FAIL MEJA GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA

1

VISI PUSAT SUMBER SEKOLAH

Mewujudkan warga sekolah yang berilmu dengan sahsiah yang seimbang, berfikiran kreatif dan inovatif melalui sikap suka membaca dan meneroka sumber informasi

2

MISI PUSAT SUMBER SEKOLAH  Melengkapkan PSS dengan prasarana informasi yang berteknologi tinggi  Menyajikan koleksi khazanah informasi yang terkini dan berkualiti  Mengintegrasikan PSS dengan media berteknologi tinggi  Insan yang berinformasi  Mencanai minda yang bestari  Membentuk warga sekolah yang berkualiti

3

OBJEKTIF PUSAT SUMBER  Mewujudkan kemerlangan pendidikan di sekolah  Menggalakkan penggunaan kemudahan PSS  Pemupukan tabiat belajar pelajar di sekolah  Penghasilan bahan untuk P & P  Memperolehi kemahiran maklumat di kalangan warga sekolah

4

MATLAMAT PUSAT SUMBER  Mempertingkatkan mutu pendidikan sekolah  Membentuk satu profesion perguruan yang positif  Membentuk pelajar yang berilmu

JAWATANKUASA TADBIR PUSAT SUMBER
(NAMA SEKOLAH)

PENGERUSI PENGETUA / GURU BESAR

NAIB PENGERUSI 1 2 GPK HEM GPK 1

NAIB PENGERUSI 3 GPK KOKU

SETIAUSAHA GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA

AHLI JAWATANKUASA GKMP/KETUA BIDANG KETUA PANITIA GURU CEMERLANG KAUNSELOR

.LAI N PER..........JAWATANKUASA KERJA PUSAT SUMBER (NAMA SEKOLAH) PENGERUSI GURU PENOLONG KANAN 1 GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA ............ LAIN PERK LAIN PEMBANTU KETUA UNIT PENGAWAS PUSAT SUMBER ................................. BBM PERK.......... ICT PERK........................ PERKHIDMATAN PERPUSTAKAAN PERKHIDMATA N PERK............... SETIAUSAHA ........

seimbang dan kemaskini. 18. Merancang pemerolehan dan pembinaan koleksi yang komprehensif. PKG. program dan aktiviti serta kewangan PSS Menghantar data dan laporan pelaksanaan program PSS khasnya laporan PSS dan NILAM kepada BTP melalui PKG dan PSPN pada bulan Oktober setiap tahun Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengurusan sekolah dari semasa ke semasa . 7. kakitangan PSS. Merancang. 9. Merancang dan melaksanakan Program Kemahiran Maklumat dan perkhidmatan PSS yang dapat menyokong pelaksanaan P&P Merancang dan mengurus program pembacaan (Program NILAM) dan pembudayaan ilmu. 6. J/K Kerja PSS Memantau dan mengawal selia pelaksanaan program PSS Melaksanakan tugas semakan stok dan inventori dan peralatan PSS Mempromosi dan menjadi ahli persatuan perpustakaan / PSS negeri Menjalankan penyelidikan / kajian tindakan berhubung dengan perkhidmatan PSS Menyediakan laporan serta analisis pelaksanaan pembangunan. 11. 13. 5. pengurusan. 12.melaksanakan dan menyelaras program pembangunan staf dan program latihan dalaman berhubung dengan PSS Merancang dan mengurus program PSS Bekerjasama dengan guru-guru dalam pelaksanaan P&P berasaskan sumber Berhubung dan bekerjasama dengan PSPN. 3. 14.SENARAI TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA 1. 8. 16. 19. Merancang dan mengurus belanjawan tahunan PSS bersama AJK Kurikulum Sekolah. 4. Merancang dan mengajar antara 6 hingga 8 waktu seminggu Merancang dan melaksanakan dasar dan program tahunan PSS bersama-sama pengetua. guru dan pelajar sekolah. 15. 2. Perpustakaan Awam untuk meningkatkan perkhidmatandan program PSS Menyelia dan mengurus bahan-bahan PSS Menyedia dan mengedar minit mesyuarat J/K induk. 17. 10.

PROSES KERJA 1: Merancang dan mengajar antara 6 – 8 waktu seminggu BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 PROSES KERJA Terima jadual waktu dari pihak pentadbir sekolah Mendapatkan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Menyediakan perancangan tahunan ikut mingguan Menyediakan BBM Menyediakan rancangan harian Menyediakan lembaran kerja Melaksanakan P&P Menjalankan penilaian PENGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK Pengetua/Guru Besar Guru Kanan M/Pelajaran SEKSYEN UNDANGUNDANG/ PERATURAN .

CARTA ALIR PROSES KERJA 1: Merancang dan mengajar antara 6 – 8 waktu seminggu MULA Terima jadual waktu dari pihak pentadbir sekolah Mendapatkan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Menyediakan perancangan tahunan ikut mingguan Menyediakan BBM Menyediakan rancangan harian Menyediakan lembaran kerja Melaksanakan P&P Menjalankan penilaian TAMAT .

guru dan pelajar sekolah . program dan belanjawan tahunan PSS bersama-sama pengetua.SENARAI SEMAK PROSES KERJA 1: Merancang dan mengajar antara 6 – 8 waktu seminggu BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 PERKARA Terima daripada dan jadual waktu dari pihak pentadbir sekolah Mendapatkan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Menyediakan perancangan tahunan ikut mingguan Menyediakan BBM Menyediakan rancangan harian Menyediakan lembaran kerja Melaksanakan P&P Menjalankan penilaian TANDAKAN (/) CATATAN PROSES KERJA 2 & 3 : Merancang dan melaksanakan dasar. kakitangan PSS.

program dan anggaran perbelanjaan tahunan. program dan anggaran belanjawan tahunan Merangka dasar dan perancangan tahunan Memberi taklimat penyediaan anggaran belanjawan tahunan kepada jawatan kuasa tadbir berdasarkan perancangan aktiviti unit masing-masing Mengadakan mesyuarat dengan AJK Induk untuk menyediakan dasar. Pelaksanaan program tahunan. Penilaian / Laporan PENGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK Guru Besar / Pengetua AJK Induk PSS SEKSYEN UNDANGUNDANG/ PERATURAN 2 3 4 Guru Besar / Pengetua 5 6 7 AJK Induk PSS . Terima dan menyemak anggaran belanjawan tahunan untuk kelulusan pentadbir sekolah.BIL 1 PROSES KERJA Terima arahan daripada pihak pentadbir sekolah untuk menyediakan dasar.

CARTA ALIR PROSES KERJA 2 & 3 : Merancang dan melaksanakan dasar. guru dan pelajar sekolah MULA Terima arahan daripada pihak pentadbir sekolah Merangka dasar dan perancangan tahunan Memberi taklimat kepada jawatan kuasa pentadbir sekolah Mengadakan mesyuarat dengan AJK Induk Penerimaan dan semakan anggaran belanjawan tahunan Melaksanakan P&P Menjalankan penilaian dan membuat laporan TAMAT . kakitangan PSS. program dan belanjawan tahunan PSS bersama-sama pengetua.

Pelaksanaan program tahunan Penilaian / Laporan TANDAKAN (/) CATATAN 2 3 4 5 6 7 . kakitangan PSS. Terima dan menyemak anggaran belanjawan tahunan untuk kelulusan pentadbir sekolah. program dan belanjawan tahunan PSS bersama-sama pengetua. program dan anggaran perbelanjaan tahunan. guru dan pelajar sekolah BIL 1 PERKARA Terima arahan daripada pihak pentadbir sekolah untuk menyediakan dasar. program dan anggaran belanjawan tahunan Merangka dasar dan perancangan tahunan Memberi taklimat penyediaan anggaran belanjawan tahunan kepada jawatan kuasa tadbir berdasarkan perancangan aktiviti unit masing-masing Mengadakan mesyuarat dengan AJK Induk untuk menyediakan dasar.SENARAI SEMAK PROSES KERJA 2 & 3 : Merancang dan melaksanakan dasar.

Memilih bahan dan koleksi yang sesuai. Menyelia dan mengurus bahan dan koleksi. SEKSYEN UNDANGUNDANG/ PERATURAN BIL 1 2 3 4 5 6 PROSES KERJA Membuat Anggaran Belanjawan. Penyemakan stok Merancang pemerolehan dan pembinaan bahan dan koleksi. Pamerkan. PENGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK Pengetua/Guru Besar CARTA ALIR PROSES KERJA 4: .PROSES KERJA 4: Merancang pemerolehan dan pembinaan koleksi yang komprehensif. seimbang dan kemaskini.

Penyemakan stok Merancang pemerolehan dan pembinaan bahan dan koleksi. Memilih bahan dan koleksi yang sesuai. TAMAT .Merancang pemerolehan dan pembinaan koleksi yang komprehensif. MULA Membuat Anggaran Belanjawan. seimbang dan kemaskini. Pamerkan. Menyelia dan mengurus bahan dan koleksi.

Memilih bahan dan koleksi yang sesuai. seimbang dan kemaskini. Pamerkan. BIL 1 2 3 4 5 6 PERKARA Membuat Anggaran Belanjawan.1: . Penyemakan stok.SENARAI SEMAK PROSES KERJA 4: Merancang pemerolehan dan pembinaan koleksi yang komprehensif. TANDAKAN (/) CATATAN PROSES KERJA 5. Menyelia dan mengurus bahan dan koleksi. Merancang pemerolehan dan pembinaan bahan dan koleksi.

Melaporkan kepada pihak pentadbir Guru Besar 6. 5 Membuat analisa data penggunaan daripada setiap perkhidmatan. . CARTA ALIR PROSES KERJA 5.Perkhidmatan Perpustakaan .Rekod Penggunaan TV Pendidikan dll. Menerima maklum balas daripada semua bahagian perkhidmatan yang terdapat di PSS.Rekod Penggunaan Perpustakaan.Proses Kerja Perkhidmatan PSS SEKSYEN UNDANGUNDANG/ PERATURAN BIL PROSES KERJA PEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK 1. .1: Proses Kerja Perkhidmatan PSS MULA . . 2. Menyenaraikan perkhidmatan yang ada di PSS .Perkhidmatan TV Pendidikan . 4. Memastikan semua perkhidmatan lengkap dan sempurna.Perkhidmatan BBM dll. 3. Mempromosikan perkhidmatan yang terdapat di PSS.

Menyenaraikan Perkhidmatan PSS.1: Proses Kerja Perkhidmatan PSS TANDAKAN (/) BIL PROSES KERJA CATATAN . Menganalisa data perkhidmatan Melaporkan pihak pentadbir TAMA T SENARAI SEMAK PROSES KERJA 5. Menerima makluman balas. Memastikan perkhidmatan lengkap dan sempurna.

. Membuat analisa data penggunaan daripada setiap perkhidmatan. Menyenaraikan perkhidmatan yang ada di PSS . . 3. Melaporkan kepada pihak pentadbir 4.Perkhidmatan TV Pendidikan .1. PROSES KERJA 5. 5.Rekod Penggunaan TV Pendidikan dll. Memastikan semua perkhidmatan lengkap dan sempurna. Menerima maklum balas daripada semua bahagain perkhidmatan yang terdapat di PSS. Mempromosikan perkhidmatan yang terdapat di PSS. 2.Perkhidmatan Perpustakaan . 6.Perkhidmatan BBM dll.Rekod Penggunaan Perpustakaan.2: Program Kemahiran Maklumat .

Pengetua/ Guru Besar 4. 6. Menyediakan jadual .Perpustakaan .LIterasi maklumat .2: Program Kemahiran Maklumat MULA . Merancang Program Kemahiran Maklumat .BIL PROSES KERJA PEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK SEKSYEN UNDANGUNDANG/ PERATURAN 1. Memastikan bahan dan peralatan lengkap dan mencukupi sempurna.ICT 2. 5. Penilaian dan maklum balas Melaporkan kepada pentadbir 3. Melaksanakan Program Kemahiran Maklumat. menetapkan pelaksana dan kumpulan sasaran. CARTA ALIR PROSES KERJA 5.

Letarasi maklumat . menetapkan pelaksana.Merancang Program Kemahiran Maklumat Memastikan bahan dan peralatan lengkap dan mencukupi. Penilaian dan maklum balas. Laporan kepada pihak pentadbir TAMA T SENARAI SEMAK PROSES KERJA 5. Penyediaan jadual. Melaksanakan Program Kemahiran Maklumat.Perpustakaan . PROSES KERJA Merancang Program Kemahiran Maklumat .2: Program Kemahiran Maklumat BIL 1. dan kumpulan sasaran.ICT TANDAKAN (/) CATATAN .

Memastikan bahan dan peralatan lengkap dan mencukupi sempurna. Penilaian dan maklum balas Melaporkan kepada pentadbir 3. a) buku fiksyen (BM / BI ) b) Akhbar. 6. .Pembelian buku NILAM . PROSES KERJA 6: Program NILAM dan Pembudayaan Ilmu SEKSYEN UNDANGUNDANG/ PERATURAN BIL PROSES KERJA PEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK 1. menetapkan pelaksana dan kumpulan sasaran. Menyediakan jadual . 5. Melaksanakan Program Kemahiran Maklumat. majalah.2.Pembelian bahan bacaan. Merancang Program NILAM dan Pembudayaan Ilmu . 4.

Memastikan pelaksanaan selaras dengan kehendak PSPN. . Mengadakan aktiviti berkaitan. 3. Penyediaan tempat dan bahan mengikut kumpulan sasaran. CARTA ALIR PROSES KERJA 6: Program NILAM dan Pembudayaan Ilmu MULA Merancang Program NILAM dan Pembudayaan Ilmu.Pertandingan Bercerita dll. 5.Projek Pukal . . Penyediaan tempat dan bahan mengikut kumpulan sasaran. 6.2. 4. Mengadakan aktiviti yang berkaitan Program NILAM dan Pembudayaan Ilmu. Penilaian dan maklum balas Menyemak dan mengesahkan laporan Guru Besar dan Guru Perpustakaan dan media.

Pembelian bahan bacaan. majalah. 4. Memastikan pelaksanaan selaras dengan kehendak PSPN.Projek Pukal .Pembelian buku NILAM . a) buku fiksyen (BM / BI ) b) Akhbar. 3. TANDAKAN (/) CATATAN 2. Menyemak dan mengesahkan laporan TAMA T SENARAI SEMAK PROSES KERJA 6: Program NILAM dan Pembudayaan Ilmu BIL 1.Pertandingan Bercerita dll.Memastikan pelaksanaan selaras dengan PSPN Penilaian dan maklum balas. Penyedian tempat dan bahan mengikut kumpulan sasaran. . PROSES KERJA Merancang Program NILAM dan Pembudayaan Ilmu . Mengadakan aktiviti yang berkaitan Program NILAM dan Pembudayaan Ilmu. . .

Memastikan bahan dan peralatan lengkap dan mencukupi sempurna. . Mengenalpasti dan Merancang Program Pembangunan Staf dan Latihan Dalaman. 4. Melaksanakan Program Pembangunan Staf dan Latihan Dalaman. Menyediakan jadual . 3. menetapkan pelaksana dan kumpulan sasaran. 2. Penilaian dan maklum balas Menyemak dan mengesahkan laporan PROSES KERJA 7: Program Pembangunan Staf dan Latihan Dalaman Dengan PSS SEKSYEN UNDANGUNDANG/ PERATURAN BIL PROSES KERJA PEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK Pengetua/Guru Besar 1. 6.5.

Melaksanakan Program Pembangunan dan Latihan Dalaman Penilaian dan maklum balas. dan kumpulan sasaran. menetapkan pelaksana. Penilaian dan maklum balas 6.5. Penyediaan jadual. . Memastikan bahan dan peralatan lengkap dan mencukupi. Melaporkan kepada pentadbir CARTA ALIR PROSES KERJA 7: Program Pembangunan Staf dan Latihan Dalaman MULA Merancang Program Pembangunan Staf dan Latihan Dalaman. Laporan kepada pihak pentadbir.

5.. 4. 3. menetapkan pelaksana dan kumpulan sasaran. Melaksanakan Program Pembangunan Staf dan Latihan Dalaman. . 6. Menyediakan jadual . Penilaian dan maklum balas Melaporkan kepada pentadbir CATATAN 2.TAMA T SENARAI SEMAK PROSES KERJA 7: Program Pembangunan Staf dan Latihan Dalaman TANDAKAN (/) BIL 1. PROSES KERJA Merancang Program Pembangunan Staf dan Latihan Dalaman Memastikan bahan dan peralatan lengkap dan mencukupi sempurna.

PROSES KERJA 8.1: Urusan Pengurusan Stor
Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Seksyen Undang-Undang/ Peraturan

BIL
1. 2.

PROSES KERJA
Pastikan ada stor yang sesuai Susun barang mengikut kumpulan: Kumpulan A: 30% barang yang mempunyai nilai pembelian tahunan tertinggi Kuantiti stok maksima 4 bulan penggunaan Angka menokok stok 3 bulan penggunaan Kuantiti stok minima 2 bulan penggunaan Kumpulan B: Mengandungi 70% bakinya Kuantiti stok maksima 6 bulan penggunaan Angka menokok stok 3 bulan penggunaan Kuantiti stok minima 2 bulan penggunaan Dan pembelian boleh dibuat apabila tahap stok berada di stok minima atau menokok stok Semak barang yang diterima kualiti kuantiti Semak dan rekod stok mengikut jenis: Peralatan Pejabat – Kew 314: Barang yang luak dan alatan pejabat yang tak luak nilainya rendak dan tidak ekonomik untuk dibaikpulih/selenggara Melantik pegawai “Pemverifikasi Stor” bagi tujuan menyemak stok Buat pelupusan barang-barang bila didapati: • barang yang tidak diperlukan lagi • barang yang tidak boleh digunakan lagi • syor daripada pemverifikasi

3.

Pengetua/Guru Besar

4.

5. 6.

CARTA ALIRAN PROSES KERJA 8.1: Urusan Pengurusan Stor
MULA

Pastikan ada stor yang sesuai Susun barang mengikut kumpulan: Kumpulan A: 30% barang yang mempunyai nilai pembelian tahunan tertinggi Kuantiti stok maksima 4 bulan penggunaan Angka menokok stok 3 bulan penggunaan Kuantiti stok minima 2 bulan penggunaan Kumpulan B: Mengandungi 70% bakinya Kuantiti stok maksima 6 bulan penggunaan Angka menokok stok 3 bulan penggunaan Kuantiti stok minima 2 bulan penggunaan

Semak barang yang diterima kualiti kuantiti Semak dan rekod stok mengikut jenis: Peralatan Pejabat – Kew 314: Barang yang luak dan alatan pejabat yang tak luak nilainya rendak dan tidak ekonomik untuk dibaikpulih/selenggara

Buat pelupusan barang-barang bila didapati: barang yang tidak diperlukan lagi barang yang tidak boleh digunakan lagi syor daripada pemverifikasi

TAMA T

SENARAI SEMAK PROSES KERJA 8.1: Urusan Pengurusan Stor
Bil
1. 2.

PERKARA
Pastikan ada stor yang sesuai Susun barang mengikut kumpulan: Kumpulan A: 30% barang yang mempunyai nilai pembelian tahunan tertinggi Kuantiti stok maksima 4 bulan penggunaan Angka menokok stok 3 bulan penggunaan Kuantiti stok minima 2 bulan penggunaan Kumpulan B: Mengandungi 70% bakinya Kuantiti stok maksima 6 bulan penggunaan Angka menokok stok 3 bulan penggunaan Kuantiti stok minima 2 bulan penggunaan Dan pembelian boleh dibuat apabila tahap stok berada di stok minima atau menokok stok Semak barang yang diterima kualiti kuantiti Semak dan rekod stok mengikut jenis: Peralatan Pejabat – Kew 314: Barang yang luak dan alatan pejabat yang tak luak nilainya rendak dan tidak ekonomik untuk dibaikpulih/selenggara Melantik pegawai “Pemverifikasi Stor” bagi tujuan menyemak stok Buat pelupusan barang-barang bila didapati: • barang yang tidak diperlukan lagi • barang yang tidak boleh digunakan lagi • syor daripada pemverifikasi

TANDAKAN (/)

CATATAN

3.

4.

5. 6.

00 tanpa Lembaga Pemeriksa 2.PROSES KERJA 8. 3.00 oleh Lembaga Pemeriksa Barang yang kurang RM10.2: Urusan Proses Pelupusan / Hapuskira .000.00 seunit dan keseluruhan kurang RM100. CARTA ALIRAN PROSES KERJA 8.000.000.00 seunit dan keseluruhan RM100.000.2: Urusan Proses Pelupusan / Hapuskira Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Seksyen Undang-Undang/ Peraturan BIL 1. PROSES KERJA Memastikan jenis pelupusan /hapuskira Pelupusan Kategori barang yang tidak diperlukan lagi Kategori barang yang tidak boleh digunakan lagi Hapuskira Kehilangan Hasil/kutipan yang tidak boleh didapatkan lagi Lantik Lembaga Pemeriksa Peringkat PSPN 2 orang pegawai kanan bebas dari urusan stok mempunyai kebolehan/kepakaran jika berkaitan teknik/mesin Memeriksa barang-barang yang hendak dihapuskan dan membuat syor Sediakan borang pelupusan/hapuskira: Pelupusan: 300V dalam 6 salinan Hapuskira: Lampiran J Lampiran K Lampiran L Laporan Jaga Laporan Polis awal Laporan Polis terkini Pemeriksaan oleh ahli Lembaga Pemeriksa: Barang yang melebihi RM10. Pengetua/Guru Besar 4.

00 oleh Lembaga Pemeriksa Barang yang kurang RM10.000.000.000.2: Urusan Prosos Pelupusan / Hapuskira Bil PERKARA TANDAKAN (/) CATATAN .MULA Memastikan jenis pelupusan /hapuskira Pelupusan Kategori barang yang tidak diperlukan lagi Kategori barang yang tidak boleh digunakan lagi Hapuskira Kehilangan Hasil/kutipan yang tidak boleh didapatkan lagi Lantik Lembaga Pemeriksa Peringkat PSPN 2 orang pegawai kanan bebas dari urusan stok mempunyai kebolehan/kepakaran jika berkaitan teknik/mesin Memeriksa barang-barang yang hendak dihapuskan dan membuat syor Sediakan borang pelupusan/hapuskira: Pelupusan: 300V dalam 6 salinan Hapuskira: Lampiran J Lampiran K Lampiran L Laporan Jaga Laporan Polis awal Laporan Polis terkini Pemeriksaan oleh ahli Lembaga Pemeriksa: Barang yang melebihi RM10.000.00 tanpa Lembaga Pemeriksa TAMA T SENARAI SEMAK PROSES KERJA 8.00 seunit dan keseluruhan kurang RM100.00 seunit dan keseluruhan RM100.

00 seunit dan keseluruhan RM100. 4.mengumpul Perancangan Tahunan setiap Panitia.000.00 seunit dan keseluruhan kurang RM100. Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Pengetua/Guru Besar Seksyen Undang – Undang / Peraturan .00 oleh Lembaga Pemeriksa Barang yang kurang RM10. Proses Kerja Mesyuarat Induk . Bil 1. PROSES KERJA 9: Proses Kerja Berhubung Dan Bekerjasama Dengan Guru-guru Dalam Pelaksanaan P&P Berasaskan Sumber.000.000. Memastikan jenis pelupusan /hapuskira Pelupusan Kategori barang yang tidak diperlukan lagi Kategori barang yang tidak boleh digunakan lagi Hapuskira Kehilangan Hasil/kutipan yang tidak boleh didapatkan lagi Lantik Lembaga Pemeriksa Peringkat PSPN 2 orang pegawai kanan bebas dari urusan stok mempunyai kebolehan/kepakaran jika berkaitan teknik/mesin Memeriksa barang-barang yang hendak dihapuskan dan membuat syor Sediakan borang pelupusan/hapuskira: Pelupusan: 300V dalam 6 salinan Hapuskira: Lampiran J Lampiran K Lampiran L Laporan Jaga Laporan Polis awal Laporan Polis terkini Pemeriksaan oleh ahli Lembaga Pemeriksa: Barang yang melebihi RM10.000.1.00 tanpa Lembaga Pemeriksa 3. 2.

2. 6. 5. Mendapat kelulusan daripada Pengerusi atau Naib Pengerusi Menyediakan dokumen / bahan yang diperlukan dalam aktiviti yang dianjurkan. . Membincangkan susunan aktiviti/program Tahunan selari dengan takwim PSS. 3. Melaksanakan aktiviti / P&P yang dirancang. 4. Menyediakan laporan.

Menyediakan laporan.CARTA ALIR PROSES KERJA 9: Carta Aliran Proses Kerja Berhubung Dan Bekerjasama Dengan Guru-guru Dalam Pelaksanaan P&P Berasaskan Sumber MULA Mesyuarat Induk . TAMAT Mendapat kelulusan daripada Pengerusi atau Naib Pengerusi TAMBAH / PINDA TIDAK YA Menyediakan dokumen / bahan yang diperlukan dalam aktiviti yang dianjurkan. Melaksanakan aktiviti / P&P yang dirancang.mengumpul Perancangan Tahunan setiap Panitia. . Mula Membincangkan susunan aktiviti/program Tahunan selari dengan takwim PSS.

PKG dan Perpustakan Awam Untuk Meningkatkan Perkhidmatan Dan Program PSS . 4. 5. 6. Menyediakan dokumen / bahan yang diperlukan dalam aktiviti yang dianjurkan. Menyediakan laporan.SENARAI SEMAK PROSES KERJA 9: Proses Kerja Berhubung Dan Bekerjasama Dengan Guru-guru Dalam Pelaksanaan P&P Berasaskan Sumber BIL 1. Mendapat kelulusan daripada Pengerusi atau Naib Pengerusi 3. PROSES KERJA Mesyuarat Induk . Melaksanakan aktiviti / P&P yang dirancang. Membincangkan susunan aktiviti/program Tahunan selari dengan takwim PSS.mengumpul Perancangan Tahunan setiap Panitia. PROSES KERJA 10: PROSES KERJA 10: Berhubung Dan Bekerjasama Dengan PSPN. TANDAKAN (/) CATATAN 2.

3. Kenalpasti program / perkhidmatan yang diperlukan Berbincang dan mendapat kelulusan daripada Pengerusi atau Naib Pengerusi Sediakan dokumen berkenaan. PKG dan Perpustakaan Awam . Pengerusi atau Naib Pengerusi 5. 4. Dapatkan perkhidmatan / program daripada PSPN. Dapatkan Pengesahan atau Naib Pengerusi Pengerusi 2.BIL PROSES KERJA PEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK AJK Induk PSS AJK Kerja PSS Pengerusi atau Naib Pengerusi SEKSYEN UNDANG – UNDANG / PERATURAN 1.

Surat Rasmi . .CARTA ALIRAN PROSES KERJA 10: Berhubung Dan Bekerjasama Dengan PSPN.Kertas Kerja / Maklumat Program TAMBAH / PINDA TIDAK YA Dapatkan Pengerusi Pengesahan Pengerusi atau Naib Dapatkan perkhidmatan / program daripada PSPN. PKG dan/atau Perpustakan Awam Untuk Meningkatkan Perkhidmatan Dan Program PSS Kenalpasti program / perkhidmatan yang diperlukan MULA Berbincang dan mendapat kelulusan daripada Pengerusi atau Naib Pengerusi Mula Sediakan dokumen berkenaan. PKG dan/atau Perpustakaan Awam TAMAT .

Surat Rasmi . . PKG dan Perpustakaan Awam TANDAK AN (/) CATATAN 8. . 6. 9. PROSES KERJA Kenalpasti program / perkhidmatan yang diperlukan Berbincang dan mendapat kelulusan daripada Pengerusi atau Naib Pengerusi Sediakan dokumen berkenaan.SENARAI SEMAK PROSES KERJA 10: Berhubung Dan Bekerjasama Dengan PSPN. 7. PKG dan Perpustakan Awam Untuk Meningkatkan Perkhidmatan Dan Program PSS BI 5.Kertas Kerja / Maklumat Program Dapatkan Pengesahan Pengerusi atau Naib Pengerusi Dapatkan perkhidmatan / program daripada PSPN.

1: Memproses Bahan Buku PEGAWAI YANG MELULUSKAN/DIRUJU K SEKSYEN UNDANGUNDANG/ PERATURAN BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 PROSES KERJA Senaraikan bahan buku Dapatkan maklumat pembekal Dapatkan sebut harga Memilih pembekal Berhubung dengan pembekal Menerima Delivery Order (DO) Kelulusan Guru Besar/ Pengetua Menerima buku dari pembekal Menentukan buku yang diterima sama seperti dalam Borang Pesanan Periksa keadaan fizikal buku Rekodkan butir-butir buku dalam buku stok Sediakan Slip Kerja Sediakan kad katolog Jalankan proses fizikal Pamerkan buku baru Ditempatkan di rak Pengetua/Guru Besar CARTA ALIR PROSES KERJA 11.1: Memproses Bahan Buku MULA Senaraikan bahan buku .PROSES KERJA 11.

1: Memproses Bahan Buku BIL 1 2 3 4 PERKARA Senaraikan bahan buku Dapatkan maklumat pembekal Dapatkan sebut harga Memilih pembekal TANDAKAN (/) CATATAN .Dapatkan maklumat pembekal Dapatkan sebut harga Jika “TIDAK” Memilih pembekal Jika “ YA” Berhubung dengan pembekal Menerima Delivery Order (DO) Kelulusan Pengetua Jika “ YA” Menerima buku dari pembekal Jika “TIDAK” Pulangkan kepada pembekal Jika “TIDAK” Menentukan buku yang diterima sama seperti dalam Borang Pesanan Jika “ YA” Periksa keadaan fizikal buku Jika “ YA” Rekodkan butir-butir buku dalam buku stok Sediakan Slip Kerja Sediakan kad katolog Jalankan proses fizikal Pamerkan buku baru Ditempatkan di rak TAMA T Jika “TIDAK” SENARAI SEMAK PROSES KERJA 11.

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Berhubung dengan pembekal Menerima Delivery Order (DO) Kelulusan Guru Besar / Pengetua Menerima buku dari pembekal Menentukan buku yang diterima sama seperti dalam Borang Pesanan Periksa keadaan fizikal buku Rekodkan butir-butir buku dalam buku stok Sediakan Slip Kerja Sediakan kad katolog Jalankan proses fizikal Pamerkan Ditempatkan di rak PROSES KERJA 11.2: Memproses Bahan Bukan Buku PEGAWAI YANG MELULUSKAN/DIRUJU K Pengetua/Guru Besar SEKSYEN UNDANGUNDANG/ PERATURAN BIL 1 2 3 4 PROSES KERJA Senaraikan bahan yang hendak dibeli Dapatkan maklumat pembekal Dapatkan sebut harga Memilih pembekal .

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Berhubung dengan pembekal Menerima Delivery Order (DO) Kelulusan Pengetua Menerima bahan dari pembekal Menentukan bahan yang diterima sama seperti dalam Borang Pesanan Periksa keadaan fizikal bahan Rekodkan butir-butir bahan dalam buku stok Sediakan Slip Kerja Sediakan kad katolog Jalankan proses fizikal Pamerkan Ditempatkan di rak/APD CARTA ALIR PROSES KERJA 11.2: Memproses Bahan Bukan Buku MULA Senaraikan bahan yang hendak dibeli Dapatkan maklumat pembekal Dapatkan sebut harga Jika “TIDAK” Memilih pembekal Jika “ YA” Berhubung dengan pembekal Menerima Delivery Order (DO) .

2: Memproses Bahan Bukan Buku TANDAKAN (/) BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PERKARA Senaraikan bahan yang hendak dibeli Dapatkan maklumat pembekal Dapatkan sebut harga Memilih pembekal Berhubung dengan pembekal Menerima Delivery Order (DO) Kelulusan Guru Besar/Pengetua Menerima bahan dari pembekal Menentukan bahan yang diterima sama seperti dalam Borang Pesanan Periksa keadaan fizikal bahan CATATAN .Jika “TIDAK” Kelulusan Guru Besar / Pengetua Jika “ YA” Menerima bahan dari pembekal Jika “TIDAK” Pulangkan kepada pembekal Jika “TIDAK” Menentukan bahan yang diterima sama seperti dalam Borang Pesanan Jika “ YA” Periksa keadaan fizikal bahan Jika “ YA” Rekodkan butir-butir bahan dalam stok Sediakan Slip Kerja Sediakan kad katolog Jalankan proses fizikal Pamerkan Ditempatkan di rak TAMA T SENARAI SEMAK PROSES KERJA 11.

masa. Mengadakan tindakan susulan. PROSES KERJA Merujuk takwim PSS dan menerima arahan daripada Pengerusi berkaitan agenda mesyuarat. Menyediakan surat panggilan mesyuarat kepada AJK yang terlibat. PEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK Pengetua/Guru Besar SEKSYEN UNDANGUNDANG / PERATURAN BIL 1. dan tempat mesyuarat. Memproses minit mesyuarat. J/K Kerja PSS. Berbincang dan mendapat kelulusan Pengerusi berkaitan minit mesyuarat.11 12 13 14 15 16 Rekodkan butir-butir bahan dalam buku stok Sediakan Slip Kerja Sediakan kad katolog Jalankan proses fizikal Pamerkan Ditempatkan di rak/APD PROSES KERJA 12: Menyedia Dan Mengedar Minit Mesyuarat J/Kuasa Induk . 2 3 4 5 6 7 . Mengedarkan minit mesyuarat kepada AJK yang terlibat dan memfailkan minit mesyuarat. tarikh. Mengadakan mesyuarat dan mencatat agenda/ minit mesyuarat.

Mengadakan tindakan susulan. masa. J/K Kerja PSS. MULA Merujuk takwim PSS dan menerima arahan daripada Pengerusi berkaian agenda mesyuarat. Mengadakan mesyuarat dan mencatat agenda/ minit Memproses minit mesyuarat. Perbincanga n Berbincang dan mendapat kelulusan Pengerusi berkaitan Tida Ya Mengedarkan minit mesyuarat kepada AJK yang terlibat dan memfailkan minit mesyuarat. dan Menyediakan surat panggilan mesyuarat kepada AJK yang terlibat. .CARTA ALIR PROSES KERJA 12: Menyedia Dan Mengedar Minit Mesyuarat J/Kuasa Induk . tarikh.

masa.TAMAT 3. Berbincang dan mendapat kelulusan Pengerusi berkaitan minit mesyuarat Mengedarkan minit mesyuarat kepada AJK yang terlibat dan memfailkan minit mesyuarat. PERKARA Merujuk takwim PSS dan menerima arahan daripada Pengerusi berkaitan agenda mesyuarat. J/K Kerja PSS. Mengadakan mesyuarat dan mencatat agenda/ minit mesyuarat. SENARAI SEMAK SENARAI SEMAK PROSES KERJA 12: Menyedia Dan Mengedar Minit Mesyuarat J/Kuasa Induk . Memproses minit mesyuarat. BIL 1. Menyediakan surat panggilan mesyuarat kepada AJK yang terlibat. dan tempat mesyuarat. Mengadakan tindakan susulan. TANDAKAN (√) CATATAN 2 3 4 5 6 7 . tarikh.

PROSES KERJA 13 : Pemantauan Dan Mengawal Selia Pelaksanaan Program PSS SEKSYEN UNDANG-UNDANG /PERATURAN BIL 1 2 3 4 5 PROSES KERJA Mesyuarat Jawatankuasa Memantau dan mengawal selia pelaksanaan program Menyemak hasil pemantauan Penilaian Laporan PEGAWAI YANG MELULUSKAN/DIRUJUK Pengetua/Guru Besar .

CARTA ALIR PROSES KERJA 13: Pemantauan Dan Mengawal Selia Pelaksanaan Program PSS MUL A Mesyuarat Jawatankuasa Memantau dan mengawal selia pelaksanaan program Menyemak hasil pemantauan Penilaian Laporan TAMAT .

SENARAI SEMAK PROSES KERJA 13: Pemantauan Dan Mengawal Selia Pelaksanaan Program PSS TANDAKAN (/) BIL PERKARA CATATAN 1 2 3 4 5 Mesyuarat Jawatankuasa Memantau dan mengawal selia pelaksanaan program Menyemak hasil pemantauan Penilaian Laporan .

4. 5. 2. 6. PROSES KERJA Pastikan ada stok yang sesuai Susun barang mengikut kumpulan: Kumpulan A: 30% barang yang mempunyai nilai pembelian tahunan tertinggi Kuantiti stok maksima 4 bulan penggunaan Angka menokok stok 3 bulan penggunaan Kuantiti stok minima 2 bulan penggunaan Kumpulan B: Mengandungi 70% bakinya Kuantiti stok maksima 6 bulan penggunaan Angka menokok stok 3 bulan penggunaan Kuantiti stok minima 2 bulan penggunaan Dan pembelian boleh dibuat apabila tahap stok berada di stok minima atau menokok stok Semak barang yang diterima kualiti kuantiti Semak dan rekod stok mengikut jenis: Peralatan Pejabat – Kew 314: Barang yang luak dan alatan pejabat yang tak luak nilainya rendak dan tidak ekonomik untuk dibaikpulih/selenggara Melantik pegawai “Pemverifikasi Stok” bagi tujuan menyemak stok Buat pelupusan barang-barang bila didapati: • barang yang tidak diperlukan lagi • barang yang tidak boleh digunakan lagi • syor daripada pemverifikasi Pengetua/Guru Besar 3. CARTA ALIRAN PROSES KERJA 14: Urusan Pengurusan Stok .PROSES KERJA 14: Urusan Pengurusan Stok PEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK SEKSYEN UNDANG-UNDANG/ PERATURAN BIL 1.

MULA Pastikan ada stok yang sesuai Susun barang mengikut kumpulan: Kumpulan A: 30% barang yang mempunyai nilai pembelian tahunan tertinggi Kuantiti stok maksima 4 bulan penggunaan Angka menokok stok 3 bulan penggunaan Kuantiti stok minima 2 bulan penggunaan Kumpulan B: Mengandungi 70% bakinya Kuantiti stok maksima 6 bulan penggunaan Angka menokok stok 3 bulan penggunaan Kuantiti stok minima 2 bulan penggunaan Semak barang yang diterima kualiti kuantiti Semak dan rekod stok mengikut jenis: Peralatan Pejabat – Kew 314: Barang yang luak dan alatan pejabat yang tak luak nilainya rendak dan tidak ekonomik untuk dibaikpulih/selenggara Buat pelupusan barang-barang bila didapati: barang yang tidak diperlukan lagi barang yang tidak boleh digunakan lagi syor daripada pemverifikasi TAMA T SENARAI SEMAK PROSES KERJA 14: Urusan Pengurusan Stok BIL 1. PERKARA Pastikan ada stok yang sesuai TANDAKAN (/) CATATAN .

Susun barang mengikut kumpulan: Kumpulan A: 30% barang yang mempunyai nilai pembelian tahunan tertinggi Kuantiti stok maksima 4 bulan penggunaan Angka menokok stok 3 bulan penggunaan Kuantiti stok minima 2 bulan penggunaan Kumpulan B: Mengandungi 70% bakinya Kuantiti stok maksima 6 bulan penggunaan Angka menokok stok 3 bulan penggunaan Kuantiti stok minima 2 bulan penggunaan Dan pembelian boleh dibuat apabila tahap stok berada di stok minima atau menokok stok Semak barang yang diterima kualiti kuantiti Semak dan rekod stok mengikut jenis: Peralatan Pejabat – Kew 314: Barang yang luak dan alatan pejabat yang tak luak nilainya rendak dan tidak ekonomik untuk dibaikpulih/selenggara Melantik pegawai “Pemverifikasi Stor” bagi tujuan menyemak stok Buat pelupusan barang-barang bila didapati: • barang yang tidak diperlukan lagi • barang yang tidak boleh digunakan lagi • syor daripada pemverifikasi 3. PROSES KERJA 15: Promosi dan Menjadi Ahli Persatuan Perpustakaan Negeri .2. 4. 6. 5.

BIL 1 2 3 4 5 6 PROSES KERJA Mendapatkan maklumat keahlian Mendapatkan borang keahlian Mengadakan taklimat PUSTAKAM Mengisi borang keahlian PUSTAKAM Menyenaraikan Ahli Persatuan Perpustakaan Negeri di Sekolah Mendapatkan maklumbalas kebajikan ahli PEGAWAI YANG MELULUSKAN/DIRUJUK SEKSYEN UNDANGUNDANG /PERATURAN Pengetua/Guru Besar .

CARTA ALIR PROSES KERJA 15: Promosi dan Menjadi Ahli Persatuan Perpustakaan Negeri MUL A Mendapatkan maklumat keahlian Mendapatkan borang keahlian Mengadakan taklimat keahlian PUSTAKAM Mengisi borang keahlian PUSTAKAM Menyenaraikan Ahli Persatuan Perpustakaan Negeri di Sekolah Mendapatkan maklumbalas kebajikan ahli Tamat .

SENARAI SEMAK PROSES KERJA 15: Promosi Dan Menjadi Ahli Persatuan Perpustakaan Negeri BIL 1 2 3 4 5 6 PERKARA Mendapatkan maklumat keahlian Mendapatkan borang keahlian Mengadakan taklimat PUSTAKAM Mengisi borang keahlian PUSTAKAM Menyenaraikan Ahli Persatuan Perpustakaan Negeri di Sekolah Mendapatkan maklumbalas kebajikan ahli TANDAKAN (/) CATATAN .

PROSES KERJA 16: Menjalankan Penyelidikan Dan Kajian Tindakan Perkhidmatan PSS SEKSYEN UNDANGUNDANG/ PERATURAN BIL PROSES KERJA PEGAWAI YANG MELULUSKAN/DIRUJUK 1 2 Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Kenalpasti masalah semasa menjalankan penyelidikan dan kajian Tentukan kaedah penyelidikan yang sesuai dengan perkhidmatan PSS Perlaksanaan penyelidikan yang akan dijalankan Dapatan daripada penyelidikan dan kajian tindakan Penilaian Laporan Pengetua/Guru Besar 3 4 5 6 7 .

CARTA ALIR PROSES KERJA 16: Carta Aliran Penyelidikan Dan Kajian Tindakan Perkhidmatan PSS MUL A Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Kenalpasti masalah semasa menjalankan penyelidikan dan kajian Tentukan kaedah penyelidikan yang sesuai dengan perkhidmatan PSS Perlaksanaan penyelidikan yang akan dijalankan Dapatan daripada penyelidikan dan kajian tindakan Penilaian Laporan Tamat .

SENARAI SEMAK PROSES KERJA 16: Carta Aliran Penyelidikan Dan Kajian Tindakan Perkhidmatan PSS TANDAKAN (/) BIL 1 2 3 4 5 6 7 PERKARA Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Kenalpasti masalah semasa menjalankan penyelidikan dan kajian Tentukan kaedah penyelidikan yang sesuai dengan perkhidmatan PSS Perlaksanaan penyelidikan yang akan dijalankan Dapatan daripada penyelidikan dan kajian tindakan Penilaian Laporan CATATAN PROSES KERJA 17 Menyediakan Laporan Serta Analisis Perlaksanaan Pembangunan Pengurusan Program Dan Aktiviti Serta Kewangan PSS. .

2. . pengurusan program dan aktiviti serta kewangan PSS. Terima dan menyemak untuk kelulusan pentadbir sekolah. pengurusan program dan aktiviti serta kewangan PSS. pengurusan program dan aktiviti serta kewangan PSS kepada jawatankuasa tadbir. Pengurusan. Memberi taklimat laporan serta analisis perlaksanaan pembangunan. Memberi taklimat laporan serta analisis perlaksanaan pembangunan. MULA Terima arahan daripada pihak pentadbiran sekolah untuk menyediakan laporan serta analisis perlaksanaan pembangunan. Mengadakan mesyuarat dengan ahli jawatankuasa PSS menyediakan laporan serta analisis perlaksanaan pembangunan. Program Dan Aktiviti Serta Kewangan PSS. 5. pengurusan program dan aktiviti serta kewangan PSS kepada jawatankuasa kerja PSS berdasarkan perancangan aktiviti unit masing-masing. pengurusan program dan aktiviti serta kewangan PSS pada tahun berkenaan. Terima arahan daripada pihak pentadbiran sekolah untuk menyediakan laporan serta analisis perlaksanaan pembangunan. CARTA ALIR PROSES KERJA 17: Laporan Serta Analisis Perlaksanaan Pembangunan. Pengetua/Guru Besar 4. PROSES PENGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK SEKSYEN UNDANGUNDANG/ PERATURAN 1.BIL. 3.

pengurusan program dan aktiviti serta kewangan PSS kepada jawatankuasa kerja PSS berdasarkan perancangan aktiviti unit masing-masing. pengurusan program dan aktiviti serta kewangan PSS kepada jawatankuasa tadbir. BIL 1 2 3 4 PERKARA Membuat dasar perlaksanaan pembangunan . TAMAT SENARAI SEMAK PROSES KERJA 17: Laporan Serta Analisis Perlaksanaan Pembangunan. YA Memberi taklimat kepada jawatan kuasa induk laporan jawatankuasa kerja PSS. pengurusan program PSS Membuat belanjawan PSS Merancang aktiviti PSS Melaksanakan program pembangunan dan pengurusan PSS TANDAKAN (/) CATATAN . Tidak Membuat keputusan hasil pembentangan laporan setiap unit jawatankuasa kerja PSS dan mencatatkan keputusan tersebut dalam minit mesyuarat jawatankuasa kerja PSS. pengurusan program dan aktiviti serta kewangan PSS serta kewangan PSS pada tahun berkenaan. Program Dan Aktiviti Serta Kewangan PSS. Memberi taklimat laporan serta analisis perlaksanaan pembangunan. pengurusan program dan aktiviti serta kewangan PSS pada ahli jawatankuasa kerja unit masing-masing.Memberi taklimat laporan serta analisis perlaksanaan pembangunan. Pengurusan. Mengadakan mesyuarat dengan ahli jawatankuasa kerja PSS dan membentangkan laporan serta analisis perlaksanaan pembangunan . Setiap unit kerja menyediakan laporan serta analisis perlaksanaan pembangunan .

Menyelia dan memantau perlaksanaan pembangunan dan pengurusan PSS Menyedia dan mengedar minit mesyuarat JK/ Induk PSS. Membuat kajian tindakan. dan pengurusan program PSS. program dan aktiviti PSS. Terima arahan daripada pihak pentadbiran sekolah untuk menyediakan laporan PSS khasnya laporan PSS dan NILAM kepada BTP melalui PKG dan PSPN pada bulan Okt setiap tahun. PENGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK Pengetua/Guru Besar SEKSYEN UNDANGUNDANG/ PERATURAN BIL. . Membuat semakan laporan. Menyediakan laporan serta analisis perlaksanaan Pembangunan. Menjalankan aktiviti yang dirancang. pengurusan. PROSES KERJA 18: Menghantar Data dan Laporan Perlaksanaan Program PSS Khasnya Laporan PSS dan NILAM Kepada BTP Melalui PKG dan PSPN Pada Bulan SEPTEMBER Setiap Tahun. Melengkapkan data dan laporan pembangunan dan pengurusan. PROSES 1.5 6 7 8 9 10 11 12 13 Merancang dan melaksana program perkembangan staf. Memantau dan menyelia perlaksanaan pembangunan.

3. Mengadakan mesyuarat dengan Ahli Jawatankuasa PSS.2. Memberi taklimat laporan dan melantik AJK NILAM. Setiap Tahun. . Memberi taklimat kepada AJK Pengurusan tentang program NILAM. 5. Memberi taklimat tentang Program NILAM dan melantik AJK NILAM . MULA Terima arahan daripada pihak pentadbiran sekolah untuk Menyediakan data dan laporan perlaksanaan Program NILAM. 4. CARTA ALIR PROSES KERJA 18: Menghantar Data dan Laporan Perlaksanaan Program PSS Khasnya Laporan PSS dan NILAM Kepada BTP Melalui PKG dan PSPN Pada Bulan OKT. Terima dan menyemak untuk kelulusan pentadbir sekolah.

Memberi taklimat kepada AJK Pengurusan tentang program NILAM. . Memberi taklimat tentang Program NILAM dan melantik AJK NILAM . PERKARA Terima arahan daripada pihak pentadbiran sekolah untuk menyediakan laporan PSS khasnya laporan PSS dan NILAM kepada BTP melalui PKG dan PSPN pada bulan Okt setiap tahun. Mengadakan mesyuarat dengan Ahli Jawatankuasa PSS. TAMAT SENARAI SEMAK PROSES KERJA 18: Menghantar Data dan Laporan Perlaksanaan Program PSS Khasnya Laporan PSS dan NILAM Kepada BTP Melalui PKG dan PSPN Pada Bulan OKT. BIL 1. Setiap Tahun. Menghantar data dan laporan NILAM kepada PKG dan PSPN pada bulan Oktober.Memberi taklimat tentang program NILAM kepada AJK Pengurusan. Melaksanakan program NILAM dan mengumpulkan maklumat setiap bulan. 4. TANDAKAN (/) CATATAN 2. 3.

. PROSES 1. PENGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK SEKSYEN UNDANGUNDANG/ PERATURAN BIL. Terima arahan daripada pihak pentadbiran sekolah untuk menyediakan laporan PSS khasnya laporan PSS dan NILAM kepada BTP melalui PKG dan PSPN pada bulan Okt setiap tahun. PROSES KERJA 19: Proses Kerja Tugas-Tugas Lain Yang Diarahkan Oleh Pengurusan Sekolah. Memberi taklimat kepada AJK yang berkenaan. 2. Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh pentadbir sekolah. Pengetua / Guru Besar 3. Terima dan menyemak untuk kelulusan pentadbir sekolah. Terima arahan daripada pihak pentadbiran sekolah untuk tugas-tugas lain.5. Tindakan susulan. 6. 4.

Tidak Ya Membuat laporan mengenai tugas-tugas lain. MULA Terima arahan daripada pihak pentadbiran sekolah untuk menjalankan tugas lain. TAMAT . Membuat keputusan untuk menjalankan tugas-tugas lain. Memberi taklimat kepada AJK .CARTA ALIR PROSES KERJA 19: Proses Kerja Tugas-Tugas Lain Yang Diarahkan Oleh Pengurusan Sekolah.

SENARAI SEMAK PROSES KERJA 19: Proses Kerja Tugas-Tugas Lain Yang Diarahkan Oleh Pengurusan Sekolah. Menjalankan aktiviti yang dirancang. Membuat kajian tindakan. pengurusan. TANDAKAN (/) BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 PERKARA Membuat dasar perlaksanaan pembangunan . Membuat semakan laporan. dan pengurusan program PSS. Menyelia dan memantau perlaksanaan pembangunan dan pengurusan PSS Menyedia dan mengedar minit mesyuarat JK/ Induk PSS. Menyediakan laporan serta analisis perlaksanaan Pembangunan. pengurusan program PSS Membuat belanjawan PSS Merancang aktiviti PSS Melaksanakan program pembangunan dan pengurusan PSS Merancang dan melaksana program perkembangan staf. program dan aktiviti PSS. Memantau dan menyelia perlaksanaan pembangunan. CATATAN 12 13 . Melengkapkan data dan laporan pembangunan dan pengurusan.

11. c) Masuk bersama guru sesuatu matapelajaran atau guru pengganti (pelajar tidak dibenarkan masuk jika tiada guru yang mengawasinya.1 Waktu persekolahan a) Berpakaian seragam sekolah yang lengkap. . d) Tidak boleh meninggalkan perpustakaan tanpa memberitahu guru yang mengawasi/guru perpustakaan/pembantu pusat sumber.3 Semasa berada di dalam perpustakaan a) Tidak boleh membuat bising.2. 11.2.2 Kemasukan pelajar 11.Contoh dan perlu diubahsuai ikut keperluan sekolah anda sendiri PERATURAN PUSAT SUMBER SEKOLAH PERATURAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH 11.3 Waktu-waktu lain Hanya T – Shirt sekolah sahaja dibenarkan di samping pakaian lain yang lengkap. b) Merekodkan kemasukkannya di dalam buku yang disediakan di kaunter. a) Berkelakuan sopan. b) Menjaga denganbaik buku-buku dan perabot perpustakaan.2 Waktu petang Berpakaian seragam sekolah yang lengkap.30 pm Jumaat 7.10 am hingga 12.1 Waktu perpustakaan dibuka Isnin hingga Khamis 7.00 tgh Perpustakaan dibuka jika dirasakan perlu/arahan pengetua.10 am hingga 3. 11.2. 11.

5 Sabtu d) Tempoh Peminjam 1.00 c. c) Meletakkan semula akhbar-akhbar dan majalah ke tempatnya.20 am – 10. .3 hari e) Memastikan buku-buku yang dipinjam dalam keadaan baik. f) Peminjam perlu mempastikan buku-buku yang dipinjamnya telah dicap tarikh pemulangan yang betul. h) Buku-buku yang dipinjam tidak dibenarkan dibawa masuk ke perpustakaan. 11.c) Tidak boleh membawa masuk buku teks. minum dan tidur. kotak pensil. d) Tidak dibenarkan makan. pisau atau gunting.5.40 am 11. 11.1 Buku Fiksyen dan bukan Fiksyen .7 Kad Pinjaman a) Seorang pelajar berhak memiliki hanya dua keeping kad pinjaman (kecuali Pengawas Pusat Sumber yang dibenarkan memiliki tiga keeping kad) .20 am 2. g) Peminjam perlu menulis nama tingkatan pada kad peminjam buku.00 am – 11. HARI Isnin . b) Tidak dibenarkan meminjam buku dengan menggunakan kad perpustakaan pelajar lain. Digantung kad pinjaman.4. Buku yang hilang.2 Buku Rujukan/Siri Ulangkaji . e) Tidak dibenarkan menanggalkan tanda nama atau memakai tanda nama pelajar. b) Menyusun semula buku-buku yang telah digunakan diraknya. 11.5. Pinjaman Buku dan Pemulangan Buku a) Setiap pelajar dibenarkan meminjam dua buah buku sahaja untuk sekali pinjam.4.telah melakukan beberapa kali perkara yang menyalahi undang-undang perpustakaan.1 minggu 1.40 am 10.00 am 11.10 pm – 4. a) Buku Fiksyen: Hari Pertama = 10 sen Hari-hari Berikutnya = 5 sen b) Buku Rujukan: Hari Pertama = 20 sen Hari-hari Berikutnya = 10 sen b.6 Denda a.30 am – 12. harga buku dan denda tambahan sebanyak RM3. Buku yang lewat dipulang. d) Menunjukkan semua buku dan kertas-kertas semasa keluar kepada pengawas pusat sumber yang bertugas dipintu.4 Sebelum meninggalkan perpustakaan a) Menyusun semula kerusi yang telah digunakan.Jumaat MASA 7. c) Waktu peminjaman dan pemulangan buku.15 pm 8.10 am – 7.

Salinan Photostat juga boleh digunakan asalkan jelas. pelajar-pelajar tingkatan 1 akan diberi dua keeping kad secara percuma. g) Gambar-gambar ukuran pasport perlu ditampal pada kad pinjaman ini. Gambar yang telah diubahsuai tidak akan dianggap sah.b) Pada tiap-tiap awal tahun (awal persekolahan). f) Kad-kad ini perlu berada dalam keadaan yang baik dan sebarang pengubahsuaian terhadapnya tidak akan diperakukan. Sekiranya kad tersebut hilang pelajarpelajar boleh mendapatkan kad yang baru dengan harga 40 sen sekeping. e) Pelajar-pelajar tidak dibenarkan meminjamkan kadnya kepada orang lain. Contoh Kad HADAPAN KAD AHLI PERPUSTAKAAN GAMBAR UKURAN PASPORT BELAKANG Nama : K/P : Tingkatan Tahun (UNDANG-UNDANG PERPUSTAKAAN INI TERTAKLUK KEPADA PINDAAN DAN PELAJAR-PELAJAR AKAN DIBERITAHU MENGENAINYA TERLEBIH DAHULU) . c) Tiap-tiap orang ahli perpustakaan akan diberi nombor ahli yang dicapkan pada kad pinjamannya d) Kad pinjaman tidak boleh ditukar milik.

Menurut system ini buku-buku dikelaskan kepada. dan STPM Mengandungi buku-buku siri ulangkaji PMR. SPM.9 Sudut-sudut khas Sudut-sudut khas diwujudkan bertujuan untuk kemudahan pengguna-pengguna perpustakaan. 11. soalan peperiksaan percubaan PMR. Buku-buku dari sudut ini tidak boleh dipinjam kerana ia merupakan rujukan terakhir pelajar jika buku-buku yang sama di rak terbuka telah dipinjam. bulletin. 000KARYA AM 100 FALSAFAH 200 AGAMA 300 SAINS KEMASYARAKATAN 400 BAHASA 500 SAINS TULEN 600 TEKNOLOGI 700 KESENIAN 800 KESUSASTERAAN 900GEOGRAFI DAN SEJARAH AM b) Pengkelasan am ini dibahagikan kepada bahagian-bahagian yang lebih kecil dan lebih khusus.. Soalan-soalan ini terdiri daripada soalan peperiksaan dalaman. Pelajar-pelajar tidak dibenarkan membawa keluar surat khabar semasa atau juga .8 Sistem Penyusunan a) Buku-buku disusun berdasarkan Sistem Pengkelasan Perpuluhan Dewey. d) Sudut siri ulangkaji – PMR. SPM. Buku-buku ini termasuk dalam golongan buku ‘RED SPOT’ yang boleh dipinjam selama 3 hari sahaja. Buku-buku soalan ini tidak boleh dipinjam dan dibawa keluar dari perpustakaan. Buku tiap-tiap mata pelajaran diletakkan di rak-rak tersendiri. SPM. jurnal dan sebagainya. Buku-buku dari sudut ini hanya boleh dipinjam oleh guru. g) Sudut soalan Mengandungi soalan-soalan peperiksaan yang telah dijilidkan.PENYUSUNAN BUKU 11.10 SURAT KHABAR Perpustakaan juga menyediakan surat-surat khabar untuk kemudahan pelajar. e) Sudut pameran Mengandungi buku-buku baru yang terdapat di perpustakaan. dan STPM tahun-tahun lepas. f) Sudut bahan-bahan bercetak yang lain Mengandungi laporan. dan STPM. c) Sudut guru Buku-buku pilihan yang sesuai untuk kegunaan guru-guru. 11. Diantara sudut-sudut berkenaan ialah: a) Sudut akademik Buku-buku yang dipilih berdasarkan keperluan sesuatu mata pelajaran.

. dan bertanggungjawab. Pengawas perpustakaan mestilah amanah. Beliau bertugas di Pusat Sumber dari pukul 7. Di antara surat khabar yang disediakan di perpustakaan ialah. Apabila telah dilantik menjadi Pengawas Perpustakaan pelajar tersebut secara automatik menjadi ahli Kelab Perpustakaan dan keahliannya dalam kelab-kelab lain tergugur.14 Pengawas Perpustakaan a Terdiri dari kalangan pelajar yang berminat. Pengawas Perpustakaan yang baru dilantik akan didedahkan dengan tugas-tugas pengurusan perpustakaan melalui satu kursus jangka pendek.surat khabar lama. 11. f. b Dilantik oleh pihak pegurusan perpustakaan. Majalah-majalah ini ditempatkan di kaunter perpustakaan dan dijadikan majalah ‘Red Spot’. Majalahmajalah yang diletakkan di kaunter ini ialah majalah semasa. g. Untuk melicinkan lain pengurusannya seorang Pembantu Pusat Sumber telah dilantik dari kalangan kakitangan sekolah. jujur.00 petang. e. Di antara majalah yang boleh di dapati: AL ISLAM DEWAN KOSMIK DEWAN SISWA DEWAN MASYARAKAT DEWAN BUDAYA DEWAN SASTERA JURNAL DEWAN BAHASA PELITA BAHASA MASTIKA KELUARGA ANIS MAJALAH PC ORGANISASI PERPUSTAKAAN 11. Langkah ini bertujuan untuk mengelakkan pelajar merosakkan majalah-majalah berkenaan. C Iklan jawatan akan dikeluarkan oleh pihak perpustakaan pada pertengahan tahun. Di sekolah Menengah Seri Tanjong ini beberapa orang guru telah dilantik menguruskannya dengan dibantu oleh pelajar-pelajar yang menjawat jawatan sebagai Pengawas Perpustakaan. d.13 Pentadbiran dan pengurusan Perpustakaan merupakan satu cabang pusat sumber sekolah. BERITA HARIAN UTUSAN MALAYSIA THE NEWS STRAITS TIME THE STAR (Tertakluk kepada perubahan dan keperluan semasa) MAJALAH 11.00 pagi hingga 2.11 Majalah Red Spot Majalah-majalah juga ada disediakan di perpustakaan. Majalah-majalah lama diletakkan di rak majalah yang disediakan. Apabila telah dilantik menjadi Pengawas Perpustakaan pelajar tersebut tidak boleh menjadi Pengawas Sekolah dan begituleh sebaliknya. Pelajar-pelajar yang ingin membacanya perlu menulis nama mereka dalam buku yang disediakan.

PERATURAN TAMBAHAN UNTUK GURU 11.00. sila pastikan pelajar-pelajar tidak keluar dan masuk dengan sewenag-wenangnya. c) Peminjam boleh dibuat semasa perpustakaan dibuka pada waktu persekolahan.19 Kad Pinjaman a) Seorang guru berhak memiliki hanya tiga keeping kad pinjaman. g) Pelajar-pelajar tidak dibenarkan masuk ke perpustakaan tanpa adanya guru (waktu persekolahan).harga buku dan denda tambahan sebanyak RM3. 11. h) Jika guru memerlukan bahan-bahan dari perpustakaan. sila dapatkannya dari Pembantu Pusat Sumber atau Guru Perpustakaan.18 Denda a) Buku yang lewat dipulangkan denda sebanyak 20 sen. d) Memastikan pelajar-pelajar yang dibawa duduk berkumpul di satu tempat. b) Kad-kad ini akan diberi secara percuma pada awal tahun. 11.2 minggu Buku Rujukan . bukan fiksyen dan buku rujukan. b) Buku yang hilang . 11.17 Pemulangan Buku Pemulangan buku boleh dibuat semasa perpustakaan dibuka pada waktu persekolahan. (PERATURAN INI TERTAKLUK KEPADA PINDAAN DARI SEMASA KE SEMASA DAN GURU-GURU AKAN DIBERITAHU MENGENAINYA TERLEBIH DAHALU) .1 minggu (tulis dalam buku pinjaman yang disediakan) 11. f) Semasa pelajar keluar guru dikehendaki mengawasinya supaya pelajar-pelajar tidak membawa bahan-bahan perpustakaan. d) Tempoh peminjaman:Buku Fiksyen . Sekiranya buku yang hilang itu diganti dengan buku juga denda tambahan tidak akan dikenakan. e) Semasa berada di dalam perpustakaan. Sekiranya kad tersebut hilang guru-guru boleh mendapatkan kad yang perlu dengan harga 50 sen sekeping. b) Buku-buku yang boleh dipinjam termasuklah buku-buku fiksyen.16 Peminjaman Buku a) Setiap guru dibenarkan meminjam 3 buah buku sahaja untuk sekali pinjam (tidak termasuk buku-buku rujukan 3 buah). c) Mengisikan segala maklumat dalam Rekod Penggunaan Perpustakaan Dalam Waktu Pembelajaran Sekolah yang boleh diperolehi di kaunter pinjaman perpustakaan. b) Pastikan pelajar tidak membawa masuk barang-barang seperti peraturan yang ditetapkan.15 Membawa pelajar a) Guru perlu berada bersama-sama pelajar sepanjang masa di perpustakaan.2 minggu Buku bukan Fiksyen .

CATATAN: Peraturan PSS diatas hanya untuk perpustakaan sahaja. SENARAI JAWATANKUASA UNTUK TUGAS-TUGAS LAIN SELAIN DARI TUGAS SEBAGAI GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA. 12. Mengadakan mesyuarat J/K 2 Mengadakan mesyuarat J/Kerja 3 Membuat pembelian buku KEKERAPAN 2 2 5 TARIKH Januari/Oktober Januari/Oktober Mac.November Catatan: Norma kerja di atas merupakan contoh sahaja. 14. Untuk unit-unit yang lain hendaklah disesuaikan mengikut keadaan PSS sekolah masing-masing. SENARAI TUGAS HARIAN TARIKH HARI BIL : : AKTIVITI CATATAN . 13. Guru perpustakaan dan media hendaklah menyediakan norma kerja berdasarkan kerja-kerja yang dilaksanakan. NORMA KERJA BIL PERKARA 1.

Disemak oleh Tandatangan Guru P&M .