati tidak termasuk dalam pengecualian ini.400 setahun mulai tahun taksiran 2008 sehingga 2010 bagi perjalanan dari rumah ke tempat kerja dan dari tempat kerja ke rumah.13 .000 setahun bagi perjalanan melaksanakan pekerjaan. Perubatan tradisional bermaksud Perubatan Tradisional Melayu. (e) Manfaat yang digunakan oleh pekerja semata-mata untuk menjalankan tugas-tugasnya. (k) Premium insurans berkelompok untuk melindungi pekerja-pekerja sekiranya berlaku kemalangan. perbelanjaan penginapan dan makanan) tidak melebihi 3 kali dalam satu tahun kalendar. Rekod berkaitan dengan potongan selanjutnya dan amaun yang dikecualikan hendaklah disimpan untuk tempoh tujuh tahun bagi tujuan audit. *(g) Perkhidmatan majikan sendiri yang diberi secara percuma atau diberi pada harga diskaun (termasuk manfaat disediakan untuk pasangan dan anak yang belum berkahwin). *(f) Barangan yang merupakan produk boleh guna perniagaan majikan yang diberi secara percuma (diskaun penuh) atau diberi pada harga diskaun sebahagiannya (termasuk manfaat disediakan untuk pasangan dan anak yang belum berkahwin) akan dikecualikan sehingga maksimum RM1. D. Cina dan India yang berikan oleh pengamal perubatan yang berdaftar dengan badan yang diperakui atau didaftarkan mengikut peraturan yang mengawal perubatan tradisional seperti ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. merupakan manfaat berupa barangan yang diterima oleh pekerja berhubung dengan penggajiannya. (iii) LHDNM telah mengumumkan pada 10 Julai 2009 bahawa Kementerian Kewangan telah bersetuju pekerja diberi pilihan untuk: (a) menentukan amaun petrol percuma yang dikenakan cukai mengikut nilai yang ditetapkan untuk petrol seperti di ruangan A2(i) tanpa pengecualian diberikan. Nilai barangan adalah berdasarkan harga jualan.000 setahun. Pengecualian terhad kepada satu talian bagi setiap kategori aset. ayurvedic atau akupunktur. PDA atau langganan jalur lebar termasuk kos pendaftaran dan kos pemasangan yang didaftar atas nama majikan. (j) Premium insurans yang wajib dibayar untuk pekerja-pekerja asing sebagai gantian kepada sumbangan PERKESO. Contoh perubatan tradisional adalah urutan tradisional Melayu. maka amaun dikecualikan adalah terhad kepada RM6. MANFAAT YANG DIKECUALIKAN *(a) Manfaat perubatan Mulai tahun taksiran 2008. Manfaat yang diterima oleh pekerja daripada syarikat dalam kumpulan syarikat yang sama dengan majikannya adalah tidak dikecualikan cukai. alat kelui atau PDA yang didaftarkan atas nama majikan adalah dikecualikan sepenuhnya (termasuk kos pendaftaran dan kos pemasangan). *(m) Bil bulanan yang dibayar oleh majikan bagi telefon talian tetap.000 akan dikenakan cukai. Sekiranya pekerja B menyimpan rekod lengkap berhubung dengan perjalanan bagi melaksanakan pekerjaan. Lampiran ms . manfaat rawatan perubatan dikecualikan cukai diperluaskan kepada perubatan tradisional dan materniti. (i) Sekiranya majikan dapat menentukan nilai sebenar petrol yang digunakan oleh pekerja bagi perjalanan dari rumah ke tempat kerja dan dari tempat kerja ke rumah atau bagi melaksanakan pekerjaan. Tambang percutian (pengecualian ke atas manfaat ini hanya terpakai jika ia diperuntukkan kepada pekerja dan ahli keluarganya yang terdekat): . hanya amaun yang melebihi RM1.

‘Kawalan ke atas majikan’ bermaksud: (a) bagi suatu syarikat.14 . bahawa urusan syarikat yang pertama disebut itu dijalankan menurut kehendak pekerja itu. melalui pemegangan saham atau pemilikan kuasa mengundi dalam atau berkenaan syarikat itu atau mana-mana syarikat lain. Oleh itu manfaat yang diterima oleh pekerja itu merupakan sebahagian daripada pendapatan kasar penggajiannya dan dikenakan cukai di bawah perenggan 13(1)(b) ACP 1967. kuasa seseorang pekerja itu untuk menjamin. atau atas sebab apa-apa kuasa yang diberikan melalui perkara-perkara persatuan atau apa-apa dokumen lain yang mengawal selia syarikat itu atau mana-mana syarikat lain. pekerja dan majikan itu adalah orang yang sama.Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri * Nota: Pengecualian cukai di atas tidak terpakai jika pekerja yang menerima manfaat berupa barangan yang layak pengecualian itu mempunyai kawalan ke atas majikannya. atau (c) bagi pemilik tunggal. (b) bagi suatu perkongsian. pekerja itu merupakan rakan kongsi majikan itu. Lampiran ms .

Di hotel. hutan atau di kawasan yang tidak dikadarkan (di luar kawasan pihak majlis tempatan). pendapatan kasar pekerja di bawah perenggan 13(1)(a) TIDAK TERMASUK amaun pendapatan kasar berkaitan dengan hak untuk memperoleh saham dalam sebuah syarikat. bagi tujuan menentukan nilai manfaat tempat kediaman. Mulai Tahun taksiran 2009.15 . manfaat nilai tempat kediaman yang ditentukan akan diambil kira sebagai pendapatan kasar daripada punca penggajian seseorang pekerja di bawah perenggan 13(1)(c) ACP 1967. yang mana lebih rendah Nilai tertentu (iii) Kategori 3 - Untuk contoh-contoh di bawah ini:* Pendapatan kasar penggajian di bawah perenggan 13(1)(a) TIDAK TERMASUK amaun pendapatan kasar berkaitan dengan hak untuk memperoleh saham dalam sebuah syarikat Nilai premis kediaman Tempoh penghunian diperuntukkan Tempoh penggajian Bahagian diperuntukkan Bahagian keseluruhan ** Nilai tertentu (rujuk nota di muka surat 18) = = = = = = = T Z n m X Y F KATEGORI 1: Premis kediaman bagi pekerja (selain daripada pegawai Kerajaan/Badan Berkanun)/pengarah urusan Premis kediaman disediakan: . 30% x pendapatan kasar penggajian di bawah perenggan 13(1)(a) TIDAK TERMASUK amaun pendapatan kasar berkaitan dengan hak untuk memperoleh saham dalam sebuah syarikat * ATAU nilai tertentu. Nilai premis kediaman = 3% x Pendapatan kasar penggajian di bawah perenggan 13(1)(a) TIDAK TERMASUK amaun pendapatan kasar berkaitan dengan hak untuk memperoleh saham dalam sebuah syarikat * Contoh I .080 Pindahkan Amaun Z ke ruang C Helaian Kerja HK-2 Lampiran ms .Tempoh penghunian yang diperuntukkan .Tempoh penggajian dalam tempoh semasa Pengiraan nilai premis kediaman Nilai premis kediaman (Z) = = = 3% x 3/100 x RM1. atau .000.Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri LAMPIRAN B4: MANFAAT/NILAI TEMPAT KEDIAMAN [PERENGGAN 13(1)(c)] PENGIRAAN BAGI MANFAAT TEMPAT KEDIAMAN Jika majikan menyediakan tempat tinggal/kediaman bagi pekerjanya.Pendapatan kasar penggajian * .080 T 36.00 12 bulan 12 bulan (T) (n) (m) Pendapatan kena cukai bagi manfaat nilai premis kediaman (Z) = RM1.Premis di ladang. Nilai premis kediaman telah ditetapkan seperti berikut: (i) Kategori 1 (ii) Kategori 2 3% x pendapatan kasar penggajian di bawah perenggan 13(1)(a) TIDAK TERMASUK amaun pendapatan kasar berkaitan dengan hak untuk memperoleh saham dalam sebuah syarikat *. 3/2005 dan Tambahan (dikeluarkan pada 11 Ogos 2005 dan 5 Februari 2009) untuk pengiraan. asrama atau premis yang serupa.000 x n/m x 12/12 RM36. Rujuk Ketetapan Umum No.

000 x 12 bulan (m)] Pengiraan Nilai Premis Kediaman 30% 30/100 RM45.Tempoh penggajian dalam tahun semasa Pengiraan nilai premis kediaman Nilai premis kediaman (Z) = = = 3% 3/100 RM3.000 x n/m 7/9 RM150.000 12 bulan 12 bulan RM2.000 24.Pendapatan kasar penggajian * .Tempoh penghunian yang diperuntukkan .000 24.000 RM24.000 7 bulan 9 bulan (T) (n) (m) Pendapatan kena cukai bagi manfaat nilai premis kediaman (Z) = RM3. yang mana lebih rendah Contoh I: Premis kediaman dihuni tanpa dikongsi dengan pekerja lain Pendapatan kasar penggajian * Tempoh penghunian yang diperuntukkan Tempoh penggajian dalam tahun semasa Kadar bulanan premis kediaman Nilai tertentu [2.000 x x n/m 12/12 x x T 150.000 Pindahkan amaun Z ke ruang C Helaian Kerja HK-2 Lampiran ms .Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri Contoh II Jika premis kediaman disediakan kurang dari 12 bulan dalam satu tahun. pengiraan nilai premis kediaman akan dikira berasaskan tempoh premis kediaman disediakan .16 .000 yang mana lebih rendah RM150.000 sebulan RM24.000 F RM24.000 (F) (T) (n) (m) = = ATAU = = = = = Nilai premis kediaman (Z) Pendapatan kena cukai bagi manfaat nilai premis kediaman (Z) = RM24.500 x x T x 150.500 Pindahkan Amaun Z ke ruang C Helaian Kerja HK-2 KATEGORI 2: Premis Kediaman bagi seorang pekerja (selain daripada pegawai Kerajaan/Badan Berkanun) atau pengarah urusan Nilai Premis Kediaman = 30% x pendapatan kasar penggajian di bawah perenggan 13(1)(a) TIDAK TERMASUK amaun pendapatan kasar berkaitan dengan hak untuk memperoleh saham dalam sebuah syarikat * Atau Nilai tertentu.

Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri Contoh II: Berkongsi premis kediaman dengan seorang pekerja lain Pendapatan kasar penggajian * Tempoh penghunian yang diperuntukkan Tempoh penggajian dalam tahun semasa Kadar bulanan premis kediaman Berkongsi 2 orang .500 Pindahkan amaun Z ke ruang C Helaian Kerja HK-2 Lampiran ms .000 yang mana lebih rendah ATAU = = = x x X/Y 2/3 RM100.000 RM22.17 .500 RM13.500 x x T 100.bahagian keseluruhan RM150.000 sebulan 1 2 RM27.000 sebulan 2 3 RM48.bahagian keseluruhan Nilai tertentu [4.000 F 27.000 30.000 30.bahagian diperuntukan .000 x 9 bulan (m)] Pengiraan Nilai Premis Kediaman 30% 30/100 RM45.bahagian diperuntukkan .000 9 bulan 9 bulan RM3.000 (X) (Y) (F) (T) (n) (m) Nilai tertentu ** [3.500 13.500 Pindahkan amaun Z ke ruang C Helaian Kerja HK-2 Contoh III: Sebahagian daripada premis kediaman digunakan untuk urusan rasmi Pendapatan kasar penggajian * Tempoh penghunian yang diperuntukkan Tempoh penggajian dalam tempoh semasa Kadar bulanan premis kediaman 1/3 untuk urusan rasmi .000 (X) (Y) (F) (T) (n) (m) = = Nilai premis kediaman (Z) = = = x x n/m 9/12 Pendapatan kena cukai bagi manfaat nilai premis kediaman (Z) = RM22.000 RM32.500 13.000 x 12 bulan (m)] Pengiraan Nilai Premis Kediaman 30% 30/100 RM30.000 F 48.000 RM13.000 yang mana lebih rendah x x X/Y 1/2 Nilai premis kediaman (Z) = = = x x n/m 9/9 Pendapatan kena cukai bagi manfaat nilai premis kediaman (Z) = RM13.500 x x = = ATAU = = = T 150.000 9 bulan 12 bulan RM4.

nilai boleh ditaksir atau apabila ketiadaan nilai boleh ditaksir. ianya adalah sewa yang dibayar atau patut dibayar jika kediaman itu disewakan tanpa perabot dan pemberi pajak dan pemegang pajak adalah orang yang bebas yang berurusan mengikut transaksi selengan.Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri KATEGORI 3: Manfaat kediaman bagi pengarah syarikat terkawal Bagi pengarah syarikat terkawal.000 x 12 bulan (m)] Pengiraan Nilai Premis Kediaman Nilai premis kediaman (Z) = = = 36.000 Pindahkan amaun Z ke ruang C Helaian Kerja HK-2 Contoh II: Kediaman dikongsi dengan seorang pengarah / pekerja lain Pendapatan kasar penggajian * Tempoh penghunian yang diperuntukkan Tempoh penggajian dalam tempoh semasa Kadar bulanan premis kediaman Berkongsi 2 orang bahagian diperuntukkan bahagian keseluruhan RM200. (ii) dalam keadaan lain. ianya adalah sewa ekonomi.000 x 36.18 . Sewa ke atas perabot merupakan manfaat berupa barangan (MBB) [perenggan 13(1)(b) ACP 1967]. nilai premis kediaman ialah nilai tertentu premis kediaman yang disediakan.000 (X) (Y) (F) (T) (n) (m) Nilai tertentu [3.000 x RM18.000 Pindahkan amaun Z ke ruang C Helaian Kerja HK-2 ** NILAI TERTENTU: (i) di mana kediaman itu tidak tertakluk kepada sebarang undang-undang bertulis yang menghadkan kawalan ke atas sewa dan orang yang menyediakan kediaman itu memegang kediaman tersebut secara pajakan.000 sebulan RM30. Tidak ada perbandingan dengan 30% pendapatan kasar penggajian di bawah perenggan 13(1)(a) TIDAK TERMASUK amaun pendapatan kasar berkaitan dengan hak untuk memperoleh saham dalam sebuah syarikat * Contoh I: Kediaman tidak berkongsi Pendapatan kasar penggajian * Tempoh penghunian yang diperuntukkan Tempoh penggajian dalam tahun semasa Kadar bulanan premis kediaman Nilai tertentu [3.000 X/Y 1/2 x x n/m 12/12 Pendapatan kena cukai bagi manfaat nilai premis kediaman (Z) = RM18.000 RM27.000 9 bulan 10 bulan RM3.000 sebulan 1 2 RM36.000 x 10 bulan (m)] Pengiraan Nilai Premis Kediaman Nilai premis kediaman (Z) = = = F 30. Lampiran ms .000 x x n/m 9/10 RM200.000 12 bulan 12 bulan RM3.000 (F) (T) (n) (m) Pendapatan kena cukai bagi manfaat nilai premis kediaman (Z) = RM27.

Pampasan kena cukai (Pindahkan amaun D ke ruang E Helaian Kerja HK-2) Lampiran ms .000 x 7 = RM42.000) = RM10.000 x 7 = RM70. PAMPASAN PENDAPATAN PAMPASAN Pampasan adalah bayaran yang diterima oleh seorang pekerja daripada majikannya akibat diberhentikan kerja.000 .000 (RM80. Amaun sepenuhnya dikenakan cukai.07.000 diberikan bagi setiap tahun lengkap perkhidmatan dengan majikan yang sama atau syarikatsyarikat dalam kumpulan yang sama [contoh 2(b) di bawah] 3. Tempoh Perkhidmatan:1.000) = RM38.2001 30.2008 07 tahun RM80.000 Contoh 2(b) D.000 diberikan bagi setiap tahun lengkap perkhidmatan dengan majikan yang sama atau syarikatsyarikat dalam kumpulan yang sama. [contoh 2(a) di bawah] (b) Pemberhentian kerja pada atau selepas 1 Julai 2008 Pengecualian RM10.000 (RM80.000 RM6.000 .06.000 01. Tarikh mula 2. Jumlah tahun genap B.RM42.2008 07 tahun RM80.2001 15.04.04.000 RM10. 2.Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri LAMPIRAN B5: 1. Bayaran ini mungkin dibayar sebelum atau selepas pekerja diberhentikan. PAMPASAN YANG DIKECUALIKAN Pampasan yang diterima kerana keuzuran atau gangguan kesihatan Pampasan yang diterima kerana sebab-sebab lain Pampasan ini dikecualikan sepenuhnya (a) Pemberhentian kerja sebelum 1 Julai 2008 Pengecualian RM6. (Pindahkan amaun ini ke ruang E Helaian Kerja HK-2) Contoh: Pekerja ditamatkan perkhidmatan di bawah skim Pemisahan Perkhidmatan Sukarela (PPS) Contoh 2(a) A. Jumlah pampasan C. Tarikh tamat 3. PAMPASAN DIKENAKAN CUKAI SEPENUHNYA Pampasan yang diterima oleh pengarah(bukan pengarah urusan) sebuah syarikat terkawal. Amaun dikecualikan 01.RM70.19 .

0004 1 DINAR BAHRAIN $1 BRUNEI $1 CANADA 1 RENMINBI CHINA 1 RIYAL ARAB SAUDI 1 RAND S.7725 4.0820 0.0709 2.0310 0.2270 0.0003 2.8211 5.2350 10.7790 2003 0.4927 2.0815 2003 2.0957 0.1436 0.4916 6.9490 0.8085 9.6480 0.8000 3.4444 0.4712 10.0839 2001 1.0004 0.3438 2.0326 0.0316 0.1077 2009 2.2521 .0658 0.0031 2.4637 1.0816 0.0925 0.3306 2.5701 0.2299 2004 0.4772 0.2626 2.1529 0.3665 0.3773 2.5433 0.3438 0.0953 0.0028 2.0814 2.3339 4.0034 1.1137 0.0301 0.4846 0.2038 2.0338 0.0953 0.3305 2.0812 2004 2.5057 0.0982 2.0965 2.4925 0.0028 2.4116 0.0354 0.AFRICA 1 KRONE NORWAY $1 HK 1 RUPEE INDIA 1 RUPIAH INDONESIA 1 YEN JAPAN 0.7885 9.0037 2.1117 0.0758 0.0542 0.0925 3.0642 0.4831 0.9877 0.5777 0.0665 0.5092 0.4470 3.3768 2.5590 1 EURO 3.6013 0.0314 0.0356 0.5579 2.0614 0.0739 2.2753 2.4928 0.8972 0.8000 3.4063 2007 0.9553 2.0030 1.1436 2.1239 0.4748 10.0310 0.0824 0.6479 4.0893 0.0430 0.2969 2.9265 0.0847 0.4591 3.3904 Sistem Taksir Sendiri 2009 0.1173 0.0855 0.5202 2002 2.2708 2.0694 0.9664 6.0031 1.1665 0.0976 0.0714 0.8000 3.4793 0.4637 1.6947 2006 0.4633 0.0348 0.9874 12.5292 5. 2.1014 0.0874 2.0381 Buku Panduan Borang B 1999 2.0032 2.0800 2000 (STTS) 2.5955 0.0869 0.9464 6.1230 0.1007 0.0500 0.8466 Lampiran ms .2396 0.8526 8.0003 0.0004 0.2044 5.1434 0.4563 0.4718 2.0891 2006 2.2038 0.1191 0.6025 3.0480 0.8000 3.0851 10.8937 3.1057 0.4918 2.2699 7.8277 10.0796 2.4322 0.2813 $1 TAIWAN 0.0643 0.7666 4.9161 10.0571 0.5672 3.2648 0.20 1 RUPEE PAKISTAN 0.0607 1 PESO PHIL.8000 3. $1 S’PORE 1 RUPEE SRI LANKA 1 FRANC SWITZERLAND 2.8512 3.7092 2.2967 2.2270 2.5522 0.5655 $1 USA 3.5495 2005 0.3038 2.0722 0.0685 2.4967 10.7043 3.1188 0.7557 2001 0.2776 2.0822 2005 2.0781 0.4471 0.4259 0.0005 0.4669 1.0005 2.0004 0.4636 0.0379 0.9177 3.0745 2.1113 0.0437 0.4646 0.0004 0.7623 6.0234 0.0004 0.9538 1999 0.1412 2008 2.4721 3.4371 0.4921 0.0199 0.0754 0.0623 0.4274 0.1036 £1 UK 6.8034 3.1009 0.7529 4.1067 0.4637 1.0356 0.0381 0.4450 0.3657 3.0004 0.1077 3.0790 2.0032 2.0038 2.5210 0.0398 0.8000 3.4921 0.6254 4.5978 0.3040 2.3478 YEAR OF ASSESSMENT 1 WON SOUTH KOREA $1 NEW ZEALAND BAHT THAI 0.0844 0.0891 0.0318 0.8176 6.2708 2.2626 0.5849 0.2176 5.9339 4.0951 0.4942 0.0753 2.3919 2000 (TBTS) 2.0033 2.9533 0.5932 3.0959 0.4637 0.0295 0.4745 0.0037 2.0748 0.8261 2007 2.0402 0.9084 9.1139 0.5810 0.0331 0.1099 2000 (TBTS) 0.0234 0.0310 2000 (STTS) 0.1150 0.LAMPIRAN C: KADAR PERTUKARAN WANG ASING (PURATA TAHUNAN) YEAR OF ASSESSMENT $1 AUST.0004 0.5534 LAMPIRAN C 2008 0.0307 0.0746 0.1434 2.0348 6.6148 2002 0.0863 0.7407 0.0234 0.4926 0.

5130 1. 0.3469 0.1114 0.0063 Sistem Taksir Sendiri .9074 0.3011 0.A.6592 0.4668 0.5145 0.6653 0.5792 2.0064 Lampiran ms .21 2009 0.9680 0.KADAR PERTUKARAN WANG ASING (PURATA TAHUNAN) YEAR OF ASSESSMENT 1 DINAR KUWAIT 0.0552 2009 12.5531 0.2614 1.0024 0.9595 0.E.0003 0.0002 1.2737 Buku Panduan Borang B 2008 12.0022 0.7795 0.0238 0.9479 YEAR OF ASSESSMENT 1 DIRHAM U.0002 1 PESO ARGENTINA 1 PESO MEXICO 1 REAL BRAZIL 1 KYAT MYANMAR 1 KRONE DENMARK 1 RIAL IRAN 1 PAUN LEBANON 1 TAKA BANGLADESH 1 KRONE SWEDEN 1 DONG VIETNAM 1 NEW LIRA TURKEY 2.0004 0.9157 0.5225 0.8439 0.9875 1 PESO CHILE 1 RIYAL QATAR 1 SHEKEL ISRAEL 1 NAIRA NIGERIA 1 RUBLE RUSSIA 2008 0.0518 0.8979 0.0491 0.

U.000 bagi keseluruhan perbelanjaan .(A) 212/2001 P.22 .(A) 361/2008 Rujukan Perenggan 34(6)(e) (Dipinda mulai Tahun Taksiran 2008) Perenggan 34(6)(f) 102 103 104 105 106 107 Perenggan 34(6)(g) Perenggan 34(6)(h) Perenggan 34(6)(i) Perenggan 34(6)(j) Perenggan 34(6)(k) 122 137 140 141 142 P. kebudayaan dan warisan tempatan serta negara-negara asing: .U. (A) 417/2009 Lampiran ms .(A) 192/2008 (Tahun Taksiran 2008 .U. atau belanja pengubahsuaian/ penambahbaikan premis perniagaan bagi kemudahan pekerja kurang upaya Terjemahan atau penerbitan buku yang diluluskan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Perbelanjaan perpustakaan (maksimum RM100.U.000 bagi penajaan kesenian.(A) 101/2003 P.2010) P.(A) 51/2000 Subseksyen 44(6) Perenggan 34(6)(n) P. Tuntutan / Perbelanjaan Khas Kod 101 Tuntutan Peralatan untuk pekerja kurang upaya.U.(A) 373/2007 P.terhad RM500.U.000) Perbelanjaan kebajikan Perbelanjaan pusat penjagaan kanak-kanak untuk pekerja sendiri Penubuhan kumpulan kesenian yang diluluskan Perbelanjaan menaja aktiviti-aktiviti kesenian.Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri LAMPIRAN D: KOD TUNTUTAN 1.(A) 153/2009 P.terhad RM200.U. kebudayaan dan warisan dari negara asing 110 114 116 117 120 121 Perbelanjaan penyelidikan saintifik Potongan bagi perbelanjaan berhubung dengan teknologi maklumat Sumbangan bagi membiayai perubatan atau rawatan penyakit serius Latihan amali kepada individu bukan pekerja Pelaburan dalam syarikat modal teroka Hadiah komputer peribadi baru dan fi langganan jalur lebar bulanan kepada pekerja Kos membangunkan laman jaring Potongan bagi pelaburan dalam syarikat berstatus Bionexus Potongan bagi perbelanjaan sebelum memulakan perniagaan yang berhubungan dengan pengambilan pekerja Potongan bagi manfaat dan pemberian daripada majikan kepada pekerja Potongan bagi pelaburan dalam projek penyatuan pengurusan kebun kecil dan tanah terbiar yang diluluskan Subseksyen 34(7) P.U.

U.U.U.(A) 79/1995 P.(A) 422/1990 P.(A) 261/2009 3.Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri 2.U. syarikat penyelidikan dan kemajuan atau syarikat penyelidikan dan kemajuan kontrak Perbelanjaan untuk menggalakkan eksport perkhidmatan profesional Rujukan Seksyen 34 A Seksyen 34B 306 P.U.(A) 110/2009 P.U.(A) 50/2000 216 217 218 P.(A) 307/2008 P.U.U.23 . Potongan Selanjutnya Kod 201 202 204 205 208 212 Tuntutan Premium insurans bagi pengimportan kargo Penggajian bagi pekerja kurang upaya Premium insurans bagi pengeksportan kargo Bayaran pengangkutan bagi eksport keluaran berasaskan rotan dan kayu Premium insurans bagi kredit eksport Potongan bagi bayaran pengangkutan dari Sabah atau Sarawak ke Semenanjung Malaysia Potongan bagi promosi Pusat Kewangan Islam Antarabangsa Malaysia Potongan bagi perbelanjaan berhubung dengan saraan pekerja Potongan bagi kos latihan kepada pekerja Rujukan P.(A) 72/1982 P.U.(A) 73/1982 P.(A) 270/2005 Lampiran ms .U.(A) 124/2003 & P.U.(A) 526/1985 P. Potongan Dua Kali Kod 301 302 Tuntutan Perbelanjaan hasil untuk penyelidikan yang diluluskan Bayaran bagi penggunaan perkhidmatan institut atau syarikat penyelidikan yang diluluskan.

Buku Panduan Borang B

Sistem Taksir Sendiri

LAMPIRAN E: KOD NEGARA

Bil.

Nama Negara

Kod Negara AF AX AL DZ AS AD AO AI AQ AG AR AM AW AU AT AZ BS BH BD BB BY BE BZ BJ BM BT BO BA

Bil.

Nama Negara

Kod Negara BW BV BR IO BN BG BF BI KH CM CA CV KY CF TD CL CN CX CC CO KM CG CD CK CR CI HR CU

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Afghanistan Aland Islands Albania Algeria American Samoa Andorra Angola Anguilla Antarctica Antigua and Barbuda Argentina Armenia Aruba Australia Austria Azerbaijan Bahamas Bahrain Bangladesh Barbados Belarus Belgium Belize Benin Bermuda Bhutan Bolivia Bosnia and Herzegovina

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Botswana Bouvet Island Brazil British Indian Ocean Territory Brunei Darussalam Bulgaria Burkina Faso Burundi Cambodia Cameroon Canada Cape Verde Cayman Islands Central African Republic Chad Chile China Christmas Island Cocos (Keeling) Islands Colombia Comoros Congo Congo, The Democratic Republic of the Cook Islands Costa Rica Cote D’ivoire Croatia (local name: Hrvatska) Cuba

Lampiran ms - 24

Buku Panduan Borang B

Sistem Taksir Sendiri

Bil.

Nama Negara

Kod Negara CY CZ DK DJ DM DO TP EC EG SV GQ ER EE ET FK FO FJ FI FR FX GF PF TF GA GM GE DE GH GI

Bil.

Nama Negara

Kod Negara GR GL GD GP GU GT GN GW GY HT HM HN HK HU IS IN ID IR IQ IE IL IT JM JP JO KZ KE KI KP

57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

Cyprus Czech Republic Denmark Djibouti Dominica Dominican Republic East Timor Ecuador Egypt El Salvador Equatorial Guinea Eritrea Estonia Ethiopia Falkland Islands (Malvinas) Faroe Islands Fiji Finland France France, Metropolitan French Guiana French Polynesia French Southern Territories Gabon Gambia Georgia Germany Ghana Gibraltar

86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114

Greece Greenland Grenada Guadeloupe Guam Guatemala Guinea Guinea-Bissau Guyana Haiti Heard and McDonald Islands Honduras Hong Kong Hungary Iceland India Indonesia Iran Islamic Republic of Iraq Ireland Israel Italy Jamaica Japan Jordan Kazakhstan Kenya Kiribati Korea, Democratic People’s Republic of

Lampiran ms - 25

Buku Panduan Borang B

Sistem Taksir Sendiri

Bil.

Nama Negara

Kod Negara KR KW KG LA LV LB LS LR LY LI LT LU MO MK MG MW MY MV ML MT MH MQ MR MU YT MX FM MD MC

Bil.

Nama Negara

Kod Negara MN MS MA MZ MM NA NR NP NL AN NC NZ NI NE NG NU NF MP NO OM PK PW PS PA PG PY PE PH PN

115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143

Korea, Republic of Kuwait Kyrgyzstan Laos People’s Democratic Republic Latvia Lebanon Lesotho Liberia Libyan Arab Jamahiriya Liechtenstein Lithuania Luxembourg Macao Macedonia, The Former Yugoslav Republic of Madagascar Malawi Malaysia Maldives Mali Malta Marshall Islands Martinique Mauritania Mauritius Mayotte Mexico Micronesia, Federated States of Moldova, Republic of Monaco

144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172

Mongolia Montserrat Morocco Mozambique Myanmar Namibia Nauru Nepal Netherlands Netherlands Antilles New Caledonia New Zealand Nicaragua Niger Nigeria Niue Norfolk Island Northern Mariana Islands Norway Oman Pakistan Palau Palestinian Territory, Occupied Panama Papua New Guinea Paraguay Peru Philippines Pitcairn

Lampiran ms - 26

Nama Negara Kod Negara SH PM SD SR SJ SZ SE CH SY TW TJ TZ TH TL TG TK TO TT TN TR TM TC TV UG UA AE GB US 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 Poland Portugal Puerto Rico Qatar Reunion Romania Russian Federation Rwanda Saint Kitts and Nevis Saint Lucia Saint Vincent and the Grenadines Samoa San Marino Sao Tome and Principe Saudi Arabia Senegal Serbia and Montenegro Seychelles Sierra Leone Singapore Slovakia (Slovak Republic) Slovenia Solomon Islands Somalia South Africa South Georgia and the South Sandwich Islands Spain Sri Lanka 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 St. Province of China Tajikistan Tanzania. United Republic of Thailand Timor .Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri Bil. Nama Negara Kod Negara PL PT PR QA RE RO RU RW KN LC VC WS SM ST SA SN CS SC SL SG SK SI SB SO ZA GS Bil. Pierre and Miquelon Sudan Suriname Svalbard and Jan Mayen Islands Swaziland Sweden Switzerland Syrian Arab Republic Taiwan. Helena St.Leste Togo Tokelau Tonga Trinidad and Tobago Tunisia Turkey Turkmenistan Turks and Caicos Islands Tuvalu Uganda Ukraine United Arab Emirates United Kingdom United States 199 200 ES LK Lampiran ms .27 .

Nama Negara Kod Negara UM UY UZ VU VA VE VN VG Bil.28 .Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri Bil. Nama Negara Kod Negara VI WF EH YE YU ZM ZW 229 230 231 232 233 234 235 236 United States Minor Outlying Islands Uruguay Uzbekistan Vanuatu Vatican City State (Holy See) Venezuela Vietnam Virgin Islands (British) 237 238 239 240 241 242 243 Virgin Islands (U.S.) Wallis And Futuna Islands Western Sahara Yemen Yugoslavia Zambia Zimbabwe Lampiran ms .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Negara Albania Argentina* Australia Austria Bahrain Bangladesh Belgium Bosnia & Herzegovina** Canada Chile China Croatia Czech Republic Denmark Egypt Fiji Finland France Germany Hungary India Indonesia Iran*** Ireland Italy Japan Jordan Kazakhstan** Krygyz Kuwait Lebanon Luxembourg Malta Mauritius Mongolia Morocco Myanmar Namibia Faedah % 10 15 15 15 5 15 10 10 15 15 10 10 12 15 15 15 15 15 15 15 10 15 15 10 15 10 15 10 10 10 10 10 15 15 10 10 10 10 Royalti % 10 10 10 10 8 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 8 8 10 10 10 10 10 5 Fi bagi Perkhidmatan Teknikal % 10 10 NIL 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 NIL 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 5 Lampiran ms .Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri LAMPIRAN F: PERJANJIAN PENGELAKAN PENCUKAIAN DUA KALI (PPPDK) KADAR CUKAI PEGANGAN ATAS PEMBAYARAN KEPADA BUKAN PEMASTAUTIN Bil.29 .

