hendaklah diperakukan oleh Ketua Jabatan sedia ada atau Ketua Jabatan di tempat terakhir mereka berkhidmat. cuti tanpa gaji dan bagi mereka yang cuti belajar atau cuti sakit berpanjangan melebihi 180 hari pada (b) (c) 2 . 6. D1 atau D2 atau PPPS T. pegawai yang disahkan oleh pegawai perubatan mempunyai masalah sakit jiwa/mental dan sakit berpanjangan. Syarat-syarat kelayakan kenaikan pangkat mereka dari Gred DG3 ke Gred DG2 (KUP) sepertimana yang ditetapkan adalah seperti berikut. Berada di matagaji maksimum Gred DG3 di P1T26 atau matagaji bersamaan/ lebih tinggi berhampiran di P2 (P2T25) atau P3 (P3T23) sekurang-kurangnya 2 tahun. tatatertib. Kenyataan oleh Ketua Jabatan (format disertakan) berkenaan markah Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) 3 tahun terakhir iaitu tahun 2005. Ringkasan matagaji dan tarikh lantikan (DG41/DG3) Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah (PPPS) yang layak diperakukan untuk kenaikan pangkat secara Time-Based dari Gred DG41 ke Gred DG44 adalah seperti di LAMPIRAN II. pegawai yang telah bersara wajib atau meninggal dunia. cuti tanpa gaji. Mencapai tahap kecemerlangan perkhidmatan yang ditetapkan. cuti separuh gaji. pengisytiharan harta. tempoh percubaan berdenda. Biasa atau PPPS Gred DG3. LAMPIRAN B/08 pula bagi mereka yang tidak memilih Sistem Saraan Malaysia tetapi layak mengikut syarat-syarat di perenggan 4 di atas. mengisi jawatan kader Kementerian Pelajaran. Berkhidmat sekurang-kurangnya 12 tahun di Gred DG3 dikira dari tarikh lantikan PPP Kat. Perakuan hendaklah menggunakan format dan juga disertakan dengan dokumen-dokumen seperti berikut:(a) LAMPIRAN A/08 bagi pegawai-pegawai yang layak mengikut syaratsyarat di perenggan 3 (seperti di LAMPIRAN I).(a) (b) (c) Disahkan dalam perkhidmatan. 2006 dan 2007. kenaikan pangkat mereka secara Time-Based adalah mengikut syarat-syarat sebelum pelaksanaan Sistem Saraan Malaysia.4. Pegawai-pegawai yang sedang bercuti belajar. Bagi pegawai-pegawai yang tidak memilih Sistem Saraan Malaysia. dan Diperakukan oleh Ketua Jabatan/ Ketua Perkhidmatan (d) (e) 5. pegawai pinjamin/tukar sementara.

perakuan hendaklah dikemukakan terus ke Unit Naik Pangkat dan Tatatertib. 10. Perakuan kenaikan pangkat bagi pegawai-pegawai yang layak ini hendaklah dikemukakan melalui Ketua Jabatan/ Bahagian/ Jabatan Pelajaran Negeri yang berkenaan seperti di LAMPIRAN III.8884 7934 3 . 11.8884 7939 : 03. Bagi pegawai-pegawai yang berkhidmat di Politeknik. 12. Adalah ditegaskan bahawa pegawai-pegawai yang telah lulus PTK dan mengemukakan salinan slip PTK sebagai bukti sahaja yang akan dipertimbangkan. 7. Adalah ditegaskan bahawa Ketua Jabatan bertanggungjawab sekiranya berlaku kes-kes tertinggal atau kelewatan dalam mengemukakan perakuan kenaikan pangkat pegawai atau kesilapan kenaikan pangkat disebabkan kesilapan fakta. Lampiran T1 bagi tujuan tapisan keutuhan oleh Badan Pencegah Rasuah (seperti format disertakan). Kementerian Pelajaran Malaysia pada atau sebelum 30 Jun 2008. dan. Bahagian Sumber Manusia. Perakuan kenaikan bagi pegawai-pegawai yang berkenaan hendaklah dikemukakan ke Unit Naik Pangkat dan Tatatertib. Kementerian Pelajaran dengan salinan kepada Setiausaha. Kolej Komuniti dan Jabatan/ Bahagian di Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia Time-Based yang tidak memilih skim perkhidmatan DH tetapi kekal di dalam skim perkhidmatan DG. Salinan slip keputusan PTK (TK3) perlu dikemukakan bagi pegawaipegawai yang layak diperakukan untuk kenaikan pangkat dari Gred DG44 ke Gred DG48 seperti di perenggan 3. Semua Ketua Jabatan diminta menyemak dengan teliti Buku Rekod Perkhidmatan pegawai dan memastikan tiada pegawai yang tertinggal ataupun berlaku kesilapan fakta yang boleh manyebabkan berlaku kesilapan dalam kenaikan pangkat pegawai. Sebarang pertanyaan mengenai perkara ini bolehlah dirujuk dengan Jabatan/ Bahagian/ Jabatan Pelajaran Negeri yang berkenaan atau pegawaipegawai di Kementerian yang bertanggungjawab di talian-talian seperti berikut: • • Cik Noor Hazleen Binti Samsudin Unit Naik Pangkat Siswazah (Time-Based) : 03. Salinan slip keputusan PTK (TK3) tahun 2005. Kementerian Pengajian Tinggi. maka Ketua Jabatan diminta mengemukakan markah LNPT pada tahun sebelumnya.tahun berkenaan. Bahagian Pengurusan Sumber Manusia. (d) (e) (f) Salinan Kad Pengenalan. Bahagian Sumber Manusia. 2006 dan 2007. 9. 8.

.

Blok E3. Aras 4.Edaran Dalaman: SUB (BSM) Semua TSUB (BSM) KPSU (KG1) . Blok E14. 62505 PUTRAJAYA 5 . Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Aras 5. Bahagian Pengurusan Sumber Manusia. Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan.Kerjasama tuan dipohon untuk mengedarkan surat siaran kepada calon-calon di bawah KPM yang dipinjamkan. Jabatan Pengajian Politeknik dan Kolej Komuniti. 62604 PUTRAJAYA Setiausaha Bahagian. Parcel E. Parcel E. tukar sementara atau sedang mengisi jawatan kader di agensi / Jabatan lain. Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. KPSU (TK) KPSU (MR) Edaran Luar: Ketua Pengarah.

2004 iaitu pada tarikh berkhidmat sekurang-kurangnya 10 tahun secara gabungan di atas Gred DG3/DG41.1. dengan dikecualikan daripada syarat lulus PTK (TK1 atau TK2) di atas Gred DG41.2004 hingga 31. 1 April. JPA (S)324/14/9 Klt. (b) (c) (d) (e) (f) 1. Lulus PTK (TK3) di atas Gred DG44 dengan keputusan keseluruhan di Aras III atau IV pada tahun 2007.1994). Telah dinaikkan pangkat secara Time-Based ke Gred DG44 (KUP) pada 1.12. dan Diperakukan oleh Ketua Perkhidmatan. Mencapai tahap prestasi kecemerlangan yang ditetapkan. (tidak menduduki atau tidak lulus PTK (TK3) pada tahun 2005 atau 2006). 1 Julai dan 1 Oktober tahun 2002 (rujuk jadual dan matagaji setaraf yang dilampirkan). 1 Julai dan 1 Oktober tahun 2002 (rujuk jadual dan matagaji setaraf yang dilampirkan).12.1. Berkhidmat sekurang-kurangnya 8 tahun secara gabungan di atas Gred DG3/DG41 pada atau sebelum 31.1 Kategori Pertama terbahagi kepada tiga (3) kumpulan: 1. 1 April.12.2002 (dilantik pada atau sebelum 31. PPPS Gred DG44 yang memenuhi syarat-syarat seperti yang ditetapkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia melalui bil. 22(44A) bertarikh 28 Oktober 2002 terdiri daripada kategori pegawai seperti berikut:- 1.1. 6 .2 Kumpulan 2 (a) Berada di mata gaji P1T24 atau matagaji yang setaraf di P2T23 atau P3T21 pada tarikh pergerakan gaji 1 Januari.1 Kumpulan 1 (a) Berada di mata gaji P1T24 atau matagaji yang setaraf di P2T23 atau P3T21 pada tarikh pergerakan gaji 1 Januari.LAMPIRAN I PPPS GRED DG44 YANG LAYAK DIPERTIMBANGKAN KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED KE GRED DG48 (KUP) TAHUN 2008 1.

Telah dinaikkan pangkat secara Time-Based ke Gred DG44 (KUP) pada 1. dan Diperakukan oleh Ketua Perkhidmatan.12.12.2005 iaitu pada tarikh berkhidmat sekurang-kurangnya 10 tahun secara gabungan di atas Gred DG3/DG41. 1 April. dengan dikecualikan daripada syarat lulus PTK (TK1 atau TK2) di atas Gred DG41.(b) Berkhidmat kurang daripada 8 tahun secara gabungan di atas Gred DG3/DG41 pada atau sebelum 31.1.1. dengan dikecualikan daripada syarat lulus PTK (TK1 atau TK2) di atas Gred DG41. Berkhidmat kurang daripada 8 tahun secara gabungan di atas Gred DG3/DG41 pada atau sebelum 31.12.12.12.2002 (dilantik pada 1.2002 (dilantik pada 1.1995 sehingga 31.1. dan Diperakukan oleh Ketua Perkhidmatan. Telah dinaikkan pangkat secara Time-Based ke Gred DG44 (KUP) pada 1.3 Kumpulan 3 (a) Berada di mata gaji P1T24 atau matagaji yang setaraf di P2T23 atau P3T21 pada tarikh pergerakan gaji 1 Januari. Lulus PTK (TK3) di atas Gred DG44 dengan keputusan keseluruhan di Aras III atau IV pada tahun 2006 atau 2007.1996 sehingga 31. (c) (d) (e) (f) 1. Mencapai tahap kecemerlang prestasi yang ditetapkan. 1 Julai dan 1 Oktober tahun 2002 (rujuk jadual dan matagaji setaraf yang dilampirkan).12.1.1. Lulus PTK (TK3) di atas Gred DG44 dengan keputusan keseluruhan di Aras III atau IV pada tahun 2007.2005 hingga 31. (b) (c) (d) (e) (f) 7 .2006 iaitu pada tarikh berkhidmat sekurang-kurangnya 10 tahun secara gabungan di atas Gred DG3/DG41. (tidak menduduki atau tidak lulus PTK (TK3) pada tahun 2005 atau 2006).1995).2006 hingga 31. Mencapai tahap kecemerlangan prestasi yang ditetapkan.1996).

dengan dikecualikan daripada syarat lulus PTK (TK1 atau TK2) di atas Gred DG41.12.12.1.2.2002 (dilantik pada atau sebelum 31.2004 iaitu pada tarikh berkhidmat sekurang-kurangnya 10 tahun secara gabungan di atas Gred DG3/DG41.1.2. 1 Julai atau 1 Oktober pada tahun 2002 (rujuk jadual dan matagaji setaraf yang dilampirkan). Lulus PTK (TK3) di atas Gred DG44 dengan keputusan keseluruhan di Aras III atau IV pada tahun 2007. Mencapai tahap kecemerlangan prestasi yang ditetapkan.2005 sehingga 31.2 Kategori Kedua. dengan dikecualikan daripada syarat lulus PTK (TK1 atau TK2) di atas Gred DG41.12.2005 iaitu pada tarikh berkhidmat sekurang-kurangnya 10 tahun secara gabungan di atas Gred DG3/DG41.2002 (dilantik pada 1.12. Telah dinaikkan pangkat secara Time-Based ke Gred DG44 (KUP) pada 1.1994).1. (tidak menduduki atau tidak lulus PTK (TK3) pada tahun 2005 atau 2006).12. dan Diperakukan oleh Ketua Perkhidmatan.2 Kumpulan 2 (a) Berada di matagaji P1T23 atau matagaji yang setaraf di P2T22 atau P3T20 pada tarikh pergerakan gaji 1 Januari. terbahagi kepada tiga (3) kumpulan: 1.2004 hingga 31. Telah dinaikkan pangkat secara Time-Based ke Gred DG44 (KUP) pada 1. Berkhidmat sekurang-kurangnya 8 tahun secara gabungan di atas Gred DG3/DG41 pada atau sebelum 31. (b) (c) 8 . 1 April. Berkhidmat kurang daripada 8 tahun secara gabungan di atas Gred DG3/DG41 pada atau sebelum 31.1995).12.1.1 Kumpulan 1 (a) Berada di matagaji P1T23 atau matagaji yang setaraf di P2T22 atau P3T20 pada tarikh pergerakan gaji 1 Januari.1995 sehingga 31. (b) (c) (d) (e) (f) 1. 1 Julai atau 1 Oktober pada tahun 2002 (rujuk jadual dan matagaji setaraf yang dilampirkan). 1 April.

12. Mencapai tahap kecemerlangan prestasi yang ditetapkan.12.(d) Lulus PTK (TK3) di atas Gred DG44 dengan keputusan keseluruhan di Aras III atau IV pada tahun 2007.2004 hingga 31. (e) (f) 1.12. dan Diperakukan oleh Ketua Perkhidmatan.1.2002 (dilantik pada atau sebelum 31. dan Diperakukan oleh Ketua Perkhidmatan. Telah dinaikkan pangkat secara Time-Based ke Gred DG44 (KUP) pada 1. 1 Julai atau 1 Oktober pada tahun 2002 (rujuk jadual dan matagaji setaraf yang dilampirkan).1994).1. Berkhidmat sekurang-kurangnya 8 tahun secara gabungan di atas Gred DG3/DG41 pada 31.12.3 Kumpulan 3 (a) Berada di matagaji P1T23 atau matagaji yang setaraf di P2T22 atau P3T20 pada tarikh pergerakan gaji 1 Januari. 1 Julai dan 1 Oktober tahun 2002 (rujuk jadual dan matagaji setaraf yang dilampirkan). terbahagi kepada tiga (3) kumpulan: 1. Telah dinaikkan pangkat secara Time. (tidak menduduki atau tidak lulus PTK (TK3) pada tahun 2005 atau 2006).1996).3. 1 April. dengan dikecualikan daripada syarat lulus PTK (TK1 atau TK2) di atas Gred DG41.2006 iaitu pada tarikh berkhidmat sekurang-kurangnya 10 tahun secara gabungan di atas Gred DG3/DG41.2004 iaitu pada tarikh berkhidmat 9 (b) (c) .2.1 Kumpulan 1 (a) Berada di matagaji P1T22 atau matagaji yang setaraf di P2T21 atau P3T19 pada tarikh pergerakan gaji 1 Januari. Mencapai tahap kecemerlangan prestasi yang ditetapkan.1996 sehingga 31. Berkhidmat kurang daripada 8 tahun secara gabungan di atas Gred DG3/DG41 pada atau sebelum 31.3 Kategori Ketiga.12. (b) (c) (d) (e) (f) 1.1.12.Based ke Gred DG44(KUP) pada 1. 1 April.2006 sehingga 31.2002 (dilantik pada 1. Lulus PTK (TK3) di atas Gred DG44 dengan keputusan keseluruhan di Aras III atau IV pada tahun 2006 atau 2007.

12. Mencapai tahap kecemerlangan prestasi yang ditetapkan. Berkhidmat kurang daripada 8 tahun secara gabungan di atas Gred DG3/DG41 pada 31.12. Berkhidmat kurang daripada 8 tahun secara gabungan di atas Gred DG3/DG41 pada 31. Telah dinaikkan pangkat secara Time. dan Diperakukan oleh Ketua Perkhidmatan.3 Kumpulan 3 (a) Berada di matagaji P1T22 atau matagaji yang setaraf di P2T21 atau P3T19 pada tarikh pergerakan gaji 1 Januari.2005 iaitu pada tarikh berkhidmat sekurang-kurangnya 10 tahun secara gabungan di atas Gred DG3/DG41. Mencapai tahap kecemerlangan prestasi yang ditetapkan.3. (b) 10 . Lulus PTK (TK3) di atas Gred DG44 dengan keputusan keseluruhan di Aras III atau IV pada tahun 2005.1995).1.1995 sehingga 31. (d) Lulus PTK (TK3) di atas Gred DG44 dengan keputusan keseluruhan di Aras III atau IV pada tahun 2005.2002 (dilantik pada 1. 1 Julai dan 1 Oktober tahun 2002 (rujuk jadual dan matagaji setaraf yang dilampirkan).12.Based ke Gred DG44(KUP) pada 1.3.1996). dengan dikecualikan daripada syarat lulus PTK (TK1 atau TK2) di atas Gred DG41. 1 April.2 Kumpulan 2 (a) Berada di matagaji P1T22 atau matagaji yang setaraf di P2T21 atau P3T19 pada tarikh pergerakan gaji 1 Januari.2002 (dilantik pada 1. dan Diperakukan oleh Ketua Perkhidmatan. 2006 atau 2006. 2006 atau 2007.2005 hingga 31.sekurang-kurangnya 10 tahun secara gabungan di atas Gred DG3/DG41. 1 April. dengan dikecualikan daripada syarat lulus PTK (TK1 atau TK2) di atas Gred DG41.12.1. 1 Julai dan 1 Oktober tahun 2002 (rujuk jadual dan matagaji setaraf yang dilampirkan).1.12.1996 sehingga 31. (b) (c) (d) (e) (f) 1. (e) (f) 1.

2006 iaitu pada tarikh berkhidmat sekurang-kurangnya 10 tahun berkhidmat secara gabungan di atas Gred DG3/DG41.(c) Telah dinaikkan pangkat secara Time. Mencapai tahap kecemerlangan prestasi yang ditetapkan.2006 hingga 31.Based ke Gred DG44(KUP) pada 1. dengan dikecualikan daripada syarat lulus PTK (TK1 atau TK2) di atas Gred DG41. (d) (e) (f) 11 . Lulus PTK (TK3) di atas Gred DG44 dengan keputusan keseluruhan di Aras III atau IV pada tahun 2005.12. 2006 atau 2007.1. dan Diperakukan oleh Ketua Perkhidmatan.

P3T21 2. P2T23.1.12.P3T20 3. Matagaji 2002 Kategori Pertama Kumpulan 1: P1T24. Kategori Ketiga Kumpulan 1: P1T22. 2006 atau 2007 2005 2005.12. P2T21. P2T22.P3T20 1. 1. P2T23.LAMPIRAN II RINGKASAN MATAGAJI DAN TARIKH LANTIKAN PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH (PPPS) YANG LAYAK MENERIMA KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED GRED DG44 KE GRED DG 48 TAHUN 2008 Bil.1994 2004 Kumpulan 2: P1T24.1.1996 2006 2005.12.1. P3T19 Kumpulan 2: P1T22.12. P3T19 1.1. P2T23.1995 2005 Kumpulan 3: P1T24. P3T19 1.1995 2005 Kumpulan 3: P1T23. P2T22. P2T22.1994 1.12.1.12.1996 – 31.1996 – 31.12.1994 2004 2007 (tidak menduduki PTK tahun 2005 atau 2006) 2007 (tidak menduduki PTK tahun 2005 atau 2006) 2006 atau 2007 Kumpulan 2: P1T23.12.1995 2004 2005.1. P3T21 Lantikan DG3 Tahun Naik Pangkat DG44 Tahun Lulus PTK 2007 (tidak menduduki PTK tahun 2005 atau 2006) 2007 (tidak menduduki PTK tahun 2005 atau 2006) Pada atau sebelum 31. P2T21. Kategori Kedua Kumpulan 1: P1T23.1995 – 31. P3T21 1.1996 – 31.1996 2006 Pada atau sebelum 31.12.31.1995 – 31. 2006 atau 2007 Kumpulan 3: P1T22. 2006 atau 2007 .1995 . P2T21.1996 2006 2006 atau 2007 Pada atau sebelum 31.P3T20 1.

LAMPIRAN III SENARAI KETUA JABATAN TEMPAT BERTUGAS CALON KETUA JABATAN SM Pendidikan Khas SM Teknik SM Berasrama Penuh SM Agama Pengarah Pelajaran Negeri Pusat Sumber Pendidikan Negeri (PSPN) Pusat Kegiatan Guru Pengarah Bahagian Teknologi Pendidikan Institut Perguruan Kolej Matrikulasi Pengarah Institut Perguruan Pengarah Kolej Matrikulasi Salinan Kepada: Pengarah Bahagian Pendidikan Guru atau Bahagian Matrikulasi Pegawai-pegawai yang dipinjamkan/ tukar sementara/ mengisi jawatan kader KPM Ketua Jabatan/ Agensi yang menyimpan Buku Rekod Perkhidmatan (BRP) pegawai/ di mana pegawai ditempatkan Unit Naik Pangkat dan Tatatertib. Kementerian Pengajian Tinggi. Pegawai-pegawai yang berkhidmat di Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Bahagian Sumber Manusia. Politeknik dan Kolej Komuniti . Kementerian Pelajaran Malaysia Salinan kepada: Setiausaha. Bahagian Pengurusan Sumber Manusia.

.

.

Kad Pengenalan 1.KENYATAAN OLEH KETUA JABATAN Nama Pemohon No. Kenyataan Tatatertib Adalah disahkan bahawa pegawai di atas. (a) : : Encik/Puan : __________________________________ Lama/Baru : __________________________________ Markah Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) Tahun 2005 : : : (b) Tahun 2006 (c) Tahun 2007 2. (a) Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) Lulus/ Dikecualikan * PTK 1 PTK 2 PTK 3 Aras Aras Aras : : : Tahun Tahun Tahun : : : (b) Tarikh Duduk PTK : ( Sila sertakan semua salinan slip keputusan PTK yang telah diduduki ) 3. BEBAS dari kes tatatertib/BPR/Surcaj/Mahkamah Atau SEDANG dalam tindakan tatatertib/BPR/Surcaj/Mahkamah. (Nyatakan status kes/tindakan):i) Laporan telah dikemukakan kepada Urusetia Lembaga Tatatertib Kementerian ii) Telah dikeluarkan surat pertuduhan Atau TELAH dikenakan hukuman tatatertib/BPR/Surcaj/Mahkamah seperti berikut:Jenis Kesalahan Jenis Hukuman Tarikh Hukuman : : : .

Kenyataan Mengenai Pengisytiharan Harta Adalah disahkan bahawa pegawai di atas. a) b) c) d) Pernah / Tidak Pernah dilanjutkan tempoh percubaan dengan berdenda mulai/pada _____________________________ hingga _______________________________ Telah diluluskan cuti tanpa gaji mulai/pada _______________hingga___________ Telah memohon cuti tanpa gaji mulai/pada _______________hingga___________ Telah memohon bersara pilihan / pelepasan jawatan dengan izin/perletakan jawatan pada ____________________ Tarikh C:Iklan Jututeknik Gred J22 ke J26 (KPM) : ________________________ ______________________________ Tandatangan Ketua Jabatan & Cop Jabatan Catatan: (Tandakan dalam petak yang sesuai dan * potong mana yang tidak berkenaan) . __________________ bertarikh ________________ (sila sertakan salinan surat kelulusan b) BELUM mengisytiharkan harta.4. 5. Kenyataan Mengenai Tempoh Percubaan Berdenda / Cuti Tanpa Gaji/ Bersara Pilihan / Pelepasan Jawatan Dengan Izin / Perletakan Jawatan Adalah disahkan bahawa pegawai di atas. a) mengisytiharkan harta mengikut peraturan yang sedang TELAH berkuatkuasa dan diluluskan melalui surat bil.

KP:…...…. Saya ada mengambil pinjaman pendidikan daripada ……………………… mulai tarikh ……………. Sekiranya tidak benar.. hingga ……………. RM ……………………………………………. Saya ada mengambil pinjaman pendidikan daripada ……………………… mulai tarikh ……………. Tandatangan Ketua Jabatan Nama Jawatan Alamat Pejabat Tarikh : : : : .…………………………………………..……………………… mengesahkan bahawa: Saya tidak ada mengambil pinjaman pendidikan daripada mana-mana institusi / tabung pendidikan. Saya mengesahkan masih belum membuat bayaran. PERAKUAN Saya mengaku bahawa pengisytiharan yang dinyatakan di atas adalah benar.No. Tandatangan Pegawai Nama Jawatan Alamat Pejabat Tarikh : : : : PENGESAHAN ..SURAT AKUAN PINJAMAN PENDIDIKAN INSTITUSI / TABUNG PENDIDIKAN Saya ………………………………………. mulai tarikh ……………………….. Saya ada mengambil pinjaman pendidikan daripada …………………………… mula tarikh …………….. hingga ……………. saya boleh dikenakan tindakan tatatertib di bawah Peraturan 4 (f) dan Peraturan 4 (g). Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.. .. sebanyak RM ……………… dan saya telahpun menyelesaikan sepenuhnya pinjaman pada …………………………… . sebanyak RM ……………… dan ………. hingga ……………………………… sebanyak ……………. hingga …………….. sebanyak RM ……………… dan pada masa ini sedang membuat pembayaran secara bulanan melalui pembayaran tunai/potongan gaji mulai …………………….