Mencapai tahap kecemerlangan perkhidmatan yang ditetapkan. Kenyataan oleh Ketua Jabatan (format disertakan) berkenaan markah Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) 3 tahun terakhir iaitu tahun 2005. Syarat-syarat kelayakan kenaikan pangkat mereka dari Gred DG3 ke Gred DG2 (KUP) sepertimana yang ditetapkan adalah seperti berikut. cuti separuh gaji. Berada di matagaji maksimum Gred DG3 di P1T26 atau matagaji bersamaan/ lebih tinggi berhampiran di P2 (P2T25) atau P3 (P3T23) sekurang-kurangnya 2 tahun. hendaklah diperakukan oleh Ketua Jabatan sedia ada atau Ketua Jabatan di tempat terakhir mereka berkhidmat. mengisi jawatan kader Kementerian Pelajaran.(a) (b) (c) Disahkan dalam perkhidmatan. 6. tatatertib. dan Diperakukan oleh Ketua Jabatan/ Ketua Perkhidmatan (d) (e) 5. tempoh percubaan berdenda. 2006 dan 2007. Perakuan hendaklah menggunakan format dan juga disertakan dengan dokumen-dokumen seperti berikut:(a) LAMPIRAN A/08 bagi pegawai-pegawai yang layak mengikut syaratsyarat di perenggan 3 (seperti di LAMPIRAN I). pengisytiharan harta. cuti tanpa gaji dan bagi mereka yang cuti belajar atau cuti sakit berpanjangan melebihi 180 hari pada (b) (c) 2 . cuti tanpa gaji. Biasa atau PPPS Gred DG3. D1 atau D2 atau PPPS T. LAMPIRAN B/08 pula bagi mereka yang tidak memilih Sistem Saraan Malaysia tetapi layak mengikut syarat-syarat di perenggan 4 di atas. pegawai yang disahkan oleh pegawai perubatan mempunyai masalah sakit jiwa/mental dan sakit berpanjangan. pegawai yang telah bersara wajib atau meninggal dunia.4. Ringkasan matagaji dan tarikh lantikan (DG41/DG3) Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah (PPPS) yang layak diperakukan untuk kenaikan pangkat secara Time-Based dari Gred DG41 ke Gred DG44 adalah seperti di LAMPIRAN II. kenaikan pangkat mereka secara Time-Based adalah mengikut syarat-syarat sebelum pelaksanaan Sistem Saraan Malaysia. Berkhidmat sekurang-kurangnya 12 tahun di Gred DG3 dikira dari tarikh lantikan PPP Kat. Bagi pegawai-pegawai yang tidak memilih Sistem Saraan Malaysia. pegawai pinjamin/tukar sementara. Pegawai-pegawai yang sedang bercuti belajar.

Bagi pegawai-pegawai yang berkhidmat di Politeknik. 2006 dan 2007. Kolej Komuniti dan Jabatan/ Bahagian di Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia Time-Based yang tidak memilih skim perkhidmatan DH tetapi kekal di dalam skim perkhidmatan DG. dan. Kementerian Pelajaran dengan salinan kepada Setiausaha.8884 7934 3 . Adalah ditegaskan bahawa pegawai-pegawai yang telah lulus PTK dan mengemukakan salinan slip PTK sebagai bukti sahaja yang akan dipertimbangkan. Bahagian Sumber Manusia. Semua Ketua Jabatan diminta menyemak dengan teliti Buku Rekod Perkhidmatan pegawai dan memastikan tiada pegawai yang tertinggal ataupun berlaku kesilapan fakta yang boleh manyebabkan berlaku kesilapan dalam kenaikan pangkat pegawai. 12. Perakuan kenaikan bagi pegawai-pegawai yang berkenaan hendaklah dikemukakan ke Unit Naik Pangkat dan Tatatertib. Kementerian Pengajian Tinggi. 7. 10. 8.tahun berkenaan.8884 7939 : 03. maka Ketua Jabatan diminta mengemukakan markah LNPT pada tahun sebelumnya. perakuan hendaklah dikemukakan terus ke Unit Naik Pangkat dan Tatatertib. Bahagian Pengurusan Sumber Manusia. Salinan slip keputusan PTK (TK3) perlu dikemukakan bagi pegawaipegawai yang layak diperakukan untuk kenaikan pangkat dari Gred DG44 ke Gred DG48 seperti di perenggan 3. (d) (e) (f) Salinan Kad Pengenalan. Bahagian Sumber Manusia. Perakuan kenaikan pangkat bagi pegawai-pegawai yang layak ini hendaklah dikemukakan melalui Ketua Jabatan/ Bahagian/ Jabatan Pelajaran Negeri yang berkenaan seperti di LAMPIRAN III. 9. Sebarang pertanyaan mengenai perkara ini bolehlah dirujuk dengan Jabatan/ Bahagian/ Jabatan Pelajaran Negeri yang berkenaan atau pegawaipegawai di Kementerian yang bertanggungjawab di talian-talian seperti berikut: • • Cik Noor Hazleen Binti Samsudin Unit Naik Pangkat Siswazah (Time-Based) : 03. 11. Lampiran T1 bagi tujuan tapisan keutuhan oleh Badan Pencegah Rasuah (seperti format disertakan). Adalah ditegaskan bahawa Ketua Jabatan bertanggungjawab sekiranya berlaku kes-kes tertinggal atau kelewatan dalam mengemukakan perakuan kenaikan pangkat pegawai atau kesilapan kenaikan pangkat disebabkan kesilapan fakta. Kementerian Pelajaran Malaysia pada atau sebelum 30 Jun 2008. Salinan slip keputusan PTK (TK3) tahun 2005.

.

Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Parcel E. Aras 4. Jabatan Pengajian Politeknik dan Kolej Komuniti.Kerjasama tuan dipohon untuk mengedarkan surat siaran kepada calon-calon di bawah KPM yang dipinjamkan. tukar sementara atau sedang mengisi jawatan kader di agensi / Jabatan lain. Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Blok E14. KPSU (TK) KPSU (MR) Edaran Luar: Ketua Pengarah. 62505 PUTRAJAYA 5 . Bahagian Pengurusan Sumber Manusia. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Parcel E.Edaran Dalaman: SUB (BSM) Semua TSUB (BSM) KPSU (KG1) . 62604 PUTRAJAYA Setiausaha Bahagian. Blok E3. Aras 5.

dan Diperakukan oleh Ketua Perkhidmatan. Berkhidmat sekurang-kurangnya 8 tahun secara gabungan di atas Gred DG3/DG41 pada atau sebelum 31. JPA (S)324/14/9 Klt. 1 Julai dan 1 Oktober tahun 2002 (rujuk jadual dan matagaji setaraf yang dilampirkan). 22(44A) bertarikh 28 Oktober 2002 terdiri daripada kategori pegawai seperti berikut:- 1.1. (b) (c) (d) (e) (f) 1.2 Kumpulan 2 (a) Berada di mata gaji P1T24 atau matagaji yang setaraf di P2T23 atau P3T21 pada tarikh pergerakan gaji 1 Januari. 1 Julai dan 1 Oktober tahun 2002 (rujuk jadual dan matagaji setaraf yang dilampirkan).12.1994).1 Kumpulan 1 (a) Berada di mata gaji P1T24 atau matagaji yang setaraf di P2T23 atau P3T21 pada tarikh pergerakan gaji 1 Januari. PPPS Gred DG44 yang memenuhi syarat-syarat seperti yang ditetapkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia melalui bil.2004 iaitu pada tarikh berkhidmat sekurang-kurangnya 10 tahun secara gabungan di atas Gred DG3/DG41.2004 hingga 31.12.2002 (dilantik pada atau sebelum 31. dengan dikecualikan daripada syarat lulus PTK (TK1 atau TK2) di atas Gred DG41. Lulus PTK (TK3) di atas Gred DG44 dengan keputusan keseluruhan di Aras III atau IV pada tahun 2007. Mencapai tahap prestasi kecemerlangan yang ditetapkan.12. 1 April. 6 .LAMPIRAN I PPPS GRED DG44 YANG LAYAK DIPERTIMBANGKAN KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED KE GRED DG48 (KUP) TAHUN 2008 1. (tidak menduduki atau tidak lulus PTK (TK3) pada tahun 2005 atau 2006).1. Telah dinaikkan pangkat secara Time-Based ke Gred DG44 (KUP) pada 1.1 Kategori Pertama terbahagi kepada tiga (3) kumpulan: 1.1. 1 April.

(b) Berkhidmat kurang daripada 8 tahun secara gabungan di atas Gred DG3/DG41 pada atau sebelum 31. (b) (c) (d) (e) (f) 7 .2005 hingga 31. 1 Julai dan 1 Oktober tahun 2002 (rujuk jadual dan matagaji setaraf yang dilampirkan).2002 (dilantik pada 1. Mencapai tahap kecemerlang prestasi yang ditetapkan. dan Diperakukan oleh Ketua Perkhidmatan. dengan dikecualikan daripada syarat lulus PTK (TK1 atau TK2) di atas Gred DG41.12. Telah dinaikkan pangkat secara Time-Based ke Gred DG44 (KUP) pada 1.12. Lulus PTK (TK3) di atas Gred DG44 dengan keputusan keseluruhan di Aras III atau IV pada tahun 2006 atau 2007. 1 April.1996).2006 iaitu pada tarikh berkhidmat sekurang-kurangnya 10 tahun secara gabungan di atas Gred DG3/DG41.1.12. (tidak menduduki atau tidak lulus PTK (TK3) pada tahun 2005 atau 2006).1.1995 sehingga 31. dengan dikecualikan daripada syarat lulus PTK (TK1 atau TK2) di atas Gred DG41.12. Mencapai tahap kecemerlangan prestasi yang ditetapkan. (c) (d) (e) (f) 1. Lulus PTK (TK3) di atas Gred DG44 dengan keputusan keseluruhan di Aras III atau IV pada tahun 2007.1.12.1995).1.2002 (dilantik pada 1.12.3 Kumpulan 3 (a) Berada di mata gaji P1T24 atau matagaji yang setaraf di P2T23 atau P3T21 pada tarikh pergerakan gaji 1 Januari. Telah dinaikkan pangkat secara Time-Based ke Gred DG44 (KUP) pada 1.2005 iaitu pada tarikh berkhidmat sekurang-kurangnya 10 tahun secara gabungan di atas Gred DG3/DG41. dan Diperakukan oleh Ketua Perkhidmatan. Berkhidmat kurang daripada 8 tahun secara gabungan di atas Gred DG3/DG41 pada atau sebelum 31.1996 sehingga 31.1.2006 hingga 31.

1995 sehingga 31. (tidak menduduki atau tidak lulus PTK (TK3) pada tahun 2005 atau 2006).2.1 Kumpulan 1 (a) Berada di matagaji P1T23 atau matagaji yang setaraf di P2T22 atau P3T20 pada tarikh pergerakan gaji 1 Januari.12.1995).2005 iaitu pada tarikh berkhidmat sekurang-kurangnya 10 tahun secara gabungan di atas Gred DG3/DG41. (b) (c) 8 .2004 hingga 31.12.1. 1 Julai atau 1 Oktober pada tahun 2002 (rujuk jadual dan matagaji setaraf yang dilampirkan). Telah dinaikkan pangkat secara Time-Based ke Gred DG44 (KUP) pada 1.2002 (dilantik pada 1.2004 iaitu pada tarikh berkhidmat sekurang-kurangnya 10 tahun secara gabungan di atas Gred DG3/DG41. dengan dikecualikan daripada syarat lulus PTK (TK1 atau TK2) di atas Gred DG41.1. (b) (c) (d) (e) (f) 1.2005 sehingga 31. Telah dinaikkan pangkat secara Time-Based ke Gred DG44 (KUP) pada 1.2.12.2 Kumpulan 2 (a) Berada di matagaji P1T23 atau matagaji yang setaraf di P2T22 atau P3T20 pada tarikh pergerakan gaji 1 Januari. 1 April.12.1. Mencapai tahap kecemerlangan prestasi yang ditetapkan.2002 (dilantik pada atau sebelum 31.1994). 1 April. dengan dikecualikan daripada syarat lulus PTK (TK1 atau TK2) di atas Gred DG41.2 Kategori Kedua. Berkhidmat sekurang-kurangnya 8 tahun secara gabungan di atas Gred DG3/DG41 pada atau sebelum 31. dan Diperakukan oleh Ketua Perkhidmatan. 1 Julai atau 1 Oktober pada tahun 2002 (rujuk jadual dan matagaji setaraf yang dilampirkan). terbahagi kepada tiga (3) kumpulan: 1.12. Lulus PTK (TK3) di atas Gred DG44 dengan keputusan keseluruhan di Aras III atau IV pada tahun 2007. Berkhidmat kurang daripada 8 tahun secara gabungan di atas Gred DG3/DG41 pada atau sebelum 31.12.1.

2. 1 Julai atau 1 Oktober pada tahun 2002 (rujuk jadual dan matagaji setaraf yang dilampirkan).1 Kumpulan 1 (a) Berada di matagaji P1T22 atau matagaji yang setaraf di P2T21 atau P3T19 pada tarikh pergerakan gaji 1 Januari.2002 (dilantik pada 1. Mencapai tahap kecemerlangan prestasi yang ditetapkan. Telah dinaikkan pangkat secara Time.12.2006 iaitu pada tarikh berkhidmat sekurang-kurangnya 10 tahun secara gabungan di atas Gred DG3/DG41.2002 (dilantik pada atau sebelum 31.12.3. (b) (c) (d) (e) (f) 1. Berkhidmat kurang daripada 8 tahun secara gabungan di atas Gred DG3/DG41 pada atau sebelum 31.1. Mencapai tahap kecemerlangan prestasi yang ditetapkan.3 Kategori Ketiga. Berkhidmat sekurang-kurangnya 8 tahun secara gabungan di atas Gred DG3/DG41 pada 31.12. Telah dinaikkan pangkat secara Time-Based ke Gred DG44 (KUP) pada 1. (tidak menduduki atau tidak lulus PTK (TK3) pada tahun 2005 atau 2006).1996).1. dan Diperakukan oleh Ketua Perkhidmatan. 1 April. Lulus PTK (TK3) di atas Gred DG44 dengan keputusan keseluruhan di Aras III atau IV pada tahun 2006 atau 2007. 1 April. dengan dikecualikan daripada syarat lulus PTK (TK1 atau TK2) di atas Gred DG41.12.12. (e) (f) 1.12.3 Kumpulan 3 (a) Berada di matagaji P1T23 atau matagaji yang setaraf di P2T22 atau P3T20 pada tarikh pergerakan gaji 1 Januari.1994).1996 sehingga 31.2006 sehingga 31. 1 Julai dan 1 Oktober tahun 2002 (rujuk jadual dan matagaji setaraf yang dilampirkan).Based ke Gred DG44(KUP) pada 1. dan Diperakukan oleh Ketua Perkhidmatan.1.2004 hingga 31.2004 iaitu pada tarikh berkhidmat 9 (b) (c) .(d) Lulus PTK (TK3) di atas Gred DG44 dengan keputusan keseluruhan di Aras III atau IV pada tahun 2007. terbahagi kepada tiga (3) kumpulan: 1.

12.1. Mencapai tahap kecemerlangan prestasi yang ditetapkan. (b) 10 .12.12. (e) (f) 1. Berkhidmat kurang daripada 8 tahun secara gabungan di atas Gred DG3/DG41 pada 31.2002 (dilantik pada 1. Berkhidmat kurang daripada 8 tahun secara gabungan di atas Gred DG3/DG41 pada 31.sekurang-kurangnya 10 tahun secara gabungan di atas Gred DG3/DG41. 2006 atau 2006.3.12. 2006 atau 2007.2005 iaitu pada tarikh berkhidmat sekurang-kurangnya 10 tahun secara gabungan di atas Gred DG3/DG41.3.12. dan Diperakukan oleh Ketua Perkhidmatan. (b) (c) (d) (e) (f) 1.1.3 Kumpulan 3 (a) Berada di matagaji P1T22 atau matagaji yang setaraf di P2T21 atau P3T19 pada tarikh pergerakan gaji 1 Januari. dan Diperakukan oleh Ketua Perkhidmatan. 1 Julai dan 1 Oktober tahun 2002 (rujuk jadual dan matagaji setaraf yang dilampirkan). 1 April.1996). 1 April.1.Based ke Gred DG44(KUP) pada 1. Mencapai tahap kecemerlangan prestasi yang ditetapkan.1995). Telah dinaikkan pangkat secara Time.2002 (dilantik pada 1. dengan dikecualikan daripada syarat lulus PTK (TK1 atau TK2) di atas Gred DG41. 1 Julai dan 1 Oktober tahun 2002 (rujuk jadual dan matagaji setaraf yang dilampirkan).2 Kumpulan 2 (a) Berada di matagaji P1T22 atau matagaji yang setaraf di P2T21 atau P3T19 pada tarikh pergerakan gaji 1 Januari. (d) Lulus PTK (TK3) di atas Gred DG44 dengan keputusan keseluruhan di Aras III atau IV pada tahun 2005.2005 hingga 31. dengan dikecualikan daripada syarat lulus PTK (TK1 atau TK2) di atas Gred DG41.1996 sehingga 31.1995 sehingga 31. Lulus PTK (TK3) di atas Gred DG44 dengan keputusan keseluruhan di Aras III atau IV pada tahun 2005.

2006 hingga 31.1.2006 iaitu pada tarikh berkhidmat sekurang-kurangnya 10 tahun berkhidmat secara gabungan di atas Gred DG3/DG41. dengan dikecualikan daripada syarat lulus PTK (TK1 atau TK2) di atas Gred DG41. (d) (e) (f) 11 .12. Lulus PTK (TK3) di atas Gred DG44 dengan keputusan keseluruhan di Aras III atau IV pada tahun 2005. Mencapai tahap kecemerlangan prestasi yang ditetapkan.Based ke Gred DG44(KUP) pada 1.(c) Telah dinaikkan pangkat secara Time. dan Diperakukan oleh Ketua Perkhidmatan. 2006 atau 2007.

12. P3T21 2. P2T22.1995 – 31.P3T20 1.1996 – 31. P2T23. P3T19 Kumpulan 2: P1T22. P2T23.1996 – 31.12. Kategori Ketiga Kumpulan 1: P1T22.12.12.12. Matagaji 2002 Kategori Pertama Kumpulan 1: P1T24.P3T20 1. P2T22. 2006 atau 2007 . P2T23.P3T20 3.1.1994 2004 Kumpulan 2: P1T24.1996 – 31. 1. 2006 atau 2007 2005 2005.1996 2006 Pada atau sebelum 31.1995 2005 Kumpulan 3: P1T23. P3T19 1.1. P2T22.1.1994 1.12.1.12.1994 2004 2007 (tidak menduduki PTK tahun 2005 atau 2006) 2007 (tidak menduduki PTK tahun 2005 atau 2006) 2006 atau 2007 Kumpulan 2: P1T23.1995 2005 Kumpulan 3: P1T24.LAMPIRAN II RINGKASAN MATAGAJI DAN TARIKH LANTIKAN PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH (PPPS) YANG LAYAK MENERIMA KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED GRED DG44 KE GRED DG 48 TAHUN 2008 Bil. P2T21.1.12. P2T21.12. P3T19 1. P2T21. P3T21 Lantikan DG3 Tahun Naik Pangkat DG44 Tahun Lulus PTK 2007 (tidak menduduki PTK tahun 2005 atau 2006) 2007 (tidak menduduki PTK tahun 2005 atau 2006) Pada atau sebelum 31.1996 2006 2006 atau 2007 Pada atau sebelum 31. 2006 atau 2007 Kumpulan 3: P1T22. Kategori Kedua Kumpulan 1: P1T23.1.1995 2004 2005.1996 2006 2005.31.1995 .1995 – 31. P3T21 1.

Bahagian Pengurusan Sumber Manusia. Politeknik dan Kolej Komuniti .LAMPIRAN III SENARAI KETUA JABATAN TEMPAT BERTUGAS CALON KETUA JABATAN SM Pendidikan Khas SM Teknik SM Berasrama Penuh SM Agama Pengarah Pelajaran Negeri Pusat Sumber Pendidikan Negeri (PSPN) Pusat Kegiatan Guru Pengarah Bahagian Teknologi Pendidikan Institut Perguruan Kolej Matrikulasi Pengarah Institut Perguruan Pengarah Kolej Matrikulasi Salinan Kepada: Pengarah Bahagian Pendidikan Guru atau Bahagian Matrikulasi Pegawai-pegawai yang dipinjamkan/ tukar sementara/ mengisi jawatan kader KPM Ketua Jabatan/ Agensi yang menyimpan Buku Rekod Perkhidmatan (BRP) pegawai/ di mana pegawai ditempatkan Unit Naik Pangkat dan Tatatertib. Kementerian Pelajaran Malaysia Salinan kepada: Setiausaha. Bahagian Sumber Manusia. Pegawai-pegawai yang berkhidmat di Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Kementerian Pengajian Tinggi.

.

.

Kenyataan Tatatertib Adalah disahkan bahawa pegawai di atas. (a) Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) Lulus/ Dikecualikan * PTK 1 PTK 2 PTK 3 Aras Aras Aras : : : Tahun Tahun Tahun : : : (b) Tarikh Duduk PTK : ( Sila sertakan semua salinan slip keputusan PTK yang telah diduduki ) 3. Kad Pengenalan 1. (Nyatakan status kes/tindakan):i) Laporan telah dikemukakan kepada Urusetia Lembaga Tatatertib Kementerian ii) Telah dikeluarkan surat pertuduhan Atau TELAH dikenakan hukuman tatatertib/BPR/Surcaj/Mahkamah seperti berikut:Jenis Kesalahan Jenis Hukuman Tarikh Hukuman : : : .KENYATAAN OLEH KETUA JABATAN Nama Pemohon No. (a) : : Encik/Puan : __________________________________ Lama/Baru : __________________________________ Markah Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) Tahun 2005 : : : (b) Tahun 2006 (c) Tahun 2007 2. BEBAS dari kes tatatertib/BPR/Surcaj/Mahkamah Atau SEDANG dalam tindakan tatatertib/BPR/Surcaj/Mahkamah.

Kenyataan Mengenai Tempoh Percubaan Berdenda / Cuti Tanpa Gaji/ Bersara Pilihan / Pelepasan Jawatan Dengan Izin / Perletakan Jawatan Adalah disahkan bahawa pegawai di atas. a) mengisytiharkan harta mengikut peraturan yang sedang TELAH berkuatkuasa dan diluluskan melalui surat bil. a) b) c) d) Pernah / Tidak Pernah dilanjutkan tempoh percubaan dengan berdenda mulai/pada _____________________________ hingga _______________________________ Telah diluluskan cuti tanpa gaji mulai/pada _______________hingga___________ Telah memohon cuti tanpa gaji mulai/pada _______________hingga___________ Telah memohon bersara pilihan / pelepasan jawatan dengan izin/perletakan jawatan pada ____________________ Tarikh C:Iklan Jututeknik Gred J22 ke J26 (KPM) : ________________________ ______________________________ Tandatangan Ketua Jabatan & Cop Jabatan Catatan: (Tandakan dalam petak yang sesuai dan * potong mana yang tidak berkenaan) . 5. __________________ bertarikh ________________ (sila sertakan salinan surat kelulusan b) BELUM mengisytiharkan harta.4. Kenyataan Mengenai Pengisytiharan Harta Adalah disahkan bahawa pegawai di atas.

Saya ada mengambil pinjaman pendidikan daripada ……………………… mulai tarikh ……………. Sekiranya tidak benar. PERAKUAN Saya mengaku bahawa pengisytiharan yang dinyatakan di atas adalah benar.... hingga ……………………………… sebanyak ……………. sebanyak RM ……………… dan pada masa ini sedang membuat pembayaran secara bulanan melalui pembayaran tunai/potongan gaji mulai ……………………. Tandatangan Ketua Jabatan Nama Jawatan Alamat Pejabat Tarikh : : : : .…. RM ……………………………………………. hingga ……………..………………………………………….. Saya mengesahkan masih belum membuat bayaran. sebanyak RM ……………… dan ………. mulai tarikh ……………………….. .. Tandatangan Pegawai Nama Jawatan Alamat Pejabat Tarikh : : : : PENGESAHAN .SURAT AKUAN PINJAMAN PENDIDIKAN INSTITUSI / TABUNG PENDIDIKAN Saya ………………………………………. sebanyak RM ……………… dan saya telahpun menyelesaikan sepenuhnya pinjaman pada …………………………… ..No. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. Saya ada mengambil pinjaman pendidikan daripada …………………………… mula tarikh ……………... Saya ada mengambil pinjaman pendidikan daripada ……………………… mulai tarikh ……………. saya boleh dikenakan tindakan tatatertib di bawah Peraturan 4 (f) dan Peraturan 4 (g). hingga ……………. hingga …………….……………………… mengesahkan bahawa: Saya tidak ada mengambil pinjaman pendidikan daripada mana-mana institusi / tabung pendidikan. KP:….

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful