BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH

PERATURAN-PERATURAN SEKOLAH SMK GELANG PATAH
1.0 PENDAHULUAN 1.1 Pada menjalankan kuasa yang diperuntukkan dalam Ordinan Pelajaran ,1957, Peraturan-Peraturan Pelajaran (Disiplin Sekolah) 1959,berdasarkan Peraturan 4 dan Peraturan 6 maka saya sebagai Pengetua yang dilantik di Sekolah Menengah Kebangsaan Gelang Patah, dengan ini membuat peraturan yang dikuatkuasakan ke atas semua pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Gelang Patah. 1.2 Peraturan ini dinamakan Peraturan dan Undang-Undang Sekolah Menengah Kebangsaan Gelang Patah. 1.3 Peraturan ini atau mana-mana bahagian dalam peraturan ini boleh dipinda atau ditambah atau dimansuhkan dari masa ke semasa mengikut kesesuaian dan keperluan jika dirasakan perlu oleh Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Gelang Patah. 1.4 Setiap pelajar juga tertakluk kepada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia, Jabatan Pelajaran Negeri, Pejabat Pelajaran Daerah dan mana-mana pihak berwajib yang ada hubungan dengan pihak sekolah. PENGUATKUASAAN 2.1 Semua guru dan pengawas sekolah ini adalah diberi kuasa untuk menguatkuasakan Peraturan Sekolah ini. 2.2 Setiap pelajar atau kumpulan pelajar sekolah ini dikehendaki mematuhi setiap peraturan yang ada, termasuklah peraturanperaturan baru atau undang-undang kecil yang dikeluarkan oleh pihak sekolah dari masa kesemasa. 2.3 Mana-mana pelajar yang didapati melanggar mana-mana peraturan ini akan dikenakan tindakan disiplin yang setimpal dengan kesalahan mereka. WAKTU PERSEKOLAHAN 3.1 Waktu Hadir 3.1.1 Waktu persekolahan adalah bermula dari jam 7.10 pagi hingga 2.30 petang. 3.1.2 Loceng Pertama akan dibunyikan pada jam 7.10 pagi untuk perhimpunan pagi pada setiap hari dan kehadiran pelajar akan diambil oleh guru tingkatan semasa perhimpunan ini. 3.1.3 Loceng kedua akan dibunyikan pada jam 7.25 pagi bagi mengakhiri perhimpunan dan pelajar bergerak masuk ke kelas masing-masing bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran. Pengajaran dan pembelajaran akan bermula

2.0

3.0

BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH

3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7

jam 7.30 pagi setiap hari kecuali pada hari Isnin dan Jumaat pada jam 8.10 pagi. Semua pelajar mesti berada di dalam kawasan sekolah selewat-lewatnya jam 7.10 pagi. Pelajar yang hadir selepas jam 7.15 pagi adalah dianggap lewat. Pelajar yang tidak hadir pada hari sebelumnya hendaklah beratur disebelah tingkatan Pendidikan Khas. Pelajar hanya dibenarkan menggunakan pintu hadapan untuk masuk ke kawasan sekolah. Penggunaan pintu masuk yang lain dianggap telah melanggar peraturan sekolah.

3.2

WAKTU BALIK 3.2.1 Loceng balik akan dibunyikan pada jam 1.50 petang dan 2.30 petang. Pelajar bergerak pulang mengikut jadual yang telah ditetapkan. 3.2.2 Sebelum meninggalkan kelas setiap pelajar hendaklah dengan seliaan guru mata pelajaran memastikan: 3.2.2.1 Tingkap telah ditutup. 3.2.2.2 Lampu dan kipas telah dipadamkan (switch off). 3.2.2.3 Papan hijau dan papan putih telah dibersihkan. 3.2.2.4 Tiada sampah sarap di bawah meja, di dalam dan luar kelas. 3.2.2.5 Tiada buku Teks SPBT atau buku latihan ditinggalkan di bawah meja atau di almari kelas. 3.2.3 Setelah pintu ditutup dan setelah mendapat arahan guru, pelajar hendaklah meninggalkan kelas dalam keadaan teratur dan senyap. 3.2.4 Pelajar hendaklah beratur dikantin dan bergerak setelah diarahkan oleh pengawas bertugas. Hanya pintu hadapan sahaja boleh digunakan untuk keluar dari kawasan sekolah pada waktu balik. 3.2.5 Semua pelajar mesti meninggalkan sekolah selewatlewatnya jam 6.00 petang sekiranya menjalankan aktiviti kokurikulum. WAKTU REHAT 3.3.1 Tingkatan Peralihan, Satu, Dua dan Tiga 3.3.1.1 Jam 10.10 pagi hingga Jam 10.30 pagi 3.3.2 Tingkatan Empat, Lima dan Enam 3.3.2.1 Jam 10.50 pagi hingga jam 11.10 pagi 3.3.3 Pelajar tidak dibenarkan berada dalam kelas semasa waktu rehat kecuali pelajar yang bertugas sahaja. 3.3.4 Semua lampu dan kipas telah dipadamkan sebelum meninggalkan kelas. Pintu kelas hendaklah ditutup atau dikunci ketika meninggalkan kelas untuk rehat.

3.3

BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH

3.3.5 Semua pelajar tidak dibenarkan berada di kaki lima blok aras satu hingga empat kecuali Pengawas. 3.3.6 Pelajar hanya dibenarkan makan dan minum di kantin sekolah sahaja. Makan dan minum pada waktu belajar atau di dalam kelas adalah dilarang. 3.3.7 Pelajar tidak dibenarkan membawa makanan dari luar kecuali menggunakan bekas yang boleh diguna semula. Penggunaan kertas pembungkus makanan dan polisterin adalah dilarang. 3.3.8 Pelajar tidak dibenarkan menjual makanan luar di dalam kawasan sekolah. 3.3.9 Pelajar hendaklah dalam keadaan tertip dan beratur ketika membeli makanan di kantin. Pelajar dilarang berlari, bertolak-tolak semasa di kantin. 3.3.10 Semua sisa makanan hendaklah dibuang ke dalam tong sampah yang disediakan. Bekas makanan, cawan plastik, sudu serta garfu yang disediakan oleh pihak kantin hendaklah diletakkan di dalam bekas yang disediakan. 3.3.11 Semua pelajar tidak dibenarkan berada di kantin atau membeli makanan di kantin sebelum atau selepas waktu rehat kecuali sebelum jam 7.10 pagi atau dengan kebenaran guru. 3.4 KELUAR DARI KAWASAN SEKOLAH 3.4.1 Semua pelajar tidak dibenarkan meninggalkan kawasan sekolah pada waktu persekolahan, termasuk waktu rehat kecuali dengan mendapat kebenaran bertulis daripada Pengetua atau wakilnya. 3.4.2 Pelajar yang hendak ke hospital kerana sakit hendaklah mendapatkan kebenaran dan Surat Rawatan di Pejabat Sekolah yang akan ditandatangani oleh Pengetua atau wakilnya. 3.4.3 Setiap pelajar yang hendak ke klinik atau hospital hendaklah bersama ibu bapa atau penjaga atau pun dihantar oleh Guru Bertugas. Pelajar tidak dibenarkan keluar bersendirian untuk mendapatkan rawatan. 3.4.4 Pelajar yang keluar dari kawasan sekolah tanpa kebenaran adalah dianggap telah ponteng sekolah dan boleh dikenakan tindakan disiplin yang setimpal dengan kesalahan mereka. KETIDAKHADIRAN KE SEKOLAH 3.5.1 Pelajar yang tidak hadir ke sekolah mestilah menyerahkan surat/kenyataan bertulis daripada ibubapa/penjaga atau surat akuan doktor (Medical Certificate) kepada guru tingkatan apabila hadir semula ke sekolah.

3.5

BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH

3.5.2 Sebaik-baiknya pihak ibubapa/penjaga memaklumkan pihak sekolah terlebih dahulu akan ketidakhadiran anak masingmasing samada melalui cara lisan (datang sendiri ke sekolah) atau melalui panggilan telefon. 3.5.3 Sekiranya pelajar tidak hadir tanpa sebarang kenyataan semada secara lisan atau bertulis daripada ibubapa/penjaga, maka pelajar tersebut adalah dianggap telah ponteng sekolah. 3.5.4 Pelajar yang tidak hadir ke sekolah tanpa kenyataan ’secara berturut-turut’ maka tindakan berikut akan dikenakan iaitu: 3.5.4.1 Hari ke- 3 - Surat Amaran Pertama dikeluarkan. 3.5.4.2 Hari ke- 10 – Surat Amaran Kedua dikeluarkan 3.5.4.3 Hari ke- 17 – Surat Amaran Terakhir dikeluarkan. 3.5.4.4 Hari ke- 31 – Surat Buang Sekolah dikeluarkan. 3.5.5 Pelajar yang tidak hadir ke sekolah tanpa kenyataan ’secara tidak berturut-turut’ maka tindakan berikut akan dikenakan iaitu: 3.5.5.1 Hari ke- 10 - Surat Amaran Pertama dikeluarkan. 3.5.5.2 Hari ke- 20 – Surat Amaran Kedua dikeluarkan 3.5.5.3 Hari ke- 40 – Surat Amaran Terakhir dikeluarkan. 3.5.5.4 Hari ke- 60 – Surat Buang Sekolah dikeluarkan. 3.5.6 Surat-surat amaran tersebut di atas akan diserahkan kepada ibubapa penjaga melalui Perkhidmatan Pos Malaysia ke alamat rumah masing-masing. Surat Amaran Pertama dan Kedua adalah menggunakan pos biasa, Surat Amaran Terakhir dan Surat Buang Sekolah adalah menggunakan Pos Berdaftar Akaun Penerimaan. 3.5.7 Alamat penghantaran adalah berdasarkan alamat rumah yang diberikan oleh ibubapa/penjaga semasa pendaftaran pelajar ke sekolah ini. Sebarang kes surat tidak diterima berdasarkan alamat yang diberi adalah bukan menjadi tanggungjawab pihak sekolah. 4.0 PERATURAN DI DALAM KELAS DAN BILIK-BILIK KHAS 4.1 KEBERSIHAN DAN KECERIAAN KELAS 4.1.1 Setiap kelas hendaklah sentiasa dalam keadaan bersih. Setiap pelajar dalam kelas bertanggungjawab terhadap kebersihan kelas masing-masing. 4.1.2 Tugas membersihkan kelas hendaklah dilakukan sebelum waktu pertama dan pada waktu rehat. 4.1.3 Setiap kelas hendaklah sentiasa dalam keadaan ceria dan dihiasi dengan bahan-bahan berunsur pendidikan.

termasuk menyiapkan tugasan/kerja rumah yang diberikan dan menghantarnya mengikut masa yang ditentukan oleh guru mata pelajaran tersebut. 4.1. 4.2. 4.3.1.1.1. 4.1.1 Papan Kenyataan dalam kelas hendaklah memaparkan maklumat-maklumat berikut: 4.1. 4. 4. 4. Setiap pelajar bertanggungjawab terhadap kerusi meja yang diperuntukkan kepada mereka.1 Carta Organisasi Kelas. 4. Ini termasuklah perbuatan berbual-bual.3.5 Senarai Harta Benda Kelas (Daftar Inventori).4 Pelan Kedudukan Pelajar serta nombor kerusi meja masing-masing.2.7 Jika guru tidak masuk ke kelas selepas 5 minit masa berlalu.1.5 Setiap pelajar wajib membuat latihan yang diarahkan oleh guru.6 Ketika pertukaran waktu . 4.3 Jadual Bertugas harian.2. 4. bergurau senda.1.2.2.1.2. berbuat bising.2 Setiap pelajar mestilah menumpukan penuh perhatian terhadap pengajaran guru.2 Papan Kenyataan hendaklah dijaga dan dikemas kini setiap bulan.3.3. Pelajar yang keluar kelas semasa waktu pertukaran ini dianggap telah melakukan kesalahan ponteng kelas dan boleh diambil tindakan yang setimpal dengan kesalahannya.2 4.2.8 Prosedur Langkah-Langkah Keselamatan.1. bergaduh dan sebagainya.6 Peraturan dan Pekeliling sekolah.2.9 Maklumat-Maklumat Mata pelajaran.1.2 Jadual waktu Kelas.3. sementara menunggu ketibaan guru seterusnya.5 Setiap kelas mesti mempunyai jawatankuasa kebersihan dan keceriaan yang akan melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi. 4. berjalan-jalan di dalam kelas. 4. PERATURAN WAKTU BELAJAR 4. 4.2. Merosak atau memusnahkan papan kenyataan adalah satu kesalahan disiplin. 4.3 Suasana dalam kelas hendaklah menggambarkan suasana pembelajaran tanpa gangguan kebisingan.4 Setiap pelajar tidak boleh sama sekali menimbul gangguan pada waktu pengajaran dan pembelajaran.1. 4.2.2.7 Arahan Kawad Keselamatan.3. ketua tingkatan atau wakilnya hendaklah mencari 4.10 Lain-lain maklumat yang sesuai.4 .3 Kerusi meja hendaklah dalam keadaan kemas dan tersusun.1 Setiap pelajar wajib menghormati guru dan rakan-rakan di dalam kelas masing-masing. 4.2. setiap pelajar hendaklah dalam keadaan senyap dan duduk di tempat masing-masing. 4. PAPAN KENYATAAN 4.3.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 4.

3.4. 4. 4. Ketua Tingkatan hendaklah memastikan bahawa semua pelajar telah bersiap sedia beratur sebelum membenarkan mereka bergerak secara kumpulan ke tempat yang dituju. 4. bengkel KH.9 Ketua Tingkatan bertanggungjawab memastikan Buku Pemantauan Pengajaran dan Pembelajaran diambil di Unit Disiplin dan Pengawas pada waktu pagi selewat-lewatnya 7. KELUAR DARI BILIK DARJAH 4.11 Ketua Tingkatan dan setiap pelajar dalam kelas mestilah memastikan Buku Pemantauan Pengajaran dan Pembelajaran sentiasa dalam keadaan selamat. bengkel KH.2 Pelajar dilarang berada di perpustakaan semasa proses pengajaran dan pembelajaran sedang berlangsung kecuali bersama guru mata pelajaran. Pendidikan Jasmani atau kemana sahaja proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Perpustakaan) atau ke padang (waktu pendidikan jasmani) hendaklah dalam keadaan tertib.3.1 Semua pelajar tidak dibenarkan meninggalkan bilik darjah kecuali dengan kebenaran guru dan menggunakan Pas Kebenaran Keluar Kelas.4.4. .4 Pergerakkan pelajarke bilik-bilik lain ( makmal sains.4 4. Bengkel PSV .4.5 guru berkenaan atau menemui Penolong Kanan atau ke Pejabat untuk mendapatkan Guru Ganti. 4.4.8 Ketua Tingkatan bertanggungjawab memastikan keadaan kelas terkawal semasa ketiadaan guru.10 Ketua Tingkatan dan Setiap pelajar dalam kelas bertanggungjawab memastikan Buku Pemantauan Pengajaran dan Pembelajaran dibawa kemana-mana sekiranya pelajar bergerak ke Bengkel.2 Penggunaan Pas Kebenaran Keluar Kelas adalah dibenarkan untuk seorang pelajar untuk satu-satu masa kebenaran diberikan. Perpustakaan.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 4. Makmal Sains.1 Perpustakaan hanya dibuka kepada pelajar pada waktu rehat dan waktu petang sahaja. 4.3.5.15 pagi dan dipulangkan semula apabila tiba waktu balik. 4. Sila catatkan maklumat pengambilan dan pemulangan di dalam buku yang disediakan. bersopan dan senyap. 4.3 Semua pelajar dilarang berada di luar bilik darjah masingmasing pada waktu ketiadaan guru atau ketika guru belum sampai ke kelas.5 Para pelajar adalah tertakluk dan dikehendaki mematuhi peraturan-peraturan khas yang disediakan apabila berada di bilik-bilik khas ( seperti makmal sains. 4. 4.5.3. Bilik kaunseling dan sebagainya) PENGGUNAAN PERPUSTAKAAN / PUSAT SUMBER 4.

6.3 Bilik Rawatan bukannya tempat berehat.8. kecuali yang dipinjam secara sah di kuanter perpustakaan. 4. dan lain-lain adalah berdasarkan keperluan dan mestilah bersama guru.8 4. 4.5. 4. 4.5.5. 4. 4.7. 4.2 Bilik Rawatan hanya boleh digunakan jika terdapat jawatankuasa bertugas di dalam bilik tersebut. 4.3 Pelajar adalah dilarang berbual-bual atau berbuat bising ketika berada di Perpustakaan.7. 4.6.1 Penggunaan bilik-bilik khas lain seperti Bilik Bahasa Tamil. KHIDMAT BIMBINGAN DAN KAUNSELING 4.8. PERATURAN PENGGUNAAN BILIK-BILIK KHAS YANG LAIN 4.7 Pelajar yang tidak mengambil sesuatu mata pelajaran Peperiksaan Awam boleh menggunakan perpustakaan semasa proses Pengajaran dan Pembelajaran berlangsung dengan kebenaran Penolong Kanan.6 4.4 Pelajar yang sakit dinasihatkan menelefon ibu bapa/penjaga untuk dibawa pulang ke rumah masingmasing.2 Hanya pelajar yang layak berada di bilik berkenaan dibenarkan menggunakan bilik tersebut.1 Pelajar yang perlu berehat di bilik rawatan kerana masalah kesihatan hendaklah mendapatkan kebenaran dan bantuan Penolong Kanan HEM ataupun Guru Bertugas. tidur atau ponteng kelas. KEMUDAHAN RAWATAN / BILIK RAWATAN 4.5 Buku-buku dan bahan bacaan perpustakaan lainnya tidak boleh dibawa keluar.6 Pelajar tidak dibenarkan membawa masuk buku teks dan sebagainya kecuali dengan kebenaran petugas di perpustakaan. jika tidak bilik tersebut tidak boleh dibuka.4 Elakkan perbuatan yang boleh mengganggu pelajar lain yang sedang membaca / belajar di perpustakaan. Bilik Pengawas.1 Pelajar yang ingin berjumpa Kaunselor Pelajar hendaklah mendaftarkan diri di Bilik Bimbingan dan Kaunseling pada waktu tiada proses Pengajaran dan Pembelajaran untuk urusan temujanji.7. Jika terdapat pelajar yang menyalahgunakan bilik rawatan tindakan tegas akan diambil setimpal dengan kesalahan yang dilakukan.2 Pelajar yang mempunyai temu janji dengan Kaunselor perlu mendapatkan kebenaran guru mata pelajaran sebelum meninggalkan kelas.8.5.7.5.3 Pelajar lain yang menyalahgunakan bilik khas tersebut akan diambil tindakan disiplin. 4.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 4.7 4. .

2.7.2 Perhimpunan bermula jam 7. 5.2.2.5 Bacaan Ikrar Rukunnegara 5.7.4 Nyanyian Lagu Bangsa Johor 5.10 Nyanyian Lagu Sekolah 5.2. 5. ketidakhadiran dianggap ponteng kelas/perhimpunan.2.7.2. 5.7.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 5. 5.4 Pelajar yang bising akan dikeluarkan dari Dewan Perhimpunan dan tindakan disiplin akan diambil setimpal dengan kesalahan mereka.1 Perhimpunan ini diadakan pada setiap Hari Isnin. .7.8 Sewaktu bendera dinaikkan dan lagu dinyanyikan semua pelajar hendaklah berdiri tegak dan menyanyikannya dengan penuh bersemangat.2.2 Bacaan Doa 5.2. 5.6 Perhimpunan Mingguan adalah majlis rasmi maka para pelajar dinasihatkan menjaga tatatertip.0 PERHIMPUNAN SEKOLAH 5.11 Majlis Bersurai 5.1 Kehadiran pelajar pada waktu perhimpunan adalah wajib.7.2.2.3 Dewan Perhimpunan adalah Zon Senyap.6 Laporan Guru Bertugas Minggu Lepas 5.3. senyap dan memberi sepenuh tumpuan kepada isi kandungan perhimpunan.2. KetuaKetua Bidang dan Ketua serta Penolong Ketua Pengawas.2. 5.10 pagi dikelolakan oleh Pengawas Bertugas dibawah penyeliaan Guru Bertugas.7.2. 5. tidak bermain dan berbuat bising dalam Dewan Perhimpunan.2.9 Ucapan Pengetua 5.7 Persembahan/ Perasmian/ Pengumuman (jika ada) 5.5 Setiap pelajar mesti membawa Buku Panduan Pelajar untuk membuat catatan maklumat yang disampaikan oleh Pentadbir dan Guru Bertugas.2 Semua pelajar mesti berkumpul di dataran kejat mengikut tingkatan masing-masing sebelum diarahkan bergerak ke dalam Dewan Bestari.1 Perhimpunan Harian dijalankan pada hari-hari Selasa.2.7 Aturcara Majlis Perhimpunan Rasmi 5.2.3 PERHIMPUNAN HARIAN 5.7.2 PERHIMPUNAN RASMI MINGGUAN 5. 5. 5.2. Rabu.2. 5. Khamis dan Jumaat.3.2.1 Perhimpunan dimulakan dengan perarakan masuk Pengetua dan Penolong-Penolong Kanan. semua pelajar hendaklah berbaris dengan tertib mengikut konsep RIMUP.7.7.3 Nyanyian Lagu Negaraku 5.7.8 Ucapan Penolong-Penolong Kanan 5.

5.4. 5.2 Pasukan Kawalan Kehormatan mengambil tempat dihadapan sekali.6 Pelajar bersurai dengan keadaan senyap menuju ke kelas masing-masing. aturcaranya adalah seperti berikut: 5. 5. 6.4.0 PERATURAN-PERATURAN DI DALAM SEKOLAH 6.1.3. 6.3 Pelajar akan beratur mengikut Unit Beruniform masingmasing.5 Guru mengambil kehadiran pelajar.5 Perjumpaan Guru-guru penasihat dengan unitunit masing-masing.4 Pengumuman-pengumuman 5.4.4.4 Perhimpunan dijalankan seperti biasa.2 Kehadiran dalam kegiatan kokurikulum adalah wajib.3.3.2 Perhimpunan dikendalikan oleh Pengawas Bertugas dibawah penyeliaan Penyelaras Unit Beruniform.3.4. 5. 5.4.3 Lafaz Ikrar Pelajar diketuai oleh Pengawas Bertugas.3.4.5 Semua pelajar mesti mematuhi etika berpakaian pada hari Rabu iaitu Pakaian Unit Beruniform. 5.1 Semua pelajar wajib mendaftarkan diri sebagai anggota persatuan. semua pelajar diarah bergerak secara teratur dan senyap ke kelas masing-masing mengikut arah / laluan yang ditentukan. kelab sukan dan permainan.1 Perhimpunan Kokurikulum diadakan pada setiap hari Rabu minggu ketiga. 5.4.4.3 Perhimpunan ini dijalankan secara ringkas.3.4.3 Pelajar tidak dibenarkan menukar keahlian dalam kegiatan kokurikulum tanpa kebenaran Pengetua atau Penolong Kanan Kokurikulum.4.4. Tindakan disiplin akan dikenakan kepada pelajar yang tidak hadir tanpa alasan yang munasabah.4. 5.6 Bersurai/ bergerak ke kelas masing-masing.25 pagi.4 5. 5. 5.4.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 5. PERHIMPUNAN KOKURIKULUM 5. .1 Semua Unit Beruniform mengabil tempat.4.4 Aturcara majlis Perhimpunan ini ialah seperti berikut: 5.2 Perhimpunan dimulakan dengan bacaan doa.4.1 Pelajar berbaris mengikut tingkatan masingmasing. 5.3.3. 5.3.3.1.4.3.1.3. badan beruniform dan rumah sukan mengikut ketentuan pihak sekolah. 5.1 PENGLIBATAN DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM SEKOLAH 6.4 Perhimpunan ini mesti ditamatkan pada jam 7.3 Perhimpunan dimulakan dengan Penerimaan Tabik Hormat oleh Pengetua 5.3. 6.3.

Sebarang keengkaran akan mengakibatkan pelajar tidak dibenarkan mengambil keputusan peperiksaan masing-masing. 6.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 6.3. kecuali jika mendapat pengesahan doktor.2.3 Pelajar mesti memastikan semua keperluan atau kelengkapan menghadapi ujian/peperiksaan telah disediakan.3. atau tidak serius mengambil ujian/peperiksaan. 6. dengan syarat membawa bersama pakaian seragam sekolah.2.2.2.3 Kegagalan memakai pakaian Pendidikan Jasmani adalah merupakan satu kesalahan dan boleh diambil tindakan disiplin. Sebarang peminjaman peralatan adalah tidak dibenarkan pada waktu ujian/peperiksaan.2 Semua pelajar wajib hadir dan menjawab kertas soalan ujian / peperiksaan yang diambil. 6. atau tidur semasa ujian/peperiksaan akan diambil tidakan disiplin yang setimpal dengan kesalahan yang dilakukan.1 Pada waktu Pendidikan Jasmani. 6. atau yang mengganggu ketenteraman perjalanan ujian/peperiksaan.2 Pelajar tidak dibenarkan menyertai aktiviti Pendidikan Jasmani tanpa pakaian yang sesuai atau berpakaian seragam sekolah.4 Pelajar yang waktu Pendidikan Jasmaninya pada waktu pertama dibenarkan memakai pakaian Pendidikan Jasmani dari rumah masing-masing. 6.2. 6.6 Semua pelajar PMR wajib memakai pakaian seragam sekolah sewaktu mengambil keputusan PMR. 6. PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN 6. Manakala pelajar SPM dan STPM dikehendaki memakai pakaian yang sopan dan bersesuaian dengan budaya sekolah. 6. 6. perkhemahan dan sebagainya ) hendaklah terlebih dahulu mendapatkan kebenaran ibu bapa / penjaga masing-masing. tidak seorang pelajar pun akan diberi pengecualian.1 Semua pelajar wajib mematuhi semua peraturan ujian / peperiksaan.4 Pelajar yang tidak menjawab soalan ujian/peperiksaan.1.3. penipuan atau meniru dalam ujian/peperiksaan adalah dilarang keras.2 UJIAN / PEPERIKSAAN DALAMAN DAN PEPERIKSAAN AWAM 6. penipuan dan meniru ini.4 Pelajar yang ingin menyertai kegiatan kokurikulum anjuran sekolah di luar kawasan sekolah ( lawatan.5 Sebarang penyelewengan.3. 6.3 .2. Tidakan tegas akan dikenakan terhadap pelajar yang terlibat dengan kes penyelewengan.

6.4 Sebarang kerosakkan tandas hendaklah dimaklumkan kepada Guru Bertugas dengan segera.2 Pelajar dilarang ke tandas pada waktu pertama. 6.1 Pelajar dibenarkan ke tandas pada waktu-waktu berikut iaitu sebelum waktu pertama. 6.6 .6.5. merosakkan paip air dan sebagainya. menconteng dinding-dinding tandas.2 Arahan darpada Pengawas Bertugas hendaklah sentiasa dipatuhi. 6. 6. Pastikan paip air ditutp setelah digunakan. 6. PENGGUNAAN TANDAS 6.5 Tuala Wanita (pad) yang telah digunakan hendaklah dibungkus elok-elok dan dibuangkan kedalam bekas/tong khas yang disediakan.1 Semua pelajar hendaklah menggunakan kemudahan yang disediakan dengan baik dan cermat.5.4.5.6 Sikap berjimat dalam penggunaan air hendaklah diamalkan.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 6.5.4.3 Pelajar hendaklah duduk di tempat yang disediakan dan makan dengan tertib dan sopan. HARTA BENDA SEKOLAH 6. kecuali dengan kebenaran bertulis daripada Pengetua atau wakilnya atau bersama-sama guru kerana urusan yang berkaitan denagn pembelajaran.5 Pelajar dilarang membawa keluar makanan dan minuman dari kawasan kantin.5 Pelajar hendaklah menukar Pakaian Pendidikan Jasmani dengan pakaian seragam sekolah selepas tamat waktu Pendidikan Jasmani. cawan/gelas.4.3. pada waktu rehat dan selepas tamat waktu persekolahan.4 Setelah selesai makan.3 Semua pelajar bertanggungjawab terhadap kebersihan tandas.5. Elakkan perbuatan tidak mengepam tandas setelah digunakan.1 Pelajar dikehendaki beratur dengan senyap dan berdisiplin ketika membeli makanan di kantin. 6. bersihkan tempat makan dan letakkan pinggan. satu waktu selepas rehat dan satu waktu sebelum balik.6 Pelajar dilarang berada di kantin pada waktu pengajaran dan pembelajaran.5 6. Elakkan perbuatan mengotorkan meja dan kerusi tempat makan.4. 6.5. 6. baik di dalam kelas mahu pun di 6. mangkuk. sudu/garfu di tempat yang disediakan.4. dengan memelihara harta benda sekolah. 6.4 KANTIN 6.4. satu waktu sebelum rehat. 6.

Sila pastikan basikal masing-masing dikunci dan diletakkan ditempat yang dikhaskan.8.7 MENGGUNAKAN KENDERAAN DALAM KAWASAN SEKOLAH 6.8.7 Bilik Gerakan / Mesyuarat 6.1.8.1 Pejabat Am 6.2 Bilik Pengetua 6. KAWASAN LARANGAN 6.1.1 Menunggang basikal dalam kawasan sekolah adalah dilarang.1.5 Sekiranya pelajar tedak mematuhi undang-undang dan peraturan yang ditetapkan kebenaran membawa basikal ke sekolah akan ditarik balik serta merta. 6. 6.1.8.7.7. 6.6 Pastikan basikal anda mempunyai ciri-ciri keselamatan seperti brek.6.1. 6.3 Pelajar yang didapati melakukan perbuatan tingkahlaku musnah atau ”vandalisme” dan merosakkan harta benda sekolah akan dikenakan tindakan disiplin yang berat termasuk menggantikan kos harta benda yang dirosakkan itu sepenuhnya. 6.7.7.3 Bilik Penolong-Penolong Kanan 6.7.8.7 Pelajar dilarang menunggang motosikal di kawasan sekolah pada bila-bila masa kecuali mendapat kebenaran bertulis daripada Pengetua atau wakilnya.4 Bilik Guru-Guru Kanan / Ketua Bidang 6.9 Pelajar dilarang membawa atau memandu kereta di kawasan sekolah.7. kerosakkan atau kehilangan basikal yang dibawa ke sekolah.3 Pelajar yang menunggang basikal hendaklah berlepas balik selepas semua pelajar berjalan kaki keluar dari kawasan sekolah.2 Sebarang kerosakan harta benda sekolah hendaklah dilaporkan kepada Guru Bertugas.1.8 Setiap motosikal yang mendapat kebenaran perlu mempunyai ”stiker” atau pelekat SMK Gelang Patah.6.8.8 Bilik Rawatan 6. 6.1 Bilik-bilik berikut adalah merupakan kawasan larangan bagi pelajar iaitu: 6.7.8. 6. dan sebagainya.2 Pelajar yang membawa basikal ke sekolah perlu mematuhi undang-undang yang sedang berkuatkuasa sekarang. 6.7.1. 6.8.5 Bilik Guru 6.1.7.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH kawasan persekitaran sekolah.4 Pihak sekolah tidak bertanggungjawab terhadap keselamatan.8 . 6.6 Bilik Peperiksaan 6. supaya sentiasa dalam keadaan baik dan berfungsi. tayar yang baik.8. 6.

2. 6.9.1.3 Pelajar tidak digalakkan membawa wang tunai yang banyak ke sekolah.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 6.7 Kawasan kolam ikan dan kawasan kolam najis serta rumah pam air dan elektrik. pelajar-pelajar hendaklah mematuhi Peraturan Kecemasan Kebakaran Sekolah.8.10 Bilik Sukan 6.1 Sila ketuk pintu dan dapatkan kebenaran masuk sebelum masuk ke bilik-bilik berkenaan. Sebarang kehilangan atau penemuan hendaklah dilaporkan kepada guru bertugas atau Penolong Kanan HEM.1.4 Tandas-tandas di Dewan kecuali jika terdapat program yang diadakan di Dewan Bestari.6 Stor penyimpanan Perabot lama.8.8.1.9 Bilik Pendidikan Jasmani 6. 6. 6. .8. 6.8.1.8. 6.12 Dewan Bestari 6.8.2 Laluan di hadapan Bilik Guru di Aras 2 .4.13 Bilik-bilik Elektrik 6.5 Tempat Letak Kereta Guru dan Kakitangan. 6.2 Pelajar hanya boleh memasuki kawasan tersebut apabila diminta berbuat demikian oleh guru yang berkenaan atau apabila ada urusan rasmi. 6.1. 6.8.4. kecuali pengawas bertugas. 6.11 Bilik Kokurikulum 6.2 Pelajar yang hendak menemui Pengetua atau Penolong Kanan hendaklah mendapat kebenaran terlebih dahulu.4 Kawasan Berikut adalah merupakan kawasan larangan bagi pelajar.8. 6.9.8 Bilik Persalinan kecuali dibenarkan guru untuk tujuan Pendidikan Jasmani sahaja.4.8.8.4.8.8.4.8. 6.8.4 Apabila berlaku kebakaran. 6.1.1 Laluan Hadapan Pejabat hingga ke Bilik Peperiksaan.14 Bilik Makan Guru 6.8. 6.9 KESELAMATAN 6.8.9.2 Pihak sekolah tidak bertanggungjawab terhadap kehilangan harta benda kepunyaan pelajar.2.8.1 Sebarang kemalangan atau kecemasan yang berlaku ke atas pelajar di kawasan sekolah hendaklah dilaporkan dengan serta merta kepada guru bertugas atau pengawas. 6.3 Tandas-tandas yang tidak dibuka atau diwartakan sebagai tandas.4. 6.9.3 Semua pelajar dilarang berada di kawasan bangunan sekolah pada waktu rehat.8. Blok F kecuali dengan kebenaran guru.8.1.4. 6.4.15 Bilik Persalinan 6.

9.1 Semua pelajar wajib menjelaskan yuran sekolah dan bayarn-bayaran lain yang ditentukan oleh pihak sekolah pada masa yang tertentu. . 6. 6.10. Resit pembayaran hendaklah disimpan dengan selamat untuk rujukan dari semasa kesemasa.12. Sila rujuk kepada papan kenyataan Koperasi. 6.7 Berjalan dengan tertib semasa menaiki dan menuruni tangga.1 Koperasi Sekolah hanya dibuka pada waktu persekolahan dan pada waktu-waktu tertentu sahaja.12.11 BUKU TEKS (SPBT) 6.2 Semua bayaran hendaklah diserahkan kepada guru tingkatan masing-masing atau kepada guru yang bertanggungjawab dalam membuat pungutan yuran tertentu.12.10 YURAN SEKOLAH 6. 6. 6.6 Untuk tujuan keselamatan pelajar dilarang berlari di kawasan bangunan sekolah.4 Kegagalan pelajar mematuhi peraturan akan memungkinkan kemudahan pinjaman ini ditarik balik.12.11.11.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 6.10.3 Pelajar yang hendak berurusan dengan koperasi pada waktu pembelajaran hendaklah mendapat kebenaran daripada guru masing-masing.4 Pihak tidak akan mengeluarkan sebarang Surat Akuan (Testimonial) dan Surat Berhenti Sekolah kepada pelajar yang gagal menjelaskan yuran sekolah dan sebagainya.5 Urusan pembelian hendaklah dibuat dikuanter yang disediakan.11.10. 6.9.12 KEDAI KOPERASI SEKOLAH 6. 6. 6.1 Buku teks adalah percuma dan hendaklah dijaga dengan baik oleh setiap pelajar yang menerimanya. 6.12.3 Pelajar mesti mendapatkan resit penerimaan bayaran daripada guru yang terlibat.5 Semua pelajar bertanggungjawab atas keselamatan mereka semasa berada di kawasan sekolah. 6. 6.9.4 Sila beratur dan senyap ketika berurusan dengan koperasi.2 Pelajar bertanggungjawab terhadap penggantian buku-buku yang rosak atau hilang atau membayar kos buku tersebut.11.3 Pelajar adalah dilarang sama sekali meninggalkan buku teks SPBT dalam kelas atau di sekolah selepas waktu persekolahan. 6. 6. 6.2 Urusan pembelian hendaklah dibuat pada waktu rehat atau selepas waktu persekolahan sahaja. 6.10. Pelajar dilarang untuk memasuki koperasi.

1.14 HUBUNGAN DAN KEGIATAN DENGAN PIHAK LUAR 6.1.2 Surat-menyurat yang dibuat atas urusan rasmi hendaklah dirujuk kepada Pengetua.1. 7. 7.6 Buka lilitan kaki seluar ialah 40 cm hingga 44 cm iaitu minimum 40 cm dan maksimum 44 cm.9 Seluar tidak boleh dipakai di bawah pusat.3 Seluar jeans atau berpotongan seluar jeans tidak dibenarkan.0 PAKAIAN SERAGAM 7.1 PAKAIAN PELAJAR LELAKI 7. penggunaan kemudahan telefon awam ada waktu pembelajaran hendaklah dengan kebenaran guru bertugas atau guru-guru lain.7 Seluar yang ketat atau terlalu longgar tidak dibenarkan.1 Seluar 7. Saku tepi seluar tidak dibenarkan. 6.1.1. 7.1.13.1.1.14. 7.1 Pelajar tidak dibenarkan sama sekali memasuki sebarang pertubuhan politik atau pertubuhan haram atau ahli kumpulan sulit / haram.1.1.14.1 Penggunaan kemudahan telefon hanya dibenarkan pada waktu rehat atau sebelum dan selepas waktu persekolahan.1.4 Poket bahagian belakang hendaklah bertebuk tanpa tudung.1.13. 7.1.1 Seluar panjang berwarna hijau gelap atau olive green yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.14.14.13 PENGGUNAAN TELEFON AWAM 6.2 Hendaklah berpotingan biasa dan kelihatan sopan.1. .8 Seluar tidak boleh berfesyen atau sengaja dikoyakkan atau dilukis.1. 6. Sila laporkan sebarang kerosakan kepada pihak sekolah.1.13.3 Pelajar bertanggungjawab terhadap keselamatan telefon awam. 6. 6.1.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 6. 7.1.4 Pelajar luar atau bekas pelajar tidak dibenarkan berada di dalam kawasan sekolah tanpa kebenaran Pengetua.3 Pihak sekolah berhak membuka dan memeriksa surat-surat pelajar yang diterima dengan menggunakan alamat sekolah.5 Panjang seluar hendaklah disampai buku lali iaitu menutup sepenuhnya kedua-dua buku lali. 6. 7. 7.1.2 Sekiranya kecemasan atau keperluan mendesak. 7. 6.

2.1.2.) 7.1.1 Rambut hendaklah pendek (tidak melebihi 3 inci ) dan kemas.2.6 Baju berlengan pendek dan tidak boleh dilipat.1. dalam perjalanan ke sekolah atau dalam perjalanan balik dari sekolah.2 Tali Pinggang. berwarna. 7.4.1. 7. 7. tidak terlalu ketat atau terlalu longgar dan berfesyen.9 Baju hendaklah sentiasa dimasukkan di dalam seluar sewaktu berada di kawasan sekolah.2 Baju Kemeja 7. 7. 7. 7.1.2. 7.5 Rambut belakang nipis dan dipotong rata atau dipotong ’slope’ dan tidak menyentuh kolar baju.2.2 Lebar tali pinggang tidak melebihi 3 cm atau 1 inci.1.1.4 Kepala tali pinggang tidak melebihi saiz 5 cm (panjang) X 3. 7.1. 7.1.2.1.7 Baju ’T’ tidak dibenarkan.10 Hanya singlet berwarna putih sahaja dibenarkan.5 cm (lebar) 7. 7.1.1.3 Rambut tepi tidak menutup telinga. 7.1.4. 7.5 Butang dan jahitan mestilah berwarna putih.3 Rambut 7.1.4 Pakaian Khas . tidak berbentuk -bentuk atau dikhaskan.6 Potongan rambut tidak boleh berfesyen ( seperti potongan punk.2.2.1 Warna hijau gelap / hitam tanpa corak.2.1.1.1.4.1.8 Baju berlengan panjang tidak dibenarkan kecuali Pengawas atau pemegang jawatan-jawatan khas.1.4 Diperbuat daripada kain kapas atau tetron cotton.4.1.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 7.1. berekor.4. Butang hendaklah dkenakan dengan kemas dan tidak membuka dada. 7. 7.1.4 Pelipis (sideburn) hendaklah dipotong rata digaris tengah telinga.3 Kepala tali pinggang tidak besar.3 Kemeja biasa berwarna putih. 7. 7.1.1.5 Tali pinggang kulit tidak dibenarkan. 7.1.4.2 Rambut depan tidak melebihi separuh paras dahi.1. 7.2. berjuntai dihadapan dan sebagainya. berkolar dan satu poket di sebelah kiri.

2. 7.1.2. 7.7 Tidak berzip di belakang. 7.9 Pelajar mesti memaki kain dalam yang labuh dan simis (singlet wanita) yang tidak telus pandang.1. Berpesak Leher Teluk Belanga (tradisional) Labuh baju kurung hendaklah 5 cm hingga 8 cm di bawah paras lutut.2. d.2. a. b.2.2. Pin kain tudung yang dibenarkan juga adalah berwarna putih.10 Tudung.2 PAKAIAN PELAJAR PEREMPUAN 7. c. 7.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH a. Tudung berkain putih kosong tanpa bunga sulaman. Serkop kepala / anak tudung berwarna putih sahaja. Labuh tudung ialah di antara pinggang hingga ke paras punggung.2.1. Labuh pinafore hendaklah 5 cm hingga 8 cm di bawah paras lutut. 7.1. a.2.1.4.1 BAJU KURUNG ( BAGI PELAJAR ISLAM) 7. b. Pelajar lelaki beragama Islam diwajibkan memakai baju kurung teluk belanga. 7.5 Baju Kurung. kaitan atau renda.1 .1 Blouse. b.1.4 Berbaju jalur. 7.2. c. 7.6 Berkancing di leher.2. Lengan blouse adalah potongan biasa. Blouse dipakai bersama tali leher yang diikat kemas dan rapi. bersamping kain hitam pada hari Jumaat. a.2 BLOUSE DAN PINAFORE (BAGI PELAJAR BUKAN ISLAM) 7. c. berlubang atau terlalu nipis tidak dibenarkan.2 Pinafore.8 Kain kurung susun tepi berwarna biru laut (turquoise) dan menutup buku lali.2. Pinafore berwarna biru laut atau turquoise. jenis kain kapas atau tetron cotton. b.3 Baju kurung berwarna putih dan kain kurung berwarna biru laut.bersongkok. 7. (Kain jenis berkilat tidak dibenarkan).1. 7.2.2.1. tidak besar dan tidak dilipat. 7.2. Berwarna putih kain kapas atau tetron cotton.1. Kancing baju hendaklah kecil dan berwarna putih serta dijahit kekal atau berbutang tetap.

7.5 cm X 0. A.2. mekap. Bukan anting-anting.2.3 7.2.5 7.3.3.4 Jika berstokin hendaklah berwarna putih .2.2.1 Rambut tidak mencecah bahu. 7.2.5.2. 7.2. Jam tangan 7. RAMBUT (Bagi pelajar yang tidak bermini telekung) 7. 7.5.2 Pelajar lelaki dilarang memakai barang kemas kecuali jam tangan.2.3.5 Rambut tidak boleh diwarnakan.2 Kasut kanvas berwarna putih 7.2 Rambut yang panjang hendaklah diikat pada pangkal rambut. c. STOKIN 7. tidak berbelang atau bercorak. b. Jika perlu dengan syarat berikut: sepasang subang kecil berukuran 0. 7.5.3.3.4 . Tidak boleh kembang payung.5.2. 7. 7. Bentuk skirt pinafore hendaklah berbentuk a. tidak berwarna-warni dan tidak berfesyen.5.4.2. 7.6 Rambut yang panjang dan terjuntai di hadapan hendaklah disepit dengan penyepit rambut yang dibenarkan. KASUT 7.5 Barang-barang berharga tidak dibenarkan.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH c.2.2.3. 7.2.2.5.4.3 BARANG KEMAS / BARANG BERHARGA. 7.4.3 Tali jam tangan yang berfesyen tidak dibenarkan. biru gelap atau hitam sahaja dan tidak berfesyen yang keterlaluan.5 cm dipakai di cuping telinga bahagian bawah. 7.4 Telefon bimbit / ’handphone’ tidak dibenarkan 7. maskara dan ’eye-shadow’.3.1 Pelajar dilarang memakai gincu (lipstik).2 Pelajar dilarang mencukur atau mencabut bulu kening. 7.3.2 Stokin pendek berwarna putih dan tidak melebihi setengah betis.3 Mesti menutup kedua-dua buku lali.4 Penyepit rambut berfesyen dan berwarna-warni tidak dibenarkan.2.1 Pelajar perempuan tidak boleh memakai barang kemas.3 Reben yang boleh digunakan adalah yang berwarna putih. 7.4 PERSOLEKAN 7.

6.2 Tali leher hendaklah dipakai setiap masa apabila memasuki kawasan sekolah.3.5 Tandanama hendaklah dijahit di atas lencana / poket. 7. 7.4 Hendaklah sentiasa bersih.7 7. boot. 7. kasut track sukan. 7. 7. 7.6. 7. 7. 7. HAL-HAL PENAMPILAN DIRI 7. KUKU 7.7.7.4.3 Tidak diwarnakan dengan sebarang pengilat kuku.4. kasut high-cut (hingga ke buku lali) kasut potongan ’kung fu’ dan kasut bermuncung panjang ( long cut) tidak dibenarkan 7. 7.6.5 Kasut mestilah berlidah atau bertali atau berflap.3.6.4.6 7.4 Pelajar tidak dibenarkan memakai cermin mata gelap / tinted atau berbentuk luar biasa.4 Lencana yang telah hilang warna atau diubahsuai tidak boleh digunakan dan perlu diganti dengan yang baru.8.2 Hendaklah dipotong pendek.8.3 Tali leher hendaklah dipakai dengan kemas.5. sepanjang perjalanan pergi dan balik sekolah.4.8.7.3 Pelajar dilarang membawa sikat yang panjangnya melebihi 12 cm dan tidak kelihatan apabila diletakkan di kocek dan tidak tajam pemegangnya. 7.4 Dilarang memakai tali leher dengan terlondeh atau setengah sahaja. 7.1 di atas poket sebelah kiri ( untuk pelajar lelaki) 7. (ada dijual oleh pihak sekolah) 7.6.8.6. butang kolar hendaklah dikenakan apabila memakai tali leher.3.2 di tudung sebelah kiri (untuk pelajar perempuan Islam) dan 7.8.5.5 Semua pelajar dilarang mengenakan tatu (gambar atau tulisan) pada mana-mana bahagian tubuh badan. 7.5.3 Kasut kanvas berjalur belang atau bercorak tidak dibenarkan.8 .3 Lencana hendaklah dijahit: 7.6.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 7.4 Kasut tidak melebihi paras buku lali. LENCANA SEKOLAH DAN TANDA NAMA BERSULAM. 7.5 TALI LEHER 7.2 Semua pelajar diwajibkan memakai tanda nama dan lencana sepanjang masa berada di sekolah.3 di pinafore sebelah kiri (untuk pelajar bukan Islam) 7.2 Setiap pelajar mestilah berwajah kemas dan rambut disikat rapi.6 Pelajar dilarang bersolek dan dilarang membawa alat solej ke sekolah.6 Kasut kulit.

4 Setiap pelajar mesti memakai kasut sekolah atau kasut sukan setiap kali menyertai kegiatan di dalam kawasan sekolah.4 Bagi Unit Beruniform.6 Pelajar perempuan Islam diwajibkan memakai mini telekung berwarna putih atau bertudung putih untuk menghadiri Aktiviti Luar Bilik Darjah/ Kegiatan Kokurikulum / Kelas Tambahan. 7.11. pelajar dikehendaki memakai pakaian kokurikulum yang telah dikhaskan oleh pihak sekolah. 7.8. 7. 7. PAKAIAN AKTIVITI LUAR BILIK DARJAH / KEGIATAN KOKURIKULUM / KELAS TAMBAHAN.2 Kemeja ’T’ khas PJK (ada dijual oleh pihak sekolah) 7. 7. .10.3 Untuk kegiatan kokurikulum. 7.0 BARANG-BARANG LARANGAN.7 Wajah dan perwatakan mestilah memperlihatkan sebagai seorang pelajar sekolah.9.11. 7.11 8.10. 7.10. 7.11.11.3 Berpakaian kemas dan sesuai ketika berurusan dengan pihak sekolah seperti meminta borang dan seumpamanya.5 Pelajar dibenarkan memakai pakaian rumah sukan untuk menghadiri latihan rumah sukan.10 7.2 Pelajar-pelajar dikehendaki memakai pakaian seragam sekolah semasa menyertai lawatan anjuran sekolah atau menghadiri sebarang aktiviti di luar sekolah anjuran pihak sekolah.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 7. PAKAIAN PADA WAKTU-WAKTU LAIN.10.3 Seluar trek berwarna hitam (juga ada dijual oleh pihak sekolah). ahli-ahli berkenaan diwajibkan berpakaian seragam unit beruniform masing-masing pada SETIAP HARI RABU. Manakala pakaian yang bersesuaian untuk peperiksaan SPM dan STPM 7.9 PAKAIAN PENDIDIKAN JASMANI.10.5 Pelajar juga diwajibkan memakai pakaian seragam sekolah ketika datang untuk mengambil keputusan peperiksaan PMR. Pemakai pakaian yang tidak sesuai mengikut pertimbangan pihak sekolah tidak akan dilayan. 7. 7.9.2 Semua pelajar mesti berpakaian seragam sekolah apabila berada di kawasan sekolah untuk menghadiri kegiatan mingguan atau kelas tambahan.

8. makanan dibeli dari luar kawasan sekolah kecuali makanan yang dibawa dari rumah menggunakan bekas makanan plastik guna semula. VCD. gula-gula dan makanan ringan (junk food). pisau.6 Komik.1. dan makanan yang dilarang dalam peraturan kantin sekolah.16 Hanya ibubapa / penjaga sahaja yang dibenarkan menuntut semula barang yang telah dirampas oleh pihak sekolah.15 Pihak sekolah akan mengambil tindakan merampas barang berkenaan sekiranya dibawa ke sekolah. dadah. Sains dan sebagainya adalah dikecualikan sekiranya ianya termasuk di dalam senarai barang yang dilarang. 8. pita video. 8.11 Minuman keras.1. gold dust. Kebenaran ini adalah untuk kesalahan kali pertama sahaja. cincin. 8. besi dan sebagainya).12 Barang-barang lain yang ditakrifkan sebagai tidak sesuai dimiliki dan dibawa oleh pelajar sekolah. 8. ’walkman’. camera.2 Semua pelawat termasuk ibu bapa / penjaga mesti berjumpa dengan Pengetua atau wakilnya di Pejabat Sekolah sebelum berurusan dengan guru-guru. 9. 9.3 Barang-barang perhiasan seperti rantai emas. pager dan semua alat telekomunikasi. kaset. dan semua jenis cat. bunga api dan semua barang sekategori dengan nya. 8.5 Radio. dan barang-barang yang sejenis dengan nya (kategori berbahaya). . ’lighter’. Lukisan Kejuruteraan. 8. staf sokongan atau pelajar sekolah ini. 8. ganja. 8. 8.1.1 Semua pelawat termasuk ibu bapa / penjaga mesti melaporkan diri di pondok jaga untuk mendapatkan Pas Lawatan.1.9 Chewing Gum. 8. 8.1.1.1 Rokok.1 Barang-barang yang disenaraikan berikut adalah dilarang dibawa ke sekolah.4 Sebarang jenis alat solek dan kertas tisu.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 8.1.10 Telefon bimbit. 8.0 PELAWAT / IBU BAPA / PENJAGA YANG BERURUSAN DENGAN PIHAK SEKOLAH. dan sebagainya.2 Benda-benda yang tajam dan berbahaya ( seperti sikat berpemegang tajam. gelang plastik. gelang getah. tepung gandum.1.13 Barang yang yang berkaitan dengan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual. 8. alat elektronik yang lain. permainan video.1. majalah hiburan. 8.1. pen marker. CD-ROM. rantai tali.1. gunting.1. mancis.1.7 Liquid Paper. 8. 9.1.1. majalah dan gambar lucah.1.14 Pihak sekolah akan memaklumkan jenis-jenis barang yang dilarang dibawa atau dipakai atau digunakan dari semasa ke semasa.8 Mercun.

Pihak sekolah hanya akan berurusan dengan ibu bapa / penjaga yang sah sahaja. Ibu bapa / penjaga yang berurusan dengan anak-anak masing mestilah ke Pejabat sekolah.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 9. 10. (iv) Sijil kematian yang sah.1 Notis Pemberitahuan Kemalangan / tuntutan mestilah dibuat dalam tempoh 30 hari dari tarikh kemalangan kepada Syarikat Takaful Malaysia Berhad.3 9. (ii) Laporan Polis (iii) Salinan Permit menguburkan yang sah. 10.3 Untuk memudahkan proses tuntutan dokumen-dokumen yang berkaitan hendaklah dikemukakan iaitu: Jenis Tuntutan Dokumen Berkaitan A.4. Pelawat dilarang berlegar-legar atau pergi ke kelas anak-anak mereka. Dalam keadaan tertentu pihak sekolah akan meminta ibu bapa/ penjaga untuk menunjukkan Kad Pengenalan sebagai bukti pengenalan diri. 10. 10. 10. hilang anggota badan. (ii) Laporan Polis .4.4 Tatacara Tuntutan: 10. B. C. Khairat Kematian (i) Borang Tuntutan yang diisi lengkap.4 9.1 Semua pelajar diwajibkan mencarum dalam skim Takaful PelajarPelajar Sekolah Malaysia. Kematian (i) Borang Tuntutan yang diisi lengkap.3 Semua pelajar yang ditimpa risiko boleh membuat tuntutan selagi kemalangan tersebut tidak menyalahi undang-undang Malaysia. Tuntutan Lumpuh (i) Borang Tuntutan yang diisi Berkekalan / Terpisah atau lengkap.2 Pihak sekolah mesti dimaklumkan oleh ibu bapa/ penjaga sekiranya anak mereka terlibat dalam kemalangan / kematian kerana perlindungan Takaful adalah sepanjang 24 jam dan dimana-mana sahaja di Malaysia.6 Semua pelawat mestilah berpakaian kemas dan sopan semasa berurusan dengan pihak sekolah.4.5 9. 10.0 SKIM TAKAFUL PELAJAR-PELAJAR SEKOLAH MALAYSIA (TPSM) 10. (ii) Laporan Polis (iii) Salinan Permit menguburkan yang sah. Ibu bapa / penjaga diminta tidak mewakilkan urusan mereka kepada saudara-mara atau adik-beradik pelajar yang lain.2 Ibubapa / penjaga boleh membuat tuntutan terus kepada syarikat atau melalui pihak sekolah di mana pelajar tersebut didaftarkan.

3 Pelajar dilarang mengadakan sebarang majlis atau program tanpa kebenaran pihak sekolah. 12.5 10.0 KATEGORI KESALAHAN. 11. mengugut pengawas atau murid lain. 12.4 Syarikat Takaful Malaysia berhak meminta dokumendokumen khusus yang lain sekiranya perlu dengan kos ditanggung oleh pihak yang menuntut.1. 12. 12.5 Melakukan pergaduhan atau kekerasan.4. 12. 11.1. Tuntutan Elaun Tunai Hospital (i) Borang Tuntutan yang diisi lengkap.1 KESALAHAN BERAT 12.1 Pelajar yang menjalani hukuman gantung persekolahan tidak dibenarkan berada di kawasan sekolah sepanjang tempoh penggantungan berlangsung.0 HAL-HAL LAIN 11.1.1. 10.8 Membawa atau menggunakan senjata atau alat merbahaya.4 Minum atau menyimpan minuman keras atau sebarang benda yang memabukkan. Pihak sekolah tidak bertanggungjawab terhadap kegagalan tuntutan sekiranya ibu bapa / penjaga tidak menyerahkan dokumen yang diperlukan dalam tempoh tuntutan dibenarkan.1.1.2 Mengedar.6 Syarikat Takaful Malaysia Berhad tidak bertanggungan ke atas apa-apa tuntutan yang dikemukakan oleh mana-mana pelajar atau waris sekiranya pelajar berkenaan tidak menjelaskan sepenuhnya bayaran sumbangan takaful.4.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH D.7 Memukul. 12.2 Pelajar-pelajar tidak dibenarkan berada di dalam kawasan sekolah pada hari cuti umum dan hari cuti persekolahan kecuali dengan kebenaran bertulis Pengetua dan disyaratkan bersama guru pengiring.4. 12. mengugut atau baidap terhadap guru.5 Cek bayaran tuntutan akan dibuat dan dikeluarkan atas nama pelajar atau waris hanya boleh dibuat dengan persetujuan bertulis oleh pihak sekolah masing-masing. 12.1 Melakukan mana-mana kesalahan sederhana kali ketiga. 11. .6 Memukul. menghisap atau terbabit dalam kegiatan dadah.1. (ii) Laporan Polis (iii) Ward Chit / Pengesahan Rawatan bila masuk / keluar 10. 12. 10. menyimpan atau menghisap bahan tembakau. mengancam. mengancam.3 Membawa.1.

12.1. 12.1. 12.26 Melakukan ponteng sekolah berterusan (berturut-turut) selama 30 hari dan berkala (bukan berturut-turut) selama 60 hari selama satu tahun sesi persekolahan.1.22 Menyalahgunakan alat permainan elektronik atau bahan multimedia. mempamer. 12.18 Merosakkan harta benda.1.14 Mencabul kehormatan pelajar perempuan. 12.12 Mencetak.20 Menulis atau melukis perkataan atau gambar lucah atau melakukan perbuatan lucah. 12. 12. 12.1. memecah masuk dan menceroboh kawasan larangan.15 Melakukan zina.1. 12. menjadi bohsia.17 Menulis atau mengeluarkan kenyataan akhbar tanpa memberitahu pihak sekolah. . 12.1.21 Membabitkan diri dalam tunjuk perasaan. 12.1. pemerasan atau peras ugut terhadap murid lain. mengedar atau menyimpan rencana. 12.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 12. 12. merompak.13 Membabitkan diri dengan kumpulan haram.24 Membawa atau menggunakan alat yang mengganggu proses pengajaran atau pembelajaran atau peperiksaan atau ujian. perhimpunan haram atau merusuh.1.1.19 Membawa atau menggunakan bahan letupan.1. 12.10 Mencuri.1.27 Menjejaskan kuasa Guru Besar atau Pengetua atau guru yang menjalankan tugas.25 Menganjur atau membabitkan diri dalam acara kebudayaan yang bertentangan dengan nilai masyarakat Malaysia. liwat. 12.23 Membawa atau menggunakan alat yang menyebabkan kecederaan atau mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran.1.9 Melakukan buli.16 Bersekedudukan atau membabitkan diri dalam kegiatan tidak bermoral. penderaan. 12. 12. 12.1. majalah atau pita rakaman yang terlarang. paksaan.1. 12.1.1.1.28 Kesalahan lain yang difikirkan termasuk dalam kategori ini oleh Lembaga Disiplin Sekolah.1. menerbit.11 Melakukan perjudian atau membabitkan diri dalam pertaruhan. hubungan luar tabii.1.

6 Poteng kelas.2.2.17 Kesalahan lain yang difikirkan termasuk dalam kategori ini oleh Lembaga Disiplin Sekolah.5 Keluar dari bilik darjah tanpa kebenaran. 12.13 Mengedar.9 Tidak mematuhi peraturan makmal sekolah.2.11 Ponteng sebarang acara rasmi sekolah. koridor atau kawasan yang dilarang.2.4 Merosakan harta benda sekolah.2. 12.7 Bermain di kantin waktu persekolahan (kecuali waktu rehat) tanpa kebenaran. memiliki.2 KESALAHAN SEDERHANA 12. 12. membawa. 12.3. papan kenyataan dan manamana bahagian sekolah. 12. melukis atau mempamer bahan lucah.12 Ponteng Sekolah.3.2 Memiliki.1 Melakukan mana-mana kesalahan ringan kali ketiga.3 Bermain dalam bilik darjah.2. 12.2. 12. 12. 12. 12. 12. 12.3.2.3 Berjudi atau bermain permainan yang berunsurkan perjudian.3. membawa senjata atau benda alat yang dianggap merbahaya. 12. 12.3 KESALAHAN RINGAN 12.6 Membawa masuk tetamu dari luar ke kawasan sekolah. 12.5 Menyalahgunakan peralatan elektrik. menipu. 12.2.8 Keluar dari sekolah tanpa kebenaran. 12. 12.2.3. 12. berbohong atau meniru ketika peperiksaan.10 Tidak amanah. janggut atau jambang.9 Mencuri. 12.3.10 Memakai barang kemas atau perhiasan atau alat solek kecuali jam tangan. .3. 12. 12.2.8 Menyimpan atau menggunakan alat permainan kepunyaan sekolah tanpa kebenaran. Menggunakan alat hiburan atau elektronik di sekolah.14 Mengeluarkan kata lucah dan kesat. 12. 12.1 Menyimpan misai.2.4 Menggunakan dan membawa keluar sebarang peralatan bilik darjah dan sekolah tanpa kebenaran.2.3.7 Bercumbu.2.3.3.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 12.18 Menconteng papan tulis. 12.2. 12.11 Masuk bilik khas tanpa kebenaran.15 Melakukan hubungan yang mencurigakan.2. 12. menyimpan.2 Berambut panjang atau menyerupai kumpulan tertentu.3.16 Fesyen rambut seperti punk/skin head atau fesyen lain yang bercanggah dengan peraturan yang ditetapkan Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). 12.2.2.

17 12.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 12. Bising dalam bilik darjah sehingga menjejaskan ketenteraman dan mengganggu kelas yang lain.1 Berjalan-jalan tanpa kebenaran.4. 12. 12.7 Tidak membawa buku. 12.12 Mengotorkan kelas.16 12. 12.4.5 Keluar kelas tanpa kebenaran. .3 Tidak memberi perhatian.3.14 Kesalahan lain yang difikirkan termasuk dalam kategori ini.3.3. Kesalahan lain yang difikirkan termasuk dalam kategori ini oleh Lembaga Disiplin Sekolah.4.3.13 Tidak duduk setempat. 12. Menunggang atau memandu kenderaan di dalam kawasan sekolah. 12. Semua kesalahan yang bersabit dengan pembelajaran misalnya tidak membawa buku teks. 12.4.14 12.3. Tidak memakai pakaian sekolah dengan lengkap. 12.10 Bising 12.8 Tidak membawa buku teks 12.4.19 12.13 12.4.18 12. Datang lewat ke sekolah.4 KESALAHAN BIASA 12.4.6 Mengganggu guru.11 Makan dan minum dalam kelas tanpa kebenaran.3.4. Lewat bergerak ke perhimpunan.15 12.4. 12. 12.3.3.3.12 12.4.4.4 Mengganggu kawan. tidak membuat kerja rumah dan lain-lain.3.21 Makan atau minum di bilik darjah pada sebarang masa. 12.20 12.4.9 Lewat masuk kelas 12.4.4. Melakukan pembaziran air atau elektrik.2 Tidak membuat gerak kerja yang ditugaskan.

surat aku kesalahan . Sebatan dengan rotan atau pembaris tidak melebihi 2 kali . Ringan 1. Salah laku biasa kali ketiga (3) Salah laku semasa proses pengajaran pembelajaran berlaku sama ada di dalam atau di luar darja seperti yang dinyatakan dalam Jadual 3 (d) 1. 2. 2. bersih kelas Jawatankuasa Disiplin Sekolah 1. 2. Sebatan dengan rotan atau pembaris tidak kurang 3 kali dan tidak melebihi 7 kali. Melakukan kerja-kerja kebajikan. 1. Lembaga Disiplin Sekolah Sederhana 1.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH KESALAHAN DAN HUKUMAN KATEGORI KESALAHAN Jenayah 1 2. TINDAKAN / HUKUMAN Siasatan polis Gantung sekolah atau buang sekolah PENENTU DAN PELAKSANA HUKUMAN / TINDAKAN Mahkamah Lembaga Disiplin Sekolah Berat 1. 1. Jenayah tafsiran polis berlaku di luar kawasan sekolah dan dimaklumkan kepada sekolah Jenayah dalam konteks sekolah dan dilaksanakan dalam kawasan sekolah seperti yang dinyatakan dalam Buku Rekod Salah Laku Salah laku seperti yang dinyatakan dalam Jadual 3 (a) Salah laku sederhana kali ketiga (3) Salah laku seperti yang dinyatakan dalam jadual 3 (b) Salah laku ringan kali ketiga (3) Salah laku seperti yang dinyatakan dalam jadual 3 (c). Amaran Denda Tahanan Hukuman/Tindakan yang adil setimpal serta bersifat mendidik seperti nasihat. 3. Jawatankuasa Disiplin Sekolah Biasa 1. 3. JENIS KESALAHAN Jenayah tafsiran polis du luar kawasan sekolah. Guru-guru . 1. 2. 2.

Tiada suatu barang pun boleh dibawa keluar makmal.11 Jangan membazirkan gas.14 Tidak dibenarkan merosakkan radas. Bila tidak diperlukan hendaklah ditutup atau dipadamkan dengan segera. pelajar-pelajar mestilah membuatnya dengan senyap dan teratur mengikut peraturan sepertimana diarahkan oleh guru.8 Jika termasuk sesuatu benda yang merbahaya ke dalam mulut hendaklah diludahkan dengan segera dan basuh mulut dengan air. 13.12 Bilik makmal hendaklah sentiasa bersih dan kemas.5 Radas dan perkakas hanya boleh diguna setelah mendapat keizinan daripada guru yang mengajar. 13.10 Benda-benda pepejal jangan ditinggalkan di dalam sinki pembasuh kerana ditakuti akan menyumbatkan saluran air atau tindakan kimia dan lain-lain lagi.13 Jika kulit badan terkena asid atau alkali. . Ini adalah untuk keselamatan pelajar-pelajar sendiri dan juga keselamatan radas dan alatan di dalam makmal. dawai elektrik putus atau suisnya pecah juga lain-lain alatan hendaklah dialporkan kepada guru dengan segera. hendaklah dilaporkan kepada guru dengan segera.7 Jika berlaku sesuatu kemalangan seperti luka. mereka hendaklah beratur dengan sempurna di luar bilik makmal dan tunggu sehingga guru datang. 13. di tempat yang terkena itu hendaklah dibasuh dengan air. 13. Mereka tidak seharusnya berebut-rebut untuk mendapatkan tempat duduk. 13. Meja dan bangku hendaklah dibersihkan setelah membuat satu-satu ujikaji.3 Pelajar-pelajar hendaklah masuk ke bilik makmal dengan senyap dan teratur.4 Beg pelajar-pelajar mesti diletakkan di luar makmal. 13.0 PERATURAN MAKMAL SAINS Peraturan-peraturan berikut mesti dipatuhi oleh semua pelajar yang menggunakan bilik-bilik makmal sain.2 Jika pelajar-pelajar telah tiba terdahulu daripada guru. 13. 13. 13. Perkakas di dalam makmal mestilah sentiasa berada di tempat yang ditentukan. air dan kuasa elektrik. 13.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 13.6 Bila membuat satu-satu ujikaji. Setelah digunakan hendaklah disimpan di temapatnya. terkena api atau asid. 13. alat-alatan juga bendabenda yang terdapat dibilik makmal. 13. 13.9 Kerosakan seperti paip bocor. Jika tidak faham membuat sesuatu hendaklah dengan segera meminta pertolongan atau nasihat dari guru. 13. Pelajar tidak dibenarkan merasa sesuatu tanpa kebenaran dan keizinan guru.1 Sesiapapun tidak dibenarkan masuk atau berada di dalam bilik makmal jika tidak bersama dengan guru yang berkenaan.

14. guru-guru dan pihak sekolah tidak akan bertanggungjawab. 14.13 Bila-bila masa pun janganlah membazirkan gas.1 ARAHAN TETAP 15.7 Kebersihan diri adalah sangat mustahak untuk mengelakkan dari mendapat kecacatan kulit.2 Pelajar-pelajar hendaklah beratur dengan sempurna di luar bengkel sehingga guru datang.8 Jika berlaku sesuatu kamalangan. 14. Tiada suatu barang pun yang boleh dibawa keluar dari bengkel.5 Mesin-mesin dan alat-alat hanya boleh digunakan setelah mendapat kebenaran daripada guru yang mengajar.1.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH Peringatan : Jika terdapat sesuatu kerosakan atau kemalangan di bilik makmal kerana kesalahan pelajar itu sendiri atau lain-lain pelajar kerana melanggar peraturan di atas.4 Beg-beg mestilah diletakkan di tempat yang telah disediakan. secepatnya minyak itu hendaklah dilapkan. 15. Untuk mengelakkan daripada mendapat penyakit pelajar mestilah membasuh tangan dengan bersih selepas bahan-bahan seperti asid dan bahan-bahan beracun.0 ARAHAN DAN PERATURAN LATIHAN KECEMASAN KEBAKARAN. Jika berlaku penumpahan. 15.10 Bila mengerudi atau mencanai mestilah menggunakan kaca mata terang. 14. 14. 14. 14. 14. Mereka tidak dibenarkan memakai tali leher semasa membuat kerja amali. air.11 Jangan baling alat-alat dari satu tempat ke satu tempat yang lain.6 Semua pelajar semasa membuat kerja amali mesti memakai apron dengan baju sekolahnya dibuka. hendaklah melaporkan kepada guru dengan segera. 14. Mereka tidak seharusnya berebut-rebut untuk mendapat tempat duduk. 14.1 Pelajar tidak dibenrkan masuk atau tinggal di dalam bengkel jika tidak bersamna guru yang berkenaan.9 Jangan jatuh atau tumpahkan minyak atau penyejuk di atas lantai.3 Pelajar-pelajar hendaklah masuk ke dalam bengkel dengan senyap dan teratur. 14. . kuasa elektrik dan apa-apa bahan yang lain.0 PERATURAN BENGKEL KEMAHIRAN HIDUP Pelajar mestilah mematuhi peraturan keselamatan di bengkel seperti yang dinyatakan di bawah : 14.14 Selepas menggunakan alat-alay atau perkakas-perkakas hendaklah dipulangkan atau diletakkan di tempat asalnya. 14. 14.12 Pelajar-pelajar tidak dibenarkan bergurau dan berjalan di dalam bengkel tanpa sebab. 14.1 Setiap pelajar mesti mematuhi arahan kecemasan.

8 Semua guru yang tiada kelas semasa latihan dijalankan dan kakitangan sekolah dimenta berada di tempat berkumpul. 15.2 Latihan kecemasan akan diadakan pada masa yang diperlukan. 15.1.2.1. 15.12 Pengawas membantu mengawal disiplin pelajar.2.2. 15.8 Pastikan semua pelajar telah keluar dari kelas.7 Semak kehadiran pelajar.5 Guru-guru yang sedang berada di dalam kelas dan ketuaketua tingkatan hendkalah memberi arahan kepada pelajar-pelajar supaya beratur dan bergerak pantas mengikut arah seperti dalam pelan.11 Ahli Jawatankuasa Keselamatan memastikan semua pelajar serta kakitangan sekolah berada di tempat berkumpul.3 Loceng kecemasan akan dibunyikan.1. 15.1. 15. 15.2. 15.5 Guru-guru yang sedang mengajar / ketua dan penolong ketua tingkatan mestilah berada mengikut tempat kelas-kelas mereka berkumpul. 15.4 Pelajar-pelajar. 15. 15.2.6 Kelas-kelas di aras 2.2 Beratur dan bergerak semula ke kelas masing-masing.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 15.2. 15.3. 15.2 Bawa bersama dompet ( beg duit) 15.4 Utamakan keselamatan pelajar. 15.1.3. .9 Laporkan sebarang kemalangan dengan segera.2. 15.2.2. guru-guru dan kakitangan sekolah diarahkan keluar dan berjalan pantas mengikut hala yang ditetapkan seperti dalam pelan.10 Setiap tindakan hendaklah dilakukan dengan penuh disiplin.1 Menyerahkan buku kedatangan atau senarai semakan kehadiran pelajar kepada Ahli Jawatankuasa Keselamatan latihan kebakaran.2.2 TINDAKAN KECEMASAN DIAMBIL 15. 3.2. Ketua Tingkatan bawa bersama senarai nama kelasatau senarai semakan kehadiran pealajar. 15.1. dan mestilah turun mengikut tangga yang ditetapkan. 15.7 Guru-guru hendaklah bergerak bersama-sama pelajar.2.6 Pastikan suis lampu dan kipas telah ditutup.3 TINDAKAN SELEPAS LATIHAN KECEMASAN 15.3 Beg sekolah tidak perlu dibawa.1. 15.1 Kerani / sesiapa yang berada di pejabat mengambil buku kedatangan pelajar di pejabat dan dibawa ke tempat berkumpul. 15.

1. makmal.1.0 ARAHAN KESELAMATAN PELAJAR SEKOLAH 16.4 Murid-murid hendaklah menggunakan jaket pantul cahaya ketika menunggang basikal / motosikal. 16.5 Murid-murid hendaklah mematuhi peratuaran jalanraya.2. 16.1.2 Sekolah hendaklah mengawasi murid sebelum.2.2 Sekolah hendaklah memastikan murid telah diberikan pengetahuan dan pendedahan mengenai undang-undang dan keselamatan jalanraya.2 Arahan Keselamatan Murid Pembelajaran dan Waktu Rehat.1. 16. bengkel dan bilisbilik khas.7 Murid-murid hendaklah menggunakan tempat menunggu ketika datang dan balik sekolah.6 Sekolah hendaklah menyimpan rekod keluar masuk murid dari kawasan sekolah semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran dijalankan.7 Sekolah mestilah memastikan murid tidak berada di kawasan larangan semasa rehat. makmal sains.6 Murid-murid hendaklah mematuhi peraturan keselamatan sewaktu menunggu di stesen bas dan semasa di dalam bas. semasa dan selepas sesuatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran dijalankan. 16. 16. 16. 16.1.2.1 Sekolah hendaklah memberi arahan tentang keselamatan murid semasa di bilis darjah.2. bilik masakan.3.3 Sekolah hendaklah merekodkan kehadiran murid semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran.5 Sekolah hendaklah memastikan peraturan pakaian dipatuhi oleh murid semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran di bengkel.3 Murid-murid yang membawa kenderaan ke sekolah hendaklah mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa berkaitan. 16. 16. 16. 16.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 15. laluan kenderaan yang digunakan oleh murid. bilik peperiksaan. bengkel kemahiran hidup dan ditempat-tempat diletakkan alat tersebut. 16. Semasa Pengajaran dan 16.4 Sekolah hendaklah memastikan tatacara penggunaan peralatan pengajaran dan pembelajaran berisiko dipatuhi.2. 16.1.8 Murid-murid hendaklah menggunakan laluan pejalan kaki.2.3 Peringatan kepada semua guru dan kakitangan sekolah sekiranya berlaku kebakaran alat pemadam api boleh didapati di pejabat.1.1 Arahan Keselamatan Perjalanan Pergi dan Balik dari Sekolah. 16. 16. .2.

16. sukan dan permainan.5 Sekolah hendaklah memastikan murid mematuhi peraturan berpakaian semasa melaksanakan aktiviti kokurikulum.4 Sekolah hendaklah memastikan tatacara penggunaan peralatan aktiviti kokurikulum. 16.6 Sekolah hendaklah memastikan kenderaan yang digunakan untuk aktiviti lawatan dan perkhemahan berada dalam keadaan selamat.3 Sekolah hendaklah merekodkan kehadiran murid sebelum. 16.4. Sukan dan Permainan.5 Arahan Keselamatan Berkaitan Penggunaan Tandas.4.1 Sekolah hendaklah menyediakan peraturan keselamatan murid sebelum. sukan dan permainan dipatuhi.1 Sekolah hendaklah menyediakan arahan berkaitan keselamatan murid sebelum. semasa dan selepas aktiviti lawatan dan perkhemahan dilaksanakan. .3. semasa dan selepas aktiviti lawatan dan perkhemahan dilaksanakan.4.4.3. 16.4 Arahan Keselamatan Murid Semasa Aktiviti Lawatan dan Perkhemahan.3. semasa dan selepas aktiviti kokurikulum.6 Sekolah hendaklah merekodkan pergerakan keluar murid yang menghadiri aktiviti kokurikulum. sukan dan permainan. sukan dan permainan.4.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 16.3 Arahan Keselamatan Murid Semasa Aktiviti Kokurikulum. 16.3 Sekolah hendaklah merekodkan kehadiran murid semasa aktiviti kokurikulum.3. 16.4 Sekolah hendaklah memastikan tatacara penggunaan peralatan untuk aktiviti lawatan dan perkhemahan dipatuhi oleh murid.2 Sekolah hendaklah membuat pengawasan murid sebelum.3. 16. 16. 16. 16. sukan dan permainan. sukan dan permainan. 16.2 Sekolah hendaklah mengadakan pengawasan keselamatan murid sebelum.3. 16. 16.5 Sekolah hendaklah memastikan prosedur dan peraturan berkaitan aktiviti lawatan dan perkhemahan dipatuhi.4. semasa dan selepas aktiviti lawatan dan perkhemahan dilaksanakan. 16. semasa dan selepas aktiviti kokurikulum.

16.3 Sekolah hendaklah memastikan murid perempuan berteman.5.6.1 Sekolah hendaklah memastikan murid mematuhi arahanarahan yang dipamerkan menerusi papan tanda yang ada di tandas.5.6. 16. 16.2 Sekolah hendaklah memastikan murid tidak memasuki tandas jika terdapat orang luar yang mencurigakan / tidak dikenali di dalam atau di luar tandas.6 Arahan Keselamatan Penggunaan Kantin. 16. manakala murid lelaki berteman jika situasi memerlukan ketika hendak ke tandas.4 Semua murid hendaklah diperingatkan dari semasa kesemasa tentang sebarang peraturan dan kebersihan penggunaan tandas di sekolah.5.1 Sekolah hendaklah memastikan murid tidak berada di kantin semasa sesi pengajaran dan pembelajaran sedang berlangsung.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 16. . 16. 16. 16.6.5.3 Sekolah hendaklah menjadualkan guru dan pengawas bertugas ketika rehat di kantin.2 Sekolah hendaklah memastikan murid mematuhi arahanarahan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah semasa berada di kantin.

BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH YANG DIBENARKAN TANDANAMA LENCANA TALI LEHER SKIRT DI BAWAH LUTUT .

BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH YANG TIDAK DIBENARKAN .

BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH YANG TIDAK DIBENARKAN .

BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH .

BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH JENIS KASUT YANG DILARANG PEMAKAIANNYA .

BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH PERATURAN PENGGUNAAN BEG SEKOLAH TIDAK DIBENARKAN DIBENARKAN TIDAK DIBENARKAN DIBENARKAN .

BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH .

BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH .

BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful