RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TAHUN EMPAT MINGGU TEMA 1. SAYANGI DIRI 1 TAJUK 1a.

Mengenali diri i) Kekuatan kelemahan Aktiviti 1A m/s 3 HASIL PEMBELAJARAN i) Menyenaraikan tingkahlaku dan yang boleh menyumbang ke arah pembangunan yang mulia. CADANGAN AKTIVITI

i) Membuat folio tentang diri dan cita-cita. ii)Menulis perkara yang digemari dan tidak digemari tentang ii) Membandingkan kekuatan dan diri kelemahan diri dan kawandan berbincang sesama kawan. rakan. i)Berdisiplin dan integriti diri mempunyai i)Berbincang dengan rakan tentang: -kekuatan diri dan cara ii)Menunjukkan keyakinan dan menggunakan kekuatan keupayaan mengembangkan untuk keyakinan dan potensi diri kejayaan masa hadapan. -kelemahan diri dan cara mengatasi.

2

ii)Cara mengukuhkan kekuatan diri. iii)Cara membaiki kelemahan diri. Unit 1 m/s 2

ii)Menyenaraikan jenis-jenis makanan. ii)Mengurus diri dengan baik dan bertanggungjawab. ii)Berbincang dengan rakan tentang cara menjaga penampilan diri. iii)Mengumpul dan Aktiviti 2D m/s 19 . ii) Mengurus diri dengan baik dan bertanggungjawab iii)Mempunyai keyakinan terhadap kebolehan diri. Aktiviti 2A m/s 13 1b)Pengurusan Diri . iii)Mengamalkan gaya hidup yang sihat.kesihatan ii) Kebersihan Diri i)Mengenalpasti tingkahlaku yang digemari dan tidak digemari tentang diri serta berbincang bersama rakan. ii)Membuat simulasi/ demonstrasi tentang cara mengurus diri. i)Mengenalpasti tingkahlaku yang boleh menyumbang terhadap watak yang mulia. i)Menulis perkara yang digemari dan tidak digemari tentang diri serta berbincang bersama rakan. ii)Berdisiplin dan mempunyai integriti diri iii)Mengamalkan gaya hidup yang sihat. iii)Membuat buku skrap tentang makanan seimbang.Kesihatan i)Makanan Seimbang i)Mengenalpasti tingkahlaku yang boleh menyumbang terhadap watak yang mulia. i)Mengumpul gambargambar kumpulan makanan yang seimbang. Aktiviti 2B m/s 12 4 1b)Pengurusan Diri i) Penampilan Diri i)Membuat simulasi/demonstrasi tentang cara penampilan diri .3 1(b) Pengurusan Diri .

. i) ii) Menyediakan carta tentang salasilah keluarga asas Membuat catatan harian tentang kehidupan keluarga.SAYANGI KELUARGA a) Mengenali keluarga Sendiri . Ii)Menghasilkan bahan kreatif seperti puisi/kad ucapan/album keluarga untuk menyatakan perasaan kasih sayang terhadap anggota keluarga. 6 a)Mengenali Sendiri Aktiviti 3A m/s 27 Keluarga i) ii) i) ii) iii) Membincangkan kepentingan kesejahteraan keluarga.menampal gambar yang menunjukkan penampilan diri yang positif dan negatif.Keluarga Asas Unit 3 m/s 25 i) ii) iii) Mengenalpasti latar belakang anggota keluarga asas Menunjukkan kasih sayang terhadap ibu bapa dan anggota keluarga asas Menghormati dan menghargai ibu bapa dan anggota keluarga asas Mengenalpasti latar belakang anggota keluarga asas Menunjukkan kasih sayang terhadap ibu bapa dan anggota keluarga asas Menghormati dan menghargai ibu bapa dan anggota keluarga asas. 5 2.

Menggunakan TOC(THE BRANCH) untuk kebanggaan kepada keluarga Membincangkan kepentingan kesejahteraan keluarga Memperkenalkan salah seorang ahli keluarga kembangan kepada rakan-rakan berdasarkan catatan/temu bual Menggunakan TOC(THE BRANCH) untuk menunjukkan kebanggaan kepada keluarga.Keluarga Kembangan Aktiviti 3C m/s 31 iii) i) ii) Mengenalpasti latar belakang anggota keluarga Menunjukkan kasih sayang terhadap ibu bapa dan anggota keluarga Menghormati dan menghargai ibu bapa dan anggota keluarga. ii) iii) . Membincangkan kepentingan kesejahteraan keluarga.Keluarga Kembangan Aktiviti 3B m/s 29 i) ii) iii) Mengenalpasti latarbelakang anggota keluarga Menunjukkan kasih sayang terhadap ibu bapa dan anggota keluarga Menghormati dan menghargai ibu bapa dan anggota keluarga i) ii) iii) Memperkenalkan salah seorang ahli keluarga kembangan kepada rakan-rakan berdasarkan catatan/temubual.SAYANGI KELUARGA i) Unit 3 Mengenali Keluarga Sendiri .7 Unit 3 Mengenali Keluarga Sendiri . 8 2.

ii) iii) 10 Aktiviti 3E m/s 34 i)Mengenalpasti latar belakang anggota keluarga ii)Menunjukkan kasih sayang terhadap ibu bapa dan anggota keluarga iii)Menghormati dan menghargai ibu bapa dan anggota keluarga dengan i)Menghasilkan bahan kreatif seperti puisi/kad ucapan /album keluarga untuk menyatakan perasaan kasih sayang terhadap anggota keluarga.HIDUP 3.9 Aktiviti 3D m/s 33 i) ii) Mengenalpasti latar belakang anggota keluarga Menunjukkan kasih sayang terhadap ibu bapa dan anggota keluarga Menghormati dan menghargai ibu bapa dan anggota keluarga i) Membincangkan kepentingan kesejahteraan keluarga Menghasilkan bahan kreatif seperti puisi/kad ucapan/album keluarga untuk menyatakan perasaan kasih sayang terhadap anggota keluarga. 11 3.1 Interaksi BERSAMA DI komuniti sekolah SEKOLAH DAN MASYARAKAT Unit 4 m/s 37 i)Menjelaskan kepentingan Temu bual hidup bersama secara harmoni ii)Berinteraksi secara sopan dengan kakitangan sekolah iii)Menunjukkan semangat kekitaan .

12 3. i)Mengenalpasti tingkahlaku yang sopan sewaktu berinteraksi dengan kakitangan sekolah ii)Berinteraksi secara sopan iii)Menghormati dan menghargai sumbangan kakitangan sekolah i) ii) Dialog -main peranan Perbincangan 13 3. iii)Menghormati rakan dan guru. 14 3. iii)Menghormati serta menghargai jasa mereka .2 Interaksi dengan Komuniti Sekolah -Kakitangan sekolah dan pekerja kantin Aktiviti 4E m/s 44 i)Temu bual dengan kakitangan sekolah untuk mendapatkan maklumat tentang tugas dan tanggungjawab mereka.1 Interaksi Rakan dan Guru Unit 4 m/s 37 dengan i)Menjelaskan kepentingan berinteraksi secara sopan dengan rakan dan guru sekolah ii)Berinteraksi secara sopan dengan rakan dan guru.2 Interaksi komuniti sekoalh -pelawat Aktiviti 4C m/s 42 dengan i)Mengenalpasti tingkah laku i)Melakonkan cara berinteraksi yang boleh menyumbang dengan pelawat sekolah terhadap pembangunan watak yang mulia ii)Berinteraksi secara sopan dengan pelawat.

iii)Menghargai sumbangan PIBG i)Menyatakan cara i)Melakonkan cara berinteraksi berinteraksi dengan komuniti dengan komuniti sekolah sekolah ii)Berperanan sebagai warga sekolah yang bertanggungjawab iii)Menghormati komuniti sekolah i)Menyenaraikan dan i)Penjadualan memahami kepentingan peraturan sekolah ii)Belajar hidup mematuhi peraturan sekolah iii)Menunjukkan perasaan bangga dan cintakan sekolah.5 Saya Warga Sekolah Bertanggungjawab Aktiviti 4D m/s 43 17 3. 16 3.6 Interaksi dengan Komuniti Sekolah -Patuhi Peraturan Aktiviti 4A m/s 38 .15 3. pembangunan sekolah ii)Belajar hidup bersama untuk kesejahteraan sekolah dan masyarakat.2 Interaksi dengan Komuniti Sekolah -Ahli Jawatankuasa Persatuan Ibu Bapa dan Guru(PIBG) Aktiviti Aktiviti 4B i)Menerangkan peranan dan i)Menemubual ahli tanggungjawab PIBG ke arah Jawatankuasa PIBG sekolah.

18 4.2 Pakaian Tradisional Masyarakat Malaysia Aktiviti 5A m/s 49 Aktiviti 5B m/s 51 20 4. 19 4. Contoh : Tosei Nasi Ayam Kuih Dadar . i) ii) Melukis gambar pakaian tradisional pelbagai kaum. Tayangan video tentang pakaian tradisional pelbagai kaum di Malaysia.1Kenali Pakaian Masyarakat Malaysia Unit 5 m/s 47 i)Mengenalpasti pelbagai warisan budaya Malaysia ii)Mengekalkan warisan budaya Malaysia iii)Berbangga dengan kekayaan warisan budaya.KENALI BUDAYA MALAYSIA 4. i)Mengenalpasti jenis-jenis pakaian tradisional pelbagai kaum i)Mempamerkan pakaian tradisional pelbagai budaya di Malaysia ii)Mengumpul gambar pakaian pelbagai kaum di Malaysia.3 Resepi Makanan Tradisional Aktiviti 5C m/s 52 i)Menjelaskan asal usul makanan tradisional ii)Menghasilkan koleksi asal usul makanan tradisional iii)Berbangga dengan makanan tradisional yang diwarisi i)Mendemonstrasi adab makan masyarakat Malaysia ii)Mengumpul pelbagai jenis makanan pelbagai untuk dijadikan buku skrap iii)Berkongsi resepi makanan tradisional pelbagai kaum.

iii)Berkongsi resepi makanan tradisional pelbagai kaum Contoh: Kuih Lempeng Tosei i)Mendemonstrasikan adab makan masyarakat Malaysia ii)Menonton video/visual adab-adab makan masyarakat Malaysia i)Mendemonstrasikan adab makan masyarakat Malaysia ii)Menonton video /visual – adabadab makan masyarakat Malaysia.4 Asal usul Makanan BUDAYA Kita MALAYSIA Aktiviti 5D m/s 54 i)Menjelaskan asal usul makanan tradisional ii)Menghasilkan koleksi asal usul makanan tradisional iii)Berbangga dengan makanan tradisional yang diwarisi.21 4 KENALI 4.6 Kenali dan Apresiasi Adab Sosial Warisan Budaya Malaysia -Adab makan amalan kita Aktiviti 6B m/s 58 i)Mengenalpasti adab semasa makan ii)Mengamalkan adab semasa makan iii)Berbangga dengan adab makan yang diamalkan i)Mengenalpasti adab semasa makan ii)Mengamalkan adab semasa makan iii)Berbangga dengan adab makan yang diamalkan. 22 4. 23 .5 Kenali dan Apresiasi Adab Sosial Warisan Budaya Malaysia -Adab makan masyarakat Malaysia Aktiviti 6A m/s 57 4. i)Mendemonstrasi adab makan masyarakat Malaysia ii)Menyenaraikan jenis-jenis makanan pelbagai kaum.

Tenggara. iii)Menunjukkan sikap sopan dalam pertuturan i)menyenaraikan dan melafazkan kata-kata bertatasusila mengikut situasi yang sesuai ii)melakonkan situasi perbualan telefon bersama rakan 25 . membentuk Malaysia negeri-negeri di Malaysia. ii)Menamakan ibu negeri bagi -Negeri-negeri yang ii)Mencari maklumat tentang negeri-negeri di Malaysia.24 4. -Lokasi Malaysia.7 Kenali dan Apresiasi Adab Sosial Warisan Budaya Malaysia Adab Berinteraksi -Adab Bertutur dengan sopan -Adab perbualan telefon Aktiviti 6C m/s 59 Aktiviti 6D m/s 60 4. 26 5 MALAYSIA NEGARAKU i)menunjukkan cara pelakuan bersopan dalam etika pergaulan pelbagai kaum ii)simulasi/lakonan dalam beberapa situasi: -menziarahi rakan Aktiviti 6E m/s 61 -ketika berjumpa dengan Aktiviti 6F m/s 63 orang yang lebih tua . iii)Mengenalpasti kedudukan iii)Berbangga dan cinta akan Malaysia dalam peta Asia Aktiviti 7A m/s 68 negara.8 Kenali dan Apresiasi Adab Sosial Warisan Budaya Malaysia Adab Berinteraksi -Perlakuan bersopan -Beradab budaya kita i)Menyeranaikan kata ucapan yang sopan. i)mengenalpasti adab bertutur semasa perbualan telefon ii)mengamalkan adab semasa bertutur iii)menunjukkan sikap sopan semasa perbualan telefon . ii)Mengamalkan kata ucapan yang sopan.perayaan 5a. i)Menamakan negeri dan ibu i)Melabel nama-nama negeri di Kenali Malaysia negeri bagi negeri-negeri di petaMalaysia.

ii)Melabelkan Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan.. iii)Menghormati kaum dan budaya lain. i)Melafaz dan menghayati Prinsip Rukun Negara ii)Mencari maksud Prinsip Rukun Negara secara berkumpulan iii)Lembaran Kerja Contoh: Mengisi tempat kosong i) Kepercayaan kepada. ii)Mencari maklumat tentang pemimpin-pemimpin di Malaysia.. i)Mengenalpasti identiti negara Berbangga dengan Identiti ii)Menjalankan tangung jawab Negara sebagai warganegara -Rukun Negara iii)Berbangga dengan identiti negara Unit 8 m/s 74 i)Menyediakan laporan mengenai pusat pentadbiran secara berkumpulan.Pusat Pentadbiran Unit 7 m/s 66 i)Menyatakan nama-nama pusat pentadbiran bagi negeri-negeri di Malaysia. iii)Membuat buku skrap tentang pemimpin-pemimpin Malaysia.Penduduk 29 i) Memahami pelbagai agama.27 5a Kenali Malaysia . 28 5a. ii)Belajar hidup bersama untuk Aktiviti 7D m/s 71 kesejahteraan diri dan masyarakat. iii)Menyediakan brosur...tradisi dan budaya masyarakat Malaysia... iii)Bersyukur dapat hidup dalam negara yang aman dan makmur. ii)Menyatakan faktor-faktor kepadatan di setiap lokasi. . i)Mengenalpasti kepadatan penduduk...negeri-negeri di Malaysia. Kenali Malaysia . 5b.

i)Menulls karangan tentang kehidupan masa depan murid ii)Merekacipta kemudahan pembelajaran Contoh:kad imbasan iii)Membuat sketsa tentang tajuk: -tingkah laku sosial yang sihat -tabiat belajar yang baik -budaya saing yang positif -membuat peta minda . ii)Mengamalka budaya cemerlang untuk kemajuan diri. i)Menjelaskan kepentingan Berbangga dengan Identiti identiti negara Negara ii)Menunjukkan perasaan bangga -Jalur Gemilang dan taat setia kepada Malaysia .Bahasa Kebangsaan iii)Menghargai dan bersyukur .Jata Negara dan taat setia kepada Malaysia . Iii)Mengenali Bunga Kebangsaan secara dekat. i )Mewarnakan Jata Negara. SEDIA HADAPI CABARAN Unit 9 Membina Budaya Cemerlang Untuk Masa Depan a.. iii)Menulis senikata lagu Negaraku.Lagu Negaraku iii)Menunjukkan perasaan bangga dan cinta akan negara.30 31 5b.Bunga Kebangsaan . i)Melukis dan mewarna Jalur Gemilang ii)Menyatakan maksud warna dan lambang. iii)Menyedari kepentingan ketahanan diri dalam menghadapi cabaran. . ii)Menerangkan maksud lambang dan warna yang terdapat pada Jata Negara.hidup dalam negara yang aman Unit 8 m/s 74 dan makmur. iv)Membuat poster tentang Bahasa Kebangsaan 32 6. Unit 8 m/s 74 5b i)Menjelaskan kepentingan Berbangga dengan identiti identiti negara Negara ii)Menunjukkan perasaan bangga . Tingkah laku sosial yang baik Unit 9 m/s 88 I) Menghuraikan kepentingan disiplin diri untuk mencapai kejayaan.

iii)Membuat sketsa tentang tajuk-tajuk berikut: -tingkah laku sosial yang sihat -tabiat belajar yang sihat -budaya saing yang sihat iv)mengadakan pertandingan : -mewarna -puisi .Kreativiti Aktiviti 9B m/s 90 36-37 Unit 9 Membina Budaya Cemerlang Untuk Masa Depan d. ii)Merekacipta kemudahan pembelajaran untuk masa depan. ii)Merekacipta kemudahan pembelajaran untuk masa depan.nyanyian i)Menulis karangan tentang kehidupan masa depan murid. ii)Merekacipta kemudahan pembelajaran untuk masa depan.33 Unit 9 Membina Budaya Cemerlang Untuk Masa Depan b. i)Menghuraikan kepentingan disiplin diri untuk mencapai kejayaan ii)Mengamalkan budaya cemerlang untuk kemajuan diri iii)menyedari kepentingan ketahanan diri dalam menghadapi cabaran 34-35 Unit 9 Membina Budaya Cemerlang Untuk Masa Depan c. Berdaya saing Aktiviti 9C m/s 92 i)Menghuraikan kepentingan disiplin diri untuk mencapai kejayaan ii)Mengamalkan budaya cemerlang untuk kemajuan diri iii)menyedari kepentingan ketahanan diri dalam menghadapi cabaran i)Menulis karangan tentang kehidupan masa depan murid. i)Menulis karangan tentang kehidupan masa depan murid. iii)Membuat sketsa tentang tajuk-tajuk berikut: -tingkah laku sosial yang sihat -tabiat belajar yang sihat -budaya saing yang positif. iii)Membuat sketsa tentang tajuk-tajuk berikut: -berdaya saing yang positif .Kemahiran Belajar Aktiviti 9B m/s 90 i)Menghuraikan kepentingan disiplin diri untuk mencapai kejayaan ii)Mengamalkan budaya cemerlang untuk kemajuan diri iii)menyedari kepentingan ketahanan diri dalam menghadapi cabaran..

tingkah laku sosial yang sihat .tabiat belajar yang baik . iii)Membuat sketsa tentang tajuk-tajuk berikut: . Kemahiran Teknologi Aktiviti 9D m/s 93 )Menghuraikan kepentingan disiplin diri untuk mencapai kejayaan ii)Mengamalkan budaya cemerlang untuk kemajuan diri iii)menyedari kepentingan ketahanan diri dalam menghadapi cabaran i)Menulis karangan tentang kehidupan masa depan murid.budaya saing yang positif iv)Aplikasi 40 41-42 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN PROJEK KEWARGANEGARAAN .38-39 Membina Budaya Cemerlang Untuk Masa Depan e. ii)Merekacipta kemudahan pembelajaran untuk masa depan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful