P. 1
Fail Meja Guru Perpustakaan Dan Media

Fail Meja Guru Perpustakaan Dan Media

|Views: 381|Likes:
Published by qisqaidarul

More info:

Published by: qisqaidarul on May 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/14/2012

pdf

text

original

Sections

 • SENARAI SEMAK PROSES KERJA 1:
 • SENARAI SEMAK PROSES KERJA 2 & 3 :
 • SENARAI SEMAK PROSES KERJA 4:
 • SENARAI SEMAK PROSES KERJA 5.1:
 • SENARAI SEMAK PROSES KERJA 5.2:
 • SENARAI SEMAK PROSES KERJA 6:
 • SENARAI SEMAK PROSES KERJA 7:
 • SENARAI SEMAK PROSES KERJA 8.1:
 • SENARAI SEMAK PROSES KERJA 8.2:
 • SENARAI SEMAK PROSES KERJA 9:
 • SENARAI SEMAK PROSES KERJA 10:
 • SENARAI SEMAK PROSES KERJA 11.1:
 • SENARAI SEMAK PROSES KERJA 11.2:
 • SENARAI SEMAK PROSES KERJA 12:
 • SENARAI SEMAK PROSES KERJA 13:
 • SENARAI SEMAK PROSES KERJA 14:
 • SENARAI SEMAK PROSES KERJA 15:
 • SENARAI SEMAK PROSES KERJA 16:
 • SENARAI SEMAK PROSES KERJA 17:
 • SENARAI SEMAK PROSES KERJA 18:
 • SENARAI SEMAK PROSES KERJA 19:

FAIL MEJA GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA

1

VISI PUSAT SUMBER SEKOLAH

Mewujudkan warga sekolah yang berilmu dengan sahsiah yang seimbang, berfikiran kreatif dan inovatif melalui sikap suka membaca dan meneroka sumber informasi

2

MISI PUSAT SUMBER SEKOLAH  Melengkapkan PSS dengan prasarana informasi yang berteknologi tinggi  Menyajikan koleksi khazanah informasi yang terkini dan berkualiti  Mengintegrasikan PSS dengan media berteknologi tinggi  Insan yang berinformasi  Mencanai minda yang bestari  Membentuk warga sekolah yang berkualiti

3

OBJEKTIF PUSAT SUMBER  Mewujudkan kemerlangan pendidikan di sekolah  Menggalakkan penggunaan kemudahan PSS  Pemupukan tabiat belajar pelajar di sekolah  Penghasilan bahan untuk P & P  Memperolehi kemahiran maklumat di kalangan warga sekolah

4

MATLAMAT PUSAT SUMBER  Mempertingkatkan mutu pendidikan sekolah  Membentuk satu profesion perguruan yang positif  Membentuk pelajar yang berilmu

JAWATANKUASA TADBIR PUSAT SUMBER
(NAMA SEKOLAH)

PENGERUSI PENGETUA / GURU BESAR

NAIB PENGERUSI 1 2 GPK HEM GPK 1

NAIB PENGERUSI 3 GPK KOKU

SETIAUSAHA GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA

AHLI JAWATANKUASA GKMP/KETUA BIDANG KETUA PANITIA GURU CEMERLANG KAUNSELOR

. ICT PERK........................ SETIAUSAHA ..... PERKHIDMATAN PERPUSTAKAAN PERKHIDMATA N PERK.....................LAI N PER.JAWATANKUASA KERJA PUSAT SUMBER (NAMA SEKOLAH) PENGERUSI GURU PENOLONG KANAN 1 GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA ................................ LAIN PERK LAIN PEMBANTU KETUA UNIT PENGAWAS PUSAT SUMBER .................. BBM PERK...........

5. 9. program dan aktiviti serta kewangan PSS Menghantar data dan laporan pelaksanaan program PSS khasnya laporan PSS dan NILAM kepada BTP melalui PKG dan PSPN pada bulan Oktober setiap tahun Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengurusan sekolah dari semasa ke semasa . 16. 6. 3. 14. 19. 17. 4. guru dan pelajar sekolah. 7. 8. 18. 15. 11. Merancang dan mengajar antara 6 hingga 8 waktu seminggu Merancang dan melaksanakan dasar dan program tahunan PSS bersama-sama pengetua. 10. J/K Kerja PSS Memantau dan mengawal selia pelaksanaan program PSS Melaksanakan tugas semakan stok dan inventori dan peralatan PSS Mempromosi dan menjadi ahli persatuan perpustakaan / PSS negeri Menjalankan penyelidikan / kajian tindakan berhubung dengan perkhidmatan PSS Menyediakan laporan serta analisis pelaksanaan pembangunan. Merancang pemerolehan dan pembinaan koleksi yang komprehensif. Merancang dan mengurus belanjawan tahunan PSS bersama AJK Kurikulum Sekolah.SENARAI TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA 1. PKG. Merancang.melaksanakan dan menyelaras program pembangunan staf dan program latihan dalaman berhubung dengan PSS Merancang dan mengurus program PSS Bekerjasama dengan guru-guru dalam pelaksanaan P&P berasaskan sumber Berhubung dan bekerjasama dengan PSPN. kakitangan PSS. 2. seimbang dan kemaskini. pengurusan. Perpustakaan Awam untuk meningkatkan perkhidmatandan program PSS Menyelia dan mengurus bahan-bahan PSS Menyedia dan mengedar minit mesyuarat J/K induk. Merancang dan melaksanakan Program Kemahiran Maklumat dan perkhidmatan PSS yang dapat menyokong pelaksanaan P&P Merancang dan mengurus program pembacaan (Program NILAM) dan pembudayaan ilmu. 12. 13.

PROSES KERJA 1: Merancang dan mengajar antara 6 – 8 waktu seminggu BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 PROSES KERJA Terima jadual waktu dari pihak pentadbir sekolah Mendapatkan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Menyediakan perancangan tahunan ikut mingguan Menyediakan BBM Menyediakan rancangan harian Menyediakan lembaran kerja Melaksanakan P&P Menjalankan penilaian PENGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK Pengetua/Guru Besar Guru Kanan M/Pelajaran SEKSYEN UNDANGUNDANG/ PERATURAN .

CARTA ALIR PROSES KERJA 1: Merancang dan mengajar antara 6 – 8 waktu seminggu MULA Terima jadual waktu dari pihak pentadbir sekolah Mendapatkan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Menyediakan perancangan tahunan ikut mingguan Menyediakan BBM Menyediakan rancangan harian Menyediakan lembaran kerja Melaksanakan P&P Menjalankan penilaian TAMAT .

kakitangan PSS. guru dan pelajar sekolah . program dan belanjawan tahunan PSS bersama-sama pengetua.SENARAI SEMAK PROSES KERJA 1: Merancang dan mengajar antara 6 – 8 waktu seminggu BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 PERKARA Terima daripada dan jadual waktu dari pihak pentadbir sekolah Mendapatkan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Menyediakan perancangan tahunan ikut mingguan Menyediakan BBM Menyediakan rancangan harian Menyediakan lembaran kerja Melaksanakan P&P Menjalankan penilaian TANDAKAN (/) CATATAN PROSES KERJA 2 & 3 : Merancang dan melaksanakan dasar.

program dan anggaran perbelanjaan tahunan. Penilaian / Laporan PENGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK Guru Besar / Pengetua AJK Induk PSS SEKSYEN UNDANGUNDANG/ PERATURAN 2 3 4 Guru Besar / Pengetua 5 6 7 AJK Induk PSS . Terima dan menyemak anggaran belanjawan tahunan untuk kelulusan pentadbir sekolah. program dan anggaran belanjawan tahunan Merangka dasar dan perancangan tahunan Memberi taklimat penyediaan anggaran belanjawan tahunan kepada jawatan kuasa tadbir berdasarkan perancangan aktiviti unit masing-masing Mengadakan mesyuarat dengan AJK Induk untuk menyediakan dasar. Pelaksanaan program tahunan.BIL 1 PROSES KERJA Terima arahan daripada pihak pentadbir sekolah untuk menyediakan dasar.

CARTA ALIR PROSES KERJA 2 & 3 : Merancang dan melaksanakan dasar. program dan belanjawan tahunan PSS bersama-sama pengetua. kakitangan PSS. guru dan pelajar sekolah MULA Terima arahan daripada pihak pentadbir sekolah Merangka dasar dan perancangan tahunan Memberi taklimat kepada jawatan kuasa pentadbir sekolah Mengadakan mesyuarat dengan AJK Induk Penerimaan dan semakan anggaran belanjawan tahunan Melaksanakan P&P Menjalankan penilaian dan membuat laporan TAMAT .

Terima dan menyemak anggaran belanjawan tahunan untuk kelulusan pentadbir sekolah. program dan belanjawan tahunan PSS bersama-sama pengetua. program dan anggaran belanjawan tahunan Merangka dasar dan perancangan tahunan Memberi taklimat penyediaan anggaran belanjawan tahunan kepada jawatan kuasa tadbir berdasarkan perancangan aktiviti unit masing-masing Mengadakan mesyuarat dengan AJK Induk untuk menyediakan dasar. kakitangan PSS.SENARAI SEMAK PROSES KERJA 2 & 3 : Merancang dan melaksanakan dasar. guru dan pelajar sekolah BIL 1 PERKARA Terima arahan daripada pihak pentadbir sekolah untuk menyediakan dasar. program dan anggaran perbelanjaan tahunan. Pelaksanaan program tahunan Penilaian / Laporan TANDAKAN (/) CATATAN 2 3 4 5 6 7 .

Penyemakan stok Merancang pemerolehan dan pembinaan bahan dan koleksi. Memilih bahan dan koleksi yang sesuai.PROSES KERJA 4: Merancang pemerolehan dan pembinaan koleksi yang komprehensif. SEKSYEN UNDANGUNDANG/ PERATURAN BIL 1 2 3 4 5 6 PROSES KERJA Membuat Anggaran Belanjawan. Menyelia dan mengurus bahan dan koleksi. PENGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK Pengetua/Guru Besar CARTA ALIR PROSES KERJA 4: . Pamerkan. seimbang dan kemaskini.

Pamerkan. Menyelia dan mengurus bahan dan koleksi. seimbang dan kemaskini. Penyemakan stok Merancang pemerolehan dan pembinaan bahan dan koleksi. TAMAT .Merancang pemerolehan dan pembinaan koleksi yang komprehensif. Memilih bahan dan koleksi yang sesuai. MULA Membuat Anggaran Belanjawan.

seimbang dan kemaskini. BIL 1 2 3 4 5 6 PERKARA Membuat Anggaran Belanjawan. Merancang pemerolehan dan pembinaan bahan dan koleksi.1: . Pamerkan. Menyelia dan mengurus bahan dan koleksi. TANDAKAN (/) CATATAN PROSES KERJA 5.SENARAI SEMAK PROSES KERJA 4: Merancang pemerolehan dan pembinaan koleksi yang komprehensif. Penyemakan stok. Memilih bahan dan koleksi yang sesuai.

Mempromosikan perkhidmatan yang terdapat di PSS.Proses Kerja Perkhidmatan PSS SEKSYEN UNDANGUNDANG/ PERATURAN BIL PROSES KERJA PEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK 1. 5 Membuat analisa data penggunaan daripada setiap perkhidmatan. Melaporkan kepada pihak pentadbir Guru Besar 6.Perkhidmatan Perpustakaan .1: Proses Kerja Perkhidmatan PSS MULA .Rekod Penggunaan Perpustakaan. . Menyenaraikan perkhidmatan yang ada di PSS . Menerima maklum balas daripada semua bahagian perkhidmatan yang terdapat di PSS. 2. Memastikan semua perkhidmatan lengkap dan sempurna. 4.Perkhidmatan TV Pendidikan .Rekod Penggunaan TV Pendidikan dll. 3. . CARTA ALIR PROSES KERJA 5. .Perkhidmatan BBM dll.

Memastikan perkhidmatan lengkap dan sempurna.Menyenaraikan Perkhidmatan PSS. Menerima makluman balas.1: Proses Kerja Perkhidmatan PSS TANDAKAN (/) BIL PROSES KERJA CATATAN . Menganalisa data perkhidmatan Melaporkan pihak pentadbir TAMA T SENARAI SEMAK PROSES KERJA 5.

Menyenaraikan perkhidmatan yang ada di PSS . Melaporkan kepada pihak pentadbir 4. 2. . PROSES KERJA 5.Perkhidmatan Perpustakaan . 5. . Menerima maklum balas daripada semua bahagain perkhidmatan yang terdapat di PSS. Memastikan semua perkhidmatan lengkap dan sempurna.Perkhidmatan BBM dll. Mempromosikan perkhidmatan yang terdapat di PSS.Perkhidmatan TV Pendidikan . 3.Rekod Penggunaan Perpustakaan.2: Program Kemahiran Maklumat . 6.1.Rekod Penggunaan TV Pendidikan dll. Membuat analisa data penggunaan daripada setiap perkhidmatan.

Merancang Program Kemahiran Maklumat . Penilaian dan maklum balas Melaporkan kepada pentadbir 3. menetapkan pelaksana dan kumpulan sasaran. Pengetua/ Guru Besar 4. 5.LIterasi maklumat .BIL PROSES KERJA PEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK SEKSYEN UNDANGUNDANG/ PERATURAN 1. Memastikan bahan dan peralatan lengkap dan mencukupi sempurna.2: Program Kemahiran Maklumat MULA .Perpustakaan . Melaksanakan Program Kemahiran Maklumat.ICT 2. CARTA ALIR PROSES KERJA 5. Menyediakan jadual . 6.

Perpustakaan .ICT TANDAKAN (/) CATATAN .Letarasi maklumat . Penyediaan jadual.2: Program Kemahiran Maklumat BIL 1. PROSES KERJA Merancang Program Kemahiran Maklumat . menetapkan pelaksana. dan kumpulan sasaran. Penilaian dan maklum balas. Laporan kepada pihak pentadbir TAMA T SENARAI SEMAK PROSES KERJA 5.Merancang Program Kemahiran Maklumat Memastikan bahan dan peralatan lengkap dan mencukupi. Melaksanakan Program Kemahiran Maklumat.

Merancang Program NILAM dan Pembudayaan Ilmu . majalah. Penilaian dan maklum balas Melaporkan kepada pentadbir 3. menetapkan pelaksana dan kumpulan sasaran. 5. 6. PROSES KERJA 6: Program NILAM dan Pembudayaan Ilmu SEKSYEN UNDANGUNDANG/ PERATURAN BIL PROSES KERJA PEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK 1. Memastikan bahan dan peralatan lengkap dan mencukupi sempurna. Melaksanakan Program Kemahiran Maklumat.2. . 4. a) buku fiksyen (BM / BI ) b) Akhbar.Pembelian buku NILAM . Menyediakan jadual .Pembelian bahan bacaan.

Penyediaan tempat dan bahan mengikut kumpulan sasaran. . . Penyediaan tempat dan bahan mengikut kumpulan sasaran. Memastikan pelaksanaan selaras dengan kehendak PSPN. 3. 5. Mengadakan aktiviti yang berkaitan Program NILAM dan Pembudayaan Ilmu.2.Projek Pukal . CARTA ALIR PROSES KERJA 6: Program NILAM dan Pembudayaan Ilmu MULA Merancang Program NILAM dan Pembudayaan Ilmu. Mengadakan aktiviti berkaitan. 4. Penilaian dan maklum balas Menyemak dan mengesahkan laporan Guru Besar dan Guru Perpustakaan dan media. 6.Pertandingan Bercerita dll.

Penyedian tempat dan bahan mengikut kumpulan sasaran.Projek Pukal . 4.Memastikan pelaksanaan selaras dengan PSPN Penilaian dan maklum balas. 3. . a) buku fiksyen (BM / BI ) b) Akhbar. . PROSES KERJA Merancang Program NILAM dan Pembudayaan Ilmu . Mengadakan aktiviti yang berkaitan Program NILAM dan Pembudayaan Ilmu. .Pembelian bahan bacaan. majalah.Pembelian buku NILAM .Pertandingan Bercerita dll. Menyemak dan mengesahkan laporan TAMA T SENARAI SEMAK PROSES KERJA 6: Program NILAM dan Pembudayaan Ilmu BIL 1. TANDAKAN (/) CATATAN 2. Memastikan pelaksanaan selaras dengan kehendak PSPN.

Menyediakan jadual . Mengenalpasti dan Merancang Program Pembangunan Staf dan Latihan Dalaman. menetapkan pelaksana dan kumpulan sasaran. 4.5. Melaksanakan Program Pembangunan Staf dan Latihan Dalaman. Penilaian dan maklum balas Menyemak dan mengesahkan laporan PROSES KERJA 7: Program Pembangunan Staf dan Latihan Dalaman Dengan PSS SEKSYEN UNDANGUNDANG/ PERATURAN BIL PROSES KERJA PEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK Pengetua/Guru Besar 1. 6. . Memastikan bahan dan peralatan lengkap dan mencukupi sempurna. 3. 2.

Memastikan bahan dan peralatan lengkap dan mencukupi. Melaporkan kepada pentadbir CARTA ALIR PROSES KERJA 7: Program Pembangunan Staf dan Latihan Dalaman MULA Merancang Program Pembangunan Staf dan Latihan Dalaman.5. menetapkan pelaksana. . Laporan kepada pihak pentadbir. dan kumpulan sasaran. Melaksanakan Program Pembangunan dan Latihan Dalaman Penilaian dan maklum balas. Penilaian dan maklum balas 6. Penyediaan jadual.

TAMA T SENARAI SEMAK PROSES KERJA 7: Program Pembangunan Staf dan Latihan Dalaman TANDAKAN (/) BIL 1. PROSES KERJA Merancang Program Pembangunan Staf dan Latihan Dalaman Memastikan bahan dan peralatan lengkap dan mencukupi sempurna. Penilaian dan maklum balas Melaporkan kepada pentadbir CATATAN 2. 3. Melaksanakan Program Pembangunan Staf dan Latihan Dalaman. . menetapkan pelaksana dan kumpulan sasaran.. 4. Menyediakan jadual . 6. 5.

PROSES KERJA 8.1: Urusan Pengurusan Stor
Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Seksyen Undang-Undang/ Peraturan

BIL
1. 2.

PROSES KERJA
Pastikan ada stor yang sesuai Susun barang mengikut kumpulan: Kumpulan A: 30% barang yang mempunyai nilai pembelian tahunan tertinggi Kuantiti stok maksima 4 bulan penggunaan Angka menokok stok 3 bulan penggunaan Kuantiti stok minima 2 bulan penggunaan Kumpulan B: Mengandungi 70% bakinya Kuantiti stok maksima 6 bulan penggunaan Angka menokok stok 3 bulan penggunaan Kuantiti stok minima 2 bulan penggunaan Dan pembelian boleh dibuat apabila tahap stok berada di stok minima atau menokok stok Semak barang yang diterima kualiti kuantiti Semak dan rekod stok mengikut jenis: Peralatan Pejabat – Kew 314: Barang yang luak dan alatan pejabat yang tak luak nilainya rendak dan tidak ekonomik untuk dibaikpulih/selenggara Melantik pegawai “Pemverifikasi Stor” bagi tujuan menyemak stok Buat pelupusan barang-barang bila didapati: • barang yang tidak diperlukan lagi • barang yang tidak boleh digunakan lagi • syor daripada pemverifikasi

3.

Pengetua/Guru Besar

4.

5. 6.

CARTA ALIRAN PROSES KERJA 8.1: Urusan Pengurusan Stor
MULA

Pastikan ada stor yang sesuai Susun barang mengikut kumpulan: Kumpulan A: 30% barang yang mempunyai nilai pembelian tahunan tertinggi Kuantiti stok maksima 4 bulan penggunaan Angka menokok stok 3 bulan penggunaan Kuantiti stok minima 2 bulan penggunaan Kumpulan B: Mengandungi 70% bakinya Kuantiti stok maksima 6 bulan penggunaan Angka menokok stok 3 bulan penggunaan Kuantiti stok minima 2 bulan penggunaan

Semak barang yang diterima kualiti kuantiti Semak dan rekod stok mengikut jenis: Peralatan Pejabat – Kew 314: Barang yang luak dan alatan pejabat yang tak luak nilainya rendak dan tidak ekonomik untuk dibaikpulih/selenggara

Buat pelupusan barang-barang bila didapati: barang yang tidak diperlukan lagi barang yang tidak boleh digunakan lagi syor daripada pemverifikasi

TAMA T

SENARAI SEMAK PROSES KERJA 8.1: Urusan Pengurusan Stor
Bil
1. 2.

PERKARA
Pastikan ada stor yang sesuai Susun barang mengikut kumpulan: Kumpulan A: 30% barang yang mempunyai nilai pembelian tahunan tertinggi Kuantiti stok maksima 4 bulan penggunaan Angka menokok stok 3 bulan penggunaan Kuantiti stok minima 2 bulan penggunaan Kumpulan B: Mengandungi 70% bakinya Kuantiti stok maksima 6 bulan penggunaan Angka menokok stok 3 bulan penggunaan Kuantiti stok minima 2 bulan penggunaan Dan pembelian boleh dibuat apabila tahap stok berada di stok minima atau menokok stok Semak barang yang diterima kualiti kuantiti Semak dan rekod stok mengikut jenis: Peralatan Pejabat – Kew 314: Barang yang luak dan alatan pejabat yang tak luak nilainya rendak dan tidak ekonomik untuk dibaikpulih/selenggara Melantik pegawai “Pemverifikasi Stor” bagi tujuan menyemak stok Buat pelupusan barang-barang bila didapati: • barang yang tidak diperlukan lagi • barang yang tidak boleh digunakan lagi • syor daripada pemverifikasi

TANDAKAN (/)

CATATAN

3.

4.

5. 6.

Pengetua/Guru Besar 4.000. CARTA ALIRAN PROSES KERJA 8.000.2: Urusan Proses Pelupusan / Hapuskira Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Seksyen Undang-Undang/ Peraturan BIL 1.00 tanpa Lembaga Pemeriksa 2. 3. PROSES KERJA Memastikan jenis pelupusan /hapuskira Pelupusan Kategori barang yang tidak diperlukan lagi Kategori barang yang tidak boleh digunakan lagi Hapuskira Kehilangan Hasil/kutipan yang tidak boleh didapatkan lagi Lantik Lembaga Pemeriksa Peringkat PSPN 2 orang pegawai kanan bebas dari urusan stok mempunyai kebolehan/kepakaran jika berkaitan teknik/mesin Memeriksa barang-barang yang hendak dihapuskan dan membuat syor Sediakan borang pelupusan/hapuskira: Pelupusan: 300V dalam 6 salinan Hapuskira: Lampiran J Lampiran K Lampiran L Laporan Jaga Laporan Polis awal Laporan Polis terkini Pemeriksaan oleh ahli Lembaga Pemeriksa: Barang yang melebihi RM10.PROSES KERJA 8.000.000.00 seunit dan keseluruhan kurang RM100.00 seunit dan keseluruhan RM100.2: Urusan Proses Pelupusan / Hapuskira .00 oleh Lembaga Pemeriksa Barang yang kurang RM10.

000.00 oleh Lembaga Pemeriksa Barang yang kurang RM10.00 seunit dan keseluruhan kurang RM100.000.000.000.00 seunit dan keseluruhan RM100.00 tanpa Lembaga Pemeriksa TAMA T SENARAI SEMAK PROSES KERJA 8.MULA Memastikan jenis pelupusan /hapuskira Pelupusan Kategori barang yang tidak diperlukan lagi Kategori barang yang tidak boleh digunakan lagi Hapuskira Kehilangan Hasil/kutipan yang tidak boleh didapatkan lagi Lantik Lembaga Pemeriksa Peringkat PSPN 2 orang pegawai kanan bebas dari urusan stok mempunyai kebolehan/kepakaran jika berkaitan teknik/mesin Memeriksa barang-barang yang hendak dihapuskan dan membuat syor Sediakan borang pelupusan/hapuskira: Pelupusan: 300V dalam 6 salinan Hapuskira: Lampiran J Lampiran K Lampiran L Laporan Jaga Laporan Polis awal Laporan Polis terkini Pemeriksaan oleh ahli Lembaga Pemeriksa: Barang yang melebihi RM10.2: Urusan Prosos Pelupusan / Hapuskira Bil PERKARA TANDAKAN (/) CATATAN .

000.000.000.00 tanpa Lembaga Pemeriksa 3. Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Pengetua/Guru Besar Seksyen Undang – Undang / Peraturan .1.mengumpul Perancangan Tahunan setiap Panitia.00 seunit dan keseluruhan RM100. 4. Bil 1. 2.000. PROSES KERJA 9: Proses Kerja Berhubung Dan Bekerjasama Dengan Guru-guru Dalam Pelaksanaan P&P Berasaskan Sumber.00 seunit dan keseluruhan kurang RM100.00 oleh Lembaga Pemeriksa Barang yang kurang RM10. Memastikan jenis pelupusan /hapuskira Pelupusan Kategori barang yang tidak diperlukan lagi Kategori barang yang tidak boleh digunakan lagi Hapuskira Kehilangan Hasil/kutipan yang tidak boleh didapatkan lagi Lantik Lembaga Pemeriksa Peringkat PSPN 2 orang pegawai kanan bebas dari urusan stok mempunyai kebolehan/kepakaran jika berkaitan teknik/mesin Memeriksa barang-barang yang hendak dihapuskan dan membuat syor Sediakan borang pelupusan/hapuskira: Pelupusan: 300V dalam 6 salinan Hapuskira: Lampiran J Lampiran K Lampiran L Laporan Jaga Laporan Polis awal Laporan Polis terkini Pemeriksaan oleh ahli Lembaga Pemeriksa: Barang yang melebihi RM10. Proses Kerja Mesyuarat Induk .

Melaksanakan aktiviti / P&P yang dirancang. . Menyediakan laporan. 4. Mendapat kelulusan daripada Pengerusi atau Naib Pengerusi Menyediakan dokumen / bahan yang diperlukan dalam aktiviti yang dianjurkan. 5.2. Membincangkan susunan aktiviti/program Tahunan selari dengan takwim PSS. 6. 3.

Melaksanakan aktiviti / P&P yang dirancang. Mula Membincangkan susunan aktiviti/program Tahunan selari dengan takwim PSS.CARTA ALIR PROSES KERJA 9: Carta Aliran Proses Kerja Berhubung Dan Bekerjasama Dengan Guru-guru Dalam Pelaksanaan P&P Berasaskan Sumber MULA Mesyuarat Induk . TAMAT Mendapat kelulusan daripada Pengerusi atau Naib Pengerusi TAMBAH / PINDA TIDAK YA Menyediakan dokumen / bahan yang diperlukan dalam aktiviti yang dianjurkan.mengumpul Perancangan Tahunan setiap Panitia. . Menyediakan laporan.

PROSES KERJA Mesyuarat Induk .SENARAI SEMAK PROSES KERJA 9: Proses Kerja Berhubung Dan Bekerjasama Dengan Guru-guru Dalam Pelaksanaan P&P Berasaskan Sumber BIL 1. TANDAKAN (/) CATATAN 2. 6. 4. PROSES KERJA 10: PROSES KERJA 10: Berhubung Dan Bekerjasama Dengan PSPN. Menyediakan laporan. PKG dan Perpustakan Awam Untuk Meningkatkan Perkhidmatan Dan Program PSS . Melaksanakan aktiviti / P&P yang dirancang. Menyediakan dokumen / bahan yang diperlukan dalam aktiviti yang dianjurkan. 5.mengumpul Perancangan Tahunan setiap Panitia. Membincangkan susunan aktiviti/program Tahunan selari dengan takwim PSS. Mendapat kelulusan daripada Pengerusi atau Naib Pengerusi 3.

Pengerusi atau Naib Pengerusi 5. PKG dan Perpustakaan Awam .BIL PROSES KERJA PEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK AJK Induk PSS AJK Kerja PSS Pengerusi atau Naib Pengerusi SEKSYEN UNDANG – UNDANG / PERATURAN 1. Dapatkan Pengesahan atau Naib Pengerusi Pengerusi 2. 4. Kenalpasti program / perkhidmatan yang diperlukan Berbincang dan mendapat kelulusan daripada Pengerusi atau Naib Pengerusi Sediakan dokumen berkenaan. Dapatkan perkhidmatan / program daripada PSPN. 3.

CARTA ALIRAN PROSES KERJA 10: Berhubung Dan Bekerjasama Dengan PSPN.Surat Rasmi . PKG dan/atau Perpustakan Awam Untuk Meningkatkan Perkhidmatan Dan Program PSS Kenalpasti program / perkhidmatan yang diperlukan MULA Berbincang dan mendapat kelulusan daripada Pengerusi atau Naib Pengerusi Mula Sediakan dokumen berkenaan.Kertas Kerja / Maklumat Program TAMBAH / PINDA TIDAK YA Dapatkan Pengerusi Pengesahan Pengerusi atau Naib Dapatkan perkhidmatan / program daripada PSPN. PKG dan/atau Perpustakaan Awam TAMAT . .

6.Surat Rasmi . PKG dan Perpustakaan Awam TANDAK AN (/) CATATAN 8. 7. PROSES KERJA Kenalpasti program / perkhidmatan yang diperlukan Berbincang dan mendapat kelulusan daripada Pengerusi atau Naib Pengerusi Sediakan dokumen berkenaan. PKG dan Perpustakan Awam Untuk Meningkatkan Perkhidmatan Dan Program PSS BI 5. .SENARAI SEMAK PROSES KERJA 10: Berhubung Dan Bekerjasama Dengan PSPN. 9. .Kertas Kerja / Maklumat Program Dapatkan Pengesahan Pengerusi atau Naib Pengerusi Dapatkan perkhidmatan / program daripada PSPN.

1: Memproses Bahan Buku MULA Senaraikan bahan buku .1: Memproses Bahan Buku PEGAWAI YANG MELULUSKAN/DIRUJU K SEKSYEN UNDANGUNDANG/ PERATURAN BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 PROSES KERJA Senaraikan bahan buku Dapatkan maklumat pembekal Dapatkan sebut harga Memilih pembekal Berhubung dengan pembekal Menerima Delivery Order (DO) Kelulusan Guru Besar/ Pengetua Menerima buku dari pembekal Menentukan buku yang diterima sama seperti dalam Borang Pesanan Periksa keadaan fizikal buku Rekodkan butir-butir buku dalam buku stok Sediakan Slip Kerja Sediakan kad katolog Jalankan proses fizikal Pamerkan buku baru Ditempatkan di rak Pengetua/Guru Besar CARTA ALIR PROSES KERJA 11.PROSES KERJA 11.

Dapatkan maklumat pembekal Dapatkan sebut harga Jika “TIDAK” Memilih pembekal Jika “ YA” Berhubung dengan pembekal Menerima Delivery Order (DO) Kelulusan Pengetua Jika “ YA” Menerima buku dari pembekal Jika “TIDAK” Pulangkan kepada pembekal Jika “TIDAK” Menentukan buku yang diterima sama seperti dalam Borang Pesanan Jika “ YA” Periksa keadaan fizikal buku Jika “ YA” Rekodkan butir-butir buku dalam buku stok Sediakan Slip Kerja Sediakan kad katolog Jalankan proses fizikal Pamerkan buku baru Ditempatkan di rak TAMA T Jika “TIDAK” SENARAI SEMAK PROSES KERJA 11.1: Memproses Bahan Buku BIL 1 2 3 4 PERKARA Senaraikan bahan buku Dapatkan maklumat pembekal Dapatkan sebut harga Memilih pembekal TANDAKAN (/) CATATAN .

2: Memproses Bahan Bukan Buku PEGAWAI YANG MELULUSKAN/DIRUJU K Pengetua/Guru Besar SEKSYEN UNDANGUNDANG/ PERATURAN BIL 1 2 3 4 PROSES KERJA Senaraikan bahan yang hendak dibeli Dapatkan maklumat pembekal Dapatkan sebut harga Memilih pembekal .5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Berhubung dengan pembekal Menerima Delivery Order (DO) Kelulusan Guru Besar / Pengetua Menerima buku dari pembekal Menentukan buku yang diterima sama seperti dalam Borang Pesanan Periksa keadaan fizikal buku Rekodkan butir-butir buku dalam buku stok Sediakan Slip Kerja Sediakan kad katolog Jalankan proses fizikal Pamerkan Ditempatkan di rak PROSES KERJA 11.

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Berhubung dengan pembekal Menerima Delivery Order (DO) Kelulusan Pengetua Menerima bahan dari pembekal Menentukan bahan yang diterima sama seperti dalam Borang Pesanan Periksa keadaan fizikal bahan Rekodkan butir-butir bahan dalam buku stok Sediakan Slip Kerja Sediakan kad katolog Jalankan proses fizikal Pamerkan Ditempatkan di rak/APD CARTA ALIR PROSES KERJA 11.2: Memproses Bahan Bukan Buku MULA Senaraikan bahan yang hendak dibeli Dapatkan maklumat pembekal Dapatkan sebut harga Jika “TIDAK” Memilih pembekal Jika “ YA” Berhubung dengan pembekal Menerima Delivery Order (DO) .

2: Memproses Bahan Bukan Buku TANDAKAN (/) BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PERKARA Senaraikan bahan yang hendak dibeli Dapatkan maklumat pembekal Dapatkan sebut harga Memilih pembekal Berhubung dengan pembekal Menerima Delivery Order (DO) Kelulusan Guru Besar/Pengetua Menerima bahan dari pembekal Menentukan bahan yang diterima sama seperti dalam Borang Pesanan Periksa keadaan fizikal bahan CATATAN .Jika “TIDAK” Kelulusan Guru Besar / Pengetua Jika “ YA” Menerima bahan dari pembekal Jika “TIDAK” Pulangkan kepada pembekal Jika “TIDAK” Menentukan bahan yang diterima sama seperti dalam Borang Pesanan Jika “ YA” Periksa keadaan fizikal bahan Jika “ YA” Rekodkan butir-butir bahan dalam stok Sediakan Slip Kerja Sediakan kad katolog Jalankan proses fizikal Pamerkan Ditempatkan di rak TAMA T SENARAI SEMAK PROSES KERJA 11.

Mengadakan mesyuarat dan mencatat agenda/ minit mesyuarat. PROSES KERJA Merujuk takwim PSS dan menerima arahan daripada Pengerusi berkaitan agenda mesyuarat. masa. tarikh. PEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK Pengetua/Guru Besar SEKSYEN UNDANGUNDANG / PERATURAN BIL 1. dan tempat mesyuarat. 2 3 4 5 6 7 . Mengadakan tindakan susulan. Memproses minit mesyuarat. Menyediakan surat panggilan mesyuarat kepada AJK yang terlibat. J/K Kerja PSS. Berbincang dan mendapat kelulusan Pengerusi berkaitan minit mesyuarat. Mengedarkan minit mesyuarat kepada AJK yang terlibat dan memfailkan minit mesyuarat.11 12 13 14 15 16 Rekodkan butir-butir bahan dalam buku stok Sediakan Slip Kerja Sediakan kad katolog Jalankan proses fizikal Pamerkan Ditempatkan di rak/APD PROSES KERJA 12: Menyedia Dan Mengedar Minit Mesyuarat J/Kuasa Induk .

. Mengadakan mesyuarat dan mencatat agenda/ minit Memproses minit mesyuarat. J/K Kerja PSS. MULA Merujuk takwim PSS dan menerima arahan daripada Pengerusi berkaian agenda mesyuarat. tarikh.CARTA ALIR PROSES KERJA 12: Menyedia Dan Mengedar Minit Mesyuarat J/Kuasa Induk . Perbincanga n Berbincang dan mendapat kelulusan Pengerusi berkaitan Tida Ya Mengedarkan minit mesyuarat kepada AJK yang terlibat dan memfailkan minit mesyuarat. dan Menyediakan surat panggilan mesyuarat kepada AJK yang terlibat. masa. Mengadakan tindakan susulan.

TANDAKAN (√) CATATAN 2 3 4 5 6 7 . Memproses minit mesyuarat. masa. Mengadakan tindakan susulan. PERKARA Merujuk takwim PSS dan menerima arahan daripada Pengerusi berkaitan agenda mesyuarat. Menyediakan surat panggilan mesyuarat kepada AJK yang terlibat. dan tempat mesyuarat.TAMAT 3. Berbincang dan mendapat kelulusan Pengerusi berkaitan minit mesyuarat Mengedarkan minit mesyuarat kepada AJK yang terlibat dan memfailkan minit mesyuarat. J/K Kerja PSS. Mengadakan mesyuarat dan mencatat agenda/ minit mesyuarat. BIL 1. SENARAI SEMAK SENARAI SEMAK PROSES KERJA 12: Menyedia Dan Mengedar Minit Mesyuarat J/Kuasa Induk . tarikh.

PROSES KERJA 13 : Pemantauan Dan Mengawal Selia Pelaksanaan Program PSS SEKSYEN UNDANG-UNDANG /PERATURAN BIL 1 2 3 4 5 PROSES KERJA Mesyuarat Jawatankuasa Memantau dan mengawal selia pelaksanaan program Menyemak hasil pemantauan Penilaian Laporan PEGAWAI YANG MELULUSKAN/DIRUJUK Pengetua/Guru Besar .

CARTA ALIR PROSES KERJA 13: Pemantauan Dan Mengawal Selia Pelaksanaan Program PSS MUL A Mesyuarat Jawatankuasa Memantau dan mengawal selia pelaksanaan program Menyemak hasil pemantauan Penilaian Laporan TAMAT .

SENARAI SEMAK PROSES KERJA 13: Pemantauan Dan Mengawal Selia Pelaksanaan Program PSS TANDAKAN (/) BIL PERKARA CATATAN 1 2 3 4 5 Mesyuarat Jawatankuasa Memantau dan mengawal selia pelaksanaan program Menyemak hasil pemantauan Penilaian Laporan .

2. 6. CARTA ALIRAN PROSES KERJA 14: Urusan Pengurusan Stok . 5.PROSES KERJA 14: Urusan Pengurusan Stok PEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK SEKSYEN UNDANG-UNDANG/ PERATURAN BIL 1. 4. PROSES KERJA Pastikan ada stok yang sesuai Susun barang mengikut kumpulan: Kumpulan A: 30% barang yang mempunyai nilai pembelian tahunan tertinggi Kuantiti stok maksima 4 bulan penggunaan Angka menokok stok 3 bulan penggunaan Kuantiti stok minima 2 bulan penggunaan Kumpulan B: Mengandungi 70% bakinya Kuantiti stok maksima 6 bulan penggunaan Angka menokok stok 3 bulan penggunaan Kuantiti stok minima 2 bulan penggunaan Dan pembelian boleh dibuat apabila tahap stok berada di stok minima atau menokok stok Semak barang yang diterima kualiti kuantiti Semak dan rekod stok mengikut jenis: Peralatan Pejabat – Kew 314: Barang yang luak dan alatan pejabat yang tak luak nilainya rendak dan tidak ekonomik untuk dibaikpulih/selenggara Melantik pegawai “Pemverifikasi Stok” bagi tujuan menyemak stok Buat pelupusan barang-barang bila didapati: • barang yang tidak diperlukan lagi • barang yang tidak boleh digunakan lagi • syor daripada pemverifikasi Pengetua/Guru Besar 3.

MULA Pastikan ada stok yang sesuai Susun barang mengikut kumpulan: Kumpulan A: 30% barang yang mempunyai nilai pembelian tahunan tertinggi Kuantiti stok maksima 4 bulan penggunaan Angka menokok stok 3 bulan penggunaan Kuantiti stok minima 2 bulan penggunaan Kumpulan B: Mengandungi 70% bakinya Kuantiti stok maksima 6 bulan penggunaan Angka menokok stok 3 bulan penggunaan Kuantiti stok minima 2 bulan penggunaan Semak barang yang diterima kualiti kuantiti Semak dan rekod stok mengikut jenis: Peralatan Pejabat – Kew 314: Barang yang luak dan alatan pejabat yang tak luak nilainya rendak dan tidak ekonomik untuk dibaikpulih/selenggara Buat pelupusan barang-barang bila didapati: barang yang tidak diperlukan lagi barang yang tidak boleh digunakan lagi syor daripada pemverifikasi TAMA T SENARAI SEMAK PROSES KERJA 14: Urusan Pengurusan Stok BIL 1. PERKARA Pastikan ada stok yang sesuai TANDAKAN (/) CATATAN .

PROSES KERJA 15: Promosi dan Menjadi Ahli Persatuan Perpustakaan Negeri . Susun barang mengikut kumpulan: Kumpulan A: 30% barang yang mempunyai nilai pembelian tahunan tertinggi Kuantiti stok maksima 4 bulan penggunaan Angka menokok stok 3 bulan penggunaan Kuantiti stok minima 2 bulan penggunaan Kumpulan B: Mengandungi 70% bakinya Kuantiti stok maksima 6 bulan penggunaan Angka menokok stok 3 bulan penggunaan Kuantiti stok minima 2 bulan penggunaan Dan pembelian boleh dibuat apabila tahap stok berada di stok minima atau menokok stok Semak barang yang diterima kualiti kuantiti Semak dan rekod stok mengikut jenis: Peralatan Pejabat – Kew 314: Barang yang luak dan alatan pejabat yang tak luak nilainya rendak dan tidak ekonomik untuk dibaikpulih/selenggara Melantik pegawai “Pemverifikasi Stor” bagi tujuan menyemak stok Buat pelupusan barang-barang bila didapati: • barang yang tidak diperlukan lagi • barang yang tidak boleh digunakan lagi • syor daripada pemverifikasi 3. 4.2. 5. 6.

BIL 1 2 3 4 5 6 PROSES KERJA Mendapatkan maklumat keahlian Mendapatkan borang keahlian Mengadakan taklimat PUSTAKAM Mengisi borang keahlian PUSTAKAM Menyenaraikan Ahli Persatuan Perpustakaan Negeri di Sekolah Mendapatkan maklumbalas kebajikan ahli PEGAWAI YANG MELULUSKAN/DIRUJUK SEKSYEN UNDANGUNDANG /PERATURAN Pengetua/Guru Besar .

CARTA ALIR PROSES KERJA 15: Promosi dan Menjadi Ahli Persatuan Perpustakaan Negeri MUL A Mendapatkan maklumat keahlian Mendapatkan borang keahlian Mengadakan taklimat keahlian PUSTAKAM Mengisi borang keahlian PUSTAKAM Menyenaraikan Ahli Persatuan Perpustakaan Negeri di Sekolah Mendapatkan maklumbalas kebajikan ahli Tamat .

SENARAI SEMAK PROSES KERJA 15: Promosi Dan Menjadi Ahli Persatuan Perpustakaan Negeri BIL 1 2 3 4 5 6 PERKARA Mendapatkan maklumat keahlian Mendapatkan borang keahlian Mengadakan taklimat PUSTAKAM Mengisi borang keahlian PUSTAKAM Menyenaraikan Ahli Persatuan Perpustakaan Negeri di Sekolah Mendapatkan maklumbalas kebajikan ahli TANDAKAN (/) CATATAN .

PROSES KERJA 16: Menjalankan Penyelidikan Dan Kajian Tindakan Perkhidmatan PSS SEKSYEN UNDANGUNDANG/ PERATURAN BIL PROSES KERJA PEGAWAI YANG MELULUSKAN/DIRUJUK 1 2 Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Kenalpasti masalah semasa menjalankan penyelidikan dan kajian Tentukan kaedah penyelidikan yang sesuai dengan perkhidmatan PSS Perlaksanaan penyelidikan yang akan dijalankan Dapatan daripada penyelidikan dan kajian tindakan Penilaian Laporan Pengetua/Guru Besar 3 4 5 6 7 .

CARTA ALIR PROSES KERJA 16: Carta Aliran Penyelidikan Dan Kajian Tindakan Perkhidmatan PSS MUL A Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Kenalpasti masalah semasa menjalankan penyelidikan dan kajian Tentukan kaedah penyelidikan yang sesuai dengan perkhidmatan PSS Perlaksanaan penyelidikan yang akan dijalankan Dapatan daripada penyelidikan dan kajian tindakan Penilaian Laporan Tamat .

SENARAI SEMAK PROSES KERJA 16: Carta Aliran Penyelidikan Dan Kajian Tindakan Perkhidmatan PSS TANDAKAN (/) BIL 1 2 3 4 5 6 7 PERKARA Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Kenalpasti masalah semasa menjalankan penyelidikan dan kajian Tentukan kaedah penyelidikan yang sesuai dengan perkhidmatan PSS Perlaksanaan penyelidikan yang akan dijalankan Dapatan daripada penyelidikan dan kajian tindakan Penilaian Laporan CATATAN PROSES KERJA 17 Menyediakan Laporan Serta Analisis Perlaksanaan Pembangunan Pengurusan Program Dan Aktiviti Serta Kewangan PSS. .

Terima arahan daripada pihak pentadbiran sekolah untuk menyediakan laporan serta analisis perlaksanaan pembangunan. pengurusan program dan aktiviti serta kewangan PSS kepada jawatankuasa tadbir. Terima dan menyemak untuk kelulusan pentadbir sekolah. Program Dan Aktiviti Serta Kewangan PSS. pengurusan program dan aktiviti serta kewangan PSS pada tahun berkenaan. pengurusan program dan aktiviti serta kewangan PSS. 3. CARTA ALIR PROSES KERJA 17: Laporan Serta Analisis Perlaksanaan Pembangunan. Pengurusan. Mengadakan mesyuarat dengan ahli jawatankuasa PSS menyediakan laporan serta analisis perlaksanaan pembangunan. 5. Pengetua/Guru Besar 4. Memberi taklimat laporan serta analisis perlaksanaan pembangunan. pengurusan program dan aktiviti serta kewangan PSS kepada jawatankuasa kerja PSS berdasarkan perancangan aktiviti unit masing-masing. pengurusan program dan aktiviti serta kewangan PSS.BIL. MULA Terima arahan daripada pihak pentadbiran sekolah untuk menyediakan laporan serta analisis perlaksanaan pembangunan. . Memberi taklimat laporan serta analisis perlaksanaan pembangunan. 2. PROSES PENGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK SEKSYEN UNDANGUNDANG/ PERATURAN 1.

YA Memberi taklimat kepada jawatan kuasa induk laporan jawatankuasa kerja PSS. pengurusan program PSS Membuat belanjawan PSS Merancang aktiviti PSS Melaksanakan program pembangunan dan pengurusan PSS TANDAKAN (/) CATATAN . pengurusan program dan aktiviti serta kewangan PSS kepada jawatankuasa kerja PSS berdasarkan perancangan aktiviti unit masing-masing. BIL 1 2 3 4 PERKARA Membuat dasar perlaksanaan pembangunan . TAMAT SENARAI SEMAK PROSES KERJA 17: Laporan Serta Analisis Perlaksanaan Pembangunan. pengurusan program dan aktiviti serta kewangan PSS pada ahli jawatankuasa kerja unit masing-masing. Program Dan Aktiviti Serta Kewangan PSS. Memberi taklimat laporan serta analisis perlaksanaan pembangunan. Pengurusan. Setiap unit kerja menyediakan laporan serta analisis perlaksanaan pembangunan .Memberi taklimat laporan serta analisis perlaksanaan pembangunan. pengurusan program dan aktiviti serta kewangan PSS kepada jawatankuasa tadbir. Mengadakan mesyuarat dengan ahli jawatankuasa kerja PSS dan membentangkan laporan serta analisis perlaksanaan pembangunan . Tidak Membuat keputusan hasil pembentangan laporan setiap unit jawatankuasa kerja PSS dan mencatatkan keputusan tersebut dalam minit mesyuarat jawatankuasa kerja PSS. pengurusan program dan aktiviti serta kewangan PSS serta kewangan PSS pada tahun berkenaan.

program dan aktiviti PSS. PROSES KERJA 18: Menghantar Data dan Laporan Perlaksanaan Program PSS Khasnya Laporan PSS dan NILAM Kepada BTP Melalui PKG dan PSPN Pada Bulan SEPTEMBER Setiap Tahun. dan pengurusan program PSS. . Membuat semakan laporan. pengurusan. Menyediakan laporan serta analisis perlaksanaan Pembangunan. Melengkapkan data dan laporan pembangunan dan pengurusan. Membuat kajian tindakan. PROSES 1. Menyelia dan memantau perlaksanaan pembangunan dan pengurusan PSS Menyedia dan mengedar minit mesyuarat JK/ Induk PSS. Memantau dan menyelia perlaksanaan pembangunan.5 6 7 8 9 10 11 12 13 Merancang dan melaksana program perkembangan staf. Terima arahan daripada pihak pentadbiran sekolah untuk menyediakan laporan PSS khasnya laporan PSS dan NILAM kepada BTP melalui PKG dan PSPN pada bulan Okt setiap tahun. PENGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK Pengetua/Guru Besar SEKSYEN UNDANGUNDANG/ PERATURAN BIL. Menjalankan aktiviti yang dirancang.

Terima dan menyemak untuk kelulusan pentadbir sekolah.2. Memberi taklimat kepada AJK Pengurusan tentang program NILAM. 4. Memberi taklimat laporan dan melantik AJK NILAM. CARTA ALIR PROSES KERJA 18: Menghantar Data dan Laporan Perlaksanaan Program PSS Khasnya Laporan PSS dan NILAM Kepada BTP Melalui PKG dan PSPN Pada Bulan OKT. MULA Terima arahan daripada pihak pentadbiran sekolah untuk Menyediakan data dan laporan perlaksanaan Program NILAM. Memberi taklimat tentang Program NILAM dan melantik AJK NILAM . Mengadakan mesyuarat dengan Ahli Jawatankuasa PSS. 5. Setiap Tahun. 3. .

3. Setiap Tahun. TAMAT SENARAI SEMAK PROSES KERJA 18: Menghantar Data dan Laporan Perlaksanaan Program PSS Khasnya Laporan PSS dan NILAM Kepada BTP Melalui PKG dan PSPN Pada Bulan OKT. TANDAKAN (/) CATATAN 2. 4. Menghantar data dan laporan NILAM kepada PKG dan PSPN pada bulan Oktober. Memberi taklimat tentang Program NILAM dan melantik AJK NILAM . Mengadakan mesyuarat dengan Ahli Jawatankuasa PSS. PERKARA Terima arahan daripada pihak pentadbiran sekolah untuk menyediakan laporan PSS khasnya laporan PSS dan NILAM kepada BTP melalui PKG dan PSPN pada bulan Okt setiap tahun. Melaksanakan program NILAM dan mengumpulkan maklumat setiap bulan. BIL 1. .Memberi taklimat tentang program NILAM kepada AJK Pengurusan. Memberi taklimat kepada AJK Pengurusan tentang program NILAM.

Tindakan susulan. PENGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK SEKSYEN UNDANGUNDANG/ PERATURAN BIL. Terima arahan daripada pihak pentadbiran sekolah untuk tugas-tugas lain. . Terima dan menyemak untuk kelulusan pentadbir sekolah. 2.5. Pengetua / Guru Besar 3. PROSES 1. PROSES KERJA 19: Proses Kerja Tugas-Tugas Lain Yang Diarahkan Oleh Pengurusan Sekolah. Memberi taklimat kepada AJK yang berkenaan. 4. Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh pentadbir sekolah. Terima arahan daripada pihak pentadbiran sekolah untuk menyediakan laporan PSS khasnya laporan PSS dan NILAM kepada BTP melalui PKG dan PSPN pada bulan Okt setiap tahun. 6.

Tidak Ya Membuat laporan mengenai tugas-tugas lain. TAMAT . MULA Terima arahan daripada pihak pentadbiran sekolah untuk menjalankan tugas lain. Membuat keputusan untuk menjalankan tugas-tugas lain. Memberi taklimat kepada AJK .CARTA ALIR PROSES KERJA 19: Proses Kerja Tugas-Tugas Lain Yang Diarahkan Oleh Pengurusan Sekolah.

Membuat semakan laporan. Melengkapkan data dan laporan pembangunan dan pengurusan. pengurusan program PSS Membuat belanjawan PSS Merancang aktiviti PSS Melaksanakan program pembangunan dan pengurusan PSS Merancang dan melaksana program perkembangan staf.SENARAI SEMAK PROSES KERJA 19: Proses Kerja Tugas-Tugas Lain Yang Diarahkan Oleh Pengurusan Sekolah. Menjalankan aktiviti yang dirancang. Memantau dan menyelia perlaksanaan pembangunan. Membuat kajian tindakan. program dan aktiviti PSS. Menyediakan laporan serta analisis perlaksanaan Pembangunan. pengurusan. Menyelia dan memantau perlaksanaan pembangunan dan pengurusan PSS Menyedia dan mengedar minit mesyuarat JK/ Induk PSS. dan pengurusan program PSS. TANDAKAN (/) BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 PERKARA Membuat dasar perlaksanaan pembangunan . CATATAN 12 13 .

2.00 tgh Perpustakaan dibuka jika dirasakan perlu/arahan pengetua.30 pm Jumaat 7. c) Masuk bersama guru sesuatu matapelajaran atau guru pengganti (pelajar tidak dibenarkan masuk jika tiada guru yang mengawasinya.1 Waktu perpustakaan dibuka Isnin hingga Khamis 7.2 Waktu petang Berpakaian seragam sekolah yang lengkap.10 am hingga 3. 11.1 Waktu persekolahan a) Berpakaian seragam sekolah yang lengkap. b) Menjaga denganbaik buku-buku dan perabot perpustakaan. 11. . b) Merekodkan kemasukkannya di dalam buku yang disediakan di kaunter.2.Contoh dan perlu diubahsuai ikut keperluan sekolah anda sendiri PERATURAN PUSAT SUMBER SEKOLAH PERATURAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH 11. a) Berkelakuan sopan. 11.10 am hingga 12.2 Kemasukan pelajar 11. 11.2. d) Tidak boleh meninggalkan perpustakaan tanpa memberitahu guru yang mengawasi/guru perpustakaan/pembantu pusat sumber.3 Semasa berada di dalam perpustakaan a) Tidak boleh membuat bising.3 Waktu-waktu lain Hanya T – Shirt sekolah sahaja dibenarkan di samping pakaian lain yang lengkap.

11. g) Peminjam perlu menulis nama tingkatan pada kad peminjam buku.00 am 11.20 am 2. .4. harga buku dan denda tambahan sebanyak RM3.6 Denda a.telah melakukan beberapa kali perkara yang menyalahi undang-undang perpustakaan.10 am – 7.40 am 10. Pinjaman Buku dan Pemulangan Buku a) Setiap pelajar dibenarkan meminjam dua buah buku sahaja untuk sekali pinjam. c) Meletakkan semula akhbar-akhbar dan majalah ke tempatnya. c) Waktu peminjaman dan pemulangan buku.5 Sabtu d) Tempoh Peminjam 1.3 hari e) Memastikan buku-buku yang dipinjam dalam keadaan baik.5.4. Buku yang lewat dipulang. d) Tidak dibenarkan makan. a) Buku Fiksyen: Hari Pertama = 10 sen Hari-hari Berikutnya = 5 sen b) Buku Rujukan: Hari Pertama = 20 sen Hari-hari Berikutnya = 10 sen b. Digantung kad pinjaman. HARI Isnin .1 Buku Fiksyen dan bukan Fiksyen .30 am – 12. h) Buku-buku yang dipinjam tidak dibenarkan dibawa masuk ke perpustakaan. b) Tidak dibenarkan meminjam buku dengan menggunakan kad perpustakaan pelajar lain. Buku yang hilang.10 pm – 4.15 pm 8. 11.20 am – 10.00 am – 11.40 am 11. 11.1 minggu 1. kotak pensil.2 Buku Rujukan/Siri Ulangkaji . d) Menunjukkan semua buku dan kertas-kertas semasa keluar kepada pengawas pusat sumber yang bertugas dipintu. minum dan tidur.7 Kad Pinjaman a) Seorang pelajar berhak memiliki hanya dua keeping kad pinjaman (kecuali Pengawas Pusat Sumber yang dibenarkan memiliki tiga keeping kad) .5.c) Tidak boleh membawa masuk buku teks.4 Sebelum meninggalkan perpustakaan a) Menyusun semula kerusi yang telah digunakan.00 c. pisau atau gunting.Jumaat MASA 7. e) Tidak dibenarkan menanggalkan tanda nama atau memakai tanda nama pelajar. b) Menyusun semula buku-buku yang telah digunakan diraknya. f) Peminjam perlu mempastikan buku-buku yang dipinjamnya telah dicap tarikh pemulangan yang betul.

Sekiranya kad tersebut hilang pelajarpelajar boleh mendapatkan kad yang baru dengan harga 40 sen sekeping.b) Pada tiap-tiap awal tahun (awal persekolahan). Salinan Photostat juga boleh digunakan asalkan jelas. Gambar yang telah diubahsuai tidak akan dianggap sah. c) Tiap-tiap orang ahli perpustakaan akan diberi nombor ahli yang dicapkan pada kad pinjamannya d) Kad pinjaman tidak boleh ditukar milik. f) Kad-kad ini perlu berada dalam keadaan yang baik dan sebarang pengubahsuaian terhadapnya tidak akan diperakukan. g) Gambar-gambar ukuran pasport perlu ditampal pada kad pinjaman ini. pelajar-pelajar tingkatan 1 akan diberi dua keeping kad secara percuma. Contoh Kad HADAPAN KAD AHLI PERPUSTAKAAN GAMBAR UKURAN PASPORT BELAKANG Nama : K/P : Tingkatan Tahun (UNDANG-UNDANG PERPUSTAKAAN INI TERTAKLUK KEPADA PINDAAN DAN PELAJAR-PELAJAR AKAN DIBERITAHU MENGENAINYA TERLEBIH DAHULU) . e) Pelajar-pelajar tidak dibenarkan meminjamkan kadnya kepada orang lain.

PENYUSUNAN BUKU 11. g) Sudut soalan Mengandungi soalan-soalan peperiksaan yang telah dijilidkan. jurnal dan sebagainya. SPM. f) Sudut bahan-bahan bercetak yang lain Mengandungi laporan. dan STPM tahun-tahun lepas. Buku-buku soalan ini tidak boleh dipinjam dan dibawa keluar dari perpustakaan. Buku-buku dari sudut ini tidak boleh dipinjam kerana ia merupakan rujukan terakhir pelajar jika buku-buku yang sama di rak terbuka telah dipinjam. SPM. Buku-buku ini termasuk dalam golongan buku ‘RED SPOT’ yang boleh dipinjam selama 3 hari sahaja. Pelajar-pelajar tidak dibenarkan membawa keluar surat khabar semasa atau juga .8 Sistem Penyusunan a) Buku-buku disusun berdasarkan Sistem Pengkelasan Perpuluhan Dewey. Menurut system ini buku-buku dikelaskan kepada. dan STPM Mengandungi buku-buku siri ulangkaji PMR.. 11. 11. dan STPM.10 SURAT KHABAR Perpustakaan juga menyediakan surat-surat khabar untuk kemudahan pelajar. bulletin. 000KARYA AM 100 FALSAFAH 200 AGAMA 300 SAINS KEMASYARAKATAN 400 BAHASA 500 SAINS TULEN 600 TEKNOLOGI 700 KESENIAN 800 KESUSASTERAAN 900GEOGRAFI DAN SEJARAH AM b) Pengkelasan am ini dibahagikan kepada bahagian-bahagian yang lebih kecil dan lebih khusus. Buku-buku dari sudut ini hanya boleh dipinjam oleh guru. Diantara sudut-sudut berkenaan ialah: a) Sudut akademik Buku-buku yang dipilih berdasarkan keperluan sesuatu mata pelajaran. Buku tiap-tiap mata pelajaran diletakkan di rak-rak tersendiri. c) Sudut guru Buku-buku pilihan yang sesuai untuk kegunaan guru-guru.9 Sudut-sudut khas Sudut-sudut khas diwujudkan bertujuan untuk kemudahan pengguna-pengguna perpustakaan. d) Sudut siri ulangkaji – PMR. Soalan-soalan ini terdiri daripada soalan peperiksaan dalaman. e) Sudut pameran Mengandungi buku-buku baru yang terdapat di perpustakaan. soalan peperiksaan percubaan PMR. SPM.

Pengawas perpustakaan mestilah amanah. Majalah-majalah lama diletakkan di rak majalah yang disediakan. Apabila telah dilantik menjadi Pengawas Perpustakaan pelajar tersebut tidak boleh menjadi Pengawas Sekolah dan begituleh sebaliknya. Di sekolah Menengah Seri Tanjong ini beberapa orang guru telah dilantik menguruskannya dengan dibantu oleh pelajar-pelajar yang menjawat jawatan sebagai Pengawas Perpustakaan. Di antara majalah yang boleh di dapati: AL ISLAM DEWAN KOSMIK DEWAN SISWA DEWAN MASYARAKAT DEWAN BUDAYA DEWAN SASTERA JURNAL DEWAN BAHASA PELITA BAHASA MASTIKA KELUARGA ANIS MAJALAH PC ORGANISASI PERPUSTAKAAN 11. 11.13 Pentadbiran dan pengurusan Perpustakaan merupakan satu cabang pusat sumber sekolah.surat khabar lama. C Iklan jawatan akan dikeluarkan oleh pihak perpustakaan pada pertengahan tahun. Di antara surat khabar yang disediakan di perpustakaan ialah. Pelajar-pelajar yang ingin membacanya perlu menulis nama mereka dalam buku yang disediakan.14 Pengawas Perpustakaan a Terdiri dari kalangan pelajar yang berminat. d. .00 pagi hingga 2. g. Majalah-majalah ini ditempatkan di kaunter perpustakaan dan dijadikan majalah ‘Red Spot’.00 petang. jujur. dan bertanggungjawab.11 Majalah Red Spot Majalah-majalah juga ada disediakan di perpustakaan. f. Apabila telah dilantik menjadi Pengawas Perpustakaan pelajar tersebut secara automatik menjadi ahli Kelab Perpustakaan dan keahliannya dalam kelab-kelab lain tergugur. Untuk melicinkan lain pengurusannya seorang Pembantu Pusat Sumber telah dilantik dari kalangan kakitangan sekolah. Majalahmajalah yang diletakkan di kaunter ini ialah majalah semasa. b Dilantik oleh pihak pegurusan perpustakaan. Beliau bertugas di Pusat Sumber dari pukul 7. Pengawas Perpustakaan yang baru dilantik akan didedahkan dengan tugas-tugas pengurusan perpustakaan melalui satu kursus jangka pendek. e. Langkah ini bertujuan untuk mengelakkan pelajar merosakkan majalah-majalah berkenaan. BERITA HARIAN UTUSAN MALAYSIA THE NEWS STRAITS TIME THE STAR (Tertakluk kepada perubahan dan keperluan semasa) MAJALAH 11.

harga buku dan denda tambahan sebanyak RM3.00. g) Pelajar-pelajar tidak dibenarkan masuk ke perpustakaan tanpa adanya guru (waktu persekolahan). h) Jika guru memerlukan bahan-bahan dari perpustakaan. sila pastikan pelajar-pelajar tidak keluar dan masuk dengan sewenag-wenangnya. 11. f) Semasa pelajar keluar guru dikehendaki mengawasinya supaya pelajar-pelajar tidak membawa bahan-bahan perpustakaan. 11. d) Tempoh peminjaman:Buku Fiksyen .2 minggu Buku bukan Fiksyen .17 Pemulangan Buku Pemulangan buku boleh dibuat semasa perpustakaan dibuka pada waktu persekolahan. b) Pastikan pelajar tidak membawa masuk barang-barang seperti peraturan yang ditetapkan. b) Buku-buku yang boleh dipinjam termasuklah buku-buku fiksyen.PERATURAN TAMBAHAN UNTUK GURU 11.15 Membawa pelajar a) Guru perlu berada bersama-sama pelajar sepanjang masa di perpustakaan.1 minggu (tulis dalam buku pinjaman yang disediakan) 11. sila dapatkannya dari Pembantu Pusat Sumber atau Guru Perpustakaan. d) Memastikan pelajar-pelajar yang dibawa duduk berkumpul di satu tempat. e) Semasa berada di dalam perpustakaan. (PERATURAN INI TERTAKLUK KEPADA PINDAAN DARI SEMASA KE SEMASA DAN GURU-GURU AKAN DIBERITAHU MENGENAINYA TERLEBIH DAHALU) . Sekiranya kad tersebut hilang guru-guru boleh mendapatkan kad yang perlu dengan harga 50 sen sekeping. b) Kad-kad ini akan diberi secara percuma pada awal tahun. 11.2 minggu Buku Rujukan . bukan fiksyen dan buku rujukan.16 Peminjaman Buku a) Setiap guru dibenarkan meminjam 3 buah buku sahaja untuk sekali pinjam (tidak termasuk buku-buku rujukan 3 buah). b) Buku yang hilang .19 Kad Pinjaman a) Seorang guru berhak memiliki hanya tiga keeping kad pinjaman. c) Mengisikan segala maklumat dalam Rekod Penggunaan Perpustakaan Dalam Waktu Pembelajaran Sekolah yang boleh diperolehi di kaunter pinjaman perpustakaan. c) Peminjam boleh dibuat semasa perpustakaan dibuka pada waktu persekolahan.18 Denda a) Buku yang lewat dipulangkan denda sebanyak 20 sen. Sekiranya buku yang hilang itu diganti dengan buku juga denda tambahan tidak akan dikenakan.

NORMA KERJA BIL PERKARA 1. 12. SENARAI TUGAS HARIAN TARIKH HARI BIL : : AKTIVITI CATATAN . 14.November Catatan: Norma kerja di atas merupakan contoh sahaja. Untuk unit-unit yang lain hendaklah disesuaikan mengikut keadaan PSS sekolah masing-masing. SENARAI JAWATANKUASA UNTUK TUGAS-TUGAS LAIN SELAIN DARI TUGAS SEBAGAI GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA. Guru perpustakaan dan media hendaklah menyediakan norma kerja berdasarkan kerja-kerja yang dilaksanakan.CATATAN: Peraturan PSS diatas hanya untuk perpustakaan sahaja. 13. Mengadakan mesyuarat J/K 2 Mengadakan mesyuarat J/Kerja 3 Membuat pembelian buku KEKERAPAN 2 2 5 TARIKH Januari/Oktober Januari/Oktober Mac.

Disemak oleh Tandatangan Guru P&M .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->