U.Tahun taksiran yang bermula pada atau selepas 1 Januari 2006. 4. * ** *** Lampiran ms . 2.5% masing-masing. 3. 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 Nota: 1.U. Sekiranya kadar cukai yang tercatit di dalam ACP1967 lebih rendah daripada kadar cukai maksima yang dinyatakan di dalam PPPDK. kadar cukai yang tercatit di dalam ACP 1967 diguna pakai. Bagi negara Taiwan yang diwakili oleh Taipei Economic and Cultural Office di Malaysia. Perjanjian Pengelakan Pencukaian Dua Kali (PPPDK) terhad Belum berkuat kuasa Tarikh berkuat kuasa bagi cukai pegangan . kadar cukai yang lebih rendah diguna pakai. Bagi kadar cukai yang tidak dinyatakan secara khusus di dalam PPPDK. 10% dan 7.(A) 201 (1998) (ii) P. Negara Netherlands New Zealand Norway Pakistan Papua New Guinea Philippines Poland Qatar Romania Russia Saudi Arabia Seychelles Singapore South Africa South Korea Spain Sri Lanka Sudan Syria Sweden Switzerland Thailand Turkey United Arab Emirates United Kingdom United States of America* Uzbekistan Venezuela** Vietnam Zimbabwe** Faedah % 10 15 15 15 15 15 15 5 15 15 5 10 10 10 15 10 10 10 10 10 10 15 15 5 10 15 10 15 10 10 Royalti % 8 10 10 10 10 10 10 8 10 10 8 10 8 5 10 7 10 10 10 8 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 Fi bagi Perkhidmatan Teknikal % 8 10 10 10 10 10 10 8 10 10 8 10 5 5 10 5 10 10 10 8 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 Tiada cukai pegangan dikenakan ke atas dividen yang dibayar oleh syarikat Malaysia. Royalti dan Fi bagi Perkhidmatan Teknikal diturunkan kepada kadar 10%. pelepasan cukai dua kali diberikan melalui Perintah Pelepasan Cukai Pendapatan.30 .Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri Bil.(A) 202 (1998) Kadar cukai pegangan bagi Faedah. (i) P.

01112 01113 01114 01115 01116 01117 01118 01119 01121 01129 01131 01132 01133 01134 01135 01136 01137 01138 01139 01211 01212 01213 01219 01300 01400 01500 02001 02002 02003 02004 02005 02006 02009 B 05001 05002 05003 05009 PERIKANAN Perikanan laut dalam dan pesisir pantai Perikanan air tawar Akuakultur Perikanan t. Lampiran ms . sagu) Menanam sayur-sayuran (termasuk cendawan) Menanam pokok bunga bagi tujuan tanaman atau hiasan Menanam koko Menanam teh Menanam kopi Menanam nenas Menanam pisang Menanam pokok lada (“pepper”) Menanam kelapa (ladang dan kebun kecil) Menanam durian Menanam buah-buahan lain (termasuk tanaman campuran) Menternak lembu Menternak ayam-itik Menternak babi Ternakan-ternakan lain Perladangan campuran Perkhidmatan pertanian dan penternakan haiwan kecuali aktiviti veterinar Pemburuan.m. jagung.Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri LAMPIRAN G: KOD PERNIAGAAN A 01111 PERTANIAN. (contoh: ubi keledek. PERHUTANAN DAN PEMBURUAN Menanam padi Menanam tembakau Menanam tebu Menanam ubi kayu Ladang getah Kebun kecil getah Ladang kelapa sawit Kebun kecil kelapa sawit Menanam tanaman lain t.m.t.m. kacang tanah. pemerangkapan dan pembiakan untuk pemburuan termasuk perkhidmatan berkaitan Pembalakan (kecuali pembalakan kayu getah) Pengumpulan rotan dan hasil hutan yang lain Pengeluaran arang (dihasilkan di dalam hutan) Mengutip sagu Mengutip sarang burung Pembalakan kayu getah Perkhidmatan perhutanan t.t.31 .t. ubi keladi.

D PENGILANGAN Pengeluaran. buah.m. mengeluar gambut Mengeluar minyak mentah dan gas asli Perkhidmatan sampingan yang berkaitan dengan pengeluaran minyak mentah dan gas asli tidak termasuk peninjauan (“surveying”) Melombong uranium dan bijih thorium Melombong bijih besi Melombong bijih timah Amang “retreatment” Melombong tembaga Melombong emas Melombong bauksit Melombong ilmenite Melombong bijih logam bukan-ferus yang lain Kuari granit Kuari batu kapur Melombong pasir dan batu kelikir Melombong kaolin (“china clay”) Melombong tanah liat bola/tanah liat plastik (“ball clay”/“plastic clay”) Melombong tanah liat yang lain Melombong barytes Melombong batu silica Kuari batu-batan lain t. susu tepung dan susu cair Produk tenusu yang lain Lampiran ms . pemerosesan dan pengawetan daging.32 . sayur. minyak dan lemak 15111 15119 15120 15131 15139 15141 15142 15143 15144 15149 Ayam itik dan produk ayam itik Memproses dan mengawet produk daging yang lain Ikan dan produk ikan Mengetin nenas Mengetin dan mengawet buah-buahan dan sayur-sayuran yang lain Minyak kelapa Minyak kelapa sawit mentah Minyak kelapa sawit bertapis Minyak isirong kelapa sawit Minyak dan lemak sayur dan binatang yang lain Mengilang produk tenusu 15201 15202 15209 Membuat aiskrim Susu pekat. Mengeluar guano dan batu fosfat Melombong galian bahan kimia dan baja yang lain Mengeluar garam Melombong dan mengkuari t.m.t.Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri C 10100 11100 11200 12000 13100 13201 13202 13203 13204 13205 13206 13209 14101 14102 14103 14104 14105 14106 14107 14108 14109 14211 14219 14220 14290 PERLOMBONGAN DAN KUARI Melombong arang batu dan lignit.t. ikan.

menenun dan menyempurnakan tekstil 17111 17112 17121 17122 Memintal dan menenun bahan asli (“natural fibre”) Memintal dan menenun tekstil buatan (“man-made fibre”) Mencelup.Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri Mengilang produk bijian. tali-pintal dan jaring Kerja tangan memintal dan menenun Tekstil lain t. pengeluaran alkohol dari bahan yang ditapaikan (tidak termasuk minuman keras malt dan malt) Wain Minuman keras malt dan malt Minuman ringan dan air bergas Air mineral Mengilang produk tembakau 16000 Mengilang produk tembakau Memintal. meluntur.m. mencetak dan menyempurnakan benang dan fabrik (tidak termasuk batik) Membuat batik Mengilang tekstil lain 17210 17220 17230 17291 17299 Barang-barang daripada tekstil kecuali pakaian Permaidani dan alas lantai Tali. Lampiran ms . kek dan produk “bakery” yang lain Gula Produk koko Produk coklat dan konfeksi gula Makaroni.33 . mee dan produk-produk seumpamanya Ais (tidak termasuk ais kering) Kopi Teh Rempah dan sebuk rempah kari Kacang dan produk kacang Sos termasuk ekstrak perasa seperti monosodium glutamat Snek seperti keropok ikan/kentang/ubi kayu/pisang Produk makanan lain t. tali-temali. kanji dan produk kanji dan makanan haiwan ternakan 15311 15312 15319 15321 15322 15323 15329 15330 Padi Tepung Pengilangan bijian-bijian lain (termasuk bijirin sarapan) Kanji Glukos dan sirap glukos.t.m Mengilang minuman 15510 15520 15530 15541 15542 Menyuling dan mengadun arak. maltos Sagu dan tepung/produk ubi kayu Produk kanji yang lain Mengilang makanan haiwan yang tersedia Mengilang produk-produk makanan yang lain 15411 15412 15420 15431 15432 15440 15491 15492 15493 15494 15495 15496 15497 15499 Biskut Roti.t.

pelana.Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri Mengilang fabrik dan barangan yang dikait dan dikrusye 17300 Fabrik dan barangan yang dikait dan dikrusye Mengilang pakaian selain daripada pakaian bulu binatang 18101 18102 18109 Mengilang pakaian Menjahit pakaian/membuat baju yang ditempah khas Mengilang pakaian t. mengilang bagasi. Membersih dan mewarna bulu binatang. mengilang barangan daripada bulu binatang 18200 Membersih dan mewarna bulu binatang. beg tangan. penerbitan wayang dan video (92111) dan perisian komputer (72200) Penerbitan-penerbitan lain Lampiran ms . beg tangan. gabus dan jerami t.m.m. brosur. kad atau poskad kosong Tisu tandas. jurnal dan periodikal Penerbitan media berekod kecuali rakaman semula (22300). Mengilang kertas dan produk kertas 21010 21020 21091 21092 21093 21094 21095 21096 21097 21099 Palpa.34 . kertas dinding Kertas kegunaan sembahyang dan pengkebumian Barang-barang palpa. kertas kesat mulut Barang-barang kertas untuk kegunaan rumah (contoh: pinggan dan cawan kertas. kertas dan papan kertas t. tisu. napkin pakai buang bagi bayi Kertas bergam/berpelekat dalam bentuk gulung atau kepingan dan label. Penerbitan 22110 22120 22130 22190 Buku-buku. rotan. peralatan kuda dan bahan gantian kulit Mengilang kasut 19200 Kasut Mengilang papan dan produk kayu 20100 20211 20212 20220 20230 20291 20299 Mengilang papan dan mengetam kayu Kepingan venir dan papan lapis Laminboard dan papan serpai Alat-alat pertukangan kayu dan kerja tangan Bekas dari kayu dan rotan Arang Produk-produk lain daripada kayu.m. buku-buku muzik dan penerbitan lain Suratkhabar. mengilang barangan daripada bulu binatang Menyamak dan membersih kulit.t. pelana dan peralatan kuda 19110 19120 Menyamak dan membersih kulit Bagasi. kertas dan papan kertas (“paperboard”) Kertas berombak (“corrugated paper”) dan kotak daripada kertas dan papan kertas Kertas karbon Sampul surat.t. straw) Tuala wanita.t.

petroleum dan arang batu 23100 23200 23300 Produk “coke oven” Produk petroleum bertapis Memproses bahan api nuklea Mengilang bahan kimia asas 24111 24119 24120 24130 Gas industri (mampat.t.m. pewangi.m. alat solek dan kegunaan di bilik mandi seperti ubat gigi. perisian. video. cecair atau pejal) Bahan kimia asas industri yang lain tidak termasuk baja dan kompaun nitrogen Baja dan kompaun nitrogen Plastik bentuk asal.35 .t. Gentian buatan (“man-made fibres”) Mengilang produk getah 25111 25112 25191 25192 25193 25199 Tayar dan tiub Tayar celup Mengilang semula getah dan memproses susu getah Rumah asap getah Sarung tangan getah Produk-produk getah lain t. bahan pencuci dan pengilat. pita komputer. polimer asli dan getah tiruan Mengilang produk-produk kimia lain 24210 24221 24222 24230 24240 24290 24300 Racun perosak dan produk agrokimia yang lain Cat.m. filem. Mengilang produk plastik 25201 25202 25203 25204 25205 25206 25209 Produk plastik menggunakan acuan (“blow moulded”) Produk plastik “extruded” Beg plastik dan filem Produk plastik (gentian tegas bertetulang) Produk busa plastik Komponen plastik (pengacuan suntikan) Keluaran plastik t. Tidak termasuk percetakan dan merekod bunyi (92492) Mengilang kimia dan produk kimia.Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri Percetakan dan aktiviti perkhidmatan yang berkaitan 22210 22220 Percetakan Perkhidmatan berkaitan dengan percetakan (termasuk penjilidan) Menghasil semula media rakaman 22300 Menghasil semula media rakaman (termasuk rekod.t. varnis dan bahan-bahan salutan seumpamanya dan mastik Dakwat percetakan Ubat/farmasi. Lampiran ms . bahan kimia perubatan dan produk botani Sabun dan serbuk pencuci. syampu dll Produk kimia lain t.

Buku Panduan Borang B

Sistem Taksir Sendiri

Mengilang kaca dan produk kaca 26100 Kaca dan produk kaca Mengilang produk galian bukan-logam t.t.m. 26910 26920 26930 26941 26942 26951 26959 26960 26990 27100 27201 27209 27310 27320 Tembikar bukan berstruktur dan bukan refraktori Produk tembikar refraktori Produk tanah liat dan tembikar yang berstruktur dan bukan refraktori Simen hidrolik Kapur dan plaster Konkrit siap bancuh Produk-produk konkrit, simen dan plaster yang lain Memotong, membentuk dan menyempurnakan batu Produk galian bukan logam yang lain t.t.m. Mengilang produk besi dan keluli asas Peleburan timah Logam berharga dan bukan ferus yang lain Mengacuankan besi dan keluli Mengacuankan logam bukan ferus Mengilang produk buatan logam 28110 28120 28910 28920 28930 28991 28992 28993 28999 Produk logam struktur (“structural metal”) Tangki, takungan dan bekas logam Menukang, menekan, menghentakkan dan menguling besi panas; metalurgi serbuk Menyalut logam, kerja-kerja kejuruteraan mekanikal am berasaskan bayaran fi atau kontrak Pisau, garpu, sudu, senduk, peralatan tangan dan barang besi yang umum Tin dan kotak logam Dawai dan produk dawai dan kancing logam Produk loyang, tembaga, pewter dan aluminium Barang-barang buatan logam lain t.t.m. Mengilang mesin untuk kegunaan am 29110 29120 29130 29140 29150 29191 29199 Mesin dan mesin turbin selain daripada untuk kapal terbang dan kenderaan Pam, penekan, paip dan injap “Bearing”, “gear”, “gearing” dan kelengkapan/peralatan bagi kenderaan yang dipandu Ketuhar, relau dan pembakar relau Peralatan untuk mengangkat dan mengendali (“lifting and handling equipment”) Mesin penyaman udara, pengalih udara dan penyejuk Mesin-mesin lain untuk kegunaan am t.t.m. Mengilang mesin kegunaan khusus 29210 29220 29230 29240 29250 29260 29270 29290 29300 Mesin pertanian dan perhutanan Mesin perkakas kecil Mesin untuk metalurgi Mesin untuk kerja-kerja perlombongan, kuari dan pembinaan Mesin memproses makanan, minuman dan tembakau Mesin membuat tekstil, pakaian dan produk kulit Senjata dan peluru Mesin-mesin lain untuk kegunaan khusus t.t.m. Peralatan rumah t.t.m. (contoh: peti sejuk, mesin pencuci pakaian, ketuhar dll)

Lampiran ms - 36

Buku Panduan Borang B

Sistem Taksir Sendiri

Mengilang mesin pejabat, perakaunan dan komputeran 30001 30002 Mesin pejabat dan perakaunan Komputer dan peralatan komputer Mengilang motor elektrik, generator dan transformer 31100 Motor elektrik, generator dan transformer Mengilang peralatan pengedaran dan kawalan elektrik 31200 Peralatan pengedaran dan kawalan elektrik Mengilang kabel dan wayar telekomunikasi 31301 31302 31309 Kabel dan wayar telekomunikasi Kabel dan wayar kuasa letrik Wayar dan kabel penebat yang lain t.t.m. Mengilang akumulator, sel asas dan bateri asas 31400 Akumulator, sel asas dan bateri asas; Mengilang lampu elektrik dan kelengkapan pengcahayaan 31500 31600 31900 Lampu elektrik dan kelengkapan pengcahayaan Mengilang alat letrik rumah Kelengkapan elektrik lain t.t.m. Mengilang injap dan tiub elektronik dan komponen elektronik lain 32101 32102 32109 Alat semikonduktor Injap dan tiub elektronik dan papan litar bercetak Komponen elektronik yang lain t.t.m. Mengilang pemancar dan alat penerima televisyen dan radio, dan peralatan talian telefon dan telegraf 32200 32300 Pemancar televisyen dan radio, dan peralatan talian telefon dan telegraf Alat penerimaan (“receivers”) siaran televisyen dan radio, peralatan rakaman suara atau video atau alat menghasil semula, dan barangan berkaitan Mengilang peralatan dan instrumen perubatan dan peralatan untuk tujuan lain, selain daripada instrumen optik 33110 33120 33130 Kelengkapan perubatan dan pembedahan, dan peralatan ortopedik Instrumen dan peralatan untuk mengukur, memeriksa, menguji, mengemudi dan tujuan-tujuan lain kecuali peralatan kawalan proses industri Peralatan kawalan proses industri Mengilang instrumen optik dan kelengkapan fotografi 33201 33202 Instrumen optik Peralatan fotografi

Lampiran ms - 37

Buku Panduan Borang B

Sistem Taksir Sendiri

Mengilang jam tangan dan jam 33300 Jam tangan dan jam Mengilang kenderaan bermotor 34100 Kenderaan bermotor Mengilang badan/gerabak untuk kenderaan bermotor, mengilang trailer dan separuh trailer 34200 Badan/gerabak untuk kenderaan bermotor, mengilang trailer dan separuh trailer Mengilang alat ganti dan aksesori kenderaan bermotor dan enjin kenderaan 34300 Alat ganti dan aksesori kenderaan bermotor dan enjin kenderaan Kapal, lokomotif, kapal udara 35110 35120 35200 35300 Membina dan membaiki kapal Membina dan membaiki bot kegunaan sukan atau riadah Lokomotif keretapi dan “tramway”, dan “rolling stock” Kapal udara dan kapal angkasa Mengilang alat pengangkutan 35910 35920 35990 Motosikal Basikal dan pengangkutan beroda bagi orang sakit Alat pengangkutan t.t.m Mengilang perabut 36101 36102 36109 Perabut kayu dan rotan Perabut logam Perabut lain kecuali diperbuat daripada batu, konkrit atau seramik Mengilang barang-barang lain 36910 36920 36930 36940 36991 36992 36993 36999 Barang kemas dan barang yang berkaitan Alat muzik Peralatan sukan Permainan dan permainan kanak-kanak Penyapu, berus dan mop Pen, pensil dan bekalan kegunaan pejabat dan pelukis Payung Mengilang barang lain t.t.m. Mengitar semula sisa dan sekerap logam 37101 37109 37201 37202 37209 Mengitar semula tin Mengitar semula lain-lain sisa dan sekerap logam Mengitar semula “textile fibres” Mengitar semula getah Mengitar semula sisa dan sekerap bukan-logam

Lampiran ms - 38

dan pembetungan Pendawaian letrik dan kerja pemasangan Kerja pembinaan pagar dan susur Kerja pembinaan eskalator dan lif Kerja pembinaan kelengkapan gas Kerja pemasangan sistem-sistem pencegah kebakaran.39 . kejuruteraan awam 45201 45202 45203 45204 45205 45206 45209 Bangunan kediaman Bangunan bukan kediaman Pembinaan jalan raya. pelabuhan dll Pembinaan empangan.t. saluran paip dan kerja-kerja projek air yang lain Talian komunikasi dan kuasa Kemudahan sukan termasuk stadium. sistem perparitan dan kumbahan. padang golf dll Kejuruteraan awam yang lain Pemasangan bangunan (termasuk pembaikan) 45301 45302 45303 45304 45305 45306 45307 45309 Kerja memasang paip dan tangki kebersihan.m. penyaman dan pengalih udara dan alat penyejuk Kerja pemasangan lain t.t. keselamatan dan telekomunikasi Kerja pemasangan alat-alat pemanas. pengumpulan dan pengedaran elektrik Mengilang gas dan mengedar bahan api bergas melalui saluran Bekalan wap dan air panas Pengumpulan.m. jalan keretapi. penapisan dan pengedaran air F PEMBINAAN Penyediaan tapak 45101 45102 45103 45104 45109 Merobohkan bangunan atau struktur-struktur lain dan membersihkan tapak Kerja-kerja penyediaan tanah (seperti menambak. jejambat. pertukangan kayu kemasan. GAS DAN AIR Pengeluaran. Menyewa kelengkapan binaan atau meroboh bersama dengan operator 45500 Menyewa kelengkapan binaan atau meroboh bersama dengan operator Lampiran ms . jambatan. terowong. sistem pengairan. padang terbang (“airfields”). Membina sepenuh atau sebahagian.t. kerja akustik dan pembersihan bahagian luaran Kerja penyempurnaan lain t.Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri E 40100 40200 40300 41000 BEKALAN ELEKTRIK.m. lebuhraya. Penyempurnaan bangunan (termasuk pembaikan) 45401 45402 45403 45409 Kerja-kerja yang menyumbang kepada penyempurnaan bangunan Mengecat dan menghias Mengempelas lantai. merata dan membuang tanah) Menyediakan tapak perlombongan tidak termasuk penyediaan tapak lombong minyak dan gas Kerja-kerja penebusgunaan (“reclamation”) tanah Kerja-kerja penyediaan tapak t.

Penyenggaraan dan pembaikan kenderaan bermotor 50201 50202 Menyenggara dan membaiki kereta. biji-bijian lain. van dan pacuan 4-roda Jualan borong alat ganti dan aksesori kenderaan industri dan komersil Jualan runcit alat ganti dan aksesori kenderaan bermotor Jualan borong motosikal. van dan pacuan 4-roda-baru Jualan borong kereta. minuman dan tembakau 51211 51212 51213 51214 51215 51219 51221 51222 51223 51224 51231 51232 51233 51234 51235 Getah kelapa Sawit Binatang ternakan Kayu balak dan kayu gergaji Pokok dan tumbuhan dipasu Produk pertanian lain t.Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri G PERDAGANGAN BORONG DAN RUNCIT Penjualan kenderaan bermotor 50101 50102 50103 50104 50109 50111 50112 50119 Jualan borong kereta. makanan.m. alat ganti dan aksesori yang berkaitan Penjualan runcit bahan api (“fuel”) automotif (minyak petrol dan pelincir) 50500 Jualan runcit bahan api automotif Jualan borong berasaskan bayaran fi atau kontrak 51100 Jualan borong berasaskan bayaran fi atau kontrak Jualan borong bahan mentah pertanian.t. ternakan.40 . ayam/itik dan telor Ikan dan makanan laut yang lain Buah-buahan Sayur-sayuran Beras. van dan pacuan 4-roda-terpakai Jualan runcit kenderaan bermotor t. van dan pacuan 4-roda-terpakai Jualan borong kenderaan industri dan komersil-baru Jualan borong kenderaan industri dan komersil-terpakai Jualan borang kenderaan bermotor yang lain Jualan runcit kereta. van dan pacuan 4-roda-baru Jualan runcit kereta. kek. alat ganti dan aksesori yang berkaitan Jualan runcit motosikal. roti dan produk-produk bakeri yang lain Kopi.m. van dan pacuan 4-roda Menyenggara dan membaiki kenderaan industri dan komersil Penjualan alat ganti dan aksesori kenderaan bermotor 50301 50302 50303 50401 50402 Jualan borong alat ganti dan aksesori kereta.t. Daging. tepung dan gula Produk tenusu Konfeksi Biskut. teh dan minuman “beverage” lain Lampiran ms .

m. kulit wantan dan produk yang berkaitan. rekod dan pita muzik Perabut. ortopedik dan perubatan. contoh: peralatan kegunaan profesional. makanan dalam tin dll) Jualan borong barangan rumah 51311 51312 51321 51322 51323 51324 51325 51326 51391 51392 51393 51394 51395 51396 51397 51398 51399 Tekstil. minyak tanah. venir dan produk yang berkaitan Bahan binaan. surat khabar. barangan tembikar. alat-alat keselamatan dan pencegah kebakaran Kelengkapan dan peralatan marin. dan barang-barang perak Peralatan dan bekalan fotografi Barangan optikal Perkakasan (“hardware”) rumah.t. sisa dan sekerap 51411 51412 51419 51420 51431 51432 51491 51492 51493 51499 Petrol.t. minyak masak. hiasan dll Peralatan rumah. Gas petroleum cair Bahan api dalam bentuk pepejal.t. rokok dan lain-lain Makanan lain (contoh: mee. pembinaan dan kejuruteraan awam Lif.Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri 51236 51237 51238 51239 Minuman ringan dan air mineral Bir. cecair dan gas serta produk yang berkaitan (contoh: arang. papan lapis. kelengkapan dan bekalan 51511 51512 51520 51530 51591 51592 51593 51599 Kelengkapan dan aksesori telekomunikasi Komponen elektrik dan elektronik. minyak pelincir dll. perisian dan peralatan komputer Mesin dan kelengkapan untuk perindustrian. wain dan arak Tembakau. bijih logam dan logam buatan Balak. cerut. sisa dan sekerap t. majalah dan alat tulis Barang kemas. penyaman udara. kertas dinding dan penutup lantai (“floor coverings”) Barangan rumah yang lain. kayu api dll) Logam.m. radio dan televisyen. kueh teow. perkakasan untuk pembina. jam dan jam tangan. alat muzik. linen. peralatan untuk pemasangan paip dan alat pemanas Baja Sekerap logam Bahan bukan logam Produk perantaraan. contoh: bahan pencuci. kosmetik dan kelengkapan dandanan diri (“toiletries”) Buku. pertanian.41 . minyak wangi. pakaian. parafin. perkakas dapur. dan aksesori pendawaian Mesin pejabat dan kelengkapan perniagaan (contoh: mesin daftar tunai) Perkakasan. barangan konsumer yang lain Jualan borong produk perantaraan bukan-pertanian. Jualan borong mesin. kapal udara dan pengangkutan t. kelengkapan. balak digergaji.m Mesin dan kelengkapan lain t. saintifik dan kepersisan (“precision”) Lampiran ms . eskalator. disel. kaca. tuala dan selimut Kasut Perkakas dan peralatan sukan Basikal dan alat berkaitan Permainan dan permainan kanak-kanak Barang kulit dan barang untuk perjalanan (kecuali kasut dan pakaian kulit) Kraftangan dan bunga tiruan Bunga (telah potong) dan tumbuhan Barang-barang farmasi.

t. kuey teow. burung. kopi dan minuman “beverage” lain Tembakau.m.t. dan haiwan peliharaan yang lain Makanan haiwan/haiwan peliharaan Bahan kulit dan PVC Kertas. rokok dan lain-lain Mee. kek.m. Kedai jualan borong am (“non-specialized wholesale stores”) Perdagangan runcit am di kedai/gedung 52111 52112 52113 52114 52191 52192 52193 52199 Kedai runcit (“provision stores”) Pasaraya Pasar Mini “Convenience store” Gedung serbaneka (“department store”) Gedung serbaneka dan pasaraya Wakil penjual akhbar dan kedai runcit Jualan runcit am yang lain t.m. minyak wangi. Perkakasan (“hardware”). selimut dll.m. produk selofan (“cellophone”) dan bahan pembungkus Bekalan untuk pertanian dan ladang (contoh: biji-benih. dapur. gula. Barangan pakaian dan pakaian berbulu dan aksesori pakaian Kasut Barangan kulit dan aksesori perjalanan Barang-barang kegunaan rumah. (termasuk makanan dalam tin. minuman dan tembakau di kedai khusus (“specialized stores”) 52211 52212 52213 52214 52221 52222 52223 52224 52225 52226 52227 52229 Daging dan ayam/itik (segar atau dibekukan) Ikan dan makanan laut yang lain Buah-buahan Sayur-sayuran Beras. stok bagi tapak semaian dan hortikultur) Komoditi spesifik t. produk tenusu dll) Jualan runcit barang-barang baru yang lain di kedai khusus 52310 52321 52322 52323 52324 52331 52332 52333 52334 52339 52340 Barang farmasi. tuala.t. kosmetik dan kelengkapan dandanan diri (“toiletries”) Tekstil. mee hoon. tepung dan biji-bijian lain Konfeksi (gula-gula dll) Biskut. wain dan arak Minuman ringan Teh. cat dan kaca Lampiran ms .Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri Jualan borong lain-lain 51911 51912 51913 51915 51916 51919 51920 Ikan akuarium. cerut. perubatan dan ortopedik. Jualan runcit makanan. kaca. minyak masak. hiasan dll. roti dan produk bakeri yang lain Bir. kelengkapan radio dan televisyen Perabut dan kelengkapan Lampu dan aksesori lampu Perkakas dan kelengkapan rumah t. Perkakas elektrik rumah. pinggan-mangkuk.42 . kulit wantan dan makanan lain t. linen.t.

pita muzik. H HOTEL DAN RESTORAN Hotel. cakera padat dan pita video Ikan-ikan akuarium Haiwan dan burung peliharaan serta makanan haiwan peliharaan Barang rekreasi yang lain seperti lukisan. suratkhabar dan alat-alat tulis Bunga dan tumbuh-tumbuhan Jualan runcit barang-barang lain di kedai/gedung yang khusus t. Jualan runcit bukan di gedung 52511 52512 52520 52590 Jualan runcit melalui pesanan (“mail order house”) Jualan runcit melalui jualan langsung (“direct selling”) Jualan runcit melalui warung/gerai dan pasar Jualan runcit bukan di gedung t. Pembaikan barangan persendirian dan barangan rumah 52601 52602 52603 52604 52609 Membaiki kasut dan barang kulit yang lain Membaiki perkakas dan barangan elektrik dan elektronik Membaiki jam tangan.t. kelengkapan komputer.Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri 52351 52352 52353 52354 52355 52356 52359 52360 52370 52381 52382 52383 52391 52392 52393 52394 52395 52399 Peralatan sukan dan rekreasi Basikal Permainan dan permainan kanak-kanak Alat muzik.m. majalah. Komputer.m. jam dan barang kemas Membaiki basikal Membaiki barang kegunaan persendirian/rumah t. rekod.43 . wang siling dll. Jualan runcit barang terpakai di kedai/gedung 52401 52402 52403 52404 52409 Buku Barang elektrik dan elektronik Kedai pajak gadai Barangan antik Barang terpakai yang lain t.t.m.m.t.t. tempat perkhemahan dan tempat penginapan jangka pendek 55101 55102 Hotel Tempat perkhemahan dan tempat penginapan jangka pendek yang lain Lampiran ms . jam tangan. perisian (“non-customized software”) dan mesin cetak Peralatan telekomunikasi Peralatan fotografi Cermin mata dan barangan optik yang lain Peralatan saintifik dan kepersisan (“precision equipment”) Kelengkapan dan bekalan pejabat Jam. barang kemas dan barang perak Gas petroleum cair (gas dapur) Buku.

t. cecair) Pengangkutan laut dan pesisir pantai 61101 61102 61103 61109 Pengangkutan penumpang menggunakan kapal dan feri Pengangkutan barangan menggunakan jalan air/laut dan pesisir pantai Perkhidmatan menarik dan menolak pengangkutan air Pengangkutan laut dan pesisir pantai untuk penumpang atau barangan t.44 .t. PENYIMPANAN DAN KOMUNIKASI Pengangkutan melalui rel 60100 Perkhidmatan keretapi Pengangkutan darat yang lain 60211 60212 60213 60214 60219 60221 60229 60230 Perkhidmatan bas (perkhidmatan bas “stage”.t. Pengangkutan barang melalui jalan raya Pengangkutan melalui saluran paip 60300 Pengangkutan melalui saluran paip (termasuk gas. coffee houses. mini dan ekspress) Perkhidmatan bas kilang Perkhidmatan bas sekolah Perkhidmatan pengangkutan pinggir bandar untuk penumpang (contoh: LRT. Pengangkutan udara berjadual 62101 62109 Perkhidmatan pengangkutan udara bagi penumpang-domestik dan antarabangsa Pengangkutan udara berjadual yang lain (contoh: perkhidmatan helikopter) t.m. bar makanan snek (termasuk “lunch counters” dan refreshment stands”) Kantin Penyedia/penyaji makanan (“food caterers”) Pubs. Lampiran ms . Gerai makanan/penjaja Gerai minuman/penjaja Gerai makanan dan minuman/penjaja I PENGANGKUTAN.m.m.m.m. kereta sewa (bersama pemandu) dan perkhidmatan limosin Pengangkutan darat untuk penumpang tidak berjadual t. bars. “cocktail lounges” dan karaoke Tempat makan dan minum t.m.t. Teksi.t.Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri Restoran.t. Pengangkutan air di pedalaman 61201 61202 61209 Perkhidmatan pengangkutan penumpang menggunakan bot dan sampan Perkhidmatan pengangkutan air di pedalaman bagi barangan Pengangkutan air di pedalaman t. bar dan kantin 55211 55212 55213 55214 55215 55216 55217 55219 55221 55222 55223 Restoran dan restoran dengan kelab malam Restoran makanan segera Kedai kopi Kafe. KTM komuter dan monorail) Pengangkutan darat untuk penumpang berjadual t.

