BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH

PERATURAN-PERATURAN SEKOLAH SMK GELANG PATAH
1.0 PENDAHULUAN 1.1 Pada menjalankan kuasa yang diperuntukkan dalam Ordinan Pelajaran ,1957, Peraturan-Peraturan Pelajaran (Disiplin Sekolah) 1959,berdasarkan Peraturan 4 dan Peraturan 6 maka saya sebagai Pengetua yang dilantik di Sekolah Menengah Kebangsaan Gelang Patah, dengan ini membuat peraturan yang dikuatkuasakan ke atas semua pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Gelang Patah. 1.2 Peraturan ini dinamakan Peraturan dan Undang-Undang Sekolah Menengah Kebangsaan Gelang Patah. 1.3 Peraturan ini atau mana-mana bahagian dalam peraturan ini boleh dipinda atau ditambah atau dimansuhkan dari masa ke semasa mengikut kesesuaian dan keperluan jika dirasakan perlu oleh Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Gelang Patah. 1.4 Setiap pelajar juga tertakluk kepada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia, Jabatan Pelajaran Negeri, Pejabat Pelajaran Daerah dan mana-mana pihak berwajib yang ada hubungan dengan pihak sekolah. PENGUATKUASAAN 2.1 Semua guru dan pengawas sekolah ini adalah diberi kuasa untuk menguatkuasakan Peraturan Sekolah ini. 2.2 Setiap pelajar atau kumpulan pelajar sekolah ini dikehendaki mematuhi setiap peraturan yang ada, termasuklah peraturanperaturan baru atau undang-undang kecil yang dikeluarkan oleh pihak sekolah dari masa kesemasa. 2.3 Mana-mana pelajar yang didapati melanggar mana-mana peraturan ini akan dikenakan tindakan disiplin yang setimpal dengan kesalahan mereka. WAKTU PERSEKOLAHAN 3.1 Waktu Hadir 3.1.1 Waktu persekolahan adalah bermula dari jam 7.10 pagi hingga 2.30 petang. 3.1.2 Loceng Pertama akan dibunyikan pada jam 7.10 pagi untuk perhimpunan pagi pada setiap hari dan kehadiran pelajar akan diambil oleh guru tingkatan semasa perhimpunan ini. 3.1.3 Loceng kedua akan dibunyikan pada jam 7.25 pagi bagi mengakhiri perhimpunan dan pelajar bergerak masuk ke kelas masing-masing bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran. Pengajaran dan pembelajaran akan bermula

2.0

3.0

BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH

3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7

jam 7.30 pagi setiap hari kecuali pada hari Isnin dan Jumaat pada jam 8.10 pagi. Semua pelajar mesti berada di dalam kawasan sekolah selewat-lewatnya jam 7.10 pagi. Pelajar yang hadir selepas jam 7.15 pagi adalah dianggap lewat. Pelajar yang tidak hadir pada hari sebelumnya hendaklah beratur disebelah tingkatan Pendidikan Khas. Pelajar hanya dibenarkan menggunakan pintu hadapan untuk masuk ke kawasan sekolah. Penggunaan pintu masuk yang lain dianggap telah melanggar peraturan sekolah.

3.2

WAKTU BALIK 3.2.1 Loceng balik akan dibunyikan pada jam 1.50 petang dan 2.30 petang. Pelajar bergerak pulang mengikut jadual yang telah ditetapkan. 3.2.2 Sebelum meninggalkan kelas setiap pelajar hendaklah dengan seliaan guru mata pelajaran memastikan: 3.2.2.1 Tingkap telah ditutup. 3.2.2.2 Lampu dan kipas telah dipadamkan (switch off). 3.2.2.3 Papan hijau dan papan putih telah dibersihkan. 3.2.2.4 Tiada sampah sarap di bawah meja, di dalam dan luar kelas. 3.2.2.5 Tiada buku Teks SPBT atau buku latihan ditinggalkan di bawah meja atau di almari kelas. 3.2.3 Setelah pintu ditutup dan setelah mendapat arahan guru, pelajar hendaklah meninggalkan kelas dalam keadaan teratur dan senyap. 3.2.4 Pelajar hendaklah beratur dikantin dan bergerak setelah diarahkan oleh pengawas bertugas. Hanya pintu hadapan sahaja boleh digunakan untuk keluar dari kawasan sekolah pada waktu balik. 3.2.5 Semua pelajar mesti meninggalkan sekolah selewatlewatnya jam 6.00 petang sekiranya menjalankan aktiviti kokurikulum. WAKTU REHAT 3.3.1 Tingkatan Peralihan, Satu, Dua dan Tiga 3.3.1.1 Jam 10.10 pagi hingga Jam 10.30 pagi 3.3.2 Tingkatan Empat, Lima dan Enam 3.3.2.1 Jam 10.50 pagi hingga jam 11.10 pagi 3.3.3 Pelajar tidak dibenarkan berada dalam kelas semasa waktu rehat kecuali pelajar yang bertugas sahaja. 3.3.4 Semua lampu dan kipas telah dipadamkan sebelum meninggalkan kelas. Pintu kelas hendaklah ditutup atau dikunci ketika meninggalkan kelas untuk rehat.

3.3

BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH

3.3.5 Semua pelajar tidak dibenarkan berada di kaki lima blok aras satu hingga empat kecuali Pengawas. 3.3.6 Pelajar hanya dibenarkan makan dan minum di kantin sekolah sahaja. Makan dan minum pada waktu belajar atau di dalam kelas adalah dilarang. 3.3.7 Pelajar tidak dibenarkan membawa makanan dari luar kecuali menggunakan bekas yang boleh diguna semula. Penggunaan kertas pembungkus makanan dan polisterin adalah dilarang. 3.3.8 Pelajar tidak dibenarkan menjual makanan luar di dalam kawasan sekolah. 3.3.9 Pelajar hendaklah dalam keadaan tertip dan beratur ketika membeli makanan di kantin. Pelajar dilarang berlari, bertolak-tolak semasa di kantin. 3.3.10 Semua sisa makanan hendaklah dibuang ke dalam tong sampah yang disediakan. Bekas makanan, cawan plastik, sudu serta garfu yang disediakan oleh pihak kantin hendaklah diletakkan di dalam bekas yang disediakan. 3.3.11 Semua pelajar tidak dibenarkan berada di kantin atau membeli makanan di kantin sebelum atau selepas waktu rehat kecuali sebelum jam 7.10 pagi atau dengan kebenaran guru. 3.4 KELUAR DARI KAWASAN SEKOLAH 3.4.1 Semua pelajar tidak dibenarkan meninggalkan kawasan sekolah pada waktu persekolahan, termasuk waktu rehat kecuali dengan mendapat kebenaran bertulis daripada Pengetua atau wakilnya. 3.4.2 Pelajar yang hendak ke hospital kerana sakit hendaklah mendapatkan kebenaran dan Surat Rawatan di Pejabat Sekolah yang akan ditandatangani oleh Pengetua atau wakilnya. 3.4.3 Setiap pelajar yang hendak ke klinik atau hospital hendaklah bersama ibu bapa atau penjaga atau pun dihantar oleh Guru Bertugas. Pelajar tidak dibenarkan keluar bersendirian untuk mendapatkan rawatan. 3.4.4 Pelajar yang keluar dari kawasan sekolah tanpa kebenaran adalah dianggap telah ponteng sekolah dan boleh dikenakan tindakan disiplin yang setimpal dengan kesalahan mereka. KETIDAKHADIRAN KE SEKOLAH 3.5.1 Pelajar yang tidak hadir ke sekolah mestilah menyerahkan surat/kenyataan bertulis daripada ibubapa/penjaga atau surat akuan doktor (Medical Certificate) kepada guru tingkatan apabila hadir semula ke sekolah.

3.5

BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH

3.5.2 Sebaik-baiknya pihak ibubapa/penjaga memaklumkan pihak sekolah terlebih dahulu akan ketidakhadiran anak masingmasing samada melalui cara lisan (datang sendiri ke sekolah) atau melalui panggilan telefon. 3.5.3 Sekiranya pelajar tidak hadir tanpa sebarang kenyataan semada secara lisan atau bertulis daripada ibubapa/penjaga, maka pelajar tersebut adalah dianggap telah ponteng sekolah. 3.5.4 Pelajar yang tidak hadir ke sekolah tanpa kenyataan ’secara berturut-turut’ maka tindakan berikut akan dikenakan iaitu: 3.5.4.1 Hari ke- 3 - Surat Amaran Pertama dikeluarkan. 3.5.4.2 Hari ke- 10 – Surat Amaran Kedua dikeluarkan 3.5.4.3 Hari ke- 17 – Surat Amaran Terakhir dikeluarkan. 3.5.4.4 Hari ke- 31 – Surat Buang Sekolah dikeluarkan. 3.5.5 Pelajar yang tidak hadir ke sekolah tanpa kenyataan ’secara tidak berturut-turut’ maka tindakan berikut akan dikenakan iaitu: 3.5.5.1 Hari ke- 10 - Surat Amaran Pertama dikeluarkan. 3.5.5.2 Hari ke- 20 – Surat Amaran Kedua dikeluarkan 3.5.5.3 Hari ke- 40 – Surat Amaran Terakhir dikeluarkan. 3.5.5.4 Hari ke- 60 – Surat Buang Sekolah dikeluarkan. 3.5.6 Surat-surat amaran tersebut di atas akan diserahkan kepada ibubapa penjaga melalui Perkhidmatan Pos Malaysia ke alamat rumah masing-masing. Surat Amaran Pertama dan Kedua adalah menggunakan pos biasa, Surat Amaran Terakhir dan Surat Buang Sekolah adalah menggunakan Pos Berdaftar Akaun Penerimaan. 3.5.7 Alamat penghantaran adalah berdasarkan alamat rumah yang diberikan oleh ibubapa/penjaga semasa pendaftaran pelajar ke sekolah ini. Sebarang kes surat tidak diterima berdasarkan alamat yang diberi adalah bukan menjadi tanggungjawab pihak sekolah. 4.0 PERATURAN DI DALAM KELAS DAN BILIK-BILIK KHAS 4.1 KEBERSIHAN DAN KECERIAAN KELAS 4.1.1 Setiap kelas hendaklah sentiasa dalam keadaan bersih. Setiap pelajar dalam kelas bertanggungjawab terhadap kebersihan kelas masing-masing. 4.1.2 Tugas membersihkan kelas hendaklah dilakukan sebelum waktu pertama dan pada waktu rehat. 4.1.3 Setiap kelas hendaklah sentiasa dalam keadaan ceria dan dihiasi dengan bahan-bahan berunsur pendidikan.

9 Maklumat-Maklumat Mata pelajaran.1.1.2.1.1.3.2.3.2.3.2. termasuk menyiapkan tugasan/kerja rumah yang diberikan dan menghantarnya mengikut masa yang ditentukan oleh guru mata pelajaran tersebut.2 Papan Kenyataan hendaklah dijaga dan dikemas kini setiap bulan.1 Setiap pelajar wajib menghormati guru dan rakan-rakan di dalam kelas masing-masing.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 4.6 Peraturan dan Pekeliling sekolah.2.2.2 Setiap pelajar mestilah menumpukan penuh perhatian terhadap pengajaran guru.2.3 Kerusi meja hendaklah dalam keadaan kemas dan tersusun. 4.1. 4. Merosak atau memusnahkan papan kenyataan adalah satu kesalahan disiplin.8 Prosedur Langkah-Langkah Keselamatan. 4. setiap pelajar hendaklah dalam keadaan senyap dan duduk di tempat masing-masing.3.1.1. 4.3. 4.2.7 Jika guru tidak masuk ke kelas selepas 5 minit masa berlalu. Ini termasuklah perbuatan berbual-bual. berjalan-jalan di dalam kelas.2.10 Lain-lain maklumat yang sesuai.1 Carta Organisasi Kelas.5 Setiap pelajar wajib membuat latihan yang diarahkan oleh guru. 4. 4. PERATURAN WAKTU BELAJAR 4.1 Papan Kenyataan dalam kelas hendaklah memaparkan maklumat-maklumat berikut: 4.2 Jadual waktu Kelas.3. 4.2 4.4 Pelan Kedudukan Pelajar serta nombor kerusi meja masing-masing. 4.2. 4.3 Jadual Bertugas harian.5 Senarai Harta Benda Kelas (Daftar Inventori).3 Suasana dalam kelas hendaklah menggambarkan suasana pembelajaran tanpa gangguan kebisingan.2.1.1.7 Arahan Kawad Keselamatan.1. 4. Setiap pelajar bertanggungjawab terhadap kerusi meja yang diperuntukkan kepada mereka. 4. ketua tingkatan atau wakilnya hendaklah mencari 4. 4.6 Ketika pertukaran waktu .5 Setiap kelas mesti mempunyai jawatankuasa kebersihan dan keceriaan yang akan melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi. sementara menunggu ketibaan guru seterusnya.1. 4. 4.2.4 . Pelajar yang keluar kelas semasa waktu pertukaran ini dianggap telah melakukan kesalahan ponteng kelas dan boleh diambil tindakan yang setimpal dengan kesalahannya. PAPAN KENYATAAN 4. 4. bergaduh dan sebagainya. berbuat bising.4 Setiap pelajar tidak boleh sama sekali menimbul gangguan pada waktu pengajaran dan pembelajaran.3. bergurau senda.1. 4.

4.3. bengkel KH. bengkel KH.3. 4.15 pagi dan dipulangkan semula apabila tiba waktu balik. 4. 4. 4. bersopan dan senyap. Ketua Tingkatan hendaklah memastikan bahawa semua pelajar telah bersiap sedia beratur sebelum membenarkan mereka bergerak secara kumpulan ke tempat yang dituju.11 Ketua Tingkatan dan setiap pelajar dalam kelas mestilah memastikan Buku Pemantauan Pengajaran dan Pembelajaran sentiasa dalam keadaan selamat.3.5. Pendidikan Jasmani atau kemana sahaja proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung.3 Semua pelajar dilarang berada di luar bilik darjah masingmasing pada waktu ketiadaan guru atau ketika guru belum sampai ke kelas.4.2 Penggunaan Pas Kebenaran Keluar Kelas adalah dibenarkan untuk seorang pelajar untuk satu-satu masa kebenaran diberikan.4. 4.4.5 guru berkenaan atau menemui Penolong Kanan atau ke Pejabat untuk mendapatkan Guru Ganti. Bilik kaunseling dan sebagainya) PENGGUNAAN PERPUSTAKAAN / PUSAT SUMBER 4.9 Ketua Tingkatan bertanggungjawab memastikan Buku Pemantauan Pengajaran dan Pembelajaran diambil di Unit Disiplin dan Pengawas pada waktu pagi selewat-lewatnya 7. 4.1 Perpustakaan hanya dibuka kepada pelajar pada waktu rehat dan waktu petang sahaja.8 Ketua Tingkatan bertanggungjawab memastikan keadaan kelas terkawal semasa ketiadaan guru. Makmal Sains. KELUAR DARI BILIK DARJAH 4. .10 Ketua Tingkatan dan Setiap pelajar dalam kelas bertanggungjawab memastikan Buku Pemantauan Pengajaran dan Pembelajaran dibawa kemana-mana sekiranya pelajar bergerak ke Bengkel.4 Pergerakkan pelajarke bilik-bilik lain ( makmal sains.4 4.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 4.5.4.1 Semua pelajar tidak dibenarkan meninggalkan bilik darjah kecuali dengan kebenaran guru dan menggunakan Pas Kebenaran Keluar Kelas.4. Perpustakaan) atau ke padang (waktu pendidikan jasmani) hendaklah dalam keadaan tertib. Sila catatkan maklumat pengambilan dan pemulangan di dalam buku yang disediakan. 4. Perpustakaan.5 Para pelajar adalah tertakluk dan dikehendaki mematuhi peraturan-peraturan khas yang disediakan apabila berada di bilik-bilik khas ( seperti makmal sains. Bengkel PSV .3. 4.2 Pelajar dilarang berada di perpustakaan semasa proses pengajaran dan pembelajaran sedang berlangsung kecuali bersama guru mata pelajaran.

jika tidak bilik tersebut tidak boleh dibuka.6 Pelajar tidak dibenarkan membawa masuk buku teks dan sebagainya kecuali dengan kebenaran petugas di perpustakaan. Bilik Pengawas.8. 4. KHIDMAT BIMBINGAN DAN KAUNSELING 4. PERATURAN PENGGUNAAN BILIK-BILIK KHAS YANG LAIN 4.6. 4. dan lain-lain adalah berdasarkan keperluan dan mestilah bersama guru.7 4. 4.1 Pelajar yang perlu berehat di bilik rawatan kerana masalah kesihatan hendaklah mendapatkan kebenaran dan bantuan Penolong Kanan HEM ataupun Guru Bertugas.2 Pelajar yang mempunyai temu janji dengan Kaunselor perlu mendapatkan kebenaran guru mata pelajaran sebelum meninggalkan kelas.7. .3 Pelajar lain yang menyalahgunakan bilik khas tersebut akan diambil tindakan disiplin. 4.5.5.1 Pelajar yang ingin berjumpa Kaunselor Pelajar hendaklah mendaftarkan diri di Bilik Bimbingan dan Kaunseling pada waktu tiada proses Pengajaran dan Pembelajaran untuk urusan temujanji. 4.7.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 4.4 Elakkan perbuatan yang boleh mengganggu pelajar lain yang sedang membaca / belajar di perpustakaan. 4.2 Bilik Rawatan hanya boleh digunakan jika terdapat jawatankuasa bertugas di dalam bilik tersebut.7.8.7. kecuali yang dipinjam secara sah di kuanter perpustakaan.2 Hanya pelajar yang layak berada di bilik berkenaan dibenarkan menggunakan bilik tersebut.7 Pelajar yang tidak mengambil sesuatu mata pelajaran Peperiksaan Awam boleh menggunakan perpustakaan semasa proses Pengajaran dan Pembelajaran berlangsung dengan kebenaran Penolong Kanan.5. 4.8.5 Buku-buku dan bahan bacaan perpustakaan lainnya tidak boleh dibawa keluar. 4.1 Penggunaan bilik-bilik khas lain seperti Bilik Bahasa Tamil. KEMUDAHAN RAWATAN / BILIK RAWATAN 4.6 4.4 Pelajar yang sakit dinasihatkan menelefon ibu bapa/penjaga untuk dibawa pulang ke rumah masingmasing. 4. Jika terdapat pelajar yang menyalahgunakan bilik rawatan tindakan tegas akan diambil setimpal dengan kesalahan yang dilakukan. tidur atau ponteng kelas.5.3 Bilik Rawatan bukannya tempat berehat.3 Pelajar adalah dilarang berbual-bual atau berbuat bising ketika berada di Perpustakaan.5.8 4. 4.6.

3 PERHIMPUNAN HARIAN 5.2.2.7.4 Nyanyian Lagu Bangsa Johor 5.0 PERHIMPUNAN SEKOLAH 5.2 Semua pelajar mesti berkumpul di dataran kejat mengikut tingkatan masing-masing sebelum diarahkan bergerak ke dalam Dewan Bestari.7.10 pagi dikelolakan oleh Pengawas Bertugas dibawah penyeliaan Guru Bertugas.1 Kehadiran pelajar pada waktu perhimpunan adalah wajib.2.3.2.2 Bacaan Doa 5.5 Bacaan Ikrar Rukunnegara 5.6 Perhimpunan Mingguan adalah majlis rasmi maka para pelajar dinasihatkan menjaga tatatertip. KetuaKetua Bidang dan Ketua serta Penolong Ketua Pengawas. 5.10 Nyanyian Lagu Sekolah 5.2. Khamis dan Jumaat.7 Persembahan/ Perasmian/ Pengumuman (jika ada) 5. 5. 5.2 Perhimpunan bermula jam 7.7.9 Ucapan Pengetua 5.7. 5.1 Perhimpunan Harian dijalankan pada hari-hari Selasa.7.2. 5.7.3 Dewan Perhimpunan adalah Zon Senyap. tidak bermain dan berbuat bising dalam Dewan Perhimpunan.3.2 PERHIMPUNAN RASMI MINGGUAN 5.7.2. .1 Perhimpunan ini diadakan pada setiap Hari Isnin. 5. 5.1 Perhimpunan dimulakan dengan perarakan masuk Pengetua dan Penolong-Penolong Kanan.2.11 Majlis Bersurai 5.2. 5.2.2.7. 5.2. ketidakhadiran dianggap ponteng kelas/perhimpunan.2. senyap dan memberi sepenuh tumpuan kepada isi kandungan perhimpunan.8 Ucapan Penolong-Penolong Kanan 5.5 Setiap pelajar mesti membawa Buku Panduan Pelajar untuk membuat catatan maklumat yang disampaikan oleh Pentadbir dan Guru Bertugas. semua pelajar hendaklah berbaris dengan tertib mengikut konsep RIMUP.7.2.7 Aturcara Majlis Perhimpunan Rasmi 5.6 Laporan Guru Bertugas Minggu Lepas 5.2.2.2.4 Pelajar yang bising akan dikeluarkan dari Dewan Perhimpunan dan tindakan disiplin akan diambil setimpal dengan kesalahan mereka. 5.3 Nyanyian Lagu Negaraku 5.2.7.8 Sewaktu bendera dinaikkan dan lagu dinyanyikan semua pelajar hendaklah berdiri tegak dan menyanyikannya dengan penuh bersemangat.7.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 5.2. Rabu.

3 Lafaz Ikrar Pelajar diketuai oleh Pengawas Bertugas.4.3. 5.4. 5.1 Perhimpunan Kokurikulum diadakan pada setiap hari Rabu minggu ketiga. 6.4.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 5.3.4 Pengumuman-pengumuman 5.6 Bersurai/ bergerak ke kelas masing-masing. 5. badan beruniform dan rumah sukan mengikut ketentuan pihak sekolah.5 Semua pelajar mesti mematuhi etika berpakaian pada hari Rabu iaitu Pakaian Unit Beruniform.3.4.4 Perhimpunan dijalankan seperti biasa.4.3.4 5. semua pelajar diarah bergerak secara teratur dan senyap ke kelas masing-masing mengikut arah / laluan yang ditentukan.2 Pasukan Kawalan Kehormatan mengambil tempat dihadapan sekali.3.3 Pelajar akan beratur mengikut Unit Beruniform masingmasing. Tindakan disiplin akan dikenakan kepada pelajar yang tidak hadir tanpa alasan yang munasabah.3.4.3.3. aturcaranya adalah seperti berikut: 5.4. 5. 5.1 Semua Unit Beruniform mengabil tempat. 5.25 pagi. 5.1 Pelajar berbaris mengikut tingkatan masingmasing. PERHIMPUNAN KOKURIKULUM 5.5 Guru mengambil kehadiran pelajar.1.4.4.5 Perjumpaan Guru-guru penasihat dengan unitunit masing-masing.4 Perhimpunan ini mesti ditamatkan pada jam 7.3.4.4.4.1.4.4.3.1 PENGLIBATAN DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM SEKOLAH 6. 5.4.4.3. kelab sukan dan permainan.4 Aturcara majlis Perhimpunan ini ialah seperti berikut: 5. 6. 6.6 Pelajar bersurai dengan keadaan senyap menuju ke kelas masing-masing.0 PERATURAN-PERATURAN DI DALAM SEKOLAH 6. 5.2 Perhimpunan dimulakan dengan bacaan doa.3.1. 5.2 Kehadiran dalam kegiatan kokurikulum adalah wajib.3 Perhimpunan ini dijalankan secara ringkas. 5.3.4. . 5. 5.3.3 Pelajar tidak dibenarkan menukar keahlian dalam kegiatan kokurikulum tanpa kebenaran Pengetua atau Penolong Kanan Kokurikulum.3 Perhimpunan dimulakan dengan Penerimaan Tabik Hormat oleh Pengetua 5.1 Semua pelajar wajib mendaftarkan diri sebagai anggota persatuan.2 Perhimpunan dikendalikan oleh Pengawas Bertugas dibawah penyeliaan Penyelaras Unit Beruniform.

6.1 Semua pelajar wajib mematuhi semua peraturan ujian / peperiksaan. Sebarang keengkaran akan mengakibatkan pelajar tidak dibenarkan mengambil keputusan peperiksaan masing-masing.2.4 Pelajar yang ingin menyertai kegiatan kokurikulum anjuran sekolah di luar kawasan sekolah ( lawatan. atau yang mengganggu ketenteraman perjalanan ujian/peperiksaan.2.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 6.6 Semua pelajar PMR wajib memakai pakaian seragam sekolah sewaktu mengambil keputusan PMR.2 Pelajar tidak dibenarkan menyertai aktiviti Pendidikan Jasmani tanpa pakaian yang sesuai atau berpakaian seragam sekolah.4 Pelajar yang waktu Pendidikan Jasmaninya pada waktu pertama dibenarkan memakai pakaian Pendidikan Jasmani dari rumah masing-masing.3. 6.3.1. perkhemahan dan sebagainya ) hendaklah terlebih dahulu mendapatkan kebenaran ibu bapa / penjaga masing-masing.2.5 Sebarang penyelewengan. kecuali jika mendapat pengesahan doktor. PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN 6. 6. penipuan dan meniru ini. Manakala pelajar SPM dan STPM dikehendaki memakai pakaian yang sopan dan bersesuaian dengan budaya sekolah. dengan syarat membawa bersama pakaian seragam sekolah. Tidakan tegas akan dikenakan terhadap pelajar yang terlibat dengan kes penyelewengan.2.2. atau tidak serius mengambil ujian/peperiksaan. 6. 6. Sebarang peminjaman peralatan adalah tidak dibenarkan pada waktu ujian/peperiksaan. tidak seorang pelajar pun akan diberi pengecualian. 6.4 Pelajar yang tidak menjawab soalan ujian/peperiksaan. 6.2.3.1 Pada waktu Pendidikan Jasmani. atau tidur semasa ujian/peperiksaan akan diambil tidakan disiplin yang setimpal dengan kesalahan yang dilakukan.3 .3.2 Semua pelajar wajib hadir dan menjawab kertas soalan ujian / peperiksaan yang diambil. 6.3 Kegagalan memakai pakaian Pendidikan Jasmani adalah merupakan satu kesalahan dan boleh diambil tindakan disiplin. 6. 6.2 UJIAN / PEPERIKSAAN DALAMAN DAN PEPERIKSAAN AWAM 6.3 Pelajar mesti memastikan semua keperluan atau kelengkapan menghadapi ujian/peperiksaan telah disediakan. penipuan atau meniru dalam ujian/peperiksaan adalah dilarang keras.

5 Pelajar dilarang membawa keluar makanan dan minuman dari kawasan kantin. mangkuk. Elakkan perbuatan tidak mengepam tandas setelah digunakan.1 Semua pelajar hendaklah menggunakan kemudahan yang disediakan dengan baik dan cermat. cawan/gelas. baik di dalam kelas mahu pun di 6.1 Pelajar dikehendaki beratur dengan senyap dan berdisiplin ketika membeli makanan di kantin.1 Pelajar dibenarkan ke tandas pada waktu-waktu berikut iaitu sebelum waktu pertama. pada waktu rehat dan selepas tamat waktu persekolahan.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 6.4. 6.4.4 Setelah selesai makan.4. 6. satu waktu sebelum rehat.5.4 Sebarang kerosakkan tandas hendaklah dimaklumkan kepada Guru Bertugas dengan segera. Pastikan paip air ditutp setelah digunakan. 6.6. kecuali dengan kebenaran bertulis daripada Pengetua atau wakilnya atau bersama-sama guru kerana urusan yang berkaitan denagn pembelajaran.5. merosakkan paip air dan sebagainya. 6. bersihkan tempat makan dan letakkan pinggan.5 Tuala Wanita (pad) yang telah digunakan hendaklah dibungkus elok-elok dan dibuangkan kedalam bekas/tong khas yang disediakan. sudu/garfu di tempat yang disediakan. 6.5 Pelajar hendaklah menukar Pakaian Pendidikan Jasmani dengan pakaian seragam sekolah selepas tamat waktu Pendidikan Jasmani.3 Semua pelajar bertanggungjawab terhadap kebersihan tandas. PENGGUNAAN TANDAS 6.4. 6.4. HARTA BENDA SEKOLAH 6.3 Pelajar hendaklah duduk di tempat yang disediakan dan makan dengan tertib dan sopan. dengan memelihara harta benda sekolah. 6.2 Arahan darpada Pengawas Bertugas hendaklah sentiasa dipatuhi.5.4. Elakkan perbuatan mengotorkan meja dan kerusi tempat makan. 6. 6.5 6. 6.6 Pelajar dilarang berada di kantin pada waktu pengajaran dan pembelajaran.5. satu waktu selepas rehat dan satu waktu sebelum balik.2 Pelajar dilarang ke tandas pada waktu pertama.6 .6 Sikap berjimat dalam penggunaan air hendaklah diamalkan.5.3.4 KANTIN 6. 6. menconteng dinding-dinding tandas.5.

7 Pelajar dilarang menunggang motosikal di kawasan sekolah pada bila-bila masa kecuali mendapat kebenaran bertulis daripada Pengetua atau wakilnya.1.7.1.6 Pastikan basikal anda mempunyai ciri-ciri keselamatan seperti brek.1 Bilik-bilik berikut adalah merupakan kawasan larangan bagi pelajar iaitu: 6. 6.7 MENGGUNAKAN KENDERAAN DALAM KAWASAN SEKOLAH 6. 6.1.7.1. 6. tayar yang baik.3 Bilik Penolong-Penolong Kanan 6. 6.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH kawasan persekitaran sekolah.1.7. KAWASAN LARANGAN 6. 6.6.1.1 Pejabat Am 6.4 Bilik Guru-Guru Kanan / Ketua Bidang 6. Sila pastikan basikal masing-masing dikunci dan diletakkan ditempat yang dikhaskan. 6. 6. 6.1 Menunggang basikal dalam kawasan sekolah adalah dilarang.8.8.7.3 Pelajar yang didapati melakukan perbuatan tingkahlaku musnah atau ”vandalisme” dan merosakkan harta benda sekolah akan dikenakan tindakan disiplin yang berat termasuk menggantikan kos harta benda yang dirosakkan itu sepenuhnya.5 Sekiranya pelajar tedak mematuhi undang-undang dan peraturan yang ditetapkan kebenaran membawa basikal ke sekolah akan ditarik balik serta merta.8. supaya sentiasa dalam keadaan baik dan berfungsi.2 Sebarang kerosakan harta benda sekolah hendaklah dilaporkan kepada Guru Bertugas.7.1. 6.7. 6.7 Bilik Gerakan / Mesyuarat 6.8 Bilik Rawatan 6.7.8. kerosakkan atau kehilangan basikal yang dibawa ke sekolah.2 Bilik Pengetua 6.2 Pelajar yang membawa basikal ke sekolah perlu mematuhi undang-undang yang sedang berkuatkuasa sekarang.8. 6.7. dan sebagainya.3 Pelajar yang menunggang basikal hendaklah berlepas balik selepas semua pelajar berjalan kaki keluar dari kawasan sekolah.8 Setiap motosikal yang mendapat kebenaran perlu mempunyai ”stiker” atau pelekat SMK Gelang Patah.4 Pihak sekolah tidak bertanggungjawab terhadap keselamatan.8.5 Bilik Guru 6.7.8.1.8.8.6.9 Pelajar dilarang membawa atau memandu kereta di kawasan sekolah.6 Bilik Peperiksaan 6.8 .

8 Bilik Persalinan kecuali dibenarkan guru untuk tujuan Pendidikan Jasmani sahaja. kecuali pengawas bertugas.7 Kawasan kolam ikan dan kawasan kolam najis serta rumah pam air dan elektrik.1.1 Laluan Hadapan Pejabat hingga ke Bilik Peperiksaan.4.3 Pelajar tidak digalakkan membawa wang tunai yang banyak ke sekolah. 6. 6.2.2 Pelajar yang hendak menemui Pengetua atau Penolong Kanan hendaklah mendapat kebenaran terlebih dahulu.13 Bilik-bilik Elektrik 6.8.8.8.1.2.9. 6.8.9.4.2 Laluan di hadapan Bilik Guru di Aras 2 .8.10 Bilik Sukan 6.4. 6. 6.1.4. pelajar-pelajar hendaklah mematuhi Peraturan Kecemasan Kebakaran Sekolah.15 Bilik Persalinan 6.8. 6.4.1. 6. 6.8.8.2 Pihak sekolah tidak bertanggungjawab terhadap kehilangan harta benda kepunyaan pelajar. 6.3 Tandas-tandas yang tidak dibuka atau diwartakan sebagai tandas.9 KESELAMATAN 6. 6.8.6 Stor penyimpanan Perabot lama.4. Sebarang kehilangan atau penemuan hendaklah dilaporkan kepada guru bertugas atau Penolong Kanan HEM.4 Kawasan Berikut adalah merupakan kawasan larangan bagi pelajar.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 6.3 Semua pelajar dilarang berada di kawasan bangunan sekolah pada waktu rehat.1.8.8.1.12 Dewan Bestari 6.8.9. Blok F kecuali dengan kebenaran guru.4.4 Apabila berlaku kebakaran.1 Sila ketuk pintu dan dapatkan kebenaran masuk sebelum masuk ke bilik-bilik berkenaan.1 Sebarang kemalangan atau kecemasan yang berlaku ke atas pelajar di kawasan sekolah hendaklah dilaporkan dengan serta merta kepada guru bertugas atau pengawas. 6. 6.8. 6.9 Bilik Pendidikan Jasmani 6.5 Tempat Letak Kereta Guru dan Kakitangan.4. 6.8. . 6.8.11 Bilik Kokurikulum 6.8.8. 6.1.8.8.8.4 Tandas-tandas di Dewan kecuali jika terdapat program yang diadakan di Dewan Bestari.9.2 Pelajar hanya boleh memasuki kawasan tersebut apabila diminta berbuat demikian oleh guru yang berkenaan atau apabila ada urusan rasmi.14 Bilik Makan Guru 6.

6. 6.11.2 Semua bayaran hendaklah diserahkan kepada guru tingkatan masing-masing atau kepada guru yang bertanggungjawab dalam membuat pungutan yuran tertentu.9.7 Berjalan dengan tertib semasa menaiki dan menuruni tangga.10.1 Semua pelajar wajib menjelaskan yuran sekolah dan bayarn-bayaran lain yang ditentukan oleh pihak sekolah pada masa yang tertentu.12.10 YURAN SEKOLAH 6.12 KEDAI KOPERASI SEKOLAH 6.11.1 Koperasi Sekolah hanya dibuka pada waktu persekolahan dan pada waktu-waktu tertentu sahaja.3 Pelajar adalah dilarang sama sekali meninggalkan buku teks SPBT dalam kelas atau di sekolah selepas waktu persekolahan.10. .2 Urusan pembelian hendaklah dibuat pada waktu rehat atau selepas waktu persekolahan sahaja. Pelajar dilarang untuk memasuki koperasi.4 Sila beratur dan senyap ketika berurusan dengan koperasi. 6.12. Resit pembayaran hendaklah disimpan dengan selamat untuk rujukan dari semasa kesemasa.1 Buku teks adalah percuma dan hendaklah dijaga dengan baik oleh setiap pelajar yang menerimanya.12.11 BUKU TEKS (SPBT) 6.5 Semua pelajar bertanggungjawab atas keselamatan mereka semasa berada di kawasan sekolah.10.9. 6. 6. 6.4 Pihak tidak akan mengeluarkan sebarang Surat Akuan (Testimonial) dan Surat Berhenti Sekolah kepada pelajar yang gagal menjelaskan yuran sekolah dan sebagainya.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 6. 6. 6. Sila rujuk kepada papan kenyataan Koperasi. 6. 6. 6.3 Pelajar mesti mendapatkan resit penerimaan bayaran daripada guru yang terlibat. 6.4 Kegagalan pelajar mematuhi peraturan akan memungkinkan kemudahan pinjaman ini ditarik balik.6 Untuk tujuan keselamatan pelajar dilarang berlari di kawasan bangunan sekolah.10.2 Pelajar bertanggungjawab terhadap penggantian buku-buku yang rosak atau hilang atau membayar kos buku tersebut. 6.11. 6.5 Urusan pembelian hendaklah dibuat dikuanter yang disediakan.11.3 Pelajar yang hendak berurusan dengan koperasi pada waktu pembelajaran hendaklah mendapat kebenaran daripada guru masing-masing. 6.9.12.12.

14 HUBUNGAN DAN KEGIATAN DENGAN PIHAK LUAR 6.1 Seluar 7.3 Pelajar bertanggungjawab terhadap keselamatan telefon awam.1.1.13.4 Pelajar luar atau bekas pelajar tidak dibenarkan berada di dalam kawasan sekolah tanpa kebenaran Pengetua.1.4 Poket bahagian belakang hendaklah bertebuk tanpa tudung.1.13.1 Seluar panjang berwarna hijau gelap atau olive green yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. 7.1 PAKAIAN PELAJAR LELAKI 7.2 Hendaklah berpotingan biasa dan kelihatan sopan.1 Pelajar tidak dibenarkan sama sekali memasuki sebarang pertubuhan politik atau pertubuhan haram atau ahli kumpulan sulit / haram. penggunaan kemudahan telefon awam ada waktu pembelajaran hendaklah dengan kebenaran guru bertugas atau guru-guru lain.2 Surat-menyurat yang dibuat atas urusan rasmi hendaklah dirujuk kepada Pengetua.1.1. Sila laporkan sebarang kerosakan kepada pihak sekolah.1.8 Seluar tidak boleh berfesyen atau sengaja dikoyakkan atau dilukis. 6.14. 6.6 Buka lilitan kaki seluar ialah 40 cm hingga 44 cm iaitu minimum 40 cm dan maksimum 44 cm. 7.9 Seluar tidak boleh dipakai di bawah pusat.2 Sekiranya kecemasan atau keperluan mendesak.1 Penggunaan kemudahan telefon hanya dibenarkan pada waktu rehat atau sebelum dan selepas waktu persekolahan.14. 6.3 Pihak sekolah berhak membuka dan memeriksa surat-surat pelajar yang diterima dengan menggunakan alamat sekolah.1.0 PAKAIAN SERAGAM 7. 6. 7.13. 7.5 Panjang seluar hendaklah disampai buku lali iaitu menutup sepenuhnya kedua-dua buku lali. Saku tepi seluar tidak dibenarkan. . 6.1. 7.7 Seluar yang ketat atau terlalu longgar tidak dibenarkan. 7.1. 7.1.14.1.1.1.1.3 Seluar jeans atau berpotongan seluar jeans tidak dibenarkan. 7. 6.1.1. 7.1.1.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 6.14.13 PENGGUNAAN TELEFON AWAM 6.

7.4 Diperbuat daripada kain kapas atau tetron cotton.2 Lebar tali pinggang tidak melebihi 3 cm atau 1 inci. 7.3 Kepala tali pinggang tidak besar.1. 7.3 Kemeja biasa berwarna putih.1. 7.1. 7.1.4 Pelipis (sideburn) hendaklah dipotong rata digaris tengah telinga.1.1.2.3 Rambut 7.1.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 7. 7.6 Baju berlengan pendek dan tidak boleh dilipat.6 Potongan rambut tidak boleh berfesyen ( seperti potongan punk.1.2. berjuntai dihadapan dan sebagainya.1.8 Baju berlengan panjang tidak dibenarkan kecuali Pengawas atau pemegang jawatan-jawatan khas. berwarna.4.9 Baju hendaklah sentiasa dimasukkan di dalam seluar sewaktu berada di kawasan sekolah.2. 7.1. 7.1.5 cm (lebar) 7. 7.) 7. tidak berbentuk -bentuk atau dikhaskan.5 Rambut belakang nipis dan dipotong rata atau dipotong ’slope’ dan tidak menyentuh kolar baju. Butang hendaklah dkenakan dengan kemas dan tidak membuka dada.2 Tali Pinggang. 7.4 Pakaian Khas . 7. tidak terlalu ketat atau terlalu longgar dan berfesyen. 7. 7.1. berekor.2 Baju Kemeja 7.1.5 Tali pinggang kulit tidak dibenarkan.4 Kepala tali pinggang tidak melebihi saiz 5 cm (panjang) X 3.2.4.1.2.1.3 Rambut tepi tidak menutup telinga.1.2 Rambut depan tidak melebihi separuh paras dahi.1.1.2.4.1 Rambut hendaklah pendek (tidak melebihi 3 inci ) dan kemas. 7.2. berkolar dan satu poket di sebelah kiri.1 Warna hijau gelap / hitam tanpa corak. 7.1.2. dalam perjalanan ke sekolah atau dalam perjalanan balik dari sekolah.1.4.4.2.7 Baju ’T’ tidak dibenarkan. 7.1.1.4.5 Butang dan jahitan mestilah berwarna putih.10 Hanya singlet berwarna putih sahaja dibenarkan.2.1.1. 7.1. 7.1.

b.1. berlubang atau terlalu nipis tidak dibenarkan. 7.2.10 Tudung.2. bersamping kain hitam pada hari Jumaat. Blouse dipakai bersama tali leher yang diikat kemas dan rapi.2. a.1. Tudung berkain putih kosong tanpa bunga sulaman. (Kain jenis berkilat tidak dibenarkan). Kancing baju hendaklah kecil dan berwarna putih serta dijahit kekal atau berbutang tetap. Berwarna putih kain kapas atau tetron cotton.2.2.2. Serkop kepala / anak tudung berwarna putih sahaja.5 Baju Kurung.4.2. a.2. 7.2. Pinafore berwarna biru laut atau turquoise. Labuh tudung ialah di antara pinggang hingga ke paras punggung.2.1.2.1 Blouse. Lengan blouse adalah potongan biasa. 7. 7.2.4 Berbaju jalur. Pin kain tudung yang dibenarkan juga adalah berwarna putih. c. b.2 PAKAIAN PELAJAR PEREMPUAN 7.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH a. c. tidak besar dan tidak dilipat.7 Tidak berzip di belakang. c.1.1 . 7. kaitan atau renda.3 Baju kurung berwarna putih dan kain kurung berwarna biru laut. 7. Pelajar lelaki beragama Islam diwajibkan memakai baju kurung teluk belanga.1 BAJU KURUNG ( BAGI PELAJAR ISLAM) 7. d.2 Pinafore.1. Labuh pinafore hendaklah 5 cm hingga 8 cm di bawah paras lutut.1. jenis kain kapas atau tetron cotton.6 Berkancing di leher.2. 7.1.2. 7.bersongkok. Berpesak Leher Teluk Belanga (tradisional) Labuh baju kurung hendaklah 5 cm hingga 8 cm di bawah paras lutut. 7.2 BLOUSE DAN PINAFORE (BAGI PELAJAR BUKAN ISLAM) 7.8 Kain kurung susun tepi berwarna biru laut (turquoise) dan menutup buku lali. a. b. 7.1. 7.9 Pelajar mesti memaki kain dalam yang labuh dan simis (singlet wanita) yang tidak telus pandang. b.1.

5.4.4 PERSOLEKAN 7.4 Telefon bimbit / ’handphone’ tidak dibenarkan 7.3.2 Rambut yang panjang hendaklah diikat pada pangkal rambut.5 cm dipakai di cuping telinga bahagian bawah.3 Reben yang boleh digunakan adalah yang berwarna putih.1 Pelajar dilarang memakai gincu (lipstik). A.5 cm X 0. 7. KASUT 7. 7.3 Tali jam tangan yang berfesyen tidak dibenarkan.3 BARANG KEMAS / BARANG BERHARGA.2.4 Jika berstokin hendaklah berwarna putih .3.5 Rambut tidak boleh diwarnakan.2.2. c. 7.5. mekap. tidak berwarna-warni dan tidak berfesyen. Jika perlu dengan syarat berikut: sepasang subang kecil berukuran 0.3.2.3 Mesti menutup kedua-dua buku lali.2.4 .2 Stokin pendek berwarna putih dan tidak melebihi setengah betis. Bentuk skirt pinafore hendaklah berbentuk a.2.2.4 Penyepit rambut berfesyen dan berwarna-warni tidak dibenarkan.5 7.2.6 Rambut yang panjang dan terjuntai di hadapan hendaklah disepit dengan penyepit rambut yang dibenarkan. b.2. Bukan anting-anting. 7.3.2.1 Rambut tidak mencecah bahu. 7.5.3.5 Barang-barang berharga tidak dibenarkan. STOKIN 7.3.2.2. Jam tangan 7. 7.2 Pelajar dilarang mencukur atau mencabut bulu kening.4. RAMBUT (Bagi pelajar yang tidak bermini telekung) 7.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH c. 7. 7.2.5. Tidak boleh kembang payung. 7.2. 7. biru gelap atau hitam sahaja dan tidak berfesyen yang keterlaluan.2.3.4.2 Pelajar lelaki dilarang memakai barang kemas kecuali jam tangan.1 Pelajar perempuan tidak boleh memakai barang kemas.3 7.2 Kasut kanvas berwarna putih 7.3.2.5. 7.5. 7. 7. maskara dan ’eye-shadow’. tidak berbelang atau bercorak.

8.4 Hendaklah sentiasa bersih.4 Kasut tidak melebihi paras buku lali.3.3 Pelajar dilarang membawa sikat yang panjangnya melebihi 12 cm dan tidak kelihatan apabila diletakkan di kocek dan tidak tajam pemegangnya.2 Setiap pelajar mestilah berwajah kemas dan rambut disikat rapi. KUKU 7.3 di pinafore sebelah kiri (untuk pelajar bukan Islam) 7.3 Lencana hendaklah dijahit: 7. boot.6 Pelajar dilarang bersolek dan dilarang membawa alat solej ke sekolah.8.6.4.7 7. 7.6.4.8.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 7. 7.6 7.4. HAL-HAL PENAMPILAN DIRI 7.8 .6.5 Semua pelajar dilarang mengenakan tatu (gambar atau tulisan) pada mana-mana bahagian tubuh badan.5. 7.5.7. (ada dijual oleh pihak sekolah) 7. kasut high-cut (hingga ke buku lali) kasut potongan ’kung fu’ dan kasut bermuncung panjang ( long cut) tidak dibenarkan 7.2 di tudung sebelah kiri (untuk pelajar perempuan Islam) dan 7.3.7. 7. 7.2 Semua pelajar diwajibkan memakai tanda nama dan lencana sepanjang masa berada di sekolah.6.5. 7.3 Kasut kanvas berjalur belang atau bercorak tidak dibenarkan.4 Pelajar tidak dibenarkan memakai cermin mata gelap / tinted atau berbentuk luar biasa. 7.3. butang kolar hendaklah dikenakan apabila memakai tali leher. 7. 7.4 Dilarang memakai tali leher dengan terlondeh atau setengah sahaja. sepanjang perjalanan pergi dan balik sekolah. 7.7.6. 7.4.3 Tidak diwarnakan dengan sebarang pengilat kuku.4 Lencana yang telah hilang warna atau diubahsuai tidak boleh digunakan dan perlu diganti dengan yang baru.6 Kasut kulit. kasut track sukan. 7.3 Tali leher hendaklah dipakai dengan kemas. 7.8.2 Hendaklah dipotong pendek.2 Tali leher hendaklah dipakai setiap masa apabila memasuki kawasan sekolah.6. 7.8.1 di atas poket sebelah kiri ( untuk pelajar lelaki) 7.6. LENCANA SEKOLAH DAN TANDA NAMA BERSULAM.5 Kasut mestilah berlidah atau bertali atau berflap.5 TALI LEHER 7.5 Tandanama hendaklah dijahit di atas lencana / poket.

4 Bagi Unit Beruniform.11. Pemakai pakaian yang tidak sesuai mengikut pertimbangan pihak sekolah tidak akan dilayan.11 8. 7. 7.2 Kemeja ’T’ khas PJK (ada dijual oleh pihak sekolah) 7. .4 Setiap pelajar mesti memakai kasut sekolah atau kasut sukan setiap kali menyertai kegiatan di dalam kawasan sekolah. Manakala pakaian yang bersesuaian untuk peperiksaan SPM dan STPM 7. 7. 7.2 Semua pelajar mesti berpakaian seragam sekolah apabila berada di kawasan sekolah untuk menghadiri kegiatan mingguan atau kelas tambahan.10.5 Pelajar dibenarkan memakai pakaian rumah sukan untuk menghadiri latihan rumah sukan.10.10 7.10. PAKAIAN PADA WAKTU-WAKTU LAIN.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 7. 7.10. 7.11. 7.11. 7.3 Berpakaian kemas dan sesuai ketika berurusan dengan pihak sekolah seperti meminta borang dan seumpamanya.3 Seluar trek berwarna hitam (juga ada dijual oleh pihak sekolah).9.6 Pelajar perempuan Islam diwajibkan memakai mini telekung berwarna putih atau bertudung putih untuk menghadiri Aktiviti Luar Bilik Darjah/ Kegiatan Kokurikulum / Kelas Tambahan. pelajar dikehendaki memakai pakaian kokurikulum yang telah dikhaskan oleh pihak sekolah.11.8.9 PAKAIAN PENDIDIKAN JASMANI.10.5 Pelajar juga diwajibkan memakai pakaian seragam sekolah ketika datang untuk mengambil keputusan peperiksaan PMR.7 Wajah dan perwatakan mestilah memperlihatkan sebagai seorang pelajar sekolah. 7. 7.2 Pelajar-pelajar dikehendaki memakai pakaian seragam sekolah semasa menyertai lawatan anjuran sekolah atau menghadiri sebarang aktiviti di luar sekolah anjuran pihak sekolah.9. 7.3 Untuk kegiatan kokurikulum.0 BARANG-BARANG LARANGAN. ahli-ahli berkenaan diwajibkan berpakaian seragam unit beruniform masing-masing pada SETIAP HARI RABU. PAKAIAN AKTIVITI LUAR BILIK DARJAH / KEGIATAN KOKURIKULUM / KELAS TAMBAHAN.

1 Barang-barang yang disenaraikan berikut adalah dilarang dibawa ke sekolah. ganja.15 Pihak sekolah akan mengambil tindakan merampas barang berkenaan sekiranya dibawa ke sekolah. VCD.12 Barang-barang lain yang ditakrifkan sebagai tidak sesuai dimiliki dan dibawa oleh pelajar sekolah.3 Barang-barang perhiasan seperti rantai emas.2 Semua pelawat termasuk ibu bapa / penjaga mesti berjumpa dengan Pengetua atau wakilnya di Pejabat Sekolah sebelum berurusan dengan guru-guru. makanan dibeli dari luar kawasan sekolah kecuali makanan yang dibawa dari rumah menggunakan bekas makanan plastik guna semula.5 Radio. Lukisan Kejuruteraan.6 Komik.10 Telefon bimbit. gold dust.4 Sebarang jenis alat solek dan kertas tisu. 9. ’lighter’. 8.0 PELAWAT / IBU BAPA / PENJAGA YANG BERURUSAN DENGAN PIHAK SEKOLAH. 9. dan makanan yang dilarang dalam peraturan kantin sekolah.1. 8.14 Pihak sekolah akan memaklumkan jenis-jenis barang yang dilarang dibawa atau dipakai atau digunakan dari semasa ke semasa. 8. pager dan semua alat telekomunikasi. rantai tali. pen marker. majalah dan gambar lucah. pita video.1. 8.2 Benda-benda yang tajam dan berbahaya ( seperti sikat berpemegang tajam. gula-gula dan makanan ringan (junk food). . 8. dan sebagainya.1.9 Chewing Gum.1.16 Hanya ibubapa / penjaga sahaja yang dibenarkan menuntut semula barang yang telah dirampas oleh pihak sekolah. 8.13 Barang yang yang berkaitan dengan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual. 9. besi dan sebagainya). permainan video.1.1. dan semua jenis cat. pisau. staf sokongan atau pelajar sekolah ini. cincin. 8. 8. gelang plastik. Kebenaran ini adalah untuk kesalahan kali pertama sahaja. ’walkman’. majalah hiburan.1. gelang getah. 8. 8. tepung gandum.1. dan barang-barang yang sejenis dengan nya (kategori berbahaya). 8.1. kaset.7 Liquid Paper. gunting. CD-ROM.8 Mercun.1.1. 8. 8. mancis. dadah.1.11 Minuman keras.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 8. Sains dan sebagainya adalah dikecualikan sekiranya ianya termasuk di dalam senarai barang yang dilarang.1. 8.1 Semua pelawat termasuk ibu bapa / penjaga mesti melaporkan diri di pondok jaga untuk mendapatkan Pas Lawatan.1.1.1. alat elektronik yang lain. 8. bunga api dan semua barang sekategori dengan nya.1 Rokok. 8. camera.

1 Semua pelajar diwajibkan mencarum dalam skim Takaful PelajarPelajar Sekolah Malaysia.2 Pihak sekolah mesti dimaklumkan oleh ibu bapa/ penjaga sekiranya anak mereka terlibat dalam kemalangan / kematian kerana perlindungan Takaful adalah sepanjang 24 jam dan dimana-mana sahaja di Malaysia.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 9. 10. (ii) Laporan Polis . C.3 9.5 9.3 Semua pelajar yang ditimpa risiko boleh membuat tuntutan selagi kemalangan tersebut tidak menyalahi undang-undang Malaysia.1 Notis Pemberitahuan Kemalangan / tuntutan mestilah dibuat dalam tempoh 30 hari dari tarikh kemalangan kepada Syarikat Takaful Malaysia Berhad. hilang anggota badan.4.0 SKIM TAKAFUL PELAJAR-PELAJAR SEKOLAH MALAYSIA (TPSM) 10. Khairat Kematian (i) Borang Tuntutan yang diisi lengkap. Kematian (i) Borang Tuntutan yang diisi lengkap. 10. Pelawat dilarang berlegar-legar atau pergi ke kelas anak-anak mereka.4. 10.4 9.3 Untuk memudahkan proses tuntutan dokumen-dokumen yang berkaitan hendaklah dikemukakan iaitu: Jenis Tuntutan Dokumen Berkaitan A. (ii) Laporan Polis (iii) Salinan Permit menguburkan yang sah. Ibu bapa / penjaga yang berurusan dengan anak-anak masing mestilah ke Pejabat sekolah. Ibu bapa / penjaga diminta tidak mewakilkan urusan mereka kepada saudara-mara atau adik-beradik pelajar yang lain. Pihak sekolah hanya akan berurusan dengan ibu bapa / penjaga yang sah sahaja. 10. 10.2 Ibubapa / penjaga boleh membuat tuntutan terus kepada syarikat atau melalui pihak sekolah di mana pelajar tersebut didaftarkan. 10. (ii) Laporan Polis (iii) Salinan Permit menguburkan yang sah. Tuntutan Lumpuh (i) Borang Tuntutan yang diisi Berkekalan / Terpisah atau lengkap.4. Dalam keadaan tertentu pihak sekolah akan meminta ibu bapa/ penjaga untuk menunjukkan Kad Pengenalan sebagai bukti pengenalan diri.4 Tatacara Tuntutan: 10.6 Semua pelawat mestilah berpakaian kemas dan sopan semasa berurusan dengan pihak sekolah. B. (iv) Sijil kematian yang sah.

menghisap atau terbabit dalam kegiatan dadah. mengugut atau baidap terhadap guru. 12.2 Pelajar-pelajar tidak dibenarkan berada di dalam kawasan sekolah pada hari cuti umum dan hari cuti persekolahan kecuali dengan kebenaran bertulis Pengetua dan disyaratkan bersama guru pengiring. 12.5 Melakukan pergaduhan atau kekerasan.2 Mengedar. 12. 12.8 Membawa atau menggunakan senjata atau alat merbahaya.4. 12. 10.1.1.4 Syarikat Takaful Malaysia berhak meminta dokumendokumen khusus yang lain sekiranya perlu dengan kos ditanggung oleh pihak yang menuntut. 12.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH D. (ii) Laporan Polis (iii) Ward Chit / Pengesahan Rawatan bila masuk / keluar 10.6 Syarikat Takaful Malaysia Berhad tidak bertanggungan ke atas apa-apa tuntutan yang dikemukakan oleh mana-mana pelajar atau waris sekiranya pelajar berkenaan tidak menjelaskan sepenuhnya bayaran sumbangan takaful. Tuntutan Elaun Tunai Hospital (i) Borang Tuntutan yang diisi lengkap.1.0 HAL-HAL LAIN 11. mengancam.7 Memukul.5 10.4. . 11. Pihak sekolah tidak bertanggungjawab terhadap kegagalan tuntutan sekiranya ibu bapa / penjaga tidak menyerahkan dokumen yang diperlukan dalam tempoh tuntutan dibenarkan.1.1.4.1.5 Cek bayaran tuntutan akan dibuat dan dikeluarkan atas nama pelajar atau waris hanya boleh dibuat dengan persetujuan bertulis oleh pihak sekolah masing-masing.0 KATEGORI KESALAHAN.1 KESALAHAN BERAT 12.3 Pelajar dilarang mengadakan sebarang majlis atau program tanpa kebenaran pihak sekolah.3 Membawa.1.1 Melakukan mana-mana kesalahan sederhana kali ketiga. 10.1 Pelajar yang menjalani hukuman gantung persekolahan tidak dibenarkan berada di kawasan sekolah sepanjang tempoh penggantungan berlangsung. mengugut pengawas atau murid lain. mengancam. 12. 11.1. 12.4 Minum atau menyimpan minuman keras atau sebarang benda yang memabukkan. 11. 12. menyimpan atau menghisap bahan tembakau.6 Memukul.

liwat. 12.23 Membawa atau menggunakan alat yang menyebabkan kecederaan atau mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran.18 Merosakkan harta benda.24 Membawa atau menggunakan alat yang mengganggu proses pengajaran atau pembelajaran atau peperiksaan atau ujian. merompak. 12. perhimpunan haram atau merusuh.1.1. memecah masuk dan menceroboh kawasan larangan. 12.1. penderaan.14 Mencabul kehormatan pelajar perempuan. 12.1.1.1.1. 12.1.16 Bersekedudukan atau membabitkan diri dalam kegiatan tidak bermoral.1.1. 12. 12.13 Membabitkan diri dengan kumpulan haram.15 Melakukan zina. menjadi bohsia.1.19 Membawa atau menggunakan bahan letupan.12 Mencetak.20 Menulis atau melukis perkataan atau gambar lucah atau melakukan perbuatan lucah.25 Menganjur atau membabitkan diri dalam acara kebudayaan yang bertentangan dengan nilai masyarakat Malaysia. paksaan.26 Melakukan ponteng sekolah berterusan (berturut-turut) selama 30 hari dan berkala (bukan berturut-turut) selama 60 hari selama satu tahun sesi persekolahan.17 Menulis atau mengeluarkan kenyataan akhbar tanpa memberitahu pihak sekolah. majalah atau pita rakaman yang terlarang. 12. 12. mempamer. 12.1.27 Menjejaskan kuasa Guru Besar atau Pengetua atau guru yang menjalankan tugas. .28 Kesalahan lain yang difikirkan termasuk dalam kategori ini oleh Lembaga Disiplin Sekolah.1.22 Menyalahgunakan alat permainan elektronik atau bahan multimedia.1. 12. 12.11 Melakukan perjudian atau membabitkan diri dalam pertaruhan. pemerasan atau peras ugut terhadap murid lain.1. 12. 12.1.1. hubungan luar tabii.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 12. 12.10 Mencuri.1.9 Melakukan buli. menerbit. mengedar atau menyimpan rencana. 12.1. 12.1. 12.21 Membabitkan diri dalam tunjuk perasaan. 12.

.3 Berjudi atau bermain permainan yang berunsurkan perjudian.7 Bercumbu.5 Menyalahgunakan peralatan elektrik. 12.2. 12.8 Keluar dari sekolah tanpa kebenaran.11 Masuk bilik khas tanpa kebenaran.3. 12. 12. 12.2. 12. berbohong atau meniru ketika peperiksaan. 12. 12.2. 12.3.2 KESALAHAN SEDERHANA 12. 12.2.2.6 Membawa masuk tetamu dari luar ke kawasan sekolah. 12. 12. 12.8 Menyimpan atau menggunakan alat permainan kepunyaan sekolah tanpa kebenaran.2 Memiliki.14 Mengeluarkan kata lucah dan kesat.2.10 Tidak amanah. membawa senjata atau benda alat yang dianggap merbahaya.11 Ponteng sebarang acara rasmi sekolah.2.16 Fesyen rambut seperti punk/skin head atau fesyen lain yang bercanggah dengan peraturan yang ditetapkan Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM).3. koridor atau kawasan yang dilarang.2.3.9 Mencuri.3.1 Menyimpan misai.9 Tidak mematuhi peraturan makmal sekolah.2.10 Memakai barang kemas atau perhiasan atau alat solek kecuali jam tangan.17 Kesalahan lain yang difikirkan termasuk dalam kategori ini oleh Lembaga Disiplin Sekolah.2. 12.15 Melakukan hubungan yang mencurigakan. menyimpan. membawa.4 Merosakan harta benda sekolah.18 Menconteng papan tulis.7 Bermain di kantin waktu persekolahan (kecuali waktu rehat) tanpa kebenaran.3.1 Melakukan mana-mana kesalahan ringan kali ketiga.3. Menggunakan alat hiburan atau elektronik di sekolah.2. 12.3.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 12.3.2. 12. 12. 12. menipu. 12. papan kenyataan dan manamana bahagian sekolah.3 Bermain dalam bilik darjah.4 Menggunakan dan membawa keluar sebarang peralatan bilik darjah dan sekolah tanpa kebenaran. 12.2.2.2.13 Mengedar. 12.3.3. 12.12 Ponteng Sekolah. janggut atau jambang. 12.2. 12.6 Poteng kelas.3 KESALAHAN RINGAN 12. 12. 12. memiliki.2.5 Keluar dari bilik darjah tanpa kebenaran. melukis atau mempamer bahan lucah. 12.2.2 Berambut panjang atau menyerupai kumpulan tertentu. 12.

7 Tidak membawa buku.20 12.4.9 Lewat masuk kelas 12.1 Berjalan-jalan tanpa kebenaran.4.12 Mengotorkan kelas.17 12.4.4. Kesalahan lain yang difikirkan termasuk dalam kategori ini oleh Lembaga Disiplin Sekolah. 12. 12.10 Bising 12.3.5 Keluar kelas tanpa kebenaran.15 12.3. 12. .3 Tidak memberi perhatian.3.14 12.4.16 12.4.19 12.4 Mengganggu kawan.3.11 Makan dan minum dalam kelas tanpa kebenaran.4.4. Semua kesalahan yang bersabit dengan pembelajaran misalnya tidak membawa buku teks.18 12. 12. Tidak memakai pakaian sekolah dengan lengkap.2 Tidak membuat gerak kerja yang ditugaskan.4. 12.8 Tidak membawa buku teks 12.13 Tidak duduk setempat. 12.4 KESALAHAN BIASA 12. 12.4. Bising dalam bilik darjah sehingga menjejaskan ketenteraman dan mengganggu kelas yang lain.3. Menunggang atau memandu kenderaan di dalam kawasan sekolah. 12.4. Lewat bergerak ke perhimpunan.13 12.3.4.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 12. 12.4. 12.12 12. 12.4. tidak membuat kerja rumah dan lain-lain. Datang lewat ke sekolah.21 Makan atau minum di bilik darjah pada sebarang masa.3. Melakukan pembaziran air atau elektrik.3.3.6 Mengganggu guru.3.14 Kesalahan lain yang difikirkan termasuk dalam kategori ini.

Sebatan dengan rotan atau pembaris tidak kurang 3 kali dan tidak melebihi 7 kali. Jenayah tafsiran polis berlaku di luar kawasan sekolah dan dimaklumkan kepada sekolah Jenayah dalam konteks sekolah dan dilaksanakan dalam kawasan sekolah seperti yang dinyatakan dalam Buku Rekod Salah Laku Salah laku seperti yang dinyatakan dalam Jadual 3 (a) Salah laku sederhana kali ketiga (3) Salah laku seperti yang dinyatakan dalam jadual 3 (b) Salah laku ringan kali ketiga (3) Salah laku seperti yang dinyatakan dalam jadual 3 (c). 2. 2. Salah laku biasa kali ketiga (3) Salah laku semasa proses pengajaran pembelajaran berlaku sama ada di dalam atau di luar darja seperti yang dinyatakan dalam Jadual 3 (d) 1. Amaran Denda Tahanan Hukuman/Tindakan yang adil setimpal serta bersifat mendidik seperti nasihat. 3. Sebatan dengan rotan atau pembaris tidak melebihi 2 kali . 1. 2. 1. 2. 1. Guru-guru . 2. Lembaga Disiplin Sekolah Sederhana 1. surat aku kesalahan . Melakukan kerja-kerja kebajikan.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH KESALAHAN DAN HUKUMAN KATEGORI KESALAHAN Jenayah 1 2. TINDAKAN / HUKUMAN Siasatan polis Gantung sekolah atau buang sekolah PENENTU DAN PELAKSANA HUKUMAN / TINDAKAN Mahkamah Lembaga Disiplin Sekolah Berat 1. Ringan 1. 3. JENIS KESALAHAN Jenayah tafsiran polis du luar kawasan sekolah. Jawatankuasa Disiplin Sekolah Biasa 1. bersih kelas Jawatankuasa Disiplin Sekolah 1.

Jika tidak faham membuat sesuatu hendaklah dengan segera meminta pertolongan atau nasihat dari guru.10 Benda-benda pepejal jangan ditinggalkan di dalam sinki pembasuh kerana ditakuti akan menyumbatkan saluran air atau tindakan kimia dan lain-lain lagi. 13. Mereka tidak seharusnya berebut-rebut untuk mendapatkan tempat duduk. hendaklah dilaporkan kepada guru dengan segera.11 Jangan membazirkan gas.1 Sesiapapun tidak dibenarkan masuk atau berada di dalam bilik makmal jika tidak bersama dengan guru yang berkenaan. dawai elektrik putus atau suisnya pecah juga lain-lain alatan hendaklah dialporkan kepada guru dengan segera. 13. .9 Kerosakan seperti paip bocor. di tempat yang terkena itu hendaklah dibasuh dengan air.8 Jika termasuk sesuatu benda yang merbahaya ke dalam mulut hendaklah diludahkan dengan segera dan basuh mulut dengan air.14 Tidak dibenarkan merosakkan radas. Pelajar tidak dibenarkan merasa sesuatu tanpa kebenaran dan keizinan guru. 13. 13.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 13. Tiada suatu barang pun boleh dibawa keluar makmal. 13.12 Bilik makmal hendaklah sentiasa bersih dan kemas. 13. Bila tidak diperlukan hendaklah ditutup atau dipadamkan dengan segera.7 Jika berlaku sesuatu kemalangan seperti luka. 13.3 Pelajar-pelajar hendaklah masuk ke bilik makmal dengan senyap dan teratur. terkena api atau asid. 13. Meja dan bangku hendaklah dibersihkan setelah membuat satu-satu ujikaji. 13. Perkakas di dalam makmal mestilah sentiasa berada di tempat yang ditentukan. 13.4 Beg pelajar-pelajar mesti diletakkan di luar makmal. 13. alat-alatan juga bendabenda yang terdapat dibilik makmal.0 PERATURAN MAKMAL SAINS Peraturan-peraturan berikut mesti dipatuhi oleh semua pelajar yang menggunakan bilik-bilik makmal sain. Ini adalah untuk keselamatan pelajar-pelajar sendiri dan juga keselamatan radas dan alatan di dalam makmal.2 Jika pelajar-pelajar telah tiba terdahulu daripada guru. pelajar-pelajar mestilah membuatnya dengan senyap dan teratur mengikut peraturan sepertimana diarahkan oleh guru. Setelah digunakan hendaklah disimpan di temapatnya. 13. 13.5 Radas dan perkakas hanya boleh diguna setelah mendapat keizinan daripada guru yang mengajar. mereka hendaklah beratur dengan sempurna di luar bilik makmal dan tunggu sehingga guru datang.13 Jika kulit badan terkena asid atau alkali. air dan kuasa elektrik.6 Bila membuat satu-satu ujikaji. 13.

8 Jika berlaku sesuatu kamalangan.5 Mesin-mesin dan alat-alat hanya boleh digunakan setelah mendapat kebenaran daripada guru yang mengajar. 14.1 Setiap pelajar mesti mematuhi arahan kecemasan. 14. 14. 14.6 Semua pelajar semasa membuat kerja amali mesti memakai apron dengan baju sekolahnya dibuka.10 Bila mengerudi atau mencanai mestilah menggunakan kaca mata terang. 14.7 Kebersihan diri adalah sangat mustahak untuk mengelakkan dari mendapat kecacatan kulit.1 ARAHAN TETAP 15.13 Bila-bila masa pun janganlah membazirkan gas.4 Beg-beg mestilah diletakkan di tempat yang telah disediakan.3 Pelajar-pelajar hendaklah masuk ke dalam bengkel dengan senyap dan teratur. 14. air.14 Selepas menggunakan alat-alay atau perkakas-perkakas hendaklah dipulangkan atau diletakkan di tempat asalnya. 14. 14. 14. hendaklah melaporkan kepada guru dengan segera.12 Pelajar-pelajar tidak dibenarkan bergurau dan berjalan di dalam bengkel tanpa sebab. 14. 14. secepatnya minyak itu hendaklah dilapkan.9 Jangan jatuh atau tumpahkan minyak atau penyejuk di atas lantai. 15. 14. Mereka tidak seharusnya berebut-rebut untuk mendapat tempat duduk. Jika berlaku penumpahan.1. 14. Tiada suatu barang pun yang boleh dibawa keluar dari bengkel.0 PERATURAN BENGKEL KEMAHIRAN HIDUP Pelajar mestilah mematuhi peraturan keselamatan di bengkel seperti yang dinyatakan di bawah : 14. Untuk mengelakkan daripada mendapat penyakit pelajar mestilah membasuh tangan dengan bersih selepas bahan-bahan seperti asid dan bahan-bahan beracun. Mereka tidak dibenarkan memakai tali leher semasa membuat kerja amali.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH Peringatan : Jika terdapat sesuatu kerosakan atau kemalangan di bilik makmal kerana kesalahan pelajar itu sendiri atau lain-lain pelajar kerana melanggar peraturan di atas. . 14.2 Pelajar-pelajar hendaklah beratur dengan sempurna di luar bengkel sehingga guru datang. guru-guru dan pihak sekolah tidak akan bertanggungjawab.0 ARAHAN DAN PERATURAN LATIHAN KECEMASAN KEBAKARAN.1 Pelajar tidak dibenrkan masuk atau tinggal di dalam bengkel jika tidak bersamna guru yang berkenaan.11 Jangan baling alat-alat dari satu tempat ke satu tempat yang lain. kuasa elektrik dan apa-apa bahan yang lain. 15.

3 Beg sekolah tidak perlu dibawa.2.8 Semua guru yang tiada kelas semasa latihan dijalankan dan kakitangan sekolah dimenta berada di tempat berkumpul. 15.10 Setiap tindakan hendaklah dilakukan dengan penuh disiplin.2.7 Guru-guru hendaklah bergerak bersama-sama pelajar.2 TINDAKAN KECEMASAN DIAMBIL 15.1 Kerani / sesiapa yang berada di pejabat mengambil buku kedatangan pelajar di pejabat dan dibawa ke tempat berkumpul.2 Latihan kecemasan akan diadakan pada masa yang diperlukan.2 Beratur dan bergerak semula ke kelas masing-masing.5 Guru-guru yang sedang mengajar / ketua dan penolong ketua tingkatan mestilah berada mengikut tempat kelas-kelas mereka berkumpul.11 Ahli Jawatankuasa Keselamatan memastikan semua pelajar serta kakitangan sekolah berada di tempat berkumpul. Ketua Tingkatan bawa bersama senarai nama kelasatau senarai semakan kehadiran pealajar.6 Kelas-kelas di aras 2.1.8 Pastikan semua pelajar telah keluar dari kelas. 15.2.2.1. 15.4 Pelajar-pelajar. 15.1.2.4 Utamakan keselamatan pelajar. 15.2.2 Bawa bersama dompet ( beg duit) 15.2. 15.1. 15.3. 15.2.12 Pengawas membantu mengawal disiplin pelajar. dan mestilah turun mengikut tangga yang ditetapkan. 15. 15.6 Pastikan suis lampu dan kipas telah ditutup.3 Loceng kecemasan akan dibunyikan.5 Guru-guru yang sedang berada di dalam kelas dan ketuaketua tingkatan hendkalah memberi arahan kepada pelajar-pelajar supaya beratur dan bergerak pantas mengikut arah seperti dalam pelan. 3.1.9 Laporkan sebarang kemalangan dengan segera. . 15. 15. 15.1 Menyerahkan buku kedatangan atau senarai semakan kehadiran pelajar kepada Ahli Jawatankuasa Keselamatan latihan kebakaran.2.1.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 15.2. 15.3 TINDAKAN SELEPAS LATIHAN KECEMASAN 15. 15. 15. 15. 15.2.2. 15.7 Semak kehadiran pelajar. guru-guru dan kakitangan sekolah diarahkan keluar dan berjalan pantas mengikut hala yang ditetapkan seperti dalam pelan.1.3.

semasa dan selepas sesuatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran dijalankan. 16. 16. 16.1 Arahan Keselamatan Perjalanan Pergi dan Balik dari Sekolah. 16. makmal sains.4 Murid-murid hendaklah menggunakan jaket pantul cahaya ketika menunggang basikal / motosikal.1.3 Murid-murid yang membawa kenderaan ke sekolah hendaklah mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa berkaitan. laluan kenderaan yang digunakan oleh murid. 16.2 Sekolah hendaklah mengawasi murid sebelum.2.2.1 Sekolah hendaklah memberi arahan tentang keselamatan murid semasa di bilis darjah. Semasa Pengajaran dan 16.1.1. 16.2.2.1.6 Sekolah hendaklah menyimpan rekod keluar masuk murid dari kawasan sekolah semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran dijalankan.5 Murid-murid hendaklah mematuhi peratuaran jalanraya. 16.1.3.1.5 Sekolah hendaklah memastikan peraturan pakaian dipatuhi oleh murid semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran di bengkel. 16.2.7 Sekolah mestilah memastikan murid tidak berada di kawasan larangan semasa rehat. bengkel kemahiran hidup dan ditempat-tempat diletakkan alat tersebut.3 Sekolah hendaklah merekodkan kehadiran murid semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran.2 Arahan Keselamatan Murid Pembelajaran dan Waktu Rehat.2 Sekolah hendaklah memastikan murid telah diberikan pengetahuan dan pendedahan mengenai undang-undang dan keselamatan jalanraya.3 Peringatan kepada semua guru dan kakitangan sekolah sekiranya berlaku kebakaran alat pemadam api boleh didapati di pejabat.2. bilik peperiksaan. .8 Murid-murid hendaklah menggunakan laluan pejalan kaki.0 ARAHAN KESELAMATAN PELAJAR SEKOLAH 16. 16. 16.1.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 15. makmal.6 Murid-murid hendaklah mematuhi peraturan keselamatan sewaktu menunggu di stesen bas dan semasa di dalam bas. 16. 16. 16. 16.2. bilik masakan.4 Sekolah hendaklah memastikan tatacara penggunaan peralatan pengajaran dan pembelajaran berisiko dipatuhi. 16.7 Murid-murid hendaklah menggunakan tempat menunggu ketika datang dan balik sekolah. bengkel dan bilisbilik khas.

3.1 Sekolah hendaklah menyediakan peraturan keselamatan murid sebelum.6 Sekolah hendaklah merekodkan pergerakan keluar murid yang menghadiri aktiviti kokurikulum.3.3. sukan dan permainan. 16.3.5 Arahan Keselamatan Berkaitan Penggunaan Tandas.1 Sekolah hendaklah menyediakan arahan berkaitan keselamatan murid sebelum. 16.4.3 Sekolah hendaklah merekodkan kehadiran murid semasa aktiviti kokurikulum. 16. semasa dan selepas aktiviti lawatan dan perkhemahan dilaksanakan.4 Sekolah hendaklah memastikan tatacara penggunaan peralatan aktiviti kokurikulum.3.4. semasa dan selepas aktiviti lawatan dan perkhemahan dilaksanakan. 16.4 Sekolah hendaklah memastikan tatacara penggunaan peralatan untuk aktiviti lawatan dan perkhemahan dipatuhi oleh murid. 16.3.2 Sekolah hendaklah mengadakan pengawasan keselamatan murid sebelum.4. 16.5 Sekolah hendaklah memastikan prosedur dan peraturan berkaitan aktiviti lawatan dan perkhemahan dipatuhi. 16. semasa dan selepas aktiviti lawatan dan perkhemahan dilaksanakan.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 16. . 16. 16. sukan dan permainan. 16.2 Sekolah hendaklah membuat pengawasan murid sebelum.3 Arahan Keselamatan Murid Semasa Aktiviti Kokurikulum.4. semasa dan selepas aktiviti kokurikulum. 16. sukan dan permainan. sukan dan permainan. 16.5 Sekolah hendaklah memastikan murid mematuhi peraturan berpakaian semasa melaksanakan aktiviti kokurikulum.3 Sekolah hendaklah merekodkan kehadiran murid sebelum.4.4 Arahan Keselamatan Murid Semasa Aktiviti Lawatan dan Perkhemahan. 16. Sukan dan Permainan.6 Sekolah hendaklah memastikan kenderaan yang digunakan untuk aktiviti lawatan dan perkhemahan berada dalam keadaan selamat. semasa dan selepas aktiviti kokurikulum. sukan dan permainan.4. sukan dan permainan dipatuhi. 16.

manakala murid lelaki berteman jika situasi memerlukan ketika hendak ke tandas. 16.3 Sekolah hendaklah menjadualkan guru dan pengawas bertugas ketika rehat di kantin.6.6 Arahan Keselamatan Penggunaan Kantin. .BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 16.5. 16.4 Semua murid hendaklah diperingatkan dari semasa kesemasa tentang sebarang peraturan dan kebersihan penggunaan tandas di sekolah.2 Sekolah hendaklah memastikan murid tidak memasuki tandas jika terdapat orang luar yang mencurigakan / tidak dikenali di dalam atau di luar tandas.5.1 Sekolah hendaklah memastikan murid mematuhi arahanarahan yang dipamerkan menerusi papan tanda yang ada di tandas. 16.6.3 Sekolah hendaklah memastikan murid perempuan berteman. 16.1 Sekolah hendaklah memastikan murid tidak berada di kantin semasa sesi pengajaran dan pembelajaran sedang berlangsung.5.6. 16. 16.2 Sekolah hendaklah memastikan murid mematuhi arahanarahan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah semasa berada di kantin. 16.5.

BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH YANG DIBENARKAN TANDANAMA LENCANA TALI LEHER SKIRT DI BAWAH LUTUT .

BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH YANG TIDAK DIBENARKAN .

BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH YANG TIDAK DIBENARKAN .

BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH .

BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH JENIS KASUT YANG DILARANG PEMAKAIANNYA .

BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH PERATURAN PENGGUNAAN BEG SEKOLAH TIDAK DIBENARKAN DIBENARKAN TIDAK DIBENARKAN DIBENARKAN .

BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH .

BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH .

BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful