P. 1
KOnsep perakaunan

KOnsep perakaunan

|Views: 2,779|Likes:
Published by Nor Azizah Mohamad

More info:

Published by: Nor Azizah Mohamad on May 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/13/2013

pdf

text

original

PERAKAUNAN AA015 BAB 2 : KONSEPKONSEP-KONSEP ASAS PERAKAUNAN

1

Objektif 

 Menjelaskan makna prinsip perakaunan diterima umum dan kepentingannya. kepentingannya. Menjelaskan konsep-konsep asas perakaunan. konsepperakaunan. Menjelaskan persamaan perakaunan dan definisi aset, liabiliti, ekuiti pemilik, hasil, belanja dan ambilan serta kesannya. kesannya. Menganalisis kesan transaksi perniagaan ke atas persamaan asas perakaunan. perakaunan. Menerangkan sistem catatan bergu. bergu. Menjelaskan hukum debit dan kredit. kredit.
2

KONSEPKONSEP-KONSEP ASAS PERAKAUNAN
Prinsip Perakaunan Diterima Umum KonsepKonsep-konsep Perakaunan Persamaan Perakaunan Sistem Catatan Bergu Soalan Pengukuhan
3

Prinsip Perakaunan Diterima Umum
-

-

-

Peraturan yang perlu dipatuhi dalam perakaunan. perakaunan. Panduan untuk mengukur, merekod dan melaporkan aktiviti ekonomi. ekonomi. Merangkumi konvensyen, konsep, peraturan, prosedur dan garis panduan yang standard. standard. Situasi yang sama akan diukur, direkod dan dilapor dengan cara yang sama oleh semua akauntan. akauntan.

TUJUAN - Maklumat yang dilaporkan dalam Penyata Kewangan lengkap, boleh dipercayai, difahami dan untuk tujuan membuat perbandingan. perbandingan. 4

KONSEPKONSEP-KONSEP PERAKAUNAN RUMUSAN 5 .

KonsepKonsep-Konsep Perakaunan    Kos Sejarah Pengukuran Wang Stabil Entiti Berasingan Usaha Berterusan Ketekalan Tempoh Perakaunan    Materialiti Realisasi Pemadanan Konservatisme / Pruden Pendedahan Penuh Keobjektifan 6 .

belian. Perniagaan AA. Sebab ± objektif dan boleh dibuktikan. Apakah nilai yang harus direkod oleh keesokannya. RM25. 7 . dibeli.Kos Sejarah (Historical Cost) - Aset direkod pada harga kos asal atau pada masa dibeli. pada keesokannya. Harga pasaran meningkat kepada RM25. Contoh: Contoh: Perniagaan AA membeli sebuah kereta dengan harga RM20. dibuktikan.000 RM20.000 kerana nilainya telah RM20. Kenapa? AA.000 2005. dipersetujui dan bersamaan dengan tarikh berlakunya urusniaga belian. pada 21 Ogos 2005. Penyelesaian: Penyelesaian: Nilai yang direkod adalah RM20.

8 . Contoh: Contoh: Satu urusniaga telah berlaku dalam Perniagaan AA tetapi nilainya dalam wang tidak dapat dipastikan. dipastikan. Penyelesaian: Penyelesaian: Tindakan tersebut adalah tepat kerana pelaporan urusniaga perlu dipastikan dan dilaporkan dalam nilai wang yang tepat dan nilai ini tidak akan diubah mengikut nilai inflasi. inflasi. stabil.Pengukuran Wang (Monetary Unit) Wang digunakan sebagai alat pertukaran dan direkodkan dalam buku perakaunan dan ia dianggap stabil. membuat keputusan tidak merekod urusniaga tersebut sehingga nilai dalam wang dapat dipastikan. Akauntan perniagaan dipastikan.

Penyelesaian: Penyelesaian: En. Beliau telah merekodkan pembelian ini ke dalam rekod perniagaanya. Ia tidak boleh perniagaan. direkod dalam buku perniagaannya. Pembelian berasingan. Selain itu semua perbelanjaan minyak petrol untuk kereta tersebut turut direkod dalam buku perniagaannya. Contoh: Contoh: En AA membeli sebuah kereta untuk kegunaan isterinya. berbeza. 9 . isterinya. perniagaannya. perniagaanya. Perniagaan tiada kaitan dengan hak peribadi pemilik . En. kereta dan perbelanjaan minyak petrol adalah perbelanjaan peribadi bukannya perbelanjaan perniagaan. perniagaannya. AA tidak mematuhi konsep entiti berasingan.Entiti Berasingan (Separate Entity) Perniagaan dan pemilik adalah dua entiti yang berbeza.

Menilai aset tetap secara berterusan dalam operasi perniagaan untuk menghasilkan pendapatan.000 RM20. kenderaan tersebut disusutnilaikan untuk tempoh 5 tahun kerana perniaagaan dijangka akan dibubarkan dalam jangkamasa tersebut. Adalah dicadangkan RM25. Penyelesaian: Penyelesaian: Cadangan ditolak kerana bertentangan dengan konsep usaha berterusan. Tidak dibubarkan dalam jangka pendek.Usaha Berterusan (Going Concern) Perniagaan ditubuhkan untuk diteruskan dan dimajukan. disusutnilaikan selama 10 tahun kerana perniagaan diandaikan akan beroperasi untuk jangkamasa yang tidak boleh ditetapkan 10 . Kenderaan perlu direkod pada nilai RM20. kenderaan tersebut adalah RM25. dengan anggaran jangka hayatnya selama 10 tahun. pendapatan. Contoh: Contoh: Perniagaan AA membeli sebuah kenderaan berharga RM20.000 dan RM20. berterusan. Harga pasaran tahun.000.000. dimajukan. tersebut. pendek.

kerana sesuatu kaedah yang telah digunakan perlu diteruskan penggunaannya untuk tahuntahuntahun seterusnya. menukar kaedah penilaian kepada kaedah baki berkurangan untuk semua aset tetap. Adakah tindakan ini mematuhi konsep ketekalan? tetap.Ketekalan (Consistency) Kekalkan semua kaedah yang digunakan. Tujuan ± mudah buat perbandingan antara tahun-tahun lepas dan tahunfirma lain. Contoh: Contoh: Perniagaan AA menggunakan kaedah garislurus dalam menilai susutnilai semua aset tetap syarikat. digunakan. dipersembahkan. Laporan itu adil dan dapat dipersembahkan. lain. Syarikat bercadang untuk syarikat. seterusnya. 11 . Penyelesaian: Penyelesaian: Tidak mematuhi konsep ketekalan.

dibandingkan. 12 . Penyelesaian: Penyelesaian: Tindakan ini adalah amalan biasa perniagaan dan ia memenuhi konsep tempoh perakaunan di mana penyata kewangan disediakan untuk setiap 12 bulan. Jelaskan konsep perakaunan yang terlibat. terlibat. tahun. Contoh: Contoh: Perniagaan AA telah ditubuhkan pada 1 Januari 2006.Tempoh Perakaunan (Accounting Period) Perniagaan disediakan untuk satu tempoh biasanya 12 bulan. membolehkan prestasi entiti dapat diukur dan dibandingkan. ini menutup akaun perniagaannya setiap 12 bulan iaitu pada 31 Disember setiap tahun. Perniagaan 2006. bulan.

cirisifat. keputusan.000 adalah belanja. Sementara RM10. Dicadangkan kedua-dua peralatan disusutnilaikan selama 10 keduatahun. Penentuan materialiti:materialiti: a) perlu buat bandingan. b) imbangan dari segi saiz. 13 . material untuk disusutnilaikan selama 10 tahun. Penyelesaian: Penyelesaian: Menurut konsep materialiti adalah tidak material untuk mengira susutnilai ke atas peralatan berharga RM10.000 RM10 RM10. RM10. masing-masing. bandingan. Contoh: Contoh: Dua peralatan telah dibeli pada harga RM10 dan RM10. dilaporkan sebagai belanja. Berikan pendapat anda. Ia lebih sesuai RM10. ciri-ciri dan sifat. Usia guna dijangkakan selama 10 tahun. anda. tahun. masing-masing.Materialiti (Materiality) Dianggap material atau tidak dari segi nilai (angka) dan maklumat jika ia boleh mengubah keputusan yang akan dibuat oleh pembuat keputusan. tahun. tahun.

14 konsep realisasi. pembeli sanggup bayar. kestabilan nilai matawang. Contoh: Contoh: En AA adalah pengusaha tembikar. Beliau telah merekodkan tempahan tersebut dan mengiktiraf hasilnya pada tarikh tempahan diterima. Tindakannya tidak menepati deposit. . RM100. anda. benarberlaku. bayar. Berikan diterima. tempahan 100 pasu tembikar dan telah menerima bayaran sebanyak RM100. hakmilik. matawang. realisasi. Beliau telah menerima tembikar. pembeli berupaya bayar. Penyelesaian: Penyelesaian: En AA tidak boleh mengiktiraf tempahan tersebut sebagai hasil kerana urusniaga pertukaran hak milik belum berlaku dan bayaran tersebut hanyalah sebagai deposit. pendapat anda. bayar. Kriteria: Kriteria:berlaku pertukaran hakmilik.Realisasi (Realisation) Hasil hanya diambilkira jika ia benar-benar berlaku.

15 . Tujuan ± ketahui jumlah sebenar hasil & belanja untuk sesuatu tempoh perakauanan. . sama. Penyelesaian: Tidak mematuhi konsep pemadanan kerana belanja tempoh semasa perlu direkodkan dalam tempoh perakaunan semasa. Contoh: En AA tidak merekodkan belanja utiliti dalam bulan Disember sebanyak RM 2000 kerana bil hanya diterima dalam bulan Januari berikutnya.Pemadanan (Matching/Accrual) Belanja yang dikeluarkan untuk mendapatkan hasil untuk tempoh yang sama. perakauanan.

000 RM10. Apa pendapat anda? pampasan. Penyelesaian: Penyelesaian: Jangkaan kerugian tersebut perlu dicatat dalam Penyata Kewangan. Kewangan.Konservatisme / Pruden (Conservatism / Prudent) Jika ada jangkaan dalam kerugian akan diambilkira tetapi jangkaan keuntungan tidak diambilkira. diambilkira. sebagai pampasan. Aset tidak terlebih nyata dan liabiliti tidak terkurang nyata Contoh: Contoh: Perniagaan AA telah disaman dan peguam syarikat menjangkakan syarikat akan kalah dalam perbicaraan tersebut dan dijangka perlu membayar RM10. 16 .

Syarikat tidak mendedahkan perkara ini digunakan. kewangan. organisasi. 17 . akaun.Pendedahan Penuh (Full Disclosure) Mendedahkan semua fakta penting yang berkaitan dengan organisasi. dalam penyata kewangan bagi tempoh perakaunan berkenaan. berkenaan. Tujuannya adalah untuk memaklumkan perubahan yang berlaku kepada pengguna penyata kewangan. Contoh: Contoh: Perniagaan AA telah membuat perubahan dalam kaedah penilaian stok yang digunakan. Penyelesaian: Penyelesaian: Tindakan ini tidak mematuhi konsep pendedahan penuh di mana perubahan yang dibuat itu perlu dilaporkan dalam nota kepada akaun.

Penyelesaian: Syarikat tidak mematuhi konsep objektiviti untuk urusniaga pemulangan barang jualan kerana semua urusniaga yang berlaku perlu disahkan dengan pengeluaran dokumen tertentu.Objektiviti (Objectivity) Semua data perakaunan harus ada bukti yang menyokong berlakunya urusniaga. Contoh: Contoh: Perniagaan AA menjalankan dasar di mana hanya urusniaga tunai sahaja dikeluarkan resit. Tujuan ± elak daripada akauntan beri pendapat yang subjektif dan tidak tepat. dibuat. tetapi bagi urusniaga pemulangan barang jualan tiada sebarang dokumen dikeluarkan. anda. Selain tertentu. dikeluarkan. Beri pendapat anda. . Rekod boleh dipercayai benar dan tepat. urusniaga. 18 sebagai bukti ia juga dapat memudahkan perekodan dibuat. tepat.

universal. 19 . KonsepKonsep-konsep ini penting bagi memastikan penyediaan penyata kewangan yang standard kepada pengguna maklumat perakaunan.RUMUSAN KonsepKonsep-konsep asas dalam perakaunan menjadi garis panduan yang diterima umum dan dipraktiskan sebagai satu standard yang universal. perakaunan.

PENGKELASAN AKAUN DALAM SESUATU ENTITI Rumusan PERSAMAAN PERAKAUNAN Rumusan 20 .

Pengkelasan Akaun Dalam Sesuatu Entiti Penyata Kewangan (Financial Statement) Penyata Pendapatan (Income Statement) Penyata Ekuiti Pemilik Lembaran Imbangan (Balance Sheet) Penyata Aliran Tunai (Cashflow Statement) Nota Kepada Akaun (Notes To The Accounts) 21 .

Penyata Pendapatan Hasil Belanja 22 .

hasil perkhidmatan Hasil Bukan Pengendalian Perniagaan Contoh: Contoh:. perkhidmatan.Jualan. 2 jenis hasil iaitu:iaitu: Hasil Pengendalian Pernigaaan Contoh: Contoh:. simpanan.Faedah diterima. untung atas jualan aset tetap 23 .Hasil (Revenues) Segala perolehan daripada jualan barang atau penyediaan perkhidmatan. sewa diterima.

Angkutan Keluar Belanja Bukan Operasi Contoh: Contoh:.Belanja (Expenses) Kos atau pembayaran dalam memperolehi hasil. Belanja Jualan. 2 jenis belanja iaitu:iaitu: Belanja Operasi Contoh: Contoh:. hasil.Kadar bayaran / utiliti.Faedah atas Overdraf 24 .

Lembaran Imbangan Ekuiti Pemilik Aset Liabiliti 25 .

Aset dibahagikan kepada dua:dua:1. Aset tak ketara ± Tidak dapat dilihat secara fizikal. Terbahagi kepada 2:i.Tanda dagang. kenderaan. Aset ketara/nyata/tetap ± Dapat dilihat secara fizikal. fizikal. tahun. peralatan ii.Aset (Asset) - Harta /sumber yang dimiliki oleh perniagaan. fizikal. paten.Bangunan. Contoh: Contoh:. hak cipta 26 . Contoh: Contoh:. Aset Bukan Semasa Aset yang tahan lama dan boleh digunakan untuk beberapa tahun.

nilai. Contoh :.2. sebagainya. Bank dan sebagainya.Inventori. Sentiasa berubah bentuk dan nilai. Aset Semasa Wujud dalam satu tempoh perakaunan dan boleh ditukar menjadi tunai dalam tempoh setahun. Tunai. Akaun Belum Terima. setahun. 27 .

Contoh: Contoh:.Pinjaman jangka panjang.LIABILITI (LIABILITY) Hutang / obligasi perniagaan yang perlu dibayar oleh entiti kepada pihak lain. lain. Liabiliti dibahagikan kepada 2 jenis:jenis: 1. Liabiliti Jangka Panjang ( > 1 tahun) Hutang yang perlu dijelaskan dalam tempoh yang melebihi satu tahun. tahun. gadai janji 28 .

2. setahun. Contoh: Contoh:. Liabiliti Semasa ( < 1 tahun) Hutang yang perlu dijelaskan dalam tempoh kurang dari setahun. 29 . Belanja utiliti belum bayar. overdraf. overdraf.Akaun belum bayar.

termasuk : Modal yang dilaburkan oleh pemilik ke dalam perniagaan. perniagaan.EKUITI PEMILIK (OWNER¶S EQUITY) . Untung bersih hasil daripada kegiatan perniagaan. 30 . perniagaan.Tuntutan pemilik ke atas perniagaan. Ia perniagaan.

31 Ambilan  Untung  .ElemenElemen-elemen yang terlibat dalam ekuiti pemilik : Modal  Terdiri daripada aset-aset yang diletakkan dalam perniagaan oleh pemilik. Belanja Kesannya akan mengurangkan ekuiti pemilik. Ia akan menambahkan ekuiti pemilik. Kesannya akan mengurangkan nilai ekuiti pemilik. Pemilik mengeluarkan wang tunai atau barang niaga untuk kegunaannya sendiri. Hasil Kesannya akan menambahkan nilai ekuiti pemilik.

Hasil 2. Ekuiti Pemilik 32 . Belanja 3. Liabiliti 5.RUMUSAN Terdapat 5 kumpulan utama akaun-akaun di dalam Penyata Kewangan untuk keperluan perekodan akaun perniagaan iaitu: 1. Aset 4.

Persamaan Perakauan Tanpa Hasil Dan Belanja Mengambilkira Hasil Dan Belanja 33 .

Persamaan Perakaunan Tanpa Hasil Dan Belanja 34 .

Memulakan perniagaan dengan modal tunai RM 1.Contoh:Contoh:1. Pemilik mengeluarkan RM 100 tunai untuk kegunaannya ASET Tunai -100 Kesannya: Aset berkurang : = LIABILITI + EKUITI Ambilan -100 Ekuiti berkurang 35 .000 ASET Tunai +1000 = LIABILITI + Modal +1000 EKUITI Kesannya: Aset bertambah : Ekuiti bertambah 2.

Perniagaan membayar hutang RM 100 secara tunai ASET Tunai -100 Kesannya: Kesannya: Aset berkurang = LIABILITI Pinjaman -100 : Liabiliti berkurang 36 + EKUITI . cek. BB sebanyak RM3.000 dan En. RM3 diberikan cek. ASET Tunai +3000 = LIABILITI Pinjaman +3000 + EKUITI Kesannya: Kesannya: Aset bertambah : Liabiliti bertambah 4. Perniagaan meminjam dengan En.3.

Persamaan Perakaunan Mengambilkira Hasil dan Belanja 37 .

000 ASET = LIABILITI + EKUITI Penghutang +2000 Kesannya: Aset bertambah : Jualan +2000 Ekuiti bertambah (Peningkatan HASIL) 2. Perniagaan membuat jualan secara kredit kepada CC Agensi bernilai RM2.Contoh: 1. Perniagaan menerima bil telefon sebanyak RM90 ASET = LIABILITI Bil telefon +90 + EKUITI Belanja telefon -90 Kesannya: Liabiliti bertambah : Ekuiti berkurang (Peningkatan BELANJA) 38 .

JJ mengambil wang tunai sebanyak RM150 untuk kegunaannya sendiri.3. ASET Tunai -150 = LIABILITI + EKUITI Ambilan -150 Kesannya: Aset berkurang : Ekuiti berkurang (Peningkatan Ambilan) 39 . Pemilik perniagaan En.

 40 . Semua catatan urusniaga di dalam rekodrekodrekod perakaunan perlu mengekalkan keseimbangan Persamaan Perakaunan ini.RUMUSAN Persamaan Perakaunan adalah asas utama kepada penyediaan semua rekod-rekod rekodperakaunan. ini. perakaunan.

SISTEM CATATAN BERGU (DOUNBLE ENTRY) Rumusan 41 .

42 .Difinisi Catatan Bergu Bergu bererti berpasangan dan sistem catatan bergu adalah satu sistem yang melibatkan catatan debit dan catatan kredit.

Prinsip Sistem Catatan Bergu DEBIT KREDIT = Catatan sebelah KIRI akaun = Catatan sebelah KANAN akaun Format Akaun T : Tajuk Akaun DEBIT KREDIT 43 .

Hukum Debit Dan Kredit Akaun ASET Rekod o q Catatan DEBIT KREDIT Baki Normal DEBIT LIABILITI o q KREDIT DEBIT KREDIT 44 .

Hukum Debit Dan Kredit Akaun EKUITI PEMILIK Rekod o q Catatan KREDIT DEBIT Baki Normal KREDIT HASIL o q KREDIT DEBIT KREDIT BELANJA o q DEBIT KREDIT DEBIT 45 .

000 Aset = Liabiti + Ekuiti Pemilik Tunai (Debit) = Modal (Kredit) 2. Membeli peralatan pejabat secara tunai RM 150 Peralatan (Debit) = Tunai (Kredit) Akaun Tunai 1. 150 Akaun Modal 1. 1000 2. 150 Akaun Peralatan 2. Pemilik memulakan perniagaan dengan tunai RM 1.Contoh:Contoh:1. 1000 46 .

T Contoh:Contoh:Akaun Tunai Baki b/b 0 1000 1000 b/b 850 47 150 h/b 850 1000 .Mengira Baki Akaun .

Aset ± disebelah DEBIT Liabiliti dan Ekuiti di sebelah KREDIT 2. Baki Normal Baki normal sesuatu akaun adalah di sebelah di mana peningkatan akan direkodkan Contoh:. Baki Tidak Normal Baki adalah disebelah bertentangan dari baki normal 48 .Terdapat 2 jenis baki iaitu: 1.

Dalam merekod urusniaga mesti mematuhi peraturan merekod dalam Sistem Catatan Bergu iaitu hukum debit dan kredit. Dengan itu. kredit. 49  . kredit. Akaun ± T adalah satu cara merekod urusniaga secara sistematik. sistematik. sistem catatan bergu akan terjadi secara automatik dan persamaan perakaunan akan seimbang. seimbang.RUMUSAN Mengikut Sistem Catatan Bergu jumlah sebelah debit akan sama dengan jumlah sebelah kredit.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->