agensi pelancongan 63011 63019 63020 63031 63032 63033 63034 63035 63036 63039 63041 63042 63049 63091 63092 63099 Perkhidmatan pemunggah kargo (“stevedoring”) Perkhidmatan mengendalikan kargo t. Perkhidmatan agensi penghantaran barangan Agensi perkapalan Agensi pengangkutan lain t. Bank Industri Malaysia) Kewangan lain t.t.t.t.t.t.m.m. Bank Pertanian Malaysia. Pengangkutan sokongan dan tambahan.Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri Pengangkutan udara tidak berjadual 62201 62209 Perkhidmatan memberi sewa kapal udara sama ada bersama dengan operator atau tidak.m. Bank Pembangunan Malaysia. Koperasi Perumahan. Penyimpanan (stor dan gudang) Pengendalian operasi rel Mengusahakan perniagaan tempat letak kereta (“parking lots”) Operasi lebuhraya.m. Lampiran ms .t. operator pelancongan dan bantuan pelancong t.m.t. INTERMEDIASI KEWANGAN Intermediasi kewangan 65110 65191 65192 65193 65194 65195 65196 65197 65199 Bank Pusat Bank perdagangan Bank luar pesisir Bank saudagar Syarikat kewangan Rumah diskaun Institusi penyimpanan/tabungan (contoh: Bank Simpanan Nasional. Lembaga Urusan Tabung Haji) Institusi pembangunan kewangan (contoh: MIDF. sewa khas kapal udara (“aircraft chartering”) Pengangkutan udara tidak berjadual t. jambatan dan terowong Penyelamat kapal dan perkhidmatan mengapungkan semula Operasi pelabuhan Operasi lapangan terbang (tidak termasuk pengendalian kargo) Pengangkutan sokongan t. Perkhidmatan agensi pelancongan dan operator pelancongan (termasuk perkhidmatan pemandu pelancong) Perkhidmatan menempah teksi dan limosin Aktiviti agensi pelancongan.m.45 .m. Mengepos dan penghantaran (“courier”) 64110 64120 Perkhidmatan pos nasional Penghantaran selain daripada pos nasional Telekomunikasi 64201 64202 64203 64204 64209 J Perkhidmatan telefon (awam dan bimbit) Perkhidmatan penyiaran televisyen dan radio Komunikasi data (termasuk operasi rangkaian) Perkhidmatan “paging” Perkhidmatan telekomunikasi lain t.

m. SC. KLC) Broker stok.m.t.m. Aktiviti tambahan kepada insurans dan tabung bantuan pencen 67201 67202 67209 K Insurans dan perkhidmatan agensi Perkhidmatan pelaras insurans Perkhidmatan tambahan (insurans dan tabung bantuan pencen) t. saham dan bon Broker dan dealer komoditi Dealer emas jongkong Broker dan dealer kewangan hadapan yang lain (“financial futures”) Perkhidmatan tukaran wang asing Perkhidmatan perunding kewangan Perkhidmatan tambahan (kewangan) t.t. SEWAAN DAN PERNIAGAAN Harta tanah milik sendiri atau pajakan 70101 70102 70200 Pembangunan harta tanah Operasi harta tanah Aktiviti harta tanah berasaskan bayaran fi atau kontrak Lampiran ms . KLOFFE. PERKHIDMATAN HARTA TANAH.t.t. penerbangan dan transit Insurans kenderaan bermotor Insurans api dan kerosakan harta-harta lain Insurans kemalangan dan kesihatan Insurans pengangkutan barangan (“freight”) Insurans lain t. CDS. Aktiviti tambahan kepada kewangan selain daripada insurans dan tabung bantuan pencen 67110 67121 67122 67123 67129 67191 67192 67199 Operasi dan perkhidmatan kawalan pasaran kewangan (contoh: KLSE.m.Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri Intermediasi kewangan lain-lain 65910 65921 65922 65929 65991 65992 65993 65994 Syarikat pajakan kewangan Syarikat faktoring Perkhidmatan kad kredit Perkhidmatan kredit t. Syarikat pemegang pelaburan Syarikat urusan pelaburan Syarikat nominee Unit Amanah Insurans dan tabung bantuan pencen selain keselamatan sosial berwajib 66010 66021 66022 Insurans nyawa (termasuk insuran semula) Tabung bantuan simpanan Tabung bantuan pencen Insurans am (termasuk insurans semula) 66031 66032 66033 66034 66035 66039 Insurans marin.46 .

kuda tunggang. trak.t. Penyewaan pengangkutan udara Penyewaan mesin dan kelengkapan-kelengkapan lain 71210 71220 71230 71290 Mesin dan peralatan pertanian Mesin dan peralatan pembinaan dan kejuruteraan awam Mesin dan peralatan pejabat (termasuk komputer) Mesin dan kelengkapan t. sosiologi dan psikologi Ekonomi Undang-undang Linguistik dan bahasa lain Sains sosial dan kemanusiaan yang lain Lampiran ms . bot riadah.m.t.47 .m.t. Komputer dan aktiviti berkaitan 72100 72200 72300 72400 72500 72900 Perunding perkakasan komputer (“hardware consultancy”) Perunding dan pembekal perisian (“software consultancy and supply”) Perkhidmatan pemerosesan data Aktiviti pangkalan data (termasuk pembangunan pangkalan data.t. (contoh: basikal. trailer dan kontena Penyewaan dan pemajakan “caravan” dan “camper” Penyewaan pengangkutan darat t. perakam video kaset dan peralatan yang berkaitan Perabot Pita video (termasuk cakera padat dan cakera laser) Perkakasan teater Peralatan rekreasi t. storan data. mesin perakaunan. pemajakan kapal dan bot (termasuk sewa khas) Penyewaan pengangkutan air t. penyediaan data) Penyenggaraan dan pembaikan mesin pejabat.m.m.Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri Penyewaan pengangkutan 71111 71112 71113 71114 71119 71121 71129 71130 Penyewaan kereta persendirian Penyewaan motosikal Penyewaan dan pemajakan lori.m. peralatan sukan) Penyewaan barangan persendirian dan barangan rumah t. komputer dan peralatan berkaitan dengan komputer Aktiviti lain berkaitan dengan komputer Penyelidikan dan pembangunan eksperimen sains semula jadi (“natural sciences”) dan kejuruteraan 73101 73102 73103 73104 73105 73109 Sains fizikal Kimia dan biologi Kejuruteraan dan teknologi Sains pertanian Sains perubatan dan farmasi Sains semula jadi yang lain Penyelidikan dan pembangunan eksperimen sains sosial dan kemanusiaan 73201 73202 73203 73204 73209 Sains kebudayaan. Penyewaan barangan persendirian dan barangan rumah 71301 71302 71303 71304 71305 71309 Televisyen.t.

PENTADBIRAN AWAM DAN PERTAHANAN. KESELAMATAN SOSIAL BERWAJIB Pentadbiran negeri dan polisi ekonomi dan sosial komuniti 75110 75121 75122 75123 75124 75125 75129 75131 Aktiviti am (keseluruhan) perkhidmatan awam Pentadbiran perkhidmatan pendidikan Pentadbiran perkhidmatan kesihatan Pentadbiran perkhidmatan perumahan dan kerajaan tempatan Pentadbiran perkhidmatan rekreasi. perundingan perniagaan dan pengurusan 74110 74120 74130 74141 74142 74143 74144 74149 Perkhidmatan perundangan Perkhidmatan perakaunan. Pengujian dan analisis teknikal Pengiklanan 74300 Pengiklanan Aktiviti perniagaan t. atau acara-acara sukan Perkhidmatan penyalinan (“duplicating services”) Perkhidmatan perniagaan yang lain t.m.Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri Perundangan. kebudayaan dan sukan Pentadbiran perkhidmatan keugamaan Perkhidmatan komuniti dan sosial yang lain Perdagangan domestik dan antarabangsa Lampiran ms .48 . simpan kira dan auditan. kejuruteraan dan teknikal lain-lain 74211 74212 74213 74219 74220 Perkhidmatan perundingan senibina Perkhidmatan perundingan kejuruteraan Perkhidmatan perundingan ukur tanah dan ukur bahan Perundingan senibina dan kejuruteraan yang lain dan perundingan teknikal yang berkaitan t.t. perakaunan.t. perundingan cukai.t. pengadaran kredit (credit rating).m. penyelidikan pasaran dan pemungutan suara umum. “direct mailing” pengiklanan melalui mel dan aktiviti seumpamanya Aktiviti agensi untuk mendapatkan penghibur. dan perundingan cukai Penyelidikan pasaran dan pemungutan suara umum (“public opinion polling”) Perundingan pengurusan estet Perundingan pengurusan am Perundingan pengurusan perhubungan awam Perundingan pengurusan projek Perundingan perniagaan dan pengurusan yang lain Perundingan senibina.m. simpan kira dan auditan. 74910 74920 74931 74932 74940 74950 74991 74992 74993 74994 74999 L Perkhidmatan pengambilan pekerja dan menyediakan personel Perkhidmatan penyiasatan dan keselamatan Perkhidmatan mencuci bangunan Perkhidmatan pembasmian kuman dan penghapusan serangga Perkhidmatan fotografi (perdagangan dan pengguna) Perkhidmatan “packaging” berasaskan bayaran fi atau kontrak Perkhidmatan menjawab telefon Memungut bil.

m.m.49 .t.t.m. KESIHATAN DAN KERJA SOSIAL Kesihatan manusia 85110 85121 85122 85191 85192 85193 85194 85199 Perkhidmatan hospital Perkhidmatan perubatan. telekomunikasi dan pos Pelancongan Sumber manusia Pentadbiran yang mengawal serta menyumbang terhadap pengendalian perniagaan yang lebih efisien t. Perkhidmatan awam Perkhidmatan kepada komuniti secara keseluruhan 75210 75220 75231 75232 75233 75234 75235 75236 75239 75300 M 80101 80102 80210 80211 80220 80301 80302 80303 80901 80902 80909 N Hal-ehwal luar negara Perkhidmatan angkatan tentera dan pertahanan awam Perkhidmatan polis Perkhidmatan penjara Perkhidmatan imigresen Perkhidmatan pendaftaran negara Perkhidmatan badan kehakiman dan perundangan Perkhidmatan bomba Perkhidmatan lain yang berkaitan dengan peraturan awam dan keselamatan Keselamatan sosial berwajib (“compulsory social security”) PENDIDIKAN Sekolah/taman bimbingan kanak-kanak (taska) dan tadika Sekolah rendah Sekolah menengah umum Sekolah rendah dan menengah Sekolah menengah teknikal dan vokasional Kolej dan universiti Institusi teknikal dan perdagangan Sekolah jururawat Sekolah memandu Sekolah muzik dan tarian Pendidikan orang dewasa dan vokasional yang lain t. contoh: klinik swasta (tidak termasuk perkhidmatan hospital dan aktiviti paramedik seperti bidan) Perkhidmatan pergigian Perkhidmatan rumah penjagaan (“nursing home”) Perkhidmatan fisioterapi dan terapi pekerjaan Perkhidmatan ahli herba dan homeopati Perkhidmatan ambulan Perkhidmatan kesihatan manusia t.t.Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri 75132 75133 75134 75135 75136 75137 75138 75139 75140 Pertanian dan pembangunan luarbandar Perusahaan utama Kerja-kerja awam Pengangkutan Tenaga. Lampiran ms .

O AKTIVITI KOMUNITI.t. pengukir. RADIO. AKTIVITI BERKAITAN DENGAN WAYANG GAMBAR. majikan dan profesional 91110 91120 91200 91910 91920 91991 91992 91993 91999 Organisasi perniagaan dan majikan Organisasi profesional Kesatuan pekerja Aktiviti organisasi keagamaan Aktiviti organisasi politik Perkhidmatan untuk kebaikan masyarakat dan sokongan komuniti (termasuk kelab rotari) Perkhidmatan pembelaan (“advocacy”) bagi kumpulan-kumpulan tertentu Perkhidmatan yang diberi oleh persatuan belia (“youth organizations”) Perkhidmatan lain yang disediakan oleh organisasi berahli (“membership organizations”) t.m.50 . sanitasi dan seumpamanya Perkhidmatan pembuangan sampah Perkhidmatan memungut dan membuang bahan buangan industri Aktiviti organisasi perniagaan. komposer. penghibur dan artis-artis perseorangan lain Lampiran ms . SOSIAL DAN PERKHIDMATAN PERSENDIRIAN YANG LAIN Pembuangan kumbahan (“sewage”).Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri Aktiviti veterinar 85200 Perkhidmatan veterinar Kerja-kerja sosial 85311 85312 85313 85314 85315 85316 85319 85321 85322 85324 85325 85329 Perkhidmatan kebajikan untuk kanak-kanak (contoh: rumah anak yatim) Perkhidmatan rumah orang tua Pengendalian pusat perlindungan untuk wanita Perkhidmatan rumah juvenil Pengendalian rumah orang cacat Perkhidmatan rumah pemulihan dadah Kerja sosial yang lain di mana tempat tinggal disediakan Perkhidmatan kaunseling Pengendalian persatuan “alcoholic anonymous” Perkhidmatan sukarela berkaitan dengan mengumpul dan mengagih dana untuk tujuan kebajikan Perkhidmatan jagaan harian kanak-kanak (“day-care”) Aktiviti kerja sosial t. kumpulan nyanyian dan hiburan okestra Perkhidmatan yang diberi oleh pengarang. TELEVISYEN DAN HIBURAN-HIBURAN LAIN 92111 92112 92120 92131 92132 92141 92142 Penerbitan wayang gambar dan video Pengedaran wayang gambar dan video Penayangan wayang gambar Penerbitan program radio Penerbitan program televisyen Penerbitan dan persembahan teater.m.t. sanitasi dan seumpamanya 90001 90002 90003 Pembuangan kumbahan. sampah.

t.t. Sarkas. Perkhidmatan-perkhidmatan lain 93010 93021 93022 93023 93030 93091 93092 93093 93099 Dobi dan cucian kering tekstil dan produk bulu Perkhidmatan menggunting rambut lelaki Perkhidmatan mendandan rambut wanita termasuk perkhidmatan-perkhidmatan lain di salon unisex Perkhidmatan kecantikan Perkhidmatan pengkebumian dan yang berkaitan Perkhidmatan mencari jodoh.t. kelab menembak. sahabat pena dan pertemuan (“dating”) Perkhidmatan rumah urut dan pusat kesihatan (contoh: “spa”.m. taman permainan/hiburan dan seumpamanya Kelab kabaret. studio rakaman) Merekod atau merakam bunyi Agensi tempahan (berkaitan dengan penerbitan teater dan hiburan) Perkhidmatan taman dan pantai rekreasi Perjudian dan pertaruhan Aktiviti rekreasi lain t. muzium dan kebudayaan 92310 92320 92330 Perpustakaan dan arkib Muzium termasuk aktiviti pemeliharaan kawasan dan bangunan bersejarah Pengendalian taman botani dan zoologi dan rezab alam semulajadi Aktiviti kesukanan dan rekreasi-rekreasi lain 92411 92412 92413 92414 92415 92419 92491 92492 92493 92494 92495 92499 Kelab golf Sukan air dan kelab rekreasi kecuali kelab golf Kelab menunggang kuda Penganjuran dan pengurusan acara sukan Perkhidmatan mengendalikan kemudahan sukan (“sports facility”) Perkhidmatan kesukanan yang lain (termasuk kelab bola.m. television dan penerbitan teater. disko dan karaoke Aktiviti hiburan t. arkib.tidak terklasifikasi di mana-mana Lampiran ms .t.m.t. kelab bina-badan) Aktiviti memilih pelakon/penyanyi (“casting” untuk filem.m.Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri 92149 92191 92192 92199 Perkhidmatan bantuan teater t. Aktiviti agensi berita 92201 92202 92209 Perkhidmatan menyediakan berita yang bercetak Perkhidmatan menyediakan gambar Perkhidmatan-perkhidmatan lain bagi agensi berita Aktiviti perpustakaan. “sauna baths”) Perkhidmatan teman pengiring (“social escort”) Aktiviti perkhidmatan yang lain t. .m. RUMAHTANGGA PERSENDIRIAN YANG MENGGAJI PEKERJA 95000 Rumahtangga persendirian yang menggaji pekerja ORGANISASI DAN PERBADANAN LUAR WILAYAH (“EXTRA-TERRITORIAL”) 99000 Nota: Organisasi dan perbadanan luar wilayah t.51 .

2004 Pematuhan Ya Tidak Persatuan Perdagangan Potongan Bagi Kerugian Wang Tunai Dan Layanan Ke Atas Pemulihannya Cukai Pegangan Atas Pendapatan Kelas Khas Manfaat Tempat Kediaman Yang Disediakan Oleh Majikan Kepada Pekerjanya Pendapatan Daripada Sewaan HartaTanah Lampiran ms .02.52 .09.2005 05. 3/2009 2/2009 1/2009 3/2008 2/2008 1/2008 6/2006 5/2006 4/2006 3/2006 2/2006 1/2006.2010 11.06.01.04.02.11. Tambahan.2009 30.2005 06.07.2004 08. Tambahan Kedua & Tambahan Ketiga 6/2005 & Tambahan 5/2005 4/2005.08.06.01.2005 30.05.2008 03.12.2006 30.2008 09.Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri LAMPIRAN H: No.2009 14.2009 30.2009 22.2007 08.11.02.2008 06.11. Tambahan & Tambahan Kedua 1/2005 5/2004 & Tambahan 4/2004 3/2004 & Tambahan 2/2004.07.2008 05. Tambahan.2009 08.2006 17.2006 03.07.12.11.08.04.10.2005 12.2006 31.2005 17.01.2007 04.2006 13. Tambahan & Tambahan Kedua 3/2005 & Tambahan 2/2005.05.2004 03.2007 25.05.2004 20.08.2009 Pengiraan Cukai Pendapatan Kena Dibayar Oleh Individu Bermastautin Pengiraan Jumlah Pendapatan Bagi Individu Insentif Potongan Dua Kali Terhadap Perbelanjaan Penyelidikan Manfaat Skim Opsyen Saham Pekerja Perbelanjaan Keraian Manfaat Berupa Barangan 06.2006 17.2009 22. Tambahan Kedua & Tambahan Ketiga 1/2004 KETETAPAN UMUM KETUA PENGARAH Nama Ketetapan Umum Insurans Indemniti Profesional Kontrak Pembinaan Pemaju Harta Perbelanjaan Keraian Elaun Pelaburan Semula Elaun Khas Bagi Aset Bernilai Kecil Layanan Cukai ke atas Perbelanjaan Guaman dan Profesional Insurans Indemniti Profesional Penilaian Stok Perdagangan dan Kerja Dalam Proses Bahagian I Pemajuan Harta & Kontrak Pembinaan Cukai Yang Ditanggung Oleh Majikan Perkuisit Daripada Penggajian Dikeluarkan/ Dikemaskinikan 30.2005 01.01.2008 27.2005 30.07.03.05.2009 22.04.2006 31.05.2004 23.12.01.2006 17.03.07.

2001 30.2001 18.03.03.08.06.03.2007 08. 2/2003 1/2003 & Tambahan 2/2002 1/2002 7/2001 6/2001 5/2001 4/2001 3/2001 & Tambahan 2/2001 1/2001 8/2000 7/2000 6/2000 (Pindaan) 6/2000 5/2000 (Pindaan) 5/2000 4/2000 (Pindaan) 4/2000 3/2000 Insurans “Key-Man” Nama Ketetapan Umum Dikeluarkan/ Dikemaskinikan 30.04.2001 18.2000 30.05.06.2003 23.2000 01.01.12.2001 01.04.2002 30.06.Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri No.2003 05.2001 01.01.2001 30.12.07.03.2009 18.06.04.2001 18.2001 30.2000 16.2000 01.2000 30.08.04.2000 Pematuhan Ya Tidak Layanan Cukai Berhubung Dengan Tambang Percutian Perbelanjaan Praoperasi Dan Prapermulaan Perniagaan Yang Dibenarkan Bagi Syarikat Potongan Untuk Hutang Lapuk & Hutang Ragu Dan Layanan Ke Atas Pemulihan Tempoh Asas Bagi Punca Perniagaan & Bukan Perniagaan (Syarikat) Tempoh Asas Bagi Suatu Punca Perniagaan (Individu & Orang Selain Daripada Syarikat / Koperasi) Tempoh Asas Bagi Suatu Punca Perniagaan (Koperasi) Tempoh Asas Bagi Suatu Punca Bukan Perniagaan (Individu & Orang Selain Daripada Syarikat) Rayuan Terhadap Sesuatu Taksiran Pengiraan Elaun Permulaan & Elaun Tahunan Bagi Loji & Jentera Pemilikan Loji Dan Jentera Bagi Tujuan Tuntutan Elaun Modal Pelarian Cukai Dengan Sengaja Dan Kesalahan Yang Berkaitan Memberi Kemudahan Dan Bantuan Yang Munasabah Penyimpanan Rekod Yang Mencukupi (Orang Selain Daripada Syarikat / Individu) Penyimpanan Rekod Yang Mencukupi (Orang Selain Daripada Syarikat / Individu) Penyimpanan Rekod Yang Mencukupi (Individu Dan Perkongsian) Penyimpanan Rekod Yang Mencukupi (Individu Dan Perkongsian) Penyimpanan Rekod Yang Mencukupi (Syarikat Dan Koperasi) Penyimpanan Rekod Yang Mencukupi (Syarikat Dan Koperasi) Tempoh Asas bagi Suatu Punca Perniagaan (Individu Dan Orang Selain Daripada Syarikat / Koperasi) Tempoh Asas Bagi Suatu Punca Perniagaan (Syarikat Dan Koperasi) Tempoh Asas Bagi Suatu Punca Bukan Perniagaan 2/2000 1/2000 01.2001 30.03.53 .04.2002 02.01.2000 Lampiran ms .2001 01.03.2000 30.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.