BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH

PERATURAN-PERATURAN SEKOLAH SMK GELANG PATAH
1.0 PENDAHULUAN 1.1 Pada menjalankan kuasa yang diperuntukkan dalam Ordinan Pelajaran ,1957, Peraturan-Peraturan Pelajaran (Disiplin Sekolah) 1959,berdasarkan Peraturan 4 dan Peraturan 6 maka saya sebagai Pengetua yang dilantik di Sekolah Menengah Kebangsaan Gelang Patah, dengan ini membuat peraturan yang dikuatkuasakan ke atas semua pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Gelang Patah. 1.2 Peraturan ini dinamakan Peraturan dan Undang-Undang Sekolah Menengah Kebangsaan Gelang Patah. 1.3 Peraturan ini atau mana-mana bahagian dalam peraturan ini boleh dipinda atau ditambah atau dimansuhkan dari masa ke semasa mengikut kesesuaian dan keperluan jika dirasakan perlu oleh Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Gelang Patah. 1.4 Setiap pelajar juga tertakluk kepada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia, Jabatan Pelajaran Negeri, Pejabat Pelajaran Daerah dan mana-mana pihak berwajib yang ada hubungan dengan pihak sekolah. PENGUATKUASAAN 2.1 Semua guru dan pengawas sekolah ini adalah diberi kuasa untuk menguatkuasakan Peraturan Sekolah ini. 2.2 Setiap pelajar atau kumpulan pelajar sekolah ini dikehendaki mematuhi setiap peraturan yang ada, termasuklah peraturanperaturan baru atau undang-undang kecil yang dikeluarkan oleh pihak sekolah dari masa kesemasa. 2.3 Mana-mana pelajar yang didapati melanggar mana-mana peraturan ini akan dikenakan tindakan disiplin yang setimpal dengan kesalahan mereka. WAKTU PERSEKOLAHAN 3.1 Waktu Hadir 3.1.1 Waktu persekolahan adalah bermula dari jam 7.10 pagi hingga 2.30 petang. 3.1.2 Loceng Pertama akan dibunyikan pada jam 7.10 pagi untuk perhimpunan pagi pada setiap hari dan kehadiran pelajar akan diambil oleh guru tingkatan semasa perhimpunan ini. 3.1.3 Loceng kedua akan dibunyikan pada jam 7.25 pagi bagi mengakhiri perhimpunan dan pelajar bergerak masuk ke kelas masing-masing bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran. Pengajaran dan pembelajaran akan bermula

2.0

3.0

BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH

3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7

jam 7.30 pagi setiap hari kecuali pada hari Isnin dan Jumaat pada jam 8.10 pagi. Semua pelajar mesti berada di dalam kawasan sekolah selewat-lewatnya jam 7.10 pagi. Pelajar yang hadir selepas jam 7.15 pagi adalah dianggap lewat. Pelajar yang tidak hadir pada hari sebelumnya hendaklah beratur disebelah tingkatan Pendidikan Khas. Pelajar hanya dibenarkan menggunakan pintu hadapan untuk masuk ke kawasan sekolah. Penggunaan pintu masuk yang lain dianggap telah melanggar peraturan sekolah.

3.2

WAKTU BALIK 3.2.1 Loceng balik akan dibunyikan pada jam 1.50 petang dan 2.30 petang. Pelajar bergerak pulang mengikut jadual yang telah ditetapkan. 3.2.2 Sebelum meninggalkan kelas setiap pelajar hendaklah dengan seliaan guru mata pelajaran memastikan: 3.2.2.1 Tingkap telah ditutup. 3.2.2.2 Lampu dan kipas telah dipadamkan (switch off). 3.2.2.3 Papan hijau dan papan putih telah dibersihkan. 3.2.2.4 Tiada sampah sarap di bawah meja, di dalam dan luar kelas. 3.2.2.5 Tiada buku Teks SPBT atau buku latihan ditinggalkan di bawah meja atau di almari kelas. 3.2.3 Setelah pintu ditutup dan setelah mendapat arahan guru, pelajar hendaklah meninggalkan kelas dalam keadaan teratur dan senyap. 3.2.4 Pelajar hendaklah beratur dikantin dan bergerak setelah diarahkan oleh pengawas bertugas. Hanya pintu hadapan sahaja boleh digunakan untuk keluar dari kawasan sekolah pada waktu balik. 3.2.5 Semua pelajar mesti meninggalkan sekolah selewatlewatnya jam 6.00 petang sekiranya menjalankan aktiviti kokurikulum. WAKTU REHAT 3.3.1 Tingkatan Peralihan, Satu, Dua dan Tiga 3.3.1.1 Jam 10.10 pagi hingga Jam 10.30 pagi 3.3.2 Tingkatan Empat, Lima dan Enam 3.3.2.1 Jam 10.50 pagi hingga jam 11.10 pagi 3.3.3 Pelajar tidak dibenarkan berada dalam kelas semasa waktu rehat kecuali pelajar yang bertugas sahaja. 3.3.4 Semua lampu dan kipas telah dipadamkan sebelum meninggalkan kelas. Pintu kelas hendaklah ditutup atau dikunci ketika meninggalkan kelas untuk rehat.

3.3

BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH

3.3.5 Semua pelajar tidak dibenarkan berada di kaki lima blok aras satu hingga empat kecuali Pengawas. 3.3.6 Pelajar hanya dibenarkan makan dan minum di kantin sekolah sahaja. Makan dan minum pada waktu belajar atau di dalam kelas adalah dilarang. 3.3.7 Pelajar tidak dibenarkan membawa makanan dari luar kecuali menggunakan bekas yang boleh diguna semula. Penggunaan kertas pembungkus makanan dan polisterin adalah dilarang. 3.3.8 Pelajar tidak dibenarkan menjual makanan luar di dalam kawasan sekolah. 3.3.9 Pelajar hendaklah dalam keadaan tertip dan beratur ketika membeli makanan di kantin. Pelajar dilarang berlari, bertolak-tolak semasa di kantin. 3.3.10 Semua sisa makanan hendaklah dibuang ke dalam tong sampah yang disediakan. Bekas makanan, cawan plastik, sudu serta garfu yang disediakan oleh pihak kantin hendaklah diletakkan di dalam bekas yang disediakan. 3.3.11 Semua pelajar tidak dibenarkan berada di kantin atau membeli makanan di kantin sebelum atau selepas waktu rehat kecuali sebelum jam 7.10 pagi atau dengan kebenaran guru. 3.4 KELUAR DARI KAWASAN SEKOLAH 3.4.1 Semua pelajar tidak dibenarkan meninggalkan kawasan sekolah pada waktu persekolahan, termasuk waktu rehat kecuali dengan mendapat kebenaran bertulis daripada Pengetua atau wakilnya. 3.4.2 Pelajar yang hendak ke hospital kerana sakit hendaklah mendapatkan kebenaran dan Surat Rawatan di Pejabat Sekolah yang akan ditandatangani oleh Pengetua atau wakilnya. 3.4.3 Setiap pelajar yang hendak ke klinik atau hospital hendaklah bersama ibu bapa atau penjaga atau pun dihantar oleh Guru Bertugas. Pelajar tidak dibenarkan keluar bersendirian untuk mendapatkan rawatan. 3.4.4 Pelajar yang keluar dari kawasan sekolah tanpa kebenaran adalah dianggap telah ponteng sekolah dan boleh dikenakan tindakan disiplin yang setimpal dengan kesalahan mereka. KETIDAKHADIRAN KE SEKOLAH 3.5.1 Pelajar yang tidak hadir ke sekolah mestilah menyerahkan surat/kenyataan bertulis daripada ibubapa/penjaga atau surat akuan doktor (Medical Certificate) kepada guru tingkatan apabila hadir semula ke sekolah.

3.5

BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH

3.5.2 Sebaik-baiknya pihak ibubapa/penjaga memaklumkan pihak sekolah terlebih dahulu akan ketidakhadiran anak masingmasing samada melalui cara lisan (datang sendiri ke sekolah) atau melalui panggilan telefon. 3.5.3 Sekiranya pelajar tidak hadir tanpa sebarang kenyataan semada secara lisan atau bertulis daripada ibubapa/penjaga, maka pelajar tersebut adalah dianggap telah ponteng sekolah. 3.5.4 Pelajar yang tidak hadir ke sekolah tanpa kenyataan ’secara berturut-turut’ maka tindakan berikut akan dikenakan iaitu: 3.5.4.1 Hari ke- 3 - Surat Amaran Pertama dikeluarkan. 3.5.4.2 Hari ke- 10 – Surat Amaran Kedua dikeluarkan 3.5.4.3 Hari ke- 17 – Surat Amaran Terakhir dikeluarkan. 3.5.4.4 Hari ke- 31 – Surat Buang Sekolah dikeluarkan. 3.5.5 Pelajar yang tidak hadir ke sekolah tanpa kenyataan ’secara tidak berturut-turut’ maka tindakan berikut akan dikenakan iaitu: 3.5.5.1 Hari ke- 10 - Surat Amaran Pertama dikeluarkan. 3.5.5.2 Hari ke- 20 – Surat Amaran Kedua dikeluarkan 3.5.5.3 Hari ke- 40 – Surat Amaran Terakhir dikeluarkan. 3.5.5.4 Hari ke- 60 – Surat Buang Sekolah dikeluarkan. 3.5.6 Surat-surat amaran tersebut di atas akan diserahkan kepada ibubapa penjaga melalui Perkhidmatan Pos Malaysia ke alamat rumah masing-masing. Surat Amaran Pertama dan Kedua adalah menggunakan pos biasa, Surat Amaran Terakhir dan Surat Buang Sekolah adalah menggunakan Pos Berdaftar Akaun Penerimaan. 3.5.7 Alamat penghantaran adalah berdasarkan alamat rumah yang diberikan oleh ibubapa/penjaga semasa pendaftaran pelajar ke sekolah ini. Sebarang kes surat tidak diterima berdasarkan alamat yang diberi adalah bukan menjadi tanggungjawab pihak sekolah. 4.0 PERATURAN DI DALAM KELAS DAN BILIK-BILIK KHAS 4.1 KEBERSIHAN DAN KECERIAAN KELAS 4.1.1 Setiap kelas hendaklah sentiasa dalam keadaan bersih. Setiap pelajar dalam kelas bertanggungjawab terhadap kebersihan kelas masing-masing. 4.1.2 Tugas membersihkan kelas hendaklah dilakukan sebelum waktu pertama dan pada waktu rehat. 4.1.3 Setiap kelas hendaklah sentiasa dalam keadaan ceria dan dihiasi dengan bahan-bahan berunsur pendidikan.

4. Merosak atau memusnahkan papan kenyataan adalah satu kesalahan disiplin. PERATURAN WAKTU BELAJAR 4. 4. setiap pelajar hendaklah dalam keadaan senyap dan duduk di tempat masing-masing.5 Senarai Harta Benda Kelas (Daftar Inventori).9 Maklumat-Maklumat Mata pelajaran.3.2. 4. 4. 4.6 Peraturan dan Pekeliling sekolah.2.10 Lain-lain maklumat yang sesuai. 4. 4. bergaduh dan sebagainya.1. PAPAN KENYATAAN 4.2.3.2.1.3. 4. 4. 4.1.2 Jadual waktu Kelas.1.2. 4.2.3. Setiap pelajar bertanggungjawab terhadap kerusi meja yang diperuntukkan kepada mereka.2.2 Papan Kenyataan hendaklah dijaga dan dikemas kini setiap bulan.1 Setiap pelajar wajib menghormati guru dan rakan-rakan di dalam kelas masing-masing.5 Setiap kelas mesti mempunyai jawatankuasa kebersihan dan keceriaan yang akan melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi.2 4.4 Setiap pelajar tidak boleh sama sekali menimbul gangguan pada waktu pengajaran dan pembelajaran.2. 4.2 Setiap pelajar mestilah menumpukan penuh perhatian terhadap pengajaran guru.1 Papan Kenyataan dalam kelas hendaklah memaparkan maklumat-maklumat berikut: 4.1.1 Carta Organisasi Kelas.1.7 Arahan Kawad Keselamatan.3.3.7 Jika guru tidak masuk ke kelas selepas 5 minit masa berlalu. sementara menunggu ketibaan guru seterusnya.3 Kerusi meja hendaklah dalam keadaan kemas dan tersusun. 4.4 Pelan Kedudukan Pelajar serta nombor kerusi meja masing-masing. 4.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 4.3 Suasana dalam kelas hendaklah menggambarkan suasana pembelajaran tanpa gangguan kebisingan.1.4 .1.2.6 Ketika pertukaran waktu .2.2.1.3.8 Prosedur Langkah-Langkah Keselamatan. 4.1. 4. berbuat bising. 4. ketua tingkatan atau wakilnya hendaklah mencari 4. Pelajar yang keluar kelas semasa waktu pertukaran ini dianggap telah melakukan kesalahan ponteng kelas dan boleh diambil tindakan yang setimpal dengan kesalahannya. termasuk menyiapkan tugasan/kerja rumah yang diberikan dan menghantarnya mengikut masa yang ditentukan oleh guru mata pelajaran tersebut.1. Ini termasuklah perbuatan berbual-bual.5 Setiap pelajar wajib membuat latihan yang diarahkan oleh guru. bergurau senda.2.3 Jadual Bertugas harian.1. berjalan-jalan di dalam kelas.

4. .1 Perpustakaan hanya dibuka kepada pelajar pada waktu rehat dan waktu petang sahaja.11 Ketua Tingkatan dan setiap pelajar dalam kelas mestilah memastikan Buku Pemantauan Pengajaran dan Pembelajaran sentiasa dalam keadaan selamat. Ketua Tingkatan hendaklah memastikan bahawa semua pelajar telah bersiap sedia beratur sebelum membenarkan mereka bergerak secara kumpulan ke tempat yang dituju.5 guru berkenaan atau menemui Penolong Kanan atau ke Pejabat untuk mendapatkan Guru Ganti.4. 4.1 Semua pelajar tidak dibenarkan meninggalkan bilik darjah kecuali dengan kebenaran guru dan menggunakan Pas Kebenaran Keluar Kelas. 4. Makmal Sains. 4. Pendidikan Jasmani atau kemana sahaja proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung.10 Ketua Tingkatan dan Setiap pelajar dalam kelas bertanggungjawab memastikan Buku Pemantauan Pengajaran dan Pembelajaran dibawa kemana-mana sekiranya pelajar bergerak ke Bengkel.3.3. 4.5. Sila catatkan maklumat pengambilan dan pemulangan di dalam buku yang disediakan.4. bersopan dan senyap.3 Semua pelajar dilarang berada di luar bilik darjah masingmasing pada waktu ketiadaan guru atau ketika guru belum sampai ke kelas.15 pagi dan dipulangkan semula apabila tiba waktu balik.2 Penggunaan Pas Kebenaran Keluar Kelas adalah dibenarkan untuk seorang pelajar untuk satu-satu masa kebenaran diberikan.4 Pergerakkan pelajarke bilik-bilik lain ( makmal sains. Bengkel PSV .3. Bilik kaunseling dan sebagainya) PENGGUNAAN PERPUSTAKAAN / PUSAT SUMBER 4.8 Ketua Tingkatan bertanggungjawab memastikan keadaan kelas terkawal semasa ketiadaan guru.4. KELUAR DARI BILIK DARJAH 4. bengkel KH. bengkel KH.4 4.3. 4.5 Para pelajar adalah tertakluk dan dikehendaki mematuhi peraturan-peraturan khas yang disediakan apabila berada di bilik-bilik khas ( seperti makmal sains.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 4. 4.5.4.9 Ketua Tingkatan bertanggungjawab memastikan Buku Pemantauan Pengajaran dan Pembelajaran diambil di Unit Disiplin dan Pengawas pada waktu pagi selewat-lewatnya 7. Perpustakaan) atau ke padang (waktu pendidikan jasmani) hendaklah dalam keadaan tertib. 4.4. 4.2 Pelajar dilarang berada di perpustakaan semasa proses pengajaran dan pembelajaran sedang berlangsung kecuali bersama guru mata pelajaran. Perpustakaan.

4. Bilik Pengawas.3 Bilik Rawatan bukannya tempat berehat.8.4 Pelajar yang sakit dinasihatkan menelefon ibu bapa/penjaga untuk dibawa pulang ke rumah masingmasing.6.7.3 Pelajar adalah dilarang berbual-bual atau berbuat bising ketika berada di Perpustakaan.1 Pelajar yang perlu berehat di bilik rawatan kerana masalah kesihatan hendaklah mendapatkan kebenaran dan bantuan Penolong Kanan HEM ataupun Guru Bertugas.4 Elakkan perbuatan yang boleh mengganggu pelajar lain yang sedang membaca / belajar di perpustakaan. 4. Jika terdapat pelajar yang menyalahgunakan bilik rawatan tindakan tegas akan diambil setimpal dengan kesalahan yang dilakukan.7. KHIDMAT BIMBINGAN DAN KAUNSELING 4.7 4. 4.8 4. tidur atau ponteng kelas. . PERATURAN PENGGUNAAN BILIK-BILIK KHAS YANG LAIN 4. 4. dan lain-lain adalah berdasarkan keperluan dan mestilah bersama guru.5. jika tidak bilik tersebut tidak boleh dibuka.3 Pelajar lain yang menyalahgunakan bilik khas tersebut akan diambil tindakan disiplin.1 Penggunaan bilik-bilik khas lain seperti Bilik Bahasa Tamil.5. kecuali yang dipinjam secara sah di kuanter perpustakaan.7 Pelajar yang tidak mengambil sesuatu mata pelajaran Peperiksaan Awam boleh menggunakan perpustakaan semasa proses Pengajaran dan Pembelajaran berlangsung dengan kebenaran Penolong Kanan.5. KEMUDAHAN RAWATAN / BILIK RAWATAN 4. 4.8. 4.6 4.7.2 Bilik Rawatan hanya boleh digunakan jika terdapat jawatankuasa bertugas di dalam bilik tersebut. 4.5.5 Buku-buku dan bahan bacaan perpustakaan lainnya tidak boleh dibawa keluar. 4.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 4.8.7.6.6 Pelajar tidak dibenarkan membawa masuk buku teks dan sebagainya kecuali dengan kebenaran petugas di perpustakaan. 4. 4.2 Hanya pelajar yang layak berada di bilik berkenaan dibenarkan menggunakan bilik tersebut.2 Pelajar yang mempunyai temu janji dengan Kaunselor perlu mendapatkan kebenaran guru mata pelajaran sebelum meninggalkan kelas.1 Pelajar yang ingin berjumpa Kaunselor Pelajar hendaklah mendaftarkan diri di Bilik Bimbingan dan Kaunseling pada waktu tiada proses Pengajaran dan Pembelajaran untuk urusan temujanji.5.

7 Persembahan/ Perasmian/ Pengumuman (jika ada) 5.10 Nyanyian Lagu Sekolah 5.2.2.1 Perhimpunan dimulakan dengan perarakan masuk Pengetua dan Penolong-Penolong Kanan.2.8 Sewaktu bendera dinaikkan dan lagu dinyanyikan semua pelajar hendaklah berdiri tegak dan menyanyikannya dengan penuh bersemangat.11 Majlis Bersurai 5.7.5 Bacaan Ikrar Rukunnegara 5.2. 5. Rabu.2 PERHIMPUNAN RASMI MINGGUAN 5.3 Nyanyian Lagu Negaraku 5.7.7.2.1 Perhimpunan ini diadakan pada setiap Hari Isnin.7.7.2.2.0 PERHIMPUNAN SEKOLAH 5.2. senyap dan memberi sepenuh tumpuan kepada isi kandungan perhimpunan. 5. 5.2.7.2.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 5. tidak bermain dan berbuat bising dalam Dewan Perhimpunan.7.5 Setiap pelajar mesti membawa Buku Panduan Pelajar untuk membuat catatan maklumat yang disampaikan oleh Pentadbir dan Guru Bertugas.8 Ucapan Penolong-Penolong Kanan 5.7. 5.3.1 Perhimpunan Harian dijalankan pada hari-hari Selasa. semua pelajar hendaklah berbaris dengan tertib mengikut konsep RIMUP.3. 5.2 Perhimpunan bermula jam 7.2.2 Semua pelajar mesti berkumpul di dataran kejat mengikut tingkatan masing-masing sebelum diarahkan bergerak ke dalam Dewan Bestari.2.9 Ucapan Pengetua 5.7. 5.2.2. Khamis dan Jumaat.3 PERHIMPUNAN HARIAN 5.4 Pelajar yang bising akan dikeluarkan dari Dewan Perhimpunan dan tindakan disiplin akan diambil setimpal dengan kesalahan mereka.6 Laporan Guru Bertugas Minggu Lepas 5.2 Bacaan Doa 5. 5.10 pagi dikelolakan oleh Pengawas Bertugas dibawah penyeliaan Guru Bertugas.2. 5.2.2.2.1 Kehadiran pelajar pada waktu perhimpunan adalah wajib.7.3 Dewan Perhimpunan adalah Zon Senyap.4 Nyanyian Lagu Bangsa Johor 5.7 Aturcara Majlis Perhimpunan Rasmi 5. ketidakhadiran dianggap ponteng kelas/perhimpunan. 5.7. 5.2. KetuaKetua Bidang dan Ketua serta Penolong Ketua Pengawas. .6 Perhimpunan Mingguan adalah majlis rasmi maka para pelajar dinasihatkan menjaga tatatertip.

5.3. PERHIMPUNAN KOKURIKULUM 5.5 Guru mengambil kehadiran pelajar.3. 6.1. 5.4 Perhimpunan ini mesti ditamatkan pada jam 7.3 Pelajar akan beratur mengikut Unit Beruniform masingmasing. 6.2 Pasukan Kawalan Kehormatan mengambil tempat dihadapan sekali.3.3.0 PERATURAN-PERATURAN DI DALAM SEKOLAH 6.3. 5.3 Perhimpunan ini dijalankan secara ringkas.4.3 Pelajar tidak dibenarkan menukar keahlian dalam kegiatan kokurikulum tanpa kebenaran Pengetua atau Penolong Kanan Kokurikulum.3 Perhimpunan dimulakan dengan Penerimaan Tabik Hormat oleh Pengetua 5.4.1 Semua Unit Beruniform mengabil tempat.2 Perhimpunan dimulakan dengan bacaan doa.4.3.4.4. semua pelajar diarah bergerak secara teratur dan senyap ke kelas masing-masing mengikut arah / laluan yang ditentukan.3.4.4 Aturcara majlis Perhimpunan ini ialah seperti berikut: 5. 5.4.4 Perhimpunan dijalankan seperti biasa.1 PENGLIBATAN DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM SEKOLAH 6.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 5.4.3.4. 5.3.3. 5. .5 Semua pelajar mesti mematuhi etika berpakaian pada hari Rabu iaitu Pakaian Unit Beruniform.25 pagi.2 Kehadiran dalam kegiatan kokurikulum adalah wajib.3. 5. 5.3.4. 6.4.1 Pelajar berbaris mengikut tingkatan masingmasing. badan beruniform dan rumah sukan mengikut ketentuan pihak sekolah.1 Perhimpunan Kokurikulum diadakan pada setiap hari Rabu minggu ketiga.2 Perhimpunan dikendalikan oleh Pengawas Bertugas dibawah penyeliaan Penyelaras Unit Beruniform. 5.5 Perjumpaan Guru-guru penasihat dengan unitunit masing-masing. kelab sukan dan permainan.4. Tindakan disiplin akan dikenakan kepada pelajar yang tidak hadir tanpa alasan yang munasabah.4 5.4.6 Bersurai/ bergerak ke kelas masing-masing. 5.4.1. 5.3.4.4 Pengumuman-pengumuman 5.1 Semua pelajar wajib mendaftarkan diri sebagai anggota persatuan.1.4. aturcaranya adalah seperti berikut: 5.3 Lafaz Ikrar Pelajar diketuai oleh Pengawas Bertugas. 5.6 Pelajar bersurai dengan keadaan senyap menuju ke kelas masing-masing.3. 5.4.

penipuan dan meniru ini. 6.3 . 6.3. 6. 6.3 Kegagalan memakai pakaian Pendidikan Jasmani adalah merupakan satu kesalahan dan boleh diambil tindakan disiplin. tidak seorang pelajar pun akan diberi pengecualian. Tidakan tegas akan dikenakan terhadap pelajar yang terlibat dengan kes penyelewengan.2.1 Semua pelajar wajib mematuhi semua peraturan ujian / peperiksaan.3.1.2.2.4 Pelajar yang ingin menyertai kegiatan kokurikulum anjuran sekolah di luar kawasan sekolah ( lawatan.2 Pelajar tidak dibenarkan menyertai aktiviti Pendidikan Jasmani tanpa pakaian yang sesuai atau berpakaian seragam sekolah. 6.3. 6. atau tidur semasa ujian/peperiksaan akan diambil tidakan disiplin yang setimpal dengan kesalahan yang dilakukan.4 Pelajar yang waktu Pendidikan Jasmaninya pada waktu pertama dibenarkan memakai pakaian Pendidikan Jasmani dari rumah masing-masing.2 UJIAN / PEPERIKSAAN DALAMAN DAN PEPERIKSAAN AWAM 6.2 Semua pelajar wajib hadir dan menjawab kertas soalan ujian / peperiksaan yang diambil.4 Pelajar yang tidak menjawab soalan ujian/peperiksaan. atau tidak serius mengambil ujian/peperiksaan. 6.6 Semua pelajar PMR wajib memakai pakaian seragam sekolah sewaktu mengambil keputusan PMR. PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN 6.2. Sebarang keengkaran akan mengakibatkan pelajar tidak dibenarkan mengambil keputusan peperiksaan masing-masing. atau yang mengganggu ketenteraman perjalanan ujian/peperiksaan.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 6. 6. penipuan atau meniru dalam ujian/peperiksaan adalah dilarang keras. Manakala pelajar SPM dan STPM dikehendaki memakai pakaian yang sopan dan bersesuaian dengan budaya sekolah. perkhemahan dan sebagainya ) hendaklah terlebih dahulu mendapatkan kebenaran ibu bapa / penjaga masing-masing. 6.3 Pelajar mesti memastikan semua keperluan atau kelengkapan menghadapi ujian/peperiksaan telah disediakan.3. dengan syarat membawa bersama pakaian seragam sekolah. 6. Sebarang peminjaman peralatan adalah tidak dibenarkan pada waktu ujian/peperiksaan.2. kecuali jika mendapat pengesahan doktor.2.1 Pada waktu Pendidikan Jasmani.5 Sebarang penyelewengan.

kecuali dengan kebenaran bertulis daripada Pengetua atau wakilnya atau bersama-sama guru kerana urusan yang berkaitan denagn pembelajaran.5 Pelajar hendaklah menukar Pakaian Pendidikan Jasmani dengan pakaian seragam sekolah selepas tamat waktu Pendidikan Jasmani.4. 6.4. HARTA BENDA SEKOLAH 6. 6. 6. pada waktu rehat dan selepas tamat waktu persekolahan.4. Elakkan perbuatan tidak mengepam tandas setelah digunakan.1 Semua pelajar hendaklah menggunakan kemudahan yang disediakan dengan baik dan cermat. satu waktu selepas rehat dan satu waktu sebelum balik. merosakkan paip air dan sebagainya.5.5.1 Pelajar dibenarkan ke tandas pada waktu-waktu berikut iaitu sebelum waktu pertama. mangkuk.5 6. 6. 6.4.5 Pelajar dilarang membawa keluar makanan dan minuman dari kawasan kantin.5 Tuala Wanita (pad) yang telah digunakan hendaklah dibungkus elok-elok dan dibuangkan kedalam bekas/tong khas yang disediakan.4 Setelah selesai makan. menconteng dinding-dinding tandas.4.5. 6.6.6 .BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 6. cawan/gelas. bersihkan tempat makan dan letakkan pinggan. 6.4.1 Pelajar dikehendaki beratur dengan senyap dan berdisiplin ketika membeli makanan di kantin. baik di dalam kelas mahu pun di 6.6 Sikap berjimat dalam penggunaan air hendaklah diamalkan.5.4 Sebarang kerosakkan tandas hendaklah dimaklumkan kepada Guru Bertugas dengan segera.2 Pelajar dilarang ke tandas pada waktu pertama.4 KANTIN 6.2 Arahan darpada Pengawas Bertugas hendaklah sentiasa dipatuhi. 6. Pastikan paip air ditutp setelah digunakan.6 Pelajar dilarang berada di kantin pada waktu pengajaran dan pembelajaran. dengan memelihara harta benda sekolah.3 Pelajar hendaklah duduk di tempat yang disediakan dan makan dengan tertib dan sopan. 6.5. 6. PENGGUNAAN TANDAS 6.3. sudu/garfu di tempat yang disediakan.5.3 Semua pelajar bertanggungjawab terhadap kebersihan tandas. Elakkan perbuatan mengotorkan meja dan kerusi tempat makan. 6. satu waktu sebelum rehat.

kerosakkan atau kehilangan basikal yang dibawa ke sekolah. 6.1.8. 6.1. 6.8 Setiap motosikal yang mendapat kebenaran perlu mempunyai ”stiker” atau pelekat SMK Gelang Patah.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH kawasan persekitaran sekolah.7.8.7.7. 6.1.8.7 MENGGUNAKAN KENDERAAN DALAM KAWASAN SEKOLAH 6. 6.1.8.4 Pihak sekolah tidak bertanggungjawab terhadap keselamatan. 6.8 . 6.1.6 Bilik Peperiksaan 6.9 Pelajar dilarang membawa atau memandu kereta di kawasan sekolah. KAWASAN LARANGAN 6.5 Sekiranya pelajar tedak mematuhi undang-undang dan peraturan yang ditetapkan kebenaran membawa basikal ke sekolah akan ditarik balik serta merta.6. Sila pastikan basikal masing-masing dikunci dan diletakkan ditempat yang dikhaskan.1 Menunggang basikal dalam kawasan sekolah adalah dilarang.3 Pelajar yang didapati melakukan perbuatan tingkahlaku musnah atau ”vandalisme” dan merosakkan harta benda sekolah akan dikenakan tindakan disiplin yang berat termasuk menggantikan kos harta benda yang dirosakkan itu sepenuhnya.5 Bilik Guru 6.8 Bilik Rawatan 6.3 Pelajar yang menunggang basikal hendaklah berlepas balik selepas semua pelajar berjalan kaki keluar dari kawasan sekolah.1.7 Bilik Gerakan / Mesyuarat 6.7.1.2 Bilik Pengetua 6.6. 6. dan sebagainya.1 Bilik-bilik berikut adalah merupakan kawasan larangan bagi pelajar iaitu: 6. 6.6 Pastikan basikal anda mempunyai ciri-ciri keselamatan seperti brek.8.8.8.8.7.7.7.1.2 Sebarang kerosakan harta benda sekolah hendaklah dilaporkan kepada Guru Bertugas.7. 6. tayar yang baik.4 Bilik Guru-Guru Kanan / Ketua Bidang 6. 6. supaya sentiasa dalam keadaan baik dan berfungsi.3 Bilik Penolong-Penolong Kanan 6.7 Pelajar dilarang menunggang motosikal di kawasan sekolah pada bila-bila masa kecuali mendapat kebenaran bertulis daripada Pengetua atau wakilnya.7.1 Pejabat Am 6.2 Pelajar yang membawa basikal ke sekolah perlu mematuhi undang-undang yang sedang berkuatkuasa sekarang.8.

6.8. pelajar-pelajar hendaklah mematuhi Peraturan Kecemasan Kebakaran Sekolah. 6.9.2.8.10 Bilik Sukan 6.8.1 Sebarang kemalangan atau kecemasan yang berlaku ke atas pelajar di kawasan sekolah hendaklah dilaporkan dengan serta merta kepada guru bertugas atau pengawas.8.9 Bilik Pendidikan Jasmani 6. 6. 6.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 6.8.4.4 Tandas-tandas di Dewan kecuali jika terdapat program yang diadakan di Dewan Bestari.8.4.1.4.8.1 Laluan Hadapan Pejabat hingga ke Bilik Peperiksaan.15 Bilik Persalinan 6.4 Kawasan Berikut adalah merupakan kawasan larangan bagi pelajar.9. 6.8.6 Stor penyimpanan Perabot lama. 6.8.5 Tempat Letak Kereta Guru dan Kakitangan. 6.14 Bilik Makan Guru 6.4.4 Apabila berlaku kebakaran.4.1. 6.4.8. 6.8.8.8.3 Tandas-tandas yang tidak dibuka atau diwartakan sebagai tandas.3 Pelajar tidak digalakkan membawa wang tunai yang banyak ke sekolah. Blok F kecuali dengan kebenaran guru.1. 6.9. Sebarang kehilangan atau penemuan hendaklah dilaporkan kepada guru bertugas atau Penolong Kanan HEM. . 6.1 Sila ketuk pintu dan dapatkan kebenaran masuk sebelum masuk ke bilik-bilik berkenaan. 6.8. 6.1.4.2 Pelajar hanya boleh memasuki kawasan tersebut apabila diminta berbuat demikian oleh guru yang berkenaan atau apabila ada urusan rasmi.1.2 Pelajar yang hendak menemui Pengetua atau Penolong Kanan hendaklah mendapat kebenaran terlebih dahulu.13 Bilik-bilik Elektrik 6.2. 6.1.9.2 Pihak sekolah tidak bertanggungjawab terhadap kehilangan harta benda kepunyaan pelajar.8.11 Bilik Kokurikulum 6.4. 6.8.8.8.8.7 Kawasan kolam ikan dan kawasan kolam najis serta rumah pam air dan elektrik.3 Semua pelajar dilarang berada di kawasan bangunan sekolah pada waktu rehat.8.9 KESELAMATAN 6. 6.12 Dewan Bestari 6.2 Laluan di hadapan Bilik Guru di Aras 2 . kecuali pengawas bertugas.8 Bilik Persalinan kecuali dibenarkan guru untuk tujuan Pendidikan Jasmani sahaja.1.

11. 6. 6.12. Pelajar dilarang untuk memasuki koperasi. 6.10. 6. 6.1 Semua pelajar wajib menjelaskan yuran sekolah dan bayarn-bayaran lain yang ditentukan oleh pihak sekolah pada masa yang tertentu.10.2 Semua bayaran hendaklah diserahkan kepada guru tingkatan masing-masing atau kepada guru yang bertanggungjawab dalam membuat pungutan yuran tertentu.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 6. 6.9.9.12.3 Pelajar yang hendak berurusan dengan koperasi pada waktu pembelajaran hendaklah mendapat kebenaran daripada guru masing-masing.10. Sila rujuk kepada papan kenyataan Koperasi.4 Kegagalan pelajar mematuhi peraturan akan memungkinkan kemudahan pinjaman ini ditarik balik.7 Berjalan dengan tertib semasa menaiki dan menuruni tangga.12. 6.11.2 Urusan pembelian hendaklah dibuat pada waktu rehat atau selepas waktu persekolahan sahaja.6 Untuk tujuan keselamatan pelajar dilarang berlari di kawasan bangunan sekolah. 6.10.2 Pelajar bertanggungjawab terhadap penggantian buku-buku yang rosak atau hilang atau membayar kos buku tersebut. 6.3 Pelajar adalah dilarang sama sekali meninggalkan buku teks SPBT dalam kelas atau di sekolah selepas waktu persekolahan.4 Sila beratur dan senyap ketika berurusan dengan koperasi. .1 Koperasi Sekolah hanya dibuka pada waktu persekolahan dan pada waktu-waktu tertentu sahaja.12.3 Pelajar mesti mendapatkan resit penerimaan bayaran daripada guru yang terlibat.10 YURAN SEKOLAH 6.11.5 Semua pelajar bertanggungjawab atas keselamatan mereka semasa berada di kawasan sekolah. 6.12 KEDAI KOPERASI SEKOLAH 6. 6.11 BUKU TEKS (SPBT) 6.11.5 Urusan pembelian hendaklah dibuat dikuanter yang disediakan.4 Pihak tidak akan mengeluarkan sebarang Surat Akuan (Testimonial) dan Surat Berhenti Sekolah kepada pelajar yang gagal menjelaskan yuran sekolah dan sebagainya.9. 6. 6. 6.12.1 Buku teks adalah percuma dan hendaklah dijaga dengan baik oleh setiap pelajar yang menerimanya. Resit pembayaran hendaklah disimpan dengan selamat untuk rujukan dari semasa kesemasa. 6.

7 Seluar yang ketat atau terlalu longgar tidak dibenarkan.2 Hendaklah berpotingan biasa dan kelihatan sopan.5 Panjang seluar hendaklah disampai buku lali iaitu menutup sepenuhnya kedua-dua buku lali. 6. 7.1.14 HUBUNGAN DAN KEGIATAN DENGAN PIHAK LUAR 6.1.2 Sekiranya kecemasan atau keperluan mendesak. 6.6 Buka lilitan kaki seluar ialah 40 cm hingga 44 cm iaitu minimum 40 cm dan maksimum 44 cm.13.1.1.3 Seluar jeans atau berpotongan seluar jeans tidak dibenarkan.13.14.1.1 PAKAIAN PELAJAR LELAKI 7.1.1. 7.1. 7. Saku tepi seluar tidak dibenarkan.1 Penggunaan kemudahan telefon hanya dibenarkan pada waktu rehat atau sebelum dan selepas waktu persekolahan.1 Pelajar tidak dibenarkan sama sekali memasuki sebarang pertubuhan politik atau pertubuhan haram atau ahli kumpulan sulit / haram.1.8 Seluar tidak boleh berfesyen atau sengaja dikoyakkan atau dilukis. 6. 7.14. 6.0 PAKAIAN SERAGAM 7. 6.3 Pelajar bertanggungjawab terhadap keselamatan telefon awam.1.1.1.13.14. 7. 6.4 Pelajar luar atau bekas pelajar tidak dibenarkan berada di dalam kawasan sekolah tanpa kebenaran Pengetua.1.2 Surat-menyurat yang dibuat atas urusan rasmi hendaklah dirujuk kepada Pengetua. Sila laporkan sebarang kerosakan kepada pihak sekolah.1.4 Poket bahagian belakang hendaklah bertebuk tanpa tudung.1 Seluar panjang berwarna hijau gelap atau olive green yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.9 Seluar tidak boleh dipakai di bawah pusat.1.14.3 Pihak sekolah berhak membuka dan memeriksa surat-surat pelajar yang diterima dengan menggunakan alamat sekolah.1.1.13 PENGGUNAAN TELEFON AWAM 6.1 Seluar 7. 7.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 6. 7. 7.1. . penggunaan kemudahan telefon awam ada waktu pembelajaran hendaklah dengan kebenaran guru bertugas atau guru-guru lain. 7.1.

10 Hanya singlet berwarna putih sahaja dibenarkan. 7. 7.1. 7.2. dalam perjalanan ke sekolah atau dalam perjalanan balik dari sekolah.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 7. 7.3 Kemeja biasa berwarna putih.2.1.1.1.1.2 Rambut depan tidak melebihi separuh paras dahi.1.2 Lebar tali pinggang tidak melebihi 3 cm atau 1 inci.4 Pelipis (sideburn) hendaklah dipotong rata digaris tengah telinga. 7.2. 7.1 Rambut hendaklah pendek (tidak melebihi 3 inci ) dan kemas.2.4.5 Tali pinggang kulit tidak dibenarkan.1.2 Baju Kemeja 7.1.8 Baju berlengan panjang tidak dibenarkan kecuali Pengawas atau pemegang jawatan-jawatan khas. tidak berbentuk -bentuk atau dikhaskan.1.1 Warna hijau gelap / hitam tanpa corak.4. Butang hendaklah dkenakan dengan kemas dan tidak membuka dada.2.1.1.2.1.5 cm (lebar) 7.2.2.) 7.1.7 Baju ’T’ tidak dibenarkan.1.1. berekor. 7.4. berwarna.6 Baju berlengan pendek dan tidak boleh dilipat.2. 7.9 Baju hendaklah sentiasa dimasukkan di dalam seluar sewaktu berada di kawasan sekolah.1. 7.1.1. 7. 7. 7.1.3 Kepala tali pinggang tidak besar. 7.4. 7. 7. 7.2.1.5 Butang dan jahitan mestilah berwarna putih.3 Rambut 7.1.4.1.4 Diperbuat daripada kain kapas atau tetron cotton. berjuntai dihadapan dan sebagainya. 7.1.4.4 Pakaian Khas .1.6 Potongan rambut tidak boleh berfesyen ( seperti potongan punk. berkolar dan satu poket di sebelah kiri.2 Tali Pinggang.5 Rambut belakang nipis dan dipotong rata atau dipotong ’slope’ dan tidak menyentuh kolar baju.3 Rambut tepi tidak menutup telinga.1. 7.4 Kepala tali pinggang tidak melebihi saiz 5 cm (panjang) X 3.1. tidak terlalu ketat atau terlalu longgar dan berfesyen.

7. Tudung berkain putih kosong tanpa bunga sulaman.2 BLOUSE DAN PINAFORE (BAGI PELAJAR BUKAN ISLAM) 7. Labuh tudung ialah di antara pinggang hingga ke paras punggung. b. kaitan atau renda. 7.1. 7. 7. 7. berlubang atau terlalu nipis tidak dibenarkan. (Kain jenis berkilat tidak dibenarkan). Serkop kepala / anak tudung berwarna putih sahaja.2. d.1 . Berwarna putih kain kapas atau tetron cotton.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH a. Pin kain tudung yang dibenarkan juga adalah berwarna putih. c.6 Berkancing di leher.2.1. b. b.7 Tidak berzip di belakang.2. Kancing baju hendaklah kecil dan berwarna putih serta dijahit kekal atau berbutang tetap.2.9 Pelajar mesti memaki kain dalam yang labuh dan simis (singlet wanita) yang tidak telus pandang. b.1.10 Tudung. 7.5 Baju Kurung.1.2.2 PAKAIAN PELAJAR PEREMPUAN 7. bersamping kain hitam pada hari Jumaat.1.4.1 BAJU KURUNG ( BAGI PELAJAR ISLAM) 7. 7.2. Pelajar lelaki beragama Islam diwajibkan memakai baju kurung teluk belanga.1. 7. a.2.8 Kain kurung susun tepi berwarna biru laut (turquoise) dan menutup buku lali.4 Berbaju jalur.1. Berpesak Leher Teluk Belanga (tradisional) Labuh baju kurung hendaklah 5 cm hingga 8 cm di bawah paras lutut.2. c.1. Blouse dipakai bersama tali leher yang diikat kemas dan rapi.2. Pinafore berwarna biru laut atau turquoise.2.2.bersongkok. c.3 Baju kurung berwarna putih dan kain kurung berwarna biru laut.2 Pinafore.1 Blouse. a.2. Labuh pinafore hendaklah 5 cm hingga 8 cm di bawah paras lutut. 7. tidak besar dan tidak dilipat. 7. 7.2.1. Lengan blouse adalah potongan biasa. jenis kain kapas atau tetron cotton. a.2.

2 Stokin pendek berwarna putih dan tidak melebihi setengah betis. biru gelap atau hitam sahaja dan tidak berfesyen yang keterlaluan.4 Penyepit rambut berfesyen dan berwarna-warni tidak dibenarkan.3. c. Jam tangan 7.2.5.3.2. 7. 7.5 7.2.5.5.4.1 Pelajar dilarang memakai gincu (lipstik).5 Barang-barang berharga tidak dibenarkan.3. 7.3.2. maskara dan ’eye-shadow’. Bentuk skirt pinafore hendaklah berbentuk a. A.2 Kasut kanvas berwarna putih 7. Tidak boleh kembang payung.1 Rambut tidak mencecah bahu. 7.2.2 Pelajar dilarang mencukur atau mencabut bulu kening.2.3 BARANG KEMAS / BARANG BERHARGA.5. 7. 7.2.4 Telefon bimbit / ’handphone’ tidak dibenarkan 7. KASUT 7.3 Tali jam tangan yang berfesyen tidak dibenarkan.3. 7.4.3. 7.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH c.5 cm X 0.3 7.4 PERSOLEKAN 7. 7.5.3. 7. mekap.2.2 Pelajar lelaki dilarang memakai barang kemas kecuali jam tangan.1 Pelajar perempuan tidak boleh memakai barang kemas. Bukan anting-anting.2.4.5.3 Mesti menutup kedua-dua buku lali. b. tidak berbelang atau bercorak. Jika perlu dengan syarat berikut: sepasang subang kecil berukuran 0.5 cm dipakai di cuping telinga bahagian bawah.2.2. 7. STOKIN 7.2.4 Jika berstokin hendaklah berwarna putih . tidak berwarna-warni dan tidak berfesyen.5 Rambut tidak boleh diwarnakan.6 Rambut yang panjang dan terjuntai di hadapan hendaklah disepit dengan penyepit rambut yang dibenarkan.2.4 .2.3.2.2 Rambut yang panjang hendaklah diikat pada pangkal rambut. 7. 7. RAMBUT (Bagi pelajar yang tidak bermini telekung) 7.2.3 Reben yang boleh digunakan adalah yang berwarna putih.

8.2 Setiap pelajar mestilah berwajah kemas dan rambut disikat rapi.3.4.8. 7.3 Tidak diwarnakan dengan sebarang pengilat kuku. 7.4.8 .4.5.6 Pelajar dilarang bersolek dan dilarang membawa alat solej ke sekolah. 7. LENCANA SEKOLAH DAN TANDA NAMA BERSULAM.6. sepanjang perjalanan pergi dan balik sekolah.4 Pelajar tidak dibenarkan memakai cermin mata gelap / tinted atau berbentuk luar biasa. 7.6 Kasut kulit. butang kolar hendaklah dikenakan apabila memakai tali leher.7.5. kasut high-cut (hingga ke buku lali) kasut potongan ’kung fu’ dan kasut bermuncung panjang ( long cut) tidak dibenarkan 7.3 Kasut kanvas berjalur belang atau bercorak tidak dibenarkan.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 7.7.8.5 Kasut mestilah berlidah atau bertali atau berflap. 7.3 Tali leher hendaklah dipakai dengan kemas. 7.6.3 Lencana hendaklah dijahit: 7.4 Dilarang memakai tali leher dengan terlondeh atau setengah sahaja.4 Hendaklah sentiasa bersih.3 di pinafore sebelah kiri (untuk pelajar bukan Islam) 7. 7. kasut track sukan.2 Hendaklah dipotong pendek.8.3 Pelajar dilarang membawa sikat yang panjangnya melebihi 12 cm dan tidak kelihatan apabila diletakkan di kocek dan tidak tajam pemegangnya.6.6.4. 7. 7.4 Kasut tidak melebihi paras buku lali. 7.4 Lencana yang telah hilang warna atau diubahsuai tidak boleh digunakan dan perlu diganti dengan yang baru.6 7.2 Tali leher hendaklah dipakai setiap masa apabila memasuki kawasan sekolah. KUKU 7. 7.2 Semua pelajar diwajibkan memakai tanda nama dan lencana sepanjang masa berada di sekolah.3.2 di tudung sebelah kiri (untuk pelajar perempuan Islam) dan 7. (ada dijual oleh pihak sekolah) 7.5 Semua pelajar dilarang mengenakan tatu (gambar atau tulisan) pada mana-mana bahagian tubuh badan. 7.8.6.5 Tandanama hendaklah dijahit di atas lencana / poket.7.7 7.6. boot.6.1 di atas poket sebelah kiri ( untuk pelajar lelaki) 7.3. 7. HAL-HAL PENAMPILAN DIRI 7.5. 7.5 TALI LEHER 7.

8.0 BARANG-BARANG LARANGAN.2 Semua pelajar mesti berpakaian seragam sekolah apabila berada di kawasan sekolah untuk menghadiri kegiatan mingguan atau kelas tambahan.3 Berpakaian kemas dan sesuai ketika berurusan dengan pihak sekolah seperti meminta borang dan seumpamanya. 7.7 Wajah dan perwatakan mestilah memperlihatkan sebagai seorang pelajar sekolah.10.10. 7.6 Pelajar perempuan Islam diwajibkan memakai mini telekung berwarna putih atau bertudung putih untuk menghadiri Aktiviti Luar Bilik Darjah/ Kegiatan Kokurikulum / Kelas Tambahan.11. 7.5 Pelajar juga diwajibkan memakai pakaian seragam sekolah ketika datang untuk mengambil keputusan peperiksaan PMR.2 Kemeja ’T’ khas PJK (ada dijual oleh pihak sekolah) 7. 7. PAKAIAN PADA WAKTU-WAKTU LAIN. Pemakai pakaian yang tidak sesuai mengikut pertimbangan pihak sekolah tidak akan dilayan.9.4 Setiap pelajar mesti memakai kasut sekolah atau kasut sukan setiap kali menyertai kegiatan di dalam kawasan sekolah. 7.11. 7. 7.9.10.11.2 Pelajar-pelajar dikehendaki memakai pakaian seragam sekolah semasa menyertai lawatan anjuran sekolah atau menghadiri sebarang aktiviti di luar sekolah anjuran pihak sekolah.5 Pelajar dibenarkan memakai pakaian rumah sukan untuk menghadiri latihan rumah sukan.9 PAKAIAN PENDIDIKAN JASMANI.11 8. ahli-ahli berkenaan diwajibkan berpakaian seragam unit beruniform masing-masing pada SETIAP HARI RABU. 7.3 Seluar trek berwarna hitam (juga ada dijual oleh pihak sekolah). PAKAIAN AKTIVITI LUAR BILIK DARJAH / KEGIATAN KOKURIKULUM / KELAS TAMBAHAN.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 7. 7. 7. pelajar dikehendaki memakai pakaian kokurikulum yang telah dikhaskan oleh pihak sekolah. . 7.11.3 Untuk kegiatan kokurikulum.10.10. Manakala pakaian yang bersesuaian untuk peperiksaan SPM dan STPM 7.10 7.4 Bagi Unit Beruniform.

cincin. 8. gelang plastik.1. gunting. dan semua jenis cat. dan makanan yang dilarang dalam peraturan kantin sekolah.1. 9.2 Semua pelawat termasuk ibu bapa / penjaga mesti berjumpa dengan Pengetua atau wakilnya di Pejabat Sekolah sebelum berurusan dengan guru-guru. 8.4 Sebarang jenis alat solek dan kertas tisu. tepung gandum. ganja. dadah. dan sebagainya. permainan video.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 8.7 Liquid Paper. pen marker. makanan dibeli dari luar kawasan sekolah kecuali makanan yang dibawa dari rumah menggunakan bekas makanan plastik guna semula.14 Pihak sekolah akan memaklumkan jenis-jenis barang yang dilarang dibawa atau dipakai atau digunakan dari semasa ke semasa. 8. rantai tali. staf sokongan atau pelajar sekolah ini.1. besi dan sebagainya). 9.11 Minuman keras.10 Telefon bimbit. kaset.1. gelang getah. 8.1. alat elektronik yang lain. camera. gold dust. majalah hiburan. 8. Lukisan Kejuruteraan.1.1. bunga api dan semua barang sekategori dengan nya.2 Benda-benda yang tajam dan berbahaya ( seperti sikat berpemegang tajam.12 Barang-barang lain yang ditakrifkan sebagai tidak sesuai dimiliki dan dibawa oleh pelajar sekolah.16 Hanya ibubapa / penjaga sahaja yang dibenarkan menuntut semula barang yang telah dirampas oleh pihak sekolah. dan barang-barang yang sejenis dengan nya (kategori berbahaya). 8. 8.1 Barang-barang yang disenaraikan berikut adalah dilarang dibawa ke sekolah.1.1.13 Barang yang yang berkaitan dengan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual.1.9 Chewing Gum.1. CD-ROM. majalah dan gambar lucah.1.1. 8. Sains dan sebagainya adalah dikecualikan sekiranya ianya termasuk di dalam senarai barang yang dilarang.6 Komik.5 Radio.3 Barang-barang perhiasan seperti rantai emas.15 Pihak sekolah akan mengambil tindakan merampas barang berkenaan sekiranya dibawa ke sekolah. 8.1. ’lighter’. 8. pita video. pager dan semua alat telekomunikasi.1. 8. ’walkman’. 9. VCD. .0 PELAWAT / IBU BAPA / PENJAGA YANG BERURUSAN DENGAN PIHAK SEKOLAH. Kebenaran ini adalah untuk kesalahan kali pertama sahaja. mancis.1 Rokok.8 Mercun. pisau. 8.1 Semua pelawat termasuk ibu bapa / penjaga mesti melaporkan diri di pondok jaga untuk mendapatkan Pas Lawatan. gula-gula dan makanan ringan (junk food). 8. 8.1. 8. 8.

4.2 Pihak sekolah mesti dimaklumkan oleh ibu bapa/ penjaga sekiranya anak mereka terlibat dalam kemalangan / kematian kerana perlindungan Takaful adalah sepanjang 24 jam dan dimana-mana sahaja di Malaysia.3 Semua pelajar yang ditimpa risiko boleh membuat tuntutan selagi kemalangan tersebut tidak menyalahi undang-undang Malaysia. Dalam keadaan tertentu pihak sekolah akan meminta ibu bapa/ penjaga untuk menunjukkan Kad Pengenalan sebagai bukti pengenalan diri. Ibu bapa / penjaga diminta tidak mewakilkan urusan mereka kepada saudara-mara atau adik-beradik pelajar yang lain.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 9. 10. B. (ii) Laporan Polis . 10.1 Semua pelajar diwajibkan mencarum dalam skim Takaful PelajarPelajar Sekolah Malaysia. (iv) Sijil kematian yang sah.4.3 Untuk memudahkan proses tuntutan dokumen-dokumen yang berkaitan hendaklah dikemukakan iaitu: Jenis Tuntutan Dokumen Berkaitan A. Ibu bapa / penjaga yang berurusan dengan anak-anak masing mestilah ke Pejabat sekolah.4 9.4. (ii) Laporan Polis (iii) Salinan Permit menguburkan yang sah. Tuntutan Lumpuh (i) Borang Tuntutan yang diisi Berkekalan / Terpisah atau lengkap.5 9. (ii) Laporan Polis (iii) Salinan Permit menguburkan yang sah. C.3 9.2 Ibubapa / penjaga boleh membuat tuntutan terus kepada syarikat atau melalui pihak sekolah di mana pelajar tersebut didaftarkan. Kematian (i) Borang Tuntutan yang diisi lengkap. 10.1 Notis Pemberitahuan Kemalangan / tuntutan mestilah dibuat dalam tempoh 30 hari dari tarikh kemalangan kepada Syarikat Takaful Malaysia Berhad. 10. Khairat Kematian (i) Borang Tuntutan yang diisi lengkap. 10. Pihak sekolah hanya akan berurusan dengan ibu bapa / penjaga yang sah sahaja. Pelawat dilarang berlegar-legar atau pergi ke kelas anak-anak mereka.6 Semua pelawat mestilah berpakaian kemas dan sopan semasa berurusan dengan pihak sekolah. hilang anggota badan.4 Tatacara Tuntutan: 10. 10.0 SKIM TAKAFUL PELAJAR-PELAJAR SEKOLAH MALAYSIA (TPSM) 10.

8 Membawa atau menggunakan senjata atau alat merbahaya.3 Membawa. 12. .0 HAL-HAL LAIN 11. menghisap atau terbabit dalam kegiatan dadah. 11.5 10.4 Minum atau menyimpan minuman keras atau sebarang benda yang memabukkan.4. 10.0 KATEGORI KESALAHAN.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH D.1.1 Melakukan mana-mana kesalahan sederhana kali ketiga. mengugut atau baidap terhadap guru. 12.1. menyimpan atau menghisap bahan tembakau. Pihak sekolah tidak bertanggungjawab terhadap kegagalan tuntutan sekiranya ibu bapa / penjaga tidak menyerahkan dokumen yang diperlukan dalam tempoh tuntutan dibenarkan.1.7 Memukul.1. mengugut pengawas atau murid lain. 12.3 Pelajar dilarang mengadakan sebarang majlis atau program tanpa kebenaran pihak sekolah.1 KESALAHAN BERAT 12. 10.6 Memukul.5 Melakukan pergaduhan atau kekerasan.4 Syarikat Takaful Malaysia berhak meminta dokumendokumen khusus yang lain sekiranya perlu dengan kos ditanggung oleh pihak yang menuntut.4. 12. (ii) Laporan Polis (iii) Ward Chit / Pengesahan Rawatan bila masuk / keluar 10.2 Pelajar-pelajar tidak dibenarkan berada di dalam kawasan sekolah pada hari cuti umum dan hari cuti persekolahan kecuali dengan kebenaran bertulis Pengetua dan disyaratkan bersama guru pengiring. 12.2 Mengedar.6 Syarikat Takaful Malaysia Berhad tidak bertanggungan ke atas apa-apa tuntutan yang dikemukakan oleh mana-mana pelajar atau waris sekiranya pelajar berkenaan tidak menjelaskan sepenuhnya bayaran sumbangan takaful. mengancam. 12.1.5 Cek bayaran tuntutan akan dibuat dan dikeluarkan atas nama pelajar atau waris hanya boleh dibuat dengan persetujuan bertulis oleh pihak sekolah masing-masing. 12.1. 11.1. Tuntutan Elaun Tunai Hospital (i) Borang Tuntutan yang diisi lengkap. mengancam.1.4. 11. 12. 12.1 Pelajar yang menjalani hukuman gantung persekolahan tidak dibenarkan berada di kawasan sekolah sepanjang tempoh penggantungan berlangsung.

12. 12.1.1. 12.9 Melakukan buli.1. menerbit.1. 12.18 Merosakkan harta benda. menjadi bohsia. .1.24 Membawa atau menggunakan alat yang mengganggu proses pengajaran atau pembelajaran atau peperiksaan atau ujian. 12.23 Membawa atau menggunakan alat yang menyebabkan kecederaan atau mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran.1.1.12 Mencetak.1.1.25 Menganjur atau membabitkan diri dalam acara kebudayaan yang bertentangan dengan nilai masyarakat Malaysia. merompak. liwat.1.1. 12.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 12.21 Membabitkan diri dalam tunjuk perasaan.19 Membawa atau menggunakan bahan letupan.27 Menjejaskan kuasa Guru Besar atau Pengetua atau guru yang menjalankan tugas.1. majalah atau pita rakaman yang terlarang. 12. memecah masuk dan menceroboh kawasan larangan.1.1.1.13 Membabitkan diri dengan kumpulan haram.1.17 Menulis atau mengeluarkan kenyataan akhbar tanpa memberitahu pihak sekolah. 12.1. paksaan.15 Melakukan zina. mempamer. 12.1. penderaan. 12.11 Melakukan perjudian atau membabitkan diri dalam pertaruhan.10 Mencuri.22 Menyalahgunakan alat permainan elektronik atau bahan multimedia.14 Mencabul kehormatan pelajar perempuan. mengedar atau menyimpan rencana.26 Melakukan ponteng sekolah berterusan (berturut-turut) selama 30 hari dan berkala (bukan berturut-turut) selama 60 hari selama satu tahun sesi persekolahan. 12. 12. 12.1. perhimpunan haram atau merusuh.20 Menulis atau melukis perkataan atau gambar lucah atau melakukan perbuatan lucah. 12. pemerasan atau peras ugut terhadap murid lain.16 Bersekedudukan atau membabitkan diri dalam kegiatan tidak bermoral.1.28 Kesalahan lain yang difikirkan termasuk dalam kategori ini oleh Lembaga Disiplin Sekolah. 12. 12. 12. 12. 12. hubungan luar tabii.

12.3. 12.2.2. 12.3. 12. 12.3. menyimpan. 12.14 Mengeluarkan kata lucah dan kesat.2. memiliki.2.4 Merosakan harta benda sekolah. menipu.2.13 Mengedar. 12.1 Menyimpan misai.3 Berjudi atau bermain permainan yang berunsurkan perjudian. 12.2 Memiliki.3 KESALAHAN RINGAN 12. 12.3.2.6 Membawa masuk tetamu dari luar ke kawasan sekolah.9 Mencuri.5 Keluar dari bilik darjah tanpa kebenaran. 12.3.3. 12. membawa senjata atau benda alat yang dianggap merbahaya. 12. 12.2.3.2 Berambut panjang atau menyerupai kumpulan tertentu. 12.11 Ponteng sebarang acara rasmi sekolah.3. janggut atau jambang.6 Poteng kelas.12 Ponteng Sekolah. 12. 12.3 Bermain dalam bilik darjah.2. berbohong atau meniru ketika peperiksaan.10 Memakai barang kemas atau perhiasan atau alat solek kecuali jam tangan.11 Masuk bilik khas tanpa kebenaran.17 Kesalahan lain yang difikirkan termasuk dalam kategori ini oleh Lembaga Disiplin Sekolah. 12. 12. 12. membawa. 12. 12.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 12. melukis atau mempamer bahan lucah.2.2.5 Menyalahgunakan peralatan elektrik.3.2.15 Melakukan hubungan yang mencurigakan.2.16 Fesyen rambut seperti punk/skin head atau fesyen lain yang bercanggah dengan peraturan yang ditetapkan Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM).2.8 Keluar dari sekolah tanpa kebenaran. 12. Menggunakan alat hiburan atau elektronik di sekolah.10 Tidak amanah.3.2.7 Bercumbu.2. 12.18 Menconteng papan tulis.9 Tidak mematuhi peraturan makmal sekolah. koridor atau kawasan yang dilarang. papan kenyataan dan manamana bahagian sekolah.8 Menyimpan atau menggunakan alat permainan kepunyaan sekolah tanpa kebenaran.1 Melakukan mana-mana kesalahan ringan kali ketiga. 12.2. 12. . 12. 12. 12.4 Menggunakan dan membawa keluar sebarang peralatan bilik darjah dan sekolah tanpa kebenaran.2 KESALAHAN SEDERHANA 12.3.2.7 Bermain di kantin waktu persekolahan (kecuali waktu rehat) tanpa kebenaran.2.

3. Melakukan pembaziran air atau elektrik. 12. 12. Kesalahan lain yang difikirkan termasuk dalam kategori ini oleh Lembaga Disiplin Sekolah.14 12.4.18 12.3. Datang lewat ke sekolah. Semua kesalahan yang bersabit dengan pembelajaran misalnya tidak membawa buku teks. 12.3.20 12. Menunggang atau memandu kenderaan di dalam kawasan sekolah.4.3 Tidak memberi perhatian.2 Tidak membuat gerak kerja yang ditugaskan.1 Berjalan-jalan tanpa kebenaran.11 Makan dan minum dalam kelas tanpa kebenaran.4 Mengganggu kawan. 12.13 Tidak duduk setempat.3.16 12.3.4.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 12.4.12 Mengotorkan kelas. 12.6 Mengganggu guru.4.8 Tidak membawa buku teks 12. 12.10 Bising 12.4.4.7 Tidak membawa buku.3. 12.4.12 12.15 12.13 12.4.21 Makan atau minum di bilik darjah pada sebarang masa. 12.3. Tidak memakai pakaian sekolah dengan lengkap.4.4.4.3. tidak membuat kerja rumah dan lain-lain.3.17 12.5 Keluar kelas tanpa kebenaran. 12. Lewat bergerak ke perhimpunan.4. 12. .19 12.3.4. Bising dalam bilik darjah sehingga menjejaskan ketenteraman dan mengganggu kelas yang lain.9 Lewat masuk kelas 12.4 KESALAHAN BIASA 12.14 Kesalahan lain yang difikirkan termasuk dalam kategori ini. 12.

1. TINDAKAN / HUKUMAN Siasatan polis Gantung sekolah atau buang sekolah PENENTU DAN PELAKSANA HUKUMAN / TINDAKAN Mahkamah Lembaga Disiplin Sekolah Berat 1. bersih kelas Jawatankuasa Disiplin Sekolah 1. 1. 2. 3. 3. Sebatan dengan rotan atau pembaris tidak melebihi 2 kali . 1. Sebatan dengan rotan atau pembaris tidak kurang 3 kali dan tidak melebihi 7 kali. 2. JENIS KESALAHAN Jenayah tafsiran polis du luar kawasan sekolah. Jenayah tafsiran polis berlaku di luar kawasan sekolah dan dimaklumkan kepada sekolah Jenayah dalam konteks sekolah dan dilaksanakan dalam kawasan sekolah seperti yang dinyatakan dalam Buku Rekod Salah Laku Salah laku seperti yang dinyatakan dalam Jadual 3 (a) Salah laku sederhana kali ketiga (3) Salah laku seperti yang dinyatakan dalam jadual 3 (b) Salah laku ringan kali ketiga (3) Salah laku seperti yang dinyatakan dalam jadual 3 (c). 2. 2. Jawatankuasa Disiplin Sekolah Biasa 1. 2. Lembaga Disiplin Sekolah Sederhana 1. Amaran Denda Tahanan Hukuman/Tindakan yang adil setimpal serta bersifat mendidik seperti nasihat. Melakukan kerja-kerja kebajikan. surat aku kesalahan . Guru-guru .BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH KESALAHAN DAN HUKUMAN KATEGORI KESALAHAN Jenayah 1 2. Salah laku biasa kali ketiga (3) Salah laku semasa proses pengajaran pembelajaran berlaku sama ada di dalam atau di luar darja seperti yang dinyatakan dalam Jadual 3 (d) 1. Ringan 1.

Pelajar tidak dibenarkan merasa sesuatu tanpa kebenaran dan keizinan guru. dawai elektrik putus atau suisnya pecah juga lain-lain alatan hendaklah dialporkan kepada guru dengan segera. air dan kuasa elektrik. mereka hendaklah beratur dengan sempurna di luar bilik makmal dan tunggu sehingga guru datang.6 Bila membuat satu-satu ujikaji.11 Jangan membazirkan gas.0 PERATURAN MAKMAL SAINS Peraturan-peraturan berikut mesti dipatuhi oleh semua pelajar yang menggunakan bilik-bilik makmal sain. 13. . alat-alatan juga bendabenda yang terdapat dibilik makmal. Setelah digunakan hendaklah disimpan di temapatnya. 13. terkena api atau asid. 13.4 Beg pelajar-pelajar mesti diletakkan di luar makmal.1 Sesiapapun tidak dibenarkan masuk atau berada di dalam bilik makmal jika tidak bersama dengan guru yang berkenaan.5 Radas dan perkakas hanya boleh diguna setelah mendapat keizinan daripada guru yang mengajar.14 Tidak dibenarkan merosakkan radas. Bila tidak diperlukan hendaklah ditutup atau dipadamkan dengan segera. Perkakas di dalam makmal mestilah sentiasa berada di tempat yang ditentukan.2 Jika pelajar-pelajar telah tiba terdahulu daripada guru.3 Pelajar-pelajar hendaklah masuk ke bilik makmal dengan senyap dan teratur. 13. 13. Ini adalah untuk keselamatan pelajar-pelajar sendiri dan juga keselamatan radas dan alatan di dalam makmal. Jika tidak faham membuat sesuatu hendaklah dengan segera meminta pertolongan atau nasihat dari guru.13 Jika kulit badan terkena asid atau alkali. 13. pelajar-pelajar mestilah membuatnya dengan senyap dan teratur mengikut peraturan sepertimana diarahkan oleh guru. 13.12 Bilik makmal hendaklah sentiasa bersih dan kemas. 13. Mereka tidak seharusnya berebut-rebut untuk mendapatkan tempat duduk.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 13. 13. 13. 13. 13.9 Kerosakan seperti paip bocor. di tempat yang terkena itu hendaklah dibasuh dengan air. 13.7 Jika berlaku sesuatu kemalangan seperti luka. Tiada suatu barang pun boleh dibawa keluar makmal. hendaklah dilaporkan kepada guru dengan segera. Meja dan bangku hendaklah dibersihkan setelah membuat satu-satu ujikaji.8 Jika termasuk sesuatu benda yang merbahaya ke dalam mulut hendaklah diludahkan dengan segera dan basuh mulut dengan air.10 Benda-benda pepejal jangan ditinggalkan di dalam sinki pembasuh kerana ditakuti akan menyumbatkan saluran air atau tindakan kimia dan lain-lain lagi. 13.

hendaklah melaporkan kepada guru dengan segera. 14. 14.3 Pelajar-pelajar hendaklah masuk ke dalam bengkel dengan senyap dan teratur.1 ARAHAN TETAP 15. .1 Pelajar tidak dibenrkan masuk atau tinggal di dalam bengkel jika tidak bersamna guru yang berkenaan.10 Bila mengerudi atau mencanai mestilah menggunakan kaca mata terang. 14.5 Mesin-mesin dan alat-alat hanya boleh digunakan setelah mendapat kebenaran daripada guru yang mengajar. 15.6 Semua pelajar semasa membuat kerja amali mesti memakai apron dengan baju sekolahnya dibuka.0 PERATURAN BENGKEL KEMAHIRAN HIDUP Pelajar mestilah mematuhi peraturan keselamatan di bengkel seperti yang dinyatakan di bawah : 14.9 Jangan jatuh atau tumpahkan minyak atau penyejuk di atas lantai. 14. 14. 14. Untuk mengelakkan daripada mendapat penyakit pelajar mestilah membasuh tangan dengan bersih selepas bahan-bahan seperti asid dan bahan-bahan beracun. Mereka tidak dibenarkan memakai tali leher semasa membuat kerja amali. 14. 14.0 ARAHAN DAN PERATURAN LATIHAN KECEMASAN KEBAKARAN.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH Peringatan : Jika terdapat sesuatu kerosakan atau kemalangan di bilik makmal kerana kesalahan pelajar itu sendiri atau lain-lain pelajar kerana melanggar peraturan di atas.1.8 Jika berlaku sesuatu kamalangan. 14.13 Bila-bila masa pun janganlah membazirkan gas. 14. guru-guru dan pihak sekolah tidak akan bertanggungjawab. kuasa elektrik dan apa-apa bahan yang lain. air. 14.11 Jangan baling alat-alat dari satu tempat ke satu tempat yang lain.2 Pelajar-pelajar hendaklah beratur dengan sempurna di luar bengkel sehingga guru datang. 14. Mereka tidak seharusnya berebut-rebut untuk mendapat tempat duduk. Jika berlaku penumpahan.4 Beg-beg mestilah diletakkan di tempat yang telah disediakan.14 Selepas menggunakan alat-alay atau perkakas-perkakas hendaklah dipulangkan atau diletakkan di tempat asalnya.12 Pelajar-pelajar tidak dibenarkan bergurau dan berjalan di dalam bengkel tanpa sebab. 15.1 Setiap pelajar mesti mematuhi arahan kecemasan. Tiada suatu barang pun yang boleh dibawa keluar dari bengkel. 14.7 Kebersihan diri adalah sangat mustahak untuk mengelakkan dari mendapat kecacatan kulit. 14. secepatnya minyak itu hendaklah dilapkan.

15.2. 15.5 Guru-guru yang sedang mengajar / ketua dan penolong ketua tingkatan mestilah berada mengikut tempat kelas-kelas mereka berkumpul.8 Semua guru yang tiada kelas semasa latihan dijalankan dan kakitangan sekolah dimenta berada di tempat berkumpul. 15. dan mestilah turun mengikut tangga yang ditetapkan.2. 15. 15.2.6 Pastikan suis lampu dan kipas telah ditutup.1.1 Kerani / sesiapa yang berada di pejabat mengambil buku kedatangan pelajar di pejabat dan dibawa ke tempat berkumpul. 15.1 Menyerahkan buku kedatangan atau senarai semakan kehadiran pelajar kepada Ahli Jawatankuasa Keselamatan latihan kebakaran.1. 15.1.2.7 Guru-guru hendaklah bergerak bersama-sama pelajar.10 Setiap tindakan hendaklah dilakukan dengan penuh disiplin.2.4 Pelajar-pelajar.3 TINDAKAN SELEPAS LATIHAN KECEMASAN 15.2 Latihan kecemasan akan diadakan pada masa yang diperlukan. 15. 3.8 Pastikan semua pelajar telah keluar dari kelas.3 Beg sekolah tidak perlu dibawa.3.2.1. 15.3 Loceng kecemasan akan dibunyikan. Ketua Tingkatan bawa bersama senarai nama kelasatau senarai semakan kehadiran pealajar. 15. 15.2.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 15. 15.2 Beratur dan bergerak semula ke kelas masing-masing.12 Pengawas membantu mengawal disiplin pelajar.2. 15. .2 Bawa bersama dompet ( beg duit) 15. 15.1.9 Laporkan sebarang kemalangan dengan segera.2 TINDAKAN KECEMASAN DIAMBIL 15. 15.1.6 Kelas-kelas di aras 2.5 Guru-guru yang sedang berada di dalam kelas dan ketuaketua tingkatan hendkalah memberi arahan kepada pelajar-pelajar supaya beratur dan bergerak pantas mengikut arah seperti dalam pelan.7 Semak kehadiran pelajar. 15.11 Ahli Jawatankuasa Keselamatan memastikan semua pelajar serta kakitangan sekolah berada di tempat berkumpul.2. 15.1. 15.2. guru-guru dan kakitangan sekolah diarahkan keluar dan berjalan pantas mengikut hala yang ditetapkan seperti dalam pelan. 15.4 Utamakan keselamatan pelajar.2.3.2.

.5 Murid-murid hendaklah mematuhi peratuaran jalanraya.2.4 Sekolah hendaklah memastikan tatacara penggunaan peralatan pengajaran dan pembelajaran berisiko dipatuhi.1.2.3 Peringatan kepada semua guru dan kakitangan sekolah sekiranya berlaku kebakaran alat pemadam api boleh didapati di pejabat. laluan kenderaan yang digunakan oleh murid. 16. 16.7 Murid-murid hendaklah menggunakan tempat menunggu ketika datang dan balik sekolah.1 Arahan Keselamatan Perjalanan Pergi dan Balik dari Sekolah. bengkel kemahiran hidup dan ditempat-tempat diletakkan alat tersebut.4 Murid-murid hendaklah menggunakan jaket pantul cahaya ketika menunggang basikal / motosikal.1. 16. bilik peperiksaan.1.6 Murid-murid hendaklah mematuhi peraturan keselamatan sewaktu menunggu di stesen bas dan semasa di dalam bas.2. 16.2.1. 16. bengkel dan bilisbilik khas. bilik masakan.8 Murid-murid hendaklah menggunakan laluan pejalan kaki. 16.1. semasa dan selepas sesuatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran dijalankan.3. 16. 16.6 Sekolah hendaklah menyimpan rekod keluar masuk murid dari kawasan sekolah semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran dijalankan.2 Sekolah hendaklah mengawasi murid sebelum.1.7 Sekolah mestilah memastikan murid tidak berada di kawasan larangan semasa rehat. 16.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 15.1 Sekolah hendaklah memberi arahan tentang keselamatan murid semasa di bilis darjah.2. 16. 16.2 Arahan Keselamatan Murid Pembelajaran dan Waktu Rehat.3 Sekolah hendaklah merekodkan kehadiran murid semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Semasa Pengajaran dan 16.2.0 ARAHAN KESELAMATAN PELAJAR SEKOLAH 16. 16. makmal.3 Murid-murid yang membawa kenderaan ke sekolah hendaklah mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa berkaitan.2 Sekolah hendaklah memastikan murid telah diberikan pengetahuan dan pendedahan mengenai undang-undang dan keselamatan jalanraya.1. 16. 16. 16.5 Sekolah hendaklah memastikan peraturan pakaian dipatuhi oleh murid semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran di bengkel.2. makmal sains.

4 Sekolah hendaklah memastikan tatacara penggunaan peralatan aktiviti kokurikulum.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 16. Sukan dan Permainan.3 Sekolah hendaklah merekodkan kehadiran murid sebelum. 16.6 Sekolah hendaklah memastikan kenderaan yang digunakan untuk aktiviti lawatan dan perkhemahan berada dalam keadaan selamat.4.4 Arahan Keselamatan Murid Semasa Aktiviti Lawatan dan Perkhemahan. 16.4.1 Sekolah hendaklah menyediakan arahan berkaitan keselamatan murid sebelum.3.4. . 16. semasa dan selepas aktiviti kokurikulum.3.3. sukan dan permainan. 16. 16.4. 16.4. semasa dan selepas aktiviti kokurikulum. semasa dan selepas aktiviti lawatan dan perkhemahan dilaksanakan. 16. semasa dan selepas aktiviti lawatan dan perkhemahan dilaksanakan.5 Sekolah hendaklah memastikan murid mematuhi peraturan berpakaian semasa melaksanakan aktiviti kokurikulum. sukan dan permainan.3 Sekolah hendaklah merekodkan kehadiran murid semasa aktiviti kokurikulum.5 Arahan Keselamatan Berkaitan Penggunaan Tandas. 16.1 Sekolah hendaklah menyediakan peraturan keselamatan murid sebelum.4. 16.2 Sekolah hendaklah membuat pengawasan murid sebelum.3.5 Sekolah hendaklah memastikan prosedur dan peraturan berkaitan aktiviti lawatan dan perkhemahan dipatuhi.3. sukan dan permainan.3.6 Sekolah hendaklah merekodkan pergerakan keluar murid yang menghadiri aktiviti kokurikulum. sukan dan permainan.3 Arahan Keselamatan Murid Semasa Aktiviti Kokurikulum. sukan dan permainan dipatuhi.4 Sekolah hendaklah memastikan tatacara penggunaan peralatan untuk aktiviti lawatan dan perkhemahan dipatuhi oleh murid. 16. sukan dan permainan. 16. 16. 16. 16. semasa dan selepas aktiviti lawatan dan perkhemahan dilaksanakan.2 Sekolah hendaklah mengadakan pengawasan keselamatan murid sebelum.

3 Sekolah hendaklah memastikan murid perempuan berteman. 16.2 Sekolah hendaklah memastikan murid mematuhi arahanarahan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah semasa berada di kantin. 16.1 Sekolah hendaklah memastikan murid tidak berada di kantin semasa sesi pengajaran dan pembelajaran sedang berlangsung.4 Semua murid hendaklah diperingatkan dari semasa kesemasa tentang sebarang peraturan dan kebersihan penggunaan tandas di sekolah.5. 16. 16. 16.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 16.5.2 Sekolah hendaklah memastikan murid tidak memasuki tandas jika terdapat orang luar yang mencurigakan / tidak dikenali di dalam atau di luar tandas.6. . 16.5.6.1 Sekolah hendaklah memastikan murid mematuhi arahanarahan yang dipamerkan menerusi papan tanda yang ada di tandas. 16.6 Arahan Keselamatan Penggunaan Kantin.5.6.3 Sekolah hendaklah menjadualkan guru dan pengawas bertugas ketika rehat di kantin. manakala murid lelaki berteman jika situasi memerlukan ketika hendak ke tandas.

BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH YANG DIBENARKAN TANDANAMA LENCANA TALI LEHER SKIRT DI BAWAH LUTUT .

BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH YANG TIDAK DIBENARKAN .

BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH YANG TIDAK DIBENARKAN .

BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH .

BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH JENIS KASUT YANG DILARANG PEMAKAIANNYA .

BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH PERATURAN PENGGUNAAN BEG SEKOLAH TIDAK DIBENARKAN DIBENARKAN TIDAK DIBENARKAN DIBENARKAN .

BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH .

BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH .

BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful