(a) (b) (c) Disahkan dalam perkhidmatan. pegawai yang disahkan oleh pegawai perubatan mempunyai masalah sakit jiwa/mental dan sakit berpanjangan. Perakuan hendaklah menggunakan format dan juga disertakan dengan dokumen-dokumen seperti berikut:(a) LAMPIRAN A/08 bagi pegawai-pegawai yang layak mengikut syaratsyarat di perenggan 3 (seperti di LAMPIRAN I). cuti separuh gaji. 6. Kenyataan oleh Ketua Jabatan (format disertakan) berkenaan markah Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) 3 tahun terakhir iaitu tahun 2005. pegawai pinjamin/tukar sementara. dan Diperakukan oleh Ketua Jabatan/ Ketua Perkhidmatan (d) (e) 5.4. cuti tanpa gaji. mengisi jawatan kader Kementerian Pelajaran. Mencapai tahap kecemerlangan perkhidmatan yang ditetapkan. Biasa atau PPPS Gred DG3. tatatertib. tempoh percubaan berdenda. Syarat-syarat kelayakan kenaikan pangkat mereka dari Gred DG3 ke Gred DG2 (KUP) sepertimana yang ditetapkan adalah seperti berikut. pegawai yang telah bersara wajib atau meninggal dunia. hendaklah diperakukan oleh Ketua Jabatan sedia ada atau Ketua Jabatan di tempat terakhir mereka berkhidmat. D1 atau D2 atau PPPS T. Pegawai-pegawai yang sedang bercuti belajar. LAMPIRAN B/08 pula bagi mereka yang tidak memilih Sistem Saraan Malaysia tetapi layak mengikut syarat-syarat di perenggan 4 di atas. Berada di matagaji maksimum Gred DG3 di P1T26 atau matagaji bersamaan/ lebih tinggi berhampiran di P2 (P2T25) atau P3 (P3T23) sekurang-kurangnya 2 tahun. 2006 dan 2007. Ringkasan matagaji dan tarikh lantikan (DG41/DG3) Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah (PPPS) yang layak diperakukan untuk kenaikan pangkat secara Time-Based dari Gred DG41 ke Gred DG44 adalah seperti di LAMPIRAN II. Bagi pegawai-pegawai yang tidak memilih Sistem Saraan Malaysia. cuti tanpa gaji dan bagi mereka yang cuti belajar atau cuti sakit berpanjangan melebihi 180 hari pada (b) (c) 2 . Berkhidmat sekurang-kurangnya 12 tahun di Gred DG3 dikira dari tarikh lantikan PPP Kat. pengisytiharan harta. kenaikan pangkat mereka secara Time-Based adalah mengikut syarat-syarat sebelum pelaksanaan Sistem Saraan Malaysia.

tahun berkenaan. Kolej Komuniti dan Jabatan/ Bahagian di Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia Time-Based yang tidak memilih skim perkhidmatan DH tetapi kekal di dalam skim perkhidmatan DG. Sebarang pertanyaan mengenai perkara ini bolehlah dirujuk dengan Jabatan/ Bahagian/ Jabatan Pelajaran Negeri yang berkenaan atau pegawaipegawai di Kementerian yang bertanggungjawab di talian-talian seperti berikut: • • Cik Noor Hazleen Binti Samsudin Unit Naik Pangkat Siswazah (Time-Based) : 03. maka Ketua Jabatan diminta mengemukakan markah LNPT pada tahun sebelumnya. Adalah ditegaskan bahawa Ketua Jabatan bertanggungjawab sekiranya berlaku kes-kes tertinggal atau kelewatan dalam mengemukakan perakuan kenaikan pangkat pegawai atau kesilapan kenaikan pangkat disebabkan kesilapan fakta. Bahagian Sumber Manusia. 8. Perakuan kenaikan pangkat bagi pegawai-pegawai yang layak ini hendaklah dikemukakan melalui Ketua Jabatan/ Bahagian/ Jabatan Pelajaran Negeri yang berkenaan seperti di LAMPIRAN III. Kementerian Pelajaran Malaysia pada atau sebelum 30 Jun 2008. 9. 11. Kementerian Pengajian Tinggi. Perakuan kenaikan bagi pegawai-pegawai yang berkenaan hendaklah dikemukakan ke Unit Naik Pangkat dan Tatatertib. Salinan slip keputusan PTK (TK3) tahun 2005. Adalah ditegaskan bahawa pegawai-pegawai yang telah lulus PTK dan mengemukakan salinan slip PTK sebagai bukti sahaja yang akan dipertimbangkan. 2006 dan 2007. (d) (e) (f) Salinan Kad Pengenalan.8884 7939 : 03. Salinan slip keputusan PTK (TK3) perlu dikemukakan bagi pegawaipegawai yang layak diperakukan untuk kenaikan pangkat dari Gred DG44 ke Gred DG48 seperti di perenggan 3. Kementerian Pelajaran dengan salinan kepada Setiausaha. Bahagian Sumber Manusia. perakuan hendaklah dikemukakan terus ke Unit Naik Pangkat dan Tatatertib.8884 7934 3 . Lampiran T1 bagi tujuan tapisan keutuhan oleh Badan Pencegah Rasuah (seperti format disertakan). dan. 10. 12. Bahagian Pengurusan Sumber Manusia. Bagi pegawai-pegawai yang berkhidmat di Politeknik. 7. Semua Ketua Jabatan diminta menyemak dengan teliti Buku Rekod Perkhidmatan pegawai dan memastikan tiada pegawai yang tertinggal ataupun berlaku kesilapan fakta yang boleh manyebabkan berlaku kesilapan dalam kenaikan pangkat pegawai.

.

Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Aras 4. Parcel E. Jabatan Pengajian Politeknik dan Kolej Komuniti. Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. KPSU (TK) KPSU (MR) Edaran Luar: Ketua Pengarah.Edaran Dalaman: SUB (BSM) Semua TSUB (BSM) KPSU (KG1) .Kerjasama tuan dipohon untuk mengedarkan surat siaran kepada calon-calon di bawah KPM yang dipinjamkan. Blok E14. tukar sementara atau sedang mengisi jawatan kader di agensi / Jabatan lain. Bahagian Pengurusan Sumber Manusia. Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Aras 5. 62505 PUTRAJAYA 5 . 62604 PUTRAJAYA Setiausaha Bahagian. Blok E3. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Parcel E.

dan Diperakukan oleh Ketua Perkhidmatan.12. Lulus PTK (TK3) di atas Gred DG44 dengan keputusan keseluruhan di Aras III atau IV pada tahun 2007. dengan dikecualikan daripada syarat lulus PTK (TK1 atau TK2) di atas Gred DG41. Telah dinaikkan pangkat secara Time-Based ke Gred DG44 (KUP) pada 1. PPPS Gred DG44 yang memenuhi syarat-syarat seperti yang ditetapkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia melalui bil.LAMPIRAN I PPPS GRED DG44 YANG LAYAK DIPERTIMBANGKAN KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED KE GRED DG48 (KUP) TAHUN 2008 1.1. 1 April. JPA (S)324/14/9 Klt. (b) (c) (d) (e) (f) 1. 1 Julai dan 1 Oktober tahun 2002 (rujuk jadual dan matagaji setaraf yang dilampirkan). 1 April.2004 hingga 31. 1 Julai dan 1 Oktober tahun 2002 (rujuk jadual dan matagaji setaraf yang dilampirkan).2 Kumpulan 2 (a) Berada di mata gaji P1T24 atau matagaji yang setaraf di P2T23 atau P3T21 pada tarikh pergerakan gaji 1 Januari. Mencapai tahap prestasi kecemerlangan yang ditetapkan.12. (tidak menduduki atau tidak lulus PTK (TK3) pada tahun 2005 atau 2006).1.1.12.2002 (dilantik pada atau sebelum 31. 6 .1 Kumpulan 1 (a) Berada di mata gaji P1T24 atau matagaji yang setaraf di P2T23 atau P3T21 pada tarikh pergerakan gaji 1 Januari. 22(44A) bertarikh 28 Oktober 2002 terdiri daripada kategori pegawai seperti berikut:- 1. Berkhidmat sekurang-kurangnya 8 tahun secara gabungan di atas Gred DG3/DG41 pada atau sebelum 31.2004 iaitu pada tarikh berkhidmat sekurang-kurangnya 10 tahun secara gabungan di atas Gred DG3/DG41.1 Kategori Pertama terbahagi kepada tiga (3) kumpulan: 1.1994).

Lulus PTK (TK3) di atas Gred DG44 dengan keputusan keseluruhan di Aras III atau IV pada tahun 2007.12. dengan dikecualikan daripada syarat lulus PTK (TK1 atau TK2) di atas Gred DG41. (tidak menduduki atau tidak lulus PTK (TK3) pada tahun 2005 atau 2006).2005 hingga 31.12.12.2006 hingga 31. Mencapai tahap kecemerlangan prestasi yang ditetapkan.1.1996 sehingga 31.1995).(b) Berkhidmat kurang daripada 8 tahun secara gabungan di atas Gred DG3/DG41 pada atau sebelum 31. (c) (d) (e) (f) 1.12.2006 iaitu pada tarikh berkhidmat sekurang-kurangnya 10 tahun secara gabungan di atas Gred DG3/DG41.2005 iaitu pada tarikh berkhidmat sekurang-kurangnya 10 tahun secara gabungan di atas Gred DG3/DG41.3 Kumpulan 3 (a) Berada di mata gaji P1T24 atau matagaji yang setaraf di P2T23 atau P3T21 pada tarikh pergerakan gaji 1 Januari. Lulus PTK (TK3) di atas Gred DG44 dengan keputusan keseluruhan di Aras III atau IV pada tahun 2006 atau 2007. Telah dinaikkan pangkat secara Time-Based ke Gred DG44 (KUP) pada 1. dan Diperakukan oleh Ketua Perkhidmatan. 1 Julai dan 1 Oktober tahun 2002 (rujuk jadual dan matagaji setaraf yang dilampirkan). 1 April.12.1. Telah dinaikkan pangkat secara Time-Based ke Gred DG44 (KUP) pada 1. Berkhidmat kurang daripada 8 tahun secara gabungan di atas Gred DG3/DG41 pada atau sebelum 31. dan Diperakukan oleh Ketua Perkhidmatan.2002 (dilantik pada 1.2002 (dilantik pada 1.1996). (b) (c) (d) (e) (f) 7 .12. Mencapai tahap kecemerlang prestasi yang ditetapkan.1995 sehingga 31.1.1.1. dengan dikecualikan daripada syarat lulus PTK (TK1 atau TK2) di atas Gred DG41.

dengan dikecualikan daripada syarat lulus PTK (TK1 atau TK2) di atas Gred DG41. 1 Julai atau 1 Oktober pada tahun 2002 (rujuk jadual dan matagaji setaraf yang dilampirkan).12.2004 hingga 31.12.2. Lulus PTK (TK3) di atas Gred DG44 dengan keputusan keseluruhan di Aras III atau IV pada tahun 2007.2002 (dilantik pada 1. dan Diperakukan oleh Ketua Perkhidmatan. 1 April. Berkhidmat kurang daripada 8 tahun secara gabungan di atas Gred DG3/DG41 pada atau sebelum 31. Berkhidmat sekurang-kurangnya 8 tahun secara gabungan di atas Gred DG3/DG41 pada atau sebelum 31. Telah dinaikkan pangkat secara Time-Based ke Gred DG44 (KUP) pada 1.1.1994).2002 (dilantik pada atau sebelum 31.1 Kumpulan 1 (a) Berada di matagaji P1T23 atau matagaji yang setaraf di P2T22 atau P3T20 pada tarikh pergerakan gaji 1 Januari.2 Kumpulan 2 (a) Berada di matagaji P1T23 atau matagaji yang setaraf di P2T22 atau P3T20 pada tarikh pergerakan gaji 1 Januari.1995 sehingga 31. dengan dikecualikan daripada syarat lulus PTK (TK1 atau TK2) di atas Gred DG41. 1 April.2005 sehingga 31. Mencapai tahap kecemerlangan prestasi yang ditetapkan.12.1. (b) (c) 8 . 1 Julai atau 1 Oktober pada tahun 2002 (rujuk jadual dan matagaji setaraf yang dilampirkan).2004 iaitu pada tarikh berkhidmat sekurang-kurangnya 10 tahun secara gabungan di atas Gred DG3/DG41. terbahagi kepada tiga (3) kumpulan: 1.2005 iaitu pada tarikh berkhidmat sekurang-kurangnya 10 tahun secara gabungan di atas Gred DG3/DG41.1995). (b) (c) (d) (e) (f) 1.1.12.1. Telah dinaikkan pangkat secara Time-Based ke Gred DG44 (KUP) pada 1.2. (tidak menduduki atau tidak lulus PTK (TK3) pada tahun 2005 atau 2006).12.2 Kategori Kedua.12.

1 April.1. Berkhidmat sekurang-kurangnya 8 tahun secara gabungan di atas Gred DG3/DG41 pada 31. Mencapai tahap kecemerlangan prestasi yang ditetapkan. dengan dikecualikan daripada syarat lulus PTK (TK1 atau TK2) di atas Gred DG41. dan Diperakukan oleh Ketua Perkhidmatan. Berkhidmat kurang daripada 8 tahun secara gabungan di atas Gred DG3/DG41 pada atau sebelum 31.2002 (dilantik pada atau sebelum 31. (e) (f) 1.3 Kategori Ketiga.1.2006 sehingga 31.2002 (dilantik pada 1.12.2004 hingga 31.2004 iaitu pada tarikh berkhidmat 9 (b) (c) . Telah dinaikkan pangkat secara Time-Based ke Gred DG44 (KUP) pada 1. 1 April. terbahagi kepada tiga (3) kumpulan: 1. Lulus PTK (TK3) di atas Gred DG44 dengan keputusan keseluruhan di Aras III atau IV pada tahun 2006 atau 2007.Based ke Gred DG44(KUP) pada 1.12.1 Kumpulan 1 (a) Berada di matagaji P1T22 atau matagaji yang setaraf di P2T21 atau P3T19 pada tarikh pergerakan gaji 1 Januari.1996 sehingga 31. 1 Julai atau 1 Oktober pada tahun 2002 (rujuk jadual dan matagaji setaraf yang dilampirkan).(d) Lulus PTK (TK3) di atas Gred DG44 dengan keputusan keseluruhan di Aras III atau IV pada tahun 2007. (tidak menduduki atau tidak lulus PTK (TK3) pada tahun 2005 atau 2006).12.3. Mencapai tahap kecemerlangan prestasi yang ditetapkan. (b) (c) (d) (e) (f) 1.2.12.2006 iaitu pada tarikh berkhidmat sekurang-kurangnya 10 tahun secara gabungan di atas Gred DG3/DG41. Telah dinaikkan pangkat secara Time.3 Kumpulan 3 (a) Berada di matagaji P1T23 atau matagaji yang setaraf di P2T22 atau P3T20 pada tarikh pergerakan gaji 1 Januari.1.12. dan Diperakukan oleh Ketua Perkhidmatan.12.1994).1996). 1 Julai dan 1 Oktober tahun 2002 (rujuk jadual dan matagaji setaraf yang dilampirkan).

1. dan Diperakukan oleh Ketua Perkhidmatan. dan Diperakukan oleh Ketua Perkhidmatan. Telah dinaikkan pangkat secara Time. dengan dikecualikan daripada syarat lulus PTK (TK1 atau TK2) di atas Gred DG41. Berkhidmat kurang daripada 8 tahun secara gabungan di atas Gred DG3/DG41 pada 31.2002 (dilantik pada 1.1.2002 (dilantik pada 1.Based ke Gred DG44(KUP) pada 1. 1 April.1996). 1 Julai dan 1 Oktober tahun 2002 (rujuk jadual dan matagaji setaraf yang dilampirkan). dengan dikecualikan daripada syarat lulus PTK (TK1 atau TK2) di atas Gred DG41.1.12.12. (d) Lulus PTK (TK3) di atas Gred DG44 dengan keputusan keseluruhan di Aras III atau IV pada tahun 2005.12.2005 iaitu pada tarikh berkhidmat sekurang-kurangnya 10 tahun secara gabungan di atas Gred DG3/DG41. Lulus PTK (TK3) di atas Gred DG44 dengan keputusan keseluruhan di Aras III atau IV pada tahun 2005. Mencapai tahap kecemerlangan prestasi yang ditetapkan.1995).12.sekurang-kurangnya 10 tahun secara gabungan di atas Gred DG3/DG41. 2006 atau 2007. (e) (f) 1. 1 Julai dan 1 Oktober tahun 2002 (rujuk jadual dan matagaji setaraf yang dilampirkan). (b) (c) (d) (e) (f) 1.1995 sehingga 31.2 Kumpulan 2 (a) Berada di matagaji P1T22 atau matagaji yang setaraf di P2T21 atau P3T19 pada tarikh pergerakan gaji 1 Januari. Berkhidmat kurang daripada 8 tahun secara gabungan di atas Gred DG3/DG41 pada 31. 2006 atau 2006.1996 sehingga 31.2005 hingga 31. Mencapai tahap kecemerlangan prestasi yang ditetapkan.3.3.3 Kumpulan 3 (a) Berada di matagaji P1T22 atau matagaji yang setaraf di P2T21 atau P3T19 pada tarikh pergerakan gaji 1 Januari. 1 April. (b) 10 .12.

2006 atau 2007.2006 iaitu pada tarikh berkhidmat sekurang-kurangnya 10 tahun berkhidmat secara gabungan di atas Gred DG3/DG41.(c) Telah dinaikkan pangkat secara Time.2006 hingga 31.Based ke Gred DG44(KUP) pada 1.1. dengan dikecualikan daripada syarat lulus PTK (TK1 atau TK2) di atas Gred DG41. dan Diperakukan oleh Ketua Perkhidmatan. Mencapai tahap kecemerlangan prestasi yang ditetapkan.12. Lulus PTK (TK3) di atas Gred DG44 dengan keputusan keseluruhan di Aras III atau IV pada tahun 2005. (d) (e) (f) 11 .

1995 2005 Kumpulan 3: P1T24. P2T22. 1.12.12.1996 2006 Pada atau sebelum 31.1.1. Kategori Kedua Kumpulan 1: P1T23.1995 – 31.P3T20 1. P2T23.1994 2004 2007 (tidak menduduki PTK tahun 2005 atau 2006) 2007 (tidak menduduki PTK tahun 2005 atau 2006) 2006 atau 2007 Kumpulan 2: P1T23.1995 – 31. P3T19 1.1995 2004 2005.1996 2006 2006 atau 2007 Pada atau sebelum 31. P3T19 Kumpulan 2: P1T22. P2T21.1.12.12. P2T23.1995 . P3T21 1. Matagaji 2002 Kategori Pertama Kumpulan 1: P1T24.1. P2T22. P3T21 Lantikan DG3 Tahun Naik Pangkat DG44 Tahun Lulus PTK 2007 (tidak menduduki PTK tahun 2005 atau 2006) 2007 (tidak menduduki PTK tahun 2005 atau 2006) Pada atau sebelum 31.1996 – 31. P2T23. P3T19 1.1996 – 31.12. Kategori Ketiga Kumpulan 1: P1T22.12. P3T21 2. 2006 atau 2007 .1996 – 31.P3T20 3.1994 1.P3T20 1.31. 2006 atau 2007 Kumpulan 3: P1T22.12.12.1995 2005 Kumpulan 3: P1T23. P2T21.1996 2006 2005.1. 2006 atau 2007 2005 2005. P2T21.LAMPIRAN II RINGKASAN MATAGAJI DAN TARIKH LANTIKAN PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH (PPPS) YANG LAYAK MENERIMA KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED GRED DG44 KE GRED DG 48 TAHUN 2008 Bil.1994 2004 Kumpulan 2: P1T24.1. P2T22.12.

Bahagian Pengurusan Sumber Manusia. Pegawai-pegawai yang berkhidmat di Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Kementerian Pengajian Tinggi. Kementerian Pelajaran Malaysia Salinan kepada: Setiausaha. Bahagian Sumber Manusia. Politeknik dan Kolej Komuniti .LAMPIRAN III SENARAI KETUA JABATAN TEMPAT BERTUGAS CALON KETUA JABATAN SM Pendidikan Khas SM Teknik SM Berasrama Penuh SM Agama Pengarah Pelajaran Negeri Pusat Sumber Pendidikan Negeri (PSPN) Pusat Kegiatan Guru Pengarah Bahagian Teknologi Pendidikan Institut Perguruan Kolej Matrikulasi Pengarah Institut Perguruan Pengarah Kolej Matrikulasi Salinan Kepada: Pengarah Bahagian Pendidikan Guru atau Bahagian Matrikulasi Pegawai-pegawai yang dipinjamkan/ tukar sementara/ mengisi jawatan kader KPM Ketua Jabatan/ Agensi yang menyimpan Buku Rekod Perkhidmatan (BRP) pegawai/ di mana pegawai ditempatkan Unit Naik Pangkat dan Tatatertib.

.

.

Kenyataan Tatatertib Adalah disahkan bahawa pegawai di atas. (a) : : Encik/Puan : __________________________________ Lama/Baru : __________________________________ Markah Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) Tahun 2005 : : : (b) Tahun 2006 (c) Tahun 2007 2.KENYATAAN OLEH KETUA JABATAN Nama Pemohon No. BEBAS dari kes tatatertib/BPR/Surcaj/Mahkamah Atau SEDANG dalam tindakan tatatertib/BPR/Surcaj/Mahkamah. (a) Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) Lulus/ Dikecualikan * PTK 1 PTK 2 PTK 3 Aras Aras Aras : : : Tahun Tahun Tahun : : : (b) Tarikh Duduk PTK : ( Sila sertakan semua salinan slip keputusan PTK yang telah diduduki ) 3. (Nyatakan status kes/tindakan):i) Laporan telah dikemukakan kepada Urusetia Lembaga Tatatertib Kementerian ii) Telah dikeluarkan surat pertuduhan Atau TELAH dikenakan hukuman tatatertib/BPR/Surcaj/Mahkamah seperti berikut:Jenis Kesalahan Jenis Hukuman Tarikh Hukuman : : : . Kad Pengenalan 1.

__________________ bertarikh ________________ (sila sertakan salinan surat kelulusan b) BELUM mengisytiharkan harta. a) b) c) d) Pernah / Tidak Pernah dilanjutkan tempoh percubaan dengan berdenda mulai/pada _____________________________ hingga _______________________________ Telah diluluskan cuti tanpa gaji mulai/pada _______________hingga___________ Telah memohon cuti tanpa gaji mulai/pada _______________hingga___________ Telah memohon bersara pilihan / pelepasan jawatan dengan izin/perletakan jawatan pada ____________________ Tarikh C:Iklan Jututeknik Gred J22 ke J26 (KPM) : ________________________ ______________________________ Tandatangan Ketua Jabatan & Cop Jabatan Catatan: (Tandakan dalam petak yang sesuai dan * potong mana yang tidak berkenaan) . Kenyataan Mengenai Tempoh Percubaan Berdenda / Cuti Tanpa Gaji/ Bersara Pilihan / Pelepasan Jawatan Dengan Izin / Perletakan Jawatan Adalah disahkan bahawa pegawai di atas. Kenyataan Mengenai Pengisytiharan Harta Adalah disahkan bahawa pegawai di atas.4. a) mengisytiharkan harta mengikut peraturan yang sedang TELAH berkuatkuasa dan diluluskan melalui surat bil. 5.

Sekiranya tidak benar. sebanyak RM ……………… dan ………. Saya ada mengambil pinjaman pendidikan daripada ……………………… mulai tarikh …………….. hingga …………….. saya boleh dikenakan tindakan tatatertib di bawah Peraturan 4 (f) dan Peraturan 4 (g).SURAT AKUAN PINJAMAN PENDIDIKAN INSTITUSI / TABUNG PENDIDIKAN Saya ……………………………………….. Tandatangan Ketua Jabatan Nama Jawatan Alamat Pejabat Tarikh : : : : . PERAKUAN Saya mengaku bahawa pengisytiharan yang dinyatakan di atas adalah benar. mulai tarikh ………………………..…………………………………………. Saya ada mengambil pinjaman pendidikan daripada …………………………… mula tarikh …………….……………………… mengesahkan bahawa: Saya tidak ada mengambil pinjaman pendidikan daripada mana-mana institusi / tabung pendidikan.. RM ……………………………………………. Saya ada mengambil pinjaman pendidikan daripada ……………………… mulai tarikh ……………. Tandatangan Pegawai Nama Jawatan Alamat Pejabat Tarikh : : : : PENGESAHAN .. hingga ……………………………… sebanyak ……………. hingga ……………. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993... Saya mengesahkan masih belum membuat bayaran.. hingga ……………. KP:….. sebanyak RM ……………… dan saya telahpun menyelesaikan sepenuhnya pinjaman pada …………………………… . .….No. sebanyak RM ……………… dan pada masa ini sedang membuat pembayaran secara bulanan melalui pembayaran tunai/potongan gaji mulai …………………….

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful