IMPLIKASI GAYA PEMBELAJARAN DALAM PENDIDIKAN

Bimbing an Kurikulu m

Penilaia n

Implikasi

Kurikulum

Guru perlu meletakkan dan menekankan instituisi, perasaan , penderiaan dan imaginasi untuk mendorong murid menganalisis, memberikan alasan dan menyelesaikan masalah secara tersusun

Bimbingan
Guru mereka satu bentuk bimbingan untuk menghubungkan bentuk gaya pembelajaran dengan mengambil unsur pengalaman, refleksi, conceptualization dan uji kaji Guru juga boleh mendedahkan murid dengan pelbagai unsur pengalaman di dalam bilik darjah seperti unsur bunyi-bunyian, muzik, visual, pergerakan dan juga percakapan

Penilaian Guru melaksanakan pelbagai bentuk teknik penilaian yang memberikan fokus pada perkembangan terhadap kapasiti otak secara keseluruhan yang ada kaitan dengan gaya pembelajaran

‡Perbezaan individu dari segi perbezaan gaya berfikir akan menentukan gaya pembelajaran seseorang murid ‡Hasilnya, guru hendaklah mengkaji perbezaan muridmuridnya dan menentukan perkara-perkara yang berikut menurut tahap muridnya, iaitu : 

Penentuan Hasil Pembelajaran Kepelbagaian Strategi dan Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Kepelbagaian Bahan dan Peralatan Mengajar Penyampaian Guru

Penentuan Hasil Pembelajaran  Hasil pembelajaran hendaklah berasaskan keupayaan dan kemampuan murid Guru tidak seharusnya sama sekali mengharapkan hasil pembelajaran kumpulan yang sederhana dengan hasil pembelajaran kumpulan cerdas Guru boleh menyediakan tugasan murid yang pelbagai aras bagi memastikan semua murid mendapat manfaat

2. Kepelbagaian Strategi dan Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran 

Perbezaan murid menentukan kesediaan mereka menghadapi pembelajaran samada kurang berminat dan juga sangat teruja untuk belajar 

Guru seharusnya kreatif dengan menyediakan pelbagai strategi dan kaedah pengajaran dan pembelajaran bagi memastikan semua murid mencapai hasil pembelajaran masing-masing Bagi murid kurang berminat : Mempelbagaikan aktiviti bermain sebagai usaha menarii minat murid Murid yang mempunyai gaya berfikir yang tinggi : Menyediakan aktiviti analisis atau penyelesaian masalah dengan menggunakan borang grafik

3. Kepelbagaian Bahan dan Peralatan Mengajar 

Murid kurang berminat belajar : Guru mendorong pembelajaran aktif dengan menggunakan audio visual yang menarik seperti lakonan dan menyanyi  Melalui aktiviti tersebut, murid akan belajar berkomunikasi dan wujud unsur peneguhan berbahasa Guru boleh mewujudkan pusat pembelajaran di satu sudut luar bilik darjah seperti meletakkan bahan hidup iaitu daun, ikan, burung , bunga dan sebagainya yang boleh dimanfaatkan

4. Penyampaian Guru 

Guru menjadikan diri mereka sebagai seorang penghibur yang berbakat Contoh : Matapelajaran Sastera dan Bahasa ² guru mengasah bakat murid untuk bercerita, berseloka, bersyair dan berpantun Guru yang mempelbagaikan penyampaiannya, akan menjadikan murid ² murid mendapat manfaat walaupun wujud perbezaan murid-murid