BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH

PERATURAN-PERATURAN SEKOLAH SMK GELANG PATAH
1.0 PENDAHULUAN 1.1 Pada menjalankan kuasa yang diperuntukkan dalam Ordinan Pelajaran ,1957, Peraturan-Peraturan Pelajaran (Disiplin Sekolah) 1959,berdasarkan Peraturan 4 dan Peraturan 6 maka saya sebagai Pengetua yang dilantik di Sekolah Menengah Kebangsaan Gelang Patah, dengan ini membuat peraturan yang dikuatkuasakan ke atas semua pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Gelang Patah. 1.2 Peraturan ini dinamakan Peraturan dan Undang-Undang Sekolah Menengah Kebangsaan Gelang Patah. 1.3 Peraturan ini atau mana-mana bahagian dalam peraturan ini boleh dipinda atau ditambah atau dimansuhkan dari masa ke semasa mengikut kesesuaian dan keperluan jika dirasakan perlu oleh Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Gelang Patah. 1.4 Setiap pelajar juga tertakluk kepada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia, Jabatan Pelajaran Negeri, Pejabat Pelajaran Daerah dan mana-mana pihak berwajib yang ada hubungan dengan pihak sekolah. PENGUATKUASAAN 2.1 Semua guru dan pengawas sekolah ini adalah diberi kuasa untuk menguatkuasakan Peraturan Sekolah ini. 2.2 Setiap pelajar atau kumpulan pelajar sekolah ini dikehendaki mematuhi setiap peraturan yang ada, termasuklah peraturanperaturan baru atau undang-undang kecil yang dikeluarkan oleh pihak sekolah dari masa kesemasa. 2.3 Mana-mana pelajar yang didapati melanggar mana-mana peraturan ini akan dikenakan tindakan disiplin yang setimpal dengan kesalahan mereka. WAKTU PERSEKOLAHAN 3.1 Waktu Hadir 3.1.1 Waktu persekolahan adalah bermula dari jam 7.10 pagi hingga 2.30 petang. 3.1.2 Loceng Pertama akan dibunyikan pada jam 7.10 pagi untuk perhimpunan pagi pada setiap hari dan kehadiran pelajar akan diambil oleh guru tingkatan semasa perhimpunan ini. 3.1.3 Loceng kedua akan dibunyikan pada jam 7.25 pagi bagi mengakhiri perhimpunan dan pelajar bergerak masuk ke kelas masing-masing bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran. Pengajaran dan pembelajaran akan bermula

2.0

3.0

BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH

3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7

jam 7.30 pagi setiap hari kecuali pada hari Isnin dan Jumaat pada jam 8.10 pagi. Semua pelajar mesti berada di dalam kawasan sekolah selewat-lewatnya jam 7.10 pagi. Pelajar yang hadir selepas jam 7.15 pagi adalah dianggap lewat. Pelajar yang tidak hadir pada hari sebelumnya hendaklah beratur disebelah tingkatan Pendidikan Khas. Pelajar hanya dibenarkan menggunakan pintu hadapan untuk masuk ke kawasan sekolah. Penggunaan pintu masuk yang lain dianggap telah melanggar peraturan sekolah.

3.2

WAKTU BALIK 3.2.1 Loceng balik akan dibunyikan pada jam 1.50 petang dan 2.30 petang. Pelajar bergerak pulang mengikut jadual yang telah ditetapkan. 3.2.2 Sebelum meninggalkan kelas setiap pelajar hendaklah dengan seliaan guru mata pelajaran memastikan: 3.2.2.1 Tingkap telah ditutup. 3.2.2.2 Lampu dan kipas telah dipadamkan (switch off). 3.2.2.3 Papan hijau dan papan putih telah dibersihkan. 3.2.2.4 Tiada sampah sarap di bawah meja, di dalam dan luar kelas. 3.2.2.5 Tiada buku Teks SPBT atau buku latihan ditinggalkan di bawah meja atau di almari kelas. 3.2.3 Setelah pintu ditutup dan setelah mendapat arahan guru, pelajar hendaklah meninggalkan kelas dalam keadaan teratur dan senyap. 3.2.4 Pelajar hendaklah beratur dikantin dan bergerak setelah diarahkan oleh pengawas bertugas. Hanya pintu hadapan sahaja boleh digunakan untuk keluar dari kawasan sekolah pada waktu balik. 3.2.5 Semua pelajar mesti meninggalkan sekolah selewatlewatnya jam 6.00 petang sekiranya menjalankan aktiviti kokurikulum. WAKTU REHAT 3.3.1 Tingkatan Peralihan, Satu, Dua dan Tiga 3.3.1.1 Jam 10.10 pagi hingga Jam 10.30 pagi 3.3.2 Tingkatan Empat, Lima dan Enam 3.3.2.1 Jam 10.50 pagi hingga jam 11.10 pagi 3.3.3 Pelajar tidak dibenarkan berada dalam kelas semasa waktu rehat kecuali pelajar yang bertugas sahaja. 3.3.4 Semua lampu dan kipas telah dipadamkan sebelum meninggalkan kelas. Pintu kelas hendaklah ditutup atau dikunci ketika meninggalkan kelas untuk rehat.

3.3

BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH

3.3.5 Semua pelajar tidak dibenarkan berada di kaki lima blok aras satu hingga empat kecuali Pengawas. 3.3.6 Pelajar hanya dibenarkan makan dan minum di kantin sekolah sahaja. Makan dan minum pada waktu belajar atau di dalam kelas adalah dilarang. 3.3.7 Pelajar tidak dibenarkan membawa makanan dari luar kecuali menggunakan bekas yang boleh diguna semula. Penggunaan kertas pembungkus makanan dan polisterin adalah dilarang. 3.3.8 Pelajar tidak dibenarkan menjual makanan luar di dalam kawasan sekolah. 3.3.9 Pelajar hendaklah dalam keadaan tertip dan beratur ketika membeli makanan di kantin. Pelajar dilarang berlari, bertolak-tolak semasa di kantin. 3.3.10 Semua sisa makanan hendaklah dibuang ke dalam tong sampah yang disediakan. Bekas makanan, cawan plastik, sudu serta garfu yang disediakan oleh pihak kantin hendaklah diletakkan di dalam bekas yang disediakan. 3.3.11 Semua pelajar tidak dibenarkan berada di kantin atau membeli makanan di kantin sebelum atau selepas waktu rehat kecuali sebelum jam 7.10 pagi atau dengan kebenaran guru. 3.4 KELUAR DARI KAWASAN SEKOLAH 3.4.1 Semua pelajar tidak dibenarkan meninggalkan kawasan sekolah pada waktu persekolahan, termasuk waktu rehat kecuali dengan mendapat kebenaran bertulis daripada Pengetua atau wakilnya. 3.4.2 Pelajar yang hendak ke hospital kerana sakit hendaklah mendapatkan kebenaran dan Surat Rawatan di Pejabat Sekolah yang akan ditandatangani oleh Pengetua atau wakilnya. 3.4.3 Setiap pelajar yang hendak ke klinik atau hospital hendaklah bersama ibu bapa atau penjaga atau pun dihantar oleh Guru Bertugas. Pelajar tidak dibenarkan keluar bersendirian untuk mendapatkan rawatan. 3.4.4 Pelajar yang keluar dari kawasan sekolah tanpa kebenaran adalah dianggap telah ponteng sekolah dan boleh dikenakan tindakan disiplin yang setimpal dengan kesalahan mereka. KETIDAKHADIRAN KE SEKOLAH 3.5.1 Pelajar yang tidak hadir ke sekolah mestilah menyerahkan surat/kenyataan bertulis daripada ibubapa/penjaga atau surat akuan doktor (Medical Certificate) kepada guru tingkatan apabila hadir semula ke sekolah.

3.5

BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH

3.5.2 Sebaik-baiknya pihak ibubapa/penjaga memaklumkan pihak sekolah terlebih dahulu akan ketidakhadiran anak masingmasing samada melalui cara lisan (datang sendiri ke sekolah) atau melalui panggilan telefon. 3.5.3 Sekiranya pelajar tidak hadir tanpa sebarang kenyataan semada secara lisan atau bertulis daripada ibubapa/penjaga, maka pelajar tersebut adalah dianggap telah ponteng sekolah. 3.5.4 Pelajar yang tidak hadir ke sekolah tanpa kenyataan ’secara berturut-turut’ maka tindakan berikut akan dikenakan iaitu: 3.5.4.1 Hari ke- 3 - Surat Amaran Pertama dikeluarkan. 3.5.4.2 Hari ke- 10 – Surat Amaran Kedua dikeluarkan 3.5.4.3 Hari ke- 17 – Surat Amaran Terakhir dikeluarkan. 3.5.4.4 Hari ke- 31 – Surat Buang Sekolah dikeluarkan. 3.5.5 Pelajar yang tidak hadir ke sekolah tanpa kenyataan ’secara tidak berturut-turut’ maka tindakan berikut akan dikenakan iaitu: 3.5.5.1 Hari ke- 10 - Surat Amaran Pertama dikeluarkan. 3.5.5.2 Hari ke- 20 – Surat Amaran Kedua dikeluarkan 3.5.5.3 Hari ke- 40 – Surat Amaran Terakhir dikeluarkan. 3.5.5.4 Hari ke- 60 – Surat Buang Sekolah dikeluarkan. 3.5.6 Surat-surat amaran tersebut di atas akan diserahkan kepada ibubapa penjaga melalui Perkhidmatan Pos Malaysia ke alamat rumah masing-masing. Surat Amaran Pertama dan Kedua adalah menggunakan pos biasa, Surat Amaran Terakhir dan Surat Buang Sekolah adalah menggunakan Pos Berdaftar Akaun Penerimaan. 3.5.7 Alamat penghantaran adalah berdasarkan alamat rumah yang diberikan oleh ibubapa/penjaga semasa pendaftaran pelajar ke sekolah ini. Sebarang kes surat tidak diterima berdasarkan alamat yang diberi adalah bukan menjadi tanggungjawab pihak sekolah. 4.0 PERATURAN DI DALAM KELAS DAN BILIK-BILIK KHAS 4.1 KEBERSIHAN DAN KECERIAAN KELAS 4.1.1 Setiap kelas hendaklah sentiasa dalam keadaan bersih. Setiap pelajar dalam kelas bertanggungjawab terhadap kebersihan kelas masing-masing. 4.1.2 Tugas membersihkan kelas hendaklah dilakukan sebelum waktu pertama dan pada waktu rehat. 4.1.3 Setiap kelas hendaklah sentiasa dalam keadaan ceria dan dihiasi dengan bahan-bahan berunsur pendidikan.

4.3.3. 4. 4. berjalan-jalan di dalam kelas.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 4.7 Arahan Kawad Keselamatan. ketua tingkatan atau wakilnya hendaklah mencari 4.2. termasuk menyiapkan tugasan/kerja rumah yang diberikan dan menghantarnya mengikut masa yang ditentukan oleh guru mata pelajaran tersebut.2 Papan Kenyataan hendaklah dijaga dan dikemas kini setiap bulan.3 Jadual Bertugas harian.3. 4. Setiap pelajar bertanggungjawab terhadap kerusi meja yang diperuntukkan kepada mereka.3. 4.2. 4. 4.2.1.1.1 Setiap pelajar wajib menghormati guru dan rakan-rakan di dalam kelas masing-masing. setiap pelajar hendaklah dalam keadaan senyap dan duduk di tempat masing-masing.2. 4.5 Setiap pelajar wajib membuat latihan yang diarahkan oleh guru. bergaduh dan sebagainya. Ini termasuklah perbuatan berbual-bual.4 Pelan Kedudukan Pelajar serta nombor kerusi meja masing-masing.2.2 Jadual waktu Kelas.2. 4.2 4. 4.3 Kerusi meja hendaklah dalam keadaan kemas dan tersusun.1. sementara menunggu ketibaan guru seterusnya. PERATURAN WAKTU BELAJAR 4. Pelajar yang keluar kelas semasa waktu pertukaran ini dianggap telah melakukan kesalahan ponteng kelas dan boleh diambil tindakan yang setimpal dengan kesalahannya.1.3 Suasana dalam kelas hendaklah menggambarkan suasana pembelajaran tanpa gangguan kebisingan.7 Jika guru tidak masuk ke kelas selepas 5 minit masa berlalu.5 Senarai Harta Benda Kelas (Daftar Inventori).1 Papan Kenyataan dalam kelas hendaklah memaparkan maklumat-maklumat berikut: 4. 4.2.9 Maklumat-Maklumat Mata pelajaran. 4.1.8 Prosedur Langkah-Langkah Keselamatan.3. PAPAN KENYATAAN 4. 4.5 Setiap kelas mesti mempunyai jawatankuasa kebersihan dan keceriaan yang akan melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi.2. 4.6 Peraturan dan Pekeliling sekolah. 4.2.1.2.10 Lain-lain maklumat yang sesuai.6 Ketika pertukaran waktu . berbuat bising.2. bergurau senda.1. 4.1.1.4 .1 Carta Organisasi Kelas.1.1.3.2.3.4 Setiap pelajar tidak boleh sama sekali menimbul gangguan pada waktu pengajaran dan pembelajaran. 4. Merosak atau memusnahkan papan kenyataan adalah satu kesalahan disiplin.2 Setiap pelajar mestilah menumpukan penuh perhatian terhadap pengajaran guru.1.

4 4.5 Para pelajar adalah tertakluk dan dikehendaki mematuhi peraturan-peraturan khas yang disediakan apabila berada di bilik-bilik khas ( seperti makmal sains.5. Makmal Sains.5 guru berkenaan atau menemui Penolong Kanan atau ke Pejabat untuk mendapatkan Guru Ganti. KELUAR DARI BILIK DARJAH 4. Perpustakaan) atau ke padang (waktu pendidikan jasmani) hendaklah dalam keadaan tertib. 4. 4. 4. Sila catatkan maklumat pengambilan dan pemulangan di dalam buku yang disediakan.1 Perpustakaan hanya dibuka kepada pelajar pada waktu rehat dan waktu petang sahaja.4.2 Pelajar dilarang berada di perpustakaan semasa proses pengajaran dan pembelajaran sedang berlangsung kecuali bersama guru mata pelajaran. Pendidikan Jasmani atau kemana sahaja proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung. 4. bengkel KH.11 Ketua Tingkatan dan setiap pelajar dalam kelas mestilah memastikan Buku Pemantauan Pengajaran dan Pembelajaran sentiasa dalam keadaan selamat. 4.9 Ketua Tingkatan bertanggungjawab memastikan Buku Pemantauan Pengajaran dan Pembelajaran diambil di Unit Disiplin dan Pengawas pada waktu pagi selewat-lewatnya 7. bersopan dan senyap.15 pagi dan dipulangkan semula apabila tiba waktu balik. Ketua Tingkatan hendaklah memastikan bahawa semua pelajar telah bersiap sedia beratur sebelum membenarkan mereka bergerak secara kumpulan ke tempat yang dituju.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 4.3.5. 4.4 Pergerakkan pelajarke bilik-bilik lain ( makmal sains.3. 4.1 Semua pelajar tidak dibenarkan meninggalkan bilik darjah kecuali dengan kebenaran guru dan menggunakan Pas Kebenaran Keluar Kelas. Perpustakaan.4.3.4.4.4. bengkel KH.3 Semua pelajar dilarang berada di luar bilik darjah masingmasing pada waktu ketiadaan guru atau ketika guru belum sampai ke kelas. .3. 4.10 Ketua Tingkatan dan Setiap pelajar dalam kelas bertanggungjawab memastikan Buku Pemantauan Pengajaran dan Pembelajaran dibawa kemana-mana sekiranya pelajar bergerak ke Bengkel. Bengkel PSV . 4.8 Ketua Tingkatan bertanggungjawab memastikan keadaan kelas terkawal semasa ketiadaan guru.2 Penggunaan Pas Kebenaran Keluar Kelas adalah dibenarkan untuk seorang pelajar untuk satu-satu masa kebenaran diberikan. Bilik kaunseling dan sebagainya) PENGGUNAAN PERPUSTAKAAN / PUSAT SUMBER 4.

KEMUDAHAN RAWATAN / BILIK RAWATAN 4.8. 4.3 Pelajar lain yang menyalahgunakan bilik khas tersebut akan diambil tindakan disiplin.5.1 Pelajar yang perlu berehat di bilik rawatan kerana masalah kesihatan hendaklah mendapatkan kebenaran dan bantuan Penolong Kanan HEM ataupun Guru Bertugas.1 Penggunaan bilik-bilik khas lain seperti Bilik Bahasa Tamil. .5 Buku-buku dan bahan bacaan perpustakaan lainnya tidak boleh dibawa keluar.6 Pelajar tidak dibenarkan membawa masuk buku teks dan sebagainya kecuali dengan kebenaran petugas di perpustakaan. 4.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 4.4 Pelajar yang sakit dinasihatkan menelefon ibu bapa/penjaga untuk dibawa pulang ke rumah masingmasing.2 Pelajar yang mempunyai temu janji dengan Kaunselor perlu mendapatkan kebenaran guru mata pelajaran sebelum meninggalkan kelas.5. 4.8 4.8. Jika terdapat pelajar yang menyalahgunakan bilik rawatan tindakan tegas akan diambil setimpal dengan kesalahan yang dilakukan.2 Hanya pelajar yang layak berada di bilik berkenaan dibenarkan menggunakan bilik tersebut.5. PERATURAN PENGGUNAAN BILIK-BILIK KHAS YANG LAIN 4. 4.5.7 Pelajar yang tidak mengambil sesuatu mata pelajaran Peperiksaan Awam boleh menggunakan perpustakaan semasa proses Pengajaran dan Pembelajaran berlangsung dengan kebenaran Penolong Kanan. 4.6. 4.8. 4.7.3 Pelajar adalah dilarang berbual-bual atau berbuat bising ketika berada di Perpustakaan. 4. Bilik Pengawas.2 Bilik Rawatan hanya boleh digunakan jika terdapat jawatankuasa bertugas di dalam bilik tersebut.1 Pelajar yang ingin berjumpa Kaunselor Pelajar hendaklah mendaftarkan diri di Bilik Bimbingan dan Kaunseling pada waktu tiada proses Pengajaran dan Pembelajaran untuk urusan temujanji.7. tidur atau ponteng kelas.5.4 Elakkan perbuatan yang boleh mengganggu pelajar lain yang sedang membaca / belajar di perpustakaan.6 4.3 Bilik Rawatan bukannya tempat berehat. jika tidak bilik tersebut tidak boleh dibuka. dan lain-lain adalah berdasarkan keperluan dan mestilah bersama guru. kecuali yang dipinjam secara sah di kuanter perpustakaan. 4.7 4.6.7. 4.7. KHIDMAT BIMBINGAN DAN KAUNSELING 4.

2.2 PERHIMPUNAN RASMI MINGGUAN 5.2.2 Perhimpunan bermula jam 7. 5. 5.3 Dewan Perhimpunan adalah Zon Senyap.7.2.3.4 Pelajar yang bising akan dikeluarkan dari Dewan Perhimpunan dan tindakan disiplin akan diambil setimpal dengan kesalahan mereka.6 Laporan Guru Bertugas Minggu Lepas 5.8 Sewaktu bendera dinaikkan dan lagu dinyanyikan semua pelajar hendaklah berdiri tegak dan menyanyikannya dengan penuh bersemangat. Khamis dan Jumaat.2.1 Perhimpunan Harian dijalankan pada hari-hari Selasa.2.10 pagi dikelolakan oleh Pengawas Bertugas dibawah penyeliaan Guru Bertugas.2 Bacaan Doa 5.11 Majlis Bersurai 5.9 Ucapan Pengetua 5.3. 5. 5.3 Nyanyian Lagu Negaraku 5.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 5.3 PERHIMPUNAN HARIAN 5.2.7.7.2.2.7.2. ketidakhadiran dianggap ponteng kelas/perhimpunan.2.7.5 Bacaan Ikrar Rukunnegara 5.7. semua pelajar hendaklah berbaris dengan tertib mengikut konsep RIMUP.7 Persembahan/ Perasmian/ Pengumuman (jika ada) 5. 5. 5. senyap dan memberi sepenuh tumpuan kepada isi kandungan perhimpunan.7. Rabu. 5.7 Aturcara Majlis Perhimpunan Rasmi 5.2.5 Setiap pelajar mesti membawa Buku Panduan Pelajar untuk membuat catatan maklumat yang disampaikan oleh Pentadbir dan Guru Bertugas.2.2. 5.4 Nyanyian Lagu Bangsa Johor 5.2.1 Perhimpunan ini diadakan pada setiap Hari Isnin. 5.7. 5. .2.2. KetuaKetua Bidang dan Ketua serta Penolong Ketua Pengawas.6 Perhimpunan Mingguan adalah majlis rasmi maka para pelajar dinasihatkan menjaga tatatertip.2.10 Nyanyian Lagu Sekolah 5.1 Kehadiran pelajar pada waktu perhimpunan adalah wajib.7.8 Ucapan Penolong-Penolong Kanan 5.2.2 Semua pelajar mesti berkumpul di dataran kejat mengikut tingkatan masing-masing sebelum diarahkan bergerak ke dalam Dewan Bestari.2.7.0 PERHIMPUNAN SEKOLAH 5.1 Perhimpunan dimulakan dengan perarakan masuk Pengetua dan Penolong-Penolong Kanan.7. tidak bermain dan berbuat bising dalam Dewan Perhimpunan.

5. 5. 6.4 Aturcara majlis Perhimpunan ini ialah seperti berikut: 5. semua pelajar diarah bergerak secara teratur dan senyap ke kelas masing-masing mengikut arah / laluan yang ditentukan. 6.4.4.1 Perhimpunan Kokurikulum diadakan pada setiap hari Rabu minggu ketiga.3. 5.4.1. 5. 5.4.3. aturcaranya adalah seperti berikut: 5.3.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 5.4.3.3.4. badan beruniform dan rumah sukan mengikut ketentuan pihak sekolah. 5.2 Perhimpunan dimulakan dengan bacaan doa. 5.6 Bersurai/ bergerak ke kelas masing-masing.4.4 Pengumuman-pengumuman 5.3.5 Perjumpaan Guru-guru penasihat dengan unitunit masing-masing.4. 6.1.2 Pasukan Kawalan Kehormatan mengambil tempat dihadapan sekali.3.3.4 5.3.4.4.0 PERATURAN-PERATURAN DI DALAM SEKOLAH 6.3 Perhimpunan ini dijalankan secara ringkas. .2 Perhimpunan dikendalikan oleh Pengawas Bertugas dibawah penyeliaan Penyelaras Unit Beruniform.4.3 Perhimpunan dimulakan dengan Penerimaan Tabik Hormat oleh Pengetua 5.3 Pelajar tidak dibenarkan menukar keahlian dalam kegiatan kokurikulum tanpa kebenaran Pengetua atau Penolong Kanan Kokurikulum.4.1.3.3. 5. 5.4.3.4. Tindakan disiplin akan dikenakan kepada pelajar yang tidak hadir tanpa alasan yang munasabah.1 Semua Unit Beruniform mengabil tempat.3 Lafaz Ikrar Pelajar diketuai oleh Pengawas Bertugas.3 Pelajar akan beratur mengikut Unit Beruniform masingmasing.4. 5.2 Kehadiran dalam kegiatan kokurikulum adalah wajib.4 Perhimpunan dijalankan seperti biasa. kelab sukan dan permainan.3.1 PENGLIBATAN DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM SEKOLAH 6.4. 5. PERHIMPUNAN KOKURIKULUM 5.6 Pelajar bersurai dengan keadaan senyap menuju ke kelas masing-masing.25 pagi.4.1 Pelajar berbaris mengikut tingkatan masingmasing.4 Perhimpunan ini mesti ditamatkan pada jam 7.1 Semua pelajar wajib mendaftarkan diri sebagai anggota persatuan.3.5 Guru mengambil kehadiran pelajar.5 Semua pelajar mesti mematuhi etika berpakaian pada hari Rabu iaitu Pakaian Unit Beruniform. 5. 5.

6.6 Semua pelajar PMR wajib memakai pakaian seragam sekolah sewaktu mengambil keputusan PMR. 6.3 Pelajar mesti memastikan semua keperluan atau kelengkapan menghadapi ujian/peperiksaan telah disediakan. kecuali jika mendapat pengesahan doktor.3.3 Kegagalan memakai pakaian Pendidikan Jasmani adalah merupakan satu kesalahan dan boleh diambil tindakan disiplin.1. 6.4 Pelajar yang tidak menjawab soalan ujian/peperiksaan.3. 6.1 Semua pelajar wajib mematuhi semua peraturan ujian / peperiksaan. Tidakan tegas akan dikenakan terhadap pelajar yang terlibat dengan kes penyelewengan. 6. 6. 6. Sebarang peminjaman peralatan adalah tidak dibenarkan pada waktu ujian/peperiksaan.2.3. dengan syarat membawa bersama pakaian seragam sekolah. atau yang mengganggu ketenteraman perjalanan ujian/peperiksaan. atau tidur semasa ujian/peperiksaan akan diambil tidakan disiplin yang setimpal dengan kesalahan yang dilakukan.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 6.2.5 Sebarang penyelewengan. atau tidak serius mengambil ujian/peperiksaan.4 Pelajar yang waktu Pendidikan Jasmaninya pada waktu pertama dibenarkan memakai pakaian Pendidikan Jasmani dari rumah masing-masing.2 Semua pelajar wajib hadir dan menjawab kertas soalan ujian / peperiksaan yang diambil.2 UJIAN / PEPERIKSAAN DALAMAN DAN PEPERIKSAAN AWAM 6.2. 6. 6. 6. PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN 6. Sebarang keengkaran akan mengakibatkan pelajar tidak dibenarkan mengambil keputusan peperiksaan masing-masing.2. penipuan atau meniru dalam ujian/peperiksaan adalah dilarang keras.2. perkhemahan dan sebagainya ) hendaklah terlebih dahulu mendapatkan kebenaran ibu bapa / penjaga masing-masing.1 Pada waktu Pendidikan Jasmani. penipuan dan meniru ini.3 .2 Pelajar tidak dibenarkan menyertai aktiviti Pendidikan Jasmani tanpa pakaian yang sesuai atau berpakaian seragam sekolah.2. Manakala pelajar SPM dan STPM dikehendaki memakai pakaian yang sopan dan bersesuaian dengan budaya sekolah. tidak seorang pelajar pun akan diberi pengecualian.4 Pelajar yang ingin menyertai kegiatan kokurikulum anjuran sekolah di luar kawasan sekolah ( lawatan.3.

Pastikan paip air ditutp setelah digunakan. dengan memelihara harta benda sekolah.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 6.1 Pelajar dibenarkan ke tandas pada waktu-waktu berikut iaitu sebelum waktu pertama. kecuali dengan kebenaran bertulis daripada Pengetua atau wakilnya atau bersama-sama guru kerana urusan yang berkaitan denagn pembelajaran. sudu/garfu di tempat yang disediakan. cawan/gelas. 6.5.1 Pelajar dikehendaki beratur dengan senyap dan berdisiplin ketika membeli makanan di kantin.5. 6. 6. 6.4. satu waktu sebelum rehat.4 KANTIN 6.4 Sebarang kerosakkan tandas hendaklah dimaklumkan kepada Guru Bertugas dengan segera. 6.2 Pelajar dilarang ke tandas pada waktu pertama.6 Sikap berjimat dalam penggunaan air hendaklah diamalkan.4 Setelah selesai makan. merosakkan paip air dan sebagainya.5. menconteng dinding-dinding tandas. pada waktu rehat dan selepas tamat waktu persekolahan.5 6. bersihkan tempat makan dan letakkan pinggan.3 Semua pelajar bertanggungjawab terhadap kebersihan tandas.4. 6. 6.5. baik di dalam kelas mahu pun di 6.4. mangkuk.5 Pelajar dilarang membawa keluar makanan dan minuman dari kawasan kantin. HARTA BENDA SEKOLAH 6.4.6 Pelajar dilarang berada di kantin pada waktu pengajaran dan pembelajaran. 6. Elakkan perbuatan mengotorkan meja dan kerusi tempat makan.5 Tuala Wanita (pad) yang telah digunakan hendaklah dibungkus elok-elok dan dibuangkan kedalam bekas/tong khas yang disediakan. 6.5.1 Semua pelajar hendaklah menggunakan kemudahan yang disediakan dengan baik dan cermat. 6.5 Pelajar hendaklah menukar Pakaian Pendidikan Jasmani dengan pakaian seragam sekolah selepas tamat waktu Pendidikan Jasmani.3.3 Pelajar hendaklah duduk di tempat yang disediakan dan makan dengan tertib dan sopan. 6.6 .6.5.2 Arahan darpada Pengawas Bertugas hendaklah sentiasa dipatuhi. PENGGUNAAN TANDAS 6. satu waktu selepas rehat dan satu waktu sebelum balik. Elakkan perbuatan tidak mengepam tandas setelah digunakan.4.4.

8 Bilik Rawatan 6.2 Sebarang kerosakan harta benda sekolah hendaklah dilaporkan kepada Guru Bertugas.7 MENGGUNAKAN KENDERAAN DALAM KAWASAN SEKOLAH 6.7.9 Pelajar dilarang membawa atau memandu kereta di kawasan sekolah.6. 6.7.1. dan sebagainya. 6. 6.8. 6.6 Bilik Peperiksaan 6.3 Pelajar yang menunggang basikal hendaklah berlepas balik selepas semua pelajar berjalan kaki keluar dari kawasan sekolah.3 Bilik Penolong-Penolong Kanan 6.1. 6.7.6.7. 6.5 Sekiranya pelajar tedak mematuhi undang-undang dan peraturan yang ditetapkan kebenaran membawa basikal ke sekolah akan ditarik balik serta merta.1.2 Pelajar yang membawa basikal ke sekolah perlu mematuhi undang-undang yang sedang berkuatkuasa sekarang.7 Pelajar dilarang menunggang motosikal di kawasan sekolah pada bila-bila masa kecuali mendapat kebenaran bertulis daripada Pengetua atau wakilnya. 6. 6. kerosakkan atau kehilangan basikal yang dibawa ke sekolah.5 Bilik Guru 6.8.6 Pastikan basikal anda mempunyai ciri-ciri keselamatan seperti brek.1.8. tayar yang baik.8. supaya sentiasa dalam keadaan baik dan berfungsi.4 Bilik Guru-Guru Kanan / Ketua Bidang 6.7.1. KAWASAN LARANGAN 6. Sila pastikan basikal masing-masing dikunci dan diletakkan ditempat yang dikhaskan.1 Pejabat Am 6.4 Pihak sekolah tidak bertanggungjawab terhadap keselamatan.8. 6.2 Bilik Pengetua 6.7. 6.8.8.1 Menunggang basikal dalam kawasan sekolah adalah dilarang.8 Setiap motosikal yang mendapat kebenaran perlu mempunyai ”stiker” atau pelekat SMK Gelang Patah.1 Bilik-bilik berikut adalah merupakan kawasan larangan bagi pelajar iaitu: 6.3 Pelajar yang didapati melakukan perbuatan tingkahlaku musnah atau ”vandalisme” dan merosakkan harta benda sekolah akan dikenakan tindakan disiplin yang berat termasuk menggantikan kos harta benda yang dirosakkan itu sepenuhnya. 6.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH kawasan persekitaran sekolah.1.7.1.7 Bilik Gerakan / Mesyuarat 6.8 .8.7.1.8.7.

4 Apabila berlaku kebakaran.4. 6.8.8.1 Sebarang kemalangan atau kecemasan yang berlaku ke atas pelajar di kawasan sekolah hendaklah dilaporkan dengan serta merta kepada guru bertugas atau pengawas.1 Laluan Hadapan Pejabat hingga ke Bilik Peperiksaan.4 Tandas-tandas di Dewan kecuali jika terdapat program yang diadakan di Dewan Bestari.8. 6.8. Sebarang kehilangan atau penemuan hendaklah dilaporkan kepada guru bertugas atau Penolong Kanan HEM.2.4.1 Sila ketuk pintu dan dapatkan kebenaran masuk sebelum masuk ke bilik-bilik berkenaan.9 Bilik Pendidikan Jasmani 6.4.4 Kawasan Berikut adalah merupakan kawasan larangan bagi pelajar.8. 6.3 Tandas-tandas yang tidak dibuka atau diwartakan sebagai tandas.4. 6.5 Tempat Letak Kereta Guru dan Kakitangan.8.4. Blok F kecuali dengan kebenaran guru. kecuali pengawas bertugas. 6. .8.8. 6.9.8.8 Bilik Persalinan kecuali dibenarkan guru untuk tujuan Pendidikan Jasmani sahaja.3 Pelajar tidak digalakkan membawa wang tunai yang banyak ke sekolah.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 6.12 Dewan Bestari 6.8.8.1. 6.3 Semua pelajar dilarang berada di kawasan bangunan sekolah pada waktu rehat.9.15 Bilik Persalinan 6. 6.8.8.6 Stor penyimpanan Perabot lama. pelajar-pelajar hendaklah mematuhi Peraturan Kecemasan Kebakaran Sekolah.11 Bilik Kokurikulum 6.8.2.2 Laluan di hadapan Bilik Guru di Aras 2 . 6.9 KESELAMATAN 6.4.2 Pelajar hanya boleh memasuki kawasan tersebut apabila diminta berbuat demikian oleh guru yang berkenaan atau apabila ada urusan rasmi. 6.2 Pelajar yang hendak menemui Pengetua atau Penolong Kanan hendaklah mendapat kebenaran terlebih dahulu.8.9.1.8.8. 6.1.7 Kawasan kolam ikan dan kawasan kolam najis serta rumah pam air dan elektrik. 6.8. 6.2 Pihak sekolah tidak bertanggungjawab terhadap kehilangan harta benda kepunyaan pelajar.1.8.8.4.4.14 Bilik Makan Guru 6. 6. 6.1.9. 6.1.13 Bilik-bilik Elektrik 6.10 Bilik Sukan 6.1.

11. 6. 6.4 Kegagalan pelajar mematuhi peraturan akan memungkinkan kemudahan pinjaman ini ditarik balik. Sila rujuk kepada papan kenyataan Koperasi.10.11.1 Buku teks adalah percuma dan hendaklah dijaga dengan baik oleh setiap pelajar yang menerimanya.11 BUKU TEKS (SPBT) 6.12. Pelajar dilarang untuk memasuki koperasi.12 KEDAI KOPERASI SEKOLAH 6. 6. 6. Resit pembayaran hendaklah disimpan dengan selamat untuk rujukan dari semasa kesemasa.5 Semua pelajar bertanggungjawab atas keselamatan mereka semasa berada di kawasan sekolah.11.2 Semua bayaran hendaklah diserahkan kepada guru tingkatan masing-masing atau kepada guru yang bertanggungjawab dalam membuat pungutan yuran tertentu.2 Urusan pembelian hendaklah dibuat pada waktu rehat atau selepas waktu persekolahan sahaja.9.3 Pelajar yang hendak berurusan dengan koperasi pada waktu pembelajaran hendaklah mendapat kebenaran daripada guru masing-masing. 6.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 6.5 Urusan pembelian hendaklah dibuat dikuanter yang disediakan.4 Sila beratur dan senyap ketika berurusan dengan koperasi.12. . 6.12. 6.12.4 Pihak tidak akan mengeluarkan sebarang Surat Akuan (Testimonial) dan Surat Berhenti Sekolah kepada pelajar yang gagal menjelaskan yuran sekolah dan sebagainya.10 YURAN SEKOLAH 6.12. 6.1 Koperasi Sekolah hanya dibuka pada waktu persekolahan dan pada waktu-waktu tertentu sahaja.9.6 Untuk tujuan keselamatan pelajar dilarang berlari di kawasan bangunan sekolah.10. 6. 6.2 Pelajar bertanggungjawab terhadap penggantian buku-buku yang rosak atau hilang atau membayar kos buku tersebut. 6. 6.1 Semua pelajar wajib menjelaskan yuran sekolah dan bayarn-bayaran lain yang ditentukan oleh pihak sekolah pada masa yang tertentu. 6.10.9.3 Pelajar mesti mendapatkan resit penerimaan bayaran daripada guru yang terlibat. 6.11. 6.7 Berjalan dengan tertib semasa menaiki dan menuruni tangga.10.3 Pelajar adalah dilarang sama sekali meninggalkan buku teks SPBT dalam kelas atau di sekolah selepas waktu persekolahan.

3 Pelajar bertanggungjawab terhadap keselamatan telefon awam. 6.14 HUBUNGAN DAN KEGIATAN DENGAN PIHAK LUAR 6. 7.1.1. 6.1 Seluar 7.1.8 Seluar tidak boleh berfesyen atau sengaja dikoyakkan atau dilukis. 6.9 Seluar tidak boleh dipakai di bawah pusat.1.6 Buka lilitan kaki seluar ialah 40 cm hingga 44 cm iaitu minimum 40 cm dan maksimum 44 cm.1.0 PAKAIAN SERAGAM 7.13. 7.13.1. Saku tepi seluar tidak dibenarkan.3 Pihak sekolah berhak membuka dan memeriksa surat-surat pelajar yang diterima dengan menggunakan alamat sekolah.1. Sila laporkan sebarang kerosakan kepada pihak sekolah.1.1.14.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 6.1 PAKAIAN PELAJAR LELAKI 7.1.1.14.1. 7.1.1.14. 6.4 Pelajar luar atau bekas pelajar tidak dibenarkan berada di dalam kawasan sekolah tanpa kebenaran Pengetua.2 Surat-menyurat yang dibuat atas urusan rasmi hendaklah dirujuk kepada Pengetua.13. .3 Seluar jeans atau berpotongan seluar jeans tidak dibenarkan.1.5 Panjang seluar hendaklah disampai buku lali iaitu menutup sepenuhnya kedua-dua buku lali.1.1.4 Poket bahagian belakang hendaklah bertebuk tanpa tudung. penggunaan kemudahan telefon awam ada waktu pembelajaran hendaklah dengan kebenaran guru bertugas atau guru-guru lain. 6.2 Hendaklah berpotingan biasa dan kelihatan sopan. 7.14.1.1 Pelajar tidak dibenarkan sama sekali memasuki sebarang pertubuhan politik atau pertubuhan haram atau ahli kumpulan sulit / haram. 7.1.1 Penggunaan kemudahan telefon hanya dibenarkan pada waktu rehat atau sebelum dan selepas waktu persekolahan. 6. 7.7 Seluar yang ketat atau terlalu longgar tidak dibenarkan.2 Sekiranya kecemasan atau keperluan mendesak. 7. 7.13 PENGGUNAAN TELEFON AWAM 6.1 Seluar panjang berwarna hijau gelap atau olive green yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. 7.

7.4 Pakaian Khas .1.1.1. 7.6 Baju berlengan pendek dan tidak boleh dilipat.1 Warna hijau gelap / hitam tanpa corak.2.1.4 Kepala tali pinggang tidak melebihi saiz 5 cm (panjang) X 3. 7.4.6 Potongan rambut tidak boleh berfesyen ( seperti potongan punk.5 Tali pinggang kulit tidak dibenarkan. 7.2.2 Tali Pinggang. 7.5 Butang dan jahitan mestilah berwarna putih. dalam perjalanan ke sekolah atau dalam perjalanan balik dari sekolah.4.2 Rambut depan tidak melebihi separuh paras dahi. 7.2. 7.4 Pelipis (sideburn) hendaklah dipotong rata digaris tengah telinga.2 Baju Kemeja 7.1.1.1.1.3 Rambut 7.1.4.1.2.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 7.9 Baju hendaklah sentiasa dimasukkan di dalam seluar sewaktu berada di kawasan sekolah.8 Baju berlengan panjang tidak dibenarkan kecuali Pengawas atau pemegang jawatan-jawatan khas. 7. berjuntai dihadapan dan sebagainya. 7. 7.1 Rambut hendaklah pendek (tidak melebihi 3 inci ) dan kemas.1.2.5 Rambut belakang nipis dan dipotong rata atau dipotong ’slope’ dan tidak menyentuh kolar baju.2. 7.1.2.1. 7.7 Baju ’T’ tidak dibenarkan.5 cm (lebar) 7.4.1.1.10 Hanya singlet berwarna putih sahaja dibenarkan.1. 7. berekor. berwarna.2.1. 7.) 7.1.1.2.1. tidak terlalu ketat atau terlalu longgar dan berfesyen.3 Rambut tepi tidak menutup telinga.2 Lebar tali pinggang tidak melebihi 3 cm atau 1 inci. 7.4 Diperbuat daripada kain kapas atau tetron cotton.1.1.4. 7. Butang hendaklah dkenakan dengan kemas dan tidak membuka dada.3 Kemeja biasa berwarna putih.4. tidak berbentuk -bentuk atau dikhaskan.3 Kepala tali pinggang tidak besar. berkolar dan satu poket di sebelah kiri. 7. 7.1.1.1.2.1.

Lengan blouse adalah potongan biasa.2.2 PAKAIAN PELAJAR PEREMPUAN 7.1.2. 7.1.2 BLOUSE DAN PINAFORE (BAGI PELAJAR BUKAN ISLAM) 7.1 Blouse.1. berlubang atau terlalu nipis tidak dibenarkan. kaitan atau renda.10 Tudung. 7. jenis kain kapas atau tetron cotton. 7.2.6 Berkancing di leher. c. b.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH a.1 .5 Baju Kurung.bersongkok. a. Pinafore berwarna biru laut atau turquoise. Labuh pinafore hendaklah 5 cm hingga 8 cm di bawah paras lutut. (Kain jenis berkilat tidak dibenarkan). d. Pelajar lelaki beragama Islam diwajibkan memakai baju kurung teluk belanga. 7. 7. c. 7.2. b.4 Berbaju jalur. 7. 7. tidak besar dan tidak dilipat.2. Serkop kepala / anak tudung berwarna putih sahaja. Tudung berkain putih kosong tanpa bunga sulaman. b.3 Baju kurung berwarna putih dan kain kurung berwarna biru laut. Berpesak Leher Teluk Belanga (tradisional) Labuh baju kurung hendaklah 5 cm hingga 8 cm di bawah paras lutut. 7.2. Labuh tudung ialah di antara pinggang hingga ke paras punggung.2.4. a.1 BAJU KURUNG ( BAGI PELAJAR ISLAM) 7.2. a. Kancing baju hendaklah kecil dan berwarna putih serta dijahit kekal atau berbutang tetap.2. Blouse dipakai bersama tali leher yang diikat kemas dan rapi.9 Pelajar mesti memaki kain dalam yang labuh dan simis (singlet wanita) yang tidak telus pandang.2.1. bersamping kain hitam pada hari Jumaat.7 Tidak berzip di belakang. Berwarna putih kain kapas atau tetron cotton. Pin kain tudung yang dibenarkan juga adalah berwarna putih. 7.2 Pinafore. c.2.1.1. b.2.2.1.8 Kain kurung susun tepi berwarna biru laut (turquoise) dan menutup buku lali. 7.1.2.1.

2. 7.3.3. KASUT 7. 7. biru gelap atau hitam sahaja dan tidak berfesyen yang keterlaluan.2 Stokin pendek berwarna putih dan tidak melebihi setengah betis.3 7.5 cm dipakai di cuping telinga bahagian bawah.4.5. A.2.3 Reben yang boleh digunakan adalah yang berwarna putih.3.5 cm X 0. 7. 7.2.2.4 .4. 7.2. Jika perlu dengan syarat berikut: sepasang subang kecil berukuran 0. mekap.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH c.2.3. STOKIN 7.2 Kasut kanvas berwarna putih 7.2. Tidak boleh kembang payung.2. b. 7.2. c.3. 7.2 Pelajar dilarang mencukur atau mencabut bulu kening.3 BARANG KEMAS / BARANG BERHARGA.3.2.2 Pelajar lelaki dilarang memakai barang kemas kecuali jam tangan.3.2.1 Pelajar perempuan tidak boleh memakai barang kemas.5.5. Bukan anting-anting.5.2.4 Jika berstokin hendaklah berwarna putih .5 Rambut tidak boleh diwarnakan.3.2. RAMBUT (Bagi pelajar yang tidak bermini telekung) 7. Bentuk skirt pinafore hendaklah berbentuk a.4 PERSOLEKAN 7.1 Pelajar dilarang memakai gincu (lipstik).4 Telefon bimbit / ’handphone’ tidak dibenarkan 7.3 Mesti menutup kedua-dua buku lali.5 7.4. maskara dan ’eye-shadow’.2.1 Rambut tidak mencecah bahu. 7. tidak berwarna-warni dan tidak berfesyen. 7.3 Tali jam tangan yang berfesyen tidak dibenarkan. Jam tangan 7. 7.2.4 Penyepit rambut berfesyen dan berwarna-warni tidak dibenarkan. 7. 7.6 Rambut yang panjang dan terjuntai di hadapan hendaklah disepit dengan penyepit rambut yang dibenarkan. 7.2.5.5 Barang-barang berharga tidak dibenarkan.2 Rambut yang panjang hendaklah diikat pada pangkal rambut. tidak berbelang atau bercorak.5.

4. LENCANA SEKOLAH DAN TANDA NAMA BERSULAM.2 Semua pelajar diwajibkan memakai tanda nama dan lencana sepanjang masa berada di sekolah. boot.5 Tandanama hendaklah dijahit di atas lencana / poket.6 Kasut kulit.1 di atas poket sebelah kiri ( untuk pelajar lelaki) 7. kasut track sukan.3 Lencana hendaklah dijahit: 7.8.8 .6.4.4 Dilarang memakai tali leher dengan terlondeh atau setengah sahaja. 7.3 di pinafore sebelah kiri (untuk pelajar bukan Islam) 7. 7.3.6. 7.4 Lencana yang telah hilang warna atau diubahsuai tidak boleh digunakan dan perlu diganti dengan yang baru. 7.4 Pelajar tidak dibenarkan memakai cermin mata gelap / tinted atau berbentuk luar biasa.4.6.2 Tali leher hendaklah dipakai setiap masa apabila memasuki kawasan sekolah.3 Pelajar dilarang membawa sikat yang panjangnya melebihi 12 cm dan tidak kelihatan apabila diletakkan di kocek dan tidak tajam pemegangnya.6.8.5 Kasut mestilah berlidah atau bertali atau berflap.3.6.5.3 Tali leher hendaklah dipakai dengan kemas.8.3.5. kasut high-cut (hingga ke buku lali) kasut potongan ’kung fu’ dan kasut bermuncung panjang ( long cut) tidak dibenarkan 7. 7.2 Hendaklah dipotong pendek.5 TALI LEHER 7. 7.7. HAL-HAL PENAMPILAN DIRI 7. (ada dijual oleh pihak sekolah) 7.7.5 Semua pelajar dilarang mengenakan tatu (gambar atau tulisan) pada mana-mana bahagian tubuh badan.4 Hendaklah sentiasa bersih. KUKU 7. 7. butang kolar hendaklah dikenakan apabila memakai tali leher.8.7.6 7.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 7.2 Setiap pelajar mestilah berwajah kemas dan rambut disikat rapi.8. 7.6 Pelajar dilarang bersolek dan dilarang membawa alat solej ke sekolah.4 Kasut tidak melebihi paras buku lali. 7.7 7. 7.3 Kasut kanvas berjalur belang atau bercorak tidak dibenarkan.6. 7.5. 7.6.4. 7.2 di tudung sebelah kiri (untuk pelajar perempuan Islam) dan 7. sepanjang perjalanan pergi dan balik sekolah. 7.3 Tidak diwarnakan dengan sebarang pengilat kuku.

10.10. 7.10.9.3 Berpakaian kemas dan sesuai ketika berurusan dengan pihak sekolah seperti meminta borang dan seumpamanya.2 Semua pelajar mesti berpakaian seragam sekolah apabila berada di kawasan sekolah untuk menghadiri kegiatan mingguan atau kelas tambahan.4 Bagi Unit Beruniform.9 PAKAIAN PENDIDIKAN JASMANI.3 Seluar trek berwarna hitam (juga ada dijual oleh pihak sekolah).11.2 Kemeja ’T’ khas PJK (ada dijual oleh pihak sekolah) 7. pelajar dikehendaki memakai pakaian kokurikulum yang telah dikhaskan oleh pihak sekolah. Pemakai pakaian yang tidak sesuai mengikut pertimbangan pihak sekolah tidak akan dilayan. PAKAIAN PADA WAKTU-WAKTU LAIN.9.0 BARANG-BARANG LARANGAN.2 Pelajar-pelajar dikehendaki memakai pakaian seragam sekolah semasa menyertai lawatan anjuran sekolah atau menghadiri sebarang aktiviti di luar sekolah anjuran pihak sekolah. . 7. PAKAIAN AKTIVITI LUAR BILIK DARJAH / KEGIATAN KOKURIKULUM / KELAS TAMBAHAN.11 8. 7.7 Wajah dan perwatakan mestilah memperlihatkan sebagai seorang pelajar sekolah. Manakala pakaian yang bersesuaian untuk peperiksaan SPM dan STPM 7.8.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 7.10. 7.11.10.6 Pelajar perempuan Islam diwajibkan memakai mini telekung berwarna putih atau bertudung putih untuk menghadiri Aktiviti Luar Bilik Darjah/ Kegiatan Kokurikulum / Kelas Tambahan.5 Pelajar juga diwajibkan memakai pakaian seragam sekolah ketika datang untuk mengambil keputusan peperiksaan PMR.4 Setiap pelajar mesti memakai kasut sekolah atau kasut sukan setiap kali menyertai kegiatan di dalam kawasan sekolah. 7. 7.10 7. 7. 7.5 Pelajar dibenarkan memakai pakaian rumah sukan untuk menghadiri latihan rumah sukan. 7. 7. ahli-ahli berkenaan diwajibkan berpakaian seragam unit beruniform masing-masing pada SETIAP HARI RABU.11. 7.11.3 Untuk kegiatan kokurikulum.

’walkman’. 9.1.16 Hanya ibubapa / penjaga sahaja yang dibenarkan menuntut semula barang yang telah dirampas oleh pihak sekolah.1. 8. Lukisan Kejuruteraan.2 Benda-benda yang tajam dan berbahaya ( seperti sikat berpemegang tajam. gold dust. mancis. Kebenaran ini adalah untuk kesalahan kali pertama sahaja. 8. rantai tali.5 Radio. 8.1.1 Barang-barang yang disenaraikan berikut adalah dilarang dibawa ke sekolah. 8.6 Komik. camera. VCD. 8. majalah hiburan.2 Semua pelawat termasuk ibu bapa / penjaga mesti berjumpa dengan Pengetua atau wakilnya di Pejabat Sekolah sebelum berurusan dengan guru-guru.1. 9.3 Barang-barang perhiasan seperti rantai emas. tepung gandum. staf sokongan atau pelajar sekolah ini.1.12 Barang-barang lain yang ditakrifkan sebagai tidak sesuai dimiliki dan dibawa oleh pelajar sekolah. pita video. pen marker. 9.9 Chewing Gum. kaset.1.14 Pihak sekolah akan memaklumkan jenis-jenis barang yang dilarang dibawa atau dipakai atau digunakan dari semasa ke semasa.4 Sebarang jenis alat solek dan kertas tisu. 8. gula-gula dan makanan ringan (junk food).1.1 Rokok. besi dan sebagainya). 8. ganja.1. dan sebagainya. gelang getah.15 Pihak sekolah akan mengambil tindakan merampas barang berkenaan sekiranya dibawa ke sekolah.10 Telefon bimbit.1. pager dan semua alat telekomunikasi.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 8. . permainan video. gunting. majalah dan gambar lucah.1. 8. Sains dan sebagainya adalah dikecualikan sekiranya ianya termasuk di dalam senarai barang yang dilarang.7 Liquid Paper. 8. dan barang-barang yang sejenis dengan nya (kategori berbahaya). 8.1. 8.13 Barang yang yang berkaitan dengan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual. makanan dibeli dari luar kawasan sekolah kecuali makanan yang dibawa dari rumah menggunakan bekas makanan plastik guna semula. gelang plastik.1. 8.11 Minuman keras. bunga api dan semua barang sekategori dengan nya. pisau. CD-ROM.1 Semua pelawat termasuk ibu bapa / penjaga mesti melaporkan diri di pondok jaga untuk mendapatkan Pas Lawatan.1. dadah.0 PELAWAT / IBU BAPA / PENJAGA YANG BERURUSAN DENGAN PIHAK SEKOLAH. 8. dan semua jenis cat.8 Mercun. dan makanan yang dilarang dalam peraturan kantin sekolah. alat elektronik yang lain.1. 8. ’lighter’. 8. cincin. 8.1.1.

B.4 Tatacara Tuntutan: 10.4. hilang anggota badan. Pihak sekolah hanya akan berurusan dengan ibu bapa / penjaga yang sah sahaja. Khairat Kematian (i) Borang Tuntutan yang diisi lengkap. 10. (iv) Sijil kematian yang sah. (ii) Laporan Polis (iii) Salinan Permit menguburkan yang sah. Pelawat dilarang berlegar-legar atau pergi ke kelas anak-anak mereka.5 9. 10. 10. 10.4.1 Semua pelajar diwajibkan mencarum dalam skim Takaful PelajarPelajar Sekolah Malaysia.2 Pihak sekolah mesti dimaklumkan oleh ibu bapa/ penjaga sekiranya anak mereka terlibat dalam kemalangan / kematian kerana perlindungan Takaful adalah sepanjang 24 jam dan dimana-mana sahaja di Malaysia. Ibu bapa / penjaga yang berurusan dengan anak-anak masing mestilah ke Pejabat sekolah.3 Untuk memudahkan proses tuntutan dokumen-dokumen yang berkaitan hendaklah dikemukakan iaitu: Jenis Tuntutan Dokumen Berkaitan A.4 9.2 Ibubapa / penjaga boleh membuat tuntutan terus kepada syarikat atau melalui pihak sekolah di mana pelajar tersebut didaftarkan.4. 10.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 9. Ibu bapa / penjaga diminta tidak mewakilkan urusan mereka kepada saudara-mara atau adik-beradik pelajar yang lain. Tuntutan Lumpuh (i) Borang Tuntutan yang diisi Berkekalan / Terpisah atau lengkap. (ii) Laporan Polis .3 Semua pelajar yang ditimpa risiko boleh membuat tuntutan selagi kemalangan tersebut tidak menyalahi undang-undang Malaysia. Dalam keadaan tertentu pihak sekolah akan meminta ibu bapa/ penjaga untuk menunjukkan Kad Pengenalan sebagai bukti pengenalan diri. (ii) Laporan Polis (iii) Salinan Permit menguburkan yang sah. C.6 Semua pelawat mestilah berpakaian kemas dan sopan semasa berurusan dengan pihak sekolah.1 Notis Pemberitahuan Kemalangan / tuntutan mestilah dibuat dalam tempoh 30 hari dari tarikh kemalangan kepada Syarikat Takaful Malaysia Berhad. Kematian (i) Borang Tuntutan yang diisi lengkap. 10.3 9.0 SKIM TAKAFUL PELAJAR-PELAJAR SEKOLAH MALAYSIA (TPSM) 10.

mengancam.3 Pelajar dilarang mengadakan sebarang majlis atau program tanpa kebenaran pihak sekolah.5 10.1.5 Melakukan pergaduhan atau kekerasan.2 Pelajar-pelajar tidak dibenarkan berada di dalam kawasan sekolah pada hari cuti umum dan hari cuti persekolahan kecuali dengan kebenaran bertulis Pengetua dan disyaratkan bersama guru pengiring.3 Membawa. 12.1. 12. mengugut atau baidap terhadap guru. menghisap atau terbabit dalam kegiatan dadah.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH D. 12. mengancam. menyimpan atau menghisap bahan tembakau.1.1. 12. Pihak sekolah tidak bertanggungjawab terhadap kegagalan tuntutan sekiranya ibu bapa / penjaga tidak menyerahkan dokumen yang diperlukan dalam tempoh tuntutan dibenarkan. (ii) Laporan Polis (iii) Ward Chit / Pengesahan Rawatan bila masuk / keluar 10.6 Memukul.1 Melakukan mana-mana kesalahan sederhana kali ketiga.4.4.5 Cek bayaran tuntutan akan dibuat dan dikeluarkan atas nama pelajar atau waris hanya boleh dibuat dengan persetujuan bertulis oleh pihak sekolah masing-masing.2 Mengedar.1. 12. 11. 12.1 Pelajar yang menjalani hukuman gantung persekolahan tidak dibenarkan berada di kawasan sekolah sepanjang tempoh penggantungan berlangsung. 12.0 KATEGORI KESALAHAN. 12.8 Membawa atau menggunakan senjata atau alat merbahaya. 11.7 Memukul.4 Minum atau menyimpan minuman keras atau sebarang benda yang memabukkan.4. Tuntutan Elaun Tunai Hospital (i) Borang Tuntutan yang diisi lengkap.1.1. mengugut pengawas atau murid lain.1 KESALAHAN BERAT 12. 12. 10. . 10.4 Syarikat Takaful Malaysia berhak meminta dokumendokumen khusus yang lain sekiranya perlu dengan kos ditanggung oleh pihak yang menuntut.6 Syarikat Takaful Malaysia Berhad tidak bertanggungan ke atas apa-apa tuntutan yang dikemukakan oleh mana-mana pelajar atau waris sekiranya pelajar berkenaan tidak menjelaskan sepenuhnya bayaran sumbangan takaful.0 HAL-HAL LAIN 11.1. 11.

12. merompak. hubungan luar tabii.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 12. 12.14 Mencabul kehormatan pelajar perempuan. paksaan. mengedar atau menyimpan rencana.1.1.25 Menganjur atau membabitkan diri dalam acara kebudayaan yang bertentangan dengan nilai masyarakat Malaysia.27 Menjejaskan kuasa Guru Besar atau Pengetua atau guru yang menjalankan tugas.1.12 Mencetak.1.17 Menulis atau mengeluarkan kenyataan akhbar tanpa memberitahu pihak sekolah. 12.1.1.26 Melakukan ponteng sekolah berterusan (berturut-turut) selama 30 hari dan berkala (bukan berturut-turut) selama 60 hari selama satu tahun sesi persekolahan. 12.1.1. . majalah atau pita rakaman yang terlarang. 12.1. 12.1.1. perhimpunan haram atau merusuh. 12.1. 12. memecah masuk dan menceroboh kawasan larangan.1.28 Kesalahan lain yang difikirkan termasuk dalam kategori ini oleh Lembaga Disiplin Sekolah.1. 12.1. menerbit. pemerasan atau peras ugut terhadap murid lain. 12.1. 12. 12. 12.1. 12.21 Membabitkan diri dalam tunjuk perasaan. menjadi bohsia. 12. 12. liwat.23 Membawa atau menggunakan alat yang menyebabkan kecederaan atau mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran.9 Melakukan buli.19 Membawa atau menggunakan bahan letupan.10 Mencuri.1.15 Melakukan zina. 12. mempamer.1. penderaan.16 Bersekedudukan atau membabitkan diri dalam kegiatan tidak bermoral.24 Membawa atau menggunakan alat yang mengganggu proses pengajaran atau pembelajaran atau peperiksaan atau ujian.1. 12.11 Melakukan perjudian atau membabitkan diri dalam pertaruhan.13 Membabitkan diri dengan kumpulan haram.20 Menulis atau melukis perkataan atau gambar lucah atau melakukan perbuatan lucah. 12.22 Menyalahgunakan alat permainan elektronik atau bahan multimedia.18 Merosakkan harta benda.

2 KESALAHAN SEDERHANA 12. 12.5 Menyalahgunakan peralatan elektrik.2. 12.3 Berjudi atau bermain permainan yang berunsurkan perjudian.3.11 Masuk bilik khas tanpa kebenaran. 12.2. 12. 12. melukis atau mempamer bahan lucah. membawa. 12. 12.6 Membawa masuk tetamu dari luar ke kawasan sekolah.5 Keluar dari bilik darjah tanpa kebenaran. 12.8 Keluar dari sekolah tanpa kebenaran.2. .2 Berambut panjang atau menyerupai kumpulan tertentu.3. 12. 12.2.7 Bercumbu. 12. 12.4 Menggunakan dan membawa keluar sebarang peralatan bilik darjah dan sekolah tanpa kebenaran. 12.2.3.2 Memiliki.16 Fesyen rambut seperti punk/skin head atau fesyen lain yang bercanggah dengan peraturan yang ditetapkan Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM).2. 12. 12.15 Melakukan hubungan yang mencurigakan. menipu.11 Ponteng sebarang acara rasmi sekolah.3.3.2. Menggunakan alat hiburan atau elektronik di sekolah. 12. menyimpan.10 Tidak amanah.9 Tidak mematuhi peraturan makmal sekolah. 12.4 Merosakan harta benda sekolah.12 Ponteng Sekolah.2. 12.2.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 12.2. 12.10 Memakai barang kemas atau perhiasan atau alat solek kecuali jam tangan. berbohong atau meniru ketika peperiksaan.3. 12.6 Poteng kelas. janggut atau jambang. 12.2.13 Mengedar.17 Kesalahan lain yang difikirkan termasuk dalam kategori ini oleh Lembaga Disiplin Sekolah. 12.2. koridor atau kawasan yang dilarang. 12.3 KESALAHAN RINGAN 12.18 Menconteng papan tulis.2.2.8 Menyimpan atau menggunakan alat permainan kepunyaan sekolah tanpa kebenaran. 12.14 Mengeluarkan kata lucah dan kesat. membawa senjata atau benda alat yang dianggap merbahaya. 12.2.3.2. 12. 12.3 Bermain dalam bilik darjah. 12. papan kenyataan dan manamana bahagian sekolah.7 Bermain di kantin waktu persekolahan (kecuali waktu rehat) tanpa kebenaran.2.2. memiliki.3.9 Mencuri.3.3.3.1 Menyimpan misai.1 Melakukan mana-mana kesalahan ringan kali ketiga.

20 12.18 12. tidak membuat kerja rumah dan lain-lain.2 Tidak membuat gerak kerja yang ditugaskan.16 12.3. Lewat bergerak ke perhimpunan.21 Makan atau minum di bilik darjah pada sebarang masa. Melakukan pembaziran air atau elektrik. .17 12.1 Berjalan-jalan tanpa kebenaran.3.4. 12.12 Mengotorkan kelas.4.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 12. 12. 12.4.10 Bising 12.4 KESALAHAN BIASA 12. Tidak memakai pakaian sekolah dengan lengkap.4.12 12.3. 12. 12.4 Mengganggu kawan. 12. 12.13 12. Menunggang atau memandu kenderaan di dalam kawasan sekolah.9 Lewat masuk kelas 12.3 Tidak memberi perhatian.8 Tidak membawa buku teks 12.4.14 12.14 Kesalahan lain yang difikirkan termasuk dalam kategori ini.4.3.6 Mengganggu guru.4. Semua kesalahan yang bersabit dengan pembelajaran misalnya tidak membawa buku teks.4. 12.7 Tidak membawa buku.4.4.15 12. 12.19 12.4. Kesalahan lain yang difikirkan termasuk dalam kategori ini oleh Lembaga Disiplin Sekolah.3.3.3.3.13 Tidak duduk setempat.4. 12.11 Makan dan minum dalam kelas tanpa kebenaran.5 Keluar kelas tanpa kebenaran. Bising dalam bilik darjah sehingga menjejaskan ketenteraman dan mengganggu kelas yang lain.4. 12.3. Datang lewat ke sekolah.3.4.

bersih kelas Jawatankuasa Disiplin Sekolah 1. Sebatan dengan rotan atau pembaris tidak melebihi 2 kali . 2. 1. 2. Lembaga Disiplin Sekolah Sederhana 1. 2. Sebatan dengan rotan atau pembaris tidak kurang 3 kali dan tidak melebihi 7 kali. 1. Amaran Denda Tahanan Hukuman/Tindakan yang adil setimpal serta bersifat mendidik seperti nasihat. 2. Guru-guru . 1. 3. Jenayah tafsiran polis berlaku di luar kawasan sekolah dan dimaklumkan kepada sekolah Jenayah dalam konteks sekolah dan dilaksanakan dalam kawasan sekolah seperti yang dinyatakan dalam Buku Rekod Salah Laku Salah laku seperti yang dinyatakan dalam Jadual 3 (a) Salah laku sederhana kali ketiga (3) Salah laku seperti yang dinyatakan dalam jadual 3 (b) Salah laku ringan kali ketiga (3) Salah laku seperti yang dinyatakan dalam jadual 3 (c).BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH KESALAHAN DAN HUKUMAN KATEGORI KESALAHAN Jenayah 1 2. Ringan 1. JENIS KESALAHAN Jenayah tafsiran polis du luar kawasan sekolah. Jawatankuasa Disiplin Sekolah Biasa 1. surat aku kesalahan . 2. Melakukan kerja-kerja kebajikan. Salah laku biasa kali ketiga (3) Salah laku semasa proses pengajaran pembelajaran berlaku sama ada di dalam atau di luar darja seperti yang dinyatakan dalam Jadual 3 (d) 1. TINDAKAN / HUKUMAN Siasatan polis Gantung sekolah atau buang sekolah PENENTU DAN PELAKSANA HUKUMAN / TINDAKAN Mahkamah Lembaga Disiplin Sekolah Berat 1. 3.

14 Tidak dibenarkan merosakkan radas.5 Radas dan perkakas hanya boleh diguna setelah mendapat keizinan daripada guru yang mengajar. 13. . terkena api atau asid. Meja dan bangku hendaklah dibersihkan setelah membuat satu-satu ujikaji.11 Jangan membazirkan gas. 13. 13. pelajar-pelajar mestilah membuatnya dengan senyap dan teratur mengikut peraturan sepertimana diarahkan oleh guru.8 Jika termasuk sesuatu benda yang merbahaya ke dalam mulut hendaklah diludahkan dengan segera dan basuh mulut dengan air. 13. air dan kuasa elektrik.10 Benda-benda pepejal jangan ditinggalkan di dalam sinki pembasuh kerana ditakuti akan menyumbatkan saluran air atau tindakan kimia dan lain-lain lagi.1 Sesiapapun tidak dibenarkan masuk atau berada di dalam bilik makmal jika tidak bersama dengan guru yang berkenaan.9 Kerosakan seperti paip bocor. 13.7 Jika berlaku sesuatu kemalangan seperti luka.0 PERATURAN MAKMAL SAINS Peraturan-peraturan berikut mesti dipatuhi oleh semua pelajar yang menggunakan bilik-bilik makmal sain. 13. Ini adalah untuk keselamatan pelajar-pelajar sendiri dan juga keselamatan radas dan alatan di dalam makmal.6 Bila membuat satu-satu ujikaji. 13. Perkakas di dalam makmal mestilah sentiasa berada di tempat yang ditentukan.12 Bilik makmal hendaklah sentiasa bersih dan kemas. dawai elektrik putus atau suisnya pecah juga lain-lain alatan hendaklah dialporkan kepada guru dengan segera. Setelah digunakan hendaklah disimpan di temapatnya.3 Pelajar-pelajar hendaklah masuk ke bilik makmal dengan senyap dan teratur. Mereka tidak seharusnya berebut-rebut untuk mendapatkan tempat duduk. 13.4 Beg pelajar-pelajar mesti diletakkan di luar makmal. 13. di tempat yang terkena itu hendaklah dibasuh dengan air. alat-alatan juga bendabenda yang terdapat dibilik makmal.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 13. 13.2 Jika pelajar-pelajar telah tiba terdahulu daripada guru. 13.13 Jika kulit badan terkena asid atau alkali. Bila tidak diperlukan hendaklah ditutup atau dipadamkan dengan segera. Tiada suatu barang pun boleh dibawa keluar makmal. Jika tidak faham membuat sesuatu hendaklah dengan segera meminta pertolongan atau nasihat dari guru. 13. mereka hendaklah beratur dengan sempurna di luar bilik makmal dan tunggu sehingga guru datang. 13. hendaklah dilaporkan kepada guru dengan segera. 13. Pelajar tidak dibenarkan merasa sesuatu tanpa kebenaran dan keizinan guru.

15.0 ARAHAN DAN PERATURAN LATIHAN KECEMASAN KEBAKARAN. 14.2 Pelajar-pelajar hendaklah beratur dengan sempurna di luar bengkel sehingga guru datang. 15.4 Beg-beg mestilah diletakkan di tempat yang telah disediakan. 14. 14.8 Jika berlaku sesuatu kamalangan. Mereka tidak dibenarkan memakai tali leher semasa membuat kerja amali. 14.13 Bila-bila masa pun janganlah membazirkan gas. 14. secepatnya minyak itu hendaklah dilapkan. hendaklah melaporkan kepada guru dengan segera. guru-guru dan pihak sekolah tidak akan bertanggungjawab. 14.12 Pelajar-pelajar tidak dibenarkan bergurau dan berjalan di dalam bengkel tanpa sebab. Mereka tidak seharusnya berebut-rebut untuk mendapat tempat duduk.0 PERATURAN BENGKEL KEMAHIRAN HIDUP Pelajar mestilah mematuhi peraturan keselamatan di bengkel seperti yang dinyatakan di bawah : 14. Untuk mengelakkan daripada mendapat penyakit pelajar mestilah membasuh tangan dengan bersih selepas bahan-bahan seperti asid dan bahan-bahan beracun.7 Kebersihan diri adalah sangat mustahak untuk mengelakkan dari mendapat kecacatan kulit. 14. 14. 14. 14.1 ARAHAN TETAP 15. 14.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH Peringatan : Jika terdapat sesuatu kerosakan atau kemalangan di bilik makmal kerana kesalahan pelajar itu sendiri atau lain-lain pelajar kerana melanggar peraturan di atas. .1. 14. 14. 14.3 Pelajar-pelajar hendaklah masuk ke dalam bengkel dengan senyap dan teratur.6 Semua pelajar semasa membuat kerja amali mesti memakai apron dengan baju sekolahnya dibuka.1 Pelajar tidak dibenrkan masuk atau tinggal di dalam bengkel jika tidak bersamna guru yang berkenaan. Tiada suatu barang pun yang boleh dibawa keluar dari bengkel.5 Mesin-mesin dan alat-alat hanya boleh digunakan setelah mendapat kebenaran daripada guru yang mengajar.11 Jangan baling alat-alat dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Jika berlaku penumpahan.14 Selepas menggunakan alat-alay atau perkakas-perkakas hendaklah dipulangkan atau diletakkan di tempat asalnya.9 Jangan jatuh atau tumpahkan minyak atau penyejuk di atas lantai. air. kuasa elektrik dan apa-apa bahan yang lain.1 Setiap pelajar mesti mematuhi arahan kecemasan.10 Bila mengerudi atau mencanai mestilah menggunakan kaca mata terang.

15. 15. 15.2. 15.1.7 Guru-guru hendaklah bergerak bersama-sama pelajar. dan mestilah turun mengikut tangga yang ditetapkan.1. 3.2. 15.12 Pengawas membantu mengawal disiplin pelajar. 15.3 Beg sekolah tidak perlu dibawa. 15.2.2 TINDAKAN KECEMASAN DIAMBIL 15.2 Bawa bersama dompet ( beg duit) 15.3 Loceng kecemasan akan dibunyikan.1. 15.2.3. 15.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 15.2 Latihan kecemasan akan diadakan pada masa yang diperlukan. 15.11 Ahli Jawatankuasa Keselamatan memastikan semua pelajar serta kakitangan sekolah berada di tempat berkumpul.2. 15. .1.2.3. 15.2.1.10 Setiap tindakan hendaklah dilakukan dengan penuh disiplin. 15. guru-guru dan kakitangan sekolah diarahkan keluar dan berjalan pantas mengikut hala yang ditetapkan seperti dalam pelan.2. 15.2.2. 15. Ketua Tingkatan bawa bersama senarai nama kelasatau senarai semakan kehadiran pealajar.2.4 Pelajar-pelajar.1 Menyerahkan buku kedatangan atau senarai semakan kehadiran pelajar kepada Ahli Jawatankuasa Keselamatan latihan kebakaran.8 Pastikan semua pelajar telah keluar dari kelas. 15.5 Guru-guru yang sedang mengajar / ketua dan penolong ketua tingkatan mestilah berada mengikut tempat kelas-kelas mereka berkumpul.6 Kelas-kelas di aras 2. 15.1.6 Pastikan suis lampu dan kipas telah ditutup.8 Semua guru yang tiada kelas semasa latihan dijalankan dan kakitangan sekolah dimenta berada di tempat berkumpul.5 Guru-guru yang sedang berada di dalam kelas dan ketuaketua tingkatan hendkalah memberi arahan kepada pelajar-pelajar supaya beratur dan bergerak pantas mengikut arah seperti dalam pelan. 15.2 Beratur dan bergerak semula ke kelas masing-masing.7 Semak kehadiran pelajar.1 Kerani / sesiapa yang berada di pejabat mengambil buku kedatangan pelajar di pejabat dan dibawa ke tempat berkumpul.1. 15.4 Utamakan keselamatan pelajar.3 TINDAKAN SELEPAS LATIHAN KECEMASAN 15.9 Laporkan sebarang kemalangan dengan segera.2.

16. bengkel dan bilisbilik khas. 16.1. 16. makmal.1 Sekolah hendaklah memberi arahan tentang keselamatan murid semasa di bilis darjah.2 Arahan Keselamatan Murid Pembelajaran dan Waktu Rehat. laluan kenderaan yang digunakan oleh murid.2 Sekolah hendaklah mengawasi murid sebelum.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 15.6 Murid-murid hendaklah mematuhi peraturan keselamatan sewaktu menunggu di stesen bas dan semasa di dalam bas.1.2.1.7 Sekolah mestilah memastikan murid tidak berada di kawasan larangan semasa rehat. bilik masakan. 16. semasa dan selepas sesuatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran dijalankan.3 Peringatan kepada semua guru dan kakitangan sekolah sekiranya berlaku kebakaran alat pemadam api boleh didapati di pejabat. 16.1.2. 16.6 Sekolah hendaklah menyimpan rekod keluar masuk murid dari kawasan sekolah semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran dijalankan.2. bengkel kemahiran hidup dan ditempat-tempat diletakkan alat tersebut.4 Murid-murid hendaklah menggunakan jaket pantul cahaya ketika menunggang basikal / motosikal.0 ARAHAN KESELAMATAN PELAJAR SEKOLAH 16. 16.1 Arahan Keselamatan Perjalanan Pergi dan Balik dari Sekolah.5 Sekolah hendaklah memastikan peraturan pakaian dipatuhi oleh murid semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran di bengkel. 16.2 Sekolah hendaklah memastikan murid telah diberikan pengetahuan dan pendedahan mengenai undang-undang dan keselamatan jalanraya.2.2.3. Semasa Pengajaran dan 16. 16. 16.4 Sekolah hendaklah memastikan tatacara penggunaan peralatan pengajaran dan pembelajaran berisiko dipatuhi. 16.1. .2. 16.3 Sekolah hendaklah merekodkan kehadiran murid semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran.3 Murid-murid yang membawa kenderaan ke sekolah hendaklah mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa berkaitan.2.7 Murid-murid hendaklah menggunakan tempat menunggu ketika datang dan balik sekolah. 16. makmal sains. 16. 16.5 Murid-murid hendaklah mematuhi peratuaran jalanraya.1. bilik peperiksaan.1.8 Murid-murid hendaklah menggunakan laluan pejalan kaki.

sukan dan permainan.5 Sekolah hendaklah memastikan murid mematuhi peraturan berpakaian semasa melaksanakan aktiviti kokurikulum.4 Sekolah hendaklah memastikan tatacara penggunaan peralatan aktiviti kokurikulum.2 Sekolah hendaklah mengadakan pengawasan keselamatan murid sebelum.1 Sekolah hendaklah menyediakan arahan berkaitan keselamatan murid sebelum.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 16.3.6 Sekolah hendaklah merekodkan pergerakan keluar murid yang menghadiri aktiviti kokurikulum. semasa dan selepas aktiviti lawatan dan perkhemahan dilaksanakan.1 Sekolah hendaklah menyediakan peraturan keselamatan murid sebelum. semasa dan selepas aktiviti lawatan dan perkhemahan dilaksanakan. . 16.3 Sekolah hendaklah merekodkan kehadiran murid sebelum.5 Sekolah hendaklah memastikan prosedur dan peraturan berkaitan aktiviti lawatan dan perkhemahan dipatuhi.2 Sekolah hendaklah membuat pengawasan murid sebelum.4 Arahan Keselamatan Murid Semasa Aktiviti Lawatan dan Perkhemahan.3. 16.3.4. 16. sukan dan permainan.5 Arahan Keselamatan Berkaitan Penggunaan Tandas. sukan dan permainan. semasa dan selepas aktiviti lawatan dan perkhemahan dilaksanakan. sukan dan permainan. sukan dan permainan. 16. 16.6 Sekolah hendaklah memastikan kenderaan yang digunakan untuk aktiviti lawatan dan perkhemahan berada dalam keadaan selamat.3 Arahan Keselamatan Murid Semasa Aktiviti Kokurikulum.3. 16. 16.4. 16.4.4. semasa dan selepas aktiviti kokurikulum. 16.3 Sekolah hendaklah merekodkan kehadiran murid semasa aktiviti kokurikulum. 16.4. 16. sukan dan permainan dipatuhi.3.3. 16. 16. 16. Sukan dan Permainan.4 Sekolah hendaklah memastikan tatacara penggunaan peralatan untuk aktiviti lawatan dan perkhemahan dipatuhi oleh murid.4. semasa dan selepas aktiviti kokurikulum.

5. 16.3 Sekolah hendaklah menjadualkan guru dan pengawas bertugas ketika rehat di kantin. 16.6.6.5. 16.5.1 Sekolah hendaklah memastikan murid mematuhi arahanarahan yang dipamerkan menerusi papan tanda yang ada di tandas.3 Sekolah hendaklah memastikan murid perempuan berteman.2 Sekolah hendaklah memastikan murid tidak memasuki tandas jika terdapat orang luar yang mencurigakan / tidak dikenali di dalam atau di luar tandas. 16.6 Arahan Keselamatan Penggunaan Kantin.1 Sekolah hendaklah memastikan murid tidak berada di kantin semasa sesi pengajaran dan pembelajaran sedang berlangsung.2 Sekolah hendaklah memastikan murid mematuhi arahanarahan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah semasa berada di kantin.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 16. . 16.5. 16. manakala murid lelaki berteman jika situasi memerlukan ketika hendak ke tandas. 16.4 Semua murid hendaklah diperingatkan dari semasa kesemasa tentang sebarang peraturan dan kebersihan penggunaan tandas di sekolah.6.

BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH YANG DIBENARKAN TANDANAMA LENCANA TALI LEHER SKIRT DI BAWAH LUTUT .

BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH YANG TIDAK DIBENARKAN .

BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH YANG TIDAK DIBENARKAN .

BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH .

BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH JENIS KASUT YANG DILARANG PEMAKAIANNYA .

BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH PERATURAN PENGGUNAAN BEG SEKOLAH TIDAK DIBENARKAN DIBENARKAN TIDAK DIBENARKAN DIBENARKAN .

BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH .

BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH .

BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful