Allah berkehendak kepada yang mahu dan Allah menolak kepada yang enggan.

Amalan Zikir Munajat Siti Fatimah Azzaharah Zikir yang ajarkan oleh Nabi Baginda Nabi Muhammad Rasullullah S.A.W Kepada puterinya Siti Fatimah r.h Kepada suaminya Saidina Ali r.a Sesuai diamalkan selepas solat subuh sebelum sunat isra¶ atau selepas sunat dhuha sebelum solat zuhur atau selepas solat a¶shar atau selepas solat isya¶ atau selepas sunat taubat, hajat, tahajjud atau tasbih ditengah malam. Sebaik baiknya dilakukan berjemaah dengan ahli keluaraga, sahabat handai dan jiran seminggu sekali. Seorang bayi yang lahirkan kemuka bumi ini dijamin Allah bersih seumpama kain yang putih lagi bersih dan tidak dia membawa apa apa malang atau celaka, Maka ibu dan bapalah yang bertanggong jawab mencorakkannya, Namun setelah dianya ( bayi itu ) berakal ( merdeka ), tanggong jawab dialah yang memilih samada berusaha membersih atau mengotori dirinya. Jadilah sebagai seorang yang berakal, Kembalilah kepangkuan Allah yakni Tuhan mu, bersih sebersih bersihnya sepertimana bersihnya hati kamu semasa kamu dilahirkan. Sesungguhnya Allah tidak memandang apa yang kamu ada, tetapi Allah memandang kebesaran apa yang ada didalam hati kamu. ( Zikir Munajat Berseorangan ) ³ Salamun kaulam mir rabbil rohim ´ ( 3x) Wam tazul aiyuhal mujrimun A¶lam ak had ilai kom ya bani adama a¶lla tak budush syaiton Innahu lakom aduwom mubin Hazihis jahanam Hazihis jahanam Hazihis jahanam multati kuntum tu¶ a¶dun. Salamun ala Sulaiman fil a¶lamin Salamun ala Nuhin fil a¶lamin ³ Bismillahillazi laya dhurru ma asmihi sai un fil ardi wala fissama i wahuwas sami ul a¶lim ´ ( 3x) ³ Salamun kaulam mir rabbil rohim ´ ( 3x)

tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat lagi maha mengetahui. Alfatihah.´ ³ Ya Allah ya tuhan kami. Engkaulah yang kami sembah dan sebaik baik tempat kami memohon pertolongan. aku pakai. cahaya dikiri kami. tiada daya upaya kami Ya Allah ya tuhan kami. jadikanlah cahaya dihatiku. tidak berguna bagi Engkau orang yang mempunyai kekayaan akan kekayaannya. jikalau cahaya itu jauh dari kami maka Engkau permudahkanlah bagi kami ´ ³ Ya Allah ya tuhan kami. Baca. cahaya diatas kami. Al iklas 4x . Aku memohon kepada Engkau ilmu ilmu hikmah yang serasi dengan aku untuk aku bawa. aku gunakan kejalan memanafaatkannya mempertahankan iman dan amal diriku. memilikki barang hikmat dan sifat kebaktian tergadap Mu memberikan kepada kami. cahaya pada lidah kami. Al kafirun. cahaya dihadapan kami. ahli keluargaku dan saudaraku muslimin dan muslimat. maka kau lembutkanlah hati mereka mereka yang menyimpan. tuhan yang maha pengasih lagi maha penyanyang.´ Hasbu nallah wanikmal wakil ( 3x ) ( Amin ) A¶u¶zubillahi minassaitho noirrojim bismillah hirahmanirrahim ³ Illa hadrotan nabie mustofa rasul lillah hi taa¶la Alfatihah´ Baca. ³ Salamun kaulam mir rabbil rohim ´ ( 3x) ( Menadah tangan ) Baca Doa. milik Engkaulah segala kuasa. cahaya dibelakang kami dan jadikanlah cahaya pada diri kami. dan kami hanya berharap pada pertolongan Mu atas sifat rohman dan rohim Mu ´ ³ Ya Allah ya tuhan kami. cahaya dipenglihatan kami. cahaya dibawah kami. anak anak dan isteri ( suami )ku. dan tidak ada sesiapa yang dapat memberi apa yang engkau halangi. muslimin dan muslimat. mukminin dan mukminat. Allah humma a¶inni a¶la zikrika wasukrika wa husni ibadatik ( 3x) Baca. dan tidak siapa yang dapat menolak apa yang engkau hukumkan.´ ³ Ya Allah tiada siapa yang dapat menghalang apa yang Engkau beri. kuasa kerajaan dilangit mahu bumi mahu pun hati hati kami. ³ Ya Allah ya tuhan kami. cahaya dipendengaran kami.A¶u¶zubillahi minassaitho noirrojim Bismillah hirahmanirrahim Astaqfirullah hal a¶zim alazi la ila hailla huwal hayyul qoyyum mu wa atubu ilaeh ( 3x) Ashadu alla illa haillallah waashadu anna muhammada rasullullah. cahaya dikanan kami.´ ³ Ya Allah ya tuhan kami. limpah ruahkanlah rezeki buat kami dan maka Engkau permudahkanlah segala urusan kami ´ ³ Ya Allah jikalau rezeki kami ada dilangit maka Engkau turunkanlah bagi kepada kami dan jikalau rezeki kami ada diperut bumi sekali pun maka Engkau keluarkanlah beri pada kami ya Allah ´ ³ Ya Allah ya tuhan kami.

Ya Allah ya tuhan kami. wala mukdialima manakta. faein natawal lau fakul hasbiyallah hu la ila ha illa huwa a¶laihi tawakkaltu wahuwa rob bul arshil a¶zim. wala roddalima khodoita. sesungguhnya kami ini tiada daya upaya sentiasa didalam keadaan lalai dan pelupa maka Engkau jadikanlah hati kami sentiasa ingat kepada Mu dan jadikanlah bibir bibir kami sentiasa basah bezikir untuk memuja memuji Mu dan beribadat serta beramal hanya kerana Mu. ( Amin ) Astaqfirullah hal a¶zim alazi la ila hailla huwal hayyul qoyyum mu wa atubu ilaeh (5x) Laila hailla huwahdahu lasyarikalah lahul mulku walahulhamdu yuhyitul wahuwa a¶la kulli syien kodir (5x) Allah humma ajirna minan nar ( 3x) Allah humma antas salam wa mingkas salam wailaika ya u dus salam fahaiyeina robbana bis salam wa ad hilna jannata daras salam tabarak tarab bana wata a¶laita ya zal jala li wal ikhrom. tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat lagi maha mengetahui. Ya Allah ya tuhan kami. tuhan yang maha pengasih lagi maha penyanyang. tiada daya upaya kami dan kami hanya berharap pada pertolongan Mu atas sifat rohman dan rohim Mu. walayanfa u¶ zaljaddi wa minkal jaddu. Allahumma la mani a¶lima aktoita.Baca. A¶u¶zubillahi minassaitho noirrojim Ilahi ya rabbana Subhanallah ( 33x ) subhanallah wabihamdihi da iman ko iman abadah Alhamdulillah ( 33x ) alhamdulillah hirabbil alamin na ala kulli halin wa fi kulli halin wa nikmatin La ila ha illallah ( 33x ) Fikullilam hatim wanafasin ada dama wasin a¶hu ilmullah Allah hu akhbar ( 33x ) . ³ Lakod ja akum rasulun min amfusikom azizun alaihi ma anit tom khorizun a¶laikum bil mukminin ro uful rohim. Allah humma a¶inni a¶la zikrika wasukrika wa husni ibadatik ( 3x) ( Menadah tangan ) Berdoa. ( 3x ) Baca. ³ Illa hadrotan nabie mustofa rasul lillah hi taa¶la Alfatihah´ Mulakan dengan.

Allah hu akhbar kabiro walhamdulillah ikasiro wasubha nallah ibukkrotau wa asila. Allah ha. Laila haillallah. Allah ya Allah. Muhammadul rosullullah ( 6x ) Ya Allah. Ya Allah hu ya Allah ( 11x ) Laila haillallah. laila haillah huwah dahu la syarikalah lanulmuku walahu hamdu yuhyitu wahuwa a¶la kul li syaien khodir Lahaula wala khuwata illa billa hi a¶liyil azim ( 3x) Subhanallah Walhamdulillah wala ila ha illallah hu wallah akhbar ( 33x ) Allah ha. Ya Allah. Laila haillallah. ( 11x ) Fasubhanaman layakdirul kholku kod ro hu Waman huwa fau khol arsyhil fardhu mu wa hadu Malikul a¶la arsis sama i muhaimin nu Li izzati ta¶nul u¶juhu wa tas jud ( 3x ) ( sujud dan baca ) Subhanallah Walhamdulillah wala ila ha illallah hu wallah akhbar ( 3x ) Hasbirabbi ja lallah mafikolbi ghoi rullah nur Muhammad sallallah ( 6x ) Lai salaha mindu nillahi khasifa¶ ( 11x ) Laila haillallah hul malikul hakkul mubin muhammadur rosullullah shorikul wabdul amein ( 6x ) Astaqfirrullah ha illallah ha kanatau waba ( 11x ) Laila haillallah. Laila haillallah. Allah ya Allah. Allah ya Allah. Laila haillallah. Muhammadul rosullullah ( 6x ) Ya latiff hu ya lattif ( 6x ) Ya Fattah hu ya a¶lim ( 6x ) . Allah ya Allah. Allah ya Allah.

La ila ha illallah. Nabi Muhammad ya rasullullah Yazaljala liwal ikram. Amit na a¶la dinil Islam ( 6x ) ***************************************************** Salamun kaulan mirrobbil rohim ( 3x ) Ya rohman ya rohim ya Allah ( 11x ) Ya arhamar rohimin irham na ( 1x ) Ya rohman ya rohim ya Allah ( 11x ) Ya arhamar rohimin irham na ( 1x ) Ya rohman ya rohim ya Allah ( 11x ) Ya arhamar rohimin irham na ( 1x ) Subhanallah wabihamdih adada khol kih ( 3x ) Subhanallah wabihamdih redho napsih ( 3x ) Subhanallah wabihamdih wazina ta arsih ( 3x ) Subhanallah wabihamdih wamida da kalimatih (3x) ( 3x ) Hasbu nallah wanikmal wakil .Ya Allah hu ya Allah ( 6x ) Tubna ya Allah ( 3x ) Warojakna ya Allah ( 3x ) Wanadim na ya Allah ( 3x ) ( 3x ) Ya latiff hu ya lattif ( 6x ) Ya Fattah hu ya a¶lim ( 6x ) Ya Allah hu ya Allah ( 6x ) Tubna ya Allah Warojakna ya Allah Wanadim na ya Allah ( 6x ) La ila ha illallah. La ila ha illallah. Yazaljala liwal ikram. Yazaljala liwal ikram.

wa futiha tissama u fakanat abwaba 17. walau fatahna a¶ laihim babam minas sama i fazollu fihi yak rujun robbi inna kaumi kazzabun. hatta izaja u hawa futihat abwa buha 15. hamm mim. minallah hi wafathun khorib 16. Wabi haibati Bismillahi rohman nirrohim. ij¶alni min µibadikal muttaqin. wa ein da hu ma fa tihul ghaibi layak lamu ha illa huwa 3. Bismillahi rohman nirrohim. walam ma fatahu mata a¶ hum wajadu bi dho a¶tahum ruddat ilaihim 7. Doa Bismillah hajat Ya arhamar rohimin irham na ( 3x ) Hasbu nallah wanikmal wakil ( 3x ) . yaman huwa kaaf haa yaa µain shaad. 10. walau anna ahlal kuroya amanu watta kau lafatahna alaihim barokatin minas sama i wal ard 4. rabbanaf tah bainana wa baina kau mina bil hakki wa anta hairul fathihin 5. wa a sha bahum fathan khoriba wa ma ghoni ma kashi rotan yakhuzu naha 14. Wabi manzilati Bismillahi rohman nirrohim. bi sirril haibati walqudroti wa bi sirril jabaruti wal µadzamati. Irfa qodri. Allah hula ila ha illa huwal hayyul qoyyum. Allahumma inni as aluka bifadli Bismillahi rohman nirrohim. alif laaam mim shaad. hamm mim µain sin qaaf. wasy¶ rah shodri. wa ahli to¶ati kal muhibbin.( 3x ) Baca doa dengan ayat ayat Al Fath 1. was taf tahu wa ho bakullu jabba rin a nid 8. Wabi haqqi Bismillahi rohman nirrohim. intas taf tihu fakodja akumul fath hu 6. Faftah baini wabainahum fathan wa najjini wamam ma i ya minal mukminin ma yaftahillah hu lin na si mirrahmatim falamum sika laha wama yum sik fala mursila lahu mim bak dih wahuwal azizul hakim 11. alif laaam mim. izaja anasrullah hiwal fath Doa Bismillah Ya arhamar rohimin irham na ( 3x ) Hasbu nallah wanikmal wakil ( 3x ) 9. alif laaam mim raa. inna fatahna laka fatham mubina 13. fa a¶saullah hu anyak tiya bil fat hi au amrim min indihi 2. waf µalli kaza ya Robbal µalamin. wa sallallah hu µala sai edina muhammadin wa ala alihi wa sabbihi wa sallam. wayasirr amri. fafatahna abwa bas sama i bima eimmun hamir 12.

Allah humma inni as aluka bismikal rohman nirohim. Allah hu la ila ha illa huwal hayyul qoyyum La ta¶ hu zhu hu sinatuw wala na um Lahu ma fis sama wati wama fil ard Man zal lazi yas fa u¶ ein dahu hi illa bi iznih Yaklamu ma baina ai dihim wamal kholfahom Wala yu khizzuna bi syai ein min ilmi Hi illa bi ma sya¶ Wa shi a¶l kurshi yuhus sama wati wal ardho Wala ya khif zuhu khif zuhuma Wahu wal a¶ li yul a¶zim Allazi anatlahul u¶jud wakho saat lahul aswat Wawajilatil khulubu min qhois ya tihi As aluka antudholli yawa tushollim ma a¶la Saidina Muhammaddin wa a¶la alihi Wa shoh bihi wasallim wa antak dia hajati ( mohon yang dihajatkan ) Salamun kaulan mirrobbil rohim ( 3x ) Ya rohman ya rohim ya Allah ( 11x ) Ya arhamar rohimin irham na ( 1x ) Ya rohman ya rohim ya Allah ( 11x ) Ya arhamar rohimin irham na ( 1x ) Ya rohman ya rohim ya Allah ( 11x ) Ya arhamar rohimin irham na ( 1x ) Subhanallah wabihamdih adada khol kih ( 3x ) Subhanallah wabihamdih redho napsih ( 3x ) Subhanallah wabihamdih wazina ta arsih ( 3x ) Subhanallah wabihamdih wamida da kalimatih (3x) ( 3x ) Allah humma solli wa salim a¶la Nur ri anwar Wa sirrir as ror Watir roya kil aqyar Wamifta hi baa bil yasar Saidina wa maulana Muhammad dinil mukhtar Wa ilahi athohar Wa as ha bihi akh yar A¶ da da ni ammilla wa if dho lieh. ( 3x ) .

If a¶l ni hajati wa a¶l ni maksud di wa a¶l ni munajatti Ya arhamar rohimin irham na ( 3x ) Salamun kaulam mir robbil rohim ( 3x ) Hasbu nallah wanikmal wakil ( 3x ) Assalammu a¶laikum ya Habibullah Assalammu a¶laikum ya Rasullullah Assalammu a¶laikum ya Rijalallul ghaib Assalammu a¶laikum ya Shieh Abd kadir jalani Aku telah sampaikan pada Baginda Allah Dan Rasullulah Doa kami ya Allah. Maka redhoilah aku dengan kalimah yang maha agong . Atas yang kami munajatkan. Atas apa yang kami maksudkan.Tho la a¶l badru a¶laina Minsanil yadil madho ie Wajabal sukuru a¶laina Mada a¶l lillah hi dho ie Sallallahu a¶la muhammad Sallallahu a¶lai wasallalam Sallallahu a¶la muhammad Sallallahu a¶lai wasallalam ( 3x ) Ya arhamar rohimin irham na ( 3x ) Hasbu nallah wanikmal wakil ( 3x ) Assalamua¶laikum ya Allah Salamun ya Allah Salamun kaulam mir robbil rohim ( 3x ) Salamun ya rabbil a¶lamin Salamun ya robbuka fil a¶lamin Salamun ya robbukal waahab bu rozak Salamun ya robbukal Fattah hul a¶lim mul wadud Salamun ya robbul wakillul walieyel wajiid Salamun ya robbu somaadu qodiru muqtadiru Salamun ya robbul muqaddimu Salamun ya robbu waliyul al barr Salamun ya robbu rouufu al malikul mulki muqni Salamun ya robbu nurril al haadi Salamun ya robb ya Ista¶ fi rikum Ayatihi fataq rifun naha Wama robbuka bi gho filin A¶mma taq malun Ya Allah. Atas apa yang kami hajatkan.

Wa ku lil hamdu lillah hi ( Ista¶ fi rikum @ Sayu rikum ) Ayatihi fataq rifun naha Wama robbuka bi gho filin A¶mma taq malun Tubna ilallah ( 2x ) Warojakna ilallah ( 2x ) Wanadimna a¶la ma faa¶lna ( 2x ) *********************************************** Salamun kaulan mirrobbil rohim ( 3x ) Kalau hendak diulang dari mula. ************************************************ Baca Surah Alfathihah Mulakan dengan. A¶u¶zubillahi minassaitho noirrojim ³ Illa hadrotan nabie mustofa rasul lillah hi taa¶la Alfatihah´ Baca surah Al kausar Inna aktaina kal kau sarr Fashol lili rabbikawan har Inna sha nik aka huwal abtaar (3x) Baca surah At dhuha Waddhuha Wal lai li iza saja Mawad da a¶ka robbuka wama kola Wal a hirotul khoirul laka minal ula Wala sau fayuktika robbuka fatar dho Alam yajit kayatiman fa awa Wawaja da ka dhollam fahada Wawaja da ka a¶ i la fa agna Fa ammal yatima fa taq har Wa ammassa ila fala tan har Wa amma binikmati robbika fahaddis Baca surah Alam nasyroh Alam nasyroh lakasod drok Wawa dhokna angkawisrokal lazi ang ko dho zoh rok Waro fak na lakazik rok Fain nama a¶l usri yusro In nama a¶l usri yusran Faiza farokta fanshob Wa ila rob bika far ghob Salamun kaulan mirrobbil rohim ( 3x ) Ya rohman ya rohim ya Allah ( 11x ) .

´ . cahaya dikiri kami. suami. sifat sifat Rohman dan Rohim Mu keatas kami. cahaya dibawah kami. cahaya diatas akami. sifat sifat Maha Agong Mu. cahaya dikanan kami. kami menerima segala fitrah dan sifat yang kau jadikan dari kalangan manusia dan jin serta alam dan seisinya seadanya sepertimana yang telah Engkau jadikan dan tidaklah mereka itu menjadikan mudarat keatas sifat sifat Engkau. ( 3x ) Tho la a¶l badru a¶laina Minsanil yadil madho ie Wajabal sukuru a¶laina Mada a¶l lillah hi dho ie Sallallahu a¶la muhammad Sallallahu a¶lai wasallalam Sallallahu a¶la muhammad Sallallahu a¶lai wasallalam ( 3x ) ( Menadah tangan Berdoa ) Hasbu nallah wanikmal wakil ( 3x ) ³ Ya Allah cukuplah bagi kami dengan Sifat sifat keagongan Mu dan kami menerima Mu dengan seadanya dan kami menerima diri kami sebagaimana seadanya sepertimana yang telah Engkau jadikan kami ´ ³ Ya Allah maka dengan itu terimalah diri kami seadanya kami dan kami serahkan diri kami dan perbaikilah iman dan amal kami ´ ³ Ya Allah. dihati anak.Ya arhamar rohimin irham na ( 1x ) Ya rohman ya rohim ya Allah ( 11x ) Ya arhamar rohimin irham na ( 1x ) Ya rohman ya rohim ya Allah ( 11x ) Ya arhamar rohimin irham na ( 1x ) Subhanallah wabihamdih adada khol kih ( 3x ) Subhanallah wabihamdih redho napsih ( 3x ) Subhanallah wabihamdih wazina ta arsih ( 3x ) Subhanallah wabihamdih wamida da kalimatih ( 3x ) ( 3x ) Allah humma solli wa salim a¶la Nur ri anwar Wa sirrir as ror Watir roya kil aqyar Wamifta hi baa bil yasar Saidina wa maulana Muhammad dinil mukhtar Wa ilahi athohar Wa as ha bihi akh yar A¶ da da ni ammilla wa if dho lieh. isteri. cahaya dipenglihatan kami . cahaya pada lidah kami. cahaya dibelakang kami dan jadikanlah cahaya pada diri kami muslimin dan muslimat. cahaya dihadapan kami. ibu dan bapa kami. mukminin dan mukminat.´ ³ Ya Allah jadikanlah cahaya dihatiku. jadikanlah cahaya dipendengaran kami . dihati kami.

kami memohon kepada Engkau ilmu ilmu hikmat dan ilmu ilmu hikmah yang serasi dengan aku untuk kami bawa. Junjungan Nabi Muhammad s. dan tidak ada sesiapa yang dapat memberi apa yang engkau halangi. mukminin dan mukminat. tidak berguna bagi Engkau orang yang mempunyai keagungan akan keagungannya. kami memohon kepada Engkau yang terpilih dari Engkau khadam khadam hikmat yang berhidmat kepada kami seperti Jibril kepada nabi Mu Muhammad.³ Ya Allah sekiranya cahaya itu jauh dari kami maka Engkau permudahkanlah bagi kami ´ ³ Ya Allah sekiranya rezeki kami ada dilangit maka Engkau turunkanlah bagi kepada kami dan sekiranya rezeki kami ada diperut bumi sekali pun maka Engkau keluarkanlah beri pada kami ya Allah ´ ³ Ya Allah. seperti para ahli toa¶tikal Mu kepada nabi Mu Sulaiman.´ ³ Ya Allah ya Tuhan yang maha agong lagi pembela nasib nasib kami.w. serta seisi keluarganya. yang serasi dengan lami untuk kami bawa. asalkan mereka ( kaum musyrik dan kafir ) membawa kebaikkan kepada kami dan mereka hanyalah sebagai penumpang ditanah air kami. ilmu dan ekonomi serta teknologi dari kami. Tuhan yang memahami doa dan hajat kami.´ ³ Ya Allah sampaikanlah pahala amalanku ini kepada. kami memohon kepada Engkau barang barang hikmat yang serasi dengan kami untuk kami bawa. ahli keluarga kami dan saudara kami muslimin dan muslimat. kami pakai.´ ³ Ya Allah. ³ Ya Allah tiada siapa yang dapat menghalang apa yang Engkau beri. ahli keluarga kami dan saudara kami muslimin dan muslimat. Kami tidak rela didahului oleh mereka dalam permerintahan. Bagi mereka pemimpin mereka adalah sekadar wakil mereka kepada kami. dan tidak siapa yang dapat menolak apa yang engkau hukumkan. kami rela rezeki kami dikongsi. kami gunakan kejalan memanafaatkannya mempertahankan iman dan amal kami. diriku guruku. seperti para sahabat kepada junjungan Mu Muhammad. kami pakai. guru guruku talian perguruanku kedua ibubapaku anak anak dan isteriku ( suamiku ) kaum kerabatku yang masih hidup dan yang telah mati mahupun yang bakal lahir pembantu pembantuku yang nyata dan yang ghaib saudara saudara ku muslimin dan muslimat mukminin dan mukminat al ahyat imin hum wal amwat dan kepada Nabi nabi Allah khasnya dan kususnya Hidir ( penjaga air dan ilmu rahsia Allah ) Noh ( penjaga haiwan dan serangga ) Daud ( penjaga ilmu perubatan ) Ilyas ( penjaga tumbuh tumbuhan ) Musa ( penjaga hikmat ) Sulaiman ( pengembala jin dan syaitan ) Kepada Wali wali Allah khasnya dan kususnya Ali Imran ( yang terplihara zuriatnya ) Sheih Lukman Nur Hakim ( penjaga gelanggang sihir ) Sheih Abdul Kadir Jalani ( pengaja pintu alam ghaib ) Kepada Ninda Puteri Balqis ( isteri Nabi Allah Sulaiman ) . kami pakai.a. seperti buraq kepada rasul Mu Muhammad. kami gunakan kejalan memanafaatkannya mempertahankan iman dan amal diri kami. ahli keluarga kami dan saudara kami muslimin dan muslimat.´ ³ Ya Allah. taufik dan hidayah Mu. Engkau jahanamkanlah golongan munafik dari kalangan kami setelah mereka engan menerima petunjuk. para sahabatnya dan puterinya Siti Fatimah azzaharah dan aku hadiahkan seumpama hadiah pahala amalanku ini dan beristiqfar aku untuk. kami gunakan kejalan memanafaatkannya mempertahankan iman dan amal diri kami. Tuhan yang memahami doa dan hajat kami. ³ Ya Allah ya Tuhan yang maha agong lagi pembela nasib nasib kami. dan kami tidak rela tanah tanah kami dimilikki oleh mereka. dan pemimpin kami adalah yang mutlak yakni pemimpin mereka dan pemimpin kami.

Untuk kami memohon Rohman dan Rohim Allah keatas kami Untuk kami memohon Berkat dan Shafaat Baginda Rasullullah Serta taufik dan hidayah serta Shafaat Engkau ya Allah keatas kami. keatas kami.kunsi. Dan kepada Ibadatullah ibadtaulah yang bersegera berbakti kerana Allah. untuk diri kami. kursani ( Raja dan pengembala besi ) Kepada rijalalull ghaib khasnya dan kususnya Kepada aruah aruah muslimin dan muslimat khasnya. terhadap kami kerana Allah. mukminin dan mukminat khususnya. Hasbu nallah wanikmal wakil ( 3x ) Allahumma sholli a¶la saidina Muhammadin biada da iman shollu a¶laih Was sholli a¶la saidina Muhammadin biada da iman lam shollu a¶laih Allahumma sholli a¶la saidina Muhammadin kama tulibbu anyusshollu a¶laih Was sholli a¶la saidina Muhammadin kama amar ta al¶lam yusshollu a¶laih ( 3x ) Ya arhamar rohimin irham na ( 1x ) Hasbu nallah wanikmal wakil ( 3x ) Ya ibadaullah hi a ei yu ni .´ Allah humma solli a¶la Muhammad Tibbil kulubi wadawa ie ha Wa a¶fiyati abdaa ni wa shifa ie ha Wa nurri absho ri wa dhi ya ie ha ( 3x) Wa a¶ la alihi wa shohbihi wabarik Wassallim.Kepada Para malaikat khasnya dan kususnya Harut dan Marut ( Guru segala sihir ) Jibril ( penyampai hikmah ) Mikail ( penyampai rezeki ) Rakib dan Atib ( penulis amalan ) Isrofil ( peniup sangka kala ) Isroil ( pencabut nyawa ) Nungkar dan Nangkir ( penjaga kubur ) Redwan ( penjaga syurga ) Malik ( penjaga neraka ) Kepada Khadam khadam Allah khasnya dan kususnya Kunsa .

wakina azabbannar. . Rabbi nabilla hi robba wabi islam midina wabi muhammadin nabi yal wa rasulla Allah hummaftah a¶laina huthu an arifin war zukna fahaman nabieyin rijahi kata min mursalin Allah humma afina afiddin wa a¶limna takwim wahdina sirotol mustakim Allah humma arinal hak ko hak ko warzukna tiba ah wa arinal batina batina warzukna tinabah Allah humma ja a¶lna jam ana jam an masmumah wa takol ufuna ibadi maksummah Wasallallahu saidina Muhammadin wa a¶la alihi wassallam Rabbana atina fitdunnia hasanah wa fil akhiroti hasanatau wakina azabbannar. Subhanallah hi amma ya sifun wassalammu a¶la mursalin wal hamdu lillah hirobbil a¶lamin. wakina azabbannar.( 7x ) ( Doa Penutup ) A¶u¶zubillahi minassaitho noirrojim Bismillah hirahmanirrahim Allah humma solli ala saidina Muhammadin fil awalin wa akhirin wa sollim wa rodiayallahi tabarukal taa¶la anta ratina mursalin saidina rasullillah hi ajma ein. dan saya memohon ampun dan maaf. Bismillah hirahmanirrahim Alhamdulillah hirabbil a¶lamin Hamdani bil afirin nikmatul wa ikafi ya mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yan baghi li jalal li wal ikal karim min aminal sultonik. Segala yang baik dari Allah dan yang buruk datangnya dari amalan saya.