P. 1
PERATURAN SEKOLAH

PERATURAN SEKOLAH

|Views: 1,505|Likes:

More info:

Published by: Mustafa Kamal Md Yusof on May 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/02/2013

pdf

text

original

BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH

PERATURAN-PERATURAN SEKOLAH SMK GELANG PATAH
1.0 PENDAHULUAN 1.1 Pada menjalankan kuasa yang diperuntukkan dalam Ordinan Pelajaran ,1957, Peraturan-Peraturan Pelajaran (Disiplin Sekolah) 1959,berdasarkan Peraturan 4 dan Peraturan 6 maka saya sebagai Pengetua yang dilantik di Sekolah Menengah Kebangsaan Gelang Patah, dengan ini membuat peraturan yang dikuatkuasakan ke atas semua pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Gelang Patah. 1.2 Peraturan ini dinamakan Peraturan dan Undang-Undang Sekolah Menengah Kebangsaan Gelang Patah. 1.3 Peraturan ini atau mana-mana bahagian dalam peraturan ini boleh dipinda atau ditambah atau dimansuhkan dari masa ke semasa mengikut kesesuaian dan keperluan jika dirasakan perlu oleh Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Gelang Patah. 1.4 Setiap pelajar juga tertakluk kepada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia, Jabatan Pelajaran Negeri, Pejabat Pelajaran Daerah dan mana-mana pihak berwajib yang ada hubungan dengan pihak sekolah. PENGUATKUASAAN 2.1 Semua guru dan pengawas sekolah ini adalah diberi kuasa untuk menguatkuasakan Peraturan Sekolah ini. 2.2 Setiap pelajar atau kumpulan pelajar sekolah ini dikehendaki mematuhi setiap peraturan yang ada, termasuklah peraturanperaturan baru atau undang-undang kecil yang dikeluarkan oleh pihak sekolah dari masa kesemasa. 2.3 Mana-mana pelajar yang didapati melanggar mana-mana peraturan ini akan dikenakan tindakan disiplin yang setimpal dengan kesalahan mereka. WAKTU PERSEKOLAHAN 3.1 Waktu Hadir 3.1.1 Waktu persekolahan adalah bermula dari jam 7.10 pagi hingga 2.30 petang. 3.1.2 Loceng Pertama akan dibunyikan pada jam 7.10 pagi untuk perhimpunan pagi pada setiap hari dan kehadiran pelajar akan diambil oleh guru tingkatan semasa perhimpunan ini. 3.1.3 Loceng kedua akan dibunyikan pada jam 7.25 pagi bagi mengakhiri perhimpunan dan pelajar bergerak masuk ke kelas masing-masing bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran. Pengajaran dan pembelajaran akan bermula

2.0

3.0

BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH

3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7

jam 7.30 pagi setiap hari kecuali pada hari Isnin dan Jumaat pada jam 8.10 pagi. Semua pelajar mesti berada di dalam kawasan sekolah selewat-lewatnya jam 7.10 pagi. Pelajar yang hadir selepas jam 7.15 pagi adalah dianggap lewat. Pelajar yang tidak hadir pada hari sebelumnya hendaklah beratur disebelah tingkatan Pendidikan Khas. Pelajar hanya dibenarkan menggunakan pintu hadapan untuk masuk ke kawasan sekolah. Penggunaan pintu masuk yang lain dianggap telah melanggar peraturan sekolah.

3.2

WAKTU BALIK 3.2.1 Loceng balik akan dibunyikan pada jam 1.50 petang dan 2.30 petang. Pelajar bergerak pulang mengikut jadual yang telah ditetapkan. 3.2.2 Sebelum meninggalkan kelas setiap pelajar hendaklah dengan seliaan guru mata pelajaran memastikan: 3.2.2.1 Tingkap telah ditutup. 3.2.2.2 Lampu dan kipas telah dipadamkan (switch off). 3.2.2.3 Papan hijau dan papan putih telah dibersihkan. 3.2.2.4 Tiada sampah sarap di bawah meja, di dalam dan luar kelas. 3.2.2.5 Tiada buku Teks SPBT atau buku latihan ditinggalkan di bawah meja atau di almari kelas. 3.2.3 Setelah pintu ditutup dan setelah mendapat arahan guru, pelajar hendaklah meninggalkan kelas dalam keadaan teratur dan senyap. 3.2.4 Pelajar hendaklah beratur dikantin dan bergerak setelah diarahkan oleh pengawas bertugas. Hanya pintu hadapan sahaja boleh digunakan untuk keluar dari kawasan sekolah pada waktu balik. 3.2.5 Semua pelajar mesti meninggalkan sekolah selewatlewatnya jam 6.00 petang sekiranya menjalankan aktiviti kokurikulum. WAKTU REHAT 3.3.1 Tingkatan Peralihan, Satu, Dua dan Tiga 3.3.1.1 Jam 10.10 pagi hingga Jam 10.30 pagi 3.3.2 Tingkatan Empat, Lima dan Enam 3.3.2.1 Jam 10.50 pagi hingga jam 11.10 pagi 3.3.3 Pelajar tidak dibenarkan berada dalam kelas semasa waktu rehat kecuali pelajar yang bertugas sahaja. 3.3.4 Semua lampu dan kipas telah dipadamkan sebelum meninggalkan kelas. Pintu kelas hendaklah ditutup atau dikunci ketika meninggalkan kelas untuk rehat.

3.3

BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH

3.3.5 Semua pelajar tidak dibenarkan berada di kaki lima blok aras satu hingga empat kecuali Pengawas. 3.3.6 Pelajar hanya dibenarkan makan dan minum di kantin sekolah sahaja. Makan dan minum pada waktu belajar atau di dalam kelas adalah dilarang. 3.3.7 Pelajar tidak dibenarkan membawa makanan dari luar kecuali menggunakan bekas yang boleh diguna semula. Penggunaan kertas pembungkus makanan dan polisterin adalah dilarang. 3.3.8 Pelajar tidak dibenarkan menjual makanan luar di dalam kawasan sekolah. 3.3.9 Pelajar hendaklah dalam keadaan tertip dan beratur ketika membeli makanan di kantin. Pelajar dilarang berlari, bertolak-tolak semasa di kantin. 3.3.10 Semua sisa makanan hendaklah dibuang ke dalam tong sampah yang disediakan. Bekas makanan, cawan plastik, sudu serta garfu yang disediakan oleh pihak kantin hendaklah diletakkan di dalam bekas yang disediakan. 3.3.11 Semua pelajar tidak dibenarkan berada di kantin atau membeli makanan di kantin sebelum atau selepas waktu rehat kecuali sebelum jam 7.10 pagi atau dengan kebenaran guru. 3.4 KELUAR DARI KAWASAN SEKOLAH 3.4.1 Semua pelajar tidak dibenarkan meninggalkan kawasan sekolah pada waktu persekolahan, termasuk waktu rehat kecuali dengan mendapat kebenaran bertulis daripada Pengetua atau wakilnya. 3.4.2 Pelajar yang hendak ke hospital kerana sakit hendaklah mendapatkan kebenaran dan Surat Rawatan di Pejabat Sekolah yang akan ditandatangani oleh Pengetua atau wakilnya. 3.4.3 Setiap pelajar yang hendak ke klinik atau hospital hendaklah bersama ibu bapa atau penjaga atau pun dihantar oleh Guru Bertugas. Pelajar tidak dibenarkan keluar bersendirian untuk mendapatkan rawatan. 3.4.4 Pelajar yang keluar dari kawasan sekolah tanpa kebenaran adalah dianggap telah ponteng sekolah dan boleh dikenakan tindakan disiplin yang setimpal dengan kesalahan mereka. KETIDAKHADIRAN KE SEKOLAH 3.5.1 Pelajar yang tidak hadir ke sekolah mestilah menyerahkan surat/kenyataan bertulis daripada ibubapa/penjaga atau surat akuan doktor (Medical Certificate) kepada guru tingkatan apabila hadir semula ke sekolah.

3.5

BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH

3.5.2 Sebaik-baiknya pihak ibubapa/penjaga memaklumkan pihak sekolah terlebih dahulu akan ketidakhadiran anak masingmasing samada melalui cara lisan (datang sendiri ke sekolah) atau melalui panggilan telefon. 3.5.3 Sekiranya pelajar tidak hadir tanpa sebarang kenyataan semada secara lisan atau bertulis daripada ibubapa/penjaga, maka pelajar tersebut adalah dianggap telah ponteng sekolah. 3.5.4 Pelajar yang tidak hadir ke sekolah tanpa kenyataan ’secara berturut-turut’ maka tindakan berikut akan dikenakan iaitu: 3.5.4.1 Hari ke- 3 - Surat Amaran Pertama dikeluarkan. 3.5.4.2 Hari ke- 10 – Surat Amaran Kedua dikeluarkan 3.5.4.3 Hari ke- 17 – Surat Amaran Terakhir dikeluarkan. 3.5.4.4 Hari ke- 31 – Surat Buang Sekolah dikeluarkan. 3.5.5 Pelajar yang tidak hadir ke sekolah tanpa kenyataan ’secara tidak berturut-turut’ maka tindakan berikut akan dikenakan iaitu: 3.5.5.1 Hari ke- 10 - Surat Amaran Pertama dikeluarkan. 3.5.5.2 Hari ke- 20 – Surat Amaran Kedua dikeluarkan 3.5.5.3 Hari ke- 40 – Surat Amaran Terakhir dikeluarkan. 3.5.5.4 Hari ke- 60 – Surat Buang Sekolah dikeluarkan. 3.5.6 Surat-surat amaran tersebut di atas akan diserahkan kepada ibubapa penjaga melalui Perkhidmatan Pos Malaysia ke alamat rumah masing-masing. Surat Amaran Pertama dan Kedua adalah menggunakan pos biasa, Surat Amaran Terakhir dan Surat Buang Sekolah adalah menggunakan Pos Berdaftar Akaun Penerimaan. 3.5.7 Alamat penghantaran adalah berdasarkan alamat rumah yang diberikan oleh ibubapa/penjaga semasa pendaftaran pelajar ke sekolah ini. Sebarang kes surat tidak diterima berdasarkan alamat yang diberi adalah bukan menjadi tanggungjawab pihak sekolah. 4.0 PERATURAN DI DALAM KELAS DAN BILIK-BILIK KHAS 4.1 KEBERSIHAN DAN KECERIAAN KELAS 4.1.1 Setiap kelas hendaklah sentiasa dalam keadaan bersih. Setiap pelajar dalam kelas bertanggungjawab terhadap kebersihan kelas masing-masing. 4.1.2 Tugas membersihkan kelas hendaklah dilakukan sebelum waktu pertama dan pada waktu rehat. 4.1.3 Setiap kelas hendaklah sentiasa dalam keadaan ceria dan dihiasi dengan bahan-bahan berunsur pendidikan.

5 Senarai Harta Benda Kelas (Daftar Inventori). 4.3. 4.1. bergaduh dan sebagainya. PAPAN KENYATAAN 4. 4.8 Prosedur Langkah-Langkah Keselamatan.1.2.2.4 .3.2.2 4.2. Setiap pelajar bertanggungjawab terhadap kerusi meja yang diperuntukkan kepada mereka.3 Kerusi meja hendaklah dalam keadaan kemas dan tersusun.3.7 Jika guru tidak masuk ke kelas selepas 5 minit masa berlalu.1.6 Ketika pertukaran waktu .1.3. PERATURAN WAKTU BELAJAR 4. 4.1 Carta Organisasi Kelas.1.2. ketua tingkatan atau wakilnya hendaklah mencari 4. sementara menunggu ketibaan guru seterusnya.1. 4.1.2 Jadual waktu Kelas.5 Setiap kelas mesti mempunyai jawatankuasa kebersihan dan keceriaan yang akan melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi. 4.5 Setiap pelajar wajib membuat latihan yang diarahkan oleh guru.3.3 Suasana dalam kelas hendaklah menggambarkan suasana pembelajaran tanpa gangguan kebisingan.1.6 Peraturan dan Pekeliling sekolah.4 Setiap pelajar tidak boleh sama sekali menimbul gangguan pada waktu pengajaran dan pembelajaran.1 Setiap pelajar wajib menghormati guru dan rakan-rakan di dalam kelas masing-masing. 4.1. 4. 4.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 4.2 Papan Kenyataan hendaklah dijaga dan dikemas kini setiap bulan. berbuat bising.2.3 Jadual Bertugas harian.1.2.2.3. 4. 4. Merosak atau memusnahkan papan kenyataan adalah satu kesalahan disiplin.2. setiap pelajar hendaklah dalam keadaan senyap dan duduk di tempat masing-masing. 4.7 Arahan Kawad Keselamatan. 4.2. Pelajar yang keluar kelas semasa waktu pertukaran ini dianggap telah melakukan kesalahan ponteng kelas dan boleh diambil tindakan yang setimpal dengan kesalahannya.2. Ini termasuklah perbuatan berbual-bual.9 Maklumat-Maklumat Mata pelajaran. berjalan-jalan di dalam kelas. 4.4 Pelan Kedudukan Pelajar serta nombor kerusi meja masing-masing. 4. bergurau senda.2.1.10 Lain-lain maklumat yang sesuai.2 Setiap pelajar mestilah menumpukan penuh perhatian terhadap pengajaran guru. 4.1.1 Papan Kenyataan dalam kelas hendaklah memaparkan maklumat-maklumat berikut: 4.3. termasuk menyiapkan tugasan/kerja rumah yang diberikan dan menghantarnya mengikut masa yang ditentukan oleh guru mata pelajaran tersebut. 4.

9 Ketua Tingkatan bertanggungjawab memastikan Buku Pemantauan Pengajaran dan Pembelajaran diambil di Unit Disiplin dan Pengawas pada waktu pagi selewat-lewatnya 7.4.15 pagi dan dipulangkan semula apabila tiba waktu balik. 4.5.3 Semua pelajar dilarang berada di luar bilik darjah masingmasing pada waktu ketiadaan guru atau ketika guru belum sampai ke kelas. KELUAR DARI BILIK DARJAH 4. 4.5 guru berkenaan atau menemui Penolong Kanan atau ke Pejabat untuk mendapatkan Guru Ganti. Bilik kaunseling dan sebagainya) PENGGUNAAN PERPUSTAKAAN / PUSAT SUMBER 4. Pendidikan Jasmani atau kemana sahaja proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Sila catatkan maklumat pengambilan dan pemulangan di dalam buku yang disediakan. 4.4. 4.3.4.3.8 Ketua Tingkatan bertanggungjawab memastikan keadaan kelas terkawal semasa ketiadaan guru. Bengkel PSV . Perpustakaan. bengkel KH. 4. 4. 4.10 Ketua Tingkatan dan Setiap pelajar dalam kelas bertanggungjawab memastikan Buku Pemantauan Pengajaran dan Pembelajaran dibawa kemana-mana sekiranya pelajar bergerak ke Bengkel.11 Ketua Tingkatan dan setiap pelajar dalam kelas mestilah memastikan Buku Pemantauan Pengajaran dan Pembelajaran sentiasa dalam keadaan selamat.2 Penggunaan Pas Kebenaran Keluar Kelas adalah dibenarkan untuk seorang pelajar untuk satu-satu masa kebenaran diberikan.5 Para pelajar adalah tertakluk dan dikehendaki mematuhi peraturan-peraturan khas yang disediakan apabila berada di bilik-bilik khas ( seperti makmal sains.1 Semua pelajar tidak dibenarkan meninggalkan bilik darjah kecuali dengan kebenaran guru dan menggunakan Pas Kebenaran Keluar Kelas.4 Pergerakkan pelajarke bilik-bilik lain ( makmal sains. Makmal Sains.4.4 4.3. Perpustakaan) atau ke padang (waktu pendidikan jasmani) hendaklah dalam keadaan tertib.5.2 Pelajar dilarang berada di perpustakaan semasa proses pengajaran dan pembelajaran sedang berlangsung kecuali bersama guru mata pelajaran.1 Perpustakaan hanya dibuka kepada pelajar pada waktu rehat dan waktu petang sahaja. 4.3. Ketua Tingkatan hendaklah memastikan bahawa semua pelajar telah bersiap sedia beratur sebelum membenarkan mereka bergerak secara kumpulan ke tempat yang dituju. .BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 4. 4. bengkel KH. bersopan dan senyap.4.

4. 4. 4.5.6. 4.7.1 Pelajar yang ingin berjumpa Kaunselor Pelajar hendaklah mendaftarkan diri di Bilik Bimbingan dan Kaunseling pada waktu tiada proses Pengajaran dan Pembelajaran untuk urusan temujanji. 4.7.7 4. 4.3 Bilik Rawatan bukannya tempat berehat.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 4.5. .6 Pelajar tidak dibenarkan membawa masuk buku teks dan sebagainya kecuali dengan kebenaran petugas di perpustakaan. PERATURAN PENGGUNAAN BILIK-BILIK KHAS YANG LAIN 4.5.4 Pelajar yang sakit dinasihatkan menelefon ibu bapa/penjaga untuk dibawa pulang ke rumah masingmasing.1 Pelajar yang perlu berehat di bilik rawatan kerana masalah kesihatan hendaklah mendapatkan kebenaran dan bantuan Penolong Kanan HEM ataupun Guru Bertugas.8.2 Bilik Rawatan hanya boleh digunakan jika terdapat jawatankuasa bertugas di dalam bilik tersebut. Bilik Pengawas.4 Elakkan perbuatan yang boleh mengganggu pelajar lain yang sedang membaca / belajar di perpustakaan.2 Hanya pelajar yang layak berada di bilik berkenaan dibenarkan menggunakan bilik tersebut.3 Pelajar adalah dilarang berbual-bual atau berbuat bising ketika berada di Perpustakaan. kecuali yang dipinjam secara sah di kuanter perpustakaan. tidur atau ponteng kelas.6.5 Buku-buku dan bahan bacaan perpustakaan lainnya tidak boleh dibawa keluar. 4.5.8.7.7. Jika terdapat pelajar yang menyalahgunakan bilik rawatan tindakan tegas akan diambil setimpal dengan kesalahan yang dilakukan. dan lain-lain adalah berdasarkan keperluan dan mestilah bersama guru. KEMUDAHAN RAWATAN / BILIK RAWATAN 4.2 Pelajar yang mempunyai temu janji dengan Kaunselor perlu mendapatkan kebenaran guru mata pelajaran sebelum meninggalkan kelas.6 4.7 Pelajar yang tidak mengambil sesuatu mata pelajaran Peperiksaan Awam boleh menggunakan perpustakaan semasa proses Pengajaran dan Pembelajaran berlangsung dengan kebenaran Penolong Kanan.8 4. 4.1 Penggunaan bilik-bilik khas lain seperti Bilik Bahasa Tamil.3 Pelajar lain yang menyalahgunakan bilik khas tersebut akan diambil tindakan disiplin. 4. 4. KHIDMAT BIMBINGAN DAN KAUNSELING 4. jika tidak bilik tersebut tidak boleh dibuka.5.8.

1 Kehadiran pelajar pada waktu perhimpunan adalah wajib.2.2 Perhimpunan bermula jam 7. 5.6 Laporan Guru Bertugas Minggu Lepas 5.2.1 Perhimpunan dimulakan dengan perarakan masuk Pengetua dan Penolong-Penolong Kanan.10 Nyanyian Lagu Sekolah 5. KetuaKetua Bidang dan Ketua serta Penolong Ketua Pengawas.2.3. 5.7.2.7.2.7 Aturcara Majlis Perhimpunan Rasmi 5. semua pelajar hendaklah berbaris dengan tertib mengikut konsep RIMUP. 5.2. 5.3 Nyanyian Lagu Negaraku 5.2.10 pagi dikelolakan oleh Pengawas Bertugas dibawah penyeliaan Guru Bertugas.7.2. 5. 5. 5.7.2. senyap dan memberi sepenuh tumpuan kepada isi kandungan perhimpunan.8 Ucapan Penolong-Penolong Kanan 5.3.7. 5.7. 5.7.2.2. Rabu.4 Nyanyian Lagu Bangsa Johor 5.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 5. 5.2.7.5 Setiap pelajar mesti membawa Buku Panduan Pelajar untuk membuat catatan maklumat yang disampaikan oleh Pentadbir dan Guru Bertugas.0 PERHIMPUNAN SEKOLAH 5.3 PERHIMPUNAN HARIAN 5.2 Bacaan Doa 5.7.9 Ucapan Pengetua 5.2.2.2 PERHIMPUNAN RASMI MINGGUAN 5.5 Bacaan Ikrar Rukunnegara 5.7.7 Persembahan/ Perasmian/ Pengumuman (jika ada) 5. tidak bermain dan berbuat bising dalam Dewan Perhimpunan.6 Perhimpunan Mingguan adalah majlis rasmi maka para pelajar dinasihatkan menjaga tatatertip.1 Perhimpunan ini diadakan pada setiap Hari Isnin.3 Dewan Perhimpunan adalah Zon Senyap.4 Pelajar yang bising akan dikeluarkan dari Dewan Perhimpunan dan tindakan disiplin akan diambil setimpal dengan kesalahan mereka.2. ketidakhadiran dianggap ponteng kelas/perhimpunan.2. .2.2.1 Perhimpunan Harian dijalankan pada hari-hari Selasa.2.2 Semua pelajar mesti berkumpul di dataran kejat mengikut tingkatan masing-masing sebelum diarahkan bergerak ke dalam Dewan Bestari.8 Sewaktu bendera dinaikkan dan lagu dinyanyikan semua pelajar hendaklah berdiri tegak dan menyanyikannya dengan penuh bersemangat. Khamis dan Jumaat.11 Majlis Bersurai 5.7.

3.3 Perhimpunan dimulakan dengan Penerimaan Tabik Hormat oleh Pengetua 5.3.2 Kehadiran dalam kegiatan kokurikulum adalah wajib. .5 Semua pelajar mesti mematuhi etika berpakaian pada hari Rabu iaitu Pakaian Unit Beruniform.5 Guru mengambil kehadiran pelajar.3.4.4.4.1.4.4 Perhimpunan dijalankan seperti biasa.3 Pelajar akan beratur mengikut Unit Beruniform masingmasing. 6.6 Pelajar bersurai dengan keadaan senyap menuju ke kelas masing-masing.4.4.3.4 Perhimpunan ini mesti ditamatkan pada jam 7.3.4 Aturcara majlis Perhimpunan ini ialah seperti berikut: 5. 6. 6. PERHIMPUNAN KOKURIKULUM 5.4. 5. 5.3 Lafaz Ikrar Pelajar diketuai oleh Pengawas Bertugas.0 PERATURAN-PERATURAN DI DALAM SEKOLAH 6.1.3.2 Perhimpunan dikendalikan oleh Pengawas Bertugas dibawah penyeliaan Penyelaras Unit Beruniform.1 Pelajar berbaris mengikut tingkatan masingmasing.5 Perjumpaan Guru-guru penasihat dengan unitunit masing-masing.4.6 Bersurai/ bergerak ke kelas masing-masing.4.3.4.3 Perhimpunan ini dijalankan secara ringkas. 5.3 Pelajar tidak dibenarkan menukar keahlian dalam kegiatan kokurikulum tanpa kebenaran Pengetua atau Penolong Kanan Kokurikulum.1 Perhimpunan Kokurikulum diadakan pada setiap hari Rabu minggu ketiga.2 Pasukan Kawalan Kehormatan mengambil tempat dihadapan sekali.4. 5. 5.4.3.4.3.3. kelab sukan dan permainan.3.4 5.4.3. badan beruniform dan rumah sukan mengikut ketentuan pihak sekolah.1.4.2 Perhimpunan dimulakan dengan bacaan doa.1 PENGLIBATAN DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM SEKOLAH 6. 5. 5. 5. Tindakan disiplin akan dikenakan kepada pelajar yang tidak hadir tanpa alasan yang munasabah. aturcaranya adalah seperti berikut: 5.1 Semua Unit Beruniform mengabil tempat. 5.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 5. 5.3.1 Semua pelajar wajib mendaftarkan diri sebagai anggota persatuan.4.4 Pengumuman-pengumuman 5.25 pagi. semua pelajar diarah bergerak secara teratur dan senyap ke kelas masing-masing mengikut arah / laluan yang ditentukan.4. 5.3. 5. 5.

3 .2. 6.1 Semua pelajar wajib mematuhi semua peraturan ujian / peperiksaan. 6. 6. atau yang mengganggu ketenteraman perjalanan ujian/peperiksaan.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 6.6 Semua pelajar PMR wajib memakai pakaian seragam sekolah sewaktu mengambil keputusan PMR.4 Pelajar yang tidak menjawab soalan ujian/peperiksaan.1.2 Pelajar tidak dibenarkan menyertai aktiviti Pendidikan Jasmani tanpa pakaian yang sesuai atau berpakaian seragam sekolah. Sebarang keengkaran akan mengakibatkan pelajar tidak dibenarkan mengambil keputusan peperiksaan masing-masing.2. 6. 6. 6.2.4 Pelajar yang ingin menyertai kegiatan kokurikulum anjuran sekolah di luar kawasan sekolah ( lawatan.2 Semua pelajar wajib hadir dan menjawab kertas soalan ujian / peperiksaan yang diambil. Manakala pelajar SPM dan STPM dikehendaki memakai pakaian yang sopan dan bersesuaian dengan budaya sekolah.2 UJIAN / PEPERIKSAAN DALAMAN DAN PEPERIKSAAN AWAM 6. atau tidur semasa ujian/peperiksaan akan diambil tidakan disiplin yang setimpal dengan kesalahan yang dilakukan. Sebarang peminjaman peralatan adalah tidak dibenarkan pada waktu ujian/peperiksaan. atau tidak serius mengambil ujian/peperiksaan.2. kecuali jika mendapat pengesahan doktor.1 Pada waktu Pendidikan Jasmani. 6. 6.2.4 Pelajar yang waktu Pendidikan Jasmaninya pada waktu pertama dibenarkan memakai pakaian Pendidikan Jasmani dari rumah masing-masing. dengan syarat membawa bersama pakaian seragam sekolah.3. 6. 6. penipuan atau meniru dalam ujian/peperiksaan adalah dilarang keras.3. perkhemahan dan sebagainya ) hendaklah terlebih dahulu mendapatkan kebenaran ibu bapa / penjaga masing-masing.2. PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN 6.3 Pelajar mesti memastikan semua keperluan atau kelengkapan menghadapi ujian/peperiksaan telah disediakan.5 Sebarang penyelewengan.3. tidak seorang pelajar pun akan diberi pengecualian.3 Kegagalan memakai pakaian Pendidikan Jasmani adalah merupakan satu kesalahan dan boleh diambil tindakan disiplin.3. penipuan dan meniru ini. Tidakan tegas akan dikenakan terhadap pelajar yang terlibat dengan kes penyelewengan.

5. 6. HARTA BENDA SEKOLAH 6.2 Arahan darpada Pengawas Bertugas hendaklah sentiasa dipatuhi.5. 6.6 Sikap berjimat dalam penggunaan air hendaklah diamalkan.3 Pelajar hendaklah duduk di tempat yang disediakan dan makan dengan tertib dan sopan. PENGGUNAAN TANDAS 6. 6. 6.6 . cawan/gelas. satu waktu selepas rehat dan satu waktu sebelum balik.1 Pelajar dikehendaki beratur dengan senyap dan berdisiplin ketika membeli makanan di kantin. merosakkan paip air dan sebagainya. 6. 6.4.4 Setelah selesai makan. satu waktu sebelum rehat. 6.4 Sebarang kerosakkan tandas hendaklah dimaklumkan kepada Guru Bertugas dengan segera.5 Pelajar dilarang membawa keluar makanan dan minuman dari kawasan kantin. bersihkan tempat makan dan letakkan pinggan.4.1 Semua pelajar hendaklah menggunakan kemudahan yang disediakan dengan baik dan cermat.4.1 Pelajar dibenarkan ke tandas pada waktu-waktu berikut iaitu sebelum waktu pertama.3 Semua pelajar bertanggungjawab terhadap kebersihan tandas. sudu/garfu di tempat yang disediakan.5 6.5 Pelajar hendaklah menukar Pakaian Pendidikan Jasmani dengan pakaian seragam sekolah selepas tamat waktu Pendidikan Jasmani. 6.3.6.5 Tuala Wanita (pad) yang telah digunakan hendaklah dibungkus elok-elok dan dibuangkan kedalam bekas/tong khas yang disediakan. pada waktu rehat dan selepas tamat waktu persekolahan. menconteng dinding-dinding tandas.5.4. 6. dengan memelihara harta benda sekolah.4. kecuali dengan kebenaran bertulis daripada Pengetua atau wakilnya atau bersama-sama guru kerana urusan yang berkaitan denagn pembelajaran. Pastikan paip air ditutp setelah digunakan.2 Pelajar dilarang ke tandas pada waktu pertama. Elakkan perbuatan mengotorkan meja dan kerusi tempat makan.4 KANTIN 6.4. mangkuk.5.5. 6.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 6. 6.5.6 Pelajar dilarang berada di kantin pada waktu pengajaran dan pembelajaran. baik di dalam kelas mahu pun di 6. Elakkan perbuatan tidak mengepam tandas setelah digunakan.

7.6 Pastikan basikal anda mempunyai ciri-ciri keselamatan seperti brek. 6.7 Bilik Gerakan / Mesyuarat 6.7 Pelajar dilarang menunggang motosikal di kawasan sekolah pada bila-bila masa kecuali mendapat kebenaran bertulis daripada Pengetua atau wakilnya. 6.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH kawasan persekitaran sekolah. tayar yang baik.7.8.1 Pejabat Am 6. 6.3 Pelajar yang menunggang basikal hendaklah berlepas balik selepas semua pelajar berjalan kaki keluar dari kawasan sekolah.8.8.1.5 Bilik Guru 6.8.2 Pelajar yang membawa basikal ke sekolah perlu mematuhi undang-undang yang sedang berkuatkuasa sekarang.1.3 Bilik Penolong-Penolong Kanan 6.7 MENGGUNAKAN KENDERAAN DALAM KAWASAN SEKOLAH 6.7.1 Menunggang basikal dalam kawasan sekolah adalah dilarang. KAWASAN LARANGAN 6.8 Setiap motosikal yang mendapat kebenaran perlu mempunyai ”stiker” atau pelekat SMK Gelang Patah.4 Bilik Guru-Guru Kanan / Ketua Bidang 6. 6.8 Bilik Rawatan 6. kerosakkan atau kehilangan basikal yang dibawa ke sekolah. 6.1.7. 6.6 Bilik Peperiksaan 6.8.1 Bilik-bilik berikut adalah merupakan kawasan larangan bagi pelajar iaitu: 6.9 Pelajar dilarang membawa atau memandu kereta di kawasan sekolah. 6.8. 6.7.1.3 Pelajar yang didapati melakukan perbuatan tingkahlaku musnah atau ”vandalisme” dan merosakkan harta benda sekolah akan dikenakan tindakan disiplin yang berat termasuk menggantikan kos harta benda yang dirosakkan itu sepenuhnya.7.7. dan sebagainya. supaya sentiasa dalam keadaan baik dan berfungsi.7.1.1.1.6.7.6. 6. 6.4 Pihak sekolah tidak bertanggungjawab terhadap keselamatan.8.8.2 Sebarang kerosakan harta benda sekolah hendaklah dilaporkan kepada Guru Bertugas. 6.8. Sila pastikan basikal masing-masing dikunci dan diletakkan ditempat yang dikhaskan.5 Sekiranya pelajar tedak mematuhi undang-undang dan peraturan yang ditetapkan kebenaran membawa basikal ke sekolah akan ditarik balik serta merta.1.2 Bilik Pengetua 6.8 .

8. 6. .14 Bilik Makan Guru 6.4.13 Bilik-bilik Elektrik 6. kecuali pengawas bertugas. 6.1.3 Pelajar tidak digalakkan membawa wang tunai yang banyak ke sekolah.8. Sebarang kehilangan atau penemuan hendaklah dilaporkan kepada guru bertugas atau Penolong Kanan HEM.8 Bilik Persalinan kecuali dibenarkan guru untuk tujuan Pendidikan Jasmani sahaja. 6. 6.4. Blok F kecuali dengan kebenaran guru. 6.10 Bilik Sukan 6.6 Stor penyimpanan Perabot lama.8.12 Dewan Bestari 6. 6. pelajar-pelajar hendaklah mematuhi Peraturan Kecemasan Kebakaran Sekolah.2. 6.2. 6.9.9.1. 6. 6.9 KESELAMATAN 6.1 Laluan Hadapan Pejabat hingga ke Bilik Peperiksaan.1 Sebarang kemalangan atau kecemasan yang berlaku ke atas pelajar di kawasan sekolah hendaklah dilaporkan dengan serta merta kepada guru bertugas atau pengawas.8.4.8. 6.4.2 Pelajar hanya boleh memasuki kawasan tersebut apabila diminta berbuat demikian oleh guru yang berkenaan atau apabila ada urusan rasmi.8.8.4.8.8.2 Laluan di hadapan Bilik Guru di Aras 2 .8.1 Sila ketuk pintu dan dapatkan kebenaran masuk sebelum masuk ke bilik-bilik berkenaan.9.8.7 Kawasan kolam ikan dan kawasan kolam najis serta rumah pam air dan elektrik.4 Apabila berlaku kebakaran. 6.4.8.11 Bilik Kokurikulum 6.8.3 Semua pelajar dilarang berada di kawasan bangunan sekolah pada waktu rehat.8.8.1.1. 6.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 6.8.9 Bilik Pendidikan Jasmani 6.9.5 Tempat Letak Kereta Guru dan Kakitangan. 6.2 Pihak sekolah tidak bertanggungjawab terhadap kehilangan harta benda kepunyaan pelajar. 6.8.8.4 Kawasan Berikut adalah merupakan kawasan larangan bagi pelajar.2 Pelajar yang hendak menemui Pengetua atau Penolong Kanan hendaklah mendapat kebenaran terlebih dahulu.8.4.1.15 Bilik Persalinan 6.1.4.4 Tandas-tandas di Dewan kecuali jika terdapat program yang diadakan di Dewan Bestari.1. 6.3 Tandas-tandas yang tidak dibuka atau diwartakan sebagai tandas.8.

6. .11.12.2 Semua bayaran hendaklah diserahkan kepada guru tingkatan masing-masing atau kepada guru yang bertanggungjawab dalam membuat pungutan yuran tertentu.4 Sila beratur dan senyap ketika berurusan dengan koperasi.11 BUKU TEKS (SPBT) 6.12 KEDAI KOPERASI SEKOLAH 6. 6.10. 6.12.12.3 Pelajar adalah dilarang sama sekali meninggalkan buku teks SPBT dalam kelas atau di sekolah selepas waktu persekolahan.5 Urusan pembelian hendaklah dibuat dikuanter yang disediakan. 6.3 Pelajar mesti mendapatkan resit penerimaan bayaran daripada guru yang terlibat.3 Pelajar yang hendak berurusan dengan koperasi pada waktu pembelajaran hendaklah mendapat kebenaran daripada guru masing-masing.10 YURAN SEKOLAH 6.4 Kegagalan pelajar mematuhi peraturan akan memungkinkan kemudahan pinjaman ini ditarik balik. 6. 6.11.4 Pihak tidak akan mengeluarkan sebarang Surat Akuan (Testimonial) dan Surat Berhenti Sekolah kepada pelajar yang gagal menjelaskan yuran sekolah dan sebagainya. 6. Resit pembayaran hendaklah disimpan dengan selamat untuk rujukan dari semasa kesemasa. 6.11. Sila rujuk kepada papan kenyataan Koperasi.11.9. 6. Pelajar dilarang untuk memasuki koperasi. 6.12.1 Semua pelajar wajib menjelaskan yuran sekolah dan bayarn-bayaran lain yang ditentukan oleh pihak sekolah pada masa yang tertentu.10.9.5 Semua pelajar bertanggungjawab atas keselamatan mereka semasa berada di kawasan sekolah. 6.6 Untuk tujuan keselamatan pelajar dilarang berlari di kawasan bangunan sekolah.10.2 Pelajar bertanggungjawab terhadap penggantian buku-buku yang rosak atau hilang atau membayar kos buku tersebut.1 Koperasi Sekolah hanya dibuka pada waktu persekolahan dan pada waktu-waktu tertentu sahaja.7 Berjalan dengan tertib semasa menaiki dan menuruni tangga.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 6. 6.9.12.10.2 Urusan pembelian hendaklah dibuat pada waktu rehat atau selepas waktu persekolahan sahaja. 6. 6. 6.1 Buku teks adalah percuma dan hendaklah dijaga dengan baik oleh setiap pelajar yang menerimanya.

4 Poket bahagian belakang hendaklah bertebuk tanpa tudung.2 Sekiranya kecemasan atau keperluan mendesak. 7.1 Seluar panjang berwarna hijau gelap atau olive green yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. .1.1 PAKAIAN PELAJAR LELAKI 7.1.1.1.13. 7.14.1. 7.4 Pelajar luar atau bekas pelajar tidak dibenarkan berada di dalam kawasan sekolah tanpa kebenaran Pengetua.1 Penggunaan kemudahan telefon hanya dibenarkan pada waktu rehat atau sebelum dan selepas waktu persekolahan. Sila laporkan sebarang kerosakan kepada pihak sekolah. 6. 6.14 HUBUNGAN DAN KEGIATAN DENGAN PIHAK LUAR 6.13 PENGGUNAAN TELEFON AWAM 6.14.2 Hendaklah berpotingan biasa dan kelihatan sopan.1. 7.1.1 Pelajar tidak dibenarkan sama sekali memasuki sebarang pertubuhan politik atau pertubuhan haram atau ahli kumpulan sulit / haram.1.3 Pelajar bertanggungjawab terhadap keselamatan telefon awam. 6.9 Seluar tidak boleh dipakai di bawah pusat.1.1. 7. 6. 6.5 Panjang seluar hendaklah disampai buku lali iaitu menutup sepenuhnya kedua-dua buku lali.2 Surat-menyurat yang dibuat atas urusan rasmi hendaklah dirujuk kepada Pengetua. Saku tepi seluar tidak dibenarkan.13. 7.3 Pihak sekolah berhak membuka dan memeriksa surat-surat pelajar yang diterima dengan menggunakan alamat sekolah.6 Buka lilitan kaki seluar ialah 40 cm hingga 44 cm iaitu minimum 40 cm dan maksimum 44 cm.8 Seluar tidak boleh berfesyen atau sengaja dikoyakkan atau dilukis.3 Seluar jeans atau berpotongan seluar jeans tidak dibenarkan.14.14.1.13. 7.1.7 Seluar yang ketat atau terlalu longgar tidak dibenarkan. 6.1.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 6.1.0 PAKAIAN SERAGAM 7.1. 7.1.1.1 Seluar 7. penggunaan kemudahan telefon awam ada waktu pembelajaran hendaklah dengan kebenaran guru bertugas atau guru-guru lain.1. 7.1.

1.1.2. berekor.2.4 Diperbuat daripada kain kapas atau tetron cotton.1. 7.1.2 Tali Pinggang.3 Rambut 7. 7.) 7. 7.1.4.1. 7. 7.1.2 Baju Kemeja 7.1.2 Rambut depan tidak melebihi separuh paras dahi. 7. dalam perjalanan ke sekolah atau dalam perjalanan balik dari sekolah. berwarna.2.9 Baju hendaklah sentiasa dimasukkan di dalam seluar sewaktu berada di kawasan sekolah.1 Rambut hendaklah pendek (tidak melebihi 3 inci ) dan kemas. 7.1.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 7.2.8 Baju berlengan panjang tidak dibenarkan kecuali Pengawas atau pemegang jawatan-jawatan khas.4.1.1.1.1.5 Tali pinggang kulit tidak dibenarkan.3 Rambut tepi tidak menutup telinga.1.7 Baju ’T’ tidak dibenarkan.1.2 Lebar tali pinggang tidak melebihi 3 cm atau 1 inci.3 Kemeja biasa berwarna putih. 7.2. tidak berbentuk -bentuk atau dikhaskan.6 Potongan rambut tidak boleh berfesyen ( seperti potongan punk.2.1.2.2.4 Pelipis (sideburn) hendaklah dipotong rata digaris tengah telinga.4. berjuntai dihadapan dan sebagainya. 7. 7.5 Rambut belakang nipis dan dipotong rata atau dipotong ’slope’ dan tidak menyentuh kolar baju.1. Butang hendaklah dkenakan dengan kemas dan tidak membuka dada. tidak terlalu ketat atau terlalu longgar dan berfesyen.5 cm (lebar) 7.3 Kepala tali pinggang tidak besar. 7.5 Butang dan jahitan mestilah berwarna putih.1.6 Baju berlengan pendek dan tidak boleh dilipat.1. 7.2. berkolar dan satu poket di sebelah kiri.1.1 Warna hijau gelap / hitam tanpa corak.4 Pakaian Khas .4.1. 7.4.4 Kepala tali pinggang tidak melebihi saiz 5 cm (panjang) X 3.4. 7. 7.2.10 Hanya singlet berwarna putih sahaja dibenarkan.1. 7.1. 7. 7.1.1.1.

a.1.1 .BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH a. b.1. d. Pelajar lelaki beragama Islam diwajibkan memakai baju kurung teluk belanga. c. Serkop kepala / anak tudung berwarna putih sahaja. Labuh pinafore hendaklah 5 cm hingga 8 cm di bawah paras lutut. 7.2. 7. a.2.4 Berbaju jalur. b.2. Kancing baju hendaklah kecil dan berwarna putih serta dijahit kekal atau berbutang tetap.1. 7. Lengan blouse adalah potongan biasa. (Kain jenis berkilat tidak dibenarkan).1 BAJU KURUNG ( BAGI PELAJAR ISLAM) 7. 7. bersamping kain hitam pada hari Jumaat.2. Pinafore berwarna biru laut atau turquoise.1. Berpesak Leher Teluk Belanga (tradisional) Labuh baju kurung hendaklah 5 cm hingga 8 cm di bawah paras lutut. 7. a.10 Tudung.2.2.bersongkok.2.3 Baju kurung berwarna putih dan kain kurung berwarna biru laut.2 Pinafore. tidak besar dan tidak dilipat.1.1 Blouse. Berwarna putih kain kapas atau tetron cotton.5 Baju Kurung.2 BLOUSE DAN PINAFORE (BAGI PELAJAR BUKAN ISLAM) 7. b. berlubang atau terlalu nipis tidak dibenarkan. Labuh tudung ialah di antara pinggang hingga ke paras punggung. 7. 7. Pin kain tudung yang dibenarkan juga adalah berwarna putih. Blouse dipakai bersama tali leher yang diikat kemas dan rapi.9 Pelajar mesti memaki kain dalam yang labuh dan simis (singlet wanita) yang tidak telus pandang. Tudung berkain putih kosong tanpa bunga sulaman. 7.2.6 Berkancing di leher.2. c.2 PAKAIAN PELAJAR PEREMPUAN 7.1.7 Tidak berzip di belakang. kaitan atau renda.1.2.4.8 Kain kurung susun tepi berwarna biru laut (turquoise) dan menutup buku lali. 7.2.1.1. 7.2. c. 7.2. b. jenis kain kapas atau tetron cotton.2.

2. RAMBUT (Bagi pelajar yang tidak bermini telekung) 7. maskara dan ’eye-shadow’.3.2 Rambut yang panjang hendaklah diikat pada pangkal rambut. Tidak boleh kembang payung.2.2.2. tidak berwarna-warni dan tidak berfesyen.5.4.2.3. tidak berbelang atau bercorak. 7. 7. Jika perlu dengan syarat berikut: sepasang subang kecil berukuran 0.2 Stokin pendek berwarna putih dan tidak melebihi setengah betis. b.6 Rambut yang panjang dan terjuntai di hadapan hendaklah disepit dengan penyepit rambut yang dibenarkan. Bentuk skirt pinafore hendaklah berbentuk a.5 Barang-barang berharga tidak dibenarkan. A.2.4 .4 Penyepit rambut berfesyen dan berwarna-warni tidak dibenarkan.5.2 Pelajar lelaki dilarang memakai barang kemas kecuali jam tangan.2.2.1 Pelajar dilarang memakai gincu (lipstik).4 PERSOLEKAN 7.5. 7.3 Reben yang boleh digunakan adalah yang berwarna putih.2.3.3.5 cm X 0.5. 7.4 Telefon bimbit / ’handphone’ tidak dibenarkan 7. 7.2.3.3. 7.2.5.4.3. Jam tangan 7.4 Jika berstokin hendaklah berwarna putih .5 cm dipakai di cuping telinga bahagian bawah.5.1 Rambut tidak mencecah bahu.5 Rambut tidak boleh diwarnakan.2 Kasut kanvas berwarna putih 7.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH c.3.2.2 Pelajar dilarang mencukur atau mencabut bulu kening. 7. 7. 7. 7. KASUT 7.2.2. mekap.3 Mesti menutup kedua-dua buku lali.3 BARANG KEMAS / BARANG BERHARGA. c.3 Tali jam tangan yang berfesyen tidak dibenarkan. STOKIN 7.3 7.1 Pelajar perempuan tidak boleh memakai barang kemas.2. biru gelap atau hitam sahaja dan tidak berfesyen yang keterlaluan. 7.4. 7.2. Bukan anting-anting. 7.5 7.

7. sepanjang perjalanan pergi dan balik sekolah. kasut track sukan. 7.5.3 Lencana hendaklah dijahit: 7.2 di tudung sebelah kiri (untuk pelajar perempuan Islam) dan 7.6 Kasut kulit.6.3 Pelajar dilarang membawa sikat yang panjangnya melebihi 12 cm dan tidak kelihatan apabila diletakkan di kocek dan tidak tajam pemegangnya. 7.5 TALI LEHER 7. 7.7.8 . KUKU 7.6.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 7. 7.4 Lencana yang telah hilang warna atau diubahsuai tidak boleh digunakan dan perlu diganti dengan yang baru.4 Dilarang memakai tali leher dengan terlondeh atau setengah sahaja.4 Kasut tidak melebihi paras buku lali. boot.7 7.6 Pelajar dilarang bersolek dan dilarang membawa alat solej ke sekolah.6.6.6.4.3 Kasut kanvas berjalur belang atau bercorak tidak dibenarkan.3 di pinafore sebelah kiri (untuk pelajar bukan Islam) 7.8.3.3. 7. butang kolar hendaklah dikenakan apabila memakai tali leher. 7.4.5 Semua pelajar dilarang mengenakan tatu (gambar atau tulisan) pada mana-mana bahagian tubuh badan.2 Tali leher hendaklah dipakai setiap masa apabila memasuki kawasan sekolah.6.2 Setiap pelajar mestilah berwajah kemas dan rambut disikat rapi.6. HAL-HAL PENAMPILAN DIRI 7.1 di atas poket sebelah kiri ( untuk pelajar lelaki) 7.7.2 Hendaklah dipotong pendek.8.4 Hendaklah sentiasa bersih.8.4 Pelajar tidak dibenarkan memakai cermin mata gelap / tinted atau berbentuk luar biasa.5 Tandanama hendaklah dijahit di atas lencana / poket.5.2 Semua pelajar diwajibkan memakai tanda nama dan lencana sepanjang masa berada di sekolah.7. LENCANA SEKOLAH DAN TANDA NAMA BERSULAM.3 Tali leher hendaklah dipakai dengan kemas.3 Tidak diwarnakan dengan sebarang pengilat kuku. 7. 7.8. 7.5 Kasut mestilah berlidah atau bertali atau berflap.4. 7.5. 7.3.8. kasut high-cut (hingga ke buku lali) kasut potongan ’kung fu’ dan kasut bermuncung panjang ( long cut) tidak dibenarkan 7. 7. (ada dijual oleh pihak sekolah) 7.6 7. 7.4.

2 Pelajar-pelajar dikehendaki memakai pakaian seragam sekolah semasa menyertai lawatan anjuran sekolah atau menghadiri sebarang aktiviti di luar sekolah anjuran pihak sekolah. 7.0 BARANG-BARANG LARANGAN.3 Seluar trek berwarna hitam (juga ada dijual oleh pihak sekolah). PAKAIAN AKTIVITI LUAR BILIK DARJAH / KEGIATAN KOKURIKULUM / KELAS TAMBAHAN.10. 7. Manakala pakaian yang bersesuaian untuk peperiksaan SPM dan STPM 7.2 Kemeja ’T’ khas PJK (ada dijual oleh pihak sekolah) 7.3 Untuk kegiatan kokurikulum.10 7.8.5 Pelajar dibenarkan memakai pakaian rumah sukan untuk menghadiri latihan rumah sukan. 7. 7.5 Pelajar juga diwajibkan memakai pakaian seragam sekolah ketika datang untuk mengambil keputusan peperiksaan PMR.4 Bagi Unit Beruniform. 7.10.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 7. 7.10.2 Semua pelajar mesti berpakaian seragam sekolah apabila berada di kawasan sekolah untuk menghadiri kegiatan mingguan atau kelas tambahan.11. Pemakai pakaian yang tidak sesuai mengikut pertimbangan pihak sekolah tidak akan dilayan.9.9 PAKAIAN PENDIDIKAN JASMANI.11. 7.4 Setiap pelajar mesti memakai kasut sekolah atau kasut sukan setiap kali menyertai kegiatan di dalam kawasan sekolah.6 Pelajar perempuan Islam diwajibkan memakai mini telekung berwarna putih atau bertudung putih untuk menghadiri Aktiviti Luar Bilik Darjah/ Kegiatan Kokurikulum / Kelas Tambahan.10. 7.3 Berpakaian kemas dan sesuai ketika berurusan dengan pihak sekolah seperti meminta borang dan seumpamanya. ahli-ahli berkenaan diwajibkan berpakaian seragam unit beruniform masing-masing pada SETIAP HARI RABU.11. PAKAIAN PADA WAKTU-WAKTU LAIN. pelajar dikehendaki memakai pakaian kokurikulum yang telah dikhaskan oleh pihak sekolah.11 8. 7.11. 7.9. .10. 7.7 Wajah dan perwatakan mestilah memperlihatkan sebagai seorang pelajar sekolah.

8.1. gula-gula dan makanan ringan (junk food).1. ganja. VCD. majalah dan gambar lucah.1. pager dan semua alat telekomunikasi. dan sebagainya. alat elektronik yang lain.2 Benda-benda yang tajam dan berbahaya ( seperti sikat berpemegang tajam. cincin. 9. gelang plastik. CD-ROM.15 Pihak sekolah akan mengambil tindakan merampas barang berkenaan sekiranya dibawa ke sekolah. 8. ’lighter’. tepung gandum. Lukisan Kejuruteraan.1 Barang-barang yang disenaraikan berikut adalah dilarang dibawa ke sekolah. dan barang-barang yang sejenis dengan nya (kategori berbahaya).16 Hanya ibubapa / penjaga sahaja yang dibenarkan menuntut semula barang yang telah dirampas oleh pihak sekolah. dan semua jenis cat. dadah. gunting.6 Komik. besi dan sebagainya).1.7 Liquid Paper. 8. gelang getah.1.1 Semua pelawat termasuk ibu bapa / penjaga mesti melaporkan diri di pondok jaga untuk mendapatkan Pas Lawatan.4 Sebarang jenis alat solek dan kertas tisu.9 Chewing Gum. Sains dan sebagainya adalah dikecualikan sekiranya ianya termasuk di dalam senarai barang yang dilarang. kaset. ’walkman’. 8.2 Semua pelawat termasuk ibu bapa / penjaga mesti berjumpa dengan Pengetua atau wakilnya di Pejabat Sekolah sebelum berurusan dengan guru-guru. 9. pita video. Kebenaran ini adalah untuk kesalahan kali pertama sahaja.1.1.1. gold dust. pisau.1 Rokok.1.0 PELAWAT / IBU BAPA / PENJAGA YANG BERURUSAN DENGAN PIHAK SEKOLAH. 8. 8.1. staf sokongan atau pelajar sekolah ini. pen marker. mancis. permainan video.10 Telefon bimbit. camera. 8.1. 8. makanan dibeli dari luar kawasan sekolah kecuali makanan yang dibawa dari rumah menggunakan bekas makanan plastik guna semula. majalah hiburan. 9.13 Barang yang yang berkaitan dengan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual. 8. 8.1. 8.1.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 8.1. . 8. 8. 8. 8.5 Radio.12 Barang-barang lain yang ditakrifkan sebagai tidak sesuai dimiliki dan dibawa oleh pelajar sekolah. dan makanan yang dilarang dalam peraturan kantin sekolah. bunga api dan semua barang sekategori dengan nya.14 Pihak sekolah akan memaklumkan jenis-jenis barang yang dilarang dibawa atau dipakai atau digunakan dari semasa ke semasa.3 Barang-barang perhiasan seperti rantai emas.8 Mercun.11 Minuman keras. rantai tali. 8.1.1.

4 9.2 Pihak sekolah mesti dimaklumkan oleh ibu bapa/ penjaga sekiranya anak mereka terlibat dalam kemalangan / kematian kerana perlindungan Takaful adalah sepanjang 24 jam dan dimana-mana sahaja di Malaysia. B. (ii) Laporan Polis (iii) Salinan Permit menguburkan yang sah.3 Semua pelajar yang ditimpa risiko boleh membuat tuntutan selagi kemalangan tersebut tidak menyalahi undang-undang Malaysia.3 9.3 Untuk memudahkan proses tuntutan dokumen-dokumen yang berkaitan hendaklah dikemukakan iaitu: Jenis Tuntutan Dokumen Berkaitan A. C.4. 10. Ibu bapa / penjaga diminta tidak mewakilkan urusan mereka kepada saudara-mara atau adik-beradik pelajar yang lain.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 9. 10. Tuntutan Lumpuh (i) Borang Tuntutan yang diisi Berkekalan / Terpisah atau lengkap. 10.0 SKIM TAKAFUL PELAJAR-PELAJAR SEKOLAH MALAYSIA (TPSM) 10.6 Semua pelawat mestilah berpakaian kemas dan sopan semasa berurusan dengan pihak sekolah. Ibu bapa / penjaga yang berurusan dengan anak-anak masing mestilah ke Pejabat sekolah.4. (iv) Sijil kematian yang sah. Pelawat dilarang berlegar-legar atau pergi ke kelas anak-anak mereka. Khairat Kematian (i) Borang Tuntutan yang diisi lengkap.5 9. 10. Pihak sekolah hanya akan berurusan dengan ibu bapa / penjaga yang sah sahaja. Kematian (i) Borang Tuntutan yang diisi lengkap.4 Tatacara Tuntutan: 10. Dalam keadaan tertentu pihak sekolah akan meminta ibu bapa/ penjaga untuk menunjukkan Kad Pengenalan sebagai bukti pengenalan diri.4.1 Semua pelajar diwajibkan mencarum dalam skim Takaful PelajarPelajar Sekolah Malaysia. 10.2 Ibubapa / penjaga boleh membuat tuntutan terus kepada syarikat atau melalui pihak sekolah di mana pelajar tersebut didaftarkan. 10. (ii) Laporan Polis (iii) Salinan Permit menguburkan yang sah. (ii) Laporan Polis . hilang anggota badan.1 Notis Pemberitahuan Kemalangan / tuntutan mestilah dibuat dalam tempoh 30 hari dari tarikh kemalangan kepada Syarikat Takaful Malaysia Berhad.

mengancam.2 Mengedar.4 Minum atau menyimpan minuman keras atau sebarang benda yang memabukkan. 12.1. 10.1.5 10.4. 12.1. Tuntutan Elaun Tunai Hospital (i) Borang Tuntutan yang diisi lengkap.1.6 Memukul. 10.3 Membawa.1 KESALAHAN BERAT 12.1. Pihak sekolah tidak bertanggungjawab terhadap kegagalan tuntutan sekiranya ibu bapa / penjaga tidak menyerahkan dokumen yang diperlukan dalam tempoh tuntutan dibenarkan.5 Melakukan pergaduhan atau kekerasan. 12. . 12.4 Syarikat Takaful Malaysia berhak meminta dokumendokumen khusus yang lain sekiranya perlu dengan kos ditanggung oleh pihak yang menuntut.1. 12.7 Memukul.6 Syarikat Takaful Malaysia Berhad tidak bertanggungan ke atas apa-apa tuntutan yang dikemukakan oleh mana-mana pelajar atau waris sekiranya pelajar berkenaan tidak menjelaskan sepenuhnya bayaran sumbangan takaful. 11.4.1 Melakukan mana-mana kesalahan sederhana kali ketiga. 12. mengancam.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH D. 12.1.8 Membawa atau menggunakan senjata atau alat merbahaya.1.1 Pelajar yang menjalani hukuman gantung persekolahan tidak dibenarkan berada di kawasan sekolah sepanjang tempoh penggantungan berlangsung. 11.0 KATEGORI KESALAHAN. menghisap atau terbabit dalam kegiatan dadah.0 HAL-HAL LAIN 11. (ii) Laporan Polis (iii) Ward Chit / Pengesahan Rawatan bila masuk / keluar 10.2 Pelajar-pelajar tidak dibenarkan berada di dalam kawasan sekolah pada hari cuti umum dan hari cuti persekolahan kecuali dengan kebenaran bertulis Pengetua dan disyaratkan bersama guru pengiring. mengugut pengawas atau murid lain. 12. mengugut atau baidap terhadap guru.5 Cek bayaran tuntutan akan dibuat dan dikeluarkan atas nama pelajar atau waris hanya boleh dibuat dengan persetujuan bertulis oleh pihak sekolah masing-masing. 12. 11.3 Pelajar dilarang mengadakan sebarang majlis atau program tanpa kebenaran pihak sekolah. menyimpan atau menghisap bahan tembakau.4.

1.1.10 Mencuri.1.28 Kesalahan lain yang difikirkan termasuk dalam kategori ini oleh Lembaga Disiplin Sekolah.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 12.1.19 Membawa atau menggunakan bahan letupan.1. penderaan. 12.1. menerbit.15 Melakukan zina. majalah atau pita rakaman yang terlarang. 12. paksaan.20 Menulis atau melukis perkataan atau gambar lucah atau melakukan perbuatan lucah. 12.18 Merosakkan harta benda.27 Menjejaskan kuasa Guru Besar atau Pengetua atau guru yang menjalankan tugas.23 Membawa atau menggunakan alat yang menyebabkan kecederaan atau mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran.22 Menyalahgunakan alat permainan elektronik atau bahan multimedia. 12.1. 12.1. 12. 12. 12.1.16 Bersekedudukan atau membabitkan diri dalam kegiatan tidak bermoral.13 Membabitkan diri dengan kumpulan haram.25 Menganjur atau membabitkan diri dalam acara kebudayaan yang bertentangan dengan nilai masyarakat Malaysia.1. 12. hubungan luar tabii.1. 12. 12.1.12 Mencetak. mengedar atau menyimpan rencana. perhimpunan haram atau merusuh.1. pemerasan atau peras ugut terhadap murid lain.1. 12.17 Menulis atau mengeluarkan kenyataan akhbar tanpa memberitahu pihak sekolah. memecah masuk dan menceroboh kawasan larangan.1. liwat.24 Membawa atau menggunakan alat yang mengganggu proses pengajaran atau pembelajaran atau peperiksaan atau ujian. 12. 12. 12.1. 12.1. menjadi bohsia. 12.21 Membabitkan diri dalam tunjuk perasaan.1. 12.9 Melakukan buli.26 Melakukan ponteng sekolah berterusan (berturut-turut) selama 30 hari dan berkala (bukan berturut-turut) selama 60 hari selama satu tahun sesi persekolahan.1.14 Mencabul kehormatan pelajar perempuan.1. 12. .11 Melakukan perjudian atau membabitkan diri dalam pertaruhan. merompak. mempamer.

12.2.4 Menggunakan dan membawa keluar sebarang peralatan bilik darjah dan sekolah tanpa kebenaran. membawa. 12. 12.2.5 Keluar dari bilik darjah tanpa kebenaran. 12. 12.7 Bermain di kantin waktu persekolahan (kecuali waktu rehat) tanpa kebenaran.2 Memiliki.3 Bermain dalam bilik darjah.2.2.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 12.2 KESALAHAN SEDERHANA 12. 12.3. 12. 12.18 Menconteng papan tulis.3. memiliki.2.3. 12.3. melukis atau mempamer bahan lucah.9 Tidak mematuhi peraturan makmal sekolah.3 KESALAHAN RINGAN 12. 12. 12.16 Fesyen rambut seperti punk/skin head atau fesyen lain yang bercanggah dengan peraturan yang ditetapkan Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM).3.2.7 Bercumbu. 12.8 Keluar dari sekolah tanpa kebenaran.3.1 Melakukan mana-mana kesalahan ringan kali ketiga.2.3.1 Menyimpan misai.2.2. 12.8 Menyimpan atau menggunakan alat permainan kepunyaan sekolah tanpa kebenaran.3. 12. janggut atau jambang.3.15 Melakukan hubungan yang mencurigakan.2 Berambut panjang atau menyerupai kumpulan tertentu.2.2. 12. 12. 12.2.2. 12. 12. 12. membawa senjata atau benda alat yang dianggap merbahaya. Menggunakan alat hiburan atau elektronik di sekolah. 12.5 Menyalahgunakan peralatan elektrik.12 Ponteng Sekolah.6 Poteng kelas. 12.3 Berjudi atau bermain permainan yang berunsurkan perjudian. 12. berbohong atau meniru ketika peperiksaan. menipu.6 Membawa masuk tetamu dari luar ke kawasan sekolah. menyimpan.2. 12. 12. koridor atau kawasan yang dilarang.3. papan kenyataan dan manamana bahagian sekolah.11 Masuk bilik khas tanpa kebenaran.2.9 Mencuri.2. 12.17 Kesalahan lain yang difikirkan termasuk dalam kategori ini oleh Lembaga Disiplin Sekolah.13 Mengedar.3. 12. 12.2.10 Tidak amanah.11 Ponteng sebarang acara rasmi sekolah.14 Mengeluarkan kata lucah dan kesat.4 Merosakan harta benda sekolah.10 Memakai barang kemas atau perhiasan atau alat solek kecuali jam tangan. .2.

Datang lewat ke sekolah.10 Bising 12. 12.16 12.3.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 12. Menunggang atau memandu kenderaan di dalam kawasan sekolah.3. Tidak memakai pakaian sekolah dengan lengkap.3. Bising dalam bilik darjah sehingga menjejaskan ketenteraman dan mengganggu kelas yang lain.3 Tidak memberi perhatian.11 Makan dan minum dalam kelas tanpa kebenaran. 12.3.3.4 KESALAHAN BIASA 12.20 12. 12.4.13 12.4. .4. 12.4. 12.17 12.15 12.3.3. 12.4.2 Tidak membuat gerak kerja yang ditugaskan.12 12.4.4.1 Berjalan-jalan tanpa kebenaran. 12.4.6 Mengganggu guru. Melakukan pembaziran air atau elektrik. Kesalahan lain yang difikirkan termasuk dalam kategori ini oleh Lembaga Disiplin Sekolah. tidak membuat kerja rumah dan lain-lain. 12.8 Tidak membawa buku teks 12.3.3. 12.19 12. Lewat bergerak ke perhimpunan. 12.3.4.5 Keluar kelas tanpa kebenaran.4 Mengganggu kawan.4.12 Mengotorkan kelas.4. Semua kesalahan yang bersabit dengan pembelajaran misalnya tidak membawa buku teks.4.14 Kesalahan lain yang difikirkan termasuk dalam kategori ini.14 12. 12.13 Tidak duduk setempat.4.21 Makan atau minum di bilik darjah pada sebarang masa.18 12.4.7 Tidak membawa buku.9 Lewat masuk kelas 12.

2. 2. Sebatan dengan rotan atau pembaris tidak melebihi 2 kali . 1. Melakukan kerja-kerja kebajikan. Amaran Denda Tahanan Hukuman/Tindakan yang adil setimpal serta bersifat mendidik seperti nasihat. 3. Lembaga Disiplin Sekolah Sederhana 1. Ringan 1. Jenayah tafsiran polis berlaku di luar kawasan sekolah dan dimaklumkan kepada sekolah Jenayah dalam konteks sekolah dan dilaksanakan dalam kawasan sekolah seperti yang dinyatakan dalam Buku Rekod Salah Laku Salah laku seperti yang dinyatakan dalam Jadual 3 (a) Salah laku sederhana kali ketiga (3) Salah laku seperti yang dinyatakan dalam jadual 3 (b) Salah laku ringan kali ketiga (3) Salah laku seperti yang dinyatakan dalam jadual 3 (c). surat aku kesalahan . JENIS KESALAHAN Jenayah tafsiran polis du luar kawasan sekolah. bersih kelas Jawatankuasa Disiplin Sekolah 1.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH KESALAHAN DAN HUKUMAN KATEGORI KESALAHAN Jenayah 1 2. 2. Sebatan dengan rotan atau pembaris tidak kurang 3 kali dan tidak melebihi 7 kali. TINDAKAN / HUKUMAN Siasatan polis Gantung sekolah atau buang sekolah PENENTU DAN PELAKSANA HUKUMAN / TINDAKAN Mahkamah Lembaga Disiplin Sekolah Berat 1. Salah laku biasa kali ketiga (3) Salah laku semasa proses pengajaran pembelajaran berlaku sama ada di dalam atau di luar darja seperti yang dinyatakan dalam Jadual 3 (d) 1. 2. 1. 3. Guru-guru . 2. 1. Jawatankuasa Disiplin Sekolah Biasa 1.

13 Jika kulit badan terkena asid atau alkali. di tempat yang terkena itu hendaklah dibasuh dengan air. 13. Mereka tidak seharusnya berebut-rebut untuk mendapatkan tempat duduk. 13. 13.4 Beg pelajar-pelajar mesti diletakkan di luar makmal.8 Jika termasuk sesuatu benda yang merbahaya ke dalam mulut hendaklah diludahkan dengan segera dan basuh mulut dengan air. 13. 13. air dan kuasa elektrik.14 Tidak dibenarkan merosakkan radas. Bila tidak diperlukan hendaklah ditutup atau dipadamkan dengan segera. Perkakas di dalam makmal mestilah sentiasa berada di tempat yang ditentukan.12 Bilik makmal hendaklah sentiasa bersih dan kemas. terkena api atau asid. 13. Meja dan bangku hendaklah dibersihkan setelah membuat satu-satu ujikaji. 13. 13. Ini adalah untuk keselamatan pelajar-pelajar sendiri dan juga keselamatan radas dan alatan di dalam makmal. pelajar-pelajar mestilah membuatnya dengan senyap dan teratur mengikut peraturan sepertimana diarahkan oleh guru. Jika tidak faham membuat sesuatu hendaklah dengan segera meminta pertolongan atau nasihat dari guru.2 Jika pelajar-pelajar telah tiba terdahulu daripada guru.1 Sesiapapun tidak dibenarkan masuk atau berada di dalam bilik makmal jika tidak bersama dengan guru yang berkenaan. 13.5 Radas dan perkakas hanya boleh diguna setelah mendapat keizinan daripada guru yang mengajar. dawai elektrik putus atau suisnya pecah juga lain-lain alatan hendaklah dialporkan kepada guru dengan segera.9 Kerosakan seperti paip bocor. Tiada suatu barang pun boleh dibawa keluar makmal.11 Jangan membazirkan gas. 13.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 13.7 Jika berlaku sesuatu kemalangan seperti luka.10 Benda-benda pepejal jangan ditinggalkan di dalam sinki pembasuh kerana ditakuti akan menyumbatkan saluran air atau tindakan kimia dan lain-lain lagi. alat-alatan juga bendabenda yang terdapat dibilik makmal.6 Bila membuat satu-satu ujikaji. Pelajar tidak dibenarkan merasa sesuatu tanpa kebenaran dan keizinan guru. Setelah digunakan hendaklah disimpan di temapatnya. mereka hendaklah beratur dengan sempurna di luar bilik makmal dan tunggu sehingga guru datang. .0 PERATURAN MAKMAL SAINS Peraturan-peraturan berikut mesti dipatuhi oleh semua pelajar yang menggunakan bilik-bilik makmal sain.3 Pelajar-pelajar hendaklah masuk ke bilik makmal dengan senyap dan teratur. 13. hendaklah dilaporkan kepada guru dengan segera. 13. 13. 13.

Tiada suatu barang pun yang boleh dibawa keluar dari bengkel.10 Bila mengerudi atau mencanai mestilah menggunakan kaca mata terang.7 Kebersihan diri adalah sangat mustahak untuk mengelakkan dari mendapat kecacatan kulit.2 Pelajar-pelajar hendaklah beratur dengan sempurna di luar bengkel sehingga guru datang. Untuk mengelakkan daripada mendapat penyakit pelajar mestilah membasuh tangan dengan bersih selepas bahan-bahan seperti asid dan bahan-bahan beracun.1. 15.13 Bila-bila masa pun janganlah membazirkan gas.12 Pelajar-pelajar tidak dibenarkan bergurau dan berjalan di dalam bengkel tanpa sebab. kuasa elektrik dan apa-apa bahan yang lain.9 Jangan jatuh atau tumpahkan minyak atau penyejuk di atas lantai. 14.6 Semua pelajar semasa membuat kerja amali mesti memakai apron dengan baju sekolahnya dibuka. 15.11 Jangan baling alat-alat dari satu tempat ke satu tempat yang lain. . 14. air.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH Peringatan : Jika terdapat sesuatu kerosakan atau kemalangan di bilik makmal kerana kesalahan pelajar itu sendiri atau lain-lain pelajar kerana melanggar peraturan di atas. Mereka tidak dibenarkan memakai tali leher semasa membuat kerja amali.8 Jika berlaku sesuatu kamalangan. 14.1 Setiap pelajar mesti mematuhi arahan kecemasan. 14.0 ARAHAN DAN PERATURAN LATIHAN KECEMASAN KEBAKARAN.1 Pelajar tidak dibenrkan masuk atau tinggal di dalam bengkel jika tidak bersamna guru yang berkenaan. 14. Jika berlaku penumpahan. 14. 14. secepatnya minyak itu hendaklah dilapkan.14 Selepas menggunakan alat-alay atau perkakas-perkakas hendaklah dipulangkan atau diletakkan di tempat asalnya.3 Pelajar-pelajar hendaklah masuk ke dalam bengkel dengan senyap dan teratur.0 PERATURAN BENGKEL KEMAHIRAN HIDUP Pelajar mestilah mematuhi peraturan keselamatan di bengkel seperti yang dinyatakan di bawah : 14. 14.4 Beg-beg mestilah diletakkan di tempat yang telah disediakan. Mereka tidak seharusnya berebut-rebut untuk mendapat tempat duduk. hendaklah melaporkan kepada guru dengan segera. 14.5 Mesin-mesin dan alat-alat hanya boleh digunakan setelah mendapat kebenaran daripada guru yang mengajar. 14. 14. 14. guru-guru dan pihak sekolah tidak akan bertanggungjawab.1 ARAHAN TETAP 15. 14. 14.

2 Latihan kecemasan akan diadakan pada masa yang diperlukan.2.12 Pengawas membantu mengawal disiplin pelajar. 15. 15.2. 15.2.3 Beg sekolah tidak perlu dibawa.2.9 Laporkan sebarang kemalangan dengan segera. Ketua Tingkatan bawa bersama senarai nama kelasatau senarai semakan kehadiran pealajar.2.2 Bawa bersama dompet ( beg duit) 15.8 Semua guru yang tiada kelas semasa latihan dijalankan dan kakitangan sekolah dimenta berada di tempat berkumpul. 15.2.1.5 Guru-guru yang sedang berada di dalam kelas dan ketuaketua tingkatan hendkalah memberi arahan kepada pelajar-pelajar supaya beratur dan bergerak pantas mengikut arah seperti dalam pelan.7 Semak kehadiran pelajar.1.2.6 Pastikan suis lampu dan kipas telah ditutup.1 Kerani / sesiapa yang berada di pejabat mengambil buku kedatangan pelajar di pejabat dan dibawa ke tempat berkumpul.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 15. 15. 15.3. 15. 15.8 Pastikan semua pelajar telah keluar dari kelas. 15.1.2.3 TINDAKAN SELEPAS LATIHAN KECEMASAN 15.2 TINDAKAN KECEMASAN DIAMBIL 15.2.2 Beratur dan bergerak semula ke kelas masing-masing. 15.6 Kelas-kelas di aras 2. 15.3. 15.2.1. guru-guru dan kakitangan sekolah diarahkan keluar dan berjalan pantas mengikut hala yang ditetapkan seperti dalam pelan. 15. dan mestilah turun mengikut tangga yang ditetapkan. .11 Ahli Jawatankuasa Keselamatan memastikan semua pelajar serta kakitangan sekolah berada di tempat berkumpul. 15.2. 15.10 Setiap tindakan hendaklah dilakukan dengan penuh disiplin.4 Pelajar-pelajar. 3.3 Loceng kecemasan akan dibunyikan.4 Utamakan keselamatan pelajar.1.5 Guru-guru yang sedang mengajar / ketua dan penolong ketua tingkatan mestilah berada mengikut tempat kelas-kelas mereka berkumpul.1 Menyerahkan buku kedatangan atau senarai semakan kehadiran pelajar kepada Ahli Jawatankuasa Keselamatan latihan kebakaran.2. 15. 15. 15.1.1. 15.7 Guru-guru hendaklah bergerak bersama-sama pelajar.

1.4 Murid-murid hendaklah menggunakan jaket pantul cahaya ketika menunggang basikal / motosikal. 16. bilik masakan.1.1. 16.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 15.0 ARAHAN KESELAMATAN PELAJAR SEKOLAH 16. 16.6 Murid-murid hendaklah mematuhi peraturan keselamatan sewaktu menunggu di stesen bas dan semasa di dalam bas.7 Murid-murid hendaklah menggunakan tempat menunggu ketika datang dan balik sekolah.3 Sekolah hendaklah merekodkan kehadiran murid semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran. 16.3 Peringatan kepada semua guru dan kakitangan sekolah sekiranya berlaku kebakaran alat pemadam api boleh didapati di pejabat. semasa dan selepas sesuatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran dijalankan. laluan kenderaan yang digunakan oleh murid.4 Sekolah hendaklah memastikan tatacara penggunaan peralatan pengajaran dan pembelajaran berisiko dipatuhi.6 Sekolah hendaklah menyimpan rekod keluar masuk murid dari kawasan sekolah semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran dijalankan. makmal sains.2 Arahan Keselamatan Murid Pembelajaran dan Waktu Rehat.2 Sekolah hendaklah memastikan murid telah diberikan pengetahuan dan pendedahan mengenai undang-undang dan keselamatan jalanraya.1. 16. 16.8 Murid-murid hendaklah menggunakan laluan pejalan kaki. 16.2.3. 16. bengkel dan bilisbilik khas. 16.1. .2.2. 16.2.2 Sekolah hendaklah mengawasi murid sebelum.2.1.1 Arahan Keselamatan Perjalanan Pergi dan Balik dari Sekolah. 16.1. 16. bilik peperiksaan. makmal.3 Murid-murid yang membawa kenderaan ke sekolah hendaklah mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa berkaitan.5 Murid-murid hendaklah mematuhi peratuaran jalanraya.5 Sekolah hendaklah memastikan peraturan pakaian dipatuhi oleh murid semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran di bengkel.2. Semasa Pengajaran dan 16. 16.1 Sekolah hendaklah memberi arahan tentang keselamatan murid semasa di bilis darjah. bengkel kemahiran hidup dan ditempat-tempat diletakkan alat tersebut. 16. 16.2.7 Sekolah mestilah memastikan murid tidak berada di kawasan larangan semasa rehat.

16. 16.4.4. 16. 16.2 Sekolah hendaklah mengadakan pengawasan keselamatan murid sebelum. Sukan dan Permainan.6 Sekolah hendaklah memastikan kenderaan yang digunakan untuk aktiviti lawatan dan perkhemahan berada dalam keadaan selamat. sukan dan permainan.4.5 Sekolah hendaklah memastikan prosedur dan peraturan berkaitan aktiviti lawatan dan perkhemahan dipatuhi. 16. 16.4 Sekolah hendaklah memastikan tatacara penggunaan peralatan untuk aktiviti lawatan dan perkhemahan dipatuhi oleh murid. sukan dan permainan. . 16. sukan dan permainan dipatuhi. 16. semasa dan selepas aktiviti lawatan dan perkhemahan dilaksanakan. 16. 16.3 Sekolah hendaklah merekodkan kehadiran murid sebelum.4 Arahan Keselamatan Murid Semasa Aktiviti Lawatan dan Perkhemahan.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 16.3. semasa dan selepas aktiviti kokurikulum. 16.3.5 Sekolah hendaklah memastikan murid mematuhi peraturan berpakaian semasa melaksanakan aktiviti kokurikulum.3.1 Sekolah hendaklah menyediakan arahan berkaitan keselamatan murid sebelum.2 Sekolah hendaklah membuat pengawasan murid sebelum. 16. semasa dan selepas aktiviti lawatan dan perkhemahan dilaksanakan.4 Sekolah hendaklah memastikan tatacara penggunaan peralatan aktiviti kokurikulum.1 Sekolah hendaklah menyediakan peraturan keselamatan murid sebelum. 16. semasa dan selepas aktiviti kokurikulum.3 Arahan Keselamatan Murid Semasa Aktiviti Kokurikulum. sukan dan permainan.6 Sekolah hendaklah merekodkan pergerakan keluar murid yang menghadiri aktiviti kokurikulum.4. sukan dan permainan.5 Arahan Keselamatan Berkaitan Penggunaan Tandas.4.3.3.3.3 Sekolah hendaklah merekodkan kehadiran murid semasa aktiviti kokurikulum. sukan dan permainan. 16.4. semasa dan selepas aktiviti lawatan dan perkhemahan dilaksanakan.

1 Sekolah hendaklah memastikan murid tidak berada di kantin semasa sesi pengajaran dan pembelajaran sedang berlangsung.3 Sekolah hendaklah menjadualkan guru dan pengawas bertugas ketika rehat di kantin.5.6.6. 16.5. .6.4 Semua murid hendaklah diperingatkan dari semasa kesemasa tentang sebarang peraturan dan kebersihan penggunaan tandas di sekolah.2 Sekolah hendaklah memastikan murid mematuhi arahanarahan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah semasa berada di kantin. 16. 16.6 Arahan Keselamatan Penggunaan Kantin. 16. 16.3 Sekolah hendaklah memastikan murid perempuan berteman. 16.1 Sekolah hendaklah memastikan murid mematuhi arahanarahan yang dipamerkan menerusi papan tanda yang ada di tandas. manakala murid lelaki berteman jika situasi memerlukan ketika hendak ke tandas.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 16.5.5.2 Sekolah hendaklah memastikan murid tidak memasuki tandas jika terdapat orang luar yang mencurigakan / tidak dikenali di dalam atau di luar tandas. 16.

BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH YANG DIBENARKAN TANDANAMA LENCANA TALI LEHER SKIRT DI BAWAH LUTUT .

BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH YANG TIDAK DIBENARKAN .

BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH YANG TIDAK DIBENARKAN .

BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH .

BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH JENIS KASUT YANG DILARANG PEMAKAIANNYA .

BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH PERATURAN PENGGUNAAN BEG SEKOLAH TIDAK DIBENARKAN DIBENARKAN TIDAK DIBENARKAN DIBENARKAN .

BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH .

BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH .

BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->