Perakuan hendaklah menggunakan format dan juga disertakan dengan dokumen-dokumen seperti berikut:(a) LAMPIRAN A/08 bagi pegawai-pegawai yang layak mengikut syaratsyarat di perenggan 3 (seperti di LAMPIRAN I). 2006 dan 2007. kenaikan pangkat mereka secara Time-Based adalah mengikut syarat-syarat sebelum pelaksanaan Sistem Saraan Malaysia. cuti separuh gaji. tempoh percubaan berdenda. dan Diperakukan oleh Ketua Jabatan/ Ketua Perkhidmatan (d) (e) 5. Biasa atau PPPS Gred DG3. tatatertib. pegawai yang telah bersara wajib atau meninggal dunia. D1 atau D2 atau PPPS T. pengisytiharan harta. Pegawai-pegawai yang sedang bercuti belajar. Kenyataan oleh Ketua Jabatan (format disertakan) berkenaan markah Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) 3 tahun terakhir iaitu tahun 2005. Syarat-syarat kelayakan kenaikan pangkat mereka dari Gred DG3 ke Gred DG2 (KUP) sepertimana yang ditetapkan adalah seperti berikut.(a) (b) (c) Disahkan dalam perkhidmatan. mengisi jawatan kader Kementerian Pelajaran. Mencapai tahap kecemerlangan perkhidmatan yang ditetapkan. Berkhidmat sekurang-kurangnya 12 tahun di Gred DG3 dikira dari tarikh lantikan PPP Kat. LAMPIRAN B/08 pula bagi mereka yang tidak memilih Sistem Saraan Malaysia tetapi layak mengikut syarat-syarat di perenggan 4 di atas. Bagi pegawai-pegawai yang tidak memilih Sistem Saraan Malaysia. 6. pegawai yang disahkan oleh pegawai perubatan mempunyai masalah sakit jiwa/mental dan sakit berpanjangan. Ringkasan matagaji dan tarikh lantikan (DG41/DG3) Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah (PPPS) yang layak diperakukan untuk kenaikan pangkat secara Time-Based dari Gred DG41 ke Gred DG44 adalah seperti di LAMPIRAN II.4. pegawai pinjamin/tukar sementara. Berada di matagaji maksimum Gred DG3 di P1T26 atau matagaji bersamaan/ lebih tinggi berhampiran di P2 (P2T25) atau P3 (P3T23) sekurang-kurangnya 2 tahun. cuti tanpa gaji. hendaklah diperakukan oleh Ketua Jabatan sedia ada atau Ketua Jabatan di tempat terakhir mereka berkhidmat. cuti tanpa gaji dan bagi mereka yang cuti belajar atau cuti sakit berpanjangan melebihi 180 hari pada (b) (c) 2 .

8884 7939 : 03. Kolej Komuniti dan Jabatan/ Bahagian di Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia Time-Based yang tidak memilih skim perkhidmatan DH tetapi kekal di dalam skim perkhidmatan DG. 10. Kementerian Pelajaran Malaysia pada atau sebelum 30 Jun 2008. 7. (d) (e) (f) Salinan Kad Pengenalan.tahun berkenaan. Perakuan kenaikan bagi pegawai-pegawai yang berkenaan hendaklah dikemukakan ke Unit Naik Pangkat dan Tatatertib. Adalah ditegaskan bahawa pegawai-pegawai yang telah lulus PTK dan mengemukakan salinan slip PTK sebagai bukti sahaja yang akan dipertimbangkan. 8. 12. Salinan slip keputusan PTK (TK3) tahun 2005. Bagi pegawai-pegawai yang berkhidmat di Politeknik. Bahagian Pengurusan Sumber Manusia. Adalah ditegaskan bahawa Ketua Jabatan bertanggungjawab sekiranya berlaku kes-kes tertinggal atau kelewatan dalam mengemukakan perakuan kenaikan pangkat pegawai atau kesilapan kenaikan pangkat disebabkan kesilapan fakta. dan. maka Ketua Jabatan diminta mengemukakan markah LNPT pada tahun sebelumnya. Sebarang pertanyaan mengenai perkara ini bolehlah dirujuk dengan Jabatan/ Bahagian/ Jabatan Pelajaran Negeri yang berkenaan atau pegawaipegawai di Kementerian yang bertanggungjawab di talian-talian seperti berikut: • • Cik Noor Hazleen Binti Samsudin Unit Naik Pangkat Siswazah (Time-Based) : 03. Kementerian Pengajian Tinggi. 2006 dan 2007. 11. Bahagian Sumber Manusia. Lampiran T1 bagi tujuan tapisan keutuhan oleh Badan Pencegah Rasuah (seperti format disertakan). perakuan hendaklah dikemukakan terus ke Unit Naik Pangkat dan Tatatertib. Semua Ketua Jabatan diminta menyemak dengan teliti Buku Rekod Perkhidmatan pegawai dan memastikan tiada pegawai yang tertinggal ataupun berlaku kesilapan fakta yang boleh manyebabkan berlaku kesilapan dalam kenaikan pangkat pegawai. Bahagian Sumber Manusia. Perakuan kenaikan pangkat bagi pegawai-pegawai yang layak ini hendaklah dikemukakan melalui Ketua Jabatan/ Bahagian/ Jabatan Pelajaran Negeri yang berkenaan seperti di LAMPIRAN III. 9. Salinan slip keputusan PTK (TK3) perlu dikemukakan bagi pegawaipegawai yang layak diperakukan untuk kenaikan pangkat dari Gred DG44 ke Gred DG48 seperti di perenggan 3.8884 7934 3 . Kementerian Pelajaran dengan salinan kepada Setiausaha.

.

62604 PUTRAJAYA Setiausaha Bahagian. KPSU (TK) KPSU (MR) Edaran Luar: Ketua Pengarah. Blok E14. Aras 4. Aras 5.Kerjasama tuan dipohon untuk mengedarkan surat siaran kepada calon-calon di bawah KPM yang dipinjamkan. Parcel E. Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Blok E3. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Parcel E.Edaran Dalaman: SUB (BSM) Semua TSUB (BSM) KPSU (KG1) . Bahagian Pengurusan Sumber Manusia. Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. 62505 PUTRAJAYA 5 . tukar sementara atau sedang mengisi jawatan kader di agensi / Jabatan lain. Jabatan Pengajian Politeknik dan Kolej Komuniti. Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia.

2004 iaitu pada tarikh berkhidmat sekurang-kurangnya 10 tahun secara gabungan di atas Gred DG3/DG41. JPA (S)324/14/9 Klt. 6 . 1 April.12. Telah dinaikkan pangkat secara Time-Based ke Gred DG44 (KUP) pada 1. 1 April. 22(44A) bertarikh 28 Oktober 2002 terdiri daripada kategori pegawai seperti berikut:- 1.12. dan Diperakukan oleh Ketua Perkhidmatan.LAMPIRAN I PPPS GRED DG44 YANG LAYAK DIPERTIMBANGKAN KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED KE GRED DG48 (KUP) TAHUN 2008 1. PPPS Gred DG44 yang memenuhi syarat-syarat seperti yang ditetapkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia melalui bil. Mencapai tahap prestasi kecemerlangan yang ditetapkan. Berkhidmat sekurang-kurangnya 8 tahun secara gabungan di atas Gred DG3/DG41 pada atau sebelum 31. 1 Julai dan 1 Oktober tahun 2002 (rujuk jadual dan matagaji setaraf yang dilampirkan). (tidak menduduki atau tidak lulus PTK (TK3) pada tahun 2005 atau 2006). 1 Julai dan 1 Oktober tahun 2002 (rujuk jadual dan matagaji setaraf yang dilampirkan).1. dengan dikecualikan daripada syarat lulus PTK (TK1 atau TK2) di atas Gred DG41.2002 (dilantik pada atau sebelum 31.1 Kategori Pertama terbahagi kepada tiga (3) kumpulan: 1.1.2004 hingga 31.1.1 Kumpulan 1 (a) Berada di mata gaji P1T24 atau matagaji yang setaraf di P2T23 atau P3T21 pada tarikh pergerakan gaji 1 Januari. (b) (c) (d) (e) (f) 1.12. Lulus PTK (TK3) di atas Gred DG44 dengan keputusan keseluruhan di Aras III atau IV pada tahun 2007.2 Kumpulan 2 (a) Berada di mata gaji P1T24 atau matagaji yang setaraf di P2T23 atau P3T21 pada tarikh pergerakan gaji 1 Januari.1994).

1 April. Mencapai tahap kecemerlangan prestasi yang ditetapkan. Lulus PTK (TK3) di atas Gred DG44 dengan keputusan keseluruhan di Aras III atau IV pada tahun 2007.1. Telah dinaikkan pangkat secara Time-Based ke Gred DG44 (KUP) pada 1.1.12. (b) (c) (d) (e) (f) 7 .1. Telah dinaikkan pangkat secara Time-Based ke Gred DG44 (KUP) pada 1.1.2002 (dilantik pada 1.(b) Berkhidmat kurang daripada 8 tahun secara gabungan di atas Gred DG3/DG41 pada atau sebelum 31.1995). (tidak menduduki atau tidak lulus PTK (TK3) pada tahun 2005 atau 2006). dengan dikecualikan daripada syarat lulus PTK (TK1 atau TK2) di atas Gred DG41.2006 hingga 31. dengan dikecualikan daripada syarat lulus PTK (TK1 atau TK2) di atas Gred DG41.1996). dan Diperakukan oleh Ketua Perkhidmatan.2005 iaitu pada tarikh berkhidmat sekurang-kurangnya 10 tahun secara gabungan di atas Gred DG3/DG41.12.1996 sehingga 31.12.2002 (dilantik pada 1.2006 iaitu pada tarikh berkhidmat sekurang-kurangnya 10 tahun secara gabungan di atas Gred DG3/DG41.12. dan Diperakukan oleh Ketua Perkhidmatan. Lulus PTK (TK3) di atas Gred DG44 dengan keputusan keseluruhan di Aras III atau IV pada tahun 2006 atau 2007.12. (c) (d) (e) (f) 1.3 Kumpulan 3 (a) Berada di mata gaji P1T24 atau matagaji yang setaraf di P2T23 atau P3T21 pada tarikh pergerakan gaji 1 Januari.2005 hingga 31.1. Mencapai tahap kecemerlang prestasi yang ditetapkan. Berkhidmat kurang daripada 8 tahun secara gabungan di atas Gred DG3/DG41 pada atau sebelum 31.1995 sehingga 31. 1 Julai dan 1 Oktober tahun 2002 (rujuk jadual dan matagaji setaraf yang dilampirkan).12.

terbahagi kepada tiga (3) kumpulan: 1.12.2004 iaitu pada tarikh berkhidmat sekurang-kurangnya 10 tahun secara gabungan di atas Gred DG3/DG41.1994). 1 Julai atau 1 Oktober pada tahun 2002 (rujuk jadual dan matagaji setaraf yang dilampirkan).1.2002 (dilantik pada atau sebelum 31.2005 sehingga 31.12. Berkhidmat kurang daripada 8 tahun secara gabungan di atas Gred DG3/DG41 pada atau sebelum 31. dan Diperakukan oleh Ketua Perkhidmatan. (b) (c) (d) (e) (f) 1. Mencapai tahap kecemerlangan prestasi yang ditetapkan. Lulus PTK (TK3) di atas Gred DG44 dengan keputusan keseluruhan di Aras III atau IV pada tahun 2007. 1 Julai atau 1 Oktober pada tahun 2002 (rujuk jadual dan matagaji setaraf yang dilampirkan). dengan dikecualikan daripada syarat lulus PTK (TK1 atau TK2) di atas Gred DG41.1995 sehingga 31.2.1.12. (b) (c) 8 .1. 1 April. Telah dinaikkan pangkat secara Time-Based ke Gred DG44 (KUP) pada 1.2004 hingga 31.1.12. dengan dikecualikan daripada syarat lulus PTK (TK1 atau TK2) di atas Gred DG41.2 Kategori Kedua. (tidak menduduki atau tidak lulus PTK (TK3) pada tahun 2005 atau 2006).2 Kumpulan 2 (a) Berada di matagaji P1T23 atau matagaji yang setaraf di P2T22 atau P3T20 pada tarikh pergerakan gaji 1 Januari.2005 iaitu pada tarikh berkhidmat sekurang-kurangnya 10 tahun secara gabungan di atas Gred DG3/DG41. Berkhidmat sekurang-kurangnya 8 tahun secara gabungan di atas Gred DG3/DG41 pada atau sebelum 31.12.2. 1 April.1995).1 Kumpulan 1 (a) Berada di matagaji P1T23 atau matagaji yang setaraf di P2T22 atau P3T20 pada tarikh pergerakan gaji 1 Januari.12. Telah dinaikkan pangkat secara Time-Based ke Gred DG44 (KUP) pada 1.2002 (dilantik pada 1.

Berkhidmat sekurang-kurangnya 8 tahun secara gabungan di atas Gred DG3/DG41 pada 31.1996).1994). (tidak menduduki atau tidak lulus PTK (TK3) pada tahun 2005 atau 2006).1.12. Telah dinaikkan pangkat secara Time-Based ke Gred DG44 (KUP) pada 1.2.12.2004 hingga 31. dengan dikecualikan daripada syarat lulus PTK (TK1 atau TK2) di atas Gred DG41.2006 sehingga 31. (e) (f) 1.1996 sehingga 31. (b) (c) (d) (e) (f) 1.2006 iaitu pada tarikh berkhidmat sekurang-kurangnya 10 tahun secara gabungan di atas Gred DG3/DG41. Mencapai tahap kecemerlangan prestasi yang ditetapkan. 1 April.12. Berkhidmat kurang daripada 8 tahun secara gabungan di atas Gred DG3/DG41 pada atau sebelum 31.3 Kumpulan 3 (a) Berada di matagaji P1T23 atau matagaji yang setaraf di P2T22 atau P3T20 pada tarikh pergerakan gaji 1 Januari. dan Diperakukan oleh Ketua Perkhidmatan.3 Kategori Ketiga.12.1. Lulus PTK (TK3) di atas Gred DG44 dengan keputusan keseluruhan di Aras III atau IV pada tahun 2006 atau 2007.2002 (dilantik pada atau sebelum 31.3. Telah dinaikkan pangkat secara Time. 1 April. terbahagi kepada tiga (3) kumpulan: 1.12. dan Diperakukan oleh Ketua Perkhidmatan.1 Kumpulan 1 (a) Berada di matagaji P1T22 atau matagaji yang setaraf di P2T21 atau P3T19 pada tarikh pergerakan gaji 1 Januari. Mencapai tahap kecemerlangan prestasi yang ditetapkan.12.(d) Lulus PTK (TK3) di atas Gred DG44 dengan keputusan keseluruhan di Aras III atau IV pada tahun 2007.1.2002 (dilantik pada 1.2004 iaitu pada tarikh berkhidmat 9 (b) (c) . 1 Julai atau 1 Oktober pada tahun 2002 (rujuk jadual dan matagaji setaraf yang dilampirkan). 1 Julai dan 1 Oktober tahun 2002 (rujuk jadual dan matagaji setaraf yang dilampirkan).Based ke Gred DG44(KUP) pada 1.

1.12.2 Kumpulan 2 (a) Berada di matagaji P1T22 atau matagaji yang setaraf di P2T21 atau P3T19 pada tarikh pergerakan gaji 1 Januari. Mencapai tahap kecemerlangan prestasi yang ditetapkan. 1 Julai dan 1 Oktober tahun 2002 (rujuk jadual dan matagaji setaraf yang dilampirkan).12.2002 (dilantik pada 1.1995 sehingga 31. Telah dinaikkan pangkat secara Time. Mencapai tahap kecemerlangan prestasi yang ditetapkan. dengan dikecualikan daripada syarat lulus PTK (TK1 atau TK2) di atas Gred DG41. Lulus PTK (TK3) di atas Gred DG44 dengan keputusan keseluruhan di Aras III atau IV pada tahun 2005. Berkhidmat kurang daripada 8 tahun secara gabungan di atas Gred DG3/DG41 pada 31.3.12.12. dan Diperakukan oleh Ketua Perkhidmatan.1996). 1 Julai dan 1 Oktober tahun 2002 (rujuk jadual dan matagaji setaraf yang dilampirkan).sekurang-kurangnya 10 tahun secara gabungan di atas Gred DG3/DG41. (d) Lulus PTK (TK3) di atas Gred DG44 dengan keputusan keseluruhan di Aras III atau IV pada tahun 2005. (b) 10 . 1 April. (e) (f) 1.1. 2006 atau 2007. dan Diperakukan oleh Ketua Perkhidmatan. 2006 atau 2006. dengan dikecualikan daripada syarat lulus PTK (TK1 atau TK2) di atas Gred DG41.3 Kumpulan 3 (a) Berada di matagaji P1T22 atau matagaji yang setaraf di P2T21 atau P3T19 pada tarikh pergerakan gaji 1 Januari. (b) (c) (d) (e) (f) 1.2002 (dilantik pada 1.2005 iaitu pada tarikh berkhidmat sekurang-kurangnya 10 tahun secara gabungan di atas Gred DG3/DG41. 1 April.12.1995). Berkhidmat kurang daripada 8 tahun secara gabungan di atas Gred DG3/DG41 pada 31.1996 sehingga 31.2005 hingga 31.1.Based ke Gred DG44(KUP) pada 1.3.

dan Diperakukan oleh Ketua Perkhidmatan. Mencapai tahap kecemerlangan prestasi yang ditetapkan.2006 hingga 31.1. 2006 atau 2007.(c) Telah dinaikkan pangkat secara Time.2006 iaitu pada tarikh berkhidmat sekurang-kurangnya 10 tahun berkhidmat secara gabungan di atas Gred DG3/DG41. dengan dikecualikan daripada syarat lulus PTK (TK1 atau TK2) di atas Gred DG41.Based ke Gred DG44(KUP) pada 1.12. (d) (e) (f) 11 . Lulus PTK (TK3) di atas Gred DG44 dengan keputusan keseluruhan di Aras III atau IV pada tahun 2005.

P2T21.1994 2004 2007 (tidak menduduki PTK tahun 2005 atau 2006) 2007 (tidak menduduki PTK tahun 2005 atau 2006) 2006 atau 2007 Kumpulan 2: P1T23. P2T23. P3T21 2.1996 2006 Pada atau sebelum 31.1996 – 31.12.LAMPIRAN II RINGKASAN MATAGAJI DAN TARIKH LANTIKAN PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH (PPPS) YANG LAYAK MENERIMA KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED GRED DG44 KE GRED DG 48 TAHUN 2008 Bil. P2T21.31.12.P3T20 3.12.12. 2006 atau 2007 . Kategori Kedua Kumpulan 1: P1T23. P2T23.1995 2004 2005. P2T22.12.1995 – 31.12. 2006 atau 2007 Kumpulan 3: P1T22.1.1.1994 1.12.P3T20 1.1996 – 31. P2T23.12.1995 2005 Kumpulan 3: P1T23.1995 – 31.1994 2004 Kumpulan 2: P1T24. P2T21.1995 .P3T20 1.1. Kategori Ketiga Kumpulan 1: P1T22. P2T22. 2006 atau 2007 2005 2005.1996 – 31.1. P2T22. P3T19 1. P3T21 Lantikan DG3 Tahun Naik Pangkat DG44 Tahun Lulus PTK 2007 (tidak menduduki PTK tahun 2005 atau 2006) 2007 (tidak menduduki PTK tahun 2005 atau 2006) Pada atau sebelum 31.1. P3T19 Kumpulan 2: P1T22.1996 2006 2005. 1.1.12. P3T19 1. Matagaji 2002 Kategori Pertama Kumpulan 1: P1T24. P3T21 1.1995 2005 Kumpulan 3: P1T24.1996 2006 2006 atau 2007 Pada atau sebelum 31.

Politeknik dan Kolej Komuniti . Bahagian Pengurusan Sumber Manusia. Kementerian Pelajaran Malaysia Salinan kepada: Setiausaha. Pegawai-pegawai yang berkhidmat di Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Kementerian Pengajian Tinggi. Bahagian Sumber Manusia.LAMPIRAN III SENARAI KETUA JABATAN TEMPAT BERTUGAS CALON KETUA JABATAN SM Pendidikan Khas SM Teknik SM Berasrama Penuh SM Agama Pengarah Pelajaran Negeri Pusat Sumber Pendidikan Negeri (PSPN) Pusat Kegiatan Guru Pengarah Bahagian Teknologi Pendidikan Institut Perguruan Kolej Matrikulasi Pengarah Institut Perguruan Pengarah Kolej Matrikulasi Salinan Kepada: Pengarah Bahagian Pendidikan Guru atau Bahagian Matrikulasi Pegawai-pegawai yang dipinjamkan/ tukar sementara/ mengisi jawatan kader KPM Ketua Jabatan/ Agensi yang menyimpan Buku Rekod Perkhidmatan (BRP) pegawai/ di mana pegawai ditempatkan Unit Naik Pangkat dan Tatatertib.

.

.

Kad Pengenalan 1. BEBAS dari kes tatatertib/BPR/Surcaj/Mahkamah Atau SEDANG dalam tindakan tatatertib/BPR/Surcaj/Mahkamah. Kenyataan Tatatertib Adalah disahkan bahawa pegawai di atas. (Nyatakan status kes/tindakan):i) Laporan telah dikemukakan kepada Urusetia Lembaga Tatatertib Kementerian ii) Telah dikeluarkan surat pertuduhan Atau TELAH dikenakan hukuman tatatertib/BPR/Surcaj/Mahkamah seperti berikut:Jenis Kesalahan Jenis Hukuman Tarikh Hukuman : : : . (a) Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) Lulus/ Dikecualikan * PTK 1 PTK 2 PTK 3 Aras Aras Aras : : : Tahun Tahun Tahun : : : (b) Tarikh Duduk PTK : ( Sila sertakan semua salinan slip keputusan PTK yang telah diduduki ) 3. (a) : : Encik/Puan : __________________________________ Lama/Baru : __________________________________ Markah Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) Tahun 2005 : : : (b) Tahun 2006 (c) Tahun 2007 2.KENYATAAN OLEH KETUA JABATAN Nama Pemohon No.

a) mengisytiharkan harta mengikut peraturan yang sedang TELAH berkuatkuasa dan diluluskan melalui surat bil. Kenyataan Mengenai Tempoh Percubaan Berdenda / Cuti Tanpa Gaji/ Bersara Pilihan / Pelepasan Jawatan Dengan Izin / Perletakan Jawatan Adalah disahkan bahawa pegawai di atas. 5.4. __________________ bertarikh ________________ (sila sertakan salinan surat kelulusan b) BELUM mengisytiharkan harta. Kenyataan Mengenai Pengisytiharan Harta Adalah disahkan bahawa pegawai di atas. a) b) c) d) Pernah / Tidak Pernah dilanjutkan tempoh percubaan dengan berdenda mulai/pada _____________________________ hingga _______________________________ Telah diluluskan cuti tanpa gaji mulai/pada _______________hingga___________ Telah memohon cuti tanpa gaji mulai/pada _______________hingga___________ Telah memohon bersara pilihan / pelepasan jawatan dengan izin/perletakan jawatan pada ____________________ Tarikh C:Iklan Jututeknik Gred J22 ke J26 (KPM) : ________________________ ______________________________ Tandatangan Ketua Jabatan & Cop Jabatan Catatan: (Tandakan dalam petak yang sesuai dan * potong mana yang tidak berkenaan) .

. sebanyak RM ……………… dan saya telahpun menyelesaikan sepenuhnya pinjaman pada …………………………… . sebanyak RM ……………… dan pada masa ini sedang membuat pembayaran secara bulanan melalui pembayaran tunai/potongan gaji mulai …………………….. hingga ……………………………… sebanyak ……………. hingga ……………. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. hingga ……………. RM ……………………………………………. KP:…. saya boleh dikenakan tindakan tatatertib di bawah Peraturan 4 (f) dan Peraturan 4 (g)..SURAT AKUAN PINJAMAN PENDIDIKAN INSTITUSI / TABUNG PENDIDIKAN Saya ………………………………………. Saya ada mengambil pinjaman pendidikan daripada ……………………… mulai tarikh ……………. mulai tarikh ………………………. PERAKUAN Saya mengaku bahawa pengisytiharan yang dinyatakan di atas adalah benar.. hingga ……………..…………………………………………. sebanyak RM ……………… dan ………. Saya mengesahkan masih belum membuat bayaran.No.... Saya ada mengambil pinjaman pendidikan daripada …………………………… mula tarikh ……………. Tandatangan Ketua Jabatan Nama Jawatan Alamat Pejabat Tarikh : : : : . Tandatangan Pegawai Nama Jawatan Alamat Pejabat Tarikh : : : : PENGESAHAN . Saya ada mengambil pinjaman pendidikan daripada ……………………… mulai tarikh ……………..……………………… mengesahkan bahawa: Saya tidak ada mengambil pinjaman pendidikan daripada mana-mana institusi / tabung pendidikan. Sekiranya tidak benar.….. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful