FAIL MEJA GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA

1

VISI PUSAT SUMBER SEKOLAH

Mewujudkan warga sekolah yang berilmu dengan sahsiah yang seimbang, berfikiran kreatif dan inovatif melalui sikap suka membaca dan meneroka sumber informasi

2

MISI PUSAT SUMBER SEKOLAH  Melengkapkan PSS dengan prasarana informasi yang berteknologi tinggi  Menyajikan koleksi khazanah informasi yang terkini dan berkualiti  Mengintegrasikan PSS dengan media berteknologi tinggi  Insan yang berinformasi  Mencanai minda yang bestari  Membentuk warga sekolah yang berkualiti

3

OBJEKTIF PUSAT SUMBER  Mewujudkan kemerlangan pendidikan di sekolah  Menggalakkan penggunaan kemudahan PSS  Pemupukan tabiat belajar pelajar di sekolah  Penghasilan bahan untuk P & P  Memperolehi kemahiran maklumat di kalangan warga sekolah

4

MATLAMAT PUSAT SUMBER  Mempertingkatkan mutu pendidikan sekolah  Membentuk satu profesion perguruan yang positif  Membentuk pelajar yang berilmu

JAWATANKUASA TADBIR PUSAT SUMBER
(NAMA SEKOLAH)

PENGERUSI PENGETUA / GURU BESAR

NAIB PENGERUSI 1 2 GPK HEM GPK 1

NAIB PENGERUSI 3 GPK KOKU

SETIAUSAHA GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA

AHLI JAWATANKUASA GKMP/KETUA BIDANG KETUA PANITIA GURU CEMERLANG KAUNSELOR

.................... PERKHIDMATAN PERPUSTAKAAN PERKHIDMATA N PERK........................... LAIN PERK LAIN PEMBANTU KETUA UNIT PENGAWAS PUSAT SUMBER ..LAI N PER..................JAWATANKUASA KERJA PUSAT SUMBER (NAMA SEKOLAH) PENGERUSI GURU PENOLONG KANAN 1 GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA ... BBM PERK.... SETIAUSAHA ...................... ICT PERK.................

15. 19. guru dan pelajar sekolah. program dan aktiviti serta kewangan PSS Menghantar data dan laporan pelaksanaan program PSS khasnya laporan PSS dan NILAM kepada BTP melalui PKG dan PSPN pada bulan Oktober setiap tahun Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengurusan sekolah dari semasa ke semasa . 5. 7. Merancang dan mengajar antara 6 hingga 8 waktu seminggu Merancang dan melaksanakan dasar dan program tahunan PSS bersama-sama pengetua. 8. 9. 10. 6. kakitangan PSS. Perpustakaan Awam untuk meningkatkan perkhidmatandan program PSS Menyelia dan mengurus bahan-bahan PSS Menyedia dan mengedar minit mesyuarat J/K induk. Merancang dan melaksanakan Program Kemahiran Maklumat dan perkhidmatan PSS yang dapat menyokong pelaksanaan P&P Merancang dan mengurus program pembacaan (Program NILAM) dan pembudayaan ilmu.melaksanakan dan menyelaras program pembangunan staf dan program latihan dalaman berhubung dengan PSS Merancang dan mengurus program PSS Bekerjasama dengan guru-guru dalam pelaksanaan P&P berasaskan sumber Berhubung dan bekerjasama dengan PSPN. 17. 12. 18. 2. 14.SENARAI TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA 1. pengurusan. PKG. seimbang dan kemaskini. Merancang dan mengurus belanjawan tahunan PSS bersama AJK Kurikulum Sekolah. 11. 16. Merancang. Merancang pemerolehan dan pembinaan koleksi yang komprehensif. 13. J/K Kerja PSS Memantau dan mengawal selia pelaksanaan program PSS Melaksanakan tugas semakan stok dan inventori dan peralatan PSS Mempromosi dan menjadi ahli persatuan perpustakaan / PSS negeri Menjalankan penyelidikan / kajian tindakan berhubung dengan perkhidmatan PSS Menyediakan laporan serta analisis pelaksanaan pembangunan. 4. 3.

PROSES KERJA 1: Merancang dan mengajar antara 6 – 8 waktu seminggu BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 PROSES KERJA Terima jadual waktu dari pihak pentadbir sekolah Mendapatkan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Menyediakan perancangan tahunan ikut mingguan Menyediakan BBM Menyediakan rancangan harian Menyediakan lembaran kerja Melaksanakan P&P Menjalankan penilaian PENGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK Pengetua/Guru Besar Guru Kanan M/Pelajaran SEKSYEN UNDANGUNDANG/ PERATURAN .

CARTA ALIR PROSES KERJA 1: Merancang dan mengajar antara 6 – 8 waktu seminggu MULA Terima jadual waktu dari pihak pentadbir sekolah Mendapatkan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Menyediakan perancangan tahunan ikut mingguan Menyediakan BBM Menyediakan rancangan harian Menyediakan lembaran kerja Melaksanakan P&P Menjalankan penilaian TAMAT .

SENARAI SEMAK PROSES KERJA 1: Merancang dan mengajar antara 6 – 8 waktu seminggu BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 PERKARA Terima daripada dan jadual waktu dari pihak pentadbir sekolah Mendapatkan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Menyediakan perancangan tahunan ikut mingguan Menyediakan BBM Menyediakan rancangan harian Menyediakan lembaran kerja Melaksanakan P&P Menjalankan penilaian TANDAKAN (/) CATATAN PROSES KERJA 2 & 3 : Merancang dan melaksanakan dasar. kakitangan PSS. program dan belanjawan tahunan PSS bersama-sama pengetua. guru dan pelajar sekolah .

Pelaksanaan program tahunan. program dan anggaran perbelanjaan tahunan. Terima dan menyemak anggaran belanjawan tahunan untuk kelulusan pentadbir sekolah. program dan anggaran belanjawan tahunan Merangka dasar dan perancangan tahunan Memberi taklimat penyediaan anggaran belanjawan tahunan kepada jawatan kuasa tadbir berdasarkan perancangan aktiviti unit masing-masing Mengadakan mesyuarat dengan AJK Induk untuk menyediakan dasar.BIL 1 PROSES KERJA Terima arahan daripada pihak pentadbir sekolah untuk menyediakan dasar. Penilaian / Laporan PENGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK Guru Besar / Pengetua AJK Induk PSS SEKSYEN UNDANGUNDANG/ PERATURAN 2 3 4 Guru Besar / Pengetua 5 6 7 AJK Induk PSS .

program dan belanjawan tahunan PSS bersama-sama pengetua. guru dan pelajar sekolah MULA Terima arahan daripada pihak pentadbir sekolah Merangka dasar dan perancangan tahunan Memberi taklimat kepada jawatan kuasa pentadbir sekolah Mengadakan mesyuarat dengan AJK Induk Penerimaan dan semakan anggaran belanjawan tahunan Melaksanakan P&P Menjalankan penilaian dan membuat laporan TAMAT . kakitangan PSS.CARTA ALIR PROSES KERJA 2 & 3 : Merancang dan melaksanakan dasar.

program dan anggaran perbelanjaan tahunan. program dan anggaran belanjawan tahunan Merangka dasar dan perancangan tahunan Memberi taklimat penyediaan anggaran belanjawan tahunan kepada jawatan kuasa tadbir berdasarkan perancangan aktiviti unit masing-masing Mengadakan mesyuarat dengan AJK Induk untuk menyediakan dasar. kakitangan PSS. Terima dan menyemak anggaran belanjawan tahunan untuk kelulusan pentadbir sekolah.SENARAI SEMAK PROSES KERJA 2 & 3 : Merancang dan melaksanakan dasar. guru dan pelajar sekolah BIL 1 PERKARA Terima arahan daripada pihak pentadbir sekolah untuk menyediakan dasar. program dan belanjawan tahunan PSS bersama-sama pengetua. Pelaksanaan program tahunan Penilaian / Laporan TANDAKAN (/) CATATAN 2 3 4 5 6 7 .

Pamerkan. PENGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK Pengetua/Guru Besar CARTA ALIR PROSES KERJA 4: . Memilih bahan dan koleksi yang sesuai. Menyelia dan mengurus bahan dan koleksi. seimbang dan kemaskini. SEKSYEN UNDANGUNDANG/ PERATURAN BIL 1 2 3 4 5 6 PROSES KERJA Membuat Anggaran Belanjawan.PROSES KERJA 4: Merancang pemerolehan dan pembinaan koleksi yang komprehensif. Penyemakan stok Merancang pemerolehan dan pembinaan bahan dan koleksi.

Pamerkan. Memilih bahan dan koleksi yang sesuai. MULA Membuat Anggaran Belanjawan. Menyelia dan mengurus bahan dan koleksi. seimbang dan kemaskini. Penyemakan stok Merancang pemerolehan dan pembinaan bahan dan koleksi. TAMAT .Merancang pemerolehan dan pembinaan koleksi yang komprehensif.

Pamerkan. Memilih bahan dan koleksi yang sesuai. Merancang pemerolehan dan pembinaan bahan dan koleksi. seimbang dan kemaskini. Menyelia dan mengurus bahan dan koleksi. TANDAKAN (/) CATATAN PROSES KERJA 5.SENARAI SEMAK PROSES KERJA 4: Merancang pemerolehan dan pembinaan koleksi yang komprehensif. BIL 1 2 3 4 5 6 PERKARA Membuat Anggaran Belanjawan.1: . Penyemakan stok.

Menyenaraikan perkhidmatan yang ada di PSS . Menerima maklum balas daripada semua bahagian perkhidmatan yang terdapat di PSS.Proses Kerja Perkhidmatan PSS SEKSYEN UNDANGUNDANG/ PERATURAN BIL PROSES KERJA PEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK 1. .Perkhidmatan BBM dll.Perkhidmatan Perpustakaan .Perkhidmatan TV Pendidikan .Rekod Penggunaan TV Pendidikan dll. CARTA ALIR PROSES KERJA 5. 2. .1: Proses Kerja Perkhidmatan PSS MULA . 5 Membuat analisa data penggunaan daripada setiap perkhidmatan. Memastikan semua perkhidmatan lengkap dan sempurna. .Rekod Penggunaan Perpustakaan. 3. Mempromosikan perkhidmatan yang terdapat di PSS. Melaporkan kepada pihak pentadbir Guru Besar 6. 4.

Menganalisa data perkhidmatan Melaporkan pihak pentadbir TAMA T SENARAI SEMAK PROSES KERJA 5. Menerima makluman balas.1: Proses Kerja Perkhidmatan PSS TANDAKAN (/) BIL PROSES KERJA CATATAN . Memastikan perkhidmatan lengkap dan sempurna.Menyenaraikan Perkhidmatan PSS.

6. Menerima maklum balas daripada semua bahagain perkhidmatan yang terdapat di PSS. . Melaporkan kepada pihak pentadbir 4. Memastikan semua perkhidmatan lengkap dan sempurna.Perkhidmatan Perpustakaan . 2. 3. 5.1.Perkhidmatan BBM dll.Rekod Penggunaan TV Pendidikan dll. . PROSES KERJA 5.Perkhidmatan TV Pendidikan . Mempromosikan perkhidmatan yang terdapat di PSS.2: Program Kemahiran Maklumat .Rekod Penggunaan Perpustakaan. Membuat analisa data penggunaan daripada setiap perkhidmatan. Menyenaraikan perkhidmatan yang ada di PSS .

6. Menyediakan jadual . Melaksanakan Program Kemahiran Maklumat.LIterasi maklumat .Perpustakaan . Memastikan bahan dan peralatan lengkap dan mencukupi sempurna.2: Program Kemahiran Maklumat MULA . menetapkan pelaksana dan kumpulan sasaran.ICT 2.BIL PROSES KERJA PEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK SEKSYEN UNDANGUNDANG/ PERATURAN 1. Merancang Program Kemahiran Maklumat . Penilaian dan maklum balas Melaporkan kepada pentadbir 3. Pengetua/ Guru Besar 4. 5. CARTA ALIR PROSES KERJA 5.

Laporan kepada pihak pentadbir TAMA T SENARAI SEMAK PROSES KERJA 5.2: Program Kemahiran Maklumat BIL 1. menetapkan pelaksana.Letarasi maklumat . Melaksanakan Program Kemahiran Maklumat. Penilaian dan maklum balas. PROSES KERJA Merancang Program Kemahiran Maklumat .Merancang Program Kemahiran Maklumat Memastikan bahan dan peralatan lengkap dan mencukupi.ICT TANDAKAN (/) CATATAN . Penyediaan jadual.Perpustakaan . dan kumpulan sasaran.

Pembelian buku NILAM . 6. Penilaian dan maklum balas Melaporkan kepada pentadbir 3. Merancang Program NILAM dan Pembudayaan Ilmu . majalah. . 4. Memastikan bahan dan peralatan lengkap dan mencukupi sempurna. a) buku fiksyen (BM / BI ) b) Akhbar. Menyediakan jadual . 5. menetapkan pelaksana dan kumpulan sasaran.Pembelian bahan bacaan. Melaksanakan Program Kemahiran Maklumat.2. PROSES KERJA 6: Program NILAM dan Pembudayaan Ilmu SEKSYEN UNDANGUNDANG/ PERATURAN BIL PROSES KERJA PEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK 1.

6. 5. Mengadakan aktiviti berkaitan.Projek Pukal . . 4.Pertandingan Bercerita dll.2. . Penyediaan tempat dan bahan mengikut kumpulan sasaran. Mengadakan aktiviti yang berkaitan Program NILAM dan Pembudayaan Ilmu. CARTA ALIR PROSES KERJA 6: Program NILAM dan Pembudayaan Ilmu MULA Merancang Program NILAM dan Pembudayaan Ilmu. Penilaian dan maklum balas Menyemak dan mengesahkan laporan Guru Besar dan Guru Perpustakaan dan media. 3. Penyediaan tempat dan bahan mengikut kumpulan sasaran. Memastikan pelaksanaan selaras dengan kehendak PSPN.

Projek Pukal . . 4. Menyemak dan mengesahkan laporan TAMA T SENARAI SEMAK PROSES KERJA 6: Program NILAM dan Pembudayaan Ilmu BIL 1. Penyedian tempat dan bahan mengikut kumpulan sasaran.Pembelian buku NILAM . Mengadakan aktiviti yang berkaitan Program NILAM dan Pembudayaan Ilmu. PROSES KERJA Merancang Program NILAM dan Pembudayaan Ilmu . a) buku fiksyen (BM / BI ) b) Akhbar. TANDAKAN (/) CATATAN 2. 3.Pembelian bahan bacaan. . majalah. Memastikan pelaksanaan selaras dengan kehendak PSPN.Pertandingan Bercerita dll. .Memastikan pelaksanaan selaras dengan PSPN Penilaian dan maklum balas.

Melaksanakan Program Pembangunan Staf dan Latihan Dalaman.5. 3. Penilaian dan maklum balas Menyemak dan mengesahkan laporan PROSES KERJA 7: Program Pembangunan Staf dan Latihan Dalaman Dengan PSS SEKSYEN UNDANGUNDANG/ PERATURAN BIL PROSES KERJA PEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK Pengetua/Guru Besar 1. Memastikan bahan dan peralatan lengkap dan mencukupi sempurna. Menyediakan jadual . menetapkan pelaksana dan kumpulan sasaran. . 4. 6. 2. Mengenalpasti dan Merancang Program Pembangunan Staf dan Latihan Dalaman.

menetapkan pelaksana. Penyediaan jadual. dan kumpulan sasaran. Memastikan bahan dan peralatan lengkap dan mencukupi.5. Penilaian dan maklum balas 6. Laporan kepada pihak pentadbir. Melaporkan kepada pentadbir CARTA ALIR PROSES KERJA 7: Program Pembangunan Staf dan Latihan Dalaman MULA Merancang Program Pembangunan Staf dan Latihan Dalaman. . Melaksanakan Program Pembangunan dan Latihan Dalaman Penilaian dan maklum balas.

PROSES KERJA Merancang Program Pembangunan Staf dan Latihan Dalaman Memastikan bahan dan peralatan lengkap dan mencukupi sempurna. Melaksanakan Program Pembangunan Staf dan Latihan Dalaman. 6. 4. 3.. 5. Menyediakan jadual . menetapkan pelaksana dan kumpulan sasaran. . Penilaian dan maklum balas Melaporkan kepada pentadbir CATATAN 2.TAMA T SENARAI SEMAK PROSES KERJA 7: Program Pembangunan Staf dan Latihan Dalaman TANDAKAN (/) BIL 1.

PROSES KERJA 8.1: Urusan Pengurusan Stor
Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Seksyen Undang-Undang/ Peraturan

BIL
1. 2.

PROSES KERJA
Pastikan ada stor yang sesuai Susun barang mengikut kumpulan: Kumpulan A: 30% barang yang mempunyai nilai pembelian tahunan tertinggi Kuantiti stok maksima 4 bulan penggunaan Angka menokok stok 3 bulan penggunaan Kuantiti stok minima 2 bulan penggunaan Kumpulan B: Mengandungi 70% bakinya Kuantiti stok maksima 6 bulan penggunaan Angka menokok stok 3 bulan penggunaan Kuantiti stok minima 2 bulan penggunaan Dan pembelian boleh dibuat apabila tahap stok berada di stok minima atau menokok stok Semak barang yang diterima kualiti kuantiti Semak dan rekod stok mengikut jenis: Peralatan Pejabat – Kew 314: Barang yang luak dan alatan pejabat yang tak luak nilainya rendak dan tidak ekonomik untuk dibaikpulih/selenggara Melantik pegawai “Pemverifikasi Stor” bagi tujuan menyemak stok Buat pelupusan barang-barang bila didapati: • barang yang tidak diperlukan lagi • barang yang tidak boleh digunakan lagi • syor daripada pemverifikasi

3.

Pengetua/Guru Besar

4.

5. 6.

CARTA ALIRAN PROSES KERJA 8.1: Urusan Pengurusan Stor
MULA

Pastikan ada stor yang sesuai Susun barang mengikut kumpulan: Kumpulan A: 30% barang yang mempunyai nilai pembelian tahunan tertinggi Kuantiti stok maksima 4 bulan penggunaan Angka menokok stok 3 bulan penggunaan Kuantiti stok minima 2 bulan penggunaan Kumpulan B: Mengandungi 70% bakinya Kuantiti stok maksima 6 bulan penggunaan Angka menokok stok 3 bulan penggunaan Kuantiti stok minima 2 bulan penggunaan

Semak barang yang diterima kualiti kuantiti Semak dan rekod stok mengikut jenis: Peralatan Pejabat – Kew 314: Barang yang luak dan alatan pejabat yang tak luak nilainya rendak dan tidak ekonomik untuk dibaikpulih/selenggara

Buat pelupusan barang-barang bila didapati: barang yang tidak diperlukan lagi barang yang tidak boleh digunakan lagi syor daripada pemverifikasi

TAMA T

SENARAI SEMAK PROSES KERJA 8.1: Urusan Pengurusan Stor
Bil
1. 2.

PERKARA
Pastikan ada stor yang sesuai Susun barang mengikut kumpulan: Kumpulan A: 30% barang yang mempunyai nilai pembelian tahunan tertinggi Kuantiti stok maksima 4 bulan penggunaan Angka menokok stok 3 bulan penggunaan Kuantiti stok minima 2 bulan penggunaan Kumpulan B: Mengandungi 70% bakinya Kuantiti stok maksima 6 bulan penggunaan Angka menokok stok 3 bulan penggunaan Kuantiti stok minima 2 bulan penggunaan Dan pembelian boleh dibuat apabila tahap stok berada di stok minima atau menokok stok Semak barang yang diterima kualiti kuantiti Semak dan rekod stok mengikut jenis: Peralatan Pejabat – Kew 314: Barang yang luak dan alatan pejabat yang tak luak nilainya rendak dan tidak ekonomik untuk dibaikpulih/selenggara Melantik pegawai “Pemverifikasi Stor” bagi tujuan menyemak stok Buat pelupusan barang-barang bila didapati: • barang yang tidak diperlukan lagi • barang yang tidak boleh digunakan lagi • syor daripada pemverifikasi

TANDAKAN (/)

CATATAN

3.

4.

5. 6.

000. PROSES KERJA Memastikan jenis pelupusan /hapuskira Pelupusan Kategori barang yang tidak diperlukan lagi Kategori barang yang tidak boleh digunakan lagi Hapuskira Kehilangan Hasil/kutipan yang tidak boleh didapatkan lagi Lantik Lembaga Pemeriksa Peringkat PSPN 2 orang pegawai kanan bebas dari urusan stok mempunyai kebolehan/kepakaran jika berkaitan teknik/mesin Memeriksa barang-barang yang hendak dihapuskan dan membuat syor Sediakan borang pelupusan/hapuskira: Pelupusan: 300V dalam 6 salinan Hapuskira: Lampiran J Lampiran K Lampiran L Laporan Jaga Laporan Polis awal Laporan Polis terkini Pemeriksaan oleh ahli Lembaga Pemeriksa: Barang yang melebihi RM10.2: Urusan Proses Pelupusan / Hapuskira .2: Urusan Proses Pelupusan / Hapuskira Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Seksyen Undang-Undang/ Peraturan BIL 1.00 seunit dan keseluruhan RM100.00 seunit dan keseluruhan kurang RM100.00 tanpa Lembaga Pemeriksa 2.000.PROSES KERJA 8.000. CARTA ALIRAN PROSES KERJA 8.00 oleh Lembaga Pemeriksa Barang yang kurang RM10. Pengetua/Guru Besar 4. 3.000.

000.00 seunit dan keseluruhan RM100.000.000.00 seunit dan keseluruhan kurang RM100.00 oleh Lembaga Pemeriksa Barang yang kurang RM10.000.MULA Memastikan jenis pelupusan /hapuskira Pelupusan Kategori barang yang tidak diperlukan lagi Kategori barang yang tidak boleh digunakan lagi Hapuskira Kehilangan Hasil/kutipan yang tidak boleh didapatkan lagi Lantik Lembaga Pemeriksa Peringkat PSPN 2 orang pegawai kanan bebas dari urusan stok mempunyai kebolehan/kepakaran jika berkaitan teknik/mesin Memeriksa barang-barang yang hendak dihapuskan dan membuat syor Sediakan borang pelupusan/hapuskira: Pelupusan: 300V dalam 6 salinan Hapuskira: Lampiran J Lampiran K Lampiran L Laporan Jaga Laporan Polis awal Laporan Polis terkini Pemeriksaan oleh ahli Lembaga Pemeriksa: Barang yang melebihi RM10.2: Urusan Prosos Pelupusan / Hapuskira Bil PERKARA TANDAKAN (/) CATATAN .00 tanpa Lembaga Pemeriksa TAMA T SENARAI SEMAK PROSES KERJA 8.

00 tanpa Lembaga Pemeriksa 3. Proses Kerja Mesyuarat Induk .000.000. 4.00 oleh Lembaga Pemeriksa Barang yang kurang RM10. Bil 1.1.000.mengumpul Perancangan Tahunan setiap Panitia.000.00 seunit dan keseluruhan RM100. Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Pengetua/Guru Besar Seksyen Undang – Undang / Peraturan .00 seunit dan keseluruhan kurang RM100. Memastikan jenis pelupusan /hapuskira Pelupusan Kategori barang yang tidak diperlukan lagi Kategori barang yang tidak boleh digunakan lagi Hapuskira Kehilangan Hasil/kutipan yang tidak boleh didapatkan lagi Lantik Lembaga Pemeriksa Peringkat PSPN 2 orang pegawai kanan bebas dari urusan stok mempunyai kebolehan/kepakaran jika berkaitan teknik/mesin Memeriksa barang-barang yang hendak dihapuskan dan membuat syor Sediakan borang pelupusan/hapuskira: Pelupusan: 300V dalam 6 salinan Hapuskira: Lampiran J Lampiran K Lampiran L Laporan Jaga Laporan Polis awal Laporan Polis terkini Pemeriksaan oleh ahli Lembaga Pemeriksa: Barang yang melebihi RM10. 2. PROSES KERJA 9: Proses Kerja Berhubung Dan Bekerjasama Dengan Guru-guru Dalam Pelaksanaan P&P Berasaskan Sumber.

4.2. Mendapat kelulusan daripada Pengerusi atau Naib Pengerusi Menyediakan dokumen / bahan yang diperlukan dalam aktiviti yang dianjurkan. Menyediakan laporan. . 5. Melaksanakan aktiviti / P&P yang dirancang. 6. 3. Membincangkan susunan aktiviti/program Tahunan selari dengan takwim PSS.

mengumpul Perancangan Tahunan setiap Panitia. TAMAT Mendapat kelulusan daripada Pengerusi atau Naib Pengerusi TAMBAH / PINDA TIDAK YA Menyediakan dokumen / bahan yang diperlukan dalam aktiviti yang dianjurkan. Menyediakan laporan. Melaksanakan aktiviti / P&P yang dirancang. . Mula Membincangkan susunan aktiviti/program Tahunan selari dengan takwim PSS.CARTA ALIR PROSES KERJA 9: Carta Aliran Proses Kerja Berhubung Dan Bekerjasama Dengan Guru-guru Dalam Pelaksanaan P&P Berasaskan Sumber MULA Mesyuarat Induk .

Menyediakan laporan. 6. TANDAKAN (/) CATATAN 2. Melaksanakan aktiviti / P&P yang dirancang.SENARAI SEMAK PROSES KERJA 9: Proses Kerja Berhubung Dan Bekerjasama Dengan Guru-guru Dalam Pelaksanaan P&P Berasaskan Sumber BIL 1. Menyediakan dokumen / bahan yang diperlukan dalam aktiviti yang dianjurkan.mengumpul Perancangan Tahunan setiap Panitia. Mendapat kelulusan daripada Pengerusi atau Naib Pengerusi 3. Membincangkan susunan aktiviti/program Tahunan selari dengan takwim PSS. PROSES KERJA Mesyuarat Induk . 4. PROSES KERJA 10: PROSES KERJA 10: Berhubung Dan Bekerjasama Dengan PSPN. 5. PKG dan Perpustakan Awam Untuk Meningkatkan Perkhidmatan Dan Program PSS .

Pengerusi atau Naib Pengerusi 5. PKG dan Perpustakaan Awam . Dapatkan Pengesahan atau Naib Pengerusi Pengerusi 2. 3.BIL PROSES KERJA PEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK AJK Induk PSS AJK Kerja PSS Pengerusi atau Naib Pengerusi SEKSYEN UNDANG – UNDANG / PERATURAN 1. Dapatkan perkhidmatan / program daripada PSPN. Kenalpasti program / perkhidmatan yang diperlukan Berbincang dan mendapat kelulusan daripada Pengerusi atau Naib Pengerusi Sediakan dokumen berkenaan. 4.

CARTA ALIRAN PROSES KERJA 10: Berhubung Dan Bekerjasama Dengan PSPN. . PKG dan/atau Perpustakan Awam Untuk Meningkatkan Perkhidmatan Dan Program PSS Kenalpasti program / perkhidmatan yang diperlukan MULA Berbincang dan mendapat kelulusan daripada Pengerusi atau Naib Pengerusi Mula Sediakan dokumen berkenaan.Kertas Kerja / Maklumat Program TAMBAH / PINDA TIDAK YA Dapatkan Pengerusi Pengesahan Pengerusi atau Naib Dapatkan perkhidmatan / program daripada PSPN.Surat Rasmi . PKG dan/atau Perpustakaan Awam TAMAT .

SENARAI SEMAK PROSES KERJA 10: Berhubung Dan Bekerjasama Dengan PSPN. PROSES KERJA Kenalpasti program / perkhidmatan yang diperlukan Berbincang dan mendapat kelulusan daripada Pengerusi atau Naib Pengerusi Sediakan dokumen berkenaan.Kertas Kerja / Maklumat Program Dapatkan Pengesahan Pengerusi atau Naib Pengerusi Dapatkan perkhidmatan / program daripada PSPN. . PKG dan Perpustakaan Awam TANDAK AN (/) CATATAN 8. . 7. 6. 9. PKG dan Perpustakan Awam Untuk Meningkatkan Perkhidmatan Dan Program PSS BI 5.Surat Rasmi .

1: Memproses Bahan Buku MULA Senaraikan bahan buku .PROSES KERJA 11.1: Memproses Bahan Buku PEGAWAI YANG MELULUSKAN/DIRUJU K SEKSYEN UNDANGUNDANG/ PERATURAN BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 PROSES KERJA Senaraikan bahan buku Dapatkan maklumat pembekal Dapatkan sebut harga Memilih pembekal Berhubung dengan pembekal Menerima Delivery Order (DO) Kelulusan Guru Besar/ Pengetua Menerima buku dari pembekal Menentukan buku yang diterima sama seperti dalam Borang Pesanan Periksa keadaan fizikal buku Rekodkan butir-butir buku dalam buku stok Sediakan Slip Kerja Sediakan kad katolog Jalankan proses fizikal Pamerkan buku baru Ditempatkan di rak Pengetua/Guru Besar CARTA ALIR PROSES KERJA 11.

1: Memproses Bahan Buku BIL 1 2 3 4 PERKARA Senaraikan bahan buku Dapatkan maklumat pembekal Dapatkan sebut harga Memilih pembekal TANDAKAN (/) CATATAN .Dapatkan maklumat pembekal Dapatkan sebut harga Jika “TIDAK” Memilih pembekal Jika “ YA” Berhubung dengan pembekal Menerima Delivery Order (DO) Kelulusan Pengetua Jika “ YA” Menerima buku dari pembekal Jika “TIDAK” Pulangkan kepada pembekal Jika “TIDAK” Menentukan buku yang diterima sama seperti dalam Borang Pesanan Jika “ YA” Periksa keadaan fizikal buku Jika “ YA” Rekodkan butir-butir buku dalam buku stok Sediakan Slip Kerja Sediakan kad katolog Jalankan proses fizikal Pamerkan buku baru Ditempatkan di rak TAMA T Jika “TIDAK” SENARAI SEMAK PROSES KERJA 11.

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Berhubung dengan pembekal Menerima Delivery Order (DO) Kelulusan Guru Besar / Pengetua Menerima buku dari pembekal Menentukan buku yang diterima sama seperti dalam Borang Pesanan Periksa keadaan fizikal buku Rekodkan butir-butir buku dalam buku stok Sediakan Slip Kerja Sediakan kad katolog Jalankan proses fizikal Pamerkan Ditempatkan di rak PROSES KERJA 11.2: Memproses Bahan Bukan Buku PEGAWAI YANG MELULUSKAN/DIRUJU K Pengetua/Guru Besar SEKSYEN UNDANGUNDANG/ PERATURAN BIL 1 2 3 4 PROSES KERJA Senaraikan bahan yang hendak dibeli Dapatkan maklumat pembekal Dapatkan sebut harga Memilih pembekal .

2: Memproses Bahan Bukan Buku MULA Senaraikan bahan yang hendak dibeli Dapatkan maklumat pembekal Dapatkan sebut harga Jika “TIDAK” Memilih pembekal Jika “ YA” Berhubung dengan pembekal Menerima Delivery Order (DO) .5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Berhubung dengan pembekal Menerima Delivery Order (DO) Kelulusan Pengetua Menerima bahan dari pembekal Menentukan bahan yang diterima sama seperti dalam Borang Pesanan Periksa keadaan fizikal bahan Rekodkan butir-butir bahan dalam buku stok Sediakan Slip Kerja Sediakan kad katolog Jalankan proses fizikal Pamerkan Ditempatkan di rak/APD CARTA ALIR PROSES KERJA 11.

2: Memproses Bahan Bukan Buku TANDAKAN (/) BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PERKARA Senaraikan bahan yang hendak dibeli Dapatkan maklumat pembekal Dapatkan sebut harga Memilih pembekal Berhubung dengan pembekal Menerima Delivery Order (DO) Kelulusan Guru Besar/Pengetua Menerima bahan dari pembekal Menentukan bahan yang diterima sama seperti dalam Borang Pesanan Periksa keadaan fizikal bahan CATATAN .Jika “TIDAK” Kelulusan Guru Besar / Pengetua Jika “ YA” Menerima bahan dari pembekal Jika “TIDAK” Pulangkan kepada pembekal Jika “TIDAK” Menentukan bahan yang diterima sama seperti dalam Borang Pesanan Jika “ YA” Periksa keadaan fizikal bahan Jika “ YA” Rekodkan butir-butir bahan dalam stok Sediakan Slip Kerja Sediakan kad katolog Jalankan proses fizikal Pamerkan Ditempatkan di rak TAMA T SENARAI SEMAK PROSES KERJA 11.

PROSES KERJA Merujuk takwim PSS dan menerima arahan daripada Pengerusi berkaitan agenda mesyuarat. masa.11 12 13 14 15 16 Rekodkan butir-butir bahan dalam buku stok Sediakan Slip Kerja Sediakan kad katolog Jalankan proses fizikal Pamerkan Ditempatkan di rak/APD PROSES KERJA 12: Menyedia Dan Mengedar Minit Mesyuarat J/Kuasa Induk . PEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK Pengetua/Guru Besar SEKSYEN UNDANGUNDANG / PERATURAN BIL 1. J/K Kerja PSS. Mengedarkan minit mesyuarat kepada AJK yang terlibat dan memfailkan minit mesyuarat. Mengadakan tindakan susulan. Berbincang dan mendapat kelulusan Pengerusi berkaitan minit mesyuarat. dan tempat mesyuarat. Memproses minit mesyuarat. 2 3 4 5 6 7 . tarikh. Mengadakan mesyuarat dan mencatat agenda/ minit mesyuarat. Menyediakan surat panggilan mesyuarat kepada AJK yang terlibat.

Mengadakan mesyuarat dan mencatat agenda/ minit Memproses minit mesyuarat. Mengadakan tindakan susulan. . Perbincanga n Berbincang dan mendapat kelulusan Pengerusi berkaitan Tida Ya Mengedarkan minit mesyuarat kepada AJK yang terlibat dan memfailkan minit mesyuarat. dan Menyediakan surat panggilan mesyuarat kepada AJK yang terlibat. MULA Merujuk takwim PSS dan menerima arahan daripada Pengerusi berkaian agenda mesyuarat. tarikh. J/K Kerja PSS. masa.CARTA ALIR PROSES KERJA 12: Menyedia Dan Mengedar Minit Mesyuarat J/Kuasa Induk .

Mengadakan mesyuarat dan mencatat agenda/ minit mesyuarat. Berbincang dan mendapat kelulusan Pengerusi berkaitan minit mesyuarat Mengedarkan minit mesyuarat kepada AJK yang terlibat dan memfailkan minit mesyuarat. TANDAKAN (√) CATATAN 2 3 4 5 6 7 . dan tempat mesyuarat. Mengadakan tindakan susulan. BIL 1. masa. PERKARA Merujuk takwim PSS dan menerima arahan daripada Pengerusi berkaitan agenda mesyuarat.TAMAT 3. SENARAI SEMAK SENARAI SEMAK PROSES KERJA 12: Menyedia Dan Mengedar Minit Mesyuarat J/Kuasa Induk . Memproses minit mesyuarat. tarikh. Menyediakan surat panggilan mesyuarat kepada AJK yang terlibat. J/K Kerja PSS.

PROSES KERJA 13 : Pemantauan Dan Mengawal Selia Pelaksanaan Program PSS SEKSYEN UNDANG-UNDANG /PERATURAN BIL 1 2 3 4 5 PROSES KERJA Mesyuarat Jawatankuasa Memantau dan mengawal selia pelaksanaan program Menyemak hasil pemantauan Penilaian Laporan PEGAWAI YANG MELULUSKAN/DIRUJUK Pengetua/Guru Besar .

CARTA ALIR PROSES KERJA 13: Pemantauan Dan Mengawal Selia Pelaksanaan Program PSS MUL A Mesyuarat Jawatankuasa Memantau dan mengawal selia pelaksanaan program Menyemak hasil pemantauan Penilaian Laporan TAMAT .

SENARAI SEMAK PROSES KERJA 13: Pemantauan Dan Mengawal Selia Pelaksanaan Program PSS TANDAKAN (/) BIL PERKARA CATATAN 1 2 3 4 5 Mesyuarat Jawatankuasa Memantau dan mengawal selia pelaksanaan program Menyemak hasil pemantauan Penilaian Laporan .

6. 5. 2. 4. PROSES KERJA Pastikan ada stok yang sesuai Susun barang mengikut kumpulan: Kumpulan A: 30% barang yang mempunyai nilai pembelian tahunan tertinggi Kuantiti stok maksima 4 bulan penggunaan Angka menokok stok 3 bulan penggunaan Kuantiti stok minima 2 bulan penggunaan Kumpulan B: Mengandungi 70% bakinya Kuantiti stok maksima 6 bulan penggunaan Angka menokok stok 3 bulan penggunaan Kuantiti stok minima 2 bulan penggunaan Dan pembelian boleh dibuat apabila tahap stok berada di stok minima atau menokok stok Semak barang yang diterima kualiti kuantiti Semak dan rekod stok mengikut jenis: Peralatan Pejabat – Kew 314: Barang yang luak dan alatan pejabat yang tak luak nilainya rendak dan tidak ekonomik untuk dibaikpulih/selenggara Melantik pegawai “Pemverifikasi Stok” bagi tujuan menyemak stok Buat pelupusan barang-barang bila didapati: • barang yang tidak diperlukan lagi • barang yang tidak boleh digunakan lagi • syor daripada pemverifikasi Pengetua/Guru Besar 3. CARTA ALIRAN PROSES KERJA 14: Urusan Pengurusan Stok .PROSES KERJA 14: Urusan Pengurusan Stok PEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK SEKSYEN UNDANG-UNDANG/ PERATURAN BIL 1.

PERKARA Pastikan ada stok yang sesuai TANDAKAN (/) CATATAN .MULA Pastikan ada stok yang sesuai Susun barang mengikut kumpulan: Kumpulan A: 30% barang yang mempunyai nilai pembelian tahunan tertinggi Kuantiti stok maksima 4 bulan penggunaan Angka menokok stok 3 bulan penggunaan Kuantiti stok minima 2 bulan penggunaan Kumpulan B: Mengandungi 70% bakinya Kuantiti stok maksima 6 bulan penggunaan Angka menokok stok 3 bulan penggunaan Kuantiti stok minima 2 bulan penggunaan Semak barang yang diterima kualiti kuantiti Semak dan rekod stok mengikut jenis: Peralatan Pejabat – Kew 314: Barang yang luak dan alatan pejabat yang tak luak nilainya rendak dan tidak ekonomik untuk dibaikpulih/selenggara Buat pelupusan barang-barang bila didapati: barang yang tidak diperlukan lagi barang yang tidak boleh digunakan lagi syor daripada pemverifikasi TAMA T SENARAI SEMAK PROSES KERJA 14: Urusan Pengurusan Stok BIL 1.

PROSES KERJA 15: Promosi dan Menjadi Ahli Persatuan Perpustakaan Negeri .2. 6. 4. Susun barang mengikut kumpulan: Kumpulan A: 30% barang yang mempunyai nilai pembelian tahunan tertinggi Kuantiti stok maksima 4 bulan penggunaan Angka menokok stok 3 bulan penggunaan Kuantiti stok minima 2 bulan penggunaan Kumpulan B: Mengandungi 70% bakinya Kuantiti stok maksima 6 bulan penggunaan Angka menokok stok 3 bulan penggunaan Kuantiti stok minima 2 bulan penggunaan Dan pembelian boleh dibuat apabila tahap stok berada di stok minima atau menokok stok Semak barang yang diterima kualiti kuantiti Semak dan rekod stok mengikut jenis: Peralatan Pejabat – Kew 314: Barang yang luak dan alatan pejabat yang tak luak nilainya rendak dan tidak ekonomik untuk dibaikpulih/selenggara Melantik pegawai “Pemverifikasi Stor” bagi tujuan menyemak stok Buat pelupusan barang-barang bila didapati: • barang yang tidak diperlukan lagi • barang yang tidak boleh digunakan lagi • syor daripada pemverifikasi 3. 5.

BIL 1 2 3 4 5 6 PROSES KERJA Mendapatkan maklumat keahlian Mendapatkan borang keahlian Mengadakan taklimat PUSTAKAM Mengisi borang keahlian PUSTAKAM Menyenaraikan Ahli Persatuan Perpustakaan Negeri di Sekolah Mendapatkan maklumbalas kebajikan ahli PEGAWAI YANG MELULUSKAN/DIRUJUK SEKSYEN UNDANGUNDANG /PERATURAN Pengetua/Guru Besar .

CARTA ALIR PROSES KERJA 15: Promosi dan Menjadi Ahli Persatuan Perpustakaan Negeri MUL A Mendapatkan maklumat keahlian Mendapatkan borang keahlian Mengadakan taklimat keahlian PUSTAKAM Mengisi borang keahlian PUSTAKAM Menyenaraikan Ahli Persatuan Perpustakaan Negeri di Sekolah Mendapatkan maklumbalas kebajikan ahli Tamat .

SENARAI SEMAK PROSES KERJA 15: Promosi Dan Menjadi Ahli Persatuan Perpustakaan Negeri BIL 1 2 3 4 5 6 PERKARA Mendapatkan maklumat keahlian Mendapatkan borang keahlian Mengadakan taklimat PUSTAKAM Mengisi borang keahlian PUSTAKAM Menyenaraikan Ahli Persatuan Perpustakaan Negeri di Sekolah Mendapatkan maklumbalas kebajikan ahli TANDAKAN (/) CATATAN .

PROSES KERJA 16: Menjalankan Penyelidikan Dan Kajian Tindakan Perkhidmatan PSS SEKSYEN UNDANGUNDANG/ PERATURAN BIL PROSES KERJA PEGAWAI YANG MELULUSKAN/DIRUJUK 1 2 Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Kenalpasti masalah semasa menjalankan penyelidikan dan kajian Tentukan kaedah penyelidikan yang sesuai dengan perkhidmatan PSS Perlaksanaan penyelidikan yang akan dijalankan Dapatan daripada penyelidikan dan kajian tindakan Penilaian Laporan Pengetua/Guru Besar 3 4 5 6 7 .

CARTA ALIR PROSES KERJA 16: Carta Aliran Penyelidikan Dan Kajian Tindakan Perkhidmatan PSS MUL A Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Kenalpasti masalah semasa menjalankan penyelidikan dan kajian Tentukan kaedah penyelidikan yang sesuai dengan perkhidmatan PSS Perlaksanaan penyelidikan yang akan dijalankan Dapatan daripada penyelidikan dan kajian tindakan Penilaian Laporan Tamat .

SENARAI SEMAK PROSES KERJA 16: Carta Aliran Penyelidikan Dan Kajian Tindakan Perkhidmatan PSS TANDAKAN (/) BIL 1 2 3 4 5 6 7 PERKARA Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Kenalpasti masalah semasa menjalankan penyelidikan dan kajian Tentukan kaedah penyelidikan yang sesuai dengan perkhidmatan PSS Perlaksanaan penyelidikan yang akan dijalankan Dapatan daripada penyelidikan dan kajian tindakan Penilaian Laporan CATATAN PROSES KERJA 17 Menyediakan Laporan Serta Analisis Perlaksanaan Pembangunan Pengurusan Program Dan Aktiviti Serta Kewangan PSS. .

Mengadakan mesyuarat dengan ahli jawatankuasa PSS menyediakan laporan serta analisis perlaksanaan pembangunan. 2. Memberi taklimat laporan serta analisis perlaksanaan pembangunan. Pengurusan. . pengurusan program dan aktiviti serta kewangan PSS.BIL. MULA Terima arahan daripada pihak pentadbiran sekolah untuk menyediakan laporan serta analisis perlaksanaan pembangunan. Program Dan Aktiviti Serta Kewangan PSS. pengurusan program dan aktiviti serta kewangan PSS kepada jawatankuasa kerja PSS berdasarkan perancangan aktiviti unit masing-masing. 3. pengurusan program dan aktiviti serta kewangan PSS pada tahun berkenaan. PROSES PENGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK SEKSYEN UNDANGUNDANG/ PERATURAN 1. CARTA ALIR PROSES KERJA 17: Laporan Serta Analisis Perlaksanaan Pembangunan. Terima arahan daripada pihak pentadbiran sekolah untuk menyediakan laporan serta analisis perlaksanaan pembangunan. Pengetua/Guru Besar 4. 5. pengurusan program dan aktiviti serta kewangan PSS kepada jawatankuasa tadbir. pengurusan program dan aktiviti serta kewangan PSS. Terima dan menyemak untuk kelulusan pentadbir sekolah. Memberi taklimat laporan serta analisis perlaksanaan pembangunan.

BIL 1 2 3 4 PERKARA Membuat dasar perlaksanaan pembangunan . YA Memberi taklimat kepada jawatan kuasa induk laporan jawatankuasa kerja PSS. Tidak Membuat keputusan hasil pembentangan laporan setiap unit jawatankuasa kerja PSS dan mencatatkan keputusan tersebut dalam minit mesyuarat jawatankuasa kerja PSS. Pengurusan. pengurusan program dan aktiviti serta kewangan PSS kepada jawatankuasa kerja PSS berdasarkan perancangan aktiviti unit masing-masing. Program Dan Aktiviti Serta Kewangan PSS. pengurusan program dan aktiviti serta kewangan PSS serta kewangan PSS pada tahun berkenaan. Memberi taklimat laporan serta analisis perlaksanaan pembangunan. TAMAT SENARAI SEMAK PROSES KERJA 17: Laporan Serta Analisis Perlaksanaan Pembangunan. pengurusan program dan aktiviti serta kewangan PSS kepada jawatankuasa tadbir. Setiap unit kerja menyediakan laporan serta analisis perlaksanaan pembangunan .Memberi taklimat laporan serta analisis perlaksanaan pembangunan. pengurusan program dan aktiviti serta kewangan PSS pada ahli jawatankuasa kerja unit masing-masing. Mengadakan mesyuarat dengan ahli jawatankuasa kerja PSS dan membentangkan laporan serta analisis perlaksanaan pembangunan . pengurusan program PSS Membuat belanjawan PSS Merancang aktiviti PSS Melaksanakan program pembangunan dan pengurusan PSS TANDAKAN (/) CATATAN .

Membuat kajian tindakan. Membuat semakan laporan.5 6 7 8 9 10 11 12 13 Merancang dan melaksana program perkembangan staf. PROSES KERJA 18: Menghantar Data dan Laporan Perlaksanaan Program PSS Khasnya Laporan PSS dan NILAM Kepada BTP Melalui PKG dan PSPN Pada Bulan SEPTEMBER Setiap Tahun. Menyediakan laporan serta analisis perlaksanaan Pembangunan. Melengkapkan data dan laporan pembangunan dan pengurusan. program dan aktiviti PSS. Menyelia dan memantau perlaksanaan pembangunan dan pengurusan PSS Menyedia dan mengedar minit mesyuarat JK/ Induk PSS. . Terima arahan daripada pihak pentadbiran sekolah untuk menyediakan laporan PSS khasnya laporan PSS dan NILAM kepada BTP melalui PKG dan PSPN pada bulan Okt setiap tahun. pengurusan. dan pengurusan program PSS. Menjalankan aktiviti yang dirancang. PENGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK Pengetua/Guru Besar SEKSYEN UNDANGUNDANG/ PERATURAN BIL. Memantau dan menyelia perlaksanaan pembangunan. PROSES 1.

. Mengadakan mesyuarat dengan Ahli Jawatankuasa PSS. Terima dan menyemak untuk kelulusan pentadbir sekolah. Memberi taklimat laporan dan melantik AJK NILAM.2. CARTA ALIR PROSES KERJA 18: Menghantar Data dan Laporan Perlaksanaan Program PSS Khasnya Laporan PSS dan NILAM Kepada BTP Melalui PKG dan PSPN Pada Bulan OKT. Memberi taklimat kepada AJK Pengurusan tentang program NILAM. MULA Terima arahan daripada pihak pentadbiran sekolah untuk Menyediakan data dan laporan perlaksanaan Program NILAM. 3. 4. 5. Setiap Tahun. Memberi taklimat tentang Program NILAM dan melantik AJK NILAM .

Memberi taklimat tentang program NILAM kepada AJK Pengurusan. Menghantar data dan laporan NILAM kepada PKG dan PSPN pada bulan Oktober. . 3. 4. Memberi taklimat tentang Program NILAM dan melantik AJK NILAM . Mengadakan mesyuarat dengan Ahli Jawatankuasa PSS. TANDAKAN (/) CATATAN 2. Melaksanakan program NILAM dan mengumpulkan maklumat setiap bulan. BIL 1. Memberi taklimat kepada AJK Pengurusan tentang program NILAM. PERKARA Terima arahan daripada pihak pentadbiran sekolah untuk menyediakan laporan PSS khasnya laporan PSS dan NILAM kepada BTP melalui PKG dan PSPN pada bulan Okt setiap tahun. Setiap Tahun. TAMAT SENARAI SEMAK PROSES KERJA 18: Menghantar Data dan Laporan Perlaksanaan Program PSS Khasnya Laporan PSS dan NILAM Kepada BTP Melalui PKG dan PSPN Pada Bulan OKT.

PENGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK SEKSYEN UNDANGUNDANG/ PERATURAN BIL. 6. . Pengetua / Guru Besar 3. 2. Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh pentadbir sekolah. Terima dan menyemak untuk kelulusan pentadbir sekolah. PROSES KERJA 19: Proses Kerja Tugas-Tugas Lain Yang Diarahkan Oleh Pengurusan Sekolah.5. Terima arahan daripada pihak pentadbiran sekolah untuk menyediakan laporan PSS khasnya laporan PSS dan NILAM kepada BTP melalui PKG dan PSPN pada bulan Okt setiap tahun. Tindakan susulan. Terima arahan daripada pihak pentadbiran sekolah untuk tugas-tugas lain. 4. PROSES 1. Memberi taklimat kepada AJK yang berkenaan.

Membuat keputusan untuk menjalankan tugas-tugas lain. TAMAT . Memberi taklimat kepada AJK . Tidak Ya Membuat laporan mengenai tugas-tugas lain. MULA Terima arahan daripada pihak pentadbiran sekolah untuk menjalankan tugas lain.CARTA ALIR PROSES KERJA 19: Proses Kerja Tugas-Tugas Lain Yang Diarahkan Oleh Pengurusan Sekolah.

Memantau dan menyelia perlaksanaan pembangunan. Menjalankan aktiviti yang dirancang. pengurusan. TANDAKAN (/) BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 PERKARA Membuat dasar perlaksanaan pembangunan . Menyediakan laporan serta analisis perlaksanaan Pembangunan. dan pengurusan program PSS. Menyelia dan memantau perlaksanaan pembangunan dan pengurusan PSS Menyedia dan mengedar minit mesyuarat JK/ Induk PSS. Melengkapkan data dan laporan pembangunan dan pengurusan. program dan aktiviti PSS. Membuat kajian tindakan. Membuat semakan laporan. CATATAN 12 13 . pengurusan program PSS Membuat belanjawan PSS Merancang aktiviti PSS Melaksanakan program pembangunan dan pengurusan PSS Merancang dan melaksana program perkembangan staf.SENARAI SEMAK PROSES KERJA 19: Proses Kerja Tugas-Tugas Lain Yang Diarahkan Oleh Pengurusan Sekolah.

2. d) Tidak boleh meninggalkan perpustakaan tanpa memberitahu guru yang mengawasi/guru perpustakaan/pembantu pusat sumber.30 pm Jumaat 7. a) Berkelakuan sopan. 11.00 tgh Perpustakaan dibuka jika dirasakan perlu/arahan pengetua.10 am hingga 3. b) Merekodkan kemasukkannya di dalam buku yang disediakan di kaunter.2 Waktu petang Berpakaian seragam sekolah yang lengkap. 11.3 Waktu-waktu lain Hanya T – Shirt sekolah sahaja dibenarkan di samping pakaian lain yang lengkap.1 Waktu perpustakaan dibuka Isnin hingga Khamis 7.2. 11.3 Semasa berada di dalam perpustakaan a) Tidak boleh membuat bising. b) Menjaga denganbaik buku-buku dan perabot perpustakaan. .2 Kemasukan pelajar 11.1 Waktu persekolahan a) Berpakaian seragam sekolah yang lengkap.2. 11. c) Masuk bersama guru sesuatu matapelajaran atau guru pengganti (pelajar tidak dibenarkan masuk jika tiada guru yang mengawasinya.Contoh dan perlu diubahsuai ikut keperluan sekolah anda sendiri PERATURAN PUSAT SUMBER SEKOLAH PERATURAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH 11.10 am hingga 12.

4 Sebelum meninggalkan perpustakaan a) Menyusun semula kerusi yang telah digunakan. minum dan tidur.40 am 10.20 am 2. b) Tidak dibenarkan meminjam buku dengan menggunakan kad perpustakaan pelajar lain. .00 am – 11. Pinjaman Buku dan Pemulangan Buku a) Setiap pelajar dibenarkan meminjam dua buah buku sahaja untuk sekali pinjam.7 Kad Pinjaman a) Seorang pelajar berhak memiliki hanya dua keeping kad pinjaman (kecuali Pengawas Pusat Sumber yang dibenarkan memiliki tiga keeping kad) .1 minggu 1. 11.10 pm – 4. d) Menunjukkan semua buku dan kertas-kertas semasa keluar kepada pengawas pusat sumber yang bertugas dipintu. h) Buku-buku yang dipinjam tidak dibenarkan dibawa masuk ke perpustakaan. c) Meletakkan semula akhbar-akhbar dan majalah ke tempatnya. a) Buku Fiksyen: Hari Pertama = 10 sen Hari-hari Berikutnya = 5 sen b) Buku Rujukan: Hari Pertama = 20 sen Hari-hari Berikutnya = 10 sen b. Digantung kad pinjaman.c) Tidak boleh membawa masuk buku teks. g) Peminjam perlu menulis nama tingkatan pada kad peminjam buku. 11. f) Peminjam perlu mempastikan buku-buku yang dipinjamnya telah dicap tarikh pemulangan yang betul.4.1 Buku Fiksyen dan bukan Fiksyen .5 Sabtu d) Tempoh Peminjam 1.5. Buku yang hilang. pisau atau gunting.2 Buku Rujukan/Siri Ulangkaji .15 pm 8.20 am – 10.40 am 11.00 c. c) Waktu peminjaman dan pemulangan buku.5.30 am – 12.Jumaat MASA 7. 11.6 Denda a. HARI Isnin . d) Tidak dibenarkan makan.10 am – 7.4. kotak pensil.telah melakukan beberapa kali perkara yang menyalahi undang-undang perpustakaan. e) Tidak dibenarkan menanggalkan tanda nama atau memakai tanda nama pelajar. Buku yang lewat dipulang.00 am 11. harga buku dan denda tambahan sebanyak RM3.3 hari e) Memastikan buku-buku yang dipinjam dalam keadaan baik. b) Menyusun semula buku-buku yang telah digunakan diraknya.

Contoh Kad HADAPAN KAD AHLI PERPUSTAKAAN GAMBAR UKURAN PASPORT BELAKANG Nama : K/P : Tingkatan Tahun (UNDANG-UNDANG PERPUSTAKAAN INI TERTAKLUK KEPADA PINDAAN DAN PELAJAR-PELAJAR AKAN DIBERITAHU MENGENAINYA TERLEBIH DAHULU) . pelajar-pelajar tingkatan 1 akan diberi dua keeping kad secara percuma. c) Tiap-tiap orang ahli perpustakaan akan diberi nombor ahli yang dicapkan pada kad pinjamannya d) Kad pinjaman tidak boleh ditukar milik. e) Pelajar-pelajar tidak dibenarkan meminjamkan kadnya kepada orang lain. Sekiranya kad tersebut hilang pelajarpelajar boleh mendapatkan kad yang baru dengan harga 40 sen sekeping. Salinan Photostat juga boleh digunakan asalkan jelas.b) Pada tiap-tiap awal tahun (awal persekolahan). g) Gambar-gambar ukuran pasport perlu ditampal pada kad pinjaman ini. f) Kad-kad ini perlu berada dalam keadaan yang baik dan sebarang pengubahsuaian terhadapnya tidak akan diperakukan. Gambar yang telah diubahsuai tidak akan dianggap sah.

bulletin. c) Sudut guru Buku-buku pilihan yang sesuai untuk kegunaan guru-guru. e) Sudut pameran Mengandungi buku-buku baru yang terdapat di perpustakaan. SPM.8 Sistem Penyusunan a) Buku-buku disusun berdasarkan Sistem Pengkelasan Perpuluhan Dewey. 11. d) Sudut siri ulangkaji – PMR.10 SURAT KHABAR Perpustakaan juga menyediakan surat-surat khabar untuk kemudahan pelajar.9 Sudut-sudut khas Sudut-sudut khas diwujudkan bertujuan untuk kemudahan pengguna-pengguna perpustakaan. 000KARYA AM 100 FALSAFAH 200 AGAMA 300 SAINS KEMASYARAKATAN 400 BAHASA 500 SAINS TULEN 600 TEKNOLOGI 700 KESENIAN 800 KESUSASTERAAN 900GEOGRAFI DAN SEJARAH AM b) Pengkelasan am ini dibahagikan kepada bahagian-bahagian yang lebih kecil dan lebih khusus. Buku tiap-tiap mata pelajaran diletakkan di rak-rak tersendiri.PENYUSUNAN BUKU 11. 11. SPM. Pelajar-pelajar tidak dibenarkan membawa keluar surat khabar semasa atau juga . f) Sudut bahan-bahan bercetak yang lain Mengandungi laporan. dan STPM. soalan peperiksaan percubaan PMR. jurnal dan sebagainya. Buku-buku soalan ini tidak boleh dipinjam dan dibawa keluar dari perpustakaan.. Soalan-soalan ini terdiri daripada soalan peperiksaan dalaman. Menurut system ini buku-buku dikelaskan kepada. Buku-buku ini termasuk dalam golongan buku ‘RED SPOT’ yang boleh dipinjam selama 3 hari sahaja. Diantara sudut-sudut berkenaan ialah: a) Sudut akademik Buku-buku yang dipilih berdasarkan keperluan sesuatu mata pelajaran. Buku-buku dari sudut ini hanya boleh dipinjam oleh guru. Buku-buku dari sudut ini tidak boleh dipinjam kerana ia merupakan rujukan terakhir pelajar jika buku-buku yang sama di rak terbuka telah dipinjam. dan STPM tahun-tahun lepas. dan STPM Mengandungi buku-buku siri ulangkaji PMR. SPM. g) Sudut soalan Mengandungi soalan-soalan peperiksaan yang telah dijilidkan.

jujur. Pengawas Perpustakaan yang baru dilantik akan didedahkan dengan tugas-tugas pengurusan perpustakaan melalui satu kursus jangka pendek.00 pagi hingga 2.00 petang. Pengawas perpustakaan mestilah amanah. f. Di antara majalah yang boleh di dapati: AL ISLAM DEWAN KOSMIK DEWAN SISWA DEWAN MASYARAKAT DEWAN BUDAYA DEWAN SASTERA JURNAL DEWAN BAHASA PELITA BAHASA MASTIKA KELUARGA ANIS MAJALAH PC ORGANISASI PERPUSTAKAAN 11. Majalah-majalah lama diletakkan di rak majalah yang disediakan. Pelajar-pelajar yang ingin membacanya perlu menulis nama mereka dalam buku yang disediakan. Untuk melicinkan lain pengurusannya seorang Pembantu Pusat Sumber telah dilantik dari kalangan kakitangan sekolah. g. 11.11 Majalah Red Spot Majalah-majalah juga ada disediakan di perpustakaan. Majalahmajalah yang diletakkan di kaunter ini ialah majalah semasa. Apabila telah dilantik menjadi Pengawas Perpustakaan pelajar tersebut secara automatik menjadi ahli Kelab Perpustakaan dan keahliannya dalam kelab-kelab lain tergugur. C Iklan jawatan akan dikeluarkan oleh pihak perpustakaan pada pertengahan tahun. Majalah-majalah ini ditempatkan di kaunter perpustakaan dan dijadikan majalah ‘Red Spot’. BERITA HARIAN UTUSAN MALAYSIA THE NEWS STRAITS TIME THE STAR (Tertakluk kepada perubahan dan keperluan semasa) MAJALAH 11. dan bertanggungjawab. Beliau bertugas di Pusat Sumber dari pukul 7. Di sekolah Menengah Seri Tanjong ini beberapa orang guru telah dilantik menguruskannya dengan dibantu oleh pelajar-pelajar yang menjawat jawatan sebagai Pengawas Perpustakaan. . e.13 Pentadbiran dan pengurusan Perpustakaan merupakan satu cabang pusat sumber sekolah.surat khabar lama. Apabila telah dilantik menjadi Pengawas Perpustakaan pelajar tersebut tidak boleh menjadi Pengawas Sekolah dan begituleh sebaliknya. Di antara surat khabar yang disediakan di perpustakaan ialah. b Dilantik oleh pihak pegurusan perpustakaan.14 Pengawas Perpustakaan a Terdiri dari kalangan pelajar yang berminat. d. Langkah ini bertujuan untuk mengelakkan pelajar merosakkan majalah-majalah berkenaan.

19 Kad Pinjaman a) Seorang guru berhak memiliki hanya tiga keeping kad pinjaman.2 minggu Buku bukan Fiksyen . b) Kad-kad ini akan diberi secara percuma pada awal tahun. b) Buku yang hilang . g) Pelajar-pelajar tidak dibenarkan masuk ke perpustakaan tanpa adanya guru (waktu persekolahan).PERATURAN TAMBAHAN UNTUK GURU 11.00. bukan fiksyen dan buku rujukan. h) Jika guru memerlukan bahan-bahan dari perpustakaan.2 minggu Buku Rujukan . b) Pastikan pelajar tidak membawa masuk barang-barang seperti peraturan yang ditetapkan. b) Buku-buku yang boleh dipinjam termasuklah buku-buku fiksyen. f) Semasa pelajar keluar guru dikehendaki mengawasinya supaya pelajar-pelajar tidak membawa bahan-bahan perpustakaan.15 Membawa pelajar a) Guru perlu berada bersama-sama pelajar sepanjang masa di perpustakaan. Sekiranya kad tersebut hilang guru-guru boleh mendapatkan kad yang perlu dengan harga 50 sen sekeping. 11. sila pastikan pelajar-pelajar tidak keluar dan masuk dengan sewenag-wenangnya.harga buku dan denda tambahan sebanyak RM3. d) Tempoh peminjaman:Buku Fiksyen . sila dapatkannya dari Pembantu Pusat Sumber atau Guru Perpustakaan. c) Peminjam boleh dibuat semasa perpustakaan dibuka pada waktu persekolahan. d) Memastikan pelajar-pelajar yang dibawa duduk berkumpul di satu tempat.17 Pemulangan Buku Pemulangan buku boleh dibuat semasa perpustakaan dibuka pada waktu persekolahan.18 Denda a) Buku yang lewat dipulangkan denda sebanyak 20 sen. 11. 11. e) Semasa berada di dalam perpustakaan. (PERATURAN INI TERTAKLUK KEPADA PINDAAN DARI SEMASA KE SEMASA DAN GURU-GURU AKAN DIBERITAHU MENGENAINYA TERLEBIH DAHALU) .16 Peminjaman Buku a) Setiap guru dibenarkan meminjam 3 buah buku sahaja untuk sekali pinjam (tidak termasuk buku-buku rujukan 3 buah).1 minggu (tulis dalam buku pinjaman yang disediakan) 11. c) Mengisikan segala maklumat dalam Rekod Penggunaan Perpustakaan Dalam Waktu Pembelajaran Sekolah yang boleh diperolehi di kaunter pinjaman perpustakaan. Sekiranya buku yang hilang itu diganti dengan buku juga denda tambahan tidak akan dikenakan.

November Catatan: Norma kerja di atas merupakan contoh sahaja. 13. Guru perpustakaan dan media hendaklah menyediakan norma kerja berdasarkan kerja-kerja yang dilaksanakan. SENARAI JAWATANKUASA UNTUK TUGAS-TUGAS LAIN SELAIN DARI TUGAS SEBAGAI GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA. SENARAI TUGAS HARIAN TARIKH HARI BIL : : AKTIVITI CATATAN . 14.CATATAN: Peraturan PSS diatas hanya untuk perpustakaan sahaja. NORMA KERJA BIL PERKARA 1. Mengadakan mesyuarat J/K 2 Mengadakan mesyuarat J/Kerja 3 Membuat pembelian buku KEKERAPAN 2 2 5 TARIKH Januari/Oktober Januari/Oktober Mac. 12. Untuk unit-unit yang lain hendaklah disesuaikan mengikut keadaan PSS sekolah masing-masing.

Disemak oleh Tandatangan Guru P&M .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful