FAIL MEJA GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA

1

VISI PUSAT SUMBER SEKOLAH

Mewujudkan warga sekolah yang berilmu dengan sahsiah yang seimbang, berfikiran kreatif dan inovatif melalui sikap suka membaca dan meneroka sumber informasi

2

MISI PUSAT SUMBER SEKOLAH  Melengkapkan PSS dengan prasarana informasi yang berteknologi tinggi  Menyajikan koleksi khazanah informasi yang terkini dan berkualiti  Mengintegrasikan PSS dengan media berteknologi tinggi  Insan yang berinformasi  Mencanai minda yang bestari  Membentuk warga sekolah yang berkualiti

3

OBJEKTIF PUSAT SUMBER  Mewujudkan kemerlangan pendidikan di sekolah  Menggalakkan penggunaan kemudahan PSS  Pemupukan tabiat belajar pelajar di sekolah  Penghasilan bahan untuk P & P  Memperolehi kemahiran maklumat di kalangan warga sekolah

4

MATLAMAT PUSAT SUMBER  Mempertingkatkan mutu pendidikan sekolah  Membentuk satu profesion perguruan yang positif  Membentuk pelajar yang berilmu

JAWATANKUASA TADBIR PUSAT SUMBER
(NAMA SEKOLAH)

PENGERUSI PENGETUA / GURU BESAR

NAIB PENGERUSI 1 2 GPK HEM GPK 1

NAIB PENGERUSI 3 GPK KOKU

SETIAUSAHA GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA

AHLI JAWATANKUASA GKMP/KETUA BIDANG KETUA PANITIA GURU CEMERLANG KAUNSELOR

.........LAI N PER............ SETIAUSAHA ..................JAWATANKUASA KERJA PUSAT SUMBER (NAMA SEKOLAH) PENGERUSI GURU PENOLONG KANAN 1 GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA ............................... ICT PERK....... BBM PERK..... PERKHIDMATAN PERPUSTAKAAN PERKHIDMATA N PERK............................. LAIN PERK LAIN PEMBANTU KETUA UNIT PENGAWAS PUSAT SUMBER ..

Merancang. Merancang dan mengajar antara 6 hingga 8 waktu seminggu Merancang dan melaksanakan dasar dan program tahunan PSS bersama-sama pengetua. guru dan pelajar sekolah.SENARAI TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA 1. 19. kakitangan PSS. Perpustakaan Awam untuk meningkatkan perkhidmatandan program PSS Menyelia dan mengurus bahan-bahan PSS Menyedia dan mengedar minit mesyuarat J/K induk. 17. 2. 4. J/K Kerja PSS Memantau dan mengawal selia pelaksanaan program PSS Melaksanakan tugas semakan stok dan inventori dan peralatan PSS Mempromosi dan menjadi ahli persatuan perpustakaan / PSS negeri Menjalankan penyelidikan / kajian tindakan berhubung dengan perkhidmatan PSS Menyediakan laporan serta analisis pelaksanaan pembangunan. 13. Merancang dan mengurus belanjawan tahunan PSS bersama AJK Kurikulum Sekolah. 10. Merancang pemerolehan dan pembinaan koleksi yang komprehensif. pengurusan. 14. 9. seimbang dan kemaskini. 8.melaksanakan dan menyelaras program pembangunan staf dan program latihan dalaman berhubung dengan PSS Merancang dan mengurus program PSS Bekerjasama dengan guru-guru dalam pelaksanaan P&P berasaskan sumber Berhubung dan bekerjasama dengan PSPN. 11. 6. 3. Merancang dan melaksanakan Program Kemahiran Maklumat dan perkhidmatan PSS yang dapat menyokong pelaksanaan P&P Merancang dan mengurus program pembacaan (Program NILAM) dan pembudayaan ilmu. 16. program dan aktiviti serta kewangan PSS Menghantar data dan laporan pelaksanaan program PSS khasnya laporan PSS dan NILAM kepada BTP melalui PKG dan PSPN pada bulan Oktober setiap tahun Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengurusan sekolah dari semasa ke semasa . 18. PKG. 15. 5. 12. 7.

PROSES KERJA 1: Merancang dan mengajar antara 6 – 8 waktu seminggu BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 PROSES KERJA Terima jadual waktu dari pihak pentadbir sekolah Mendapatkan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Menyediakan perancangan tahunan ikut mingguan Menyediakan BBM Menyediakan rancangan harian Menyediakan lembaran kerja Melaksanakan P&P Menjalankan penilaian PENGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK Pengetua/Guru Besar Guru Kanan M/Pelajaran SEKSYEN UNDANGUNDANG/ PERATURAN .

CARTA ALIR PROSES KERJA 1: Merancang dan mengajar antara 6 – 8 waktu seminggu MULA Terima jadual waktu dari pihak pentadbir sekolah Mendapatkan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Menyediakan perancangan tahunan ikut mingguan Menyediakan BBM Menyediakan rancangan harian Menyediakan lembaran kerja Melaksanakan P&P Menjalankan penilaian TAMAT .

kakitangan PSS. guru dan pelajar sekolah . program dan belanjawan tahunan PSS bersama-sama pengetua.SENARAI SEMAK PROSES KERJA 1: Merancang dan mengajar antara 6 – 8 waktu seminggu BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 PERKARA Terima daripada dan jadual waktu dari pihak pentadbir sekolah Mendapatkan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Menyediakan perancangan tahunan ikut mingguan Menyediakan BBM Menyediakan rancangan harian Menyediakan lembaran kerja Melaksanakan P&P Menjalankan penilaian TANDAKAN (/) CATATAN PROSES KERJA 2 & 3 : Merancang dan melaksanakan dasar.

Pelaksanaan program tahunan. program dan anggaran perbelanjaan tahunan.BIL 1 PROSES KERJA Terima arahan daripada pihak pentadbir sekolah untuk menyediakan dasar. Terima dan menyemak anggaran belanjawan tahunan untuk kelulusan pentadbir sekolah. Penilaian / Laporan PENGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK Guru Besar / Pengetua AJK Induk PSS SEKSYEN UNDANGUNDANG/ PERATURAN 2 3 4 Guru Besar / Pengetua 5 6 7 AJK Induk PSS . program dan anggaran belanjawan tahunan Merangka dasar dan perancangan tahunan Memberi taklimat penyediaan anggaran belanjawan tahunan kepada jawatan kuasa tadbir berdasarkan perancangan aktiviti unit masing-masing Mengadakan mesyuarat dengan AJK Induk untuk menyediakan dasar.

program dan belanjawan tahunan PSS bersama-sama pengetua. guru dan pelajar sekolah MULA Terima arahan daripada pihak pentadbir sekolah Merangka dasar dan perancangan tahunan Memberi taklimat kepada jawatan kuasa pentadbir sekolah Mengadakan mesyuarat dengan AJK Induk Penerimaan dan semakan anggaran belanjawan tahunan Melaksanakan P&P Menjalankan penilaian dan membuat laporan TAMAT .CARTA ALIR PROSES KERJA 2 & 3 : Merancang dan melaksanakan dasar. kakitangan PSS.

guru dan pelajar sekolah BIL 1 PERKARA Terima arahan daripada pihak pentadbir sekolah untuk menyediakan dasar. Terima dan menyemak anggaran belanjawan tahunan untuk kelulusan pentadbir sekolah. Pelaksanaan program tahunan Penilaian / Laporan TANDAKAN (/) CATATAN 2 3 4 5 6 7 . program dan belanjawan tahunan PSS bersama-sama pengetua. kakitangan PSS. program dan anggaran perbelanjaan tahunan. program dan anggaran belanjawan tahunan Merangka dasar dan perancangan tahunan Memberi taklimat penyediaan anggaran belanjawan tahunan kepada jawatan kuasa tadbir berdasarkan perancangan aktiviti unit masing-masing Mengadakan mesyuarat dengan AJK Induk untuk menyediakan dasar.SENARAI SEMAK PROSES KERJA 2 & 3 : Merancang dan melaksanakan dasar.

PROSES KERJA 4: Merancang pemerolehan dan pembinaan koleksi yang komprehensif. SEKSYEN UNDANGUNDANG/ PERATURAN BIL 1 2 3 4 5 6 PROSES KERJA Membuat Anggaran Belanjawan. Penyemakan stok Merancang pemerolehan dan pembinaan bahan dan koleksi. Menyelia dan mengurus bahan dan koleksi. seimbang dan kemaskini. Pamerkan. PENGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK Pengetua/Guru Besar CARTA ALIR PROSES KERJA 4: . Memilih bahan dan koleksi yang sesuai.

Pamerkan. Menyelia dan mengurus bahan dan koleksi. Memilih bahan dan koleksi yang sesuai.Merancang pemerolehan dan pembinaan koleksi yang komprehensif. MULA Membuat Anggaran Belanjawan. seimbang dan kemaskini. TAMAT . Penyemakan stok Merancang pemerolehan dan pembinaan bahan dan koleksi.

Menyelia dan mengurus bahan dan koleksi. seimbang dan kemaskini. Penyemakan stok.1: .SENARAI SEMAK PROSES KERJA 4: Merancang pemerolehan dan pembinaan koleksi yang komprehensif. TANDAKAN (/) CATATAN PROSES KERJA 5. Pamerkan. BIL 1 2 3 4 5 6 PERKARA Membuat Anggaran Belanjawan. Memilih bahan dan koleksi yang sesuai. Merancang pemerolehan dan pembinaan bahan dan koleksi.

Mempromosikan perkhidmatan yang terdapat di PSS. Melaporkan kepada pihak pentadbir Guru Besar 6. Memastikan semua perkhidmatan lengkap dan sempurna. Menyenaraikan perkhidmatan yang ada di PSS . 3.Proses Kerja Perkhidmatan PSS SEKSYEN UNDANGUNDANG/ PERATURAN BIL PROSES KERJA PEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK 1. CARTA ALIR PROSES KERJA 5.Perkhidmatan BBM dll.1: Proses Kerja Perkhidmatan PSS MULA . 2. Menerima maklum balas daripada semua bahagian perkhidmatan yang terdapat di PSS.Rekod Penggunaan Perpustakaan.Perkhidmatan TV Pendidikan . . . 5 Membuat analisa data penggunaan daripada setiap perkhidmatan.Rekod Penggunaan TV Pendidikan dll. .Perkhidmatan Perpustakaan . 4.

Memastikan perkhidmatan lengkap dan sempurna. Menerima makluman balas. Menganalisa data perkhidmatan Melaporkan pihak pentadbir TAMA T SENARAI SEMAK PROSES KERJA 5.Menyenaraikan Perkhidmatan PSS.1: Proses Kerja Perkhidmatan PSS TANDAKAN (/) BIL PROSES KERJA CATATAN .

Perkhidmatan BBM dll. 6.2: Program Kemahiran Maklumat .Perkhidmatan TV Pendidikan .Perkhidmatan Perpustakaan . Menerima maklum balas daripada semua bahagain perkhidmatan yang terdapat di PSS. Mempromosikan perkhidmatan yang terdapat di PSS.Rekod Penggunaan TV Pendidikan dll. Melaporkan kepada pihak pentadbir 4. 2.Rekod Penggunaan Perpustakaan. Menyenaraikan perkhidmatan yang ada di PSS . 3. Membuat analisa data penggunaan daripada setiap perkhidmatan. Memastikan semua perkhidmatan lengkap dan sempurna. . 5.1. PROSES KERJA 5. .

6. CARTA ALIR PROSES KERJA 5. Menyediakan jadual . Memastikan bahan dan peralatan lengkap dan mencukupi sempurna.BIL PROSES KERJA PEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK SEKSYEN UNDANGUNDANG/ PERATURAN 1.Perpustakaan . Melaksanakan Program Kemahiran Maklumat. 5. Penilaian dan maklum balas Melaporkan kepada pentadbir 3.LIterasi maklumat .2: Program Kemahiran Maklumat MULA . Merancang Program Kemahiran Maklumat . menetapkan pelaksana dan kumpulan sasaran. Pengetua/ Guru Besar 4.ICT 2.

Merancang Program Kemahiran Maklumat Memastikan bahan dan peralatan lengkap dan mencukupi.Perpustakaan . Penyediaan jadual. menetapkan pelaksana. dan kumpulan sasaran.Letarasi maklumat . Laporan kepada pihak pentadbir TAMA T SENARAI SEMAK PROSES KERJA 5. PROSES KERJA Merancang Program Kemahiran Maklumat .2: Program Kemahiran Maklumat BIL 1. Melaksanakan Program Kemahiran Maklumat.ICT TANDAKAN (/) CATATAN . Penilaian dan maklum balas.

a) buku fiksyen (BM / BI ) b) Akhbar. Penilaian dan maklum balas Melaporkan kepada pentadbir 3. Melaksanakan Program Kemahiran Maklumat. majalah. 5. menetapkan pelaksana dan kumpulan sasaran. Menyediakan jadual .Pembelian buku NILAM .2. Memastikan bahan dan peralatan lengkap dan mencukupi sempurna. PROSES KERJA 6: Program NILAM dan Pembudayaan Ilmu SEKSYEN UNDANGUNDANG/ PERATURAN BIL PROSES KERJA PEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK 1. .Pembelian bahan bacaan. 6. 4. Merancang Program NILAM dan Pembudayaan Ilmu .

Penyediaan tempat dan bahan mengikut kumpulan sasaran.Projek Pukal . 3. 4. Memastikan pelaksanaan selaras dengan kehendak PSPN. . . 6.2. Mengadakan aktiviti yang berkaitan Program NILAM dan Pembudayaan Ilmu. Penyediaan tempat dan bahan mengikut kumpulan sasaran. 5.Pertandingan Bercerita dll. Mengadakan aktiviti berkaitan. CARTA ALIR PROSES KERJA 6: Program NILAM dan Pembudayaan Ilmu MULA Merancang Program NILAM dan Pembudayaan Ilmu. Penilaian dan maklum balas Menyemak dan mengesahkan laporan Guru Besar dan Guru Perpustakaan dan media.

Pembelian bahan bacaan. . Memastikan pelaksanaan selaras dengan kehendak PSPN. Mengadakan aktiviti yang berkaitan Program NILAM dan Pembudayaan Ilmu.Pembelian buku NILAM .Pertandingan Bercerita dll.Memastikan pelaksanaan selaras dengan PSPN Penilaian dan maklum balas. Menyemak dan mengesahkan laporan TAMA T SENARAI SEMAK PROSES KERJA 6: Program NILAM dan Pembudayaan Ilmu BIL 1. . PROSES KERJA Merancang Program NILAM dan Pembudayaan Ilmu . majalah. . 3. 4. a) buku fiksyen (BM / BI ) b) Akhbar. TANDAKAN (/) CATATAN 2.Projek Pukal . Penyedian tempat dan bahan mengikut kumpulan sasaran.

3. Memastikan bahan dan peralatan lengkap dan mencukupi sempurna. 4.5. Menyediakan jadual . . 2. menetapkan pelaksana dan kumpulan sasaran. Penilaian dan maklum balas Menyemak dan mengesahkan laporan PROSES KERJA 7: Program Pembangunan Staf dan Latihan Dalaman Dengan PSS SEKSYEN UNDANGUNDANG/ PERATURAN BIL PROSES KERJA PEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK Pengetua/Guru Besar 1. 6. Melaksanakan Program Pembangunan Staf dan Latihan Dalaman. Mengenalpasti dan Merancang Program Pembangunan Staf dan Latihan Dalaman.

Penyediaan jadual. Memastikan bahan dan peralatan lengkap dan mencukupi.5. . Melaporkan kepada pentadbir CARTA ALIR PROSES KERJA 7: Program Pembangunan Staf dan Latihan Dalaman MULA Merancang Program Pembangunan Staf dan Latihan Dalaman. menetapkan pelaksana. Melaksanakan Program Pembangunan dan Latihan Dalaman Penilaian dan maklum balas. Penilaian dan maklum balas 6. dan kumpulan sasaran. Laporan kepada pihak pentadbir.

. Melaksanakan Program Pembangunan Staf dan Latihan Dalaman. 5. 3.TAMA T SENARAI SEMAK PROSES KERJA 7: Program Pembangunan Staf dan Latihan Dalaman TANDAKAN (/) BIL 1. menetapkan pelaksana dan kumpulan sasaran. . 6. PROSES KERJA Merancang Program Pembangunan Staf dan Latihan Dalaman Memastikan bahan dan peralatan lengkap dan mencukupi sempurna. Penilaian dan maklum balas Melaporkan kepada pentadbir CATATAN 2. 4. Menyediakan jadual .

PROSES KERJA 8.1: Urusan Pengurusan Stor
Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Seksyen Undang-Undang/ Peraturan

BIL
1. 2.

PROSES KERJA
Pastikan ada stor yang sesuai Susun barang mengikut kumpulan: Kumpulan A: 30% barang yang mempunyai nilai pembelian tahunan tertinggi Kuantiti stok maksima 4 bulan penggunaan Angka menokok stok 3 bulan penggunaan Kuantiti stok minima 2 bulan penggunaan Kumpulan B: Mengandungi 70% bakinya Kuantiti stok maksima 6 bulan penggunaan Angka menokok stok 3 bulan penggunaan Kuantiti stok minima 2 bulan penggunaan Dan pembelian boleh dibuat apabila tahap stok berada di stok minima atau menokok stok Semak barang yang diterima kualiti kuantiti Semak dan rekod stok mengikut jenis: Peralatan Pejabat – Kew 314: Barang yang luak dan alatan pejabat yang tak luak nilainya rendak dan tidak ekonomik untuk dibaikpulih/selenggara Melantik pegawai “Pemverifikasi Stor” bagi tujuan menyemak stok Buat pelupusan barang-barang bila didapati: • barang yang tidak diperlukan lagi • barang yang tidak boleh digunakan lagi • syor daripada pemverifikasi

3.

Pengetua/Guru Besar

4.

5. 6.

CARTA ALIRAN PROSES KERJA 8.1: Urusan Pengurusan Stor
MULA

Pastikan ada stor yang sesuai Susun barang mengikut kumpulan: Kumpulan A: 30% barang yang mempunyai nilai pembelian tahunan tertinggi Kuantiti stok maksima 4 bulan penggunaan Angka menokok stok 3 bulan penggunaan Kuantiti stok minima 2 bulan penggunaan Kumpulan B: Mengandungi 70% bakinya Kuantiti stok maksima 6 bulan penggunaan Angka menokok stok 3 bulan penggunaan Kuantiti stok minima 2 bulan penggunaan

Semak barang yang diterima kualiti kuantiti Semak dan rekod stok mengikut jenis: Peralatan Pejabat – Kew 314: Barang yang luak dan alatan pejabat yang tak luak nilainya rendak dan tidak ekonomik untuk dibaikpulih/selenggara

Buat pelupusan barang-barang bila didapati: barang yang tidak diperlukan lagi barang yang tidak boleh digunakan lagi syor daripada pemverifikasi

TAMA T

SENARAI SEMAK PROSES KERJA 8.1: Urusan Pengurusan Stor
Bil
1. 2.

PERKARA
Pastikan ada stor yang sesuai Susun barang mengikut kumpulan: Kumpulan A: 30% barang yang mempunyai nilai pembelian tahunan tertinggi Kuantiti stok maksima 4 bulan penggunaan Angka menokok stok 3 bulan penggunaan Kuantiti stok minima 2 bulan penggunaan Kumpulan B: Mengandungi 70% bakinya Kuantiti stok maksima 6 bulan penggunaan Angka menokok stok 3 bulan penggunaan Kuantiti stok minima 2 bulan penggunaan Dan pembelian boleh dibuat apabila tahap stok berada di stok minima atau menokok stok Semak barang yang diterima kualiti kuantiti Semak dan rekod stok mengikut jenis: Peralatan Pejabat – Kew 314: Barang yang luak dan alatan pejabat yang tak luak nilainya rendak dan tidak ekonomik untuk dibaikpulih/selenggara Melantik pegawai “Pemverifikasi Stor” bagi tujuan menyemak stok Buat pelupusan barang-barang bila didapati: • barang yang tidak diperlukan lagi • barang yang tidak boleh digunakan lagi • syor daripada pemverifikasi

TANDAKAN (/)

CATATAN

3.

4.

5. 6.

PROSES KERJA 8.000. Pengetua/Guru Besar 4. CARTA ALIRAN PROSES KERJA 8.000.00 seunit dan keseluruhan kurang RM100.000.000.00 oleh Lembaga Pemeriksa Barang yang kurang RM10.00 seunit dan keseluruhan RM100.2: Urusan Proses Pelupusan / Hapuskira . PROSES KERJA Memastikan jenis pelupusan /hapuskira Pelupusan Kategori barang yang tidak diperlukan lagi Kategori barang yang tidak boleh digunakan lagi Hapuskira Kehilangan Hasil/kutipan yang tidak boleh didapatkan lagi Lantik Lembaga Pemeriksa Peringkat PSPN 2 orang pegawai kanan bebas dari urusan stok mempunyai kebolehan/kepakaran jika berkaitan teknik/mesin Memeriksa barang-barang yang hendak dihapuskan dan membuat syor Sediakan borang pelupusan/hapuskira: Pelupusan: 300V dalam 6 salinan Hapuskira: Lampiran J Lampiran K Lampiran L Laporan Jaga Laporan Polis awal Laporan Polis terkini Pemeriksaan oleh ahli Lembaga Pemeriksa: Barang yang melebihi RM10.00 tanpa Lembaga Pemeriksa 2. 3.2: Urusan Proses Pelupusan / Hapuskira Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Seksyen Undang-Undang/ Peraturan BIL 1.

000.000.00 seunit dan keseluruhan kurang RM100.MULA Memastikan jenis pelupusan /hapuskira Pelupusan Kategori barang yang tidak diperlukan lagi Kategori barang yang tidak boleh digunakan lagi Hapuskira Kehilangan Hasil/kutipan yang tidak boleh didapatkan lagi Lantik Lembaga Pemeriksa Peringkat PSPN 2 orang pegawai kanan bebas dari urusan stok mempunyai kebolehan/kepakaran jika berkaitan teknik/mesin Memeriksa barang-barang yang hendak dihapuskan dan membuat syor Sediakan borang pelupusan/hapuskira: Pelupusan: 300V dalam 6 salinan Hapuskira: Lampiran J Lampiran K Lampiran L Laporan Jaga Laporan Polis awal Laporan Polis terkini Pemeriksaan oleh ahli Lembaga Pemeriksa: Barang yang melebihi RM10.2: Urusan Prosos Pelupusan / Hapuskira Bil PERKARA TANDAKAN (/) CATATAN .00 oleh Lembaga Pemeriksa Barang yang kurang RM10.000.00 tanpa Lembaga Pemeriksa TAMA T SENARAI SEMAK PROSES KERJA 8.000.00 seunit dan keseluruhan RM100.

Proses Kerja Mesyuarat Induk . 4.00 tanpa Lembaga Pemeriksa 3.00 seunit dan keseluruhan kurang RM100.mengumpul Perancangan Tahunan setiap Panitia. Bil 1. Memastikan jenis pelupusan /hapuskira Pelupusan Kategori barang yang tidak diperlukan lagi Kategori barang yang tidak boleh digunakan lagi Hapuskira Kehilangan Hasil/kutipan yang tidak boleh didapatkan lagi Lantik Lembaga Pemeriksa Peringkat PSPN 2 orang pegawai kanan bebas dari urusan stok mempunyai kebolehan/kepakaran jika berkaitan teknik/mesin Memeriksa barang-barang yang hendak dihapuskan dan membuat syor Sediakan borang pelupusan/hapuskira: Pelupusan: 300V dalam 6 salinan Hapuskira: Lampiran J Lampiran K Lampiran L Laporan Jaga Laporan Polis awal Laporan Polis terkini Pemeriksaan oleh ahli Lembaga Pemeriksa: Barang yang melebihi RM10. 2. Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Pengetua/Guru Besar Seksyen Undang – Undang / Peraturan .000.000.000.00 seunit dan keseluruhan RM100. PROSES KERJA 9: Proses Kerja Berhubung Dan Bekerjasama Dengan Guru-guru Dalam Pelaksanaan P&P Berasaskan Sumber.1.000.00 oleh Lembaga Pemeriksa Barang yang kurang RM10.

Mendapat kelulusan daripada Pengerusi atau Naib Pengerusi Menyediakan dokumen / bahan yang diperlukan dalam aktiviti yang dianjurkan. 4. Membincangkan susunan aktiviti/program Tahunan selari dengan takwim PSS. 5. 3. Menyediakan laporan. . Melaksanakan aktiviti / P&P yang dirancang. 6.2.

TAMAT Mendapat kelulusan daripada Pengerusi atau Naib Pengerusi TAMBAH / PINDA TIDAK YA Menyediakan dokumen / bahan yang diperlukan dalam aktiviti yang dianjurkan.CARTA ALIR PROSES KERJA 9: Carta Aliran Proses Kerja Berhubung Dan Bekerjasama Dengan Guru-guru Dalam Pelaksanaan P&P Berasaskan Sumber MULA Mesyuarat Induk . Menyediakan laporan. . Melaksanakan aktiviti / P&P yang dirancang.mengumpul Perancangan Tahunan setiap Panitia. Mula Membincangkan susunan aktiviti/program Tahunan selari dengan takwim PSS.

6. PKG dan Perpustakan Awam Untuk Meningkatkan Perkhidmatan Dan Program PSS . Menyediakan laporan. PROSES KERJA 10: PROSES KERJA 10: Berhubung Dan Bekerjasama Dengan PSPN. Mendapat kelulusan daripada Pengerusi atau Naib Pengerusi 3. Melaksanakan aktiviti / P&P yang dirancang. Menyediakan dokumen / bahan yang diperlukan dalam aktiviti yang dianjurkan.mengumpul Perancangan Tahunan setiap Panitia. TANDAKAN (/) CATATAN 2. Membincangkan susunan aktiviti/program Tahunan selari dengan takwim PSS.SENARAI SEMAK PROSES KERJA 9: Proses Kerja Berhubung Dan Bekerjasama Dengan Guru-guru Dalam Pelaksanaan P&P Berasaskan Sumber BIL 1. 5. 4. PROSES KERJA Mesyuarat Induk .

3. Pengerusi atau Naib Pengerusi 5. PKG dan Perpustakaan Awam . Kenalpasti program / perkhidmatan yang diperlukan Berbincang dan mendapat kelulusan daripada Pengerusi atau Naib Pengerusi Sediakan dokumen berkenaan. Dapatkan perkhidmatan / program daripada PSPN. 4. Dapatkan Pengesahan atau Naib Pengerusi Pengerusi 2.BIL PROSES KERJA PEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK AJK Induk PSS AJK Kerja PSS Pengerusi atau Naib Pengerusi SEKSYEN UNDANG – UNDANG / PERATURAN 1.

Surat Rasmi . PKG dan/atau Perpustakan Awam Untuk Meningkatkan Perkhidmatan Dan Program PSS Kenalpasti program / perkhidmatan yang diperlukan MULA Berbincang dan mendapat kelulusan daripada Pengerusi atau Naib Pengerusi Mula Sediakan dokumen berkenaan. PKG dan/atau Perpustakaan Awam TAMAT .CARTA ALIRAN PROSES KERJA 10: Berhubung Dan Bekerjasama Dengan PSPN.Kertas Kerja / Maklumat Program TAMBAH / PINDA TIDAK YA Dapatkan Pengerusi Pengesahan Pengerusi atau Naib Dapatkan perkhidmatan / program daripada PSPN. .

6. . 7. PKG dan Perpustakaan Awam TANDAK AN (/) CATATAN 8. PROSES KERJA Kenalpasti program / perkhidmatan yang diperlukan Berbincang dan mendapat kelulusan daripada Pengerusi atau Naib Pengerusi Sediakan dokumen berkenaan.Surat Rasmi .SENARAI SEMAK PROSES KERJA 10: Berhubung Dan Bekerjasama Dengan PSPN. 9. . PKG dan Perpustakan Awam Untuk Meningkatkan Perkhidmatan Dan Program PSS BI 5.Kertas Kerja / Maklumat Program Dapatkan Pengesahan Pengerusi atau Naib Pengerusi Dapatkan perkhidmatan / program daripada PSPN.

1: Memproses Bahan Buku PEGAWAI YANG MELULUSKAN/DIRUJU K SEKSYEN UNDANGUNDANG/ PERATURAN BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 PROSES KERJA Senaraikan bahan buku Dapatkan maklumat pembekal Dapatkan sebut harga Memilih pembekal Berhubung dengan pembekal Menerima Delivery Order (DO) Kelulusan Guru Besar/ Pengetua Menerima buku dari pembekal Menentukan buku yang diterima sama seperti dalam Borang Pesanan Periksa keadaan fizikal buku Rekodkan butir-butir buku dalam buku stok Sediakan Slip Kerja Sediakan kad katolog Jalankan proses fizikal Pamerkan buku baru Ditempatkan di rak Pengetua/Guru Besar CARTA ALIR PROSES KERJA 11.PROSES KERJA 11.1: Memproses Bahan Buku MULA Senaraikan bahan buku .

1: Memproses Bahan Buku BIL 1 2 3 4 PERKARA Senaraikan bahan buku Dapatkan maklumat pembekal Dapatkan sebut harga Memilih pembekal TANDAKAN (/) CATATAN .Dapatkan maklumat pembekal Dapatkan sebut harga Jika “TIDAK” Memilih pembekal Jika “ YA” Berhubung dengan pembekal Menerima Delivery Order (DO) Kelulusan Pengetua Jika “ YA” Menerima buku dari pembekal Jika “TIDAK” Pulangkan kepada pembekal Jika “TIDAK” Menentukan buku yang diterima sama seperti dalam Borang Pesanan Jika “ YA” Periksa keadaan fizikal buku Jika “ YA” Rekodkan butir-butir buku dalam buku stok Sediakan Slip Kerja Sediakan kad katolog Jalankan proses fizikal Pamerkan buku baru Ditempatkan di rak TAMA T Jika “TIDAK” SENARAI SEMAK PROSES KERJA 11.

2: Memproses Bahan Bukan Buku PEGAWAI YANG MELULUSKAN/DIRUJU K Pengetua/Guru Besar SEKSYEN UNDANGUNDANG/ PERATURAN BIL 1 2 3 4 PROSES KERJA Senaraikan bahan yang hendak dibeli Dapatkan maklumat pembekal Dapatkan sebut harga Memilih pembekal .5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Berhubung dengan pembekal Menerima Delivery Order (DO) Kelulusan Guru Besar / Pengetua Menerima buku dari pembekal Menentukan buku yang diterima sama seperti dalam Borang Pesanan Periksa keadaan fizikal buku Rekodkan butir-butir buku dalam buku stok Sediakan Slip Kerja Sediakan kad katolog Jalankan proses fizikal Pamerkan Ditempatkan di rak PROSES KERJA 11.

2: Memproses Bahan Bukan Buku MULA Senaraikan bahan yang hendak dibeli Dapatkan maklumat pembekal Dapatkan sebut harga Jika “TIDAK” Memilih pembekal Jika “ YA” Berhubung dengan pembekal Menerima Delivery Order (DO) .5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Berhubung dengan pembekal Menerima Delivery Order (DO) Kelulusan Pengetua Menerima bahan dari pembekal Menentukan bahan yang diterima sama seperti dalam Borang Pesanan Periksa keadaan fizikal bahan Rekodkan butir-butir bahan dalam buku stok Sediakan Slip Kerja Sediakan kad katolog Jalankan proses fizikal Pamerkan Ditempatkan di rak/APD CARTA ALIR PROSES KERJA 11.

Jika “TIDAK” Kelulusan Guru Besar / Pengetua Jika “ YA” Menerima bahan dari pembekal Jika “TIDAK” Pulangkan kepada pembekal Jika “TIDAK” Menentukan bahan yang diterima sama seperti dalam Borang Pesanan Jika “ YA” Periksa keadaan fizikal bahan Jika “ YA” Rekodkan butir-butir bahan dalam stok Sediakan Slip Kerja Sediakan kad katolog Jalankan proses fizikal Pamerkan Ditempatkan di rak TAMA T SENARAI SEMAK PROSES KERJA 11.2: Memproses Bahan Bukan Buku TANDAKAN (/) BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PERKARA Senaraikan bahan yang hendak dibeli Dapatkan maklumat pembekal Dapatkan sebut harga Memilih pembekal Berhubung dengan pembekal Menerima Delivery Order (DO) Kelulusan Guru Besar/Pengetua Menerima bahan dari pembekal Menentukan bahan yang diterima sama seperti dalam Borang Pesanan Periksa keadaan fizikal bahan CATATAN .

11 12 13 14 15 16 Rekodkan butir-butir bahan dalam buku stok Sediakan Slip Kerja Sediakan kad katolog Jalankan proses fizikal Pamerkan Ditempatkan di rak/APD PROSES KERJA 12: Menyedia Dan Mengedar Minit Mesyuarat J/Kuasa Induk . masa. Mengedarkan minit mesyuarat kepada AJK yang terlibat dan memfailkan minit mesyuarat. dan tempat mesyuarat. Mengadakan tindakan susulan. Berbincang dan mendapat kelulusan Pengerusi berkaitan minit mesyuarat. PROSES KERJA Merujuk takwim PSS dan menerima arahan daripada Pengerusi berkaitan agenda mesyuarat. 2 3 4 5 6 7 . tarikh. Memproses minit mesyuarat. Mengadakan mesyuarat dan mencatat agenda/ minit mesyuarat. J/K Kerja PSS. Menyediakan surat panggilan mesyuarat kepada AJK yang terlibat. PEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK Pengetua/Guru Besar SEKSYEN UNDANGUNDANG / PERATURAN BIL 1.

MULA Merujuk takwim PSS dan menerima arahan daripada Pengerusi berkaian agenda mesyuarat. J/K Kerja PSS. Mengadakan tindakan susulan. masa. dan Menyediakan surat panggilan mesyuarat kepada AJK yang terlibat.CARTA ALIR PROSES KERJA 12: Menyedia Dan Mengedar Minit Mesyuarat J/Kuasa Induk . tarikh. Mengadakan mesyuarat dan mencatat agenda/ minit Memproses minit mesyuarat. . Perbincanga n Berbincang dan mendapat kelulusan Pengerusi berkaitan Tida Ya Mengedarkan minit mesyuarat kepada AJK yang terlibat dan memfailkan minit mesyuarat.

J/K Kerja PSS. Memproses minit mesyuarat. tarikh. masa. Berbincang dan mendapat kelulusan Pengerusi berkaitan minit mesyuarat Mengedarkan minit mesyuarat kepada AJK yang terlibat dan memfailkan minit mesyuarat. Mengadakan mesyuarat dan mencatat agenda/ minit mesyuarat. BIL 1. SENARAI SEMAK SENARAI SEMAK PROSES KERJA 12: Menyedia Dan Mengedar Minit Mesyuarat J/Kuasa Induk . PERKARA Merujuk takwim PSS dan menerima arahan daripada Pengerusi berkaitan agenda mesyuarat. dan tempat mesyuarat. Mengadakan tindakan susulan.TAMAT 3. TANDAKAN (√) CATATAN 2 3 4 5 6 7 . Menyediakan surat panggilan mesyuarat kepada AJK yang terlibat.

PROSES KERJA 13 : Pemantauan Dan Mengawal Selia Pelaksanaan Program PSS SEKSYEN UNDANG-UNDANG /PERATURAN BIL 1 2 3 4 5 PROSES KERJA Mesyuarat Jawatankuasa Memantau dan mengawal selia pelaksanaan program Menyemak hasil pemantauan Penilaian Laporan PEGAWAI YANG MELULUSKAN/DIRUJUK Pengetua/Guru Besar .

CARTA ALIR PROSES KERJA 13: Pemantauan Dan Mengawal Selia Pelaksanaan Program PSS MUL A Mesyuarat Jawatankuasa Memantau dan mengawal selia pelaksanaan program Menyemak hasil pemantauan Penilaian Laporan TAMAT .

SENARAI SEMAK PROSES KERJA 13: Pemantauan Dan Mengawal Selia Pelaksanaan Program PSS TANDAKAN (/) BIL PERKARA CATATAN 1 2 3 4 5 Mesyuarat Jawatankuasa Memantau dan mengawal selia pelaksanaan program Menyemak hasil pemantauan Penilaian Laporan .

PROSES KERJA Pastikan ada stok yang sesuai Susun barang mengikut kumpulan: Kumpulan A: 30% barang yang mempunyai nilai pembelian tahunan tertinggi Kuantiti stok maksima 4 bulan penggunaan Angka menokok stok 3 bulan penggunaan Kuantiti stok minima 2 bulan penggunaan Kumpulan B: Mengandungi 70% bakinya Kuantiti stok maksima 6 bulan penggunaan Angka menokok stok 3 bulan penggunaan Kuantiti stok minima 2 bulan penggunaan Dan pembelian boleh dibuat apabila tahap stok berada di stok minima atau menokok stok Semak barang yang diterima kualiti kuantiti Semak dan rekod stok mengikut jenis: Peralatan Pejabat – Kew 314: Barang yang luak dan alatan pejabat yang tak luak nilainya rendak dan tidak ekonomik untuk dibaikpulih/selenggara Melantik pegawai “Pemverifikasi Stok” bagi tujuan menyemak stok Buat pelupusan barang-barang bila didapati: • barang yang tidak diperlukan lagi • barang yang tidak boleh digunakan lagi • syor daripada pemverifikasi Pengetua/Guru Besar 3. 6.PROSES KERJA 14: Urusan Pengurusan Stok PEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK SEKSYEN UNDANG-UNDANG/ PERATURAN BIL 1. CARTA ALIRAN PROSES KERJA 14: Urusan Pengurusan Stok . 5. 2. 4.

PERKARA Pastikan ada stok yang sesuai TANDAKAN (/) CATATAN .MULA Pastikan ada stok yang sesuai Susun barang mengikut kumpulan: Kumpulan A: 30% barang yang mempunyai nilai pembelian tahunan tertinggi Kuantiti stok maksima 4 bulan penggunaan Angka menokok stok 3 bulan penggunaan Kuantiti stok minima 2 bulan penggunaan Kumpulan B: Mengandungi 70% bakinya Kuantiti stok maksima 6 bulan penggunaan Angka menokok stok 3 bulan penggunaan Kuantiti stok minima 2 bulan penggunaan Semak barang yang diterima kualiti kuantiti Semak dan rekod stok mengikut jenis: Peralatan Pejabat – Kew 314: Barang yang luak dan alatan pejabat yang tak luak nilainya rendak dan tidak ekonomik untuk dibaikpulih/selenggara Buat pelupusan barang-barang bila didapati: barang yang tidak diperlukan lagi barang yang tidak boleh digunakan lagi syor daripada pemverifikasi TAMA T SENARAI SEMAK PROSES KERJA 14: Urusan Pengurusan Stok BIL 1.

PROSES KERJA 15: Promosi dan Menjadi Ahli Persatuan Perpustakaan Negeri . 5. Susun barang mengikut kumpulan: Kumpulan A: 30% barang yang mempunyai nilai pembelian tahunan tertinggi Kuantiti stok maksima 4 bulan penggunaan Angka menokok stok 3 bulan penggunaan Kuantiti stok minima 2 bulan penggunaan Kumpulan B: Mengandungi 70% bakinya Kuantiti stok maksima 6 bulan penggunaan Angka menokok stok 3 bulan penggunaan Kuantiti stok minima 2 bulan penggunaan Dan pembelian boleh dibuat apabila tahap stok berada di stok minima atau menokok stok Semak barang yang diterima kualiti kuantiti Semak dan rekod stok mengikut jenis: Peralatan Pejabat – Kew 314: Barang yang luak dan alatan pejabat yang tak luak nilainya rendak dan tidak ekonomik untuk dibaikpulih/selenggara Melantik pegawai “Pemverifikasi Stor” bagi tujuan menyemak stok Buat pelupusan barang-barang bila didapati: • barang yang tidak diperlukan lagi • barang yang tidak boleh digunakan lagi • syor daripada pemverifikasi 3.2. 6. 4.

BIL 1 2 3 4 5 6 PROSES KERJA Mendapatkan maklumat keahlian Mendapatkan borang keahlian Mengadakan taklimat PUSTAKAM Mengisi borang keahlian PUSTAKAM Menyenaraikan Ahli Persatuan Perpustakaan Negeri di Sekolah Mendapatkan maklumbalas kebajikan ahli PEGAWAI YANG MELULUSKAN/DIRUJUK SEKSYEN UNDANGUNDANG /PERATURAN Pengetua/Guru Besar .

CARTA ALIR PROSES KERJA 15: Promosi dan Menjadi Ahli Persatuan Perpustakaan Negeri MUL A Mendapatkan maklumat keahlian Mendapatkan borang keahlian Mengadakan taklimat keahlian PUSTAKAM Mengisi borang keahlian PUSTAKAM Menyenaraikan Ahli Persatuan Perpustakaan Negeri di Sekolah Mendapatkan maklumbalas kebajikan ahli Tamat .

SENARAI SEMAK PROSES KERJA 15: Promosi Dan Menjadi Ahli Persatuan Perpustakaan Negeri BIL 1 2 3 4 5 6 PERKARA Mendapatkan maklumat keahlian Mendapatkan borang keahlian Mengadakan taklimat PUSTAKAM Mengisi borang keahlian PUSTAKAM Menyenaraikan Ahli Persatuan Perpustakaan Negeri di Sekolah Mendapatkan maklumbalas kebajikan ahli TANDAKAN (/) CATATAN .

PROSES KERJA 16: Menjalankan Penyelidikan Dan Kajian Tindakan Perkhidmatan PSS SEKSYEN UNDANGUNDANG/ PERATURAN BIL PROSES KERJA PEGAWAI YANG MELULUSKAN/DIRUJUK 1 2 Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Kenalpasti masalah semasa menjalankan penyelidikan dan kajian Tentukan kaedah penyelidikan yang sesuai dengan perkhidmatan PSS Perlaksanaan penyelidikan yang akan dijalankan Dapatan daripada penyelidikan dan kajian tindakan Penilaian Laporan Pengetua/Guru Besar 3 4 5 6 7 .

CARTA ALIR PROSES KERJA 16: Carta Aliran Penyelidikan Dan Kajian Tindakan Perkhidmatan PSS MUL A Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Kenalpasti masalah semasa menjalankan penyelidikan dan kajian Tentukan kaedah penyelidikan yang sesuai dengan perkhidmatan PSS Perlaksanaan penyelidikan yang akan dijalankan Dapatan daripada penyelidikan dan kajian tindakan Penilaian Laporan Tamat .

SENARAI SEMAK PROSES KERJA 16: Carta Aliran Penyelidikan Dan Kajian Tindakan Perkhidmatan PSS TANDAKAN (/) BIL 1 2 3 4 5 6 7 PERKARA Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Kenalpasti masalah semasa menjalankan penyelidikan dan kajian Tentukan kaedah penyelidikan yang sesuai dengan perkhidmatan PSS Perlaksanaan penyelidikan yang akan dijalankan Dapatan daripada penyelidikan dan kajian tindakan Penilaian Laporan CATATAN PROSES KERJA 17 Menyediakan Laporan Serta Analisis Perlaksanaan Pembangunan Pengurusan Program Dan Aktiviti Serta Kewangan PSS. .

Pengurusan. pengurusan program dan aktiviti serta kewangan PSS. pengurusan program dan aktiviti serta kewangan PSS kepada jawatankuasa kerja PSS berdasarkan perancangan aktiviti unit masing-masing. Terima arahan daripada pihak pentadbiran sekolah untuk menyediakan laporan serta analisis perlaksanaan pembangunan. 3. Program Dan Aktiviti Serta Kewangan PSS. pengurusan program dan aktiviti serta kewangan PSS pada tahun berkenaan. . PROSES PENGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK SEKSYEN UNDANGUNDANG/ PERATURAN 1. pengurusan program dan aktiviti serta kewangan PSS. Terima dan menyemak untuk kelulusan pentadbir sekolah. pengurusan program dan aktiviti serta kewangan PSS kepada jawatankuasa tadbir. Mengadakan mesyuarat dengan ahli jawatankuasa PSS menyediakan laporan serta analisis perlaksanaan pembangunan. CARTA ALIR PROSES KERJA 17: Laporan Serta Analisis Perlaksanaan Pembangunan. 2. Memberi taklimat laporan serta analisis perlaksanaan pembangunan.BIL. MULA Terima arahan daripada pihak pentadbiran sekolah untuk menyediakan laporan serta analisis perlaksanaan pembangunan. 5. Memberi taklimat laporan serta analisis perlaksanaan pembangunan. Pengetua/Guru Besar 4.

YA Memberi taklimat kepada jawatan kuasa induk laporan jawatankuasa kerja PSS. pengurusan program dan aktiviti serta kewangan PSS kepada jawatankuasa tadbir. pengurusan program dan aktiviti serta kewangan PSS serta kewangan PSS pada tahun berkenaan. Setiap unit kerja menyediakan laporan serta analisis perlaksanaan pembangunan . Memberi taklimat laporan serta analisis perlaksanaan pembangunan. pengurusan program dan aktiviti serta kewangan PSS pada ahli jawatankuasa kerja unit masing-masing. pengurusan program PSS Membuat belanjawan PSS Merancang aktiviti PSS Melaksanakan program pembangunan dan pengurusan PSS TANDAKAN (/) CATATAN . BIL 1 2 3 4 PERKARA Membuat dasar perlaksanaan pembangunan .Memberi taklimat laporan serta analisis perlaksanaan pembangunan. pengurusan program dan aktiviti serta kewangan PSS kepada jawatankuasa kerja PSS berdasarkan perancangan aktiviti unit masing-masing. Program Dan Aktiviti Serta Kewangan PSS. Pengurusan. Tidak Membuat keputusan hasil pembentangan laporan setiap unit jawatankuasa kerja PSS dan mencatatkan keputusan tersebut dalam minit mesyuarat jawatankuasa kerja PSS. TAMAT SENARAI SEMAK PROSES KERJA 17: Laporan Serta Analisis Perlaksanaan Pembangunan. Mengadakan mesyuarat dengan ahli jawatankuasa kerja PSS dan membentangkan laporan serta analisis perlaksanaan pembangunan .

PROSES KERJA 18: Menghantar Data dan Laporan Perlaksanaan Program PSS Khasnya Laporan PSS dan NILAM Kepada BTP Melalui PKG dan PSPN Pada Bulan SEPTEMBER Setiap Tahun. Menjalankan aktiviti yang dirancang.5 6 7 8 9 10 11 12 13 Merancang dan melaksana program perkembangan staf. PENGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK Pengetua/Guru Besar SEKSYEN UNDANGUNDANG/ PERATURAN BIL. Melengkapkan data dan laporan pembangunan dan pengurusan. Memantau dan menyelia perlaksanaan pembangunan. dan pengurusan program PSS. PROSES 1. pengurusan. Terima arahan daripada pihak pentadbiran sekolah untuk menyediakan laporan PSS khasnya laporan PSS dan NILAM kepada BTP melalui PKG dan PSPN pada bulan Okt setiap tahun. Menyelia dan memantau perlaksanaan pembangunan dan pengurusan PSS Menyedia dan mengedar minit mesyuarat JK/ Induk PSS. Membuat semakan laporan. Menyediakan laporan serta analisis perlaksanaan Pembangunan. . program dan aktiviti PSS. Membuat kajian tindakan.

MULA Terima arahan daripada pihak pentadbiran sekolah untuk Menyediakan data dan laporan perlaksanaan Program NILAM. Mengadakan mesyuarat dengan Ahli Jawatankuasa PSS. 5. 4. 3. Memberi taklimat laporan dan melantik AJK NILAM. . Memberi taklimat tentang Program NILAM dan melantik AJK NILAM .2. Setiap Tahun. CARTA ALIR PROSES KERJA 18: Menghantar Data dan Laporan Perlaksanaan Program PSS Khasnya Laporan PSS dan NILAM Kepada BTP Melalui PKG dan PSPN Pada Bulan OKT. Terima dan menyemak untuk kelulusan pentadbir sekolah. Memberi taklimat kepada AJK Pengurusan tentang program NILAM.

4. PERKARA Terima arahan daripada pihak pentadbiran sekolah untuk menyediakan laporan PSS khasnya laporan PSS dan NILAM kepada BTP melalui PKG dan PSPN pada bulan Okt setiap tahun. TAMAT SENARAI SEMAK PROSES KERJA 18: Menghantar Data dan Laporan Perlaksanaan Program PSS Khasnya Laporan PSS dan NILAM Kepada BTP Melalui PKG dan PSPN Pada Bulan OKT. . BIL 1.Memberi taklimat tentang program NILAM kepada AJK Pengurusan. Mengadakan mesyuarat dengan Ahli Jawatankuasa PSS. Setiap Tahun. Menghantar data dan laporan NILAM kepada PKG dan PSPN pada bulan Oktober. Melaksanakan program NILAM dan mengumpulkan maklumat setiap bulan. Memberi taklimat kepada AJK Pengurusan tentang program NILAM. 3. TANDAKAN (/) CATATAN 2. Memberi taklimat tentang Program NILAM dan melantik AJK NILAM .

6. PROSES KERJA 19: Proses Kerja Tugas-Tugas Lain Yang Diarahkan Oleh Pengurusan Sekolah. PENGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK SEKSYEN UNDANGUNDANG/ PERATURAN BIL. 2. Memberi taklimat kepada AJK yang berkenaan. Terima arahan daripada pihak pentadbiran sekolah untuk tugas-tugas lain. Terima arahan daripada pihak pentadbiran sekolah untuk menyediakan laporan PSS khasnya laporan PSS dan NILAM kepada BTP melalui PKG dan PSPN pada bulan Okt setiap tahun. Tindakan susulan. 4. Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh pentadbir sekolah. Terima dan menyemak untuk kelulusan pentadbir sekolah.5. PROSES 1. . Pengetua / Guru Besar 3.

TAMAT . Memberi taklimat kepada AJK . Membuat keputusan untuk menjalankan tugas-tugas lain. MULA Terima arahan daripada pihak pentadbiran sekolah untuk menjalankan tugas lain. Tidak Ya Membuat laporan mengenai tugas-tugas lain.CARTA ALIR PROSES KERJA 19: Proses Kerja Tugas-Tugas Lain Yang Diarahkan Oleh Pengurusan Sekolah.

Melengkapkan data dan laporan pembangunan dan pengurusan.SENARAI SEMAK PROSES KERJA 19: Proses Kerja Tugas-Tugas Lain Yang Diarahkan Oleh Pengurusan Sekolah. Membuat kajian tindakan. Menjalankan aktiviti yang dirancang. Menyelia dan memantau perlaksanaan pembangunan dan pengurusan PSS Menyedia dan mengedar minit mesyuarat JK/ Induk PSS. Memantau dan menyelia perlaksanaan pembangunan. CATATAN 12 13 . Menyediakan laporan serta analisis perlaksanaan Pembangunan. Membuat semakan laporan. pengurusan program PSS Membuat belanjawan PSS Merancang aktiviti PSS Melaksanakan program pembangunan dan pengurusan PSS Merancang dan melaksana program perkembangan staf. TANDAKAN (/) BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 PERKARA Membuat dasar perlaksanaan pembangunan . dan pengurusan program PSS. pengurusan. program dan aktiviti PSS.

2. a) Berkelakuan sopan. 11.3 Semasa berada di dalam perpustakaan a) Tidak boleh membuat bising.10 am hingga 12. b) Menjaga denganbaik buku-buku dan perabot perpustakaan.2 Kemasukan pelajar 11. c) Masuk bersama guru sesuatu matapelajaran atau guru pengganti (pelajar tidak dibenarkan masuk jika tiada guru yang mengawasinya.1 Waktu perpustakaan dibuka Isnin hingga Khamis 7.2.3 Waktu-waktu lain Hanya T – Shirt sekolah sahaja dibenarkan di samping pakaian lain yang lengkap.30 pm Jumaat 7.Contoh dan perlu diubahsuai ikut keperluan sekolah anda sendiri PERATURAN PUSAT SUMBER SEKOLAH PERATURAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH 11.10 am hingga 3. .2. 11. d) Tidak boleh meninggalkan perpustakaan tanpa memberitahu guru yang mengawasi/guru perpustakaan/pembantu pusat sumber. 11. b) Merekodkan kemasukkannya di dalam buku yang disediakan di kaunter.1 Waktu persekolahan a) Berpakaian seragam sekolah yang lengkap.2 Waktu petang Berpakaian seragam sekolah yang lengkap. 11.00 tgh Perpustakaan dibuka jika dirasakan perlu/arahan pengetua.

e) Tidak dibenarkan menanggalkan tanda nama atau memakai tanda nama pelajar.7 Kad Pinjaman a) Seorang pelajar berhak memiliki hanya dua keeping kad pinjaman (kecuali Pengawas Pusat Sumber yang dibenarkan memiliki tiga keeping kad) .40 am 10. a) Buku Fiksyen: Hari Pertama = 10 sen Hari-hari Berikutnya = 5 sen b) Buku Rujukan: Hari Pertama = 20 sen Hari-hari Berikutnya = 10 sen b. Pinjaman Buku dan Pemulangan Buku a) Setiap pelajar dibenarkan meminjam dua buah buku sahaja untuk sekali pinjam.10 am – 7.Jumaat MASA 7. harga buku dan denda tambahan sebanyak RM3.1 Buku Fiksyen dan bukan Fiksyen .c) Tidak boleh membawa masuk buku teks. HARI Isnin . Buku yang lewat dipulang.5 Sabtu d) Tempoh Peminjam 1.3 hari e) Memastikan buku-buku yang dipinjam dalam keadaan baik.40 am 11. Digantung kad pinjaman.4.5. minum dan tidur.4.20 am 2.00 c.20 am – 10. pisau atau gunting.2 Buku Rujukan/Siri Ulangkaji .00 am 11. h) Buku-buku yang dipinjam tidak dibenarkan dibawa masuk ke perpustakaan. Buku yang hilang.5.15 pm 8.4 Sebelum meninggalkan perpustakaan a) Menyusun semula kerusi yang telah digunakan. c) Meletakkan semula akhbar-akhbar dan majalah ke tempatnya. f) Peminjam perlu mempastikan buku-buku yang dipinjamnya telah dicap tarikh pemulangan yang betul. b) Tidak dibenarkan meminjam buku dengan menggunakan kad perpustakaan pelajar lain. .telah melakukan beberapa kali perkara yang menyalahi undang-undang perpustakaan.6 Denda a. d) Tidak dibenarkan makan. 11. b) Menyusun semula buku-buku yang telah digunakan diraknya.10 pm – 4.30 am – 12. g) Peminjam perlu menulis nama tingkatan pada kad peminjam buku. c) Waktu peminjaman dan pemulangan buku.1 minggu 1. 11. 11. kotak pensil. d) Menunjukkan semua buku dan kertas-kertas semasa keluar kepada pengawas pusat sumber yang bertugas dipintu.00 am – 11.

b) Pada tiap-tiap awal tahun (awal persekolahan). g) Gambar-gambar ukuran pasport perlu ditampal pada kad pinjaman ini. f) Kad-kad ini perlu berada dalam keadaan yang baik dan sebarang pengubahsuaian terhadapnya tidak akan diperakukan. Salinan Photostat juga boleh digunakan asalkan jelas. pelajar-pelajar tingkatan 1 akan diberi dua keeping kad secara percuma. e) Pelajar-pelajar tidak dibenarkan meminjamkan kadnya kepada orang lain. c) Tiap-tiap orang ahli perpustakaan akan diberi nombor ahli yang dicapkan pada kad pinjamannya d) Kad pinjaman tidak boleh ditukar milik. Gambar yang telah diubahsuai tidak akan dianggap sah. Contoh Kad HADAPAN KAD AHLI PERPUSTAKAAN GAMBAR UKURAN PASPORT BELAKANG Nama : K/P : Tingkatan Tahun (UNDANG-UNDANG PERPUSTAKAAN INI TERTAKLUK KEPADA PINDAAN DAN PELAJAR-PELAJAR AKAN DIBERITAHU MENGENAINYA TERLEBIH DAHULU) . Sekiranya kad tersebut hilang pelajarpelajar boleh mendapatkan kad yang baru dengan harga 40 sen sekeping.

Menurut system ini buku-buku dikelaskan kepada. soalan peperiksaan percubaan PMR. f) Sudut bahan-bahan bercetak yang lain Mengandungi laporan. 11.PENYUSUNAN BUKU 11. SPM. jurnal dan sebagainya. SPM. c) Sudut guru Buku-buku pilihan yang sesuai untuk kegunaan guru-guru. SPM. Soalan-soalan ini terdiri daripada soalan peperiksaan dalaman.8 Sistem Penyusunan a) Buku-buku disusun berdasarkan Sistem Pengkelasan Perpuluhan Dewey. dan STPM. 000KARYA AM 100 FALSAFAH 200 AGAMA 300 SAINS KEMASYARAKATAN 400 BAHASA 500 SAINS TULEN 600 TEKNOLOGI 700 KESENIAN 800 KESUSASTERAAN 900GEOGRAFI DAN SEJARAH AM b) Pengkelasan am ini dibahagikan kepada bahagian-bahagian yang lebih kecil dan lebih khusus. Buku-buku dari sudut ini hanya boleh dipinjam oleh guru.10 SURAT KHABAR Perpustakaan juga menyediakan surat-surat khabar untuk kemudahan pelajar. 11. d) Sudut siri ulangkaji – PMR. bulletin. Buku-buku soalan ini tidak boleh dipinjam dan dibawa keluar dari perpustakaan. g) Sudut soalan Mengandungi soalan-soalan peperiksaan yang telah dijilidkan.9 Sudut-sudut khas Sudut-sudut khas diwujudkan bertujuan untuk kemudahan pengguna-pengguna perpustakaan. dan STPM tahun-tahun lepas. e) Sudut pameran Mengandungi buku-buku baru yang terdapat di perpustakaan. Diantara sudut-sudut berkenaan ialah: a) Sudut akademik Buku-buku yang dipilih berdasarkan keperluan sesuatu mata pelajaran. Buku tiap-tiap mata pelajaran diletakkan di rak-rak tersendiri.. Pelajar-pelajar tidak dibenarkan membawa keluar surat khabar semasa atau juga . Buku-buku ini termasuk dalam golongan buku ‘RED SPOT’ yang boleh dipinjam selama 3 hari sahaja. Buku-buku dari sudut ini tidak boleh dipinjam kerana ia merupakan rujukan terakhir pelajar jika buku-buku yang sama di rak terbuka telah dipinjam. dan STPM Mengandungi buku-buku siri ulangkaji PMR.

Langkah ini bertujuan untuk mengelakkan pelajar merosakkan majalah-majalah berkenaan. C Iklan jawatan akan dikeluarkan oleh pihak perpustakaan pada pertengahan tahun.surat khabar lama. Pengawas Perpustakaan yang baru dilantik akan didedahkan dengan tugas-tugas pengurusan perpustakaan melalui satu kursus jangka pendek. dan bertanggungjawab.00 petang. Pengawas perpustakaan mestilah amanah. BERITA HARIAN UTUSAN MALAYSIA THE NEWS STRAITS TIME THE STAR (Tertakluk kepada perubahan dan keperluan semasa) MAJALAH 11. Apabila telah dilantik menjadi Pengawas Perpustakaan pelajar tersebut tidak boleh menjadi Pengawas Sekolah dan begituleh sebaliknya. .00 pagi hingga 2. f.11 Majalah Red Spot Majalah-majalah juga ada disediakan di perpustakaan. Pelajar-pelajar yang ingin membacanya perlu menulis nama mereka dalam buku yang disediakan.14 Pengawas Perpustakaan a Terdiri dari kalangan pelajar yang berminat. jujur. Majalah-majalah ini ditempatkan di kaunter perpustakaan dan dijadikan majalah ‘Red Spot’. Beliau bertugas di Pusat Sumber dari pukul 7. Apabila telah dilantik menjadi Pengawas Perpustakaan pelajar tersebut secara automatik menjadi ahli Kelab Perpustakaan dan keahliannya dalam kelab-kelab lain tergugur. Di antara majalah yang boleh di dapati: AL ISLAM DEWAN KOSMIK DEWAN SISWA DEWAN MASYARAKAT DEWAN BUDAYA DEWAN SASTERA JURNAL DEWAN BAHASA PELITA BAHASA MASTIKA KELUARGA ANIS MAJALAH PC ORGANISASI PERPUSTAKAAN 11. Di antara surat khabar yang disediakan di perpustakaan ialah. 11. e. Di sekolah Menengah Seri Tanjong ini beberapa orang guru telah dilantik menguruskannya dengan dibantu oleh pelajar-pelajar yang menjawat jawatan sebagai Pengawas Perpustakaan. b Dilantik oleh pihak pegurusan perpustakaan. Untuk melicinkan lain pengurusannya seorang Pembantu Pusat Sumber telah dilantik dari kalangan kakitangan sekolah. Majalahmajalah yang diletakkan di kaunter ini ialah majalah semasa. g. Majalah-majalah lama diletakkan di rak majalah yang disediakan.13 Pentadbiran dan pengurusan Perpustakaan merupakan satu cabang pusat sumber sekolah. d.

b) Kad-kad ini akan diberi secara percuma pada awal tahun. Sekiranya buku yang hilang itu diganti dengan buku juga denda tambahan tidak akan dikenakan. f) Semasa pelajar keluar guru dikehendaki mengawasinya supaya pelajar-pelajar tidak membawa bahan-bahan perpustakaan.1 minggu (tulis dalam buku pinjaman yang disediakan) 11. 11. c) Peminjam boleh dibuat semasa perpustakaan dibuka pada waktu persekolahan.PERATURAN TAMBAHAN UNTUK GURU 11.2 minggu Buku bukan Fiksyen .2 minggu Buku Rujukan .18 Denda a) Buku yang lewat dipulangkan denda sebanyak 20 sen. g) Pelajar-pelajar tidak dibenarkan masuk ke perpustakaan tanpa adanya guru (waktu persekolahan). (PERATURAN INI TERTAKLUK KEPADA PINDAAN DARI SEMASA KE SEMASA DAN GURU-GURU AKAN DIBERITAHU MENGENAINYA TERLEBIH DAHALU) . d) Memastikan pelajar-pelajar yang dibawa duduk berkumpul di satu tempat.19 Kad Pinjaman a) Seorang guru berhak memiliki hanya tiga keeping kad pinjaman. Sekiranya kad tersebut hilang guru-guru boleh mendapatkan kad yang perlu dengan harga 50 sen sekeping. b) Buku yang hilang . 11. c) Mengisikan segala maklumat dalam Rekod Penggunaan Perpustakaan Dalam Waktu Pembelajaran Sekolah yang boleh diperolehi di kaunter pinjaman perpustakaan.00. h) Jika guru memerlukan bahan-bahan dari perpustakaan. sila pastikan pelajar-pelajar tidak keluar dan masuk dengan sewenag-wenangnya. sila dapatkannya dari Pembantu Pusat Sumber atau Guru Perpustakaan. d) Tempoh peminjaman:Buku Fiksyen . b) Pastikan pelajar tidak membawa masuk barang-barang seperti peraturan yang ditetapkan.17 Pemulangan Buku Pemulangan buku boleh dibuat semasa perpustakaan dibuka pada waktu persekolahan. b) Buku-buku yang boleh dipinjam termasuklah buku-buku fiksyen. e) Semasa berada di dalam perpustakaan. bukan fiksyen dan buku rujukan.harga buku dan denda tambahan sebanyak RM3. 11.15 Membawa pelajar a) Guru perlu berada bersama-sama pelajar sepanjang masa di perpustakaan.16 Peminjaman Buku a) Setiap guru dibenarkan meminjam 3 buah buku sahaja untuk sekali pinjam (tidak termasuk buku-buku rujukan 3 buah).

SENARAI TUGAS HARIAN TARIKH HARI BIL : : AKTIVITI CATATAN . SENARAI JAWATANKUASA UNTUK TUGAS-TUGAS LAIN SELAIN DARI TUGAS SEBAGAI GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA. 12.November Catatan: Norma kerja di atas merupakan contoh sahaja. Mengadakan mesyuarat J/K 2 Mengadakan mesyuarat J/Kerja 3 Membuat pembelian buku KEKERAPAN 2 2 5 TARIKH Januari/Oktober Januari/Oktober Mac. Untuk unit-unit yang lain hendaklah disesuaikan mengikut keadaan PSS sekolah masing-masing. Guru perpustakaan dan media hendaklah menyediakan norma kerja berdasarkan kerja-kerja yang dilaksanakan. NORMA KERJA BIL PERKARA 1.CATATAN: Peraturan PSS diatas hanya untuk perpustakaan sahaja. 14. 13.

Disemak oleh Tandatangan Guru P&M .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful