Allah Berkehendak Kepada Yang Mahu Dan Allah Menolak Kepada Yang Enggan

Allah berkehendak kepada yang mahu dan Allah menolak kepada yang enggan.

Amalan Zikir Munajat Siti Fatimah Azzaharah Zikir yang ajarkan oleh Nabi Baginda Nabi Muhammad Rasullullah S.A.W Kepada puterinya Siti Fatimah r.h Kepada suaminya Saidina Ali r.a Sesuai diamalkan selepas solat subuh sebelum sunat isra¶ atau selepas sunat dhuha sebelum solat zuhur atau selepas solat a¶shar atau selepas solat isya¶ atau selepas sunat taubat, hajat, tahajjud atau tasbih ditengah malam. Sebaik baiknya dilakukan berjemaah dengan ahli keluaraga, sahabat handai dan jiran seminggu sekali. Seorang bayi yang lahirkan kemuka bumi ini dijamin Allah bersih seumpama kain yang putih lagi bersih dan tidak dia membawa apa apa malang atau celaka, Maka ibu dan bapalah yang bertanggong jawab mencorakkannya, Namun setelah dianya ( bayi itu ) berakal ( merdeka ), tanggong jawab dialah yang memilih samada berusaha membersih atau mengotori dirinya. Jadilah sebagai seorang yang berakal, Kembalilah kepangkuan Allah yakni Tuhan mu, bersih sebersih bersihnya sepertimana bersihnya hati kamu semasa kamu dilahirkan. Sesungguhnya Allah tidak memandang apa yang kamu ada, tetapi Allah memandang kebesaran apa yang ada didalam hati kamu. ( Zikir Munajat Berseorangan ) ³ Salamun kaulam mir rabbil rohim ´ ( 3x) Wam tazul aiyuhal mujrimun A¶lam ak had ilai kom ya bani adama a¶lla tak budush syaiton Innahu lakom aduwom mubin Hazihis jahanam Hazihis jahanam Hazihis jahanam multati kuntum tu¶ a¶dun. Salamun ala Sulaiman fil a¶lamin Salamun ala Nuhin fil a¶lamin ³ Bismillahillazi laya dhurru ma asmihi sai un fil ardi wala fissama i wahuwas sami ul a¶lim ´ ( 3x) ³ Salamun kaulam mir rabbil rohim ´ ( 3x)

Engkaulah yang kami sembah dan sebaik baik tempat kami memohon pertolongan. cahaya pada lidah kami. tiada daya upaya kami Ya Allah ya tuhan kami.´ ³ Ya Allah tiada siapa yang dapat menghalang apa yang Engkau beri. cahaya dikiri kami.A¶u¶zubillahi minassaitho noirrojim Bismillah hirahmanirrahim Astaqfirullah hal a¶zim alazi la ila hailla huwal hayyul qoyyum mu wa atubu ilaeh ( 3x) Ashadu alla illa haillallah waashadu anna muhammada rasullullah. mukminin dan mukminat.´ Hasbu nallah wanikmal wakil ( 3x ) ( Amin ) A¶u¶zubillahi minassaitho noirrojim bismillah hirahmanirrahim ³ Illa hadrotan nabie mustofa rasul lillah hi taa¶la Alfatihah´ Baca. dan tidak ada sesiapa yang dapat memberi apa yang engkau halangi. cahaya dihadapan kami. milik Engkaulah segala kuasa.´ ³ Ya Allah ya tuhan kami. cahaya diatas kami. maka kau lembutkanlah hati mereka mereka yang menyimpan. limpah ruahkanlah rezeki buat kami dan maka Engkau permudahkanlah segala urusan kami ´ ³ Ya Allah jikalau rezeki kami ada dilangit maka Engkau turunkanlah bagi kepada kami dan jikalau rezeki kami ada diperut bumi sekali pun maka Engkau keluarkanlah beri pada kami ya Allah ´ ³ Ya Allah ya tuhan kami. tidak berguna bagi Engkau orang yang mempunyai kekayaan akan kekayaannya. ³ Ya Allah ya tuhan kami. tuhan yang maha pengasih lagi maha penyanyang. ahli keluargaku dan saudaraku muslimin dan muslimat. cahaya dipendengaran kami. cahaya dibawah kami. Aku memohon kepada Engkau ilmu ilmu hikmah yang serasi dengan aku untuk aku bawa. memilikki barang hikmat dan sifat kebaktian tergadap Mu memberikan kepada kami. aku gunakan kejalan memanafaatkannya mempertahankan iman dan amal diriku. Alfatihah. jikalau cahaya itu jauh dari kami maka Engkau permudahkanlah bagi kami ´ ³ Ya Allah ya tuhan kami. cahaya dikanan kami. anak anak dan isteri ( suami )ku. cahaya dipenglihatan kami. ³ Salamun kaulam mir rabbil rohim ´ ( 3x) ( Menadah tangan ) Baca Doa. Al kafirun. jadikanlah cahaya dihatiku. aku pakai. kuasa kerajaan dilangit mahu bumi mahu pun hati hati kami. tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat lagi maha mengetahui. Baca. dan tidak siapa yang dapat menolak apa yang engkau hukumkan. cahaya dibelakang kami dan jadikanlah cahaya pada diri kami. muslimin dan muslimat.´ ³ Ya Allah ya tuhan kami. Al iklas 4x . dan kami hanya berharap pada pertolongan Mu atas sifat rohman dan rohim Mu ´ ³ Ya Allah ya tuhan kami. Allah humma a¶inni a¶la zikrika wasukrika wa husni ibadatik ( 3x) Baca.

wala roddalima khodoita. tuhan yang maha pengasih lagi maha penyanyang. Ya Allah ya tuhan kami. ³ Lakod ja akum rasulun min amfusikom azizun alaihi ma anit tom khorizun a¶laikum bil mukminin ro uful rohim. ( Amin ) Astaqfirullah hal a¶zim alazi la ila hailla huwal hayyul qoyyum mu wa atubu ilaeh (5x) Laila hailla huwahdahu lasyarikalah lahul mulku walahulhamdu yuhyitul wahuwa a¶la kulli syien kodir (5x) Allah humma ajirna minan nar ( 3x) Allah humma antas salam wa mingkas salam wailaika ya u dus salam fahaiyeina robbana bis salam wa ad hilna jannata daras salam tabarak tarab bana wata a¶laita ya zal jala li wal ikhrom. walayanfa u¶ zaljaddi wa minkal jaddu. tiada daya upaya kami dan kami hanya berharap pada pertolongan Mu atas sifat rohman dan rohim Mu. Ya Allah ya tuhan kami. Allah humma a¶inni a¶la zikrika wasukrika wa husni ibadatik ( 3x) ( Menadah tangan ) Berdoa. A¶u¶zubillahi minassaitho noirrojim Ilahi ya rabbana Subhanallah ( 33x ) subhanallah wabihamdihi da iman ko iman abadah Alhamdulillah ( 33x ) alhamdulillah hirabbil alamin na ala kulli halin wa fi kulli halin wa nikmatin La ila ha illallah ( 33x ) Fikullilam hatim wanafasin ada dama wasin a¶hu ilmullah Allah hu akhbar ( 33x ) . tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat lagi maha mengetahui. wala mukdialima manakta.Baca. Allahumma la mani a¶lima aktoita. ³ Illa hadrotan nabie mustofa rasul lillah hi taa¶la Alfatihah´ Mulakan dengan. ( 3x ) Baca. sesungguhnya kami ini tiada daya upaya sentiasa didalam keadaan lalai dan pelupa maka Engkau jadikanlah hati kami sentiasa ingat kepada Mu dan jadikanlah bibir bibir kami sentiasa basah bezikir untuk memuja memuji Mu dan beribadat serta beramal hanya kerana Mu. faein natawal lau fakul hasbiyallah hu la ila ha illa huwa a¶laihi tawakkaltu wahuwa rob bul arshil a¶zim.

