BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH

PERATURAN-PERATURAN SEKOLAH SMK GELANG PATAH
1.0 PENDAHULUAN 1.1 Pada menjalankan kuasa yang diperuntukkan dalam Ordinan Pelajaran ,1957, Peraturan-Peraturan Pelajaran (Disiplin Sekolah) 1959,berdasarkan Peraturan 4 dan Peraturan 6 maka saya sebagai Pengetua yang dilantik di Sekolah Menengah Kebangsaan Gelang Patah, dengan ini membuat peraturan yang dikuatkuasakan ke atas semua pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Gelang Patah. 1.2 Peraturan ini dinamakan Peraturan dan Undang-Undang Sekolah Menengah Kebangsaan Gelang Patah. 1.3 Peraturan ini atau mana-mana bahagian dalam peraturan ini boleh dipinda atau ditambah atau dimansuhkan dari masa ke semasa mengikut kesesuaian dan keperluan jika dirasakan perlu oleh Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Gelang Patah. 1.4 Setiap pelajar juga tertakluk kepada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia, Jabatan Pelajaran Negeri, Pejabat Pelajaran Daerah dan mana-mana pihak berwajib yang ada hubungan dengan pihak sekolah. PENGUATKUASAAN 2.1 Semua guru dan pengawas sekolah ini adalah diberi kuasa untuk menguatkuasakan Peraturan Sekolah ini. 2.2 Setiap pelajar atau kumpulan pelajar sekolah ini dikehendaki mematuhi setiap peraturan yang ada, termasuklah peraturanperaturan baru atau undang-undang kecil yang dikeluarkan oleh pihak sekolah dari masa kesemasa. 2.3 Mana-mana pelajar yang didapati melanggar mana-mana peraturan ini akan dikenakan tindakan disiplin yang setimpal dengan kesalahan mereka. WAKTU PERSEKOLAHAN 3.1 Waktu Hadir 3.1.1 Waktu persekolahan adalah bermula dari jam 7.10 pagi hingga 2.30 petang. 3.1.2 Loceng Pertama akan dibunyikan pada jam 7.10 pagi untuk perhimpunan pagi pada setiap hari dan kehadiran pelajar akan diambil oleh guru tingkatan semasa perhimpunan ini. 3.1.3 Loceng kedua akan dibunyikan pada jam 7.25 pagi bagi mengakhiri perhimpunan dan pelajar bergerak masuk ke kelas masing-masing bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran. Pengajaran dan pembelajaran akan bermula

2.0

3.0

BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH

3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7

jam 7.30 pagi setiap hari kecuali pada hari Isnin dan Jumaat pada jam 8.10 pagi. Semua pelajar mesti berada di dalam kawasan sekolah selewat-lewatnya jam 7.10 pagi. Pelajar yang hadir selepas jam 7.15 pagi adalah dianggap lewat. Pelajar yang tidak hadir pada hari sebelumnya hendaklah beratur disebelah tingkatan Pendidikan Khas. Pelajar hanya dibenarkan menggunakan pintu hadapan untuk masuk ke kawasan sekolah. Penggunaan pintu masuk yang lain dianggap telah melanggar peraturan sekolah.

3.2

WAKTU BALIK 3.2.1 Loceng balik akan dibunyikan pada jam 1.50 petang dan 2.30 petang. Pelajar bergerak pulang mengikut jadual yang telah ditetapkan. 3.2.2 Sebelum meninggalkan kelas setiap pelajar hendaklah dengan seliaan guru mata pelajaran memastikan: 3.2.2.1 Tingkap telah ditutup. 3.2.2.2 Lampu dan kipas telah dipadamkan (switch off). 3.2.2.3 Papan hijau dan papan putih telah dibersihkan. 3.2.2.4 Tiada sampah sarap di bawah meja, di dalam dan luar kelas. 3.2.2.5 Tiada buku Teks SPBT atau buku latihan ditinggalkan di bawah meja atau di almari kelas. 3.2.3 Setelah pintu ditutup dan setelah mendapat arahan guru, pelajar hendaklah meninggalkan kelas dalam keadaan teratur dan senyap. 3.2.4 Pelajar hendaklah beratur dikantin dan bergerak setelah diarahkan oleh pengawas bertugas. Hanya pintu hadapan sahaja boleh digunakan untuk keluar dari kawasan sekolah pada waktu balik. 3.2.5 Semua pelajar mesti meninggalkan sekolah selewatlewatnya jam 6.00 petang sekiranya menjalankan aktiviti kokurikulum. WAKTU REHAT 3.3.1 Tingkatan Peralihan, Satu, Dua dan Tiga 3.3.1.1 Jam 10.10 pagi hingga Jam 10.30 pagi 3.3.2 Tingkatan Empat, Lima dan Enam 3.3.2.1 Jam 10.50 pagi hingga jam 11.10 pagi 3.3.3 Pelajar tidak dibenarkan berada dalam kelas semasa waktu rehat kecuali pelajar yang bertugas sahaja. 3.3.4 Semua lampu dan kipas telah dipadamkan sebelum meninggalkan kelas. Pintu kelas hendaklah ditutup atau dikunci ketika meninggalkan kelas untuk rehat.

3.3

BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH

3.3.5 Semua pelajar tidak dibenarkan berada di kaki lima blok aras satu hingga empat kecuali Pengawas. 3.3.6 Pelajar hanya dibenarkan makan dan minum di kantin sekolah sahaja. Makan dan minum pada waktu belajar atau di dalam kelas adalah dilarang. 3.3.7 Pelajar tidak dibenarkan membawa makanan dari luar kecuali menggunakan bekas yang boleh diguna semula. Penggunaan kertas pembungkus makanan dan polisterin adalah dilarang. 3.3.8 Pelajar tidak dibenarkan menjual makanan luar di dalam kawasan sekolah. 3.3.9 Pelajar hendaklah dalam keadaan tertip dan beratur ketika membeli makanan di kantin. Pelajar dilarang berlari, bertolak-tolak semasa di kantin. 3.3.10 Semua sisa makanan hendaklah dibuang ke dalam tong sampah yang disediakan. Bekas makanan, cawan plastik, sudu serta garfu yang disediakan oleh pihak kantin hendaklah diletakkan di dalam bekas yang disediakan. 3.3.11 Semua pelajar tidak dibenarkan berada di kantin atau membeli makanan di kantin sebelum atau selepas waktu rehat kecuali sebelum jam 7.10 pagi atau dengan kebenaran guru. 3.4 KELUAR DARI KAWASAN SEKOLAH 3.4.1 Semua pelajar tidak dibenarkan meninggalkan kawasan sekolah pada waktu persekolahan, termasuk waktu rehat kecuali dengan mendapat kebenaran bertulis daripada Pengetua atau wakilnya. 3.4.2 Pelajar yang hendak ke hospital kerana sakit hendaklah mendapatkan kebenaran dan Surat Rawatan di Pejabat Sekolah yang akan ditandatangani oleh Pengetua atau wakilnya. 3.4.3 Setiap pelajar yang hendak ke klinik atau hospital hendaklah bersama ibu bapa atau penjaga atau pun dihantar oleh Guru Bertugas. Pelajar tidak dibenarkan keluar bersendirian untuk mendapatkan rawatan. 3.4.4 Pelajar yang keluar dari kawasan sekolah tanpa kebenaran adalah dianggap telah ponteng sekolah dan boleh dikenakan tindakan disiplin yang setimpal dengan kesalahan mereka. KETIDAKHADIRAN KE SEKOLAH 3.5.1 Pelajar yang tidak hadir ke sekolah mestilah menyerahkan surat/kenyataan bertulis daripada ibubapa/penjaga atau surat akuan doktor (Medical Certificate) kepada guru tingkatan apabila hadir semula ke sekolah.

3.5

BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH

3.5.2 Sebaik-baiknya pihak ibubapa/penjaga memaklumkan pihak sekolah terlebih dahulu akan ketidakhadiran anak masingmasing samada melalui cara lisan (datang sendiri ke sekolah) atau melalui panggilan telefon. 3.5.3 Sekiranya pelajar tidak hadir tanpa sebarang kenyataan semada secara lisan atau bertulis daripada ibubapa/penjaga, maka pelajar tersebut adalah dianggap telah ponteng sekolah. 3.5.4 Pelajar yang tidak hadir ke sekolah tanpa kenyataan ’secara berturut-turut’ maka tindakan berikut akan dikenakan iaitu: 3.5.4.1 Hari ke- 3 - Surat Amaran Pertama dikeluarkan. 3.5.4.2 Hari ke- 10 – Surat Amaran Kedua dikeluarkan 3.5.4.3 Hari ke- 17 – Surat Amaran Terakhir dikeluarkan. 3.5.4.4 Hari ke- 31 – Surat Buang Sekolah dikeluarkan. 3.5.5 Pelajar yang tidak hadir ke sekolah tanpa kenyataan ’secara tidak berturut-turut’ maka tindakan berikut akan dikenakan iaitu: 3.5.5.1 Hari ke- 10 - Surat Amaran Pertama dikeluarkan. 3.5.5.2 Hari ke- 20 – Surat Amaran Kedua dikeluarkan 3.5.5.3 Hari ke- 40 – Surat Amaran Terakhir dikeluarkan. 3.5.5.4 Hari ke- 60 – Surat Buang Sekolah dikeluarkan. 3.5.6 Surat-surat amaran tersebut di atas akan diserahkan kepada ibubapa penjaga melalui Perkhidmatan Pos Malaysia ke alamat rumah masing-masing. Surat Amaran Pertama dan Kedua adalah menggunakan pos biasa, Surat Amaran Terakhir dan Surat Buang Sekolah adalah menggunakan Pos Berdaftar Akaun Penerimaan. 3.5.7 Alamat penghantaran adalah berdasarkan alamat rumah yang diberikan oleh ibubapa/penjaga semasa pendaftaran pelajar ke sekolah ini. Sebarang kes surat tidak diterima berdasarkan alamat yang diberi adalah bukan menjadi tanggungjawab pihak sekolah. 4.0 PERATURAN DI DALAM KELAS DAN BILIK-BILIK KHAS 4.1 KEBERSIHAN DAN KECERIAAN KELAS 4.1.1 Setiap kelas hendaklah sentiasa dalam keadaan bersih. Setiap pelajar dalam kelas bertanggungjawab terhadap kebersihan kelas masing-masing. 4.1.2 Tugas membersihkan kelas hendaklah dilakukan sebelum waktu pertama dan pada waktu rehat. 4.1.3 Setiap kelas hendaklah sentiasa dalam keadaan ceria dan dihiasi dengan bahan-bahan berunsur pendidikan.

2 4.10 Lain-lain maklumat yang sesuai.2.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 4.2.2.8 Prosedur Langkah-Langkah Keselamatan.4 Setiap pelajar tidak boleh sama sekali menimbul gangguan pada waktu pengajaran dan pembelajaran.4 Pelan Kedudukan Pelajar serta nombor kerusi meja masing-masing.1. setiap pelajar hendaklah dalam keadaan senyap dan duduk di tempat masing-masing.3.2.3. 4. ketua tingkatan atau wakilnya hendaklah mencari 4. 4.1. Merosak atau memusnahkan papan kenyataan adalah satu kesalahan disiplin.9 Maklumat-Maklumat Mata pelajaran.3.2. berjalan-jalan di dalam kelas.1 Papan Kenyataan dalam kelas hendaklah memaparkan maklumat-maklumat berikut: 4.6 Peraturan dan Pekeliling sekolah. 4. 4.2.4 .1 Carta Organisasi Kelas.2. 4.2.1.6 Ketika pertukaran waktu . 4. 4.2 Jadual waktu Kelas.7 Arahan Kawad Keselamatan.1. sementara menunggu ketibaan guru seterusnya. PAPAN KENYATAAN 4. 4.1. 4. 4.1.5 Senarai Harta Benda Kelas (Daftar Inventori). 4. Setiap pelajar bertanggungjawab terhadap kerusi meja yang diperuntukkan kepada mereka.1.2 Setiap pelajar mestilah menumpukan penuh perhatian terhadap pengajaran guru. 4.2.3. 4. Ini termasuklah perbuatan berbual-bual. 4. 4.3.5 Setiap pelajar wajib membuat latihan yang diarahkan oleh guru.3 Suasana dalam kelas hendaklah menggambarkan suasana pembelajaran tanpa gangguan kebisingan. 4. bergaduh dan sebagainya.3. berbuat bising.1.1.3 Jadual Bertugas harian.3.2 Papan Kenyataan hendaklah dijaga dan dikemas kini setiap bulan.1. PERATURAN WAKTU BELAJAR 4. bergurau senda.2.2. Pelajar yang keluar kelas semasa waktu pertukaran ini dianggap telah melakukan kesalahan ponteng kelas dan boleh diambil tindakan yang setimpal dengan kesalahannya. 4.7 Jika guru tidak masuk ke kelas selepas 5 minit masa berlalu. termasuk menyiapkan tugasan/kerja rumah yang diberikan dan menghantarnya mengikut masa yang ditentukan oleh guru mata pelajaran tersebut.1.1 Setiap pelajar wajib menghormati guru dan rakan-rakan di dalam kelas masing-masing.2.1.3 Kerusi meja hendaklah dalam keadaan kemas dan tersusun.5 Setiap kelas mesti mempunyai jawatankuasa kebersihan dan keceriaan yang akan melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi.

4.5 Para pelajar adalah tertakluk dan dikehendaki mematuhi peraturan-peraturan khas yang disediakan apabila berada di bilik-bilik khas ( seperti makmal sains. bengkel KH. 4. bersopan dan senyap. Sila catatkan maklumat pengambilan dan pemulangan di dalam buku yang disediakan.4 4.1 Semua pelajar tidak dibenarkan meninggalkan bilik darjah kecuali dengan kebenaran guru dan menggunakan Pas Kebenaran Keluar Kelas. bengkel KH. 4.15 pagi dan dipulangkan semula apabila tiba waktu balik. Perpustakaan) atau ke padang (waktu pendidikan jasmani) hendaklah dalam keadaan tertib. 4.4. .9 Ketua Tingkatan bertanggungjawab memastikan Buku Pemantauan Pengajaran dan Pembelajaran diambil di Unit Disiplin dan Pengawas pada waktu pagi selewat-lewatnya 7. Bilik kaunseling dan sebagainya) PENGGUNAAN PERPUSTAKAAN / PUSAT SUMBER 4.4. 4.5. 4.2 Pelajar dilarang berada di perpustakaan semasa proses pengajaran dan pembelajaran sedang berlangsung kecuali bersama guru mata pelajaran.5 guru berkenaan atau menemui Penolong Kanan atau ke Pejabat untuk mendapatkan Guru Ganti.1 Perpustakaan hanya dibuka kepada pelajar pada waktu rehat dan waktu petang sahaja. Bengkel PSV .2 Penggunaan Pas Kebenaran Keluar Kelas adalah dibenarkan untuk seorang pelajar untuk satu-satu masa kebenaran diberikan. Pendidikan Jasmani atau kemana sahaja proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung.5.4 Pergerakkan pelajarke bilik-bilik lain ( makmal sains.11 Ketua Tingkatan dan setiap pelajar dalam kelas mestilah memastikan Buku Pemantauan Pengajaran dan Pembelajaran sentiasa dalam keadaan selamat.3.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 4.4.8 Ketua Tingkatan bertanggungjawab memastikan keadaan kelas terkawal semasa ketiadaan guru. Makmal Sains.3.4.3.10 Ketua Tingkatan dan Setiap pelajar dalam kelas bertanggungjawab memastikan Buku Pemantauan Pengajaran dan Pembelajaran dibawa kemana-mana sekiranya pelajar bergerak ke Bengkel. 4.3 Semua pelajar dilarang berada di luar bilik darjah masingmasing pada waktu ketiadaan guru atau ketika guru belum sampai ke kelas.3. Ketua Tingkatan hendaklah memastikan bahawa semua pelajar telah bersiap sedia beratur sebelum membenarkan mereka bergerak secara kumpulan ke tempat yang dituju. Perpustakaan. 4.4. 4. KELUAR DARI BILIK DARJAH 4.

8.7 4.5. PERATURAN PENGGUNAAN BILIK-BILIK KHAS YANG LAIN 4. 4. 4. 4.8. tidur atau ponteng kelas. 4.2 Bilik Rawatan hanya boleh digunakan jika terdapat jawatankuasa bertugas di dalam bilik tersebut. jika tidak bilik tersebut tidak boleh dibuka.5.6 4.1 Pelajar yang perlu berehat di bilik rawatan kerana masalah kesihatan hendaklah mendapatkan kebenaran dan bantuan Penolong Kanan HEM ataupun Guru Bertugas.7.3 Pelajar lain yang menyalahgunakan bilik khas tersebut akan diambil tindakan disiplin.8 4. 4.1 Penggunaan bilik-bilik khas lain seperti Bilik Bahasa Tamil.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 4.5 Buku-buku dan bahan bacaan perpustakaan lainnya tidak boleh dibawa keluar.7.5.6.4 Pelajar yang sakit dinasihatkan menelefon ibu bapa/penjaga untuk dibawa pulang ke rumah masingmasing. 4. dan lain-lain adalah berdasarkan keperluan dan mestilah bersama guru. 4. KHIDMAT BIMBINGAN DAN KAUNSELING 4.5.4 Elakkan perbuatan yang boleh mengganggu pelajar lain yang sedang membaca / belajar di perpustakaan. Jika terdapat pelajar yang menyalahgunakan bilik rawatan tindakan tegas akan diambil setimpal dengan kesalahan yang dilakukan.7 Pelajar yang tidak mengambil sesuatu mata pelajaran Peperiksaan Awam boleh menggunakan perpustakaan semasa proses Pengajaran dan Pembelajaran berlangsung dengan kebenaran Penolong Kanan.1 Pelajar yang ingin berjumpa Kaunselor Pelajar hendaklah mendaftarkan diri di Bilik Bimbingan dan Kaunseling pada waktu tiada proses Pengajaran dan Pembelajaran untuk urusan temujanji. KEMUDAHAN RAWATAN / BILIK RAWATAN 4.2 Hanya pelajar yang layak berada di bilik berkenaan dibenarkan menggunakan bilik tersebut. Bilik Pengawas. kecuali yang dipinjam secara sah di kuanter perpustakaan. 4. 4.7.5.2 Pelajar yang mempunyai temu janji dengan Kaunselor perlu mendapatkan kebenaran guru mata pelajaran sebelum meninggalkan kelas.3 Bilik Rawatan bukannya tempat berehat.6.7.3 Pelajar adalah dilarang berbual-bual atau berbuat bising ketika berada di Perpustakaan. 4.6 Pelajar tidak dibenarkan membawa masuk buku teks dan sebagainya kecuali dengan kebenaran petugas di perpustakaan.8. .

9 Ucapan Pengetua 5.2.2.7.2.2.2 Bacaan Doa 5.2 PERHIMPUNAN RASMI MINGGUAN 5.3 PERHIMPUNAN HARIAN 5. senyap dan memberi sepenuh tumpuan kepada isi kandungan perhimpunan.1 Perhimpunan dimulakan dengan perarakan masuk Pengetua dan Penolong-Penolong Kanan.11 Majlis Bersurai 5. semua pelajar hendaklah berbaris dengan tertib mengikut konsep RIMUP.7.7. 5.7. 5.5 Setiap pelajar mesti membawa Buku Panduan Pelajar untuk membuat catatan maklumat yang disampaikan oleh Pentadbir dan Guru Bertugas.2.6 Laporan Guru Bertugas Minggu Lepas 5.8 Ucapan Penolong-Penolong Kanan 5.2.2.4 Nyanyian Lagu Bangsa Johor 5.3 Dewan Perhimpunan adalah Zon Senyap.3.7.7. Khamis dan Jumaat.1 Perhimpunan Harian dijalankan pada hari-hari Selasa. Rabu.7. 5.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 5.7 Persembahan/ Perasmian/ Pengumuman (jika ada) 5.7.2.2.10 Nyanyian Lagu Sekolah 5.2.2.5 Bacaan Ikrar Rukunnegara 5. 5.2.7 Aturcara Majlis Perhimpunan Rasmi 5.3.1 Perhimpunan ini diadakan pada setiap Hari Isnin.2 Semua pelajar mesti berkumpul di dataran kejat mengikut tingkatan masing-masing sebelum diarahkan bergerak ke dalam Dewan Bestari.2. 5.4 Pelajar yang bising akan dikeluarkan dari Dewan Perhimpunan dan tindakan disiplin akan diambil setimpal dengan kesalahan mereka.2.7.1 Kehadiran pelajar pada waktu perhimpunan adalah wajib.6 Perhimpunan Mingguan adalah majlis rasmi maka para pelajar dinasihatkan menjaga tatatertip. 5. . 5.2.2.8 Sewaktu bendera dinaikkan dan lagu dinyanyikan semua pelajar hendaklah berdiri tegak dan menyanyikannya dengan penuh bersemangat.2.10 pagi dikelolakan oleh Pengawas Bertugas dibawah penyeliaan Guru Bertugas.7.7.2.3 Nyanyian Lagu Negaraku 5. 5. tidak bermain dan berbuat bising dalam Dewan Perhimpunan.0 PERHIMPUNAN SEKOLAH 5.2. 5.2 Perhimpunan bermula jam 7. 5. ketidakhadiran dianggap ponteng kelas/perhimpunan. KetuaKetua Bidang dan Ketua serta Penolong Ketua Pengawas.

3.3.4 Perhimpunan ini mesti ditamatkan pada jam 7. 6. badan beruniform dan rumah sukan mengikut ketentuan pihak sekolah.4.4. 5.4.3. aturcaranya adalah seperti berikut: 5.1. PERHIMPUNAN KOKURIKULUM 5.4.2 Perhimpunan dimulakan dengan bacaan doa. 6.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 5. . Tindakan disiplin akan dikenakan kepada pelajar yang tidak hadir tanpa alasan yang munasabah.4.3.3 Lafaz Ikrar Pelajar diketuai oleh Pengawas Bertugas. 5.4.1 Pelajar berbaris mengikut tingkatan masingmasing.3. 5. 5.3.4.3.3.3 Perhimpunan dimulakan dengan Penerimaan Tabik Hormat oleh Pengetua 5.4.4 Aturcara majlis Perhimpunan ini ialah seperti berikut: 5.3.1 PENGLIBATAN DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM SEKOLAH 6.3.5 Perjumpaan Guru-guru penasihat dengan unitunit masing-masing. 5. 5.3.4.4.5 Semua pelajar mesti mematuhi etika berpakaian pada hari Rabu iaitu Pakaian Unit Beruniform.1 Semua pelajar wajib mendaftarkan diri sebagai anggota persatuan.4.4. 5. 5.4. 5.3 Pelajar akan beratur mengikut Unit Beruniform masingmasing. semua pelajar diarah bergerak secara teratur dan senyap ke kelas masing-masing mengikut arah / laluan yang ditentukan.4 Pengumuman-pengumuman 5.1.0 PERATURAN-PERATURAN DI DALAM SEKOLAH 6.2 Kehadiran dalam kegiatan kokurikulum adalah wajib. 5. 6.6 Bersurai/ bergerak ke kelas masing-masing.2 Pasukan Kawalan Kehormatan mengambil tempat dihadapan sekali.4 Perhimpunan dijalankan seperti biasa.4.3.4. 5. 5.3 Perhimpunan ini dijalankan secara ringkas. 5.3.3 Pelajar tidak dibenarkan menukar keahlian dalam kegiatan kokurikulum tanpa kebenaran Pengetua atau Penolong Kanan Kokurikulum. kelab sukan dan permainan.5 Guru mengambil kehadiran pelajar.2 Perhimpunan dikendalikan oleh Pengawas Bertugas dibawah penyeliaan Penyelaras Unit Beruniform.3.1 Perhimpunan Kokurikulum diadakan pada setiap hari Rabu minggu ketiga.4.4.25 pagi.4 5.1 Semua Unit Beruniform mengabil tempat.6 Pelajar bersurai dengan keadaan senyap menuju ke kelas masing-masing.1.

4 Pelajar yang tidak menjawab soalan ujian/peperiksaan. 6.1. Tidakan tegas akan dikenakan terhadap pelajar yang terlibat dengan kes penyelewengan.3 Kegagalan memakai pakaian Pendidikan Jasmani adalah merupakan satu kesalahan dan boleh diambil tindakan disiplin. atau tidak serius mengambil ujian/peperiksaan.2. 6.5 Sebarang penyelewengan. 6. 6. Sebarang peminjaman peralatan adalah tidak dibenarkan pada waktu ujian/peperiksaan.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 6. perkhemahan dan sebagainya ) hendaklah terlebih dahulu mendapatkan kebenaran ibu bapa / penjaga masing-masing.3. dengan syarat membawa bersama pakaian seragam sekolah.3.2.4 Pelajar yang ingin menyertai kegiatan kokurikulum anjuran sekolah di luar kawasan sekolah ( lawatan. Sebarang keengkaran akan mengakibatkan pelajar tidak dibenarkan mengambil keputusan peperiksaan masing-masing.3. PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN 6.3 Pelajar mesti memastikan semua keperluan atau kelengkapan menghadapi ujian/peperiksaan telah disediakan.6 Semua pelajar PMR wajib memakai pakaian seragam sekolah sewaktu mengambil keputusan PMR. 6.1 Pada waktu Pendidikan Jasmani.3. penipuan dan meniru ini. atau tidur semasa ujian/peperiksaan akan diambil tidakan disiplin yang setimpal dengan kesalahan yang dilakukan.2. Manakala pelajar SPM dan STPM dikehendaki memakai pakaian yang sopan dan bersesuaian dengan budaya sekolah. penipuan atau meniru dalam ujian/peperiksaan adalah dilarang keras. kecuali jika mendapat pengesahan doktor.2 UJIAN / PEPERIKSAAN DALAMAN DAN PEPERIKSAAN AWAM 6. 6.2 Semua pelajar wajib hadir dan menjawab kertas soalan ujian / peperiksaan yang diambil. 6.2.4 Pelajar yang waktu Pendidikan Jasmaninya pada waktu pertama dibenarkan memakai pakaian Pendidikan Jasmani dari rumah masing-masing.2 Pelajar tidak dibenarkan menyertai aktiviti Pendidikan Jasmani tanpa pakaian yang sesuai atau berpakaian seragam sekolah. tidak seorang pelajar pun akan diberi pengecualian.1 Semua pelajar wajib mematuhi semua peraturan ujian / peperiksaan.3 .2. 6.2. 6. 6. atau yang mengganggu ketenteraman perjalanan ujian/peperiksaan.

4 Setelah selesai makan. kecuali dengan kebenaran bertulis daripada Pengetua atau wakilnya atau bersama-sama guru kerana urusan yang berkaitan denagn pembelajaran. dengan memelihara harta benda sekolah.5 Pelajar dilarang membawa keluar makanan dan minuman dari kawasan kantin. merosakkan paip air dan sebagainya.3.5.5 6.5 Pelajar hendaklah menukar Pakaian Pendidikan Jasmani dengan pakaian seragam sekolah selepas tamat waktu Pendidikan Jasmani.5. PENGGUNAAN TANDAS 6.4 KANTIN 6.6 . mangkuk.1 Semua pelajar hendaklah menggunakan kemudahan yang disediakan dengan baik dan cermat. bersihkan tempat makan dan letakkan pinggan. cawan/gelas.2 Pelajar dilarang ke tandas pada waktu pertama. 6. 6.5. pada waktu rehat dan selepas tamat waktu persekolahan.1 Pelajar dikehendaki beratur dengan senyap dan berdisiplin ketika membeli makanan di kantin.4.4.5.4. 6. Elakkan perbuatan mengotorkan meja dan kerusi tempat makan.3 Semua pelajar bertanggungjawab terhadap kebersihan tandas. 6. satu waktu sebelum rehat. HARTA BENDA SEKOLAH 6. satu waktu selepas rehat dan satu waktu sebelum balik. 6. baik di dalam kelas mahu pun di 6.6.1 Pelajar dibenarkan ke tandas pada waktu-waktu berikut iaitu sebelum waktu pertama. 6. menconteng dinding-dinding tandas.6 Pelajar dilarang berada di kantin pada waktu pengajaran dan pembelajaran. Elakkan perbuatan tidak mengepam tandas setelah digunakan.4.5. 6.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 6.2 Arahan darpada Pengawas Bertugas hendaklah sentiasa dipatuhi.4.3 Pelajar hendaklah duduk di tempat yang disediakan dan makan dengan tertib dan sopan.4 Sebarang kerosakkan tandas hendaklah dimaklumkan kepada Guru Bertugas dengan segera.5 Tuala Wanita (pad) yang telah digunakan hendaklah dibungkus elok-elok dan dibuangkan kedalam bekas/tong khas yang disediakan. 6.4.6 Sikap berjimat dalam penggunaan air hendaklah diamalkan. 6. Pastikan paip air ditutp setelah digunakan. 6. 6. sudu/garfu di tempat yang disediakan.5.

5 Sekiranya pelajar tedak mematuhi undang-undang dan peraturan yang ditetapkan kebenaran membawa basikal ke sekolah akan ditarik balik serta merta.8.8.5 Bilik Guru 6.4 Pihak sekolah tidak bertanggungjawab terhadap keselamatan.7.7 MENGGUNAKAN KENDERAAN DALAM KAWASAN SEKOLAH 6.6.7.7.1.8 Bilik Rawatan 6.8.1 Bilik-bilik berikut adalah merupakan kawasan larangan bagi pelajar iaitu: 6.2 Bilik Pengetua 6.8.1 Menunggang basikal dalam kawasan sekolah adalah dilarang.3 Pelajar yang didapati melakukan perbuatan tingkahlaku musnah atau ”vandalisme” dan merosakkan harta benda sekolah akan dikenakan tindakan disiplin yang berat termasuk menggantikan kos harta benda yang dirosakkan itu sepenuhnya.8.7. dan sebagainya.2 Pelajar yang membawa basikal ke sekolah perlu mematuhi undang-undang yang sedang berkuatkuasa sekarang.1.7.1.7.7. KAWASAN LARANGAN 6.4 Bilik Guru-Guru Kanan / Ketua Bidang 6.1.6. Sila pastikan basikal masing-masing dikunci dan diletakkan ditempat yang dikhaskan.2 Sebarang kerosakan harta benda sekolah hendaklah dilaporkan kepada Guru Bertugas.8 Setiap motosikal yang mendapat kebenaran perlu mempunyai ”stiker” atau pelekat SMK Gelang Patah.9 Pelajar dilarang membawa atau memandu kereta di kawasan sekolah.1. tayar yang baik. 6. 6.8. 6. 6.3 Bilik Penolong-Penolong Kanan 6. 6.3 Pelajar yang menunggang basikal hendaklah berlepas balik selepas semua pelajar berjalan kaki keluar dari kawasan sekolah.8 . 6.8.7.6 Bilik Peperiksaan 6. kerosakkan atau kehilangan basikal yang dibawa ke sekolah. supaya sentiasa dalam keadaan baik dan berfungsi.1. 6.1.1 Pejabat Am 6.8.8. 6. 6. 6.7 Pelajar dilarang menunggang motosikal di kawasan sekolah pada bila-bila masa kecuali mendapat kebenaran bertulis daripada Pengetua atau wakilnya.7 Bilik Gerakan / Mesyuarat 6. 6.7.1.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH kawasan persekitaran sekolah.6 Pastikan basikal anda mempunyai ciri-ciri keselamatan seperti brek.

8.1.11 Bilik Kokurikulum 6. 6.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 6.8.3 Semua pelajar dilarang berada di kawasan bangunan sekolah pada waktu rehat.4.2.4.8.8. 6.9 KESELAMATAN 6.1 Laluan Hadapan Pejabat hingga ke Bilik Peperiksaan.8. 6.8.8. 6.3 Tandas-tandas yang tidak dibuka atau diwartakan sebagai tandas.15 Bilik Persalinan 6.2 Pelajar yang hendak menemui Pengetua atau Penolong Kanan hendaklah mendapat kebenaran terlebih dahulu.1 Sebarang kemalangan atau kecemasan yang berlaku ke atas pelajar di kawasan sekolah hendaklah dilaporkan dengan serta merta kepada guru bertugas atau pengawas.8.1.8.1.5 Tempat Letak Kereta Guru dan Kakitangan.4. Sebarang kehilangan atau penemuan hendaklah dilaporkan kepada guru bertugas atau Penolong Kanan HEM.3 Pelajar tidak digalakkan membawa wang tunai yang banyak ke sekolah.8.4.1.4.14 Bilik Makan Guru 6.9. .4.9.1 Sila ketuk pintu dan dapatkan kebenaran masuk sebelum masuk ke bilik-bilik berkenaan.9.8.10 Bilik Sukan 6. 6.6 Stor penyimpanan Perabot lama. 6.1. 6.8. 6. kecuali pengawas bertugas.8.1. 6.12 Dewan Bestari 6.2.8.7 Kawasan kolam ikan dan kawasan kolam najis serta rumah pam air dan elektrik. 6. 6.8.9.4. pelajar-pelajar hendaklah mematuhi Peraturan Kecemasan Kebakaran Sekolah.13 Bilik-bilik Elektrik 6.4 Apabila berlaku kebakaran.8.8.4 Tandas-tandas di Dewan kecuali jika terdapat program yang diadakan di Dewan Bestari.2 Pelajar hanya boleh memasuki kawasan tersebut apabila diminta berbuat demikian oleh guru yang berkenaan atau apabila ada urusan rasmi. Blok F kecuali dengan kebenaran guru.2 Laluan di hadapan Bilik Guru di Aras 2 .8.1.4. 6.2 Pihak sekolah tidak bertanggungjawab terhadap kehilangan harta benda kepunyaan pelajar.8 Bilik Persalinan kecuali dibenarkan guru untuk tujuan Pendidikan Jasmani sahaja. 6. 6. 6.8.9 Bilik Pendidikan Jasmani 6.8. 6.4 Kawasan Berikut adalah merupakan kawasan larangan bagi pelajar.

2 Urusan pembelian hendaklah dibuat pada waktu rehat atau selepas waktu persekolahan sahaja.12.12. 6.4 Pihak tidak akan mengeluarkan sebarang Surat Akuan (Testimonial) dan Surat Berhenti Sekolah kepada pelajar yang gagal menjelaskan yuran sekolah dan sebagainya.2 Pelajar bertanggungjawab terhadap penggantian buku-buku yang rosak atau hilang atau membayar kos buku tersebut.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 6.7 Berjalan dengan tertib semasa menaiki dan menuruni tangga.3 Pelajar adalah dilarang sama sekali meninggalkan buku teks SPBT dalam kelas atau di sekolah selepas waktu persekolahan.1 Buku teks adalah percuma dan hendaklah dijaga dengan baik oleh setiap pelajar yang menerimanya. 6.10.11. 6. .10.9.10.12.5 Urusan pembelian hendaklah dibuat dikuanter yang disediakan.1 Semua pelajar wajib menjelaskan yuran sekolah dan bayarn-bayaran lain yang ditentukan oleh pihak sekolah pada masa yang tertentu. Pelajar dilarang untuk memasuki koperasi. 6. 6. 6.3 Pelajar yang hendak berurusan dengan koperasi pada waktu pembelajaran hendaklah mendapat kebenaran daripada guru masing-masing.12. 6. 6. 6. 6.1 Koperasi Sekolah hanya dibuka pada waktu persekolahan dan pada waktu-waktu tertentu sahaja.11. 6.9. Resit pembayaran hendaklah disimpan dengan selamat untuk rujukan dari semasa kesemasa.3 Pelajar mesti mendapatkan resit penerimaan bayaran daripada guru yang terlibat.4 Kegagalan pelajar mematuhi peraturan akan memungkinkan kemudahan pinjaman ini ditarik balik.11. 6.5 Semua pelajar bertanggungjawab atas keselamatan mereka semasa berada di kawasan sekolah.9.10.11. 6. 6.4 Sila beratur dan senyap ketika berurusan dengan koperasi.6 Untuk tujuan keselamatan pelajar dilarang berlari di kawasan bangunan sekolah.11 BUKU TEKS (SPBT) 6. Sila rujuk kepada papan kenyataan Koperasi.2 Semua bayaran hendaklah diserahkan kepada guru tingkatan masing-masing atau kepada guru yang bertanggungjawab dalam membuat pungutan yuran tertentu.10 YURAN SEKOLAH 6.12 KEDAI KOPERASI SEKOLAH 6. 6.12.

6.2 Sekiranya kecemasan atau keperluan mendesak. 7.13.1. 7. 6.1. 6. penggunaan kemudahan telefon awam ada waktu pembelajaran hendaklah dengan kebenaran guru bertugas atau guru-guru lain.3 Seluar jeans atau berpotongan seluar jeans tidak dibenarkan.14.14 HUBUNGAN DAN KEGIATAN DENGAN PIHAK LUAR 6.1.2 Hendaklah berpotingan biasa dan kelihatan sopan.5 Panjang seluar hendaklah disampai buku lali iaitu menutup sepenuhnya kedua-dua buku lali. 6.1. 7.13.3 Pelajar bertanggungjawab terhadap keselamatan telefon awam.13.1. 7.1.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 6. Sila laporkan sebarang kerosakan kepada pihak sekolah.1.8 Seluar tidak boleh berfesyen atau sengaja dikoyakkan atau dilukis.1.1. 7. Saku tepi seluar tidak dibenarkan. 7.9 Seluar tidak boleh dipakai di bawah pusat. 7.14.1 Seluar 7.1. 7.1.1.4 Pelajar luar atau bekas pelajar tidak dibenarkan berada di dalam kawasan sekolah tanpa kebenaran Pengetua. 6.1 PAKAIAN PELAJAR LELAKI 7.6 Buka lilitan kaki seluar ialah 40 cm hingga 44 cm iaitu minimum 40 cm dan maksimum 44 cm.13 PENGGUNAAN TELEFON AWAM 6.14.2 Surat-menyurat yang dibuat atas urusan rasmi hendaklah dirujuk kepada Pengetua.1 Seluar panjang berwarna hijau gelap atau olive green yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.1.1 Pelajar tidak dibenarkan sama sekali memasuki sebarang pertubuhan politik atau pertubuhan haram atau ahli kumpulan sulit / haram. .1 Penggunaan kemudahan telefon hanya dibenarkan pada waktu rehat atau sebelum dan selepas waktu persekolahan.1.14.7 Seluar yang ketat atau terlalu longgar tidak dibenarkan.4 Poket bahagian belakang hendaklah bertebuk tanpa tudung.3 Pihak sekolah berhak membuka dan memeriksa surat-surat pelajar yang diterima dengan menggunakan alamat sekolah. 7.1.1. 6.1.0 PAKAIAN SERAGAM 7.1.1.

7.1.4.4 Pelipis (sideburn) hendaklah dipotong rata digaris tengah telinga. 7.1. 7.4 Pakaian Khas .5 cm (lebar) 7.5 Rambut belakang nipis dan dipotong rata atau dipotong ’slope’ dan tidak menyentuh kolar baju.5 Butang dan jahitan mestilah berwarna putih. 7.1.1.10 Hanya singlet berwarna putih sahaja dibenarkan. Butang hendaklah dkenakan dengan kemas dan tidak membuka dada.2 Rambut depan tidak melebihi separuh paras dahi.1. berkolar dan satu poket di sebelah kiri.1.1.4.6 Potongan rambut tidak boleh berfesyen ( seperti potongan punk.2. 7.4.9 Baju hendaklah sentiasa dimasukkan di dalam seluar sewaktu berada di kawasan sekolah.1 Warna hijau gelap / hitam tanpa corak.1.1. berjuntai dihadapan dan sebagainya. 7.2 Lebar tali pinggang tidak melebihi 3 cm atau 1 inci. tidak terlalu ketat atau terlalu longgar dan berfesyen.8 Baju berlengan panjang tidak dibenarkan kecuali Pengawas atau pemegang jawatan-jawatan khas.1.1.1.1.1.2.4 Diperbuat daripada kain kapas atau tetron cotton.1.) 7.1.4. 7. 7. 7. berwarna. 7.1.3 Kemeja biasa berwarna putih.1.1.7 Baju ’T’ tidak dibenarkan.1.3 Kepala tali pinggang tidak besar.4. 7. 7.2.1.4 Kepala tali pinggang tidak melebihi saiz 5 cm (panjang) X 3. 7.2 Tali Pinggang. 7.4.2. dalam perjalanan ke sekolah atau dalam perjalanan balik dari sekolah.2.2.1. tidak berbentuk -bentuk atau dikhaskan.2.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 7.3 Rambut tepi tidak menutup telinga.1 Rambut hendaklah pendek (tidak melebihi 3 inci ) dan kemas.5 Tali pinggang kulit tidak dibenarkan.1.1.3 Rambut 7. 7. 7.6 Baju berlengan pendek dan tidak boleh dilipat. berekor. 7.2 Baju Kemeja 7. 7.2.1.1.2.2.

kaitan atau renda.2 Pinafore.1 Blouse.2. Pelajar lelaki beragama Islam diwajibkan memakai baju kurung teluk belanga.2.9 Pelajar mesti memaki kain dalam yang labuh dan simis (singlet wanita) yang tidak telus pandang. (Kain jenis berkilat tidak dibenarkan).2. Lengan blouse adalah potongan biasa. a.2.7 Tidak berzip di belakang.1.2.2.1.1. 7.6 Berkancing di leher. 7. 7.2.bersongkok. Kancing baju hendaklah kecil dan berwarna putih serta dijahit kekal atau berbutang tetap.2. Labuh pinafore hendaklah 5 cm hingga 8 cm di bawah paras lutut.1 BAJU KURUNG ( BAGI PELAJAR ISLAM) 7.1. 7. 7.2.1. 7. b.8 Kain kurung susun tepi berwarna biru laut (turquoise) dan menutup buku lali. tidak besar dan tidak dilipat. Serkop kepala / anak tudung berwarna putih sahaja. c. Labuh tudung ialah di antara pinggang hingga ke paras punggung.2. 7. a. d.5 Baju Kurung. bersamping kain hitam pada hari Jumaat.4 Berbaju jalur.2 PAKAIAN PELAJAR PEREMPUAN 7. 7. b. jenis kain kapas atau tetron cotton. berlubang atau terlalu nipis tidak dibenarkan. b. c. Blouse dipakai bersama tali leher yang diikat kemas dan rapi. 7.1 .2.2. Pin kain tudung yang dibenarkan juga adalah berwarna putih.10 Tudung. a.1.2.1.1.4. 7.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH a.2. Berpesak Leher Teluk Belanga (tradisional) Labuh baju kurung hendaklah 5 cm hingga 8 cm di bawah paras lutut. Tudung berkain putih kosong tanpa bunga sulaman. c.1. Pinafore berwarna biru laut atau turquoise. 7.3 Baju kurung berwarna putih dan kain kurung berwarna biru laut. Berwarna putih kain kapas atau tetron cotton.2 BLOUSE DAN PINAFORE (BAGI PELAJAR BUKAN ISLAM) 7. b.

2. 7.2.2 Rambut yang panjang hendaklah diikat pada pangkal rambut.4 .5.6 Rambut yang panjang dan terjuntai di hadapan hendaklah disepit dengan penyepit rambut yang dibenarkan. tidak berbelang atau bercorak.4 PERSOLEKAN 7.2. RAMBUT (Bagi pelajar yang tidak bermini telekung) 7.3.5 Rambut tidak boleh diwarnakan.2 Pelajar lelaki dilarang memakai barang kemas kecuali jam tangan. 7.5.2.3 Tali jam tangan yang berfesyen tidak dibenarkan.5 cm dipakai di cuping telinga bahagian bawah. 7.3. maskara dan ’eye-shadow’.3. 7.2.1 Pelajar dilarang memakai gincu (lipstik).BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH c.3.3 Mesti menutup kedua-dua buku lali.4.1 Rambut tidak mencecah bahu.2. c.5 7.2. Bukan anting-anting.2. Jam tangan 7. Jika perlu dengan syarat berikut: sepasang subang kecil berukuran 0. 7.3.5. 7. Tidak boleh kembang payung.3 Reben yang boleh digunakan adalah yang berwarna putih.2 Kasut kanvas berwarna putih 7. b. 7. A. 7.2 Stokin pendek berwarna putih dan tidak melebihi setengah betis.4. tidak berwarna-warni dan tidak berfesyen.2. biru gelap atau hitam sahaja dan tidak berfesyen yang keterlaluan.4 Telefon bimbit / ’handphone’ tidak dibenarkan 7. KASUT 7.2.3.5 cm X 0.4 Jika berstokin hendaklah berwarna putih . 7.4.4 Penyepit rambut berfesyen dan berwarna-warni tidak dibenarkan.2. 7.5 Barang-barang berharga tidak dibenarkan.3.3 BARANG KEMAS / BARANG BERHARGA. 7.5.3. mekap. Bentuk skirt pinafore hendaklah berbentuk a.2. 7.2.1 Pelajar perempuan tidak boleh memakai barang kemas.2.2. 7.3 7.5. STOKIN 7.2.5.2 Pelajar dilarang mencukur atau mencabut bulu kening.

HAL-HAL PENAMPILAN DIRI 7.5 Kasut mestilah berlidah atau bertali atau berflap.8 .4. 7. LENCANA SEKOLAH DAN TANDA NAMA BERSULAM.2 Semua pelajar diwajibkan memakai tanda nama dan lencana sepanjang masa berada di sekolah.4. 7. 7.3 Pelajar dilarang membawa sikat yang panjangnya melebihi 12 cm dan tidak kelihatan apabila diletakkan di kocek dan tidak tajam pemegangnya.7. 7. butang kolar hendaklah dikenakan apabila memakai tali leher.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 7. sepanjang perjalanan pergi dan balik sekolah. 7.2 Setiap pelajar mestilah berwajah kemas dan rambut disikat rapi. (ada dijual oleh pihak sekolah) 7. 7.4 Pelajar tidak dibenarkan memakai cermin mata gelap / tinted atau berbentuk luar biasa.6.4 Lencana yang telah hilang warna atau diubahsuai tidak boleh digunakan dan perlu diganti dengan yang baru.7.5 Tandanama hendaklah dijahit di atas lencana / poket.6 Kasut kulit. boot. 7.6 Pelajar dilarang bersolek dan dilarang membawa alat solej ke sekolah.5.5 Semua pelajar dilarang mengenakan tatu (gambar atau tulisan) pada mana-mana bahagian tubuh badan. 7.2 Hendaklah dipotong pendek.3 Tidak diwarnakan dengan sebarang pengilat kuku.4 Hendaklah sentiasa bersih. kasut track sukan.3 Kasut kanvas berjalur belang atau bercorak tidak dibenarkan.4 Kasut tidak melebihi paras buku lali.6. 7.7 7.2 Tali leher hendaklah dipakai setiap masa apabila memasuki kawasan sekolah.5 TALI LEHER 7.2 di tudung sebelah kiri (untuk pelajar perempuan Islam) dan 7.6.3 di pinafore sebelah kiri (untuk pelajar bukan Islam) 7.3 Lencana hendaklah dijahit: 7. 7.6.4.1 di atas poket sebelah kiri ( untuk pelajar lelaki) 7.8.6.6 7.8.4.3.5.6.8. kasut high-cut (hingga ke buku lali) kasut potongan ’kung fu’ dan kasut bermuncung panjang ( long cut) tidak dibenarkan 7. KUKU 7.4 Dilarang memakai tali leher dengan terlondeh atau setengah sahaja.8. 7.3 Tali leher hendaklah dipakai dengan kemas.3. 7. 7.5. 7.6.7.3.8.

10. Pemakai pakaian yang tidak sesuai mengikut pertimbangan pihak sekolah tidak akan dilayan.10. 7.10.9.2 Pelajar-pelajar dikehendaki memakai pakaian seragam sekolah semasa menyertai lawatan anjuran sekolah atau menghadiri sebarang aktiviti di luar sekolah anjuran pihak sekolah. 7. PAKAIAN AKTIVITI LUAR BILIK DARJAH / KEGIATAN KOKURIKULUM / KELAS TAMBAHAN.11 8.4 Bagi Unit Beruniform. 7. PAKAIAN PADA WAKTU-WAKTU LAIN. 7.11. 7.10. 7.11.2 Kemeja ’T’ khas PJK (ada dijual oleh pihak sekolah) 7. Manakala pakaian yang bersesuaian untuk peperiksaan SPM dan STPM 7.7 Wajah dan perwatakan mestilah memperlihatkan sebagai seorang pelajar sekolah.4 Setiap pelajar mesti memakai kasut sekolah atau kasut sukan setiap kali menyertai kegiatan di dalam kawasan sekolah.5 Pelajar dibenarkan memakai pakaian rumah sukan untuk menghadiri latihan rumah sukan. 7.10. pelajar dikehendaki memakai pakaian kokurikulum yang telah dikhaskan oleh pihak sekolah.9 PAKAIAN PENDIDIKAN JASMANI.3 Berpakaian kemas dan sesuai ketika berurusan dengan pihak sekolah seperti meminta borang dan seumpamanya.9.11.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 7. . 7.8. 7.11.2 Semua pelajar mesti berpakaian seragam sekolah apabila berada di kawasan sekolah untuk menghadiri kegiatan mingguan atau kelas tambahan.3 Untuk kegiatan kokurikulum.6 Pelajar perempuan Islam diwajibkan memakai mini telekung berwarna putih atau bertudung putih untuk menghadiri Aktiviti Luar Bilik Darjah/ Kegiatan Kokurikulum / Kelas Tambahan. 7.5 Pelajar juga diwajibkan memakai pakaian seragam sekolah ketika datang untuk mengambil keputusan peperiksaan PMR. ahli-ahli berkenaan diwajibkan berpakaian seragam unit beruniform masing-masing pada SETIAP HARI RABU. 7.3 Seluar trek berwarna hitam (juga ada dijual oleh pihak sekolah).10 7.0 BARANG-BARANG LARANGAN.

kaset. 8.1. 8.1.1. 8.1. 8. 8. 9. 8. ’walkman’.6 Komik. gelang plastik. dadah.1. dan semua jenis cat. bunga api dan semua barang sekategori dengan nya. Sains dan sebagainya adalah dikecualikan sekiranya ianya termasuk di dalam senarai barang yang dilarang.1.4 Sebarang jenis alat solek dan kertas tisu. cincin. dan barang-barang yang sejenis dengan nya (kategori berbahaya).9 Chewing Gum.1. tepung gandum. 8. rantai tali. majalah hiburan. camera. gunting. gold dust.1 Semua pelawat termasuk ibu bapa / penjaga mesti melaporkan diri di pondok jaga untuk mendapatkan Pas Lawatan.16 Hanya ibubapa / penjaga sahaja yang dibenarkan menuntut semula barang yang telah dirampas oleh pihak sekolah. . Kebenaran ini adalah untuk kesalahan kali pertama sahaja.8 Mercun.1. 8.1.5 Radio.1 Rokok.2 Semua pelawat termasuk ibu bapa / penjaga mesti berjumpa dengan Pengetua atau wakilnya di Pejabat Sekolah sebelum berurusan dengan guru-guru.1. ’lighter’.15 Pihak sekolah akan mengambil tindakan merampas barang berkenaan sekiranya dibawa ke sekolah. dan makanan yang dilarang dalam peraturan kantin sekolah.1.1. alat elektronik yang lain.0 PELAWAT / IBU BAPA / PENJAGA YANG BERURUSAN DENGAN PIHAK SEKOLAH. besi dan sebagainya).14 Pihak sekolah akan memaklumkan jenis-jenis barang yang dilarang dibawa atau dipakai atau digunakan dari semasa ke semasa. gelang getah. pen marker.3 Barang-barang perhiasan seperti rantai emas. 9.7 Liquid Paper.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 8. 8. staf sokongan atau pelajar sekolah ini.1. permainan video. Lukisan Kejuruteraan. 9. 8. 8. gula-gula dan makanan ringan (junk food). pita video. ganja. 8. mancis.10 Telefon bimbit. 8. 8. 8.12 Barang-barang lain yang ditakrifkan sebagai tidak sesuai dimiliki dan dibawa oleh pelajar sekolah. makanan dibeli dari luar kawasan sekolah kecuali makanan yang dibawa dari rumah menggunakan bekas makanan plastik guna semula. CD-ROM. majalah dan gambar lucah.11 Minuman keras.1 Barang-barang yang disenaraikan berikut adalah dilarang dibawa ke sekolah. VCD. dan sebagainya. pager dan semua alat telekomunikasi.1.1.1.2 Benda-benda yang tajam dan berbahaya ( seperti sikat berpemegang tajam. 8. pisau.13 Barang yang yang berkaitan dengan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual.

Pelawat dilarang berlegar-legar atau pergi ke kelas anak-anak mereka.2 Ibubapa / penjaga boleh membuat tuntutan terus kepada syarikat atau melalui pihak sekolah di mana pelajar tersebut didaftarkan. Kematian (i) Borang Tuntutan yang diisi lengkap. 10. B.4 Tatacara Tuntutan: 10. Ibu bapa / penjaga yang berurusan dengan anak-anak masing mestilah ke Pejabat sekolah. Dalam keadaan tertentu pihak sekolah akan meminta ibu bapa/ penjaga untuk menunjukkan Kad Pengenalan sebagai bukti pengenalan diri. (ii) Laporan Polis (iii) Salinan Permit menguburkan yang sah. (ii) Laporan Polis .4. (iv) Sijil kematian yang sah. Khairat Kematian (i) Borang Tuntutan yang diisi lengkap. 10. 10.3 Semua pelajar yang ditimpa risiko boleh membuat tuntutan selagi kemalangan tersebut tidak menyalahi undang-undang Malaysia.5 9. C.1 Notis Pemberitahuan Kemalangan / tuntutan mestilah dibuat dalam tempoh 30 hari dari tarikh kemalangan kepada Syarikat Takaful Malaysia Berhad.2 Pihak sekolah mesti dimaklumkan oleh ibu bapa/ penjaga sekiranya anak mereka terlibat dalam kemalangan / kematian kerana perlindungan Takaful adalah sepanjang 24 jam dan dimana-mana sahaja di Malaysia.3 9. Pihak sekolah hanya akan berurusan dengan ibu bapa / penjaga yang sah sahaja.4. (ii) Laporan Polis (iii) Salinan Permit menguburkan yang sah.3 Untuk memudahkan proses tuntutan dokumen-dokumen yang berkaitan hendaklah dikemukakan iaitu: Jenis Tuntutan Dokumen Berkaitan A.0 SKIM TAKAFUL PELAJAR-PELAJAR SEKOLAH MALAYSIA (TPSM) 10.6 Semua pelawat mestilah berpakaian kemas dan sopan semasa berurusan dengan pihak sekolah.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 9. 10. 10. Ibu bapa / penjaga diminta tidak mewakilkan urusan mereka kepada saudara-mara atau adik-beradik pelajar yang lain. 10.4. hilang anggota badan.1 Semua pelajar diwajibkan mencarum dalam skim Takaful PelajarPelajar Sekolah Malaysia.4 9. Tuntutan Lumpuh (i) Borang Tuntutan yang diisi Berkekalan / Terpisah atau lengkap.

5 Cek bayaran tuntutan akan dibuat dan dikeluarkan atas nama pelajar atau waris hanya boleh dibuat dengan persetujuan bertulis oleh pihak sekolah masing-masing. 10.6 Syarikat Takaful Malaysia Berhad tidak bertanggungan ke atas apa-apa tuntutan yang dikemukakan oleh mana-mana pelajar atau waris sekiranya pelajar berkenaan tidak menjelaskan sepenuhnya bayaran sumbangan takaful.0 KATEGORI KESALAHAN.4. mengancam.4 Syarikat Takaful Malaysia berhak meminta dokumendokumen khusus yang lain sekiranya perlu dengan kos ditanggung oleh pihak yang menuntut. 12.1. 10. (ii) Laporan Polis (iii) Ward Chit / Pengesahan Rawatan bila masuk / keluar 10.3 Pelajar dilarang mengadakan sebarang majlis atau program tanpa kebenaran pihak sekolah.4.7 Memukul. 11.6 Memukul. 12. Pihak sekolah tidak bertanggungjawab terhadap kegagalan tuntutan sekiranya ibu bapa / penjaga tidak menyerahkan dokumen yang diperlukan dalam tempoh tuntutan dibenarkan. menghisap atau terbabit dalam kegiatan dadah.4.2 Mengedar.2 Pelajar-pelajar tidak dibenarkan berada di dalam kawasan sekolah pada hari cuti umum dan hari cuti persekolahan kecuali dengan kebenaran bertulis Pengetua dan disyaratkan bersama guru pengiring.8 Membawa atau menggunakan senjata atau alat merbahaya.1. 12. mengugut pengawas atau murid lain. 11.1 Pelajar yang menjalani hukuman gantung persekolahan tidak dibenarkan berada di kawasan sekolah sepanjang tempoh penggantungan berlangsung. mengancam.1 Melakukan mana-mana kesalahan sederhana kali ketiga.1. menyimpan atau menghisap bahan tembakau.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH D.1.0 HAL-HAL LAIN 11.1. 12.3 Membawa. Tuntutan Elaun Tunai Hospital (i) Borang Tuntutan yang diisi lengkap. 12. 11.1 KESALAHAN BERAT 12.4 Minum atau menyimpan minuman keras atau sebarang benda yang memabukkan. mengugut atau baidap terhadap guru. . 12.1.1. 12.5 10. 12.5 Melakukan pergaduhan atau kekerasan.1. 12.

1. paksaan.25 Menganjur atau membabitkan diri dalam acara kebudayaan yang bertentangan dengan nilai masyarakat Malaysia. hubungan luar tabii.1. 12.1.1.1.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 12.1. 12.27 Menjejaskan kuasa Guru Besar atau Pengetua atau guru yang menjalankan tugas.1.21 Membabitkan diri dalam tunjuk perasaan. 12. 12. 12. 12. 12.1. 12.12 Mencetak.19 Membawa atau menggunakan bahan letupan.1.23 Membawa atau menggunakan alat yang menyebabkan kecederaan atau mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran. 12.1. majalah atau pita rakaman yang terlarang. mempamer.1. liwat.28 Kesalahan lain yang difikirkan termasuk dalam kategori ini oleh Lembaga Disiplin Sekolah. 12.13 Membabitkan diri dengan kumpulan haram. penderaan. 12.1.10 Mencuri.16 Bersekedudukan atau membabitkan diri dalam kegiatan tidak bermoral.1.18 Merosakkan harta benda.15 Melakukan zina. 12.1. pemerasan atau peras ugut terhadap murid lain.22 Menyalahgunakan alat permainan elektronik atau bahan multimedia. perhimpunan haram atau merusuh. menjadi bohsia. . 12. mengedar atau menyimpan rencana.20 Menulis atau melukis perkataan atau gambar lucah atau melakukan perbuatan lucah. 12. memecah masuk dan menceroboh kawasan larangan. 12.9 Melakukan buli. menerbit. 12.26 Melakukan ponteng sekolah berterusan (berturut-turut) selama 30 hari dan berkala (bukan berturut-turut) selama 60 hari selama satu tahun sesi persekolahan.24 Membawa atau menggunakan alat yang mengganggu proses pengajaran atau pembelajaran atau peperiksaan atau ujian. 12.1.1.17 Menulis atau mengeluarkan kenyataan akhbar tanpa memberitahu pihak sekolah. 12. 12.14 Mencabul kehormatan pelajar perempuan. merompak.1.1.11 Melakukan perjudian atau membabitkan diri dalam pertaruhan.1.1.

12.8 Menyimpan atau menggunakan alat permainan kepunyaan sekolah tanpa kebenaran. 12.2.3 Berjudi atau bermain permainan yang berunsurkan perjudian. membawa. 12.3.10 Tidak amanah. melukis atau mempamer bahan lucah.1 Melakukan mana-mana kesalahan ringan kali ketiga.2.3 Bermain dalam bilik darjah.2. memiliki.5 Menyalahgunakan peralatan elektrik.7 Bermain di kantin waktu persekolahan (kecuali waktu rehat) tanpa kebenaran. 12.15 Melakukan hubungan yang mencurigakan.2 Memiliki. 12.2 Berambut panjang atau menyerupai kumpulan tertentu. 12.2. 12.18 Menconteng papan tulis. koridor atau kawasan yang dilarang.2. 12. papan kenyataan dan manamana bahagian sekolah.3.3. 12.2.2. 12.13 Mengedar.2 KESALAHAN SEDERHANA 12.2.10 Memakai barang kemas atau perhiasan atau alat solek kecuali jam tangan. 12.3. 12.1 Menyimpan misai.8 Keluar dari sekolah tanpa kebenaran.2.14 Mengeluarkan kata lucah dan kesat.4 Menggunakan dan membawa keluar sebarang peralatan bilik darjah dan sekolah tanpa kebenaran. 12.3.2. 12. menipu. 12. 12.2. .2.6 Membawa masuk tetamu dari luar ke kawasan sekolah.17 Kesalahan lain yang difikirkan termasuk dalam kategori ini oleh Lembaga Disiplin Sekolah.9 Mencuri.3.11 Masuk bilik khas tanpa kebenaran. 12. 12.2.3 KESALAHAN RINGAN 12. membawa senjata atau benda alat yang dianggap merbahaya.2.12 Ponteng Sekolah. 12. 12.3. berbohong atau meniru ketika peperiksaan.3. 12. 12.6 Poteng kelas.4 Merosakan harta benda sekolah.16 Fesyen rambut seperti punk/skin head atau fesyen lain yang bercanggah dengan peraturan yang ditetapkan Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM).3. janggut atau jambang.11 Ponteng sebarang acara rasmi sekolah.7 Bercumbu. 12.3. menyimpan.2. 12. 12.5 Keluar dari bilik darjah tanpa kebenaran.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 12. Menggunakan alat hiburan atau elektronik di sekolah.3.2. 12.2.9 Tidak mematuhi peraturan makmal sekolah.2. 12. 12.

15 12.6 Mengganggu guru. Datang lewat ke sekolah.3. 12. 12. Lewat bergerak ke perhimpunan. .BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 12.3.4.4. Melakukan pembaziran air atau elektrik. tidak membuat kerja rumah dan lain-lain. 12.13 12. 12. Bising dalam bilik darjah sehingga menjejaskan ketenteraman dan mengganggu kelas yang lain.7 Tidak membawa buku.4.4. 12.12 12.4.14 12.4.3. 12.4.4.3.11 Makan dan minum dalam kelas tanpa kebenaran. 12.3.9 Lewat masuk kelas 12.4.3. 12.12 Mengotorkan kelas. Kesalahan lain yang difikirkan termasuk dalam kategori ini oleh Lembaga Disiplin Sekolah. 12.21 Makan atau minum di bilik darjah pada sebarang masa.4.13 Tidak duduk setempat.3.4 KESALAHAN BIASA 12.5 Keluar kelas tanpa kebenaran. Semua kesalahan yang bersabit dengan pembelajaran misalnya tidak membawa buku teks.3.10 Bising 12.8 Tidak membawa buku teks 12.2 Tidak membuat gerak kerja yang ditugaskan.20 12.19 12.4. 12. Tidak memakai pakaian sekolah dengan lengkap.3.14 Kesalahan lain yang difikirkan termasuk dalam kategori ini. Menunggang atau memandu kenderaan di dalam kawasan sekolah.1 Berjalan-jalan tanpa kebenaran.4.4.4.16 12.3 Tidak memberi perhatian.4 Mengganggu kawan.17 12.18 12.3. 12.

BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH KESALAHAN DAN HUKUMAN KATEGORI KESALAHAN Jenayah 1 2. 1. 2. Sebatan dengan rotan atau pembaris tidak kurang 3 kali dan tidak melebihi 7 kali. TINDAKAN / HUKUMAN Siasatan polis Gantung sekolah atau buang sekolah PENENTU DAN PELAKSANA HUKUMAN / TINDAKAN Mahkamah Lembaga Disiplin Sekolah Berat 1. bersih kelas Jawatankuasa Disiplin Sekolah 1. Ringan 1. Sebatan dengan rotan atau pembaris tidak melebihi 2 kali . surat aku kesalahan . Salah laku biasa kali ketiga (3) Salah laku semasa proses pengajaran pembelajaran berlaku sama ada di dalam atau di luar darja seperti yang dinyatakan dalam Jadual 3 (d) 1. Melakukan kerja-kerja kebajikan. 2. Jawatankuasa Disiplin Sekolah Biasa 1. JENIS KESALAHAN Jenayah tafsiran polis du luar kawasan sekolah. Guru-guru . 1. 2. Amaran Denda Tahanan Hukuman/Tindakan yang adil setimpal serta bersifat mendidik seperti nasihat. 2. 2. Lembaga Disiplin Sekolah Sederhana 1. Jenayah tafsiran polis berlaku di luar kawasan sekolah dan dimaklumkan kepada sekolah Jenayah dalam konteks sekolah dan dilaksanakan dalam kawasan sekolah seperti yang dinyatakan dalam Buku Rekod Salah Laku Salah laku seperti yang dinyatakan dalam Jadual 3 (a) Salah laku sederhana kali ketiga (3) Salah laku seperti yang dinyatakan dalam jadual 3 (b) Salah laku ringan kali ketiga (3) Salah laku seperti yang dinyatakan dalam jadual 3 (c). 3. 3. 1.

5 Radas dan perkakas hanya boleh diguna setelah mendapat keizinan daripada guru yang mengajar. Mereka tidak seharusnya berebut-rebut untuk mendapatkan tempat duduk. 13. 13.8 Jika termasuk sesuatu benda yang merbahaya ke dalam mulut hendaklah diludahkan dengan segera dan basuh mulut dengan air.4 Beg pelajar-pelajar mesti diletakkan di luar makmal. 13.1 Sesiapapun tidak dibenarkan masuk atau berada di dalam bilik makmal jika tidak bersama dengan guru yang berkenaan. 13.10 Benda-benda pepejal jangan ditinggalkan di dalam sinki pembasuh kerana ditakuti akan menyumbatkan saluran air atau tindakan kimia dan lain-lain lagi. 13. . pelajar-pelajar mestilah membuatnya dengan senyap dan teratur mengikut peraturan sepertimana diarahkan oleh guru. Ini adalah untuk keselamatan pelajar-pelajar sendiri dan juga keselamatan radas dan alatan di dalam makmal.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 13. air dan kuasa elektrik.2 Jika pelajar-pelajar telah tiba terdahulu daripada guru. 13. alat-alatan juga bendabenda yang terdapat dibilik makmal.9 Kerosakan seperti paip bocor. 13. 13. Perkakas di dalam makmal mestilah sentiasa berada di tempat yang ditentukan. Tiada suatu barang pun boleh dibawa keluar makmal. Jika tidak faham membuat sesuatu hendaklah dengan segera meminta pertolongan atau nasihat dari guru. 13.6 Bila membuat satu-satu ujikaji.3 Pelajar-pelajar hendaklah masuk ke bilik makmal dengan senyap dan teratur.7 Jika berlaku sesuatu kemalangan seperti luka.14 Tidak dibenarkan merosakkan radas. dawai elektrik putus atau suisnya pecah juga lain-lain alatan hendaklah dialporkan kepada guru dengan segera.13 Jika kulit badan terkena asid atau alkali.12 Bilik makmal hendaklah sentiasa bersih dan kemas. 13. hendaklah dilaporkan kepada guru dengan segera. 13. Meja dan bangku hendaklah dibersihkan setelah membuat satu-satu ujikaji. Setelah digunakan hendaklah disimpan di temapatnya. mereka hendaklah beratur dengan sempurna di luar bilik makmal dan tunggu sehingga guru datang. 13.0 PERATURAN MAKMAL SAINS Peraturan-peraturan berikut mesti dipatuhi oleh semua pelajar yang menggunakan bilik-bilik makmal sain. 13. di tempat yang terkena itu hendaklah dibasuh dengan air.11 Jangan membazirkan gas. Pelajar tidak dibenarkan merasa sesuatu tanpa kebenaran dan keizinan guru. 13. terkena api atau asid. Bila tidak diperlukan hendaklah ditutup atau dipadamkan dengan segera.

Mereka tidak dibenarkan memakai tali leher semasa membuat kerja amali.3 Pelajar-pelajar hendaklah masuk ke dalam bengkel dengan senyap dan teratur. Untuk mengelakkan daripada mendapat penyakit pelajar mestilah membasuh tangan dengan bersih selepas bahan-bahan seperti asid dan bahan-bahan beracun. 14.9 Jangan jatuh atau tumpahkan minyak atau penyejuk di atas lantai.1 Setiap pelajar mesti mematuhi arahan kecemasan.13 Bila-bila masa pun janganlah membazirkan gas. hendaklah melaporkan kepada guru dengan segera.1. 14. 14. 14. 15.1 Pelajar tidak dibenrkan masuk atau tinggal di dalam bengkel jika tidak bersamna guru yang berkenaan. 14.12 Pelajar-pelajar tidak dibenarkan bergurau dan berjalan di dalam bengkel tanpa sebab. 14. 14.0 ARAHAN DAN PERATURAN LATIHAN KECEMASAN KEBAKARAN.11 Jangan baling alat-alat dari satu tempat ke satu tempat yang lain. 14. 14. Tiada suatu barang pun yang boleh dibawa keluar dari bengkel.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH Peringatan : Jika terdapat sesuatu kerosakan atau kemalangan di bilik makmal kerana kesalahan pelajar itu sendiri atau lain-lain pelajar kerana melanggar peraturan di atas. kuasa elektrik dan apa-apa bahan yang lain. secepatnya minyak itu hendaklah dilapkan.5 Mesin-mesin dan alat-alat hanya boleh digunakan setelah mendapat kebenaran daripada guru yang mengajar.7 Kebersihan diri adalah sangat mustahak untuk mengelakkan dari mendapat kecacatan kulit. 14. 14. guru-guru dan pihak sekolah tidak akan bertanggungjawab. 15.8 Jika berlaku sesuatu kamalangan.6 Semua pelajar semasa membuat kerja amali mesti memakai apron dengan baju sekolahnya dibuka. Mereka tidak seharusnya berebut-rebut untuk mendapat tempat duduk. 14.1 ARAHAN TETAP 15.14 Selepas menggunakan alat-alay atau perkakas-perkakas hendaklah dipulangkan atau diletakkan di tempat asalnya.4 Beg-beg mestilah diletakkan di tempat yang telah disediakan.0 PERATURAN BENGKEL KEMAHIRAN HIDUP Pelajar mestilah mematuhi peraturan keselamatan di bengkel seperti yang dinyatakan di bawah : 14. Jika berlaku penumpahan. .10 Bila mengerudi atau mencanai mestilah menggunakan kaca mata terang. 14.2 Pelajar-pelajar hendaklah beratur dengan sempurna di luar bengkel sehingga guru datang. 14. air.

5 Guru-guru yang sedang mengajar / ketua dan penolong ketua tingkatan mestilah berada mengikut tempat kelas-kelas mereka berkumpul.2.2. 15. guru-guru dan kakitangan sekolah diarahkan keluar dan berjalan pantas mengikut hala yang ditetapkan seperti dalam pelan.8 Pastikan semua pelajar telah keluar dari kelas.2. 15. 15.3 Loceng kecemasan akan dibunyikan.2 Latihan kecemasan akan diadakan pada masa yang diperlukan. 15.1. 15.4 Pelajar-pelajar. 15.3 TINDAKAN SELEPAS LATIHAN KECEMASAN 15.3 Beg sekolah tidak perlu dibawa. 3.1.3. 15.1.2.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 15. 15.2 Beratur dan bergerak semula ke kelas masing-masing. 15.2 Bawa bersama dompet ( beg duit) 15.6 Kelas-kelas di aras 2.1 Menyerahkan buku kedatangan atau senarai semakan kehadiran pelajar kepada Ahli Jawatankuasa Keselamatan latihan kebakaran.2.8 Semua guru yang tiada kelas semasa latihan dijalankan dan kakitangan sekolah dimenta berada di tempat berkumpul. 15.6 Pastikan suis lampu dan kipas telah ditutup.10 Setiap tindakan hendaklah dilakukan dengan penuh disiplin.1. 15.2.5 Guru-guru yang sedang berada di dalam kelas dan ketuaketua tingkatan hendkalah memberi arahan kepada pelajar-pelajar supaya beratur dan bergerak pantas mengikut arah seperti dalam pelan.2. .7 Guru-guru hendaklah bergerak bersama-sama pelajar. 15. 15. dan mestilah turun mengikut tangga yang ditetapkan.7 Semak kehadiran pelajar.12 Pengawas membantu mengawal disiplin pelajar. Ketua Tingkatan bawa bersama senarai nama kelasatau senarai semakan kehadiran pealajar. 15.2.9 Laporkan sebarang kemalangan dengan segera.3.2. 15.1 Kerani / sesiapa yang berada di pejabat mengambil buku kedatangan pelajar di pejabat dan dibawa ke tempat berkumpul.1.2. 15.2 TINDAKAN KECEMASAN DIAMBIL 15. 15.4 Utamakan keselamatan pelajar.1.2. 15.2.1. 15.11 Ahli Jawatankuasa Keselamatan memastikan semua pelajar serta kakitangan sekolah berada di tempat berkumpul.

7 Murid-murid hendaklah menggunakan tempat menunggu ketika datang dan balik sekolah.2.8 Murid-murid hendaklah menggunakan laluan pejalan kaki.1. 16.3 Peringatan kepada semua guru dan kakitangan sekolah sekiranya berlaku kebakaran alat pemadam api boleh didapati di pejabat. bilik peperiksaan.2 Sekolah hendaklah memastikan murid telah diberikan pengetahuan dan pendedahan mengenai undang-undang dan keselamatan jalanraya. 16. Semasa Pengajaran dan 16.2 Arahan Keselamatan Murid Pembelajaran dan Waktu Rehat.2. makmal sains.1 Arahan Keselamatan Perjalanan Pergi dan Balik dari Sekolah. 16.3 Murid-murid yang membawa kenderaan ke sekolah hendaklah mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa berkaitan.5 Sekolah hendaklah memastikan peraturan pakaian dipatuhi oleh murid semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran di bengkel.7 Sekolah mestilah memastikan murid tidak berada di kawasan larangan semasa rehat.1.1. 16. bilik masakan. bengkel kemahiran hidup dan ditempat-tempat diletakkan alat tersebut.3 Sekolah hendaklah merekodkan kehadiran murid semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran. 16.6 Sekolah hendaklah menyimpan rekod keluar masuk murid dari kawasan sekolah semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran dijalankan. . 16. 16. 16. 16.1. semasa dan selepas sesuatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran dijalankan.2.6 Murid-murid hendaklah mematuhi peraturan keselamatan sewaktu menunggu di stesen bas dan semasa di dalam bas.1 Sekolah hendaklah memberi arahan tentang keselamatan murid semasa di bilis darjah. laluan kenderaan yang digunakan oleh murid. 16.5 Murid-murid hendaklah mematuhi peratuaran jalanraya.3. bengkel dan bilisbilik khas. 16.2.2. 16.1. 16.1.4 Sekolah hendaklah memastikan tatacara penggunaan peralatan pengajaran dan pembelajaran berisiko dipatuhi.2.2. 16.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 15.1. 16.0 ARAHAN KESELAMATAN PELAJAR SEKOLAH 16.2 Sekolah hendaklah mengawasi murid sebelum. makmal.4 Murid-murid hendaklah menggunakan jaket pantul cahaya ketika menunggang basikal / motosikal.

sukan dan permainan dipatuhi. semasa dan selepas aktiviti lawatan dan perkhemahan dilaksanakan.3 Sekolah hendaklah merekodkan kehadiran murid sebelum. 16.5 Sekolah hendaklah memastikan murid mematuhi peraturan berpakaian semasa melaksanakan aktiviti kokurikulum.6 Sekolah hendaklah merekodkan pergerakan keluar murid yang menghadiri aktiviti kokurikulum. 16.4. 16.4 Sekolah hendaklah memastikan tatacara penggunaan peralatan untuk aktiviti lawatan dan perkhemahan dipatuhi oleh murid.3.6 Sekolah hendaklah memastikan kenderaan yang digunakan untuk aktiviti lawatan dan perkhemahan berada dalam keadaan selamat.4.3. 16.1 Sekolah hendaklah menyediakan peraturan keselamatan murid sebelum. 16.3.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 16. sukan dan permainan.2 Sekolah hendaklah membuat pengawasan murid sebelum.3 Sekolah hendaklah merekodkan kehadiran murid semasa aktiviti kokurikulum.1 Sekolah hendaklah menyediakan arahan berkaitan keselamatan murid sebelum. 16. semasa dan selepas aktiviti lawatan dan perkhemahan dilaksanakan. 16.5 Arahan Keselamatan Berkaitan Penggunaan Tandas. .4. sukan dan permainan.3.4. Sukan dan Permainan. sukan dan permainan. sukan dan permainan. 16. 16.3. sukan dan permainan.4.4 Sekolah hendaklah memastikan tatacara penggunaan peralatan aktiviti kokurikulum. 16.5 Sekolah hendaklah memastikan prosedur dan peraturan berkaitan aktiviti lawatan dan perkhemahan dipatuhi. 16.3.2 Sekolah hendaklah mengadakan pengawasan keselamatan murid sebelum. semasa dan selepas aktiviti kokurikulum.3 Arahan Keselamatan Murid Semasa Aktiviti Kokurikulum. 16. semasa dan selepas aktiviti lawatan dan perkhemahan dilaksanakan. semasa dan selepas aktiviti kokurikulum.4 Arahan Keselamatan Murid Semasa Aktiviti Lawatan dan Perkhemahan. 16.4. 16.

3 Sekolah hendaklah menjadualkan guru dan pengawas bertugas ketika rehat di kantin.4 Semua murid hendaklah diperingatkan dari semasa kesemasa tentang sebarang peraturan dan kebersihan penggunaan tandas di sekolah. 16. 16. 16. manakala murid lelaki berteman jika situasi memerlukan ketika hendak ke tandas.6.5.6 Arahan Keselamatan Penggunaan Kantin.1 Sekolah hendaklah memastikan murid mematuhi arahanarahan yang dipamerkan menerusi papan tanda yang ada di tandas. .BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 16.6.1 Sekolah hendaklah memastikan murid tidak berada di kantin semasa sesi pengajaran dan pembelajaran sedang berlangsung.3 Sekolah hendaklah memastikan murid perempuan berteman. 16.5.5.6.5.2 Sekolah hendaklah memastikan murid tidak memasuki tandas jika terdapat orang luar yang mencurigakan / tidak dikenali di dalam atau di luar tandas.2 Sekolah hendaklah memastikan murid mematuhi arahanarahan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah semasa berada di kantin. 16. 16. 16.

BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH YANG DIBENARKAN TANDANAMA LENCANA TALI LEHER SKIRT DI BAWAH LUTUT .

BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH YANG TIDAK DIBENARKAN .

BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH YANG TIDAK DIBENARKAN .

BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH .

BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH JENIS KASUT YANG DILARANG PEMAKAIANNYA .

BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH PERATURAN PENGGUNAAN BEG SEKOLAH TIDAK DIBENARKAN DIBENARKAN TIDAK DIBENARKAN DIBENARKAN .

BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH .

BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH .

BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH .