P. 1
KOnsep perakaunan

KOnsep perakaunan

|Views: 2,687|Likes:
Published by Nor Azizah Mohamad

More info:

Published by: Nor Azizah Mohamad on May 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/13/2013

pdf

text

original

PERAKAUNAN AA015 BAB 2 : KONSEPKONSEP-KONSEP ASAS PERAKAUNAN

1

Objektif 

 Menjelaskan makna prinsip perakaunan diterima umum dan kepentingannya. kepentingannya. Menjelaskan konsep-konsep asas perakaunan. konsepperakaunan. Menjelaskan persamaan perakaunan dan definisi aset, liabiliti, ekuiti pemilik, hasil, belanja dan ambilan serta kesannya. kesannya. Menganalisis kesan transaksi perniagaan ke atas persamaan asas perakaunan. perakaunan. Menerangkan sistem catatan bergu. bergu. Menjelaskan hukum debit dan kredit. kredit.
2

KONSEPKONSEP-KONSEP ASAS PERAKAUNAN
Prinsip Perakaunan Diterima Umum KonsepKonsep-konsep Perakaunan Persamaan Perakaunan Sistem Catatan Bergu Soalan Pengukuhan
3

Prinsip Perakaunan Diterima Umum
-

-

-

Peraturan yang perlu dipatuhi dalam perakaunan. perakaunan. Panduan untuk mengukur, merekod dan melaporkan aktiviti ekonomi. ekonomi. Merangkumi konvensyen, konsep, peraturan, prosedur dan garis panduan yang standard. standard. Situasi yang sama akan diukur, direkod dan dilapor dengan cara yang sama oleh semua akauntan. akauntan.

TUJUAN - Maklumat yang dilaporkan dalam Penyata Kewangan lengkap, boleh dipercayai, difahami dan untuk tujuan membuat perbandingan. perbandingan. 4

KONSEPKONSEP-KONSEP PERAKAUNAN RUMUSAN 5 .

KonsepKonsep-Konsep Perakaunan    Kos Sejarah Pengukuran Wang Stabil Entiti Berasingan Usaha Berterusan Ketekalan Tempoh Perakaunan    Materialiti Realisasi Pemadanan Konservatisme / Pruden Pendedahan Penuh Keobjektifan 6 .

Harga pasaran meningkat kepada RM25.000 RM20.Kos Sejarah (Historical Cost) - Aset direkod pada harga kos asal atau pada masa dibeli. belian. Sebab ± objektif dan boleh dibuktikan. Contoh: Contoh: Perniagaan AA membeli sebuah kereta dengan harga RM20. 7 .000 kerana nilainya telah RM20. dipersetujui dan bersamaan dengan tarikh berlakunya urusniaga belian. Penyelesaian: Penyelesaian: Nilai yang direkod adalah RM20.000 2005. Kenapa? AA. Perniagaan AA. dibeli. RM25. pada keesokannya. dibuktikan. Apakah nilai yang harus direkod oleh keesokannya. pada 21 Ogos 2005.

inflasi. stabil. Contoh: Contoh: Satu urusniaga telah berlaku dalam Perniagaan AA tetapi nilainya dalam wang tidak dapat dipastikan. Akauntan perniagaan dipastikan. dipastikan. 8 .Pengukuran Wang (Monetary Unit) Wang digunakan sebagai alat pertukaran dan direkodkan dalam buku perakaunan dan ia dianggap stabil. membuat keputusan tidak merekod urusniaga tersebut sehingga nilai dalam wang dapat dipastikan. Penyelesaian: Penyelesaian: Tindakan tersebut adalah tepat kerana pelaporan urusniaga perlu dipastikan dan dilaporkan dalam nilai wang yang tepat dan nilai ini tidak akan diubah mengikut nilai inflasi.

Entiti Berasingan (Separate Entity) Perniagaan dan pemilik adalah dua entiti yang berbeza. berbeza. perniagaannya. Ia tidak boleh perniagaan. Perniagaan tiada kaitan dengan hak peribadi pemilik . Penyelesaian: Penyelesaian: En. Beliau telah merekodkan pembelian ini ke dalam rekod perniagaanya. Contoh: Contoh: En AA membeli sebuah kereta untuk kegunaan isterinya. Selain itu semua perbelanjaan minyak petrol untuk kereta tersebut turut direkod dalam buku perniagaannya. 9 . direkod dalam buku perniagaannya. En. perniagaanya. Pembelian berasingan. perniagaannya. isterinya. kereta dan perbelanjaan minyak petrol adalah perbelanjaan peribadi bukannya perbelanjaan perniagaan. AA tidak mematuhi konsep entiti berasingan.

Adalah dicadangkan RM25. tersebut. Harga pasaran tahun. Kenderaan perlu direkod pada nilai RM20. berterusan. dengan anggaran jangka hayatnya selama 10 tahun. disusutnilaikan selama 10 tahun kerana perniagaan diandaikan akan beroperasi untuk jangkamasa yang tidak boleh ditetapkan 10 . Contoh: Contoh: Perniagaan AA membeli sebuah kenderaan berharga RM20. Penyelesaian: Penyelesaian: Cadangan ditolak kerana bertentangan dengan konsep usaha berterusan. kenderaan tersebut adalah RM25. Tidak dibubarkan dalam jangka pendek.000.Usaha Berterusan (Going Concern) Perniagaan ditubuhkan untuk diteruskan dan dimajukan.000 RM20. kenderaan tersebut disusutnilaikan untuk tempoh 5 tahun kerana perniaagaan dijangka akan dibubarkan dalam jangkamasa tersebut. Menilai aset tetap secara berterusan dalam operasi perniagaan untuk menghasilkan pendapatan.000. dimajukan.000 dan RM20. pendek. pendapatan.

menukar kaedah penilaian kepada kaedah baki berkurangan untuk semua aset tetap. Contoh: Contoh: Perniagaan AA menggunakan kaedah garislurus dalam menilai susutnilai semua aset tetap syarikat. Syarikat bercadang untuk syarikat. 11 . dipersembahkan. kerana sesuatu kaedah yang telah digunakan perlu diteruskan penggunaannya untuk tahuntahuntahun seterusnya. Tujuan ± mudah buat perbandingan antara tahun-tahun lepas dan tahunfirma lain. lain. digunakan. Laporan itu adil dan dapat dipersembahkan.Ketekalan (Consistency) Kekalkan semua kaedah yang digunakan. Adakah tindakan ini mematuhi konsep ketekalan? tetap. seterusnya. Penyelesaian: Penyelesaian: Tidak mematuhi konsep ketekalan.

tahun. ini menutup akaun perniagaannya setiap 12 bulan iaitu pada 31 Disember setiap tahun. Penyelesaian: Penyelesaian: Tindakan ini adalah amalan biasa perniagaan dan ia memenuhi konsep tempoh perakaunan di mana penyata kewangan disediakan untuk setiap 12 bulan.Tempoh Perakaunan (Accounting Period) Perniagaan disediakan untuk satu tempoh biasanya 12 bulan. bulan. Jelaskan konsep perakaunan yang terlibat. 12 . terlibat. Contoh: Contoh: Perniagaan AA telah ditubuhkan pada 1 Januari 2006. membolehkan prestasi entiti dapat diukur dan dibandingkan. Perniagaan 2006. dibandingkan.

000 adalah belanja. keputusan.000 RM10 RM10. tahun. cirisifat. anda. b) imbangan dari segi saiz. Penyelesaian: Penyelesaian: Menurut konsep materialiti adalah tidak material untuk mengira susutnilai ke atas peralatan berharga RM10. Penentuan materialiti:materialiti: a) perlu buat bandingan. dilaporkan sebagai belanja. Sementara RM10. bandingan. ciri-ciri dan sifat. Berikan pendapat anda. tahun. Ia lebih sesuai RM10. 13 .Materialiti (Materiality) Dianggap material atau tidak dari segi nilai (angka) dan maklumat jika ia boleh mengubah keputusan yang akan dibuat oleh pembuat keputusan. masing-masing. material untuk disusutnilaikan selama 10 tahun. Dicadangkan kedua-dua peralatan disusutnilaikan selama 10 keduatahun. RM10. Usia guna dijangkakan selama 10 tahun. tahun. Contoh: Contoh: Dua peralatan telah dibeli pada harga RM10 dan RM10. masing-masing.

pendapat anda. anda. realisasi. pembeli sanggup bayar. Kriteria: Kriteria:berlaku pertukaran hakmilik. Berikan diterima. tempahan 100 pasu tembikar dan telah menerima bayaran sebanyak RM100. RM100. Contoh: Contoh: En AA adalah pengusaha tembikar. Penyelesaian: Penyelesaian: En AA tidak boleh mengiktiraf tempahan tersebut sebagai hasil kerana urusniaga pertukaran hak milik belum berlaku dan bayaran tersebut hanyalah sebagai deposit. 14 konsep realisasi. benarberlaku. Tindakannya tidak menepati deposit. bayar.Realisasi (Realisation) Hasil hanya diambilkira jika ia benar-benar berlaku. hakmilik. matawang. pembeli berupaya bayar. kestabilan nilai matawang. bayar. Beliau telah merekodkan tempahan tersebut dan mengiktiraf hasilnya pada tarikh tempahan diterima. . Beliau telah menerima tembikar.

sama. . 15 . Contoh: En AA tidak merekodkan belanja utiliti dalam bulan Disember sebanyak RM 2000 kerana bil hanya diterima dalam bulan Januari berikutnya. Tujuan ± ketahui jumlah sebenar hasil & belanja untuk sesuatu tempoh perakauanan.Pemadanan (Matching/Accrual) Belanja yang dikeluarkan untuk mendapatkan hasil untuk tempoh yang sama. perakauanan. Penyelesaian: Tidak mematuhi konsep pemadanan kerana belanja tempoh semasa perlu direkodkan dalam tempoh perakaunan semasa.

sebagai pampasan. Aset tidak terlebih nyata dan liabiliti tidak terkurang nyata Contoh: Contoh: Perniagaan AA telah disaman dan peguam syarikat menjangkakan syarikat akan kalah dalam perbicaraan tersebut dan dijangka perlu membayar RM10. Apa pendapat anda? pampasan.Konservatisme / Pruden (Conservatism / Prudent) Jika ada jangkaan dalam kerugian akan diambilkira tetapi jangkaan keuntungan tidak diambilkira. Penyelesaian: Penyelesaian: Jangkaan kerugian tersebut perlu dicatat dalam Penyata Kewangan. Kewangan.000 RM10. diambilkira. 16 .

Tujuannya adalah untuk memaklumkan perubahan yang berlaku kepada pengguna penyata kewangan. Contoh: Contoh: Perniagaan AA telah membuat perubahan dalam kaedah penilaian stok yang digunakan.Pendedahan Penuh (Full Disclosure) Mendedahkan semua fakta penting yang berkaitan dengan organisasi. dalam penyata kewangan bagi tempoh perakaunan berkenaan. Penyelesaian: Penyelesaian: Tindakan ini tidak mematuhi konsep pendedahan penuh di mana perubahan yang dibuat itu perlu dilaporkan dalam nota kepada akaun. 17 . Syarikat tidak mendedahkan perkara ini digunakan. organisasi. kewangan. berkenaan. akaun.

tetapi bagi urusniaga pemulangan barang jualan tiada sebarang dokumen dikeluarkan. dibuat. 18 sebagai bukti ia juga dapat memudahkan perekodan dibuat. urusniaga. tepat. Beri pendapat anda. anda. Rekod boleh dipercayai benar dan tepat.Objektiviti (Objectivity) Semua data perakaunan harus ada bukti yang menyokong berlakunya urusniaga. dikeluarkan. Penyelesaian: Syarikat tidak mematuhi konsep objektiviti untuk urusniaga pemulangan barang jualan kerana semua urusniaga yang berlaku perlu disahkan dengan pengeluaran dokumen tertentu. Tujuan ± elak daripada akauntan beri pendapat yang subjektif dan tidak tepat. Selain tertentu. . Contoh: Contoh: Perniagaan AA menjalankan dasar di mana hanya urusniaga tunai sahaja dikeluarkan resit.

perakaunan. universal. 19 . KonsepKonsep-konsep ini penting bagi memastikan penyediaan penyata kewangan yang standard kepada pengguna maklumat perakaunan.RUMUSAN KonsepKonsep-konsep asas dalam perakaunan menjadi garis panduan yang diterima umum dan dipraktiskan sebagai satu standard yang universal.

PENGKELASAN AKAUN DALAM SESUATU ENTITI Rumusan PERSAMAAN PERAKAUNAN Rumusan 20 .

Pengkelasan Akaun Dalam Sesuatu Entiti Penyata Kewangan (Financial Statement) Penyata Pendapatan (Income Statement) Penyata Ekuiti Pemilik Lembaran Imbangan (Balance Sheet) Penyata Aliran Tunai (Cashflow Statement) Nota Kepada Akaun (Notes To The Accounts) 21 .

Penyata Pendapatan Hasil Belanja 22 .

simpanan. hasil perkhidmatan Hasil Bukan Pengendalian Perniagaan Contoh: Contoh:.Faedah diterima.Hasil (Revenues) Segala perolehan daripada jualan barang atau penyediaan perkhidmatan. untung atas jualan aset tetap 23 . sewa diterima. 2 jenis hasil iaitu:iaitu: Hasil Pengendalian Pernigaaan Contoh: Contoh:. perkhidmatan.Jualan.

Kadar bayaran / utiliti. hasil. Angkutan Keluar Belanja Bukan Operasi Contoh: Contoh:. Belanja Jualan.Faedah atas Overdraf 24 .Belanja (Expenses) Kos atau pembayaran dalam memperolehi hasil. 2 jenis belanja iaitu:iaitu: Belanja Operasi Contoh: Contoh:.

Lembaran Imbangan Ekuiti Pemilik Aset Liabiliti 25 .

Aset dibahagikan kepada dua:dua:1. peralatan ii. Aset ketara/nyata/tetap ± Dapat dilihat secara fizikal. Contoh: Contoh:.Aset (Asset) - Harta /sumber yang dimiliki oleh perniagaan. Terbahagi kepada 2:i. kenderaan. fizikal. Aset Bukan Semasa Aset yang tahan lama dan boleh digunakan untuk beberapa tahun. paten. fizikal. hak cipta 26 .Bangunan. Aset tak ketara ± Tidak dapat dilihat secara fizikal.Tanda dagang. Contoh: Contoh:. tahun.

sebagainya. Sentiasa berubah bentuk dan nilai. 27 . setahun.Inventori. Aset Semasa Wujud dalam satu tempoh perakaunan dan boleh ditukar menjadi tunai dalam tempoh setahun. Tunai. Contoh :. nilai. Akaun Belum Terima. Bank dan sebagainya.2.

LIABILITI (LIABILITY) Hutang / obligasi perniagaan yang perlu dibayar oleh entiti kepada pihak lain. Contoh: Contoh:. Liabiliti dibahagikan kepada 2 jenis:jenis: 1. tahun.Pinjaman jangka panjang. Liabiliti Jangka Panjang ( > 1 tahun) Hutang yang perlu dijelaskan dalam tempoh yang melebihi satu tahun. lain. gadai janji 28 .

Akaun belum bayar. 29 .2. Liabiliti Semasa ( < 1 tahun) Hutang yang perlu dijelaskan dalam tempoh kurang dari setahun. overdraf. Belanja utiliti belum bayar. Contoh: Contoh:. setahun. overdraf.

30 . termasuk : Modal yang dilaburkan oleh pemilik ke dalam perniagaan. perniagaan. perniagaan.EKUITI PEMILIK (OWNER¶S EQUITY) .Tuntutan pemilik ke atas perniagaan. Untung bersih hasil daripada kegiatan perniagaan. Ia perniagaan.

Pemilik mengeluarkan wang tunai atau barang niaga untuk kegunaannya sendiri. Belanja Kesannya akan mengurangkan ekuiti pemilik.ElemenElemen-elemen yang terlibat dalam ekuiti pemilik : Modal  Terdiri daripada aset-aset yang diletakkan dalam perniagaan oleh pemilik. Hasil Kesannya akan menambahkan nilai ekuiti pemilik. Kesannya akan mengurangkan nilai ekuiti pemilik. Ia akan menambahkan ekuiti pemilik. 31 Ambilan  Untung  .

Liabiliti 5. Ekuiti Pemilik 32 . Hasil 2. Belanja 3. Aset 4.RUMUSAN Terdapat 5 kumpulan utama akaun-akaun di dalam Penyata Kewangan untuk keperluan perekodan akaun perniagaan iaitu: 1.

Persamaan Perakauan Tanpa Hasil Dan Belanja Mengambilkira Hasil Dan Belanja 33 .

Persamaan Perakaunan Tanpa Hasil Dan Belanja 34 .

000 ASET Tunai +1000 = LIABILITI + Modal +1000 EKUITI Kesannya: Aset bertambah : Ekuiti bertambah 2. Pemilik mengeluarkan RM 100 tunai untuk kegunaannya ASET Tunai -100 Kesannya: Aset berkurang : = LIABILITI + EKUITI Ambilan -100 Ekuiti berkurang 35 .Contoh:Contoh:1. Memulakan perniagaan dengan modal tunai RM 1.

Perniagaan meminjam dengan En. RM3 diberikan cek.000 dan En. cek. Perniagaan membayar hutang RM 100 secara tunai ASET Tunai -100 Kesannya: Kesannya: Aset berkurang = LIABILITI Pinjaman -100 : Liabiliti berkurang 36 + EKUITI . BB sebanyak RM3.3. ASET Tunai +3000 = LIABILITI Pinjaman +3000 + EKUITI Kesannya: Kesannya: Aset bertambah : Liabiliti bertambah 4.

Persamaan Perakaunan Mengambilkira Hasil dan Belanja 37 .

Perniagaan menerima bil telefon sebanyak RM90 ASET = LIABILITI Bil telefon +90 + EKUITI Belanja telefon -90 Kesannya: Liabiliti bertambah : Ekuiti berkurang (Peningkatan BELANJA) 38 .000 ASET = LIABILITI + EKUITI Penghutang +2000 Kesannya: Aset bertambah : Jualan +2000 Ekuiti bertambah (Peningkatan HASIL) 2. Perniagaan membuat jualan secara kredit kepada CC Agensi bernilai RM2.Contoh: 1.

JJ mengambil wang tunai sebanyak RM150 untuk kegunaannya sendiri.3. Pemilik perniagaan En. ASET Tunai -150 = LIABILITI + EKUITI Ambilan -150 Kesannya: Aset berkurang : Ekuiti berkurang (Peningkatan Ambilan) 39 .

 40 .RUMUSAN Persamaan Perakaunan adalah asas utama kepada penyediaan semua rekod-rekod rekodperakaunan. Semua catatan urusniaga di dalam rekodrekodrekod perakaunan perlu mengekalkan keseimbangan Persamaan Perakaunan ini. perakaunan. ini.

SISTEM CATATAN BERGU (DOUNBLE ENTRY) Rumusan 41 .

Difinisi Catatan Bergu Bergu bererti berpasangan dan sistem catatan bergu adalah satu sistem yang melibatkan catatan debit dan catatan kredit. 42 .

Prinsip Sistem Catatan Bergu DEBIT KREDIT = Catatan sebelah KIRI akaun = Catatan sebelah KANAN akaun Format Akaun T : Tajuk Akaun DEBIT KREDIT 43 .

Hukum Debit Dan Kredit Akaun ASET Rekod o q Catatan DEBIT KREDIT Baki Normal DEBIT LIABILITI o q KREDIT DEBIT KREDIT 44 .

Hukum Debit Dan Kredit Akaun EKUITI PEMILIK Rekod o q Catatan KREDIT DEBIT Baki Normal KREDIT HASIL o q KREDIT DEBIT KREDIT BELANJA o q DEBIT KREDIT DEBIT 45 .

Contoh:Contoh:1. 1000 46 . 150 Akaun Peralatan 2. Pemilik memulakan perniagaan dengan tunai RM 1. Membeli peralatan pejabat secara tunai RM 150 Peralatan (Debit) = Tunai (Kredit) Akaun Tunai 1.000 Aset = Liabiti + Ekuiti Pemilik Tunai (Debit) = Modal (Kredit) 2. 1000 2. 150 Akaun Modal 1.

T Contoh:Contoh:Akaun Tunai Baki b/b 0 1000 1000 b/b 850 47 150 h/b 850 1000 .Mengira Baki Akaun .

Aset ± disebelah DEBIT Liabiliti dan Ekuiti di sebelah KREDIT 2.Terdapat 2 jenis baki iaitu: 1. Baki Tidak Normal Baki adalah disebelah bertentangan dari baki normal 48 . Baki Normal Baki normal sesuatu akaun adalah di sebelah di mana peningkatan akan direkodkan Contoh:.

kredit. 49  . Dalam merekod urusniaga mesti mematuhi peraturan merekod dalam Sistem Catatan Bergu iaitu hukum debit dan kredit. Dengan itu. seimbang. sistem catatan bergu akan terjadi secara automatik dan persamaan perakaunan akan seimbang.RUMUSAN Mengikut Sistem Catatan Bergu jumlah sebelah debit akan sama dengan jumlah sebelah kredit. sistematik. kredit. Akaun ± T adalah satu cara merekod urusniaga secara sistematik.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->