Laila haillallah. Allah ha. Muhammadul rosullullah ( 6x ) Ya latiff hu ya lattif ( 6x ) Ya Fattah hu ya a¶lim ( 6x ) . Allah ya Allah. Allah ya Allah. Laila haillallah. Ya Allah hu ya Allah ( 11x ) Laila haillallah. Laila haillallah. Allah ya Allah.Allah hu akhbar kabiro walhamdulillah ikasiro wasubha nallah ibukkrotau wa asila. laila haillah huwah dahu la syarikalah lanulmuku walahu hamdu yuhyitu wahuwa a¶la kul li syaien khodir Lahaula wala khuwata illa billa hi a¶liyil azim ( 3x) Subhanallah Walhamdulillah wala ila ha illallah hu wallah akhbar ( 33x ) Allah ha. Laila haillallah. Ya Allah. ( 11x ) Fasubhanaman layakdirul kholku kod ro hu Waman huwa fau khol arsyhil fardhu mu wa hadu Malikul a¶la arsis sama i muhaimin nu Li izzati ta¶nul u¶juhu wa tas jud ( 3x ) ( sujud dan baca ) Subhanallah Walhamdulillah wala ila ha illallah hu wallah akhbar ( 3x ) Hasbirabbi ja lallah mafikolbi ghoi rullah nur Muhammad sallallah ( 6x ) Lai salaha mindu nillahi khasifa¶ ( 11x ) Laila haillallah hul malikul hakkul mubin muhammadur rosullullah shorikul wabdul amein ( 6x ) Astaqfirrullah ha illallah ha kanatau waba ( 11x ) Laila haillallah. Allah ya Allah. Allah ya Allah. Muhammadul rosullullah ( 6x ) Ya Allah.

La ila ha illallah. La ila ha illallah.Ya Allah hu ya Allah ( 6x ) Tubna ya Allah ( 3x ) Warojakna ya Allah ( 3x ) Wanadim na ya Allah ( 3x ) ( 3x ) Ya latiff hu ya lattif ( 6x ) Ya Fattah hu ya a¶lim ( 6x ) Ya Allah hu ya Allah ( 6x ) Tubna ya Allah Warojakna ya Allah Wanadim na ya Allah ( 6x ) La ila ha illallah. Nabi Muhammad ya rasullullah Yazaljala liwal ikram. Amit na a¶la dinil Islam ( 6x ) ***************************************************** Salamun kaulan mirrobbil rohim ( 3x ) Ya rohman ya rohim ya Allah ( 11x ) Ya arhamar rohimin irham na ( 1x ) Ya rohman ya rohim ya Allah ( 11x ) Ya arhamar rohimin irham na ( 1x ) Ya rohman ya rohim ya Allah ( 11x ) Ya arhamar rohimin irham na ( 1x ) Subhanallah wabihamdih adada khol kih ( 3x ) Subhanallah wabihamdih redho napsih ( 3x ) Subhanallah wabihamdih wazina ta arsih ( 3x ) Subhanallah wabihamdih wamida da kalimatih (3x) ( 3x ) Hasbu nallah wanikmal wakil . Yazaljala liwal ikram. Yazaljala liwal ikram.

wa futiha tissama u fakanat abwaba 17. Wabi manzilati Bismillahi rohman nirrohim. Allah hula ila ha illa huwal hayyul qoyyum. alif laaam mim shaad. intas taf tihu fakodja akumul fath hu 6. alif laaam mim raa. 10. wa ein da hu ma fa tihul ghaibi layak lamu ha illa huwa 3.( 3x ) Baca doa dengan ayat ayat Al Fath 1. wa a sha bahum fathan khoriba wa ma ghoni ma kashi rotan yakhuzu naha 14. minallah hi wafathun khorib 16. wayasirr amri. was taf tahu wa ho bakullu jabba rin a nid 8. Wabi haqqi Bismillahi rohman nirrohim. walau anna ahlal kuroya amanu watta kau lafatahna alaihim barokatin minas sama i wal ard 4. hamm mim µain sin qaaf. bi sirril haibati walqudroti wa bi sirril jabaruti wal µadzamati. hatta izaja u hawa futihat abwa buha 15. yaman huwa kaaf haa yaa µain shaad. Wabi haibati Bismillahi rohman nirrohim. Bismillahi rohman nirrohim. wasy¶ rah shodri. wa ahli to¶ati kal muhibbin. inna fatahna laka fatham mubina 13. Allahumma inni as aluka bifadli Bismillahi rohman nirrohim. izaja anasrullah hiwal fath Doa Bismillah Ya arhamar rohimin irham na ( 3x ) Hasbu nallah wanikmal wakil ( 3x ) 9. hamm mim. ij¶alni min µibadikal muttaqin. fafatahna abwa bas sama i bima eimmun hamir 12. Doa Bismillah hajat Ya arhamar rohimin irham na ( 3x ) Hasbu nallah wanikmal wakil ( 3x ) . fa a¶saullah hu anyak tiya bil fat hi au amrim min indihi 2. Faftah baini wabainahum fathan wa najjini wamam ma i ya minal mukminin ma yaftahillah hu lin na si mirrahmatim falamum sika laha wama yum sik fala mursila lahu mim bak dih wahuwal azizul hakim 11. Irfa qodri. walam ma fatahu mata a¶ hum wajadu bi dho a¶tahum ruddat ilaihim 7. rabbanaf tah bainana wa baina kau mina bil hakki wa anta hairul fathihin 5. waf µalli kaza ya Robbal µalamin. alif laaam mim. wa sallallah hu µala sai edina muhammadin wa ala alihi wa sabbihi wa sallam. walau fatahna a¶ laihim babam minas sama i fazollu fihi yak rujun robbi inna kaumi kazzabun.

Allah hu la ila ha illa huwal hayyul qoyyum La ta¶ hu zhu hu sinatuw wala na um Lahu ma fis sama wati wama fil ard Man zal lazi yas fa u¶ ein dahu hi illa bi iznih Yaklamu ma baina ai dihim wamal kholfahom Wala yu khizzuna bi syai ein min ilmi Hi illa bi ma sya¶ Wa shi a¶l kurshi yuhus sama wati wal ardho Wala ya khif zuhu khif zuhuma Wahu wal a¶ li yul a¶zim Allazi anatlahul u¶jud wakho saat lahul aswat Wawajilatil khulubu min qhois ya tihi As aluka antudholli yawa tushollim ma a¶la Saidina Muhammaddin wa a¶la alihi Wa shoh bihi wasallim wa antak dia hajati ( mohon yang dihajatkan ) Salamun kaulan mirrobbil rohim ( 3x ) Ya rohman ya rohim ya Allah ( 11x ) Ya arhamar rohimin irham na ( 1x ) Ya rohman ya rohim ya Allah ( 11x ) Ya arhamar rohimin irham na ( 1x ) Ya rohman ya rohim ya Allah ( 11x ) Ya arhamar rohimin irham na ( 1x ) Subhanallah wabihamdih adada khol kih ( 3x ) Subhanallah wabihamdih redho napsih ( 3x ) Subhanallah wabihamdih wazina ta arsih ( 3x ) Subhanallah wabihamdih wamida da kalimatih (3x) ( 3x ) Allah humma solli wa salim a¶la Nur ri anwar Wa sirrir as ror Watir roya kil aqyar Wamifta hi baa bil yasar Saidina wa maulana Muhammad dinil mukhtar Wa ilahi athohar Wa as ha bihi akh yar A¶ da da ni ammilla wa if dho lieh. ( 3x ) .Allah humma inni as aluka bismikal rohman nirohim.

Atas apa yang kami maksudkan. Maka redhoilah aku dengan kalimah yang maha agong .Tho la a¶l badru a¶laina Minsanil yadil madho ie Wajabal sukuru a¶laina Mada a¶l lillah hi dho ie Sallallahu a¶la muhammad Sallallahu a¶lai wasallalam Sallallahu a¶la muhammad Sallallahu a¶lai wasallalam ( 3x ) Ya arhamar rohimin irham na ( 3x ) Hasbu nallah wanikmal wakil ( 3x ) Assalamua¶laikum ya Allah Salamun ya Allah Salamun kaulam mir robbil rohim ( 3x ) Salamun ya rabbil a¶lamin Salamun ya robbuka fil a¶lamin Salamun ya robbukal waahab bu rozak Salamun ya robbukal Fattah hul a¶lim mul wadud Salamun ya robbul wakillul walieyel wajiid Salamun ya robbu somaadu qodiru muqtadiru Salamun ya robbul muqaddimu Salamun ya robbu waliyul al barr Salamun ya robbu rouufu al malikul mulki muqni Salamun ya robbu nurril al haadi Salamun ya robb ya Ista¶ fi rikum Ayatihi fataq rifun naha Wama robbuka bi gho filin A¶mma taq malun Ya Allah. If a¶l ni hajati wa a¶l ni maksud di wa a¶l ni munajatti Ya arhamar rohimin irham na ( 3x ) Salamun kaulam mir robbil rohim ( 3x ) Hasbu nallah wanikmal wakil ( 3x ) Assalammu a¶laikum ya Habibullah Assalammu a¶laikum ya Rasullullah Assalammu a¶laikum ya Rijalallul ghaib Assalammu a¶laikum ya Shieh Abd kadir jalani Aku telah sampaikan pada Baginda Allah Dan Rasullulah Doa kami ya Allah. Atas apa yang kami hajatkan. Atas yang kami munajatkan.

A¶u¶zubillahi minassaitho noirrojim ³ Illa hadrotan nabie mustofa rasul lillah hi taa¶la Alfatihah´ Baca surah Al kausar Inna aktaina kal kau sarr Fashol lili rabbikawan har Inna sha nik aka huwal abtaar (3x) Baca surah At dhuha Waddhuha Wal lai li iza saja Mawad da a¶ka robbuka wama kola Wal a hirotul khoirul laka minal ula Wala sau fayuktika robbuka fatar dho Alam yajit kayatiman fa awa Wawaja da ka dhollam fahada Wawaja da ka a¶ i la fa agna Fa ammal yatima fa taq har Wa ammassa ila fala tan har Wa amma binikmati robbika fahaddis Baca surah Alam nasyroh Alam nasyroh lakasod drok Wawa dhokna angkawisrokal lazi ang ko dho zoh rok Waro fak na lakazik rok Fain nama a¶l usri yusro In nama a¶l usri yusran Faiza farokta fanshob Wa ila rob bika far ghob Salamun kaulan mirrobbil rohim ( 3x ) Ya rohman ya rohim ya Allah ( 11x ) .Wa ku lil hamdu lillah hi ( Ista¶ fi rikum @ Sayu rikum ) Ayatihi fataq rifun naha Wama robbuka bi gho filin A¶mma taq malun Tubna ilallah ( 2x ) Warojakna ilallah ( 2x ) Wanadimna a¶la ma faa¶lna ( 2x ) *********************************************** Salamun kaulan mirrobbil rohim ( 3x ) Kalau hendak diulang dari mula. ************************************************ Baca Surah Alfathihah Mulakan dengan.

suami.Ya arhamar rohimin irham na ( 1x ) Ya rohman ya rohim ya Allah ( 11x ) Ya arhamar rohimin irham na ( 1x ) Ya rohman ya rohim ya Allah ( 11x ) Ya arhamar rohimin irham na ( 1x ) Subhanallah wabihamdih adada khol kih ( 3x ) Subhanallah wabihamdih redho napsih ( 3x ) Subhanallah wabihamdih wazina ta arsih ( 3x ) Subhanallah wabihamdih wamida da kalimatih ( 3x ) ( 3x ) Allah humma solli wa salim a¶la Nur ri anwar Wa sirrir as ror Watir roya kil aqyar Wamifta hi baa bil yasar Saidina wa maulana Muhammad dinil mukhtar Wa ilahi athohar Wa as ha bihi akh yar A¶ da da ni ammilla wa if dho lieh. mukminin dan mukminat. sifat sifat Rohman dan Rohim Mu keatas kami. dihati kami. isteri. ibu dan bapa kami. cahaya dihadapan kami.´ . dihati anak. ( 3x ) Tho la a¶l badru a¶laina Minsanil yadil madho ie Wajabal sukuru a¶laina Mada a¶l lillah hi dho ie Sallallahu a¶la muhammad Sallallahu a¶lai wasallalam Sallallahu a¶la muhammad Sallallahu a¶lai wasallalam ( 3x ) ( Menadah tangan Berdoa ) Hasbu nallah wanikmal wakil ( 3x ) ³ Ya Allah cukuplah bagi kami dengan Sifat sifat keagongan Mu dan kami menerima Mu dengan seadanya dan kami menerima diri kami sebagaimana seadanya sepertimana yang telah Engkau jadikan kami ´ ³ Ya Allah maka dengan itu terimalah diri kami seadanya kami dan kami serahkan diri kami dan perbaikilah iman dan amal kami ´ ³ Ya Allah. cahaya diatas akami. cahaya dikiri kami. cahaya dibawah kami. cahaya dipenglihatan kami . cahaya dikanan kami. cahaya pada lidah kami. cahaya dibelakang kami dan jadikanlah cahaya pada diri kami muslimin dan muslimat. kami menerima segala fitrah dan sifat yang kau jadikan dari kalangan manusia dan jin serta alam dan seisinya seadanya sepertimana yang telah Engkau jadikan dan tidaklah mereka itu menjadikan mudarat keatas sifat sifat Engkau. sifat sifat Maha Agong Mu. jadikanlah cahaya dipendengaran kami .´ ³ Ya Allah jadikanlah cahaya dihatiku.

kami memohon kepada Engkau yang terpilih dari Engkau khadam khadam hikmat yang berhidmat kepada kami seperti Jibril kepada nabi Mu Muhammad. ahli keluarga kami dan saudara kami muslimin dan muslimat. para sahabatnya dan puterinya Siti Fatimah azzaharah dan aku hadiahkan seumpama hadiah pahala amalanku ini dan beristiqfar aku untuk. Bagi mereka pemimpin mereka adalah sekadar wakil mereka kepada kami. Tuhan yang memahami doa dan hajat kami. kami pakai. ilmu dan ekonomi serta teknologi dari kami. ³ Ya Allah ya Tuhan yang maha agong lagi pembela nasib nasib kami. kami gunakan kejalan memanafaatkannya mempertahankan iman dan amal kami. Kami tidak rela didahului oleh mereka dalam permerintahan. seperti para ahli toa¶tikal Mu kepada nabi Mu Sulaiman. kami gunakan kejalan memanafaatkannya mempertahankan iman dan amal diri kami.w. tidak berguna bagi Engkau orang yang mempunyai keagungan akan keagungannya. taufik dan hidayah Mu.´ ³ Ya Allah. kami pakai. dan kami tidak rela tanah tanah kami dimilikki oleh mereka. serta seisi keluarganya. dan tidak ada sesiapa yang dapat memberi apa yang engkau halangi. diriku guruku. kami pakai. Engkau jahanamkanlah golongan munafik dari kalangan kami setelah mereka engan menerima petunjuk. guru guruku talian perguruanku kedua ibubapaku anak anak dan isteriku ( suamiku ) kaum kerabatku yang masih hidup dan yang telah mati mahupun yang bakal lahir pembantu pembantuku yang nyata dan yang ghaib saudara saudara ku muslimin dan muslimat mukminin dan mukminat al ahyat imin hum wal amwat dan kepada Nabi nabi Allah khasnya dan kususnya Hidir ( penjaga air dan ilmu rahsia Allah ) Noh ( penjaga haiwan dan serangga ) Daud ( penjaga ilmu perubatan ) Ilyas ( penjaga tumbuh tumbuhan ) Musa ( penjaga hikmat ) Sulaiman ( pengembala jin dan syaitan ) Kepada Wali wali Allah khasnya dan kususnya Ali Imran ( yang terplihara zuriatnya ) Sheih Lukman Nur Hakim ( penjaga gelanggang sihir ) Sheih Abdul Kadir Jalani ( pengaja pintu alam ghaib ) Kepada Ninda Puteri Balqis ( isteri Nabi Allah Sulaiman ) . ³ Ya Allah tiada siapa yang dapat menghalang apa yang Engkau beri. kami memohon kepada Engkau barang barang hikmat yang serasi dengan kami untuk kami bawa. dan pemimpin kami adalah yang mutlak yakni pemimpin mereka dan pemimpin kami. ahli keluarga kami dan saudara kami muslimin dan muslimat. kami gunakan kejalan memanafaatkannya mempertahankan iman dan amal diri kami. dan tidak siapa yang dapat menolak apa yang engkau hukumkan.´ ³ Ya Allah ya Tuhan yang maha agong lagi pembela nasib nasib kami. yang serasi dengan lami untuk kami bawa. asalkan mereka ( kaum musyrik dan kafir ) membawa kebaikkan kepada kami dan mereka hanyalah sebagai penumpang ditanah air kami.a. seperti para sahabat kepada junjungan Mu Muhammad. seperti buraq kepada rasul Mu Muhammad. Tuhan yang memahami doa dan hajat kami.´ ³ Ya Allah sampaikanlah pahala amalanku ini kepada.´ ³ Ya Allah.³ Ya Allah sekiranya cahaya itu jauh dari kami maka Engkau permudahkanlah bagi kami ´ ³ Ya Allah sekiranya rezeki kami ada dilangit maka Engkau turunkanlah bagi kepada kami dan sekiranya rezeki kami ada diperut bumi sekali pun maka Engkau keluarkanlah beri pada kami ya Allah ´ ³ Ya Allah. ahli keluarga kami dan saudara kami muslimin dan muslimat. mukminin dan mukminat. kami memohon kepada Engkau ilmu ilmu hikmat dan ilmu ilmu hikmah yang serasi dengan aku untuk kami bawa. Junjungan Nabi Muhammad s. kami rela rezeki kami dikongsi.

Dan kepada Ibadatullah ibadtaulah yang bersegera berbakti kerana Allah. untuk diri kami. keatas kami.kunsi. kursani ( Raja dan pengembala besi ) Kepada rijalalull ghaib khasnya dan kususnya Kepada aruah aruah muslimin dan muslimat khasnya. terhadap kami kerana Allah. Hasbu nallah wanikmal wakil ( 3x ) Allahumma sholli a¶la saidina Muhammadin biada da iman shollu a¶laih Was sholli a¶la saidina Muhammadin biada da iman lam shollu a¶laih Allahumma sholli a¶la saidina Muhammadin kama tulibbu anyusshollu a¶laih Was sholli a¶la saidina Muhammadin kama amar ta al¶lam yusshollu a¶laih ( 3x ) Ya arhamar rohimin irham na ( 1x ) Hasbu nallah wanikmal wakil ( 3x ) Ya ibadaullah hi a ei yu ni . mukminin dan mukminat khususnya. Untuk kami memohon Rohman dan Rohim Allah keatas kami Untuk kami memohon Berkat dan Shafaat Baginda Rasullullah Serta taufik dan hidayah serta Shafaat Engkau ya Allah keatas kami.Kepada Para malaikat khasnya dan kususnya Harut dan Marut ( Guru segala sihir ) Jibril ( penyampai hikmah ) Mikail ( penyampai rezeki ) Rakib dan Atib ( penulis amalan ) Isrofil ( peniup sangka kala ) Isroil ( pencabut nyawa ) Nungkar dan Nangkir ( penjaga kubur ) Redwan ( penjaga syurga ) Malik ( penjaga neraka ) Kepada Khadam khadam Allah khasnya dan kususnya Kunsa .´ Allah humma solli a¶la Muhammad Tibbil kulubi wadawa ie ha Wa a¶fiyati abdaa ni wa shifa ie ha Wa nurri absho ri wa dhi ya ie ha ( 3x) Wa a¶ la alihi wa shohbihi wabarik Wassallim.

wakina azabbannar. Rabbi nabilla hi robba wabi islam midina wabi muhammadin nabi yal wa rasulla Allah hummaftah a¶laina huthu an arifin war zukna fahaman nabieyin rijahi kata min mursalin Allah humma afina afiddin wa a¶limna takwim wahdina sirotol mustakim Allah humma arinal hak ko hak ko warzukna tiba ah wa arinal batina batina warzukna tinabah Allah humma ja a¶lna jam ana jam an masmumah wa takol ufuna ibadi maksummah Wasallallahu saidina Muhammadin wa a¶la alihi wassallam Rabbana atina fitdunnia hasanah wa fil akhiroti hasanatau wakina azabbannar. wakina azabbannar.( 7x ) ( Doa Penutup ) A¶u¶zubillahi minassaitho noirrojim Bismillah hirahmanirrahim Allah humma solli ala saidina Muhammadin fil awalin wa akhirin wa sollim wa rodiayallahi tabarukal taa¶la anta ratina mursalin saidina rasullillah hi ajma ein. Segala yang baik dari Allah dan yang buruk datangnya dari amalan saya. Bismillah hirahmanirrahim Alhamdulillah hirabbil a¶lamin Hamdani bil afirin nikmatul wa ikafi ya mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yan baghi li jalal li wal ikal karim min aminal sultonik. Subhanallah hi amma ya sifun wassalammu a¶la mursalin wal hamdu lillah hirobbil a¶lamin. . dan saya memohon ampun dan maaf.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful