P. 1
Pekeliling Naik Pangkat 44 Ke 48 Time Based

Pekeliling Naik Pangkat 44 Ke 48 Time Based

|Views: 490|Likes:
Published by ctmar

More info:

Published by: ctmar on May 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/11/2013

pdf

text

original

hendaklah diperakukan oleh Ketua Jabatan sedia ada atau Ketua Jabatan di tempat terakhir mereka berkhidmat. Bagi pegawai-pegawai yang tidak memilih Sistem Saraan Malaysia. pegawai pinjamin/tukar sementara. Biasa atau PPPS Gred DG3. pegawai yang disahkan oleh pegawai perubatan mempunyai masalah sakit jiwa/mental dan sakit berpanjangan. Pegawai-pegawai yang sedang bercuti belajar. cuti tanpa gaji. 2006 dan 2007. Kenyataan oleh Ketua Jabatan (format disertakan) berkenaan markah Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) 3 tahun terakhir iaitu tahun 2005. mengisi jawatan kader Kementerian Pelajaran. tempoh percubaan berdenda. dan Diperakukan oleh Ketua Jabatan/ Ketua Perkhidmatan (d) (e) 5. pengisytiharan harta. tatatertib. pegawai yang telah bersara wajib atau meninggal dunia. cuti separuh gaji.(a) (b) (c) Disahkan dalam perkhidmatan.4. Mencapai tahap kecemerlangan perkhidmatan yang ditetapkan. Ringkasan matagaji dan tarikh lantikan (DG41/DG3) Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah (PPPS) yang layak diperakukan untuk kenaikan pangkat secara Time-Based dari Gred DG41 ke Gred DG44 adalah seperti di LAMPIRAN II. cuti tanpa gaji dan bagi mereka yang cuti belajar atau cuti sakit berpanjangan melebihi 180 hari pada (b) (c) 2 . kenaikan pangkat mereka secara Time-Based adalah mengikut syarat-syarat sebelum pelaksanaan Sistem Saraan Malaysia. Berada di matagaji maksimum Gred DG3 di P1T26 atau matagaji bersamaan/ lebih tinggi berhampiran di P2 (P2T25) atau P3 (P3T23) sekurang-kurangnya 2 tahun. D1 atau D2 atau PPPS T. Syarat-syarat kelayakan kenaikan pangkat mereka dari Gred DG3 ke Gred DG2 (KUP) sepertimana yang ditetapkan adalah seperti berikut. LAMPIRAN B/08 pula bagi mereka yang tidak memilih Sistem Saraan Malaysia tetapi layak mengikut syarat-syarat di perenggan 4 di atas. Perakuan hendaklah menggunakan format dan juga disertakan dengan dokumen-dokumen seperti berikut:(a) LAMPIRAN A/08 bagi pegawai-pegawai yang layak mengikut syaratsyarat di perenggan 3 (seperti di LAMPIRAN I). Berkhidmat sekurang-kurangnya 12 tahun di Gred DG3 dikira dari tarikh lantikan PPP Kat. 6.

Perakuan kenaikan pangkat bagi pegawai-pegawai yang layak ini hendaklah dikemukakan melalui Ketua Jabatan/ Bahagian/ Jabatan Pelajaran Negeri yang berkenaan seperti di LAMPIRAN III. Bagi pegawai-pegawai yang berkhidmat di Politeknik. Lampiran T1 bagi tujuan tapisan keutuhan oleh Badan Pencegah Rasuah (seperti format disertakan). 11. Kementerian Pelajaran dengan salinan kepada Setiausaha. maka Ketua Jabatan diminta mengemukakan markah LNPT pada tahun sebelumnya. Kementerian Pengajian Tinggi. Adalah ditegaskan bahawa Ketua Jabatan bertanggungjawab sekiranya berlaku kes-kes tertinggal atau kelewatan dalam mengemukakan perakuan kenaikan pangkat pegawai atau kesilapan kenaikan pangkat disebabkan kesilapan fakta. 8.8884 7934 3 .8884 7939 : 03. 7. Perakuan kenaikan bagi pegawai-pegawai yang berkenaan hendaklah dikemukakan ke Unit Naik Pangkat dan Tatatertib.tahun berkenaan. Bahagian Sumber Manusia. 2006 dan 2007. Bahagian Pengurusan Sumber Manusia. Kementerian Pelajaran Malaysia pada atau sebelum 30 Jun 2008. perakuan hendaklah dikemukakan terus ke Unit Naik Pangkat dan Tatatertib. Adalah ditegaskan bahawa pegawai-pegawai yang telah lulus PTK dan mengemukakan salinan slip PTK sebagai bukti sahaja yang akan dipertimbangkan. 10. Salinan slip keputusan PTK (TK3) perlu dikemukakan bagi pegawaipegawai yang layak diperakukan untuk kenaikan pangkat dari Gred DG44 ke Gred DG48 seperti di perenggan 3. 9. Bahagian Sumber Manusia. 12. Kolej Komuniti dan Jabatan/ Bahagian di Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia Time-Based yang tidak memilih skim perkhidmatan DH tetapi kekal di dalam skim perkhidmatan DG. (d) (e) (f) Salinan Kad Pengenalan. Salinan slip keputusan PTK (TK3) tahun 2005. Semua Ketua Jabatan diminta menyemak dengan teliti Buku Rekod Perkhidmatan pegawai dan memastikan tiada pegawai yang tertinggal ataupun berlaku kesilapan fakta yang boleh manyebabkan berlaku kesilapan dalam kenaikan pangkat pegawai. Sebarang pertanyaan mengenai perkara ini bolehlah dirujuk dengan Jabatan/ Bahagian/ Jabatan Pelajaran Negeri yang berkenaan atau pegawaipegawai di Kementerian yang bertanggungjawab di talian-talian seperti berikut: • • Cik Noor Hazleen Binti Samsudin Unit Naik Pangkat Siswazah (Time-Based) : 03. dan.

.

62505 PUTRAJAYA 5 . Parcel E. Aras 4. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Aras 5. Jabatan Pengajian Politeknik dan Kolej Komuniti. Blok E3. Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Parcel E. Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. tukar sementara atau sedang mengisi jawatan kader di agensi / Jabatan lain.Kerjasama tuan dipohon untuk mengedarkan surat siaran kepada calon-calon di bawah KPM yang dipinjamkan. Bahagian Pengurusan Sumber Manusia. Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Blok E14.Edaran Dalaman: SUB (BSM) Semua TSUB (BSM) KPSU (KG1) . KPSU (TK) KPSU (MR) Edaran Luar: Ketua Pengarah. 62604 PUTRAJAYA Setiausaha Bahagian.

dan Diperakukan oleh Ketua Perkhidmatan.2004 iaitu pada tarikh berkhidmat sekurang-kurangnya 10 tahun secara gabungan di atas Gred DG3/DG41. JPA (S)324/14/9 Klt. Berkhidmat sekurang-kurangnya 8 tahun secara gabungan di atas Gred DG3/DG41 pada atau sebelum 31. (b) (c) (d) (e) (f) 1. 1 April.12.12.1. (tidak menduduki atau tidak lulus PTK (TK3) pada tahun 2005 atau 2006).2004 hingga 31. Mencapai tahap prestasi kecemerlangan yang ditetapkan. 22(44A) bertarikh 28 Oktober 2002 terdiri daripada kategori pegawai seperti berikut:- 1.12.1994). dengan dikecualikan daripada syarat lulus PTK (TK1 atau TK2) di atas Gred DG41. Lulus PTK (TK3) di atas Gred DG44 dengan keputusan keseluruhan di Aras III atau IV pada tahun 2007.2 Kumpulan 2 (a) Berada di mata gaji P1T24 atau matagaji yang setaraf di P2T23 atau P3T21 pada tarikh pergerakan gaji 1 Januari.1 Kumpulan 1 (a) Berada di mata gaji P1T24 atau matagaji yang setaraf di P2T23 atau P3T21 pada tarikh pergerakan gaji 1 Januari.2002 (dilantik pada atau sebelum 31. 1 Julai dan 1 Oktober tahun 2002 (rujuk jadual dan matagaji setaraf yang dilampirkan). Telah dinaikkan pangkat secara Time-Based ke Gred DG44 (KUP) pada 1. 1 April.1 Kategori Pertama terbahagi kepada tiga (3) kumpulan: 1. 6 .LAMPIRAN I PPPS GRED DG44 YANG LAYAK DIPERTIMBANGKAN KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED KE GRED DG48 (KUP) TAHUN 2008 1. 1 Julai dan 1 Oktober tahun 2002 (rujuk jadual dan matagaji setaraf yang dilampirkan). PPPS Gred DG44 yang memenuhi syarat-syarat seperti yang ditetapkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia melalui bil.1.1.

2005 iaitu pada tarikh berkhidmat sekurang-kurangnya 10 tahun secara gabungan di atas Gred DG3/DG41.1.1.2005 hingga 31. Mencapai tahap kecemerlangan prestasi yang ditetapkan. 1 Julai dan 1 Oktober tahun 2002 (rujuk jadual dan matagaji setaraf yang dilampirkan).12.1. Lulus PTK (TK3) di atas Gred DG44 dengan keputusan keseluruhan di Aras III atau IV pada tahun 2006 atau 2007.2006 hingga 31.3 Kumpulan 3 (a) Berada di mata gaji P1T24 atau matagaji yang setaraf di P2T23 atau P3T21 pada tarikh pergerakan gaji 1 Januari.2002 (dilantik pada 1. Telah dinaikkan pangkat secara Time-Based ke Gred DG44 (KUP) pada 1. dan Diperakukan oleh Ketua Perkhidmatan.1995). dengan dikecualikan daripada syarat lulus PTK (TK1 atau TK2) di atas Gred DG41. Mencapai tahap kecemerlang prestasi yang ditetapkan. (b) (c) (d) (e) (f) 7 . Telah dinaikkan pangkat secara Time-Based ke Gred DG44 (KUP) pada 1.12.1. Lulus PTK (TK3) di atas Gred DG44 dengan keputusan keseluruhan di Aras III atau IV pada tahun 2007.2006 iaitu pada tarikh berkhidmat sekurang-kurangnya 10 tahun secara gabungan di atas Gred DG3/DG41. (c) (d) (e) (f) 1.12. Berkhidmat kurang daripada 8 tahun secara gabungan di atas Gred DG3/DG41 pada atau sebelum 31.1.12.12.2002 (dilantik pada 1.1995 sehingga 31. dengan dikecualikan daripada syarat lulus PTK (TK1 atau TK2) di atas Gred DG41.1996).1996 sehingga 31.(b) Berkhidmat kurang daripada 8 tahun secara gabungan di atas Gred DG3/DG41 pada atau sebelum 31. 1 April.12. (tidak menduduki atau tidak lulus PTK (TK3) pada tahun 2005 atau 2006). dan Diperakukan oleh Ketua Perkhidmatan.

1 Julai atau 1 Oktober pada tahun 2002 (rujuk jadual dan matagaji setaraf yang dilampirkan).2002 (dilantik pada atau sebelum 31. Berkhidmat kurang daripada 8 tahun secara gabungan di atas Gred DG3/DG41 pada atau sebelum 31. terbahagi kepada tiga (3) kumpulan: 1. Berkhidmat sekurang-kurangnya 8 tahun secara gabungan di atas Gred DG3/DG41 pada atau sebelum 31. Telah dinaikkan pangkat secara Time-Based ke Gred DG44 (KUP) pada 1.2 Kategori Kedua.2005 iaitu pada tarikh berkhidmat sekurang-kurangnya 10 tahun secara gabungan di atas Gred DG3/DG41.2002 (dilantik pada 1.12.1. 1 April.12.1.12. Mencapai tahap kecemerlangan prestasi yang ditetapkan.1.12.2005 sehingga 31.1 Kumpulan 1 (a) Berada di matagaji P1T23 atau matagaji yang setaraf di P2T22 atau P3T20 pada tarikh pergerakan gaji 1 Januari. Telah dinaikkan pangkat secara Time-Based ke Gred DG44 (KUP) pada 1. dengan dikecualikan daripada syarat lulus PTK (TK1 atau TK2) di atas Gred DG41.2004 hingga 31. (b) (c) 8 .1995 sehingga 31. 1 April. (tidak menduduki atau tidak lulus PTK (TK3) pada tahun 2005 atau 2006). dan Diperakukan oleh Ketua Perkhidmatan.2.2 Kumpulan 2 (a) Berada di matagaji P1T23 atau matagaji yang setaraf di P2T22 atau P3T20 pada tarikh pergerakan gaji 1 Januari.2.12. dengan dikecualikan daripada syarat lulus PTK (TK1 atau TK2) di atas Gred DG41.1995). 1 Julai atau 1 Oktober pada tahun 2002 (rujuk jadual dan matagaji setaraf yang dilampirkan).1994). Lulus PTK (TK3) di atas Gred DG44 dengan keputusan keseluruhan di Aras III atau IV pada tahun 2007.2004 iaitu pada tarikh berkhidmat sekurang-kurangnya 10 tahun secara gabungan di atas Gred DG3/DG41.12. (b) (c) (d) (e) (f) 1.1.

1 April. Mencapai tahap kecemerlangan prestasi yang ditetapkan.1994). 1 Julai dan 1 Oktober tahun 2002 (rujuk jadual dan matagaji setaraf yang dilampirkan). Telah dinaikkan pangkat secara Time.1.12. Berkhidmat sekurang-kurangnya 8 tahun secara gabungan di atas Gred DG3/DG41 pada 31.3 Kumpulan 3 (a) Berada di matagaji P1T23 atau matagaji yang setaraf di P2T22 atau P3T20 pada tarikh pergerakan gaji 1 Januari.2002 (dilantik pada atau sebelum 31. terbahagi kepada tiga (3) kumpulan: 1.2006 sehingga 31.3.2004 iaitu pada tarikh berkhidmat 9 (b) (c) . (tidak menduduki atau tidak lulus PTK (TK3) pada tahun 2005 atau 2006).(d) Lulus PTK (TK3) di atas Gred DG44 dengan keputusan keseluruhan di Aras III atau IV pada tahun 2007.2. dan Diperakukan oleh Ketua Perkhidmatan. Lulus PTK (TK3) di atas Gred DG44 dengan keputusan keseluruhan di Aras III atau IV pada tahun 2006 atau 2007.2004 hingga 31.1996 sehingga 31. dengan dikecualikan daripada syarat lulus PTK (TK1 atau TK2) di atas Gred DG41.2002 (dilantik pada 1. (b) (c) (d) (e) (f) 1.1996). Telah dinaikkan pangkat secara Time-Based ke Gred DG44 (KUP) pada 1. 1 April.2006 iaitu pada tarikh berkhidmat sekurang-kurangnya 10 tahun secara gabungan di atas Gred DG3/DG41.3 Kategori Ketiga.1. (e) (f) 1. 1 Julai atau 1 Oktober pada tahun 2002 (rujuk jadual dan matagaji setaraf yang dilampirkan).12.12.12. Berkhidmat kurang daripada 8 tahun secara gabungan di atas Gred DG3/DG41 pada atau sebelum 31. Mencapai tahap kecemerlangan prestasi yang ditetapkan.12.12.1.1 Kumpulan 1 (a) Berada di matagaji P1T22 atau matagaji yang setaraf di P2T21 atau P3T19 pada tarikh pergerakan gaji 1 Januari.Based ke Gred DG44(KUP) pada 1. dan Diperakukan oleh Ketua Perkhidmatan.

(b) 10 .2002 (dilantik pada 1. (d) Lulus PTK (TK3) di atas Gred DG44 dengan keputusan keseluruhan di Aras III atau IV pada tahun 2005.3. dan Diperakukan oleh Ketua Perkhidmatan. Mencapai tahap kecemerlangan prestasi yang ditetapkan. 1 April. Telah dinaikkan pangkat secara Time. 1 April. dan Diperakukan oleh Ketua Perkhidmatan. 2006 atau 2007.2005 hingga 31. dengan dikecualikan daripada syarat lulus PTK (TK1 atau TK2) di atas Gred DG41.3. 1 Julai dan 1 Oktober tahun 2002 (rujuk jadual dan matagaji setaraf yang dilampirkan). (e) (f) 1.12. (b) (c) (d) (e) (f) 1.1. 2006 atau 2006.12.12.12.1996). Lulus PTK (TK3) di atas Gred DG44 dengan keputusan keseluruhan di Aras III atau IV pada tahun 2005.1.sekurang-kurangnya 10 tahun secara gabungan di atas Gred DG3/DG41.1995). Berkhidmat kurang daripada 8 tahun secara gabungan di atas Gred DG3/DG41 pada 31.2 Kumpulan 2 (a) Berada di matagaji P1T22 atau matagaji yang setaraf di P2T21 atau P3T19 pada tarikh pergerakan gaji 1 Januari.2002 (dilantik pada 1.2005 iaitu pada tarikh berkhidmat sekurang-kurangnya 10 tahun secara gabungan di atas Gred DG3/DG41.Based ke Gred DG44(KUP) pada 1. Berkhidmat kurang daripada 8 tahun secara gabungan di atas Gred DG3/DG41 pada 31.12. 1 Julai dan 1 Oktober tahun 2002 (rujuk jadual dan matagaji setaraf yang dilampirkan). dengan dikecualikan daripada syarat lulus PTK (TK1 atau TK2) di atas Gred DG41. Mencapai tahap kecemerlangan prestasi yang ditetapkan.1995 sehingga 31.1996 sehingga 31.1.3 Kumpulan 3 (a) Berada di matagaji P1T22 atau matagaji yang setaraf di P2T21 atau P3T19 pada tarikh pergerakan gaji 1 Januari.

12.2006 iaitu pada tarikh berkhidmat sekurang-kurangnya 10 tahun berkhidmat secara gabungan di atas Gred DG3/DG41. 2006 atau 2007.(c) Telah dinaikkan pangkat secara Time. Lulus PTK (TK3) di atas Gred DG44 dengan keputusan keseluruhan di Aras III atau IV pada tahun 2005. (d) (e) (f) 11 .1.2006 hingga 31. Mencapai tahap kecemerlangan prestasi yang ditetapkan.Based ke Gred DG44(KUP) pada 1. dan Diperakukan oleh Ketua Perkhidmatan. dengan dikecualikan daripada syarat lulus PTK (TK1 atau TK2) di atas Gred DG41.

P3T19 1.12.1995 – 31. P3T21 1.1995 2005 Kumpulan 3: P1T24.1.12.P3T20 1.1996 – 31.1996 2006 2005.1995 – 31. P2T23. 2006 atau 2007 . P3T21 2.LAMPIRAN II RINGKASAN MATAGAJI DAN TARIKH LANTIKAN PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH (PPPS) YANG LAYAK MENERIMA KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED GRED DG44 KE GRED DG 48 TAHUN 2008 Bil. 2006 atau 2007 2005 2005.1.1996 2006 Pada atau sebelum 31. P2T22. P2T21. P2T23.12.12.P3T20 1. Kategori Ketiga Kumpulan 1: P1T22. Kategori Kedua Kumpulan 1: P1T23.1994 1. P3T19 Kumpulan 2: P1T22.1994 2004 2007 (tidak menduduki PTK tahun 2005 atau 2006) 2007 (tidak menduduki PTK tahun 2005 atau 2006) 2006 atau 2007 Kumpulan 2: P1T23.12.1996 – 31.1995 2004 2005.1995 . P2T23.1. P2T22.31.1995 2005 Kumpulan 3: P1T23.1.1996 – 31.12. P2T21. Matagaji 2002 Kategori Pertama Kumpulan 1: P1T24. P2T21.12. 2006 atau 2007 Kumpulan 3: P1T22. P2T22.1994 2004 Kumpulan 2: P1T24.1996 2006 2006 atau 2007 Pada atau sebelum 31.1. P3T19 1.1. P3T21 Lantikan DG3 Tahun Naik Pangkat DG44 Tahun Lulus PTK 2007 (tidak menduduki PTK tahun 2005 atau 2006) 2007 (tidak menduduki PTK tahun 2005 atau 2006) Pada atau sebelum 31.12. 1.12.P3T20 3.

Kementerian Pelajaran Malaysia Salinan kepada: Setiausaha.LAMPIRAN III SENARAI KETUA JABATAN TEMPAT BERTUGAS CALON KETUA JABATAN SM Pendidikan Khas SM Teknik SM Berasrama Penuh SM Agama Pengarah Pelajaran Negeri Pusat Sumber Pendidikan Negeri (PSPN) Pusat Kegiatan Guru Pengarah Bahagian Teknologi Pendidikan Institut Perguruan Kolej Matrikulasi Pengarah Institut Perguruan Pengarah Kolej Matrikulasi Salinan Kepada: Pengarah Bahagian Pendidikan Guru atau Bahagian Matrikulasi Pegawai-pegawai yang dipinjamkan/ tukar sementara/ mengisi jawatan kader KPM Ketua Jabatan/ Agensi yang menyimpan Buku Rekod Perkhidmatan (BRP) pegawai/ di mana pegawai ditempatkan Unit Naik Pangkat dan Tatatertib. Kementerian Pengajian Tinggi. Politeknik dan Kolej Komuniti . Pegawai-pegawai yang berkhidmat di Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Bahagian Pengurusan Sumber Manusia. Bahagian Sumber Manusia.

.

.

(a) : : Encik/Puan : __________________________________ Lama/Baru : __________________________________ Markah Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) Tahun 2005 : : : (b) Tahun 2006 (c) Tahun 2007 2. (a) Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) Lulus/ Dikecualikan * PTK 1 PTK 2 PTK 3 Aras Aras Aras : : : Tahun Tahun Tahun : : : (b) Tarikh Duduk PTK : ( Sila sertakan semua salinan slip keputusan PTK yang telah diduduki ) 3. (Nyatakan status kes/tindakan):i) Laporan telah dikemukakan kepada Urusetia Lembaga Tatatertib Kementerian ii) Telah dikeluarkan surat pertuduhan Atau TELAH dikenakan hukuman tatatertib/BPR/Surcaj/Mahkamah seperti berikut:Jenis Kesalahan Jenis Hukuman Tarikh Hukuman : : : . BEBAS dari kes tatatertib/BPR/Surcaj/Mahkamah Atau SEDANG dalam tindakan tatatertib/BPR/Surcaj/Mahkamah. Kenyataan Tatatertib Adalah disahkan bahawa pegawai di atas. Kad Pengenalan 1.KENYATAAN OLEH KETUA JABATAN Nama Pemohon No.

5. a) b) c) d) Pernah / Tidak Pernah dilanjutkan tempoh percubaan dengan berdenda mulai/pada _____________________________ hingga _______________________________ Telah diluluskan cuti tanpa gaji mulai/pada _______________hingga___________ Telah memohon cuti tanpa gaji mulai/pada _______________hingga___________ Telah memohon bersara pilihan / pelepasan jawatan dengan izin/perletakan jawatan pada ____________________ Tarikh C:Iklan Jututeknik Gred J22 ke J26 (KPM) : ________________________ ______________________________ Tandatangan Ketua Jabatan & Cop Jabatan Catatan: (Tandakan dalam petak yang sesuai dan * potong mana yang tidak berkenaan) . Kenyataan Mengenai Pengisytiharan Harta Adalah disahkan bahawa pegawai di atas. Kenyataan Mengenai Tempoh Percubaan Berdenda / Cuti Tanpa Gaji/ Bersara Pilihan / Pelepasan Jawatan Dengan Izin / Perletakan Jawatan Adalah disahkan bahawa pegawai di atas. a) mengisytiharkan harta mengikut peraturan yang sedang TELAH berkuatkuasa dan diluluskan melalui surat bil. __________________ bertarikh ________________ (sila sertakan salinan surat kelulusan b) BELUM mengisytiharkan harta.4.

No.………………………………………….……………………… mengesahkan bahawa: Saya tidak ada mengambil pinjaman pendidikan daripada mana-mana institusi / tabung pendidikan.. RM ……………………………………………. Saya ada mengambil pinjaman pendidikan daripada …………………………… mula tarikh ……………. hingga ……………………………… sebanyak ……………... Saya mengesahkan masih belum membuat bayaran.. hingga ……………. hingga ……………. KP:…. Tandatangan Ketua Jabatan Nama Jawatan Alamat Pejabat Tarikh : : : : . .. sebanyak RM ……………… dan saya telahpun menyelesaikan sepenuhnya pinjaman pada …………………………… . Tandatangan Pegawai Nama Jawatan Alamat Pejabat Tarikh : : : : PENGESAHAN . Sekiranya tidak benar.….. Saya ada mengambil pinjaman pendidikan daripada ……………………… mulai tarikh ……………... hingga ……………. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. saya boleh dikenakan tindakan tatatertib di bawah Peraturan 4 (f) dan Peraturan 4 (g). sebanyak RM ……………… dan pada masa ini sedang membuat pembayaran secara bulanan melalui pembayaran tunai/potongan gaji mulai …………………….SURAT AKUAN PINJAMAN PENDIDIKAN INSTITUSI / TABUNG PENDIDIKAN Saya ……………………………………….. Saya ada mengambil pinjaman pendidikan daripada ……………………… mulai tarikh ……………. PERAKUAN Saya mengaku bahawa pengisytiharan yang dinyatakan di atas adalah benar.. mulai tarikh ………………………. sebanyak RM ……………… dan ……….

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->