WALIMAH

Makalah Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Tafsir Ahkam Dosen pengampu: embuh

Disusun oleh:

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) KEDIRI 2011
1

ajaran Islam telah menetapkan adab dalam menyelenggarakan walimah. bagaimanakah walimah seharusnya? 2 . Rumusan Masalah 1. Di era sekarang ini. Agar sebuah walimah atau resepsi pernikahan tak terjerembab ke dalam perkara yang dilarang. B.Bab I A. Pendahuluan Resepsi pernikahan atau walimah merupakan tradisi yang telah diajarkan Rasulullah SAW kepada umatnya. resepsi pernikahan diselenggarakan umat Muslim dengan beragam cara. Ada yang menggelar walimah secara sederhana di rumah dan ada pula yang melakukan walimah di gedung bahkan hingga di hotel berbitang lima yang menghabiskan dana sampai puluhan miliar rupiah.

Beberapa hadist menyebutkan bahwa walimah boleh diadakan dengan makanan apa saja sesuai kemampuan. Walimatul urus adalah sebuah acara yang disusun sedemikian rupa untuk memperingati bertemunya suami istri. ْ ِ ِ ْ ّ ُ ِ ِ ِ َ ِ ِ ْ َ ََ ‫و َن صفية بنت شيبة قالت : ) أولم النبي صلى ال عليه وسلم علممى بعمض نسممائه بممدين ممن‬ ّ ِ ّ َ َ َْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ِ ْ ِ َ ّ ِ َ ْ ‫َع‬ ٍ َِ ‫“ شعير‬Shafiyyah Binti Syaibah Radliyallaahu 'anhu berkata: Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam mengadakan walimah terhadap sebagian istrinya dengan dua mud sya'ir1” Seorang tuan rumah tak perlu memberatkan diri di luar batas kemampuannya untuk menyediakan hidangan bagi para undangan.BAB II Pembahasan A. Nabi sendiri pun mencontohkan pengadaan walimah yang sederhana. Ketetuan acara walimah yang sesuai dengan agam islam adalah: a). Walimah 1. Sehingga. Tata Cara Mengadakan Walimah Setiap masyarakat mempunyai tata cara tersendiri dalam mengdakan walimah. Niat Yang Benar Hal pertama yang harus kita luruskan adalah niat. Membuat dan menyediakan hidangan sesuai kebutuhan. Pembedaan pembedaan contoh hidangan dalam acara walimah yang diadakan nabi bukan bertujuan untuk melebihkan antara satu 1 Kitab bulughul marom hadist no 1074 3 . Masing masing anggota kelompok mempunyai karakteristik tersendiri tentang resepsi pernikahan yang mereka adakan. harta yang dibelanjakan dan waktu yang diluangkan akan diganti dengan pahala. Definisi Walimah Walimah bersala dari kata “al walamu” yang berarti berkumpul. b). 2. Hal ini berguna untuk menjauhkan kaum muslimin dari jeratan utang demi mengadakan walimah yang diluar batas kemampuanya. Karena sesuatu yang diniatkan dengan baik akan menjadi amal saleh. Hal ini dikarenakan walimah adalah saat dimana suami dan istri dapat berkumpul.

Lalu ia dibentangkan dan di atasnya diletakkan buah kurma. ‫و َن أنس قال : ) أقام النبي صلى ال عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلث ليال‬ ٍ ََ َ َ َ ِ َ ِ َ ْ َ َ َْ َ َ ْ َ ّ ِ ّ َ َ َ َ َ َ ٍ َ َ ْ ‫َع‬ َ َ َ َ ٍ ْ َ َ َ ٍ ْ ُ ْ ِ َ ِ َ َ َ َ ِ ِ َ َِ َِ َ ِ ِْ ُ ْ َ ُ ْ َ َ َ َ ّ ِ َ ِ ِ ْ ََ َ ْ ُ ‫يبنى عليه بصفية . c). akan dapat menjadi perkara haram jika didalamnya disertakan perkara mungkar. Keluar dari tradisi dan adat yang menyelubungi setiap resepsi di masyarakat. hadist no 1075 4 . d). pada hari kedua adalah sunat. والسمن‬ ْ ّ َ ُ ِ َْ َ ُ ْ ّ َ َ ْ ََ َ ِ ْ َُ ْ َ ِ ُ َ ِ َ ْ َْ ِ َ َ َ ْ َ ّ ِ َ ِ .. فدعوت المسلمين إلى وليمته . وما كان‬ ‫ُ) فيها إل أن أمر بالنطاع . dan samin2” Mengundang karib kerabat dalam acara walimah akan mempererat tali silaturahim. mengundang rekan rekan akan melanggengkan kasih sayang dan menambah rasa cinta. susu kering. Tetangga dan Rekan-Rekan “Anas berkata: Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah berdiam selama tiga malam di daerah antara Khaibar dan Madinah untuk bermalam bersama Shafiyyah (istri baru). Tidak dapat kita pungkiri bahwa perayaan walimah pada masyarakat kerap diiringi musik dangdut yang super lebay. فألقي عليها التمر . والقط . Hendaknya Mengundang Karib Kerabat. kita mempunyai hak untuk memilih mendatangi resepsi tersebut selain kewajiban untuk menjauhi hal hal mungkar. Sedangkan.dengan yang lainya. فما كان فيها من خبز ول لحم . Melainkan semata mata disesuaikan dengan keadaan ketika sulit dan lapang. 3. Waktu Walimah Ketentuan waktu mengadakan walimah: . Hindari Perkara Perkara Mungkar Sebuah perkara sunnah. Barangsiapa ingin mencari pujian dan nama 2 Ibid. Lalu aku mengundang kaum muslimin menghadiri walimahnya. Selain itu. mengundang tetangga dapat mendatangkan kebaikan. Yang ada ialah beliau menyuruh membentangkan tikar kulit. فبسطت . walimah. Dalam walimah itu tak ada roti dan daging. nyanyian gadis gadis dengan vocal gado gado serta MC yang terlalu pede. dan pada hari ketiga adalah sum'ah (ingin mendapat pujian dan nama baik). Monggo. “Dari Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Makanan walimah pada hari pertama adalah layak.

sesungguhnya aku telah menikahi seorang perempuan dengan maskawin senilai satu biji emas. Memang. قال : ما هذا ? . Menurut hokum adat.baik.” 3 Pada dasarnya waktu mengadakan walimah adalah sewaktu waktu." Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Muslim4” 3 4 Ibid. Hokum Mengadakan Walimah Dasar: ٍ ْ َ ِ ْ ِ َ ْ ّ َ ِ ْ َ ََ ََ ‫عن أنس بن مالك رضي ال عنه ) أن النبي صلى ال عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف‬ ّ ِّ َ ّ َ ٍ ِ َ ِ ْ ِ ََ ْ َ : ‫أثر صفرة . Pada hokum agama. Ia berkata: Wahai Rasulullah. Allah akan menjelekkan namanya. Dan sama sekali tidak ada alasan untuk individu individu yang mengingkarinya kecuali mitos mitos seram yang melingkupi hari selain hari yang ditentukan tersebut. kalau mau mengadakan acara walimah pada jam 12. waktu pernikahan tidak boleh dilakukan pada bulan rajab. waktu pernikahan masih menjadi masalah karena pada satu sisi hokum berdasar pada agama sedangkan pada sisi lainya menganut system adat sebagai landasanya. dan bulan nuharrom. Hokum Seputar Walimah 1. hadist no 1072 Ibid. namun dari terjemahan hadist diatas. dapat kita ketahui bahwa waktu terbaik mengadakan walimah adalah pada hari pertama setelah akad nikah. Beliau bersabda: "Semoga Allah memberkahimu. Kita pun harus mempunyai hitungan sistematis (pon. Karena tidak ada waktu terlarang untuk menikah. waktu mengadakan pernikahan lebih fleksibel. terserah saja. Sehingga. قال : يا رسول ال ! إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. wage. dkk) untuk menentukan hari H diadakanya pernikahan. kliwon. فقال‬ َ َ َ ٍ َ َ ْ ِ ٍ َ َ ِ ْ َ ََ ً ََ ْ ِ ُ ْ ّ َ َ ّ ِ ّ َ َ ُ َ َ َ َ ِ َ َ َ َ َ ٍ َ ْ ُ َ ََ ٍ َ ِ ْ ََ ْ ِْ َ َ َ ّ َ َ َ َ َ ‫فبارك ال لك . أولم ولو بشاة‬ ُ “Dari Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah melihat bekas kekuningan pada Abdurrahman Ibnu Auf. sya’ban.00 malam jumat kliwon." Hadits gharib riwayat Tirmidzi. hadist no 1067 5 . Para perawinya adalah perawi-perawi kitab shahih Bukhari. B. selenggarakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing. Lalu beliau bersabda: "Apa ini?".

Namun kita tidak bisa lepas dari sisi geografis sosiologis sebuah hokum diturunkan. Dapat kita bayangkan bahwa walimah tak ubahnya seperti bagi bagi rejeki. c). yaitu pengumuman atas sebuah pernikahan yang berikutnya adalah doa yang dipanjatkan kepada pasangan yang berbahagia. Sunnah Pendapat ini muncul berdasar esensi walimah yang disamakan dengan penerimaan harta. Wajib Dasar: 6 . Sedangkan bagi yang menolak. maka konsekuesinya adalah nothing. Abdurrohman bin auf termasuk dari golongan sahabat sahabat berduit yang baginya seekor kambing bukanlah beban dan kita tidak bisa lepas dari inti sebuah walimah itu sendri. Guna pernikahan adalah mengumumkan sebuah hubungan baru yang nantinya mecegah presepsi masyarakat tentang adanya zina dalam hubungan baru tersebut. konsekuesinya pahala. Ulama yang berpendapat bahwa menghadiri undangan adalah fardhu kifayah berpendapat bahwa bila sebagian individu telah menghadiri undangan tersebut. dapat kita ketahui bahwa hokum mengadakan walimah adalah wajib. Hukum Memenuhi Undangan Walimah Pendapat terbesar dalam menghadiri walimah a). Bila kita menghadiri. Beberapa ulama berpendapat bahwa hokum mengadakan walimah adalah sunnah. 2.Dalam kalimat “Selenggarakanlah acara pernikahan meskipun hanya dengan seekor kambing”. kita tidak mendapat apapun. yaitu: mengumumkan pernikahan membedakanya dari zina Dapat kita ketahui bahwa akad pernikahan tidak disaksikan oleh semua orang melainkan hanya mereka yang berkeperluan dengan akad nikah tersebut. Wajib Kifayah Pendapat ini muncul dengan mengambil esensi bahwa walimah mengandung dua tujuan. b). Hadist diatas memang benar adanya. maka gugurlah kewajiban tamu undangan lainya.

Memperhatikan syarat syarat diatas. hadist no 1070 Slamet abidin dkk.‫وعنه قال : قال رسول ال صلى ال عليه وسلم : إذا دعي أحدكم فليجب . maka penuhilah orang yang paling dekat pintu (rumah)nya. dan bersifat individualis. dan merdeka undanganya tidak dikhususkan kepada orang yg kaya saja. فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق ( رواه أبو داود . maka yang pertama harus didahulukan. dan jika ia tidak puasa hendaknya ia makan. Hal ini sesuai dengan hadist: ُ َ‫َ ّ َطَ ِ ط‬ ‫وعن أبي هريرة رضي ال عنه قال : قال رسول ال صلى ال عليه وسلم ) شر ال ّعام َعام‬ ِ ّ َُ َُ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َِ ْ َ َ ( ‫ال َليمة: يمنعها من يأتيها . dapat kita ketahui bahwa hukum mengadakan walimah adalah wajib. ومن لم يج ِ الدعوة فقد عصى ال ورسوله‬ ُ َ ُ َ َ ّ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ّ َ ‫َ ْوِ َ ِ ُ ْ َ ُ َ َ ْ َ ْ ِ َ َُ ْ َ َِ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ ِب‬ َ ٌ ِْ ُ ُ َ َ ْ َ ‫أخرجه مسلم‬ 5 6 Ibid. Jika salah seorang di antara mereka mengundang terlebih dahulu. Secara rinci. Bila didahului oleh undangan lain. ويدعى إليها من يأباها . Mutlak. apabila memenuhi syarat sebagai berikut6: pengundangnya mukalaf."5 Dari keterangan hadist diatas. وسنده ضعيف‬ “Salah seorang sahabat Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam berkata: Apabila dua orang mengundang secara bersamaan. undangan walimah itu wajib dihadiri. Undanganya tidak dikhususukan kepada orang orang yg disenangi dan dihormati Belum didahulu oleh undangan lain. وإن كان مفطرا فليطعم‬ “Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apabila seorang di antara kamu diundang hendaknya ia memenuhi undangan tersebut. Fiqih munakahat 1 Hal 154 7 Kitab bulughul marom hadist no 1076 7 . dapat kita ketahui bahwa apabila walimah dalam pesta perkawinan berhukum makruh bila hanya mengundang orang orang kaya saja. jika ia sedang puasa hendaknya ia mendoakan. فأجب أقربهما‬ َ ُ َ َ ْ َ ْ ِ ََ ِ َ ِ َ َ َ َ ْ ِ َ ِ َ َ ّ ِّ َ ِ َ ْ َ ْ ِ ٍ ُ َ ْ َ َ ٌ ِ َ ُ ُ َ َ َ َ ُ َ ُ َ ُ َ َ َ َ َ ِ َّ ِ ِ ََ َ ُ ُ َ َ َ َ َ ْ َِ ً َ ‫بابا . maka penuhilah undangan yang lebih dahulu”7 Yang diundang tidak ada uzur syar’i. فإن كان صائما‬ ً ِ َ َ َ ْ َِ ْ ِ ُْ َ ْ ُ ُ َ َ َ ِ ُ َ ِ ِ ّ َ ُ ُ َ َ َ َ َ ُ َْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ً ِ ْ ُ َ َ ْ َِ ّ َ ُ ْ َ ‫فليصل . berakal sehat. Hal ini sesuai hadist yang berbunyi ‫وعن رجل من أصحاب النبي صلى ال عليه وسلم قال : ) إذا اجتمع داعيان .

Sedangkan tidak ada hadist yang mengatakan bahwa wajib hukumnya memberi angpau pada saat menghadiri undangan walimah. Sebagai tanda baru memulai hidup suami istri9 8 9 Ibid. Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya 3. Hikmah Walimah Diadakanya walimah dalam pwsta perkawinan mempunyai beberapa hikmah. Antara lain sebagai berikut: 1.“Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Sejahat-jahatnya makanan ialah makanan walimah. hukum menghadiri walimah adalah wajib dan hukum memberi hadiah (amplop) adalah sunnah. harus memberi sejumlah hadiah ataupun sejumlah uang kepada tuan rumah yang bertujuan untuk membantu meringankan acara walimah tersebut. hadist no 1069 Slamet abidin dkk. ia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya. Dapat kita gambarkan bahwa memberi angpau dan kewajiban menghadiri undangan adalah dua perbuatan yang berbeda dan berdiri sendiri. C. Jika kita kembalikan pada hukum asalnya."8 Pembahasan selanjutnya adalah keadaan walimah yang sesuai tradisi. Fiqih munakahat 1 hal 156 8 . Sebagai tanda resmi adanya akad nikah 4. Maka barangsiapa tidak memenuhi undangan tersebut. Dalam hukum islam. keluar dari tradisi super ribet dalam masyarakat. maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa menghadiri walimah adalah wajib tetapi kita tidak mempunyai kewajiban untuk memberi angpau. ia ditolak orang yang datang kepadanya dan mengundang orang yang tidak diundang. Merupakan rasa syukur kepada Alloh SWT 2. dan hukum asal menghadiri walimah yang wajib. Yaitu hukum asal memberi hadiah yang sunnah.

Bab III Kesimpulan 1. Namun hukum memberi angpau pada saat acara berlangsung berhukum sunnah 2. Kewajiban menghadiri menjadi hilang bila dalam walimah terdapat rangkaian rangkaian acara mungkar. 9 . Hukum menghadiri walimah adalah wajib.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful