BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH

PERATURAN-PERATURAN SEKOLAH SMK GELANG PATAH
1.0 PENDAHULUAN 1.1 Pada menjalankan kuasa yang diperuntukkan dalam Ordinan Pelajaran ,1957, Peraturan-Peraturan Pelajaran (Disiplin Sekolah) 1959,berdasarkan Peraturan 4 dan Peraturan 6 maka saya sebagai Pengetua yang dilantik di Sekolah Menengah Kebangsaan Gelang Patah, dengan ini membuat peraturan yang dikuatkuasakan ke atas semua pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Gelang Patah. 1.2 Peraturan ini dinamakan Peraturan dan Undang-Undang Sekolah Menengah Kebangsaan Gelang Patah. 1.3 Peraturan ini atau mana-mana bahagian dalam peraturan ini boleh dipinda atau ditambah atau dimansuhkan dari masa ke semasa mengikut kesesuaian dan keperluan jika dirasakan perlu oleh Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Gelang Patah. 1.4 Setiap pelajar juga tertakluk kepada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia, Jabatan Pelajaran Negeri, Pejabat Pelajaran Daerah dan mana-mana pihak berwajib yang ada hubungan dengan pihak sekolah. PENGUATKUASAAN 2.1 Semua guru dan pengawas sekolah ini adalah diberi kuasa untuk menguatkuasakan Peraturan Sekolah ini. 2.2 Setiap pelajar atau kumpulan pelajar sekolah ini dikehendaki mematuhi setiap peraturan yang ada, termasuklah peraturanperaturan baru atau undang-undang kecil yang dikeluarkan oleh pihak sekolah dari masa kesemasa. 2.3 Mana-mana pelajar yang didapati melanggar mana-mana peraturan ini akan dikenakan tindakan disiplin yang setimpal dengan kesalahan mereka. WAKTU PERSEKOLAHAN 3.1 Waktu Hadir 3.1.1 Waktu persekolahan adalah bermula dari jam 7.10 pagi hingga 2.30 petang. 3.1.2 Loceng Pertama akan dibunyikan pada jam 7.10 pagi untuk perhimpunan pagi pada setiap hari dan kehadiran pelajar akan diambil oleh guru tingkatan semasa perhimpunan ini. 3.1.3 Loceng kedua akan dibunyikan pada jam 7.25 pagi bagi mengakhiri perhimpunan dan pelajar bergerak masuk ke kelas masing-masing bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran. Pengajaran dan pembelajaran akan bermula

2.0

3.0

BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH

3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7

jam 7.30 pagi setiap hari kecuali pada hari Isnin dan Jumaat pada jam 8.10 pagi. Semua pelajar mesti berada di dalam kawasan sekolah selewat-lewatnya jam 7.10 pagi. Pelajar yang hadir selepas jam 7.15 pagi adalah dianggap lewat. Pelajar yang tidak hadir pada hari sebelumnya hendaklah beratur disebelah tingkatan Pendidikan Khas. Pelajar hanya dibenarkan menggunakan pintu hadapan untuk masuk ke kawasan sekolah. Penggunaan pintu masuk yang lain dianggap telah melanggar peraturan sekolah.

3.2

WAKTU BALIK 3.2.1 Loceng balik akan dibunyikan pada jam 1.50 petang dan 2.30 petang. Pelajar bergerak pulang mengikut jadual yang telah ditetapkan. 3.2.2 Sebelum meninggalkan kelas setiap pelajar hendaklah dengan seliaan guru mata pelajaran memastikan: 3.2.2.1 Tingkap telah ditutup. 3.2.2.2 Lampu dan kipas telah dipadamkan (switch off). 3.2.2.3 Papan hijau dan papan putih telah dibersihkan. 3.2.2.4 Tiada sampah sarap di bawah meja, di dalam dan luar kelas. 3.2.2.5 Tiada buku Teks SPBT atau buku latihan ditinggalkan di bawah meja atau di almari kelas. 3.2.3 Setelah pintu ditutup dan setelah mendapat arahan guru, pelajar hendaklah meninggalkan kelas dalam keadaan teratur dan senyap. 3.2.4 Pelajar hendaklah beratur dikantin dan bergerak setelah diarahkan oleh pengawas bertugas. Hanya pintu hadapan sahaja boleh digunakan untuk keluar dari kawasan sekolah pada waktu balik. 3.2.5 Semua pelajar mesti meninggalkan sekolah selewatlewatnya jam 6.00 petang sekiranya menjalankan aktiviti kokurikulum. WAKTU REHAT 3.3.1 Tingkatan Peralihan, Satu, Dua dan Tiga 3.3.1.1 Jam 10.10 pagi hingga Jam 10.30 pagi 3.3.2 Tingkatan Empat, Lima dan Enam 3.3.2.1 Jam 10.50 pagi hingga jam 11.10 pagi 3.3.3 Pelajar tidak dibenarkan berada dalam kelas semasa waktu rehat kecuali pelajar yang bertugas sahaja. 3.3.4 Semua lampu dan kipas telah dipadamkan sebelum meninggalkan kelas. Pintu kelas hendaklah ditutup atau dikunci ketika meninggalkan kelas untuk rehat.

3.3

BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH

3.3.5 Semua pelajar tidak dibenarkan berada di kaki lima blok aras satu hingga empat kecuali Pengawas. 3.3.6 Pelajar hanya dibenarkan makan dan minum di kantin sekolah sahaja. Makan dan minum pada waktu belajar atau di dalam kelas adalah dilarang. 3.3.7 Pelajar tidak dibenarkan membawa makanan dari luar kecuali menggunakan bekas yang boleh diguna semula. Penggunaan kertas pembungkus makanan dan polisterin adalah dilarang. 3.3.8 Pelajar tidak dibenarkan menjual makanan luar di dalam kawasan sekolah. 3.3.9 Pelajar hendaklah dalam keadaan tertip dan beratur ketika membeli makanan di kantin. Pelajar dilarang berlari, bertolak-tolak semasa di kantin. 3.3.10 Semua sisa makanan hendaklah dibuang ke dalam tong sampah yang disediakan. Bekas makanan, cawan plastik, sudu serta garfu yang disediakan oleh pihak kantin hendaklah diletakkan di dalam bekas yang disediakan. 3.3.11 Semua pelajar tidak dibenarkan berada di kantin atau membeli makanan di kantin sebelum atau selepas waktu rehat kecuali sebelum jam 7.10 pagi atau dengan kebenaran guru. 3.4 KELUAR DARI KAWASAN SEKOLAH 3.4.1 Semua pelajar tidak dibenarkan meninggalkan kawasan sekolah pada waktu persekolahan, termasuk waktu rehat kecuali dengan mendapat kebenaran bertulis daripada Pengetua atau wakilnya. 3.4.2 Pelajar yang hendak ke hospital kerana sakit hendaklah mendapatkan kebenaran dan Surat Rawatan di Pejabat Sekolah yang akan ditandatangani oleh Pengetua atau wakilnya. 3.4.3 Setiap pelajar yang hendak ke klinik atau hospital hendaklah bersama ibu bapa atau penjaga atau pun dihantar oleh Guru Bertugas. Pelajar tidak dibenarkan keluar bersendirian untuk mendapatkan rawatan. 3.4.4 Pelajar yang keluar dari kawasan sekolah tanpa kebenaran adalah dianggap telah ponteng sekolah dan boleh dikenakan tindakan disiplin yang setimpal dengan kesalahan mereka. KETIDAKHADIRAN KE SEKOLAH 3.5.1 Pelajar yang tidak hadir ke sekolah mestilah menyerahkan surat/kenyataan bertulis daripada ibubapa/penjaga atau surat akuan doktor (Medical Certificate) kepada guru tingkatan apabila hadir semula ke sekolah.

3.5

BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH

3.5.2 Sebaik-baiknya pihak ibubapa/penjaga memaklumkan pihak sekolah terlebih dahulu akan ketidakhadiran anak masingmasing samada melalui cara lisan (datang sendiri ke sekolah) atau melalui panggilan telefon. 3.5.3 Sekiranya pelajar tidak hadir tanpa sebarang kenyataan semada secara lisan atau bertulis daripada ibubapa/penjaga, maka pelajar tersebut adalah dianggap telah ponteng sekolah. 3.5.4 Pelajar yang tidak hadir ke sekolah tanpa kenyataan ’secara berturut-turut’ maka tindakan berikut akan dikenakan iaitu: 3.5.4.1 Hari ke- 3 - Surat Amaran Pertama dikeluarkan. 3.5.4.2 Hari ke- 10 – Surat Amaran Kedua dikeluarkan 3.5.4.3 Hari ke- 17 – Surat Amaran Terakhir dikeluarkan. 3.5.4.4 Hari ke- 31 – Surat Buang Sekolah dikeluarkan. 3.5.5 Pelajar yang tidak hadir ke sekolah tanpa kenyataan ’secara tidak berturut-turut’ maka tindakan berikut akan dikenakan iaitu: 3.5.5.1 Hari ke- 10 - Surat Amaran Pertama dikeluarkan. 3.5.5.2 Hari ke- 20 – Surat Amaran Kedua dikeluarkan 3.5.5.3 Hari ke- 40 – Surat Amaran Terakhir dikeluarkan. 3.5.5.4 Hari ke- 60 – Surat Buang Sekolah dikeluarkan. 3.5.6 Surat-surat amaran tersebut di atas akan diserahkan kepada ibubapa penjaga melalui Perkhidmatan Pos Malaysia ke alamat rumah masing-masing. Surat Amaran Pertama dan Kedua adalah menggunakan pos biasa, Surat Amaran Terakhir dan Surat Buang Sekolah adalah menggunakan Pos Berdaftar Akaun Penerimaan. 3.5.7 Alamat penghantaran adalah berdasarkan alamat rumah yang diberikan oleh ibubapa/penjaga semasa pendaftaran pelajar ke sekolah ini. Sebarang kes surat tidak diterima berdasarkan alamat yang diberi adalah bukan menjadi tanggungjawab pihak sekolah. 4.0 PERATURAN DI DALAM KELAS DAN BILIK-BILIK KHAS 4.1 KEBERSIHAN DAN KECERIAAN KELAS 4.1.1 Setiap kelas hendaklah sentiasa dalam keadaan bersih. Setiap pelajar dalam kelas bertanggungjawab terhadap kebersihan kelas masing-masing. 4.1.2 Tugas membersihkan kelas hendaklah dilakukan sebelum waktu pertama dan pada waktu rehat. 4.1.3 Setiap kelas hendaklah sentiasa dalam keadaan ceria dan dihiasi dengan bahan-bahan berunsur pendidikan.

6 Peraturan dan Pekeliling sekolah. 4. 4. 4.1. Ini termasuklah perbuatan berbual-bual. berjalan-jalan di dalam kelas.1. 4.1. PERATURAN WAKTU BELAJAR 4.3.2. bergurau senda.2.2.1.2.4 .2 Setiap pelajar mestilah menumpukan penuh perhatian terhadap pengajaran guru.3 Suasana dalam kelas hendaklah menggambarkan suasana pembelajaran tanpa gangguan kebisingan.3. Merosak atau memusnahkan papan kenyataan adalah satu kesalahan disiplin.2 4.2. bergaduh dan sebagainya.5 Senarai Harta Benda Kelas (Daftar Inventori). Pelajar yang keluar kelas semasa waktu pertukaran ini dianggap telah melakukan kesalahan ponteng kelas dan boleh diambil tindakan yang setimpal dengan kesalahannya.4 Pelan Kedudukan Pelajar serta nombor kerusi meja masing-masing. 4.2. 4. 4.1.1.3. PAPAN KENYATAAN 4. 4.3. 4.1.2.2.1. 4. termasuk menyiapkan tugasan/kerja rumah yang diberikan dan menghantarnya mengikut masa yang ditentukan oleh guru mata pelajaran tersebut.6 Ketika pertukaran waktu .3 Jadual Bertugas harian.1. 4.2. 4.1 Setiap pelajar wajib menghormati guru dan rakan-rakan di dalam kelas masing-masing. Setiap pelajar bertanggungjawab terhadap kerusi meja yang diperuntukkan kepada mereka. setiap pelajar hendaklah dalam keadaan senyap dan duduk di tempat masing-masing. 4.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 4.3.2.2.1. 4.1.1 Papan Kenyataan dalam kelas hendaklah memaparkan maklumat-maklumat berikut: 4. 4. 4.5 Setiap pelajar wajib membuat latihan yang diarahkan oleh guru.2 Papan Kenyataan hendaklah dijaga dan dikemas kini setiap bulan.4 Setiap pelajar tidak boleh sama sekali menimbul gangguan pada waktu pengajaran dan pembelajaran.2.5 Setiap kelas mesti mempunyai jawatankuasa kebersihan dan keceriaan yang akan melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi.1.8 Prosedur Langkah-Langkah Keselamatan. sementara menunggu ketibaan guru seterusnya. 4.10 Lain-lain maklumat yang sesuai.3.1 Carta Organisasi Kelas.3.2 Jadual waktu Kelas. berbuat bising.3 Kerusi meja hendaklah dalam keadaan kemas dan tersusun.7 Arahan Kawad Keselamatan.7 Jika guru tidak masuk ke kelas selepas 5 minit masa berlalu. ketua tingkatan atau wakilnya hendaklah mencari 4.9 Maklumat-Maklumat Mata pelajaran.

4.5. KELUAR DARI BILIK DARJAH 4. bersopan dan senyap. Ketua Tingkatan hendaklah memastikan bahawa semua pelajar telah bersiap sedia beratur sebelum membenarkan mereka bergerak secara kumpulan ke tempat yang dituju.5 guru berkenaan atau menemui Penolong Kanan atau ke Pejabat untuk mendapatkan Guru Ganti. Perpustakaan.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 4.11 Ketua Tingkatan dan setiap pelajar dalam kelas mestilah memastikan Buku Pemantauan Pengajaran dan Pembelajaran sentiasa dalam keadaan selamat. 4.15 pagi dan dipulangkan semula apabila tiba waktu balik. Bengkel PSV .9 Ketua Tingkatan bertanggungjawab memastikan Buku Pemantauan Pengajaran dan Pembelajaran diambil di Unit Disiplin dan Pengawas pada waktu pagi selewat-lewatnya 7.2 Penggunaan Pas Kebenaran Keluar Kelas adalah dibenarkan untuk seorang pelajar untuk satu-satu masa kebenaran diberikan. 4.8 Ketua Tingkatan bertanggungjawab memastikan keadaan kelas terkawal semasa ketiadaan guru.1 Perpustakaan hanya dibuka kepada pelajar pada waktu rehat dan waktu petang sahaja. 4.4.4.3.3. bengkel KH. Makmal Sains.3. 4. Perpustakaan) atau ke padang (waktu pendidikan jasmani) hendaklah dalam keadaan tertib. 4. 4. Sila catatkan maklumat pengambilan dan pemulangan di dalam buku yang disediakan.4 Pergerakkan pelajarke bilik-bilik lain ( makmal sains.10 Ketua Tingkatan dan Setiap pelajar dalam kelas bertanggungjawab memastikan Buku Pemantauan Pengajaran dan Pembelajaran dibawa kemana-mana sekiranya pelajar bergerak ke Bengkel. Pendidikan Jasmani atau kemana sahaja proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung.4.4 4.3.3 Semua pelajar dilarang berada di luar bilik darjah masingmasing pada waktu ketiadaan guru atau ketika guru belum sampai ke kelas. 4. 4.1 Semua pelajar tidak dibenarkan meninggalkan bilik darjah kecuali dengan kebenaran guru dan menggunakan Pas Kebenaran Keluar Kelas.4.5.2 Pelajar dilarang berada di perpustakaan semasa proses pengajaran dan pembelajaran sedang berlangsung kecuali bersama guru mata pelajaran. Bilik kaunseling dan sebagainya) PENGGUNAAN PERPUSTAKAAN / PUSAT SUMBER 4.5 Para pelajar adalah tertakluk dan dikehendaki mematuhi peraturan-peraturan khas yang disediakan apabila berada di bilik-bilik khas ( seperti makmal sains. . bengkel KH. 4.

4 Elakkan perbuatan yang boleh mengganggu pelajar lain yang sedang membaca / belajar di perpustakaan.5.7.6 4. KEMUDAHAN RAWATAN / BILIK RAWATAN 4. 4.5. 4. kecuali yang dipinjam secara sah di kuanter perpustakaan. 4. dan lain-lain adalah berdasarkan keperluan dan mestilah bersama guru.7.2 Pelajar yang mempunyai temu janji dengan Kaunselor perlu mendapatkan kebenaran guru mata pelajaran sebelum meninggalkan kelas.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 4.3 Pelajar adalah dilarang berbual-bual atau berbuat bising ketika berada di Perpustakaan. Jika terdapat pelajar yang menyalahgunakan bilik rawatan tindakan tegas akan diambil setimpal dengan kesalahan yang dilakukan. 4. 4.5 Buku-buku dan bahan bacaan perpustakaan lainnya tidak boleh dibawa keluar.2 Hanya pelajar yang layak berada di bilik berkenaan dibenarkan menggunakan bilik tersebut.5. . KHIDMAT BIMBINGAN DAN KAUNSELING 4. 4. tidur atau ponteng kelas. 4. PERATURAN PENGGUNAAN BILIK-BILIK KHAS YANG LAIN 4.6 Pelajar tidak dibenarkan membawa masuk buku teks dan sebagainya kecuali dengan kebenaran petugas di perpustakaan.1 Penggunaan bilik-bilik khas lain seperti Bilik Bahasa Tamil. 4.8 4.8.3 Pelajar lain yang menyalahgunakan bilik khas tersebut akan diambil tindakan disiplin.7 Pelajar yang tidak mengambil sesuatu mata pelajaran Peperiksaan Awam boleh menggunakan perpustakaan semasa proses Pengajaran dan Pembelajaran berlangsung dengan kebenaran Penolong Kanan. Bilik Pengawas.8.6.5.6.7 4.3 Bilik Rawatan bukannya tempat berehat.7.4 Pelajar yang sakit dinasihatkan menelefon ibu bapa/penjaga untuk dibawa pulang ke rumah masingmasing.2 Bilik Rawatan hanya boleh digunakan jika terdapat jawatankuasa bertugas di dalam bilik tersebut.7. 4.1 Pelajar yang perlu berehat di bilik rawatan kerana masalah kesihatan hendaklah mendapatkan kebenaran dan bantuan Penolong Kanan HEM ataupun Guru Bertugas.5.8.1 Pelajar yang ingin berjumpa Kaunselor Pelajar hendaklah mendaftarkan diri di Bilik Bimbingan dan Kaunseling pada waktu tiada proses Pengajaran dan Pembelajaran untuk urusan temujanji. 4. jika tidak bilik tersebut tidak boleh dibuka.

senyap dan memberi sepenuh tumpuan kepada isi kandungan perhimpunan.2. 5. 5.7.7.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 5.7 Persembahan/ Perasmian/ Pengumuman (jika ada) 5. 5.2. 5.2 Bacaan Doa 5.4 Nyanyian Lagu Bangsa Johor 5.2.2.3.2.2.1 Kehadiran pelajar pada waktu perhimpunan adalah wajib.7. ketidakhadiran dianggap ponteng kelas/perhimpunan.2. 5.3 Nyanyian Lagu Negaraku 5.7 Aturcara Majlis Perhimpunan Rasmi 5. tidak bermain dan berbuat bising dalam Dewan Perhimpunan. 5.7.7.7.2.8 Sewaktu bendera dinaikkan dan lagu dinyanyikan semua pelajar hendaklah berdiri tegak dan menyanyikannya dengan penuh bersemangat. 5.2. 5.5 Setiap pelajar mesti membawa Buku Panduan Pelajar untuk membuat catatan maklumat yang disampaikan oleh Pentadbir dan Guru Bertugas.1 Perhimpunan dimulakan dengan perarakan masuk Pengetua dan Penolong-Penolong Kanan.2.2 Semua pelajar mesti berkumpul di dataran kejat mengikut tingkatan masing-masing sebelum diarahkan bergerak ke dalam Dewan Bestari.7. 5.6 Perhimpunan Mingguan adalah majlis rasmi maka para pelajar dinasihatkan menjaga tatatertip.2 PERHIMPUNAN RASMI MINGGUAN 5.9 Ucapan Pengetua 5.3.1 Perhimpunan Harian dijalankan pada hari-hari Selasa.8 Ucapan Penolong-Penolong Kanan 5.11 Majlis Bersurai 5.2. .2.5 Bacaan Ikrar Rukunnegara 5.7.6 Laporan Guru Bertugas Minggu Lepas 5.2.7.7.2.2. Khamis dan Jumaat.2 Perhimpunan bermula jam 7. KetuaKetua Bidang dan Ketua serta Penolong Ketua Pengawas. semua pelajar hendaklah berbaris dengan tertib mengikut konsep RIMUP.0 PERHIMPUNAN SEKOLAH 5.2.1 Perhimpunan ini diadakan pada setiap Hari Isnin. Rabu.4 Pelajar yang bising akan dikeluarkan dari Dewan Perhimpunan dan tindakan disiplin akan diambil setimpal dengan kesalahan mereka. 5.3 PERHIMPUNAN HARIAN 5.3 Dewan Perhimpunan adalah Zon Senyap.10 Nyanyian Lagu Sekolah 5.2.2.10 pagi dikelolakan oleh Pengawas Bertugas dibawah penyeliaan Guru Bertugas.7.2.

6 Pelajar bersurai dengan keadaan senyap menuju ke kelas masing-masing.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 5.3.1 Perhimpunan Kokurikulum diadakan pada setiap hari Rabu minggu ketiga.1 PENGLIBATAN DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM SEKOLAH 6. 5. aturcaranya adalah seperti berikut: 5.3.3 Pelajar akan beratur mengikut Unit Beruniform masingmasing.1.4.4.3.4.3 Lafaz Ikrar Pelajar diketuai oleh Pengawas Bertugas.1 Pelajar berbaris mengikut tingkatan masingmasing.5 Semua pelajar mesti mematuhi etika berpakaian pada hari Rabu iaitu Pakaian Unit Beruniform. Tindakan disiplin akan dikenakan kepada pelajar yang tidak hadir tanpa alasan yang munasabah.3.2 Perhimpunan dikendalikan oleh Pengawas Bertugas dibawah penyeliaan Penyelaras Unit Beruniform.25 pagi.4 Perhimpunan dijalankan seperti biasa. 5.2 Kehadiran dalam kegiatan kokurikulum adalah wajib.4.4.4.4.5 Guru mengambil kehadiran pelajar.3.0 PERATURAN-PERATURAN DI DALAM SEKOLAH 6. 5. 5. badan beruniform dan rumah sukan mengikut ketentuan pihak sekolah.4 Pengumuman-pengumuman 5.4. 5.4.3.4.3 Perhimpunan ini dijalankan secara ringkas.4. 5. 5.4.3. 6. PERHIMPUNAN KOKURIKULUM 5.6 Bersurai/ bergerak ke kelas masing-masing. 5.3.1 Semua pelajar wajib mendaftarkan diri sebagai anggota persatuan.4. 5.4 5. 5.3.4 Aturcara majlis Perhimpunan ini ialah seperti berikut: 5. 6.3. 5.4.3.5 Perjumpaan Guru-guru penasihat dengan unitunit masing-masing. 5.3.3 Pelajar tidak dibenarkan menukar keahlian dalam kegiatan kokurikulum tanpa kebenaran Pengetua atau Penolong Kanan Kokurikulum. kelab sukan dan permainan. 6. semua pelajar diarah bergerak secara teratur dan senyap ke kelas masing-masing mengikut arah / laluan yang ditentukan.1.3.2 Perhimpunan dimulakan dengan bacaan doa.3.1 Semua Unit Beruniform mengabil tempat.2 Pasukan Kawalan Kehormatan mengambil tempat dihadapan sekali.4. 5.4 Perhimpunan ini mesti ditamatkan pada jam 7.4.4.3 Perhimpunan dimulakan dengan Penerimaan Tabik Hormat oleh Pengetua 5. .1.

3 . dengan syarat membawa bersama pakaian seragam sekolah.6 Semua pelajar PMR wajib memakai pakaian seragam sekolah sewaktu mengambil keputusan PMR. Sebarang peminjaman peralatan adalah tidak dibenarkan pada waktu ujian/peperiksaan. 6.2 UJIAN / PEPERIKSAAN DALAMAN DAN PEPERIKSAAN AWAM 6.2 Semua pelajar wajib hadir dan menjawab kertas soalan ujian / peperiksaan yang diambil.2 Pelajar tidak dibenarkan menyertai aktiviti Pendidikan Jasmani tanpa pakaian yang sesuai atau berpakaian seragam sekolah. PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN 6. 6. penipuan atau meniru dalam ujian/peperiksaan adalah dilarang keras.1 Semua pelajar wajib mematuhi semua peraturan ujian / peperiksaan. 6. 6.2.2.2.3 Kegagalan memakai pakaian Pendidikan Jasmani adalah merupakan satu kesalahan dan boleh diambil tindakan disiplin.3.2. Manakala pelajar SPM dan STPM dikehendaki memakai pakaian yang sopan dan bersesuaian dengan budaya sekolah.4 Pelajar yang tidak menjawab soalan ujian/peperiksaan. penipuan dan meniru ini.1.3 Pelajar mesti memastikan semua keperluan atau kelengkapan menghadapi ujian/peperiksaan telah disediakan. tidak seorang pelajar pun akan diberi pengecualian. 6.4 Pelajar yang waktu Pendidikan Jasmaninya pada waktu pertama dibenarkan memakai pakaian Pendidikan Jasmani dari rumah masing-masing. 6. Tidakan tegas akan dikenakan terhadap pelajar yang terlibat dengan kes penyelewengan.2.5 Sebarang penyelewengan.3.3. 6.1 Pada waktu Pendidikan Jasmani.4 Pelajar yang ingin menyertai kegiatan kokurikulum anjuran sekolah di luar kawasan sekolah ( lawatan. atau yang mengganggu ketenteraman perjalanan ujian/peperiksaan.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 6. 6. atau tidak serius mengambil ujian/peperiksaan.2. perkhemahan dan sebagainya ) hendaklah terlebih dahulu mendapatkan kebenaran ibu bapa / penjaga masing-masing. atau tidur semasa ujian/peperiksaan akan diambil tidakan disiplin yang setimpal dengan kesalahan yang dilakukan.3. 6. kecuali jika mendapat pengesahan doktor. 6. Sebarang keengkaran akan mengakibatkan pelajar tidak dibenarkan mengambil keputusan peperiksaan masing-masing.

6. HARTA BENDA SEKOLAH 6. pada waktu rehat dan selepas tamat waktu persekolahan.4 Setelah selesai makan. 6.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 6.5 Pelajar dilarang membawa keluar makanan dan minuman dari kawasan kantin. mangkuk.6 .4 Sebarang kerosakkan tandas hendaklah dimaklumkan kepada Guru Bertugas dengan segera.1 Pelajar dikehendaki beratur dengan senyap dan berdisiplin ketika membeli makanan di kantin.6. 6.5 Tuala Wanita (pad) yang telah digunakan hendaklah dibungkus elok-elok dan dibuangkan kedalam bekas/tong khas yang disediakan.6 Pelajar dilarang berada di kantin pada waktu pengajaran dan pembelajaran. Pastikan paip air ditutp setelah digunakan.1 Pelajar dibenarkan ke tandas pada waktu-waktu berikut iaitu sebelum waktu pertama.4.2 Arahan darpada Pengawas Bertugas hendaklah sentiasa dipatuhi. sudu/garfu di tempat yang disediakan. 6. 6.5.5 Pelajar hendaklah menukar Pakaian Pendidikan Jasmani dengan pakaian seragam sekolah selepas tamat waktu Pendidikan Jasmani.4.5 6.2 Pelajar dilarang ke tandas pada waktu pertama.6 Sikap berjimat dalam penggunaan air hendaklah diamalkan. 6.3 Pelajar hendaklah duduk di tempat yang disediakan dan makan dengan tertib dan sopan. satu waktu selepas rehat dan satu waktu sebelum balik. 6. cawan/gelas. PENGGUNAAN TANDAS 6. baik di dalam kelas mahu pun di 6.3 Semua pelajar bertanggungjawab terhadap kebersihan tandas. Elakkan perbuatan mengotorkan meja dan kerusi tempat makan.4. Elakkan perbuatan tidak mengepam tandas setelah digunakan. 6. 6. kecuali dengan kebenaran bertulis daripada Pengetua atau wakilnya atau bersama-sama guru kerana urusan yang berkaitan denagn pembelajaran. satu waktu sebelum rehat.4 KANTIN 6.4.5. bersihkan tempat makan dan letakkan pinggan. merosakkan paip air dan sebagainya. 6.5.3. 6.4.1 Semua pelajar hendaklah menggunakan kemudahan yang disediakan dengan baik dan cermat.5.4. dengan memelihara harta benda sekolah.5. menconteng dinding-dinding tandas.5.

7. 6.7 Pelajar dilarang menunggang motosikal di kawasan sekolah pada bila-bila masa kecuali mendapat kebenaran bertulis daripada Pengetua atau wakilnya.8.8.8. KAWASAN LARANGAN 6.1 Menunggang basikal dalam kawasan sekolah adalah dilarang.8.6 Bilik Peperiksaan 6. 6.1.6.1.7 MENGGUNAKAN KENDERAAN DALAM KAWASAN SEKOLAH 6.8 Bilik Rawatan 6.2 Pelajar yang membawa basikal ke sekolah perlu mematuhi undang-undang yang sedang berkuatkuasa sekarang.1. tayar yang baik.7. 6.8.7.8. 6.7.2 Sebarang kerosakan harta benda sekolah hendaklah dilaporkan kepada Guru Bertugas. dan sebagainya.8 Setiap motosikal yang mendapat kebenaran perlu mempunyai ”stiker” atau pelekat SMK Gelang Patah.7.1.5 Sekiranya pelajar tedak mematuhi undang-undang dan peraturan yang ditetapkan kebenaran membawa basikal ke sekolah akan ditarik balik serta merta.9 Pelajar dilarang membawa atau memandu kereta di kawasan sekolah. 6.5 Bilik Guru 6.7.3 Pelajar yang didapati melakukan perbuatan tingkahlaku musnah atau ”vandalisme” dan merosakkan harta benda sekolah akan dikenakan tindakan disiplin yang berat termasuk menggantikan kos harta benda yang dirosakkan itu sepenuhnya. 6.4 Bilik Guru-Guru Kanan / Ketua Bidang 6.1.7.1. 6.1 Pejabat Am 6. 6.2 Bilik Pengetua 6.7.7 Bilik Gerakan / Mesyuarat 6. kerosakkan atau kehilangan basikal yang dibawa ke sekolah. 6.8. Sila pastikan basikal masing-masing dikunci dan diletakkan ditempat yang dikhaskan.8. 6.6.1 Bilik-bilik berikut adalah merupakan kawasan larangan bagi pelajar iaitu: 6.8 .6 Pastikan basikal anda mempunyai ciri-ciri keselamatan seperti brek. supaya sentiasa dalam keadaan baik dan berfungsi.8. 6.3 Bilik Penolong-Penolong Kanan 6.4 Pihak sekolah tidak bertanggungjawab terhadap keselamatan.3 Pelajar yang menunggang basikal hendaklah berlepas balik selepas semua pelajar berjalan kaki keluar dari kawasan sekolah.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH kawasan persekitaran sekolah.7.1.1.

6.8.9. kecuali pengawas bertugas. 6.2 Pihak sekolah tidak bertanggungjawab terhadap kehilangan harta benda kepunyaan pelajar. 6.9 Bilik Pendidikan Jasmani 6. 6.8. 6.8. 6.8.2 Pelajar yang hendak menemui Pengetua atau Penolong Kanan hendaklah mendapat kebenaran terlebih dahulu.8.9.8.8.1 Sebarang kemalangan atau kecemasan yang berlaku ke atas pelajar di kawasan sekolah hendaklah dilaporkan dengan serta merta kepada guru bertugas atau pengawas.2.13 Bilik-bilik Elektrik 6.9. Blok F kecuali dengan kebenaran guru. pelajar-pelajar hendaklah mematuhi Peraturan Kecemasan Kebakaran Sekolah.4.5 Tempat Letak Kereta Guru dan Kakitangan.8.4 Kawasan Berikut adalah merupakan kawasan larangan bagi pelajar.1.8.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 6.15 Bilik Persalinan 6.8. 6.4. .1.3 Semua pelajar dilarang berada di kawasan bangunan sekolah pada waktu rehat.1.8.8.8. 6.8.1.12 Dewan Bestari 6.1.1. 6.1.1 Laluan Hadapan Pejabat hingga ke Bilik Peperiksaan. 6. Sebarang kehilangan atau penemuan hendaklah dilaporkan kepada guru bertugas atau Penolong Kanan HEM.8. 6.8 Bilik Persalinan kecuali dibenarkan guru untuk tujuan Pendidikan Jasmani sahaja.3 Pelajar tidak digalakkan membawa wang tunai yang banyak ke sekolah.1 Sila ketuk pintu dan dapatkan kebenaran masuk sebelum masuk ke bilik-bilik berkenaan. 6.8.9 KESELAMATAN 6.4 Tandas-tandas di Dewan kecuali jika terdapat program yang diadakan di Dewan Bestari. 6.4 Apabila berlaku kebakaran.14 Bilik Makan Guru 6.4.10 Bilik Sukan 6.2 Laluan di hadapan Bilik Guru di Aras 2 .7 Kawasan kolam ikan dan kawasan kolam najis serta rumah pam air dan elektrik.8. 6.4.9.4.8.3 Tandas-tandas yang tidak dibuka atau diwartakan sebagai tandas.4.4.8.11 Bilik Kokurikulum 6.8.2.6 Stor penyimpanan Perabot lama. 6.4. 6.2 Pelajar hanya boleh memasuki kawasan tersebut apabila diminta berbuat demikian oleh guru yang berkenaan atau apabila ada urusan rasmi.

9.1 Buku teks adalah percuma dan hendaklah dijaga dengan baik oleh setiap pelajar yang menerimanya.2 Semua bayaran hendaklah diserahkan kepada guru tingkatan masing-masing atau kepada guru yang bertanggungjawab dalam membuat pungutan yuran tertentu. 6. 6.3 Pelajar yang hendak berurusan dengan koperasi pada waktu pembelajaran hendaklah mendapat kebenaran daripada guru masing-masing.10 YURAN SEKOLAH 6. 6.11.6 Untuk tujuan keselamatan pelajar dilarang berlari di kawasan bangunan sekolah.4 Kegagalan pelajar mematuhi peraturan akan memungkinkan kemudahan pinjaman ini ditarik balik.10.10.5 Urusan pembelian hendaklah dibuat dikuanter yang disediakan. Resit pembayaran hendaklah disimpan dengan selamat untuk rujukan dari semasa kesemasa.12. 6.10. 6.11 BUKU TEKS (SPBT) 6. 6. 6.12. 6.3 Pelajar adalah dilarang sama sekali meninggalkan buku teks SPBT dalam kelas atau di sekolah selepas waktu persekolahan.11.2 Urusan pembelian hendaklah dibuat pada waktu rehat atau selepas waktu persekolahan sahaja. 6. 6.9.2 Pelajar bertanggungjawab terhadap penggantian buku-buku yang rosak atau hilang atau membayar kos buku tersebut.5 Semua pelajar bertanggungjawab atas keselamatan mereka semasa berada di kawasan sekolah. 6.12.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 6. .7 Berjalan dengan tertib semasa menaiki dan menuruni tangga. Sila rujuk kepada papan kenyataan Koperasi.12. Pelajar dilarang untuk memasuki koperasi.10.3 Pelajar mesti mendapatkan resit penerimaan bayaran daripada guru yang terlibat. 6.1 Semua pelajar wajib menjelaskan yuran sekolah dan bayarn-bayaran lain yang ditentukan oleh pihak sekolah pada masa yang tertentu. 6.9.12 KEDAI KOPERASI SEKOLAH 6. 6.4 Pihak tidak akan mengeluarkan sebarang Surat Akuan (Testimonial) dan Surat Berhenti Sekolah kepada pelajar yang gagal menjelaskan yuran sekolah dan sebagainya.4 Sila beratur dan senyap ketika berurusan dengan koperasi.11.12.1 Koperasi Sekolah hanya dibuka pada waktu persekolahan dan pada waktu-waktu tertentu sahaja. 6.11.

1. 7.4 Pelajar luar atau bekas pelajar tidak dibenarkan berada di dalam kawasan sekolah tanpa kebenaran Pengetua.1. 7.1.14.1. penggunaan kemudahan telefon awam ada waktu pembelajaran hendaklah dengan kebenaran guru bertugas atau guru-guru lain.1. 7.1. 7.6 Buka lilitan kaki seluar ialah 40 cm hingga 44 cm iaitu minimum 40 cm dan maksimum 44 cm.1.1. 7.5 Panjang seluar hendaklah disampai buku lali iaitu menutup sepenuhnya kedua-dua buku lali. 7.1.1.1 Seluar 7.13. 6.2 Surat-menyurat yang dibuat atas urusan rasmi hendaklah dirujuk kepada Pengetua.1. 7.14.2 Hendaklah berpotingan biasa dan kelihatan sopan.1.1. 6.8 Seluar tidak boleh berfesyen atau sengaja dikoyakkan atau dilukis. 6.3 Pihak sekolah berhak membuka dan memeriksa surat-surat pelajar yang diterima dengan menggunakan alamat sekolah. .14.1 PAKAIAN PELAJAR LELAKI 7.2 Sekiranya kecemasan atau keperluan mendesak.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 6.14.1.1 Seluar panjang berwarna hijau gelap atau olive green yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.1.1.1. 6.14 HUBUNGAN DAN KEGIATAN DENGAN PIHAK LUAR 6.1.3 Pelajar bertanggungjawab terhadap keselamatan telefon awam.4 Poket bahagian belakang hendaklah bertebuk tanpa tudung. 7.13. 6. Saku tepi seluar tidak dibenarkan.7 Seluar yang ketat atau terlalu longgar tidak dibenarkan.1.0 PAKAIAN SERAGAM 7.1 Pelajar tidak dibenarkan sama sekali memasuki sebarang pertubuhan politik atau pertubuhan haram atau ahli kumpulan sulit / haram. 7.13 PENGGUNAAN TELEFON AWAM 6.13.9 Seluar tidak boleh dipakai di bawah pusat.1 Penggunaan kemudahan telefon hanya dibenarkan pada waktu rehat atau sebelum dan selepas waktu persekolahan. 6. Sila laporkan sebarang kerosakan kepada pihak sekolah.3 Seluar jeans atau berpotongan seluar jeans tidak dibenarkan.

dalam perjalanan ke sekolah atau dalam perjalanan balik dari sekolah. 7.5 Tali pinggang kulit tidak dibenarkan.4 Pakaian Khas . 7.1.) 7. 7.1.1.8 Baju berlengan panjang tidak dibenarkan kecuali Pengawas atau pemegang jawatan-jawatan khas. tidak berbentuk -bentuk atau dikhaskan.1. 7.9 Baju hendaklah sentiasa dimasukkan di dalam seluar sewaktu berada di kawasan sekolah. berwarna.3 Rambut tepi tidak menutup telinga.1.1.1.5 cm (lebar) 7.10 Hanya singlet berwarna putih sahaja dibenarkan. 7.2 Tali Pinggang.2.1 Rambut hendaklah pendek (tidak melebihi 3 inci ) dan kemas. berkolar dan satu poket di sebelah kiri. berjuntai dihadapan dan sebagainya.1.1.2.1.1.4 Pelipis (sideburn) hendaklah dipotong rata digaris tengah telinga. 7.1.3 Kepala tali pinggang tidak besar.4.2.1.4. 7.4.1. 7.2.4.2. 7. 7.6 Baju berlengan pendek dan tidak boleh dilipat.1.2.2. 7.5 Butang dan jahitan mestilah berwarna putih.1.3 Rambut 7. berekor.1.4 Kepala tali pinggang tidak melebihi saiz 5 cm (panjang) X 3.1.2 Baju Kemeja 7.2 Rambut depan tidak melebihi separuh paras dahi.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 7.1.2.2 Lebar tali pinggang tidak melebihi 3 cm atau 1 inci.3 Kemeja biasa berwarna putih.1.4. 7. tidak terlalu ketat atau terlalu longgar dan berfesyen.4.1. 7.1.1.1. 7.7 Baju ’T’ tidak dibenarkan. 7.4 Diperbuat daripada kain kapas atau tetron cotton.2.2.5 Rambut belakang nipis dan dipotong rata atau dipotong ’slope’ dan tidak menyentuh kolar baju.6 Potongan rambut tidak boleh berfesyen ( seperti potongan punk. 7.1 Warna hijau gelap / hitam tanpa corak. 7.1. 7.1. Butang hendaklah dkenakan dengan kemas dan tidak membuka dada.

7. berlubang atau terlalu nipis tidak dibenarkan. c.1. bersamping kain hitam pada hari Jumaat.1.bersongkok.1 BAJU KURUNG ( BAGI PELAJAR ISLAM) 7.2.2.2.1 Blouse. a. 7.1.1 . 7.2. Labuh tudung ialah di antara pinggang hingga ke paras punggung.9 Pelajar mesti memaki kain dalam yang labuh dan simis (singlet wanita) yang tidak telus pandang.1.1. b.2 BLOUSE DAN PINAFORE (BAGI PELAJAR BUKAN ISLAM) 7.2. 7.7 Tidak berzip di belakang. jenis kain kapas atau tetron cotton.2. Pin kain tudung yang dibenarkan juga adalah berwarna putih.4. Pelajar lelaki beragama Islam diwajibkan memakai baju kurung teluk belanga.8 Kain kurung susun tepi berwarna biru laut (turquoise) dan menutup buku lali.2. 7.1.2. 7. c. Lengan blouse adalah potongan biasa. 7. 7. 7.6 Berkancing di leher. b.2. d. b.2.3 Baju kurung berwarna putih dan kain kurung berwarna biru laut. (Kain jenis berkilat tidak dibenarkan).4 Berbaju jalur. Labuh pinafore hendaklah 5 cm hingga 8 cm di bawah paras lutut. Berpesak Leher Teluk Belanga (tradisional) Labuh baju kurung hendaklah 5 cm hingga 8 cm di bawah paras lutut.5 Baju Kurung. Tudung berkain putih kosong tanpa bunga sulaman. 7.2 PAKAIAN PELAJAR PEREMPUAN 7. Berwarna putih kain kapas atau tetron cotton. a. kaitan atau renda.2. 7.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH a.2.2. a.1. c. Kancing baju hendaklah kecil dan berwarna putih serta dijahit kekal atau berbutang tetap.2 Pinafore. tidak besar dan tidak dilipat. Pinafore berwarna biru laut atau turquoise.10 Tudung. b.1.2. Blouse dipakai bersama tali leher yang diikat kemas dan rapi. Serkop kepala / anak tudung berwarna putih sahaja.1.

7. Jam tangan 7.4. Tidak boleh kembang payung.4 .5.3 BARANG KEMAS / BARANG BERHARGA. A.4 PERSOLEKAN 7.1 Rambut tidak mencecah bahu. biru gelap atau hitam sahaja dan tidak berfesyen yang keterlaluan.3. 7.5 Barang-barang berharga tidak dibenarkan. b.2.2.2 Stokin pendek berwarna putih dan tidak melebihi setengah betis.3. 7. 7. KASUT 7.2. Bukan anting-anting.3.2. 7.2.3.4 Jika berstokin hendaklah berwarna putih .3 Reben yang boleh digunakan adalah yang berwarna putih. 7. 7. c. tidak berwarna-warni dan tidak berfesyen.3 Tali jam tangan yang berfesyen tidak dibenarkan.2 Pelajar lelaki dilarang memakai barang kemas kecuali jam tangan.2.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH c.1 Pelajar dilarang memakai gincu (lipstik).3.2.4 Penyepit rambut berfesyen dan berwarna-warni tidak dibenarkan. Bentuk skirt pinafore hendaklah berbentuk a.2.2.2 Rambut yang panjang hendaklah diikat pada pangkal rambut.5. 7.5.2.2 Kasut kanvas berwarna putih 7. 7.1 Pelajar perempuan tidak boleh memakai barang kemas.5 Rambut tidak boleh diwarnakan.5 7.2. 7.3.5 cm X 0. STOKIN 7.2.4.5.3.6 Rambut yang panjang dan terjuntai di hadapan hendaklah disepit dengan penyepit rambut yang dibenarkan.5. maskara dan ’eye-shadow’.5.5 cm dipakai di cuping telinga bahagian bawah. mekap.3 Mesti menutup kedua-dua buku lali.2. tidak berbelang atau bercorak.4. 7.2 Pelajar dilarang mencukur atau mencabut bulu kening.2.2.3 7. 7.3. Jika perlu dengan syarat berikut: sepasang subang kecil berukuran 0. RAMBUT (Bagi pelajar yang tidak bermini telekung) 7.2. 7.4 Telefon bimbit / ’handphone’ tidak dibenarkan 7.

5 TALI LEHER 7. 7.2 Semua pelajar diwajibkan memakai tanda nama dan lencana sepanjang masa berada di sekolah.6 7.4. 7. 7.3.5.8.7.8. boot. 7.7 7.3 Tidak diwarnakan dengan sebarang pengilat kuku. 7.7. 7.6.3 Lencana hendaklah dijahit: 7. sepanjang perjalanan pergi dan balik sekolah.5 Tandanama hendaklah dijahit di atas lencana / poket.6. kasut track sukan.4. 7.8 . 7. LENCANA SEKOLAH DAN TANDA NAMA BERSULAM.6.3 di pinafore sebelah kiri (untuk pelajar bukan Islam) 7.3 Pelajar dilarang membawa sikat yang panjangnya melebihi 12 cm dan tidak kelihatan apabila diletakkan di kocek dan tidak tajam pemegangnya. butang kolar hendaklah dikenakan apabila memakai tali leher. 7.5 Semua pelajar dilarang mengenakan tatu (gambar atau tulisan) pada mana-mana bahagian tubuh badan.8.3 Tali leher hendaklah dipakai dengan kemas.6 Kasut kulit.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 7.5 Kasut mestilah berlidah atau bertali atau berflap. 7.5. 7.2 di tudung sebelah kiri (untuk pelajar perempuan Islam) dan 7.6 Pelajar dilarang bersolek dan dilarang membawa alat solej ke sekolah.3. (ada dijual oleh pihak sekolah) 7.1 di atas poket sebelah kiri ( untuk pelajar lelaki) 7.3 Kasut kanvas berjalur belang atau bercorak tidak dibenarkan.4.2 Tali leher hendaklah dipakai setiap masa apabila memasuki kawasan sekolah. 7. HAL-HAL PENAMPILAN DIRI 7.4 Dilarang memakai tali leher dengan terlondeh atau setengah sahaja.4. 7.6.4 Lencana yang telah hilang warna atau diubahsuai tidak boleh digunakan dan perlu diganti dengan yang baru. KUKU 7.6.5.3.7.4 Kasut tidak melebihi paras buku lali.2 Setiap pelajar mestilah berwajah kemas dan rambut disikat rapi. kasut high-cut (hingga ke buku lali) kasut potongan ’kung fu’ dan kasut bermuncung panjang ( long cut) tidak dibenarkan 7.6. 7.8.6.4 Pelajar tidak dibenarkan memakai cermin mata gelap / tinted atau berbentuk luar biasa.8.2 Hendaklah dipotong pendek.4 Hendaklah sentiasa bersih.

2 Kemeja ’T’ khas PJK (ada dijual oleh pihak sekolah) 7. PAKAIAN PADA WAKTU-WAKTU LAIN. 7.11 8.3 Untuk kegiatan kokurikulum. 7.8. pelajar dikehendaki memakai pakaian kokurikulum yang telah dikhaskan oleh pihak sekolah. Pemakai pakaian yang tidak sesuai mengikut pertimbangan pihak sekolah tidak akan dilayan.6 Pelajar perempuan Islam diwajibkan memakai mini telekung berwarna putih atau bertudung putih untuk menghadiri Aktiviti Luar Bilik Darjah/ Kegiatan Kokurikulum / Kelas Tambahan.4 Bagi Unit Beruniform.0 BARANG-BARANG LARANGAN.3 Berpakaian kemas dan sesuai ketika berurusan dengan pihak sekolah seperti meminta borang dan seumpamanya. 7.9. PAKAIAN AKTIVITI LUAR BILIK DARJAH / KEGIATAN KOKURIKULUM / KELAS TAMBAHAN.11.9.4 Setiap pelajar mesti memakai kasut sekolah atau kasut sukan setiap kali menyertai kegiatan di dalam kawasan sekolah.5 Pelajar juga diwajibkan memakai pakaian seragam sekolah ketika datang untuk mengambil keputusan peperiksaan PMR. 7. ahli-ahli berkenaan diwajibkan berpakaian seragam unit beruniform masing-masing pada SETIAP HARI RABU.3 Seluar trek berwarna hitam (juga ada dijual oleh pihak sekolah). 7. 7.10.11.9 PAKAIAN PENDIDIKAN JASMANI.10 7.11.10. 7.7 Wajah dan perwatakan mestilah memperlihatkan sebagai seorang pelajar sekolah. .11.2 Pelajar-pelajar dikehendaki memakai pakaian seragam sekolah semasa menyertai lawatan anjuran sekolah atau menghadiri sebarang aktiviti di luar sekolah anjuran pihak sekolah.10.2 Semua pelajar mesti berpakaian seragam sekolah apabila berada di kawasan sekolah untuk menghadiri kegiatan mingguan atau kelas tambahan. 7. 7. 7.5 Pelajar dibenarkan memakai pakaian rumah sukan untuk menghadiri latihan rumah sukan.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 7. Manakala pakaian yang bersesuaian untuk peperiksaan SPM dan STPM 7.10. 7.10.

2 Semua pelawat termasuk ibu bapa / penjaga mesti berjumpa dengan Pengetua atau wakilnya di Pejabat Sekolah sebelum berurusan dengan guru-guru. pita video. 8. 8.12 Barang-barang lain yang ditakrifkan sebagai tidak sesuai dimiliki dan dibawa oleh pelajar sekolah. majalah hiburan. 8.15 Pihak sekolah akan mengambil tindakan merampas barang berkenaan sekiranya dibawa ke sekolah. gelang getah.1. 9. camera. CD-ROM. pisau.1.1. 8. kaset.6 Komik. 9. 8.1. dan semua jenis cat. pager dan semua alat telekomunikasi. gelang plastik.1. cincin. VCD. 8.9 Chewing Gum.3 Barang-barang perhiasan seperti rantai emas.7 Liquid Paper. majalah dan gambar lucah. 8.1. 8.4 Sebarang jenis alat solek dan kertas tisu. gunting. 8. bunga api dan semua barang sekategori dengan nya. 8.16 Hanya ibubapa / penjaga sahaja yang dibenarkan menuntut semula barang yang telah dirampas oleh pihak sekolah.1 Barang-barang yang disenaraikan berikut adalah dilarang dibawa ke sekolah.1. rantai tali. alat elektronik yang lain.1. Kebenaran ini adalah untuk kesalahan kali pertama sahaja. ganja. dan barang-barang yang sejenis dengan nya (kategori berbahaya).11 Minuman keras.2 Benda-benda yang tajam dan berbahaya ( seperti sikat berpemegang tajam. staf sokongan atau pelajar sekolah ini. ’lighter’.13 Barang yang yang berkaitan dengan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual. . Lukisan Kejuruteraan. besi dan sebagainya). gula-gula dan makanan ringan (junk food). Sains dan sebagainya adalah dikecualikan sekiranya ianya termasuk di dalam senarai barang yang dilarang.10 Telefon bimbit. 8. 8.5 Radio.1.1.1. dadah. permainan video.1.1. tepung gandum.1.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 8. 8. ’walkman’.14 Pihak sekolah akan memaklumkan jenis-jenis barang yang dilarang dibawa atau dipakai atau digunakan dari semasa ke semasa.8 Mercun. gold dust. dan sebagainya.1. mancis. 8. dan makanan yang dilarang dalam peraturan kantin sekolah. makanan dibeli dari luar kawasan sekolah kecuali makanan yang dibawa dari rumah menggunakan bekas makanan plastik guna semula.1.0 PELAWAT / IBU BAPA / PENJAGA YANG BERURUSAN DENGAN PIHAK SEKOLAH.1 Rokok. 9. 8. 8. pen marker.1 Semua pelawat termasuk ibu bapa / penjaga mesti melaporkan diri di pondok jaga untuk mendapatkan Pas Lawatan.

Pihak sekolah hanya akan berurusan dengan ibu bapa / penjaga yang sah sahaja.3 Semua pelajar yang ditimpa risiko boleh membuat tuntutan selagi kemalangan tersebut tidak menyalahi undang-undang Malaysia. Khairat Kematian (i) Borang Tuntutan yang diisi lengkap.2 Pihak sekolah mesti dimaklumkan oleh ibu bapa/ penjaga sekiranya anak mereka terlibat dalam kemalangan / kematian kerana perlindungan Takaful adalah sepanjang 24 jam dan dimana-mana sahaja di Malaysia. C. Tuntutan Lumpuh (i) Borang Tuntutan yang diisi Berkekalan / Terpisah atau lengkap. B. 10.4 9. hilang anggota badan. 10. Ibu bapa / penjaga diminta tidak mewakilkan urusan mereka kepada saudara-mara atau adik-beradik pelajar yang lain.2 Ibubapa / penjaga boleh membuat tuntutan terus kepada syarikat atau melalui pihak sekolah di mana pelajar tersebut didaftarkan.4.5 9.4.6 Semua pelawat mestilah berpakaian kemas dan sopan semasa berurusan dengan pihak sekolah.3 Untuk memudahkan proses tuntutan dokumen-dokumen yang berkaitan hendaklah dikemukakan iaitu: Jenis Tuntutan Dokumen Berkaitan A. (ii) Laporan Polis .4. 10. Ibu bapa / penjaga yang berurusan dengan anak-anak masing mestilah ke Pejabat sekolah.1 Semua pelajar diwajibkan mencarum dalam skim Takaful PelajarPelajar Sekolah Malaysia.4 Tatacara Tuntutan: 10. Kematian (i) Borang Tuntutan yang diisi lengkap. (iv) Sijil kematian yang sah.0 SKIM TAKAFUL PELAJAR-PELAJAR SEKOLAH MALAYSIA (TPSM) 10. 10. (ii) Laporan Polis (iii) Salinan Permit menguburkan yang sah. 10. Pelawat dilarang berlegar-legar atau pergi ke kelas anak-anak mereka.3 9. (ii) Laporan Polis (iii) Salinan Permit menguburkan yang sah. 10.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 9. Dalam keadaan tertentu pihak sekolah akan meminta ibu bapa/ penjaga untuk menunjukkan Kad Pengenalan sebagai bukti pengenalan diri.1 Notis Pemberitahuan Kemalangan / tuntutan mestilah dibuat dalam tempoh 30 hari dari tarikh kemalangan kepada Syarikat Takaful Malaysia Berhad.

1. menghisap atau terbabit dalam kegiatan dadah. mengugut pengawas atau murid lain. 12.1.1. 12.6 Syarikat Takaful Malaysia Berhad tidak bertanggungan ke atas apa-apa tuntutan yang dikemukakan oleh mana-mana pelajar atau waris sekiranya pelajar berkenaan tidak menjelaskan sepenuhnya bayaran sumbangan takaful.1 Pelajar yang menjalani hukuman gantung persekolahan tidak dibenarkan berada di kawasan sekolah sepanjang tempoh penggantungan berlangsung.5 10.0 HAL-HAL LAIN 11.4 Minum atau menyimpan minuman keras atau sebarang benda yang memabukkan.0 KATEGORI KESALAHAN.7 Memukul. mengugut atau baidap terhadap guru.4.5 Cek bayaran tuntutan akan dibuat dan dikeluarkan atas nama pelajar atau waris hanya boleh dibuat dengan persetujuan bertulis oleh pihak sekolah masing-masing.4. Tuntutan Elaun Tunai Hospital (i) Borang Tuntutan yang diisi lengkap.1. Pihak sekolah tidak bertanggungjawab terhadap kegagalan tuntutan sekiranya ibu bapa / penjaga tidak menyerahkan dokumen yang diperlukan dalam tempoh tuntutan dibenarkan.1 KESALAHAN BERAT 12. 10.1. (ii) Laporan Polis (iii) Ward Chit / Pengesahan Rawatan bila masuk / keluar 10.1.3 Membawa. .8 Membawa atau menggunakan senjata atau alat merbahaya.6 Memukul. 11.1 Melakukan mana-mana kesalahan sederhana kali ketiga.4 Syarikat Takaful Malaysia berhak meminta dokumendokumen khusus yang lain sekiranya perlu dengan kos ditanggung oleh pihak yang menuntut.2 Pelajar-pelajar tidak dibenarkan berada di dalam kawasan sekolah pada hari cuti umum dan hari cuti persekolahan kecuali dengan kebenaran bertulis Pengetua dan disyaratkan bersama guru pengiring. 12. 10. 12. 12. menyimpan atau menghisap bahan tembakau.2 Mengedar.5 Melakukan pergaduhan atau kekerasan.3 Pelajar dilarang mengadakan sebarang majlis atau program tanpa kebenaran pihak sekolah. 11. 12. 12.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH D.4. mengancam. 12.1. 11.1. 12. mengancam.

1.24 Membawa atau menggunakan alat yang mengganggu proses pengajaran atau pembelajaran atau peperiksaan atau ujian.1. liwat.12 Mencetak.23 Membawa atau menggunakan alat yang menyebabkan kecederaan atau mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran.19 Membawa atau menggunakan bahan letupan. memecah masuk dan menceroboh kawasan larangan. 12. 12. menjadi bohsia. perhimpunan haram atau merusuh. majalah atau pita rakaman yang terlarang. 12. 12.9 Melakukan buli.10 Mencuri.1.1.13 Membabitkan diri dengan kumpulan haram.1.1.28 Kesalahan lain yang difikirkan termasuk dalam kategori ini oleh Lembaga Disiplin Sekolah.1.14 Mencabul kehormatan pelajar perempuan. merompak.11 Melakukan perjudian atau membabitkan diri dalam pertaruhan.1.1. 12.22 Menyalahgunakan alat permainan elektronik atau bahan multimedia.1. 12.1.1. 12. 12.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 12. mempamer.26 Melakukan ponteng sekolah berterusan (berturut-turut) selama 30 hari dan berkala (bukan berturut-turut) selama 60 hari selama satu tahun sesi persekolahan. pemerasan atau peras ugut terhadap murid lain. 12. 12. mengedar atau menyimpan rencana.1.27 Menjejaskan kuasa Guru Besar atau Pengetua atau guru yang menjalankan tugas.20 Menulis atau melukis perkataan atau gambar lucah atau melakukan perbuatan lucah. 12. 12. 12. 12.1.15 Melakukan zina. hubungan luar tabii.1.1. 12. penderaan. 12. paksaan.1.25 Menganjur atau membabitkan diri dalam acara kebudayaan yang bertentangan dengan nilai masyarakat Malaysia. menerbit.16 Bersekedudukan atau membabitkan diri dalam kegiatan tidak bermoral.1.17 Menulis atau mengeluarkan kenyataan akhbar tanpa memberitahu pihak sekolah.1. 12. 12. .18 Merosakkan harta benda.1.21 Membabitkan diri dalam tunjuk perasaan. 12.

3 Berjudi atau bermain permainan yang berunsurkan perjudian.2. 12.3.12 Ponteng Sekolah. membawa.5 Menyalahgunakan peralatan elektrik. papan kenyataan dan manamana bahagian sekolah.3. 12.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 12. 12.13 Mengedar.2.2.2. Menggunakan alat hiburan atau elektronik di sekolah.6 Membawa masuk tetamu dari luar ke kawasan sekolah.5 Keluar dari bilik darjah tanpa kebenaran. 12. 12. 12. 12.2. koridor atau kawasan yang dilarang.3.2. 12. 12. 12.6 Poteng kelas. 12.3 KESALAHAN RINGAN 12.7 Bermain di kantin waktu persekolahan (kecuali waktu rehat) tanpa kebenaran.2.11 Masuk bilik khas tanpa kebenaran.10 Tidak amanah.15 Melakukan hubungan yang mencurigakan.11 Ponteng sebarang acara rasmi sekolah.1 Menyimpan misai.2 Berambut panjang atau menyerupai kumpulan tertentu.3.2. menipu. .3.2. 12. melukis atau mempamer bahan lucah.2. 12. memiliki. 12.4 Merosakan harta benda sekolah.1 Melakukan mana-mana kesalahan ringan kali ketiga. 12.2. 12.14 Mengeluarkan kata lucah dan kesat.3.18 Menconteng papan tulis. 12.7 Bercumbu. 12.2. 12.2. 12.9 Tidak mematuhi peraturan makmal sekolah. 12.2 Memiliki.10 Memakai barang kemas atau perhiasan atau alat solek kecuali jam tangan. 12. 12.8 Keluar dari sekolah tanpa kebenaran.16 Fesyen rambut seperti punk/skin head atau fesyen lain yang bercanggah dengan peraturan yang ditetapkan Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). janggut atau jambang.2.3.2. menyimpan.9 Mencuri. 12.2. membawa senjata atau benda alat yang dianggap merbahaya.17 Kesalahan lain yang difikirkan termasuk dalam kategori ini oleh Lembaga Disiplin Sekolah.3 Bermain dalam bilik darjah.2.3.3.2. 12. 12. 12. 12.8 Menyimpan atau menggunakan alat permainan kepunyaan sekolah tanpa kebenaran.2 KESALAHAN SEDERHANA 12. berbohong atau meniru ketika peperiksaan.4 Menggunakan dan membawa keluar sebarang peralatan bilik darjah dan sekolah tanpa kebenaran.3.3.

20 12.3. 12. Semua kesalahan yang bersabit dengan pembelajaran misalnya tidak membawa buku teks.17 12.13 12. Kesalahan lain yang difikirkan termasuk dalam kategori ini oleh Lembaga Disiplin Sekolah.12 12.4.3.4. Lewat bergerak ke perhimpunan.5 Keluar kelas tanpa kebenaran.13 Tidak duduk setempat.9 Lewat masuk kelas 12. 12. . tidak membuat kerja rumah dan lain-lain.14 Kesalahan lain yang difikirkan termasuk dalam kategori ini.7 Tidak membawa buku.10 Bising 12.4.3. 12. Bising dalam bilik darjah sehingga menjejaskan ketenteraman dan mengganggu kelas yang lain.11 Makan dan minum dalam kelas tanpa kebenaran. Datang lewat ke sekolah.14 12.4 KESALAHAN BIASA 12.3.4.4. Melakukan pembaziran air atau elektrik.4.3 Tidak memberi perhatian.3.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 12. 12.3.3.8 Tidak membawa buku teks 12.15 12. 12.1 Berjalan-jalan tanpa kebenaran.6 Mengganggu guru. Menunggang atau memandu kenderaan di dalam kawasan sekolah. 12. 12.4.4 Mengganggu kawan.4.4.3. 12.4.19 12. Tidak memakai pakaian sekolah dengan lengkap.4.3.4.2 Tidak membuat gerak kerja yang ditugaskan. 12.4.12 Mengotorkan kelas.4. 12.16 12. 12.18 12.3.21 Makan atau minum di bilik darjah pada sebarang masa.

Ringan 1. Jawatankuasa Disiplin Sekolah Biasa 1. 2. 2. JENIS KESALAHAN Jenayah tafsiran polis du luar kawasan sekolah. 3.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH KESALAHAN DAN HUKUMAN KATEGORI KESALAHAN Jenayah 1 2. bersih kelas Jawatankuasa Disiplin Sekolah 1. 1. Jenayah tafsiran polis berlaku di luar kawasan sekolah dan dimaklumkan kepada sekolah Jenayah dalam konteks sekolah dan dilaksanakan dalam kawasan sekolah seperti yang dinyatakan dalam Buku Rekod Salah Laku Salah laku seperti yang dinyatakan dalam Jadual 3 (a) Salah laku sederhana kali ketiga (3) Salah laku seperti yang dinyatakan dalam jadual 3 (b) Salah laku ringan kali ketiga (3) Salah laku seperti yang dinyatakan dalam jadual 3 (c). 2. Melakukan kerja-kerja kebajikan. 2. Guru-guru . surat aku kesalahan . 3. Sebatan dengan rotan atau pembaris tidak melebihi 2 kali . 2. Salah laku biasa kali ketiga (3) Salah laku semasa proses pengajaran pembelajaran berlaku sama ada di dalam atau di luar darja seperti yang dinyatakan dalam Jadual 3 (d) 1. Lembaga Disiplin Sekolah Sederhana 1. Sebatan dengan rotan atau pembaris tidak kurang 3 kali dan tidak melebihi 7 kali. Amaran Denda Tahanan Hukuman/Tindakan yang adil setimpal serta bersifat mendidik seperti nasihat. 1. 1. TINDAKAN / HUKUMAN Siasatan polis Gantung sekolah atau buang sekolah PENENTU DAN PELAKSANA HUKUMAN / TINDAKAN Mahkamah Lembaga Disiplin Sekolah Berat 1.

Tiada suatu barang pun boleh dibawa keluar makmal. air dan kuasa elektrik.8 Jika termasuk sesuatu benda yang merbahaya ke dalam mulut hendaklah diludahkan dengan segera dan basuh mulut dengan air.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 13.12 Bilik makmal hendaklah sentiasa bersih dan kemas.10 Benda-benda pepejal jangan ditinggalkan di dalam sinki pembasuh kerana ditakuti akan menyumbatkan saluran air atau tindakan kimia dan lain-lain lagi.14 Tidak dibenarkan merosakkan radas. terkena api atau asid.5 Radas dan perkakas hanya boleh diguna setelah mendapat keizinan daripada guru yang mengajar. 13. Jika tidak faham membuat sesuatu hendaklah dengan segera meminta pertolongan atau nasihat dari guru. . 13. 13. Mereka tidak seharusnya berebut-rebut untuk mendapatkan tempat duduk. di tempat yang terkena itu hendaklah dibasuh dengan air. 13.9 Kerosakan seperti paip bocor. 13. dawai elektrik putus atau suisnya pecah juga lain-lain alatan hendaklah dialporkan kepada guru dengan segera. Bila tidak diperlukan hendaklah ditutup atau dipadamkan dengan segera. Meja dan bangku hendaklah dibersihkan setelah membuat satu-satu ujikaji. Setelah digunakan hendaklah disimpan di temapatnya.0 PERATURAN MAKMAL SAINS Peraturan-peraturan berikut mesti dipatuhi oleh semua pelajar yang menggunakan bilik-bilik makmal sain. Pelajar tidak dibenarkan merasa sesuatu tanpa kebenaran dan keizinan guru. 13. pelajar-pelajar mestilah membuatnya dengan senyap dan teratur mengikut peraturan sepertimana diarahkan oleh guru. 13.4 Beg pelajar-pelajar mesti diletakkan di luar makmal.3 Pelajar-pelajar hendaklah masuk ke bilik makmal dengan senyap dan teratur.11 Jangan membazirkan gas. 13. Perkakas di dalam makmal mestilah sentiasa berada di tempat yang ditentukan. 13. 13. 13. alat-alatan juga bendabenda yang terdapat dibilik makmal. 13. 13.6 Bila membuat satu-satu ujikaji.2 Jika pelajar-pelajar telah tiba terdahulu daripada guru.13 Jika kulit badan terkena asid atau alkali. mereka hendaklah beratur dengan sempurna di luar bilik makmal dan tunggu sehingga guru datang.1 Sesiapapun tidak dibenarkan masuk atau berada di dalam bilik makmal jika tidak bersama dengan guru yang berkenaan. Ini adalah untuk keselamatan pelajar-pelajar sendiri dan juga keselamatan radas dan alatan di dalam makmal. hendaklah dilaporkan kepada guru dengan segera.7 Jika berlaku sesuatu kemalangan seperti luka. 13.

14.1 Setiap pelajar mesti mematuhi arahan kecemasan. Untuk mengelakkan daripada mendapat penyakit pelajar mestilah membasuh tangan dengan bersih selepas bahan-bahan seperti asid dan bahan-bahan beracun. secepatnya minyak itu hendaklah dilapkan.1 ARAHAN TETAP 15.14 Selepas menggunakan alat-alay atau perkakas-perkakas hendaklah dipulangkan atau diletakkan di tempat asalnya. 14.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH Peringatan : Jika terdapat sesuatu kerosakan atau kemalangan di bilik makmal kerana kesalahan pelajar itu sendiri atau lain-lain pelajar kerana melanggar peraturan di atas.2 Pelajar-pelajar hendaklah beratur dengan sempurna di luar bengkel sehingga guru datang. Tiada suatu barang pun yang boleh dibawa keluar dari bengkel.1.1 Pelajar tidak dibenrkan masuk atau tinggal di dalam bengkel jika tidak bersamna guru yang berkenaan.4 Beg-beg mestilah diletakkan di tempat yang telah disediakan. 14.9 Jangan jatuh atau tumpahkan minyak atau penyejuk di atas lantai. . 14. guru-guru dan pihak sekolah tidak akan bertanggungjawab. air.11 Jangan baling alat-alat dari satu tempat ke satu tempat yang lain.6 Semua pelajar semasa membuat kerja amali mesti memakai apron dengan baju sekolahnya dibuka. 14.0 PERATURAN BENGKEL KEMAHIRAN HIDUP Pelajar mestilah mematuhi peraturan keselamatan di bengkel seperti yang dinyatakan di bawah : 14. 14. Mereka tidak dibenarkan memakai tali leher semasa membuat kerja amali. Jika berlaku penumpahan. hendaklah melaporkan kepada guru dengan segera. 14. 14.3 Pelajar-pelajar hendaklah masuk ke dalam bengkel dengan senyap dan teratur. 14.8 Jika berlaku sesuatu kamalangan.7 Kebersihan diri adalah sangat mustahak untuk mengelakkan dari mendapat kecacatan kulit. kuasa elektrik dan apa-apa bahan yang lain. 14.10 Bila mengerudi atau mencanai mestilah menggunakan kaca mata terang. 15.13 Bila-bila masa pun janganlah membazirkan gas. Mereka tidak seharusnya berebut-rebut untuk mendapat tempat duduk.12 Pelajar-pelajar tidak dibenarkan bergurau dan berjalan di dalam bengkel tanpa sebab. 14. 14. 14. 14.5 Mesin-mesin dan alat-alat hanya boleh digunakan setelah mendapat kebenaran daripada guru yang mengajar.0 ARAHAN DAN PERATURAN LATIHAN KECEMASAN KEBAKARAN. 15.

15.2.1 Kerani / sesiapa yang berada di pejabat mengambil buku kedatangan pelajar di pejabat dan dibawa ke tempat berkumpul.3 Beg sekolah tidak perlu dibawa.8 Semua guru yang tiada kelas semasa latihan dijalankan dan kakitangan sekolah dimenta berada di tempat berkumpul. guru-guru dan kakitangan sekolah diarahkan keluar dan berjalan pantas mengikut hala yang ditetapkan seperti dalam pelan. 15.1 Menyerahkan buku kedatangan atau senarai semakan kehadiran pelajar kepada Ahli Jawatankuasa Keselamatan latihan kebakaran.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 15.2.5 Guru-guru yang sedang mengajar / ketua dan penolong ketua tingkatan mestilah berada mengikut tempat kelas-kelas mereka berkumpul. 3.11 Ahli Jawatankuasa Keselamatan memastikan semua pelajar serta kakitangan sekolah berada di tempat berkumpul.2.3.1.2.6 Pastikan suis lampu dan kipas telah ditutup. 15.2 Latihan kecemasan akan diadakan pada masa yang diperlukan. 15.2.9 Laporkan sebarang kemalangan dengan segera. 15.4 Utamakan keselamatan pelajar.2.2. 15. 15.4 Pelajar-pelajar.7 Semak kehadiran pelajar.8 Pastikan semua pelajar telah keluar dari kelas. 15.7 Guru-guru hendaklah bergerak bersama-sama pelajar.1. 15.2.1.10 Setiap tindakan hendaklah dilakukan dengan penuh disiplin.12 Pengawas membantu mengawal disiplin pelajar.1.2 Bawa bersama dompet ( beg duit) 15. 15.3 TINDAKAN SELEPAS LATIHAN KECEMASAN 15. 15.2. 15.3. . Ketua Tingkatan bawa bersama senarai nama kelasatau senarai semakan kehadiran pealajar.2.2 Beratur dan bergerak semula ke kelas masing-masing.1.6 Kelas-kelas di aras 2. 15. 15.3 Loceng kecemasan akan dibunyikan.1.2 TINDAKAN KECEMASAN DIAMBIL 15. 15. dan mestilah turun mengikut tangga yang ditetapkan.1. 15. 15.5 Guru-guru yang sedang berada di dalam kelas dan ketuaketua tingkatan hendkalah memberi arahan kepada pelajar-pelajar supaya beratur dan bergerak pantas mengikut arah seperti dalam pelan.2. 15. 15.2.

16. 16.2.0 ARAHAN KESELAMATAN PELAJAR SEKOLAH 16.5 Murid-murid hendaklah mematuhi peratuaran jalanraya.1.8 Murid-murid hendaklah menggunakan laluan pejalan kaki. 16. 16.2. makmal sains. laluan kenderaan yang digunakan oleh murid.2.1. 16.1 Sekolah hendaklah memberi arahan tentang keselamatan murid semasa di bilis darjah. 16. 16. bilik masakan.4 Sekolah hendaklah memastikan tatacara penggunaan peralatan pengajaran dan pembelajaran berisiko dipatuhi.1.2 Sekolah hendaklah memastikan murid telah diberikan pengetahuan dan pendedahan mengenai undang-undang dan keselamatan jalanraya. Semasa Pengajaran dan 16. 16.4 Murid-murid hendaklah menggunakan jaket pantul cahaya ketika menunggang basikal / motosikal.1 Arahan Keselamatan Perjalanan Pergi dan Balik dari Sekolah.1.1.2 Arahan Keselamatan Murid Pembelajaran dan Waktu Rehat. 16.2.2. 16. 16. .3. bengkel kemahiran hidup dan ditempat-tempat diletakkan alat tersebut.3 Peringatan kepada semua guru dan kakitangan sekolah sekiranya berlaku kebakaran alat pemadam api boleh didapati di pejabat. 16.6 Sekolah hendaklah menyimpan rekod keluar masuk murid dari kawasan sekolah semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran dijalankan.6 Murid-murid hendaklah mematuhi peraturan keselamatan sewaktu menunggu di stesen bas dan semasa di dalam bas.1. 16.3 Murid-murid yang membawa kenderaan ke sekolah hendaklah mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa berkaitan.7 Sekolah mestilah memastikan murid tidak berada di kawasan larangan semasa rehat.5 Sekolah hendaklah memastikan peraturan pakaian dipatuhi oleh murid semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran di bengkel. semasa dan selepas sesuatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran dijalankan. makmal.2.2 Sekolah hendaklah mengawasi murid sebelum. 16. 16. bilik peperiksaan. bengkel dan bilisbilik khas.3 Sekolah hendaklah merekodkan kehadiran murid semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran.1.2.7 Murid-murid hendaklah menggunakan tempat menunggu ketika datang dan balik sekolah.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 15.

4.3. 16. 16.4.3.3 Arahan Keselamatan Murid Semasa Aktiviti Kokurikulum.3. semasa dan selepas aktiviti kokurikulum. semasa dan selepas aktiviti lawatan dan perkhemahan dilaksanakan.3 Sekolah hendaklah merekodkan kehadiran murid sebelum.2 Sekolah hendaklah mengadakan pengawasan keselamatan murid sebelum. 16. 16. 16. sukan dan permainan dipatuhi. Sukan dan Permainan.3. 16. 16.4. sukan dan permainan.4 Arahan Keselamatan Murid Semasa Aktiviti Lawatan dan Perkhemahan.1 Sekolah hendaklah menyediakan peraturan keselamatan murid sebelum. 16. sukan dan permainan. semasa dan selepas aktiviti kokurikulum.4 Sekolah hendaklah memastikan tatacara penggunaan peralatan untuk aktiviti lawatan dan perkhemahan dipatuhi oleh murid.5 Sekolah hendaklah memastikan prosedur dan peraturan berkaitan aktiviti lawatan dan perkhemahan dipatuhi.1 Sekolah hendaklah menyediakan arahan berkaitan keselamatan murid sebelum.6 Sekolah hendaklah merekodkan pergerakan keluar murid yang menghadiri aktiviti kokurikulum. sukan dan permainan. sukan dan permainan. semasa dan selepas aktiviti lawatan dan perkhemahan dilaksanakan.3. .2 Sekolah hendaklah membuat pengawasan murid sebelum.4 Sekolah hendaklah memastikan tatacara penggunaan peralatan aktiviti kokurikulum. 16. sukan dan permainan.4. 16. 16. 16.3 Sekolah hendaklah merekodkan kehadiran murid semasa aktiviti kokurikulum.3. 16.5 Arahan Keselamatan Berkaitan Penggunaan Tandas. semasa dan selepas aktiviti lawatan dan perkhemahan dilaksanakan. 16.5 Sekolah hendaklah memastikan murid mematuhi peraturan berpakaian semasa melaksanakan aktiviti kokurikulum.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 16.4.6 Sekolah hendaklah memastikan kenderaan yang digunakan untuk aktiviti lawatan dan perkhemahan berada dalam keadaan selamat.4.

6.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 16.1 Sekolah hendaklah memastikan murid tidak berada di kantin semasa sesi pengajaran dan pembelajaran sedang berlangsung.5. 16.4 Semua murid hendaklah diperingatkan dari semasa kesemasa tentang sebarang peraturan dan kebersihan penggunaan tandas di sekolah.5.6. 16.5.6. . manakala murid lelaki berteman jika situasi memerlukan ketika hendak ke tandas. 16.2 Sekolah hendaklah memastikan murid mematuhi arahanarahan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah semasa berada di kantin.2 Sekolah hendaklah memastikan murid tidak memasuki tandas jika terdapat orang luar yang mencurigakan / tidak dikenali di dalam atau di luar tandas.5. 16. 16.6 Arahan Keselamatan Penggunaan Kantin.3 Sekolah hendaklah memastikan murid perempuan berteman.1 Sekolah hendaklah memastikan murid mematuhi arahanarahan yang dipamerkan menerusi papan tanda yang ada di tandas. 16.3 Sekolah hendaklah menjadualkan guru dan pengawas bertugas ketika rehat di kantin. 16.

BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH YANG DIBENARKAN TANDANAMA LENCANA TALI LEHER SKIRT DI BAWAH LUTUT .

BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH YANG TIDAK DIBENARKAN .

BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH YANG TIDAK DIBENARKAN .

BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH .

BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH JENIS KASUT YANG DILARANG PEMAKAIANNYA .

BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH PERATURAN PENGGUNAAN BEG SEKOLAH TIDAK DIBENARKAN DIBENARKAN TIDAK DIBENARKAN DIBENARKAN .

BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH .

BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH .

BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful